LAPORAN PENGURUS AMANAH SAHAM GEMILANG (ASG)

Size: px
Start display at page:

Download "LAPORAN PENGURUS AMANAH SAHAM GEMILANG (ASG)"

Transcription

1

2 LAPORAN PENGURUS AMANAH SAHAM GEMILANG (ASG) NO TAJUK MUKA SURAT I Maklumat Tabung 2 II Prestasi Tabung 4 III Laporan Pengurus 13 IV Penyata Pengurus 20 V Penyataan Pemegang Amanah 21 VI Laporan Juruaudit 22 VII Penyata Kewangan A. Penyata Untung Atau Rugi 24 B. Penyata Pendapatan Komprehensif 27 C. Penyata Kedudukan Kewangan 30 D. Penyata Perubahan Dalam Ekuiti 33 E. Penyata Aliran Tunai 36 F. Nota-nota Berkenaan Penyata Kewangan 39 VIII Maklumat Korporat 93 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

3 LAPORAN PENGURUS AMANAH SAHAM GEMILANG (ASG) Para pemegang-pemegang unit (ASG) yang dihormati, AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus, dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan ASG bagi tahun berakhir 31 Mac ASG adalah tabung unit amanah berkonsepkan payung, yang mempunyai tiga tabung unit amanah di bawah naungannya, iaitu Amanah Saham Pendidikan (ASG-Pendidikan), Amanah Saham Kesihatan (ASG-Kesihatan) dan Amanah Saham Persaraan (ASG- Persaraan). I. MAKLUMAT TABUNG 1. Kategori dan Jenis Tabung Nama Tabung ASG- Pendidikan ASG- Kesihatan ASG- Persaraan Kategori Sekuriti pendapatan tetap dan lainlain instrumen pasaran modal Ekuiti Sekuriti pendapatan tetap dan lainlain instrumen pasaran modal Jenis Tabung Pertumbuhan dan Pendapatan Pertumbuhan dan Pendapatan Pertumbuhan dan Pendapatan 2. Objektif Pelaburan Tabung Nama Tabung ASG- Pendidikan ASG- Kesihatan Objektif Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan berkala pemegang-pemegang unit dan membolehkan mereka memenuhi keperluan perancangan kewangan untuk pendidikan mereka dan/atau anak-anak dan/individu di bawah jagaan mereka. Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan segera untuk membolehkan pemegang-pemegang unit menampung keperluan perbelanjaan kesihatan secara berterusan bagi diri mereka dan/atau anak-anak dan/atau individu dibawah jagaan mereka. 2 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

4 3. Objektif Pelaburan Tabung (samb.) Nama Tabung ASG- Persaraan 4. Penanda Aras Tabung Objektif Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan dan pengaliran pendapatan yang stabil untuk membolehkan pemegangpemegang unit dan/atau anak-anak dan/atau individu di bawah jagaan mereka mematuhi sebahagian atau kesemua keperluan persaraan mereka. ASG menggunakan penanda aras cipta-suai yang menggabungkan Indeks FTSE Bursa Malaysia 100 ( FBM 100 ) dan kadar Faedah Pasaran Wang Antara Bank 3-bulan (KLIBOR 3-bulan) bagi tujuan perbandingan prestasinya. Kombinasi Penanda Aras Cipta-Suai ASG- Pendidikan ASG- Kesihatan ASG- Persaraan FBM 100(%) KLIBOR 3-bulan(%) Polisi Pengagihan Pendapatan Tabung Tabung-tabung di bawah naungan ASG akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan daripada pemegang amanah. 6. Pegangan Unit Pada 31 Mac 2014, seramai 36,734 individu telah menyertai ASG-Pendidikan. Pecahan pegangan unit adalah seperti berikut: Pecahan Pegangan Unit Bilangan Unit Dilanggan Bilangan Unit Dilanggan 5,000 ke bawah 31,729 22,114,149 5,001-10,000 2,097 15,804,055 10,001-50,000 2,321 50,782,781 50, , ,141, ,001 ke atas 15 18,480,828 Jumlah 36, ,322,955 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

5 Pada 31 Mac 2014, seramai 21,074 individu telah menyertai ASG-Kesihatan. Pecahan pegangan unit adalah seperti berikut: Pecahan Pegangan Unit Bilangan Unit Dilanggan Bilangan Unit Dilanggan 5,000 ke bawah 15,575 17,044,481 5,001-10,000 2,183 16,430,076 10,001-50,000 2,689 57,953,394 50, , ,315, ,001 ke atas 20 22,152,457 Jumlah 21, ,895,710 Pada 31 Mac 2014, seramai 6,443 individu telah menyertai ASG-Persaraan. Pecahan pegangan unit adalah seperti berikut: Pecahan Pegangan Unit Bilangan Unit Dilanggan Bilangan Unit Dilanggan 5,000 ke bawah 4,774 5,132,674 5,001-10, ,945,628 10,001-50, ,679,394 50, , ,340, ,001 ke atas 7 5,880,408 Jumlah 6,443 56,978,741 II. PRESTASI TABUNG 1. Perumpukan Aset (i) ASG - Pendidikan (a) Perumpukan Aset adalah seperti berikut: Komponen Aset Dalam Portfolio % % % Pelaburan di Pasaran Ekuiti: Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal: i. Sekuriti Berpendapatan Tetap Dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum iii. Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih Jumlah LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

6 (i) ASG - Pendidikan (samb.) (b) Perumpukan Aset mengikut sektor pada Nilai Pasaran: Sektor ( 000) (ii) ASG - Kesihatan (a) Perumpukan Aset adalah seperti berikut: ( 000) ( 000) Pembinaan 3, ,937 Barangan Pengguna 11,936 1,866 1,129 Kewangan 35,322 11,350 10,416 Barangan Industri 6, ,392 Infrastruktur 6,162 2,188 2,627 Perladangan 10,733 3,456 1,539 Hartanah 1, Perdagangan/perkhidmatan 49,535 16,677 12,764 Lain-lain Sektor 6,366 2,064 1,449 Jumlah Pelaburan Ekuiti Disebutharga 131,447 39,281 34,833 Lain-lain pelaburan di Pasaran Modal: i. Sekuriti Berpendapatan Tetap Dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga 3, ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum 1,079 1,109 1,111 iii. Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih 47,441 37,145 18,437 Jumlah 183,943 77,535 54,381 Komponen Aset Dalam Portfolio Pelaburan di Pasaran Ekuiti: Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal: i. Sekuriti Berpendapatan Tetap Dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum iii. Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih Jumlah % % % LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

7 (ii) ASG - Kesihatan (samb.) (b) Perumpukan Aset mengikut sektor pada Nilai Pasaran Sektor ( 000) ( 000) ( 000) Pembinaan 3, ,197 Barangan Pengguna 15,618 2,423 1,837 Kewangan 48,269 19,005 15,026 Barangan Industri 9,812 2,053 3,470 Infrastruktur 7,578 2,898 3,120 Perladangan 14,695 4,765 1,630 Hartanah 1, Perdagangan/perkhidmatan 69,256 24,180 17,906 Lain-lain Sektor 9,066 2,149 1,532 Jumlah Pelaburan Ekuiti Disebutharga 179,073 58,673 47,470 Lain-lain pelaburan di Pasaran Modal: i. Sekuriti Berpendapatan Tetap Dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga 5, ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum 1,079 1,109 1,111 iii. Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih 26,239 39,320 21,952 Jumlah 211,854 99,102 70,533 (iii) ASG - Persaraan (a) Perumpukan Aset adalah seperti berikut: Komponen Aset Dalam Portfolio Pelaburan di Pasaran Ekuiti: Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal: i. Sekuriti Berpendapatan Tetap Dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum iii. Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih Jumlah % % % LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

8 (iii) ASG - Persaraan (samb.) (b) Perumpukan Aset mengikut sektor pada Nilai Pasaran Sektor ( 000) 2. Maklumat Kewangan Perbandingan Prestasi Maklumat Kewangan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Terdahulu: (a) ASG - Pendidikan ( 000) Pembinaan 1, Barangan Pengguna 5,077 2,137 1,886 Kewangan 12,512 3,334 2,863 Barangan Industri 1, Infrastruktur 1, Perladangan 3,616 1, Hartanah Perdagangan/perkhidmatan 17,613 5,678 4,024 Lain-lain Sektor 2,468 2,818 1,956 Jumlah Pelaburan Ekuiti Disebutharga 46,200 16,793 13,652 Lain-lain pelaburan di Pasaran Modal: i. Sekuriti Berpendapatan Tetap Dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga 1, ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum 1,079 1,109 1,111 iii. Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih 21,773 9,300 9,489 Jumlah 71,039 27,202 24,252 Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac ( 000) Sebelum Pengagihan Pendapatan NAB ( 000) 196,086 82,787 58,025 NAB Seunit () Selepas Pengagihan Pendapatan Kadar (sen seunit) NAB ( 000) 183,943 77,535 54,381 NAB Seunit () NAB Seunit Terendah () NAB Seunit Tertinggi () Unit Dalam Edaran ( 000) 171,019 73,969 52,069 Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%) Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) Pulangan: Pendapatan (%) Modal (%) Jumlah Pulangan LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

9 (b) ASG - Kesihatan (c) ASG - Persaraan 2014 Sebelum Pengagihan Pendapatan NAB ( 000) 225, ,605 75,107 NAB Seunit () Selepas Pengagihan Pendapatan Kadar (sen seunit) NAB ( 000) 211,854 99,102 70,533 NAB Seunit () NAB Seunit Terendah () NAB Seunit Tertinggi () Unit Dalam Edaran ( 000) 184,616 90,316 64,416 Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%) Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) Pulangan: Pendapatan (%) Modal (%) Jumlah Pulangan Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2013 Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac Sebelum Pengagihan Pendapatan NAB ( 000) 75,121 28,866 25,747 NAB Seunit () Selepas Pengagihan Pendapatan Kadar (sen seunit) NAB ( 000) 71,039 27,202 24,252 NAB Seunit () NAB Seunit Terendah () NAB Seunit Tertinggi () Unit Dalam Edaran ( 000) 57,901 22,801 21,201 Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%) Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) Pulangan: Pendapatan (%) Modal (%) Jumlah Pulangan LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

10 Nota: 1. Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan Unit Amanah yang dikembalikan dengan purata nilai Unit Amanah untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. Perubahan antara NPP pada 31 Mac 2014 dan 31 Mac 2013 adalah tidak ketara. 2. Nisbah Pusing Ganti Portfolio (NPGP) adalah nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tahun kewangan dengan purata nilai Unit Amanah untuk tahun kewangan. NPGP meningkat disebabkan oleh peningkatan dalam jumlah jualan dan belian pelaburan. 3. Pulangan Pendapatan ( Yield): Pengagihan Pendapatan Seunit NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan 4. Pulangan Modal : 5. Jumlah Pulangan : Pulangan Modal {( ( { NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan NAB Seunit Awal Tahun 1+ x Nisbah Pusing Ganti Portfolio (NPGP) Secara keseluruhannya, NPGP untuk ketiga-tiga tabung ASG bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2014 menunjukkan peningkatan hasil daripada aktiviti jual beli pelaburan yang lebih tinggi berbanding tahun berakhir 31 Mac 2013 yang lalu. 4. Analisis Nilai Aset Bersih (NAB) Tabung x 100 {( ( Bagi tahun kewangan yang berakhir 31 Mac 2014, análisis NAB tabung adalah seperti berikut:- ASG-Pendidikan ASG-Pendidikan telah mencatatkan jumlah NAB yang lebih tinggi iaitu kenaikan sebanyak % kepada juta berbanding juta dari tahun sebelumnya. NAB seunit naik sedikit kepada selepas pengagihan pendapatan daripada ASG-Kesihatan ASG-Kesihatan telah mencatatkan jumlah NAB yang lebih tinggi iaitu kenaikan sebanyak % kepada juta berbanding juta dari tahun sebelumnya. NAB seunit naik sedikit kepada selepas pengagihan pendapatan daripada ASG-Persaraan ASG-Persaraan telah mencatatkan jumlah NAB yang lebih tinggi iaitu kenaikan sebanyak % kepada juta berbanding juta dari tahun sebelumnya. NAB seunit naik sedikit kepada selepas pengagihan pendapatan daripada { -1 Pulangan Pendapatan x x 100 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

11 5. Pulangan Tahunan Pulangan tahunan bagi tabung-tabung di bawah naungan ASG adalah seperti berikut: ASG-Pendidikan 1 ASG-Kesihatan 1 ASG-Persaraan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Jumlah Purata Pulangan (%) Penanda Aras (%) Sumber : Norvagni Nota: 1. Pengiraan pulangan tahunan (annualized return) adalah seperti berikut:- [{(1+r1) (1+r2)... (1+rn)} 1/n - 1] x 100 Di mana r = pulangan tahunan n = bilangan tahun 6. Prestasi Tabung-tabung di bawah naungan ASG ASG telah berupaya mencapai objektif pelaburannya dalam menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang unit, untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac ASG telah memperolehi pendapatan dari dividen kasar dari saham disebut harga, keuntungan bersih ternyata daripada jualan pelaburan, dan lain-lain pendapatan, seperti jadual berikut: (i) ASG - Pendidikan Pendapatan Dividen 2,920,584 1,603,361 1,954,124 Keuntungan bersih ternyata daripada jualan pelaburan 4,334,543 3,196,371 1,595,950 Faedah dan lain-lain pendapatan 1,521, , ,286 Jumlah Pendapatan 8,776,576 5,766,807 4,276,360 (ii) ASG - Kesihatan Pendapatan Dividen 4,071,904 2,255,067 2,174,061 Keuntungan bersih ternyata daripada jualan pelaburan 5,349,468 4,249,340 1,709,163 Faedah dan lain-lain pendapatan 1,409,903 1,034, ,705 Jumlah Pendapatan 10,831,275 7,539,388 4,625, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

12 (iii) ASG - Persaraan Pendapatan Dividen 1,074, ,289 1,030,223 Keuntungan bersih ternyata daripada jualan pelaburan 1,739, , ,989 Faedah dan lain-lain pendapatan 718, , ,853 Jumlah Pendapatan 3,532,405 2,193,674 1,763, Perbandingan Prestasi Tabung Prestasi pulangan bagi tabung-tabung di bawah naungan ASG berbanding penanda aras cipta-suai adalah seperti berikut: ASG-Pendidikan Jumlah Pulangan (%) Penanda Aras (%) ASG-Kesihatan Jumlah Pulangan (%) Penanda Aras (%) ASG-Persaraan Jumlah Pulangan (%) Penanda Aras (%) Sumber : Norvagni Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac Nota: 1. Pengiraan bagi penanda aras telah diselaraskan berdasarkan kombinasi penanda aras cipta-suai yang terbaru ASG-Pendidikan LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

13 ASG-Kesihatan ASG-Persaraan 8. Pengagihan Pendapatan Perbandingan pengagihan pendapatan ASG bagi tempoh 3 tahun: (i) ASG-Pendidikan Pengagihan Pendapatan Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac Sen seunit juta Tarikh Pembayaran 1 April April April 2012 (ii) ASG-Kesihatan Pengagihan Pendapatan Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac Sen seunit juta Tarikh Pembayaran 1 April April April LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

14 (iii) ASG-Persaraan Pengagihan Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac Pendapatan Sen seunit juta Tarikh Pembayaran 1 April April April 2012 Sila ambil perhatian bahawa Pengurus tidak menjamin pulangan pelaburan. Pengagihan pendapatan, jika dibayar, dan harga unit mungkin turun atau naik. Prestasi tabung masa lalu tidak semestinya mencerminkan prestasi masa hadapan. Pengagihan ini dikira berdasarkan jumlah unit minimum bulanan yang dipegang oleh pemegang-pemegang unit dalam tempoh kewangan tersebut. 9. Perubahan Yang Ketara Terhadap Kedudukan Tabung Dalam Tempoh Kewangan Tiada sebarang perubahan yang ketara sepanjang tempoh kewangan berakhir 31 Mac Situasi Yang Menjejaskan Kepentingan Pemegang Unit ASNB dan ASG tidak mengalami situasi-situasi yang boleh menjejaskan kepentingan pemegang unit. 11. Komisyen Ringan ASNB dan Pengurus Pelaburan tabung unit amanahnya tidak menerima komisyen ringan daripada broker dan/atau wakil urus niaga yang dikendalikan untuk unit amanah. III. LAPORAN PENGURUS a. Polisi Pelaburan Polisi pelaburan ASG ialah untuk melabur di dalam portfolio yang dipelbagaikan, terutamanya sekuriti yang disenaraikan di Bursa Malaysia dan bursa saham lain yang diiktiraf, sekuriti yang tidak disenaraikan, instrumen berpendapatan tetap, instrumen pasaran wang dan lain-lain instrumen pasaran modal, seperti yang tertakluk di dalam suratikatan ASG. Tabung-tabung ASG boleh mengambil strategi defensif mengikut kesesuaian keadaan ekonomi dan pasaran saham. b. Strategi Pelaburan Sepanjang Tahun Kewangan i. Ekuiti Strategi pelaburan Tabung ASG bagi tempoh tahun kewangan berakhir 31 Mac 2014 telah dilaksanakan dengan perumpukan aset ekuiti yang aktif dan mampu memberi pulangan kompetitif dalam keadaan pasaran saham yang masih dibelenggu dengan suasana ketidaktentuan ekonomi. Pengagihan aset LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

15 dilaksanakan dengan mengambil kira faktor-faktor ekonomi domestik dan global, kadar pulangan pasaran saham serta kadar pulangan bagi sekuriti berpendapatan tetap bagi memastikan objektif Tabung tercapai. Secara keseluruhannya, purata pengagihan aset untuk ketigatiga tabung ASG adalah lebih tinggi dalam ekuiti sepanjang tahun kewangan. Pelaburan Tabung ASG telah ditumpukan pada saham-saham yang mempunyai asas perniagaan yang kukuh, prospek perniagaan yang baik serta diniagakan di bawah harga wajar. Antara sektor-sektor yang menjadi tumpuan adalah sektor kewangan, minyak dan gas dan sektor yang bercirikan defensif untuk mendapat pulangan dividen yang stabil seperti telekomunikasi, Amanah Pelaburan Hartanah (REIT) dan kepenggunaan. Sektor minyak dan gas dianggarkan mempunyai pertumbuhan yang tinggi dan kukuh atas sokongan dan insentif daripada Kerajaan melalui Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan komitmen 5 tahun dari Petronas untuk meningkatkan pengeluaran minyak. Antara saham-saham yang dipilih adalah SapuraKencana Berhad, Petronas Dagangan Berhad, Malayan Banking Berhad dan Digi.Com Berhad. Kombinasi saham-saham yang memberi pulangan dividen yang stabil dan juga mempunyai asas yang kukuh dan prospek perniagaan yang cerah menjadi fokus dalam usaha mengekalkan prestasi Tabung dalam keadaan ekonomi dan pasaran yang dipengaruhi ketidaktentuan domestik dan global. Di samping itu, pengurus Tabung juga mencari peluang untuk mengaut keuntungan melalui jual beli saham-saham yang dijangkakan dapat memberi pulangan dalam jangka masa pendek dan sederhana, dalam keadaan pasaran saham yang turun naik. ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai Sepanjang tempoh tahun kewangan 2014, ASG telah membuat pelaburan yang lebih tinggi dalam pasaran wang berbanding sekuriti berpendapatan tetap. Ini bagi membolehkan ASG mempunyai aliran tunai yang secukupnya bagi memasuki pasaran saham pada masa yang bersesuaian. ASG turut melabur dalam sekuriti berpendapatan tetap untuk mempelbagaikan pelaburan di samping mengurangkan risiko portfolio. Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap dilakukan setelah pengurus dana melakukan analisa kredit. Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap mementingkan penarafan kredit sekurangkurangnya taraf A yang diberikan oleh RAM Rating Services Berhad (RAM Ratings) atau setaraf dengannya yang diberikan oleh agensi-agensi penarafan di Malaysia. c. Ulasan Ekonomi Dan Pasaran Saham Bagi tempoh tahun kewangan berakhir 31 Mac 2014, penanda aras utama Bursa Malaysia iaitu Financial Times Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBMKLCI) telah mencatatkan 14 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

16 peningkatan sebanyak mata atau 10.62% untuk ditutup pada 1, mata pada 31 Mac 2014, berbanding 1, mata yang dicatatkan pada 31 Mac Bagi tempoh yang sama, FBM KLCI telah mencatat paras tertinggi iaitu 1, mata pada 30 Disember, 2013, manakala paras terendah iaitu 1, mata telah dicatat pada 1 April Semua penanda aras sektor dalam pasaran saham Bursa Malaysia mencatatkan kenaikan sejajar dengan prestasi positif FBM KLCI. Sektor teknologi mencatatkan kenaikan tertinggi sebanyak 38.53% manakala sektor kepenggunaan mencatatkan kenaikan terendah sebanyak 4.93%, berbanding pada 31 Mac Suku pertama 2014 mencatatkan permulaan yang sederhana bagi pasaran-pasaran saham serata dunia, di mana Indeks MSCI World dan Indeks MSCI Europe mencatat kenaikan sebanyak 0.8% dan 1.2% masing-masing berbanding suku keempat Walau bagaimanapun, Indeks MSCI Asia ex-japan telah merosot sebanyak 1.1% berbanding suku keempat 2013 akibat kemerosotan indeks pasaran-pasaran saham di kawasan Asia Utara. Indeks Korea Selatan (KOSPI), China (SSE) dan Hong Kong (Hang Seng) masingmasing merosot sebanyak 1.3%, 3.9% dan 5.0% pada suku pertama 2014 berbanding suku keempat 2013, manakala Indeks Taiwan (TWSE) mencatat kenaikan sebanyak 2.8%. Indeks US (DJIA) dan Indeks Jepun (Nikkei) turut merosot pada suku pertama 2014 dengan masing-masing mencatatkan penurunan sebanyak 0.7% dan 9.0% berbanding suku keempat Kemerosotan pasaranpasaran saham ini adalah disebabkan oleh pengurangan terhadap pelonggaran kuantitatif (quantitative easing, QE) yang diumumkan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (Federal Open Market Committee, FOMC) pada Disember 2013 untuk dilaksanakan secara beransur-ansur bermula dari Januari Kemerosotan pasaran-pasaran saham ini juga adalah disebabkan oleh jangkaan kenaikan kadar faedah pada separuh tahun kedua 2014 nanti. Pada tahun 2013, ekonomi global berkembang pada kadar 3.0%, sedikit rendah berbanding dengan pertumbuhan pada kadar 3.2% yang telah dicatatkan pada tahun Pertumbuhan bertambah baik secara beransur-ansur dalam ekonomi maju. Walaupun begitu, kadar pemulihan ekonomi adalah agak sederhana. Ini berikutan ketidakpastian dasar dan kekangan struktur yang terus menjejaskan permintaan secara menyeluruh. Sementara itu, pertumbuhan dalam ekonomi sedang pesat membangun menjadi sederhana berikutan daripada kelemahan permintaan luar negeri yang berpanjangan yang menjejaskan permintaan dalam negeri. Selain itu, kebalikan aliran modal (reversal capital flow) yang besar daripada ekonomi sedang pesat membangun menjelang separuh tahun kedua 2013 disebabkan oleh perubahan dalam jangkaan pasaran terhadap pengurangan tahap akomodasi dasar monetari Amerika Syarikat. Ekonomi zon Eropah pula mencatatkan pertumbuhan sebanyak -0.5% pada tahun 2013 berbanding -0.7% pada tahun Indeks Pembelian Pengurus (Purchasing Managers Index, PMI) bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan turut mencatatkan prestasi melebihi LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

17 paras 50 sejak suku tahun ketiga Selain itu, Bank Pusat Eropah (European Central Bank) telah memutuskan pengurangan kadar faedah daripada 0.50% ke 0.25% pada bulan November 2013 bagi membantu mengurangkan kebimbangan yang semakin meningkat terhadap tekanan deflasi negara-negara tersebut. Sementara itu, ekonomi negara Jepun pula berkembang pada kadar 1.55% pada tahun 2013, berbanding pada kadar 1.48% pada tahun Pertumbuhan ekonomi Jepun yang perlahan terutamanya menjelang akhir tahun 2013 adalah disebabkan oleh defisit akaun semasa yang semakin teruk berikutan daripada peningkatan kos pengimportan minyak daripada luar akibat penutupan semua reaktor nuklear di Jepun dan juga disebabkan oleh penyusutan nilai matawang Yen berbanding dengan dolar AS. Bagi negara China pula, ekonomi negara itu berkembang pada kadar 7.7% pada tahun 2013, sama seperti pada tahun 2012, disumbang oleh peningkatan aktiviti pelaburan yang lebih tinggi berbanding aktiviti pembuatan. Ekonomi Malaysia terus berkembang pada kadar 4.7% pada tahun 2013, lebih rendah berbanding dengan kadar 5.6% pada tahun Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan permintaan dalam negeri yang kukuh, didorong oleh aktiviti sektor swasta yang teguh walaupun persekitaran luaran adalah lebih lemah pada separuh pertama tahun Bagi mengukuhkan kedudukan kewangan negara, kerajaan Malaysia telah mengumumkan pelarasan subsidi bermula dengan pengurangan subsidi minyak sebanyak 20 sen pada 3 September Untuk tahun 2014, sebanyak 3.3 bilion diunjurkan akan diperolehi daripada penjimatan susulan daripada pelarasan subsidi tersebut. Selain itu, pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan (Goods and Service Tax, GST) bermula pada 1 April 2015 bagi menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan telah diumumkan oleh Perdana Menteri dalam pembentangan Bajet Langkah ini dapat meningkatkan keyakinan para pelabur serta agensi penarafan antarabangsa terhadap kedudukan kewangan dan kemantapan ekonomi negara. d. Ulasan Pasaran Wang, Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Kadar Faedah Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) Bank Negara Malaysia dikekalkan pada tahap 3.00% semasa mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari (Monetary Policy Committee, MPC) pada 6 Mac, Pada paras semasa OPR, keadaan monetari terus menyokong aktiviti ekonomi. Bank Negara Malaysia masih meneruskan tumpuan pada usaha memastikan pendirian dasar monetari adalah selaras dengan kestabilan harga dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Kali terakhir BNM melakukan perubahan pada Dasar Monetari ialah pada 5 Mei, 2011, iaitu kenaikan sebanyak 0.25% kepada 3.00%. Peralihan dasar oleh beberapa ekonomi utama serta perkembangan geopolitik menyebabkan keadaan pasaran kewangan antarabangsa terus tidak menentu. Implikasi perubahan ini turut memberi kesan kepada pasaran bon Malaysia (sekuriti kerajaan Malaysia & sekuriti hutang swasta). Pergerakan Ringgit dan mata wang serantau lain dengan jangkaan dan pengumuman sebenar pengecilan skala 16 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

18 program pelonggaran kuantitatif (QE) oleh Rizab Persekutuan AS telah mengakibatkan aliran keluar dana. Sepanjang tempoh tahun kewangan berakhir 31 Mac 2014, Ringgit telah jatuh sebanyak 13.33% daripada paras terkukuh iaitu 2.957/US$ pada 7 May 2013 kepada /US$ pada 4 Februari 2014, paras paling lemah sejak pertengahan tahun 2010 disebabkan oleh aliran keluar dana tersebut. Hasil daripada itu, kadar bagi sekuriti kerajaan Malaysia 10 Tahun tidak menentu dengan peningkatan sebanyak 16 mata asas pada tempoh Ogos 2013 (4.06%) sehingga Januari 2014 (4.22%) sebelum diniagakan pada 4.10% pada 31 Mac Namun begitu, pasaran sekuriti hutang swasta adalah kurang sensitif terhadap pasaran luar yang berubah-ubah disebabkan oleh pegangan asing yang rendah dan sokongan institusi-institusi domestik. e. Prospek Ekonomi dan Pasaran Saham Melangkah ke tahun 2014, Tabung Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund, IMF), melalui Prospek Ekonomi Dunia (World Economic Outlook, WEO) terbitan April 2014, menjangkakan ekonomi global akan meningkat dengan lebih cepat pada kadar 3.6% sebelum meningkat ke 3.9% pada 2015, didorong oleh pemulihan ekonomi negara-negara maju yang semakin meningkat seperti di AS (daripada 1.9% ke 2.8%), Kanada (daripada 2.0% ke 2.3%), United Kingdom (daripada 1.8% ke 2.9%) dan Kesatuan Eropah (daripada -0.5% ke 1.2%). Pertumbuhan negara-negara membangun juga diunjurkan akan berkembang pada kadar yang lebih tinggi (daripada 4.7% ke 4.9%). Persekitaran ekonomi yang lebih baik ini dan pertumbuhan negara-negara maju yang meningkat dijangka membantu melonjakkan pertumbuhan ekonomi negaranegara membangun termasuk di ASEAN. Risiko kepada pertumbuhan global masih wujud dalam bentuk deflasi dan kadar pertumbuhan rendah yang berlarutan di Kesatuan Eropah dan Jepun. Bagi negara-negara membangun pula, pengakhiran program Pelonggaran Kuantitatif (QE) yang dijangka berlaku sebelum penghujung 2014 dan jangkaan kenaikan kadar faedah di AS mulai 2015 mungkin mengakibatkan aliran keluar dana (capital reversal outflow) yang berterusan. Ancaman deflasi dan krisis yang melanda di Ukraine juga telah muncul sebagai satu potensi risiko baru yang mungkin akan mempengaruhi keadaan ekonomi global secara keseluruhannya. Perkembangan ekonomi negara China juga wajar diambilkira, dengan pertumbuhan pada 2013 dicatatkan pada kadar 7.7%, sama seperti kadar yang dicatatkan pada Zaman pertumbuhan dua digit untuk negara China sudah berakhir, dengan penggubal polisi kini memfokuskan usaha mereka untuk beralih dari pertumbuhan yang didorong oleh pelaburan dan eksport kepada pertumbuhan yang didorong oleh permintaan domestik. Melangkah ke hadapan, IMF mengunjurkan pertumbuhan ekonomi negara China lebih rendah pada kadar 7.5% pada 2014 dan 7.3% pada Bagi Malaysia pula, kerajaan mengunjurkan ekonomi negara akan berkembang di antara 4.5% sehingga 5.5% bagi tahun 2014 manakala kadar inflasi akan berada pada kadar purata 3.0% sehingga 4.0% (Laporan Tahunan BNM 2013), berikutan daripada LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

19 pengstrukturan subsidi kerajaan, pengetatan syarat-syarat kredit serta pergerakan ekonomi sebenar (real economy) yang lebih perlahan (Sumber: Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia, Januari 2014). Jawatankuasa Monetari (Monetary Policy Committee, MPC) akan terus membuat penilaian terhadap perkembangan kewangan dan ekonomi global dan domestik serta implikasinya ke atas keseluruhan prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi Malaysia sebelum sebarang keputusan dibuat mengenai perubahan Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) yang kini berada pada paras 3.0%. Bagi mengekalkan ekonomi yang mapan. Malaysia dijangka akan menumpukan perhatian terhadap aktiviti-aktiviti berorientasikan eksport untuk menjana pertumbuhan ekonomi di samping terus disokong oleh permintaan domestik yang stabil. Bulan Februari telah mencatatkan peningkatan eksport sebanyak 12.3% berbanding tahun lalu, bulan yang ke-tujuh peningkatan dicatatkan secara berterusan. Seiring dengan itu, lebihan perdagangan (trade surplus) sehingga Februari 2014 adalah berjumlah 16.8bn, iaitu peningkatan sebanyak 46.2% berbanding tahun lalu. Indeks Pengeluaran Industri (IPI) bagi tempoh Januari - Februari 2014 pula telah berkembang 5.1% berbanding tahun lalu. Pasaran saham tempatan akan terus dipengaruhi oleh keadaan ekonomi luar negara, terutamanya daripada aktiviti pengurangan QE. Namun, ekonomi negara yang stabil dan kukuh akan menarik minat dan mengekalkan keyakinan pelabur dalam pasaran saham tempatan yang disokong oleh kecairan domestik yang tinggi daripada pelabur institusi seperti syarikat-syarikat pelaburan berkaitan kerajaan (Government Linked Investment Companies, GLIC). Menurut konsensus firma-firma broker, FBM KLCI dijangka akan mencatatkan sedikit peningkatan untuk ditutup pada 1,935 mata bagi tahun Bagi pasaran bon pula, kadar hasil sekuriti kerajaan Malaysia dijangka akan meningkat disebabkan aliran keluar dana oleh pelabur asing secara berperingkat ekoran daripada keputusan Rizab Persekutuan AS untuk mengurangkan kadar pembelian bon mulai Januari Kadar bagi pasaran bon juga turut dipengaruhi oleh spekulasi terhadap peningkatan OPR yang berkait rapat dengan kenaikan kadar inflasi. f. Strategi Pelaburan Masa Hadapan i. Ekuiti Bagi tahun kewangan berikutnya, strategi pelaburan untuk Tabung ASG akan dilaksanakan dengan perumpukan aset ekuiti yang aktif dengan mengambil kira faktor-faktor ekonomi domestik dan global semasa, kadar pulangan pasaran saham serta kadar pulangan bagi sekuriti pendapatan tetap bagi memastikan objektif Tabung tercapai. Untuk aset ekuiti, pelaburan Tabung ASG akan terus ditumpukan pada saham-saham dalam sektor-sektor yang dijangka dapat memberikan pulangan yang lebih baik dari penanda aras, yang mempunyai asas fundamental yang kukuh berdasarkan 18 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

20 prospek ekonomi dan perniagaan, prestasi syarikat dan juga tema pelaburan semasa. Pengurus tabung akan terus memberi tumpuan pada sektor minyak dan gas atas prospek perniagaan yang masih cerah dan kukuh. Sektor telekomunikasi, kepenggunaan dan Amanah Pelaburan Hartanah (REIT) juga menjadi pilihan untuk mengekalkan keseimbangan antara pertumbuhan dan pulangan dividen yang tinggi dan stabil. Di samping itu, pengurus Tabung juga akan terus mencari peluang untuk menjual beli saham-saham yang dijangkakan dapat memberi keuntungan jangka panjang mengikut keadaan pasaran saham dan menjual sahamsaham yang sudah mencapai nilai penuh pada tahap pasaran yang menguntungkan. Pengurus Tabung ASG akan sentiasa mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala dan mengikut keperluan semasa bagi mengekalkan keupayaan Tabung untuk memberi kadar pulangan yang kompetitif kepada pemegang unit dengan mengambilkira keadaan ekonomi dan juga persekitaran pelaburan yang sentiasa berubah-ubah. ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai Untuk mempelbagaikan aset di dalam portfolio, ASG akan turut melabur dalam sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang. Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang dibuat dengan pemilihan instrumen - instrumen yang bermutu seperti sekuriti hutang swasta jangka masa sederhana dan sekuriti Islam berpendapatan tetap, dengan mengambil kira faktor-faktor seperti perolehan, kecairan, tempoh matang dan juga kupon yang berpatutan dengan risiko yang ditanggung oleh ASG. Bagi mengekalkan modal jangka panjang serta mengagihkan kadar pengagihan pendapatan yang kompetitif dan konsisten, pengurus ASG sentiasa proaktif dalam mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala dengan mengambil kira keperluan semasa, keadaan ekonomi serta persekitaran pelaburan yang sentiasa berubah-ubah. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

21 AMANAH SAHAM GEMILANG PENYATA PENGURUS Kepada Pemegang-pemegang Unit AMANAH SAHAM GEMILANG (Tabung payung bagi Amanah Saham Pendidikan, Amanah Saham Kesihatan dan Amanah Saham Persaraan) Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus kepada AMANAH SAHAM GEMILANG ( Unit Amanah ), dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus, penyata kewangan bagi Unit Amanah bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2014, berserta dengan nota-nota yang dikepilkan padanya telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa, bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 31 Mac 2014, dan keputusan serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut. Ditandatangani bagi pihak AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD selaku Pengurus kepada AMANAH SAHAM GEMILANG, menurut resolusi para Pengarah bertarikh 6 Mei TUN AHMAD SARJI BIN ABDUL HAMID Pengerusi TAN SRI DATO SRI HAMAD KAMA PIAH BIN CHE OTHMAN Pengarah Kuala Lumpur, Malaysia 20 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

22 AMANAH SAHAM GEMILANG PENYATAAN PEMEGANG AMANAH Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2014 Kepada Pemegang-Pemegang Unit AMANAH SAHAM GEMILANG (Tabung payung bagi Amanah Saham Pendidikan, Amanah Saham Kesihatan dan Amanah Saham Persaraan) Kami, AMANAHRAYA TRUSTEE BERHAD telah bertindak selaku Pemegang Amanah kepada AMANAH SAHAM GEMILANG bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac Pada pendapat kami, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus telah mengurus AMANAH SAHAM GEMILANG selaras dengan had-had kuasa pelaburan yang diberikan kepada Pengurus dan Pemegang Amanah mengikut Suratikatan, lain-lain peruntukan Suratikatan, Garispanduan Tabung Unit Amanah yang diterimapakai, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dan undang-undang lain yang berkuatkuasa dengan mengambil kira segala pengecualian yang telah diberikan kepada AMANAH SAHAM GEMILANG bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac Kami juga berpendapat bahawa: (a) prosedur dan proses yang digunakan oleh Pengurus untuk menilai dan/atau menentukan harga unit AMANAH SAHAM GEMILANG adalah mencukupi dan penilaian/penentuan harga adalah dibuat selaras dengan Suratikatan dan mana-mana kehendak kawalseliaan; (b) penjadian dan perlucutan unit dilaksanakan adalah selaras dengan Suratikatan, Garispanduan dan lain-lain peruntukan undang-undang berkaitan; dan (c) pengagihan kepada pemegang-pemegang unit AMANAH SAHAM GEMILANG sepertimana yang diisytiharkan oleh Pengurus adalah selaras dengan objektif pelaburan AMANAH SAHAM GEMILANG. Yang benar, AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD HABSAH BINTI BAKAR Ketua Pegawai Eksekutif Kuala Lumpur, Malaysia 19 Mei 2013 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

23 LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG- PEMEGANG UNIT AMANAH SAHAM GEMILANG ( Unit Amanah ) Laporan penyata kewangan Kami telah mengaudit penyata kewangan Amanah Saham Gemilang, yang mengandungi Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Mac 2014, Penyata Untung atau Rugi, Penyata Pendapatan Komprehensif, Penyata Perubahan dalam Ekuiti dan Penyata Aliran Tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut, dan rumusan dasar-dasar perakaunan dan lain-lain nota keterangan yang dibentangkan pada muka surat 24 hingga 88. Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah terhadap laporan kewangan Pengurus adalah bertanggungjawab ke atas penyediaan penyata kewangan berdasarkan Piawaian Laporan Kewangan Malaysia dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa. Tanggungjawab ini termasuk: penyediaan, perlaksanaan dan mengekalkan kawalan dalaman berkaitan penyediaan, pelaksanaan dan mengekalkan kawalan dalaman berkaitan penyediaan dan persembahan yang saksama penyata kewangan, yang bebas dari kesilapan yang material, samada disebabkan kesilapan atau pecah amanah; memilih dan melaksanakan polisi perakaunan yang bersesuaian; dan membuat anggaran perakaunan yang bersesuaian berdasarkan situasi semasa. Pemegang Amanah adalah bertanggungjawab untuk memastikan Pengurus menyimpan rekod perakaunan dan lain-lain rekod yang diperlukan untuk persembahan penyata kewangan yang saksama. Tanggungjawab Juruaudit Tanggungjawab kami ialah untuk menyatakan pendapat mengenai penyata kewangan tersebut, berdasarkan audit kami. Kami telah menjalankan audit menurut Piawaian Pengauditan berkenaan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebut memerlukan kami merancang dan melaksanakan audit untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada penyata kewangan ini bebas dari kesilapan yang material. Audit merangkumi pelaksanaan prosedur-prosedur bagi memperoleh bukti yang menyokong jumlah dan pendedahan di dalam penyata kewangan. Prosedur-prosedur yang dipilih adalah berdasarkan kepada pertimbangan kami, termasuk penilaian keatas risiko kesilapan yang material pada penyata kewangan; sama ada disebabkan oleh pecah amanah atau kesilapan. Dalam membuat penilaian risiko terbabit, kami mengambil kira kawalan dalaman yang relevan kepada penyediaan dan persembahan yang saksama Unit Amanah, tetapi bukan bertujuan untuk menyatakan pendapat terhadap keberkesanan kawalan dalaman Unit Amanah. Audit juga termasuk menilai prinsip-prinsip perakaunan yang digunakan 22 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

24 dan anggaran-anggaran penting yang dibuat oleh Pengurus Unit Amanah, di samping menilai gambaran keseluruhan yang diberikan oleh penyata kewangan. Kami percaya bahawa audit kami telah memberikan asas yang munasabah untuk menyatakan pendapat kami. Pendapat Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 31 Mac 2014 dan prestasi kewangannya, penyata perubahan dalam nilai aset bersih boleh agih kepada pemegang-pemegang unit serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut. Lain-lain perkara 1. Laporan ini disediakan hanya kepada pemegang-pemegang Unit Amanah, sebagai sebuah badan dan tanpa tujuan lain. Kami tidak mempunyai tanggungjawab kepada pihak-pihak lain terhadap kandungan laporan ini. Hanafiah Raslan & Mohamad AF: 0002 Akauntan Bertauliah Ahmad Zahirudin bin Abdul Rahim No. 2607/12/12(J) Akauntan Bertauliah Kuala Lumpur, Malaysia LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

25 AMANAH SAHAM GEMILANG - PENDIDIKAN PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014 PENDAPATAN Nota Faedah dan lain-lain pendapatan 1,521, ,075 Pendapatan dividen 2,920,584 1,603,361 Keuntungan bersih daripada perubahan nilai saksama melalui untung rugi (FVTPL) 334,559 40,938 4,776,592 2,611,374 PERBELANJAAN Yuran pengurus 4 1,331, ,000 Yuran pemegang amanah 5 93,248 46,585 Imbuhan juruaudit 20,000 20,000 Perbelanjaan pentadbiran 632, ,051 2,076,864 1,038,636 PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI 2,699,728 1,572,738 CUKAI PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI 2,699,728 1,572,738 Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut: Ternyata 2,729,245 1,570,791 Tidak ternyata (29,517) 1,947 2,699,728 1,572,738 Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. 24 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

26 AMANAH SAHAM GEMILANG - KESIHATAN PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014 PENDAPATAN Nota Faedah dan lain-lain pendapatan 1,409,903 1,034,931 Pendapatan dividen 4,071,904 2,255,067 Keuntungan bersih daripada perubahan nilai saksama melalui untung rugi (FVTPL) 515,488 74,842 5,997,295 3,364,840 PERBELANJAAN Yuran pengurus 4 1,631, ,750 Yuran pemegang amanah 5 114,295 60,394 Imbuhan juruaudit 20,000 20,000 Perbelanjaan pentadbiran 667, ,445 2,433,995 1,307,589 PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI 3,563,300 2,057,251 CUKAI PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI 3,563,300 2,057,251 Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut: Ternyata 3,618,924 2,051,013 Tidak ternyata (55,624) 6,238 3,563,300 2,057,251 Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

27 AMANAH SAHAM GEMILANG - PERSARAAN PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014 PENDAPATAN Nota Faedah dan lain-lain pendapatan 718, ,509 Pendapatan dividen 1,074, ,289 Keuntungan bersih daripada perubahan nilai saksama melalui untung rugi (FVTPL) 237,603 43,960 2,030,170 1,281,758 PERBELANJAAN Yuran pengurus 4 518, ,170 Yuran pemegang amanah 5 36,355 18,742 Imbuhan juruaudit 20,000 20,000 Perbelanjaan pentadbiran 201,235 82, , ,279 PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI 1,253, ,479 CUKAI PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI 1,253, ,479 Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut: Ternyata 1,194, ,285 Tidak ternyata 59,625 (806) 1,253, ,479 Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. 26 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

28 AMANAH SAHAM GEMILANG - PENDIDIKAN PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014 Nota PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI 2,699,728 1,572,738 Lain-lain pendapatan komprehensif Keuntungan bersih daripada perubahan nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI) 8,498,233 2,959,786 JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN SEMASA 11,197,961 4,532,524 Lain-lain pendapatan komprehensif terdiri daripada berikut: Ternyata 6,699,712 4,728,171 Tidak ternyata 4,498,249 (195,647) 11,197,961 4,532,524 Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

29 AMANAH SAHAM GEMILANG - KESIHATAN PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014 PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI 3,563,300 2,057,251 Lain-lain pendapatan komprehensif Keuntungan bersih daripada perubahan nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI) 12,427,369 3,684,044 JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN SEMASA 15,990,669 5,741,295 Lain-lain pendapatan komprehensif terdiri daripada berikut: Nota Ternyata 8,397,280 6,231,749 Tidak ternyata 7,593,389 (490,454) 15,990,669 5,741,295 Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. 28 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

30 AMANAH SAHAM GEMILANG - PERSARAAN PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014 PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI 1,253, ,479 Lain-lain pendapatan komprehensif Keuntungan bersih daripada perubahan nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI) 2,621,214 1,806,521 JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN SEMASA 3,874,884 2,700,000 Lain-lain pendapatan komprehensif terdiri daripada berikut: Nota Ternyata 2,755,905 1,805,394 Tidak ternyata 1,118, ,606 3,874,884 2,700,000 Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

31 AMANAH SAHAM GEMILANG - PENDIDIKAN PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 MAC 2014 ASET Nota Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI) 8 129,583,087 39,036,818 Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FTVPL) 9 7,945,640 1,798,500 Deposit dengan institusi kewangan 10 54,883,040 41,055,997 Tuntutan cukai 731, ,142 Pendapatan belum diterima , ,065 Tunai di bank 2,433,040 5,000 JUMLAH ASET 196,261,137 82,875,522 LIABILITI Peruntukan pengagihan 7 12,142,349 5,251,799 Pelbagai pemiutang 175,333 89,000 JUMLAH LIABILITI 12,317,682 5,340,799 EKUITI Modal pemegang unit 169,712,015 69,660,772 Rizab 14,231,440 7,873,951 JUMLAH EKUITI 183,943,455 77,534,723 JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI 196,261,137 82,875,522 UNIT DALAM EDARAN ,019,000 73,969,000 NILAI ASET BERSIH SEUNIT Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. 30 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

32 AMANAH SAHAM GEMILANG - KESIHATAN PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 MAC 2014 ASET Nota Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI) 8 176,067,460 58,092,509 Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FTVPL) 9 10,575,280 2,023,500 Deposit dengan institusi kewangan 10 34,508,427 44,653,583 Tuntutan cukai 578, ,538 Pendapatan belum diterima , ,547 Tunai di bank 2,911,300 5,000 JUMLAH ASET 225,257, ,666,677 LIABILITI Peruntukan pengagihan 7 13,292,352 6,502,752 Pelbagai pemiutang 111,333 62,000 JUMLAH LIABILITI 13,403,685 6,564,752 EKUITI Modal pemegang unit 184,999,537 86,280,978 Rizab 26,854,144 12,820,947 JUMLAH EKUITI 211,853,681 99,101,925 JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI 225,257, ,666,677 UNIT DALAM EDARAN ,616,000 90,316,000 NILAI ASET BERSIH SEUNIT Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

33 AMANAH SAHAM GEMILANG - PERSARAAN PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 MAC 2014 ASET Nota Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI) 8 43,133,308 17,127,155 Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FTVPL) 9 6,131,606 1,108,500 Deposit dengan institusi kewangan 10 24,401,428 10,322,079 Tuntutan cukai 254, ,380 Pendapatan belum diterima ,326 94,004 Tunai di bank 1,014,395 5,000 JUMLAH ASET 75,160,132 28,892,118 LIABILITI Peruntukan pengagihan 7 4,082,021 1,664,473 Pelbagai pemiutang 39,333 26,000 JUMLAH LIABILITI 4,121,354 1,690,473 EKUITI Modal pemegang unit 62,603,176 21,615,349 Rizab 8,435,602 5,586,296 JUMLAH EKUITI 71,038,778 27,201,645 JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI 75,160,132 28,892,118 UNIT DALAM EDARAN 12 57,901,000 22,801,000 NILAI ASET BERSIH SEUNIT Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. 32 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

34 AMANAH SAHAM GEMILANG - PENDIDIKAN PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014 Modal Pemegang Unit Rizab-rizab lain -Ternyata -Tak ternyata Jumlah Ekuiti Pada 1 April ,561,298 1,613,608 5,205,742 54,380,648 Penjadian unit untuk jualan 19,067, ,067,634 Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2012) 3,546, ,546,907 Pembatalan unit (515,067) - - (515,067) Pengimbangan pengagihan 1,773, ,773,876 Pindahan pengimbangan pengagihan (1,773,876) 1,773, Pengagihan pendapatan - (5,251,799) - (5,251,799) Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa - 1,570,791 2,961,733 4,532,524 Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan - 3,157,380 (3,157,380) - Pada 31 Mac ,660,772 2,863,856 5,010,095 77,534,723 Pada 1 April ,660,772 2,863,856 5,010,095 77,534,723 Penjadian unit untuk jualan 94,700, ,700,983 Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2013) 5,350, ,350,260 Pembatalan unit Pengimbangan pengagihan 7,301, ,301,877 Pindahan pengimbangan pengagihan (7,301,877) 7,301, Pengagihan pendapatan - (12,142,349) - (12,142,349) Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa - 2,729,245 8,468,716 11,197,961 Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan - 3,970,467 (3,970,467) - Pada 31 Mac ,712,015 4,723,096 9,508, ,943,455 Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

35 AMANAH SAHAM GEMILANG - KESIHATAN PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014 Modal Pemegang Unit Rizab-rizab lain -Ternyata -Tak ternyata Jumlah Ekuiti Pada 1 April ,080,542 4,751,164 5,701,306 70,533,012 Penjadian unit untuk jualan 24,384, ,384,548 Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 March 2012) 4,289, ,289,186 Pembatalan unit (2,473,298) - - (2,473,298) Pengimbangan pengagihan 3,129, ,129,934 Pindahan pengimbangan pengagihan (3,129,934) 3,129, Pengagihan pendapatan - (6,502,752) - (6,502,752) Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa - 2,051,013 3,690,282 5,741,295 Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan - 4,180,736 (4,180,736) - Pada 31 Mac ,280,978 7,610,095 5,210,852 99,101,925 Pada 1 April ,280,978 7,610,095 5,210,852 99,101,925 Penjadian unit untuk jualan 95,153, ,153,396 Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2013) 6,280, ,280,843 Pembatalan unit (2,715,680) - - (2,715,680) Pengimbangan pengagihan 11,334, ,334,882 Pindahan pengimbangan pengagihan (11,334,882) 11,334, Pengagihan pendapatan - (13,292,352) - (13,292,352) Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa - 3,618,922 12,371,745 15,990,667 Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan - 4,778,356 (4,778,356) - Pada 31 Mac ,999,537 14,049,903 12,804, ,853,681 Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. 34 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

36 AMANAH SAHAM GEMILANG - AMANAH SAHAM PERSARAAN PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014 Modal Pemegang Unit Rizab-rizab lain -Ternyata -Tak ternyata Jumlah Ekuiti Pada 1 April ,701,419 1,106,726 3,444,043 24,252,188 Penjadian unit untuk jualan 1,965, ,965,727 Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2012) 1,442, ,442,882 Pembatalan unit (1,285,930) - - (1,285,930) Pengimbangan pengagihan (208,749) - - (208,749) Pengagihan pendapatan - (1,664,473) - (1,664,473) Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa - 894,285 1,805,715 2,700,000 Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan - 911,109 (911,109) - Pada 31 Mac ,615,349 1,247,647 4,338,649 27,201,645 Pada 1 April ,615,349 1,247,647 4,338,649 27,201,645 Penjadian unit untuk jualan 39,172, ,172,668 Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2013) 1,606, ,606,411 Pengimbangan pengagihan 3,265, ,265,192 Pindahan Pengimbangan Pengagihan (3,056,444) 3,056, Pengagihan pendapatan - (4,082,021) - (4,082,021) Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa - 1,194,044 2,680,839 3,874,883 Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan - 1,561,860 (1,561,860) - Pada 31 Mac ,603,176 2,977,974 5,457,628 71,038,778 Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

37 AMANAH SAHAM GEMILANG - PENDIDIKAN PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN Perolehan daripada jualan pelaburan 47,436,167 26,803,485 Pembelian pelaburan (135,294,063) (34,672,873) Faedah diterima 1,235, ,491 Dividen bersih diterima 2,769,798 1,463,369 Yuran pengurusan dibayar (1,331,450) (664,000) Yuran pemegang amanah dibayar (93,248) (46,584) Perbelanjaan pentadbiran dibayar (565,833) (270,051) Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi dan pelaburan (85,843,516) (6,514,163) ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN Perolehan daripada penjadian unit 107,353,120 24,421,300 Tunai dibayar untuk pembatalan unit - (547,950) Pengagihan kepada pemegang unit (5,251,799) (3,644,830) Tunai bersih dihasilkan daripada aktiviti pembiayaan 102,101,321 20,228,520 PENINGKATAN BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI 16,257,805 13,714,357 TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN 35,492,549 21,778,192 TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN 51,750,354 35,492,549 TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA: Tunai di bank 2,433,040 5,000 Deposit dengan institusi kewangan (Nota 10) 54,883,040 41,055,997 Deposit dengan tempoh matang lebih dari 3 bulan (5,565,726) (5,568,448) Tunai dan persamaan tunai 51,750,354 35,492,549 Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. 36 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

38 AMANAH SAHAM GEMILANG - KESIHATAN PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN Perolehan daripada jualan pelaburan 63,985,518 45,341,883 Pembelian pelaburan (174,120,764) (59,708,452) Faedah diterima 1,295, ,808 Dividen bersih diterima 3,883,446 2,053,642 Yuran pengurusan dibayar (1,631,950) (860,750) Yuran pemegang amanah dibayar (114,295) (60,394) Perbelanjaan pentadbiran dibayar (638,417) (348,445) Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi dan pelaburan (107,340,915) (12,669,708) ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN Perolehan daripada penjadian unit 113,138,600 32,080,360 Tunai dibayar untuk pembatalan unit (3,085,160) (2,749,990) Pengagihan kepada pemegang unit (6,502,752) (4,573,536) Tunai bersih dihasilkan daripada aktiviti pembiayaan 103,550,688 24,756,834 (PENGURANGAN)/PENINGKATAN BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI (3,790,227) 12,087,126 TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN (39,709,954) 27,622,828 TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN (35,919,727) 39,709,954 TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA: Tunai di bank 2,911,300 5,000 Deposit dengan institusi kewangan (Nota 10) 34,508,427 44,653,583 Deposit dengan tempoh matang lebih dari 3 bulan (1,500,000) (4,948,629) Tunai dan persamaan tunai 359,919,727 39,709,954 Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

39 AMANAH SAHAM GEMILANG - PERSARAAN PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN Perolehan daripada jualan pelaburan 16,914,344 7,846,989 Pembelian pelaburan (47,067,081) (10,034,409) Faedah diterima 584, ,145 Dividen bersih diterima 1,058, ,385 Yuran pengurusan dibayar (518,910) (267,170) Yuran pemegang amanah dibayar (36,355) (18,742) Perbelanjaan pentadbiran dibayar (207,902) (95,367) Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi dan pelaburan (29,273,349) (1,401,169) ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN Perolehan daripada penjadian unit 44,044,270 3,199,860 Tunai dibayar untuk pembatalan unit - (1,285,930) Pengagihan kepada pemegang unit (1,664,473) (1,494,671) Tunai bersih dihasilkan daripada aktiviti pembiayaan 42,379, ,259 PENINGKATAN/(PENGURANGAN) BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI 13,106,448 (981,910) TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN 9,795,342 10,777,252 TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN 22,901,790 9,795,342 TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA: Tunai di bank 1,014,395 5,000 Deposit dengan institusi kewangan (Nota 10) 24,401,428 10,322,079 Deposit dengan tempoh matang lebih dari 3 bulan (2,514,033) (531,737) Tunai dan persamaan tunai 22,901,790 9,795,342 Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. 38 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

40 AMANAH SAHAM GEMILANG NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN - 31 MAC UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA AMANAH SAHAM GEMILANG (berikutnya dirujuk sebagai Unit Amanah ) ditubuhkan selaras dengan perlaksanaan Surat Ikatan bertarikh 11 Mac 2003, antara Pengurus, Amanah Saham Nasional Berhad ( ASNB ), Pemegang Amanah, Amanah Raya Berhad serta Pemegang Unit Berdaftar Unit Amanah. Unit Amanah ini adalah tabung unit amanah berkonsep payung yang mempunyai tiga tabung unit amanah di bawah naungannya, iaitu Amanah Saham Pendidikan, Amanah Saham Kesihatan dan Amanah Saham Persaraan. Kegiatan utama Unit Amanah ialah melabur dalam Pelaburan Dibenarkan seperti yang didefinasikan di bawah Klausa 1 Surat Ikatan. Pelaburan Dibenarkan termasuk pelaburan jangka pendek dan ekuiti, saham atau debentur syarikat yang disenaraikan di manamana bursa saham atau mana-mana syarikat yang disyorkan oleh Pengurus dan dipersetujui oleh Pemegang Amanah. Unit Amanah ini mula beroperasi pada 17 Mac 2003 dan akan meneruskan operasinya sehingga ditamatkan oleh Pemegang Amanah seperti yang diperuntukkan di bawah Klausa 23(1) Surat Ikatan. ASNB adalah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan dimiliki sepenuhnya oleh Permodalan Nasional Berhad ( PNB ). Kegiatan utama ASNB ialah mengurus unit amanah. PNB ialah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia. Kegiatan utama Syarikat ialah membeli dan memegang saham untuk meningkatkan hak milik pegangan modal saham oleh masyarakat Bumiputera di dalam sektor korporat di Malaysia. PNB telah dilantik sebagai Pengurus Pelaburan bagi Unit Amanah di bawah Perjanjian Pengurusan Pelaburan bertarikh 17 Mac Penyata kewangan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah ASNB untuk diterbitkan menurut resolusi para Pengarah pada 6 Mei MALAYSIAN FINANCIAL REPORTING STANDARDS ( MFRS ) Penyata kewangan beraudit Unit Amanah bagi tahun berakhir 31 Mac 2014, telah disediakan selaras dengan Malaysian Financial Reporting Standards ( MFRS ). MFRS 13 Fair Value Measurement MFRS 13 menetapkan satu garis panduan dibawah MFRS untuk semua pengukuran nilai saksama. MFRS 13 tidak mengubah bagaimana entiti dikehendaki untuk menggunakan nilai saksama, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

41 2. MALAYSIAN FINANCIAL REPORTING STANDARDS ( MFRS )(SAMB.) tetapi menyediakan garis panduan bagi mengukur nilai saksama dibawah MFRS. MFRS 13 mendefinisikan nilai saksama sebagai exit price. Menggunapakai MFRS 13 tidak memberi sebarang kesan ke atas penyata kedudukan kewangan, prestasi dan penyata aliran tunai Unit Amanah. Berikut merupakan Piawaian, Pindaan dan Tafsiran Jawatankuasa Isu-isu ( IC ) yang telah diterbitkan oleh Malaysian Accounting Standards Board ( MASB ) tetapi masih belum dikuatkuasakan dan belum digunapakai oleh Unit Amanah pada tarikh kelulusan penyata kewangan ini. Berkuatkuasa bagi tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Januari 2014 Pindaan bagi MFRS 132 Financial Instruments: Presentation - Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities Pindaan bagi MFRS 10, MFRS 12 and MFRS 127 Investment Entities * Berkuatkuasa bagi tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Januari 2015 MFRS 9 Financial Instruments Pindaan bagi MFRS 7 Financial Instruments: Disclosures - Mandatory Date of MFRS 9 and Transition Disclosures * MFRS, Pindaan dan Tafsiran Jawatankuasa Isu-isu ini tidak berkaitan dengan Unit Amanah. Unit Amanah merancang untuk menggunapakai penguatkuasaan di atas apabila ianya menjadi efektif pada tempoh kewangan tertentu. Penguatkuasaan ini dijangka tidak memberi kesan yang ketara kepada penyata kewangan Unit Amanah bagi yang pertama kali menggunapakai kecuali seperti yang dinyatakan dibawah: Menggunapakai awal MFRS 9 Financial Instruments : Classification and Measurement Sejak tahun kewangan yang lalu, Unit Amanah telah menggunapakai MFRS 9 Financial Instruments (MFRS 9) (diterbitkan pada November 2009 dan disemak pada Oktober 2010) dan penyemakan yang berkenaan sebelum tarikh berkuatkuasa. Tarikh penggunaan permulaan (tarikh Unit Amanah menilai aset kewangan dan liabiliti kewangan yang ada) ialah 1 April LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

42 2. MALAYSIAN FINANCIAL REPORTING STANDARDS ( MFRS )(SAMB.) Aset Kewangan MFRS 9 memperkenalkan keperluan baru dalam pengelasan dan pengukuran aset kewangan dalam skop MFRS 139 Financial Instruments: Recognition and Measurement. MFRS 9, terutamanya memerlukan semua aset kewangan dikelaskan dan seterusnya diukur sama ada secara kos lunasan atau nilai saksama bergantung kepada model perniagaan sesuatu entiti dalam menguruskan aset kewangan dan aset kewangan yang mempunyai ciri-ciri aliran tunai secara kontraktual. Seperti yang diperlukan oleh MFRS 9, instrumen hutang diukur secara kos lunasan hanya jika (i) aset tersebut dipegang dalam model perniagaan dimana aset dipegang untuk mendapatkan aliran tunai secara kontraktual dan (ii) terma-terma kontraktual instrumen tersebut akan menghasilkan pembayaran prinsipal dan faedah semata-mata atas baki prinsipal pada tarikh-tarikh tertentu. Walaubagaimanapun, Unit Amanah boleh memilih pada permulaan untuk menyatakan instrumen kewangan yang memenuhi ciri-ciri kos lunasan sebagai FVTPL sekiranya ia menghindari atau mengurangkan ketidakpadanan perakaunan. Instrumen ekuiti dikelaskan sama ada FVTPL atau nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif ( FVTOCI ), bergantung kepada objektif pelaburan. Pada 1 Januari 2011, para pengarah telah menyemak dan menilai Aset Kewangan Unit Amanah yang sediaada. Penggunaan awal MFRS 9 tidak mempunyai kesan ketara keatas penyata kewangan Unit Amanah kerana pelaburan dalam sekuriti ekuiti disebut harga terus diklasifikasikan sebagai FVTPL. Liabiliti Kewangan MFRS 9 juga mempunyai keperluan untuk mengkelasifikasi dan mengukur liabiliti kewangan. Suatu perubahan besar dalam mengambilkira dan mengukur liabiliti kewangan adalah berkenaan perubahan pada nilai saksama liabiliti kewangan (ditanda sebagai FVTPL) berikutan perubahan risiko kredit liabiliti itu sendiri. Perubahan dalam polisi perakaunan yang timbul daripada penggunaan awal MFRS 9 tidak mempunyai kesan ketara keatas penyata kewangan Unit Amanah. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

43 3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (a) Pelbagai Pemiutang Pelbagai pemiutang dinyatakan pada kos di mana nilai saksama yang akan dibayar pada masa hadapan untuk barangan dan perkhidmatan yang diterima. (b) Modal Pemegang Unit Modal pemegang unit kepada Unit Amanah menepati tafsiran instrument puttable yang dikelaskan sebagai instrumen ekuiti mengikut pindaan MFRS 132, Financial Instruments: Presentation. Pengimbangan pengagihan mewakili purata jumlah yang boleh diagih yang termasuk dalam harga penjadian dan pembatalan unit. Jumlah tersebut dipulangkan kepada pemegang unit sama ada melalui pengagihan dan/atau dipinda dengan sepatutnya apabila unit dibatalkan. (c) Pengiktirafan Pendapatan Pendapatan dividen kasar daripada pelaburan disebut harga dan sekim pelaburan kolektif tidak tersenarai diambil kira mengikut asas pengisytiharan, apabila hak untuk menerima dividen telah dipastikan. Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan diambil kira berdasarkan perbezaan di antara pendapatan bersih dengan nilai dibawa oleh pelaburan tersebut. Pendapatan daripada pelaburan pada kos terlunas diakru berdasarkan kaedah kadar faedah berkesan / kadar keuntungan berkesan. (d) Tunai dan Persamaan Tunai Bagi tujuan Penyata Aliran Tunai, tunai dan persamaan tunai terdiri daripada tunai di bank, simpanan dalam panggilan dan simpanan jangka pendek berkecairan tinggi dengan tempoh matang tiga bulan atau kurang dimana perubahan dalam nilai mempunyai risiko yang tidak ketara. (e) Instrumen Kewangan Aset dan liabiliti kewangan pada awalnya diukur pada nilai saksama. Kos urus niaga yang berkaitan secara langsung dengan pengambilalihan aset kewangan dan liabiliti kewangan (selain daripada aset kewangan dan liabiliti kewangan pada nilai saksama melalui untung dan rugi) ditambah kepada atau ditolak daripada nilai saksama aset kewangan atau liabiliti kewangan, sebagaimana yang sesuai, pada pengiktirafan awal. Kos urusniaga secara langsung kepada pengambilalihan aset dan liabiliti kewangan pada nilai saksama melalui untung dan rugi diiktiraf serta merta dalam untung dan rugi. 42 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

44 3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) (f) Aset-Aset Kewangan Kesemua kebiasaan pembelian dan penjualan aset kewangan adalah diiktiraf dan dinyahiktirafkan berdasarkan asas perniagaan. Kebiasaan pembelian atau penjualan adalah pembelian dan penjualan aset kewangan yang memerlukan penyerahan aset dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh peraturan atau amalan pasaran. Aset kewangan yang diiktiraf akan dikira keseluruhannya pada kos dilunaskan atau nilai saksama, bergantung kepada pengkelasan aset tersebut. (i) Pengkelasan Aset Kewangan Instrumen hutang yang memenuhi kriteria berikut akan diukur pada kos dilunaskan setelah ditolak kerugian rosotnilai (kecuali instrumen hutang yang ditetapkan pada nilai saksama melalui untung rugi pada permulaan pengiktirafan): aset tersebut dipegang berdasarkan model perniagaan dimana aset dipegang untuk mendapatkan mendapatkan aliran tunai secara kontraktual. terma-terma kontraktual instrumen tersebut akan menghasilkan pembayaran prinsipal dan faedah sematamata atas baki prinsipal pada tarikh-tarikh tertentu. Lain-lain aset kewangan akan diukur pada nilai saksama. Instrumen ekuiti diklasifikasikan sebagai FVTPL atau FVTOCI, bergantung kepada objektif pelaburan. (ii) Kos yang dilunaskan dan kaedah kadar faedah berkesan Kaedah kadar faedah berkesan adalah kaedah untuk mengira kos dilunaskan bagi satu-satu instrumen hutang dan bagi memperuntukan pendapatan faedah bagi satusatu tempoh. Kadar faedah berkesan adalah kadar yang mengambilkira anggaran terimaan tunai masa hadapan yang telah didiskaunkan (termasuk yuran yang dibayar atau diterima yang merupakan sebahagian dari kadar faedah berkesan tersebut, kos transaksi dan lain-lain premium atau diskaun) disepanjang tempoh hayat instrumen hutang tersebut, atau, bagi jangkamasa pendek, pada nilai bersih yang dibawa pada permulaan pengiktirafan. Pendapatan diiktiraf atas asas faedah berkesan bagi instrumen hutang yang dikira pada kos dilunaskan. Pendapatan faedah diambilkira di dalam untung atau rugi dan termasuk dalam kategori pendapatan dari pelaburan. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

45 3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) (f) Aset-Aset Kewangan (samb.) (iii) Aset kewangan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI) Pada permulaan pengiktirafan, Unit Amanah diberi pilihan untuk membuat pemilihan yang tidak boleh ditarikbalik (berasaskan pada setiap instrumen) bagi menandakan pelaburan dalam instrumen ekuiti sebagai FVTOCI. Penandaan sebagai FVTOCI tidak dibenarkan sekiranya instrumen ekuiti tersebut dipegang bagi tujuan jualbeli. Aset kewangan dikira untuk jualbeli sekiranya: ianya diperoleh dengan tujuan utamanya untuk dijual dalam tempoh terdekat; atau pada permulaan pengiktirafan, ianya adalah sebahagian dari portfolio instrumen kewangan yang diurus secara keseluruhannya oleh Unit Amanah yang mana telah menunjukkan corak pengambilan untung jangka pendek; atau ianya adalah instrumen derivatif yang tidak ditandakan dan tidak berkesan sebagai instrumen perlindungan nilai atau sebagai jaminan kewangan. Pelaburan dalam instrumen ekuiti pada FVTOCI pada permulaannya diukur pada nilai saksama ditambah kos transaksi. Berikutnya, ianya diukur pada nilai saksama dengan keuntungan dan kerugian hasil dari perubahan nilai saksama dikira dalam lain-lain pendapatan komprehensif dan dikumpul di dalam rizab penilaian pelaburan. Keuntungan atau kerugian terkumpul tidak akan dikelaskan semula pada untung rugi atas penjualan pelaburan tersebut. Unit Amanah telah menetapkan aset kewangan dengan objektif untuk pendapatan dividen yang diterima atau jangka masa sederhana dan jangka panjang sebagai FVTOCI. Dividen bagi pelaburan dalam instrumen ekuiti diambilkira di dalam akaun untung rugi apabila hak untuk menerima dividen telah dipastikan menurut MFRS 118, Revenue, melainkan dividen tersebut merupakan pembayaran balik sebahagian dari kos pelaburan. Dividen yang diperoleh diambil kira di dalam akaun untung rugi dan termasuk dalam kategori pendapatan dari pelaburan. (iv) Aset kewangan pada nilai saksama melalui akaun untung rugi (FVTPL) Pelaburan dalam instrumen ekuiti dikelaskan sebagai FVTPL melainkan Unit Amanah menandakan pelaburan tersebut bukan untuk jualbeli dan dipermulaan pengiktirafan sebagai FVTOCI. Instrumen hutang yang tidak menepati ciri-ciri kos dilunaskan (rujuk ke atas) akan dikira sebagai FVTPL. Instrumen 44 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

46 3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) (f) Aset-Aset Kewangan (samb.) (iv) Aset kewangan pada nilai saksama melalui akaun untung rugi (FVTPL) (samb.) hutang yang menepati ciri-ciri kos dilunaskan tetapi telah ditandakan sebagai FVTPL akan dikira sebagai FVTPL. Instrumen hutang akan ditandakan sebagai FVTPL sekiranya penandaan tersebut akan menghilangkan atau mengurangkan perbezaan yang ketara dalam pengiraan atau penilaian aset atau liabiliti yang dilakukan ke atas pelaburan tersebut. Unit Amanah telah menandakan aset kewangan yang dipegang untuk tujuan jualbeli sebagai FVTPL. Instrumen hutang dikelaskan semula dari kos dilunaskan kepada FVTPL apabila model perniagaan telah berubah sehingga menyebabkan ciri-ciri kos dilunaskan tidak lagi dipenuhi. Pengkelasan semula instrumen hutang yang ditandakan sebagai FVTPL adalah tidak dibenarkan. Aset kewangan FVTPL dikira pada nilai saksama pada setiap penghujung tempoh pelaporan dengan sebarang untung atau rugi hasil dari penilaian semula diambil kira di dalam akaun untung rugi. Pendapatan faedah atas instrumen hutang pada FVTPL termasuk dalam untung atau rugi bersih seperti yang dijelaskan di atas. Pendapatan dividen dari pelaburan dalam instrumen ekuiti FVTPL dikira dalam akaun untung rugi apabila hak untuk menerima dividen telah dipastikan menurut MFRS 118, Revenue, dan termasuk dalam untung atau rugi bersih seperti yang dijelaskan di atas. (v) Rosotnilai dalam aset kewangan Aset kewangan yang dikira pada kos dilunaskan akan dinilai bagi sebarang rosotnilai pada setiap penghujung tempoh pelaporan. Aset kewangan dikira sebagai merosot sekiranya terdapat bukti yang nyata bahawa anggaran aliran tunai masa hadapan akan terjejas kesan daripada terjadinya satu atau lebih peristiwa selepas pengiktirafan awal aset kewangan tersebut. Bukti nyata rosotnilai termasuk: masalah kewangan yang ketara yang dihadapi oleh penerbit instrumen hutang atau pihak yang terlibat; atau pelanggaran kontrak seperti default dalam pembayaran kupon atau prinsipal; atau pihak penghutang berkemungkinan besar menjadi muflis atau memerlukan pengstrukturan semula; atau ketiadaan pasaran aktif bagi aset kewangan tersebut disebabkan oleh masalah kewangan. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

47 3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) (f) Aset-Aset Kewangan (samb.) (iv) Aset kewangan pada nilai saksama melalui akaun untung rugi (FVTPL) (samb.) Jumlah rosotnilai adalah perbezaan di antara nilai yang dibawa dan nilai semasa anggaran aliran tunai masa hadapan dengan mengambilkira jumlah pajakan dan jaminan, didiskaunkan pada kadar berkesan faedah asal. Nilai dibawa aset kewangan akan dikurangkan oleh kerugian rosotnilai bagi semua aset kewangan kecuali akaun penerimaan, di mana nilai dibawa dikurangkan melalui akaun elaun. Sebarang pembayaran balik jumlah yang telah dilupuskan akan dikreditkan ke dalam akaun elaun. Jika di dalam tempoh berikutnya terdapat pengurangan dalam kerugian rosotnilai dan pengurangan ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi setelah rosotnilai dilakukan, rosotnilai ini akan dikreditkan kembali ke akaun untung rugi setakat nilai dibawa tidak melebihi jumlah kos dilunaskan sekiranya rosotnilai tidak dilakukan. (vi) Penyahiktirafan Aset Kewangan Unit Amanah menyahiktirafkan aset kewangan hanya apabila hak atas aliran tunai dari aset tersebut berakhir, atau apabila Unit Amanah memindahmilikkan aset kewangan dan segala risiko dan pulangan pemilikan aset tersebut kepada entiti lain. Sekiranya Unit Amanah tidak memindahmilikkan dan tidak juga mengekalkan semua risiko dan pulangan pemilikan tetapi masih menguasai aset yang telah dipindahkan tersebut, Unit Amanah hendaklah mengambilkira kepentingan dalam aset tersebut dan liabiliti yang perlu dibayar olehnya. Sekiranya Unit Amanah mengekalkan sebahagian besar risiko dan pulang pemilikan, Unit Amanah akan terus mengiktiraf aset tersebut dan juga pinjaman bercagar bagi hasil yang diterima. Bagi penyahiktirafan aset kewangan pada kos dilunaskan, perbezaan di antara nilai dibawa dan jumlah yang diterima akan diambil kira dalam akaun untung rugi. Bagi penyahiktirafan aset kewangan pada FVTOCI, keuntungan atau kerugian terkumpul dalam rizab penilaian pelaburan tidak dikelaskan kembali ke akaun untung rugi tetapi dikelaskan kembali ke pendapatan nyata belum diagihkan. Pada penyahiktirafan aset kewangan pada FVTPL, keuntungan atau kerugian tak ternyata kumulatif dipindahkan ke akaun untung rugi semasa pelupusan. 46 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

48 3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING DAN PENGGUNAAN MFRS 1 (SAMB.) (f) Aset-Aset Kewangan (samb.) (vii) Liabiliti kewangan dan instrumen ekuiti Pengkelasan sebagai hutang atau ekuiti Instrumen hutang atau ekuiti yang dikeluarkan oleh Unit Amanah dikelaskan sama ada sebagai liabiliti kewangan atau ekuiti bergantung kepada asas perjanjian dan definisi liabiliti kewangan dan instrumen ekuiti. Liabiliti Kewangan Semua liabiliti kewangan dikira pada kos dilunaskan menggunakan kadar faedah berkesan. Penyahiktirafan Liabiliti Kewangan Unit Amanah menyahiktirafkan liabiliti kewangan hanya apabila tanggungan atau kewajipannya dilepaskan, dibatalkan atau tamat tempoh. Perbezaan di antara nilai dibawa liabiliti kewangan dan jumlah yang dibayar, termasuk sebarang aset bukan tunai yang dipindahmilik atau liabiliti diambilalih, diambil kira dalam akaun untung rugi. (g) Penilaian dan Anggaran Perakaunan Yang Ketara Penyediaan penyata kewangan Amanah memerlukan Pengurus untuk membuat pertimbangan, anggaran dan andaian yang memberi kesan kepada jumlah hasil, perbelanjaan, aset dan liabiliti dan pendedahan liabiliti luar jangka pada tarikh laporan. Walau bagaimanapun, ketidaktentuan tentang andaian dan anggaran ini boleh menyebabkan keputusan yang mana memerlukan pelarasan ketara kepada jumlah dibawa oleh aset atau liabiliti pada masa akan datang. Tiada pertimbangan utama telah dibuat oleh Pengurus dalam mengguna pakai dasar-dasar perakaunan Amanah. Tiada terdapat andaian utama mengenai masa depan dan lain - lain sumber utama ketidakpastian anggaran pada tarikh laporan ini, yang mempunyai risiko penting menyebabkan pelarasan penting kepada jumlah dibawa aset dan liabiliti dalam tempoh kewangan akan datang. 4. YURAN PENGURUS Klausa 25(8) Suratikatan memperuntukkan bahawa Pengurus berhak menerima yuran tidak melebihi 1.5% setahun daripada Nilai Aset Bersih ( NAB ) boleh agih kepada pemegangpemegang Unit Amanah, dikira dan diakru secara harian seperti yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah. Yuran pengurusan yang dikenakan bagi tahun berakhir 31 Mac 2014 ialah 1% (2013: 1%) setahun daripada NAB Amanah Saham Pendidikan, Amanah Saham Kesihatan dan Amanah Saham Persaraan, masing-masing. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

49 5. YURAN PEMEGANG AMANAH Klausa 25(7) Suratikatan memperuntukkan bahawa Pemegang Amanah berhak menerima yuran pada kadar yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah dari semasa ke semasa. Telah dipersetujui bahawa yuran Pemegang Amanah akan dikenakan sebanyak 450,000 atau 0.07% setahun daripada NAB Unit Amanah, yang mana lebih rendah, dikira dan diakru secara harian. Yuran Pemegang Amanah yang dikenakan bagi tahun berakhir 31 Mac 2014 ialah 0.07% (2013: 0.07%) setahun daripada NAB Amanah Saham Pendidikan, Amanah Saham Kesihatan dan Amanah Saham Persaraan, masing-masing. 6. CUKAI Unit Amanah telah diberikan pengecualian daripada cukai pendapatan oleh Menteri Kewangan mengikut bidangkuasa yang diberikan kepadanya di bawah Seksyen 127(3)(b) Akta Cukai Pendapatan, 1967, dari tahun taksiran 2007 hingga Tuntutan cukai merupakan cukai yang ditolak daripada punca atas pendapatan dividen yang diperolehi di Malaysia dan boleh dituntut daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Akta Cukai Pendapatan, 1967 telah dipinda bagi memperkenalkan sistem cukai korporat single-tier bermula dari tahun taksiran Menurut sistem cukai korporat single-tier, pengagihan dividen kepada pemegang-pemegang saham adalah dikecualikan daripada cukai. Walaubagaimanapun, akan terdapat tempoh peralihan selama 6 tahun (tahun taksiran 2008 hingga 31 Disember 2013) bagi membolehkan syarikat-syarikat yang mana memenuhi syaratsyarat tertentu, untuk meneruskan pembayaran dividen mengikut sistem imputasi terhad (peralihan). Dividen-dividen dibayar dalam sistem imputasi terhad (peralihan) tertakluk kepada cukai ditangan pemegang-pemegang saham. Pemegang-pemegang saham boleh menuntut cukai yang ditolak daripada sumber pembayaran dividen sebagai kredit cukai. Syarikat-syarikat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi membuat bayaran dividen mengikut sistem imputasi terhad (peralihan) diperlukan membuat bayaran dividen mengikut sistem cukai single-tier. Bermula dari 1 Januari 2014, semua syarikat perlu membayar dividen mengikut sistem cukai single-tier. 48 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

50 6. CUKAI (SAMB.) Jangkaan kesan terhadap Unit Amanah adalah seperti berikut: Dalam tempoh peralihan, jika Unit Amanah menerima pendapatan dividen daripada syarikat-syarikat yang dilaburkan yang membayar dividen dalam sistem imputasi terhad (peralihan), Unit Amanah boleh terus membuat tuntutan bagi cukai yang ditolak daripada sumber sebagai tuntutan semula daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri, dengan syarat Unit Amanah memenuhi syarat-syarat tertentu. Walaubagaimanapun, tidak akan ada tuntutan cukai yang boleh dituntut oleh Unit Amanah jika dividen yang diterima melalui sistem cukai single-tier kerana dividen tersebut adalah dikecualikan daripada cukai dan maka dengan itu tiada cukai boleh ditolak daripada sumber pembayaran dividen. 7. PERUNTUKAN PENGAGIHAN (a) Amanah Saham Pendidikan Peruntukan bagi tahun semasa 12,142,349 5,251,799 Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan sebanyak 7.10 sen seunit bagi tahun berakhir 31 Mac 2014 (2013: 7.10 sen) seunit yang akan diagihkan kepada pemegangpemegang unit. Pengagihan ini dikira berdasarkan jumlah unit dalam edaran pada akhir tempoh kewangan. Sumber Pengagihan Pengagihan kepada pemegang-pemegang unit adalah daripada sumber-sumber berikut: Rizab pengagihan pendapatan 7,301,877 1,773,876 Faedah dan lain-lain pendapatan 1,521, ,075 Pendapatan dividen 2,920,584 1,603,361 Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTPL 364,076 38,991 Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTOCI 2,111,227 1,907,132 14,219,213 6,290,435 Tolak: Perbelanjaan (2,076,864) (1,038,636) Jumlah pengagihan 12,142,349 5,251,799 Pengagihan kasar dan bersih seunit 7.10 sen 7.10 sen LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

51 7. PERUNTUKAN PENGAGIHAN (SAMB.) (b) Amanah Saham Kesihatan Peruntukan bagi tahun semasa 13,292,352 6,502,752 Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan sebanyak 7.20 sen seunit bagi tahun berakhir 31 Mac 2014 (2013: 7.20 sen) seunit yang akan diagihkan kepada pemegangpemegang unit. Pengagihan ini dikira berdasarkan jumlah unit dalam edaran pada akhir tempoh kewangan. Sumber Pengagihan Pengagihan kepada pemegang-pemegang unit adalah daripada sumber-sumber berikut: Rizab pengagihan pendapatan 11,334,882 3,129,934 Faedah dan lain-lain pendapatan 1,409,903 1,034,931 Pendapatan dividen 2,981,562 2,255,067 Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTPL - 68,604 Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTOCI - 1,321,805 15,726,347 7,810,341 Tolak: Perbelanjaan (2,433,995) (1,307,589) Jumlah pengagihan 13,292,352 6,502,752 Pengagihan kasar dan bersih seunit 7.20 sen 7.20 sen (c ) Amanah Saham Persaraan Peruntukan bagi tahun semasa 4,082,021 1,664,473 Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan sebanyak 7.05 sen seunit bagi tahun berakhir 31 Mac 2014 (2013: 7.30 sen) seunit yang akan diagihkan kepada pemegangpemegang unit. Pengagihan ini dikira berdasarkan jumlah unit dalam edaran pada akhir tempoh kewangan. 50 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

52 7. PERUNTUKAN PENGAGIHAN (SAMB.) (c ) Amanah Saham Persaraan (samb.) Sumber Pengagihan Pengagihan kepada pemegang-pemegang unit adalah daripada sumber-sumber berikut: Rizab pengagihan pendapatan 3,056,444 - Faedah dan lain-lain pendapatan 718, ,509 Pendapatan dividen 1,074, ,289 Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTPL 9,510 44,766 Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTOCI - 770,188 4,858,521 2,052,752 Tolak: Perbelanjaan (776,500) (388,279) Jumlah pengagihan 4,082,021 1,664,473 Pengagihan kasar dan bersih seunit 7.05 sen 7.30 sen 8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF Amanah Saham Pendidikan Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan (a) 1,027, ,160 Pelaburan disebut harga (b) 128,555,887 38,590, ,583,087 39,036,818 Amanah Saham Kesihatan Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan (a) 1,027, ,620 Pelaburan disebut harga (b) 175,040,260 57,757, ,067,460 58,092,509 Amanah Saham Persaraan Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan (a) - 334,620 Pelaburan disebut harga (b) 43,133,308 16,792,535 43,133,308 17,127,155 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

53 8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN- LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF (SAMB.) (a) Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan Amanah Saham Pendidikan Pada Kos: PNB Structured Investment Fund - 400,000 AMB Dana Arif 1,000,000-1,000, ,000 Pada Nilai Saksama: PNB Structured Investment Fund - 446,160 AMB Dana Arif 1,027,200-1,027, ,160 Amanah Saham Kesihatan Pada Kos: PNB Structured Investment Fund - 300,000 AMB Dana Arif 1,000,000-1,000, ,000 Pada Nilai Saksama: PNB Structured Investment Fund - 334,620 AMB Dana Arif 1,027,200-1,027, ,620 Amanah Saham Persaraan Pada Kos: PNB Structured Investment Fund - 300, ,000 Pada Nilai Saksama: PNB Structured Investment Fund - 334, ,620 Tabung Unit Kos Nilai Saksama Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada % Amanah Saham Pendidikan 2,000,000 1,000,000 1,027, Amanah Saham Kesihatan 2,000,000 1,000,000 1,027, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

54 8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN- LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF (SAMB.) (b) Pelaburan disebut harga (i) Amanah Saham Pendidikan Pada Kos: Saham Biasa 113,159,237 32,391,039 REITs 5,996,354 1,346, ,155,591 33,737,088 Pada Nilai Saksama: Saham Biasa 122,190,098 36,526,195 REITs 6,365,789 2,064,463 Syarikat Unit Kos 128,555,887 38,590,658 Nilai Saksama Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada % Pembinaan Gamuda Berhad 260,000 1,179,253 1,224, IJM Corporation Berhad 350,000 2,021,519 2,149, ,000 3,200,772 3,373, Barangan Pengguna British American Tobacco (Malaysia) Berhad 64,800 4,039,059 3,830, Dutch Lady Milk Industries Berhad 44,850 2,121,405 2,124, MSM Malaysia Holdings Berhad 162, , , PPB Group Berhad 100,000 1,449,678 1,662, QL Resources Berhad 350, ,811 1,136, UMW Holdings Berhad 185,000 2,335,580 2,031, ,050 11,663,508 11,551, Kewangan AMMB Holdings Berhad 202,500 1,329,549 1,453, Bursa Malaysia Berhad 140,000 1,115,615 1,057, CIMB Group Holdings Berhad 874,450 6,928,287 6,252, Hong Leong Bank Berhad 114,000 1,593,278 1,611, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

55 8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF (SAMB.) (b) Pelaburan disebut harga (samb.) i) Amanah Saham Pendidikan (samb.) Syarikat Unit Kos Nilai Saksama Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada % Kewangan(samb.) LPI Capital Berhad 155,500 2,400,591 2,581, Malayan Banking Berhad 961,379 9,245,297 9,306, Public Bank Berhad 546,121 8,509,659 10,463, RHB Capital Berhad 308,241 2,397,142 2,595, ,302,191 33,519,418 35,321, Barangan Industri Lafarge Malaysia Berhad 167,900 1,432,531 1,517, Petronas Chemicals Group Berhad 408,000 2,687,810 2,819, Petronas Gas Berhad 102,000 2,061,154 2,427, ,900 6,181,494 6,764, Infrastruktur DiGi.Com Berhad 1,097,000 5,223,347 5,912, Lingkaran Trans Kota Holdings Berhad 65, , , ,162,000 5,423,058 6,162, Perladangan Felda Global Ventures Holdings Berhad 85, , , IOI Corporation Berhad 771,800 3,376,154 3,704, Kuala Lumpur Kepong Berhad 220,000 4,895,415 5,324, ,076,800 8,658,319 9,423, Hartanah IOI Properties Group Berhad 271, , , Mah Sing Group Berhad 60, , , Sunway Berhad 132, , , ,666 1,126,917 1,253, Perdagangan & Perkhidmatan Malaysia Airports Holdings Berhad 132, ,940 1,063, Amway (Malaysia) Holdings Berhad 170,000 1,945,109 2,040, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

56 8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF (SAMB.) (b) Pelaburan disebut harga (samb.) i) Amanah Saham Pendidikan (samb.) Syarikat Unit Kos Nilai Saksama Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada % Perdagangan & Perkhidmatan(samb.) Astro Malaysia Holdings Berhad 380,000 1,159,042 1,216, Axiata Group Berhad 838,500 5,537,141 5,592, Caring Pharmacy Group Berhad 129, , , Dialog Group Berhad 300, ,870 1,077, Gas Malaysia Berhad 340,500 1,071,354 1,266, IHH Healthcare Berhad 445,100 1,596,977 1,713, Maxis Berhad 662,000 4,414,306 4,607, MISC Berhad 493,200 3,065,948 3,403, MMC Corporation Berhad 150, , , Perisai Petroleum Teknologi Berhad 400, , , Petronas Dagangan Berhad 102,100 2,279,005 3,134, Prestariang Berhad 284, ,149 1,067, Sime Darby Berhad 542,500 5,082,305 5,050, SapuraKencana Petroleum Berhad 733,106 2,873,424 3,298, Tenaga Nasional Berhad 483,343 4,053,319 5,780, Telekom Malaysia Berhad 924,200 5,116,751 5,443, Westports Holdings Berhad 163, , , YTL Corporation Berhad 570, , , ,244,506 43,385,751 48,338, Jumlah saham biasa 16,445, ,159, ,190, REITs Axis Real Estate Investment Trust 630,400 1,974,908 2,130, Capitamalls Malaysia Trust 937,100 1,297,746 1,377, KLCC Property Holdings Berhad 450,000 2,723,700 2,857, ,017,500 5,996,354 6,365, Jumlah pelaburan disebut harga 18,462, ,155, ,555, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

57 8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN- LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF (SAMB.) (b) Pelaburan disebut harga(samb.) (ii) Amanah Saham Kesihatan Pada Kos: Saham Biasa 153,757,268 51,308,004 REITs 8,566,165 1,389, ,323,433 52,697,493 Pada Nilai Saksama: Saham Biasa 165,974,276 55,608,891 REITs 9,065,984 2,148, ,040,260 57,757,889 Syarikat Unit Kos Nilai Saksama Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada % Pembinaan Gamuda Berhad 360,000 1,646,256 1,695, IJM Corporation Berhad 270,000 1,565,129 1,657, ,000 3,211,385 3,353, Barangan Pengguna British American Tobacco (Malaysia) Berhad 88,100 5,491,656 5,208, Dutch Lady Milk Industries Berhad 53,800 2,544,740 2,549, MSM Malaysia Holdings Berhad 175, , , PPB Group Berhad 130,000 1,884,583 2,160, QL Resources Berhad 487,100 1,246,608 1,578, UMW Holdings Berhad 240,000 3,029,532 2,635, ,174,700 15,083,484 14,959, Kewangan AMMB Holdings Berhad 318,000 2,090,091 2,283, Bursa Malaysia Berhad 170,000 1,354,405 1,283, CIMB Group Holdings Berhad 1,123,798 8,762,199 8,035, Hong Leong Bank Berhad 160,000 2,235,043 2,262, LPI Capital Berhad 173,100 2,784,060 2,873, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

58 8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF (SAMB.) (b) Pelaburan disebut harga(samb.) (ii) Amanah Saham Kesihatan(samb.) Syarikat Unit Kos Nilai Saksama Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada % Kewangan(samb.) Malayan Banking Berhad 1,244,660 12,036,520 12,048, Public Bank Berhad 791,920 13,000,689 15,173, RHB Capital Berhad 511,798 3,984,665 4,309, ,493,276 46,247,672 48,268, Barangan Industri Lafarge Malaysia Berhad 209,400 1,786,315 1,892, Petronas Chemicals Group Berhad 595,000 3,936,454 4,111, Petronas Gas Berhad 160,000 2,938,915 3,808, ,400 8,661,684 9,812, Infrastruktur DiGi.Com Berhad 1,406,000 6,637,894 7,578, Perladangan Felda Global Ventures Holdings Berhad 120, , , IOI Corporation Berhad 1,083,200 4,697,426 5,199, Kuala Lumpur Kepong Berhad 296,900 6,585,197 7,184, ,500,600 11,830,897 12,944, Hartanah IOI Properties Group Berhad 370, , , Sunway Berhad 145, , , ,949 1,230,008 1,426, Perdagangan & Perkhidmatan Malaysia Airports Holdings Berhad 362,942 2,944,626 2,903, Amway (Malaysia) Holdings Berhad 260,600 2,981,310 3,127, Astro Malaysia Holdings Berhad 550,000 1,668,720 1,760, Axiata Group Berhad 1,145,000 7,587,734 7,637, Berjaya Auto Berhad 62,600 43, , Caring Pharmacy Group Berhad 104, , , LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

59 8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN- LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF (SAMB.) (b) Pelaburan disebut harga(samb.) (ii) Amanah Saham Kesihatan(samb.) Syarikat Unit Kos Nilai Saksama Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada % Perdagangan & Perkhidmatan(samb.) Dialog Group Berhad 450,000 1,261,305 1,615, Gas Malaysia Berhad 465,000 1,459,925 1,729, IHH Healthcare Berhad 633,500 2,258,199 2,438, Maxis Berhad 918,000 6,119,768 6,389, MISC Berhad 597,200 3,650,911 4,120, MMC Corporation Berhad 100, , , Perisai Petroleum Teknologi Berhad 560, , , Petronas Dagangan Berhad 138,500 3,143,871 4,251, Prestariang Berhad 379,500 1,076,453 1,423, Sime Darby Berhad 747,197 6,908,326 6,956, SapuraKencana Petroleum Berhad 985,295 3,865,945 4,433, Tenaga Nasional Berhad 696,093 5,836,720 8,325, Telekom Malaysia Berhad 1,225,600 6,825,737 7,218, Westports Holdings Berhad 228, , , YTL Corporation Berhad 820,000 1,380,241 1,254, ,429,427 60,854,245 67,631, Jumlah saham biasa 22,114, ,757, ,974, REITs Axis Real Estate Investment Trust 898,100 2,816,820 3,035, Capitamalls Malaysia Trust 1,315,000 1,816,587 1,933, KLCC Property Holdings Berhad 610,000 3,691,502 3,873, Sunway Real Estate Investment Trust 164, , , ,987,700 8,566,165 9,065, Jumlah pelaburan disebut harga 25,102, ,323, ,040, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

60 8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN- LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF (SAMB.) (b) Pelaburan disebut harga(samb.) (iii) Amanah Saham Persaraan Pada Kos: Saham Biasa 35,508,888 10,734,365 REITs 2,334,917 1,862,641 37,843,805 12,597,006 Pada Nilai Saksama: Saham Biasa 40,665,745 13,974,800 REITs 2,467,563 2,817,735 43,133,308 16,792,535 Syarikat Unit Kos Nilai Saksama Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada % Pembinaan Gamuda Berhad 50, , , Barangan Pengguna British American Tobacco (Malaysia) Berhad 19,400 1,202,097 1,146, Dutch Lady Milk Industries Berhad 65,000 1,899,115 3,079, QL Resources Berhad 152, , , UMW Holdings Berhad 32, , , ,200 3,760,535 5,076, Kewangan AMMB Holdings Berhad 150, ,432 1,078, Bursa Malaysia Berhad 40, , , CIMB Group Holdings Berhad 254,135 1,980,574 1,817, LPI Capital Berhad 124,200 1,998,531 2,061, Malayan Banking Berhad 301,832 2,824,609 2,921, Public Bank Berhad 180,164 2,797,894 3,451, RHB Capital Berhad 69, , , ,119,681 11,458,953 12,215, Barangan Industri Lafarge Malaysia Berhad 43, , , Petronas Chemicals Berhad 60, , , LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

61 8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF (SAMB.) (b) Pelaburan disebut harga(samb.) (iii) Amanah Saham Persaraan(samb.) Syarikat Unit Kos Nilai Saksama Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada % Barangan Industri(samb.) Petronas Gas Berhad 50, ,369 1,190, ,000 1,633,592 1,993, Infrastruktur DiGi.Com Berhad 235, ,843 1,266, Perladangan IOI Corporation Berhad 140, , , Kuala Lumpur Kepong Berhad 80,000 1,767,289 1,936, ,000 2,393,499 2,608, Hartanah IOI Properties Group Berhad 86, , , Mah Sing Group Berhad 30,000 74,327 65, , , , Perdagangan & Perkhidmatan Malaysia Airports Holdings Berhad 55, , , Amway (Malaysia) Holdings Berhad 112,400 1,097,476 1,348, Astro Malaysia Holdings Berhad 120, , , Axiata Group Berhad 265,000 1,733,694 1,767, Caring Pharmacy Group Berhad 94, , , Daya Materials Berhad 1,468, , , Dialog Group Berhad 140, , , Gas Malaysia Berhad 119, , , IHH Healthcare Berhad 180, , , Maxis Berhad 160,000 1,075,528 1,113, MISC Berhad 110, , , Perisai Petroleum Teknologi Berhad 220, , , LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

62 8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF (SAMB.) (b) Pelaburan disebut harga(samb.) (iii) Amanah Saham Persaraan(samb.) Syarikat Unit Kos Nilai Saksama Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada % Perdagangan & Perkhidmatan (samb.) Petronas Dagangan Berhad 58,400 1,117,156 1,792, Prestariang Berhad 200, , , Sime Darby Berhad 184,077 1,656,267 1,713, SapuraKencana Petroleum Berhad 168, , , Tenaga Nasional Berhad 145,000 1,342,211 1,734, Telekom Malaysia Berhad 302,500 1,632,716 1,781, ,102,711 14,999,105 16,974, Jumlah saham biasa 6,266,259 35,508,888 40,665, REITs Axis Real Estate Investment Trust 295, , , Capitamalls Malaysia Trust 287, , , KLCC Property Holdings Berhad 165, ,573 1,047, ,300 2,334,917 2,467, Jumlah pelaburan disebut harga 7,013,559 37,843,805 43,133, PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI Amanah Saham Pendidikan Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (a) 3,976,400 - Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum (b) 1,078,500 1,108,500 Pelaburan disebut harga (c) 2,890, ,000 7,945,640 1,798,500 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

63 9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI (SAMB.) Amanah Saham Kesihatan Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (a) 5,463,400 - Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum (b) 1,078,500 1,108,500 Pelaburan disebut harga (c) 4,033, ,000 10,575,280 2,023, Amanah Saham Persaraan Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (a) 1,987,250 - Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum (b) 1,078,500 1,108,500 Pelaburan disebut harga (c) 3,065,856-6,131,606 1,108,500 (a) Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga Amanah Saham Pendidikan Pada kos : Bon Subordinat 2,000,000 - Nota Islam Jangka Sederhana 2,000,000-4,000,000 - Pada nilai saksama : Bon Subordinat 1,985,200 - Nota Islam Jangka Sederhana 1,991,200-3,976, Amanah Saham Kesihatan Pada kos : Bon Subordinat 2,500,000 - Nota Islam Jangka Sederhana 3,000,000-5,500,000 - Pada nilai saksama : Bon Subordinat 2,481,500 - Nota Islam Jangka Sederhana 2,981,900-5,463, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

64 9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI (SAMB.) (a) Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga(samb.) Amanah Saham Persaraan Pada kos : Bon Subordinat 500,000 - Nota Islam Jangka Sederhana 1,500,000-2,000,000 - Pada nilai saksama : Bon Subordinat 496,300 - Nota Islam Jangka Sederhana 1,490,950-1,987,250 - Syarikat Unit Kos Nilai Saksama Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada % Amanah Saham Pendidikan Bon Subordinat 4.13% Etiqa Insurance Berhad (5 Julai 2018) 2,000,000 2,000,000 1,985, Nota Islam Jangka Sederhana 4.30% Telekom Malaysia Berhad (18 Disember 2020) 1,000,000 1,000, , % Imtiaz Sukuk II Berhad (24 Mac 2014) 1,000,000 1,000,000 1,000, ,000,000 2,000,000 1,991, Amanah Saham Kesihatan Bon Subordinat 4.13% Etiqa Insurance Berhad (5 Julai 2018) 2,500,000 2,500,000 2,481, Nota Islam Jangka Sederhana 4.30% Telekom Malaysia Berhad (18 Disember 2020) 2,000,000 2,000,000 1,981, % Imtiaz Sukuk II Berhad (24 Mac 2014) 1,000,000 1,000,000 1,000, ,000,000 3,000,000 2,981, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

65 9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI (SAMB.) (a) Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga(samb.) Syarikat Nilai Nominal Kos Nilai Saksama Amanah Saham Persaraan Bon Subordinat 4.13% Etiqa Insurance Berhad (5 Julai 2018) 500, , , Nota Islam Jangka Sederhana 4.30% Telekom Malaysia Berhad (18 Disember 2020) 1,000,000 1,000, , % Imtiaz Sukuk II Berhad (24 Mac 2014) 500, , , ,500,000 1,500,000 1,490, (b) Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada % Amanah Saham Pendidikan Pada Kos 1,000,000 1,000,000 Pada nilai saksama 1,078,500 1,108,500 Amanah Saham Kesihatan Pada Kos 1,000,000 1,000,000 Pada nilai saksama 1,078,500 1,108,500 Amanah Saham Persaraan Pada Kos 1,000,000 1,000,000 Pada nilai saksama 1,078,500 1,108, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

66 9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI (SAMB.) Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih Nilai Nilai pada Nominal Kos Saksama % 6.85% Malayan Banking Berhad and Cekap Mentari Berhad (27 Jun 2018) Amanah Saham Pendidikan 1,000,000 1,000,000 1,078, Amanah Saham Kesihatan 1,000,000 1,000,000 1,078, Amanah Saham Persaraan 1,000,000 1,000,000 1,078, Pada 27 Jun 2008, Amanah Saham Gemilang telah memiliki 1 juta dalam nilai nominal terdiri daripada Non-Cumulative Perpetual Capital Securities ( NCPCS ), yang dikeluarkan oleh Malayan Banking Berhad ( Maybank ) dan dicantum dengan Subordinated Notes ( Sub-Notes ), yang dikeluarkan oleh Cekap Mentari Berhad ( CMB ), subsidiari milik penuh Maybank (dikenali secara kolektif sebagai Sekuriti Modal Bercantum ) masing-masing untuk Amanah Saham Pendidikan, Amanah Saham Kesihatan dan Amanah Saham Persaraan. Setiap NCPCS dan Sub-Notes mempunyai kadar faedah tetap sebanyak 6.85% setahun. NCPCS boleh ditebus menurut pilihan Maybank pada tarikh pembayaran faedah ke-20 atau 10 tahun daripada tarikh pembelian Sub-Notes, tertakluk kepada syaratsyarat tebus yang perlu dipenuhi. Sub-Notes boleh ditebus menurut pilihan CMB pada tarikh pembayaran faedah, dan tidak boleh lebih awal daripada berlakunya assignment events ( events dinyatakan dalam terma Sekuriti Modal Bercantum), tertakluk kepada syaratsyarat tebus yang perlu dipenuhi. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

67 9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI (SAMB.) (c) Pelaburan disebut harga (i) Amanah Saham Pendidikan Pada kos: Saham biasa 2,864, ,135 2,864, ,135 Pada nilai saksama: Saham biasa 2,890, ,000 2,890, ,000 Syarikat Unit Kos Nilai Saksama Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada % Barangan Pengguna UMW Holdings Berhad 35, , , Perladangan IOI Corporation Berhad 272,800 1,261,751 1,309, Perdagangan & Perkhidmatan SapuraKencana Petroleum Berhad 266,000 1,168,902 1,197, Jumlah pelaburan disebut harga 573,800 2,864,792 2,890, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

68 9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI (SAMB.) (ii) Amanah Saham Kesihatan Pada kos: Saham biasa 4,015, ,582 Waran - 2,080 4,015, ,662 Pada nilai saksama: Saham biasa 4,033, ,000 Waran - 9,000 4,033, ,000 Syarikat Unit Kos Nilai Saksama Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada % Barangan Pengguna UMW Holdings Berhad 60, , , Perladangan IOI Corporation Berhad 364,600 1,684,506 1,750, Perdagangan & Perkhidmatan SapuraKencana Petroleum Berhad 361,000 1,586,367 1,624, Jumlah pelaburan disebut harga 785,600 4,015,065 4,033, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

69 9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI (SAMB.) (iii) Amanah Saham Persaraan Pada kos: Saham biasa 2,963,480-2,963,480 - Pada nilai saksama: Saham biasa 3,065,856-3,065,856 - Syarikat Unit Kos Nilai Saksama Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada % Pembinaan Gamuda Berhad 160, , , IJM Corporation Berhad 60, , , ,000 1,105,345 1,122, Kewangan RHB Capital Berhad 35, , , Perladangan IOI Corporation Berhad 210, ,908 1,008, Perdagangan & Perkhidmatan SapuraKencana Petroleum Berhad 142, , , Jumlah pelaburan disebut harga 607,256 2,963,480 3,065, DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN Pada kos : Amanah Saham Pendidikan Bank-bank berlesen 51,381,787 29,723,763 Lain-lain institusi kewangan 3,501,253 11,332,234 54,883,040 41,055, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

70 10. DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN (SAMB.) Pada kos: Amanah Saham Kesihatan Bank-bank berlesen 32,506,594 34,045,088 Lain-lain institusi kewangan 2,001,833 10,608,495 34,508,427 44,653,583 Amanah Saham Persaraan Bank-bank berlesen 17,201,107 5,847,202 Lain-lain institusi kewangan 7,200,321 4,474,877 24,401,428 10,322,079 Purata wajaran kadar faedah efektif ( PWKFE ) tahunan dan purata kematangan bagi simpanan dengan institusi kewangan pada tarikh penyata kedudukan kewangan adalah seperti berikut: PWKFE (% tahunan) Purata Kematangan (Hari) Amanah Saham Pendidikan Bank-bank berlesen Lain-lain institusi kewangan Amanah Saham Kesihatan Bank-bank berlesen Lain-lain institusi kewangan Amanah Saham Persaraan Bank-bank berlesen Lain-lain institusi kewangan Deposit dengan institusi kewangan adalah termasuk baki dengan tempoh matang kurang daripada 90 hari berjumlah 49,317,314 (Amanah Saham Pendidikan), 33,008,427 (Amanah Saham Kesihatan) dan 21,887,394 (Amanah Saham Persaraan). LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

71 11. PENDAPATAN BELUM DITERIMA Amanah Saham Pendidikan Dividen 188,970 81,835 Pendapatan faedah 495, , , ,065 Amanah Saham Kesihatan Dividen 248, ,710 Pendapatan faedah 368, , , ,547 Amanah Saham Persaraan Dividen 46,362 49,330 Pendapatan faedah 178,964 44, ,326 94, MODAL PEMEGANG UNIT Unit Unit Unit yang dibenarkan 1,000,000,000 1,000,000,000 Amanah Saham Pendidikan Unit Unit Pada awal tahun 73,969,000 69,660,772 52,069,000 47,561,298 Penjadian unit -untuk jualan 91,750,000 94,700,983 18,900,000 19,067,634 -pengagihan semula pelaburan 5,300,000 5,350,260 3,500,000 3,546,907 97,050, ,051,243 22,400,000 22,614,541 Pembatalan unit - - (500,000) (515,067) 97,050, ,051,243 21,900,000 22,099,474 Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa - 7,301,877-1,773,876 Pindahan pengimbangan pengagihan - (7,301,877) - (1,773,876) Pada akhir tahun 171,019, ,712,015 73,969,000 69,660, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

72 12. MODAL PEMEGANG UNIT (SAMB.) Amanah Saham Pendidikan(samb.) Sepanjang tahun berakhir 31 Mac 2014, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 31 Mac 2014, PNB secara sah memegang 696,045 (31 Mac 2013: 354,963) unit, merangkumi 0.41% (31 Mac 2013: 0.48%) daripada jumlah unit yang diterbitkan. Amanah Saham Kesihatan Unit Unit Pada awal tahun 90,316,000 86,280,978 64,416,000 60,080,542 Penjadian unit -untuk jualan 90,700,000 95,153,396 24,100,000 24,384,548 -pengagihan semula pelaburan 6,200,000 6,280,843 4,200,000 4,289,186 96,900, ,434,239 28,300,000 28,673,734 Pembatalan unit (2,600,000) (2,715,680) (2,400,000) (2,473,298) 94,300,000 98,718,559 25,900,000 26,200,436 Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa - 11,334,882-3,129,934 Pindahan pengimbangan pengagihan - (11,334,882) - (3,129,934) Pada akhir tahun 184,616, ,999,537 90,316,000 86,280,978 Sepanjang tahun berakhir 31 Mac 2014, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 31 Mac 2014, PNB secara sah memegang 720,289 (31 Mac 2013: 453,885) unit, merangkumi 0.39% (31 Mac 2013: 0.50%) daripada jumlah unit yang diterbitkan. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

73 12. MODAL PEMEGANG UNIT (SAMB.) Amanah Saham Persaraan Unit Unit Pada awal tahun 22,801,000 21,615,349 21,201,000 19,701,419 Penjadian unit -untuk jualan 33,700,000 39,172,668 1,400,000 1,965,727 -pengagihan semula pelaburan 1,400,000 1,606,411 1,300,000 1,442,882 35,100,000 40,779,079 2,700,000 3,408,609 Pembatalan unit - - (1,100,000) (1,285,930) 35,100,000 40,779,079 1,600,000 2,122,679 Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa - 3,265,192 - (208,749) Pindahan pengimbangan pengagihan - (3,056,444) - - Pada akhir tahun 57,901,000 62,603,176 22,801,000 21,615,349 Sepanjang tahun berakhir 31 Mac 2014, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 31 Mac 2014, PNB secara sah memegang 922,259 (31 Mac 2013: 662,475) unit, merangkumi 1.59% (31 Mac 2013: 2.91%) daripada jumlah unit yang diterbitkan. 13. URUS NIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/BROKER/ DEALER/INSTITUSI KEWANGAN Sepuluh syarikat broker saham/broker/dealer/institusi kewangan terbesar mengikut nilai urus niaga adalah seperti berikut: (a) Amanah Saham Pendidikan Nilai Urus Niaga Yuran Broker Syarikat Broker % % Maybank Investment Bank Berhad ** 44,876, , MIDF Amanah Investment Bank Berhad ** 25,098, , CIMB Investment Bank Berhad ** 10,626, , LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

74 13. URUS NIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/BROKER/ DEALER/INSTITUSI KEWANGAN (SAMB.) (a) Amanah Saham Pendidikan (samb.) Nilai Urus Niaga Yuran Broker Syarikat Broker % % Aminvestment Bank Berhad ** 9,139, , Kenanga Investment Bank Berhad 8,464, , Affin Investment Bank Berhad 7,869, , Hwang DBS Investment Bank Berhad 7,605, , KAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn. Bhd 7,399, , Hong Leong Investment Bank Berhad ** 6,821, , RHB Investment Bank Berhad ** 6,552, , Lain-lain 34,139, , ,593, , ASNB tidak mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat-syarikat tersebut. PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan ASNB mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikatsyarikat broker berkenaan. PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan ASNB mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat induk terakhir bagi syarikat-syarikat broker berkenaan. Segala urusan dengan syarikat-syarikat broker saham telah dilaksanakan menurut perjalanan biasa berdasarkan syarat-syarat di dalam industri broker saham. (b) Amanah Saham Kesihatan Sepuluh syarikat broker saham/broker/dealer terbesar mengikut nilai urus niaga ialah seperti berikut: Nilai Urus Niaga Yuran Broker Syarikat Broker % % Maybank Investment Bank Berhad ** 59,758, , MIDF Amanah Investment Bank Berhad ** 33,790, , Aminvestment Bank Berhad ** 14,853, , CIMB Investment Bank Berhad ** 13,466, , LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

75 13. URUS NIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/BROKER/ DEALER/INSTITUSI KEWANGAN (SAMB.) (b) Amanah Saham Kesihatan (samb.) Nilai Urus Niaga Yuran Broker Syarikat Broker % % KAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn. Bhd 12,767, , Hwang DBS Investment Bank Berhad 10,510, , Kenanga Investment Bank Berhad 10,386, , RHB Investment Bank Berhad ** 9,933, , Affin Investment Bank Berhad 8,448, , Hong Leong Investment Bank Berhad ** 7,730, , Lain-lain 45,872, , ,519, , ASNB tidak mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat-syarikat tersebut. PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan ASNB mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikatsyarikat broker berkenaan. PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan ASNB mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat induk terakhir bagi syarikat-syarikat broker berkenaan. Segala urusan dengan syarikat-syarikat broker saham telah dilaksanakan menurut perjalanan biasa berdasarkan syarat-syarat di dalam industri broker saham. (c) Amanah Saham Persaraan Sepuluh syarikat broker saham/broker/dealer terbesar mengikut nilai urus niaga ialah seperti berikut: Nilai Urus Niaga Yuran Broker Syarikat Broker % % Maybank Investment Bank Berhad ** 16,156, , MIDF Amanah Investment Bank Berhad ** 8,089, , Kenanga Investment Bank Berhad 4,698, , CIMB Investment Bank Berhad ** 3,345, , RHB Investment Bank Berhad ** 3,237, , LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

76 13. URUS NIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/BROKER/ DEALER/INSTITUSI KEWANGAN (SAMB.) (c) Amanah Saham Persaraan (samb.) Nilai Urus Niaga Yuran Broker Syarikat Broker % % TA Securities Holdings Berhad 2,909, , Aminvestment Bank Berhad ** 2,897, , KAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn. Bhd 2,779, , Affin Investment Bank Berhad 2,636, , Hwang DBS Investment Bank Berhad 2,230, , Lain-lain 9,986, , ,968, , ASNB tidak mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat-syarikat tersebut. PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan ASNB mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikatsyarikat broker berkenaan. PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan ASNB mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat induk terakhir bagi syarikat-syarikat broker berkenaan. Segala urusan dengan syarikat-syarikat broker saham telah dilaksanakan menurut perjalanan biasa berdasarkan syarat-syarat di dalam industri broker saham. 14. PUSING GANTI PORTFOLIO Amanah Saham Pendidikan 0.63 kali 0.41 kali Amanah Saham Kesihatan 0.70 kali 0.57 kali Amanah Saham Persaraan 0.57 kali 0.32 kali Pusing Ganti Portfolio dikira berdasarkan nisbah antara purata jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tempoh kewangan kepada purata NAB harian Unit Amanah. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

77 15. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN Amanah Saham Pendidikan 1.56% 1.56% Amanah Saham Kesihatan 1.49% 1.52% Amanah Saham Persaraan 1.50% 1.45% Nisbah Perbelanjaan Pengurusan dikira berdasarkan nisbah antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan Unit Amanah kepada purata NAB harian Unit Amanah. 16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL (a) Pengenalan Unit Amanah terdedah kepada pelbagai risiko termasuk risiko pasaran, risiko kredit dan risiko kecairan. Walaupun risiko kewangan jenis ini adalah yang terpenting bagi setiap jenis instrumen kewangan, Pengurus dan Pemegang Amanah ingin menekankan bahawa senarai ini tidak bertujuan untuk membentuk satu senarai lengkap semua risiko yang wujud dalam pelaburan Unit Amanah. Objektif pengurusan risiko kewangan Unit Amanah adalah untuk mengurangkan kerugian modal. (b) Struktur Pengurusan Risiko dan Aktiviti Pengurus dan Pengurus Pelaburan bertanggungjawab untuk mengenal pasti, menilai dan mengawal risiko. Aktiviti pengurusan risiko adalah berdasarkan rangka kerja pengurusan syarikat. Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah, Pengurus dan Pengurus Pelaburan bertanggungjawab terhadap pengurusan risiko keseluruhan Unit Amanah. Pengurusan risiko kewangan dilaksanakan melalui kajian dasar, sistem kawalan dalaman dan pematuhan kepada kuasa pelaburan dan sekatan yang ditetapkan dalam Garis Panduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia dan garis panduan pelaburan unit amanah. Kajian semula strategi pelaburan termasuk analisis asas kepada ekonomi, sektor dan sekuriti dijalankan sebagai sebahagian daripada kawalan risiko kewangan Unit Amanah. (c) Risiko Pasaran Risiko pasaran adalah risiko dimana nilai saksama aliran tunai masa hadapan instrumen kewangan akan berubah-ubah disebabkan oleh perubahan dalam pembolehubah pasaran seperti kadar faedah dan harga ekuiti. Risiko maksimum yang terhasil daripada instrumen kewangan menyamai nilai saksama. Risiko pasaran diuruskan melalui pemantauan yang konsisten dan tindak balas yang cepat untuk pelbagai faktor yang boleh menjejaskan Unit Amanah. 76 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

78 16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL (SAMB.) (c) Risiko Pasaran(samb.) (i) Risiko Harga Ekuiti Risiko ekuiti adalah risiko bahawa nilai saksama instrumen kewangan akan berubah-ubah disebabkan oleh perubahan dalam pembolehubah pasaran, iaitu harga ekuiti, kadar faedah, kadar pertukaran asing dan harga komoditi. Risiko pasaran diuruskan melalui kepelbagaian portfolio dan perubahan dalam peruntukan aset, dan tindak balas pantas kepada pelbagai faktor yang boleh menjejaskan Unit Amanah. Sensitiviti Risiko Harga Ekuiti Berikut adalah anggaran terbaik Pengurus atas kesan ke atas lain-lain pendapatan komprehensif bagi tahun semasa disebabkan oleh perubahan munasabah dalam indeks ekuiti, dengan semua pemboleh ubah lain tidak berubah seperti dalam jadual di bawah: Indeks Pasaran FTSE Bursa Malaysia KLCI Amanah Saham Pendidikan ,320, ,615,140 Amanah Saham Kesihatan ,569, ,428,691 Amanah Saham Persaraan ,204, ,370,172 Satu penurunan setara dalam indeks di atas akan menyebabkan, kesan yang bertentangan. Analisis sensitiviti di atas mengandaikan bahawa portfolio ekuiti bergerak sejajar dengan indeks di atas. Risiko penumpuan harga ekuiti Perubahan pada harga ekuiti % Kesan ke atas lain-lain pendapatan komprehensif tahun semasa Naik/ (turun) Penumpuan harga ekuiti Unit Amanah dianalisa oleh instrumen ekuiti Unit Amanah mengikut sektor adalah seperti di Nota 8 dan 9. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

79 16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL (SAMB.) (c) Risiko Pasaran(samb.) (ii) Risiko Kadar Faedah Risiko kadar faedah adalah disebabkan oleh perubahan dalam kadar faedah yang menjejaskan nilai saksama instrumen berpendapatan tetap. Unit Amanah aktif dalam menguruskan risiko kadar faedah dengan menjalankan kajian kerap ke atas kadar faedah dan jangkaan pasaran. Sensitiviti Risiko Kadar Faedah Jadual berikut menunjukkan sensitiviti lain-lain pendapatan komprehensif Unit Amanah bagi tahun semasa keatas perubahan yang munasabah dalam kadar faedah, dengan semua pemboleh ubah lain tidak berubah. Sensitiviti adalah kesan perubahan yang diandaikan dalam kadar faedah pada: lain-lain pendapatan komprehensif selama satu tahun, berdasarkan aset kewangan kadar terapung yang dipegang pada akhir tempoh pelaporan; perubahan dalam nilai saksama pelaburan untuk tahun kewangan, berdasarkan penilaian semula aset kewangan kadar tetap pada akhir tempoh pelaporan. Perubahan pada mata asas* Sensitiviti perubahan dalam pendapatan faedah & lain-lain Naik/ (turun) Sensitiviti perubahan dalam nilai saksama pelaburan (turun)/ naik Amanah Saham Pendidikan 2014 Deposit dengan 137,208/ institusi kewangan +25/-25 (137,208) - Pelaburan pada nilai saksama (12,637)/ melalui untung rugi +25/-25-12, Deposit dengan 102,640/ institusi kewangan +25/-25 (102,640) - Pelaburan pada nilai saksama (10,860)/ melalui untung rugi +25/-25-10, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

80 16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL (SAMB.) (c) Risiko Pasaran(samb.) Sensitiviti Risiko Kadar Faedah (samb.) Amanah Saham Kesihatan 2014 Deposit dengan 86,271/ institusi kewangan +25/-25 (86,271) - Pelaburan pada nilai saksama (16,355)/ melalui untung rugi +25/-25-16, Deposit dengan 111,634/ institusi kewangan +25/-25 (111,634) - Pelaburan pada nilai saksama (10,860)/ melalui untung rugi +25/-25-10,860 Amanah Saham Persaraan 2014 Deposit dengan 61,004/ institusi kewangan +25/-25 (61,004) - Pelaburan pada nilai saksama (7,664)/ melalui untung rugi +25/-25-7, Deposit dengan 25,805/ institusi kewangan +25/-25 (25,805) - Pelaburan pada nilai saksama (10,860)/ melalui untung rugi +25/-25-10,860 * Pergerakan yang diandaikan dalam mata asas bagi analisa sensitiviti kadar faedah berdasarkan pemerhatian ke atas persekitaran semasa pasaran yang diawasi. Amanah Saham Pendidikan Perubahan pada mata asas* Sensitiviti perubahan dalam pendapatan faedah & lain-lain Naik/ (turun) Sensitiviti perubahan dalam nilai saksama pelaburan (turun)/ naik Jadual berikut menganalisa pendedahan risiko kadar faedah Unit Amanah. Aset dan liabiliti Unit Amanah diletakkan pada nilai saksama dan dikategorikan berdasarkan kepada penentuan semula harga kontraktual atau tarikh kematangan kontrak yang mana terdahulu. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

81 16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL (SAMB.) (c) Risiko Pasaran(samb.) Sensitiviti Risiko Kadar Faedah (samb.) Amanah Saham Pendidikan (samb.) 1 bulan hingga 1 tahun 1 tahun hingga 10 tahun Tanpa faedah Jumlah 2014 Aset: Pelaburan pada FVTOCI ,583, ,583,087 - Pelaburan pada FVTPL - - 7,945,640 7,945, Deposit dengan institusi kewangan 54,883, ,883, Lain-lain aset - - 3,849,370 3,849,370 - Jumlah aset 54,883, ,378, ,261,137 Liabiliti: Lain-lain liabiliti ,317,682 12,317,682 Jumlah liabiliti ,317,682 12,317,682 Jumlah jurang sensitiviti faedah 54,883, ,060, ,943,455 * Dikira berdasarkan pada aset yang menjana faedah sahaja 2013 Aset Pelaburan pada FVTOCI - 39,036,818-39,036,818 - Pelaburan pada FVTPL - 1,798,500-1,798, Deposit dengan institusi kewangan 41,055, ,055, Lain-lain aset , ,207 - Jumlah aset 41,055,997 40,835, ,207 82,875,522 Liabiliti Lain-lain liabiliti - - 5,340,799 5,340,799 Jumlah liabiliti - - 5,340,799 5,340,799 Jumlah jurang sensitiviti faedah 41,055,997 40,835,318 (4,356,592) 77,534,723 * Dikira berdasarkan pada aset yang menjana faedah sahaja Kadar faedah % 80 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

82 16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL (SAMB.) (c) Risiko Pasaran(samb.) Sensitiviti Risiko Kadar Faedah (samb.) Amanah Saham Kesihatan 1 bulan hingga 1 tahun 1 tahun hingga 10 tahun Tanpa faedah Jumlah 2014 Aset: Pelaburan pada FVTOCI ,067, ,067,460 - Pelaburan pada FVTPL ,575,280 10,575, Deposit dengan institusi kewangan 34,508, ,508, Lain-lain aset - - 4,106,199 4,106,199 - Jumlah aset 34,508, ,748, ,257,366 Liabiliti: Lain-lain liabiliti ,403,685 13,403,685 Jumlah liabiliti ,403,685 13,403,685 Jumlah jurang sensitiviti faedah 34,508, ,345, ,853,681 * Dikira berdasarkan pada aset yang menjana faedah sahaja 2013 Aset Pelaburan pada FVTOCI - 58,092,509-58,092,509 - Pelaburan pada FVTPL - 2,023,500-2,023, Deposit dengan institusi kewangan 44,653, ,653, Lain-lain aset , ,085 - Jumlah aset 44,653,583 60,116, , ,666,677 Liabiliti Lain-lain liabiliti - - 6,564,752 6,564,752 Jumlah liabiliti - - 6,564,752 6,564,752 Jumlah jurang sensitiviti faedah 44,653,583 60,116,009 (5,667,667) 99,101,925 * Dikira berdasarkan pada aset yang menjana faedah sahaja Kadar faedah % LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

83 16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL(SAMB.) (c) Risiko Pasaran(samb.) Sensitiviti Risiko Kadar Faedah (samb.) Amanah Saham Persaraan 2014 Aset: Pelaburan pada FVTOCI ,133,308 43,133,308 - Pelaburan pada FVTPL - - 6,131,606 6,131, Deposit dengan institusi kewangan 24,401, ,401, Lain-lain aset - - 1,493,790 1,493,790 - Jumlah aset 24,401,428-50,758,704 75,160,132 Liabiliti: Lain-lain liabiliti - - 4,121,354 4,121,354 Jumlah liabiliti - - 4,121,354 4,121,354 Jumlah jurang sensitiviti faedah 24,401,428-46,637,350 71,038,778 * Dikira berdasarkan pada aset yang menjana faedah sahaja 2013 Aset Pelaburan pada FVTOCI - 17,127,155-17,127,155 - Pelaburan pada FVTPL - 1,108,500-1,108, Deposit dengan institusi kewangan 10,322, ,322, Lain-lain aset , ,384 - Jumlah aset 10,322,079 18,235, ,384 28,892,118 Liabiliti Lain-lain liabiliti - - 1,690,473 1,690,473 Jumlah liabiliti - - 1,690,473 1,690,473 Jumlah jurang sensitiviti faedah 10,322,079 18,235,655 (1,356,089) 27,201,645 * Dikira berdasarkan pada aset yang menjana faedah sahaja (d) Risiko Kredit 1 bulan hingga 1 tahun 1 tahun hingga 10 tahun Tanpa faedah Jumlah Kadar faedah % Risiko kredit adalah risiko kerugian dalam nilai yang mungkin ditanggung apabila pihak-pihak berkaitan dengan instrumen kewangan gagal atau enggan menunaikan tanggungjawab mereka. Risiko kredit diuruskan dengan memastikan Unit Amanah hanya akan melabur dalam instrumen pendapatan tetap yang dianggap selamat dalam melunaskan kewajipan kewangannya dan mempunyai penilaian kredit yang baik. Unit Amanah ini juga 82 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

84 16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL (samb.) (d) Risiko Kredit (samb.) sentiasa mengkaji senarai yang diluluskan daripada institusi-institusi kewangan sebagai rakan niaga bagi apa-apa urusniaga sekuriti. Pendedahan Risiko Kredit Pada tarikh laporan, pendedahan maksimum Unit Amanah terhadap risiko kredit diwakili oleh jumlah dibawa setiap kelas aset kewangan yang diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan. Kualiti Kredit Aset Kewangan Unit Amanah melabur dalam sekuriti hutang yang mempunyai sekurang-kurangnya gred penarafan kredit pelaburan oleh agensi penarafan. Jadual berikut menganalisa portfolio sekuriti hutang Unit Amanah mengikut kategori penarafan : Amanah Saham Pendidikan Penarafan Kredit % % atas sekuriti % Atas sekuriti % hutang atas NAB hutang atas NAB AAA AA AA AA2(S) Amanah Saham Kesihatan Penarafan Kredit % % atas sekuriti % Atas sekuriti % hutang atas NAB hutang atas NAB AAA AA AA AA2(S) Amanah Saham Persaraan Penarafan Kredit % % atas sekuriti % Atas sekuriti % hutang atas NAB hutang atas NAB AAA AA AA AA2(S) LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

85 16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL (samb.) (e) Risiko Kecairan Risiko kecairan pasaran adalah risiko sekuriti yang tidak boleh dijual pada harga pasaran kerana jumlah yang didagangkan di pasaran tidak mencukupi dan menyebabkan sekuriti-sekuriti terbabit dijual pada harga diskaun. Risiko kecairan juga adalah risiko bahawa Unit Amanah akan menghadapi kesukaran dalam melaksanakan tuntutan yang berkaitan dengan liabiliti kewangan yang diselesaikan secara tunai atau aset kewangan lain. Pendedahan kepada risiko kecairan mungkin timbul jika Unit Amanah dikehendaki membayar liabiliti atau menebus unit lebih awal daripada yang dijangkakan. Unit Amanah ini terdedah kepada penebusan tunai unit-unit pada secara tetap. Dasar Pengurus adalah untuk sentiasa mengekalkan tahap yang berhemah dan aset cair yang mencukupi untuk memenuhi keperluan operasi dan permintaan penebusan oleh pemegang unit. Aset cair terdiri daripada tunai, deposit dengan institusi kewangan dan lainlain instrumen yang mampu ditukar menjadi wang tunai dalam tempoh 7 hari. Jadual berikut meringkaskan profil kematangan unit dalam terbitan dalam Unit Amanah (diklasifikasikan sebagai instrumen ekuiti) dan liabiliti kewangan. Baki tertunggak dalam tempoh enam bulan samaada dengan nilai yang dibawa kerana kesan pendiskaun adalah tidak ketara. Jadual di bawah juga menganalisa profil kematangan aset kewangan Unit Amanah (tidak didiskaunkan mengikut kesesuaian) dan ekuiti bagi memberikan pandangan yang lengkap terhadap tanggungan kontraktual dan tahap kecairan Unit Amanah Amanah Saham Pendidikan Kurang 1 bulan dari hingga 1 bulan 1 tahun Jumlah Liabiliti Kewangan Lain-lain liabiliti ,142, ,333 12,317, ,251,799 89,000 5,340,799 Amanah Saham Kesihatan Kurang 1 bulan dari hingga 1 bulan 1 tahun Jumlah Liabiliti Kewangan Lain-lain liabiliti ,292, ,333 13,403, ,502,752 62,000 6,564, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

86 16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL (samb.) (e) Risiko Kecairan(samb.) Amanah Saham Persaraan Kurang 1 bulan dari hingga 1 bulan 1 tahun Jumlah Liabiliti Kewangan Lain-lain liabiliti ,082,021 39,333 4,121, ,664,473 26,000 1,690,473 Pengkelasan kematangan adalah berdasarkan baki tempoh dari akhir tempoh pelaporan hingga tarikh matang kontrak. Apabila pihak yang berurusan dengan Unit Amanah mempunyai pilihan untuk menentukan tarikh pembayaran, liabiliti tersebut hendaklah diperuntukkan untuk tempoh yang terawal dimana Unit Amanah diperlukan untuk membuat pembayaran. (f) Risiko Penumpuan Risiko tumpuan adalah risiko kesan buruk terhadap Unit Amanah yang timbul akibat daripada mempunyai pegangan yang besar dalam satu aset tertentu, sektor atau sekuriti. Risiko dapat dikurangkan dengan mengenakan had pelaburan. 17. INSTRUMEN KEWANGAN DAN PENDEDAHAN BERKAITAN Nilai Saksama Kaedah dan andaian seperti berikut digunakan dalam anggaran nilai saksama bagi setiap kelas instrumen kewangan yang berikut: (i) Tunai dan Persamaan Tunai, Instrumen Pasaran Kewangan, Jumlah Terhutang daripada/(kepada) Broker Saham, Tuntutan Cukai, Peruntukan Pengagihan, dan Pendapatan Belum Diterima Nilai dibawa merupakan anggaran nilai saksama disebabkan oleh tempoh matang yang pendek bagi instrumen-instrumen kewangan ini. (ii) Pelaburan di Sebut Harga Nilai saksama saham disebut harga, waran dan REITs ditentukan berdasarkan harga terakhir yang disebut di Bursa Malaysia pada tarikh penyata kedudukan kewangan. LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

87 17. INSTRUMEN KEWANGAN DAN PENDEDAHAN BERKAITAN (SAMB.) (iii) Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga dan Sekuriti Modal Bercantum Nilai saksama bagi sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga, dan sekuriti modal bercantum ditentukan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Bond Pricing Agency Sdn. Bhd., agensi bon berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti, pada tarikh penyata kedudukan kewangan. (iv) Skim Pelaburan Kolektif Tidak Disenaraikan Nilai saksama bagi skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan adalah berdasarkan kepada harga terbitan pembelian terakhir. 18. TUNTUTAN NILAI SAKSAMA Unit Amanah menggunakan hierarki berikut untuk menentukan nilai saksama semua instrumen kewangan yang dibawa pada nilai saksama: Aras 1: Harga tak terlaras disebutharga dalam pasaran aktif bagi aset dan liabiliti atau serupa. Aras 2: Input yang berdasarkan data yang boleh dilihat di pasaran, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Aras 3: Input yang tidak berdasarkan data yang boleh dilihat di pasaran. Amanah Saham Pendidikan 2014 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Jumlah Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI) Ekuiti disebut harga 128,555, ,555,887 Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan - 1,027,200-1,027, ,555,887 1,027, ,583, LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

88 18. TUNTUTAN NILAI SAKSAMA(SAMB.) Amanah Saham Pendidikan (samb.) Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FTVPL) Ekuiti disebut harga 2,890, ,890,740 Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum - 1,078,500-1,078,500 Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga - 3,976,400-3,976,400 2,890,740 5,054,900-7,945,640 Amanah Saham Kesihatan 2014 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Jumlah Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI) Ekuiti disebut harga 175,040, ,040,260 Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan - 1,027,200-1,027, ,040,260 1,027, ,067,460 Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FTVPL) Ekuiti disebut harga 4,033, ,033,380 Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum - 1,078,500-1,078,500 Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga - 5,463,400-5,463,400 4,033,380 6,541,900-10,575,280 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

89 18. TUNTUTAN NILAI SAKSAMA(SAMB.) Amanah Saham Persaraan 2014 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Jumlah Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI) Ekuiti disebut harga 43,133, ,133,308 43,133, ,133,308 Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FTVPL) Ekuiti disebut harga 3,065, ,065,856 Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum - 1,078,500-1,078,500 Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga - 1,987,250-1,987,250 3,065,856 3,065,750-6,131, LAPORAN BERSEGMEN Unit Amanah diuruskan secara satu bahagian iaitu pelaburan di dalam pelbagai instrumen kewangan. Aktiviti-aktiviti Unit Amanah adalah berhubung-kait dan setiap aktiviti adalah berkaitan dengan satu sama lain. Justeru, semua keputusan penting operasi adalah berdasarkan satu strategi pelaburan yang diintegrasikan dan prestasi Unit Amanah dinilai secara keseluruhan. Kesemua pelaburan Unit Amanah adalah di dalam Malaysia. 20. MATA WANG Semua jumlah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia ( ). 88 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

90 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

91 90 LAPORAN TAHUNAN ASG BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2014

NOTIS PENTING. Terima Kasih.

NOTIS PENTING. Terima Kasih. NOTIS PENTING Mulai April 2018, penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan/atau laporan interim bagi kesemua tabung unit amanah ASNB adalah secara elektronik kepada semua pemegang

More information

ISI KANDUNGAN. V. Penyataan Pemegang Amanah. B. Penyata Pendapatan Komprehensif. C. Penyata Kedudukan Kewangan. D. Penyata Perubahan Dalam Ekuiti

ISI KANDUNGAN. V. Penyataan Pemegang Amanah. B. Penyata Pendapatan Komprehensif. C. Penyata Kedudukan Kewangan. D. Penyata Perubahan Dalam Ekuiti ISI KANDUNGAN NO. TAJUK I. Maklumat Tabung II. Prestasi Tabung III. Laporan Pengurus IV. Penyata Pengurus V. Penyataan Pemegang Amanah VI. Laporan Juruaudit MUKASURAT 2 3 6 14 15 16 VII. Penyata Kewangan

More information

NOTIS PENTING. Terima Kasih.

NOTIS PENTING. Terima Kasih. NOTIS PENTING Mulai April 2018, penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan/atau laporan interim bagi kesemua tabung unit amanah ASNB adalah secara elektronik kepada semua pemegang

More information

ISI KANDUNGAN. V. Penyataan Pemegang Amanah. B. Penyata Pendapatan Komprehensif. C. Penyata Kedudukan Kewangan. D. Penyata Perubahan Dalam Ekuiti

ISI KANDUNGAN. V. Penyataan Pemegang Amanah. B. Penyata Pendapatan Komprehensif. C. Penyata Kedudukan Kewangan. D. Penyata Perubahan Dalam Ekuiti ISI KANDUNGAN NO. TAJUK I. Maklumat Tabung II. Prestasi Tabung III. Laporan Pengurus IV. Penyata Pengurus V. Penyataan Pemegang Amanah VI. Laporan Juruaudit MUKASURAT 2 3 7 16 17 18 VII. Penyata Kewangan

More information

ISI KANDUNGAN. V. Penyataan Pemegang Amanah. B. Penyata Pendapatan Komprehensif. C. Penyata Kedudukan Kewangan. D. Penyata Perubahan Dalam Ekuiti

ISI KANDUNGAN. V. Penyataan Pemegang Amanah. B. Penyata Pendapatan Komprehensif. C. Penyata Kedudukan Kewangan. D. Penyata Perubahan Dalam Ekuiti ISI KANDUNGAN NO. TAJUK I. Maklumat Tabung II. Prestasi Tabung III. Laporan Pengurus IV. Penyata Pengurus V. Penyataan Pemegang Amanah VI. Laporan Juruaudit MUKASURAT 2 3 5 14 15 16 VII. Penyata Kewangan

More information

ISI KANDUNGAN. V. Penyataan Pemegang Amanah. A. Penyata Untung atau Rugi dan Pendapatan Komprehensif. B. Penyata Pendapatan Komprehensif

ISI KANDUNGAN. V. Penyataan Pemegang Amanah. A. Penyata Untung atau Rugi dan Pendapatan Komprehensif. B. Penyata Pendapatan Komprehensif ISI KANDUNGAN NO. TAJUK I. Maklumat Tabung II. Prestasi Tabung III. Laporan Pengurus IV. Penyata Pengurus V. Penyataan Pemegang Amanah VI. Laporan Juruaudit Bebas MUKASURAT 2 3 9 19 20 21 VII. Penyata

More information

ISI KANDUNGAN. Tajuk. Muka Surat. Maklumat Tabung. Prestasi Tabung. Laporan Pengurus. Penyata Pengurus. Penyataan Pemegang Amanah

ISI KANDUNGAN. Tajuk. Muka Surat. Maklumat Tabung. Prestasi Tabung. Laporan Pengurus. Penyata Pengurus. Penyataan Pemegang Amanah ISI KANDUNGAN Tajuk Muka Surat I II III IV V VI Maklumat Tabung Prestasi Tabung Laporan Pengurus Penyata Pengurus Penyataan Pemegang Amanah Laporan Juruaudit Bebas 1 2 4 12 13 14 VII Penyata Kewangan A.

More information

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 1 ( ASN IMBANG

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 1 ( ASN IMBANG Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir 31 Mei 2018 ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 1 ( ASN IMBANG 1 ) (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Nasional 3 Imbang, ASN 3) ASN Imbang 1 NOTIS PENTING Mulai April

More information

LAPORAN TAHUNAN ASM BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

LAPORAN TAHUNAN ASM BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC [i] [ii] NOTIS PENTING Mulai April 2018, penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan/atau laporan interim bagi kesemua tabung unit amanah ASNB adalah secara elektronik kepada semua

More information

NOTIS PENTING. Terima Kasih.

NOTIS PENTING. Terima Kasih. NOTIS PENTING Mulai April 2018, penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan/atau laporan interim bagi kesemua tabung unit amanah ASNB adalah secara elektronik kepada semua pemegang

More information

LAPORAN TAHUNAN ASM BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2017

LAPORAN TAHUNAN ASM BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2017 2 LAPORAN TAHUNAN ASM BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2017 ISI KANDUNGAN AMANAH SAHAM MALAYSIA (ASM) NO. TAJUK I. Maklumat Tabung II. Prestasi Tabung III. Laporan Pengurus IV. Penyata Pengurus MUKA

More information

LAPORAN TAHUNAN ASB 2 BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC

LAPORAN TAHUNAN ASB 2 BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC [i] [ii] NOTIS PENTING Mulai April 2018, penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan/atau laporan interim bagi kesemua tabung unit amanah ASNB adalah secara elektronik kepada semua

More information

NOTIS PENTING. Terima Kasih.

NOTIS PENTING. Terima Kasih. LAPORAN TAHUNAN ASM 2 WAWASAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 OGOS 2018 NOTIS PENTING Mulai April 2018, penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan/atau laporan interim bagi kesemua

More information

NOTIS PENTING. Terima Kasih.

NOTIS PENTING. Terima Kasih. NOTIS PENTING Mulai April 2018, penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan/atau laporan interim bagi kesemua tabung unit amanah ASNB adalah secara elektronik kepada semua pemegang

More information

Allianz Life Insurance Malaysia Berhad ( X) Laporan Prestasi Dana 2012

Allianz Life Insurance Malaysia Berhad ( X) Laporan Prestasi Dana 2012 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) Laporan Prestasi Dana 2012 Rasional Kulit Muka Pasaran kewangan umpama lautan yang luas. Apabila memulakan pelayaran untuk mencari pulangan yang baik,

More information

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 31 OGOS 2017

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 31 OGOS 2017 LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 31 OGOS 2017 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur

More information

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 OGOS 2016

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 OGOS 2016 LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 OGOS 2016 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur

More information

Allianz Life Insurance Malaysia Berhad ( X) 2016 LAPORAN PRESTASI DANA

Allianz Life Insurance Malaysia Berhad ( X) 2016 LAPORAN PRESTASI DANA Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) RASIONAL KULIT Allianz Life adalah syarikat insurans yang sentiasa meletakkan pelanggan di tangga teratas, memberikan mereka jaminan dan berasa selamat.

More information

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 JUN 2016

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 JUN 2016 LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 JUN 2016 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur LAPORAN TAHUNAN PMB DANA

More information

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 OGOS 2017

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 OGOS 2017 LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 OGOS 2017 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur

More information

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur >>> LAPORAN TAHUNAN

More information

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 JUN 2017

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 JUN 2017 LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 JUN 2017 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur >>> LAPORAN TAHUNAN PMB

More information

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 28 FEBRUARI 2015

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 28 FEBRUARI 2015 LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 28 FEBRUARI 2015 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Tingkat Bawah, Wisma PMB No. 1A, Jalan Lumut 50400 Kuala Lumpur LAPORAN TAHUNAN

More information

Allianz Life Insurance Malaysia Berhad ( X) Laporan Prestasi Dana 2014

Allianz Life Insurance Malaysia Berhad ( X) Laporan Prestasi Dana 2014 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) Laporan Prestasi Dana 2014 Rasional Kulit Muka Berbasikal bukit adalah sukan yang memerlukan ketahanan, kekuatan dalaman dan keseimbangan. Basikal direka

More information

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 OGOS 2015

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 OGOS 2015 LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 OGOS 2015 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur

More information

(Dahulunya dikenali sebagai PMB Shariah Balanced Fund)

(Dahulunya dikenali sebagai PMB Shariah Balanced Fund) (Dahulunya dikenali sebagai PMB Shariah Balanced Fund) LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 30 NOVEMBER 2017 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JUN 2011 JUNE 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Nov-11. Feb %

100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Nov-11. Feb % Nov-11 Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14 May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Feb-17 May-17 Aug-17 Nov-17 DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) MAC 2011 MAC 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 OGOS 2017

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 OGOS 2017 LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 OGOS 2017 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur >>> LAPORAN SETENGAH

More information

PMB INVESTMENT BERHAD ( D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral Kuala Lumpur

PMB INVESTMENT BERHAD ( D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral Kuala Lumpur LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur

More information

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017 LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur >>> LAPORAN

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2011 DECEMBER 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

No. Syarikat H MAA TAKAFUL BERHAD

No. Syarikat H MAA TAKAFUL BERHAD No. Syarikat (Dana Shariah Balanced, Dana Shariah Income, Dana Shariah Growth, Dana Shariah Flexi, Dana Structured Invest MAA Takafulink, Dana Shariah Balanced 2, Dana Shariah Income 2, Dana Shariah Growth

More information

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 31 MAC 2015

LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 31 MAC 2015 (Dahulunya dikenali sebagai ASM Shariah Dividend Fund) LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 31 MAC 2015 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Tingkat Bawah, Wisma PMB No. 1A, Jalan Lumut

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) OGOS 2011 AUGUST 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

MAKLUMAT TABUNG 2 PRESTASI TABUNG 3 LAPORAN PENGURUS 5 PENYATA PENGURUS 12 PENYATA JAWATANKUASA SYARIAH 13 LAPORAN PEMEGANG AMANAH 14

MAKLUMAT TABUNG 2 PRESTASI TABUNG 3 LAPORAN PENGURUS 5 PENYATA PENGURUS 12 PENYATA JAWATANKUASA SYARIAH 13 LAPORAN PEMEGANG AMANAH 14 K A N D U N G A N MAKLUMAT TABUNG 2 PRESTASI TABUNG 3 LAPORAN PENGURUS 5 PENYATA PENGURUS 12 PENYATA JAWATANKUASA SYARIAH 13 LAPORAN PEMEGANG AMANAH 14 PENYATA KEWANGAN - Penyata kedudukan kewangan 15

More information

PMB DANA AL-AIMAN LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 31 MEI 2018

PMB DANA AL-AIMAN LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 31 MEI 2018 PMB DANA AL-AIMAN LAPORAN TAHUNAN BERAKHIR 31 MEI 2018 >>> LAPORAN TAHUNAN PMB DANA AL-AIMAN

More information

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 JANUARI 2017

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 JANUARI 2017 LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 JANUARI 2017 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur >>> LAPORAN

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % Nov-11

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % Nov-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14

More information

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur

More information

DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS JULY 2013

DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS JULY 2013 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS JULY 2013 OBJEKTIF PELABURAN

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % Dec-11. Nov-11

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % Dec-11. Nov-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14

More information

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 JUN 2016

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 JUN 2016 LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 JUN 2016 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur >> LAPORAN SETENGAH

More information

PB604 : BUSINESS FINANCE

PB604 : BUSINESS FINANCE INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) quantitative questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan kuantitatif. Jawab SEMUA soalan. C1 QUESTION 1 SOALAN 1 (a)

More information

DANA BERKAITAN-PELABURAN HLA Laporan Prestasi Dana

DANA BERKAITAN-PELABURAN HLA Laporan Prestasi Dana DANA BERKAITAN-PELABURAN HLA Laporan Prestasi Dana bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2018 Kandungan Halaman Utusan Ketua Pegawai Eksekutif 2-3 Objektif & Strategi Dana 4-8 Ulasan Pelaburan 9-11 Tinjauan

More information

KAMI MELINDUNGI IMPIAN ANDA

KAMI MELINDUNGI IMPIAN ANDA KAMI MELINDUNGI IMPIAN ANDA Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017 Isi KANDUNGAN Perutusan Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif 3 Objektif Pelaburan Dana 4 Tinjauan

More information

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 JANUARI 2017

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 JANUARI 2017 LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 JANUARI 2017 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur

More information

45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% Nov-11

45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% Nov-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS SEPTEMBER 2013

More information

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 NOVEMBER 2017

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 NOVEMBER 2017 LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 NOVEMBER 2017 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur >>> LAPORAN

More information

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan Tinjauan Operational OperasiReview Cadangan Korporat Pengurusan Pelaburan Perantara dan Institusi Pasaran Pelaporan Kewangan dan Pengawasan Korporat Penguatkuasaan Pendidikan dan Latihan PENGURUSAN PELABURAN

More information

PUBLIC e-flexi ALLOCATION FUND (PUBLIC DANA e-flexi ALOKASI) (PeFAF)

PUBLIC e-flexi ALLOCATION FUND (PUBLIC DANA e-flexi ALOKASI) (PeFAF) PUBLIC e-flexi ALLOCATION FUND (PUBLIC DANA e-flexi ALOKASI) (PeFAF) e-3 31 Disember 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

LAPORAN PRESTASI DANA BERKAITAN PELABURAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 KAMI MELINDUNGI IMPIAN ANDA

LAPORAN PRESTASI DANA BERKAITAN PELABURAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 KAMI MELINDUNGI IMPIAN ANDA LAPORAN PRESTASI DANA BERKAITAN PELABURAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 KAMI MELINDUNGI IMPIAN ANDA 2 PERUTUSAN Ketua Pegawai Eksekutif Pemegang Polisi yang Dihargai, Terima kasih kerana menjadi

More information

DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS AUGUST 2013

DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS AUGUST 2013 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS AUGUST 2013 OBJEKTIF

More information

DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS JUNE 2013

DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS JUNE 2013 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS JUNE 2013 OBJEKTIF PELABURAN Untuk

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Jan-12. Dec-11. Feb-12

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Jan-12. Dec-11. Feb-12 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Jan-12. Dec-11. Feb-12. Mar-12

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Jan-12. Dec-11. Feb-12. Mar-12 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

More information

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 15 JANUARI 2014

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 15 JANUARI 2014 (Dahulunya dikenali sebagai ASM Syariah Aggressive Fund) LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 15 JANUARI 2014 ASM INVESTMENT SERVICES BERHAD (256439-D) Tingkat Bawah, Wisma PMB No. 1A, Jalan Lumut 50400 Kuala

More information

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 JUN 2017

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 JUN 2017 LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 JUN 2017 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur >>> LAPORAN SETENGAH

More information

100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Nov-11. May-12. Feb %

100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Nov-11. May-12. Feb % Nov-11 Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14 May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Feb-17 May-17 Aug-17 DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS OKTOBER

More information

PENYATA PENGARAH URUSAN KUMPULAN 3 PROFIL DANA 4 TINJAUAN EKONOMI GLOBAL DAN TEMPATAN 8 TINJAUAN PASARAN EKUITI DAN PENDAPATAN TETAP 10

PENYATA PENGARAH URUSAN KUMPULAN 3 PROFIL DANA 4 TINJAUAN EKONOMI GLOBAL DAN TEMPATAN 8 TINJAUAN PASARAN EKUITI DAN PENDAPATAN TETAP 10 KANDUNGAN Page PENYATA PENGARAH URUSAN KUMPULAN 3 PROFIL DANA 4 TINJAUAN EKONOMI GLOBAL DAN TEMPATAN 8 TINJAUAN PASARAN EKUITI DAN PENDAPATAN TETAP 10 UNJURAN PASARAN DAN STRATEGI PELABURAN 13 LAPORAN

More information

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 NOVEMBER 2016

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 NOVEMBER 2016 LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 30 NOVEMBER 2016 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur >>> LAPORAN

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Mar-12. Dec-11. Jan-12. Feb-12. Dana Sasaran

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Mar-12. Dec-11. Jan-12. Feb-12. Dana Sasaran Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % Dana Sasaran

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % Dana Sasaran Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Nov-11. Dec % Dana Sasaran

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Nov-11. Dec % Dana Sasaran Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % Dec-11. Jan-12. Nov-11. Feb-12. Mar-12

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % Dec-11. Jan-12. Nov-11. Feb-12. Mar-12 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14

More information

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 OGOS 2014

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 OGOS 2014 (Dahulunya dikenali sebagai ASM Shariah Growth Fund) LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 OGOS 2014 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Dahulunya dikenali sebagai ASM Investment Services Berhad) Tingkat Bawah,

More information

90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Dec-11. Jan-12. Feb-12

90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Dec-11. Jan-12. Feb-12 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

More information

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 OKTOBER 2017

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 OKTOBER 2017 LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 OKTOBER 2017 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Level 20, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur

More information

100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Dec-11. Nov-11. Jan-12. Feb-12. Mar-12. Apr %

100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Dec-11. Nov-11. Jan-12. Feb-12. Mar-12. Apr % Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Dec-11. Jan-12. Mar-12. Feb-12. Dana Sasaran

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Dec-11. Jan-12. Mar-12. Feb-12. Dana Sasaran Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

More information

100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Nov-11. May-12. Feb %

100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Nov-11. May-12. Feb % Nov-11 Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14 May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Feb-17 May-17 Aug-17 DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS SEPTEMBER

More information

50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Dec-11. Nov %

50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Dec-11. Nov % Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS

More information

45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00%

45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS OCTOBER 2013

More information

PENYATA PENGARAH URUSAN KUMPULAN 3 PROFIL DANA 4 TINJAUAN & UNJURAN EKONOMI DAN PASARAN 8 TINJAUAN PASARAN EKUITI DAN PENDAPATAN TETAP 11

PENYATA PENGARAH URUSAN KUMPULAN 3 PROFIL DANA 4 TINJAUAN & UNJURAN EKONOMI DAN PASARAN 8 TINJAUAN PASARAN EKUITI DAN PENDAPATAN TETAP 11 KANDUNGAN Muka Surat PENYATA PENGARAH URUSAN KUMPULAN 3 PROFIL DANA 4 TINJAUAN & UNJURAN EKONOMI DAN PASARAN 8 TINJAUAN PASARAN EKUITI DAN PENDAPATAN TETAP 11 UNJURAN PASARAN DAN STRATEGI PELABURAN 13

More information

90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 DANA GROWTH TAKAFUL

More information

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 JANUARI 2015

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 JANUARI 2015 (Dahulunya dikenali sebagai ASM Shariah Aggressive Fund) LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 31 JANUARI 2015 PMB INVESTMENT BERHAD (256439-D) (Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA) Tingkat Bawah, Wisma PMB No.

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JULAI 2010 JULY 2010 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Dec-11. Jan-12. Feb-12

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Dec-11. Jan-12. Feb-12 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Mar-12. Apr-12. Dec-11. Jan-12. Feb-12

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Mar-12. Apr-12. Dec-11. Jan-12. Feb-12 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2010 DECEMBER 2010 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Apr-12. Dec-11. Jan-12. Mar-12. Feb-12

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Apr-12. Dec-11. Jan-12. Mar-12. Feb-12 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

More information

PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF)

PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF) PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

PB ASIA EMERGING GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH PASARAN BARU ASIA) (PBAEGF)

PB ASIA EMERGING GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH PASARAN BARU ASIA) (PBAEGF) PB ASIA EMERGING GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH PASARAN BARU ASIA) (PBAEGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF)

PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF) P-37 31 Disember 2018 PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF)

PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF) PB-7 28 September 2018 PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND)

PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND) PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

KANDUNGAN CONTENTS. Ringkasan Indeks Perdagangan Luar Negeri (IPLN) 1-3 Summary of External Trade Indices (ETI)

KANDUNGAN CONTENTS. Ringkasan Indeks Perdagangan Luar Negeri (IPLN) 1-3 Summary of External Trade Indices (ETI) KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks Perdagangan Luar Negeri (IPLN) 1-3 Summary of External Trade Indices (ETI) Carta Charts 1.1 Indeks Nilai Seunit Eksport dan Peratus Perubahan Bulan ke Bulan

More information

PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF)

PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF) PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-46 31 Disember 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN ISLAMIK) (PIAVGEF)

PUBLIC ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN ISLAMIK) (PIAVGEF) PUBLIC ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN ISLAMIK) (PIAVGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-8 31 Oktober 2017 PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASIA PASIFIK) (PBAPDF)

PB ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASIA PASIFIK) (PBAPDF) PB ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASIA PASIFIK) (PBAPDF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PB-36 30 November 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PB GLOBAL EQUITY FUND (PB DANA EKUITI GLOBAL) (PBGEF)

PB GLOBAL EQUITY FUND (PB DANA EKUITI GLOBAL) (PBGEF) PB-30 31 Disember 2018 PB GLOBAL EQUITY FUND (PB DANA EKUITI GLOBAL) (PBGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PB MIXED ASSET GROWTH FUND (PB DANA ASET TUMBUH CAMPURAN) (PBMAGRF)

PB MIXED ASSET GROWTH FUND (PB DANA ASET TUMBUH CAMPURAN) (PBMAGRF) PB MIXED ASSET GROWTH FUND (PB DANA ASET TUMBUH CAMPURAN) (PBMAGRF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PENYATA PENGARAH URUSAN KUMPULAN 3 PROFIL DANA 5 TINJAUAN EKONOMI GLOBAL DAN TEMPATAN 8 TINJAUAN PASARAN EKUITI DAN PENDAPATAN TETAP 9

PENYATA PENGARAH URUSAN KUMPULAN 3 PROFIL DANA 5 TINJAUAN EKONOMI GLOBAL DAN TEMPATAN 8 TINJAUAN PASARAN EKUITI DAN PENDAPATAN TETAP 9 KANDUNGAN Muka surat PENYATA PENGARAH URUSAN KUMPULAN 3 PROFIL DANA 5 TINJAUAN EKONOMI GLOBAL DAN TEMPATAN 8 TINJAUAN PASARAN EKUITI DAN PENDAPATAN TETAP 9 UNJURAN PASARAN DAN STRATEGI PELABURAN 12 LAPORAN

More information

Utusan Ketua Pegawai Eksekutif Tinjauan pasaran bagi tahun kewangan berakhir 30 November Jadual Perbandingan Prestasi 07-17

Utusan Ketua Pegawai Eksekutif Tinjauan pasaran bagi tahun kewangan berakhir 30 November Jadual Perbandingan Prestasi 07-17 Dana Berkaitan Pelaburan KANDUNGAN Utusan Ketua Pegawai Eksekutif 01-02 Tinjauan pasaran bagi tahun kewangan berakhir 30 November 2016 03-06 Jadual Perbandingan Prestasi 07-17 Butiran Pelaburan 18-25 Kenyataan

More information

PUBLIC ISLAMIC GLOBAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI GLOBAL ISLAMIK) (PISGEF)

PUBLIC ISLAMIC GLOBAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI GLOBAL ISLAMIK) (PISGEF) PUBLIC ISLAMIC GLOBAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI GLOBAL ISLAMIK) (PISGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

CEO s Message Utusan Ketua Pegawai Eksekutif Market review for the financial year ended 30 November

CEO s Message Utusan Ketua Pegawai Eksekutif Market review for the financial year ended 30 November Dana Berkaitan Pelaburan KANDUNGAN Investment Linked Funds CONTENTS Utusan Ketua Pegawai Eksekutif 01-02 Tinjauan pasaran bagi tahun kewangan berakhir 30 November 2015 03-06 Jadual Perbandingan Prestasi

More information

PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF)

PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF) PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY FUND PB DANA EKUITI KELEBIHAN-30 SINGAPURA (PBSGA30EF)

PB SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY FUND PB DANA EKUITI KELEBIHAN-30 SINGAPURA (PBSGA30EF) PB SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY FUND PB DANA EKUITI KELEBIHAN-30 SINGAPURA (PBSGA30EF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information