KOLESA CASTORS AND WHEELS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KOLESA CASTORS AND WHEELS"

Transcription

1 KOLESA CASTORS AND WHEELS 15

2

3 NAŠA KOLESA SE VRTIJO V VAŠE ZADOVOLJSTVO OUR WHEELS SPIN TO YOUR SATISFACTION

4

5 KAZALO CONTENTS 1 KOLESA ZA SPLOŠNE NAMENE CASTORS AND WHEELS FOR STANDARD USE 10 2 KOLESA IZ NERJAVEČE PLOČEVINE STAINLESS STEEL CASTORS AND WHEELS 34 3 KOLESA ZA KONTEJNERJE CASTORS AND WHEELS FOR MOBILE WASTE CONTAINERS 4 KOLESA ZA TEŽJE DELOVNE POGOJE HEAVY DUTY CASTORS AND WHEELS 56 5 KOLESA ZA NERAVNA TLA CASTORS AND WHEELS FOR ROUGH FLOORS 6 KOLESA ZA USTANOVE INSTITUTIONAL CASTORS AND WHEELS 7 KOLESA ZA POHIŠTVO CASTORS AND WHEELS FOR FURNITURE 88 8 TEMPERATURNO ODPORNA KOLESA HEAT RESISTANT CASTORS AND WHEELS 8 POSEBNE IZVEDBE KOLES CASTORS AND WHEELS FOR SPECIAL REQUIREMENTS 102 3

6 Katalog 15 Catalog 15 S tem katalogom vam predstavljamo naš standardni program koles, katerega smo razvijali več let in vanj vnesli naše dolgoletne izkušnje. S stalnim izpopolnjevanjem in uvajanjem novih oblik ter z dvigom kvalitete skrbimo za naš sodoben in kvaliteten asortiman. Vse naše odjemalce bi radi seznanili z nekaterimi, za določitev kolesa važnimi podatki in jim tako pomagali pri pravilni izbiri posameznih vrst koles. Pri tej izbiri vam lahko pomaga tudi naša tehniška služba. RAZVRSTITEV KOLES Osnovna funkcijska razvrstitev: - kolesa brez vilic - kolesa z gibljivimi vilicami - kolesa s stabilnimi vilicami Nadaljnje delitve glede na vrsto vlažajenja, obloge, platišča in pritrditve so razvidne iz posameznih tabel. NOSILNOST KOLES Pri izbiri koles, glede nosilnosti morate biti pazljivi na naslednje točke: Namestitev koles na vozičku in določitev števila K. This catalog presents our standard program of castors and wheels, which we have been developing for years and where we have capitalized on our long-term experience. Constant perfection and introduction of new shapes and rising quality level guarantee the quality of our up-to-date assortment. On the following pages we would like to propose some technical definitions to help our consumers make the right choice of the most suitable castor or wheel according to purpose of use. Our technical service is always available for further information. CLASSIFICATION OF CASTORS AND WHEELS Elementary functional classification: - wheels - swivel castors - fixed castors Further divisions as regards the type of the bearing, tread, wheel centre and housing are evident from the particular tabels. LOAD CAPACITY OF CASTORS AND WHEELS When choosing wheels as to their load capacity the following must be considered: Positioning the wheels or castors on the vehicle (choose the number K according to the pictures). K=3 K=3 K=3 K=4 K=3 K=2 Obremenitev teža tovora + teža vozila Load per wheel weight of the vehicle + load to be carried kolesa = = K or per castor K Nosilnosti navedene v katalogu so pridobljene s testiranjem po zahtevah standarda DIN EN 27 Castors and wheels Test methods and apparatus, in so vrednosti za dinamično nosilnost pri temperaturi C in drugih pogojih kot jih navajajo standardi glede na namembnost. Po namembnosti uporabe, kolesa ustrezajo zahtevam vsaj enega od sledečih standardov: EN 8-5:4 Mobile waste containers Part 5: Performance requirements and test methods. DIN EN 28:1 Castors and wheels -Castors for furniture Requirements. DIN EN 2:1 Castors for furniture Castors for swivel chairs Requirements. EN 30:18 Castors and wheels castors and wheels for manually propelled institutional applications Load capacities in the catalogue have been defined in line with the results of tests performed according to standard DIN EN 27 Castors and wheels Test methods and apparatus, these are values for dynamic load capacity at ambient temperature C and other conditions detailed in standards for different purposes of use. Depending on their purpose of use, castors and wheels are in conformity with one of the following standards: EN 8-5:4 Mobile waste containers Part 5: Performance requirements and test methods. DIN EN 28:1 Castors and wheels -Castors for furniture Requirements. DIN EN 2:1 Castors for furniture Castors for swivel chairs Requirements. EN 30:18 Castors and wheels castors and wheels for manually propelled institutional applications 4

7 Katalog 15 Catalog 15 EN :18 Castors and wheels Castors and wheels for applications up to 1,1m/s (4 km/h). EN 33:18 Castors and wheels Castors and wheels for applications over 1,1m/s (4 km/h) and up to 4,4 m/s (16 km/h). Večje dinamične obremenitve in trenutne preobremenitve zaradi: udarcev padcev hrapavih ali neravnih tal vožnje preko ovir višjih hitrosti bočnih obremenitev višjih oz. nižjih temperatur vplivov kemičnih snovi je potrebno upoštevati pri izbiri kolesa. V teh primerih kolo ne sme biti obremenjeno do nazivne nosilnosti ali pa je potrebno izbrati kolo z večjo nosilnostjo! EN :18 Castors and wheels Castors and wheels for applications up to 1,1m/s (4 km/h). EN 33:18 Castors and wheels Castors and wheels for applications over 1,1m/s (4 km/h) and up to 4,4 m/s (16 km/h). Greater dynamic loads and temporary overloads due to: strokes falls rough or uneven floor rolling over obstacles higher speed side impacts higher or lower temperatures influence of chemical substances have to be considered when choosing the right castor or wheel. In this case, the castor or wheel must not be loaded up to its nominal load capacity, otherwise you have to choose a castor or a wheel with a greater load capacity. KARAKTERISTIKE POSAMEZNIH VRST LEŽAJEV - Drsni ležaj: nezahtevno vzdrževanje, neobčutljiv na udarce, primeren za uporabo v vlažnih prostorih, za manjše hitrosti. - Valjčni ležaj: vzdržljiv, nezahtevno vzdrževanje, neobčutljiv na udarce, za manjše hitrosti. - Kroglični ležaj: lahkotekoč tudi pri večjih obremenitvah in hitrostih, primeren za pogosto obratovanje. CHARACTERISTICS OF SPECIFIC BEARING - Plain bearing: simple maintenance, nonreactive to blows, suitable for usage in damp places, for slower speed. - Roller bearing: persistent, simple maintenance, non- reactive to blows, for slower speed. - Ball bearing: easy moved also at greater loads and higher speed, suitable for frequent operation. KARAKTERISTIKE KOLES IN OBLOGE KOLES - Guma: miren tek in majhne vibracije pri transportu, upor pri vožnji manjši kot pri pnevmatiki. - Poliuretan obloga: visoke nosilnosti, majhna obraba, miren tek, neobčutljiva na ostre kovinske delce, neodporna na vročo vodo in paro. - Pnevmatika: izjemno dušenje udarcev in majhen odpor pri vožnji po neravnem terenu. - Poliamid in polipropilen: neobčutljiv na mokroto in mnoge kisline, sorazmerno velike nosilnosti, primeren za gladka tla. - Bakelit: visoke nosilnosti, temperaturna obstojnost do 2 C. Zelo primeren za peči in sušilnice. Bakelitna kolesa so omejena samo na uporabo po ravnih in gladkih tleh. - Litoželezna: visoke nosilnosti, majhna obraba, visoka temperaturna obstojnost, slabša amortizacija udarcev. CHARACTERISTICS OF TYRE, TREAD OR SOLID WHEEL - Solid rubber tyre: smooth run, small vibrations at transport, resistance while driving is smaller than with a pneumatic tyre. - Polyurethane tread: large carrying capacity, small wear, smooth run, nonreactive to sharp metal splinters, irresistible to hot water and steam. - Pneumatic: extreme damping of blows and little resistance on an uneven surface. - Polyamide and polypropylene solid wheel: nonreactive to moisture and many acids, relatively large carrying capacity, suitable for smooth surfaces. - Phenolic solid wheel: large load capacity, continuous temperature resistence up to 2 C. Very appropriate for bakeries and drying ovens. Phenolic wheels should not be used on an uneave floors (edges, obstacles) or rough floors. - Cast iron solid wheel: large load capacity, small wear, very high temperature resistance, weaker damping of blows. ELEKTRIČNA PREVODNOST Glede na vaše potrebe izdelamo kolesa, katera so lahko: - električno prevodna: R 10 4 Ω - odvajajo statično elektriko: R 10 7 Ω ELECTRICAL RESISTANCE In addition to the standard version, the following are available: - Conductive castor or wheel: R 10 4 Ω - Antistatic castor or wheel: R 10 7 Ω 5

8 Katalog 15 Catalog 15 Siva litina - Cast iron Poliamid - Polyamide Poliuretan - Polyurethane Termoplastični poliuretan - Thermoplastic polyurethane Dobro - Good Bakelit - Phenolic resin Superelastik guma - Soft-elastic rubber Polipropilen - Polypropilene Slabo - Poor Guma - Rubber Nosilnost Load capacity Kotalni upor na ravni površini Rolling resistance on a flat surface Upor pri vožnji preko ovire Rolling resistance over an obstacle Povšinski pritisk Surface pressure Odpornost na obrabo Wear-out Temperaturno območje Temperature range OBSTOJNOST NA TEMPERATURO V katalogu definirane nosilnosti veljajo v temperaturnem območju Tn. Vendar pa je delovna temperatura To koles lahko višja ali nižja, pri čemer je potrebno upoštevati manjšo nosilnost koles. Nosilnost koles se spreminjanja sorazmerno s spreminjanjem temperature. Za nekatere materiale so dovoljene kratkotrajne višje temperature Tt, vendar je pri tem potrebno upoštevati manjšo nosilnost kolesa! TEMPERATURE CONSTANCY Castors and wheels load capacity declared in the catalogue is valid in the temperature range Tn. The operating temperature range To for the wheels can vary, depending on a smaller load capacity. Load capacity is changing in accordance with temperature changes. Some wheel materials temporarily resist to higher temperatures Tt, but smaller load capacity has to be considered! Nosilnost Load capacity Predpisana nosilnost Declaredloadcapacity -T Tn +T To Tt 6

9 Katalog 15 Catalog 15 Materiali koles Materials of wheels Tn T za predpisano nosilnost T for declared load capacity To* Delovna temperatura Operating temperature Tt* Kratkotrajna (10 min) višja temp. Temporarily (10 min) higher temp. Guma Rubber 0 C +30 C - C + C -30 C + C Poliuretan (TPU) Polyurethane (TPU) 0 C + C - C + C - C + C Poliuretan ** Polyurethane ** 0 C +45 C - C +55 C - C +55 C Polipropilen Polypropylene 0 C +30 C - C + C / / Poliamid ** Polyamide ** 0 C + C - C + C -30 C +0 C Visokotemperaturni poliamid High temperature polyamide - C +2 C - C +2 C - C + C * upoštevati manjšo nosilnost! ** na željo uporabnika lahko nekatera kolesa izdelamo iz poliamida ali poliuretana za višje temperature. * considering smaller load capacity! ** on customer s request some polyamide and polyurethane wheels can be made of high temperature material. ODPORNOST PROTI KEMIKALIJAM Oznake pomenijo: å odporno O delno odporno - neodporno CHEMICALS RESISTANCE The signs denote: å resistant O partly resistant - non resistant Vrsta kemikalije The sort chemicals Guma Poliuretan Polipropilen Poliamid Bakelit Rubber Polyurethane Polypropylene Polyamide Phenolic Etanol Ethanol å å O å å Bencin Petrol O å O å å Benzol Benzen - å - å å Trikloretilen Trichloretylene - å - O å Toluen in ksilen Toluene and xilene - å å å O Petrolej Petroleum O å O å å Mineralna olja Mineral oils O å O å å Aceton Acetone - O O å å Soliterna kislina -% Nitric acid -% - - å O O Kromova kislina 10% Chrome trioxide 10% - - å O å Klorova voda Chlorine water å - å O å Ocetna kislina Acetic acid - - å å å Solna kislina Hydrochloric acid O - å O å Žveplena kislina % Sulfuric acid % - - å O å Lugi Hydroxides O - å å O O vplivu ostalih kemikalij, ki niso navedene v gornji tabeli, se pred nakupom posvetujte z našo tehniško službo! You should consult our tehnical service about the influence of the chemicals not cited in the above scheme. POVRŠINSKA ZAŠČITA Standardna površinska zaščita kovinskih delov koles je elektro oplaščenje s cinkom s transparentno pasivacijo. Odpornost na korozijo je preverjana po standardu ISO 227: 6 - Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests. Ostale možnosti površinske zaščite so še elektro oplaščenje s cinkom z rumeno pasivacijo, kromanje, kataforeza (črno) in lakiranje po definiciji RAL lestvice. SURFACE PROTECTION Standard coating of metal parts of castors is electro-plated coating of zinc with transparent chromate conversion. Corrosion resistance is tested according to standard ISO 227: 6 - Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests. Other options are electroplated coating of zinc with yellow iridescent chromate conversion, chromium, cataphoresis (black) and liquid coating according RAL definition. VAROVANJE PRED NESNAGO Pri uporabi koles v tekstilni industriji ali v drugih prašnih prostorih, kjer se zadržuje prah in nesnaga, priporočamo kolesa s pokrovi. PROTECTION AGAINST DIRT When using the wheels at the textile industry or in other premises where dust is present, it is advisable to use the wheels with treadguards. 7

10 Katalog 15 Catalog 15 BARVA KOLES Standardne barve koles so: črna in siva za gumi obroče, zelena in rdeča za obloge koles, natur bela in črna za kolesa iz plastičnih mas. Pri večjih naročilih se prilagajamo željam kupca. COLOUR OF WHEELS Standard colours of wheels are: black and grey for tyres, green and red for treads, natural white and black for solid wheels. With larger orders, colours can be adapted in line with customer s request. REZERVNI DELI Rezervni deli vseh naših standardnih koles so vedno na zalogi. Pri posebnih izvedbah koles sledi dobava rezervnih delov po dogovoru. SPARE PARTS Spare parts for our standard wheels are always in stock. At special production of wheels the deliveries of spare parts follow as agreed. VZDRŽEVANJE Občasno preglejte vse pritrdilne elemente in jih po potrebi zatisnite. Kolesa so med sestavo oskrbljena z mazivom za življensko dobo, v kolikor so v uporabi v normalnih pogojih in temperaturnem območju To (stran 7). Če so kolesa izpostavljena visokim temperaturam, jih mažemo z odgovarjajočimi mastmi. Kolesa s pnevmatiko po določenem času izgubijo predpisan tlak, zato jih je potrebno ponovno napolniti. MAINTENANCE A periodical control of all housing parts is required, as well as their tightening-up when neccessary. Castors and wheels are for life greased when assembled if used in normal conditions and within temperature range To (see page 7). If the wheels are exposed to high temperatures, they are lubricated with the corresponding grease. Pneumatic wheels loose some pressure after a while so they need to be filled up again. NAROČANJE Pri naročanju navedite indentifikacijsko (5-mestno) številko artikla, ki enoznačno definira izdelek. Posebne izvedbe koles po želji kupca se definira z opisom. - Vse mere v katalogu so podane v mm! - Dobave izvršujemo po prodajnih pogojih, ki so sestavni del našega cenika. - Prepovedan je ponatis kataloga brez našega dovoljenja. - Pridružujemo si pravico do tehniških sprememb brez predhodnega obvestila! - S tem katalogom koles postanejo vse prejšnje izdaje neveljavne. ORDER When ordering, please state identification (5-digit) number of atricle which uniquely defines the product. Castors and wheels for special requirements according to customers needs must be defined by alphabetic description. - All the dimensions are in mm! - We make deliveries in line with the sales conditions, which are a constituent part of our price list. - Reprinting this catalog is not allowed without our consent. - We reserve the right to make any technical change without prior notice. - Upon the publication of this catalog, all previous editions become invalid. 8

11 ZNAKI SYMBOLS Kolesa brez vilic / Wheels guma Rubber antistatik Antistatic poliuretan Polyurethane tread brez obloge Solid wheel premer Wheel diameter širina Tyre width premer izvrtine Bore diameter širina pesta Hub width teža Weight Kolesa z gibljivimi vilicami / Swivel Castors priroba Swivel castor čep Stem luknja Single bolt hole zavora kolesa in vilic Total lock zavora kolesa Wheel brake zavora kolesa in vilic Total lock velikost prirobe Top plate size razdalja izvrtin Bolt hole spacing premer izvrtin Bolt hole dimenzije čepa Stem dimensions premer prirobe Base width premer izvrtine Single bolt diameter ekscentričnost Offset skupna višina Overall height teža Weight Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors priroba velikost prirobe razdalja izvrtin premer izvrtin Fixed castor Top plate size Bolt hole spacing Bolt hole Kolesa za pohištvo / Castors and Wheels for Furniture skupna višina Overall height teža Weight dvokolo Twin wheel castor zavora kolesa Wheel brake valjasto kolo Roller castor velikost prirobe Top plate size razdalja izvrtin Bolt hole spacing premer izvrtin Bolt hole os z obročkom Stem and circlip plastična puša Plastic socket vijak Threaded stem Ležaji in nosilnost / Bearings and load capacity drsni ležaj Plain bearing valjčni ležaj Roller bearing kroglični ležaj Ball bearing nosilnost Load capacity

12

13 KOLESA ZA SPLOŠNE NAMENE CASTORS AND WHEELS FOR STANDARD USE

14 65/ KOLESA CINKANO JEKLENO PLATIŠČE, GUMI OBROČ, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. WHEELS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING á á á F mm W mm , 0, 0, 0, 0, 0, 0,5 0,5 1,05 0,0 1, 1, 2,10 2,10 2,10 2, 2, 2, 3,5 3, Gumi obroč: siva barva (za kolesa Ø Ø) Rubber tyre: grey (for wheels Ø Ø) 12

15 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE IN PLATIŠČE, GUMI OBROČ, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS AND WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. 65/ á á 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 175x1 175x1 175x1 175x1 175x1 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 1/145x/0 1/145x/0 1/145x/0 1/145x/0 1/145x/ ,0 0,0 1,00 1,00 1,30 1,30 1,85 1,85 2, 2, 3,30 3,30 3,0 3,0 4, 4, 4, 5, 5, Kovinski pokrov: kataforeza - črna Gumi obroč: siva barva (za kolesa Ø - Ø) Metal treadguard: cataphoresis - black Rubber tyre: grey (for castors Ø - Ø) Priroba DIN: za kolesa Ø - Ø DIN top plate: for castors Ø - Ø Priroba: za kolesa Ø, Ø Top plate: for castors Ø, Ø 13

16 65/230 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI - PRITRDILNA LUKNJA CINKANE JEKLENE VILICE IN PLATIŠČE, GUMI OBROČ, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS - SINGLE BOLT HOUSING ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS AND WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING B mm ,0 0,0 1,00 1,00 1,30 1,30 1,85 1,85 2, 2, 3,30 3,30 3,0 3, Pritrdilna luknja: po dogovoru Kovinski pokrov: kataforeza - črna Gumi obroč: siva barva Pritrdilni čep: po dogovoru Stem housing: upon request Single bolt housing: upon request Metal treadguard: cataphoresis - black Rubber tyre: grey 14

17 KOLESA S STABILNIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE IN PLATIŠČE, GUMI OBROČ, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS AND WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. 65/ á á 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 175x1 175x1 175x1 175x1 175x1 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 1/145x/0 1/145x/0 1/145x/0 1/145x/0 1/145x/ , 0, 0,75 0,75 1,10 1,10 1,75 1,75 1,5 1,5 2, 2, 3,45 3,45 4,10 4,10 4,10 5,10 5, Kovinski pokrov: kataforeza - črna Gumi obroč: siva barva Metal treadguard: cataphoresis - black Rubber tyre: grey Priroba DIN: za kolesa Ø - Ø DIN top plate: for castors Ø - Ø Priroba: za kolesa Ø, Ø Top plate: for castors Ø, Ø 15

18 65/230 KOLESA PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, GUMI OBROČ, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. WHEELS POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. črna guma black tyre siva guma grey tyre F mm W mm , 0,15 0, 0, 0,45 0, 0,65 0, 0,75 0, 1, 1,15 1,45 1, Platišče: barva po dogovoru Wheel centre: color upon request 16

19 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, GUMI OBROČ, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. 65/230 črna guma black tyre siva guma grey tyre črna guma black tyre siva guma grey tyre x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,85 0, 0,5 0,0 1,15 1,10 1,55 1, 2,05 1,5 2, 2, 3, 3, Platišče: barva po dogovoru Kovinski pokrov: cinkan, kataforeza - črna Wheel centre: color upon request Metal treadguard: zinc electro-plated, cataphoresis - black Priroba DIN: za kolesa Ø - Ø DIN top plate: for castors Ø - Ø Priroba: za kolesa Ø, Ø Top plate: for castors Ø, Ø 17

20 65/230 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI - PRITRDILNA LUKNJA CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, GUMI OBROČ, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS - SINGLE BOLT HOUSING ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. črna guma black tyre siva guma grey tyre črna guma black tyre siva guma grey tyre B mm ,85 0, 0,5 0,0 1,15 1,10 1,55 1, 2,05 1,5 2, 2, 3, 3, Pritrdilna luknja: po dogovoru Platišče: barva po dogovoru Kovinski pokrov: cinkan, kataforeza - črna Pritrdilni čep: po dogovoru Stem housing: upon request Single bolt housing: upon request Wheel centre: color upon request Metal treadguard: zinc electro-plated, cataphoresis - black 18

21 KOLESA S STABILNIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, GUMI OBROČ, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. FIXED CASORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. 65/230 črna guma black tyre siva guma grey tyre x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,55 0, 0,65 0, 0,85 0, 1,45 1, 1,65 1, 2, 2,15 2, 2, Platišče: barva po dogovoru Kovinski pokrov: cinkan, kataforeza - črna Wheel centre: color upon request Metal treadguard: zinc electro-plated, kataforesis - black Priroba DIN: za kolesa Ø - Ø DIN top plate: for castors Ø - Ø Priroba: za kolesa Ø, Ø Top plate: for castors Ø, Ø 1

22 /4 KOLESA KOLO IZ POLIPROPILENA (PP) ALI POLIAMIDA (PA), ČRNE ALI NATUR BELE BARVE, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. WHEELS POLYPROPYLENE (PP) OR POLYAMIDE (PA) SOLID WHEEL, BLACK OR NATURAL WHITE COLOUR, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. PP - črn PP - black PP - bel PP - white PA -črn PA - black PA - bel PA - white PP PA F mm W mm ,12 0,08 0,26 0,14 0,10 0,31 0,18 0,14 0,45 0, 0, 0, * 426 * * * * 426 * * * ** 434 *** ,5 8, ,17 0,22 0, 0, **** 1631 **** **** 15 **** ,31 0, * ** *** ****

23 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, KOLO IZ POLIPROPILENA (PP) ALI POLIAMIDA (PA), ČRNE ALI NATUR BELE BARVE, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE (PP) OR POLYAMIDE (PA) SOLID WHEEL, BLACK OR NATURAL WHITE COLOUR, BALL BEARING, ROLLER BEARING, OR PLAIN BEARING. / PP - črn PP - black PP - bel PP - white PP PP - črn PP - black PP - bel PP - white x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,63 0,5 0,68 0,65 0,61 0,74 0, 0,66 1, 1, 2,10 2, PA PA - črn PA - black PA - bel PA - white PA - črn PA - black PA - bel PA - white x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,63 0,5 0,68 0,65 0,61 0,74 0, 0,66 1, 1, 2,10 2, Kovinski pokrov: velik, mali (za kolesa Ø - Ø) Metal treadguard: big, small (for castors Ø - Ø) Priroba DIN: za kolesa Ø - Ø DIN top plate: for castors Ø - Ø Priroba: za kolesa Ø, Ø Top plate: for castors Ø, Ø 21

24 / KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI - PRITRDILNA LUKNJA CINKANE JEKLENE VILICE, KOLO IZ POLIPROPILENA (PP) ALI POLIAMIDA (PA), ČRNE ALI NATUR BARVE, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS - SINGLE BOLT HOUSING ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE (PP) OR POLYAMIDE (PA) SOLID WHEEL, BLACK OR NATURAL WHITE COLOUR, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. PP - črn PP - black PP - bel PP - white PP - črn PP - black PP - bel PP - white B mm ,63 0,5 0,68 0,65 0,61 0,74 0, 0,66 1, 1, 2,10 2,00 PP 2 2 PA - črn PA - black PA - bel PA - white PA - črn PA - black PA - bel PA - white B mm ,63 0,5 0,68 0,65 0,61 0,74 0, 0,66 1, 1, 2,10 2,00 PA Pritrdilna luknja: po dogovoru Kovinski pokrov: velik, mali (za kolesa Ø - Ø) Single bolt housing: upon request Metal treadguard: big, small (for castors Ø - Ø) 22

25 KOLESA S STABILNIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, KOLO IZ POLIPROPILENA (PP) ALI POLIAMIDA (PA), ČRNE ALI NATUR BELE BARVE, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE (PP) OR POLYAMIDE (PA) SOLID WHEEL, BLACK OR NATURAL WHITE COLOUR, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. / PP - črn PP - black PP - bel PP - white PA -črn PA - black PA - bel PA - white x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,53 0,4 0,58 0,55 0,51 0,66 0,62 0,58 1,30 1, 1,65 1,55 PP PA Kovinski pokrov: velik, mali (za kolesa Ø - Ø) Metal treadguard: big, small (for castors Ø - Ø) Priroba DIN: za kolesa Ø - Ø DIN top plate: for castors Ø - Ø Priroba: za kolesa Ø, Ø Top plate: for castors Ø, Ø 23

26 1/0 KOLESA PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, POLIURETANSKA OBLOGA, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. WHEELS POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. Ident á á á á F mm 12 8,5 8,5 12 8,5 8,5 W mm ,30 0,27 0,23 0,37 0,34 0,30 0,65 0, 0, 1,10 1,00 0, Platišče: barva po dogovoru Plastični pokrov: barva po dogovoru Poliuretanska obloga: barva po dogovoru Wheel centre: color upon request Plastic treadguard: color upon request Polyurethane tread: color upon request 24

27 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, POLIURETAN OBLOGA, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. 1/ x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 /57 /57 /57 /55 /55 / ,2 0,87 0,83 1,04 0, 0,5 1,73 1,64 1,58 3,33 3,17 3, Kovinski pokrov: velik Platišče: barva po dogovoru Poliuretanska obloga: barva po dogovoru Priroba DIN: za kolesa Ø, Ø DIN top plate: for castors Ø, Ø Metal treadguard: big Wheel centre: color upon request Polyurethane tread: color upon request

28 1/ KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI - PRITRDILNA LUKNJA CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, POLIURETAN OBLOGA, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS - SINGLE BOLT HOUSING ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING B mm /57 /57 /57 /55 /55 / mm 0,2 0,87 0,83 1,04 0, 0,5 1,73 1,64 1,58 3,33 3,17 3, Kovinski pokrov: velik Platišče: barva po dogovoru Poliuretanska obloga: barva po dogovoru Pritrdilna luknja: po dogovoru Metal treadguard: big Wheel centre: color upon request Polyurethane tread: color upon request Single bolt housing: upon request 26

29 KOLESA S STABILNIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, POLIURETAN OBLOGA, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. 1/ x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,57 0,52 0,48 0, 0,64 0,6 1,15 1,10 1,00 2,21 2,05 1, Kovinski pokrov: velik Platišče: barva po dogovoru Poliuretanska obloga: barva po dogovoru Priroba DIN: za kolesa Ø, Ø DIN top plate: for castors Ø, Ø Metal treadguard: big Wheel centre: color upon request Polyurethane tread: color upon request 27

30 1/0 KOLESA PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, NALITA GUMA-ELASTIK KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. WHEELS POLYAMIDE WHEEL CENTRE, NON-MARKING SOFT RUBBER TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. Ident á á á á F mm mm ,30 0,27 0,23 0,37 0,34 0,30 0,65 0, 0, 1,10 1,00 0, Platišče: barva po dogovoru Guma-elastik: barva po dogovoru Wheel centre: color upon request Non-markining soft rubber tread: color upon request 28

31 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, NALITA GUMA-ELASTIK, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, NON-MARKING SOFT RUBBER TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. 1/ x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,2 0,87 0,83 1,04 0, 0,5 1,73 1,64 1,58 3,33 3,17 3, Kovinski pokrov: velik Platišče: barva po dogovoru Guma-elastik: barva po dogovoru Priroba DIN: za kolesa Ø, Ø DIN top plate: for castors Ø, Ø Metal treadguard: big Wheel centre: color upon request Non-marking soft rubber tread: color upon request 2

32 1/ KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI - PRITRDILNA LUKNJA CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, NALITA GUMA-ELASTIK, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS - SINGLE BOLT HOUSING ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, NON-MARKING SOFT RUBBER TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING B mm ,2 0,87 0,83 1,04 0, 0,5 1,73 1,64 1,58 3,33 3,17 3, Kovinski pokrov: velik Platišče: barva po dogovoru Guma-elastik: barva po dogovoru Pritrdilna luknja: po dogovoru Pritrdilni čep: po dogovoru Stem housing: upon request Metal treadguard: big Wheel centre: color upon request Non-marking soft rubber tread: color upon request Single bolt housing: upon request 30

33 KOLESA S STABILNIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, NALITA GUMA-ELASTIK, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. FIXED CASORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, NON-MARKING SOFT RUBBER TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. 1/ x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,57 0,52 0,48 0,6 0,64 0, 1,15 1,10 1,00 2,21 2,05 1, Kovinski pokrov: velik Platišče: barva po dogovoru Guma-elastik: barva po dogovoru Priroba DIN: za kolesa Ø, Ø DIN top plate: for castors Ø, Ø Metal treadguard: big Wheel centre: color upon request Non-marking soft rubber tread: color upon request 31

34 1/ KOLESA Z VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, KOLO IZ POLIPROPILENA (PP) ALI POLIAMIDA (PA), ČRNE ALI NATUR BELE BARVE, VALJČNI LEŽAJ. SWIVEL AND FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE (PP) OR POLYAMIDE (PA) SOLID WHEEL, BLACK OR NATURAL WHITE COLOUR, ROLLER BEARING ,5 105 Kolesa brez vilic / Wheels PP - črn PP - black 687 PP - bel PP - white 12 PA -črn PA - black 13 PA - bel PA - white F mm 12 W mm 0,15 PP 1 PA Kolesa z gibljivimi vilicami / Swivel Castors PP - črn PP - black 1621 PP - bel PP - white 315 PA -črn PA - black PA - bel PA - white mm mm x mm mm mm 1 0,68 PP 1 PA Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors PP - črn PP - black 1623 PP - bel PP - white PA -črn PA - black PA - bel PA - white mm mm x mm mm 1 0,46 PP 1 PA

35

36

37 KOLESA IZ NERJAVEČE PLOČEVINE STAINLESS STEEEL CASTORS AND WHEELS

38 65/230 KOLESA Z INOX GIBLJIVIMI VILICAMI INOX VILICE IZ NERJAVEČE PLOČEVINE, PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, GUMI OBROČ, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. INOX SWIVEL CASTORS STAINLESS STEEL FORKS, POLYPROPYLEN WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,75 0,73 0,87 0,85 1,12 1,10 2,27 2,17 2,34 2,24 2, 2, 2,4 2, Platišče: barva po dogovoru Kovinski pokrov: velik Wheel centre: color upon request Metal treadguard: big Priroba DIN: za kolesa Ø - Ø DIN top plate: for castors Ø - Ø 36

39 KOLESA Z INOX GIBLJIVIMI VILICAMI - PRITRDILNA LUKNJA INOX VILICE IZ NERJAVEČE PLOČEVINE, PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, GUMI OBROČ, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. INOX SWIVEL CASTORS - SINGLE BOLT HOUSING STAINLESS STEEL FORKS, POLYPROPYLEN WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. 65/230 Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors B mm ,75 0,73 0,87 0,85 1,12 1,10 2,27 2,17 2,34 2,24 2, 2, 2,4 3, Pritrdilna luknja: po dogovoru Platišče: barva po dogovoru Kovinski pokrov: velik Single bolt housing: upon request Wheel centre: color upon request Metal treadguard: big 37

40 65/230 KOLESA Z INOX STABILNIMI VILICAMI VILICE IZ NERJAVEČE PLOČEVINE, PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, GUMI OBROČ, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. INOX INOX FIXED CASTORS STAINLESS STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 mm , 0,42 0,56 0,54 0, 0,78 1, 1, 1,67 1,57 2,03 1,3 2,28 2, Platišče: barva po dogovoru Kovinski pokrov: velik Wheel centre: color upon request Metal treadguard: big Priroba DIN: za kolesa Ø - Ø DIN top plate: for castors Ø - Ø 38

41 KOLESA Z INOX GIBLJIVIMI VILICAMI VILICE IZ NERJAVEČE PLOČEVINE, KOLO IZ POLIAMIDA (PA), NATUR BELE BARVE, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. INOX SWIVEL CASTORS STAINLESS STEEL FORKS, POLYAMIDE (PA) SOLID WHEEL, NATURAL WHITE COLOUR, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. INOX 1/ x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,63 0,5 0,65 0,61 0, 0,66 1, 1, 2,10 2, Kovinski pokrov: velik, mali (za kolesa Ø - Ø) Metal treadguard: big, small (for castors Ø - Ø) Priroba DIN: za kolesa Ø - Ø DIN top plate: for castors Ø - Ø 3

42 1/ KOLESA Z INOX GIBLJIVIMI VILICAMI - PRITRDILNA LUKNJA VILICE IZ NERJAVEČE PLOČEVINE, KOLO IZ POLIAMIDA (PA), NATUR BELE BARVE, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. INOX SWIVEL CASTORS - SINGLE BOLT HOUSING STAINLESS STEEL FORKS, POLYAMIDE (PA) SOLID WHEEL, NATURAL WHITE COLOUR, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. INOX Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors B mm ,63 0,5 0,65 0,61 0, 0,66 1, 1, 2,10 2, Pritrdilna luknja: po dogovoru Kovinski pokrov: velik, mali (za kolesa Ø - Ø) Single bolt housing: upon request Metal treadguard: big, small (for castors Ø - Ø)

43 KOLESA Z INOX STABILNIMI VILICAMI VILICE IZ NERJAVEČE PLOČEVINE, K0LO IZ POLIAMIDA (PA), NATUR BELE BARVE, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. INOX FIXED CASTORS STAINLESS STEEL FORKS, POLYAMIDE (PA) SOLID WHEEL, NATURAL WHITE COLOUR, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. INOX 1/ x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,53 0,4 0,55 0,51 0,62 0,58 1,30 1, 1,65 1, Kovinski pokrov: velik, mali (za kolesa Ø - Ø) Metal treadguard: big, small (for castors Ø - Ø) Priroba DIN: za kolesa Ø - Ø DIN top plate: for castors Ø - Ø 41

44 1/0 KOLESA PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, POLIURETAN OBLOGA, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. WHEELS POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. INOX Ident á á á á F mm 12 8,5 8,5 12 8,5 8,5 W mm ,30 0,27 0,23 0,37 0,34 0,30 0,65 0, 0, 1,10 1,00 0, Platišče: barva po dogovoru Poliuretanska obloga: barva po dogovoru Wheel centre: color upon request Polyurethane tread: color upon request 42

45 KOLESA Z INOX GIBLJIVIMI VILICAMI VILICE IZ NERJAVEČE PLOČEVINE, PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, POLIURETAN OBLOGA, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. INOX SWIVEL CASTORS STAINLESS STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. INOX 1/ x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,2 0,87 0,83 1,04 0, 0,5 1,73 1,64 1,58 3,33 3, Platišče: barva po dogovoru Poliuretanska obloga: barva po dogovoru Kovinski pokrov: velik Priroba DIN: za kolesa Ø, Ø DIN top plate: for castors Ø, Ø Wheel centre: color upon request Polyurethane tread: color upon request Metal treadguard: big 43

46 1/ KOLESA Z INOX GIBLJIVIMI VILICAMI - PRITRDILNA LUKNJA VILICE IZ NERJAVEČE PLOČEVINE, PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, POLIURETAN OBLOGA, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. INOX SWIVEL CASTORS - SINGLE BOLT HOUSING STAINLESS STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. INOX Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors B mm ,2 0,87 0,83 1,04 0, 0,5 1,73 1,64 1,58 3,33 3,17 3, Pritrdilna luknja: po dogovoru Platišče: barva po dogovoru Poliuretanska obloga: barva po dogovoru Kovinski pokrov: velik Single bolt housing: upon request Wheel centre: color upon request Polyurethane tread: color upon request Metal treadguard: big

47 KOLESA Z INOX STABILNIMI VILICAMI VILICE IZ NERJAVEČE PLOČEVINE, PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, POLIURETAN OBLOGA, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. INOX FIXED CASTORS STAINLESS STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. INOX 1/ x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,57 0,52 0,48 0, 0,64 0,6 1,15 1,10 1,00 2,21 2,05 1, Kovinski pokrov: velik Metal treadguard: big Priroba DIN: za kolesa Ø - Ø DIN top plate: for castors Ø - Ø 45

48 1/0 KOLESA PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, NALITA GUMA-ELASTIK KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. WHEELS POLYAMIDE WHEEL CENTRE, NON-MARKING SOFT RUBBER TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. INOX Ident á á á á F mm 12 8,5 8,5 12 8,5 8,5 W mm ,30 0,27 0,23 0,37 0,34 0,30 0,65 0, 0, 1,10 1,00 0, Platišče: barva po dogovoru Guma-elastik obloga: barva po dogovoru Wheel centre: color upon request Non-markining soft rubber tread: color upon request 46

49 KOLESA Z INOX GIBLJIVIMI VILICAMI INOX VILICE IZ NERJAVEČE PLOČEVINE, PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, NALITA GUMA - ELASTIK, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. INOX SWIVEL CASTORS STAINLESS STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, NON-MARKING SOFT RUBBER TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. 1/ x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,2 0,87 0,83 1,04 0, 0,5 1,73 1,64 1,58 3,33 3, Platišče: barva po dogovoru Guma-elastik obloga: barva po dogovoru Kovinski pokrov: velik Priroba DIN: za kolesa Ø, Ø DIN top plate: for castors Ø, Ø Wheel centre: color upon request Non-marking soft rubber tread: color upon request Metal treadguard: big 47

50 1/ KOLESA Z INOX GIBLJIVIMI VILICAMI - PRITRDILNA LUKNJA VILICE IZ NERJAVEČE PLOČEVINE, PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, NALITA GUMA - ELASTIK, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. INOX SWIVEL CASTORS - SINGLE BOLT HOUSING STAINLESS STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, NON-MARKING SOFT RUBBER TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. INOX Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors B mm ,2 0,87 0,83 1,04 0, 0,5 1,73 1,64 1,58 3,33 3,17 3, Pritrdilna luknja: po dogovoru Platišče: barva po dogovoru Guma-elastik obloga: barva po dogovoru Kovinski pokrov: velik Single bolt housing: upon request Wheel centre: color upon request Non-marking soft rubber tread: color upon request Metal treadguard: big 48

51 KOLESA Z INOX STABILNIMI VILICAMI VILICE IZ NERJAVEČE PLOČEVINE, PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, NALITA GUMA - ELASTIK, KROGLIČNI ALI DRSNI LEŽAJ. INOX FIXED CASTORS STAINLESS STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, NON-MARKING SOFT RUBBER TREAD, BALL BEARING OR PLAIN BEARING. INOX 1/ x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,57 0,52 0,48 0, 0,64 0,6 1,15 1,10 1,00 2,21 2,05 1, Platišče: barva po dogovoru Guma-elastik obloga: barva po dogovoru Kovinski pokrov: velik Priroba DIN: za kolesa Ø - Ø DIN top plate: for castors Ø - Ø Wheel centre: color upon request Non-marking soft rubber tread: color upon request Metal treadguard: big 4

52

53 KOLESA ZA KONTEJNERJE CASTORS AND WHEELS FOR MOBILE WASTE CONTAINERS

54 /2 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, CINKANO JEKLENO PLATIŠČE, GUMI OBROČ, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, ZINC ELECTRO-PLATED WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. H D O C L b* b B a A axb/b* mm x x/ ,17 2, x x/ ,10 2, x x/ ,6 2, * 343* 1x x/ ,62 2,83 2 * Testirano po standardih EN 8-5 in RAL-GZ 51/1-2. Certificirano na SKZ-TeConA GmbH. * Tested according to EN 8-5 and RAL-GZ 51/1-2. Certified by SKZ-TeConA GmbH. Zavora: 3-STOP Brake: 3-STOP Priroba: trikotna Top plate: triangular Zavora: smerna (str. 55) Directional locking device (p. 55) 52

55 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, GUMI OBROČ, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. /2 H D O C L b* b B a A axb/b* mm x x/ ,6 1, x x/ ,62 1, x x/ ,31 2, * 762* 1x x/ ,23 2,45 2 * Testirano po standardih EN 8-5 in RAL-GZ 51/1-2. Certificirano na SKZ-TeConA GmbH. * Tested according to EN 8-5 and RAL-GZ 51/1-2. Certified by SKZ-TeConA GmbH. Zavora: 3-STOP Brake: 3-STOP Priroba: trikotna Top plate: triangular Zavora: smerna (str. 55) Directional locking device (p. 55) 53

56 /2 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI - CENTRALNA ZAVORA CINKANE JEKLENE VILICE - CENTRALNA ZAVORA, CINKANO JEKLENO PLATIŠČE, GUMI OBROČ, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS - CENTRAL TOTAL BREAK ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS - CENTRAL TOTAL BREAK, ZINC ELECTRO-PLATED WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. H D O C L b* b B a A mm axb/b* mm 788 Ø38x34 1x x/ Ø38x34 1x x/ ,28 74 Ø38x34 1x x/ , * Ø38x34 1x x/ , 2 /2 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI - CENTRALNA ZAVORA CINKANE JEKLENE VILICE - CENTRALNA ZAVORA, POLIPROPILENSKO PLATIŠČE, GUMI OBROČ, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS - CENTRAL TOTAL BREAK ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS - CENTRAL TOTAL BREAK, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. H O D C L b* b B a A mm axb/b* mm 78 Ø38x34 1x x/ ,88 3 Ø38x34 1x x/ Ø38x34 1x x/ , * Ø38x34 1x x/ ,42 2 * Testirano po standardih EN 8-5 in RAL-GZ 51/1-2. Certificirano na SKZ-TeConA GmbH. * Tested according to EN 8-5 and RAL-GZ 51/1-2. Certified by SKZ-TeConA GmbH. 54

57 KOLESA PLASTIČNO PLATIŠČE, GUMI OBROČ, DRSNI LEŽAJ. WHEELS PLASTIC WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, PLAIN BEARING. C F mm W mm , OS ZA PODALJŠANO PESTO / AXLE FOR THE EXTENDED HUB A 1 4 0, 4 5 0, A L + 3 Ø 22-0,5 D ,2 + 0,3 ZAVORA GIBLJIVIH VILIC CINKAN JEKLEN MEHANIZEM, VZMET IZ NERJAVEČEGA JEKLA. DIRECTIONAL LOCKING DEVICE ZINC ELECTRO-PLATED STEEL MECHANISM, STAINLESS STEEL SPRING mm mm mm ,26 0,26 0,28 0,28 55

58

59 KOLESA ZA TEŽJE DELOVNE POGOJE HEAVY DUTY CASTORS AND WHEELS

60 1/ KOLESA Z OJAČANIMI VILICAMI OJAČANE CINKANE JEKLENE VILICE, KOLO IZ POLIAMIDA, VALJČNI, DRSNI ALI KROGLIČNI LEŽAJ. REINFORCED SWIVEL AND FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED REINFORCED STEEL FORKS, POLYAMIDE SOLID WHEEL, ROLLER BEARING, PLAIN BEARING OR BALL BEARING. Kolesa z gibljivimi vilicami - priroba / Swivel Castors - Top Plate PA - črn PA - black PA - bel PA - white PA - črn PA - black PA - bel PA - white * ** 417 *** * ** 41 *** á á a/a*xb/b* mm ,87 0,83 0,87 0,83 0, 0,5 0,8 1,13 1, Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors PA - črn PA - black PA - bel PA - white * 4 ** 414 *** á á a/a*xb/b* mm ,52 0,48 0,52 0,48 0,64 0,6 0,73 0,78 0, Kolo: barva črna Pritrdilna luknja: po dogovoru 3,5 Solid wheel: color black Single bolt housing: upon request * ** *** 58

61 KOLESA Z OJAČANIMI VILICAMI OJAČANE CINKANE JEKLENE VILICE, DVOJNI KROGLIČNI LEŽAJ S TEKALIŠČI IZ POBOLJŠANEGA JEKLA, KOLO IZ POLIAMIDA (PA), ČRNE ALI NATUR BELE BARVE, DRSNI LEŽAJ. REINFORCED SWIVEL AND FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED REINFORCED STEEL FORKS, DOUBLE BALL BEARING, HARDENED STEEL BALL RACES, POLYAMIDE (PA) SOLID WHEEL, BLACK OR NATURAL WHITE COLOUR, PLAIN BEARING. 0/0 Kolesa brez vilic / Wheels F mm W mm ,65 0, 0, Kolesa z gibljivimi vilicami / Swivel Castors x0 1x0 a/a*xb/b*mm 0/x85/75 0/x85/ ,45 2, 0 0 Kolesa z gibljivimi vilicami - zavora / Swivel Castors - Brake x0 1x0 a/a*xb/b*mm 0/x85/75 0/x85/ , 3, Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors x0 1x0 a/a*xb/b*mm 0/x85/75 0/x85/75 2 1, 2, Zavora: smerna (stran 6) Directional locking device (page 6) 5

62 0/0 KOLESA Z OJAČANIMI VILICAMI OJAČANE CINKANE JEKLENE VILICE, DVOJNI KROGLIČNI LEŽAJ S TEKALIŠČI IZ POBOLJŠANEGA JEKLA, KOLO IZ POLIAMIDA (PA), NATUR BELE BARVE, KROGLIČNI LEŽAJ. REINFORCED SWIVEL AND FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED REINFORCED STEEL FORKS, DOUBLE BALL BEARING, HARDENED STEEL BALL RACES, POLYAMIDE (PA) SOLID WHEEL, NATURAL WHITE COLOUR, BALL BEARING. Kolesa brez vilic / Wheels * á á á F mm W mm 0, 0, 0, PA ojačan s steklenimi vlakni / Fiberglass reinforced polyamide Kolesa Kolesa z z gibljivimi vilicami vilicami / Swivel / Swivel Castors Castors á á 1x0 1x0 a/a*xb/b*mm 0/x85/75 0/x85/ , 2, 0 0 Kolesa Kolesa z z gibljivimi vilicami vilicami - zavora - zavora / Swivel / Swivel Castors Castors - Brake - Brake á á 1x0 1x0 a/a*xb/b*mm 0/x85/75 0/x85/ ,75 2,5 0 0 Kolesa Kolesa s s stabilnimi vilicami / Fixed / Fixed Castors á á 1x0 1x0 a/a*xb/b*mm 0/x85/75 0/x85/75 2 1,85 2, Zavora: smerna (stran 6) Directional locking device (page 6)

63 KOLESA Z OJAČANIMI VILICAMI OJAČANE CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, POLIURETAN OBLOGA, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. 1/ REINFORCED SWIVEL AND FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED REINFORCED STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. Kolesa z gibljivimi vilicami - priroba / Swivel Castors - Top Plate a/a*xb/b* mm ,2 0,87 0,83 1,04 0, 0, Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors a/a*xb/b* mm ,57 0,52 0,48 0, 0,64 0, Kovinski pokrov: velik Metal treadguard: big Pritrdilna luknja: po dogovoru Single bolt housing: upon request 61

64 0/0 KOLESA Z OJAČANIMI VILICAMI OJAČANE CINKANE JEKLENE VILICE, DVOJNI KROGLIČNI LEŽAJ S TEKALIŠČI IZ POBOLJŠANEGA JEKLA, PLATIŠČE IZ POLIAMIDA, POLIURETAN OBLOGA, KROGLIČNI, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. REINFORCED SWIVEL AND FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED REINFORCED STEEL FORKS, DOUBLE BALL BEARING, HARDENED STEEL BALL RACES, POLYAMID WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. Kolesa z gibljivimi vilicami / Swivel Castors x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ , 2, 2,30 3,00 2,0 2, Kolesa z gibljivimi vilicami - zavora / Swivel Castors - Brake Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed C Castors mm x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ , 2,75 2,65 3, 3, 3, Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,0 1,85 1,75 2,45 2, 2, Zavora: smerna (stran 6) Directional locking device (page 6) 62

65 KOLESA PLATIŠČE IZ ALUMINIJA, NALITA GUMA-ELASTIK ALI POLIURETAN, KROGLIČNI LEŽAJ. WHEELS ALUMINIUM WHEEL CENTRE, SOFT ELASTIC RUBBER OR POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING. 1/ F mm W mm 0, 0,45 0,55 0, F mm W mm 1,30 1, 1,75 1, 1,

66 1/ KOLESA Z OJAČANIMI VILICAMI OJAČANE CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ ALUMINIJA, NALITA GUMA - ELASTIK ALI POLIURETAN, KROGLIČNI LEŽAJ. REINFORCED SWIVEL AND FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED REINFORCED STEEL FORKS, ALUMINIUM WHEEL CENTRE, SOFT ELASTIC RUBBER OR POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING. Kolesa z gibljivimi vilicami / Swivel Castors a/a*xb/b* mm , 1, 1,30 1, 1 2 Kolesa z gibljivimi vilicami - zavora / Swivel Castors - Brake Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors a/a*xb/b* mm , 1,30 1, 1, 1 2 Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors a/a*xb/b* mm ,00 0,5 1,05 1, Obloga: poliuretan Tread: polyurethane 64

67 KOLESA Z OJAČANIMI VILICAMI OJAČANE CINKANE JEKLENE VILICE, DVOJNI KROGLIČNI LEŽAJ S TEKALŠČI IZ POBOLJŠANEGA JEKLA, PLATIŠČE IZ ALUMINIJA, NALITA GUMA - ELASTIK ALI POLIURETAN, KROGLIČNI LEŽAJ. REINFORCED SWIVEL AND FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED REINFORCED STEEL FORKS, DOUBLE BALL BEARING, HARDENED STEEL BALL RACES, ALUMINIUM WHEEL CENTRE, SOFT ELASTIC RUBBER OR POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING. 0/0 Kolesa z gibljivimi vilicami / Swivel Castors x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,00 2,0 3,65 3, 4, Kolesa z gibljivimi vilicami - zavora / Swivel Castors - Brake Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ , 3, 4,00 3,85 4, Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,45 2, 3,10 2,5 3, Obloga: poliuretan Tread: polyurethane Zavora: smerna (stran 6) Directional locking device (page 6) 65

68 0/00 KOLESA PLATIŠČE IZ SIVE LITINE, NALITA GUMA-ELASTIK ALI POLIURETAN, KOLO IZ SIVE LITINE, KROGLIČNI LEŽAJ. WHEELS CAST IRON WHEEL CENTRE, ELASTIC SOFT RUBBER OR POLYURETHANE TREAD, CAST IRON SOLID WHEEL, BALL BEARING * F mm W mm 3,00 3,05 3,05 2,85 4, 4, 4, 4,

69 KOLESA Z OJAČANIMI VILICAMI OJAČANE CINKANE JEKLENE VILICE, DVOJNI KROGLIČNI LEŽAJ S TEKALIŠČI IZ POBOLJŠANEGA JEKLA, PLATIŠČE IZ SIVE LITINE, LAKIRANO, NALITA GUMA ALI POLIURETAN, KROGLIČNI LEŽAJ. REINFORCED SWIVEL AND FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED REINFORCED STEEL FORKS, DOUBLE BALL BEARING, HARDENED STEEL BALL RACES, CAST IRON WHEEL CENTRE, LACQUERED, ELASTIC SOFT RUBBER OR POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING. 0/0 Kolesa z gibljivimi vilicami / Swivel Castors x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ , 4,85 4,65 6, 6,30 6, Kolesa z gibljivimi vilicami - zavora / Swivel Castors - Brake x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ ,15 5, 5,00 6, 6,65 6, Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors x0 1x0 1x0 1x0 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/75 0/x85/ , 4,30 4,10 5, 5,75 6, Obloga: poliuretan Tread: polyurethane Obloga: brez Tread: Solid wheel Zavora: smerna (stran 6) Directional locking device (page 6) 67

70 0/00 KOLESA Z LITOŽELEZNIMI VILICAMI VILICE IN PRIROBA IZ TEMPRANE LITINE, KROGLIČNI LEŽAJ, PLATIŠČE IZ SIVE LITINE, LAKIRANO, NALITA GUMA ALI POLIURETAN, KROGLIČNI LEŽAJ. CAST IRON SWIVEL AND FIXED CASTORS FORK AND TOP-PLATE FROM MALEABLE CAST IRON, BALL BEARING, WHEEL CENTRE FROM GRAY CAST IRON, LACQUERED, RUBBER OR POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING. Kolesa z gibljivimi vilicami / Swivel Castors x x x x x x108 a/a*xb/b* mm 105x 105x 105x 105x 105x 105x , 5,65 5,45 7,15 7, 7, Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors x x x x x x108 a/a*xb/b* mm 105x 105x 105x 105x 105x 105x ,0 4,5 4,75 6,45 6, 6, Obloga: guma Tread: rubber Obloga: poliuretan Tread: polyurethane Obloga: brez Tread: Solid wheel 68

71 ZAVORA GIBLJIVIH VILIC CINKAN JEKLEN MEHANIZEM, VZMET IZ NERJAVEČEGA JEKLA. DIRECTIONAL LOCKING DEVICE ZINC ELECTRO-PLATED STEEL MECHANISM, STAINLESS STEEL SPRING mm mm mm

72

73 KOLESA ZA NERAVNA TLA CASTORS AND WHEELS FOR ROUGH FLOORS

74 KOLESA Z VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, PNEVMATIKA x 2 PR, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL AND FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, PNEUMATIC TYRE x 2 PR, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. Kolesa brez vilic / Wheels ~ ~ ~ ~ F mm W mm ,43 0,37 Kolesa z gibljivimi vilicami - priroba / Swivel Castors - Top Plate ~ ~ ~ ~ 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85x75 0/x85x , 1,63 Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors 63 3 ~ ~ ~ ~ 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85x75 0/x85x , 1,26 Pritrdilni čep: po dogovoru Stem housing: upon request Pritrdilna luknja: po dogovoru Single bolt housing: upon request 72

75 KOLESA Z VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE IN PLATIŠČE, PNEVMATIKA x 2 PR, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL AND FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS AND WHEEL CENTRE, PNEUMATIC TYRE x 2 PR, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. 75 Kolesa brez vilic / Wheels ~ ~ ~ ~ F mm W mm ,75 0, Kolesa z gibljivimi vilicami - priroba / Swivel Castors - Top Plate ~ ~ ~ ~ 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85x75 0/x85x ,05 1, Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors ~ ~ ~ ~ 1x0 1x0 a/a*xb/b* mm 0/x85x75 0/x85x ,65 1, Pritrdilni čep: po dogovoru Stem housing: upon request Pritrdilna luknja: po dogovoru Single bolt housing: upon request 73

76 1 KOLESA Z VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, PNEVMATIKA, VALJČNI ALI DRSNI LEŽAJ. SWIVEL AND FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, PNEUMATIC TYRE, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING. Kolesa brez vilic / Wheels * 10 * 1072 ** ** ~2 ~2 ~2 ~2 ~65 ~65 ~85 ~85 F mm W mm ,0 0, 1,00 0, Kolesa z gibljivimi vilicami / Swivel Castors * * ** 22 ** 23 ~2 ~2 ~2 ~2 ~65 ~65 ~85 ~85 175x1 175x1 175x1 175x1 a/a*xb/b* mm 145/1x0/ 145/1x0/ 145/1x0/ 145/1x0/ ,30 3, 3,65 3, Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors * * ** 24 ** ~2 ~2 ~2 ~2 ~65 ~65 ~85 ~85 175x1 175x1 175x1 175x1 a/a*xb/b* mm 145/1x0/ 145/1x0/ 145/1x0/ 145/1x0/ 5 5 2,65 2, 2,5 2, Pokrov: ident 622 * Pnevmatika 2,-4 2PR ** Pnevmatika 3,00-4 2PR Treadguard: ident 622 * Pneumatic tyre 2,-4 2PR ** Pneumatic tyre 3,00-4 2PR 74

77 KOLESA Z VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE IN PLATIŠČE, PNEVMATIKA, VALJČNI LEŽAJ. SWIVEL AND FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS AND WHEEL CENTRE, PNEUMATIC TYRE, ROLLER BEARING. Kolesa brez vilic / Wheels * ** 1045 ~2 ~2 ~65 ~85 F mm W mm , 1, Kolesa z gibljivimi vilicami / Swivel Castors * ** ~2 ~2 ~65 ~85 175x1 175x1 a/a*xb/b* mm 145/1x0/ 145/1x0/ ,00 4, Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors * ** ~2 ~2 ~65 ~85 175x1 175x1 a/a*xb/b* mm 145/1x0/ 145/1x0/ 5 3,30 3, * Pnevmatika 2,-4 4PR ** Pnevmatika 3,00-4 4PR * Pneumatic tyre 2,-4 4PR ** Pneumatic tyre 3,00-4 4PR 75

78 KOLESA Z VARJENIMI VILICAMI VARJENE, LAKIRANE VILICE, LAKIRANO PESTO IZ SIVE LITINE, CINKANO JEKLENO PLATIŠČE, GUMI OBROČ ALI PNEVMATIKA, KROGLIČNI LEŽAJ. WELDED SWIVEL AND FIXED CASTORS LACQUERED WELDED FORKS AND CAST IRON HUB, ZINC ELECTRO-PLATED STEELWHEEL CENTRE, RUBBER TYRE OR PNEUMATIC TYRE, BALL BEARING. H D O C L b B a A Kolesa brez vilic / Wheels ~3 ~ á á á F mm W mm ,15, 4,10 Kolesa z gibljivimi vilicami / Swivel Castors ~3 ~ á á á 10x1 10x1 10x1 axb mm 1x75 1x75 1x , 14,30 13, Kolesa s stabilnimi vilicami / Fixed Castors ~3 ~ á á á 10x1 10x1 10x1 axb mm 1x75 1x75 1x , 14,00 8,55 * Gumi obroč ** Pnevmatika 4,00-6 4PR * Rubber tyre ** Pneumatic tyre 4,00-6 4PR 76

79 KOLESA CINKANO JEKLENO PLATIŠČE, PNEVMATIKA 4, PR, KROGLIČNI ALI DRSNI LEŽAJ. WHEELS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL WHEEL CENTRE, PNEUMATIC TYRE 4, PR, BALL BEARING OR PLAIN BEARING ~3 ~3 ~ ~ á F mm W mm , 2, KOLESA LAKIRANO JEKLENO PLATIŠČE, GUMI OBROČ, KROGLIČNI ALI DRSNI LEŽAJ. WHEELS LACQUERED WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, BALL BEARING OR PLAIN BEARING á F mm W mm , 4, Platišče: barva po dogovoru Wheel centre: color upon request 77

80 1 KOLESA PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, PNEVMATIKA, DRSNI LEŽAJ. WHEELS POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, PNEUMATIC TYRE, PLAIN BEARING. * 6 * 7 ~0 ~0 ~ ~ F mm W mm 8 1, 1, 1 1 1/ KOLESA JEKLENO PLATIŠČE, LAKIRANO, PNEVMATIKA GUMI OBROČ, KROGLIČNI ALI DRSNI LEŽAJ. WHEELS LACQUERED STEEL WHEEL CENTRE, PNEUMATIC TYRE OR RUBBER TYRE, BALL BEARING OR PLAIN BEARING. B B ** 2286 * 1854 B 424 * 2728 *** 433 ~0 ~0 0 ~0 ~0 ~ ~ 0 ~ ~ á F mm W mm ,10 2,14 5, 2,14 2, B Gumi obroč * Pnevmatika 3,-8 2PR ** Pnevmatika 4,00-8 4PR *** Pnevmatika 4,00-8 2PR B Rubber tyre * Pneumatic tyre 3,-8 2PR ** Pneumatic tyre 4,00-8 4PR *** Pneumatic tyre 4,00-8 2PR 78

81 7

82

83 KOLESA ZA USTANOVE INSTITUTIONAL CASTORS AND WHEELS

84 / KOLESA Z GIBLJIVIMI ALI STABILNIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, POLIPROPILENSKO PLATIŠČE, TERMOPLASTIČNA GUMI OBLOGA, KROGLIČNI LEŽAJ. SWIVEL OR FIXED CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOPLASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARI Ident F mm W mm á , á , á , á , á ,30 Ident A x B mm a/a* x b/b* mm á x 43/4 x 43/ , á x 43/4 x 43/ , 817 á 0 x 65/78 x 45/ , á 0 x 65/78 x 45/ , á 0 x 65/78 x 45/ ,3 Ident A x B mm a/a* x b/b* mm á x 43/4 x 43/ , á x 43/4 x 43/ , 822 á 0 x 65/78 x 45/ , á 0 x 65/78 x 45/ , á 0 x 65/78 x 45/ , Ident A x B mm a/a* x b/b* mm á x 43/4 x 43/ , á x 43/4 x 43/ , 827 á 0 x 65/78 x 45/ , á 0 x 65/78 x 45/ , á 0 x 65/78 x 45/ , 82

85 KOLESA Z GIBLJIVIMI ALI STABILNIMI VILICAMI - PRITRDILNA LUKNJA CINKANE JEKLENE VILICE, POLIPROPILENSKO PLATIŠČE, TERMOPLASTIČNA GUMI OBLOGA, KROGLIČNI LEŽAJ. SWIVEL OR FIXED CASTORS - SINGLE BOLT HOUSING ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOPLASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING. / Koda B mm 2-7LG-15K á ,2 2-7LG-K 24 á ,37 2-8LG-K á , LG-K á , 2-8LG-30K 1 á ,85 Ident B mm á , á , á , á , á ,1 Ident á , á , á , á , á , OSTALE POVRŠINSKE ZAŠČITE MATERIALA / OTHER SURFACE COATINGS MATERIALS Elektrostatično prašno lakiranje / Electrostatic powder coating Obsežna paleta barv / Big pallete of colours Niklanje / Nickel plating Kromanje / Chrome plating Nerjavno jeklo / Stainless steel 83

86 / KOLESA Z GIBLJIVIMI ALI STABILNIMI VILICAMI - PRITRDILNI VIJAK CINKANE JEKLENE VILICE, POLIPROPILENSKO PLATIŠČE, TERMOPLASTIČNA GUMI OBLOGA, KROGLIČNI LEŽAJ. SWIVEL OR FIXED CASTORS - THREADED STEM ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOPLASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING. Ident V mm B mm á M10 x , á M10 x ,3 847 á M12 x , á M12 x , á M12 x ,8 Ident V mm B mm á M10 x , á M10 x , á M12 x , á M12 x , á M12 x ,6 Ident V mm á M10 x 101 0, á M10 x , á M12 x , á M12 x , 85 1 á M12 x ,73 RAZLIČICE / VARIETIES Kolo antistatik - ne pušča sledi Antistatic wheel - non marking 84

87 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI - ČEP CINKANE JEKLENE VILICE, POLIPROPILENSKO PLATIŠČE, TERMOPLASTIČNA GUMI OBLOGA, KROGLIČNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS - STEM FITTING ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOPLASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING. / Ident V mm B mm á Ø28 x 45 x M , á Ø28 x 45 x M , á Ø28 x 45 x M , á Ø28 x 45 x M , á Ø28 x 45 x M ,15 Ident V mm B mm á Ø28 x 45 x M , á Ø28 x 45 x M á Ø28 x 45 x M , á Ø28 x 45 x M , á Ø28 x 45 x M ,21 85

88 / KOLESA Z GIBLJIVIMI ALI STABILNIMI VILICAMI - RAZPORNA PUŠA CINKANE JEKLENE VILICE, POLIPROPILENSKO PLATIŠČE, TERMOPLASTIČNA GUMI OBLOGA, KROGLIČNI LEŽAJ. SWIVEL OR FIXED CASTORS - PLASTIC EXPANDER FITTING ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, THERMOPLASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING. Ident / B mm á , á 123,5 0, 8 á 131,5 0,63 0 GLEJ SPODAJ SEE BELOW 833 á 156,5 0, á 181,5 0,2 Ident / B mm á , á 123,5 0, á 131,5 0, 0 GLEJ SPODAJ SEE BELOW 838 á 156,5 0, á ,5 0,8 Ident / KR 101 0, KR 123,5 0, KR 131,5 0,51 0 GLEJ SPODAJ SEE BELOW 843 2KR 156,5 0, KR 181,5 0,76 PLASTIČNA RAZPORNA PUŠA / PLASTIC ExPANDER FITTING VARIANTS: DODATKI / ACCESSORIES Ident Ident Ø1-23 x x Ø23-26 x x 68 4 Ø26-30 x x x x Naročanje: Ident kolesa in ident razporne puše. Ordering: Wheel id. and Expander id. 86

89 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, POLITEILENSKA ALI GUMI OBLOGA, DRSNI ALI KROGLIČNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL WHEEL CENTRE, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, POLYETHYLENE OR THERMOPLASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING OR BALL BEARING. 55/ Kolesa brez vilic / Wheels á á F mm 8 8,3 8,3 W mm 27, ,06 0,23 0, Kolesa z gibljivimi vilicami / Swivel Castors á á ,30 0, 0, Zaščitni obroč / Protective ring ,5 +2,5 Zaščitni obroč Protective ring 87

90

91 KOLESA ZA POHIŠTVO CASTORS AND WHEELS FOR FURNITURE

92 / KOLESA PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, GUMI OBROČ ALI POLIETILEN OBLOGA, KOLO IZ POLIPROPILENA, DRSNI LEŽAJ. WHEELS POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE OR POLYETHYLENE TREAD, POLYPROPYLENE SOLID WHEEL, PLAIN BEARING F mm W mm 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 0,05 0,05 0,02 0,07 0,07 0,05 0,10 0,10 0,

93 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, GUMI OBROČ ALI POLIETILEN OBLOGA, KOLO IZ POLIPROPILENA, DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE OR POLYETHYLENE TREAD, POLYPROPYLENE SOLID WHEEL, PLAIN BEARING. / Kolesa z gibljivimi vilicami - priroba / Swivel Castors - Top plate x x x x x x x x x axb mm 46x46 46x46 46x46 46x46 46x46 46x46 46x46 46x46 46x46 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6, , 0, 0,15 0, 0, 0,2 0,30 0,30 0, Kolesa z gibljivimi vilicami - luknja 10,5 / Swivel Castors - Single bolt housing 10, ,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10, , 0, 0,15 0, 0, 0,27 0,30 0,30 0, Obloga: guma Tread: rubber Obloga: polietilen Tread: polyethylene Obloga: brez Tread: solid wheel 1

94 / KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, GUMI OBROČ ALI POLIETILEN OBLOGA, DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE OR POLYETHYLENE TREAD, PLAIN BEARING. Kolesa z gibljivimi vilicami - priroba / Swivel Castors - Top plate x x x x axb mm 46x46 46x46 46x46 46x46 6,5 6,5 6,5 6, , 0, 0,30 0,30 75 Kolesa z gibljivimi vilicami - luknja 10,5 / Swivel Castors - Single bolt housing 10, ,5 10,5 10,5 10, , 0, 0,30 0,30 75 Obloga: guma Tyre: rubber Obloga: polietilen Tread: polyethylene 2

95 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, PLATIŠČE IZ POLIPROPILENA, GUMI OBROČ ALI POLIETILEN OBLOGA, KOLO IZ POLIPROPILENA, DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE OR POLYETHYLENE TREAD, POLYPROPYLENE SOLID WHEEL, PLAIN BEARING. / Kolesa z gibljivimi vilicami - priroba / Swivel Castors - Top plate x x x x x x x x x axb mm 46x46 46x46 46x46 46x46 46x46 46x46 46x46 46x46 46x46 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6, ,23 0, 0,15 0,31 0,27 0,2 0,37 0,31 0, Kolesa z gibljivimi vilicami - luknja 10,5 / Swivel Castors - Single bolt housing 10, ,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10, , ,15 0,2 0, 0,27 0, 0,2 0, Obloga: guma Tyre: rubber Obloga: polietilen Tread: polyethylene Obloga: brez Tread: solid wheel 3

96 KOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI Ø 45 CINKANE JEKLENE VILICE, PLASTIČNO KOLO, DRSNI LEŽAJ. SWIVEL CASTORS Ø 45 ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, PLASTIC SOLID WHEEL, PLAIN BEARING. Priroba / Top Plate x42 axb mm x 4,7 63 0,15 Luknja 8,5 / Single bolt housing 8, ,5 0, Vijak 1/2 - UNF / Threaded Stem Housing 1/2 -UNF Mxl mm 1/2 -UNF x 14mm 65 0,14 4

97 DVOKOLESA Z GIBLJIVIMI VILICAMI CINKANE JEKLENE VILICE, KOLO IZ POLIAMIDA, DRSNI LEŽAJ. TWIN WHEEL SWIVEL CASTORS ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYAMIDE SOLID WHEEL, PLAIN BEARING. / Kolesa brez vilic / Wheels F mm 8 W mm 22 0,02 Kolesa z gibljivimi vilicami - priroba / Swivel Castors - Top Plate x 2x17,5 x axb mm 46x46 6,5 72 0, Kolesa z gibljivimi vilicami - luknja 10,5 / Swivel Castors - Single bolt housing 10, x 2x17,5 10,5 72 0,22 5

98 DVOKOLESA OHIŠJE IN KOLESI IZ POLIPROPILENA, DRSNI LEŽAJ. TWIN WHEEL SWIVEL CASTORS POLYPROPYLENE HOUSING AND WHEELS, PLAIN BEARING. Priroba / Top Plate x 2x8 mm 38x38 mm 27x27 mm 5 mm mm 65 0,12 Vijak / Threaded Stem x 2x8 Mxl mm M10x , Čep z obročkom / Stem and Circlip x 2x8 fxl mm Ø10x 56 0,14 Plastična puša / Plastic Socket x 2x8 fxl mm Ø13x 5 0,14 6

99 DVOKOLESA OHIŠJE IN PLATIŠČI IZ POLIPROPILENA, POLIETILEN OBLOGA, DRSNI LEŽAJ. TWIN WHEEL SWIVEL CASTORS POLYPROPYLENE HOUSING AND WHEEL CENTRES WITH POLYETHILENE TREAD, PLAIN BEARING. Priroba / Top Plate 5 2x 2x10 mm 38x38 mm 27x27 mm 5 mm mm 65 0,12 Vijak / Threaded Stem 363 2x 2x10 Mxl mm M10x , Čep z obročkom / Stem and Circlip 365 2x 2x10 fxl mm Ø10x 56 0,14 Plastična puša / Plastic Socket 373 2x 2x10 fxl mm Ø13x 5 0,14 7

100

101 TEMPERATURNO ODPORNA KOLESA HEAT RESISTANT CASTORS AND WHEELS

102 1/ KOlesa Z vilicami CINKANE JEKLENE VILICE, KOLO IZ POLIAMIDA S STEKLENIMI VLAKNI, DRSNI ALI KROGLIČNI LEŽAJ. swivel and fixed CasTORs ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, GLASS REINFORCED POLYAMID WHEEL, PLAIN BEARING OR BALL BEARING. +2 C Kolesa brez vilic / wheels Ident d mm f mm w mm , , , ,27 Kolesa z gibljivimi vilicami / swivel Castors Ident d mm a x B mm a/a* x b/b* mm l mm 106 0, , , ,86 Kolesa s stabilnimi vilicami / fixed Castors Ident d mm a x B mm a/a* x b/b* mm l mm , , , ,64 *

103 101

104

105 POSEBNE IZVEDBE KOLES CASTORS AND WHEELS FOR SPECIAL REQUIREMENTS

106 POSEBNE IZVEDBE KOLES CASTORS FOR SPECIAL REQUIREMENTS

107 POSEBNE IZVEDBE KOLES CASTORS FOR SPECIAL REQUIREMENTS Posebne izvedbe koles kot variacije na standardna kolesa razvijamo po željah kupcev. Posebne izvedbe varirajo v sistemu zaviranja kolesa ali prirobe (smerna zavora), širine vilic, vgradne višine, dimezije prirobe, lastnosti materialov kolesa, nosilnosti... The special solutions as variations of standard castors upon consumer requirements can be developed by given technical descricption. Special castors vary in braking, locking system (directional locking device), fork width, overall height, top plate dimensions, material properties, load capacity

108

109

110 Kje nas lahko poiščete? Where can you find us? LIV KOLESA, proizvodnja, predelava in trgovina, d.o.o., Postojna Industrijska cesta 2 SI-6230 Postojna Slovenija tel.: fax:

111

112 KOLESA / CASTORS AND WHEELS / 15 KOLESA CASTORS AND WHEELS LIV KOLESA, proizvodnja, predelava in trgovina, d.o.o., Postojna Industrijska cesta 2, SI-6230 Postojna, tel.: , fax: ,

Wheels and castors with pneumatic tyres

Wheels and castors with pneumatic tyres Wheels and castors with pneumatic tyres 190 we innovate mobility www.blickle.com Table of Contents P L LS Series Load capacity Page P 180-490 mm 50-525 kg 192/193 194 L-P 200-20 mm 75-250 kg LS-P 400-415

More information

CASTORS & WHEELS CATALOGUE

CASTORS & WHEELS CATALOGUE CASTORS & WHEELS CATALOGUE www.castorsandwheels sw.co.uk Power Transmission South West 2015 All rights reserved. No part of this publication may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by

More information

ROLLERS UCK T TR PALLE

ROLLERS UCK T TR PALLE PALLET TRUCK ROLLERS 6 km/h 80-85 320-800 74 VULKOLLAN ROLLERS WITH STEEL CENTRE 400-1000 -20 / +80 180-450 6 km/h 80-85 320-800 75 TR POLYURETHANE ROLLERS WITH STEEL CENTRE 400-1000 -20 / +80 150-400

More information

Secure footing. Easy levelling. Blickle levelling castors with integrated truck lock

Secure footing. Easy levelling. Blickle levelling castors with integrated truck lock Secure footing. Easy levelling. Blickle levelling castors with integrated truck lock www.blickle.com 2 we innovate mobility www.blickle.com Blickle levelling castors Sturdy in use. Easy to use. The right

More information

Profiles and tyres. The Wheels. Wheels 07 Wheels 08 Wheels 09 Wheels 13 Wheels 14 Wheels 17 Wheels 18 Wheels 21. Types

Profiles and tyres. The Wheels. Wheels 07 Wheels 08 Wheels 09 Wheels 13 Wheels 14 Wheels 17 Wheels 18 Wheels 21. Types The Wheels. Wheel 00 Wheels 0R Wheesl 0S Wheels 01 Wheels 03 Wheels 04 Wheels 06 Wheels 07 Wheels 08 Wheels 09 Wheels 13 Wheels 14 Wheels 17 Wheels 18 Wheels 21 Wheels 27 Wheels 29 Wheels 30 Wheels 32

More information

Source: Staatsoper Hamburg STAGE TECHNOLOGY

Source: Staatsoper Hamburg STAGE TECHNOLOGY Source: Staatsoper Hamburg STAGE TECHNOLOGY Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele REDISCOVER THE WHEEL 2 Source: hertzer GmbH, Urheber Dipl.-Ing. Andreas Guhl Staatstheater Stuttgart Produktion:

More information

General Catalogue G14

General Catalogue G14 General Catalogue G14 Copyright Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG Reprint and reproduction, including extracts, is not be permitted without explicit approval. 3 1 2 3 4 Blickle Your Partner Wheels and

More information

Product range Power transmission belts

Product range Power transmission belts Product range Power transmission belts flat belts Siegling total belting solutions 2 Siegling Extremultus exceptional power transmission Contents We have developed the Siegling Extremultus power transmission

More information

Product range Power transmission belts

Product range Power transmission belts Product range Power transmission belts flat belts Siegling total belting solutions 2 Siegling Extremultus exceptional power transmission Contents We have developed the Siegling Extremultus power transmission

More information

DIFFERENT TYPES OF WHEELS CASTOR ASSEMBLY DIFFERENT TYPES OF BEARINGS IN WHEELS VARIOUS ATTACHMENTS TO CASTORS

DIFFERENT TYPES OF WHEELS CASTOR ASSEMBLY DIFFERENT TYPES OF BEARINGS IN WHEELS VARIOUS ATTACHMENTS TO CASTORS DIFFERENT TYPES OF WHEELS SRT WHEEL BRT WHEEL PU WHEEL PP WHEEL WHEEL UHMW WHEEL 5 6 6 7 7 8 UHMW ROLLER FBR WHEEL CI WHEEL CI(VG) WHEEL CI(SQG) WHEEL CI(FLG) WHEEL 8 9 9 DIFFERENT TYPES OF BEARINGS IN

More information

Turcon RotoGlydRing. Latest information available at Edition August

Turcon RotoGlydRing. Latest information available at  Edition August Turcon RotoGlydRing 241 242 Turcon Roto Glyd Ring n TURCON ROTARY SEALS - ELASTOMER ENERGIZED n Turcon Roto Glyd Ring Description The Turcon Roto Glyd Ring is used to seal rods, shafts, axles, bores, rotary

More information

castors & wheels

castors & wheels castors & wheels 1 www.rhombus-rollen.com 228 a Swivel castor 2 Metal housing Zinc passivated Single-row ball race in fork head 00G...z, Polypropylene tyre black, solid bearing Shop fittings Display stands

More information

WAFER STYLE KNIFE GATE VALVE

WAFER STYLE KNIFE GATE VALVE MODEL WAFER STYLE KNIFE GATE VALVE The model knife gate is an uni-directional wafer valve designed for general industrial service applications. The design of the body and seat assures non-clogging shut

More information

KNIFE GATE VALVES -- MODEL D

KNIFE GATE VALVES -- MODEL D PRODUCT DESCRIPTION Flanged unidirectional knife gate valve for high pressure applications One piece integral cast body with seating wedges and bolted bonnet. High flow rates with low pressure drops. Several

More information

Benteler Distribution. Steel tube solutions for hydraulic and pneumatic applications

Benteler Distribution. Steel tube solutions for hydraulic and pneumatic applications Benteler Distribution Steel tube solutions for hydraulic and pneumatic applications Benteler Distribution Customized steel tube solutions for challenging requirements Benteler Distribution is an internationally

More information

MANUALLY AND MECHANICALLY OPERATED VALVES Product Index

MANUALLY AND MECHANICALLY OPERATED VALVES Product Index MANUALLY AND MECHANICALLY OPERATED VALVES Product Index Function pipe connections type of operator technology ports/positions * - instant fittings O.D. (mm) w - internal thread ØG * ØG NC NO /8 / /8 Manually

More information

WHEELED GOODS & CASTERS WHEELED GOODS & CASTERS

WHEELED GOODS & CASTERS WHEELED GOODS & CASTERS WHEEL BARROWS Kids WheelBarrow Plastic Tray red plastic tray tubular handle with vinyl hand grip solid rubber tire 6 Cu. Ft. WheelBarrow nose guard, leg brace, axle bracket plastic tray pneumatic tire

More information

INSTITUTIONAL CASTERS

INSTITUTIONAL CASTERS INSTITUTIONAL CASTERS Alphabetical Index DESCRIPTION PAGE DESCRIPTION PAGE A ACCESSORIES, CASTER ACCESSORIES, MOBILE EQUIPMENT ADJUSTABLE CASTER B BUMPERS C CASTER ACCESSORIES CASTER PACKS CASTER SELECTION

More information

MR 25 to 200 : Worm wheel and screw kinematics. MR 400 to 1600 : Yoke kinematics. Output torques up to Nm. External coating.

MR 25 to 200 : Worm wheel and screw kinematics. MR 400 to 1600 : Yoke kinematics. Output torques up to Nm. External coating. Type series booklet 8505.12/12--10 MR manual actuators MR 25 to 200 : Worm wheel and screw kinematics MR 400 to 1600 : Yoke kinematics MR 400 to 1600 MR 25 to 200 Output torques up to 16 000 Nm Applications

More information

Design & Visual Merchandising Casters

Design & Visual Merchandising Casters JILSON MOBILITY SOLUTIONS Design & Visual Merchandising Casters We go to extremes to make things move. We go to extremes to make things move. We have all the right moves at Jilson. As suppliers of high

More information

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS ROMPOX 1107 ESD coating Solvent free, electrically volume conductive, pigmented, 2 component epoxy resin system with formulated amine hardener acc. to DIN 61340 Areas of application: ROMPOX 1107 ESD coating

More information

Order from MARYLAND METRICS P.O. Box 261 Owings Mills, MD USA web:

Order from MARYLAND METRICS P.O. Box 261 Owings Mills, MD USA   web: Push-In Fittings LF 3000 LF 3200: 3 mm LIQUIfit LF 300 LF 300/ LF 3900 LF 0 PARKER LEGRIS Industrial Connector Systems Products are available from: MARYLAND METRICS P.O. Box 21 Owings Mills, MD 21117 USA

More information

SERIES. Light-Duty Industrial. Options Metal Shop Equipment Maintenance Free Swivel Bearings. Conductive Wheels Food Serving Carts

SERIES. Light-Duty Industrial. Options Metal Shop Equipment Maintenance Free Swivel Bearings. Conductive Wheels Food Serving Carts 50 SERIES Load Capacity: 00 to lbs. Quality Features FOUR-SIDED, DOUBLE RACEWAY. Hardened steel ball bearings touch upper and lower swivel raceway on all four sides. This protects the pin from shock loading

More information

Terms of Payment Net thirty (30) days from date of invoice with approved credit. MasterCard, Visa, or cash-in-advance for miscellaneous accounts.

Terms of Payment Net thirty (30) days from date of invoice with approved credit. MasterCard, Visa, or cash-in-advance for miscellaneous accounts. SHEPHERD HARDWARE PRODUCTS CATALOG SHEPHERD HARDWARE PRODUCTS CATALOG TERMS & CONDITIONS Three Oaks, Michigan Terms of Payment Net thirty (30) days from date of invoice with approved credit. MasterCard,

More information

Type Operating Instructions. Bedienungsanleitung Manuel d utilisation

Type Operating Instructions. Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Globe control valve, pneumatically operated Actuator sizes 40 mm - 125 mm, Nominal diameter DN10-65 Kolbengesteuertes Geradsitzventil Antriebsgrößen 40 mm - 125 mm, Nennweiten DN10-65 Vanne à siège droit

More information

RUBBER SLEEVE KNIFE GATE VALVE

RUBBER SLEEVE KNIFE GATE VALVE RUBBER SLEEVE KNIFE GATE VALVE The model knife gate is a bi-directional wafer valve equipped with two metallic coved rubber sleeves designed for use in the handling of abrasive slurries, mainly in industries

More information

ELECTRO HYDRAULIC THRUSTERS

ELECTRO HYDRAULIC THRUSTERS ELECTRO HYDRAULIC THRUSTERS THE ORIGINAL. BE SAE. TECHNICAL DATA.moving ahead. DESIGN, UNCTION AND ADVANTAGES PRESSURE STRAP PISTON ROD PROTECTIVE TUBE REDUNDANT DUST PROTECTION SEAL PISTON ROD OIL ILLER

More information

Casters W SECTION W INDEX CaSTEr SELECTION GuIDE PLaTE MOuNTED CaSTErS STEM MOuNTED CaSTErS ers Cast

Casters W SECTION W INDEX CaSTEr SELECTION GuIDE PLaTE MOuNTED CaSTErS STEM MOuNTED CaSTErS ers Cast SECTION INDEX Caster SELECTION Guide...-2 Light Duty...-3 Medium Duty...-3 to -5 Heavy Duty...-6 STEM MOUNTED CASTERS Twin...-7 Metal Ball...-7 Metal Hooded...-7 Light Duty General Use...-8 Medium Duty

More information

Plastic bearings that revolve around your needs.

Plastic bearings that revolve around your needs. NON-CORROSIVE n NON-MAGNETIC n LIGHTWEIGHT Plastic bearings that revolve around your needs. FROM MAGNUS MOBILITY SYSTEMS ISO 9001-2008 Certified Plastic bearings that revolve around your needs We go to

More information

HANDLING EQUIPMENT HANDLING EQUIPMENT

HANDLING EQUIPMENT HANDLING EQUIPMENT HANDLING EQUIPMENT 1337 STEEL HAND TROLLEYS REF 105TA4564 Hand protection The right hand trolley for every application to suit any budget! Hand protection With slide clamps! REF 108TA8369 Small hand trolley

More information

MANUAL - PNEUMATIC ACTUATORS, SERIES DA & SR - 1 -

MANUAL - PNEUMATIC ACTUATORS, SERIES DA & SR - 1 - MANUAL - PNEUMATIC ACTUATORS, SERIES DA & SR - 1 - DOUBLE ACTING ACTUATOR DA SPRING RETURN ACTUATOR SR - LCIE 05 AR 022 MANUAL - PNEUMATIC ACTUATORS, SERIES DA & SR - 2 - Content 1. Applicable Range 3

More information

Aluminium profile. TANDEM: Double thrust and traction forces. LOW FRICTION: Friction force reduced by over 40%

Aluminium profile. TANDEM: Double thrust and traction forces. LOW FRICTION: Friction force reduced by over 40% CATALOGUE > Release 8.7 > Series 6 cylinders Series 6 cylinders - Aluminium profile Single and double-acting, magnetic, cushioned Standard, low friction, low temperatures and tandem versions ø 32, 40,

More information

contents MALLEABLE PIPE FITTINGS BUsHEs NiPPlEs PlUgs caps BENds BackNUTs UNioNs TEEs 171 cross PN25 p socket PN25 p socket PN25 p.

contents MALLEABLE PIPE FITTINGS BUsHEs NiPPlEs PlUgs caps BENds BackNUTs UNioNs TEEs 171 cross PN25 p socket PN25 p socket PN25 p. contents BUsHEs 140 Hexagon Bush p.5 NiPPlEs 144 octagon Nipple p.6 145 Hexagon Nipple p.6 PlUgs 146 Beaded Plug - solid p.7 147 Plain Plug - Hollow p.7 148 Plain Plug - solid p.7 149 countersunk Plug

More information

AC axial fan. sickled blades (S series), single inlet Wall ring with guard grille

AC axial fan. sickled blades (S series), single inlet Wall ring with guard grille WE5-CO5-66 ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle D-767 Mulfingen Phone +9 798 8- Fax +9 798 8- info@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com Limited partnership Headquarters Mulfingen County court Stuttgart

More information

NAF-Torex butterfly valves DN , Size 3-28, PN 10-40, ANSI Class 150, 300

NAF-Torex butterfly valves DN , Size 3-28, PN 10-40, ANSI Class 150, 300 NAF-Torex butterfly valves DN 80-700, Size 3-28, PN 10-40, ANSI Class 150, 300 Fk 41.42(18)GB 11.04 Primary characteristics NAF-Torex, High-Performance butterfly valve is available with either metal-to-metal

More information

Stand alone 4/3, 4/2 solenoid operated directional valve

Stand alone 4/3, 4/2 solenoid operated directional valve Stand alone 4/3, 4/2 solenoid operated directional valve (LF ) FAN DRIVE (LF ) RE 1835-4 Edition: 2.216 Replaces: 7.12 7.212 LF1 Size 6 LF2 Size 1 Series LF1 Maximum operating pressure 31 (45 ) LF2 Maximum

More information

3-port seat valves PN16 with flanged connection

3-port seat valves PN16 with flanged connection 4 440 Acvatix 3-port seat valves PN16 with flanged connection VXF41.. Grey cast iron EN-GJL-250 valve body DN 15...150 k vs 1,9...300 m 3 /h Can be equipped with SAX..-electromotoric or SKD..-, SK..- and

More information

CATALOG INDEX CATEGORY 05 HEAVY DUTY CASTERS. CASTER & WHEEL SELECTION CRITERIA Page # CATEGORY 06 HEAVY DUTY CASTERS CATEGORY 07 HEAVY DUTY CASTERS

CATALOG INDEX CATEGORY 05 HEAVY DUTY CASTERS. CASTER & WHEEL SELECTION CRITERIA Page # CATEGORY 06 HEAVY DUTY CASTERS CATEGORY 07 HEAVY DUTY CASTERS CATALOG INDEX CASTER & WHEEL SELECTION CRITERIA Page # Overview of Caster Industry Category Breakdown...3 Precision Ball Bearing Wheels...4-5 Custom / Precision Ball Bearing Wheels...6 Swivel-EAZ / Urethane

More information

KLINGER BALLOSTAR KHE 2-piece ball valves DN (1/2" 8")

KLINGER BALLOSTAR KHE 2-piece ball valves DN (1/2 8) KLINGER BALLOSTAR KHE 2-piece ball valves DN 15 0 (1/2" 8") www.klinger.kfc.at MF 01 KLINGER FLUID CONTROL Today for tomorrow As a subsidiary of the KLINGER Group, KLINGER Fluid Control has been developing,

More information

4-Achs K25 H SPE 4 4-axle K25 H SPE 4

4-Achs K25 H SPE 4 4-axle K25 H SPE 4 6000 750 1500 1500 1500 750 693 1220 ±300 6360 Alterations to design and dimensions reserved! This drawing remains the property of Scheuerle. It is entrusted to the receiver for the specified use only.it

More information

Plugs & Test Equipment for Piping Systems

Plugs & Test Equipment for Piping Systems Plugs & Test Equipment for Piping Systems Product Catalog CHERNE INDUSTRIES INC. Cherne Industries Best in the Business From Humble Beginnings to an Industry Standard In 1953, Cherne Industries created

More information

Hydraulic cylinders type CN - round heads with counterflanges to ISO nominal pressure 16 MPa (160 bar) - max 25 MPa (250 bar)

Hydraulic cylinders type CN - round heads with counterflanges to ISO nominal pressure 16 MPa (160 bar) - max 25 MPa (250 bar) www.atos.com Table B80-/E Hydraulic cylinders type CN - round heads with counterflanges to ISO 600- - nominal pressure 6 MPa (60 bar) - max MPa (0 bar) SWC Cylinders Designer Software for assisted selection

More information

METALPLAST-SOPRANA srl BRUINO TO VIA VOLVERA 88/4 TELEPHONE FAX

METALPLAST-SOPRANA srl BRUINO TO VIA VOLVERA 88/4 TELEPHONE FAX 1 5 LOCKS >> METALPLAST-SOPRANA srl 10090 BRUINO TO VIA VOLVERA 88/4 TELEPHONE 011-9086490 FAX 011-9086979 E-MAIL : metsopr@tin.it WWW.metalplast-soprana.com 2 COMPRESSION LEVER LATCH WITH KEY CODES 140143-140142

More information

Guide units. For toolmaking, fixture manufacturing and machine engineering

Guide units. For toolmaking, fixture manufacturing and machine engineering Guide units For toolmaking, fixture manufacturing and machine engineering Guide units in compliance with DIN, ISO and STEINEL standards or according to your specifications Guide pillars Guide and pillar

More information

Proportional pressure reducing valves type DHRZO and DHRZA standard and ex-proof version, direct operated, ISO 4401 size 06

Proportional pressure reducing valves type DHRZO and DHRZA standard and ex-proof version, direct operated, ISO 4401 size 06 www.atos.com Table TF040-2/E Proportional pressure reducing valves type DHRZO and DHRZA standard and ex-proof version, direct operated, ISO 4401 size 06 A B DHRZO-A-012/25 A B DHRZA-A-010/25 DHRZ* are

More information

FLENDER Standard Couplings

FLENDER Standard Couplings FLENDER Standard Couplings N-BIPEX FLENDER couplings Catalog MD 10.1 N Edition October 2016 Related catalogs ARPEX MD 10.2 High Performance Couplings Bucket Elevator Drives MD 20.2 E86060-K5710-A121-A1-7600

More information

2 PIECES BALL VALVE PN63

2 PIECES BALL VALVE PN63 2 PIECES BALL VALVE PN63 Model/Ref: 756-757 www.lauridsenindustri.com Size : Ends : Min Temperature : Max Temperature : DN 15 to 200 mm ( 1/2" à 8 ) ISO PN20 ANSI150 R.F. Flanges -50 C in SS and -29 C

More information

RUBBER SLEEVE KNIFE GATE VALVE

RUBBER SLEEVE KNIFE GATE VALVE RUBBER SLEEVE KNIFE GATE VALVE The model knife gate is a bi-directional wafer valve equipped with two metallic coved rubber sleeves designed for use in the handling of abrasive slurries, mainly in industries

More information

DryLin R Linear Plain Bearings, Fast and Quiet

DryLin R Linear Plain Bearings, Fast and Quiet +90º 40º +250º 100º Linear Plain Bearings, Fast and Quiet linear plain bearings, made from solid polymers, are dimensionally equivalent to standard ball bearings. They are made entirely of wear resistant

More information

ENNACTO 200 to Single acting hydraulic actuators with gas cartridge (Nitrogen) ENNACTO 200 to 1600: scotch -yoke kinematic

ENNACTO 200 to Single acting hydraulic actuators with gas cartridge (Nitrogen) ENNACTO 200 to 1600: scotch -yoke kinematic Type series booklet ENNACTO 200 to 12500 8560.11/4--10 Single acting hydraulic actuators with gas cartridge () ENNACTO 200 to 1600: scotch -yoke kinematic ENNACTO 3200 to 12500: Rod and crank kinematic

More information

LOC-LINE the original modular coolant hose system

LOC-LINE the original modular coolant hose system endless solutions, flexibility & performance COOLANT CONTROL LOC-LINE the original modular coolant hose system 8 1 9 8 6 13 4 The combinations and flexibility offered by Loc-Line shows that whatever your

More information

DryLin R Linear Plain Bearings, Fast and Quiet

DryLin R Linear Plain Bearings, Fast and Quiet +90º 40º +250º 100º Linear Plain Bearings, Fast and Quiet linear plain bearings, made from solid polymers, are dimensionally equivalent to standard ball bearings. They are made entirely of wear resistant

More information

O SL. BPW Original spare parts Air suspensions series O / SL / AL BPW BERGISCHE ACHSEN BPW ORIGINAL SPARE PARTS. BPW Original spare parts

O SL. BPW Original spare parts Air suspensions series O / SL / AL BPW BERGISCHE ACHSEN BPW ORIGINAL SPARE PARTS. BPW Original spare parts BPW riginal spare parts Air suspensions // BPW BERGISCHE ACHSEN BPW riginal spare parts Air suspensions series / / BPW RIGIN SPARE PARTS BPW riginal spare parts Air suspensions Contents Page Air suspension

More information

STAHLWILLE TTS Basic Accessories and spare parts

STAHLWILLE TTS Basic Accessories and spare parts STAHLWILLE TTS Basic Accessories and spare parts Stahlwille TTS Basic VARIANTS Stahlwille TTS Basic ACCESSORIES Code No Type Code No Type 81 18 00 01 91 B/6G 1 89 01 00 28 913/1B STAHLWILLE Green Multiplex

More information

COMPRESSION TUBE FITTINGS PRODUCT CATALOG UNIQUE FITTINGS MOLDED FROM FOUR CORROSION-RESISTANT THERMORESINS

COMPRESSION TUBE FITTINGS PRODUCT CATALOG UNIQUE FITTINGS MOLDED FROM FOUR CORROSION-RESISTANT THERMORESINS COMPRESSION TUBE FITTINGS PRODUCT CATALOG UNIQUE FITTINGS MOLDED FROM FOUR CORROSION-RESISTANT THERMORESINS Plastic Fittings That Revolutionized The Techniques of Connecting Tubes. understands the needs

More information

Industrial Gas Springs

Industrial Gas Springs Industrial Gas Springs Function, Calculation and Mounting Tips Gas springs are universally accepted, wherever you want to push pull lift lower, or position covers, lids or other components by hand without

More information

Compensation unit AGE-XY 50-80

Compensation unit AGE-XY 50-80 Translation of the origninal manual Compensation unit AGE-XY 50-80 Assembly and operating manual Superior Clamping and Gripping Imprint Imprint Copyright: This manual remains the copyrighted property of

More information

DryLin R Linear Plain Bearings, Fast and Quiet

DryLin R Linear Plain Bearings, Fast and Quiet +90º 40º +250º 100º Linear Plain Bearings, Fast and Quiet linear plain bearings, made from solid polymers, are dimensionally equivalent to standard ball bearings. They are made entirely of wear resistant

More information

5002F Series FEATURES BASE MODEL TYPICAL APPLICATIONS. Diaphragm

5002F Series FEATURES BASE MODEL TYPICAL APPLICATIONS. Diaphragm 52F Series FEATURES > > Self priming > > Dry running > > Oil-less, non lubricated > > Suitable for continuous operation > > Chemical resistant pump materials for aggressive media BASE MODEL 52F 52F Twin

More information

2006/42/EG, DIN EN ISO 12100, DIN EN

2006/42/EG, DIN EN ISO 12100, DIN EN 181 brühl machine guard doors and gates BRÜHL Machine guard doors and gates In accordance with the Machinery Directive 2006/42/EG, DIN EN ISO 12100, DIN EN 12453 and DIN EN 12604 182 Machine guard lift

More information

Mobile Column Lift EHB 707 Standard

Mobile Column Lift EHB 707 Standard Mobile Column Lift EHB 707 Standard Mobile and universal use, indoors and outdoors. Practical and easy maneuverability of every column, short set-up time and fast lifting speed. Maximum safety utilizing

More information

xirodur B180 Axial Ball Bearings Product Range

xirodur B180 Axial Ball Bearings Product Range axial ball bearing xirodur B180 xial Ball Bearings Product Range Order key BB-510-B180-ES stainless steel balls glass balls GL = glass ES = stainless steel Material xirodur B180 Dimensions acc. to DIN

More information

AIRTOOLS. Ratchets 256. Impact tools 257. Screwdrivers 261. Drills 262. Hammers 263. Sanders and grinders 264. Special tools 266.

AIRTOOLS. Ratchets 256. Impact tools 257. Screwdrivers 261. Drills 262. Hammers 263. Sanders and grinders 264. Special tools 266. 254 Ratchets 256 Impact tools 257 Screwdrivers 261 Drills 262 Hammers 263 Sanders and inders 264 Special tools 266 Blow guns 268 Hose reels 269 Air line accessories 270 Hoses 273 255 USAG airtools comply

More information

3-port seat valves PN10 with flanged connection

3-port seat valves PN10 with flanged connection 4 420 cvatix 3-port seat valves PN10 with flanged connection VXF31.. Grey cast iron EN-GJL-250 valve body DN 15 150 k vs 2.5 315 m 3 /h Can be equipped with SX..-electromotoric or SKD..-, SK..- and SKC..-

More information

Differential pressure switches for air, flue and exhaust gases GGW A4-U/2

Differential pressure switches for air, flue and exhaust gases GGW A4-U/2 pressure switches for air, flue and exhaust gases -U -U/2 5.03 Printed in Germany Rösler Druck Edition 07.03 Nr. 215 168 1 6 Technical description The differential is an adjustable differential for automatic

More information

Diaphragm Valve MV pneumatic - with pneumatically directly controlled actuator

Diaphragm Valve MV pneumatic - with pneumatically directly controlled actuator Diaphragm Valve MV 0 - pneumatic - with pneumatically directly controlled actuator Advantage good control characteristics DN 5 - DN 50 equipped as standard with visual position indicator and manual emergency

More information

ALUMINIUM PROFILE SYSTEM SERIES 40

ALUMINIUM PROFILE SYSTEM SERIES 40 ALUMINIUM PROFILE SYSTEM SERIES With the basic grid mm (slot 5); mm (slot 6), 16mm, mm and 0mm (slot ). In addition to this, the complete connection technology and a large range of accessories. TABLE OF

More information

WP 3000 SERIES. Specifications Pedestrian Pallet Truck

WP 3000 SERIES. Specifications Pedestrian Pallet Truck C WP 3000 SERIES Specifications Pedestrian Pallet Truck C WP 3000 Series Pedestrian Pallet Truck WP 3010 override drive 1.6 Q 4.9 1.8 159 1.9 125 86 4.22a 4.35 4.22 4.21 4.25 4.20 4.22 100 4.19 4.33 /

More information

Hose, Tubes & Ducting. Hose, Tubes & Ducting

Hose, Tubes & Ducting. Hose, Tubes & Ducting Hose, Tubes & Ducting 392 Together, we can kick out the cost of contamination 80% of all hydraulic failures are caused by poor maintenance and contamination. So let s put a stop to it today! Partner with

More information

Differential pressure relief controller AFPA / VFG 2 (VFG 21)

Differential pressure relief controller AFPA / VFG 2 (VFG 21) Differential pressure relief controller AFPA / VFG 2 (VFG 21) Description AFPA VFG2 (VFG 21) is a self-acting differential pressure relief controller primarily for use in district heating systems. The

More information

Direct drive electronic position indicators

Direct drive electronic position indicators Direct drive electronic position indicators DD51-E ELESA original design Direct drive electronic position indicators with battery power supply Base and case High-resistance polyamide based (PA) technopolymer.

More information

H Varley Limited Special Application Wheels Range Catalogue SW01

H Varley Limited Special Application Wheels Range Catalogue SW01 Wheels for axle, track and other special applications H Varley Limited Special Application Wheels Range Catalogue SW01 Preferred Range With the demands of an ever changing marketplace linked to an over-populated

More information

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions Type TEKA filtoo TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH Industriestraße 13 D-46342 Velen Postfach 1137 D-46334 Velen Tel.: +49 (0) 2863 9282-0 Fax: +49 (0) 2863 9282-72 E-Mail:

More information

01 Product overview KT series order picking trolleys MultiPick trolley Pick and Pack Order picking container

01 Product overview KT series order picking trolleys MultiPick trolley Pick and Pack Order picking container 01 Product overview 01.01 01.09 KT series order picking trolleys 01 KT1 02 KT2 03 KT3 04 KT4 05 KT DRIVE 06 KT3-KOMBI 07 KT ALU 08 KT-R 09 KT-B 01.10 MultiPick trolley 01.11 Pick and Pack 10 MULTIPICK

More information

Empty enclosures IEC 62208

Empty enclosures IEC 62208 374 www.hensel-electric.de/en in accordance with for customized solutions and individual applications for example for low-voltage switchgear and controlgear assemblies i n accordance with the IEC 61439-series

More information

User manual for Exalto windshield wiper Type 233 BD 12/24 Volt. Cat.no /32/35/40/45/50 (12 Volt) Cat.no /32/35/40/45/50 (24 Volt)

User manual for Exalto windshield wiper Type 233 BD 12/24 Volt. Cat.no /32/35/40/45/50 (12 Volt) Cat.no /32/35/40/45/50 (24 Volt) Q u alit y Marine E quip Parts Wipers Bearings Propulsion User manual for Exalto windshield wiper Type 233 BD 12/24 Volt Postbus Q 40 u ality Marine E quipment 3370 AA Hardinxveld-Giessendam Nederland

More information

...components in motion. Easy Rail

...components in motion. Easy Rail ...components in motion Easy Rail Easy Rail Introduction The Easy Rail family have a compact cross-section and low-friction movement. Robust and Long Service Life Easy Rail s range of cross-sectional rail

More information

Type Operating Instructions. Bedienungsanleitung Manuel d utilisation

Type Operating Instructions. Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Type 0131 2/2- or 3/2-way solenoid valve 2/2- oder 3/2-Wege-Magnetventil Électrovanne 2/2 ou 3/2 voies Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d utilisation 1 OPERATING INSTRUCTIONS The operating

More information

Type 6213 EV, 6281 EV

Type 6213 EV, 6281 EV Type 6213 EV, 6281 EV 2/2-way solenoid valve 2/2-Wege-Magnetventil Électrovanne 2/2 voies Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d utilisation 1 OPERATING INSTRUCTIONS The operating instructions

More information

Softech RoHS. Brake available for all models; see chart for ordering details.

Softech RoHS. Brake available for all models; see chart for ordering details. Softech RoHS Environmentally friendly Features Soft 70-75/A durometer tread constructed of high-tech thermoplastic elastomer High load ratings Quiet mobility Riveted axle for positive wheel retention Floor

More information

Metallic Systems TYPE SPTC

Metallic Systems TYPE SPTC CONDUIT 27/01/2009 Technical Data Sheet Page No. 1 Applications Hospitals External Safety Critical Area Fittings IP54 SPB Fittings type A & B Characteristics Very High UV Resistance High Flexibility Medium

More information

Energy Supply Systems

Energy Supply Systems Energy Supply Systems SINGLE POLE INSULATED CONDUCTOR RAIL 815 100 amps KAT0815-0001b-E Conductor rail system in a high bay storage Slip ring with conductor rail system in a stretch-foil packing machine

More information

Sola. 290 range. Digital-brochure-290-Sola-02-SR

Sola. 290 range. Digital-brochure-290-Sola-02-SR Digital-brochure-290-Sola-02-SR-170830-1144 (1/3) Sola. A distinctive frame. A chair that rocks. And that s perfectly crafted. The Sola conference chair echoes the Wilkhahn tradition of combining inno

More information

Flygt /181. Parts List

Flygt /181. Parts List Flygt 045.091/181 Parts List Table of Contents Table of Contents Introduction... Purpose of this manual... Disclaimer... Data for ordering spare parts... Specially approved products... Qualification of

More information

Easy Slide Rails ov -easy_slide_divider - U pdated

Easy Slide Rails ov -easy_slide_divider - U pdated Easy Slide Rails ov-easy_slide_divider - Updated - 18-09-2017 163 Easy Slide Rails Easy Slide Rails Introduction The Easy Slide family of linear rails have a compact cross-section and low-friction movement.

More information

User manual for. Exalto windshield wiper Type 223 BD 12/24 Volt

User manual for. Exalto windshield wiper Type 223 BD 12/24 Volt User manual for Parts Wipers Propulsion Exalto windshield wiper Type 223 BD 12/24 Volt Catalogue no. 2165.30/32/35/40 (12 Volt) Catalogue no. 2166.3032/35/40 (24 Volt) version 6-2007 Copyright 2007: Exalto

More information

ROLLERS SERIES 3500 Fixed drive conveyor roller. ROLLERS SERIES 3500 Fixed drive conveyor roller. Technical data

ROLLERS SERIES 3500 Fixed drive conveyor roller. ROLLERS SERIES 3500 Fixed drive conveyor roller. Technical data Application area Driven unit handling conveying, such as transport of cardboards, containers, barrels or tires. Low-noise The use of polyamide drive heads results in very quiet running. Lateral loading

More information

Stand alone 4/3, 4/2 direct acting directional valve LF2_1 (LC2F-DZ)

Stand alone 4/3, 4/2 direct acting directional valve LF2_1 (LC2F-DZ) Stand alone 4/3, 4/2 direct acting directional valve LF2_1 (LC2F-DZ) RE 18305-03 Edition: 02.2016 Replaces: 07.12 07.2012 Size 10 Series 00 Maximum operating pressure 250 bar (3600 psi) Maximum flow 90

More information

Factor 1) Modulating torque 4) [Nm]

Factor 1) Modulating torque 4) [Nm] Nominal Max. valve Modulating 4) Valve Valve attachment Gearbox Reduction ratio Standard EN ISO 5210 Factor 1) Nominal Gearbox Max. input s Modulating Input shaft 2) Weight 3) Option DIN 3210 Standard

More information

GLASS LEVEL GAUGES. Reflex Transparent Bicolour

GLASS LEVEL GAUGES. Reflex Transparent Bicolour GLASS LEVEL GAUGES Reflex Transparent Bicolour INDEX Page General Information...3 Types, Material Schedules and Applications...4-5 Reflex Level Gauges type BR14-G11 & GP11...6 type BR12-G11, G12, GP11

More information

Öhlins Front Fork for. Motocross and Enduro. Owner s Manual

Öhlins Front Fork for. Motocross and Enduro. Owner s Manual Öhlins Front Fork for Motocross and Enduro Owner s Manual Safety Precautions The front fork is a very important part of the vehicle and will therefore affect the stability. Read and make sure that you

More information

Bulletin B Reflex Transparent Bicolour

Bulletin B Reflex Transparent Bicolour Bulletin B 06-09 GLASS LEVEL GAUGES Reflex Transparent Bicolour INDEX Page Page General Information...3 Bicolour Level Gauges type BC24, BC28, BC33, BC32 with GP11, GP12, G41, G42, GS41 & GS42...24 type

More information

WORKSHOP PRODUCT CATALOGUE

WORKSHOP PRODUCT CATALOGUE WORKTABLES AND TROLLEYS CABINETS AND TOOL DRAWER UNITS INDUSTRIAL SHELVING AND SCREENING PERFORATED PLATE PRODUCTS WORKSHOP PRODUCT CATALOGUE Worktables Trolleys Cabinets Industrial shelving and screening

More information

Pressure relief valve DHV 718

Pressure relief valve DHV 718 Pressure relief valve DHV 78 Benefits diaphragm controlled pressure relief valve with piston guidance simple design, reliable function particularly suitable for oscillating pumps constant, frictionless

More information

M SERIES MANUAL VALVE ACUATORS

M SERIES MANUAL VALVE ACUATORS MASTERGEAR WORLDWIDE M SERIES MANUAL VALVE ACUATORS General description The cast iron construction and rugged design of the Mastergear 'M' series range of manual valve actuators has been engineered to

More information

ACROBAT SWING STAND MODEL

ACROBAT SWING STAND MODEL Mounting instructions Directions for use ACROBAT SWING STAND MODEL Dr. Mach GmbH u. Co.KG, Flossmannstrasse 28, D-85560 Ebersberg Tel.: +49 (0)8092 2093 0, Fax +49 (0)8092 2093 50 Internet: www.dr-mach.com,

More information

REMA BATTERY CONNECTOR DIN 80

REMA BATTERY CONNECTOR DIN 80 Productfeatures and advantages Specifically designed for the quick and opportunity charging of large battery capacities Suitable for lead gel accumulators and lithium-ion batteries Corresponds to the DIN

More information

Solenoid valves VZWM-L

Solenoid valves VZWM-L q/w Worldwide: Superb: Easy: Festo core product range Covers 80% of your automation tasks Always in stock Festo quality at an attractive price Reduces procurement and storing complexity qready for dispatch

More information

MEFA Pipe clamps. Pipe clamps. Phone Fax /1 2014/15

MEFA Pipe clamps. Pipe clamps. Phone Fax /1 2014/15 MEFA Ø 12-60 mm Ø 15-60 mm Ø 12-168 mm Ø 15-168 mm Pipe clamp Sigma Page 1/2 Pipe clamp Omnia Page 1/3 Pipe clamp Trabant Page 1/4 Pipe clamp Omnia MB Page 1/5 Ø 12-46 mm Sliding pipe clamp Sigma Page

More information