CURRICULUM VITAE. T : / E : Kalayakan Akademik

Size: px
Start display at page:

Download "CURRICULUM VITAE. T : / E : Kalayakan Akademik"

Transcription

1 CURRICULUM VITAE Asrizam bin Esam Bahagian Promosi dan Pemasaran Inovasi, Putra Science Park, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor. T : / E : Kalayakan Akademik 1. Bacelor Sains Komputer (Rangkaian), Universiti Putra Malaysia, Matrikulasi Sains Fizik, Kolej Islam YPJ, Sijil Pelajaran Malaysia (11 AGR), MRSM Muar, Sijil Pelajaran Maktab Rendah Sains Mara, MRSM Muar, PMR (6A, 2B), Sekolah Menengah Dato Onn, Johor, UPSR (2A, 2B), Sekolah Kebangsaan Seri Separap, Johor, Sijil Pelajaran Darjah Khas Agama Kerajaan Johor (Bahagian ke-3), Johor 1992 Kelayakan/ Keahlian Profesional 1. Ahli Licensing Executive Society, Malaysia, Lead Assessor MS ISO 9001:2008, SIRIM, 2009 Pengalaman Profesional 1. Pegawai Penyelidik (31 Okt 2011 hingga kini) Majikan : Putra Science Park Bahagian : Bahagian Pentadbiran, Bahagian Promosi & Pemasaran Inovasi 2. Pensyarah Sambilan (Tutor) (12 Sep Jan 2012) Majikan : Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Putra Malaysia Subjek : ACT2170 Teknologi Komputer Dalam Perniagaan 3. Pegawai Penyelidik (14 April 2011 hingga 30 Oktober 2011 ) Majikan : Institut Gerontologi UPM Bahagian : Lab Sosial Gerontologi 4. Pegawai Penyelidik (1 September 2006 hingga 14 April 2011) Majikan : Pusat Inovasi dan Pengkomersilan (ICC), Universiti Putra Malaysia Bahagian : Promosi dan Latihan 5. Pegawai Penyelidik (1 April 2004 hingga 31 Ogos 2006 ) Majikan : Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), UPM Bahagian : Promosi 6. Pembantu Penyelidik (26 Februari 2003 hingga 31 Mac 2004) Majikan : Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), UPM Bahagian : Geran Penyelidikan 1 / 7

2 Projek Penyelidikan/Penajaan Projek Penyelidikan (Ahli Projek)/ Jumlah (RM) Dana Tempoh 1. Projek Penyelidikan Bridging The Generation Gap: UNESCO Julai Images of the Elderly Among Adolescents Okt 2011 UNESCO Programme Biennium, RM 77, (Ketua Projek : Dr. Husna Sulaiman - IG) 2. Projek Transkripsi Artifak Muzium Warisan Melayu PSP Februari 2014 Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi UPM - Feb Dana Pembangunan Prototaip, RM 30, (Ketua Projek : Muhammad Pauzi B Abd Latif - FBMK) Biasiswa (Perjalanan, Penginapan dan Program) 1. Program on Technology Licensing for ASEAN Countries Taipei, oleh The Association for Overseas Technical Taiwan Okt 2006 Scholarship (AOTS) tajaan Ministry of Economy, Trade And Industry (METI) Japan 2. Program UPM Talent Appreciation & Culture Transformation UPM Mei (UPMTACT) 2015 ke Universiti Tokyo Jepun 2015 Projek Jabatan 1. Projek KIK, Mengurangkan Kos Pembinaan & Tapak Booth PSP 2013 Di Pameran & Pertandingan Penyelidikan UPM, Kumpulan PROTEN Putra Science Park 2. Projek KIK, Memantapkan Pengurusan Maklumat dan ICC 2011/2012 Pemantauan Harta Intelek (UPMIP), Kumpulan Orbit Jingga, Pusat Inovasi dan Pengkomersilan Kertas Kerja Projek Berimpak Penerbitan 1. PM Dr.Samsilah Roslan, Asrizam Esam, Kertas kerja Penganjuran Pameran Reka Cipta, Penyelidikan Dan Inovasi (PRPI) Malaysia, JPU UPM, Kos RM 246,300, P.Dato M.Shariff M Din, Asrizam Esam, Kertas Kerja Pelaksanaan Edu Pelancongan Universiti Putra Malaysia, JPU UPM, Kos RM 325,170.00, P.Dato M.Shariff M Din, Asrizam Esam, Kertas kerja Penganjuran program latihan Negotiating Wisely Workshop oleh Philip Mendes, Kos RM 45,195, JPU UPM, P.Dato M.Shariff M Din, Mohd Ghazali Ali, Asrizam Esam, Kertas Cadangan Pelancaran Penjenamaan Semula, Taman Sains UPM atau Putra Science Park, Lembaga Pengarah Universiti (LPU), Sept P.Dato M.Shariff M Din, Asrizam Esam, Kertas Kerja Penyertaan Ke Pameran Dan Pertandingan Penyelidikan Antarabangsa Hannover Fair, Jerman,JPU UPM, Kos RM 95,070.00, / 7

3 Buku / Direktori 1. Samsilah R., Asrizam E, Nasreena H., UPM Directory Research Product, Malaysia Technology Expo (MTE), Samsilah R., Hamizan W., Asrizam E., UPM Directory Research Product, Malaysia Technology Expo, Samsilah R., Hamizan W., Asrizam E, UPM Product Directory, BioMalaysia, P.Dato M.Shariff MD, Mohd Ghazali A., Asrizam E., Buku Putra Science Park Peneraju Dunia Pertanian Tropika Baharu, Putra Science Park, Samsilah R, Hamizan W, Asrizam E, UPM Research Directory, International Invention Innovation and Technology Exhibition, P.Dato M.Shariff MD, Seri Intan M. Irwanhardy B., Asrizam E., Buku Penjanaan Kekayaan Melalui Pemindahan Teknologi, Pusat Inovasi dan Pengkomersilan (ICC), ISBN , Fauziah D., Asrizam E., Syasliana M., Irwanhardy B., Majalah InovasICC, Pusat Inovasi dan Pengkomersilan, 2007 Artikel Publisiti 1. UPM-MTDC Symbiosis - Aim to produce 20 UPM Technology Entepreneurs, Asrizam Esam, Synthesis, ISSN , Vol 31, Dec The 3rd MSC Malaysia R&D Series & IP Connect, Asrizam, Synthesis, V30, Sept UPM Hasil EFB Biochar Pertama Dunia, Asrizam Esam, Tribun Putra, ISSN , Bil.63, Mac Artikel Sudah Ada?, Wajah Buku, Aduhai... Datang Lagi, Asrizam Esam, Antologi Puisi Garapan Inovasi - Pejabat TNCPI, From Biowaste to Renewable Energy Fuel, Asrizam Esam, Synthesis, ISSN Vol 27; Dis SRI Five Disciplines of Innovation (DOI) Programme, Asrizam, Synthesis, ISSN Vol 26; Sep UPM Researcher Wins Quality Award for Public Sector, Asrizam, Synthesis, ISSN Vol 23; Dec UPM recieves RM20.8m commercial grant from MTDC, Asrizam, Synthesis, ISSN Vol 22; Sep UPM catat hasil komersial penyelidikan terbesar - Berita Harian; 9 Ogos MAHA pamer banyak produk tempatan - Kosmo, 22 Nov Pameran Rekacipta, Penyelidikan dan Inovasi, Asrizam RMC, Tribun Putra Bil. 52; / 7

4 Pembentangan Kertas Kerja Penyelidikan/Projek 1. Norliyana K, Asrizam E dan Samsilah R, Pengukuran ROI Modul Penyelaras Inovasi, Seminar Penyelidikan & Pendidikan dan Pembangunan Sumber Manusia (SPPPSM) 2014, Fakulti Pengajian Pendidikan, 15 Okt Asrizam Esam, Pengkomersialan Hasil Penyelidikan- Pengalaman UPM, Bengkel Komersialisasi Hasil Penyelidikan Bumiputra Anjuran MOSTI-GABEM-KPT, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC), 14 Ogos 2008 Penceramah / Fasilitator Bil. Program Tahun 1. Penceramah, Kursus Juruaudit Sistem Pengurusan Kualiti, PTJ UPM Fasilitator, Program Induksi Kursus Keusahawanan Symbiosis, UPM-MTDC Fasilitator, Kursus QMS 1, 2 & 3 SPK Penyelidikan dan Inovasi, UPM Fasilitator, Bengkel Pemahaman Dokumen SPK, Pejabat TNCPI Pengajar on-job-training, Pegawai Kawalan Dokumen SPK, INTROB Fasilitator, Kursus QMS 1 & 2 SPK Penyelidikan dan Inovasi UPM, UPM Fasilitator, Kursus Penentukuran & Buku Lab SPK Skop Penyelidikan, UPM 2008 Program Peringkat Kebangsaan Pengurus Acara / Program 1. Kluster Pertanian, Akuakultur dan Alam Sekitar, PECIPTA, KLCC -Setiausaha Pameran, Ekspo Inovasi Malaysia (MIEXPO), UPM -Setiausaha dan Ketua Sekretariat Pameran Reka Cipta, Penyelidikan dan Inovasi (PRPI) Malaysia, UPM, -Ketua Jawatankuasa Booth Negotiating Wisley Workshop by Philip Mendes, Mines Wellness Hotel -Ketua Sekretariat Biochar Malaysia Workshop 2009, Mines Wellness Hotel, -Ketua Penerbitan dan Publisiti Research and Development Exposition IPTA, PWTC - AJK Pelaksana 2003 Program Antarabangsa 1. Pameran Rekacipta Antarabangsa Geneva ke- 3 di Geneva Switzerland, 2005 Urusetia 4 / 7

5 Pelantikan Pentadbiran Jawatan Tempoh 1. Timbalan Ketua Juruaudit 1 UPM, Sistem Pengurusan Alam Sekitar MS ISO 14001: Ahli Jawatankuasa Majlis Gemilang Akademia Putra (MGAP) Webmaster Putra Science Park 2015-kini 4. Ketua Jawatankuasa Pameran dan Logistik, Pameran Rekacipta Penyelidikan dan Inovasi (PRPI) UPM, Ketua Seksyen Perancangan, Pasukan Tindakan Kecemasan Ahli Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Alam Sekitar EMS ISO 14001:2004 UPM Ketua Sekretariat Pameran & Logistik, Ekspo Inovasi Malaysia Juruaudit Dalaman UPM, Sistem Pengurusan Alam Sekitar MS ISO14001: kini 9. Ketua Kumpulan Juruaudit Dalaman UPM MS ISO 9001: Pegawai Rekod Jabatan, Putra Science Park Timbalan Komandan Insiden, Pasukan Tindakan Kecemasan Timbalan Penyelaras Audit Dalaman Pejabat TNCPI, 2012-kini 13. Webmaster Pejabat TNCPI, PSP, RMC dan COMASS Komandan, Pasukan Tindakan Kecemasan (ERT) Pej. TNCPI Timbalan Penyelaras Audit Dalaman, Institut Gerontologi Editor, Bahasa Melayu JK Laman web Pejabat TNCPI Juruaudit Dalaman UPM, MS ISO 9001: 2008, Pejabat TNCPI kini 18. Penolong Setiausaha, Majlis Gemilang Akademia Putra UPM Pengerusi, Jawatankuasa Pelaksana Pameran Rekacipta Penyelidikan dan Inovasi (PRPI) UPM Ketua Juruaudit Dalaman, Fakulti Ekonomi & Pengurusan UPM Juruaudit Dalaman, Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset Juruaudit Dalaman, Pusat Asasi Sains Pertanian UPM Pengerusi, JK Kecil Pengurusan PRPI UPM Pegawai Kawalan Dokumen, Pejabat TNCPI Anugerah Dan Penghargaan Bil. Anugerah Autoriti Tahun 1. 2nd Booth Design Competition Malaysia Association 2015 (Shell Scheme), Malaysia Technology Expo of Research Scientist PWTC (MARS) 2. 1st Booth Design Competition Protemp Group Companies 2014 (Shell Scheme), Biotechnology Asia KLCC 3. Most Visitor Friendly Booth Award MARS 2014 Malaysia Technology Expo, KLCC 4. Penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang UPM 2009, Penghargaan Biro Pengaduan Awam Jabatan Perdana Menteri Penghargaan Program Juara Rakyat, Kementerian Pertanian 2010 Tanjung Karang Selangor dan Industri Asas Tani 5 / 7

6 PERSATUAN/KURIKULUM Bil. Aktiviti Jawatan Tahun 1. Kelab Rekreasi dan Inovasi (RIC) Pejabat TNCPI Tim. Presiden Kejohanan Boling Antara PTJ Gabungan UPM Pemain Persatuan Pegawai Penyelidik UPM Presiden 2013/ Kumpulan Inovatif dan Kreatif- Proten, PSP Ketua 2013-kini 5. Persatuan Penduduk Bukit Mahkota Seksyen 5 Ahli 2013-kini 6. Persatuan Pegawai Penyelidik UPM Ahli 2011-kini 7. Persatuan Pentadbir UPM Ahli 2007-kini 8. Persatuan Alumni UPM Ahli 2007-kini 9. Kumpulan Inovatif dan Kreatif - Orbit Jingga, ICC Ketua 2011/ Biro Kreatif dan Inovatif, RIC Pejabat TNCPI Ketua Pertandingan Futsal, Piala TNCPI Pemain rd Kejohanan Liga Futsal - Aktif Futsal Pemain Persatuan Penduduk Taman Lestari Putra Ahli Biro Sukan dan Sosial, RIC Pejabat TNCPI Ketua LATIHAN Bil. Kursus dan Latihan Lokasi Tahun 1. LES Asia Pacific Regional Conference 2015 KL EUMCCI Research and Innovation Seminar MIDA KL Internet Marketing : Social Media Marketing Course Serdang Bengkel Semakan Penilaian Aspek Dan Impak Alam Sekitar UPM 2014 Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO Digital SME Day Confecerence KL Kursus Mesra Malaysia - Persediaan Pembangunan Pakej UPM 2013 Pelancongan Edutorism dan Agritourism 7. Bengkel Pengukuhan Pelan Strategik RDC Tahun Pahang Program KIK Kick UPM Serdang UPM Bengkel Pembentukan Pasukan EMS MS ISO 14001:2004 UPM Kursus Management of Companies Under The Companies MTDC Seminar Organisasi Bereputasi Antarabangsa Kelantan Kursus Amalan Persekitaran Kerja Berkualiti(5S) UPM Kursus Pengenalan Blue Ocean Strategy, INTAN KL Kursus Pegawai Rekod Jabatan TPU How to be an International Host for your Profession UPM IP Evaluation by ISIS Innovation Oxford UPM Kursus Perundingan Berkesan UPM Seminar Memperkasakan Pentadbir - Pejabat Pendaftar UPM Latihan Penggunaan Peralatan Neurocom Balance Master IG UPM IP EvaluationTraining by ISIS Innovation (Uni of Oxford) UPM Workshop on Writting a Business Plan UPM Bengkel Pelan Tindakan Taktikal ICC Penang Kursus Kesedaran MS ISO/IEC 17025:2005 UPM Corporate Branding with Character MIM Shah Alam Cradle Discovery Clinic UPM Kursus Mengenal Pasti Masalah dan Keputusan Sistematik Melaka Kursus Pengurusan Stor Kimia Berpusat UPM Kursus Induksi Modul Umum dan Khusus Kumpulan PNP Uniten How to Speak Profesionally & Positive Corporate Image Shah Alam / 7

7 30. Bengkel Penulisan Artikel Majalah & Akhbar IKIM KL Seminar Re-Branding Managers Toward Excellence Putrajaya Porgram Teambuilding Pegawai Gred 41 PD Kursus Pengurusan Majlis Bangi Advanced Commercialisation Workshop- Modul 1 & 2 Pahang Program Team Building MS ISO 9001: 2000 Jeram Besu Pahang Kursus Harta Intelek - Reka bentuk Perindustrian UPM / 7

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 8 J u l a i 2 0 1 3 D i D e w a n Ta k l i m a t, B a n g u n a n P e n t a d b i r a n O l e h : Dr. Mohamad

More information

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SIRI JELAJAH EMS UPM 23, 24, DAN 25 Julai 2013 O l e h : Dr. Mohamad Amran bin Mohd. Salleh Timbalan Wakil

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 MEI 2017) Tarikh MoU Luput. PTJ Peneraju 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 MEI 2017) Tarikh MoU Luput. PTJ Peneraju 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 1996 Majlis Sukan Negara (MSN) Tarikh 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Oktober 2014)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Oktober 2014) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 1995 TT dotcom Sdn. (dahulunya dikenali sebagai Time Telecommunications Sdn Bhd) 15 September 1995 Tarikh 15 September (20 tahun) Bendahari 2. 2008 Padi

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 2 MEI 2018)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 2 MEI 2018) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh Tarikh Luput 1. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2008 Heveaboard Berhad 25 Ogos 2008 25 Ogos Perhutanan 3. 2010

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Januari 2017)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Januari 2017) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 1996 Majlis Sukan Negara (MSN) Tarikh 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 29 Februari 2016)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 29 Februari 2016) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 2008 Padi Beras Nasional Berhad (BERNAS) Tarikh Luput 25 Januari 2008 25 Januari 2018 Pejabat Timbalan Naib Canselor (& Inovasi) / Fakulti Sains & Teknologi

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 30 November 2016)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 30 November 2016) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 2008 Padi Beras Nasional Berhad (BERNAS) Tarikh Luput 25 Januari 2008 25 Januari 2018 2. Heveaboard Berhad 25 Ogos 2008 25 Ogos 2018 Pejabat Timbalan

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2018)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2018) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh Tarikh Luput 1. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2010 Asia Pacific Flight Training (APFT) 18 Februari 2010 18 Februari

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 OGOS 2017)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 OGOS 2017) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh Tarikh 1. 1996 Majlis Sukan Negara (MSN) 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2017)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2017) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh Tarikh Luput 1. 1996 Majlis Sukan Negara (MSN) 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar

More information

Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN

Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN o Persidangan Perpustakaan Universiti dan Perpustakaan Negara (Conference of University Libraries and National Library

More information

LAPORAN AKTIVITI TAHUN

LAPORAN AKTIVITI TAHUN LAPORAN AKTIVITI TAHUN 2012 2014 APRIL 2012 1 17 April 2012 Auditorium Bahagian Teknologi Pendidikan, KPM. 2 18 April 2012 BPG Kementerian Pelajaran Malaysia, Putrajaya. 3 19 April 2012 Ballroom Seri Pacific

More information

PENGENALAN MISI SYARIKAT INI ADALAH PENGLIBATAN SECARA AKTIF DALAM ARUS PEMBANGUNAN DAN EKONOMI NEGARA.

PENGENALAN MISI SYARIKAT INI ADALAH PENGLIBATAN SECARA AKTIF DALAM ARUS PEMBANGUNAN DAN EKONOMI NEGARA. KANDUNGAN PROFIL PENGENALAN MAKLUMAT SYARIKAT PENGARAH DAN EKUITI SYARIKAT CARTA ORGANISASI SYARIKAT LESEN & PENDAFTARAN SKOP KERJA SENARAI PROJEK TERDAHULU GAMBAR PROJEK TERDAHULU GAMBAR KILANG DAN MESIN

More information

TAKLIMAT ANUGERAH KUALITI sempena HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM Februari 2015

TAKLIMAT ANUGERAH KUALITI sempena HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM Februari 2015 TAKLIMAT ANUGERAH KUALITI sempena HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM 2015 25 Februari 2015 BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI, PEJABAT PENDAFTAR UPM VISI UPM Menjadi sebuah universiti bereputasi

More information

PERJUMPAAN JURU AUDIT DALAMAN BERSAMA KETUA JURU AUDIT ISO 9001:2015. pada 20 MAC 2018, PETANG

PERJUMPAAN JURU AUDIT DALAMAN BERSAMA KETUA JURU AUDIT ISO 9001:2015. pada 20 MAC 2018, PETANG PERJUMPAAN JURU AUDIT DALAMAN BERSAMA KETUA JURU AUDIT ISO 9001:2015 pada 20 MAC 2018, 2.30 3.00 PETANG 1 PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN ISO 9001:2015 2 PENGEKALAN TERIMA KASIH 3 PENSIJILAN DAN TAHNIAH! ISO

More information

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan.

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB PICC dan TPK bertanggungjawab menentukan garis panduan ini dipatuhi. Sesiapa yang terlibat

More information

1 IQ-talk: Idea-IQ. KONVENSYEN KIK IPTA Mewakili UPM ke Konvensyen KIK IPTA 2015 & 2016

1 IQ-talk: Idea-IQ. KONVENSYEN KIK IPTA Mewakili UPM ke Konvensyen KIK IPTA 2015 & 2016 1 IQ-talk: Program Perkongsian Kualiti & Inovasi, sama ada perkongsian pengalaman, forum, ceramah atau lawatan 2 Idea-IQ iaitu Pertandingan Idea Inovasi UPM Terbuka kepada semua staf UPM untuk menyumbang

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018 STD 09/6/23 Mei 208 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH MEI 208 HINGGA 30 JUN 208 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama ini disertakan

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 STD 091/6/23 1 Jun 2018 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama

More information

FKM ACTIVITIES CALENDAR 2017 January 2017

FKM ACTIVITIES CALENDAR 2017 January 2017 FKM ACTIVITIES CALENDAR 2017 January 2017 1 2 3 4 5 6 7 Proposal Writing Series (FRGS/PRGS) Proposal Writing Series (FRGS/PRGS) Proposal Writing Series (FRGS/PRGS) 8 9 10 11 12 13 14 Bridgestone World

More information

OUR RESEARCH PUBLICATION AND COMMERCIALIZATION

OUR RESEARCH PUBLICATION AND COMMERCIALIZATION Research Project UTM-FKA has a broad research base with global appeal that is enhanced by extensive collaboration with other universities and organisations. It ensures that all research and development

More information

List of MoU/MoA In The Country (valid till 31 st May 2013)

List of MoU/MoA In The Country (valid till 31 st May 2013) List /MoA In The Country (valid till 31 st May ) 1 TT dotcom Sdn. (previously known as Time Telecommunications Sdn Bhd) 2 Padi Beras Nasional Berhad (BERNAS) 15 th September 1995 25 th January Expiry Date

More information

VISI FALSAFAH MISI COGAN KATA

VISI FALSAFAH MISI COGAN KATA Profil Universiti FALSAFAH Hukum Allah adalah dasar kepada sains dan teknologi. Maka Universiti Teknologi Malaysia berusaha secara menyeluruh dan bersepadu memperkembangkan kecemerlangan sains dan teknologi

More information

Dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa ISO Kali ke-21 pada 5 Februari 2015

Dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa ISO Kali ke-21 pada 5 Februari 2015 Dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa ISO Kali ke-21 pada 5 Februari 2015 1 IQ-talk: Program Perkongsian Kualiti & Inovasi, sama ada perkongsian pengalaman, forum, ceramah atau lawatan 2 Idea-IQ iaitu

More information

STD 093/6/4. 01 Jun 2014 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN JULAI 2014

STD 093/6/4. 01 Jun 2014 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN JULAI 2014 STD 093/6/4 01 Jun 2014 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2014 31 JULAI 2014 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama sama ini

More information

Operational Research International Conference

Operational Research International Conference SENARAI AKTIVTI JARINGAN INDUSTRI TAHUN 2013 Bil. Nama Industri Jenis Kerjasama 1 System Alliance Technology Sdn. Bhd (SAT) Mesyuarat dan perbincangan teknologi terkini Kriptografi bersama penyelidik Laboratori

More information

CALENDAR PROGRAM 2016 CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD)

CALENDAR PROGRAM 2016 CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) 1. Corporate Governance in Construction Industry - Overview 11 Jan 1 Hari 15 CCD 2. Contract Administration 13 14 Jan 3. Contract, Payments & Claims 18 19 Jan 4. Behavior Based Safety 28 29 Jan 5. Strategi

More information

NOTIS 1. KAWASAN LARANGAN DI BANGUNAN PNB (UNIRAZAK), JALAN TUN RAZAK. (ARAS 3,9,10,12,13,14) 2. PARKING BERBAYAR DI BANGUNAN PNB (UNIRAZAK) :

NOTIS 1. KAWASAN LARANGAN DI BANGUNAN PNB (UNIRAZAK), JALAN TUN RAZAK. (ARAS 3,9,10,12,13,14) 2. PARKING BERBAYAR DI BANGUNAN PNB (UNIRAZAK) : NOTIS 1. KAWASAN LARANGAN DI BANGUNAN PNB (UNIRAZAK), JALAN. (ARAS 3,9,10,12,13,14) 2. PARKING BERBAYAR DI BANGUNAN PNB (UNIRAZAK) : Monday to Saturday RM3.00 First Hour and part thereof RM2.00 Subsequent

More information

PEJABAT BENDAHARI KEPUTUSAN SEBUTHARGA UTHM. kemaskini : 05 JUN 2013 MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD

PEJABAT BENDAHARI KEPUTUSAN SEBUTHARGA UTHM. kemaskini : 05 JUN 2013 MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD PEJABAT BENDAHARI KEPUTUSAN SEBUTHARGA UTHM kemaskini : 05 JUN 2013 MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD KOD TENDER TAJUK NAMA SYARIKAT YANG TERPILIH HARGA DAN TEMPOH KONTRAK 1) UTHM.PPH/03(K)/005/2013

More information

TARIKH : 15 OGOS 2016 (ISNIN) TEMPAT : BILIK LATIHAN CICT, ARAS 3, CICT. innovative entrepreneurial global 1

TARIKH : 15 OGOS 2016 (ISNIN) TEMPAT : BILIK LATIHAN CICT, ARAS 3, CICT.  innovative entrepreneurial global 1 TARIKH : 15 OGOS 2016 (ISNIN) TEMPAT : BILIK LATIHAN CICT, ARAS 3, CICT www.utm.my innovative entrepreneurial global 1 TUJUAN Mengukur tahap kompetensi staf yang berkhidmat di UTM. KAI Universiti menetapkan

More information

RESUME. Position Applied : Civil Site Supervisor

RESUME. Position Applied : Civil Site Supervisor RESUME Name : MOHD NOOR HAFIZAN BIN MOHD ALAWI Address : No.1352-3, Km16, Kampung Bukit Durian, 75460 Ayer Molek, Melaka Email : fizanmeb@gmail.com Tel(Hp) : 016-8135878 PERSONALPARTICULARS I/C Number

More information

VISION TO BE A PREMIER SOLUTION PROVIDER FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CORE VALUES

VISION TO BE A PREMIER SOLUTION PROVIDER FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CORE VALUES 2016 COMPANY PROFILE Block 8, Unipark Suria, Jalan Ikram-Uniten, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. Tel: 603-87383333 Fax: 603-87369932 www.infotree.net.my info@infotree.net.my VISION TO BE A PREMIER

More information

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM (FKASA)

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM (FKASA) 129 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM (FKASA) Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam (FKASA) ditubuhkan pada tahun 2002 dan telah memulakan sesi pengambilan pelajar pertama pada sesi kemasukan 2003/2004.

More information

MYLIB - KOLABORASI PERKONGSIAN SUMBER ELEKTRONIK : ISU DAN

MYLIB - KOLABORASI PERKONGSIAN SUMBER ELEKTRONIK : ISU DAN MYLIB - KOLABORASI PERKONGSIAN SUMBER ELEKTRONIK : ISU DAN CABARAN Nafisah Ahmad Pengarah Perkhidmatan Perpustakaan Digital Nasional (PERDANA), Perpustakaan Negara Malaysia 1 PENDAHULUAN MyLib (mylibrary)

More information

PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF DATA USERS) ORDER 2013

PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF DATA USERS) ORDER 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 November 2013 14 November 2013 P.U. (A) 336 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF

More information

APPLICATION OF DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN UNIVERSITY BUILDINGS NAJAATUL FARIHAH BINTI HAMIDI

APPLICATION OF DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN UNIVERSITY BUILDINGS NAJAATUL FARIHAH BINTI HAMIDI iii APPLICATION OF DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN UNIVERSITY BUILDINGS NAJAATUL FARIHAH BINTI HAMIDI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL TESIS PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL TESIS PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL TESIS PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xi xii xiv

More information

STD 093/6/4. 1 November 2015 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 NOVEMBER DISEMBER 2015

STD 093/6/4. 1 November 2015 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 NOVEMBER DISEMBER 2015 STD 093/6/4 1 November 2015 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 NOVEMBER 2015 31 DISEMBER 2015 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama

More information

TABLE OF CONTENT 1.0 VISION, MISSION 2.0 COMPANY PROFILE. 2.1 Company Address and Contact Details 2.2 Other Company Details 3.0 CORPORATE INFORMATION

TABLE OF CONTENT 1.0 VISION, MISSION 2.0 COMPANY PROFILE. 2.1 Company Address and Contact Details 2.2 Other Company Details 3.0 CORPORATE INFORMATION TABLE OF CONTENT 1.0 VISION, MISSION 1.1 Vision 1.2 Mission 2.0 COMPANY PROFILE 2.1 Company Address and Contact Details 2.2 Other Company Details 3.0 CORPORATE INFORMATION 3.1 Board of Directors 3.2 Shareholders

More information

PERPUSTAKAAN LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu

PERPUSTAKAAN LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA.  Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu The National University of Malaysia LAPORAN TAHUNAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA www.ukm.my/library Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu KANDUNGAN Senarai Jadual 4 Senarai Rajah 4

More information

Sekapur Sireh Naib Canselor

Sekapur Sireh Naib Canselor Sekapur Sireh Naib Canselor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin-nya sekali lagi kita dapat menganjurkan

More information

BPMB Sports Carnival held at Panasonic International Sport Center. Post-flood humanitarian donation program held at Kuala Krai, Kelantan.

BPMB Sports Carnival held at Panasonic International Sport Center. Post-flood humanitarian donation program held at Kuala Krai, Kelantan. corporate highlights 2015 17 January BPMB Sports Carnival held at Panasonic International Sport Center. 30 January Post-flood humanitarian donation program held at Kuala Krai, Kelantan. 11 February The

More information

pengarah profil para Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif

pengarah profil para Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif profil para pengarah y bhg tan sri dato azman hashim Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif Y Bhg Tan Sri Dato Azman Hashim, warganegara Malaysia, berumur 69 tahun dilantik menganggotai Lembaga Pengarah

More information

Detik-Detik Meyakinkan

Detik-Detik Meyakinkan Detik-Detik Meyakinkan Dalam dunia yang kompleks dan berteknologi tinggi ini, kami amat memerlukan detik-detik meyakinkan yang memberi kami kekuatan untuk melaksanakan tugas dan berdepan dengan cabaran.

More information

SELAMAT DATANG KE UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN

SELAMAT DATANG KE UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Selamat Datang Ke ULPL SELAMAT DATANG KE UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN PIONEERING * SUSTAINABLE * INNOVATIVE * SYNERGY Visi dan Misi ULPL VISI Menerajui latihan berkualiti di peringkat kebangsaan

More information

2. B. Eng Mechanical Engineering (Material), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), 2001

2. B. Eng Mechanical Engineering (Material), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), 2001 Hazami b. Che Hussain Vocational Training Officer Faculty of Mechanical Engineering, Universiti Malaysia Pahang, 26600 Pekan, Pahang, MALAYSIA. Tel: 609-424 6221, Fax: 609-424 6222 Email: hazami@ump.edu.my

More information

CURRICULUM VITAE. Institution of Mechanical Engineers (IMechE), Associate Member, 2015

CURRICULUM VITAE. Institution of Mechanical Engineers (IMechE), Associate Member, 2015 CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name Designation Faculty Mohamad Ali Bin Ahmad Senior Lecturer Faculty of Mechanical Engineering Tel. No. (Office) 03-55436250 Tel. No. Mobile 012-3319244 E-mail Address

More information

QAI SDN. BHD. ( V)

QAI SDN. BHD. ( V) 2 COMPANY PROFILE QAI SDN. BHD. (354689-V) No.11, 1st Floor, Jalan USJ 10/1E, Taipan Triangle, 47620 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan. Phone: 03-56370745, Fax: 03-56370744 Email: info@qai.com.my, website:

More information

REGISTERED WITH PKK ELECTRICAL CLASS I REGISTERED WITH PKK BUMIPUTRA STATUS REGISTERED WITH CIDB (GRED G7) REGISTERED WITH MINISTRY OF FINANCE

REGISTERED WITH PKK ELECTRICAL CLASS I REGISTERED WITH PKK BUMIPUTRA STATUS REGISTERED WITH CIDB (GRED G7) REGISTERED WITH MINISTRY OF FINANCE REGISTERED WITH PKK ELECTRICAL CLASS I REGISTERED WITH PKK BUMIPUTRA STATUS REGISTERED WITH CIDB (GRED G7) REGISTERED WITH MINISTRY OF FINANCE HEAD OFFICE : NO 30-1, JALAN MEDAN BUKIT INDAH 2, TAMAN BUKIT

More information

Lot 1841, Kampung Rhu Tapai Merang, Setiu, Terengganu, Malaysia.

Lot 1841, Kampung Rhu Tapai Merang, Setiu, Terengganu, Malaysia. Lot 1841, Kampung Rhu Tapai Merang, 21010 Setiu, Terengganu, Malaysia Tel: +60 9 653 1600 Fax: +60 9 653 1601 www.eryabysuria.com MERANG KAMP Merang Kamp Ditubuhkan pada tahun 2000, Kem Merang Suria, Terengganu

More information

BENGKEL VALUE IN PROJECT MANAGEMENT (HRDF CLAIMABLE TRAINING)

BENGKEL VALUE IN PROJECT MANAGEMENT (HRDF CLAIMABLE TRAINING) BENGKEL VALUE IN PROJECT MANAGEMENT (HRDF CLAIMABLE TRAINING) 1.0 PENGENALAN Pengurusan Nilai Projek atau Value In Project Management ialah menguruskan kepentingan nilai projek dengan lebih ketat, sistematik

More information

OUR NETWORKS AND COLLABORATION

OUR NETWORKS AND COLLABORATION OUR NETWORKS AND COLLABORATION UTM-FKA still maintained its quality management system of ISO 9001: 2008 and laboratory testing of ISO 17025 in its quality assurance pledge to provide quality education

More information

Corporate Profile Ivy Matrix Sdn Bhd (784382-U) www.ivymatrix.com.my Company Background Company Name : IVY MATRIX SDN. BHD. Business Add : No. 74-A, Jalan Diplomatik, Precint 15, 62300 Putrajaya Telephone

More information

Past Work Experience

Past Work Experience Past Work Experience List of Project/Work successfully done by Topbit System Sdn Bhd : No. Descriptions Public/Private Sector Year Contract Value YEAR 2006 1 2 Installation & commissioning of 58 units

More information

CORPORATE STRUCTURE AS AT 14 SEPTEMBER 2001 STRUKTUR KORPORAT PADA 14 SEPTEMBER 2001

CORPORATE STRUCTURE AS AT 14 SEPTEMBER 2001 STRUKTUR KORPORAT PADA 14 SEPTEMBER 2001 CORPORATE STRUCTURE AS AT 14 SEPTEMBER 2001 STRUKTUR KORPORAT PADA 14 SEPTEMBER 2001 26 CORPORATE INFORMATION MAKLUMAT KORPORAT BOARD OF DIRECTORS LEMBAGA PENGARAH Ngau Boon Keat (Chairman and Group Managing

More information

ISSN. The National University of Malaysia. Perpustakaan UKM. Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu

ISSN. The National University of Malaysia. Perpustakaan UKM. Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu ISSN The National University of Malaysia Perpustakaan UKM Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu LAPORAN TAHUNAN UKM 2600-8548 Perpustakaan UKM L PORAN T AHUNAN KANDUNGAN 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 22

More information

PEJABAT BENDAHARI KEPUTUSAN SEBUTHARGA UTHM. kemaskini : 11 JULAI 2013 MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD

PEJABAT BENDAHARI KEPUTUSAN SEBUTHARGA UTHM. kemaskini : 11 JULAI 2013 MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD PEJABAT BENDAHARI KEPUTUSAN SEBUTHARGA kemaskini : 11 JULAI 2013 MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD KOD TENDER TAJUK NAMA SYARIKAT YANG TERPILIH HARGA DAN TEMPOH KONTRAK 1) /PTM/03/012/2013

More information

TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD

TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD NOOR DIANA BINTI DRANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Kurikulum Vitae Curriculum Vitae. I. Maklumat Peribadi: Personal Particulars Nama: Name: Dr. Jurifa Mat Lazi Jawatan Sekarang: Current Position: Gred Kumpulan: Gred

More information

REKOD PENGALAMAN KERJA

REKOD PENGALAMAN KERJA NAMA / PROJEK SEBENAR 1 PANEL SUB-CONTRACTOR TO CARRY OUT ROAD MARKINGS, ROAD FURNITURES AND OTHER ASSOCIATED WORKS AT KLK, ECE, NSE, KLS AND OTHER (PLUS, CONCESSION AREA, JKR's ROAD) AS PER WORK ORDER

More information

SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN

SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN vii SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN ii iii iv v vi vii xi xii xiv

More information

INTERNATIONAL FRANCHISE SUMMIT 2015 BUSINESS MATCHING & NETWORKING

INTERNATIONAL FRANCHISE SUMMIT 2015 BUSINESS MATCHING & NETWORKING BUSINESS MATCHING & NETWORKING (JUMAAT, 6 hb MAC 2015) 3.30 petang 4.00 petang Ketibaan peserta BUSINESS MATCHING & NETWORKING Business Matching & Networking 4.00 petang 5.30 petang Jenama: 1) 9round (Kickbox

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING) (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI UPSI (ISO)/BEN/P08/MP04 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 MAC 2018 Muka surat :1/39 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 Pengenalan 2 2 Carta Alir Kerja Pengurusan Pinjaman Peralatan

More information

TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN

TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN 1 SKOP 6 1 2 3 4 5 6 FACILITY ENGINEERING MAINTENANCE SERVICES (FEMS) BIOMEDICAL ENGINEERING MAINTENANCE

More information

MANUAL KUALITI TARIKH BERKUATKUASA NO. ISU : 2 MUKA SURAT : 1/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI 4/33

MANUAL KUALITI TARIKH BERKUATKUASA NO. ISU : 2 MUKA SURAT : 1/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI 4/33 MUKA SURAT : 1/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : 8 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI 4/33 1.1 Tujuan Manual 4/33 1.2 Kandungan Manual 4/33 2.0 MAKLUMAT KORPORAT 5/33 2.1 Latar Belakang

More information

PESONAL CV / RESUME DATO SRI DR. ALEX ONG

PESONAL CV / RESUME DATO SRI DR. ALEX ONG PESONAL CV / RESUME DATO SRI DR. ALEX ONG PERSONAL CV/RESUME V2.0 MR. ALEX ONG YEOK LENG MR. ALEX ONG YEOK LENG With Salutation Title: Dato' Sri Dr. Alex Ong With Salutation Title: Dato' Dr. Alex Ong +60

More information

PAYEES LIST. AmBank Loan Repayment. Assessment & Quit Rent. No. Type of Loan AmOnline Web to Web ATM AmBank Contact Centre.

PAYEES LIST. AmBank Loan Repayment. Assessment & Quit Rent. No. Type of Loan AmOnline Web to Web ATM AmBank Contact Centre. AmBank Loan Repayment No. Type of Loan AmOnline Web to Web ATM AmBank Contact Centre 1 Credit Cards 2 Consumer Loans 3 Hire Purchase Assessment & Quit Rent 1 Pejabat Tanah & Galian Selangor (Kerajaan Negeri

More information

COMMERCIAL AND RESIDENTIAL SALE REPORT 2016

COMMERCIAL AND RESIDENTIAL SALE REPORT 2016 COMMERCIAL AND RESIDENTIAL SALE REPORT 2016 LIST OF ONGOING PROJECT 2016 ITEM PROJECT CONSULTANT CLIENT 1 NATURAL GAS SERVICES NG SERVICES FOR 1 BLOCK COMMERCIAL BUILDING AT LOT 479, JALAN COCHRANE, FORBOUSTEAD

More information

EXTRA-BUILT (M) SDN BHD

EXTRA-BUILT (M) SDN BHD BUSINESS PROFILE EXTRA-BUILT (M) SDN BHD EXTRA-BUILT (M) SDN BHD No.2A Jalan Biola Satu 33/1A, Seksyen 33, Elite Industrial Park 40400 Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Email: admin@extrabuilt.com Phone: 03-55252907

More information

PRO FORMA KURSUS PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH (DPLI) Pengajian Melayu (Minor)

PRO FORMA KURSUS PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH (DPLI) Pengajian Melayu (Minor) PRO FORMA KURSUS PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH (DPLI) Pengajian Melayu (Minor) Nama Kursus Kecekapan Berkomunikasi dalam Bahasa Melayu (Communicative Competence In The Malay Language) Kod Kursus

More information

MEMPERKASAKAN TEKNIK PENGURUSAN MASA DAN KEBERKESANAN PRESTASI

MEMPERKASAKAN TEKNIK PENGURUSAN MASA DAN KEBERKESANAN PRESTASI MEMPERKASAKAN TEKNIK PENGURUSAN MASA DAN KEBERKESANAN PRESTASI (HRDF CLAIMABLE) 1.0 PENGENALAN Masa merupakan sumber yang sangat berharga dan komoditi yang tiada nilai ganti yang selalu disalahguna atau

More information

JAWATANKUASA KERJA INSTITUT 2018

JAWATANKUASA KERJA INSTITUT 2018 1.0 MAJLIS PROFESIONAL, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN a. Membuat keputusan tentang hal hal yang berkaitan dengan profesional, pengurusan dan pentadbiran. b. Mengadakan mesyuarat MPPP sekurang kurangnya 8

More information

COMPANY PROFILE REGISTRATION WITH RELEVANT AUTHORITIES. Kementerian Kewangan Malaysia

COMPANY PROFILE REGISTRATION WITH RELEVANT AUTHORITIES. Kementerian Kewangan Malaysia REGISTRATION WITH RELEVANT AUTHORITIES Kementerian Kewangan Malaysia 357-01005351 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) 0120021112-WP077237 Pusat Khimat Kontraktor (PKK) 0120021112-WP077237

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2011 DECEMBER 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

CORPORATE INFORMATION Maklumat Korporat

CORPORATE INFORMATION Maklumat Korporat Di002816 Epe AR P1-50 LOWRES 14/4/04 8:44 AM Page 6 CORPORATE INFORMATION Maklumat Korporat BOARD OF DIRECTORS / LEMBAGA PENGARAH 6 YBhg Datuk Sulaiman Daud (Independent Non-Executive Chairman / Pengerusi

More information

1. PENUTUPAN JALAN JANGKA PANJANG DI LEBUHRAYA KL-SEREMBAN (ARAH KL)

1. PENUTUPAN JALAN JANGKA PANJANG DI LEBUHRAYA KL-SEREMBAN (ARAH KL) PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG LEBUHRAYA KL - SEREMBAN KM7.2 - KM8.6, JALAN PUTRA PERMAI & SERI KEMBANGAN 29 JUN 2018 1. PENUTUPAN JALAN JANGKA

More information

CORPORATE PROFILE ANPEC GLOBAL CORPORATION SDN BHD ( A)

CORPORATE PROFILE ANPEC GLOBAL CORPORATION SDN BHD ( A) ANPEC GLOBAL CORPORATION SDN BHD (655269-A) B2-1-36 Jalan Pinggiran 1/3 Taman Pinggiran Putra Seksyen 1 43300 Seri kembangan Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel : +6 03 8942 8991 Fax : +6 03 8945 8455 URL

More information

PROFIL ANGKASA ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD (ANGKASA)

PROFIL ANGKASA ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD (ANGKASA) PROFIL ANGKASA ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD (ANGKASA) NO. DAFTAR:- 4630/ 12.5.71 TARIKH DAFTAR:- 12 MEI 1971 ALAMAT IBU PEJABAT:- WISMA UNGKU A. AZIZ, JALAN SS 6/1, KELANA JAYA, PETI SURAT

More information

KERTAS UNTUK MAKLUMAN DAN KELULUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-31 PEMANTAPAN DAFTAR ASPEK IMPAK SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

KERTAS UNTUK MAKLUMAN DAN KELULUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-31 PEMANTAPAN DAFTAR ASPEK IMPAK SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR Agenda 14.0 KERTAS UNTUK MAKLUMAN DAN KELULUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-31 PEMANTAPAN DAFTAR ASPEK IMPAK SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR Tujuan 1. Kertas ini disediakan bertujuan untuk

More information

Sustainable Consumption

Sustainable Consumption Sustainable Consumption Introduction Unsustainable pattern of production and consumption - major causes of global environmental deterioration Issues like loss of biodiversity, resource depletion and risk

More information

SARAMEDIA GLOBAL SDN BHD PROFIL SYARIKAT

SARAMEDIA GLOBAL SDN BHD PROFIL SYARIKAT SARAMEDIA GLOBAL SDN BHD PROFIL SYARIKAT PENGENALAN SARAMEDIA GLOBAL ialah sebuah syarikat milik 100% bumiputera. Pengasas yang mempunyai pengalaman dalam selok belok pemasaran offline dan online.kami

More information

IMPLIKASI PERUBAHAN DASAR KERAJAAN TERHADAP PERCETAKAN MELAYU MOHD KHAIRUL AZAHARI BIN ABDUL RANI

IMPLIKASI PERUBAHAN DASAR KERAJAAN TERHADAP PERCETAKAN MELAYU MOHD KHAIRUL AZAHARI BIN ABDUL RANI IMPLIKASI PERUBAHAN DASAR KERAJAAN TERHADAP PERCETAKAN MELAYU MOHD KHAIRUL AZAHARI BIN ABDUL RANI FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2016 IMPLIKASI PERUBAHAN DASAR KERAJAAN

More information

PUSAT PENYELIDIKAN & PENGURUSAN SUMBER CENTRE FOR EARTH RESOURCES RESEARCH & MANAGEMENT (CERRM)

PUSAT PENYELIDIKAN & PENGURUSAN SUMBER CENTRE FOR EARTH RESOURCES RESEARCH & MANAGEMENT (CERRM) PUSAT PENYELIDIKAN & PENGURUSAN SUMBER ALAM @ CENTRE FOR EARTH RESOURCES RESEARCH & MANAGEMENT (CERRM) PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN 1. Menjalankan penyelidikan dan perundingan kepada masyarakat dan industri

More information

STATUS OF BIODIESEL IMPLEMENTATION IN MALAYSIA AND BIODIESEL SPECIFICATIONS

STATUS OF BIODIESEL IMPLEMENTATION IN MALAYSIA AND BIODIESEL SPECIFICATIONS Guidelines toward High Biodiesel Blend Diesel (eg B20) Specification in the APEC Region, Honolulu, Hawaii, USA. 19 March 2018 STATUS OF BIODIESEL IMPLEMENTATION IN MALAYSIA AND BIODIESEL SPECIFICATIONS

More information

FOOD STUDIO CONSULTANCY ( P)

FOOD STUDIO CONSULTANCY ( P) FOOD STUDIO CONSULTANCY 001788310-P Professional towards food quality and safety PROFIL SYARIKAT FOOD STUDIO CONSULTANCY (001788310-P) No. 21 A, Tingkat 1, Jln. 4/11A, Seksyen 4 Tambahan 43650 Bandar Baru

More information

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak Smart K-Worker Professional Consortium Sdn. Bhd. (SMART-K) Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak 6 Mei 2015 Auditorium Utama Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan Lot 249

More information

PERINTAH GAJI MINIMUM (PINDAAN) 2013 MINIMUM WAGES (AMENDMENT) ORDER 2013

PERINTAH GAJI MINIMUM (PINDAAN) 2013 MINIMUM WAGES (AMENDMENT) ORDER 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 28 Mei 2013 28 May 2013 P.U. (A) 165 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH GAJI MINIMUM (PINDAAN) 2013 MINIMUM WAGES (AMENDMENT) ORDER 2013 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY JABATAN

More information

Vision. Visi Untuk menjadi sebuah universiti contoh serta diiktiraf di peringkat antarabangsa dan institusi pengajian tinggi yang menjadi pilihan

Vision. Visi Untuk menjadi sebuah universiti contoh serta diiktiraf di peringkat antarabangsa dan institusi pengajian tinggi yang menjadi pilihan * Ij ae %0 N( c ý' 1 rr U + `' ý" 0 1ý,º-. ON ý ý. ýý. Visi Untuk menjadi sebuah universiti contoh serta diiktiraf di peringkat antarabangsa dan institusi pengajian tinggi yang menjadi pilihan utama golongan

More information

Profil Para Pengarah. Y BHG TAN SRI AZMAN HASHIM Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Profil Para Pengarah. Y BHG TAN SRI AZMAN HASHIM Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif 24 AMMB Holdings Berhad (223035-V) Laporan Tahunan 2013 Profil Para Pengarah Y Bhg Tan Sri Azman Hashim, seorang warganegara Malaysia berusia 74 tahun, telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah AMMB

More information

Bantuan motosikal tiga roda kepada usahawan adalah secara sewa beli (bayaran 50%, geran 50%). MOTOSIKAL 3 RODA M3R Tempoh bayaran maksimum 3 tahun (32 bulan). Hak milik individu dan hak dituntut oleh FAMA.

More information

Kata-kata aluan Ahli Lembaga Pengarah Universi Teknologi Malaysia

Kata-kata aluan Ahli Lembaga Pengarah Universi Teknologi Malaysia Kata-kata aluan Ahli Lembaga Pengarah Universi Teknologi Malaysia Assalamualaikum wrt. Wbkth., dan Salam Sejahtera Izinkan saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-nya,

More information

PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

PSZ 19:16 (Pind. 1/97) PSZ 19:16 (Pind. 1/97) CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan. * * Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan

More information

SENARAI NAMA PENCERAMAH SEMINAR KEJURUTERAAN AWAM (SEMKA) PROGRAM PERDANA SEMESTER I SESI 2013/2014

SENARAI NAMA PENCERAMAH SEMINAR KEJURUTERAAN AWAM (SEMKA) PROGRAM PERDANA SEMESTER I SESI 2013/2014 PROGRAM PERDANA SEMESTER I SESI 2013/2014 TEMPAT : Dewan Kuliah 4, Blok P19, UTM Bahru TARIKH : 5 Oktober 6 Oktober 2013 HARI PERTAMA: 5 OKTOBER 2013 (SABTU) PM Dr. Nazri Bin Ali Emcee : Mervyn Ng Jingrong

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) OGOS 2011 AUGUST 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

VISI UNTUK MENJADI FIRMA PELABURAN DISTINKTIF BERTARAF DUNIA

VISI UNTUK MENJADI FIRMA PELABURAN DISTINKTIF BERTARAF DUNIA M E N J A N A K E K A Y A A N R A K Y A T M A L A Y S I A RASIONAL MUKA DEPAN Apabila PNB mula beroperasi pada tahun 1978, hampir tiada bangunan pencakar langit yang menghiasi latar langit KL, dan unit

More information

Responsibility & Care. The leading safety products MANUFACTURER & EXPORTER with 30 years of service excellence

Responsibility & Care. The leading safety products MANUFACTURER & EXPORTER with 30 years of service excellence The leading safety products MANUFACTURER & EXPORTER with 30 years of service excellence Company Milestones 1983 1983 1989 2003 2005 2006 2008 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2012 2013 2013 2013 2013 Incorporated

More information

Matlamat Kursus. Kandungan kursus

Matlamat Kursus. Kandungan kursus WCS WORLDWIDE CONSULTANCY SERVICES SDN BHD (1090527-U) 43, Jalan Kubah U8/62, Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam, Selangor Tel: 019 643 3368 / (03) 7846 9008 Fax: (03) 9235 1000 Email: mahaworldwide@yahoo.com

More information

Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif Y BHG TAN SRI AZMAN HASHIM Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif Y Bhg Tan Sri Azman Hashim, seorang warganegara Malaysia berusia 76 tahun, telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah AMMB Holdings Berhad

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) MAC 2011 MAC 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information