MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST... 9 SÕIDUKI FUNKTSIOONID KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE MIDA TEHA OHUOLUKORRAS

Size: px
Start display at page:

Download "MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST... 9 SÕIDUKI FUNKTSIOONID KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE MIDA TEHA OHUOLUKORRAS"

Transcription

1 SISUKORD SISSEJUHATUS MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST SÕIDUKI FUNKTSIOONID ARMATUURLAUD KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE MIDA TEHA OHUOLUKORRAS SÕIDUKI HOOLDAMINE HOOLDUSKAVAD KUI VAJATE KLIENDITUGE INDEKS

2

3 SISSEJUHATUS SISSEJUHATUS ÜMBERPAISKUMINE TÄHTIS MÄRKUS KUIDAS JUHENDIT KASUTADA HOIATUSED JA ETTEVAATUSNÕUDED SÕIDUKI TUVASTUSNUMBER SÕIDUKI MODIFITSEERIMINE/MUUTMINE

4 SISSEJUHATUS Täname, et valisite endale uue Chrysler Group LLC sõiduvahendi - Jeep. Võite olla kindel, et see sõiduk kehastab kõiki meie sõidukitele tavapäraseks saanud ja olulisi omadusi: täppistööd, silmatorkavat stiili ja kvaliteeti. See spetsiaalne maastur suudab läbida maastikku ja sooritada ülesandeid, mille jaoks tavapärased kaheveolised sõidukid pole ette nähtud. Teedel ja maastikul käitub ja manööverdab see sõiduk paljudest tavaautodest erinevalt, seega tutvuge põhjalikult selle omaduste ja eripäradega. Enne sõidukiga sõitma asumist tutvuge põhjalikult käesoleva kasutusjuhendi ja selle lisadega. Tutvuge sõiduki kõigi juhtseadmetega, eelkõige pidurdamise, roolimise ning käigu- ja ülekandesüsteemiga. Õppige tundma, kuidas sõiduk erinevatel teekatetel käitub. Teie sõiduoskused parenevad kogemustega, kuid nagu iga sõiduvahendi puhul, alustage rahulikult. Maastikul sõites või sõidukiga töötades ärge koormake seda üle ning ärge eeldage, et see teid loodusjõudude käest päästab. Järgige kohalikke liikluseeskirju, ükskõik, kus te ka ei sõida. 4 Nagu iga seda tüüpi sõiduki puhul, võib ka selle sõiduki vale kasutamise tagajärjeks olla juhitavuse kaotamine või avarii. Täiendavat teavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Nõuanded teel/maastikul sõitmiseks. Kui olete juhendi läbi lugenud, hoiundage seda sõidukis; sõiduki edasimüümisel peab see kuuluma sõiduki juurde, et ka uus omanik kõigi ohutusnõuetega tutvuda saaks. Sõiduki vale kasutamise tagajärjeks võivad olla juhitavuse kaotamine või avarii. Liiga kiiresti või ebakaines olekus sõitmise tagajärjeks võivad olla juhitavuse kaotamine, kokkupõrge muu sõiduki või objektiga, teelt välja sõitmine või ümberpaiskumine ja kõik need võivad lõppeda tõsiste vigastuste või surmaga. Turvavööde mitte kasutamisel seavad juht ja reisijad end ohtu ning selle tagajärjeks võivad avarii korral olla tõsised vigastused või surm. Sõiduki sõidukorras hoidmiseks laske seda soovitatud intervallide järel volitatud ja kvalifitseeritud, eritööriistade ja seadmetega edasimüüjal hooldada. Tootja ja tema edasimüüja jaoks on teie rahulolu väga oluline. Kui satute hooldus- või garantiiprobleemile, mida pole teie jaoks rahuldavalt kõrvaldatud, arutage seda volitatud edasimüüjaga. Volitatud edasimüüja aitab teid suurima heameelega kõigi teie sõidukit puudutavate küsimuste osas. ÜMBERPAISKUMINE Maasturite ümberpaiskumisoht on suurem, kui teist tüüpi sõidukitel. Sõiduki kõrgus maapinnast on suurem ja raskuskese kõrgemal, kui paljudel tavaautodel. Seetõttu on sõiduki sooritusvõime erinevatel maastikel parem. Ohtliku sõidumaneeri kasutamisel kaotavad kõik sõidukid juhitavuse. Kõrgema raskuskeskme tõttu võib see sõiduk ümberpaiskuda juhtudel, kus teised sõidukid seda ei tee.

5 Ärge võtke järske kurve, tehke äkilisi manöövreid ega kasutage muid ebaturvalisi sõiduvõtteid, mille tõttu võite kontrolli sõiduki üle kaotada. Sõiduki ebaturvalise kasutamise tagajärjeks võib olla avarii, sõiduki ümberpaiskumine ning nendest tulenevad tõsised või surmaga lõppevad vigastused. Sõitke ettevaatlikult. Ümberkukkumisohu silt Juhi ja reisijate turvavööde mitte kasutamise tagajärjeks võivad olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused. Ümberpaiskumisel saab turvavööta inimene tõenäolisemalt surma, kui inimene, kes kannab turvavööd. Kinnitage turvavöö alati. TÄHTIS MÄRKUS KOGU SELLES VÄLJAANDES SISALDUV MATERJAL PÕHINEB VÄLJAANDE HEAKS KIITMISE AJAL SAADAVAL OLNUD KÕIGE UUEMAL TEABEL. TOOTJA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE PARANDUSTE AVALDAMISEKS. Käesolev kasutusjuhend on valmistatud ette hooldus- ja tehnikaspetsialistide kaasabil ning on mõeldud, et tutvustada teid oma uue sõiduki kasutamise ja hooldamisega. Dokumendi lisade hulka kuuluvad garantii teabeleht ning erinevad kliendile suunatud dokumendid. Soovitame tungivalt teil nendega tutvuda. Kasutusjuhendis toodud juhiste ja soovituste järgimine aitab tagada sõiduki turvalise ja nauditava töökorra. Kui olete kasutusjuhendi läbi lugenud, hoiundage seda sõidukis, edasimüümisel andke uuele omanikule ka käesolev kasutusjuhend. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi disainis ja tehnilistes andmetes ja/või lisada täiendusi või parendada toodet kohustuseta varustada nendega varem toodetud sõidukid. Kasutusjuhendis on illustreeritud ja kirjeldatud standardfunktsioone ja funktsioone, mis on saadaval lisadena. Seega ei pruugi teie sõiduk olla varustatud kõigi selles kasutusjuhendis kirjeldatud seadmete või tarvikutega. Tutvuge kasutusjuhendiga enne sõitma asumist ja enne osade/tarvikute paigaldamist või sõiduki muul moel modifitseerimist. 5

6 Kuna müügil on paljude erinevate tootjate varuosad ja tarvikud, ei saa tootja tagada, et selliste osade paigaldamine või kasutamine ei muuda sõiduki sõiduturvalisust. Isegi kui sellistele osadele on antud ametlik heakskiit (näiteks üldine kasutusluba või koostati osa ametlikult heaks kiidetud projekti alusel) või kui sõidukile anti pärast sellise osa paigaldamist individuaalne kasutusluba, ei saa tingimusteta väita, et sõiduki sõiduohutus pole muutunud. Seega ei saa eksperte ega ametnikke vastutusele võtta. Tootja võtab vastutuse ainult tootja poolt volitatud või soovitatud osade eest, kui need paigaldab volitatud edasimüüja. Sama kehtib olukorras, kui tootja sõidukit modifitseeritakse. Garantii ei kata ühtki osa, mida tootja pole paigaldanud. Samuti ei kata garantii remont- või reguleerimistööde kulusid, mille põhjuseks võivad olla mittetootja osade, komponentide, seadmete, materjalide või tarvikute kasutamine. Samuti ei kata garantii tootja spetsifikatsioonidele mittevastavatest muudatustest tingitud remontkulusid. Volitatud edasimüüja pakub originaalseid Mopar osad ja tarvikuid ning muid tootja poolt heaks kiidetud tooteid, sh spetsialistide nõuandeid. Sõiduki hooldamisel pidage meeles, et kõige paremini tunneb teie sõidukit volitatud edasimüüja, tema käsutuses on tehases väljaõppe saanud tehnikud ning originaalsed Mopar varuosad, lisaks on tema huvides ka teie rahulolu. Autorikaitse 2010 Chrysler International. KUIDAS JUHENDIT KASUTADA Uurige sisukorda ja leidke jaotis, mis sisaldab teile huvi pakkuvat teavet. Kuna sõiduki tehnilised andmed sõltuvad tellitud varustusest, võivad teatud kirjeldused ja joonised erineda teie sõidukist. Kasutusjuhendi lõpus olevas indeksis on loetletud kõik teemas. Järgmisest tabelist leiate sõidukis või kasutusjuhendis kasutatud sümbolite kirjeldused. 6

7 7

8 HOIATUSED JA ETTEVAATUSNÕUDED Kasutusjuhend sisaldab HOIATUSI selliste toimingute eest, mille tagajärjeks võivad olla avarii või kehavigastused. Lisaks sisaldab see ETTEVAATUS- NÕUDEID, mille mittejärgimisel võite kahjustada oma sõidukit. Tutvuge terve juhendiga, et oluline teave kahe silma vahele ei jääks. Järgige kõigi hoiatus- ja ettevaatusnõudeid. SÕIDUKI TUVASTUSNUMBER Sõiduki tuvastusnumber (VIN) asub plaadil armatuurlaua vasakus esinurgas ning see on nähtav sõidukist väljas, läbi aknaklaasi. Sama number on stantsitud ka sõiduki kerele, eesmise parempoolse istme taga. VIN-koodi nägemiseks liigutage eesmine parempoolne iste ettepoole. VIN-koodi asukoht Kerele stantsitud VIN-koodi asukoht VIN-koodi eemaldamine või muutmine on seadusega keelatud. SÕIDUKI MODIFITSEERIMINE/ MUUTMINE HOIATUS! Sõiduki modifitseerimine või muutmine võib mõjutada selle sõidukõlbulikkust ja turvalisust ning selle tagajärjeks võivad olla avariist tingitud tõsised vigastused või surm. 8

9 MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST VÕTMETEST Juhtmevaba süütesõlm (WIN) Võtmepult Võtmepuldi süütelukust eemaldamine Võtme meeldetuletussüsteem IMMOBILISAATOR Asendusvõtmed Kliendi võtme programmeerimine Üldteave SÕIDUKI HÄIRESÜSTEEM KUI KUULUB VARUSTUSSE Süsteemi sisselülitamine Süsteemi väljalülitamine SISENEMISVALGUSTUS KAUGJUHTIMISPULDIGA SISENEMINE Uste avamine Uste lukustamine

10 Tagaluugi klaasi vabastamine Akende kaugavamisfunktsioon kui kuulub varustusse Täiendavate saatjate programmeerimine Saatja patareide vahetamine Üldteave UKSELUKUD Kesklukusüsteem Lastelukud tagauksed VÕTMETA SISENEMINE JA KÄIVITAMINE AKNAD Elektriaknad Tuulerõhk TAGALUUK Tagaluugi avatav klaas Elektriline tagaluuk kui kuulub varustusse REISIJATE TURVASÜSTEEMID Süle/õla turvavööd Süle/õla turvavööde kasutusjuhised Süle/õla turvavööde sirgendamine Reguleeritava ülemise turvavöö lukustus Energiahaldusfunktsioon

11 Automaatse lukustusmehhanismi režiim (ALR) kui kuulub varustusse Reisijate turvavööd Turvavööde eelpingutid Täiendavad aktiivpeatoed (AHR) Täiustatud turvavöö meeldetuletussüsteem Turvavöö lukustus Turvavööd ja lapseootel naised Täiendavad turvasüsteemid (SRS) turvapadjad Täiustatud eesmise turvapadja omadused Turvapadja vallandumisandurid ja juhtseadmed Sündmuste salvestaja (EDR) Turvatoolid SOOVITUSED MOOTORI SISSESÕITMISEKS Diiselmootorite täiendavad nõuded kui kuulub varustusse OHUTUSNÕUANDED Reisijatevedu Heitgaasid Sõidukis läbiviidavad turvakontrollid Sõidukist väljaspool perioodiliselt läbiviidavad turvakontrollid

12 VÕTMETEST Selles sõidukis kasutatakse võtmevaba süütesüsteemi. Süsteem koosneb võtmerõngast, saatjaga kaugjuhtimispuldist (RKE) ning süütelülitiga juhtmevabast süütesõlmest (WIN). Võtmerõnga võite sisestada süütelülitisse üks kõik, kumba pidi. Võtmeta sisenemise ja käivitamise funktsioon Sõiduk on varustatud võtmeta sisenemise ja käivitamise funktsioonida, mille kohta saate lisateavet jaotistest Käivitustoimingud ja Käivitamine ja kasutamine. Juhtmevaba süütesõlm (WIN) Juhtmevaba süütesõlm (WIN) töötab süütelülitile sarnaselt. Sellel on neli tööasendit, millest kolm on lukustuvad ja üks vedruga. Lukustatavad asendid on LOCK, ACC ja ON/RUN. STARTasend on vedrulaaditav kontaktasend Kui START-asendi vabastate, naaseb lüliti automaatselt ON/RUN-asendisse. Võtmeta sisenemise ja käivitamise funktsiooni korral kuvab süütelüliti asendi (OFF/ACC/RUN) sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Juhtmevaba süütesõlm (WIN) 1 LUKK 2 ACC (TARVIKUD) 3 SEES/TÖÖS 4 START Võtmepult Süütelüliti käivitab võtmepult. Lisaks sisaldab see kaugjuhtimispuldi (RKE) saatjat ja avariivõtit, mida hoiundatakse võtmepuldis. Avariivõti võimaldab sõidukisse siseneda, kui sõiduki aku või RKE saatja patarei on tühjaks saanud. Avariivõtit kasutatakse ka kindalaeka lukustamiseks. Parkimisteenuse kasutamisel saate avariivõtme enda kätte jätta. Kui sisenete avariivõtmega häire all olevasse sõidukisse, häire käivitub. Vargusvastase häire väljalülitamiseks sisestage võtmepult süütelülitisse (ka siis, kui võtmepuldi patarei on tühi). Avariivõtme eemaldamiseks libistage võtmepult ülaosas olev mehaaniline riiv küljele ja tõmmake võti välja. 12

13 Avariivõtme eemaldamine Kahepoolse avariivõtme saate lukku sisestada emb-kumb külg peal. Võtmepuldi süütelukust eemaldamine Lülitage käiguhoob parkasendisse. Keerake võtmepult OFF-asendisse ja eemaldage võtmepult. Võtmeta sisenemise ja käivitamise funktsiooni korral kuvab süütelüliti asendi (OFF/ACC/RUN) EVIC-süsteem. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Kui üritate võtmepulti eemaldada enne, kui olete käiguhoova parkasendisse viinud, võib võtmepult ajutiselt süütelülitisse lukustuda. Sellisel juhul keerake võtit kergelt paremale, seejärel eemaldage võtmepult, nagu eelnevalt kirjeldatud. Tõrke korral võib võti süütelülitisse lukustuda, mis annab märku turvafunktsiooni tõrkumisest. Saate mootori käivitada ja peatada, kuid võtmepulti ei saa enne probleemi lahendamist eemaldada. Kui süütelüliti on LOCK-asendisse keeratud, jäävad elektriliste akende lülitid, raadio, elektriline katuseluuk (kui see kuulub varustusse) ja pistikupesad kuni kümneks minutiks aktiivseks. Emma-kumma esiukse avamine tühistab funktsiooni. Funktsiooni aeg on programmeeritav. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/ personaalsed sätted (kliendi programmeeritavad funktsioonid). HOIATUS! Ärge jätke lapsi üksinda autosse. Laste järelvalveta autosse jätmine on mitmel põhjusel ohtlik. Laps või teised isikud võivad saada tõsiseid või surmavaid vigastusi. Ärge jätke võtmepulti süütelülitisse või võtmeta sisenemise ja käivitamise funktsiooni ACC- või ON/RUN-asendisse. Sellisel juhul saab laps elektrilisi aknaid ja muid juhtseadmeid kasutada või sõiduki liikuma panna. Ärge jätke lapsi ega loomi kuuma ilma korral pargitud sõidukisse. Temperatuuritõus võib põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surma. ETTEVAATUST! Lukustamata autot on hõlbus varastada. Sõiduki järelvalveta jätmisel eemaldage võtmepult süütelukust ja lukustage kõik uksed. 13

14 Võtme meeldetuletussüsteem Kui avate juhiukse ja võtmepult on süütelukus ning süütelukk OFF- või ACC-asendis, kõlab signaal, mis tuletab meelde võtmepuldi eemaldamist. Võtme meeldetuletus kostab ainult siis, kui võtmepult on süütelukus OFF- või ACC-asendis. Kui kasutate võtmeta sisenemise ja käivitamise funktsiooni ja avate juhiukse, kuni süütelukk on ACC- või ON/RUNasendis (mootor on seisatud), kostab signaal. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Käivitamistoimingud. IMMOBILISAATOR Immobilisaator blokeerib mootori ja kaitseb nii sõidukit volitamata käivitamise eest. Süsteemi ei pea sisse lülitama ega aktiveerima. Süsteemi töö on automaatne, hoolimata sellest, kas sõiduk on lukustatud või avatud. 14 Sõiduki volitamata kasutamise eest kaitsemiseks kasutab süsteem võtmepulti koos kaugjuhtimispuldi (RKE) saatja ning juhtmeta süütesõlmega (WIN). Seega saab sõiduki käivitamiseks ja kasutamiseks kasutada vaid sõiduki jaoks programmeeritud võtmepulte. Kui mootori käivitamiseks kasutatakse vale võtmepulti, lülitab süsteem mootori kahe sekundi jooksul välja. Pärast süütelüliti ON/RUN-asendisse keeramist süttib kolmeks sekundiks sõiduki turvatuli ning sooritatakse kontroll. Kui tuli jääb põlema ka pärast kontrolli sooritamist, märgib see elektroonikaprobleeme. Kui tuli hakkab pärast kontrolli sooritamist vilkuma, märgib see, et mootori käivitamiseks kasutati vale võtmepulti. Kõigil sellistel juhtudel lülitub mootor kahe sekundi möödumisel välja. Kui sõiduki turvatuli süttib sõiduki tavakasutamise ajal (mootor on töötanud kauem kui 10 sekundit), märgib see elektroonikaprobleeme. Sellisel juhul laske sõidukit võimalikult kiiresti volitatud edasimüüjal hooldada. ETTEVAATUST! Immobilisaatori süsteem ei ühildu kõigi järelturu kaugkäivitussüsteemidega. Selliste süsteemide kasutamise tagajärjeks võivad olla sõiduki käivitusprobleemid või turvalisuse vähenemine. Kõik sõiduki müügikomplekti kuuluvad võtmepulte on sõiduki elektroonika jaoks programmeeritud. Asendusvõtmed Sõiduki käivitamiseks ja kasutamiseks kasutada vaid sõiduki elektroonika jaoks programmeeritud võtmepulte. Kui võtmepult on sõiduki jaoks programmeeritud, ei saa seda muu sõiduki jaoks programmeerida. ETTEVAATUST! Sõiduki järelvalveta jätmisel eemaldage võtmepult süütelukust ja lukustage kõik uksed. Kui kasutate võtmeta sisenemise ja käivitamise funktsioonis, pidage meeles lülitada süüde OFF-asendisse.

15 Sõiduki ostmisel antakse uuele omanikule neljakohaline PIN-kood. Hoidke seda PIN-koodi turvalises kohas. Volitatud edasimüüja vajab seda koodi võtmepuldi asendamiseks. Võtmepulte duplitseerib volitatud edasimüüja. Kui lasete immobilisaatorit hooldada, andke volitatud edasimüüjale kõik süütevõtmed. Kliendi võtme programmeerimine Võtmepulte või RKE-saatjaid programmeerib volitatud edasimüüja. Üldteave Immobilisaator töötab sagedusel MHz. Immobilisaatori süsteemi kasutatakse järgmistes Euroopa riikides ja see vastav direktiivile 1999/5/EÜ: Austria, Belgia, Tšehhi vabariik, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Venemaa, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Jugoslaavia ja Ühendkuningriigid. Süsteemi kasutamine allub järgmistele tingimustele. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid. Seda peab võtma vastu häireid, sh ebasoovitavat tööd põhjustavaid häireid. SÕIDUKI HÄIRESÜSTEEM KUI KUULUB VARUSTUSSE Sõiduki häiresüsteem seirab kapotti, tagaluuki, tagaluugi klaasi, sõiduki uksi volitamata sisenemise ja süütelukku volitamata kasutamise kohta. Kui miski vallandab häire, ei võimalda häiresüsteem sõidukit käivitada ning rakenduvad järgmised helilised ja visuaalsed märguanded: signaal hakkab tööle, esilaternad ja parktuled ning sõiduki turvatuli armatuurlaual vilkuma. Süsteemi sisselülitamine Sõidukid, mis pole varustatud võtmeta sisenemise ja käivitamise süsteemiga Eemaldage võti süütelukust ja vajutage kesklukulülitit, kui juhi- või reisijauks on avatud või vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu LOCK. Kui viimane uks või kõik uksed on suletud, lülitub sõiduki häiresüsteem automaatselt 16 sekundi möödumisel sisse. Selle aja jooksul turvatuli vilgub. Kui see ei sütti, pole sõiduki häiresüsteem sisse lülitatud. Kui avate ukse selle aja jooksul, häiresüsteemi sisselülitamine tühistatakse. Kui soovite sõiduki pärast ukse sulgemist uuesti häire alla panna, peate eelnevalt kirjeldatud toimingut kordama. Võtmeta sisenemise ja käivitamise süsteemiga sõidukid Vajutage võtmeta sisenemise ja käivitamise start-/stoppnuppu, kuni EVICsüsteem märgib, et süüde on OFFasendis (saate lisateavet jaotistest Käivitustoimingud ja Käivitamine ja kasutamine ). 15

16 Seejärel vajutage kas keskluku lukustuslülitit, kui juhi- või reisijauks on avatud, vajutage eesmise juhi- või reisijaukse lukustusnuppu, kui kehtiv võtmepult on leviulatuses või vajutage kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu (lisateavet saate jaotise Mida teada enne sõiduki käivitamist lõigus Passiivne sisenemissüsteem ). Süsteemi väljalülitamine Sõidukid, mis pole varustatud võtmeta sisenemise ja käivitamise süsteemiga Vajutage kaugjuhtimispuldi avamisnuppu või sisestage süütevõti süütelukku ja keerake see ON/RUN-asendisse. Juhiukse lukk ei aktiveeri ega desaktiveeri sõiduki häiresüsteemi. Kui häiresüsteem on aktiveeritud, ei ava uste sisemine kesklukk uksi. 16 Võtmeta sisenemise ja käivitamise süsteemiga sõidukid Vajutage kaugjuhtimispuldi avamisnuppu, kasutage juhi- või reisijaukse linki (lisateavet saate jaotise Mida teada enne sõiduki käivitamist lõigus Passiivne sisenemissüsteem ), kui kehtiv võtmepult on leviulatuses või vajutage võtmeta sisenemise ja käivitamise süsteemi start-/stoppnuppu (vähemalt üks kehtiv võtmepult peab sõidukis olema) või sisestage võtmepult süütelukku (kui start-/stoppnupp on eemaldatud), seejärel keerake süütelukk ON/RUN-asendisse. Häiresüsteem on mõeldud sõiduki kaitsemiseks; siiski on võimalik luua olukordi, kus häiresüsteem annab valehäire. Kui olete sooritanud ühe eelnevalt kirjeldatud häire aktiveerimistoimingu, häiresüsteem aktiveerub hoolimata sellest, kas olete sõidukis sees või mitte. Kui jääte sõidukisse ja avate ukse, kostab häire. Sellisel juhul desaktiveerige häiresüsteem. Kui häiresüsteem on aktiveeritud ja aku lahutatakse, jääb häiresüsteem aktiveerituks ka pärast aku taasühendamist. Välistuled vilguvad, kostab signaal ning sõidukit ei saa käivitada. Sellisel juhul desaktiveerige häiresüsteem. SISENEMISVALGUSTUS Sisetuled süttivad suvalise ukse avamisel või kui kasutate uste avamiseks kaugjuhtimispulti. Pärast uste sulgemist jäävad tuled 30 sekundiks põlema ja kustuvad siis. Tuled kustuvad ka pärast uste sulgemist süüte sisselülitamisel. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/ personaalsed sätted (kliendi programmeeritavad funktsioonid). Ükski teenindustuli ei sütti, kui regulaator on välja lülitatud asendis (täiesti alumises asendis), v.a juhul, kui kaardi-/lugemistuli käsitsi sisse lülitatakse.

17 KAUGJUHTIMISPULDIGA SISENEMINE See süsteem võimaldab uksi või tagaluuki avada kuni 10 meetri kauguselt. Kaugjuhtimispulti ei pea süsteemi aktiveerimiseks sõiduki poole suunama. Kui sisestate kaugjuhtimispuldiga võtmepult süütelukku, blokeeritakse kõik puldi nupud; ülejäänud kaugjuhtimispultide nupud töötavad edasi. Kui sõidate kiirusel 5 mph (8 km/h) või sellest kiiremini, blokeeritakse kõigi kaugjuhtimispultide nupud. Uste avamine Juhiukse avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi avamisnuppu üks kord, kõigi uste avamiseks vajutage nuppu kaks korda. Suunatuled vilguvad avamissignaali kinnitamiseks. Ka sisenemisvalgustus süttib. Lisateavet saate jaotise Mida teada enne sõiduki käivitamist lõigus Passiivne sisenemissüsteem. Puldiga avamine, juhiuks/kõik uksed ühe vajutusega See funktsioon võimaldab programmeerida kaugjuhtimispuldi avamisnupu avama esimese vajutusega kas juhiukse või kõik uksed. Kehtivate sätete muutmiseks toimige järgmiselt. EVIC-süsteemiga sõidukite puhul leiate lisateavet jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/personaalsed sätted (kliendi programmeeritavad funktsioonid). Tulede vilgutamine kaugjuhtimispuldi kasutamisel See funktsioon vilgutab puldiga uste avamisel või sulgemisel suunatulesid. Funktsiooni saab sisse või välja lülitada. Kehtivate sätete muutmiseks toimige järgmiselt. EVIC-süsteemiga sõidukite puhul leiate lisateavet jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/personaalsed sätted (kliendi programmeeritavad funktsioonid). Tulede sisselülitamine puldiga avamisel See funktsioon aktiveerib esituled 90 sekundiks, kui uksed kaugjuhtimispuldiga avatakse. EVIC-süsteemiga sõidukites on see aeg programmeeritav. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/personaalsed sätted (kliendi programmeeritavad funktsioonid). Kaugjuhtimispuldiga võtmepult 17

18 Uste lukustamine Kõigi uste lukustamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu LOCK. Suunatuled vilguvad signaali kinnitamiseks. Lisateavet saate jaotise Mida teada enne sõiduki käivitamist lõigus Passiivne sisenemissüsteem. Tagaluugi klaasi vabastamine Tagaluugi klaasi avamiseks vajutage nuppu FLIPPER GLASS/LIFTGATE RELEASE kaks korda (teine kord viie sekundi jooksul pärast esimest vajutust). HOIATUS! Kui sõidate tagaluugi avatud klaasiga, võivad mürgised heitgaasid salongi tungida. Need aurud võivad kahjustada teie ja reisijate tervist. Sõidukit kasutades hoidke tagaluugi klaas suletuna. Akende kaugavamisfunktsioon kui kuulub varustusse See funktsioon võimaldab mõlema esiukse aknaid üheaegselt langetada. Funktsiooni kasutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu UNLOCK ja vabastage see, seejärel vajutage nuppu uuesti ja hoidke seda all, kuni aknad avanevad soovitud ulatuses või täielikult. Täiendavate saatjate programmeerimine Võtmepulte või RKE-saatjaid programmeerib volitatud edasimüüja. Saatja patareide vahetamine Soovitame kasutada vahetuspatareina CR2032 patareid. Perkloraatmaterjal võib vajada spetsiaalset käsitsemist. Vt veebiaadressi perchlorate Ärge puudutage akuklemme ega trükkplaati. 1. Avariivõtme eemaldamiseks libistage kaugjuhtimispuldi ülaosas olev mehaaniline riiv küljele ja tõmmake võti välja. Avariivõtme eemaldamine 2. Sisestage avariivõti või nr 2 kruvikeeraja ots pilusse ja kangutage saatja kaks poolt õrnalt lahti. Veenduge, et te ei kahjusta toimingu käigus tihendit. 18

19 Avariivõtme sisestamine pilusse Kaugjuhtimispuldi lahtimonteerimine 3. Eemaldage ja vahetage patarei. Patarei vahetamisel seadke patarei + klemm vastakuti patareipesa + märgiga. Vältige uue patarei näppudega puudutamist. Naharasvad võivad patareid kahjustada. Kui olete patareid puudutanud, puhastage seda alkoholiga. 4. Kaugjuhtimispuldi kokkumonteerimiseks lukustage kaks poolt omavahel. Üldteave Kaugjuhtimispult ja vastuvõtjad töötavad vastavalt EEC regulatsioonidele sagedusel MHz. Need seadmed peavad igas riigis vastavalt kindlatele nõuetele sertifitseeritud olema. Täidetud peavad olema kaks regulatsiooni: ETS (Euroopa telesidestandard) , mida kasutavad enamus riike, ja Saksamaa BZT riiklik regulatsioon 225Z125, mis põhineb ETS regulatsioonil, kuid mis esitab täiendavad nõuded. Muud määratletud nõuded on toodud komitee direktiivi 95/56/EC lisas VI. Süsteemi kasutamine allub järgmistele tingimustele. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid. Seda peab võtma vastu häireid, sh ebasoovitavat tööd põhjustavaid häireid. Kui kaugjuhtimispult ei tööta tavakauguselt, kontrollige järgmist. 1. Kas kaugjuhtimispuldi aku hakkab tühjaks saama. Patarei minimaalne oodatav kasutusaeg on kolm aastat. 2. Lähedus raadiosaatjatele, nagu raadiotornid, lennujaama saatjad ja mõned mobiilid või CB-raadiod. 19

20 UKSELUKUD Kesklukku saab sõiduki sees ukse lukustusnupuga käsitsi lukustada või avada. Kui lukustusnupp on ukse sulgedes all, uks lukustub. Seega veenduge enne ukse sulgemist, et võti pole sõidukis. Manuaalne ukseluku nupp HOIATUS! Turvalisuse ja ohutuse tagamiseks avarii korral lukustage uksed sõites ning sõiduki parkimisel sellest väljudes. Sõidukist lahkudes eemaldage alati võti sõiduki süütelukust. Ärge jätke lapsi järelvalveta sõidukisse ega võimaldage nendele ligipääsu avatud sõidukisse. Sõiduki järelvalveta kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surma. Kesklukusüsteem Mõlema esiukse paneelil paikneb kesklukusüsteemi lüliti. Uste lukustamiseks või avamiseks vajutage lülitit. Kesklukusüsteemi lüliti Kui lukustusnupp on ukse sulgedes all, uks lukustub. Seega veenduge enne ukse sulgemist, et võtmepult pole sõidukis. Kui vajutate ukseluku lülitit siis, kui võtmepult on süütelukus ja juhiuks on avatud, uksed ei lukustu. Kui tagumine uks on lukus, ei saa seda sõiduki seest enne ukse lukust avamist avada. Ukse saab käsitsi avada, milleks tõstke lukunupp üles. 20

21 Automaatsed ukselukud kui kuuluvad varustusse See funktsioon lukustab uksed automaatselt, kui sõiduk liigub kiiremini kui 15 mph (24 km/h) ja kõik uksed on suletud. Funktsioon lähtestatakse ukse avamisel. Funktsiooni saab sisse või välja lülitada. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/personaalsed sätted (kliendi programmeeritavad funktsioonid). Automaatne avamine väljumisel kui kuulub varustusse Kui automaatne avamisfunktsioon on aktiveeritud, avab see funktsioon kõik uksed siis, kui juhiuks avatakse, sõiduk on peatatud ja käiguhoob on asendis PARK või NEUTRAL. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/personaalsed sätted (kliendi programmeeritavad funktsioonid). Lastelukud tagauksed Tagaistmetel reisivate väikelaste turvalisuse tagamiseks on tagauksed varustatud lastelukusüsteemiga. Lastelukusüsteemi aktiveerimine ja desaktiveerimine 1. Avage tagauks. 2. Sisestage avariivõti lukku ja keerake see asendisse LOCK või UNLOCK. 3. Korrake sammu 1 ja 2 ka vastasuksega. Lasteluku asukoht Lasteluku funktsioon 21

22 HOIATUS! Vältige isikute lukustamist sõidukisse avarii korral. Pidage meeles, et kui lastelukusüsteem on aktiivne, saab tagauksi vaid väljast avada. Tagaistmetelt avarii korral väljumiseks, kui lastelukusüsteem on aktiivne, tõstke ukse lukustusnupp avatud asendisse, avage aken ja avage uks väljast. VÕTMETA SISENEMINE JA KÄIVITAMINE Passiivne sisenemissüsteem on sõiduki kaugjuhtimispuldi täiustus ja võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteemi funktsioon. Funktsioon võimaldab sõiduki uksi avada ja lukustada kaugjuhtimispuldi nuppe vajutamata. Passiivse sisenemissüsteemi saab sisse või välja lülitada, lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/personaalsed sätted (kliendi programmeeritavad funktsioonid). 22 Kui passiivse sisenemise linki pole 72 tunni jooksul kasutatud, võib lingi passiivse sisenemise funktsioon välja lülituda. Desaktiveeritud esiukse lingist tõmbamine aktiveerib ukse passiivse sisenemise funktsiooni. Kui kannate kindaid või on lingile vihmavett sadanud, võib avamistundlikkus olla mõjutatud, mille tulemusel on reaktsiooniaeg aeglasem. Kui avate uksed passiivse sisenemise lingist, ÄRGE tõmmake linki, uksed avanevad 30 sekundi möödumisel automaatselt. Juhipoolelt avamine Kui kehtiv passiivse sisenemise saatja on uksest kuni 1,5 meetri kaugusel, haarake juhiukse automaatseks avamiseks juhiukse lingist. Kui uks avatakse, tõuseb sisemise uksepaneeli lukustusnupp üles. Juhiukse lingist haaramine Kui programmeeritud on funktsioon ava kõik uksed ühe vajutusega, avanevad kõik uksed, kui esiukse lingist haarate. Funktsioonide ava juhiuks ühe vajutusega ja ava kõik uksed ühe vajutusega kohta leiate lisateavet jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/personaalsed sätted (kliendi programmeeritavad funktsioonid).

23 Reisijapoolelt avamine Kui kehtiv passiivse sisenemise saatja on uksest kuni 1,5 meetri kaugusel, haarake kõigi uste automaatseks avamiseks reisijaukse lingist. Kui uks avatakse, tõuseb sisemise uksepaneeli lukustusnupp üles. Kui haaratakse reisijapoolsest lingist, avanevad kõik uksed hoolimata juhiukse avamissättest ( ava juhiuks ühe vajutusega või ava kõik uksed ühe vajutusega ). Passiivse sisenemise saatja sõidukisse tahtmatu lukustamise vältimine Passiivse sisenemise saatja tahtmatu sõidukisse lukustamise võimaluse minimeerimiseks on süsteem varustatud automaatse uste avamisfunktsiooniga, mis hakkab tööle, kui võtmepult pole süütelukus. Kui üks sõiduki ustest on avatud ning uksepaneeli lülitit kasutatakse sõiduki lukustamiseks, siis hetkel, kui kõik uksed suletakse, kontrollib sõiduk kehtivate passiivsete avamissaatjate olemasolu nii sõidukist väljas kui sees. Kui sõidukis tuvastatakse üks saatjatest ning sõidukist väljas ei tuvastata ühtki saatjat, avab passiivne sisenemissüsteem automaatselt kõik uksed ning annab kolm korda signaali (uste kolmandal lukustuskatsel lukustuvad KÕIK uksed ja passiivse sisenemise saatja võib sõidukisse lukustada). Tagaluugi avamine Kui kehtiv passiivse sisenemise saatja on tagaluugist kuni 1 meetri kaugusel, vajutage sõiduki lukustamiseks või avamiseks nuppu eenduva kroomitud lati paremas servas. Tagaluugi passiivse sisenemise nupp Kui EVIC-süsteemis on programmeeritud funktsioon ava kõik uksed ühe vajutusega, avanevad kõik uksed, kui vajutate tagaluugil paiknevat nuppu. Kui EVIC-süsteemi on programmeeritud funktsioon ava juhiuks ühe vajutusega ja vajutate tagaluugil paiknevat nuppu, avanevad tagaluuk ja tagaluugi klaas. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/personaalsed sätted (kliendi programmeeritavad funktsioonid). 23

24 Sõiduki uste lukustamine Esiuste lingid on varustatud lukustusnupuga, mis paikneb lingi välimisel küljel. Ukse lingi lukustusnupp Kui sõiduki passiivse sisenemise saatja on juhi- või reisijauksest kuni 1,5 meetri kaugusel, vajutage kõigi nelja ukse avamiseks lukustusnuppu. Pärast lingi lukustusnupu vajutamist oodake 2 sekundit enne, kui uksed sama passiivse sisenemissüsteemiga uuesti avada saate. Siiski töötab selle ajaperioode vältel kaugjuhtimispuldi avamisnupp. Kui kaugjuhtimispuldi patarei on tühi, passiivne sisenemissüsteem ei tööta Sõiduki uksed saab lukustada ka kaugjuhtimispuldi lukustusnupu või sõiduki ukse sisepaneelil paikneva lukustusnupuga. AKNAD Elektriaknad Elektriakende juhtseadmed paiknevad juhiukse paneelil. Eesmise reisijaukse ja tagumiste uste paneelil paikneb lüliti, mis avab ja suleb vastavad aknad. Akende lülitid toimivad vaid siis, kui süütevõti on asendis ON/RUN või ACC. Elektriakende lülitid Elektriakende lülitid jäävad pärast süüte välja keeramist veel kuni 10 minutiks aktiivseks. Esiukse avamine tühistab selle funktsiooni. 24

25 HOIATUS! Ärge jätke lapsi autosse, kui võti on süütelukus või võtmeta sisenemise ja käivitamise funktsioon on asendis ACC või ON/RUN. Sõidukis olevad isikud, eelkõige järelvalveta lapsed võivad elektriaknaid kasutades sinna vahele kinni jääda. Selline õnnetus võib lõppeda vigastuste või isegi surmaga. Automaatne langetamine Nii juhi kui eesmise kaasreisija aknalülitid on varustatud automaatfunktsiooniga. Kui vajutate aknalüliti üle esimese lukustusasendi ja lasete lüliti seejärel lahti, avab aken automaatselt. Automaatse langetusfunktsiooni tühistamiseks liigutage lülitit emmas-kummas suunas ja laske see seejärel lahti. Akna osaliselt avamiseks vajutage lüliti esimesse lukustusasendisse ja vabastage see, kui soovite akna avamise peatada. Elektriakende lülitid jäävad pärast süüte välja keeramist veel kuni 10 minutiks aktiivseks. Emma-kumma esiukse avamine tühistab funktsiooni. Automaatne tõstmisfunktsioon ainult juhi ja eesmise kaasreisija uks Kui tõstate aknalüliti üle esimese lukustusasendi ja lasete lüliti seejärel lahti, sulgub aken automaatselt. Et vältida akna täielikku sulgumist, vajutage lülitit korraks alla. Akna osaliseks sulgemiseks tõstke lüliti esimesse lukustusasendisse ja vabastage, kui soovite akna sulgemise peatada. Kui aken tabab sulgumisel takistust, peatab see liikumise ja langeb uuesti alla. Eemaldage takistus ja sulgege aken lülitiga uuesti. Igasugune rasketest teeoludest tingitud raputus võib automaatse sulgumisfunktsiooni katkestada ja aken võib uuesti avaneda. Sellisel juhul tõmmake lüliti esimesse lukustusasendisse ja ja hoidke seda akna käsitsi sulgemiseks all. HOIATUS! Kui aken on peaaegu suletud, automaatne sulgumisvastane funktsioon ei tööta. Enne akna sulgemist veenduge, et midagi pole akna vahele jäänud. Automaatse sulgemisfunktsiooni lähtestamine Kui automaatne sulgemisfunktsioon lõpetab töötamise, tuleb aken ilmselt lähtestada. Automaatse sulgemisfunktsiooni lähtestamiseks toimige järgmiselt. 1. Tõmmake aknalüliti akna täielikuks sulgemiseks üles ja hoidke seda selles asendis pärast akna sulgumist veel kaks sekundit. 2. Lükake aknalüliti alla teise lukustusasendisse, avage aken täielikult ja hoidke seda selles asendis pärast akna täielikku avanemist veel kaks sekundit. 25

26 Akna lukustusnupp Juhiukse paneelil paikneva akna lukustusnupuga saate tagauste akende lülitid blokeerida. Tagauste akende lülitite blokeerimiseks vajutage akna lukustusnuppu. Akende lülitite uuesti aktiveerimiseks vajutage lukustusnuppu uuesti. TAGALUUK Tagaluugi avamiseks tõmmake linki üles ja tõstke. Uste käsitsi võtmepuldist või võtmega avamisel ei avata tagaluuki. HOIATUS! Kui sõidate avatud tagaluugiga, võivad mürgised heitgaasid salongi tungida. Need aurud võivad kahjustada teie ja reisijate tervist. Sõidukit kasutades hoidke tagaluuk suletuna. Tagaluugi avatav klaas Tagaluugi avamisel avatakse ka tagaluugi klaas. Tagaluugi klaasi avamiseks lükake tagaluugil paiknev aknalüliti üles. Akna lukustusnupp Tuulerõhk Tuulerõhku võib kirjeldada kui kõrvade lukustumist või helikopterlikku heli kõrvus. Võite tajuda tuulerõhku kui aknad on avatud või katuseluuk (kui kuulub varustusse) on teatud avatud või osaliselt avatud asendis. Seda ilmingut saab minimeerida. Kui ilming leiab aset siis, kui katuseluuk on avatud, reguleerige avaust efekti vähendamiseks. Tagaluugi avamine Tagaluugi klaasi avamine 26

27 Kui tagaluugi klaas on avatud, katkestatakse ühendus tagaakna klaasipuhastiga, takistades nii tagumise klaasipuhasti kasutamist. Kui tagaluugi link tõrgub, saab tagaluugi avamiseks kasutada avariilinki. Tagaluugi avariilingile pääseb ligi tagaluugi paneelil paikneva eemaldatava katte alt. HOIATUS! Kui sõidate tagaluugi avatud klaasiga, võivad mürgised heitgaasid salongi tungida. Need aurud võivad kahjustada teie ja reisijate tervist. Sõidukit kasutades hoidke tagaluugi klaas suletuna. Elektriline tagaluuk kui kuulub varustusse Elektrilise tagaluugi saab avada käsitsi või vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu LIFTGATE. Elektrilise tagaluugi avamiseks vajutage puldi nuppu LIFTGATE viie sekundi jooksul kaks korda. Kui tagaluuk on avatud, vajutage nuppu viie sekundi jooksul kaks korda ja luuk sulgub. Elektrilise tagaluugi saab avada ja sulgeda ka lae juhtpaneelil paikneva nupuga LIFTGATE või sulgeda tagaluugi läheduses vasakul ilupaneelil paikneva nupuga LIFTGATE. Kui vajutate vasakul ilupaneelil paiknevat nuppu LIFTGATE, sulgub ainult tagaluuk; nuppu ei saa kasutada luugi avamiseks. Kui vajutate puldi tagaluugi nuppu kaks korda, vilguvad suunatuled kaks korda, mis annab märku tagaluugi avamisest või sulgemisest. Tagaluugi voolutõrke korral saab selle avamiseks kasutada avariilinki Tagaluugi avariilingile pääseb ligi tagaluugi paneelil paikneva eemaldatava katte alt. HOIATUS! Tagaluugi elektrilisel avamisel võite end vigastada või kahjustada pagasit. Veenduge, et tagaluugi sulgumistee on vaba. Enne sõitma asumist veenduge, et tagaluuk on suletud ja lukustatud. Kui miski takistab tagaluugi sulgemist või avamist, tühistatakse vastav toiming automaatselt. Tagaluugi küljed on varustatud muljumisanduritega. Kerge surve nendele ribadele põhjustab tagaluugi naasmise avatud asendisse. Tagaluugi tagumise sulgemisnupu või laepaneeli sulgemisnupu kasutamiseks peab elektriline tagaluuk täielikult avatud olema. Kui tagaluuk pole täielikult avatud, vajutage võtmepult tagaluugi nuppu, et tagaluuk täielikult avada, sulgemiseks vajutage nuppu uuesti. 27

28 Kui tagaluugi linki tõmmatakse ajal, mil elektriline tagaluuk sulgub, naaseb tagaluuk täiesti avatud asendisse. Kui tagaluugi linki tõmmatakse ajal, mil elektriline tagaluuk avaneb, lülitub tagaluugi mootor välja, võimaldades seda käsitsi kasutada. Elektrilise tagaluugi nupud ei tööta, kui käik on sisse lülitatud või sõiduk liigub kiiremini kui 0 mph (0 km/h). Elektriline tagaluuk ei tööta madalamatel temperatuuridel kui -22 F (-30 C) või kõrgematel temperatuuridel kui 150 F (65 C). Enne elektrilise tagaluugi lülitite kasutamist eemaldage tagaluugil sinna kogunenud lumi või jää. Kui elektriline tagaluuk kohtab ühe tsükli jooksul mitut takistust, lülitub süsteem automaatselt välja ja tagaluuk tuleb käsitsi avada või sulgeda. Kui tagaluuk sulgub elektriliselt ja lülitate käigu sisse, sulgub tagaluuk edasi. Siiski võib sõiduki liikumise tulemuseks olla takistuse tuvastamine. HOIATUS! Kui sõidate avatud tagaluugiga, võivad mürgised heitgaasid salongi tungida. Need aurud võivad kahjustada teie ja reisijate tervist. Sõidukit kasutades hoidke tagaluuk suletuna. Kui peate siiski sõitma avatud tagaluugiga, veenduge, et kõik aknad on suletud ja ventilaator täisvõimsusel tööle seatud. Ärge kasutage õhu retsirkulatsioonirežiimi. Õhusurvel töötavad toed hoiavad tagaluugi avatuna. Kuna õhusurve temperatuuriga langeb, võivad tagaluugi toed vajada külma ilma korral abitugesid. REISIJATE TURVASÜSTEEMID Turvasüsteemid on sõiduki ühed kõige olulisemad süsteemid. Kolmepunktiline süle ja õla turvavöö juhile ja kõigile reisijatele Täiustatud eesmised turvapadjad juhile ja eesmisele kaasreisijale Täiendavad aktiivsed peatoed (AHR) eesmistel istmetel (peatugedesse integreeritud) Täiendav juhipoolne põlveturvapadi Täiendavad külgmised turvakardinad (SABIC) juhile ja eesmisele kaasreisijale kui kuulub varustusse Täiendavad istmesse ehitatud külgmised turvapadjad (SAB) kui kuulub varustusse Energiat neelav roolisammas ja rooliratas Eesistujate põlvepehmendused Eesmised turvavööd sisaldavad eelpinguteid, mis parendavad reisija kaitset kokkupõrke korral Kõik turvavöösüsteemid (v.a juhi oma) sisaldavad automaatset lukustustaandurit (ALR), mis lukustavad turvavöö, tõmmates selle täielikult välja ja reguleerides vööd seejärel soovitud pikkusele lastetooli või suurema objekti toolile kinnitamiseks kui kuulub varustusse. 28

29 Kui veate last, kes on turvavööga kinnitamiseks liiga väike, saab turvavööd või ISOFIX-funktsiooni kasutada ka imikuvõi lapsehälli kinnitamiseks. Täpsema teabe leiate jaotisest ISOFIX lapsetooli ankurdussüsteem. Täiustatud eesmiste turvapatjade täitumissüsteem on mitmefaasiline. See võimaldab turvapadjal rakenduda erineva täitumisastmega, mis sõltub avarii tõsidusest. Pöörake selles lõigus toodud teabele suuremat tähelepanu. Siin selgitatakse turvasüsteemide õiget kasutamist, et tagada teie ja teie reisijate maksimaalne turvalisus. HOIATUS! Kui te pole turvavööga korralikult kinnitatud, võite õnnetuse korral saada suuremaid vigastusi. Võite tabada sõiduki salongi või kaasreisijaid või isegi sõidukist välja lennata. Veenduge alati, et teie ja kaasreisijad on korralikult turvavöödega kinnitatud. Kinnitage turvavöö isegi juhul, kui olete kogenud juht ning ka lühikeste sõitude korral. Õnnetuse võivad põhjustada kaasliiklejad. Õnnetus võib juhtuda kodunt kaugel ja ka kodutänaval. Uuringud on näidanud, et turvavööd päästavad elusid ja vähendavad õnnetuste korral vigastuste tõsidust. Kõige suuremad vigastused juhtuvad sõidukist välja lendavate isikutega. Turvavööd vähendavad väljalendamise ja muude vigastuste ohtu. Kõik mootorsõidukis reisijad peavad olema turvavöödega kinnitatud. Süle-/õlaturvavööd Kõik istekohad on varustatud süle-/ õlaturvavöödega. Turvavööd on projekteeritud äkilise peatumise või õnnetuse korral lukustuma. See funktsioon võimaldab tavatingimustes vöö õlaosal vabalt liikuda. Õnnetuse korral vöö lukustub ja vähendab objektide tabamise sõidukis või sõidukist välja lendamise ohtu. HOIATUS! Turvavöö valesti kandmine on ohtlik. Turvavööd on projekteeritud paiknema üle suuremate luude. Need on keha kõige tugevamad osad ning taluvad õnnetuses rakenduvaid jõude kõige paremini. Turvavöö ümber vale koha kandmisel võivad õnnetusega kaasnevad vigastused olla veelgi suuremad. Võite saada sisemisi vigastusi või isegi turvavöö alt välja libiseda. Järgige turvavöö kandmise juhiseid ja kaitske nii end kui ka kaasreisijaid. (Jätkub) 29

30 HOIATUS! (Jätkub) Turvavööd ei tohi kasutada kahe inimese kinnitamiseks. Ühe vööga kinnitatud inimesed põrkuvad õnnetuse korral kokku ja tekitavad üksteisele tõsiseid vigastusi. Ärge kinnitage ühe turvavööga rohkem kui ühte inimest, hoolimata inimese suurusest. Pagasiruumis reisimine on ohtlik, seda nii sõidukis kui sõidukist väljas. Õnnetuse korral saavad sellistes kohtades reisivad inimesed tõenäolisemalt vigastada või isegi surma. Ärge lubage inimestel reisida sõidukis istmeteta ja turvavöödeta kohtades. Veenduge, et kõik reisijad on turvavöö kinnitanud. Süle-/õlaturvavööde kasutusjuhised 1. Sisenege sõidukisse ja sulgege uks. Istuge ja reguleerige iste. 2. Turvavöö pannal paikneb istme seljatoe kohal. Haarake pandlast ja tõmmake vöö välja. Libistage pannal koos vööga üle süle. Pannal 3. Kui vöö on piisavalt pikk, sisestage pannal lõksu, kuni kuulete klõpsu. Pandla lõksu sisestamine HOIATUS! Valesse lõksu kinnitatud vöö ei kaitse teid piisavalt. Vöö süleosa võib tõusta liiga kõrgele ja põhjustada õnnetuse korral sisemisi vigastusi. Kinnitage turvavöö alati kõige lähemasse lõksu. Liiga lõtv turvavöö ei kaitse teid piisavalt. Äkilise peatumise korral võite liiga kaugele ette liikuda ja viga saada. Kandke turvavööd tihedalt ümber enda. (Jätkub) 30

31 HOIATUS! (Jätkub) Käe alt ümber keha tõmmatud turvavöö on ohtlik. Õnnetuse korral võib keha sõiduki sisemust tabada, suurendades niiviisi pea- ja kaelavigastuste ohtu. Käe alt ümber keha tõmmatud turvavöö võib tekitada sisemisi vigastusi. Ribid pole nii tugevad kui õlaluud. Kandke turvavööd üle õla ja õnnetuse korral võtavad löögi vastu kõige tugevamad luud. Selja tagant tõmmatud õlavöö ei kaitse teid õnnetuse korral vigastuste eest. Turvavööd mitte kandes on pea äralöömise oht õnnetuse korral suurem. Süle- ja õlavööd peab koos kandma. 4. Tõmmake sülevöö üle reite ja kõhu alt. Vöö süleosa lõtku eemaldamiseks tõmmake õlavööst. Liiga pingul oleva sülevöö lõdvendamiseks kallutage pannalt ja tõmmake sülevööd. Tihedalt ümber keha tõmmatud vöö vähendab välja libisemise ohtu õnnetuse korral. HOIATUS! Liiga kõrgel kantav vöö suurendab vigastuste ohtu õnnetuse korral. Vööle rakenduvad jõud ei suunata tugevatele puusa- ja vaagnaluudele vaid üle kõhu. Kandke vöö süleosa alati võimalikult madalal ja tihedalt. Keerdus vöö ei kaitse teid korralikult. Õnnetuse korral võib see isegi sisse lõigata. Veenduge, et vöö on sirge. Kui te ei saa vööd sõidukis sirgeks tõmmata, viige sõiduk volitatud edasimüüjale ning laske probleem kõrvaldada. 5. Asetage õlavöö mugavalt üle rinna nii, et see ei toetu vastu kaela. Tagasitõmbamismehhanism kõrvaldab vöö lõtku. Vöö lõtku eemaldamine 6. Vöö vabastamiseks vajutage lõksu punast nuppu. Rihm tõmbub automaatselt tagasi puhkeasendisse. Vajadusel libistage pannalt mööda vööd alla, et võimaldada sel täielikult tagasi tõmbuda. 31

32 HOIATUS! Kulunud või rebenenud turvavöö võib õnnetuse korral puruneda ning teid kaitseta jätta. Kontrollige perioodiliselt, kas turvavööd narmendavad, on kulunud või lahti. Kahjustatud osad tuleb viivitamatult välja vahetada. Ärge monteerige süsteemi lahti ega modifitseerige seda. Kui need on õnnetuse käigus kahjustada saanud (sissetõmbamismehhanism on väändunud, vöö rebenenud jne), tuleb turvavöösüsteem välja vahetada. Süle-/õlaturvavööde sirgendamine Turvavööde sirgendamiseks kasutage järgmist toimingut. 1. Asetage pannal ankrupunktile võimalikult lähedale. 2. Haarake vööst ligikaudu 15 kuni 30 cm kauguselt pandlast ja väänake vööd 180 kraadi, et luua volt, mis algab kohe pandla juurest. 3. Libistage pannal üles üle volditud vööosa. Vöö volditud osa peab sisenema pandlas olevasse pilusse. 4. Libistage pannalt edasi, kuni see ületab vöö volditud osa. Reguleeritava ülemise turvavöö lukustus Eesistmete õlaturvavööd saab üles- või allapoole reguleerida, et see ei toetuks vastu kaela. Vajutage vabastusnuppu ning vabastage ankur, seejärel liigutage seda üles või alla, kuni saavutate soovitud tulemuse. Ülemise turvavöö reguleerimine Kui olete keskmisest inimesest lühem, eelistate madalamat asendit, kui olete pikem, kõrgemat asendit. Kui vabastate nupu, veenduge, et ülemise turvavöö ankrupunkt on kinnitatud, milleks tõmmake seda allapoole, kuni see paika lukustub. Reguleeritav ülemise turvavöö ankrupunkt on varustatud funktsiooniga selle hõlpsaks ülespoole reguleerimiseks. Funktsioon võimaldab ankrupunkti ülespoole liigutada vajaduseta vabastusnuppu vajutada. Et veenduda ankrupunkti lukustuses, tõmmake seda allapoole, kuni see paika lukustub. Tagaistmel liikuge vöö kaelalt eemaldamiseks keskmise istme poole. Energiahaldusfunktsioon Sõiduki esiistmed on varustatud energiahaldusfunktsiooniga turvavööde süsteemiga, mis vähendab vigastuste ohtu laupkokkupõrke korral. 32

33 Turvavöö on varustatud mehhanismiga, mis vabastab vöö kontrollitud meetodil. Funktsioon aitab vähendada rihma survet vastu reisija rinda. HOIATUS! Turvavöö ja sissetõmbamismehhanism tuleb välja vahetada, kui automaatne lukustusmehhanism (ALR) või mõni muu vöö funktsioon ei tööta korralikult, nagu hooldusjuhendis märgitud. Kui jätate rihma ja mehhanismi vahetamata, suurendate vigastuste ohtu õnnetuse korral. Automaatse lukustusmehhanismi režiim (ALR) kui kuulub varustusse Selles režiimis eel-lukustub ülemine turvavöö automaatselt. Lõtku eemaldamiseks tõmbub vöö siiski tagasi sissepoole. Kõigi süle-/õlaturvavöökombinatsiooniga istekohad on varustatud automaatse lukustusrežiimiga. Millal automaatset lukustusrežiimi kasutada Kasutage automaatset lukustusrežiimi siis, kui selle funktsiooniga istekohale on asetatud laste turvatool. Kuni 12-aastased lapsed tuleb alati tagaistmele kinnitada. Automaatse lukustusrežiimi aktiveerimine 1. Kinnitage süle- ja õlaturvavöö. 2. Haarake vöö õlaosast ning tõmmake allapoole, kuni terve rihm on välja tõmmatud. 3. Võimaldage rihmal tagasi tõmbuda. Rihma tagasi tõmbudes kuulete klõpsu. See märgib, et turvavöö on nüüd automaatses lukustusrežiimis. Automaatse lukustusrežiimi desaktiveerimine Vabastage turvavöö ja võimaldage sel automaatse lukustusrežiimi desaktiveerimiseks ning sõiduki tundliku (avarii-) lukustusrežiimi aktiveerimiseks täielikult tagasi tõmbuda. Reisijate turvavööd Reisijate turvavööd on varustatud automaatse lukustusmehhanismiga (ALR), mida kasutatakse laste turvasüsteemide kinnitamiseks. Täiendavat teavet leiate jaotise Turvatoolid lõigus Turvatooli turvavööga kinnitamine. Järgnev tabel kirjeldab iga istekoha funktsioone. Esimene rida Juht Keskmine iste Reisija N/A N/A ALR Teine rida ALR ALR ALR Kolmas rida N/A N/A N/A N/A ei rakendu ALR automaatne lukustusmehhanism Kui reisija iste on varustatud ALR-funktsiooniga ning seda kasutatakse tavaolukorras, toimige järgmiselt. Tõmmake turvavööd välja vaid nii palju, et sellest piisab ümber reisija tõmbamiseks, nii ei aktiveerita ALR-funktsiooni. Kui ALRfunktsiooni ei aktiveerida, kuulete vöö tagasi tõmbudes lõgisevat heli. Sellisel 33

34 juhul võimaldage vööl täielikult tagasi tõmbuda ning tõmmake seda välja vaid nii palju, et see mugavalt ümber reisija ulatub. Libistage pannal lõksu, kuni kuulete klõpsu. Turvavööde eelpingutid Mõlemad eesistmed on varustatud eelpingutusseadmetega, mis kõrvaldavad vöö lõtku õnnetuse korral. Need seadmed parendavad turvavöö sooritusvõimet tagades selle pingsuse reisija ümber õnnetuse esimestel hetkedel. Eelpingutid töötavad igat kasvu isikute puhul, ka turvatoolis istuvate laste puhul. Need seadmed ei asenda turvavöö korralikult paiknemist ümber reisija. Turvavööd tuleb siiski tihedalt ja õigesti kasutada. Eelpingutid vallandavad reisijate turvasüsteemi kontrollsüsteem (ORC). Nagu turvapadjad, on ka eelpingutid ühekordselt kasutatavad seadmed. Vallandunud eelpinguti või turvapadi tuleb asendada. Täiendavad aktiivpeatoed (AHR) Need peatoed on passiivsed, paigaldatavad komponendid ning nendega varustatud sõidukeid ei saa mingite tähiste abil tuvastada, vaid nende olemasolu tuleb visuaalselt kontrollida. Peatugi on jaotatud kaheks, millest eesmine osa on pehmest vahtkummist ning tagumine osa plastikust. Kuidas aktiivpeatoed (AHR) töötavad Reisijate turvasüsteemi kontrollsüsteem (ORC) määrab kas tagant otsasõidu raskus või tüüp nõuab aktiivpeatoe rakendumist. Kui tagant otsasõit nõuab rakendumist, rakenduvad mõlema eesistuja aktiivpeatoed. Aktiivpeatoe rakendumisel liigub peatoe esiosa ettepoole, et vähendada vahet reisija pea ja aktiivpeatoe vahel. See süsteem aitab vältida või vähendada juhi ja eesmise kaasreisija vigastuste ulatust teatud tüüpi tagant otsasõitude korral. Aktiivpeatoed ei pruugi rakenduda laup- või külgkokkupõrke korral. Kui aga pärast laupkokkupõrget leiab aset tagant otsasõit, võib aktiivpeatugi rakenduda sõltuvalt kokkupõrke raskusest ja tüübist. Aktiivpeatoe komponendid 1 Peatoe esiosa (pehmest vahtkummist) 2 Seljatugi 3 Peatoe tagaosa (dekoratiivne plastikkate) 4 Peatoe juhikud 34

35 ETTEVAATUST! Ükski reisija, sh juht, ei tohi sõidukit kasutada või istmele istuda enne, kui peatoed on õnnetuse korral kaelavigastuste minimeerimiseks õigesse asendisse paigutatud. Lisateavet peatoe reguleerimise ja paigutamise kohta leiate jaotise Sõiduki funktsioonid lõigus Aktiivpeatugede reguleerimine. Aktiivpeatugede lähtestamine Kui aktiivpeatoed õnnetuse korral vallanduvad, tuleb need lähtestada. Aktiivpeatoed liiguvad vallandumisel ettepoole (nagu näidatud lähtestustoimingu kolmandas sammus). 1. Haarake vallandunud aktiivpeatoest tagaistmel. Käte asukohad aktiivpeatoel 2. Asetage käed mugavalt vallandunud aktiivpeatoele. 3. Lukustusmehhanismi rakendamiseks tõmmake alla ja tahapoole ja seejärel alla. 1 Allapoole liikumine 2 Tahapoole liikumine 3 Lõplik allapoole liikumine lukustusmehhanismi rakendamiseks 35

36 4. Aktiivpeatoe eesmine pehme vahtkummist osa peab dekoratiivsesse plastikkattesse lukustuma. Kui teil on aktiivpeatugede lähtestamisega raskusi, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Ohutuse kaalutlustel laske aktiivpeatugesid volitatud edasimüüjal kontrollida. 36 Aktiivpeatugi lähtestatud asendis Täiustatud turvavöö meeldetuletussüsteem Turvavöö meeldetuletussüsteem on funktsioon, mis meenutab juhile ja eesmisele kaasreisijale turvavöö kinnitamise vajadust. Funktsioon on aktiivne, kui süüde on sisse lülitatud. Kui juht või kaasreisija pole turvavööd kinnitanud, süttib turvavöö meeldetuletustuli ja jääb põlema, kuni turvavööd on kinnitatud. Turvavöö meeldetuletussüsteem vallandub 60 sekundi jooksul, kui sõiduk liigub kiiremini kui 5 mph (8 km/h). Meeldetuletusjada kestab 96 sekundit või seni, kuni vastavad turvavööd on kinnitatud. Pärast jada lõppu jääb turvavöö meeldetuletustuli põlema seniks, kuni eesmised turvavööd kinnitatakse. Juht peab paluma reisijatel turvavööd kinnitada. Kui eesmine turvavöö avatakse siis, kui sõiduk liigub kiiremini kui 5 mph (8 km/h), annab meeldetuletussüsteem ühe helina ja meeldetuletustuli süttib, seejärel aktiveerub süsteemi 96 sekundi pikkune tsükkel. Kui eesmise kaasreisija iste on tühi, vastav meeldetuletussüsteem ei aktiveeru. Meeldetuletussüsteem võib aktiveeruda, kui istmele on paigaldatud raske ese või istub seal loom, või juhul, kui iste kokku volditakse (kui kuulub varustusse). Soovitame lemmikloomad tagaistmele vastavasse lemmikloomatooli kinnitada ja pagasit õiges kohas transportida. Turvavöö meeldetuletussüsteemi saab volitatud edasimüüja juures aktiveerida või blokeerida. Chrysler Group LLC ei soovita meeldetuletussüsteemi desaktiveerida. Kuigi meeldetuletussüsteem on desaktiveeritud, jääb turvavöö meeldetuletustuli siiski põlema, kui juht turvavööd ei kinnita. Turvavöö lukustus Tagumise keskmise istme turvavöösüsteem on varustatud lukustusmehhanismiga, mis ei võimalda keskmist turvavööd pikendada, kui tagaistme ülemine lukustusriiv pole rakendatud. Turvavööd ja lapseootel naised Soovitame lapseootel naistel turvavööd terve raseduse vältel kasutada. Lapse turvalisuse tagab ema turvalisus.

37 Lapseootel naised peaksid vöö süleosa kandma üle reite, võimalikult tihedalt vastu puusasid. Hoidke vööd madalal, et see ei asetuks üle kõhu. Sellisel juhul kandub õnnetusel rakenduv jõud tugevatele puusaluudele. Täiendavad turvasüsteemid (SRS) õhkpadjad Lisaks turvavöödele on sõiduki juhi iste ja eesmise kaasreisija iste varustatud täiustatud turvapatjadega. Juhi täiustatud turvapadi on paigaldatud roolirattasse. Reisija täiustatud turvapadi on paigaldatud armatuurlauda kindalaeka kohal. Turvapatjade katetele on trükitud sõnad SRS AIRBAG. Lisaks on sõiduk varustatud juhipoole põlveturvapadjaga armatuurlauas roolisamba all. Täiustatud eesmise turvapadja ja põlvepolstri asukohad 1 Juhi ja kaasreisija täiustatud turvapadjad 2 Juhi põlveturvapadi 3 Põlvepolster Täiustatud eesmiste turvapatjade täitumissüsteem on mitmefaasiline. See võimaldab turvapadjal rakenduda erineva täitumisastmega, mis sõltub avarii tõsidusest. Sõiduk on varustatud täiendavate külgmiste turvakardinatega (SABIC), et kaitsta juhti, eesmist ja tagumist akende all istuvaid kaasreisijad. SABIC turvapadjad paiknevad külgakna kohal ning ka need on märgitud järgmiste sõnadega: SRS AIRBAG. Sõiduk on varustatud ka istmesse paigaldatud küljeturvapatjadega (SAB), et pakkuda täiendavat kaitset külgkokkupõrgete korral. Istmesse paigaldatud küljeturvapadjad paiknevad eesistmete välisküljel. Turvapatjade katted ei pruugi salongis eristuda, kuid need avanevad turvapatjade vallandumisel. Pärast õnnetust tuleb sõiduk viivitamatult volitatud edasimüüja kätte viia. Turvapadjasüsteemi komponendid Sõiduk võib olla varustatud järgmiste turvapadjasüsteemi komponentidega. Reisijate turvasüsteemi kontrollsüsteem (ORC) Turvapadja hoiatustuli Rooliratas ja -sammas Armatuurlaud Täiendav juhipoolne põlveturvapadi Põlvepolster Juhi täiustatud turvapadi Kaasreisija täiustatud turvapadi 37

38 Täiendavad istmesse ehitatud külgmised turvapadjad (SAB) Täiendavad külgmised turvakardinad (SABIC) Eesmised ja külgmised kokkupõrkeandurid Eesmiste turvavööde eelpingutid, turvavöö pandlalüliti Juhi ja eesmise kaasreisija aktiivpeatoed Täiustatud eesmise turvapadja omadused Täiustatud eesmiste turvapatjade süsteem sisaldab juhi ja kaasreisija mitmefaasilisi turvapatjasid. Süsteemi väljundvõimsus sõltub avarii tugevusest ja tüübist, mille määrab reisijate turvasüsteemi kontrollsüsteem (ORC), mis saab omakorda teavet eesmistest avariianduritest. Turvapatjade vallandumist nõudva avarii korral käivitub viivitamatult esimene faas. Seda madalat võimsust kasutatakse kergemate avariide korral. Raskemate avariide korral kasutatakse suuremat võimsust. HOIATUS! Armatuurlauale turvapatjade lähedusse ei tohi asetada ühtki eset, kuna sellised esemed võivad avarii korral turvapadja vallandumisel tõsiseid vigastusi tekitada. Ärge paigaldage midagi turvapatjadele ega nende lähedusse, samuti ärge üritage turvapadja katteid käsitsi avada. Võite turvapatju kahjustada ning end seetõttu suuremasse ohtu seada. Turvapatjade kaitsekatted on projekteeritud avanema vaid turvapatjade täitumisel. Ärge puurige, lõigake ega muul moel muutke põlvepolstrit. Ärge paigaldage põlvepolstrile tarvikuid, nagu näiteks häiretuled, stereod, raadiod jne. Täiendavad istmesse paigaldatud külgmised turvapadjad (SAB) Istmesse paigaldatud külgmised turvapadjad kaitsevad teid külgkokkupõrgete korral. Külgmised turvapadjad on märgitud eesistmete külgedele õmmeldud turvapadja sildiga. Täiendava istmesse paigaldatud külgmise turvapadja silt Turvapadja vallandumisel avab see õmbluse istme eesmise ja külgmise osa ilukatte vahel. Iga turvapadi vallandub iseseisvalt, st vasakpoolne külgavarii vallandab vaid vasakpoolse turvapadja jne. 38

39 Täiendavad külgmised turvakardinad (SABIC) Turvakardinad kaitsevad ees ja taga akende all istuvaid reisijaid külgkokkupõrke ja sõiduki ümberpaiskumise korral. Igal turvapadjal on täispuhutav kamber, mis paikneb iga akna all istuva reisija pea kõrval, et vähendada peavigastusi külgkokkupõrke korral. Need kardinad avanevad allapoole, kattes mõlemad aknad külgkokkupõrke korral. Täiendavate külgmiste turvakardinate (SABIC) asukohad Kui sõiduk peaks ümber paiskuma, võivad rakenduda mõlema poole eelpingutid ja/või SAB ja SABIC turvapadjad. Turvapatjade katted ei pruugi salongis eristuda, kuid need avanevad turvapatjade vallandumisel. Kui olete SAB või SABIC turvapadja vallandumisel sellele liiga lähedal, võite tõsiselt viga või isegi surma saada. Süsteem sisaldab ees- ja tagaistmete kõrval külgkokkupõrkeandureid, mis on kalibreeritud vallandama piisavalt tugeva külgkokkupõrke korral SABIC turvapadjad. HOIATUS! Kui sõiduk on varustatud vasakja parempoole turvakardinaga (SABIC), ärge asetage pagasit piisavalt kõrgesse virna, et blokeerida turvakardinate asukoht. Turvakardinate ala peab jääma takistustevabaks. Ärge kasutage istmekatteid ega asetage enda ja külgturvapatjade vahele objekte, vastasel juhul võite sooritusvõimet pärssida ning võite õnnetuse korral tõsiselt viga saada. Täiendav juhipoolne põlveturvapadi Täiendav juhipoolne põlveturvapadi pakub täiustatud kaitset ja töötab laupkokkupõrgete korral koos juhipoole turvapadjaga. Põlvepolster Põlvepolster kaitseb eesmise kaasreisija põlvi koos turvapadjaga. 39

40 Turvavööd ja eelpingutid, eesmised turvapadjad ning juhipoolne põlveturvapadi ja kaasreisijapoolne põlvepolster on kõik mõeldud juhi ja eesmise kaasreisija paremaks kaitsemiseks. Lisaks kaitsevad koos turvavöödega reisijaid ka külgmised turvapadjad. Järgmisena on toodud mõned lihtsad sammud, et vähendada turvapatjade vallandumisest tingitud ohte. Kuni 12-aastased lapsed tuleb alati tagaistmele kinnitada. HOIATUS! Imikuid tahapoole suunatud turvatoolis ei tohi asetada reisijapoolse turvapadjaga sõidukites eesistmele. Turvapadja vallandumine võib sinna asetatud imikuid tõsiselt vigastada või isegi tappa. Lapsed, kes pole turvavöö kandmiseks piisavalt suured (vt jaotist Turvatoolid), tuleb panna tagaistmel istuma turvatooli või istmekõrgendusele. Vanemad lapsed, kes ei kasuta enam turvatooli või istmekõrgendust, tuleb korralikult turvavööga kinnitada. Ärge lubage lapsel libistada turvavööd selja taha või käe alla. 40 Tutvuge turvatooli kasutusjuhendiga. Kõik reisijad peavad olema korralikult turvavööga kinnitatud. Juht ja kaasreisija peavad turvapadjale vallandumiseks ruumi jätmiseks istmed võimalikult taha lükkama. Ärge toetuge vastu ust või akent. Kui sõiduk on varustatud külgmiste turvapatjadega ja need vallanduvad, täidavad need teie ja ukse vahel oleva ruumi. Kui sõiduki turvapadjasüsteemi tuleb invaliidi jaoks modifitseerida, võtke ühendust kliendikeskusega. Telefoninumbrid leiate jaotisest Kui vajate abi. HOIATUS! Ainult turvapatjadele lootmise tagajärjeks avarii korral olla tõsised vigastused. Turvapadjad töötavad koos turvavöödega. Teatud avariide korral turvapadjad ei avanegi. Kandke alati turvavööd, hoolimata sellest, et sõiduk on varustatud turvapatjadega. Kui olete turvapadja vallandumisel roolirattale või armatuurlauale liiga lähedal, võite saada tõsiselt viga või isegi surma. Turvapadjad vajavad vallandumiseks ruumi. Toetuga vastu seljatuge ja haarake kätega mugavalt roolirattast või armatuurlauast. Ka turvakardinad ja külgmised turvapadjad vajavad vallandumiseks ruumi. Ärge toetuge vastu ust või akent. Keskmisel istmel istuge sirgelt. (Jätkub)

41 HOIATUS! (Jätkub) Kui olete turvakardinale või külgmisele turvapadjale vallandumisel liiga lähedal, võite saata tõsiselt viga või isegi surma. Turvapadja vallandumisandurid ja juhtseadmed Reisijate turvasüsteemi kontrollsüsteem (ORC) ORC on osa sõiduki nõutavast turvasüsteemist. ORC määrab eesmiste ja/või külgmiste turvapatjade vallandumisvajaduse laupvõi külgkokkupõrke korral. Põhinedes kokkupõrkeanduritel, vallandab ORC eesmised turvapadjad, juhipoole põlveturvapadja, turvakardinad, külgmised turvapadjad ja eesistmete turvavööde eelpingutid vastavalt kokkupõrke tõsidusele ja tüübile. Eesmised turvapadjad ja põlveturvapadi pakuvad lisaks turvavöödele täiendavat kaitset teatud tüüpi laupkokkupõrgete korral. Eesmised turvapadjad ei vähenda vigastuste ohtu, mis tulenevad külg- või tagant kokkupõrgetest. Eesmised turvapadjad ja põlveturvapadi ei vallandu kõigi laupkokkupõrgete korral, sh selliste kokkupõrgete korral, mis ei kahjusta sõidukit piisavalt, näiteks vastu posti sõites, veoki alla sõites või nurkkokkupõrgete korral. Teisalt, sõltuvalt avarii raskusest ja tüübist, võivad eesmised turvapadjad vallanduda avarii korral, kus sõiduki esiosa saab vähe viga, kuid mille puhul on aeglustus piisavalt tõsine. Külgmised turvapadjad ei vallandu kõigi külgkokkupõrgete korral. Külgmiste turvapatjade vallandumine sõltub avarii raskusest ja tüübist. Kuna turvapatjade andurid mõõdavad sõiduki aeglustust aja vältel, pole sõiduki kiirus ja kahjustused piisavad argumendid turvapadja vallandumiseks. Turvavööd kaitsevad teid igasuguste avariide korral ning hoiavad teid vallanduvast turvapadjast eemal. ORC seirab turvapadjasüsteemi elektrooniliste komponentide valmidust, kui süütevõti on asendis START või ON/ RUN. Kui võti on asendis LOCK, ACC või pole üldse süütelukus, pole turvapatjade süsteem sisse lülitatud ja turvapadjad ei vallandu. ORC sisaldab varutoitesüsteemi, mis võib turvapadja vallandada isegi akutoite kadumisel või kui toide kaob enne vallandamist. Süüte ON/RUN asendisse keerates lülitab ORC turvapadja hoiatustule armatuurlaual neljaks kuni kaheksaks sekundiks sisse enesetesti sooritamiseks. Pärast enesetesti sooritamist turvapadja hoiatustuli kustub. Kui ORC tuvastab süsteemis tõrke, lülitab see turvapadja hoiatustule korraks või jäädavalt sisse. Kui tuli pärast käivitamist uuesti süttib, kostab üksik helisignaal. See hõlmab ka diagnostikat, mis kuvab armatuurlaual teate Airbag Warning Light, kui tõrge võib turvapadja süsteemi mõjutada. Diagnostika salvestab ka tõrke sisu. 41

42 HOIATUS! Kui eirate turvapadja hoiatustuld, ei pruugi turvapadjad kokkupõrke korral vallanduda. Kui tuli ei sütti, jääb pärast sõiduki käivitamist põlema või süttib sõidu ajal, laske turvapadjasüsteemi viivitamatult volitatud edasimüüjal kontrollida. Juhi ja kaasreisija täiustatud turvapatjade täitumise koht Juhi ja kaasreisija turvapatjade täitumise kohad paiknevad roolirattas ja armatuurlaua paremal poolel. Kui ORC tuvastab turvapatjade vallandumist nõudva avarii, annab see signaali täitumise kohtadele. Turvapadjad täituvad mittemürgise gaasiga. Avarii tõsidus ja tüüp määravad turvapadja täitumismäära. Rooliratta südamiku kate ja armatuurlaua parempoolne paneel eralduvad ja volditakse turvapadja avamiseks eemale. Turvapadjad täituvad täielikult ligikaudu 50 kuni 70 millisekundiga See on poole kiirem kui silma pilgutamine. Seejärel tühjenevad turvapadjad kiiresti, aidates samas juhti ja kaasreisijat toetada. 42 Turvapadja gaas ventileeritakse turvapadja külgedel olevate avauste kaudu välja. Nii ei sega turvapadjad sõiduki juhtseadmeid. Täiendava juhipoolse põlveturvapadja täitumise koht Juhi põlveturvapadja üksus paikneb armatuurlaua paneelil roolisamba all. Kui ORC tuvastab turvapadja vallandumist nõudva avarii, annab see signaali täitumise kohtadele. Turvapadi täitub mittemürgise gaasiga. Kate eemaldub ja volditakse turvapadja täitmiseks eemale. Turvapadi täitub täielikult ligikaudu 15 kuni 20 millisekundiga. Täiendavad istmesse paigaldatud külgmiste turvapatjade (SAB) täitumis kohad Istmesse paigaldatud külgmised turvapadjad vallanduvad vaid teatud tüüpi külgkokkupõrgete korral. ORC määrab avarii tõsiduse ja tüübi alusel, kas külgkokkupõrge nõuab külgmiste turvapatjade vallandumist. Põhinedes avarii tõsidusel ja tüübil, võidakse avariipoole turvapadjad täita mittemürgise gaasiga. Vallanduv turvapadi väljub läbi istme õmbluse ja täidab reisija ja ukse vahelise ala. Külgmised turvapadjad täituvad täielikult ligikaudu 10 millisekundiga. Külgmine turvapadi vallandub äärmiselt kiiresti ja sellise jõuga, et võib teid vigastada, kui te ei istu korralikult või kui olete enda ja turvapadja vahele paigutanud esemeid. Eriti kehtib see laste kohta. Täiendavate külgmiste turvakardinate (SABIC) täitumise Avarii korral, kui kokkupõrge on piiratud teatud alaga, võib ORC sõltuvalt avarii tõsidusest ja tüübist vallandada turvakardinad. Sellisel juhul vallandab ORC vaid avariipoolse külje turvakardinad. Turvakardin täitub mittemürgise gaasiga. Turvakardin lükkab liistu eest ning katab terve akna. Turvapadi täitub ligikaudu 30 millisekundiga (üks veerandik ajast, mis kulub silma pilgutamisele) ja sellise jõuga, et kui te pole korralikult turvavööga kinnitatud või olete turvapadja ja enda vahele mõne objekti asetanud, võite viga saada. Eriti kehtib see laste kohta. Täispuhutud turvakardin on ligikaudu 9 cm paksune.

43 Kuna turvapatjade andurid hindavad sõiduki aeglustust aja vältel, pole sõiduki kiirus ja kahjustused piisavad argumendid turvapadja vallandumiseks. Kui sõiduk peaks ümber paiskuma, võivad rakenduda mõlema poole eelpingutid ja/või SAB ja SABIC turvapadjad. Eesmised ja külgmised kokkupõrkeandurid Laup- ja külgkokkupõrgete korral aitavad kokkupõrkeandurid ORC-l määrata reaktsiooni avariile. ORC lisaandurid määravad turvapadja vallandumise määra ja pakuvad kinnitusteavet. Täiustatud avariivastussüsteem Kui avarii põhjustab turvapadja vallandumise, sidevõrk ja toitesüsteem jäävad terveks, määrab ORC sündmuse loomu alusel, kas täiustatud avariivastussüsteem peab sooritama järgmised toimingud. Katkestama kütusevoolu mootorisse. Vilgutama ohutulesid, kuni aku tühjaks saab või süüde välja lülitatakse. Lülitama salongituled sisse, mis jäävad põlema kuni aku tühjenemise või süütevõtme eemaldamiseni. Automaatselt uksed lukust avama. Vallandumisel Turvapadjad on projekteeritud kohe pärast vallandumist ka tühjenema. Eesmised ja/või külgmised turvapadjad ei vallandu iga kokkupõrke korral. See ei tähenda turvapadjasüsteemi tõrkumist. Kui kokkupõrke korral turvapadjad vallanduvad, võivad leida aset järgmised sündmused. Turvapadja nailonist materjal võib põhjustada marrastusi. Need sarnanevad köiepõletustele, mida võite olla kogenud vaibal või võimla põrandal libisemisel. Neid ei põhjusta kokkupuude kemikaalidega. Need pole jäädavad vigastused ja paranevad tavaliselt kiiresti. Kui need nähud pole aga paari päeva jooksul paranenud või on marrastused asendunud villidega, võtke viivitamatult ühendust arstiga. 43

44 Turvapatjade tühjenedes võite märgata suitsusarnaseid osakesi. Need osakesed on turvapadja täitmisel kasutatava mittemürgise gaasi kõrvaltoode. Need lenduvad osakesed võivad ärritada nahka, silmi, nina või kurku. Ärrituse korral loputage silmi või nahka külma veega. Nina või kurgu ärrituse korral minge värske õhu kätte. Kui ärritus ei kao, võtke ühendust arstiga. Kui need osakesed ladestuvad rõivastele, järgige rõivaste puhastamiseks vastava tootja juhiseid. Ärge sõite sõidukiga, kui turvapadjad on vallandunud. Kui satute järgmisesse avariisse, pole sõiduk enam turvapatjadega varustatud. HOIATUS! Vallandunud turvapadjad ja turvavöö eelpingutid ei kaitse teid järgmises avariis. Laske turvapadjad, turvavöö eelpingutid ning eesistmete turvavööde mehhanismid volitatud edasimüüjal võimalikult kiiresti vahetada. Lisaks laske hooldada ka reisijate turvasüsteemi kontrollsüsteemi (ORC). Turvapadjasüsteemi hooldamine HOIATUS! Turvapadjasüsteemi modifitseerimine võib selle rikkuda. Kaitsva turvapadjasüsteemita võite viga saada. Ärge modifitseerige komponente või juhtmestikku, sh ärge lisage roolirattale ega armatuurlaua parempoolsele osale kleebiseid või märke. Ärge modifitseerige eesmist põrkerauda, sõiduki kerestruktruuri, samuti ärge lisage astmeid. Turvapadjasüsteemi ise parandamine on ohtlik. Mainige sõiduki hooldajale, et see sisaldab turvapadjasüsteemi. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Ärge üritage täiustatud turvapadjasüsteemi osasid modifitseerida. Turvapadi võib ootamatult vallanduda või pärast modifitseerimist korralikult mitte töötada. Turvapadja hooldamiseks viige sõiduk volitatud edasimüüja juurde. Kui iste, sh selle kattematerjal ja padi vajavad hooldamist (sh ühenduspoltide eemaldamist või vabastamist/pingutamist), laske seda teha volitatud edasimüüjal. Kasutada tohib vaid tootja heakskiiduga tarvikuid. Kui turvapadjasüsteemi tuleb invaliidi jaoks modifitseerida, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. 44

45 Turvapadja hoiatustuli Turvapadjad peavad olema avarii korral valmis vallanduma. Turvapadjasüsteem on projekteeritud hooldusvabana, kuid järgmiste olukordade ilmnedes laske turvapadjasüsteemi volitatud edasimüüjal viivitamatult hooldada. Turvapadja hoiatustuli ei sütti neljaks kuni kaheksaks sekundiks, kui süütelukk keeratakse asendisse ON/RUN. Turvapadja hoiatustuli jääb pärast seda nelja kuni kaheksa sekundi pikkust intervalli põlema. Turvapadja hoiatustuli hakkab sõitmise ajal vilkuma või jääb põlema. Kui spidomeeter, tahhomeeter või mõni muu mootoriga seotud mõõdik ei tööta, võib ka ORC-süsteem tõrkuda. Turvapadjad ei pruugi vajadusel vallanduda. Veenduge, et sulavkaitsmed pole läbi põlenud. Turvapadja sulavkaitsmete asukohad leiate kaitsmekarbi kaane siseküljelt. Kui kaitse on terve, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Sündmuste salvestaja (EDR) Sõiduk on varustatud sündmuste salvestajaga (EDR). EDR-i peamine funktsioon on salvestada avarii või avariisarnase olukorra puhul selliseid andmeid, nagu turvapadja vallandumina või takistuse tabamine, andmeid, mis aitavad mõista, kuidas sõiduki süsteem olukorras käitus. EDR on mõeldud salvestama sõiduki dünaamika ja turvasüsteemidega seotud andmeid kuni 30 sekundi vältel. Sõiduki EDR salvestab järgmiseid andmeid. Kuidas sõiduki erinevad süsteemid töötasid. Kas juhi ja reisijate turvavööd olid kinnitatud. Kui palju (kui üldse) juht gaasi ja/või piduripedaali vajutas. Kui kiiresti sõiduk liikus. Need andmed aitavad mõista avariiolukorda ja tekkinud vigastusi. 45

46 EDR-andmed salvestatakse vaid avariiolukorras; tavatingimustes neid andmeid ei salvestata, samuti ei salvestata isiklikke andmeid (nagu nimi, sugu, vanus ja avariikoht). Siiski võivad muud osapooled, nagu politsei, siduda EDR-andmed isikutuvastusandmetega, mida rutiinselt avarii uurimise käigus kogutakse. EDR-i salvestatud andmete lugemiseks on vaja eriseadmeid ning ligipääsu sõidukile või EDR-ile. Lisaks sõiduki tootjale võivad neid andmeid lugeda ka muud vastavaid seadmeid omavad osapooled, nagu politsei. Turvatoolid Kõik sõidukis reisijad peavad olema turvavöödega kinnitatud, ka imikud ja lapsed. Rühm 0 kuni 10 kg Rühm 0+ - kuni 13 kg Rühm 1-9 kuni 18 kg Rühm II & III - 15 kuni 36 kg Istumiskoht (või muu koht) Kaalurühm Kaalurühm Eesmine kaasreisija Tagumine aknaalune koht Tagumine keskmine koht Keskmine aknaalune koht Keskmise isterea keskmine koht X U U N/A N/A X U U N/A N/A X U U N/A N/A X U U N/A N/A Tabelis kasutatud koodi tähendused. U = sobib universaalse kategooria turvatoolidele, mis on kiidetud heaks vastava vanuse-/kaalurühmaga kasutamiseks. UF = sobib ettepoole suunatud universaalse kategooria turvatoolidele, mis on kiidetud heaks vastava kaalurühmaga kasutamiseks. L = sobib spetsiaalsete manustatud loendis toodud turvatoolide kasutamiseks. Need turvatoolid võivad kuuluda kategooriatesse "spetsiaalne sõiduk", "piiratud" või "pooluniversaalne". B = sisse-ehitatud turvatool, mis sobib vastava vanuse-/kaalurühmaga kasutamiseks. X = istme asukoht ei sobi sellesse vanuse-/kaalurühma jäävale lapsele. 46

47 Kaalurühm Suurusklass Armatuur Kandekätki 0 kuni 10 kg 0+ kuni 13 kg I 9 kuni 18 kg Eesmine kaasreisija Sõiduki ISOFIX asukohatabel Tagumine aknaalune koht Tagumine keskmine koht Keskmine aknaalune koht Keskmise isterea keskmine koht Muud kohad F ISO/L1 X X X N/A N/A N/A G ISO/L2 X X X N/A N/A N/A (1) X N/A X N/A N/A N/A E ISO/R1 X 1UF/1UF X N/A N/A N/A (1) X N/A X N/A N/A N/A E ISO/R1 X 1UF/1UF X N/A N/A N/A D ISO/R2 X 1UF/1UF X N/A N/A N/A C ISO/R3 X 1UF/1UF X N/A N/A N/A (1) X X X N/A N/A N/A D ISO/R2 X 1UF/1UF X N/A N/A N/A C ISO/R3 X 1UF/1UF X N/A N/A N/A B ISO/F2 X 1UF/1UF X N/A N/A N/A B1 ISO/F2X X 1UF/1UF X N/A N/A N/A A ISO/F3 X 1UF/1UF X N/A N/A N/A (1) X N/A X N/A N/A N/A II 15 kuni 25 kg (1) X N/A X N/A N/A N/A III 22 kuni 36 kg (1) X N/A X N/A N/A N/A Tabelis kasutatud koodi tähendused. (1) CRS-ile, mis pole varustatud ISO/XX suurusklassi tuvastussildiga (A kuni G), kehtivale kaalurühmale, määrab autotootja ISOFIX turvatoolisüsteemide soovitatud asukohad. 1UF = sobib universaalsesse kategooriasse kuuluva ettepoole suunatud ISOFIX turvatoolile, mis kuulub heakskiidetud kaalurühma. 47

48 IL = sobib spetsiaalsetele manustatud loendis toodud ISOFIX turvatoolisüsteemidega kasutamiseks. Need ISOFIX turvatoolisüsteemid kuuluvad kategooriatesse spetsiaalne sõiduk, piiratud või pooluniversaalne. X = ISOFIX asukohad, mis ei sobi sellesse vanuse-/kaalurühma kuuluvate ISOFIX turvatoolide kasutamiseks. Kuni 12-aastased lapsed tuleb alati tagaistmele kinnitada. Vastavalt avariistatistikale on tagaistmele kinnitatud lapsed ohutumas kohas, kui eesistmel. Saadaval on erineva suuruse ja tüübiga turvatoole, mis sobivad imikutele, kuni peaaegu vaid turvavööga kinnitatavatele lastele. Tutvuge turvatooli kasutusjuhendiga ja veenduge, et kasutate lapse jaoks õiget tooli. Kasutage vaid lapsele sobivat turvatooli. 48 HOIATUS! Avarii korral võib kinnitamata laps muutuda sõidukis projektiilrelvaks. Jõud, mida vajate kinnitamata lapse süles hoidmiseks, võib muutuda liiga suureks. Laps ja teised isikud võivad tõsiselt viga saada. Kõik autos reisivad lapsed tuleb korralikult kinnitada. Imiku- ja turvatoolid Turvaeksperdid soovitavad vähemalt ühe-aastaste ja vähemalt 9 kg kaaluvate laste kinnitamiseks kasutada tahapoole suunatud turvatooli. Tahapoole suunatuna saab kasutada kahte tüüpi turvatoole: imikukätkid ja muudetavad turvatoolid. Imikukätkit saab sõidukis kasutada vaid tahapoole suunatuna. Seda soovitatakse kasutada laste puhul, kes kaaluvad kuni 9 kg. Muudetavate turvatoolide kaalurühm on tavaliselt suurem, kui kätkitel, seega saab neid tahapoole suunatuna kasutada ka laste korral, kes kaaluvad rohkem kui 9 kg, kuid on vähemalt ühe aasta vanused. Mõlemat tüüpi turvatoolid kinnitatakse turvavöö või ISOFIX ankurdussüsteemiga (vt ISOFIX turvatooli ankurdussüsteem ) Teatud tüüpi jäikade ISOFIX kinnituste ja põrandale ulatuvate jalatugedega turvatoolisüsteemide kasutamisel eemaldage põrandamatt, et tagada kindel kinnitus. Lisateavet leiate turvatooli kasutusjuhendist. HOIATUS! Tahapoole suunatud turvatoole ei tohi kasutada turvapadjaga varustatud eesistmel, v.a juhul, kui turvapadja vallandumine on blokeeritud. Turvapadja vallandumine võib sinna asetatud imikuid tõsiselt vigastada või isegi tappa. Vale paigaldamise korral võib imikuvõi turvatool liikuma hakata. Avarii korral võib see lahti tulla. Laps võib tõsiselt viga või isegi surma saada. Imiku- või turvatooli paigaldamisel järgige tootja juhiseid. Tahapoole suunatud imikutooli tohib kasutada vaid tagaistmel. Vallanduv turvapadi võib ette paigaldatud imikutooli tabada ning imikut tõsiselt vigastada.

49 Järgmisena on toodud mõned kasulikud juhised turvatooli kasutamiseks. Enne turvatoolisüsteemi ostmist veenduge, et see vastab kõigile rakenduvatele ohutusstandarditele. Chrysler Group LLC soovitab enne turvatooli ostmist kontrollida, kas seda saab korralikult vastavale istmele kinnitada. Turvatool peab vastama lapse kaaluja vanuserühmale. Vanuse ja pikkuse piirangud leiate turvatooli sildilt. Järgige turvatooli komplekti kuuluvaid juhiseid. Kui paigaldate turvatooli valesti, ei pruugi see vajaduse korral töötada. Kui teise rea keskmine istekoht välja arvata, on kõigi reisijate turvavööd varustatud pinguldavate pannaldega. Teise rea keskmine istekoht on varustatud automaatse lukustustaanduriga. Mõlemat tüüpi turvavööd on mõeldud hoidma vöö süleosa tihedalt ümber turvatooli, seega ei pea lukustusklambrit kasutama. Kui turvavöö on varustatud pinguldatava pandlaga, pingutab vööd ülemise osa tõmbamine (pinguldatav pannal hoiab vöö pingul; iga turvavöösüsteem muutub ajapikku lõdvaks, seega tõmmake seda vajadusel pingule). Teise rea keskmise istekoha puhul tõmmake vööd taandurist, kuni teil on piisavalt ruumi vöö läbi turvatooli tõmbamiseks ja pandla lõksu kinnitamiseks. Seejärel tõmmake vööd, kuni see on taandurist täiesti väljas. Võimaldage vööl tagasi taanduda, milleks tõmmake vöö liigne osa tihedalt ümber turvatooli. Lisateavet leiate lõigus Automaatne lukustusrežiim. Tagaistmel võib turvavöö pingutamine olla problemaatiline, kuna lõks või pannal paikneb turvatooli vööavale liiga lähedal. Lahutage pannal lõksust ja väänake lõksupoolset vööotsa paar korda selle lühendamiseks. Sisestage pannal lõksu, mille vabastusnupp on väljapoole suunatud. Kui vööd ei saa ikka pingutada või kui turvatooli tõmbamine ja lükkamine vöö vabastab, eraldage pannal lõksust, pöörake lõks ümber ja sisestage pannal uuesti lõksu. Kui turvatooli ei saa ikka kindlalt kinnitada, proovige muud asukohta. Kinnitage laps turvatooli vastavalt tootja juhistele. Kui turvatooli ei kasutata, kinnitage see turvavööga või eemaldage see sõidukist. Ärge jätke seda lahtisena sõidukisse. Äkilise pidurduse või avarii korral võib see lennata vastu reisijad või eesistuja seljatuge ning põhjustada tõsiseid vigastusi. 49

50 Vanemad lapsed ja turvatoolid Lapsed, kes kaaluvad rohkem kui 9 kg ja on üle ühe aasta vanused, võivad sõita ettepoole suunatud turvatoolis. Ettepoole suunatud turvatoole ja muudetavaid turvatoole võib kasutada laste jaoks, kes kaaluvad 9 kuni 18 kg ning on vanemad kui üks aasta. Need turvatoolid kinnitatakse turvavöö või ISOFIX ankurdussüsteemiga (vt ISOFIX turvatooli ankurdussüsteem ) Istmekõrgendus asetatakse lastele, kes kaaluvad rohkem kui 18m kg, kuid kes on veel lihtsalt turvavööga kinnitamiseks liiga väikesed. Kui laps ei saa istuda üle istmepadja kõverdatud põlvedega, toetades samal ajal selga vastu seljatuge, peab selline laps kasutama istmekõrgendust. Laps ja istmekõrgendus kinnitatakse turvavööga. Istmekõrgenduse jaoks liiga suured lapsed Kui laps on turvavöö mugavaks kandmiseks piisavalt suur ja kella jalad ulatuvad üle istmepadja, tuleb turvavööga tagaistmele kinnitada. Veenduge, et laps istub sirge seljaga. Vöö süleosa peab tihedalt üle puusade ulatuma. Kontrollige turvavööd perioodiliselt. Nihelev laps võib turvavöö asendist välja nihutada. Kui vöö õlaosa puutub vastu nägu või kaela, liigutage laps rohkem sõiduki keskele. Ärge lubage lapsel vöö käe alla või selja taha paigutada. ISOFIX turvatooli ankurdussüsteem Sõiduki tagaistmed on varustatud turvatooli ankurdussüsteemiga ISOFIX. ISOFIX-süsteem võimaldab paigaldada turvatooli turvavööd kasutamata, selle asemel kinnitatakse turvatool tooli alumiste ankrupunktide ja ülemiste rihmadega sõiduki struktuuri külge. Nüüd on saadaval ka ISOFIX-ühilduvad turvatoolisüsteemid. Rihmade ja konksudega varustatud turvatoolid on juba mõnda aega saadaval olnud. Kasutage kõiki turvatooli ühenduspunkte. Kui kasutate turvatooli kinnitamiseks ISOFIX kinnitussüsteemi, veenduge, et kõik kasutamata turvavööd on lastele kättesaamatusse kohta paigaldatud. Tuletage lastele meelde, et turvavööd pole mänguasjad, ärge jätke järelvalveta last sõidukisse. Kaks aknaalust isekohta on varustatud ankrupunktidega, fikseeritud alumiste kinnitustega turvatoole tohib paigaldada vaid aknaalustele istekohtadele. Hoolimata alumise ühenduse tüübist, ärge paigaldage ISOFIX-ühilduvaid turvatoole nii, et ühendate kaks tooli sama ankrupunkti külge. 50

51 Kui paigaldate ISOFIX-ühilduvad turvatoolid kõrvuti istmetele, võite aknaaluse turvatooli kinnitamiseks kasutada ISOFIX ankrupunkti või turvavööd, kuid keskmisele istmele tuleb turvatool kinnitada turvavöö abil. Kui turvatool pole ISOFIX-ühilduv, saate turvatooli vaid turvavööga kinnitada. Tüüpilised paigaldusjuhised leiate lõigus ISOFIXühilduva turvatoolisüsteemi paigaldamine. ISOFIX-ühilduva turvatoolisüsteemi paigaldamine Soovitame tungivalt järgiga turvatooli tootja paigaldusjuhiseid. Kõiki turvatoolisüsteeme ei paigalda nii, nagu siin kirjeldatud. Veel kord, järgige turvatooli tootja juhiseid. Tagaistme alumised ankrupunktid paiknevad istmepadja taga seljatoe juures ning on nähtavad, kui toetute turvatooli paigaldamiseks tagaistmele. Käega istmepadja ja seljatoe vahel libistades tunnete need hõlpsasti ära. ISOFIX ankrupunktid Lisaks paiknevad aknaaluste istekohtade seljatugede ülal rihmankrupunktid. Tagaistme taga paiknevate rihmankrupunktidele ligipääsemiseks tõmmake seljatoe taga paiknev vaipkate eemale. Vaipkatte eemaldamine rihmankrupunktide kasutamiseks Ülemine rihmankrupunkt (seljatoel) 51

52 HOIATUS! Ärge kasutage turvatooli kinnitamiseks pagasiruumi põhjal paiknevaid pagasikinnitusi. Kinnitusrihmade vale kasutamise korral ei kinnitu turvatool korralikult. Laps võib tõsiselt viga või isegi surma saada. Paljud turvatoolid on varustatud eraldi rihmadega mõlemal küljel, mis on omakorda varustatud konksu või ühendusega alumise ankrupunkti külge kinnitamiseks. Ettepoole suunatud ja mõned tahapoole suunatud imikutoolid on varustatud ka rihmade ja konksudega rihmankrupunkti külge kinnitamiseks. Esmalt vabastage alumiste rihmade reguleerijad nii, et saate konksud või ühenduskohad hõlpsalt ankrupunktidega ühendada. Järgmiseks ühendage alumised konksud üle ankrulattide, milleks lükake istmekate eemale. Seejärel leidke istme taga paiknevad ankrupunktid ja ühendage rihmad; juhtige rihm hoolikalt, et tagada kõige otsem tee ankrupunkti ja turvatooli vahel. Istme taga paiknevad kaks ülemist rihmankrupunkti. Need pole nähtavad enne, kui paneeli alla voldite. Ärge kasutage turvatooli kinnitamiseks pagasiruumi põhjal paiknevaid pagasikinnitusi. Lõpuks pingutage mõlemad rihmad, milleks lükake turvatooli taha ja alla, eemaldades nii rihmade lõtku vastavalt turvatooli tootja juhistele. HOIATUS! Kui ühendate turvatooli ISOFIX ankrupunktidega valesti, võib turvatool lahti tulla. Laps võib tõsiselt viga või isegi surma saada. Imiku- või turvatooli paigaldamisel järgige tootja juhiseid. Turvatooli kinnitamine turvavöödega Reisijate turvavööd on varustatud kas pingulduvate pannalde või automaatse lukustusmehhanismiga (ALR), mis on mõeldud hoidma vöö süleosa pingul ümber turvatooli. Kui turvavöö on varustatud pingulduva pandlaga, tõmmake vöö ülemist osa, et see pingule tõmmata. Pingulduv pannal hoiab vöö pingul; siiski võib turvavöö aja jooksul lõdvaks muutuda, seega pingutage seda aeg-ajalt. Automaatse lukustusmehhanismiga (ALR) vöö puhul tõmmake taandurist, kuni teil on piisavalt ruumi vöö läbi turvatooli tõmbamiseks ja pandla lõksu kinnitamiseks. Seejärel tõmmake vööd, kuni see on taandurist täiesti väljas. Võimaldage vööl tagasi taanduda, milleks tõmmake vöö liigne osa tihedalt ümber turvatooli. Vaadake lõiku Automaatne lukustusrežiim. 52

53 Turvatooli kinnitusrihma ühendamine Keskmise istme käetugi on varustatud rihmaga, mis kinnitab käetoe ülemisse asendisse, et paigaldada sinna turvavööga kinnitatud tahapoole suunatud turvatool. Keskmise istme käetoe rihma kasutamiseks langetage käetugi. Rihm on käetoe taga seljatoe külge ühendatud. Keskmise istme käetoe rihm Tõmmake rihma alla, et see seljatoe küljest vabastada, seejärel tõstke käetugi ja ühendage rihmakonks käetoe ees paikneva rihmaga. Keskmise istme käetoe ühendatud rihm Keskmisele istmele kinnitamiseks juhtige rihm üle seljatoe ja peatoe, seejärel ühendage konks aknaaluste istmete taga paiknevate ankrupunktidega. Aknaalusele istekohale kinnitamiseks juhtige rihm peatoe alt ja ühendage konks istme taga paikneva ankrupunktiga. Tagaistme taga paiknevate rihmankrupunktidele ligipääsemiseks tõmmake seljatoe taga paiknev vaipkate eemale. Vaipkatte eemaldamine rihmankrupunktide kasutamiseks Ülemine rihmankrupunkt (seljatoel) 53

54 Ülemise rihma kinnitus HOIATUS! Valesti ankurdatud rihm võib suurendada pea liikumist ja last vigastada. Turvatooli ülemise rihmaga ühendamiseks kasutage vaid otse turvatooli taga paiknevat ankrupunkti. Ärge kasutage turvatooli kinnitamiseks pagasiruumi põhjal paiknevaid pagasikinnitusi. Kinnitusrihmade vale kasutamise korral ei kinnitu turvatool korralikult. Laps võib tõsiselt viga või isegi surma saada. Lemmikloomade transportimine Vallanduvad turvapadjad võivad lemmikloomi vigastada. Kinnitamata lemmikloom võib avarii korral lendu sattuda ja viga saada või äkkpidurduse ja avarii korral reisijaid vigastada. Lemmikloomad tuleb tagaistmel turvavööga kinnitatud lemmikloomatooli asetada. SOOVITUSED MOOTORI SISSESÕITMISEKS Sõiduki mootor ja ülekandesüsteem (käigukast ja telg) ei vaja pikka sissesõitmisperioodi. Sõitke mõõdukalt esimese 500 km jooksul. Pärast esimest 100 km soovitame kasutada kiiruseid 80 kuni 90 km/h. Sõites soovitame aegajalt liikluseeskirju täites täisgaasiga kiirendada, see aitab sissesõitmisele kaasa. Madala käiguga täisgaasi andmist tuleks siiski vältida. Tehases paigaldatud mootoriõli on kvaliteetne määrdeõli. Õli tuleb vahetada vastavalt kasutustingimustele. Soovitatavad viskoossus- ja kvaliteedinõuded leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Hooldustoimingud. ÄRGE KASUTAGE MITTEPUHASTAVAID VÕI MINERAALÕ- LISID. Uus mootor võib esimese paari tuhande kilomeetri jooksul rohkem õli kasutada. See on tavaline sissesõitmisperioodi osa. Diiselmootorite täiendavad nõuded kui kuulub varustusse Vältige esimese 1500 km jooksul täisgaasiga sõitmist. Ärge ületage 2/3 mootori maksimaalsest pööretevahemikust. Vahetage käike õigeaegselt. Ärge pidurdage käikudega. 54

55 OHUTUSNÕUANDED Reisijatevedu ÄRGE TRANSPORTIGE REISIJAID PAGASIRUUMIS. HOIATUS! Ärge jätke lapsi ega loomi kuuma ilma korral pargitud sõidukisse. Temperatuuritõus võib põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surma. Pagasiruumis reisimine on äärmiselt ohtlik, seda nii sõidukis kui sõidukist väljas. Õnnetuse korral saavad sellistes kohtades reisivad inimesed tõenäolisemalt vigastada või isegi surma. Ärge lubage inimestel reisida sõidukis istmeteta ja turvavöödeta kohtades. Veenduge, et kõik reisijad on turvavöö kinnitanud. Heitgaasid HOIATUS! Heitgaasid võivad tervist kahjustada või isegi surmavad olla. Heitgaasid sisaldavad värvitut ja lõhnatut süsinikoksiidi (CO). Selle sissehingamisel võite kaotada teadvuse ja saada mürgistuse. Heitgaaside sissehingamise vältimiseks järgige järgmiseid nõuandeid. Ärge laske mootoril töötada suletud garaažis kauem, kui seda on vaja sõidukiga välja sõitmiseks. Kui peate istuma töötava mootoriga sõidukis, reguleerige ventilatsiooni nii, et sõidukisse suunatakse välisõhku. Pange puhur suurel kiirusel tööle. Kui peate siiski sõitma avatud tagaluugiga, veenduge, et kõik aknad on suletud ja ventilaator täisvõimsusel tööle seatud. ÄRGE kasutage õhu retsirkulatsioonirežiimi. Parim kaitse heitgaaside salongi sisenemise eest on korralikult hooldatud heitgaasisüsteem. Kui tuvastate muutuse heitgaasisüsteemi helis, tuvastate heitgaasiaure salongis või on sõiduki põhi kahjustada saanud, laske kvalifitseeritud tehnikult heitgaasisüsteemi ja kerekahjustusi kontrollida. Avatud või lahtised ühendused võivad lubada heitgaasidel salongi tungida. Lisaks kontrollige heitgaasisüsteemi igal õlivahetuskorral või sõiduki üles tõstmisel. Vajadusel vahetage see välja. 55

56 Sõidukis läbiviidavad turvakontrollid Turvavööd Kontrollige perioodiliselt, kas turvavööd narmendavad, on kulunud või lahti. Kahjustatud osad tuleb viivitamatult välja vahetada. Ärge monteerige süsteemi lahti ega modifitseerige seda. Eesistmete turvavööd tuleb pärast avariid välja vahetada. Kui need on õnnetuse käigus kahjustada saanud (sissetõmbamismehhanism on väändunud, vöö rebenenud jne), tuleb ka tagaistmete turvavöösüsteem välja vahetada. Kui kahtlete turvavöö korralikus töös, vahetage see välja. Turvapadja hoiatustuli Süüte asendisse ON keerates peab tuli süttima ja nelja kuni kaheksa sekundi vältel tehtava enesetesti ajal põlema. Kui tuli käivitamisel ei sütti, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Kui tuli jääb põlema, vilgub või süttib sõidu ajal, laske süsteemi volitatud edasimüüjal kontrollida. Klaasisoojendus Süsteemi kontrollimiseks valige soojendusrežiim ja lülitage puhur täisvõimsusel tööle. Peaksite tundma vastu aknaklaasi suunatud õhuvoolu. Kui klaasisoojendus ei tööta, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Põrandamattide ohutusteave Kasutage sõidukis vaid sobivaid põrandamatte. Kasutage selliseid põrandamatte, mis ei takista pedaalide liikumist ning ei libise asendisse, kus need võivad pedaalide liikumist häirida või muul moel sõiduki ohutust pärssida. HOIATUS! Kui pedaalid ei saa vabalt liikuda, võite kaotada kontrolli sõiduki üle ja suurendada seega avariiohtu. Veenduge, et põrandamatid on korralikult põranda külge kinnitatud. Ärge asetage sõidukisse põrandamatte, mida ei saa korralikult libisemise vastu kinnitada. Ärge paigaldage olemasolevatele mattidele täiendavaid põrandamatte. Täiendavad põrandamatid võtavad pedaalidelt liikumisruumi või segavad nende liikumist. (Jätkub) 56

57 HOIATUS! (Jätkub) Kontrollige põrandamatte regulaarselt. Paigaldage puhastamiseks eemaldatud matid alati korralikult tagasi. Veenduge, et objektid ei saa sõidu ajal juhi jalge ette kukkuda. Objektid võivad piduri- ja gaasipedaali alla kinni jääda ning põhjustada kontrolli kao sõiduki üle. Kinnituspostid tuleb korralikult paigaldada, kui need ei kuulu tehases paigaldatava varustuse hulka. Põrandamattide vale paigaldus või kinnitus võib häirida pedaalide tööd ja põhjustada kontrolli kao sõiduki üle. Sõidukist väljaspool perioodiliselt läbiviidavad turvakontrollid Rehvid Veenduge, et rehvid pole liigselt või ebaühtlaselt kulunud. Kontrollige, kas rehvimustri vahele on jäänud kive, naelasid, klaasitükke või muid võõrkehasid. Kontrollige mustrit ja veenduge, et rehviküljel pole mõrasid. Kontrollige mutrite kinnitustugevust. Veenduge, et rehvid on õige õhurõhuga täidetud (ka varurehv). Tuled Kontrollige välislaternate tööd. Veenduge, et armatuurlaual süttivad suunatulede ja kaugtulede märgutuled. Ukselukud Kontrollige uste sulgumist ja lukustumist. Vedelike lekked Pärast pikemaajalist parkimist veenduge, et sõiduk ei leki kütust, jahutusvedelikku, õli ega muid vedelikke. Kui tunnete õhus kütuseaure või kahtlustate roolivõimuvedeliku, pidurivedeliku või kütuseleket, tuvastage nende asukoht ja parandage olukord viivitamatult. 57

58

59 SÕIDUKI FUNKTSIOONID PEEGLID Sisemine päeva-/ööpeegel Isetumenev peegel kui kuulub varustusse Küljepeeglid Sisse/välja pööratavad küljepeeglid Isetumenevad küljepeeglid kui kuuluvad varustusse Elektrilised küljepeeglid Elektrilised sisse ja välja pööratavad küljepeeglid kui kuuluvad varustusse Peeglisoojendi kui kuulub varustusse Valgustusega meikimispeeglid Päikesesirmi pikendus kui kuulub varustusse PIMENURKADE SEIRE KUI KUULUB VARUSTUSSE Tagurdusandur Kasutusrežiimid

60 Uconnect -telefon KUI KUULUB VARUSTUSSE Ühilduvad telefonid Kasutamine Telefoni helistamisfunktsioonid Uconnect -telefoni funktsioonid Täiustatud telefoni ühenduvus Mida Uconnect -telefonist teada HÄÄLKÄSKLUSED KUI KUULUVAD VARUSTUSSE Häälkäskluste süsteemi kasutamine Käsklused Häältreening ISTMED Elektrilised istmed kui kuuluvad varustusse Reisijate elektriistmed Istme elektriline nimmepiirkond kui kuulub varustusse Eesmise kaasreisija istme langetatav seljatugi kui kuulub varustusse Istmesoojendid kui kuuluvad varustusse Ventileeritud istmed kui kuuluvad varustusse Peatoed /40 jaotusega tagaiste Kallutatava seljatoega tagaiste

61 JUHIISTME MÄLU KUI KUULUB VARUSTUSSE Asendimälu seadistamine ning saatja mäluga ühendamine Asendimälu taastamine Mäluga ühendatud RKE saatja blokeerimine Hõlpsa sisenemise/väljumise iste KAPOTI AVAMINE JA SULGEMINE TULED Esitulede lüliti Automaatsed esituled kui kuuluvad varustusse Klaasipuhastitega automaatselt süttivad esituled SmartBeam kui kuulub varustusse Päevatuled kui kuuluvad varustusse Esitulede automaatne tasandamine vaid HID esituled Esitulede viivitus Parktuled ja armatuurlaua tuled Eesmised ja tagumised udutuled kui kuuluvad varustusse Salongituled Tulede meeldetuletus Akusäästja Eesmised kaardi-/lugemistuled Ümbrusvalgus Multifunktsionaalne hoob

62 Suunatuled Reavahetusabi Möödasõiduks vilgutamine Kaug-/lähitulede lüliti KLAASIPUHASTID JA -PESURID Klaasipuhasti kasutamine Reguleeritava intervalliga klaasipuhastisüsteem Klaasipesuri kasutamine Udu Vihmaanduriga klaasipuhastid kui kuuluvad varustusse KALLUTATAV/TELESKOOP ROOLISAMMAS ELEKTRILISELT KALLUTATAV/TELESKOOP ROOLISAMMAS KUI KUULUB VARUSTUSSE SOOJENDUSEGA ROOLIRATAS KUI KUULUB VARUSTUSSE ELEKTROONILINE KIIRUSEHOIDJA Aktiveerimine Soovitud kiiruse määramine Desaktiveerimine Kiiruse taastamine Kiirussätte muutmine Möödumiseks kiirendamine

63 DÜNAAMILINE KIIRUSEHOIDJA (ACC) KUI KUULUB VARUSTUSSE Dünaamilise kiirusehoidja (ACC) kasutamine Dünaamilise kiirusehoidja (ACC) aktiveerimine Aktiveerimine Soovitud ACC-kiiruse määramine Tühistamine Väljalülitamine Kiiruse taastamine Kiirussätte muutmine Järgimisvahemaa seadmine ACC-s Dünaamilise kiirusehoidja (ACC) menüü Hoiatused ja hooldus Ettevaatusabinõud ACC kasutamisel Tavaline kiirusehoidja režiim (fikseeritud kiirus) Tagant otsasõidu hoiatus kui kuulub varustusse Hoiatused ja hooldus PARKSENSE PARKIMISABI KUI KUULUB VARUSTUSSE ParkSense andurid ParkSense hoiatused ParkSense ekraan ParkSense -süsteemi aktiveerimine ja blokeerimine

64 ParkSense parkimisabisüsteemi hooldamine ParkSense -süsteemi puhastamine ParkSense -süsteemi kasutamise ettevaatusabinõud PARKVIEW TAGURDUSKAAMERA KUI KUULUB VARUSTUSSE ParkView -süsteemi sisse- ja väljalülitamine navigeerimise/multimeediumraadioga ParkView -süsteemi sisse- ja väljalülitamine navigeerimise/ multimeediumraadiota LAE JUHTPANEEL Teenindus-/lugemistuled Päikeseprillide hoidik ELEKTRILINE KATUSELUUK KUI KUULUB VARUSTUSSE Katuseluugi avamine kiire Katuseluugi sulgemine kiire Muljumise vastane kaitse Muljumise vastase kaitse rakendumine Ventilatsiooniava kiire Päikesevarju kasutamine Tuulerõhk Katuseluugi hooldamine Välja lülitatud süütega kasutamine

65 VAATEAVA JA ELETKRILISE VARJUGA KATUSELUUK KUI KUULUB VARUSTUSSE Katuseluugi avamine kiire Ventilatsiooniava kiire Katuseluugi sulgemine kiire Elektrilise varju avamine kiire Elektrilise varju sulgemine kiire Katuseluugi liigutamine käsitsi Muljumise vastane kaitse Muljumise vastase kaitse rakendumine Muljumise vastase kaitse rakendumise tühistamine Tuulerõhk Katuseluugi hooldamine Välja lülitatud süütega kasutamine Täielikult suletud katuseluuk PISTIKUPESAD TOPSIHOIDIKUD PANIPAIGAD Kindalaegas Ukselaegas Keskmine konsool

66 PAGASIALA FUNKTSIOONID Laetav taskulamp Pagasiala hoiukorvid Sissetõmmatav pagasiala kate kui kuulub varustusse Pagasi kinnituskonksud TAGAKLAASI FUNKTSIOONID Tagaklaasi klaasipuhasti/-pesur Tagaklaasisoojendi KATUSELE KINNITATAV PAGASIRAAM KUI KUULUB VARUSTUSSE

67 PEEGLID Sisemine päeva-/ööpeegel Sõiduk on varustatud ühe kuulliigendiga tahavaatepeegliga. See on fikseeritud peegel. Peeglit saab vastavalt juhi vajadustele üles, alla, vasakule ja paremale reguleerida. Peegel tuleb reguleerida nii, et see on vastavalt juhile tagaakna keskele suunatud. Tagant lähenevate sõidukite tuledehelgi vähendamiseks liigutage peegli all paiknev juhtseade ööasendisse (sõiduki tagaotsa poole). Peegli asend tuleb reguleerida päevaasendis (esiklaasi poole). Tahavaatepeegli aktiveerimine Isetumenev peegel kui kuulub varustusse Peeglit reguleeritakse automaatselt, et vähendada tagant lähenevate sõidukite tuledehelki. Funktsiooni saab peegli põhjal paikneva nupuga sisse või välja lülitada. Kui isetumenemisfunktsioon on aktiivne, põleb nupu tuli. Peegel ühendatakse esiklaasi külge vastupäeva väänates, paigaldamine ei vaja spetsiaalseid töövahendeid. Isetumenev peegel ETTEVAATUST! Puhastamisel peegli kahjustamise vältimiseks ärge pihustage puhastusvahendit otse peegliklaasile. Pihustage puhastusvahendit lapile ja pühkige sellega peegel puhtaks. Küljepeeglid Maksimaalse kasuteguri tagamiseks suunake küljepeeglid peegeldama kõrvalrea keskosa. HOIATUS! Reisijapoole küljepeegli kumerpeeglist paistvad objektid näivad väiksemad ja kaugemal, kui need seda tegelikult on. Vaid reisijapoolse kumerpeeglile lootes võite põhjustada avarii. Reisijapoolsest kumerpeeglist nähtava sõiduki suuruse või vahemaa paremaks hindamiseks kasutage sisemist tahavaatepeeglit. Kõik sõidukid pole reisijapoolse kumerpeegliga varustatud. 67

68 Sisse/välja pööratavad küljepeeglid Kõik küljepeeglid on hingedega ning neid saab kahjustuste vältimiseks sissevõi väljapoole pöörata. Hingedel on kolm lukustusasendid: täiesti ees, täiesti taga ja tavaasend. Isetumenevad küljepeeglid kui kuuluvad varustusse Juhi- ja reisijapoolne küljepeegel reguleeruvad automaatselt, et vähendada tagant läheneva sõiduki tuledehelki. Seda funktsiooni juhib sisemine isetumenev peegel ning funktsiooni saab tahavaatepeegli põhjal asuva nupuga sisse või välja lülitada. Peegleid reguleeritakse automaatselt, kui tahavaatepeegel end tuledehelgi vähendamiseks reguleerib. Elektrilised küljepeeglid Elektripeeglite lülitid paiknevad juhiukse paneelil. Elektripeeglite juhtseadmete hulka kuuluvad peegli valimisnupp ning neljasuunaline peegli juhtlüliti. Peegli reguleerimiseks vajutage peegli valimisnuppu ja valige peegel, mida soovite reguleerida. Lülitage peegli juhtlülitit suunas, kuhu poole soovite peeglit liigutada. 68 Elektripeeglite lüliti 1 Peegli liikumissuuna juhtimine 2 Peegli valimine Elektripeeglite eelvalitud asendeid saab juhtida valikulise juhiistme mälufunktsiooniga. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki funktsioonid lõigus Juhiistme mälu. Elektrilised sisse ja välja pööratavad külgpeeglid kui kuuluvad varustusse Elektripeeglite sisse-/väljapööramislüliti paikneb elektripeeglite valikulüliti (L ja R) vahel. Vajutage lülitit üks kord ja peeglit pööravad sisse, kui vajutate lülitit teist korda, naasevad peeglid normaalasendisse. Kui hoiate lülitit all kauem kui neli sekundit või kui sõidukiirus on suurem kui 5 mph (8 km/h), see funktsioon blokeeritakse. Kui peeglid on sisse pööratud asendis ja sõidukiirus on suurem kui 5 mph (8 km/h), naasevad need automaatselt normaalasendisse. Funktsiooni korraliku töö tagamiseks peavad peeglid olema täiesti sisse või välja pööratud, vajadusel tuleb need käsitsi avada või sulgeda. Peeglisoojendi kui kuulub varustusse Need peeglid sulatavad jäite või jää. Funktsioon aktiveeritakse, kui lülitate tagaklaasisoojendi sisse. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki funktsioonid lõigus Tagaklaasi funktsioonid.

69 Valgustusega meikimispeeglid Valgustusega meikimispeegli avamiseks pöörake üks päikesesirmidest alla. Tõstke peeglikate üles. Tuli süttib automaatselt. Valgustusega meikimispeegel Päikesesirmi pikendus kui kuulub varustusse Päikesesirm on varustatud väljatõmmatava pikendusega. PIMENURKADE SEIRE KUI KUULUB VARUSTUSSE Pimenurkade seiresüsteem (BSM) kasutab kahte radaripõhist andurit, mis paiknevad tagumise põrkraua sees ning aitavad tuvastada maanteesõidukeid (autosid, veokeid, mootorrattaid jne), mis sisenevad pimenurkadesse sõiduki taga või külgedel. Tagumised tuvastustsoonid Sõiduki käivitamisel süttib BSM-I hoiatustuli korraks nii tahavaatepeeglil kui mõlemal küljepeeglil ning annab juhile märku, et süsteem on töövalmis. BSM-süsteemi andurid töötavad, kui käiguhoob on rakendatud sõitmiseks või tagurdamiseks ning siseneb ooterežiimi, kui hoob on parkasendisse lülitatud. BSM-I tuvastustsoon katab ligikaudu ühe rea sõiduki mõlemal küljel (11 ft või 3,35 m). Tsoon saab alguse tahavaatepeeglist ning ulatub kuni ligikaudu 20 ft (6 m) kaugusele sõiduki taha. BSMsüsteem seirab sõiduki mõlemat külge, kui liikumiskiiruseks on vähemalt 6 mph (10 km/h) ja annab juhile märku sõidukitest, mis tsooni sisenevad. BSM-süsteem ei anna juhile märku kiirelt lähenevatest sõidukitest, mis jäävad tuvastustsoonist välja. BSM-süsteemi tuvastustsoon ei muutu haagise vedamisel. Seega kontrollige enne haagisega reavahetamist, kas vastav rida on vaba. Kui haagis või muu objekt (st jalgratas, spordiseadmed jne) ulatuvad sõiduki küljele, võib BSM-i hoiatustuli jääda põlema seniks, kuni käiguhoob on sõiduasendisse lülitatud. 69

70 Andurite piirkond peab BSM-süsteemi korraliku töö tagamiseks puhas olema. Ärge blokeerige neid piirkondi võõrkehadega (põrkraua kleebised, rattaraamid jne). Sisenemine küljelt Sõidukid, mis sisenevad emmalt-kummalt küljelt teie kõrvalritta. Anduri asukoht (näidatud on juhipool) BSM-süsteem teavitab juhti objektidest tuvastustsoonis küljepeeglitel paiknevate hoiatustuledega. Hoiatustule asukoht BSM-süsteemi saab konfigureerida andma ka helisignaali ning vähendama radio helitugevust, et teavitada juhti tuvastustsoonidesse sisenenud objektidest. Lisateavet leiate lõigus Kasutusrežiimid. BSM-süsteem seirab sõidu ajal kolme erinevat sisenemispunkti (külg, tagaja esiosa) ning otsustab, kas häire andmine on vajalik. Kui nendes sisenemispunktides tuvastatakse objekt, annab BSM-süsteem hoiatuse. Külje seiramine Sisenemine tagant Sõidukid, mis lähenevad teile emmaltkummalt küljelt tagant ja sisenevad tagumisse tuvastustsooni suhtelisel kiirusel, mis on väiksem kui 30 mph (48 km/h). 70

71 BSM-süsteem on projekteeritud mitte andma hoiatust seisvate objektide suhtes, nagu piirded, posted, seined, taimestik jne. Siiski võib süsteem aegajalt sellistest objektidest märku anda. See on normaalne ning ei tähenda, et sõiduk vajab hooldamist. Tagant seire Möödasõit/lähenemine Möödasõit Kui möödute teisest sõidukist aeglaselt (suhteline kiirus on väiksem kui 10 mph (16 km/h)) ja sõiduk jääb pimenurka ligikaudu 1,5 sekundiks, süttib hoiatustuli. Kui erinevus sõidukite kiiruste vahel on suurem kui 10 mph (16 km/h), hoiatustuli ei sütti. Seisvad objektid Möödasõit/möödumine 71

72 BSM-süsteem ei hoiata objektidest, mis liiguvad kõrvalreal vastassuuna. Vastassuuna liiklus HOIATUS! Pimenurga seiresüsteem aitab vaid tuvastada pimenurkadesse jäävaid objekte. BSM-süsteem ei ole mõeldud tuvastama jalakäijaid, jalgrattureid ega loomi. Isegi kui teie sõiduk on varustatud BSM-süsteemiga, kontrollige enne reavahetust küljepeegleid, vaadake üle õla ja andke reavahetusest suunatulega märku. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. Tagurdusandur Tagurdusanduri (RCP) funktsioon aitab juhti parkimiskohalt välja tagurdamisel, kui vaateväli võib olla blokeeritud. Sõitke aeglaselt ja ettevaatlikult parkimiskohalt välja, kuni sõiduki tagaots välja ulatub. Siis on RCP-süsteemil selge ülevaade lähenevatest sõidukitest, millest vajadusel juhile märku anda. RCP tuvastustsoonid RCP-süsteem seirab tagumisi tuvastustsoone sõiduki mõlemal küljel ja otsib objekte, mis liiguvad sõiduki poole minimaalse kiirusega 1 kuni 2 mph (1 km/h kuni 3 km/h) ja maksimaalse kiirusega 10 mph (16 km/h). Parkimisolukorras võivad teised sõidukid teie vaatevälja piirata. Kui muud objektid või sõidukid anduri töötsooni blokeerivad, ei teavita süsteem juhti lähenevast ohust. 72

73 Kui RCP-süsteem on sisse lülitatud ja tagurdate, teavitab süsteem juhti ohtudest nii visuaalsete kui heliliste hoiatustega, sh raadio helitugevuse vähendamisega. HOIATUS! RCP pole varusüsteem. Selle eesmärk on hoiatada juhti lähenevatest ohtudest parkimisolukorras. Olge tagurdamisel ettevaatlik, ka RCP-süsteemi kasutades. Kontrollige sõiduki taha jäävat piirkonda, veenduge enne tagurdamist, et sõiduki taga ega pimenurkades pole jalakäijaid, loomi, teisi sõidukeid ega muid takistusi. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. Kasutusrežiimid Sõiduki elektroonilises teabekeskuses (EVIC) saab kasutada kolme režiimi. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/personaalsed sätted (kliendi programmeeritavad funktsioonid). Pimenurga hoiatus Kui süsteem töötab pimenurga hoiatusrežiimis, annab BSM-süsteem objekti tuvastamisel hoiatuse vastava küljepeegli tulega. Kui aga süsteem töötab RCP-režiimis, annab süsteem objekti tuvastamisel nii visuaalse kui ka helilise hoiatuse. Helilise hoiatuse andmisel raadio helitugevust vähendatakse. Pimenurga hoiatustuled ja -signaal Kui süsteem töötab pimenurga hoiatustulede ja -signaali režiimis, annab BSMsüsteem objekti tuvastamisel hoiatuse vastava küljepeegli tulega. Kui seejärel aktiveeritakse vastava külje suunatuli, kostab ka heliline hoiatus. Kui suunatuli põleb samal küljel, kus tuvastati object, hoiatatakse juhti nii visuaalse kui helilise hoiatusega. Helihoiatuse korral vähendatakse ka raadio helitugevust. Helilise hoiatuse andmisel vähendab BSM-süsteem raadio helitugevust. Kui ohutuled põlevad, pärib süsteem vaid vastava külje hoiatustule aktiveerimist. Kui süsteem töötab RCP-režiimis, annab süsteem objekti tuvastamisel nii visuaalse kui ka helilise hoiatuse. Helilise hoiatuse andmisel raadio helitugevust vähendatakse. Suuna-/ hoiatustulede olekut eiratakse; RCPsüsteem esitab alati helilise hoiatuse. Pimenurga hoiatus välja lülitatud Kui BSM-süsteem on välja lülitatud, ei anna kumbki süsteem (BSM ja RCP) visuaalset ega helilist hoiatust. Mootori väljalülitamisel talletab BSMsüsteem valitud töörežiimi. Sõiduki käivitamisel taastatakse eelnevalt talletatud režiim. 73

74 Täherežiim süsteemi ei saa ajutiselt kasutada Kui sõiduk siseneb sellesse tsooni, ei saa pimenurgasüsteemi ajutiselt kasutada ning EVIC kuvab teate Blind spot system unavailable-astronomy zone. Küljepeeglite tuled süttivad ja jäävad põlema, kuni sõiduk tsoonist väljub. Uconnect -telefon KUI KUULUB VARUSTUSSE Navigeerimisrežiimi või multimeediumraadioga Uconnect -telefoni kohta leiate teavet kasutusjuhendi (eraldi voldik) Uconnect -telefoni jaotisest. Uconnect -telefon on häälaktiveeritav, sõidukisisene vabakäe sidesüsteem. Uconnect -telefon võimaldab teie mobiiltelefoniga* häälkäskluse (nt Call _ Jim _ Work või Dial _ ) abil telefoninumbri valida. Mobiiltelefoni audio edastatakse läbi sõiduki audiosüsteemi; Uconnect telefoni kasutamisel vaigistab süsteem raadio automaatselt. Uconnect -telefon võimaldab edastada kõnesid Uconnect -telefoni ja teie mobiiltelefoni vahel sõidukisse sisenedes või sealt väljudes ja võimaldab vaigistada Uconnect -telefoni mikrofoni eravestluste pidamiseks. Uconnect -telefoni juhitakse Bluetooth - mobiiltelefoni vabakäeprofiili kaudu. Uconnect -telefon on varustatud Bluetooth - tehnoloogiaga globaalne standard, mis võimaldab juhtmevabalt või dokkimisaluseta ühendada erinevaid elekroonilisi seadmeid, mistõttu töötab Uconnect -telefon ka siis, kui olete mobiiltelefoni ära pannud (kotti, taskusse jne), kuid seni, kuni telefon on sisse lülitatud ja sõiduki Uconnect telefoniga seotud. Uconnect -telefon võimaldab süsteemiga ühendada kuni seitse mobiiltelefoni. Korraga saab kasutada ainult ühte Uconnect -telefoniga seotud mobiiltelefoni. Uconnect telefon on kasutatav inglise, hollandi, prantsuse, saksa, itaalia või hispaania keeles (vastavalt varustusele). HOIATUS! Häälkäsklustega süsteemi tohib kasutada ainult ohututes sõidutingimustes, vastavalt kohalikele seadustele ja telefoni kasutusreeglitele. Juhi kogu tähelepanu peab olema suunatud liiklusele. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. Uconnect -telefoni nupp Raadio või rooliratta juhtseadmete (kui kuulub varustusse) hulka kuuluvad ka kaks juhtnuppu (Uconnect - telefoni nupp ja häälkäskluste nupp ), mis võimaldavad süsteemi kasutada. Nupu vajutamisel kuulete sõna Uconnect, millele järgneb piiks. Piiks on märguanne häälkäskluse andmiseks. Häälkäskluse nupp Nupu tegelik asukoht sõltub raadiost. Nuppu ennast on kirjeldatud jaotises Kasutamine. 74

75 Uconnect -telefoni saab kasutada sertifitseeritud Bluetooth-mobiiltelefoni vabakäeprofiiliga. Kõik telefonid ei toeta kõiki Uconnect -telefoni funktsioone. Lisateavet uurige oma mobiilside teenusepakkujalt või telefoni tootjalt. Uconnect -telefon on täielikult sõiduki audiosüsteemiga integreeritud. Uconnect -telefoni helitugevust saab reguleerida raadio helitugevusnupu või rooliratta raadio juhtnupst. Teatud raadiote ekraani kasutatakse Uconnect -telefoni visuaalviipade kuvamiseks, nagu kärjeinfo või helistajatunnus. Ühilduvad telefonid * Uconnect -telefoni kasutamiseks vajate Bluetooth-vabakäeprofiili versiooniga 1.0 või uuema versiooniga mobiiltelefoni. Toetatud telefonid leiate Uconnect veebilehelt Ühilduvate telefonide loendi leidmiseks sirvige järgmiseid menüüsid. Valige sõiduki mudeli aasta Valige sõiduki tüüp Alustamise vahekaardilt valige ühilduvad telefonid Kasutamine Uconnect -telefoni kasutamiseks ning Uconnect -telefoni menüüstruktuuris liikumiseks saab kasutada häälkäskluseid. Suurem osa Uconnect -telefoni viipasid vajab häälkäskluste kasutamist. Teilt palutakse kindlat käsku ja seejärel juhendatakse teid kasutatavate valikute osas. Enne häälkäskluse esitamist oodake, kuni kostab piiks, millele järgneb viip Ready või mõni muu viip. Teatud toimingute sooritamiseks saab kasutada liitkäskluseid. Näiteks selles asemel, et lausuda Setup ja seejärel Phone Pairing, võite lausuda järgmise liitkäskluse: Setup Phone Pairing. Iga selles lõigus toodud funktsiooni selgituse kohta on toodud vaid liitkäsklus. Käsklused saab ka osadeks lahutada ning vajadusel saate käskluse iga osa eraldi lausuda. Näiteks, võite lausuda liitkäskluse Phonebook New Entry või lahutada selle osadeks ning lausuda käskluse kahes osas: Phonebook ja New Entry. Pidage meeles, et Uconnect -telefon töötab kõige paremini, kui kasutada tavalist vestlustooni, justkui kõneleksite kellegagi, kes istub teist vaid paari meetri kaugusel. Häälkäskluste puu Vaadake lõiku Häälkäskluste puu. Abikäsklus Kui vajate abi või soovite teada antud juhul kasutatavaid valikuid, lausuge piiksu järel Help. Uconnect -telefon esitab abi küsimisel kõik viibaga kasutatavad valikud. Uconnect -telefoni ooterežiimist äratamiseks vajutage nuppu ja oodake esitatavat viipa. Uconnect -telefoni seansid algavad raadio juhtpaneelil paikneva nupu vajutamisega. 75

76 Tühistuskäsklus Iga päringu saate pärast piiksu tühistada, lausudes selleks Cancel, ja teid suunatakse tagasi põhimenüüsse. Teatud juhtudel viib süsteem teid tagasi eelmisele menüütasemele. Uconnect -telefoni mobiiltelefoniga sidumine Uconnect -telefoni kasutamiseks peate selle esmalt siduma Bluetooth -ühilduva mobiiltelefoniga (kasutatavate telefonide kohta leiate teavet lõigus Ühilduvad telefonid ). Sidumistoimingu lõpetamiseks peate lugema mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Teavet sidumise kohta võite leida ka Uconnect veebilehelt. Järgnevalt on toodud üldised Uconnect -telefoni sidumisjuhised. Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Setup Phone Pairing. Pärast piiksu lausuge Pair a Phone ja järgige kõlavaid käskluseid. Teil palutakse lausuda neljanumbriline PIN-kood, mida vajate hiljem mobiiltelefoni kasutamiseks. Võite sisestada suvalise neljakohalise PIN-koodi. Pärast esmakordset sidumistoimingut ei pea te seda PINkoodi meeles pidama. Tuvastamiseks palutakse teil anda mobiiltelefonile Uconnect -telefoni nimi. Igale seotud mobiiltelefonile tuleb anda unikaalne nimi. Seejärel palutakse teil anda mobiiltelefonile prioriteetsustase vahemikus 1 kuni 7. Uconnect -telefoniga saate siduda kuni seitse mobiiltelefoni. Korraga saab Uconnect süsteemiga kasutada siiski vaid ühte mobiiltelefoni. Telefonile antud prioriteetsus võimaldab Uconnect telefonil määrata, millist mobiiltelefoni kasutada, kui sõidukis on üheaegselt mitu mobiiltelefoni. Kui sõidukis on näiteks mobiiltelefonid prioriteeditasemega 3 ja 5, kasutab Uconnect telefoni kõne tegemiseks 3. tasemega telefoni. Võite iga hetk valida kasutamiseks madalama prioriteeditasemega telefoni (vt lõiku Täiustatud telefoni ühenduvus ). Numbri valimine lausumise teel Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Dial. Süsteem palub teil lausuda telefoninumber, millele helistada. Näiteks lausuge Uconnect -telefon kinnitab numbri ja valib seejärel numbri. Number kuvatakse teatud raadiote ekraanil. Nime lausumisega helistamine Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Call. Süsteem palub teil lausuda isiku nimi, kellele soovite helistada. 76

77 Pärast viipa Ready ja sellele järgnevat piiksu lausuge isiku nimi, kellele soovite helistada. Näiteks lausuge John Doe, kus John Doe on eelnevalt salvestatud kirje Uconnect telefoniraamatus või allalaaditud telefoniraamatus. Telefoniraamatusse nime salvestamise kohta teabe saamiseks vaadake lõiku Nimede lisamine Uconnect -telefoniraamatusse. Uconnect -telefon kinnitab nime ja valib seejärel vastava telefoninumbri, mida võidakse kuvada teatud raadiote ekraanil. Nimede lisamine Uconnect telefoniraamatusse Soovitame nimesid Uconnect telefoniraamatusse lisada vaid siis, kui olete autoga peatunud. Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Phonebook New Entry. Kui seda palutakse, lausuge uue kontaktkirje nimi. Soovitame kasutada täisnimesid, kuna see aitab häälkäskluste kasutamisele kaasa. Näiteks lausuge Robert Smith või Robert, mitte Bob. Kui seda palutakse, sisestage numbri tüüp (nt, Home, Work, Mobile või Other ). Nii saate igale kontaktkirjele vajadusel mitu numbrit salvestada. Kui seda palutakse lausuge lisatava kontaktkirje telefoninumber. Kui olete kirje sisestamise lõpetanud, antakse teile võimalus lisada kehtivale kirjele veel telefoninumbreid või naasta põhimenüüsse. Uconnect -telefon võimaldab sisestada telefoniraamatusse kuni 32 nime, igale nimele saab sisestada kuni neli telefoninumbrit. Igal keelevalikul on eraldi 32 nimega telefoniraamat, mis on avatav vaid selles keeles. Lisaks, kui telefon seda toetab, laadib Uconnect telefon automaatselt teie telefoni telefoniraamatu kontaktkirjed. Telefoniraamatu allalaadimine telefoniraamatu automaatne edastamine mobiiltelefonist Kui teie telefon seda toetab, laadib Uconnect -telefon automaatselt mobiiltelefoni telefoniraamatu nimed ja numbrid. Funktsiooni võivad toetada spetsiaalsed telefoniraamatu pääsuprofiiliga Bluetooth -telefonid. Toetatud telefonid leiate Uconnect veebilehelt. Allalaaditud (või Uconnect -) telefoniraamatust helistamiseks järgige lõigus Nime lausumisega helistamine toodud juhiseid. Automaatne allalaadimine ja uuendamine algab kohe, kui Uconnect telefoniga on loodud juhtmevaba Bluetooth -ühendus. Näiteks pärast sõiduki käivitamist. Laaditakse maksimaalselt 1000 kirjet telefoni kohta ning neid uuendatakse iga kord, kui telefon Uconnect telefoniga ühendatakse. Sõltuvalt allalaaditud kirjete maksimaalsest arvust võib kõige hiljem laaditud nimede kasutamiseni natuke aega kuluda. Seni saate kasutada eelnevalt allalaaditud telefoniraamatut. 77

78 Kasutada saab vaid hetkel ühendatud telefoni telefoniraamatut. Korraga laaditakse vaid ühe mobiiltelefoni telefoniraamat. SIM-kaardi telefoniraamat pole mobiiltelefoni telefoniraamatu osa. Allalaaditud telefoniraamatut ei saa Uconnect -telefoniga muuta ega kustutada. Neid kirjeid saab muuta vaid mobiiltelefonis. Muudatused edastatakse Uconnect -telefoni järjekordse ühenduse loomisel. Telefoniraamatu allalaadimine üksik kirje Kui teie telefon seda toetab, võimaldab Uconnect -telefon kasutajal ka kirjeid Bluetoothi vahendusel üks haaval laadida. Funktsiooni kasutamiseks vajutage nuppu ja lausuge Phonebook Download. Süsteem esitab teate Ready to accept V card entry via Bluetooth. Nüüd on süsteem valmis telefonist Bluetooth -objektivahetusprofiili (OBEX) kaudu üksiku kirje laadima. Täpsemat teavet kirjete telefonist saatmise kohta leiate telefoni kasutusjuhendist. Funktsiooni kasutamiseks peab telefon toetama Bluetooth OBEX telefoniraamatu edastusviisi. Kõik telefonid ei saa kirjeid saata, kui need on juba süsteemiga Bluetooth - ühenduses ning telefoni ekraanil võidakse kuvada Bluetooth -ühenduse hõivatust märkiv teade. Sellisel juhul peab kasutaja esmalt Bluetooth -ühenduse Uconnect telefoniga katkestama ning telefoniraamatu kirje Bluetooth -ühenduse kaudu edastama. Täpsemat teavet Bluetooth -ühenduse katkestamise kohta leiate telefoni kasutusjuhendist. Kui telefoniraamatu kirje on pikem kui 24 tähemärki, kasutatakse vaid esimest 24 tähemärki. Uconnect -telefoniraamatu kirjete muutmine Soovitame nimesid Uconnect telefoniraamatus muuta vaid siis, kui olete autoga peatunud. Automaatselt laaditud telefoniraamatu kirjeid ei saa kustutada ega muuta. Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Phonebook Edit. Teil palutakse esitada kontaktkirje, mida soovite muuta. Järgmiseks valige numbri tüüp (kodu, töö, mobiil või muu), mida soovite muuta. Kui seda palutakse lausuge muudetava kontaktkirje uus telefoninumber. Kui olete kirje muutmise lõpetanud, antakse teile võimalus muuta telefoniraamatus teist kirjet või naasta põhimenüüsse. 78

79 Käsku Phonebook Edit saab kasutada juba olemasolevale kirjele täiendava numbri lisamiseks. Näiteks võib kirjele John Doe olla lisatud mobiili ja kodunumber, nüüd saate käskluse Phonebook Edit abil lisada ka John Doe töönumbri. Soovitame nimesid telefoniraamatus muuta vaid siis, kui olete autoga peatunud. Uconnect -telefoniraamatu kirjete kustutamine Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Phonebook Delete. Kui olete sisenenud kustutusmenüüsse, palutakse teil lausuda kirje nimi, mille soovite kustutada. Võite lausuda telefoniraamatust kustutatava kirje nime või lausuda List Names ja kuulda telefoniraamatu kõiki kirjeid ning nende seast õige valida. Loendist kirje valimiseks vajutage nuppu siis, kui Uconnect -telefon esitab soovitud kirje ja lausuge Delete. Kui olete nime sisestanud, küsib Uconnect -telefon, millise numbri tüübi soovite kustutada; kodu, töö, mobiili, muu või kõik numbrid. Lausuge number, mille soovite kustutada. Pidage meeles, et kustutatakse vaid kehtiva keele telefoniraamatu kirje. Automaatselt laaditud telefoniraamatu kirjeid ei saa kustutada ega muuta. Kõigi Uconnect -telefoniraamatu kirjete kustutamine Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Phonebook Erase All. Uconnect -telefon palub teil kinnitada soov kustutada telefoniraamatust kõik kirjed. Telefoniraamatu kirjed kustutatakse pärast kinnituse saamist. Pidage meeles, et kustutatakse vaid kehtiva keele telefoniraamatu kirjed. Automaatselt laaditud telefoniraamatu kirjeid ei saa kustutada ega muuta. Loenda kõik Uconnect telefoniraamatu nimed Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Phonebook List Names. Uconnect -telefon esitab kõik telefoniraamatu kirjed, sh allalaaditud telefoniraamatu kirjed. Loendis sisalduvale nimele helistamiseks vajutage nuppu soovitud nime esitamise ajal ja lausuge Call. Kasutaja saab sel hetkel kasutada ka käske Edit või Delete. Uconnect -telefon palub lausuda numbri tüüp, millele helistada. Helistatakse valitud numbrile. 79

80 Telefoni helistamisfunktsioonid Uconnect -telefoni võimaldab järgmiste funktsioonide kasutamist, kui need funktsioonid on mobiiltelefonis kasutatavad. Näiteks, kui mobiiltelefon võimaldab kolmepoolse kõne tegemist, saab selle funktsiooni avada ka Uconnect telefonis. Kasutatavaid funktsioone kontrollige oma teenusepakkujalt. Saabuva kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine teist kõnet pooleli ei ole Kui mobiiltelefonile saabub kõne, vaigistab Uconnect -telefon sõiduki sisselülitatud audiosüsteemi ja küsib, kas soovite kõnele vastata. Kõnele vastamiseks vajutage nuppu. Kõnest keeldumiseks hoidke nuppu all, kuni kõnest keeldumisest antakse ühe piiksuga märku. Saabuva kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine teine kõne on pooleli Kui teil on kõne pooleli ja saabub uus kõne, kuulete sama koputustooni, mida ka tavaliselt mobiiltelefoni kasutades. Vajutage nuppu, et pooleliolev kõne ootele panna ja vastake saabuvale kõnele. 80 Uconnect -telefoniga ühilduvad telefonid ei toeta veel pooleli oleva kõne ajal saabuvast kõnest keeldumist. Seega saab kasutaja vaid kõnele vastata või seda eirata. Pooleli oleva kõne ajal teise kõne tegemine Pooleli oleva kõne ajal uue kõne tegemiseks vajutage nuppu ja lausuge Dial või Call ning seejärel kontaktkirje telefoninumber, kellele soovite helistada. Esimene kõne pannakse selleks ajaks ootele. Esimesele kõnele naasmiseks vaadake lõiku Kõnede vahetamine. Kahe kõne sidumiseks vaadake lõiku Konverentskõne. Kõne ootele panek/ootelt võtmine Kõne ootele panemiseks vajutage nuppu, kuni kuulete piiksu. See märgib, et kõne on ootel. Kõne ootelt võtmiseks hoidke nuppu all, kuni kuulete piiksu. Kõnede vahetamine Kui pooleli on kaks kõnet (üks aktiivne ja teine ootel), hoidke nuppu all, kuni kuulete piiksu, mis märgib, et aktiivne ja ootel olev kõne on vahetunud. Korraga saab ootele panna vaid ühe kõne. Konverentskõne Kui kaks kõnet on pooleli (üks aktiivne ja teine ootel), hoidke nuppu all, kuni kuulete kahte piiksu, mis märgib, et kaks kõnet on konverentskõneks liidetud. Kolmesuunaline helistamine Kolmesuunalise kõne algatamiseks vajutage nuppu, kui kõne on pooleli ja valige uus telefoninumber, nagu kirjeldatud lõigus Pooleli oleva kõne ajal teise kõne tegemine. Kui ka teine kõne on loodud, hoidke nuppu all, kuni kuulete kahte piiksu, mis märgib, et kaks kõnet on konverentskõneks liidetud.

81 Kõne lõpetamine Pooleli oleva kõne lõpetamiseks vajutage korraks nuppu. Lõpetatakse vaid aktiivne kõne, ootel olev kõne muutub aktiivseks. Kui aktiivse kõne lõpetab teine osapool, ei pruugi ootel olev kõne automaatselt aktiivseks muutuda. See sõltub telefonist. Kõne ootelt võtmiseks hoidke nuppu all, kuni kuulete piiksu. Kordusvalimine Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Redial. Uconnect -telefon helistab viimati valitud numbrile. See ei pruugi olla viimane Uconnect telefoniga valitud number. Kõne jätkamine Kõne jätkamine on Uconnect -telefoni kõne jätkamine pärast süüte väljakeeramist. Sõidukis võib saadaval olla kolm kõne jätkamise funktsiooni. Kui süüde on välja keeratud, saab kõnet Uconnect -telefoniga jätkata, kuni kõne lõpetatakse, möödub määratud aeg või määrab sõiduki aku kõne lõpetamise Uconnect telefonis ja suunab selle edasi mobiiltelefoni. Kui süüde on välja keeratud, saab kõne jätkuda Uconnect -telefonis määratud aja vältel, pärast mida suunatakse kõne automaatselt Uconnect -telefonist mobiiltelefoni. Aktiivne kõne suunatakse pärast süüte väljakeeramist automaatselt mobiiltelefoni. Uconnect -telefoni funktsioonid Keele valimine Uconnect -telefoni kasutuskeele muutmiseks toimige järgmiselt. Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja sellele järgnevat piiksu lausuge keel, millele soovite vahetuda (inglise, hollandi, prantsuse, saksa, itaalia või hispaania). Keelevaliku lõpetamiseks järgige esitatavaid käskluseid. Pärast keele valimist esitatakse kõik viibad ja häälkäsklused vastavas keeles. Pärast Uconnect -telefoni keele vahetamist on saadaval vaid vastava keele kuni 32 nimega telefoniraamat. Seotud telefoni nimi pole keelepõhine ja seda saab kasutada kõigis keeltes. Käskluste tõlgete ja toetatava keele käskluste kohta vaadake lõiku Käskluste tõlked. Hädaabi kui kuulub varustusse Kui olete hädaolukorras ja mobiiltelefoni pole kättesaadav, toimige järgmiselt. Haarake telefon ja valige hädaabinumber käsitsi. 81

82 Kui telefon on kasutatav ja Uconnect telefon töökorras, võite valida hädaabinumbri järgmiselt. Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja sellele järgnevat piiksu lausuge Emergency ning Uconnect -telefon juhendab seotud mobiiltelefoni hädaabinumbrile helistama. Vaikenumber on 112. Valitud number ei pruugi kehtida kasutatava mobiilsideteenuse ja piirkonnaga. Kui seda toetatakse, võib see number olla mõnes süsteemis programmeeritav. Selleks vajutage nuppu ja lausuge Setup ning Emergency. Uconnect -telefoni võimalused telefonikõne tegemiseks on natuke kehvemad kui otse mobiiltelefoniga. 82 HOIATUS! Uconnect -telefonisüsteemi hädaolukorras kasutamiseks peab mobiiltelefon olema: sisse lülitatud; Uconnect -süsteemiga seotud; võrgu levipiirkonnas. Avariiteenus kui kuulub varustusse Kui vajate avariiteenust, toimige järgmiselt. Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Breakdown service. Avariiteenuse number tuleb enne kasutamist seadistada. Seadistamiseks vajutage nuppu, lausuge Setup, Breakdown Service ning järgige käskluseid. Piipamine Piipamise kohta leiate teavet lõigus Automatiseeritud süsteemide kasutamine. Piipamine töötab korralikult, v.a teatud ettevõtete piiparitega, mille ajalõpp saabub Uconnect -telefoniga korralikult töötamiseks liiga vara. Kõneposti helistamine Kõneposti kohta leiate teavet lõigus Automatiseeritud süsteemide kasutamine. Automatiseeritud süsteemide kasutamine Seda meetodit kasutatakse olukordades, kus automatiseeritud telefonisüsteemi kasutamisel tuleb mobiiltelefonil numbriklahve vajutada. Uconnect -telefoni saate kasutada kõnepostisüsteemi või automatiseeritud teenuse, nagu piipamisteenuse või automatiseeritud klienditeeninduse kasutamiseks. Mõned teenused vajavad kohest vastamist. Teatud juhtudel võib see olla Uconnect -telefoni kasutamiseks liiga kiire. Uconnect -telefoniga numbrile helistamisel, mis vajab toonijada sisestamist mobiiltelefoni klahvistikul, võite vajutada nuppu, lausuda sisestatava jada ning seejärel lausuda Send. Kui peate näiteks sisestama PIN-koodi, millele järgneb trellide mark (3746#), vajutage nuppu ja lausuge "3745 # Send. Lausudes numbri või numbrijada ja seejärel sõna Send, kasutatakse ka automatiseeritud klienditeeninduse menüüstruktuuris liikumiseks ning piiparile numbri jätmiseks.

83 Kõneposti ja piiparikirjete kiireks ja lihtsaks avamiseks saate toonidena saata ka Uconnect -telefoniraamatusse sisestatud kirjeid. Funktsiooni kasutamiseks valige soovitav number, vajutage nuppu ja lausuge Send. Süsteem palub sisestada nime või numbri ja lausuda telefoniraamatu kontaktkirje, millele soovite saata. Uconnect -telefon saadab vastava telefoninumbri telefoni vahendusel toonidena. Tänu mobiiltelefoni võrgukonfiguratsioonidele ei pruugi te kõiki toone kuulda; see on tavaline. Teatud piipamise ja kõneposti teenusesüsteemide ajalõpu sätted on liiga lühikesed ja ei võimalda seda funktsiooni kasutada. Käskluste alistamine Nuppu Voice Command saab kasutada, kui soovite osa käsklusest vahele jätta ja anda häälkäskluse viivitamatult. Näiteks, kui teilt küsitakse Would you like to pair a phone, clear a_, võite vajutada nuppu ja lausuda Pair a Phone, et valida see valik teisi valikuid kuulamata. Kinnitusviipade sisse-/väljalülitamine Kinnitusviipade väljalülitamisel ei kinnita süsteem teie valikuid (nt ei korda Uconnect -telefon telefoninumbrit enne selle valimist). Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Setup Confirmations. Uconnect telefon esitab kinnitusviiba kehtiva oleku ning teile antakse võimalus seda muuta. Telefoni- ja võrguoleku tähised Kui see on raadiol ja/või armatuurlaual kasutatav ning mobiiltelefon seda toetab, annab Uconnect -telefon teavitusi telefoni ja võrgu olekute kohta, kui üritate Uconnect -telefoniga helistada. Teavitatakse võrgusignaali tugevusest, telefoni aku laetuse tasemest jne. Mobiiltelefoni klahvistikuga valimine Saate valida telefoninumbri mobiiltelefoni klahvistikult ja ikka kasutada Uconnect -telefoni (mobiiltelefoni klahvistikult numbri valimisel olge hoolikas ja võtke kasutusele kõik ettevaatusmeetmed). Seotud Bluetooth-mobiiltelefonilt numbru valimisel esitatakse heli läbi sõiduki audiosüsteemi. Uconnect telefon töötab, justkui oleksite valinud numbri häälkäskluse alusel. Teatud mobiiltelefoni mudelid ei saada valimistooni Uconnect - telefoni, et seda läbi audiosüsteemi esitada; sellisel juhul te valimistooni ei kuule. Sellises olukorras võib kasutaja pärast numbri edukat valimist arvata, et kõne ei läinud läbi hoolimata sellest, et kõne valimine on pooleli. Kui kõnele vastatakse, kuulete ka heli. 83

84 Vaigistamine/vaigistamise tühistamine Kui vaigistate Uconnect -telefoni, kuulete ikka teise osapoole vestlust, kuid teine osapool ei kuule teid. Uconnect telefoni vaigistamiseks toimige järgmiselt. Vajutage nuppu. Piiksu järel lausuge Mute. Uconnect -telefoni vaigistamise tühistamiseks toimige järgmiselt. Vajutage nuppu. Piiksu järel lausuge Mute off. Täiustatud telefoni ühenduvus Kõne suunamine mobiiltelefoni ja vastupidi Uconnect -telefon võimaldab pooleli olevad kõned mobiiltelefoni ja mobiiltelefonist Uconnect -telefoni suunata kõnet lõpetamata. Pooleli oleva kõne Uconnect -telefonist mobiiltelefoni edastamiseks, või vastupidi, vajutage nuppu ja lausuge Transfer Call. Uconnect -telefoni ja mobiiltelefoni ühendamine ja lahutamine Mobiiltelefoni saab paljude elektrooniliste seadmetega siduda, kuid korraga saab see aktiivses ühenduses olla vaid ühe seadmega. Kui soovite Uconnect -telefoni ja seotud mobiiltelefoni Bluetooth -ühenduse katkestada, järgige mobiiltelefoni kasutusjuhendis toodud juhiseid. Loenda seotud mobiiltelefonide nimed Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Setup Phone Pairing. Kui seda palutakse, lausuge List Phones. Uconnect -telefon esitab kõigi seotud mobiiltelefoni nimed, alustades prioriteedijärjekorrast esimese telefoniga. Seotud ja esitatava telefoni valimiseks või kustutamiseks vajutage nuppu ja lausuge Select või Delete. Vaadake ka järgmist kahte lõiku seotud telefonide valimise ja kustutamise kohta. Teise mobiiltelefoni valimine See funktsioon võimaldab valida teise Uconnect -telefoniga seotud telefoni. Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Setup Select Phone ning järgige korraldusi. Lisaks saate loendi esitamise ajal vajutada nuppu ja valida telefoni. Järgmise kõne tegemiseks kasutatakse valitud telefoni. Kui valitud telefoni ei saa kasutada, naaseb Uconnect -telefon sõidukile kõige lähema kõrgeima prioriteediga telefoni kasutamisele (ligikaudu kuni 9 meetri kaugusel sõidukist). 84

85 Uconnect -telefoniga seotud mobiiltelefonide kustutamine Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Setup Phone Pairing. Järgmise viiba ajal lausuge Delete ja järgige korraldusi. Lisaks saate loendi esitamise ajal vajutada nuppu ja valida kustutatava telefoni. Mida Uconnect -telefonist teada Uconnect -telefoni kasutusõpetus Uconnect -telefoni funktsioonide lühitutvustuse kuulamiseks vajutage nuppu ja lausuge Uconnect Tutorial. Häältreening Kui kogete raskusi Uconnect -telefoni poolsest häälkäsklustest või numbritest arusaamisega, võite kasutada Uconnect -telefoni häältreeningu funktsiooni. Treeningrežiimi sisenemiseks järgige ühte järgmisest kahest toimingust. Väljaspool Uconnect -telefoni režiimi (nt raadiorežiimis): hoidke nuppu viis sekundit all, kuni seanss algab või; vajutage nuppu ja lausuge käsklus Voice Training, System Training või Start Voice Training. Tehasesätete taastamiseks vajutage kas Uconnect -telefoni nuppu või korrake sõnu ja lauseid, kui Uconnect telefon nende esitamiseks korralduse annab. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb häältreening viia läbi siis, kui töötava mootoriga sõiduk on pargitud, kõik aknad suletud ja ventilaator välja lülitatud. Uus kasutaja võib toimingut korrata. Süsteem kasutab vaid viimati treenitud häält. Lähtestamine Vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Setup, seejärel Reset. Sellega kustutatakse kõik seotud telefonid, telefoniraamatu kirjed ja muud sätted kõigis keelerežiimides. Enne tehasesätete taastamist palub süsteem kinnitust. Häälkäsklus Parima tulemuse saavutamiseks reguleerige tahavaatepeeglit nii, et laekonsooli ja peegli vahele jääb vähemalt 1 cm vaba ruumi. Enne kõnelemist oodake piiksu. Kõnelege normaalsel toonil ja pausideta, justkui vestleksite isikuga paari meetri kaugusel. Veenduge, et seansi ajal kõnelete vaid teie. Parima tulemuse saavutate, kui: ventilaator töötab aeglasel kiirusel; mootori pöörded on madalad; teemüra on väike; teepind on sile; aknad on täielikult suletud; ilmastikutingimused on kuivad. 85

86 Kuigi süsteem on mõeldud kasutajatele, kes räägivad inglise, hollandi, prantsuse, saksa, itaalia või prantsuse keeles, ei pruugi süsteem kõiki aktsente tunda. Automatiseeritud süsteemis navigeerimisel, nagu kõnepost või piipariteate saatmine. Lausuge numbrijada lõpus kindlasti Send. Soovitame nimesid telefoniraamatusse talletada vaid siis, kui olete autoga peatunud. Me ei soovita talletada Uconnect telefoniraamatuse sarnase kõlaga nimesid. Telefoniraamatu (allalaaditud ja Uconnect -telefoniraamat) jõudlus on parim, kui kirjed pole sarnased. Numbrid tuleb lausuda üks haaval. 800 tuleb lausuda kui eight-zerozero, mitte eight hundred. Nulli jaoks võite lausuda ka O (täht O ). Kuigi toetatakse suurema osa rahvusvaheliste kõnede tegemist, ei pruugita toetada kõiki numbrivalimiskombinatsioonide otseteid. 86 Kabriolettsõidukis võib süsteemi jõudlus olla langetatud katusega sõitmisel vähendatud. Kõne teise poole audio sooritusvõime Audio kvaliteet on maksimaalne, kui: ventilaator töötab aeglasel kiirusel; mootori pöörded on madalad; teemüra on väike; teepind on sile; aknad on täielikult suletud; ilmastikutingimused on kuivad ja lausute käskluseid juhiistmelt. Sooritusvõime, nagu heli selgus, kaja ja valjus sõltuvad telefonist ja kasutatavast võrgust, mitte Uconnect telefonist. Kaja saab vähendada sõiduki helitugevuse vähendamisega. Kabriolettsõidukis võib süsteemi jõudlus olla langetatud katusega sõitmisel vähendatud. Viimati valitud numbrid Kui telefon toetab funktsiooni Telefoniraamatu automaatne allalaadimine, saab Uconnect -telefon loetleda kõik väljuvad, saabuvad ja vastamata kõned. SMS Uconnect -telefon võib lugeda ette või saata uusi sõnumeid. Sõnumite lugemine Kui võtate vastu uue tekstisõnumi siis, kui telefon on Uconnect -telefoniga ühendatud, antakse saabunud tekstisõnumist märku. Kui soovite tekstisõnumit kuulata, toimige järgmiselt. Vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge SMS Read või Read Messages. Uconnect -telefon loeb uue tekstisõnumi ette. Pärast sõnumi ettelugemist saate sõnumile vastata või selle edasi saata.

87 Sõnumite saatmine Saate Uconnect -telefoniga sõnumeid saata. Uue sõnumi saatmiseks toimige järgmiselt. Vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge SMS Send või Send Messages. Võite lausuda saadetava sõnumi või lausuda List Messages. Telefonis on 20 eelkirjutatud sõnumit. Sõnumi saatmiseks vajutage nuppu, kui süsteem sõnumeid ette ütleb ja lausuge Send. Uconnect -telefon palub lausuda isiku nime või numbri, kellele soovite sõnumi saata. Eelkirjutatud sõnumid on järgmised. 1. Yes 2. No 3. Where are you? 4. I need more direction. 5. L O L 6. Why 7. I love you 8. Call me 9. Call me later 10. Thanks 11. See You in 15 minutes 12. I am on my way 13. I ll be late 14. Are you there yet? 15. Where are we meeting? 16. Can this wait? 17. Bye for now 18. When can we meet 19. Send number to call 20. Start without me Saabuva sõnumi teavituse sisse-/ väljalülitamine Saabuva sõnumi teavituse väljalülitamisel ei teavita süsteem saabuvatest sõnumitest. Vajutage nuppu. Pärast viipa Ready ja sellele järgnevat piiksu lausuge Setup, Incoming Message Announcement, seejärel antakse teile võimalus seda muuta. Bluetooth -ühendus Mobiiltelefon võib ühenduse Uconnect telefoniga kaotada. Sellisel juhul saab tavaliselt ühenduse taastada, kui telefoni välja ja uuesti sisse lülitate. Soovitame hoida mobiiltelefoni sisse lülitatud Bluetooth -režiimis. Käivitamine Pärast süüte asendist OFF asendisse ON või ACC lülitamist või pärast keelerežiimi vahetamist, oodake enne süsteemi käivitamist vähemalt 15 sekundit. 87

88 Häälkäskluste puu Pidage meeles, et kasutatavad häälkäsklused on toodud rasvases kirjas ja allajoonitult. 88

89 Häälkäskluste puu telefoniraamat Pidage meeles, et kasutatavad häälkäsklused on toodud rasvases kirjas ja allajoonitult. 89

90 Häälkäskluste puu seadistamine Pidage meeles, et kasutatavad häälkäsklused on toodud rasvases kirjas ja allajoonitult. 90

91 91

92 HÄÄLKÄSKLUSED KUI KUULUVAD VARUSTUSSE Häälkäskluste süsteemi kasutamine Häälkäskluste süsteem võimaldab juhtida AM-, FM-raadiot, plaadimängijat ja memosalvestit. Kõnelege hääl-liidessüsteemi võimalikult rahulikul ja tavalisel toonil. Kiiresti või kõrgendatud hääletoonil kõnelemine võib negatiivselt mõjutada hääl-liidessüsteemi võimet kasutaja häälkäsklusi tuvastada. HOIATUS! Häälkäsklustega süsteemi tohib kasutada ainult ohututes sõidutingimustes, vastavalt kohalikele seadustele. Juhi kogu tähelepanu peab olema suunatud liiklusele. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. Häälkäskluste nuppu vajutades kuulete piiksu. Piiks on märguanne häälkäskluse andmiseks. Kui te ei lausu häälkäsklust mõne sekundi jooksul, esitab süsteem teile valikute loendi. Kui soovite süsteemi valikute loendi ajal katkestada, vajutage häälkäskluse nuppu, kuulake piiksu ja lausuge käsklus. Häälkäskluste nupu vajutamist siis, kui süsteem kõneleb, nimetatakse alistamiseks. Süsteem katkestatakse ja pärast piiksu saate käskluse lisada või selle muuta. Selles on rohkem abi, kui olete valikuid tundma õppinud. Igal ajal saate lausuda käsklused Cancel, Help või Main Menu. Need käsklused on universaalsed ning neid saab kasutada kõikjal menüüs. Kõik muud käsklused sõltuvad aktiivsest rakendusest. Süsteemi kasutades peaksite kõnelema selgel ja tavaliselt toonil. Süsteem tunneb kõne ära kõige paremini suletud akendega ning kui kütteseadme/kliimaseadme ventilaator töötab aeglasel kiirusel. Kui süsteem ei tunne käsklust ära, palutakse teil seda korrata. Esimese kasutatava menüü kuulamiseks vajutage häälkäskluste nuppu ja lausuge Help või Main Menu. Käsklused Häälkäskluste süsteem mõistab kahte tüüpi käskluseid. Universaalsed käsklused on kasutatavad kogu aeg. Kohalikud käsklused on kasutatavad siis, kui toetatav raadiorežiim on aktiivne. 92

93 Helitugevuse muutmine 1. Dialoogi alustamiseks vajutage häälkäskluste nuppu. 2. Lausuge käsklus (nt Help ). 3. Kuni häälkäskluste süsteem kõneleb, kasutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu. Pidage meeles, et häälkäskluste helitugevussäte erineb audiosüsteemi sättest. Põhimenüü Dialoogi alustamiseks vajutage häälkäskluste nuppu. Põhimenüüsse lülitumiseks lausuge Main Menu. Selles režiimis saate lausuda järgmiseid käskluseid. Radio (raadiorežiimi lülitumiseks) Disc (plaadimängijarežiimi lülitumiseks) Memo (memosalvestile lülitumiseks) System Setup (süsteemi seadistamisele lülitumiseks) AM-raadio (pikklaineraadio või keskmise lainepikkusega raadio kui kuulub varustusse) AM-raadiole lülitumiseks lausuge AM või Radio AM. Selles režiimis saate lausuda järgmiseid käskluseid. Frequency (sageduse muutmiseks) Next Station (järgmise raadiojaama valimiseks) Previous Station (eelmise raadiojaama valimiseks) Radio Menu (raadiomenüüsse lülitumiseks) Main Menu (põhimenüüsse lülitumiseks) FM-raadio FM-raadiole lülitumiseks lausuge FM või Radio FM. Selles režiimis saate lausuda järgmiseid käskluseid. Frequency (sageduse muutmiseks) Next Station (järgmise raadiojaama valimiseks) Previous Station (eelmise raadiojaama valimiseks) Radio Menu (raadiomenüüsse lülitumiseks) Main Menu (põhimenüüsse lülitumiseks) Plaadimängija Plaadimängijarežiimi lülitumiseks lausuge Disc. Selles režiimis saate lausuda järgmiseid käskluseid. Track (#) (pala vahetamiseks) Next Track (järgmise pala esitamiseks) Previous Track (eelmise pala esitamiseks) Main Menu (põhimenüüsse lülitumiseks) Memo Häälsalvestirežiimi lülitumiseks lausuge Memo. Selles režiimis saate lausuda järgmiseid käskluseid. New Memo (uue memo salvestamiseks) salvestamise ajal saate salvestamise peatamiseks vajutada häälkäskluste nuppu. Jätkamiseks lausuge üks järgmistest käsklustest. Save (memo salvestamiseks) Continue (salvestamise jätkamiseks) Delete (salvestise kustutamiseks) 93

94 Play Memos (eelnevalt salvestatud memode esitamiseks) esitamise ajal saate esitamise peatamiseks vajutada häälkäskluste nuppu. Jätkamiseks lausuge üks järgmistest käsklustest. Repeat (memo kordamiseks) Next (järgmise memo esitamiseks) Previous (eelmise memo esitamiseks) Delete (memo kustutamiseks) Delete All (kõigi memode kustutamiseks) Süsteemi seadistamine Süsteemi seadistamiseks lausuge Setup. Selles režiimis saate lausuda järgmiseid käskluseid. Language German Language Dutch Language Italian Language English Language French Language Spanish Tutorial Voice Training 94 Pidage meeles, et enne käskluste alistamist peate vajutama häälkäskluste nuppu ja ootama piiksu. Häältreening Kui kogete raskusi süsteemi poolsest häälkäsklustest või numbritest arusaamisega, võite kasutada Uconnect telefoni häältreeningu funktsiooni. 1. Vajutage häälkäskluste nuppu, lausuge System Setup ning kui olete menüüsse sisenenud, lausuge Voice Training. Nii treenite süsteemi oma häälega ning parendate käsklustest arusaamist. 2. Kui Uconnect -häälesüsteem seda palub, korrake sõnu ja fraase. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb häältreening viia läbi siis, kui töötava mootoriga sõiduk on pargitud, kõik aknad suletud ja ventilaator välja lülitatud. Uus kasutaja võib toimingut korrata. Süsteem kasutab vaid viimati treenitud häält. ISTMED Istmed on osa sõiduki reisijate turvasüsteemist. HOIATUS! Pagasiruumis reisimine on ohtlik, seda nii sõidukis kui sõidukist väljas. Õnnetuse korral saavad sellistes kohtades reisivad inimesed tõenäolisemalt vigastada või isegi surma. Ärge lubage inimestel reisida sõidukis istmeteta ja turvavöödeta kohtades. Õnnetuse korral saavad sellistes kohtades reisivad inimesed tõenäolisemalt vigastada või isegi surma. Veenduge, et kõik reisijad on turvavöö kinnitanud. Elektrilised istmed kui kuuluvad varustusse Mõned mudelid võivad olla varustatud elektrilise juhi- ja kaasreisijaistmega. Elektriistmete lülitid paiknevad istme välisküljel. Kaks lülitit istmepadja ja seljatoe liigutamiseks.

95 1 Seljatoe lüliti 2 Istme lüliti Elektriistmete lülitid Istme ette- ja tahapoole reguleerimine Istet saab nii ette- kui ka tahapoole liigutada. Vajutage lülitit ette- või tahapoole ning iste liigub vastavas suunas. Kui olete saavutanud soovitud asendi, vabastage lüliti. Istme üles- või allapoole reguleerimine Istme kõrgust saab üles- või allapoole reguleerida. Tõmmake istmelüliti tagaosa ülespoole või lükake seda allapoole ning iste liigub soovitud suunas. Kui olete saavutanud soovitud asendi, vabastage lüliti. Istme üles- või allapoole kallutamine Istmepadja nurka saab üles- või allapoole reguleerida. Tõmmake istmelüliti esiosa ülespoole või lükake seda allapoole ning istmepadi liigub soovitud suunas. Kui olete saavutanud soovitud asendi, vabastage lüliti. Seljatoe kallutamine Seljatoe nurka saab ette- või tahapoole reguleerida. Lükake seljatoe lülitit ettevõi tahapoole ning iste liigub vastavas suunas. Kui olete saavutanud soovitud asendi, vabastage lüliti. HOIATUS! Sõidu ajal istme reguleerimine võib olla ohtlik. Kui liigutate istet sõidu ajal, võite sõiduki üle kontrolli kaotada ning põhjustada vigastuste või surmaga lõppeva avarii. Istmeid tuleb reguleerida enne turvavöö kinnitamist ja siis, kui sõiduk on pargitud. Kehvasti reguleeritud turvavöö võib põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surma. Ärge juhtige sõidukit nii taha kallutatud istmelt, et turvavöö ülemine osa ei toetu enam vastu rindkeret. Avarii korral võite turvavöö alt välja libiseda ning saada tõsiseid vigastusi või isegi surma. ETTEVAATUST! Ärge asetage elektrilise istme alla esemeid, samuti ärge takistage selle liikumisvõimet; vastasel juhu võite juhtseadmeid kahjustada. Istme liikumist võivad piirata selle teele jäävad takistused. 95

96 Kaasreisija elektriline iste Mõned mudelid on varustatud elektrilise reisijaistmega. Elektriistmete lüliti paikneb istme välisküljel. Lülitit kasutatakse istme ja istmepadja liikumise juhtimiseks. Istme ette- ja tahapoole reguleerimine Istet saab nii ette- kui ka tahapoole liigutada. Vajutage lülitit ette- või tahapoole ning iste liigub vastavas suunas. Kui olete saavutanud soovitud asendi, vabastage lüliti. Istme üles- või allapoole reguleerimine Istme kõrgust saab üles- või allapoole reguleerida. Tõmmake istmelülitit ülespoole või lükake seda allapoole ning iste liigub soovitud suunas. Kui olete saavutanud soovitud asendi, vabastage lüliti. Istme üles- või allapoole kallutamine Istmepadja nurka saab üles- või allapoole reguleerida. Tõmmake istmelüliti esiosa ülespoole või lükake seda allapoole ning istmepadi liigub soovitud suunas. Kui olete saavutanud soovitud asendi, vabastage lüliti. HOIATUS! Sõidu ajal istme reguleerimine võib olla ohtlik. Kui liigutate istet sõidu ajal, võite sõiduki üle kontrolli kaotada ning põhjustada vigastuste või surmaga lõppeva avarii. Istmeid tuleb reguleerida enne turvavöö kinnitamist ja siis, kui sõiduk on pargitud. Kehvasti reguleeritud turvavöö võib põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surma. Ärge juhtige sõidukit nii taha kallutatud istmelt, et turvavöö ülemine osa ei toetu enam vastu rindkeret. Avarii korral võite turvavöö alt välja libiseda ning saada tõsiseid vigastusi või isegi surma. ETTEVAATUST! Ärge asetage elektrilise istme alla esemeid, samuti ärge takistage selle liikumisvõimet; vastasel juhu võite juhtseadmeid kahjustada. Istme liikumist võivad piirata selle teele jäävad takistused. Istme elektriline nimmepiirkond kui kuulub varustusse Elektrilised juhi- või kaasreisijaistmed on varustatud ka istme elektrilise nimmepiirkonnaga. Nimmepiirkonna lüliti paikneb istme välisküljel. Nimmepiirkonna toe suurendamiseks vajutage lülitit ettepoole. Nimmepiirkonna toe vähendamiseks vajutage lülitit tahapoole. Kui vajutate lülitit üles- või allapoole, tõstetakse või langetatakse toe asendit. Istme nimmepiirkonna lüliti 96

97 Eesmise kaasreisija istme langetatav seljatugi kui kuulub varustusse Seljatoe alla klappimiseks tõstke nõjatushoob üles ja lükake seljatuge ettepoole. Istumisasendi taastamiseks tõstke seljatugi üles ja lukustage see paika. Alla klapitav kaasreisija iste Istmesoojendid kui kuuluvad varustusse Mõnede mudelite eesmised ja tagumised istmed on varustatud nii istmepadja kui ka seljatoe soojenditega. HOIATUS! Isikud, kes ei tunne east, kroonilisest haigusest, suhkrutõvest, selgroovigastusest, ravimitest, alkoholist, väsimusest või muust füüsilise olukorrast tingitult nahavalusid, peaksid istmesoojendi kasutamisel ettevaatlikult käituma. See võib põhjustada põletushaavasid ka madalatel temperatuuridel, eriti pika aja vältel kasutamisel. Ärge asetage istmele soojust isoleerivaid materjale, nagu tekke või patju. Vastasel juhul võib soojendi üle kuumeneda. Ülekuumenenud istmel istumine võib põhjustada tõsiseid põletushaavasid. ETTEVAATUST! Istme korduv ülekuumenemine võib kahjustada kütteelementi ja/või istmematerjali. Kaugkäivitusega varustatud sõidukid Kaugkäivitustega mudelite juhi istmesoojendi saab programmeerida kaugkäivitamisel sisse lülituma. Lisateavet saate jaotise Mida teada enne sõiduki käivitamist lõigus Kaugkäivitussüsteem - kui kuulub varustusse. Eesmised soojendusega istmed Sõiduk on varustatud kahe istmesoojendi lülitiga, mida juht ja kaasreisija teineteisest sõltumatult kasutada saavad. Mõlema kütteelemendi juhtseadmed paiknevad armatuurlaua alumisel keskosal (kliimaseadme juhtseadmete all). Saate valida sätete HIGH, LOW või OFF vahel. Valitud sätet märgib lüliti kollane märgutuli. Sätte HIGH korral põlevad kaks märgutuld, sätte LOW korral üks ja sätte OFF korral ei põle ükski märgutuli. Sätte HIGH valimiseks vajutage lülitit üks kord. Sätte LOW valimiseks vajutage lülitit veel üks kord. Kütteelemendi väljalülitamiseks vajutage lülitit kolmas kord. 97

98 Kui olete küttesätte valinud, hakkate kahe kuni viie minuti möödumisel sooja tundma. Kui valitud on säte HIGH, töötab kütteelement esimese nelja minuti vältel suurendatud võimsusel. Seejärel langeb väljundvõimsus tavalisele HIGH sättele. Kui valitud on säte HIGH, lülitub süsteem pärast 30 minutit pidevat tööd automaatselt sättele LOW. Sel hetkel muutub ka põlevate märgutulede arv ühele. Säte LOW lülitub pärast 30 minutit pidevat tööd välja. Tagumised soojendusega istmed Mõnede mudelite aknaalused istmed on varustatud istmesoojenditega. Sõiduk on varustatud kahe istmesoojendi lülitiga, mida tagumised kaasreisijad teineteisest sõltumatult kasutada saavad. Istmesoojendite lülitid paiknevad keskmise konsooli tagaosas. Tagumiste istmesoojendite lülitid Saate valida sätete HIGH, LOW või OFF vahel. Valitud sätet märgib lüliti kollane märgutuli. Sätte HIGH korral põlevad kaks märgutuld, sätte LOW korral üks ja sätte OFF korral ei põle ükski märgutuli. Sätte HIGH valimiseks vajutage lülitit üks kord. Sätte LOW valimiseks vajutage lülitit veel üks kord. Kütteelemendi väljalülitamiseks vajutage lülitit kolmas kord. Kui olete küttesätte valinud, hakkate kahe kuni viie minuti möödumisel sooja tundma. Kui valitud on säte HIGH, töötab kütteelement esimese nelja minuti vältel suurendatud võimsusel. Seejärel langeb väljundvõimsus tavalisele HIGH sättele. Kui valitud on säte HIGH, lülitub süsteem pärast 30 minutit pidevat tööd automaatselt sättele LOW. Sel hetkel muutub ka põlevate märgutulede arv ühele. Säte LOW lülitub pärast 30 minutit pidevat tööd välja. 98

99 Ventileeritud istmed kui kuuluvad varustusse Mõne mudeli juhi- ja kaasreisijaistmed on ventileeritud. Istmepadjas ja seljatoes paiknevad väikesed ventilaatorid, mis tõmbavad õhku salongist ja puhuvad seda läbi väikeste avade istmekattes ning aitavad niiviisi juhil ja eesmisel kaasreisijal kõrgemate temperatuuride korral jahedamana tunda. Sõiduk on varustatud kahe istme ventilaatori lülitiga, mida juht ja kaasreisija teineteisest sõltumatult kasutada saavad. Ventileeritud istmete lülitid paiknevad armatuurlaua keskel lülitirühmas, kohe kliimaseadme juhtseadmete all. Ventileeritud istmete lüliteid kasutatakse istmes paiknevate ventilaatorite töökiiruse kontrollimiseks. Vajutage lülitit üks kord, et valida säte HIGH, kaks korda, et valida säte LOW. Kolmas vajutus lülitab ventilaatorid välja. Kui valitud on säte HIGH, süttivad lüliti mõlemad tuled. Kui valitud on säte LOW, süttib vaid üks tuli. Istmeventilatsiooni töötamiseks peab mootor töötama. Kaugkäivitusega varustatud sõidukid Kaugkäivitustega mudelite juhi istmeventilatsiooni saab programmeerida kaugkäivitamisel sisse lülituma. Lisateavet saate jaotise Mida teada enne sõiduki käivitamist lõigus Kaugkäivitussüsteem - kui kuulub varustusse. Peatoed Peatoed on mõeldud vähendama peavigastuste ohtu, milleks piiratakse pea liikumist tagant otsasõidu korral. Peatugi tuleb reguleerida nii, et peatoe ülemine osa ulatub teie kõrvadest natuke kõrgemale. HOIATUS! Enne sõidukiga sõitma asumist või istmele istumist tuleb kõigi reisijate peatoed vastavalt reisijale reguleerida. Peatugesid ei tohi reguleerida sõidu ajal. Valesti reguleeritud või eemaldatud peatugedega sõitmise tagajärjeks võivad avarii korral olla tõsised vigastused või isegi surm. Aktiivpeatoed esiistmed Aktiivpeatoed on passiivsed, paigaldatavad komponendid ning nendega varustatud sõidukeid ei saa mingite tähiste abil tuvastada, vaid nende olemasolu tuleb visuaalselt kontrollida. Peatugi on jaotatud kaheks, millest eesmine osa on pehmest vahtkummist ning tagumine osa plastikust. Aktiivpeatoe rakendumisel liigub peatoe esiosa ettepoole, et vähendada vahet reisija pea ja aktiivpeatoe vahel. See süsteem aitab vältida või vähendada juhi ja eesmise kaasreisija vigastuste ulatust teatud tüüpi tagant otsasõitude korral. Lisateavet saate jaotise Mida teada enne sõiduki käivitamist lõigus Reisijate turvasüsteemid. 99

100 Peatoe tõstmiseks tõmmake peatuge ülespoole. Peatoe langetamiseks vajutage peatoe põhjal paiknevat nuppu ja lükake peatuge allapoole. Mugavamaks kasutamiseks saab aktiivpeatuge ette- ja tahapoole kallutada. Peatoe kuklale lähemale kallutamiseks tõmmake peatuge põhjalt ettepoole. Peatoe kuklast eemale lükkamiseks lükake peatuge põhjalt tahapoole. 100 Nupp Aktiivpeatugi (normaalasend) Aktiivpeatugi (kallutatud asend) Peatuge tohivad eemaldada vaid kvalifitseeritud tehnikud ja ainult hooldamise eesmärgil. Kui peatugi tuleb eemaldada, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Aktiivpeatoe vallandumisel saate lisateavet jaotise Mida teada enne sõiduki käivitamist lõigus Reisijate turvasüsteemid/aktiivpeatugede lähtestamine. HOIATUS! Ärge asetage aktiivpeatugedele esemeid, nagu mantlid, istmekatted või kaasas kantavad DVD-mängijad. Need esemed võivad avarii korral aktiivpeatoe vallandamist takistada ja põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surma. Aktiivpeatoed võivad tugevama löögi peale vallanduda, näiteks käe- või jalalöök, lahtine pagas. Aktiivpeatoe tahtmatu vallandumise vältimiseks veenduge, et pagas on kinnitatud, kuna lahtine pagas võib järsu pidurdamise korral aktiivpeatuge tabada. Hoiatuse eiramise tagajärjeks võivad olla aktiivpeatoe vallandumisest tingitud vigastused.

101 Peatoed tagaistmed Aknaaluste istmete peatugesid ei saa reguleerida. Need klapitakse istme allaklappimisel automaatselt ettepoole, kuid ei naase istme tõstmisel normaalasendisse. Pärast istme tagasi normaalasendisse tõstmist tõstke ka peatuge, kuni see paika lukustub. Aknaaluste istmete peatugesid ei saa eemaldada. Keskmise istme peatuge saab piiratult reguleerida. Peatoe tõstmiseks tõstke seda ülespoole, langetamiseks vajutage allapoole. HOIATUS! Kui istute istmel, mille peatugi on langetatud, võite avarii korral tõsiselt viga või isegi surma saada. Tagumisele aknaalusele istmele istudes veenduge alati, et peatugi on ülemises asendis. Turvatooli kinnitamise kohta leiate täiendavat teavet jaotise Mida teada enne sõiduki käivitamist lõigus Reisijate turvasüsteemid. 60/40 jaotusega tagaiste Tagaistme langetamine Emma-kumma tagumise istme saab pagasi mahutamiseks langetada ja samas siiski säilitada natuke istumisruumi. Veenduge, et eesmised istmed on täiesti ülemises asendis ja ette suunatud. Nii saate tagumisi seljatugesid hõlpsamalt langetada. 1. Istme vabastamiseks tõmmake vabastushooba ülespoole. Tagumise istme peatugi Tagumise istme vabastamine 101

102 Ärge klappige 60% tagaistet alla, kui vasakpoolse aknaaluse või keskmise istme turvavöö on kinnitatud. Ärge klappige 40% tagaistet alla, kui parempoolse aknaaluse istme turvavöö on kinnitatud. 2. Klappige tagumine iste täielikult ette. Tagaistme tõstmine Tõstke tagaistme seljatugi ja lukustage see paika. Kui pagasiruumis paiknev pagas takistab seljatoe täielikku lukustumist, on teil raskusi istme õigesse asendisse tagastamisega. 102 Klapitud tagaiste HOIATUS! Veenduge, et seljatugi on kindlalt paika lukustatud. Kui seljatugi pole kinnitatud, ei taga iste turvatooli ja/ või reisijate turvalisust. Valesti lukustatud iste võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Sõiduki tagaosas paiknevat pagasiruumi (tagaistmete seljatoed lukustatud või allaklapitud asendis) ei tohi sõitmise ajal laste mänguruumina kasutada. Avarii korral võivad nad tõsiselt viga saada. Lapsed peavad korralikult turvasüsteemiga kinnitatud olema. Kallutatava seljatoega tagaiste Seljatoe kallutamiseks tõstke istme välimisel küljel paiknev hoob üles, toetuge tahapoole ja vabastage hoob soovitud asendis. Seljatoe tagasi ülespoole tõstmiseks tõstke hoob, naalduge ettepoole ja vabastage hoob. Tagumise istme vabastamine HOIATUS! Ärge juhtige sõidukit nii taha kallutatud istmelt, et turvavöö ülemine osa ei toetu enam vastu rindkeret. Avarii korral võite turvavöö alt välja libiseda ning saada tõsiseid vigastusi või isegi surma. JUHIISTME MÄLU KUI KUULUB VARUSTUSSE Kui süsteem on programmeeritud, saab juhi uksepaneelil paiknevate mälunuppude 1 ja 2 abil taastada juhiistme, juhipoole küljepeegli, reguleeritava rooliratta (kui kuulub varustusse) asendi ja eelseadistatud raadiojaamad. Ka kaugjuhtimispuldid saab programmeerida neid asendeid avamisnupu vajutamisel taastama.

103 Juhimälu nupud Sõiduk on varustatud kahe RKE-saatjaga. Ühe või mõlemad saatjad saab linkida emma-kumma mäluasendiga. Mälusüsteem võimaldab kasutada kuni nelja saatjat, mis on kõik emma-kumma mäluasendiga lingitud. Asendimälu seadistamine ning saatja mäluga ühendamine Iga kord, kui vajutate nuppu S (SET) ja nummerdatud nuppu 1 või 2, kustutate selle nupu mälusätted ja talletate uued sätted. 1. Sisestage süütevõti ja keerake süüde asendisse ON. 2. Vajutage juhiukse mälunuppu 1, kui seadistate 1. juhi mälusätteid, või nuppu 2, kui seadistate 2. juhi mälusätteid. Süsteem esitab kõik talletatud sätted. Enne 3. sammuga jätkamist oodake, kuni süsteem on mälu tühjendamise lõpetanud. 3. Reguleerige juhi iste, seljatugi ja küljepeegel soovitud asendisse. 4. Reguleerige roolisamba kalle ja teleskoopasend (kui kuulub varustusse) soovitud asendisse. 5. Lülitage raadio sisse ja seadistage raadiojaamad (kuni 12 AM- ja 12 FM-jaama). 6. Keerake süüde asendisse LOCK ja eemaldage võti. 7. Vajutage juhiuksel paiknevat nuppu S (SET). 8. Viie sekundi pärast vajutage mälunuppu 1 või 2. Kui soovite ka RKEsaatjaga mäluasendid taastada, tuleb järgmine samm sooritada viie sekundi jooksul. 9. Vajutage RKE-saatjal nuppu LOCK. 10. Sisestage süütevõti ja keerake süüde asendisse ON. 11. Valige EVIC-süsteemis Remote Linked to Memory, seejärel sisestage Yes. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/kliendi programmeeritavad funktsioonid. 12. Korrake ülaltoodud samme ka järgmise mäluasendi seadistamiseks või mäluga teise saatja linkimiseks. 103

104 Asendimälu taastamine Asendimälu taastamiseks peab sõiduk olema parkasendis. Kui üritate asendimälu taastada muul juhul, kuvab EVIC-süsteem vastava teate. Juhi mälusätete taastamiseks vajutage juhiuksel mälunuppu 1 või 1. mäluasendiga seotud RKE-saatja avamisnuppu. Juhi mälusätete taastamiseks vajutage juhiuksel mälunuppu 2 või 2. mäluasendiga seotud RKE-saatja avamisnuppu. Taastamise saab tühistada suvalise mälunupu vajutamisega juhiuksel (S, 1 või 2). Taastamise tühistamisel lõpetavad juhi iste, küljepeegel ja pedaalid liikumise. Enne järgmise taastamiskatse sooritamist peate vähemalt ühe sekundi ootama. Mäluga ühendatud RKE-saatja blokeerimine 1. Keerake süüde asendisse LOCK ja eemaldage võti. 2. Vajutage mälunuppu 1. Süsteem taastab 1. asendiga seotud mälusätted. Enne 3. sammuga jätkamist oodake, kuni süsteem on lõpetanud. 3. Vajutage juhiuksel paiknevat nuppu S (SET). 4. Viie sekundi jooksul vajutage mälunuppu Viie sekundi jooksul vajutage RKEsaatja nuppu UNLOCK. Teise emma-kumma mäluasendiga seotud RKE-saatja blokeerimiseks korrake samme 1 kuni 5. Kui need on programmeeritud, saab kõik mäluga lingitud RKE-saatjad hõlpsalt aktiveerida või blokeerida. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/kliendi programmeeritavad funktsioonid. Hõlpsa sisenemise/väljumise iste See funktsioon liigutab juhi istet automaatselt, hõlbustades nii sõidukisse sisenemist või sealt väljumist. Kasutada saab kahte võimalikku sätet. Istmepadi liigub ligikaudu 60 mm tahapoole, kui istme algasend on võtme süütelukust eemaldamisel tagumisest stoppasendist vähemalt 68 mm eespool. Iste ligikaudu 60 mm ettepoole, kui võti asetatakse süütelukku ja keeratakse asendist LOCK välja. 104

105 Kui algasend on süütevõtme lukust eemaldamisel 23 kuni 68 mm tagumisest stoppasendist eespool, liigub iste asendisse, mis on 8 mm tagumisest stoppasendist eespool. Kui võti asetatakse süütelukku ja see keeratakse asendist LOCK asendisse ACC/ON, liigub iste mäluga määratud sõiduasendisse. Funktsioon blokeeritakse automaatselt, kui iste on juba tagumisele stoppasendile lähemal kui 23 mm. Selles asendis ei saa juht istme veel tahapoole liigutamisest enam tulu. Igal talletatud mälusättel on sellega seotud hõlpsa sisenemise/väljumise asend. Hõlpsa sisenemise/väljumise funktsioon pole sõiduki tehasest väljumisel aktiveeritud. Funktsioon aktiveeritakse (või hiljem blokeeritakse) EVIC-süsteemi programmeeritava funktsiooniga. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/kliendi programmeeritavad funktsioonid. KAPOTI AVAMINE JA SULGEMINE Kapoti avamiseks tuleb avada kaks riivi. 1. Tõmmake armatuurlaua all juhiukse ees paiknevast hoovast. Kapoti avamine 2. Sirutage käsi kapoti alla ja liigutage turvariiv kapoti avamiseks vasakule. Turvariivi asukoht ETTEVAATUST! Võimalike kahjude vältimiseks ärge lööge kapotti kinni. Mõlema riivi rakendumise tagamiseks suruge tugevalt kapoti keskosale. 105

106 HOIATUS! Enne sõidukiga sõitma asumist veenduge, et kapott on kindlalt suletud. Kui kapott pole täielikult suletud, võib see sõidu ajal avaneda ja vaatevälja blokeerida. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. TULED Esitulede lüliti Esitulede lüliti paikneb armatuurlaua vasakul küljel, rooliratta kõrval. Esitulede lülitiga juhitakse esitulesid, parktulesid, armatuurlaua tulesid, pagasiruumi tulesid ning udutulesid (kui kuuluvad varustusse). Esitulede lüliti Esitulede süütamiseks keerake lülitit päripäeva. Kui tulede lüliti on sisse lülitatud, süttivad ka parktuled, tagatuled, numbrilauatuli ja armatuurlauatuled. Esitulede väljalülitamiseks keerake lüliti tagasi asendisse O (väljas). Sõiduk on varustatud plastikklaasidega esi- ja udutuledega (kui kuuluvad varustusse); need laternad on kergemad ja tugevamad kui klaaslaternad. Plastik pole nii kriimustuskindel kui klaas, seetõttu tuleb kasutada erinevaid puhastustoiminguid. Laternate kriimustamisvõimaluse minimeerimiseks vältige nende puhastamist kuiva lapiga. Mustuse eemaldamiseks peske kerge seebilahusega ja loputage. ETTEVAATUST! Ärge kasutage esitulede puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid, terasvilla jne. Automaatsed esituled kui kuuluvad varustusse See süsteem lülitab esituled automaatselt vastavalt välisele valgustasemele sisse või välja. Süsteemi aktiveerimiseks keerake esitulede lüliti asendisse A (AUTO). Kui süsteem on sisse lülitatud, on ka esitulede viivitusfunktsioon aktiivne. See tähendab, et esituled jäävad pärast süüte väljakeeramist kuni 90 sekundiks põlema. Automaatsete esitulede väljalülitamiseks keerake lüliti asendist AUTO välja. 106

107 Enne esitulede automaatrežiimi lülitamist peate mootori käivitama. Klaasipuhastitega automaatselt süttivad esituled Kui sõiduk on varustatud automaatsete esituledega, on see varustatud ka selle kliendi poolt programmeeritava funktsiooniga. Kui esituled on automaatrežiimis ja mootor töötab, lülituvad need klaasipuhastite aktiveerimisel automaatselt sisse. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/kliendi programmeeritavad funktsioonid. Kui sõiduk on varustatud vihmaanduritega klaasipuhastisüsteemiga ja see on aktiveeritud, lülituvad esituled automaatselt sisse, kui klaasipuhastid on ühe minuti jooksul läbinud viis tsüklit, ja lülituvad välja nelja minuti möödumisel pärast klaasipuhastite töö lõpetamist. Lisateavet leiate jaotise lõigust Klaasipuhastid ja -pesurid. Kui esituled süttivad päeva ajal, hämarduvad armatuurlaua tuled automaatselt madalamale ööaja valgustugevusele. Lisateavet leiate jaotise lõigus Tuled. SmartBeam kui kuulub varustusse SmartBeam -süsteem pakub öösel tugevamat valgustust, automatiseerides kaugtulesid tahavaatepeeglisse ehitatud digikaamera abil. Kaamera tuvastab sõiduki spetsiifilise valgustuse ja lülitab kaugtuled automaatselt lähituledele seniks, kuni lähenev sõiduk on vaateväljast välja jõudnud. Kui tuuleklaas või SmartBeam peegel välja vahetatakse, tuleb SmartBeam -peegel korraliku töö tagamiseks uuesti suunata. Võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Aktiveerimine 1. Aktiveerige automaatsed kaugtuled. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/kliendi programmeeritavad funktsioonid. 2. Lülitage esitulede lüliti asendisse AUTO. 3. Kaugtulede aktiveerimiseks lükake multifunktsionaalne hoob endast eemale (sõiduki esiotsa poole). Süsteem aktiveerub alles siis, kui liigute vähemalt kiirusega 20 mph (32 km/h). Desaktiveerimine 1. Süsteemi käsitsi desaktiveerimiseks tõmmake multifunktsionaalset hooba enda poole (lähitulede asend). 2. Süsteemi uuesti aktiveerimiseks lükake multifunktsionaalset hooba uuesti eemale. 107

108 Katkised, porised või varjatud esituled ning vaateväljas oleva sõiduki tagatuled põhjustavad lähitulede pikemalt põlema jäämise. Lisaks takistavad süsteemi tööd mustus ja muud takistused esiklaasil või kaamera objektiivil. Päevatuled kui kuuluvad varustusse Päevatuled (nõrga valgustugevusega) süttivad, kui mootor käivitada ja käiguhoob pole parkasendis. Tuled jäävad põlema seniks, kuni süüde keeratakse asendisse OFF või ACC või rakendate seisupiduri. Esitulede lülitit peab kasutama tavalise öise sõidu puhul. Päevatulede blokeerimine Päevatulede blokeerimiseks avage kapott ja leidke toite jaotuskeskus (PDC), mis paikneb mootoriruumi paremal küljel. PDC asukoht Avage PDC, milleks tõmmake lukustussakke väljapoole (üks kummalgi küljel) ja tõstke kate üles. Lukustussakk Eemaldage vasaku ja parema päevatule relee ning paigaldage PDC kate tagasi. Päevatulede relee Esitulede automaatne tasandamine vaid HID esituled See funktsioon väldib vastutuleva liikluse valgusvihuga häirimist. Esitulede valgusvihu kõrgust reguleeritakse automaatselt vastavalt sõidukite vahele. 108

109 Esitulede viivitus Väljumise abistamiseks on sõiduk varustatud esitulede viivitusfunktsiooniga, mis jätab esituled ligikaudu 90 sekundiks põlema. Viivitusfunktsioon aktiveerub, kui süüde välja keerata ajal, mil esituled põlevad ja need seejärel lülitis välja lülitatakse. Esitulede viivitusfunktsiooni tühistamiseks süüdake tuled uuesti lülitist põlema ja kustutage veel kord või keerake süüde asendisse ON. EVIC-süsteemiga sõidukites on see aeg programmeeritav. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/kliendi programmeeritavad funktsioonid. Parktuled ja armatuurlaua tuled Parktulede ja armatuurlaua tulede sisselülitamiseks keerake esitulede lülitit päripäeva. Parktulede väljalülitamiseks keerake lüliti tagasi asendisse O (väljas). Eesmised ja tagumised udutuled kui kuuluvad varustusse Eesmisi ja tagumisi udutulesid võib kasutada viletsa nähtavuse korral (udu). Udutuled aktiveeruvad järgmises järjekorras. Vajutage esitulede lülitit üks kord ja süttivad eesmised udutuled. Vajutage lülitit teine kord ja süttivad tagumised udutuled (eesmised udutuled jäävad põlema). Vajutage lülitit kolmas kord ning tagumised udutuled kustuvad (eesmised udutuled jäävad põlema). Kui vajutate lülitit ka neljas kord, kustuvad ka eesmised udutuled. Eesmiste udutuledeta sõidukitel aktiveeruvad tagumised udutuled esimese vajutusega. Salongituled Teenindus- ja laetuled süttivad esiuste avamisel, kui regulaator (esitulede lülitist paremal) keeratakse täiesti ülemisse asendisse või, kui sõiduk on sellega varustatud, vajutate RKE-saatja nuppu UNLOCK. Kui uks on avatud ja salongituled põlevad ning keerate regulaatori täiesti alla, asendisse OFF, salongituled kustuvad. Seda tuntakse ka kui peorežiim, kuna võimaldab hoida uksi avatuna sõiduki akut tühjendamata. Udutulede kasutamine 109

110 Armatuurlaua valgustuse heledust saab regulaatorit üles (heledamaks) või alla (tuhmimaks) keerates reguleerida. Kui esituled põlevad, saate muuta odomeetri, raadio ja laepaneeli heledusastet reguleerida, kui keerate juhtseadme kõige kaugemasse asendisse, kuni kuulete klõpsu. Seda funktsiooni tuntakse ka kui paraadrežiim ning see on kasulik, kui esitulede kasutamine päeva ajal on vajalik. Valgusregulaator Tulede meeldetuletus Kui esituled, parktuled või pagasiruumituled jäävad pärast süüte välja keeramist põlema, kostab juhiukse avamisel helisignaal. Akusäästja Sõiduki aku kasutusea kaitsemiseks jaotavad nii salongi- kui välistuled töökoormust. Kui süüde on välja lülitatud ning mõni uks jääb kümneks minutiks irvakile või laetuli on regulaatoriga kümneks minutiks põlema jäetud, lülituvad salongituled automaatselt välja. Kui esituled jäävad pärast süüte välja keeramist põlema, lülituvad need kaheksa minuti pärast automaatselt välja. Kui esituled on sisse lülitatud ja jäävad kaheksaks minutiks põlema siis, kui süüde on välja lülitatud, lülituvad välistuled automaatselt välja. Akusäästja režiim tühistatakse, kui süüde sisse lülitatakse. Eesmised kaardi-/lugemistuled Laepaneel on varustatud eesmiste kaardi-/lugemistuledega. Eesmised kaardi-/lugemistuled Iga tule saab paneeli emmalt-kummalt küljelt sisse lülitada. Need nupud on varustatud tagantvalgustusega öiseks kasutamiseks. Tulede väljalülitamiseks vajutage lülitit veel kord. Tuled süttivad ka siis, kui vajutate RKE-saatja nuppu UNLOCK. 110

111 Eesmise kaardi-/lugemistule lülitid Ümbrusvalgus Laepaneel on varustatud ümbrusvalgustuse funktsiooniga. See valgusti heidab valgust põranda keskkonsoolile ning käigukastile. Ümbrusvalgus Multifunktsionaalne hoob Multifunktsionaalne hoob paikneb roolisamba vasakul küljel. Multifunktsionaalne hoob Suunatuled Suunatulede kasutamiseks liigutage multifunktsionaalset hooba üles või alla; armatuurlaual vilkuvad nooled tähistavad eesmiste ja tagumiste suunatulede tööd. Kui märgutuli jääb põlema või vilgub väga kiiresti, kontrollige, kas suunatule pirn on katkine. Kui märgutuli hoova liigutamisel ei sütti, on märgutule pirn katkine. Reavahetusabi Koputage hooba korraks üles või alla, kuid ärge liigutage seda lukustusasendisse, ja suunatuli (vasak või parem) vilgub kolm korda ja lülitub seejärel automaatselt välja. Möödasõiduks vilgutamine Multifunktsionaalset hooba rooliratta poole tõmmates saate teistele sõidukitele esituledega märku anda. Kaugtuled süttivad, kuni hoova vabastate. 111

112 Kaug-/lähitulede lüliti Kaugtulede süütamiseks lükake multifunktsionaalset hooba armatuurlaua poole. Tõmmates multifunktsionaalse hoova tagasi rooliratta poole, süütate uuesti lähituled või lülitate kaugtuled välja. KLAASIPUHASTID JA -PESURID Klaasipuhastite/-pesurite juhthoob paikneb roolisamba vasakul küljel. Eesmiste klaasipuhastite aktiveerimiseks keerake hoova otsas paiknevat lülitit. Lisateavet tagumiste klaasipuhastite/-pesurite kohta leiate jaotise Sõiduki funktsioonid lõigus Tagaklaasi funktsioonid. Klaasipuhasti/-pesuri lüliti Klaasipuhasti kasutamine Keerake lüliti esimesse neljast intervalliasendist, viies asend on mõeldud klaasipuhastite aeglaseks töötamiseks, kuues asend kiireks töötamiseks. Klaasipuhasti töö ETTEVAATUST! Eemaldage alati kogunenud lumi, mis takistab klaasipuhasti labadel puhkeasendisse naasmast. Kui klaasipuhastid välja lülitatakse ning labad ei saa puhkeasendisse naasta, võite kahjustada puhastite mootorit. 112

113 Reguleeritava intervalliga klaasipuhastisüsteem Kui ilmastikutingimused soosivad klaasipuhasti intervalliga kasutamist, kasutage ühte neljast intervalliasendist. Liikumiskiirustel üle 10 mph (16 km/h) saab tsüklitevahelise viivituse määrata kuni 18 sekundi (esimene asend) või ühe sekundi pikkuseks (neljas asend). Kui liigute aeglasemalt kui 10 mph (16 km/h), on viivitusajad kaks korda pikemad. Klaasipesuri kasutamine Pesuri kasutamiseks lükake vajutage hoova otsa (rooliratta poole) ja hoidke all. Kui vajutate hooba intervallasendis, lülituvad klaasipuhastid tööle ja töötavad pärast hoova vabastamist mitu tsüklit, seejärel taastatakse eelnevalt valitud intervalltöö. Kui vajutate hooba siis, kui klaasipuhastid ei tööta, lülituvad need mitmeks tsükliks sisse ja seejärel uuesti välja. HOIATUS! Nähtavuse äkiline kadumine võib põhjustada avarii. Te ei pruugi näha teisi sõidukeid või muid takistusi. Külma ilmaga tuuleklaasi jäätumise vältimiseks lülitage klaasisoojendi sisse enne ja pärast pesuri kasutamist. Klaasipuhasti intervalltöö Klaasipesuri kasutamine 113

114 Udu Kasutage seda funktsiooni, kui ilmastikutingimused nõuavad klaasipuhastite aeg-ajalt kasutamist. Keerake hoova ots alla udu asendisse ja vabastage ühe tsükli läbiviimiseks. Udufunktsiooni asend Vihmaanduriga klaasipuhastid kui kuuluvad varustusse See funktsioon tunnetab tuuleklaasi niiskust ning lülitab klaasipuhastid automaatselt sisse. Funktsioon on äärmiselt kasulik ees sõitva sõiduki rataste alt või pesurist tulevate pritsmete kõrvaldamiseks. Funktsiooni aktiveerimiseks keerake multifunktsionaalse hoova lüliti ühte neljast asendist. Süsteemi tundlikkust saab multifunktsionaalse hoovaga reguleerida. Esimene asend on kõige vähem tundlik, neljas asend kõige tundlikum. Tavalise vihmasaju korral soovitame kasutada asendit 3. Kasutage asendeid 1 ja 2, kui te ei soovi väga tundlikke klaasipuhasteid. Kui soovite suuremat tundlikkust, kasutage asendit 4. Kui te ei soovi süsteemi kasutada, lülitage lüliti asendisse OFF. Vihmaandurisüsteem ei tööta, kui klaasipuhastid on seatud tööle aeglases või kiires töörütmis. Vihmaandurisüsteem ei pruugi korralikult töötada, kui tuuleklaasil on jääd või kuivanud soolvett. Vaha või silikooni sisaldavad Rain-X tooted võivad vihmaanduri sooritusvõimet vähendada. EVIC-süsteemi kliendi programmeeritav funktsioon võimaldab vihmaandurisüsteemi välja lülitada. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/personaalsed sätted (kliendi programmeeritavad funktsioonid). Vihmaandurisüsteem on varustatud klaasipuhasti labade ja lülide kaitsefunktsiooniga ja süsteem ei tööta järgmistes olukordades. Madal temperatuur Kui süüde sisse lülitada, ei tööta vihmaandurisüsteem enne klaasipuhastite kasutamist, kui sõiduk seisab paigal või välistemperatuur on alla 0 C. Käigukang neutraalasendis Kui süüde on sees ning käigukang neutraalasendis, ei tööta vihmaandurisüsteem enne klaasipuhastite kasutamist, kuni liigute kiiremini kui 5 mph (8 km/h) või kui liigutate käigukangi neutraalasendist välja. 114

115 KALLUTATAV/TELESKOOP ROOLISAMMAS Funktsioon võimaldab roolisammast üles- või allapoole kallutada. Lisaks võimaldab see roolisammast pikendada või lühendada. Roolisamba kallutamise, pikendamise ja lühendamise hoob paikneb rooliratta all, roolisamba otsas. Kallutamise, pikendamise ja lühendamise hoob Roolisamba avamiseks lükake hooba allapoole (põranda suunas). Roolisamba kallutamiseks liigutage rooliratast vastavalt soovile üles- või allapoole. Roolisamba pikendamiseks või lühendamiseks tõmmake rooliratast väljapoole või lükake seda sissepoole. Roolisamba asendisse lukustamiseks lükake hooba üles, kuni see rakendub. HOIATUS! Ärge reguleerige roolisammast sõidu ajal. Sõidu ajal roolisamba reguleerimine või avatud roolisambaga sõitmisel võite kaotada kontrolli sõiduki üle. Enne sõidukiga sõitma asumist veenduge, et roolisammas on kindlalt lukustatud. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. ELEKTRILISELT KALLUTATAV/ TELESKOOP ROOLISAMMAS KUI KUULUB VARUSTUSSE Funktsioon võimaldab roolisammast üles- või allapoole kallutada. Lisaks võimaldab see roolisammast pikendada või lühendada. Roolisamba elektrooniline kallutamise, pikendamise ja lühendamise hoob paikneb roolisamba multifunktsionaalse hoova all. Elektriline kallutamine, pikendamine ja lühendamine Roolisamba kallutamiseks liigutage hooba vastavalt soovile üles- või allapoole. Roolisamba pikendamiseks või lühendamiseks tõmmake hoob endapoole või lükake seda eemale. Juhiistme mäluga varustatud sõidukitel saate roolisamba eelmääratud asendi taastamiseks kasutada ka RKE-saatjat või juhiukse paneelil paiknevat mälulülitit. Lisateavet leiate jaotise lõigus Juhiistme mälu. 115

116 HOIATUS! Ärge reguleerige roolisammast sõidu ajal. Sõidu ajal roolisamba reguleerimine või avatud roolisambaga sõitmisel võite kaotada kontrolli sõiduki üle. Enne sõidukiga sõitma asumist veenduge, et roolisammas on kindlalt lukustatud. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. SOOJENDUSEGA ROOLIRATAS KUI KUULUB VARUSTUSSE Rooliratas sisaldab kütteelementi, mis aitab käsi külma ilma korral soojana hoida. Rooliratta soojendusel on vaid üks temperatuurisäte. Kui rooliratta soojendus on sisse lülitatud, töötab see ligikaudu 58 kuni 70 minutit enne, kui see automaatselt välja lülitub. Rooliratta soojenduse saab ka varem välja lülitada, kui rooliratas on juba soe, ei lülitu funktsioon sisse. Rooliratta soojenduse lüliti paikneb kliimaseadme juhtseadmete alla lülitirühmas. Soojenduse sisselülitamiseks vajutage lülitit. Lüliti tuli süttib ja annab märku soojenduse sisselülitamisest. Kui vajutate lülitit teist korda, lülitub soojendus välja ja märgutuli kustub. Rooliratta soojenduse töötamiseks peab mootor töötama. Kaugkäivitusega varustatud sõidukid Kaugkäivitustega mudelite juhi rooliratta soojenduse saab programmeerida kaugkäivitamisel sisse lülituma. Lisateavet saate jaotise Mida teada enne sõiduki käivitamist lõigus Kaugkäivitussüsteem - kui kuulub varustusse. HOIATUS! Isikud, kes ei tunne east, kroonilisest haigusest, suhkrutõvest, selgroovigastusest, ravimitest, alkoholist, väsimusest või muust füüsilise olukorrast tingitult nahavalusid, peaksid rooliratta soojenduse kasutamisel ettevaatlikult käituma. See võib põhjustada põletushaavasid ka madalatel temperatuuridel, eriti pika aja vältel kasutamisel. Ärge asetage roolirattale soojust isoleerivaid esemeid, nagu tekke või patju. Vastasel juhul võib rooliratta soojendi üle kuumeneda. ELEKTROONILINE KIIRUSEHOIDJA Rakendatuna võtab elektrooniline kiirusehoidja gaasipedaali töö üle suurematel liikumiskiirustel kui 25 mph (40 km/h). Elektroonilise kiirusehoidja juhtnupud paiknevad rooliratta paremal küljel. 116

117 1 SEES/VÄLJAS 2 RES + 3 SET - 4 TÜHISTA Korraliku töö tagamiseks on elektrooniline kiirusehoidja projekteeritud välja lülituma, kui korraga kasutatakse mitut kiirusehoidja funktsiooni. Sellisel juhul saab elektroonilise kiirusehoidja uuesti aktiveerida, kui vajutate elektroonilise kiirusehoidja sisse-/väljalülitusnuppu ja määrata soovitud liikumiskiiruse uuesti. Aktiveerimine Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu. Armatuurlaual süttib kiirusehoidja märgutuli. Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti. Kiirusehoidja märgutuli kustub. Kui te süsteemi ei kasuta, lülitage see välja. HOIATUS! Elektroonilise kiirusehoidja süsteemi töölejätmine on ohtlik. Võite süsteemi tahtmatult käivitada või põhjustada soovitust suurema kiiruse määramise. Võite kaotada sõiduki üle kontrolli ja põhjustada avarii. Kui te seda ei kasuta, lülitage süsteem alati välja. Soovitud kiiruse määramine Lülitage elektrooniline kiirusehoidja sisse. Kui sõiduk on saavutanud soovitud kiiruse, vajutage nuppu SET (-) ja vabastage see. Vabastage gaasipedaal ja sõiduk hoiab kiirust. Enne nupu SET vajutamist peab sõiduk liikuma ühtlasel kiirusel ja tasasel pinnasel. Desaktiveerimine Kerge piduripedaali puudutus, nupu CANCEL vajutamine või pidurite normaalne kasutamine liikumiskiiruse vähendamiseks desaktiveerivad elektroonilise kiirusehoidja määratud kiirusmälu kustutamata. Kui vajutate sisse-/ väljalülitusnuppu või keerate süüte välja, kiirusemälu kustutatakse. Kiiruse taastamine Eelnevalt määratud kiiruse taastamiseks vajutage nuppu RES (+) ja vabastage see. Taastamisfunktsiooni saab kasutada suuremal kiirusel kui 20 mph (32 km/h). Kiirussätte muutmine Kui elektrooniline kiirusehoidja on rakendatud, saate kiirust suurendada nupu RES (+) vajutamisega. Kui hoiate nuppu all, kiirus kasvab, kuni nupu vabastate. 117

118 Kui vajutate nuppu RES (+) ühe korra, suureneb kiirus 1 mph (2 km/h) võrra. Iga järgmine nupuvajutus suurendab kiirust 1 mph (2 km/h) võrra. Elektroonilise kiirusehoidjaga kiiruse vähendamiseks vajutage nuppu SET (-). Kui hoiate nuppu SET (-) alla, vähendatakse kiirust seni, kuni nuppu vabastate. Vabastage nupp, kui olete saavutanud soovitud kiiruse. Kui vajutate nuppu SET (-) ühe korra, väheneb kiirus 1 mph (2 km/h) võrra. Iga järgmine nupuvajutus vähendab kiirust 1 mph (2 km/h) võrra. Möödumiseks kiirendamine Vajutage gaasipedaali nagu tavaliselt. Kui pedaali vabastate, taastatakse kiirusehoidjaga määratud kiirus. Elektroonilise kiirusehoidja künklikult maastikul kasutamine Sõiduki kiiruse hoidimiseks võidakse künklikul maastikul käike allapoole vahetada. Elektrooniline kiirusehoidja säilitab kiirust nii mäkke sõites kui sealt laskudes. Keskmise kõrgusega mägede korral on väike muutus liikumiskiiruses normaalne. Järsematel mägedel võib kiirust rohkem väheneda, seetõttu soovitame sellistel puhkudel sõita elektroonilise kiirusehoidjata. HOIATUS! Olukordades, kus elektrooniline kiirusehoidja ei saa püsikiirust hoida, võib selle kasutamine ohtlik olla. Sõiduk võib tingimuse jaoks liiga kiiresti liikuda ning võite sõiduki üle kontrolli kaotada ja avarii põhjustada. Ärge kasutage elektroonilist kiirusehoidjat tiheda liikluse korral või tuulistel, jäistel, lumistel ja libedatel teedel. DÜNAAMILINE KIIRUSEHOIDJA (ACC) KUI KUULUB VARUSTUSSE Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) suurendab sõidumugavust kiir- ja maanteedel sõites. Siiski pole see ohutussüsteem ja pole projekteeritud avariisid vältima. ACC võimaldab hoida püsikiirust kerge või keskmise liiklustihedusega olukordades vajaduseta kiirusehoidjad lähtestada. ACC kasutab ees olevate sõidukite tuvastamiseks radarandurit Kui andur ei tuvasta teie ees liikuvat sõidukit, hoiab ACC püsikiirust. Kui andur tuvastab teie ees sõiduki, pidurdab või kiirendab ACC-süsteem (ületamata algset kiirussätet) automaatselt, et säilitada eelmääratud vahemaad ja hoida kiirust ees sõitva sõidukiga ühtlasena. 118

119 HOIATUS! Dünaamiline kiirusehoidja on mugavussüsteem. See ei asenda aktiivset sõitmist. Juht peab alati hoidma tähelepanu teel, liiklusel ja ilmastikutingimustel, liikumiskiirusel, vahemaal ees sõitva sõidukiga ja, mis kõige tähtsam, pidurite toimimisel, et tagada sõiduki turvaline kasutamine igas olukorras. Suunake kogu oma tähelepanu sõiduki ohutule juhtimisele. Hoiatuste eiramise tagajärjeks võivad olla avarii ja tõsised vigastused. ACC-süsteem: ei reageeri jalakäijatele, vastu sõitvatele sõidukitele ja liikumatutele objektidele (st seisatud sõidukitele liiklusummikus jne); ei arvesta tänavate, liikluse ega ilmastikutingimustega ja võib olla piiratud vaateväljaga; ei ennusta kurve ega juhtide liikluskäitumist ning ei kompenseeri selliste muutuste korral; (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) ei tuvasta alati keerukaid sõitmistingimusi, mille tulemusel võib esitada vale või olematu vahemaahoiatuse; saab rakendada maksimaalselt 25% sõiduki pidurdusvõimest ning ei peata sõidukit täielikult. HOIATUS! Järgmistes olukordades peaksite ACC-süsteemi välja lülitama. Udus, tihedas vihma- või lumesajus, lörtsi, tihedas liikluses või keerukates sõitmisolukordades (st teede-ehitustsoonides). Kui sisenete ära pööravale reale või mahasõidule, kui sõidate kurvilistel, jäistel, lumistel, libedatel teedel või järskudel kallakutel ning haagist vedades. Kui olukorrad ei võimalda ohutut püsikiirusel sõitmist. Hoiatuste eiramise tagajärjeks võivad olla avarii ja tõsised vigastused. Kiirusehoidjasüsteemil on kaks kasutusrežiimi. Dünaamiline kiirusehoidjarežiim sobiliku vahemaa hoidmiseks sõidukite vahel. Tavaline kiirusehoidja režiim (fikseeritud kiirus) püsikiirusel sõitmiseks. Täiendavat teavet leiate jaotise lõigus Tavaline kiirusehoidja režiim (fikseeritud kiirus). Märkus. Süsteem ei reageeri järgnevatele sõidukitele. Olge teadlik valitud režiimist. Režiimi saate vahetada kiirusehoidja nuppudega. Kaks juhtrežiimi toimivad erinevalt. Veenduge alati kasutatavas režiimis. 119

120 Dünaamilise kiirusehoidja (ACC) kasutamine Kiiruse juhtnupud (paiknevad rooliratta paremal küljel) on mõeldud ACCsüsteemi kasutamiseks. 1 VAHEMAA SEADMINE 2 RES + 3 SET - 4 TÜHISTA 5 SEES/VÄLJAS 6 REŽIIM Igasugused muudatused šassiil ja vedrustusel mõjutavad dünaamilise kiirusehoidja tööd. Dünaamilise kiirusehoidja (ACC) aktiveerimine ACC saab aktiveerida alles siis, kui liikumiskiirus on suurem kui 25 mph (40 km/h). Kui süsteem on sisse lülitatud ja valmis, kuvab EVIC teate Adaptive Cruise Ready. Kui süsteem on välja lülitatud, kuvab EVIC teate Adaptive Cruise Control Off. ACC-süsteemi ei saa aktiveerida järgmistes olukordades. Kui aktiveeritud on aeglane nelivedu. Pidurite kasutamisel. Kui seisupidur on rakendatud. Kui automaatkäigukast on asendis PARK, REVERSE või NEUTRAL. Kui vajutate nuppu RES + siis, kui mälus pole eelnevalt seadistatud kiirust. Aktiveerimine Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu. EVIC kuvab ACC menüüs teate Adaptive Cruise Ready. Dünaamiline kiirusehoidja valmisolekus Süsteemi väljalülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu veel kord. Nüüd lülitub süsteem välja ja EVIC kuvab teate Adaptive Cruise Control Off. 120

121 HOIATUS! Dünaamilise kiirusehoidja süsteemi töölejätmine on ohtlik. Võite süsteemi tahtmatult käivitada või põhjustada soovitust suurema kiiruse määramise. Võite kaotada sõiduki üle kontrolli ja põhjustada avarii. Kui te seda ei kasuta, lülitage süsteem alati välja. Soovitud ACC-kiiruse määramine Kui olete saavutanud soovitud kiiruse, vajutage nuppu SET -. EVIC kuvab määratud kiiruse. Tõstke jalg gaasipedaalilt. Kui te seda ei tee, kiirendab sõiduk edasi. Sellisel juhul: kuvab EVIC teate DRIVER OVER- RIDE ; süsteem ei kontrolli teie ja ees sõitva sõiduki vahelist vahemaad; liikumiskiiruse määrab gaasipedaali asend. Tühistamine Süsteem blokeerib ACC kasutamise mälu tühjendamata, kui: vajutate kergelt piduripedaali; vajutate piduripedaali; vajutate tühistamislülitit; ABS-pidurid rakenduvad; rakendub haagise stabilisaator; käigukang lükatakse neutraalasendisse; aktiveeritakse elektrooniline stabilisaator/ veojõu kontrollsüsteem (ESC/TCS). Juhipoolne alistamine ACC on määratud 121

122 Kui ACC kasutamine taastatakse või lülitatakse ESC-/TCS-ga välja, rakendub ESC automaatselt uuesti. Dünaamiline kiirusehoidja tühistatud olekus Väljalülitamine Süsteem lülitub välja ja kustutab määratud kiiruse mälust, kui: vajutate sisse-/väljalülitusnuppu; lülitate süüte välja; lülitate ESC välja; rakendate aeglase neliveo. Kiiruse taastamine Vajutage nuppu RES +. Seejärel tõstke jalg gaasipedaalilt. EVIC kuvab viimati määratud kiiruse. ACC töö saab taastada minimaalse kiiruse 20 mph (32 km/h) juures. HOIATUS! Taastamisfunktsiooni tohib kasutada vaid siis, kui liiklus- ja teeolud seda võimaldavad. Liiklus- või teeoludele liige suure või liiga madala kiiruse taastamine võib põhjustada sõiduki liiga kiire kiirendamise või pidurdamise. Sellest tingitult võite põhjustada avarii ja/või saada tõsiselt viga. Kiirussätte muutmine Kui ACC on seadistatud, saate määratud kiirust suurendada, kui vajutate nuppu RES +. Kui hoiate nuppu alla, suureneb kiirus 5 mph (10 km/h) suuruste sammudena seni, kuni nupu vabastate. Määratud kiiruse kasvamist peegeldatakse ka EVIC-ekraanil. Kui vajutate nuppu RES + ühe korra, suureneb kiirus 1 mph (2 km/h) võrra. Iga järgmine nupuvajutus suurendab kiirust 1 mph (2 km/h) võrra. Kui ACC on seadistatud, saate määratud kiirust vähendada, kui vajutate nuppu SET -. Kui hoiate nuppu all, kahaneb kiirus 5 mph (10 km/h) suuruste sammudena seni, kuni nupu vabastate. Määratud kiiruse kahanemist peegeldatakse ka EVIC-ekraanil. Kui vajutate nuppu SET - ühe korra, väheneb kiirus 1 mph (2 km/h) võrra. Iga järgmine nupuvajutus vähendab kiirust 1 mph (2 km/h) võrra. Kui kasutate aeglustamiseks nuppu SET ja mootori pidurdusvõime ei aeglusta sõidukit määratud kiiruse saavutamiseks piisavalt, aeglustatakse sõidukit automaatselt pidurisüsteemiga. ACC-süsteem saab rakendada maksimaalselt 25% sõiduki pidurdusvõimest ning ei peata sõidukit täielikult. 122

123 ACC-süsteem hoiab määratud kiirust ka mäkke sõites või sealt laskudes. Keskmise kõrgusega mägede korral on väike muutus liikumiskiiruses normaalne. Mäkke ronides või sealt laskudes võib süsteem vahetada madalamale käigule. See on normaalne ja kiiruse hoidmiseks vajalik. Järgimisvahemaa seadmine ACC-s ACC järgimisvahemaa saab seadistada järgmistes vahemikes: 3 (pikk), 2 (keskmine) ja 1 (lühike). Kasutades vahemaa sätet ning sõiduki liikumiskiirust, arvutab ACC vahemaa ees sõitva sõidukiga ning määrab selle. Vahemaa säte kuvatakse ka EVIC-ekraanil. Vahemaa on määratud Vahemaasätte muutmiseks vajutage nuppu Distance. Iga kord, kui nuppu vajutate, reguleeritakse sätet pika, keskmise ja lühikese vahemaa valiku vahel. Kui ees ei liigu ühtki sõidukit, hoitakse määratud kiirust. Kui samal real tuvastatakse aeglasemalt liikuv sõiduk, kuvab EVIC ikooni Sensed Vehicle Indicator ja süsteem reguleerib sõiduki kiirust automaatselt, et säilitada vahemaa määratud liikumiskiirusest hoolimata. Seejärel säilitatakse määratud vahemaad, kuni: ees liikuv sõiduk kiirendab suuremale kiirusele, kui kiirusehoidjaga määratud; ees liikuv sõiduk väljub teie sõidureast või anduri vaateväljast; ees liikuv sõiduk kahandab kiirust allapoole 15 mph (24 km/h), mille järel süsteem automaatselt välja lülitub; vahemaa sätet muudetakse; süsteem lülitub välja. (Vt teavet ACC aktiveerimise kohta). ACC-süsteemi rakendatav maksimaalne pidurdusjõud on piiratud, juht võib vajadusel ise piduripedaali vajutada. Kui ACC-süsteem pidurdab, pidurituled süttivad. 123

124 Kui ACC ennustab, et süsteemi maksimaalne pidurdusvõime ei suuda tagada määratud vahemaa hoidmist, hoiatatakse juhti. Sellisel juhul hakkab EVICekraanil vilkuma hoiatus BRAKE ning kostab helisignaal, ACC jätkab samal ajal pidurdamist. Sellises olukorras vajutage viivitamatult piduripedaali, et säilitada ohutu vahemaa ees liikuva sõidukiga. Pidurdamise hoiatus Dünaamilise kiirusehoidja (ACC) menüü EVIC kuvab kehtivad ACC sätted. EVIC paikneb armatuurlaua ülemisel osal spidomeetri ja tahhomeetri vahel. Kuvatav teave sõltub ACC-süsteemi olekust. Menüünupp Vajutage korduvalt menüünuppu (paikneb roolirattal), kuni EVIC kuvab ühe järgmistest teadetest. Dünaamiline kiirusehoidja välja lülitatud Kui ACC on desaktiveeritud, kuvatakse ekraanil teade Adaptive Cruise Control Off. Dünaamiline kiirusehoidja valmisolekus Kui ACC on aktiveeritud, kui sõiduki kiirussätet pole valitud, kuvatakse teade Adaptive Cruise Control Ready. ACC on määratud Kui ACC on seadistatud, kuvatakse määratud kiirus. Määratud kiirust kuvatakse odomeetri lugemi asemel ka EVICekraani vahetamisel seni, kuni ACC on seadistatud. Näide ACC toimingu korral kuvatakse ekraan uuesti ja seal võidakse kuvada järgmist teavet. Määratud kiiruse muutmine Määratud vahemaa muutmine Süsteemi tühistamine Sihtmärgi hankimine/kaotamine Juhipoolne alistamine Süsteemi väljalülitamine ACC lähedushoiatus ACC kasutamatuse hoiatus Kui ACC-ekraanil ei toimu viie sekundi jooksul midagi, naaseb EVIC viimati valitud kuvale. 124

125 Hoiatused ja hooldus Hoiatus Clean Radar Sensor In Front Of Vehicle Hoiatus Clean Radar Sensor In Front Of Vehicle kuvatakse juhul, kui tingimused piiravad ajutiselt süsteemi tööd. Kõige enam juhtub see kehva nähtavuse korral, nagu tiheda lumevõi vihmasaju korral. ACC-süsteem võib takistuste, nagu muda, mustus või jää tõttu ajutiselt pimedaks jääda. Sellisel juhul kuvatakse EVIC-ekraanil teade Clean Radar Sensor In Front Of Vehicle ja süsteem lülitub välja. Radaranduri puhastamise hoiatus Kui ACC hoiatus Clean Radar Sensor In Front Of Vehicle on aktiivne, saate siiski tavalist kiirusehoidjat (fikseeritud kiirus) kasutada. Täiendavat teavet leiate jaotise lõigus Tavaline kiirusehoidja režiim (fikseeritud kiirus). Kui teguriks pole ilmastikutingimused, peate andurit kontrollima. See võib vajada puhastamist. Andur paikneb sõiduki ees ja keskel, alumise iluvõre taga. ACC töövõime tagamiseks pidage meeles hooldada järgmiseid üksuseid. Hoidke andur alati puhtana. Puhastage andurit pehme lapiga. Ärge kahjustage andurit. Ärge eemaldage anduri kruvisid. Vastasel juhul võite põhjustada ACCsüsteemis tõrke ning peate anduri uuesti joondama. Kui andur saab avariis kahjustada, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Ärge paigaldage andurile ega selle lähedusse tarvikuid, sh läbipaistvaid võresid. Vastasel juhul võite põhjustada ACCs-süsteemis tõrke. Kui süsteemi välja lülitanud olukord on kõrvaldatud, jääb süsteem ikka väljalülitatuks, kuni selle uuesti aktiveerite. Eesmise kaitseraua või uue iluvõre paigaldamine ega iluvõre modifitseerimine pole soovitatav. Vastasel juhul võite anduri blokeerida ning takistada ACC-süsteemi tööd. 125

126 ACC-anduri eemaldamine maastikul sõitmiseks Maastikul sõitmiseks soovitame ACCanduri eemaldada. Andur paikneb sõiduki ees ja keskel, alumise iluvõre taga. Pärast alumise iluvõre eemaldamist saate eemaldada alumise anduri ja kronsteini. Anduri eemaldamiseks toimige järgmiselt. 1. Eraldage pistik, milleks vajutage sakid kokku ja tõmmake pistik välja. Ärge tõmmake juhtmestikust, samuti ärge kasutage pistiku eemaldamiseks tööriistasid. 2. Eraldage pistikukomplekt kronsteini küljest. 3. Eemaldage kronsteini põrkraua külge kinnitavad kaks M6 kinnitit. Ärge muutke kinnitite seadistust ega eraldage andurit kronsteini küljest. Vastasel juhul võite anduri valesti joondada. 126 Hoiundage anduri ja kronsteini komplekti ohutus kohas. Juhtmestik ja pistik tuleb pärast anduri ja kronsteini eemaldamist korralikult hoiundada. Pistmiku saab hoiundada põrkraua talal. Sisestage juhtmestiku pistik pistikupessa. Kui andur on eemaldatud, ei saa dünaamilist ja tavalist kiirusehoidjat ning tagant otsasõidu hoiatust kasutada. Armatuurlaual kuvatakse hoiatus ACC/ FCW Unavailable - Service Radar Sensor. Anduri ja kronsteini tagasi paigaldamiseks järgige ülalpool toodud juhiseid vastupidises järjekorras. Kronsteini kinnitustugevus on 9 Nm. ACC kasutamatuse hoiatus Kui süsteem lülitub välja ja EVIC kuvab teate ACC/FCW Unavailable, Vehicle System Error, võib olla aset leidnud ajutine tõrge, mis piirab ACC töövõimet. Kuigi sõidukiga saab siiski sõita, ei saa ACC-süsteemi ajutiselt kasutada. Sellisel juhul proovige ACC-süsteemi pärast mootori välja- ja sisselülitamist uuesti aktiveerida. Probleemi püsimisel võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. ACC hooldushoiatus Kui süsteem lülitub välja ja EVIC kuvab teate ACC/FCW Unavailable Service Radar Sensor, on leidnud aset süsteemisisene tõrge. Kuigi sõidukiga saab ikka sõita, laske süsteemi volitatud edasimüüjal kontrollida. ACC/FCW kasutamatuse hoiatus

127 Ettevaatusabinõud ACC kasutamisel Teatud sõidutingimustes võib ACCsüsteemil olla tuvastusraskusi. Sellistel puhkudel võib ACC ootamatult pidurdada. Juht peab tähelepanelik olema ja vajadusel sekkuma. Haagise lisamine Haakeseadme raskus võib mõjutada ACC tööd. Kui märkate ACC töövõimes pärast haakeseadme paigaldamist muutusi, nt on tuvastusvahemaa väiksem, võtke ühendust edasimüüjaga. Nihkes sõitmine ACC ei pruugi tuvastada sõidukit samas sõidureas, kui see liigub teie sõidujoonega nihkes. Vahemaa ees sõitva sõidukiga pole piisav. Nihkes olev sõiduk võib teie sõidujoonest sisse ja välja liikuda, mis võib omakorda põhjustada ootamatut pidurdamist või kiirendamist. Kurvid ja käänakud Kurvides ja käänakutes võib ACCsüsteem ees sõitva sõiduki tuvastada liiga hilja või liiga vara. See võib põhjustada ootamatut pidurdamist. Olge kurvides eriti tähelepanelik ja olge valmis vajadusel pidurdama. Valige kurvi minemiseks sobiv sõidukiirus. ACC võib vahel pidurdada ja/või anda hoiatusi, mida teie võite pidada ebavajalikuks. See võib olla süsteemi vastus liiklusmärkidele, piirete ja muudele takistustele kurvides. Selline olukord võib leida aset ka järskude mäkketõusude jalamil. See on normaalne ning ei tähenda, et sõiduk vajab hooldamist. 127

128 ACC kasutamine küngastel Künklikul maastikul sõites ei pruugi ACC teie sõidureas liikuvat sõidukit tuvastada. Sõltuvalt liikumiskiirusest, koormusest, liiklusoludest ja künka järskusest võib ACC töövõime olla piiratud Reavahetus ACC ei tuvasta sõidukit enne, kui see on täielikult teie sõidurea vallutanud. Nagu joonisel näha, pole ACC veel tuvastanud ridasid vahetavat sõidukit ja see ei pruugi seda enne, kui see on süsteemi reageerimiseks juba liiga hilja. ACC ei tuvasta sõidukit enne, kui see on sõidurea täielikult vallutanud. Vahemaa ees rida vahetava sõidukiga pole piisav. Olge tähelepanelik ja valmis pidurdama. Kitsad sõiduvahendid Sõidurea servadel liikuvaid kitsaid sõiduvahendeid ei tuvastata enne, kui need paiknevad sõidurea keskel. Vahemaa ees sõitva sõidukiga pole piisav. 128

129 Liikumatud objektid ja sõidukid ACC ei reageeri liikumatutele objektidele ja sõidukitele. Näiteks ei reageeri ACC olukordades, kus sõiduk, mille taga sõidate, väljub teie sõidureast ning selle ees, teie sõidureas olev sõiduk seisab. Olge tähelepanelik ja valmis pidurdama. Tavaline kiirusehoidja režiim (fikseeritud kiirus) Lisaks dünaamilisele kiirusehoidja režiimile saate kasutada ka tavalist kiirusehoidja režiimi (fikseeritud kiirus). Tavaline kiirusehoidja režiim on mõeldud määratud kiiruse hoidmiseks vajaduseta gaasipedaali kasutada. Kiirusehoidjat saab kasutada, kui liikumiskiirus on suurem kui 25 mph (40 km/h). Režiimide vahetamiseks vajutage nuppu MODE, kui süsteemi seadeks on OFF, READY või SET. Kui süsteemi seadeks on ACC READY või ACC SET, kuvatakse teade Cruise Ready. Kui süsteemi seadeks on ACC OFF, kuvatakse teade Cruise Off. Tagasi dünaamilise kiirusehoidja režiimi lülitumiseks vajutage nuppu MODE veel kord. HOIATUS! Tavalise kiirusehoidja režiimis ei reageeri süsteem ees liikuvatele sõidukitele. Lisaks ei aktiveeru ka lähedushoiatus ning häiret ei anta ka siis, kui olete ees liikuvale sõidukile liiga lähedal, seda seetõttu, et sõidukite vahemaa pole määratud. Hoidke ees liikuva sõidukiga ohutut vahemaad. Veenduge alati kasutatavas režiimis. Soovitud kiiruse määramine Kui olete saavutanud soovitud kiiruse, vajutage nuppu SET -. EVIC kuvab määratud kiiruse. Kiiruse määramisel või muutmisel jälgige ekraani, mitte spidomeetrit. Kiirussätte muutmine Kiirusesätet saab muuta kahel viisil. Valige gaasipedaaliga soovitud liikumiskiirus ja vajutage selle saavutamisel nuppu SET -. Vajutage nuppu RES + või SET -, et muuta kiirusesätet 1 mph (1 km/h) sammudena. Hoidke nuppu RES + või SET - all, et muuta kiirust 5 mph (10 km/h) sammudena. Tühistamine Süsteem blokeerib tavalise kiirusehoidja kasutamise mälu tühjendamata, kui: vajutate kergelt piduripedaali; vajutate tühistamisnuppu; aktiveeritakse elektrooniline stabilisaator/veojõu kontrolsüsteem (ESC/ TCS). 129

130 Jätkamine Vajutage nuppu RES + ja tõstke jalg gaasipedaalilt. EVIC kuvab viimati määratud kiiruse. Väljalülitamine Süsteem lülitub välja ja kustutab määratud kiiruse mälust, kui: vajutate sisse-/väljalülitusnuppu; lülitate süüte välja; lülitate ESC välja; kui aktiveerite aeglase neliveo. Kui kiirusehoidjasüsteem on välja lülitatud ja aktiveerite selle uuesti, taastab süsteem viimase sätte (ACC või tavaline kiirusehoidja). Tagant otsasõidu hoiatus kui kuulub varustusse Tagant otsasõidu hoiatus (FCW) teavitab juhti potentsiaalsest avariist ees sõitva sõidukiga ning sunnib juhti tegutsema selle vältimiseks. FCW seirab tagant otsasõidu tõenäosuse arvutamiseks eesmise anduri, elektroonilise pidurikontrolleri (EBC) ja sõidukiiruseanduri teavet. Kui süsteem leiab, et tagant otsasõit on tõenäoline, annab see EVIC-ekraanil hoiatuse ja kostab helisignaal. Kui süsteem leiab, et avarii pole enam tõenäoline, hoiatusteade desaktiveeritakse. FCW teade HOIATUS! Tagant otsasõidu hoiatuse süsteem ei suuda ise avarii toimumist takistada. Avarii vältimise ja sõiduki pidurdamise ning juhtimise eest vastutab juht. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. 130

131 FCW oleku muutmine (hoiatuse ajastus) FCW-funktsiooni sätteks saab määrata pika või lühikese vahemaa, samuti saab funktsiooni EVIC-ekraanilt hoiatuse ajastusega välja lülitada; lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). EVIC-ekraanil kuvatakse FCW olek. Näide FCW vaikesätteks on Far, kuna see võimaldab potentsiaalsest avariiohust kõige varem märku anda. Selle sätte kasutamisel on teile kõige rohkem aega reageerida. Kui vahetate FCW sätteks Near, hoiatab süsteem potentsiaalsest avariiohust hiljem. Selle sätte kasutamisel jääb teile aega reageerimiseks vähem. Kui FCW välja lülitate, ei hoiata süsteem teid võimaliku tagant otsasõidu ohu eest. Kui FCW on välja lülitatud, kuvatakse ekraanil FCW OFF. Välja lülitatud FCW näide Pärast süüte väljalülitamist talletab süsteem juhi poole viimati valitud sätte. FCW ei reageeri ebaolulistele objektidele, nagu kõrgemal paiknevad objektid, maapinna peegeldus, sõidujoonest välja jäävad objektid, kauged liikumatud objektid, vastutulev liiklus või sama kiiresti või kiiremini ees pool liikuvad sõidukid. FCW blokeeritakse täpselt nagu ACC. Hoiatused ja hooldus Hoiatus Clean Radar Sensor In Front Of Vehicle FCW hoiatus Clean Radar Sensor In Front Of Vehicle kuvatakse juhul, kui tingimused piiravad ajutiselt süsteemi tööd. Kõige enam juhtub see kehva nähtavuse korral, nagu tiheda lumevõi vihmasaju korral. FCW-süsteem võib takistuste, nagu muda, mustus või jää tõttu ajutiselt pimedaks jääda. Sellisel juhul kuvatakse EVIC-ekraanil teade Clean Radar Sensor In Front Of Vehicle ja süsteem lülitub välja. 131

132 FCW kasutamatuse hoiatus Kui süsteem lülitub välja ja EVIC kuvab teate ACC/FCW Unavailable, Vehicle System Error, võib olla aset leidnud ajutine tõrge, mis piirab FCW töövõimet. Kuigi sõidukiga saab siiski sõita, ei saa FCW-süsteemi ajutiselt kasutada. Sellisel juhul proovige FCW-süsteemi pärast mootori välja- ja sisselülitamist uuesti aktiveerida. Probleemi püsimisel võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. FCW hooldushoiatus Kui süsteem lülitub välja ja EVIC kuvab teate ACC/FCW Unavailable Service Radar Sensor, on leidnud aset süsteemisisene tõrge. Kuigi sõidukiga saab ikka sõita, laske süsteemi volitatud edasimüüjal kontrollida. ACC/FCW kasutamatuse hoiatus PARKSENSE PARKIMISABI KUI KUULUB VARUSTUSSE ParkSense parkimisabisüsteem pakub visuaalseid ja helilisi märguandeid vahemaa kohta sõiduki esi- ja/või tagaotsa ning takistuse vahel nii tagurdamisel kui ka edasi sõitmisel, nt parkimiseks manööverdamisel. Süsteemi limiidid ja soovitused leiate ParkSense -süsteemi kasutussoovitustes. ParkSense säilitab pärast süüte väljalülitamist süsteemi oleku (lubatud või blokeeritud). ParkSense -süsteem on aktiivne vaid siis, kui käiguhoob on asendis REVERSE või DRIVE. ParkSense -süsteem on ühes nendest asenditest aktiivne, jääb süsteem aktiivseks seni, kuni liikumiskiiruseks on ligikaudu 11 mph (18 km/h) või rohkem. Süsteem muutub uuesti aktiivseks, kui kiirus langeb allapoole 10 mph (16 km/h). 132

133 ParkSense andurid Sõiduki taha jäävat ala seiravad neli tagumises põrkrauas paiknevat Park- Sense andurit. Andurid suudavad tuvastada takistusi, mis jäävad sõiduki tagaosast 30 cm kuni 200 cm kaugusele, sõltuvalt takistuse asukohast, tüübist ja suunast. Sõiduki ette jäävat ala seiravad kuus eesmises põrkrauas paiknevat Park- Sense andurit. Andurid suudavad tuvastada takistusi, mis jäävad sõiduki esiosast 30 cm kuni 120 cm kaugusele, sõltuvalt takistuse asukohast, tüübist ja suunast. ParkSense hoiatused ParkSense hoiatuste ekraan kuvatakse vaid siis, kui EVIC-keskuse kliendi programmeeritavate funktsioonide jaotises valitakse visuaalsete ja heliliste hoiatuste andmine. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/personaalsed sätted (kliendi programmeeritavad funktsioonid). ParkSense hoiatuste ekraan on osa armatuurlaua EVIC-ekraanist. See annab visuaalseid ja helilisi hoiatusi sõiduki eesmise ja tagumise põrkraua ette jäävatest takistustest. ParkSense ekraan Hoiatusekraan lülitub süsteemi oleku kuvamiseks sisse siis, kui käigukang on asendis REVERSE või DRIVE ja süsteem tuvastab teele jääva takistuse. Parkimisabi on sisse lülitatud Parkimisabi ekraan 133

134 Süsteem teavitab takistusest kolme kaare kuvamise ning pooleteise sekundi pikkuse helisignaaliga. Kui sõiduk liigub takistusele lähemale, kuvab EVICekraan vähem kaari ning helisignaal muutub kiiremaks. Sõiduk on takistusele väga lähedal, kui EVIC kuvab vaid ühe vilkuva kaare ning helisignaal on pidev. Järgmises tabelis on näidatud hoiatuste töö, kui süsteem tuvastab takistuse. Kiire toon Aeglane toon Pidev toon 134

135 HOIATUSED Vahemaa taga (in/cm) Suurem kui 79 in (200 cm) in ( cm) in ( cm) in (65-30 cm) Väiksem kui 12 in (30 cm) Vahemaa ees (in/cm) Suurem kui 47 in (120 cm) in ( cm) in ( cm) in (65-30 cm) Väiksem kui 12 in (30 cm) Helisignaal Puudub Üksik pooleteise sekundi pikkune toon Aeglane Kiire Pidev Kuvatav teade Parkimisabi on sisse lülitatud Hoiatus, tuvastati takistus Hoiatus, tuvastati takistus Hoiatus, tuvastati takistus Hoiatus, tuvastati takistus Kaared Puudub 3 täiskaart (pidev) 3 aeglaselt vilkuvat 2 aeglaselt vilkuvat 1 aeglaselt vilkuvat Raadio vaigistamine Ei Jah Jah Jah Jah Kui süsteem annab helisignaali, vaigistab Parksense sisse lülitatud raadio. ParkSense -süsteemi aktiveerimine ja blokeerimine ParkSense -süsteemi saab aktiveerida ja desaktiveerida armatuurlaua lülitirühmas paikneva lülitiga või EVIC-ekraani kliendi programmeeritavate funktsioonide kaudu. Kasutatavad valikud on järgmised: väljas, ainult heli või heli ja visuaalne. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/personaalsed sätted (kliendi programmeeritavad funktsioonid). Kui vajutate ParkSense -lülitit süsteemi desaktiveerimiseks, kuvatakse armatuurlaual viieks sekundiks teade PARK ASSIST OFF. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Kui liigutate käigukangi asendisse REVERSE või DRIVE (liikumiskiirus on 11 mph/18 km/h või madalam) ning süsteem desaktiveeritakse, kuvab EVIC teadet PARK ASSIST OFF seni, kuni käigukang on asendis REVERSE või viieks sekundiks, kui käigukang on asendis DRIVE. ParkSense -lüliti märgutuli süttib vaid siis, kui ParkSense lülitatakse välja või see tõrgub. Kui süsteem on aktiveeritud, Park-Sense -lüliti märgutuli ei põle. ParkSense -süsteem kasutab nelja andurit, et seirata takistusi, mis jäävad sõiduki tagaosast kuni 200 cm kaugusele. ParkSense -süsteem kasutab kuute andurit, et seirata takistusi, mis jäävad sõiduki esiosast kuni 120 cm 135

136 kaugusele. Vahemaa sisse jäävatest takistustest annab armatuurlaua EVICekraan märku nii visuaalse kui helilise märguandega. ParkSense parkimisabisüsteemi hooldamine 136 Kui ParkSense parkimisabisüsteem tõrgub, annab armatuurlaud iga kord, kui süüte sisse lülitate helimärguande. Kui tagaanduri(id) on lume, muda või jääga kaetud ning käigukang lülitatakse asendisse REVERSE või DRIVE, kuvatakse armatuurlaual teade REAR SENSOR BLINDED. Kui esianduri(id) on lume, muda või jääga kaetud ning käigukang lülitatakse asendisse REVERSE või DRIVE, kuvatakse armatuurlaual teade CLEAN PARK ASSIST SENSORS. Kui ükski taga- või esiandur on kahjustatud ja vajab hooldamist, kuvatakse armatuurlaual teade SERVICE PARK ASSIST SYSTEM. Kui lülitate käigukangi asendisse REVERSE või DRIVE ning süsteem on tuvastanud veaolukorra, kuvab EVIC-ekraan teate CLEAN PARK ASSIST SENSORS või SERVICE PARK ASSIST SYSTEM seni, kuni käigukang on lülitatud asendisse REVERSE või DRIVE (liikumiskiirus on väiksem kui 11 mph/18 km/h). Sellises olukorras ParkSense ei tööta. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Kui sõiduki elektrooniline teabekeskus kuvab teate CLEAN PARK ASSIST SENSORS ning eesmine või tagumine põrkraud on lumest, jääst, mudast, mustusest jne puhas, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Kui EVIC kuvab teate SERVICE PARK ASSIST SYSTEM, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. ParkSense -süsteemi puhastamine Puhastage ParkSense andureid vee, seebi ja pehme lapiga. Ärge kasutage karedaid lappe. Ärge kriimustage ega torkige andureid. Vastasel juhul võite andureid kahjustada. ParkSense -süsteemi kasutamise ettevaatusabinõud ParkSense -süsteemi korraliku töö tagamiseks veenduge, et eesmine ja tagumine põrkraud on puhtad. Pneumovasarad, suured veokid ja muud vibratsiooniallikad võivad ParkSense -süsteemi tööd mõjutada. Kui lülitate ParkSense -süsteemi välja, kuvatakse armatuurlaual teade PARK ASSIST OFF. Kui olete Park-Sense -süsteemi välja lülitanud, jääb see väljalülitatuks seni, kuni selle uuesti sisse lülitate. Kui lülitate käigukangi asendisse REVERSE või DRIVE ja ParkSense - süsteem on välja lülitatud, kuvatakse armatuurlaual teade PARK ASSIST OFF seni, kuni käigukang on asendis REVERSE või DRIVE ja liikumiskiirus jääb alla 11 mph (18 km/h). Sisse lülitatud ParkSense -süsteem vaigistab raadio helisignaali andmiseks.

137 Puhastage ParkSense andureid regulaarselt ja vältige nende kriimustamist või muul moel kahjustamist. Andurid ei tohi olla jää, lume, lörtsi, muda või muu mustusega kaetud. Nõude eiramise tagajärjel ei tööta süsteem korralikult. ParkSense - süsteem ei pruugi tuvastada sõiduki ees või taga olevat takistust või võib anda valehäire. Objekte, nagu jalgrattahoidikud, haakeseadmed jne ei tohi paigaldada sõiduki tagaosale lähemale kui 30 cm. Vastasel juhul tõlgendab süsteem sellist objekti anduri probleemina ja kuvab armatuurlauale teate SERVICE PARK ASSIST SYSTEM. ETTEVAATUST! ParkSense on vaid parkimisabisüsteem ning see ei suuda tuvastada kõiki takistusi, sh väikeseid takistusi. Kõnniteeservasid võidakse aegajalt tuvastada. Anduritest kõrgemal või madalamal paiknevaid takistusi ei pruugita tuvastada, kui need asuvad väga lähedal. ParkSense -süsteemi kasutades sõitke aeglaselt, et teile jääks piisavalt aega takistustele reageerida. Tagurdades soovitame ParkSense - süsteemi kasutades üle õla vaadata. HOIATUS! Tagurdamisel olge ettevaatlik ka ParkSense parkimisabisüsteemi kasutades. Kontrollige sõiduki taha jäävat piirkonda, veenduge enne tagurdamist, et sõiduki taga ega pimenurkades pole jalakäijaid, loomi, teisi sõidukeid ega muid takistusi. Ohutuse eest vastutate teie. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. Enne ParkSense parkimisabisüsteemi kasutamist soovitame tungivalt eemaldada haakeseadme kuulliitmiku, kui te ei kasuta sõidukit pukseerimiseks või haagise vedamiseks. Vastasel juhul võite kahjustada teisi sõidukeid või muid takistusi ajal, kui ekraanil kuvatakse üksik vilkuv kaar ja antakse pidevat helisignaal, kuna haakeseadme kuulliitmik paikneb takistusele tagumisest põrkrauast palju lähemal. Lisaks võivad andurid sõltuvalt nende suurusest ja kujust tuvastada haakeseadme ja kuulliitmiku ning anda valehäire. 137

138 PARKVIEW TAGURDUSKAAMERA KUI KUULUB VARUSTUSSE Sõiduk võib olla varustatud ka ParkView tagurduskaameraga, mis võimaldab näha sõiduki ümbruse ekraanipilti siis, kui käigukang on lülitatud asendisse REVERSE. Kujutis kuvatakse navigeerimise/multimeediumraadio ekraanil koos tähelepanunõudega check entire surroundings. Viie sekundi möödumisel teade kaob. ParkView kaamera paikneb sõiduki taga numbrimärgi kohal. Kui käigukang liigutatakse asendist REVERSE välja, sulgub ka kaamerarežiim ning ekraanil kuvatakse uuesti navigeerimis- või audiokuva. Kaamerapildi kuvamisel märgivad liikumatud koordinaatjooned sõiduki laiust ja katkendlik keskjoon sõiduki keskkohta, mis aitab haakeseadet joondada. Liikumatud koordinaatjooned näitavad eraldiseisvaid tsoone, mis aitavad tähistada vahemaad sõiduki tagaosani. Järgmises tabelis on toodud iga tsooni ligikaudsed vahemaad. Tsoon Vahemaa sõiduki tagaosani Punane 0-1 ft (0-30 cm) Kollane 1 ft - 3 ft (30 cm - 1 m) Roheline 3 ft või rohkem (1 m või rohkem) 138

139 HOIATUS! Tagurdamisel olge ettevaatlik ka ParkView tagurduskaamerat kasutades. Kontrollige sõiduki taha jäävat piirkonda, veenduge enne tagurdamist, et sõiduki taga ega pimenurkades pole jalakäijaid, loomi, teisi sõidukeid ega muid takistusi. Tagurdamisel vastutate ohutuse eest teie. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. ETTEVAATUST! Sõiduki kahjustamise vältimiseks tuleb ParkView -süsteemi kasutada vaid parkimisabina. ParkView - kaamera ei ole võimeline nägema kõiki sõidujoonel paiknevaid takistusi. Sõiduki kahjustamise vältimiseks liikuge ParkView -süsteemi kasutamisel aeglaselt, et teile jääks takistuse märkamisel piisavalt aega reageerida. Soovitame ParkView - süsteemi kasutamisel sagedasti ka pilgu üle õla heita. Kui lumi, jää, muda või muud võõrkehad on kaamera objektiivi katnud, puhastage seda veega ning kuivatage kuiva ja pehme lapiga. Ärge katke objektiivi kinni. ParkView -süsteemi sisse- ja väljalülitamine navigeerimise/ multimeediumraadioga 1. Vajutage klahvi menu. 2. Valige valikuklahv system setup. 3. Vajutage valikuklahvi camera setup. 4. Aktiveeride või desaktiveerige tagakaamera funktsioon valikuklahviga enable rear camera in reverse. 5. Vajutage valikuklahvi save. ParkView -süsteemi sisse- ja väljalülitamine navigeerimise/ multimeediumraadiota 1. Vajutage klahvi menu. 2. Valige valikuklahv system setup. 3. Aktiveerige või desaktiveerige tagakaamera funktsioon valikuklahviga enable rear camera in reverse. LAE JUHTPANEEL Lae juhtpaneel hõlmab teenindus-/ lugemistulesid ning päikeseprillide hoiupaika. Siin paiknevad ka elektrilise tagaluugi ning katuseluugi lülitid, kui need kuuluvad varustusse. Lae juhtpaneel 139

140 Teenindus-/lugemistuled Lae juhtpaneelil paiknevad kaks teenindus-/lugemistuld. Tulede süütamiseks vajutage klaasile. Tulede kustutamiseks vajutage veel kord. Päikeseprillide hoidik Paneeli tagaosas asub hoiuruum päikeseprillidele. Hoiuruumi pääsuluuk avaneb ja sulgub vajutades. ELEKTRILINE KATUSELUUK KUI KUULUB VARUSTUSSE Elektrilise katuseluugi lüliti paikneb päikesesirmi ja lae juhtpaneeli vahel. Teenindus-/lugemistuled Tuled süttivad ka siis, kui esi- või tagauks on avatud, vajutate RKE-saatja avamisnuppu või kui tulede regulaator liigutatakse üles laetulede asendisse. Päikeseprillide hoidik Elektrilise katuseluugi lüliti HOIATUS! Ärge jätke lapsi järelvalveta sõidukisse, kui võti on süütelukus. Sõidukis olevad isikud, eelkõige järelvalveta lapsed võivad elektrilist katuseluuki kasutades sinna vahele kinni jääda. Selline õnnetus võib lõppeda vigastuste või isegi surmaga. (Jätkub) 140

141 HOIATUS! (Jätkub) Avarii korral on suurem oht lennata välja avatud katuseluugiga sõidukist. Võite saada tõsiseid vigastusi või isegi surma. Kinnitage alati turvavöö, samuti veenduge, et kõik kaasreisijad on korralikult kinnitatud. Ärge lubage väikelastel katuseluugiga mängida. Ärge sirutage käsi või muid kehaosasid läbi katuseluugi avause. Vastasel juhul võite end vigastada. Katuseluugi avamine kiire Vajutage lülitit tahapoole ja vabastage, katuseluuk avaneb automaatselt suvalisest asendist. Katuseluuk avaneb täielikult. Seda nimetatakse kiiravamiseks. Kiiravamisel peatab katuseluugi lüliti kasutamine katuseluugi liikumise. Katuseluugi sulgemine kiire Vajutage lülitit ettepoole ja vabastage, katuseluuk sulgub automaatselt suvalisest asendist. Katuseluuk sulgub täielikult. Seda nimetatakse kiirsulgemiseks. Kiirsulgemisel peatab katuseluugi lüliti kasutamine katuseluugi liikumise. Muljumise vastane kaitse See funktsioon tuvastab takistuse avas katuseluugi kiirsulgemisel. Takistuse tuvastamisel hakkab katuseluuk automaatselt vastassuunas liikuma. Sellisel juhul eemaldage takistus. Seejärel vajutage lülitit ettepoole ja sulgege katuseluuk. Kui kolm järjestikust sulgemiskatset lõppevad uuesti avanemisega, saate neljandal korral katuseluugi käsitsi sulgeda. Muljumise vastase kaitse rakendumine Kui katuseluugi sulgumist takistab teada olev takistus (jää, mustus jne), vajutage lüliti esiosa ning hoidke kaks sekundit all. Nii saate katuseluuki suletud asendi poole liigutada. Lüliti allhoidmisel on muljumise vastane kaitse blokeeritud. Ventileerimiseava kiire Vajutage nuppu Vent ja katuseluuk avaneb ventileerimisasendisse. Seda nimetatakse kiirventileerimiseks ning see ei sõltu katuseluugi asendist. Kiirventileerimisel peatab lüliti kasutamine katuseluugi liikumise. Päikesevarju kasutamine Päikesevarju saab käsitsi avada. Katuseluugi avanemisel avaneb päikesevari automaatselt. Kui katuseluuk on avatud, ei saa päikesevarju sulgeda. Tuulerõhk Tuulerõhku võib kirjeldada kui kõrvade lukustumist või helikopterlikku heli kõrvus. Võite tajuda tuulerõhku kui aknad on avatud või katuseluuk (kui kuulub varustusse) on teatud avatud või osaliselt avatud asendis. Seda ilmingut saab minimeerida. Kui ilming leiab aset siis, kui tagaaknad on avatud, avage tuulerõhu minimeerimiseks nii eesmised kui tagumised aknad koos. Kui ilming leiab aset siis, kui katuseluuk on avatud, reguleerige avaust efekti vähendamiseks või avage mõni aken. 141

142 Katuseluugi hooldamine Kasutage klaaspaneeli puhastamiseks mitteabrasiivset puhastusvahendit ja pehmet lappi. Välja lülitatud süütega kasutamine Elektrilise katuseluugi lülitid jäävad pärast süüte välja keeramist veel kuni 10 minutiks aktiivseks. Emma-kumma esiukse avamine tühistab funktsiooni. VAATEAVA JA ELEKTRILISE VARJUGA KATUSELUUK KUI KUULUB VARUSTUSSE Vaateavaga katuseluugi lüliti paikneb päikesesirmi ja lae juhtpaneeli vahel. Katuseluugi tumenemislüliti paikneb päikesesirmi ja lae juhtpaneeli vahel. 142 Vaateavaga katuseluugi ja elektrilise varju lülitid HOIATUS! Ärge jätke lapsi järelvalveta sõidukisse, kui võti on süütelukus. Sõidukis olevad isikud, eelkõige järelvalveta lapsed võivad elektrilist katuseluuki kasutades sinna vahele kinni jääda. Selline õnnetus võib lõppeda vigastuste või isegi surmaga. Avarii korral on suurem oht lennata välja avatud katuseluugiga sõidukist. Võite saada tõsiseid vigastusi või isegi surma. Kinnitage alati turvavöö, samuti veenduge, et kõik kaasreisijad on korralikult kinnitatud. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Ärge lubage väikelastel katuseluugiga mängida. Ärge sirutage käsi või muid kehaosasid läbi katuseluugi avause. Vastasel juhul võite end vigastada. Katuseluugi avamine kiire Vajutage katuseluugi lülitit korraks tahapoole ja katuseluugi klaas libiseb automaatselt suvalisest asendist täielikult avatud asendisse. Seda nimetatakse kiiravamiseks. Kiiravamisel peatab katuseluugi lüliti või varju lüliti vajutamine katuseluugi liikumise. Kui vari on katuseluugi lüliti vajutamisel suletud, liigub see enne katuseluugi kiiravanemist automaatselt keskmisesse asendisse.

143 Ventilatsiooniava kiire Vajutage katuseluugi lüliti keskmist ventilatsiooninuppu ja katuseluugi klaas libiseb automaatselt suvalisest asendist ventileerimiseasendisse. Seda nimetatakse kiirventileerimiseks. Kiirventileerimisel peatab katuseluugi lüliti või varju lüliti vajutamine katuseluugi liikumise. Kui vari on ventileerimisava lüliti vajutamisel suletud, liigub see enne katuseluugi ventileerimisasendisse liikumist automaatselt keskmisesse asendisse. Katuseluugi sulgemine kiire Vajutage katuseluugi lülitit korraks ettepoole ja katuseluugi klaas libiseb automaatselt suvalisest asendist täielikult suletud asendisse. Seda nimetatakse kiirsulgemiseks. Kiirsulgemisel peatab katuseluugi lüliti või varju lüliti vajutamine katuseluugi liikumise. Elektrilise varju avamine kiire Vajutage varju lülitit korraks tahapoole ning vari avaneb automaatselt. Seda nimetatakse varju kiiravamiseks. Kui vari paikneb keskmisest asendist eespool, liigub see keskmisesse asendisse. Kui vari paikneb keskmisest asendist tagapool, liigub see täielikult avatud asendisse. Varju kiiravamisel peatab katuseluugi lüliti või varju lüliti vajutamine katuseluugi liikumise. Elektrilise varju sulgemine kiire Vajutage varju lülitit korraks ettepoole ning vari sulgub automaatselt. Seda nimetatakse varju kiirsulgemiseks. Kui katuseluuk pole suletud asendis ning vari paikneb keskmisest asendis tagapool, liigub vari keskmisesse asendisse. Kui katuseluuk pole suletud ja vari paikneb keskmises asendis, sulgub katuseluuk automaatselt enne varju kiirsulgemist. Varju kiirsulgemisel peatab katuseluugi lüliti või varju lüliti vajutamine katuseluugi liikumise. Katuseluugi ja elektrilise varju liigutamine käsitsi Kui vajutate katuseluugi või varju lülitit ja hoiate seda all kauem kui üks sekund, liigub katuseluuk või vari seni, kuni lülitit all hoiate. Kui lüliti vabastate, peatub katuseluugi või varju liikumine. See funktsioon võimaldab katuseluugi või varju suvalises osaliselt avatud asendis peatada. Muljumise vastane kaitse See funktsioon tuvastab takistuse avas katuseluugi või varju sulgemisel. Takistuse tuvastamisel hakkab katuseluuk või vari automaatselt vastassuunas liikuma. Sellisel juhul eemaldage takistus ning vajutage katuseluugi või varju lüliti eesmist osa, et luuk või vari sulgeda. Muljumise vastasekaitse rakendumine Meetod 1. Kui katuseluugi või varju sulgumist takistab teada olev takistus (jää, mustus jne), vajutage lüliti esiosa ning hoidke kaks sekundit all. Kahe sekundi möödumisel saate luugi või varju käsitsi sulgeda. Nii saate katuseluuki või varju suletud asendi poole liigutada. Meetod 2. Kui kolm järjestikust sulgemiskatset lõppevad uuesti avanemisega, saate neljandal korral katuseluugi või varju käsitsi sulgeda. 143

144 Muljumise vastase kaitse rakendumise tühistamine Kui katuseluuk või vari on sulgunud, on muljumise vastane kaitse jälle aktiivne. Lisaks, kui vajutate lülitit, mis hakkab katuseluuki või varju uuesti avama, aktiveerub muljumise vastane kaitse uuesti. Tuulerõhk Tuulerõhku võib kirjeldada kui kõrvade lukustumist või helikopterlikku heli kõrvus. Võite tajuda tuulerõhku kui aknad on avatud või katuseluuk (kui kuulub varustusse) on teatud avatud või osaliselt avatud asendis. Seda ilmingut saab minimeerida. Kui ilming leiab aset siis, kui tagaaknad on avatud, avage tuulerõhu minimeerimiseks nii eesmised kui tagumised aknad koos. Kui ilming leiab aset siis, kui katuseluuk on avatud, reguleerige avaust efekti vähendamiseks või avage mõni aken. 144 Katuseluugi hooldamine Kasutage klaaspaneeli puhastamiseks ainult mitteabrasiivset puhastusvahendit ja pehmet lappi. Välja lülitatud süütega kasutamine Elektrilise katuseluugi lülitid saab programmeerida pärast süüte välja keeramist veel kuni 10 minutiks aktiivseks jääma. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC)/kliendi programmeeritavad funktsioonid (süsteemi seadistamine). Emma-kumma esiukse avamine tühistab funktsiooni. Täielikult suletud katuseluuk Vajutage lülitit ettepoole ja veenduge, et katuseluuk on täielikult suletud. PISTIKUPESAD Sõiduk on varustatud 12 voldiste (13 ampriliste) pistikupesadega, mida saab kasutada mobiiltelefoni laadimiseks ning väikeelektroonika ja muude madalpingeseadmete kasutamiseks. Pistikupesad on varustatud kas võtme või aku sümboliga, mis tähistab seda, kuidas pistikupesa voolu saab. Võtmega tähistatud pistikupesad saavad voolu, kui süütevõti on keeratud asendisse ON või ACC, akuga tähistatud pistikupesad on otse akuga ühendatud ja kogu aeg voolu all. Kõik aku tähisega varustatud pistikupessa ühendatud tarvikud tuleks aku kaitsemiseks välja lülitada või eraldada, kui sõiduk pole kasutusel. Korraliku töö tagamiseks kasutage MOPAR nuppu ja elementi. Ärge ületage 12 voldise pinge juures 160 vatist (13 amprist) võimsust. 160 vati (13 ampri) ületamisel tuleb süsteemi kaitse välja vahetada. Eesmine pistikupesa paikneb armatuurlaua keskmisel konsoolil. Lükake hoiuruumi katet sissepoole ja avage ligipääs pistikupesale.

145 Eesmine pistikupesa Lisaks sellele pistikupesale paikneb täiendav pistikupesa ka keskmise konsooli hoiualas. Keskkonsooli pistikupesa Tagumine pistikupesa paikneb pagasiruumi parempoolsel küljel. Tagumine pistikupesa HOIATUS! Tõsiste vigastuste ja surma vältimiseks toimige järgmiselt. Ühendage pistikupessa vaid seda tüüpi pistikupesaga kasutatavaid seadmeid. Ärge puudutage pistikupesa märgade kätega. Kui pistikupesa ei kasutata, sulgege kate. Valel kasutamisel võite saada elektrilöögi või pistikupesa lühisesse viia. ETTEVAATUST! Paljud pistikupessa ühendatud tarvikud tarbivad voolu ka siis, kui neid kasutata (nt mobiiltelefonid jne). Kui sellist seadet piisavalt kaua pistikupesas ühendatuna hoida, laetakse akut nii palju tühjemaks, et see lühendab aku kasutusiga ja/või takistab sõiduki käivitamist. Rohkem voolu tarbivad seadmed (nt jahutid, tolmuimejad jne) tühjendavad akut veelgi kiiremini. Kasutage selliseid seadmeid vahelduvalt ja suure hoolega. Kui olete kasutanud palju voolu tarbivat seadet või pole sõidukit pika aja vältel käivitanud (tarvikud on olnud pistikupessa ühendatud), tuleb sõidukiga sõita piisava aja vältel, et võimaldada generaatoril akut laadida. 145

146 TOPSIHOIDIKUD Keskmisel konsoolil paiknevad kaks topsihoidikut juhile ja eesmisele kaasreisijale. Kindalaeka avamiseks tõmmake riivist väljapoole ja langetage laeka luuk. Eesmised topsihoidikud Allaklapitaval keskmisel käetoel paiknevad kaks topsihoidikut tagaistmetel reisijatele. Tagumised topsihoidikud PANIPAIGAD Kindalaegas Kindalaegas asub armatuurlaua parempoolsel küljel. Avatud kindalaegas Kindalaegas 146

147 Ukselaegas Uksepaneelidesse on ehitatud suuremad ja hõlpsalt ligipääsetavad panipaigad. Keskmine konsool Keskmine konsool sisaldab ülemist ja alumist panipaika. Alumise panipaiga avamiseks tõstke suuremat riivi ülespoole. Uksepaneelil paiknev panipaik Panipaik Ülemise panipaiga avamiseks tõmmake kaanel paiknevat väikest riivi ülespoole. Alumine panipaik Panipaiga riivid 147

148 PAGASIALA FUNKTSIOONID Laetav taskulamp Laetav taskulamp on kinnitatud pagasiala vasakule küljele. Vajadusel saate taskulambi hoiukohast välja võtta. Taskulamp on varustatud kahe LEDpirniga ning see saab toidet korduvlaetavates liitiumakudest, mida laetakse, kui taskulamp on hoiukohta kinnitatud. Taskulambi vabastamiseks lükake seda sissepoole. Kolmeastmeline lüliti Pagasiala hoiukorvid Pagasiala tagaosas paiknevad neli eemaldatavat hoiukorvi. Kaks hoiukorvi paiknevad pagasiala mõlemal küljel. Pagasiruumi põranda all asuvad veel kaks täiendavat hoiukorvi. Alumiste hoiukorvide avamiseks tõstke pagasiruumi põrand üles ja kinnitage see rihmakonksudega (pagasiruumi põranda põhjal) tagaluugi külge. Rihmkonksud Vajutage ja vabastage Tugeva valgusvihu suunamiseks vajutage lülitit üks kord, nõrgema valgusvihu suunamiseks kaks korda, uuesti väljalülitamiseks vajutage lülitit kolmandat korda. Tagumised hoiukorvid 148

149 Pagasi kinnituskonksud Kasutage pagasi kinnitamiseks pagasiruumi põrandal paiknevaid kinnituskonkse. Alumised hoiukorvid Sissetõmmatav pagasiala kate kui kuulub varustusse Selle kate eesmärk on privaatsuse tagamine, mitte koorma kinnitamine. See ei takista pagasi liikumist ega kaitse reisijaid lahtise pagasi eest. Pagasiala katmiseks toimige järgmiselt. 1. Haarake katte pidemest. Tõmmake kate üle pagasiala. 2. Sisestage katte otstes olevad tihvtid paneelides olevatesse piludesse. 3. Tagaluugi saab avada ka siis, kui pagasikate on peale tõmmatud. Pagasiruumi kate HOIATUS! Avarii korral võib lahtine pagasiruumi kate põhjustada vigastusi. See võib äkilise peatumise korral paigalt liikuda ja sõidukis olevaid isikuid tabada. Ärge hoiundage pagasiruumi katet pagasiruumi põrandal või salongis. Eemaldage eraldatud pagasiruumi kate sõidukist. Ärge jätke seda lahtisena sõidukisse. Pagasi kinnituskonksud HOIATUS! Vigastuste vältimiseks ei tohi reisijad pagasiruumis transportida. Tagumine pagasiruum on mõeldud vaid pagasi, mitte turvavöödega kinnitatavate reisijate transportimiseks. (Jätkub) 149

150 HOIATUS! (Jätkub) Pagasi kinnituskonksud pole turvalised ankrupunktid turvatooli kinnitamiseks. Järsu pidurdamise või avarii korral võivad konksud ja turvatool lahti pääseda. Niiviisi võib laps tõsiselt viga saada. Kasutage ainult turvatooli kinnitamiseks mõeldud kinnitusrihmasid. Pagasi ja reisijate raskus ja asend võivad mõjutada sõiduki raskuskeset ja seega ka käitumist. Juhitavuse kaotamise vältimiseks järgige sõiduki pagasiga laadimisel järgmiseid nõuandeid. Ärge laadige sõidukisse rohkem koormat, kui sõiduki kandevõimega lubatud (märgitud sildile vasakul uksel või vasaku ukse keskpiilaril. Laadige pagas ühtlaselt pagasiruumi põrandale. Asetage raskemad esemed madalamale ja võimalikult ette. Paigaldage võimalikult palju pagasit tagateljest ettepoole. Liiga raske pagas või valesti tagateljele paigaldatud pagas võib põhjustada sõiduki tagaosa looklemist. 150 (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Ärge kuhjake pagasit seljatugedest kõrgemale. Vastaselt juhul takistavad need vaatevälja ja võivad äkilise peatumise või avarii korral ohtlikuks muutuda. TAGAKLAASI FUNKTSIOONID Tagaklaasi klaasipuhasti/-pesur Tagaklaasi klaasipuhastit/-pesurit juhitakse juhthoova keeratava lülitiga. Juhthoob paikneb roolisamba vasakul küljel. Tagaklaasi klaasipuhasti/-pesuri kasutamine Klaasipuhasti intervalliga töö jaoks keerake hoova keskmist osa ülespoole, esimesse asendisse, pideva töö jaoks keerake lüliti teise asendisse. Pesuri töö jaoks keerake lülitit veel üks kord; pesur töötab seni, kuni lülitit selles asendis hoiate. Lüliti vabastamisel jätkavad klaasipuhastid pidevat tööd. Kui lüliti on välja lülitatud asendis ja keerate seda allapoole, aktiveeritakse tagaklaasi pesuri pump, mis töötab seni, kuni lülitit selles asendis hoiate. Kui lüliti vabastate, naaseb see välja lülitatud asendisse ning klaasipuhastid töötavad kaks töötsüklit enne, kui jälle puhkeasendisse jäävad. Pump seiskub kaitsemeetmena, kui lülitit hoitakse asendis kauem kui 20 sekundit. Kui lüliti vabastatakse, taastub pumba normaaltöö. Kui kasutate tagaklaasi klaasipuhastit siis, kui süüde on välja lülitatud, naaseb klaasipuhasti automaatselt puhkeasendisse.

151 Kui tagaluugi klaas on avatud, ei saa tagaklaasi klaasipuhastit/-pesurit kasutada ja klaasipuhasti seiskub selles puhkeasendis. Kui tagaluugi klaas suletakse, taastub klaasipuhasti/-pesuri töö viie sekundi möödumisel. Tagaklaasisoojendi Tagaklaasisoojendi nupp paikneb kliimaseadme juhtpaneelil. Tagaklaasisoojendi ja soojendusega küljepeeglite (kui kuuluvad komplekti) aktiveerimiseks vajutage nuppu. Tagaklaasisoojendi töö tähistamiseks süttib nupu märgutuli. Tagaklaasisoojendi lülitub kümne minuti möödumisel automaatselt välja. Klaasisoojendi täiendavaks viieks minutiks sisselülitamiseks vajutage nuppu veel kord. Aku tühjendamise vältimiseks saab tagaklaasisoojendit kasutada vaid töötava mootoriga. ETTEVAATUST! Järgmiste ettevaatusabinõude eiramise tagajärjeks võib olla kütteelementide kahjustamine. Olge tagaklaasi seestpoolt puhastamisel ettevaatlik. Ärge kasutage klaasi sisekülje puhastamiseks abrasiivseid aknapuhastusvahendeid. Kasutage pehmet lappi ja kerget puhastuslahust ning pühkige kütteelementidega paralleelselt. Sildid saab pärast sooja veega niisutamist maha koorida. Ärge kasutage klaasi sisekülje puhastamiseks kraabitsat, teravaid esemeid ega abrasiivseid aknapuhastusvahendeid. Hoidke kõik objektid aknaklaasist ohutus kauguses. KATUSELE KINNITATAV PAGASIRAAM KUI KUULUB VARUSTUSSE Rist- ja külglatid on mõeldud koorma kandmiseks sõiduki katusel koos pagasiraamiga. Koorma raskus ei tohi ületada 68 kg ja see peab olema ühtlaselt pagasiraamile jaotatud. Kui sõiduk pole ristlattidega varustatud, võib volitatud edasimüüja tellida ja paigaldada spetsiaalselt sõiduki katuseraami jaoks valmistatud MOPAR ristlatid. Jaotage pagas ühtlaselt pagasiraamile. Katuseraam ei suurenda sõiduki üldist kandevõimet. Veenduge, et sõidukisse ja katuseraamile pakitud pagas ei ületa sõiduki maksimaalselt kandevõimet. Valikulised ristlatid tuleb paigaldada õiges suunas (pikem ristlatt esiotsa poole). Ristlattide liigutamiseks keerake iga ristlati ülaserval paiknevad ühendused ligikaudu kaheksa keeret lahti. Seejärel liigutage ristlatt soovitud asendisse, hoides neid samas raamiga paralleelsena. Kui ristlatt on soovitud asendis, keerake kinnitused ristlati paika lukustamiseks uuesti kinni. 151

152 Tuulemüra kontrollimiseks, kui ristlatte ei kasutada, jätke eesmise ja tagumise ristlati vahele ligikaudu 61 cm. Optimaalse müravähenduse saate tagada sellega, kui reguleerite eesmist ristlatti 2,5 cm sammudena ette- või tahapoole. Kui tagumine ristlatt (või muu metallist objekt) asetatakse satelliitraadio antenni kohale (kui see kuulub varustusse), võib satelliitraadio signaalide vastuvõtmine häiritud olla. Parema vastuvõtu tagamiseks vältige tagumise ristlati paigaldamist antenni kohale. Sõiduki taga paiknevad käepidemed (kui kuuluvad varustusse) pole mõeldud veorihmade kinnitamiseks. ETTEVAATUST! Et vältida sõiduki katuse kahjustamist, ärge asetage katuseraamile koormat, kui ristlatte pole paigaldatud. Koorem tuleb kinnitada ristlattidele, mitte katusele. Kui peate siiski koorma katusele paigutama, asetage koorma ja katuse vahele tekk või mõni muu kaitsevahend. Katuseraami ja sõiduki kahjustamise vältimiseks ärge ületage katuseraami maksimaalselt kandevõimet (68 kg). Jaotage rasked koormad võimalikult ühtlaselt ja kinnitage need. Pikad, üle tuuleklaasi ulatuvad koormad, nagu puittalad, lumelauad jne tuleb kinnitada nii sõiduki ees kui ka taga. Kui olete katuseraamile kinnitanud suure või raske koorma, sõitke aeglasemalt ja võtke kurve ettevaatlikult. Looduslik tuul või mööduva veoki tekitatud tuul võib koormat ülespoole tõsta. Eriti kehtib see suurte lamedate koormate puhul ja tagajärjeks võib olla koorma või sõiduki kahjustamine. HOIATUS! Pagas tuleb enne sõitma asumist korralikult kinnitada. Valesti kinnitatud koorem võib sõidukilt lendu tõusta ja põhjustada vigastusi või kahjustusi. Pagasi katuseraamil kandmisel järgige katuseraamile kehtivaid ohutusnõudeid. 152

153 ARMATUURLAUD ARMATUURLAUA FUNKTSIOONID NÄIDIKUPANEEL NÄIDIKUPANEELI KIRJELDUSED SÕIDUKI ELEKTROONILINE TEABEKESKUS (EVIC) Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) ekraanid EVIC-ekraani valged märgutuled EVIC-ekraani kollased märgutuled EVIC-ekraani punased märgutuled Mootoriõli vahetamise märgusüsteem Kütusekulu Sõiduki liikumiskiirus Vahemaateave Ühikud Sõiduki teave (kliendi teabefunktsioonid) Rehvirõhk

154 Võtmeta sisenemise ja käivitamise ekraan kui kuulub varustusse Kompassi-/temperatuuriekraan Kliendi programmeeritavad funktsioonid (süsteemiseadistus) 177 HELISÜSTEEMID UNIVERSAALNE TARBIJALIIDES (UCI) 1.0 KUI KUULUB VARUSTUSSE ipod -i või välise USB-seadme ühendamine Funktsiooni kasutamine ipod -i või välise USB-seadme kasutamine raadionuppudega 182 Esitusrežiim Loendi- või sirvimisrežiim Bluetoothiga heli voogesitamine (BTSA) ROOLIRATTA AUDIO JUHTSEADMED Raadio kasutamine CD-mängija

155 CD-/DVD-PLAADI HOOLDAMINE RAADIO KASUTAMINE JA MOBIILTELEFONID KLIIMASEADME JUHTSEADMED Duaaltsooni soojenduse ja kliimaseadme käsitsi juhtimine Duaaltsooni temperatuuri automaatjuhtimine (ATC) kui kuulub varustusse Nõuanded kasutamiseks Kasutusnõuannete tabel

156 ARMATUURLAUA FUNKTSIOONID 1 Õhuava 2 Näidikupaneel 3 Raadio 4 Kindalaegas 5 Kliimaseadme juhtseadmed 6 Alumine lülitirühm 7 Hoiulaegas 8 Süütelüliti 9 Kütusemahuti luugi päästik 10 Tulede lüliti 11 Kapoti päästik 156

157 NÄIDIKUPANEEL 157

158 NÄIDIKUPANEELI KIRJELDUSED 1. Tahhomeeter Tähistab mootori pöördeid minutis (RPM). 2. Turvapadja hoiatustuli Tuli süttib süüte asendisse ON/RUN keeramisel enesetesti läbiviimiseks neljaks kuni kaheksaks sekundiks. Kui tuli käivitamisel ei sütti, jääb põlema või süttib sõidu ajal, laske süsteemi võimalikult kiiresti volitatud edasimüüjal kontrollida. Lisateavet saate jaotise Mida teada enne sõiduki käivitamist lõigus Reisijate turvasüsteemid. 3. Tõrke märgutuli (MIL) Tõrke märgutuli (MIL) on osa OBD II diagnostikasüsteemist, mis seirab mootorit ja automaatkäigukasti süsteemi. Tuli süttib, kui võti on enne mootori käivitamist asendit ON/RUN. Kui tuli ei sütti, kui keerate süüte asendist OFF asendisse ON/RUN, laske süsteemi viivitamatult kontrollida. Teatud tingimused, nagu lahtine või puuduv kütusekork, kehva kvaliteediga kütus jne võivad süüdata tule pärast mootori käivitamist. Kui tuli jääb tüüpilise sõidu ajal põlema, laske sõidukit hooldada. Enamjaolt saab sõidukiga siiski sõita ja seda ei pea pukseerima. ETTEVAATUST! Kui MIL tuli põleb ja jätkate sõitmist veel pikalt, võite kahjustada mootori juhtsüsteemi. Lisaks võib see mõjutada kütusekulu ja sõiduomadusi. Kui MIL tuli vilgub, on katalüsaator tugevasti kahjustatud ning hakkate märkama võimsuse kadu. Hooldage sõidukit viivitamatult. HOIATUS! Tõrkuv katalüsaator võib saavutada kõrgema temperatuuri kui tavatingimustes töötades. See võib põhjustada aeglaselt üle kergesti süttivate materjalide sõites või selliste materjalide kohal parkides tulekahju, mis omakorda võib põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surma. 4. Elektroonilise stabilisaatori (ESC) aktiveerimise/tõrke märgutuli kui kuulub varustusse ESC aktiveerimise/tõrke märgutuli süttib näidikupaneelil siis, kui süüde keeratakse asendisse ON/ RUN. Mootori käivitudes peab see tuli kustuma. Kui ESC aktiveerimise/tõrke märgutuli süttib mootori töötamise ajal, tuvastati ESC-süsteemis tõrge. Kui tuli jääb põlema ka pärast mitut käivitamiskorda ning sõidukiga on läbitud kilomeetreid suuremal kiirusel kui 30 mph (48 km/h), võtke probleemi diagnoosimiseks ja lahendamiseks võimalikult kiiresti ühendust volitatud edasimüüjaga. 158

159 ESC väljalülituse märgutuli ja ESC aktiveerimise/tõrke märgutuli süttivad korraks iga kord, kui süüte asendisse ON/RUN keerate. Süüte asendisse ON/ RUN keerates lülitub ESC-süsteem sisse ka juhul, kui see oli eelnevalt välja lülitatud. ESC-süsteem esitab aktiivsena sumisevaid ja klõpsuvaid helisid. See on tavaline ja helid lõppevad, kui ESC pärast selle aktiveerumist nõudnud manöövrit uuesti desaktiveeritakse. 5. PUKSEERIMISE märgutuli kui kuulub varustusse Tuli süttib, kui vajutate nuppu TOW/HAUL. Nupp TOW/HAUL paikneb armatuurlaua keskel kliimaseadme juhtseadmete all. 6. Suunatule märgutuli Suunatule hoova kasutamisel hakkavad vilkuma vastava suuna märgutuli näidikupaneelil ja sõiduki välisküljel paiknevad suunatuled. Kui suunatuled jäävad põlema kauemaks kui pooleteise kilomeetri vältel, kostab helisignaal ning kuvatakse EVIC teade. 7. Kaugtulede märgutuli Tähistab, et süüdatud on kaugtuled. 8. Eesmiste udutulede märgutuli kui kuulub varustusse Märgutuli süttib udutulede süütamisel. 9. Laskumiskontrolli märgutuli kui kuulub varustusse Sümbol märgib laskumiskontrollifunktsiooni (HDC) olekut. Kui HDC on rakendatud, märgutuli põleb. HDC saab rakendada vaid siis, kui käigukast on aeglase neliveo asendis ja liikumiskiirus on väiksem kui 30 mph (48 km/h). Kui need tingimused pole HDC rakendamisel täidetud, hakkab HDC märgutuli vilkuma. 10. Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) ekraan/odomeetri ekraan Odomeetri ekraanil kuvatakse kogu sõidukiga läbitud vahemaa. Vastavalt nõuetele peab müüja sõiduki uuele omanikule näitama ette sõiduki õige kilometraaži. Kui odomeetrit tuleb parandada või hooldada, peab hooldustehnik odomeetri näidu samaks jätma. Kui seda pole võimalik teha, tuleb odomeeter nullida ning uksepaneelile kleebis kleepida, kuhu on märgitud sõiduki hoolduseelne kilometraaž. Soovitame enne sõiduki hooldusesse viimist odomeetri näidu üles kirjutada; sellisel juhul saate veenduda, et näit on õigesti lähtestatud või on uksepaneeli kleebisel toodud odomeetri näit õige. Vastavate olukordade olemasolu korral kuvatakse sel ekraanil sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) teateid. Vaadake jaotist Sõiduki elektrooniline teabekeskus. 159

160 11. Rehvirõhu seiramise märgutuli Iga rehvi, sh varurehvi tuleb igakuiselt külmalt kontrollida ja täita õhurõhuga vastavalt tootja soovitustele, mis on toodud sõiduki andmeplaadil või rehvirõhkude tabelis. (Kui kasutate sõidukiga muu suurusega rehve, kui andmeplaadil või tabelis toodud, peate määrama nende rehvide õige õhurõhu.) Täiendava ohutusfunktsioonina on sõiduk varustatud rehvirõhu seiresüsteemiga (TPMS), mis süütab madala rehvirõhu märgutule, kui üks või enam rehvi on märgatavalt tühjenenud. Kui süttib madala rehvirõhu märgutuli, seisake sõiduk võimalikult kiiresti, kontrollige rehve ja täitke need õige õhurõhuga. Tühja rehviga sõitmine põhjustab rehvi ülekuumenemist ja purunemist. Tühjad rehvid mõjutavad ka kütusekulu ja rehvide kasutusaega, samuti võivad need mõjutada sõiduki käitumist ning pidurdusteekonda. Pidage meeles, et TPMS ei asenda rehvide korralikku hooldamist ning õigete rehvirõhkude kasutamise eest vastutab vaid juht, isegi juhul, kui rehvirõhk pole piisav TPMS märgutule süütamiseks. Sõiduk on varustatud ka TMPS tõrke märgutulega, mis süttib, kui süsteem ei tööta korralikult. TPMS tõrke märgutuli on madala rehvirõhu märgutulega ühendatud. Kui süsteem tuvastab tõrke, vilgub märgutuli ligikaudu ühe minuti vältel ja jääb siis põlema. Seda jada korratakse sõiduki käivitamisel kuni tõrke parandamiseni. Kui tõrke märgutuli süttib, ei pruugi süsteem madalat rehvirõhku tuvastada või märkida. TPMS tõrkel võib olla mitu põhjust, sh vahetus- või alternatiivrehvide või velgede paigaldamine, mis takistavad TPMS-il korralikult töötamast. Pärast rehvide või velgede vahetamist kontrollige TPMS-i tõrketuld ja veenduge, et need rehvid või veljed võimaldavad TPMS-il korralikult töötada. ETTEVAATUST! TPMS on optimeeritud originaalrehvidele ja -velgedele. TPMS-i rõhud ja hoiatused on kalibreeritud vastavalt teie sõiduki rehvisuurustele. Kui kasutate vale suuruse, tüübi ja/või stiiliga rehve/velgesid, võib süsteem tõrkuda, samuti võite kahjustada andureid. Järelturul müüdavad veljed võivad andureid kahjustada. Kui sõiduk on varustatud TPMS-süsteemiga, ärge kasutage rehvitihendit ega tasakaalustamisgraanuleid, vastasel juhul võite andureid kahjustada. 12. Gabariittulede märgutuli kui kuulub varustusse Märgutuli süttib park- või esitulede süütamisel. 160

161 13. Turvavöö meeldetuletustuli Tuli süttib süüte asendisse ON/RUN keeramisel enesetesti läbiviimiseks neljaks kuni kaheksaks sekundiks. Kui juhi või eesmise kaasreisija turvavöö on enesetesti sooritamisel avatud, kostab helisignaal. Kui juhi või eesmise kaasreisija turvavöö jääb pärast enesetesti sooritamist või sõitmise ajal lahti, hakkab turvavöö märgutuli vilkuma või süttib põlema. Lisateavet saate jaotise Mida teada enne sõiduki käivitamist lõigus Reisijate turvasüsteemid. 14. Pidurite hoiatustuli Märgutulega seiratakse pidurite erinevaid funktsioone, sh pidurivedeliku taset ning seisupiduri kasutamist. Kui pidurituli süttib, võib see märkida rakendatud seisupidurit, pidurivedeliku madalat taset või lukustumisvastase pidurisüsteemi anuma tõrget. Kui tuli jääb põlema ka pärast seisupiduri vabastamist ning vedelikutase on põhianumas normipiires, tähistab see pidurite hüdraulikasüsteemi võimalikku tõrget või tuvastas ABS/elektrooniline stabilisaatorisüsteem pidurivõimendi tõrke. Sellisel juhul jääb tuli põlema probleemi lahendamiseni. Kui probleem on tingitud pidurivõimendist, hakkab ABS-pump pidurite kasutamisel töötama ning võite igal pidurdamisel tunda piduripedaali pulseerimist. Tõrke korral pakub duaalne pidurisüsteem pidurdamisvõimet hüdraulikasüsteemi osalise kasutamisega. Duaalse pidurisüsteemi leket märgitakse pidurite hoiatustulega, mis süttib, kui vedeliku tase põhisilindris on langenud allapoole määratud taset. Tuli jääb põlema, kuni probleem lahendatakse. Tuli võib korraks vilkuda järskudel manöövritel, kui vedelikutase anumas muutub. Sellisel juhul tuleb sõidukit hooldada ning pidurivedeliku taset kontrollida. Pidurite tõrkumisel hooldage süsteemi viivitamatult. HOIATUS! Põleva piduritulega sõitmine on ohtlik. Pidurisüsteem ei pruugi korralikult töötada. Sõiduki pidurdusteekond on pikem. Võite põhjustada avarii. Laske sõidukit viivitamatult hooldada. Lukustumisvastase pidurisüsteemiga (ABS) varustatud sõidukid on varustatud ka pidurdamisjõu elektroonilise jaotussüsteemiga (EBD). EBD tõrke korral süttib koos ABS-i tulega ka pidurite hoiatustuli. ABS-süsteem vajab viivitamatut hooldamist. Pidurite hoiatustule tööd saab kontrollida, kui keerate süüte asendist OFF asendisse ON/RUN. Tuli peab ligikaudu kaheks sekundiks süttima. Kui seisupidur pole rakendatud või pole tuvastatud tõrget süsteemis, peab tuli kustuma. Kui tuli ei sütti, laske seda volitatud edasimüüjal kontrollida. 161

162 Tuli süttib ka siis, kui seisupidur on süüte ON/RUN asendisse keerates rakendatud. Tuli märgib vaid seda, et seisupidur on rakendatud. See ei näita pidurite rakendusmäära. 15. Lukustumisvastase pidurisüsteemi (ABS) tuli See tuli seirab ABS-süsteemi. Tuli süttib, kui süüde asendisse ON/RUN keerata ja jääb põlema kuni neljaks sekundiks. Kui ABS-i tuli jääb põlema või süttib sõidu ajal, ei tööta süsteemi lukustumisvastane osa ning seda tuleb hooldada. Tavalised pidurid töötavad siiski edasi, v.a juhul, kui pidurite hoiatustuli põleb. Kui ABS-i tuli põleb, tuleb süsteemi lukustumisvastase pidurisüsteemi kasutamiseks võimalikult ruttu hooldada. Kui ABS-i tuli süüte asendisse ON/RUN keeramisel ei sütti, laske märgutuld volitatud edasimüüjal kontrollida. 16. Aeglane nelivedu Tuli annab juhile märku, et rakendatud on aeglane nelivedu. Eesmised ja tagumised ajamivõllid on mehaaniliselt kokku lukustatud, sundides esi- ja tagarattaid samal kiirusel pöörlema. Aeglane nelivedu annab suurema käiguvähendussuhte ja suunab väänemomendi ratastesse. Lisateavet neliveo töö ja õige kasutamise kohta leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Neliveo kasutamine kui kuulub varustusse. 17. Spidomeeter Näitab sõiduki liikumiskiirust. 18. Kütusemahuti luugi meeldetuletus Kütusepumba sümbol näitab sõiduki küljele, kus paikneb kütusemahuti luuk. 19. Kütusemõõdik Osuti märgib kütuse taset mahutis, kui süüde keerata asendisse ON/RUN. 20. Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) valged märgutuled Sellel alal kuvatakse EVIC-ekraani konfigureeritavad valged märgutuled. Lisateavet leiate jaotises Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). 21. Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) kollased märgutuled Sellel alal kuvatakse EVIC-ekraani konfigureeritavad kollased hoiatustuled. Lisateavet leiate jaotises Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). 22. Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) punased märgutuled Sellel alal kuvatakse EVIC-ekraani konfigureeritavad punased märgutuled. Lisateavet leiate jaotises Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). 162

163 23. Elektroonilise stabilisaatori (ESC) väljalülituse märgutuli kui kuulub varustusse Märgutuli näitab, et elektrooniline stabilisaator (ESC) on välja lülitatud. 24. Sõiduki turvasüsteemi märgutuli Vargusvastase alarmi aktiveerides vilgub tuli kiirelt 15 sekundi vältel. Kui alarm on aktiveeritud, vilgub see aeglasemas tempos, kuid pidevalt. Vargusvastase süsteemi tuli süttib kolmeks sekundiks ka süüte sisselülitamisel. 25. Temperatuurimõõdik Temperatuurimõõdik näitab mootori jahutusvedeliku temperatuuri. Normaalvahemiku jada lugem märgib, et mootori jahutussüsteem töötab korralikult. Soojade ilmadega, mäkke sõites või haagist vedades näitab osuti tõenäolisemalt kõrgemat temperatuuri. See ei tohiks ületada normaalvahemiku ülemist piiri. ETTEVAATUST! Tulise jahutusvedelikuga sõitmine võib sõidukit kahjustada. Kui temperatuurinäidik ulatub tasemele H, pidage kinni. Laske mootoril tühikäigul ja välja lülitatud kliimaseadmega töötada, kuni osuti langeb uuesti normaalvahemikku. Kui osuti jääb vahemikku H ja kuulete pidevat helisignaali, seisake mootor viivitamatult ning võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. HOIATUS! Tuline jahutusvedelik on ohtlik. Tuline aur või keev jahutusvedelik võib põhjustada tõsiseid põletushaavasid. Kui mootor kuumeneb üle, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Kui otsustate ise kapoti alla vaadata, uurige jaotist Sõiduki hooldamine. Järgige jahutussüsteemi rõhukorgi lõigus toodud hoiatusi. 26. Tagumiste udutulede märgutuli Märgutuli süttib tagumiste udutulede süütamisel. SÕIDUKI ELEKTROONILINE TEABEKESKUS (EVIC) Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC) on näidikupaneelil paiknev interaktiivne ekraan. Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) ekraan 163

164 EVIC koosneb järgmistest osadest. Süsteemi olek Sõiduki teabe- ja hoiatusteadete ekraanid Personaalsed sätted (kliendi programmeeritavad funktsioonid) Kompassiekraan Välistemperatuuri ekraan Vahemaa funktsioonid Süsteem võimaldab juhil valida teavet järgmiste roolirattal paiknevate nuppudega. Rooliratta EVIC nupud Ülesnupp Vajutage nuppu põhimenüüde (kütusekulu, sõiduki teave, rehvirõhk, kiirusehoidja, teated, ühikud, süsteemi seadistamine) ja alammenüüde sirvimiseks. Allanupp Kasutage allanuppu põhimenüüde ja alammenüüde sirvimiseks. Valimisnupp Vajutage valimisnuppu põhimenüüde, alammenüüde või seadistusmenüüs personaalsete sätete valimiseks. Funktsioonide lähtestamiseks hoidke nuppu all. Nupp BACK Vajutage nuppu BACK eelmisele menüü- või alammenüütasemele liikumiseks. Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) ekraanid Vastava olukorra olemasolul kuvab EVIC järgmiseid teateid. Service Tire Pressure System Service Park Assist System Park Assist System Blinded Park Assist Disabled Front Sensor Blinded Rear Sensor Blinded Keyfob Battery Low Liftglass Open Left front turn signal lamp out Right front turn signal lamp out Left rear turn signal lamp out Right rear turn signal lamp out Check Tire Pressure ESC System Off Service blind spot system Blind spot detection unavailable Blind spot system off 164

165 Blind spot system unavailable sensor blocked Blind spot system unavailable astronomy zone kui pimenurga moodulandur tuvastab samal sagedusel töötava sidevõrgu, mida see häirib, lülitatakse pimenurga süsteem automaatselt välja. Normal Cruise Ready kui dünaamiline kiirusehoidja (ACC) on välja lülitatud ja tavaline kiirusehoidja (fikseeritud kiirus) on kasutatav. Vaadake jaotise Sõiduki funktsioonid lõiku Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) (kui kuulub varustusse). Adaptive Cruise Off kui dünaamiline kiirusehoidja (ACC) on välja lülitatud. Vaadake jaotise Sõiduki funktsioonid lõiku Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) (kui kuulub varustusse). ACC Ready Kui ACC-süsteem on aktiveeritud. Vaadake jaotise Sõiduki funktsioonid lõiku Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) (kui kuulub varustusse). ACC Set kui olete ACC-süsteemis soovitud liikumiskiiruse määranud. Vaadake jaotise Sõiduki funktsioonid lõiku Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) (kui kuulub varustusse). ACC Cancelled ACC-süsteem on desaktiveeritud. Vaadake jaotise Sõiduki funktsioonid lõiku Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) (kui kuulub varustusse). Sensed Vehicle Indicator süsteem tuvastas teie sõidureas aeglasemalt liikuva sõiduki. Vaadake jaotise Sõiduki funktsioonid lõiku Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) (kui kuulub varustusse). Driver Override kui vajutate gaasipedaali pärast soovitud liikumiskiiruse määramist ACC-süsteemis. Vaadake jaotise Sõiduki funktsioonid lõiku Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) (kui kuulub varustusse). Distance Set pärast soovitud järgimisvahemaa määramist ACCsüsteemis; teade kuvatakse vaid korraks. Vaadake jaotise Sõiduki funktsioonid lõiku Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) (kui kuulub varustusse). Brake kui ACC-süsteem ennustab, et selle maksimaalne pidurdusvõime pole piisav määratud vahemaa säilitamiseks; teade vilgub ja antakse helisignaal, ACC-süsteem jätkab pidurdamist maksimaalse jõuga. Sellises olukorras vajutage viivitamatult piduripedaali, et säilitada ohutu vahemaa ees liikuva sõidukiga. Vaadake jaotise Sõiduki funktsioonid lõiku Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) (kui kuulub varustusse). Clean Radar Sensor in the Front of Vehicle kui ACC-süsteem sooritusvõimet piirava olukorra tõttu välja lülitub. Vaadake jaotise Sõiduki funktsioonid lõiku Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) (kui kuulub varustusse). ACC/FCW Unavailable Vehicle System Error kui ACC-süsteem ajutise tõrke tõttu välja lülitub. Vaadake jaotise Sõiduki funktsioonid lõiku Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) (kui kuulub varustusse). 165

166 ACC/FCW Unavailable Service Radar Sensor kui ACC-süsteem sisemise süsteemivea tõttu välja lülitub; laske sõidukit volitatud edasimüüjal hooldada. Vaadake jaotise Sõiduki funktsioonid lõiku Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) (kui kuulub varustusse). Coolant low Service air suspension system Oil change due Key in ignition Lights on Key in Ignition Lights On Ignition or Accessory On Ignition or Accessory On. Lights On Turn signal on Park assist on Warning object detected Memory 1 profile set Memory 2 profile set Memory system unavailable Not in Park Memory system unavailable Seatbelt buckled 166 Memory 1 profile recall Memory 2 profile recall Wrong Key Damaged Key Key not programmed Function currently unavailable Power Liftgate Unlock to operate Power Liftgate Put in Park to operate Power Liftgate Automatic high beams on Automatic high beams off Service Four Wheel Drive System Four Wheel Drive System in neutral ECO Fuel Saver Indicator TERRAIN SETTINGS AUTOMATIC TERRAIN SETTINGS ROCK TERRAIN SETTINGS SAND/MUD TERRAIN SETTINGS SNOW TERRAIN SETTINGS SPORT Sport Not Available in 4 Low 4 High is Required Rock Not Available in 4 Low 4 High is Required To Tow Vehicle Safely, Read Neutral Shift Procedure in Owners Manual For 4x4 Low Slow Below 5 MPH or 8 KPH Put Trans in N Press 4 Low For 4x4 High Slow Below 5 MPH or 8 KPH Put Trans in N Press 4 Low Terrain System Settings Not Available Raising Vehicle Ride Height (with icon) Lowering Vehicle Ride Height (with icon) Normal Vehicle Ride Height teade kuvatakse (viieks sekundiks), kui sõiduk on saavutanud tavalise sõidukõrguse. Off Road Ride Height Level 1 teade kuvatakse (viieks sekundiks), kui sõiduk on saavutanud maastikusõidu kõrgustaseme 1. Off Road Ride Height Level 2 teade kuvatakse (viieks sekundiks), kui sõiduk on saavutanud maastikusõidu kõrgustaseme 2.

167 Vehicle Lowered To Entry/Exit (Park) Height teade kuvatakse (viieks sekundiks), kui sõiduk on saavutanud parkkõrguse. Entry/Exit (Park) Height in Progress teade kuvatakse (viieks sekundiks), kui päring saavutada sisenemis-/väljumiskõrgus esitatakse ajal, mil sõiduk liigub kiirusega 15 kuni 25 mph. See tähendab, et päring on tuvastatud ja sõiduk langeb sisenemis-/väljumiskõrgusele kohe, kui kiirus langeb allapoole 15 mph. Service Air Suspension System kuvatakse süsteemitõrke korral. Süsteemi töö on piiratud. Immediate Air Suspension Service/ Repair Required kuvatakse, kui aset on leidnud tõrge, mis lülitab terve süsteemi välja. Süsteemi ei saa kasutada. Reduce Speed To Maintain Selected Ride Height teade kuvatakse ennetavalt, et hoiatada juhti, kui ta ei vähenda kiirust, valitakse järgmine madalam eelmääratud asend. Selected Ride Height Not Permitted sõiduki kiirus on eelmääratud taseme valimiseks liiga suur (Entry/Exit Level/ Off Road Ride Height Level 1/Off Road Ride Height Level 2). Air Suspension System Cooling Down Please Wait teade kuvatakse, kui kompressori temperatuur on liiga kõrge. Kõrgustaset ei saa valida enne, kui kompressor on maha jahtunud. Vehicle Cannot Be Lowered Door Open teade kuvatakse, kui uks või tagaluuk on irvakil. Air Suspension Temporarily Disabled For Jacking And Tire Change Aerodynamic Ride Height teade kuvatakse (viieks sekundiks), kui sõiduk on saavutanud aerodünaamilise kõrguse. EVIC-ekraani valged märgutuled Siin on toodud valged konfigureeritavad hoiatustuled. Need on järgmised. Käigukangi olek Kuvatakse järgmised käigukangi olekud: P, R, N, D, L, 5, 4, 3, 2, 1. Märgutuled 5, 4, 3, 2, 1 märgivad, et valitud on elektrooniline käiguvahemiku (ERS) funktsioon; kuvatakse valitud käik. Lisateavet ERS-i kohta leiate jaotises Käivitamine ja kasutamine. Elektrooniline kiirusehoidja sees Tuli süttib, kui elektrooniline kiirusehoidja on aktiivne. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki funktsioonid lõigus Elektrooniline kiirusehoidja. Elektrooniline kiirusehoidja määratud Tuli süttib, kui elektrooniline kiirusehoidja on määratud. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki funktsioonid lõigus Elektrooniline kiirusehoidja. 167

168 Dünaamilise kiirusehoidja (ACC) sees Tuli süttib, kui ACC on aktiivne. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki funktsioonid lõigus Dünaamiline kiirusehoidja (ACC). Dünaamilise kiirusehoidja (ACC) määratud Tuli süttib, kui ACC on määratud. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki funktsioonid lõigus Dünaamiline kiirusehoidja (ACC). Roolivõimendi süsteemi ülekuumenemine kui kuulub varustusse Kui EVIC-ekraanil kuvatakse teade POWER STEERING SYSTEM OVER TEMP ja vastav ikoon, on roolivõimendi süsteem äärmuslike manöövrite tõttu üle kuumenenud. Roolivõim kaob, kuni temperatuur on langenud. Kui sõidutingimused on ohutud, jääge seisma ja laske mootoril tühikäigul töötada. Viie minuti pärast on süsteem jahtunud ja normaaltöö taastunud. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Roolivõimendi. 168 Sõidukit saab juhtida ja roolivõimendi abita. Rooli keeramine on sellisel juhul väikestel kiirustel ja parkimisel raskendatud. Probleemi püsimisel võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. EVIC-ekraani kollased märgutuled Siin on toodud kollased konfigureeritavad hoiatustuled. Need on järgmised. Tagant otsasõidu hoiatus (FCW) väljas Hoiatustuli teavitab juhti potentsiaalsest avariist ees sõitva sõidukiga ning sunnib juhti tegutsema selle vältimiseks. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki funktsioonid lõigus Dünaamiline kiirusehoidja (ACC). Käivituseelne olukord ainult diiselmootor Tuli süttib, kui süüde keeratakse asendisse RUN. Enne sõiduki käivitamist oodake, kuni tuli kustub. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Käivitamistoimingud. Vesi kütuses ainult diiselmootor Tuli süttib, kui kütusefiltrisse on kogunenud vett, mis tuleb viivitamatult eemaldada. Võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Õhkvedrustus üleval Märgutuli süttib õhkvedrustuse kasutamisel. Lisateavet leiate jaotises Käivitamine ja kasutamine. Õhkvedrustus all Märgutuli süttib õhkvedrustuse kasutamisel. Lisateavet leiate jaotises Käivitamine ja kasutamine.

169 Madala kütusetaseme märgutuli Kui mahutis on kütust alles ligikaudu 11 liitrit, süttib see tuli ja jääb põlema, kuni kütuse lisamiseni. Lahtise kütusekorgi märgutuli Kui sõiduki diagnostikasüsteem tuvastab lahtise, valesti paigaldatud või kahjustatud kütusekorgi, süttib ekraanil see märgutuli. Keerake kütusekork kinni ja vajutage teate kustutamiseks valimisnuppu. Kui probleem püsib, kuvatakse teade sõiduki järjekordsel käivitamisel uuesti. Lahtine, valesti paigaldatud või kahjustatud kütusekork võib süüdata ka tõrke märgutule (MIL). Pesuvedeliku madala taseme märgutuli Tuli süttib, kui klaasipesuvedeliku tase on madal. SERV 4WD Märgutuli SERV 4WD seirab elektroonilist nelikveosüsteemi. Kui märgutuli SERV 4WD jääb põlema või süttib sõitmise ajal, ei tööta nelikvedu korralikult ja seda tuleb hooldada. EVIC-ekraani punased märgutuled Siin on toodud konfigureeritavad punased märgutuled. Need on järgmised. Uks lahti Tuli süttib, kui üks või enam ust on lahti. Tagaluuk lahti Tuli süttib, kui tagaluuk on lahti. Tagaluugi avatav klaas lahti Tuli süttib, kui tagaluugi avatav klaas on lahti. Õlirõhu hoiatustuli See tuli märgib madalat õlirõhku. Tuli peab korraks süttima mootori käivitamisel. Kui tuli süttib sõidu ajal, peatage sõiduk ja seisake mootor võimalikult ruttu. Tule süttides kostab nelja minuti jooksul helisignaal. Ärge kasutage sõidukit enne, kui probleem on lahendatud. Märgutuli ei näita, kui palju õli mootoris on. Mootori õlitaset tuleb kontrollida kapoti alt. Laadimissüsteemi märgutuli Tuli märgib elektrilise laadimissüsteemi olekut. Kui süüde keeratakse asendisse ON, peab tuli süttima ja enesetesti ajaks põlema jääma. Kui tuli süttib sõidu ajal, lülitage mõni mitteoluline elektriseade välja või suurendage mootori pöördeid (kui see töötab tühikäigul). Kui laadimissüsteemi tuli jääb põlema, on probleem laadimissüsteemis. HOOLDAGE VIIVITAMA- TULT. Võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Kui peate kasutama käivitusabi, vaadake jaotise Mida teha ohuolukorras lõiku Käivitusabitoimingud. 169

170 Elektroonilise gaasi märgutuli (ETC) Tuli märgib probleemi elektroonilise gaasi süsteemis (ETC). Kui süüde keeratakse asendisse ON, peab tuli süttima ja enesetesti ajaks põlema jääma. Kui tuli käivitamisel ei sütti, laske süsteemi volitatud edasimüüjal kontrollida. Probleemi tuvastamisel süttib tuli ka siis, kui mootor töötab. Keerake süüde välja ja sisse, kui sõiduk seisab paigal ja käiguhoob on parkasendis. Tuli peaks kustuma. Kui tuli jääb töötava mootoriga põlema, saab sõidukiga üldjuhul sõita, kuid soovitame siiski võimalikult kiiresti volitatud edasimüüja poolde pöörduda. Kui tuli hakkab vilkuma, vajab süsteem viivitamatut hooldamist ning sõiduki jõudlus väheneb või võib mootor seiskuda, mille järel vajab see pukseerimist. Mootoritemperatuuri hoiatustuli Tuli annab märku ülekuumenenud mootorist. Kui temperatuur tõuseb ja osuti jõuab märgini H, süttib see märgutuli ja kostab helisignaal. Kui mootor kuumeneb veelgi ja temperatuurinäidik ületab märgi H, hakkab märgutuli vilkuma ja helisignaal kostab seni, kuni mootor maha jahtub. Kui tuli süttib sõidu ajal, peatage sõiduk ja seisake mootor. Kui kliimasüsteem on sees, lülitage see välja. Lülitage käiguhoob neutraalasendisse ja mootoril tühikäigul töötada. Kui temperatuurinäit ei naase normaalvahemikku, seisake mootor viivitamatult ja võtke ühendust hooldusega. Lisateavet leiate jaotise Mida teha ohuolukorras lõigus Kui mootor üle kuumeneb. Käigukasti temperatuuri märgutuli Tuli süttib, kui käigukastiõli temperatuur on nõudliku kasutamise, nagu haagise vedamise tõttu üle kuumenenud. Võib leida aset ka suure väändemomendiga kasutamisel, nagu nelikveo kasutamisel (nt lume sahkamisel, maastikusõidul). Kui tuli süttib, peatage sõiduk, lülitage käiguhoob neutraalasendisse ja laske mootoril tühikäigul töötada, kuni tuli kustub. ETTEVAATUST! Kui jätkate sõitmist, võite ülekandemehhanismi tugevalt kahjustada. 170

171 HOIATUS! Teatud juhtudel võib ülekande temperatuuri indikaator pideva töö ajal põhjustada vedeliku keema minemise, mis võib puutuda vastu tulist mootorit või heitgaasisüsteemi komponenti ja põhjustada tulekahju. Mootoriõli vahetamise märgusüsteem Õli vahetamine Sõiduk on varustatud mootoriõli vahetamise märgusüsteemiga. Pärast üksikut helisignaali kuvatakse EVIC-ekraanil kümne sekundi vältel teade Oil Change Due, mis märgib, et õlivahetusintervall on käes. Mootoriõli vahetamise märgusüsteem on tööpõhine, mis tähendab, et mootoriõli vahetusintervall võib sõltuvalt teie sõidustiilist kõikuda. Kui seda ei lähtestata, kuvatakse teade iga kord, kui süüte asendisse ON/RUN keerate. Teate ajutiselt välja lülitamiseks vajutage menüünuppu. Õlivahetuse märgusüsteemi lähtestamiseks (hooldusjärgselt) vaadake järgmist toimingut. 1. Keerake süüde asendisse ON (ärge käivitage mootorit). 2. Vajutage gaasipedaal kümne sekundi jooksul kolm korda aeglaselt täiesti alla. 3. Keerake süüde asendisse OFF/LOCK. Kui teade kuvatakse mootori käivitamisel, süsteem ei lähtestunud. Vajadusel korrake toimingut. Kütusekulu Vajutage üles- või allanuppu, kuni EVICekraanil tõstetakse esile valik Fuel Economy, seejärel vajutage valimisnuppu. Vajutage üles- või allanoolt, kuni ekraanil kuvatakse üks järgmistest kütusekulu funktsioonidest. Keskmine kütusekulu/kütusesäästu režiim Vahemaa tühjenemiseni (DTE) Miili galloni kohta (MPG) Kõigi vahemaa funktsioonide läbimiseks vajutage üles- või allanuppu. Vahemaa funktsioonirežiim kuvab järgmist teavet. Keskmine kütusekulu/kütusesäästu režiim kui kuulub varustusse Kuvab keskmise kütusekulu alates viimasest lähtestamisest. Kui kütusekulu lähtestatakse, kuvatakse ekraanil kahe sekundi jooksul RESET või kaks kriipsu. Seejärel ajalooteave kustutatakse ning keskmist kulu hakatakse arvutama viimasest lähtestuseelsest näidust. 171

172 EVIC-ekraanil kuvatakse keskmise kütusekulu kohal teade FUEL SAVER MODE. See teade kuvatakse alati, kui MDS (kui kuulub varustusse) võimaldab mootoril töötada nelja silindriga või, kui sõidate säästlikult. Funktsioon võimaldab seirata säästlikku sõitmist ja seda saab kasutada sõitmiskommete muutmiseks ja kütuse säästmiseks. Vahemaa tühjenemiseni (DTE) Kuvab hinnangulise vahemaa, mille paagis oleva kütusega läbida saate. See hinnanguline vahemaa arvutatakse kaalutud hetkelise keskmise ja keskmise kütusekulu alusel vastavalt paagis olevale kütuse hulgale. DTE-d ei saa valimisnupuga lähtestada. 172 Kütusesäästu režiim sees Tegelikku läbitavat vahemaad mõjutavad märkimisväärsed muutused sõidumaneerides või sõiduki koorem ja seda hoolimata DTE kuvatavast väärtusest. Kui DTE kuvatav hinnanguline läbitav vahemaa on väiksem kui 30 miili (48 km), kuvab DTE teate LOW FUEL. Teadet kuvatakse, kuni kütus otsa saab. Kui tangite sõidukit märkimisväärse kogusega, lülitub teade LOW FUEL välja ja DTE kuvab uue väärtuse. Sõiduki liikumiskiirus Vajutage üles- või allanuppu, kuni EVIC-ekraanil tõstetakse esile valik Vehicle Speed, seejärel vajutage valimisnuppu. Vajutage valimisnuppu, et kuvada liikumiskiirus miilides või kilomeetrites tunnis. Kui vajutate valimisnuppu teist korda, vahetatakse kuvatav väärtus. Muutes mõõtühikut sõiduki liikumiskiiruse menüüs, ei muuda mõõtühikut EVIC-süsteemis. Vahemaateave Vajutage üles- või allanuppu, kuni EVICekraanil tõstetakse esile valik Trip Info, seejärel vajutage valimisnuppu. Vajutage üles- või allanoolt, kuni ekraanil kuvatakse üks järgmistest vahemaa funktsioonidest. Trip A Trip B Elapsed Time Kõigi vahemaa funktsioonide läbimiseks vajutage üles- või allanuppu. Vahemaa funktsioonirežiim kuvab järgmist teavet. Trip A Kuvab kogu läbitud Trip A vahemaa alates viimasest lähtestamisest. Trip B Kuvab kogu läbitud Trip B vahemaa alates viimasest lähtestamisest.

173 Elapsed Time Kuvab kogu vahemaa läbimisele kulunud aja alates viimasest lähtestamisest, mil süüde oli asendis ACC. Kulunud aeg hakkab kasvama siis, kui süüde on asendis ON või START. Kuva lähtestamine Lähtestada saab vaid lähtestatava funktsiooni kuvamisel. Kuvatava lähtestatava funktsiooni kustutamiseks vajutage üks kord valimisklahvi. Kõigi lähtestatavate funktsioonide lähtestamiseks hoidke valimisnuppu kaks sekundit all. Lähtestatakse valitud kuva ja kõik muud funktsioonid. Ühikud Vajutage üles- või allanuppu, kuni EVICekraanil tõstetakse esile valik Units, seejärel vajutage valimisnuppu. EVICekraani, odomeetri ja navigeerimissüsteemi (kui kuulub varustusse) mõõtühikuid saab kuvada tolli- või meetermõõdustikus. Valiku tegemiseks sirvige üles või alla, kuni kuvatakse soovitud valik, seejärel vajutage valimisnuppu ja valitud säte märgitakse. Sõiduki teave (kliendi teabefunktsioonid) Vajutage üles- või allanuppu, kuni EVICekraanil tõstetakse esile valik SYSTEM, seejärel vajutage valimisnuppu. Sirvige kasutatavaid teabekuvasid üles- ja allanupuga, seejärel vajutage järgmiste valikute kuvamiseks valikunuppu. Coolant Temp Kuvab jahutusvedeliku temperatuuri. Oil Temperature Kuvab õlitemperatuuri. Oil Pressure Kuvab õlirõhu. Trans Temperature Kuvab käigukastiõli temperatuuri. Engine Hours Kuvab mootori töötunnid. Rehvirõhk Vajutage üles- või allanuppu, kuni EVICekraanil tõstetakse esile valik Tire PSI, seejärel vajutage valimisnuppu. Vajutage üles- või allanoolt, kuni ekraanil kuvatakse üks järgmistest süsteemi olekuteadetest. System OK System Warnings Displayed (kuvab kõik aktiivsed süsteemihoiatused) Tire Pressure Monitor System (kuvab kõigi nelja rehvi õhurõhud). Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Rehvirõhu seiresüsteem. Rehvirõhu kuva 173

174 Rehvid soojenevad ka tavatingimustes sõites. Tavatingimustes sõites suureneb rehvirõhk soojuse tõttu väärtuselt 2 väärtusele 6 psi (14 kuni 41 kpa). Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Rehvid - üldteave/rehvirõhud. Süsteem võib rehvirõhud kuvada järgmistes ühikutes: PSI, kpa või BAR. Võtmeta sisenemise ja käivitamise ekraan kui kuulub varustusse Kui vajutate süütelüliti asendi muutmiseks nuppu ENGINE START/STOP, kuvatakse EVIC-ekraani alumises paremas nurgas korraks võtmeta sisenemise ja käivitamise ikoon. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Võtmeta sisenemine ja käivitamine. Teatud tingimustes võib selle kuva alistada kõrgema prioriteediga kuva. Süütelüliti asendi muutmisel kuvatakse see ekraan alati uuesti. Kompassi-/temperatuuriekraan Kompassilugem märgib sõiduki liikumissuunda. EVIC-ekraanil kuvatakse üks kaheksast ilmakaarest ja välistemperatuuri näit. Sõiduki käivitamisel kuvatakse viimati teada olnud välistemperatuur ning õige näidu kuvamiseks peate mõned minutid sõitma. Välistemperatuuri näitu võib mõjutada ka mootoritemperatuur, seega ei uuendata temperatuurinäite siis, kui sõiduk seisab paigal. Kompassi automaatne kalibreerimine See kompass on isekalibreeruv, mistõttu ei pea te kompassi käsitsi lähtestama. Kui sõiduk on veel uus, võib kompassilugem olla ekslev ning EVIC kuvab teate CAL seni, kuni kompass kalibreeritakse. Võite kompassi kalibreerimisele kaasa aidata, milleks tehke üks või enam 360-kraadist pööret (piirkonnas, kus pole suuri metallist esemeid või objekte), kuni ekraanil ei kuvata enam teadet CAL. Pärast seda töötab kompass normaalselt. Kalibreerimine vajab ühetasast pinnast ja keskkonda, kus pole suuri metallist objekte, nagu hooned, sillad, maaalused kaablid, raudteerööpaid jne. 174

175 Kompassi käsitsi kalibreerimine Kui kompassi näit on ekslev ja EVICekraanil ei kuvata teadet CAL, peate kompassi ise kalibreerimisrežiimi viima, milleks toimige järgmiselt. 1. Lülitage süüde sisse. 2. Vajutage üles- või allanuppu, kuni pääsete seadistusmenüüsse (kliendi programmeeritavad funktsioonid), seejärel vajutage valimisnuppu. 3. Vajutage allanuppu, kuni EVICekraanil kuvatakse Calibrate Compass. 4. Kalibreerimise alustamiseks vajutage valimisnuppu. EVIC-ekraanil kuvatakse CAL. 5. Sooritage üks või enam 360-kraadist pööret (piirkonnas, kus pole suuri metallist objekte), kuni teadet CAL enam ei kuvata. Pärast seda töötab kompass normaalselt. Kompassihälve Kompassihälve on erinevus magnetilise põhja ja geograafilise põhja vahel. Erinevuste kompenseerimiseks tuleb hälve seadistada vööndi jaoks, kus sõidukit kasutate. Kui see on seadistatud, kompenseerib kompass erinevused automaatselt ja annab kõige täpsema kompassinäidu. Kõige täpsema näidu saamiseks seadistage kompass järgmisi soovitusi järgides. Ärge asetage armatuurlauale magnetilisi esemeid, nagu ipod, mobiiltelefon, sülearvutid ja radarid. Kompassi moodul paikneb armatuurlauas ning need esemed võivad kompassiandurit häirida ja anda vale lugemi. 175

176 176 Kompassihälvete kaart

177 1. Lülitage süüde sisse. 2. Vajutage üles- või allanuppu, kuni pääsete seadistusmenüüsse (kliendi programmeeritavad funktsioonid), seejärel vajutage valimisnuppu. 3. Vajutage allanuppu, kuni EVICekraanil kuvatakse teade Compass Variance, seejärel vajutage valimisnuppu. EVIC-ekraanil kuvatakse viimati valitud hälbevööndi number. 4. Vajutage valimisnuppu, kuni vastavalt kaardile kuvatakse õige hälbevöönd. 5. Väljumiseks vajutage nuppu RETURN. Kliendi programmeeritavad funktsioonid (süsteemiseadistus) Menüü Personal Settings võimaldab funktsioone seadistada ja taastada, kui käigukang on parkasendis. Kui käigukang pole parkasendis või hakkab sõiduk liikuma, kuvatakse hoiatusteade SETUP NOT AVAILABLE, millele järgneb kolme sekundi möödumisel teade VEHICLE NOT IN PARK. Vajutage üles- või allanuppu, kuni EVICekraan kuvab seadistuskuva. Kasutage üles- või allanuppu ja kuvage üks järgmistest valikutest. Select Language Sellel kuval saate valida ühe viiest keelest kõigi kuvafunktsioonide jaoks, sh vahemaa funktsioonide ja navigeerimissüsteemi jaoks (kui kuulub varustusse). Vajutage sellel kuval üles- või allanuppu ja sirvige kasutatavaid keelevalikuid. Vajutage valimisnuppu ja valige inglise keel, hispaania keel (Espańol), prantsuse keel (Franēais), itaalia keel (Italiano), saksa keel (Deutsch) või hollandi keel (Nederlands). Seejärel kuvatakse kogu teave valitud keeles. Nav Turn By Turn Kui olete valinud selle funktsiooni, kasutab navigeerimissüsteem marsruudi juhendamiseks häälkäskluseid, kuni jõuate sihtkohta. Valiku tegemiseks vajutage valimisnuppu, kuni funktsiooni kõrval kuvatakse märge, mis tähistab, et süsteem on aktiveeritud; kui märget ei kuvata, on süsteem desaktiveeritud. Auto Unlock Doors Kui olete valinud selle funktsiooni, avanevad kõik uksed automaatselt, kui sõiduk on peatatud ja käigukang viidud park- või neutraalasendisse ja juhiuks avatakse. Valiku tegemiseks vajutage valimisnuppu, kuni funktsiooni kõrval kuvatakse märge, mis tähistab, et süsteem on aktiveeritud; kui märget ei kuvata, on süsteem desaktiveeritud. Remote Unlock Sequence Kui olete valinud valiku Unlock Driver Door Only On 1st Press, avaneb kaugjuhtimispuldi avamisnupu vajutamisel vaid juhiuks. Kui olete valinud valiku Driver Door 1st Press, peate kaasreisijate uste avamiseks kaugjuhtimispuldi avamisnuppu kaks korda vajutama. Kui olete valinud valiku Unlock All Doors On 1st Press, avanevad kaugjuhtimispuldi avamisnupu vajutamisel kõik uksed. Valiku tegemiseks sirvige üles või alla, kuni kuvatakse soovitud valik, seejärel vajutage valimisnuppu ja valitud säte märgitakse. 177

178 Kui sõiduk on varustatud võtmeta sisenemise ja käivitamise funktsiooniga (passiivne sisenemine) ning EVIC on programmeeritud avama uksi ühe nupuvajutusega, avanevad kõik uksed hoolimata sellest, millise ukse lingist haaratakse. Kui ühe vajutusega on programmeeritud avanema vaid juhiuks, avaneb juhiukse lingi haaramisel vaid see uks. Kui passiivsele sisenemisele on programmeeritud vaid juhiuks, avaneb lingi mitu korda puudutamisel vaid juhiuks. Kui juhiuks on avatud, saab sisemise lukustamis-/ avamislülitiga avada kõik ülejäänud uksed (alternatiivina võite kasutada kaugjuhtimispulti). RKE Linked To Memory Kui valitud on see funktsioon, saate RKEsaatjaga taastada ühe kahest eelprogrammeeritud mäluprofiilist. Iga mäluprofiil sisaldab juhiistme, küljepeegli, reguleeritavate pedaalide (kui kuuluvad varustusse), roolisamba kalde ja teleskoopasendi (kui kuulub varustusse) ja raadiojaama sätteid. Kui sätteks on valitud OFF, taastab mäluprofiili vaid juhiukse paneelil paiknev mälulüliti. Valiku tegemiseks vajutage valimisnuppu, kuni funktsiooni 178 kõrval kuvatakse märge, mis tähistab, et süsteem on aktiveeritud; kui märget ei kuvata, on süsteem desaktiveeritud. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki funktsioonid lõigus Juhiistme mälu. Flash Lamps With Lock Kui valitud on see funktsioon, vilguvad eesmised ja tagumised suunatuled, kui uksed avatakse või lukustatakse kaugjuhtimispuldiga. Funktsiooni saab valida andma lukustamisel helisignaali või mitte. Valiku tegemiseks vajutage valimisnuppu, kuni funktsiooni kõrval kuvatakse märge, mis tähistab, et süsteem on aktiveeritud; kui märget ei kuvata, on süsteem desaktiveeritud. Headlamp Off Delay Kui valitud on see funktsioon, saab juht valida, kui kauaks esituled sõidukist väljumisel põlema jäävad (valikud on: 0, 30, 60 või 90 sekundit). Valiku tegemiseks sirvige üles või alla, kuni kuvatakse soovitud valik, seejärel vajutage valimisnuppu ja valitud säte märgitakse. Headlamps with Wipers (kasutatav ainult koos automaatsete esituledega) Kui valitud on see funktsioon ning esitulede lüliti on asendis AUTO, lülituvad esituled sisse ligikaudu kümne sekundi möödumisel pärast klaasipuhastite aktiveerimist. Kui need lülitati selle funktsiooniga sisse, lülituvad esituled välja, kui klaasipuhastid välja lülitatakse. Valiku tegemiseks vajutage valimisnuppu, kuni funktsiooni kõrval kuvatakse märge, mis tähistab, et süsteem on aktiveeritud; kui märget ei kuvata, on süsteem desaktiveeritud. Kui lülitate esituled sisse päeva ajal, hämarduvad armatuurlaua tuled. Heleduse suurendamiseks vaadake jaotise Sõiduki funktsioonid lõiku Tuled.

179 Easy Entry/Exit Seat (kasutatav ainult koos istmemäluga) See funktsioon liigutab juhi istet automaatselt, et hõlbustada sõidukisse sisenemist või sealt väljumist. Valiku tegemiseks vajutage valimisnuppu, kuni funktsiooni kõrval kuvatakse märge, mis tähistab, et süsteem on aktiveeritud; kui märget ei kuvata, on süsteem desaktiveeritud. Kui kasutate ukse avamiseks kaugjuhtimispulti, naaseb iste mäluga määratud asendisse (kui asendimälu taastamine on kaugjuhtimispuldil sisse lülitatud). Lisateavet leiate jaotise Sõiduki funktsioonid lõigus Juhiistme mälu. Tilt Mirror in Reverse Kui valitud on see funktsioon süüde on asendis ON ja käigukast asendis REVERSE, kallutatakse välised tahavaatepeeglid allapoole. Kui liigutate käigukangi asendist REVERSE välja, liiguvad peeglid tagasi eelmisesse asendisse. Valiku tegemiseks vajutage valimisnuppu, kuni funktsiooni kõrval kuvatakse märge, mis tähistab, et süsteem on aktiveeritud; kui märget ei kuvata, on süsteem desaktiveeritud. Key-Off Power Delay Kui valitud on see funktsioon, jäävad elektriakende, raadio, vabakäesüsteemi (kui kuulub varustusse) DVD-videosüsteemi (kui kuulub varustusse), elektrilise katuseluugi (kui kuulub varustusse) lülitid ja pistikupesad pärast süüte välja keeramist kuni kümneks minutiks aktiivseks. Ukse avamine tühistab selle funktsiooni. Valiku tegemiseks sirvige üles või alla, kuni kuvatakse soovitud valik, seejärel vajutage valimisnuppu ja valitud säte märgitakse. Illuminated Approach Kui valitud on see funktsioon ja uksed avatakse kaugjuhtimispuldiga, esituled aktiveeritakse ja need jäävad vastavalt valitud sättele 0, 30, 60 või 90 sekundiks põlema. Valiku tegemiseks sirvige üles või alla, kuni kuvatakse soovitud valik, seejärel vajutage valimisnuppu ja valitud säte märgitakse. Kütusesäästu ekraan kui kuulub varustusse Teade ECO kuulub kompassi-/temperatuurikuva näitude hulka ja selle võib sisse või välja lülitada. Valiku tegemiseks vajutage funktsioonivalikunuppu, kuni kuvatakse ON või OFF. Keyless Enter-N-Go (passiivne sisenemine) Funktsioon võimaldab sõiduki uksi avada ja lukustada kaugjuhtimispuldi nuppe vajutamata. Valiku tegemiseks vajutage valimisnuppu, kuni funktsiooni kõrval kuvatakse märge, mis tähistab, et süsteem on aktiveeritud; kui märget ei kuvata, on süsteem desaktiveeritud. Vaadake jaotise Mida teada enne sõiduki käivitamist lõiku Võtmeta sisenemine ja käivitamine. Auto High Beams (kasutatav vaid SmartBeam -funktsiooniga) Selle funktsiooni valimisel desaktiveeritakse kaugtuled teatud tingimustel automaatselt. Valiku tegemiseks vajutage valimisnuppu, kuni funktsiooni kõrval kuvatakse märge, mis tähistab, et süsteem on aktiveeritud; kui märget ei kuvata, on süsteem desaktiveeritud. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki funktsioonid lõigus Tuled/SmartBeam kui kuulub varustusse. 179

180 Wiper Mode kui kuulub varustusse Kui valitud on see funktsioon, aktiveerub süsteem tuuleklaasil niiskuse tuvastamisel klaasipuhastid automaatselt. Valiku tegemiseks vajutage valimisnuppu, kuni funktsiooni kõrval kuvatakse märge, mis tähistab, et süsteem on aktiveeritud; kui märget ei kuvata, on süsteem desaktiveeritud. Kui funktsioon desaktiveeritakse, naaseb süsteem tavalisele intervalltööle. Hill Start Assist (HSA) Funktsiooni valimisel aktiveerite HASsüsteemi. Süsteemi funktsiooni ja kasutusteabe saamiseks vaadake jaotise Käivitamine ja kasutamine lõiku Pidurite elektrooniline juhtsüsteem. Valiku tegemiseks vajutage valimisnuppu, kuni funktsiooni kõrval kuvatakse märge, mis tähistab, et süsteem on aktiveeritud; kui märget ei kuvata, on süsteem desaktiveeritud. Pimenurga hoiatus Pimenurga hoiatuse kasutamisel saate valida kolme suvandi vahel. Kui vajutate valimisnuppu ühe korra, aktiveeritakse pimenurga hoiatusfunktsioon režiimis Blind Spot: Lights Only. Kui valitud on see režiim, pimenurga seiresüsteem (BSM) ainult visuaalse häire küljepeeglites. Kui vajutate valimisnuppu teist korda, aktiveeritakse režiim Blind Spot: Lights/CHM. Selles režiimis kuvab pimenurga seiresüsteem (BSM) visuaalse häire küljepeeglites ning annab hoiatussignaali, kui vastava külje suunatuli aktiveeritakse. Kui valite Blind Spot: Off, lülitatakse pimenurga seiresüsteem (BSM) välja. Kui teie sõiduk on saanud kahjustada kohast, kus andur paikneb, võib andur olla paigast nihkunud isegi siis, kui paneel pole kahjustatud. Viige sõiduk volitatud edasimüüja juurde ja laske andur uuesti joondada. Kui andur on paigast nihkunud, ei tööta BSM vastavalt spetsifikatsioonidele. Forward Collision Warning Tagant otsasõidu hoiatuse (FCW) sätteks saab seada pika või lühikese vahemaa, samuti saab funktsiooni välja lülitada. FCW vaikesätteks on pikk vahemaa. See tähendab, et süsteem hoiatab võimalikust tagant otsasõidust kõige varem. Selle sätte kasutamisel on teil kõige rohkem aega reageerida. Dünaamilisema sõidu kasutamisel valige sätteks lühem vahemaa. Sel juhul hoiatatakse teid võimalikust otsasõidust palju hiljem. Kuid sellisel juhul on sõidukogemus dünaamilisem. FCW oleku muutmiseks vajutage valimisnuppu, kuni funktsiooni kõrval kuvatakse märge, mis tähistab, et süsteem on aktiveeritud; kui märget ei kuvata, on süsteem desaktiveeritud. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki funktsioonid lõigus Dünaamiline kiirusehoidja (ACC). 180

181 Mõõtühikud EVIC-ekraani, odomeetri ja Uconnect navigeerimissüsteemi (kui kuulub varustusse) mõõtühikuid saab kuvada tolli- või meetermõõdustikus. Valiku tegemiseks vajutage valikunuppu, kuni kuvatakse ENGLISH or METRIC. Kompassi kalibreerimine Lisateavet leiate kompassi ekraanilt. Kompassihälve Lisateavet leiate kompassi ekraanilt. HELISÜSTEEMID Vaadake helisüsteemi juhendit. UNIVERSAALNE TARBIJALIIDES (UCI) 1.0 KUI KUULUB VARUSTUSSE Selles lõigus kirjeldatakse vaid müügikoodiga RES ja REQ/REL/RET raadioid, mis on varustatud Uconnect -süsteemiga. Müügikoodiga RER, REN, RBZ, REP, REW, RB2 või REZ puutetundlike UCI-funktsiooniga raadiote kohta leiate teavet RER, REN, RBZ, RB2 või REZ kasutusjuhendist. UCI on kasutatav vaid siis, kui see kuulub raadio komplekti. Funktsioon võimaldab USB-porti ühendada ipod -i või muu välise USB-seadme. UCI toetab Mini-, 4G-, foto-, Nano-, 5G ipod - ja iphone -seadmeid. Kõik ipod tarkvaraversioonid ei toeta UCI-funktsioone täielikult. Tarkvarauuendused leiate Apple i veebilehelt. Kui raadio on varustatud USBpordiga, leiate ipod -i või välise USB-seadme toetusteabe vastavast Uconnect multimeediumraadio kasutusjuhendist. Kui ühendate ipod -i või muu elektroonilise audioseadme raadio AUXpessa, saate meediumit esitada, kuid UCI-funktsioone ei saa ühendatud seadme juhtimiseks kasutada. ipod -i või välise USB-seadme ühendamine Kui audioseade on ühendatud ja sõiduki UCI-süsteemiga sünkroonitud (ipod -seadme ühendamisele võib kuluda paar minutit), hakatakse audioseadet laadima ning saate seda raadio nuppudega kasutada. Kui audioseadme aku on täiesti tühi, ei pruugi see UCI-süsteemiga suhelda enne, kui seda on laetud. Kui jätate audioseadme UCI-süsteemiga ühendatuks, laetakse see nõutud tasemele. Funktsiooni kasutamine Kui ühendate USB-porti ipod-kaabli või välise USB-seadme: saate seadme audiofaile sõiduki helisüsteemi vahendusel esitada ja raadio ekraanil metaandmeid kuvada (esitaja, pala nimi, album jne); saate audioseadet raadio nuppudega juhtida ipod -seadme sisu esitamiseks, sirvimiseks ja loendamiseks; laadida UCI-pessa ühendatud audioseadme akut (kui vastav audioseade seda toetab). 181

182 ipod -i või välise USB-seadme kasutamine raadionuppudega UCI-režiimi (ipod -i või välise USBseadme) kasutamiseks ja ühendatud audioseadme avamiseks vajutage raadiopaneelil nuppu AUX või vajutage nuppu VR ja lausuge USB või Switch to USB. Kui olete UCI-režiimis, hakatakse palasid esitama sõiduki audiosüsteemi vahendusel (kui need on seadmes kasutatavad). Esitusrežiim Kui olete UCI-režiimi lülitunud, käivitab ipod või väline USB-seade esitusrežiimi automaatselt. Esitusrežiimis saate ipod -i või välise USB-seadme juhtimiseks ja andmete kuvamiseks kasutada järgmiseid raadiopaneeli nuppe. Järgmise või eelmise pala valimiseks kasutage nuppu TUNE. Kui keerate seda pala esitamise ajal ühe klõpsu võrra päripäeva, hakatakse esitama järgmist pala, või vajutage nuppu VR ja lausuge Next Track. 182 Kui keerate nuppu vastupäeva, hüpatakse eelmisele palale, või vajutage nuppu VR ja lausuge Previous Track. Esitatavas palas tagasi liikumiseks hoidke nuppu << RW all. Kui hoiate nuppu << RW piisavalt kaua all, hüpatakse pala algusesse. Esitatavas palas edasi liikumiseks hoidke nuppu FF >> all. Kui vajutate nuppu << RW või FF >> ühe korra, hüpatakse esitatavas palas viis sekundit tagasi või edasi. Eelmisele või järgmisele palale liikumiseks kasutage nuppe << SEEK ja SEEK >>. Kui vajutate nuppu SEEK >> esitusrežiimis, hüpatakse loendis järgmisele palale, või vajutage nuppu VR ja lausuge Next või Previous Track. Kui vajutate pala esitamise ajal nuppu INFO, kuvatakse vastava pala metaandmed (esitaja, pala nimi, album jne). Kui vajutate nuppu INFO veel kord, hüpatakse esitatava pala andmete järgmisele lehele. Kui olete kõik lehed üle vaadanud, viib nupu INFO järjekordne vajutus teid tagasi raadio esitusrežiimi kuvale. Kui vajutate nuppu REPEAT, hakkab audioseade esitatavat pala kordama, või vajutage nuppu VR ja lausuge Repeat ON või Repeat Off. UCI-seadme skannimisrežiimi kasutamiseks vajutage nuppu SCAN, mille järel esitatakse loendis iga pala esimesed kümme sekundit. Skannimisrežiimi peatamiseks ja soovitud pala esitamiseks vajutage veel kord nuppu SCAN. Kui vajutate skannimisrežiimis nuppu << SEEK või SEEK >>, valitakse eelmine või järgmine pala. RND nupp (kasutatav vaid müügikoodiga RES raadiotega). Vajutades seda nuppu vahetatakse ipod -i või välise USB-seadme režiime Shuffle ON ja Shuffle OFF, või vajutage nuppu VR ja lausuge Shuffle ON või Shuffle Off. Kui raadio ekraanil kuvatakse RND ikoon, on režiim sisse lülitatud.

183 Loendi- või sirvimisrežiim Kui vajutate esitusrežiimis allpool kirjeldatud nuppe, kuvatakse loendirežiim. Loendirežiimis saate sirvida audioseadme menüüsid ja palasid. Juhtnupp TUNE: juhtnupu TUNE funktsioonid sarnanevad välise USBseadme kerimisratta funktsioonidele. Keerates nuppu päri- või vastupäeva, saate sirvida loendeid ja kuvada pala andmeid. Kui raadio ekraanil on esitatav pala esile tõstetud, vajutage pala valimiseks ja esitamise käivitamiseks nuppu TUNE. Kui keerate nuppu TUNE kiiremini, keritakse ka loendit kiiremini. Kiirkerimise ajal võite märgata väikest viivitust raadio ekraanil teabe uuendamisel. Loendirežiimis kuvatakse ipod -i loendid mässitud kujul. Kui pala asub loendi lõpus, keerake ratast vastupäeva. Loendirežiimis kasutatakse raadio PRESET nuppe ipod -I või välise USB-seadme loendite otseteedena. Preset 1 esitusloendid Preset 2 esitajad Preset 3 albumid Preset 4 žanrid Preset 5 audioraamatud Preset 6 netisaated Kui vajutate nuppu PRESET, kuvatakse ülemisel real valitud loend ning teisel real loendi esimene element. Loendirežiimist pala valimata väljumiseks vajutage uuesti sama PRESET nuppu ja naaske esitusrežiimi. Nupp LIST: see nupp kuvab ipod -i või välise USB-seadme kõige esimese menüü. Esitage nupuga TUNE kõige ülemine menüüelement ja vajutage nuppu selle valimiseks. Kuvatakse audioseadme järgmine alammenüü element, seejärel korrake sammu soovitud pala valimiseks. Kõik ipod -i või välise USB-seadme alammenüüd pole süsteemis kasutatavad. Nupp MUSIC TYPE: Nupp MUSIC TYPE on veel üks otseteenupp audioseadme žanriloendi avamiseks. ETTEVAATUST! Kui jätate ipod -i või välise USBseadme (või muu toetatava seadme) kuuma või külma ilmaga sõidukisse, võite seadet kahjustada. Järgige tootja juhiseid. Kui paigutate esemeid ipod - või USB-seadmele või ühendustele, võite seadmeid ja/või ühendusi kahjustada. HOIATUS! Ärge ühendage ega eraldage ipod - või USB-seadet sõidu ajal. Hoiatuse eiramise tagajärjeks võib olla avarii. 183

184 Bluetoothiga heli voogesitamine (BTSA) Muusikat saab mobiiltelefonist Uconnect - telefonisüsteemi voogedastada. BTSA juhtimine raadio nuppudega BTSA-režiimi pääsemiseks vajutage kas raadio AUX nuppu või vajutage nuppu VR ja lausuge Bluetooth Streaming Audio. Esitusrežiim Kui olete BTSA-režiimi lülitunud, hakkavad mõned audioseadmed muusikat sõiduki audiosüsteemi vahendusel esitama, kuid teatud seadmed vajavad muusikapala käivitamist seadmes, mis järel voogedastatakse see Uconnect -telefonisüsteemi. Uconnect -telefonisüsteemiga saab siduda seitse seadet, kuid korraga saab kasutada vaid ühte. Muu audioseadme valimine 1. Alustamiseks vajutage nuppu PHONE. 2. Pärast viipa Ready ja piiksu lausuge Setup, seejärel Select Audio Devices. 3. Lausuge audioseadme nimi või paluge Uconnect -telefonisüsteemil esitada audioseadmete loend. 184 Järgmine pala Kasutage nuppu SEEK UP või vajutage nuppu VR ja lausuge Next Track, et järgmisele muusikapalale liikuda. Eelmine pala Kasutage nuppu SEEK DOWN või vajutage nuppu VR ja lausuge Previous Track, et eelmisele muusikapalale liikuda. Sirvimine BTSA-seadmes pole sirvimine võimalik. Esitatakse vaid esitatava pala teave. ROOLIRATTA AUDIO JUHTSEADMED Audiosüsteemi kaugjuhtimisseadmed paiknevad rooliratta tagaküljel. Lülitite kasutamiseks sirutage rooli taha. Audiosüsteemi kaugjuhtimisseadmed (rooliratta tagantvaade) Parempoolne juhtseade on klahvlüliti, mille keskel paikneb nupp; seda kasutatakse audiosüsteemi helitugevuse ja režiimi juhtimiseks. Kui vajutate lüliti ülemist osa, helitugevus suureneb, alumise osa vajutamisel helitugevus väheneb. Kui vajutate keskmist nuppu, vahetatakse raadio režiime (AM/FM/SAT/CD/ HDD/AUX/VES, jne). Ka vasakpoolne juhtseade on nupuga klahvlüliti. Vasakpoolse juhtseadme funktsioonid sõltuvad kasutatavast režiimist. Järgmisena kirjeldatakse vasakpoolse juhtseadme kasutamist erinevates režiimides.

185 Raadio kasutamine Kui vajutate lüliti ülemist osa, otsitakse järgmine raadiojaam, alumise osa vajutamisel otsitakse eelmine raadiojaam. Keskmise nupuga valitakse järgmine eelprogrammeeritud raadiojaam. CD-mängija Kui vajutate ülemist osa, valitakse CD-plaadilt järgmine pala. Kui vajutate alumist osa, liigutakse esitatava pala algusesse või eelmise pala algusesse, kui vajutate lülitit pala esitamise esimese sekundi jooksul. Kui vajutate ülemist või alumist osa kaks korda, esitatakse teine pala, kui vajutate lülitit kolm korda, esitatakse kolmas pala jne. Vasakpoolse klahvlüliti keskmisel nupul puudub ühe plaadiga CD-mängija funktsioon. Kui sõiduk on varustatud mitme plaadiga CD-mängijaga, valib keskmine nupp järgmise CD-mängijas oleva plaadi. CD-/DVD-PLAADI HOOLDAMINE CD-/DVD-plaadi hoidmiseks järgige järgmiseid ettevaatusabinõusid. 1. Käsitsege plaati vaid servadest, vältige plaadipinna puudutamist. 2. Kui plaat on must, puhastage selle pinda pehme lapiga keskelt väljapoole pühkides. 3. Ärge kleepige plaadile paberit ega kleeplinti, vältige selle kriimustamist. 4. Ärge kasutage lahusteid, nagu benseen, lahjendit, puhastusaineid või antistaatilisi pihusteid. 5. Pärast plaadi esitamist hoiundage seda korpuses. 6. Ärge jätke plaati otsese päikesevalguse kätte. 7. Ärge hoiundage plaati kohas, kus temperatuurid väga kõrgeks võivad muutuda. Kui kogete teatud plaadi esitamisel raskusi, võib see olla kahjustatud (st kriimustatud, selle peegelkate on eemaldatud, plaadil on juuksekarv või niiskust), see on liiga suur või on andmed kaitstud. Enne plaadimängija hooldamist katsetage muu plaadiga. RAADIO KASUTAMINE JA MOBIILTELEFONID Teatud tingimustes võib sõidukis paiknev mobiiltelefon häirida raadio tööd. Sellise olukorra saab kõrvaldada mobiiltelefoni antenni mujale suunamisega. See pole raadiole kahjulik. Kui raadiost ei kosta ikka rahuldavalt puhast heli, soovitame mobiiltelefoni kasutamisel raadio helitugevust vähendada või selle välja lülitada. KLIIMASEADME JUHTSEADMED Kliima- ja küttesüsteem on mõeldud sõidumugavuse tagamiseks iga ilma korral. 185

186 Duaaltsooni soojenduse ja kliimaseadme käsitsi juhtimine Need juhtseadmed võimaldavad juhil ja kaasreisijal individuaalsed sätted määrata. Juhtseadmed hõlmavad mitut välimist keeratavat valitsat ja sisemist nuppu. Puhuri juhtseade Keerake juhtseadet ja reguleerige läbi ventilatsioonisüsteemi suunatava õhuvoolu hulka. Puhuri kiirus suureneb, kui juhtseadet asendist O (OFF) paremale keerata. Saadaval on seitse puhuri kiirussätet. Temperatuuri juhtseadmed Juhipoole temperatuuri juhtseade Keerake juhtseadet ja reguleerige salongi temperatuuri vasakpoolse eesistuja jaoks. Sinine ala märgib jahedamaid temperatuure, punane ala seevastu soojemaid temperatuure. Reisijapoole temperatuuri juhtseade Keerake juhtseadet ja reguleerige salongi temperatuuri parempoolse eesistuja jaoks. Sinine ala märgib jahedamaid temperatuure, punane ala seevastu soojemaid temperatuure. Kui kliimaseadme jõudlus näib oodatust madalam, veenduge, et radiaatori ees paiknev kliimaseadme kondensaatorile pole kogunenud mustust ega putukaid. Puhastamiseks pihustage õrna veejoaga radiaatori poolt läbi kondensaatori. Kangast esipaneeli kaitse võib vähendada õhuvoolu kondensaatorisse, vähendades seega kliimaseadme jõudlust. 186

187 Režiim juhtimine (õhuvoolu suund) Vajutage režiiminuppu ja valige mitme õhujaotusmustri vahel. Paneel Õhku suunatakse läbi armatuurlaua ventilatsiooniavade. Neid avasid saab õhuvoolu suunamiseks reguleerida. Armatuurlaua keskmisi ventilatsiooniavasid saab reguleerida nii, et maksimaalne õhuvool on suunatud tagumistele istmetele. Kahetasemeline Õhuvoolu suunatakse läbi armatuurlaua ja põranda ventilatsiooniavade. Kui täisjahe ja täissoe säte välja jätta, on ülemiste ja alumiste ventilatsiooniavade temperatuurid erinevad. Soojem õhk suunatakse põrandalt. See funktsioon tagab suurema mugavuse päikesepaistelise kuid jaheda ilma korral. Põrand Õhuvool suunatakse läbi põranda ventilatsiooniavade, väike hulk õhku suunatakse ka läbi küljeklaaside soojendusavade. Sega Õhku suunatakse läbi põranda, soojenduse ja küljeklaaside soojendusavade. See säte tagab suurema mugavuse külmades või lumistes tingimustes, kus tuuleklaas vajab suuremat soojust. Sobib hästi sõidumugavuse tagamiseks, vähendades samas tuuleklaasilt niiskust. Soojendus Õhku suunatakse tuuleklaasile ja küljeklaasidele. Kasutage seda režiimi tuule- ja küljeklaaside soojendamiseks. Nii põranda-, segu- kui soojendusrežiimis suunatakse väike osa õhuvoolust ka läbi armatuurlaua välimiste ventilatsiooniavade reisijatele. Kliimaseadme kompressor töötab segu- ja soojendusrežiimis või nende kombinatsioonis ka juhul, kui kliimaseadme (A/C) nuppu pole vajutatud. Funktsioon eemaldab õhust niiskust ja aitab tuuleklaasi kuivatada. Kütusekulu parendamiseks kasutage režiime vaid vajadusel. Retsirkulatsioon Seda nuppu vajutades lülitate sisse retsirkulatsioonirežiimi. Seda režiimi võib kasutada, kui väljast imetakse sisse suitsu, ebameeldivaid lõhnasid, tolmu või niiskust. Retsirkulatsioonirežiimi aktiveerimisel süttib nupu märgutuli. Pidev retsirkulatsioonirežiimi kasutamine muudab siseõhu umbseks ja aknad võivad uduseks muutuda. Me ei soovita seda režiimi pikalt kasutada. Kui kasutate retsirkulatsioonirežiimi külma või niiske ilmaga, võivad aknad seestpoolt uduseks muutuda. Niiskuse eemaldamiseks valige välisõhu asend. Kui retsirkulatsioonirežiim on aktiivne ja töötab paneeli/põranda režiimis, rakendub kliimaseade niiskuse eemaldamiseks automaatselt. 187

188 Kliimaseadme saab käsitsi desaktiveerida valitud režiimi tööd häirimata. Kui süüde keeratakse asendisse LOCK või lülitatakse üldse välja, tühistub ka retsirkulatsioonirežiim. Kliimaseade Vajutage nuppu kliimaseadme käivitamiseks. Kui kliimaseade on käivitatud, süttib nupu tuli. Sinine ala märgib jahedamaid temperatuure, punane ala seevastu soojemaid temperatuure. Kliimaseadme kompressor ei rakendu enne, kui mootor on vähemalt kümme sekundit töötanud. Maksimaalne kliimaseade Maksimaalse jahutuse tagamiseks kasutage kliimaseadet ja retsirkulatsiooni korraga. SÄÄSTUREŽIIM Kui soovite kasutada säästlikumat režiimi, lülitage kliimaseade ja kliimaseadme kompressor välja. Seejärel liigutage temperatuuri juhtseade soovitud asendisse. Duaaltsooni temperatuuri automaatjuhtimine (ATC) kui kuulub varustusse Temperatuuri automaatjuhtimine võimaldab juhil ja kaasreisijal individuaalsed sätted määrata. Kui reisijad valivad automaatrežiimi, määratakse puhuri automaattöö juhtseadme nupust ja temperatuur ülesja allanuppudega. Lihtsalt määrake sobivad sätted ning ülejäänud eest hoolitseb süsteem ise. Soovi korral võite süsteemi ka käsitsi juhtida. ATC-süsteem säilitab määratud mugavustaseme automaatselt. Temperatuuri automaatjuhtimispaneel (ATC) 1. A/C nupp Vajutage kliimaseadme kehtiva sätte muutmiseks, kui kliimaseade on sisse lülitatud, süttib nupu tuli. Funktsiooni rakendamisel lülitub ATC manuaalrežiimi. 2. Retsirkulatsiooni nupp Vajutage kehtiva sätte muutmiseks, märgutuli süttib. 188

189 3. Eesmise vasaku reisija temperatuurikuva Sellel kuval näidatakse eesmise vasaku reisija temperatuurisätet. 4. Režiimikuva Sellel kuval näidatakse valitud režiim (paneel, kahetasemeline, põrand, segu). 5. Puhuri kuva Siin kuvatakse puhuri kiirussäte. 6. Eesmise parema reisija temperatuurikuva Sellel kuval näidatakse eesmise parema reisija temperatuurisätet. 7. Eesmine soojendusnupp Vajutage kehtiva sätte muutmiseks, märgutuli süttib. Funktsiooni rakendamisel lülitub ATC manuaalrežiimi. Soojendusrežiimi valimisel rakendub puhur automaatselt. 8. Temperatuuri suurendusnupp Eraldiseisev temperatuuri juhtseade reisijale. Vajutage nuppu soojema temperatuurisätte valimiseks. 9. Temperatuuri vähendusnupp Eraldiseisev temperatuuri juhtseade reisijale. Vajutage nuppu jahedama temperatuurisätte valimiseks. 10. Temperatuuri automaatrežiimi nupp Juhib õhuvoolu temperatuuri, jaotust, vooluhulka ning õhutsirkulatsiooni automaatselt. Valimiseks vajutage. Lisateavet leiate automaattöö lõigust. Funktsiooni rakendamisel vahetub ATC manuaal- ja automaatrežiimi vahel. 11. Puhuri juhtseade Saadaval on seitse sätet; puhuri kiiruse suurendamiseks liigutage juhtseadet paremale. Funktsiooni rakendamisel lülitub ATC manuaalrežiimi. 12. Kliimaseade sisse-/väljalülitusnupp Kliimaseadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu. 13. Režiiminupp Vajutage režiimi valimiseks (paneel, kahetasemeline, põrand, segu). Funktsiooni rakendamisel lülitub ATC manuaalrežiimi. 14. Nupp SYNC Vajutage, et juhtida mõlema tsooni temperatuurisätet juhi istmelt. 15. Juhipoolne temperatuuri vähendusnupp Eraldiseisev temperatuuri juhtseade juhile. Vajutage nuppu jahedama temperatuurisätte valimiseks. 16. Juhipoolne temperatuuri suurendusnupp Eraldiseisev temperatuuri juhtseade juhile. Vajutage nuppu soojema temperatuurisätte valimiseks. Automaattöö 1. Vajutage temperatuuri automaatjuhtimispaneeli nuppu AUTO. 2. Järgmiseks seadke soovitud temperatuur, milleks reguleerige juhi ja kaasreisija poole temperatuurinuppe. Kui kuvatakse soovitud temperatuur, hoiab süsteem seda taset automaatselt. 189

190 3. Kui süsteem on vastavalt soovile seadistatud, ei pea sätteid enam muutma. Süsteem töötab kõige efektiivsemalt, kui lasete sel oma tööd automaatselt teha. Jaheda või sooja sõiduki korral ei pea temperatuurisätet muutma. Süsteem reguleerib temperatuuri automaatset režiimi, ventilaatori kiirust jne. Temperatuuri saate kuvada tolli- või meetermõõdustiku ühikutes. Vaadake juhendi jaotist Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC) kliendi programmeeritavad funktsioonid (SEADISTUS). Automaatrežiimis maksimaalse mugavuse tagamiseks jääb jaheda ilma korral puhur kuni mootori soojenemiseni tööle madalal kiirussättel. Seejärel suurendab puhur kiirussätet. Käsitsi kasutamine Süsteem on varustatud manuaalsete alistusfunktsioonidega. Iga funktsioon töötab teistest funktsioonidest sõltumatult. Kui ühte funktsiooni juhitakse käsitsi, reguleeritakse temperatuuri ikka automaatselt. Saadaval on seitse puhuri kiirussätet. Valitud režiimis suunatava õhuvoolu reguleerimiseks kasutage nupu välimist valitsat. Päripäeva liigutades puhuri kiirus kasvab, vastupäeva liigutades kahaneb. Ventilaatori kiiruse saab puhuri valitsaga fikseeritud kiirusele seada. Ventilaator töötab nüüd fikseeritud kiirusel, kuni täiendava kiiruse valimiseni. Sellega võimaldatakse eesmistel reisijatel õhuvoolu hulka juhtida ja automaatrežiimi tühistada. Kasutaja saab järgmiste asenditega valida õhuvoolu suuna. Paneelirežiim Õhku suunatakse läbi armatuurlaua ventilatsiooniavade. Iga ventilatsiooniava saab individuaalselt reguleerida. Keskmiste ja välimiste ventilatsiooniavade labasid saab üles, alla ja küljele liigutada. Õhulabade all paikneb sulgeratas, mis sulgeb õhuvoolu sellest avast. Kahetasemeline Õhku suunatakse läbi armatuurlaua, põranda ja soojendusavade. 190

191 BILEVEL-režiim pakub paljudes temperatuurisätetes armatuurlaua ventilatsiooniavadest jahedamat ja põranda ventilatsiooniavadest soojemat õhku. Põrandarežiim Õhku suunatakse põrandal paiknevatest ventilatsiooniavadest. Väike kogus õhku suunatakse ka tuuleklaasi ja küljeklaaside soojendusavadest. Segarežiim Õhku suunatakse läbi põranda, tuuleklaasi ja küljeklaaside soojendusavade. See režiim annab parima tulemuse jahedates ja lumistes ilmastikutingimustes. Pakub suuremat sõidumugavust, hoides samas tuuleklaasi puhtana. Soojendusrežiim Õhku suunatakse läbi tuuleklaasi ja küljeklaaside soojendusavade. Kasutage seda režiimi tuule- ja küljeklaaside soojendamiseks maksimaalse temperatuurisättega. Kui olete valinud soojendusrežiimi, lülitub puhur automaatselt keskmisele kõrgsättele, kui te puhurit käsitsi ei juhi. Muudes režiimides ei tuvasta süsteem tuuleklaasil olevat niiskust automaatselt. Tuuleklaasi ja küljeklaaside puhastamiseks tuleb soojendusrežiim käsitsi sisse lülitada. Kliimaseade (A/C) Kliimaseadme (A/C) nupp võimaldab kliimaseadme käsitsi aktiveerida või desaktiveerida. Kui kliimaseade ja ATC on jahedale temperatuurile seatud, suunatakse läbi õhuavade kuivatatud õhku. Kui soovite kasutada säästurežiimi, lülitage kliimaseade välja. Kui valitud on segu-, põrandavõi soojendusrežiim, saab kliimaseadme välja lülitada, kuid süsteem jääb aktiivseks, et takistada klaaside uduseks muutumist. Kui tuule- või küljeklaasidele tekib udu, valige soojendusrežiim ja suurendage puhuri kiirust. Retsirkulatsioon Kui välisõhk sisaldab suitsu, ebameeldivaid lõhnasid või niiskust või soovite salongi kiiresti jahutada, kasutage õhu retsirkulatsioonirežiimi. Retsirkulatsioonirežiimi tuleks kasutada ajutiselt. Kui režiimi sisse lülitate, süttib nupu tuli. Retsirkulatsioonirežiimi väljalülitamiseks ja välisõhu salongi tõmbamiseks vajutage nuppu veel kord. Jaheda ilma korral võib retsirkulatsioonirežiim põhjustada klaaside uduseks muutumist. Retsirkulatsioonirežiimi ei saa põranda- ja soojendusrežiimi segarežiimis ega soojendusrežiimis kasutada. Nende režiimide valimisel tühistatakse retsirkulatsioonirežiim automaatselt. 191

192 Nõuanded kasutamiseks Udused aknad Kui salongi õhuniiskus on suur, muutuvad aknad uduseks. See juhtub tavaliselt jahedate, vihmaste või niiskete ilmastikuolude korral. Enamikel juhtudel saate aknad puhastada, kui lülitate kliimaseadme sisse. Reguleerige temperatuuri, õhuvoolu suunda ja tugevust. Temperatuuri jahenedes võib osutuda vajalikuks õhuvoolu suunamine tuuleklaasile. Reguleerige temperatuuri ja õhuvoolu tugevust. Suuremad kiirused vähendavad klaaside udustamist. Tuuleklaasile tekkinud udu saate kiiresti eemaldada, kui kasutate soojendusrežiimi. Tuuleklaasi sisekülje regulaarne puhastusvahendiga puhastamine (äädika ja vee lahus töötab väga hästi) aitab vältida saasteainete (sigaretisuitsu, parfüümide jne) klaasile settimist. Saasteained suurendavad akende udustamist. Suvine kasutamine Teatud juhtudel võib kuuma ilmaga haagise vedamine kliimaseadme jõudlust vähendada. Sellega välditakse mootori ülekuumenemist. Kliimaseade on varustatud ka automaatse retsirkulatsioonisüsteemiga. Kui süsteem tuvastab suurt koormust või temperatuuri, võib see lülituda osalisele retsirkulatsioonile. Talvine kasutamine Talvekuudel süsteemi kasutades veenduge, et tuuleklaasi ees paiknev õhu sissevõtuava pole jää, lörtsi, lume või muude takistustega kaetud. Sõiduki hoiundamine Kui sõidukit ei kasutata kauem kui kaks nädalat, laske viis minutit kliimaseadmel tühikiirusel ja puhuril täiskiirusel töötada. Nii tagate süsteemi määrimise, et vältida kompressori kahjustamist süsteemi järjekordsel käivitamisel. 192

193 Kasutusnõuannete tabel ILM KASUTUSSSÄTTED KUUM ILM, SÕIDUKI SALONG VÄGA SOE Avage aknad, käivitage mootor, seadke süsteem armatuurlaua või kahetasemelisele tööle ja lülitage kliimaseade sisse. Seadke ventilaator kõige suuremale töörežiimile (täiesti päripäeva). Seadke temperatuuri juhtseade jahedale õhule. Kui soe õhk on sõidukist välja uhutud, lülitage süsteem õhu retsirkuleerimisele, kliimaseade sisse ja keerake aknad kinni. Kui olete saavutanud mugava soojustaseme, seadke süsteem armatuurlaua või kahetasemelisele tööle, jätke kliimaseade samuti tööle. SOE ILM JAHE VÕI KÜLM JA NIISKEM ILM Kui ilm on päikesepaisteline, lülitage süsteem armatuurlaua tööle ja kliimaseade sisse. Kui ilm on pilvine või pime, lülitage süsteem kahetasemelisele tööle ja kliimaseade sisse. Reguleerige temperatuuri vastavalt vajadusele. Lülitage süsteem soojendus-/põrandarežiimi või soojendusrežiimi. Lülitage ventilaator täiskiirusele (täiesti päripäeva). Kui aknad on puhtad, reguleerige ventilaatorit ja temperatuuri vastavalt vajadusele. KÜLM JA KUIV ILM Lülitage süsteem põrandarežiimile. Kui ilm on päikesepaisteline, võite õhuvoolu ka ülespoole suunata. Sellisel juhul lülitage süsteem kahetasemelisele tööle. Väga külma ilma korral ja kui soovite tuuleklaasile rohkem soojust suunata, lülitage süsteem soojendus-/ põrandarežiimile või soojendusrežiimile. Reguleerige ventilaatorit ja temperatuuri vastavalt vajadusele. 193

194

195 KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE KÄIVITAMISTOIMINGUD Automaatkäigukast Võtmeta sisenemine ja käivitamine Tavaline käivitamine Äärmuslik külm (allapoole -29 C) Kui mootor ei käivitu Pärast käivitamist Tavaline käivitamine diiselmootor AUTOMAATKÄIGUKAST Võtmega käivitamine parkasendis Piduri/käigukasti lukustussüsteem Piduri/käigukasti luku käsitsi vabastamine Viiekäiguline automaatkäigukast Käiguvahemikud Sõiduki nõksutamine

196 NELIKVEO KASUTAMINE Quadra-Trac II -süsteemi kasutamine/ettevaatusabinõud Käikude asendid Käiguvahetus Quadra-Drive II süsteem kui kuulub varustusse SELEC-TERRAIN KUI KUULUB VARUSTUSSE Kirjeldus Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) teated QUADRA-LIFT KUI KUULUB VARUSTUSSE Kirjeldus Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) teated Kasutamine MAANTEESÕIDU NÕUANDED MAASTIKUSÕIDU NÕUANDED Quadra-lift kui kuulub varustusse Millal aeglast nelikvedu kasutada kui kuulub varustusse Vees sõitmine Lumes, mudas ja liivas sõitmine Mäkke ronimine Allamäge sõitmine Pärast maastikusõitu

197 ROOLIVÕIM L mootor ja 3.0L diiselmootor L mootor Roolivõimu vedeliku kontrollimine MUUDETAVA TÖÖMAHUGA SÜSTEEM (MDS) (KUI KUULUB VARUSTUSSE) AINULT 5.7L MOOTOR SEISUPIDUR ELEKTROONILINE PIDURISÜSTEEM Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS) Veojõukontroll (TCS) Pidurdusabi süsteem (BAS) Elektrooniline õõtsumisstabilisaator (ERM) Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) Haagise stabiilsuskontroll (TSC) Mäel käivitamise abi (HAS) Pidurdusvalmidus Pidurite kuivatussüsteem Mäest laskumise kontroll (HDC) ainult kahekäigulise MP3023 jaotuskastiga nelikveomudelid ESC aktiveerimise/tõrgete märgutuled ja ESC OFF märgutuli

198 REHVID ÜLDTEAVE Rehvirõhk Rehvirõhud Suurel kiirusel kasutamine Radiaalrehvid Rehvide pöörlemine Rehviketid Kulumismuster Rehvi kasutusaeg Asendusrehvid Pöörlemissuunaga rehvid kui kuuluvad varustusse REHVIDE PÖÖRLEMISSOOVITUSED Ainult pöörlemissuunata rehvid REHVIRÕHU SEIRESÜSTEEM (TPMS) Põhisüsteem Premium-süsteem kui kuulub varustusse TPMS-i desaktiveerimine Üldteave NÕUDED KÜTUSELE BENSIINIMOOTOR L mootor L mootor

199 NÕUDED KÜTUSELE DIISELMOOTOR KÜTUSE LISAMINE Kütusemahuti kork Lahtise kütusemahuti korgi teade HAAGISE VEDAMINE Üldised pukseerimisdefinitsioonid Turvakaabli ühendamine Haagise pukseerimismass (haagise maksimaalne kaal) Haagise ja haakeseadme raskus Pukseerimisnõuded Pukseerimissoovitused SÕIDUKI PUKSEERIMINE Sõiduki pukseerimine Sõiduki pukseerimine Quadra Trac II_ /Quadra Drive_ II nelikveolised mudelid

200 KÄIVITAMISTOIMINGUD Enne sõiduki käivitamist reguleerige istet, tahavaate- ja küljepeegleid, kinnitage turvavöö ja paluge seda teha ka kõigil kaasreisijatel. HOIATUS! Ärge jätke lapsi üksinda autosse. Laste järelvalveta autosse jätmine on mitmel põhjusel ohtlik. Laps või teised isikud võivad saada tõsiseid või surmavaid vigastusi. Ärge jätke võtmepulti süütelukku. Sellisel juhul saab laps elektrilisi aknaid ja muid juhtseadmeid kasutada või sõiduki liikuma panna. Automaatkäigukast Käiguvalits peab enne mootori käivitamist olema neutraal- või parkasendis. Enne sõidukäigu valimist vajutage piduripedaal alla. 200 ETTEVAATUST! Järgmiste ettevaatusabinõude eiramisel võite käigukasti kahjustada. Lülitage käigukast parkasendisse alles siis, kui sõiduk on täielikult seiskunud. Lülitage käigukast tagurdusasendisse või sellest välja alles siis, kui sõiduk on täielikult seiskunud ja mootor töötab tühikäigul. Kui mootor töötab tühikäigupööretest suurematel pööretel, ärge lülitage käike tagurdus-, neutraal- või parkasendist ühtegi edaspidi liikumise asendisse. Enne käigu vahetamist veenduge, et olete piduripedaali alla vajutanud. Integreeritud võtmega võtmepuldi kasutamine (käivitamine) Külma või sooja mootori tavakäivitamine toimub gaasipedaali vajutamata. Ärge vajutage gaasipedaali. Keerake võtmepult koos integreeritud võtmega käivitusasendisse ja vabastage kohe, kui starter rakendub. Starter töötab edasi ja lahutub automaatselt, kui mootor käivitub. Kui mootor ei käivitu, lahutub starter kümne sekundi möödumisel automaatselt. Sellisel juhul keerake süüde asendisse LOCK, oodake sekundit ja korrake tavalist käivitustoimingut. Võtmeta sisenemine ja käivitamine See funktsioon võimaldab juhil käivitada mootori nupuvajutusega juhul, kui paigaldatud on mootori käivitus-/ seiskamisnupp ning RKE-saatja paikneb salongis. Mootori käivitus-/seiskamisnupu paigaldamine ja eemaldamine Nupu paigaldamine 1. Eemaldage võtmepult süütelukust. 2. Sisestage mootori käivitus-/seiskamisnupp süütelukku kirjad üleval pool. 3. Vajutage nupu keskele, et see paika lukustada.

201 Nupu eemaldamine 1. Mootori käivitus-/seiskamisnupu saab võtmepuldi kasutamiseks eemaldada. 2. Sisestage avariivõtme metallosa kroomäärise alla (allservas) ja kangutage nupp lahti. Mootori käivitus-/seiskamisnupu tohib eemaldada või paigaldada siis, kui süüde on keeratud asendisse LOCK (võtmeta sisenemise ja käivitamise välja lülitatud asend). Tavaline käivitamine Mootori käivitus-/seiskamisnupu kasutamine Külma või sooja mootori tavakäivitamine toimub gaasipedaali vajutamata. Mootori käivitamiseks peab käigukang olema park- või neutraalasendis. Hoidke piduripedaali all ja vajutage üks kord mootori käivitus-/seiskamisnuppu. Süsteem üritab sõidukimootori käivitada. Kui mootor ei käivitu, lahutub starter kümne sekundi möödumisel automaatselt. Kui soovite mootori käitamise enne selle käivitumist katkestada, vajutage uuesti nuppu. Mootori käivitus-/seiskamisnupuga seiskamine 1. Lülitage käigukang parkasendisse ja vajutage mootori käivitus-/seiskamisnuppu. 2. Süütelukk naaseb asendisse OFF. 3. Kui käigukang pole parkasendis, tuleb mootori käivitus-/seiskamisnuppu kaks sekundit all hoida ja liikumiskiirus peab mootori seiskumiseks olema suurem kui 5 mph (8 km/h). Süütelukk jääb asendisse ACC, kuni lülitate käigukangi parkasendisse ja vajutate nupu kaks korda asendisse OFF. Kui käigukang pole parkasendis ja vajutate käivitus-/seiskamisnuppu, kuvatakse EVIC-ekraanil teade Vehicle Not In Park ja mootor jääb tööle. Kui te ei lülita käigukangi parkasendisse, võib sõiduk liikuma hakata. Kui jätate süüte asendisse ACC või RUN (mootor ei tööta) ja käigukangi parkasendisse, lülitub süsteem 30 minuti järel automaatselt välja ja süüde lülitub asendisse OFF. Võtmeta sisenemise ja käivitamise funktsioonid piduripedaal pole alla vajutatud (park- või neutraalasend) Võtmeta sisenemise ja käivitamise funktsioon töötab sarnaselt süütelukule. Sellel on neli asendit: OFF, ACC, RUN ja START. Süüteluku asendite sõidukit käivitamata vahetamiseks ja tarvikute kasutamiseks toimige järgmiselt. Süüde on asendis OFF. Vajutage mootori käivitus-/seiskamisnuppu üks kord, et süüde asendisse ACC liigutada (EVIC kuvab IGNI- TION MODE ACCESSORY ). Vajutage mootori käivitus-/seiskamisnuppu teist korda, et süüde asendisse RUN liigutada (EVIC kuvab IGNITION MODE RUN ). Vajutage mootori käivitus-/seiskamisnuppu kolmandat korda, et süüde asendisse OFF liigutada (EVIC kuvab IGNITION MODE OFF ). 201

202 Äärmuslik külm (allapoole -29 C) Et tagada mootori käivitamine ka sellistel temperatuuridel, soovitame kasutada välist elektrijõul töötavat mootori plokisoojendit (saadaval volitatud edasimüüjalt). Kui mootor ei käivitu HOIATUS! Ärge valage mootori käivitamiseks gaasi õhusisselaskeavasse kütust või muid kergsüttivaid vedelikke. Võite põhjustada hetkpõlemise ja saada põletushaavu. Ärge üritage sõidukit käivitamiseks lükata või vedada. Automaatkäigukastiga varustatud sõidukeid ei saa sellisel moel käivitada. Põlemata kütus võib sellisel juhul mootori käivitumisel katalüsaatorisse siseneda ning katalüsaatorit või sõidukit kahjustada. Kui sõiduki aku on tühjenenud, kasutage käivitusabikaableid ning käivitage mootor varuakult või teise sõiduki akult. Selline käivitamine võib valesid võtteid kasutades ohtlik olla. Lisateavet leiate jaotise Mida teha ohuolukorras lõigus Käivitusabi. 202 Üleujutatud mootori puhastamine (mootori käivitus-/seiskamisnupuga) Kui mootor tavalisi või külma ilma käivitustoiminguid järgides ei käivitu, võib see olla üleujutatud. Liigse kütuse eemaldamiseks hoidke piduripedaali all, vajutage gaasipedaal täiesti põhja ja hoidke seda seal, seejärel vajutage üks kord mootori käivitus-/seiskamisnuppu. Starter rakendub automaatselt, töötab kümme sekundit ja lahutub. Kui see on toimunud, vabastage gaasi- ja piduripedaal, oodake sekundit ja korrake tavalist käivitustoimingut. Üleujutatud mootori puhastamine (võtmepuldiga) Kui mootor tavalisi või külma ilma käivitustoiminguid järgides ei käivitu, võib see olla üleujutatud. Liigse kütuse eemaldamiseks vajutage gaasipedaal täiesti alla ja hoidke seda seal. Seejärel keerake süüde käivitusasendisse ja vabastage see, kui starter rakendub. Starter lahutub automaatselt kümne sekundi möödumisel. Kui see on juhtunud, vabastage gaasipedaal ja keerake süüde asendisse LOCK, oodake sekundit ja korrake tavalist käivitustoimingut. ETTEVAATUST! Starteri kahjustamise vältimiseks oodake enne kordamist sekundit. Pärast käivitamist Tühikäigu pöördeid juhitakse automaatselt ja need vähenevad mootori soojenedes.

203 Tavaline käivitamine diiselmootor Kui mootor töötab, veenduge järgmises. Ükski teatekeskuse märgutuli ei põle. Tõrke märgutuli (MIL) ei põle. Madala õlirõhu märgutuli ei põle. Ettevaatusabinõud külma ilma korral Temperatuuridel allpool 0 C tuleb järgida spetsiaalseid soovitusi. Soovitused on toodud järgmises tabelis. *Nr. 1 Arktilistes tingimustes (-23 C) kasutage ülimadala väävlisisaldusega diislikütust (ULSD). Kütusekulu suureneb märgatavalt klimatiseeritud ULSD diislikütuse või number 1 ULSD diislikütuse kasutamisel. Klimatiseeritud ULSD diislikütus on segu nr 2 ULSD ja nr 1 ULSD diislikütustest,; selle kütuse omadused langetavad temperatuuri, mille juures tekivad vahakristallid kütuses. Kasutage mootoriga ülimadala väävlisisaldusega diislikütust. Vale kütuse kasutamisel võite kahjustada heitgaasisüsteemi. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Nõuded kütusele diiselmootor. Akuteki kasutamine Aku kaotab 60% jõudlusest, kui aku temperatuur langeb allapoole -18 C. Sel temperatuuril vajab mootor samadel pööretel käivitamiseks kaks korda rohkem jõudu. Akutekkide kasutamine suurendab käivitusvõimet madalatel temperatuuridel. Sobilikud akutekid saate volitatud MOPAR edasimüüjalt. Mootori käivitustoimingud HOIATUS! Ärge valage mootori käivitamiseks õhusisselaskeavasse kütust või muid kergsüttivaid vedelikke. Võite põhjustada hetkpõlemise ja saada põletushaavu. 1. Käiguvalits peab enne mootori käivitamist olema neutraal- või parkasendis. 2. Keerake süüde asendisse ON. 3. Oodake, kuni näidikupaneelil kuvatakse Wait To Start Light. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus Näidikupaneel. Sõltuvalt mootori temperatuurist põleb see kaks kuni kümme sekundit. Kui märgutuli Wait To Start Light kustub, on mootor käivitamiseks valmis. 4. Käivitusfunktsioon Ärge vajutage gaasipedaali. Keerake süüde võtmepuldiga käivitusasendisse ja vabastage see. Starter töötab edasi ja lahutub automaatselt, kui mootor käivitub. Kui mootor ei käivitu, lahutub starter kahekümne sekundi möödumisel automaatselt. Vajadusel saate starteri lahutamiseks süüte asendisse OFF keerata. 203

204 5. Kui mootor on käivitunud, laske sel enne sõitma asumist ligikaudu 30 sekundit tühikäigul töötada. Nii võimaldate õlil ringelda ja turbolaadurit õlitada. Vältige tühikäigu pikalt kasutamist madalamatel temperatuuridel kui -18 C. Pikad tühikäiguperioodid võivad mootorit kahjustada, kuna põlemiskambri temperatuur võib langeda temperatuurile, kus kütus ei põle enam täielikult ära. Ebatäielikul põlemisel moodustuvad kolvirõngastele ja pihustitele süsiniku ja võõba kihid. Põlemata kütus võib ka karterisse siseneda, õli lahjendada ja mootorit kulutada. Mootori soojendamine Vältige täisgaasi kasutamist külma mootoriga. Kui käivitate külma mootorit, laske sel aeglaselt töötemperatuur saavutada ning õlirõhul stabiliseeruda. 204 Külma mootori koormuseta ja suurtel pööretel kasutamisel väljub heitgaasisüsteemist valget suitsu ja mootori jõudlus on väiksem. Tühikäigupöörded peaksid soojendusperioodil jääma allapoole 1200 RPM, seda eriti madalatel temperatuuridel. Kui temperatuur jääb allapoole 0 C, laske mootoril enne täiskoormuse kasutamist viis minutit keskmistel pööretel töötada. Tühikäigupöörded külma ilmaga Vältige tühikäigu pikalt kasutamist madalamatel temperatuuridel kui -18 C. Pikad tühikäiguperioodid võivad mootorit kahjustada, kuna põlemiskambri temperatuur võib langeda temperatuurile, kus kütus ei põle enam täielikult ära. Ebatäielikul põlemisel moodustuvad kolvirõngastele ja pihustitele süsiniku ja võõba kihid. Põlemata kütus võib ka karterisse siseneda, õli lahjendada ja mootorit kulutada. Mootori seiskamine Enne turbodiiselmootori väljalülitamist võimaldage mootoril taastada tühikäigupöörded. Sellega tagate turbolaaduri korraliku määrimise. Eelkõige on see vajalik pärast suure koormusega sõitmist. Laske mootoril enne väljalülitamist paar minutit tühikäigupööretel töötada. Pärast täiskoormusel kasutamist laske mootoril enne väljalülitamist kolm kuni viis minutit tühikäigupööretel töötada. Nii võimaldate õlil mootorit määrida, samas kannab jahutusvedelik liigse kuumuse põlemiskambrist, laagritelt, sisekomponentidelt ja turbolaadurist ära. See on äärmiselt oluline turbolaaduriga, laadimisõhuga jahutatavate mootorit puhul. AUTOMAATKÄIGUKAST ETTEVAATUST! Järgmiste ettevaatusabinõude eiramisel võite käigukasti kahjustada. Lülitage käigukast parkasendisse alles siis, kui sõiduk on täielikult seiskunud. (Jätkub)

205 ETTEVAATUST! (Jätkub) Lülitage käigukast tagurdusasendisse või sellest välja alles siis, kui sõiduk on täielikult seiskunud ja mootor töötab tühikäigul. Kui mootor töötab tühikäigupööretest suurematel pööretel, ärge lülitage käike tagurdus-, neutraal- või parkasendist ühtegi edaspidi liikumise asendisse. Enne käigu vahetamist veenduge, et olete piduripedaali alla vajutanud. HOIATUS! Kui pöörded on tühikäigupööretest kõrgemad, on käigukangi park- või neutraalasendist välja liigutamine ohtlik. Kui piduripedaal pole korralikult alla vajutatud, võib sõiduk kiiresti kiirendama hakata. Võite sõiduki üle kontrolli kaotada ja avarii põhjustada. Vahetage käike vaid siis, kui mootor töötab tühipööretel ja piduripedaal on alla vajutatud. Võtmega käivitamine parkasendis Sõiduk on varustatud parklukuga ja seda ei saa käivitada, kui käigukang pole parkasendis. Võtmepulti saab süütelukust eemaldada vaid siis, kui süütelukk on asendisse LOCK keeratud ja käigukang parkasendisse viidud. Piduri/käigukasti lukustussüsteem Sõiduk on varustatud käigukastilukuga (BTSI), mis hoiab käigukangi parkasendis, kui süüde on asendis LOCK. Käigukangi parkasendist välja liigutamiseks peab süüde olema keeratud asendisse ON või START (mootor ei pea töötama) ja piduripedaal alla vajutatud. Piduri/käigukasti luku käsitsi vabastamine Sõiduk võib olla varustatud käigukastiluku manuaalse alistusfunktsiooniga. Seda funktsiooni saab kasutada, kui käigukang ei liigu parkasendis välja siis, kui süüde on keeratud asendisse ON ja piduripedaal on alla vajutatud. Manuaalse alistusfunktsiooni kasutamiseks toimige järgmiselt. 1. Keerake süüde asendisse ON (ärge käivitage mootorit). 2. Rakendage seisupidur. 3. Eemaldage topsihoidiku kummiserv (käigukangi kõrval keskmisel konsoolil). 4. Eemaldage miinuskruvikeerajaga topsihoidiku põhjal paiknev käigukangiluku manuaalse alistuse kate. 5. Vajutage piduripedaal alla. 6. Sirutage kruvikeerajaga manuaalse alistuse avausse. Hoidke käigukangilukku all. 7. Liigutage käigukang neutraalasendisse. 8. Sõiduki saab seejärel neutraalasendis käivitada. Kui olete alistusfunktsiooni kasutanud, laske sõidukit volitatud edasimüüjal kontrollida. 205

206 Viiekäiguline automaatkäigukast Elektrooniliselt juhitav käigukast võimaldab käike täpselt vahetada. Käigukasti elektroonika on isekalibreeruv, seega võivad esimesed käiguvahetused olla natuke järsud. See on normaalne ning paarisaja kilomeetri pärast on käiguvahetus täpne. Käiguvahemikud Pärast käiguvahemiku valimist oodake hetk enne kiirendamist, kuni käik rakendub. See on äärmiselt oluline külma mootori korral. Kui peate mootori uuesti käivitama, lülitage süüde enne taaskäivitamist asendisse LOCK. Käigukasti käikude rakendamine võib taaskäivitamisel viibida, kui süüdete esmalt asendisse LOCK ei keerata. PARKASEND See vahemik lukustab käigukasti ja asendab seisupidurit. Mootori saab selles asendis käivitada. Ärge kasutage parkasendit sõitmise ajal. Kui jätate parkasendis rakendamata, rakendage seisupidur. Esmalt rakendage alati seisupidur, seejärel liigutage käigukang parkasendisse. 206 HOIATUS! Ärge kasutage seisupiduri asemel parkasendit. Rakendage seisval sõidukil alati seisupidur, et vältida selle veerema hakkamist ning vigastuste või kahjustuste tekitamist. Kui pöörded on tühikäigupööretest kõrgemad, on käigukangi park- või neutraalasendist välja liigutamine ohtlik. Kui piduripedaal pole korralikult alla vajutatud, võib sõiduk kiiresti kiirendama hakata. Võite sõiduki üle kontrolli kaotada ja avarii põhjustada. Vahetage käike vaid siis, kui mootor töötab tühipööretel ja piduripedaal on alla vajutatud. TAGURDAMINE See vahemik on sõidukiga tagurdamiseks. Lülitage käik sisse alles siis, kui sõiduk on täielikult seiskunud. NEUTRAALASEND Seda asendit kasutatakse töötava mootoriga sõiduki seisuasendina. Mootori saab selles asendis käivitada. Kui peate sõidukist lahkuma, rakendage seisupidur. Kui pukseerite sõidukit või sõidate sellega mäest alla, kui käigukast on neutraalasendis, võite käigukasti tugevalt kahjustada. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Sõiduki pukseerimine ja jaotise Mida teha ohuolukorras lõigus Avariilise sõiduki pukseerimine. SÕIDUASEND See vahemik tuleb valida, kui sõiduk on täielikult seiskunud ja piduripedaal on alla vajutatud. Käike vahetatakse automaatselt kuni viienda käiguni. Sõiduasend tagab optimaalsed sõiduomadused kõigis tingimustes. Elektroonilise käiguvahemiku (ERS) kasutamine Elektrooniline käiguvahemik (ERS) võimaldab käiguhooba sõiduasendis vasakule (-) või paremale (+) liigutada, võimaldades seega piirata kõige kõrgemat kasutatavat käiku.

207 Kui liigutate käiguhoova asendisse ERS 3 (kolmas käik), ei vahetata käike kolmandast käigust kõrgemale, kuid neid vahetatakse vajadusel esimesele või teisele käigule. Kui tõmbate käiguhooba (mitte ei lükka seda korraks) vasakule (-), lülitatakse sisse madalaim käik, mille saab saavutada mootorit üle koormamata. Ekraanil kuvatakse valitud käik, ülemine käik on sellega piiratud. Kui lükkate käigukangi (mitte ei lükka seda korraks) paremale (+), väljub käigukast käikude piiramise režiimist ja vahetub vastavale käigule. Ekraanil kuvatakse D. 3.6L ja 3.0L diiselmootor Kui käigukang on sõiduasendis ja lükkate seda korraks vasakule (-), vahetatakse käiku ühe võrra allapoole. Näiteks, kui käigukang on sõiduasendis ja valitud on viies käik ja lükkate käigukangi korraks vasakule (-), lülitatakse sisse neljas käik ja ekraanil kuvatakse 4. Käigukangi järjekordne hetkeline vasakule lükkamine vahetab kolmandale käigule. 5.7L mootor 5.7L mootoriga sõidukites võimaldab ERS (või režiim TOW/HAUL) valida täiendava alakäigu, mida tavaliselt kasutada ei saa. See täiendav käik parendab sõiduki sooritusvõimet ja jahutust haagise pukseerimisel teatud kallakutel. ERS 1, 2 ja 3 on alakäigud, ERS 4 on otsekäik. ERS 5 (kiirkäik) on sama, mis tavaline 4. käik. Kui valitud on sõiduasendi esimesed neli käiku ja lükkate käigukangi korraks vasakule (-), kuvatakse vastav käik (käiku ei vahetata alla). Näiteks,kui valitud on sõidusuuna 3. käik ja lükkate hooba ühe korra vasakule (-), kuvatakse ekraanil 4 (ERS 4 on otsekäik). Järgmine lüke vasakule vahetab käigu alla 3. käigule (täiendav alakäik). Kui olete valinud viienda käigu, vahetab esimene lüke vasakule (-) ühe käigu alla ja kuvatakse 5 (ERS 5 on sama, mis tavaline neljas käik). Järgmine lüke vasakule vahetab käigu alla 4. käigule (otsekäik). HOIATUS! Ärge vahetage käike alla libedal pinnasel mootoriga pidurdamiseks. Juhtrattad võivad haarde kaotada ning sõiduk võib libisema hakata. Ekraanil kuvatav Tegelik lubatud käik * D * Kehtib vaid 5.7L mootoriga sõidukile. Maksimaalseks aeglustamiseks õige käigu valimiseks (mootoriga pidurdamine), liigutage hooba vasakule D(-) ja hoidke selles asendis. Käigukast vahetub vahemikule, mis tagab kõige parema aeglustamise. 207

208 Kiirkäigu kasutamine Automaatkäigukast sisaldab elektrooniliselt juhitavat kiirkäiku (3.6L ja 3.0L diiselmootori viies käik ja 5.7L mootori neljas ja viies käik). Käigukast lülitub automaatselt kiirkäigule, kui täidetud on järgmised tingimused. Käigukang on sõiduasendis. Mootori jahutusvedelik on saavutanud normaalse töötemperatuuri. Sõiduki kiirus on suurem kui 30 mph (48 km/h). Lülitit TOW/HAUL pole aktiveeritud. Käigukast on saavutanud normaalse töötemperatuuri. Kui sõiduk käivitatakse äärmiselt külma ilma korral, ei pruugi käigukast kiirkäigule lülituda ja valib automaatselt sellisel temperatuuril kõige sobivama käigu. Tavatöö taastub, kui käigukastiõli temperatuur on normaalse taseme saavutanud. Vaadake jaotise Hüdrotrafo lõiku Märkus. Külmade ilmade korral võite märgata viivitusi kõrgematele käikudele vahetamisel, mis sõltub mootori ja käigukasti temperatuurist. See funktsioon parendab mootori ja käigukasti soojendusaega. Kui käigukast saavutab väga kõrge temperatuuri, valib see automaatselt sellisel temperatuuril kõige sobivama käigu. Kui saavutatud temperatuur on piisavalt kõrge, kuvatakse teade TRANSMISSION OVER TEMP ja käigukast valib kiirkäigust madalama käigu, kuni käigukast maha jahtub. Pärast mahajahtumist taastub normaaltöö. Käigukast valib kiirkäigul olles kõige sobivama madalama käigu, kui gaasipedaal on põhja vajutatud kiirustel üle 35 mph (56 km/h). Millal režiimi TOW/HAUL kasutada kui kuulub varustusse Mägises piirkonnas sõites, haagist pukseerides või rasket koormat vedades ja juhul, kui käike sagedasti vahetatakse, vajutage lülitit TOW/HAUL. Sellega parendatakse sooritusvõimet ja vähendatakse potentsiaalset käigukasti ülekuumenemisohtu või liigtihedast vahetamisest tingitud tõrkeohtu. Režiimis TOW/HAUL töötades valib käigukast otsekäigu, kiirkäigu kasutamine lubatakse stabiilsemate sõidutingimuste korral. Lüliti TOW/HAUL 208

209 Näidikupaneelil süttib märgutuli TOW/ HAUL ja tähistab, et vastav funktsioon on aktiveeritud. Vajutades lülitit teist korda, taastatakse tavatöö. Kui soovite režiimi TOW/HAUL kasutada, tuleb see mootori käivitamisel iga kord uuesti aktiveerida. Kõrgete temperatuuride, suurte kiiruste ja koormuste korral võidakse käiku üles vahetada ja seejärel kohe tagasi alla. Märgutuli TOW/HAUL kustub. See on tavaline ülekuumenemisvastane kaitse režiimis TOW/ HAUL töötades. Koju liipamise režiim Käigukasti tööd kontrollitakse pidevalt. Kui tuvastatakse olukord, mis võib põhjustada käigukasti kahjustamise, aktiveeritakse "koju liipamise režiim. Selles režiimis säilitatakse valitud käik (3.6L ja 3.0L diiselmootori puhul) või otsekäik (5.7L mootori puhul), kuni sõiduk seisatakse. Käigukasti lähtestamiseks toimige järgmiselt. 1. Seisake sõiduk. 2. Liigutage käigukang parkasendisse. 3. Seisake mootor ja keerake süüde kindlasti asendisse LOCK. 4. Oodake ligikaudu kümme sekundit, seejärel käivitage mootor uuesti. 5. Liigutage käigukang soovitud käiguvahemikku. Kui probleemi enam ei tuvastata, taastub käigukasti tavatöö. Kui probleem püsib, saate kasutada park-, neutraal- ja tagurduskäike. Sõiduasendis saate kasutada vaid teist käiku (3.6L ja 3.0L diiselmootori korral) või kolmandat käiku (5.7L mootori korral). Laske käigukasti võimalikult ruttu volitatud edasimüüjal kontrollida. Hüdrotrafo Automaatkäigukast on varustatud funktsiooniga, mis on mõeldud kütusekulu parendamiseks. Hüdrotrafo sidur rakendub automaatselt kalibreeritud kiirusel, kerge gaasiandmisega. Rakendub suurematel kiirustel tugevama kiirendamise korral. Seetõttu võite tunda erinevust siduri vastuses tavatingimustes ja kõrgema käigu kasutamisel. Kui kiirus langeb allapoole kalibreeritud väärtust, või kiirendamisel, lahutub sidur automaatselt ja sujuvalt. Hüdrotrafo ei rakendu enne, kui käigukastiõli ja mootori jahutusvedelik on soojad (tavaliselt 1,6 kuni 4,8 kilomeetrise sõidu järel). Kuna mootori pöörded on suuremad, kui hüdrotrafo pole rakendatud, võib tunduda, et käigukast ei vali külmana kiirkäiku. See on normaalne. 4. käigu (otsekäik) ja 5/D. käigu (kiirkäik) käsitsi vahetamisel märkate, et käigukast suudab valida kiirkäigu. 5.7L mootoriga sõidukitel (millel on kaks kiirkäiku) ei pruugi käigukast ülemist kiirkäiku valida enne, kui käigukastiõli ja mootori jahutusvedelik on piisavalt soojenenud. 209

210 Kui sõidukit pole mitu päeva kasutatud, võivad esimesed paar töösekundit pärast käigu vahetamist tunduda aeglased. See juhtub seetõttu, et vedelik voolab osaliselt hüdrotrafost käigukasti. Ka see on normaalne ja ei kahjusta käigukasti. Hüdrotrafo täitub uuesti viie sekundi jooksul pärast mootori käivitamist. Sõiduki nõksutamine Kui sõiduk jääb lume, liiva või muda sisse kinni, saab selle tavaliselt kõigutamise teel vabastada. Liigutage käiguvalitsat sõidu- ja tagurdusasendi vahel ja andke kergelt gaasi. Enne sõiduki kõigutamist tuleb elektrooniline stabilisaator (ESC) ja veojõukontroll (TCS) (kui kuulub varustusse) välja lülitada. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Pidurite elektrooniline juhtsüsteem. Kõige efektiivsemalt töötab kerge gaasi andmine ja rataste kohal peal pöörlemise vältimine. Kõrged pöörded ja rataste koha peal pöörlemine võib lõppeda käigukasti ülekuumenemise ja kahjustamisega. Pärast iga viite kõigutustsüklit laske mootoril neutraalasendis vähemalt ühe minuti jooksul tühikäigul töötada. Nii minimeerite ülekuumenemise ja käigukasti kahjustamise ohtu. ETTEVAATUST! Sõidukit kõigutades ärge laske ratastel pöörelda kiiremini kui 15 mph (24 km/h), vastasel juhul võite ajamit kahjustada. NELIKVEO KASUTAMINE Quadra-Trac II -süsteemi kasutamine/ettevaatusabinõud Quadra-Trac II jaotuskast töötab tavalises nelikveorežiimis täisautomaatse jaotuskastina. Quadra-Trac II jaotuskast pakub kolme režiimiasendit: Jaotuskasti lüliti 4WD HI NEUTRAL 4WD LOW Režiimis 4WD HI töötab jaotuskast täisautomaatsena. 210

211 Kui vajate täiendavat veojõudu, saab aeglustiga nelikveoga eesmised ja tagumised ajamivõllid kokku lukustada, et sundida esi- ja tagarattaid sama kiirusega pöörlema. Aeglustiga nelikvedu on mõeldud kasutamiseks vaid lahtisel, libedal pinnasel. Kui kasutate aeglast nelikvedu kuival, kõva kattega pinnasel, võite rehve kulutada ja ajami komponente kahjustada. Aeglast nelikvedu kasutades on mootori pöörded kolm korda kõrgemad, kui sama kiirusel kiire nelikveo kasutamisel. Ärge koormake mootorit üle ega ületage liikumiskiirust 25 mph (40 km/h). Neliveoga sõidukite õige kasutamine nõuab võrdse suuruse, tüübi ja ümbermõõduga rehvide kasutamist kõigil velgedel. Igasugune erinevus mõjutab käiguvahetust ja võib jaotuskasti kahjustada. Kuna nelikvedu pakub paremat haaret, võib juhtuda, et ületate turvalise pööramisja peatumiskiiruse. Ärge liikuge kiiremini, kui tingimused seda lubavad. HOIATUS! Kui jätate sõiduki jaotuskasti neutraalasendisse ja ei rakenda seisupidurit, võite ennast või teisi kahjustada. Jaotuskasti neutraalasend lahutab ajamivõllid veoallikast ja võimaldab sõidukil liikuda. Kui lahkute sõidukist, rakendage alati seisupidur. Käikude asendid Täiendavat teavet jaotuskasti iga režiimi kohta leiate allpool. 4WD AUTO Seda vahemikku kasutatakse jäisel, lumisel, kruusasel, liivasel ja kuival ning kõval pinnasel. Lisateavet erinevate asendite ja nende sihtotstarbelise kasutamise kohta leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Selec-Terrain kui kuulub varustusse. NEUTRAALASEND See vahemik lahutab esimese ja tagumise ajamivõlli veoallikast. Seda tuleb kasutada sõiduki tasasel pinnasel pukseerimiseks. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Sõiduki pukseerimine. 4WD LOW Seda vahemikku kasutatakse aeglase kiirusega nelikveo kasutamiseks. See lukustab eesmised ja tagumised ajamivõllid mehaaniliselt kokku, sundides esija tagarattaid samal kiirusel pöörlema. Pakub täiendavat haarde- ja vedamisvõimet lahtisel ning libedal pinnasel. Ärge ületage liikumiskiirust 25 mph (40 km/h). Lisateavet erinevate asendite ja nende sihtotstarbelise kasutamise kohta leiate lõigus Selec-Terrain kui kuulub varustusse. 211

212 Käiguvahetus 4WD HI ja 4WD LOW Kui sõiduk liigub kiirusega 0 kuni 3 mph (0 kuni 5 km/h), süütelüliti on asendis ON või mootor töötab, lülitage jaotuskasti hoob neutraalasendisse ja vajutage üks kord nuppu 4WD LOW. Kui vahetus on lõpetatud, süttib armatuurlaual märgutuli 4WD LOW. 212 Jaotuskasti lüliti Kui vahetamise tingimused/lukustused pole täidetud või on rakendunud jaotuskasti mootori temperatuurikaitse, hakkab EVIC-ekraanil vilkuma teade For 4x4 Low Slow Below 3 MPH or 5 KPH Put Trans in N Press 4 Low. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). 4WD LOW ja 4WD HI Kui sõiduk liigub kiirusega 0 kuni 3 mph (0 kuni 5 km/h), süütelüliti on asendis ON või mootor töötab, lülitage jaotuskasti hoob neutraalasendisse ja vajutage üks kord nuppu 4WD LOW. Kui käiguvahetus on lõpetatud, kustub armatuurlaual märgutuli 4WD LOW. Kui vahetamise tingimused/lukustused pole täidetud või on rakendunud jaotuskasti mootori temperatuurikaitse, hakkab EVIC-ekraanil vilkuma teade For 4x4 High Slow Below 3 MPH or 5 KPH Put Trans in N Press 4 Low. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Aeglase nelikveo saab rakendada või lahutada siis, kui sõiduk on täielikult peatunud; siiski võib see olla raskendatud, kuna käiguhambad ei pruugi olla õigesti joondunud. Käiguvahetuse lõpetamiseks peate ehk käiguhambaid mitu korda joondama. Eelistatud meetodiks on aeglane veeremine kiirusel 0 kuni 3 mph (0 kuni 5 km/h). Kui sõiduk liigub kiiremini kui 3 mph (5 km/h), ei võimalda jaotuskast vahetust sooritada. NEUTRAALNE vahetustoiming 1. Keerake süüde asendisse ON, mootor on välja lülitatud. 2. Hoidke jalga piduripedaalil. 3. Lülitage käigukast neutraalasendisse. 4. Hoidke neutraalasendi tihvtlülitit (nt pliiatsiga) neli sekundit all, kuni lüliti kõrval olev märgutuli hakkab vilkuma. Tuli lõpetab vilkumise (jääb põlema), kui käiguvahetus on lõpetatud.

213 Sõiduki elektroonilisel teabekuval kuvatakse teade To Tow Vehicle Safely, Read Neutral Shift Procedure in Owners Manual. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Neutraallüliti 5. Neutraalvahemikust välja lülitamiseks korrake samme 1 kuni 4. Kui vahetamise tingimused/lukustused pole täidetud, kuvatakse sõiduki elektroonilisel teabekuval teade To Tow Vehicle Safely, Read Neutral Shift Procedure in Owners Manual. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Quadra-Drive II süsteem kui kuulub varustusse Valikuline Quadra-Drive II süsteem on varustatud kahe pöördemomendi edastussiduriga. Sidurite hulka kuuluvad elektrooniline piiratud libisemisega diferentsiaaliga (ELSD) tagatelg ja Quadra- Trac II jaotuskast. Valikuline ELSD-telg on täisautomaatne ja ei vaja töötamiseks juhipoolset sekkumist. Tavalistes sõidutingimustes töötab see kui tavaline telg, tasakaalustades pöördemomenti vasakute ja paremate rataste vahel ühtlaselt. Kui vasakute ja paremate rataste haarduvus on erinev, tuvastab selle liitmik. Kui üks ratas hakkab teisest kiiremini pöörlema, suunatakse pöördemoment väiksema haarduvusega rattalt parema haarduvusega rattale. Kuigi jaotuskast ja teljesidur on erinev valmistusviisiga, on nende töö põhimõte sarnane. Süsteemi kasutamiseks järgige Quadra- Trac II jaotuskasti teavet. SELEC-TERRAIN KUI KUULUB VARUSTUSSE Kirjeldus Selec-Terrain kombineerib endas sõiduki juhtsüsteeme, võimaldades juhipoolse sekkumisega tagada parima jõudluse igal maastikul. Selec-Terrain lüliti 213

214 Selec-Terrain hõlmab järgmiseid asendeid. Sport kuiva ilma ja maanteesõidu kalibreering. Saadaval ainult kiire 4WD vahemikus. Jõudluspõhine seadistus, mis annab tagateljeveo tunde, kuid parema käsitsus- ja kiirendusvõime kui kaherattaveoga sõidukid. Elektrooniline stabilisaator annab juhile rohkem võimu sõiduki üle, kuid säilitab samas turvalised sõiduomadused. Sõiduk langetatakse (kui see on õhkvedrustusega varustatud) vahemiku HIGH aerodünaamilisse režiimi. Aeglast nelikvedu ei SPORT-režiimis kasutada; kui see on valitud, lülitub Selec- Terrain automaatselt tagasi režiimi AUTO. 214 Snow seadistus täiendava stabiilsuse tagamiseks karmides ilmastikutingimustes. Kasutage nii maanteekui maastikusõidul kehva haardega pinnasel, nagu lumel. Kui olete aktiveerinud režiimi Snow (sõltuvalt teatud kasutustingimustest), võib käigukast kasutada paigaltvõtuks teist käiku (mitte esimest), et minimeerida sellega rataste libisemist. Kui sõiduk on varustatud õhkvedrustusega, lülitub tase sättele Normal Ride Height (NRH), kui jaotuskast on valinud kõrge käigu. Jaotuskasti madala kiirusvahemiku korral vahetub tase sättele Off-Road 1. Auto täisautomaatne nelikvedu, mida saab kasutada nii maantee- kui ka maastikusõidul. Tasakaalustab haarduvuse hõlpsa juhitavusega, et pakkuda paremat käsitsust ja kiirendust kui kaherattaveoga sõidukid. Kui sõiduk on varustatud õhkvedrustusega, vahetub tase sättele NRH. Sand/Mud maastikusõidu kalibreering, mida kasutada kehva haarduvusega pinnasel, nagu muda, liiv või märg rohi. Ajam on maksimeeritud haarduvuse tagamiseks. Vähem andestavatel pinnastel võite tunda kinni jäämist. Elektroonilised pidurid on seatud piirama gaasi veojõuhaldust ja rataste libisemist. Kui sõiduk on varustatud õhkvedrustusega, vahetub tase sättele Off-Road 1. Rock maastikusõidu kalibreering, mida saab kasutada vaid aeglase nelikveoga. Sõidukit tõstetakse (kui õhkvedrustusega varustatud) parema kliirensi tagamiseks. Veojõupõhine seadistus parendatud roolimisega tugeva haarduvusega maastikul kasutamiseks. Aktiveerib mäest laskumise juhtseadme. Kasutage selliste takistuste ületamiseks, nagu kivid, sügavad vaod jne. Kui sõiduk on varustatud õhkvedrustusega, vahetub tase sättele Off-Road 2. Kui Selec-Terrain lüliti on režiimis ROCK ja jaotuskast vahetatakse aeglase nelikveo režiimist kiire nelikveo režiimi, lülitub Selec-Terrain süsteem tagasi režiimi AUTO. Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) teated Kui täidetud on vastavad tingimused, kuvatakse EVIC-ekraanil teateid. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). QUADRA-LIFT KUI KUULUB VARUSTUSSE Kirjeldus Quadra-Lift õhkvedrustussüsteem pakub koormuse tasandamist koos võimalusega reguleerida sõiduki kõrgust kõigest nupuvajutusega.

215 Selec-Terrain lüliti 1 Nupp Up 2 Nupp Down 3 Parkrežiimi märgutuli 4 Tavalise sõidukõrguse märgutuli 5 1. maastikusõidu märgutuli 6 2. maastikusõidu märgutuli Normal Ride Height (NRH) see vedrustuse standardasend on mõeldud kasutamiseks tavatingimustes. Off-Road 1 (OR1) (tõstab sõidukit ligikaudu 33 mm (28 mm) koos AMS paketiga) see on vaikesäte maastikusõidul, kuni pole vaja sätet OR2. Tulemuseks on sujuvam ja mugavam sõidukogemus. Vajutage NRH asendis nuppu Up, kui sõidukiirus jääb allapoole 48 mph (77 km/h). OR1 asendist langetatakse sõiduk automaatselt NRH asendisse, kui liikumiskiirus jääb vahemikku 40 mph (64 km/h) ja 50 mph (80 km/h) kauemaks kui 20 sekundiks või kui liikumiskiirus ületab 50 mph (80 km/h). Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Nõuanded maastikusõiduks. Off-Road 2 (OR2) (tõstab sõidukit ligikaudu 65 mm (56mm) koos AMS paketiga) seda asendit tuleb kasutada maastikusõidul juhul, kui vajate suuremat kliirensit. OR2 asendi saavutamiseks vajutage NRH asendis nuppu Up kaks korda või OR1 asendis üks kord, kui liikumiskiirus jääb allapoole 20 mph (32 km/h). Kui liikumiskiirus ületab OR2 asendis 25 mph (40 km/h), langetatakse sõiduk automaatselt OR1 asendisse. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Nõuanded maastikusõiduks. Aero Mode (langetab sõidukit ligikaudu 13 mm selles asendis on sõiduki aerodünaamika parem. Sõiduk siseneb automaatselt Aero režiimi, kui liikumiskiirus jääb vahemikku 62 mph (100 km/h) ja 66 mph (106 km/h) kauemaks kui 20 sekundit või kui liikumiskiirus ületab 66 mph (106 km/h). Sõiduk siseneb automaatselt NRH režiimi, kui liikumiskiirus jääb vahemikku 30 mph (48 km/h) ja 35 mph (56 km/h) kauemaks kui 20 sekundit või kui liikumiskiirus langeb allapoole 30 mph (48 km/h). Kui Selec-Terrain lüliti keeratakse SPORT-režiimi, siseneb sõiduk Aero režiimi liikumiskiirusest sõltumatult. Kui keerate Selec- Terrain lüliti asendisse AUTO, taastatakse süsteemi tavatöö. Park Mode (langetab sõidukit ligikaudu 38 mm sõidukit langetatakse reisijatele hõlpsama sissepääsu ja pagasi hõlpsama laadimise ja mahalaadimise tagamiseks. Parkrežiimi sisenemiseks vajutage nuppu Down, kui liikumiskiirus jääb allapoole 25 mph (40 km/h). Kui liikumiskiirus langeb allapoole 15 mph (24 km/h), hakatakse sõidukit automaatselt langetama. Kui liikumiskiirus jääb kauemaks kui 60 sekundiks vahemikku 15 mph (24 km/h) ja 25 mph (40 km/h) või kui liikumiskiirus ületab 25 mph (40 km/h), parkrežiimi rakendamine tühistatakse. Parkrežiimist väljumiseks vajutage nuppu Up üks kord või kiirendage kiirusele, mis ületab 15 mph (24 km/h). 215

216 Selec-Terrain lülitab sõiduki automaatselt õigele, Selec-Terrain lülitiga määratud asendile. Selec-Terrain vaikesätteid saab muuta õhkvedrustuse nuppudega. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Selec-Terrain. Süsteemi kasutamise eelduseks on töötav mootor. Sõiduki langetamisel peavad kõik uksed ja tagaluuk olema suletud. Kui suvaline uks sõiduki langetamise ajal avatakse, ei lõpetata toimingut enne, kui uks(ed) on suletud. Quadra-Lift õhkvedrustussüsteem kasutab tõstmis- ja langetamismustrit, mis takistab esituledel vastutulevaid sõidukeid häirimast. Sõiduki tõstmisel liigub esmalt kõrgemale sõiduki tagaosa, seejärel esiosa. Sõiduki langetamisel langeb esmalt sõiduki esiosa, seejärel tagaosa. Kui lülitate mootori välja, võite täheldada õhkvedrustussüsteemi hetkelist tööd; see on normaalne. Süsteem parandab sõiduki asendit. Varuratta vahetamise abistamiseks on Quadra-Lift õhkvedrustussüsteem varustatud funktsiooniga, mis võimaldab automaatse tasandusfunktsiooni blokeerida. Hoidke nuppe Up ja Down viis kuni kümme sekundit all, kuni EVICekraanil kuvatakse teade, mis märgib tasandussüsteemi blokeerimist. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Kui liikumiskiirus ületab 5 mph (8 km/h), taastub õhkvedrustussüsteemi normaaltöö. Lisateavet leiate jaotise Mida teha ohuolukorras lõigus Sõiduki tõstmine ja rehvivahetus. HOIATUS! Õhkvedrustussüsteem kasutab süsteemi käitamiseks suruõhku. Vigastuste või süsteemi kahjustamise vältimiseks laske süsteemi hooldada volitatud edasimüüjal. Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) teated Kui täidetud on vastavad tingimused, kuvatakse EVIC-ekraanil teateid. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Süsteemitõrke tuvastamisel antakse sellest märku helialarmiga. Kasutamine Sõiduki asendit tähistavad märgutuled 3 kuni 6. Vilkuv märgutuli tähistab asendit, mille poole süsteem pürgib. Kui tõstmisel vilgub nupu UP juures mitu märgutuld, tähistab saavutatavat asendit kõige kõrgem vilkuv märgutuli. 216

217 Kui langetamisel vilgub nupu UP juures mitu märgutuld, tähistab saavutatavat asendit kõige madalam põlev märgutuli. Kui vajutate nuppu UP üks kord, liigutatakse vedrustust kehtivast asendist ühe asendi võrra kõrgemale, eeldusel, et kõik tingimused selleks on täidetud (st mootor töötab, liikumiskiiruse piir jne). Nuppu UP võite vajutada ka mitu korda ja iga vajutus tõstab taset ühe astme võrra, kuni tasemeni OR2 või kõrgeimale tingimustega lubatud tasemeni. Kui vajutate nuppu DOWN üks kord, liigutatakse vedrustust kehtivast asendist ühe asendi võrra madalamale, eeldusel, et kõik tingimused selleks on täidetud (st mootor töötab, uksed on suletud, liikumiskiiruse piir jne). Ka nuppu DOWN võib mitu korda vajutada. Iga vajutus langetab asendit ühe taseme võrra, kuni minimaalsele, parktasemele, või tingimustega täidetud tasemele. Automaatne kõrgusvahetus leiab aset sõltuvalt liikumiskiirusest ja sõiduki kehtivast kõrgustasemest. Automaatsel vahetamisel ja kasutaja poolt päritud vahetamisel süttivad samad märgutuled ja kuvatakse samad teated. Off-Road 2 (OR2) asendi OR2 valimisel põlevad märgutuled 4, 5 ja 6. Off-Road 1 (OR2) asendi OR1 valimisel põlevad märgutuled 4 ja 5. Normal Ride Height (NRH) selles asendis põleb märgutuli 4. Park Mode parkasendis põleb märgutuli 3. Kui parkrežiimi päritakse sel ajal, kui liikumiskiirus on vahemikus 15 mph (24 km/h) ja 25 mph (40 km/h), jääb märgutuli 4 põlema ja märgutuli 3 hakkab vilkuma, oodates, kuni liikumiskiirust vähendatakse. Kui liikumiskiirus langeb kiirusele 15 mph (24 km/h), märgutuli 4 kustub ja märgutuli 3 vilgub, kuni saavutatakse parkasend, seejärel jääb märgutuli 3 põlema. Kui parkasendi saavutamisel liikumiskiirust tõstetakse üle 15 mph (24 km/h), kõrguse muutmine peatatakse, kuni liikumiskiirus langeb allapoole 15 mph (24 km/h), mille järel jätkatakse parkasendi saavutamist, või kui liikumiskiirus tõuseb üle 25 mph (40 km/h), mille järel taastatakse kõrgusesäte NRH. Parkasendi saab valida ka siis, kui sõiduk ei liigu, eeldusel, et mootor töötab ja kõik uksed on suletud. MAANTEESÕIDU NÕUANDED Maasturite kliirens on kõrgem ja teljevahe kitsam, mistõttu sobivad need maastikul sõitmiseks. Disainiomadused annavad nendele sõidukitele kõrgema raskuskeskme, kui tavalistel autodel. Kõrgem kliirens annab parema ülevaate teest ja eespool olevatest probleemidest. Sellised sõidukid pole siiski mõeldud läbima kurve tavalise auto kiirusel, täpselt nagu madalapõhjalised sportautod pole mõeldud maastikul sõitmiseks. Kui vähegi võimalik, vältige järskude manöövrite sooritamist. Nagu iga seda tüüpi sõiduki puhul, võib ka selle sõiduki vale kasutamise tagajärjeks olla juhitavuse kaotamine või avarii. 217

218 MAASTIKUSÕIDU NÕUANDED Enne maastikusõitu eemaldage eesmine õhuspoiler, et vältida selle kahjustamist. Eesmine spoiler on kinnitatud alumise paneeli külge seitsme kinnitusvahendiga ja selle saab käsitsi eemaldada. 218 Eesmine õhuspoiler 1 Eesmine põrkraud 2 Spoileri kinnitid Quadra-lift kui kuulub varustusse Maastikul sõites soovitame kasutada madalaimat kasutatavat kõrgussätet, mis on piisav eelseisvate takistuste ületamiseks. Seejärel muutke kliirensit vastavalt maastikule. Selec-Terrain lülitab sõiduki automaatselt optimaalsele, Selec-Terrain lülitiga määratud asendile. Selec- Terrain vaikesätteid saab muuta õhkvedrustuse nuppudega. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Quadra-Lift kui kuulub varustusse. Millal aeglast nelikvedu kasutada kui kuulub varustusse Maastikul sõites lülitage aeglane nelikvedu sisse parema haarduvuse tagamiseks. Seda vahemikku tuleks piirata äärmuslikes olukordades kasutamisele, nagu sügav lumi, muda või liiv, kus on vaja suuremat aeglast veojõudu. Aeglase nelikveoga tuleks vältida suuremaid kiiruseid kui 25 mph (40 km/h). Vees sõitmine Kuigi see sõiduk on võimeline sõitma läbi vee, tuleb siiski arvestada erinevate ettevaatusabinõudega. ETTEVAATUST! Vees ärge sõitke kiiremini kui 5 mph (8 km/h). Enne vette sisenemist kontrollige selle sügavust, väljumisel kontrollige kõigi vedelike taset. Läbi vee sõitmisest tingitud kahjustused ei pruugi olla kaetud uue sõiduki piiratud garantiiga. Kui sisenete sügavamasse vette kui paari tolli sügavune vesi, olge äärmiselt tähelepanelik, et vältida kahjustusi ja tagada ohutus. Kui peate läbi vee sõitma, üritage määrata selle sügavus ja põhja olukord (ning võimalike takistuste asukohad) enne vette sisenemist. Sõitke ettevaatlikult ja sügavas vees aeglaselt, et minimeerida laineefekti. Voolav vesi Kui tegemist on kiire voolu ja tõusva tasemega veega, vältige sellise veekogu ületamist, kuni veetase langeb ja/või voolukiirus väheneb. Kui peate ületama voolavat vett, vältige suuremaid sügavusi kui 23 cm. Voolav vesi võib voolusängi uuristada, põhjustades sõiduki sügavamale vajumise. Määrake allavoolu jääv väljumispunkt, et lubada vajadusel sõidukil veega kaasa liikuda.

219 Seisev vesi Vältige sõitmist sügavamas seisvas vees kui 51 cm, vähendage kiirust, et minimeerida laineefekti. Maksimaalne kiirus 51 cm sügavuses vees on väiksem kui 5 mph (8 km/h). Hooldus Pärast sügavas vees sõitmist kontrollige sõiduki vedelikke ja määrdeaineid (mootoriõli, käigukastiõli, teljed ja jaotuskast) ja veenduge, et vedelikud pole saastunud. Saastunud vedelik (piimjas ja vahune) tuleb kahjustuste vältimiseks võimalikult ruttu eemaldada. Lumes, mudas ja liivas sõitmine Sügavas lumes sõitmiseks või koorma vedamiseks lülitage sisse madalam käik ja vajadusel aeglane nelikvedu. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Nelikveo kasutamine. Liikumise säilitamiseks ärge lülitage sisse vajalikust madalamat käiku. Liigsete pöörete kasutamisel hakkavad rattad pöörlema ja haardumine kaob. Vältige järske käikude allavahetamist jäistel ja libedatel teedel, kuna mootoriga pidurdamine võib põhjustada libisemist ja sellest tingitud kontrolli kadu sõiduki üle. Mäkke ronimine Enne mäkke ronimist määrake pinnase tingimused tipus ja/või teisel küljel. Enne järsku mäkke ronimist lülitage sisse madalam käik ja aeglane nelikvedu. Äärmiselt järsu mäe korral kasutage esimest käiku ja aeglast nelikvedu. Kui mootor seiskub või ei suuda masin enam edasi liikuda, võimaldage masinal peatuda ja rakendage viivitamatult pidurid. Käivitage mootor uuesti ja lülitage sisse tagurpidi käik. Tagurdage aeglaselt mäest alla, võimaldades mootori kompressioonpidurdamisel kiirust reguleerida. Kui peate liikumiskiiruse reguleerimiseks pidureid kasutama, rakendage need pehmelt ja vältige rataste lukustumist. HOIATUS! Kui mootor seiskub, masin kaotab edasiliikumisvõime või te ei suuda järsaku või mäe tippu jõuda, ärge kunagi üritage ümber pöörata. Vastasel juhul võib sõiduk ümber kukkuda. Tagurdage ettevaatlikult tagurpidi käiku kasutades mäest alla. Ärge tagurdage alla tühikäigul ja vaid pidureid kasutades. Ärge sõitke diagonaalselt üle mäe, vaid otse üles või alla. Kui rattad hakkavad tipule lähenedes libisema, vabastage gaasipedaali ja säilitage edasiliikumine aeglaselt esirattaid pöörates. See võib anda uue haarduvuse, et ronimine lõpetada. Allamäge sõitmine Lülitage sisse madal käik ja aeglane nelikvedu. Laske sõidukil aeglaselt mäest alla sõita, lubades ratastel mootori kompressiooni vastu pöörelda. Nii säilitate kontrolli sõiduki kiiruse ja suuna üle. 219

220 Pidev pidurdamine mägedest laskumisel kahjustab pidureid ja võib lõppeda pidurdusvõime täieliku kadumisega. Vältige korduvat rasket pidurdamist vaid lülitage võimalusel sisse madalam käik ja pidurdage mootoriga. Pärast maastikusõitu Maastikusõit koormab sõidukit rohkem kui tavaline maanteesõit. Pärast maastikusõitu soovitame alati sõiduki kahjustusi kontrollida. Nii saate kõik probleemid kohe lahendada ja sõiduk on järgmiseks korraks valmis. Kontrollige sõiduki kerealust. Veenduge, et rehvid, kere struktuur, roolisüsteem, vedrustus ja heitgaasisüsteem pole kahjustatud. Veenduge, et radiaatoris pole muda ega muud mustust, vajadusel puhastage. Veenduge, et keermestatud kinnitused pole lahtised, seda eriti šassii, ajami, roolisüsteemi ja vedrustuse komponentide juures. Vajadusel pingutage need vastavalt hooldusjuhendis toodud juhistele. Veenduge, et sõiduki külge pole haakunud taimi ega põõsaid. Need 220 võivad olla tuleohtlikud. Lisaks võivad need varjata kütuseliinide, pidurivoolikute, telje hammasrataste tihendite ja võllide kahjustusi. Pärast pikka mudas, liivas, vees või sarnastes mustades tingimustes sõitmist laske võimalikult ruttu radiaatorit, ventilaatorit, pidurirootoreid, rattaid, pidurikatteid ja teljesüsteeme kontrollida ja puhastada. HOIATUS! Abrasiivsed materjalid pidurites kulutavad neid kiiremini ja põhjustavad ootamatut või ennustamatut pidurdamist. Vajadusel ei pruugi pidurid korralikult töötada. Kui olete sõidukit kasutanud poristes tingimustes, laske pidureid võimalikult ruttu puhastada ja kontrollida. Kui kogete pärast mudas, lörtsis või sarnastes tingimustes sõitmist vibratsioone, kontrollige rattaid. Sinna kogunenud materjal võib rattad tasakaalust välja viia, rataste puhastamine parandab olukorra. ROOLIVÕIM 3.6L mootor ja 3.0L diiselmootor Sõiduk on varustatud elektrohüdraulilise roolivõimusüsteemiga, mis parendab roolimist ja suurendab manööverdamisvõimet kitsastes oludes. Süsteem muudab parkimise hõlpsamaks ja sõidumugavuse suuremaks. Kui elektrohüdrauliline roolivõimusüsteem tõrgub, saate rooli siiski mehaaniliselt kasutada. ETTEVAATUST! Äärmuslike manöövrite korral võib elektriline pump süsteemi kahjustamise vältimiseks vähendada või peatada voolu roolivõimu. Süsteemi jahtudes tavatöö taastub. Kui EVIC-ekraanil kuvatakse teade SERVICE POWER STEERING SYSTEM ja vilkuv ikoon, tuleb sõiduk edasimüüja juurde hooldusesse viia. Tõenäoliselt on sõiduki roolivõimusüsteem tõrkuma hakanud. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC).

221 Kui EVIC-ekraanil kuvatakse teade POWER STEERING SYSTEM OVER TEMP ja vastav ikoon, on roolivõimendi süsteem äärmuslike manöövrite tõttu üle kuumenenud. Roolivõim kaob, kuni temperatuur on langenud. Kui sõidutingimused on jälle turvalised, peatage sõiduk ja laske mootoril tühikäigul töötada, kuni märgutuli kustub. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Sõidukit saab juhtida ka roolivõimendi abita. Rooli keeramine on sellisel juhul väikestel kiirustel ja parkimisel raskendatud. Probleemi püsimisel võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. 5.7L mootor Tavaline roolivõimusüsteem tagab parema vastuse rooli keeramisel ja hõlpsama manööverdamisvõime kitsastes olukordades. Kui roolivõim lakkab töötamast, saate siiski rooli mehaaniliselt keerata. Kui roolivõimu süsteem mingil põhjusel töötamast lakkab, saate siiski sõidukit juhtida. Rooli keeramine on sellisel juhul väikestel kiirustel ja parkimisel raskendatud. Suurenenud müratase rooliratta liikumise otstes on normaalne ja see ei märgi roolivõimusüsteemi probleemi. Külma ilmaga käivitamisel võib roolivõimu pump lühikese aja vältel müra tekitada. Seda põhjustab roolisüsteemi külm ja paks vedelik. See müra on normaalne ei märgi roolisüsteemi kahjustusi. HOIATUS! Pidev roolivõimusüsteemita kasutamine võib olla ohtlik nii teile kui teistele. Hooldage süsteemi võimalikult ruttu. ETTEVAATUST! Pikk roolisüsteemi liikumisvahemiku otsas kasutamine kasvatab roolisüsteemi vedeliku temperatuuri; võimaluse korral tuleks selliseid olukordi vältida. Võite kahjustada roolivõimendi pumpa. Roolivõimu vedeliku kontrollimine Roolivõimendi vedeliku taset ei pea kindlate intervallide järel kontrollima. Kontrollige taset, kui kahtlustate lekke olemasolu, kuulete ebanormaalset müra ja/või süsteem ei tööta ootuspäraselt. Laske süsteemi kontrollida volitatud edasimüüjal. 221

222 ETTEVAATUST! Ärge kasutage roolivõimusüsteemi loputamiseks kemikaale, kuna need võivad süsteemi komponente kahjustada. Selliseid kahjusid ei kaeta uue sõiduki garantiiga. HOIATUS! Vedeliku taset tuleb kontrollida tasasel pinnasel ja välja lülitatud mootoriga, et vältida vigastuste tekitamist ning tagada vedelikutaseme õige lugem. Ärge täitke üle. Kasutage vaid tootja soovitatud roolivõimu vedelikku. Vajadusel lisage vedelikku õige taseme saavutamiseks. Pühkige maha loksunud vedelik puhta lapiga kõigilt pindadelt. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. MUUDETAVA TÖÖMAHUGA SÜSTEEM (MDS) (KUI KUULUB VARUSTUSSE) AINULT 5.7L MOOTOR See funktsioon säästab kütust ja lülitab madala koormuse ning maanteesõidu korral neli silindrit kaheksast välja. Süsteem on automaatne ning ei vaja juhipoolset sekkumist. Kui aku eraldada, võib MDS-süsteemi täisfunktsionaalsuse taastumisele aega kuluda. SEISUPIDUR Enne sõidukist lahkumist veenduge, et seisupidur on rakendatud ning käiguhoob on parkasendis. Jalaga rakendatav seisupidur paikneb armatuurlaua all vasakus nurgas. Seisupiduri rakendamiseks vajutage see jõuliselt alla. Seisupiduri vabastamiseks vajutage seisupiduri pedaale teist korda ning tõstke jalg, kui tunnete, et pidur vabanes. Seisupidur Kui seisupidur on rakendatud ja süüde on asendisse ON keeratud, süttib näidikupaneelil pidurituli. Kui seisupidur on rakendatud ja lülitate käigu sisse, hakkab pidurituli vilkuma. Kui süsteem tuvastab liikumise, antakse ka helialarm. Enne liikuma asumist vabastage seisupidur. Tuli märgib vaid seda, et seisupidur on rakendatud. See ei näita pidurite rakendusmäära. 222

223 Mäel parkides keerake esirattad allamäge suunas äärekivi poole, ülesmäge suunas äärekivides eemale. Rakendage seisupidur enne käigukasti neutraalasendisse viimist, vastasel juhul võib käigukasti lukustusmehhanismi parkasendis vabastamine raskendatud olla. Kui lahkute sõidukist, rakendage alati seisupidur. HOIATUS! Ärge kasutage seisupiduri asemel parkasendit. Rakendage seisval sõidukil alati seisupidur, et vältida selle veerema hakkamist ning vigastuste või kahjustuste tekitamist. Ärge jätke lapsi üksinda autosse. Laste järelvalveta autosse jätmine on mitmel põhjusel ohtlik. Laps või teised isikud võivad saada tõsiseid või surmavaid vigastusi. Ärge jätke võtmepulti süütelukku. Sellisel juhul saab laps elektrilisi aknaid ja muid juhtseadmeid kasutada või sõiduki liikuma panna. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Enne sõitma asumist veenduge, et seisupidur on vabastatud, vastasel juhul võivad pidurid üles öelda ja võite põhjustada avarii. Sõidukist lahkudes rakendage alati seisupidur, vastasel juhul võib sõiduk veerema hakata ja õnnestuse põhjustada. Lisaks lülitage käigukast alati parkasendisse. Vastasel juhul võib sõiduk veerema hakata ja õnnetuse põhjustada. ETTEVAATUST! Kui pidurituli jääb põlema ka seisupiduri vabastamisel, märgib see pidurisüsteemi tõrget. Laske pidurisüsteemi viivitamatult volitatud edasimüüja juures hooldada. ELEKTROONILINE PIDURISÜSTEEM Sõiduk on varustatud täiustatud elektroonilise pidurisüsteemiga, mis hõlmab blokeerimisvastast pidurisüsteemi (ABS), veojõukontrolli (TCS), pidurdusabi süsteemi (BAS), elektroonilist õõtsumisstabilisaatorit (ERM) ja elektroonilist stabilisaatorit (ESC). Kõik need viis süsteemi töötavad koos, et tagada sõiduki parem stabiilsus ja kontroll erinevates sõidutingimustes. Lisaks on sõiduk varustatud haagise stabilisaatori (TSC), mäel käivitamise abisüsteemi (HSA), piduriga diferentsiaaliluku (BLD), pidurdusvalmiduse, pidurite kuivatussüsteemi ja, kui sõiduk on varustatud nelikveoga, siis ka MP 3023 kahekäigulise jaotuskasti ja mäest laskumise juhtseadmega (HDC). Blokeerimisvastane pidurisüsteem (ABS) Süsteem aitab juhil säilitada kontrolli sõiduki üle ebasoodsates pidurdustingimustes. Süsteem kontrollib pidurite hüdraulikarõhku, et takistada pidurite lukustumist ja vältida libisemist libedatel pinnastel. 223

224 HOIATUS! ABS ei suuda takistada füüsikaseaduste rakendumist sõidukile, samuti ei suuda see parandada teedeolude haarduvust. ABS ei suuda takistada õnnetusi, sh selliseid, mis on tingitud liigsuurest kiirusest kurvides, sõidust väga libedatel pinnastel või vesiliust. ABS-süsteemiga varustatud sõidukitega ei tohi sõita hoolimatult ja kõrvalisi isikuid ohustavalt. Veojõukontroll (TCS) See süsteem seirab iga veoratta rataste libisemismäära. Kui süsteem tuvastab rataste libisemise, rakendatakse libisevale rattale pidurit ning mootori võimsust vähendatakse, et tagada parem kiirendus ja stabiilsus. TCS-süsteemi funktsioon piduriga diferentsiaalilukk (BLD) töötab sarnaselt piiratud libisemisega diferentsiaalile ning kontrollib veotelje rataste libisemist. Kui üks veotelje ratastest pöörleb kiiremini kui teine, rakendab süsteem libisevale rattale pidurit. See võimaldab suunata rohkem väändemomenti mitte libisevale rattale. Funktsioon jääb aktiivseks ka siis, kui ESC-süsteem on osaliselt välja lülitatud. Lisateavet leiate selle jaotise lõigus Elektrooniline stabilisaator (ESC). 224 Pidurdusabi süsteem (BAS) BAS on projekteeritud optimeerima sõiduki pidurdusvõimet avariipidurdusmanöövrite korral. Süsteem tuvastab avariipidurduse pidurite rakendusmäära alusel ning rõhub seejärel piduritele optimaalse jõuga. See aitab pidurdusteekonda lühendada. BAS on ABS-süsteemi täiendus. Kui rakendate pidureid väga kiiresti, abistab BAS-süsteem pidurdamist kõige rohkem. Süsteemi kasutamiseks peate peatumisel pidevalt piduripedaalile rõhuma (ärge pumbake pidureid). Ärge vähendage survet piduripedaalile, v.a juhul, kui pidurdamine pole enam vajalik. Kui piduripedaali vabastate, BASsüsteem desaktiveeritakse. HOIATUS! BAS ei suuda takistada füüsikaseaduste rakendumist sõidukile, samuti ei suuda see parandada teedeolude haarduvust. BAS ei suuda takistada õnnetusi, sh selliseid, mis on tingitud liigsuurest kiirusest kurvides, sõidust väga libedatel pinnastel või vesiliust. BAS-süsteemiga varustatud sõidukitega ei tohi sõita hoolimatult ja kõrvalisi isikuid ohustavalt. Elektrooniline õõtsumisstabilisaator (ERM) Süsteem ennetab rataste potentsiaalset maast lahti tõusmist rooli keeramist ja liikumiskiirust seirates. Kui ERM tuvastab, et rooliratta keeramisnurk ja liikumiskiirus on piisavalt suured, et ratas maast lahti tõsta, rakendab see vastava ratta pidurit ja vähendab mootori võimsust, et vähendada ratta maast lahti tõusmise ohtu. ERM sekkub vaid väga äärmuslike manöövrite korral.

225 ERM suudab vähendada rataste maast lahti tõusmise ohtu vaid väga äärmuslike manöövrite korral. Süsteem ei suuda takistada rataste maast lahti tõusmist, kui see on tingitud teepinnast, teelt välja sõidust, teiste objektide või sõidukite tabamisest. HOIATUS! Rataste maast lahti tõusmist või sõiduki ümber kukkumist võivad mõjutada paljud tegurid, nagu sõiduki laadimisviis, teeolud ja sõidutingimused. ERM ei suuda takistada rataste maast lahti tõusmist või sõiduki ümber kukkumist kõigil juhtudel, eriti juhul, kui selle põhjuseks on teelt väljasõit või muude objektide, sõidukite tabamine. ERMsüsteemiga varustatud sõidukitega ei tohi sõita hoolimatult ja kõrvalisi isikuid ohustavalt. Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) See süsteem parendab kontrolli sõiduki liikumissuuna ja stabiilsuse üle erinevates sõidutingimustes. ESC parandab üle- või alajuhitavust, rakendades selleks vastava ratta pidurit, et abistada vastutegutsemist üle- või alajuhitavuse korral. Et aidata kaasa sõiduki liikumissuuna säilitamisele, võidakse vähendada ka mootori võimsust. ESC kasutab juhi kavatsetud sõidusuuna määramiseks sõidukisse paigaldatud andureid ja võrdleb andmeid sõiduki tegeliku liikumissuunaga. Kui tegelik liikumissuund ei vasta kavatsetud suunale, rakendab ESC vastava ratta pidurit, et aidata kaasa üle- või alajuhitavusele vastutegutsemisele. Ülejuhitavus kui sõiduk pöörab rohkem, kui rooliratta asendiga ette nähtud. Alajuhitavus kui sõiduk pöörab vähem, kui rooliratta asendiga ette nähtud. Niipea, kui rattad kaotavad haarduvuse ja ESC-süsteem aktiveerub, süttib näidikupaneelil ESC aktiveerimise/ tõrke märgutuli. ESC aktiveerimise/ tõrke märgutuli vilgub ka siis, kui TCS on aktiivne. Kui ESC aktiveerimise/ tõrke märgutuli hakkab kiirendamisel vilkuma, tõstke jalga gaasipedaalilt ja vajutage seda võimalikult vähe. Arvestage liikumiskiiruse valimisel kehtivate teeoludega. HOIATUS! ESC ei suuda takistada füüsikaseaduste rakendumist sõidukile, samuti ei suuda see parandada teedeolude haarduvust. ESC ei suuda takistada õnnetusi, sh selliseid, mis on tingitud liigsuurest kiirusest kurvides, sõidust väga libedatel pinnastel või vesiliust. ESC-süsteemiga varustatud sõidukitega ei tohi sõita hoolimatult ja kõrvalisi isikuid ohustavalt. ESC-süsteemil on kaks töörežiimi kiire nelikveo vahemikus ja üks töörežiim aeglase nelikveo vahemikus. 225

226 Kiire vahemik (nelikveoga mudelid) Sees See on ESC tavaline töörežiim kiire nelikveo vahemikus. Kui sõiduk käivitatakse või jaotuskast (kui kuulub varustusse) lülitatakse aeglase nelikveo või neutraalsest vahemikust kiire nelikveo vahemikku, lülitub ESC-süsteem sisse. Seda režiimi tuleks kasutada enamikes sõiduoludes. ESC tuleb osaliselt välja lülitada vaid kindlatel juhtudel, nagu allpool märgitud. Osaliselt välja lülitatud Sellesse režiimi sisenemiseks vajutage korraks ESC väljalülituslülitit. Selles režiimis on ESC-süsteemi TCS osa, v.a TCS-i lõigus kirjeldatud BLD funktsioon, blokeeritud ja ESC väljalülituse märgutuli süttib. Muud ESC-süsteemi stabiilsusfunktsioonid töötavad normaalselt. Süsteem on mõeldud kasutamiseks sügavas lumes, liivas või kruusal ja rataste suurema libisemismääraga, kui ESC seda tavaliselt haarduvuse taastamiseks lubaks. ESC uuesti sisse lülitamiseks vajutage korraks ESC väljalülituslülitit. Sellega taastub ESC normaaltöö. 226 ESC väljalülituslüliti Lumekette kasutades või sügavas lumes, liivas või kruusal sõites haarduvuse parandamiseks võib olla soovitav kasutada ESC osaliselt väljalülitatud režiimi. Kui olete sellistest oludest pääsenud, lülitage ESC uuesti sisse. Seda võib teha ka liikumise ajal. Aeglase nelikveo vahemik Osaliselt välja lülitatud See on ESC tavaline töörežiim aeglase nelikveo vahemikus. Kui sõiduk käivitatakse aeglase nelikveo vahemikus või jaotuskast (kui kuulub varustusse) lülitatakse kiire nelikveo või neutraalsest vahemikust aeglase nelikveo vahemikku, lülitub ESC-süsteem osaliselt väljalülitatud režiimi. Haagise stabiilsuskontroll (TSC) TSC kasutab haagise liigse looklemise tuvastamiseks sõidukis olevaid andureid ning võtab kasutusele meetmed looklemise peatamiseks. Süsteem võib vähendada mootori võimsust ja rakendada pidureid looklemise peatamiseks. Haagise liigse looklemise korral aktiviseerub TSC automaatselt. Juhipoolne sekkumine pole vajalik. Pidage meeles, et TSC ei suuda haagise iga looklemist peatada. Haagist vedades olge alati ettevaatlik ja arvestage haagiseühenduse piirangutega. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Haagise vedamine. Kui TSC töötab, hakkab ESC aktiveerimise/tõrke märgutuli vilkuma ning mootori võimsust vähendatakse, samuti võite tunda pidurite rakendumist. TSC blokeeritakse, kui ESC-süsteem on osaliselt välja lülitatud.

227 HOIATUS! Kui TSC aktiveerub sõidu ajal, peatuga lähimas ohutus kohas ning reguleerige haagise koormat. Mäel käivitamise abi (HSA) HAS-süsteem on mõeldud abistama juhti mäel startimisel. HSA säilitab lühikest aega juhi poolt rakendatud pidurdusjõudu pärast seda, kui juht jala piduripedaalilt tõstab. Kui juht selle lühikese aja vältel gaasipedaali ei vajuta, vabastab süsteem piduri ja sõiduk hakkab mäest alla veerema. Kui sõiduk hakkab ette nähtud suunas liikuma, vabastab süsteem pidurit proportsionaalselt gaasipedaali vajutamisega. HSA aktiveerimiskriteerium HAS aktiveerimiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused. Sõiduk peab paigal seisma. Sõiduk peab paiknema vähemalt 6% kallakuga mäel. Käiguvalik vastab ülesmäge liikumissuunale (st, kui sisse lülitatakse edasi liikumise suuna käik, peab sõiduk olema suunatud ülesmäge, kui tagurdamiskäik, peab sõiduk olema suunatud allamäge). Kui aktiveerimisnõuded on täidetud, töötab HAS nii tagurpidi käiguga kui ka kõigi edaspidiste käikudega. Süsteemi ei aktiveerita, kui sisse on lülitatud neutraal- või parkkäik. HOIATUS! Väikese kallakuga mägedel (st kallak on väiksem kui 8%) on olukordi (sõiduk on koormatud või veab haagist), kui süsteem ei aktiveeru ja sõiduk võib hakata tagasi veerema. See võib põhjustada avariiolukorra. Pidage meeles, et sõiduki pidurdamise eest vastutab alati juht. HAS-süsteemiga pukseerimine HSA abistab kallakul ka haagist vedades. HOIATUS! Kui kasutate haagisega haagise pidurikontrollerit, saab haagise pidurid vastava lülitiga aktiveerida või desaktiveerida. Sellisel juhul ei pruugi piduripedaali vabastamisel olla pidurdusjõud piisav sõiduki ja haagise hoidmiseks ja võite põhjustada avarii teie taga oleva sõiduki või objektiga. Mäest alla veeremise vältimiseks aktiveerige haagisepidurid enne gaasi andmist ja piduripedaali vabastamist. Pidage meeles, et sõiduki pidurdamise eest vastutab alati juht. HSA pole seisupidur. Kui peatate sõiduki mäel ja ei kasuta parkasendit või seisupidurit, hakkab sõiduk allamäge veerema ja võib põhjustada avarii. Mäel parkides rakendage alati seisupidur. 227

228 HSA väljas Kui soovite HAS-süsteemi välja lülitada, saab seda teha EVIC-ekraani kliendi programmeeritavate funktsioonide abil. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Pidurdusvalmidus Pidurdusvalmidus võib vähendada avariipidurdusolukorras pidurit täisrakendamisele kuluvat aega. Süsteem ennustab avariipidurdusolukorda gaasipedaali vabastamiskiirust seirates. Kui gaasipedaal vabastatakse väga kiiresti, rõhub pidurdusvalmidussüsteem kergelt piduritele. Juht ei märka seda. Pidurisüsteem kasutab seda kerget survet, et võimaldada pidurite kiire toime, kui juht piduripedaalile vajutab. Pidurite kuivatussüsteem Pidurite kuivatussüsteem parendab pidurite tööd märgades tingimustes. See avaldab piduritele perioodiliselt kerget survet, et eemaldada vesi esipidurite rootoritest. Funktsioon töötab vaid siis, kui klaasipuhastid on aeglases või kiires töörežiimis; funktsioon ei tööta klaasipuhastite intervallrežiimis. Pidurite kuivatussüsteemi aktiveerumisest juhti ei teavitata, samuti ei nõuta mingit juhipoolset sekkumist. Mäest laskumise kontroll (HDC) ainult kahekäigulise MP3023 jaotuskastiga nelikveomudelid HDC säilitab sõiduki liikumiskiirust mäest laskumisel maastikusõidul; funktsioon on kasutatav vaid aeglase nelikveo vahemikus. HDC aktiveerimiseks vajutage HDC lülitit või lülitage Selec-Terrain süsteem režiimi ROCK (režiim ROCK on kasutatav vaid aeglase nelikveo vahemikus). Mäest laskumise lüliti Kui HDC on aktiveeritud, süttib näidikupaneelil HDC ikoon. HDC rakendab automaatselt pidureid, et kontrollida mäest laskumise kiirust juhul, kui kalle on suurem kui 8%. See ei aktiveeru tasasel pinnasel. Juht saab HDC kiirust vastavalt sõiduoludele reguleerida. Kiirus vastab valitud käigule. HDC töö saab alistada, kui pidurdate piisavalt, et liikumiskiirus langeks allapoole HDC kontrollkiirust. Kui soovite HDC kasutamisel vastupidiselt suuremat kiirust, saate seda suurendada gaasipedaaliga. Pidurivõi gaasipedaali vabastamisel taastab HDC algse sättekiiruse. 228

229 HDC kasutamine aeglase nelikveo vahemikus HDC aktiveerimiseks vajutage HDC lülitit või lülitage Selec-Terrain süsteem režiimi ROCK. Näidikupaneelil süttib HDC ikoon ja HDC töötab. Kui sõiduki kiirus ületab 20 mph (32 km/h), hakkab HDC ikoon vilkuma ning süsteem ei tööta. HDC saab välja lülitada vastavast lülitist. Aeglase nelikveo kiirusevahemikud 1. käik = 1 mph (1,6 km/h) 2. käik = 2.5 mph (4 km/h) 3. käik = 4 mph (6 km/h) 4. käik = 5.5 mph (9 km/h) 5. käik või D (Drive) = 7,5 mph (12 km/h) TAGURDAMINE = 1 mph (1,6 km/h) NEUTRAALASEND = 2,5 mph (4 km/h) PARKASEND = HDC ei tööta HDC on mõeldud kasutamiseks vaid aeglastel kiirustel. Kui liikumiskiirus ületab 20 mph (32 km/h), lülitub HDC välja. Kui liikumiskiirus langeb allapoole 20 mph (32 km/h), taastab HDC automaatselt valitud kiirusvahemiku. HOIATUS! HDC on mõeldud mäelt laskumisel juhi abistamiseks kiiruse kontrollimisel. Juht peab olema tähelepanelik; ohutu liikumiskiiruse eest vastutab juht. ESC aktiveerimise/tõrgete märgutuled ja ESC OFF märgutuli ESC aktiveerimise/tõrke märgutuli süttib näidikupaneelil siis, kui süüde keeratakse asendisse ON. Mootori käivitudes peab see tuli kustuma. Kui ESC aktiveerimise/tõrke märgutuli süttib mootori töötamise ajal, tuvastati ESC-süsteemis tõrge. Kui tuli jääb põlema ka pärast mitut käivitamiskorda ning sõidukiga on läbitud kilomeetreid suuremal kiirusel kui 30 mph (48 km/h), võtke probleemi diagnoosimiseks ja lahendamiseks võimalikult kiiresti ühendust volitatud edasimüüjaga. Niipea, kui rattad kaotavad haarduvuse ja ESC-süsteem aktiveerub, hakkab näidikupaneelil ESC aktiveerimis/tõrke märgutuli vilkuma. ESC aktiveerimise/ tõrke märgutuli vilgub ka siis, kui TCS on aktiivne. Kui ESC aktiveerimise/ tõrke märgutuli hakkab kiirendamisel vilkuma, tõstke jalga gaasipedaalilt ja vajutage seda võimalikult vähe. Arvestage liikumiskiiruse valimisel kehtivate teeoludega. ESC aktiveerimise/tõrke märgutuli ja ESC väljalülituse märgutuli süttivad korraks iga kord, kui süüte asendisse ON keerate. Süüte asendisse ON keerates lülitub ESC-süsteem sisse ka juhul, kui see oli eelnevalt välja lülitatud. ESC-süsteem esitab aktiivsena sumisevaid ja klõpsuvaid helisid. See on tavaline ja helid lõppevad, kui ESC pärast selle aktiveerimist nõudnud manöövrit uuesti desaktiveeritakse. 229

230 ESC väljalülituse märgutuli näitab, et elektrooniline stabilisaator (ESC) on välja lülitatud. REHVID ÜLDTEAVE Rehvirõhk Õige rehvirõhk on sõiduki rahuldava toimimise ja ohutuse tagamiseks äärmiselt oluline. Vale rehvirõhk mõjutab kolme peamist ala. Ohutus HOIATUS! Vale õhurõhuga täidetud rehvid võivad põhjustada ohtlikke olukordi ja õnnetusi. Alatäidetud rehvid on paindlikumad ja võivad puruneda. Ületäidetud rehvide löögipehmendusvõime on väiksem. Teel olevad objektid või löökaugud võivad rehve kahjustada. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Ebaühtlaselt õhuga täidetud rehvid põhjustavad juhitavusprobleeme. Võite sõiduki üle kontrolli kaotada. Üle- ja alatäidetud rehvid mõjutavad juhitavust ja võivad puruneda. Täitke rehvid alati õige õhurõhuga. Ökonoomsus Vale õhurõhuga täidetud rehvid kuluvad ebaühtlaselt. Need ebaühtlused vähendavad rehvi kasutusaega. Alatäidetud rehvide veeretakistus on suurem ja selle tulemusena on ka sõiduki kütusekulu suurem. Sõidumugavus ja sõiduki stabiilsus Õige õhurõhuga täidetud rehvid tagavad suurema sõidumugavuse. Ületäidetud rehvidega sõitmine on ebamugavam. Nii ala- kui ka ületäidetud rehvid mõjutavad sõiduki stabiilsust ja võivad muuta rooli keeramise liiga raskeks või kergeks. Ebaühtlaselt täidetud rehvidega on roolimine ennustamatu. Vastaskülgedel ebaühtlaselt täidetud rehvid võivad põhjustada sõiduki kaldumist vasakule või paremale. Rehvirõhud Sõiduautode külmade rehvide õiged rehvirõhud on toodud juhiukse paneelil või juhipoolsel B-piilaril. Muude sõidukite külmade rehvide rehvirõhud on toodud juhipoole B-piilaril, kindalaeka luugil või sertifikaadisildil. Rehvirõhku tuleb kontrollida ja reguleerida vähemalt kord kuus. Kui välistemperatuurid kõiguvad, kontrollige tihedamini. 230

231 Tabelis toodud rehvirõhud on alati külmade rehvide õhurõhud. Külm rehvirõhk on sellise rehvi rõhk, mis on vähemalt kolm tundi liikumatu olnud või millega on pärast kolmetunnist perioodi sõidetud vähem kui ühe miili vältel. Külm rehvirõhk ei tohi ületada rehviküljele pressitud maksimaalset väärtust. Rehvirõhk võib kasutamise ajal suureneda väärtuselt 2 väärtusele 6 psi (0,14 kuni 0,41 bar) [14 kuni 41 kpa]. ÄRGE vähendage kasutamisest tingitud rehvirõhkude kasvu. Suurel kiirusel kasutamine Ohutud kiiruspiirangu piiridesse jäävad sõidukiirused määrab tootja. Kui kiiruspiirangud või tingimused võimaldavad sõidukiga suurtel kiirustel sõita, on õige rehvirõhk äärmiselt oluline. Radiaalrehvid HOIATUS! Kui kombineerite radiaalrehvide muude rehvidega, on sõiduk raskesti juhitav. Selline ebastabiilsus võib olla ohtlik. Kasutage radiaalrehve alati neljase komplektina. Ärge kombineerige neid muude rehvidega. Radiaalrehve saab parandada vaid mustrialal, kuna külgsein on paindlik. Radiaalrehvide parandamiseks võtke ühendust edasimüüjaga. Rehvide pöörlemine Kui olete muda, liiva või lume sisse kinni jäänud, ärge lubage sõiduki ratastel pöörelda kiiremini kui 30 mph (48 km/h). HOIATUS! Kiiresti pöörlevad rehvid on ohtlikud. Liigsest kiirusest tingitud jõud võivad rehvi kahjustada või selle purustada. Rehv võib plahvatada ja vigastusi tekitada. Ärge laske rehvidel pöörelda koha peal kiiremini kui 30 mph (48 km/h), samuti ärge lubage kedagi pöörleva rehvi lähedusse. Rehviketid Selliste vahendite kasutamiseks peab rehvi ja sõidukikere vahel piisavalt vaba ruumi olema. Kahjustuste vältimiseks järgige neid soovitusi. Paigaldage ainult tagarehvidele Piiratud kliirensi tõttu kasutage SAE klassi S madala profiiliga kaableid või veojõuseadmeid. Soovitame kasutada Security Chain Company (SCC) kaablit Super Z6 #SZ 441 või selle ekvivalenti. 231

232 HOIATUS! Esi- ja tagatelgedel erineva suuruse ja tüübiga (M+S, Snow) rehvide kasutamine mõjutab sõiduki juhitavust. Võite kaotada sõiduki üle kontrolli ja põhjustada avarii. ETTEVAATUST! Sõiduki või rehvide kahjustamise vältimiseks järgige järgmiseid ettevaatusabinõusid. Kuna rehvide ja muude komponentide vaheline kliirens on piiratud, on äärmiselt oluline kasutada vaid heas kasutuskorras olevaid veojõudu parandavaid vahendeid. Katkised seadmed võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Peatage sõiduk viivitamatult, kui kuulete müra, mis võib märkiga vahendi purunemist. Enne kasutamise jätkamist eemaldage kõik seadme kahjustatud osad. Kinnitage seade võimalikult pingule ja pingutage iga poole miili järel. Ärge ületage liikumiskiirust 30 mph (48 km/h). ETTEVAATUST! (Jätkub) Sõitke ettevaatlikult ja vältige järske pöördeid ning kõrgeid teekonarusi, seda eriti koormatud sõidukiga. Ärge sõitke pikalt kuival sillutisel. Järgige vahendi tootja juhiseid nii paigaldamise, kasutamiskiiruste kui ka kasutustingimuste osas. Kui tootja soovitatav liikumiskiirus jääb allapoole 30 mph (48 km/h), järgige tootja juhiseid. Ärge kasutage kette varurattaga. Kulumismuster Need on kitsad ribad (1,6 mm) mustrivagudes. Kui muster on kulunud nende tähisteni, tuleb rehvid välja vahetada. 1 Kulunud rehv 2 Uus rehv Sõiduki ülekoormamine, pikad sõidud väga kuuma ilmaga ja sõitmine kehvadel teedel kulutavad rehve kiiremini. Rehvi kasutusaeg Rehvi kasutusiga sõltub mitmest tegurist, sh järgmistest teguritest. Sõidustiil Rehvirõhk Läbitud vahemaa 232 (Jätkub)

233 HOIATUS! Rehvid ja varurehvid tuleb mustrist hoolimata kuue aasta järel välja vahetada. Nõude eiramise tagajärjeks võib olla rehvi ootamatu purunemine. Võite kaotada kontrolli sõiduki üle ning põhjustada tõsise avarii. Hoidke rehve jahedas ja kuivas kohas, otsese päikesevalguse eest eemal. Kaitske rehve õli, määrdeainete ja kütuse eest. Asendusrehvid Uue sõiduki rehvid pakuvad mitmeid omadusi. Rehvide kulumist ja õiget rehvirõhku tuleb regulaarselt kontrollida. Tootja soovitab uute rehvide hankimisel leida originaalrehvidele võrdväärsed asendusrehvid (vt lõiku rehvimustri kulumistähiste kohta). Muude rehvide kasutamine võib mõjutada sõiduki juhitavust, turvalisust ja sõidumugavust. Rehvispetsifikatsioonide kohta saate teavet kohalikul volitatud edasimüüjalt. HOIATUS! Ärge kasutage muu suuruse või klassiga rehve, kui sõiduki jaoks määratud. Mõned heaks kiitmata rehvide ja rataste kombinatsioonid võivad muuta vedrustuse mõõte ja omadusi, mis omakorda muudavad juhitavust ning võivad rooli- ja vedrusüsteemi komponente liigselt kulutada. Võite kaotada kontrolli sõiduki üle ning põhjustada tõsise avarii. Kasutage ainult sõiduki jaoks heaks kiidetud suuruse ja koormusindeksiga rehve ja velgesid. Ärge kasutage väiksema suurusega rehve, kui rehvide andmeplaadil toodud minimaalne mõõt, v.a tootja selgesõnalisi juhiseid järgides (vt teavet rehvikettide kohta). Liiga väikesele rehvile rakendub suurem koormus ja see võib puruneda. Kui sõiduki rehvid pole piisava kiirusindeksiga, võivad need suurematel kiirustel puruneda. Rehvide ülekoormamine on ohtlik. Nagu liiga väikese õhurõhuga täidetud rehvid, võivad ka ülekoormatud rehvid puruneda. Kasutage sõiduki kandevõimele vastavaid rehve - ärge koormake neid üle. ETTEVAATUST! Kui asendate originaalrehvid erineva suurusega rehvidega, võivad spidomeetri ja odomeetri näidud valed olla. See võib mõjutada ka sõiduki käitumist ning kahjustada ajamit. Enne muu suurusega rehvide kasutamist konsulteerige edasimüüjaga. Pöörlemissuunaga rehvid kui kuuluvad varustusse Sõiduk võib olla varustatud pöörlemissuunaga rehvidega. Need rehvid on projekteeritud kasutamiseks nii kuivades kui ka märgades tingimustes. Eeliste kasutamiseks tuleb need rehvid paigaldada nii, et need pöörlevad õiges suunas. Pöörlemissuund on näidatud noolega rehvi küljel. Täissuuruses varurehv kuulub varustusse sõiduki parema poole asendusrehvina. Kui rehv puruneb vasakul küljel, saate siiski täissuuruses varurehvi kasutada. Sellisel juhul korrigeerige pöörlemissuund võimalikult kiiresti. 233

234 REHVIDE ROTATSIOONISOOVITUSED Ainult pöörlemissuunata rehvid Esi- ja tagatelgede rehvidele rakenduvad erinevad koormused ning nende hallata on erinevad juhtimis-, käsitsemis- ja pidurdamisfunktsioonid. Seetõttu kuluvad need erineval määral. Sellist kulumisefekti saab vähendada rehvide rotatsiooniga. Rotatsiooni eelised avalduvad eelkõige agressiivse rehvimustriga rehvidel, nagu maantee-/maastikurehvid. Rotatsioon pikendab rehvi kasutusaega, aitab säilitada haarduvust mudas, lumes ja märgade ilmadega ning tagab sujuvama ja vaiksema sõidukogemuse. Õiged hooldusintervallid leiate jaotisest Hoolduskavad. Soovi korral võite rehvide asukohta ka sagedamini vahetada. Kiire ja ebaühtlase kulumise põhjused tuleb kõrvaldada enne rehvide rotatsiooni sooritamist. Rehvirõhu seiresüsteem tuvastab õiged rehvirõhud pärast rehvide rotatsiooni automaatselt. Soovitame vahetada rehve ristisuunas, nagu joonisel näidatud. Rehvide rotatsioon REHVIRÕHU SEIRESÜSTEEM (TPMS) Rehvirõhu seiresüsteem (TPMS) hoiatab juhti madalast rehvirõhust, mis põhineb külma rehvi rõhul. Rehvirõhk muutub temperatuuriga ligikaudu 1 psi (7 kpa) võrra iga 12 F ( 11 C) kohta. See tähendab, et välistemperatuuri langedes langeb ka rehvirõhk. Õige õhurõhk peab põhinema külma rehvi õhurõhul. Külm rehvirõhk on sellise rehvi rõhk, mis on vähemalt kolm tundi liikumatu olnud või millega on pärast kolmetunnist perioodi sõidetud vähem kui ühe miili vältel. Lisateavet õigete rehvirõhkude kohta leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Rehvid üldine teave. Sõites rehvirõhk tõuseb, mis on tavaline ja rehvirõhku ei pea seetõttu reguleerima. TPMS hoiatab juhti, kui rehvirõhk langeb allapoole määratud piiri, olgu põhjuseks madal välistemperatuur või õhu loomulik kadu. 234

235 TPMS hoiatab juhti seni, kuni õige rehvirõhk taastatakse. Kui kuvatakse süttib TPM märgutuli ja kuvatakse teade TIRE LOW PRESSURE, tuleb märgutule kustutamiseks ja teate kõrvaldamiseks õige rehvirõhk taastada. Kui õige rehvirõhk on taastatud, kustub märgutuli automaatselt ja teade kustutatakse. Teabe uuendamiseks peab sõidukiga kuni 20 minutit sõitma kiiremini kui 15 mph (24 km/h). Oletame, et külma rehvi soovitatav õhurõhk on 33 psi (227 kpa). Kui välistemperatuur on 68 F (20 C) ja mõõdetud rehvirõhk on 28 psi (193 kpa), vähendab temperatuuri langus väärtusele 20 F (-7 C) rehvirõhku ligikaudu väärtusele 24 psi (165 kpa). Selline rehvirõhk on piisav, et süüdata märgutuli ja kuvada teade TIRE LOW PRES- SURE. Sõidukiga sõitmine võib rehvirõhku tõsta väärtusele 28 psi (193 kpa), kuid märgutuli jääb põlema ja teadet kuvatakse edasi. Sellises olukorras tuleb märgutule ja teate kustutamiseks rehvide õhurõhk taastada. ETTEVAATUST! TPMS on optimeeritud originaalrehvidele ja -velgedele. TPMS-i rõhud on kalibreeritud vastavalt teie sõiduki rehvisuurustele. Kui kasutate vale suuruse, tüübi ja/või stiiliga rehve/velgesid, võib süsteem tõrkuda, samuti võite kahjustada andureid. Järelturul müüdavad veljed võivad andureid kahjustada. Kui sõiduk on varustatud TPMSsüsteemiga, ärge kasutage järelturu rehvitihendit ega tasakaalustamisgraanuleid, vastasel juhul võite andureid kahjustada. Pärast rehvirõhu kontrollimist ja rehvi õhuga täitmist paigaldage ventiilikork tagasi. Nii väldite niiskuse ja mustuse sisenemist ventiili, mis võib rehvirõhu seiresüsteemi kahjustada. TPMS ei asenda rehvide hooldamist ega hoiata rehvi purunemisest ette. TPMS-süsteemi ei tohi kasutada rõhumõõdikuna. Tühja rehviga sõitmine põhjustab rehvi ülekuumenemist ja purunemist. Tühjad rehvid mõjutavad ka kütusekulu ja rehvide kasutusaega, samuti võivad need mõjutada sõiduki käitumist ning pidurdusteekonda. Pidage meeles, et TPMS ei asenda rehvide korralikku hooldamist ning õigete rehvirõhkude kasutamise eest vastutab vaid juht, isegi juhul, kui rehvirõhk pole piisav TPMS märgutule süütamiseks ja teate TIRE LOW PRESSURE kuvamiseks. Hooajalised temperatuurimuutused mõjutavad rehvide õhurõhku ning TPMS seirab rehvi tegelikku õhurõhku. 235

236 Põhisüsteem TPMS kasutab rehvirõhu seiramiseks raadiosidetehnoloogiat ja veljele kinnitatud elektroonilisi andureid. Iga velje ventiilile kinnitatud andurid edastavad rõhulugemid vastuvõtumoodulile. Rehvirõhu regulaarne kontrollimine ja õige rõhu säilitamine on äärmiselt oluline. TPMS koosneb järgmistest osadest. Vastuvõtumoodul Neli rõhuandurit Rehvirõhu seiramise märgutuli Varurehvi madal rõhk ei süüta rehvirõhu märgutuld, samuti ei kuvata hoiatusteadet ega anta helilist häiret. 236 Kui ühe või enama kasutatava rehvi rõhk on määratust madalam, süttib näidikupaneelil vastav märgutuli, ekraanile kuvatakse viieks sekundiks teade TIRE LOW PRESSURE ning kostab heliline häire. Sellisel juhul peatage sõiduk võimalikult ruttu, kontrollige rehvide õhurõhku ja täitke kõik rehvid vastavalt normile. Kui olete rehvid õige rõhuga täitnud, uuendatakse süsteemi teavet automaatselt ja märgutuli kustub. Teabe uuendamiseks peab sõidukiga kuni 20 minutit sõitma kiiremini kui 15 mph (24 km/h). Süsteemitõrke tuvastamisel hakkab rehvirõhu seiresüsteemi märgutuli 75 sekundiks vilkuma ja jääb pärast seda põlema. Lisaks kuvatakse tõrke tuvastamisel ligikaudu viieks sekundiks teade SERVICE TPM SYSTEM ja antakse heliline häire. Süüte välja- ja sisselülitamisel seda kõike korratakse eeldusel, et süsteem ikka tõrgub. Kui tõrge on kõrvaldatud, märgutuli kustub. Süsteemitõrke põhjuseks võib olla üks järgmistest. 1. Elektroonikaseadmete või läheduses TPM-anduritega sama raadiosagedust kasutatavate seadmete raadiosegamine. 2. Järelturul müüdavate akende tumenduskilede paigaldamine, mis võivad raadiolaineid häirida. 3. Rohke lumi või jää ratastel või rattakorpustel. 4. Kettide kasutamine rehvidel. 5. TPM-anduriteta velgede/rehvide kasutamine. Varurehv pole rõhuanduritega varustatud. TPMS ei saa selle rehvi rõhku seirata. Kui kasutate madala rõhuga tavarehvi asemel varurehvi, kostab süüte järgmisel sisselülitamisel heliline häire, näidikupaneelil kuvatakse teade TIRE LOW PRESSURE ja rehvirõhu märgutuli süttib. Kui olete sõidukiga sõitnud 20 minutit suuremal kiirusel kui 15 mph (25 km/h), hakkab märgutuli vilkuma ja jääb 75 sekundi möödumisel põlema. Lisaks kuvatakse teade SERVICE TPM SYSTEM. Sõiduki igal järgneval käivitusel antakse helisignaal, kuva-

237 takse teade SERVICE TPM SYSTEM ja rehvirõhu märgutuli vilgub 75 sekundit ja jääb seejärel põlema. Kui olete originaalrehvi parandanud või asendanud ja selle varurehvi asemele paigaldanud, uuendatakse TPMS-i teavet automaatselt ja märgutuli kustub, kui kõigi nelja rehvi rõhk on õige. Teabe uuendamiseks peab sõidukiga kuni 20 minutit sõitma kiiremini kui 15 mph (24 km/h). Premium-süsteem kui kuulub varustusse TPMS kasutab rehvirõhu seiramiseks raadiosidetehnoloogiat ja veljele kinnitatud elektroonilisi andureid. Iga velje ventiilile kinnitatud andurid edastavad rõhulugemid vastuvõtumoodulile. Rehvirõhu regulaarne kontrollimine ja õige rõhu säilitamine on äärmiselt oluline. TPMS koosneb järgmistest komponentidest. Vastuvõtumoodul Neli rõhuandurit Rehvirõhu seiramise märgutuli Erinevad rehvirõhu seiresüsteemi teated, mida kuvatakse EVIC-ekraanil ning rehvirõhu graafik. Rehvirõhu seiresüsteemi madala rõhu hoiatus Kui ühe või enama sõidurehvi rõhk on madal, süttib rehvirõhu seiresüsteemi märgutuli, antakse helisignaal, EVICekraanil kuvatakse vähemalt viieks sekundiks teade Low Tire Pressure ning graafik kuvab rõhuväärtused koos vilkuva tühja rehviga. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Süsteem võib rehvirõhud kuvada järgmistes ühikutes: PSI, kpa või BAR. 237

238 Kui üks neljast sõidurehvist annab tühja rehvi teate, peatuga võimalikult ruttu ja pumbake tühja rehvi õhku. Süsteem uueneb automaatselt, graafikul lõpetab rõhuväärtus vilkumise ja tekstteate kuvamine lõpetatakse, kui rehvides on õige õhurõhk. Teabe uuendamiseks peab sõidukiga kuni 20 minutit sõitma kiiremini kui 15 mph (24 km/h). TPM-süsteemi hooldushoiatus Kui tuvastatakse süsteemi tõrge, antakse helisignaal, TPM-märgutuli vilgub 75 sekundit ja jääb seejärel põlema. EVICekraanil kuvatakse teade SERVICE TPM SYSTEM. Teatele järgneb graafik, kus rõhuväärtuse asemel kuvatakse - -, märkides, millise seireanduri andmeid vastu ei võeta. Süsteem võib rehvirõhud kuvada järgmistes ühikutes: PSI, kpa või BAR. 238 Süüte välja- ja sisselülitamisel seda kõike korratakse eeldusel, et süsteem ikka tõrgub. Kui tõrge on kõrvaldatud, kustub TMP-märgutuli ja teadet ei kuvata; kriipsude asemel kuvatakse rõhuväärtus. Süsteemitõrke põhjuseks võib olla üks järgmistest. 1. Elektroonikaseadmete või läheduses TPM-anduritega sama raadiosagedust kasutatavate seadmete raadiosegamine. 2. Järelturul müüdavate akende tumenduskilede paigaldamine, mis võivad raadiolaineid häirida. 3. Rohke lumi või jää ratastel või rattakorpustel. 4. Kettide kasutamine rehvidel. 5. TPM-anduriteta velgede/rehvide kasutamine. Kui tuvastatakse anduri vale asukohaga seotud tõrge, vilgub TMP-märgutuli 75 sekundit ja jääb seejärel põlema ning EVIC ekraanil kuvatakse teade SERVICE TPM SYSTEM. Sellisel juhul järgneb teatele SERVICE TPM SYSTEM graafik koos rõhuväärtustega. See tähendab, et TPM-andurid edastavad rõhuväärtuseid. Süsteemi tuleb siiski hooldada. Varurehv pole rõhuanduritega varustatud. TPMS ei saa selle rehvi rõhku seirata. Kui kasutate madala rõhuga tavarehvi asemel varurehvi, kostab süüte järgmisel sisselülitamisel heliline häire, TMP-märgutuli süttib ja EVIC-ekraanil kuvatakse madala rõhu teada ning vilkuva rõhuväärtusega graafik. Kui olete 20 minutit sõitnud kiiremini kui 15 mph (24 km/h), vilgub TPMmärgutuli 75 sekundit ja jääb seejärel põlema, EVIC-ekraanil kuvatakse teade SERVICE TPM SYSTEM ning rõhuväärtuse asemele kuvatakse kriipsud (- -). Sõiduki igal järgneval käivitusel antakse helisignaal, TPMmärgutuli vilgub 75 sekundit ja jääb seejärel põlema, EVIC ekraanil kuva-

239 takse teade SERVICE TPM SYSTEM ning rõhuväärtuse asemel kuvatakse kriipsud (- -). Kui olete originaalrehvi parandanud või asendanud ja selle varurehvi asemele paigaldanud, uuendatakse TPMS-i teavet automaatselt. Lisaks kuvab EVIC-ekraan kriipsude asemel uue rõhuväärtuse, kui ühegi rehvi rõhk pole allpool lubatud piiri. Teabe uuendamiseks peab sõidukiga kuni 20 minutit sõitma kiiremini kui 15 mph (24 km/h). TPMS-i desaktiveerimine TPMS-i saab desaktiveerida kõigi nelja ratta vahetamisel TMPS-anduriteta rataste vastu, nagu näiteks talverehvide paigaldamiseks; TPMS-süsteemi desaktiveerimiseks vahetage esmalt rattad anduriteta rataste vastu. Seejärel sõitke 20 minutit kiiremini kui 24 km/h. TPMS annab helisignaali, märgutuli vilgub 75 sekundit ja jääb seejärel põlema, EVICekraanil kuvatakse teade SERVICE TPM SYSTEM ja rõhuväärtuste asemele kuvatakse kriipsud (--). Edaspidi süüte sisselülitamisel TPMS enam häiret ei anna, samuti ei kuvata teadet EVICekraanil, kuid rõhuväärtuste asemel kuvatakse ikka kriipsud (--). TPMS-i taasaktiveerimiseks asendage rattad anduritega rataste vastu. Seejärel sõitke 20 minutit kiiremini kui 24 km/h. TPMS annab helisignaali, märgutuli vilgub 75 sekundit ja lülitub seejärel välja ja kui süsteemi tõrget ei tuvastata, kuvatakse EVIC-ekraanil teade SERVICE TPM SYSTEM. Kriipsude asemel kuvatakse rõhuväärtused ja mootori järgmisel käivitamisel teadet SERVICE TPM SYSTEM enam ei kuvata. Üldteave Saatja ja vastuvõtjad töötavad vastavalt EEC regulatsioonidele sagedusel MHz. Need seadmed peavad igas riigis vastavalt kindlatele nõuetele sertifitseeritud olema. Täidetud peavad olema kaks regulatsiooni: ETS (Euroopa telesidestandard) , mida kasutavad enamus riike, ja Saksamaa BZT riiklik regulatsioon 225Z125, mis põhineb ETS regulatsioonil, kuid mis esitab täiendavad nõuded. Muud määratletud nõuded on toodud komitee direktiivi 95/56/EC lisas VI. Süsteemi kasutamine allub järgmistele tingimustele. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid. Seda peab võtma vastu häireid, sh ebasoovitavat tööd põhjustavaid häireid. 239

240 NÕUDED KÜTUSELE BENSIINIMOOTOR 3.6L mootor Need mootorid on valmistatud vastama kõigile emissiooninõuetele, tagavad kvaliteetse pliivaba kütuse, minimaalse oktaanarvuga 91 kasutamise korral kütusesäästlikkuse ja suurepärase jõudluse. Preemiumkütuse kasutamine pole õigustatud, kuna ei paku selle mootoriga tavalise kütuse üle mingeid eeliseid. 5.7L mootor Need mootorid on valmistatud vastama kõigile emissiooninõuetele, tagavad kvaliteetse pliivaba kütuse, minimaalse oktaanarvuga 91 kuni 95 kasutamise korral kütusesäästlikkuse ja suurepärase jõudluse. Optimaalse jõudluse tagamiseks soovitab tootja kasutada mootoris kütust oktaanarvuga 95. Preemiumkütuse kasutamine pole õigustatud, kuna ei paku selle mootoriga tavalise kütuse üle mingeid eeliseid. Kerge sädemelöök madalatel pööretel ei kahjusta mootorit. Pidev raske sädemelöök suurtel kiirustel aga põhjustab mootorikahjustusi; sellisel juhul tuleb sõidukit viivitamatult hooldada. Kehva kvaliteediga kütus võib põhjustada 240 probleeme, nagu raskelt käivitumine, mootori väljasuremine ning vahelejätmine. Selliste sümptomite ilmnemisel proovige enne sõiduki hooldamist muud kütust kasutada. Üle 40 autotootja on andnud välja ja kinnitanud heaks ühetaolise kütuse spetsifikatsioonid (Worldwide Fuel Charter, WWFC), millega määratakse kütuse omadused, mis annavad parema emissiooniväärtuse, mootori jõudluse ja vastupidavuse. Tootja soovitab kasutada WWFC spetsifikatsioonidele vastavat kütust. Peale pliivaba ja õige oktaanarvuga kütuse soovitatakse kasutada puhastusaineid, korrosiooni vähendavaid ja stabiliseerivaid lisandeid sisaldavaid kütuseid. Selliseid lisandeid sisaldavad kütused võivad vähendada kütusekulu, CO-emissioone ning säilitada sõiduki jõudlust. Kehva kvaliteediga kütus võib põhjustada probleeme, nagu raskelt käivitumine, mootori väljasuremine ning vahelejätmine. Selliste sümptomite ilmnemisel proovige enne sõiduki hooldamist muud kütust kasutada. Metanool Metüül- või puupiiritust kasutatakse koos pliivaba kütusega segatuna erinevates kontsentratsioonides. Võite leida 3% või suurema metanooli sisaldusega kütuseid koos muude alkoholkütustega (kaaslahused). Tootja ei vastuta metanoolkütuste või E85 etanoolsegude kasutamisest tingitud probleemide eest. Kuigi MTBE on metanoolist valmistatud hapnikuühend, pole sellel metanooli negatiivseid kõrvalmõjusid. ETTEVAATUST! Ärge kasutage metanooli või E85 etanooli sisaldavaid kütuseid. Selliste segude kahjustamine põhjustab käivitus- ja tööprobleeme ning võib kütusesüsteemi komponente kriitiliselt kahjustada.

241 Etanool Tootja ei soovita kasutada selliseid kütuseid, mille etanoolisisaldus on suurem kui 10%. Usaldusväärsest allikast kütuse ostmisel vähendate riski seda 10% piiri ületada ja/või saada ebanormaalsete omadustega kütust. Samuti tuleb märkida, et etanoolisisaldusega kütuste kulu on suurem. Tootja ei vastuta metanoolkütuste või E85 etanoolsegude kasutamisest tingitud probleemide eest. Kuigi MTBE on metanoolist valmistatud hapnikuühend, pole sellel metanooli negatiivseid kõrvalmõjusid. ETTEVAATUST! Kui kasutate suurema kui 10% etanoolisisaldusega kütust, võib mootor tõrkuda ja käivitamine ning tööshoidmine raskendatud olla. Kahjulikud mõjud võivad mootorit jäädavalt kahjustada. Puhta õhu kütus Paljusid kütuseid segatakse puhtama õhu tagamiseks, seda eelkõige tugeva õhusaastatusega piirkondades. Need uued segud põletavad kütust puhtamalt. Autotootja toetab puhta keskkonna säilitamist. Neid segusid kasutades saate ka teie kaasa aidata. MMT kütuses MMT on mangaani sisaldav metalne lisand, mida segatakse kütusesse selle oktaanarvu tõstmiseks. MMT-ga segatud kütus ei anna suuremat jõudlust kui tavaline, MMT-ta sama oktaanarvuga kütus. MMT-ga segatud kütus vähendab süüteküünalde kasutusaega ja sõidukite heitgaasisüsteemi tööd. Tootja ei soovita sõidukiga MMT sisaldusega kütuseid kasutada. Kütuse MMT sisaldus ei pruugi olla kütusepumbal näidatud, seetõttu küsige oma kütusemüüjalt, kas kütus sisaldab MMT-d. Kütuselisandid Peale pliivaba ja õige oktaanarvuga kütuse soovitatakse kasutada puhastusaineid, korrosiooni vähendavaid ja stabiliseerivaid lisandeid sisaldavaid kütuseid. Selliseid lisandeid sisaldavad kütused võivad vähendada kütusekulu, CO-emissioone ning säilitada sõiduki jõudlust. Vältige kütusesüsteemi puhastusainete valimatut kasutamist. Paljud sellised kummi- ja lakieemaldusvahendid võivad sisaldada aktiivseid lahusteid või sarnaseid koostisosi. Need võivad kahjustada kütusesüsteemi tihendeid ja membraane. HOIATUS! Heitgaasides sisalduv süsinikoksiid (CO) on surmav gaas. Süsinikoksiidi mürgistuse vältimiseks järgige allpool toodud juhiseid. (Jätkub) 241

242 HOIATUS! (Jätkub) Ärge hingake heitgaase. Need sisaldavad tapvat, värvitut ja lõhnatut süsinikoksiidi. Ärge laske mootorit töötada suletud ruumis, ärge istuge pika aja vältel pargitud ja töötava mootoriga sõidukis. Kui pargite sõiduki töötava mootoriga ja avatud kohas, reguleerige ventilatsioonisüsteem sõidukisse värsket õhku tõmbama. Hooldage sõidukit ja kaitske salongi süsinikoksiidi eest. Laske heitgaasisüsteemi kontrollida iga kord, kui sõiduk üles tõstetakse. Laske kõik vead viivitamatult parandada. Kuni heitgaasisüsteem pole parandatud, sõitke avatud akendega. Hoidke sõites tagaluuk suletuna, et vältida süsinikoksiidi salongi tungimist. NÕUDED KÜTUSELE DIISELMOOTOR Kasutage kvaliteetset diislikütust. Enamalt jaolt sobib aastaringlselt kasutamiseks ASTM spetsifikatsioonile vastav D-975 klass S15 diislikütus. Kui kasutate sõidukit väga külmade ilmastikutingimuste korral (alla -7 C) või peate sõidukit pika aja vältel tavalisest külmemates tingimustes kasutama, kasutage talvist diislikütust nr 2 või lahjendage nr 2 diislikütust 50% ulatuses nr 1 diislikütusega. Nii pakute paremat kaitset kütuse tahkeks muutumise vastu. Selles sõidukis tohib kasutada vaid EN 590 nõuetele vastavat diislikütust. Kasutada võib ka EN 590 vastavat biodiisli segusid. ETTEVAATUST! Vastavalt tootja nõuetele tuleb sõidukis kasutada ülimadala väävlisisaldusega diislikütust (maksimaalne väävlisisaldus 15 ppm); heitgaasisüsteemi kahjustamise vältimiseks on sõidukis keelatud kasutada madala väävlisisaldusega diislikütust (väävli maksimaalne sisaldus 500 ppm). HOIATUS! Ärge kasutage kütuselisandina alkoholi ega bensiini. Sellised ained on teatud tingimustel ebastabiilsed ja võivad olla diislikütusega segatuna plahvatusohtlikud. Diislikütus on harva täiesti veevaba. Kütusesüsteemi probleemide vältimiseks tühjendage kütuse-/veeseparaator kogunenud veest. Kui ostate kvaliteetset kütust ja järgite ülaltoodud külma ilmastiku nõuandeid, ei vaja sõiduk kütusekonditsioneeri. Kõrge tsetaanisisaldusega diislikütus võib parendada külmkäivitamist. KÜTUSE LISAMINE Kütusemahuti kork Kütusemahuti kork paikneb sõiduki juhipoolel kütuseava luugi taga. Kui mahuti kork on kadunud või kahjustatud, asendage see kindlasti. 1. Vajutage kütuseluugi vabastuslülitit (paikneb tuledelüliti all). 242

243 Kütuseluugi vabastuslüliti 2. Avage luuk ja eemaldage kork. Kütusemahuti kork ETTEVAATUST! Kui kasutate vale kütusekorki, võite kahjustada kütuse- või heitgaaside kontrollsüsteemi. Kehvalt paigutuv kork võib lasta mustust kütusesüsteemi. Kehvalt paigutuv kork võib süsteemist lenduvate kütuseaurude tõttu süüdata tõrke märgutule (MIL). Kehvalt paigutuv kütusekork võib süüdata tõrke märgutule. Kütuse mahaloksumise ning ületäitmise vältimiseks ärge tankige mahutit pilgeni täis. HOIATUS! Ärge kasutage tuld tankimise ajal või sõiduki läheduses, kui kütusemahuti kork on eemaldatud. Ärge tankige töötava mootoriga. Selline käitumine on vastuolus paljude riiklike seadustega ja võib süüdata tõrke märgutule. Sõidukis paiknevat kanistrit kütusega täites võite põhjustada tulekahju. Võite saada põletushaavu. Asetage kanistrid täitmiseks alati maapinnale. Kui kütusetankuri ots teeb klõpsu või lülitub välja, on mahuti täis. Keerake kork veerand pööret kinni, kuni kuulete ühte klõpsu. See märgib, et kork on korralikult kinnitatud. Kui kork pole korralikult kinnitatud, süttib tõrke märgutuli. Veenduge iga kord pärast tankimist, et kork on korralikult kinnitatud. Kütuseluugi avariipäästik Kui te ei saa kütuseluuki avada, kasutage kütuseluugi avariipäästikut. 1. Avage tagaluuk. 2. Eemaldage tagumise vasakpoolse hoiulaeka kate. 3. Tõmmake vabastuskaablit. 243

244 Lahtise kütusemahuti korgi teade Kui sõiduki diagnostikasüsteem tuvastab lahtise, valesti paigaldatud või kahjustatud kütusekorgi, süttib EVIC-ekraanil vastav märgutuli. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Keerake kütusekork kinni ja vajutage teate kustutamiseks valimisnuppu. Kui probleem püsib, kuvatakse teade sõiduki järjekordsel käivitamisel uuesti. HAAGISE VEDAMINE Selles lõigus leiate ohutusnõuandeid ja teavet sõidukiga pukseerimise kohta. Enne haagise vedamist lugege hoolikalt läbi teave koorma võimalikult efektiivse ja ohutu vedamise kohta. Garantii säilitamiseks järgige selles juhendis toodud juhiseid haagise vedamiseks. Üldised pukseerimisdefinitsioonid Teavet aitavad mõista järgmised haagise vedamisega seotud definitsioonid. Täismass Täismass on sõiduki maksimaalne lubatud kaal. See hõlmab juhi, reisijate, pagasi ja haagisekonksu kaalu. Koorem ei tohi sõiduki täismassi ületada. Haagise täismass See on haagise pluss kogu haagisel laaditud koorma mass. Haagise täismassi kaalumiseks soovitame laaditud haagisega autokaalule sõita. Kaal peab toetama tervet haagist. Kogu täismass Kogu täismass on sõiduki ja haagise lubatud mass kokku. Kogu täismass hõlmab juhi kaalu (68 kg). Teljekoormus Teljekoormus on esi- ja tagatelgede maksimaalne kandevõime. Jaotage koorem ühtlaselt esi- ja tagatelgedele. Veenduge, et te ei ületa esi- ega tagatelje kandevõimet. HOIATUS! Esi- või tagatelje kandevõime mitte ületamine on väga oluline. Emmakumma telje kandevõime ületamisel muutub sõiduki juhtimine ohtlikumaks. Võite sõiduki üle kontrolli kaotada ja õnnetuse põhjustada. Haagisekonksu kandevõime See on haagise haakekuuli poole allapoole suunatav jõud. Enamikel juhtudel ei tohiks see olla suurem kui 5% haagise koormast. Arvestage sellega sõiduki laadimisel. 244

245 Lauppindala Lauppindala on haagise maksimaalne kõrgus korrutatuna haagise maksimaalse frontaallaiusega. Turvakaabli ühendamine Euroopas kehtivad pidurdamisnõuded piduritega haagistele kuni kaaluga 3 500kg nõuavad sekundaarse ühenduse või turvakaabli kasutamist. Turvakaabli ühenduskoht paikneb pilus haakeseadme kinnituse külgseinal. Ühenduspunktiga Eraldatava veolati puhul suunake kaabel läbi ühenduspunkti ja seejärel üle enda või kinnitage see otse määratud punktiga. Fikseeritud kuulveolati korral ühendage klamber otse määratud punktiga. Haagisetootja peab selle alternatiivi kasutamist lubama, sest klamber ei pruugi olla piisavalt tugev sellise kinnitusmeetodi kasutamiseks. Eraldatava haakekuuli turvakaabli kinnitus Fikseeritud haakekuuli turvakaabli kinnitus 245

246 Haagise pukseerimismass (haagise maksimaalne kaal) Tabelis allpool on toodud sõidukiga veetava haagise maksimaalsed massid. Mootor/ülekanne Max. GTW (haagise kogukaal) piduritega haagis Max. GTW (haagise kogukaal) piduriteta haagis Haakeseadme kaal (vt märkust) 3.6L mootor 5000 lbs (2 268 kg) lbs (750 kg) 249 lbs (113 kg) 5.7L mootor lbs (3 500 kg) lbs (750 kg) 386 lbs (175 kg) 3.0L diiselmootor lbs (3 500 kg) lbs (750 kg) 386 lbs (175 kg) Haagise maksimaalne vedamiskiirus on 62 mph (100 km/h), v.a juhu, kui kohalikud seadused ei näe ette madalamat kiirust. Haakeseadme kaaluga peab arvestama kui osa reisijate ja pagasi kaalust ning see ei tohi ületada rehvi- ja laadimisteabes toodud kaalu. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Rehvid üldine teave. Haagise ja haakeseadme raskus Laadige 60% koorma raskusest haagise esiotsa. Ratastele tasakaalustatud koorem või tagumises otsas raskem koorem võib põhjustada haagise tugevat küljelt küljele looklemist, mille tõttu võite kaotada kontrolli sõiduki ja haagise üle. Haagise vale koormamine on paljude haagisega juhtuvate õnnetuste põhjuseks. Ärge ületage haakeseadmele rakenduvat maksimaalset koormat. 246 Sõiduki esi- ja tagatelje koormuse arvutamisel arvestage järgmistega. Haagise haakeühenduse raskus. Muu sõidukisse laaditud koorma raskus. Juhi ja reisijate kaal. Pidage meeles, et kõik haagisele laaditud suurendab sõiduki koormust. Lisaks tuleb sõiduki täismassi arvutamisel arvestada kõigi tehases või volitatud edasimüüja poolt paigaldatud seadmetega.

247 Pukseerimisnõuded Uue sõiduki ajamikomponentide õige sissetöötamise tagamiseks järgige järgmiseid juhiseid. ETTEVAATUST! Ärge vedage haagiseid esimese 500 miili (805 km) vältel. Võite kahjustada mootorit, telge ja muid komponente. Seejärel ärge vedage esimese 500 miili (805 km) jooksul haagist kiiremini kui 50 mph (80 km/h), ärge tehke äkilisi paigaltvõtte. Nii aitate kaasa mootori ja sõiduki muude osade sissetöötamisele raskemata koormate vedamiseks. Sooritage hoolduskavas loendatud hooldused. Õiged hooldusintervallid leiate jaotisest Hoolduskavad. Haagise vedamisel ärge ületage GAWR või GCWR määrasid. HOIATUS! Valed vedamisvõtted võivad põhjustada õnnetusi. Haagise võimalikult ohutuks vedamiseks järgige järgmiseid juhiseid. Veenduge, et koorem on korralikult haagisele kinnitatud ja ei nihku sõitmise ajal paigast. Kui veate pagasit, mis pole täielikult kinnitatud, võib koorma dünaamiline nihkumine põhjustada kontrolli kaotuse sõiduki üle. Võite sõiduki üle kontrolli kaotada ja õnnetuse põhjustada. Pagasit või haagist vedades ärge koormake sõidukit ega haagist üle. Ülekoormamine võib põhjustada kontrolli kao sõiduki üle, kahjustada pidureid, telge, mootorit, ülekandemehhanismi, roolisüsteemi, vedrustust ja šassiid või rehve. Kasutage alati sõiduki ja haagise vahel turvakette. Ühendage ketid sõiduki haakeseadme külge. Viige ketid üle haagisekeele ja jätke piisav lõtk kurvide läbimiseks. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Haagisega varustatud sõidukeid ei tohi parkida kallakutele. Parkimisel rakendage vedava sõiduki seisupidur. Lülitage käigukast parkasendisse. Nelikveoliste sõidukite puhul veenduge, et jaotuskast pole neutraalasendis. Blokeerige haagise rattad. GCWR määra ei tohi ületada. Raskus tuleb jaotada ühtlaselt vedava sõiduki ja haagise vahel, pidades samas kinni järgmisest neljast määrast. 1. GVWR 2. GTW 3. GAWR 4. Haakeseadme raskus. Pukseerimisnõuded rehvid Õige rehvirõhk on sõiduki rahuldava toimimise ja ohutuse tagamiseks äärmiselt oluline. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Rehvid üldine teave. Veenduge enne haagise kasutamist, et selle rehvid on õige õhurõhuga täidetud. 247

248 Enne haagise kasutamist veenduge, et rehvid pole liigselt kulunud või kahjustatud. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Rehvid üldine teave. Rehvide vahetamise kohta leiate lisateavet jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Rehvid üldine teave. Kui asendate rehvid suurema koormusindeksiga rehvide vastu, ei suurene sellega sõiduki GVWR ja GAWR piirmäärad. Pukseerimisnõuded haagise pidurid Ärge ühendage sõiduki hüdraulilist pidurisüsteemi või vaakumsüsteemi haagise süsteemiga. See võib põhjustada ebapiisavat pidurdamist ja sellest tingitud õnnetusi. Elektrooniliste piduritega haagise vedamiseks vajate elektroonilist haagisepidurite kontrollerit. Hüdrauliliste piduritega haagise vedamiseks pole elektroonilist kontrollerit vaja. Pidureid soovitatakse üle 454 kg raskustele haagistele ning nõutakse haagistelt, mis kaaluvad rohkem kui 750 kg. 248 ETTEVAATUST! Kui haagis kaalub koormatuna üle 454 kg, peab see olema piduritega varustatud. Vastasel juhul võivad pidurid kiiremini kuluda, pidurdamine vajab suuremat pingutust ja pidurdusteekond on pikem. HOIATUS! Ärge ühendage haagise pidureid sõiduki hüdraulilise pidurisüsteemiga. See võib pidurisüsteemi üle koormata ja põhjustada selle tõrkumise. Vajadusel ei pruugi pidurid töötada ja võite põhjustada õnnetuse. Haagise vedamisel on pidurdusteekond pikem. Haagise vedamisel hoidke pikemat pikivahet. Hoiatuse eiramise tagajärjeks võib olla avarii. Pukseerimisnõuded haagise tuled ja juhtmestik Haagise vedamisel peavad haagise stopp- ja suunatuled töökorras olema. Haagiseühendusse kuulub ka 13-viigiline juhtmestikupesa. Kasutage tehase heaks kiiduga pistikupesa. Ärge jätkühendage juhtmeid sõiduki juhtmestikuga. Elektriühendused on sõiduki elektrisüsteemiga ühendatud, peate vaid haagise pistikupesaga ühendama.

249 Viigu number Funktsioon 1 Vasak suunatuli Juhtme värv Must/ valge 2 Tagumine udutuli Valge Maandus/ühine tagasijuhe kontaktidele 3 a (viikudele) 1 ja 2 ning 4 kuni 8 4 Parem suunatuli Pistikupesa Tagumine parem gabariit, küljetuled ja tagumine numbrimärgi tuli. b Pruun Must/ roheline Roheline/ punane Viigu number Funktsioon 6 Stopptuled 7 Tagumine vasak gabariit, küljetuled ja tagumine numbrimärgi tuli. b 8 Tagurdustuled Juhtme värv Must/ punane Roheline/ must Sinine/ punane 9 Toiteallikas (+12V) Punane 10 Süütelülitist juhitav toiteallikas (+12V) 11 a Tagasijuhe kontaktile (viigule) 10 Kollane Kollane/ pruun 12 Reserv 13 a Tagasijuhe kontaktile (viigule) 9 Punane/ pruun Märkus. Viigu 12 määrang vahetati ühendatud haagise kodeerimiselt reservviigule. Viigu number Funktsioon Juhtme värv a Kolm tagastussüsteemi pole haagisega elektriliselt ühendatud. b Numbrituli tuleb ühendada nii, et seadme valgusti pole ühendatud nii viigu 5 kui viiguga 7. Pukseerimissoovitused Enne reisile asumist harjutage pööramist, peatumist ning haagisega tagurdamist. Automaatkäigukast Haagise vedamisel võite valida vahemiku DRIVE. Kui selles vahemikus vahetatakse tihti käike, tuleks kasutada režiimi TOW/HAUL (kui kuulub varustusse) või madalamat käiguvahemikku. Kui kasutate sõidukit rasketes töötingimustes, parendab režiimi TOW/HAUL (kui kuulub varustusse) või madalama käiguvahemiku kasutamine sõiduki jõudlust ja pikendab ülekande kasutusaega, vähendades selleks käikude vahetamist ning süsteemi ülekuumenemist. Sellisel juhul on ka mootoriga pidurdamine jõudsam. 249

250 Kui veate haagist regulaarselt pikema aja vältel kui 45 minutit, tuleb ülekandesüsteemi vedelik ja filtrid vahetada. Õiged hooldusintervallid leiate jaotisest Hoolduskavad. Kontrollige ülekandesüsteemi vedeliku taset enne vedama asumist (5.7L mootor). Ülekandesüsteemi töötemperatuuri säilitamiseks soovitatakse maksimaalselt koormatud haagise järskudest kallakutest üles vedamisel käigukast ERS-funktsiooniga esimesele käigule lukustada (ainult 5.7L mootoriga mudelid). Elektrooniline kiirusehoidja kui kuulub varustusse Ärge kasutage künklikul maastikul ega rasket koormat vedades. Kui kogete kiirusehoidja kasutamisel suuremat kui 10 mph (16 km/h) kiiruselangust, lahutage süsteem, kuni saate püsikiiruse uuesti rakendada. Kütusekulu vähendamiseks kasutage kiirusehoidjat tasasel pinnasel ja kergeid koormaid vedades. 250 Jahutussüsteem Mootori ja ülekandesüsteemi ülekuumenemise vältimiseks toimige järgmiselt. Linnas sõitmine Kui peatute lühikeseks ajaks, lülitage sisse neutraalkäik ja laske mootoril tühipööretel töötada. Maanteel sõitmine Vähendage kiirust. Kliimaseade Lülitage ajutiselt välja. Haakeseadme ühenduspunktid Sõiduk vajab haagise ohutuks ja efektiivseks vedamiseks täiendavaid seadmeid. Haakeseade tuleb ühendada sõidukikere küljes olevate ühenduspunktidesse. Täpsed ühenduspunktid leiate järgmisest tabelist. Soovitame tungivalt kasutada ka muid seadmeid, nagu haagise stabiilsuse kontrollseadmeid ja pidureid, haagise tasandusseadmeid ja madala profiiliga peegleid. Haakeseadme ühenduspunktid ja üleulatuse mõõdud A B C D E F G (maksimaalne üleulatus) Fikseeritud, eemaldatav ja sisse tõmmatav haakeseade 1,85 ft. (565 mm) 2,09 ft. (636 mm) 2,32 ft. (707 mm) 2,4 ft. (733 mm) 1,62 ft. (494 mm) 1,47 ft. (447 mm) 3,59 ft. (1093 mm)

251 SÕIDUKI PUKSEERIMINE Sõiduki pukseerimine Pukseerimistingimused Ratas maast LAHTI Nelikveoga mudelid Ühetasane pukseerimine Järelvedamine PUUDUB Eesmised Tagumised Vt juhiseid Käigukast parkasendis Jaotuskast neutraalasendis (N) Pukseerige otse POLE LUBATUD POLE LUBATUD Haagisel KÕIK OK Quadra-Lift süsteemiga varustatud sõidukid tuleb enne nende haagisele kinnitamist kõige madalamasse asendisse langetada ja automaatne tasandussüsteem tuleb välja lülitada. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Quadra-Lift kui kuulub varustusse. Kui sõidukit ei saa parktasemele langetada (näiteks mootor ei tööta), tuleb kinnitusrihmad telgedega siduda (mitte kerega). Juhiste eiramise tagajärjeks võib olla tõrkekoodide vallandumine ja/või ei saa kinnitusrihmasid korralikult pingutada. 251

252 Sõiduki pukseerimine Quadra Trac II_ /Quadra Drive_ II nelikveolised mudelid Enne sõiduki pukseerimist tuleb jaotuskast lülitada neutraalasendisse ja käigukast parkasendisse. Neutraalasendi nupp paikneb jaotuskasti valikulüliti kõrval. Jaotuskasti saab neutraalasendisse lülitada, kui valikulüliti on suvalises asendis. ETTEVAATUST! Ärge tõstke esi- või tagarattaid üles. Kui sõiduki pukseerimisel esi- või tagarattad üles tõstetakse, võite käigu- või jaotuskasti kahjustada. Pukseerige vaid otse. Kui pukseerite sõidukit tagurpidi, võite jaotuskasti kahjustada. Sõiduki pukseerimiseks peab käigukast olema parkasendis. Enne sõiduki pukseerimist veenduge, et jaotuskast on kindlasti neutraalasendisse lülitatud. Vastasel juhul kahjustate jaotuskasti. (Jätkub) ETTEVAATUST! (Jätkub) Toimingute eiramise tagajärjeks on käigu- ja/või jaotuskasti kahjustused. Ärge kasutage sõiduki pukseerimiseks põrkraua külge kinnitatud veolatti. Vastasel juhul kahjustate põrkrauda. Neutraalasendi valimine HOIATUS! Kui jätate sõiduki jaotuskasti neutraalasendisse ja ei rakenda seisupidurit, võite ennast või teisi kahjustada. Jaotuskasti neutraalasend lahutab eesmised ja tagumised ajamivõllid veoallikast ja võimaldab sõidukil liikuda isegi juhul, kui käigukast on parkasendisse lülitatud. Kui lahkute sõidukist, rakendage alati seisupidur. Sõiduki pukseerimiseks ettevalmistamiseks toimige järgmiselt. ETTEVAATUST! Lülitage jaotuskast enne sõiduki pukseerimist kindlasti neutraalasendisse, vastasel juhul võite jaotus- või käigukasti kahjustada. 1. Peatage sõiduk ja lülitage käigukast parkasendisse. 2. Lülitage süüde välja. 252

253 3. Võtmeta sisenemis- ja käivitamissüsteemiga sõidukitel eemaldage süütenupp ja kasutage toimingu lõpetamiseks võtmepulti. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Käivitamistoimingud/võtmeta sisenemine ja käivitamine. 4. Keerake süüde asendisse ON/RUN (ärge käivitage mootorit). 5. Vajutage piduripedaal alla. 6. Lülitage käigukast neutraalasendisse. 7. Hoidke pliiatsiotsa või sarnase objektiga jaotuskasti neutraalnuppu (asub valikulüliti kõrval) neli sekundit all, kuni tuli sümboli N taga vilkuma hakkab. Tuli lõpetab vilkumise (jääb põlema), kui neutraalasendi vahetus on lõpetatud. EVIC-ekraanil kuvatakse teade FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM IN NEUTRAL. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Neutraallüliti 8. Käivitage mootor. 9. Lülitage käigukast tagurdamisasendisse. 10. Vabastage piduripedaal viieks sekundiks ja veenduge, et sõiduk ei liigu. 11. Lülitage mootor välja ja jätke süütelüliti lukustamata OFF asendisse. 12. Rakendage seisupidur. 13. Lülitage käigukast parkasendisse. ETTEVAATUST! Kui mootor töötab ja lülitate käigukasti parkasendisse siis, kui jaotuskast on neutraalasendis, võite käigukasti kahjustada. Kui jaotuskast on neutraalasendis, veenduge enne käigukasti parkasendisse lülitamist, et mootor on seisatud. 14. Ühendage sõiduk sobiliku veolatiga pukseeriva masina külge. 15. Vabastage seisupidur. 16. Eraldage aku miinuskaabel ja kinnitage see miinusklemmist eemale. Sammud 1 kuni 6 tuleb täita enne neutraalnupu vajutamist, nõuded peavad olema täidetud ka selle nelja sekundi jooksul, mil vahetust ette valmistatakse. Kui üks nendest nõuetest pole enne neutraalnupu vajutamist täidetud või lakkab täitmine nelja sekundi jooksul, jääb neutraalasendi märgutuli vilkuma, kuni kõik nõuded on täidetud või vabastate neutraalnupu. 253

254 Vahetuse toimimiseks ja märgutulede süttimiseks peab süüde olema keeratud asendisse ON/ RUN. Kui süüde pole asendis ON/RUN, ei saa vahetust sooritada ja märgutuled ei sütti. Vilkuv neutraalasendi märgutuli näitab, et vahetusnõuded pole täidetud. Neutraalasendist välja lülitamine Sõiduki tavakasutuseks ettevalmistamiseks toimige järgmiselt. 1. Peatage sõiduk täielikult ja jätke see pukseerimismasinaga ühendatuks. 2. Rakendage seisupidur. 3. Ühendage aku miinuskaabel tagasi. 4. Keerake võtmepult asendisse LOCK/ OFF (kui seda liigutati või mootor käivitati). 5. Keerake süüde asendisse ON/RUN (ärge käivitage mootorit). 6. Vajutage piduripedaal alla. 7. Lülitage käigukast neutraalasendisse. 8. Hoidke pliiatsiotsa või sarnase objektiga jaotuskasti neutraalnuppu (asub valikulüliti kõrval) neli sekundit all, kuni tuli sümboli N taga vilkuma hakkab. Tuli lõpetab vilkumise, kui vahetus on lõpetatud. EVIC-ekraani ei kuvata enam teadet FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM IN NEUTRAL. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Neutraallüliti Jaotuskasti neutraalasendist välja lülitamisel tuleb mootor välja lülitada, et vältida käikude põrkumist. 254

255 9. Lülitage käigukast parkasendisse. 10. Vabastage piduripedaal. 11. Eraldage sõiduk pukseerimismasinast. 12. Käivitage mootor. 13. Vajutage piduripedaal alla. 14. Vabastage seisupidur. 15. Lülitage käigukast sõiduasendisse, vabastage piduripedaal ja veenduge, et sõiduk töötab korralikult. 16. Nüüd võib võtmeta sisenemise ja käivitamise nupu tagasi paigaldada (kui kuulub varustusse). Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Käivitamistoimingud/võtmeta sisenemine ja käivitamine. Sammud 1 kuni 7 tuleb täita enne neutraalnupu vajutamist, nõuded peavad olema täidetud seni, mil vahetus lõpetatakse. Kui üks nendest nõuetest pole peale neutraalnupu vajutamist täidetud või lakkab täitmine vahetuse lõpetamisel, jääb neutraalasendi märgutuli vilkuma, kuni kõik nõuded on täidetud või vabastate neutraalnupu. Vahetuse toimimiseks ja märgutulede süttimiseks peab süüde olema keeratud asendisse ON/ RUN. Kui süüde pole asendis ON/RUN, ei saa vahetust sooritada ja märgutuled ei sütti. Vilkuv neutraalasendi märgutuli näitab, et vahetusnõuded pole täidetud. 255

256

257 6 MIDA TEHA OHUOLUKORRAS OHUTULED KUI MOOTOR ÜLE KUUMENEB SÕIDUKI TÕSTMINE JA REHVIVAHETUS Tungraua asukoht Varuratta hoiukoht Ettevalmistused sõiduki tungrauaga tõstmiseks Tungraua kasutusjuhised KÄIVITUSABI Ettevalmistused käivitusabi andmiseks Käivitusabi toiming PUKSEERIMISKONKSUD LIIKUMISVÕIMETU SÕIDUKI PUKSEERIMINE Süütevõtmeta pukseerimine Nelikveoga sõidukid

258 OHUTULED Ohutulede lüliti paikneb kliimaseadme juhtseadmete kohal lülitirühmas. Ohutulede sisselülitamiseks vajutage lülitit. Kui lüliti on aktiveeritud, hakkavad kõik suunatuled kaasliiklejate hoiatamiseks vilkuma. Ohutulede väljalülitamiseks vajutage lülitit veel kord. See on avarii hoiatussüsteem ja seda ei peaks kasutama liikuva sõidukiga. Kasutage ohutulesid siis, kui sõiduk on liikumisvõimetu ja kujutab kaasliiklejatele ohtu. Kui peate sõidukist abi otsimiseks väljuma, jäävad ohutuled põlema ka pärast süüte väljalülitamist. Ohutulede pikaajaline kasutamine kulutab akut. KUI MOOTOR ÜLE KUUMENEB Järgmistes olukordades saata potentsiaalse ülekuumenemise vältimiseks võtta kasutusele vastavad meetmed. Maanteel aeglustage liikumiskiirust. Linnas kui olete peatunud, lülitage käigukast neutraalasendisse, kuid ärge suurendage mootori tühipöördeid. Ülekuumenemise vältimiseks saate sooritada järgmised sammud. Kui kliimaseade on sees, lülitage see välja. Kliimaseade soojendab mootori jahutussüsteemi ning kliimaseadme väljalülitamine võib probleemi lahendada. Lisaks võite temperatuuri maksimaalsele soojussättele seada, suunata režiimi õhku põrandale suunama ja seada ventilaatori täisvõimsusel tööle. Sellisel juhul töötab küttesüsteem radiaatori abina ning aitab eemaldada soojust mootori jahutussüsteemist. ETTEVAATUST! Tulise jahutusvedelikuga sõitmine võib sõidukit kahjustada. Kui temperatuurinäidik ulatub tasemele H, pidage kinni. Laske mootoril tühikäigul ja välja lülitatud kliimaseadmega töötada, kuni osuti langeb uuesti normaalvahemikku. Kui osuti jääb vahemikku H ja kuulete pidevat helisignaali, seisake mootor viivitamatult ning võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. HOIATUS! Tuline jahutusvedelik (antifriis) või radiaatori aur võivad põhjustada tõsiseid põletushaavasid. Kui kuulete või näete kapoti alt väljumas auru, ärge avage kapotti enne, kui radiaator on maha jahtunud. Ärge avage jahutussüsteemi rõhukorki, kui radiaator või jahutusvedeliku anum on tulised. 258

259 SÕIDUKI TÕSTMINE JA REHVIVAHETUS HOIATUS! Tungrauaga üles tõstetud sõiduki alla ronimine on ohtlik. Sõiduk võib tungraualt maha libiseda ja teile peale kukkuda. Võite jääda sõiduki alla. Ärge sirutage kehaosi tungrauaga tõstetud sõiduki alla. Kui peate sõiduki alla minema, viige sõiduk hoolduskeskusesse, kus see tõstukiga üles tõstetakse. Tungraud on mõeldud kui töövahend rehvide vahetamiseks. Tungrauda ei tohiks kasutada hooldamise eesmärgil sõiduki tõstmiseks. Sõiduk tuleb tõsta üles kindlalt ja ühetasasel pinnasel. Vältige jäiseid või libedaid alasid. Tungraua asukoht Käärtüüpi tungraud ja muud rehvivahetamiseks vajalikud tööriistad paiknevad pagasiruumis põranda all. Tungraua hoiukoht Varuratta hoiukoht Varuratas paikneb pagasiruumis põranda all. Ettevalmistused sõiduki tungrauaga tõstmiseks 1. Parkige sõiduk kindlale ja ühetasasele pinnasele. Vältige jäiseid või libedaid pindasid. HOIATUS! Ärge üritage vahetada sõiduki liikluse poolse külje rehve. Sõitke piisavalt tee pervele, et vältida otsasõitu sõiduki tungrauaga tõstmisel või ratta vahetamisel. 2. Lülitage ohutuled sisse. 3. Rakendage seisupidur. 4. Lülitage käiguhoob parkasendisse. 5. Lülitage süüde välja. 6. Blokeerige tungrauast diagonaalselt jäävad esi- ja tagarattad. Kui näiteks vahetate eesmist parempoolset ratast, blokeerige tagumine vasakpoolne ratas. Reisijad ei tohi sõiduki tungrauaga tõstmisel sõidukis olla. 7. Quadra-Lift -süsteemiga varustatud sõidukite puhul leiate lisateavet automaatse tasandussüsteemi blokeerimise kohta jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Quadra-Lift kui kuulub varustusse. 259

260 Tungraua kasutusjuhised HOIATUS! Vigastuste või sõiduki kahjustamise vältimiseks järgige hoolikalt järgmiseid hoiatusi rehvide vahetamise kohta. Enne sõiduki tõstmist parkige sõiduk alati kindlale ja ühetasasele pinnasele ning teest võimalikult kaugele. Lülitage ohutuled sisse. Blokeerige tõstetavast poolest diagonaali jääv ratas. Rakendage seisupidur ja lülitage automaatkäigukast parkasendisse. Ärge laske tungrauaga tõstetud sõiduki mootoril töötada. Ärge lubage kedagi sõidukisse istuma. Ärge ronige tungrauaga tõstetud sõiduki alla. Kasutage tungrauda vaid märgitud asukohtades ja ainult rehvide vahetamiseks. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Kui töötate teel või selle läheduses, olge äärmiselt ettevaatlik. Et tagada tühja või täis puhutud varuratta turvaline kinnitamine, tuleb varuratas paigaldada hoiuruumi ventiiliga pool allpool. Tungraua hoiatussilt 1. Võtke varuratas, tungraud ja töövahendid hoiuruumist välja. 2. Keerake rattamutrid ühe pöörde võrra lahti, kui ratas puutub vastu maapinda (ärge eemaldage neid). 3. Paigaldage tungraud. Tungraud ja töövahendid 4. Esiratta korral paigaldage tungraud ja kaitsekork kere alla kohe esiratta taga (kohta märgib kolmnurkne tõstepunkti sümbol). Ärge tõstke sõidukit enne, kui olete veendunud, et tungraud on korralikult rakendunud. 260

261 Eesmine tungraua paigutuskoht 5. Tagaratta korral paigaldage tungraud ja kaitsekork pilusse tagumisel kinnituskronsteinil kohe tagaratta ees (kohta märgib kolmnurkne tõstepunkti sümbol). Ärge tõstke sõidukit enne, kui olete veendunud, et tungraud on korralikult rakendunud. Tagumine tungraua paigutuskoht 6. Sõiduki tõstmiseks keerake tungraua vänta päripäeva. Tõstke sõidukit piisavalt, et ratas õhku tõuseks ning kliirens võimaldab varuratta paigaldada. Rataste minimaalne tõstmine tagab maksimaalse stabiilsuse. HOIATUS! Kui tõstate sõiduki kõrgemale kui vaja, muutub sõiduk vähem stabiilseks. See võib tungraualt maha libiseda ja kõrvalseisjaid vigastada. Tõstke sõidukit piisavalt, et ratas eemaldada. 7. Eemaldage rattamutrid ja ratas. 8. Paigaldage varuratas ja keerake rattamutrid uuesti kinni (koonusekujuline ots ratta poole). Pingutage mutreid kergelt. Et vältida sõiduki tungraualt maha surumist, ärge pingutage mutreid täielikult enne, kui sõiduk on maapinnale langetatud. 9. Sõiduki langetamiseks keerake tungraua vänta vastupäeva, seejärel eemaldage tungraud ja tõkiskingad. 10. Lõpetage mutrite pingutamine. Suurema jõuõla saamiseks suruge mutrivõtit allapoole. Keerake mutreid vaheldumisi, kuni kõiki on kaks korda pingutatud. Mutrite õige pingutustugevus on 130 Nm. Kui kahtlete pingutustugevuses, laske seda volitatud edasimüüjal või hooldusjaamas kontrollida. 11. Langetage tungraud täielikult suletud asendisse ja paigutage see koos muude töövahenditega tagasi oma kohale. 261

262 12. Kinnitage tavaratas ja tungraud pagasiruumis. Varuratas 13. Laske ratas ja rehv võimalikult ruttu parandada, kinnitage varuratas, tungraud ja töövahendid kindlalt. HOIATUS! Lahtine ratas või tungraud võivad järsul pidurdamisel või avarii korral reisijaid ohustada. Hoiundage varuratast ja tungrauda selleks ette nähtud kohas. KÄIVITUSABI Kui sõiduki aku on tühjaks saanud, saate sõiduki käivitada teise sõiduki akult või kaasas kantavalt abiakult. Käivitusabi kaablite vale kasutamine on ohtlik, seega järgige selles lõigus toodud juhiseid. Kui kasutate kaasas kantavat abiakut, järgige tootja kasutusjuhiseid ja nõuandeid. ETTEVAATUST! Ärge kasutage abiakut või muud toiteallikat, mille toitepinge on suurem kui 12 V, vastasel juhul võite kahjustada akut, starterit, generaatorit või sõiduki elektrisüsteemi. HOIATUS! Ärge üritage anda voolu külmunud akule. Jäätunud aku võib plahvatada ja tõsiseid vigastusi tekitada. Ettevalmistused käivitusabi andmiseks Sõiduki aku paikneb eesmise kaasreisija istme all. Kapoti all paiknevad ühenduskohad käivitusabi kaablite ühendamiseks. Aku kaugklemmid 1 Positiivne kaugklemm (+) (kaitsekorgiga kaetud) 2 Negatiivne kaugklemm (-) 262

263 HOIATUS! Vältige radiaatori jahutusventilaatori puudutamist. Kui süüde on sisse lülitatud, võib see iga hetk käivituda. Liikuvad labad võivad teid vigastada. Eemaldage metallist ehted, käekellad või käevõrud, mis võivad elektrit juhtida. Võite tõsiselt viga saada. Akud sisaldavad väävelhapet ja tekitavad tule- ja plahvatusohtlikku vesinikgaasi. Hoidke lahtised leegid ja sädemed akust eemal. 1. Rakendage seisupidur, lülitage automaatkäigukast parkasendisse ja süüde asendisse LOCK. 2. Lülitage küte, raadio ja kõik muud ebavajalikud elektritarvikud välja. 3. Eemaldage kaugklemmilt (+) kaitsekate. Katte eemaldamiseks tõmmake seda ülespoole. 4. Kui kasutate käivitusabina muu sõiduki akut, parkige sõidukid lähestikku, rakendage seisupidur ja lülitage süüde välja. HOIATUS! Ärge lubage sõidukitel teineteise vastu puutuda, vastasel juhul võite elektrilöögi saada. Käivitusabi toiming HOIATUS! Järgmiste toimingute eiramise tagajärjeks võib olla akuplahvatus ja sellest tingitud vigastused. ETTEVAATUST! Järgmiste toimingute eiramise tagajärjena võita kahjustada abisõiduki tühja akuga sõiduki laadimissüsteemi. 1. Ühendage abikaabli plussots (+) sõiduki (+) kaugklemmiga. 2. Ühendage abikaabli teine plussots (+) abistava sõiduki aku plussklemmiga (+). 3. Ühendage abikaabli miinusots (-) abistava sõiduki miinusklemmiga (-). 4. Ühendage abikaabli teine miinusots (-) tühja akuga sõiduki (-) kaugklemmiga. HOIATUS! Ärge ühendage kaablit tühja aku miinusklemmiga (-). Elektrisäde võib panna aku plahvatama ja tekitada vigastusi. 5. Käivitage abistava sõiduki mootor ja laske sel paar minutit tühikäigul töötada, seejärel käivitage tühja akuga sõiduki mootor. 263

264 Kui mootor on käivitunud, eemaldage abikaablid vastupidises järjekorras. 6. Lahutage abikaabli miinusots (-) tühja akuga sõiduki (-) kaugklemmi küljest. 7. Lahutage abikaabli miinusots (-) abistava sõiduki miinusklemmist (-). 8. Lahutage abikaabli teine plussots (+) abistava sõiduki aku plussklemmist (+). 9. Lahutage abikaabli plussots (+) sõiduki (+) kaugklemmist. 10. Paigaldage kaugklemmi (+) kaitsekate tagasi. Kui peate sõiduki käivitamiseks sagedasti abiakut kasutama, laske volitatud edasimüüjal akut ja laadimissüsteemi kontrollida. ETTEVAATUST! Paljud sõiduki pistikupesadesse ühendatud tarvikud tarbivad voolu ka siis, kui neid kasutata (nt mobiiltelefonid jne). Kui sellist seadet piisavalt kaua pistikupesas ühendatuna hoida, laetakse akut nii palju tühjemaks, et see lühendab aku kasutusiga ja/või takistab sõiduki käivitamist. PUKSEERIMISKONKSUD Sõiduk on varustatud sõiduki esi- ja tagaotsa ühendatud pukseerimiskonksudega. ETTEVAATUST! Pukseerimiskonkse tuleb kasutada vaid hädaabi korras, nt teele seiskunud sõiduki eemaldamiseks. Ärge kasutage pukseerimiskonkse sõiduki pukseerimiseks ühendamiseks või muu sõiduki maanteel pukseerimiseks. Võite sõidukit kahjustada. Sõiduki vedamiseks soovitame kasutada veorihmasid; ketid võivad sõidukit kahjustada. HOIATUS! Pukseerimiskonkse kasutades hoiduge sõidukist eemale. Veorihmad ja ketid võivad puruneda ja vigastusi tekitada. 264

265 LIIKUMISVÕIMETU SÕIDUKI PUKSEERIMINE Selles lõigus kirjeldatakse liikumisvõimetu sõiduki pukseerimismasinaga pukseerimist. Kui ülekandemehhanism või ajam ei tööta, saab liikumisvõimetuid sõidukeid pukseerida viisil, mida on kirjeldatud jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Sõiduki pukseerimine. Pukseerimistingimused Rattad maast LAHTI 4WD mudelid Ühetasane pukseerimine Rattad lahti või järelvedamine PUUDUB Eesmised Tagumised Vt juhiseid jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Sõiduki pukseerimine Käigukast parkasendis Käigukast neutraalasendis Pukseerige otse POLE LUBATUD POLE LUBATUD Teisel sõidukil KÕIK PARIM MEETOD Sõiduki kahjustamise vältimiseks kasutage õigeid pukseerimis- ja tõstmisvahendeid. Kasutage veolatte ja muid sihtotstarbelisi seadmeid ning järgige tootja juhiseid. Turvakettide kasutamine on kohustuslik. Ühendage veolatt või muu pukseerimisseade sõiduki põhistruktuuri külge, mitte põrkraudade jms külge. Järgige pukseerimisele rakenduvaid seaduseid. Kui peate pukseerimise ajal tarvikuid kasutama (klaasipuhasteid jne), tuleb süüde keerata asendisse ON/RUN, mitte ACC. Kui sõiduki aku on tühi, leiate juhised automaatkäigukasti parkasendist vabastamiseks lõigust Piduri/käigukasti luku käsitsi vabastamine (jaotises Käivitamine ja kasutamine ). ETTEVAATUST! Ärge kasutage pukseerimiseks lingu tüüpi seadmeid. Sõiduki veokile kinnitamisel ärge kinnitage eesmiste või tagumiste vedrustuskomponentide külge. Valed pukseerimisvõtted võivad sõidukit kahjustada. Kui peate pukseeritavat sõidukit juhtima, peab süüde olema asendis ON/RUN või ACC, mitte LOCK. 265

266 Süütevõtmeta pukseerimine Kui peate pukseerima sõidukit, mille süüde on asendis LOCK, olge äärmiselt ettevaatlik. Sellist sõidukit tohib vedada vaid teisel sõidukil. Sõiduki kahjustamise vältimiseks kasutage õigeid pukseerimisvahendeid. Nelikveoga sõidukid Tootja soovitab selliseid sõidukeid vedada TEISEL SÕIDUKIL. Sõidukit võite vedada teisel sõidukil või, kui sõiduki üks ots on üles tõstetud ja teine järelkärule asetatud. Kui te ei saa veokit tellida ning jaotuskast on töökorras, võib sõidukit vedada (otse suunas ja KÕIK rattad vastu maapinda), KUI jaotuskast on NEUTRAALASENDIS ja käigukast PARKASENDIS. Lisateavet leiate jaotise Käivitamine ja kasutamine lõigus Sõiduki pukseerimine. ETTEVAATUST! Ärge tõstke esi- või tagarattaid üles. Kui sõiduki pukseerimisel esi- või tagarattad üles tõstetakse, võite käigu- või jaotuskasti kahjustada. Nende pukseerimismeetodite eiramisel võite käigu- ja/või jaotuskasti kahjustada. Selliseid kahjusid ei kaeta uue sõiduki garantiiga. 266

267 SÕIDUKI HOOLDAMINE MOOTORIRUUM 3.6L MOOTORIRUUM 5.7L MOOTORIRUUM 3.0L DIISELMOOTOR PARDA DIAGNOSTIKASÜSTEEM OBD II Lahtise kütusemahuti korgi teade VARUOSAD HOOLDUSTOIMINGUD Mootoriõli bensiinimootorid Mootoriõli diiselmootorid Sünteetilised mootoriõlid Mootoriõlide lisandid Mootoriõli ja filtrite kõrvaldamine Mootori õlifilter Mootori õhupuhasti filter Hooldusvaba aku Kliimaseadme hooldamine

268 Kere määrdeainega määrimine Klaasipuhasti labad Pesuvedeliku lisamine Heitgaasisüsteem Jahutussüsteem Pidurisüsteem Esi-/tagatelje õli Jaotuskast Automaatkäigukast Välimuse hooldamine ja kaitse korrosiooni eest KAITSMED Täielikult integreeritud toitemoodul SÕIDUKI HOIUNDAMINE VAHETUSPIRNID

269 PIRNI VAHETAMINE Ksenoonlambid (HID) kui kuuluvad varustusse Halogeenlambid kui kuuluvad varustusse Eesmised suunatuled Eesmised udutuled Taga-, stopp- ja tagumised suunatuled Tagaluugile kinnitatud tagatuli Tagapaneelile kinnitatud udutuli Keskele ja üles kinnitatud stopptuli (CHMSL) Numbrimärgituli VEDELIKUMAHUD VEDELIKUD, MÄÄRDEAINED JA ORIGINAALVARUOSAD Mootor Šassii

270 MOOTORIRUUM 3.6L 1 Täielikult integreeritud toitemoodul (TIPM) 2 Mootori õlimõõtevarras 3 Mootori õlitäiteava 4 Pidurivedeliku anum 5 Roolivõimendi vedeliku anum 6 Õhupuhastusfilter 7 Pesuvedeliku anum 8 Jahutusvedeliku anuma kork (radiaator) 9 Mootori jahutusvedeliku anum 270

271 MOOTORIRUUM 5.7L 1 Täielikult integreeritud toitemoodul 2 Automaatkäigukasti õlimõõtevarras 3 Mootori õlitäiteava 4 Pidurivedeliku anum 5 Õhupuhastusfilter 6 Pesuvedeliku anum 7 Mootori õlimõõtevarras 8 Jahutusvedeliku anuma kork (radiaator) 9 Mootori jahutusvedeliku anum 271

272 MOOTORIRUUM 3.0L DIISELMOOTOR 1 Mootori õlimõõtevarras 2 Mootori õlitäiteava 3 Pidurivedeliku anum 4 Mootori õhupuhastusfilter 5 Pesuvedeliku anum 6 Mootori jahutusvedeliku anum 7 Täielikult integreeritud toitemoodul 272

273 PARDA DIAGNOSTIKASÜSTEEM OBD II Sõiduk on varustatud keerulise diagnostikasüsteemiga, nn OBD II. See süsteem seirab heitgaasisüsteemi, mootori ja automaatkäigukasti tööd. Kui süsteemid töötavad korralikult, on tagatud suurepärane jõudlus ja kütusesäästlikkus, lisaks vastavad mootori heitgaasid kehtivatele normidele. Kui ühte nendest süsteemidest peab hooldama, süütab OBD II tõrke märgutule (MIL). Süsteem talletab hooldustehniku abistamiseks diagnostikakoodid ja muu teabe. Kuigi tavaliselt on sõiduk sellistel puhkudel sõidetav ja ei vaja pukseerimist, võtke siiski võimalikult kiiresti ühendust volitatud edasimüüjaga. ETTEVAATUST! Kui MIL tuli põleb ja jätkate sõitmist veel pikalt, võite kahjustada heitgaasisüsteemi. Lisaks võib see mõjutada kütusekulu ja sõiduomadusi. Enne heitgaasitestide sooritamist tuleb sõidukit hooldada. Kui MIL tuli vilgub mootori töö ajal, on katalüsaator tugevasti kahjustatud ning hakkate märkama võimsuse kadu. Hooldage sõidukit viivitamatult. Lahtise kütusemahuti korgi teade Kui sõiduki diagnostikasüsteem tuvastab lahtise, valesti paigaldatud või kahjustatud kütusekorgi, süttib EVICekraanil vastav märgutuli. Lisateavet leiate jaotise Armatuurlaud lõigus "Sõiduki elektrooniline teabekeskus (EVIC). Keerake kütusekork kinni ja vajutage teate kustutamiseks valimisnuppu. Kui probleem püsib, kuvatakse teade sõiduki järjekordsel käivitamisel uuesti. Lahtine, valesti paigaldatud või kahjustatud kütusekork võib süüdata ka tõrke märgutule (MIL). VARUOSAD Sõiduki tehnilise jõudluse tagamiseks soovitame sõiduki hooldamisel ja parandamisel kasutada originaalseid MOPAR varuosi. Tootja garantii ei kata hooldamiseks või parandamiseks mitte MOPAR varuosade kasutamisest tingitud kahjusid. HOOLDUSTOIMINGUD Järgmistel lehekülgedel on toodud sõiduki projekteerinud inseneride määratud sõiduki hoolduskavad. Lisaks fikseeritud hoolduskavas toodud hooldustoimingutele võivad hooldamist või vahetamist vajada ka muud komponendid. 273

274 ETTEVAATUST! Sõiduki vale hooldamise või hoolduskava mitte järgmise tagajärjeks võivad olla palju kulukamad parandustööd, muude komponentide kahjustamine jne. Laske potentsiaalseid tõrkeid viivitamatult volitatud edasimüüjal või kvalifitseeritud parandustöökojal kontrollida. Sõiduk on projekteeritud kasutama vedelikke, mis kaitsevad sõiduki jõudlust ja vastupidavust ning võimaldavad hooldusintervalle pikendada. Ärge kasutage loputuskemikaale, vastasel juhul võite kahjustada mootorit, käigukasti, roolivõimendit või kliimaseadet. Selliseid kahjusid ei kaeta uue sõiduki garantiiga. Kui peate süsteemi komponendi tõrkumise tõttu loputama, kasutage spetsiaalset selleks ette nähtud loputustoimingut. Mootoriõli bensiinimootorid Õlitaseme kontrollimine Mootori õige määrimise tagamiseks tuleb õli taset õigel kõrgusel hoida. Parim aeg õlitaseme kontrollimiseks on ligikaudu viie minuti möödumisel pärast täielikult soojenenud mootori väljalülitamist või enne terve öö seisnud mootori käivitamist. Kontrollige õlitaset ühetasasel pinnasel, kuna sellisel juhul on tasemelugem täpsem. Hoidke õlitaset ohutus vahemikus. Kui lisate 0,95 l õli siis, kui selle tase ulatub vahemiku SAFE põhjale, tõuseb õlitase vahemiku SAFE ülaosani. ETTEVAATUST! Karteri üle- või alatäitmine põhjustab aeratsiooni või õlirõhu kadu. See võib omakorda mootorit kahjustada. Mootoriõli vahetamine Õiged hooldusintervallid leiate jaotisest Hoolduskavad. Mingil juhul ei tohi õlivahetuse intervall ületada km või kuus kuud, sõltuvalt sellest, kumb enne kätte jõuab. Mootoriõli valimine mitte ACEA kategooriad Parima jõudluse ja kaitse kõigis töötingimustes saavutamiseks soovitab tootja kasutada API sertifikaadiga ja Chrysleri materjalistandardile MS-6395 vastavaid mootoriõlisid. Ameerika naftainstituudi (API) mootoriõli tuvastussümbol See sümbol märgib, et õlile on antud API sertifikaat. Tootja soovitab kasutada vaid API sertifikaadiga mootoriõlisid. 274

275 ETTEVAATUST! Ärge kasutage mootori loputamiseks kemikaale, kuna need võivad mootorit kahjustada. Selliseid kahjusid ei kaeta uue sõiduki garantiiga. Mootoriõli valimine ACEA kategooriad Riikides, kus kasutatakse ACEA õlikategooriaid, kasutage mootoriõli, mis vastab ACEA C3 nõuetele ning on vastavalt standardile MB või MB heaks kiidetud. Mootoriõli viskoossus 3.6L mootor Soovitame kasutada kõigil töötemperatuuridel mootoriõli SAE 5W-30. See mootoriõli parendab kütusesäästlikkust ja käivitamist madalatel temperatuuridel. Ka mootoriõli täiteava korgil on toodud sõiduki mootoriõli soovitatav viskoossus. Lisateavet mootoriõli täiteava kohta leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Mootoriruum. Mootoriõli viskoossus 5.7L mootor Soovitame kasutada kõigil töötemperatuuridel mootoriõli SAE 5W-20. See mootoriõli parendab kütusesäästlikkust ja käivitamist madalatel temperatuuridel. Ka mootoriõli täiteava korgil on toodud sõiduki mootoriõli soovitatav viskoossus. Lisateavet mootoriõli täiteava kohta leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Mootoriruum. Kui SAE 5W-20 mootoriõli pole saadaval, võite kasutada ka vastavalt standarditele MB või MB heaks kiidetud mootoriõli SAE 5W-30. Mootoriõli diiselmootorid Mootoriõli valimine Parima jõudluse ja kaitse tagamiseks kõigis töötingimustes soovitab tootja kasutada mootoriõlisid, mis vastavad Chrysleri materjalistandardile MS ning mis on vastavalt standarditele MB või MB ja ACEA C3 heaks kiidetud. Mootoriõli viskoossus ETTEVAATUST! Sõiduk on varustatud täiustatud tehnoloogia alusel valmistatud diiselmootori ja heitgaasiseadmega, mis piirab diisliosakeste paiskamist atmosfääri. Mootori vastupidavus ja diisliosakeste filtri kasutusaeg sõltuvad õige mootoriõli kasutamisest. Soovitame kasutada kõigil töötemperatuuridel sünteetilist mootoriõli SAE 5W-30. See mootoriõli parendab kütusesäästlikkust ja käivitamist madalatel temperatuuridel. Ka mootoriõli täiteava korgil on toodud sõiduki mootoriõli soovitatav viskoossus. Lisateavet mootoriõli täiteava kohta leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Mootoriruum. Sünteetilised mootoriõlid Võite kasutada ka sünteetilisi mootoriõlisid, eeldusel, et õli kvaliteedinõuded on täidetud ja järgite õli- ja filtrivahetuse soovitatavaid hooldusintervalle. 275

276 Mootoriõlide lisandid Ärge lisage mootoriõlile lisandeid, v.a lekketuvastusvärve. Lisandid võivad mootoriõli omadusi kahjustada. Kasutatud mootoriõli ja filtrite kõrvaldamine Olge sõiduki mootoriõli ja õlifiltrite kõrvaldamisel hoolikas. Olmejäätmete sekka visatud kasutatud õli ja õlifiltrid on keskkonnaohtlikud. Teavet kasutatud õli ja õlifiltrite ohutu kõrvaldamise kohta saate volitatud edasimüüjalt, parandustöökojalt või vastavast ametiasutusest. Mootori õlifilter Mootori õlifilter tuleb vahetada mootoriõli vahetamisel. Mootori õlifiltri valimine Tootja kasutab mootorites täisvoolutüüpi ühekordselt kasutatavaid õlifiltreid. Vahetage filter välja just seda tüüpi õlifiltri vastu. Vahetusfiltrite kvaliteet on väga kõikuv. Efektiivse töö tagamiseks kasutage ainult kvaliteetseid õlifiltreid. Soovitame kasutada MOPAR kvaliteetseid mootori õlifiltreid. Mootori õhupuhasti filter Õiged hooldusintervallid leiate jaotisest Hoolduskavad. HOIATUS! Õhu sissevõtusüsteem (õhupuhasti, voolikud jne) võib pakkuda vähest kaitset mootori tagasilöögi korral. Ärge eemaldage õhu sissevõtusüsteemi (õhupuhastit, voolikuid jne), v.a kui selle eemaldamine on vajalik sõiduki parandamiseks või hooldamiseks. Kui õhu sissevõtusüsteem on eemaldatud, veenduge, et mootori käivitamise ajal pole kedagi mootoriruumi läheduses. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused. Mootori õhupuhasti filtri valimine Mootori õhupuhasti vahetusfiltrite kvaliteet on väga kõikuv. Efektiivse töö tagamiseks kasutage ainult kvaliteetseid filtreid. Soovitame kasutada MOPAR kvaliteetseid õhupuhasti filtreid. Hooldusvaba aku Sõiduk on varustatud hooldusvaba akuga. Akusse ei pea vett lisama, samuti ei vaja see perioodilist hooldamist. HOIATUS! Akuvedelik on söövitav hape, mis tekitab põletushaavu või võib teid pimedaks jätta. Ärge laske akuvedelikul puutuda kokku silmade, naha või rõivastega. Klambreid kinnitades ärge nõjatuge aku kohale. Kui hapet silma või nahale pritsib, loputage viivitamatult rohke veega. Akugaasid on tule- ja plahvatusohtlikud. Hoidke lahtised leegid ja sädemed akust eemal. Ärge kasutage abiakut või muud toiteallikat, mille väljundpinge ületab 12 volti. Ärge laske kaabliklambritel kokku puutuda. Akuklemmid ja terminalid sisaldavad tina ja tinaühendeid. Pärast aku käsitsemist peske käsi. 276

277 ETTEVAATUST! Akukaablite vahetamisel ühendage plusskaabel kindlasti aku plussklemmi ja miinuskaabel miinusklemmiga. Akuklemmid on tähistatud märkidega (+) ja (-). Kiirlaadija kasutamisel eraldage esmalt akukaablid. Ärge kasutage kiirlaadijat käivituspinge andmiseks. Kliimaseadme hooldamine Parima jõudluse tagamiseks soovitame lasta kliimaseadet enne sooja aastaaega volitatud edasimüüjal kontrollida ja hooldada. Hoolduse käigus tuleb kondensaatoriribisid puhastada ja sooritada jõudlustest. Kontrollige ka ajamirihma seisukorda. ETTEVAATUST! Ärge kasutage kliimaseadme loputamiseks kemikaale, kuna need võivad süsteemi komponente kahjustada. Selliseid kahjusid ei kaeta uue sõiduki garantiiga. HOIATUS! Kasutage ainult tootja heakskiiduga külmutusaineid ja kompressorivedelikke. Mõned heakskiiduta külmutusained on tule- ja plahvatusohtlikud. Muud heakskiiduta külmutus- või määrdeained võivad süsteemi kahjustada. Kliimaseade sisaldab suure rõhu all olevat külmutusainet. Vigastuste ja süsteemi kahjustamise vältimiseks peab külmutusainet lisama ja süsteemi parandama kvalifitseeritud hooldustehnik. Kasutage ainult tootja heakskiiduga kliimaseadme tihendeid, lekke peatamisaineid, hooldusvahendeid, kompressoriõli ja külmutusainet. Külmutusaine kogumine ja käitlemine Kliimaseadme külmutusaine R-134a on keskkonnakaitseagentuuri (EPA) pool heaks kiidetud osoonisäästlik vesinikfluorsüsinik (HFC). Siiski soovitab tootja lasta kliimaseadet hooldada volitatud edasimüüjal või muul kvalifitseeritud töökojal, ja külmutusaine kokku koguda ja käidelda. Kere määrdeainega määrimine Lukkusid ja kõiki muid kere liikuvaid punkte, sh istmeradasid, uksehingi ja rullikuid, tagaluuki, liuguksi ja kapotihingesid tuleb perioodiliselt liitiumipõhise määrdega määrida, nagu MOPAR pihustatav määre või selle ekvivalent, et kaitsta liikuvaid osasid kulumise ja rooste eest ning tagada selliste osade vaikne ja hõlbus kasutamine. Enne määrdeaine pealekandmist tuleb vastavad osad tolmust ja mustusest puhastada; pärast määrimist eemaldage liigne õli ja määre. 277

278 Erilist tähelepanu pöörake ka kapoti riivikomponentidele, et tagada nende korralik töötamine. Kapotialuseid hooldustöid sooritades tuleb puhastada ja määrida ka kapoti riivi, vabastusmehhanismi ja turvariivi. Väliseid lukusüdamikke tuleb määrida kaks korda aastas, eelistatavalt sügisel ja kevadel. Sisestage otse lukusüdamikku kvaliteetset määret, nagu MOPAR lukusüdamiku määre. Klaasipuhasti labad Puhastage klaasipuhasti kummiservasid ja tuuleklaasi perioodiliselt puhta lapi ja pehme mitteabrasiivse puhastusainega. Klaasipuhastite pikaajaline kuival klaasil kasutamine kahjustab klaasipuhasti labasid. Kui kasutate klaasipuhasteid soola või mustuse kuivalt tuuleklaasilt eemaldamiseks, tehke seda koos aknapesuvedelikuga. Vältige klaasipuhastite kasutamist jäite või jää eemaldamiseks tuuleklaasilt. Vältige klaasipuhastite kummiosade kokkupuutumist naftapõhiste toodetega, nagu mootoriõli, kütus jne. Klaasipuhasti labade kasutusaeg sõltub geograafilisest piirkonnast ja kasutussagedusest. Labade kehvast tööst annavad märku veejooned või märjad punktid klaasil jne. Kui märkate klaasipuhasti kehva tööd, puhastage labasid või vahetage need välja. Pesuvedeliku lisamine Eesmine tuuleklaas ja tagaklaas jagavad pesuvedeliku anumat. Vedelikuanum paikneb mootoriruumis; kontrollige vedeliku taset perioodiliselt. Täitke anumat vaid pesuvedelikuga (ärge valage sinna radiaatori antifriisi). Vedelikuanuma täitmisel valage natuke vedelikku lapile ja puhastage klaasipuhastid. Et vältida vedeliku jäätumist, kasutage vedelikku või segu, mis vastab kliima tingimustele. Enamasti leiate sellise teabe pesuvedeliku anumalt. HOIATUS! Klaasipesuvedelikud on tuleohtlikud. Need võivad süttivad ja tekitada põletushaavasid. Pesuvedeliku käsitsemisel olge ettevaatlik. Heitgaasisüsteem Parim kaitse heitgaaside salongi sisenemise eest on korralikult hooldatud heitgaasisüsteem. Kui tuvastate muutuse heitgaasisüsteemi helis, tuvastate heitgaasiaure salongis või on sõiduki põhi või tagaots kahjustada saanud, laske kvalifitseeritud tehnikult heitgaasisüsteemi ja kerekahjustusi kontrollida. Avatud või lahtised ühendused võivad lubada heitgaasidel salongi tungida. Lisaks kontrollige heitgaasisüsteemi igal õlivahetuskorral või sõiduki üles tõstmisel. Vajadusel vahetage see välja. 278

279 HOIATUS! Heitgaasid võivad tervist kahjustada või isegi surmavad olla. Heitgaasid sisaldavad värvitut ja lõhnatut süsinikoksiidi (CO). Selle sissehingamisel võite kaotada teadvuse ja saada mürgistuse. CO-ühendite sissehingamise vältimiseks lugege lisateavet jaotise Mida teada enne sõiduki käivitamist lõigus Ohutusnõuanded/ heitgaas. ETTEVAATUST! Kasutage katalüsaatoriga vaid pliivaba kütust. Pliisisaldusega bensiin nullib katalüsaatori efektiivsuse heitgaaside kontrollimisel, vähendab mootori jõudlust ja võib seda tõsiselt kahjustada. Tavalistes töötingimustes kasutamisel ei pea katalüsaatorit hooldama. Katalüsaatori töövõime tagamiseks ja kahjustamise vältimiseks hoidke mootor korralikult häälestatuna. ETTEVAATUST! Kui sõidukit ei hoita korralikus töökorras, võite katalüsaatorit kahjustada. Mootoritõrke korral, eelkõige juhul, kui mootor jätab vahele või on muul moel jõudlust kaotanud, laske sõidukit viivitamatult hooldada. Tõsise tõrkega sõiduki kasutamisel võib katalüsaator üle kuumeneda, kahjustades nii katalüsaatorit kui ka sõidukit. Heitgaasisüsteemi tahtliku moonutamise tagajärjeks võivad olla trahvid. HOIATUS! Kui pargite tulise heitgaasisüsteemiga sõiduki tuleohtlike materjalide kohale, võite põhjustada tulekahju. Selliste materjalide hulka kuuluvad heitgaasisüsteemiga kokku puutuvad rohulibled ja lehed. Ärge parkige ega kasutage sõidukit kohas, kus see võib puutuda kokku kergesti süttivate materjalidega. Ebaharilikes olukordades ja tugevalt tõrkuva mootori kasutamisel võite tunda kõrvetavat lõhna, mis võib viidata katalüsaatori ülekuumenemisele. Sellisel juhul seisake sõiduk, lülitage mootor välja ja võimaldage sel jahtuda. Laske sõidukit viivitamatult hooldada. Katalüsaatori kahjustamise minimeerimiseks toimige järgmiselt. Ärge lülitage mootorit välja või katkestage süüdet, kui käik on sisse lülitatud ja sõiduk liigub. Ärge üritage sõidukit käivitada seda lükates või vedades. 279

280 Ärge laske mootoril tühikäigul töötada, kui süüteküünlad on lahutatud või eemaldatud, nt diagnostika tegemiseks, või väga pikka aega töötada, kui mootor tõrgub. Jahutussüsteem HOIATUS! Tuline jahutusvedelik (antifriis) või radiaatori aur võivad põhjustada tõsiseid põletushaavasid. Kui kuulete või näete kapoti alt väljumas auru, ärge avage kapotti enne, kui radiaator on maha jahtunud. Ärge avage jahutussüsteemi rõhukorki, kui radiaator või jahutusvedeliku anum on tulised. Jahutusvedeliku kontrollimine Kontrollige mootori jahutussüsteemi (antifriisi) iga 12 kuu järel (kui võimalik, siis enne külma aastaaega). Kui jahutusvedelik (antifriis) on must või välimuselt roostekarva, tuleb süsteem tühjendada, loputada ja uue jahutusvedelikuga täita. Puhastage kliimaseadme kondensaatori esikülg sinna kogunenud putukatest, lehtedest jne. Kui see on must, pihustage vett aiavoolikust otse kondensaatori välisküljele. 280 Veenduge, et jahutussüsteemi voolikute kummiosad pole rabedad, lõhkised või mõranenud, lisaks kontrollige jahutusvedeliku anuma ja radiaatori ühenduste pingsust. Veenduge, et süsteem ei leki. Kui mootor on saavutanud normaalse töötemperatuuri (kuid ei tööta), veenduge, kas jahutussüsteemi rõhukork tagab vaakumkinnituse, milleks avage radiaatori tühjenduskraan ja laske vedelikul natuke välja voolata. Kui kork tagab korralikult tiheda ühenduse, hakkab jahutusvedelikku nõrguma jahutusvedeliku kogumisanumast. ÄRGE EEMAL- DAGE TULISE JAHUTUSSÜSTEEMI RÕHUKORKI. Jahutussüsteem tühjendamine, loputamine ja täitmine Kui jahutusvedelik (antifriis) on must ja sisaldab märkimisväärses koguses setteid, puhastage ja loputage süsteemi jahutussüsteemi puhastusvahendiga. Loputage süsteemi põhjalikult, et eemaldada kõik setted ja kemikaalid. Kõrvaldage vana jahutusvedelik (antifriis) vastavalt nõuetele. Õiged hooldusintervallid leiate jaotisest Hoolduskavad. Jahutusvedeliku valimine Kasutage ainult tootja poolt sõiduki jaoks heaks kiidetud jahutusvedelikku (antifriisi). Lisateavet leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. ETTEVAATUST! Jahutusvedeliku segamine muude kui HOAT määratud jahutusvedelikuga võib kahjustada mootorit ja vähendada selle korrosioonivastast kaitset. Kui kasutata hädaabikorras süsteemis mitte HOAT jahutusvedelikku, asendage see võimalikult ruttu nõuetele vastava jahutusvedelikuga. Ärge kasutage ainult vett või alkoholipõhiseid jahutusvedelikke. Ärge kasutage täiendavaid roosteinhibiitoreid, kuna need ei pruugi jahutusvedelikuga kasutamiseks sobida ning võivad radiaatori ummistada. Samuti ärge kasutage sõidukis propüleenglükoolipõhiseid jahutusvedelikke. Propüleenglükoolipõhiste jahutusvedelike kasutamine pole soovitatav.

281 Jahutusvedeliku lisamine Sõiduk on valmistatud kasutama parendatud jahutusvedelikku, mis võimaldab hooldusintervalle pikendada. Jahutusvedelikku võib kasutada kuni viis aastat või kuni läbisõiduni km. Selle pika hooldusintervalli vähendamise vältimiseks kasutage sama jahutusvedelikku sõiduki terve kasutusea vältel. Tutvuge järgmiste HOAT (Hybrid Organic Additive Technology) jahutusvedelike kasutussoovitustega. Jahutusvedeliku lisamisel toimige järgmiselt. Tootja soovitab kasutada HOAT viie aasta pikkuse kasutusea/ km lahust või sellega võrdväärset jahutusvedelikku. Segage kokku 50% HOAT jahutusvedeliku ja destilleeritud vee segu Kui temperatuur langeb allapoole -37 C, kasutage kangemat jahutusvedeliku kontsentratsiooni (70%). Kasutage lahuse segamiseks vaid suure puhtusastmega vett, nagu destilleeritud või deioniseeritud vesi. Madalama kvaliteediga vee kasutamisel nõrgeneb jahutussüsteemi korrosioonikaitse. Pidage meeles, et jäätumisvastase kaitse eest vastutab vaid omanik. Erinevate jahutusvedelike segamine vähendab jahutusvedeliku kasutusaega ja seda tuleb sagedamini vahetada. Jahutussüsteemi rõhukork Kork peab olema tugevalt kinnitatud, et vältida jahutusvedeliku kadumist ning tagada jahutusvedeliku naasmine kogumispaagist radiaatorisse. Kui tihenduspinnale koguneb võõrkehi, tuleb korki kontrollida ja puhastada. HOIATUS! Ettevaatusabinõuna on jahutussüsteemil toodud hoiatussõnad DO NOT OPEN HOT. Ärge lisage jahutusvedelikku, kui mootor on üle kuumenenud. Ärge keerake ülekuumenenud mootori jahutussüsteemi korki lahti. Kuumuse tõttu jahutussüsteemi rõhk tõuseb. Põletushaavade või vigastuste vältimiseks ärge eemaldage korki, kui süsteem on tuline või rõhu all. Ärge kasutage muud rõhukorki, kui sõidukile ette nähtud. Võite end vigastada või mootorit kahjustada. 281

282 Kasutatud jahutusvedeliku kõrvaldamine Kasutatud etüleenglükoolipõhised jahutusvedelikud tuleb käidelda vastavalt nõuetele. Uurige lisateavet kohalikest ametiasutustest. Et vältida jahutusvedeliku joomist loomade või laste poolt, ärge hoiundage etüleenglükoolipõhiseid jahutusvedelikke avatud anumates ega jätke maha loksunud loiku koristamata. Kui laps või lemmikloom jahutusvedelikku neelab, võtme viivitamatult ühendust arstiga. Koristage maha loksunud vedelik viivitamatult. Jahutusvedeliku tase Jahutusvedeliku anumalt saab kiire pilguga määrata, kas vedeliku tase on piisav. Kui mootor töötab tühikäigul ja on töötemperatuurini soojenenud, peab jahutusvedeliku tase jääma anumale märgitud märkide vahele. Radiaator jääb tavaliselt täielikult täidetuks, seega ei pea radiaatorikorki eemaldama, v.a juhul, kui kontrollite jahutusvedeliku jäätumispunkti või vahetate jahutusvedelikku. Teavitage sellest ka sõiduki hooldajat. Seni, kuni mootori töötemperatuur on rahuldav, peab jahutusvedelikku kontrollima kord kuus. 282 Kui jahutusvedelikku tuleb taseme säilitamiseks lisada, valage seda jahutusvedeliku anumasse. Ärge täitke üle. Mida meeles pidada Kui peatate sõiduki pärast mõnekilomeetrist sõitu, võite märgata auru väljumas mootoriruumi esiosast. Tavaliselt on see vihmast või lumest tingitud või radiaatorile ladestuvast niiskusest, mis aurustub termostaadi avanemisel, võimaldades kuumal jahutusvedelikul radiaatorisse voolata. Kui mootoriruumi kontrolli käigus ei ilmne radiaatori või vooliku lekkeid, võib sõidukiga ohutult edasi liigelda. Aur kaob varsti. Ärge täitke jahutusvedeliku anumat üle. Kontrollige jahutusvedeliku külmumispunkti radiaatoris ja jahutusvedeliku anumas. Kui peate jahutusvedelikku lisama, tuleb ka jahutusvedeliku anuma sisu jäätumise eest kaitsta. Kui peate jahutusvedelikku sagedasti lisama või ei lange jahutusvedeliku anuma tase ja siis, kui mootor on külm, otsige jahutussüsteemist lekkeid. Mootori korrosioonivastase kaitse tagamiseks säilitage minimaalselt 50% jahutusvedeliku ja destilleeritud vee segu. Veenduge, et radiaatori ja jahutusvedeliku kogumisanuma voolikud pole väändunud või muidu ummistatud. Hoidke radiaatori esikülg puhtana. Kui sõiduk on varustatud kliimaseadmega, hoidke ka kondensaatori esikülg puhtana.

283 Ärge vahetage termostaati suviseks või talviseks kasutamiseks. Kui peate termostaadi vahetama, vahetage õiget tüüpi termostaadi vastu. Muud tooted võivad põhjustada ebarahuldavat jahutamist, suurendada kütusekulu ja heitgaaside määra. Pidurisüsteem Et tagada pidurisüsteemi sooritusvõime, kontrollige pidurisüsteemi kõiki komponente regulaarselt. Õiged hooldusintervallid leiate jaotisest Hoolduskavad. HOIATUS! Pidurite kurnamise tagajärjeks on pidurite tõrkumine. Kui sõidate jalga piduripedaalil hoides, kuumenevad pidurid üle, kuluvad liigselt ja võite neid kahjustada. Hädaolukorras ei saa te enam pidurite täisvõimsusele loota. Vedelikutaseme kontrollimine pidurite põhisilinder Põhisilindri vedeliku taset tuleb kontrollida iga kord, kui kapoti hooldamiseks üles tõstate, või viivitamatult, kui süttib pidurisüsteemi hoiatustuli. Piduri põhisilinder on varustatud läbipaistva plastikanumaga. Anuma välisküljele on märgitud punktid MAX ja MIN. Vedelikutase peab nende kahe punkti vahele jääma. Ärge lisage vedelikku üle MAX märgi, vastasel juhul võib vedelik korgi vahelt lekkima hakata. Ketaspidurite korral hakkab vedelikutase pidurite kuludes langema. Vedelikutaseme ootamatu langus võib viidata lekkele; sellisel juhul kontrollige süsteemi. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. HOIATUS! Kasutage vaid tootja soovitatud pidurivedelikku. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. Valet tüüpi pidurivedeliku kasutamisel võite pidurisüsteemi tõsiselt kahjustada ja/või halvendada selle sooritusvõimet. Õige pidurivedelik on toodud tehases paigaldatud põhisilindri anumal. Võõrkehade või niiskuse poolt saastamise vältimiseks lisage ainult uut pidurivedelikku või vedelikku, mida on hoitud tihedalt suletud anumas. Hoidke põhisilindri anuma kork alati kinnitatuna. Avatud anumas olev pidurivedelik imab õhust niiskust, mille tulemusel alaneb vedeliku keemispunkt. Seetõttu võib pidurivedelik äkilise või pikaaegse pidurdamise ajal ootamatult keema minna ja põhjustada pidurite tõrkumise. Võite põhjustada õnnetuse. (Jätkub) 283

284 HOIATUS! (Jätkub) Kui lisate pidurivedeliku anumasse liigselt vedelikku, võib see mootori tulistele osadele pritsida ja süttida. Pidurivedelik võib kokkupuutel kahjustada värvitud ja vinüülpindasid. Ärge lubage naftapõhistel toodetel pidurivedelikku sattuda. Võite kahjustada piduritihendeid, mille järel ei pruugi pidurid enam töötada. Võite põhjustada õnnetuse. Esi-/tagatelje õli Tavahoolduse käigus ei pea vedelikutaset perioodiliselt kontrollima. Kui sõidukit hooldatakse muudel põhjustel, tuleb kontrollida ka telgede väliskülge. Kui kahtlustate õlileket, kontrollige vedelikutaset. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. Esitelje vedelikutaseme kontrollimine Esitelje õlitase peab jääma 3 mm allapoole täiteava. Esitelje täite- ja tühjenduskorgid peavad olema kinnitatud tugevusega 30 kuni 40 Nm. ETTEVAATUST! Ärge pingutage korke üle, võite neid kahjustada ja põhjustada lekke. Tagatelje õlitaseme kontrollimine Tagatelje õlitase peab jääma 3 mm allapoole täiteava. Tagatelje täite- ja tühjenduskorgid peavad alumiiniumkorpustel olema kinnitatud tugevusega 30 kuni 40 Nm. Tagatelje täite- ja tühjenduskorgid peavad raudkorpustel olema kinnitatud tugevusega 30 kuni 70 Nm. ETTEVAATUST! Ärge pingutage korke üle, võite neid kahjustada ja põhjustada lekke. Määrdeaine valimine Kasutage vaid tootja soovitatud vedelikku. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. Jaotuskast Vedelikutaseme kontrollimine Veenduge, et jaotuskast ei leki. Kui leiate lekke, tuleb jaotuskasti vedelikutaset kontrollida; selleks eemaldage jaotuskasti tagaküljel paiknev täitekork. Vedeliku tase peab ulatuma täiteava põhjale. Vedeliku lisamine Lisage vedelikku läbi täiteava, kuni seda hakkab välja voolama. Tühjendamine Esmalt eemaldage täitekork, seejärel tühjendusava kork. Tühjendus- ja täiteava korkide pingutustugevused on 20 kuni 34 Nm. 284

285 ETTEVAATUST! Ärge pingutage korke paigaldades üle. Võite neid kahjustada ja põhjustada lekke. Määrdeaine valimine Kasutage vaid tootja soovitatud vedelikku. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. Automaatkäigukast Määrdeaine valimine Käigukasti optimaalse jõudluse tagamiseks tuleb seal kasutada õiget määrdeainet. Kasutage vaid tootja soovitatud käigukasti vedelikku. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. Käigukasti vedelikutase peab jääma ette nähtud vahemikku. ETTEVAATUST! Kui kasutate muud, kui tootja soovitatud vedelikku, võite rikkuda käigukasti käigu vahetamise kvaliteeti ja/või põhjustada hüdrotrafo värisemise. Kui kasutate muud, kui tootja soovitatud käigukasti vedelikku, peate vedelikku ja filtreid sagedamini vahetama. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. Lisaained Lisandid võivad automaatkäigukasti vedeliku omadusi kahjustada. Seega ärge segage lisandeid käigukasti vedelikku. Ainsaks erandiks on erivärvid vedelikulekete tuvastamiseks. Samuti vältige käigukasti tihendusainete kasutamist, need võivad tihendeid mõjutada. ETTEVAATUST! Ärge kasutage käigukasti loputamiseks kemikaale, kuna need võivad mootorit kahjustada. Selliseid kahjusid ei kaeta uue sõiduki garantiiga. Vedelikutaseme kontrollimine 3.6L ja 3.0L diiselmootor Vedelikutaset ei pea regulaarselt kontrollima. Seetõttu pole see käigukast õlimõõtevardaga varustatud. Kui märkate vedeliku kadumist või tõrkeid käigukasti töös, laske volitatud edasimüüjal vedelikutaset kontrollida. 285

286 ETTEVAATUST! Kui kasutate muud, kui tootja soovitatud vedelikku, võite rikkuda käigukasti käigu vahetamise kvaliteeti ja/ või põhjustada hüdrotrafo värisemise. Kui kasutate muud, kui tootja soovitatud käigukasti vedelikku, peate vedelikku ja filtreid sagedamini vahetama. Lisateavet leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. Vedelikutase on tehases määratud ja seda ei pea tavalistes töötingimustes reguleerima. Kui märkate leket käigukastis, võtke viivitamatult ühendust volitatud edasimüüjaga. Vastasel juhul võite käigukasti tõsiselt kahjustada. Volitatud edasimüüjal on õiged töövahendid vedelikutaseme täpseks reguleerimiseks. 286 Vedelikutaseme kontrollimine 5.7L mootor Kontrollige vedelikutaset käigukasti normaalsel töötemperatuuril. Käigukast saavutab normaalse töötemperatuuri 25 km läbimisel. Normaalsel töötemperatuuril ei saa vedelikku mugavalt näppude vahel hoida. Vedelikutaseme korralikuks kontrollimiseks toimige järgmiselt. 1. Laske mootoril tühipööretel ja normaalsel töötemperatuuril töötada. 2. Sõiduk peab olema pargitud ühetasasele pinnasele. 3. Rakendage seisupidur ja vajutage piduripedaal alla. 4. Lükake hoob korraks kõikidesse käiguvahemikesse ja seejärel parkasendisse. 5. Eemaldage õlimõõtevarras, pühkige see puhtaks ja sisestage uuesti. 6. Eemaldage õlimõõtevarras uuesti ja kontrollige õli taset varda mõlemal küljel. Vedelikutase peab normaalsel töötemperatuuril jääma vahemiku HOT (ülemine) avade vahele. Vedelikutase on kehtiv, kui varda mõlemad küljed on õlikihiga kaetud. Kui vedeliku tase on madal, lisage seda vastavalt vajadusele. Ärge täitke üle. Pärast õli lisamist oodake enne uut mõõtmist paar minutit, kuni see käigukasti settib. Kui peate kontrollima käigukasti vedelikutaset, kui töötemperatuur pole saavutatud, peab vedelik toatemperatuuril jääma vahemiku COLD (alumine) avade vahele. Kui vedelikutase on toatemperatuuril normaalne, peab see töötemperatuuril (82 C) jääma vahemiku HOT (ülemine) avade vahele. Pidage meeles kontrollida vedeliku taset töötemperatuuril. ETTEVAATUST! Pidage meeles, et kui vedeliku temperatuur jääb allapoole 10 C, ei pruugita seda õlimõõtevardal registreerida. Ärge lisage vedelikku enne, kui selle temperatuur on täpse lugemi saavutamiseks tõusnud. 7. Otsige lekkeid. Vabastage seisupidur.

287 Et vältida pärast vedelikutaseme kontrollimist mustuse ja vee käigukasti sisenemist, veenduge, et õlimõõtevarras on korralikult sisestatud. Õlimõõtevarras võib pärast täielikku sisestamist kergelt tagasi välja hüpata; oluline on, et varras on torus. Välimuse hooldamine ja kaitse korrosiooni eest Kere ja värvikihi kaitsemine korrosiooni eest Sõiduki kerehooldusnõuded sõltuvalt geograafilisest asukohast ja kasutusmäärast. Teede lumest ja jääst vabastamiseks kasutatavad kemikaalid ning muudel aastaaegadel puudele ja teepindadele pihustatavad kemikaalid on väga korrodeerivad. Sõiduki korrosioonikaitse tagamiseks järgige järgmiseid hooldusnõuandeid. Mis põhjustab korrosiooni? Korrosioon on sõiduki värvi- ja kaitsekihi lagunemise või eemaldamise tulemus. Kõige tavalisemad põhjused on järgmised. Teesool, mustus ja niiskus. Vastu kere põrkuvad kivid ja kruus. Putukad, puumahl ja tõrv. Mereõhus sisalduv sool. Atmosfääritolm/tööstussaasted. Pesemine Peske sõidukit regulaarselt. Peske sõidukit varjus ja kasutage MOPAR autopesuvahendit või pehmet autopesuseepi, seejärel loputage paneelid puhta veega. Kui sõidukile on kogunenud putukaid, tõrva või muid sarnaseid aineid, kasutage nende eemaldamiseks MOPAR putuka- ja tõrvaeemaldusvahendit. Teekilede ja plekkide eemaldamiseks ning värvikihi kaitsemiseks kasutage kvaliteetset puhastusvaha. Ärge kriimustage sõiduki värvikihti. Vältige abrasiivsete puhastusvahendite ja elektriliste poleerimismasinate kasutamist, kuna need võivad värvikihti õhemaks hõõruda. ETTEVAATUST! Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega tugevatoimelisi kemikaale, nagu terasvill või küürimispulber, kuna need kriimustavad metalli ja kahjustavad värvikihti. Võimsad survepesurid võivad värvikihti ja silte kahjustada või need sootuks eemaldada. Erihooldus Kui sõidate soolatud või tolmustel teedel või ookeani lähistel, loputage veermikku vähemalt kord kuus. Väljavooluavad uste alumistel servadel, nookurpaneelidel ja tagaluugil peavad puhtad ja avatud olema. Kui märkate värvikahjustusi, parandage need viivitamatult. Selliste parandustööde kulu jääb omaniku kanda. Kui sõiduk saab avarii käigus kannatada ning värvi- ja kaitsekiht hävib, laske sõiduk võimalikult ruttu parandada. Selliste parandustööde kulu jääb omaniku kanda. 287

288 Kui veate eriveost, nagu kemikaalid, väetised, teesool jne, veenduge, et sellised ained on korralikult pakendatud ja suletud. Kui sõidate palju kruusateedel, paigaldage iga ratta taha pori- või kivilapp. Kasutage kriimude eemaldamiseks MOPAR parandusvärvi või selle ekvivalenti. Volitatud edasimüüja on varustatud teie sõiduki värvikoodile vastavate värvidega. Rataste ja rattakoobaste hooldamine Kõiki rattaid ja rattakoopaid, eelkõige alumiiniumist ja kroomitud velgesid, tuleb regulaarselt pehme seebi ja veega pesta. Tugeva mustuse eemaldamiseks kasutage MOPAR veljepuhastusvahendit või valige mitteabrasiivne ja mittehappeline puhastusvahend Ärge kasutage küürimispatjasid, terasvilla, karmi harja ega metallipoleerimisvahendeid. Soovitame kasutada vaid MOPAR puhastusvahendeid või nende ekvivalente. Ärge kasutage ahjuküürimisvahendit. Vältige automaatpesulate kasutamist, kus kasutatakse happelisi puhastusvahendeid või tugevaid harjasid, kuna need võivad velgede kaitsekihti kahjustada. 288 Plekke tõrjuva kanga puhastustoiming kui kuulub varustusse Plekke tõrjuvaid istmeid saab puhastada järgmiselt. Eemaldage suurem osa plekist puhta ja kuiva lapiga tupsutades. Ülejäänud plekk eemaldage puhta ja niiske lapiga tupsutades. Karmide plekkide eemaldamiseks kasutage puhastusvahendit MOPAR Total Clean või pehmet seebivett ja niisket lappi. Seebijälgede eemaldamiseks kasutage puhast ja niisket lappi. Rasvaplekkide eemaldamiseks kasutage puhastusvahendit MOPAR Multi- Purpose Cleaner või puhast ja niisket lappi. Seebijälgede eemaldamiseks kasutage puhast ja niisket lappi. Ärge kasutage tugevatoimelisi lahuseid või muid kaitsevahendeid. Salongi hooldamine Kasutage polsterduse ja vaipade puhastamiseks puhastusvahendit MOPAR Total Clean või selle ekvivalenti. Salongipaneelide puhastamiseks pühkige neid esmalt niiske lapiga, seejärel niiske lapi ja puhastusvahendiga MOPAR Total Clean või selle ekvivalendiga ja kui vajalik, siis veel MOPAR plekieemaldusvahendiga. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega vahendit Armor All. Kasutage vinüülpolsterduse puhastamiseks puhastusvahendit MOPAR Total Clean või selle ekvivalenti. Nahkistmete hooldamine ja puhastamine Kasutage nahkpindade puhastamiseks puhastusvahendit MOPAR Total Clean või selle ekvivalenti. Nahkpindade säilitamiseks puhastage neid regulaarselt pehme ja niiske lapiga. Väikesed mustuseosakesed toimivad kui liivapaber ja kahjustavad nahkpindasid, seetõttu eemaldage need viivitamatult niiske lapiga. Tugevad mustuseplekid saab eemaldada puhta lapi ja puhastusvahendiga MOPAR Total Clean. Vältige nahkpindade leotamist vedelikes. Ärge kasutage nahkpindade puhastamiseks poleerimisvahendeid, õlisid, puhastusvedelikke, lahusteid või ammoniaagipõhiseid puhastusvahendeid. Algse seisundi säilitamiseks pole spetsiaalseid nahahooldustooteid vaja kasutada.

289 HOIATUS! Ärge kasutage puhastamiseks lenduvaid puhastusaineid. Paljud nendest on tuleohtlikud ja võivad siseruumides kasutamisel hingamisteid kahjustada. Esilaternate puhastamine Sõiduk on varustatud plastikust esilaternatega, mis on kergemad ja vastupidavamad kui klaasist esilaternad. Plastik pole nii kriimustuskindel kui klaas, seetõttu tuleb kasutada erinevaid puhastustoiminguid. Laternate kriimustamisvõimaluse minimeerimiseks vältige nende puhastamist kuiva lapiga. Mustuse eemaldamiseks peske kerge seebilahusega ja loputage. Ärge kasutage esitulede puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid, terasvilla jne. Klaaspinnad Kõiki klaaspindasid tuleb regulaarselt MOPAR klaasipuhastusvahendi või muu klaasipuhastusvahendiga puhastada. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Olge elektrilise klaasisoojendiga varustatud tagaklaasi puhastamisel ettevaatlik. Ärge kasutage kraabitsaid või muid teravaid esemeid, mis võivad kütteelemente kahjustada. Tahavaatepeegli puhastamisel pihustage puhastusvahendit lapile. Ärge pihustage seda otse peeglile. Näidikupaneeli plastikkatete puhastamine Näidikupaneeli kate on valatud läbipaistvast plastikust. Selle puhastamisel olge ettevaatlik ja ärge kriimustage plastikpinda. 1. Puhastage pehme ja niiske lapiga. Võite kasutada pehmet seebilahust, kuid ärge kasutage alkoholisisaldusega või abrasiivseid puhastusvahendeid. Kui kasutate seepi, pühkige seebijäljed niiske lapiga. 2. Kuivata pehme rätikuga. Turvavööde hooldamine Ärge valgendage, värvige ega puhastage turvavöid kemikaalide või abrasiivsete puhastusvahenditega. Need nõrgestavad kangast. Kangast nõrgestavad ka päikesekahjud. Kui peate turvavöid puhastama, kasutage puhastusvahendit MOPAR Total Clean, pehmet seebilahust või leiget vett. Ärge eemaldage turvavöid nende pesemiseks. Vahetage kulunud või rebenenud turvavöö välja. Kuivata pehme rätikuga. 289

290 KAITSMED Täielikult integreeritud toitemoodul Täielikult integreeritud toitemoodul (TIPM) paikneb mootoriruumis. Selles keskuses paiknevad kassettkaitsmed ja minikaitsmed. Iga kaitsme ja komponendi kirjeldus võib olla kirjutatud kaane siseküljele, vastasel juhul on kaane siseküljele kirjutatud iga kaitsme pesanumber, millele vastavad kirjeldused leiate allpool. Täielikult integreeritud toitemoodul (TIPM) Pesa J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 40 amprine, roheline 30 amprine, roosa 40 amprine, roheline 30 amprine, roosa 30 amprine, roosa Kassettkaitse 40 amprine, roheline 30 amprine, roosa 30 amprine, roosa 25 amprine, loomulik 25 amprine, loomulik Minikaitse Kirjeldus Õhkvedrustus Elektrilise tagaluugi moodul Juhiukse sõlm Reisijaukse sõlm Haagise ühenduspesa Blokeerimisvastaste pidurite pump/stabilisaatorisüsteem Blokeerimisvastaste pidurite klapp/stabilisaatorisüsteem Elektriline iste E-pidur Pesa J11 J12 J13 J14 J15 J17 J18 J19 J20 20 amprine, sinine 60 amprine, kollane 30 amprine, roosa Esilaterna pesuri releekontakt Kassettkaitse 30 amprine, roosa 30 amprine, roosa 60 amprine, kollane 20 amprine, sinine 40 amprine, roheline 40 amprine, roheline Minikaitse Kirjeldus Ajami juhtmoodul Tagumine klaasisoojendi Otsetoide (IOD) Haagisetuled/ parktuled Salongi eesmine ventilaator/puhur Starteri solenoid Veoajami juhtmoodul/ veoajami juhtmooduli ülekandevahemik Radiaatori kiire ventilaatorikiirus HI/radiaatori aeglane ventilaatorikiirus Eesmised klaasipuhastid 290

291 Pesa Kassettkaitse Minikaitse Kirjeldus Pesa Kassettkaitse Minikaitse Kirjeldus Pesa Kassettkaitse Minikaitse Kirjeldus J21 J22 M1 M2 M3 M5 M6 M7 M8 20 amprine, sinine 25 amprine, loomulik 15 amprine, sinine 20 amprine, kollane 20 amprine, kollane 25 amprine, loomulik 20 amprine, kollane 20 amprine, kollane 20 amprine, kollane Eesmised/ tagumised klaasipesurid Katuseluugi moodul Stopptuled Elektrooniline piiratud libisemisega diferentsiaal/ õhkvedrustus Tagaluuk/ peatugi 115V AC toitemuundur Sigaretisüütaja Pistikupesa #2 (lülitatav) Eesmine küttega iste ja rooliratas M10 M11 M12 M13 M14 15 amprine, sinine 10 amprine, punane 30 amprine, roheline 20 amprine, kollane 20 amprine, kollane Video/universaalne garaažiukse avaja Küte, ventilatsioon ja kliimaseade (kliimaseadme süsteem) Raadio/ võimendi Näidikupaneel Tagurduskaamera M15 M16 M19 M20 M21 M22 M23 20 amprine, kollane 10 amprine, punane 25 amprine, loomulik 15 amprine, sinine 20 amprine, kollane 10 amprine, punane 10 amprine, punane Elektriistmete moodul(id)/ dünaamiline kiirusehoidja/ audio telemaatika/päevatulede relee/ õhkvedrustuse moodul/näidikupaneel Reisijate turvasüsteemi kontroller Automaatne väljalülitus 1 ja 2 Näidikupaneel Automaatne väljalülitus 3 Signaalid (madal/kõrge) parem Signaalid (madal/kõrge) vasak M9 20 amprine, kollane Tagumised soojendusega istmed 291

292 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M Pesa Kassettkaitse Minikaitse 25 amprine, loomulik 20 amprine, kollane 10 amprine, punane 10 amprine, punane 15 amprine, sinine 10 amprine, punane 15 amprine, sinine 20 amprine, kollane Kirjeldus Tagumine klaasipuhasti Kütusepumba mootor/diislipump (ainult eksport) Juhiukse lülitipaneel Süütelüliti/ juhtmevaba kontrollmoodul/ võtmeta sisenemise moodul Jõuallika kontroller/ülekandemehhanismi kontroller Rehvirõhu seiresüsteem J1962 diagnostikakonnektor Tagurdustuled M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 Pesa Kassettkaitse Minikaitse 10 amprine, punane 10 amprine, punane 10 amprine, punane 15 amprine, sinine 20 amprine, kollane 10 amprine, punane 25 amprine, loomulik Kirjeldus Reisijate turvasüsteemi kontroller Jõuallika kontroller/ülekandemehhanismi kontroller Parkimisabi moodul/kliimaseadme moodul/infrapunaandur/ kompassimoodul Tagumised vasakud parktuled Pistikupesa Blokeerimisvastased pidurid/stabilisaatorisüsteemi moodul Kõigi uste lukustamine ja avamine ETTEVAATUST! Täielikult integreeritud toitemooduli katte paigaldamisel veenduge, et see paigutub õigesti ja riivid sulguvad. Vastasel juhul pääseb moodulisse vesi, mis võib põhjustada tõrke elektrisüsteemis. Läbipõlenud kaitsme vahetamisel kasutage õige voolutugevusega kaitset. Kui kasutate muu voolutugevusega kaitset, võite elektrisüsteemi üle koormata. Kui õige voolutugevusega kaitse uuesti läbi põleb, on probleem elektriskeemis. SÕIDUKI HOIUNDAMINE Kui jätate sõiduki seisma kauemaks kui 21 päeva, võtke kasutusele meetmed aku kaitsemiseks. Toimige järgmiselt. Eemaldage integreeritud toitemoodulist kaitse #27 (otsetoide (IOD#1)). Või eraldage aku miinuskaabel. Kui sõidukit ei kasutata kauem kui kaks nädalat, laske viis minutit kliimaseadmel tühikiirusel ja puhuril täiskiirusel töötada. Nii tagate süsteemi määrimise, et vältida kompressori kahjustamist süsteemi järjekordsel käivitamisel.

293 VAHETUSPIRNID Salongituled Pirni tüüp Kindalaeka tuli Ukselingi tuli L002825W5W Laekonsooli lugemistuled.... VT4976 Pagasiruumi tuli Meikimispeegli tuli V26377 Paneelialune teenindustuli Näidikupaneel (üldine valgustus) Ohutuled Välistuled Pirni tüüp Tagumised suunatuled NA (WY21W) Tagaluugi täiendavad tuled..... W3W Eesmine park-/suunatuli T20 Eesmised udutuled PSX24W Eesmised gabariidid W5W Esilaternad (lähituli) ksenoonlambid (HID) D1S (hooldage volitatud edasimüüja juures) Päevatuled (DRL) K Esilaternad (lähituli) H11 Esilaternad (kaugtuli) Tagaluugi tagurdustuled (W16W) Numbrimärgituled W5W Tagumised stopp-/tagatuled (P27/7W) Tagumised udutuled (W21W) Numbrid viitavad volitatud edasimüüjalt ostetavatele lambipirnide tüüpidele. Kui lambipirn tuleb välja vahetada, võtke ühendust volitatud edasimüüja või vaadake hooldusjuhendit. PIRNI VAHETAMINE Ksenoonlambid (HID) kui kuuluvad varustusse Esilaternad on kõrgpinge tüüpi lahenduslambid. Kõrge pinge jääb süsteemi ka pärast tulede väljalülitamist ja võtme eemaldamist. Seetõttu ärge hooldage esilaternate tulesid ise. Kui esilaterna pirn läbi põleb, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. HOIATUS! Kui ksenoonlambid sisse lülitada, leiab pirnipesas aset lühiajaline kõrgpinge. Vale hooldamise korral võib see anda tõsise elektrilöögi. Võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Ksenoonlampidega sõidukite tuled on sisselülitatult sinise varjundiga. Süsteemi laadimisel see kaob ja muutub kümne sekundi möödumisel valgemaks. 293

294 Halogeenlambid kui kuuluvad varustusse 1. Avage kapott. 2. Keerake lähi- või kaugtule pirni veerand pööret vastupäeva ja eemaldage see korpusest. 3. Lahutage konnektor ja vahetage pirn välja. ETTEVAATUST! Ärge puudutage uut pirni näppudega. Keharasvad lühendavad selle pirni kasutusaega. Kui pirn puutub kokku õlise pinnaga, puhastage seda alkoholiga. Eesmised suunatuled 1. Avage kapott. 2. Keerake suunatule pirni veerand pööret vastupäeva ja eemaldage see korpusest. 3. Lahutage konnektor ja vahetage pirn välja. ETTEVAATUST! Ärge puudutage uut pirni näppudega. Keharasvad lühendavad selle pirni kasutusaega. Kui pirn puutub kokku õlise pinnaga, puhastage seda alkoholiga. Eesmised udutuled 1. Sirutage pritsmekaitsme pilusse ja lahutage juhtmestik udutulede konnektori küljest. 2. Haarake pirni kahest riivist ja suruge need kokku, et pirn korpusest vabastada. 3. Tõmmake pirn otse korpusest välja. ETTEVAATUST! Ärge puudutage uut pirni näppudega. Keharasvad lühendavad selle pirni kasutusaega. Kui pirn puutub kokku õlise pinnaga, puhastage seda alkoholiga. Kasutage vahetamiseks alati õige suuruse ja tüübiga lambipirni. Vale suuruse või tüübiga pirn võib üle kuumeneda ja lampi, pistikupesa või juhtmestikku kahjustada. 4. Joondage eesmise udutule pirni sakid pirnipesa piludega. 5. Sisestage pirn pessa, kuni sakid rakenduvad krae piludega. 6. Lükake pirn otse korpusesse, kuni see paika lukustub. 7. Ühendage juhtmestik eesmise udutule konnektoriga. 294

295 Taga-, stopp- ja tagumised suunatuled 1. Tõstke tagaluuk üles. 2. Eemaldage tagatule korpuselt kaks tihvti. 3. Haarake tagatulest ja tõmmake seda tahapoole, et lamp paneeli küljest eraldada. 4. Keerake pesa vastupäeva ja eemaldage lamp. 5. Tõmmake pirn pesast välja. 6. Asendage pirn, paigaldage pesa tagasi ja kinnitage lambi korpus. Tagaluugile kinnitatud tagatuli 1. Tõstke tagaluuk üles. 2. Kangutage tagaluugi alumine paneel kruvikeerajaga lahti. 3. Kui alumine paneel on lahti, sulgege tagaluuk. 4. Avage tagaluugi klaas. 5. Tõmmake tihendit akna alt ülespoole. 6. Eemaldage tagaluugi klaasi väike paneel. 7. Sulgege tagaluugi klaas ja tõstke tagaluuk üles. 8. Jätkake paneeli eemaldamist. 9. Lahutage kaks paneeli tuld. Tagaluugi tagatuled 10. Nüüd on tagatuled nähtavad. Keerake pesa(sid) vastupäeva. 11. Eemaldage/asendage pirn(id). 12. Paigaldage pesa(d) tagasi. 13. Tagaluugi paneeli tagasi paigaldamiseks korrake toiminguid vastupidises järjekorras. 295

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT Müügiesindaja Pitsat OMANIK: AADRESS: Müügiesindaja allkiri VIN Väljalase Mudel REGISTREERIMISKUUP. REGISTREERIMISNR. Kuup. Kuu Aasta Telefoninumber: Eranumber: Töönumber:

More information

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT Müügiesindaja Pitsat OMANIK: AADRESS: Müügiesindaja Allkiri VIN Mark Mudel REG. KUUPÄEV Reg nr. või litsentsi nr. Päev Kuu Aasta Tel nr: Isiklik Töö Olen varustatud ja

More information

Praktikumi ülesanne nr 4

Praktikumi ülesanne nr 4 Järjestikskeemid - Koodlukk I07 - Digitaalloogika ja -süsteemid Õppejõud: Priit Ruberg Ülari Ainjärv 1/4 I07 - Sisukord 1. Ülesande püstitus!... 1. Lahendus!... 1.1. Automaadi mudel!... 1.. s0 - s14 (Moore)!....3.

More information

TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE!

TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE! QUICK GUIDE TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE! Selles kaustas on valik enimkasutatavaid funktsioone teie autos. Kasutus- ja muud juhendid sisaldavad ohutusteavet ning kõiki hoiatus- ja tähelepanu nõudvaid tekste

More information

2 Sissejuhatus. Sissejuhatus

2 Sissejuhatus. Sissejuhatus Opel Astra 08/2011 Sisukord Sissejuhatus... 2 Lühidalt... 6 Võtmed, uksed ja aknad... 20 Istmed, turvaistmed... 48 Panipaigad... 68 Näidikud ja juhtseadised... 87 Valgustus... 118 Kliimaseade... 125 Sõitmine

More information

V90 C R O S S C O U N T R Y

V90 C R O S S C O U N T R Y V90 C R O S S C O U N T R Y QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Juhendis Quick Guide tutvustatakse teie Volvo funktsioonide valikut. Täpsema kasutusteabe leiate autost, rakendusest ja Internetist. AUTO KESKEKRAAN Kasutusjuhendi

More information

ATS3000/4000 Juhtpaneel. Kasutusjuhend

ATS3000/4000 Juhtpaneel. Kasutusjuhend ATS3000/4000 Juhtpaneel Kasutusjuhend ARITECH on firma Interlogix BV filiaal. AUTIKAITSE 2000 Interlogix BV. Kõik õigused kaitstud. Firma Interlogix BV annab käesoleva juhendi reprodutseerimise õiguse

More information

.. OMANIKU KASIRAAMAT

.. OMANIKU KASIRAAMAT .. OMANIKU KASIRAAMAT Kasutamine Hooldus Tehnilised andmed Kogu käesolevas Omaniku käsiraamatus toodud informatsioon oli kehtiv selle väljaandmise hetkel. Pideva tootearenduse võimaldamiseks jätab Hyundai

More information

1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/ DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/ Metallikvärv 275

1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/ DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/ Metallikvärv 275 i10 i10 i20 Active Cross 1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/66 9 990 1.0 DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/66 11 590 Metallikvärv 275 i20 Hatchback i20 Hatchback i20 Active Cross koos koos 1.2 MPI

More information

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! UMPLM EE. POWERTEX Permanent Lifting Magnet model PLM

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! UMPLM EE. POWERTEX Permanent Lifting Magnet model PLM GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! UMPLM20180903EE POWERTEX Permanent Lifting Magnet model PLM 1 POWERTEX Permanent Lifting Magnet PLM 100 kg 2 ton Instruction for use (GB) (Original instructions)

More information

jõudlusega ning vähendab võrra.

jõudlusega ning vähendab võrra. Põhifunktsioonid Aktiivne energiajuhtimine Aktiivse energiajuhtimise funktsioon reguleerib energiatarbimise taset ja jahutusvõimet, juhtides kompressori mootori maksimaalset sagedust. Ülim energiatõhusus

More information

VIESMANN. Kasutusjuhend VITOLIGNO 100-S. seadme kasutajale. Puugaasikatel sobiv kuni 50 cm puuhalgude jaoks EE 7/2009 Hoidke juhend alles!

VIESMANN. Kasutusjuhend VITOLIGNO 100-S. seadme kasutajale. Puugaasikatel sobiv kuni 50 cm puuhalgude jaoks EE 7/2009 Hoidke juhend alles! Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Puugaasikatel sobiv kuni 50 cm puuhalgude jaoks VITOLIGNO 100-S 7/2009 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised Teie ohutuse tagamiseks Pidage esitatud ohutusjuhistest

More information

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

More information

WG329E WG329E.5 WG329E.9

WG329E WG329E.5 WG329E.9 Battery-powered Jaw Saw Akutoitega haaratssaag Akumulatora spīļzāģis Akumuliatoriumi maitinamas grandininis pjūklas EN ET LV LT P07 P22 P37 P52 WG329E WG329E.5 WG329E.9 Original instructions Algsete juhiste

More information

TTK 31 E KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK31E-TC-002-ET

TTK 31 E KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK31E-TC-002-ET TTK 31 E ET KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK31E-TC-002-ET Sisukord Märkused kasutusjuhendi kohta... 01 Teave seadme kohta... 02 Ohutus... 04 Transport... 05 Kasutamine... 05 Vead ja rikked... 10 Hooldus...

More information

KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE EESTI SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S

KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE EESTI SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE ORIGINAALKASUTUSJUHENDI TÕLGE EESTI SRK0ZSX-S SRK5ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S www.kliimajaam.ee info@kliimajaam.ee +37 556 359 Antud kliimaseade vastab elektromagnetilise

More information

Paigalda ja mine! nüvi 200/250/270. Taskukohane navigaatorseade

Paigalda ja mine! nüvi 200/250/270. Taskukohane navigaatorseade Paigalda ja mine! nüvi 200/250/270 Taskukohane navigaatorseade Algatuseks Mis on karbis? nüvi seade iminappkinnitus nüvi paigaldamiseks sõiduki tuuleklaasile toitekaabel, mis võimaldab nüvit sõidukis laadida

More information

MATRIX 832/424/832+ ICON SÕRMISTIK

MATRIX 832/424/832+ ICON SÕRMISTIK MATRIX 832/424/832+ ICON SÕRMISTIK KESKSEADME KASUTUSJUHEND Maaletooja: ALARMTEC AS SAKU 15, TALLINN 11314 Tel 6598800 Fax 6598899 e-post alarmtec@alarmtec.ee www.alarmtec.ee R R ALARMTEC 2004 SÜSTEEMI

More information

Väiketuulikute ja päikesepaneelide tootlikkuse ja tasuvuse võrdlus

Väiketuulikute ja päikesepaneelide tootlikkuse ja tasuvuse võrdlus Väiketuulikute ja päikesepaneelide tootlikkuse ja tasuvuse võrdlus Rein Pinn Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon EnergoGen Päikeseenergia ja paneelid Toodab sooja Vaakum torukollektor Plaatkollektor Päikeseenergia

More information

Kombineeritud kütusekulu l/100 km. 1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/ DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/ Metallikvärv 250

Kombineeritud kütusekulu l/100 km. 1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/ DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/ Metallikvärv 250 i10 i10 i20 5d i20 Active i20 5d 1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/66 9 990 1.0 DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/66 11 590 1.2 MPI ISG Classic Manuaal Bensiin 4,7 55/75 12 590 11 590 1.2 MPI ISG

More information

ÕHKSOOJUSPUMBAD PÕRANDAMUDEL

ÕHKSOOJUSPUMBAD PÕRANDAMUDEL ÕHKSOOJUSPUMBAD PÕRANDAMUDEL SISESEADE MFZ-KJ25VE MFZ-KJ35VE KASUTUSJUHEND Kasutajale seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks lugege käesolev juhend põhjalikult läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks

More information

Portable Winch Co. KASUTUSJUHEND LUGEGE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST

Portable Winch Co. KASUTUSJUHEND LUGEGE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST Portable Winch Co. PORTABLE CAPSTAN GAS-POWERED PULLING WINCHES TM PCW5000 ja PCW5000-HS (suure kiirusega) KASUTUSJUHEND Mudelid: PCW5000 Maksimaalne tõmbejõud (üks köis):

More information

Sentinel Kinetic MVHR ja Kinetic Plus MVHR

Sentinel Kinetic MVHR ja Kinetic Plus MVHR V:\Technical\ARTWORK\Fitting & Wiring\Word Files COMPLETE\442073S.doc Sentinel Kinetic MVHR ja Kinetic Plus MVHR toimimine & seire Stock Ref. N 438222 Kinetic B 438222A Kinetic BS 443319 Kinetic BH 443319A

More information

Kasutusjuhend. Bensiiinimootoriga muruniiduk L 5100S L 5500S. Licensed by Hyundai Corporation Korea. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit

Kasutusjuhend. Bensiiinimootoriga muruniiduk L 5100S L 5500S. Licensed by Hyundai Corporation Korea. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit Kasutusjuhend Bensiiinimootoriga muruniiduk L 5100S L 5500S Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit Sisukord Märkused... 03 Eessõna... 04 Tehnilised omadused... 05 Komplekti koosseis... 05 Toote

More information

LOGO. Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi

LOGO. Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi LOGO KASUTUSJUHEND Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi 1.1 Logo tähendus Logo element, mille ühenduses olevad kujundatud lülid on seotud, on tuletatud Eesti rahvuselementidest. Märgis olevad lahus elemendid

More information

AWD18E CORDLESS DRILL AKUTRELL

AWD18E CORDLESS DRILL AKUTRELL AWD18E CORDLESS DRILL AKUTRELL Instruction Manual Kasutusjuhend Original instructions Originaaljuhendi tõlge Please read this handbook carefully before using the tool! Enne tööriista kasutamist loe juhend

More information

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.4

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.4 SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.4 KASUTUSJUHEND 2016-11-30 2 1 OHUTUS... 6 2 Alustamisjuhend... 8 2.1 Nupud ja menüüd... 8 2.2 Seadistamine... 9 2.3 Sätete reguleerimine... 12 3 Funktsioonid... 14 3.1 3D-vahemaa...

More information

komfovent domekt DOMEKT C4 PLUS kontrolleriga ventilatsiooniseadmete seeria Elektriline paigaldus- ja kasutusjuhend

komfovent domekt DOMEKT C4 PLUS kontrolleriga ventilatsiooniseadmete seeria Elektriline paigaldus- ja kasutusjuhend komfovent DOMEKT C4 PLUS kontrolleriga ventilatsiooniseadmete seeria Elektriline paigaldus- ja kasutusjuhend ET Sisukord komfovent 1. PAIGALDUSJUHEND...4 1.1. Elektritoiteallika...4 1.2. Juhtpaneeli paigaldamine...4

More information

Kasutusjuhend. Enne esimest kasutamist. Mudel. Pulss- või toonvaliku võimalus. Helistaja numbrinäidu võimalus

Kasutusjuhend. Enne esimest kasutamist. Mudel. Pulss- või toonvaliku võimalus. Helistaja numbrinäidu võimalus Enne esimest kasutamist Täname Teid Panasonicu uue telefoni ostmise eest. Lauatelefon Kasutusjuhend Helistaja numbrinäit (võimaluse korral) on operaatorfirma teenus. Kui olete selle teenuse tellinud, saate

More information

DEFA SmartStart PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND.

DEFA SmartStart PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND. DEFA SmartStart PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND EE SMARTSTART SISUKORD SMARTSTART 3 KASUTUSJUHENDIST 3 FUNKTSIOONID 4 EKRAAN 4 SÜMBOLID 5 EKRAAN 6 PÕHIKUVA 6 SEADISTUSED 7 KELL 7 KUUPÄEV 7 TEHASESÄTTED 8 5/7-PÄEVANE

More information

The Electrolux Group. The world s No.1 choice.

The Electrolux Group. The world s No.1 choice. GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT LIBRETTO

More information

SADAMA VASTUVÕTUSEADMETE VÄIDETAVATEST PUUDUSTEST TEAVITAMISE VORM FORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES

SADAMA VASTUVÕTUSEADMETE VÄIDETAVATEST PUUDUSTEST TEAVITAMISE VORM FORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määrus nr 78 Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded Lisa 2 (majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.märtsi

More information

EVO192 ja TM50 KASUTUSJUHEND. Maaletooja: ALARMTEC AS TÖÖKOJA 1, TALLINN Tel e-post

EVO192 ja TM50 KASUTUSJUHEND. Maaletooja: ALARMTEC AS TÖÖKOJA 1, TALLINN Tel e-post EVO192 ja TM50 KASUTUSJUHEND versioon 01/2015 Maaletooja: ALARMTEC AS TÖÖKOJA 1, TALLINN 11313 Tel 6511500 e-post alarmtec@alarmtec.ee www.alarmtec.ee ALARMTEC Jaanuar 2015 1.0 TUTVUSTUS Täname teid, et

More information

ACTULUX HINNAKIRI 2016 v 1

ACTULUX HINNAKIRI 2016 v 1 ACTULUX HINNAKIRI 2016 v 1 Üldhinnakiri äriklientidele, ex works Hadsund, Denmark. Kontakt: Silvar Pippar +372 5757 0411 spi@actulux.com AVAMISSÜSTEEMID Traaversiga varustatud SA Power Mini 70-110 cm SA

More information

DAC SEERIA KASUTUSJUHEND. Suruõhukompressor. Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel

DAC SEERIA KASUTUSJUHEND. Suruõhukompressor.  Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel DAC SEERIA Suruõhukompressor KASUTUSJUHEND www.daewoopowerproducts.com Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel SISUKORD 1. TEHNILISED ANDMED... 2 2. KASUTUSJUHISED... 2 3.

More information

C4.1. Elektripaigaldus- ja kasutusjuhend

C4.1. Elektripaigaldus- ja kasutusjuhend C4.1 EE Elektripaigaldus- ja kasutusjuhend EE Sisukord 1. ELEKTRIPAIGALDUSJUHEND... 3 1.1. Elektritoiteühendus... 3 1.2. Juhtpaneeli paigaldusnõuded... 3 1.3. Köögi tõmbekapi ühendamine... 4 1.4. Väliselementide

More information

Mudel nr KX-TG6521FX. Enne telefoni kasutuselevõttu vt punkti Tutvumine telefoniga lehekülg 11.

Mudel nr KX-TG6521FX. Enne telefoni kasutuselevõttu vt punkti Tutvumine telefoniga lehekülg 11. Kasutusjuhend Juhtmeta digitaaltelefon Mudel nr KX-TG65FX KX-TG652FX Juhtmeta digitaalautomaatvastaja Mudel nr KX-TG652FX Pildil on kujutatud mudelit KX-TG65. Enne telefoni kasutuselevõttu vt punkti Tutvumine

More information

TLS-300 TLS-350 Plus TLS-350R

TLS-300 TLS-350 Plus TLS-350R Juhendi nr 577014-183 Rev.: A Operator's Quick Help TLS-300 TLS-350 Plus TLS-350R ESTONIAN Märkus. See kasutusjuhend on tõlge - originaaljuhend on inglise keeles. Märkus Veeder-Root ei anna selle trükise

More information

SUUNTO KAILASH 2.0 KASUTUSJUHEND

SUUNTO KAILASH 2.0 KASUTUSJUHEND SUUNTO KAILASH 2.0 KASUTUSJUHEND 2016-11-07 2 1 Ohutus... 4 2 Alustamisjuhend... 6 2.1 Sätete reguleerimine... 7 2.2 Kuvad ja vaated... 7 2.3 Kodu asukoht... 8 3 Funktsioonid... 10 3.1 7R-i logiraamat...

More information

Indego l Indego 800 l Indego 850 l Indego 1000 Connect l Indego 1100 Connect l Indego 1200 Connect

Indego l Indego 800 l Indego 850 l Indego 1000 Connect l Indego 1100 Connect l Indego 1200 Connect OBJ_DOKU-27378-008.fm Page 1 Tuesday, October 27, 2015 10:34 AM Дата производства: Өндірілген уақыты: Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-garden.com F

More information

KEY TO SYMBOLS. Symbols. Choke: Set the choke control in the choke position. 2 English AT26CCMC

KEY TO SYMBOLS. Symbols. Choke: Set the choke control in the choke position. 2 English AT26CCMC GB Operator s manual 2-22 SE Bruksanvisning 23-43 DK Brugsanvisning 44-64 FI Käyttöohje 65-85 NO Bruksanvisning 86-106 FR Manuel d utilisation 107-127 NL Gebruiksaanwijzing 138-148 IT Istruzioni per l

More information

VALGE SÄRK PÕHIKANGAS TWO FOLD

VALGE SÄRK PÕHIKANGAS TWO FOLD VALGE SÄRK TWO FOLD S0 2-PLY POPLIN T0 2-PLY TWILL U06 2-PLY ROYAL- OXFORD V SMALL HERRINGBONE Laitmatult valge särk on ajatu klassika. Oma puhtuses võimaldab see kombineerimist mis tahes teiste värvidega.

More information

VOLVO V60 CROSS COUNTRY

VOLVO V60 CROSS COUNTRY VOLVO V60 CROSS COUNTRY See hinnakiri tühistab kõik eelmised hinnakirjad. Tootjal on õigus muuta käesolevas nimekirjas olevat autode ehitust, varustust ja hindu ilma sellest eelnevalt teavitamata. HINNAKIRI

More information

Eestikeelne kasutusjuhend

Eestikeelne kasutusjuhend TELEFON XL340X Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Kasutage vaid taaslaetavaid akusid. Laadige igat telefoni vähemalt 24 tundi enne kasutamist. Eestikeelne kasutusjuhend 10. INDEKS O

More information

Kehakoostise monitor. Kasutusjuhend BF510 BF510

Kehakoostise monitor. Kasutusjuhend BF510 BF510 IN-9137 90001D BF510 Kehakoostise monitor Kasutusjuhend ET Tootja OMRON HEALTHCARE CO., LTD. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084 Jaapan Esindaja Euroopa Liidus OMRON HEALTHCARE EUROPE

More information

Uste arv. 5-käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast 5 4.

Uste arv. 5-käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast 5 4. AYGO Hinnad ja varused Bensiin Mootor ja Kere Käigukast Uste arv Kombineeritud kütusekulu (l/100 km) Hind Luukpära, 3 Luukpära, 5 Luukpära, 5 Luukpära, 5 Luukpära, 5 5-käiguline käsikäigukast 3 4.1 5-käiguline

More information

EUROOPA PARLAMENT ARVAMUS. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2003/0226(COD) Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

EUROOPA PARLAMENT ARVAMUS. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2003/0226(COD) Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2009 2003/0226(COD) 14.12.2004 ARVAMUS Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Saaja: transpordi- ja turismikomisjon Teema: Euroopa

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 171-:2000 Alumiinium ja alumiiniumisulamid. Tõmbetoorikud. Osa : Erinõuded mehaanika alal kasutamiseks (välja arvatud keevitamine) Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock -

More information

Elekter päikesest Eestis aastal Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut

Elekter päikesest Eestis aastal Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut Elekter päikesest Eestis aastal 2012. Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut Küsitlus Milline peaks olema päikesest elektrit toova süsteemi tasuvusaeg aastates, et Te

More information

Kasutusjuhend ProMinent Makro TZ Dosaatorpumbad

Kasutusjuhend ProMinent Makro TZ Dosaatorpumbad ProMinent Kasutusjuhend ProMinent Makro TZ Dosaatorpumbad Makro TZ HM Makro TZ HMH Makro TZ HK Makro TZ Palun kirjutage toote identifitseerimiskood siia. ProMinent Makro TZ dosaatorpumpade korrektseks

More information

Kia OPTIMA SW MY19 Hinnad ja varustused

Kia OPTIMA SW MY19 Hinnad ja varustused Hinnad ja varustused KIA OPTIMA SW MY19 HINNAKIRI 29.08.2018 Mootor VARUSTUSTASE Käigukast Kütus Kombineeritud kütusekulu CO₂ emissioon (g/km) Hind Soodushind 2.0 MPI MT MY18 EX MY18 Manuaal Bensiin 7,6

More information

HÄMMASTAVALT mitmekülgne

HÄMMASTAVALT mitmekülgne uus 01 SISSEJUHATUS SISUKORD : SISSEJUHATUS : 01 KERE DISAIN : 03 SALONGI DISAIN : 07 MAGIC SEATS ISTMED : 09 TEHNOLOOGIA : 13 JÕUDLUS : 15 TURVALISUS : 17 TEIE JAZZ : 21 MUDELIVALIK : 23 VÄRVID : 29 ISTMEPOLSTER

More information

MUUDETUD juunis Kõik õigused kaitstud WADA

MUUDETUD juunis Kõik õigused kaitstud WADA 1 Küsimus: Lõppkokkuvõttes vastutan mina kõige eest, mida alla neelan, süstin või manustan.vastus: Õige Seletus: Kõik sportlased peavad esitama ennetavaid küsimusi oma sportlaskarjääri ohtuseadmise vältimiseks.

More information

Portaali huvikohtade loend. Kasulik teada Porsche Connecti kasutusjuhend

Portaali huvikohtade loend. Kasulik teada Porsche Connecti kasutusjuhend Portaali huvikohtade loend Kasulik teada Porsche Connecti kasutusjuhend 7/16 Porsche, Porsche vapp, Panamera, Cayenne, Macan, 911, 718, PCCB, PCM, PDK, PSM, PTM, Tequipment ja muud tähised on ettevõtte

More information

Alaris süstlapump (tarkvaraga Plus) MK4

Alaris süstlapump (tarkvaraga Plus) MK4 laris süstlapump (tarkvaraga Plus) MK4 Mudelid: 8002MED01, 8002MED01-G, 8002TIG01, 8002TIG01-G 8003MED01, 8003MED01-G, 8003TIG01, 8003TIG01-G Kasutusjuhised et s Sisukord laris süstlapump (tarkvaraga Plus)

More information

ABB AS Nutikad laolahendused ABB-s Üldsegi mitte pilves

ABB AS Nutikad laolahendused ABB-s Üldsegi mitte pilves ABB AS 26.02.2014 Nutikad laolahendused ABB-s Üldsegi mitte pilves ABB nutikad laolahendused ABB Group Month DD, Year Slide 2 1. ABB masinatehase RFID KanBan riiulid 2. ABB komponentide kesklao automaatsed

More information

Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas aastal 2011

Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas aastal 2011 Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas aastal 2011 Annika Päsik Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium Sisukord Eesmärk Päikesekiirgus Eestis

More information

KASUTUSJUHEND/VARUOSADE LOETELU

KASUTUSJUHEND/VARUOSADE LOETELU KASUTUSJUHEND/VARUOSADE LOETELU KEEVITUSMASK EVERMATIC AIR CLEAN AIR BASIC 2000 (tekst joonisel): 100003 keevitusmask 155003 voolik 157003 tugivöö 154003 mootorisõlm 165004 aku 156004 filter P3 102001-110001

More information

Cisco juhtmevabade IP-telefonide 8821 ja 8821-EX kasutusjuhend

Cisco juhtmevabade IP-telefonide 8821 ja 8821-EX kasutusjuhend Esmakordselt avaldatud: 2016-06-29 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

More information

PV20b ja PV30b pelletipõletid

PV20b ja PV30b pelletipõletid PV20b ja PV30b pelletipõletid Kasutusjuhend PV20b / PV20b pelletipõleti lk 2/ 42 Sisukord Ohutusnõuded... 4 Hoiatused... 4 Märkused... 4 Põletite komplektsus... 6 1 Kirjeldus... 7 1.1 Töötamise põhimõte...

More information

Kasutusjuhend Slagkrafti kraanad

Kasutusjuhend Slagkrafti kraanad Artiklinumber 470 1697-R1 Kasutusjuhend Slagkrafti kraanad SC40 / SC45 / SC70 / SC85 / SC160 Enne kraana kasutuselevõttu loe hoolega läbi terve kasutusjuhend! Eesti k., kasutusjuhendi tõlge Copyright.

More information

SÜSINIKELEKTROODIGA ÕHKKAAR PINNALÕIKAMISE KÄSIPÕLETID

SÜSINIKELEKTROODIGA ÕHKKAAR PINNALÕIKAMISE KÄSIPÕLETID K-5, Tri-Arc -i seeria SÜSINIKELEKTROODIGA ÕHKKAAR PINNALÕIKAMISE KÄSIPÕLETID Kasutusjuhend Põleti K-5 Eesti (Estonian) Tri-Arc -i seeria Versioon: AB Väljastamise kuupäev: 06.15.2014 Juhend Nr: 89250019ET

More information

Petrol snow thrower. Petrol snow thrower SPT GB Original instructions EE. Algupärase kasutusjuhendi tõlge

Petrol snow thrower. Petrol snow thrower SPT GB Original instructions EE. Algupärase kasutusjuhendi tõlge Petrol snow thrower GB Original instructions Algupärase kasutusjuhendi tõlge SPT-163-560 1 Petrol snow thrower GB Manufactured under license by: MATRIX GmbH Postauer Straße 26 D-84109 Wörth/Isar www.matrix-direct.net

More information

AIP Supplement for Estonia

AIP Supplement for Estonia EESTI AIP Estonia Kontakt / Contact Aadress: ennuliiklusteeninduse Aktsiaselts ennuinfo osakond Kanali põik 3 Rae küla, Rae vald 10112 Harjumaa Estonia Tel: +372 625 8323 Faks: +372 625 8200 AFS: EETYOYX

More information

Hinnakiri - Cadillac CTS-V Sedan

Hinnakiri - Cadillac CTS-V Sedan Hinnakiri - Cadillac CTS-V Sedan Käigukast Kiirendus 0-100 km/h s Võimsus kw/h Pöördemoment Nm Kütusekulu* C02 g/km Hind Cadillac CTS-V 6,2 Kompressor AT 8 3,7 477/649 855 20,0/8,9/13,0 298 101 990 * linnas

More information

VEEPEHMENDUSFILTER AQUAPHOR

VEEPEHMENDUSFILTER AQUAPHOR AQUAPHOR water filters VEEPEHMENDUSFILTER AQUAPHOR mudelid A800 A1000 Tootja: Haugue Quality Water International / William R. Hague. Inc." 4343 S. Hamilton Road, Groveport, Ohio 43125, USA ("Haugue Quality

More information

Eestikeelne kasutusjuhend

Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome XL70 XL75 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Ole vastutustundlik Austa autoriõigusi Eestikeelne kasutusjuhend

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1550:1999 Tööpinkide ohutus. Töödeldava eseme kinnitusrakiste projekteerimise ja ehitamise ohutusnõuded Machine-tools safety - Safety requirements for the design and construction

More information

Väga tõhusad väikese energiakuluga

Väga tõhusad väikese energiakuluga Küttesüsteem Kliimaseade/ jahe Tarbevesi AX.. / A.. / ModulA.. Väga tõhusad väikese energiakuluga Enam kui lihtsalt pumbad A-energiaklassi asendab Biral ECO-Design A Alates 1. jaanuarist 2013 asendatakse

More information

PT-36 Mehhaniseeritud plasmakaarkeevituspõleti

PT-36 Mehhaniseeritud plasmakaarkeevituspõleti PT-36 Mehhaniseeritud plasmakaarkeevituspõleti Kasutusjuhend (ET) 0558006965 03/2009 KINDLUSTA, ET SEE INFO JÕUAKS KASUTAJANI. LISAKOOPIAID ON VÕIMALIK SAADA SEADME HANKIJALT. TÄHELEPANU Need JUHISED on

More information

Kasutus- ja paigaldusjuhend Juhtseade tuleohutussüsteemidele SVM 24V-5A / SVM 24V-8A

Kasutus- ja paigaldusjuhend Juhtseade tuleohutussüsteemidele SVM 24V-5A / SVM 24V-8A Kasutus- ja paigaldusjuhend Juhtseade tuleohutussüsteemidele SVM 4V-A / SVM 4V-8A Tuleohutussüsteemid Ventilatsioonisüsteemid 4V DC maks. A / 8A tuleohutuse rühm, ventilatsiooni rühm Sisendid tulekahjulülititele,

More information

KAS ENERGIA ON EESTIS ODAV VÕI KALLIS?

KAS ENERGIA ON EESTIS ODAV VÕI KALLIS? KAS ENERGIA ON EESTIS ODAV VÕI KALLIS? Rita Raudjärv, Ljudmilla Kuskova Energia on ressurss, milleta on tänapäeva elu raske ette kujutada tundub enesestmõistetavana, et see on pidevalt olemas. Erilise

More information

Kia STINGER Hinnad ja varustused

Kia STINGER Hinnad ja varustused Hinnad ja varustused KIA STINGER HINNAKIRI 13.10.2017 Kere Mootor Varustustase Käigukast Kütus CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Hind 2x4 2,0 T-GDI 247 hp RWD GT-Line 8AT Bensiin 190 8,3 44

More information

Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 3: Steels for quenching and tempering

Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 3: Steels for quenching and tempering EESTI STANDARD EVS-EN 10132-3:2000 Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 3: Steels for quenching and tempering EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

More information

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.50PRSJEE POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.50PRSJEE POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.50PRSJEE13.12.16 POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE 1 POWERTEX Closed Body Rigging Screw Instruction for use (GB) (Original instructions) WARNING Failure

More information

GB Assembly instructions EE Paigaldamine BA10.17PGEE POWERTEX Wire Rope Grip PG

GB Assembly instructions EE Paigaldamine BA10.17PGEE POWERTEX Wire Rope Grip PG GB Assembly instructions EE Paigaldamine! BA10.17PGEE03.05.16 POWERTEX Wire Rope Grip PG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) WARNING Failure to follow the regulations

More information

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine)

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine) Golf Mudeli Mootor Võimsus Käigukast Hind Erihind Soodustus Tüüp kw / hj Tüüp EUR koos km-ga EUR koos km-ga EUR koos km-ga Comfort BQ12CX 1.0 TSI 6MAN 18 572 16 141 2 431 BQ12CZ 1.0 TSI 20 212 17 658 2

More information

390 Õhuvaba pihusti. Remont EE rev.b. - Ehitusvärvide ja katete portatiivsete pritsimisrakenduste jaoks -

390 Õhuvaba pihusti. Remont EE rev.b. - Ehitusvärvide ja katete portatiivsete pritsimisrakenduste jaoks - Remont 390 Õhuvaba pihusti 310824EE rev.b - Ehitusvärvide ja katete portatiivsete pritsimisrakenduste jaoks - 3300 psi (22,7 MPa, 227 baari) Maksimaalne töörõhk TÄHTSAD OHUTUSJUHISED! Lugege läbi kõik

More information

Pioneering for You. Wilo-Economy MHIE. Paigaldus- ja kasutusjuhend Ed.07 / Wilo

Pioneering for You. Wilo-Economy MHIE. Paigaldus- ja kasutusjuhend Ed.07 / Wilo Pioneering for You Wilo-Economy MHIE et Paigaldus- ja kasutusjuhend 4 090 993-Ed.07 / 2016-09-Wilo Jn 1 Jn 2 11 11 3 3-PH 7 9 8 3-PH 7 2 5 2% HC Mini ou / or 4 3 7 HA 200 mm Mini 100 mm Mini 1 6 13 20

More information

UUS NEW Q-Q-SEERIA PÕLLUMAJANDUSE TULEVIK UUS Q-SEERIA

UUS NEW Q-Q-SEERIA PÕLLUMAJANDUSE TULEVIK UUS Q-SEERIA UUS NEW Q-Q-SEERIA Q-SERIES PÕLLUMAJANDUSE TULEVIK INNOVAATOR, KES LOOB PÕLLUMAJANDUSES UUED STANDARDID TÄNA JA TULEVIKUS 4 WORK SMARTER. NOT HARDER. Maailm muutub, ja nii ka põllumajandus. Me kõik oleme

More information

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine)

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine) Golf Variant Mudeli Mootor Võimsus Käigukast Hind Erihind Soodustus Tüüp kw / hj Tüüp EUR koos km-ga EUR koos km-ga EUR koos km-ga Comfort BV52CX 19 804 17 351 2 453 BV52CZ 21 445 18 868 2 577 BV52GP 20

More information

Passat Variant COMFORTLINE ERIHIND SISALDAB BUSINESS PAKETTI HIGHLINE ERIHIND SISALDAB EXECUTIVE JA R-LINE PAKETTE. Pakett Executive.

Passat Variant COMFORTLINE ERIHIND SISALDAB BUSINESS PAKETTI HIGHLINE ERIHIND SISALDAB EXECUTIVE JA R-LINE PAKETTE. Pakett Executive. Passat Variant Mudeli Varustus Mootor Võimsus Käigukast Hind Erihind Soodustus Mudeli Mudeli kw / hj Tüüp EUR EUR EUR 3G52BX 1.4TSI 92 / 125 21 854 3G52BZ 1.4TSI 92 / 125 23 725 3G522X 1.6TDI 88 / 120

More information

Paigaldus- ja kasutusjuhend WOMIX

Paigaldus- ja kasutusjuhend WOMIX Pumbagrupid DN SA, SMTC, SMT Paigaldus- ja kasutusjuhend WOMIX Pumbagrupp DN Pumbagrupi isolatsioon Uus isolatsioon sobib pumbagruppidel DN ja DN. Spetsiaalse ava kaudu isolatsioonis Saab muuta ning jälgida

More information

MADALA TASEME JUHTKONTROLLERI ARENDUS ISEJUHTIVALE SÕIDUKILE

MADALA TASEME JUHTKONTROLLERI ARENDUS ISEJUHTIVALE SÕIDUKILE TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Elvar Liiv 154089IASB MADALA TASEME JUHTKONTROLLERI ARENDUS ISEJUHTIVALE SÕIDUKILE Bakalaureusetöö Juhendaja: Mairo Leier Doktorikraad Tallinn 2018 Autorideklaratsioon

More information

Dacia Logan MCV. Saad palju, maksad vähe

Dacia Logan MCV. Saad palju, maksad vähe Dacia Logan MCV Saad palju, maksad vähe Uus Dacia Logan MCV Erakordselt ruumikas Sinu vastab kõigile vajadustele Mahtuniversaal Dacia Logan MCV on ideaalne valik aktiivse elustiiliga peredele ja universaalset

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15695-1:2010 Põllumajandustraktorid ja liikurpritsid Operaatori (juhi) kaitse ohtlike ainete eest Osa 1: Kabiini liigitus, nõuded ja katseprotseduurid Agricultural tractors and self-propelled

More information

HP ENVY 17 3D alustusjuhend

HP ENVY 17 3D alustusjuhend 17 ALUSTUSJUHEND HP ENVY 17 3D alustusjuhend Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI Catalyst on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärk, Microsoft ja Windows on ettevõtte

More information

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EESTI STANDARD EVS-EN 1015-3:2004+A2:2007 Avaldatud eesti keeles koos muudatusega A2: juuni 2009 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2001 Muudatus A2 jõustunud Eesti standardina: veebruar 2007 MÜÜRIMÖRTIDE

More information

DEUTZ-FAHR 5080 G G G G G G 5G SEERIA

DEUTZ-FAHR 5080 G G G G G G 5G SEERIA DEUTZ-FAHR 5080 G - 5090 G - 5100 G 5090.4 G - 5105.4 G - 5115.4 G 5G SEERIA 2-3 SISSEJUHATUS ÄÄRMINE MITMEKÜLGSUS. 5G seeriaga pakub DEUTZ-FAHR ületamatu efektiivsusega traktoreid, kasutades uusimat tehnoloogiat

More information

Volvo V60 Cross. Country

Volvo V60 Cross. Country Volvo V6 Cross Country HINNAKIRI Kirjeldus km-ga V6 CC T5 2.L 245 hj Kinetic AT8 38 24 V6 CC T5 2.L 245 hj Momentum AT8 41 4 V6 CC T5 2.L 245 hj Summum AT8 42 99 V6 CC T5 2.5L 254 hj Kinetic AT6 AWD 4

More information

Digitaalne vererõhu aparaat. Mudel UA Kasutusjuhend

Digitaalne vererõhu aparaat. Mudel UA Kasutusjuhend Digitaalne vererõhu aparaat Mudel UA-767 30 Kasutusjuhend EESTI EESTI SISUKORD EESTI 1 Kallid kliendid Meie õnnitlused, kõrgtehnoloogilisel tasemel välja töötatud A/D vererõhu, mõõtmisaparaadi omandamise

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 12953-6:2011 Trummelkatlad. Osa 6: Nõuded katla seadmestikule Shell boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN

More information

KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND

KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND www.torujyri.ee,,,,,, ATMOS PUUGAASI KATLA KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND Katla pikaealisuse ja õige töö põhiprintsiibid: 1. Kasutada eranditult ainult kuiva puitu maksimaalse niiskusega kuni 20%. 2.

More information

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.31PB/PDEE POWERTEX Shackle PBSB/PBSP/PDSB/PDSP

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.31PB/PDEE POWERTEX Shackle PBSB/PBSP/PDSB/PDSP GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! BA11.31PB/PDEE24.01.17 POWERTEX Shackle PBSB/PBSP/PDSB/PDSP 1 POWERTEX Shackles Instruction for use (GB) (Original instructions) PDSB with safety bolt PDSP with

More information

Akregatori käsiraamat. FrankÕsterfeld Anne-Marie Mahfouf Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Akregatori käsiraamat. FrankÕsterfeld Anne-Marie Mahfouf Tõlge eesti keelde: Marek Laane FrankÕsterfeld Anne-Marie Mahfouf Tõlge eesti keelde: Marek Laane 2 Sisukord 1 Sissejuhatus 5 1.1 Mis on Akregator?..................................... 5 1.2 RSS- ja Atom-kanalid....................................

More information

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine)

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine) Golf Mudeli Varustus Mootor Võimsus Käigukast Hind Erihind Soodustus Tüüp Tüüp kw / hj Tüüp EUR koos km-ga EUR koos km-ga EUR koos km-ga BQ12CX BQ12CZ BQ12GP BQ12GL BQ127V 1.0 TSI 1.0 TSI 1.6 TDI 6MAN

More information

Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele

Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele Tallinn 2012 Juhendi väljaandja: Tondi Tulekaitse OÜ Esikaane foto autoriõigused: Järven AB Koostaja: Orm Tammepuu

More information

KRAANIJUHTIMISSEADE Tootesari ND800 Versioon 5/02

KRAANIJUHTIMISSEADE Tootesari ND800 Versioon 5/02 KRAANIJUHTIMISSEADE Tootesari ND800 Versioon 5/02 Paigaldus-, hooldusja kasutusjuhend 7 ND 70 ee Versioon 5/02 2 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Üldküsimused... 3 1.2. Tööpõhimõte... 3 1.3. Märgistused...

More information

Kolme ahela reguleerimine. - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUSJUHEND

Kolme ahela reguleerimine. - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUSJUHEND Kolme ahela reguleerimine - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUSJUHEND www.ouman.fi H23 on kolme ahela jaoks mõeldud kütteregulaator (kaks kütteahelat ja üks kuumaveeahel).

More information

EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut. Ago Ütt-Ütti

EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut. Ago Ütt-Ütti EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut Ago Ütt-Ütti SÕIDUKI MOOTORI PROGRAMMEERITAVA JUHTMOODULI SEADISTAMISE METOODIKA DÜNAMOMEETRILISES STENDIS METHODOLOGY FOR TUNING VEHICLE STANDALONE ENGINE FUEL INJECTION

More information