DAC SEERIA KASUTUSJUHEND. Suruõhukompressor. Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel

Size: px
Start display at page:

Download "DAC SEERIA KASUTUSJUHEND. Suruõhukompressor. Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel"

Transcription

1 DAC SEERIA Suruõhukompressor KASUTUSJUHEND Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel

2 SISUKORD 1. TEHNILISED ANDMED KASUTUSJUHISED OHUTUSJUHISED KOKKUPANEK KASUTAMINE HOOLDAMINE HOIULEPANEK KOOSTEJOONIS, DAC24D / DAC50D / DAC100D VARUOSADE LOETELU, DAC24D / DAC50D / DAC100D KOMPLEKTI KUULUVAD KOOSTEJOONIS, DAC100C VARUOSADE LOETELU, DAC100C KOOSTEJOONIS, DAC100C TYPE V / DAC200C / DAC300 / DAC300C VARUOSADE LOETELU, HYAC100C TYPE V / DAC200C / DAC300 / DAC300C TÕRKEOTSING

3 1. TEHNILISED ANDMED DAC 24D DAC 50D DAC 100D DAC 100C DAC 100C V type VÕIMSUS 2 hj / 1,5 kw 2,5 hj / 1,87 kw 2,5 hj / 1,8 kw 3 hj / 2,2 kw 2 hj / 1,5 kw SILINDREID 1*42 mm 1*42 mm 1*47 mm 2*65 mm 2*65 mm KIIRUS 2850 p/min 2850 p/min 2850 p/min 950 p/min 1030 p/min MAHT 195 l/min 195 l/min 206 l/min 250 l/min 170 l/min RÕHK 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar KAAL 18 kg 26 kg 48 kg 68 kg 65 kg MÕÕTMED 55*25*56 cm 70*31*63 cm 99.5*37*70 cm 99.5*38*78 cm 99.5*38*78 cm DAC 200C DAC 300 DAC 300C DAC 350C DAC 400C VÕIMSUS 2 hj / 1,5 kw 5,5 hj / 4 kw 3 hj / 2,2 kw 7,5 hj / 5,5 kw 10 hj / 7,5 kw SILINDREID 2*55 mm 2*90 mm 2*65 mm 3*80 mm 3*90 mm KIIRUS 1030 p/min 830 p/min 1050 p/min 880 p/min 900 p/min MAHT 170 l/min 600 l/min 250 l/min 880 l/min 900 l/min RÕHK 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar KAAL 88 kg 165 kg 190 kg 220 kg 240 kg MÕÕTMED 133*48*89 cm 161*54*107 cm 137*60*115 cm 162*65*120 cm 169*65*120 cm 2. KASUTUSJUHISED Lugege need juhised läbi ja hoidke alles. Lugege juhiseid hoolikalt, enne kui hakkate juhendis kirjeldatud toodet kokku panema, paigaldama, kasutama või hooldama. Järgige enda ja teiste kaitseks kõiki ohutusreegleid. Juhiste eiramise tulemuseks võivad olla kehavigastused ja/või varalised kahjud. Hoidke see juhend ka hilisemaks kasutamiseks alles. Kompressor kasutab alati määrdeõli Kirjeldus: See majapidamistele mõeldud õlitusega suruõhukompressor sobib hobitöökodadele ja mitmesugusteks töödeks nii kodus kui autos. Nendel kompressoritel töötavad püstolpihustid, lööktrellid jt tööriistad. Seadmest tulev suruõhk sisaldab niiskust. Kui tööks on vaja kuiva suruõhku, siis paigaldage veefilter või õhukuivati. 3. OHUTUSJUHISED See juhend sisaldab teavet, mille tundmine ja millest arusaamine on väga tähtis. See teave on toodud OHUTUSE HUVIDES ja SEADMEPROBLEEMIDE VÄLTIMISEKS. Peate kindlasti ära tundma järgmised sümbolid: 2

4 OHT! See näitab olukorda, mis põhjustab surma või tõsiseid kehavigastusi. See näitab olukorda, mis VÕIB PÕHJUSTADA keskmisi kehavigastusi. ETTEVAATUST! See näitab olukorda, mis võib põhjustada kergeid kehavigastusi. MÄRKUS! See näitab tähtsat teavet, mille eiramine võib põhjustada seadmekahjustusi. Lahtipakkimine: Seadme lahtipakkimisel uurige seda hoolikalt, et kontrollida, ega transpordi käigus pole tekkinud kahjustusi. Enne seadme kasutussevõtmist keerake kinni kõik kinnitused, poldid ja muud lahti tulnud elemendid. Kahjustuste või puuduvate seadmeosade korral pöörduge edasimüüja poole või lähimasse volitatud teeninduskeskusse. Enne pöördumist pange kindlasti valmis seadme seerianumber, mudel ja varuosade loetelu (märkides selles ära puuduvad seadmeosad). Üldine ohutusteave: Seadet ei tohi kasutada, kui see on transpordi, käsitsemise või kasutamise käigus kahjustada saanud. Kahjustused võivad põhjustada plahvatuse ning teile kehavigastusi või varalisi kahjusid. Kuna suruõhukompressor ja muud komponendid (filter, määrdeõlid, voolikud jne) moodustavad kõrgrõhu-pumbasüsteemi, siis peate alati järgima siintoodud ohutusabinõusid: 1. Lugege hoolikalt läbi kõik selle tootega kaasasolevad juhendid. Õppige hästi tundma juhtseadiseid ja seadme õiget kasutust. 2. Järgige kõiki teie riigis kehtestatud töö- ja elektrialase ohutuse eeskirju, nagu USAs NEC ja OSHA. 3. Seda kompressorit tohivad kasutada ainult inimesed, kes tunnevad hästi selle ohutus- ja kasutusreegleid. Elektriliste tööriistadega töötamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusabinõusid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi ja kehavigastuste ohtu. Enne seadme kasutamist lugege kõik need juhised läbi ja hoidke edaspidiseks alles. PÕHILISED OHUTUSABINÕUD KÕIGI ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE PUHUL 1. Hoidke tööala puhas. - Segamini kohad ja tööpingid on õnnetuste kasvulavad. 2. Arvestage tööala keskkonnaga. OHT! Hingatava õhu hoiatus See kompressor/pump ei ole tehasest tarnituna valmis hingatavat õhku andma. Enne seadme niisuguseks otstarbeks kasutamist peab seadme voolikule paigaldama turva- ja hoiatussüsteemi. Süsteemi jaoks läheb vaja täiendavat filtrit ja õhupuhastit, et süsteem vastaks D kategooria hingatava õhu miinimumnõuetele vastavalt Suruõhuliidu tootespetsifikatsioonile G MEELDETULETUS: Hoidke kuupäevaga ostukinnitus garantii jaoks alles! Pange see ärakadumise vältimiseks juhendi külge või teiste dokumentide hulka. Üldine ohutusteave (jätk) 4. Hoidke külalised eemal ja ärge KUNAGI laske lastel tööalasse siseneda. 5. Kandke seadme või pumba töö ajal alati kaitseprille ja kõrvaklappe. 6. Ärge toetage seadmele ega hoidke end selle najal püsti. 7. Enne iga kasutuskorda kontrollige suruõhusüsteemi ja elektrilisi komponente, et need poleks kahjustatud, kulunud, lahti ega lekkivad. Kahjustatud osad peab enne seadme kasutamist kindlasti remontima või asendama. 3

5 8. Kontrollige sagedasti kõiki ühendusi, et need oleksid kindlad ja hermeetilised. Mootorid, elektriseadmed ja juhtseadised võivad tekitada elektrikaari, mis süütavad kergestisüttivaid gaase ja aure. Seadet ei tohi kasutada ega remontida kergestisüttivate gaaside ja aurude läheduses. Kergestisüttivaid vedelikke ja gaase ei tohi kompressori läheduses hoida. ETTEVAATUST! Kompressori osad võivad olla kuumad, isegi kui seaded on välja lülitatud. 9. Hoidke silmad töötavast kompressorist eemal; liikuvad või kuumad osad võivad põhjustada kehavigastusi ja/või põletusi. 10. Kui seade hakkab tugevasti vibreerima, siis SEISAKE mootor ja kontrollige kohe, milles asi. Enamasti on vibratsiooni põhjuseks seadme tõrge. 11. Tuleohu vähendamiseks hoidke mootor õlidest, lahustitest ja liigsest määrdest puhas. Kaitseklappe ei tohi kunagi lahti ühendada ega omal käel reguleerida. Samuti peaksite vältima värvitolmu ja muude materjalide kogunemist. Ärge kunagi püüdke mahutit remontida ega muuta! Mahuti keevitamisel, puurimisel või mis tahes muul moel muutmisel võib selle konstruktsioon nõrgeneda ja saada kahjustada ning mahuti võib puruneda või plahvatada. Asendage kulunud, pragunenud või kahjustatud mahuti alati uuega. Tühjendage mahutit iga päev. 12. Mahutid oksüdeeruvad niiskuse kogunemise tõttu ja see nõrgendab mahutit. Kontrollige mahutit regulaarselt, ega see pole halvas seisukorras, näiteks roostes. 13. Kiire õhuvool võib tolmu ja kahjulikke jäätmeid üles tõsta. Tühjendage mahuti suruõhust ja vabastage süsteem aeglaselt rõhu alt. Ärge kunagi pihustage kergestisüttivaid materjale lahtise leegi ega süüteallikate, sh selle kompressori lähedusse. 14. Ärge suitsetage värvi, putukatõrjevahendite või muude kergestisüttivate ainete pihustamisel. 15. Kandke pihustamisel maski/respiraatorit ja tehke seda alati hästiventileeritud alas, et vältida terviseprobleeme ja tuleohtu. 16. Värve ega muid aineid ei tohi otse kompressorile pihustada. Paigutage kompressor tööalast võimalikult kaugele, et selle peale ei ladestuks jäätmeid. 14. Lahustite ja mürkkemikaalide pihustamisel järgige nende keemiatoodete tootja antud juhiseid. 4. KOKKUPANEK 1. Asetage käepidemete otsad ümber mahuti, paigaldusplaadi taha. Paigaldusplaadi avad peavad kohakuti jääma. 2. Asetage neli kruvi koos seibidega (kaasolevast pakist) läbi paigaldusplaadi ja käepideme avade. Kinnitage need lukustusmutritega. Käepidet ei tohi kasutada kogu seadme tõstmiseks. Tõstke käepidemega üles ainult üks seadme külg, nii et seadme rattad võimaldavad seadet käru stiilis teisaldada. Rataste paigaldamine (joonis) 4

6 Rattakomplekti kuuluvad järgmised osad: -2 ratast*, -2 teljepolti*, -2 täppisseibi (Arandelas de precisión)*, -2 turvalist lukustusmutrit (Tuercas de seguridad)*. * tärniga ( * ) tähistatud osad on seadme tarnimisel kokkupanemata. 1. Rattal on eemaleulatuv rumm. See peab jääma seadme suhtes nihkesse. Joonis 2 Rattakomplekt Tuerca: mutter Contratuerca: lukustusmutter Rueda: ratas Perno del eje: rummupolt või teljepolt KOKKUPANEK (jätk) 3. Raudvõll: pange teljepoldid läbi rattateljes olevate avade raudvõllini. 1. Asetage teljepoldile täppisseib. Seejärel keerake lukustusmutter kindlalt kinni. ÕLITAMINE ETTEVAATUST! NB! Seade tarnitakse tehasest ilma õlita! Enne kompressori kasutamist toimige õlitamise juhiste kohaselt! Õli ei tarnita koos kompressoriga. Ärge kasutage tavalist autoõli nagu 10W 30. Tavalises mootoriõlis sisalduvad lisandid võivad tekitada kompressoris setete kuhjumist ja lühendada pumba eluiga. Seadme maksimaalse kasutusea tagamiseks tühjendage ja vahetage selles pärast esimesi töötunde õli. Pumba karteril olev vaateklaasi on maks. ja min. taseme märgistustega ( max ja min ). Ärge kallake õli üle, vaid lisage seda järk-järgult ja kontrollige vaateklaasi mitu korda, kasutades mõõtepulka. Lisage piisavalt õli, et selle tase jõuaks vaateklaasil Max märgiseni. Õige õlitase on näidatud joonisel 3. Sisendfilter. Keerake õhu sisendfilter keermestatud avasse kompressoripea ühel küljel, nagu näidatud joonisel 4. Tehke õhukanal hoolikalt hermeetiliseks. 5

7 PAIGALDUS Asukoht: on väga tähtis, et kompressor paigaldataks puhtasse hea ventilatsiooniga kohta, kus temperatuur ei tõuse üle 38 C. Kompressori ja seina vahele peab jääma vähemalt 45,7 cm, et oleks tagatud vajalik õhuvool. Joonis 3. Õige õlitase Maks. Min. Joonis 4. Sisendfiltri paigaldus ETTEVAATUST! Ärge jätke kompressori õhu sisselaskeava kohta, mille lähedal esineb veeauru, värviaurusid, veejugasid või muid saasteallikaid. Neist tulenevad jäätmed kahjustavad mootorit. ELEKTRILISED ÜHENDUSED Kõik elektrilised ühendused ja juhtmete paigaldused peab teostama professionaalne elektrik. Paigaldus peab olema kooskõlas kohalike ehituseeskirjade ja riiklike elektrialaste eeskirjadega. 6

8 Külgvaade the unit Top view of the unit Joonis 5. Seadme osad Válvula de drenaje: tühjenduskraan. Filtro de entrada: sisendfilter. Orificio de llenado de aceite: õli täiteava. Respiradero: ventilatsioon. Reinicio del motor: mootori taaskäivitus. Ventanilla: aken/vaateklaas. Mango: käepide. Tapón para el drenaje de aceite: õli väljalaskeava kork. Tubería de descarga: väljundtoru. Presostato (Auto/off): rõhulüliti/manomeeter. Válvula de chequeo: kontrollklapp. Válvula de seguridad: kaitseklapp. Regulador: regulaator. Ühendused 1. Erinevates kohtades kehtivad erinevad elektrialased eeskirjad. Juhtmed, pistikud ja kaitsmed tuleb alati valida vastavalt mootori märgisplaadil toodud voolutugevusele ja pingele ning need peavad vastama tehnilistele miinimumnõuetele. 2. Kasutage T-tüüpi sulavkaitsmeid või lahklüliteid. 3. See toode on mõeldud 240-voldise nimipingega vooluühendustele ja sellel on maandusühenduse pistik. Ühendage seade kindlasti just sellise konfiguratsiooniga pistiku abil. Toode peab olema maandatud. See väldib lühise tekkimisel elektrilöögi ohtu, kuna juhib elektrivoolu maasse. Tootel on maanduskontaktiga toitejuhe. Selle peab ühendama kohalike eeskirjade ja määruste kohaselt paigaldatud seinakontakti. Vastasel juhul võib tulemuseks olla lühis, tulekahju, ülekuumenemine vms. 5. KASUTAMINE Automaatne manomeeter (joonis 6) automaatika asendis (AUTO) lülitub kompressor automaatselt välja, kui rõhk mahutis jõuab tootja määratud maksimaalse lubatava tasemeni. Väljalülitatud asendis (OFF) kompressor ei tööta. TÄHTIS: see lüliti tuleb seada asendisse (OFF), enne kui seadme toitepistiku seinakontakti või selllest lahti ühendate VÕI pneumotööriistu vahetate. Regulaator see reguleerib voolikusse suunatava suruõhu hulka. 7

9 ASME kaitseklapp: see vabastab automaatselt suruõhku, kui rõhk mahutis ületab tehases seatud maksimumi. Väljundtoru: see toru juhib suruõhku kompressoripeast kontrollklapini. HOIATUS: antud toru on seadme kasutamise ajal väga kuum. Tõsiste põletuste vältimiseks ärge seda puudutage. Kontrollklapp: see võimaldab õhul ainult ühes suunas liikuda, nii et see ei saa voolata tagasi kompressoripeasse. Käepide: see on mõeldud selleks, et kompressorit oleks lihtne teisaldada. Ratastega kompressori käepidemeid ei tohi kasutada terve seadme ülestõstmiseks. Tühjenduskraan: see kraan asub mahuti all. Kasutage seda iga päev mahutist niiskuse väljalaskmiseks, et mahuti ei läheks rooste. Niiskus suruõhus Joonis 6. Auto / OFF lüliti Suruõhus sisalduv niiskus koguneb kompressorist väljudes tilkadeks. Kui niiskus on kõrge või kui kompressorit on pikka aega järjest kasutatud, siis koguneb niiskus veena mahuti põhja. Värvipihusti või liivapritsi kasutamisel väljub niiskus vooliku kaudu, olles pihustatava/pritsitava ainega segunenud. Tähtis: kondensaat tekitab värvikihile plekke, eriti kui pihustatakse värvi, mis ei ole veepõhine. Liivapritsi kasutamisel tekitab niiskus liivas klompe ja ummistab seega pihusti, nii et see lakkab töötamast. Probleemi kõrvaldamiseks paigaldage õhuvoolikule filter, pihustile võimalikult lähedale. Enne esmakordset sisselülitamist Sissetöötamine: see protseduur on vajalik enne kompressori esmakordset kasutamist. (Seda ei pea kordama.) 1. Pöörake regulaatori lüliti õhuvoolu avamiseks päripäeva lõpuni. 2. Seadke toitelüliti (ON / OFF) väljalülitatuse asendisse (OFF). 3. Ühendage toitepistik seinakontakti. 4. Seadke toitelüliti (ON / OFF) automaatika asendisse (AUTO) ja laske kompressoril 30 minutit töötada. 5. Seadke toitelüliti (ON / OFF) väljalülitatuse asendisse (OFF). 6. Ühendage toitepistik seinakontaktist lahti. Sellega on kompressor kasutusvalmis. Enne igakordset käivitamist: 1. Pöörake regulaatori lüliti lõpuni vastupäeva. 2. Ühendage õhuvoolik regulaatori väljundile. 8

10 3. Seadke toitelüliti (ON / OFF) väljalülitatuse asendisse (OFF). 4. Ühendage toitepistik seinakontakti. 5. Seadke toitelüliti (ON / OFF) automaatika asendisse (AUTO) ja laske kompressoril töötada, kuni seade jõuab automaatse väljalülitumise rõhuni. 6. Ühendage oma tööriist vooliku otsale. 7. Pöörake regulaatori lülitit päripäeva kuni tööriista jaoks vajaliku suruõhurõhuni. Kompressori sisse ja välja lülitumise tsükkel Kui kompressor on automaatika režiimis (AUTO), siis pumpab kompressor suruõhku mahutisse. Väljalülitumiseks seatud rõhu (piirrõhu) saavutamisel lülitub kompressor automaatselt välja. Kui kompressor jäetakse automaatika režiimi (AUTO) ja suruõhk väljub rehvipumpamise, tööriista kasutuse vms teel mahutist, siis käivitub kompressor automaatselt uuesti, kui rõhk langeb alla piirrõhu. Kui tööriista kasutatakse pidevtööna, siis lülitub kompressor automaatselt tsüklina sisse ja välja. Väljalülitatud asendis (OFF) rõhulüliti ei toimi ja kompressor ei tööta. Enne toitepistiku seinakontakti ühendamist ja sealt välja võtmist peab see lüliti olema kindlasti väljalülitatud asendis (OFF). ASME kaitseklapp: ärge eemaldage ASME kaitseklappi ega püüdke seda omal käel reguleerida. Kaitseklapi kontrollimiseks toimige alljärgnevalt. 1. Ühendage kompressor toitega ja laske sellel töötada kuni piirrõhuni (vt Kasutamine ). 2. Kandke kaitseprille ja tõmmake kaitseklappide rõngast (vt jooniseid 5 ja 7), et vähendada kompressori mahutis rõhku. Teise käega kaitske end õhujoa eest (see liigub suurel kiirusel), et see teid näkku ei tabaks. 3. See kaitseklapp peaks 2,76-3,45 bar juures automaatselt sulguma. Kui kaitseklapp rõngast tõmmates rõhku ei vabasta või automaatselt ei sulgu, siis PEAB selle asendama. Kaitseklapi peab asendama, kui see ei toimi või kui pärast rõnga vabastamist jääb õhk lekkima. Manomeetrid: Kontrolleriga ühendatud manomeeter (rõhumõõdik) näitab suruõhurõhku voolikus (ja mis tahes tööriistas, mis on vooliku otsale ühendatud). Rõhulülitiga ühendatud manomeeter näitab suruõhurõhku mahutis. 6. HOOLDAMINE Enne seadme paigaldamist, puhastamist, teisaldamist või muid hooldustoiminguid ühendage kindlasti toitepistik seinakontaktist lahti ja laske süsteemist kogu rõhk välja. Seda kompressorit tuleb regulaarselt kontrollida, et leida võimalikud probleemid, ning enne iga kasutuskorda tuleb seda alljärgneval moel hooldada. 9

11 1. Lülitage kompressor välja ja laske süsteemist rõhk välja. Rõhu vabastamiseks tõmmake ASME kaitseklapi rõngast (vt jooniseid 5 ja 7). Kaitske nägu käega õhujoa eest, kui teise käega rõngast tõmbate. Tõmmake mahuti tühjendamiseks rõngast. ETTEVAATUST! Kui kaitseklapp mahuti rõhu tõttu avaneb, siis väljub sealt suurel hulgal kiiresti liikuvat õhku. Kandke kaitseprille. 2. Laske mahutist niiskus välja, avades mahuti all oleva kraani (joonis 5). Kallutage mahutit, et kogu niiskus välja voolaks. 3. Eemaldage mahutilt, õhuvoolikutelt ja pumbakattelt tolm ja mustus sel ajal, kui kompressor on välja lülitatud (OFF ). Õli vahetamine 1. Lülitage kompressor sisse, kuni õli läheb kuumaks. Seejärel ühendage seade toitest lahti. 2. Asetage kompressoripea otsa alla kogumisanum. 3. Veenduge, et seadme toitepistik on seinakontaktist välja võetud (joonis 5). Eemaldage õli tühjendusavalt kork ja laske vanal õlil anumasse voolata. Pöörake seadet veidi, et kogu õli korralikult kätte saada. 4. Pange kork tühjendusavale tagasi ja lisage kompressoripeasse õli, kuni selle näidik näitab maksimaalset õlitaset (FULL). Kasutage selles kompressoris sünteetilist õli 5W -30 Chevron, Mobile Oil 15W - 10W Muude õlide kasutamisel võib tekkida raskusi seadme käivitamisega. 5. Vahetage õli iga 50 töötunni järel (üks kord kuus). Õhu sisendfiltri hooldamine Eemaldamine, kontrollimine ja asendamine (joonis 8) Sisendfilter tuleb võtta regulaarselt välja ja üle kontrollida. Ummistunud õhufilter võib kompressori jõudlust vähendada ja põhjustab ka ülekuumenemist. 1. Keerake filtrikate vasakule ja eemaldage. 2. Eemaldage filter ja vaadake see üle. 3. Määrdunud või ummistunud filter tuleb uuega asendada. 4. Paigaldage uus filter koos kattega. TÄHTIS: Et vältida pihustava tööriistaga filtri ummistamist, paigutage seade pihustamiskohast nii kaugele kui voolik võimaldab. Filtro de entrada: sisendfilter. Cubierta del filtro: filtrikate. ETTEVAATUST! Sellel kompressoril on käsitsi nullitav ülekuumenemiskaitse, mis lülitab mootori välja, kui see läheb liiga kuumaks. Kui ülekuumenemiskaitse lülitab mootori liiga sageli välja, siis võivad põhjused olla alljärgnevad: 1. liiga madal pinge, 10

12 2. ummistunud õhufilter, 3. ebapiisav ventilatsioon. ETTEVAATUST! Kui ülekuumenemiskaitse aktiveerub, siis laske mootoril 30 minutit jahtuda, enne kui selle uuesti käivitate. Mootori taaskäivitamise seadis asub kompressori pumba ühel küljel (joonis 6). 7. HOIULEPANEK 1. Laske mahutist niiskus välja. 2. Väljaspool kasutust hoidke kompressor jahedas ja kuivas kohas. 3. Ühendage voolik lahti ja riputage lahtiste otstega allapoole, et niiskus sellest välja tilguks. 8. KOOSTEJOONIS, DAC24D / DAC50D / DAC100D 11

13 VARUOSADE LOETELU, DAC24D / DAC50D / DAC100D Nr Kirjeldus Kogus Nr Kirjeldus Kogus 1 Kruvi M6x Mootorikate 1 2 Silindripea 1 35 Kruvi M5x Õhufilter 1 36 Mootorikate 1 4 Silindripea ühendus 1 37 Kaitserõngas 1 5 Klapiplaat 2 38 Põlv 1 6 Tiibklapp 2 39 Ventilaatorikate 1 7 Alumiiniumühendus 1 40 Mutter M8 1 8 Plaadiühendus 1 41 Hammasseib ҩ8 1 9 Silinder 1 42 Kondensaator 1 10 Kuuskantkruvi M8x Kummist seib 4 11 Silindriühendus 1 44 Väljundklapp 1 12 Kolvirõngad 1 45 Rõhuvabastustoru 1 13 Kolb 1 46 Kruvi M5x Kolvisõrm 1 47 Väljastustoru 1 15 Kaitserõngas 2 48 Mutter M Ujuk 1 49 Seib ҩ Kruvi M5x Kummist seib ҩ Karterikate 1 51 Õõnes püstak ҩ Õliühendus 1 52 Ratas 2 20 Õlitaseme vaateklaas 1 53 Kruvi 2 21 Kruvi M6x Mittelibisev kummist põhi 1 22 Kaitserõngas ҩ5,6 x ҩ 1, Mahuti 1 23 Kummist ühendus 1 56 Polt Rp 1/ Ühendusvarras 1 57 Mutter Rp 1/ Kuuskantkruvi 1 58 Toitejuhe 1 26 M8x22 (vasakukäeline) Väntvõll 1 59 Sisemine juhe 1 27 Karter 1 60 Kaitseklapp 1 28 Tihendrõngas 1 61 Manomeeter 2 29 Kuullaager Regulaatori näidik 2 30 Staator 1 63 Kiirühendus 1 31 Rootor 1 64 Gaas (reguleerklapp) 1 32 Kuullaager Rõhulüliti 1 33 Laineline seib D Niiskuse tühjendusava 1 KOMPLEKTI KUULUVAD Nr Kirjeldus Kogus 1 Suruõhukompressor 1 2 Õhufilter 1 3 Ujuk 1 4 Kummist ühendus 1 5 Kasutusjuhend 1 12

14 9. KOOSTEJOONIS, DAC100C 13

15 VARUOSADE LOETELU, DAC100C Nr Kirjeldus Kogus Nr Kirjeldus Kogus 1 Polt M6 x Mootorikate 1 2 Vedruseib M Tsentrifugaallüliti 1 3 Silindripea 1 42 Ventilaator 1 4 T-kujuline tihend 1 43 Kruvi M5 x Rõhuvabastuslapp 1 44 Mutter M5 3 6 Silindripea ühendus 1 45 Vedruseib M5 7 7 Klapiplaat 1 46 Seib M4 Seib 2 8 Klapiriiv 2 47 Kruvi M5 x Klapiplaadi ühendus 1 48 Kondensaatori kinnitus 1 10 Kolb 1 49 Kaitse 4 11 Silindriühendus 1 50 Kruvi M4 x Silinder 1 51 Kuulkraan 1 13 Kruvi M6x Rõhumõõdik 1 14 Silindriühendus 1 53 Kaitseklapp 1 15 Surverõngas 2 54 Rõhulüliti 1 16 Õlirõngas 1 55 Rõhulüliti mutter 1 17 Kolvisõrm 1 56 Rõhulüliti kontakt 1 18 Rõngasklamber 2 57 Rõhulüliti ühendus 2 19 Ühendusvarras 1 58 Rõhuvabastustoru 1 20 Ekstsentrik 1 59 Rõhuvabastusmutter 2 21 Mutter M Toitejuhe 1 22 Polt M5 x U-kujuline juhtmeühendus 2 23 Seib M O-kujuline juhtmeühendus 1 24 Õlitaseme vaateklaas 1 63 Mutter G3/ Karterikate 1 64 Väljalasketoru 1 26 Karterikate 1 65 Seib M Karterikatte ühendus 1 66 Tühjenduskraan 1 28 Õlitihend 1 67 Kontrollkraan 2 29 Töökondensaator 1 68 Mahuti 1 30 Käivituskondensaator 1 69 Käepide 1 31 Seib M Laager 4 32 Kruvi M3x Polt M5 x Vedruseib M Õhufilter 1 34 Õlitihend 2 73 Polt M5 x Seib Õli täiteava kate 1 36 Vahetükk 1 75 Seib M Rootor 1 76 Mutter M Vahetükk 1 77 Kate 1 39 Staator 1 78 Regulaator 1 79 Ühendus 1 14

16 10. KOOSTEJOONIS, DAC100C Type V / DAC200C / DAC300 / DAC300C 15

17 VARUOSADE LOETELU, DAC100C Type V / DAC200C / DAC300 / DAC300C 1. SILINDRIPEA 2. POLT M8x35 3. SEIB M8 4. VEDRUSEIB 5. MUTTER M8 6. MOOTOR 7. POLT M8x25 8. MOOTORIPOOL 9. RIHM 10. MOOTORI INDUKTSIOONKAABEL 11. KUULKRAAN 12. RÕHUMÕÕDIK 13. RÕHUMÕÕDIK 14. REGULAATOR 15. ÜHENDUS ZG ¼ x RÕHULÜLITI 17. RÕHULÜLITI MUTTER 18. RÕHULÜLITI ÜHENDUS 19. ÜHENDUSE SEIB 20. KAITSEKLAPP 21. RÕHUVABASTUSTORU 22. RÕHUVABASTUSMUTTER 23. TOITEJUHE 24. U-KUJULINE JUHTMEÜHENDUS 25. O-KUJULINE JUHTMEÜHENDUS 26. MAHUTI 27. KONTROLLKLAPP 28. VÄLJALASKEPÕLV 29. TÜHJENDUSKRAAN 30. VÄLJALASKETORU 31. SURVEMUTTER 32. KÄEPIDE 33. RIHMAKAITSE 34. RIHMAKAITSE VÕTI 35. TUGILAUD 36. TUGILAUD 37. POLT M6 x SEIB 6,5x19x1,5 39. VEDRUSEIB M6 40. MUTTER M6 41. LAAGER 42. POLT M8 x RATAS 44. TELG 45. ÕHUFILTER 16

18 TÕRKEOTSING PROBLEEM TÕENÄOLINE PÕHJUS/PÕHJUSED PARANDUSTOIMING/UD LÜLITI ON VÄLJALÜLITATUSE ASENDIS (OFF) VEENDUGE, ET PISTIK ON SEINAKONTAKTIS JA LÜLITI ON SISSELÜLITATUSE ASENDIS (ON) SEINAKONTAKTIS EI OLE VOOLU KONTROLLIGE ELEKTRIKILBIL LAHKLÜLITIT VÕI KAITSET KOMPRESSOR EI TÖÖTA KOMPRESSOR JÕUDIS AUTOMAATSE VÄLJALÜLITUMISE RÕHUNI MOOTOR KUUMENES ÜLE LASKE MAHUTIST SURUÕHKU VÄLJA, KUNI KOMPRESSOR AUTOMAATSELT UUESTI KÄIVITUB LASKE KOMPRESSORIL LIGIKAUDU 30 MINUTIT JAHTUDA, NII ET ÜLEKUUMENEMISKAITSE ALGASENDISSE NAASEB. VEENDUGE, ET KOMPRESSOR TÖÖTAB PUHTAS JA HEA VENTILATSIOONIGA KOHAS MOOTOR TEEB HÄÄLT, KUID EI PÖÖRLE VÕI PÖÖRLEB AEGLASELT VOOL LÄHEB VÄLJA / KAITSE LÄHEB SAGEDASTI LÄBI RÕHULÜLITI ON DEFEKTNE KONTROLLKLAPP ON DEFEKTNE RÕHUVABASTUSKLAPP ON DEFEKTNE (RÕHULÜLITIS) PINGE ON MADAL ELEKTRIÜHENDUSED ON LAHTI PIKENDUSJUHTMEL ON SOBIMATUD SOONED VÕI VALE PIKKUS MOOTORI KONDENSAATOR ON DEFEKTNE MOOTORI MÄHIS ON LÜHISES VÕI LAHTI KAITSE ON VALE SUURUSEGA / ELEKTRIAHEL ON ÜLEKOORMATUD PIKENDUSJUHTMEL ON SOBIMATUD SOONED VÕI VALE PIKKUS RÕHUKLAPP ON DEFEKTNE VÄLJUNDKLAPP ON DEFEKTNE (RÕHULÜLITIS) MOOTORI KONDENSAATOR ON DEFEKTNE MOOTOR ON LÜHISES VÕI KINNI KIILUNUD ASENDAGE RÕHULÜLITI UUEGA REMONTIGE VÕI ASENDAGE SEE REMONTIGE VÕI ASENDAGE SEE KONTROLLIGE VOLTMEETRIGA SEINAKONTAKTI PINGET KONTROLLIGE KÕIKI ELEKTRIÜHENDUSI KONTROLLIGE PIKENDUSJUHTME KARPI, ET NÄHA, KAS PIKENDUSJUHE ON SOBIV ASENDAGE KONDENSAATOR ASENDAGE MOOTORI MÄHIS OHT! ÄRGE VÕTKE KONTROLLKLAPPI LAHTI, KUI MAHUTIS ON RÕHU ALL SURUÕHKU KONTROLLIGE, KAS KAITSE ON SOBIV. KASUTAGE SULAVKAITSET. ÜHENDAGE KÕIK MUUD TARVIKUD ELEKTRIAHELAST LAHTI VÕI KASUTAGE KOMPRESSORIT ERALDI HARUAHELAS KONTROLLIGE PIKENDUSJUHTME KARPI, ET NÄHA, KAS PIKENDUSJUHE ON SOBIV REMONTIGE VÕI ASENDAGE SEE REMONTIGE VÕI ASENDAGE SEE ASENDAGE KONDENSAATOR ASENDAGE MOOTORI MÄHIS OHT! ÄRGE VÕTKE KONTROLLKLAPPI LAHTI, KUI MAHUTIS ON RÕHU ALL SURUÕHKU ÜLEKUUMENEMIS- KAITSE SEISKAB KORDUVALT SEADME TÖÖ PINGE ON MADAL PIKENDUSJUHTMEL ON SOBIMATUD SOONED VÕI VALE PIKKUS SISENDFILTER ON UMMISTUNUD KONTROLLIGE VOLTMEETRIGA SEINAKONTAKTI PINGET KONTROLLIGE PIKENDUSJUHTME KARPI, ET NÄHA, KAS PIKENDUSJUHE ON SOBIV PUHASTAGE VÕI ASENDAGE FILTER 17

19 ÜLEKUUMENEMIS- KAITSE SEISKAB KORDUVALT SEADME TÖÖ KLOPPIMINE, SUMIN VÕI ÜLEMÄÄRANE VIBRATSIOON RÕHK MAHUTIS LANGEB, KUI KOMPRESSOR VÄLJA LÜLITUB KOMPRESSOR TÖÖTAB PIDEVALT JA SURUÕHU VÄLJUND ON TAVALISEST NÕRGEM VENTILATSIOON ON EBAPIISAV / KESKKONNA TEMPERATUUR ON LIIGA KÕRGE RÕHULÜLITI ON DEFEKTNE MOOTOR ON LÜHISES VÕI KINNI KIILUNUD KOMPRESSORI KLAPID ON RIKKIS KINNITUSPOLDID ON LAHTI MAHUTI EI OLE LOODIS SILINDER VÕI KOLB ON KULUNUD VÕI KRIIMUSTATUD TÜHJENDUSKRAANID ON LAHTI RÕHUKLAPID LEKIVAD TORUDE (TARVIKUTE VMS) ÜHENDUSED ON LAHTI MAHUTI LEKIB KOMPRESSORIT KASUTATAKSE LIIGA SUURE JÕUDLUSE JAOKS, KOMPRESSOR ON LIIGA VÄIKE SISENDFILTER ON UMMISTUNUD TORUDE (TARVIKUTE VMS) ÜHENDUSED ON LAHTI MAHUTI LEKIB VIIGE KOMPRESSOR HEA VENTILATSIOONIGA KOHTA ASENDAGE RÕHULÜLITI UUEGA ASENDAGE MOOTORI MÄHIS ASENDAGE KLAPID. OHT! ÄRGE VÕTKE KONTROLLKLAPPI LAHTI, KUI MAHUTIS ON RÕHU ALL SURUÕHKU KEERAKE POLDID KINNI SEADKE MAHUTI KIILU VÕI MUU TUGEVA ESEME ABIL LOODI REMONTIGE (KUI VÕIMALIK) VÕI ASENDAGE SEE REGULEERIGE TÜHJENDUSKRAANE PUHASTAGE VÕI ASENDAGE NEED KONTROLLIGE KÕIKI ÜHENDUSI SEEBIVEEGA. (1) KEERAKE KÕIK ÜHENDUSED KINNI VÕI (2) EEMALDAGE KÕIK ÜHENDUSED, PANGE KEERMETELE TORULINTI JA KEERAKE UUESTI KINNI KONTROLLIGE MAHUTIT SEEBIVEEGA. KUI LEIATE LEKKE, SIIS REMONTIGE MAHUTI ORIGINAAL-OSA ABIL. OHT! ÄRGE VÕTKE KONTROLLKLAPPI LAHTI, KUI MAHUTIS ON RÕHU ALL SURUÕHKU VÄHENDAGE KASUTUST VÕI OSTKE SUUREMA SURUÕHUJÕUDLUSEGA SEADE PUHASTAGE VÕI ASENDAGE FILTER KONTROLLIGE KÕIKI ÜHENDUSI SEEBIVEEGA. (1) KEERAKE KÕIK ÜHENDUSED KINNI VÕI (2) EEMALDAGE KÕIK ÜHENDUSED, PANGE KEERMETELE TORULINTI JA KEERAKE UUESTI KINNI KONTROLLIGE MAHUTIT SEEBIVEEGA. KUI LEIATE LEKKE, SIIS REMONTIGE MAHUTI ORIGINAAL-OSA ABIL. VÄLJUNDÕHUS ON LIIGA PALJU NIISKUST KOMPRESSOR TÖÖTAB PIDEVALT JA KAITSEKLAPP ON AVATUD LIGA PALJU AUTOMAATSEID KÄIVITUMISI JA SEISKUMISI KLAPID ON KATKI KOLVIRÕNGAS ON KULUNUD MAHUTIS ON LIIGA PALJU VETT KAITSEKLAPP ON DEFEKTNE MANOMEETER ON DEFEKTNE KAITSEKLAPP ON DEFEKTNE MAHUTIS ON LIIGA PALJU KONDENSAATI TARVIKUTE, TORUDE VMS ÜHENDUSED ON LAHTI ASENDAGE NEED VASTAVALT VAJADUSELE ASENDAGE KOLB JA SILINDER TÜHJENDAGE SEDA SAGEDAMINI ASENDAGE SEE ORIGINAAL-OSAGA ASENDAGE LÜLITI VÕI MANOMEETER KONTROLLIGE KÕIKI ÜHENDUSI SEEBIVEEGA. VAJADUSEL KEERAKE NEED KINNI VÕI ASENDAGE TÜHJENDAGE SEDA SAGEDAMINI KONTROLLIGE KÕIKI ÜHENDUSI SEEBIVEEGA 18

20 MAHUTI LEKIB KONTROLLIGE MAHUTIT SEEBIVEEGA. KUI LEIATE LEKKE, SIIS REMONTIGE MAHUTI ORIGINAAL-OSA ABIL. OHT! ÄRGE VÕTKE KONTROLLKLAPPI LAHTI, KUI MAHUTIS ON RÕHU ALL SURUÕHKU RÕHULÜLITI KLAPPIDEST LEKIB SURUÕHKU RÕHULÜLITI KLAPP ON AVATUD ASENDIS UMMISTUNUD LÄBIPESUKLAPP ON AVATUD ASENDIS UMMISTUNUD REMONTIGE VÕI ASENDAGE KLAPP REMONTIGE VÕI ASENDAGE KLAPP OHT! ÄRGE VÕTKE KONTROLLKLAPPI LAHTI, KUI MAHUTIS ON RÕHU ALL SURUÕHKU 19

21 SARL MONDIAL POMPE IMP/EXP - Tel: Fax: Manager: Service commercial: Service vente: mail: Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel

TTK 31 E KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK31E-TC-002-ET

TTK 31 E KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK31E-TC-002-ET TTK 31 E ET KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK31E-TC-002-ET Sisukord Märkused kasutusjuhendi kohta... 01 Teave seadme kohta... 02 Ohutus... 04 Transport... 05 Kasutamine... 05 Vead ja rikked... 10 Hooldus...

More information

Kasutusjuhend. Bensiiinimootoriga muruniiduk L 5100S L 5500S. Licensed by Hyundai Corporation Korea. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit

Kasutusjuhend. Bensiiinimootoriga muruniiduk L 5100S L 5500S. Licensed by Hyundai Corporation Korea. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit Kasutusjuhend Bensiiinimootoriga muruniiduk L 5100S L 5500S Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit Sisukord Märkused... 03 Eessõna... 04 Tehnilised omadused... 05 Komplekti koosseis... 05 Toote

More information

AWD18E CORDLESS DRILL AKUTRELL

AWD18E CORDLESS DRILL AKUTRELL AWD18E CORDLESS DRILL AKUTRELL Instruction Manual Kasutusjuhend Original instructions Originaaljuhendi tõlge Please read this handbook carefully before using the tool! Enne tööriista kasutamist loe juhend

More information

390 Õhuvaba pihusti. Remont EE rev.b. - Ehitusvärvide ja katete portatiivsete pritsimisrakenduste jaoks -

390 Õhuvaba pihusti. Remont EE rev.b. - Ehitusvärvide ja katete portatiivsete pritsimisrakenduste jaoks - Remont 390 Õhuvaba pihusti 310824EE rev.b - Ehitusvärvide ja katete portatiivsete pritsimisrakenduste jaoks - 3300 psi (22,7 MPa, 227 baari) Maksimaalne töörõhk TÄHTSAD OHUTUSJUHISED! Lugege läbi kõik

More information

WG329E WG329E.5 WG329E.9

WG329E WG329E.5 WG329E.9 Battery-powered Jaw Saw Akutoitega haaratssaag Akumulatora spīļzāģis Akumuliatoriumi maitinamas grandininis pjūklas EN ET LV LT P07 P22 P37 P52 WG329E WG329E.5 WG329E.9 Original instructions Algsete juhiste

More information

jõudlusega ning vähendab võrra.

jõudlusega ning vähendab võrra. Põhifunktsioonid Aktiivne energiajuhtimine Aktiivse energiajuhtimise funktsioon reguleerib energiatarbimise taset ja jahutusvõimet, juhtides kompressori mootori maksimaalset sagedust. Ülim energiatõhusus

More information

Kasutusjuhend ProMinent Makro TZ Dosaatorpumbad

Kasutusjuhend ProMinent Makro TZ Dosaatorpumbad ProMinent Kasutusjuhend ProMinent Makro TZ Dosaatorpumbad Makro TZ HM Makro TZ HMH Makro TZ HK Makro TZ Palun kirjutage toote identifitseerimiskood siia. ProMinent Makro TZ dosaatorpumpade korrektseks

More information

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! UMPLM EE. POWERTEX Permanent Lifting Magnet model PLM

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! UMPLM EE. POWERTEX Permanent Lifting Magnet model PLM GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! UMPLM20180903EE POWERTEX Permanent Lifting Magnet model PLM 1 POWERTEX Permanent Lifting Magnet PLM 100 kg 2 ton Instruction for use (GB) (Original instructions)

More information

The Electrolux Group. The world s No.1 choice.

The Electrolux Group. The world s No.1 choice. GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT LIBRETTO

More information

Praktikumi ülesanne nr 4

Praktikumi ülesanne nr 4 Järjestikskeemid - Koodlukk I07 - Digitaalloogika ja -süsteemid Õppejõud: Priit Ruberg Ülari Ainjärv 1/4 I07 - Sisukord 1. Ülesande püstitus!... 1. Lahendus!... 1.1. Automaadi mudel!... 1.. s0 - s14 (Moore)!....3.

More information

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

More information

KASUTUSJUHEND/VARUOSADE LOETELU

KASUTUSJUHEND/VARUOSADE LOETELU KASUTUSJUHEND/VARUOSADE LOETELU KEEVITUSMASK EVERMATIC AIR CLEAN AIR BASIC 2000 (tekst joonisel): 100003 keevitusmask 155003 voolik 157003 tugivöö 154003 mootorisõlm 165004 aku 156004 filter P3 102001-110001

More information

Portable Winch Co. KASUTUSJUHEND LUGEGE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST

Portable Winch Co. KASUTUSJUHEND LUGEGE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST Portable Winch Co. PORTABLE CAPSTAN GAS-POWERED PULLING WINCHES TM PCW5000 ja PCW5000-HS (suure kiirusega) KASUTUSJUHEND Mudelid: PCW5000 Maksimaalne tõmbejõud (üks köis):

More information

ÕHKSOOJUSPUMBAD PÕRANDAMUDEL

ÕHKSOOJUSPUMBAD PÕRANDAMUDEL ÕHKSOOJUSPUMBAD PÕRANDAMUDEL SISESEADE MFZ-KJ25VE MFZ-KJ35VE KASUTUSJUHEND Kasutajale seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks lugege käesolev juhend põhjalikult läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks

More information

PT-36 Mehhaniseeritud plasmakaarkeevituspõleti

PT-36 Mehhaniseeritud plasmakaarkeevituspõleti PT-36 Mehhaniseeritud plasmakaarkeevituspõleti Kasutusjuhend (ET) 0558006965 03/2009 KINDLUSTA, ET SEE INFO JÕUAKS KASUTAJANI. LISAKOOPIAID ON VÕIMALIK SAADA SEADME HANKIJALT. TÄHELEPANU Need JUHISED on

More information

Paigaldus- ja kasutusjuhend WOMIX

Paigaldus- ja kasutusjuhend WOMIX Pumbagrupid DN SA, SMTC, SMT Paigaldus- ja kasutusjuhend WOMIX Pumbagrupp DN Pumbagrupi isolatsioon Uus isolatsioon sobib pumbagruppidel DN ja DN. Spetsiaalse ava kaudu isolatsioonis Saab muuta ning jälgida

More information

STULZ the natural choice. Hooldusjuhend 10/2012. Original instructions Precision Air Conditioning Units

STULZ the natural choice. Hooldusjuhend 10/2012. Original instructions Precision Air Conditioning Units STULZ the natural choice Hooldusjuhend 10/2012 Original instructions Precision Air Conditioning Units 8. Hooldus 8.1 Ohutusjuhised Kõikide hooldustööde teostamisel tuleb rangelt järgida antud riigis kehtivaid

More information

Sentinel Kinetic MVHR ja Kinetic Plus MVHR

Sentinel Kinetic MVHR ja Kinetic Plus MVHR V:\Technical\ARTWORK\Fitting & Wiring\Word Files COMPLETE\442073S.doc Sentinel Kinetic MVHR ja Kinetic Plus MVHR toimimine & seire Stock Ref. N 438222 Kinetic B 438222A Kinetic BS 443319 Kinetic BH 443319A

More information

Petrol snow thrower. Petrol snow thrower SPT GB Original instructions EE. Algupärase kasutusjuhendi tõlge

Petrol snow thrower. Petrol snow thrower SPT GB Original instructions EE. Algupärase kasutusjuhendi tõlge Petrol snow thrower GB Original instructions Algupärase kasutusjuhendi tõlge SPT-163-560 1 Petrol snow thrower GB Manufactured under license by: MATRIX GmbH Postauer Straße 26 D-84109 Wörth/Isar www.matrix-direct.net

More information

Väiketuulikute ja päikesepaneelide tootlikkuse ja tasuvuse võrdlus

Väiketuulikute ja päikesepaneelide tootlikkuse ja tasuvuse võrdlus Väiketuulikute ja päikesepaneelide tootlikkuse ja tasuvuse võrdlus Rein Pinn Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon EnergoGen Päikeseenergia ja paneelid Toodab sooja Vaakum torukollektor Plaatkollektor Päikeseenergia

More information

GB Assembly instructions EE Paigaldamine BA10.17PGEE POWERTEX Wire Rope Grip PG

GB Assembly instructions EE Paigaldamine BA10.17PGEE POWERTEX Wire Rope Grip PG GB Assembly instructions EE Paigaldamine! BA10.17PGEE03.05.16 POWERTEX Wire Rope Grip PG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) WARNING Failure to follow the regulations

More information

SÜSINIKELEKTROODIGA ÕHKKAAR PINNALÕIKAMISE KÄSIPÕLETID

SÜSINIKELEKTROODIGA ÕHKKAAR PINNALÕIKAMISE KÄSIPÕLETID K-5, Tri-Arc -i seeria SÜSINIKELEKTROODIGA ÕHKKAAR PINNALÕIKAMISE KÄSIPÕLETID Kasutusjuhend Põleti K-5 Eesti (Estonian) Tri-Arc -i seeria Versioon: AB Väljastamise kuupäev: 06.15.2014 Juhend Nr: 89250019ET

More information

KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE EESTI SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S

KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE EESTI SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE ORIGINAALKASUTUSJUHENDI TÕLGE EESTI SRK0ZSX-S SRK5ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S www.kliimajaam.ee info@kliimajaam.ee +37 556 359 Antud kliimaseade vastab elektromagnetilise

More information

Väga tõhusad väikese energiakuluga

Väga tõhusad väikese energiakuluga Küttesüsteem Kliimaseade/ jahe Tarbevesi AX.. / A.. / ModulA.. Väga tõhusad väikese energiakuluga Enam kui lihtsalt pumbad A-energiaklassi asendab Biral ECO-Design A Alates 1. jaanuarist 2013 asendatakse

More information

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.50PRSJEE POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.50PRSJEE POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.50PRSJEE13.12.16 POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE 1 POWERTEX Closed Body Rigging Screw Instruction for use (GB) (Original instructions) WARNING Failure

More information

VALGE SÄRK PÕHIKANGAS TWO FOLD

VALGE SÄRK PÕHIKANGAS TWO FOLD VALGE SÄRK TWO FOLD S0 2-PLY POPLIN T0 2-PLY TWILL U06 2-PLY ROYAL- OXFORD V SMALL HERRINGBONE Laitmatult valge särk on ajatu klassika. Oma puhtuses võimaldab see kombineerimist mis tahes teiste värvidega.

More information

Kasutusjuhend Slagkrafti kraanad

Kasutusjuhend Slagkrafti kraanad Artiklinumber 470 1697-R1 Kasutusjuhend Slagkrafti kraanad SC40 / SC45 / SC70 / SC85 / SC160 Enne kraana kasutuselevõttu loe hoolega läbi terve kasutusjuhend! Eesti k., kasutusjuhendi tõlge Copyright.

More information

Kehakoostise monitor. Kasutusjuhend BF510 BF510

Kehakoostise monitor. Kasutusjuhend BF510 BF510 IN-9137 90001D BF510 Kehakoostise monitor Kasutusjuhend ET Tootja OMRON HEALTHCARE CO., LTD. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084 Jaapan Esindaja Euroopa Liidus OMRON HEALTHCARE EUROPE

More information

KEY TO SYMBOLS. Symbols. Choke: Set the choke control in the choke position. 2 English AT26CCMC

KEY TO SYMBOLS. Symbols. Choke: Set the choke control in the choke position. 2 English AT26CCMC GB Operator s manual 2-22 SE Bruksanvisning 23-43 DK Brugsanvisning 44-64 FI Käyttöohje 65-85 NO Bruksanvisning 86-106 FR Manuel d utilisation 107-127 NL Gebruiksaanwijzing 138-148 IT Istruzioni per l

More information

PNEUMAATILISED SILINDERTÄITURMEHHANISMID. Seeria B1J. Paigaldamise, hooldus- ja kasutusjuhendid 6 BJ 71 et Väljaanne 11/06

PNEUMAATILISED SILINDERTÄITURMEHHANISMID. Seeria B1J. Paigaldamise, hooldus- ja kasutusjuhendid 6 BJ 71 et Väljaanne 11/06 PNEUMAATILISED SILINDERTÄITURMEHHANISMID Seeria B1J Paigaldamise, hooldus- ja kasutusjuhendid 6 BJ 71 et Väljaanne 11/06 2 Sisukord 1 ÜLDIST... 3 1.1 Juhendi haare... 3 1.2 Ehitus ja talitlus... 3 1.3

More information

Paigalda ja mine! nüvi 200/250/270. Taskukohane navigaatorseade

Paigalda ja mine! nüvi 200/250/270. Taskukohane navigaatorseade Paigalda ja mine! nüvi 200/250/270 Taskukohane navigaatorseade Algatuseks Mis on karbis? nüvi seade iminappkinnitus nüvi paigaldamiseks sõiduki tuuleklaasile toitekaabel, mis võimaldab nüvit sõidukis laadida

More information

Montaaži-, kasutus- ja hooldusjuhend

Montaaži-, kasutus- ja hooldusjuhend Montaaži-, kasutus- ja hooldusjuhend Kolmefaasilised asünkroonmootorid madalpingele, lühisrootoriga Kolmefaasilised asünkroonmootorid madalpingele, faasirootoriga (tõlge) Standard disain Version: 02.2018

More information

TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE!

TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE! QUICK GUIDE TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE! Selles kaustas on valik enimkasutatavaid funktsioone teie autos. Kasutus- ja muud juhendid sisaldavad ohutusteavet ning kõiki hoiatus- ja tähelepanu nõudvaid tekste

More information

komfovent domekt DOMEKT C4 PLUS kontrolleriga ventilatsiooniseadmete seeria Elektriline paigaldus- ja kasutusjuhend

komfovent domekt DOMEKT C4 PLUS kontrolleriga ventilatsiooniseadmete seeria Elektriline paigaldus- ja kasutusjuhend komfovent DOMEKT C4 PLUS kontrolleriga ventilatsiooniseadmete seeria Elektriline paigaldus- ja kasutusjuhend ET Sisukord komfovent 1. PAIGALDUSJUHEND...4 1.1. Elektritoiteallika...4 1.2. Juhtpaneeli paigaldamine...4

More information

Indego l Indego 800 l Indego 850 l Indego 1000 Connect l Indego 1100 Connect l Indego 1200 Connect

Indego l Indego 800 l Indego 850 l Indego 1000 Connect l Indego 1100 Connect l Indego 1200 Connect OBJ_DOKU-27378-008.fm Page 1 Tuesday, October 27, 2015 10:34 AM Дата производства: Өндірілген уақыты: Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-garden.com F

More information

PV20b ja PV30b pelletipõletid

PV20b ja PV30b pelletipõletid PV20b ja PV30b pelletipõletid Kasutusjuhend PV20b / PV20b pelletipõleti lk 2/ 42 Sisukord Ohutusnõuded... 4 Hoiatused... 4 Märkused... 4 Põletite komplektsus... 6 1 Kirjeldus... 7 1.1 Töötamise põhimõte...

More information

VIESMANN. Kasutusjuhend VITOLIGNO 100-S. seadme kasutajale. Puugaasikatel sobiv kuni 50 cm puuhalgude jaoks EE 7/2009 Hoidke juhend alles!

VIESMANN. Kasutusjuhend VITOLIGNO 100-S. seadme kasutajale. Puugaasikatel sobiv kuni 50 cm puuhalgude jaoks EE 7/2009 Hoidke juhend alles! Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Puugaasikatel sobiv kuni 50 cm puuhalgude jaoks VITOLIGNO 100-S 7/2009 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised Teie ohutuse tagamiseks Pidage esitatud ohutusjuhistest

More information

VEEPEHMENDUSFILTER AQUAPHOR

VEEPEHMENDUSFILTER AQUAPHOR AQUAPHOR water filters VEEPEHMENDUSFILTER AQUAPHOR mudelid A800 A1000 Tootja: Haugue Quality Water International / William R. Hague. Inc." 4343 S. Hamilton Road, Groveport, Ohio 43125, USA ("Haugue Quality

More information

.. OMANIKU KASIRAAMAT

.. OMANIKU KASIRAAMAT .. OMANIKU KASIRAAMAT Kasutamine Hooldus Tehnilised andmed Kogu käesolevas Omaniku käsiraamatus toodud informatsioon oli kehtiv selle väljaandmise hetkel. Pideva tootearenduse võimaldamiseks jätab Hyundai

More information

KRAANIJUHTIMISSEADE Tootesari ND800 Versioon 5/02

KRAANIJUHTIMISSEADE Tootesari ND800 Versioon 5/02 KRAANIJUHTIMISSEADE Tootesari ND800 Versioon 5/02 Paigaldus-, hooldusja kasutusjuhend 7 ND 70 ee Versioon 5/02 2 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Üldküsimused... 3 1.2. Tööpõhimõte... 3 1.3. Märgistused...

More information

SADAMA VASTUVÕTUSEADMETE VÄIDETAVATEST PUUDUSTEST TEAVITAMISE VORM FORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES

SADAMA VASTUVÕTUSEADMETE VÄIDETAVATEST PUUDUSTEST TEAVITAMISE VORM FORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määrus nr 78 Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded Lisa 2 (majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.märtsi

More information

Digitaalne vererõhu aparaat. Mudel UA Kasutusjuhend

Digitaalne vererõhu aparaat. Mudel UA Kasutusjuhend Digitaalne vererõhu aparaat Mudel UA-767 30 Kasutusjuhend EESTI EESTI SISUKORD EESTI 1 Kallid kliendid Meie õnnitlused, kõrgtehnoloogilisel tasemel välja töötatud A/D vererõhu, mõõtmisaparaadi omandamise

More information

MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST... 9 SÕIDUKI FUNKTSIOONID KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE MIDA TEHA OHUOLUKORRAS

MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST... 9 SÕIDUKI FUNKTSIOONID KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE MIDA TEHA OHUOLUKORRAS SISUKORD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SISSEJUHATUS.................................................................................. 3 MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST..........................................................

More information

C4.1. Elektripaigaldus- ja kasutusjuhend

C4.1. Elektripaigaldus- ja kasutusjuhend C4.1 EE Elektripaigaldus- ja kasutusjuhend EE Sisukord 1. ELEKTRIPAIGALDUSJUHEND... 3 1.1. Elektritoiteühendus... 3 1.2. Juhtpaneeli paigaldusnõuded... 3 1.3. Köögi tõmbekapi ühendamine... 4 1.4. Väliselementide

More information

ATS3000/4000 Juhtpaneel. Kasutusjuhend

ATS3000/4000 Juhtpaneel. Kasutusjuhend ATS3000/4000 Juhtpaneel Kasutusjuhend ARITECH on firma Interlogix BV filiaal. AUTIKAITSE 2000 Interlogix BV. Kõik õigused kaitstud. Firma Interlogix BV annab käesoleva juhendi reprodutseerimise õiguse

More information

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT Müügiesindaja Pitsat OMANIK: AADRESS: Müügiesindaja Allkiri VIN Mark Mudel REG. KUUPÄEV Reg nr. või litsentsi nr. Päev Kuu Aasta Tel nr: Isiklik Töö Olen varustatud ja

More information

Pioneering for You. Wilo-Economy MHIE. Paigaldus- ja kasutusjuhend Ed.07 / Wilo

Pioneering for You. Wilo-Economy MHIE. Paigaldus- ja kasutusjuhend Ed.07 / Wilo Pioneering for You Wilo-Economy MHIE et Paigaldus- ja kasutusjuhend 4 090 993-Ed.07 / 2016-09-Wilo Jn 1 Jn 2 11 11 3 3-PH 7 9 8 3-PH 7 2 5 2% HC Mini ou / or 4 3 7 HA 200 mm Mini 100 mm Mini 1 6 13 20

More information

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT Müügiesindaja Pitsat OMANIK: AADRESS: Müügiesindaja allkiri VIN Väljalase Mudel REGISTREERIMISKUUP. REGISTREERIMISNR. Kuup. Kuu Aasta Telefoninumber: Eranumber: Töönumber:

More information

V90 C R O S S C O U N T R Y

V90 C R O S S C O U N T R Y V90 C R O S S C O U N T R Y QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Juhendis Quick Guide tutvustatakse teie Volvo funktsioonide valikut. Täpsema kasutusteabe leiate autost, rakendusest ja Internetist. AUTO KESKEKRAAN Kasutusjuhendi

More information

LOGO. Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi

LOGO. Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi LOGO KASUTUSJUHEND Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi 1.1 Logo tähendus Logo element, mille ühenduses olevad kujundatud lülid on seotud, on tuletatud Eesti rahvuselementidest. Märgis olevad lahus elemendid

More information

Paigaldusjuhend NIBE F135

Paigaldusjuhend NIBE F135 LEK Paigaldusjuhend Väljatõmbeõhumoodul IHB EE 1540-2 331438 Sisukord 1 Oluline teave 2 5 Elektriühendused 18 Ohutusteave 2 Üldteave 18 2 Tarne ja käsitsemine Transport Montaaž Tarne komponendid Katete

More information

TLS-300 TLS-350 Plus TLS-350R

TLS-300 TLS-350 Plus TLS-350R Juhendi nr 577014-183 Rev.: A Operator's Quick Help TLS-300 TLS-350 Plus TLS-350R ESTONIAN Märkus. See kasutusjuhend on tõlge - originaaljuhend on inglise keeles. Märkus Veeder-Root ei anna selle trükise

More information

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.31PB/PDEE POWERTEX Shackle PBSB/PBSP/PDSB/PDSP

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.31PB/PDEE POWERTEX Shackle PBSB/PBSP/PDSB/PDSP GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! BA11.31PB/PDEE24.01.17 POWERTEX Shackle PBSB/PBSP/PDSB/PDSP 1 POWERTEX Shackles Instruction for use (GB) (Original instructions) PDSB with safety bolt PDSP with

More information

KÕRGEPINGE-IMPULSSTRAFO TOITEALLIKA JA KÕRGEPINGEMUUNDURIGA TESTMOODULI PROJEKTEERIMINE ESS-I PROOTONIKIIRENDILE

KÕRGEPINGE-IMPULSSTRAFO TOITEALLIKA JA KÕRGEPINGEMUUNDURIGA TESTMOODULI PROJEKTEERIMINE ESS-I PROOTONIKIIRENDILE Sixten Sepp KÕRGEPINGE-IMPULSSTRAFO TOITEALLIKA JA KÕRGEPINGEMUUNDURIGA TESTMOODULI PROJEKTEERIMINE ESS-I PROOTONIKIIRENDILE LÕPUTÖÖ Mehaanikateaduskond Elektritehnika eriala Tallinn 2017 Mina, Sixten

More information

Kasutusjuhend. Enne esimest kasutamist. Mudel. Pulss- või toonvaliku võimalus. Helistaja numbrinäidu võimalus

Kasutusjuhend. Enne esimest kasutamist. Mudel. Pulss- või toonvaliku võimalus. Helistaja numbrinäidu võimalus Enne esimest kasutamist Täname Teid Panasonicu uue telefoni ostmise eest. Lauatelefon Kasutusjuhend Helistaja numbrinäit (võimaluse korral) on operaatorfirma teenus. Kui olete selle teenuse tellinud, saate

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1550:1999 Tööpinkide ohutus. Töödeldava eseme kinnitusrakiste projekteerimise ja ehitamise ohutusnõuded Machine-tools safety - Safety requirements for the design and construction

More information

TOITESÜSTEEMI TÄIUSTAMINE RAHA SÄÄSTMISEKS

TOITESÜSTEEMI TÄIUSTAMINE RAHA SÄÄSTMISEKS Artjom Tsassovskihh TOITESÜSTEEMI TÄIUSTAMINE RAHA SÄÄSTMISEKS LÕPUTÖÖ Transporditeaduskond Autotehnika eriala Tallinn 2015 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 4 2. LÜHENDITE LOETELU... 6 3. GAASISEADMED... 7

More information

ARUKAS POSITSIONEER. ND9100H Rev Paigaldamise, hooldus- ja kasutusjuhendid 7 ND91H 70 et Väljaanne 1/07

ARUKAS POSITSIONEER. ND9100H Rev Paigaldamise, hooldus- ja kasutusjuhendid 7 ND91H 70 et Väljaanne 1/07 ARUKAS POSITSIONEER ND9100H Rev. 2.1 Paigaldamise, hooldus- ja kasutusjuhendid 7 ND91H 70 et Väljaanne 1/07 2 Sisukord 1 ND9000 TOOTEGRUPI KOKKUVÕTE... 3 1.1 Võtmeomadused... 3 2 ND9100H ARUKAS POSITSIONEER

More information

Elekter päikesest Eestis aastal Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut

Elekter päikesest Eestis aastal Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut Elekter päikesest Eestis aastal 2012. Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut Küsitlus Milline peaks olema päikesest elektrit toova süsteemi tasuvusaeg aastates, et Te

More information

MUUDETUD juunis Kõik õigused kaitstud WADA

MUUDETUD juunis Kõik õigused kaitstud WADA 1 Küsimus: Lõppkokkuvõttes vastutan mina kõige eest, mida alla neelan, süstin või manustan.vastus: Õige Seletus: Kõik sportlased peavad esitama ennetavaid küsimusi oma sportlaskarjääri ohtuseadmise vältimiseks.

More information

EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut. Ago Ütt-Ütti

EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut. Ago Ütt-Ütti EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut Ago Ütt-Ütti SÕIDUKI MOOTORI PROGRAMMEERITAVA JUHTMOODULI SEADISTAMISE METOODIKA DÜNAMOMEETRILISES STENDIS METHODOLOGY FOR TUNING VEHICLE STANDALONE ENGINE FUEL INJECTION

More information

SEADMETE COMPACT AIR JA COMPACT HEAT PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND

SEADMETE COMPACT AIR JA COMPACT HEAT PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND SEADMETE COMPACT AIR JA COMPACT HEAT PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND Programmiversioon 3.00 ja uuemad versioonid COMPACT Air COMPACT Heat Originaaldokument on rootsikeelne. Registreeritud disain. Ettevõte

More information

PICAXE trükkplaatide koostamine

PICAXE trükkplaatide koostamine PICAXE trükkplaatide koostamine PICAXE-MIKROSKEEM Step Systems Eesti Oü KOKKUPANEK: 1. Esmalt puuri trükkplaadile takistite, transistorite, kondensaatorite, dioodide, liuglülitite ühenduskohtadesse avad

More information

DEFA SmartStart PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND.

DEFA SmartStart PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND. DEFA SmartStart PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND EE SMARTSTART SISUKORD SMARTSTART 3 KASUTUSJUHENDIST 3 FUNKTSIOONID 4 EKRAAN 4 SÜMBOLID 5 EKRAAN 6 PÕHIKUVA 6 SEADISTUSED 7 KELL 7 KUUPÄEV 7 TEHASESÄTTED 8 5/7-PÄEVANE

More information

PFEIFER-i keermestatud tõstesüsteem PFEIFER SEIL- UND HEBETECHNIK GMBH

PFEIFER-i keermestatud tõstesüsteem PFEIFER SEIL- UND HEBETECHNIK GMBH PFEIFER SEIL- UND HEBETECHNIK GMBH PFEIFER-i keermestatud tõstesüsteem DR.-KARL-LENZ-STRASSE 66 D-87700 MEMMINGEN TELEFON +49 (0) 83 31-937-290 TELEFAX +49 (0) 83 31-937-342 E-MAIL bautechnik@pfeifer.de

More information

KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND

KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND www.torujyri.ee,,,,,, ATMOS PUUGAASI KATLA KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND Katla pikaealisuse ja õige töö põhiprintsiibid: 1. Kasutada eranditult ainult kuiva puitu maksimaalse niiskusega kuni 20%. 2.

More information

Mudel nr KX-TG6521FX. Enne telefoni kasutuselevõttu vt punkti Tutvumine telefoniga lehekülg 11.

Mudel nr KX-TG6521FX. Enne telefoni kasutuselevõttu vt punkti Tutvumine telefoniga lehekülg 11. Kasutusjuhend Juhtmeta digitaaltelefon Mudel nr KX-TG65FX KX-TG652FX Juhtmeta digitaalautomaatvastaja Mudel nr KX-TG652FX Pildil on kujutatud mudelit KX-TG65. Enne telefoni kasutuselevõttu vt punkti Tutvumine

More information

PUMPLATE JUHTAUTOMAATIKA

PUMPLATE JUHTAUTOMAATIKA E L E C T R I C S PUMPLATE JUHTAUTOMAATIKA TOOTEVALIK, LK 5 9 HOOLDAMINE, LK 10 GARANTII, LK 11 JUHTAUTOMAATIKA FULL APP Lihtne ja soodne Tekstiga ekraan Häirete edastus SMS-sõnumitega JUHTAUTOMAATIKA

More information

Kinnituselemendid ja ühendustehnika. Kvaliteet, mida saab usaldada

Kinnituselemendid ja ühendustehnika. Kvaliteet, mida saab usaldada Kinnituselemendid ja ühendustehnika Kvaliteet, mida saab usaldada H&R GmbH I Osemundstraße 4 I DE 58636 Iserlohn Fon +49 2371 95316-0 I Fax +49 2371 95316-16 info@the-wire-man.com I www.the-wire-man.com

More information

Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas aastal 2011

Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas aastal 2011 Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas aastal 2011 Annika Päsik Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium Sisukord Eesmärk Päikesekiirgus Eestis

More information

Laevamootorite tulevik Anders Toomus Osakonna juhatja AB Volvo Penta Service Communication

Laevamootorite tulevik Anders Toomus Osakonna juhatja AB Volvo Penta Service Communication Laevamootorite tulevik Anders Toomus Osakonna juhatja AB Volvo Penta Service Communication Volvo Penta Dept. CB22400 Service Communication AT 1 2014-07-28 Volvo Group Organization Group Trucks Sales &

More information

Efektiivne energiatootmine GE Jenbacher biogaasimootoritega

Efektiivne energiatootmine GE Jenbacher biogaasimootoritega Efektiivne energiatootmine GE Jenbacher biogaasimootoritega Tiit Kollo Filter AS TEUK XI 12. november 2009 Tartu FILTER GE Jenbacher gaasimootorite autoriseeritud müüja ja hoolduspartner aastast 1998 Eesti,

More information

ARUKAS POSITSIONEER ND9000H ND9000F ND9000P Rev. 2.3 Paigaldamise, hooldus- ja kasutusjuhendid

ARUKAS POSITSIONEER ND9000H ND9000F ND9000P Rev. 2.3 Paigaldamise, hooldus- ja kasutusjuhendid ARUKAS POSITSIONEER ND9000H ND9000F ND9000P Rev. 2.3 Paigaldamise, hooldus- ja kasutusjuhendid 7 ND90 70 et 8/2011 2 7 ND90 70 et Sisukord 1 ND9000 TOOTEGRUPI KOKKUVÕTE... 3 1.1 Võtmeomadused... 3 2 ND9000

More information

VÄLJALASKESÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE ÜKSIKKORRAS VALMISTATUD SÕIDUKILE

VÄLJALASKESÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE ÜKSIKKORRAS VALMISTATUD SÕIDUKILE Risto Egipti VÄLJALASKESÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE ÜKSIKKORRAS VALMISTATUD SÕIDUKILE LÕPUTÖÖ Tallinn 2014 Risto Egipti VÄLJALASKESÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE ÜKSIKKORRAS VALMISTATUD SÕIDUKILE LÕPUTÖÖ Transporditeaduskond

More information

LYRA. Loob rahuliku keskkonna. Air Climate Solutions

LYRA. Loob rahuliku keskkonna. Air Climate Solutions LYRA Loob rahuliku keskkonna Trendid (Lõpptarbijad) Suurenenud töötajate heaolu Hoone jagamise paindlikkus Madal elutsükli maksumus Kõrgem produktiivsus Valmisolek muutusteks Vähendatud energiakulu Individuaalne

More information

SUUNTO KAILASH 2.0 KASUTUSJUHEND

SUUNTO KAILASH 2.0 KASUTUSJUHEND SUUNTO KAILASH 2.0 KASUTUSJUHEND 2016-11-07 2 1 Ohutus... 4 2 Alustamisjuhend... 6 2.1 Sätete reguleerimine... 7 2.2 Kuvad ja vaated... 7 2.3 Kodu asukoht... 8 3 Funktsioonid... 10 3.1 7R-i logiraamat...

More information

B 90 R Adv DOSE Bp Pack

B 90 R Adv DOSE Bp Pack B 90 R R Adv Bp Pack akutoitel pealistutav põrandapesumasin on kompaktne, mitmekülgne, sellel on suurema mahutavusega paak, reguleeritav töölaius (55-75 cm) ja FACT-tehnoloogia. Mudelil Advance on juhtpaneel,

More information

Alaris süstlapump (tarkvaraga Plus) MK4

Alaris süstlapump (tarkvaraga Plus) MK4 laris süstlapump (tarkvaraga Plus) MK4 Mudelid: 8002MED01, 8002MED01-G, 8002TIG01, 8002TIG01-G 8003MED01, 8003MED01-G, 8003TIG01, 8003TIG01-G Kasutusjuhised et s Sisukord laris süstlapump (tarkvaraga Plus)

More information

Eestikeelne kasutusjuhend

Eestikeelne kasutusjuhend TELEFON XL340X Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Kasutage vaid taaslaetavaid akusid. Laadige igat telefoni vähemalt 24 tundi enne kasutamist. Eestikeelne kasutusjuhend 10. INDEKS O

More information

Cisco juhtmevabade IP-telefonide 8821 ja 8821-EX kasutusjuhend

Cisco juhtmevabade IP-telefonide 8821 ja 8821-EX kasutusjuhend Esmakordselt avaldatud: 2016-06-29 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

More information

KESKMOOTORIGA RALLIAUTO TAURIA RESTAUREERIMINE SISSELASKETRAKT

KESKMOOTORIGA RALLIAUTO TAURIA RESTAUREERIMINE SISSELASKETRAKT Karl Romanenkov KESKMOOTORIGA RALLIAUTO TAURIA RESTAUREERIMINE SISSELASKETRAKT LÕPUTÖÖ Transporditeaduskond Autotehnika eriala Tallinn 2017 Mina/meie,..., tõendan/tõendame, et lõputöö on minu/meie kirjutatud.

More information

UUS NEW Q-Q-SEERIA PÕLLUMAJANDUSE TULEVIK UUS Q-SEERIA

UUS NEW Q-Q-SEERIA PÕLLUMAJANDUSE TULEVIK UUS Q-SEERIA UUS NEW Q-Q-SEERIA Q-SERIES PÕLLUMAJANDUSE TULEVIK INNOVAATOR, KES LOOB PÕLLUMAJANDUSES UUED STANDARDID TÄNA JA TULEVIKUS 4 WORK SMARTER. NOT HARDER. Maailm muutub, ja nii ka põllumajandus. Me kõik oleme

More information

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 1 Aine/valmistise ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote detailid Artikkel: 0083 Aine/preparaadi kasutamine Värvieemaldaja Tootja/Tarnija: Made in Zep Inc. 1310 Seaboard Industrial

More information

Metsa- ja aiatehnika. ECHO. Tuntud Jaapani töökindlus.

Metsa- ja aiatehnika. ECHO. Tuntud Jaapani töökindlus. 2012 Metsa- ja aiatehnika Yamabiko Jaapanist pärit Yamabiko* korporatsioon on pühendunud kõrgekvaliteetse metsa- ja aiatehnika tootmisele. Yamabiko korporatsioon tekkis 2009 aastal Kioritzi ja Shindaiwa

More information

Kannatanu toimetada värske õhu kätte, hoida soojas, võimaldada puhkamist. Vajadusel elustada (anda hapnikku ning toimetada kannatanu arsti juurde).

Kannatanu toimetada värske õhu kätte, hoida soojas, võimaldada puhkamist. Vajadusel elustada (anda hapnikku ning toimetada kannatanu arsti juurde). X TOOTE OHUTUSKAART KEEMILISE X KOOSTISE SELGITUS Kuupäev: 27.03.2004 ELM-MSDS-0-01 1. KEMIKAALI, VALMISTAJA JA MAALETOOJA ANDMED 1.1. Kemikaali nimetus Toote nimetus 390 No-Clean RX flux, low solids,

More information

Portaali huvikohtade loend. Kasulik teada Porsche Connecti kasutusjuhend

Portaali huvikohtade loend. Kasulik teada Porsche Connecti kasutusjuhend Portaali huvikohtade loend Kasulik teada Porsche Connecti kasutusjuhend 7/16 Porsche, Porsche vapp, Panamera, Cayenne, Macan, 911, 718, PCCB, PCM, PDK, PSM, PTM, Tequipment ja muud tähised on ettevõtte

More information

DEUTZ-FAHR 5080 G G G G G G 5G SEERIA

DEUTZ-FAHR 5080 G G G G G G 5G SEERIA DEUTZ-FAHR 5080 G - 5090 G - 5100 G 5090.4 G - 5105.4 G - 5115.4 G 5G SEERIA 2-3 SISSEJUHATUS ÄÄRMINE MITMEKÜLGSUS. 5G seeriaga pakub DEUTZ-FAHR ületamatu efektiivsusega traktoreid, kasutades uusimat tehnoloogiat

More information

Juhend PN /rev.C Jaanuar Mudel 1057 KOLMESISENDILINE INTELLIGENTNE ANALÜSAATOR

Juhend PN /rev.C Jaanuar Mudel 1057 KOLMESISENDILINE INTELLIGENTNE ANALÜSAATOR Juhend PN 51-1056/rev.C Jaanuar 2010 Mudel 1057 KOLMESISENDILINE INTELLIGENTNE ANALÜSAATOR PÕHIJUHISED ENNE ALUSTAMIST TUTVU SELLE LEHEKÜLJEGA! Sinu ostetud Rosemount Analyticali toode on üks parimaid

More information

Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele

Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele Tallinn 2012 Juhendi väljaandja: Tondi Tulekaitse OÜ Esikaane foto autoriõigused: Järven AB Koostaja: Orm Tammepuu

More information

KARDI JA AUTO SISEPÕLEMISMOOTOR JA SELLE FORSSEERIMINE

KARDI JA AUTO SISEPÕLEMISMOOTOR JA SELLE FORSSEERIMINE KURESAARE GÜMNAASIUM JANAR TÄNAK 10. A KLASS KARDI JA AUTO SISEPÕLEMISMOOTOR JA SELLE FORSSEERIMINE JUHENDAJAD: SIRJE KEREME, MARGUS LIHULINN, MARTIN LIHULINN SISSEJUHATUS Meid igapäevaselt ümbritsevate

More information

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.4

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.4 SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.4 KASUTUSJUHEND 2016-11-30 2 1 OHUTUS... 6 2 Alustamisjuhend... 8 2.1 Nupud ja menüüd... 8 2.2 Seadistamine... 9 2.3 Sätete reguleerimine... 12 3 Funktsioonid... 14 3.1 3D-vahemaa...

More information

Rehvitemperatuuri mõõtesüsteem võistlusautole FEST14

Rehvitemperatuuri mõõtesüsteem võistlusautole FEST14 Mehhatroonika instituut MHK õppetool MHK40LT Rainer Lepik Rehvitemperatuuri mõõtesüsteem võistlusautole FEST14 Bakalaureusetöö Autor taotleb tehnikateaduste bakalaureuse akadeemilist kraadi Tallinn 2014

More information

Täismontaaži tehnika. Täismontaaži tehnika. Hilti. Suudab rohkem. Kestab kauem. 06 Täismontaaži tehnika

Täismontaaži tehnika. Täismontaaži tehnika. Hilti. Suudab rohkem. Kestab kauem. 06 Täismontaaži tehnika 6 Täismontaaži tehnika Hilti. Suudab rohkem. Kestab kauem. 06 Täismontaaži tehnika 145 Kasutamine Element Montaažipüstol Juhik Kolb Vineeri või puidu kinnitamine betooni külge üldehitustöödel, kus kasutatakse

More information

JÄRELTULIJALIJA e. Küsimustele vastab direktor Sirje Kautsaar

JÄRELTULIJALIJA e. Küsimustele vastab direktor Sirje Kautsaar JÄRELTULIJALIJA e E. VILDE NIM. JUURU GÜMNAASIUMI LEHT ee e ee e NR 38 APRILL 2011 Küsimustele vastab direktor Sirje Kautsaar Sirje Kautsaar. Kuna meie kooli juhib nüüd uus direktor, tegime intervjuu,

More information

Madis Pääbo MOOTORI SIMULATSIOON JA TURBOÜLELAADIMISSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE BMW M50-M54 MOOTORITELE

Madis Pääbo MOOTORI SIMULATSIOON JA TURBOÜLELAADIMISSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE BMW M50-M54 MOOTORITELE Masinaehituse instituut Autotehnika õppetool MEA70LT Madis Pääbo MOOTORI SIMULATSIOON JA TURBOÜLELAADIMISSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE BMW M50-M54 MOOTORITELE Engine simulation and the design of a turbocharging

More information

AUTOVARUOSAD JA -TEHNIKA 1. VĀKS

AUTOVARUOSAD JA -TEHNIKA 1. VĀKS AUTOVARUOSAD JA -TEHNIKA 1. VĀKS AKUD 2016/2017 Parim energiaallikas mistahes autole: S5/S4/S3 autoakud PowerFrame tehnoloogiaga Kõikehõlmav tugi teie akuärile S5 / S4 / S3 autoakud PowerFrame tehnoloogiaga:

More information

EMG SIGNAALITÖÖTLUSPLOKK JUHTIMISRAKENDUSTEKS

EMG SIGNAALITÖÖTLUSPLOKK JUHTIMISRAKENDUSTEKS MEHHATROONIKAINSTITUUT Mehhatroonikasüsteemide õppetool MHK70LT Ervin Piigli EMG SIGNAALITÖÖTLUSPLOKK JUHTIMISRAKENDUSTEKS Autor taotleb tehnikateaduse magistri akadeemilist kraadi Tallinn 2015 Autorideklaratsioon

More information

MATRIX 832/424/832+ ICON SÕRMISTIK

MATRIX 832/424/832+ ICON SÕRMISTIK MATRIX 832/424/832+ ICON SÕRMISTIK KESKSEADME KASUTUSJUHEND Maaletooja: ALARMTEC AS SAKU 15, TALLINN 11314 Tel 6598800 Fax 6598899 e-post alarmtec@alarmtec.ee www.alarmtec.ee R R ALARMTEC 2004 SÜSTEEMI

More information

Kombineeritud kütusekulu l/100 km. 1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/ DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/ Metallikvärv 250

Kombineeritud kütusekulu l/100 km. 1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/ DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/ Metallikvärv 250 i10 i10 i20 5d i20 Active i20 5d 1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/66 9 990 1.0 DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/66 11 590 1.2 MPI ISG Classic Manuaal Bensiin 4,7 55/75 12 590 11 590 1.2 MPI ISG

More information

AIP Supplement for Estonia

AIP Supplement for Estonia EESTI AIP Estonia Kontakt / Contact Aadress: ennuliiklusteeninduse Aktsiaselts ennuinfo osakond Kanali põik 3 Rae küla, Rae vald 10112 Harjumaa Estonia Tel: +372 625 8323 Faks: +372 625 8200 AFS: EETYOYX

More information