Nummer 52/16 28 december 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Nummer 52/16 28 december 2016"

Transcription

1 Nummer 52/16 28 december 2016

2 Nummer 52/ december 2016 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten, wordt de verschijningsdag van het blad verschoven naar de eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in elektronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14 rubrieken. Bijblad Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli, oktober) in elektronische vorm via octrooien. Het Bijblad bevat officiële mededelingen en andere wetenswaardigheden waarmee Octrooicentrum Nederland en zijn klanten te maken hebben. Abonnementsprijzen per (kalender)jaar: Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in elektronische vorm op de website van Octrooicentrum Nederland. Bezoekadres: Octrooicentrum Nederland Prinses Beatrixlaan AL Den Haag Postadres Postbus HJ Den Haag Telefoon: Telefax: Bankrekeningnummer: Voor taksen en depotrekeningen: ING Iban: NL41INGB BIC: INGBNL2A Introduction Patent Bulletin The Patent Bulletin appears on the 3rd working day of each week. If the Netherlands Patent Office is closed to the public on the above mentioned day, the date of issue of the Bulletin is the first working day thereafter, on which the Office is open. Each issue of the Bulletin consists of 14 headings. Official Journal Appears four times a year (January, April, July, October) in electronic form on the octrooien. The Official Journal contains announcements and other things worth knowing for the benefit of the Netherlands Patent Office and its customers. Subscription rates per calendar year: Patent Bulletin and Official Journal: free of charge in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office. Visiting address: Netherlands Patent Office Prinses Beatrixlaan AL Den Haag Postadress Post Office Box: HJ Den Haag Telephone: +31(0) Telefax: +31(0) Account: Fees, deposit accounts: ING Iban: NL41INGB BIC: INGBNL2A

3 Nummer 52/ december 2016 Inhoudsopgave Blz. Content Page Rubriek NP1 Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet Rubriek NP2 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende octrooien op grond van de Octrooiwet Heading NP1 Contains data concerning Netherlands patent applications which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading NP2 Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register under the Patents Act Rubriek NP3 Bevat gegevens betreffende Nederlandse octrooien na gedeeltelijke afstand conform artikel 63 van de Octrooiwet Heading NP3 Contains data concerning Netherlands patents after partial renunciation confirm Article 63 of the Patents Act Rubriek EP1 Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies van Europese octrooiaanvragen. Rubriek EP2 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien. 10 Heading EP1 Contains data concerning translations of the conclusions of European patent applications. 11 Heading EP2 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands Rubriek EP3 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6 van de Octrooiwet Heading EP3 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands in which a translation was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the Patents Act Rubriek EP4 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende gewijzgde Europese octrooien. Rubriek EP5 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende gewijzigde 207Heading EP4 Contains data concerning European patents granted in amended form for the Netherlands. 208Heading EP5 Contains data concerning European patents granted in amended form for

4 Nummer 52/ december 2016 Europese octrooien waarvoor een gewijzigde vertaling is ingediend. Rubriek SPC Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende certificaten The Netherlands in which an amended translation was filed. 209Heading SPC 209 Contains data concerning applications for- or granted Supplementary Protection Certificates. Rubriek VB1 210Heading VB1 Bevat gegevens betreffende rechten Contains data concerning requests and waarvoor een verzoek of bezwaarschrift notices of opposition under the General is ingediend conform de Octrooiwet administrative law. 210 Rubriek VB2 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet Heading VB2 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law in respect of which a decision has been taken or in respect for which a report has been made. 212 Rubriek MED Bevat gegevens betreffende overige mededelingen. Rubriek VRV Bevat gegevens betreffende verval of nietigverklaring. Rubriek VRB Bevat gegevens betreffende verbeteringen op eerdere publicaties. 213Heading MED Contains data concerning other communications. 214Heading VRV Contains data concerning lapse or annulment. 237Heading VRB Contains data concerning corrections on earlier publications Rubriek CO Bevat gegevens betreffende wijzigingen in het octrooiregister. 238Heading CO 238 Contains data concerning changes in the Netherland patent register. Rubriek TVH 241Heading TVH Bevat gegevens betreffende topografieën Contains data concerning depots of van halfgeleiderproducten. original topographies of semi-conductor products. 241

5 Nummer 52/ december 2016 Overzicht van Inid codes INID CODES Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om de verschillende bibliografische gegevens te kunnen begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is een acronym van Internationally agreed Numbers for Identification of Data. De definities van INID codes wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9. INID CODES INID Codes are used on the front pages of patent documents and in official gazettes to identify various bibliographic data items without knowledge of the language used and the industrial property laws applied. INID is an acronym for Internationally agreed Numbers for the Identification of Data. The INID Codes are usually given in parenthesis adjacent to the appropriate bibliographic data item. The definitions of the INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of November 1998) and are listed below: (11) (13) (15) (21) (22) (23) (25) (26) (30) (31) (32) (33) (34) (40) (41) (42) (43) Octrooinummer Soort document volgens WIPO standaard 16 Correctie informatie Octrooiaanvraagnummer Datum van indiening Datum tentoonstelling Taal van indiening Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd Voorrangsgegevens Nummer voorrang Datum voorrang Land van herkomst voorrang Oorspronkelijk land van indiening Datum van inschrijving Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag Datum van inschrijving van een onderzochte aanvraag (openbaarmaking) (11) (13) (15) (21) (22) (23) (25) (26) (30) (31) (32) (33) (34) (40) (41) (42) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd (43) Patent number Kind of document code according to WIPO standard ST.16 Patent correction information Application number Date(s) of filing application(s) Date of exhibition Language in which the published application was originally filed Language in which the application is published Priority Data Number(s) assigned to priority application(s) Date(s) of filling of priority application(s) WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national patent office alloting the priority application number or the organization alloting the regional priority application number: for international applications filed under the PCT, the code "WO" is used. For priority fillings under the regional or international arrangements, the WIPO Standard ST.3 Code indentifying at least one country party to the Paris Union for which the regional or international application was made. Date(s) of making available to the public Date of making available to the public by viewing, or copying on request an unexamined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. Date of making available to the public by viewing, or copying on request an examined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. Date of publication by printing or similar process of anexamined document on which no grant has taken place on or before said date

6 Nummer 52/ december 2016 (44) (45) (46) (47) (48) (51) (54) (62) (68) (71) (72) (73) (74) (75) (81) (83) (84) (86) (87) (92) (93) (94) (95) Datum van openbaarmaking Datum van kracht worden van een Europees octrooi in Nederland Inschrijvingsdatum conclusies Verleningsdatum octrooi Datum waarop een verbetering van een octrooi is uitgegeven Internationale Octrooiclassificatie Korte aanduiding Nummer moeder aanvraag Nummer basis octrooi Naam aanvrager(s) Naam uitvinder(s) Naam octrooihouder(s) Naam gemachtigde Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn Aangewezen landen volgens de PCT Informatie over micro organismen Aangewezen landen bij regionale octrooien Nummer van omgezette aanvraag Datum en nummer van een PCT aanvraag Certificaten: nummer en datum van de eerste nationale vergunning voor een geneesmiddel Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor een geneesmiddel Expiratiedatum voor een topografie Certificaten: naam van het product (44) (45) (46) (47) (48) (51) (54) (62) (68) (71) (72) (73) (74) (75) (81) (83) (84) (86) (87) (92) (93) (94) (95) Date of publication by printing or similar process of an examined document on which no grant has taken place on or before said date Date of publication by printing or similar process of a document on which no grant has taken place on or before said date Date of publication by printing or similar process of the claim(s) only of a document Date from which the patent takes effect Date of issuance of a corrected patent document International Patent Classification Title of the invention Number and, if possible, filling date of the earlier application from which the present document has been divided out Number of the basic patent Name(s) of the applicant(s) Name(s) of the inventor(s) if know to be such Name(s) of grantee(s) Name(s) of the attorney(s) or agent(s) Name(s) of inventor(s) who is (are) also application(s) Designated States(s) according to the PCT Information concerning the deposit of microorganisms Designated Contracting States under regional patent conventions Apllication number of a PCT-application or number of European patent which is converted into a national application Publication date and number of a PCT application For an SPC, number and date of the first national authorization to place the product on the market as a medicinal product For an SPC, number and date and where applicable, country of origin, of the first authorzation to place the product on the market as a medicinal product within a regional economic community Calculated date of expiry of the topography Name of the product protected by the basic patent and in respect of which the SPC has been apllied for or granted

7 Nummer 52/ december 2016 Rubrieken/Headings NP1 Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet Contains data concerning Netherlands patent applications which have been entered in the patent register under the Patents Act (51) A01K 11/00 A01K 29/00 (21) (22) (54) Werkwijze en inrichting voor het detecteren en registreren van weidegang van vee. (71) N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek NEDAP (74) ir. C.M. Jansen c.s. (72) Rudie Jan Hendrik Lammers Woltherus Karsijns Jan Anne Kuipers (51) C02F 3/28 C02F 1/20 C02F 1/52 (21) (22) (54) Systeem en werkwijze voor de nabehandeling van een water of permeaatstroom die wordt afgescheiden door een hoge druk vergister waarin onder druk gassen zijn opgelost. (71) Kirsten Zagt (72) ir. Christiaan Emanuel Zagt (31) (32) (33) Netherlands (51) E21B 17/04 E21B 17/02 E21B 17/046 E21B 17/042 (21) (22) (54) RUNNING TOOL LOCK MECHANISM. (71) Halliburton Energy Services inc. (74) dr. ir. F.M. van Bouwelen (72) Odee Paul Daigle Gary Allen Kohn (31) US62/182,310 (32) (51) G03F 7/20 (21) (22) (54) CONTROL SYSTEM, POSITIONING SYSTEM, LITHOGRAPHIC APPARATUS AND DEVICE MANUFACTURING METHOD. (71) ASML Netherlands B.V. (74) ir. A.J. Maas (72) Jeroen Johannes Theodorus Hendrikus de Best Wilhelmus Henricus Theodorus Maria Aangenent Stan Henricus van der Meulen (31) (32) (51) G03F 7/20 (21) (22) (54) RECIPE SELECTION BASED ON INTER- RECIPE CONSISTENCY (71) ASML Netherlands B.V. (74) ir. A.J. Maas (72) Peter David Engblom Arie Jeffrey den Boef Kaustuve Bhattacharyya Timothy Dugan Davis (31) 62/181,047 (32) (51) G03F 7/20 (21) (22) (54) METHOD OF METROLOGY, INSPECTION APPARATUS, LITHOGRAPHIC SYSTEM AND DEVICE MANUFACTURING METHOD (71) ASML Netherlands B.V. (74) ir. A.J. Maas (72) Hans van der Laan Frank Staals Peter Hanzen Wardenier Jean-Pierre Agnes Henricus Marie Vaessen (31) (32) (51) G03F 7/20 (21) (22) (54) AN APPARATUS INCLUDING A GAS GAUGE AND METHOD OF OPERATING THE SAME (71) ASML Holding N.V. ASML Netherlands B.V. (74) ir. A.J. Maas (72) Erik Johan Arlemark Joseph Harry Lyons Martinus Cornelis Reijnen Nicolae Marian Ungureanu James H. Walsh (31) 62/181,465 62/202,651 (32) (51) G08G 1/01 (21) (22) (54) Traffic management information system. (71) Beijer Automotive B.V. (74) ir. J.M.G. Dohmen c.s. (72) Ronald Henri Johan de Beijer (41)

8 Nummer 52/ december 2016 NP2 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende octrooien op grond van de Octrooiwet Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register under the Patents Act (51) A23L 7/196 A23P 20/20 A23P 20/25 (11) (47) (22) (54) Voedingsproduct en werkwijze voor het vervaardigen en bereiden daarvan. (73) AJI Food B.V. (72) Jeroen Marinus Antonie van de Velde (74) drs. A.A. Jilderda (31) (32) (33) Netherlands (51) A61B 5/053 A63B 22/00 A61B 5/0402 A61B 5/00 A61B 5/0205 (11) (47) (22) (54) A body monitoring system. (73) Stichting IMEC Nederland (72) Seulki Lee Ruben de Francisco Martin (74) ir. P.J. Hylarides c.s. (31) (32) (51) E01C 19/17 B05B 1/26 B05B 1/20 A01M 7/00 (11) (47) (22) (54) Sproeibalk voor kalkmelk en tankwagen bestemd voor het sproeien van kalkmelk. (73) R.C.S. RABOTAGE (72) Luigi Maugeri (74) J.M.H. Duyver lic. (31) 2014/5041 (32) (33) Belgium (51) E03F 5/12 (11) (47) (22) (54) Inrichting voor het ontlasten en ontspannen van een riool. (73) Kragten B.V. (72) Johan Albert Gerard Evers Petrus Antonius Arnoldus Henricus Pijnappels (74) ir. J.M.G. Dohmen c.s. (51) E04H 15/00 (11) (47) (22) (54) Inrichting voor het blokkeren van een in tenminste twee lagers gelagerde wikkelas voor het opwikkelen van een scherm. (73) LUXXOUT B.V. (72) Hendrik Cornelis den Besten (74) ir. H.Th. van den Heuvel c.s. (31) (32) (33) Netherlands (51) F21V 23/04 H05B 37/02 (11) (47) (22) (54) Lampvoethouder met standaard lampvoetmaatvoering (E27/E14/GU10 etc.) waarin een timer is ingebouwd. De lampvoethouder onderbreekt de stroomtoevoer naar de lamp zodra de vooraf ingestelde tijd is bereikt. (73) André Kuperus E Group B.V. (72) André Kuperus (51) G08G 1/01 (11) (47) (22) (54) Traffic management information system. (73) Beijer Automotive B.V. (72) Ronald Henri Johan de Beijer (74) ir. J.M.G. Dohmen c.s.

9 Nummer 52/ december 2016 NP3 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en gewijzigd verleende octrooien van de Octrooiwet Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register (after limitation procedure) under the Patents Act 1995.

10 Nummer 52/ december 2016 EP1 Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies van Europese octrooiaanvragen. Contains data concerning translations of the claims of European patent applications.

11 Nummer 52/ december 2016 EP2 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien. Contains data concerning European patents granted for The Netherlands. (51) A01B 63/108 E02F 3/627 E02F 9/22 A01B 63/10 B62D 49/06 F15B 1/02 E02F 3/36 E02F 3/43 (11) EP (21) EP (22) (54) FRONT LOADER ASSEMBLY (73) Deere & Company (72) Faivre, Damien Betrand, Hugues Villarreal, Diego Adrian (31) (32) (51) A01B 71/08 A01C 7/20 A01C 7/04 (11) EP (21) EP (22) (54) Seeding machine (73) Deere & Company (72) Friestad, Michael E Garner, Elijah B Martin, Robert W (31) (32) (51) A01C 7/08 (11) EP (21) EP (22) (54) Refilling system (73) Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG (72) Wilken, Martin (31) (32) (51) A01D 34/73 A01D 34/82 (11) EP (21) EP (22) (54) LAWN MOWER (73) HONDA MOTOR CO., LTD. (72) Kurioka, Shunsuke Tsuruoka, Shingo (31) (32) (51) A01D 41/14 A01D 41/127 (11) EP (21) EP (22) (54) Method for operating a self-propelled harvester (73) CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH (72) Behnke, Willi Krause, Thilo (31) (32) (51) A01D 43/073 A01D 43/08 (11) EP (21) EP (22) (54) Agricultural harvester (73) CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH (72) Hartmann, Ralf (31) (32) (51) A01D 46/26 (11) EP (21) EP (22) (54) FRUIT HARVESTING BEATING MACHINE HEAD (73) Arvanitakis, Eleftherios (72) Arvanitakis, Eleftherios (31) (32) (33) Greece (51) A01F 7/06 (11) EP (21) EP (22) (54) Combine harvester (73) CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH (72) Bußmann, Jens Drewes, Rainer Holtmann, Bernd Schwersmann, Berthold (31) (32) (51) A01F 12/32 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) COMBINE HARVESTER WITH ADJUSTABLE CLEANING SHOE ARRANGEMENT (73) CNH Industrial Belgium nv (72) DESMET, Tom BAERT, Matthias TALLIR, Frederik MISSOTTEN, Bart M. A. DUQUESNE, Frank R. G. YDE, Luc DEVRIESE, Thierry E. (31) (32) (33) Belgium (51) A01F 15/08 A01F 15/14 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) BALER AND METHOD OF BALING (73) Kuhn-Geldrop BV (72) VAN AMSTEL, Leonardus, Hendrikus, Maria (31) (32) (33) United Kingdom (51) A01G 3/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Cutting device for separating stolons or parts of plants (73) Heuling Maschinenbau Gmbh & Co. KG (72) Schulze Heuling, Ulrich (31) U (32) (51) A01G 17/02 (11) EP (21) EP (22) (54) Leaf stripping machine (73) Spezia S.r.l. (72) Spezia, Giancarlo (31) MI (32) (33) Italy (51) A01G 25/09 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) MOVABLE SUPPORT AND IRRIGATION SYSTEM WITH SUCH A SUPPORT

12 Nummer 52/ december 2016 (73) Kwl Blechverarbeitung GmbH (72) MICHELS, Peter (31) (32) (51) A01G 31/00 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) METHOD OF GROWING PLANTS (73) Rockwool International A/S (72) CUYPERS, Jean DE KUBBER, Daan BOUWENS, Paul (31) (32) (51) A01J 5/017 (11) EP (21) EP (87) GB (22) (54) MILKING APPARATUS AND PROCESS (73) Green Source Automation LLC (72) DAUBNER, Anton PEACOCK, Andrew Mark (31) (32) (33) United Kingdom (51) A01K 1/01 A01K 1/10 A01K 5/02 E01H 5/06 G05D 1/00 (11) EP (21) EP (87) NL (22) (54) VEHICLE FOR DISPLACING FEED LYING ON A FLOOR IN A SIDEWARD DISPLACEMENT DIRECTION (73) Lely Patent N.V. (72) STEEN, Geert Cornelis STEGINK, Heine (31) (32) (33) Netherlands (51) A01K 89/01 (11) EP (21) EP (22) (54) Spinning reel fishing line guide mechanism and spinning reel (73) Shimano Inc. (72) Hiraoka, Hirokazu (31) (32) (51) A01K 89/015 (11) EP (21) EP P (32) (22) (54) DUAL-BEARING REEL AND CLUTCH MECHANISM THEREOF (73) Shimano Inc. European Patent Office (EPO) (72) Ikuta, Takeshi Niitsuma, Akira (51) A01N 33/12 Watarai, Etsuyoshi A01N 47/44 Yoshida, Kenji A01N 31/02 (31) A01P 1/00 (32) (11) EP (21) EP (51) A01N 25/02 A01N 25/04 (87) US A01N 25/ A01N 45/02 (22) A01N 43/56 (54) ANTIMICROBIAL COMPOSITIONS (11) EP (73) 3M Innovative Properties Company (21) EP (72) ASMUS, Robert A. HOBBS, Terry R. (87) EP (31) P (32) (22) (54) AGROCHEMICAL CONCENTRATES (51) A01N 43/40 COMPRISING ALKOXYLATED A01N 25/22 ADJUVANTS C08K 5/3432 (73) Syngenta Limited C08K 5/1545 (72) RAMSAY, Julia, Lynne (11) EP HONE, John (21) EP CALVO, Jose, Luis THOMSON, Niall, Rae (87) EP MULQUEEN, Patrick, Joseph BASSETT-CROSS, Alexander (22) FITZJOHN, Steven (54) SALTS OF DEHYDROACETIC ACID HARRIS, Antony AS A PYRITHIONE STABILIZER IN (31) PLASTICS (73) Lonza Inc. (32) (72) HALL, Larry Kent KIMLER, Joseph RAO, Lei European Patent Office (EPO) (31) P (51) A01N 25/30 (32) C07C 215/12 A01N 25/00 (51) A01N 43/56 A01N 57/20 A01N 43/713 A01N 43/50 A61K 31/4439 A01N 33/12 A01P 7/00 (11) EP (11) EP (21) EP (21) EP (87) EP (87) EP (22) (22) (54) COMPOUND COMPRISING A PESTICIDE (54) COMBINATIONS OF ACTIVE AND AN ALKOXYLATE OF 2- SUBSTANCES WITH INSECTICIDAL PROPYLHEPTYL AMINE AND ACARICIDAL PROPERTIES (73) BASF Corporation (73) Bayer Intellectual Property GmbH (72) KLINGELHOEFER, Paul (72) FUNKE, Christian KINGMA, Arend, Jouke HUNGENBERG, Heike MAITRO-VOGEL, Sophie FISCHER, Rüdiger HUYGHE, Kevin (31) P HADERLEIN, Gerd SCHNABEL, Gerhard (32) NOLTE, Marc EVANS, Richard, Roger (31) European Patent Office (EPO)

13 Nummer 52/ december 2016 (51) A01N 43/90 A01N 25/04 A01N 25/30 A01N 27/00 A01N 43/653 A01N 47/34 A01N 47/38 A61P 3/00 C09B 47/04 C09B 67/00 A01N 25/00 A01N 43/52 A01N 47/30 A01N 47/40 A01N 55/02 C09B 67/20 C09B 67/46 (11) EP (21) EP (87) CA (22) (54) IMPROVED TURFGRASS FUNGICIDE FORMULATION WITH PIGMENT (73) Suncor Energy Inc. (72) FEFER, Michael LIU, Jun RUO, Tomoki HEVIA, Sonia, Edith (31) P P (32) (51) A01N 43/90 A01P 1/00 A61K 31/4439 A61K 31/409 A61K 41/00 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) USE OF TETRAKIS(N- ALKYLPYRIDINIUM)-PORPHYRIN DERIVATIVES FOR KILLING MICROBES OR PREVENTING THEIR GROWTH (73) Frontier Scientific, Inc. (72) PRESTWICH, Glenn BOMMER, Jerry, C. TESTA, Charles (31) P (32) (51) A01N 45/02 A01N 25/00 A01N 37/42 A01P 3/00 (11) EP (21) EP (87) EP (22) Japan (54) COMPOSITIONS COMPRISING (51) A21C 9/08 ABSCISIC ACID AND A FUNGICIDALLY A21C 11/00 ACTIVE COMPOUND (11) EP (73) Syngenta Limited (21) EP Syngenta Participations AG (72) PEARSON, Elizabeth (87) JP CALVO, Jose Luis WESLEY, Robin (22) GODWIN, Jeremy R. (54) FOOD DOUGH FORMING APPARATUS HAWKES, Timothy Robert AND FOOD DOUGH FORMING METHOD RAMSEY, Ryan (73) RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., (31) LTD. (32) (72) Hiroyuki Okaizumi Takao Takagi (51) A01P 7/02 (31) A01N 43/76 (32) A01N 43/54 (11) EP (51) A22C 11/10 (21) EP H05B 6/78 (11) EP (87) JP (21) EP (22) (22) (54) PEST CONTROL COMPOSITION (54) Device for treating a string of sausages (73) Sumitomo Chemical Company, Limited (73) HOWE Wurstwaren KG (72) NATSUHARA, Katsuya (72) Singer, Manfred TANAKA, Azusa (31) (31) (32) (32) (51) A22C 13/00 (51) A21C 3/02 D21H 27/10 (11) EP (11) EP (21) EP (21) EP (22) (87) EP (54) Food dough extending apparatus (73) RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., (22) LTD. (54) TUBULAR FOODSTUFF SLEEVE WITH (72) Oderaotoshi, Takeshi TRANSFERABLE INNER LAYER Akutsu, Tomokuni (73) Kalle GmbH Okaizumi, Hiroyuki (72) KÖNIG, Martina Kobayashi, Norio EFFERN, Volker (31) HOFMANN, Sabrina (32) KLEINSCHMIDT, Roland BORST, Ralf (51) A21C 7/00 (31) A21C 3/10 (32) A21C 5/00 A21C 9/08 (51) A23F 3/40 A21C 11/10 (11) EP (11) EP (21) EP (21) EP (87) JP (87) JP (22) (22) (54) FLAVOURING COMPOSITION FOR (54) METHOD FOR CUTTING FOOD DOUGH INFUSION BEVERAGES (73) RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., (73) Takasago International Corporation LTD. (72) LOOFT, Jan Dr. (72) EBATA, Hiroshi WEISS, James Christopher YAMADA, Reo PETRY, Rudolf TODATE, Akira KUBO, Florinda (31) (31) (32) (32) (51) A23F 5/24

14 Nummer 52/ december 2016 A23F 5/26 A23F 5/28 A23F 5/50 (11) EP (21) EP (87) NL (22) (54) PROCESS FOR THE PRODUCTION OF A LIQUID COFFEE CONCENTRATE (73) Koninklijke Douwe Egberts B.V. (72) HEIJMAN, Gertjan BOSMA, Harke Jan (31) (32) (51) A23G 1/18 A23G 1/00 (11) EP (21) EP (22) (54) APPARATUS FOR CONTINUOUS TEMPERING OF CHOCOLATE MASS (73) Aasted ApS (72) Holmud, Dennis Haslund, Henning (51) A23G 1/18 A23G 1/00 (11) EP (21) EP (22) (54) APPARATUS FOR CONTINUOUS TEMPERING OF CHOCOLATE MASS (73) Aasted ApS (72) Holmud, Dennis (51) A23G 1/30 A23G 1/50 A23G 3/34 A23G 3/02 A23G 1/00 A23G 1/20 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) METHODS AND APPARATUS FOR FORMING SHAPED EDIBLE PIECES (73) MARS, INCORPORATED (72) GRAHAM, George CAMPORINI, Alfred TOMASSO, Jennifer SUTTLE, James COLLINS, Thomas (31) P (32) (51) A23K 10/00 A23K 10/40 A23L 5/00 A23K 40/10 A23K 40/20 A23K 20/158 (11) EP (21) EP (22) (54) Process for preparing a dry animal feed (73) Sevecom S.p.A. (72) Serino, Nazzaro (31) MI (32) (33) Italy (51) A23K 20/174 A23L 33/15 C12P 19/42 (11) EP (21) EP (22) (54) METHOD FOR THE PREPARATION OF A FOOD OR A PRECURSOR OF THE SAME, FOOD OR A PRECURSOR OF THE SAME, AND USES OF SAME (73) Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH & Co. KG (72) Liebert, Peter Fischer, Malaika Pieczonka, Klaus (31) (32) (51) A23L 2/00 A23L 2/38 A23L 31/00 (11) EP (21) EP (87) JP (22) (54) YEAST EXTRACT CONTAINING LACTIC ACID (73) Kikkoman Corporation RIKEN VITAMIN CO., LTD. (72) HORIGUCHI, Masaya NAKAHARA, Takeharu AOYAMA, Kenji WATANABE, Takehiko KOBAYASHI, Yasuyuki (31) (32) Japan (51) A23L 2/52 A23L 2/60 A23L 29/262 (11) EP (21) EP (22) (54) Low-calorie beverage composition (73) LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. (72) Lee, Hyun Woo Lee, Eun Jung Lee, Jae Ho (31) (32) (33) Korea (Republic) (51) A23L 3/005 (11) EP (21) EP (22) (54) Machine and method for the thermal treatment of liquid and semi-liquid food products (73) ALI S.p.A. - CARPIGIANI GROUP (72) Cocchi, Andrea Lazzarini, Roberto (31) BO (32) (33) Italy (51) A23L 5/00 A23L 19/00 A23P 10/00 (11) EP (21) EP (87) FR (22) (54) METHOD FOR COATING FOOD PRODUCTS (73) XEDA INTERNATIONAL (72) SARDO, Alberto (31) PCT/FR2008/ (32) World Intellectual Property Office (WIPO) (51) A23L 5/20 A23K 10/37 F26B 17/00 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) IMPROVED DESOLVENTIZER TOASTER WITH VAPOR RECYCLE (73) Desmet Ballestra North America, Inc. (72) KEMPER, Timothy, G. KELLENS, Marc VAN DOOSSELAERE, Philippe (31) P (32) (51) A23L 9/20 A23L 2/00 A23L 7/161 (11) EP (21) EP (87) IB (22) (54) METHOD FOR PREPARING A FOOD COMPOSITION USING CREAM OF RICE (73) Biotti, Jean Serfaty, Yves (72) Parkoo, Koudjo Dodzi Selom (51) A23L 27/20 A23L 27/26 (11) EP (21) EP

15 Nummer 52/ december 2016 PERSSON, Marcus (87) JP (31) (32) (22) (33) Sweden (54) FLAVORING MATERIAL (51) A23N 15/00 (73) AJINOMOTO CO., INC. B26D 3/26 (72) TAKAKURA, Yukiko (11) EP HAYASHI, Kazuhiro (21) EP IGA, Mayuko MASUZAWA, Takuya (87) US (31) (32) (22) (54) APPARATUS FOR CUTTING FOOD (51) A23L 27/28 PRODUCTS A23L 27/29 (73) URSCHEL LABORATORIES, INC. A23L 27/10 (72) JACKO, Michael Scot A23L 2/56 KLOCKOW, Scott Alan A23F 5/50 (31) P A23F 5/ (11) EP (32) (21) EP (87) EP (51) A24C 5/42 (22) (11) EP (54) METHOD OF PRODUCING AN (21) EP AROMATISED FOOD OR BEVERAGE PRODUCT (22) (73) Nestec S.A. (54) Smoking article filling device (72) WESTFALL, Scott A. (73) JT International SA WU, William (72) Magill, Steen BIRCH, Annette Michelle (51) A24D 3/02 SCARLATOS, Amber Christine (11) EP (31) P (21) EP (32) (22) (51) A23L 29/262 (54) Device for transporting tow A23L 29/206 (73) Hauni Maschinenbau GmbH A23C 19/09 (72) Wolff, Stephan (11) EP Horn, Sönke (21) EP (31) (32) (87) CN (51) A24D 3/02 (22) A24D 3/04 (54) EDIBLE COMPOSITION COMPRISING (11) EP CELLULOSE ETHER AND ITS USE AS (21) EP FAT SUBSTITUTE IN DAIRY PRODUCTS (73) Dow Global Technologies LLC (87) GB (72) YUN, Yonnie D YAN, Zheng Y. (22) LI, Ming H. (54) FILTER FOR A SMOKING ARTICLE HUEBNER, Britta (73) British American Tobacco (Investments) SHI, Eric Limited SHI, Xiuqin (72) DAVIS, Andrew (51) A23L 33/115 (31) C11C 1/02 (32) A23G 9/32 (33) United Kingdom A23D 9/00 (51) A24F 17/00 (11) EP B65D 83/08 (21) EP B65D 5/498 (11) EP (87) SE (21) EP (22) (87) EP (54) Frozen confection with glyceride mixture (73) AAK Sweden AB (22) (72) NILSSON, Daniel (54) CIGARETTE PAPER PACK (73) GIZEH Raucherbedarf GmbH (72) KÖSTER, Klaus HARTL, Heinrich GREITER, Rupert (31) U (32) (51) A24F 47/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Smoke-free cigarette (73) Olig AG (72) Köller, Marcel (51) A41D 1/08 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) BIB FOR PLAYING SPORT, IN PARTICULAR FOR CYCLING (73) Selle S.M.P. S.A.S. Di M. Schiavon (72) RIONDATO, Francesco (31) VI (32) (33) Italy (51) A41D 31/00 A62B 17/00 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) GARMENTS MADE FROM MOISTURE- INSENSITIVE THERMALLY PROTECTIVE MATERIALS (73) W. L. Gore & Associates, Inc. (72) MAPLES, Allen DECKER, Matthew JAIN, Mukesh GORAK, William (31) (32) (51) A41D 31/00 B32B 5/26 B32B 5/02 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) INSULATED COMPOSITE FABRIC (73) MMI-IPCO, LLC (72) ROCK, Moshe ZEIBA, James VAINER, Gadalia HUNTER, Jane HARYSLAK, Charles

16 Nummer 52/ december 2016 COSTELLO, David FLAVIN, Shawn WEBSTER, Marcus (31) P P (32) (51) A43B 3/00 A63B 24/00 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) FOOTWEAR HAVING SENSOR SYSTEM (73) NIKE Innovate C.V. (72) RICE, Jordan M. WEAST, Aaron MOLYNEUX, James HEBERT, Jeffrey J. HORRELL, Joseph B. KNIGHT, Jonathan B. STILLMAN, Martine W. WEITMANN, Dane R. (31) P (32) (51) A43B 5/04 (11) EP (21) EP (87) IB (22) (54) SKI BOOT (73) Calzaturificio S.C.A.R.P.A. S.p.A. (72) PARISOTTO, Davide (31) TV (32) (33) Italy (51) A43B 7/14 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) SOLE STRUCTURE FOR BIOMECHANICAL CONTROL (73) BS Sweedspeed AB (72) BERGGREN, Svante (31) (32) (33) Sweden (51) A43B 23/02 A43B 7/14 A43C 1/00 A43C 11/22 (11) EP (21) EP (87) JP (22) (54) SHOE HAVING LACE FITTING STRUCTURE (73) ASICS Corporation (72) TAKADA, Yasuyuki KAMIFUKUMOTO, Fumitaka KUROSAKI, Kiyomitsu (51) A45B 9/00 A45B 9/02 A63C 11/22 (11) EP (21) EP (87) AT (22) (54) WRIST-STRAP WITH ADJUSTMENT SYSTEM AND SEPARATE OPENING SYSTEM, RELEASABLY ATTACHABLE TO A HAND-GRIP (73) Fischer Sports GmbH (72) DOBNER, Christian (31) (32) (33) Austria (51) A45C 13/30 A45F 3/12 A45F 3/14 (11) EP (21) EP (22) (54) Shock absorber element for carrying straps (73) Geller, Wolfgang-Peter (72) Geller, Wolfgang-Peter (51) A45D 26/00 (11) EP (21) EP (87) IB (22) (54) EPILATOR WITH EXPOSED TWEEZER PORTION (73) Koninklijke Philips N.V. (72) HIETBRINK, Ingrid PUTZER, Arthur MITTERER, Martin Jakob (31) P (32) (51) A45D 34/04 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) APPLICATOR FOR APPLYING A LIQUID MEDIUM, IN PARTICULAR IN THE COSMETIC FIELD (73) Nowack, Tetiana (72) Nowack, Tetiana (31) U (32) Germany (51) A45D 40/06 (11) EP (21) EP (87) FR (22) (54) LIPSTICK MECHANISM OR THE LIKE WITH FRICTIONAL BRAKING (73) Albea Cosmetics France (72) SUSINI, Claude BOULOGNE, Bernard (31) (32) (51) A45D 40/12 A45D 40/06 B65D 41/04 (11) EP (21) EP (22) (54) Cylindrical cosmetic container (73) Hidan Co., Ltd. (72) Takahashi, Kazuo Kusumoto, Takahiro Hiyama, Kenichi Abe, Yoshinobu Mihara, Yutaka (51) A46B 5/00 A46B 11/00 A45D 40/10 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) ORAL CARE SYSTEM (73) Colgate-Palmolive Company (72) BOYKE, Christine WU, Donghui (51) A46B 9/02 A46B 13/00 B60S 3/06 (11) EP (21) EP (87) IB (22) (54) PERFORATED BAND CONSTRUCTION FOR MOTOR VEHICLE WASHING SYSTEM ROTARY BRUSH ASSEMBLIES (73) Favagrossa Edoardo S.r.l. (72) FAVAGROSSA, Leonardo (31) MI (32) (33) Italy (51) A46B 11/00 (11) EP (21) EP (87) US

17 Nummer 52/ december 2016 (22) (54) ORAL CARE IMPLEMENT HAVING RESERVOIR FOR DISPENSING ACTIVE AGENT (73) Colgate-Palmolive Company (72) CAI, Heng BOYD, Thomas (31) P (32) (51) A47B 23/04 F16M 11/10 (11) EP (21) EP (87) NL (22) (54) STAND FOR A PORTABLE DEVICE WITH A GRAPHIC USER INTERFACE DISPLAY (73) BakkerElkhuizen Innovations B.V. (72) VAN HOOFT, Jan Thomas Lambertus FRENCKEN, Tristan Margareth Raphael Petronella (51) A47B 88/10 (11) EP (21) EP (22) (54) Sliding track assembly (73) Aten International Co., Ltd. (72) Wu, Sui-An Yu, Chih-Hao (31) (32) (51) A47C 21/08 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) SIDE RAIL FOR A BED (73) Hermann Bock GmbH (72) FELDOTTO, Udo BOCK, Klaus (31) U (32) Germany Germany Germany European Patent Office (EPO) (51) A47C 27/10 A47C 27/08 A61G 7/05 (11) EP (21) EP (54) PRODUCT SECUREMENT AND (87) JP MANAGEMENT SYSTEM (73) RTC INDUSTRIES, INC. (22) (72) DIPAOLO, Tony (54) AIR MATTRESS WILDMAN, John (73) Paramount Bed Co., Ltd. HARDY, Stephen N. (72) TAKEDA, Kazuhiro (31) P AOKI, Shuichi UEKI, Shinji (32) OHNO, Kenta (31) (32) (51) A47F 3/04 (51) A47C 27/10 F25D 21/14 A61G 7/05 (11) EP (11) EP (21) EP (21) EP (87) EP (87) JP (22) (22) (54) REFRIGERATED SALES CABINET (54) BED AND METHOD FOR (73) Carrier Corporation CONTROLLING AIR SUPPLY/RELEASE (72) NUGROHO, Sri OF AN AIR MATTRESS SCHU, Markus (73) Paramount Bed Co., Ltd. (51) A47G 25/06 (72) ISHIBASHI, Yoshinori B60R 7/10 MATSUMIYA, Rika A47F 5/08 OHNO, Kenta B61D 37/00 (31) (11) EP (32) (21) EP (51) A47D 13/10 (22) A47D 9/02 (54) Wall hook system for suspending wardrobe (11) EP clothing, in particular for a train (21) EP (73) Siemens Aktiengesellschaft (72) Biadatz, Adrian (22) Kirchhoff, Sascha (54) Child swing apparatus (31) (73) Wonderland Nurserygoods Company Limited (32) (72) Haut, Robert E. Saint, Nathanael (51) A47J 25/00 Tuckey, Peter R. A47J 23/00 Mountz, Jonathan K. (11) EP (31) P (21) EP (32) (22) (51) A47F 1/10 (54) AVOCADO PITTING DEVICE (11) EP (73) Helen of Troy Limited (21) EP (72) Brunner, Todd Prommel, Mark (22) O'Leary, Kevin (54) Separation device for dispensing cups (31) (73) Rudolph, Klaus (32) (72) Rudolph, Klaus (31) (51) A47J 31/ U B67D 1/00 (32) B67D 1/ B67D 1/08 (11) EP Germany (21) EP (51) A47F 1/12 (11) EP (87) IB (21) EP (22) (87) US (54) BEVERAGE SYSTEM WITH AERATION (73) EnE Holdings Ltd (22) (72) CHEN, Andrew Yuen Chin CHENG, Amy Decem

18 Nummer 52/ december 2016 LEUNG, Dick Tak Fung LAI, Paul Cheuk Wai WONG, Raymond Wai Ming (31) P (32) (51) A47J 31/06 A47J 31/44 (11) EP (21) EP (22) (54) Beverage production machine (73) Sicom S.r.l. (72) Berger, Simona (31) MI (32) (33) Italy (51) A47J 31/36 (11) EP (21) EP (87) IB (22) (54) BREWING ASSEMBLY AND BEVERAGES PRODUCTION MACHINE COMPRISING SAID ASSEMBLY (73) Koninklijke Philips N.V. (72) CASTELLI, Cristiano TONELLI, Stefano (31) (32) (51) A47K 10/36 A47K 10/38 B65H 20/02 (11) EP (21) EP (87) SE (22) (54) DISPENSING UNIT AND DISPENSER (73) Sca Hygiene Products AB (72) HJORT, Erik KARONEN, Matti KULLMAN, Marcus POMMER, Stig JONSSON, Sylvia (51) A47L 1/02 G08C 23/04 G08C 19/00 (11) EP (21) EP (87) CN (22) (54) GLASS-WIPING DEVICE (73) Ecovacs Robotics Co., Ltd. (72) LV, Xiaoming (31) (32) (33) China (51) A47L 5/36 A47L 9/00 A47L 9/22 A47L 9/24 A47L 9/32 A47L 9/12 A47L 9/16 (11) EP (21) EP (87) GB (22) (54) CYLINDER TYPE VACUUM CLEANER (73) Dyson Technology Limited (72) DYSON, James GAMMACK, Peter SUNDERLAND, David GENN, Stuart (31) (32) (33) United Kingdom (51) A47L 9/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Robot cleaner (73) Samsung Electronics Co., Ltd. (72) Hyun, Du Hwan Jang, Hwi Chan Kim, Dong Won Lee, Byoung In Lee, Sahng Jin Lee, Won Min Jung, Hyun Soo Han, Seung Il (31) (32) (33) Korea (Republic) Korea (Republic) (51) A47L 9/28 A47L 9/30 A47L 9/24 (11) EP (21) EP (22) (54) A robot cleaner and a suction cleaner comprising a discharge member and control method thereof (73) Samsung Electronics Co., Ltd. (72) Jung, Hyun Soo Kim, Dong Won Han, Seung Il Jang, Hwi Chan Lee, Jun Hwa (31) (32) (33) Korea (Republic) (51) A47L 11/292 A47L 11/33 A47L 11/08 (11) EP (21) EP (87) IB (22) (54) DEVICE AND METHOD FOR WET FLOOR CLEANING (73) Koninklijke Philips N.V. (72) MOES, Freddy (31) (32) (51) A47L 11/40 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) AUTONOMOUS COVERAGE ROBOT WITH LIQUID APPLICATOR (73) irobot Corporation (72) GILBERT, JR, Duane L. (31) (32) (51) A47L 11/40 A47L 11/283 (11) EP (21) EP (22) (54) Robot cleaner (73) Samsung Electronics Co., Ltd (72) Jeong, Jae Youl Park, Sung Jin Park, Heum Yong Lee, Dong Hun Kim, Min Jae (31) (32) (33) Korea (Republic) (51) A47L 15/44 D06F 39/02 (11) EP (21) EP (87) GB (22) (54) DETERGENT DISPENSING DEVICE (73) Reckitt Benckiser Vanish B.V. (72) DI BONO, Giuseppe PRETTO, Nicola (31) (32) (33) United Kingdom (51) A47L 25/00 A47L 13/50 A47L 11/00 (11) EP (21) EP (22) (54) DUST DETECTION APPARATUS AND DUST DETECTION METHOD (73) Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. (72) Taoka, Hiroki Kayama, Hiroyuki Takei, Ichiro (31)

19 Nummer 52/ december 2016 (32) (51) A61B 1/00 A61B 1/005 A61B 1/04 A61M 25/01 (11) EP (21) EP (22) (54) Fiber optic imaging catheter (73) Boston Scientific Scimed, Inc. (72) Boutillette, Michael, P. Graves, David, Mickey Richardson, Kevin, M. Freed, David, I. Scopton, Paul, M. (31) (32) (51) A61B 1/00 A61B 17/28 (11) EP (21) EP (87) JP (22) (54) ENDOSCOPE APPARATUS (73) Olympus Corporation (72) TAKAHASHI, Kazuhiko (31) (32) (51) A61B 1/00 A61B 17/28 A61B 17/34 (11) EP (21) EP (87) JP (22) (54) TROCAR (73) FUJIFILM Corporation (72) DEJIMA, Takumi (31) (32) (51) A61B 1/04 A61B 1/00 H04N 7/18 A61B 1/045 H04B 1/74 H04N 5/225 (11) EP (21) EP (87) JP (22) (54) IMAGING UNIT AND IMAGING SYSTEM (73) Olympus Corporation (72) Nakamura, Mikio (31) (32) (51) A61B 1/04 A61B 5/06 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) SYSTEM AND METHOD FOR ASSESSING THE PROXIMITY OF AN ELECTRODE TO TISSUE IN A BODY (73) St. Jude Medical Atrial Fibrillation Division, Inc. (72) AIKEN, Robert D. DENO, D. Curtis KASTNER, Glen H. MILLER, Stephan P. (31) (32) (51) A61B 1/04 A61B 5/06 A61B 34/00 A61B 1/00 A61B 1/273 (11) EP (21) EP (87) JP (22) (54) CAPSULE MEDICAL DEVICE GUIDANCE SYSTEM (73) Olympus Corporation (72) KAWANO, Hironao (31) (32) (51) A61B 1/05 A61B 1/00 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) SURGICAL INSTRUMENT (73) Olympus Winter&Ibe GmbH (72) WIETERS, Martin SCHÖLER, Uwe (31) (32) (51) A61B 1/247 A61B 1/045 A61B 1/00 G02B 23/02 G02B 3/14 G02B 7/09 G02B 7/08 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) DENTAL OR MEDICAL CAMERA (73) Dürr Dental AG (72) MAIER, Raimund GEBHARDT, Herbert (31) (32) (51) A61B 3/00 A61B 3/12 G06T 15/08 G06T 7/00 A61B 5/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Ophthalmic-image processing apparatus and method therefor (73) Canon Kabushiki Kaisha (72) Takama, Yasufumi (31) (32) (51) A61B 3/00 A61B 3/14 A61B 3/13 A61B 3/135 (11) EP (21) EP (22) (54) Device for examining eyes with digital imaging (73) HAAG-STREIT AG (72) Teijido, Juan Manuel (51) A61B 3/032 A61H 5/00 A61B 5/16 A61B 5/00 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) METHODS FOR TESTING NEAR AND FAR VISUAL ABILITIES (73) NIKE Innovate C.V. (72) REICHOW, Alan, W. COULTER, Ryan (31) P P (32) (51) A61B 3/107 (11) EP (21) EP (22) (54) Ophthalmological analysis apparatus and method (73) Oculus Optikgeräte GmbH (72) Steinmüller, Andreas (31) (32)

20 Nummer 52/ december 2016 Germany (51) A61B 3/113 G06K 9/00 (11) EP (21) EP (87) CN (22) (54) EYEBALL MOVEMENT MONITORING METHOD AND DEVICE (73) Isen Tech Trading Co., Ltd (72) LIU, Zhiyong (31) (32) (33) China (51) A61B 5/00 G01G 19/414 G06F 19/00 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) SOFTWARE AND HARDWARE SYSTEM FOR ENABLING WEIGHT CONTROL (73) Weightwatchers.Com Weight Watchers International, Inc. (72) KIRCHHOFF, David CONNELY, Lisa CROOK, Anna KELLY, Sheila PERL, Amie SEMMELBAUER, Thilo; SHEPPARD, Amy MILLER-KOVACH, Karen POSILLICO, Palma (31) P (32) (51) A61B 5/021 (11) EP (21) EP (22) (54) Blood pressure estimation using a hand-held device (73) Lifewatch technologies Ltd. (72) Yakirevich, Sergey Tal, Yair Tal, Benny Pressman, Assaf (31) (32) (51) A61B 5/04 H03F 3/45 (11) EP (21) EP (87) NL (22) (54) APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING SIGNALS (73) Twente Medical Systems International B.V. (72) PEUSCHER, Jan Hendrik (31) (32) (33) Netherlands (51) A61B 5/0408 A61B 5/0428 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) BIOMEDICAL SENSOR SYSTEM AND METHOD OF DETECTING A TIME VARYING SIGNAL (73) Flexcon Company, Inc. (72) BURNHAM, Kenneth GORKHALI, Suraj GREENE, Andrew (31) P (32) (51) A61B 5/042 A61B 5/06 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) SYSTEM FOR DETECTING SHEATHING AND UNSHEATHING OF LOCALIZATION ELEMENTS (73) St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. (72) CURRAN, Timothy G. HILL, Anthony D. (31) (32) (51) A61B 5/0476 A61B 5/04 A61B 5/00 A61B 5/0478 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) METHOD FOR CONSCIOUSNESS AND PAIN MONITORING, MODULE FOR ANALYZING EEG SIGNALS AND EEG NARCOSIS MONITOR (73) Jordan, Denis Kochs, Eberhard (72) Jordan, Denis Kochs, Eberhard (31) (32) Germany (51) A61B 5/06 H05K 3/46 A61B 5/0402 H05K 1/02 A61B 6/12 (11) EP (21) EP (87) IB (22) (54) SHIELDED TWISTED PAIR OF CONDUCTORS FOR A MEDICAL DEVICE (73) Mediguide Ltd. (72) SOBE, Lior (31) (32) (51) A61B 5/11 (11) EP (21) EP (87) EP (22) (54) ARRANGEMENT AND METHOD TO WAKE UP A SLEEPING SUBJECT AT AN ADVANTAGEOUS TIME INSTANT ASSOCIATED WITH NATURAL AROUSAL (73) Northcube AB (72) VIRTANEN, Väinö VIRTANEN, Aino SALMI, Seppo (31) (32) (33) Finland (51) A61B 5/11 G01P 15/00 A61B 5/00 (11) EP (21) EP (87) IB (22) (54) DETERMINING ENERGY EXPENDITURE OF A USER (73) Koninklijke Philips N.V. (72) YIN, Bin DILLEN, Paulus, H., A. (31) (32) (51) A61B 5/145 (11) EP (21) EP (22) (54) Combination non-invasive and invasive bioparameter measuring device (73) Cnoga Medical Ltd. (72) Segman, Yosef (31) (32) (51) A61B 6/00 (11) EP

21 Nummer 52/ december 2016 (21) EP (22) (54) Radiation control and minimization system and method (73) ControlRad Systems, Inc. (72) Guez, Allon (31) P (32) (51) A61B 6/00 G06T 7/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Medical image display control apparatus and operation method of the same, and medium (73) FUJIFILM Corporation (72) Yamada, Kenta (31) (32) (51) A61B 6/04 G01G 19/52 A61B 6/00 (11) EP (21) EP (87) NL (22) (54) MAMMOGRAPHY APPARATUS AND METHOD TO ADJUST OR TUNE THE MECHANICAL SETTINGS OF SUCH A MAMMOGRAPHY APPARATUS (73) Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam (72) DEN HEETEN, Gerardus Johannes GRIMBERGEN, Cornelis Antonius NEELEMAN, Christiaan (31) (32) (33) Netherlands (51) A61B 17/00 A61B 17/122 A61B 17/128 (11) EP (21) EP (87) AU (22) (54) SURGICAL CLAMPING DEVICES AND TOOLS FOR USE THEREWITH (73) Surgiclamp Pty Ltd (72) WHELAN, Geoffrey Paul KOUZANI, Abbas (31) (32) (33) Australia (51) A61B 17/00 A61B 17/16 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) SURGICAL FILE (73) DePuy Synthes Products, Inc. (72) DEL RIO, Eddy, H. NARDUCCI, David MENARD, Michael (31) (32) (51) A61B 17/02 A61M 39/06 A61B 17/34 A61B 90/00 (11) EP (21) EP (87) KR (22) (54) GUIDER PORT FOR ENDOSCOPIC SURGICAL INSTRUMENT, AND GAS- DISCHARGE VALVE FOR GUIDER PORT FOR SURGICAL INSTRUMENT (73) Seo, O-Nam (72) Seo, O-Nam (31) (32) (33) Korea (Republic) Korea (Republic) (51) A61B 17/04 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) SUTURING ASSEMBLY WITH SPACER (73) Easylap Ltd. (72) ALTMAN, Nir FABIAN, Izhak (31) P (32) (51) A61B 17/04 A61B 17/08 A61B 17/10 A61B 17/00 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) LOCKING MECHANISMS FOR FIXATION DEVICES (73) Evalve, Inc. (72) GOLDFARB, Eric A. SARABIA, Jaime E. RASCHDORF, Alfred H. MADDEN, John P. (31) P (32) (51) A61B 17/072 A61B 17/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Surgical fastener applying apparatus (73) Covidien LP (72) Gurumurthy, Aditya Nanditale Gupta, Arvind Kumar Garikipati, Kiran Dongala, Nagaraju Katre, Nikhil R. (31) P (32) (51) A61B 17/12 A61B 17/00 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) OBSTRUCTION DEVICE (73) Easynotes Ltd. (72) FABIAN, Izhak ALTMAN, Nir HAAS, Steven HIRSCH, Yoav (31) P (32) (51) A61B 17/15 A61B 90/11 A61B 90/13 (11) EP (21) EP (87) US (22) (54) BONE POSITIONING DEVICE (73) Synvasive Technology, Inc. (72) FISCHER, Michael HEDLEY, Anthony K. NEVINS, Russell T. JOHANNABER, Kenneth D. (31) (32) (51) A61B 17/15 A61B 90/13 (11) EP (21) EP (87) US (22)

Nummer 17/18 18 april 2018

Nummer 17/18 18 april 2018 Nummer 17/18 18 april 2018 Nummer 17/18 2 18 april 2018 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 38/17 20 september 2017

Nummer 38/17 20 september 2017 Nummer 38/17 20 september 2017 Nummer 38/17 2 20 september 2017 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze

More information

Nummer 19/17 10 mei 2017

Nummer 19/17 10 mei 2017 Nummer 19/17 10 mei 2017 Nummer 19/17 2 10 mei 2017 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 46/17 15 november 2017

Nummer 46/17 15 november 2017 Nummer 46/17 15 november 2017 Nummer 46/17 2 15 november 2017 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 02/18 03 januari 2018

Nummer 02/18 03 januari 2018 Nummer 02/18 03 januari 2018 Nummer 02/18 2 03 januari 2018 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 48/17 29 november 2017

Nummer 48/17 29 november 2017 Nummer 48/17 29 november 2017 Nummer 48/17 2 29 november 2017 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 08/18 14 februari 2018

Nummer 08/18 14 februari 2018 Nummer 08/18 14 februari 2018 Nummer 08/18 2 14 februari 2018 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 17/16 28 april 2016

Nummer 17/16 28 april 2016 Nummer 17/16 28 april 2016 Nummer 17/16 2 28 april 2016 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 47/15 19 november 2015

Nummer 47/15 19 november 2015 Nummer 47/15 19 november 2015 Nummer 47/15 2 19 november 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 01/18 03 januari 2018

Nummer 01/18 03 januari 2018 Nummer 01/18 03 januari 2018 Nummer 01/18 2 03 januari 2018 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

European Patent Office Annual Report 2017 Country profile: Netherlands

European Patent Office Annual Report 2017 Country profile: Netherlands European Patent Office Annual Report 207 Country profile: Netherlands Contact: press@epo.org www.epo.org/media Date of publication: 7 March 208 Growth of European patent applications global 48 027 52 703

More information

Nummer 16/16 20 april 2016

Nummer 16/16 20 april 2016 Nummer 16/16 20 april 2016 Nummer 16/16 2 20 april 2016 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 44/16 03 november 2016

Nummer 44/16 03 november 2016 Nummer 44/16 03 november 2016 Nummer 44/16 2 03 november 2016 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 05/18 24 januari 2018

Nummer 05/18 24 januari 2018 Nummer 05/18 24 januari 2018 Nummer 05/18 2 24 januari 2018 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Eurocode 3 Design of steel structures

Eurocode 3 Design of steel structures BRITISH STANDARD BS EN 1993-2:2006 Incorporating corrigendum July 2009 Eurocode 3 Design of steel structures Part 2: Steel bridges ICS 91.010.30; 91.080.10; 93.040 National foreword This British Standard

More information

Nummer 04/18 17 januari 2018

Nummer 04/18 17 januari 2018 Nummer 04/18 17 januari 2018 Nummer 04/18 2 17 januari 2018 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: Bulletin 2009/04

EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: Bulletin 2009/04 (19) (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (11) EP 2 017 118 A1 (43) Date of publication: 21.01.2009 Bulletin 2009/04 (51) Int Cl.: B60M 1/06 (2006.01) B60M 3/04 (2006.01) (21) Application number: 08159353.5

More information

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION L 188/50 Official Journal of the European Union 19.7.2011 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 July 2011 on a Union financial contribution towards Member States fisheries control, inspection and surveillance

More information

Drive systems & electrical energy production for construction, local government structures, large infrastructure and industrial projects

Drive systems & electrical energy production for construction, local government structures, large infrastructure and industrial projects 09.2007 / a 4183 en - 03.2008 / b Drive systems & electrical energy production for construction, local government structures, large infrastructure and industrial projects www.leroy-somer.com Drive systems

More information

*EP A1* EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: Bulletin 2005/41

*EP A1* EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: Bulletin 2005/41 (19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets *EP001585051A1* (11) EP 1 585 051 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (43) Date of publication: 12.10.2005 Bulletin 2005/41

More information

Nummer 41/17 11 oktober 2017

Nummer 41/17 11 oktober 2017 Nummer 41/17 11 oktober 2017 Nummer 41/17 2 11 oktober 2017 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

HELLA Group/ HELLA India Overview. January 2018

HELLA Group/ HELLA India Overview. January 2018 HELLA Group/ HELLA India Overview January 2018 HELLA Partner of the automotive industry and the aftermarket for over 100 years FACTS & FIGURES Global market-listed, family-owned company with more than

More information

Eurocode 1 Actions on structures

Eurocode 1 Actions on structures BRITISH STANDARD Eurocode 1 Actions on structures BS EN 1991-1-3:2003 Incorporating corrigenda December 2004 and March 2009 Part 1-3: General actions Snow loads ICS 91.010.30 National foreword This British

More information

EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: Bulletin 2006/42

EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: Bulletin 2006/42 (19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (11) EP 1 712 388 A1 (43) Date of publication: 18.10.2006 Bulletin 2006/42 (51) Int Cl.:

More information

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG Noise calculation model: ISO 9613-2 General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared

More information

Nummer 04/17 25 januari 2017

Nummer 04/17 25 januari 2017 Nummer 04/17 25 januari 2017 Nummer 04/17 2 25 januari 2017 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Midest is the world s largest show exclusively dedicated to industrial subcontracting and face to face meetings

Midest is the world s largest show exclusively dedicated to industrial subcontracting and face to face meetings MIDEST 2000 1 Midest is the world s largest show exclusively dedicated to industrial subcontracting and face to face meetings Midest provides a pertinent response to the problems customers have in «sourcing

More information

Proportion of the vehicle fleet meeting certain emission standards

Proportion of the vehicle fleet meeting certain emission standards The rate of penetration of new technologies is highly correlated with the average life-time of vehicles and the average age of the fleet. Estimates based on the numbers of cars fitted with catalytic converter

More information

INTERNATIONAL COURT OF APPEAL (I.C.A.) OF THE FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE (F.I.A.)

INTERNATIONAL COURT OF APPEAL (I.C.A.) OF THE FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE (F.I.A.) INTERNATIONAL COURT OF APPEAL (I.C.A.) OF THE FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE (F.I.A.) CASE: Appeal of the Royal Automobile Club Motor Sports Association (MSA) on behalf of its licence-holder,

More information

SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION

SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION CPC - F16F - 2017.08 F16F SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION Springs, shock-absorbers or vibration-dampers; Their arrangement in, or adaptation for, particular apparatus if not provided

More information

Product information. COLORTHERM Green GN-M. Description. Specification. Specification. Green pigment, micronised

Product information. COLORTHERM Green GN-M. Description. Specification. Specification. Green pigment, micronised Product information COLORTHERM Green GN-M Description Type Delivery form Chemical class Colour Index CAS-No. REACH Specification Green pigment, micronised Powder Chromium oxide Cr 2 O 3 Pigment Green 17

More information

1ZSE en, Rev. 9. Transformer bushings, type GOB Technical guide

1ZSE en, Rev. 9. Transformer bushings, type GOB Technical guide 1ZSE 2750-102 en, Rev. 9 Transformer bushings, type GOB Technical guide Original instruction The information provided in this document is intended to be general and does not cover all possible applications.

More information

exports of goods annual change (%)

exports of goods annual change (%) 12.0 Austria s foreign trade 2015 by world region imports of goods 2015 exports of goods 2015 region 1 1 share (%) share (%) Europe 106,984 80.4 104,032 79.1 EU 93,686 70.4 90,841 69.1 EFTA 8,020 6.0 8,098

More information

exports of goods annual change (%)

exports of goods annual change (%) 12.0 Austria s foreign trade 2016 by world region imports of goods 2016 exports of goods 2016 region 1 1 share (%) share (%) Europe 110,067 81.2 104,271 79.5 EU 96,801 71.4 91,112 69.4 EFTA 7,718 5.7 8,132

More information

Nummer 33/17 18 augustus 2017

Nummer 33/17 18 augustus 2017 Nummer 33/17 18 augustus 2017 Nummer 33/17 2 18 augustus 2017 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 03/18 10 januari 2018

Nummer 03/18 10 januari 2018 Nummer 03/18 10 januari 2018 Nummer 03/18 2 10 januari 2018 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL

EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL Sustainable Growth and EU 2020 Sustainable Mobility and Automotive Industry Brussels, 7 March 2014 ENTR/B4/GG (2014)651836 by email to: 1998Agreement-Missions@lists.unece.org,

More information

Product Information. Description. Specification

Product Information. Description. Specification Product Information Bayferrox 120 M Description Type Delivery form Red pigment - High Performance micronised Powder Chemical class Synthetic iron oxide alpha-fe 2 O 3 Colour Index Pigment red 101 (77491)

More information

Eurocode 2 Design of concrete structures

Eurocode 2 Design of concrete structures BRITISH STANDARD BS EN 1992-3:2006 Eurocode 2 Design of concrete structures Part 3: Liquid retaining and containment structures The European Standard EN 1992-3:2006 has the status of a British Standard

More information

SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD

SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD ISBN 978-0-626-30207-8 SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD Chemicals used for treatment of water intended for human consumption Chlorine This national standard is the identical implementation of and is adopted

More information

Low Sulphur Fuel Oils Preliminary Estimated Costs to Canadian Industry based on European Data

Low Sulphur Fuel Oils Preliminary Estimated Costs to Canadian Industry based on European Data Low Sulphur Fuel Oils Preliminary Estimated Costs to Canadian Industry based on European Data Lyne Monastesse and Mark Tushingham Fuels Division Environment Canada August 2002 2 Table of Content INTRODUCTION...

More information

SGS North America, Inc.: Grant of Expansion of Recognition. AGENCY: Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Labor.

SGS North America, Inc.: Grant of Expansion of Recognition. AGENCY: Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Labor. This document is scheduled to be published in the Federal Register on 10/27/2014 and available online at http://federalregister.gov/a/2014-25378, and on FDsys.gov DEPARTMENT OF LABOR Occupational Safety

More information

Product Information. COLORTHERM Yellow Description. Specification

Product Information. COLORTHERM Yellow Description. Specification Product Information COLORTHERM Yellow 3950 Description Type Delivery form Yellow Pigment with increased heat stability for the paint and plastics industry Powder Chemical class Synthetic Zincferrite ZnFe

More information

Program overview. 28-Nov :22. Year 2012/2013 Mechanical, Maritime and Materials Engineering Minors Marine Technology

Program overview. 28-Nov :22. Year 2012/2013 Mechanical, Maritime and Materials Engineering Minors Marine Technology Program overview 8-Nov-017 11: Year 01/013 Organization Mechanical, Maritime and Materials Engineering Education Minors Marine Technology Code Omschrijving ECTS MT-Mi-031-1 MT-Mi-031-1 Schakelminor MT

More information

1ZSE en, Rev. 7. Transformer bushings, type GOB Technical guide

1ZSE en, Rev. 7. Transformer bushings, type GOB Technical guide 1ZSE 2750-102 en, Rev. 7 Transformer bushings, type GOB Technical guide This Technical Guide has been produced to allow transformer manufacturers, and their designers and engineers, access to all the technical

More information

2016 IKF Region 6 Gold Cup Road Race

2016 IKF Region 6 Gold Cup Road Race Formula 125 Ltd Heavy 1 Aaron Stanford 187 187 1 2.3 103 Travis Henson 177 177 1 7 Matt Udell 172 172 1 60 Vance Johnson 197 197 1 59 Tom Bailey 182 182 1 42 Chuck Gilbert 207 207 1 64 Jason Hall 167 167

More information

DEUTSCHE NORM January Fasteners Electroplated coatings (ISO 4042 : 1999) English version of DIN EN ISO 4042

DEUTSCHE NORM January Fasteners Electroplated coatings (ISO 4042 : 1999) English version of DIN EN ISO 4042 DEUTSCHE NORM January 2001 Fasteners Electroplated coatings (ISO 4042 : 1999) English version of DIN EN ISO 4042 { EN ISO 4042 ICS 21.060.01; 25.220.40 Verbindungselemente Galvanische Überzüge (ISO 4042

More information

(12) United States Patent (10) Patent No.: US 9,624,044 B2

(12) United States Patent (10) Patent No.: US 9,624,044 B2 USOO9624044B2 (12) United States Patent (10) Patent No.: US 9,624,044 B2 Wright et al. (45) Date of Patent: Apr. 18, 2017 (54) SHIPPING/STORAGE RACK FOR BUCKETS (56) References Cited (71) Applicant: CWS

More information

10-Feb-14. VCA job number: CSP Date: 10 February Dear Sirs,

10-Feb-14. VCA job number: CSP Date: 10 February Dear Sirs, VCA job number: CSP286498 Date: 10 February 2014 Dear Sirs, 1. The vehicle type / component described on the attached approval(s) has been tested and meets the requirements of the ECE Regulation / EEC

More information

WPFG LARGE BORE RESULTS

WPFG LARGE BORE RESULTS WPFG LARGE BORE RESULTS WPFG MATCH 3562570 28006 201467 3559757 3561894 Name Department Country S1/300 S1/X S2/300 S2/X S3/300 S3/X Aggregate X Total FINAL HIGH MASTER CLASS - Standard Rifle Harry Harrison

More information

UDOT Consultant Services. Right of Way Services and Local Government Pool July 1, 2010 through June 30, June 15, 2010

UDOT Consultant Services. Right of Way Services and Local Government Pool July 1, 2010 through June 30, June 15, 2010 UDOT Consultant Services Right of Way Services and Local Government Pool July 1, 2010 through June 30, 2015 June 15, 2010 Contact for additional information: Karen Stein Gaye Hettrick Right of Way Division

More information

Key Indicators on the competitiveness of the EU S automotive Industry 1

Key Indicators on the competitiveness of the EU S automotive Industry 1 MEMO/5/7 Brussels, 13 January 25 Key Indicators on the competitiveness of the EU S automotive Industry 1 Table of contents Part 1: Comparison EU, U.S. and Japan 1. Value added Page 2 2. Employment Page

More information

Utrustning för hjulsport Inlines Säkerhetskrav och provningsmetoder. Roller sports equipment Inline-skates Safety requirements and test methods

Utrustning för hjulsport Inlines Säkerhetskrav och provningsmetoder. Roller sports equipment Inline-skates Safety requirements and test methods SVENSK STANDARD SS-EN 13843 Fastställd 2003-02-21 Utgåva 1 Utrustning för hjulsport Inlines Säkerhetskrav och provningsmetoder Roller sports equipment Inline-skates Safety requirements and test methods

More information

Chit Chats clients save up to 70% on U.S. and international postage.

Chit Chats clients save up to 70% on U.S. and international postage. ONTARIO RATE CARD 2018 Prices are valid from January 21, 2018 Chit Chats clients save up to 70% on U.S. and international postage. Ship your package to the U.S. as if you were in the U.S. Packages under

More information

Masaya Nagai President. Ltd.

Masaya Nagai President. Ltd. Masaya Nagai President Honda Automobile (China) Co. Ltd. Capitalization Ratio!"#$%% #$%%&'( )''*++, $++- Guangzhou Auto Group Honda Motor Co, Ltd ).*.++ 25% ++ &-+*+++ ( 55% 10% Dongfeng Motor 10% Group

More information

TEPZZ Z6 Z79A_T EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (51) Int Cl.: G01L 19/14 ( ) G01L 19/00 (2006.

TEPZZ Z6 Z79A_T EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (51) Int Cl.: G01L 19/14 ( ) G01L 19/00 (2006. (19) TEPZZ Z6 Z79A_T (11) EP 3 062 079 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (43) Date of publication: 31.08.2016 Bulletin 2016/3 (1) Int Cl.: G01L 19/14 (2006.01) G01L 19/00 (2006.01) (21) Application number:

More information

February 2014 Euro area unemployment rate at 11.9% EU28 at 10.6%

February 2014 Euro area unemployment rate at 11.9% EU28 at 10.6% STAT/14/52 1 April 2014 February 2014 Euro area unemployment rate at 11.9% EU28 at 10.6% The euro area 1 (EA18) seasonally-adjusted 2 unemployment rate 3 was 11.9% in February 2014, stable since October

More information

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE FM Approvals 1151 Boston Providence Turnpike P.O. Box 9102 Norwood, MA 02062 USA T: 781 762 4300 F: 781-762-9375 www.fmapprovals.com CERTIFICATE OF COMPLIANCE HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATION ELECTRICAL

More information

(Liability of producers and importer for spent batteries and accumulators etc.)

(Liability of producers and importer for spent batteries and accumulators etc.) Law amending the Law on Environmental Protection and repealing the Law on reimbursement in connection with the collection of hermetically-sealed nickel-cadmium accumulators (closed nickelcadmium batteries)

More information

Nummer 45/17 08 november 2017

Nummer 45/17 08 november 2017 Nummer 45/17 08 november 2017 Nummer 45/17 2 08 november 2017 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Eurocode 3 Design of steel structures

Eurocode 3 Design of steel structures BRITISH STANDARD BS EN 1993-1-5:2006 Incorporating corrigendum April 2009 Eurocode 3 Design of steel structures Part 1-5: Plated structural elements ICS 91.010.30; 91.080.10 National foreword This British

More information

Answers to Your Questions

Answers to Your Questions Answers to Your Questions ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DIVISION OF TRAFFIC SAFETY COMMERCIAL VEHICLE SAFETY SECTION Farmers and the Motor Carrier Safety Regulations (Updated ) Planting or harvesting

More information

USATF Masters Throws Championships Worcester, MA August 5-6, 2017

USATF Masters Throws Championships Worcester, MA August 5-6, 2017 USATF Masters Throws Championships Worcester, MA August 5-6, 2017 * American Records Shot Put SP M34 Benjamin Stanwood 2555 1 39.06 497 11.65 585 29.04 446 39.02 428 12.62 599 M33 Greg Bourque 1814 2 23.79

More information

Division North Men Match 3 Midland VeteransTrack and Field League 2015 Telford 17th June

Division North Men Match 3 Midland VeteransTrack and Field League 2015 Telford 17th June Division North Men Match 3 Midland VeteransTrack and Field League 2015 Telford 17th June Club:- Birchfield Burton Cannock & Staffs RSC Tamworth Telford 0 Number 13/14 27/28 5./6 19/20 45/46 17/18 41/42

More information

Format flexible cup filling and sealing machine

Format flexible cup filling and sealing machine TECHNIcal INFORMATION combiseptic Format flexible cup filling and sealing machine Hygiene Standards hygienic, ultra-clean/aseptic for high-acid products Machine Types CS 41, CS 81 www.oystar-group.com

More information

SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD

SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD ISBN 978-0-626-28107-6 EN 1008:2002 SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from

More information

NAIAS Klaus Rosenfeld CEO Schaeffler AG January 15, 2018

NAIAS Klaus Rosenfeld CEO Schaeffler AG January 15, 2018 NAIAS 2018 Klaus Rosenfeld CEO Schaeffler AG January 15, 2018 Agenda 1 2 3 4 Overview Schaeffler Group Strategy "Mobility for tomorrow" Technology competence as a key growth driver Summary 2 1 Overview

More information

SERVICE INSTRUCTION. All Certified Lycoming direct drive engines. TIME OF COMPLIANCE: At owner s discretion.

SERVICE INSTRUCTION. All Certified Lycoming direct drive engines. TIME OF COMPLIANCE: At owner s discretion. 652 Oliver Street Williamsport, PA. 17701 U.S.A. Telephone +1 (800) 258-3279 U.S. and Canada (Toll Free) Telephone +1 (570) 323-6181 (Direct) Facsimile +1 (570) 327-7101 Email Technicalsupport@lycoming.com

More information

Eurocode 3 Design of steel structures

Eurocode 3 Design of steel structures BRITISH STANDARD BS EN 1993-3-2:2006 Eurocode 3 Design of steel structures Part 3-2: Towers, masts and chimneys Chimneys ICS 91.010.30; 91.060.40; 91.080.10 National foreword This British Standard is the

More information

2016 IPA NATIONAL POWERLIFTING BENCH PRESS CHAMPIONSHIPS November 19-20, 2016 York Barbell Company York, Pennsylvania

2016 IPA NATIONAL POWERLIFTING BENCH PRESS CHAMPIONSHIPS November 19-20, 2016 York Barbell Company York, Pennsylvania WOMEN'S DIVISIONS - FULL POWER 04-Junior(20-23) 198 SAMANTHA CANTERO 280 145 335 760 183.75 05-Open 132 SHANNON HIGHTMAN 255 145 275 675 129.2 05-Open 148 TRINH INZERILLO 247.5 135 250 632.5 148.5 05-Open

More information

COLD ROLLED STEEL SECTIONS -

COLD ROLLED STEEL SECTIONS - STANDARD I.S. EN 10162:2003 ICS 77.140.70 National Standards Authority of Ireland Dublin 9 Ireland COLD ROLLED STEEL SECTIONS - Tel: (01) 807 3800 Fax: (01) 807 3838 TECHNICAL DELIVERY CONDITIONS - DIMENSIONAL

More information

Global Multi Purpose Contacts Industry 2016 Market Research Report

Global Multi Purpose Contacts Industry 2016 Market Research Report Published on Market Research Reports Inc. (https://www.marketresearchreports.com) Home > Global Multi Purpose Contacts Industry 2016 Market Research Report Global Multi Purpose Contacts Industry 2016 Market

More information

Schedule of Accreditation issued by United Kingdom Accreditation Service 2 Pine Trees, Chertsey Lane, Staines-upon-Thames, TW18 3HR, UK

Schedule of Accreditation issued by United Kingdom Accreditation Service 2 Pine Trees, Chertsey Lane, Staines-upon-Thames, TW18 3HR, UK 2 Pine Trees, Chertsey Lane, Staines-upon-Thames, TW18 3HR, UK ISO/IEC 17021-1:2015 to provide health and safety management systems certification BSI Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes

More information

Eurocode 3 Design of steel structures

Eurocode 3 Design of steel structures BRITISH STANDARD BS EN 1993-3-1:2006 Incorporating corrigendum July 2009 Eurocode 3 Design of steel structures Part 3-1: Towers, masts and chimneys Towers and masts ICS 91.010.30; 91.080.10 National foreword

More information

Eurocode 3 Design of steel structures

Eurocode 3 Design of steel structures BRITISH STANDARD BS EN 1993-5:2007 Incorporating corrigendum May 2009 Eurocode 3 Design of steel structures Part 5: Piling ICS 91.010.30; 91.080.10 National foreword This British Standard is the UK implementation

More information

Industrial Robotics - Global Market Outlook ( )

Industrial Robotics - Global Market Outlook ( ) Published on Market Research Reports Inc. (https://www.marketresearchreports.com) Home > Industrial Robotics - Global Market Outlook (2015-2022) Industrial Robotics - Global Market Outlook (2015-2022)

More information

Case No COMP/M INA / LUK. REGULATION (EEC) No 4064/89 MERGER PROCEDURE. Article 6(1)(b) NON-OPPOSITION Date: 22/12/1999

Case No COMP/M INA / LUK. REGULATION (EEC) No 4064/89 MERGER PROCEDURE. Article 6(1)(b) NON-OPPOSITION Date: 22/12/1999 EN Case No COMP/M.1789 - INA / LUK Only the English text is available and authentic. REGULATION (EEC) No 4064/89 MERGER PROCEDURE Article 6(1)(b) NON-OPPOSITION Date: 22/12/1999 Also available in the CELEX

More information

Case No COMP/M DAIMLERCHRYSLER / DETROIT DIESEL CORPORATION. REGULATION (EEC) No 4064/89 MERGER PROCEDURE

Case No COMP/M DAIMLERCHRYSLER / DETROIT DIESEL CORPORATION. REGULATION (EEC) No 4064/89 MERGER PROCEDURE EN Case No COMP/M.2127 - DAIMLERCHRYSLER / DETROIT DIESEL CORPORATION Only the English text is available and authentic. REGULATION (EEC) No 4064/89 MERGER PROCEDURE Article 6(1)(b) NON-OPPOSITION Date:

More information

Jerry Chenkin. President & CEO (Retiring) Honda Canada Inc.

Jerry Chenkin. President & CEO (Retiring) Honda Canada Inc. Jerry Chenkin President & CEO (Retiring) Honda Canada Inc. As President and CEO, Jerry Chenkin is responsible for all business operations at Honda Canada Inc., including the Honda and Acura Automotive

More information

DEUTSCHE NORM June Plastics Symbols and abbreviated terms Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO : 2001)

DEUTSCHE NORM June Plastics Symbols and abbreviated terms Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO : 2001) DEUTSCHE NORM June 2002 Plastics Symbols and abbreviated terms Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO 1043-1 : 2001) English version of DIN EN ISO 1043-1 { EN ISO 1043-1 ICS 01.040.83;

More information

AN RPM to TACH Counts Conversion. 1 Preface. 2 Audience. 3 Overview. 4 References

AN RPM to TACH Counts Conversion. 1 Preface. 2 Audience. 3 Overview. 4 References AN 17.4 RPM to TACH Counts Conversion 1 Preface 2 Audience 3 Overview 4 References This application note provides look up tables for the calculation of RPM to TACH Counts for use with the EMC2103, EMC2104,

More information

SERVICE INSTRUCTION. 652 Oliver Street Williamsport, PA U.S.A. Tel Fax

SERVICE INSTRUCTION. 652 Oliver Street Williamsport, PA U.S.A. Tel Fax 652 Oliver Street Williamsport, PA. 17701 U.S.A. Tel. 570 323 6181 Fax. 570 327 7101 www.lycoming.com SERVICE INSTRUCTION DATE: March 8, 2012 Service Instruction No. 1098H (Supersedes Service Instruction

More information

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF DEVELOPMENT DIRECTORATE-GENERAL FOR ENERGY DIRECTORATE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND ENERGY-SAVING EXTENSIVE SUMMARY

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF DEVELOPMENT DIRECTORATE-GENERAL FOR ENERGY DIRECTORATE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND ENERGY-SAVING EXTENSIVE SUMMARY Important notice: this report has been submitted in the language of the Member State, which is the sole authentic version. Translation into the English language is being provided for information purposes

More information

Bosch Blue Line Your first choice in brake pads NEW

Bosch Blue Line Your first choice in brake pads NEW Bosch Blue Line Your first choice in brake pads NEW Bosch Blue Line brake pads: The perfect match for your vehicle OE design approach The brake system on every new vehicle has been tuned specifically to

More information

pic31627.jpg; MHR_Simu_Angle_VerticalAxis.pdf; EHR_Simu_Angle_HorizontalAxis.pdf; pic06467.jpg; pic29541.jpg

pic31627.jpg; MHR_Simu_Angle_VerticalAxis.pdf; EHR_Simu_Angle_HorizontalAxis.pdf; pic06467.jpg; pic29541.jpg Svensson Bolennarth Från: didier.turlier@lohr.fr Skickat: den 8 april 2016 16:41 Till: Svensson Bolennarth; juergen.westphaeling@tuev-sued.de Kopia: pascal.wagner@lohr.fr Ämne: articulation angles when

More information

GENERAL PLAN APPROVAL AND GENERAL OPERATING PERMIT BAQ-GPA/GP 2 STORAGE TANKS FOR VOLATILE ORGANIC LIQUIDS

GENERAL PLAN APPROVAL AND GENERAL OPERATING PERMIT BAQ-GPA/GP 2 STORAGE TANKS FOR VOLATILE ORGANIC LIQUIDS COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION BUREAU OF AIR QUALITY GENERAL PLAN APPROVAL AND GENERAL OPERATING PERMIT BAQ-GPA/GP 2 STORAGE TANKS FOR VOLATILE ORGANIC LIQUIDS GENERAL

More information

TYPE-CERTIFICATE DATA SHEET

TYPE-CERTIFICATE DATA SHEET TYPE-CERTIFICATE DATA SHEET No. P.037 for Propeller FLAIR-2 Series Type Certificate Holder Chemin de la Madone 69210 Lentilly France For Models: H-FLR2_5-D-I_C TE.CERT.00050-001 European Aviation Safety

More information

WATER-TUBE BOILERS AND AUXILIARY

WATER-TUBE BOILERS AND AUXILIARY IRISH STANDARD I.S. EN 12952-12:2003 ICS 13.060.25 27.040 WATER-TUBE BOILERS AND AUXILIARY National Standards Authority of Ireland Dublin 9 Ireland Tel: (01) 807 3800 Tel: (01) 807 3838 INSTALLATIONS -

More information

VACUUM PRESSURE PUMPS INSTALLATION CAUTIONS AND INFORMATION READ AND FOLLOW CAREFULLY!

VACUUM PRESSURE PUMPS INSTALLATION CAUTIONS AND INFORMATION READ AND FOLLOW CAREFULLY! F.A.A.-P.M.A. MODEL 1U128A AND 1U128B REVISION 17 February 21, 2002 VACUUM PRESSURE PUMPS INSTALLATION CAUTIONS AND INFORMATION READ AND FOLLOW CAREFULLY! The following information applies to all installations

More information

MAINTENANCE OF SMOKE EXTRACTION MOTORS

MAINTENANCE OF SMOKE EXTRACTION MOTORS 4413 en - 2010.05 / b MAINTENANCE OF SMOKE EXTRACTION MOTORS Good practice guide Maintenance of smoke extraction motors Good practice guide The Maintenance or Repair of smoke extraction motors maintains

More information

DIN Track Terminal Blocks with Screw Terminals XW5T

DIN Track Terminal Blocks with Screw Terminals XW5T New Product DIN Track Terminal Blocks with Screw Terminals XW5T Global-standard DIN Terminal Blocks for Control Panels Wires held with screws. Compatible with a wide range of wire sizes from 0.14 to 185

More information

ASEAN International Merchandise Trade Statistics Yearbook 2014

ASEAN International Merchandise Trade Statistics Yearbook 2014 International Merchandise Trade Statistics Yearbook 2014 The Secretariat Jakarta The Association of Southeast Asian Nations () was established on 8 August 1967. The Member States of the Association are

More information

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE WESTERN DISTRICT OF NORTH CAROLINA CHARLOTTE DIVISION ) ) ) ) ) ) ) ) ) COMPLAINT FOR PATENT INFRINGEMENT

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE WESTERN DISTRICT OF NORTH CAROLINA CHARLOTTE DIVISION ) ) ) ) ) ) ) ) ) COMPLAINT FOR PATENT INFRINGEMENT IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE WESTERN DISTRICT OF NORTH CAROLINA CHARLOTTE DIVISION Celgard, LLC, Plaintiff, v. Sumitomo Chemical Company, Ltd., Defendant. Civil Action No. 13-122 JURY TRIAL

More information

RKH Qitarat, the joint venture between Keolis, RATP Dev and Hamad Group, will operate the first Qatar public transport network

RKH Qitarat, the joint venture between Keolis, RATP Dev and Hamad Group, will operate the first Qatar public transport network RKH Qitarat, the joint venture between Keolis, RATP Dev and Hamad Group, will operate the first Qatar public transport network Doha, 7 December 2017 -- Qatar Rail, the national public transport operator,

More information

Press Release. Combined know-how in digitalization. ITK Engineering AG set to become part of Bosch Group

Press Release. Combined know-how in digitalization. ITK Engineering AG set to become part of Bosch Group Combined know-how in digitalization set to become part of Bosch Group ITK Engineering is a leading provider for system and software development across industries Acquisition will strengthen Bosch s position

More information

Textile Effects NOVACRON XKS HD reactive inks. Intense shades and savings for industrial ink jet printing

Textile Effects NOVACRON XKS HD reactive inks. Intense shades and savings for industrial ink jet printing Textile Effects NOVACRON XKS HD reactive inks Intense shades and savings for industrial ink jet printing NOVACRON XKS HD Reactive inks for industrial printing machines based on Kyocera printing heads Have

More information

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) /... of

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) /... of EUROPEAN COMMISSION Brussels, 19.12.2016 C(2016) 8383 final COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) /... of 19.12.2016 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council

More information

Electric Lowering & Raising System 20kg PRODUCT TYPE. Max. weight of light fitting Lowering distance. 4. Lamp circuits. No. of circuit No.

Electric Lowering & Raising System 20kg PRODUCT TYPE. Max. weight of light fitting Lowering distance. 4. Lamp circuits. No. of circuit No. Electric Lowering & Raising System The cost effective maintenance solution for luminaires FEATURES Designed for use of heavier weight light fittings. TYPICAL APPLICATIONS Workshops, Factories, Warehouses

More information

Engineering Patents I: Overview

Engineering Patents I: Overview Engineering Patents I: Overview Course No: LE2-006 Credit: 2 PDH Robert P. Tata, P.E. Continuing Education and Development, Inc. 9 Greyridge Farm Court Stony Point, NY 10980 P: (877) 322-5800 F: (877)

More information

TARIFF ITEMS FOR NAFTA

TARIFF ITEMS FOR NAFTA S FOR NAFTA TARIFF 1806.10.aa 1806.10.10 1806.10.43 1806.10.45 1806.10.55 1806.10.65 1806.10.75 1806.10.01 Containing 90 percent or more by weight of sugar 1901.10.aa 1901.10.20 1901.10.05 1901.10.15 1901.10.30

More information