Fi & caj.

Size: px
Start display at page:

Download "Fi & caj."

Transcription

1 Fi & caj OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( W) Customer Service: (603) (Individual) / (603) (Corporate) OCBC Al-Amin Bank Berhad ( T) Customer Service: (603) (Individual) / (603) (Corporate) 1

2 Kandungan Kadar pada 21 Jun 2017 (Mulai 1 Apr, semua harga adalah termasuk GST) Mukasurat Caj Akaun 1. Akaun Semasa, Akaun Semasa-i & Akaun iq Caj Cek Akaun Simpanan & Akaun Simpanan-i Akaun Mata Wang Asing & Akaun Mata Wang Asing-i Arahan Tersedia (SI) Cek Kembara Kiriman Caj ATM Caj Kad Debit Peti Simpanan Keselamatan & Peti Simpanan Keselamatan-i Pinjaman Perumahan Pembiayaan Perumahan/ Pembiayaan bertempoh-i Pembiayaan Tunai-i Kad Kredit Lain-lain Caj 13 Korporat/ Komersial/ PKS 1. Pinjaman Korporat/ Komersial/ PKS Perbankan Internet Perniagaan Lain-lain Caj Trade Finances 22 01

3 Caj Akaun Akaun Semasa, Akaun Semasa-i & Akaun iq Caj perkhidmatan Akaun Semasa & Akaun Semasa-i Caj Separuh Tahun - Jika baki purata RM1,000 Tiada Caj - Jika baki purata < RM1,000 RM10.60 Caj Perkhidmatan iq Elite - Jika baki purata RM10,000 Tiada Caj - Jika baki purata RM5,000 hingga <RM10,000 RM5.30 sebulan - Jika baki purata <RM5,000 RM10.60 sebulan Caj Perkhidmatan IQ Basic - Jika baki purata RM500 Tiada Caj - Jika baki purata < RM500 RM5.30 sebulan Caj Perkhidmatan Wafi - Jika baki purata RM100 Tiada Caj - Jika baki purata < RM100 RM 5.30 sebulan Permohonan Penyata RM10.60 setiap bulan Pulangan Cek (disebabkan oleh tidak cukup dana) RM150 setiap cek Henti Bayaran - Caj Perkhidmatan (berterusan/ tidak berterusan) RM21.20 setiap permohonan cek - Penarikan Semula Arahan Henti Bayaran RM10.60 setiap permohonan (Caj sebanyak RM akan dikenakan jika cek henti bayaran dipulangkan semasa akaun tidak mempunyai dana yang mencukupi. Caj sebanyak RM150 dikenakan sebagai tambahan kepada Caj Perkhidmatan sebanyak RM21.20 untuk memproses arahan henti bayaran.) Penunaian Cek oleh Pihak Ketiga RM3.18 setiap cek Lebihan Pengeluaran Sementara² Akibat Cek Yang Diberikan - Caj Perkhidmatan (Individu) RM53 setiap kali - Caj Perkhidmatan (Bukan Individu) RM53 setiap kali Lebihan Pengeluaran Sementara² Akibat Cek Yang Diberikan (Overdraf) - Caj Perkhidmatan (Individu) RM50 setiap kali - Caj Perkhidmatan (Bukan Individu) RM50 setiap kali Permohonan Imej Cek Pulangan Cek Alir Masuk Caj Kurier RM10.60 setiap cek RM10.60 setiap penghantaran Punutupan Awal Akaun RM20 bagi setiap permohonan (Jika tutup dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh pembukaan) Caj Bagi Akaun Semasa Tidak Aktif - Jika baki RM10 Baki diserap dan akaun ditutup - Jika baki > RM10 RM10.60 setahun sehingga tahun ke-7¹ Caj Cek Permohonan Buku Cek - Duti Setem RM0.15 setiap cek - Caj Perkhidmatan untuk kurier RM5.30 sehingga 3 buku cek Yuran Pemprosesan Cek ¹ Akaun dianggap dorman jika tiada transaksi dalam tempoh 12 bulan. Sebarang baki di dalam akaun yang dorman selama 7 tahun akan diklasifikasikan sebagai Wang yang Tidak Dituntut ² Terlebih Keluar Sementara adalah tertakluk kepada kelulusan dari pihak bank. 02 RM0.53 setiap cek yang dikeluarkan Akaun Simpanan & Akaun Simpanan-i Penutupan Awal Akaun RM20 bagi setiap permohonan (jika ditutup dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh pembukaan) Caj Bagi Akaun Semasa Tidak Aktif - Jika baki RM10 Baki diserap dan akaun ditutup - Jika baki > RM10 RM10.60 setahun sehingga tahun ke-7¹ Caj Perkhidmatan bagi Akaun Simpanan dengan Kemudahan Sweep - Jika baki purata RM5,000 Tiada Caj - Jika baki putara < RM5,000 RM5.30 sebulan Permohonan Penyata Lebihan mukasurat (termampat) bagi Penyata Akaun Simpanan RM10.60 sebulan RM2.12 sehelai 03

4 Akaun Mata Wang Asing & Akaun Mata Wang Asing-i Kiriman Akaun Mata Wang Asing - Caj perkhidmatan akaun separuh tahun USD21.20 atau sama nilai dengannya Arahan Tersedia (SI) Bayaran untuk pinjaman, kad kredit atau Hutang kepada OCBC Cek Kembara Tiada Caj Bayaran kepada Akaun OCBC Bank - Caj Perkhidmatan RM2.12 setiap transaksi Bayaran kepada Akaun bukan OCBC Bank - Caj Perkhidmatan RM2.12 setiap transaksi - Caj Kiriman Rujuk kepada Kiriman - Bayaran Pos (jika tertakluk) Mengikut destinasi Kegagalan Arahan Tersedia (dana tidak mencukupi) - Caj Perkhidmatan RM2.12 setiap percubaan yang tidak berjaya Pembelian Perintah Juruwang (CO) - Komisen RM2.12 (dikecualikan untuk terbitan saham baru) - Duti Setem RM Yuran Pemprosesan Perintah Juruwang RM0.53 untuk setiap CO diterbitkan Pembelian Draf Permintaan Asing (DD) - Komisen untuk nilai draf RM5,000 Dikecualikan - Komisen untuk nilai draf < RM5,000 RM2.12 setiap draf Henti Bayaran Perintah Juruwang (CO) atau Draf Permintaan Tempatan (DD) - Caj Perkhidmatan RM15.90 setiap permohonan - Duti Setem RM10.00 setiap permohonan Henti Bayaran Draf Permintaan Asing - Caj Perkhidmatan RM26.50 setiap permohonan - Kos Penghantaran Caj sebenar + 6% GST - Caj Ejen Caj sebenar + 6% GST - Duti Setem RM10.00 setiap permohonan Pembelian Semula Perintah Juruwang(CO) atau Draf Permintaan Tempatan (DD) RM2.12 setiap permohonan Pembelian Semula Draf Permintaan Asing Harga Cek Kembara - Komisen 0.1% daripada nilai cek (Min RM10.60, Max RM setiap cek) - Caj Perkhidmatan - Kos Penghantaran RM2.12 setiap permohonan Caj sebenar + 6% GST - Pos Mengikut destinasi Pertanyaan Mengenai CO/DD & RM kos dapatan semula - Duti Setem RM0.15 setiap cek Dapatan Semula Rekod Lama sebenar Pertanyaan Mengenai Pindahan Telegraf & Draf Permintaan Asing dan Rekod Lama - Caj Ejen Khas Caj sebenar + 6% GST - Kos Penghantaran Caj sebenar + 6% GST - Caj Perkhidmatan (untuk Pindahan ) RM

5 Pindahan Telegraf Aliran Keluar dalam Malaysia (melalui RENTAS) Melalui kaunter (OTC) Pindahan Dana melalui Interbank GIRO (IBG) Perbankan Internet Perbankan Mudah Alih Melalui Kaunter RM9.54 setiap transaksi (untuk semua kecuali individu dan IKS) RM5.30 setiap transaksi (untuk individu dan IKS) RM0.11 setiap transaksi RM0.11 setiap transaksi Untuk 2 transaksi pertama setiap bulan RM0.53 setiap transaksi Transaksi seterusnya pada bulan tersebut, RM2.12 setiap transaksi Untuk masa kredit dan waktu operasi, sila layari Permindahan Wang melalui MEPS Instant Transfer (berkuatkuasa 8 March 2015) Perbankan Internet/ Perbankan Mudah Alih OCBC Kad ATM melalui mesin OCBC ATM OCBC Kad ATM melalui mesin MEPS ATM RM0.53 setiap transaksi RM0.32 setiap transaksi RM0.53 setiap transaksi Pindahan Telegraf Aliran Keluar Asing - Komisen untuk pindahan RM5,000 Dikecualikan - Komisen untuk pindahan < RM5,000 RM Kos penghantaran Caj sebenar + 6% GST - Caj ejen hubungan untuk pengendalian terbaik RM84.80 (Dibayar oleh pengirim semasa permohonan) Pindahan Telegraf Aliran Masuk Asing dibayar kepada pelanggan (arahan dari luar negara) a) Kredit ke akaun pelanggan: - Caj Perkhidmatan RM Komisen (Tidak tertakluk untuk zon RM2.00 (dikecualikan untuk Penjelasan Pusat) TT >RM5,000) b) Kredit ke bank tempatan yang lain RM9.00 (jumlah RM10,000) c) Kredit ke bank tempatan yang lain RM5.00 (jumlah < RM10,000) Pindahan Telegraf Aliran Masuk Asing dibayar kepada pelanggan (arahan tempatan) a) Kredit ke akaun pelanggan: - Caj Perkhidmatan RM Komisen (Tidak tertakluk untul zon RM2.12 (dikecualikan untuk penjelasan Pusat) TT >RM5,000) b) Kredit ke bank tempatan yang lain RM9.54 (jumlah RM10,000) c) Kredit ke bank tempatan yang lain RM5.30 (jumlah < RM10,000) Pindaan/Pembatalan Pindahan Telegraf Aliran Keluar Asing - Caj Perkhidmatan RM Kos penghantaran Caj sebenar + 6% GST - Caj ejen hubungan Caj sebenar + 6% GST - Kos pentadbiran RM37.10 untuk semua mata wang (Mulai 06 Jun 2016: Untuk pelanggan Premier, caj yang berkaitan dengan Komisen untuk pindahan <RM5,000, kos penghantaran & caj ejen hubungan bagi pengendalian terbaik akan dikecualikan untuk Pindahan Telegraf (pihak pertama dan ketiga) ke akaun dalam Kumpulan OCBC¹) 1 OCBC Group refers to OCBC Singapore, OCBC China, OCBC NISP Indonesia, OCBC Wing Hang, Bank of Singapore, Great Eastern, Lion Global Investors and OCBC Securities

6 Caj ATM Pengeluaran / Penggantian Kad ATM RM8 Pengeluaran Tunai di OCBC Bank dalam Malaysia & Singapore, OCBC Al-Amin Bank, OCBC NISP (Indonesia) dan OCBC Wing Hang (Hong Kong and Macau) ATMs. - Caj Perkhidmatan Tiada Caj Caj ATM untuk pengeluaran dari Akaun IQ - Caj ATM untuk pengeluaran dari Akaun IQ PERCUMA bagi 2 pengeluaran dalam sebulan. Pengeluaran seterusnya akan dikenakan sehingga RM4.24* setiap transaksi - Pengeluaran tunai di mesin ATM HSBC, UOB dan PERCUMA bagi 2 pengeluaran Standard Charted (dalam Malaysia) dalam sebulan. Pengeluaran seterusnya RM1 setiap transaksi - Pengeluaran di mesin ATMs melalui VISA Plus+ RM12.00 setiap pengeluaran (Pelanggan Premier akan menikmati 4 pengeluaran Percuma dalam sebulan, manakala pelanggan IQ menikmati 2 pengeluaran Percuma dalam sebulan di MEPS dan/atau HOUSE ATM.) Caj ATM untuk pengeluaran dari Semua Akaun - Pengeluaran dosmetik di rangkaian MEPS ATM Sehingga RM4.24* setiap transaksi - Pengeluaran tunai di mesin ATM HSBC, UOB dan RM 1.00 Standard Charted (dalam Malaysia) - Pengeluaran luar negeri di rangkaian ATM melalui RM12 setiap pengeluaran VISA Plus+ dan MEPS Caj ATM untuk Pengeluaran Tunai dari mesin ATM OCBC - Pengeluaran tunai menggunakan kad dari RM4.24 ahli-ahli MEPS yang lain - Pengeluaran tunai menggunakan kad dari HSBC, RM1.00 Standard Charted dan UOB Malaysia Caj kad Debit Yuran Pendaftaran (Yuran sekali bayar) (percuma untuk pemegang kad ATM yang sedia ada yang mendapat Kad Debit) Yuran Tahunan RM8.48 RM8.48 setahun Perkhidmatan Pengeluaran Tunai - Pengeluaran dari mana-mana ATM luar negara RM10.60 yang tertera logo MasterCard - Pengeluaran dari ATM bank yang menyertai Sehingga RM4.24* setiap rangkaian ATM perkongsian MEPS transaksi - Pengeluaran dari ATM HSBC, UOB, Standard Chartered RM 1.00 Bank (dalam Malaysia) - Pengeluaran dari mana-mana ATM di bawah kendalian Tiada Caj kumpulan OCBC yang tertera logo OCBC Bank di Malaysia, Singapura, Macau, Hong Kong dan Indonesia Pemindahan Segera MEPS menerusi Perbankan Internet atau ATM MEPS Pemindahan Segera MEPS dari ATM OCBC Yuran Penggantian Kad Yuran Dapatan Semula Resit Jualan RM0.53 RM0.32 RM12.00 RM15.90 untuk salinan asli RM8.48 untuk salinan kedua Yuran Tukaran Luar Negara Kadar Tukaran sepertimana ditetapkan oleh VISA, MasterCard atau AMEX, ditambah apa-apa yuran pentadbiran yang dikenakan oleh VISA, MasterCard atau AMEX * Fi akan ditentukan oleh Institut Kewangan yang menyediakan perkhidmatan ATM 08 09

7 Peti Simpanan Keselamatan & Peti Simpanan Keselamatan-i Pembiayaan Perumahan/ Pembiayaan bertempoh-i Sewa tahunan Peti Simpanan Keselamatan (berkuatkuasa 15 Mac 2014) Saiz Kecil RM212 setahun Saiz Sederhana RM318 setahun Saiz Besar RM477 setahun Yuran Pemprosesan Pembiayaan Permohonan Penyata Penebusan oleh pelanggan/ peguam bagi pihak pelanggan Yuran Pemprosesan untuk Permintaan Penyata Pembiayaan Dikecualikan RM53 setiap permohonan RM10.60 setiap permohonan bagi penyata tambahan Pinjaman Perumahan Yuran Pemprosesan Caj Bayaran Lewat Dikecualikan 1% setahun (atas dasar baki harian) ke atas jumlah tertunggak Permintaan pengeluaran semula kemudahan pembiayaan Yuran Pemprosesan untuk Permintaan Surat kepada KWSP untuk Pengeluaran Membuat Salinan Hakmilik Geran RM10.60 setiap permohonan RM21.20 setiap permohonan RM5.30 setiap geran Permintaan pengeluaran semula kemudahan pinjaman Permohonan Penyata Penebusan oleh pelanggan/ peguam bagi pihak pelanggan Yuran Pemprosesan untuk Permintaan Penyata Pinjaman Yuran Pemprosesan untuk Permintaan Surat kepada KWSP untuk Pengeluaran (untuk surat Salinan bercetak dan tidak bercetak) RM10.60 setiap permohonan RM53 setiap permohonan RM10.60 setiap permohonan (Sebagai tambahan kepada Penyata setengah tahun) RM21.20 setiap permohonan Membuat Salinan Dokumen Perundangan Membuat Salinan Surat Tawaran Ganti Rugi Caj Pembayaran Lewat Dalam tempoh pembiayaan Selepas tempoh pembiayaan RM10.60 setiap dokumen RM10.60 setiap dokumen 1% setahun ke atas jumlah bayaran bulan tertunggak Kadar IIMM (Islamic Interbank Money Market) ke atas baki pembiayaan Membuat Salinan Hakmilik Geran RM5.30 setiap geran Membuat Salinan Dokumen Perundangan RM10.60 setiap dokumen Membuat Salinan Surat Tawaran RM10.60 setiap dokumen 10 11

8 Pembiayaan Tunai-i Yuran pemprosesan Yuran pemprosesan untuk permintaan penyata Duti Setem Caj Bayaran Lewat Kad Kredit Dikecualikan RM10.60 untuk setiap permintaan (tambahan ke atas penyata separuh tahun) Tiada Caj 1% setahun daripada jumlah ansuran tertunggak akan dikenakan. Yuran Penyelesaian Awal Yuran penyelesaian awal dari 2.5% (penyelesaian dalam tempoh separuh daripada baki tertunggak; pertama daripada jumlah tempoh atau RM150, mana-mana yang lebih pembiayaan) tinggi (Hanya untuk Pembiayaan Tunai-I yang dikeluarkan selepas 15 May 2008) Yuran Tahunan OCBC Premier Voyage MasterCard - Asas RM Tambahan RM OCBC Cashflo MasterCard - Asas RM Tambahan RM72.08 OCBC Great Eastern MasterCard - Asas Tiada yuran tahunan - Tambahan Tiada yuran tahunan OCBC MasterCard (Blue/Pink) - Asas Tiada yuran tahunan - Tambahan Tiada yuran tahunan OCBC MasterCard (Silver) - Asas RM Tambahan RM53.00 OCBC 365 MasterCard - Asas RM Tambahan RM53.00 OCBC Gold VISA - Asas RM Tambahan RM29.68 OCBC World MasterCard - Asas RM Tambahan RM OCBC Great Eastern Platinum MasterCard - Asas Tiada yuran tahunan - Tambahan Tiada yuran tahunan OCBC Titanium MasterCard (Blue/Pink) - Asas Tiada yuran tahunan - Tambahan Tiada yuran tahunan 12 13

9 Lain-lain Fi & Caj Fi Penyertaan Tiada Lain-lain Caj - Yuran Resit Urus Niaga RM15.90 bagi satu salinan asal (Semua kad kecuali OCBC 365 MasterCard & RM10.60 bagi satu salinan & OCBC Premier Voyage MasterCard) pendua Caj Kewangan - Transaksi Runcit (Mulai 1 May 2012) - Ahli kad dengan pembayaran tepat 15% setahun selama 12 bulan berturut-turut. - Ahli kad dengan pembayaran tepat 17% setahun bagi 10 atau 11 bulan dalam 12 bulan yang lepas - Ahli kad yang tidak memenuhi kriteria di atas 18% setahun Caj Kewangan - Pendahuluan Tunai/ Cip Kasino - Pendahuluan tunai / cip kasino dikira secara 18% setahun harian dari tarikh urus niaga Yuran Pendahuluan Tunai / Cip Kasino (Yuran ini dikenakan bagi setiap urus niaga pendahuluan tunai / cip kasino) Pemindahan kepada Akaun iq dari had kredit 5.30% daripada amaun pendahuluan atau minima RM21.20, yang mana satu lebih tinggi 5.30% atas amaun yang dipindahkan - Yuran Resit Urus Niaga RM bagi satu salinan asal (OCBC 365 MasterCard & OCBC Premier & RM8.48 bagi satu salinan Voyage MasterCard) pendua - Yuran Penggantian Kad * RM Yuran Penggantian Kad (OCBC 365 MasterCard RM Yuran Penggantian Kad (OCBC Premier Voyage) \RM Yuran Pemulangan Cek Tiada Caj - Fi Overlimit Tiada Caj Pertukaran untuk Urus Niaga Luar Negara Urus Niaga Luar Negara tertakluk kepada kadar pertukaran matawang yang ditentukan oleh Visa International dan MasterCard Worldwide termasuk yuran pentadbiran sebanyak 1.25%* dan mana-mana yuran urus niaga yang dikenakan oleh Visa International dan MasterCard Worldwide. * Tidak sah untuk OCBC MasterCard (Blue/Pink), OCBC Great Eastern MasterCard, OCBC MasterCard (Silver), OCBC 365 MasterCard dan OCBC Premier Voyage MasterCard. Bayaran Minima Bulanan 5% dari baki tertunggak atau minima RM50, yang mana lebih tinggi Lain-lain Caj Yuran Pembayaran Lewat 14 1% yuran pembayaran lewat hanya untuk transaksi runcit dan pendahuluan tunai atau RM10 (yang mana lebih tinggi), tertakluk kepada maksimum RM100 Tempoh Bebas Faedah 20 hari dari tarikh penyata dengan syarat tidak terdapat baki belum jelas dalam akaun ahli kad. Yuran Pengeluaran Penyata Bulanan - Penyata semasa sehingga 2 bulan yang lepas Tiada Caj - 3 bulan ke atas RM5.30 setiap penyata Caj untuk Sijil ASB/ASW2020 Surat Rujukan Bank RM106 setiap sijil RM10.60 (ke atas RM21.20, jumlah RM74.20) Pengesahan Audit - Fi Pentadbiran - Pertanyaan baki akaun RM21.20 setiap permohonan - Melibatkan lain-lain informasi Tambah RM53 Caj Penyimpanan Bon Asing 0.014% setahun atas nilai nominal (bayaran dalam RM) bersamaan nilai EUR 15

10 Token Perkakasan Keselamatan (2FA) untuk Perbankan Internet (Individu) SINGAPORE - Permintaan Pertama Tiada Caj - Permintaan seterusnya RM30 (Termasuk GST) (penghantaran di Malaysia & S'pore) - Permintaan seterusnya RM30 (Termasuk GST) + Caj (penghantaran ke luar negeri) kurier Deposit bagi Cek Mata Wang Asing - Cek SGD 0.1% atas amaun cek (Min RM10.60, Max RM106.00) - Cek yang dikeluarkan oleh OCBC BANK RM10.60 setiap cek - Duti Setem RM0.15 setiap cek Salain SGD, setiap cek dengan nilai min bersamaan RM Komisen - Surat untuk cek tunai 0.1% atas amaun cek (Min RM10.60, Max RM106.00) Caj Transaksi Caj Penyimpanan Caj Pengendalian Khas Caj Penyimpanan Suku Tahun i) sehingga 1,000 transaksi : USD10 sebulan (tidak termasuk 6% GST) ii) atas 1,000 transaksi : USD8.50 setransaksi sebulan (tidak termasuk 6% GST) 0.006% atas harga pasaran (berdasarkan pegangan portfolio) setiap tahun (tidak termasuk 6% GST*) Tambahan USD3.50 setransaksi (tidak termasuk 6% GST) SGD2 (tanpa saham) atau SGD15 (dengan saham) sesuku tahun - Cek dihantar untuk pungutan/ servis kredit akhir 0.1% atas amaun cek (Min RM26.50, Max RM106 berserta kos sebenar) - Bayaran Pos Mengikut destinasi - Duti Setem RM0.15 setiap cek MALAYSIA Caj Pemindahan CDP Caj Penghantaran vs Pembayaran SGD10 (tidak termasuk 6% GST) SGD3.50 (tidak termasuk 6% GST) * Refers to Malaysia GST Caj Pemegang Saham / kaunter Caj Pengeluaran Saham Caj Pengeluaran Waran Caj Pendaftaran (Saham Deposit) RM1.06 setiap kaunter setahun 0.053% atas harga pasaran (Minima RM5.30 & Maxima RM106) 0.106% atas harga pasaran (Minima RM5.30 & Maxima RM1060) 0.106% atas harga pasaran (Minima RM5.30 & Maxima RM530) 16 17

11 11

12 Korporat/ Komersial/ PKS Pinjaman Korporat/ Komersial/ PKS Yuran berikut hanya dikenakan ke atas pinjaman Korporat / Komersial dan TIDAK dikenakan ke atas PKS Yuran berikut dikenakan ke atas Korporat / Komersial / PKS Yuran Penggunaan (Yuran Komitmen) - Kemudahan overdraf (OD) 1.0% setahun atas OD tidak digunakan - Kemudahan kredit pusingan (RC) 1.0% setahun atas RC tidak digunakan Penyata Penebusan Pinjaman Penyambung RM10.60 setiap penyata Surat Aku Janji / Penafian RM10.60 Caj Pengendalian Kredit Pusingan Asing RM106 Pegangan Dokumen Keselamatan Yuran Tadbir RM10.60 seunit Caj Mengendalikan Pencarian Syarikat Untuk pemprosesan pinjaman, kajian tahunan laporan penilaian Caj (termasuk GST 6%) & berasaskan jumlah sebenar yang dikenakan oleh ejen/ pentaksir yang mengendalikan pencarian/ penilaian Caj Denda - Pinjaman Bertempoh (TL) 1% atas jumlah tertunggak pada bulan tersebut - Overdraft facility (OD) 1% setahun melebihi kadar faedah untuk lebihan Caj Bayaran Awal (Penamatan Awal) - Untuk kemudahan Kredit Pusingan atau Jumlah prabayar x (CoF dikenakan yang diberikan pada kadar tetap / CoF CoF sehingga kini yang dikenakan atas baki tempoh prabayaran hingga matang) x baki tempoh - Pinjaman dibiayai semula dalam tempoh 1.5% atas jumlah prabayar atau 3 tahun dari tarikh penggunaan pinjaman min RM25,000, yang mana lebih yang pertama tinggi - Pemilik tunggal dan perkongsian 3% setahun atas pinjaman asal atau min RM5,000, yang mana yang mana lebih tinggi Yuran Dokumen Pembiayaan Peralatan - Kemudahan < RM200,000 RM106 - kemudahan RM200,000 RM

13 Perbankan Internet Perniagaan ) Yuran Langganan Token Keselamatan RM10.60 sebulan (Pakej Pertanyaan Akaun) (Mulai 30 November 2017) RM21.20 sebulan (Pakej Pertanyaan Akaun dan Transaksi) (Tidak berkenaan untuk PKS) Token pertama percuma, token berikutnya RM53 setiap unit Pindahan Telegraf (Pindahan Mata Wang Asing ke Luar Negara) Pindahan Dana Dalaman (dalam OCBC Bank) Bayaran Bil Henti Cek Setiap transaksi: RM21.20 (untuk semua mata wang, kecuali Singapore Dollar dan Indonesia Rupiah) RM5.30 (untuk Singapore Dollar dan Indonesia Rupiah) + caj luar negara, jika tertakluk PERCUMA PERCUMA RM21.20 setiap transaksi Yuran Latihan (Dalam kelas) RM21.20 (caj sekali sahaja) Direct Debit Aturan komersial + 6% GST Bayaran Rentas (Pindahan Bank Tempatan) GIRO Transaksi Tunggal Transaksi Pukal (Had Transaksi Harian) RM 4.24 setiap transaksi (untuk bukan IKS) RM2.12 setiap transaksi (untuk IKS) RM0.11 setiap transaksi* RM0.106 setiap transaksi (RM1 juta setiap transaksi) * Nota: Yuran yang dikenakan untuk Transaksi adalah dibundarkan ke sen terhampir Untuk masa kredit dan waktu operasi, sila layari Caj Lain Yuran Penyenggaraan Separa Tahunan Bon Runcit RM60 (Hanya untuk Pelanggan Korporat) Deposit Cek Mata Wang Asing - Cek SGD 0.1% atas nilai cek (Min RM10.60, Maks RM106.00) - Cek dikeluarkan oleh OCBC BANK RM10.60 setiap cek - Duti Setem RM0.15 setiap cek Selain SGD, setiap cek dengan nilai minimum RM atau setara - Komisen - Cek menggunakan surat tunai 0.1% atas nilai cek (Min Rm10.60, Maks RM106.00) - Cek dihantar menggunakan perkhidmatan 0.1% atas nilai cek kutipan/kredit akhir (Min RM26.50, Maks RM106 dan kos sebenar) 20 - Pos Mengikut destinasi - Duti Setem RM0.15 setiap cek 21

14 ealerts (Untuk Pelanggan Korporat) - Pemberitahuan Akaun Semasa: - Pemberitahuan SMS RM5.30 or RM10.60 setiap pengguna - Notification yang dibenarkan setiap akaun sebulan (bergantung pada pakej perkhidmatan) - Pemberitahuan Akaun Dagangan: - Pemberitahuan E-mel RM10.60 setiap pengguna yang dibenarkan setiap akaun sebulan FPX Aturan komersial + 6% GST Direct Debit Aturan komersial + 6% GST Perkhidmatan Kutipan Bayaran Bil JomPAY (untuk pengebil) Mulai 02 Mac 2017 Yuran transaksi (Akaun Semasa/ Simpanan/Kad) -Yuran Perkhidmatan Pemberitahuan Masa Nyata (RTN) Aturan komersial + 6% GST RM0.05 setiap transaksi + 6% GST Pelaporan Akaun Saluran (SWIFT MT940) Mulai 22 September - Yuran langganan RM318 setiap akaun sebulan setiap kod SWIFT Trade Finances Sila rujuk laman web individu produk kewangan dagangan melalui pautan berikut :

Fi & caj. v

Fi & caj. v Fi & caj OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) Customer Service: (603) 8317 5000 (Individual) / (603) 8317 5200 (Corporate) OCBC Al-Amin Bank Berhad (818444-T) Customer Service: (603) 8314 9310 (Individual)

More information

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF)

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) e-1 30 Jun 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-8 31 Oktober 2017 PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC e-islamic CASH DEPOSIT FUND

PUBLIC e-islamic CASH DEPOSIT FUND e-2 30 Jun 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya

More information

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) Q1 A1 Q2 A2 Q3 A3 Why does these 10 plazas are no longer receiving faulty SmartTAG for repair? To improve the efficiencies of our SmartTAG repair process, we would like

More information

PUBLIC STRATEGIC BOND FUND (PUBLIC DANA BON STRATEGIK) (PSTBF)

PUBLIC STRATEGIC BOND FUND (PUBLIC DANA BON STRATEGIK) (PSTBF) PUBLIC STRATEGIC BOND FUND (PUBLIC DANA BON STRATEGIK) (PSTBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-36 30 Mac 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND)

PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND) PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC e-flexi ALLOCATION FUND (PUBLIC DANA e-flexi ALOKASI) (PeFAF)

PUBLIC e-flexi ALLOCATION FUND (PUBLIC DANA e-flexi ALOKASI) (PeFAF) PUBLIC e-flexi ALLOCATION FUND (PUBLIC DANA e-flexi ALOKASI) (PeFAF) e-3 31 Disember 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

LIVING CARE. Critical Illness Insurance

LIVING CARE. Critical Illness Insurance LIVING CARE Critical Illness Insurance PREMIUM TABLE ANNUAL PREMIUM (RM) (excluding 0% OST and Stamp Duty)/ SUM INSURED (RM) Attained Age 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 (Next Birthday) Male Female

More information

PB ISLAMIC BOND FUND

PB ISLAMIC BOND FUND PB-5 29 September 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB

PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PB-24 30 November 2017 PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC ISLAMIC STRATEGIC BOND FUND

PUBLIC ISLAMIC STRATEGIC BOND FUND S-22 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC STRATEGIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ENHANCED BOND FUND (PUBLIC DANA BON DIPERKASA) (PEBF)

PUBLIC ENHANCED BOND FUND (PUBLIC DANA BON DIPERKASA) (PEBF) P-14 30 April 2018 PUBLIC ENHANCED BOND FUND (PUBLIC DANA BON DIPERKASA) (PEBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC SUKUK FUND (PUBLIC DANA SUKUK) (PSKF)

PUBLIC SUKUK FUND (PUBLIC DANA SUKUK) (PSKF) PUBLIC SUKUK FUND (PUBLIC DANA SUKUK) (PSKF) S-24 30 November 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PB AIMAN SUKUK FUND (PB DANA SUKUK AIMAN) (PBASF)

PB AIMAN SUKUK FUND (PB DANA SUKUK AIMAN) (PBASF) PB AIMAN SUKUK FUND (PB DANA SUKUK AIMAN) (PBASF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF)

PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF) PB-7 28 September 2018 PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PB CASH MANAGEMENT FUND

PB CASH MANAGEMENT FUND PB-7 29 September 2017 PB CASH MANAGEMENT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB ISLAMIC CASH MANAGEMENT FUND

PB ISLAMIC CASH MANAGEMENT FUND PB-10 29 September 2017 PB ISLAMIC CASH MANAGEMENT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB604 : BUSINESS FINANCE

PB604 : BUSINESS FINANCE INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) quantitative questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan kuantitatif. Jawab SEMUA soalan. C1 QUESTION 1 SOALAN 1 (a)

More information

PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF)

PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF) P-37 31 Disember 2018 PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PB INFRASTRUCTURE BOND FUND

PB INFRASTRUCTURE BOND FUND PB-18 29 September 2017 PB INFRASTRUCTURE BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB MIXED ASSET GROWTH FUND (PB DANA ASET TUMBUH CAMPURAN) (PBMAGRF)

PB MIXED ASSET GROWTH FUND (PB DANA ASET TUMBUH CAMPURAN) (PBMAGRF) PB MIXED ASSET GROWTH FUND (PB DANA ASET TUMBUH CAMPURAN) (PBMAGRF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK 1.0 Carta alir permohonan bekalan elektrik di UPM MULA Isi Borang Permohonan No. Tindakan Catatan 1.1 Pemohon Pemohon melengkapkan Borang Permohonan Bekalan Elektrik yang boleh

More information

PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF)

PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF) PB-32 31 Disember 2018 PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF)

PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF) PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF)

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) P-49 30 April 2018 PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF)

PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF) PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-46 31 Disember 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC AUSTRALIA EQUITY FUND

PUBLIC AUSTRALIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-32 31 Oktober 2017 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PUBLIC ISLAMIC INFRASTRUCTURE BOND FUND (PUBLIC DANA BON INFRASTRUKTUR ISLAMIK) (PIINFBF)

PUBLIC ISLAMIC INFRASTRUCTURE BOND FUND (PUBLIC DANA BON INFRASTRUKTUR ISLAMIK) (PIINFBF) PUBLIC ISLAMIC INFRASTRUCTURE BOND FUND (PUBLIC DANA BON INFRASTRUKTUR ISLAMIK) (PIINFBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF)

PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF) PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

PB BALANCED SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL IMBANG) (PBBSQF)

PB BALANCED SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL IMBANG) (PBBSQF) PB BALANCED SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL IMBANG) (PBBSQF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PB-28 30 Mac 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

PB BALANCED FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PB BALANCED FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB PB-1 29 September 2017 PB BALANCED FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PB-31 1 Jun 2017 PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF)

PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF) PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF)

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PB-39 3 Januari 2019 PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PB GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PB GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB PB-3 29 September 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PUBLIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN) (PSF)

PUBLIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN) (PSF) PUBLIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN) (PSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-1 30 Mac 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PUBLIC GREATER CHINA FUND

PUBLIC GREATER CHINA FUND P-54 26 Oktober 2017 PUBLIC GREATER CHINA FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY FUND PB DANA EKUITI KELEBIHAN-30 SINGAPURA (PBSGA30EF)

PB SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY FUND PB DANA EKUITI KELEBIHAN-30 SINGAPURA (PBSGA30EF) PB SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY FUND PB DANA EKUITI KELEBIHAN-30 SINGAPURA (PBSGA30EF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN ISLAMIK) (PISVF)

PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN ISLAMIK) (PISVF) PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN ISLAMIK) (PISVF) S-26 30 Mac 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC ITTIKAL FUND (PUBLIC DANA ITTIKAL) (P ITTIKAL)

PUBLIC ITTIKAL FUND (PUBLIC DANA ITTIKAL) (P ITTIKAL) S-1 30 Ogos 2018 PUBLIC ITTIKAL FUND (PUBLIC DANA ITTIKAL) (P ITTIKAL) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND (PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA) (PBADBF)

PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND (PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA) (PBADBF) PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND (PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA) (PBADBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

PB ISLAMIC EQUITY FUND (PB DANA EKUITI ISLAMIK) (PBIEF)

PB ISLAMIC EQUITY FUND (PB DANA EKUITI ISLAMIK) (PBIEF) PB ISLAMIC EQUITY FUND (PB DANA EKUITI ISLAMIK) (PBIEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB GROWTH FUND PB DANA TUMBUH (PBGF)

PB GROWTH FUND PB DANA TUMBUH (PBGF) PB GROWTH FUND PB DANA TUMBUH (PBGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC REGULAR SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN BERKALA) (PRSF)

PUBLIC REGULAR SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN BERKALA) (PRSF) P-6 30 Jun 2018 PUBLIC REGULAR SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN BERKALA) (PRSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC STRATEGIC GROWTH FUND

PUBLIC STRATEGIC GROWTH FUND P-44 30 November 2017 PUBLIC STRATEGIC GROWTH FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC EQUITY FUND PUBLIC DANA EKUITI (PEF)

PUBLIC EQUITY FUND PUBLIC DANA EKUITI (PEF) PUBLIC EQUITY FUND PUBLIC DANA EKUITI (PEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-10 31 Januari 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PUBLIC AGGRESSIVE GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH AGGRESIF) (PAGF)

PUBLIC AGGRESSIVE GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH AGGRESIF) (PAGF) PUBLIC AGGRESSIVE GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH AGGRESIF) (PAGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-5 30 Jun 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND P-35 30 November 2017 PUBLIC INDONESIA SELECT FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX)

PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX) P-3 30 April 2018 PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara

More information

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND P-34 31 Oktober 2017 PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PUBLIC ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN ISLAMIK) (PIAVGEF)

PUBLIC ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN ISLAMIK) (PIAVGEF) PUBLIC ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN ISLAMIK) (PIAVGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-2 31 Oktober 2017 PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC CHINA SELECT FUND (PUBLIC DANA CHINA TERPILIH) (PCSF)

PUBLIC CHINA SELECT FUND (PUBLIC DANA CHINA TERPILIH) (PCSF) P-23 31 Oktober 2018 PUBLIC CHINA SELECT FUND (PUBLIC DANA CHINA TERPILIH) (PCSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PB ISLAMIC EQUITY FUND

PB ISLAMIC EQUITY FUND PB-4 30 November 2017 PB ISLAMIC EQUITY FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC STRATEGIC BALANCED FUND (PUBLIC DANA IMBANG STRATEGIK) (PSTBLF)

PUBLIC STRATEGIC BALANCED FUND (PUBLIC DANA IMBANG STRATEGIK) (PSTBLF) PUBLIC STRATEGIC BALANCED FUND (PUBLIC DANA IMBANG STRATEGIK) (PSTBLF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-50 31 Disember 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

PUBLIC ISLAMIC OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG ISLAMIK) (PIOF)

PUBLIC ISLAMIC OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG ISLAMIK) (PIOF) S-4 31 Oktober 2018 PUBLIC ISLAMIC OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG ISLAMIK) (PIOF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PB ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASIA PASIFIK) (PBAPDF)

PB ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASIA PASIFIK) (PBAPDF) PB ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASIA PASIFIK) (PBAPDF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PB-36 30 November 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC SMALLCAP FUND

PUBLIC SMALLCAP FUND P-9 30 November 2017 PUBLIC SMALLCAP FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U)

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

More information

PUBLIC ISLAMIC GROWTH BALANCED FUND PUBLIC DANA TUMBUH IMBANG ISLAMIK (PIGRBF)

PUBLIC ISLAMIC GROWTH BALANCED FUND PUBLIC DANA TUMBUH IMBANG ISLAMIK (PIGRBF) PUBLIC ISLAMIC GROWTH BALANCED FUND PUBLIC DANA TUMBUH IMBANG ISLAMIK (PIGRBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PB DANA EKUITI EURO PASIFIK (PBEPEF)

PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PB DANA EKUITI EURO PASIFIK (PBEPEF) PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PB DANA EKUITI EURO PASIFIK (PBEPEF) PB-11 28 September 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC CHINA TITANS FUND (PUBLIC DANA CHINA TITAN) (PCTF)

PUBLIC CHINA TITANS FUND (PUBLIC DANA CHINA TITAN) (PCTF) P-28 30 Ogos 2018 PUBLIC CHINA TITANS FUND (PUBLIC DANA CHINA TITAN) (PCTF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PB GLOBAL EQUITY FUND (PB DANA EKUITI GLOBAL) (PBGEF)

PB GLOBAL EQUITY FUND (PB DANA EKUITI GLOBAL) (PBGEF) PB-30 31 Disember 2018 PB GLOBAL EQUITY FUND (PB DANA EKUITI GLOBAL) (PBGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC ISLAMIC GROWTH & INCOME FUND (PUBLIC DANA TUMBUH & PENDAPATAN ISLAMIK) (PISGIF)

PUBLIC ISLAMIC GROWTH & INCOME FUND (PUBLIC DANA TUMBUH & PENDAPATAN ISLAMIK) (PISGIF) PUBLIC ISLAMIC GROWTH & INCOME FUND (PUBLIC DANA TUMBUH & PENDAPATAN ISLAMIK) (PISGIF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND

PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND P-55 19 Januari 2018 PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC CHINA SELECT FUND

PUBLIC CHINA SELECT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-23 31 Oktober 2017 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PUBLIC ISLAMIC EQUITY FUND

PUBLIC ISLAMIC EQUITY FUND S-3 30 Ogos 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya

More information

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PB-35 1 Jun 2017 PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

Public South-East Asia Select Fund (PSEASF)

Public South-East Asia Select Fund (PSEASF) Public South-East Asia Select Fund PUBLIC DANA Asia TENGGARA Select (PSEASF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-25 31 Januari 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF)

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF) PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC FAR-EAST BALANCED FUND (PUBLIC DANA IMBANG TIMUR-JAUH) (PFEBF)

PUBLIC FAR-EAST BALANCED FUND (PUBLIC DANA IMBANG TIMUR-JAUH) (PFEBF) P-21 31 Julai 2018 PUBLIC FAR-EAST BALANCED FUND (PUBLIC DANA IMBANG TIMUR-JAUH) (PFEBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF)

PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF) S-37 21 Jun 2018 PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300. Mechanics Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.00 Campaign Period 24 April -2 May 2018 1. Booking must be made

More information

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan

More information

PUBLIC ITTIKAL SEQUEL FUND (PUBLIC DANA SEKUEL ITTIKAL) (PITSEQ)

PUBLIC ITTIKAL SEQUEL FUND (PUBLIC DANA SEKUEL ITTIKAL) (PITSEQ) S-25 28 Februari 2018 PUBLIC ITTIKAL SEQUEL FUND (PUBLIC DANA SEKUEL ITTIKAL) (PITSEQ) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB GLOBAL EQUITY FUND

PB GLOBAL EQUITY FUND PB-30 29 Disember 2017 PB GLOBAL EQUITY FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA (PBADBF)

PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA (PBADBF) PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA (PBADBF) PB-16 31 Januari 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PB GLOBAL EQUITY FUND

PB GLOBAL EQUITY FUND PB-30 1 Jun 2017 PB GLOBAL EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB ASIA EMERGING GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH PASARAN BARU ASIA) (PBAEGF)

PB ASIA EMERGING GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH PASARAN BARU ASIA) (PBAEGF) PB ASIA EMERGING GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH PASARAN BARU ASIA) (PBAEGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888.

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. Tap and Win Campaign No. Items Details 1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. 2. Campaign Period 27 th September

More information

PUBLIC ISLAMIC TREASURES GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH KHAZANAH ISLAMIK) (PITGF)

PUBLIC ISLAMIC TREASURES GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH KHAZANAH ISLAMIK) (PITGF) PUBLIC ISLAMIC TREASURES GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH KHAZANAH ISLAMIK) (PITGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

PUBLIC REGIONAL SECTOR FUND (PUBLIC DANA SEKTOR SERANTAU) (PRSEC)

PUBLIC REGIONAL SECTOR FUND (PUBLIC DANA SEKTOR SERANTAU) (PRSEC) P-18 30 Ogos 2018 PUBLIC REGIONAL SECTOR FUND (PUBLIC DANA SEKTOR SERANTAU) (PRSEC) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC ISLAMIC SELECT TREASURES FUND (PUBLIC DANA KHAZANAH TERPILIH ISLAMIK) (PISTF)

PUBLIC ISLAMIC SELECT TREASURES FUND (PUBLIC DANA KHAZANAH TERPILIH ISLAMIK) (PISTF) PUBLIC ISLAMIC SELECT TREASURES FUND (PUBLIC DANA KHAZANAH TERPILIH ISLAMIK) (PISTF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND S-16 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ISLAMIC GLOBAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI GLOBAL ISLAMIK) (PISGEF)

PUBLIC ISLAMIC GLOBAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI GLOBAL ISLAMIK) (PISGEF) PUBLIC ISLAMIC GLOBAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI GLOBAL ISLAMIK) (PISGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND S-35 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ISLAMIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND

PUBLIC ISLAMIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan

More information

PUBLIC SECTOR SELECT FUND PUBLIC DANA SEKTOR TERPILIH (PSSF)

PUBLIC SECTOR SELECT FUND PUBLIC DANA SEKTOR TERPILIH (PSSF) PUBLIC SECTOR SELECT FUND PUBLIC DANA SEKTOR TERPILIH (PSSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-26 31 Januari 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC ISLAMIC DIVIDEND FUND

PUBLIC ISLAMIC DIVIDEND FUND S-6 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC DIVIDEND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC STRATEGIC BALANCED FUND

PUBLIC STRATEGIC BALANCED FUND P-50 29 Disember 2017 PUBLIC STRATEGIC BALANCED FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND

PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) would like to invited Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

PB ASEAN DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASEAN) (PBADF)

PB ASEAN DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASEAN) (PBADF) PB-9 30 Ogos 2018 PB ASEAN DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASEAN) (PBADF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND

PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND S-20 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ISLAMIC SECTOR SELECT FUND (PUBLIC DANA SEKTOR TERPILIH ISLAMIK) (PISSF)

PUBLIC ISLAMIC SECTOR SELECT FUND (PUBLIC DANA SEKTOR TERPILIH ISLAMIK) (PISSF) S-13 28 Februari 2018 PUBLIC ISLAMIC SECTOR SELECT FUND (PUBLIC DANA SEKTOR TERPILIH ISLAMIK) (PISSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information