PERPUSTAKAAN LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu

Size: px
Start display at page:

Download "PERPUSTAKAAN LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu"

Transcription

1 The National University of Malaysia LAPORAN TAHUNAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu

2

3 KANDUNGAN Senarai Jadual 4 Senarai Rajah 4 Perutusan Ketua Pustakawan 5 Visi, Misi, Slogan, Objektif dan Piagam Pelanggan Perpustakaan 6 Perancangan Strategik Perpustakaan 7 Latar Belakang Perpustakaan 9 Pengurusan Perpustakaan 10 Carta Organisasi 11 Kakitangan Perpustakaan 12 Perbelanjaan Mengurus 13 Pembangunan Koleksi 23 Pengkatalogan dan Pengindeksan Bahan 27 Pencapaian Perkhidmatan 31 Aktiviti Perpustakaan 39 Inovasi Perpustakaan 43 Anugerah dan Kecemerlangan 49 Program Latihan 55 Pameran Perpustakaan 61 Lawatan Perpustakaan 65 Aktiviti Kemasyarakatan 69 Jawatankuasa Penerbitan 75 3 LAPORAN TAHUNAN 2016

4 SENARAI JADUAL Jadual 1: Bilangan Kakitangan Perpustakaan UKM Mengikut Gred...12 Jadual 20: Jumlah Pengindeksan dan Pengaksesan mengikur Platform Jadual 2: Peruntukan dan Perbelanjaan Belanja Mengurus...14 Jadual 21: Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan Jadual 3 Peruntukan Pangkalan Data Komersil/ Jurnal/Majalah/Akhbar...15 Jadual 22: Jumlah Transaksi Pinjaman Bahan Mengikut Koleksi PTSL Jadual 4: Perbelanjaan Pangkalan Data Komersil/ Jurnal/Majalah/Akhbar Jadual 23: Jumlah Transaksi Pinjaman Bahan Perpustakaan Jadual 5: Jadual 6: Jadual 7: Jadual 8: Peruntukan dan Perbelanjaan Pangkalan Data Komersil/Jurnal/ Majalah/Akhbar...15 Peruntukan Buku Bercetak dan Elektronik...17 Perbelanjaan Buku Bercetak dan Elektronik...17 Harga Langganan PDK/Jurnal Elektronik Peruntukan Universiti Penyelidikan (RU) Jadual 24: Jumlah Perkhidmatan Permohonan / Pembekalan Penerbitan Bahan Jadual 25: Jadual 26: Jadual 27: Jadual 28: Perkhidmatan Pakej Maklumat...35 Kehadiran Kursus Kemahiran Maklumat...35 Jumlah Pertanyaan di Meja Penasihat Pembaca/Kaunter Pertanyaan...35 Perkhidmatan Perundingan kepada Institusi Luar Jadual 9: Pendapatan Dana Endowmen Perpustakaan Jadual 29: Jumlah Penggunaan PDK (Teks Penuh) Jadual 10: Jadual 11: Jadual 12: Perbelanjaan Dana Endowmen Perpustakaan Perbandingan Jumlah Koleksi Perpustakaan Jumlah Keseluruhan Koleksi (Buku/Jurnal Bercetak/e-Buku/ e-jurnal/bahan Media) Jadual 30: Jumlah Penggunaan PDK (Carian - PDK Jenis Abstrak/Indeks/ Tiada Laporan Teks Penuh) Jadual 31: Jumlah Perkhidmatan Pay Per View Jadual 32: Aktiviti Perpustakaan Jadual 33: Aktiviti Kualiti Perpustakaan Jadual 13: Pangkalan Data Komersil (PDK) Jadual 34: Projek Inovasi dan Penambahbaikan.. 44 Jadual 14: Jadual 15: Jadual 16: Bilangan Penerbitan yang disahkan di dalam Sistem e-repositori Penerbitan (e-rep) Profil Penerbitan Akademik (Bilangan Pensyarah) Bilangan Penerbitan dan Sitasi UKM dalam Tempoh 5 Tahun yang diindeks Scopus Jadual 35: Penerima Anugerah Peringkat UKM...50 Jadual 36: Penerima Penghargaan Perkhidmatan Kakitangan Peringkat Perpustakaan.. 51 Jadual 37: Program Latihan Perpustakaan Jadual 38: Pameran Perpustakaan Jadual 39: Lawatan Sekolah Jadual 17: 4 LAPORAN TAHUNAN 2016 Pengkatalogan Bahan Mengikut Perpustakaan Jadual 18: Pengkatalogan Bahan Mengikut Unit Jadual 19: Jumlah Pengindeksan Bahan SENARAI RAJAH Jadual 40: Lawatan Dari Institusi Dalam Negara.. 67 Jadual 41: Lawatan Dari Institusi Luar Negara Jadual 42: Aktiviti Kemasyarakatan Rajah 1: Perbandingan Peruntukan dan Perbelanjaan Mengurus...14 Rajah 2: Perbandingan Peruntukan dan Perbelanjaan Pangkalan Data Komersil/Jurnal/Majalah/Akhbar...16 Rajah 3: Perbelanjaan Jurnal/Majalah Bercetak (Peruntukan Universiti Penyelidikan) Rajah 4: Perbelanjaan SPP /ILL dan Pay Per View (Peruntukan Universiti Penyelidikan) Rajah 5: Pengkatalogan Bahan Mengikut Perpustakaan Rajah 6: Pengkatalogan Bahan Mengikut Unit Rajah 7: Jumlah Transaksi Pinjaman Bahan Perpustakaan Rajah 8: Permohonan / Pembekalan Penerbitan Bahan... 34

5 PERUTUSAN KETUA PUSTAKAWAN ROSNAH SULIMAN TIMBALAN KETUA PUSTAKAWAN KANAN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Syukur Alhamdulillah kerana Perpustakaan UKM berjaya menerbitkan Laporan Tahunan Perpustakaan UKM Laporan ini merekodkan pencapaian perkhidmatan dan kemudahan yang terdapat di Perpustakaan Tun Seri Lanang dan 6 perpustakaan cabang iaitu Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu, Perpustakaan Undang- Undang, Perpustakaan Dr. Abdul Latiff, Perpustakaan Hospital Tuanku Canselor Muhriz Pusat Perubatan UKM, Perpustakaan Lingkungan Kedua dan Perpustakaan Praklinikal. Koleksi perpustakaan semakin meningkat bagi mengisi keperluan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan. Sehingga Disember 2016, koleksi Perpustakaan UKM mencapai 3,731,786 bahan, 1,050,009 naskhah buku, 249,076 naskhah jurnal berjilid, 59,530 judul e-buku, 1,938, 757 judul e-tesis, 26,869 judul e-jurnal dan 407,545 salinan bahan media. Perpustakaan UKM sentiasa memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggannya. Di antara pencapaian statistik perkhidmatan ialah 282,811 transaksi pinjaman, 6,832,850 pengaksesan sumber elektronik perpustakaan, kehadiran pelanggan ke Kelas Kemahiran Maklumat seramai10,061 orang dan bilangan permohonan perkhidmatan pay per view sebanyak 15,316. Di samping itu, Perpustakaan UKM juga telah menyediakan perkhidmatan baharu untuk meningkatkan statistik pinjaman seperti pameran buku baharu ala kedai buku, perkhidmatan door to door dan drive-thru. Pada tahun 2016, Perpustakaan UKM telah menjalankan pelbagai aktiviti serta penganjuran bengkel dan latihan. Antara anjuran latihan yang memberikan impak besar ialah Bengkel Pembangunan Pelan Risiko Perpustakaan, Pembentangan Inovasi dan Kursus Pengurusan Kejat. Terdapat juga pelbagai program khidmat masyarakat telah dilaksanakan pada tahun Perpustakaan UKM juga terlibat dengan aktiviti kualiti seperti audit persijilan sistem persekitaran berkualiti 5S, audit dalaman SPKP dan audit pengekalan Swa Akreditasi MQA UKM. Di samping itu, kumpulan KIK Perpustakaan juga telah mendapat kejayaan dalam beberapa Konvensyen KIK di Peringkat Kebangsaan dan Universiti Awam. Carta Organisasi perpustakaan telah di struktur semula untuk memantapkan pengurusan perpustakaan dan meningkatkan kecekapan pentadbiran. Diharapkan semua pegawai dan kakitangan Perpustakaan sentiasa menghayati misi, visi dan objektif perpustakaan untuk terus mencapai kecemerlangan sebagai pusat ilmu dan maklumat selaras dengan misi, visi dan objektif UKM. Begitu juga dengan semua perancangan yang digariskan dalam Pelan Strategik akan tercapai termasuklah mewujudkan Ruang 24 jam untuk pelanggan akan menjadi kenyataan. Akhir kata saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jawatankuasa an yang telah berjaya menghasilkan Laporan Tahunan Perpustakaan UKM Semoga penerbitan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Terima Kasih Rosnah Suliman Timbalan Ketua Pustakawan 5 LAPORAN TAHUNAN 2016

6 VISI, MISI, SLOGAN DAN OBJEKTIF PERPUSTAKAAN VISI Perpustakaan Bertekad Menjadi Pemangkin Masyarakat Berilmu SLOGAN MISI Meningkatkan budaya ilmu dan usaha memartabatkan Bahasa Melayu serta menggalakkan cetusan ilmu baharu Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu OBJEKTIF Membangun dan mengurus sumber maklumat untuk memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan universiti. Memberikan perkhidmatan maklumat yang menepati keperluan pelanggan Meningkatkan koleksi bahan dalam Bahasa Melayu. Menyediakan prasarana dan persekitaran ilmu bersesuaian dengan perkembangan teknologi Menjadi institusi repositori ilmu universiti PIAGAM PELANGGAN PERPUSTAKAAN Memastikan aduan pelanggan diberikan maklum balas tindakan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh aduan diterima. Memproses buku dalam tempoh enam (6) minggu. 03 Memberikan perkhidmatan maklumat dalam masa yang ditetapkan: i. Pinjaman dan pemulangan bahan dalam masa dua (2) minit ii. Maklumbalas permohonan Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP) dalam masa tiga (3) hari iii. Pakej Maklumat dalam masa sepuluh (10) hari iv. Rujukan cepat dalam masa lima (5) minit 6 LAPORAN TAHUNAN 2016

7 PERANCANGAN STRATEGIK Pada tahun 2016, Pelan Strategik Perpustakaan UKM telah dikaji semula dan diselaraskan merangkumi 5 teras strategi dan objektif seperti berikut: STRATEGI 1 Memperkasakan fungsi, peranan serta perkhidmatan perpustakaan selaras dengan perkembangan akademik dan status universiti penyelidikan Objektif 1 Objektif 2 Objektif 3 Meningkat peranan dan perkhidmatan perpustakaan bagi keperluan program akademik, penyelidikan dan inovasi. Memantapkan perkhidmatan dalam bentuk elektronik/digital seiring dengan perkembangan teknologi terkini. Meningkatkan rangkaian kerjasama di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. STRATEGI 2 Merealisasikan Perpustakaan UKM sebagai pusat sumber ilmu dan maklumat menepati keperluan pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan inovasi Objektif 1 Objektif 2 Objektif 3 Memantap dan memperkasakan koleksi Perpustakaan dalam bentuk bercetak dan elektronik/digital. Memantapkan pendokumentasian sumber ilmu. Memperkaya repositori institusi dan bahan arkib dalam bentuk digital. STRATEGI 3 Meningkatkan prasarana dan persekitaran ilmu yang kondusif Objektif 1 Objektif 2 Objektif 3 Objektif 4 Objektif 5 Memastikan kelancaran pengoperasian Sistem Perpustakaan Bersepadu (LMS), Sistem Pengurusan Maklumat Digital (IMS) dan portal bagi menjamin perkhidmatan yang berkesan. Meningkatkan keupayaan perkakasan dan perisian teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengurusan dan perkhidmatan. Menaiktaraf prasarana fizikal dan penyelenggaraan bangunan Perpustakaan. Menyedia dan mengekal prasarana fizikal sesuai dengan keperluan Pengurusan Risiko, Kelestarian dan Kesihatan Pekerjaan. Melaksanakan aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan bahan. 7 LAPORAN TAHUNAN 2016

8 STRATEGI 4 Memajukan Program Pendidikan Pengguna Perpustakaan bagi kecemerlangan akademik dan penyelidikan serta menggalakkan budaya pembelajaran sepanjang hayat Objektif 1 Objektif 2 Memantapkan Program Pendidikan Pengguna Perpustakaan. Mewujudkan kerjasama di antara perpustakaan dengan fakulti/institut kecemerlangan UKM dan institusi luar. STRATEGI 5 Memantapkan program pembangunan modal insan yang berterusan dan menyeluruh untuk meningkatkan kompetensi kakitangan Objektif 1 Objektif 2 Membangunkan program latihan berterusan berdasarkan Kajian Analisis Keperluan Pembelajaran. Memupuk budaya kerja yang menyokong peningkatan kualiti dan produktiviti. KRA BIDANG KEBERHASILAN UTAMA 8 LAPORAN TAHUNAN 2016

9 LATAR BELAKANG PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG SEJARAH RINGKAS Perpustakaan UKM telah ditubuhkan serentak dengan penubuhan UKM pada 18 Mei 1970 di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Pada tahun 1977, perpustakaan telah berpindah ke kampus tetap di Bangi dan beroperasi di Aras 5, Bangunan Canselori, UKM. Bangunan perpustakaan di Bangi mula digunakan pada tahun 1978 dan dirasmikan oleh Almarhum DYMM Tuanku Jaafar ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman pada 2 Julai Bangunan ini telah diberi nama Perpustakaan Tun Seri Lanang sempena nama seorang bangsawan dan tokoh sastera yang terkenal di Tanah Melayu pada kurun ke-16. Perpustakaan UKM terdiri daripada Perpustakaan Tun Seri Lanang (PTSL), perpustakaan induk di kampus utama Bangi dan enam perpustakaan cabang iaitu Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu (Bangi), Perpustakaan Undang-Undang (Bangi), Perpustakaan Dr. Abdul Latiff (Kuala Lumpur), Perpustakaan Pusat Perubatan UKM (Cheras), Perpustakaan Lingkungan Kedua (Bangi) dan Perpustakaan Praklinikal. JAWATANKUASA PERPUSTAKAAN UNIVERSITI Pentadbiran perpustakaan diletakkan di bawah Jawatankuasa Perpustakaan Universiti (JKPU) yang dipengerusikan oleh Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa. Ahli Jawatankuasa JKPU terdiri daripada wakil Senat/ Fakulti. Fungsi JKPU ialah: Bertanggungjawab kepada Senat berhubung dengan pentadbiran dan perkhidmatan perpustakaan Menasihat Senat tentang dasar dan pentadbiran perpustakaan Memperakukan peraturan perpustakaan untuk kelulusan Senat Bertanggungjawab terhadap peruntukan dan pengawalan perbelanjaan Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kepada Senat 9 LAPORAN TAHUNAN 2016

10 PENGURUSAN PERPUSTAKAAN Perpustakaan UKM diketuai oleh seorang Ketua Pustakawan dengan dibantu oleh 2 orang Timbalan Ketua Pustakawan Kanan yang mengetuai bahagian-bahagian di Perpustakaan Tun Seri Lanang (PTSL) dan Perpustakaan Cabang. 4 orang Timbalan Ketua Pustakawan yang mengetuai Bahagian Pembangunan & Pengurusan Sumber Maklumat, Bahagian Pengurusan Perkhidmatan Maklumat, Perpustakaan Hospital Canselor Tuanku Muhriz (PHCTM) dan Perpustakaan Dr. Abdul Latiff (PDAL). Penolong Ketua Pustakawan yang mengetuai unit dan Perpustakaan cabang. Dari kiri ke kanan: Encik Shamsudin Ibrahim (Penolong Ketua Pustakawan), Encik Azman Idris (Penolong Ketua Pustakawan), Encik Harih Faruqi Sidek (Penolong Ketua Pustakawan), Encik Hazmir Zainal (Penolong Ketua Pustakawan), Encik Wan Suhaimi Arifin (Timbalan Ketua Pustakawan ) Duduk dari kiri ke kanan: Puan Asmany Aza Ahmad (Penolong Ketua Pustakawan) Puan Hamidah Erman (Penolong Ketua Pustakawan), Puan Zaidah Sulaiman (Penolong Ketua Pustakawan), Puan Anna Kustyana Mukandar (Penolong Ketua Pustakawan), Puan Rosnah Suliman (Timbalan Ketua Pustakawan Kanan), Cik Rohaya Umar (Timbalan Ketua Pustakawan Kanan) Puan Rosnah Yusof (Penolong Ketua Pustakawan), Puan Azmah Ishak (Penolong Ketua Pustakawan), Cik Mariati Embong (Penolong Ketua Pustakawan) 10 LAPORAN TAHUNAN 2016

11 CARTA ORGANISASI PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Unit Pengindeksan Rohana Mahmood Unit Jurnal Shamsudin Ibrahim Unit Kualiti & Perancangan Strategik Rosmarlidaini Mah Hasan Unit Perolehan Asmany Aza Ahmad Unit Katalog Hayatul - Azlah Ghazali Unit Pentadbiran Am Rashidah Hassan Unit Komunikasi Korporat Harith Faruqi Sidek BAHAGIAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN SUMBER MAKLUMAT Anna Kustyana Mukandar Unit Penjanaan Kewangan Shamsudin Ibrahim BAHAGIAN PENTADBIRAN & PERANCANGAN Rosnah Suliman TIMBALAN KETUA PUSTAKAWAN KANAN Rosnah Suliman Unit Multimedia Mazni Md. Yusof Unit Arab & Tamadun Islam Shahruddin Shafri KETUA PUSTAKAWAN BAHAGIAN PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKLUMAT Azmah Ishak Unit Arkib & Koleksi Khas Rohalia Mohd Rohani Unit Perkhidmatan Pelanggan Harith Faruqi Sidek Unit Asia Tenggara & Dokumen Norbaizura Malek Unit Penyelenggaraan ICT & Multimedia Md. Hafiz A. Zulkifli BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & PRASARANA ILMU Hazmir Zainal TIMBALAN KETUA PUSTAKAWAN KANAN Rohaya Umar Unit Penyelidikan Shaizimah Badzri Unit Pendidikan Pelanggan Nik Salimah Nik Abdullah Unit Pengurusan Sistem & Perkhidmatan Web Md. Hafiz A. Zulkifli Unit Pemeliharaan & Pendigitan Ruzita Kamis PERPUSTAKAAN CABANG Rohaya Umar PERPUSTAKAAN UNDANG - UNDANG Mariati Embong Unit Risiko, Kelestarian & Kesihatan Pekerjaan Hazmir Zainal PERPUSTAKAAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ Wan Suhaimi Ariffin PERPUSTAKAAN KAAN ALAM & TAMADUN MELAYU Hamidah Erman PERPUSTAKAAN LINGKUNGAN KEDUA Zaidah Sulaiman PERPUSTAKAAN PRAKLINIKAL Wan Suhaimi Ariffin PERPUSTAKAAN DR ABDUL LATIFF Rosnah Yusof 11 LAPORAN TAHUNAN 2016

12 KAKITANGAN PERPUSTAKAAN Perpustakaan mempunyai seramai 213 orang kakitangan, terdiri daripada pegawai profesional, separa profesional dan kakitangan sokongan seperti berikut : JADUAL 1 Bilangan Kakitangan Perpustakaan UKM Mengikut Gred JAWATAN PTSL PATMA PUU PL2 PDAL PHCTM Praklinikal Jumlah Ketua Pustakawan VU7 1 1 Pustakawan S Pustakawan S Pustakawan S Pustakawan S Pustakawan S Jumlah Penolong Pustakawan S Penolong Jurutera JA Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) 1 1 Penolong Pustakawan S Setiausaha Pejabat N Pembantu Pustakawan S Pembantu Pustakawan S Pembantu Pemuliharaan S Pembantu Penerbitan N17 Pembantu Pustakawan S Pembantu Pemuliharaan S Pembantu Tadbir (P/O) N Pemb. Setiausaha Pejabat N Pemb.Tadbir (Kewangan) W Juruteknik Komputer FT Pembantu Operasi N Jumlah JUMLAH KESELURUHAN LAPORAN TAHUNAN 2016

13 Peruntukan dan Perbelanjaan Mengurus Peruntukan dan Perbelanjaan Jurnal Peruntukan dan Perbelanjaan Buku Peruntukan Universiti Penyelidikan Peruntukan dan Dana Endowmen Perpustakaan PERBELANJAAN MENGURUS 13 LAPORAN TAHUNAN 2016

14 PERBELANJAAN MENGURUS Peruntukan dan Perbelanjaan Perpustakaan menerima peruntukan sebanyak RM 11, 475, dan telah membelanjakan sebanyak RM 10,806, Agihan peruntukan dan perbelanjaan adalah seperti di jadual 2. JADUAL 2 Peruntukan dan Perbelanjaan Belanja Mengurus PERKARA Peruntukan Belanja Mengurus (Am) Dana Universiti Penyelidikan Dana Endowmen Perpustakaan Agihan Perbelanjaan Peratus Penggunaan (RM) (RM) (%) 2,789, ,788, ,938, ,266, ,150, ,154, Peruntukan PHCTM 1,597, ,596, Jumlah (RM) 11,475, ,806, *Perbelanjaan sehingga Disember Peruntukan RU 2016 boleh digunakan sehingga 31 Mac 2017 RAJAH 1 Perbandingan Peruntukan dan Perbelanjaan Mengurus 6,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Peruntukan Belanja Mengurus (Am) Dana Universiti Penyelidikan Dana Endowmen Perpustakaan Peruntukan PHCTM Agihan (RM) 2,789, ,938, ,150, ,597, Perbelanjaan (RM) 2,788, ,266, ,154, ,596, Agihan (RM) Perbelanjaan (RM) 14 LAPORAN TAHUNAN 2016

15 PERBELANJAAN MENGURUS Peruntukan dan Perbelanjaan Jurnal Perpustakaan memperuntukkan sebanyak RM 7,944, untuk perolehan jurnal bercetak dan elektronik. Butiran adalah seperti di jadual 3 dan jadual 4. JADUAL 3 Peruntukan Pangkalan Data Komersil/Jurnal/Majalah/Akhbar PERUNTUKAN (RM) PERPUSTAKAAN Peruntukan Belanja Mengurus Am (Bangi) Dana Universiti Penyelidikan Peruntukan Belanja Mengurus Am (PHCTM) Dana Endowmen Perpustakaan Nota Kredit Jumlah (RM) PTSL, PATMA & PUU 57, ,686, , , ,751, PDAL 10, , , PHCTM , , ,666, Jumlah (RM) 67, ,938, , , , ,944, JADUAL 4 Perbelanjaan Pangkalan Data Komersil / Jurnal / Majalah / Akhbar PERBELANJAAN (RM) PERPUSTAKAAN Peruntukan Belanja Mengurus Am (Bangi) Dana Universiti Penyelidikan Peruntukan Belanja Mengurus Am (PHCTM) Dana Endowmen Perpustakaan Nota Kredit Jumlah (RM) PTSL, PATMA & PUU 38, ,972, , ,317, PDAL 7, , , PHCTM , , ,645, Jumlah (RM) 46, ,266, , , ,550, LAPORAN TAHUNAN 2016

16 PERBELANJAAN MENGURUS JADUAL 5 Peruntukan Dan Perbelanjaan Pangkalan Data Komersil / Jurnal / Majalah / Akhbar PERPUSTAKAAN Peruntukan Perbelanjaan Peratus Perbelanjaan (RM) (RM) (%) PTSL, PATMA & PUU 5,751, ,317, PDAL 526, , PHCTM 1,666, ,645, Jumlah (RM) 7,944, ,550, Catatan : Baki Peruntukan Dana Endowmen Perpustakaan 2016 dan Peruntukan Universiti Penyelidikan 2016 akan dibelanjakan pada 2017 RAJAH 2 Perbandingan Peruntukan Dan Perbelanjaan Pangkalan Data Komersil/Jurnal/Majalah/Akhbar 6,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, PTSL, PDAL PHCTM PATMA & PUU Peruntukan (RM) 5,751, , ,666, Perbelanjaan (RM) 4,317, , ,645, LAPORAN TAHUNAN 2016

17 PERBELANJAAN MENGURUS Peruntukan dan Perbelanjaan Buku Perpustakaan memperuntukkan sebanyak RM 1,710, dari peruntukan Dasar Sedia Ada, RM 500, dari peruntukan Universiti Penyelidikan dan RM 460, dari peruntukan Dana Endowmen Perpustakaan untuk perolehan buku. JADUAL 6 Peruntukan Buku Bercetak dan Buku Elektronik PERUNTUKAN (RM) PERPUSTAKAAN Peruntukan Belanja Mengurus Am (Bangi) Universiti Penyelidikan Dana Endowmen Peruntukan Belanja Mengurus Am (PHCTM) Jumlah (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) PTSL 1,036, , ,329, PATMA 35, , , PUU 4, , , PDAL 240, , , PHCTM 50, , , Praklinikal 24, , , ebuku 320, , , Jumlah 1,710, , , , ,360, * Pembelian buku bagi PL2 dilaksanakan oleh PTSL JADUAL 7 Perbelanjaan Buku Bercetak dan Elektronik PERBELANJAAN (RM) PERPUSTAKAAN Peruntukan Belanja Mengurus Am (Bangi) Universiti Penyelidikan Dana Endowmen Peruntukan Belanja Mengurus Am (PHCTM) Jumlah (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) PTSL 1,051, , ,343, PATMA 34, , , PUU 15, , , PDAL 252, , , PHCTM 29, , , Praklinikal 44, , , ebuku 284, , , Jumlah 1,714, , , , ,374, * Baki peruntukan masih ada kerana pembayaran dibuat pada tahun LAPORAN TAHUNAN 2016

18 PERBELANJAAN MENGURUS Peruntukan Universiti Penyelidikan Pada tahun 2016 perpustakaan telah melanggan 87 judul pangkalan data/jurnal elektronik menggunakan peruntukan Universiti Penyelidikan bernilai RM 500, seperti di jadual 8. JADUAL 8 Harga Langganan PDK/Jurnal Elektronik Peruntukan Universiti Penyelidikan (RU) 2016 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Bil Judul Sumber Maklumat Elektronik (Langganan PTSL) Kos Langganan (RM) Tempoh Mula Tempoh Berakhir 1 EBSCOHost Super Pack Collection 278, E-Comtrade 19, Bankscope, Osiris, Oriana 408, AAA Science Online 18, Frost & Sullivan 96, Lexis Malaysia + Syariah Law Reports 80, Taylor e-journals 12, Datastream Profesional 341, Expert System with Application (Science Direct e-journal) 22, Food Chemistry (Science Direct e-journal) 41, International Journal of Electrical Power (Science Direct e-journal) 15, Applied Energy (Science Direct e-journal) 22, Applied Thermal Engineering (Science Direct e-journal) 18, Biomass & Bioenergy (Science Direct e-journal) 13, Bioresource Technology (Science Direct e-journal) 32, Carbohydrate Polymers (Science Direct e-journal) 25, Desalination (Science Direct e-journal) 40, Energy (Science Direct e-journal) 19, Energy and Buildings (Science Direct e-journal) 14, Energy Conversion and Management (Science Direct e-journal) 30, Energy Policy (Science Direct e-journal) 17, International Journal of Heat and Mass Transfer (Science Direct e-journal) 44, International Journal of Hydrogen Energy (Science Direct e-journal) 21, Journal of Ethnopharmarcology (Science Direct e-journal) 21, Journal of Food Engineering (Science Direct e-journal) 26, Journal of Hydrology (Science Direct e-journal) 43, Journal of Loss Prevention in the Process Industry (Science Direct e-journal) 11, Journal of Power Sources (Science Direct e-journal) 36, Renewable & Sustainable Energy Reviews (Science Direct e-journal) 11, Renewable Energy (Science Direct e-journal) 18, Sensors and Actuators B: Chemical (Science Direct e-journal) 33, Solar Energy (Science Direct e-journal) 18, LAPORAN TAHUNAN 2016

19 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Bil Judul Sumber Maklumat Elektronik (Langganan PTSL) Kos langganan (RM) Tempoh Mula Tempoh Berakhir 33 Solar Energy Materials and Solar Cells (Science Direct e-journal) 20, Surgery (Oxford) (Science Direct e-journal) 4, Emerald E-Journal Collection 238, Scival Experts (Pure) 387, SIRIM Library Membership 1, JSTOR 43, Scifinder 239, Islamic Finances News 40, I-Quest 8, Asia Insurance Review 3, Lawnet 5, RDA Toolkit 1, Mendeley 20, Classification Web 2, Westlaw 67, EBSCOHost Super Pack Collection 264, Hein Online 32, Incites JCR & Endnote Online 381, Jumlah Kos Langganan (RM) 3,621, PERPUSTAKAAN DR ABDUL LATIFF Bil Judul Sumber Maklumat Elektronik Kos langganan (RM) Tempoh Mula Tempoh Berakhir 51 Australian Orthodontic Journal dan Journal of Clinical Dentistry 2, (1) Australian Journal of Pharmacy; (2) British Pharmacopoeia; (3) Dental Update; (4) Journal of Clinical Microbiology; (5) Journal of Dental Education; (6) Journal of Medical Entomology; (7) Journal of Oral Implantology; (8) Journal of Periodontology; (9) Annals of Periodontology; (10) Journal of Pharmacology & Experimental Therapeutics; (11) Journal of the American Dental Association; (12) Operative Dentistry; (1) EBSCOHost Denstistry & Oral Sciences Source; (2) EBSCOHost GIDEON (3) EBSCOHost Rehabilitation Reference Center (4) EBSCOHost Rehabilitation & Sports Medicine Source 66, , Medline Complete 97, (1) Current protocols for cell biology (2) Current protocols in toxicology 6, (1) International Journal of Pharmacy Practice (2) International Dental Journal (3) Journal of Pharmacy and Pharmacology (4) Journal of Prosthodontics (5) Pharmacoepidemilogy and Drug Safety 29, Acland Anatomy 10, Informa Healthcare 127, Karger 78, Jumlah Kos Langganan (RM) 576, LAPORAN TAHUNAN 2016

20 PERPUSTAKAAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ Bil Judul Sumber Maklumat Elektronik Kos langganan (RM) Tempoh Mula Tempoh Berakhir 59 TT Fee - Sage Health Science Package 1, Jaypee Infomedia 51, ProQuest Hospital Collection with Medline 109, Jaypee Infomedia Uptodate Anywhere 113, TT Fee - ProQuest Hospital Collection with Medline Ovid LWW TAC 358, Oxford University Press ebooks 43, Tidak Berkaitan 67 Cambridge ebooks 36, Tidak Berkaitan 68 Annual Review 10, BMJ Journals + Best Practice 119, Thieme elibrary 27, Access Medicine 39, Access Surgery 17, Humana Press 17, Springer Protocols 56, AAP Pediatric Journals 18, Taylor & Francis Medical Package 108, JAMA + 9 Specialty 41, Nature 319, Emergency Medicine Practice Database 7, European Journal of Endocrinology Journal of Lipid Research 3, Journal of Sexual Medicine Micromedex 87, NEJM (New England Journal of Medicine) 8, Future Science Group Ebook 11, Tidak Berkaitan 86 Cambridge Ebook Tidak Berkaitan 87 Humana Press * (Langganan 2017) 17, Jumlah Kos Langganan (RM) 1,642, Perbelanjaan Jurnal / Majalah Bercetak (Menggunakan Peruntukan Universiti Penyelidikan) Kos Perbelanjaan (RM) Perpustakaan Tun Seri Lanang 58, Perpustakaan Dr Abdul Latiff 2, Jumlah (RM) 60, LAPORAN TAHUNAN 2016

21 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Perbelanjaan SPP/ILL dan Pay Per View (Menggunakan Peruntukan Universiti Penyelidikan) Kos Perbelanjaan (RM) Perbelanjaan Pembekalan Dokumen (SPP/ILL) Dalam Negara 15, Perbelanjaan Pay Per View (Kad Kredit Korporat UKM-CIMB) 81, Perbelanjaan Token Prabayar (Taylor and Francis) 31, Perbelanjaan Token Prabayar (Elsevier Science Direct) 154, Jumlah (RM) 282, RAJAH 3 Perbelanjaan Jurnal/Majalah Bercetak (menggunakan Peruntukan Universiti Penyelidikan) Perpustakaan Tun Seri Lanang 96% Perpustakaan Dr. Abdul Latiff 4% RAJAH 4 Perbelanjaan SPP /ILL dan Pay Per View (menggunakan Peruntukan Universiti Penyelidikan) Perbelanjaan Pembekalan Dokumen (SPP/ILL) Dalam Negara 5% Perbelanjaan Pay Per View (Kad Kredit Korporat UKM-CIMB 29% Perbelanjaan Token Prabayar (Elsevier Science Direct) 55% Perbelanjaan Token Prabayar (Taylor & Francis) 11% 21 LAPORAN TAHUNAN 2016

22 PERBELANJAAN MENGURUS Dana Endowmen Perpustakaan Perkara JADUAL 9 Pendapatan Dana Endowmen Perpustakaan Jumlah (RM) Potongan Gaji Kakitangan 134, Yuran Keahlian Luar Perpustakaan 14, Pelaburan di Malaysia Building Society Berhad 14, Sumbangan Korporat/Individu/Naik taraf 37, Kempen/Sumbangan/Aktiviti Penjanaan/Lain-lain 2, Insentif Naik Taraf Bilik Perbincangan 80, Denda 4, Pembatalan dan Diskaun Sebutharga 15, Jumlah (RM) 302, JADUAL 10 Perbelanjaan Dana Endowmen Perpustakaan Perkara Jumlah (RM) Bahan Bacaan 641, Bekalan Perkakasan Perisian 390, Majlis Perasmian Pembudayaan Ilmu Perpustakaan Penyelenggaraan - Bilik Diskusi 397, Jumlah (RM) 1,429, , , , Bahan Bacaan, RM641, Perbelanjaan Dana Endowmen Bekalan Perkakasan Pe ri s ian, RM390, Penyelenggaraan - Bilik Diskusi, RM397, , , , , Majlis Perasmian Pembudayaan Il mu Perpustakaan, RM LAPORAN TAHUNAN 2016

23 Koleksi Perpustakaan e-repositori Penerbitan PEMBANGUNAN KOLEKSI 23 LAPORAN TAHUNAN 2016

24 PEMBANGUNAN KOLEKSI Koleksi Perpustakaan Perpustakaan sentiasa berusaha untuk menyediakan sumber maklumat yang mantap dan terkini bagi memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan universiti. Koleksi perpustakaan yang yang terdiri daripada buku, jurnal bercetak dan elektronik serta bahan media telah bertambah sejajar dengan perkembangan universiti. JADUAL 11 Perbandingan Jumlah Koleksi Perpustakaan PERPUSTAKAAN Jumlah Bahan (Naskah) Peratus Pertambahan % PTSL 3,050,899 3,228, PATMA 79,114 79, PUU 102, , PDAL 145, , PHCTM 123, , PL2 35,185 37, Praklinikal 2,026 3, Jumlah 3,538,972 3,731, JADUAL 12 Koleksi (Buku/Jurnal Bercetak/e-Buku/e-Jurnal/Bahan Media) Buku Jurnal Berjilid e-buku e-tesis e-jurnal Bahan Media PERPUSTAKAAN Jumlah (naskhah) (naskhah) (judul) (judul) (judul) (salinan) PTSL 724, ,042 53,070 1,938,757 15, ,939 3,228,956 PATMA 57,302 2, ,238 79,740 PUU 54,732 45, ,806 6, ,262 PDAL 98,034 43, ,096 1, ,658 PHCTM 80,454 12,707 6, ,159 20, ,352 PL2 32,191 3, ,767 37,949 Praklinikal 2, ,869 Jumlah 1,050, ,076 59,530 1,938,757 26, ,545 3,731,786 JUMLAH KESELURUHAN 3,731,786 PUU 5 PTSL 61 JUMLAH JUDUL 100 JADUAL 13 Pangkalan Data Komersil (PDK) PDAL 9 PHCTM LAPORAN TAHUNAN 2016

25 PEMBANGUNAN KOLEKSI e- Repositori Penerbitan Sistem e-repositori merupakan repositori institusi yang berperanan sebagai sumber maklumat utama bagi memperoleh data penerbitan warga UKM. Perpustakaan telah diberi tanggungjawab untuk mengesahkan penerbitan yang didaftarkan dalam sistem ini mulai Bagi tahun 2016 UKM telah menghasilkan sebanyak 8,297 penerbitan. Maklumat penerbitan yang telah disahkan sehingga Disember 2016 oleh perpustakaan seperti jadual 14. Bil Jenis Penerbitan JADUAL 14 Bilangan Penerbitan yang Disahkan Dalam Sistem e-repositori Penerbitan (e-rep) Jumlah Bahan Jurnal 3,452 3, Prosiding / Pascasidang 1,384 1, Buku Bab dalam Buku Monograf Laporan Teknik Kertas Seminar / Persidangan 926 1, Kertas Dasar / Polisi Ulasan Buku Pakej Pengajaran Filem / Video / Slaid / Multimedia Penerbitan Tak Berkala Penulisan Popular Dalam Bidang Makalah Terjemahan - 0 Perbandingan 15 Buku Terjemahan Lain-lain Jumlah 7,693 8, LAPORAN TAHUNAN 2016

26 JADUAL 15 Profil Penerbitan Akademik (Bilangan Pensyarah) JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS JUMLAH SEP OKT NOV DIS JADUAL 16 Bilangan Penerbitan & Sitasi UKM dalam Tempoh 5 Tahun yang diindeks Scopus PERKARA BILANGAN Penerbitan 16,148 15,951 Jumlah Sitasi 38,488 43, LAPORAN TAHUNAN 2016

27 Pengkatalogan Pengindeksan Bahan PENGK ATALOGAN DAN PENGINDEKSAN BAHAN 27 LAPORAN TAHUNAN 2016

28 PENGKATALOGAN BAHAN DAN PENGINDEKSAN BAHAN Pengkatalogan Mengikut Perpustakaan Sepanjang tahun 2016 perpustakaan telah mengkatalog sebanyak 14,527 bahan. JADUAL 17 Pengkatalogan Bahan Mengikut Perpustakaan PERPUSTAKAAN Judul Naskhah Judul Naskhah PTSL 7,287 9,085 6,357 8,501 PATMA PUU 1,242 1, PDAL 1,350 1,393 1,393 1,486 PHCTM 3,610 3,990 2,397 2,543 PL Praklinikal Jumlah 14,396 16,691 11,991 14,527 RAJAH 5 Pengkatalogan Bahan Mengikut Perpustakaan 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 PTSL PATMA PUU PDAL PHCTM PL2 Praklinikal Judul 6, ,393 2, Naskhah 8, ,486 2, LAPORAN TAHUNAN 2016

29 Pengkatalogan Mengikut Unit Sepanjang 2016 PTSL telah mengkatalog sebanyak 6,357 Judul dan 8,501 naskhah. JADUAL 18 Pengkatalogan Bahan Mengikut Unit Unit PTSL Judul Naskah Unit Katalog 3,949 4,795 Unit Arab & Tamadun Islam 1,288 1,681 Unit Dokumen 990 1,771 Unit Multimedia Jumlah 6,357 8,501 RAJAH 6 Pengkatalogan Bahan Mengikut Unit 5,000 4,795 4,500 4,000 3,949 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 1,288 1,681 1, Unit Katalog Unit Arab & Tamadun Islam Unit Dokumen Unit Multimedia Judul Naskah 29 LAPORAN TAHUNAN 2016

30 PENGKATALOGAN BAHAN DAN PENGINDEKSAN BAHAN Pengindeksan Bahan Perpustakaan mengindek bahan perpustakaan seperti jurnal, tesis, kertas seminar, dokumen dan artikel akhbar. Jadual 19 menunjukkan statistik pengindeksan bahan perpustakaan. JADUAL 19 Jumlah Pengindeksan Bahan Jurnal Popular 1,433 Tesis 258 Jurnal Popular - Tesis 424 Gambar ,648 Kertas Seminar 877 Gambar ,972 Kertas Seminar 295 Artikel Akhbar 2,570 Jurnal UKM 951 Dokumen 1,042 Artikel Akhbar 1,742 Jurnal UKM 542 Dokumen 518 JADUAL 20 Jumlah Pengindeksan dan Pengaksesan mengikut Platform SISTEM JUMLAH INDEKS 542 3, ,997 UJAR Vital Knowledge Portal Virtua JUMLAH AKSES 168, , Tiada SISTEM UJAR Vital Knowledge Portal Virtua 30 LAPORAN TAHUNAN 2016

31 Keahlian dan Kunjungan Pinjaman Bahan Perkhidmatan Pembekalan Penerbitan Bahan Perkhidmatan Pakej Maklumat Perkhidmatan Perundingan Pengaksesan Pangkalan Data Komersil (PDK) PENCAPAIAN PERKHIDMATAN 31 LAPORAN TAHUNAN 2016

32 PENCAPAIAN PERKHIDMATAN Keahlian dan Kunjungan Sehingga Disember 2016, jumlah keahlian perpustakaan adalah sebanyak 31,093 orang dan sebanyak 879,916 kunjungan ke perpustakaan telah direkodkan. PERPUSTAKAAN 2015 JADUAL 21 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 2016 Jumlah % Jumlah % PTSL 484, , PATMA 31, , PUU 37, , PDAL 141, , PHCTM 118, , PL2 45, , Praklinikal 12, , Jumlah 871, , KEAHLIAN 31,093 KUNJUNGAN 879, LAPORAN TAHUNAN 2016

33 JADUAL 22 Transaksi Pinjaman Bahan Mengikut Koleksi PTSL Perpustakaan Koleksi Jumlah Transaksi Pinjaman Peratus Transaksi Pinjaman % Am 93, Arab dan Tamadun Islam 66, Tanda Merah SBR 2, Jurnal PTSL Media 1, Asia Tenggara 22, Dokumen Arkib dan Khas Rujukan Jumlah 187, Perpustakaan JADUAL 23 Transaksi Pinjaman Bahan Perpustakaan Jumlah Transaksi Peratus Transaksi Pinjaman PTSL 187, PATMA 16, PUU 19, PDAL 26, PHCTM 23, PL2 5, Praklinikal 3, Jumlah 283, RAJAH 7 Jumlah Transaksi Pinjaman Bahan Perpustakaan JUMLAH TRANSAKSI PINJAMAN 200, , ,000 50, ,735 16,548 19,601 26,858 23,364 5,951 3,114 PTSL PATMA PUU PDAL PHCTM PL2 Praklinikal 33 LAPORAN TAHUNAN 2016

34 PENCAPAIAN PERKHIDMATAN Perkhidmatan Pembekalan Penerbitan Bahan Perpustakaan menyediakan perkhidmatan permohonan dan pembekalan bahan kepada perpustakaan luar dan sebaliknya JADUAL 24 Permohonan/Pembekalan Penerbitan Bahan PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Permohonan Pembekalan Buku Artikel Jumlah Buku Artikel Jumlah PTSL , PATMA Daripada institusi luar PUU PDAL PHCTM PL Jumlah 908 1,254 2, ,002 1,618 PTSL , ,034 Kepada institusi luar PATMA PUU PDAL PHCTM Jumlah , ,353 RAJAH 8 Permohonan/Pembekalan Penerbitan Bahan 1,400 1,254 1,200 1, , Permohonan Buku Permohonan Artikel Pembekalan Buku Pembekalan Artikel Daripada Institusi Luar Kepada Institusi Luar 34 LAPORAN TAHUNAN 2016

35 PENCAPAIAN PERKHIDMATAN Perkhidmatan Pakej Maklumat Jadual 25 menunjukkan statistik permohonan pakej maklumat yang diberikan kepada ahli akademik, pegawai pengurusan dan pelajar pasca siswazah. JADUAL 25 Permohonan Perkhidmatan Pakej Maklumat PHCTM PTSL 118 PDAL 17 PHCTM PTSL 54 PDAL 10 PUU 12 PUU 12 Kursus Kemahiran Maklumat Pada tahun 2016 seramai 10, 061 orang pelanggan telah menghadiri Kursus Kemahiran Maklumat. PERPUSTAKAAN Akademik / Pengurusan JADUAL 26 Kehadiran Kursus Kemahiran Maklumat Pasca siswazah Pra siswazah Jumlah kehadiran PTSL 386 2,892 5,340 8,618 PUU PDAL PHCTM Jumlah 389 3,474 6,198 10,061 Perkhidmatan Rujukan Jadual 27 menunjukkan statistik pertanyaan di Meja Penasihat Pembaca dan kaunter pertanyaan. JADUAL 27 Pertanyaan di Meja Penasihat Pembaca/Kaunter Pertanyaan Perpustakaan Rujukan Bersemuka Rujukan Melalui Telefon Rujukan Melalui Emel Jumlah PTSL 12,158 3,644 1,156 16,958 PATMA 1, ,251 PUU 1, ,702 PDAL 1, ,434 PHCTM 2, ,236 PL2 2, ,641 Praklinikal Jumlah 20,774 5,441 1,173 27, LAPORAN TAHUNAN 2016

36 PENCAPAIAN PERKHIDMATAN Perkhidmatan Perundingan Perpustakaan memberikan perkhidmatan perundingan dan perkongsian maklumat kepada institusi yang memohon seperti di dalam jadual 28 JADUAL 28 Perkhidmatan Perundingan kepada Institusi Luar Bil Jabatan / Institusi Perkhidmatan Perundingan Tarikh 1 UTHM Langganan sumber maklumat elektronik 17 Januari 2 UPSI Lawatan Penandaarasan UPSI 16 Februari 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Johor Jaya Pencarian Maklumat SMK Taman Johor Jaya (Tingkatan 6) 17 Februari 4 UMS Laporan penerbitan terindeks 22 Februari 5 UIAM Langganan sumber maklumat elektronik 23 Februari 6 UniSZA Lawatan Penandaarasan UniSZA 24 Februari 7 Perpustakaan UniSZA Lawatan Penandaarasan Pemeliharaan Bahan Arkib dan Khas 24 Februari 8 9 Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) UNIFIELD International College, Melaka (UIC) Lawatan Penandaarasan Pemeliharaan Bahan Arkib dan Khas Lawatan Penandaarasan Pemeliharaan Bahan Arkib dan Khas 25 Februari 25 Februari 10 UIAM Langganan sumber maklumat elektronik 7 Mac 11 UiTM Langganan sumber maklumat elektronik 10 Mac 12 Perpustakaan UPSI Konsultasi mengenai penyediaan laporan penerbitan universiti dan IR Perpustakaan UKM (Sistem e-rep) 14 Mac 13 Perpustakaan UPSI Lawatan Penandaarasan Pemeliharaan Bahan Arkib dan Khas 14 Mac 14 Perpustakaan UPSI Konsultasi mengenai penyediaan data bibliometrik dan laporan berkenaan penerbitan universiti 14 Mac 15 Pustaka Negeri Sarawak Lawatan Penandarasan (KIK) 1 April 16 UNIMAS Langganan sumber maklumat elektronik 4 April 17 UIAM Langganan sumber maklumat elektronik 13 April 18 Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Tiga Bandar Baru Bangi Kursus Kepimpinan Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Tiga, Bandar Baru Bangi 16 April 19 UiTM Langganan sumber maklumat elektronik 25 Apil 20 Perpustakaan UTeM Kepakaran dari UKM 11 Mei 21 Universitas Negeri Jakarta (Pustakawan) Lawatan Penandaarasan Universitas Negeri, Jakarta 14 Mei 22 Universitas Islam Makasar Lawatan Penandaarasan Universitas Islam, Makasar 20 Mei 23 UMS Laporan penerbitan terindeks 23 Mei 24 UMS Laporan penerbitan terindeks 25 Mei Sek Menengah sekitar Bangi dan Kajang Pusat Dokumentasi Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka Mendapatkan bahan berkaitan sejarah UKM dan Perpustakaan untuk projek PT3 Lawatan pemeliharaan dan promosi Bahan Arkib dan Khas 27 Sekolah Sri Ayesha BBB Sejarah & Geografi PT3 "Bangunan Bersejarah di Tempat Anda" 16 Jun 28 Perpustakaan UTeM Konsultasi mengenai penyediaan laporan penerbitan universiti mengikut glosari MyRA 17 Jun 29 UMS Langganan sumber maklumat elektronik 23 Jun 30 Sekolah Menengah Kebangsaan di sekitar Bandar Baru Bangi Sejarah & Geografi PT3 "Bangunan Bersejarah di Tempat Anda" 1 Jun 3 Jun 16 Jun - 30 Jun 31 UiTM Langganan sumber maklumat elektronik 21 Julai 32 UNIMAS Langganan sumber maklumat elektronik 21 Julai 36 LAPORAN TAHUNAN 2016

37 Bil Jabatan / Institusi Perkhidmatan Perundingan Tarikh 33 UNIKL MESTECH Ceramah Juru-Audit Dalaman Amalan 5S UNIKL MESTECH 29 Julai 34 UNIMAS Langganan sumber maklumat elektronik 2 Ogos 35 UMS Laporan penerbitan terindeks 4 Ogos 36 UIAM Langganan sumber maklumat elektronik 5 Ogos 37 Perpustakaan UNIMAS Glosari MyRA 9 Ogos 38 UIAM Langganan sumber maklumat elektronik 10 Ogos 39 Perpustakaan Universiti Awam, Universiti Swasta dan Perpustakaan Awam Bengkel Perjanjian Lesen Sumber Maklumat Elektronik Puri Pujangga UKM Ogos 40 Institut Dirosat Islamiah Al- Amien (IDIA), Madura Indonesia Taklimat & Lawatan dari Institut Dirosat Islamiah Al-Amien (IDIA), Madura Indonesia 10 Ogos 41 USM Laporan penerbitan terindeks 11 Ogos 42 SEGI Library Jurnal terindeks 11 Ogos 43 MMU Taklimat & Lawatan MMU (Pustakawan luar negara) 11 Ogos 44 UTM Langganan sumber maklumat elektronik 15 Ogos 45 SEGI Library Pencarian Jurnal Indeks 15 Ogos 46 IIUM Library PPV 16 Ogos 47 Universiti Teknologi MARA, Cawangan Johor Kajian mengenai Bahan Manuskrip 24 Ogos 48 UMS Status indeks ISI WOS 1 September 49 UMS Citation untuk MyRA, QS 2 September 50 UiTM Langganan sumber maklumat elektronik 5 September 51 UIAM Langganan sumber maklumat elektronik 9 September 52 USM Laporan penerbitan terindeks 19 Disember 53 UIAM Langganan sumber maklumat elektronik 7 Oktober 54 UIAM Langganan sumber maklumat elektronik 11 Oktober 55 Perpustakaan USM dan Jawatankuasa PPM Wilayah Pantai Timur Seminar How Library Can Make Money, Perpustakaan USM Kampus Kubang Kerian, Kelantan 11 Okober 56 UPM Langganan sumber maklumat elektronik 12 Oktober 57 Univ Islam Negeri Sumatera Utara Lawatan dari Universiti Islam Negeri Sumatera Utara 18 October 58 SEGI Library Pengiraan Penerbitan SEGI di Scopus 24 October 59 UTM Langganan sumber maklumat elektronik 4 November 60 UUM Taklimat dan lawatan kepada pelajar UUM 4 November 61 UiTM Taklimat dan lawatan kepada staf UiTM Raub, Pahang 10 November 62 Universiti Teknologi MARA, cawangan Pahang Lawatan Penandaarasan Pemeliharaan Bahan Arkib dan Khas 10 November 63 UTP Langganan sumber maklumat elektronik 11 November 64 UTHM Profil UKM 16 November 65 Perpustakaan PHCTM Penjanaan Kewangan: Tips bagaimana untuk menjana dan mendapatkan penaja (Program Pemantapan Perkhidmatan Perpustakaan HCTM dan Perpustakaan Praklinikal PPUKM 2016) 22 November 66 UiTM Taklimat dan lawatan kepada pelajar UiTM - Information Studies (Social Science) 24 November 67 UniSZA Taklimat dan lawatan kepada pelajar UniSZA 25 November 68 UTHM Langganan sumber maklumat elektronik 19 Disember 69 UTHM Langganan sumber maklumat elektronik 20 Disember 37 LAPORAN TAHUNAN 2016

38 PENCAPAIAN PERKHIDMATAN Pengaksesan Pangkalan Data Komersil (PDK) Perpustakaan telah melanggan 100 judul pangkalan data komersil dan melaporkan statistik penggunaan yang meliputi muat turun teks penuh dan carian seperti di Jadual 29 dan Jadual 30. Permohonan Pay Per View seperti di Jadual 31. Perpustakaan JADUAL 29 Penggunaan PDK (Teks Penuh) Muat Turun Teks Penuh PDK PTSL 1,223, ,888 PUU 19,413 0 PDAL 8,736 12,592 PHCTM 214, ,426 Langganan KPT - 62,995 Jumlah 1,466,195 1,053,901 JADUAL 30 Penggunaan PDK (Carian-PDK Jenis Abstrak/Indek/Tiada Laporan Teks Penuh) Perpustakaan Carian PTSL 1,697,046 10,014 PUU 153,464 68,018 PDAL PHCTM 772, ,959 Langganan KPT 112,036 Jumlah 2,623, ,027 Perpustakaan Permohonan Permohonan Berjaya Dibekalkan JADUAL 31 Permohonan Pay Per View % Bekal PTSL 10,606 10, PUU PDAL PHCTM 3,560 3, PL Jumlah 15,635 15, LAPORAN TAHUNAN 2016

39 Aktiviti Perpustakaan Aktiviti Kualiti Perpustakaan AKTIVITI PERPUSTAKAAN 39 LAPORAN TAHUNAN 2016

40 AKTIVITI PERPUSTAKAAN Jadual 32 menunjukkan aktiviti perpustakaan yang dijalankan pada tahun 2016 seperti JADUAL 32 Aktiviti Perpustakaan JANUARI BIL. TARIKH AKTIVITI 1 13 Januari Mesyuarat Ketua Bahagian Bil.1/ Januari Mesyuarat Jawatankuasa Perpustakaan Universiti (JKPU) Bil Januari Mesyuarat Dana Endowmen Perpustakaan Bil.14 FEBRUARI BIL. TARIKH AKTIVITI 1 5 Februari Mesyuarat Jawatankuasa Nic Koleksi Dokumen Bil.1/ Februari Mesyuarat Pegawai Ikhtisas Perpustakaan Bil.1/ Februari Mesyuarat Ketua Bahagian Khas PATMA MAC BIL. TARIKH AKTIVITI 1 2 Mac Mesyuarat Jawatankuasa Perpustakaan Universiti PHCTM Bil.1/ Mac Mesyuarat Ketua Bahagian Khas Pertukaran Kakitangan 3 7 Mac Mesyuarat Ketua Bahagian Khas Program Rasmi Perpustakaan 4 10 Mac Mesyuarat Ketua Bahagian Khas Portal Ilmu UKM 5 14 Mac Mesyuarat Ketua Bahagian Khas Carta Fungsi Perpustakaan 6 16 Mac Hari Mesra APRIL BIL. TARIKH AKTIVITI 1 7 April Mesyuarat Jawatankuasa Nic Koleksi Dokumen Bil.2/ April Mesyuarat Ketua Bahagian Bil.2/ April Perhimpunan Kakitangan Bil.1/ April Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Bil.1/ April Mesyuarat Jawatankuasa Perpustakaan Universiti PDAL Bil.1/2016 MEI BIL. TARIKH AKTIVITI 1 17 Mei Mesyuarat Jawatankuasa Perpustakaan Universiti (JKPU) Bil Mei Syarahan Tun Seri Lanang 3 21 Mei Hari Keluarga Perpustakaan UKM JUN BIL. TARIKH AKTIVITI 1 9 Jun Mesyuarat Jawatankuasa Nic Koleksi Dokumen Bil.3/ Jun Mesyuarat Jawatankuasa Nic Bahasa Melayu Bahasa Ilmu Bil.1/ LAPORAN TAHUNAN 2016

41 AKTIVITI PERPUSTAKAAN JULAI BIL. TARIKH AKTIVITI 1 18 Julai Mesyuarat Ketua Bahagian Bil.3/ Julai Perhimpunan Kakitangan Bil.2/ Julai Jamuan Hari Raya Perpustakaan 4 22 Julai Majlis Mengenang Jasa Bil.1/2016 OGOS BIL. TARIKH AKTIVITI 1 3 Ogos Mesyuarat Pegawai Ikhtisas Perpustakaan Bil.1/ Ogos Mesyuarat Dana Endowmen Perpustakaan Bil Ogos Bengkel Perkongsian Maklumat Elektronik 4 18 Ogos Mesyuarat Jawatankuasa Memartabatkan Bahasa Melayu Bil.1/ Ogos Mesyuarat Jawatankuasa Perpustakaan Universiti (JKPU) Bil. 170 SEPTEMBER BIL. TARIKH AKTIVITI 1 5 September Mesyuarat Jawatankuasa Nic Koleksi Dokumen Bil.4/ September Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Bil.2/2016 OKTOBER BIL. TARIKH AKTIVITI 1 5 Oktober Hari e-rep PHCTM 2 7 Oktober Mesyuarat Jawatankuasa Perpustakaan Universiti PDAL Bil.2/ Oktober Mesyuarat Jawatankuasa Perpustakaan Universiti PHCTM Bil.2/ Oktober Bengkel KKM dan Inforace bersama Kolej 5 12 Oktober Program Kembara Pustaka 6 17 Oktober Mesyuarat Ketua Bahagian Bil.4/ Oktober Perhimpunan Kakitangan Bil.3/ Oktober Hari Bersama Pelanggan PTSL 9 19 Oktober Hari Bersama Pelanggan PDAL Oktober Hari Bersama Pelanggan PHCTM & Praklinikal Oktober Majlis Perasmian Pembudayaan Ilmu Perpustakaan NOVEMBER BIL. TARIKH AKTIVITI 1 2 November Hari Bersama Pelanggan PUU 2 16 November Hari Bersama Pelanggan PATMA 3 17 November Hari Bersama Pelanggan PL2 DISEMBER BIL. TARIKH AKTIVITI 1 23 Disember Majlis Penghargaan Perkhidmatan Kakitangan 2 23 Disember Majlis Mengenang Jasa Bil.2/ LAPORAN TAHUNAN 2016

42 AKTIVITI PERPUSTAKAAN Aktiviti Kualiti Perpustakaan 1 Audit Pensijilan Semula SPKP UKM Januari 2 Bengkel Analisis Data Pencapaian Objektif Kualiti Perpustakaan 19 Januari 3 Audit Persekitaran JrKKP Bil.1 17 Februari 4 Lawatan Penandaarasan Unit Jurnal ke Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) 22 Mac 5 Kursus Pemikiran Kreatif & Inovatif 06 April 6 Lawatan Penandaarasan Koleksi Islam ke Perpustakaan UIAM 11 April 7 Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Bil.1/ April 8 Bengkel Kemasukan Rekod Zon 5S dalam SPD 22 April 9 Gotong Royong Perdana SPB 5S Bil.1/ April 10 Lawatan Penandaarasan PDAL ke Perpustakaan UTeM, Melaka 27 April 11 Kursus Pengurusan Kejat 28 April 12 Audit Dalaman SPB 5S Bi.1/ Mei 13 Lawatan penandaarasan KIK K-Rep ke Dewan Bahasa dan Pustaka 27 Mei 14 AKTIVITI Lawatan Penandaarasan Bahagian Teknologi Maklumat dan Prasarana Ilmu ke Perpustakaan UM JADUAL 33 Aktiviti Kualiti Perpustakaan 02 Jun 15 Taklimat KIK bersama Fasilitator HCTM, PPUKM 07 Jun 16 Bengkel Pembangunan Pelan Risiko Perpustakaan 19 Julai 17 Audit Pejabat Selamat oleh ROSH di PUU 20 Julai 18 Persembahan Pengurusan kumpulan KIK Perpustakaan 21 Julai 19 Pembentangan Inovasi 28 Julai 20 Persembahan Pengurusan Kumpulan KIK Siber 11Ogos 21 Bengkel KIK Plan & Do Ogos 22 Lawatan Penandaarasan Unit Perkhidmatan Pelanggan ke Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dan Universiti Sains Malaysia (USM), Kelantan Ogos 23 Lawatan Penandaarasan LEAN Management ke UPM 29 Ogos 24 Audit Persekitaran JrKKP Bil.2/ September 25 Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Bil.2/ September 26 Lawatan penandaarasan Unit Jurnal ke Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor 05 Oktober 27 Majlis Perasmian Pembudayaan Ilmu Perpustakaan UKM 06 Oktober 28 Bengkel Penyediaan Dokumen KIK mengikut Standard Kebangsaan 07 Oktober 29 Persembahan Pengurusan Team Excellence Kebangsaan Oktober 30 Mesyuarat Persediaan Gotong Royong Perdana 01 November 31 Gotong Royong Perdana SPB 5S Bil.2/ November 32 Audit Dalaman SPB 5S Bil.2/ November 33 Bengkel KIK Check & Action November 34 Penandaarasan Unit Pemeliharaan & Pendigitan ke syarikat DOF Micrografik Sdn. Bhd. 06 Disember 35 Taklimat Pelan Risiko Perpustakaan 22 Disember 36 Majlis Penghargaan Perkhidmatan Kakitangan 23 Disember 42 LAPORAN TAHUNAN 2016

43 Projek Inovasi dan Penambahbaikan INOVASI PERPUSTAKAAN 43 LAPORAN TAHUNAN 2016

44 INOVASI PERPUSTAKAAN JADUAL 34 Projek Inovasi dan Penambahbaikan 1 Pengumpulan Senarai Alamat Tapak Web Kementerian Norbaizura Binti Malek 2 Ruang Santai UPP Hamzah Bin Jahid Manan Bin Abdul Rahman Mad Munasir Bin Hj. Masudi Mas Fadilah Bin Mohammed Saruri Johari Bin Badu Jabar Jufri Bin Mat Saan Zaker Abd Rahman Bin Burhanuddin Zulkifli Bin A. Bakar Ham Zaid Bin Sulaiman Zainatul Sa`yah Binti Zainon Mustaffakamal Bin Abu Bakar Muhammad Fadhil Bin Talib Mohd. Syamrooz Kamal Bin Mhd. Redza Mohamad Shazwan Hilmi Bin Sharifuddin 33 Penambahbaikan Pautan I-Huda Dalam Katalog Gemilang Nik Salimah Binti Nik Abdullah Noreehan Binti Mohamad Kassim Noorashikin Binti Mohamad Siti Norsiah Binti Mohamad Maslia Binti Manshor Emildayuslinda Binti Kamaluddin 4 Lambakan Beg Pelanggan Di Kaunter Perpustakaan ATMA Lela Ruzma Binti Mohd Shaari Hamidah Binti Erman Mohd Nazwan Bin Abd Kadir Asmida Binti Omar Mohd. Nor Bin Yusop Ham Zaid Bin Sulaiman Nur Iklimiah Binti Mohd Ali Hanafiah Noor Marina Binti Yusof Noraashikin Binti Mohd Yusop Mohd Firdaus Bin Mhd Taha Siti Wahida Binti Amanullah Faiz Syafiq Bin Mohd Ali Mohd Hafiffy Bin Ghazali 5 Capaian Laporan Lawatan Penandaarasan Melalui Laman Web Perpustakaan Rosnah Binti Suliman Anis Rohaiza Binti Rosli Md Hafiz Bin Ahmad Zulkifli Siti Robiah Tul Adawiah Binti Abdul Rahman Julaiha Binti Aznam Mohd Zohdi Bin Haron Ikhmal Ariff Bin Mohamad Nasir 6 Subjek Buku Baharu Wan A`sah Binti. Wan Abdul Aziz 7 Meningkatkan Kadar Kehadiran Peserta Kursus Anjuran Perpustakaan UKM Rohana Binti Mahmood Mohd Zohdi Bin Haron Muhamad Helmie Bin Zainudin Rashidah Binti Hassan Rosmarlidaini Binti Mah Hasan Mohd. Arizal Bin Abd. Rahim Siti Robiah Tul Adawiah Binti Abdul Rahman Julaiha Binti Aznam Shahrizal Bin Subhi Mohammad Asyraaf Bin Mohammad Ayub Ikhmal Ariff Bin Mohamad Nasir 44 LAPORAN TAHUNAN 2016

45 8 Sistem Tempahan Ruang di Perpustakaan Md Hafiz Bin Ahmad Zulkifli Sharifah Binti Hashim Shahruddin Bin Shafri Hazmir Bin Zainal Nasirudin Bin Abd Manap Suriya Binti Abdullah 9 Penambahbaikan Kaedah Pemantauan Tempoh Pemprosesan Urusan Perolehan dan Bayaran Mohd Abu Sayuti Bin Mat Yusoff 10 Template Slaid Laporan Penerbitan UKM Rohalia Binti Mohd Rohani 11 Panduan Pengurusan Koleksi Buku Baharu & Perkhidmatan Perpustakaan Shamsudin Bin Ibrahim Wan A`Sah Binti Wan Abdul Aziz Rohalia Binti Mohd Rohani Anis Rohaiza Binti Rosli Nor Asiah Binti Mohamad Nor Hamsiah Binti Ahmad Hosaini Mariatul Qibtiah Binti Isa Shaizimah Binti Badzri 12 Nota Endnote X7 Azmah Binti Ishak Nor Asiah Binti Mohamad 13 Kemaskini Rak Dokumen Swasta Zaiful Ezwan Bin Ab. Rashid 14 Slip Pemilihan Buku BOA Dan Penanda Pameran Buku Norafida Binti Nordin 15 Tempahan Bilik Yang Tidak Efisien Azhari Bin Sahamir Norafida Binti Nordin Nurfashihah Binti Yahya Saraswathy A/P Mari Lailawati Binti Majid Norhuda Binti Aziz Mohd Fadzaruddin Haniff Bin Mohd Rohani Ruzini Binti Rukaman Hafiz Bin Nafiah Fazwani Binti Ab Kadir Muhammad Saifuddin Bin Ishak Mohd Al-Hapiz Bin Ab Halim Mohd Rajak Bin Telimik Mohamad Zarrief Syafeeq Bin Zainal Azrien Amirah Binti Mohd Asri 16 Pindaan/Pengemaskinian Jenis Penerbitan Di Dalam Sistem E-Repositori Penerbitan Aza Binti Ahmad Rohalia Binti Mohd Rohani Abdul Azam Bin Wahab Hamdan Bin Ab. Karim Siti Zarenah Binti Jasin Harith Faruqi Bin Sidek Norliah Binti Sukarno Rosmizawaty Binti Muhd Nor Rusiah Binti Husin Noraini Binti Mat Ali Mohd Adnan Bin Baharom Azhari Bin Sahamir Nona Zurena Binti Masenwat Nurul Aini Binti Baydowi Mohd Rajak Bin Telimik Siti Robiatuladawiyah Binti Roslin 45 LAPORAN TAHUNAN 2016

46 17 18 Kemaskini Dokumen Popular & Proses Penjilidan Bahan Dokumen Madihah Hailani Binti Yang Razali Zuraidah Binti Mustapha Kepadatan Buku di Rak Koleksi Am Perpustakaan PPUKM Azman Bin Idris Mohd Afandi Bin Hashim Adilla Binti Mohmaddun Jamaludin Bin Abdul Samad Roslinda Binti Abd. Rauf Azlan Bin Mohamad Hamzah Zaiful Ezwan Bin Ab. Rashid Azizul Bin Khalid Surimah Binti Zakaria Affi Muhammad Wafi Bin Azizi Wan Nurshafiq Bin Karim Wan Suhaimi Bin Ariffin Wan Nur `Afifah Binti Wan Yahya 19 Bahan Koleksi Khas Kurang Dirujuk Rohalia Binti Mohd Rohani Abdul Azam Bin Wahab Rusiah Binti Husin Hamdan Bin Ab. Karim Siti Zarenah Binti Jasin Aza Binti Ahmad Harith Faruqi Bin Sidek Rosmizawaty Binti Muhd Nor Siti Robiatuladawiyah Binti Roslin 20 Artikel Jurnal Tempatan Sukar Diperolehi Faiz Syafiq Bin Mohd Ali Muhamad Khairul Bin Ibrahim Mazarita Binti Sidek Lokman Bin Mohamed Norhaida Binti Mohd Nasir Rosmawati Binti Zainal Nurul Farahida Binti Yaakob Shamsudin Bin Ibrahim Ashraf Azrul Bin Ahmad Kamel Noor Atika Binti Abas 21 Projek Geraknovasi UKM -Pengurusan Big Data Norhishah Bin Elias Seri Manja Binti Abdul Wahab Hazmir Bin Zainal Zanariyah Binti Zainol Nor Ashikin Binti Baharum Norizwati Binti Ibrahim Farizan Binti Othman Md Hafiz Bin Ahmad Zulkifli Mohamad Bin Zainudin Raouf Bin Ahmad Muhammad Firdaus Bin Mohamad Nor Sing 22 e-sijil Rosmarlidaini Binti Mah Hasan 23 Sudut 5S Zon Al-Khawarizimi 1 Rosnah Binti Ahmad Zabidah Binti Ahamad Rugayah Binti Mohd. Nor Nurul Iryani Binti Zailan 24 Penambahbaikan Carta Alir Mesin Pinjaman Layan Diri Fazzlin Binti Zurajali 25 Memasukkan Ruangan Nombor Matrik Di Borang Pendaftaran Keahlian Hanim Binti Yahya 46 LAPORAN TAHUNAN 2016

47 26 Memudahkan Capaian ebuku Melalui Opac Gemilang Aza Binti Ahmad Hayatul-Azlah Binti Ghazali Fatimah Kamilah Binti Awang Md Hafiz Bin Ahmad Zulkifli Athirah Binti Omar 27 Penambahbaikan Proses Kerja SPP Radiyana Binti Abd Rahman 28 Panduan Pemantauan Proses Perolehan Bahan Nor Sahabinar Binti Atan Zabidah Binti Ahamad Hamudah Binti Hashim Rahah Binti Mustafa Azreen Binti Abu Hadin Rasyilla Binti Che Mohd Suldin 29 Penanda Buku Permohonan Pensyarah Terbitan Kebelakangan Nurul Iryani Binti Zailan Md Fakrul Hisham Bin Mahamed Rugayah Bt. Mohd. Nor 30 Penambahbaikan Fail SPP Radiyana Binti Abd Rahman 31 Senarai Penerbitan Fakulti/Institut/Pusat, Arkib PTSL Dalam Google Excel Rosmizawaty Binti Muhd Nor Abdul Azam Bin Wahab Hamdan Bin Ab. Karim Siti Robiatuladawiyah Binti Roslin 32 Tutorial Kursus Kemahiran Maklumat Dalam Format Video Bahari Bin Chan Noor Farhana Binti Mohd Saleh 33 Penyediaan Statistik Kakitangan Secara Berpusat: Google Noor Haiyati Binti Hashim 34 Manual Prosedur Pengkatalogan Bahan Bergambar Noraidah Binti Selamat Noor Haiyati Binti Hashim Mohd Hamka Bin Md Nasir Nurbaiti Binti Johan 35 Skim Pengkelasan Bahasa & Kesusasteraan Melayu /Indonesia Hayatul-Azlah Binti Ghazali Nik Zaleha Binti Nik Mustapha Hendon Binti Abdullah Adibah Binti Ahmad 36 Penyediaan Laporan Bulanan Dan Tahunan Unit Rohana Binti Mahmood Sa`diah Binti Sanad Siti Zarenah Binti Jasin Norhaida Binti Mohd Nasir 37 Kewpa-7 Versi Google Docs Hayatul-Azlah Binti Ghazali 47 LAPORAN TAHUNAN 2016

48 38 Mencipta Logo Noreehan Binti Mohamad Kassim 39 Poster Perkhidmatan Terkini Azmah Binti Ishak Wan A`sah Binti Wan Abdul Aziz Bahari Bin Chan Nor Asiah Binti Mohamad Ahmad Afifi Bin Mohmad Ishak Hazlinah Binti Ramlee Ilya Eziane Binti Mohd Noor Noor Farhana Binti Mohd Saleh 40 Pengemaskinian Rak Bahan Dokumen Terbitan Kerajaan Malaysia Norbaizura Binti Malek Bakri Bin Abu Yazid Zuraidah Binti Mustapha Shahrol Faizal Bin Mohamad Zaiful Ezwan Bin Ab. Rashid Abdul Muhaimin Bin Sabron Jamain Bin Manap Azizul Bin Khalid Mohamad Firdaus Bin Ahmad Mahmod Madihah Hailani Binti Yang Razali 41 Jadual Peralihan Kaunter KAT/DOK Bakri Bin Abu Yazid 42 Jadual Perancangan Kelas Literasi Maklumat : Citra Perpustakaan Norbaizura Binti Malek Bakri Bin Abu Yazid Zuraidah Binti Mustapha Shahrol Faizal Bin Mohamad Zaiful Ezwan Bin Ab. Rashid 43 Senarai KSN Malaysia Abdul Muhaimin Bin Sabron 44 Borang Log Penerimaan Bahan Dokumen Shahrol Faizal Bin Mohamad 45 Mewujudkan Platform Untuk Menyimpan Artikel PPV Shaizimah Binti Badzri Md Hafiz Bin Ahmad Zulkifli Nor Hamsiah Binti Ahmad Hosaini Ahmad Farid Bin Abdullah Nur-Murni Aznin Binti Azhari Farah Eiza Binti Abu Hadin Mariatul Qibtiah Binti Isa Nurul Sakinah Binti Mohd Yusof Menambahbaik Kawalan Suhu Bilik Bahan Multimedia Mazni Binti Md. Yusof Mohaini Bin Johari Saripah Binti Ismail Ahmad Termizi Bin Ibrahim Penambahbaikan Borang Soalan Statistik Rujukan Dan Khidmat Nasihat Kaunter Unit Asia Tenggara Mohamad Firdaus Bin Ahmad Mahmod Mohd. Rosli Bin Mohd. Khalid Muhammad Hazriq Bin Ghazali Muhammad Farid Bin Zainal Azman At`Iullah Bin Ya`akub 48 Sistem Pinjaman Meja Karel Terbuka Berkomputer Mokhtar Bin Aman 48 LAPORAN TAHUNAN 2016

49 Penerima Anugerah Peringkat UKM Penerima Penghargaan Perkhidmatan Kakitangan Peringkat Perpustakaan Pencapaian Perpustakaan ANUGER AH & KECEMERL ANGAN 49 LAPORAN TAHUNAN 2016

50 ANUGERAH & KECEMERLANGAN Anugerah UKM 01 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC) Ashraf Azrul Ahmad Kamel Asmida Omar Fatimah Kamilah Awang Fazwani Ab Kadir Manan Abdul Rahman Mariatul Qibtiah Isa Maslia Manshor Mohd Arizal Abd Rahim Mohd Faliq Mohd Rathi Roslan Abu Bakar Sa diah Sanad Siti Habsah Md Salleh Zabidah Ahmad Zaidah Sulaiman Zaiful Ezwan Ab Rashid JADUAL 35 Penerima Anugerah Peringkat UKM 02 ANUGERAH PERKHIDMATAN 40 TAHUN Nordin Omar Zainol Rasid Abd Hamid 03 ANUGERAH PERKHIDMATAN 30 TAHUN Lela Ruzma Mohd Shaari Rashidah Hassan Rosnah Suliman ANUGERAH PERKHIDMATAN 20 TAHUN Anna Kustyana Mukandar Hazmir Hj. Zainal Lailawati Majid Noraidah Selamat ANUGERAH BITARA PENDANAAN Perpustakaan Tun Seri Lanang 50 LAPORAN TAHUNAN 2016

51 Anugerah Perpustakaan JADUAL 36 Penerima Anugerah Perkhidmatan Kakitangan Perpustakaan ANUGERAH KETUA PUSTAKAWAN Mazarita Sidek Rohana Mahmood Shamsudin Ibrahim Wan A sah Wan Abdul Aziz Zaiful Ezwan Ab. Rashid ANUGERAH KAKITANGAN CEMERLANG Ahmad Termizi Hj. Ibrahim Hendon Abdullah Mohd Afiq Suimeyami Mohd Fazli Mahamad Nafiah Muhamad Hazrizal Husin Noorashikin Mohamad Nur Iklimiah Mohd Ali Hanafiah Nurul Farahida Yaakob Ruzini Rukaman Ruzita Kamis Siti Robiah Tul Adawiah Abdul Rahman ANUGERAH KAKITANGAN HARAPAN Ahmad Zabruel Mohd Sa ad Mohamad Shazwan Hilmi Shariffuddin Mohammad Idzwan Razak Mohd Azriq Al Wizam Ayub Mohd Zohdi Haron Wan Nur Afifah Wan Yahya ANUGERAH KUALITI PERPUSTAKAAN KIK MUTIARA Faiz Syafiq Mohd Ali (Fasilitator) Muhamad Khairul Ibrahim (Ketua) Ashraf Azrul Ahmad Kamel Lokman Mohamed Mazarita Sidek Noor Atika Abas Nurul Farahida Yaakob Norhaida Mohd Nasir Shamsudin Ibrahim KIK ARISC Nik Salimah Nik Abdullah (Fasilitator) Noreehan Mohd Kassim (Ketua) Emildayuslinda Kamaluddin Maslia Manshor Nor Asiah Mohamad Noorashikin Mohamad KIK SIBER Noraini Mat Ali (Fasilitator) Diyana Hamdi (Ketua) Arzian Azwani Aris Farid Salim Hayati Yahya Herdayati Ahmad Liyana Jasman Mohd Azriq Al Wizam Ayub Mohd Zaki Omar Siti Salmah Md. Yusof KIK K-ReP Rohalia Mohd Rohani (Fasilitator) Rusiah Husin (Ketua) Abdul Azam Wahab Asmany Aza Ahmad Hamdan Ab. Karim Harith Faruqi Sidek Robiatuladawiyah Roslin Rosmizawaty Muhd Nor Zarenah Jasin KIK KLIK Shamsudin Ibrahim (Fasilitator) Wan A sah Wan Abdul Aziz (Ketua) Ahmad Afifi Mohmad Ishak Ahmad Farid Abdullah Anis Rohaiza Rosli Bahari Chan Hazlinah Ramlee Mariatul Qibtiah Isa Noor Farhana Mohd Saleh Nor Asiah Mohamad Nor Hamsiah Ahmad Hosaini 51 LAPORAN TAHUNAN 2016

52 ANUGERAH & KECEMERLANGAN ANUGERAH PETUGAS KAUNTER TERBAIK 05 Bakri Abu Yazid Hamdan Abd. Karim Mad Munasir Hj. Masudi Mohamad Khairul Nazmi Md. Haris Mohd Afiq Suimeyami Mohd Nor Yusop Muhammad Saifuddin Ishak Nurul Farahida Yaakob Saripah Ismail Suhaimi Mat Yusof Zaleha Hussin Zulkifli A. Bakar 06 ANUGERAH KHIDMAT MASYARAKAT Abdul Muhaimin Sabron Ilya Eziane Mohd Noor Johari Badu Jabar Muhammad Wafi Azizi Ruzita Kamis 07 ANUGERAH INOVASI PERPUSTAKAAN UNIT PEROLEHAN, KATALOG & PERKHIDMATAN WEB Md. Hafiz Ahmad Zulkifli Hayatul-Azlah Ghazali Fatimah Kamilah Awang Athirah Omar UNIT PEMELIHARAAN & PENDIGITAN Mohd Hanif Zainal Muhammad Ariffin Abdul Rahman Mohammad Izham Bharudin UNIT PENJANAAN KEWANGAN Shamsudin Ibrahim Faiz Shafiq Mohd Ali Noor Atika Abas UNIT PENDIDIKAN PELANGGAN Bahari Chan Noor Farhana Mohd Saleh UNIT ARAB & TAMADUN ISLAM Emildayuslinda Kamaluddin PERPUSTAKAAN DR ABDUL LATIFF Siti Salwa Abdul Aziz Norzuraya Nordin Muhammad Saifuddin Ishak Mariati Embong Lailawati Majid Mohamad Zarrief Syafeeq Zainal Ruzini Rukaman PERPUSTAKAAN ALAM & TAMADUN MELAYU Mohd Nazwan Abd. Kadir Mohd Firdaus Mhd Taha Siti Wahida Amanullah Muhamad Hafiffy Ghazali 52 LAPORAN TAHUNAN 2016

53 ANUGERAH & KECEMERLANGAN PENCAPAIAN PERPUSTAKAAN ANUGERAH BITARA UKM 2016 Anugerah BITARA PENDANAAN Diwakili Ketua Unit Penjanaan PENCAPAIAN KIK PERPUSTAKAAN Konvensyen KIK UA Kali Ke 12 (2-4 Ogos 2016) Anugerah Inovasi Terbaik Kategori Pengurusan KIK KLIK Konvensyen Team Excellence 2016 Wilayah Selatan (15-16 Ogos 2016) Anugerah Pingat Emas KIK MUTIARA KIK K-REP Konvensyen Team Excellence 2016 Wilayah Tengah (17-18 Ogos 2016) Anugerah Pingat Emas KIK ARISC KIK SIBER Konvensyen Team Excellence Kebangsaan 2016 (25-27 Oktober 2016) Anugerah Pingat Emas 3 bintang KIK MUTIARA KIK ARISC Konvensyen Kumpulan Kreatif & Inovatif Kali Ke Disember 2016 Dewan Persidangan CRIM Tempat Pertama Kategori Pengurusan KIK Mutiara Tajuk Projek: Artikel Jurnal Tempatan Sukar Di Perolehi Tempat Kedua Kategori Pengurusan KIK Arisc Tajuk Projek: Kesukaran Mengesan Buku di Rak Koleksi Islam Hadiah Saguhati KIK Siber Tajuk Projek: Pencarian Tesis Yang Lambat KIK K-Rep Tajuk projek: Bahan Koleksi Khas Kurang dirujuk Fasilitator Terbaik Puan Nik Salimah Nik Abdullah (KIK ARISC) Persembahan Terbaik KIK Siber Tajuk Projek: Pencarian Tesis Yang Lambat 53 LAPORAN TAHUNAN 2016

54 Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 1 : Anugerah Bitara Pendanaan semasa Majlis Anugerah Bitara UKM 2016 Gambar 2 : Sesi soaljawab kumpulan Mutiara konvensyen Kumpulan Kreatif & Inovatif kali ke -21, 20 Disember 2016 Dewan Persidangan CRIM Gambar 3 : Anugerah Inovasi Terbaik (KIK KLIK) Konvensyen Kumpulan Inovatif & Kreatif Peringkat Universiti Awam kali ke -12 di Dewan Sultan Mizan. Universiti Malaysia Terengganu Gambar 5 Gambar 4 : Bergambar bersama peserta Konvensyen Kumpulan Kreatif & Inovatif kali ke -21 di Dewan Persidangan CRIM Gambar 5 : Konvensyen Team Excellence Kebangsaan 2016 Wilayah Selatan (15-16 Ogos ) dan Wilayah Tengah (17-18 Ogos ) Gambar 6 : Jamuan penghargaan KIK Perpustakaan 54 LAPORAN TAHUNAN 2016 Gambar 6

55 Program Latihan Perpustakaan LATIHAN 55 LAPORAN TAHUNAN 2016

56 PROGRAM LATIHAN JANUARI JADUAL 37 Program Latihan Perpustakaan 1 Bengkel Pemantapan Data Penerbitan MyRA II 07 Januari 2 Ceramah Maulidur Rasul 08 Januari 3 Kursus Prosedur Perkhidmatan Perpustakaan-"Refresher Course" Untuk Kakitangan Perpustakaan Undang-Undang 11 Januari 4 Bengkel Pengurusan Rujukan Mendeley 12 Januari 5 Bengkel Analisa Data Januari 6 Bengkel Pengenalan E-Prints 19 Januari 7 Bengkel Penyediaan Statistik Berkesan 26 Januari 8 Perarakan Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1437h Peringkat UKM Januari 9 Hari e-rep & Elsevier e-library e-book 28 Januari FEBRUARI 1 Bengkel Pengkatalogan Bahan Melayu 12 Februari 2 Bengkel Penyediaan Panduan Pemantauan Perolehan Bahan Pembelian Dan Hadiah Februari 3 Bengkel Bijak Dengan Google Siri 2 23 Februari 4 Bengkel Patent Novelty Search 24 Februari 5 Bengkel Pengkatalogan Bahan CIP & e-book 25 Februari 6 Bengkel Pembersihan Rekod Katalog 29 Februari MAC 1 Bengkel Pengurusan Penerbitan Dalam Sistem e-rep Mac 2 Kursus Penyusunan Bahan 01 Mac 3 Bengkel Patent Novelty Search Siri 1 01 Mac 4 Kursus Kemahiran Maklumat (KKM) 02 Mac 5 Kuliah Kitab 04 Mac 6 Kursus Bahasa Inggeris Siri 1 07 Mac 7 Bengkel Perkongsian Maklumat Mac 8 Kursus Bahasa Inggeris Siri 2 08 Mac 9 Latihan Pangkalan Data UpToDate 09 Mac 10 Bengkel Pemantapan Rekod Virtua & Maklumat Perkhidmatan Koleksi Islam 17 Mac 11 Ceramah Pemakanan Dan Senaman 23 Mac 12 Bengkel Noble Character 28 Mac 13 Bengkel Sistem SMS 31 Mac 56 LAPORAN TAHUNAN 2016

57 PROGRAM LATIHAN APRIL 1 Bengkel Adobe Photoshop 05 April 2 Kurs us Pemikiran Kreatif & Inovatif 06 April 3 Perhimpunan Bersama Kakitangan Bil. 1/ April 4 Lawatan Penandaarasan KI ke UIAM 11 April 5 Bengkel (Lanjutan) Konfigurasi OCLC Worldcat Discovery 12 April 6 Bengkel Kemasukan Rekod Zon 5S Dalam SPD 22 April 7 Latihan Pangkalan Data Wiley E-Books 22 April 8 Latihan Perisian EEWOWW (Wizfolio) 22 April 9 Lawatan Penandaarasan PDAL ke UTeM, Melaka 27 April 10 Kursus Pengurusan Kejat 28 April MEI 1 Bengkel Pemantapan Kemasukan Rekod Marc 05 Mei 2 Kursus Pengurusan Stress 11 Mei 3 Kursus Interpersonal Comunication For Frontliner 16 Mei 4 Syarahan Tun Seri Lanang 19 Mei 5 Kursus Pengurusan Konflik Dan Kewangan 20 Mei 6 Kursus Kemahiran Penyeliaan 23 Mei 7 Bengkel Patent Novelty Search Siri 2 25 Mei 8 Lawatan Penandaarasan Unit Arkib ke DBP 27 Mei 9 Bengkel Pemantapan Pustakawan MPP 30 Mei 10 La han Pangkalan Data Embase 31 Mei JUN 1 Bengkel Penerbitan Artikel Jurnal Berimpak Tinggi Siri 1 (Thomson Reuters Seminar "Publish! Don't Perish") 01 Jun 2 Lawatan Penandaarasan BTMPI ke Perpustakaan UM 02 Jun 3 Taklimat KIK Bersama Fasilitator HCTM, PPUKM 07 Jun 4 Bengkel Pengemaskinian Rekod MARC e-buku 08 Jun 5 Tazkirah Ramadhan 10 Jun 6 Tazkirah Ramadhan 17 Jun 7 Bengkel Kreatif Power Point Jun 8 Bengkel Multimedia : Asas Digital Video Jun 57 LAPORAN TAHUNAN 2016

58 PROGRAM LATIHAN JULAI 1 Demo Ebooks Jaypee, Springer Dan Elsevier 14 Julai 2 Perhimpunan Bersama Kakitangan Bil. 2/ Julai 3 Bengkel Pembangunan Pelan Risiko Perpustakaan 19 Julai 4 Persembahan Pengurusan Kumpulan KIK Perpustakaan UKM 21 Julai 5 Bengkel Pembersihan Rekod Katalog 22 Julai 6 OECD I-Library Training 25 Julai 7 ELSEVIER Training : Empowering Knowledge To Librarians 27 Julai 8 Pembentangan Inovasi 28 Julai OGOS 1 Kuliah Kitab 05 Ogos 2 Taklimat Ebooks Jaypee, Taylors & Francis, Els evier, Karger 10 Ogos 3 Persembahan Kumpulan KIK Siber 10 Ogos 4 Sanggar Kerja Ogos 5 Bengkel Persembahan Kumpulan KIK Perpustakaan UKM Ogos 6 Bengkel Pengacaraan Majlis Siri 2 23 Ogos 7 Bengkel Jurnal Terindeks & Pengurusan Sistem e-repositori Ogos 8 Bengkel Projek KIK-Plan & Do Ogos 9 Sesi Demo Vital Source Bridge & Questia 25 Ogos 10 Bengkel Pembersihan Rekod Katalog 26 Ogos SEPTEMBER 1 Demo Eewoww 08 September 2 Bengkel Pembersihan Rekod Katalog 23 September 3 Kursus Pengukuhan Pasukan September 4 Bengkel Penyuntingan Artikel September 5 Bengkel Pencarian Maklumat 28 September 58 LAPORAN TAHUNAN 2016

59 PROGRAM LATIHAN OKTOBER 1 Demo OCLC World Dis covery Services 06 Oktober 2 Bengkel Penyediaan Dokumen KIK Standard Kebangsaan 07 Oktober 3 Ceramah Sempena Awal Muharam (1438h) 14 Oktober 4 Latihan Admin JetP 17 Oktober 5 Perhimpunan Bersama Kakitangan Bil. 3/ Oktober 6 Resensi Buku "Kata Secantik Bahasa" 18 Oktober 7 Bengkel Penulisan Kreatif 21 Oktober 8 Persembahan Pengurusan Team Excellence Oktober 9 Bengkel Pembersihan Rekod Katalog 21 Oktober 10 Bengkel Pengindeksan & Pendigitan Bahan Oktober 11 Kempen Keselamatan Maklumat PTSL UKM 27 Oktober 12 Endnote Training 31 Oktober 13 JCR Training 31 Oktober NOVEMBER 1 Taklimat Pemakanan Sihat 07 November 2 Bengkel Intensif Murabbi Haraki 11 November 3 Bengkel Perkongsian Maklumat Pustakawan 15 November 4 Bengkel Integrasi Rekod Scopus Dalam Sistem e-rep 17 November 5 Bengkel SPP November 6 Seminar Sis tem Sierra 23 November 7 Bengkel Pembersihan Rekod Katalog 25 November 8 Bengkel Projek KIK - Check & Action November DISEMBER 1 Bengkel Penilaian Pencapaian Pelan Strategik Perpustakaan 8 Disember 2 Bengkel Pembersihan Rekod Katalog 20 Disember 3 Kursus Asas Microsoft Excel Siri 1 21 Disember 4 Taklimat Pelan Risiko 22 Disember 5 Kursus Asas Microsoft Excel Siri 2 21 & 28 Disember 59 LAPORAN TAHUNAN 2016

60 Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 1 : Program Bedah Buku Agenda Politik Syiah 7 Oktober 2016 Gambar 2 : Bengkel Penerbitan Artikel Jurnal Berimpak Tinggi 1 Jun 2016 Gambar 3 : Bengkel Perjanjian Lesen Sumber Maklumat elektronik Ogos 2016 Gambar 4 Gambar 4 : Resensi Buku Kata Secantik Bahasa 18 Oktober LAPORAN TAHUNAN 2016

61 PAMER AN PERPUSTAK AAN 61 LAPORAN TAHUNAN 2016

62 PAMERAN PERPUSTAKAAN JADUAL 38 Pameran Perpustakaan PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG 4 April 2016 Pameran Koleksi Dokumen 20 April 2016 Mini Pameran Special Collection 4U 11 Mei 2016 Pameran Bilik Diskusi dan MOU-DBP 19 Mei 2016 Pameran Syarahan Tun Seri Lanang (Tan Sri Datuk Dr. Kamal Salih) 31 Ogos 2016 Pameran Kemerdekaan (Detik-Detik Menjelang Kemerdekaan) 15 September 2016 Pameran Gaya Hidup Sihat 20 September 2016 Sudut Photo Booth Instagram (Saya Sayang PTSL) 7 Oktober 2016 Pameran Bedah Buku (Agenda Politik Syiah) 10 Oktober 2016 Pameran Bicara Tuntas Pasca Siswazah 12 Oktober 2016 Pameran Kembara Pustaka Sempena Hari Inovasi Fakulti Pendidikan 20 Oktober 2016 Pameran Pelancaran Koleksi Khas 20 Oktober 2016 Pameran KRA2 - Tokoh Sarjana 19 Disember 2016 Pameran Perpustakaan Sempena Sambutan Maulidur Rasul UKM 19 Disember 2016 Pameran Tokoh Sarjana 26 Disember 2016 Trivia UKM PERPUSTAKAAN ALAM DAN TAMADUN MELAYU Januari 2016 Seni Kolaj / Bauksit Februari 2016 Seni Kolaj / Virus Zika Mac 2016 Jom Kenali Wilayah Persekutuan April 2016 Jom Kenali Negeri-Negeri Melayu Bersekutu / El-Nino 62 LAPORAN TAHUNAN 2016

63 Pameran Perpustakaan Mei 2016 Jom Kenali Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu / Pemanasan Global Jun 2016 Jom Kenali Negeri-Negeri Selat / Ramadan Julai 2016 Perayaan Utama Kaum di Malaysia / Vaksin Ogos-September 2016 Hari Kemerdekaan Malaysia Ke-59 September 2016 Virus Zika Oktober 2016 Jom Kenali Perubatan Tradisional Berasaskan Tumbuh-Tumbuhan November 2016 Donald Trump November-Disember 2016 Seni Ukir Tradisional Disember 2016 Selamatkan Rohingya PERPUSTAKAAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 20 Oktober 2016 Pencarian Tesis PERPUSTAKAAN PRAKLINIKAL Sepanjang Tahun Pameran Buku Baharu Sepanjang Tahun Pameran ebuku PERPUSTAKAAN DR. ABDUL LATIF Jan-Mac 2016 Hypertensi Oktober-Disember 2016 Pemakanan 63 LAPORAN TAHUNAN 2016

64 Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 1 : Pameran Koleksi Nic Dokumen Gambar 2 : Program Bedah Buku Agenda Politik Syiah Gambar 3 : Pameran Trivia Kemerdekaan Gambar 4 : Pameran Mini Koleksi Khas 64 LAPORAN TAHUNAN 2016 Gambar 4

65 Lawatan Sekolah Lawatan Dari Institusi Dalam Negara Lawatan Dari Institusi Luar Negara LAWATAN 65 LAPORAN TAHUNAN 2016

66 LAWATAN JADUAL 39 Lawatan Sekolah LAWATAN SEKOLAH PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG 25 FEBRUARI 2016 SMK Tumpat Kelantan 25 FEBRUARI 2016 Maahad Tahfiz Kiblah, Sepang Selangor 14 MAC 2016 Sekolah Menengah Agama Izzuddin Shah, Ipoh Perak 15 MAC 2016 SMK Rantau, Negeri Sembilan 15 MAC 2016 SMK Mantin, Negeri Sembilan 15 MAC 2016 SMK King George IV, Negeri Sembilan 23 MAC 2016 SMK Seri Rasau, Ketengah Jaya, Terengganu 24 MAC 2016 SMK Seri Intan, Kluang, Johor 24 MAC 2016 SMKA Durian Guling, Terengganu 5 APRIL 2016 SK Taman Paroi Jaya, Negeri Sembilan 5 APRIL 2016 Pelajar STPM, Program Let s Explore Uni-World 6 APRIL 2016 SMK Bahau, Negeri Sembilan 14 APRIL 2016 SMK Pendang, Kedah 18 APRIL 2016 SMK Chabang Empat, Tumpat Kelantan 6 MEI 2016 Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor, Kluang Johor 27 MEI 2016 Sekolah Kebangsaan Lanchang, Pahang (PERSADA UKM) 26 MEI 2016 SMK Ibrahim Fikri, Kuala Terengganu 11 OGOS 2016 Sek. Ren Pulau Manis (UCTC UKM) 15 SEPTEMBER 2016 Sek. Ren Orang Kaya Ali, Semerah Johor (MEP Kolej Rahim Kajai) 23 SEPTEMBER 2016 SMK (P) Sultan Abu Bakar, Muar Johor 29 SEPTEMBER 2016 SMK Bandar Seri Putra, Kajang Selangor (PKK UKM) 6 OKTOBER 2016 SMK Dato Undang Musa Al-Haj, Jelebu, Negeri Sembilan (PKK UKM) 7 OKTOBER 2016 SMKA Sultan Muhammad, Batu Berendam Melaka 12 OKTOBER 2016 Sekolah Kebangsaan Dusun Tua, Ulu Langat 19 OKTOBER 2016 SMK Kubang Kerian, Kelantan 24 OKTOBER 2016 SMK Tengku Ampuan Rahimah, Klang 10 NOVEMBER 2016 SMK Ibrahim Fikri, Kuala Terengganu 5 DISEMBER 2016 SMK Pulau Nyior, Jitra, Kedah 7 DISEMBER 2016 SMK Dato Ismail, Pasir Puteh Kelantan 66 LAPORAN TAHUNAN 2016

67 TIMELINE LAWATAN SEKOLAH PERPUSTAKAAN LINGKUNGAN KEDUA 26 JUN 2016 SMK Seri Bintang Utara, Cheras Kuala Lumpur 12 NOVEMBER 2016 SJKT Lorong Jawa, Negeri Sembilan PERPUSTAKAAN DR. ABDUL LATIFF 13 OGOS 2016 Sekolah Menengah Sains Selangor Sekolah Menengah Sains Johor Bahru Maktab Rendah Sains Mara, Melaka PERPUSTAKAAN PRAKLINIKAL 2 APRIL 2016 Pelajar Sekolah Agama Melaka LAWATAN INSTITUSI DALAM NEGARA JADUAL 40 Lawatan Dari Institusi Dalam Negara JANUARI 2016 Lawatan dari Pustaka Negeri Sarawak 20 JANUARI 2016 Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria, Kuala Lumpur 16 FEBRUARI 2016 Lawatan Penandaarasan dari UPSI 17 FEBRUARI 2016 Unit Penyelidikan Tingkatan 6, SMK Taman Johor Jaya 1, Johor 24 FEBRUARI 2016 UniSZA, Kuala Terengganu, Terengganu 25 FEBRUARI 2016 Unifield International College 25 FEBRUARI 2016 Sekolah & Maahad Tahfiz Kiblah, Jenderam Hulu, Sepang 25 FEBRUARI 2016 Lawatan sambil belajar daripada MPKJ 2 MAC 2016 Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah, Kuala Langat 11 APRIL 2016 Lawatan dari UUM 11 OKTOBER 2016 Lawatan Staf UiTM, Pahang 3 NOVEMBER 2016 Lawatan Persatuan Kebudayaan Anak2 Borneo UniSZA 8 NOVEMBER 2016 Lawatan MMU (Pustakawan luar negara; program sangkut 67 LAPORAN TAHUNAN 2016

68 LAWATAN INSTITUSI LUAR NEGARA PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG JADUAL 41 Lawatan Dari Institusi Luar Negara FEBRUARI 2016 SMA Alfa Centauri Bandung, Indonesia MEI 2016 Universitas Negeri Jakarta 05 8 OKTOBER 2016 Institut Dirosat Islamiah Al-Amien (IDIA), Madura, Indonesia 02 6 MEI 2016 INSPIRA, Yogyakarta, Indonesia MEI 2016 Universitas Islam Makasar OKTOBER 2016 Univ Islam Negeri Sumatera Utara JUN 2016 Universiti RMIT, Australia PERPUSTAKAAN UNDANG-UNDANG JUN 2016 SMA Universiti Bung Hatta, Indonesia PERPUSTAKAAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ PERPUSTAKAAN LINGKUNGAN KE JANUARI 2016 Universitas Muhammadiyah, Semarang (UNIMUS) OGOS 2016 Jabatan Perancangan Bandar, Wilayah dan Kejuruteraan Industri, Universiti Esa Unggul, Indonesia OGOS 2016 Perpustakaan Universitas Indonesia 68 LAPORAN TAHUNAN 2016

69 AKTIVITI KEMASYARAKATAN 69 LAPORAN TAHUNAN 2016

70 KHIDMAT MASYARAKAT JADUAL 42 Aktiviti Kemasyarakatan AKTIVITI 23 MAC Hari Mesra Perpustakaan Tun Seri Lanang 28 APRIL Khidmat Masyarakat Di Karnival Pendidikan Khas (SMK SAAS) JUN Program Mesra Mahasiswa Bulan Ramadhan oleh Perpustakaan Undang-Undang 12 DISEMBER APRIL 2016 Gotong Royong Rumah Nur Hasanah Beranang 14 MEI 2016 Program Khidmat Masyarakat dan Sumbangan Buku kepada Pusat Sumber Akademi Insan Prihatin Bandar Baru Bangi 17 JUN 2016 Majlis Berbuka Puasa bersama Anak Yatim dan Asnaf Darul Miftah As-Saadah Surau Tun Seri Lanang Program Khidmat Keceriaan Pusat Sumber Averroes Kolej Pendeta Zaaba 17 DISEMBER 2016 Program Khidmat Masyarakat Akademi Insan Prihatin Bandar Baru Bangi 70 LAPORAN TAHUNAN 2016 Hari Mesra Perpustakaan Tun Seri Lanang

71 Gambar 1 Gambar 4 Gambar 2 Gambar 1 : Program Akademi Insan Prihatin Gambar 2 : Program Khidmat Pusat Sumber Averroes Gambar 3 : Majlis Berbuka Puasa bersama anak yatim dan asnaf Darul Miftah As-Saadah Gambar 3 Gambar 4 : Khidmat Masyarakat Di Karnival Pendidikan Khas (SMK SAAS) 71 LAPORAN TAHUNAN 2016

72 Hari Bersama Pelanggan Perpustakaan Soroton Peristiwa 2016 Hari Bersama Pelanggan Perpustakaan Jamuan Hari Raya Perpustakaan Sanggar Kerja PDAL Ceramah Agama Majlis Mengenang Jasa 72 LAPORAN TAHUNAN 2016

73 Bengkel Perjanjian lesen Jeyarawara Dana Endowment Kursus Pengukuhan Pasukan Hari Keluarga Perpustakaan Lawatan dari Institusi luar Hari Keluarga Perpustakaan Hari Keluarga PDAL 73 LAPORAN TAHUNAN 2016

74 Perarakan Maulidur Rasul Program Gaya Hidup Sihat Perasmian Pembudayaan Ilmu Pertandingan Badminton KKWP 74 LAPORAN TAHUNAN AN 2016

75 PENASIHAT Rosnah Suliman PENYELARAS Rohaya Umar PENGERUSI Rosnah Yusof SETIAUSAHA Ruzita Kamis AHLI Asmany Aza Ahmad Azman Idris Hamidah Erman Hayatul-Azlah Ghazali Mohd Adnan Baharom Nor Hamsiah Ahmad Hosaini Rosmarlidaini Mah Hasan Md. Hafiz Ahmad Zulkifli REKABENTUK DAN GRAFIK Rusiah Husin JURUFOTO Saripah Ismail PERCETAKAN Unit Pentadbiran Am JAWATANKUASA LAPORAN TAHUNAN PERPUSTAKAAN UKM LAPORAN TAHUNAN 2016

ISSN. The National University of Malaysia. Perpustakaan UKM. Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu

ISSN. The National University of Malaysia. Perpustakaan UKM. Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu ISSN The National University of Malaysia Perpustakaan UKM Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu LAPORAN TAHUNAN UKM 2600-8548 Perpustakaan UKM L PORAN T AHUNAN KANDUNGAN 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 22

More information

Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN

Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN o Persidangan Perpustakaan Universiti dan Perpustakaan Negara (Conference of University Libraries and National Library

More information

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 8 J u l a i 2 0 1 3 D i D e w a n Ta k l i m a t, B a n g u n a n P e n t a d b i r a n O l e h : Dr. Mohamad

More information

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SIRI JELAJAH EMS UPM 23, 24, DAN 25 Julai 2013 O l e h : Dr. Mohamad Amran bin Mohd. Salleh Timbalan Wakil

More information

PENGENALAN MISI SYARIKAT INI ADALAH PENGLIBATAN SECARA AKTIF DALAM ARUS PEMBANGUNAN DAN EKONOMI NEGARA.

PENGENALAN MISI SYARIKAT INI ADALAH PENGLIBATAN SECARA AKTIF DALAM ARUS PEMBANGUNAN DAN EKONOMI NEGARA. KANDUNGAN PROFIL PENGENALAN MAKLUMAT SYARIKAT PENGARAH DAN EKUITI SYARIKAT CARTA ORGANISASI SYARIKAT LESEN & PENDAFTARAN SKOP KERJA SENARAI PROJEK TERDAHULU GAMBAR PROJEK TERDAHULU GAMBAR KILANG DAN MESIN

More information

MYLIB - KOLABORASI PERKONGSIAN SUMBER ELEKTRONIK : ISU DAN

MYLIB - KOLABORASI PERKONGSIAN SUMBER ELEKTRONIK : ISU DAN MYLIB - KOLABORASI PERKONGSIAN SUMBER ELEKTRONIK : ISU DAN CABARAN Nafisah Ahmad Pengarah Perkhidmatan Perpustakaan Digital Nasional (PERDANA), Perpustakaan Negara Malaysia 1 PENDAHULUAN MyLib (mylibrary)

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018 STD 09/6/23 Mei 208 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH MEI 208 HINGGA 30 JUN 208 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama ini disertakan

More information

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan.

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB PICC dan TPK bertanggungjawab menentukan garis panduan ini dipatuhi. Sesiapa yang terlibat

More information

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 STD 091/6/23 1 Jun 2018 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama

More information

SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN

SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN vii SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN ii iii iv v vi vii xi xii xiv

More information

HUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRIINDIVIDU, REKA BENTUK LATIHAN DAN PERSEKITARAN KERJA DENGAN PEM INDAHAN LATIHAN DI SWM ENVIRONMENT SDN BHD.

HUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRIINDIVIDU, REKA BENTUK LATIHAN DAN PERSEKITARAN KERJA DENGAN PEM INDAHAN LATIHAN DI SWM ENVIRONMENT SDN BHD. HUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRIINDIVIDU, REKA BENTUK LATIHAN DAN PERSEKITARAN KERJA DENGAN PEM INDAHAN LATIHAN DI SWM ENVIRONMENT SDN BHD. NAZIRAH BINTIM O H AM ED NAZRI UNIVERSITITEKNOLOGI MALAYSIA HUBUNGAN

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING) (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI UPSI (ISO)/BEN/P08/MP04 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 MAC 2018 Muka surat :1/39 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 Pengenalan 2 2 Carta Alir Kerja Pengurusan Pinjaman Peralatan

More information

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak Smart K-Worker Professional Consortium Sdn. Bhd. (SMART-K) Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak 6 Mei 2015 Auditorium Utama Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan Lot 249

More information

STD 093/6/4. 01 Jun 2014 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN JULAI 2014

STD 093/6/4. 01 Jun 2014 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN JULAI 2014 STD 093/6/4 01 Jun 2014 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2014 31 JULAI 2014 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama sama ini

More information

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK 1.0 Carta alir permohonan bekalan elektrik di UPM MULA Isi Borang Permohonan No. Tindakan Catatan 1.1 Pemohon Pemohon melengkapkan Borang Permohonan Bekalan Elektrik yang boleh

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2011 DECEMBER 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) MAC 2011 MAC 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

LIVING CARE. Critical Illness Insurance

LIVING CARE. Critical Illness Insurance LIVING CARE Critical Illness Insurance PREMIUM TABLE ANNUAL PREMIUM (RM) (excluding 0% OST and Stamp Duty)/ SUM INSURED (RM) Attained Age 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 (Next Birthday) Male Female

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2010 DECEMBER 2010 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JULAI 2010 JULY 2010 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM (FKASA)

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM (FKASA) 129 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM (FKASA) Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam (FKASA) ditubuhkan pada tahun 2002 dan telah memulakan sesi pengambilan pelajar pertama pada sesi kemasukan 2003/2004.

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) OGOS 2011 AUGUST 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN

TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN 1 SKOP 6 1 2 3 4 5 6 FACILITY ENGINEERING MAINTENANCE SERVICES (FEMS) BIOMEDICAL ENGINEERING MAINTENANCE

More information

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) Q1 A1 Q2 A2 Q3 A3 Why does these 10 plazas are no longer receiving faulty SmartTAG for repair? To improve the efficiencies of our SmartTAG repair process, we would like

More information

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Satu Malaysia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Satu Malaysia TEKS UCAPAN Naib Canselor UniMAP Brig. Jen. Dato Prof Dr Kamarudin Hussin Sempena Majlis Menandatangani MoU Antara Universiti Sains Malaysia, Kolej Universiti TATI, Universiti Malaysia Perlis, Virtual

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JUN 2011 JUNE 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01

KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01 JKR-APK (Pind. 3/2008) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01 Nama Kontraktor : Alamat Kontraktor : Tajuk Kontrak : VNA RESOURCES SDN BHD 7-2-1, TINGKAT 2, BLOK

More information

PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF DATA USERS) ORDER 2013

PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF DATA USERS) ORDER 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 November 2013 14 November 2013 P.U. (A) 336 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF

More information

STD 093/6/4. 1 November 2015 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 NOVEMBER DISEMBER 2015

STD 093/6/4. 1 November 2015 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 NOVEMBER DISEMBER 2015 STD 093/6/4 1 November 2015 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 NOVEMBER 2015 31 DISEMBER 2015 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama

More information

FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING BRAKE SQUEAL NOISE FOR MOTORCYCLES MUNDHER FADHIL ABDULRIDHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING BRAKE SQUEAL NOISE FOR MOTORCYCLES MUNDHER FADHIL ABDULRIDHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING BRAKE SQUEAL NOISE FOR MOTORCYCLES MUNDHER FADHIL ABDULRIDHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 4 FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience to participate in the Electronic

More information

<REZKIFAJAR SDN BHD> < A>

<REZKIFAJAR SDN BHD> < A> < 1228989-A> NO 6, GROUND FLOOR, JALAN TASIK UTAMA 7 MEDAN NIAGA DAMAI, SEBELAH BANK MUAMALAT THE TRILLIUM 57000 SUNGAI BESI WILAYAH PERSEKUTUAN, MALAYSIA ISI KANDUNGAN TABLE OF CONTENTS

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MEDIA COVERAGE. TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract COMPANY : Scomi Energy Services Bhd DATE : 15 January 2016

MEDIA COVERAGE. TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract COMPANY : Scomi Energy Services Bhd DATE : 15 January 2016 TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract TITLE : SESB peroleh kontrak RM182.55 MEDIA : Berita Harian juta TITLE : SESB peroleh kontrak AS$41.6 di MEDIA : Utusan Malaysia

More information

PB604 : BUSINESS FINANCE

PB604 : BUSINESS FINANCE INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) quantitative questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan kuantitatif. Jawab SEMUA soalan. C1 QUESTION 1 SOALAN 1 (a)

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) OGOS 2012 AUGUST 2012 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

SISTEM PENJEJAK PESAKIT DI HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UKM (PPUKM) MENGGUNAKAN PERANTI MATA ARAH (BEACON) Mohamad Norizal Bin Abdullah Dr.

SISTEM PENJEJAK PESAKIT DI HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UKM (PPUKM) MENGGUNAKAN PERANTI MATA ARAH (BEACON) Mohamad Norizal Bin Abdullah Dr. SISTEM PENJEJAK PESAKIT DI HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UKM (PPUKM) MENGGUNAKAN PERANTI MATA ARAH (BEACON) Mohamad Norizal Bin Abdullah Dr. Lam Meng Chun Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan

More information

1. SAMBUNGAN PENUTUPAN PENUH JALAN JANGKA PENDEK SECARA DUA PERINGKAT DI JALAN RAYA SATU (MALAM)

1. SAMBUNGAN PENUTUPAN PENUH JALAN JANGKA PENDEK SECARA DUA PERINGKAT DI JALAN RAYA SATU (MALAM) PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG JALAN RAYA SATU, JALAN RAYA TIGA & SERDANG RAYA 25 APRIL 2018 1. SAMBUNGAN PENUTUPAN PENUH JALAN JANGKA PENDEK

More information

BAB 4 PENEMUAN KAJIAN. Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian

BAB 4 PENEMUAN KAJIAN. Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian BAB 4 PENEMUAN KAJIAN 4.1 PENDAHULUAN Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian dalam Bab 1. Pada bahagian ini pengkaji melaporkan semua dapatan kajian, yang telah disusun

More information

TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD

TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD NOOR DIANA BINTI DRANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT

More information

Sustainable Consumption

Sustainable Consumption Sustainable Consumption Introduction Unsustainable pattern of production and consumption - major causes of global environmental deterioration Issues like loss of biodiversity, resource depletion and risk

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 MEI 2017) Tarikh MoU Luput. PTJ Peneraju 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 MEI 2017) Tarikh MoU Luput. PTJ Peneraju 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 1996 Majlis Sukan Negara (MSN) Tarikh 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

Dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa ISO Kali ke-21 pada 5 Februari 2015

Dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa ISO Kali ke-21 pada 5 Februari 2015 Dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa ISO Kali ke-21 pada 5 Februari 2015 1 IQ-talk: Program Perkongsian Kualiti & Inovasi, sama ada perkongsian pengalaman, forum, ceramah atau lawatan 2 Idea-IQ iaitu

More information

LAPORAN AKTIVITI TAHUN

LAPORAN AKTIVITI TAHUN LAPORAN AKTIVITI TAHUN 2012 2014 APRIL 2012 1 17 April 2012 Auditorium Bahagian Teknologi Pendidikan, KPM. 2 18 April 2012 BPG Kementerian Pelajaran Malaysia, Putrajaya. 3 19 April 2012 Ballroom Seri Pacific

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JULAI 2012 JULY 2012 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July.

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. RM7 * MOVIE TICKET before 7pm on July 7 Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. BROUGHT TO YOU BY *TERMS & CONDITIONS APPLY. WHILE

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

SISTEM PENGURUSAN PROOFREADING UTM KHO CHEE XAO

SISTEM PENGURUSAN PROOFREADING UTM KHO CHEE XAO SISTEM PENGURUSAN PROOFREADING UTM KHO CHEE XAO Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Komputer) Fakulti Sains Komputer

More information

PEJABAT BENDAHARI KEPUTUSAN SEBUTHARGA UTHM. kemaskini : 05 JUN 2013 MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD

PEJABAT BENDAHARI KEPUTUSAN SEBUTHARGA UTHM. kemaskini : 05 JUN 2013 MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD PEJABAT BENDAHARI KEPUTUSAN SEBUTHARGA UTHM kemaskini : 05 JUN 2013 MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD KOD TENDER TAJUK NAMA SYARIKAT YANG TERPILIH HARGA DAN TEMPOH KONTRAK 1) UTHM.PPH/03(K)/005/2013

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA S/K.KEW/PK/TM/113/242900/110/36 JLD 11 SJ 3 (34) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan Tinjauan Operational OperasiReview Cadangan Korporat Pengurusan Pelaburan Perantara dan Institusi Pasaran Pelaporan Kewangan dan Pengawasan Korporat Penguatkuasaan Pendidikan dan Latihan PENGURUSAN PELABURAN

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 2 MEI 2018)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 2 MEI 2018) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh Tarikh Luput 1. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2008 Heveaboard Berhad 25 Ogos 2008 25 Ogos Perhutanan 3. 2010

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Januari 2017)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Januari 2017) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 1996 Majlis Sukan Negara (MSN) Tarikh 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar

More information

PERJUMPAAN JURU AUDIT DALAMAN BERSAMA KETUA JURU AUDIT ISO 9001:2015. pada 20 MAC 2018, PETANG

PERJUMPAAN JURU AUDIT DALAMAN BERSAMA KETUA JURU AUDIT ISO 9001:2015. pada 20 MAC 2018, PETANG PERJUMPAAN JURU AUDIT DALAMAN BERSAMA KETUA JURU AUDIT ISO 9001:2015 pada 20 MAC 2018, 2.30 3.00 PETANG 1 PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN ISO 9001:2015 2 PENGEKALAN TERIMA KASIH 3 PENSIJILAN DAN TAHNIAH! ISO

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURED: 100 MARKS STRUKTUR: 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan struktur. Jawab

More information

TABLE OF CONTENT 1.0 VISION, MISSION 2.0 COMPANY PROFILE. 2.1 Company Address and Contact Details 2.2 Other Company Details 3.0 CORPORATE INFORMATION

TABLE OF CONTENT 1.0 VISION, MISSION 2.0 COMPANY PROFILE. 2.1 Company Address and Contact Details 2.2 Other Company Details 3.0 CORPORATE INFORMATION TABLE OF CONTENT 1.0 VISION, MISSION 1.1 Vision 1.2 Mission 2.0 COMPANY PROFILE 2.1 Company Address and Contact Details 2.2 Other Company Details 3.0 CORPORATE INFORMATION 3.1 Board of Directors 3.2 Shareholders

More information

pengarah profil para Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif

pengarah profil para Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif profil para pengarah y bhg tan sri dato azman hashim Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif Y Bhg Tan Sri Dato Azman Hashim, warganegara Malaysia, berumur 69 tahun dilantik menganggotai Lembaga Pengarah

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL TESIS PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL TESIS PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL TESIS PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xi xii xiv

More information

DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG ii UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DEVELOPMENT

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

APPLICATION OF DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN UNIVERSITY BUILDINGS NAJAATUL FARIHAH BINTI HAMIDI

APPLICATION OF DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN UNIVERSITY BUILDINGS NAJAATUL FARIHAH BINTI HAMIDI iii APPLICATION OF DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN UNIVERSITY BUILDINGS NAJAATUL FARIHAH BINTI HAMIDI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Oktober 2014)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Oktober 2014) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 1995 TT dotcom Sdn. (dahulunya dikenali sebagai Time Telecommunications Sdn Bhd) 15 September 1995 Tarikh 15 September (20 tahun) Bendahari 2. 2008 Padi

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN AND FABRICATE AL-QURAN AND BOOK RACK FOR UMP MOSQUE Saya, AMIR YUSRI MOHD YUSOF SESI PENGAJIAN: 2009/2010 mengaku membenarkan tesis

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) would like to invited Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN

ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN 38 LPI Capital Bhd ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN Kumpulan LPI telah diiktiraf atas prestasi kewangannya yang kukuh, pewujudan nilai unggul kepada pemegang saham, kecemerlangan tadbir urus korporat dan nilai

More information

LAPORAN EXCO PEMASARAN PROGRAM CINTA DESA SISWA 2.0 KELAB SAHABAT 1 MALAYSIA KOLEJ TUN SYED NASIR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 2014

LAPORAN EXCO PEMASARAN PROGRAM CINTA DESA SISWA 2.0 KELAB SAHABAT 1 MALAYSIA KOLEJ TUN SYED NASIR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 2014 LAPORAN EXCO PEMASARAN PROGRAM CINTA DESA SISWA 2.0 KELAB SAHABAT 1 MALAYSIA KOLEJ TUN SYED NASIR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 2014 NAMA JAWATAN DISANDANG NO MATRIK NURUL ATIFAH BINTI ABDULLAH EXCO PEMASARAN

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 OGOS 2017)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 OGOS 2017) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh Tarikh 1. 1996 Majlis Sukan Negara (MSN) 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

PEPERIKSAAN JULAI 2010

PEPERIKSAAN JULAI 2010 POLITEKNIK KUCHING J ABA TAN UTERAAN MEKANIKAL PEPERIKSAAN JULAI 2010 PROGRAM: 11.15PG -1.15 PTG (2 JAM) SEMESTER: 5 (SELASA) KEPADA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2018)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2018) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh Tarikh Luput 1. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2010 Asia Pacific Flight Training (APFT) 18 Februari 2010 18 Februari

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JANUARI 2012 JANUARY 2012 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

MODELLING OF THROUGH-THE-ROAD HYBRID ELECTRIC VEHICLE OKE PAUL OMEIZA

MODELLING OF THROUGH-THE-ROAD HYBRID ELECTRIC VEHICLE OKE PAUL OMEIZA i MODELLING OF THROUGH-THE-ROAD HYBRID ELECTRIC VEHICLE OKE PAUL OMEIZA A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Electrical-Mechatronics

More information

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B NO SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA TARIKH BUKA/ IKLAN TARIKH TUTUP SYARAT SYARAT WAJIB DOKUMEN SEBUTHARGA KAEDAH PENGHANTARAN DOKUMEN SEBUTHARGA BOLEH DIBUAT SECARA : POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA

More information

AUTOMATED GUIDED VEHICLE USING LINE FOLLOWING DETECTION MOHD KHAIRULZAMAN BIN A RAHMAN

AUTOMATED GUIDED VEHICLE USING LINE FOLLOWING DETECTION MOHD KHAIRULZAMAN BIN A RAHMAN AUTOMATED GUIDED VEHICLE USING LINE FOLLOWING DETECTION MOHD KHAIRULZAMAN BIN A RAHMAN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering

More information

OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY APPROACH NEW HUANG CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY APPROACH NEW HUANG CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY APPROACH NEW HUANG CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY

More information

STATISTIK PRESTASI PENERBITAN UPM UPM PUBLICATION PERFORMANCE STATISTICS

STATISTIK PRESTASI PENERBITAN UPM UPM PUBLICATION PERFORMANCE STATISTICS Siri Prestasi Penerbitan UPM Vol. 1 STATISTIK PRESTASI PENERBITAN UPM 2012-2014 UPM PUBLICATION PERFORMANCE STATISTICS 2012-2014 Disediakan oleh / Prepared by: Salmah A. Rusniah S. Khairil Ridzuan K. Bahagian

More information

SISTEM PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN

SISTEM PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN SISTEM PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN NURUL IZUWANI BINTI NASIR NOR SAMSIAH SANI Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem Pengurusan Kolej Kediaman dibangunkan khas

More information

PERATURAN PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 KERTAS 2

PERATURAN PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 KERTAS 2 SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SELARAS SBP TAHUN PERATURAN PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 KERTAS 2 Kertas ini mengandungi

More information

EEK 475 ECONOMY AND MANAGEMENT ON POWER SYSTEM

EEK 475 ECONOMY AND MANAGEMENT ON POWER SYSTEM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 05/06 Academic Session December 05 / January 06 EEK 475 ECONOMY AND MANAGEMENT ON POWER SYSTEM [EKONOMI DAN PENGURUSAN SISTEM KUASA] Duration 3 hours

More information

Pengarah Urusan Didaktik Engineering Werks Sdn Bhd;

Pengarah Urusan Didaktik Engineering Werks Sdn Bhd; TEKS UCAPAN YANG HORMAT PROFESOR DATO DR. DAING NASIR IBRAHIM NAIB CANSELOR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN PERISIAN KOMPUTER KEPADA MAKMAL FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI

More information

KANDUNGAN CONTENTS. Ringkasan Indeks Perdagangan Luar Negeri (IPLN) 1-3 Summary of External Trade Indices (ETI)

KANDUNGAN CONTENTS. Ringkasan Indeks Perdagangan Luar Negeri (IPLN) 1-3 Summary of External Trade Indices (ETI) KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks Perdagangan Luar Negeri (IPLN) 1-3 Summary of External Trade Indices (ETI) Carta Charts 1.1 Indeks Nilai Seunit Eksport dan Peratus Perubahan Bulan ke Bulan

More information

OPTIMAL LOCATION OF FACTS FOR ATC ENHANCEMENT BY USING SENSITIVITY ANALYSIS RAIMON OMAR AL SHAIKH SALEM

OPTIMAL LOCATION OF FACTS FOR ATC ENHANCEMENT BY USING SENSITIVITY ANALYSIS RAIMON OMAR AL SHAIKH SALEM OPTIMAL LOCATION OF FACTS FOR ATC ENHANCEMENT BY USING SENSITIVITY ANALYSIS RAIMON OMAR AL SHAIKH SALEM A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

an Sri Shahrir bin Abdul Samad Pengerusi FELDA 21Januari 2018

an Sri Shahrir bin Abdul Samad Pengerusi FELDA 21Januari 2018 FELDA 2.0 Asas penubuhan FELDA adalah untuk pembangunan modal insan dengan menjadikan pertanian sebagai medium utama memperoleh pendapatan dan membantu masyarakat luar bandar keluar dari kepompong kemiskinan.

More information

SELAMAT DATANG KE UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN

SELAMAT DATANG KE UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Selamat Datang Ke ULPL SELAMAT DATANG KE UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN PIONEERING * SUSTAINABLE * INNOVATIVE * SYNERGY Visi dan Misi ULPL VISI Menerajui latihan berkualiti di peringkat kebangsaan

More information

PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA

PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA www.pinandpay.com.my Transactions with PIN cards Start transaction, enter amount and insert the card (or ask customers to insert their card). Mulakan transaksi,

More information

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF)

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) e-1 30 Jun 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Construction

More information

ANUGERAH & Syarikat Insurans Terbaik, Malaysia

ANUGERAH & Syarikat Insurans Terbaik, Malaysia 44 ANUGERAH & Kumpulan LPI telah mengumpul pelbagai pengiktirafan atas prestasi kewangannya yang kukuh, pewujudan nilai unggul kepada pemegang saham, kecemerlangan tadbir urus korporat dan nilai tanggungjawab

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

SISTEM PEMANTAUAN PRESTASI BAS SHAUN LOH CHIA CHIEH ASSOC. PROF. DR. MOHAMMAD FAIDZUL NASRUDIN

SISTEM PEMANTAUAN PRESTASI BAS SHAUN LOH CHIA CHIEH ASSOC. PROF. DR. MOHAMMAD FAIDZUL NASRUDIN SISTEM PEMANTAUAN PRESTASI BAS SHAUN LOH CHIA CHIEH ASSOC. PROF. DR. MOHAMMAD FAIDZUL NASRUDIN Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Aplikasi BasKita merupakan satu

More information

ALAT PRAPEMPROSESAN DATA UNTUK SISTEM SOKONGAN EKSEKUTIF UNIVERSITI. Muhammad Faiz Bin Abdullah Prof. Madya Dr. Mohd Zakree Ahmad Nazri

ALAT PRAPEMPROSESAN DATA UNTUK SISTEM SOKONGAN EKSEKUTIF UNIVERSITI. Muhammad Faiz Bin Abdullah Prof. Madya Dr. Mohd Zakree Ahmad Nazri ALAT PRAPEMPROSESAN DATA UNTUK SISTEM SOKONGAN EKSEKUTIF UNIVERSITI Muhammad Faiz Bin Abdullah Prof. Madya Dr. Mohd Zakree Ahmad Nazri Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia

More information

CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR MOHD HAIDIR BIN MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR MOHD HAIDIR BIN MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR MOHD HAIDIR BIN MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR

More information