Nummer 44/16 03 november 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Nummer 44/16 03 november 2016"

Transcription

1 Nummer 44/16 03 november 2016

2 Nummer 44/ november 2016 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten, wordt de verschijningsdag van het blad verschoven naar de eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in elektronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14 rubrieken. Bijblad Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli, oktober) in elektronische vorm via octrooien. Het Bijblad bevat officiële mededelingen en andere wetenswaardigheden waarmee Octrooicentrum Nederland en zijn klanten te maken hebben. Abonnementsprijzen per (kalender)jaar: Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in elektronische vorm op de website van Octrooicentrum Nederland. Bezoekadres: Octrooicentrum Nederland Prinses Beatrixlaan AL Den Haag Postadres Postbus HJ Den Haag Telefoon: Telefax: Bankrekeningnummer: Voor taksen en depotrekeningen: ING Iban: NL41INGB BIC: INGBNL2A Introduction Patent Bulletin The Patent Bulletin appears on the 3rd working day of each week. If the Netherlands Patent Office is closed to the public on the above mentioned day, the date of issue of the Bulletin is the first working day thereafter, on which the Office is open. Each issue of the Bulletin consists of 14 headings. Official Journal Appears four times a year (January, April, July, October) in electronic form on the octrooien. The Official Journal contains announcements and other things worth knowing for the benefit of the Netherlands Patent Office and its customers. Subscription rates per calendar year: Patent Bulletin and Official Journal: free of charge in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office. Visiting address: Netherlands Patent Office Prinses Beatrixlaan AL Den Haag Postadress Post Office Box: HJ Den Haag Telephone: +31(0) Telefax: +31(0) Account: Fees, deposit accounts: ING Iban: NL41INGB BIC: INGBNL2A

3 Nummer 44/ november 2016 Inhoudsopgave Blz. Content Page Rubriek NP1 Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet Rubriek NP2 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende octrooien op grond van de Octrooiwet Heading NP1 Contains data concerning Netherlands patent applications which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading NP2 Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register under the Patents Act Rubriek NP3 Bevat gegevens betreffende Nederlandse octrooien na gedeeltelijke afstand conform artikel 63 van de Octrooiwet Heading NP3 Contains data concerning Netherlands patents after partial renunciation confirm Article 63 of the Patents Act Rubriek EP1 Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies van Europese octrooiaanvragen. Rubriek EP2 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien. 10 Heading EP1 Contains data concerning translations of the conclusions of European patent applications. 11 Heading EP2 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands Rubriek EP3 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6 van de Octrooiwet Heading EP3 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands in which a translation was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the Patents Act Rubriek EP4 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende gewijzgde Europese octrooien. Rubriek EP5 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende gewijzigde 233Heading EP4 Contains data concerning European patents granted in amended form for the Netherlands. 234Heading EP5 Contains data concerning European patents granted in amended form for

4 Nummer 44/ november 2016 Europese octrooien waarvoor een gewijzigde vertaling is ingediend. Rubriek SPC Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende certificaten The Netherlands in which an amended translation was filed. 235Heading SPC 235 Contains data concerning applications for- or granted Supplementary Protection Certificates. Rubriek VB1 236Heading VB1 Bevat gegevens betreffende rechten Contains data concerning requests and waarvoor een verzoek of bezwaarschrift notices of opposition under the General is ingediend conform de Octrooiwet administrative law. 236 Rubriek VB2 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet Heading VB2 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law in respect of which a decision has been taken or in respect for which a report has been made. 237 Rubriek MED Bevat gegevens betreffende overige mededelingen. Rubriek VRV Bevat gegevens betreffende verval of nietigverklaring. Rubriek VRB Bevat gegevens betreffende verbeteringen op eerdere publicaties. 238Heading MED Contains data concerning other communications. 239Heading VRV Contains data concerning lapse or annulment. 275Heading VRB Contains data concerning corrections on earlier publications Rubriek CO Bevat gegevens betreffende wijzigingen in het octrooiregister. 276Heading CO 276 Contains data concerning changes in the Netherland patent register. Rubriek TVH 289Heading TVH Bevat gegevens betreffende topografieën Contains data concerning depots of van halfgeleiderproducten. original topographies of semi-conductor products. 289

5 Nummer 44/ november 2016 Overzicht van Inid codes INID CODES Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om de verschillende bibliografische gegevens te kunnen begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is een acronym van Internationally agreed Numbers for Identification of Data. De definities van INID codes wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9. INID CODES INID Codes are used on the front pages of patent documents and in official gazettes to identify various bibliographic data items without knowledge of the language used and the industrial property laws applied. INID is an acronym for Internationally agreed Numbers for the Identification of Data. The INID Codes are usually given in parenthesis adjacent to the appropriate bibliographic data item. The definitions of the INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of November 1998) and are listed below: (11) (13) (15) (21) (22) (23) (25) (26) (30) (31) (32) (33) (34) (40) (41) (42) (43) Octrooinummer Soort document volgens WIPO standaard 16 Correctie informatie Octrooiaanvraagnummer Datum van indiening Datum tentoonstelling Taal van indiening Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd Voorrangsgegevens Nummer voorrang Datum voorrang Land van herkomst voorrang Oorspronkelijk land van indiening Datum van inschrijving Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag Datum van inschrijving van een onderzochte aanvraag (openbaarmaking) (11) (13) (15) (21) (22) (23) (25) (26) (30) (31) (32) (33) (34) (40) (41) (42) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd (43) Patent number Kind of document code according to WIPO standard ST.16 Patent correction information Application number Date(s) of filing application(s) Date of exhibition Language in which the published application was originally filed Language in which the application is published Priority Data Number(s) assigned to priority application(s) Date(s) of filling of priority application(s) WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national patent office alloting the priority application number or the organization alloting the regional priority application number: for international applications filed under the PCT, the code "WO" is used. For priority fillings under the regional or international arrangements, the WIPO Standard ST.3 Code indentifying at least one country party to the Paris Union for which the regional or international application was made. Date(s) of making available to the public Date of making available to the public by viewing, or copying on request an unexamined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. Date of making available to the public by viewing, or copying on request an examined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. Date of publication by printing or similar process of anexamined document on which no grant has taken place on or before said date

6 Nummer 44/ november 2016 (44) (45) (46) (47) (48) (51) (54) (62) (68) (71) (72) (73) (74) (75) (81) (83) (84) (86) (87) (92) (93) (94) (95) Datum van openbaarmaking Datum van kracht worden van een Europees octrooi in Nederland Inschrijvingsdatum conclusies Verleningsdatum octrooi Datum waarop een verbetering van een octrooi is uitgegeven Internationale Octrooiclassificatie Korte aanduiding Nummer moeder aanvraag Nummer basis octrooi Naam aanvrager(s) Naam uitvinder(s) Naam octrooihouder(s) Naam gemachtigde Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn Aangewezen landen volgens de PCT Informatie over micro organismen Aangewezen landen bij regionale octrooien Nummer van omgezette aanvraag Datum en nummer van een PCT aanvraag Certificaten: nummer en datum van de eerste nationale vergunning voor een geneesmiddel Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor een geneesmiddel Expiratiedatum voor een topografie Certificaten: naam van het product (44) (45) (46) (47) (48) (51) (54) (62) (68) (71) (72) (73) (74) (75) (81) (83) (84) (86) (87) (92) (93) (94) (95) Date of publication by printing or similar process of an examined document on which no grant has taken place on or before said date Date of publication by printing or similar process of a document on which no grant has taken place on or before said date Date of publication by printing or similar process of the claim(s) only of a document Date from which the patent takes effect Date of issuance of a corrected patent document International Patent Classification Title of the invention Number and, if possible, filling date of the earlier application from which the present document has been divided out Number of the basic patent Name(s) of the applicant(s) Name(s) of the inventor(s) if know to be such Name(s) of grantee(s) Name(s) of the attorney(s) or agent(s) Name(s) of inventor(s) who is (are) also application(s) Designated States(s) according to the PCT Information concerning the deposit of microorganisms Designated Contracting States under regional patent conventions Apllication number of a PCT-application or number of European patent which is converted into a national application Publication date and number of a PCT application For an SPC, number and date of the first national authorization to place the product on the market as a medicinal product For an SPC, number and date and where applicable, country of origin, of the first authorzation to place the product on the market as a medicinal product within a regional economic community Calculated date of expiry of the topography Name of the product protected by the basic patent and in respect of which the SPC has been apllied for or granted

7 Nummer 44/ november 2016 Rubrieken/Headings NP1 Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet Contains data concerning Netherlands patent applications which have been entered in the patent register under the Patents Act (51) A47B 13/02 (21) (22) (54) Rechthoekig frame met hoogte instelling voor een aan het frame te koppelen eerste en/of tweede inrichting. (71) Markant International B.V. (74) drs. C.H. Mink-Lindenburg (72) Eric ten Cate (51) B63B 27/34 B63B 27/30 (21) (22) (54) Method and system for side-by-side offloading of liquid natural gas (71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. (74) drs. R.M. Matthezing c.s. (72) Finlay McPhail Jason McConochie Sanne Eva Groot

8 Nummer 44/ november 2016 NP2 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende octrooien op grond van de Octrooiwet Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register under the Patents Act (51) B60R 1/066 B60R 1/072 (11) (22) (54) Mirror adjustment mechanism, in particular for a wing mirror for a motor vehicle. (73) MCi (Mirror Controls International) Netherlands B.V. (72) Amee Heleen de Groen Paulus Gerardus Maria van Stiphout Jan Christiaan Gentis Peter Alexander Hamming Bastiaan Aaldert Smilde (74) ir. C.M. Jansen c.s. (51) B63B 27/14 (11) (22) (54) Transfer system, ship and method for transferring persons and/or goods to and/or from a floating ship. (73) U-Sea Beheer B.V. (72) Hendrik Hessels (74) ir. P.J. Hylarides c.s. (31) (32) (33) Netherlands (51) B68C 1/04 (11) (22) (54) Flexibel paardenzadel. (73) Nicola Petra Nicolette Hebing-Vissers (72) Nicola Petra Nicolette Hebing-Vissers (51) E03C 1/04 (11) (22) (54) Fixing Structure of Faucet. (73) Globe Union Industrial Corp. (72) Chunhung Li Weimien Hsu Wanhong Tan Yongiun Wu Qiuyong Li (74) drs. B.S.F. Altenburg (31) (32) (33) China

9 Nummer 44/ november 2016 NP3 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en gewijzigd verleende octrooien van de Octrooiwet Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register (after limitation procedure) under the Patents Act 1995.

10 Nummer 44/ november 2016 EP1 Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies van Europese octrooiaanvragen. Contains data concerning translations of the claims of European patent applications. (43) (11) EP (51) H01Q 1/22 H01Q 1/42 H01Q 1/40 H05K 3/28 G01D 11/24 H04B 1/03 G01F 23/284 G01F 1/00 G01D 4/00 G01F 23/00 G08C 17/02 (71) Enevo Oy

11 Nummer 44/ november 2016 EP2 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien. Contains data concerning European patents granted for The Netherlands. (51) A01B 35/24 A01B 61/04 (11) EP (21) EP (22) (54) Harrow (73) Treffler, Paul (72) Treffler, Paul (31) U (32) (51) A01B 39/18 (11) EP (21) EP (22) (54) Hoeing device intended for being towed, comprising a deformable parallelogram supporting at least one hoeing element (73) SARL Dominique Coulot (72) Coulot, Dominique (31) (32) (33) France (51) A01B 45/02 (11) EP (21) EP (22) (54) SOIL CULTIVATION DEVICE (73) Wiedenmann GmbH (31) (32) (51) A01C 7/16 A01C 7/08 A01C 7/04 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) METERING MEMBER FOR A SEED METER (73) Deere & Company (72) GARNER, Elijah FRIESTAD, Michael, E. MARIMAN, Nathan, A. ZUMDOME, Lee, E. (31) (32) (51) A01C 7/20 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) SOWING SHARE F16H 3/22 (73) Kverneland AS F16H 7/02 (72) SCHUMACHER, Ferdinand F16H 9/04 SCHANZENBACH, Volker F16H 37/02 WINKELMANN, Michael (11) EP (31) (21) EP (32) (22) (51) A01D 34/416 (54) Method of remotely configuring a residue (11) EP system of an agricultural harvester (21) EP (73) CNH Industrial Belgium nv (72) Conrad, Michael A. (87) FR Dilts, Mark D Isaac, Nathan E. (22) Patterson, Chase (54) ROTARY CUTTING HEAD WITH WIRES (31) AND ASSEMBLY CONSISTING OF SUCH (32) A HEAD AND A DRIVE SHAFT FOR DRIVING SAID HEAD (51) A01F 15/08 (73) PELLENC (Société Anonyme) (11) EP (72) PELLENC, Roger (21) EP BLACHE, Matthieu (31) (22) (32) (54) Bale shape sensing system, baling device and (33) France method for such (51) A01D 34/66 (73) Deere & Company A01D 67/00 (72) Lang, Eric, R (11) EP (31) (21) EP (32) (22) (51) A01G 1/00 (54) Mowing machine A01G 7/02 (73) Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH A01G 7/04 (72) Afting, Andreas A01G 31/00 Lömker, Jens A01G 33/00 Landwehr, Stefan A01H 3/02 (31) (11) EP (32) (21) EP (51) A01D 34/82 (22) A01D 75/18 (54) Method for cultivating plant B60K 28/04 (73) SHOWA DENKO K.K. B60N 2/00 (72) Takeuchi, Ryouichi A01D 67/04 Ara, Hironori A01D 75/20 (31) (11) EP (32) (21) EP (51) A01G 1/00 (22) A01G 7/02 (54) Safety device based on a presence of the A01G 7/04 operator on the seat of a tractor A01G 31/00 (73) GGP Italy S.p.A. A01G 33/00 (72) Ferrari, Simone A01H 3/02 (31) MI (11) EP (32) (21) EP (33) Italy (51) A01F 12/40 (22) A01F 29/14 (54) Method for cultivating plant F16H 55/08 (73) SHOWA DENKO K.K. A01F 12/58 (72) Takeuchi, Ryouichi A01D 69/06 Ara, Hironori

12 Nummer 44/ november 2016 (31) (32) (51) A01G 1/00 A01G 7/04 A01G 31/00 A01G 33/00 A01H 3/02 (11) EP (21) EP (22) (54) Plant cultivation method and plant cultivation apparatus (73) SHOWA DENKO K.K. (72) Takeuchi, Ryouichi Ara, Hironori Suzuki, Hiroshi (31) (32) Japan (51) A01G 1/00 A01G 7/04 A01G 31/00 A01G 33/00 A01H 3/02 (11) EP (21) EP (22) (54) Plant cultivation lamp and plant cultivation method using the same (73) SHOWA DENKO K.K. (72) Takeuchi, Ryouichi Ara, Hironori Suzuki, Hiroshi (31) (32) Japan (51) A01G 3/06 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) GARDEN CUTTING APPLIANCE (73) HUSQVARNA AB (72) KOHL, Peter (51) A01G 7/06 (11) EP (21) EP (87) IB (22) (54) BIODEGRADABLE MATERIALS FOR SOIL MULCHING BASED ON AQUEOUS MIXTURES OF POLYSACCHARIDES AND PLANT WASTE FIBERS AND METHODS FOR THEIR APPLICATION (73) Malinconico, Mario (72) Malinconico, Mario (31) NA (32) (33) Italy (51) A01J 5/007 A01J 5/013 A01K 1/12 (11) EP (21) EP (87) SE (22) (54) AUTOMATIC MILKING ARRANGEMENT (73) DeLaval Holding AB (72) ANGLART, Dorota BOSMA, Epke FORSBERG, Mats HÄLLMAN, Jonas LUNDH, Andrés PERSSON, Staffan ÖHMAN, Ulrika (31) P (32) (33) United Kingdom (51) A01K 1/03 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) CAGE RACK SYSTEM AND METHOD FOR SAMPLING AIRBORNE PARTICLES FROM A CAGE RACK SYSTEM (73) Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH) (72) BRIELMEIER, Markus SCHMIDT, Jörg (31) (32) (51) A01K 13/00 A01L 3/00 (11) EP (21) EP (22) (54) BOOT FOR A HOOF (73) Keller, Torsten (72) Keller, Torsten (31) U (32) (51) A01K 29/00 (11) EP (21) EP (87) NL (22) (54) METHOD AND SYSTEM FOR CREATING A MAP OF A BARN (73) Lely Patent N.V. (72) VAN DER KAMP, Adolf Jan DE GROOT, Ester KOOL, Pieter Neelus MEIJERS, Sjors (31) (32) (33) Netherlands (51) A01K 67/027 C12N 15/85 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) ANIMAL MODEL EXPRESSING LUCIFERASE UNDER CONTROL OF THE MYELIN BASIC PROTEIN PROMOTER (MBP-LUCI) AND USE OF THE MODEL FOR BIOLUMINESCENCE IN VIVO IMAGING (73) SANOFI (72) CAO, James CHANDROSS, Karen ECONOMIDES, Kyriakos, D. POLITES, Harry Gregory WEINSTOCK, Daniel YING, Xiaoyou (31) P P (32) (33) France (51) A01K 89/01 A01K 89/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Fishing reel (73) Globeride, Inc. (72) Kanou, Shuta (31) (32) Japan (51) A01L 1/00 A01L 1/04 A01L 7/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Improved horseshoe and method for forming improved horseshoes (73) Wehrli, Stefan (72) Wehrli, Stefan (51) A01M 1/10 (11) EP (21) EP

13 Nummer 44/ november 2016 (22) (54) Selective insect trap (73) Crea (72) Bodo, Lionel (31) (32) (33) France (51) A01N 1/02 (11) EP (21) EP (87) NL (22) (54) COMPOSITION FOR COLD PRESERVATION AND PERFUSION OF ORGANS (73) Organoflush B.V. Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam (72) DOORSCHODT, Benedict Marie BESSEMS, Maud (31) (32) (51) A01N 1/02 (11) EP (21) EP (22) (54) Method for rinsing and preserving an organ with a view to transplanting it and solution used in this method (73) MACO PHARMA Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP) Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) CHU de Poitiers Université de Poitiers (72) Heron, Antoine Eugene, Michel Hauet, Thierry Barrou, François Cinqualbre, Jacques (31) (32) (33) France (51) A01N 1/02 A01N 1/00 F25D 25/00 A61M 1/02 A61J 1/16 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) SYSTEMS AND METHODS FOR FREEZING, STORING AND THAWING BIOPHARMACEUTICAL MATERIALS (73) Sartorius Stedim North America Inc. (72) VOUTE, Nicolas LEE, Eric, K. YAKOUSHKIN, Dimitry (31) P (32) (51) A01N 1/02 (31) P A01N 1/ F25D 25/00 (32) A61M 1/ A61J 1/16 (11) EP European Patent Office (EPO) (21) EP (51) A01N 43/54 A01N 43/70 (22) A01P 1/00 (54) Systems and methods for freezing, storing C09D 5/14 and thawing biopharmaceutical materials (11) EP (73) Sartorius Stedim North America Inc. (21) EP (72) Voute, Nicolas Lee, Eric (87) US Yakoushkin, Dimitry (31) P (22) (32) (54) SYNERGISTIC COMBINATION OF LENACIL AND TERBUTRYN FOR DRY (51) A01N 43/08 FILM PROTECTION A01N 43/16 (73) Dow Global Technologies LLC A01N 43/12 Rohm and Haas Company A01N 43/36 (72) DONNELLY, Kenneth M. A01P 21/00 LENOIR, Pierre Marie Alain A01P 3/00 VILLIGER, Lukas Thomas Johannes (11) EP (31) P (21) EP (32) (87) EP (51) A01N 43/ A01N 47/12 (22) A01P 1/00 (54) COMPOSITIONS COMPRISING A C09D 5/14 STRIGOLACTONE COMPOUND (11) EP AND A CHITO-OLIGOSACCHARIDE (21) EP COMPOUND FOR ENHANCED PLANT GROWTH AND YIELD (87) US (73) Bayer Intellectual Property GmbH (72) DAHMEN, Peter (22) PORTZ, Daniela (54) SYNERGISTIC COMBINATION OF SPICA, Gilbert LENACIL AND IPBC FOR DRY FILM VORS, Jean-Pierre PROTECTION (31) (73) Dow Global Technologies LLC (32) Rohm and Haas Company (72) DONNELLY, Kenneth M. (51) A01N 43/40 LENOIR, Pierre Marie Alain A01N 43/56 VILLIGER, Lukas Thomas Johannes A01N 45/02 (31) P A01N 61/00 (32) A01P 21/00 A01N 43/653 (51) A01N 43/66 A01N 43/30 A61K 31/53 A01N 43/88 (11) EP (11) EP (21) EP (21) EP (87) US (87) EP (22) (22) (54) PROSTAGLANDIN TRANSPORTER (54) USE OF SUCCINATE DEHYDROGENASE INHIBITORS AND USES THEREOF (SDH) INHIBITORS IN TREATING (73) Albert Einstein College of Medicine, Inc. PLANT SPECIES OF THE FAMILY OF (72) SCHUSTER, Victor, L. TRUE GRASSES CHI, Yuling (73) Bayer Intellectual Property GmbH WASMUTH, Andrew, S. (72) EBBINGHAUS, Dirk POTTORF, Richard, S. KRIEG, Ulrich OLSON, Gary, L. BERDUGO AGUDELO, Carlos, Andres (31) P OERKE, Erich-Christian (32) DEHNE, Heinz-Wilhelm STEINER-STENZEL, Ulrike (51) A01N 59/00

14 Nummer 44/ november 2016 A01N 25/04 A61K 8/02 A61K 8/04 A61K 8/25 A61K 8/37 A61Q 19/00 C09D 5/14 C09D 5/16 A01P 1/00 (11) EP (21) EP (87) FI (22) (54) ANTIMICROBIAL GELS COMPRISING BIOACTIVE GLASSES AND APPLICATIONS THEREOF (73) Oy Granula AB LTD (72) AHLNÄS, Thomas AHLNÄS, Johannes (31) P (32) Finland (51) A01N 59/16 A01N 59/20 A01N 37/44 A01N 37/32 A01N 43/58 A01N 59/16 A01N 43/58 A01N 37/44 A01N 37/32 A01N 59/20 A01N 43/58 A01N 37/44 A01N 37/32 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) TRANSITION METAL CHELATES AS SELECTIVE HERBICIDE (73) W. NEUDORFF GmbH KG (72) SEDUN, Frederick S. TAYLOR, Kim F. WILSON, Cameron D. PARKER, Diana L. ALMOND, David S. (31) P (32) (51) A01N 63/00 C12N 1/20 C12R 1/125 C12R 1/10 A01P 5/00 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) NEMATOCIDAL COMPOSITION COMPRISING BACILLUS SUBTILIS AND (22) BACILLUS LICHENIFORMIS (54) BIOCIDAL COMPOSITION AND (73) Chr. Hansen A/S METHOD (72) ALESSANDRI, Abilio (73) Arcis Biotechnology Holdings Limited KNAP, Inge (72) GARNER, George, Victor SEKITO DE FREITAS ZAMBELLI, (31) Luciana (32) (31) (33) United Kingdom (32) (51) A01P 3/00 A01N 43/32 (51) A01N 65/08 A01N 43/40 A01N 65/16 C07D 213/00 A01N 25/08 C07D 319/00 A01N 25/18 (11) EP A01P 7/02 (21) EP (11) EP (21) EP (87) JP (22) (22) (54) BIOLOGICAL COMPOSITION AGAINST (54) FUNGICIDAL COMPOSITION VARROA CONTAINING CARBOXYLIC ACID (73) Grosmond, Gilles. M AMIDE DERIVATIVE (72) Grosmond, Gilles. M (73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (31) (72) NAKAMURA, Yuji (32) MITANI, Shigeru (33) France TSUKUDA, Shintaro (51) A01N 65/22 (31) A01N 65/ A01N 59/16 (32) A01P 1/ A01N 65/00 (11) EP Japan (21) EP (51) A22C 17/14 A22C 21/06 (87) US A22C 21/ (11) EP (22) (21) EP (54) INTRAMAMMARY TEAT SEALANT (73) Merial, Inc. (22) (72) RAZZAK, Majid (54) Method, processing device and processing HOLMES, Robert line for mechanically processing an organ or JOHNSON, Alan organs taken out from slaughtered poultry GOSWAMI, Jitendra (73) Meyn Food Processing Technology B.V. AWASTHI, Atul (72) Busch, Cornelis (31) P (31) (32) (32) (33) Netherlands (51) A01P 1/00 (51) A23C 3/02 (11) EP A23C 9/13 (21) EP (11) EP (21) EP (22) (54) Enhanced activity hydrogen peroxide (87) JP disinfectant (73) Virox Technologies Inc. (22) (72) Ramirez, Jose, A. (54) METHOD OF IMPROVING THE Omidbakhsh, Navid TEXTURE OF FERMENTED MILK (31) P (73) Meiji Co., Ltd. (32) (72) HORIUCHI, Hiroshi OHTOMO, Hideo (51) A01P 1/00 ECHIZEN, Hiroshi A01N 55/00 (31) A01N 33/12 (32) (11) EP (21) EP (51) A23C 9/123 A23C 9/13 (87) GB A23C 3/02

15 Nummer 44/ november 2016 (11) EP (21) EP (22) (54) METHOD OF IMPROVING THE TEXTURE OF FERMENTED MILK (73) Meiji Co., Ltd. (72) Horiuchi, Hiroshi Ohtomo, Hideo Echizen, Hiroshi (31) (32) (51) A23C 19/00 A23C 20/02 A23C 19/08 A23C 19/09 A23C 20/00 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) IMITATION CHEESE COMPOSITIONS FOR USE IN THE MANUFACTURE OF CHEESE LOAVES, SLICES, AND THE LIKE, AND METHOD OF PRODUCING SUCH COMPOSITIONS (73) AFP Advanced Food Products LLC (72) JACOBSON, Michael, R. SCHALOW, Stephan, M. (31) (32) (51) A23C 19/076 A23C 9/142 A23C 19/045 A23C 19/05 (11) EP (21) EP (87) JP (22) (54) FRESH CHEESE AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME (73) MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. (72) IMAI, Hiroshi SASAJIMA, Yuko MATSUNAGA, Mayumi MUTOU, Takaaki SAKAMAKI, Koji TOMIZAWA, Akira SHIINOKI, Yasuhiko (31) (32) (51) A23D 7/005 C11B 5/00 A23L 11/00 A23K 10/00 A23K 30/00 (11) EP (21) EP (22) (54) METHODS FOR ENHANCING THE QUALITY OF LIFE OF A GROWING ANIMAL (73) Hill's Pet Nutrition, Inc. (72) Zicker, Steven Curtis Friesen, Kim Gene Yamka, Ryan Michael (31) P (32) (51) A23G 1/56 A23G 1/00 A23G 1/04 A23G 1/10 (11) EP (21) EP (87) IB (22) (54) METHOD FOR PRODUCING A CONFECTIONERY SEMI-PROCESSED PRODUCT, SUCH AS A CHOCOLATE- TYPE PRODUCT (73) Soremartec S.A. (72) FEDERICI, Fabio (31) TO (32) (33) Italy (51) A23G 9/32 A23G 9/42 A23L 19/00 A23B 7/04 (11) EP (21) EP (22) (54) Method for industrial manufacturing of a frozen fruit product with a prolonged shelf life and frozen fruit product with a prolonged shelf life (73) IGLOOPOL Spólka z o.o. (72) RZEWUSKI, Jacek (31) (32) (33) Poland (51) A23K 10/22 A23K 10/26 A23K 30/00 (11) EP (21) EP (87) NO (22) (54) SACRIFICIAL ANTIOXIDANT (73) Borregaard AS (72) FREDHEIM, Guro Elise GRETLAND, Kristin Sandersen STYLO, Tom BUVARP, Rune KLAUSEN, Bente Seljebakken MYRVOLD, Bernt O. NILVEBRANT, Nils-Olof IVERSBY, Sidsel (31) (32) (33) Norway (51) A23K 10/38 (11) EP (21) EP (87) ES (22) (54) METHOD FOR PRODUCING BIOFERTILISERS AND BIOSTIMULANTS FOR AGRICULTURE AND ANIMAL FEEDING (73) Heineken España, S.A. (72) PARRADO RUBIO, Juan (31) P (32) (33) Spain (51) A23K 50/00 A23L 29/244 A23L 29/30 A23L 33/10 A23L 33/21 A61K 31/715 A61K 31/721 A61K 35/748 A61K 36/02 C12N 1/16 C08L 3/02 C08L 5/00 A23K 10/18 A23K 20/163 A23K 50/40 A61K 31/733 C12N 1/12 A61K 36/06 (11) EP (21) EP (87) FR (22) (54) COMPOSITION OF SOLUBLE INDIGESTIBLE FIBRE AND OF MICROALGAE USED IN THE WELL- BEING FIELD (73) Roquette Freres (72) DEREMAUX, Laëtitia WILS, Daniel (31) (32) (33) France (51) A23L 2/52 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) IMPROVING THE MOUTHFEEL OF BEVERAGES (73) Cargill, Incorporated (72) DEBON, Stéphane Jules Jérome VAN DER BURGT, Bas VANHEMELRIJCK, Jozef Guido Roza (31) PCT/EP2008/ (32) (33) World Intellectual Property Office (WIPO)

16 Nummer 44/ november 2016 (51) A23L 7/109 (54) STABILIZED MEAT PRODUCTS (11) EP (73) Marel Townsend Further Processing B.V. (21) EP Marel France (72) LE PAIH, Jacques (87) JP PIERRE, Yohann LE PABIC, Fabrice (22) SPIERTS, Léon Marie Francois (54) DEVICE FOR LOOSENING NOODLE HOEKSTRA-SUURS, Patricia Rosa Maria STRIP MASS KOOLS, Johannes Marinus Quirinus (73) Sanyo Foods Co., Ltd. MEULENDIJKS, Johannes Martinus (72) NAGAYAMA, Yoshiaki (31) ISHIDA, Nozomu (51) A23L 7/161 (32) A23L 29/ A61K 47/12 (33) Netherlands A61K 47/38 France A61K 47/46 (51) A23L 19/00 A61K 31/137 A23B 7/16 A61K 31/167 (11) EP A61K 31/4748 (21) EP (11) EP (21) EP (87) EP (22) (22) (54) Natural honey-containing compositions and (54) METHOD FOR PRODUCING A FOOD method of preparation PRODUCT (73) The Procter & Gamble Company (73) Novozymes A/S (72) Cummins, Nicholas James, c/o The Procter & (72) HENDRIKSEN, Hanne Vang Gamble Company MATSUI, Tomoko Khanolkar, Jayant Eknath, c/o The Procter & (31) Gamble Company (32) Vasiliki, Poulopoulou, c/o The Procter & Gamble Company (51) A23L 19/00 Rane, Vaishali Shailendra, c/o The Procter & A23F 3/14 Gamble Company A23F 3/34 (31) A23B 7/02 (32) (11) EP (21) EP (51) A23L 13/00 (11) EP (87) EP (21) EP (22) (87) US (54) PROCESS FOR MANUFACTURING AN INFUSIBLE BEVERAGE INGREDIENT (22) (73) Unilever N.V. (54) LOW CHOLESTEROL, FUNCTIONAL (72) BEINDORFF, Christiaan, Michaël ANIMAL MUSCLE PROTEIN COLLETT, Jonathan, George COMPOSITION AND PROCESS JUBLOT, Lionel (73) Proteus Industries, Inc. KHALLOUFI, Seddik (72) KELLEHER, Stephen, D. (31) (31) P (32) (32) (51) A23L 27/21 (51) A23L 13/60 A23L 27/20 A23L 29/231 A23L 27/30 A23L 29/256 A24B 15/30 A23L 29/262 (11) EP A23L 29/281 (21) EP A22C 13/00 A23P 30/20 (87) NL A23P 30/ A23L 5/30 (22) (11) EP (54) TASTE IMPROVING SUBSTANCES (21) EP (73) Givaudan S.A. (72) VISSER, Jan (87) NL RENES, Harry WINKEL, Chris (22) NOOMEN, Sylvia (31) (32) (51) A23L 27/21 A23L 27/22 A23L 27/23 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) A SHELF-STABLE COOKING AID AND A PROCESS FOR ITS PREPARATION (73) Nestec S.A. (72) LIEN, Wen Sze GAO, Zhu WANG, Yong Fu LADO, Béatrice JIN, Yan Xi REKHIF, Nadji BRIMELOW, Christopher John Burton (51) A23L 29/25 A23G 3/34 A23G 3/42 A23G 4/06 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) GUM ARABIC REPLACEMENTS IN: 1) PANNING, CONFECTIONS, ADHESION & COATINGS; 2) EDIBLE FILMS AND FLAVOR ENCAPSULATION; AND 3) LITHOGRAPHY (73) Tic Gums, Inc. (72) NIETO, Marceliano, B. ANDON, Greg (31) P (32) (51) A23L 29/30 A23L 33/125 A23K 20/163 A61K 31/70 C12P 19/00 (11) EP (21) EP (87) NL (22) (54) METHODS FOR PROVIDING SIALYLATED OLIGOSACCHARIDES (73) Rijksuniversiteit Groningen (72) SALLOMONS, Erik WILBRINK, Maarten, Hotse SANDERS, Peter KAMERLING, Johannis, Paulus VAN VUURE, Catherina, Anna HAGE, Johannes Adrianus (31) (32) (33) Netherlands (51) A24B 1/10 B65B 1/32

17 Nummer 44/ november 2016 (11) EP (21) EP (22) (54) Portioning device for a machine for the tobacco industry (73) Hauni Maschinenbau GmbH (72) Overbeck, Christofer Barkemeyer, Jens Bauer, Daniel Jeske, Sindy Kreszl, Csaba (31) (32) (51) A24B 15/28 A24B 15/14 A24D 1/00 (11) EP (21) EP (87) IB (22) (54) TOBACCO SUBSTRATE (73) Philip Morris Products S.A. (72) RASOULI, Firooz SECHI, Gianluca (31) P (32) European Patent Office (EPO) (51) A24C 5/20 B65H 35/02 (11) EP (21) EP (22) (54) SPREADING DEVICE FOR TWO OR MORE WEBS OF WRAPPING MATERIAL FOR PRODUCING AT LEAST TWO PARALLEL RODS OF PRODUCTS FOR THE TOBACCO INDUSTRY AND A MACHINE WITH SAID SPREADING DEVICE (73) Hauni Maschinenbau GmbH (72) Grothaus, Frank Hartmann, Franz Simon, Tim (31) (32) (51) A24C 5/32 (11) EP (21) EP (22) (54) Transport device for producing rod-shaped articles for the tobacco processing industry (73) Hauni Maschinenbau GmbH (72) Folger, Manfred Rottmann, Franz (31) (32) (51) A24D 3/02 B26D 3/16 B26D 7/26 (11) EP (21) EP (87) PL (22) (54) DETACHABLE CUTTING HEAD FOR THE APPARATUS FOR FEEDING SETS OF FILTER SEGMENTS (73) International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. (72) CIESLIKOWSKI, Bartosz DOMINIAK, Ryszard BOLESLAWSKI, Andrzej SIKORA, Leszek (31) (32) (33) Poland (51) A24F 47/00 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) AN AEROSOL-GENERATING SYSTEM COMPRISING A MESH SUSCEPTOR (73) Philip Morris Products S.A. (72) MIRONOV, Oleg THORENS, Michel ZINOVIK, Ihar Nikolaevich (31) (32) (51) A24F 47/00 A61M 15/06 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) DEVICE FOR VAPORIZING LIQUID FOR INHALATION (73) GHT Global Heating Technologies AG (72) POSTON, Jeffrey WEBER, Lawrence VACCA, Giampaolo (31) P (32) (51) A24F 47/00 H05B 6/10 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) INDUCTIVE HEATING DEVICE, AEROSOL-DELIVERY SYSTEM COMPRISING AN INDUCTIVE HEATING DEVICE, AND METHOD OF OPERATING SAME (73) Philip Morris Products S.A. (72) FURSA, Oleg MIRONOV, Oleg ZINOVIK, Ihar Nikolaevich (31) (32) (51) A41C 3/00 (11) EP (21) EP (87) IL (22) (54) POST SURGICAL BREAST DRESSING (73) HAPPYDERMISS SICK-CHIC LTD. (72) ROMAN, Efrat (31) P (32) (33) Israel (51) A41D 19/015 (11) EP (21) EP (22) (54) Anti-perforation protective glove (73) Honeywell Safety Products Europe (72) Veillet, Florent Wenger, Hannah (51) A43B 1/00 A43B 5/04 A43B 7/14 A43B 7/20 A43B 23/02 A43C 1/04 A43C 11/00 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) ARTICLE OF FOOTWEAR FOR SNOWBOARDING (73) NIKE Innovate C.V. (72) CARBOY, Shawn G. PELLETIER, Stephen D. (31) (32) (51) A43B 1/00 A43B 13/12 B32B 27/06 B29D 35/12 B29D 35/14 B32B 27/08 B32B 27/20 B32B 27/40 B29C 44/14 B29C 44/16 B32B 3/28 (11) EP (21) EP (87) EP (22)

18 Nummer 44/ november 2016 (54) TREAD COVERING FILM FOR A SOLE OF SHOES OF POLYURETHANE-BASED POLYMER MATERIAL (73) Spac S.P.A. Novotex Italiana S.p.A. (72) BEDESCHI, Edoardo MAGNI, Paolo (31) PD (32) (33) Italy (51) A43B 3/26 A43B 5/00 A43B 7/14 A43B 7/18 A43C 1/04 A43C 11/00 A43C 11/14 A43B 23/02 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) FOOTWEAR WITH INTERNAL HARNESS (73) NIKE Innovate C.V. (72) KOHATSU, Shane, S. (31) (32) (51) A43B 5/04 A43B 7/28 A43B 5/16 B29D 35/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Method for manufacturing a shoe, shoe and device for performing the method (73) Sport Zeisler OHG (72) Zeisler, Albrecht (51) A43B 7/14 A43B 13/18 A43B 1/00 (11) EP (21) EP (87) FR (22) (54) SHOE SOLE (73) Decathlon (72) CAULLIEZ, Guillaume (31) (32) (33) France (51) A43B 13/18 A43B 17/06 (11) EP (21) EP (87) GB (22) (54) RESILIENT PAD FOR FOOTWEAR (73) Harrison Spinks Components Limited (72) SPINKS, Simon Paul (31) (32) (33) United Kingdom (51) A43B 13/20 A43D 8/00 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) ADJUSTABLE BLADDER SYSTEM WITH EXTERNAL VALVE FOR AN ARTICLE OF FOOTWEAR (73) NIKE Innovate C.V. (72) GISHIFU, Amy, E. LANGVIN, Elizabeth MOLYNEUX, James PEYTON, Lee, D. RANSOM, Ty, A. REYNOLDS, Nicola, J. SWIGART, John, F. (31) (32) (51) A43B 13/28 A43B 13/14 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) ARTICLE OF FOOTWEAR WITH DECOUPLED UPPER (73) NIKE Innovate C.V. (72) FARRIS, Bryan N. HENRICHOT, Olivier PISCIOTTA, Jeffrey C. (31) (32) (51) A43B 23/07 D04B 1/26 A43B 23/02 A43B 1/04 A43B 23/04 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) FOOTWEAR UPPER INCORPORATING A KNITTED COMPONENT WITH SOCK AND TONGUE PORTIONS (73) NIKE Innovate C.V. (72) CRAIG, Kenneth, T. (31) (32) (51) A43C 11/14 (11) EP (21) EP (22) (54) Rack element for sports footwear (73) VEGA S.r.l. (72) Voltolinia, Elia (31) VE (32) (33) Italy (51) A44B 18/00 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) METHOD AND DEVICE FOR FUNCTIONALISING FUNCTIONALISING THE SURFACES OF ADHESIVE CLOSING PARTS (73) Gottlieb Binder GmbH & Co. KG (72) POULAKIS, Konstantinos (31) (32) (51) A44B 19/12 A44B 19/26 A44B 19/40 (11) EP (21) EP (22) (54) Double-Layer Nylon Zipper (73) Chung, Roger C. Y. (72) Chung, Roger C.Y. (51) A45B 5/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Convertible walking stick (73) Gullo, Paolo (72) Gullo, Paolo (31) (32) (33) United Kingdom (51) A45C 5/14 B65D 30/08 B65D 33/00 B65D 81/03 (11) EP (21) EP (87) IB (22) (54) METHOD FOR PREPARING PIECES OF FABRIC; PIECES AND BAG DERIVED FROM APPLICATION OF THE METHOD (73) Codefine S. A. (72) SCHINASI, Piero (31) (32) (33) Switzerland (51) A45C 7/00 (11) EP (21) EP (22) (54) A CONTAINER FOR STORING ARTICLES AS WELL AS A SET

19 Nummer 44/ november 2016 OF PARTS FOR MAKING SUCH A CONTAINER (73) Box 4 All B.V. (72) Rusman, Jacobus Johannes Maria Van Otterloo, Cornelis (31) (32) (33) Netherlands (51) A46B 3/00 A61C 15/00 A61C 15/02 A46B 3/18 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) INTERDENTAL CLEANER (73) Sunstar Suisse SA (72) BUTZ, Jürgen PÖTSCH, Gerhard (31) (32) (51) A46B 3/02 A46B 3/12 (11) EP (21) EP (87) GB (22) (54) IMPROVEMENTS IN OR RELATING TO BRUSHES (73) L.G. Harris & Co. Limited (72) HOBBS, Stuart (31) (32) (33) United Kingdom (51) A46B 5/00 A46B 15/00 A46D 3/00 B29C 45/16 G09F 23/00 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) ORAL CARE IMPLEMENT HAVING A DECORATIVE MEMBER AND A METHOD OF FORMING THE SAME (73) Colgate-Palmolive Company (72) HOHLBEIN, Douglas J. (51) A47B 1/04 (11) EP (21) EP (22) (54) Table with swinging extensions (73) Tonelli S.r.l. (72) Mancini, Giulio (31) PS U (32) (33) Italy (51) A47B 9/02 A47B 9/06 A47B 87/00 A47B 9/14 (11) EP (21) EP (22) (54) A DESK WITH VERTICALLY ADJUSTABLE TABLE TOP (73) Fabryka Mebli Biurowych MIKOMAX Sp. z o.o. (72) Mikolajczyk, Janusz (31) (32) (33) Poland (51) A47B 81/06 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) LOUDSPEAKER RIGGING SYSTEM HAVING UPWARDLY EXTENDING CONNECTING LINKS (73) Meyer Sound Laboratories, Incorporated (72) MCGHEE, John RUBIO, Alejandro, Garcia ESPINOSA, Pablo (31) P (32) (51) A47B 88/00 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) Drawer with front-adjustment (73) Paul Hettich GmbH & Co. KG (72) SCHUBERT, Michael (31) U (32) (51) A47B 88/04 (11) EP (21) EP (87) AT (22) (54) EJECTION DEVICE FOR A MOVABLE FURNITURE PART (73) Julius Blum GmbH (72) HÄMMERLE, Hermann SCHULLER, Katharina (31) (32) (33) Austria (51) A47B 88/04 (11) EP (21) EP (22) (54) Cabinet with pull-out frame (73) Peka-Metall AG (72) Huber, Ueli Weber, Bernhard (51) A47B 96/20 (11) EP (21) EP (22) (54) Collapsible board (73) Fritz Egger GmbH & Co. OG (72) Schneider, Gerold (31) (32) (51) A47C 1/03 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) ARMREST APPARATUS (73) Knoll, Inc. (72) MELHUISH, Robert ALLISON, Gregory (31) P (32) (51) A47C 1/032 (11) EP (21) EP (22) (54) Synchronisation mechanism for office chairs with autoadaptive reset force coupled to the user's centre of gravity (73) Klöber GmbH (72) Däschle, Kurt Schiller, Nick (31) (32) (51) A47C 17/86 (11) EP (21) EP (22) (54) Device for lifting a bed-spring (73) Pessottoreti S.A.S. (72) Pessotto, Gianfranco (31) TV (32) (33) Italy (51) A47C 20/04 A47C 1/026 (11) EP (21) EP (87) CN (22) (54) HINGE REGULATOR (73) Lu, Wei (72) Lu, Wei (51) A47F 1/04

20 Nummer 44/ november 2016 A47F 1/12 A47F 5/00 (11) EP (21) EP (22) (54) A cabinet for tobacconists' and similar retail shops. (73) Mezzi Alternativi (72) Casati, Giuseppe (31) TO U (32) (33) Italy (51) A47F 3/04 F25D 23/02 (11) EP (21) EP (22) (54) Cover for refrigerator cabinets (73) Officine Rami S.R.L. (72) Rami, Fabrizio (31) RE (32) (33) Italy (51) A47H 1/142 E06B 9/50 (11) EP (21) EP (22) (54) DEVICE FOR MOUNTING A SHAFT OF A SCREEN ON A SURFACE (73) Coulisse B.V. (72) De Vries, Ruben Hubert Jan Ter Haar, Thomas Johan Maria Klein Tuente, Bastiaan Franciscus Davids, Harry (31) (32) (33) Netherlands (51) A47J 27/04 (11) EP (21) EP (22) (54) An apparatus for cooking food by steaming (73) Elettroplastica S.p.A. (72) Chiarini, Renato (31) VR (32) (33) Italy (51) A47J 27/62 (11) EP (21) EP (87) SI (22) (54) CONTROL DEVICE FOR COOKING WITH A STEAM SENSOR (73) Smrke, Albin (72) Smrke, Albin (31) P (32) (33) Slovenia (51) A47J 31/36 (11) EP (21) EP (22) (54) Fully automatic coffee machine with a spindle brewing unit (73) BSH Hausgeräte GmbH (72) Haslacher, Christian Huber, Michael Strobl, Robert (31) (32) (51) A47J 31/54 H05B 6/80 (11) EP (21) EP (22) (54) Continuous flow heater, milk foamer with a continuous flow heater or coffee machines with a continuous flow heater (73) WMF Group GmbH (72) Göltenboth, Frank Dollner, Sander Gussmann, Jochen Kuchler, Thobias (31) (32) (51) A47J 36/06 A47J 43/07 A47J 45/02 A47J 47/16 (11) EP (21) EP (22) (54) DEVICE FOR PREPARING FOOD COMPRISING A MOVABLE PEDESTAL FORMING A PRESERVATION COVER (73) SEB S.A. (72) Rouyer, Philippe Suberbie, Nicolas (31) (32) (33) France (51) A47J 37/07 (11) EP (21) EP (22) (54) Barbecue grill (73) Lien, Hung Mei (72) Lin, Chih-Jen (31) U (32) (33) China (51) A47J 39/02 F25D 23/12 F25D 31/00 F25B 29/00 F25B 21/02 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) REFRIGERATOR-OVEN COMBINATION FOR AN AIRCRAFT GALLEY FOOD SERVICE SYSTEM (73) BE Intellectual Property, Inc. (72) GODECKER, William KOHANLOO, Farzin (31) (32) (51) A47K 3/30 (11) EP (21) EP (22) (54) Shower partition (73) TIF GmbH (72) Rabensteiner, Alois (31) (32) (33) Austria (51) A47K 10/36 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) APPARATUS FOR DISPENSING PAPER TOWELING FROM A ROLL (73) Dispensing Dynamics International (72) KEILY, Joel, P. TRAMPOLSKI, Alexander (31) (32) (51) A47K 10/36 A47K 10/38 B65H 16/10 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) ELECTRONIC DISPENSER FOR FLEXIBLE ROLLED SHEET MATERIAL (73) VSI Import Solutions, LLC (72) OSBORNE, Charles Agnew Jr. CHANG, Tsu-Ling (31) (32) (51) A47K 10/38 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) CONTINUOUS FEED MATERIAL DISPENSER WITH ADJUSTABLE BRAKE (73) SCA Tissue North America LLC (72) BILLMAN, Craig BRICKL, Jeffrey J. GROSZ, John, W. HANSEN, Wayne WILSON, Rodney

21 Nummer 44/ november 2016 RALEIGH, Edward, A. (31) (32) (51) A47L 5/36 A47L 9/22 A47L 7/00 (11) EP (21) EP (87) FR (22) (54) VACUUM STATION FOR ROLLING WORKING APPLIANCE AND EQUIPMENT (73) M.B.H. Developpement (72) BOTTAZZI, Marc (31) (32) (33) France (51) A47L 5/36 A47L 9/28 A47L 9/20 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) VACUUM CLEANER WITH BATTERY LID (73) Alfred Kärcher GmbH & Co. KG (72) FRANK, Jürgen HENSEL, Maic (51) A47L 7/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Stackable suction device (73) Festool GmbH (72) Barabeisch, Markus (31) (32) (51) A47L 9/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Cleaning device (73) BSH Hausgeräte GmbH (72) Kraus, Markus Michaelis, André Sell, Patrick Walter, Thomas (31) (32) (51) A47L 9/00 (11) EP (21) EP (87) GB (22) (54) VACUUM CLEANER WITH SWIVEL CASTORS (73) Dyson Technology Limited (72) MOLONEY, Patrick COULTON, Robert STEELE, Stuart BROWN, Rodney COLEMAN, James Martin (31) (32) (33) United Kingdom (51) A47L 9/02 A47L 9/04 (11) EP (21) EP (87) GB (22) (54) CLEANER HEAD FOR A CLEANING APPLIANCE (73) Dyson Technology Limited (72) ELSDON, India CROSS, Simon STICKNEY, Timothy (31) (32) (33) United Kingdom (51) A47L 9/04 (11) EP (21) EP (87) GB (22) (54) A CLEANER HEAD (73) Dyson Technology Limited (72) FORBES, Steven ARTHEY, Spencer ILES, Jean-Paul (31) (32) (33) United Kingdom United Kingdom (51) A47L 9/10 A47L 9/00 A47L 9/16 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) VACUUM CLEANER (73) Aktiebolaget Electrolux (72) HAEGERMARCK, Anders MIEFALK, Håkan (31) PCT/EP2011/ (32) (33) World Intellectual Property Office (WIPO) (51) A47L 9/12 A47L 7/04 A47L 9/00 D06F 58/22 B01D 47/16 F24C 15/20 B01D 46/00 B01D 53/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Electrical household device with additional device (73) BSH Hausgeräte GmbH (72) Böck, Armin Dockner, Daniel Hacker, Karin (31) (32) (51) A47L 9/28 G05D 1/02 A47L 9/00 A47L 11/40 (11) EP (21) EP (87) JP (22) (54) VACUUM CLEANER (73) Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation (72) ABE Kouichi NAITO Junji (31) (32) (51) A47L 11/00 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) SQUEEGEE ASSEMBLY (73) Tennant Company (72) SHINLER, Kevin L. VERHOEVE, Coert (31) P (32) (51) A47L 11/20 A47L 11/40 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) INTEGRATED VACUUM WAND AND METHOD OF USE (73) Tennant Company (72) SHINLER, Kevin L. ICKES, John, C. BETTEKER, Matthew BECKER, Bruce, M. (31) P P (32)

EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: Bulletin 2009/04

EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: Bulletin 2009/04 (19) (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (11) EP 2 017 118 A1 (43) Date of publication: 21.01.2009 Bulletin 2009/04 (51) Int Cl.: B60M 1/06 (2006.01) B60M 3/04 (2006.01) (21) Application number: 08159353.5

More information

Nummer 02/18 03 januari 2018

Nummer 02/18 03 januari 2018 Nummer 02/18 03 januari 2018 Nummer 02/18 2 03 januari 2018 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 46/17 15 november 2017

Nummer 46/17 15 november 2017 Nummer 46/17 15 november 2017 Nummer 46/17 2 15 november 2017 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 38/17 20 september 2017

Nummer 38/17 20 september 2017 Nummer 38/17 20 september 2017 Nummer 38/17 2 20 september 2017 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze

More information

European Patent Office Annual Report 2017 Country profile: Netherlands

European Patent Office Annual Report 2017 Country profile: Netherlands European Patent Office Annual Report 207 Country profile: Netherlands Contact: press@epo.org www.epo.org/media Date of publication: 7 March 208 Growth of European patent applications global 48 027 52 703

More information

Nummer 17/18 18 april 2018

Nummer 17/18 18 april 2018 Nummer 17/18 18 april 2018 Nummer 17/18 2 18 april 2018 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 16/16 20 april 2016

Nummer 16/16 20 april 2016 Nummer 16/16 20 april 2016 Nummer 16/16 2 20 april 2016 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 19/17 10 mei 2017

Nummer 19/17 10 mei 2017 Nummer 19/17 10 mei 2017 Nummer 19/17 2 10 mei 2017 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 01/18 03 januari 2018

Nummer 01/18 03 januari 2018 Nummer 01/18 03 januari 2018 Nummer 01/18 2 03 januari 2018 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 48/17 29 november 2017

Nummer 48/17 29 november 2017 Nummer 48/17 29 november 2017 Nummer 48/17 2 29 november 2017 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 17/16 28 april 2016

Nummer 17/16 28 april 2016 Nummer 17/16 28 april 2016 Nummer 17/16 2 28 april 2016 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

*EP A1* EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: Bulletin 2005/41

*EP A1* EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: Bulletin 2005/41 (19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets *EP001585051A1* (11) EP 1 585 051 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (43) Date of publication: 12.10.2005 Bulletin 2005/41

More information

Nummer 08/18 14 februari 2018

Nummer 08/18 14 februari 2018 Nummer 08/18 14 februari 2018 Nummer 08/18 2 14 februari 2018 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 47/15 19 november 2015

Nummer 47/15 19 november 2015 Nummer 47/15 19 november 2015 Nummer 47/15 2 19 november 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 52/16 28 december 2016

Nummer 52/16 28 december 2016 Nummer 52/16 28 december 2016 Nummer 52/16 2 28 december 2016 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION L 188/50 Official Journal of the European Union 19.7.2011 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 July 2011 on a Union financial contribution towards Member States fisheries control, inspection and surveillance

More information

RESILIENT AND LAMINATE FLOOR COVERINGS - CASTOR CHAIR TEST IRISH STANDARD I.S. EN 425:2002. Price Code. Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na héireann

RESILIENT AND LAMINATE FLOOR COVERINGS - CASTOR CHAIR TEST IRISH STANDARD I.S. EN 425:2002. Price Code. Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na héireann IRISH STANDARD I.S. EN 425:2002 ICS 97.150 National Standards Authority of Ireland Dublin 9 Ireland Tel: (01) 807 3800 Tel: (01) 807 3838 RESILIENT AND LAMINATE FLOOR COVERINGS - CASTOR CHAIR TEST NSAI

More information

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG Noise calculation model: ISO 9613-2 General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared

More information

Golvmaterial Halvhårda golv och laminatgolv Länkrullsprovning

Golvmaterial Halvhårda golv och laminatgolv Länkrullsprovning SVENSK STANDARD SS-EN 425 Fastställd 2002-10-04 Utgåva 2 Golvmaterial Halvhårda golv och laminatgolv Länkrullsprovning Resilient and laminate floor coverings Castor chair test ICS 97.150 Språk: engelska

More information

EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: Bulletin 2006/42

EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: Bulletin 2006/42 (19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (11) EP 1 712 388 A1 (43) Date of publication: 18.10.2006 Bulletin 2006/42 (51) Int Cl.:

More information

1. Exclusion list: Banned products ( )

1. Exclusion list: Banned products ( ) Annex to the plus checklist: 1. Exclusion list: Banned products (01.01.2017) Banned product Additives not approved for livestock Animal protein or products containing such protein Animal fats or products

More information

Eurocode 2 Design of concrete structures

Eurocode 2 Design of concrete structures BRITISH STANDARD BS EN 1992-3:2006 Eurocode 2 Design of concrete structures Part 3: Liquid retaining and containment structures The European Standard EN 1992-3:2006 has the status of a British Standard

More information

EP A2 (19) (11) EP A2 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: Bulletin 2012/42

EP A2 (19) (11) EP A2 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: Bulletin 2012/42 (19) (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (11) EP 2 512 002 A2 (43) Date of publication: 17.10.2012 Bulletin 2012/42 (51) Int Cl.: H02J 7/00 (2006.01) H02J 7/35 (2006.01) (21) Application number: 11250613.4

More information

Chit Chats clients save up to 70% on U.S. and international postage.

Chit Chats clients save up to 70% on U.S. and international postage. ONTARIO RATE CARD 2018 Prices are valid from January 21, 2018 Chit Chats clients save up to 70% on U.S. and international postage. Ship your package to the U.S. as if you were in the U.S. Packages under

More information

February 2014 Euro area unemployment rate at 11.9% EU28 at 10.6%

February 2014 Euro area unemployment rate at 11.9% EU28 at 10.6% STAT/14/52 1 April 2014 February 2014 Euro area unemployment rate at 11.9% EU28 at 10.6% The euro area 1 (EA18) seasonally-adjusted 2 unemployment rate 3 was 11.9% in February 2014, stable since October

More information

Eurocode 3 Design of steel structures

Eurocode 3 Design of steel structures BRITISH STANDARD BS EN 1993-2:2006 Incorporating corrigendum July 2009 Eurocode 3 Design of steel structures Part 2: Steel bridges ICS 91.010.30; 91.080.10; 93.040 National foreword This British Standard

More information

Nummer 05/18 24 januari 2018

Nummer 05/18 24 januari 2018 Nummer 05/18 24 januari 2018 Nummer 05/18 2 24 januari 2018 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION

SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION CPC - F16F - 2017.08 F16F SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION Springs, shock-absorbers or vibration-dampers; Their arrangement in, or adaptation for, particular apparatus if not provided

More information

TEPZZ A_T EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (51) Int Cl.: A61F 5/01 ( )

TEPZZ A_T EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (51) Int Cl.: A61F 5/01 ( ) (19) TEPZZ 86 47A_T (11) EP 2 862 47 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (43) Date of publication: 22.04.201 Bulletin 201/17 (1) Int Cl.: A61F /01 (2006.01) (21) Application number: 14167197.4 (22) Date

More information

Utrustning för hjulsport Inlines Säkerhetskrav och provningsmetoder. Roller sports equipment Inline-skates Safety requirements and test methods

Utrustning för hjulsport Inlines Säkerhetskrav och provningsmetoder. Roller sports equipment Inline-skates Safety requirements and test methods SVENSK STANDARD SS-EN 13843 Fastställd 2003-02-21 Utgåva 1 Utrustning för hjulsport Inlines Säkerhetskrav och provningsmetoder Roller sports equipment Inline-skates Safety requirements and test methods

More information

HELLA Group/ HELLA India Overview. January 2018

HELLA Group/ HELLA India Overview. January 2018 HELLA Group/ HELLA India Overview January 2018 HELLA Partner of the automotive industry and the aftermarket for over 100 years FACTS & FIGURES Global market-listed, family-owned company with more than

More information

SGS North America, Inc.: Grant of Expansion of Recognition. AGENCY: Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Labor.

SGS North America, Inc.: Grant of Expansion of Recognition. AGENCY: Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Labor. This document is scheduled to be published in the Federal Register on 10/27/2014 and available online at http://federalregister.gov/a/2014-25378, and on FDsys.gov DEPARTMENT OF LABOR Occupational Safety

More information

NEW COMMERCIAL VEHICLE REGISTRATIONS EUROPEAN UNION* September 2014

NEW COMMERCIAL VEHICLE REGISTRATIONS EUROPEAN UNION* September 2014 PRESS EMBARGO: 8.00 A.M. (7.00 A.M GMT), October 28, 2014 NEW COMMERCIAL VEHICLE REGISTRATIONS EUROPEAN UNION* September 2014 Next Press Release: November 27, 2014 *Data for Malta unavailable Page 1 of

More information

Proportion of the vehicle fleet meeting certain emission standards

Proportion of the vehicle fleet meeting certain emission standards The rate of penetration of new technologies is highly correlated with the average life-time of vehicles and the average age of the fleet. Estimates based on the numbers of cars fitted with catalytic converter

More information

1ZSE en, Rev. 9. Transformer bushings, type GOB Technical guide

1ZSE en, Rev. 9. Transformer bushings, type GOB Technical guide 1ZSE 2750-102 en, Rev. 9 Transformer bushings, type GOB Technical guide Original instruction The information provided in this document is intended to be general and does not cover all possible applications.

More information

WATER-TUBE BOILERS AND AUXILIARY

WATER-TUBE BOILERS AND AUXILIARY IRISH STANDARD I.S. EN 12952-12:2003 ICS 13.060.25 27.040 WATER-TUBE BOILERS AND AUXILIARY National Standards Authority of Ireland Dublin 9 Ireland Tel: (01) 807 3800 Tel: (01) 807 3838 INSTALLATIONS -

More information

Conrad Schulte GmbH & Co. KG

Conrad Schulte GmbH & Co. KG Particulars About Your Organisation 1.1 Name of your organization Conrad Schulte GmbH & Co. KG 1.2 What is/are the primary activity(ies) or product(s) of your organization? Oil Palm Growers Palm Oil Processors

More information

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF DEVELOPMENT DIRECTORATE-GENERAL FOR ENERGY DIRECTORATE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND ENERGY-SAVING EXTENSIVE SUMMARY

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF DEVELOPMENT DIRECTORATE-GENERAL FOR ENERGY DIRECTORATE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND ENERGY-SAVING EXTENSIVE SUMMARY Important notice: this report has been submitted in the language of the Member State, which is the sole authentic version. Translation into the English language is being provided for information purposes

More information

DEUTSCHE NORM June Plastics Symbols and abbreviated terms Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO : 2001)

DEUTSCHE NORM June Plastics Symbols and abbreviated terms Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO : 2001) DEUTSCHE NORM June 2002 Plastics Symbols and abbreviated terms Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO 1043-1 : 2001) English version of DIN EN ISO 1043-1 { EN ISO 1043-1 ICS 01.040.83;

More information

June 2014 Euro area unemployment rate at 11.5% EU28 at 10.2%

June 2014 Euro area unemployment rate at 11.5% EU28 at 10.2% STAT/14/121 31 July 2014 June 2014 Euro area unemployment rate at 11.5% EU28 at 10.2% The euro area 1 (EA18) seasonally-adjusted 2 unemployment rate 3 was 11.5% in June 2014, down from 11.6% in May 2014

More information

Drive systems & electrical energy production for construction, local government structures, large infrastructure and industrial projects

Drive systems & electrical energy production for construction, local government structures, large infrastructure and industrial projects 09.2007 / a 4183 en - 03.2008 / b Drive systems & electrical energy production for construction, local government structures, large infrastructure and industrial projects www.leroy-somer.com Drive systems

More information

exports of goods annual change (%)

exports of goods annual change (%) 12.0 Austria s foreign trade 2015 by world region imports of goods 2015 exports of goods 2015 region 1 1 share (%) share (%) Europe 106,984 80.4 104,032 79.1 EU 93,686 70.4 90,841 69.1 EFTA 8,020 6.0 8,098

More information

exports of goods annual change (%)

exports of goods annual change (%) 12.0 Austria s foreign trade 2016 by world region imports of goods 2016 exports of goods 2016 region 1 1 share (%) share (%) Europe 110,067 81.2 104,271 79.5 EU 96,801 71.4 91,112 69.4 EFTA 7,718 5.7 8,132

More information

REV: 000. Super Seca Flash Cure Units

REV: 000. Super Seca Flash Cure Units REV: 000 Super Seca Flash Cure Units Table Of Contents Introduction 2 Standard Operating Guide 2 Features & Specs 2 External Layout 4-15 Internal Layout 16-24 Plug Guide 25 Wiring Diagrams 26-28 F.A.Q.

More information

Eurocode 3 Design of steel structures

Eurocode 3 Design of steel structures BRITISH STANDARD BS EN 1993-1-5:2006 Incorporating corrigendum April 2009 Eurocode 3 Design of steel structures Part 1-5: Plated structural elements ICS 91.010.30; 91.080.10 National foreword This British

More information

SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD

SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD ISBN 978-0-626-28107-6 EN 1008:2002 SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from

More information

Eurocode 3 Design of steel structures

Eurocode 3 Design of steel structures BRITISH STANDARD BS EN 1993-3-1:2006 Incorporating corrigendum July 2009 Eurocode 3 Design of steel structures Part 3-1: Towers, masts and chimneys Towers and masts ICS 91.010.30; 91.080.10 National foreword

More information

Eurocode 1 Actions on structures

Eurocode 1 Actions on structures BRITISH STANDARD Eurocode 1 Actions on structures BS EN 1991-1-3:2003 Incorporating corrigenda December 2004 and March 2009 Part 1-3: General actions Snow loads ICS 91.010.30 National foreword This British

More information

Electric Lowering & Raising System 20kg PRODUCT TYPE. Max. weight of light fitting Lowering distance. 4. Lamp circuits. No. of circuit No.

Electric Lowering & Raising System 20kg PRODUCT TYPE. Max. weight of light fitting Lowering distance. 4. Lamp circuits. No. of circuit No. Electric Lowering & Raising System The cost effective maintenance solution for luminaires FEATURES Designed for use of heavier weight light fittings. TYPICAL APPLICATIONS Workshops, Factories, Warehouses

More information

ADDITIONAL CUSTOMS DUTIES IMPOSED BY TURKEY SINCE 2011

ADDITIONAL CUSTOMS DUTIES IMPOSED BY TURKEY SINCE 2011 1 - Woven fabrics Imposed through a "Safeguard" investigation Provisional: 22.07.2011 Definitive 15.09.2011 Concerning tariff codes in bold, duty entered into force after 90 days from 15 September Provisional

More information

GWL/Power GWL/Power i4wifi a.s.

GWL/Power GWL/Power i4wifi a.s. GWL/Power 2015 GWL/Power i4wifi a.s. Sales Report / May 2016 Content 1. About company 3 2. i4wifi as value added distributor 5 3. Customers 8 4. Importatnt Milestones 13 5. Kind of distribution business

More information

Eurocode 3 Design of steel structures

Eurocode 3 Design of steel structures BRITISH STANDARD BS EN 1993-3-2:2006 Eurocode 3 Design of steel structures Part 3-2: Towers, masts and chimneys Chimneys ICS 91.010.30; 91.060.40; 91.080.10 National foreword This British Standard is the

More information

Product Information. Description. Specification

Product Information. Description. Specification Product Information Bayferrox 120 M Description Type Delivery form Red pigment - High Performance micronised Powder Chemical class Synthetic iron oxide alpha-fe 2 O 3 Colour Index Pigment red 101 (77491)

More information

Efficient Electric Motor Systems

Efficient Electric Motor Systems 1 IEA Implementing Agreement: Efficient Electrical End-Use Equipment 4E 2 Efficient Electric Motor Systems Conrad U. Brunner Operating Agent, Electric Motor Systems Annex EMSA Welcome to the Motor Summit

More information

COLD ROLLED STEEL SECTIONS -

COLD ROLLED STEEL SECTIONS - STANDARD I.S. EN 10162:2003 ICS 77.140.70 National Standards Authority of Ireland Dublin 9 Ireland COLD ROLLED STEEL SECTIONS - Tel: (01) 807 3800 Fax: (01) 807 3838 TECHNICAL DELIVERY CONDITIONS - DIMENSIONAL

More information

DEUTSCHE NORM July 2004 DIN EN ISO 9038 { Test for sustained combustibility of liquids (ISO 9038 : 2002) English version of DIN EN ISO 9038

DEUTSCHE NORM July 2004 DIN EN ISO 9038 { Test for sustained combustibility of liquids (ISO 9038 : 2002) English version of DIN EN ISO 9038 DEUTSCHE NORM July 2004 DIN EN ISO 9038 { ICS 13.220.40; 87.040 Test for sustained combustibility of liquids (ISO 9038 : 2002) English version of DIN EN ISO 9038 Prüfung der Weiterbrennbarkeit von Flüssigkeiten

More information

SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD

SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD ISBN 978-0-626-30207-8 SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD Chemicals used for treatment of water intended for human consumption Chlorine This national standard is the identical implementation of and is adopted

More information

giroflex 63 Stoll Giroflex AG

giroflex 63 Stoll Giroflex AG Reduced to the bare essentials but nonetheless special: the giroflex 63 has an appealing architectural style of design. Its architectural lines give the giroflex 63 an air of independence. The ergonomic

More information

C O N S U L T JATO CONSULT CO 2 REPORT EXTRACT [AUGUST 2015] All Rights Reserved JATO Dynamics Ltd 1

C O N S U L T JATO CONSULT CO 2 REPORT EXTRACT [AUGUST 2015] All Rights Reserved JATO Dynamics Ltd 1 C O N S U L T JATO CONSULT CO 2 REPORT EXTRACT [AUGUST 2015] All Rights Reserved JATO Dynamics Ltd 1 JATO CONSULT CO 2 REPORT EXTRACT This report continues JATO s focus on the average CO 2 emissions of

More information

ED&F Man Holdings Ltd.

ED&F Man Holdings Ltd. Particulars About Your Organisation Organisation Name ED&F Man Holdings Ltd. Corporate Website Address www.edfman.com Primary Activity or Product Processor and/or Trader Supply Chain Associate Related

More information

Write-in Scattering (D) Robert "J" Jack Seaman. George. Sinner

Write-in Scattering (D) Robert J Jack Seaman. George. Sinner Total Ballots Cast Representative in Congress State Senator DISTRICT 7 Robert "J" Jack Seaman (L) Kevin George Nicole Cramer Sinner Poolman 333 215 68 4 212 6 100 75 2 14 79 2 202 128 47 3 125 5 441 274

More information

Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of nonalloy and alloy steels - Tolerances on dimensions and shape

Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of nonalloy and alloy steels - Tolerances on dimensions and shape Irish Standard Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of nonalloy and alloy steels - Tolerances on dimensions and shape NSAI 2010 No copying without NSAI permission except as

More information

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance BRITISH STANDARD BS EN 1998-4:2006 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 4: Silos, tanks and pipelines The European Standard EN 1998-4:2006 has the status of a British Standard

More information

Nummer 04/18 17 januari 2018

Nummer 04/18 17 januari 2018 Nummer 04/18 17 januari 2018 Nummer 04/18 2 17 januari 2018 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

CHEMICAL DISINFECTANTS - QUANTITATIVE SUSPENSION TEST FOR THE EVALUATION OF VIRUCIDAL ACTIVITY AGAINST BACTERIOPHAGES OF

CHEMICAL DISINFECTANTS - QUANTITATIVE SUSPENSION TEST FOR THE EVALUATION OF VIRUCIDAL ACTIVITY AGAINST BACTERIOPHAGES OF IRISH STANDARD I.S. EN 13610:2003 ICS 11.080.20 67.050 71.100.35 CHEMICAL DISINFECTANTS - QUANTITATIVE SUSPENSION TEST FOR National Standards Authority of Ireland Dublin 9 Ireland Tel: (01) 807 3800 Tel:

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 284:2006 Transpordipakendid. Klassi C transpordipakendid. Mõõtmed ja üldnõuded Swap bodies - Non-stackable swap bodies of class C - Dimensions and general requirements EESTI STANDARDIKESKUS

More information

WLTP for fleet. How the new test procedure affects the fleet business

WLTP for fleet. How the new test procedure affects the fleet business WLTP for fleet How the new test procedure affects the fleet business Editorial Ladies and Gentlemen, The automotive industry is facing a major transformation process that will also affect the fleet business

More information

ADDITIONAL CUSTOMS DUTIES IMPOSED BY TURKEY SINCE 2011

ADDITIONAL CUSTOMS DUTIES IMPOSED BY TURKEY SINCE 2011 1 - Woven fabrics Imposed through a "Safeguard" investigation Provisional: 22.07.2011 Definitive 15.09.2011 Concerning tariff codes in bold, duty entered into force after 90 days from 15 September Provisional

More information

The Continuing Evolution of Food Grade Lubricants

The Continuing Evolution of Food Grade Lubricants The Continuing Evolution of Food Grade Lubricants By Jim Girard, Vice President and Chief Marketing Officer LUBRIPLATE Lubricants Co. / Fiske Brothers Refining Co. Newark, New Jersey and Toledo, Ohio For

More information

Partner for Change : Appendix A

Partner for Change : Appendix A 11/8/217 Partner for Change - 218: Appendix A Practice Greenhealth Awards Probo.CI CEC_HOSPITAL no.35321 Partner for Change - 218: Appendix A Introduction Completion of Appendix A mandatory. Please indicate

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 12592:2007 Bitumen and bituminous binders - Determination of solubility Bitumen and bituminous binders - Determination of solubility EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

More information

(12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2016/ A1

(12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2016/ A1 (19) United States (12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2016/0159457 A1 Saint-Marc et al. US 2016015.9457A1 (43) Pub. Date: Jun. 9, 2016 (54) RUDDER BAR FOR AN AIRCRAFT (71) Applicant:

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 12674-3:2004 Roll containers - Part 3: Test methods Roll containers - Part 3: Test methods EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard

More information

1ZSE en, Rev. 7. Transformer bushings, type GOB Technical guide

1ZSE en, Rev. 7. Transformer bushings, type GOB Technical guide 1ZSE 2750-102 en, Rev. 7 Transformer bushings, type GOB Technical guide This Technical Guide has been produced to allow transformer manufacturers, and their designers and engineers, access to all the technical

More information

Retailers Operational Profile 1. Main activities within retailing Food Goods Home & Personal Care Goods Own-brand - Others: Operations and Certificati

Retailers Operational Profile 1. Main activities within retailing Food Goods Home & Personal Care Goods Own-brand - Others: Operations and Certificati METRO Group Particulars Organisation Name Corporate Website Address Primary Activity or Product METRO Group http://www.metro-group.com Wholesaler and/or Retailer Related Company(ies) Company Primary Activity

More information

Tools for minimising laborious hand-weeding in row crops

Tools for minimising laborious hand-weeding in row crops Seminar 9 April, 2013, Israel Tools for minimising laborious hand-weeding in row crops Department of Agroecology Aarhus University Research Centre Flakkebjerg DK-4200 Slagelse bo.melander[a]agrsci.dk præsen

More information

DEUTSCHE NORM January Fasteners Electroplated coatings (ISO 4042 : 1999) English version of DIN EN ISO 4042

DEUTSCHE NORM January Fasteners Electroplated coatings (ISO 4042 : 1999) English version of DIN EN ISO 4042 DEUTSCHE NORM January 2001 Fasteners Electroplated coatings (ISO 4042 : 1999) English version of DIN EN ISO 4042 { EN ISO 4042 ICS 21.060.01; 25.220.40 Verbindungselemente Galvanische Überzüge (ISO 4042

More information

Eurocode 3 Design of steel structures

Eurocode 3 Design of steel structures BRITISH STANDARD BS EN 1993-5:2007 Incorporating corrigendum May 2009 Eurocode 3 Design of steel structures Part 5: Piling ICS 91.010.30; 91.080.10 National foreword This British Standard is the UK implementation

More information

I. Ježek et al. Correspondence to: I. Ježek and G. Močnik

I. Ježek et al. Correspondence to: I. Ježek and G. Močnik Supplement of Atmos. Chem. Phys. Discuss., 1, 1 1, 01 http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/1/1/01/ doi:.1/acpd-1-1-01-supplement Author(s) 01. CC Attribution.0 License. Supplement of Black carbon, particle

More information

TEPZZ Z6 Z79A_T EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (51) Int Cl.: G01L 19/14 ( ) G01L 19/00 (2006.

TEPZZ Z6 Z79A_T EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (51) Int Cl.: G01L 19/14 ( ) G01L 19/00 (2006. (19) TEPZZ Z6 Z79A_T (11) EP 3 062 079 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (43) Date of publication: 31.08.2016 Bulletin 2016/3 (1) Int Cl.: G01L 19/14 (2006.01) G01L 19/00 (2006.01) (21) Application number:

More information

Textile Effects NOVACRON XKS HD reactive inks. Intense shades and savings for industrial ink jet printing

Textile Effects NOVACRON XKS HD reactive inks. Intense shades and savings for industrial ink jet printing Textile Effects NOVACRON XKS HD reactive inks Intense shades and savings for industrial ink jet printing NOVACRON XKS HD Reactive inks for industrial printing machines based on Kyocera printing heads Have

More information

Monitoring the CO 2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of data for 2010

Monitoring the CO 2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of data for 2010 Monitoring the CO 2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of data for 2010 EXECUTIVE SUMMARY EEA has collected data submitted by Member States on vehicle registrations in the year 2010,

More information

ISO Interface. Large capacity. Light weight. Accommodates enclosure IP65. Solenoid Valve (with M Connector) Conforming to ISO

ISO Interface. Large capacity. Light weight. Accommodates enclosure IP65. Solenoid Valve (with M Connector) Conforming to ISO P-EX01-A Solenoid Valve (with M Connector) Conforming to ISO 1507-1, Large capacity EVS1-01 (Size: 01) EVS1-0 (Size: 0) Light weight Size 01 (-position): 0.6kg Size 0 (-position): 0.18kg Flow rate 1000L/min

More information

India has a very huge potential of

India has a very huge potential of BIOGAS PRODUCTION FROM DE-OILED SEED CAKES OF JATROPHA AND PONGAMIA feature article Ram Chandra 1, V K Vijay 2, and P M V Subbarao 3 India has a very huge potential of tree-born non-edible oil seeds. The

More information

VACUUM PRESSURE PUMPS INSTALLATION CAUTIONS AND INFORMATION READ AND FOLLOW CAREFULLY!

VACUUM PRESSURE PUMPS INSTALLATION CAUTIONS AND INFORMATION READ AND FOLLOW CAREFULLY! F.A.A.-P.M.A. MODEL 1U128A AND 1U128B REVISION 17 February 21, 2002 VACUUM PRESSURE PUMPS INSTALLATION CAUTIONS AND INFORMATION READ AND FOLLOW CAREFULLY! The following information applies to all installations

More information

DEUTSCHE NORM October Steels Determination of depth of decarburization (ISO 3887 : 2003) English version of DIN EN ISO 3887

DEUTSCHE NORM October Steels Determination of depth of decarburization (ISO 3887 : 2003) English version of DIN EN ISO 3887 DEUTSCHE NORM October 2003 Steels Determination of depth of decarburization (ISO 3887 : 2003) English version of DIN EN ISO 3887 { EN ISO 3887 ICS 77.040.99 Stahl Bestimmung der Entkohlungstiefe (ISO 3887

More information

USATF Masters Throws Championships Worcester, MA August 5-6, 2017

USATF Masters Throws Championships Worcester, MA August 5-6, 2017 USATF Masters Throws Championships Worcester, MA August 5-6, 2017 * American Records Shot Put SP M34 Benjamin Stanwood 2555 1 39.06 497 11.65 585 29.04 446 39.02 428 12.62 599 M33 Greg Bourque 1814 2 23.79

More information

Eurocode 3 Design of steel structures

Eurocode 3 Design of steel structures BRITISH STANDARD BS EN 1993-1-6:2007 Incorporating corrigendum April 2009 Eurocode 3 Design of steel structures Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures ICS 91.010.30; 91.080.10 National foreword

More information

INDUSTRIAL VALVES - ISOLATING VALVES FOR LNG - SPECIFICATION FOR SUITABILITY AND APPROPRIATE VERIFICATION TESTS IRISH STANDARD I.S.

INDUSTRIAL VALVES - ISOLATING VALVES FOR LNG - SPECIFICATION FOR SUITABILITY AND APPROPRIATE VERIFICATION TESTS IRISH STANDARD I.S. IRISH STANDARD I.S. EN 12567:2000 ICS 23.060.01 National Standards Authority of Ireland Dublin 9 Ireland INDUSTRIAL VALVES - ISOLATING VALVES Tel: (01) 807 3800 Tel: (01) 807 3838 FOR LNG - SPECIFICATION

More information

MDM. Magnetic drive pumps Magnetic drive process pump resistant to dry run damage. Magnetic drive pumps. series

MDM. Magnetic drive pumps Magnetic drive process pump resistant to dry run damage. Magnetic drive pumps. series MDM series Magnetic drive pumps Magnetic drive process pump resistant to dry run damage Magnetic drive pumps The MDM Series of Magnetic drive process pumps have wetted parts made of fluororesin. Patent

More information

DEUTSCHE NORM February 2003

DEUTSCHE NORM February 2003 DEUTSCHE NORM February 2003 Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile-(ethylene-propylenediene)-styrene (AEPDS) and acrylonitrile-(chlorinated polyethylene)- styrene (ACS) moulding and extrusion

More information

Product information. COLORTHERM Green GN-M. Description. Specification. Specification. Green pigment, micronised

Product information. COLORTHERM Green GN-M. Description. Specification. Specification. Green pigment, micronised Product information COLORTHERM Green GN-M Description Type Delivery form Chemical class Colour Index CAS-No. REACH Specification Green pigment, micronised Powder Chromium oxide Cr 2 O 3 Pigment Green 17

More information

Volume Title: Diversification and Integration in American Industry. Volume URL:

Volume Title: Diversification and Integration in American Industry. Volume URL: This PDF is a selection from an out-of-print volume from the National Bureau of Economic Research Volume Title: Diversification and Integration in American Industry Volume Author/Editor: Michael Gort Volume

More information

Product Information. COLORTHERM Yellow Description. Specification

Product Information. COLORTHERM Yellow Description. Specification Product Information COLORTHERM Yellow 3950 Description Type Delivery form Yellow Pigment with increased heat stability for the paint and plastics industry Powder Chemical class Synthetic Zincferrite ZnFe

More information

Responsible Care in European

Responsible Care in European The European Association of Chemical Distributors Responsible Care in European Chemical Distribution Hendrik Abma Director General European Association of Chemical Distributors (FECC) ECTA Conference 13

More information

IWAKI MAGNETIC DRIVE PUMPS MDM. Patent JAPAN / U.S.A. / TAIWAN / EU / CHINA

IWAKI MAGNETIC DRIVE PUMPS MDM. Patent JAPAN / U.S.A. / TAIWAN / EU / CHINA IWAKI MAGNETIC DRIVE PUMPS Patent JAPAN / U.S.A. / TAIWAN / EU / CHINA Magnetic drive process pump resistant to dry run damage The Series of Magnetic drive process pumps have wetted parts made of fluororesin.

More information

DEUTSCHE NORM February 2005 DIN EN ISO 1514 { Paints and varnishes Standard panels for testing (ISO 1514 : 2004) English version of DIN EN ISO 1514

DEUTSCHE NORM February 2005 DIN EN ISO 1514 { Paints and varnishes Standard panels for testing (ISO 1514 : 2004) English version of DIN EN ISO 1514 DEUTSCHE NORM February 2005 DIN EN ISO 1514 { ICS 87.100 Supersedes September 1997 edition. Paints and varnishes Standard panels for testing (ISO 1514 : 2004) English version of DIN EN ISO 1514 Beschichtungsstoffe

More information

Copyright DaimlerChrysler AG CD-Ausgabe G/11/05. This WIS print-out will not be recorded by Modification services.

Copyright DaimlerChrysler AG CD-Ausgabe G/11/05. This WIS print-out will not be recorded by Modification services. Copyright DaimlerChrysler AG 03.12.2005 CD-Ausgabe G/11/05. This WIS print-out will not be recorded by Modification services. Page 3 Copyright DaimlerChrysler AG 03.12.2005 CD-Ausgabe G/11/05. This WIS

More information