ISSN. The National University of Malaysia. Perpustakaan UKM. Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu

Size: px
Start display at page:

Download "ISSN. The National University of Malaysia. Perpustakaan UKM. Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu"

Transcription

1 ISSN The National University of Malaysia Perpustakaan UKM Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu LAPORAN TAHUNAN UKM

2

3 Perpustakaan UKM L PORAN T AHUNAN KANDUNGAN Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Perutusan Ketua Pustakawan Visi, Misi, Slogan, Objektif dan Piagam Pelanggan Perpustakaan Perancangan Strategik Perpustakaan Latar Belakang Perpustakaan Pengurusan Perpustakaan Carta Organisasi Kakitangan Perpustakaan Perbelanjaan Mengurus Pembangunan Koleksi Pengkatalogan dan Pengindeksan Bahan Pencapaian Perkhidmatan Aktiviti Perpustakaan Inovasi Perpustakaan Anugerah dan Kecemerlangan Program Latihan Pameran Perpustakaan Lawatan Perpustakaan Aktiviti Kemasyarakatan Jawatankuasa Penerbitan SENARAI RAJAH Rajah 1 : Rajah 2 : Rajah 3 : Rajah 4 : Rajah 5 : Rajah 6 : Rajah 7 : Rajah 8 : Rajah 9 : Rajah 10: Perbandingan Peruntukan dan Perbelanjaan Mengurus Perbandingan Peruntukan dan Perbelanjaan Pangkalan Data Komersil/Jurnal/Majalah/Akhbar Perbelanjaan Jurnal/Majalah Bercetak Perbelanjaan SPP/ILL dan Pay Per View Pendapatan Dana Endowmen Perbelanjaan Dana Endowmen Pengkatalogan Bahan Mengikut Perpustakaan Perbandingan Pengkatalogan Bahan Mengikut Koleksi (Naskhah) Transaksi Pinjaman Bahan mengikut Perpustakaan Perkhidmatan Permohonan / Pembekalan Penerbitan Bahan 1

4 SENARAI JADUAL SENARAI JADUAL Jadual 1: Jadual 2: Jadual 3 : Jadual 4 : Jadual 5: Jadual 6: Jadual 7: Jadual 8: Jadual 9: Jadual 10: Jadual 11: Jadual 12: Jadual 13: Jadual 14: Jadual 15: Jadual 16: Jadual 17: Jadual 18: Jadual 19: Jadual 20: Jadual 21: Jadual 22: Jadual 23: Jadual 24: Jadual 25: Jadual 26: Jadual 27: Jadual 28: Jadual 29: Jadual 30: Jadual 31: Jadual 32: Jadual 33: Jadual 34: Jadual 35: Jadual 36: Jadual 37: Jadual 38: Jadual 39: Jadual 40: Jadual 41: Jadual 42: Jadual 43: Jadual 44: Jadual 45: Jadual 46: Jadual 47: Jadual 48: Jadual 49: Bilangan Kakitangan Perpustakaan UKM Mengikut Gred Bilangan Pegawai Profesional, Pegawai Separa Profesional & Pegawai Sokongan Peruntukan dan Perbelanjaan Belanja Mengurus Peruntukan Pangkalan Data Komersil/Jurnal/Majalah/Akhbar Perbelanjaan Pangkalan Data Komersil/Jurnal/Majalah/Akhbar Peruntukan dan Perbelanjaan Pangkalan Data Komersil/Jurnal/ Majalah/Akhbar Peruntukan Buku Bercetak dan Elektronik Perbelanjaan Buku Bercetak dan Elektronik Senarai Langganan Sumber Maklumuat Elektronik Perbelanjaan langganan Jurnal, Majalah, Akhbar Bercetak, Mikrofilem Pendapatan Dana Endowmen Perpustakaan Perbelanjaan Dana Endowmen Perpustakaan Perbandingan Jumlah Koleksi Perpustakaan Keseluruhan Koleksi Pangkalan Data Komersil (PDK) Bilangan Penerbitan yang disahkan di dalam Sistem e-repositori Penerbitan (e-rep) Bilangan Penerbitan Akademik (Bilangan Pensyarah) Bilangan Penerbitan dan Sitasi UKM dalam Tempoh 5 Tahun yang diindeks Scopus Perbandingan Jumlah Bahan di Katalog Keseluruhan Koleksi Pengindeksan Bahan Pengindeksan dan Pengaksesan mengikut Platform Kunjungan dan Keahlian Perpustakaan Transaksi Pinjaman Bahan Mengikut Koleksi (PTSL) Transaksi Pinjaman Bahan Bercetak / Media Mengikut Koleksi (PTSL) Transaksi Pinjaman Bahan Perpustakaan Perkhidmatan Permohonan / Pembekalan Penerbitan Bahan Perkhidmatan Pakej Maklumat Kehadiran Kursus Kemahiran Maklumat Pertanyaan di Meja Penasihat Pembaca/Kaunter Pertanyaan Perkhidmatan Perundingan kepada Institusi Luar Statistik Penggunaan PDK (Teks Penuh) Statistik Penggunaan PDK (Carian - PDK Jenis Abstrak/Indeks/Tiada Laporan Teks Penuh) Statistik, Page Views, Queries dan lain-lain Perkhidmatan Pay Per View Statistik Perkhidmatan Door to Door yang dibekalkan Perkhidmatan Drive Perkhidmatan Infoclinic Aktiviti Perpustakaan Aktiviti Kualiti Perpustakaan Projek Inovasi dan Penambahbaikan Penerima Anugerah Peringkat UKM Penerima Penghargaan Perkhidmatan Kakitangan Peringkat Perpustakaan Program Latihan Perpustakaan Pameran Perpustakaan Lawatan Sekolah Lawatan Dari Institusi Dalam Negara Lawatan Dari Institusi Luar Negara Aktiviti Kemasyarakatan 2

5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, Syukur Alhamdulillah kerana Perpustakaan UKM berjaya menerbitkan Laporan Tahunan Perpustakaan UKM Laporan ini merekodkan pencapaian perkhidmatan dan kemudahan yang terdapat di Perpustakaan Tun Seri Lanang dan 6 perpustakaan cabang iaitu Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu, Perpustakaan Undang-Undang, Perpustakaan Dr. Abdul Latiff, Perpustakaan Hospital Canselor Tuanku Muhriz Pusat Perubatan UKM, Perpustakaan Lingkungan Kedua dan Perpustakaan Praklinikal. Koleksi perpustakaan semakin meningkat bagi mengisi keperluan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan. Sehingga Disember 2017, koleksi Perpustakaan UKM mencapai 3,762,742 bahan yang terdiri daripada 1,063,694 naskhah buku, 256,052 naskhah jurnal berjilid, 60,624 judul e-buku, 1,938,757 judul e-tesis, 35,903 judul e-jurnal dan 407,712 salinan bahan media. PERUTUSAN KETUA PUSTAKAWAN WAN SUHAIMI ARIFFIN Perpustakaan UKM sentiasa memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggannya. Statistik kunjungan meningkat sebanyak 1,219,328 dan keahlian seramai 36,944. Di antara pencapaian statistik perkhidmatan ialah 271,298 transaksi pinjaman, 3,500,000 pengaksesan sumber elektronik perpustakaan, kehadiran pelanggan ke Kelas Kemahiran Maklumat seramai 4,676 orang dan bilangan permohonan perkhidmatan pay per view sebanyak 10,849. Pada 2017, Perpustakaan UKM juga telah berjaya menerima koleksi bahan daripada seorang tokoh yang terkenal, Tun Ahmad Sarji. Bagi menempatkan koleksi beliau, perpustakaan telah mewujudkan satu ruang khas yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Ruang khas ini dinamakan Anjung Pro-Canselor Tun Ahmad Sarji. Selain itu, hasil pelaksanaan transformasi ruang, ruang 24 jam dan perkhidmatan kafe dalam perpustakaan berjaya diwujudkan untuk kemudahan pelanggan. Perpustakaan UKM telah menjalankan pelbagai aktiviti serta penganjuran bengkel dan latihan. Antara latihan yang memberi impak besar ialah pengurusan kejat, perkhidmatan perundingan dan perkongsian maklumat dengan institusi luar serta program mentor coaching. Terdapat juga pelbagai program khidmat masyarakat telah dilaksanakan pada tahun 2017 iaitu UKM4Bangi di Kippmall dengan kerjasama UCTC bersama komuniti di sekitar Bangi. Perpustakaan UKM juga terlibat dengan aktiviti kualiti seperti audit persijilan sistem persekitaran berkualiti 5S, audit dalaman SPKP dan audit pengekalan Swaakreditasi MQA UKM. Di samping itu, kumpulan KIK Perpustakaan juga telah mendapat kejayaan dalam beberapa konvensyen KIK di peringkat kebangsaan dan universiti awam. Inovasi dan penambahbaikan sentiasa dilaksana sepanjang tahun oleh semua unit dan cabang. Kumpulan QIT juga telah berjaya melaksanakan pelbagai aktiviti dan menerbitkan beberapa artikel di dalam jurnal tempatan. Akhir kata saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jawatankuasa yang telah berjaya menghasilkan Laporan Tahunan Perpustakaan UKM Semoga penerbitan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Terima Kasih Wan Suhaimi Ariffin Ketua Pustakawan 3

6 VISI Perpustakaan Bertekad Menjadi Pemangkin Masyarakat Berilmu MISI Meningkatkan budaya ilmu dan usaha memartabatkan Bahasa Melayu serta menggalakkan cetusan ilmu baharu SLOGAN Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu OBJEKTIF Membangun dan mengurus sumber maklumat untuk memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan universiti Memberikan perkhidmatan maklumat yang menepati keperluan pelanggan Meningkatkan koleksi bahan dalam Bahasa Melayu Menyediakan prasarana dan persekitaran ilmu bersesuaian dengan perkembangan teknologi Menjadi institusi repositori ilmu universiti PIAGAM PELANGGAN 01 Memastikan aduan pelanggan diberikan maklum balas tindakan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh aduan diterima Memproses buku dalam tempoh enam (6) minggu. Memberikan perkhidmatan maklumat dalam masa yang ditetapkan: i. Pinjaman dan pemulangan bahan dalam masa dua (2) minit ii. Maklumbalas permohonan Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP) dalam masa tiga (3) hari iii. Pakej Maklumat dalam masa sepuluh (10) hari iv. Rujukan cepat dalam masa lima (5) minit 4

7 PERANCANGAN STRATEGIK Pada tahun 2017, Pelan Strategik Perpustakaan UKM telah dikaji semula dan diselaraskan merangkumi 5 teras strategi dan objektif seperti berikut: STRATEGI Memperkasakan fungsi, peranan serta perkhidmatan perpustakaan selaras dengan perkembangan akademik dan status universiti penyelidikan Objektif 1 Objektif 2 Objektif 3 Meningkat peranan dan perkhidmatan perpustakaan bagi keperluan program akademik, penyelidikan dan inovasi. Memantapkan perkhidmatan dalam bentuk elektronik/digital seiring dengan perkembangan teknologi terkini. Meningkatkan rangkaian kerjasama di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. STRATEGI Merealisasikan Perpustakaan UKM sebagai pusat sumber ilmu dan maklumat menepati keperluan pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan inovasi Objektif 1 Objektif 2 Objektif 2 Memantap dan memperkasakan koleksi Perpustakaan dalam bentuk bercetak dan elektronik/digital. Memantapkan pendokumentasian sumber ilmu. Memperkaya repositori institusi dan bahan arkib dalam bentuk digital. STRATEGI Meningkatkan prasarana dan persekitaran ilmu yang kondusif Objektif 1 Objektif 2 Objektif 3 Objektif 4 Objektif 5 Memastikan kelancaran pengoperasian Sistem Perpustakaan Bersepadu (LMS), Sistem Pengurusan Maklumat Digital (IMS) dan portal bagi menjamin perkhidmatan yang berkesan. Meningkatkan keupayaan perkakasan dan perisian teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengurusan dan perkhidmatan. Menaiktaraf prasarana fizikal dan penyelenggaraan bangunan Perpustakaan. Menyedia dan mengekal prasarana fizikal sesuai dengan keperluan Pengurusan Risiko, Kelestarian dan Kesihatan Pekerjaan. Melaksanakan aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan bahan. 5

8 STRATEGI Memajukan Program Pendidikan Pengguna Perpustakaan bagi kecemerlangan akademik dan penyelidikan serta menggalakkan budaya pembelajaran sepanjang hayat Objektif 1 Objektif 2 Memantapkan Program Pendidikan Pengguna Perpustakaan. Mewujudkan kerjasama di antara perpustakaan dengan fakulti/institut kecemerlangan UKM dan institusi luar. STRATEGI Memantapkan program pembangunan modal insan yang berterusan dan menyeluruh untuk meningkatkan kompetensi kakitangan Objektif 1 Objektif 2 Membangunkan program latihan berterusan berdasarkan Kajian Analisis Keperluan Pembelajaran. Memupuk budaya kerja yang menyokong peningkatan kualiti dan produktiviti. 6

9 SEJARAH Ringkas Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu (PATMA) (Dahulunya Institut Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu IBKKM) LATAR BELAKANG PERPUSTAKAAN Perpustakaan Undang-Undang (PUU) 18 Mei 1970 Keluasan : 240,000 (kps) 1974 Keluasan : 40,000 (kps) 1972 Keluasan : 7,085 (kps) 1996 Keluasan : 24,600 (kps) Perpustakaan Tun Seri Lanang (PTSL) ditubuhkan Jalan Pantai Baru 1977 : Berpindah ke Aras 5, Canselori kampus Bangi berpindah ke bangunan sekarang dan dirasmikan pada 2 Julai Perpustakaan Dr. Abdul Latiff (PDAL) Perpustakaan Lingkungan ke-2 (PL 2) 1997 Keluasan : 20,000 (kps) 2014 Keluasan : 10,000 (kps) 2012 Keluasan : 51,075 (kps) Perpustakaan Pusat Perubatan UKM (PPPUKM) Perpustakaan Praklinikal Dinamakan Perpustakaan Hospital Canselor Tuanku Muhriz Jawatankuasa Perpustakaan Universiti Pentadbiran perpustakaan diletakkan di bawah Jawatankuasa Perpustakaan Universiti (JKPU) yang dipengerusikan oleh Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa. Ahli Jawatankuasa JKPU terdiri daripada wakil Senat/Fakulti. Fungsi JKPU ialah: 1. Bertanggungjawab kepada Senat berhubung dengan pentadbiran dan perkhidmatan perpustakaan 2. Menasihat Senat tentang dasar dan pentadbiran perpustakaan 3. Memperakukan peraturan perpustakaan untuk kelulusan Senat 4. Bertanggungjawab terhadap peruntukan dan pengawalan perbelanjaan 5. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kepada Senat 7

10 PENGURUSAN PERPUSTAKAAN Perpustakaan UKM diketuai oleh seorang Ketua Pustakawan dengan dibantu oleh 2 orang Timbalan Ketua Pustakawan Kanan yang mengetuai bahagian-bahagian di Perpustakaan Tun Seri Lanang (PTSL) dan Perpustakaan Cabang. 4 orang Timbalan Ketua Pustakawan yang mengetuai Bahagian Pembangunan & Pengurusan Sumber Maklumat, Bahagian Pengurusan Perkhidmatan Maklumat, Perpustakaan Hospital Canselor Tuanku Muhriz (PHCTM) dan Perpustakaan Dr. Abdul Latiff (PDAL). Penolong Ketua Pustakawan yang mengetuai unit dan Perpustakaan cabang. Dari depan: Encik Wan Suhaimi Arifin (Ketua Pustakawan) Dari Kiri ke atas: Cik Rohaya Umar (Timbalan Ketua Pustakawan Kanan), Puan Azmah Ishak (Timbalan Ketua Pustakawan), Cik Mariati Embong (Penolong Ketua Pustakawan), Puan Asmany Aza Ahmad (Penolong Ketua Pustakawan), Puan Anna Kustyana Mukandar (Timbalan Ketua Pustakawan), Encik Hazmir Zainal (Timbalan Ketua Pustakawan) Dari kanan ke atas : Puan Rosnah Yusof (Timbalan Ketua Pustakawan), Puan Zaidah Sulaiman (Penolong Ketua Pustakawan), Puan Hamidah Erman, (Penolong Ketua Pustakawan), Encik Shamsudin Ibrahim (Penolong Ketua Pustakawan), Encik Azman Idris (Penolong Ketua Pustakawan), Encik Harith Faruqi Sidek (Penolong Ketua Pustakawan) Tiada dalam Gambar : Puan Rosnah Suliman (Timbalan Ketua Pustakawan Kanan) 8

11 CARTA ORGANISASI PERPUSTAKAAN KETUA PUSTAKAWAN Wan Suhaimi Ariffin Mulai 4 Mei 2017 TIMBALAN KETUA PUSTAKAWAN KANAN Rosnah Sulaiman TIMBALAN KETUA PUSTAKAWAN KANAN Rohaya Umar BAHAGIAN PENTADBIRAN & PERANCANGAN Rosnah Suliman BAHAGIAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN SUMBER MAKLUMAT Anna Kustyana Mukandar BAHAGIAN PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKLUMAT Azmah Ishak BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & PRASARANA ILMU Hazmir Hj. Zainal UNIT PENTADBIRAN AM Ketua : Rashidah Hassan UNIT PEROLEHAN Ketua : Asmany Aza Ahmad UNIT PERKHIDMATAN PELANGGAN Ketua : Harith Faruqi Sidek UNIT PENGURUSAN SISTEM & PERKHIDMATAN WEB Ketua : Md Hafiz Ahmad Zulkifli UNIT KUALITI & PERANCANGAN STRATEGIK Ketua : Rosmarlidaini Mah Hasan UNIT PENGINDEKSAN Ketua : Rohana Mahmood UNIT PENYELIDIKAN Ketua : Shaizimah Badzri UNIT PENYELENGGARAAN ICT & MULTIMEDIA Ketua : Md Hafiz Ahmad Zulkifli UNIT PENJANAAN KEWANGAN Ketua : Shamsudin Ibrahim UNIT KATALOG Ketua : Hayatul-Azlah Ghazali UNIT PENDIDIKAN PELANGGAN Ketua : Nik Salimah Nik Abdullah UNIT PEMELIHARAAN & PENDIGITAN Ketua : Ruzita Kamis UNIT KOMUNIKASI KORPORAT Ketua : Harith Faruqi Sidek UNIT JURNAL Ketua : Shamsudin Ibrahim UNIT ASIA TENGGARA & DOKUMEN Ketua : Norbaizura Malek UNIT ARAB & TAMADUN ISLAM Ketua : Shahruddin Shafri UNIT RISIKO, KELESTARIAN, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN Ketua : Hazmir Hj. Zainal UNIT MULTIMEDIA Ketua : Mazni Md. Yusof UNIT ARKIB & KOLEKSI KHAS Ketua : Nor Hamsiah Ahmad Hosaini PERPUSTAKAAN CABANG Rohaya Umar PERPUSTAKAAN ALAM & TAMADUN MELAYU Ketua : Hamidah Erman PERPUSTAKAAN UNDANG-UNDANG Ketua : Mariati Embong PERPUSTAKAAN LINGKUNGAN KEDUA Ketua : Zaidah Sulaiman PERPUSTAKAAN DR. ABDUL LATIFF Ketua : Rosnah Yusof PERPUSTAKAAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, PPUKM Ketua : Azman Idris PERPUSTAKAAN PRAKLINIKAL Ketua : Azman Idris 9

12 KAKITANGAN PERPUSTAKAAN KESELURUHAH KAKITANGAN 202 Jadual 1 : Bilangan Kakitangan Perpustakaan UKM Mengikut Gred JAWATAN PTSL PATMA PUU PL2 PDAL PHCTM Praklinikal Jumlah Ketua Pustakawan VU7 1 1 Pustakawan S Pustakawan S Pustakawan S Pustakawan S Ekesekutif N Pustakawan S Jumlah Penolong Pustakawan S Penolong Jurutera JA Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) 1 1 Penolong Pustakawan S Setiausaha Pejabat N Pembantu Pustakawan S Pembantu Pustakawan S Pembantu Pemuliharaan S Pembantu Penerbitan N17 0 Pembantu Pustakawan S Pembantu Pemuliharaan S Pembantu Tadbir (P/O) N Pemb. Setiausaha Pejabat N Pemb.Tadbir (Kewangan) W Juruteknik Komputer FT Pembantu Operasi N Pembantu Operasi N Jumlah Jadual 2 : Bilangan Pegawai Profesional, Pegawai Separa Profesional & Pegawai Sokongan , Separa Profesional & Sokongan Pegawai Profesional

13 PERBELANJAAN MENGURUS Peruntukan dan Perbelanjaan Mengurus Peruntukan dan Perbelanjaan Jurnal Peruntukan dan Perbelanjaan Buku Peruntukan Universiti Penyelidikan Peruntukan dan Dana Endowmen Perpustakaan

14 PERBELANJAAN MENGURUS Peruntukan dan Perbelanjaan Perpustakaan menerima peruntukan sebanyak RM 10, 990, dan telah membelanjakan sebanyak RM 6,797, Agihan peruntukan dan perbelanjaan adalah seperti di jadual 3. PERKARA Agihan Perbelanjaan Baki Peratus Penggunaan (RM) (RM) (RM) (%) Jadual 3 Peruntukan dan Perbelanjaan Mengurus Peruntukan Belanja Mengurus (Am) 2,000, ,004, , Peruntukan Belanja Mengurus (Am) PPUKM 1,041, ,040, Dana Universiti Penyelidikan 4,718, ,818, ,899, Dana Endowmen Perpustakaan 2,797, ,500, ,297, Derma (Koleksi Arab & Tamadun Islam) 30, , Tabung Perpustakaan 33, , Nota kredit (Scopus, EBSCO, JSTOR) 370, , Jumlah (RM) 10,990, ,797, ,192, *Baki Dana Universiti Penyelidikan, Dana Endowmen perpustakaan dan Derma (Koleksi Arab dan Tamadun Islam) akan dibawa ke tahun 2018 Rajah 1 Perbandingan Peruntukan dan Perbelanjaan Mengurus 5,000, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , Peruntukan Belanja Mengurus (Am) Peruntukan Belanja Mengurus (Am) PPUKM Dana Universiti Penyelidikan Dana Endowmen Perpustakaan Derma (Koleksi Arab & Tamadun Islam) Tabung Perpustakaan Nota Kredit (Scopus, EBSCO, JSTOR) Peruntukan 2,000, ,041, ,718, ,797, , , , Perbelanjaan 2,004, ,040, ,818, ,500, , , ,

15 PERBELANJAAN MENGURUS Peruntukan dan Perbelanjaan Jurnal Perpustakaan memperuntukan sebanyak RM 6,617, dan telah membelanjakan sebanyak RM 3,345, untuk jurnal bercetak dan elektronik. Butiran adalah seperti di jadual 4 dan jadual 5. Jadual 4 Peruntukan Pangkalan Data Komersil / Jurnal / Majalah / Akhbar (Jan-Dis 2017) PERPUSTAKAAN Peruntukan Belanja Mengurus (Bangi) Dana Universiti Penyelidikan Perbelanjaan Belanja Mengurus (Am) (PPUKM) PERUNTUKAN (RM) Dana Endowmen Perpustakaan Nota Kredit Technopolis 2015 Jumlah (RM) PTSL, PATMA & PUU 386, ,742, , , , ,933, PDAL 12, , , , PHCTM , , , ,137, Praklinikal 1, , Jumlah 400, ,718, , , , , ,617, *Sumber: Sistem UFASt Jadual 5 Perbelanjaan Pangkalan Data Komersil / Jurnal / Majalah / Akhbar (Jan-Dis 2017) PERPUSTAKAAN Peruntukan Belanja Mengurus (Bangi) Dana Universiti Penyelidikan Perbelanjaan Belanja Mengurus (Am) (PPUKM) PERBELANJAAN (RM) Dana Endowmen Perpustakaan Nota Kredit Technopolis 2015 Jumlah (RM) PTSL, PATMA & PUU 363, ,306, , , ,131, PDAL 6, , , , PHCTM , , , ,017, Praklinikal 1, , Jumlah 371, ,818, , , , ,345, Nota : Baki Peruntukan Dana Endowmen Perpustakaan 2017 dan Peruntukan Universiti Penyelidikan 2017 akan dibelanjakan pada 2018 *Peruntukan Technopolis 2015 dterima pada 20 September 2017 *Sumber: Sistem UFASt 13

16 PERBELANJAAN MENGURUS Perpustakaan telah membelanjakan 50.5 peratus daripada jumlah yang diagihkan untuk peruntukan perolehan jurnal bercetak dan elektronik Jadual 6 Peruntukan dan Perbelanjaan Pangkalan Data Komersil / Jurnal / Majalah / Akhbar PERPUSTAKAAN Peruntukan Perbelanjaan Baki Peratus Perbelanjaan (RM) (RM) (RM) (%) PTSL, PATMA & PUU 4,933, ,131, ,802, PDAL 545, , , PHCTM 1,137, ,017, , Praklinikal 1, , Jumlah (RM) 6,617, ,345, ,272, Rajah 2 Perbandingan Peruntukan dan Perbelanjaan Pangkalan Data Komersil/ Jurnal / Majalah / Akhbar 5,000, ,000, ,000, ,000, ,000, PTSL, PATMA & PUU PDAL PHCTM PRA KLINIKAL Peruntukan 4,933, , ,137, , Perbelanjaan 2,131, , ,017, ,

17 PERBELANJAAN MENGURUS Peruntukan dan Perbelanjaan Buku Peruntukan dan Perbelanjaan Buku Perpustakaan memperuntukkan sebanyak RM685, dari Peruntukan Belanja Mengurus (Am), RM 550, dari peruntukan Dana Endowmen Perpustakaan, RM456,000 dari Peruntukan Belanja Mengurus Am (PPUKM) dan RM30, dari Derma (Koleksi Arab dan Tamadun Islam) untuk perolehan buku. Jadual 7 Peruntukan Buku Bercetak dan Buku Elektronik PERUNTUKAN (RM) PERPUSTAKAAN Peruntukan Belanja Mengurus Am (Bangi) Dana Endowmen Peruntukan Belanja Mengurus Am (PPUKM) Derma (Koleksi Arab dan Tamadun Islam) Jumlah (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) PTSL 262, , , , PATMA 7, , , PUU 30, , , PDAL 68, , , PHCTM , , Praklinikal 21, , , ebuku 295, , , Jumlah 685, , , , ,721, * Pembelian buku bagi PL2 dilaksanakan oleh PTSL PERBELANJAAN (RM) Jadual 8 Perbelanjaan Buku Bercetak dan Elektronik PERPUSTAKAAN Peruntukan Belanja Mengurus Am (Bangi) Dana Endowmen Peruntukan Belanja Mengurus Am (PPUKM) Derma (Koleksi Arab dan Tamadun Islam) Jumlah Peratus Perbelanjaan (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (%) PTSL 260, , , , PATMA 7, , , PUU 25, , , PDAL 73, , , PHCTM , , Praklinikal 21, , , ebuku 294, , , Jumlah 682, , , , ,717, * Baki peruntukan masih ada kerana pembayaran dibuat pada tahun

18 PERBELANJAAN MENGURUS Peruntukan dan Perbelanjaan Sumber Maklumat Elektronik seperti di jadual 9. Jadual 9 Senarai Langganan Sumber Maklumat Elektronik PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Bil Judul Sumber Maklumat Elektronik (Langganan PTSL) Kos langganan (RM) Tempoh Mula Tempoh Berakhir 1 Cambridge Books Online (One Time Purchase) 44, Classification Webs 2, CLJ Law Online 14, CRC SCI-TECHnetBASE (One Time Purchase) 3, ebooks on Science Direct (One Time Purchase) 28, EBSCO Super Pack Collection (termasuk nota kredit) 276, Emerald ebooks (Social Science Collection 2016 & 2017) (One Time Purchase) 24, Emerald Subject Collection , Emerald Subject Collection , HeinOnline 33, IG Publishing : ISEAS e-books (One Time Purchase) 3, IGI InfoSci-Computer Science (One Time Purchase) 15, Journal Citation Reports Incites & Endotes 392, Lawnet 4, Lexis Malaysia (2017) 75, OECD ilibrary 49, Oxford University Press (One Time Purchase) 45, RDA Toolkits 1, Routledge Reference Online (One Time Purchase) 3, Scival Pure 435, SIRIM Online Library Membership 1, Springer Nature ebooks (One Time Purchase) 26, US Pharmacopeia 4, Westlaw Asia 47, Wiley UBCM 281, World Scientific (One Time Purchase) 36, Jumlah Kos Langganan (RM) 2,319,

19 PERPUSTAKAAN DR ABDUL LATIFF Bil Judul Sumber Maklumat Elektronik Kos langganan (RM) Tempoh Mula Tempoh Berakhir 31 Karger e-books 15, EBSCO DOSS, RRC & RSMS 134, British Pharmacopoeia 38, Jumlah Kos Langganan (RM) 188, PERPUSTAKAAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ Bil Judul Sumber Maklumat Elektronik Kos langganan (RM) Tempoh Mula Tempoh Berakhir 34 Cambridge Ebooks (2 naskhah) - One Time Purchase EB Medicine Practice Jaypee Digital Micromedex Nature New England Journal (NEJM) Ovid LWW Total Access Collection Uptodate Anywhere Jumlah Kos Langganan (RM) 1,016, PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Bil Langganan PPV/SPP/ILL (Langganan PTSL) Kos langganan (RM) Tempoh Mula Tempoh Berakhir 1 Pay Per View (Kad Kredit UKM CIMB) 73, Pay Per View Token (Science Direct) 160, Pay Per View Token (T&F) 400 units 61, Pembekalan Penerbitan (SPP/ILL) 5, Jumlah Kos Langganan (RM) 299, Jadual 10 Perbelanjaan Langganan Jurnal, Majalah & Akhbar Bercetak/Mikrofilem PERPUSTAKAAN PERBELANJAAN (RM) Perpustakaan Tun Seri Lanang 76, Perpustakaan Dr Abdul Latiff 6, Perpustakaan Hospital Canselor Tuanku Muhriz Perpustakaan Praklinikal 1, Jumlah (RM) 85,

20 Rajah 3 Perbelanjaan Jurnal/Majalah bercetak 2% 8% 1% Perpustakaan Tun Seri Lanang Perpustakaan Dr Abdul Latiff Perpustakaan Hospital Canselor Tuanku Muhriz Perpustakaan Praklinikal 89% Rajah 4 Perbelanjaan PPV/SPP/ILL 2% 53% 20% 25% Pay Per View (Kad Kredit UKM CIMB) Pay Per View Token (Science Direct) Pay Per View Token (T&F) 400 units Sistem Pembekalan Penerbitan(SPP/ILL) 18

21 PERBELANJAAN MENGURUS Dana Endowmen Perpustakaan Perpustakaan telah berjaya memperolehi pendapatan Dana Endowmen sebanyak RM197, melalui pelbagai kategori sumbangan. Hasil sumbangan digunakan untuk pembangunan perpustakaan seperti menaik taraf ruang 24 jam dan Anjung Pro-Canselor. Selain itu Dana Endowmen juga digunakan bagi pembangunan koleksi perpustakaan. Jadual 11 Pendapatan Dana Endowmen Perpustakaan Perkara Jumlah (RM) Bayaran balik (pembekalan & bilik diskusi) 8, Potongan gaji 106, Cek (penyumbang individu) Yuran Keahlian Luar Perpustakaan 15, Sumbangan Orang Ramai (Tabung) 1, Keuntungan atas pelaburan 56, Lain-lain sumbangan 9, Jumlah (RM) 197, Perkara Jadual 12 Perbelanjaan Dana Endowmen Perpustakaan Jumlah (RM) Prasarana 444, Pangkalan Data, Sumber Maklumat Elektronik & Jurnal 529, Buku Elektronik & Bercetak 526, Jumlah (RM) 1,500,

22 Rajah 5 Pendapatan Dana Endowmen 120, , , , , , Bayaran balik (pembekalan & bilik diskusi) Potongan gaji Cek (penyumbang individu) Yur an Keahlian Luar Perpustakaan Sumbangan Orang Ramai (Tabung) Keuntungan pelaburan Lain-lain sumbangan 8, , , , , , Rajah 6 Perbelanjaan Dana Endowmen 540, , , , , , , , Prasarana Pangkalan Data, Sumber Maklumat Elektronik & Jurnal Buku Elektronik & Bercetak 444, , ,

23 PEMBANGUNAN KOLEKSI Koleksi Perpustakaan e-repositori Penerbitan

24 PEMBANGUNAN KOLEKSI Koleksi Perpustakaan Perpustakaan sentiasa berusaha untuk menyediakan sumber maklumat yang mantap dan terkini bagi memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan universiti. Koleksi perpustakaan yang terdiri daripada buku, jurnal bercetak dan elektronik telah bertambah sejajar dengan perkembangan universiti. PERPUSTAKAAN Jumlah Bahan (Naskah) Peratus Pertambahan % PTSL 3,228,956 3,252, PATMA 79,740 80, PUU 108, , PDAL 146, , PHCTM 126, , PL2 37,949 38, Praklinikal 3,869 4, Jumlah 3,538,972 3,757, Jadual 13 Perbandingan Jumlah Koleksi Perpustakaan Jadual 14 Keseluruhan Koleksi PERPUSTAKAAN Buku Jurnal Berjilid e-buku e-tesis e-jurnal Bahan Media (naskhah) (naskhah) (judul) (judul) (judul) (salinan) Jumlah PTSL 731, ,086 54,285 1,938,757 30, ,098 3,252,998 PATMA 58,078 2, ,239 80,517 PUU 57,103 47, ,816 6, ,391 PDAL 98,830 43, ,931 1, ,178 PHCTM 81,987 10,664 6, , ,607 PL2 32,929 4, ,772 38,762 Praklinikal 3,304 1, ,562 Jumlah 1,063, ,325 60,624 1,938,757 35, ,712 3,757,015 JUMLAH KESELURUHAN 3,757,015 PTSL 28 Jadual 15 Pangkalan Data Komersil (PDK) 55 PHCTM 14 PDK 8 5 PUU PDAL 22

25 PEMBANGUNAN KOLEKSI e- Repositori Penerbitan Sistem e-repositori merupakan repositori institusi yang berperanan sebagai sumber maklumat utama bagi memperoleh data penerbitan warga UKM. Perpustakaan telah diberi tanggungjawab untuk mengesahkan penerbitan yang didaftarkan dalam sistem ini mulai Bagi tahun 2017 UKM telah menghasilkan sebanyak 10,608 penerbitan. Maklumat penerbitan yang telah disahkan sehingga Disember 2017 oleh perpustakaan seperti jadual 16. Jadual 16 Bilangan Penerbitan Yang Disahkan Di Dalam Sistem e-repositori Penerbitan (e-rep) Jumlah Bahan Perbandingan Bil. Jenis Penerbitan % 1 Jurnal 3,890 3, Prosiding/ Pascasidang 2,139 2, Buku Bab dalam buku Laporan Penyelidikan Bahan Seminar/ Persidangan 1,163 1, Kertas Dasar/ Polisi Ulasan Buku Bahan Pengajaran / Penyebaran Ilmu Penulisan Popular Dalam Bidang Bahan Terjemahan Wawancara Akhbar / Majalah Wawancara TV / Radio Lain-lain Jumlah 9,477 10,

26 PENERBITAN AKADEMIK Jadual 17 Profil Penerbitan Akademik (Bilangan Pensyarah) Disember [11] Januari [24] Februari [47] November [48] Oktober [30] Mac [52] April [31] 2016 Bilangan Pensyarah September [35] 420 Mei [31] Ogos [48] Julai [27] Jun [36] Disember [13] Januari [26] Februari [30] November [32] Mac [29] 2017 Bilangan Pensyarah Oktober [33] September [24] 322 April [42] Mei [17] Jun [28] Ogos [30] Julai [18] Jadual 18 Bilangan Penerbitan & Sitasi UKM dalam tempoh 5 tahun yang diindeks oleh Scopus Penerbitan 16,148 Jumlah Sitasi 38,488 Penerbitan 15,951 Jumlah Sitasi 43,

27 PENGKATALOGAN & PENGINDEKSAN Pengkatalogan Pengindeksan Bahan

28 PENGKATALOGAN BAHAN & PENGINDEKSAN BAHAN Pengkatalogan Mengikut Perpustakaan Sepanjang tahun 2017 perpustakaan telah mengkatalog sebanyak 10,901 bahan. Jadual 19 Perbandingan Jumlah Bahan di Katalog PERPUSTAKAAN Judul Naskhah Judul Naskhah PTSL 6,357 8,501 4,851 6,061 PATMA PUU PDAL 1,393 1, PHCTM 2,397 2,543 1,446 1,533 PL Praklinikal Jumlah 11,991 14,527 9,408 10,901 Rajah 7 Pengkatalogan Bahan Mengikut Perpustakaan 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 PTSL PATMA PUU PDAL PHCTM Praklinikal PL , ,486 2, , ,

29 PENGKATALOGAN BAHAN & PENGINDEKSAN BAHAN Pengkatalogan mengikut koleksi PTSL sepanjang tahun 2017, Perpustakaan Tun Seri Lanang telah mengkatalog sebanyak 6,061 naskhah bahan. Jadual 20 Keseluruhan Koleksi Koleksi Am dan KAT 5,853 4,795 2,801 Arab & Tamadun Islam 2,718 1,681 1,711 Dokumen 419 1,771 1,546 Media JUMLAH 9,085 8,501 6,061 Rajah 8 Perbandingan Pengkatalogan Bahan Mengikut Koleksi (Naskhah) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Am dan KAT Arab & Dokumen Media Tamadun Islam ,795 1,681 1, ,801 1,711 1,

30 PENGINDEKSAN BAHAN Perpustakaan telah mengindeks sebanyak 6,940 bahan dalam pelbagai platform. Jadual 21 Pengindeksan Bahan PENGINDEKSAN BAHAN 6,940 3,972 Jurnal popular 1,985 Tesis 537 Kertas Seminar 289 Dokumen 802 Jurnal UKM 1, 203 Artikel akhbar 1,919 Gambar , Jadual 22 Pengindeksan dan Pengaksesan mengikut Platform JUMLAH INDEKS JUMLAH AKSES UJAR VITAL KNOWLEDGE PORTAL VIRTUA 1, ,460 5, ,062 1,517 2,572 2,673 Tiada data 28

31 Keahlian dan Kunjungan Pinjaman Bahan Perkhidmatan Pembekalan Penerbitan Bahan Perkhidmatan Pakej Maklumat Perkhidmatan Perundingan Pengaksesan Pangkalan data Komersil (PDK) PENCAPAIAN PERKHIDMATAN

32 PENCAPAIAN PERKHIDMATAN Keahlian dan Kunjungan Sehingga Disember 2017, jumlah keahlian perpustakaan adalah sebanyak 36,944 orang dan sebanyak 1,219,328 kunjungan ke perpustakaan telah direkodkan. Jadual 23 Kunjungan dan Keahlian Perpustakaan Jumlah Jumlah Kunjungan Keahlian 1,219,328 36,944 Jadual 24 Transaksi Pinjaman Bahan Mengikut Koleksi (PTSL) 879, PTSL 416, [%] 02 PATMA 29, [%] PUU 51, [%] ,219,328 PTSL 740, [%] PATMA 30, [%] PUU 88, [%] PDAL 148, [%] PHCTM 120, [%] PL2 72, [%] PRAKLINIKAL 41, [%] PDAL 142, [%] PHCTM 112, [%] PL2 55, [%] 07 PRAKLINIKAL 48, [%] 30

33 KOLEKSI Jadual 25 Transaksi Pinjaman Bahan Bercetak / Media Mengikut Koleksi (PTSL) Jumlah Transaksi Peratus Transaksi Pinjaman % Am 100, Arab dan Tamadun Islam 60, Arkib dan Khas Asia Tenggara 17, Dokumen Jurnal Media 1, Rujukan SBR 1, Tanda Merah Jumlah 184, PERPUSTAKAAN Jumlah Transaksi Jadual 26 Transaksi Pinjaman Bahan Mengikut Perpustakaan Peratus Transaksi Pinjaman PTSL 184, PATMA 14, PUU 20, PDAL 23, PHCTM 20, PL2 5, Praklinikal 2, Jumlah 271, , , ,972 Rajah 9 Transaksi Pinjaman Bahan Mengikut Perpustakaan 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 14,283 23,517 5,173 20,348 20,387 2,618 0 PTSL PATMA PDAL PL2 PUU PHCTM Praklinikal 31

34 PENCAPAIAN PERKHIDMATAN Perkhidmatan Pembekalan Penerbitan Bahan Perpustakaan menyediakan perkhidmatan permohonan dan pembekalan bahan kepada institusi luar dan daripada institusi luar Jadual 27 Perkhidmatan Permohonan / Pembekalan Penerbitan Bahan PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN PERMOHONAN PEMBEKALAN Daripada Institusi Luar Kepada Institusi Luar Buku Artikel Jumlah Buku Artikel Jumlah PTSL , PATMA PUU PDAL PHCTM PL Jumlah 1, PTSL , ,034 PATMA PUU PDAL PHCTM PL Jumlah 2,123 1,564 Kepada Institusi Luar Rajah 10 Perkhidmatan Permohonan / Pembekalan Penerbitan Bahan Pembekalan 929 (39%) Permohonan 1,453 (61%) Daripada Institusi Luar Permohonan 2,123 (58%) Pembekalan 1,564 (42%) 32

35 PENCAPAIAN PERKHIDMATAN Perkhidmatan Pakej Maklumat Pada tahun 2017 sebanyak 108 permohonan pakej maklumat diterima daripada pelajar pasca siswazah dan ahli akademik UKM. Jadual 28 Perkhidmatan Pakej Maklumat [54] PTSL 2016 Jumlah Keseluruhan 117 [10] PDAL [71] PTSL [1] PDAL [14] PUU [12] PUU [22] PHCTM 2017 Jumlah Keseluruhan 108 [41] PHCTM PAKEJ MAKLUMAT Jadual 29 Kehadiran Kursus Kemahiran Maklumat Kursus Kemahiran Maklumat Seramai 4,676 orang pelanggan telah menghadiri Kursus Kemahiran Maklumat PERPUSTAKAAN Akademik / Pengurusan Pasca siswazah Pra siswazah Jumlah kehadiran PTSL 174 1,082 1,646 2,902 PUU PDAL ,029 1,193 PHCTM PL Jumlah 186 1,684 2,806 4,676 Jadual 30 Pertanyaan di Meja Penasihat Pembaca/Kaunter Pertanyaan Perkhidmatan Rujukan Statistik pertanyaan di Meja Penasihat Pembaca/ kaunter berjumlah 16,806 pertanyaan PERPUSTAKAAN Rujukan Bersemuka Rujukan Melalui Telefon Rujukan Melalui Emel Jumlah PTSL 6,468 3, ,438 PATMA PUU PDAL 1, ,782 PHCTM 1, ,522 PL ,099 Praklinikal Jumlah 11,124 4, ,806 33

36 PENCAPAIAN PERKHIDMATAN Perpustakaan memberikan perkhidmatan perundingan dan perkongsian maklumat kepada institusi yang memohon seperti Jadual 29 Jadual 31 Perkhidmatan Perundingan kepada Institusi Luar 1 Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya Kajian mengenai Bahan Manuskrip 19 Januari Perpustakaan UTHM Johor Khidmat Perundingan Endnote 10 Julai Universiti Teknologi MARA, Johor Kajian mengenai Pemeliharaan dan Pemuliharaan Bahan Arkib dan Khas 23 Januari 2017 SEGI College Jurnal Terindeks 23 Januari 2017 SEGI College Jurnal Terindeks 25 Januari 2017 Perpustakaan UiTM Penjanaan kewangan (jemputan sebagai penceramah dalam Seminar Amalan Terbaik Perpustakaan UiTM, Shah Alam) 7 Februari 2017 SEGI College Keahlian Perpustakaan UKM 8 Februari 2017 SAMT Tengku Ampuan Rahimah Banting Selangor Pencarian maklumat kerja kursus STPM 15 Februari 2017 Perpustakaan UniSZA, Kuala Terengganu Kajian mengenai Pemeliharaan dan Pemuliharaan Bahan Koleksi Arkib dan Khas 23 Februari 2017 Kolej Islam Melaka Pencarian Maklumat Syariah/Usuluddin 15 Mac 2017 Sekolah Menengah sekitar Bangi Mendapatkan Bahan berkaitan Sejarah UKM dan Perpustakaan untuk projek PT3 April & Mei 2017 UiTM Shah Alam, Selangor Pemeliharaan Bahan Perpustakaan 25 Mei 2017 SEGI College Pencarian Jurnal Scopus 1 Jun Sek Men. Keb. Bandar Baru Bangi Kursus Asas Pengawas Pusat Sumber Sekolah 13 Julai 2017 Kolej Teknologi Darul Naim, Cawangan Kuala Lumpur Khidmat Nasihat SISTEM KOHA Perpustakaan KTDKL 16 Julai 2017 Delegasi Kedutaan Uzbekistan Bahan Koleksi Khas di PTSL 18 Julai 2017 Perpustakaan UiTM Penjanaan Kewangan (Taklimat dan Lawatan Penandaarasan) 25 Julai2017 Perpustakaan UNISZA, Kuala Terengganu KIK (Dokumentasi) 23 Ogos 2017 Perpustakaan Perubatan UiTM Kampus Sg Buloh Perpustakaan Perubatan 29 Ogos 2017 UiTM Kampus Rembau, Negeri Sembilan - Norsyazwani Ismail Pengurusan Unit Arkib dan Koleksi Khas 22 September 2017 Perpustakaan UTP - Mohd Fadzly Bin Aziz Perkhidmatan Pakej Maklumat 25 September 2017 Perpustakaan USM - Puan Noor Adilah Binti Azmi Data MyRA 27 September 2017 Perpustakaan UPNM Perolehan (Kadar Tukaran Wang Asing untuk Penyediaan Anggaran Peruntukan) 26 Oktober 2017 Fakulti Pengajian Islam Penggunaan e-buku dan Analisis Perbandingan Buku Bercetak dan Atas Talian di Perpustakaan 9 November Perpustakaan UIAM Perolehan Sumber Maklumat Elektronik (Langganan Token Pay Per View (PPV)) 14 Jun Jabatan Pengurusan Strategik, Bank Negara Malaysia-Siti Salbiah Raduan Tinjauan Sokongan Terhadap Penyelidikan 17 November Perpustakaan UTM Penjanaan Kewangan (Kiosk Perpustakaan) 6 Julai UiTM Kampus Rembau, Negeri Sembilan Pengurusan Unit Arkib dan Koleksi Khas 17 November

37 Perpustakaan UNIMAS Perolehan Sumber Maklumat Elektronik (Langganan Jurnal Judul Individu dalam Science Direct) 23 November 2017 UiTM Kampus Rembau, Negeri Sembilan Pengurusan Unit Arkib dan Koleksi Khas 27 November 2017 Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM Kampus Puncak Perdana. Penjanaan kewangan (temubual penyelidikan oleh pelajar UiTM bertajuk "A Study on Fundraising Activities in Academic Libraries") 28 November Perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia Perkhidmatan Sirkulasi 4-8 Disember 2017 Fakulti Pengajian Islam Sesi Khidmat Rundingan e-rep 6 Disember 2017 UiTM Kampus Rembau, Negeri Sembilan Taklimat Pengurusan Bahan Koleksi Khas/Manuskrip 7 Disember 2017 SEGI College - Che Rosnah Che Ngah Semakan Status Indeks Penerbitan Pensyarah 7 Disember Pusat Sitasi Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi Perolehan Sumber Maklumat Elektronik (Perbincangan mengenai Deraf Kandungan ProQuest Theses and Dissertation Distribution Agreement) November 2017 Perpustakaan UTM Penjanaan Kewangan (Dana Endowmen Perpustakaan) 30 November Perpustakaan USIM - Mohamad Salbihan Salman Perkhidmatan Pengurusan Data Penyelidikan 8 Disember 2017 Perpustakaan UIAM Perolehan Sumber Maklumat Elektronik (Pay Per View (PPV)) 10 & 12 Disember 2017 Perundingan Pengurusan Koleksi Khas (Manuskrip) dari Kampus Rembau Perundingan Pengurusan Koleksi Khas (Manuskrip) dari Uzbekistan 35

38 PENCAPAIAN PERKHIDMATAN Pengaksesan Pangkalan Data Komersil (PDK) Perpustakaan melanggan pangkalan data komersil dan melaporkan statistik penggunaan yang meliputi muat turun teks penuh dan carian seperti di Jadual 32, 33 dan 34 Jadual 32 Statistik Penggunaan PDK (Teks Penuh) Jumlah Muat Turun Teks Penuh PDK PERPUSTAKAAN PTSL 855, ,026 PUU 0 10,683 PDAL 12,592 11,101 PHCTM 122,426 47,964 Langganan KPT 62,995 92,898 Jumlah 1,053, ,672 Jadual 33 Statistik Penggunaan PDK (Carian - PDK Jenis Abstrak / Indeks / Tiada Laporan Teks Penuh) Jumlah Carian PERPUSTAKAAN PTSL 10,014 tidak berkaitan PUU 68,018 53,033 PHCTM 158, ,414 Langganan KPT 112,036 1,101,042 Jumlah 349,027 1,421,489 Jadual 34 Statistik Sesi, Page Views, Queries & lain-lain 1,587,796 JUMLAH CARIAN 2017 PUU 140,571 PTSL 1,446,989 PDAL 236 PHCTM 0 36

39 PENCAPAIAN PERKHIDMATAN Perkhidmatan Pay Per View (PPV) Perpustakaan telah menawarkan perkhidmatan PPV bagi mendapatkan artikel yang tidak dilanggan. Sebanyak peratus artikel yang dimohon berjaya dibekalkan kepada pelanggan perpustakaan Jadual 35 Perkhidmatan Pay Per view 98.49% PTSL 7,825 7,707 JUMLAH Permohonan - 10,849 Berjaya dibekalkan - 10,684 Peratus Permohonan berjaya dibekalkan Permohonan Peratus bahan dibekalkan 122 PUU % PDAL Permohonan berjaya dibekalkan Permohonan Peratus bahan dibekalkan Permohonan berjaya dibekalkan Permohonan Peratus bahan dibekalkan PHCTM 2,092 2, % PL % Permohonan berjaya dibekalkan Permohonan Peratus bahan dibekalkan Permohonan berjaya dibekalkan Permohonan Peratus bahan dibekalkan 37

40 Jadual 36 Statistik Perkhidmatan Door to Door yang dibekalkan Januari [1] Februari [5] Mac [5] April [1] Mei [1] Jun [3] Julai [2] Ogos [5] September [2] Oktober [9] November [17] Disember [1] Januari [5] Februari [3] Mac [14] April [7] Mei [3] Jun [1] Julai [3] Ogos [0] September [4] Oktober [6] November [9] Disember [5] Jadual 37 Perkhidmatan PTSL Januari [11] Februari [19] Mac [23] April [6] Mei [5] Jun [1] Julai [1] Ogos [2] September [11] Oktober [0] November [3] Disember [2] Januari [5] Februari [1] Mac [24] April [11] Mei [4] Jun [3] Julai [2] Ogos [7] September [2] Oktober [2] November [3] Disember [0] Januari [2] Februari [5] Mac [4] April [5] Mei [2] Jun [2] Julai [3] Ogos [0] September [4] Oktober [2] November [2] Disember [4] Jadual 38 Perkhidmatan Infoclinic 38

41 AKTIVITI PERPUSTAKAAN Aktiviti Perpustakaan Aktiviti Kualiti Perpustakaan

42 Jadual 39 Aktiviti Perpustakaan Januari 2017 [5 ] [9 ] [9 ] [11 ] [13 ] [18 ] [23 ] [25 ] [26 ] [27 ] MESYUARAT 1 Kad Kredit PPV 2 Jawatankuasa Memartabatkan Bahasa Melayu 3 NIC Koleksi Dokumen Bil. 1/201 4 Jawatankuasa Perolehan Bahan 5 Ketua Bahagian Bil. 1/ Pustakawan Undang-Undang 7 Kelab Kebajikan Warga Perpustakaan 8 Patern Novelty Search & Mendeley 9 Dana Endowmen 10 Jawatankuasa Pemilihan Penerbitan Syarikat Luar Negara Bil.1/2017 Februari 2017 [7 ] [8 ] [10 ] [13 ] [15 ] [16 ] [17 ] [17 ] [20 ] [20 ] [23 ] [24 ] [27 ] [28 ] [28 ] MESYUARAT 11 JKPU ke Tenaga Pengajar Citra 13 Jawatankuasa Pengurusan Risiko Perpustakaan 14 Pegawai Ikhtisas 15 Jawatankuasa Khas Pengurusan Koleksi Tun Ahmad Sarji 16 Perbincangan Mengenai Projek Sudut Ilmu KipMALL 17 Jawatankuasa Pemilihan Penerbitan Syarikat Luar Negara Bil.2/ Buku Laporan Tahunan Perpustakaan 19 Bahagian Pengurusan Perkhidmatan Maklumat 20 Ubahsuai Ruang 24 Jam & Koleksi Tun Ahmad Sarji 21 Agung Kelab Kebajikan Warga Perpustakaan 22 Cadangan Ubahsuai Aras 4 PTSL 23 Semakan & Polisi Sistem MRBS 24 Jawatankuasa Pemangkin Karya Ilmiah (JPKI) 25 QIT Teknikal [20-21 ] [24 ] 26 Projek Pemilihan Tesis di Pusat Pengurusan Siswazah siri 1 27 Projek Pemilihan Tesis di Pusat Pengurusan Siswazah siri 2 Mac 2017 [1 ] [6 ] [7 ] [7 ] [9 ] [10 ] [13 ] [13 ] [15 ] [17 ] [20 ] [20 ] [22 ] [24 ] [24 ] [27 ] [27 ] [28 ] [28 ] [29 ] [29 ] [30 ] 28 Perbincangan Analisis Data MESYUARAT 29 Laporan Tahunan Lean Management Bersama PJK 31 NIC Sahsiah & Kerohanian 32 Ketua Bahagian Perpustakaan 33 Projek Sumbangan Tajaan Buku Elektronik 34 Jawatankuasa QIT Latihan 35 Jawatankuasa Sudut Ilmu 36 Koleksi Khas 37 Kelab Kebajikan Warga Perpustakaan 38 Garis Panduan Pengurusan Bahan Hadiah 39 Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Perpustakaan 40 Majlis Ketua Pustakawan 41 Jawatankuasa Pemilihan Penerbitan Syarikat Luar Negara Bil.3/ Video Dana Endowmen 43 Laporan Tahunan Perpustakaan 44 Projek Tun Ahmad Sarji 45 Jawatankuasa Pelaksana MOU UKM - DBP 46 Pencalonan APC 47 Dasar Perkhidmatan Perpustakaan UKM 48 Sudut Ilmu di KipMALL 49 Aktiviti KipMALL 40

43 April 2017 [4 ] [4 ] [11] [11] [12 ] [13 ] [14 ] [18 ] [25 ] [25 ] [25 ] [27] MESYUARAT 50 KIK SMART 51 Laporan Tahunan 52 Jawatankuasa Pengkatalogan 53 Aktiviti KipMALL 54 Penempatan Hadiah 55 Ketua Bahagian Bil. 2/ Jawatankuasa Memartabatkan Bahasa Melayu 57 Jawatankuasa Kecil Biro Pendidikan 58 Dasar Perkhidmatan Baru 59 Jawatankuasa Pemilihan Penerbitan Syarikat Luar Negara Bil.4/ Jawatankuasa KRA Perpustakaan 61 Pengurusan Tertinggi [21 ] 62 Persembahan Pelajar Praktikal Mei 2017 [2 ] [3 ] [3 ] [4 ] [9 ] [9 ] [17 ] [17 ] [19 ] [23 ] [24 ] [25 ] [25 ] [26 ] [26 ] [31] MESYUARAT 63 Perbincangan Pengurusan Jamuan Hari Raya 64 Jawatankuasa KRA 4 65 Post Mortem Bengkel Patern Novelty Search 66 Kelab Kebajikan Warga Perpustakaan 67 Unit Pemeliharaan & Pendigitan 68 Jawatankuasa KRA 6 69 Unit Katalog 70 Jawatankuasa Pengurusan Surau 71 Sukmanita 72 Jawatankuasa Latihan SPB 5S 73 Bahagian Perancangan 74 Ketua Bahagian 75 Biro Pendidikan & ICT 76 Jawatankuasa Pemilihan Penerbitan Syarikat Luar Negara Bil.5/ Jawatankuasa Mentor Coaching 78 JKPU ke- 172 [8] [17] [22] [22-26] 79 Kursus Pengenalan Puisi Berirama 80 Penggambaran Video Korporat Dana Endowmen Perpustakaan UKM 81 Jamuan Kesyukuran oleh TKP 82 Projek Pemindahan Buku Rujukan Jun 2017 [9 ] [15] [16 ] [19 ] [19 ] [2 ] [9 ] [20] 83 Jamuan Hari Raya & Mengenang Jasa 84 Pegawai Aset & Penolong Jurutera 85 Jamuan Hari Raya & Mengenang Jasa 86 Program Khas 87 Jawatankuasa Pemilihan Penerbitan Syarikat Luar Negara Bil.6/ Persembahan Penilaian Pelajar Praktikal UiTM, Unisel 89 Persembahan Penilaian Pelajar Praktikal USIM 90 Persembahan Penilaian Pelajar Praktikal MESYUARAT 41

44 Julai 2017 [7] [10 ] [10 ] [12 ] [12 ] [17 ] [18 ] [18 ] [19 ] [19 ] [21 ] [27 ] [28 ] MESYUARAT 91 Pangkalan Data 92 Kumpulan Fokus Penyelidikan (SIG Research) 93 Jawatankuasa Penerbitan Buletin Inspirasi 94 Naik Taraf Koleksi Tun Ahmad Sarji 95 Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 96 Ketua Bahagian Bil. 3/ Mentor Coaching 98 KAT/DOK 99 Kelab Kebajikan Warga Perpustakaan 100 Jamuan Hari Raya UKM 101 Jawatankuasa Pemilihan Penerbitan Syarikat Luar Negara Bil.7/ Ad-Hoc (Kawad Kebakaran) 103 Jawatankuasa Biro Pendidikan [25 ] 104 Lawatan Kerja Dari Perpustakaan UiTM Ke Unit Penjanaan Ogos 2017 [2 ] [7 ] [8 ] [8 ] [10 ] [10 ] [14 ] [15 ] [15 ] [15 ] [15 ] [15 ] [16 ] [17 ] [17 ] [18 ] [23 ] [24 ] [24 ] [25 ] MESYUARAT 105 Jawatankuasa Penilaian Pembekal UKM 106 Fotokopi 107 Jawatankuasa NIC Gaya Hidup Sihat 108 Jawatankuasa QIT Teknikal 109 Jawatankuasa QIT Latihan 110 Kelab Kebajikan Warga Perpustakaan 111 Bersama Citra 112 JKPU Ke Jawatankuasa KRA Jawatankuasa KRA Pameran Perpustakaan 116 Projek Tajaan Pembelian Buku Elektronik 117 Dana Endowmen Perpustakaan 118 Jawatankuasa Pemangkin Karya Ilmiah 119 Jawatankuasa Pemilihan Penerbitan Syarikat Luar Negara Bil.8/ Perbincangan Bersama Dengan UKM Pakar Runding 121 Pegawai Ikhtisas 122 Ad Hoc Kawad Kebakaran 123 Kelab Kebajikan Warga Perpustakaan 124 Bahagian Teknologi Maklumat & Prasarana Ilmu September 2017 [11] [13] [15 ] [18 ] [19 ] [20 ] [21 ] [21 ] [28 ] MESYUARAT 125 Mentor Coaching 126 Bahagian Pentadbiran & Perancangan 127 Jawatankuasa Pemilihan Penerbitan Syarikat Luar Negara Bil.9/ Dana Endowmen Perpustakaan bersama Jabatan Bendahari dan PTM 129 Unit Pentadbiran 130 Sesi Perkongsian Kump. Fokus Kejuruteraan & Senibina 131 MKB 132 Budaya Ilmu 133 MOU UKM-DBP 42

45 Oktober 2017 November 2017 Disember 2017 [2] [3 ] [5 ] [5 ] [9 ] [11] [12 ] [12 ] [13 ] [13 ] [16 ] [16 ] [16 ] [16 ] [17 ] [19 ] [23 ] [24 ] [24 ] [4 ] [10 ] [24 ] [2] [2] [6] [7 ] [8] [9 ] [9 ] [10 ] [13 ] [14 ] [17 ] [17 ] [24 ] [24 ] [27 ] [27 ] [30 ] [4] [23 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [12 ] [12 ] [13 ] [15 ] [15 ] [18 ] [19 ] [19 ] MESYUARAT 134 Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Perpustakaan 135 Mentor Coaching 136 QIT Latihan 137 Khas KKWP 138 Penyerahan Tapak Ruang Tun Ahmad Sarji 139 Crowd Sourcing 140 QIT Latihan 141 Jawatankuasa Pengurusan Surau PTSL 142 BTMPI Bersama Ketua Pustakawan 143 Jawatankuasa Pemilihan Penerbitan Syarikat Luar Negara Bil.10/ Bengkel Pendanaan Perpustakaan Teras Persediaan Bengkel Pendanaan : Kump Kemahiran Bernilai Tinggi 146 Teras 2 : Pengewangan Aset Hakiki 147 Perbincangan Khas Slide Meja Bulat - Transformasi Perpustakaan UKM 148 Cadangan Penambahbaikan Program Mentor Coaching 149 Perjumpaan Projek Smart Locker bersama Syarikat Servco 150 Perbincangan Meja Bulat Transformasi Perpustakaan 151 Jawatankuasa Jamuan Konvokesyen UKM 152 Bengkel Pendanaan Perpustakaan Kumpulan 3 November Hari Bersama Pelanggan PTSL Hari Bersama Pelanggan PATMA Hari Bersama Pelanggan PUU 2017 MESYUARAT 156 Teras 2 : Pengewangan Aset Hakiki 157 Jawatankuasa QIT Latihan 158 Bengkel Pendanaan Teras Jawatankuasa Buku Cenderamata 160 Perbincangan Khas bersama UCTC (Anjung Santai UKM4Bangi) 161 QIT Perkhidmatan 162 Teras 3 : Pengukuhan Endowmen & Tajaan Bil. 2/ Pembudayaan Ilmu 164 Jawatankuasa Pemandu 165 Teras 2 : Pengewangan Aset Hakiki Bil. 4/ Pelupusan Bahan Perpustakaan 167 Jawatankuasa Pemilihan Penerbitan Syarikat Luar Negara Bil.11/ Kelab Kebajikan Warga Perpustakaan Bil. 4/ Penghargaan Perkhidmatan 170 Pemilihan Sistem Perpustakaan Bersepadu (SIERRA) 171 Mentor Coaching 172 SUKMANITA 173 Hari Sukan Perpustakaan UKM 174 Majlis Perasmian Pembudayaan Ilmu Perpustakaan 2017 MESYUARAT 175 Pentadbir Sistem Tempahan Bilik Diskusi Online Perpustakaan 176 Jawatankuasa Koleksi Tun Ahmad Sarji 177 Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Perpustakaan UKM Hasil Bengkel Pelan Strategik Pendanaan Perpustakaan 179 Pembentangan Hasil Penemuan Audit TCE-N 180 Jawatankuasa KRA Pengurusan Perkhidmatan Maklumat 182 Jawatankuasa QIT Latihan 183 Ketua Bahagian (Takwim 2018) 184 Buku Cenderamata Majlis Penghargaan Kakitangan 185 Ketua Bahagian (Transformasi Perpustakaan) 186 Jawatankuasa KRA 6 [4 ] [29 ] 187 Elsevier UKM Pure 188 Persembahan Pelajar Praktikal (UiTM Rembau) 43

46 AKTIVITI KUALITI Januari Jadual 40 Aktiviti Kualiti Perpustakaan [10] 1. Bengkel Analisis Data [24 ] 2. Konvensyen KIK Peringkat Perpustakaan Februari Mac [2] 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Bil.1/2017 [6-8] 4. Audit Dalaman SPKP UKM [15-16] 5. Bengkel Cetusan Minda (Projek KIK) [22] 6. Taklimat Pengurusan Kejat Perpustakaan UKM [22 ] 7. Lawatan Penandaarasan Perpustakaan Dr. Abdul Latiff Ke Perpustakaan Tuanku Bainun, UPSI. [6-16 ] 8. Audit Susulan Penemuan Audit Dalaman SPKP UKM [16 ] 9. Lawatan Penandaarasan QIT Latihan Ke Perpustakaan Za ba, Universiti Malaya, KL [29 ] 10. Pemeriksaan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (KKP) Bil.1/2017 [31] 11. Mesyuarat Semakan Pengurusan (PRA-MSP) Perpustakaan UKM [5 ] 12. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Risiko Perpustakaan [5-11 ] 13. Audit Pelan Risiko Perpustakaan [12-13 ] 14. Bengkel Tataletak Slaid Menarik (untuk Dokumentasi KIK) [19 ] 15. Taklimat Pelan Risiko Perpustakaan UKM [20 ] 16. Bengkel Projek KIK-Plan & Do [21 ] 17. Taklimat Audit SIRIM SPKP UKM [26 ] 18. Audit SIRIM SPKP UKM April Mei [4 ] 19. Mesyuarat Penyelarasan Analisis Data, Suhu & Kelengkapan [15 ] 20. Pemeriksaan Tempat Kerja Selamat (Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 2017 [16] 21. Lawatan Penandaarasan Unit Pemeliharaan & Pendigitan Ke Perpustakaan Negara Malaysia Jun [5] 22. Bengkel KIK : Penggunaan Tools Baharu [7] 23. Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Bil.2/

47 Julai [12] 24. Bengkel Teknik Persembahan KIK [14] 25. Persembahan pengurusan - KIK Siber [24-25] 26. Bengkel Video Grafik (Projek KIK) [24-25 ] 27. Penyertaan KIK Siber dalam Konvensyen Team Excellence MPC Wilayah Tengah [25 ] 28. Mesyuarat Sistem Persekitaran Berkualiti (SPB) 5S SPKP UKM 2017 [26 ] 29. Bengkel Pengurusan Kejat Siri 1 [26] 30. Persembahan Pengurusan KIK Mutiara & Arisc [1-3] 31. Penyertaan KIK Mutiara dan Arisc dalam Konvensyen Inovatif dan Kreatif (KIK) peringkat Universiti Awam (UA) Kali Ke 13 [2] 32. Kursus Pengenalan Amalan 5S untuk Kakitangan Baharu [8] 33. Bengkel KIK : Check & Action [10] 34. Lawatan Penandaarasan Unit Asia Tenggara & Dokumen ke Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI), KL [10] 35. Lawatan Penandaarasan Unit Asia Tenggara & Dokumen ke Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia. (Matrade), KL [10] 36. Lawatan Penandaarasan Unit Asia Tenggara & Dokumen Ke Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), Kuala Lumpur [10] 37. Lawatan Penandaarasan Perpustakaan Dr. Abdul Latiff ke Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR), UiTM, Shah Alam [23] 38. Mesyuarat Audit Dalaman Sistem Persekitaran Berkualiti (SPB) 5S [24] 39. Audit Persekitaran oleh Jabatan Bomba untuk Kawad Kebakaran Ogos September [19] 40. Audit Penilaian Penggunaan Bahan Kimia [12] 41. Mesyuarat Jawatankuasa 5S SPKP UKM Perpustakaan [13] 42. Penyertaan KIK Arisc dan Mutiara dalam International Innovation & Design In Library 2017 [20] 43. Bengkel Audit Dalaman SPB (5S) Perpustakaan [28 ] 44. Bengkel Pengurusan Kejat Siri 2 [19-20] 45. Gotong Royong Perdana SPB (5S) SPKP UKM [ 25-29] 46. Audit Dalaman 5S SPKP UKM Oktober [4 ] 47. Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Bil.3/2017 [12 ] 48. Bengkel Khas Pengurusan Kejat [25 ] 49. Bengkel Bijak Tools KIK Bersama Mission November [14-16] 50. Penyertaan KIK Siber dalam Konvensyen Team Excellence MPC Peringkat Kebangsaan [23] 51. Majlis Perasmian Pembudayaan Ilmu Perpustakaan UKM 2017 [23] 52. Pameran Inovasi KIK Save, Mission, Siber dan Warisan (Perasmian Pembudayaan Ilmu) 45

48 Perbincangan Meja Bulat Bengkel Tataletak Slide Menarik (Dokumentasi KIK) Aktiviti Pengukuhan Pasukan Ceramah Maulidur Rasul 46

49 INOVASI PERPUSTAKAAN Projek Inovasi dan Penambahbaikan

50 INOVASI PERPUSTAKAAN Jadual 41 Projek Inovasi dan Penambahbaikan Mewujudkan Platform Untuk Menyimpan Artikel PPV Kelewatan Mengurus Buku Perlu Pembetulan Alat Bacaan Manuskrip Shaizimah Binti Badzri Md Hafiz Bin Ahmad Zulkifli Nor Hamsiah Binti Ahmad Hosaini Ahmad Farid Bin Abdullah Nur-Murni Aznin Binti Azhari Farah Eiza Binti Abu Hadin Mariatul Qibtiah Binti Isa Nurul Sakinah Binti Mohd Yusof Hayatul-Azlah Binti Ghazali Asrul Anwar Bin Md Shaari Noor Haiyati Binti Hashim Roslan Bin Abu Bakar Noraidah Bt. Selamat Mohd Hamka Bin Md Nasir Nurbaiti Binti Johan Nik Zaleha Binti Nik Mustapha Hendon Binti Abdullah Zabariah Binti Harun Ahmad Zabruel Bin Mohd Sa`Ad Hamdan Bin Ab. Karim Projek Sistem Tempahan Ruang di Perpustakaan versi 2.0 Sharifah Binti Hashim Md Hafiz Bin Ahmad Zulkifli Shahruddin Bin Shafri Nasirudin Bin Abd Manap Suriya Binti Abdullah Portable Micro Clean (PMC) Ruzita Binti Kamis Pathiah Binti Mohamad Naain Norzuraya Binti Nordin Mohamad Zul Bin Mohamad Yusof M. Hamdan Bin Mohamad Muhammad Ariffin Bin Abdul Rahman Mohamad Faliq Bin Mohamad Rathi Mohd Hanif Bin Zainal Siti Salwa Binti Abdul Aziz Mohd Fazli Bin Mahamad Nafiah Mohammad Izham Bin Bharudin Senarai Tesis Fakulti Pengajian Islam hingga November 2016 Md Fakrul Hisham Bin Mahamed Kemaskini Senarai Penerbitan UKM Dan F/I/P dan Pautkan pada Laman Web Perpustakaan Rosmizawaty Binti Muhd Nor Hamdan Bin Ab. Karim Rohalia Binti Mohd Rohani Penambahbaikan Pengiraan Statistik Rujukan Dan Khidmat Nasihat Meja Penasihat Pembaca Wan A`Sah Bt. Wan Abdul Aziz Kesukaran Pencarian e-buku Langganan Perpustakaan Nik Salimah Binti Nik Abdullah Wan A`Sah Bt. Wan Abdul Aziz Bahari Bin Chan Nor Asiah Binti Mohamad Ahmad Afifi Bin Mohmad Ishak Azreen Binti Abu Hadin Ilya Eziane Binti Mohd Noor Noor Farhana Binti Mohd Saleh 48

51 Panduan Asas Pengkelasan Bahan Dokumen Abdul Muhaimin Bin Sabron Anjung di KipMALL (Jawatankuasa Fizikal) Bahari Bin Chan Harith Faruqi Bin Sidek Rusiah Binti Husin Hamdan Bin Ab. Karim Mohaini Bin Johari Hazmir Bin Zainal Shamsudin Bin Ibrahim Ahmad Afifi Bin Mohmad Ishak Mohd Adnan Bin Baharom Siti Wahida Binti Amanullah Mohd Nazwan Bin Abd Kadir Mohd Zohdi Bin Haron Ikhmal Ariff Bin Mohamad Nasir Panduan Pengindeksan Madihah Hailani Binti Yang Razali Penambahbaikan Senarai Semak Status Bahan Noreehan Binti Mohamad Kassim Siti Norsiah Bt. Mohamad Garis Panduan Menggunakan Pengimbas Epson-50000: Mengimbas Artikel Surat Khabar Rohana Bt. Mahmood Siti Zarenah Bt. Jasin Norhaida Binti Mohd Nasir Penanda Pemantau Buku Segera Zabariah Binti Harun Pengurusan Kejat : Pengurusan Perkhidmatan Lokar Perpustakaan Harith Faruqi Bin Sidek Zainatul Sa`Yah Binti Zainon Norlaili Bt. Mohd. Salleh Zaker Abd Rahman Bin Burhanuddin Nor Rapiza Binti Jemiran Zulkifli Bin A. Bakar Radiyana Binti Abd Rahman Muhammad Fadhil Bin Talib Noor Farhana Binti Mohd Saleh Mohamad Shazwan Hilmi Bin Sharifuddin Fazzlin Binti Zurajali Penambahbaikan Label Rak Penyusun Dan Penyelia Noorashikin Binti Mohamad Video Dana Endowmen Perpustakaan Muhammad Hazriq Bin Ghazali Muhammad Farid Bin Zainal Azman Bahari Bin Chan Muhamad Khairul Bin Ibrahim Muhammad Fadhil Bin Talib Zabariah Binti Harun Mohd Afiq Bin Suimeyami Pelan Lantai Rak Arkib dan Koleksi Khas Siti Robiatuladawiyah Binti Roslin Leaflet Langkah Pencarian Bahan Melalui Gemilang di OPAC Nik Salimah Binti Nik Abdullah Open Access Kiosk (OPAC) Mohd. Arizal Bin Abd. Rahim 49

52 Menaiktaraf Bilik Rehat Kepada Bilik Latihan Aras 2 Mohd Zohdi Bin Haron Rashidah Binti Hassan Faudziah Binti Mohd Nor Mohd Abu Sayuti Bin Mat Yusoff Rosmarlidaini Binti Mah Hasan Siti Robiah Tul Adawiah Binti Abdul Rahman Julaiha Binti Aznam Anis Rohaiza Binti Rosli Ikhmal Ariff Bin Mohamad Nasir Capaian Salinan Lembut Dokumen Rujukan (Dasar/Garis Panduan) Secara Atas Talian Rosmarlidaini Binti Mah Hasan Md Hafiz Bin Ahmad Zulkifli Poster Langkah Pencarian Maklumat Dalam Bahasa Arab di Koleksi Arab & Tamadun Islam Maslia Binti Manshor Shahruddin Bin Shafri Senarai Bahan Jabatan Perangkaan Untuk Tujuan Perolehan Bahan Zaiful Ezwan Bin Ab. Rashid Senarai Maklumat Kementerian Norbaizura Binti Malek Major dan Minor Repair Kerusi Pelanggan di Unit Jurnal Shahrizal Bin Subhi Sistem Pelabelan Rak Koleksi Dokumen Pengurusan Bahan dan Naik Taraf Ruang Koleksi Tun Ahmad Sarji Mohaini Bin Johari Bakri Bin Abu Yazid Zuraidah Binti Mustapha Shahrol Faizal Bin Mohamad Zaiful Ezwan Bin Ab. Rashid Abdul Muhaimin Bin Sabron Jamain Bin Manap Azizul Bin Khalid Madihah Hailani Binti Yang Razali Norbaizura Binti Malek Anna Kustyana Bt. Mukandar Rusiah Binti Husin Nor Sahabinar Binti Atan Abdul Azam Bin Wahab Hamdan Bin Ab. Karim Rugayah Bt. Mohd. Nor Noor Haiyati Binti Hashim Siti Norsiah Bt. Mohamad Roslan Bin Abu Bakar Rahah Binti Mustafa Asrul Anwar Bin Md Shaari Noraidah Bt. Selamat Hazmir Bin Zainal Rohana Bt. Mahmood Rasyilla Binti Che Mohd Suldin Hayatul-Azlah Binti Ghazali Aza Binti Ahmad Rosnah Binti Ahmad Norbaizura Binti Malek Harith Faruqi Bin Sidek Noreehan Binti Mohamad Kassim Zaiful Ezwan Bin Ab. Rashid Mohd Hamka Bin Md Nasir Rosmizawaty Binti Muhd Nor Shamsudin Bin Ibrahim Nurbaiti Binti Johan Noorashikin Binti Mohamad Fatimah Kamilah Binti Awang Hazlinah Binti Ramlee Abdul Muhaimin Bin Sabron At`Iullah Bin Ya`Akub Nik Zaleha Binti Nik Mustapha Md Hafiz Bin Ahmad Zulkifli Md Fakrul Hisham Bin Mahamed Azizul Bin Khalid Hendon Binti Abdullah Zabariah Binti Harun Maslia Binti Manshor Nor Hamsiah Binti Ahmad Hosaini Mohamad Shahril Bin Hussain Ahmad Zabruel Bin Mohd Sa`Ad Mohd Zohdi Bin Haron Athirah Binti Omar Siti Robiatuladawiyah Binti Roslin Faiz Syafiq Bin Mohd Ali Emildayuslinda Binti Kamaluddin Madihah Hailani Binti Yang Razali Ahmad Muzakkir Bin Ahmad Tajuddin Nurul Iryani Binti Zailan Wan Suhaimi Bin Ariffin 50

53 Transformasi Ruang Perpustakaan Undang-Undang Mohd Afiq Bin Suimeyami Nordin Bin Omar Sanusi Bin Mohd. Yunus Mohamad Rathi Bin Karsan Masrol Bin Salleh Azrul Azlan Bin Mahat Ahmad Muhaimin Bin Jusoh Amirudin Shah Bin Abdul Rahman Mohd Zukhairi Bin Abdullah Mohd Adnan Bin Baharom Muhammad Asrizal Bin Ahmid Saifuddin Bin Alawi Mariati Binti Embong Norliah Binti Sukarno Penambahbaikan Pencarian Latihan Ilmiah dalam Bentuk Mikro di Bilik Bahan Mazni Binti Md. Yusof Muhammad Farid Bin Zainal Azman Saripah Binti Ismail Siti Habsah Binti Md. Salleh Mohd. Rosli Bin Mohd. Khalid Muhammad Hazriq Bin Ghazali At`Iullah Bin Ya`Akub Mohamad Firdaus Bin Ahmad Mahmod Pengurusan Rekod Alat Dehumidifier, Penghawa Dingin dan Data Logger di Bilik Pilih Simpan Mokhtar Bin Aman Manual Pengurusan Server UPSPW Muhamad Helmie Bin Zainudin Mohammad Asyraaf Bin Mohammad Ayub Panduan Ringkas Proses Perolehan Bahan Hadiah Athirah Binti Omar Rugayah Bt. Mohd. Nor Emildayuslinda Binti Kamaluddin Nurul Iryani Binti Zailan Panduan Tempahan Bilik Diskusi Secara Online At`Iullah Bin Ya`Akub Nota Endnote X8 Nor Asiah Binti Mohamad Poster Panduan Proses Perolehan Bahan Pembelian Nor Sahabinar Binti Atan Rahah Binti Mustafa Rasyilla Binti Che Mohd Suldin Rosnah Binti Ahmad Fatimah Kamilah Binti Awang Hazlinah Binti Ramlee Sudut Penyumbang Dana Endowmen Perpustakaan Harith Faruqi Bin Sidek Pameran Perpustakaan UKM Harith Faruqi Bin Sidek Rusiah Binti Husin Bahari Bin Chan Shahruddin Bin Shafri Hazmir Bin Zainal Muhammad Hazriq Bin Ghazali Ahmad Afifi Bin Mohmad Ishak Muhammad Farid Bin Zainal Azman Azhari Bin Sahamir Siti Wahida Binti Amanullah Hendon Binti Abdullah 51

54 Hafiz Nafiah Merekabentuk Kotak Bahan/Barang Hilang Membangunkan Modul KKM bagi Fakulti Sains Kesihatan, Farmasi dan Pergigian Mohd Rajak Telimik Bunting Panduan Perkhidmatan Mesin Pinjaman/ Pemulangan Layan Diri Muhammad Saifuddin Ishak Video Taklimat Pelajar Baharu Lailawati Majid Mewujudkan Koleksi Bidang Bahasa Melayu untuk Nic Bahasa Melayu di Perpustakaan ATMA Tranformasi Ruang (Ruang 24 jam, Ruang Jurnal, Take 5 Café) Rosnah Yusof Nurfashihah Yahya Mohd. Fadzaruddin Haniff bin Mohd. Rohani Penambahbahbaikan Perkhidmatan Secara Manual Kepada Atas Talian Adibah Ahmad Norafida Nordin Mohamad Zarrief Syafeeq Zainal Hafiz Nafiah Azhari Sahamir Mohd-Al Hapiz Ab Halim Lailawati Majid Hamidah Erman Noraashikin Mohd Yusop Siti Wahida Amanullah Hamzah Jahid Nur Iklimiah Mohd Ali Hanafiah Noor Marina Yusof Asmida Omar Mohd Firdaus Mhd Taha Mohd Hafiffy Ghazali Mohd Nazwan Abd. Kadir Penambahbahbaikan perkhidmatan secara manual kepada atas talian (PDAL) 52

55 & Kecemerlangan

56 ANUGERAH & KECEMERLANGAN Jadual 42 Penerima Anugerah Peringkat UKM Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Wan Suhaimi Ariffin Bakri Abu Yazid Fathiah Mohd Naain Azmah Ishak Muhamad Helmie Zainudin Nik Zaleha Nik Mustapha Muhamad Khairul Ibrahim Md. Fakrul Hisham Mahamed Noor Farhana Mohd Saleh Mohd Zohdi Haron Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun Azmah Ishak Mazni Md. Yusof Rohana Mahmood Zaidah Sulaiman Jadual 43 Penerima Anugerah Perkhidmatan Peringkat Perpustakaan Anugerah Ketua Pustakawan Anna Kustyana Mukandar Norbaizura Malek Siti Norsiah Mohamad Mohd Abu Sayuti Mat Yusoff Masrol Salleh Ruzini Rukaman Zuraidah Mustapha Anugerah Kakitangan Cemerlang Mohd Adnan Baharom Nona Zurena Masenwat Siti Wahida Amanullah Ashraf Azrul Ahmad Kamel Julaiha Aznam Noreehan Mohamad Kassim Mohd Hanif Zainal Fazwani Ab. Kadir Muhammad Asrizal Ahmid Wan Nursyafiq Karim Anugerah Kakitangan Harapan Faiz Syafiq Mohd Ali Muhammad Hazriq Ghazali Liyana Jasman Siti Robiatuladawiyah Roslin Muhammad Saifuddin Ishak Farid Salim Anugerah Khidmat Masyarakat Mohd Rajak Telimik Mohamad Zul Mohamad Yusof Md. Fakrul Hisham Mahamed Sanusi Mohd Yunus Ahmad Afifi Mohmad Ishak Bakri Abu Yazid Anugerah Petugas Kaunter Terbaik Asmida Omar Mohamad Firdaus Ahmad Mahmod Mohamad Idzwan Razak Sanusi Mohd Yunus Rosmawati Zainal Muhammad Saifuddin Ishak Intan Shahira Surip Zaleha Hussin Zuraidah Mustapha Nur Murni Aznin Azhari Nor Rapiza Jemiran Mustaffakamal Abu Bakar Hamdan Abd. Karim 54

57 ANUGERAH & KECEMERLANGAN KIK Mutiara KIK Arisc Anugerah Kualiti Perpustakaan KIK Siber Kesukaran Mencari Artikel Jurnal Tempatan Shamsudin Ibrahim (Fasilitator) Muhamad Khairul Ibrahim (Ketua) Faiz Syafiq Mohd Ali Mazarita Sidek Ashraf Azrul Ahmad Kamel Lokman Mohamed Norhaida Mohd Nasi Noor Atika Abas Nurul Farahida Yaakob Rosmawati Zainal Kesukaran Mengesan Buku Di Rak Koleksi Islam Nik Salimah Nik Abdullah (Fasilitator) Noreehan Mohamad Kassim (Ketua) Maslia Manshor Noorashikin Mohamad Siti Norsiah Mohamad Emildayuslinda Kamaluddin Kepadatan Buku Di Rak Koleksi Am Azman Idris (Fasilitator) Mohd Afandi Hashim (Ketua) Azlan Mohamad Hamzah Jamaludin Abdul Samad Wan Nurshafiq Karim Adilla Mohmaddun Roslinda Abd. Rauf Muhammad Wafi Azizi Surimah Zakaria Affi Wan Nur Afifah Wan Yahya Pencapaian KIK Perpustakaan Anugerah Pingat Emas (KIK Siber) Konvensyen Team Excellence 2017 Wilayah Tengah pada Julai 2017 di Putrajaya International Convention Centre (PICC) Anugerah Pingat Emas (KIK Arisc) International Innovation and Design in Library and Information Science Competition (Indelib 2017) pada 13 September 2017 Penarafan Emas (KIK Mutiara) Penarafan Perak (KIK Arisc) Konvensyen KIK Universiti Awam Ke- 13 di Dewan Ilmu, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Arau, Perlis pada 3-4 Ogos 2017 Penarafan Emas 3 Bintang (KIK Siber) Konvensyen Team Excellence Kebangsaan 2017 pada November 2017 di Genting International Convention Centre (GICC). Anugerah Bitara Anugerah Bitara Keunggulan Perkhidmatan Harith Faruqi Sidek 55

58 Anugerah Perkhidmatan Kakitangan Pertandingan KIK Peringkat Universiti Awam kali ke-13 Anugerah Bitara Keunggulan Perkhidmatan Arisc semasa Penilaian di Indelib Design KIK Mutiara dan Arisc di UniMAP 56

59 LATIHAN 57

60 LATIHAN Jadual 44 Program Latihan Perpustakaan Januari Bengkel Analisis Data 10 2 Taklimat Vital 7.1 Highlights 11 3 Demo Methodsnow (Scifinder) 12 4 Konvensyen KIK Perpustakaan UKM 24 Februari Bengkel Pemantapan Unit Asia Tenggara & Dokumen 1 6 Bengkel Data Penerbitan Myra & Mymohes 14 7 Bengkel Cetusan Minda Taklimat Sistem Tempahan Bilik Diskusi 16 9 Oriana, Osiris & Orbis Bank Focus Training Lawatan Penandaarasan Perpustakaan Dr. Abdul Latiff Ke Perpustakaan Tuanku Bainun, UPSI, Tanjung Malim, Perak 11 Taklimat Perkongsian Pengurusan Kejat Bersama Pustakawan UPM Bengkel Pendigitan Bahan Perpustakaan Mac Bengkel Penyelarasan Dasar Perpustakaan UKM 2 14 Taklimat Pengindeksan Tesis 3 15 Perbincangan Lean Management Bersama PJK 7 16 Bengkel Pengumpulan Pembuktian Data Penerbitan Myra Bagi Tahun Bengkel Penyuntingan Rekod Sebelum SPK 8 18 Bengkel Kesedaran Pemeliharaan Bahan Lawatan Penandaarasan QIT Latihan Ke Perpustakaan Za ba, Universiti Malaya, KL 20 Kursus Buku Bermasalah Bengkel Perolehan Bahan (Sistem Ufast & Sistem Virtua) April Bengkel Patent Novelty Search & Mendeley Bengkel Pendanaan Perpustakaan UKM Siri Bengkel Tataletak Slide Menarik & Interaktif Perhimpunan Bersama Kakitangan Bil. 1/ Bengkel Projek Sumbangan/Tajaan Buku Elektronik Taklimat Pelan Risiko Perpustakaan UKM Bengkel ProQuest Bengkel Projek KIK-Plan & Do Tazkirah Agama Taklimat Audit SIRIM 21 58

61 Mei Kursus Pengenalan Puisi Berima Bengkel Laman Web Lawatan Penandaarasan Unit Pemeliharaan & Pendigitan Ke Perpustakaan Negara Malaysia Bengkel Pencarian Data My Mohes Program Omong Pengarang : Cinta Hari-Hari Rusuhan Bengkel Penyelidikan Warga ATMA Demo Reaxys Bengkel Pengacaraan Majlis Siri Endnote Training 29 Jun Bengkel KIK : Penggunaan Tools Baharu 5 42 Tazkirah Ramadhan 9 43 Bengkel Pengkatalogan Bahan Kejuruteraan 15 Julai Bengkel Teknik Persembahan KIK Bengkel Perkongsian Maklumat Pustakawan Perhimpunan Bersama Kakitangan Bil. 2/ Lawatan Penandaarasan ke Arkib Negara Malaysia Bengkel Video Grafik Bengkel Pengurusan Kejat Siri Scholarly Publishing : a Tool to Grow Research Career 28 Ogos Kursus Penyusunan Bahan 1 52 Kursus Pengenalan Amalan 5S Kepada Kakitangan Baharu 2 53 Sesi Pembentangan & Demo Sistem ILS Sierra 8 54 Bengkel KIK : Check & Action 8 55 Bengkel Strategi Pendanaan Ruang Raja Aziz Addruse Lawatan Penandaarasan Unit Asia Tenggara & Dokumen Ke Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI), KL Lawatan Penandaarasan Unit Asia Tenggara & Dokumen Ke Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia. (Matrade), KL Lawatan Penandaarasan Unit Asia Tenggara & Dokumen Ke Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), Kuala Lumpur Lawatan Penandaarasan Perpustakaan Dr. Abdul Latiff Ke Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR), Uitm, Shah Alam Bengkel Asas Baikpulih Komputer Bengkel Pemantapan Perkhidmatan Maklumat Taklimat Pengungsian Bangunan Bengkel Sistem Pengurusan Tempahan Bilik Diskusi Latihan Petugas Khas Kaunter Perpustakaan Sesi Pembentangan & Demo Sistem KOHA Taklimat Menghadapi Cabaran Risiko Ketidakcukupan Dana Pendidikan Anak-Anak 67 Bengkel Jurnal Terindeks & Sistem e-repositori Penerbitan UKM

62 Mei 2017 September Bengkel Pemantapan Kakitangan PDAL 6 69 Bengkel Demo Reaxys Bengkel Pengkatalogan Bahan Dokumen Bengkel Fail Autoriti : Bahan Badan Bergabung Bengkel Audit Dalaman SPB (5S) Perpustakaan Bengkel Pengurusan Kejat Siri Kuliah Kitab 29 Oktober Bengkel EBSCO Resources Workshop 4 76 Bengkel Emerald Guide To Getting Published (GGP) 4 77 Kursus Pengukuhan Pasukan Frost & Sulivan Web Training Session For GPS 9 79 Ceramah Kesihatan (3 Serangkai : Katakan Tidak!) 9 80 Latihan Pangkalan Data Scopus Latihan Pangkalan Data Mary Ann Liebert Bengkel Khas Pengurusan Kejat Kursus Pengukuhan Pasukan PDAL dan UKM Kampus KL Bengkel Pemantapan Mentor Coaching Perpustakaan UKM Sponsorship Talk Programme 27 November Demo Penyelenggaraan Dehumidifier 2 87 Kuliah Kitab 3 88 OCLC Worldcat Discovery Services Training 8 89 Bengkel Incites-Using Citation Data To Power Your Research Strategy Bengkel Pendanaan Perpustakaan UKM Bengkel Perkhidmatan Pelanggan Bengkel Pencarian Maklumat Kakitangan Bengkel Sistem Tempahan Atas Talian Universiti (STATUS) 29 Disember Bengkel Penjilidan & Pembaikan Kecil 7 95 Kuliah Kitab 8 96 Ceramah Hari Inovasi Perpustakaan Dr. Abdul Latiff Ceramah Agama Sempena Maulidurrasul 1439H Taklimat Pengurusan Aset Jabatan 14 60

63 PAMERAN Perpustakaan

64 PAMERAN Perpustakaan Tun Seri Lanang 1 Pameran Dana Endowmen Perpustakaan Januari 2 Mini Pameran "Special Collection 4U" (Bahan Nadir, Cina Peranakan dan Koleksi Schacht) Februari 3 Pameran Memartabatkan Bahasa Melayu April 4 Pameran Sejarah Penubuhan UKM Mei 5 Pameran Kemerdekaan "Hitam Putih Kemerdekaan" Ogos 6 Pameran Pelajar Baharu September 7 Pameran Kelestarian Kampus Menghargai Alur Ilmu UKM sempena Minggu Keselamatan, Kesihatan & Kelestarian Oktober 8 Pameran Hari Informasi Pascasiswazah Oktober 9 50 Tahun ASEAN Oktober 10 Pameran Inovasi November - Disember Jadual 45 Pameran perpustakaan Perpustakaan Dr. Abdul Latiff 1 Januari - Mac Gigi dan Masalah Pergigian Julai Penyakit Berjangkit 3 2 April - Jun Ubat-Ubatan September Kenali Perpustakaan Anda 5 4 Ogos Optometri November Audiologi 7 6 Oktober Obesiti 8 Disember Perubatan Alternatif Perpustakaan Hospital Canselor Tuanku Muhriz 1 Hari Kusta Sedunia Januari 2 Hari Kanser Sedunia Februari 3 Hari Buah Pinggang Sedunia Mac 4 Hari Kesedaran Autisme Sedunia April 5 Hari Jururawat Antarabangsa Mei 6 Hari Derma Darah Sedunia Jun 7 Hari Jantung Sedunia September 8 Hari Kesihatan Mental Sedunia Oktober 9 Hari Penyakit Paru-Paru Berair Sedunia November 10 Pameran Hari Diabetes Sedunia November 11 Hari Kelahiran Pra-Matang Sedunia November 12 Pameran Hari AIDS Sedunia Disember 62

65 Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu Pameran Bertema (Isu semasa - Keratan Akhbar) 1 Faiz Subri Pemenang Anugerah Puskas Januari 2 Tragedi Lemas di Kolam Bauksit Februari 3 Kes Bunuh Kim Jong-Nam Mac 4 LIMA April 5 Pertabalan Yang Dipertuan Agong ke-15 Mei 6 Kemeriahan Sambutan Hari Raya Aidilfitri Julai 7 Jom Naik MRT Ogos 8 Kemeriahan Sambutan Hari Kemerdekaan Ke-60 September 9 Temasya Sukan SEA KL September 10 Tragedi Kebakaran Pusat Tahfiz Oktober 11 Kesengsaraan Etnik Rohingya Oktober 12 Bulan Bahasa Kebangsaan Oktober 13 Bajet 2018 November 14 Final Piala Malaysia November 15 Banjir Di Pulau Pinang November 16 Isu Pekerja Hotel Muslim di Larang Bertudung November 17 Harga Dan Subsidi Minyak & Kenaikan Harga Minyak November 18 Banjir di Pantai Timur Disember 19 Sambutan Maulidur Rasul Disember 20 Bantahan Baitulmaqdis Ibu Negara Israel Disember 21 Kebakaran Hutan Di California, Amerika Syarikat Disember Pameran Bertema 1 Koleksi Saad Shukri : Bahasa Melayu dan Adat Berpisah Tiada Januari - Februari 2 Khazanah Dialek Melayu Mac 3 Sebuah Daerah Sastera Sunda April 4 Selintas Sejarah ATMA & PATMA Mei 5 Nilai Kiasan dalam Pantun dan Peribahasa Melayu Jun 6 Tulisan Jawi: Sebuah Warisan Budaya Julai 7 60 Tahun Merdeka : Pejuang Bahasa Melayu Negaraku Ogos - September 8 Koleksi Khas Perpustakaan ATMA Oktober - November 9 Persuratan Melayu : Tradisional ke Moden Disember Perpustakaan Undang-Undang PUU September Pameran Koleksi Buku Human Rights 63

66 TRANSFORMASI RUANG Kafe Ruang Santai PDAL Ruang Pro-Canselor Tun Ahmad Sarji Ruang 24 Jam Perpustakaan Tun Seri Lanang Ruang Solat PDAL Bilik 64

67 L AWATA N Lawatan Sekolah Lawatan dari Institusi dalam Negara Lawatan dari Institusi Luar Negara

68 LAWATAN Jadual 46 Lawatan Sekolah 2017 Perpustakaan Tun Seri Lanang 1. 3 Februari SMK Agama Ampuan Hajjah Afzan Pahang Februari SAMT Tengku Ampuan Rahimah Banting, Selangor Februari SMK Tahfiz Darul Ridzuan Daerah Lenggong, Perak 4. 2 Mac SMKA Sheikh Hj Mohd Said, Seremban Negeri Sembilan 5. 9 Mac SMK Benoni, Papar Sabah Mac SMK Seri Perpatih,Gemas Negeri Sembilan Mac SMK Kota Gelanggi (2), Jerantut Pahang 8. 5 April SMK Tumpat, Kelantan 9. 3 Mei SK Permai, Ampang, Selangor Mei SMK Canossa Convent Melaka, Ujong Pasir Melaka Ogos SMK Gajah Berang, Melaka September SMKA Sultan Muhammad, Batu Berendam, Melaka Oktober SMK Lanchang, Pahang Oktober Sekolah Tinggi Islam As Sofa Oktober SMK Kuala Krau, Pahang November SMK Skudai, Johor November SMAP Labu, Negeri Sembilan November SM Sains Tuanku Jaafar, Kuala Pilah, Negeri Sembilan November SK Kampung Rahmat, Setiu, Terengganu November SMK Tengku Ampuan Intan, Kuala Berang, Terengganu Perpustakaan Undang-Undang 29 Mac Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Jaya, Kuala Lumpur Perpustakaan Dr. Abdul Latiff 25 Mei Pusat Tahfiz Darul Hafizhiin, Gombak 23 Jun Pusat Tahfiz Darul Hafizhiin, Gombak Perpustakaan Praklinikal 20 November Akademi Insan Prihatin (A.I.P) 66

69 Jadual 47 Lawatan dari Institusi dalam Negara Perpustakaan Tun Seri Lanang 10 Februari 15 Mac 19 Mei 31 Julai 17 Ogos 26 Oktober 31 Oktober 7 Disember 18 Disember King Sejong Institute Kolej Islam Melaka Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) UKM-Global Leadership Programme Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang Universiti Islam Sultan Zainal Abidin, UNISZA, Terengganu Institut Pengajian Islam (INSPI) Yayasan Islam Terengganu Fakulti Pengajian Maklumat, UiTM Rembau. Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan, UMK. Perpustakaan Alam & Tamadun Melayu 10 Januari 16 November Pelajar Baharu Sarjana Sains Sosial Program (Pengajian Pertahanan) UKM-MPAT, Siri Ke 37 Institut Peradaban Melayu UPSI, sempena lawatan mereka ke ATMA Perpustakaan Pusat Perubatan UKM 21 April 23 Mei 29 Ogos 15 November 4-8 Disember Disember Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Kuantan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Perpustakaan UiTM, Kampus Sg. Buloh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Puncak Perdana Perpustakaan Lingkungan ke 2 Perpustakaan Dr. Abdul Latiff 22 Februari Lawatan Perpustakaan Tuanku Bainun Universiti Sultan Idris ( UPSI ) 15 Mei Lawatan Akreditasi daripada Panel Engineering Accreditation Council (EAC) 20 September Lawatan daripada Kumpulan Fokus Khas Kejuruteraan & Senibina 67

70 Perpustakaan Tun Seri Lanang Jadual 48 Lawatan dari Institusi Luar Negara 18 Januari 16 Februari 16 Februari 21 Mac 20 April 28 April 22 Mei 9 Ogos 14 September 27 September Lawatan Pelajar Pondok Pesantren Sumatera Indonesia STIE Bisnis Indonesia Kunjungan Sillaturrahim Persatuan Pelajar Indonesia UKM Universiti Osaka Sekolah Tinggi Agama Islam As adiyah Sengkang, Sulawesi Selatan, Indonesia National Institute of Business, Combodia Pondok Modern Nurul Hidayah Pasiran, Bengkalis Riau, Indonesia Petra Christian University Library, Surabaya, Indonesia Osaka University of Economics and Law (OUEL) Universitas Air Langga (UNAIR), Fakultas Ekonomi dan Bisnes, Indonesia 9 Mei Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia 14 Ogos Universitas Prof. Dr. Hazairin, Bengkulu, Indonesia Perpustakaan Dr. Abdul Latiff Perpustakaan Undang-Undang 27 Mac Universiti Dr. Rusdi Medan, Indonesia 6 Mei Ohio University, Speech - Language Pathology 14 Disember Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia 15 November Universiti Dr. Rusdi Medan, Tuanku Tambusai, Riau Perpustakaan Alam & Tamadun Melayu 27 September Universitas Negeri Yogyakarta, sempena lawatan ke ATMA 68

71 AKTIVITI KEMASYARAKATAN

72 Jadual 49 Aktiviti Kemasyarakatan 22 April Program Pelancaran Anjung Santai UKM4 Bangi di KipMALL KipMALL, Bandar Baru Bangi April Gotong Royong Membersihkan Tanah Perkuburan Sungai Tangkas Bandar Baru Bangi 2 Jun Majlis Iftar Bersama Pusat Jagaan Anak Yatim / Miskin Rukaiyah Surau Tun Seri Lanang Ogos 6 Mei Program Jom Mesra Anjung Santai UKM4 Bangi Program Khidmat Masyarakat Anjung Santai UKM4 Bangi 7 25 September (Pusat Sumber SMK Jalan Reko, Kajang, Selangor) SMK Jalan Reko Kajang 7 Oktober - 30 November Aktiviti Kelab Sukarelawan Mahasiswa Khidmat Jaringan Komuniti Pusat Sumber SMK Jalan Reko Kajang

73 Program Iftar bersama Pusat Jagaan Kanak-Kanak Yatim & Miskin Rukaiyah Aktiviti Kelab Sukarelawan Mahasiswa Program Membersihkan Kubur Projek PTSL Pelajar Sukarelawan Citra UKM Program Jom Mesra 71

74 1. Hari Bersama Pelanggan 2. Mesyuarat Agong KKWP ke-5 3. Lawatan Amalan Terbaik Jabatan Prasarana UKM 4. Lawatan Unit Pemeliharaan dan Pendigitan ke PNM 5. Hari Sukan Perpustakaan 6. Lawatan Projek Naik Taraf Ruang 24 Jam 7. Hari Terakhir Perkhidmatan Puan Rosnah Suliman di Perpustakaan 8. Program Jom Baca 10 Minit 9 Omong Pengarang-Cinta Hari-Hari Rusuhan bersama Faisal Tehrani 10. Perkongsian KIK Mutiara sempena Pertandingan KIK Perpustakaan 11. Penyerahan Bahan Tun Ahmad Sarji ke PTSL 12. Perbincangan Meja Bulat Soroton Peristiwa

75 AHLI Hamidah Asmany Aza PENGERUSI Rosnah Rosmarlidaini Hayatul Azlah Nor Hamsiah Azman Md. Hafiz SETIAUSAHA Ruzita REKABENTUK & GRAFIK Rusiah JAWATAN KUASA LAPORAN TAHUNAN PERPUSTAKAAN UKM

PERPUSTAKAAN LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu

PERPUSTAKAAN LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA.  Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu The National University of Malaysia LAPORAN TAHUNAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA www.ukm.my/library Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu KANDUNGAN Senarai Jadual 4 Senarai Rajah 4

More information

Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN

Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN o Persidangan Perpustakaan Universiti dan Perpustakaan Negara (Conference of University Libraries and National Library

More information

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 8 J u l a i 2 0 1 3 D i D e w a n Ta k l i m a t, B a n g u n a n P e n t a d b i r a n O l e h : Dr. Mohamad

More information

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SIRI JELAJAH EMS UPM 23, 24, DAN 25 Julai 2013 O l e h : Dr. Mohamad Amran bin Mohd. Salleh Timbalan Wakil

More information

PENGENALAN MISI SYARIKAT INI ADALAH PENGLIBATAN SECARA AKTIF DALAM ARUS PEMBANGUNAN DAN EKONOMI NEGARA.

PENGENALAN MISI SYARIKAT INI ADALAH PENGLIBATAN SECARA AKTIF DALAM ARUS PEMBANGUNAN DAN EKONOMI NEGARA. KANDUNGAN PROFIL PENGENALAN MAKLUMAT SYARIKAT PENGARAH DAN EKUITI SYARIKAT CARTA ORGANISASI SYARIKAT LESEN & PENDAFTARAN SKOP KERJA SENARAI PROJEK TERDAHULU GAMBAR PROJEK TERDAHULU GAMBAR KILANG DAN MESIN

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018 STD 09/6/23 Mei 208 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH MEI 208 HINGGA 30 JUN 208 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama ini disertakan

More information

HUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRIINDIVIDU, REKA BENTUK LATIHAN DAN PERSEKITARAN KERJA DENGAN PEM INDAHAN LATIHAN DI SWM ENVIRONMENT SDN BHD.

HUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRIINDIVIDU, REKA BENTUK LATIHAN DAN PERSEKITARAN KERJA DENGAN PEM INDAHAN LATIHAN DI SWM ENVIRONMENT SDN BHD. HUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRIINDIVIDU, REKA BENTUK LATIHAN DAN PERSEKITARAN KERJA DENGAN PEM INDAHAN LATIHAN DI SWM ENVIRONMENT SDN BHD. NAZIRAH BINTIM O H AM ED NAZRI UNIVERSITITEKNOLOGI MALAYSIA HUBUNGAN

More information

MYLIB - KOLABORASI PERKONGSIAN SUMBER ELEKTRONIK : ISU DAN

MYLIB - KOLABORASI PERKONGSIAN SUMBER ELEKTRONIK : ISU DAN MYLIB - KOLABORASI PERKONGSIAN SUMBER ELEKTRONIK : ISU DAN CABARAN Nafisah Ahmad Pengarah Perkhidmatan Perpustakaan Digital Nasional (PERDANA), Perpustakaan Negara Malaysia 1 PENDAHULUAN MyLib (mylibrary)

More information

SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN

SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN vii SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN ii iii iv v vi vii xi xii xiv

More information

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan.

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB PICC dan TPK bertanggungjawab menentukan garis panduan ini dipatuhi. Sesiapa yang terlibat

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 STD 091/6/23 1 Jun 2018 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING) (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI UPSI (ISO)/BEN/P08/MP04 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 MAC 2018 Muka surat :1/39 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 Pengenalan 2 2 Carta Alir Kerja Pengurusan Pinjaman Peralatan

More information

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

STD 093/6/4. 01 Jun 2014 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN JULAI 2014

STD 093/6/4. 01 Jun 2014 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN JULAI 2014 STD 093/6/4 01 Jun 2014 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2014 31 JULAI 2014 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama sama ini

More information

TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN

TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN 1 SKOP 6 1 2 3 4 5 6 FACILITY ENGINEERING MAINTENANCE SERVICES (FEMS) BIOMEDICAL ENGINEERING MAINTENANCE

More information

APPLICATION OF DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN UNIVERSITY BUILDINGS NAJAATUL FARIHAH BINTI HAMIDI

APPLICATION OF DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN UNIVERSITY BUILDINGS NAJAATUL FARIHAH BINTI HAMIDI iii APPLICATION OF DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN UNIVERSITY BUILDINGS NAJAATUL FARIHAH BINTI HAMIDI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award

More information

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak Smart K-Worker Professional Consortium Sdn. Bhd. (SMART-K) Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak 6 Mei 2015 Auditorium Utama Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan Lot 249

More information

ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN

ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN 38 LPI Capital Bhd ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN Kumpulan LPI telah diiktiraf atas prestasi kewangannya yang kukuh, pewujudan nilai unggul kepada pemegang saham, kecemerlangan tadbir urus korporat dan nilai

More information

BAB 4 PENEMUAN KAJIAN. Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian

BAB 4 PENEMUAN KAJIAN. Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian BAB 4 PENEMUAN KAJIAN 4.1 PENDAHULUAN Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian dalam Bab 1. Pada bahagian ini pengkaji melaporkan semua dapatan kajian, yang telah disusun

More information

LIVING CARE. Critical Illness Insurance

LIVING CARE. Critical Illness Insurance LIVING CARE Critical Illness Insurance PREMIUM TABLE ANNUAL PREMIUM (RM) (excluding 0% OST and Stamp Duty)/ SUM INSURED (RM) Attained Age 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 (Next Birthday) Male Female

More information

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Satu Malaysia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Satu Malaysia TEKS UCAPAN Naib Canselor UniMAP Brig. Jen. Dato Prof Dr Kamarudin Hussin Sempena Majlis Menandatangani MoU Antara Universiti Sains Malaysia, Kolej Universiti TATI, Universiti Malaysia Perlis, Virtual

More information

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM (FKASA)

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM (FKASA) 129 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM (FKASA) Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam (FKASA) ditubuhkan pada tahun 2002 dan telah memulakan sesi pengambilan pelajar pertama pada sesi kemasukan 2003/2004.

More information

LAPORAN AKTIVITI TAHUN

LAPORAN AKTIVITI TAHUN LAPORAN AKTIVITI TAHUN 2012 2014 APRIL 2012 1 17 April 2012 Auditorium Bahagian Teknologi Pendidikan, KPM. 2 18 April 2012 BPG Kementerian Pelajaran Malaysia, Putrajaya. 3 19 April 2012 Ballroom Seri Pacific

More information

<REZKIFAJAR SDN BHD> < A>

<REZKIFAJAR SDN BHD> < A> < 1228989-A> NO 6, GROUND FLOOR, JALAN TASIK UTAMA 7 MEDAN NIAGA DAMAI, SEBELAH BANK MUAMALAT THE TRILLIUM 57000 SUNGAI BESI WILAYAH PERSEKUTUAN, MALAYSIA ISI KANDUNGAN TABLE OF CONTENTS

More information

Sustainable Consumption

Sustainable Consumption Sustainable Consumption Introduction Unsustainable pattern of production and consumption - major causes of global environmental deterioration Issues like loss of biodiversity, resource depletion and risk

More information

LAPORAN EXCO PEMASARAN PROGRAM CINTA DESA SISWA 2.0 KELAB SAHABAT 1 MALAYSIA KOLEJ TUN SYED NASIR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 2014

LAPORAN EXCO PEMASARAN PROGRAM CINTA DESA SISWA 2.0 KELAB SAHABAT 1 MALAYSIA KOLEJ TUN SYED NASIR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 2014 LAPORAN EXCO PEMASARAN PROGRAM CINTA DESA SISWA 2.0 KELAB SAHABAT 1 MALAYSIA KOLEJ TUN SYED NASIR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 2014 NAMA JAWATAN DISANDANG NO MATRIK NURUL ATIFAH BINTI ABDULLAH EXCO PEMASARAN

More information

STD 093/6/4. 1 November 2015 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 NOVEMBER DISEMBER 2015

STD 093/6/4. 1 November 2015 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 NOVEMBER DISEMBER 2015 STD 093/6/4 1 November 2015 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 NOVEMBER 2015 31 DISEMBER 2015 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama

More information

SELAMAT DATANG KE UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN

SELAMAT DATANG KE UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Selamat Datang Ke ULPL SELAMAT DATANG KE UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN PIONEERING * SUSTAINABLE * INNOVATIVE * SYNERGY Visi dan Misi ULPL VISI Menerajui latihan berkualiti di peringkat kebangsaan

More information

SISTEM PENGURUSAN PROOFREADING UTM KHO CHEE XAO

SISTEM PENGURUSAN PROOFREADING UTM KHO CHEE XAO SISTEM PENGURUSAN PROOFREADING UTM KHO CHEE XAO Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Komputer) Fakulti Sains Komputer

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Oktober 2014)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Oktober 2014) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 1995 TT dotcom Sdn. (dahulunya dikenali sebagai Time Telecommunications Sdn Bhd) 15 September 1995 Tarikh 15 September (20 tahun) Bendahari 2. 2008 Padi

More information

MEDIA COVERAGE. TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract COMPANY : Scomi Energy Services Bhd DATE : 15 January 2016

MEDIA COVERAGE. TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract COMPANY : Scomi Energy Services Bhd DATE : 15 January 2016 TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract TITLE : SESB peroleh kontrak RM182.55 MEDIA : Berita Harian juta TITLE : SESB peroleh kontrak AS$41.6 di MEDIA : Utusan Malaysia

More information

TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD

TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD NOOR DIANA BINTI DRANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT

More information

KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01

KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01 JKR-APK (Pind. 3/2008) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01 Nama Kontraktor : Alamat Kontraktor : Tajuk Kontrak : VNA RESOURCES SDN BHD 7-2-1, TINGKAT 2, BLOK

More information

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) Q1 A1 Q2 A2 Q3 A3 Why does these 10 plazas are no longer receiving faulty SmartTAG for repair? To improve the efficiencies of our SmartTAG repair process, we would like

More information

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK 1.0 Carta alir permohonan bekalan elektrik di UPM MULA Isi Borang Permohonan No. Tindakan Catatan 1.1 Pemohon Pemohon melengkapkan Borang Permohonan Bekalan Elektrik yang boleh

More information

PB604 : BUSINESS FINANCE

PB604 : BUSINESS FINANCE INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) quantitative questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan kuantitatif. Jawab SEMUA soalan. C1 QUESTION 1 SOALAN 1 (a)

More information

PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF DATA USERS) ORDER 2013

PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF DATA USERS) ORDER 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 November 2013 14 November 2013 P.U. (A) 336 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF

More information

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan Tinjauan Operational OperasiReview Cadangan Korporat Pengurusan Pelaburan Perantara dan Institusi Pasaran Pelaporan Kewangan dan Pengawasan Korporat Penguatkuasaan Pendidikan dan Latihan PENGURUSAN PELABURAN

More information

SISTEM PENJEJAK PESAKIT DI HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UKM (PPUKM) MENGGUNAKAN PERANTI MATA ARAH (BEACON) Mohamad Norizal Bin Abdullah Dr.

SISTEM PENJEJAK PESAKIT DI HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UKM (PPUKM) MENGGUNAKAN PERANTI MATA ARAH (BEACON) Mohamad Norizal Bin Abdullah Dr. SISTEM PENJEJAK PESAKIT DI HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UKM (PPUKM) MENGGUNAKAN PERANTI MATA ARAH (BEACON) Mohamad Norizal Bin Abdullah Dr. Lam Meng Chun Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 MEI 2017) Tarikh MoU Luput. PTJ Peneraju 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 MEI 2017) Tarikh MoU Luput. PTJ Peneraju 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 1996 Majlis Sukan Negara (MSN) Tarikh 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar

More information

pengarah profil para Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif

pengarah profil para Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif profil para pengarah y bhg tan sri dato azman hashim Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif Y Bhg Tan Sri Dato Azman Hashim, warganegara Malaysia, berumur 69 tahun dilantik menganggotai Lembaga Pengarah

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL TESIS PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL TESIS PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL TESIS PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xi xii xiv

More information

1. SAMBUNGAN PENUTUPAN PENUH JALAN JANGKA PENDEK SECARA DUA PERINGKAT DI JALAN RAYA SATU (MALAM)

1. SAMBUNGAN PENUTUPAN PENUH JALAN JANGKA PENDEK SECARA DUA PERINGKAT DI JALAN RAYA SATU (MALAM) PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG JALAN RAYA SATU, JALAN RAYA TIGA & SERDANG RAYA 25 APRIL 2018 1. SAMBUNGAN PENUTUPAN PENUH JALAN JANGKA PENDEK

More information

Dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa ISO Kali ke-21 pada 5 Februari 2015

Dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa ISO Kali ke-21 pada 5 Februari 2015 Dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa ISO Kali ke-21 pada 5 Februari 2015 1 IQ-talk: Program Perkongsian Kualiti & Inovasi, sama ada perkongsian pengalaman, forum, ceramah atau lawatan 2 Idea-IQ iaitu

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA S/K.KEW/PK/TM/113/242900/110/36 JLD 11 SJ 3 (34) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience to participate in the Electronic

More information

ANUGERAH & Syarikat Insurans Terbaik, Malaysia

ANUGERAH & Syarikat Insurans Terbaik, Malaysia 44 ANUGERAH & Kumpulan LPI telah mengumpul pelbagai pengiktirafan atas prestasi kewangannya yang kukuh, pewujudan nilai unggul kepada pemegang saham, kecemerlangan tadbir urus korporat dan nilai tanggungjawab

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

SISTEM PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN

SISTEM PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN SISTEM PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN NURUL IZUWANI BINTI NASIR NOR SAMSIAH SANI Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem Pengurusan Kolej Kediaman dibangunkan khas

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURED: 100 MARKS STRUKTUR: 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan struktur. Jawab

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Januari 2017)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Januari 2017) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 1996 Majlis Sukan Negara (MSN) Tarikh 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar

More information

FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING BRAKE SQUEAL NOISE FOR MOTORCYCLES MUNDHER FADHIL ABDULRIDHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING BRAKE SQUEAL NOISE FOR MOTORCYCLES MUNDHER FADHIL ABDULRIDHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING BRAKE SQUEAL NOISE FOR MOTORCYCLES MUNDHER FADHIL ABDULRIDHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 4 FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2011 DECEMBER 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 OGOS 2017)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 OGOS 2017) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh Tarikh 1. 1996 Majlis Sukan Negara (MSN) 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 30 November 2016)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 30 November 2016) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 2008 Padi Beras Nasional Berhad (BERNAS) Tarikh Luput 25 Januari 2008 25 Januari 2018 2. Heveaboard Berhad 25 Ogos 2008 25 Ogos 2018 Pejabat Timbalan

More information

PERATURAN PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 KERTAS 2

PERATURAN PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 KERTAS 2 SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SELARAS SBP TAHUN PERATURAN PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 KERTAS 2 Kertas ini mengandungi

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 29 Februari 2016)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 29 Februari 2016) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 2008 Padi Beras Nasional Berhad (BERNAS) Tarikh Luput 25 Januari 2008 25 Januari 2018 Pejabat Timbalan Naib Canselor (& Inovasi) / Fakulti Sains & Teknologi

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) MAC 2011 MAC 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

an Sri Shahrir bin Abdul Samad Pengerusi FELDA 21Januari 2018

an Sri Shahrir bin Abdul Samad Pengerusi FELDA 21Januari 2018 FELDA 2.0 Asas penubuhan FELDA adalah untuk pembangunan modal insan dengan menjadikan pertanian sebagai medium utama memperoleh pendapatan dan membantu masyarakat luar bandar keluar dari kepompong kemiskinan.

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 2 MEI 2018)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 2 MEI 2018) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh Tarikh Luput 1. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2008 Heveaboard Berhad 25 Ogos 2008 25 Ogos Perhutanan 3. 2010

More information

Pengarah Urusan Didaktik Engineering Werks Sdn Bhd;

Pengarah Urusan Didaktik Engineering Werks Sdn Bhd; TEKS UCAPAN YANG HORMAT PROFESOR DATO DR. DAING NASIR IBRAHIM NAIB CANSELOR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN PERISIAN KOMPUTER KEPADA MAKMAL FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

PERJUMPAAN JURU AUDIT DALAMAN BERSAMA KETUA JURU AUDIT ISO 9001:2015. pada 20 MAC 2018, PETANG

PERJUMPAAN JURU AUDIT DALAMAN BERSAMA KETUA JURU AUDIT ISO 9001:2015. pada 20 MAC 2018, PETANG PERJUMPAAN JURU AUDIT DALAMAN BERSAMA KETUA JURU AUDIT ISO 9001:2015 pada 20 MAC 2018, 2.30 3.00 PETANG 1 PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN ISO 9001:2015 2 PENGEKALAN TERIMA KASIH 3 PENSIJILAN DAN TAHNIAH! ISO

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) OGOS 2011 AUGUST 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MODELLING OF THROUGH-THE-ROAD HYBRID ELECTRIC VEHICLE OKE PAUL OMEIZA

MODELLING OF THROUGH-THE-ROAD HYBRID ELECTRIC VEHICLE OKE PAUL OMEIZA i MODELLING OF THROUGH-THE-ROAD HYBRID ELECTRIC VEHICLE OKE PAUL OMEIZA A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Electrical-Mechatronics

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

JA606: VEHICLE DYNAMICS. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only.

JA606: VEHICLE DYNAMICS. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2017)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2017) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh Tarikh Luput 1. 1996 Majlis Sukan Negara (MSN) 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar

More information

TABLE OF CONTENT 1.0 VISION, MISSION 2.0 COMPANY PROFILE. 2.1 Company Address and Contact Details 2.2 Other Company Details 3.0 CORPORATE INFORMATION

TABLE OF CONTENT 1.0 VISION, MISSION 2.0 COMPANY PROFILE. 2.1 Company Address and Contact Details 2.2 Other Company Details 3.0 CORPORATE INFORMATION TABLE OF CONTENT 1.0 VISION, MISSION 1.1 Vision 1.2 Mission 2.0 COMPANY PROFILE 2.1 Company Address and Contact Details 2.2 Other Company Details 3.0 CORPORATE INFORMATION 3.1 Board of Directors 3.2 Shareholders

More information

MANUAL KUALITI TARIKH BERKUATKUASA NO. ISU : 2 MUKA SURAT : 1/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI 4/33

MANUAL KUALITI TARIKH BERKUATKUASA NO. ISU : 2 MUKA SURAT : 1/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI 4/33 MUKA SURAT : 1/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : 8 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI 4/33 1.1 Tujuan Manual 4/33 1.2 Kandungan Manual 4/33 2.0 MAKLUMAT KORPORAT 5/33 2.1 Latar Belakang

More information

PEJABAT BENDAHARI KEPUTUSAN SEBUTHARGA UTHM. kemaskini : 05 JUN 2013 MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD

PEJABAT BENDAHARI KEPUTUSAN SEBUTHARGA UTHM. kemaskini : 05 JUN 2013 MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD PEJABAT BENDAHARI KEPUTUSAN SEBUTHARGA UTHM kemaskini : 05 JUN 2013 MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD KOD TENDER TAJUK NAMA SYARIKAT YANG TERPILIH HARGA DAN TEMPOH KONTRAK 1) UTHM.PPH/03(K)/005/2013

More information

TARIKH : 15 OGOS 2016 (ISNIN) TEMPAT : BILIK LATIHAN CICT, ARAS 3, CICT. innovative entrepreneurial global 1

TARIKH : 15 OGOS 2016 (ISNIN) TEMPAT : BILIK LATIHAN CICT, ARAS 3, CICT.  innovative entrepreneurial global 1 TARIKH : 15 OGOS 2016 (ISNIN) TEMPAT : BILIK LATIHAN CICT, ARAS 3, CICT www.utm.my innovative entrepreneurial global 1 TUJUAN Mengukur tahap kompetensi staf yang berkhidmat di UTM. KAI Universiti menetapkan

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2010 DECEMBER 2010 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JULAI 2010 JULY 2010 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF)

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) e-1 30 Jun 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) would like to invited Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B NO SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA TARIKH BUKA/ IKLAN TARIKH TUTUP SYARAT SYARAT WAJIB DOKUMEN SEBUTHARGA KAEDAH PENGHANTARAN DOKUMEN SEBUTHARGA BOLEH DIBUAT SECARA : POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA

More information

STATISTIK PRESTASI PENERBITAN UPM UPM PUBLICATION PERFORMANCE STATISTICS

STATISTIK PRESTASI PENERBITAN UPM UPM PUBLICATION PERFORMANCE STATISTICS Siri Prestasi Penerbitan UPM Vol. 1 STATISTIK PRESTASI PENERBITAN UPM 2012-2014 UPM PUBLICATION PERFORMANCE STATISTICS 2012-2014 Disediakan oleh / Prepared by: Salmah A. Rusniah S. Khairil Ridzuan K. Bahagian

More information

CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR MOHD HAIDIR BIN MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR MOHD HAIDIR BIN MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR MOHD HAIDIR BIN MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) OGOS 2012 AUGUST 2012 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

Sekapur Sireh Naib Canselor

Sekapur Sireh Naib Canselor Sekapur Sireh Naib Canselor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin-nya sekali lagi kita dapat menganjurkan

More information

APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM PEMANTAUAN GILIRAN DI HOSPITAL CANSELLOR TUANKU MUKHRIZ. Nursyakirah Hamimah Binti Mohamad Halim Prof. Dr.

APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM PEMANTAUAN GILIRAN DI HOSPITAL CANSELLOR TUANKU MUKHRIZ. Nursyakirah Hamimah Binti Mohamad Halim Prof. Dr. APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM PEMANTAUAN GILIRAN DI HOSPITAL CANSELLOR TUANKU MUKHRIZ Nursyakirah Hamimah Binti Mohamad Halim Prof. Dr. Masri Binti Ayob Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan

More information

PB ISLAMIC CASH MANAGEMENT FUND

PB ISLAMIC CASH MANAGEMENT FUND PB-10 29 September 2017 PB ISLAMIC CASH MANAGEMENT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

MEMACU POTENSI INDUSTRI DAN MASYARAKAT

MEMACU POTENSI INDUSTRI DAN MASYARAKAT MEMACU POTENSI INDUSTRI DAN MASYARAKAT Memorandum Perjanjian (MoA) / Persefahaman (MoU) Strategi perkongsian pintar di antara UTeM dengan rakan industri dapat memberikan kesan yang signifikan di bidang

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Malaysian

More information

PUBLIC e-islamic CASH DEPOSIT FUND

PUBLIC e-islamic CASH DEPOSIT FUND e-2 30 Jun 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya

More information

PUSAT PENYELIDIKAN & PENGURUSAN SUMBER CENTRE FOR EARTH RESOURCES RESEARCH & MANAGEMENT (CERRM)

PUSAT PENYELIDIKAN & PENGURUSAN SUMBER CENTRE FOR EARTH RESOURCES RESEARCH & MANAGEMENT (CERRM) PUSAT PENYELIDIKAN & PENGURUSAN SUMBER ALAM @ CENTRE FOR EARTH RESOURCES RESEARCH & MANAGEMENT (CERRM) PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN 1. Menjalankan penyelidikan dan perundingan kepada masyarakat dan industri

More information

AKTIVITI EKONOMI UTAMA NASIONAL NATIONAL KEY ECONOMIC AREA (NKEA) PEMBORONGAN DAN PERUNCITAN

AKTIVITI EKONOMI UTAMA NASIONAL NATIONAL KEY ECONOMIC AREA (NKEA) PEMBORONGAN DAN PERUNCITAN UMUM AKTIVITI EKONOMI UTAMA NASIONAL NATIONAL KEY ECONOMIC AREA (NKEA) PEMBORONGAN DAN PERUNCITAN EPP 3 PEMODENAN BENGKEL AUTOMOTIF AUTOMOTIVE WORKSHOP MODERNISATION (ATOM) DELIVERY MANAGEMENT OFFICE KEMENTERIAN

More information

PERSIJILAN MS IS DAN PERSEPSI KAKITANGAN TERHADAP AMALAN PENGURUSAN KUALITI : SATU KAJIAN KES DI BINTULU PORT SDN. BHD.

PERSIJILAN MS IS DAN PERSEPSI KAKITANGAN TERHADAP AMALAN PENGURUSAN KUALITI : SATU KAJIAN KES DI BINTULU PORT SDN. BHD. PERSIJILAN MS IS0 9002 DAN PERSEPSI KAKITANGAN TERHADAP AMALAN PENGURUSAN KUALITI : SATU KAJIAN KES DI BINTULU PORT SDN. BHD. ADIBAH BTE ISMAIL, Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Construction

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2018)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2018) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh Tarikh Luput 1. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2010 Asia Pacific Flight Training (APFT) 18 Februari 2010 18 Februari

More information

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July.

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. RM7 * MOVIE TICKET before 7pm on July 7 Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. BROUGHT TO YOU BY *TERMS & CONDITIONS APPLY. WHILE

More information