OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT

Size: px
Start display at page:

Download "OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT"

Transcription

1 OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT Müügiesindaja Pitsat OMANIK: AADRESS: Müügiesindaja Allkiri VIN Mark Mudel REG. KUUPÄEV Reg nr. või litsentsi nr. Päev Kuu Aasta Tel nr: Isiklik Töö Olen varustatud ja tutvunud järgmiste materjalidega: AUTO KASUTUSJUHEND AUTO TARNE EELNE ÜLEVAATUS KLIENDI ALLKIRI: ESINDAJA ALLKIRI:

2

3 Sisukord 1 SISSEJUHATUS 3 2 SISU GRAAFILISED KUJUTISED 7 3 AUTO TUNDMAÕPPIMINE 13 4 JUHTPANEELI TUNDMAÕPPIMINE 71 5 OHUTUS 93 6 KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE HÄDAOLUKORRAS HOOLDUS JA KORRASHOID TEHNILISED ANDMED MULTIMEEDIA KLIENDITUGI AINELOEND 389 1

4 2

5 1 SISSEJUHATUS SISSEJUHATUS 4 ÜMBERPAISKUMINE 4 TÄHTIS 4 KASUTUSJUHENDI KASUTAMINE 5 Oluline teave 5 Sümbolid 5 HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD 6 SÕIDUKI MODIFITSEERIMINE/MUUTMINE 6 3

6 SISSEJUHATUS Täname, et valisite endale uue auto FCA US LLC valikust. Võite kindel olla, et see esindab täppistööd, iseloomulikku stiili ja kõrget kvaliteeti. Oleme spetsialiseerunud maastikusõidukitele.tegemist on maastikusõidukiga, mis võib läbida kohti ja täita ülesandeid, milleks tavalised sõiduautod ei ole ette nähtud. Teedel ja maastikul käitub ja manööverdab see auto paljudest tavaautodest erinevalt,- seega tutvuge põhjalikult tema omaduste ja eripäradega. Kaherattaveoline versioon sellest autost on mõeldud vaid teedel sõitmiseks. See ei ole ettenähtud maastikusõiduks või sõitmiseks tingimustes, mis on sobilikud nelikveolisele autole. Enne autoga sõidu alustamist lugege palun Omaniku käsiraamat ja selle lisad läbi. Veenduge, et tunnete kõiki auto juhtimisseadmeid, eriti just neid, mis on seotud pidurdamise, rooli ja käigu- ning ülekandesüsteemidega. Uurige, kuidas teie auto käitub erinevate teekatete puhul. Teie sõiduoskused paranevad aja jooksul, aga kõigi autode puhul peab olema alguses ettevaatlikum. Maastikul sõites ärge koormake masinat üle ning ärge oodake sellelt loodusjõudude ületamist. Järgige alati sõitmisel kohalikke reegleid. Nagu iga sellise autotüübi puhul, võib auto vale kasutamise tagajärjeks olla juhitavuse kaotamine või avarii. Täiendavat teavet leiate osast Käivitamine ja kasutamine lõigus Nõuanded sõitmiseks. Pärast käsiraamatu lugemist peaksite seda hoidma käepärast mälu värskendamiseks ja auto müümisel jätma selle autosse. Eksimused auto juhtimisel võivad põhjustada juhitavuse kaotamist ja kokkupõrkeohtu. Suurel kiirusel sõitmine või joobes juhtimine võib põhjustada juhitavuse kaotamist ja kokkupõrkeohtu teiste autode või objektidega, teelt väljasõitu, auto ümberpaiskumist, mis omakorda võib põhjustada tõsiseid ja fataalseid vigastusi. Turvavööde mittekasutamine võib põhjustada juhile ja kaassõitjatele tõsiseid ja fataalseid vigastusi. Auto parimate sõiduomaduste säilitamiseks hooldage autot ettenähtud intervallidega volitatud teeninduses, kus on kvalifitseeritud töötajad, spetsiaalsed töövahendid ja seadmed. Tootja ja edasimüüjad on huvitatud, et oleksite oma autoga täielikult rahul. Juhul kui te ei leia teeninduse- või garantiiprobleemide korral täielikku lahendust, pöörduge palun oma edasimüüja poole. Volitatud edasimüüja aitab teid rõõmuga kõigis autot puudutavates küsimustes. ÜMBERPAISKUMINE Ümberpaiskumisoht on maasturite puhul suurem, kui teist tüüpi autodel. Selle auto kõrgus maapinnast on suurem ja raskuskese kõrgemal, erinevalt sõiduautodest. Seetõttu on auto sooritusvõime erinevatel maastikel parem. Ohtliku sõidustiili puhul kaotavad kõik autod juhitavuse. Kõrgema raskuskeskme tõttu võib see auto ümberpaiskuda juhtudel, kus teised autod mitte. Ärge võtke järske kurve, tehke äkilisi manöövreid ega kasutage muid ebaturvalisi sõiduvõtteid, mille tõttu võite kontrolli auto üle kaotada. Auto ebaturvalise kasutamise tagajärjeks võib olla avarii, auto ümberpaiskumine ning nendest tulenevad tõsised või surmaga lõppevad vigastused. Sõitke tähelepanelikult. Ümberpaiskumise hoiatussilt 4

7 Turvavööde juhi või reisijate poolt kasutamata jätmine võib põhjustada tõsiseid või surmaga lõppevaid vigastusi. Ümberpaiskumisel on turvavööta isiku surmajuhtum tunduvalt tõenäolisem, kui isikul, kelle turvavöö on kinnitatud. Kinnitage alati turvavöö. TÄHTIS KÕIK SELLES VÄLJAANDES SISALDUVAD MATERJALID PÕHINEVAD VÄLJAANDE KINNITUSE HETKEL TEADAOLEVAL UUSI- MAL TEABEL. VÄLJAANDJA ON JÄTNUD ENDALE ÕIGUSE IGAL AJAL PARANDUSTE TEGEMISEKS. Käesolev kasutusjuhend on väljatöötatud koostöös teenindus- ja konstrueerimisspetsialistidega viimaks teid kurssi teie uue auto kasutamise ning hooldusega. Selle lisad sisaldavad garantii teabelehte ja erinevaid kliendile suunatud dokumente. Lugege need väljaanded hoolikalt läbi. Järgnevad juhised ja soovitused aitavad teil turvaliselt ja meeldivalt autot kasutada. Peale Omaniku käsiraamatu läbilugemist peaksite seda hoidma käepärast mälu värskendamiseks ja auto müümisel jätma selle autosse. Tootja jätab endale õiguse disaini ja spetsifikatsioonide muutmiseks ja/või toote täienduste ning paranduste tegemiseks ilma, et see tooks talle kaasa mingeid kohustusi muudatuste rakendamiseks eelnevalt toodetud autodele. Käesolev Omaniku käsiraamat kirjeldab nii standard kui lisavarustust. Selletõttu ei pruugi kõik selles väljaandes äratoodud seadmed ja lisad teie autot puudutada. Lugege Omaniku käsiraamat enne esimest sõitu ja enne lisade paigaldamist või auto muutmist kindlasti läbi. Turul on saadaval paljude tootjate varuosasid ja lisasid, kuid nende tootja ei saa nende kasutamisel tagada sõiduturvalisust. Isegi kui need osad on ametlikult heaks kiidetud (näit. üldine kasutusluba) või omavad eraldi kasutusluba autole kinnitamiseks, ei taga see teie autole sõiduturvalisuse säilimist. Seetõttu ei saa selle eest vastutada ükski ekspert või agentuur. Tootja vastutab ainult nende osade eest, mis on selgesõnaliselt tootja poolt soovitatud ning on paigaldatud volitatud edasimüüja poolt. Sama rakendub ka hilisematele modifikatsioonidele. Garantii ei kata ühtegi osa, mis ei ole tootja poolt tarnitud. Samuti ei kata garantii parandusi või reguleerimisi, mis on põhjustatud mitte-originaalosade, -seadmete, -materjalide või -lisade paigaldamisest või kasutamisest. Garantii ei kata auto spetsifikatsiooniga mittevastavuses olevatest muudatustest või tingimustest põhjustatud kahjustuste parandamist. KASUTUSJUHENDI KASUTAMINE Oluline teave Sisukord aitab teil määrata, milline osa teid huvitavat teavet sisaldab. Kuna teie auto spetsifikatsioon sõltub tellitud lisadest, võivad osad kirjeldused ja joonised teie autost erineda. Käesoleva kasutusjuhendi lõpus olev üksikasjaline aineloend esitab täielikku nimekirja kõikidest teemadest. Sümbolid Järgnevas tabelis leiate Omaniku käsiraamatus kasutatavate sümbolite tähendused: 5

8 HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD Kasutusjuhend sisaldab HOIATUSI selliste toimingute eest, mille tagajärjeks võivad olla avarii, kehavigastused ja/või surm. Lisaks sisaldab see ETTEVAATUSABINÕUSID, mille järgimata jätmisel võite oma autot kahjustada. Kasutusjuhendit läbi lugemata võite jääda ilma olulisest teabest. Järgige kõiki hoiatusi ja ettevaatusabinõusid. SÕIDUKI MODIFITSEERIMINE/ MUUTMINE HOIATUS! Kõik auto modifikatsioonid või muudatused võivad tõsiselt mõjutada selle sõiduomadusi ja turvalisust, mis omakorda võib põhjustada tõsiseid õnnetusi. 6

9 2 SISU GRAAFILISED KUJUTISED EESTVAADE 8 TAGANTVAADE 9 ARMATUURLAUD 10 SALONG 11 7

10 EESTVAADE 1 Kapott/mootoriruum 2 Esituled 3 Tuuleklaas 4 Rattad/rehvid 5 Küljepeeglid 6 Uksed 8

11 TAGANTVAADE 1 Tagatuled 2 Tagaklaasi klaasipuhasti 3 Tagaluuk 9

12 NÄIDIKUPLOKK 1 Esitulede lüliti 2 Tuulutusavad 3 Multifunktsionaalne hoob (rooli taga) 4 Rool 5 Näidikuplokk 6 Esiklaasipuhasti hoob 7 Kindalaegas 10

13 SALONG 1 Klaasitõstuki lülitid 2 Istmed 3 Maastikusõidu režiimi lüliti 4 Käiguvahetushoob (automaat/manuaal) Salongi funktsioonid 5 Kliimaseade 6 Lülitid 7 Uconnect raadio 11

14 12

15 AUTO TUNDMAÕPPIMINE 3 VÕTMED 17 Pult 17 SÜÜTELÜLITI 19 Võtmevaba sisenemine Süüde (mõnel mudelil) 19 Integreeritud/käsitsi süüde (mõnel mudelil) 20 Teade auto töötamise kohta 21 Elektrooniline roolilukk (mõnel mudelil) 21 Roolilukk (mõnel mudelil) 21 KAUGJUHITAV KÄIVITAMINE (MÕNEL MUDELIL) 21 Kaugkäivituse kasutamine (mõnel mudelil) 22 Teade kaugkäivituse katkestamisest (mõnel mudelil) 22 Kaugkäivitusrežiimi sisenemine 22 Kaugkäivitusrežiimist väljumine ilma autoga sõitmata 23 Kaugkäivitusrežiimist väljumine ja autoga sõitmine 23 Mugavussüsteemid lisavarustuses 23 SENTRY KEY 23 Kliendi puldi programmeerimine 24 Asendusvõtmed 24 SÕIDUKI ALARMSÜSTEEM MÕNEL MUDELIL 24 Süsteemi valvest maha võtmine 24 Auto valve alla panemine 24 Alarmi väljalülitamine 25 Alarmsüsteemi vältimine 25 Manipuleerimishoiatus 25 UKSED 25 Uste käsitsi lukustamine 25 13

16 14 Elektrilised ukselukud 25 Võtmevaba sisenemine passiivne sisenemine 26 Uste automaatne lukust avamine väljumiseks 28 Lastelukud tagauksed 28 ISTMED 29 Käsitsi reguleerimine 29 Elektrilised istmed lisavarustuses 30 Juhiistme mälu lisavarustuses 31 Istmesoojendus lisavarustuses 33 Ventileeritavad esiistmed lisavarustuses 33 60/40 jaotusega allaklapitavad tagaistmed 34 PEATOED 34 Peatoed esiistmetel 35 Peatoed tagaistmetel 36 ROOL 36 REGULEERITAV ROOLISAMMAS 36 Reguleeritav roolisammas 36 Roolisoojendus lisavarustuses 36 PEEGLID 37 Päeva/öise valgustusega salongipeegel lisavarustuses 37 Automaatselt tumenev peegel lisavarustuses 37 Külgpeeglid 38 Elektriliselt reguleeritavad külgpeeglid lisavarustuses 38 Külgpeeglite sissepööramise funktsioon - lisavarustuses 39 Peeglisoojendus 39 Valgustatud meikimispeegel 39 VÄLISTULED 39 Tulede lüliti 39 Päevatuled (DRL) lisavarustuses 39 Multifunktsionaalne hoob 40 Kaugtulede sisse/välja lülitamine 40 Automaatsed esituled lisavarustuses 40 Automaatsed kaugtuled lisavarustuses 40

17 Mugavusvalgustus 40 Tulede meeldetuletus 40 Eesmised ja tagumised udutuled lisavarustuses 41 Suunatuled 41 Reavahetusabi lisavarustuses 42 Tulede reguleerimine lisavarustuses 42 Aku säästurežiim 42 SALONGIVALGUSTID 42 Salongi mugavusvalgustus 42 ESIKLAASIPUHASTAJAD JA -PESURID 43 Esiklaasipuhastajate töötamine 43 Vihmaanduriga esiklaasipuhastid lisavarustuses 44 Tagaklaasi puhastid/pesurid 45 Esiklaasipuhastaja soojendus lisavarustuses 45 AKNAD 45 Elektriliste aknatõstukite kasutamine 45 Automaatne avamine ja -sulgemine 46 Automaatne sulgemine koos vahelejäämise kaitsega 46 Automaatse sulgemise lähtestamine 46 Akende blokeerimislüliti 46 Tuulemüra 47 KLIIMASEADE 47 Puuteekraanita kliimaseade 47 Puuteekraaniga kliimaseade 51 Automaatne temperatuuri reguleerija (ATC) lisavarustuses 57 Nõuanded 57 PÄIKESEVARJUGA KATUSELUUK LISAVARUSTUSES 60 Katuseluugi avamine elektriline 60 Katuseluugi avamine käsitsi 60 Katuseluugi sulgemine elektriline 61 Katuseluugi sulgemine käsitsi 61 Tuulutusasend elektriline 61 Päikesevarju avamine elektriline 61 15

18 16 Päikesevarju avamine käsitsi 61 Päikesevarju sulgemine elektriline 61 Päikesevarju sulgemine käsitsi 61 Vahelejäämiskaitse 61 Tuulemüra 61 Katuseluugi hooldamine 61 Süüte väljalülitamine 62 Taasõppimise protseduur 61 PÄIKESEVARJUGA COMMANDVIEW KATUSELUUK LISAVARUSTUSES 62 Katuseluugi avamine 62 Katuseluugi sulgemine 63 Elektrilise päikesevarju avamine 63 Elektrilise päikesevarju sulgemine 63 Katuseluugi tuulutusasend Ekspress 63 Vahelejäämiskaitse 63 Tuulemüra 64 Katuseluugi hooldamine 64 KAPOTT 62 Kapoti avamine 62 Kapoti sulgemine 62 TAGALUUK 62 Avamine 62 Sulgemine 63 Elektriline tagaluuk lisavarustuses 63 Pakiruum 64 SALONGI MUGAVUSVARUSTUS 67 Panipaigad 67 Topsihoidjad 67 Pistikupesad 68 Voolumuundur lisavarustuses 69 KATUSERAAM LISAVARUSTUSES 69

19 VÕTMED Pult Teie auto süütesüsteem toimib ilma võtmeta. Süütesüsteem koosneb RKE võtmevaba sisenemise kaugjuhtimispuldist ja START/ STOP süütelülitist. Süsteem koosneb puldist ja Keyless Enter-N-Go funktsioonist. Puldi ülesleidmine võib osutuda võimatuks, kui see asub mobiiltelefoni, sülearvuti või mõne muu elektroonikaseadme läheduses, sest need võivad signaali laineala blokeerida. Puldi abil on võimalik auto uksi ja tagaluuki lukustada või avada 20 m kauguselt. Puldi kasutamiseks ei pea pulti autole suunama. Pult Pult koos varuvõtmega Puldi tagaosas on ka varuvõti. Varuvõti võimaldab autosse siseneda, kui puldi patarei on tühi. Samuti saab varuvõtmega lukustada kindalaegast. Varuvõtme võite parkimisel kaasa võtta. Varuvõtme eemaldamiseks libistage puldi ülaosas olev lukusti kõrvale ja tõmmake võti välja. Varuvõtme väljavõtmine Kahepoolse varuvõtme lukku sisestamisel ei ole tähtis kumb pool jääb üles. Uste ja tagaluugi avamine Vajutage uksepaneelil olevale lukustusnupule. Juhiukse avamiseks vajutage puldil korraks lukust avamise nupule ja kõigi uste ning tagaluugi avamiseks viie sekundi jooksul samale nupule kaks korda. Võimalik on programmeerida kõikide uste lukust avamist ühekordse nupulevajutamisega. Enamaks infoks vt. Uconnect seaded osas Multimeedia. Lukust avamise märguandena vilguvad suunatuled. Samuti lülitub sisse mugavusvalgustus. 17

20 1 vajutusega lukust avamine See funktsioon võimaldab teil programmeerida süsteemi avama puldil lukust avamise nupu ühekordse vajutamisega kas juhiukse või kõik uksed. Enamaks infoks vt. Uconnect seaded osast Multimeedia. Uste ja tagaluugi lukustamine Kõigi uste ja tagaluugi lukustamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi lukustamise nuppu. Suunatuled vilguvad ja kostab helisignaal. Programmeerimisinfot vt. Uconnect seaded osas Multimeedia. Puldi patareide vahetamine Soovitame kasutada ainult CR2032 patareid. Perkloraat võib vajada erikäsitlust. Ärge tagaküljel asuvaid patarei klemme puudutage. 1. Varuvõtme eemaldamiseks libistage puldi küljel olev lukusti kõrvale ja tõmmake võti välja. Varuvõtme väljavõtmine 1 Varuvõtme vabastamise nupp 2 Varuvõti 2. Asetage varuvõtme ots või #2 kruvikeeraja lame ots pilusse ja tõmmake õrnalt puldi pooled laiali. Ärge vigastage tihendit. Emergency Key Removal Varuvõtme väljavõtmine Korpuse poolte eraldamine mündi abil Puldi patareide vahetamine 1 Puldi patareid 3. Eemaldage patareid pöörates pult ümber (patareid allpool) koputades õrnalt seda tasasel pinnal, näiteks laua kohal ja seejärel vahetage patareid. Patareide vahetamisel jälgige, et patarei + märk ühtiks puldi tagakaane + märgiga. Hoiduge uut patareid kätega puudutamast. 18

21 Keharasvad võivad põhjustada patarei nõrgenemist. Patarei puudutamisel pühkige seda alkoholiga. 3. Suruge puldi pooled kokku. Lisapultide programmeerimine Võtmepulte programmeerib volitatud esindaja. Lisapultide võimalus Autot saab käivitada ja kasutada ainult sellele autole programmeeritud pultidega. Kuna puldid on programmeeritud ühele autole, ei saa neid teise auto jaoks ümberprogrammeerida. HOIATUS! Võtke pult alati autost kaasa, lülitage süütelüliti välja ja lukustage autost lahkudes kõik uksed. Enter-N-Go funktsiooniga autodel lülitage süütelüliti alati välja (OFF asend). Võtmepulte dubleerib volitatud edasimüüja. Selle protseduuri käigus programmeeritakse tühi pult vastama auto elektroonikale. Tühi pult on eelnevalt programmeerimata. Sentry Key immobilisaatori hooldamiseks tooge auto koos puldiga volitatud esindusse. Üldine teave Kõigi raadiosagedusega seadmetele laienevad järgmised seadusnõuded: Antud seade vastab FCC osa 15 reeglitele ja Kanada tööstusstandarditele. Kasutamine vastab kahele järgnevale tingimusele: 1. Antud seade ei põhjusta kahjulikku interferentsi 2. See seade peab võtma vastu kõiki interferentse, kaasa arvatud mitte soovitud interferentsi põhjustav töötamine. Vastutava osapoole poolt heakskiitmata muudatused ja modifikatsioonid võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks. SÜÜTELÜLITI Võtmevaba Enter-N-Go Süüde lisavarustuses See funktsioon võimaldab juhil kasutada süütelülitit nupule vajutamisega tingimusel, et kaugjuhtimispult asub autos. Võtmevabal süütelülitil saab valida kolm režiimi, mis on märgistatud ja süttivad kasutamisel. Kolm režiimi on: OFF, ON/RUN ja START. Juhul kui süütelüliti režiim vajutamisel ei muutu, võib puldi patarei olla tühi. Sel juhul kasutage varumeetodit. Asetage puldi ots (varuvõtme vastaspool) vastu süütelülitit ja vajutage süütelülitile. Süütelüliti Süütelülitil on võimalikud järgmised asendid: OFF Mootor on seiskunud. Mõned elektriseadmed (nt kesklukustus, alarm, jne) on sellegipoolest sisselülitatud. 19

22 ON/RUN Sõiduasend. Kõik elektriseadmed töötavad. START Mootori käivitamine HOIATUS! Autost lahkumisel kontrollige, et pult ei jääks autosse ja lukustage auto. Ärge kunagi jätke lapsi järelvalveta autosse või võimaldage neile ligipääsu lukustamata autole. Laste omapead autosse jätmine on erinevatel põhjustel ohtlik. See võib kaasa tuua inimohvritega õnnetuse. Lapsi peab hoiatama, et nad ei puutuks seisupidurit, piduripedaali ja käigukangi. Ärge jätke võtmepulti autosse või laste käeulatusse. Ärge jätke Enter-N-Go süsteemiga auto süüdet ON/RUN režiimi. Sel juhul saavad lapsed kasutada elektrilisi aknatõstukeid ja teisi nuppe või auto liikuma panna. Ärge jätke lapsi ega loomi kuuma ilmaga autosse. Salong võib ülekuumeneda põhjustades tõsiseid või isegi fataalseid vigastusi. ETTEVAATUST! Lukustamata auto on väljakutseks varastele. Võtke pult alati autost kaasa, lülitage süütelüliti välja ja lukustage autost lahkudes kõik uksed. Lisateavet leiate peatüki Käivitamine ja kasutamine osast Käivitamine. Integreeritud/manuaalne käivitamine mõnel mudelil Sellel autol võib olla integreeritud/manuaalne süütelüliti. Sellel on kolm tööasendit, neist kaks arretiir ja üks vedurpingega. Arretiirasendid on OFF, ON/RUN. START on vedrupingega kontaktasend. Süütelüliti START asendist vabastamisel naaseb see koheselt RUN asendisse. Integreeritud süütelüliti 1 OFF 2 ON/RUN 3 START OFF Mootor ei tööta. Võtit saab süütelülitist eemaldada. Roolisamba saab lukustada (süütevõti on eemaldatud). Mõned elektriseadmed (Nt elektrilised lukud, alarm jne) töötavad. ON/RUN Sõiduasend Elektriseadmed töötavad 20

23 START Mootori käivitamine. Süütelüliti on varustatud turvamehhanismiga. Kui motor ei käivitu, naaseb süütelüliti STOP/ OFF asendisse, et käivitamist saaks korrata. Automaatkäigukastiga mudelitel saab võtme süütest eemaldada ainult PARK (P) käigu sisselülitamisel. Teade auto töötamise kohta Kui süütelüliti on RUN režiimis (mootor ei tööta), kõlab helisignaal tuletamaks meelde süütelüliti OFF asendisse lülitamist. Lisaks helisignaalile kuvatakse teade näidikuplokis: Ignition Or Accessory On. Elektriliste aknatõstukite, raadio ja katuseluugi (mõnel mudelil) lüliteid saab kasutada 10 minutit pärast süütelüliti väljalülitamist. Ükskõik kumma esiukse avamine katkestab selle funktsiooni. Selle funktsiooni kestus on programmeeritav. HOIATUS! Enne autost väljumist viige käik alati PARK asendisse, rakendage seisupidur, viige süüde OFF asendisse, kontrollige, et pult ei jääks autosse ja lukustage auto. Võtmevaba Enter-N-Go olemasolul, veenduge alati, et süüde oleks OFF asendis, võtke pult kaasa ja lukustage auto. Ärge kunagi jätke lapsi järelvalveta autosse või võimaldage neile ligipääsu lukustamata autole. Laste omapead autosse jätmine on erinevatel põhjustel ohtlik. See võib kaasa tuua inimohvritega õnnetuse. Lapsi peab hoiatama, et nad ei puutuks seisupidurit, piduripedaali ja käigukangi. Ärge jätke võtmepulti autosse või laste käeulatusse. Ärge jätke Enter-N-Go süsteemiga auto süüdet ON/RUN režiimi. Sel juhul saavad lapsed kasutada elektrilisi aknatõstukeid ja teisi nuppe või auto liikuma panna. Ärge jätke lapsi ega loomi kuuma ilmaga autosse. Salong võib ülekuumeneda, põhjustades tõsiseid või isegi fataalseid vigastusi. ETTEVAATUST! Lukustamata auto on väljakutseks varastele. Võtke pult alati autost kaasa, lülitage süütelüliti välja ja lukustage autost lahkudes kõik uksed. Elektrooniline roolilukk mõnel mudelil Teie auto on varustatud elektroonilise roolilukuga. See hoiab ära rooli kasutamise ilma, et süütelüliti oleks sisselülitatud. Roolilukk vabastatakse süüte sisselülitamisel. Kui roolilukk ei ole vabastatud ja auto ei käivitu, keerake rooli vasakule ja paremale kuni roolilukk vabastub. Roolilukk mõnel mudelil Keerake töötava mootoriga rooli pool pööret ükskõik millises suunas (kl 6 asendisse), lülitage mootor välja ja eemaldage võti. Keerake rooli kergelt ükskõik millises suunas kuni rool lukustub. KAUGJUHITAV KÄIVITAMINE LISAVARUSTUSES Süsteem kasutab pulti mugavaks mootori käivitamiseks autost väljaspool, sealjuures säilitades ohutuse. Süsteemi ulatus on 100 m. 21

24 Kaugjuhitavaks käivitussüsteemiks peab auto olema varustatud automaatkäigukastiga. Auto ja puldi vahele jäävad takistused võivad tööraadiust vähendada. Kaugkäivituse kasutamine Vajutage puldi kaugkäivitusnupule kaks korda viie sekundi jooksul. Kaugkäivitusnupule kolmas kord vajutades lülitate mootori välja. Juhul kui süüdet ei keerata ON/RUN asendisse, siis kaugkäivitusega töötab mootor kõigest 15 minutit. Pärast kahte järjestikkust mootori väljalülitumist tuleb auto käivitada käsitsi süütenupule vajutamisega. Mootori kaugkäivitamisel peavad kõik järgmised tingimused olema täidetud: Käik on PARK asendis Uksed suletud Kapott suletud Tagaluuk suletud Ohulüliti väljas Pidurilüliti mitteaktiivne (piduripedaal vabastatud) Aku piisavalt laetud Süsteem ei ole eelmise kaugkäivitamise toimumisel peatatud Auto häiresüsteemi märgutuli vilgub Süüde ON/OFF asendis Kütusetase vastab miinimumnõuetele HOIATUS! Ärge käivitage autot ega laske mootoril töötada garaažis ega piiratud alal. Heitgaasid sisaldavad värvitut ja lõhnatut, kuid mürgist vingugaasi ehk süsinikoksiidi (CO). Süsinikoksiid on mürgine ja võib sissehingamisel põhjustada tõsiseid vigastusi. Hoidke puldid alati eemal laste käeulatusest. Kaugkäivitussüsteemi kasutamisel võivad aknad, ukselukud või muud lülitid teile põhjustada tõsiseid või surmavaid vigastusi. Teade kaugkäivituse katkestamisest Kui kaugkäivitamine ei õnnestu või on püsivalt välja lülitatud kuvatakse armatuurlauale järgmised teated: Remote Start Cancelled Door Open Remote Start Cancelled Hood Open Remote Start Cancelled Fuel Low Remote Start Aborted Timer Expired Remote Start Aborted Trunk Open Remote Start Disabled Start Vehicle To Reset Armatuurlaua ekraaniteated on aktiivsed kuni süüte lülitamiseni ON/RUN asendisse. Kaugkäivitusrežiimi sisenemine Vajutage puldi kaugkäivitusnupule kaks korda viie sekundi jooksul. Auto uksed lukustuvad, suunatuled vilguvad kaks korda ja kostab kahekordne helisignaal. Seejärel mootor käivitub ja auto jääb kaugkäivitusrežiimi 15 minutiliseks tsükliks. Mootoririkke korral või madala kütusetasemega mootor käivitub ja seejärel lülitub välja 10 sekundi jooksul. 22

25 Parktuled süttivad ja jäävad kaugkäivitusrežiimis põlema. Turvalisuse eesmärgil on kaugkäivitusrežiimis elektriaknad välja lülitatud. Mootorit on võimalik puldi abil käivitada kaks korda järjest. Kolmandaks järjestikkuseks käivitamiseks tuleb süüde vahepeal viia ON/RUN asendisse. Kaugkäivitusrežiimist väljumine ilma autoga sõitmata. Vajutage korraks kaugkäivitusnupule või laske käivitustsüklil toimida 15 minutit. Soovimatu väljalülitamise vältimiseks süsteem ei reageeri ühekordsele kaugkäivitusnupu vajutusele, kahe sekundi jooksul peale kaugkäivituse algust. Kaugkäivitusrežiimist väljumine ja autoga sõitmine Enne 15-minutilise tsükli lõppemist vajutage korraks puldi vabastusnupule uste avamiseks ning lülitage välja auto alarmseade (mõnel mudelil). Seejärel enne 15-minutilise tsükli lõppemist vajutage korraks START/STOP nupule. START/STOP nupu puudumisel sisetage võti süütelülitisse ja keerake lüliti ON/RUN asendisse. Võtmevaba Passive Entry funktsioonita autodel peab süütelüliti mootori käivitamiseks olema ON/RUN asedis.. Võtmevaba Passive Entry funktsiooniga autodel kuvatakse näidikuplokis kuni võtme sisestamiseni teade Remote Start Active Insert Key and Turn To Run Võtmevaba Passive Entry funktsiooniga autodel kuvatakse kuni START nupule vajutamiseni teade Remote Start Active Push Start Button Mugavussüsteemid mõnel mudelil Kui kaugkäivitamine on aktiveeritud, töötab Auto Comfort igal ajal, kui temperatuuritingimused on vastavad. Kui funktsioon on sisse lülitatud, sõltumata kas kasutatakse kaugkäivitust või võtmevaba käivitamist, lülitub juhi istmesoojendus külma ilmaga automaatselt sisse. Funktsioonid töötavad kogu kaugkäivitamise aja või kuni süüde keeratakse ON/RUN asendisse. Kaugkäivituse esiklaaspuhasti soojendus lisavarustusena Kui kaugkäivitamine on aktiveeritud ja välistemperatuur on alla 4,4C, lülitub sisse esiklaasipuhasti soojendi. Kaugkäivituse funktsioonist väljumisel taastub eelnev režiim, väljaarvatud juhul, kui soojendi töötab. Esiklaasipuhasti soojendi taimer ja töötamine jätkuvad. SENTRY KEY Sentry Key immobilisaator väldib auto lubamatut käivitamist, blokeerides auto mootori. Süsteemi ei pea sisse lülitama. See toimib automaatselt sõltumata sellest, kas auto on lukustatud või lukustamata. Auto lubamatu käivitamise vältimiseks kasutab süsteem pulti, võtmevaba süütenuppu ja RF vastuvõtjat. Selletõttu saab auto käivitada ainult sellele autole programmeeritud puldiga. Süsteem takistab mootori käivitamist, kui auto kasutamiseks kasutatakse vale pulti. Kui mootori käivitamiseks kasutatakse vale võtmepulti, lülitab süsteem mootori kahe sekundi jooksul välja. 23

26 Peale süütelülitil ON/RUN režiimi valimist süttib auto turvamärgutuli kontrolli eesmärgil kolmeks sekundiks. Kui märgutuli jääb põlema, tähendab see riket elektrisüsteemis. Kui märgutuli hakkab vilkuma, tähendab see, et keegi on proovinud mootorit vigase puldiga käivitada. Mõlemal juhul lülitub mootor paari sekundi pärast välja. Kui sõiduki turvatuli süttib sõiduki sõitmise ajal (mootor on töötanud kauem kui 10 sekundit), näitab see viga elektroonikas. Sel juhul viige auto nii kiiresti kui võimalik volitatud teenindusse. ETTEVAATUST! Sentry Key immoblisaator ei ole ühilduv mõnede turul olevate kaugkäivitussüsteemidega. Selliste süsteemide kasutamine võib tuua kaasa auto käivitusprobleemid ja turvalisuse vähenemise. Kõik autoga kaasasolevad puldid on programmeeritud just teie auto jaoks. Asendusvõtmed Autot saab käivitada ja kasutada ainult sellele autole programmeeritud pultidega. Kuna pult on programmeeritud ühele autole, ei saa seda teise auto jaoks ümber programmeerida. ETTEVAATUST! Võtke pult alati autost kaasa, lülitage süütelüliti välja ja lukustage autost lahkudes kõik uksed. Kui auto on varustatud võtmevaba Enter-N-Go süüteseadmega, pidage alati meeles, et süüde tuleb keerata OFF asendisse. Võtmepulte dubleerib volitatud edasimüüja. Selle protseduuri käigus programmeeritakse tühi pult vastama auto elektroonikale. Tühi pult on eelnevalt programmeerimata. Sentry Key immobilisaatori hooldamiseks tooge kõik autovõtmed volitatud esindusse. Kliendi puldi programmeerimine Võtmepulte programmeerib volitatud edasimüüja. SÕIDUKI ALARMSÜSTEEM MÕNEL MUDELIL Sõiduki alarmsüsteem jälgib kapotti, tagaluuki, sõiduki uksi ja võtmevaba Enter-N-Go süütesüsteemi loata sisenemise ja loata kasutamise osas. Sisselülitatud alarmiga autol ei toimi ka salongi ukselukud ja tagaluugi seestpoolt avamine. Alarmi käivitumisel auto alarmsüsteem toodab järgmiseid märguandeid: Kostab vahelduv helisignaal Suunatuled hakkavad vilkuma Näidikuplokil hakkab märgutuli vilkuma Süsteemi valvest maha võtmine Häire vallandumisel, kui selle vaigistamiseks ei ole midagi ette võetud, lülitub auto alarm 90 sekundi pärast välja, ning auto läheb uuesti valve alla. Auto valve alla panemine Alarmi sisselülitamiseks toimige järgnevalt: 1. Veenduge, et süüde oleks keeratud OFF asendisse. 2. Lukustage auto ühel järgnevatest meetoditest: Vajutage avatud juhi- või kaassõitja uksel olevat lukustusnuppu Vajutage kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu. 3. Sulgege kõik avatud uksed. 24

27 Alarmi väljalülitamine Alarmsüsteemi saab väljalülitada järgnevalt: Vajutage kaugjuhtimispuldil avamise nuppu. Süsteemi välja lülitamiseks lülitage süüde välja. Juhiukse võtmega luku või kaugjuhtimispuldi abil ei saa alarmsüsteemi sisse- ega väljalülitada. Alarmsüsteem jääb sisselülitatuks elektrilise tagaluugi nupu kasutamisel. Tagaluugi nupule vajutamine ei lülita alarmsüsteemi välja. Kui keegi siseneb autosse tagaluugi kaudu ja avab mõne ukse, käivitub alarm. Kui alarmsüsteem on sisselülitatud, ei ava salongi elektriline uste lukustuslüliti uksi lukust. Auto alarmsüsteem on mõeldud auto kaitsmiseks. Kuid sellegipoolest võib esineda olukordi, kui alarmsüsteem annab valehäireid. Kui mõni eelnevalt kirjeldatud toimingutest on läbiviidud, käivitub alarmsüsteem sõltumata sellest, kas olete autos või ei. Kui avate sel juhul autos olles ukse, käivitub alarm. Sel juhul lülitage alarmsüsteem välja. Kui sisselülitatud alarmsüsteemi puhul ühendatakse aku lahti, siis ka aku ühendamisel jääb alarmsüsteem sisselülitatuks tuled vilguvad ja kõlab helisignaal. Sel juhul lülitage alarmsüsteem välja. Alarmsüsteemi vältimine Uste käsitsi lukustamisel ei lülitu alarmsüsteem sisse. UKSED Uste käsitsi lukustamine Elektrilisi ukselukke on võimalik käsitsi auto sees lukustada uksenupule vajutamisega. Uste lukustamiseks vajutage ukse lukustusnupp ukse paneelil alla. Esiuste lukust avamiseks tõmmake ukse käepidet. Tagauste lukust avamiseks tõmmake ukse lukustusnupp üles. Kui ukse lukustusnupp on ukse sulgemisel all, uks lukustub. Selletõttu tuleb enne autost väljumist alati kontrollida, et pult ei jääks autosse. Uste käsitsi lukustamine ja lukust avamine ei ava ega sulge tagaluuki. HOIATUS! Ohutuse mõttes peaks uksed lukustama ka sõidu ajal. Autost lahkumisel kontrollige, et pult ei jääks autosse ja lukustage auto. Võtmevaba Enter-N-Go olemasolul veenduge alati, et süüde oleks OFF asendis, võtke pult kaasa ja lukustage auto. Auto tarvikute järelvalveta kasutamine võib põhjustada tõsiseid või surmavaid vigastusi. Ärge kunagi jätke lapsi järelvalveta autosse või võimaldage neile ligipääsu lukustamata autole. Laste omapead autosse jätmine on erinevatel põhjustel ohtlik. See võib kaasa tuua inimohvritega õnnetuse. Lapsi peab hoiatama, et nad ei puutuks seisupidurit, piduripedaali ja käigukangi. Ärge jätke võtmepulti autosse või laste käeulatusse. Ärge jätke Enter-N-Go süsteemiga auto süüdet ACC või ON/ RUN režiimi. Sel juhul saavad lapsed kasutada elektrilisi aknatõstukeid ja teisi nuppe või auto liikuma panna. 25

28 ELEKTRILISED UKSELUKUD Uste lukustamise lülitid asuvad mõlema esiukse paneelil. Selle lüliti abil saab uksi, tagaluuki ja tankeluuki lukustada või lukust avada. Ukse elektriline lukustuslüliti Vajutades lukustuslülitile süüte asendis ja avatud ukse või tagaluugiga, lukustuslüliti ei tööta. See väldib puldi kogemata autosse lukustamist. süütelüliti OFF asendi valimine või uste või tagaluugi sulgemine võimaldab uksi lukustada. Kui juhiuks õn avatud ja süüde on RUN asendis, kõlab võtme eelmaldamist meeldetuletav helisignaal. Kui võtmed on autos ja uksepaneelil olevat lukustusnuppu kasutatakse ukse lukustamiseks, jääb juhiuks alati avatuks. Kolmandal katsel lukustub ka juhiuks, isegi kui võtmed on autos. Kui ukselukule vajutatakse süüte asendis RUN või ON/RUN ja juhiuks on avatud, siis see ei lukustu. Kui tagauksed on lukus, ei saa neid seestpoolt avada ilma lukku vabastamata. Uksi on võimalik käsitsi lukustvabastada, tõstes lukustusnuppu üles. Võtmevaba sisenemine Passive Entry Võtmevaba sisenemise süsteem on täiendav funktsioon auto puldile ja võtmevabale Enter- N-Go Passive Entry süsteemile. Selle funktsiooniga saate ukse(d) ja kütuseluugi lukust avada ja lukustada ilma pulti ja lukustusnuppe kasutamata. Võtmevaba sisenemise funktsiooni saab lülitada sisse ja välja. Kinnastatud käe või vihmase/lumise ilma puhul võib see ukse lukust avamist mõjutada, muutes reageerimisaja aeglasemaks. Kui uks avatakse lukust võtmevaba sisenemise funktsiooni abil ja ust 60 sekundi jooksul ei avata, lukustub uks uuesti ja alarmi puhul lülitub ka alarm sisse. Puldi mobiiltelefoni, sülearvuti või teiste elektroonikaseadmete kõrval hoidmisel võivad need blokeerida puldi signaali ja Passive Entry süsteem ei pruugi toimida. Juhiukse lukust avamine Sisselülitatud võtmevaba sisenemise funktsiooni puhul kui pult on juhiuksest 1,5 m kaugusel, piisab ukse lukust avamiseks käepideme kasutamisest. Lukust avamiseks võtke kinni ukselingist Kui on programmeeritud kõigi uste ühe vajutusega avamine, avanevad juhiukse käepidemest kinnivõtmisel kõik uksed. Juhiukse või kõigi uste ühe vajutusega lukust avamise vahel valimiseks vt Uconnect seaded osas Multimeedia. Kaassõitja küljelt lukust avamine Sisselülitatud võtmevaba sisenemise funktsiooni puhul, kui pult on kaassõitja uksest 1,5m kaugusel, piisab ukse lukust avamiseks käepideme kasutamisest. 26

29 Kõik uksed avanevad lukust kaassõitja ukse käepideme kasutamisel sõltumata juhiukse seadest (juhiukse ühe vajutusega avamine ja kõigi uste ühe vajutusega avamine). Võtmepuldi autosse lukustamise vältimine (FOBIKSafe) Uste juhusliku lukustamise vältimiseks kui pult on autos, on süsteem varustatud automaatse uste lukust avamise funktsiooniga juhul, kui süüde on väljalülitatud. FOBIK-Safe on ainult mudelitel, mis on varustatud võtmevaba sisenemise funktsiooniga. FOBIK-Safe otsing käivitub kolmel juhul. Autot püütakse lukustada puldi abil, kui uks on avatud. Autot püütakse lukustada ukse käepideme abil, kui uks on avatud. Autot püütakse lukustada ukse paneeli nupu abil, kui uks on avatud. Kõigil juhtudel, peale kõikide avatud uste sulgemist, hakkab FOBIK-Safe toimima. Kui süsteem tuvastab puldi auto sisemusest, auto avatakse ja kasutajat hoiatatakse. Auto uksed avatakse lukust vaid juhul, kui auto sisemuses on tuvastatud võtmepult. Juhul, kui mõni neist tingimustest on täidetud, auto uksed ei lukustu: Uksed on lukustusnuppudest käsitsi lukustatud. Autost väljaspool 1,5 m raadiuses asub võtmepult. Uksi on proovitud kolm korda sulgeda uksepaneelil oleva lüliti abil. Tagaluugi lukust avamine Tagaluugi lukust avamise mehhanism asub tagaluugi käepidemes. Kui pult on tagaluugist 1,5 m kaugusel, vajutage puldi avamisnupule tagaluugi avamiseks. Tagaluugi lukustamine Kui pult on tagaluugist 1,5 m kaugusel, vajutage tagaluugi uksekäepidemel olevale lukustusnupule. Tagaluugi lukust avamise ja avamise mehhanism Uste ja tagaluugi lukustamine Kui pult on ühest esiuksest 1,5 m kaugusel, vajutage puldi lukustusnupule auto lukustamiseks. Samaaegselt ukselingil olevale lukustusnupule vajutamisega ärge tõmmake ukse käepidet. Sellisel juhul ei saa uksi lukust avada. 27

30 Lukustamiseks vajutage käepidemel olevale lukustusnupule ÄRGE võtke lukustamise ajal käepidemest kinni Peale käepideme lukustusnupule vajutamist peate uste lukust avamiseks või lukustamiseks kaks sekundit ootama. See annab võimaluse käepideme tõmbamisega kontrollida, et uks on suletud. Kui võtmevaba sisenemine on läbi Uconnect süsteemi välja lülitatud, võtme kaitsefunktsioon, mida on kirjeldatud osas Puldi autosse lukustamise vältimine, jääb sisse lülitatuks. Kui puldi patarei on tühi, siis võtmevaba funktsioon ei toimi. Uksi saab lukustada ka uksepaneeli lülititega. Uste automaatne lukust avamine väljumiseks Uksed avanevad automaatselt lukust järgnevatel tingimustel: 1. Uste automaatne lukust avamise funktsioon on sisselülitatud. 2. Kõik uksed on suletud. 3. Automaatkäigukasti käigukang ei olnud PARK asendis, aga lülitati PARK asendisse. 4. Mõni uks on avatud. Lastelukud tagauksed Laste turvalisuse tagamiseks on tagauksed varustatud lapselukuga. Süsteemi kasutamiseks avage tagauks, sisestage kruvikeeraja (või varuvõti) lukku ja keerake see asendisse LOCK või UNLOCK. Kui lapseluku süsteem on sisselülitatud, saab ust avada ainult välimise käepidemega isegi kui ukse lukustusnupp seda lubaks. Lapseluku süsteem 28

31 HOIATUS! Jälgige, et keegi ei jääks õnnetuse korral autosse lõksu. Pidage meeles, et aktiveeritud lapseluku korral saab tagauksi avada ainult väljastpoolt. ISTMED Istmed on auto turvalisuse tagamise üheks osaks. HOIATUS! Pakiruumis sõitmine on väga ohtlik. Avarii korral saavad pakiruumis olevad reisijad tõenäoliselt tõsiselt vigastada. See võib kaasa tuua üliraskeid või fataalseid vigastusi. Ärge lubage kellelgi sõita kohtades, kus puuduvad istmed või turvavööd. Vastasel juhul saavad õnnetuse korral inimesed tõsiselt vigastada. Kontrollige, et kõik autos olevad isikud istuksid oma istmel ja oleksid turvavööga kinnitatud. Käsitsi reguleerimine mõnel mudelil Esiistmete kauguse käsitsi reguleerimine Mõned mudelid on varustatud käsitsi reguleeritava kaasreisija istmega. Istet saab reguleerida põranda kohal istme ees asuva kangiga. Tõmmake istmel istudes istme all olev kang üles ja liigutage istet edasi või tagasi. Kui olete saavutanud soovitud asendi, vabastage kang. Seejärel liigutage istet edasi-tagasi kontrollimaks, et see on lukustunud. Esiistmete Front Seatreguleerimine Adjustment HOIATUS! Istme sõidu ajal reguleerimine on ohtlik. Istme sõidu ajal reguleerimine võib tuua kaasa auto üle kontrolli kaotamise ja põhjustada tõsiseid ning fataalseid õnnetusi. HOIATUS! Istmeid peab reguleerima enne turvavööde kinnitamist, kui auto on pargitud. Halvasti reguleeritud iste võib tuua kaasa tõsiseid ning fataalseid õnnetusi. Istme kõrguse käsitsi reguleerimine mõnel mudelil Juhiistme kõrgust saab istme välisküljel kangi abil reguleerida. Tõmmake kangi istme tõstmiseks ülespoole või vajutage langetamiseks allapoole. Istme Seat kõrguse Height reguleerimine Adjustment Kaasreisija istme seljatoe kalde käsitsi reguleerimine Seljatoe kalde reguleerimiseks tõstke istme välisküljel olevat kangi ja toetudes seljatoele kallutage see sobivasse asendisse ning vabastage kang. Istme püstisesse asendisse tagasi reguleerimiseks kummarduge ette ja tõmmake kang üles. 29

32 Seljatoe kallutamise hoob HOIATUS! Ärge seadistage istme seljatuge nii, et turvavöö rinnarihm ei puutu vastu teie rinda. Vastasel juhul libisete õnnetuse korral turvavööst välja, mis võib tuua kaasa tõsiseid ning fataalseid õnnetusi. Kaassõitja istme seljatoe kokkuklappimine mõnel mudelil Seljatoe laadimisasendisse kokkuklappimiseks kergitage seljatoe kangi ja lükake seljatuge ettepoole. Istumisasendisse naasmiseks tõstke seljatugi üles ja lukustage oma kohale. Istmepadjad võivad istme pikemaks ajaks kokkuklapituna jätmisel turvavöö kinnituse tõttu deformeeruda. See on normaalne ja istme avamisel istmepatjade kuju taastub. HOIATUS! Ärge reguleerige istet sõidu ajal. Istme äkiline liikumine võib tuua kaasa auto üle kontrolli kaotamise. Turvavöö ei pruugi olla korrektselt reguleeritud ja sel juhul võib sõitja õnnetuses vigastada saada. Istmete reguleerimisel peab auto olema pargitud. Elektriline reguleerimine lisavarustuses Mõned mudelid on varustatud elektriliselt reguleeritava juhi- ja kaassõitja istmega. Elektrilise istme lülitid asuvad istme välisküljel. Lüliti abil saab juhtida istme kõrgust ja kaugust. Istme kauguse reguleerimine Istet saab liigutada nii ette- kui tahapoole. Liigutage istme lülitit ette- ja tahapoole. Iste liigub istme lüliti liigutamise suunas. Soovitud asendi saavutamisel vabastage lüliti. Istme kõrguse reguleerimine Istmeid saab üles- ja allapoole liigutada. Liigutades lülitit üles või alla, liigub iste üles ja alla. Soovitud asendi saavutamisel vabastage lüliti. Istme kalde muutmine Istmepadja kaldenurka saab üles- ja allapoole liigutada. Liigutage istme lüliti esiosa üles või alla. Istmepadja esiosa liigub lüliti liigutamise suunas. Soovitud asendi saavutamisel vabastage lüliti. Istme lülitid Seljatoe kalde reguleerimine 30

33 Seljatoe kaldenurka saab üles- ja allapoole liigutada. Vajutades lüliti ees- või tagaosa, liigub istme seljatugi ette- ja tahapoole. Soovitud asendi saavutamisel vabastage nupp. allapoole. Istme kalde reguleerimisnupp HOIATUS! Istme sõidu ajal reguleerimine on ohtlik. Istme sõidu ajal reguleerimine võib tuua kaasa auto üle kontrolli kaotamise ja põhjustada tõsiseid ning fataalseid õnnetusi. Nimmetugi mõnel mudelil Elektriliselt juhitavad istmed võivad olla varustatud ka elektriliselt juhitava nimmetoega. Nimmetoe lüliti asub istme välisküljel. Vajutage lülitit nimmetoe suurendamiseks ettepoole. Vajutage lülitit nimmetoe vähendamiseks tahapoole. Lüliti üla- või alaosale vajutamisel nimmetugi tõuseb kas üles- või Nimmetoe lüliti Power Lumbar Switch Juhiistme mälu lisavarustuses Selle funktsiooni abil on võimalik juhil talletada mällu kaks erinevat profiili ja need mälulüliti abil esile kutsuda. Igale mäluprofiilile on võimalik salvestada juhiistme ja külgpeeglite asendid ja eelseadistatud raadiojaamade valik. Mäluasendi lüliti asub juhiukse paneelil. Lüliti koosneb kolmest nupust: seadistusnuppu (S) saab kasutada salvestusfunktsiooniks. Aktiveerimiseks, nupud (1) ja (2) on eelnevalt programmeeritud mäluasendi esilekutsumiseks. Istme mälulülitid Mälufunktsiooni programmeerimine Uue mäluprofiili loomiseks: Uue mäluprofiili loomine kustutab eelneva profiili. 1. Keerake süüde ON asendisse. 2. Määratlege soovitud profiiliseaded (nt iste, külgpeeglid ja raadiojaamad). 3. Vajutage korraks mälulüliti seadistus (S) nupule. Viie sekundi jooksul vajutage korraks mälunupule (1). Armatuurlaua ekraanile kuvatakse, milline mäluprofiil on valitud. 31

34 Teise mäluprofiili saab soovi korral luua järgmiselt: 1. Keerake süüde ON asendisse. 2. Määratlege soovitud profiiliseaded (nt iste, külgpeeglid ja raadiojaamad). 3. Vajutage korraks mälulüliti seadistus (S) nupule. Viie sekundi jooksul vajutage korraks mälunupule (2). Armatuurlaua ekraanile kuvatakse, milline mäluprofiil on valitud. Mäluprofiile on võimalik seadistada, kui auto ei ole PARK asendis, aga profiili valimiseks peab auto olema PARK asendis. Võtmepuldile mäluprofiili seadistamiseks vt selles peatükis Kaugjuhtimispuldi mäluga sidumine. Kaugjuhtimispuldi mäluga sidumine Võtmepuldile on võimalik programmeerida kuni kaks eelprogrammeeritud mäluprofiili puldi avamisnupule vajutamisega. Enne võtmepuldi programmeerimist tuleb Uconnect ekraanil valida Memory To FOB. Enamaks infoks vt. Uconnect seaded osas Multimeedia. Puldi programmeerimiseks toimige järgnevalt: 1. Lülitage süütelüliti OFF asendisse. 2. Valige vastav mäluprofiil 1 või 2. Kui mäluprofiil on seadistamata, vt käesolevas peatükis Mälufunktsiooni programmeerimine. 3. Kui profiil on esile kutsutud, vajutage korraks mälulüliti seadistusnupule S. Viie sekundi jooksul vajutage korraks nupule 1 või 2. Armatuurlaua ekraanile kuvatakse Memory Profile Set 1 või Vajutage puldi lukustusnupule kümne sekundi jooksul. Teie võtmepulti on võimalik mäluseadetest lahti siduda vajutades S nupule ja seejärel 10 sekundi jooksul puldi avamisnupule. Mälupositsiooni valimine Mälupositsiooni esilekutsumiseks peab auto olema PARK asendis. Mälupositsiooni esilekutsumise katse korral, kui auto ei ole PARK asendis, kuvatakse armatuurlaua ekraanile teade. Juhi number üks mäluseadete valimiseks vajutage mälulüliti nupule number 1. Juhi number kaks mäluseadete valimiseks vajutage mälulüliti nupule number 2. Mäluseadete valimist saab tühistada, vajutades valimise ajal ühele mälulüliti nupule (S, 1 või 2). Kui mäluseadete valimine tühistatakse, juhiistme peatub. Viivitus toimub enne teise esilekutsumise valimist. Mugava sisenemise/väljumise iste See funktsioon aitab juhiistme paigutusega parandada juhi liikuvust autosse sisenemisel ja väljumisel. 32

35 Süüte keeramisel OFF asendisse liigub juhiiste sõltuvalt selle asendist. Kui keerate süüte OFF asendisse, liigub juhiiste 60 mm tahapoole, kui juhiiste paikneb vähemalt 67,7 mm eespool selle tagumisest asendist. Kui keerate süüte asendisse ACC või RUN, liigub iste tagasi eelseadistatud asendisse. Mugava sisenemise/väljumise funktsioon ei ole lubatud, kui juhiiste paikneb vähem kui 22,7 mm tagumisest asendist eespool. Selles asendis ei ole istme liikumisest juhile mugavaks sisenemiseks või väljumiseks abi. Kõik salvestatud mäluseaded on seotud mugava sisenemise ja väljumise asendiga. Mugava sisenemise/väljumise funktsioon ei ole käivitatud tehaseseadete puhul. Mugava sisenemise/väljumise funktsiooni saab sisse lülitada (või seejärel välja lülitada) Uconnect funktsioonide abil. Vt peatüki Uconnecti seaded/mugavdatavad funktsioonid. Istmesoojendus lisavarustuses Istmesoojendused esiistmetel Esiistmete soojenduse nupud asuvad puuteekraani kliimaseadme aknas. HI seadistuse sisselülitamiseks vajutage istmesoojenduse nupule üks kord. LO seadistuse sisselülitamiseks vajutage istmesoojenduse nupule teist korda. OFF seadistuse sisselülitamiseks vajutage istmesoojenduse nupule kolmandat korda. Kui teie autol on automaatsed temperatuuri regulaatorid või käsitis temperatuuri regulaatorid, asuvad need nupud lülitiplokis raadioekraani all. Kui on valitud HI tase, lülitub funktsioon automaatselt LO tasemele pärast 60 min pidevat töötamist. Sel juhul muutub ekraanil näit HI-lt LO-le. LO seade lülitub maksimaalselt 45 minuti möödudes automaatselt välja (OFF): Istmesoojendus töötab kui mootor on sisselülitatud. Kaugkäivitusega varustatud autod Kaugkäivitusega autodel saab istmesoojenduse programmeerida kaugkäivitusel sisselülituma. Seda saab programmeerida Uconnect abil. Enamaks infoks vt. Uconnect seaded osas Multimeedia. HOIATUS! Istmesoojendusega peavad olema väga ettevaatlikud vähendatud nahatundlikkusega, krooniliste haigustega, diabeediga, selgroovigastusega, medikamente või alkoholi kasutanud ja ülekurnatud isikud. See võib põhjustada põletusi isegi madalatel temperatuuridel, eriti pikemaajalisel kasutamisel. Ärge istmeid katke soojust mitte juhtiva materjaliga (tekk või padi). See võib põhjustada istmesoojenduse ülekuumenemist. Ülekuumenenud istmel istumine võib põhjustada tõsiseid põletusi. Ventileeritavad esiistmed lisavarustuses. Istmepadja ja seljatoe sisse on paigutatud ventilaatorid, mis puhuvad läbi perforeeritud istmekatte õhku auto salongi, jahutades juhti ja kaassõitjat, kui välistemperatuur on kõrge. Ventilaatorid töötavad kahel kiirusel HI ja LO. Esiistmete ventileerimisnupud asuvad Uconnect süsteemis. Nuppe saate juhtida puuteekraani kliimaseadme aknas. 33

36 HI valimiseks vajutage ventileerimisnupule üks kord. LO valimiseks vajutage ventileerimisnupule teist korda. OFF seadistuse sisselülitamiseks vajutage ventileerimisnupule kolmandat korda. Ventileeritavad istmed töötavad kui mootor on sisselülitatud. Kaugkäivitusega autod Mudelitel, mis on varustatud kaugkäivitusega, saab istmeventilatsiooni programmeerida kaugkäivitusel sisselülituma. Seda saab programmeerida Uconnect abil. Enamaks infoks vt. Uconnect seaded osas Multimeedia. 60/40 jaotusega allaklapitavad tagaistmed Lisa laadimisruumi tekitamiseks saab kogu tagaistme seljatoed alla lasta. See võimaldab säilitada ka istumiskoha. Enne tagaistme seljatugede allalaskmist võib olla vajalik seada esiiste keskmisesse asendisse. Samuti jälgige, et esiistmed oleks täiesti püstises asendis. Nii saate tagaistmed kergesti alla lasta. 1. Tõmmake vabastushoob üles istme vabastamiseks. Tagaistmete hoob 1 Tagaistmete vabastushoob 2 Turvavöö juhik 2. Lükake seljatugi täielikult ette. Tagaistme tõstmine Pakiruumis olevad esemed võivad takistada seljatoe korralikku lukustumist. Tõstke tagaistme seljatugi üles ja lukustage kohale. Vabastushooval on lukust avatud asendis nähtav punane riba. Iste on lukustatud, kui riba ei ole näha. HOIATUS! Kontrollige, et seljatugi oleks lukustatud. Kui seljatugi ei ole korralikult lukustunud, siis iste ei paku vajalikku stabiilsust laste turvatoolile ja/või reisijatele. Lukustamata iste on ohtlik. PEATOED Peatoed on mõeldud tagantkokkupõrke korral vigastusohu vähendamiseks. Peatugi peab olema reguleeritud nii, et peatoe ülaosa asub kõrgemal teie kõrva ülemisest osast. 34

37 HOIATUS! Ükski reisija, juht sealhulgas, ei tohi autot kasutada ega autoistmel istuda, kui peatoed ei ole paigutatud nende korralisse asendisse, et vähendada kaelavigastuste ohtu kokkupõrkel. Peatugesid ei tohi reguleerida sõidu ajal. Vale asendiga peatoed põhjustavad tõsiste vigastuste ohtu. Ärge keerake peatugesid tagurpidi (tagumine külg eespool), et saada oma peaga suurem vahe. Esiistmete peatugede reguleerimine Teie auto juhiistmel ja kaassõitja istmel on neljas suunas reguleeritavad peatoed. Peatoe tõstmiseks tõmmake seda ülespoole. Peatoe allalaskmiseks vajutage selle alusel olevale nupule ja vajutage peatugi alla. Peatoe lähemale seadmiseks tõmmake seda ülaosast ettepoole. Peatoe tahapoole seadmiseks tõmmake peatoe ülaosa kõige eesmisesse asendisse ja vabastage. Peatugi naaseb kõige tagumisse asendisse. Peatoe reguleerimisnupp Peatoe võib eemaldada ainult kvalifitseeritud teeninduses. Peatoe eemaldamiseks pöörduge volitatud teenindusse. HOIATUS! Ükski reisija, juht sealhulgas, ei tohi autot kasutada ega autoistmel istuda, kui peatoed ei ole paigutatud nende korralisse asendisse, et vähendada kaelavigastuste ohtu kokkupõrkel. Peatugesid ei tohi reguleerida sõidu ajal. Vale asendiga peatoed põhjustavad tõsiste vigastuste ohtu. Peatoed tagaistmetel Tagaistmete peatoed ei ole reguleeritavad. Kui keskmisel istmel on sõitja, peab selle peatugi olema ülestõstetud. Kui sõitjat istmel ei ole, võib peatoe parema vaate tagamiseks alla lasta. Peatoe tõstmiseks tõmmake seda ülespoole. Peatoe allalaskmiseks vajutage reguleerimisnupule peatoe alusel ja vajutage peatugi alla. Välimise peatoe reguleerimisnupp 35

38 Keskmise peatoe reguleerimisnupp Peatoe võib eemaldada ainult kvalifitseeritud teeninduses. Peatoe eemaldamiseks pöörduge volitatud teenindusse. HOIATUS! Veenduge alati, et istmel, mida kasutatakse on peatoed üles tõstetud. ROOL Reguleeritav/kallutatav roolisammas Antud funktsioon võimaldab roolisammast üles- ja allapoole liigutada. Samuti võimaldab see rooli lähemale või kaugemale tõmmata. Roolisamba reguleerimise hoob asub rooli all, roolisamba otsas. Rooli reguleerimise hoob Roolisamba vabastamiseks vajutage hooba allapoole (põranda suunas). Roolisamba ülesalla liigutamiseks liigutage seda roolist hoides üles või alla. Roolisamba pikendamiseks või lühendamiseks tõmmake rooli enda poole või lükake endast kaugemale. Roolisamba lukustamiseks tõmmake käepide roolisamba all täielikult üles. HOIATUS! Ärge reguleerige rooliratast sõidu ajal. Roolisamba reguleerimine sõidu ajal või sõitmine lukustamata roolisambaga võib põhjustada juhitavuse kaotamise. Sellega võite põhjustada raske õnnetuse. Roolisoojendus lisavarustuses Rool on varustatud küttekehaga, mis aitab külma ilmaga oma käsi soojendada. Roolisoojendusel on vaid üks temperatuuritase. Kui roolisoojendus on sisselülitatud, töötab see umbes 80 minutit ja seejärel lülitub välja. See ajavahemik sõltub välistemperatuurist. Roolisoojendus võib varem välja lülituda või üldse mitte rakenduda, kui rool on juba soe. Roolisoojenduse reguleerimisnupp asub Uconnect süsteemis. Nuppu saate juhtida puuteekraani kliimaseadme aknas. Sisselülitamiseks Pre vajutage roolisoojenduse nupule üks kord. Väljalülitamiseks Pre vajutage roolisoojenduse nupule teist korda. Roolisoojendus töötab kui mootor on sisselülitatud. Kaugkäivitusega varustatud autod Mudelitel, mis on varustatud kaugkäivitusega, saab roolisoojenduse programmeerida Uconnect abil kaugkäivitusel sisselülituma. Enamaks infoks vt. Uconnect seaded osas Multimeedia. 36

39 HOIATUS! Roolisoojendusega peavad olema väga ettevaatlikud vähendatud nahatundlikkusega, krooniliste haigustega, diabeediga, selgroovigastusega, medikamente või alkoholi kasutanud ja ülekurnatud isikud. See võib põhjustada põletusi isegi madalatel temperatuuridel, eriti pikemaajalisel kasutamisel. Ärge rooli katke soojust mitte juhtiva materjaliga (nt erinevad roolikatted). See võib põhjustada roolisoojenduse ülekuumenemist. PEEGLID Päeva/öise valgustusega salongipeegel lisavarustuses Peeglit saab reguleerida sõltuvalt juhist üles, alla, vasakule või paremale. Peegel peab olema reguleeritud nii, et saate läbi tagaklaasi keskosa välja vaadata. Tagasõitva auto poolset tuledega pimestamist saab vähendada liigutades peegli all oleva lülitiga peegel öö asendisse. Peegel tuleb päeval sõitmiseks tagasi liigutada (tuuleklaasi suunas). Reguleerimine salongi tahavaatepeegli Automaatselt tumenev peegel mõnel mudelil See on kuulühendusega peegel, mis kinnitub esiklaasil oleva kinnituse külge vastupäeva keerates. Paigaldamisel ei ole vaja tööriistu. Peeglit saab reguleerida sõltuvalt juhist üles, alla, vasakule või paremale. Peegel peab olema reguleeritud nii, et saate läbi tagaklaasi keskosa välja vaadata. Antud peegel tumeneb tagasõitva auto poolse tuledega pimestamise vältimiseks automaatselt. Tahavaate parandamiseks on automaatselt tumenev peegel välja lülitatud tagurduskäigu sisselülitamisel. Funktsiooni sisse/välja lülitamiseks vajutage peegli alumisel serval olevale nupule. Kui tumenemisfunktsioon on sisselülitatud, süttib nupul olev märgutuli. Isetumenemisfunktsiooni nupp ETTEVAATUST! Peegli kaitsmiseks ärge pihustage kunagi pesuvahendit otse peeglile. Pihustage pesuvahend puhtale lapile ja pühkige sellega peeglit. Külgpeeglid Külgpeeglid peavad olema reguleeritud suunaga kõrval asuva sõidurea keskele hõivates kergelt ka salongi tahavaatepeegli vaadet. 37

40 HOIATUS! Sõidukid ja muud külgpeeglist paistvad objektid paistavad väiksematena ja kaugemal, kui nad tegelikult on. Liigselt kaassõitjapoolsele kumerale peeglile lootma jäämine võib põhjustada kokkupõrke. Kontrollige kaassõitjapoolsest peeglist nähtavate autode suurust ja kaugust salongi tahavaatepeeglist. Elektrilised külgpeeglid Elektrilise külgpeegli lüliti asub juhiukse paneelil. Peegli reguleerimiseks vajutage selle peegli nupule, mida soovite reguleerida. Lükake peegli lülitit selles suunas, kuhupoole tahate peeglit suunata. Elektriliste külgpeeglite reguleerimiseks peab süütelüliti olema ON/RUN asendis. Peale peegli reguleerimist keerake lüliti liikumise vältimiseks neutraalsesse asendisse. Elektrilise peegli lüliti 1 Peegli sissepööramise lüliti 2 Peegli valikunupp 3 Peegli reguleerimislüliti Külgpeeglite elektriline sissepööramine lisavarustuses Sellise funktsiooni korral on võimalik vigastuste vältimiseks külgpeegleid elektriliselt sissepöörata. Peeglil on kolm asendit: täiesti ette pööratud, tavaasend ja täiesti kere vastu pööratud. Elektriliselt sissepööratavad külgpeeglid Külgpeeglite sissepööramise nupp asub peeglite lülitipaneelil. Vajutage nupule üks kord ja külgpeegel pöörab sisse. Teist korda nupule vajutamisel naaseb peegel sõiduasendisse. Elektriliste küljepeeglite lähtestamine Järgmistel juhtudel võib osutuda vajalikuks elektriliste küljepeeglite lähtestamine: Peeglid on sisse keeramisel kogemata blokeerunud. Peeglid on kogemata käsitsi sisse või välja keeratud. Peeglid on tavaasendist välja pööratud. Peeglid värisevad ja vibreerivad normaalsel sõidukiirusel. Elektriliselt sissepööratavate peeglite lähtestamiseks: Liigutage peegleid lüliti abil (vajalik võib olla mitmekordne nupule vajutamine). See viib need normaalasendisse. Maapinna valgustid lisavarustuses Küljepeeglite all on väike lamp maapinna valgustamiseks uste puldiga lukust avamisel või kui auto uksed on avatud. Külgpeeglite Folding Exterior sissepööramine Mirror 38

41 Peeglisoojendus lisavarustuses Neil peeglitel on soojendus jää sulatamiseks. See funktsioon lülitub sisse koos tagaklaasi soojendusega (mõnel mudelil). Enamaks infoks vt. "Kliimaseade". Valgustatud meikimispeegel Valgustatud meikimispeegel asub päikesesirmis. Selle kasutamiseks keerake päiksesirm alla. Tõstke üles peegli kate. Valgus lülitub automaatselt sisse. Katte sulgemisel lülitub valgus välja. Valgustatud meikimispeegel Päiksesirmi funktsioon Silde-On- Rod lisavarustuses Silde-On-Rod päiksesirmi funktsioon võimaldab päikesesirmi paindlikumat kasutamist päikese eest kaitsmisel. 1. Pöörake päikesesirm alla. 2. Tehke päikesesirm keskmisest kinnitusest lahti. 3. Pöörake päiksesirm külgakna poole. 4. Täiendavaks päikese varjutamiseks saate päiksesirmi pikendada. Päiksesirmi saab täiendavaks kaitseks päikse eest pikendada kui see on keeratud vastu tuuleklaasi. VÄLISTULED Tulede lüliti Tulede lüliti asub armatuurlaua vasakul küljel, rooli kõrval. Tulede lüliti abil saab lülitada sisse esitulesid, parktulesid, armatuurlaua valgustust, pakiruumi valgustust ja udutulesid (mõnel mudelil). Tulede lüliti Tulede sisselülitamiseks keerake lülitit O asendist päripäeva. Esimesel astmel süttivad parktuled, mis jätavad sõltuvalt suunatule hoova asendist sisse, vastaval küljel pärast auto lukustamist, parktuled. Teisel astmel lülituvad sisse esituled ja armatuurlaua valgustus. Päevatuled (DRL) lisavarustuses Päevatuled lülituvad mootori käivitamisel alati sisse ja jäävad põlema kuni lülitakse sisse esituled või süüde lülitatakse välja. 39

42 Kui see on lubatud auto osturiigis, saab päevatulesid läbi Uconnect süsteemi välja lülitada. Enamaks infoks vt. Uconnect seaded osas Multimeedia. Multifunktsionaalne hoob Multifunktsionaalne hoob juhib suunatulesid, esitulede lähi- ja kaugtulede funktsiooni. Multifunktsonaalne hoob asub roolisamba vasakul pool. Multifunktsionaalne hoob Kaugtulede sisse/välja lülitamine Kaugtulede sisselülitamiseks lükake multifunktsionaalset hooba endast eemale. Tõmmates multifunktsionaalse hoova tagasi rooli poole, lülituvad uuesti lähituled sisse. Tuledega vilgutamine Tõmmates hooba korraks enda poole saate tulede vilgutamisega teisele autole märku anda. Kaugtuled jäävad põlema kuni hoova vabastamiseni. Automaatsed esituled mõnel mudelil Süsteem lülitab põhituled automaatselt vastavalt välistele valgustingimustele sisse ja välja. Süsteemi sisselülitamiseks pöörake tulede lülitit päripäeva kõige viimasesse asendisse. Kui süsteem on sisselülitatud, on tulede viivitusfunktsioon samuti sees. See tähendab, et põhituled jäävad sisse kuni 90 sekundiks peale süüte väljalülitamist. Süsteemi väljalülitamiseks pöörake lüliti ära asendilt AUTO. Mootor peab enne põhitulede automaatrežiimi sisselülitamist töötama. Automaatsed kaugtuled mõnel mudelil Automaatsed kaugtuled võimaldavad pimedas sõitmisel suurendada valgustugevust tahavaatepeeglil paikneva digitaalse kaamera abil. Kaamera tuvastab vastutulevate autode valgustuse ja lülitab tuled automaatselt kaugtuledelt lähituledele kuni autost möödumiseni. Automaatset kaugtulede funktsiooni on võimalik sisse lülitada Uconnect süsteemi abil. Enamaks infoks vt. Uconnect seaded peatükis Multimeedia. Katkised, porised või kaetud esituled või vaatevälja jäävad auto tagatuled põhjustavad pikemat kaugtulede põlemisaega (väiksem distants vastutulijatega). Samuti häirivad esiklaasil olev mustus vm takistused kaamera vaateväljas süsteemi tööd. Mugavusvalgustus Autost väljumise mugavamaks muutmiseks on auto varustatud esitulede viivitusega, tänu millele jäävad auto tuled põlema veel kuni 90 sekundiks (programmeeritav). Funktsiooni sisselülitamiseks keerakse süüde välja, kui esituled veel põlevad. Seejärel lülitage tuled 45 sekundi jooksul välja. Viivitus hakkab tööle alates tulede lüliti väljalülitamist. Lülitades sisse esituled või parktuled või valides süütelüliti ACC või RUN asendi, mugavusvalgustuse funktsioon katkeb. 40

43 Lülitades tulede lüliti enne süüdet välja, kustuvad tuled normaalsel viisil. Tuled peab 45 sekundi jooksul välja lülitama, keerates süüte funktsiooni aktiveerimiseks välja. Kui tulede lüliti on enne süüte väljalülitamist AUTO asendis, ei pea mugavusvalgustuse aktiveerimiseks tulede lülitit välja lülitama. Mugavusvalgustuse programmeerimise kohta vt. Uconnect seaded osas Multimedia. Tulede meeldetuletus Kui põhituled, parkimistuled või pakiruumi valgustus on pärast süüte väljalülitamist sisselülitatud, kõlab juhiukse avamisel helisignaal. Esi- ja tagaudutuled lisavarustuses Udutulede lüliti on tulede lülitis. Udutulede lülitit 1 Esiudutulede lüliti 2 Tagaudutulede lüliti Kui autol on ainult tagaudutuled, on tulede lülti keskel ainult üks lüliti. Esimesel vajutamisel lülituvad tagaudutuled sisse, teisel vajutusel välja. Esiudutulede sisselülitamiseks vajutage lüliti ülemisele osale üks kord, väljalülitamiseks lülitage lüliti ülemisele osale teine kord. Tagaudutulede sisselülitamiseks vajutage lüliti alumisele osale üks kord, väljalülitamiseks lülitage lüliti alumisele osale teine kord. Tagaudutulede sisselülitamiseks peavad olema eelnevalt lähituled või esiudutuled sisselülitatud. Sisselülitatud udutulede korral põleb näidikuplokis märgutuli. Suunatuled Liigutades hooba üles või alla hakkab suunatuli ja näidikuplokis vastava suunatule nool vilkuma. Kui näidikuplokis jääb märgutuli põlema või ei vilgu, kontrollige pirni. Kui hoova liigutamisel märgutuli ei sütti, tähendab see märgutule riket. Turn Signal On ilmub näidikuplokki ja kõlab pidev helisignaal, kui autoga sõidetakse sisselülitatud suunatulega üle 1,6 km. Sisselülitatud päevatuledega suunatule sisselülitamisel lülitub päevatuli suunatule küljel välja. Päevatuli lülitub suunatule väljalülitamisel uuesti sisse. 41

44 Reavahetusabi Lükake hooba korraks õrnalt üles või alla ja vastav suunatuli vilgub kolm korda ja lülitub siis automaatselt välja. Esitulede reguleerimine - lisavarutuses See süsteem võimaldab säilitada esitulede õige asendi auto koormast sõltumata. Regulaator asub armatuurlaual tulede lüliti kõrval. Keerake regulaatorit koormuse tabelis äratoodud sobiva numbrini. 0 /1 Ainult juht või juht ja kaassõitja 2 Sõitjad kõigil istmetel ja pakiruumis ühtlaselt jaotatud pagas, mis ei ületa auto suurimat kandevõimet. 3 Juht ja pakiruumis ühtlaselt jaotatud pagas. Juhi ja pagasi kaal ei ületa auto suurimat kandevõimet.. Aku säästurežiim Aku kaitsmiseks lülituvad salongivalgustid 15 minutit pärast süütelüliti LOCK asendi valimist automaatselt välja. See toimub siis, kui valgustid on käsitsi või avatud ukse tõttu sisselülitatud. SALONGI VALGUSTID Salongi mugavusvalgustus Salongi valgustid süttivad ukse avamisel. Ülakonsooli valgustilülitid on samal ajal lugemislambid. Ülakonsooli valgustilülitid Aku kaitsmiseks lülituvad salongivalgustid 15 minutit pärast süütelüliti LOCK asendi valimist automaatselt välja. See toimub siis, kui valgustid on käsitsi või avatud ukse tõttu sisselülitatud. See hõlmab kindalaeka ja pakiruumi valgustit. Salongivalguse taastamiseks lülitage süütelüliti ON/RUN asendisse või kasutage valgusti lülitit. 42

45 Timmer Armatuurlaua valgustuse ereduse timmer asub tulede lülitis. Kui park- või esituled on sisselülitatud, saate suurendada armatuurlaua eredust lülitit ülespoole keerates. ESIKLAASIPUHASTAJAD JA -PESURID Esiklaasipuhastajate/-pesurite lülitid asuvad multifunktsionaalsel hooval roolisamba paremal küljel. Esiklaasipuhastajaid juhitakse pöördlülitiga, mis asub hoova otsas. Tagaklaasipuhastaja/pesuri info leiate selle peatüki osast Tagaklaasi puhastaja/pesur. Esiklaasipuhastajate kasutamine Timmer Ümbritsev valgustus mõnel mudelil Ümbritseva valgustuse seadeid saab muuta Uconnecti kaudu. Lisateabeks vt. Uconnect seaded osas Multimeedia. Multifunktsionaalne hoob Esiklaasipuhastajate kasutamine Pöördlüliti esimesed kaks fikseerivat positsiooni on vahelduvaks pühkimiseks. Esimese vahelduva pühkimisrežiimi intervall on 10 sekundit. Teise aeglase pühkimisrežiimi intervall sõltub auto kiirusest. Kolmas asend on aeglane ja neljas kiire pühkimisrežiim. ETTEVAATUST! Eemaldage alati kogunenud lumi, mis takistab klaasipuhastajatel algasendisse naasta. Kui esiklaasipuhastajad on OFF asendis ja klaasipuhastajad ei saa algasendisse naasta, võib see kahjustada klaasipuhastajate mootorit. Antud hoiatuste eiramine võib kahjustada järgnevaid elemente: Olge ettevaatlik tagaklaasi sisekülje pesemisel. Ärge kasutage abrasiivseid klaasipuhastajaid. Kasutage pehmet lappi ja pehmet pesulahust, pühkides paralleelselt kütteelementidega. Silte saab eemaldada sooja veega leotades. 43

46 ETTEVAATUST! Ärge kasutage kriimustavaid teravaid tööriistu klaaside sisepinnal. Hoidke kõik esemed akendest ohutus kauguses. Esiklaasipesurite töötamine Pesuri kasutamiseks tõmmake hoovast (rooli poole) ja pihustamiseks hoidke seda. Pesuri kasutamisel vahelduva pühkimistsükli ajal, pühkijad lülituvad sisse ja töötavad paar pühkimistsüklit pärast hoova vabastamist ning seejärel jätkub valitud pühkimisrežiim. Vajutades hoova otsale, kui puhastajad on väljas, liiguvad puhastajad mõne tsükli ja seejärel lülituvad välja. Udu esiklaasil Kui kliimatingimused nõuavad klaasipuhastajate aeg-ajalist kasutamist, kasutage udu režiimi. Lükake hooba korraks üles poole MIST asendisse ja vabastage ühekordseks pühkimistsükliks. Udu eemaldamise funktsioon ei lülita sisse veepumpa, mistõttu ei pritsita esiklaasile vett. Pesufunktsioon on mõeldud esiklaasile vee pihustamiseks. Vihmaanduriga tuuleklaasipuhastid lisavarustuses See funktsioon tuvastab vee esiklaasil ja lülitab klaasipuhastid automaatselt sisse. See funktsioon on eriti kasulik ootamatul lompidest läbisõitmisel või eessõitva auto klaasipuhastusvedelikuga ülepihustamisel. Funktsiooni sisselülitamiseks keerake multifunktsionaalse hoova otsa ühte kahest asendist. Multifunktsionaalse hoova abil saab süsteemi tundlikkust reguleerida. Esimene asend on kõige vähem tundlik ja teine asend on kõige tundlikum. Kui te süsteemi ei kasuta, keerake lüliti O asendisse. Vihmaandur ei tööta, kui puhasti lüliti on kõige madalamal või kiiremas asendis. Vihmaanduri töö võib olla häiritud jää või soola kuivamisel esiklaasile. Vaha või silikooni sisaldavate Rain-X toodete kasutamine võib vähendada vihmaandurite tööd. Vihmaandurit saab sisse- ja väljalülitada Uconnect süsteemis, vt. Uconnect seaded Multimeedia peatükis. Vihmaanduril on klaasipuhasti vart ja labasid kaitsev funktsioon ja see ei tööta järgmistel tingimustel: Süüte asendi muutus Süüte sisselülitamisel vihmaandur ei hakka tööle kuni auto sõidukiirus ei ole üle 5 km/h või klaasipuhastid on vahelduvas režiimis. Käigukasti neutraalasend Klaasipuhastid ei tööta vihmasensori režiimis, kui käik on NEUTRAL asendis, sõltumata auto kiirusest või kuni ei lülitata sisse klaasipuhastite intervallrežiimi. Kaugkäivitusega autod Kaugkäivitusega autodel ei tööta vihmaandurid kaugkäivitusrežiimis. Süütelüliti ON/RUN asendi valimisel taastub vihmaandurite töö eelnevas režiimis. 44

47 Tagaklaasi puhastajad/pesurid Tagaklaasi puhastaja/-pesuri lülitid asuvad multifunktsionaalsel hooval roolisamba paremal küljel. Tagaklaasi puhastajaid juhitakse keeratava lülitiga, mis asub hoova keskel. Tagaklaasipuhastid töötavad järgnevates režiimides: Vahelduv režiimis Sünkroonrežiimis (pool esiklaasipuhasti kiirusest), kui esiklaasipuhasti töötab. Pidevas režiimis Tagurdamine: Töötava esiklaasipuhastiga tagurduskäigu valimisel sooritab puhasti ühe pühkimistsükli. Katkendliku pühkimistsükli puhul keerake hoova keskosa pöördlüliti esimesse ja pidevaks töötamiseks teise asendisse. Keskmise lüliti lõpuasendisse keeramisel lülitate sisse pesuri, mis töötab kuni hoiate lülitit. Lüliti vabastamisel naasevad klaasipuhastajad pidevasse pühkimisrežiimi. Kui lüliti on OFF asendis, seda allapoole keerates aktiveerite klaasipesuri, mis töötab kuni lülitit hoitakse. Lüliti vabastamisel naaseb see OFF asendisse ja puhastajad töötavad paar korda. Kaitsefunktsioonina vedelikupump peatub, kui lülitit hoitakse kauem kui 20 kuni 30 sekundit. Lüliti vabastamisel naaseb pump tavalisse töörežiimi. Esiklaasipuhasti soojendi lisavarustuses Teie autol võib olla esiklaasipuhasti soojendi, mis võib järgnevates tingimustes tööle hakata: Esiklaasi soojenduse sisselülitamine Esiklaasipuhasti soojendi lülitub sisse, kui esiklaasisoojendi on käsitsi sisselülitatud, kui välistemperatuur on 0.6 C. Tagaklaasi soojenduse sisselülitamine Esiklaasipuhasti soojendi lülitub sisse, kui tagaklaasisoojendi on käsitsi sisselülitatud, kui välistemperatuur on 0.6 C. Kaugkäivitusega autod (mõnel mudelil) Kaugkäivituse töötamisel ja temperatuuriga alla 0,6 C saab ka klaasipuhastite soojendi tööle panna. Kaugkäivitusega jätkub eelnev režiim. AKNAD Elektriliste aknatõstukite kasutamine Juhiukse paneeli lülititega saab kõiki aknaid juhtida. Elektriliste aknatõstukite lülitid Igal ukse paneelil on lüliti, millega saab selle ukse aknatõstukit juhtida. Lüliteid on võimalik kasutada ainult siis, kui süüde on ON/RUN või ACC asendis. Uconnect autodel saab elektriliste aknatõstukite lüliteid kasutada 10 minutit pärast süüte väljalülitamist. Ükskõik kumma esiukse avamine katkestab selle funktsiooni. Aega saab muuta. Enamaks infoks vt. «Uconnect seaded» osas «Multimeedia». 45

48 HOIATUS! Ärge jätke lapsi järelvalveta autosse ega lubage neil mängida akendega. Ärge jätke võtmepulti autosse või auto ligidusse. Ärge jätke Keyless Enter-N-Go süsteemiga auto süüdet «ACC» või «ON/ RUN režiimi. Sõitjad, peamiselt järelvalveta jäetud lapsed võivad akna lülititega mängides akna vahele jääda. See võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. Automaatne avamine Juhi- ja kaasreisija elektriakende lülitil on automaatse avamise funktsioon. Vajutades korraks akna avamise nupule ja seejärel selle vabastades avaneb aken täielikult. Akna poolel teel peatamiseks vajutage lüliti korraks alla ja vabastage lüliti kui soovite aknatõstukit peatada. Automaatsel akna avamisel selle poolel teel peatamiseks tõmmake põgusalt lülitit üles. Automaatne sulgemine koos vahelejäämise kaitsega Tõstes korraks akna avamise nuppu ja seejärel selle vabastades sulgub aken täielikult. Automaatsel akna sulgemisel selle poolel teel peatamiseks vajutage põgusalt lülitile. korraks ja vabastage lüliti kui soovite aknatõstukit peatada. Kui automaatsel akna sulgemisel tuvastatakse takistus, liigub aken tagasi alla. Eemaldage takistus ja kasutage lülitit uuesti. Akna sulgumist võib segada ka ebaühtlane tee. Sellisel juhul tõmmake nuppu üles poole ja hoidke sedasi akna sulgemiseni. HOIATUS! Peaaegu sulgunud aknal puudub vahelejäämiskaitse. Vigastuste vältimiseks ärge jätke käsivart või käelaba, sõrmi ega mingeid muid esemeid akna vahele selle sulgemisel. Automaatse sulgemise lähtestamine Kui automaatne sulgemine on peatunud, tuleb see tõenäoliselt lähtestada. Automaatse sulgemise lähtestamiseks: 1. Tõmmake akna lüliti üles akna täielikuks sulgemiseks ja jätkake lüliti hoidmist veel kaks sekundit kui aken on suletud. 2. Vajutage akna lüliti alla akna täielikuks avamiseks ja jätkake lüliti hoidmist veel kaks sekundit kui aken on avatud. Akende blokeerimislüliti Akende blokeerimislüliti juhiuksel võimaldab blokeerida tagaaknad. Akende lülitite väljalülitamiseks vajutage korraks akende lukustuslülitile (lülitil olev märgutuli süttib). Akende lülitite väljalülitamiseks vajutage korraks uuesti akende lukustuslülitile (lülitil olev märgutuli kustub). Window Lockout Switch Akende blokeerimislüliti Akna poolel teel peatamiseks tõstke lülitit 46

49 Tuulemüra Tuule surve sõidu ajal võib tekitada helikopteri taolise müra tekkimise. See heli võib tekkida kui aknad on allalastud või katuseluuk on täielikult või osaliselt avatud. See on normaalne ja seda heli saab vähendada. Kui heli tekib avatud tagaakende tõttu, avage samaaegselt ka esiaken. Avatud katuseluugist tuleneva tuulemüra vähendamiseks kohendage katuseluuki või avage mõni aken. KLIIMASEADE Puuteekraanita kliimaseade Kliimaseadme reguleerimine toimub mitmete lülitite, nuppude ja/või puuteekraani abil. Need regulaatorid aitavad teil valida salongis sobivad tingimused. Manual Climate Controls Ikoon Kirjeldus MAX A/C lüliti Kasutusel oleva seadistuse muutmiseks vajutage korraks lülitit, märgutuli põleb, kui MAX A/C on ON asendis. Korrates toimingut, MAX A/C lülitub käsitsijuhtimisele ja MAX A/C märgutuli lülitub välja. A/C lüliti Olemasoleva seadistuse ümberlülitamiseks vajutage korraks lülitit. Kui A/C on sisselülitatud põleb märgutuli. 47

50 Ikoon Kirjeldus Siseõhuringluse lüliti Siseõhuringluse sisse- või väljalülitamiseks vajutage korraks esikonsooli nupule. Siseõhuringlust kasutatakse väliskeskkonnas udu, ebameeldivate lõhnade, tolmu või kõrge õhuniiskuse esinemisel. Siseõhuringluse kestev kasutamine muudab salongi õhu umbseks ja aknad võivad uduseks tõmbuda. Selle režiimi pikaajaline kasutamine ei ole soovitatav. Siseõhuringluse kasutamisel külma ja niiske ilmaga muutuvad aknad uduseks, sest niiskus koguneb auto sees. Udu eemaldamiseks valige välisõhuringlus. Siseõhuringlust saab kasutada kõikidel režiimidel välja arvatud sulatusrežiimil. A/C on võimalik käsitsi välja lülitada ilma režiiminuppu puutumata. Esiklaasi soojenduslüliti Olemasoleva seadistuse ümberlülitamiseks sulatusrežiimile vajutage korraks sulatamise lülitit. Märgutuli põleb, kui funktsioon on sisselülitatud. Õhk suunatakse tuuleklaasile ja küljeakendele. Soojendusrežiimi valimisel suureneb õhuvoolu tugevus. Esiklaasi ja külgakende sulatamiseks ja kuivatamiseks kasutage sulatusrežiimi koos maksimaalse õhuvoolu ja õhutemperatuuri seadistustega. Tagaklaasi soojenduslüliti Tagaklaasi ja külgpeeglite soojenduse (mõnel mudelil) sisselülitamiseks vajutage korraks nupule. Tagaklaasi soojenduse sisselülitamisel süttib märgutuli. Tagaklaasisoojendus lülitub automaatselt välja 10 minuti möödumisel. 48

51 Ikoon Kirjeldus Temperatuuri reguleerimise lüliti Võimaldab reguleerida kliimaseadme õhuvoolu temperatuuri. Temperatuuri tõstmiseks keerake lülitit päripäeva, vähendamiseks vastupäeva. Ventilaatori lüliti Ventilaatori lülitit kasutatakse kliimaseadme õhuvoolu tugevuse kontrollimiseks. Ventilaatoril on seitse erinevat kiirust. Õhuvoolu tugevust saab reguleerida ka ventilaatori lülitist. Õhuvoolu tugevuse suurendamiseks keerake lülitit päripäeva, vähendamiseks vastupäeva. Paneeli režiim Õhk puhutakse läbi armatuurlauas olevate tuulutusavade. Iga tuulutusava on võimalik eraldi reguleerida, valides õhuvoolu suuna üles, alla või külgedele. Ribide vahel asub lüliti, mille abil saab õhuvoolu tugevust määrata või õhuavad sulgeda. Kahetasandiline režiim Õhk väljub nii armatuurlaua, kui põranda tuulutusavadest. Vähene õhuvool suunatakse läbi tuuleklaasi ja külgakende niiskust vähendavate avade. Kahetasandiline režiim on väljatöötatud parima sisekliima tekitamiseks puhudes jahedamat õhku armatuurlaua avadest ja soojemat põrandast. 49

52 Ikoon Kirjeldus Põranda režiim Õhk väljub põranda avadest. Vähene õhuvool suunatakse läbi tuuleklaasi ja külgakende niiskust vähendavate avade. Segarežiim Õhk suunatakse läbi põranda, sulatusava ja niiskust vähendavate avade. See seadistus töötab kõige paremini lumistes oludes, kui tuuleklaas vajab lisasoojust. Seadistus võimaldab hoida parimat sisekliimat samas vähendades tuuleklaasi niiskustaset. 50

53 Puuteekraaniga kliimaseade Kliimaseadme reguleerimine toimub mitmete lülitite, nuppude ja/või puuteekraani abil. Need regulaatorid aitavad teil valida salongis sobivad tingimused. Uconnect 4 7-tollise ekraani kliimaseade regulaatoritega 51

54 52 Uconnect 8,4-tollise ekraani kliimaseade regulaatoritega

55 Kliimaseadme regulaatorite kirjeldus Ikoon Kirjeldus Maksimaalse jahutuse lüliti Kasutusel oleva seadistuse muutmiseks vajutage korraks lülitit, märgutuli põleb, kui MAX A/C on ON asendis. Korrake toimingut, MAX A/C lülitub käsitsijuhtimisele ja MAX A/C märgutuli lülitub välja. Konditsioneeri lüliti Olemasoleva seadistuse ümberlülitamiseks vajutage korraks lülitit. Kui A/C on sisselülitatud põleb märgutuli. Õhuringluse lüliti Siseõhuringluse sisse- või väljalülitamiseks vajutage korraks puuteekraanil olevale nupule või vajutage esikonsooli nupule. Nupule vajutamisel lülitatakse siseõhuringluse ja värske õhu režiimi vahel umber. Siseõhuringluse kestev kasutamine muudab salongi õhu umbseks ja aknad võivad uduseks tõmbuda. Selle režiimi pikaajaline kasutamine ei ole soovitatav. Siseõhuringluse kasutamisel külma ja niiske ilmaga muutuvad aknad uduseks, sest niiskus koguneb auto sees. Udu eemaldamiseks valige välisõhuringlus. Siseõhuringlust saab kasutada kõikidel režiimidel välja arvatud sulatusrežiim. Konditsioneeri on võimalik käsitsi välja lülitada ilma režiiminuppu puutumata. AUTO nupp Kontrollib automaatselt salongi temperatuuri muutes õhuvoolu jaotust ja tugevust. Funktsiooni vahetamine põhjustab ATC lülitumise käsitsijuhtimiselt automaatrežiimile. Lisainfo vt. Automaatjuhtimine. 53

56 Ikoon Kirjeldus Esiklaasi soojenduslüliti Olemasoleva seadistuse ümberlülitamiseks sulatusrežiimile vajutage korraks sulatamise lülitit. Märgutuli põleb, kui funktsioon on sisselülitatud. Õhk suunatakse läbi tuuleklaasi ja külgakende niiskust vähendavate avade. Soojendusrežiimi valimisel suureneb õhuvoolu tugevus. Esiklaasi ja külgakende sulatamiseks ja kuivatamiseks kasutage sulatusrežiimi koos maksimaalse õhuvoolu ja õhutemperatuuri seadistustega. Tagaklaasi soojenduslüliti Tagaklaasi ja külgpeeglite soojenduse (mõnel mudelil) sisselülitamiseks vajutage korraks nupule. Tagaklaasi soojenduse sisselülitamisel süttib märgutuli. Tagaklaasisoojendus lülitub automaatselt välja 10 minuti möödumisel. Juhi ja kaasreisija temperatuuri reguleerimise nupud Võimaldab juhi- ja kaasreisija istme iseseisvat temperatuuri reguleerimist. Temperatuuri tõstmiseks vajutage konsoolil või puuteekraanil olevale punasele nupule või libistage punase noolega nuppu. Temperatuuri langetamiseks vajutage konsoolil või puuteekraanil olevale sinisele nupule või libistage sinise noolega nuppu. SYNC nupp Sünkroniseerimisfunktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage SYNC puutenuppu. SYNC märgutuli põleb, kui funktsioon on sisselülitatud. Sünkroniseerimist kasutatakse, et ühtlustada kaasreisijate ja juhi temperatuuri seadeid. SYNC režiimis kaasreisija temperatuuri muutmisel lülitub SYNC välja. 54

57 Ikoon Kirjeldus Ventilaatori lüliti Ventilaatori lülitit kasutatakse kliimaseadme õhuvoolu tugevuse kontrollimiseks. Ventilaatoril on seitse erinevat kiirust. Õhuvoolu tugevust saab reguleerida kas ventilaatori pöördlülitist või puuteekraani nuppude abil. Esipaneel: Õhuvoolu tugevus suureneb lüliti madalaimast asendist päripäeva keeramisel. Õhuvoolu tugevus väheneb lüliti vastupäeva keeramisel. Puuteekraan: Õhuvoolu tugevuse vähendamiseks kasutage väikest ventilaatori ikooni ja suurendamiseks suurt ventilaatori ikooni. Ventilaatorit on võimalik valida ka vajutades kastikestele. Režiimi valikulüliti Õhuvoolu suuna muutmiseks vajutage ventilaatori regulaatori keskel olevale nupule. Õhuvoolu saab reguleerida nii, et see puhub armatuurlaua, põranda, esiklaasi soojendi või udu eemaldamise tuulutusavadest. Režiimid on järgnevad: Panel Mode Paneeli režiim Õhk puhutakse läbi armatuurlauas olevate tuulutusavade. Iga tuulutusava on võimalik eraldi reguleerida valides õhuvoolu suunda. Õhuvoolu suunamiseks saab keskmiste ja külgmiste tuulutusavade ribisid liigutada üles ja alla või paremalt vasakule. Ribide vahel asub lüliti, mille abil saab õhuvoolu tugevust määrata või õhuavad sulgeda. 55

58 Ikoon Kirjeldus Kahetasandiline režiim Õhk väljub nii armatuurlaua, kui põranda tuulutusavadest. Vähene õhuvool suunatakse läbi tuuleklaasi ja külgakende niiskust vähendavate avade. Kahetasandiline režiim on väljatöötatud parima sisekliima tekitamiseks puhudes jahedamat õhku armatuurlaua avadest ja soojemat põrandast. Põranda režiim Õhk väljub põranda avadest. Vähene õhuvool suunatakse läbi tuuleklaasi ja külgakende niiskust vähendavate avade. Kliimaseadme funktsioonid Segarežiim Õhk suunatakse läbi põranda, sulatusava ja niiskust vähendavate avade. See seadistus töötab kõige paremini lumistes oludes, kui tuuleklaas vajab lisasoojust. Seadistus võimaldab hoida parimat sisekliimat samas vähendades tuuleklaasi niiskustaset. Kliimaseadme OFF lüliti See nupp lülitab kliimaseadme välja. A/C (õhukonditsioneer) Õhukonditsioneeri nupp võimaldab õhukonditsioneeri käsitsi sisse- ja väljalülitada. Kui õhukonditsioneer on sisselülitatud, puhub ventilatsiooniavadest jahutatud õhku. Kütusesäästuks lülitage A/C nupule konditsioneeri väljalülitamiseks või reguleerige käsitsi ventilaatori kiirust. Sealjuures õhuvoolu jaotus valige vaid armatuurlaua, kahe tasandi või põranda vahel. Kui esiklaas ja külgaknad lähevad 56

59 uduseks, valige sulatusrežiim ja vajadusel suurendage ventilaatori kiirust. Kui õhukonditsioneeri toimimine on tavalisest halvem, kontrollige, ega A/C kondensaatori ette (asub radiaatori ees) ei ole kogunenud putukaid ja mustust. Puhastage radiaatori tagaosa ja kondensaator nõrga veejoa abil. MAX A/C MAX A/C muudab seadistuse maksimaalse jahutuse peale. MAX A/C sisselülitamiseks vajutage korraks lülitile. Kui MAX A/C on sisselülitatud põleb märgutuli. MAX A/C režiimis saab õhuvoolu jaotust ja tugevust muuta. Teiste seadistuste valimine põhjustab MAX A/C režiimist väljumise. Siseõhuringlus Kui välisõhk sisaldab ebameeldivaid lõhnu, suitsu või kõrget õhuniiskust võib juhtuda, et soovite sulgeda väljast sissetuleva õhuvoolu, selleks vajutage Recirculation nuppu. Siseõhuringluse märgutuli põleb, kui funktsioon on sisselülitatud. Siseõhuringluse režiimi väljalülitamiseks vajutage nupule teist korda. Külma ilmaga võib siseõhuringlus põhjustada täiendava akende uduseks tõmbumise. Siseõhuringlus võib olla mitte võimaldatud (puutenupp on hall) kui õhutingimused võivad põhjustada tuuleklaasi uduseks tõmbumist. Automaatne temperatuuri reguleerija (ATC) lisavarustuses Automaatne reguleerimine 1. Vajutage AUTO nupule konsoolil või puuteekraani Automaatse temperatuuri reguleerimise (ATC) paneelil. 2. Seejärel valige juhi ja kaassõitja temperatuurilülititest sobiv temperatuur, mida te soovite, et süsteem hakkaks hoidma. Kui soovitud temperatuur on kuvatud, saavutab süsteem soovitud temperatuuri automaatselt ja hakkab soovitud mugavustaset hoidma. 3. Kui süsteem on seadistatud teile sobivale tasemele, ei ole seadeid enam vaja muuta. Laske süsteemil automaatselt toimida. Temperatuurisätete muutmine kuumemaks või külmemaks ei ole vajalik. Süsteem kohandab automaatselt temperatuuri, õhuvoolu režiimi ja tugevust, et saavutada maksimaalne mugavustase võimalikult kiiresti. Temperatuuri võidakse kuvada kas USA või meetermõõdustikus vastavalt Uconnect programmile. Parima mugavuse pakkumiseks, külmalt käivitamisel hoitakse ventilaatori kiirus madal kuni mootori ülessoojenemiseni. Seejärel ventilaatori kiirus suureneb ja läheb üle automaatrežiimile. Käsitsi reguleerimine Süsteem pakub täiskomplekti käsitsi reguleerimise nuppe. AUTO sümbol ATC ekraani ees lülitub käsitsirežiimist välja. Soovitused Soovitatavaid seadistusi vastavalt erinevatele ilmastikuoludele. 57

60 Suvine režiim Et kaitsta mootori jahutussüsteemi ja hoida mootorit ülekuumenemise eest, tuleb kasutada vaid kõrgekvaliteedilist jahutusvedelikku. Soovitatav on OAT jahutusvedelik (vastab MS.90032). Talvine Kütte- ja sulatusrežiimi parimaks toimimiseks hoolitsege, et jahutussüsteem töötab tõrgeteta ja et kasutataks õiges kontsentratsioonis õiget tüüpi jahutusvedelikku. Talvekuudel ei ole soovitatav kasutada siseõhuringlust, et vältida akende uduseks tõmbumist. Seisuajal Iga kord, enne kui jätate auto seisma kaheks või enamaks nädalaks (nt. puhkuse ajal), laske kliimaseadmel tühikäigul umbes viis minutit töötada värskes õhus ventilaatori maksimaalsel kiirusel. See tagab piisava süsteemi määrimise, et vähendada võimalust kompressori kahjustumiseks, süsteemi taaskäivitamisel. Akende uduseks tõmbumine Külgaknad kipuvad seestpoolt uduseks tõmbuma sooja, kuid vihmase või niiske ilmaga. Akende puhastamiseks valige sulatus- või segarežiim ja suurendage esiakna ventilaatori kiirust. Ärge kasutage pikemat aega siseõhuringlust ilma A/C sisselülitamata, sest see võib põhjustada akende uduseks tõmbumist. Välisõhu sissevõtt Veenduge, et välisõhu sissevõtuavad, mis asuvad otse tuuleklaasi ees, oleksid takistustevabad, nagu näiteks puulehtedest. Sissevõtuavade ette kogunevad puulehed võivad vähendada õhuvoolu ning jaotuskasti sattumisel võivad takistada vee äravoolu. Kontrollige talvekuudel et õhu sissevõtuavad oleksid jää- ja lumevabad. Salongi õhufilter Kliimaseade filtreerib õhus leiduvat tolmu ja saasteaineid. Salongi õhufiltri vahetamiseks pöörduge oma volitatud edasimüüja poole ja tehke seda õigeaegselt. 58

61 Ilm Kliimaseaded Kuum ilm ja auto salong on väga kuum Seadke režiimilüliti asendisse, lülitage sisse ja kõige kõrgem ventilaatoriseade. Tehke aknad korraks tuulutamiseks lahti. Kui salongis on saavutatud mugavad tingimused, seadke regulaatorid soovitud seadetele. Soe ilm Lülitage sisse ja režiim. Jahe päikeseline ilm Jahe ja niiske ilm Kasutage režiimi. Seadke režiimilüliti, lülitage sisse akende puhtana hoidmiseks. Külm ilm Seadke režiimilüliti asendisse. Kui esiklaasile tekkib udu, valige režiim. 59

62 ELEKTRILINE KATUSELUUK LISAVARUSTUSES Elektrilise katuseluugi lüliti asub ülakonsoolil päikesesirmide vahel. Elektrilise katuseluugi lülitid 1 Päevavarju lüliti 2 Katuseluugi avamine ja sulgemine 3 Katuseluugi tuulutusasendi lüliti HOIATUS! Ärge kunagi jätke lapsi järelvalveta autosse või võimaldage neile ligipääsu lukustamata autole. Ärge jätke võtmepulti autosse või auto ligidusse või lastele kättesaadavasse kohta. Ärge jätke Keyless Enter-N-Go süsteemiga «ON/ RUN» režiimi. Katuseluugi ootamatul liikumisel võivad lapsed selle vahele jääda. See võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. Kokkupõrke korral on suur oht lennata läbi avatud katuseluugi autost välja. See võib kaasa tuua üliraskeid või fataalseid vigastusi. Kinnitage alati oma turvavöö ja kontrollige, et kõik sõitjad oleksid kinnitatud. Ärge laske väikestel lastel elektrilise katuseluugiga mängida. Ärge jätke sõrmi või teisi kehaosi ega mingeid muid esemeid avatud katuseluugi vahele. See võib kaasa tuua vigastusi. Vajutage lülitit ja vabastage see sekundi jooksul, katuseluuk avaneb automaatselt igast asendist. Katuseluuk avaneb mugavusasendis ja peatub automaatselt (kui päikesevari on suletud, avaneb see enne katuseluugi avanemist poolde asendisse). Vajutage uuesti lülitile ja vabastage see, katuseluuk avaneb automaatselt täielikult..seda nimetatakse kiiravamiseks. Kiiravamise ajal peatub katuseluugi liikumine nupule vajutamisel. Katuseluugi avamine Käsitsi Katuseluuk on programmeeritud peatuma mugavusasendis. Mugavusasend aitab vältida tuulemüra. Vajutage ja hoidke katuseluugi avamiseks lülitit all. Katuseluuk avaneb mugavusasendis ja peatub automaatselt (kui päikesevari on suletud, avaneb see enne katuseluugi avanemist poolde asendisse). Vajutage uuesti lülitile ja vabastage see, katuseluuk avaneb automaatselt täielikult. Lüliti vabastamisel liikumine peatub. Katuseluuk ja päikesevari jäävad kuni nupule uuesti vajutamiseni pooleldi avatuks. Katuseluugi avamine Kiirmeetod Katuseluuk on programmeeritud peatuma mugavusasendis ja täielikult avatud asendis. Mugavusasend aitab vältida tuulemüra. 60

63 Katuseluugi sulgemine Kiirmeetod Vajutage lülitit ettepoole ja vabastage see sekundi jooksul, katuseluuk sulgub automaatselt igast asendist. Katuseluuk sulgub täielikult ja peatub automaatselt. Seda nimetatakse kiirsulgemiseks. Kiirsulgemise ajal peatub katuseluugi liikumine nupule vajutamisel. Katuseluugi sulgemine Käsitsi Vajutage ja hoidke katuseluugi sulgemiseks lülitit. Lüliti vabastamisel katuseluugi liikumine peatub kuni lülitile uuesti vajutamiseni. Katuseluugi tuulutusasend Kiirmeetod Vajutage põgusalt Vent nupule ja katuseluuk avaneb tuulutusasendis. Katuseluuk liigub tuulutusasendisse oma asendist sõltumata. Tuulutusasendi valimisel peatub katuseluugi liikumine nupule vajutamisel. Kui päevavari on tuulutusasendi valimisel suletud, avaneb see automaatselt pooleldi enne katuseluugi tuulutusasendisse liikumist. Kui katuseluuk on täielikult või osaliselt avatud, ei ole kiirmeetodi kasutamine võimalik. Peate vajutama tuulutusasendi valimise lülitil, et katuseluuk liiguks läbi kogu tsükli. Katuseluugi liikumine peatub lüliti vabastamisel. Päikesevarju avamine Kiirmeetod Vajutage päikesevarju lülitile ja vabastage see poole sekundi jooksul. Päikesevari avaneb automaatselt ja peatub pooleldi avatud asendis. Seda nimetatakse kiiravamiseks. Kiiravamise ajal päikesevarju lüliti kasutamine peatab liikumise. Päikesevarju avamine Käsitsi Vajutage päikesevarju lülitile ja hoidke seda all. Päikesevari avaneb automaatselt ja peatub pooleldi avatud asendis. Vajutage lülitile uuesti ja hoidke seda all. Päikesevari avaneb täielikult. Lüliti vabastamisel päikesevarju liikumine peatub. Päikesevarju sulgemine Käsitsi Vajutage päikesevarju lülitile ja hoidke seda all. Päikesevari peatub automaatselt pooleldi avatud asendis. Vajutage lülitile uuesti ja hoidke seda all. Päikesevari sulgub täielikult. Lüliti vabastamisel päikesevarju liikumine peatub. Päikesevarju sulgemine Kiirmeetod Tõmmake päiesevarju lülitit ja vabastage see poole sekundi jooksul. Päikesevari peatub automaatselt pooleldi avatud asendis. Seda nimetatakse kiirsulgemiseks. Kiirsulgemise ajal päikesevarju lüliti kasutamine peatab liikumise. Kui katuseluuk on avatud, jääb päikesevari pooleldi avatud asendisse. Lülitit uuesti tõmmates sulguvad nii päikesevari, kui katuseluuk. Vahelejäämiskaitse Vahelejäämiskaitse tuvastab takistused katuseluugi automaatsel sulgemisel. Kui katuseluugi liikumisteekonnal tuvastatakse mingi takistus, tõmbub katuseluuk automaatselt tagasi. Eemaldage tuvastatud takistus. Seejärel tõmmake uuesti sulgemise lülitit. Kui kolme järjestikusel katuseluugi sulgemiskatsel tuvastatakse takistus, tuleb see sulgeda käsitisi. Tuulemüra Tuule surve sõidu ajal võib tekitada helikopteri taolise heli tekkimise. See heli võib tekkida kui aknad on allalastud või katuseluuk on täielikult või osaliselt avatud. See on normaalne ja seda heli saab vähendada. Kui heli tekib avatud tagaakende tõttu, avage samaaegselt ka esiaken. Kui heli tekib avatud katuseluugi tõttu, reguleerige katuseluugi asendit või avage mõni aken. 61

64 Katuseluugi hooldus Kasutage klaaspaneeli puhastamiseks ainult mitte-abrasiivset puhastusvahendit ja pehmet lappi. KAPOTIKAAS Kapoti avamine Kapoti avamiseks tuleb vabastada mõlemad sulgurid. 1. Tõmmake vabastushooba, mis asub juhiukse poolses küljes armatuurlaua all. 2. Liigutage käega praokil oleva kapoti esiserva all olevat turvariivi paremale ja tõstke kapott üles. Kapoti sulgemine Turvariivi asukoht HOIATUS! Kontrollige enne sõidu alustamist, et kapott on korrektselt suletud. Kui kapott ei ole korralikult kinni, võib see sõidu ajal avaneda ja takistada vaatevälja. Sellega võite põhjustada raske õnnetuse. ETTEVAATUST! Ärge laske kapotil hooga alla kukkuda. Langetage kapott alla kuni 30 cm kõrgusele ja seejärel laske kapotil vabalt langeda kinni. Kontrollige, et kapott oleks mõlema riiviga suletud. Ärge kunagi sõitke autoga, mille kapott ei ole korrektselt kahe riiviga suletud. TAGALUUK Avamine Tagaluuki on võimalik avada autost ülakonsooli lülitiga, käepidemest või puldi abil. Ülakonsooli ja puldi (mõnel mudelil) lüliti vabastab tagaluugi sõltumata sellest, kas see on lukus või mitte. Käepidemega avamisel peab tagaluugi enne lukust avama. Kapoti avamishoob Tagaluugi avamine 62

65 Tagaluugi lukust avamiseks ja lukustamiseks kasutage uksepaneeli lukustusnuppu. Uste käsitsi lukustamisel ja ukse võtmega sulgemisel tagaluuk ei lukustu. HOIATUS! Avatud tagaluugiga sõites võivad heitgaasid salongi pääseda. Need gaasid võivad sõitjaid tõsiselt kahjustada. Autoga sõitmisel hoidke tagaluuk suletuna. Sulgemine Haarake tagaluugi käepidemest ja tõmmake tagaluuki allapoole. Kui tagaluuk liigub sulgumise suunas, vabastage käepide. Tagaluugi käepide/tagaluugi sulgemine Enne tagaluugi sulgemist kontrollige, et pult ei oleks jäänud autosse. Elektriline tagaluuk lisavarustuses Elektrilist tagaluuki saab avada ja sulgeda ülakonsoolil asuva tagaluugi nupu, avatud tagaluugi paneeli nupu ja puldi lüliti abil. Need lülitid toimivad järgnevalt: Kui tagaluuk on täiesti suletud, avab tagaluugi. Kui tagaluuk on täiesti avatud, sulgeb tagaluugi. Tagaluugi liikumisel hakkab liikuma vastassuunas. Puldi ja ülakonsooli lüliti avavad lukustatud tagaluugi. Käepidemest avamisel peab tagaluugi enne lukust avama. Tagaluugi avamiseks või sulgemiseks vajutage puldi lülitile kaks korda. Vajutades puldi tagaluugi avamise nupule kaks korda, vilguvad suunatuled tähistamaks tagaluugi sulgumist või avanemist (kui suunatulede töötamine lukustamisel on Uconnect läbi seadistatud) ja kostab tagaluugi helisignaal. Enamaks infoks vt. Uconnect seaded osas Multimeedia. Enne tagaluugi sulgemist kontrollige, et pult ei oleks jäänud autosse. Tagaluugi lukust avamiseks ja lukustamiseks kasutage uksepaneeli lukustusnuppu. Uste käsitsi lukustamisel ja ukse võtmega sulgemisel tagaluuk ei lukustu. HOIATUS! Elektrilisel avamisel on oht vigastada ennast või tagaluugi vahele jäävaid esemeid. Jälgige, et tagaluugi sulgemisala oleks vaba. Veenduge, et enne sõitma hakkamist oleks tagaluuk suletud ja korralikult lukustatud. Tagaluugi elektrilise avamise nupud ei tööta, kui käik on sees või sõidukiirus üle 0 km/h. Kui Tagaluugi sulgemisel või avamisel tuvastatakse mingi takistus, liigub tagaluuk tagasi oma endisesse avatud või suletud asendisse. Tagaluugi külgedel asuvad ka vahelejäämiskaitsed. Mistahes surve korral nendele ribadele liigub tagaluuk tagasi avatud asendisse. 63

66 Kui tagaluuk tuvastab selle tsükli ajal mitmeid takistusi, peatub süsteem automaatselt ja tagaluuki saab avada või sulgeda käsitsi. Tagaluugi elektrilise avamise nupud ei tööta välistemperatuuril alla -30 C või üle 65 C. Enne puldi tagaluugi nupule vajutamist puhastage tagaluuk lumest ja jääst Kui tagaluuk jääb pikemaks ajaks avatuks, peab selle elektrifuntksioonide lähtestamiseks käsitsi sulgema. Avatud tagaluuki toetavad gaasiga täidetud amortisaatorid. Kuna gaasi surve külma ilmaga langeb, peab seda külma ilmaga avatuna hoidmisel toetama. Kontrollige enne sõidu alustamist, et näidikuplokis ei kuvataks avatud tagaluugi hoiatust. Auto tagaluuk sulgub elektriliselt ja käigu sisselülitamisel jätkab tagaluuk sulgemist. Seetõttu võib auto liikumine tagaluuki kahjustada. Kui tagaluugi vabastamise nupule vajutada tagaluugi sulgemise ajal, naaseb tagaluuk avatud asendisse. HOIATUS! Avatud tagaluugiga sõites võivad heitgaasid salongi pääseda. Need gaasid võivad sõitjaid tõsiselt kahjustada. Autoga sõitmisel hoidke tagaluuk suletuna. Kui te peate sõitma lahtise tagaluugiga, hoidke kõik aknad suletuna ja kliimaseadme ventilaator kõrgeimal kiirusel. Ärge kasutage tsirkulatsioonirežiimi. Laske elektrisüsteemil tagaluuk avada ja sulgeda. Tagaluugi käsitsi tõmbamine ja võib aktiveerida tagaluugi kaitsefunktsiooni ja panna tagaluugi vastupidises suunas liikuma. HOIATUS! Tagaluugi liikumisteele jäämine võib inimesi või esemeid vigastada. Jälgige, et tagaluugi liikumistee oleks takistustevaba. Pakiruum Eemaldatav tagariiul Lisavarustuses Tagariiuli eemaldamiseks toimige järgnevalt: 1. Ühendage lahti aasade ühendused. Tagariiuli ühendused 1 Ühendused 2 Aasad 2. Klappige tagaistmed kokku. 3. Tõstke tagariiul üles. 4. Võtke kinnitused lahti ja eemaldage üles tõmmates. 64

67 5. Tagariiulit saab hoida pakiruumis tagaistmete taga. Tagariiuli tõstmine Tagariiuli kinnitus Põrandapaneel Tagariiuli silt Põrandapaneeli kandevõime 181 kg. Põrandapaneeli asendid Põrandapaneeli saab seada kolmele erinevale kõrgusele: ülemine, keskmine ja alumine. Alumine asend ei ole võimalik varurattaga autodel. Keskmine asend ei ole võimalik täissuuruses varurattaga autodel. Põrandapaneeli asendi muutmiseks tõmmake paneeli käepidemest ülespoole, tõmmake paneel välja ja pange tagasi sobivale kõrgusele. Põrandapaneeli asendid 1 Ülemine asend 2 Keskmine asend 3 Alumine asend Põrandapaneeli tõstmine Rehviparanduskomplektide ja varurattale (mõnel mudelil) ligipääsemiseks tõmmake paneeli käepidemest ülespoole. Ärge tõstke põrandapaneeli üle takistuspunkti. Elektrilise tagaluugiga autodel võib põrandapaneeli jõuga ülestõmbamine põrandat kahjustada. 65

68 Ülestõstetud põrandapaneel (Elektriline tagaluuk) 1 Ülestõstetud põrandapaneel 2 Maksimaalsele kõrgusele tõstetud põrandapaneel Tõstke põrandapaneel täielikult üles, tõmmake paneel välja, seadke seejärel kõige püstisemasse asendisse, paigaldades kinnitused kronsteinidesse. Vajutage põrandapaneel alla. Lisa laadimisruumi tekitamiseks saab iga tagaistme kokkuklappida. See annab rohkem ruumi ja samas saab osa tagaistmetest ka istumiseks kasutada. Vaadake Istmed osas Auto tundmaõppimine. Pakiruumi kinnitusaasad Pakiruumi kinnitusaasad asuvad pakiruumi põrandal ja neid tuleb kasutada koorma ohutuks kinnitamiseks sõidu ajal. HOIATUS! Pakiruumi kinnitusaasad ei ole turvatooli kinnitamiseks. Äkkpidurdamisel või avarii korral, aas vabaneb ja turvatool pääseb liikuma. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Turvatooli kinnitamiseks kasutage turvatooli kinnitusi. Ärge vedage pakiruumis reisijaid. Pakiruum on mõeldud ainult pagasi vedamiseks, mitte reisijatele, kes peavad olema turvavööga kinnitatud. Koorma ja reisijate kaal ja asukoht võivad mõjutada auto tasakaalu ja juhitavust. Juhitavuse kaotamise ja vigastuste vältimiseks järgige järgnevaid ohutusabinõusid: HOIATUS! Ärge ületage koormust, mis on äratoodud vasaku ukse ja vasaku ukseposti siltidel. Asetage pagas ühtlaselt pakiruumi põrandale. Paigaldage raskemad esemed võimalikult alla. Paigaldage pagas tagateljest võimalikult ettepoole. Ülekaal või tagatelje suhtes valesti paigutatud kaal võib tekitada auto tagaosa kõikumist. Ärge paigutage pagasit tagaistme seljatoest kõrgemale. See võib takistada nähtavust ja olla järsul pidurdamisel ohtlik. Pakiruumi panipaigad Pakiruumi panipaigad asuvad pakiruumis põrandapaneeli külgedel. Täielikult Fully Raised ülestõstetud Load Floor põrandapaneel Position Rear Storage Bin 66

69 SALONGI MUGAVUSVARUSTUS Panipaigad Kindalaegas Kindalaegas asub armatuurlaua kaassõitja küljel. Kindalaegas Kindalaeka avamiseks tõmmake käepidemest ja langetage kindalaeka kate. Keskkonsooli panipaigad Keskkonsooli panipaiga avamiseks avage riiv ja tõstke kaas üles. Keskkonsooli käetuge saab ette- ja tahapoole liigutada, tõmmates selle sobivasse asendisse ning lukustades. Center Keskkonsool Console Keskkonsooli panipaigas saab hoida mobiiltelefone ja muid väiksemaid esemeid. HOIATUS! Konsooli kaas peab sõidu ajal olema alati suletud. Sõitmine avatud keskkonsooli kattega on ohtlik. Flip n Stow kaassõitja istme panipaik mõnel mudelil Osadel mudelitel võib olla kaassõitja istme all panipaik. Panipaiga avamiseks tõmmake istmepadja aasast. Jälgige, et panipaigas olevad esemed ei taksitaks lukustamist. Vajutage peale panipaiga sulgemist istmepadi alla ja kontrollige, et see lukustuks. HOIATUS! Jälgige, et istmepadjad oleksid lukustatud. Vastasel juhul ei ole see sõitja jaoks stabiilne. Halvasti lukustatud iste võib põhjustada tõsiseid õnnetusi. Topsihoidjad Keskkonsoolis on kaks topsihoidjat. Topsihoidjad 67

70 Allalastaval käsitoel asuvad kaks topsihoidjat tagaistmel sõitjatele. Pistikupesad Autos on 12V (15A) pistikupesad mobiiltelefonide laadimiseks, madalpinge elektroonikaseadmete kasutamiseks. Pistikupesad on tähistatud kas võtme või patarei tähisega toiteallika tähistamiseks. Võtme tähisega pistikupesad töötavad, kui süüde on ON või ACC asendis, patarei tähistusega pistikupesad on ühendatud otse akuga ja pideva vooluühendusega. Kui auto ei ole kasutuses, tuleks kõik patarei tähistusega pistikupesadest seadmed eemaldada või need välja lülitada aku laetuse taseme säästmiseks. Sigaretisüütaja korralikuks toimimiseks, tuleb kasutada MOPAR nuppu ja elementi. ETTEVAATUST! Pistikupesad on mõeldud ainult elektriseadmete pistikutele. Muude esemete sisestamine pistikupesasse võib rikkuda nii pistikupesa kui sulavkaitset. Pistikupesade vale kasutus võib põhjustada kahjustusi, mida garantii ei kata. Eesmine pistikupesa asub armatuurlaua keskel. Front Power Outlet Eesmine pistikupesa Osadel mudelitel on ka pakiruumis pistikupesa. RearPakiruumi Cargo Area pistikupesa Power Outlet Tagumine pistikupesa on võimalik igal ajal lülitada süütest ümber akutoitele. Enamaks teabeks pöörduge volitatud esindaja poole. HOIATUS! Tõsiste ja fataalsete õnnetuste ärahoidmiseks: Kasutage ainult seadmeid, mille pistikud on mõeldud 12V pistikupesale. Ärge katsuge pistikupesa märgade kätega. Kui pistikupesa ei ole kasutusel, sulgege selle kaas. Pistiku pesa valekasutusel võib see põhjustada elektrilööki ja rikkeid. ETTEVAATUST! Pistikupesadesse ühendatud tarvikud kulutavad akut isegi, kui neid ei kasutata. (nt mobiiltelefonid, jne). Selletõttu võib auto aku kasutusiga väheneda ja/või tekkida käivitusraskused. 68

71 Võimsad seadmed (näit. jahutid, tolmuimejad, tuled jne) võivad veelgi vähendada aku võimsust. Kasutage neid ainult lühiajaliselt ja ettevaatlikult. Pärast võimsate seadmete kasutamist või kui autot ei ole pikemat aega kasutatud, peab autoga aku laadimiseks pikemalt sõitma. Voolumuundur mõnel mudelil 115 või 230 voldi, 150 W muunduri väljund DC voolu muundamiseks AC vooluks asub keskkonsooli tagaküljel. Sellest väljundist saab laadida mobiiltelefone, elektroonikat ja teisi madalpinge seadmeid, mille voolutugevus jääb alla 150 W. Enamus videomängukonsoole, nagu ka uued arvutid ja elektrilised tööriistad ületavad selle võimsuse. HOIATUS! Tõsiste ja fataalsete õnnetuste ärahoidmiseks: Ärge sisestage väljundisse teisi esemeid. Ärge katsuge pistikupesa märgade kätega. Mittekasutamisel sulgege kaas. Pistikupesa valekasutusel võib see põhjustada elektrilöögi ja rikkeid. KATUSERAAM LISAVARUSTUSES Põiktoed ja külgrelsid on mõeldud katuseraamiga varustatud autodel koorma vedamiseks. Koorma raskus ei tohi ületada 68 kg ja see peab olema katuseraami põiktugedele ühtlaselt jaotatud. Koorma vedamisel peab alati kasutama põiktugesid. Kontrollige rihmasid sagedasti, et veenduda nende turvalises kinnituses. HOIATUS! Koorem peab olema enne sõidu alustamist korrektselt kinnitatud. Korrektselt kinnitamata koorem võib katuselt ära lennata, mis omakorda võib tuua kaasa tõsiseid vigastusi. Esemete katusel vedamisel järgige ettevaatusabinõusid. Power Voolumuundur Inverter Location 69

72 ETTEVAATUST! Et mitte kahjustada auto katust, ärge vedage auto katusel esemeid ilma katuseraami paigaldamata. Koorem peab olema paigutatud ja kinnitatud põiktaladele, mitte otse katusele. Kui peate koorma kindlasti otse katusele paigutama, siis pange katuse pinna kaitsmiseks vaip koorma alla. Auto ja katuseraami kahjustamise vältimiseks jälgige, et te ei ületaks katuseraami maksimaalset kandevõimet 68 kg. Jaotage koormus alati ühtlaselt ja kinnitage see. Pikad, üle esiakna ulatuvad esemed nagu puitpaneelid või surfilauad või laia esiosaga esemed peab kinnitama nii eest kui tagant. Katuseraamil suuremõõtmeliste või raskete esemete vedamisel sõitke madalal sõidukiirusel ja olge kurvides tähelepanelik. Vastutuul, kas looduslik või vastutulevast veokist tulenev, võib ootamatult koormat kergitada. See on eriti tõenäoline suurte lamedate esemete puhul ja võib põhjustada autole või koormale kahjustusi. 70

73 4 JUHTPANEELI TUNDMAÕPPIMINE NÄIDIKUD JA MÄRGUTULED 72 Näidikute kirjeldused 74 NÄIDIKUPLOKK DIISELMOOTOR 75 Näidikuploki kirjeldus 76 NÄIDIKUPLOKI EKRAAN LISAVARUSTUSES 77 Näidikuploki ekraani asukoht ja nupud 77 Näidikuploki menüüpunktid 78 Aku säästurežiim on sees/aku säästurežiimi teade Elektrikoormuse vähendamine mõnel mudelil 82 TEEKONNA ARVUTI 84 MÄRGU-/HOIATUSTULED JA TEATED 84 Punased hoiatustuled 84 Kollased hoiatustuled 86 Kollased märgutuled 89 Valged märgutuled 90 Rohelised märgutuled 91 Sinised märgutuled 92 Hallid märgutuled 92 DIAGNOSTIKASÜSTEEM OBD II 92 Diagnostikasüsteemi (OBD II) küberturvalisus 92 71

74 NÄIDIKUD JA MÄRGUTULED Põhiline näidikuplokk 72

75 Premium näidikuplokk 73

76 Näidikute kirjeldused 1. Tahhomeeter Kuvab mootori pöördeid minutis (RPM x 1000) 2. Ekraan Näidikuploki ekraan on juhi interaktiivne ekraan. Lisainfot vt Näidikuploki ekraan selles osas. 3. Spidomeeter Kuvab auto sõidukiiruse. 4. Kütusenäidik Näitab süütelüliti asendis ON/RUN kütusetaset paagis. Tankuri tähis osutab, kummal pool kütusepaagi luuk asub. 5. Temperatuurinäidik Näitab mootori jahutusvedeliku temperatuuri. Kui osuti on normaalse temperatuuri osas, töötab jahutussüsteem rahuldavalt. Kuuma ilmaga sõitmisel või mägedes on näidiku näit tavalisest kõrgem. Normaalsel töötamisel ei tohi näidiku näit ületada ülemist piiri. HOIATUS! Kuum mootori jahutussüsteem on ohtlik. Aur või keev jahutusvedelik võib põhjustada tõsiseid põletushaavu. Auto ülekuumenemisel pöörduge oma volitatud edasimüüja poole. ETTEVAATUST! Ülekuumenenud jahutussüsteemiga sõitmisel kahjustate tõsiselt oma autot. Kui temperatuurinäidik on üle H näidu, peatage auto. Laske autol tühikäigul ja väljalülitatud õhukonditsioneeriga töötada kuni temperatuurinäidik liigub tagasi normaalsesse alasse. Kui osuti püsib endiselt H märgil, lülitage mootor kohe välja ja helistage teenindusse. Süüte sisselülitamisel süttivad kõik näidikud pirni kontrollimiseks. 74

77 NÄIDIKUPLOKK DIISELMOOTOR Diiselmootoriga mudeli näidikuplokk 75

78 Diiselmootoriga mudeli Premium näidikuplokk Diiselmootoriga mudeli Premium näidikuplokk 1. Tahhomeeter Kuvab mootori pöördeid minutis (RPM x 1000) 2. Ekraan Näidikuploki ekraan on juhi interaktiivne ekraan. Lisainfot vt Näidikuploki ekraan selles osas. 3. Spidomeeter Kuvab auto sõidukiiruse. 4. Kütusenäidik Näitab süütelüliti asendis ON/RUN kütusetaset paagis. Tankuri tähis osutab, kummal pool kütusepaagi luuk side asub. 76

79 5. Temperatuurinäidik Näitab mootori jahutusvedeliku temperatuuri. Kui osuti on normaalse temperatuuri osas, töötab jahutussüsteem rahuldavalt. Kuuma ilmaga sõitmisel või mägedes on näidiku näit tavalisest kõrgem. Normaalsel töötamisel ei tohi näidiku näit ületada ülemist piiri. HOIATUS! Kuum mootori jahutussüsteem on ohtlik. Aur või keev jahutusvedelik võib põhjustada tõsiseid põletushaavu. Auto ülekuumenemisel pöörduge oma volitatud edasimüüja poole. ETTEVAATUST! Ülekuumenenud jahutussüsteemiga sõitmisel kahjustate tõsiselt oma autot. Kui temperatuurinäidik on üle «H» näidu, peatage auto. Laske autol tühikäigul ja väljalülitatud õhukonditsioneeriga töötada kuni temperatuurinäidik liigub tagasi normaalsesse alasse. Kui osuti püsib endiselt H märgil, lülitage mootor kohe välja ja helistage teenindusse. Süüte sisselülitamisel süttivad kõik näidikud pirni kontrollimiseks. NÄIDIKUPLOKI EKRAAN LISAVARUSTUSES Auto võib olla varustatud näidikuploki ekraaniga, kuhu kuvatakse juhile olulist informatsiooni. Süüte STOP/OFF režiimis ukse avamisel või sulgemisel lülitub ekraan sisse ja odomeetril kuvatakse läbisõit miilides või kilomeetrites. Keskpaneelile kuvatakse auto süsteemidesse ja funktsioonidesse puutuv oluline informatsioon. Instrumendiplokil paikneva juhi interaktiivse ekraani abil näidatakse instrumendiplokil süsteemide töötamist ja hoiatusi. Roolile paigutatud lülitite abil saate kerida ja siseneda menüüdesse ja alammenüüdesse. Omate ligipääsu vajalikule informatsioonile, valikute ja kohanduste tegemiseks. Näidikupaneeli ekraani asukoht ja nupud Näidikupaneeli ekraan asub näidikuploki keskel. Näidikuploki ekraani asukoht Premium näidikuploki ekraani asukoht Peamenüüs on võimalik kuvada järgnevat: Spidomeeter Auto info Kütusesääst Läbisõit 77

80 Teated Heli Talletatud teated Ekraani seadistus Auto seaded Süsteem võimaldab juhil valida erinevat infot roolilülitite abil: Instrument Instrumendiploki Cluster Display ekraani Control lülitid Buttons Ülemine nool Vajutage põgusalt ülemist noolt peamenüüdes ülespoole kerimiseks Alumine nool Vajutage põgusalt alumist noolt peamenüüdes allapoole kerimiseks Parempoolne nool Infoekraanidele ja alammenüüdele ligipääsemiseks vajutage korraks parempoolsele noolele. Vasakpoolne nool Infoekraanidele ja alammenüüdele ligipääsemiseks vajutage korraks vasakpoolsele noolele. OK nupp Infoekraanidele ja alammenüüdele ligipääsemiseks vajutage korraks OK nupule. Kuvatud/ valitud funktsioonide nullimiseks hoidke OK nuppu ühe sekundi jooksul all. Keskpaneeli ekraani menüü Näidikupaneeli menüüekraan asub näidikuploki keskel. Menüü kirjed sõltuvad auto funktsioonidest. Spidomeeter Vajutage korraks ülemisele või alumisele noolele kuni kuvatakse spidomeetri menüü. Suurema või väiksema digitaalse spidomeetri ekraani valimiseks vajutage korraks vasak või parempoolsele nupule. Spidomeetri ühikute (mph või km/h) vahetamiseks vajutage OK nupule. Auto info Vajutage korraks ülemisele või alumisele noolele kuni kuvatakse auto info menüü. Alammenüüde vahel kerimiseks vajutage vasak- või parempoolsele nupule ja seejärel kinnitamiseks OK: 1. Tire Pressure Kui kõigi rehvide rehvirõhud on OK, kuvatakse rehvirõhud auto ikooni igas nurgas. Kui ühe või mitme rehvi rehvirõhk on madal, kuvatakse Inflate Tire To XX koos auto ikooniga ja vastav rehv kuvatakse ikoonil erineva värviga. Kui rehvirõhu süsteem vajab hooldust,kuvatakse Service Tire Pressure System.. Rehvirõhu süsteem on ainult funktsioon ja seda ei saa lähtestada. Vaadake Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPMS) osas Ohutus. 78

81 2. Coolant Temperature Mootori jahutusvedeliku temperatuuri kuvamine. 3. Transmission Temperature ainult automaatkäigukast Käigukasti õli tegeliku temperatuuri kuvamine. 4. Oil Temperature Õlitemperatuuri kuvamine. 5. Battery Voltage Akupinge kuvamine. 6. Hooldus Läbisõit ja päevad alates viimasest hooldusest. Driver Assist Vajutage ja vabastage üles või alla nooltele kuni Driver Assist menu pealkiri näidikuplokis kuvatakse. Adaptiivne püsikiirushoidja (ACC) menüü mõnel mudelil Keskpaneelile kuvatakse kehtivad ACC seaded. Kuvatav info sõltub ACC süsteemi staatusest. Vajutage Adaptiivse püsikiirushoidja (ACC) nupule (roolil) kuni üks järgmistest akendest kuvatakse keskpaneeli ekraanile: Adaptive Cruise Control Off Kui ACC on välja lülitatud, kuvatakse ekraanil Adaptive Cruise Control Off. Adaptive Cruise Control Ready Kui ACC on sisse lülitatud, aga auto sõidukiirust ei ole valitud, kuvatakse ekraanile Adaptive Cruise Control Ready. Vajutage SET + või SET roolinupule ja keskpaneeli ekraanil kuvatakse järgnev: ACC SET Kui ACC on määratud, kuvatakse määratud sõidukiirus näidikuplokis. ACC ekraani kuvatakse veelkord ACC aktiveerumisel koos järgmise infoga: Distance Setting Change (vahemaa seadistuse muutmine) System Cancel (süsteemi tühistamine) Driver Override (juhtimise ülevõtmine) System Off (Süsteem on välja lülitatud) ACC Proximity Warning (Pikivahe hoiatus) ACC Unavailable Warning (ACC mittetöötamise hoiatus) Kui ACC ei toimi, naaseb instrumendipaneel viie sekundi pärast viimati valitud akna juurde. Lisainfot leiate Käivitamine ja kasutamine peatüki osast Adaptiivne püsikiirusehoidja (ACC) mõnel mudelil. LaneSense mõnel mudelil Näidikuplokis kuvatakse kehtivad reavahetusabi seaded. Kuvatav info sõltub reavahetusabi süsteemi staatusest ja täidetud tingimustest. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Reavahetusabi mõnel mudelil. Kütusekulu Vajutage korraks ülemisele või alumisele noolele kuni Fuel Economy ikoon on keskpaneeli ekraanil esile toodud. Keskmise kütusekulu arvestamise funktsiooni nullimiseks hoidke OK nuppu all. Range Näitab ligikaudset vahemaad, mida järelejäänud kütusega sõita saab. Kui arvestuslik vahemaa muutub väiksemaks kui 48 km, kuvatakse teade LOW FUEL. Olulise kütusekoguse lisamisel teade kustub ja kuvatakse uus tankevälp. Tankevälpa ei saa OK nupuga nullida. Sõidustiili või auto koormuse muutmine võib võimalikku vahemaad oluliselt muuta. Average kuvatakse keskmist kütusekulu (MPG või L/100 km või km/l) peale viimast nullimist. Current kuvatakse praegust kütusekulu (MPG või L/100 km või km/l) praeguse sõitmise järgi. 79

82 Trip Info Vajutage korraks ülemisele või alumisele noolele kuni kuvatakse Trip menüü. Trip A või Trip B valimiseks vajutage parem- või vasakpoolsele noolele. Teekonnainfo kohta kuvatakse järgmist: Distance Kuvatakse kogu Trip A või Trip B läbitud vahemaa km peale viimast nullimist. Average Fuel Economy kuvatakse keskmist kütusekulu (MPG või L/100 km või km/l) peale viimast nullimist. Elapsed Time Kuvatakse Trip A või Trip B läbitud sõiduaeg peale viimast nullimist. Funktsiooni info nullimiseks hoidke OK nuppu all. Stop/Start mõnel mudelil Vajutage korraks ülemisele või alumisele noolele kuni kuvatakse Stop/Start menüü. Audio Vajutage korraks ülemisele või alumisele noolele kuni kuvatakse Audio menüü. Stored Messages Vajutage korraks ülemisele või alumisele noolele kuni Messages Menu ikoon on näidikuploki ekraanil esile toodud. Funktsioon kuvab hulka talletatud hoiatusteateid. Vasakvõi parempoolsele nupule vajutades saate talletatud teateid kerida. Screen Setup Vajutage korraks ülemisele või alumisele noolele kuni Screen Setup Menu ikoon/nimi on näidikuploki ekraanil esile toodud. Alammenüüdesse sisenemiseks ja ekraaniteadete järgimiseks vajutage OK nupule. Ekraaniseadistuse funktsioon võimaldab teil valida nii näidikuplokile kuvatava informatsiooni, kui ka selle asukoha vahel. Juhi poolt valitavad ekraaniseadistused Ülemine vasak Tühi Kompass (põhiseadistus) Välistemperatuur Kuupäev Kellaaeg Süüte olek Ülemine parem Tühi Kompass Välistemperatuur (põhiseadistus) Kuupäev Kellaaeg Süüte olek Restore Defaults (taastab kõik seaded tehaseseadeteks) Yes (jah) No (Ei) Current Gear (Praegune käik) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas, põhiseadistus) Keskel Tühi Menüü pealkiri Kompass Välistemperatuur Kellaaeg (vaikeseade) Heliseade Kuupäev Trip A Trip B Spidomeeter 80

83 Vehicle Settings mõnel mudelil Vajutage ja vabastage üles või alla noole nuppu, kuni näidikuploki ekraanil kuvatakse vastav menüüpunkt. Menüüpunktid võimaldavad teil vahetada järgnevaid seadeid: Ekraan Turvalisus Ohutus ja tugi Enamikke auto seadeid saab muuta raadio puuteekraanil (mõnel mudelil), vt lisateavet Uconnect seaded osas Multimeedia Display Display valimisel saab valida järgnevaid aknaid Language: ekraaniinfo ja teadete keele valimine. Nav. Repetition: navigatsiooniekraaniga seotud seaded Units Väärtuste kuvamisel saab kasutada erinevaid mõõtühikuid. Võimalikud valikud on:: US (USA mõõtühikud) Mertic (Meetrilised mõõtühikud) Custom: võimaldab individuaalselt muuta temperatuuri, vahemaa, kütusekulu ja rehvirõhu mõõtühikuid Clock And Date Clock and Date valimisel saab määrata kellaaega ja kuupäeva. Võimalikud valikud on: Set Time: tundide/minutite määramine Set Format: 12h (12-tunnine) või 24h (24-tundi) valimiseks Set Date: päeva, kuu ja aasta sisestamiseks Security Passenger Air Bag Disable (PAD): kaassõitja turvapadja väljalülitamine juhul, kui turvatooli peab eesistmele paigaldama. Safety And Assistance Safety and Assistance, valimisel saab teha järgnevat: ParkSense (lisavarustuses): Parkimisandurite poolt antava info määramine Front ParkSense Volume (lisavarustuses): eesmiste parkimisandurite heli määramine Rear ParkSense Volume (lisavarustuses): tagumiste parkimisandurite heli määramine FCW Warning (lisavarustuses): Avariiennetussüsteemi režiimide määramine FCW Sensitivity (lisavarustuses): Avariiennetussüsteemi sekkumisvalmiduse valimine vastavalt takistuse kaugusele Rain Sensing Wipers (lisavarustuses): vihma korral klaasipuhastite automaatse tööle hakkamise lubamiseks või keelamiseks LaneSense Force (lisavarustuses): Sõidurea hoidmise süsteemi töötamisel auto sõidureas hoidmiseks roolile avaldatava jõu tugevus LaneSense Warning (lisavarustuses): Sõidurea hoidmise süsteemi sekkumisvalmiduse määramine Buzzer Volume: neli võimalust: Off (väljas), Low (madal), Medium (keskmine), Loud (tugev) Brake Service (lisavarustuses): pidurisüsteemi hooldustoimingu läbiviimine Auto Park Brake (lisavarustuses): Elektrilise seisupiduri lubamine või keelamine Speed Warning: auto kiirusehoiatuse (km/h või MPH) helisignaali määramine (teade ja sümbol ekraanil) Hill Start Assist: Kallakul tõusu alustamise süsteemi sisse- või väljalülitamine 81

84 Lights Lights valimisel saate: Ambient Lights (lisavarustuses): uste ja ülakonsooli valgustite reguleerimine Lights Off Delay: peale süüte väljalülitamist esitulede väljalülitumise aja määramine Headlight Sensitivity: esitulede ereduse määramine Greeting Lights: suunatulede sisselülitumine uste lukust avamisel Daytime Lights (lisavarustuses): päevatulede sisse- ja väljalülitamine Cornering Lights (lisavarustuses): kurvitulede sisse- ja väljalülitamine Auto High Beam (lisavarustuses): automaatsete kaugtulede sisse- ja väljalülitamine Doors And Locks Doors and Locks valimisel saab määrata järgnevat: Auto Unlock Doors: autost väljumisel uste automaatne lukust avamine Lights with Lock: suunatulede sisselülitumine uste lukustamisel Horn With Remote Lock: lukustusnupule vajutamisel helisignaali valimine. Võimalused on Off (väljas), First Press (esimesel vajutusel) ja Second Press (teisel vajutusel) Horn With Remote Start (mõnel mudelil): süütevõtmega kaugkäivitusel helisignaali sisse- ja väljalülitamine Door Unlock: võimaldab valida, kas lubada avada puldi lukustusnupuga lukust kõik uksed või ainult juhiuks Auto Driver Comfort (lisavarustuses): auto käivitamisel automaatse kliimaseadme töötamise lubamiseks või keelamine Key in Memory (lisavarustuses): võtme mälufunktsiooniga sidumine Compass Compass valimisel saate muuta järgnevaid seadeid: Calibration (mõnel mudelil) See kompass on isekalibreeriv, mis välistab vajaduse seda käsitsi kalibreerida. Kui auto on uus, võib olla ebapüsiv ja näidikuplokis võidakse kuvada kriipsud (- -) kuni kompass kalibreerib. Te saate kompassi kalibreerida, tehes ühe või mitu 360 kraadist pööret (suurte metallobjektideta alal), kuni näidikuplokis lülituvad kriipsud (- -) välja. Kompass töötab nüüd normaalselt. Variance (mõnel mudelil) Kompassi erinevus magnetilise põhjasuuna ja geograafilise põhjasuuna vaheline erinevus.erinevuste kompenseerimiseks peab määrama tsooni kaardil auto sõidutsooni. Kui see on korrektselt määratud, kompenseerib kompass automaatselt erinevused ja tagab kõige täpsema kompassi. Aku säästurežiim on sees/ Aku säästurežiimi teade Elektrikoormuse vähendamine mõnel mudelil Auto on varustatud intelligentse aku anduriga (IBS), mis võimaldab auto elektrisüsteemi ja aku laetuse taseme täiendavat jälgimist. Kui IBS tuvastab laadimises rikke või aku seisund on halvenenud, toimib elektriline koormusregulatsioon pikendamaks sõiduaega ja läbitavat vahemaad. Selleks vähendatakse toidet või lülitatakse välja mittevajalikud elektritarbijad. Koormusvähendamine toimib ainult töötava mootoriga. Kui esineb aku tühjenemise oht punktini, kus auto võib seiskuda elektritoite puudumise tõttu või ei pruugi käivituda peale praegust sõitu, siis kuvatakse teade. Koormusvähendamise aktiveerumisel kuvatakse instrumendiploki ekraanile teade Battery Saver On või Battery Saver Mode. 82

85 Need teated tähendavad, et auto aku laetuse tase on madal ja langeb sellise kiirusega, et laadimine ei saa toimuda. Laadimissüsteem on koormusvähendamissüsteemist sõltumatu. Laadimissüsteem teostab pidevat statistikat. Aku märgutule süttimine võib tähendada probleeme laadimissüsteemis. Lisainfoks vt. Aku hoiatustuli peatüki Armatuurlaud osas Märgu- ja hoiatustuled. Koormusvähendamiseks võidakse elektritarbijad välja lülitada ja auto funktsioonides võib toimuda koormuse vähendamine. Istmesoojendus/tuulutus/roolisoojendus Topsihoidjate soojendus/jahutus mõnel mudelil Tagaakna sulatus ja külgpeeglite soojendus HVAC süsteem 150W AC voolumuundur Audio ja Telematic süsteemid Aku laetuse taseme langus võib viidata ühele või mitmele järgmistest tingimustest: Laadimissüsteem ei tooda piisavalt elektrienergiat, sest elektritarbijate koormus on laadimissüsteemi võimsusest suurem. Laadimissüsteemi töös ei ole tõrkeid. Kõik potentsiaalsed elektritarbijad (nt HVAC maksimaalsed seaded, sise- ja välisvalgustus, ülekoormatud pistikupesad + 12V, 150, AC, USB pordid) lülitatakse teatud sõidutingimustel (linnasõit, haagise vedamine, liiklusummikud) välja. Paigaldatud lisaseadmed nagu lisatuled, elektritarvikud, helisüsteemid, alarmid jm. Ebatavaline sõidustiil (lühikesed sõidud pikkade seisuaegade vahel. Auto parkimine pikemaks ajaks (nädalad, kuud). Aku on hiljuti asendatud ja ei ole korralikult laetud. Aku on seisvas autos töötama jäetud elektritarbijate tõttu tühjenenud. Akut on pikemat aega kasutatud seisva mootoriga varustamaks raadio, tulede, laadijate +12V kaasaskantavate elektriseadmete nagu tolmuimeja, mängukonsoolid jms seadmed töötamiseks. Mida teha elektrikoormuse vähendamise teate ( Battery Saver On või Battery Saver Mode ) ilmumisel. Sõidu ajal: Vähendage voolutarbimist mittevajalike seadmete väljalülitamisega: Lülitage välja tarbetu valgustus (sees ja väljas) Vaadake üle seadmed, mis on ühendatud pistikupesadesse +12V, 150W AC, USB-pordid. Kontrollige HVAC seadeid (ventilaator, temperatuur) Kontrollige audioseadeid (helitugevus) Peale sõitu: Kontrollige paigaldatud järelturu seadmeid (lisatuled, elektritarvikud, helisüsteemid, alarmid ja lugege nende spetsifikatsioone (voolutarbimine ja tarbimine, kui süüde on väljas). Hinnake oma viimase aja sõidustiili (vahemaad, sõiduaeg ja seisuaeg). Kui teade mitme järgneva sõidu järel ei kao ja voolutarbijate ning sõidustiili jälgimine ei aita põhjust välja selgitada, tuleb auto lasta üle vaadata. 83

86 TEEKONNA ARVUTI Teekonna arvuti asub näidikuploki ekraanil. Vajutage korraks ülemisele või alumisele noolele kuni Trip Info on keskpaneeli ekraanil esile toodud. Trip A või Trip B valimiseks vajutage korraks vasak- või parempoolsele nupule. Trip A Kuvatakse kogu läbitud teekond A alates viimasest nullimisest. Kuvatakse läbitud sõiduaeg A alates viimasest nullimisest. Trip B Kuvatakse kogu läbitud teekond B alates viimasest nullimisest. Kuvatakse teekond B sõiduaeg alates viimasest nullimisest. Sõiduaeg Kui süüde on asendis ACC, näitab läbitud sõiduaega peale viimast nullimist. Kulunud aega hakatakse lugema alates süütelülitil ON või START režiimi sisselülitamisest. Trip A funktsiooni nullimiseks Näitusid saab nullida ainult kui nullitav funktsioon on esile toodud (valitud). Nullitava funktsiooni kustutamiseks hoidke OK nuppu all. HOIATUSTULED JA TEATED Punased hoiatustuled Turvapadja hoiatustuli Süüte Thi sisselülitamisel ON/RUN või ACC/ON/ RUN asendis, süttib see märgutuli neljaks kuni kaheksaks sekundiks, pirni töötamise kontrollimiseks. Kui tuvastatakse turvapadja märgutule rike, süttib see tuli koos ühekordse helisignaaliga ja jääb põlema kuni rikke kõrvaldamiseni. Kui see märgutuli ei sütti süüte sisselülitamisel, jääb põlema või süttib sõidu ajal, laske süsteem volitatud edasimüüja juures esimesel võimalusel üle vaadata. Piduri Hoiatustuli See Thituli tähistab erinevate pidurdusfunktsioonide tööd, sealhulgas pidurivedeliku ja seisupiduri toimimist. Piduri märgutule süttimine võib tähendada, et seisupidur on rakendatud, pidurivedeliku tase on madal või, et pidurdussüsteemi mahutiga on probleeme. Kui tuli jääb põlema peale seisupiduri vabastamist ja pidurivedeliku tase on peasilindri mahuti täitemärgi kõrguseni, osutab see võimalikule rikkele piduri hüdraulikas või probleemile pidurivõimenduses, ABS süsteemis või Elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) süsteemis. Sellisel juhul jääb tuli põlema kuni rikke eemaldamiseni. Kui probleem on pidurivõimendis, töötab pidurdamisel ABS ja igal peatumisel võib tunda piduripedaali pulseerimist. Kahekordne pidurdussüsteem pakub varu pidurdusvõimsust hüdraulikasüsteemi rikke korral. Kui esineb lekkeid kas terves või pooles kahekordsest pidurdussüsteemist, süttib märgutuli kui pidurivedeliku tase peasilindris langeb alla ettenähtud taseme. Märgutuli jääb põlema kuni rikke põhjus on kõrvaldatud. Märgutuli võib järskudes kurvides hakata vilkuma, kui pidurivedeliku tase muutub järsult. Auto tuleb viia hooldusesse ja lasta pidurivedeliku taset kontrollida. Pidurite rikke korral, tuleb need koheselt parandada. HOIATUS! Sõitmine autoga, mille piduri märgutuli põleb punaselt on ohtlik. Osa pidurdussüsteemist võib mitte töötada. Auto peatamine võib võtta eeldatust rohkem aega. See võib tuua kaasa õnnetuse. Laske autot koheselt kontrollida. Blokeerumisvastase pidurdussüsteemiga (ABS) varustatud autod on varustatud ka Elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemiga (EBD). EBD rikke korral süttib piduri märgutuli koos ABS märgutulega. Parandage koheselt ABS-süsteem. 84

87 Piduri märgutule töötamist saab kontrollida süütevõtme keeramisel OFFasendist ON/ RUN asendisse. Märgutuli süttib kaheks sekundiks. Seejärel lülitub märgutuli välja, kui seisupidur ei ole rakendatud ega pidurdussüsteemis viga ei ole tuvastatud. Kui märgutuli käivitamise ajal ei sütti, laske autot volitatud teeninduses kontrollida. Märgutuli süttib ka kui seisupidur on rakendatud, kui süüde on ON/RUN asendis. See märgutuli osutab ainult, et seisupidur on rakendatud. See ei näita pidurdamise astet. Aku hoiatustuli See tuli annab märku, kui aku ei lae korralikult. Kui tuli jääb mootori töötamisel põlema, osutab see laadimissüsteemi rikkele. Võtke võimalikult kiiresti ühendust oma volitatud edasimüüjaga. Avatud ukse hoiatustuli See Thi tuli annab märku, kui uks on lahti, paokil või ei ole korralikult suletud. Sõidu ajal kostab ka ühekordne helisignaal. Elektrilise roolivõimenduse vea hoiatustuli Lig Hoiatustuli süttib, kui tekib viga roolivõimendi töös. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Roolivõimendus. HOIATUS! Vähendatud roolivõimendusega auto kasutamine võib olla ohtlik teile ja teistele. Pöörduge esimesel võimalusel teenindusse. Elektroonilise gaasiklapi juhtimise (ETC) hoiatustuli Wa Elektroonilise gaasiklapi juhtimise märgutuli teavitab probleemist elektroonilise gaasiklapi juhtimise süsteemis (ETC). Kui probleem tuvastatakse töötava mootoriga, siis sõltuvalt probleemi olemusest märgutuli kas jääb põlema või vilkuma. Peatage auto ohutus kohas, lülitage süüde välja ja rakendage parkimiskäik. Märgutuli peaks kustuma. Kui märgutuli jääb põlema, kui auto elektritoide on sees, autoga on võimalik sõita, kuid esimesel võimalusel laske auto üle vaadata. Kui märgutuli vilgub, kui elektritoide on sees, on vajalik viivitamatu hooldusesse pöördumine, sest auto jõudlus võib olla langenud ja auto slepis vedamine võib olla vajalik. Märgutuli peab süttima süütelüliti ON/RUN režiimi valimisel ja põlema kuni pirnide kontroll on toimunud. Kui märgutuli käivitamise ajal ei sütti, laske autot volitatud teeninduses kontrollida. See hoiatustuli võib lülituda sisse kui vajutate samaaegselt piduri-ja gaasipedaalile. Kui hoiatustuli jääb sõidu ajal vilkuma, peate koheselt teenindusse pöörduma ja võite tunda auto jõudluse vähenemist või mootori kloppimist ning teie autot peab pukseerima. Hoiatustuli võib süttida ON/ RUN või ACC/ON/RUN asendis ja jääda pirni kontrollimiseks põgusalt põlema. Kui hoiatustuli käivitamisel ei sütti, laske autot volitatud teeninduses kontrollida. Mootori temperatuuri hoiatustuli Märgutuli Thi teavitab mootori ülekuumenemisest. Kui mootori jahutusvedeliku temperatuur tõuseb ja näidik jõuab H märgini, süttib märgutuli ja kõlab ühekordne helisignaal. Kui märgutuli süttib sõidu ajal, peatage auto ohutus kohas. Kui kliimasüsteem on sisselülitatud, lülitage see välja. Lülitage sisse neutraalne käik ja ärge gaasi vajutage. Kui osuti püsib endiselt H märgil, lülitage mootor kohe välja ja helistage teenindusse. Lisainfot vt peatüki Hädaolukorras osas Kui mootor kuumeneb üle. Avatud kapoti hoiatustuli See Thi tuli annab märku, kui kapott on lahti, paokil või ei ole korralikult suletud. Avatud tagaluugi hoiatustuli See märgutuli süttib, kui tagaluuk on avatud. 85

88 Sõidu ajal kostab ka ühekordne helisignaal. Õlisurve hoiatustuli See märgutuli näitab madalat õlisurvet. Märgutule süttimisel peatage auto ja lülitage mootor välja nii kiiresti kui võimalik. Kui märgutuli süttib kostab helisignaal. Ärge autoga sõitke kuni põhjus on likvideeritud. Märgutuli ei näita kui palju mootoris õli on. Õlitaset saab kontrollida mootorist. Õli temperatuuri hoiatustuli This See tuli annab märku, kui mootori õli temperatuur on kõrge. Märgutule süttimisel peatage auto ja lülitage mootor välja nii kiiresti kui võimalik. Oodake kuni taastub normaalne õli temperatuur. Turvavöö hoiatustuli Thi Süüte sisselülitamisel ON/RUN või ACC/ON/ RUN asendisse, süttib see märgutuli neljaks kuni kaheksaks sekundiks, pirni töötamise kontrollimiseks. Kui pirni töötamise kontrolli ajal juhi või kaasreisija turvavöö ei ole kinnitatud, kõlab helisignaal. Pirni töötamise kontrolli järel, kui turvavöö jääb kinnitamata, hakkab turvavöö märgutuli vilkuma või jääb püsivalt põlema ja kostab helisignaal. Enamaks infoks vt. Reisija turvalisus osas Turvalisus. Käigukasti rikke hoiatustuli See Thi hoiatustuli süttib (koos näidikuploki ekraani teate ja helisignaaliga) käigukasti rikkest märguandmiseks. Kui teadet peale mootori taaskäivitamist uuesti kuvatakse, võtke ühendust volitatud esindajaga. Käigukasti temperatuuri hoiatustuli See Lig hoiatustuli teavitab käigukasti vedeliku ülekuumenemisest. See võib olla tingitud suurenenud koormusest. Kui märgutuli süttib sõidu ajal, peatage auto ohutus kohas. Lülitage sisse neutraalne käik ja laske mootoril tühikäigul töötada kuni hoiatustuli kustub. HOIATUS! Kui te jätkate sõitmist põleva käigukasti Hoiatustulega, võib osadel tingimustel vedelik üle keeda, sattuda kuuma mootorisse ja põhjustada tulekahju. ETTEVAATUST! Üle kuumenenud käigukasti vedelikuga edasi sõitmine võib põhjustada tõsise käigukasti rikke. Auto alarmsüsteemi hoiatustuli lisavarustuses Equ See tuli vilgub umbes 15 sekundit kiiresti, kui auto pannakse alarmi alla, ja seejärel aeglaselt, kuni auto alarmi alt maha võetakse. Kollased hoiatustuled ABS-piduri märgutuli See Thi jälgib blokeerumisvastase piduri ABS töötamist. Märgutuli süttib süütelüliti ON/RUN või ACC/ON/RUN režiimi valimisel ja jääb neljaks sekundiks põlema. Kui ABS-märgutuli jääb põlema või süttib sõidu ajal, annab see märku, et ABS-pidurid ei toimi ning on vaja pöörduda teenindusse. Siiski jäävad tavalised pidurid toimima, kui piduri hoiatustuli ei põle. ABS-pidurite märgutule põlemisel peab süsteemi kontrollima niipea kui võimalik. Kui süüte sisselülitamisel ABS-pidurite märgutuli ei sütti, on probleem märgutules ja seda tuleb lasta teeninduses kontrollida. Elektroonilise seisupiduri hoiatustuli See Thi hoiatustuli süttib kui elektrooniline seisupidur ei tööta korrektselt ja vajab hooldust. Pöörduge volitatud teenindusse. Elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) märgutuli Act lisavarustuses See märgutuli süttib, kui elektroonilne stabiilsuskontrollisüsteem rakendub. Näidikuplokis kuvatakse süütelüliti ON/RUN või ACC/ON/ RUN asendis valimisel ESC Indicator Light ja ESC lülitub sisse. See peaks mootori töötamisel kustuma. Kui ESC märgutuli süttib mootori töö ajal, on 86

89 tegemist ESC süsteemi rikkega. Kui märgutuli jääb põlema mitme süüte sisselülitamise järel ja autoga on läbitud mitmeid kilomeetreid sõidukiirusel üle 48 km/h, pöörduge esimesel võimalusel oma volitatud edasimüüja poole ja laske süsteem üle vaadata ning parandada. ESC Off Indicator Light ja ESC Indicator Light süttivad iga kord süüte ON/RUN või ACC/ON/RUN asendi valimisel. Süüte sisselülitamisel süttib näidikuplokis korraks ESC Off märgutuli ja ESC märgutuli. Kui ESC süsteem on aktiivne, võib kuulda summeri- või kõlksuvat heli. See on normaalne, heli kaob, kui ESC lülitub välja peale selle aktiveerumise põhjuse kõrvaldamisel. Süüte sisselülitamisel on ESC süsteem sees ka siis, kui see oli eelnevalt väljalülitatud. Elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) OFF Wa märgutuli lisavarustuses ESC OFF märgutuli teavitab, et elektrooniline stabiilsuskontroll on väljalülitatud. Iga kord süüte ON/RUN või ACC/ON/RUN asendi valimisel lülitub ESC sisse isegi siis, kui oli eelnevalt väljalülitatud. Kütuse pealeande katkestamise märgutuli Equ lisavarustuses See märgutuli põleb, kui peale avariid on kütuse pealeanne katkestatud. LaneSense hoiatustuli lisavarustuses LaneSense Equ hoiatustuli põleb kollaselt, kui auto läheneb reajoonele. Märgutuli hakkab vilkuma, kui auto reajoone ületab. Vt Lane- Sense lisavarustus osas Käivitamine ja kasutamine. LaneSense rikke märgutuli lisavarustuses Equ See märgutuli süttib, kui LaneSense süsteem ei tööta ja vajab hooldust. Pöörduge volitatud esindusse. Lahtise kütusekorgi hoiatustuli lisavarustuses I See hoiatustuli põleb, kui kütusekork on lahti. Sulgege kütusekork. Kui tuli peale seda ei kustu, pöörduge volitatud esindusse. Madala jahutusvedeliku taseme märgutuli Thi mõnel mudelil See märgutuli näitab madalat jahutusvedeliku taset. coo Madala kütusetaseme hoiatustuli Hoiatustuli Dep lülitub sisse, kui paaki on jäänud umbes 9 l kütust, ja jääb kuni kütuse lisamiseni põlema. Madal pesuvedeliku tase märgutuli mõnel Equ mudelil See märgutuli näitab madalat pesuvedeliku taset. Mootori rikke/kontrolli märgutuli (MIL) Wa Mootori rikke/kontrolli märgutuli (MIL) on osa pardadiagnostikast, mida nimetatakse OBD II ja mis jälgib mootori ja käiguvahetuse süsteeme. Märgutuli süttib süüte keeramisel ON asendisse enne mootori käivitumist. Kui süüte keeramisel ON/RUN asendisse pirn ei sütti, kontrollige koheselt töötingimusi. Teatud tingimustel, nagu halvasti kinnitatud bensiinipaagi luuk, madalakvaliteetne kütus, vms võib tingida märgutule süttimise peale mootori käivitamist. Kui märgutuli jääb põlema sõltumata sõidustiili muutmisest, tuleb autot kontrollida. Enamasti sellistel tingimustel autoga on võimalik sõita ja selle pukseerimine ei ole vajalik. Kui töötava mootoriga MIL märgutuli hakkab vilkuma võib see tähendada tõsist riket, mis võib viia olulise jõudluse vähenemiseni või tõsise katalüsaatori kahjustamiseni. Kohe kui see juhtub, tuleb auto lasta parandada. HOIATUS! Katalüsaatori rike, nagu on kirjeldatud ülalpool võib põhjustada temperatuuri tõusu võrreldes tavatingimustega. Sellega võib kaasneda tuleoht, kui sõidate aeglaselt või pargite kergestisüttivale materjalile nagu kuivad lehed, puit kartong vms. Sellega võib kaasneda surmaoht nii juhile, kaasreisijatele või kõrvalseisjatele. 87

90 ETTEVAATUST! Pikaajaline MIL rikke märgutulega sõitmine võib tuua kaasa mootori kontrollsüsteemi rikke. See võib mõjutada ka kütusekulu ja juhitavust. Kui MIL märgutuli vilgub, viitab see tõsisele katalüsaatori rikkele ja peatsele jõudluse kaotusele. Viige auto kohe teenindusse. Adaptiivse püsikiirusehoidja hoolduse märgutuli Wa mõnel mudelil Märgutuli süttib, kui püsikiiruse hoidja ei tööta ja vajab hooldust Lisainfot leiate Käivitamine ja kasutamine peatüki osast Adaptiivne püsikiirusehoidja (ACC) mõnel mudelil. Nelikveo hoolduse märgutuli Kui Eq märgutuli jääb põlema või süttib sõidu ajal, annab see märku, et nelikvedu ei toimi ning on vaja pöörduda teenindusse. Soovitame sõita lähimasse teenindusse ja lasta autot koheselt üle vaadata. Esikokkupõrke hoiatuse rikke märgutuli See märgutuli viitab rikkele esikokkupõrke hoiatuse süsteemis. Lisainfot leiate Käivitamine ja kasutamine peatüki osast Esikokkupõrke hoiatus mõnel mudelil. Stop/Start süsteemi rikkemärgutuli See Lig märgutuli süttib, kui Stop/Start süsteemis on rike. Pöörduge volitatud esindusse. Rehvirõhu hoiatuse märgutuli Hoiatustuli (TP süttib ja jääb põlema koos vastava teatega ekraanil, kui süsteem tuvastab, et rehvirõhk on madal. Sel juhul ei ole rehvi optimaalne kasutusiga ja kütusesääst tagatud. Kui üks või mitu rehvi on mainitud seisundis, kuvatakse ekraanile tähised, järjekorras iga rehvi kohta. ETTEVAATUST! Ühe või enama tühjenenud rehviga ei tohi sõitmist jätkata, sest see võib auto juhitavust mõjutada. Peatage auto vältides järske pidurdamisi ja pöördeid. Parandage rehv(id) koheselt vastava rehviparanduskomplekti abil ja võtke esimesel võimalusel ühendust oma volitatud esindajaga. Iga rehvi, kaasa arvatud varurehvi (mõnel mudelil) tuleb kontrollida kord kuus külmalt, et selle rõhk vastaks tootja poolt ette nähtule, mille leiate autos olevalt rehvirõhu sildilt. (Kui auto rehvide suurus on erinev rehvirõhu sildil näidatust, peate kõigepealt määrama nendele rehvidele sobiva rehvirõhu.) Täiendava turvafunktsioonina on auto varustatud rehvirõhu jälgimissüsteemiga (TPMS), mistõttu rehvirõhu märgutuli süttib, kui ühe või mitme rehvi rõhk on langenud. Rehvirõhu märgutule süttimisel peate koheselt peatuma ja kontrollima rehvirõhku ning vajadusel rehvid täitma. Rehvi rõhu langus vähendab rehvide kasutusiga ja võib mõjutada auto sõidu- ja pidurdusomadusi. Pange tähele, et TPMS ei asenda ettenähtud rehvide hooldust ja juht isiklikult vastutab õige rehvirõhu tagamise eest, isegi, kui alarõhk ei ole jõudnud tasemeni, kus TPMS märgutuli süttiks. TPMS rikke indikaator on kombineeritud madala rehvirõhu märgutulega. Kui süsteem tuvastab rikke, vilgub märgutuli ühe minuti jooksul ja jääb seejärel püsivalt põlema. 88

91 Selline tsükkel kordub igal järjestikkusel auto käivitamisel kuni rikke eemaldamiseni. Kui rikke märgutuli põleb, võib süsteem olla mitte võimeline tuvastama rehvirõhu langust. TPMS rike võib ilmneda erinevatel põhjustel, sealhulgas rehvide paigaldamisel, mis takistavad TPMS süsteemi töötamist. Alati peale rehvi(de) vahetamist kontrollige TPMS rikke märgutuld, veendumaks et vahetatud rehvid ei takista TPMS töötamist. ETTEVAATUST! Rehvirõhu kontrollsüsteem on optimeeritud vastavalt originaalrehvidele ja velgedele. Rehvirõhu kontrollsüsteem võtab arvesse teie autole ettenähtud suurusega rehvide rõhku. Haagisekonksu rikke hoiatustuli mõnel Lig mudelil See hoiatustuli põleb haagisekonksu rikke korral. Võtke ühendust volitatud teenindusega. Auto turvalisuse hoiatustuli See alarmsüsteemi põleb, kui tuvastati autosse sissemurdmise katse. Kollased märgutuled ABS-piduri märgutuli See Thi jälgib blokeerumisvastase piduri ABS töötamist. Märgutuli süttib süütelüliti ON/RUN režiimi valimisel ja jääb neljaks sekundiks põlema. Kui ABS-märgutuli jääb põlema või süttib sõidu ajal, annab see märku, et ABS-pidurid ei toimi ning on vaja pöörduda teenindusse. Siiski jäävad tavalised pidurid toimima, kui piduri hoiatustuli ei põle. ABS-pidurite märgutule põlemisel peab süsteemi kontrollima niipea kui võimalik. Kui süüte sisselülitamisel ABS-pidurite märgutuli ei sütti, on probleem märgutules ja seda tuleb lasta teeninduses kontrollida. Aeglase nelikveo märgutuli mõnel mudelil Equ Hoiatab juhti, et auto on aeglase nelikveo režiimis. Esi- ja tagateljed lukustatakse mehaaniliselt kokku, et esi- ja tagarattad pöörleksid sama kiirusega. Aeglane nelikvedu võimaldab suuremat ülekande aeglustamist ja tagab suurema pöördemomendi ülekandmise ratastele. Nelikveo kasutamise kohta vt osa Nelikvedu lisavarustuses. Nelikveo lukustuse märgutuli mõnel mudelil Thi See märgutuli hoiatab juhti, et auto on nelikveo lukustuse režiimis.. Esi- ja tagateljed lukustatakse mehaaniliselt kokku, et esi- ja tagarattad pöörleksid sama kiirusega. Nelikveo kasutamise kohta vt osa Nelikvedu lisavarustuses. Diisliosakeste filtri (DPF) märgutuli lisavarustuses Ind Märgutule põlemisel on diisliosakeste tase filtris üle lubatud taseme. 89

92 Elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) märgutuli Ind mõnel mudelil Süüte ON/RUN asendi valimisel süttib näidikuplokis ESC märgutuli. Mootori töötamisel lülitub see välja. Kui süttib ESC märgutuli mootori töö ajal, on tegemist ESC süsteemi rikkega. Kui märgutuli jääb põlema mitme süüte sisselülitamise järel ja autoga on läbitud mitmeid kilomeetreid sõidukiirusel üle 48 km/h, pöörduge esimesel võimalusel oma volitatud edasimüüja poole ja laske süsteem üle vaadata ning parandada. Süüte sisselülitamisel süttib näidikuplokis korraks ESC Off märgutuli ja ESC märgutuli. Süüte sisselülitamisel on ESC süsteem sees ka siis, kui see oli eelnevalt väljalülitatud. Kui ESC süsteem on aktiivne, võib kuulda summeri- või kõlksuvat heli. See on normaalne, heli kaob, kui ESC lülitub välja peale selle aktiveerumise põhjuse kõrvaldamisel. See märgutuli osutab, et ESC süsteem tegutseb hetkel. Elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) OFF märgutuli mõnel mudelil ESC OFF märgutuli teavitab, et elektrooniline stabiilsuskontroll on väljalülitatud. Esikokkupõrke hoiatuse märgutuli mõnel Equ mudelil Hoiatab juhti võimalikust esikokkupõrkest. Väljalülitatud esikokkupõrke hoiatuse märgutuli Lig mõnel mudelil See märgutuli teavitab, et esikokkupõrke hoiatus on väljalülitatud. Diislikütuse väljundgaasi vedeliku (DEF) Ind madala taseme märgutuli mõnel mudelil Näitab diislikütuse väljundgaasi vedeliku (DEF) madalat taset. Vt osa Käivitamine ja kasutamine Vesi kütuses märgutuli mõnel mudelil Kui Eq kütusefiltris on vesi, süttib vesi kütuses märgutuli. Kui tuli jääb põlema, ÄRGE käivitage mootorit enne, kui vesi on filtrist eemaldatud. Süüteküünalde eelsoojenduse märgutuli mõnel mudelil Süüteküünalde eelsoojenduse märgutuli süttib süüte RUN asendi valimisel kaheks sekundiks. Külmema ilmaga võib see võtta kauem. Auto tuleb käivitada, kui märgutuld enam ei kuvata. Vt Mootori käivitamine osas käivitamine ja kasutamine. Süüteküünalde eelsoojenduse märgutuli ei pruugi süttida kui sisendkollektori temperatuur on piisavalt soe. Valged märgutuled Püsikiirushoidja valmisoleku märgutuli Thi mõnel mudelil Märgutuli süttib, kui püsikiirusehoidja on sisse lülitatud ja on valmisoleku olekust. LaneSense märgutuli mõnel mudelil Kui EquLaneSense süsteem on SISSELÜLITA- TUD, aga ei anna hoiatust, põleb LaneSense märgutuli valgelt. See toimub ainult siis, kui vasak, parem või mõlemad jooned on tuvastatud. Ühe reajoone tuvastamisel võib süsteem anda ainult visuaalseid hoiatusi selle reajoone ületamisel. Vt LaneSense lisavarustuses osas Käivitamine ja kasutamine. Mäest laskumise abi märgutuli (HDC) Märgutuli Lig näitab, kas mäest laskumise abi on sisse lülitatud. Kui režiim on sisse lülitatud põleb märgutuli püsivalt. Mäest laskumise abi aktiveerub ainult, kui nelikveo aeglusti režiim on sisse lülitatud ja auto sõidukiirus on alla 48 km/h. Kui need tingimused ei ole täidetud, vilgub mäest laskumise abi märgutuli. 90

93 Kiirusehoidja seadistamise märgutuli If E Märgutuli põleb kui püsikiirus on määratud. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Püsikiirusehoidja mõnel mudelil. Määratud kiiruse märgutuli mõnel mudelil Equ Kui määratud kiiruse hoiatus on sisselülitatud, süttib näidikuplokis kiirusehoiatuse märgutuli koos kiirusega. Määratud kiiruse ületamisel kõlab ühekordne helisignaal koos teatega. Kiiruse hoiatust saab sisse- ja väljalülitada. Rohkem infot leiate Näidikuploki menüüpunktid. Number 55 on ainult näide kiirusest, mida saab määrata. Sisselülitatud kiirusepiiraja märgutuli mõnel Lig mudelil See märgutuli põleb, kui kiirusepiiraja on sisselülitatud, aga kiirusepiirangut ei ole määratud. Rohelised märgutuled Kiirusepiiraja seadistamise märgutuli Märgutuli Lig põleb kui kiirusepiirang on määratud. Adaptiivse püsikiirushoidja (ACC) märgutuli Wit eessõitev auto tuvastamata mõnel mudelil See märgutuli süttib, kui püsikiirushoidja on seadistatud aga eessõitvat autot ei ole tuvastatud. Lisainfot leiate Käivitamine ja kasutamine peatüki osast Adaptiivne püsikiirusehoidja (ACC) mõnel mudelil. Adaptiivse püsikiirushoidja (ACC) märgutuli Wi eessõitev auto tuvastatud mõnel mudelil See märgutuli süttib, kui püsikiirushoidja on seadistatud ja sihtmärk auto on tuvastatud. Lisainfot leiate Käivitamine ja kasutamine peatüki osast Adaptiivne püsikiirusehoidja (ACC) mõnel mudelil. Sõidurealt kõrvalekaldumise hoiatuse märgutuli Equ LaneSense märgutuli põleb püsivalt roheliselt, kui mõlemad rea jooned on tuvastatud ja süsteem on ootel, et ootamatul reast välja kaldumisel anda instrumendiplokil visuaalseid hoiatusi ja samuti rooli pööramisega sellest märku anda. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Sõidurealt kõrvalekaldumise hoiatus mõnel mudelil. Park-või lähitulede märgutuli Parktulede This või lähitulede sisselülitamisel süttib märgutuli. Esiudutulede märgutuli Esiudutule Equ sisselülitamisel süttib märgutuli. Suunatulede märgutuled Multifunktsionaalse hoova liigutamisel alla (vasakule) või üles (paremale), hakkavad vastavad suunatuled vilkuma koos vastava märgutulega keskpaneelil. Kui auto sõidab pikemalt, kui 1,6 km vilkuva suunatulega, kostab pidev helisignaal. Kui märgutuli vilgub väga kiiresti, kontrollige suunatule pirni. Kiirusehoidja seadistamise märgutuli Märgutuli If E põleb kui püsikiirus on määratud. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Püsikiirusehoidja mõnel mudelil. Stop/Start märgutuli See Equmärgutuli süttib, kui Stop/Start funktsioon on Autostopp režiimis. Automaatsete kaugtulede märgutuli mõnel mudelil Märgutuli süttib, kui automaatsed kaugtuled on sisselülitatud. 91

94 Sinised märgutuled Kaugtule märgutuli See märgutuli näitab, et kaugtuled on sisse lülitatud. Kaugtulede sisselülitamiseks lükake multifunktsionaalset hooba endast eemale. Tagasi lähituledele lülitamiseks tõmmake hooba enda poole. Kaugtuledega vilgutamiseks tõmmake hooba korraks enda poole. Hallid märgutuled Sisselülitatud kiirusepiiraja märgutuli See Lig märgutuli näitab, et kiirusepiiraja on sisselülitatud, aga kiiruspiirangut ei ole määratud. Adaptiivse püsikiirushoidja (ACC) valmisoleku Lig märgutuli mõnel mudelil See märgutuli näitab, et adaptiivne püsikiirusehoidja on sisselülitatud ja kasutusvalmis. Vt Elektrooniline kiirusehoidja osas Käivitamine ja kasutamine. Elektroonilise kiirusehoidja märgutuli See Ind märgutuli näitab, et elektrooniline kiirusehoidja on sisselülitatud. DIAGNOSTIKASÜSTEEM OBD II Teie auto on varustatud keeruka diagnostikasüsteemiga, mida nimetatakse OBD II. Süsteem jälgib heitgaaside, mootori ja automaatkäigukasti toimimist. Kui need süsteemid on töökorras, pakub auto suurepärast jõudlust ja kütusesäästu, samuti on mootori heitgaaside määr vastavuses riiklike regulatsioonidega. Kui mõni süsteemi poolt jälgitavatest süsteemidest vajab teenindust, lülitab OBD II sisse rikke märgutule. Samuti salvestab süsteem diagnostika koodid ja muu info, mis abistab mehaanikutel probleeme lahendada. Isegi kui teie auto sõidab ja ei vaja pukseerimist, pöörduge esimesel võimalusel volitatud teenindusse. ETTEVAATUST! Pikaajaline rikke märgutulega sõitmine võib tuua kaasa heitgaaside kontrollsüsteemi rikke. See võib mõjutada ka kütusekulu ja juhitavust. Autot tuleb hooldada enne heitgaaside kontrollimist. Kui rikke märgutuli mootori töötamisel vilgub, võib tekkida tõsine katalüsaatori rike ja võimsus võib väheneda. Viige auto kohe teenindusse. Diagnostikasüsteemi (OBD II) küberturvalisus Teie auto vajab pardadiagnostikasüsteemi (OBD II) ja porti, mis võimaldab juurdepääsu teabele, mis on seotud heitgaaside kontrollimisega. Volitatud esinduse tehnikud võivad vajada sellele informatsioonile ligipääsu diagnostika ja auto heitgaaside kontrollimise eesmärgil. HOIATUS! AINULT volitatud esinduse tehnikutel on vastav varustus OBD II pordile, et viia läbi auto diagnostika ja hooldus. Sobimatu varustuse ühendamisel OBD II porti, nagu näiteks juhi käitumise jälgimise seade, võib: Võib juhtuda, et auto süsteemid sealhulgas auto turvalisusega seotud süsteemid võivad olla häiritud, mis võib põhjustada tõsise avarii. Võimaldada kõrvalistele isikutele ligipääsu auto süsteemidesse talletatud infole, sealhulgas personaalsele informatsioonile. Lisainfot leiate Raadio kasutamise käsiraamatu peatüki Uconnect ligipääsud osadest Privaatsus ja Uconnect küberturvalisus» ja peatüki Multimeedia osas Küberturvalisus. 92

95 5 TURVALISUS OHUTUSFUNKTSIOONID 94 ABS-pidur 94 Elektrooniline pidurite kontrollsüsteem 94 TÄIENDAVAD JUHTIMISSÜSTEEMID 101 Pimenurga jälgimissüsteem (BSM) mõnel mudelil 101 Laupkokkupõrke hoiatus (FCW) koos pidurdamisega mõnel mudelil 105 Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS) 107 REISIJATE TURVALISUS 111 Reisijate ohutusfunktsioonid 111 Olulised ohutusnõuded 112 Turvavööd 112 Täiendavad ohutussüsteemid (SRS) 118 Laste turvatoolid laste sõiduohutus 130 Lemmikloomade vedamine 144 OHUTUS NÕUANDED 144 Reisijate vedamine 144 Heitgaasid 144 Ohutuse kontrollimine salongis 145 Perioodiline ohutuse väljastpoolt kontrollimine

96 OHUTUSFUNKTSIOONID ABS-pidur ABS-süsteem suurendab auto stabiilsust ja pidurdusvõimet. Süsteem takistab rataste blokeerumist ja parandab pidurdamise ajal kontrolli auto üle. ABS viib igal käivitamisel läbi enesekontrolli, kindlustamaks, et ABS töötab iga sõidu ajal korralikult. Enesekontrolli ajal võite kuulda kerget klõbisevat heli ja sellega seotud mootori tööd. ABS aktiveerub pidurdamisel, kui süsteem tuvastab ühe või mitme ratta blokeerumise. Teeolud nagu jää, lumi, kruus, muhud, rööpad, lahtine praht või äkiline pidurdamine võivad suurendada ABS aktiveerumise tõenäosust. ABS aktiveerumisel võite kogeda järgmist: ABS-mootor töötab (see võib jätkuda mõne aja peale mootori peatumist) Kostub solenoidklappide heli Piduripedaal pulseerib Piduripedaal langeb enne lõpuni jõudmist järsult alla See on ABS-süsteemi puhul normaalne. HOIATUS! ABS sisaldab keerulisi elektroonilisi seadmeid, mis võivad olla tundlikud valesti paigaldatud elektroonikaseadmete või võimsate raadiomastide lainete suhtes. Interferents võib tugevalt vähendada ABS pidurdusvõimet. Sellised seadmed peab paigaldama väljaõppinud personal. Mitteblokeeruvate pidurite pumpamine vähendab nende efektiivsust, mis võib põhjustada avarii. Pumpamine pikendab pidurdusteekonda. Aeglustamiseks või peatumiseks vajutage kindlalt piduripedaalile. ABS ei suuda pakkuda kaitset pidurdamisel rakenduvate füüsikaseaduste osas ega suurendada pidurdus- või juhtimisefektiivsust auto tingimustest sõltumatult (rehvid, veojõud). ABS ei suuda ära hoida avariisid, mis võivad tekkida suurel kiirusel pööramisest, väga libedatel teedel sõitmisel või vesiliu puhul. ABS-ga varustatud auto pidurdusvõimet ei tohi kunagi ülehinnata hoolimatu või ohtliku sõidustiiliga, ohustades nii auto kasutajat, kui kaasreisijaid. ABS on mõeldud töötama koos OEM rehvidega. Muutused võivad vähendada ABS võimekust. ABS märgutuli Kollane ABS märgutuli süttib süütelüliti ON/ RUN režiimi valimisel ja jääb neljaks sekundiks põlema. Kui ABS-märgutuli jääb põlema või süttib sõidu ajal, annab see märku, et ABS-pidurid ei toimi ning on vaja pöörduda teenindusse. Siiski jäävad tavalised pidurid toimima, kui piduri hoiatustuli ei põle. ABS-pidurite märgutule põlemisel peab süsteemi kontrollima niipea kui võimalik. Kui süüte sisselülitamisel ABS-pidurite märgutuli ei sütti, on probleem märgutules, laske see esimesel võimalusel parandada. Elektrooniline pidurite kontrollsüsteem Auto on varustatud täiustatud elektroonilise pidurite kontrollsüsteemiga EBC. Süsteem sisaldab elektroonilist pidurdusjõu jaotust EBD, ABS-pidurit, pidurdusabi BAS, mäkketõusuabi HSA, veojõu kontrollsüsteemi TCS, elektroonilist stabiilsuskontrolli ESC ja elektroonilist ümberpaiskumise kontrolli ERM. Need süsteemid toimivad üheskoos auto stabiilsuse suurendamiseks ja auto juhitavuse kontrollimiseks erinevatel sõidutingimustel. 94

97 Lisaks võib auto olla varustatud pidurdushoiatuse (RAB), vihmapidurdustoe (RBS), haagisestabilisaatori (TSC) ja dünaamilise roolipöördemomendi (DST) süsteemiga. Veojõukontroll (TCS) Süsteem kontrollib kõikide vedavate rataste pöörlemist. Liigse pöörlemise ehk rataste läbilibisemise puhul rakendab TCS pidurdusjõudu läbilibisevale rattale ja stabiilsuse tagamiseks vähendatakse mootori võimsust. TCS-süsteemi funktsioon ja piduriga diferentsiaali lukk (BLD) töötab sarnaselt piiratud libisemisega diferentsiaaliga ning kontrollib rataste pöörlemist vedaval sillal. Kui üks ratastest pöörleb kiiremini kui teine, rakendab süsteem liigselt pöörlevale ehk läbilibisevale rattale pidurdusjõudu. See võimaldab rakendada mootoripöördeid rattale, mis omab normaalset haardumist pinnasega. BLD võib jääda aktiveerituks, isegi kui TCS ja ESC on vähendatud režiimis. Piduriabi süsteem (BAS) Piduriabi süsteem on loodud auto pidurdusvõime optimeerimiseks järsul pidurdusel. Süsteem tuvastab hädapidurdusolukorra, tajudes pidurite rakendamise tugevust ja rakendab seejärel piduritele optimaalse surve. See aitab pidurdusteekonda lühendada. BAS on ABS-süsteemi täiendus. Kiire piduripedaalile vajutamine annab piduriabi osas parima tulemuse. Süsteemi parimaks rakendamiseks tuleb hoida jalg tugevalt piduripedaalil ja pidureid mitte pumbata. Ärge vähendage survet piduripedaalile kuni pidurdada ei ole enam vaja. Piduripedaali vabastamisel BAS süsteem lülitub välja. HOIATUS! BAS ei suuda pakkuda kaitset pidurdamisel rakenduvate füüsikaseaduste osas ega suurendada haarduvust sõltuvalt teeoludest. BAS ei suuda ära hoida avariisid, mis võivad tekkida suurel kiirusel pööramisest, väga libedatel teedel sõitmisel või vesiliu puhul. BAS-ga varustatud auto pidurdusvõimet ei tohi kunagi ülehinnata hoolimatu või ohtliku sõidustiiliga, ohustades nii auto kasutajat, kui kaasreisijaid. Pidurdussüsteemi hoiatustuli Punane pidurite märgutuli süttib süütelüliti ON/ RUN režiimi valimisel ja jääb neljaks sekundiks põlema. Kui pidurite märgutuli jääb põlema või süttib sõidu ajal, annab see märku, et pidurdussüsteem ei toimi ning on vaja koheselt pöörduda teenindusse. Kui süüte sisselülitamisel pidurite märgutuli ei sütti, on probleem märgutules, laske see esimesel võimalusel parandada. Dünaamiline rooli pöördemoment (DST) Dünaamiline rooli pöördemoment ESC ja elektriline roolivõimendus EPS on moodulite funktsioon, mis tagab rooli pöördemomendi teatavatel sõidutingimustel, kus ESC moodul tuvastab auto ebastabiilsuse. Pöördemoment, mida rooliratas saab, on mõeldud selleks, et juhil aidata saavutada/säilitada optimaalseim stabiilsus. Ainus märguanne, mille juht saab funktsiooni aktiveerumisest on rooli pöördemoment. DST funktsioon on mõeldud selleks, et aidata juhil kujundada õiget tegutsemisviisi rooliratta väikeste pöördemomentide abil, mis tähendab, et DST efektiivsus sõltub suuresti juhi tundlikkusest ja üldisest reaktsioonist rakendatud pöördemomendile. On väga oluline mõista, et see funktsioon ei juhi sõidukit, see tähendab, et juht vastutab sõiduki juhtimise eest ikkagi ise. Elektrooniline pidurdusjõu regulaator (EBD) See funktsioon jaotab pidurdusmomendi esija tagatelje vahel, piirates tagasilla pidurdussurvet. See aitab vältida tagarataste liigset pöörlemist, vähendades auto ebastabiilsust takistades ABS-i rakendumist tagateljel enne esitelge. 95

98 Üle katuse rullumise vastane süsteem (ERM) Kui ERM tuvastab, et rooliratta keeramisnurk ja liikumiskiirus on piisavalt suured, et ratas maast lahti tõsta, rakendab see vastava ratta pidurit ja vähendab mootori võimsust, et vähendada ratta maast lahti tõusmise ohtu. Üle katuse rullumise vastane süsteem saab ainult vähendada rataste õhkutõusmise võimalust järskudes kurvides, kuid see ei välista rataste õhkutõusmist mistahes teistel põhjustel, nagu teeolud, maanteelt maha keeramine või kokkupõrkel teiste sõidukitega. HOIATUS! Paljud tegurid, nagu auto koormus, tee- ja sõidutingimused, võivad mõjutada rataste kerkimise ja auto üle katuse rullumise ohtu. ERM ei suuda kaitsta autot kõigi ümberminemise ohtude eest, eriti just nende eest, mis on tingitud kiirteelt mahasõidust või takistustest või teistest sõidukitest möödumisel. ERM-ga varustatud auto pidurdusvõimet ei tohi kunagi ülehinnata hoolimatu või ohtliku sõidustiiliga, ohustades nii auto kasutajat, kui kaasreisijaid. Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) Süsteem suurendab auto stabiilsust erinevates sõidutingimustes. ESC korrigeerib auto üle- või alajuhitavust rakendades pidurit vastavale rattale. Samuti võib süsteem stabiilsuse tagamiseks vähendada mootori võimsust. ESC kasutab autos olevaid andureid, et määrata juhi poolt määratud trajektoor ja võrrelda seda auto tegelikuga. Kui tõeline teekond ei vasta määratule, ESC korrigeerib auto üle- või alajuhitavust rakendades pidurit vastavale rattale. Ülejuhtimine auto keerab rohkem kui rooliasend lubab. Alajuhtimine auto keerab vähem kui rooliasend lubab. ESC märgutuli hakkab näidikuplokis vilkuma kui ESC aktiviseerub. ESC märgutuli vilgub ka, kui TCS on aktiivne. Kui ESC märgutuli hakkab vilkuma kiirendamisel, tõstke jalg gaasipedaalilt ja vajutage gaasile nii vähe kui võimalik. Jälgige, et teie sõidukiirus vastaks teetingimustele. HOIATUS! ESC ei suuda kaitsta pidurdamisel rakenduvate füüsikaseaduste osas ega suurendada pidurdus- või juhtimisefektiivsust auto tingimustest sõltumatult (rehvid, veojõud). ESC ei suuda ära hoida avariisid, mis võivad tekkida suurel kiirusel pööramisest, väga libedatel teedel sõitmisest või vesiliust. ESC ei suuda ära hoida valest sõidustiilist tingitud juhitavuse kaotamisega seotud õnnetusi. Avariisid suudab ära hoida vaid turvaliselt, tähelepanelikult sõitev kogemustega autojuht. ESC-ga varustatud auto pidurdusvõimet ei tohi kunagi ülehinnata hoolimatu või ohtliku sõidustiiliga, ohustades nii auto kasutajat, kui kaasreisijaid. (Jätkub) 96

99 HOIATUS! (Jätkub) Muudatused autos või mitte nõuetekohane hooldus võivad muuta auto kasutamisomadusi ja negatiivselt mõjutada ESC tulemuslikku toimimist. Roolisüsteemi, vedrustuse, pidurdussüsteemi, rehvi tüüpi ja suurust või rooli mõõtmeid puudutavad muudatused võivad oluliselt mõjutada ESC tulemuslikkust. Tühjad või ebaühtlaselt kulunud rehvid võivad samuti mõjutada ESC toimimist. Mistahes muudatused või mitte nõuetekohane auto hooldus vähendab ESC süsteemi jõudlust ja suurendab ohtu juhitavuse kaotamiseks, auto ümberpaiskumiseks ja sõitjatele surmavate vigastuste tekitamiseks. ESC režiimid Olenevalt mudelist ja töörežiimist, ESC süsteemil, võib olla mitmeid töörežiime. ESC OFF Button ESC OFF nupp ESC on sees See on ESC tavarežiim. Auto käivitamisel on süsteem alati selles režiimis. Seda režiimi võib kasutada enamikel sõidutingimustel. Alternatiivseid ESC režiime tuleks kasutada ainult teatud põhjustel nagu on märgitud järgmistes lõikudes. Osaliselt väljalülitatud "Partial Off" režiim on mõeldud meeleolukamaks sõiduelamuseks. See režiim võib muuta TCS ja ESC piirmäärade aktiveerimist, mis võimaldab suuremat rataste libisemist, kui tavaliselt lubatud. See režiim võib olla kasulik auto kinni jäämisel. "Partial Off" režiimi sisenemiseks, vajutage korraks "ESC OFF" lülitile ja "ESC Off märgutuli" süttib. Uuesti ESC režiimi sisenemiseks, vajutage korraks "ESC OFF" lülitile ja "ESC Off märgutuli" kustub. Sõitmisel lumekettidega või sügavas lumes, liiva või kruusateel paigaltvõtmisel võib olla soovitatav lubada suuremat rataste pöörlemist. Selleks vajutage korraks "ESC Off" nupule osaliselt väljalülitatud režiimi sisenemiseks. Kui tingimused, mis nõudsid osaliselt väljalülitatud režiimi sisselülitamist on muutunud, lülitage ESC sisse vajutades korraks "ESC Off" nupule. Režiimi vahetamiseks ei pea autot peatama. HOIATUS! "Partial Off" režiimis ESC TCS funktsionaalsus (välja arvatud TCS lõigus kirjeldatud piiratud libisemisega funktsioon) on väljas ja "ESC Off märgutuli" süttib. ESC osaliselt väljas (Partial Off) režiimis on TCS mootori võimsuse alandamise funktsioon välja lülitatud ja ESC poolt võimaldatav auto stabiilsuskontroll on vähendatud. Kui ESC süsteem on osaliselt väljalülitatud režiimis, on TSC väljalülitatud. 97

100 Täielik väljalülitus mõnel mudelil See süsteem on mõeldud kasutamiseks ainult maastikusõidul kui ESC stabiilsusfunktsioonid võivad takistada sõiduki manööverdusvõimet sõiduolukorra tõttu. Täielikku väljalülituse režiimi (Full Off) sisenemiseks hoidke seisvas töötava mootoriga autos "ESC Off" lülitit 5 sekundit all. Viie sekundi pärast kostab helisignaal, süttib ESC Off Indicator Light märgutuli ja "ESC OFF" teade ilmub keskpaneelile. Selles režiimis lülitatakse ESC ja TCS välja, välja arvatud TCS jaotises kirjeldatud piiratud libisemise funktsioon, kui sõiduk jõuab sõidukiiruseni 64 km/h. Sõidukiirusel 64 km/h naaseb süsteem osaliselt väljalülitatud režiimi, nagu on eespool kirjeldatud. TCS jääb väljalülitatuks. Kui auto sõidukiirus langeb alla 48 km/h, ESC lülitub välja. ESC on deaktiveeritud madalatel sõidukkiirustel, et see ei segaks maastikusõitu, kuid ESC funktsioon taastub, et tagada stabiilsusfunktsioon kiirustel üle 64 km/h. Kui ESC on väljalülitatud, põleb alati märgutuli "ESC OFF Indicator Light". ESC sisselülitamiseks vajutage korraks "ESC Off" nupule. ESC on jälle tavarežiimis. Kui käigukangi liigutada PARK asendist mis tahes teise asendisse ja seejärel tagasi PARK asendisse, kuvatakse "ESC OFF" teade koos helisignaaliga. See juhtub ka siis, kui sõnum on eelnevalt tühistatud. HOIATUS! ESC "Full Off" režiimis mootori pöörete alandamine ja stabiilsusfunktsioonid on välja lülitatud. Hädaolukorras manöövrite sooritamisel, ESC ei saa aidata stabiilsuse saavutamisel. ESC täielik väljalülitus on mõeldud kasutamiseks ainult maastikusõidul. ESC sisselülitumise ja rikke märgutuli ja "ESC OFF" märgutuli Süüte sisselülitamisel süttib näidikuplokis ESC märgutuli. Mootori töötamisel lülitub see välja. Kui süttib ESC märgutuli mootori töö ajal, on tegemist ESC süsteemi rikkega. Kui märgutuli jääb põlema mitme süüte sisselülitamise järel ja autoga on läbitud mitmeid kilomeetreid sõidukiirusel üle 48 km/h, pöörduge esimesel võimalusel oma volitatud edasimüüja poole ja laske süsteem üle vaadata ning parandada. ESC märgutuli hakkab näidikuplokis vilkuma kui rehvide haardumistegur väheneb ja ESC aktiveerub. ESC märgutuli vilgub ka, kui TCS on aktiivne. Kui ESC märgutuli hakkab vilkuma kiirendamisel, tõstke jalg gaasipedaalilt ja vajutage gaasile nii vähe kui võimalik. Jälgige, et teie sõidukiirus vastaks teetingimustele. Süüte sisselülitamisel süttib näidikuplokis korraks ESC märgutuli ja ESC OFF märgutuli. Süüte sisselülitamisel on ESC süsteem sees ka siis, kui see oli eelnevalt väljalülitatud. Kui ESC süsteem on aktiivne, võib kuulda summeri või kõlksuvat heli. See on normaalne, heli kaob, kui ESC lülitub välja peale selle aktiveerumise põhjuse kõrvaldamist. ESC OFF märgutuli näitab, et kasutaja on otsustanud valida elektroonilise stabiilsuskontrolli vähendamise režiimi. 98

101 Mäest laskumise abi (HDC) mõnel mudelil Mäest laskumise abisüsteem (Trailhawk) HDC on mõeldud kasutamiseks aeglasel mäest laskumisel maastikusõidul; funktsioon on kasutatav vaid 4WD LOW režiimis. HDC säilitab sõiduki liikumiskiiruse mäest laskumisel erinevatel sõidutingimustel. HDC kontrollib auto sõidukiirust pidurite abil. HDC on kolm staatust: 1. Väljas (funktsioon on väljalülitatud ja ei aktiveeru). 2. Sisse lülitatud (funktsioon on sisse lülitatud ja kasutusvalmis, kuid aktiveerimiseks vajalikud tingimused puuduvad või siis juht on aktiivselt üle võtnud piduri ja gaasipedaali kasutamise. 3. Aktiivne (funktsioon on sisse lülitatud ja kontrollib aktiivselt auto sõidukiirust). HDC sisselülitamine HDC sisselülitamiseks vajutage HDC lülitile, sealjuures peavad järgmised tingimused olema täidetud. Jõuülekanne on aeglase nelikveo režiimis. Auto liikumiskiirus on alla 12 km/h. Seisupidur on vabastatud. Juhiuks on suletud. HDC sisselülitamine Kui HDC on sisselülitatud, see aktiveerub automaatselt, kui mäest laskumise kallak on piisav (enam kui 8%). HDC kiirus on võimalik valida juhi poolt ja seda saab muuta käiku vahetades. Juhtimise ülevõtmine Juht võib HDC kontrolli igal ajal üle võtta gaasi- või piduripedaalile vajutamisega. HDC väljalülitamine HDC on deaktiveeritud, kuid sisselülitatud järgmistel tingimustel: Juht võtab kontrolli auto üle hoides auto sõidukiirust vahemikus 12 km/h kuni 40 km/h. Auto asub kallakul, mis on väiksem kui 8%, tasasel maapinnal või suunal ülesmäkke. Käik on parkasendis. HDC väljalülitamine HDC on deaktiveeritud, ja väljalülitatud järgmistel tingimustel: Juht vajutab HDC lülitile. Jõuülekanne on madalast nelikveorežiimist väljas. Juhiuks on avatud. Auto sõidukiirus on üle 40 km/h (HDC lülitub koheselt välja). Tagasiside juhile: Keskpaneelil on HDC tähis ja HDC lülitil on märgutuli, mis teavitab juhti HDC seisundist. Kui HDC on sisselülitatud ja aktiveeritud, süttivad näidikuploki tähis ja lüliti märgutuli. See on HDC tavarežiim. Kui juht vajutab HDC lülitile, kuid vastavad tingimused ei ole täidetud, vilguvad näidikuploki tähis ja lüliti märgutuli mõned korrad. HDC lüliti asub paremas ülaservas oleval Selec-Terrain lülitil. HOIATUS! HDC on mõeldud ainult juhi abistamiseks auto kiiruse kontrollimisel mäest laskumisel. (Jätkub) 99

102 HOIATUS! (Jätkub) Juht peab ise jälgima teeolusid ja vastutama ohutu sõidukiiruse eest. Tõusul sõidualustamise abisüsteem (HSA) HSA-süsteem on mõeldud abistama juhti tõusul paigaltvõtmisel. HSA säilitab lühikest aega juhi poolt rakendatud pidurdusjõudu pärast seda, kui juht jala piduripedaalilt tõstab. Kui juht selle lühikese aja vältel gaasipedaali ei vajuta, vabastab süsteem piduri ja sõiduk hakkab mäest alla veerema. HSA aktiveerimiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused: Funktsioon peab olema lubatud. Auto peab seisma. Seisupidur peab olema vabastatud. Juhiuks on suletud. Auto peab seisma piisava kallaku peal. Käiguvalik vastab ülesmäge liikumissuunale (st, kui sisse lülitatakse edaspidine käik, peab auto olema suunatud ülesmäge, kui tagurdamiskäik, peab auto olema suunatud allamäge). HSA töötab tagasikäigul ja kõikide edasikäikude kasutamisel. Süsteemi ei saa aktiveerida, kui käik on PARK või NEUTRAL asendis. Manuaalkäigukastiga autodel siduripedaalile vajutamisel jääb HSA aktiivseks. HOIATUS! Väikese kallaku puhul või teatud olukordades (sõiduk on koormatud või veab haagist), süsteem ei aktiveeru ja sõiduk võib hakata tagasi veerema. HSA ei asenda aktiivset juhtimist. Alati on juhi kohustus jälgida ohutut vahemaad sõidukite, inimeste ja esemetega ning kõige tähtsam on jälgida pidurite tööd, et kindlustada sõiduki ohutu käitumine kõigis liiklusoludes. Et säilitada ohutu kontroll oma auto üle, on nõutav täielik tähelepanu sõiduolude suhtes. Hoiatuste eiramine võib põhjustada avarii ja tõsiseid inimvigastusi. HSA süsteemiga pukseerimine HSA aitab vähendada tagasiveeremisohtu ka haagise vedamisel. HOIATUS! Kui kasutate haagisega haagise pidurikontrollerit, saab haagise pidurid vastava lülitiga aktiveerida või deaktiveerida. Sellisel juhul ei pruugi piduripedaali vabastamisel olla pidurdusjõud piisav sõiduki ja haagise hoidmiseks. Kallakust alla veeremise vältimiseks aktiveerige haagisepidurid enne gaasi andmist ja piduripedaali vabastamist. HSA pole seisupidur. Autost lahkumisel rakendage alati seisupidur ning kontrollige, et käik on PARK asendis. Hoiatuste eiramine võib põhjustada avarii ja tõsiseid inimvigastusi. HSA sisse- ja välja lülitamine Funktsiooni saab sisse ja välja lülitada. Seadistuse vahetamiseks toimige järgnevalt: HSA väljalülitamiseks läbi Uconnect seadete, vt peatüki "Multimeedia" jaotist "Uconnect seadistused". 100

103 Vihma pidurdusabi (RBS) Vihma pidurdusabi võib märjal teel parandada pidurdustingimusi. See rakendab perioodiliselt väikest pidurdusjõudu, et eemaldada kogunenud vesi piduri ketastelt. See toimib klaasipuhastajate lülitamisel LO või HI režiimi. Vihma pidurdusabi aktiveerumisest ei anta juhile märku ja juhipoolne sekkumine ei ole vajalik. Pidurdusvalmiduse hoiatus (RAB) Pidurdusvalmidus RAB võib vähendada pidurdusaega äkkpidurduse olukordades. See ennetab äkkpidurdamist jälgides juhipoolset gaasipedaali vabastamise kiirust. EBC valmistab pidurdussüsteemi äkkpidurdamiseks ette. Haagise stabiilsuskontroll (TSC) TSC kasutab autos olevaid andureid, tuvastamaks ülemäärast haagise õõtsumist ja võtab tarvitusele vastavad meetmed õõtsumise vähendamiseks. TSC aktiveerub automaatselt, kohe kui ülemäärane õõtsumine on tuvastatud. TSC ei suuda ära hoida kõigi haagiste õõtsumist. Järgige haagise vedamisel alati ohutusabinõusid ja ärge lubatud koormust ületage. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Auto pukseerimine. TSC töötamisel vilgub ESC märgutuli, mootori võimsus võib olla alandatud ja võite tunnetada pidurite rakendumist ratastele, et vähendada haagise õõtsumist. Kui ESC süsteem on osaliselt välja lülitatud režiimis, on TSC välja lülitatud. HOIATUS! TSC aktiveerumisel aeglustage sõidukiirust kuni peatumiseni ohutus kohas ning korrigeerige haagise koormust, nii et õõtsumine oleks välistatud. TÄIENDAVAD JUHTIMISSÜSTEEMID Pimenurga jälgimissüsteem (BSM) mõnel mudelil Pimenurga jälgimise süsteem (BSM) kasutab kahte radaril baseeruvat andurit, mis paiknevad tagumise pamperi sisepinnal, et tuvastada maanteel lubatud sõidukeid (sõiduautod, veoautod, mootorrattad jne), mis sisenevad pimenurka auto tagant/eest või küljelt. Tagumine tuvastamise ala Mootori käivitamisel süttib BSM märgutuli auto küljepeeglitel, et teavitada juhti süsteemi töötamisest. BSM süsteemi andurid töötavad, kui autol on mistahes esi- või tagasikäik sisse lülitatud ja lülitub parkimiskäigu sisselülitamisel ooterežiimi. BSM tuvastamisraadius on umbes ühe rea laius mõlemal pool autot 3,8 m. Tuvastamisala algab küljepeeglist ja ulatub umbes 3 m auto tagumisest pamperist kaugemale. BSM süsteem jälgib tuvastamisraadiust auto mõlemal poolel, kui auto sõidukiirus ületab 10 km/h ja hoiatab juhti sõidukite suhtes selles alas. BSM EI hoiata juhti suurel sõidukiirusel sellesse alasse liikuvate sõidukite eest. Haagise vedamisel BSM tuvastamisraadius EI muutu. Mistõttu iga kord enne rea vahetamist veenduge visuaalselt, et kõrvalrajal ei oleks sõidukeid. Kui haagise või muude esemete (nt jalgrattad, spordivarustus) tõttu on auto laius muutunud, jääb BSM märgutuli põlema käigu sisse lülitamisel. BSM-süsteemi käsitsi väljalülitamine võib osutuda vajalikuks. 101

104 Lisateavet leiate jaotise "Multimeedia" lõigus Uconnect seaded. BSM töös võib külgpeegli märgutule toimimises esineda tõrkeid (sisse ja välja lülitumine), kui mootorratas või mõni muu väiksem objekt jääb sõiduki kõrvale püsima pikemaks ajaks (kauem kui paar sekundit). BSM süsteemi korralikuks töötamiseks peab pamperi ala, kus andurid asuvad, olema puhastatud lumest, jääst ja porist/mustusest. Ärge katke pamperi andureid teiste esemetega (kleebised, jalgrattaraamid jne). Anduri asukoht (näidatud juhi poolel) Objektide ilmumisel tuvastamisalasse teavitab süsteem juhti BSM märgutule süttimisega külgpeeglitel. Kui sel ajal lülitatakse vastaval küljel sisse suunatuli, kostab hoiatuseks ka helisignaal. Kui vilkuv suunatuli ja tuvastatud objekt asuvad samal küljel hoiatatakse juhti nii visuaalse, kui helisignaali abil. Lisaks samal ajal alandatakse raadio helivõimsust. Märgutule asukoht Sõidu ajal jälgib BSM tuvastamisala kolmest suunast (eest, tagant ja küljelt). Sõidukite sisenemisel nendest suundadest annab süsteem hoiatuse. Küljelt sisenemisel Sõidukite korral, mis liginevad kõrval olevalt sõidurealt. Külgsuuna jälgimine Tagant sisenemisel Sõidukite korral, mis liginevad auto tagant ja sisenevad tagumisse tuvastamisalasse piisaval sõidukiirusel (48 km/h). Tagasuuna Rear Monitoring jälgimine 102

105 Möödasõit Kui möödute teisest liikuvast sõidukist ning kahe auto vaheline kiirus ei erine rohkem kui 16 km/h ja teine auto jääb pimenurka kuni 1,5 sekundiks, süttib märgutuli. Kui kahe sõiduki sõidukiiruse erinevus on rohkem kui 16 km/h, märgutuli ei sütti. Süsteem ei ole mõeldud andma hoiatusi seisvate objektide nagu teepiirded, postid, seinad, hekid, astangud jne puhul, kuid võib anda juhuslikke hoiatusi. See on normaalne, ja auto ei vaja selle puhul hooldust. Vastutulev Opposing Traffic liiklus Overtaking/Approaching Möödasõit/lähenemine Overtaking/Passing Möödumine Seisvad objektid BSM süsteem ei hoiata teid objektide suhtes,- mis liiguvad sõiduradadel vastassuunas. BSM töös võib külgpeegli märgutule töös esineda tõrkeid (sisse ja välja lülitumine), kui mootorratas või mõni muu väiksem objekt jääb sõiduki kõrvale püsima pikemaks ajaks (kauem kui paar sekundit). HOIATUS! Pimenurga hoiatussüsteem on mõeldud aitama juhti tuvastada objekte pimenurgas. BSM ei ole mõeldud tuvastamaks jalakäijaid, jalgrattureid või loomi. Isegi, kui auto on BSM süsteemiga varustatud, jälgige alati liiklust peeglitest, vaadake üle õla ja enne rea vahetamist kasutage suunatuld. Selle eiramine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. Ristumine tagant tulijatega hoiatus (RCP) Tagant tulijatega ristumise hoiatus (RCP) on mõeldud juhi aitamiseks tagurdamisel parklates, kui nähtavus on piiratud. Jätkake parkimiskohast välja tagurdamist aeglaselt ja ettevaatlikult kuni auto tagaosa on nähtaval. RCP omab ülevaadet autoga ristuvast liiklusest ja kui tuvastatakse lähenev sõiduk, hoiatab see juhti. 103

106 RCP jälgib RCP parklas Detection auto Zones suunas liikuvaid sõidukeid, mille sõidukiirus on 5-32 km/h, mõlemal pool autot. Parklates võivad lähenevad sõidukid olla teiste sõidukite poolt varjatud. Kui andurid on teiste sõidukite poolt varjatud, võib süsteem juhti mitte hoiatada. Kui RCP on sisse lülitatud ja auto tagurduskäik on sees, hoiatatakse juhti liginevatest sõidukitest nii visuaalselt, kui helisignaaliga, alandades samal ajal raadio helitugevust. HOIATUS! Tagant tulijatega ristumise hoiatus RCP ei ole varusüsteem. See on mõeldud juhi aitamiseks, et tuvastada parklates liginevaid autosid. RCP kasutamisel peab juht olema väga tähelepanelik. Enne tagurdamist jälgige alati tähelepanelikult auto tagaosa, vaadake ettepoole, veenduge et auto taha ei jääks jalakäijaid, loomi, teisi sõidukeid, takistusi ega pimenurka. Selle eiramine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. Töörežiimid Läbi Uconnect süsteemi on võimalik valida kolm erinevat töörežiimi. Enamaks infoks vt. "Uconnect seaded" osas "Multimeedia". Pimenurga hoiatustuled ainult (Vaikeseade) Pimenurga hoiatusrežiimi BSM toimimisel annab süsteem vastaval küljepeeglil visuaalseid hoiatusi. Kuid tagant tulijatega ristumise hoiatusrežiimi RCP töötamisel annab süsteem ligineva objekti tuvastamisel nii visuaalseid, kui helilisi hoiatusi. Helisignaali kostmisel vaigistatakse raadio. Pimenurga hoiatustuled ja helisignaal Pimenurga hoiatusrežiimi BSM toimimisel annab süsteem vastaval küljepeeglil visuaalseid hoiatusi. Kui sel ajal lülitatakse vastaval küljel sisse suunatuli, kostab hoiatuseks ka helisignaal. Kui suunatuli ja tuvastatud objekt asuvad samal küljel hoiatatakse juhti nii visuaalse, kui helisignaali abil. Lisaks samal ajal alandatakse raadio helivõimsust. Helisignaali kostmisel vaigistatakse raadio. Tagant tulijatega ristumise hoiatusrežiimi RCP töötamisel annab süsteem ligineva objekti tuvastamisel nii visuaalseid, kui helilisi hoiatusi. Helisignaali kostmisel vaigistatakse raadio. Suuna/ohutulesid ignoreeritakse, RCP väljastab alati helisignaali. Pimenurga hoiatus väljas Pimenurga hoiatuse BSM välja lülitamisel BSM ega RCP süsteemi helilisi ja visuaalseid hoiatusi ei esitata. Auto väljalülitamisel BSM salvestab viimati kasutatud režiimi. Auto käivitamisel lülitub sisse viimati kasutatud süsteem. 104

107 Blokeeritud andur Kui süsteem tuvastab jõudluse vähenemise saastumise või võõrkehade tõttu, hoiatatakse blokeeritud anduri eest ja külgpeeglite hoiatustuled süttivad. Märgutuled jäävad põlema, kuni blokeering on eemaldatud. Kõigepealt puhastage blokeeritud andurit ümbritsev ala. Pärast blokeeringu eemaldamist, lähtestage süsteem, keerates süüte välja ja seejärel uuesti sisse. Üldine info Käesolevas sõidukis asuvate raadiosageduslike (RF) seadmete suhtes kehtib järgmine regulatiivne avaldus: Käesolev seade vastab FCC reeglite 15. osale ja Kanada tööstuskaubanduse litsentsi RSS-standarditele. Kasutamisel on tagatud järgnev: 1. Seade ei põhjusta kahjulikku interferentsi. 2. Antud seade peab võtma vastu kõiki interferentse, kaasarvatud juhuslikest toimingutest tingitud. Muudatused, mis pole selgesõnaliselt heaks kiidetud vastutava poole poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. Laupkokkupõrke hoiatus (FCW) koos pidurdamisega mõnel mudelil Laupkokkupõrke hoiatussüsteem (FCW) koos leevendusega annab juhile visuaalseid (armatuurlaua ekraanil) ja helilisi hoiatusi ja võib rakendada piduri nõksatamist, hoiatamaks juhti võimaliku kokkupõrke eest. Hoiatused ja kerge pidurdamine toimuvad piisava ajavaruga võimaldades juhile õigeaegset reageerimist vältimaks või leevendamaks võimalikku kokkupõrget. FCW jälgib nii esiandurite poolt tuvastatud informatsiooni, kui elektroonilist pidurite kontrollsüsteemi EBS, kokkupõrke tõenäosuse arvestamisel. Kui süsteem tuvastab tõenäolise kokkupõrkeohu, antakse juhile märku helisignaali ja visuaalsete märguannetega, samal ajal ka jõnksutades piduritega. Kui juht ei reageeri hoiatustele, süsteem algatab pidurdamise aeglustades auto liikumiskiirust, et leevendada võimaliku kokkupõrke tagajärgi. Kui juht reageerib hoiatustele pidurdamisega ja süsteem tuvastab, et juht on aktiivselt reageerinud võimalikule kokkupõrkeohule, kuid ei ole rakendanud piisavat pidurdusjõudu, süsteem suurendab omalt poolt pidurdusjõudu vajaliku määrani. Kui kokkupõrkehoiatus käivitub sõidukiirusel alla 42 km/h, võib süsteem tagada täieliku või osalise pidurduse, et leevendada võimalikku kokkupõrkeohtu. Kui kokkupõrke hoiatuse süsteem sunnib auto täielikult peatuma, hoiab süsteem autot kaks sekundit paigal enne, kui vabastab pidurid. FCW FCW Message teade Kui süsteem tuvastab, et kokkupõrge eesoleva sõidukiga ei ole enam tõenäoline, hoiatusteadet enam ei kuvata. Minimaalne sõidukiirus FCW aktiveerumiseks on 2 km/h. FCW hoiatus võib käivituda ka teiste esemete puhul nagu teepiirded või liiklusmärgid juhul, kui need ilmuvad hoiatuse alasse. See on normaalne FCW toimimine. 105

108 FCW süsteemi töötamise testimine on ohtlik. Selliseks süsteemi väärkasutuse vältimiseks, sama süüte sisselülitamise järel neljanda pidurduse sekkumise järel FCW lülitub välja kuni järgmise süüte sisselülitamise korrani. FCW on mõeldud kasutamiseks ainult maanteesõidul. Maastikusõidul tuleks FCW välja lülitada, et vältida üleliigseid hoiatusi. HOIATUS! Esikokkupõrke hoiatus ei ole mõeldud iseseisvalt kokkupõrke ära hoidmiseks ning FCW ei ole suuteline iga potentsiaalset kokkupõrget tuvastama. Juht vastutab täielikult kokkupõrgete ärahoidmise eest, pidurdades või autot vastavalt olukorrale pöörates. Selle hoiatuse ignoreerimisega võite põhjustada raske õnnetuse. FCW seadistamine Esikokkupõrke hoiatuse menüü asub Uconnect seadete all. FCW vaikimisi staatus on sees, võimaldades süsteemil teid hoiatada võimalike kokkupõrgete eest eessõitva autoga. FCW staatuse muutmine ainult "Hoiatusele" välistab süsteemi autonoomse pidurdamise või täiendava pidurdustoe, kui juht ei suuda laupkokkupõrke korral piisavalt pidurdada. FCW väljalülitamisel süsteem ei saa teid hoiatada võimalike kokkupõrgete eest eessõitva autoga. FCW vaikeseade kestab süüte sisselülitamisest kuni järgmiseni. Kui süsteem on välja lülitatud, siis auto taaskäivitamisel see lähtestatakse. FCW tundlikkuse ja staatuse muutmine FCW tundlikkus ja aktiivpidurduse seadeid saab muuta läbi Uconnect süsteemi. Enamaks infoks vt. "Uconnect seaded" osas "Multimeedia". FCW vaikeseade on "Medium" ja aktiivpidurdus on vaikimisi sisse lülitatud. See võimaldab süsteemil juhti hoiatada võimaliku kokkupõrkeohu eest eessõitva sõidukiga heli- ja visuaalsete märguannete abil, rakendades samal ajal süsteemi poolset pidurdamist. FCW seadete muutmisel "Far" tasemele hoiatab süsteem juhti võimalikust kokkupõrkeohust, kui vahemaa eessõitva sõidukiga on suurem, kui "Medium" seade puhul. Sel juhul võimaldatakse pikemat reageerimisaega kokkupõrke ära hoidmiseks. FCW seadete muutmisel "Near" tasemele hoiatab süsteem juhti võimalikust kokkupõrkeohust, kui vahemaa eessõitva sõidukiga on tunduvalt väiksem. See seadistus jätab teile vähem reageerimisaega, kui "Far " ja "Medium" seadistus, võimaldades tunduvalt dünaamilisemat sõidukogemust. Pärast süüte väljalülitamist säilitab süsteem mälus viimati valitud seadistuse. Auto uuesti käivitamisel lähtestatakse süsteem vaikeseadele. FCW ei pruugi reageerida ebaolulistele objektidele, nagu õhus olevad objektid, maapinna peegeldus, objektid, mis ei jää sõiduki teele, paigal seisvad objektid, mis asuvad kaugel, vastassuunaliiklusele või eessõitvatele sõidukitele, mis liiguvad samasuguse või suurema sõidukiirusega. Kui FCW on keelatud, kuvatakse ekraanile varem kättesaamatuna olnud info. FCW piiratud hoiatus Kui näidikuplokile kuvatakse korraks teade FCW Limited Functionality või FCW Limited Functionality Clean Front Windshield, võivad esineda FCW töötamist piiravad tingimused. Kuigi auto on tavalistes tingimustes juhitav, aktiivne pidurdamine ei pruugi töötada. Kui tingimus, mis takistas süsteemi toimimist on kõrvaldatud, pöördub süsteem tagasi oma normaalsesse töörežiimi. Kui probleem püsib, võtke ühendust teenindusega. 106

109 FCW hoolduse teade Kui süsteem lülitub välja ja keskpaneelile kuvatakse teade: FCW Unavailable Service Required Viitab see süsteemi sisemisele rikkele. Kuigi auto on tavatingimustes juhitav, laske auto teeninduses üle vaadata. Üldine info Käesolevas sõidukis asuvate raadiosageduslike (RF) seadmete suhtes kehtib järgmine regulatiivne avaldus: Käesolev seade vastab FCC reeglite 15. osale ja Kanada tööstuskaubanduse litsentsi RSS-standarditele. Kasutamisel on tagatud järgnev: 1. Seade ei põhjusta kahjulikku interferentsi. 2. Antud seade peab võtma vastu kõiki interferentse, kaasarvatud juhuslikest toimingutest tingitud. Muudatused, mis pole selgesõnaliselt heaks kiidetud vastutava poole poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS) Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS) hoiatab juhti madala rehvirõhu korral, põhinedes ettenähtud külmale rehvirõhule. Rehvirõhk muutub iga 6.5 C kohta 7 kpa. Mis tähendab, et välistemperatuuri langedes langeb ka rehvirõhk. Rehvirõhku peab reguleerima alati jahtunud rehvidega. See tähendab, et kui auto on sõitnud vähem kui kolm tundi või vähem kui 1,6 km kolme tunni jooksul. Külm rehvirõhk ei tohi ületada rehvide küljel olevat suurimat rehvirõhku. Lisainfot, kuidas õigesti rehve täita leiate peatüki "Teenindus ja hooldamine" osast "Rehvid". Sõidu ajal rehvirõhk suureneb. See on normaalne ja ei vaja reguleerimist. Kui rehvirõhk langeb alla madala rehvirõhu hoiatuskünnist mistahes põhjusel, kas madala temperatuuri mõjul või rehvi rõhu kaotuse tõttu, annab TPMS süsteem hoiatuse. TPMS hoiatus püsib, kuni nimetatud tingimuse kestmiseni ja kuni rehvirõhk on võrdne või alla külma rehvirõhu hoiatuskünnist. Kui madala rehvirõhu (TPMS) hoiatus süttib, peate suurendama rehvirõhku kuni ettenähtud määrani, peale mida TPMS hoiatus lülitub välja. Soojade rehvide täitmisel peab rehvirõhku vajadusel suurendama kuni 30 kpa rohkem soovitatavast külmast rehvirõhust, et TPMS märgutuli välja lülitada. Süsteem uuendatakse automaatselt ja rehvirõhu jälgimise märgutuli lülitub välja, kui süsteem saab kätte info uuendatud rehvirõhu kohta. Auto peab hoiatuse väljalülitamiseks sõitma umbes 10 minutit kiirusel üle 24 km/h. Näiteks võib teie auto soovitatav külm rehvirõhk olla (auto on seisnud üle kolme tunni) 227 kpa. Kui välistemperatuur on 20 C ja rehvirõhk on mõõdetud 193 kpa, õhutemperatuuri langemisel -7 C kraadini, rehvirõhk langeb 165 kpa. Selline rehvirõhu langus põhjustab märgutule süttimise. Autoga sõitmisel võib rehvirõhk tõusta umbes 193 kpa, kuid madala rehvirõhu märgutuli jääb ikkagi põlema. Sellises olukorras jääb madala rehvirõhu märgutuli põlema seni kuni rehvid on täidetud ettenähtud jahtunud rehvirõhu piirmäärani. 107

110 Soojade rehvide täitmisel peab rehvirõhku vajadusel suurendama kuni 30 kpa rohkem soovitatavast külmast rehvirõhust, et TPMS märgutuli välja lülitada. ETTEVAATUST! Rehvirõhu kontrollsüsteem on optimeeritud vastavalt originaalrehvidele ja velgedele. Rehvirõhu kontrollsüsteem võtab arvesse teie autole ettenähtud suurusega rehvide rõhku. Rehvide vahetamine teist tüüpi, suurusega või stiiliga rehvide vastu võib põhjustada ebaõiget informatsiooni ja andurite rikkeid. Järelturu rattad võivad süsteemi tõsiselt kahjustada. Kliendid võivad julgelt kasutada OEM rattaid, mis tagavad nõuetekohase TPM funktsiooni toimimise. (Jätkub) ETTEVAATUST! (Jätkub) Järelturu rehviparandus hermeetiku kasutamine võib häirida rehvirõhu kontrollsüsteemi töötamist. Juhul kui olete kasutanud järelturu rehviparandus hermeetikut, soovitame pöörduda teenindusse ja lasta andurite toimimist kontrollida. Pärast rehvirõhu kontrollimist ja reguleerimist paigaldage alati ventiili kork tagasi. See takistab niiskuse ja mustuse kogunemist ventiilile, mis võib kahjustada rehvirõhu jälgimise süsteemi. Rehvirõhu kontrollsüsteem ei ole ettenähtud rehvide hoolduseks ja nende seisukorra jälgimiseks. Rehvirõhu kontrollsüsteemi ei tohi rehvide pumpamisel kasutada rehvirõhu mõõdikuna. Märkimisväärse alarõhuga rehvidega sõitmine põhjustab rehvide ülekuumenemist ja sellest tingitud rehvide seisundi halvenemist. Alatäitmine vähendab ka kütusesäästlikkust ja rehvi turvalist eluiga ning võib mõjutada sõiduki juhitavust ja pidurdusvõimet. Rehvirõhu kontrollsüsteem ei ole mõeldud asendama normaalset rehvide hooldust ja seisukorra jälgimist ja juhi kohustus on säilitada õige rehvirõhk, isegi kui rõhu langus ei ole jõudnud tasemeni, et käivitada rehvirõhu hoiatussüsteem. Sesoonsed temperatuurimuutused mõjutavad rehvirõhku ja rehvirõhu kontrollsüsteem jälgib tegelikku rehvirõhku. Põhisüsteem Rehvirõhu kontrollsüsteem TPMS kasutab traadita tehnoloogiat koos velgedesse paigaldatud elektrooniliste anduritega, mis jälgivad rehvirõhu taset. Andurid on paigaldatud kõikidesse rehvidesse ventiili osana ja need kannavad rõhunäidud vastuvõtumoodulisse üle. Rehvirõhku on soovitav igakuiselt kontrollida ja vajadusel reguleerida. Rehvirõhu kontrollsüsteem koosneb järgnevatest osadest: Vastuvõtja Nelja rehvi rõhuandurid Rehvirõhu märgutuli Madala rehvirõhu hoiatused Rehvirõhu märgutuli süttib keskpaneelil, kostab helisignaal ja kuvatakse teade LOW TIRE PRESSURE kui ühe või mitme rehvi rõhk on langenud. 108

111 Sellisel juhul peate esimesel võimalusel peatuma ja kontrollima kõikide rehvide rõhku ning täitma rehvi(d) kuni soovitatud jahtunud rehvide rõhu väärtuseni. Kui süsteem saab uuendatud rehvirõhu andmed kätte, lülitab süsteem hoiatuse automaatselt välja. Soojade rehvide täitmisel peab rehvirõhku vajadusel suurendama kuni 30 kpa rohkem soovitatavast külmast rehvirõhust, et TPMS märgutuli välja lülitada. Auto peab hoiatuse väljalülitamiseks sõitma umbes 10 minutit kiirusel üle 24 km/h. TPMS hoolduse teade Süsteemi vea korral vilgub rehvirõhu märgutuli 75 sekundit ja jääb seejärel põlema. Samuti kõlab hoiatussignaal. Kui süüterežiimi vahetamisel see kordub, on tegemist süsteemi veaga. Rehvirõhu märgutuli lülitub välja, kui viga on kõrvaldatud. Veateade võib ilmuda järgnevates olukordades: Elektrooniliste seadete häired võivad olla põhjustatud samu sagedusi väljastavate raadioseadmete lähedusest. Mõned järelturu akna toonimised võivad raadiolaineid segada. Rehvi ümbruses on palju lund. Lumekettide kasutamisel. Rehvide, millel puuduvad andurid, paigaldamisel. Varurattaga sõitmisel 1. Kompaktsel varurattal või mittekattuval täissuuruses varurattal ei ole rehvirõhu jälgimise andurit. Seetõttu ei jälgi TPMS varuratta rehvirõhku. 2. Kui te asendate madala rehvirõhuga ratta varurattaga, jääb rehvirõhu märgutuli endiselt põlema ja antakse hoiatussignaal koos LOW TIRE PRESSURE teatega, mis on sisse lülitatud kuni järgmise auto käivitamiseni minutilise üle 24 km/h sõitmise järel hakkab rehvirõhu märgutuli 75 sekundi jooksul vilkuma ja jääb seejärel põlema. 4. Iga järgneva süütetsükli vältel kõlab helisignaal ja "TPMS Telltale Light" vilgub 75 sekundit ja seejärel jääb põlema. 5. Kui te paigaldate tagasi normaalse sõidurehvi varuratta asemele, TPMS uuendatakse automaatselt, rehvirõhu märgutuli on kustunud kuni kõikide rehvide rõhk jääb lubatud piiridesse. Auto peab hoiatuse väljalülitamiseks sõitma umbes 10 minutit kiirusel üle 24 km/h. Premium süsteem mõnel mudelil Rehvirõhu kontrollsüsteem TPMS kasutab traadita tehnoloogiat koos velgedesse paigaldatud elektrooniliste anduritega, mis jälgivad rehvirõhu taset. Andurid on paigaldatud kõikidesse rehvidesse ventiili osana ja need kannavad rõhunäidud vastuvõtumoodulisse üle. Rehvirõhku on soovitav igakuiselt kontrollida ja vajadusel reguleerida. Rehvirõhu kontrollsüsteem koosneb järgnevatest osadest: Vastuvõtja Nelja rehvi rõhuandurid Erinevad rehvirõhu hoiatussüsteemi teated, mida kuvatakse keskpaneelil Rehvirõhu märgutuli 109

112 Madala rehvirõhu hoiatused Rehvirõhu märgutuli süttib keskpaneelil ja kostab helisignaal, kui ühe või mitme rehvi rõhk on langenud. Lisaks kuvatakse keskpaneelile "Tire Low" teade ning graafiline kujutis iga rehvi rõhu väärtuste kohta, kus madalama rõhuga rehvi andmed esitatakse teistsuguse värviga. Madala rehvirõhu hoiatused Sellisel juhul peate esimesel võimalusel peatuma ja täitma rehvi(d), mis on teise värviga keskpaneelil kuvatud kuni soovitatud jahtunud rehvide rõhu väärtuseni. Süsteem uuendatakse automaatselt, rehvide graafiline kujutis muutub originaalvärvuseks ja madala rehvirõhu märgutuli on kustunud, kui süsteem on uuendatud rehvirõhu väärtuse vastu võtnud. Soojade rehvide täitmisel peab rehvirõhku vajadusel suurendama kuni 30 kpa rohkem soovitatavast külmast rehvirõhust, et TPMS märgutuli välja lülitada. Auto peab hoiatuse väljalülitamiseks sõitma umbes 10 minutit kiirusel üle 24 km/h. TPMS hoolduse teade Süsteemi vea korral vilgub rehvirõhu märgutuli 75 sekundit ja jääb seejärel põlema. Samuti kõlab hoiatussignaal. Lisaks kuvatakse keskpaneelile vähemalt viieks sekundiks teade "SERVICE TPM SYSTEM" ning seejärel kuvatakse rehvirõhu, mille andmeid ei saadud, asemel kriipsud (- -), viitamaks selle anduri veale. Kui süüterežiimi vahetamisel see kordub, on tegemist süsteemi veaga. Kui rike on eemaldatud, lõpetab rehvirõhu märgutuli vilkumise ja "SERVICE TPM SYSTEM" teadet enam ei kuvata ning kriipsude asemel kuvatakse rehvirõhku. Veateade võib ilmuda järgnevates olukordades: Elektrooniliste seadete häired võivad olla põhjustatud samu sagedusi väljastavate raadioseadmete lähedusest. Mõned järelturu akna toonimised võivad raadiolaineid segada. Rehvi ümbruses on palju lund. Lumekettide kasutamisel. Rehvide, millel puuduvad andurid, paigaldamisel. Varurattaga sõitmisel 1. Kompaktsel varurattal või mittekattuval täissuuruses varurattal ei ole rehvirõhu jälgimise andurit. Seetõttu ei jälgi TPMS varuratta rehvirõhku. 2. Kui te asendate madala rehvirõhuga ratta varurattaga, jääb rehvirõhu märgutuli endiselt põlema ja antakse hoiatussignaal. Lisaks kuvatakse keskpaneelile teistsuguse värviga esiletõstetult rehvirõhu väärtus minutilise üle 24 km/h sõitmise järel hakkab rehvirõhu märgutuli 75 sekundi jooksul vilkuma ja jääb seejärel põlema. Lisaks keskpaneelile kuvatakse "SERVICE TPM" teade "CHECK TPM SYSTEM" ja seejärel kuvatakse rehvirõhu, mille andmeid ei saadud, asemel (- -). 4. Iga järgneva süüte sisselülitamisel kostab helisignaal, 75 sekundi jooksul vilgub ja jääb seejärel põlema teade TPMS Telltale Light ning keskpaneelile kuvatakse viieks sekundiks teade SERVICE TPM SYSTEM ning seejärel kuvatakse rehvirõhu väärtuse asemel (- -). 5. Kui te paigaldate tagasi normaalse sõidurehvi, varuratta asemele, TPMS uuendatakse automaatselt. Madala rehvirõhu 110

113 märgutuli kustub ja keskpaneeli graafilisel kujutisel kuvatakse tähise (- -) asemel rehvirõhu väärtus kuni ühegi rehvi rõhk ei ole langenud allapoole ettenähtud väärtust. Auto peab hoiatuse väljalülitamiseks sõitma umbes 10 minutit kiirusel üle 24 km/h. Täielik TPMS väljalülitus mõnel mudelil TPMS on võimalik välja lülitada juhul kui vahetate kõik neli sõidurehvi välja rehvidega, mis ei sisalda TPMS andureid, näiteks paigaldades autole talverehvid. Rehvirõhu kontrollsüsteemi väljalülitamiseks vahetage kõigepealt kõik neli ratast välja TPMS anduriteta rehvide vastu. Seejärel sõitke vähemalt 10 min kiirusel üle 24 km/h. Kostab helisignaal, rehvirõhu märgutuli vilgub 75 sek ja jääb seejärel püsivalt põlema. Keskpaneelile kuvatakse teade SERVICE TPM SYSTEM ja seejärel kuvatakse tähis (- -) rehvirõhu väärtuse asemel. Järgmise süüte sisselülitamise alguses TPMS helisignaali ei kosta ega SERVICE TPM SYSTEM teadet keskpaneelile ei ole kuvatud, kuid tähised (- -) jäävad rehvirõhu väärtuse asemele. Rehvirõhu kontrollsüsteemi taasaktiveerimiseks vahetage kõigepealt kõik neli ratast tagasi anduritega rataste vastu. Seejärel sõitke vähemalt 10 min kiirusel üle 24 km/h. Kostab helisignaal, rehvirõhu märgutuli vilgub 75 sek ja jääb seejärel püsivalt põlema. Keskpaneelile kuvatakse teade SERVICE TPM SYSTEM ja seejärel kuvatakse rehvirõhu väärtus kriipsude (- -) asemel. Järgmisel süüte sisselülitamisel "SERVICE TPM SYSTEM" teadet enam ei kuvata kuni mingit riket süsteemis ei tuvastata. Üldine info Käesolevas sõidukis asuvate raadiosageduslike (RF) seadmete suhtes kehtib järgmine regulatiivne avaldus: Käesolev seade vastab FCC reeglite 15. osale ja Kanada tööstuskaubanduse litsentsi RSS-standarditele. Kasutamisel on tagatud järgnev: (1) Seade ei põhjusta kahjulikku interferentsi ja (2) Antud seade peab võtma vastu kõiki interferentse, kaasarvatud juhuslikest toimingutest tingitud. Muudatused, mis pole selgesõnaliselt heaks kiidetud vastutava poole poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. REISIJATE TURVALISUS Teie auto kõige tähtsamad funktsioonid on turvalisust tagavad süsteemid. Reisijate ohutusfunktsioonid Turvavööd Täiendavad turvasüsteemid (SRS) turvapadjad Turvatoolid Teatud selles peatükis kirjeldatud turvafunktsioonid on standardvarustuses aga mõned võivad olla lisavarustuses. Juhul, kui teil on kahtlusi, pöörduge oma volitatud esindaja poole. 111

114 Olulised ohutusnõuded Juhul, kui teil on kahtlusi, pöörduge oma volitatud esindaja poole. Seal selgitatakse kuidas teie turvasüsteeme õigesti kasutada, et tagada teie ja reisijate turvalisus. Järgnevad lihtsad sammud aitavad teil vähendada turvapadja vallandumisest tekkinud kahjustusi. 1. Alla 12 aastaseid lapsi tohib sõidutada ainult tagaistmetel. Hoiatussilt esiistme päikesevarjul 2. Juhul, kui 2 12-aastane laps peab sõitma esiistmel (mitte seljaga sõidusuunas paiknevas turvatoolis), liigutage esiiste võimalikult tahapoole ja kasutage sobivat turvatooli (lisainfot vt. osas "Turvatoolid"). 3. Lapsed, kes ei ole piisavalt suured turvavöö nõuetekohaseks kinnitamiseks (lisainfot vt. osas "Turvatoolid") peavad olema paigutatud turvatooli või turvapadjaga auto tagaistmele. Vanemad lapsed, kelle puhul turvavarustuse kasutamine ei ole vajalik, peavad olema nõuetekohaselt turvavööga kinnitatud. 4. Ärge lubage lastel lükata turvavööd selja taha ega käsivarte alla. 5. Veendumaks, et kasutate turvatooli nõuetekohaselt lugege tähelepanelikult see kasutusjuhend läbi. 6. Kõikide sõitjate turvavööd peavad paiknema korrektselt üle rinna ja puusade. 7. Juhi ja kaasreisija iste peab olema piisavalt tahapoole lükatud, et võimaldada turvapatjade täitumist. 8. Ärge nõjatuge vastu ust ega aknaid. Kui teie auto on varustatud külgturvapatjadega, siis kokkupõrku puhul täidavad need jõuliselt reisija ja ukse vahelise ala ja võivad reisijat vigastada. 9. Kui turvapadjad tuleb erivajadustega isiku vajadustele kohandada, leiate sellekohast lisainformatsiooni teeninduse kontaktinfo peatükis "Klienditugi". HOIATUS! Mitte kunagi ei tohi turvapadja ette paigutada seljaga sõidusuunas turvatooli. See võib põhjustada SURMAGA lõppeva ÕNNETUSE. Seljaga sõidusuunas paiknevat turvatooli tohib paigutada ainult tagaistmele. Vallanduv turvapadi võib surmavalt vigastada alla 12 aastast last, sealhulgas seljaga sõidusuunas paigaldatud turvatoolis paiknevat last. Turvavööd Isegi kui te olete suurepärane juht ja isegi lühikestel sõitudel kinnitage alati turvavöö. Teel võib leiduda halvemaid autojuhte, kes põhjustavad avarii, mis puudutab ka teid. See võib juhtuda nii kodust kaugel, kui ka kodutänaval. Uuringud tõestavad, et turvavööd päästavad elusid ja need võivad vähendada vigastuste tõsidust või avarii tagajärgi. Kõige tõsisemaid vigastusi saavad autost väljapaiskunud isikud. Turvavööd vähendavad autost väljapaiskumise ohtu ja auto sees saadavate vigastuste määra. Kõik mootorsõidukis sõitjad peavad olema turvavöödega kinnitatud. 112

115 Turvavöö meeldetuletus Juhi ja kaasreisija istmel mõnel mudelil Turvavöö meeldetuletus on mõeldud juhile ja driv kaasreisijale (mõnel mudelil) märku andma, et turvavööd tuleb kinnitada. Turvavöö meeldetuletus aktiveerub iga kord süüte lülitamisel START või RUN asendisse. Esmane märguanne Süüte keeramisel START või ON/RUN asendisse, kui juhi turvavöö on kinnitamata, kostab paariks sekundiks helisignaal. Süüte keeramisel START või ON/RUN asendisse, kui juhi või kaasreisija (mõnel mudelil) turvavöö on kinnitamata, süttib turvavöö märgutuli ja jääb põlema kuni turvavööd on kinnitatud. Kui kaasreisija iste ei ole kasutusel, siis kaasreisija turvavöö märgutuli ei ole aktiivne. Turvavöö meeldetuletuse tsükkel Turvavöö meeldetuletuse tsükkel on aktiveeritud, kui auto sõidukiirus ületab määratud sõidukiiruse ja juhi või kaasreisija (mõnel mudelil) turvavöö ei ole kinnitatud. Turvavöö hoiatustsükkel algab turvavöö märgutule vilkumisega ja katkendliku helisignaaliga. Kui turvavöö meeldetuletuse tsükkel on läbi, jääb turvavöö meeldetuletuse märgutuli põlema kuni turvavöö kinnitamiseni. Märgutule hoiatustsükkel võib korduda sõltuvalt sõidukiirusest kuni juhi ja kaasreisija turvavöö on kinnitatud. Juht peab hoolitsema, et kõikide reisijate turvavööd oleksid kinnitatud. Staatuse muutmine Kui juht või kaasreisija (mõnel mudelil) avavad oma turvavöö sõidu ajal, algab turvavöö meeldetuletuse tsükkel ja kestab kuni turvavöö kinnitamiseni. Kui kaasreisija iste ei ole kasutusel, siis kaasreisija turvavöö märgutuli ei ole aktiivne. Kui kaasreisija istmele on paigutatud lemmikloom või mingeid esemeid või esiiste on kokku volditud (mõnel mudelil) võib turvavöö meeldetuletus aktiveeruda. Soovitame lemmikloomad paigutada rakmete või kandekotiga tagaistmele ja kinnitada turvavööga ning koorem samuti sobivalt kinnitada. Turvavöö meeldetuletust on võimalik sisse ja välja lülitada vaid volitatud esinduses. FCA US LLC ei soovita turvavöö meeldetuletuseväljalülitamist. Kui turvavöö meeldetuletus on välja lülitatud ja juhi või kaasreisija (mõnel mudelil) turvavöö on kinnitamata, jääb turvavöö märgutuli põlema kuni turvavöö on kinnitatud. Puusa- ja õlaturvavööd Kõik autoistmed on varustatud õla ja puusaturvavöödega. Turvavöö pinguti lukustub ainult äkkpidurdamisel või kokkupõrkel. See funktsioon võimaldab turvavöö õla osa vaba liikumist normaaloludes. Kuid kokkupõrkel turvavöö lukustub ja vähendab ohtu auto sisemuse vastu paiskuda või autost välja paiskuda. HOIATUS! Vaid turvapatjadele lootma jäädes võite saada avarii korral tõsiseid vigastusi. Turvapadjad töötavad koos turvavöödega teile paremat kaitset tagades. Teatud avariides turvapadjad ei vallandu. Kinnitage alati turvavööd, ka turvapatjadega varustatud autos. (Jätkub) 113

116 HOIATUS! (Jätkub) Avarii korral, kui te ei ole korralikult turvavöödega kinnitatud, võite saada tõsiseid vigastusi. Võite paiskuda auto sisemuse või teiste reisijate vastu või paiskuda autost välja. Alati veenduge, et teie ja kaasreisijad oleksid korralikult turvavöödega kinnitatud. Pakiruumis sõitmine on väga ohtlik. Õnnetuse korral saavad seal sõitvad inimesed tõsiselt vigastada. Ärge lubage kellelgi istuda sõidu ajal kohtades, kohtades, kus puuduvad istmed või turvavööd. Kontrollige, et kõik autos olevad isikud istuksid oma istmel ja oleksid turvavööga kinnitatud. Avarii korral tõsiste või surmaga lõppevate vigastuste ohu vähendamiseks peavad nii juht kui teised reisijad olema turvavöödega kinnitatud ka turvapatjadega varustatud istmetel. Turvavöö valesti kinnitamisel võite saada tunduvalt tõsisemaid vigastusi. Võite saada sisemisi vigastusi või libiseda turvavöö alt välja. Turvavöö ohutuks kinnitamiseks jälgige ise ja hoolitsege, et ka kaasreisijad järgiksid neid juhiseid. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Kahte inimest ei tohi kunagi kinnitada sama turvavööga. Avarii korral võivad kokku kinnitatud inimesed üksteise vastu põrkuda, saades niiviisi tõsiseid vigastusi. Kunagi ei tohi kasutada puusa/ õla turvavööd korraga rohkem kui ühe inimese kinnitamiseks, sõltumata nende suurusest. HOIATUS! Liiga kõrgel paiknev õla öö võib tekitada avarii korral vigastusi. Turvavöö haare ei ole puusa ja vaagnaluude ümber piisav vaid ulatub üle teie kõhu. Puusavöö kinnitage alati nii madalalt kui võimalik ja tihedalt. Keerdus turvavöö ei paku piisavat kaitset. Avarii korral see võib teile sisse lõikuda. Jälgige, et turvavöö oleks tihedalt teie keha vastas ilma keerdudeta. Kui te ei saa turvavööd sirgeks, pöörduge teenindusse. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Valesse kinnitusse kinnitatud turvavöö ei kaitse teid piisavalt. Õla vöö võib paikneda liiga kõrgel, põhjustades sisemisi vigastusi. Kinnitage turvavöö alati kõige lähemasse kinnitusse. Lõdvalt kinnitatud turvavöö ei kaitse teid piisavalt. Äkkpidurdamisel võite paiskuda liiga kaugele ette ja saada vigastada. Kinnitage turvavöö tihedalt. Turvavöö viimine käsivarte alla on ohtlik. Avarii korral võite paiskuda auto sisemuse vastu, saades tõsiseid vigastusi. Käsivarte alt kinnitatud turvavöö võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Ribid ei ole nii tugevad, kui õlaluud. Kinnitage turvavöö ümber õlaluude, sest avarii korral need on teie tugevaimad luud. Selja taga paiknev turvavöö ei kaitse teid avarii korral. Kui te ei kinnita turvavööd, võite oma pea ära lüüa. Õla ja puusavöö on mõeldud koos kasutamiseks. (Jätkub) 114

117 HOIATUS! (Jätkub) Kulunud või rebenenud turvavöö võib avarii korral rebeneda ja jätta teid ilma kaitseta. Kontrollige perioodiliselt turvavööde seisundit, otsides lõikeid, rebendeid või lahtiseid osasid. Kahjustatud osad tuleb kiiresti välja vahetada. Ärge turvavöid lahti võtke ega tehke muudatusi. Avarii järel tuleb turvavööde komplektid välja vahetada. Õla/puusavöö kasutusjuhend 1. Sisenege autosse ja sulgege uks. Nõjatuge tahapoole ja reguleerige iste. 2. Turvavöö kinnitus on esiistme tagaküljel ja tagaistmel teie käsivarre kõrval (tagaistmega autodel). Tõmmake kinnitusest ja kinnitage turvavöö. Tõmmake turvavöö välja nii kaugele kui vajalik, et see ulatuks üle teie süle. Sulguri väljatõmbamine 3. Kui turvavöö on piisavalt üle teie tõmmatud, lükake selle kinnitus klambrisse kuni kuulete klõpsu. hear a click. Inserting Sulguri kinnitusse Latch Platesisestamine Into Buckle 4. Paigutage turvavöö nii, et see paikneb tihedalt puusade ümber kõhu all. Et pingutada puusavööd, tõmmake õlarihmast. Kui turvavöö on liiga pingul, kallutage sulgurit ja tõmmake vöörihmast. Pingul turvavöö vähendab avarii korral turvavöö alt välja libisemise võimalust. Puusavöö paigutamine Positioning The Lap Belt 5. Paigutage õla vöö üle rinna vähese pingutusega, nii et tunneksite end mugavalt ja, et see ei toetuks teie kaelale. Pinguti vähendab õlavöö lõtku. 6. Turvavöö vabastamiseks vajutage turvavöö luku nupule. Turvavöö kerib end ise kokku. Vajadusel viige kinnitusplaat algasendisse, et aidata turvavööd kokku kerida. Keerdus turvavöö Keerdus turvavöö silumiseks toimige järgnevalt. 1. Viige kinnitusplaat võimalikult ankruplaadi lähedale. 115

118 cm kaugusel sulgurplaadist keerake turvavööd 180 kraadi voldi tekitamiseks, mis algab kohe kinnitusplaadi kohalt. 3. Lükake sulgurplaat üle voldi. Volt peab sisenema sulgurplaadi kohal olevasse pesasse. 4. Jätkake sulgurplaadil libistamist kuni see ei ole enam keerdus. Reguleeritav ülemine õlavöö kinnitus Juhi ja kaasreisija istmel on võimalik õlavöö üla- ja alaosa nihutada üles ja allapoole, et viia turvavöö kaelast eemale. Lükake ja vajutage kinnitusnupule kinnituse vabastamiseks ja liigutage üles või alla soovitud asendini. Kui olete keskmisest lühemat kasvu, lükake kinnitust allapoole ja kui olete keskmisest kõrgemat kasvu, lükake ülespoole. Pärast kinnitusnupu vabastamist proovige seda liigutada, veendumaks, et selle asend on lukustatud. Reguleeritav õlavöö kinnitus on varustatud Easy Up funktsiooniga. See võimaldab kinnitusnuppu nihutada ülemisse asendisse ilma vabastusnupule vajutamata. Veendumaks, et õlavöö kinnitus on lukustunud, tõmmake kinnitusnuppu allapoole kuni selle lukustumiseni. HOIATUS! Turvavöö valesti kinnitamisel võite saada tunduvalt tõsisemaid vigastusi. Võite saada sisemisi vigastusi või libiseda turvavöö alt välja.turvavöö ohutuks kinnitamiseks jälgige ise ja hoolitsege, et ka kaasreisijad järgiksid neid juhiseid. Paigutage õlavöö üle rinna vähese pingutusega, nii et tunneksite end mugavalt ja, et see ei toetuks teie kaelale. Pinguti vähendab õlavöö lõtku. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Turvavöö reguleerimata jätmisel vähendate turvavöö tõhusust avarii korral. Teise istmerea turvavöö kasutusjuhend Teise istmerea keskmine turvavöö võib olla varustatud minikinnitusplaadi ja lukuga. Kui minikinnitus ja lukk on varustuses, peaksid need alati olema ühendatud. Kui mini-lukustusplaat ja lukk on lahti ühendatud, peavad need olema korralikult ühendatud enne, kui sõitja kasutab tagumist keskmist turvavööd. 1. Võtke minikinnitusplaadist kinni ja tõmmake turvavöö üle istme. Reguleeritav kinnitus Pulling Sulguri Out väljatõmbamine The Latch Plate 2. Kui turvavöö on piisavalt üle teie tõmmatud, lükake minikinnitus klambrisse kuni kuulete klõpsu. 116

119 Minisulguri kinnitusse sisestamine 3. Toetuge istudes seljatoele. Tõmmake turvavöö välja nii kaugele kui vajalik, et see ulatuks üle teie süle. 4 Kui turvavöö on piisavalt üle teie tõmmatud, lükake selle kinnitus klambrisse kuni kuulete klõpsu. Sulguri kinnitusse sisestamine Sulguri kinnitusse sisestamine 5. Paigutage turvavöö nii, et see paikneb tihedalt puusade ümber kõhu all. Et pingutada puusavööd, tõmmake õlarihmast. Kui turvavöö on liiga pingul, tõmmake vöörihmast. Pingul turvavöö vähendab avarii korral turvavöö alt välja libisemise võimalust. 6. Paigutage õlavöö üle rinna vähese pingutusega, nii et tunneksite end mugavalt ja, et see ei toetuks teie kaelale. Pinguti vähendab õlavöö lõtku. 7. Turvavöö vabastamiseks vajutage turvavöö luku nupule. 8. Mini lukustusplaadi vabastamiseks paigaldage tavaline turvavöö kinnitusplaat minikinnituse keskmisesse punasesse avasse. Sulguri kinnitusse sisestamine. Minikinnituse eemaldamine koos turvavöö keelega HOIATUS! Kui minikinnitusplaat ja klamber ei ole omavahel korralikult ühendatud turvavöö kasutamise ajal, turvavöö ei pruugi tagada piisavat kaitset ja avarii korral vigastuste oht on suurem. Minikinnitusplaadi ja klambri lahtiühendamisel jälgige, et turvavöö ei jääks keerdu. Kui rihm on keerdus, korrake eelmist protseduuri, eemaldage minikinnitusplaat kinnitusklambrist, keerutage rihm lahti ja kinnitage minikinnitus uuesti. 117

120 Rasedad Turvavöö kasutamine rasedatel Turvavööd on kohustuslikud ka lapseootel naistele, kinnitades turvavöö väheneb tunduvalt kokkupõrkel tõsiste vigastuste saamise oht nii tulevasele emale kui ka sündimata lapsele. Paigutage puusavöö võimalikult madalale kõhu alla ja ümber tugevate puusaluude. Paigutage õlavöö üle rinna ja kaelast eemale. Kunagi ärge paigutage turvavööd selja taha või käsivarte alla. Turvavööde eelpingutid Esiistmete turvavööd on varustatud eelpingutitega, mis kokkupõrkel vähendavad turvavöö lõtku. See parandab turvavöö toimimist vähendades kokkupõrke algfaasis lõtku. Eelpingutid toimivad igas mõõdus reisijate puhul, kaasa arvatud turvatooli paigutatud sõitjad. Need seadmed ei asenda reisijate poolt nõuetekohast turvavööde paigutust. Turvavöö tuleb sellegipoolest kinnitada tihedalt ja paigutada õigesti. Reisijate turvasüsteem (ORC) käivitab eelpingutid. Nii nagu turvapadjad, on ka eelpingutid ühekordseks kasutamiseks. Vallandunud eelpinguti või turvapadi tuleb koheselt välja vahetada. Energiahaldusfunktsioon Auto turvavööd on esiistmetel varustatud energia jaotamise süsteemiga, mis kokkupõrke ajal vähendab vigastuste ohtu. Turvavööl on kokkutõmbe süsteem, mis kontrollib vöö vabastamist. Täiendavad ohutussüsteemid (SRS) Teatud selles peatükis kirjeldatud turvafunktsioonid on standardvarustuses aga mõned võivad olla lisavarustuses. Juhul, kui teil on kahtlusi, pöörduge oma volitatud esindaja poole. Turvapadjad peavad olema valmis teid kokkupõrkel kaitsma. Reisijate ohutussüsteem ORC jälgib turvapadja süsteemi komponentide siseringi ja juhtmeühendusi. Auto võib olla varustatud järgmiste turvapadja süsteemi komponentidega. Turvapadja süsteemi komponendid Reisijate ohutussüsteemi kontroller (ORC) Turvapadja märgutuli Rool ja roolisammas Näidikuplokk Põlvepadjad Juhi ja kaasreisija turvapadjad Külgmised turvapadjad Täiendavad põlvepadjad Ees- ja külgkokkupõrke andurid Turvavööde eelpingutud Turvavöö lukk Turvapadja märgutuli ORC jälgib turvapadja süsteemi elektrooniliste osade töövalmidust alati, kui süüde on sisse lülitatud. Kui süüde on asendis OFF või ACC, turvapadjasüsteem on välja lülitatud ja turvapadjad ei vallandu. ORC varundab turvapatjade elektritoidet isegi, kui aku on tühi või kokkupõrke eel lahti ühendatud. 118

121 Süüte keeramisel ON/RUN asendisse süütab ORC turvapadja märgutule enesekontrolliks neljaks kuni kaheksaks sekundiks. Enesekontrolli järel lülitub märgutuli välja. Kui ORC tuvastab mistahes süsteemi komponendirikke, turvapadja märgutuli läheb põlema, kas korraks või püsivalt. Kui märgutuli süttib uuesti pärast esmast käivitamist, kostab ühekordne helisignaal. ORC sisaldab ka diagnostikat, mis paneb turvapadja märgutule instrumendiplokil põlema, kui tuvastatakse rike, mis võib mõjutada turvapatjade funktsioneerimist. Diagnostika samas salvestab rikke olemuse. Kuigi turvapadja süsteem on mõeldud kasutamiseks hooldusvabalt, järgnevates olukordades laske turvapadjasüsteem volitatud edasimüüja teeninduses üle vaadata. Süüte sisselülitamisel turvapadja märgutuli ei sütti neljaks kuni kaheksaks sekundiks. Nelja kuni kaheksa sekundilise intervalli järel jääb turvapadja märgutuli põlema. Turvapadja märgutuli kas vilgub või jääb sõidu ajal põlema. Kui spidomeeter, tahhomeeter või mistahes mootori mõõdik ei tööta, reisijate ohutussüsteem ei tööta. Sellisel juhul turvapadjad võivad teid mitte kaitsta. Laske turvapadjad viivitamatult teeninduses üle vaadata. HOIATUS! Juhul kui ignoreerite turvapadja märgutuld võib juhtuda, et turvapadjad ei kaitse teid kokkupõrkel. Juhul, kui märgutuli ei sütti süüte sisselülitamisel, jääb põlema pärast auto käivitamist või süttib sõidu ajal, laske turvapadja süsteem koheselt teeninduses üle vaadata. Turvapadja lisamärgutuli Kui tuvastatakse rike turvapadja märgutules, mis võib mõjutada täiendavate turvasüsteemide tööd, süttib instrumendiplokil turvapadja lisamärgutuli. Turvapadja lisamärgutuli jääb põlema kuni rikke eemaldamiseni. Lisaks kõlab ühekordne helisignaal, et anda teile märku turvapadja lisamärgutule süttimisest ja märgutuli jääb kuni rikke kõrvaldamiseni põlema. Kui turvapadja lisamärgutuli põleb katkendlikult või jääb sõidu ajal põlema, pöörduge koheselt teenindusse. Lisainfot turvapadja lisamärgutule kohta leiate käsiraamatu peatüki "Armatuurlaud" osast "Märgu- ja hoiatustuled ning teated". Eesmised turvapadjad Autos on nii juhi, kui kaasreisija jaoks turvapadjad ja õla-, puusavöö. Turvapadi täiendab turvavöö ohutusfunktsiooni. Juhipoolne turvapadi on paigutatud rooli keskele. 119

122 Kaasreisija turvapadi on paigutatud kindalaeka kohal armatuurlaua sisse. Turvapadja asukoht on tähistatud sõnadega SRS AIRBAG või AIRBAG. Eesmise turvapadja ja põlvepadja asukohad 1 Juhi ja kaasreisija eesmised turvapadjad 2 Kaasreisija põlvepadi 3 Juhipoolne põlvepadi HOIATUS! Turvapadja vallandumisel sellele liiga lähedal viibimine võib põhjustada tõsiseid või isegi surmavaid vigastusi. Turvapadjad vajavad vallandumiseks ruumi. Istudes nõjatuge tahapoole nii kaugele, et väljasirutatud käsivartega ulatute rooli või armatuurlauani. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Mitte kunagi ei tohi turvapadja ette paigutada seljaga sõidusuunas turvatooli. Vallanduv turvapadi võib surmavalt vigastada alla 12 aastast last, sealhulgas seljaga sõidusuunas paigaldatud turvatoolis paiknevat last. Seljaga sõidusuunas paiknevat turvatooli tohib paigutada ainult tagaistmele. Juhi ja kaasreisija turvapadja funktsioonid Täiustatud esiturvapatjade süsteem sisaldab mitme-astmelist juhi ja kaassõitja turvapatja. See süsteem annab väljundit vastavalt reisijate ohutussüsteemi ORC poolt määratud kokkupõrke tüübile ja raskusastmele, mis saab infot esikokkupõrke anduritelt (mõnel mudelil) või teistelt süsteemi komponentidelt. Esimeses etapis käivitub kohe löögi järel täispuhumisseade. Kergemat tüüpi kokkupõrkel vallandub vähem energiat. Tõsisemal kokkupõrkel vallandub enam energiat. Auto võib olla varustatud juhi ja/või kaasreisija turvavöö luku lülitiga, mis tuvastab, kas turvavöö on kinnitatud. Turvavöö luku lüliti võib määrata täiustatud turvapadja süsteemi täitumise astme. Auto võib olla varustatud juhi- ja/või esiistme rööbastee asendianduritega, mis võivad kohandada eesmiste turvapatjade täispuhutusastet vastavalt istme asendile. HOIATUS! Armatuurlaual või roolil ei tohi turvapadja asukohale mingeid esemeid paigutada, sest need võivad turvapadja vallandumisel põhjustada tõsiseid vigastusi. Ärge pange midagi turvapadja katte peale ega üritage seda käsitsi avada. Võite turvapatja kahjustada ja see võib olla mitte enam töökorras. Turvapadja pesa kate on mõeldud eemalduma ainult turvapatjade vallandumisel. Vaid turvapatjadele lootma jäädes võite saada avarii korral tõsiseid vigastusi. Turvapadjad töötavad koos turvavöödega teile paremat kaitset tagades. Teatud avariides turvapadjad ei vallandu. Kinnitage alati turvavööd, ka turvapatjadega varustatud autos. 120

123 Eesmiste turvapatjade toimimine Eesmised turvapadjad on mõeldud täiendava kaitse pakkumiseks lisaks turvavöödele. Eesmised turvapadjad ei ole mõeldud kahjustuste vähendamiseks tagant või külgkokkupõrkel või auto ümberpaiskumisel. Eesmised turvapadjad ei vallandu kõikide esikokkupõrgete puhul, isegi nende puhul,- mis võivad autot oluliselt kahjustada näiteks osalistel kokkupõrgetel, veoauto alla sõitmisel või nurgeti kokkupõrkel. Teisest küljest, sõltuvalt kokkupõrke olemusest ja asukohast võivad eesmised turvapadjad vallanduda avariides, mis ei kahjusta oluliselt auto esiosa, kuid põhjustavad äkilist kiiruse alanemist. Kuna turvapadja andurid mõõdavad auto aeglustumist teatud ajaühikus, auto sõidukiirus ja kahjustused iseenesest ei ole piisavad indikaatorid turvapadja vallandumise määramiseks. Mistahes kokkupõrkel on teie esmaseks kaitseks turvavööd ja samuti peate paiknema turvapadja vallandumisteekonnast nii kaugel, kui võimalik. Kui ORC tuvastab kokkupõrke, mis nõuab eesmise turvapadja vallandumist, saadab see signaali täispuhumisseadmele. Turvapadja täitumisel eraldub suur kogus mittemürgist gaasi. Turvapadja täieliku täitumise eel eraldub rooli ja armatuurlaua turvapadja kate ja pöördub turvapadja täitumise teekonnalt kõrvale. Eesmine turvapadi täitub silmapilgust kiiremini. Seejärel turvapadjad tühjenevad kiiresti, aidates niiviisi juhil ja kaasreisijal paigal püsida. Kaasreisija turvapadja väljalülitusfunktsioon mõnel mudelil Süsteem võimaldab juhil kaasreisija turvapatja välja lülitada olukorras, kui lapse turvatool tuleb esiistmele paigutada. Turvapadi lülitage välja ainult olukorras, kui turvatooli paigutamine esiistmele on vältimatu. Alla 12 aastased lapsed peavad sõitma ainult tagaistmetel ja nõuetekohaselt turvavööga kinnitatult. Liiklusõnnetuste statistika kohaselt on lapsed paremini kaitstud tagaistmel. Enamaks infoks vt "Turvatoolid" antud osas. HOIATUS! A DISABLED (OFF) tähistab, et kaasreisija turvapadi on välja lülitatud ja see avarii korral ei vallandu.. A DISABLED (OFF) tähistab, et kaasreisija turvapadi ei paku kaasreisijale lisaks turvavööle täiendavat kaitset. Ärge paigaldage turvatooli esiistmele, kui keskpaneelil ei põle teade Air Bag DISABLE (OFF), mis tähistab, et turvapadi on välja lülitatud. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Avarii korral, kui te ei ole korralikult turvavöödega kinnitatud, võite saada tõsiseid vigastusi. Võite paiskuda auto sisemuse või teiste reisijate vastu või paiskuda autost välja. Alati veenduge, et teie ja kaasreisijad oleksid korralikult turvavöödega kinnitatud. Esiistme turvapadja saab sisse või välja lülitada valides menüüs vastava seadistuse. Lisateavet, keskpaneeli ekraanile ligipääsu kohta leiate jaotise "Instrumendipaneel" lõigus "Keskpaneeli ekraan". Kaasreisija turvapadja väljalülitusfunktsioon sisaldab järgmist: Reisijate ohutussüsteemi kontroller (ORC) Esiistme turvapadja väljalülituse märgutuli kollane märgutuli keskkonsoolil cato cen Esiistme turvapadja sisselülituse märgutuli kollane märgutuli keskkonsoolil or Turvapadja märgutuli kollane märgutuli oca keskpaneeli ekraanil 121

124 ORC jälgib turvapadja süsteemi elektrooniliste osade töövalmidust alati, kui süüde on sisse lülitatud. ORC süütab enesekontrolliks süüte sisselülitamisel turvapadja märgutule Passenger Air Bag DISABLE (OFF) ja Passenger Air Bag ENABLE (ON) viieks kuni kaheksaks sekundiks. Enesekontrolli järel näitab märgutuli juhile ja reisijatele esiistme turvapadja staatust. Kui ilmneb ükskõik milline järgnevatest asjaoludest, laske turvapadja süsteem koheselt teeninduses üle vaadata: Süüte sisselülitamisel kumbki turvapadja märgutuli ei sütti. Auto käivitamise järel jäävad mõlemad märgutuled korraga põlema. Auto käivitamise järel kumbki märgutuli ei põle. Märgutuled süttivad korraga sõidu ajal. Märgutuled kustuvad koos sõidu ajal. Enesekontrolli järel peab põlema ainult üks märgutuledest korraga. HOIATUS! Kui ilmneb ükskõik milline ülaltoodud olukord, mis näitab reisija turvapatjade märgutule probleemi, jääb esiistme turvapadja märgutuli viimati valitud olekusse (DISABLED või ENABLED). Kaasreisija turvapadja märgutuli Passenger cat Air Bag DISABLE (OFF) Märgutuli Passenger Air Bag DISABLE (OFF) (mis kuvatakse kollaselt keskkonsoolile) tähistab, et kaasreisija turvapadi on välja lülitatud. Passenger Air Bag DISABLE (OFF) märgutuli tähistab, et kaasreisija turvapadi ei vallandu kokkupõrkel. MITTE KUNAGI ärge eeldage, et turvapadi on välja lülitatud, kui märgutuli Passenger Air Bag DISABLE (OFF) on välja lülitatud. Kaasreisija turvapadja märgutuli tor Passenger Air Bag ENABLE (ON) Märgutuli Passenger Air Bag ENABLE (ON) (mis kuvatakse kollaselt keskkonsoolile) tähistab, et kaasreisija turvapadi on sisse lülitatud. Passenger Air Bag ENABLE (ON) märgutuli tähistab, et kaasreisija turvapadi on sisse lülitatud ja vallandub kokkupõrkel, mis tingib turvapadja vallandumise. MITTE KUNAGI ärge eeldage, et turvapadi on sisse lülitatud, kui märgutuli Passenger Air Bag ENABLE (ON) on välja lülitatud. HOIATUS! Mitte kunagi ei tohi turvapadja ette paigutada seljaga sõidusuunas turvatooli. Esiistme turvapadja vallandumine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi alla 12 aastasele lapsele, kes on turvatooliga esiistmele paigutatud. Seljaga sõidusuunas paiknevat turvatooli tohib paigutada ainult tagaistmele. Alla 12 aastaseid lapsi tohib sõidutada ainult tagaistmetel. 122

125 Kaasreisija turvapadja välja lülitamine DISABLING (OFF) Kaasreisija turvapadja väljalülitamiseks DISABLE (OFF) the Passenger Advanced Front Air Bag, saate sisse lülitada keskpaneeli ekraani peamenüüs, roolil olevate nuppude abil vajutades üles või alla nuppudele. Tegutsemisjuhised Kerige alla või üles kuni Vehicle Set-Up. Kui olete roolil olevate nuppude abil jõudnud Vehicle Settings, vajutage OK. Kerige rooli nuppude abil alla või üles kuni saate valida "Security". "Security" valimiseks vajutage roolil asuvat nuppu OK. Passenger AIRBAG valimiseks vajutage roolil asuvat nuppu OK. Info Tegutsemisjuhised Kerige kuni saate valida Passenger AI AIRBAG OFF OFF. Et valida kaasreisija turvapadja väljalülitamine, AI AIRBAG OFF OFF kerige üles või alla, et valida "YES" kinnitamiseks valige "OK". Kerige alla või üles, et valida kinnitamiseks YES. YES valimiseks vajutage roolil OK nuppu. Info Kui kaasreisija turvapadi on varasemalt sisselülitatud ENABLED (ON), on see vaikimisi sisselülitatud ja väljalülitamiseks tuleb valida OFF. Kui see toiming ei ole ühe minuti jooksul lõpule viidud, siis see valik aegub ja seda protsessi tuleb korrata. Tegutsemisjuhised Info Kostab ühekordne helisignaal ja AI AIRBAG OFF märgutuli süttib 4-5 sekundiks, kinnitades esiistme turvapadja välja lülitamist. Passenger AI AIRBAG OFF märgutuli jääb püsivalt keskkonsoolil põlema, teavitades juhti ja kaasreisijat, et kaasreisija turvapadi on välja lülitatud DISABLED (OFF). Eespool toodud tabelis loetletud toimingute tulemusena lülitatakse välja esiistme turvapadi. Passenger Air Bag DISABLE (OFF) AI märgutuli tähistab, et kaasreisija turvapadi on välja lülitatud ja kokkupõrkel ei vallandu. 123

126 Kaasreisija turvapadja sisse lülitamine ENABLING (ON) Kaasreisija turvapadja saate sisse lülitada keskpaneeli ekraani peamenüüs, roolil olevate nuppude abil vajutades üles või alla nuppudele. Tegutsemisjuhised Kerige rooli nuppude abil alla või üles kuni saate valida "Vehicle Set-Up". Et valida Vechile Settings, vajutage roolil nuppu OK. Kerige rooli nuppude abil alla või üles kuni saate valida "Security". "Security" valimiseks vajutage roolil asuvat nuppu OK. Passenger AIRBAG valimiseks vajutage roolil asuvat nuppu OK. Info Tegutsemisjuhised Kerige kuni saate valida Passenger sen AIRBAG ON ON. Passenger sen AIRBAG ON ON" valimiseks vajutage roolil asuvat nuppu OK. "YES" valimiseks vajutage roolil asuvat nuppu OK. Info Kui kaasreisija turvapadi on varasemalt väljalülitatud DISABLED (OFF), on see vaikimisi väljalülitatud ja sisselülitamiseks tuleb valida ON. Kui see toiming ei ole ühe minuti jooksul lõpule viidud, siis see valik aegub ja seda protsessi tuleb korrata. Tegutsemisjuhised Info Kostab ühekordne helisignaal sen ja AIRBAG ON märgutuli süttib 4-5 sekundiks, kinnitades esiistme turvapadja sisselülitamist. Passenger AIRBAG ON märgutuli jääb püsivalt keskkonsoolil põlema, teavitades juhti ja kaasreisijat, et kaasreisija turvapadi on sisse lülitatud. Eespool toodud tabelis loetletud toimingute tulemusena lülitatakse esiistme turvapadi sisse. Esiistme turvapadja sisselülitamine: sen Passenger Air Bag DISABLE (ON) märgutuli tähistab, et kaasreisija turvapadi on sisse lülitatud. Turvapadi vallandub kokkupõrkel, mis tingib sellise olukorra. 124

127 HOIATUS! Mitte kunagi ei tohi turvapadja ette paigutada seljaga sõidusuunas turvatooli. Vallanduv turvapadi võib surmavalt vigastada alla 12 aastast last, sealhulgas seljaga sõidusuunas paigaldatud turvatoolis paiknevat last. Seljaga sõidusuunas paiknevat turvatooli tohib paigutada ainult tagaistmele. Alla 12 aastaseid lapsi tohib sõidutada ainult tagaistmetel. Põlvepadjad Põlvepadjad aitavad kaitsta juhi ja kaasreisija põlvi ja võimaldada neile turvapadja vallandumisel paremini paigal püsida. HOIATUS! Ärge puurige, lõigake ega moonutage põlvepatju mingil muul moel. Ärge paigaldage põlvepatjade asukohale mingeid lisasid, nagu märgutuled, stereokõlarid, kaasaskantavad raadiod vms. Täiendavad külgmised turvapadjad mõnel mudelil Auto võib olla varustatud täiendavate istmetesse paigaldatud turvapatjadega (SAB). Kui auto on varustatud täiendavate istmetesse paigaldatud turvapatjadega (SAB), järgige allpool olevaid juhiseid. Täiendavad külgmised turvapadjad asuvad esiistmete välisküljel. Turvapatjade asukoht on tähistatud sildiga SRS AIRBAG või AIRBAG, mis on istme välisküljele õmmeldud. Front Täiendavate Supplemental külgmiste Seat-Mounted turvapatjade Side asukoht Air Bag Teatud külgkokkupõrgete või auto ümberpaiskumise korral lisaks turvapatjadele ja kerekonstruktsioonile vähendavad külgturvapadjad täiendavalt vigastuste ohtu. Külgturvapadja vallandumisel avab see istme väliskülje seljatoe katte küljeõmbluse. Turvapadi täidab läbi küljeõmbluse reisija ja ukse vahelise ruumi. Turvapadi vallandub sellise kiiruse ja jõuga, et see võib sõitjaid vigastada, kui need ei istu korralikult auto istmel, või kui turvapadja vallandumisteele jääb mingeid esemeid. Lastel on suurem oht turvavöö vallandumisel viga saada. HOIATUS! Ärge kasutage teisi istmekatteid või paigutage mingeid esemeid teie ja turvapadja vahele, jõudlus võib olla vastavalt vähenenud ja/või esemed võivad teie vastu paiskuda, teile tõsiseid vigastusi põhjustades. Täiendavad külgturvapadjad, külgkardinad (SABIC) (mõnel mudelil) Auto võib olla varustatud külgkardinatega (SABIC) (mõnel mudelil). Kui auto on varustatud külgkardinatega (SABIC) (mõnel mudelil), järgige allpool olevaid juhiseid. Külgkardinad (SABIC) (mõnel mudelil) paiknevad mõlema külgakna kohal. Külgkardinat kattev paneel on tähistatud SRS AIRBAG või AIRBAG. 125

128 Supplemental Side Air Bag Inflatable Curtain Täiendavad külgturvapadjad, külgkardinad (SABIC) sildi asukoht Teatud külgkokkupõrgete või auto ümberpaiskumise korral lisaks turvapatjadele ja kerekonstruktsioonile vähendavad (mõnel mudelil) külgturvapadjad SABIC täiendavalt vigastuste ohtu. Külgkardin vallandub suunaga allapoole, kattes küljeakna. Täituv külgkardin lükkab välimise liistu eest ja katab küljeakna. Küljekardin täitub piisava jõuga, et sõitjaid vigastada juhul, kui need ei ole turvavööga kinnitatud ega istu korralikult või kui mingid esemed on paigutatud turvapadja vallandumisteele. Lastel on suurem oht turvakardina vallandumisel viga saada. Küljekardinad (mõnel mudelil) võivad aidata vähendada sõitjate autost väljapaiskumise ohtu küljeaknast teatud külgkokkupõrke korral. HOIATUS! Ärge paigutage pagasit liiga kõrgele, et takistada külgkardinate vallandumist. Külgkardinate kattepaneel tuleb hoida vabana, et mitte takistada turvapadja vallandumisteekonda. Et mitte pärssida külgkardinate toimimist, ärge paigaldage mingeid tarvikuid, mis võivad muuta auto lae ehitust. Ärge paigaldage autole täiendavat katuseluuki. Ärge paigaldage katuseraami, mis tuleb auto külge püsivate kinnitusvahenditega (poltide või kruvidega) kinnitada. Mitte mingil juhul ei tohi auto katust puurida. Külgkokkupõrked Külgturvapadi on mõeldud aktiveeruma teatud külgkokkupõrgete või auto ümberpaiskumise korral. Reisijate ohutuse kontrollsüsteem ORC määrab külgmiste turvapatjade vallandumise vajaduse, sõltuvalt kokkupõrke tõsidusest ja tüübist. Külgkokkupõrke andurid võimaldavad ORC-l määrata kokkupõrke korral asjakohase reageerimise taseme. Süsteem on kalibreeritud kokkupõrke küljel vallandama külgturvapadjad. Külgkokkupõrkel vasak- ja parempoolsed külgmised turvapadjad vallanduvad teineteisest sõltumatult. Auto kahjustused iseenesest ei ole hea näitaja selle kohta, kas külgmised õhkpadjad oleksid võinud vallanduda. Külgmised turvpadjad ei vallandu igal kokkupõrkel, sealhulgas teatud nurga all toimuval kokkupõrkel või kokkupõrkel, millel ei ole mõju sõitjatele. Külgmised turvapadjad võivad vallanduda nurkmisel või nihkes kokkupõrkel koos eesmiste turvapatjadega. Turvapadi täiendab turvavöö ohutusfunktsiooni. Külgmised turvapadjad täituvad silmapilgust kiiremini. HOIATUS! Sõitjad, eriti lapsed, kes on külgmistele turvapatjadele liiga lähedal võivad saada tõsiseid vigastusi. Sõitjad, eriti lapsed ei tohi kunagi nõjatuda uste või külgakende vastu, isegi kui nad on paigutatud turvatooli. (Jätkub) 126

129 HOIATUS! (Jätkub) Turvavööd (ja sobivad turvatoolid) on mõeldud sõitjate esmaseks kaitsmiseks kokkupõrke korral. Need aitavad teil ka istuda õiges asendis, eemal täituvast turvapadjast. Parima kaitse tagamiseks külgturvapatjade poolt, peavad sõitjad kinnitama turvavööd ja istuma toetudes istme seljatoele. Lapsed peavad olema korralikult kinnitatud sobivasse turvatooli või turvapadjale. HOIATUS! Turvapadjad vajavad vallandumiseks ruumi. Ärge nõjatuge vastu ust ega aknaid. Istuge sirgelt istme keskel. Kui paiknete turvapadja vallandumisel sellele liiga lähedal, võite saada tõsiseid või surmavaid vigastusi. Vaid turvapatjadele lootma jäädes võite saada avarii korral tõsiseid vigastusi. Turvapadjad töötavad koos turvavöödega teile paremat kaitset tagades. Teatud avariides turvapadjad ei vallandu. Kinnitage alati turvavööd, ka turvapatjadega varustatud autos. Turvapatjade kate ei pruugi olla salongis nähtav, kuid turvapadja vallandumisel see avaneb. Auto ümberpaiskumisel (kui auto on varustatud ümberpaiskumise anduriga) Külgturvapadi on mõeldud aktiveeruma teatud auto ümberpaiskumise korral. Reisijate ohutuse kontrollsüsteem ORC määrab külgmiste turvapatjade vallandumise vajaduse, sõltuvalt ümberpaiskumise tõsidusest ja tüübist. Auto kahjustused iseenesest ei ole hea näitaja selle kohta, kas külgmised õhkpadjad oleksid võinud vallanduda. Kõikidel ümberpaiskumise juhtumitel külgturvapadjad ei pruugi vallanduda. Ümberpaiskumise andurite süsteem määrab, millal selline sündmus võib tõenäoline olla ja kas turvapatjade vallandumine on vajalik. Juhul, kui süsteem tuvastab ümberpaiskumise tõenäosuse ja külgturvapatjade vallandumine on otstarbekas, ümberpaiskumise andurite süsteem vallandab ka turvavööde eelpingutid mõlemal auto poolel. Külgkardinad (mõnel mudelil) võivad aidata vähendada sõitjate autost väljapaiskumise ohtu küljeaknast auto ümberpaiskumise korral. Turvapadja süsteemi komponendid MÄRKUS Reisijate ohutussüsteem ORC jälgib turvapadja süsteemi komponentide siseringi ja juhtmeühendusi. Allpool loetletud komponendid: Reisijate ohutussüsteemi kontroller (ORC) Turvapadja märgutuli Rool ja roolisammas Näidikuplokk Põlvepadjad Juhi ja kaasreisija turvapadjad Külgmised turvapadjad Täiendavad põlvepadjad Ees- ja külgkokkupõrke andurid Turvavööde eelpingutid Turvavöö lukk Kui toimub vallandumine Esiturvapadjad tühjenevad otsekohe peale vallandumist. Esi- ja/või külgturvapadjad ei vallandu kõikide kokkupõrgete puhul. See ei tähenda turvapadja süsteemi riket. 127

130 Kokkupõrke järel, mille tagajärjel turvapadjad vallanduvad võivad olla järgmised tagajärjed. Turvapadja materjal võib põhjustada mõnikord marrastusi ja naha punetust. Marrastus on sarnane võimlemisköie hõõrdumisega. See ei ole tingitud kemikaalidega kokkupuutest. Sellised nähtused on ajutised ja paranevad kergesti. Kui aga haavandid ei parane paari päevaga või tekivad villid, pöörduge kindlasti arsti poole. Turvapadja vallandumisel võite näha suitsu sarnaseid osakesi õhus. See on protsessi normaalne kõrvalnähtus, mis tekib turvapadja täitumisel kasutatud mittetoksilisest gaasist. Need osakesed võivad ärritada nahka, silmi, nina või kurku. Kui teil esineb naha või silma ärritust, loputage seda piirkonda külma veega. Nina või kurgu ärrituse korral minge värske õhu kätte. Kui ärritusnähud kestavad, pöörduge arsti poole. Kui osakesed määrivad teie riideid, jälgige rõivavalmistaja juhiseid selle puhastamiseks. Pärast turvapadja vallandumist ärge autoga enam sõitke. Järgmisesse avariisse sattumisel turvapadjad ei kaitse teid enam. HOIATUS! Vallandunud turvapadjad ja turvavöö eelpingutid ei kaitse teid järgmise avarii korral. Laske koheselt teeninduses turvapadjad, turvavööde eelpingutid ja turvavöö lukud välja vahetada. Samuti laske reisijate ohutussüsteem teeninduses üle vaadata. Turvapatjade kate ei pruugi olla salongis nähtav, kuid turvapadja vallandumisel see avaneb. Mistahes avarii järel tuleb auto koheselt viia teenindusse. Tõhustatud avariile reageerimise süsteem Avarii korral, kui kommunikatsiooni- ja elektrivõrgud jäävad puutumata, siis sõltuvalt avarii olemusest reisijate ohutussüsteem määrab, kas tõhustatud avariile reageerimise süsteem viib läbi järgmised funktsioonid: Mootorisse kütusevoolu katkestamine. Ohutuled hakkavad vilkuma kuni akul on toidet või kuni ohutulede nupule vajutamiseni. Ohutuled on võimalik ohutulede nupust välja lülitada. Salongivalgustus süttib ja jääb põlema, kuni akul on toidet või 15 minutiks pärast tõhustatud avariile reageerimise süsteemi sekkumist. Ukselukud avanevad. Bensiini kütusepumba kütteseade (kui see on varustuses) või diislikütuse filtri soojendus (kui see on varustuses) lülitatakse välja. HVAC-ventilaatori mootor lülitatakse välja. HVAC-tsirkulatsiooniluuk suletakse. Tõhustatud avariile reageerimise süsteemi lähtestamine Tõhustatud avariile reageerimise süsteemi lähtestamiseks pärast avarii toimumist tuleb süüde välja lülitada. Keerake süütelüliti asendisse AVV/START või MAR/ACC/ON/RUNt või STOP/OFF/LOCK. Enne süsteemi nullimist ja mootori käivitamist jälgige hoolega, et mootoriruumis, maapinnal mootori ümbruses ega kütusepaagi ümber ei oleks jälge kütuse lekkimisest. Sõltuvalt sündmuse olemusest võib armatuurlaual paiknev vasak ja parempoolne suunatulede märgutuli vilkuma hakata või mõlemad hakkavad vilkuma. Selleks, et autot teeservale liigutada, peate järgima süsteemi lähtestusprotseduuri. 128

131 Kliendipoolne Vastus tegevusele tegevus Iga samm PEAB toimuma vähemalt 2 sekundit. 1. Keerake süüde asendisse STOP/ OFF/LOCK. (Suunatuli peab olema neutraalasendis) 2. Keerakse süüde asendisse MAR/ ACC/ON/RUN. 3. Lülitage sisse parempoolne suunatuli. 4. Viige suunatuli neutraalasendisse. 5. Lülitage sisse vasakpoolne suunatuli. Parempoolne suunatuli vilgub. Vasakpoolne suunatuli on väljas. Parempoolne suunatuli põleb püsivalt. Vasakpoolne suunatuli vilgub. Parempoolne suunatuli on väljas. Vasakpoolne suunatuli vilgub. Parempoolne suunatuli vilgub. Vasakpoolne suunatuli põleb püsivalt. 6. Viige suunatuli neutraalasendisse. Parempoolne suunatuli vilgub. Vasakpoolne suunatuli on väljas. Kliendipoolne Vastus tegevusele tegevus Iga samm peab toimuma vähemalt 2 sekundit. 7. Lülitage sisse parempoolne suunatuli. 8. Viige suunatuli neutraalasendisse. 9. Lülitage sisse vasakpoolne suunatuli. Parempoolne suunatuli põleb püsivalt. Vasakpoolne suunatuli vilgub. Parempoolne suunatuli on väljas. Vasakpoolne suunatuli vilgub. Parempoolne suunatuli põleb püsivalt. Vasakpoolne suunatuli põleb püsivalt. 10. Lülitage välja vasakpoolne suunatuli. (Suunatule lüliti peab olema neutraalasendis) 11. Keerake süüde asendisse STOP/ OFF/LOCK. Parempoolne suunatuli on väljas. Vasakpoolne suunatuli on väljas. Kliendipoolne Vastus tegevusele tegevus Iga samm peab toimuma vähemalt 2 sekundit. 12. Keerakse süüde asendisse MAR/ ACC/ON/RUN. (Iga toiming tuleb läbi viia ühe minuti jooksul või seda toimingut tuleb korrata). Ohutulede väljalülitamine (käsitsi). Süsteem on seejärel lähtestatud ja mootorit on võimalik käivitada. Kui lähtestamisprotseduur ei ole 60 sekundi jooksul lõpule jõudnud, siis hakkavad suunatuled vilkuma ja taaskäivitamisprotsess tuleb uuesti läbi viia. 129

132 Turvapatjade süsteemi hooldamine HOIATUS! Mistahes muudatused turvapadja süsteemis võivad kahjustada selle töövõimet. Kui turvapadjad ei funktsioneeri korralikult, võite saada tõsisemaid vigastusi. Ärge muutke toitejuhtmeid ega paigaldage mistahes silte, kleepse rooli keskosale ega armatuurlaua ülemisele osale. Ärge muutke esipamperit, auto kerekonstruktsioone ega lisage autole järelturu astmelaudasid. Mistahes turvapadja süsteemi osa parandamist ei tohi omal käel läbi viia. Teavitage kindlasti autot hooldavaid isikuid, et sellel on turvapadjasüsteem. Ärge üritage muuta mistahes turvapadjasüsteemi komponenti. Muudatuste tagajärjel võib turvapadi juhuslikult vallanduda või mitte funktsioneerida siis, kui seda vajatakse. Mistahes turvapadja süsteemi osa parandamiseks viige auto teenindusse. Kui autoiste vajab hooldust, kas selle polsterdus või kate või istme kinnituspoldid, viige auto teenindusse. Kasutada tohib ainult tootja poolt lubatud lisatarvikuid. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Kui turvapadja süsteemi on vaja muuta seoses erivajadustega inimestega, pöörduge teenindusse. Must kast (EDR) Teie auto on varustatud musta kastiga (EDR) EDR peamine eesmärk on jäädvustada teatud avariide või avariisarnaste olukordade andmed, nagu turvapadja vallandumine või teetakistuste vastu põrkamine, mis aitab mõista, kuidas sõiduki süsteemid toimivad. EDR on mõeldud auto dünaamika ja ohutussüsteemidega seotud andmete salvestamiseks lühikese aja jooksul, tavaliselt kuni 30 sekundit. EDR on mõeldud järgnevate andmete salvestamiseks: Kuidas auto erinevad süsteemid töötavad. Kas juhi ja kaassõitja turvavööd olid kinnitatud. Kas juht vajutas gaasi- ja/või piduripedaali. Mis kiirusega auto sõitis. Need andmed aitavad paremini mõista avarii ja vigastuste tekkimise tingimusi. EDR andmed salvestatakse teie autosse ainult keerukama avariiolukorra puhul. EDR ei salvesta tavasõidu ega isiklikke andmeid nagu nimi, sugu, vanus ja avarii asukoht. Siiski võivad teised osapooled, nagu seadusandlikud võimud kasutada EDR poolt salvestatud andmeid avarii uurimisel personaliseerida. EDR andmete lugemiseks on vajalikud spetsiaalsed seadmed ja ligipääs autole või EDR-le. Lisaks auto tootjale saavad teised osapooled, nagu õiguskaitse, kellel on erivarustus, lugeda andmeid, kui neil on autole või EDR-le ligipääs. Laste turvatoolid laste sõiduohutus Warning Hoiatussilt Label onesiistme Front Passenger päikesevarjul Sun Visor 130

133 Kõik sõidukis viibivad isikud, kaasa arvatud lapsed ja imikud, peavad olema turvavöödega kinnitatud. Vastavalt EÜ direktiivile 2003/20/ EC, on nõutud turvatoolide õige kasutamine kõigis EÜ liikmesriikides. Alla 12 aastased või alla 1,5 m pikkused lapsed peavad sõitma ainult tagaistmetel ja nõuetekohaselt turvavööga kinnitatult. Liiklusõnnetuste statistika kohaselt on lapsed paremini kaitstud tagaistmel. HOIATUS! MITTE KUNAGI ei tohi turvapadja ette paigaldada seljaga sõidusuunas paigutatavat turvatooli, see võib põhjustada õnnetuse korral SURMAVAID VIGAS- TUSI. Seljaga sõidusuunas paiknevat turvatooli tohib paigutada ainult tagaistmele. Vallanduv turvapadi võib surmavalt vigastada alla 12 aastast last, sealhulgas seljaga sõidusuunas paigaldatud turvatoolis paiknevat last. Avarii korral võib turvavööga kinnitamata laps paiskuda vastu auto sisemust. Jõud, mis on vajalik süles istuva lapse kinni hoidmiseks avarii korral ei ole piisav, sõltumata kui tugev te olete. Laps ja teised autos viibijad võivad saada tõsiseid vigastusi. Laps peab sõitma sobiva suurusega turvatoolis. Turvatoole on erinevaid tüüpe ja suurusi, alates turvahällidest vastsündinutele kuni piisavalt suurteni, kes võivad kasutada täiskasvanute turvavööd. Lapsed peavad sõitma seljaga sõidusuunas nii kaua kui võimalik, kuna see on avarii korral kõige turvalisem asend. Kontrollige alati turvatooli kasutusjuhendist, kas turvatool on teie lapsele sobiv. Lugege hoolikalt läbi turvatooli juhised ja hoiatused ning sellele kinnitatud sildid. Euroopas on laste turvatoolid määratletud reegliga ECE-R44, mis jagab need kaalurühmadesse: Turvatooli rühm Kaalurühm 0 Kaalurühm 0+ Kaalurühm 1 Kaalurühm 2 Kaalurühm 3 Kaalurühm kuni 10 kg kuni 13 kg 9 18 kg kg kg Kontrollige lapse turvatooli silti. Kõik laste turvatoolid peavad sisaldama sildil tüübikinnitust ja kontrollmärgistust. Silt peab olema püsivalt turvatooli külge kinnitatud. Te ei tohi seda silti turvatoolilt eemaldada. HOIATUS! Eriti ohtlik! Mitte kunagi ei tohi aktiveeritud turvapadja ette paigutada seljaga sõidusuunas turvatooli. Vaadake päikesesirmile paigaldatud infot. Turvapadja avanemine, sõltumata kokkupõrke tõsidusest, see võib last surmavalt vigastada. Soovitatav on last sõidutada sobivas turvatoolis tagaistmel, mis on avarii korral kõige paremini kaitstud asukoht. HOIATUS! Juhul, kui lapse paigutamine esiistmele seljaga sõidusuunas paigutatavasse turvatooli on vältimatu, tuleb kaasreisija turvapadi Setup menüüst välja lülitada. Väljalülitamisel tuleb jälgida, et keskpaneelil süttiks vastav märgutuli. Kaassõitja istme turvavöö peab paigaldama nii kaugele taha kui võimalik, et turvatool ei puutuks kokku armatuurlauaga. 131

134 Universaalsed turvatoolid Järgnevate osade joonised on erinevate turvatoolide näited. Välja toodud on tüüpilised paigaldused. Turvatooli paigaldamisel järgige kaasaantud juhiseid. ISOFIX-kinnitusega turvatoole saab paigaldada ilma turvavööd kasutamata. Kaalurühm 0 ja 0+ HOIATUS! Mitte kunagi ei tohi turvapadja ette paigutada seljaga sõidusuunas turvatooli. Vallanduv turvapadi võib surmavalt vigastada alla 12 aastast last, sealhulgas seljaga sõidusuunas paigaldatud turvatoolis paiknevat last. Alati, kui paigaldate seljaga sõidusuunas paigutatava turvatooli esiistmele, lülitage esiistme turvapadi välja. Kaalurühm 2 Kaalurühm 1 Joonis C Joonis A Turvaeksperdid soovitavad lapsi sõidutada seljaga sõidusuunas nii kaua kui võimalik. Kuni 13 kg kaaluvad lapsed peavad olema seljaga sõidusuunas turvatooli kinnitatud, nagu on näidatud joonisel A. Seda tüüpi turvatool toetab lapse pead ja ei tekita pinget kaelale ka järsul pidurdamisel või kokkupõrkel. Turvahäll kinnitatakse auto turvavööde abil (joon A) ja laps omakorda kinnitatakse turvahälli turvavööde abil. Joonis B 9-18 kg kaaluvaid lapsi võib sõidutada Kaalurühm 1 näoga sõidusuunas turvatoolis nagu on näidatud joonisel B. See turvatool on mõeldud lastele, kes on kaalurühma 0 või 0+ turvatoolis sõidutamiseks liiga suured. Lapsed kaaluga 15 kg 25 kg ja kes on liiga suured kaalurühma 1 turvatooli jaoks, võivad kasutada kaalurühma 2 turvatooli. Nagu on näidatud joonisel C, tuleb jälgida, et laps asetseks rihmade suhtes õigesti, diagonaalne rihm peab minema üle rinna, mitte üle kaela ja alumine osa üle puusade, mitte üle kõhu. 132

135 Kaalurühm 3 Joonis D Lapsed kaaluga 22 kg 36 kg ja kes on piisavalt suured täiskasvanu õlarihma jaoks, võivad kasutada kaalurühma 3 turvatooli. 3. kaalurühma lastel paigaldatakse vöörihm üle lapse vaagnaluu. Laps peab olema piisavalt pikk, et õlavöö ulatuks lapse rinnale ja mitte kaelale. Joonis D on näide kaalurühma 3 turvatooli õigest paigutusest tagaistmel. HOIATUS! Valel paigaldamisel võib laps või turvatool viga saada. Turvatool võib kokkupõrkel lahti tulla. Laps ja teised autos viibijad võivad saada tõsiseid vigastusi. Lapse turvatooli kinnitamisel või turvatooli paigaldamisel järgige täpselt turvatooli tootja juhiseid. Pärast turvatooli autosse paigaldamist ärge liigutage istet ette- või tahapoole, kuna sel juhul võivad turvatooli kinnitused lahti tulla. Eemaldage turvatool enne istme reguleerimist. Pärast istme reguleerimist paigaldage turvatool tagasi. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Kui turvatooli ei kasutata, kinnitage see turvavöö või ISOFIX kinnitustega või eemaldage see autost. Ärge jätke seda autosse lahtiselt. Järsul pidurdusel või avarii korral võib see paiskuda vastu sõitjaid või seljatugesid ja tekitada tõsiseid kahjustusi. 133

136 Reisijaistme sobivus turvatooli kinnitamiseks Järgnevas tabelis on ära toodud istmete sobivus turvatooli paigaldamiseks vastavalt Euroopa Direktiivile 2000/3/EC. Kaalukategooria UNIVERSAALSE TURVATOOLI SOBIVUSE TABEL Kaassõitja iste Kaassõitja turvapadi SEES Kaassõilja turvapadi VÄLJAS Tagumine välimine iste Tagumine keskmine iste Kaalurühm 0 kuni 10 kg X U U/UF U/UF Kaalurühm 0+ kuni 13 kg X U U/UF U/UF Kaalurühm 9 kuni 18 kg X U U/UF U/UF Kaalurühm II 15 kuni 25 kg X U U/UF U/UF Kaalurühm IlI 22 kuni 36 k X U U/UF U/UF Tabeli tähiste selgitused: U = Sobib universaal turvatoolidele, mis on lubatud selles vanuse-/kaalurühmas kasutamiseks. UF = Sobib näoga sõidusuunas paigaldatavatele universaal turvatoolidele, mis on lubatud selles kaalurühmas kasutamiseks. X = Selle vanuse-/kaalurühma turvatoolile ebasobiv iste. Kui peatoed häirivad lapse turvatooli paigaldamist, kui see on paigaldatud esiistmele, reguleerige esiistme peatugesid. 134

137 HOIATUS! Kaassõitja turvapadja väljalülitamine hoiatus 135

138 Vanemate laste turvavööd Pikemad, kui 150 cm lapsed võivad kinnitada turvavöö nagu täiskasvanud. Kasutage seda 5-astmelist testi otsustamaks, kas turvavöö sobib lapsele või peab kasutama rühma 2 või 3 turvatooli turvavöö kasutamiseks: 1. Kas laps saab istuda selliselt, et kogu selg toetab vastu seljatuge? 2. Kas lapse põlved painduvad mugavalt üle istme esiosa, hoides selga vastu seljatuge? 3. Kas õlavöö kulgeb üle õlgade kaela ja käsivarre vahelt? 4. Kas turvavöö puusarihm kulgeb üle puusade, mitte kõhu? 5. Kas laps saab selliselt kogu reisi istuda? Kui vastus mõnele neist küsimustest on ei, peab last sõidutama rühma 2 või 3 turvatoolis. Kui laps kastutab puusa-/õlarihma, kontrollige aegajalt selle paigutust ja jälgige, et pannal oleks kinnitatud. Vingerdades ja rabeledes võivad lapsed turvavöö asendit muuta. Kui õlavöö puutub vastu nägu ja kaela, liigutage laps auto keskosale lähemale või kasutage turvavöö patja. HOIATUS! Ärge kunagi lubage lapsel panna turvavöö diagonaalosa käe alla või seljataha. Kokkupõrke korral ei kaitse õlarihm last korralikult, mis võib põhjustada tõsiseid või isegi fataalseid vigastusi. Laps peab alati kasutama nii õla- kui puusavööd korrektselt. ISOFIX-turvaistmed Joonis E Teie auto on varustatud laste turvatooli kinnitustega, mida nimetatakse ISOFIX. See süsteem võimaldab paigaldada ISOFIX-turvatoole ilma turvavööd kasutamata. ISOFIX-süsteemil on kaks alumist kinnitust, mis asuvad seljatoe ja istmepadja vahel ning ülemine rihma kinnitus istme taga. Näide universaal ISOFIX-turvatoolist kaalurühmale 1 on äratoodud joonisel E. ISOFIX turvatoolid on saadaval ka teistele kaalurühmadele. ISOFIX-turvatoolide asukohad Alumised kinnitused on ümarad vardad, mis asuvad istmepadja ja seljatoe vahel, sümbolite all. Need on näha, kui turvatooli paigaldamisel nõjatute tagaistmele. Lükates sõrmed istmepadja ja seljatoe vahele, leiate need lihtsalt. A Lower Alumiste Anchorage kinnituste Location asukoht 136

139 Ülarihmade asukohad Iga tagaistme seljatoe taga on rihmad turvatooli kinnitamiseks. ISOFIX-turvatoolidel on mõlemal küljel jäigad vardad. Neil kõigil on ühenduskoht alumise kinnitusega ühendamiseks ja võimalus kinnituse pingutamiseks. Näoga sõidusuunas turvatoolid ja mõned seljaga sõidusuunas turvatoolid on samuti ülarihmadega varustatud. Ülarihma otsas on konks, millega saab ülarihma kinnitada ja võimalus hiljem rihma pingutamiseks. Keskmise istme ISOFIX HOIATUS! Ärge paigaldage turvatooli keskmisele istmele ISOFIX-kinnitusega. See iste ei sobi ISOFIX-kinnitusega turvatoolidele. Ärge paigaldage oma ISOFIX-turvatooli keskmise ülarihmakinnitusega. Kasutage turvatooli keskmisele istmelepaigaldamiseks turvavööd. Ärge kinnitage samasse kinnitusse mitutturvatooli. Paigaldusjuhiseid vaadake osast ISOFIX turvatooli kinnitamine. Universaalsele ISOFIX turvatoolile sobivad istmed Turvatoolide kasutamine Allpool olev tabel näitab ISOFIX turvasüsteemide paigaldusvõimalusi istmetele vastavalt Euroopa regulatsioonile ECE 16. Kinnitusrihmade asukoht 137

140 ISOFIX-kinnitustega istekohad Kaalukategooria Suurusklass Kinnitus Kaassõitjaiste Turvahäll 0 kuni 10 kg 0+ kuni 13 kg Grupp I alates 9 18 kg Tagaistmete välimised istekohad Rt./Lt. Keskmine tagaiste Keskmine rida välimised istmed Keskmine rida keskmine iste Teised istmed F ISO/L1 X X X N/A N/A N/A G ISO/L2 X X X N/A N/A N/A (1) X N/A X N/A N/A N/A E ISO/R1 X IUF/IUF X N/A N/A N/A (1) X N/A X N/A N/A N/A E ISO/R1 X IUF/IUF X N/A N/A N/A D ISO/R2 X IUF/IUF X N/A N/A N/A C ISO/R3 X IUF/IUF X N/A N/A N/A (1) X N/A X N/A N/A N/A D ISO/R2 X IUF/IUF X N/A N/A N/A C ISO/R3 X IUF/IUF X N/A N/A N/A B ISO/F2 X IUF/IUF X N/A N/A N/A B1 ISO/F2X X IUF/IUF X N/A N/A N/A A ISO/F3 X IUF/IUF X N/A N/A N/A (1) X N/A X N/A N/A N/A Grupp II 15 kuni 25 kg (1) X N/A X N/A N/A N/A Grupp III 22 kuni 36 kg (1) X N/A X N/A N/A N/A 138

141 Tabeli tähiste selgitused: (1) = CRS ilma ISO/XX suurusklassita (A kuni G) turvatoolide korral näitab auto valmistaja vastavas kaalukategoorias konkreetse auto istekohtadele sobiva(d) soovitatava(d) ISOFIX-turvatooli(d). IUF = Sobib näoga sõidusuunas paigaldatav universaalkategooria ISOFIX-turvatool, mida on lubatud kasutada selles kaalukategoorias. X = Selle kaalukategooria ja/või suurusklassi ISOFIX-turvatoolile sobimatu ISOFIX-kinnitustega istekoht. Turvatooli paigaldamisel järgige alati turvatooli tootja juhiseid. Mitte kõiki turvatoole ei saa ülalkirjeldatud viisil paigaldada. Pidage meeles, et tegemist on universaalse ISOFIX lapse turvatooliga, mida saab kasutada kõigis nendes kohtades, millel on märgistus ECE R44/03 Universal ISOFIX. ISOFIX-turvatooli paigaldamiseks: 1. Avage alumiste kinnituste reguleerijad ja turvatooli ülarihmad nii, et saate kinnitused palju lihtsamalt auto kinnituspunktidega ühendada. 2. Pange turvatool istmele alumiste kinnituspunktide vahele. Mõnede tagumise rea istmete puhul võib olla vajalik istet kallutada ja /või tõsta peatuge. Kui tagaistet saab ette- ja tahapoole lükata, liigutage seda nii, et turvatoolile oleks piisavalt ruumi. Liigutage ka esiistet, et turvatoolil oleks piisavalt ruumi. 3. Kinnitage turvatooli kinnitused alumistesse kinnituspunktidesse. 4. Kui turvatoolil on ülarihm, ühendage see ülarihma kinnituspunkti. Vaadake osa Turvatooli ülarihmaga kinnitamine. 5. Pingutage kõik rihmad, liigutades turvatooli kontrollimiseks edasi-tagasi. Pingutage turvatooli rihmad vastavalt turvatooli kasutusjuhendile. 6. Kontrollige, kas turvatool on paigaldatud korrektselt, tõmmates seda ette ja taha. See võib liikuda igas suunas ainult 25 mm. HOIATUS! Turvatooli vale paigaldus ISOFIX-kinnituspunktidesse võib turvatooli kahjustada. Laps ja teised autos viibijad võivad saada tõsiseid vigastusi. Lapse turvatooli kinnitamisel või turvatooli paigaldamisel järgige täpselt turvatooli tootja juhiseid. Kinnituspunktid taluvad ainult õigesti paigaldatud turvatooli koormust. Ärge mingil juhul kasutage neid täiskasvanute turvavööde ega muu varustuse kinnitamiseks. Turvatooli paigaldamisel peab auto olema pargitud. ISOFIX turvatool on korralikult kinnitatud siis, kui kuulete kinnitumise klõpsu. Turvatooli ülarihmaga kinnitamine 1. Kui soovite turvatooli ülarihmaga kinnitada, leiate ülarihma kinnituspunkti istme tagant. Ülarihmale paremaks juurdepääsuks peate te istet ettepoole nihutama. Kui istme taga ülarihm puudub, paigaldage turvatool teisele istmele. 139

142 2. Ülarihmadele juurdepääsemiseks tõmmake kattega põrandapaneel seljatoest eemale. Kui auto on varustatud reguleeritavate peatugedega, tõstke need ülemisse asendisse ja võimalusel juhtige kinnitusrihm peatoe kahe posti vahelt läbi. Kui see ei ole võimalik, siis laske peatugi alla ja viige kinnitusrihm ümber peatoe välimise külje. 3. Kinnitage turvatooli ülarihma kinnitus kinnituspunkti, nagu on joonisel näidatud. 4. Pingutage turvatooli rihmad vastavalt turvatooli kasutusjuhendile. HOIATUS! Valesti kinnitatud ülarihm võib põhjustada lapse pea liigset liikumist ja last vigastada. Kasutage ainult kinnituspunkte, mis asuvad otse turvatooli taga. Kui teie autol on jagatud tagaiste, veenduge, et ülarihm ei jääks istmete vahele. HOIATUS! Lapse turvatooli kinnitamisel või turvatooli paigaldamisel järgige täpselt turvatooli tootja juhiseid. Lugege need juhised korralikult enne turvatooli paigaldamist läbi. Reisijaistme sobivus i-size turvatooli kinnitamiseks Sõiduki tagumised välimised istmed on saanud tüübikinnituse, uusimate i-size turvasüsteemide kinnitamiseks. Need turvatoolid, mis on valmistatud i-size (ECE R129) standardile vastavalt, tagavad lastele parima sõiduohutuse. Kuni 15 kuu vanuseid lapsi tohib sõidutada vaid seljaga sõidusuunas: Külgkokkupõrkel on turvatoolis laste ohutus suurem. ISOFIX süsteemi kasutamine on soovitatav, et vähendada turvatooli valest paigaldamisest tulenevaid riske. Paraneb turvatooli valiku tegemine, mida ei tehta enam vastavalt lapse kaalule vaid tema pikkusele. Auto istmete ja turvatoolide ühilduvus on parem: i-size turvatooli võib pidada "Super ISOFIXiks"; see tähendab, et neid saab täiesti paigaldada tüübikinnitusega i-size istmetele, kuid neid saab paigaldada ka ISOFIX (ECE R44) tüübikinnitusega istmetega. Ülarihma kinnitus 140

143 i-size sobivad istmed on joonisel tähistatud XX. Järgnev tabel näitab turvatooli paigaldamise võimalusi. Vastavalt EÜ standardile ECE 129 i-size. Joonis XX i-size turvatoolid i-size turvatooli sobivuse tabel Tagaistmete Keskmine Seade Kaassõitja iste välimised tagaiste istekohad ISO/R2 X I-U X ISO/F2 X I-U X Tabeli tähiste selgitused: i-u = Sobiv iste i-size turvatoolidele nii näoga-, kui seljaga sõidusuunas paigaldamiseks. X = Iste ei sobi i-size turvatooli paigutamiseks. FCA poolt teie autole soovitatavad turvatoolid Lineaccessori MOPAR valikusse kuuluvaid turvatoole saab kinnitada nii kolmpeunktilise turvavöö kinnitusega, kui ISOFIX kinnituste abil. 141

144 Kaalukategooria Turvatooli süsteem Turvatooli tüüp Turvatoolide paigaldamine Grupp 0+ : vastsündinust kuni 13 kg 40 cm kuni 80 cm Britax Baby Safe plus Tüübikinnituse number: E Jeep tellimuse number Britax Baby Safe ISOFIX tagumisele välimisele istmele. Jeep tellimuse number: Universaal/ISOFIX-turvatool. Tuleb paigaldada seljaga sõidusuunas, auto turvavööde abil või vastava ISOFIX alusega (mida saab eraldi osta) ja ISOFIX kinnituspunktide abil. 142

145 Kaalukategooria Turvatooli süsteem Turvatooli tüüp Turvatoolide paigaldamine Kaalurühm 1: 9 kuni18 kg 67 cm kuni 105 cm Britax Roemer Duo Plus tüübikinnituse number: E Jeep tellimuse number Sobib ainult näoga sõidusuunas paigaldamiseks, ISOFIX kinnituspunktide ja ülemise kinnitusrihma abil. Selle peab kinnitama tagaistmetele. Kaalurühm 2: 15 kuni 25 kg 95 cm kuni 135 cm Britax Roemer Kidfix XP tüübikinnituse number: E Jeep tellimuse number Seda saab kinnitada näoga sõidusuunas nii kolmepunktilise turvavööga, kui ISOFIX kinnitustega. Jeep soovitab kinnitada ISOFIX kinnituspunktide abil. Selle peab kinnitama tagumisele välimisele istmele. 143

146 Kaalukategooria Turvatooli süsteem Turvatooli tüüp Turvatoolide paigaldamine Kaalurühm 3: 22 kuni 36 kg 136 cm kuni 150 cm Britax Roemer Kidfix XP tüübikinnituse number: E Jeep tellimuse number Seda saab kinnitada näoga sõidusuunas nii kolmepunktilise turvavööga, kui ISOFIX kinnitustega. Jeep soovitab kinnitada ISOFIX kinnituspunktide abil. Selle peab kinnitama tagaistmetele. Turvatooli paigaldamisel järgige kaasaantud juhiseid. Lemmikloomade vedamine Esiistme vallanduvad turvapadjad võivad teie lemmiklooma vigastada. Kinnitamata loom võib kohalt paiskuda ja saada vigastada või vigastada sõitjat kokkupõrkel või järsul pidurdusel. Loomad peavad olema kinnitatud tagaistmele koos lemmiklooma rihmaga või puuriga. OHUTUS NÕUANDED Reisijate vedamine ÄRGE KUNAGI SÕIDUTAGE REISIJAID PAKIRUUMIS. HOIATUS! Ärge jätke lapsi ega loomi kuuma ilmaga autosse. Salong võib üle kuumeneda põhjustades tõsiseid või isegi fataalseid vigastusi. Pakiruumis sõitmine on väga ohtlik. Õnnetuse korral saavad seal sõitvad inimesed tõsiselt vigastada. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Ärge lubage kellegil istuda sõidu ajal kohtades, kus puuduvad istmed või turvavööd. Kontrollige, et kõik autos olevad isikud istuksid oma istmel ja oleksid turvavööga kinnitatud. Heitgaasid HOIATUS! Heitgaasid on kahjulikud ja surmavad. Heitgaasid sisaldavad värvitut ja lõhnatut, kuid mürgist vingugaasi ehk süsinikoksiidi (CO). Nende sisse hingamisel võite teadvuse kaotada ja mürgituse saada. 144

147 (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) CO sisse hingamise hoidumiseks järgige järgmiseid ohutusjuhiseid: Ärge laske mootoril suletud garaažis või kohtades töötada kauem, kui see on vajalik sealt väljasõitmiseks. Juhul kui peate avatud tagaluugi või ustega sõitma, jälgige, et aknad on suletud ja kliimaseadme ventilaatori kiirus on seatud kõrgeimale tasemele. Ärge kasutage tsirkulatsioonirežiimi. Kui olete sunnitud istuma töötava mootoriga pargitud autos, reguleerige soojenduse või jahutuse funktsioone, et värske õhk saaks autosse pääseda. Seadke ventilaatori kiirus kõrgeimale tasemele. Parim kaitse süsinikmonoksiidi salongi sattumise vastu on hästi hooldatud väljalaskesüsteem. Kui märkate väljalaskesüsteemi helis muutusi, kui tunnete väljalaskegaase autos või auto põhi või tagaosa on vigastatud, laske kvalifitseeritud tehnikul auto üle vaadata ja vead kõrvaldada. Lahtised keevitused või ühendused võivad põhjustada heitgaaside salongi sattumist. Lisaks kontrollige väljalaskesüsteemi iga kord, kui auto määrimiseks või õlivahetuseks üles tõstetakse. Vajadusel vahetage süsteem välja. Ohutuse kontrollimine salongis Turvavööd Kontrollige perioodiliselt turvavööde seisundit, otsides lõikeid, rebendeid või lahtisi osasid. Kahjustatud osad tuleb kiiresti välja vahetada. Ärge süsteemi lahti võtke ega muutke. Avarii järel tuleb esiistmete turvavööde komplektid välja vahetada. Tagaistmete turvavöökomplektid peab välja vahetama, kui need on kahjustatud (nt eelpingutid, rebendid jne). Kui teil on turvavööde või eelpingutite osas kahtluseid, vahetage need välja. Turvapadja märgutuli Turvapadja hoiatustuli lülitub süüte esimest korda ON/RUN asendi bulb valimisel neljaks kuni kaheksaks sekundiks pirni kontrollimiseks sisse. Kui märgutuli käivitamisel ei sütti või jääb põlema või lülitub sõidu ajal sisse, laske süsteemi volitatud esinduses kontrollida. See märgutuli süttib koos helisignaaliga, kui tuvastatakse turvapadja märgutule rike ja see jääb põlema kuni rike on kõrvaldatud See jääb põlema kuni vea kõrvaldamiseni. Kui turvapadja lisa märgutuli põleb katkendlikult või jääb sõidu ajal põlema, pöörduge koheselt teenindusse. Enamaks infoks vt. "Reisija turvalisus" osas "Turvalisus". Klaasisoojendi Kontrollige klaasisoojendi töötamist valides klaasisoojendi režiimi ja seades ventilaator kõrgeimale tasemele. Te peate tundma, kuidas õhk otse esiklaasile puhub. Kui klaasisoojendi ei tööta, pöörduge teenindusse. Põrandamattide ohutus Kasutage alati teie autole ettenähtud matte. Kasutage matte, mis ei sega gaasi-, piduri- ja siduripedaali tööd. Kasutage ainult põrandamatte, mis on kindlalt kinnitatud, nii et see ei hakkaks libisema ja takistaks gaasipedaalide, pidurite ja siduripedaalide kasutamist ning ohustaks auto juhtimist. HOIATUS! Valesti paigaldatud, kahjustatud või kinnijäänud põrandamatid või kahjustatud põrandamati kinnitused võivad segada gaasi- piduri- või siduripedaali tööd ja põhjustada juhitavuse kaotuse. TÕSISTE ja FATAALSETE õnnetuste ärahoidmiseks: Kinnitage oma põrandamatt Y or ALATI kindlalt põrandamati kinnitustega põranda külge. ÄRGE paigaldage oma põrandamatti tagurpidi. Tõmmake matti kergelt, et kontrollida selle kinnitust. (Jätkub) 145

148 HOIATUS! (Jätkub) Enne teise põrandamati paigaldamist EEMALDAGE ALATI EELNEV MATT. Ärge KUNAGI paigaldage lisamatti olemasoleva mati peale. Kasutage ALATI teie autole ettenähtud matte. Ärge KUNAGI paigaldage põrandamatti, mida ei saa korrektselt ja turvaliselt teie autosse kinnitada. Kui põrandamati peab välja vahetama, kasutage ainult FCA poolt heakskiidetud põrandamatti, mis on mõeldud just teie auto mudelile ja aastakäigule. Kasutage juhi küljel AINULT juhi küljele mõeldud põrandamatti. Takistuse kontrollimiseks vajutage korrektselt pargitud väljalülitatud mootoriga autos täielikult alla gaasi-, piduri- ja siduripedaal (mõnel mudelil). Kui põrandamatt mõne pedaali liikumist segab või ei ole põrandale korralikult kinnitatud, eemaldage matt autost ja pange pakiruumi. Kasutage kaassõitja küljel AINULT kaassõitja küljele mõeldud põrandamatti. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Veenduge ALATI, et esemed ei saa auto liikumise ajal kukkuda või libiseda juhipoolsele põrandale. Esemed võivad pedaalide alla kinni jääda ja põhjustada juhitavuse kaotamise. Ärge KUNAGI paigaldage mingeid esemeid (rätikud, võtmed jne) põrandamati alla. Need esemed võivad muuta põrandamati asendit ja takistada pedaalide liikumist. Kui auto vaip on eemaldatud ja uuesti paigaldatud, kinnitage vaip alati uuesti põrandale ning kontrollige põrandamati kinnitust. Vajutage iga pedaal takistuse kontrollimiseks täielikult alla ja paigaldage seejärel põrandamatid uuesti. Põrandamattide puhastamiseks on soovitav kasutada ainult pehmet seepi ja vett. Pärast puhastamist kontrollige alati kas põrandamatt on korrektselt põrandamati kinnitustega kinnitatud. Perioodiline ohutuse väljastpoolt kontrollimine Rehvid Kontrollige rehvide kulumist ja ebaühtlast kulumist. Kontrollige, et rehvi turvisemustris või küljel ei oleks kive, naelu või teisi objekte. Kontrollige, et turvisemustris ei oleks lõikeid ja pragusid. Kontrollige, et rehviseintes ei oleks lõikeid, pragusid ega muhke. Kontrollige, et rattamutrid oleksid pingutatud. Kontrollige, et rehvide (kaasaarvatud varuratas) rehvirõhk vastaks õigele külma rehvi rõhule. Tuled Laske kellelgi vaadata, kas pidurituled ja välistuled põlevad, kui te kasutate lüliteid. Kontrollige suunatulede ja kaugtulede märgutulesid näidikuplokis. Ukselukud Kontrollige uste sulgumist, riivistamist ja lukustamist. Vedeliku lekked Kontrollige peale pikaajalist parkimist auto all kütuse, jahutusvedeliku, õli või muude vedelike lekete märke. Samuti tuvastage bensiiniaurud või pidurivedeliku lekked. Lekete korral peab nende põhjuse selgeks tegema ja koheselt kõrvaldama. 146

149 KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE 6 MOOTORI KÄIVITAMINE 151 Tavakäivitus bensiinimootor 151 Külm ilm (alla -30 C) 152 Käivitamine pikemaajalisel seismisel 152 Peale käivitamist mootori soojendamine 153 Käivitumisraskused 153 Mootori seiskamine 153 Tavakäivitus diiselmootor 154 MOOTORIPLOKI SOOJENDI - MÕNEL MUDELIL 155 MOOTORI SISSESÕITMISE SOOVITUSED 155 SEISUPIDUR 156 Elektrooniline käsipidur (EPB) 156 MANUAALKÄIGUKAST MÕNEL MUDELIL 159 Käiguvahetus 160 Madalam käik 160 Parkimine 161 AUTOMAATKÄIGUKAST MÕNEL MUDELIL 162 Käivitamine parkasendis 163 Piduri/käigukasti lukustussüsteem 163 Üheksakäiguline automaatkäigukast 163 NELIKVEDU MÕNEL MUDELIL 167 Jeep Active Drive

150 SELEC-TERRAIN MÕNEL MUDELIL 169 Režiimi valimine 169 ROOLIVÕIMENDI 169 KAUGJUHITAV KÄIVITAMINE MÕNEL MUDELIL 170 Režiimid 170 Käsitsi sisse- välja lülitamine 171 KIIRUSEPIIRAJA MÕNEL MUDELIL 171 Aktiveerimine 172 Kiiruse määramine 172 Kiiruse muutmine 172 Kiirendamine möödasõidul 173 Kiiruse hoidmise jätkamine 173 Väljalülitamine 173 DÜNAAMILINE KIIRUSEHOIDJA (ACC) MÕNEL MUDELIL 173 Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) kasutamine 174 Dünaamilise kiirusehoidja aktiveerimine (ACC) 174 Kiiruse määramine 175 Sisse- ja väljalülitamine 175 Tühistamine 175 Väljalülitamine 176 Kiiruse hoidmise jätkamine 176 Kiiruse muutmine 176 ACC vahemaa seadmine 177 Ülevõtu abi 178 Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) menüü 178 Ekraaniteated ja hooldus 179 ACC-ga sõitmise ettevaatusabinõud

151 Üldine info 181 Tavaline (fikseeritud kiirusega) kiirusehoidmine 182 PARKSENSE AKTIIVNE PARKIMISABI MÕNEL MUDELIL 183 ParkSense andurid 183 ParkSense hoiatused 184 ParkSense ekraan 184 ParkSense kasutusjuhised 186 ParkSense tagaandurite hooldamine 186 ParkSense süsteemi puhastamine 186 ParkSense kasutamise ettevaatusmeetmed 186 PARKSENSE ESI- JA TAGURDUS PARKIMISABI MÕNEL MUDELIL 187 ParkSense andurid 187 ParkSense hoiatused 188 ParkSense ekraan 188 ParkSense kasutusjuhised 192 ParkSense parkimissüsteemi hooldamine 193 ParkSense süsteemi puhastamine 193 ParkSense kasutamise ettevaatusmeetmed 193 Külgvahemaa hoiatus 194 PARKSENSE AKTIIVNE PARKIMISABI MÕNEL MUDELIL 197 ParkSense aktiivne parkimisabi sisse ja välja lülitamine 197 Paralleelse parkimise abi/ekraan 198 Perpendikulaarse parkimise abi/ekraan 201 Parkimiskohast väljasõitmine 205 LANESENSE MÕNEL MUDELIL 208 LaneSense kasutamine 208 Reavahetusabi sisse, välja lülitamine

152 LaneSense teated 209 LaneSense staatuse muutmine 213 PARKVIEW TAHAVAATEKAAMERA MÕNEL MUDELIL 213 AUTO TANKIMINE 214 Tankeluugi käsitsi avamine 215 AUTO LAADIMINE 216 Sertifitseerimismärgis 216 HAAGISE VEDAMINE 217 Põhimõisted 217 Turvakaabli ühendamine 218 Eemaldatav kuulühendus 219 Lubatud haagise koormus (maksimaalselt lubatud koormuse hindamine) 221 Haagise ja tiisli mass 222 Nõuded pukseerimisel 222 Pukseerimise nõuanded 225 Haagisekonksu kinnituskohad (4x2 mudelitel) 226 Haagisekonksu kinnituskohad (4x4 mudelitel) 226 Haagisekonksu kinnituskohad (haagisekonksuga mudelitel) 227 HAAGISSUVILA 227 Auto pukseerimine teise auto abil 227 Haagissuvila vedamine esiveoga mudelitel 228 Haagissuvila vedamine 4x4 mudelid 228 Näpunäited 228 Maanteesõit 228 Maastikusõit

153 MOOTORI KÄIVITAMINE Enne auto käivitamist reguleerige iste, tahavaatepeegel ja külgpeeglid ning kinnitage turvavöö. HOIATUS! Autost lahkumisel kontrollige, et pult ei jääks autosse ja lukustage auto. Ärge kunagi jätke lapsi järelvaateta autosse või võimaldage neile ligipääsu lukustamata autole. Laste omapead autosse jätmine on erinevatel põhjustel ohtlik. See võib kaasa tuua inimohvritega õnnetuse. Lapsi peab hoiatama, et nad ei puutuks seisupidurit, piduripedaali ja käigukangi. Ärge jätke võtmepulti autosse või auto ligidusse. Ärge jätke Enter-N-Go süsteemiga auto süüdet "ACC" või "ON/ RUN" režiimi. Sel juhul saavad lapsed kasutada elektrilisi aknatõstukeid ja teisi nuppe või auto liikuma panna. Ärge jätke lapsi ega loomi kuuma ilmaga autosse. Salong võib ülekuumeneda põhjustades tõsiseid või isegi fataalseid vigastusi. Käigukang on auto käivitamisel asendis NEUTRAL või PARK. Enne sõidukäigu valimist vajutage piduripedaali alla. Tavakäivitus bensiinimootor Külma või sooja mootori tavakäivitamine toimub gaasipedaali vajutamata. Keerake süüde asendisse START ja vabastage see kohe, kui mootor käivitub. Kui mootor ei käivitu 10 sekundi jooksul, siis keerake süüde asendisse LOCK, oodake sekundit ja korrake tavalist käivitustoimingut. Nippe käivituseks Keerake süüde asendisse START ja vabastage kohe, kui starter rakendub. Starter töötab edasi ja lahutub automaatselt, kui mootor käivitub. Kui mootor ei käivitu 10 sekundi jooksul keerake süüde asendisse OFF, oodake sekundit ja korrake tavalist käivitustoimingut. Automaatkäigukast Käigukang peab enne mootori käivitamist olema neutraal- või parkasendis. Enne sõidukäigu valimist vajutage piduripedaal alla. ETTEVAATUST! Järgmiste ettevaatusabinõude eiramisel võite käigukasti kahjustada. Kui mootor töötab tühikäigu pööretest suurematel pööretel, ärge lülitage käike tagurdus-, neutraal- või parkasendist ühtegi edaspidi liikumiseasendisse. Lülitage sisse park- või tagurduskäik alles siis, kui sõiduk on täielikult seiskunud. Enne käigu vahetamist veenduge, et olete piduripedaali alla vajutanud. Süütelüliti funktsioonid - ENGINE START/STOP kasutamine 1. Sisse peab olema lülitatud parkimis- või neutraalne käik. 2. Hoidke piduripedaali all ja vajutage üks kord mootori käivitusnuppu. 3. Süsteem üritab sõiduki mootorit käivitada. Kui mootor ei käivitu, lahutub starter kümne sekundi möödumisel automaatselt. 4. Kui soovite mootori käivitamise enne selle käivitumist katkestada, vajutage uuesti nuppu. 151

154 Külma või sooja mootori tavakäivitamine toimub gaasipedaali vajutamata. Võtmevaba süüte funktsioonid piduri- / siduripedaal ei ole allavajutatud (sisse on lülitatud parkmis- või neutraalkäik). Võtmevaba süütefunktsioon töötab sarnaselt süütelukule. Sellel on kolm asendit: OFF, ON/ RUN ja START. Süüte režiimide muutmiseks ilma autot käivitamata ja tarvikute abil, järgige neid samme, alustades väljalülitamisest OFF: 1. Vajutage mootori käivitusnuppu üks kord, et süüde asendisse ON/RUN liigutada. 2. Vajutage mootori käivitusnuppu teist korda, et süüde asendisse OFF liigutada. Manuaalkäigukast: Käigukang peab enne mootori käivitamist olema neutraalasendis. Enne sõidukäigu valimist vajutage piduripedaal alla. Süütelüliti funktsioonid ENGINE START/STOP kasutamine 1. Sisse peab olema lülitatud neutraalkäik. 2. Hoidke siduripedaali all ja vajutage üks kord mootori käivitusnuppu. 3. Süsteem üritab sõiduki mootorit käivitada. Kui mootor ei käivitu, lahutub starter kümne sekundi möödumisel automaatselt. 4. Kui soovite mootori käivitamise enne selle käivitumist katkestada, vajutage uuesti nuppu. Külma või sooja mootori tavakäivitamine toimub gaasipedaali vajutamata. Võtmevaba süüte funktsioonid piduri- / siduripedaal ei ole allavajutatud (sisse on lülitatud parkmis- või neutraalkäik). Võtmevaba süütefunktsioon töötab sarnaselt süütelukule. Sellel on kolm asendit: OFF, ON/ RUN ja START. Süüte režiimide muutmiseks ilma autot käivitamata ja tarvikute abil, järgige neid samme, alustades väljalülitamisest OFF: 1. Vajutage mootori käivitusnuppu üks kord, et süüde asendisse ON/RUN liigutada. 2. Vajutage mootori käivitusnuppu teist korda, et süüde asendisse OFF liigutada. Külm ilm (alla -30 C) Tagamaks mootori käivitamine ka eriti madalatel temperatuuridel, soovitame kasutada välist elektrijõul töötavat mootori plokisoojendit (saadaval volitatud edasimüüjalt). Pidage meeles, et enne sõdu alustamist tuleb soojendi lahti ühendada AV voldise elektrikaabli vigastamisega kaasneb elektrilöögi oht. Käivitamine pikemaajalisel seismisel Pikemaajaline seismine tähendab, et autot ei ole käivitatud ega sellega sõidetud vähemalt 30 päeva. 1. Paigaldage akulaadija või kinnitage käivituskaablid, et kindlustada laetud aku käivitusmomendil. 2. Keerake süüde asendisse START ja vabastage kohe, kui mootor käivitub. 3. Kui mootor ei käivitu 10 sekundi jooksul, keerake süüde OFF asendisse, oodake 5 sekundit, et starter jahtuks ja korrake käivitustoimingut. 152

155 4. Kui mootor ei käivitu ka peale 8ndat käivituskatset, laske starteril jahtuda vähemalt 10 minutit, seejärel korrake toimingut. ETTEVAATUST! Ärge laske starteril üle 10 sekundi järjest töötada. Enne uuesti proovimist oodake sekundit. Peale käivitamist mootori soojendamine Tühikäigu pöördeid juhitakse automaatselt ja need vähenevad mootori soojenedes. Käivitumisraskused Kui mootor ei käivitu peale tavakäivitamise või äärmiselt külma ilmaga käivitamise protseduuri läbi viimist ning tegemist ei ole auto pikemaajalise seismisega võib toimuda mootori üleujutamine liigse kütusega. Vajutage gaasipedaal põhja ja hoidke all. Ärge käivitage mootorit kauem, kui 15 sekundit. See hoiab ära liigse kütuse sattumise mootorisse. Jätke süüde RUN asendisse, vabastage gaasipedaal ja korrake tavakäivituse protseduuri. ETTEVAATUST! Ärge laske starteril üle 25 sekundi järjest töötada. Enne uuesti proovimist oodake 60 sekundit. HOIATUS! Ärge valage mootori käivitamiseks õhu sisselaskeavasse kütust või muid kergsüttivaid vedelikke. Võite põhjustada süttimisest tingitud tõsiseid põletushaavu. Ärge üritage sõidukit käima lükata või vedada. Automaatkäigukastiga varustatud sõidukeid ei saa sellisel moel käivitada. Põlemata kütus võib sattuda katalüüsmuundurisse ja kui mootor on käivitunud, süttida ja kahjustada muundurit. Kui sõiduki aku on tühjenenud, kasutage käivitusabikaableid ning käivitage mootor varuakult või teise sõiduki akult. Selline käivitamine võib valesid võtteid kasutades ohtlik olla. Lisateavet leiate jaotise Mida teha hädaolukorras lõigus Käivitusabi. Mootori seiskamine Mehaanilise süütelukuga autod Mootori väljasuretamiseks toimige järgnevalt: 1. Peatage auto turvalises kohas. 2. Lükake käik sisse (manuaalkäigukastiga mudelitel) või viige käigukang PARK asendisse (automaatkäigukastiga mudelitel). 3. Tühikäigul töötava mootoriga viige süüde STOP/OFF asendisse. 4. Kui mootor on välja lülitatud, võtke võti süütelukust välja. Elektroonilise võtmega autod (võtmevaba süüte sisselülitamine) Mootori väljalülitamiseks, kui auto sõidukiirus on rohkem, kui 8 km/h peate mõne sekundi jooksul kolm korda järjest START/STOP nuppu vajutama. Mootor lülitub välja ja süüde jääb RUN asendisse. Auto väljalülitamisel (süüte viimisel RUN asendist STOP asendisse), hoitakse lisaseadmete toiteplokki paari minuti jooksul töös. 153

156 RUN asendis kostab lühike helisignaal, et tuletada juhile meelde süüte viimist STOP asendisse. Kui süüde on STOP/OFF asendis, jäävad akna lülitid paariks minutiks töötama. Ükskõik kumma esiukse avamine katkestab selle funktsiooni. Pärast pikemat sõitmist laske mootoril tühikäigul töötada, et mootoriruumis olev temperatuur jõuaks enne mootori seiskamist langeda. Tavakäivitus bensiinimootor Enne auto käivitamist reguleerige iste, tahavaatepeegel ja külgpeeglid ning kinnitage turvavöö. Starterit on lubatud käivitada kuni 30-sekundilise intervalliga. Mõne minutilised ootamised sellise intervalli järel kaitsevad starterit ülekuumenemise eest. HOIATUS! Enne autost väljumist veenduge alati, et see on täielikult peatunud, viige käik PARK asendisse ning rakendage seisupidur. Kontrollige alati, et süüde oleks OFF asendis, võtke pult endaga kaasa ning lukustage auto. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Ärge kunagi jätke lapsi järelvalveta autosse või võimaldage neile ligipääsu lukustamata autole. Laste omapead autosse jätmine on erinevatel põhjustel ohtlik. See võib kaasa tuua inimohvritega õnnetuse. Lapsi peab hoiatama, et nad ei puutuks seisupidurit, piduripedaali ja käigukangi. Ärge jätke võtmepulti autosse või auto ligidusse. Ärge jätke Enter-N-Go süsteemiga auto süüdet "ACC" või "ON/ RUN" režiimi. Sel juhul saavad lapsed kasutada elektrilisi aknatõstukeid ja teisi nuppe või auto liikuma panna. Ärge jätke lapsi ega loomi kuuma ilmaga autosse. Salong võib ülekuumeneda põhjustades tõsiseid või isegi fataalseid vigastusi. Mootori käivitamisel väga madalal välistemperatuuril võib sellega kaasneda valge suitsu eraldumine. See kaob, kui auto on üles soojenenud. ETTEVAATUST! Mootorit tohib järjest käivitada kuni 30 sekundit. Kui teil ei õnnestu selle aja jooksul mootorit käivitada, laske starteril vähemalt kaks minutit jahtuda enne, kui kordate käivitusprotseduuri. Akuteki kasutamine Aku kaotab 60% jõudlusest, kui aku temperatuur langeb allapoole -18 C. Sel temperatuuril vajab mootor samadel pööretel käivitamiseks kaks korda rohkem jõudu. Akutekkide kasutamine suurendab käivitusvõimet madalatel temperatuuridel. Sobilikud akutekid saate volitatud MOPAR edasimüüjalt. Tavakäivitamine Keyless Enter- N-Go Jälgige mootori käivitamisel näidikuploki märgutulesid. Külma või sooja mootori tavakäivitamine toimub gaasipedaali vajutamata. 1. Rakendage alati seisupidur. 2. Hoidke piduripedaali all ja vajutage üks kord mootori käivitusnuppu. 154

157 Väga külma ilmaga võib käivitamisel olla 5-sekundiline viivitus. Eelsoojenduse ajal kuvatakse teade Wait to Start. Oota käivitamisega märgutule kustumisel käivitub mootor automaatselt. ETTEVAATUST! Water in Fuel Indicator Light märgutule püsima jäämisel, ÄRGE KÄIVITAGE mootorit enne, kui olete vee kütusefiltrist välja lasknud. 3. Süsteem käivitab mootori automaatselt. Kui mootor ei käivitu, lahutub starter 30 sekundi möödumisel automaatselt. 4. Kui soovite mootori käivitamise enne selle käivitumist katkestada, vajutage uuesti nuppu. 5. Jälgige, et mootori õlirõhu hoiatustuli välja ülituks. 6. Vabastage seisupidur. Mootori soojendamine Vältige täisgaasi kasutamist külma mootoriga. Kui käivitate külma mootorit, laske sel aeglaselt töötemperatuur saavutada ning õlirõhul stabiliseeruda. Külma mootori koormuseta ja suurtel pööretel kasutamisel väljub heitgaasisüsteemist valget suitsu ja mootori jõudlus on väiksem. Tühikäigupöörded peaksid soojendusperioodil jääma allapoole 1200 RPM, seda eriti madalatel välistemperatuuridel. MOOTORIPLOKI SOOJENDI MÕNEL MUDELIL Mootoriploki soojendi soojendab mootorit ja võimaldab külma ilmaga kiiremat käivitamist. Ühendage toitekaabel standartsesse V AC vooluvõrku maandatud kaabliga pikendusjuhtme abil. Välistemperatuuril alla -18 C on mootoriploki soojendi kasutamine soovitatav. Välistemperatuuril alla -29 C on mootoriploki soojendi kasutamine vajalik. Mootoriploki soojendi juhe on kapoti all juhipoolse esilaterna all. Mootoriploki soojendi kasutamiseks järgige allpool olevaid juhiseid. 1. Leidke üles mootoriploki soojendi juhe (juhipoolse esilaterna all). 2. Vabastage takjakinnitus, mis seda juhet paigal hoiab. 3. Tõmmake juhe auto esiossa ja ühendage see maandatud kolme kaabliga pistikupessa. 4. Kui mootor on käivitunud kinnitage juhe korralikult takjakinnituse abil oma kohale tagasi. Mootoriploki soojendusjuhe on tehasepoolne lisavarustus. Kui auto ei ole sellega varustatud, saate selle hankida MOPAR edasimüüja juurest. Mootoriploki soojendi vajab küttekeha aktiveerimiseks 110 V ja 6,5 amprit. Piisavaks mootori soojenemiseks peab mootoriploki soojendus olema sisse lülitatud vähemalt üks tund varem. HOIATUS! Pidage meeles, et enne sõitma hakkamist tuleb soojendi lahti ühendada AV voldise elektrikaabli vigastamisega kaasneb elektrilöögi oht. MOOTORI SISSESÕITMISE SOOVITUSED Pikem sissesõitmise periood ei ole teie auto mootori ja veojõu (telje ja käigukasti) sissetöötamiseks vajalik. 155

158 Sõitke esimese 500 km jooksul mõõdukalt. Esimese 100 km järel on soovitatav mõõdukas sõidukiirus 80 kuni 90 km/h. Sõidu ajal aitab lühiajaline ja liikluseeskirjadega kooskõlas olev kiirendus kaasa paremaks sissesõitmiseks. Madala käigu korral on laialdane kiirendamine kahjulik ja seda tuleks vältida. Tehase poolt lisatud mootoriõli on kvaliteetne ja energiasäästlik. Õli vahetamisel tuleks arvestada kohalike kliimatingimustega. Soovitatava viskoossuse ja kvaliteediklassi kohta leiate infot jaotise "Auto hooldamine" lõigus "Edasimüüja teenused". ETTEVAATUST! Ärge kunagi kasutage mittepuhastuvat õli või täielikku mineraalõli, kuna see võib autot kahjustada. Uus mootor võib esimesel paaril tuhandel kilomeetril rohkem õli tarbida. See on normaalne ja ei tähenda riket. SEISUPIDUR Elektrooniline käsipidur (EPB) Auto on varustatud elektroonilise seisupiduriga (EPB), mida on lihtne kasutada, ja mis pakub mõningaid täiendavaid funktsioone, seisupiduri mugavamaks ja kasulikumaks muutmiseks. Seisupidur on peamiselt mõeldud, et takistada auto veeremist parkimise ajal. Enne autost lahkumist veenduge, et seisupidur on rakendatud ning kontrollige, et käik on PARK asendis. Seisupidurit saab rakendada kahel viisil. Käsitsi, kasutades seisupiduri lülitit. Automaatselt läbi Uconnect seadistuste, lülitades sisse Auto Park Brake funktsioon. Seisupiduri lüliti asub keskkonsoolil. Käsitsi seisupiduri rakendamiseks tõmmake korraks lülitit üles. Seisupiduri rakendumisel võite kuulda kerget surisevat heli auto tagaosast. Kui seisupidur on täielikult rakendunud, süttib armatuurlaual märgutuli BRAKE ja lülitil põleb märgutuli. Kui hoiate seisupiduri rakendamisel jalga piduripedaalil, võite tunnetada kerget pedaali liikumist. Seisupidurit saab rakendada ka juhul, kui süüde on OFF asendis aga BRAKE märgutuli ei põle, kuid vabastada saab seda ainult, kui süüde on ON/RUN asendis. Seisupiduri rikke märgutuli süttib, kui lülitit hoida kauem, kui 60 sekundit, kas vabastamise või rakendamise asendis. Lüliti vabastamisel märgutuli kustub. Kui Auto Park Brake funktsioon on sisselülitatud, rakendub seisupidur automaatselt iga kord käigu PARK asendisse lükkamisel või manuaalkäigukasti puhul kui süüde on väljas. Kui hoiate seisupiduri rakendamisel jalga piduripedaalil, võite tunnetada kerget pedaali liikumist. Seisupidur vabastatakse automaatselt kui süüde on sisselülitatud, käik asendis DRIVE või REVERSE, juhi turvavöö on kinnitatud ja alustatakse paigaltvõttu. Elektroonilise seisupiduri lüliti 156

159 Käsitsi seisupiduri vabastamiseks peab süüde olema asendis ON/RUN. Pange jalg piduripedaalile, seejärel lükake seisupiduri lüliti korraks alla. Seisupiduri vabastamisel võite kuulda kerget surisevat heli auto tagaosast. Võite tunnetada ka kerget piduripedaali liikumist. Kui seisupidur on täielikult vabastatud, kaob armatuurlaual märgutuli BRAKE ja lüliti märgutuli kustub. Lisaks parkides kallakul keerake esirattad kaldega risti. Mäekallakul parkimisel rakendage seisupidur enne käigu PARK asendisse lükkamist, et käigukasti lukustusmehhanismi mitte üle koormata. Sõidukist lahkumisel rakendage alati seisupidur. HOIATUS! Seisupiduri kasutamine ei ole efektiivne, kui tagumised pidurid on vee või pori all. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Ärge kasutage seisupiduri asemel parkimiskäiku. Autost lahkumisel rakendage alati seisupidur. Autost lahkumisel kontrollige, et pult ei jääks autosse ja lukustage auto. Lapsi peab hoiatama, et nad ei puutuks seisupidurit, piduripedaali ja käigukangi. Ärge jätke võtmepulti autosse või auto ligidusse või lastele kättesaadavasse kohta ja ärge lahkuge autost, kui võtmevaba Enter-N-Go on ACC või ON/ RUN asendis. Sel juhul saavad lapsed kasutada elektrilisi aknatõstukeid ja teisi nuppe või auto liikuma panna. Enne sõitma asumist veenduge, et seisupidur on vabastatud, vastasel juhul võivad pidurid üles öelda ja võite põhjustada avarii. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Sõidukist lahkudes rakendage alati seisupidur, vastasel juhul võib sõiduk veerema hakata ja õnnetuse põhjustada. Samuti kontrollige, et käik on PARK asendis. Vastasel korral võite kaotada kontrolli auto üle ja õnnetuse põhjustada. ETTEVAATUST! Kui pidurituli jääb põlema ka seisupiduri vabastamisel, märgib see pidurisüsteemi tõrget. Laske pidurisüsteemi viivitamatult volitatud edasimüüja juures hooldada. Kui erandkorras on vaja seisupidurit kasutada sõidu ajal, vajutage elektrilise seisupiduri lülitile nii kaua kuni soovite seda rakendada. Seisupiduri märgutuli põleb ja kuulete pidevat helisignaali. Kogu auto liikumise ajal põlevad tagumised pidurituled. Sõidu ajal seisupiduri vabastamiseks, vabastage lüliti. Kui auto sõidukiirus vähendatakse seisupiduri abil 5 km/h, jääb pidurituli põlema. 157

160 HOIATUS! Rakendatud seisupiduriga sõitmisel või seisupiduri korduval kasutamisel sõidukiiruse aeglustamiseks kahjustate tõsiselt pidurdussüsteemi, see omakorda suurendab avariiohtu. Elektroonilise seisupiduri süsteemi rikke korral süttib EPB märgutuli. Sellega võib kaasneda piduri märgutule vilkumine. Sellisel juhul on vajalik kohene elektroonilise seisupiduri süsteemi hooldus. Ärge lootke seisupidurile igas olukorras. Automaatne seisupidur Elektroonilist seisupidurit on võimalik programmeerida rakenduma automaatselt iga kord kui sõidukiirus jääb alla 3 km/h ja käik on asendis PARK või manuaalkäigukastiga kui süüde on väljas. Automaatset seisupidurit saab sisse- ja välja lülitada Uconnect valikute abil. Igast pidurdusrakendusest saab üle hüpata vajutades EPB lülitile, kui käik on PARK ja süüde ON/RUN asendis. Safehold SafeHold on seisupiduri ohutusfunktsioon, mis rakendab seisupiduri automaatselt, kui auto on jäetud valveta ja süüde on ON/RUN asendis. Automaatkäigukastil rakendub seisupidur, järgmistel tingimustel: Auto liikumiskiirus on alla 3 km/h. Piduri ega gaasi pedaalile ei vajutata. Turvavöö ei ole kinnitatud. Juhiuks on avatud. Käik ei ole PARK asendis. Manuaalkäigukastil rakendub seisupidur, järgmistel tingimustel: Auto liikumiskiirus on alla 3 km/h Piduri ega gaasipedaalile ei vajutata. Siduripedaali ei vajutata. Turvavöö ei ole kinnitatud. Juhiuks on avatud. SafeHold võib ajutiselt ignoreerida vajutades seisupiduri nupule, kui juhiuks on avatud ja piduripedaal all. Safehold aktiveerub uuesti kui auto sõidukiirus ületab 20 km/h või süüte välja ja uuesti sisse lülitamisel. Pidurite hooldusrežiim Pidureid soovitame hooldada volitatud edasimüüja juures. Hooldustöid ise läbi viia soovitame vaid, kui teil on vastavad teadmised ja varustus. Pidurite hooldamisel lülitage sisse pidurite hooldusrežiim. Tagapidurite hooldamise ajal on vajalik tehnikul lükata tagumine pidurisadul tagumisse avasse. Elektroonilise seisupiduri süsteemiga saab seda teha ainult pärast elektroonilise seisupiduri ajami sissetõmbamist. Seda saab hõlpsasti teha läbi Uconnect seadistuste, valides pidurite hooldusrežiimi. Selline menüüpõhine süsteem juhendab teid samm sammult kuidas sisse tõmmata EPB ajamit tagapidurite hooldamiseks. Hooldusrežiimi aktiveerimiseks peavad teatud tingimused olema täidetud: Auto peab seisma. Seisupidur peab olema vabastatud. Sisse peab olema lülitatud parkimis- või neutraalne käik. Seisupiduri nupp ei ole aktiveeritud. Süüde on ON/RUN asendis. Piduripedaalile ei vajutata. 158

161 Hooldusrežiimis vilgub elektroonilise seisupiduri rikke märgutuli püsivalt, kui süüde on sisse lülitatud. Kui pidurite teenindusrežiimi ei saa rakendada, ilmub keskpaneeli ekraanile vastavasisuline teade. Kui pidurite hooldustööd on lõpetatud, tuleb pidurdussüsteemi normaalse töö taastamiseks viia läbi järgmised sammud: Veenduge, et auto seisab. Vajutage mõõduka survega piduripedaalile. Vajutage seisupiduri nupule. Kui pidurite teenindusrežiimi ei saa rakendada, ilmub keskpaneeli ekraanile vastavasisuline teade. HOIATUS! Mootori või mootori ligiduses töötades võite saada tõsiseid vigastusi. Hooldustöid ise läbi viia soovitame vaid, kui teil on vastavad teadmised ja varustus. Kui te kahtlete oma võimetes viia läbi hooldustöid, pöörduge parem väljaõppinud mehhaanikute poole. MANUAALKÄIGUKAST MÕNEL MUDELIL HOIATUS! Autost lahkumisel ilma seisupidurit rakendamata ohustate ennast ja ümbritsevaid. Sõidukist lahkumisel rakendage alati seisupidur, eriti kallakul. ETTEVAATUST! Sõidu ajal ärge kunagi hoidke jalga siduripedaalil või kallakul sõites ärge hoidke siduripedaali poolenisti all, sest see põhjustab sidurikette üleliigset kulumist. Külma ilmaga on võimalik et kogete tugevamatsurvet käikude vahetamisel, kuni ülekandevedelike ülessoojenemiseni. See on tavaline. Käikude vahetamiseks vajutage siduripedaal alla ja viige käigukang sobivasse asendisse (käikude skeemi leiate käigukangi käepidemelt). Käigu valimine Neutraalkäigult tagurduskäigule lülitamiseks tõstke üles tagurduskäigu rõngas, mis asub käepideme all ning liigutage käigukang vasakule ja ette. Käiguvahetus 159

162 Käiguvahetus Enne käiguvahetamist vajutage siduripedaal põhja, siduri vabastamisel vajutage samaaegselt gaasi. Seisuasendist startimisel kasutage alati kõigepealt esimest käiku. Käiguvahetuse soovitused Manuaalse käigukasti maksimaalse efektiivsuse seisukohalt nii kütusesäästlikkuse kui auto maksimaalse jõudluse suhtes, vahetage käike vastavalt allpool kirjeldatud juhistele. Käiku vahetage vastavatel kiirendustel. Raske koorma või haagise vedamisel need soovitused ei kehti. Manuaalkäigu vahetus kiirusel km/h Käigu vahetamine 2lt 3ndale 3ndalt 4ndale 4ndalt 5ndale 5ndalt 6ndale Kõik mootorid Kiirendus 24 (39) 34 (55) 47 (76) 56 (90) Kruiis 19 (31) 27 (43) 37 (60) 41 (66) Mõningane käiguvahetamisega kaasnev müra on normaalne. Kõige suuremaks muutub müra kohapeal, mootori tühikäigupööretel sidurile vajutamisel, kui käik on neutraalasendis, kuid seda kuuleb ka sõidu ajal. Müra suureneb ka käigukasti kuumenemisel. See on normaalne ja ei tähenda siduri või käigukasti riket. Madalam käik Allamäge sõitmisel, pidurite säästmiseks tuleb vahetada käik madalamaks. Pealegi, käigu õigeaegne vahetamine madalamaks tagab parema kiirenduse kui soovite sama kiirusega jätkata. Vahetage käike madalamaks järjestikuliselt. Siduri ja mootori ülekuumenemise vältimiseks ärge jätke käike vahele. HOIATUS! Ärge lülitage mootoriga lisapidurdamiseks madalamale käigule libedal teel. Veorattad võivad sellega kaotada haarde ja auto hakata libisema. ETTEVAATUST! Käikude vahelejätmine ja suurel kiirusel madalama käigu sisselülitamine võib kahjustada mootorit ja sidurit, iga katse vahetada käiku madalamaks ilma sidurit vajutamata suurel kiirusel võib kahjustada sidurit. Madalamale käigule lülitamisel ja siduri vabastamisel kahjustate mootorit. (Jätkub) ETTEVAATUST! (Jätkub) Mäest laskumisel jälgige et vahetate käike madalamaks järkjärguliselt, et vältida mootoripöörete ohtlikult kõrgele tõusmist, mis võib põhjustada mootori kahjustumist selle tagajärjel ja/või kahjustate sidurit, isegi sidurit vajutades. Kasutades vahekasti aeglusti režiimi, on juba palju väiksematel kiirustel oht kahjustada äkilise käiguvahetusega mootorit ja/või sidurit. Käigu madalamaks vahetamise soovituste eiramine võib põhjustada mootori kahjustamist ja/või siduri kahjustamist, isegi kui sidur on all. Mäest laskumisel, kasutades vahekasti aeglusti režiimi, allavajutatud siduripedaal võib kahjustada sidurit. 160

163 Soovituslikud maksimaalsed kiirused käikude madalamaks vahetamisel Kiirused ETTEVAATUST! Soovituslike kiiruste eiramine võib põhjustada mootori ülekiirendamist ja/või siduriketta kahjustamist, isegi kui sidur on all. Manuaalkäigu vahetus kiirusel MPH (KM/H) Käigu vahetus 6lt 5le 5lt 4le 4lt 3le 3lt 2le 2lt 1le Maksimaalsed kiirused 80 (129) 70 (113) 50 (81) 30 (48) 15 (24) ETTEVAATUST! Käigu madalamaks vahetamisel või käigu suurel kiirusel madalaks vahetamisel võite põhjustada mootori ülekiirenemise, kui käik on valitud ja siduripedaal vabastatud. Sidurit ja käigukasti võib kahjustada käigu vahele jätmine või liiga suurel kiirusel liiga madala käigu valimine isegi kui siduripedaal on all (st. ei ole vabastatud). Parkimine Sõiduki parkimisel ja lahkumisel toimige järgmiselt: Lükake käik sisse (esimene käik, kui auto on pargitud ülesmäge, tagurduskäik, kui on pargitud allamäge) ja keerake rattad väljapoole. Seisake mootor ja rakendage käsipidur. Võtke alati pult endaga kaasa. Kui auto on pargitud järsule kallakule, kindlustage rattad kivi või tõkiskingade abil. MITTE KUNAGI ärge jätke käiku neutraalasendisse (autamaatkäigukastil viige käik PARK asendisse). HOIATUS! Ärge jätke lapsi järelvalveta autosse. Autost lahkumisel eemaldage alati süütevõti ja võtke see endaga kaasa. 161

164 AUTOMAATKÄIGUKAST MÕNEL MUDELIL HOIATUS! Ärge kasutage seisupiduri asemel parkimiskäiku. Autost lahkumisel rakendage alati seisupidur, see takistab auto ootamatut liikuma hakkamist ja sellest tulenevaid kahjustusi. Kui auto ei ole parkimiskäigul, võib see liikuma hakata ja ümbritsevaid vigastada. Kontrollimiseks proovige käigukangi parkimiskäigult ilma pidurit allavajutamata väljalülitada. Autost lahkudes kontrollige, et parkimiskäik oleks sisselülitatud. Kui pöörded on tühikäigupööretest kõrgemad, on käigukangi park- või neutraalasendist välja liigutamine ohtlik. Kui piduripedaal pole korralikult alla vajutatud, võib sõiduk kiiresti kiirendama hakata. Võite auto üle kontrolli kaotada ja avarii põhjustada. Vahetage käike vaid siis, kui mootor töötab tühipööretel ja piduripedaal on alla vajutatud. Vahetatav käik ei pruugi haakuda, kui auto liigub käiguvahetamise ajal. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Auto ootamatul liikuma hakkamisel võite vigastada auto läheduses viibijaid. Ärge kunagi väljuge autost, kui mootor töötab. Enne autost väljumist, veenduge, et see on täielikult peatunud, rakendage alati seisupidur, lülitage sisse parkimiskäik, lülitage mootor välja ja eemaldage pult süütest. Kui süüde on asendis LOCK/ OFF (võtme eemaldamise asend) (või süütenupu korral süüde on vajutatud OFF), tuleb parkimiskäik sisse lülitada, kindlustades auto soovimatu liikuma hakkamise vastu. Autost lahkumisel kontrollige alati, et süüde oleks OFF asendis, võtke pult endaga kaasa ning lukustage auto. Ärge kunagi jätke lapsi järelvaateta autosse või võimaldage neile ligipääsu lukustamata autole. Laste omapead autosse jätmine on erinevatel põhjustel ohtlik. See võib kaasa tuua inimohvritega õnnetuse. Lapsi peab hoiatama, et nad ei puutuks seisupidurit, piduripedaali ja käigukangi. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Ärge jätke võtmepulti autosse või auto ligidusse. Ärge jätke süütenupuga auto süüdet "ACC" või "ON/RUN" režiimi. Sel juhul saavad lapsed kasutada elektrilisi aknatõstukeid ja teisi nuppe või auto liikuma panna. ETTEVAATUST! Järgmiste ettevaatusabinõude eiramisel võite käigukasti kahjustada. Lülitage sisse park või tagurduskäik alles siis, kui sõiduk on täielikult seiskunud. Kui mootor töötab tühikäigupööretest suurematel pööretel, ärge lülitage käike tagurdus-, neutraal- või parkasendist ühtegi edaspidi liikumiseasendisse. Enne käigu vahetamist veenduge, et olete piduripedaali alla vajutanud. Parkasendist väljalülitamisel peab piduripedaali all hoidma. 162

165 Käivitamine parkasendis Süütelülitiga autodel: Auto on varustatud parkimislukuga mistõttu enne süüte keeramist OFF asendisse peab käik olema parkimisasendis. See hoiab ära ilma parkimiskäiku sisselülitamata autost lahkumise. Süsteem lukustab käigukangi parkasendisse ka süütelüliti OFF asendi valimisel. Mehaanilise võtmega autodel: Auto on varustatud parkimislukuga ja seda ei saa käivitada, kui käigukang pole parkimisasendis. Võtme saab süütelukust eemaldada ainult siis, kui süüde on OFF asendis ja käigukang on lukustatud PARK asendisse. Aku tühjenemisel jääb süütevõti lukku kinni, isegi, kui käik on parkimisasendis. Võtme eemaldamiseks tuleb aku laadida. Piduri/käigukasti lukustussüsteem Auto on varustatud käigukastilukuga (BTSI), mis hoiab käigukangi parkasendis seni, kuni piduripedaalile ei vajutata. Käigukangi liigutamiseks PARK asendist, peab süüde olema keeratud ON/RUN asendisse (töötava mootoriga või ilma) ja piduripedaal alla vajutatud. Piduripedaali peab vajutama ka neutraalse käigu sõidu- või tadurduskäigule ümberlülitamiseks, kui auto on peatatud või liigub aeglaselt. Üheksakäiguline automaatkäigukast Käike (PRND) kuvatakse nii käigukangi taga, kui infonäidikul (EVIC). Käigu valimiseks vajutage käigukangi lukustusnupule ja liigutage käigukangi ette või taha. Samuti peate parkimis- või neutraalkäigu sisselülitamiseks vajutama piduripedaali. Tavasõiduks valige sõidukäik. Kui esineb ebakõla valitud käigu ja tegeliku liikumissuuna vahel (näiteks juht valib tagurduskäigu samal ajal liikudes edasi) jääb käiguvahetaja tähis püsivalt vilkuma kuni sobiva käigu valimiseni. Elektrooniliselt kontrollitav käiguvahetus kohandab käiguvahetusi vastavalt juhi käitumisele ja sõltuvalt teeoludest. Käigukasti elektroonika on isekalibreeruv, seega võivad esimesed käiguvahetused olla natuke järsud. See on normaalne ja esimese paarisaja kilomeetri läbimisel paraneb. Üheksakäiguline käigukast on välja töötatud praeguste ja tulevaste FWD/AWD autode vajadusi silmas pidades. Tarkvara ja kalibreerimine on täiustatud, et optimeerida kliendi juhtimiskogemust ja kütusesäästu. 9ndat käiku kasutatakse vaid teatud sõiduolukordades ja tingimustes. Lülitage sõidukäigult parkimis- või tagurdamiskäigule ümber ainult siis, kui gaasipedaal on vabastatud ja auto peatatud. Hoidke käiguvahetuse ajal jalg piduripedaalil. Käigukangi asenditeks on PARK (parkimiskäik), REVERSE (tagurdamiskäik), NEUT- RAL (neutraalne käik), DRIVE (sõidukäik) ja AutoStick (+/-). Autostick asendis saab käike manuaalselt vahetada. Käigukangi liigutamisel AutoStick (+/-) asendisse (DRIVE asendi kõrval) saate käsitsi käike vahetada ja keskpaneelile kuvatakse kasutatav käik (nt 1, 2, 3, jne). AutoStick asendis saate käike vahetada liigutades käigukangi ette (-) või tahapoole (+). Enamaks infoks vt "AutoStick" antud osas. 163

166 Kui käigukangi ei ole võimalik liigutada PARK, REVERSE või NEUTRAL asendisse, siis on see tõenäoliselt AutoStick (+/-) asendis (DRIVE asendi kõrval). AutoStick režiimis kuvatakse keskpaneelil valitud käik (1, 2, 3, jne.). PARK, REVERSE JA NEUTRAL asenditele ligipääsemiseks liigutage käigukangi paremale DRIVE asendisse. Käigu valimine Käigud Ärge suurendage mootoripöördeid parkimisvõi neutraalselt käigult muule käigule vahetamisel. Pärast käigu valimist oodake hetk enne kiirendamist, kuni käik rakendub. See on äärmiselt oluline külma mootori korral. PARK (P) See vahemik lukustab käigukasti ja täiendab seisupidurit. Mootori saab selles asendis käivitada. Ärge kasutage parkimiskäiku sõitmise ajal. Rakendage auto peatumisel alati ka seisupidur. Tasasel maal parkimisel võite lülitada kõigepealt sisse parkimiskäigu ja seejärel rakendada seisupiduri. Mäekallakul parkimisel rakendage seisupidur enne käigu PARK asendisse lükkamist, et käigukasti mitte üle koormata. Lisaks keerake esirattad kaldega risti. Autost väljumisel alati: 1. Rakendage seisupidur. 2. Lülitage sisse parkimiskäik. 3. Lülitage mootor välja. 4. Võtke pult endaga kaasa. Kui auto on pargitud järsule kallakule, kindlustage rattad kivi või tõkiskingade abil. HOIATUS! Ärge kasutage seisupiduri asemel parkimiskäiku. Rakendage seisval sõidukil alati seisupidur, et vältida selle veerema hakkamist ning vigastuste või kahjustuste tekitamist. Kui auto ei ole parkimiskäigul, võib see liikuma hakata ja ümbritsevaid vigastada. Kontrollimiseks proovige käigukangi parkimiskäigult ilma pidurit allavajutamata väljalülitada. Autost lahkudes kontrollige, et parkimiskäik oleks sisselülitatud. Kui pöörded on tühikäigupööretest kõrgemad, on käigukangi park- või neutraalasendist välja liigutamine ohtlik. Kui piduripedaal pole korralikult alla vajutatud, võib sõiduk kiiresti kiirendama hakata. Võite auto üle kontrolli kaotada ja avarii põhjustada. Vahetage käike vaid siis, kui mootor töötab tühipööretel ja piduripedaal on alla vajutatud. Vahetatav käik ei pruugi haakuda, kui auto liigub käiguvahetamise ajal. (Jätkub) 164

167 HOIATUS! (Jätkub) Auto ootamatul liikuma hakkamisel võite vigastada auto läheduses viibijaid. Ärge kunagi väljuge autost, kui mootor töötab. Enne autost väljumist, veenduge, et see on täielikult peatunud, rakendage alati seisupidur, lülitage sisse parkimiskäik, lülitage mootor välja ja eemaldage pult süütest. Kui süüde on asendis LOCK/ OFF (võtme eemaldamise asend) (või süütenupu korral süüde on vajutatud OFF), tuleb parkimiskäik sisse lülitada, kindlustades auto soovimatu liikuma hakkamise vastu. Autost lahkumisel kontrollige alati, et süüde oleks OFF asendis, võtke pult endaga kaasa ning lukustage auto. Ärge kunagi jätke lapsi järelvalveta autosse või võimaldage neile ligipääsu lukustamata autole. Laste omapead autosse jätmine on erinevatel põhjustel ohtlik. See võib kaasa tuua inimohvritega õnnetuse. Lapsi peab hoiatama, et nad ei puutuks seisupidurit, piduripedaali ja käigukangi. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Ärge jätke võtmepulti autosse või auto ligidusse. Ärge jätke süütenupuga auto süüdet "ACC" või "ON/RUN" režiimi. Sel juhul saavad lapsed kasutada elektrilisi aknatõstukeid ja teisi nuppe või auto liikuma panna. ETTEVAATUST! Enne käigukangi liigutamist PARK asendist välja, tuleb süüde keerata asendisse ON/RUN ja samas vajutada piduripedaali. Vastasel juhul võite käigukangi vigastada. Ärge suurendage mootori pöördeid parkimis- või neutraalselt käigult muule käigule vahetamisel. Parkimiskäigu sisselülitamise kontrollimiseks viige läbi järgnevad toimingud: Vajutage parkimiskäigu sisselülitamisel käigukangi nupule ja lükake käigukang täielikult ette. Vabastage piduripedaal ja kontrollige, kas näidikuplokis kuvatakse P. Piduripedaali vabastamisel veenduge, et käigukang et liiguks PARK asendist välja. REVERSE (R) See käik on autoga tagurdamiseks. Lülitage käik sisse alles siis, kui sõiduk on täielikult seiskunud. NEUTRAL (N) Seda käiku võib kasutada, kui auto peatub kohapeale pikemaks ajaks töötava mootoriga. Mootori saab selles asendis käivitada. Kui te peate autost lahkuma, rakendage seisupidur ja lülitage sisse parkimiskäik. HOIATUS! Ärge laske sõidukil vabalt veereda neutraal käigul ning ärge kunagi lülitage süüdet OFF või LOCK/OFF asendisse sõiduki veeremisel mäest alla. See on ohtlik, kuna vähendab teie reageerimist. Võite auto üle kontrolli kaotada ja avarii põhjustada. ETTEVAATUST! Pukseerides sõidukit, sõiduki vabal veeremisel, või sõites sõidukiga igas muus olukorras kasutades samal ajal neutraal käiku, võite käigukasti tugevalt kahjustada. (Jätkub) 165

168 ETTEVAATUST! (Jätkub) Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Sõiduki pukseerimine ja osa Mida teha hädaolukorras lõigus Avariilise sõiduki pukseerimine. DRIVE (D) Seda käiku kasutatakse linnas või maanteel sõitmisel. See tagab sujuva käikude üles- ja allavahetamise ja parima kütusesäätu. Käike vahetatakse automaatselt kõigi edasisuunaliste käikude vahel. Sõidukäik tagab optimaalsed sõiduomadused kõigis tingimustes. Tihedate käiguvahetuste puhul (rasketes tingimustes sõitmisel, mägistel teedel, tugeva tuulega, raske haagise vedamisel), kasutage madalama käigu valimiseks AutoStick käiguvahetust (vt selles osas " AutoStick"). Sellistes tingimustes parandab madalama käigu valimine jõudlust ja pikendab käigukasti kasutusiga. Kui käigukasti töötemperatuur ületab normaalse, käigukasti kontrollaju võib muuta käiguvahetuste kava, vähendada mootori pöördemomenti ja/või laiendada pöördemuunduri kasutust koos siduriga. Selle eesmärk on vältida käigukasti kahjustusi ülekuumenemisel. Kui käigukast kuumeneb, võib süttida "Käigukasti temperatuuri" märgutuli ja käiguvahetuse toimimine võib muutuda kuni käiguvahetuse mahajahtumiseni. Külma ilmaga võib käigukasti toime sõltuvalt mootori ja käigukasti temperatuurist ning auto kiirusest muutuda. See funktsioon võimaldab parimaid tulemusi mootori ja käigukasti ülessoojenemiseks. Siduri kasutamine ja 8nda või 9nda käigu sisselülitamine ei ole võimalik kuni mootori ja/või ülekandemehhanismi soojenemiseni (vt. "Märkused" selle peatüki lõigus "Sidur"). Normaalne toime taastub, kui käigukasti temperatuur tõuseb sobiva tasemeni. AutoStick AutoStick on juhi interaktiivne käiguvahetusfunktsioon, mille abil saab käikusid käsitsi vahetada, võimaldades autot paremini kontrollida. AutoStick võimaldab suurendada mootoriga pidurdamist, elimineerida soovimatud madalama ja kõrgema käigu valimised ning parandada kogu auto jõudlust. Süsteem võib pakkuda suuremat kontrolli ka möödasõitudel, linnasõidul, jäisel teel, mägedes sõitmisel, haagise vedamisel ja paljudes teistes olukordades. Kasutamine Kui käigukang on AutoStick asendis (DRIVE asendi kõrval), saab seda liigutada ette- ja tahapoole. See võimaldab juhil käiku käsitsi valida. Käigukangi ettepoole liigutades vahetate madalamale käigule (-) ja tahapoole lükates kõrgemale käigule (+). Valitud käik kuvatakse näidikuplokis. AutoStick režiimis vahetatakse käiku üles- või alla, vastavalt käigukangi liigutamisele ette (-) või taha (+), kui mootori kiirus ja pöörded vastavad käiguvahetuse tingimustele. Valitud käik on kasutusel kuni järgmise käigu valimiseni, väljaarvatud allpool kirjeldatud juhud: Käik vahetub automaatselt madalamale käigule, kui auto aeglustab, vältimaks mootori iseeneslikku väljasuremist ja kasutusel olev käik kuvatakse. Käik vahetub automaatselt alla 1. käigule kui auto peatub. Peale peatumist peaks juht kiirendamisel käsitsi (+) kõrgema käigu sisse lülitama. Paigalt saab võtta esimese või teise käiguga (või kolmanda käiguga 4LO vahemikus, talverežiimil või liivarežiimil, mõnel mudelil). Peatumisel (+) toksamine võimaldab kohalt võttu teise käiguga. Teise käiguga kohalt võtmine on kasulik lumistes või jäistes oludes. Kui käigu allavahetamine tooks kaasa mootori ülepöörded, siis see käik ei lülitu sisse. Süsteem ignoreerib kõrgema käigu valimisi liiga madalatel kiirustel. Käikude vahetamine on palju tuntavam kui AutoStick on sisselülitatud. Süsteem naaseb automaatsele käiguvahetusele rikke või ülekuumenemise korral. 166

169 Kui Selec-Speed või mäest laskumise abisüsteem on sisselülitatud, ei saa AutoStick kasutada. AutoStick väljalülitamiseks viige käik DRIVE aendisse. AutoStick režiimi on võimalik sissevõi väljalülitada ilma, et peaksite jala gaasipedaalilt eemaldama. HOIATUS! Ärge lülitage mootoriga lisapidurdamiseks madalamale käigule libedal teel. Veorattad võivad kaotada haakumise ja auto võib sattuda külglibisemisse. Limp Home režiim Käigukasti tööd kontrollitakse pidevalt elektrooniliselt. Kui tuvastatakse seisund, mis võib põhjustada kahjustusi ülekandemehhanismis, käiguvahetuse Limp Home režiim aktiveeritakse. Selles režiimis säilitatakse ainult mõned käigud või ainult neutraalkäik. Süttida võib ka rikke hoiatustuli. Limp Home võimaldab autol jõuda lähima teeninduseni ilma käigukasti kahjustamata. Hetkelise probleemi korral peate käigukasti lähtestama: 1. Peatage auto. 2. Võimalusel liigutage käigukang parkimiskäigule. Kui see ei ole võimalik, lülitage sisse neutraalkäik (NEUTRAL). 3. Keerake süüde asendisse OFF. Süütelülitiga autodel, hoidke all OFF nuppu, kuni mootori välja lülitumiseni. 4. Oodake umbes 30 sekundit. 5. Taaskäivitage mootor. 6. Lülitage soovitud käik sisse. Kui probleemi enam ei tuvastata, taastub käigukasti tavatöö. Isegi kui saate käigukasti lähtestada, soovitame teil külastada esimesel võimalusel volitatud esindust. Hooldustehnikutel on vastavad diagnostikaseadmed ülekandemehhanismi kontrollimiseks. Kui käigukasti ei saa lähtestada, peab pöörduma volitatud esinduse poole. Sidur Teie auto automaatkäigukastile on lisatud kütusekulu parandamiseks mõeldud funktsioon. Pöördemomendi muunduriga sidur lülitub automaatselt kalibreeritud kiirustele. Selle tagajärjel võite tunnetada pisut teistsugust toimimist kõrgemate käikude kasutamisel. Kui auto sõidukiirus langeb või teatud kiirendamistel sidur vabaneb automaatselt. Pöördemomendi sidur ei lülitu sisse, kuni mootor ja/või jõuülekanne on soe (tavaliselt 2 kuni 5 km sõidu järel). Kuna mootori pöörlemissagedus on kõrgem, kui pöördemomendi sidur ei ole sisse lülitatud, võib tunduda, et jõuülekanne ei reageeri korralikult, kui auto on külm. See on tavaline. Pöördemomendi sidur töötab normaalselt, kui jõuülekanne on piisavalt soe. NELIKVEDU MÕNEL MUDELIL Jeep Active Drive Teie auto võib olla on varustatud Jõuülekande seadmega (PTU). Süsteem on automaatne ning ei nõua juhilt eraldi sekkumist või täiendavaid juhtimisoskuseid. Normaalsetel sõidutingimustel kantakse enamus veojõust üle esiratastele. Kui esirataste haarduvus kaob, kantakse jõud automaatselt üle tagaratastele. Tagaratastele ülekantava jõu suurus sõltub kui palju esirattad haarduvust on kaotanud. Lisaks, kuival pinnasel järsult kiirendades kohalt võttes (kui ei ole ohtu kaotada vedavatel ratastel haardumist teekattega), suunatakse juba ennetavalt rohkem veojõudu tagumistele ratastele, et tagada sõiduki võimalikult parim ja jõulisem kohalt võtt. 167

170 ETTEVAATUST! Kõikidel ratastel peavad olema sama suurusega ja sama tüüpi rehvid. Erineva suurusega rehve ei tohi kasutada. Ebavõrdse suurusega rehvid võivad kahjustada jõuülekannet. Nelikvedu (4x4) Tavatingimustes nelikvedu (4WD) töötab täisautomaatsena. Režiimi muutmine ei ole võimalik, kui auto sõidukiirus ületab 120 km/h. Nelikveo sisselülitamine (4x4) Nelikveo lülitid asuvad Selec-Terrain seadmes ja võimaldavad järgmist valikut. 4WD LOCK 4WD LOW (Trailhawk mudelitel ainult) Aktiivjuhtimine - mõnel mudelil Selec-Terrain Switch Selec-Terrain lüliti Jõuülekande seade (PTU) on lukustatud, tagamaks tagumiste veotelgede vahetu pöördemomendi olemasolu. Seda funktsiooni on võimalik valida AUTO režiimis ja teistel sõidurežiimidel on see valitud automaatselt. 4WD LOCK on võimalik sisse lülitada järgmisel viisil: 4WD LOCK nupule vajutamisel. Selec-terrain lüliti keeramisel AUTO asendist ükskõik millisesse järgmisse asendisse. Active Drive aeglusti režiimiga (Trailhawk mudelitel ainult) Selec-Terrain lüliti (Trailhawk mudelil) 4WD LOW režiim aitab parandada maastikusõidu võimekust kõikides režiimides. 4WD LOW sisselülitamiseks viige läbi järgmised toimingud: 4WD LOW sisselülitamine Seisvas autos, kui süüde on ON/RUN asendis või töötava mootoriga viige käik neutraalasendisse ja vajutage 4WD LOW nuppu. Keskpaneelile kuvatakse "4WD LOW teade". Nii LOCK kui LOW LED-tulukesed vilguvad ja jäävad seejärel püsivalt põlema Selec-Terrain lülitil, kuniks lülitusprotsess on jõudnud lõpuni. Näidikuploki ekraanil süttib "4WD LOW". 168

171 4WD LOW väljalülitamine 4WD LOW väljalülitamiseks peab auto olema peatatud ja käik neutraalasendis. Vajutage 4WD LOW nupule üks kord. SELEC-TERRAIN MÕNEL MUDELIL Selec-Terrain kombineerib kõiki auto juhtimissüsteeme, koos juhipoolse panusega, et tagada parimad maastikusõidu tulemused. Režiimi valimine Soovitud režiimi valimiseks keerake Selec-Terrain lülitit. Selec-Terrain lüliti Selec-Terrain lüliti (Trailhawk mudelil) AUTO: Täisautomaatne nelikvedu sõitmiseks teedel ja maastikul.tasakaalustab haarduvust tagamaks paremat juhitavust ja kiirendamist võrreldes kaheratta veoga sõidukitega. See režiim vähendab ka kütusekulu, kuna see lubab ajami kardaani lahti ühendada, kui tingimused seda võimaldavad. SNOW: Täiendav stabiilsus halbadel ilmastikutingimustel. Kasutage teel või maastikul lahtise teekatte, näiteks lumega. SNOW režiimis (sõltuvalt teatud kasutustingimustest) võidakse kohaltvõtul rakendada teine käik (esimese asemel), et vähendada rataste läbilibisemist. SAND: Maastikusõiduks madala haarduvusega pindadel nagu nagu näiteks kuiv liiv. Jõuülekanne on määratud tagama maksimaalset haarduvust pinnasega. MUD: Maastikusõiduks madala haarduvusega pindadel nagu muda, pori või märg rohi. ROCK (Trailhawk mudelitel ainult): Rockmaastikurežiim on võimalik vaid 4WD LOW asendis. Antud režiim pakub võimalikult maksimaalset haardumist ja parimat juhitavust maastikusõidul. See režiim annab teile maastikul maksimaalse jõudluse. Kasutatakse madalal kiirusel takistuste ületamiseks nagu suured kivid, rööpad vms. Rock režiim on võimalik vaid Trailhawk mudelil. Järsul kallakul aktiveerige mäestlaskumise abi HDC. Täiendav info vt. Elektrooniline pidurite kontroll. ROOLIVÕIMENDI Elektrooniline roolivõimendi muudab auto kitsastes tingimustes kergesti manööverdatavaks. Süsteem lihtsustab parkimist ja suurendab sõidumugavust. Kui elektrooniline roolivõimendi mingil põhjusel ei tööta, on autot ikka võimalik juhtida. 169

172 HOIATUS! Pikaajaline roolivõimendita sõitmine võib olla ohtlik. Rikke korral pöörduge esimesel võimalusel teenindusse. Kui kuvatakse roolivõimendi hoiatustähis ja teade SERVICE POWER STEERING või POWER STEERING ASSIST OFF SERVICE SYSTEM keskpaneelile, tuleb autoga pöörduda teenindusse. See tähendab roolivõimendi on kaotanud osa oma võimsusest. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Näidikuplokk. Kui keskpaneelile kuvatakse teade POWER STEERING SYSTEM HOT - PERFOR- MANCE MAY BE LIMITED koos roolivõimendi hoiatustähisega, tähistab, et toimunud on ekstreemsed manöövrid, mis põhjustasid roolimehhanismi ülekuumenemise. Roolivõimendi töö võib lakata kuni roolisüsteemi temperatuuri jahtumiseni. Kui sõidutingimused on paranenud, tõmmake kõrvale ja laske autol mõnda aega tühikäigul töötada, kuni märgutuli kustub. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Näidikuplokk. Autot on võimalik juhtida ka juhul, kui roolivõimendi ei tööta. Sellisel juhul tuleb rooli keeramisel oluliselt suuremat jõudu rakendada, eriti madalal kiirusel ja parkimise ajal. Kui probleem püsib, võtke ühendust teenindusega. STOP/START SÜSTEEM MÕNEL MUDELIL. Stop/Start-funktsioon on loodud kütuse säästmiseks. Süsteem seiskab auto peatumisel vastavate eeltingimuste korral automaatselt mootori. Piduri- või siduripedaali vabastamisel mootor taaskäivitub automaatselt. HOIATUS! Enne kapoti avamist jälgige, et mootor oleks väljalülitatud ja süütevõti OFF asendis. Järgige kapoti all oleval sildil antud juhiseid. Kui autosse jääb inimesi, soovitame pult autost kaasa võtta. Mootor peaks olema välja lülitatud, kui pult on väljaspool autot ja süüde OFF asendis. Tankimise ajal jälgige, et mootor oleks välja lülitatud (süüde OFF asendis). ETTEVAATUST! Aku väljavahetamiseks pöörduge alati teenindusse. Aku peab alati vahetama sama tüüpi (HEAVY DUTY) ja samade omadustega aku vastu. Režiimid Mootori peatamise režiim Manuaalkäigukastiga mudelid: Kui auto ei liigu, mootor seiskub, kui käigukang on neutraalasendis ja siduripedaal on vabastatud. Automaatkäigukastiga mudelid: Kui auto seisab ja piduripedaal on allavajutatud, seiskub mootor kui valitud käik on REVERSE käigust erinev. Kui auto peatub ülesmäge, lülitatakse mootori peatamise režiim välja ja lülitatakse sisse Mäelt stardiabifunktsioon HSA (töötab ainult töötava mootoriga). Mootori seiskamisel süttib hoiatustuli. 170

173 Mootori taaskäivitusrežiim Manuaalkäigukastiga mudelid: Vajutage mootori käivitamiseks siduripedaal alla. Kui mootor allavajutatud siduriga ei käivitu, valige neutraalkäik ja korrake toimingut. Kui probleem püsib, võtke ühendust teenindusega. Automaatkäigukastiga mudelid: Mootori käivitamiseks vabastage piduripedaal. Kui pidur on DRIVE käigul allavajutatud, saab mootori taaskäivitada, lülitades käigukangi REVERSE või NEUTRAL käigule või Auto Stick. Kui pidur on allavajutatud AutoStick režiimis, saab mootori käivitada lükates käigukangi "+" või "-" asendisse või REVERSE või NEUTRAL käigule. Kui mootor on automaatselt peatatud, piduripedaali vajutades, saab piduri vabastada, hoides mootorit välja lülitatuna, lülitades käigukangi kiirelt PARK-i. Mootori taaskäivitamiseks lükake käigukang PARK asendist välja. Käsitsi sisse- välja lülitamine Süsteemi käsitsi sisselülitamiseks vajutage kesktunneli nuppu. Märgutuli ei põle, süsteem on sisselülitatud. Märgutuli põleb, süsteem on väljalülitatud. STOP/START OFF OFF Switch lüliti PÜSIKIIRUSEHOIDJA MÕNEL MUDELIL Funktsioon võtab sisselülitamisel üle gaasipedaali funktsiooni suuremal kiirusel, kui 40 km/h. Püsikiirusehoidja nupud asuvad rooli paremal küljel. Korrektse toimimise kindlustamiseks lülitub püsikiirusehoidja välja, kui kasutatakse korraga mitut kiiruse reguleerimise funktsiooni. Sel juhul saab püsikiiruse uuesti sisselülitada vajutades püsikiiruse ON/OFF nupule ja määrates kiiruse uuesti. Kiirusehoidja lülitid 1 On/Off 2 SET+/Kiirenda 3 RES/Taasta 4 SET-/Vähenda 5 CANC/Tühista 171

174 HOIATUS! Püsikiirusehoidja võib olla ohtlik, kus süsteem ei suuda ühtlast kiirust hoida. Auto võib võtta liiga kiiresti kiirust ja te võite auto üle kontrolli kaotada. Ärge kasutage püsikiirusehoidjat tihedas liikluses või käänulistel teedel ja jää või lumega kaetud teedel. Aktiveerimine: Vajutage nuppu ON-OFF püsikiirusehoidja aktiveerimiseks. Näidikuplokil süttib püsikiiruse märgutuli. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti ON/OFF nupule. Märgutuli kustub. Kui funktsiooni ei kasutata, peaks selle välja lülitama. HOIATUS! Kui te püsikiirusehoidmise funktsiooni ei kasuta, on selle töölejätmine ohtlik. Võite juhuslikult süsteemi seadistusi muuta või põhjustada soovimatut kiirendamist. Kaotate juhitavuse ja võite põhjustada avarii. Hoidke funktsioon alati, kui te seda ei kasuta, OFF asendis. Kiiruse määramine Lülitage püsikiirusehoidja sisse (ON). Auto peaks enne SET (+) või SET (-) nupule vajutamist sõitma ühtlasel kiirusel ja tasasel maapinnal. Kui auto on saavutanud soovitud kiiruse, vajutage SET (+) või SET (-) nupule ja vabastage see. Vabastage gaasipedaal, auto jätkab valitud kiirusega sõitmist. Kiiruse muutmine Kiiruse suurendamine Kui püsikiirus on määratud, saate kiirust suurendada SET (+) nupu abil. Juhi eelistatud ühikud saab valida Uconnect süsteemi abil - mõnel mudelil. Enamaks infoks vt. "Uconnect seaded" osas "Multimeedia". Kiiruse suurenemise ühik võib olla vastavalt valikule kas mph (USA) või km/h meetermõõdustikus. USA mõõtühikus mph Korraks SET (+) nupule vajutamine suurendab püsikiirust 1 mph. Iga järgnev vajutus suurendab kiirust 1 mph võrra. Kiirus tõuseb kuni te nuppu all hoiate, nupu vabastamisel hakkab auto hoidma uut kiirust. Meetermõõdustikus (km/h) Korraks SET (+) nupule vajutamine suurendab püsikiirust 1 km/h. Iga järgnev vajutus suurendab kiirust 1 km/h võrra. Kiirus tõuseb kuni te nuppu all hoiate, nupu vabastamisel hakkab auto hoidma uut kiirust. Kiiruse vähendamine Kui püsikiirus on määratud, saate kiirust vähendada SET (-) nupu abil. Juhi eelistatud ühikud saab valida Uconnect süsteemi abil - mõnel mudelil. Enamaks infoks vt. "Uconnect seaded" osas "Multimeedia". Kiiruse suurenemise ühik võib olla vastavalt valikule kas mph (USA) või km/h meetermõõdustikus. USA mõõtühikus mph Korraks SET (-) nupule vajutamine vähendab püsikiirust 1 mph. Iga järgnev vajutus vähendab kiirust 1 mph võrra. Kiirus langeb kuni te nuppu all hoiate, nupu vabastamisel hakkab auto hoidma uut kiirust. 172

175 Meetermõõdustikus (km/h) Korraks SET (-) nupule vajutamine vähendab püsikiirust 1 km/h. Iga järgnev vajutus vähendab kiirust 1 km/h võrra. Kiirus tõuseb kuni te nuppu all hoiate, nupu vabastamisel hakkab auto hoidma uut kiirust. Kiirendamine möödasõidul Vajutage gaasipedaalile. Gaasipedaali vabastamisel naaseb auto määratud püsikiirusele. Eelnevalt valitud kiiruse taastamine Et jätkata eelnevalt valitud kiirusega sõitmist vajutage RES nupule ja vabastage see. Eelnevalt valitud kiiruse taastamine toimub alates kiirusest 32 km/h. Väljalülitamine Kerge vajutus piduripedaalile, vajutus CANC (tühista) nupule või normaalne pidurdusjõud auto aeglustumisel deaktiveerib kiirusekontrolli ilma mällu seatud kiirust kustutamata. ON/OFF nupule vajutamine või süüte väljalülitamine kustutab seatud kiiruse mälust. ADAPTIIVNE PÜSIKIIRUSEHOIDJA (ACC) MÕNEL MUDELIL Adaptiivne püsikiirusehoidja (ACC) suurendab püsikiirusehoidja poolt tagatud sõidumugavust kiirteedel või põhimaanteedel sõitmisel. Kuid see ei ole ohutussüsteem ja ei ole mõeldud kokkupõrgete ära hoidmiseks. Kiiruse jälgimise funktsiooni põhimõte on teine. Vt sama peatüki vastavast osast. ACC aitab hoida püsikiirusehoidjat sees mõõdukates liiklustingimustes ilma pideva vajaduseta taastada püsikiirusehoidja tööd. ACC kasutab teie ees olevate sõidukite tuvastamiseks radarandurit ja esikaamerat. Kui andurid ei tuvasta eessõitvat sõidukit, ACC säilitab määratud sõidukiiruse. Kui ACC andurid tuvastavad sõiduki teie ees, rakendab see piiratud pidurdamist või kiirendamist (mitte ületades algselt määratud sõidukiirust), et hoida määratud pikivahet ja kohaldades auto sõidukiirust eesoleva sõiduki kiirusega. Püsikiirusehoidjal on kaks kontrollrežiimi. Adaptiivne püsikiirusehoidja, eesmise sõidukiga pikivahe hoidmiseks. Normaalne (fikseeritud sõidukiirusega) püsikiirusehoidja, mis hoiab määratud kiirust. Lisainfot vt samast peatükist "Normaalne (fikseeritud sõidukiirusega) püsikiirushoidja". Normaalne (fikseeritud sõidukiirusega) püsikiirusehoidja ei reageeri eessõitvatele autodele. Jälgige alati milline režiim on valitud. Režiimi saate muuta püsikiirushoidja nuppude abil. Mõlema režiimi tööpõhimõte on erinev. Veenduge alati, milline režiim on valitud. Adaptiivne püsikiirushoidja (ACC) on mugavussüsteem. See ei asenda aktiivset juhtimist. Juht vastutab ise alati teeolude, liiklus- ja ilmastikutingimuste, auto sõidukiiruse, pikivahe valimise eest ning kõige tähtsam on jälgida pidurite tööd, et kindlustada sõiduki ohutu käitumine kõigis liiklusoludes. Et säilitada ohutu kontrolli oma auto üle, on nõutav täielik tähelepanu sõiduolude suhtes. Hoiatuste eiramine võib põhjustada avarii ja tõsiseid inimvigastusi. Adaptiivne püsikiirushoidja ACC ei reageeri jalakäijatele, vastutulevate sõidukite ja paigalseisvate objektide peale (nt liiklusummikus peatunud auto või avariiline auto). 173

176 Ei arvesta tee-, liiklus ega üks sõna ja halva nähtavuse korral töötab piiratult. Ei tunneta alati keerulisi liiklustingimusi, mis võivad põhjustada valehäireid või puudulikku reaktsiooni. Automaat käigukastiga mudelid, eessõitvale sõdiukile järgnedes võib auto täielikult peatuda ja seista paigal 3 sekundit. Kui eesolev auto ei hakka liikuma 3 sekundi jooksul, rakendub seisupidur ja ACC tühistatakse. Adaptiivne püsikiirushoidja tuleks välja lülitada: Sõites udus, tugeva vihma, lumesaju või lörtsiga, tihedas liikluses ja keerulistes liiklusoludes (nt teedeehitus). Kiirteelt maha keeramisel, sõites tugeva tuulega, jäistel, lumistel või libedatel teedel või järskudel kallakutel. Haagise vedamisel kallakul. Kui liiklusolud ei võimalda ohutut liiklemist püsival sõidukiirusel. ACC adaptiivse püsikiirusehoidja töötamine Püsikiirusehoidja nupud asuvad rooli paremal küljel. Speed Control Buttons Kiirusehoidja lülitid 1 CANC/Tühista 2 Normaalse (fikseeritud sõidukiirusega) püsikiirushoidja sees/väljas 3 SET+/Salvesta/Kiirenda 4 RES/Jätka-taasta 5 SET-/Salvesta/Vähenda 6 Kiiruse piiraja 7 Pikivahe seadistamine vähendamine 8 Adaptiivse püsikiirushoidja ACC sisse/ välja lülitamine Mistahes muudatused auto kere või rehvide suuruses mõjutavad adaptiivse püsikiirusehoidja ja esikokkupõrke hoiatussüsteemi tööd. Adaptiivse püsikiirusehoidja aktiveerimine (ACC) Adaptiivset püsikiirushoidjat on võimalik sisse lülitada, kui sõidukiirus on üle 0 km/h. Minimaalne määratud sõidukiirus saab olla 30 km/h. Kui süsteem on sisse lülitatud ja töövalmis kuvatakse keskpaneelile "ACC Ready". Kui süsteem on välja lülitatud, kuvatakse keskpaneelile Adaptive Cruise Control (ACC) Off. ACC ei saa rakendada järgmistel tingimustel: Kui sõiduk on 4WD LOW režiimis. Pidurdamisel. Kui seisupidur on rakendatud. Kui automaatkäigukast on PARK, REVERSE, või NEUTRAL asendis. Kui auto sõidukiirus ületab määratud kiirust. Kui pidurid on üle kuumenenud. Kui juhiuks on madalal sõidukiirusel avatud. Kui juhi turvavöö on madalal sõidukiirusel kinnitamata. ESC Full-Off režiim on aktiveeritud. 174

177 Soovitud ACC kiiruse määramine Kui auto on saavutanud soovitud kiiruse, vajutage SET (+) või SET (-) nupule ja vabastage see. Seadistatud kiirus kuvatakse keskpaneelile. Kui seadistamise ajal on sõidukiirus alla 30 km/h, määratud sõidukiiruseks on vaikimisi 30 km/h. Kui seadistamise ajal on sõidukiirus üle 30 km/h, siis määratud sõidukiiruseks on käesolev sõidukiirus. ACC ei ole võimalik seadistada, kui teie sõiduki ees vahetus läheduses asub teine seisev sõiduk. Eemaldage jalg gaasipedaalilt. Kui te seda ei tee, võite jätkuvalt kiirendada üle määratud sõidukiiruse. Sellisel juhul: Kuvatakse keskpaneelile teade: DRIVER OVERRIDE. Süsteem ei kontrolli teie ja ees oleva auto vahelist vahemaad. Auto kiirust määratakse ainult gaasipedaalile vajutamisega. Sisse- ja väljalülitamine Vajutage adaptiivse püsikiirusehoidja ACC ON/OFF nupule. ACC menüüs keskpaneelil kuvatakse "ACC Ready". ACC adaptiivne püsikiirusehoidja on töövalmis Väljalülitamiseks vajutage uuesti adaptiivse püsikiirusehoidja ON/OFF nupule. Sellisel juhul süsteem lülitub välja ja keskpaneelile kuvatakse Adaptive Cruise Control (ACC) Off. Adaptive Cruise Control Off ACC adaptiivne püsikiirusehoidja on välja lülitatud HOIATUS! Kui te püsikiirusehoidmise funktsiooni ei kasuta, on selle töölejätmine ohtlik. Võite juhuslikult süsteemi seadistusi muuta või põhjustada soovimatut kiirendamist. Kaotate juhitavuse ja võite põhjustada avarii. Hoidke funktsioon alati, kui te seda ei kasuta, OFF asendis. Tühistamiseks Järgmistel tingimustel tühistatakse süsteemi töö. Piduripedaal on allavajutatud. CANC nupule on vajutatud. ABS aktiveerub. Käik on liigutatud välja DRIVE asendist. Pidurid on ülekuumenenud. Elektrooniline stabiilsus/haarduvus kontroll (ESC/TCS) aktiveerub. Rakendate seisupiduri. Juhi turvavöö ei ole madalal sõidukiirusel kinnitatud. Juhiuks ei ole madalal sõidukiirusel suletud. Haagise stabiilsuskontroll TSC aktiveerub. Juht lülitab sisse ESC full-off režiimi. Manuaalkäigukastil (mõnel mudelil) on tagurduskäik sees. Manuaalkäigukastil (mõnel mudelil) on sees neutraalkäik või sidur on alla vajutatud. 175

178 Väljalülitamiseks Süsteem lülitub välja ja määratud sõidukiirus kustutatakse mälust, kui: Adaptiivse püsikiirushoidja ACC nupulevajutamisel. Normaalse (fikseeritud sõidukiirusega) püsikiirusehoidja nupule vajutamisel. Süüte välja lülitumisel. Lülitute 4WD LOW režiimile. Kiiruse hoidmise jätkamine Kui määratud sõidukiirus on salvestatud, vajutage REC (jätkamise) nupule ja seejärel eemaldage jalg gaasipedaalilt. Viimane seadistatud kiirus kuvatakse keskpaneelile. HOIATUS! Jätkamise funktsiooni tuleks kasutada ainult siis, kui liiklus- ja teetingimused seda lubavad. Kui jätkate sõidukiirusel, mis on antud teeolude suhtes liiga suur või väike, võite põhjustada auto ohutuks kasutamiseks liiga suurt kiirendamist või aeglustumist. Hoiatuste eiramine võib põhjustada avarii ja tõsiseid inimvigastusi. Kiiruse muutmine Kiiruse suurendamine Kui ACC on määratud, saate kiirust SET (+) nupu abil suurendada. Juhi eelistatud ühikud saab valida Uconnect süsteemi abil - mõnel mudelil. Lisateavet leiate jaotises Armatuurlaud. Kiiruse suurenemise ühik võib olla vastavalt valikule kas mph (USA) või km/h meetermõõdustikus. USA mõõtühikus mph Korraks SET (+) nupule vajutamine suurendab püsikiirust 1 mph. Iga järgnev vajutus suurendab kiirust 1 mph võrra. Nupu all hoidmisel kasvab kiirus 5 mph sammude kaupa kuni nupu vabastamiseni. Määratud kiiruse suurendamine kajastatakse keskpaneelil. Meetermõõdustikus (km/h) Korraks SET (+) nupule vajutamine suurendab püsikiirust 1 km/h. Iga järgnev vajutus suurendab kiirust 1 km/h võrra. Nupu all hoidmisel kasvab kiirus 10 km/h sammude kaupa kuni nupu vabastamiseni. Määratud kiiruse suurendamine kajastatakse keskpaneelil. Kiiruse vähendamine Kui ACC on määratud, saate kiirust SET (-) nupu abil vähendada. Juhi eelistatud ühikud saab valida Uconnect süsteemi abil mõnel mudelil. Lisateavet leiate jaotises Armatuurlaud. Kiiruse vähendamise ühik võib olla vastavalt valikule kas mph (USA) või km/h meetermõõdustikus. USA mõõtühikus mph Korraks SET (-) nupule vajutamine vähendab püsikiirust 1 mph. Iga järgnev vajutus vähendab kiirust 1 mph võrra. Nupu all hoidmisel kahaneb kiirus 5 mph sammude kaupa kuni nupu vabastamiseni. Määratud kiiruse vähendamine kajastatakse keskpaneelil. Meetermõõdustikus (km/h) Korraks SET (-) nupule vajutamine vähendab püsikiirust 1 km/h. Iga järgnev vajutus vähendab kiirust 1 km/h võrra. Nupu all hoidmisel väheneb kiirus 10 km/h sammude kaupa kuni nupu vabastamiseni. Määratud kiiruse vähendamine kajastatakse keskpaneelil. 176

179 SET + või SET- nupule vajutamisega sõidukiiruse ülekirjutamisel saab uus määratud kiirus auto sõidukiiruseks. Kui kasutate kiiruse vähendamiseks SET(-) nuppu ja auto pidurdusjõud ei vähenda piisavalt sõidukiirust, et saavutada määratud sõidukiirust, sekkub auto pidurite süsteem auto kiiruse vähendamiseks. Manuaalkäigukastiga varustatud autol rakendab ACC süsteem pidurit, kuni sõidukiiruse langemiseni 24 km/h eessõitvale autole järgnemisel. Automaatkäigukastiga mudelil ACC pidurdab kuni täieliku peatumiseni vastavalt eessõitva sõiduki käitumisele. Kui ACC kasutav auto järgneb eessõitvale autole kuni peatumiseni, vabastatakse auto pidurid kaks sekundit peale seda, kui juht on kas vajutanud RES (jätkamise) nupule või rakendab gaasipedaali ACC taaskäivitamiseks eelnevalt määratud kiirusega. ACC hoiab määratud sõidukiirust mäest laskumisel ja mäkke tõusul. Sealjuures väike kiiruse kõikumine on normaalne. Lisaks võib mäkke tõusul või mäest laskumisel toimuda käigu vahetus. See on vajalik sõidukiiruse säilitamiseks. Mäest laskumisel või mäkke tõusul, kui pidurite temperatuur ületab normaalse taseme, ACC tühistatakse (ülekuumenemisel). ACC pikivahe seadmine ACC on võimalik määrata erinevad pikivahed: neli riba (kõige pikem), kolm riba (pikk), kaks riba (keskmine) ja üks riba (lühike). Selliselt määratud vahemaa ja auto sõidukiirusele toetudes arvutab ja määrab ACC pikivahe eessõitva sõidukiga. Määratud vahemaa kuvatakse keskpaneelile. Määratud vahemaa 4 tulpa (kõige pikem) Määratud vahemaa 3 tulpa (pikk) Määratud vahemaa 2 tulpa (keskmine) Määratud Distance vahemaa Setting 1 tulpa Bar (Short) (lühike) Määratud vahemaa vähendamiseks vajutage vahemaa määramise nupule vähendamise nupule. Iga nupulevajutusega väheneb vahemaa ühe tulba võrra. Kui pikim seadistus on saavutatud, siis, nuppu uuesti vajutades, määratakse see võimalikult lühikeseks seadistuseks. 177

180 Kui ees ei ole teist sõidukit, auto säilitab määratud sõidukiiruse. Kui samas sõidureas tuvastatakse aeglasemalt liikuv auto, kuvatakse keskpaneelile Sensed Vehicle Indicator tähis ja süsteem reguleerib sõidukiirust automaatselt, et saavutada määratud pikivahet, sõltumata määratud sõidukiirusest. Auto säilitab määratud pikivahe kuni: Eessõitev sõiduk kiirendab üle määratud sõidukiiruse. Eessõitev sõiduk lahkub teie sõidureast või anduri vaateväljast. Pikivahe seadeid on muudetud. Süsteem lülitub välja. (Lisainfot vt "ACC sisselülitamine"). ACC poolt rakendatav maksimaalne pidurdusjõud on piiratud, kuid juht võib alati vajadusel ise pidurdada. Alati, kui ACC rakendab pidureid, süttib pidurituli. Kui ACC eeldab, et pidurdusjõud ei ole piisav määratud pikivahe säilitamiseks, kuvatakse juhile liginemise hoiatus. Sellisel juhul vilgub keskpaneeli ekraanil teade "BRAKE ja kostab helisignaal, kuni ACC jätkab maksimaalse pidurdusjõu rakendamist. Pidurdushoiatus Kui keskpaneelile kuvatakse "Brake!", tähendab see märguannet juhile vastavalt reageerida ja alati ei pruugi esikokkupõrke hoiatussüsteem tingimata rakendada autonoomset pidurdamist. Möödasõidu abi Kui ACC on sõitmisel rakendatud ja järgnete ees sõitvale autole, siis autost möödasõitmisel süsteem aitab täiendavalt kaasa kiirendades kuni ACC määratud kiiruseni. Vasakpoolse liiklusega piirkondades, rakendatakse täiendavat kiirendamist, kui juht on sisse lülitanud vasaku suunatule ja süsteem on aktiivne ainult sõidukist vasakult poolt möödumisel. Parempoolse liiklusega piirkondades, rakendatakse täiendavat kiirendamist, kui juht on sisse lülitanud parema suunatule ja süsteem on aktiivne ainult sõidukist paremalt poolt möödumisel. Kui satute autoga vasakpoolse liikluse piirkonnast parempoolse liikluse piirkonda või vastupidi, ACC tuvastab automaatselt liikluse suuna. Adaptiivse püsikiirusehoidja (ACC) menüü Keskpaneelile kuvatakse kehtivad ACC seaded. Näidikupaneeli ekraan asub näidikuploki keskel. Kuvatav info sõltub ACC süsteemi staatusest. Vajutage Adaptiivse püsikiirushoidja (ACC) nupule (roolil) kuni üks järgmistest akendest kuvatakse keskpaneeli ekraanile. ACC adaptiivne püsikiirusehoidja on välja lülitatud Kui ACC on välja lülitatud, kuvatakse ekraanil Adaptive Cruise Control Off. ACC adaptiivne püsikiirusehoidja on töövalmis Kui ACC on sisse lülitatud, aga auto sõidukiirust ei ole valitud, kuvatakse ekraanile Adaptive Cruise Control Ready. Vajutage SET + või SET - nupule (mis asub roolil) ja keskpaneeli ekraanil kuvatakse järgmine: ACC SEADISTAMINE Kui ACC on määratud, kuvatakse määratud sõidukiirus keskpaneelil. 178

181 ACC ekraani kuvatakse veelkord ACC aktiveerumisel koos järgmise infoga: System Cancel (süsteemi tühistamine). Driver Override (juhtimise ülevõtmine). System Off (süsteem on välja lülitatud). ACC Proximity Warning (pikivahe hoiatus) ACC Unavailable Warning (ACC mittetöötamise hoiatus). Kui ACC ei toimi, naaseb instrumendipaneel viie sekundi pärast viimati valitud akna juurde. Ekraani hoiatused ja hooldus Wipe Front Radar Sensor In Front Of Vehicle hoiatus ACC/FCW Unavailable Wipe Front Radar Sensor kuvatakse ja kostab helisignaal, kui mingid tingimused ajutiselt piiravad süsteemi jõudlust. See juhtub enamasti halva nähtavuse korral, tihedas lumesajus või vihma korral. ACC võib samuti olla ajutiselt pimestatud pori, mustuse või jää poolt. Sellisel juhul kuvatakse keskpaneelile ACC/FCW Unavailable Wipe Front Radar Sensor ja süsteem lülitub välja. ACC/FCW Unavailable Wipe Front Radar Sensor võidakse mõnikord kuvada tugeva peegelduse korral (nt keraamiliste plaatidega kaetud tunnelites või jää ja lume korral). Kui auto on sellisest piirkonnast väljas, süsteemi töö taastub. Harvadel juhtudel, sellise hoiatuse esinemise ajal radar ei pruugi tuvastada auto teele jäävaid sõidukeid või objekte. Kui ACC/FCW Unavailable Wipe Front Radar Sensor teade on kuvatud, siis normaalne (fikseeritud sõidukiirusega) püsikiirushoidja on jätkuvalt töökorras. Lisainfot vt samast peatükist "Normaalne (fikseeritud sõidukiirusega) püsikiirushoidja". Kui ilmastikutingimused ei ole teate põhjuseks, tuleks juhil kontrollida andurit. See võib vajada puhastamist või takistuste eemaldamist. Andur paikneb auto keskel, alumise iluvõre taga. ACC korralikuks töötamiseks on oluline järgida järgmiseid hooldusjuhiseid: Hoidke andur alati puhtana. Pühkige anduri läätse ettevaatlikult pehme lapiga. Jälgige, et te läätse ei kahjusta. Ärge eemaldage läätse kruvisid. Sellega võite kahjustada ACC süsteemi töötamist ja peate anduri joondama. Kui andur saab esikokkupõrkel kahjustada, pöörduge volitatud edasimüüja teenindusse. Ärge kinnitage ega paigaldage mingeid lisatarvikuid anduri lähedusse, sealhulgas ka läbipaistvast materjalist või järelturu iluvõresid. Selliselt võite kahjustada ACC süsteemi töötamist. Kui tingimused, mis takistasid süsteemi toimimist on kõrvaldatud, pöördub süsteem tagasi adaptiivse püsikiirusehoidja väljalülitatud staadiumisse ja süsteemi töötamist võib jätkata seda lihtsalt taas aktiveerides. Kui ACC/FCW Unavailable Wipe FrontRadar Sensor ilmub tihti (rohkem kui üks kord sõidu jooksul) ilma lume, vihma, pori või muude anduri takistuste esinemiseta, tuleb lasta radari andur teeninduses üle vaadata. Lumesaha, esiosa kaitse, järelturu iluvõrede paigaldamine või iluvõre muutmine ei ole soovitatav. See võib blokeerida anduri ja takistada ACC/FCW töötamist. Clean Front Windshield hoiatus ACC/FCW Limited Functionality Clean Front Windshield kuvatakse ja kostab helisignaal, kui mingid tingimused ajutiselt piiravad süsteemi jõudlust. See juhtub enamasti halva nähtavuse korral, tihedas lumesajus või vihma korral. ACC võib samuti olla ajutiselt pimestatud pori, mustuse või jää poolt tuuleklaasil või uduse tuuleklaasi tõttu. Sellisel juhul kuvatakse keskpaneelile ACC/FCW Limited Functionality Clean Front Windshield ja töövõime on vähenenud. ACC/FCW Limited Functionality Clean Front 179

182 Windshield võidakse kuvada ebasoodsates ilmastikutingimustes sõitmisel. Kui auto on sellisest piirkonnast väljas, süsteemi töö taastub. Harvadel juhtudel, sellise hoiatuse esinemise ajal radar ei pruugi tuvastada auto teele jäävaid sõidukeid või objekte. Kui ilmastikutingimused ei ole põhjuseks, peaks juht vaatama üle tuuleklaasi ja tahavaatepeegli tagaküljele jääva kaamera. See võib vajada puhastamist või takistuste eemaldamist. Kui tingimused, mis takistasid süsteemi toimimist on kõrvaldatud, pöördub süsteem tagasi oma normaalsesse töörežiimi. Kui ACC/FCW Limited Functionality Clean Front Windshield ilmub tihti (rohkem kui üks kord sõidu jooksul) ilma lume, vihma, pori või muude anduri takistuste esinemiseta, tuleb lasta tuuleklaas ja tahavaatepeegli tagaküljel olev kaamera teeninduses üle vaadata. ACC/FCW hoolduse teade Kui süsteem on välja lülitatud ja keskpaneelile kuvatakse teade ACC/FCW Unavailable Service Required või Cruise/FCW Unavailable Service Required, võib esineda mingi sisemine süsteemi rike, mis piirab ACC töötamist. Kuigi auto on tavalistes tingimustes juhitav, ACC ei pruugi töötada. Sellisel juhul proovige järgmisel süüte sisselülitamisel ACC uuesti aktiveerida. Kui probleem püsib, võtke ühendust teenindusega. ACC-ga sõitmise ettevaatusabinõud Teatud oludes võib ACC esineda tuvastamisraskusi. Sellisel juhul võib ACC pidurdada viivitusega või ootamatult. Juht peab püsima valvel ja vajadusel sekkuma. Haagise vedamine Haagise vedamisel ei ole soovitatav ACC kasutada. Nihkes sõitmine ACC võib mitte tuvastada samal sõidureal olevat sõidukit, mis on teie auto suhtes nihkes või sõidukit mis ligineb külgmiselt sõidurealt. Sellisel juhul võib pikivahe mitte olla piisav. Nihkes sõiduk võib teie sõidutrajektoorile ligineda või eemalduda, mis võib põhjustada teie auto ootamatut pidurdamist või kiirendamist. Nihkes sõidutingimuste näide Sõitmine kurvides Kurvides, kui ACC on sisse lülitatud võib süsteem vähendada sõidukiirust ja kiirendamist stabiilsuse säilitamise huvides, mitte eessõitva sõiduki tuvastamise tõttu. Kurvist väljumisel süsteem taastab määratud sõidukiiruse. See on osa ACC normaalsest funktsionaalsusest. Järskudes kurvides võib ACC jõudlus olla piiratud. Kurvi näide 180

183 ACC kasutamine mägedes Mägistel teedel ACC ei pruugi tuvastada eessõitvat sõidukit. Sõltuvalt sõidukiirusest, auto koormast, liiklusoludest ja kallakust võib ACC jõudlus olla piiratud. Seisvad objektid ja autod ACC ei reageeri seisvatele autodele ja objektidele. Näiteks ACC ei reageeri olukorras, kui teie ees sõitev auto vahetab sõidurida ja järgmine auto teie sõidureas peatub. Peate alati olema tähelepanelik ja vajadusel vajutama pidurit. ACC mäkke sõidu näide Reavahetus ACC ei pruugi tuvastada sõidukit, mis ei ole täielikult teie sõidureas. Näidatud joonisel ACC ei ole veel tuvastanud reavahetust ja võib juhtuda, et tuvastamine toimub liiga hilja ACC reageerimiseks. ACC ei pruugi tuvastada sõidukit, mis ei ole täielikult teie sõidureas. Sellisel juhul võib pikivahe rida vahetava sõidukiga olla mitte piisav. Peate alati olema tähelepanelik ja vajadusel vajutama pidurit. Reavahetuse näide Kitsad sõidukid Mõned kitsad sõidukid, mis sõidavad reajoone läheduses või reajoone peal ei pruugi olla tuvastatavad kuni need ei ole täielikult sõidurea keskele jõudnud. Sellisel juhul võib pikivahe vehicle mitte ahead. olla piisav. Kitsa sõiduki näide Stationary Seisvad Object objektid Andja Stationary autod näide Vehicle Üldine info Käesolevas sõidukis asuvate raadiosageduslike (RF) seadmete suhtes kehtib järgmine regulatiivne avaldus: Käesolev seade vastab FCC reeglite 15. osale ja Kanada tööstuskaubanduse litsentsi RSS-standarditele. Kasutamisel on tagatud järgnev: 1. Seade ei põhjusta kahjulikku interferentsi. 2. Antud seade peab võtma vastu kõiki interferentse, kaasaarvatud juhuslikest toimingutest tingitud. 181

184 Muudatused, mis pole selgesõnaliselt heaks kiidetud vastutava poole poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. Süsteemis läbiviidavad muudatused, mis ei ole teostatud volitatud esindaja juures, võivad selle seadme loa kasutamise tühistada. Tavaline (fikseeritud kiirusega) kiirusehoidmine Lisaks adaptiivsele püsikiirusehoidjale on auto varustatud ka normaalse (fikseeritud sõidukiirusega) püsikiirusehoidjaga. Normaalne (fikseeritud sõidukiirusega) püsikiirusehoidja on mõeldud kiiruse säilitamiseks ilma, et juht vajutaks gaasipedaalile. Püsikiirushoidjat on võimalik sisse lülitada, kui sõidukiirus on üle 30 km/h. Režiimi vahetamiseks vajutage Adaptiivse püsikiirusehoidja ACC nupule, mis lülitab selle välja. Normaalse (fikseeritud sõidukiirusega) püsikiirusehoidja sisse lülitamiseks vajutage seejärel selle nupule. HOIATUS! Normaalse püsikiirusehoidja režiimis süsteem ei reageeri eessõitvatele sõidukitele. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Lisaks, liginemise hoiatus ei tööta ja helisignaali ei kosta isegi, kui olete eessõitvale sõidukile liiga lähedal, kuna autosid ega nendevahelist pikivahet ei tuvastata. Jälgige pikivahet teie ja eessõitva sõiduki vahel. Veenduge alati, milline režiim on valitud. Kiiruse määramine Lülitage normaalne (fikseeritud sõidukiirusega) püsikiirushoidja sisse. Kui auto on saavutanud soovitud kiiruse, vajutage SET (+) või SET (-) nupule ja vabastage see. Vabastage gaasipedaal, auto jätkab valitud kiirusega sõitmist. Kui kiirus on määratud, ilmub teade CRUISE CONTROL SET TO MPH/KM, kui kiirus on valitud. Märgutuli põleb kui püsikiirus on määratud. Kiirusseadete muutmine Kui püsikiirus on määratud, saate kiirust suurendada SET (+) nupu abil. Juhi eelistatud ühikud saab valida keskpaneeli seadete abil - mõnel mudelil. Enamaks infoks vt. jaotises "Multimeedia" "Uconnect seaded". Kiiruse suurenemine kuvatakse USA mõõtühikutes mph või meetermõõdustikus km/h. USA mõõtühikus mph Korraks SET (+) nupule vajutamine suurendab püsikiirust 1 mph. Iga järgnev vajutus suurendab kiirust 1 mph võrra. Nupu all hoidmisel kasvab kiirus 5 mph sammude kaupa kuni nupu vabastamiseni. Määratud kiiruse suurendamine kajastatakse keskpaneelil. Meetermõõdustikus (km/h) Korraks SET (+) nupule vajutamine suurendab püsikiirust 1 km/h. Iga järgnev vajutus suurendab kiirust 1 km/h võrra. Nupu all hoidmisel kasvab kiirus 10 km/h sammude kaupa kuni nupu vabastamiseni. Määratud kiiruse suurendamine kajastatakse keskpaneelil. Kiiruse vähendamine Kui püsikiirus on määratud, saate kiirust vähendada SET (-) nupu abil. Juhi eelistatud ühikud saab valida keskpaneeli seadete abil mõnel mudelil. Enamaks infoks vt. jaotises "Multimeedia" "Uconnect seaded". Kiiruse suurenemise ühik võib olla vastavalt valikule, kas mph (USA) või km/h meetermõõdustikus. 182

185 USA mõõtühikus mph Korraks SET (-) nupule vajutamine vähendab püsikiirust 1 mph. Iga järgnev vajutus vähendab kiirust 1 mph võrra. Nupu all hoidmisel kahaneb kiirus 5 mph sammude kaupa kuni nupu vabastamiseni. Määratud kiiruse vähendamine kajastatakse keskpaneelil. Meetermõõdustikus (km/h) Korraks SET (-) nupule vajutamine vähendab püsikiirust 1 km/h. Iga järgnev vajutus vähendab kiirust 1 km/h võrra. Nupu all hoidmisel kahaneb kiirus 10 km/h sammude kaupa kuni nupu vabastamiseni. Määratud kiiruse vähendamine kajastataks keskpaneelil. Tühistamiseks Järgmistel tingimustel tühistatakse normaalne püsikiirusehoidja ilma mälu kustutamata. Piduripedaal on allavajutatud. CANC nupule on vajutatud. Elektrooniline stabiilsus/haarduvuskontroll (ESC/TCS) aktiveerub. Rakendate seisupiduri. Pidurid on ülekuumenenud. Käik on liigutatud välja DRIVE asendist. Manuaalkäigukastil (mõnel mudelil) on tagurduskäik sees. Manuaalkäigukastil (mõnel mudelil) on sees neutraalkäik või sidur on alla vajutatud. Juht lülitab sisse ESC full-off režiimi. Kiiruse hoidmise jätkamine Kiiruse hoidmise jätkamiseks vajutage RES (+) nupule ja vabastage see. Kiiruse hoidmise jätkamine toimub alates kiirusest 30 km/h. Väljalülitamiseks Süsteem lülitub välja ja määratud sõidukiirus kustutatakse mälust, kui: Normaalse (fikseeritud sõidukiirusega) püsikiirusehoidja nupule vajutamisel. Süüte välja lülitumisel. Lülitute 4WD LOW režiimile. Adaptiivse püsikiirushoidja ACC nupulevajutamisel. PARKSENSE PARKIMISABI TAGURDAMISEL MÕNEL MUDELIL ParkSense tagurdamise parkimisabi süsteem annab visuaalseid ja kuuldavaid hoiatusi auto tagaosa ja tuvastatud takistuse vahelise kauguse kohta parkimise ajal. Vt. ParkSense süsteemi kasutustingimustest hoiatusi ja soovitusi. Süüte välja lülitamisel säilitab ParkSense oma viimase seisundi järgmisel süüte sisse lülitamisel. ParkSense toimib ainult tagurduskäiguga. Kui selle käigu valimisel on ParkSense sisse lülitatud, siis jääb süsteem aktiivseks kuni kiiruseni 11 km/h. Kui tagurdamisel sõidukiirus ületab ülalmainitu, kuvatakse keskpaneelile teade, et kiirus on liiga suur. Süsteem taasaktiveerub tagurdamisel kui auto kiirus väheneb 9 km/h-ni. ParkSense andurid ParkSensel on neli andurit, mis asuvad tagakaitserauas, et jälgida auto taha jäävat. Andurid tuvastavad takistusi, mis jäävad auto tagumisest pamperist 30 cm kuni 200 cm horisontaalsele kaugusele, sõltuvalt takistuse asukohast, tüübist ja suunast. 183

186 ParkSense hoiatused ParkSense hoiatusekraan kuvatakse ainult siis, kui Uconnect süsteemi jaotises Kliendi programmeeritavad funktsioonid on valitud "Sound and Display". Enamaks infoks vt. jaotises "Multimeedia" "Uconnect seaded". Parksense ekraan asub keskpaneelil. See kuvab visuaalseid hoiatusi tagakaitseraua ja takistuse vahemaa osas. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Näidikuplokk. ParkSense ekraan Tagurduskäigu sisselülitamisel lülitub hoiatusaken sisse näitamaks süsteemi olekut. Süsteem näitab tuvastatud takistust näidates vasakus ja/või paremas tagumises piirkonnas ühte kaart olenevalt takistuse asukohast ja kaugusest. Kui takistus tuvastatakse keskmises tagumises piirkonnas, kuvatakse ekraanile üks kaar keskel. Kui auto liigub takistusele ligemale, näidatakse kaare liikumist autole ligemale ja helisignaali kordumise sagedus suureneb. Kui takistus tuvastatakse paremas ja/või vasakus tagumises piirkonnas, kuvatakse ekraanile üks vilkuv kaar vasakus ja/või paremas piirkonnas. Kui auto liigub takistusele ligemale, näidatakse kaare liikumist autole ligemale ja helisignaali kordumise sagedus suureneb. 1/2 sekundilise vahega helisignaal/ Ühekordne kaar Aeglane piiksumine/ühekordne kaar Aeglane piiksumine/ Ühekordne kaar Kiire piiksumine/vilkuv kaar 184

187 Kui auto on takistusele väga lähedal, kuvatakse ühte vilkuvat kaart ja kõlab pidev hoiatussignaal. Järgnevad joonised näitavad hoiatusi takistusele liginemisel. Kiire piiksumine/vilkuv kaar Tagurdusvahemaa cm Suurem kui 200 cm HOIATUSED 200 ± -150 cm 150 ± -120 cm 120 ± -100 cm 100 ± -65 cm 65 ± -30 cm Vähem kui Kaared Vasak Puuduvad Puuduvad Puuduvad Puuduvad Puuduvad 2. vilgub 1.vilgub Kaared Keskmine Puuduvad 6. püsiv 5. püsiv 4. püsiv 3. püsiv 2. vilgub 1. vilgub Kaared Parem Puuduvad Puuduvad Puuduvad Puuduvad Puuduvad 2. vilgub 1.vilgub Hoiatussignaal Piiks Raadio helitugevus alandatud 30 cm Puuduvad Helisignaali tugevus tõuseb, objekti liginemisel autole Pidev Ei Jah Jah Jah Jah Jah Jah Kui raadio on sisselülitatud, siis Park-Sense helisignaali kõlamisel vähendatakse raadio helitugevust. 185

188 ParkSense sisse- ja välja lülitamine ParkSense aktiivne parkimisabi on võimalik ParkSense lülitist, mis asub Uconnect ekraani all, sisse ja välja lülitada. ParkSense lüliti Kui ParkSense lülitile vajutatakse süsteemi välja lülitamiseks, kuvatakse keskpaneelile viieks sekundiks teade PARKSENSE OFF. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Näidikuplokk. Tagurduskäigu sisselülitamisel, kui süsteem on välja lülitatud, kuvatakse keskpaneelile teade PARKSENSE OFF nii kaua, kui tagurduskäik on sees. Kui ParkSense on välja lülitatud või vajab hooldust, põleb ParkSense lülitil märgutuli. Kui süsteem on sisse lülitatud, märgutuli ParkSense lülitil ei põle. Kui süsteem vajab hooldust, siis ParkSense lülitile vajutades märgutuli hakkab korraks vilkuma ja seejärel jääb põlema. ParkSense tagurdamise abisüsteemi hooldus Kui auto käivitamisel tuvastatakse Park- Sense tagurdamise abisüsteemis rike, kostab ühekordne piiks süüte sisselülitamisel ja kuvatakse teade PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS või PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED. Lisainfo vt. "keskpaneeli ekraan". Sel juhul ParkSense ei toimi. Teate "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS" ilmumisel keskpaneelile kontrollige, et tagakaitseraua väliskülg ja alumine pool oleksid lumest, jääst, porist, mustusest ja teistest takistustest puhastatud ja seejärel keerake süüde uuesti sisse. Kui teadet endiselt kuvatakse, pöörduge teenindusse. Kui kuvatakse teade "PARKSENSE UNAVAI- LABLE SERVICE REQUIRED" pöörduge teenindusse. ParkSense süsteemi puhastamine Puhastage ParkSense andureid vee, autošampooni ja pehme lapiga. Ärge kasutage karedaid materjale. Pesulates puhastage andureid, hoides lühiajaliselt aurusurve/kõrgsurvepesu pihustit vähemalt 10 cm kaugusel anduritest. Ärge andureid kraapige ega torkige. Vastasel juhul võite andureid vigastada. ParkSense kasutusjuhised ParkSense korralikuks töötamiseks jälgige, et tagakaitseraud oleks puhastatud lumest, jääst porist, mustusest ja prügist. Park- Sense süsteemi kasutusjuhised Suruõhuhaamrid, suured veokid ja muu vibratsioon võib mõjutada ParkSense töötamist. ParkSense välja lülitamisel kuvatakse keskpaneelile teade "PARKSENSE OFF" ja see jääb püsima kuni selle sisse lülitamiseni, isegi, kui vahepeal süüte välja lülitate. ParkSense helisignaali kõlamisel vähendatakse raadio helitugevust. Puhastage ParkSense andureid regulaarselt jälgides, et te neid ei kahjusta. Andurid ei tohi olla kaetud jää, lume, lörtsi, pori, mustuse või prügiga. Selle eiramisel süsteem ei tööta korralikult. ParkSense andurid võivad mitte tuvastada tagakaitseraua taha jäävaid objekte või anda valehäireid. Kui tagumisest pamperist 30 cm kaugusele on paigutatud selliseid esemeid nagu jalgrattahoidjad, haagisekonks jne lülitage ParkSense lülitist välja. Selle tegemata jätmisel süsteem ei mõista tagumise objekti olemust ja kuvatakse teade PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED. Tagumiste andurite töötamine lülitub auto- 186

189 maatselt välja, kui haagise elektriline pistik on auto haagisekonksu pesasse sisestatud. Kui pistik on eemaldatud, aktiveeruvad andurid uuesti. HOIATUS! Tagurdamisel, isegi ParkSense kasutamisel peab juht olema väga tähelepanelik. Enne tagurdamist jälgige alati tähelepanelikult auto tagaosa, vaadake tahapoole, veenduge et auto taha ei jääks jalakäijaid, loomi, teisi sõidukeid, takistusi ega pimenurka. Juht on ohutuse eest vastutav ja peab jätkuvalt jälgima ümbruskonda. Selle eiramine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. Enne ParkSense kasutamist, kui autot ei kasutata haagise vedamiseks, on tungivalt soovitatav haakekonks autolt eemaldada. Selle tegemata jätmisel võite vigastada autot või takistusi, sest haakekonks on takistusele tunduvalt lähemal, kui tagumine pamper. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Samuti sõltuvalt haakekonksu suurusest ja kujust võib süsteem tuvastada seda takistusena ja anda valehäireid. ETTEVAATUST! ParkSense on ainult parkimisabi ja see ei tuvasta takistuste olemust. Süsteem võib äärekive mitte tuvastada. Andurite all või kohal olevaid takistusi, kui need on liiga ligidal, süsteem ei tuvasta. ParkSense kasutamisel tuleb liikuda aeglaselt, et takistuse tuvastamisel vajadusel kiiresti peatuda. ParkSense kasutamise ajal tuleb sõita aeglaselt, et vajadusel takistuse ilmumisel koheselt peatuda. ParkSense kasutamisel on soovitatav juhil ka üle õla vaadata. PARKSENSE ESI- JA TAGURDUS PARKIMISABI MÕNEL MUDELIL ParkSense parkimisabi süsteem annab visuaalseid ja kuuldavaid hoiatusi auto esija tagaosa ja tuvastatud takistuse vahelise kauguse kohta parkimise ajal. Vt. ParkSense süsteemi kasutustingimustest hoiatusi ja soovitusi. Süüte välja lülitamisel säilitab ParkSense oma viimase seisundi järgmisel süüte sisse lülitamisel. ParkSense toimib parkimis või tagurduskäigu (manuaalkäigukastiga tagurduskäigul ei toimi) neutraal või sõidukäigu sisselülitamisel. Kui ParkSense on lubatud mõnel neist käikudest, jääb süsteem aktiivseks, kuni sõidukiirus on kuni 11 km/h. Kui tagurdamisel sõidukiirus ületab ülalmainitu, kuvatakse keskpaneelile teade, et kiirus on liiga suur. Süsteem taasaktiveerub kui auto kiirus väheneb 9 km/h-ni. ParkSense andurid ParkSensel on kuus andurit, mis asuvad tagakaitserauas, et jälgida auto taha jäävat. Andurid tuvastavad takistusi, mis jäävad auto tagumisest pamperist 30 cm kuni 200 cm horisontaalsele kaugusele, sõltuvalt takistuse asukohast, tüübist ja suunast. 187

190 Lisainfot aktiivne parkimisabi kohta leiate jaotisest "ParkSense Aktiivne parkimisabi". ParkSensel on kuus andurit, mis asuvad esikaitserauas, et jälgida auto ettejäävat. Andurid tuvastavad takistusi, mis jäävad auto tagumisest pamperist 30 cm kuni 120 cm horisontaalsele kaugusele, sõltuvalt takistuse asukohast, tüübist ja suunast. ParkSense hoiatused ParkSense hoiatusekraan kuvatakse ainult siis, kui Uconnect süsteemi jaotises Kliendi programmeeritavad funktsioonid on valitud "Sound and Display". Enamaks infoks vt. "Uconnect seaded" osas "Multimeedia". Parksense ekraan asub keskpaneelil. See kuvab visuaalseid hoiatusi esi- ja tagakaitseraua ning takistuse vahemaa osas. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Näidikuplokk. ParkSense ekraan Tagumine parkimisabi Tagurduskäigu sisselülitamisel lülitub hoiatusaken sisse näitamaks süsteemi olekut. Süsteem näitab tuvastatud takistust näidates vasakus ja/või paremas tagumises piirkonnas ühte kaart olenevalt takistuse asukohast ja kaugusest. Kui keskmisel tagumisel alal tuvastatakse takistus, kuvatakse ekraanile keskmises piirkonnas üks kaar. Kui auto liigub takistusele lähemale, kuvatakse ekraanil kaare liikumine autole lähemale ja helisignaali tugevus tõuseb, objekti autole lähenemisel. Kui takistus tuvastatakse vasakul ja/või paremal tagumises piirkonnas, kuvatakse ekraanile üks vilkuv kaar vasakul või paremal. Kui auto liigub takistusele ligemale, näidatakse kaarel iikumist autole ligemale ja helisignaali tugevus suureneb. 1/2 sekundilise vahega helisignaal/ Ühekordne kaar Aeglane piiksumine/ühekordne kaar 188

191 Kui auto on takistusele väga lähedal, kuvatakse ühte vilkuvat kaart ja kõlab pidev hoiatussignaal. Järgnevad joonised näitavad hoiatusi takistusele liginemisel. Aeglane piiksumine/ Ühekordne kaar Kiire piiksumine/ Vilkuv kaar Kiire piiksumine/vilkuv kaar Pidev piiksumine/vilkuv kaar 189

192 Tagurdusvahemaa cm Suurem kui 200 cm 200 ± -150 cm HOIATUSED 150 ± -120 cm 120 ± -100 cm 100 ± -65 cm 65 ± -30 cm Vähem kui Kaared Vasak Puuduvad Puuduvad Puuduvad Puuduvad Puuduvad 2. vilgub 1.vilgub Kaared keskmine Puuduvad 6. püsiv 5. püsiv 4. püsiv 3. vilgub 2. vilgub 1. vilgub Kaared Parem Puuduvad Puuduvad Puuduvad Puuduvad Puuduvad 1.vilgub 1.vilgub Hoiatussignaal Piiks 30 cm Puuduvad Helisignaali tugevus tõuseb, objekti liginemisel autole. Pidev Alandatud raadio helitugevus Ei Jah Jah Jah Jah Jah Jah Kui raadio on sisselülitatud, siis ParkSense helisignaali kõlamisel vähendatakse raadio helitugevust. Eesmine parkimisabi Kui mistahes edasikäik on sisse lülitatud manuaalkäigukastil, kuvatakse objektide tuvastamisel kaared ParkSense ekraanil. Süsteem näitab tuvastatud takistust näidates vasakus ja/või paremas tagumises piirkonnas ühte kaart olenevalt takistuse asukohast ja kaugusest. Kui auto ees keskel tuvastatakse takistus, kuvatakse ekraanile ees keskmises piirkonnas üks kaar. Kui auto liigub takistusele lähemale, kuvatakse ekraanil kaare liikumine autole lähemale ja helisignaali tugevus tõuseb, objekti autole lähenemisel. Kui auto ees paremal ja/või vasakul tuvastatakse takistus, kuvatakse ekraanile ees paremal ja/või vasakul üks vilkuv kaar. Kui auto liigub takistusele lähemale, kuvatakse ekraanil kaare liikumine autole lähemale ja helisignaali tugevus tõuseb, objekti autole lähenemisel. Helisignaal puudub/ühekordne kaar 190

193 Kui auto on takistusele väga lähedal, kuvatakse ühte vilkuvat kaart ja kõlab pidev hoiatussignaal. Järgnevad joonised näitavad hoiatusi takistusele liginemisel. Helisignaal puudub/vilkuv kaar Pidev piiksumine/vilkuv kaar Kiire piiksumine/vilkuv kaar 191

194 HOIATUSED Vahemaa auto esiosast cm Suurem kui 120 cm 120 ± -100 cm 100 ± 65 cm 65 ± -30 cm Vähem kui 30 cm Kaared - Vasak Puuduvad Puuduvad Puuduvad 2. vilgub 1.vilgub Kaared - keskmine Puuduvad 4. püsiv 3. püsiv 2. vilgub 1. vilgub Kaared - Parem Puuduvad Puuduvad Puuduvad 2. vilgub 1.vilgub Hoiatussignaal Helisignaali tugevus tõuseb Helisignaali tugevus tõuseb Helisignaali tugevus tõuseb Pidev Puuduvad Piiks objekti liginemisel autole. objekti liginemisel autole. objekti liginemisel autole. Raadio helitugevus on alandatud Ei Jah Jah Jah Jah Kui raadio on sisselülitatud, siis Park-Sense helisignaali kõlamisel vähendatakse raadio helitugevust. Eesmise parkimisabi helisignaalid ParkSense lülitab välja eesmise parkimisabi helisignaalid 3 sekundit pärast takistuse tuvastamist, kui auto seisab ja piduripedaal on alla vajutatud. Kui takistus on avastatud vähem kui 30 cm juures, siis Parksense helisignaali välja ei lülitata. Reguleeritavad heliseaded Parkimisabi helisignaale on võimalik muuta läbi Uconnect süsteemi. Enamaks infoks vt. "Uconnect seaded" osas "Multimeedia". Uconnect süsteemi olemasolul ei ole võimalik helisignaali reguleerida keskpaneelilt. Helitugevuse seaded sisaldavad: madal, keskmine, kõrge. Tehase vaikeseade on keskmine. Peale süüte väljalülitamist säilitab ParkSense oma viimase seadistuse. ParkSense sisse- ja välja lülitamine ParkSense on võimalik ParkSense lülitist, mis asub Uconnect ekraani all, sisse ja välja lülitada. ParkSense lüliti 192

195 Kui ParkSense lülitile vajutatakse süsteemi välja lülitamiseks, kuvatakse keskpaneelile viieks sekundiks teade PARKSENSE OFF. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Näidikuplokk. Tagurduskäigu sisselülitamisel, kui süsteem on välja lülitatud, kuvatakse keskpaneelile teade PARKSENSE OFF nii kaua, kui tagurduskäik on sees. Kui ParkSense on välja lülitatud või vajab hooldust, põleb ParkSense lülitil märgutuli. Kui süsteem on sisse lülitatud, märgutuli ParkSense lülitil ei põle. Kui süsteem vajab hooldust, siis ParkSense lülitile vajutades märgutuli hakkab korraks vilkuma ja seejärel jääb põlema. ParkSense parkimissüsteemi hooldamine Auto käivitamisel, kui ParkSense süsteemis tuvastatakse rike, siis kostab iga kord süüte sisselülitamisel helisignaal ja viieks sekundiks kuvatakse teade "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS", "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE FRONT SENSORS" või "PARKSENSE UNAVAI- LABLE SERVICE REQUIRED". Kui esi- või tagurdussüsteemis on rike teineteisest sõltumatult, jätkatakse teise hoiatussüsteemi teadete esitamist. Auto kujutis kuvatakse kuni tagurduskäik on sisse lülitatud. Lisainfo vt. "keskpaneeli ekraan". Teate "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS" või "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE FRONT SENSORS" ilmumisel keskpaneelile kontrollige, et esija tagakaitseraua väliskülg ja alumine pool oleksid lumest, jääst, porist, mustusest ja teistest takistustest puhastatud ja seejärel keerake süüde uuesti sisse. Kui teadet endiselt kuvatakse, pöörduge teenindusse. Kui kuvatakse teade "PARKSENSE UNAVAI- LABLE SERVICE REQUIRED" pöörduge teenindusse. ParkSense süsteemi puhastamine Puhastage ParkSense andureid vee, autošampooni ja pehme lapiga. Ärge kasutage karedaid materjale. Ärge andureid kraapige ega torkige. Vastasel juhul võite andureid vigastada. ParkSense kasutusjuhised ParkSense korralikuks töötamiseks jälgige, et esi- ja tagakaitseraud oleks puhastatud lumest, jääst porist, mustusest ja prügist. Suruõhuhaamrid, suured veokid ja muu vibratsioon võib mõjutada ParkSense töötamist. ParkSense välja lülitamisel kuvatakse keskpaneelile PARKSENSE OFF. Lisaks Park- Sense välja lülitamisel jääb see välja lülitatuks isegi järgmisel süüte sisse lülitamisel. ParkSense helisignaali kõlamisel vähendatakse raadio helitugevust. Puhastage ParkSense andureid regulaarselt jälgides, et te neid ei kahjusta. Andurid ei tohi olla kaetud jää, lume, lörtsi, pori, mustuse või prügiga. Selle eiramisel süsteem ei tööta korralikult. ParkSense andurid võivad mitte tuvastada objekte või anda valehäireid. Kui tagumisest pamperist 30 cm kaugusele on paigutatud selliseid esemeid nagu jalgrattahoidjad, haagisekonks jne, lülitage ParkSense lülitist välja. Selle tegemata jätmisel süsteem ei mõista tagumise objekti olemust ja kuvatakse teade PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED. Kui tagurduskäigu sisselülitamisel on tagaluuk avatud, tuleb ParkSense välja lülitada. Avatud tagaluuk võib anda tagumiste takistuste kohta valehäiret. 193

196 Liikuva takistuse puhul võib takistuse tuvastamine toimuda viivitusega. Tagumiste andurite töötamine lülitub automaatselt välja, kui haagise elektriline pistik on auto haagisekonksu pesasse sisestatud, samas esiandurid jäävad aktiivseks ja võivad jätkuvalt anda helilisi ja visuaalseid hoiatusi. Kui pistik on eemaldatud, aktiveeruvad andurid uuesti. HOIATUS! Tagurdamisel, isegi ParkSense kasutamisel peab juht olema väga tähelepanelik. Enne tagurdamist jälgige alati tähelepanelikult auto tagaosa, vaadake tahapoole, veenduge et auto taha ei jääks jalakäijaid, loomi, teisi sõidukeid, takistusi ega pimenurka. Juht on ohutuse eest vastutav ja peab jätkuvalt jälgima ümbruskonda. Selle eiramine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Enne ParkSense kasutamist, kui autot ei kasutata haagise vedamiseks, on tungivalt soovitatav haakekonks autolt eemaldada. Selle tegemata jätmisel võite vigastada autot või takistusi, sest haakekonks on takistusele tunduvalt lähemal, kui tagumine pamper. Samuti sõltuvalt haakekonksu suurusest ja kujust võib süsteem tuvastada seda takistusena ja anda valehäireid. ETTEVAATUST! ParkSense on ainult parkimisabi ja see ei tuvasta takistuste olemust. Süsteem võib äärekive mitte tuvastada. Andurite all või kohal olevaid takistusi, kui need on liiga ligidal, süsteem ei tuvasta. ParkSense kasutamisel tuleb liikuda aeglaselt, et takistuse tuvastamisel vajadusel kiiresti peatuda. (Jätkub) ETTEVAATUST! (Jätkub) ParkSense kasutamise ajal tuleb sõita aeglaselt, et vajadusel takistuse ilmumisel koheselt peatuda. ParkSense kasutamisel on soovitatav juhil ka üle õla vaadata. Külgvahemaa hoiatus Külgvahemaa hoiatusfunktsioon on külgedel paiknevate takistuste tuvastamiseks esi- ja tagapamperis paiknevate parkimisandurite abil. Külgvahemaa hoiatusekraan Külgvahemaa hoiatusekraan kuvatakse ainult siis, kui Uconnect süsteemi jaotises "Kliendi programmeeritavad funktsioonid on valitud "Sound and Display". Enamaks infoks vt. "Uconnect seaded" osas "Multimeedia". Süsteem hoiatab juhti helisignaali abil ja mõnel mudelil ka visuaalsete tähiste abil keskpaneelil. 194

197 Kiire piiksumine/vilkuvad kaared Pidev helisignaal/vilkuvad kaared Vahemaa cm Kaared vasakul Kaared paremal Hoiatussignaal Piiks Raadio helitugevus on alandatud Vähem kui 76 cm Vilkuvad Vilkuvad Pidev Jah ± -165 cm Vilkuvad Vilkuvad Helisignaali tugevus tõuseb, objekti liginemisel autole. Jah Kui raadio on sisselülitatud, siis ParkSense helisignaali kõlamisel vähendatakse raadio helitugevust. Sisse-, väljalülitamine Süsteem säilitab töövõime ainult lühikese vahemaa läbimise järel, kui auto sõidukiirus jääb alla 11 km/h, Süsteemi saab sisse-, välja lülitada Uconnect süsteemi seadistuste menüüst. Kui ParkSense süsteem on Park- Sense Hard-lüliti abil välja lülitatud, lülitatakse külgvaemaa hoiatussüsteem automaatselt välja. Külgvahemaa hoiatus teated Wiper Sensors see teade kuvatakse külgvahemaa andurite rikke korral. ParkSense korralikuks töötamiseks jälgige, et esi- ja tagakaitseraud oleks puhastatud lumest, jääst porist, mustusest ja prügist. SDW Not Available see teade kuvatakse, kui külgvahemaa hoiatussüsteem ei tööta. Süsteemi rike võib olla tingitud ebapiisavast aku pingest või muudest elektrisüsteemi riketest. Kohe, kui selline asi juhtub, võtke ühendust teenindusega ja laske elektrisüsteem üle vaadata. Haagisega kasutamine Tagumiste andurite töötamine lülitub automaatselt välja, kui haagise elektriline pistik on auto haagisekonksu pesasse sisestatud. Kui pistik on eemaldatud, aktiveeruvad andurid uuesti. 195

198 ParkSense kasutamise ettevaatusmeetmed Teatud tingimused mõjutavad ParkSense külgvahemaa hoiatuste töötamist: ParkSense korralikuks töötamiseks jälgige, et esi- ja tagakaitseraud oleks puhastatud lumest, jääst porist, mustusest ja prügist. Suruõhuhaamrid, suured veokid ja muu vibratsioon võib mõjutada ParkSense töötamist. ParkSense välja lülitamisel kuvatakse keskpaneelile PARKSENSE OFF. Lisaks Park- Sense välja lülitamisel jääb see välja lülitatuks isegi järgmisel süüte sisse lülitamisel. ParkSense helisignaali kõlamisel vähendatakse raadio helitugevust. Puhastage ParkSense andureid regulaarselt jälgides, et te neid ei kahjusta. Andurid ei tohi olla kaetud jää, lume, lörtsi, pori, mustuse või prügiga. Selle eiramisel süsteem ei tööta korralikult. ParkSense andurid võivad mitte tuvastada objekte või anda valehäireid. Haagise või haagisekonksu olemasolu võib takistada parkimisandurite töötamist. Enne ParkSense süsteemi kasutamist soovitame eemaldada haagisekonks ja kõik muud lisaseadmed, mida parajasti ei kasutata haagise vedamiseks. Kui soovite jätta haagisekonksu auto külge ilma haagiseta, soovitame võtta ühendust teenindusega, asjaomase süsteemi värskendusoperatsioonide läbiviimiseks, sest keskmised andurid võivad haagisekonksu pidada ees olevaks takistuseks. HOIATUS! Tagurdamisel, isegi ParkSense kasutamisel peab juht olema väga tähelepanelik. Enne tagurdamist jälgige alati tähelepanelikult auto tagaosa, vaadake tahapoole, veenduge et auto taha ei jääks jalakäijaid, loomi, teisi sõidukeid, takistusi ega pimenurka. Juht on ohutuse eest vastutav ja peab jätkuvalt jälgima ümbruskonda. Selle eiramine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. Enne ParkSense kasutamist, kui autot ei kasutata haagise vedamiseks, on tungivalt soovitatav haakekonks autolt eemaldada. Selle eiramine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi: (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Selle tegemata jätmisel võite vigastada autot või takistusi, sest haakekonks on takistusele tunduvalt lähemal, kui tagumine pamper. Samuti sõltuvalt haakekonksu suurusest ja kujust võib süsteem tuvastada seda takistusena ja anda valehäireid. ETTEVAATUST! ParkSense on ainult parkimisabi ja see ei tuvasta takistuste olemust. Süsteem võib äärekive mitte tuvastada. Andurite all või kohal olevaid takistusi, kui need on liiga ligidal, süsteem ei tuvasta. ParkSense kasutamise ajal tuleb sõita aeglaselt, et vajadusel takistuse ilmumisel koheselt peatuda. ParkSense kasutamisel on soovitatav juhil ka üle õla vaadata. 196

199 PARKSENSE AKTIIVNE PARKIMISABI MÕNEL MUDELIL ParksSense aktiivne parkimisabi on mõeldud juhi abistamiseks paralleelsel ja perpendikulaarsel parkimisel tuvastades sobivat parkimiskohta, jagades juhile kuuldavaid ja visuaalseid juhiseid ning keerates samas rooli. ParksSense aktiivne parkimisabi määratletakse kui poolautomaatne, sest juht kontrollib gaasipedaali, käiguvalikut ja pidureid. Olenevalt juhi parkimismehhanismi valikust, Park- Sense aktiivparkimissüsteem on suuteline autot manööverdama paralleelselt või perpendikulaarselt paiknevale parkimiskohale mõlemal pool autot (juhi või kaasreisija poolel). Juht peab ise ohutu sõidu eest vastutama, jälgides ümbritsevat ja vajadusel sekkuma. Süsteem on mõeldud juhi abistamiseks, mitte tema asendamiseks. Poolautomaatsete manöövrite ajal, kui juht puudutab rooli peale seda, kui teda on juhendatud käed roolilt eemaldama, süsteem tühistatakse ja juht peab ise parkimise lõpetama. Süsteem ei pruugi korralikult töötada sellistes ilmastikutingimustes nagu tugev vihma-, lumesadu jne, kui parkimiskoha otsimise ajal ultrahelilained neelduvad. Uue autoga esindusest lahkumise järel tuleb vähemalt 30 km sõita enne, kui aktiivne parkimisabi on täielikult kalibreeritud ja töökorras. See on tingitud funktsiooni toimimiseks vajalikust dünaamilisest kalibreerimisest. Süsteem viib samuti pidevalt läbi auto dünaamilist kalibreerimist sõltuvalt rehvide täituvusastmest. ParkSense aktiivne parkimisabi sisse ja välja lülitamine ParkSense aktiivne parkimisabi on võimalik ParkSense aktiivne parkimisabi lülitist, mis asub Uconnect ekraani all, sisse ja välja lülitada. ParkSense aktiivne parkimisabi lüliti asukoht ParkSense aktiivne parkimisabi sisse lülitamiseks vajutage lülitile üks kord (märgutuli süttib). ParkSense aktiivne parkimisabi välja lülitamiseks vajutage lülitile teist korda (märgutuli kustub). ParkSense aktiivne parkimisabi lülitub automaatselt välja järgmistes olukordades: Parkimismanöövri lõppemisel. Auto sõidukiirus parkimiskoha otsimisel ületab 30 km/h. Auto sõidukiirus roolimise ülevõtmisel ületab 7 km/h. Rooli puudutamisel peale roolimise ülevõtmist. ParkSense parkimisabi lülititele vajutamisel. Juhiuks on avatud. Tagaluuk on avatud. Elektroonse stabiilsuskontrolli või ABS sekkumisel. ParkSense aktiivne parkimisabi võimaldab kasutada maksimaalset arvu käiguvahetusi DRIVE ja REVERSE vahel. Kui manöövrit ei ole võimalik läbi viia kõiki käike kasutades, süsteem katkestatakse ja keskpaneelile kuvatakse juhised manöövri iseseisvalt läbiviimiseks. 197

200 ParkSense aktiivne parkimisabi töötab ja otsib parkimiskohta ainult juhul, kui järgmised tingimused on täidetud. Käik on DRIVE asendis. Süüde on RUN asendis. ParkSense aktiivne parkimisabi lüliti on alla vajutatud. Juhiuks on suletud. Tagaluuk on suletud. Auto liikumiskiirus on alla 25 km/h. Kui auto liikumiskiirus ületab 25 km/h, kuvatakse keskpaneelile soovitus sõidukiirust vähendada. Kui auto sõidukiirus ületab 30 km/h, süsteem tühistatakse. Süsteem tuleb seejärel taasaktiveerida ParkSense aktiivne parkimisabi lülitist. Tagakaitseraua pind ja andurite ümbrus peab olema lume-, jää- ja mustusevaba. Kui mõni neist tingimustest ei ole täidetud, siis aktiivne parkimisabi lülitile vajutamisel selle märgutuli vilgub korraks ja seejärel lülitub välja. Paralleelse parkimise abi/ekraan Kui ParkSense aktiivne parkimisabi on lubatud, ilmub keskpaneelile teade Active Park- Sense Searching - Press or Switch to Perpendicular. Soovi korral võite lülituda perpendikulaarsele parkimisele. Rooli vasakul küljel olevaid nuppe saab kasutada parkimismanöövritele ümber lülitumiseks. Parkimiskoha otsimisel kasutage suunatuld, et osutada kummal pool autot te kavatsete parkida. Kui suunatuli ei ole sisse lülitatud, otsib aktiivne parkimisabi automaatselt kaasreisija poolsel küljel parkimiskohta. Juht peab veenduma, et valitud parkimiskohal ei oleks mistahes takistusi (nt jalakäijad, jalgrattad jne). Juht peab ise veenduma, et parkimiskoht on manöövriks sobiv ja vaba mistahes rippuvatest või väljaulatuvatest takistustest (ümbritsevad esemed, redelid, tagaluugid jne). Parkimiskoha otsimisel peab juht sõitma võimalikult paralleelselt või perpendikulaarselt (olenevalt kavatsetavast parkimismanöövrist) teiste sõidukite suhtes. Funktsioon näitab ainult viimast avastatud parkimiskohta (nt mitmest vabast parkimiskohast möödumisel süsteem näitab ainult viimast manöövriks sobivat parkimiskohta). Aktiivne parkimisabi otsing Kui sobiv parkimiskoht on leitud ja auto ei ole õiges asendis, soovitab abisüsteem teil edasi liikuda kuni auto paikneb sobivalt paralleelseks parkimiseks. Space Found Koht leitud Keep liigu Moving edasiforward 198

201 Kui auto on õiges asendis, soovitatakse teil peatuda ja käed roolilt eemaldada. Koht leitud peatu ja võta käed roolilt Kui auto on peatunud ja käed ei ole roolil, soovitatakse teil tagurduskäik sisse lülitada. Peale tagurduskäigu sisse lülitamist võib süsteem soovitada oodata kuni rool on õiges asendis. Vaata ringi oota kuni roolimine on lõpetatud Seejärel soovitatakse juhil kontrollida ümbrust ja liikuda tagasi. Poolautomaatse parkimismanöövri ajal haldab juht piduri ja gaasipedaali. Kui süsteem on soovitanud juhil käed roolilt eemaldada, peab juht jälgima ümbrust ja alustama aeglaselt tagurdamist. ParkSense aktiivne parkimisabi võimaldab kasutada maksimaalselt kuni kuus käiguvahetust DRIVE ja REVERSE vahel. Kui kuue käiguvahetusega ei ole võimalik manöövrit läbi viia, süsteem tühistatakse ja keskpaneelil soovitatakse juhil manööver manuaalselt lõpule viia. Kui roolimise ülevõtmisel sõidukiirus ületab 7 km/h, süsteem tühistatakse. Süsteem annab hoiatuse, kui kiirus ületab 5 km/h, soovitades kiirust vähendada. Kui süsteem on tühistatud, peab juht ise manöövri lõpule viima. Kui süsteem on mistahes põhjusel tühistatud, peab juht auto juhtimise kohe üle võtma. Kui auto on jõudnud oma tagurdamise lõppasendisse, soovitab süsteem juhil ümbrust kontrollida ja peatada auto liikumine. Koht leitud lülita sisse tagurduskäik Vaata ringi liigu tagasi 199

202 Peale DRIVE sisse lülitamist võib süsteem soovitada oodata kuni rool on õiges asendis. Kui auto on jõudnud oma kaugeimasse asendisse, soovitab süsteem juhil ümbrust kontrollida ja peatada auto liikumine. Vaata ringi STOPP Juht vastutab pidurite kasutamise ja auto peatamise eest. Juht peab jälgima ümbrust ja olema valmis autot peatama, kui niiviisi soovitatakse või kui juhipoolne sekkumine on vajalik. Kui auto on peatunud ja käed ei ole roolil, soovitatakse teil käik DRIVE asendisse lükata. Vaata ringi oota kuni roolimine on lõpetatud Seejärel soovitatakse juhil kontrollida ümbrust ja liikuda edasi. Vaata ringi STOPP Juht vastutab pidurite kasutamise ja auto peatamise eest. Juht peab jälgima ümbrust ja olema valmis autot peatama, kui niiviisi soovitatakse või kui juhipoolne sekkumine on vajalik. Kui auto on peatunud ja käed ei ole roolil, soovitatakse teil tagurduskäik sisse lükata. Vaata ringi liigu edasi Vaata ringi lülita Drive sisse 200

203 Tagaboksi parkimise ekraan Kui ParkSense aktiivne parkimisabi on lubatud, ilmub keskpaneelile teade Active Park- Sense Searching Press or Switch to Switch Maneuver. Soovi korral võite lülitada paralleelsele parkimisele. Rooli vasakul küljel olevaid nuppe saab kasutada parkimismanöövritele ümber lülitamiseks. Vaata ringi lülita tagurduskäik sisse Peale tagurduskäigu sisse lülitamist võib süsteem soovitada oodata kuni rool on õiges asendis. Vaata ringi oota kuni roolimine on lõpetatud Seejärel soovitatakse juhil kontrollida ümbrust ja liikuda tagasi. Vaata ringi, liigu tagasi Auto on nüüd paralleelselt pargitud. Korraks kuvatakse ekraanile teade "Active ParkSense Complete Check Parking Position". Peale parkimismanöövri lõpetamist soovitatakse juhil auto asendit kontrollida. Kui juhile sobib parkimisasend, tuleb käik lükata PARK asendisse. ParkSense parkimisabi on lõpetanud otsi parkimiskohta Aktiivse parkimisabi otsingu kuvamine Parkimiskoha otsimisel kasutage suunatuld, et osutada kummal pool autot te kavatsete parkida. Kui suunatuli ei ole sisse lülitatud, otsib aktiivne parkimisabi automaatselt kaasreisija poolsel küljel parkimiskohta. 201

204 Juht peab veenduma, et valitud parkimiskohal ei oleks mistahes takistusi (nt jalakäijad, jalgrattad jne). Juht peab ise veenduma, et parkimiskoht on manöövriks sobiv ja vaba mistahes rippuvatest või väljaulatuvatest takistustest (ümbritsevad esemed, redelid, tagaluugid jne). Parkimiskoha otsimisel peab juht sõitma teiste sõidukite suhtes võimalikult paralleelselt või risti (olenevalt kavatsetavast parkimismanöövrist) teiste sõidukite suhtes. Funktsioon näitab ainult viimast leitud parkimiskohta (nt mitmest vabast parkimiskohast möödumisel süsteem näitab ainult viimast manöövriks sobivat parkimiskohta). Kui sobiv parkimiskoht on leitud ja auto ei ole õiges asendis, soovitab abisüsteem teil edasi liikuda kuni auto paikneb tagaboksi parkimiseks sobivalt. Koht leitud liigu edasi Kui auto on õiges asendis, soovitatakse teil peatuda ja käed roolilt eemaldada. Koht leitud - lülita sisse tagurduskäik Peale tagurduskäigu sisse lülitamist võib süsteem soovitada oodata kuni rool on õiges asendis. Koht leitud peatu ja võta käed roolilt Vaata ringi oota kuni roolimine on lõpetatud Kui auto on peatunud ja käed ei ole roolil, soovitatakse teil tagurduskäik sisse lülitada. Seejärel soovitatakse juhil kontrollida ümbrust ja liikuda tagasi. 202

205 Kui süsteem on mistahes põhjusel välja lülitatud, peab juht auto juhtimise kohe üle võtma. Kui auto on jõudnud oma tagumisse asendisse, soovitab süsteem juhil ümbrust kontrollida ja auto peatada. Vaata ringi liigu tagasi Poolautomaatse parkimismanöövri ajal haldab juht piduri ja gaasipedaali. Kui süsteem on soovitanud juhil käed roolilt eemaldada, peab juht jälgima ümbrust ja alustama aeglaselt tagurdamist. ParkSense aktiivne parkimisabi võimaldab kasutada kuni kuut käiku DRIVE (automaatkäigukastiga) või edasisuunaliste käikude (manuaalkäigukastiga) ja tagurduskäigu vahel. Kui kuue käiguga ei ole võimalik manöövrit läbi viia, lülitatakse süsteem välja ja keskpaneelil soovitatakse juhil manööver manuaalselt lõpule viia. Kui roolimise ülevõtmisel ületab sõidukiirus 7 km/h, süsteem lülitatakse välja. Süsteem annab hoiatuse, kui kiirus ületab 5 km/h, soovitades kiirust vähendada. Kui süsteem on tühistatud, peab juht ise manöövri lõpule viima. Vaata ringi STOPP Juht vastutab pidurite kasutamise ja auto peatamise eest. Juht peab jälgima ümbrust ja olema valmis autot peatama, kui niiviisi soovitatakse või juhipoolne sekkumine on vajalik. Kui auto on peatunud ja käed ei ole roolil, soovitatakse teil käik DRIVE asendisse lükata. Vaata ringi lülita Drive sisse Peale DRIVE sisse lülitamist võib süsteem soovitada oodata kuni rool on õiges asendis. Vaata ringi oota kuni roolimine on lõpetatud Seejärel soovitatakse juhil kontrollida ümbrust ja liikuda edasi. 203

206 Juht vastutab pidurite kasutamise ja auto peatamise eest. Juht peab jälgima ümbrust ja olema valmis autot peatama, kui niiviisi soovitatakse või juhipoolne sekkumine on vajalik. Kui auto on peatunud ja käed ei ole roolil, soovitatakse teil tagurduskäik sisse lükata. Vaata ringi liigu edasi Kui auto on jõudnud oma kaugeimasse asendisse, soovitab süsteem juhil ümbrust kontrollida ja peatada auto liikumine. Vaata ringi oota kuni roolimine on lõpetatud Seejärel soovitatakse juhil kontrollida ümbrust ja liikuda tagasi. Vaata ringi lülita tagurduskäik sisse Peale tagurduskäigu sisse lülitamist võib süsteem soovitada oodata kuni rool on õiges asendis. Vaata ringi STOPP Vaata ringi liigu tagasi Auto on nüüd tagaboksi pargitud. Peale parkimismanöövri lõpetamist soovitatakse juhil auto asendit kontrollida. Kui juhile sobib parkimisasend, tuleb käik lükata PARK asendisse. 204

207 Korraks kuvatakse ekraanile teade "Active ParkSense Complete - Check Parking Position". ParkSense parkimisabi on lõpetanud otsi parkimiskohta HOIATUS! Isegi ParkSense aktiivse parkimisabi kasutamisel, siiski peab juht jääma ümbritseva suhtes tähelepanelikuks. Tuleb vaadata hoolikalt auto esi- ja tagaosa, ning jälgida, et edasi või tagasi liikumisel pimenurka ei jääks jalakäijaid, loomi, teisi sõidukeid, takistusi jm. Juht on ohutuse eest vastutav ja peab jätkuvalt jälgima ümbruskonda. Selle eiramine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. ETTEVAATUST! ParkSense on ainult parkimisabi ja see ei tuvasta takistuste olemust. Süsteem ei pruugi äärekive mitte tuvastada. Andurite all või kohal olevaid takistusi, kui need on liiga ligidal, süsteem ei tuvasta. Takistusi, mis paiknevad andurite kohal või nende all, ei ole võimalik tuvastada. ParkSense kasutamise ajal tuleb sõita aeglaselt, et vajadusel takistuse ilmumisel koheselt peatuda. ParkSense kasutamisel on soovitatav juhil ka üle õla vaadata. Parkimiskohast väljasõitmine Süsteem ei tuvasta risti paiknevaid parkimiskohti, vaid ainult paralleelseid. Aktiveerimine Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage Park- Sense lülitile. Peale seda süsteem aktiveerub ja hoiatab juhti keskpaneeli ekraani abil manöövritest, mis tuleb läbi viia. Manöövri poole valimine Manöövri külje valimiseks lülitage sisse vastava poole suunatuli. Manöövrite läbiviimiseks paremal pool autot kasutage parempoolset suunatuld ja vasakpoolsete manöövrite läbiviimiseks vasakpoolset suunatuld. Väljasõitmiseks kasutage suunatuld ning tagurduskäiku manöövri ümberlülitamiseks vajutage vasakule või paremale Manöövri tegemisel palub süsteem lülitada sisse tagurduskäik ning valida suunatuli poolel, mille suunas soovite välja sõita. Laske roolil liikuda ja vajutage vastavatele pedaalidele samal ajal, kui süsteem keerab väljumiseks rooli. Juhul, kui juht kas juhuslikult või tahtlikult jätkab roolimist manööverdamisel (kas rooli liigutades või selle liikumist takistades), manööver peatub. 205

208 Vaata ringi peatu ja võta käed roolilt Vaata ringi liigu tagasi Vaata ringi lülita Drive sisse Vaata ringi oota kuni roolimine on lõpetatud Vaata ringi STOPP Vaata ringi oota kuni roolimine on lõpetatud 206

209 Vaata ringi liigu edasi Vaata ringi lülita tagurduskäik sisse Vaata ringi liigu tagasi Manöövri lõpetamine Poolautomaatne manööver lõpeb, kui ekraanil kuvatakse lõpetatud manöövri sõnum. Manöövri lõpus annab süsteem auto juhtimise juhile tagasi. Vaata ringi STOPP Vaata ringi oota kuni roolimine on lõpetatud Aktiivne parkimisabi on lõpetatud Vaata ringi 207

210 Oluline informatsioon Kui andurid tuvastavad midagi, mis mõjutab nende positsiooni, võib see nende toimimist oluliselt mõjutada. Andurid saavutavad parima töövõime peale 30 km läbimist. Puhastage ParkSense andureid regulaarselt jälgides, et te neid ei kahjusta. Andurid ei tohi olla kaetud jää, lume, lörtsi, pori, mustuse või prügiga. Selle eiramisel süsteem ei tööta korralikult. ParkSense andurid võivad mitte tuvastada objekte või anda valehäireid. Suruõhuhaamrid, suured veokid ja muu vibratsioon võib mõjutada ParkSense töötamist. Andurid võivad tuvastada mehhaanilisest mürast tingitud takistuse (kaja), näiteks sõiduki pesemise ajal või vihma, tugeva tuule ja rahe korral. Andurid ei pruugi tuvastada teatud kujuga takistusi või teatud materjalidest valmistatud esemeid (väga õhukesed postid, haagise talad, paneelid, võrgud, põõsad, parkimispunktid, kõnniteed, prügikastid, mootorsõidukid jne). Peate alati ise tähelepanelikult kontrollima, kas auto ja selle teekond sobituvad süsteemis tuvastatud parkimiskohaga. Originaalist erineva kuju ja suurusega rataste ja rehvide kasutamine võib süsteemi toimimist mõjutada. Tagumiste andurite töötamine lülitub automaatselt välja, kui haagise elektriline pistik on auto haagisekonksu pesasse sisestatud, samas esiandurid jäävad aktiivseks ja võivad jätkuvalt anda helilisi ja visuaalseid hoiatusi. Kui pistik on eemaldatud, aktiveeruvad andurid uuesti. Režiimis "Search in progress" (Toimub otsing) võib süsteem tuvastada manöövri sooritamiseks sobiva parkimiskoha (nt ristmikul, sõiduteel, teega ristuvatel kõrvalteedel jne). Kui parkimine toimub kallakutel, võib süsteemi jõudlus olla halvem või see võib välja lülituda. Kui parkimine toimub kahe pargitud auto vahele kõnniteel, võib süsteem võimaldada kõnniteel parkimist. Mõnel juhul, kui on tegemist liiga järskude astmetega, võib parkimine osutuda võimatuks. Jälgige, et tingimused parkimise ajal ei muutuks (nt kui parkimiskoha lähedal on inimesi või loomi või teisi liikuvaid sõidukeid) ja vajadusel sekkuge koheselt. Parkimise ajal jälgige vastassuunast tulevat liiklust. Alati järgige kohalikke seadusi ja liikluseeskirju. Lumekettide või varuratta kasutamisel ei ole süsteemi toimimine tagatud. Funktsioon teavitab juhti ainult parkimisandurite tuvastatud viimasest sobivast parkimisalast (paralleelne või risti). Mõnede teadetega kaasneb ka helisignaal. REAVAHETUSABI MÕNEL MUDELIL Reavahetusabi töötamine Reavahetusabi töötab sõidukiiruse vahemikus 60 km/h kuni 180 km/h. Reavahetusabi kasutab reajoonte tuvastamiseks ja auto asukoha määramiseks reajoonte suhtes esikaamerat. Kui mõlemad reajooned on tuvastatud ja juht kaldub ootamatult reast välja (ilma suunatuld sisse lülitamata) annab reavahetusabi hoiatuse nii rooli pöördemomendi abil, kui ka visuaalsete hoiatustega keskpaneeli ekraanil, ajendamaks juhti jääma sõidurea piiridesse. 208

211 Juht võib hoiatust ignoreerida, rakendades igal ajal rooli pööramist. Kui vaid üks reajoon on tuvastatud ja juht kaldub ootamatult reast välja (ilma suunatuld sisse lülitamata), annab sõidurea hoidja visuaalse hoiatuse keskpaneelile, ajendamaks juhti jääma sõidurea piiridesse. Kui tuvastatud on ainult üks reajoon, siis rooli pöördemomendi abil hoiatust ei anta. Kui kõik töötingimused on täidetud, jälgib sõidurea hoidja, et juhi käed oleksid roolil ja kui neid seal ei tuvastata, annab sellest helisignaali ning visuaalsete märguannetega märku. Kui juht ei pane käsi roolile tagasi, süsteem lülitub välja. Reavahetusabi sisse ja välja lülitamine Tehaseseadetes on sõidurea hoidja väljalülitatud. Sõidurea hoidja lüliti asub Uconnect ekraani all. Sõidurea hoidja teadete nupp Sõidurea hoidja sisselülitamiseks vajutage reavahetusabi nupule (märgutuli kustub). Keskpaneelil kuvatakse teade LaneSense On. Teade: Sõidurea hoidja sees Sõidurea hoidja väljalülitamiseks vajutage sõidurea hoidja nupule (märgutuli süttib). Süüte väljalülitamisel säilitab sõidurea hoidja oma viimase oleku ka järgmisel süüte sisse lülitamisel. Sõidurea hoidja teated Sõidurea hoidja kuvab praegused sõiduraja tingimused keskpaneelil. Keskpaneeli põhiekraan mõnel mudelil Kui sõidurea hoidja on sisse lülitatud, on reajooned hallid kuni reajooned not ei ole tuvastatud ja LaneSense märgutuli on valge. Süsteem on sisse lülitatud (Hallid jooned/valge märgutuli) 209

212 Sõidureast vasakule kaldumine tuvastatud on ainult vasakpoolne reajoon Kui sõidurea hoidja on sisse lülitatud, jääb LaneSense märgutuli püsivalt valgelt põlema, kui tuvastatud on ainult vasakpoolne reajoon ja ootamatul reast kõrvale kaldumisel on süsteem valmis andma keskpaneelil visuaalseid hoiatusi. Kui sõidurea hoidja tuvastab reajoonele liginemise ja realt lahkumise, vilgub vasakpoolne jäme joon hallist valge värvuseni, vasakpoolne kitsas joon jääb püsivalt valgelt põlema ja LaneSense märgutuli muutub ühtlasest valgest vilkuvaks kollaseks. Reajoonele liginemine (Jämedam joon vilgub valgest hallini/vilkuv kollane märgutuli ) Sõidurea hoidja töötab samal põhimõttel paremalt poolt reast kõrvalekaldumisel, kui tuvastatud on ainult parem reajoon. Realt väljumine vasakult tuvastatud on mõlemad reajooned Kui sõidurea hoidja on sisse lülitatud, siis mõlema reajoone tuvastamisel muutuvad reajooned hallist valgeks. LaneSense märgutuli põleb püsivalt roheliselt, kui mõlemad reajooned on tuvastatud ja süsteem on sisse lülitatud, et reast ootamatul kõrvale kaldumisel anda nii visuaalseid hoiatusi, kui märku rooli pöördemomendiga. Reajoon on tuvastatud (Valged jooned/roheline märgutuli ) Kui sõidurea hoidja tuvastab realt välja kaldumise, siis vasakpoolne paksem joon ja õhem joon põlevad valgelt LaneSense märgutuli muutub rohelisest kollaseks. Sellisel juhul on pöördemoment reajoonega vastassuunaline. Näiteks liginedes vasakule reajoonele rool keerab paremale. Reajoon on tuvastatud (Paksem joon põleb valgelt, Õhem joon põleb valgelt/märgutuli põleb kollaselt ) Kui sõidurea hoidja tuvastab reajoonele liginemise ja realt lahkumise, vilgub vasakpoolne jäme joon hallist valge värvuseni, vasakpoolne kitsas joon jääb püsivalt valgelt põlema ja LaneSense märgutuli muutub ühtlasest kollasest vilkuvaks kollaseks. Sellisel juhul on rooli pöördemoment reajoonega vastassuunaline. Näiteks, liginedes vasakule reajoonele rool keerab paremale. 210

213 Reajoonele liginemine (Vilkuv valgest hallini paksem joon, valge pidev õhuke joon/vilkuv kollane märgutuli ) Sõidurea hoidja toimib samamoodi paremalt poolt reast kõrvale kaldumisel. Keskpaneeli põhiekraan mõnel mudelil Kui sõidurea hoidja on sisse lülitatud, on reajooned hallid kuni reajooned ei ole tuvastatud ja LaneSense märgutuli on valge. Süsteem on sisse lülitatud (Hallid jooned/valge märgutuli ) Sõidurajalt vasakule kõrvalekaldumine tuvastatud on ainult vasakpoolne reajoon Kui sõidurea hoidja on sisse lülitatud, jääb LaneSense märgutuli püsivalt valgelt põlema, kui tuvastatud on ainult vasakpoolne reajoon ja ootamatul reast kõrvale kaldumisel on süsteem valmis andma keskpaneelil visuaalseid hoiatusi. Kui sõidurea hoidja tuvastab reajoonele liginemise ja realt lahkumise, vilgub vasakpoolne jäme joon kollaselt, vasakpoolne kitsas joon jääb püsivalt kollaselt põlema ja LaneSense märgutuli muutub püsivast valgest vilkuvaks kollaseks. Reajoonele liginemine (Paksem joon vilgub kollaselt, õhem joon põleb kollaselt/märgutuli vilgub kollaselt) Sõidurea hoidja töötab samal põhimõttel paremalt poolt reast välja kaldumisel, kui tuvastatud on ainult parem reajoon. Realt väljumine vasakult tuvastatud on mõlemad reajooned Kui sõidurea hoidja on sisse lülitatud, siis mõlema reajoone tuvastamisel muutuvad reajooned hallist valgeks. LaneSense märgutuli põleb pidevalt roheliselt, kui mõlemad reajooned on tuvastatud ja süsteem on sisse lülitatud, et reast ootamatul kõrvale kaldumisel anda nii visuaalseid hoiatusi, kui märku rooli pöördemomendiga. 211

214 Reajoon on tuvastatud (Valged jooned/roheline märgutuli ) Kui sõidurea hoidja tuvastab realt kõrvale kaldumise, siis vasakpoolne paksem joon ja õhem joon põlevad kollaselt. LaneSense märgutuli muutub rohelisest kollaseks. Sellisel juhul on rooli pöördemoment reajoonega vastassuunaline. Näiteks liginedes vasakule reajoonele keerab rool paremale. Reajoon on tuvastatud (Paksem joon põleb kollaselt, õhem joon põleb kollaselt/märgutuli põleb kollaselt ) Kui sõidurea hoidja tuvastab reajoonele liginemise ja realt lahkumise olukorra, vilgub vasakpoolne jäme joon kollaselt, vasakpoolne kitsas joon jääb püsivalt kollaselt põlema. LaneSense märgutuli hakkab kollaselt vilkuma. Sellisel juhul rooli pöördemoment on reajoonega vastassuunaline. Näiteks, liginedes vasakule reajoonele rool keerab paremale. Reajoonele liginemine (Paksem joon vilgub kollaselt, õhem joon põleb kollaselt/märgutuli vilgub kollaselt ) Sõidurea hoidja toimib samamoodi paremalt poolt reast kõrvale kaldumisel. 212

215 Sõidurea hoidja oleku muutmine Sõidurea hoidja seadetes on võimalik reguleerida pöördemomenti (madal/keskmine/suur) ja hoiatustsooni tundlikkust (varane/keskmine/ hiline) läbi Uconnect ekraani. Enamaks infoks vt. "Uconnect seaded" osas "Multimeedia". Ohutussüsteemide rakendumisel rooli pöördemomendiga hoiatust ei anta. (blokeerumisvastased pidurid, haarduvuse kontrollsüsteem, elektrooniline stabiilsuskontroll, esikokkupõrke hoiatus jne.). Suunatule või ohutulede kasutamine peatab hoiatustuled. PARKVIEW TAHAVAATEKAAMERA MÕNEL MUDELIL Teie auto on varustatud Park View tahavaatekaameraga, mis võimaldab tagurdamisel näha auto tagaosa ümbrust kohe, kui käigukang on viidud REVERSE asendisse. Pilt kuvatakse puutekraanil koos hoiatusega check entire surroundings (jälgi kogu ümbrust) ülemisel ekraanil. Viie sekundi möödudes teade kustub. Park View kaamera asub auto tagumise numbriplaadi kohal. ParkView tahavaatekaameral on programmeeritavad režiimid, mida saab valida läbi Uconnect süsteemi. Enamaks infoks vt. "Uconnect seaded" osas "Multimeedia". Tagurduskäigu väljalülitamisel (kaamera on viivitusega välja lülitatud) väljutakse tahavaatekaamera režiimist ja kuvatakse jälle varem kasutusel olnud ekraan. Kui tagurduskäik on sisse lülitatud (kaamera on sees) kuvatakse kuni 10 sekundiks peale tagurduskäigu väljalülitamist tahavaate kujutis koos dünaamiliste ruudujoontega kuni sõidukiirus edasisuunas ei ületa 13 km/h, käik ei ole PARK asendisse lülitatud või süüde ei ole välja lülitatud. Kui kaamera viivitus on sisse lülitatud, saab kaamera pildi puuteekraanil pildi katkestamise (X) nupu abil välja lülitada, kui tagurduskäik on välja lülitatud. Kui süsteem on sisse lülitatud, kuvatakse auto laiust kujutavad jooned ja tagurdusteekond sõltuvalt rooli asendist. Katkendlik keskjoon näitab auto keskosa hõlbustamaks parkimist ja auto paigutamist. Eri värvi alad näitavad kaugust auto tagaosast. Allolev tabel toob ära iga piirkonna ligikaudsed vahemaad: Ala Punane Kollane Roheline Ligikaudne vahemaa auto tagaosast 0-30 cm 30 cm - 2 m 2 m või enam 213

216 HOIATUS! Isegi kasutades RearView tahavaatekaamerat, peab juht siiski säilitama täieliku tähelepanu. Enne tagurdamist jälgige alati tähelepanelikult auto tagaosa, vaadake tahapoole, veenduge, et auto taha ei jääks jalakäijaid, loomi, teisi sõidukeid, takistusi ega pimenurka. Juht on ohutuse eest vastutav ja peab jätkuvalt jälgima ümbruskonda. Selle eiramine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. AUTO TANKIMINE Capless kütusesüsteem kasutab kütusepaagi täitetoru külge asetatud lukustit; see avaneb ja sulgub automaatselt kütusepihusti sisestamisel/väljavõtmisel. Mõnes riigis on Capless kütuseseade konstrueeritud nii, et see takistab ebaõige kütusega tankimist. 1. Tankeluugi avamiseks vajutage puldi nuppu või juhiuksel olevat nuppu. 2. Avage tankeluuk vajutades selle servale. Tankimine ETTEVAATUST! ParkView tahavaatekaamerat tohib kasutada ainult kui parkimise abisüsteemi. ParkView kaamera ei ole suuteline tuvastama kõiki teele jäävaid takistusi. ParkView kasutamise ajal tuleb sõita aeglaselt, et vajadusel takistuse ilmumisel koheselt peatuda. ParkView kasutamisel on soovitatav juhil ka üle õla vaadata. Puhastage kaamera läätse regulaarselt jälgides, et te neid ei kahjusta. Lääts ei tohi olla kaetud jää, lume, lörtsi, pori, mustuse või prügiga. Ärge läätse millegagi katke. Fuel Filler Door Tankeluuk 3. Autol puudub kütusepaagi kork. Tankeluugi sisekülje klapp sulgeb süsteemi. 4. Sisestage tankepüstol täiteavasse, selle otsik avaneb ja hoiab klapi tankimise ajal avatuna. 5. Tankige autot kuni tankepüstol klõpsatab või lülitub välja. 6. Oodake 5 sekundit enne tankepüstoli eemaldamist, et kütus jõuaks otsikust alla voolata. 7. Eemaldage tankepüstol ja sulgege tankeluuk. Kanistrist tankimine Enamik kanistreid ei ava tankeluugi klappi. Klapi avamiseks on vajalik kanistriga kaasasolev lehter. 214

217 1. Võtke lehter varuratta hoiukohast välja. 2. Sisestage lehter samasse täiteavasse, mida kasutate tankepüstoliga. Lehter 3. Jälgige, et lehter oleks täielikult sisestatud, hoidmaks klappi lahti. 4. Kallake kütus lehtrisse. 5. Eemaldage lehter täiteavast, puhastage see enne pakiruumi panemist. Külma ilmaga võib moodustunud jää takistada kütuseluugi avamist. Sellisel juhul tuleb tankeluuki jää purustamiseks kergelt lükata ja seejärel avada tankeluuk juhiuksel oleva nupu abil. Ärge luuki taguge. Tankige autot kuni tankepüstol klõpsatab või lülitub välja. HOIATUS! Ärge kunagi süüdake avatud tankeluugi läheduses ja tankimisel sigaretti, piipu jne. Ärge kunagi tankige töötava mootoriga. See on tuleohutuse reeglite vastane ja võib põhjustada rikke märgutule süttimise. Kanistri autos tankimine võib põhjustada tuleohu. Võite end põletada. Asetage kanister tankimiseks alati maapinnale. Tankeluugi käsitsi avamine Kui tankeluuki ei ole võimalik lülitist avada, saate seda teha käsitsi. 1. Avage tagaluuk. 2. Vajadusel eemaldage pagasivõrk. 3. Kütuseluugi vabastustrossi vabastamiseks eemaldage võtme otsa abil luuk, mis asub paremal pool siseküljel Tankeluugi Fuel Door vabastustrossi Release Location asukoht 4. Tõmmake kütuseluugi avamiseks vabastustrossi. Liigse jõu kasutamisel võite trossi lahti tõmmata. Tankeluugi vabastustross 215

218 5. Tankeluugi avamiseks vajutage selle välimisele servale. Tankeluuk Täiteava AUTO LAADIMINE Sertifitseerimismärgis Vastavalt riigi maanteede liiklusohutuse eeskirjade nõuetele, on teie auto juhiukse tugisamba külge kinnitatud sertifikaat. Sellele sildile on märgitud valmistamise kuu ja aasta, autole ettnähtud täiskoormus (GVWR), täismassi kaal (GAWR) esi- ja tagateljel ning sõiduki identifitseerimisnumber (VIN). MDH tähistab auto valmistamise kuud, päeva ja tundi. Sildi allosas olev vöötkood on teie auto VIN-kood. Auto täismassi määramine (GVWR) GVWR on teie auto lubatud täismass, st juhi, reisijate, auto, lisavarustuse ja lasti kogumass. Sildil on määratletud ka esi- ja tagatelje lubatud täiskoormus (GAWR). Auto täiskoormusel peab jälgima, et GVWR ja esi- ja tagatelje GAWR ei oleks ületatud. Kandevõime Auto kandevõime on suurim lubatud mass, mida auto tohib vedada, sealhulgas juhi ja kõigi reisijate kaal, lisavarustus ja pagas. Auto teljekoormus (GAWR) GAWR on maksimaalne lubatud koormus esija tagateljele. Koorem peab olema pakiruumis nii jaotatud, et kumbagi telje lubatud koormus ei oleks ületatud. Mõlema telje GAWR on määratud selle süsteemi komponentidega, millel on madalaim kandevõime (telg, vedrud, rehvid või rattad). Raskem telg või vedrustuse komponendid, mis parandavad auto vastupidavust ei pruugi auto kandevõimet suurendada. Rehvide mõõdud Auto sertifitseerimismärgisele on märgitud ka teie auto tegelik rehvimõõt. Asendusrehvid peavad vastama määratud rehvi suurusele. Velje suurus See on velje suurus, mis on ettenähtud rehvile sobivaim. Rehvirõhk See on teie auto külma rehvi rõhk määratud laadimistingimustel auto täiskoormusel. Tühimass Sõiduki tühimass määratletakse kui sõiduki kogumass koos kõikide vedelikega, sealhulgas kütuse täispaak ilma reisijate ja pagasita. Esi- ja tagatelje tühimassi väärtused määratakse teie auto kaalumisel enne, kui sõitjad või pagas on lisatud Laadimine Teie auto esi- ja tagatelje tegelikku kogumassi ja kaalu maapinnal saab kõige paremini kindlaks määrata selle kaalumisega, kui auto on tangitud ja töövalmis. Kogu auto tuleks kõigepealt kaaluda kaubanduslikul kaalul, et tagada, et täismass ei oleks ületatud. Seejärel tuleb sõiduki esiosa ja tagaosa mass määrata eraldi, et olla kindel, et koorem jaotub õigesti esi- ja tagatelje vahel. 216

219 Määratlege, kas esi- või tagatelje koormus on ületatud, kuid kogu koormus jääb ettenähtud täismassi piiridesse. Sellisel juhul tuleb koormust ümber paigutada nii, et esi- ja tagatelje koormuspiirangud oleksid täidetud. Raskemad esemed paigutage tahapoole ja jälgige, et koorem oleks jaotatud ühtlaselt. Enne sõitma hakkamist kinnitage kõik lahtised esemed. Ebaõige kaalujaotus võib vähendada auto juhitavust ning pidurdusomadusi. ETTEVAATUST! Ärge ületage sõiduki täismassi ega lubatud esi- ja tagatelje koormust. Vastasel juhul võivad teatud auto osad puruneda või auto juhitavuse omadused muutuda. Sel juhul kaotate auto üle kontrolli. Samuti vähendab ülekoormamine auto eluiga. HAAGISE VEDAMINE Sellest osast leiate ohutusalaseid nõuandeid ja teavet piirangutest seda tüüpi pukseerimise kohta, mida saate mõistlikul määral oma sõidukiga teha. Enne pukseerimist lugege see teave hoolikalt läbi, et vedada oma koormat võimalikult tõhusalt ja ohutult. Selleks, et säilitada uue sõiduki piiratud garantii, järgige selles juhendis toodud nõudeid ja soovitusi seoses haagise pukseerimiseks kasutatavate sõidukitega. Pukseerimise põhimõisted Järgmised haagise vedamisega seotud mõisted aitavad teil mõista järgnevat teavet: Auto täismass (GVWR) GVWR on teie sõiduki maksimaalne lubatud kaal. See hõlmab juhti, reisijaid, pagasit ja tiisli kaalu. Kogu koormus peab olema piiratud, et te ei ületaks GVWR-i. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine Sõiduki laadimine/sõiduki sertifitseerimise märgis. Haagise brutokaal (GTW) GTW on kasutusvalmis haagise mass, millele lisandub kogu last, tarbekaubad ja seadmed (alalised või ajutised), mis laaditud haagisesse või selle peale. Soovitatav viis GTW mõõtmiseks on panna täiskoormusega haagis sõiduki kaalule. Kaal peab hõlmama kogu haagise kaalu. Auto teljekoormus (GAWR) GAWR on maksimaalne lubatud koormus esi- ja tagateljele. Jaotage koorem eesmise ja tagumise telje vahel ühtlaselt. Veenduge, et te ei ületa teljekoormust ei esi- ega tagaosas. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine Sõiduki laadimine/sõiduki sertifitseerimise märgis. HOIATUS! See on oluline, et te ei ületa teljekoormust ei esi- ega tagaosas. Esi- või tagatelje massi ületamine ohustab sõidutungimusi. Võite auto üle kontrolli kaotada ja avarii põhjustada. Tiisli kaal (TW) Tiisli kaal on haagise haakekuulile mõjutav jõud. Te peate seda arvestama oma sõiduki koormuse osana. Haagise esiosa Esiosa on maksimaalne kõrgus, mis on korrutatud haagise esiosa maksimaalse laiusega. Haagise stabiilsuskontroll Haagise stabiilsuskontroll võib olla mehhaaniline teleskoopiline ühendus, mida saab paigaldada haakeseadme ja haagise tiisli vahele, mis tavaliselt tagab teleskoopilise liikumisega seotud reguleeritava hõõrdumise, et ühtlustada liikumise käigus tekkivaid soovimatuid haagise õõtsuvaid liikumisi. Haagise stabiilsuskontroll (TSC) tuvastab haagise õõtsumise ning rakendab automaatselt pidureid ja vajadusel vähendab mootori võimsust, et katkestada haagise õõtsumine. 217

220 Kaalukandur Kaalukandur toetab haagise tiisli kaalu nagu koorem oleks paigutatud haagise kuulile või mistahes kinnituskohale. Sellised haakeseaded on tänapäeval kõige populaarsemad ja neid kasutatakse tavaliselt väikeste ning keskmise suurusega haagiste vedamiseks. Kaalu jaotavad kinnitused Kaalu jaotussüsteem toimib, rakendades jõuülekannet läbi vedruühenduse. Tavaliselt kasutatakse neid raskema koormusega haagise kaalu jaotamiseks auto esitelje ja haagise telje (telgede) suhtes. Vastavalt tootja juhistele kasutades võimaldab see ühtlasemat roolivõimendi ja pidurite juhtimist, suurendades seeläbi haagise vedamise ohutust. Hõõrdumise- ja hüdraulise õõtsumise kontrolli lisamine vähendab liiklusega tekitatud külgtuulega tulenevat haagise õõtsumist. Haagise stabiilsuskontroll ja koormuse jaotamine (koorma ühtlane jaotamine) on soovitatav kasutada suurema tiisli kaalu (TW) korral ja see võib olla vajalik sõltuvalt auto ja haagise konfiguratsioonist/koormuse jaotamisest, et see vastaks teljekoormuse nõuetele. HOIATUS! Valesti paigaldatud kaalu jaotavad kinnitused võivad vähendada auto juhitavust, stabiilsust, pidurdusvõimet ja põhjustada liiklusõnnetusi. Koorma jaotamise süsteemid ei pruugi olla ühilduvad piduriklotsidega. Lisateabe saamiseks pöörduge oma haagise tootja poole või külastage oma auto edasimüüjat. Pidurikaabli kinnitus Euroopa pidurdusnõuded piduritega haagistele kaaluga kuni 3500 kg nõuavad, et haagisel oleks kas sekundaarne haakeseadis või pidurikaabel. Tavapärase haagise pidurikaabli ühendamiseks soovitatav koht on haakeseadme kinnituspunkti külgseinas asuvas pesas. Kinnituspunktiga Eemaldatava puksiirtiisli korral tõmmake kaabel läbi kinnituskoha ja kinnitage see tagasi kaabli enda külge või kinnitage klamber otse määratud punkti. Eemaldatava haakekuuli klambrisilmuse meetod Fikseeritud puksiirtiisli korral kinnitage klamber otse määratud punkti külge. Haagise tootja peab seda alternatiivi spetsiaalselt lubama, kuna klamber ei pruugi olla kasutamiseks piisavalt tugev. Fikseeritud Fixed haakekuuli Ball Clipklambrisilmuse Loop Method meetod 218

221 Ilma kinnituspunktideta Eemaldatava haakekuuli korral peate järgima tootja või tarnija soovitatud protseduuri. Eemaldatava haakekuuli kaela klambrisilmuse meetod Fikseeritud haakekuuli korral keerake kaabel ümber haakekuuli kaela. Kui sobitate kaabli selliselt, kasutage ainult ühte silmust. Fikseeritud haakekuuli kaela klambrisilmuse meetod Eemaldatav haakekuul Iga kord enne sõitma hakkamist kontrollige järgmistest kohtadest eemaldatava haakekuuli kinnitusi: Haakekuuli rohelised tähised peavad ühel joonel olema. Käsiratas toetub kuuli vardale (vahet ei jää). Lukk on lukustatud ja võti eemaldatud. Käsiratta saab eemaldada. Kuuli varras peab täielikult sisestatud ja tihedalt kinnitatud. Kontrollimiseks raputage seda. Kui üks neljast paigaldustingimusest ei ole täidetud, korrake paigaldusprotseduuri. Õnnetuste vältimiseks ei tohiks pukseerimisseadet kasutada, kui ükski neist nõuetest ei ole täidetud. Kui see juhtub, pöörduge tootja poole. Haakekuuli peab olema võimalik paigaldada ja eemaldada tavapärast jõudu kasutades. Ärge kunagi kasutage mingeid abivahendeid või tööriistu jne, kuna need võivad mehhanismi kahjustada. Alati eemaldage haakekuul ja pistikupesa, kui haagis on eemaldatud. Eriti oluline on, et haakekuul ei takistaks auto numbrimärgi või tulede nähtavust. Eemaldatav kuulühendus 1 Pesa 2 Kuulühendus 3 Lukustuskuulid 4 Lukusti vabastus 5 Käsiratas 6 Kate 7 Võti 8 Punane märgistus (käsiratas) 9 Roheline märgistus (käsiratas) 10 Roheline märgistus (kuulühendus) 11 Tähis (vabastamiseks) 12 Pistik 13 Kinnitustihvt 14 2 ja 5 vahel puudub vahemik 15 Vahe u. 5 mm 219

222 Lukustatud asend (Töötingimus) Lukustamata asend (Haakekuul ei ole paigaldatud) Haakekuuli paigaldamine: 1. Eemaldage pistik pesast. Haakekuul on tavaliselt sõidukil eemaldamisel lukustamata asendis. Sellisel juhul, nähtav vahemik käsiratta ja kuulühenduse vahel peab olema 5 mm (vt joonist) ja käsiratta punane tähis on kohakuti kuuli rohelise tähisega. Pange tähele, et kuulühendust on võimalik vaid sellises olekus paigaldada. Kui haakekuuli lukustusmehhanism on mingil põhjusel enne paigaldamist lahti võetud, st haakekuul on lukustatud asendis, peab mehhanism olema eelpingutatud. Lukustatud asend on hõlpsasti tuvastatav, kuna roheline tähis käsirattal peab olema kohakuti kuulühenduse rohelise tähisega ning käsiratta ja kuulühenduse vahel ei ole mingit vahet. Lukustusmehhanismi eelpingutamiseks järgige allpool olevaid juhiseid. Sisestage võti ja avage lukk, eemaldage käsiratas ja keerake see lõpuni välja. Vabastamiseks on kuul eelnevalt pingutatud ja pärast käsiratta vabastamist jääb lukustusmehhanism eelpingutatud asendisse. 2. Paigaldage kuuli varras koos pidurdustihvtiga lükates mõlemad pesasse. Sellisel juhul toimub lukustumine automaatselt. Hoidke alati käed käsirattast eemal, sest lukustusprotsessi käigus hakkab see keerlema. 3. Sulgege lukk ja eemaldage alati võti. Võtit ei saa vabastatud lukust eemaldada! Vajutage luku kattele. Haakekuuli eemaldamine: 1. Tõmmake kate lukust välja ja vajutage sellele võtme kasutamiseks. Avage lukk võtmega. 2. Hoidke kuuli vardast, eemaldamiseks keerake käsiratas lõpuni. Eemaldage kuuli varras vastuvõtjast Käsiratta saab nüüd vabastada, see rakendub automaatselt vabastatud asendis. 3. Hoidke haakekuuli autos kindlas kohas ja kaitske seda mustuse eest. 4. Paigaldage pistik pesasse. Haakekuuli remonti või demonteerimist peaks teostama ainult tootja. Paigaldage kaasasolev informatsioonisilt autosse pistiku lähedale või hästi nähtavasse kohta. Korraliku töötamise tagamiseks hoidke haakekuul ja pesa alati puhtana. Tagage mehaaniliste osade korrapärane hooldus. Hooldage lukku ainult grafiidiga. 220

223 Määrige laagriotsad, hõõrdumispinnad ja kuulid määrdeaine või õliga. Määrdeaine ja õli toimivad ka korrosioonivastase vahendina. Aurupuhastiga auto puhastamise eel tuleb haakekuul ja pistikupesa autolt eemaldada. Haakekuuli saab puhastada aurupuhasti abil. Eemaldatava haakekuuliga on kaasas kaks võtit. Hoidke need alles ja kasutage kordustellimuse tegemiseks. Haagise lubatud kandevõime (Maksimaalne haagise täismass) Mootor/käigukast Mudel Maksimaalne täismass (Haagise brutokaal) Maksimaalne tiisli kaal (Vt märkuseid) 1.4L bensiinimootor FWD või 4WD 1,000 kg 50 kg 2.4L bensiinimootor FWD või 4WD 1,000 kg 50 kg 2.0L diiselmootor / automaat 4WD või 4WD kg 75 kg 2.0L diiselmootor / manuaal 4WD või 4WD kg 95 kg 1.6L diiselmootor FWD või 4WD 1,000 kg 50 kg Haagise pukseerimisel võib tehniliselt lubatud täismassi ületada mitte rohkem kui 10% või 100 kg, olenevalt sellest, kumb on väiksem tingimusel, et sõidukiirus on kuni 62 km/h. Haagise suurima pukseerimiskiiruse ja -koormuse kohta vt kohalikke seadusi. Haagise koormuspiirangud kujutavad endast maksimaalset pukseerimisvõimet täislastis kohaltvõtmisega 12 % kallakul merepinnast. Kõikide mudelite jõudlus ja kütusesäästlikkus haagise vedamisel vähenevad

224 Haagise ja tiisli mass Ärge kunagi ületage oma haagise konksule märgitud maksimaalset tiisli massi. Sõiduki esi- / tagatelgede massi arvutamisel võtke arvesse järgmisi punkte: Haagise tiisli mass. Mis tahes muud liiki koorma või seadmete kaal, mis on paigutatud teie sõidukisse või selle peale. Juhi ja kõigi reisijate mass. Ärge unustage, et kõik, mis haagises või haagisel asetseb, lisab teie sõidukile koormust. Samuti tuleb teie sõiduki täiskoormuse osana arvestada tehases või edasimüüja juures paigaldatud lisaseadmeid. Lisateavet reisijate ja koorma maksimaalse kombineeritud kaalu kohta vt juhiukse tugipostil olevalt sildilt. Nõuded pukseerimisel Uute sõiduki jõuülekande komponentide nõuetekohase sissetöötamise soodustamiseks soovitatakse järgida järgmisi juhiseid. ETTEVAATUST! Ärge vedage haagist esimese 805 km jooksul. Mootor, telg või muud osad võivad saada kahjustada. Haagise pukseerimise esimesel 805 km ärge sõitke üle 80 km/h ega alustage sõitu täisgaasiga. See aitab mootoril ja muudel sõidukiosadel kanda raskemaid koormusi. Viige läbi nimekirjas Planeeritud hooldused loetletud hooldustööd. Lisateavet korrapäraste hooldusintervallide kohta leiate jaotise "Auto hooldamine" lõigus "Plaanilised hooldustööd". Haagise pukseerimisel ei tohi kunagi ületada auto ettenähtud kandevõimet ega lubatud teljekoormuseid. HOIATUS! Vale pukseerimine võib põhjustada liiklusõnnetuse. Järgige neid juhiseid, et muuta haagise pukseerimine võimalikult ohutuks: Veenduge, et koorem oleks haagises kinnitatud ja ei liiguks sõidu ajal. Täielikult kinnitamata koorma vedamine võib põhjustada jõu dünaamilist muutumist, mida võib juhil olla raske kontrollida. Võite auto üle kontrolli kaotada ja avarii põhjustada. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Haagise vedamisel ei tohi oma sõidukit ega haagist üle koormata. Ülekoormus võib põhjustada auto üle kontrolli kaotamist, vähendada jõudlust, kahjustada ülekandemehhanisme, rooliseadmeid, vedrustust, raami konstruktsiooni või rehve. Auto ja haagise vahel peab alati kasutama kinnitustrossi. Ühendage ahel alati haagise kinnituse külge. Paigutage ahelad haagise tiisli all risti ja jätke piisav lõtk pööramiseks. Haagisega sõidukeid ei tohiks parkida kallakule. Parkimise ajal rakendage puksiirsõiduki seisupidur. Pange puksiirsõiduki käigukang parkimisrežiimile. Nelikveoga sõidukite puhul veenduge, et käik ei ole neutraalasendis. Tõkestage alati haagise rattad. Täismassi ei tohi ületada Veoki ja haagise vahel peab kogu kaalu jagama selliselt, et ei ületata järgmisi nelja näitajat: 1. GVWR 2. GTW (Jätkub) 222

225 HOIATUS! (Jätkub) 3. GAWR 4. Kasutatava haagisekonksu tiislimassi hinnang. Pukseerimisnõuded rehvid Ärge vedage haagist, kui autole on paigaldatud varurehv. Ohutukse ja rahuldavaks sõitmiseks on vajalik õige rehvirõhk. Lisateavet õige rehvirõhu kohta leiate jaotise "Auto hooldamine" lõigus Rehvid. Enne haagise kasutamist kontrollige haagise rehvirõhku.. Enne haagise vedamist kontrollige rehvide kulumist või nähtavaid kahjustusi. Lisateavet rehvirõhu kohta leiate jaotise "Auto hooldamine" lõigus Rehvid. Rehvide vahetamise kohta leiate lisateavet jaotise "Auto hooldamine" lõigus Rehvid. Rehvide asendamine suurema kandevõimega rehvidega ei suurenda sõiduki GVWR ja GAWR piiranguid. Pukseerimisnõuded haagise pidurid Ärge ühendage oma sõiduki hüdraulilist pidurisüsteemi ega vaakumsüsteemi haagise omaga. See võib põhjustada ebapiisavat pidurdamist ja võimalikke kehavigastusi. Elektriliste piduritega haagise vedamisel on vaja elektrooniliselt käivitatavat haagise pidurit. Hüdraulilise hüppeliselt käivitatava pidurisüsteemiga haagise vedamiseks ei ole elektrooniline pidurite kontroller vajalik. Haagise pidurid on soovitatavad haagiste jaoks, mille mass ületab 453 kg ja vajalikud haagiste puhul, mis kaaluvad rohkem kui 907 kg. HOIATUS! Ärge ühendage haagise pidureid oma sõiduki hüdrauliliste piduritega. See võib teie pidurisüsteemi üle koormata ja põhjustada selle rikke. Pidurid ei pruugi õigel ajal töövalmis olla ja võib tekkida kokkupõrge. Haagise pukseerimine suurendab peatumisteekonda. Pukseerimisel peaksite oma sõiduki ja teie ees oleva sõiduki vahel võimaldama lisaruumi. Nende hoiatuste eiramine võib kaasa tuua liiklusõnnetuse. ETTEVAATUST! Kui haagis kaalub rohkem kui 453 kg, peavad sellel olema oma pidurid ja need peavad olema piisava kandevõimega. Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua hõõrdkatte kiire kulumise, suurema jõu piduripedaalile vajutamiseks ja pikema peatumisvahemaa. Pukseerimisnõuded haagise tuled ja juhtmestik Iga kord, kui haagist veate, on haagise suurusest sõltumata ohutuse tagamiseks vajalikud märgutuled ja suunatuled. Haagiseveo varustus võib sisaldada juhtmestikku. Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud haagise juhtmestikku ja pistikut. Ärge ühendage haagise juhtmestikku sõiduki juhtmestikuga. Elektrilised ühendused on kõik sõiduki külge kinnitatud, kuid peate juhtmestiku haakekonksuga ühendama. Vaadake alljärgnevaid jooniseid. 223

226 Enne paadi (või muu sõiduki elektriühendusega ühendatud seadme) vette lükkamist eemaldage haagise juhe pistikust. Veepiiril puhastamisel veenduge, et pistikud on lahti ühendatud. Seitsme kontaktiga pistik 1 Aku 5 Maandus 2 Varulambid 6 Vasak stopp/suunatuli 7 Lähituled 3 Parem stopp/suunatuli 4 Elektrilised pidurid Kontaktpistik mõnel mudelil Kinnituskontakti number Funktsioon Juhtme värv 1 Vasakpoolne suunatuli must/valge 2 Tagaudutuli valge 3* Maapealne/ühine tagasijooks kontaktidele(pistikutele) 1 ja 2 ja 4 kuni 8 pruun 4 Parempoolne suunatuli must/roheline 5 Parempoolne tagumine asend, külgmiste markerite tuled ja tagumine numbrimärgi valgustus roheline/punane 6 Stopptuled must/punane 7 Vaskpoolne tagumine asend, külgmiste markerite tuled ja tagumine numbrimärgi valgustus roheline/must 8 Tagurdustuled sinine/punane 224

227 Kinnituskontakti number Funktsioon Juhtme värv 9 Püsiv toide (+12V) punane 10 Süütelukuga juhitav toide (+12V) kollane 11* Kontakti (kontaktpistiku) tagasijooks 10 kollane/pruun 12 Reserv tulevaseks jaotamiseks - 13* Kontakti (kontaktpistiku) tagasijooks 9 punane/pruun Jaotustihvt 12 on muudetud olekust Ühendatud haagiste kodeerimine olekule Reserveeri tulevaseks jaotamiseks. Kolme tagasivooluahelat ei tohi haagises elektriliselt ühendada. Tagumise asendi numbrimärgi valgustus peab olema ühendatud nii, et seadme ühelgi tulel ei oleks kontaktiga 5 ja 7 ühist ühendust. Pukseerimise nõuanded Enne sõidu alustamist kontrollige haagise pööramist, peatamist ja tagurdamist tihedast liiklusest eemal asuvas piirkonnas. Automaatkäigukast Pukseerimisel valige DRIVE käik. Käigukasti juhtimisseadmed hõlmavad jõuülekandestrateegiat, et pukseerimise ajal sagedast käiguvahetamist vältida. Mootoriga pidurdamise suurendamiseks allamäkke sõitmisel valige LOW. Kiirusepiiraja mõnel mudelil Ärge kasutage mägisel maastikul ega raskete koormustega. Kui kasutate kiiruse piirajat ja kui kiirus langeb üle 16 km/h, lülitage see välja, kuni naasete tavakiirusele. Tasasel maastikul ja kerge koormaga sõitmisel maksimeerige kütuskulu kiiruse reguleerimisega. Jahutussüsteem Mootori ja ülekande ülekuumenemisohu vähendamiseks järgige järgmisi meetmeid: Linnasõit Sõiduki seiskamisel lühikeseks ajaks liigutage käik neutraalasendisse ja suurendage mootori tühikäigukiirust. Maanteel sõitmine Vähendage kiirust. Kliimaseade Lülitage ajutiselt välja. 225

228 Haagisekonksu kinnituskohad (4x2 mudelitel) Teie auto vajab haagise ohutuks ja efektiivseks vedamiseks lisavarustust. Haagise veokonks tuleb kinnitada autole, kasutades auto raamil asuvaid kinnituspunkte. Täpsete kinnituspunktide kindlaks määramiseks vaadake järgnevat joonist. Samuti võib olla vajalik ja tungivalt soovituslik kasutada teisi seadmeid, näiteks haagise kallutuskaitsmeid ja piduriseadmeid, haagise tasakaalustusseadmeid ning madalaid autopeegleid. Haagisekonksu kinnituskohad ja üleulatuvad mõõdud Fikseeritud, eemaldatav ja sissepööratav haak A 515 mm B 585 mm C 608 mm D 683 mm E (Üleulatuv) 1007 mm F 494 mm G 424 mm H 495 mm J 535 mm K 567 mm Haagisekonksu kinnituskohad (4x4 mudelitel) Teie sõiduk vajab haagise ohutuks ja efektiivseks vedamiseks lisavarustust. Haagise veokonks tuleb kinnitada autole, kasutades auto raamil asuvaid kinnituspunkte. Täpsete kinnituspunktide kindlaks määramiseks vaadake järgnevat joonist. Samuti võib olla vajalik ja tungivalt soovituslik kasutada teisi seadmeid, näiteks haagise kallutuskaitsmeid ja piduriseadmeid, haagise tasakaalustusseadmeid ning madalaid autopeegleid. Haagisekonksu kinnituskohad ja üleulatuvad mõõdud A B C D E (Üleulatuv) F G H J K Fikseeritud, eemaldatav ja sissepööratav haak 503 mm 573 mm 596 mm 671 mm 995 mm 494 mm 424 mm 495 mm 535 mm 567 mm 226

229 Haagisekonksu kinnituskohad (haagisekonksuga mudelitel) Teie sõiduk vajab haagise ohutuks ja efektiivseks vedamiseks lisavarustust. Haagise veokonks tuleb kinnitada autole, kasutades auto raamil asuvaid kinnituspunkte. Täpsete kinnituspunktide kindlaks määramiseks vaadake järgnevat joonist. Samuti võib olla vajalik ja tungivalt soovituslik kasutada teisi seadmeid, näiteks haagise kallutuskaitsmeid ja piduriseadmeid, haagise tasakaalustusseadmeid ning madalaid autopeegleid. Haagisekonksu kinnituskohad ja üleulatuvad mõõdud Fikseeritud, eemaldatav ja sissepööratav haak A 503 mm B 573 mm C 596 mm D 671 mm E (Üleulatuv) 990 mm F 494 mm G 424 mm H 495 mm J 535 mm K 567 mm AUTO PUKSEERIMINE TEISE AUTO ABIL Auto pukseerimine teise auto abil Pukseerimistingimus Rattad maapinnalt tõstetud Esisillavedu (FWD) Nelikvedu (4WD) Madal konks Puudub Keelatud Keelatud Dolly Tow Tagaosa Keelatud Keelatud Esiosa OK Keelatud Treileril Kõik Parim meetod OK 227

230 Sõiduki pukseerimisel järgige alati kehtivaid riigi ja maakonna seadusi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust riigi ja maakonna maanteede ohutusbüroodega. Peate tagama, et automaatne pidurdusfunktsioon on enne sõiduki pukseerimist blokeeritud, vältimaks tahtmatut pidurite rakendumist. Automaatset pidurdusfunktsiooni saate sisse- ja väljalülitada Uconnect seadete abil. Pukseerimine esiveoga (FWD) mudelitel Pukseerimine on lubatud AINULT siis, kui esirattad on maapinnast TÕSTETUD. Seda saab teha veoplatvormi abil (esirattad õhus) või treileri abil (kõik neli ratast on tõstetud). Veoplatvormi kasutamisel järgige seda protseduuri: 1. Kinnitage veoplatvorm korralikult haagise külge, järgides selle tootja juhiseid. 2. Paigaldage esirattad veoplatvormile. 3. Rakendage elektrooniline seisupidur. Lülitage sisse parkimiskäik. Lülitage mootor välja. 4. Kinnitage esirattad veoplatvormi külge, järgides selle tootja juhiseid. 5. Keerake süüde ON/RUN asendisse, kuid ärge käivitage mootorit. 6. Vajutage piduripedaal alla. 7. Vabastage elektroniline seisupidur. 8. Keerake süüde välja, võtke pult endaga kaasa ja vabastage piduripedaal. ETTEVAATUST! Esirattad maas pukseerimisel kahjustate tõsiselt käigukasti. Ebakorrektsest pukseerimisest tulenevaid kahjustusi ei kata uue sõiduki garantii. Veenduge, et pukseerimisel elektrooniline seisupidur on vabastatud ja jääb vabastatuks. Auto pukseerimine teise auto abil 4x4 mudelid Pukseerimine, kui kõik neli ratast on maas või veoplatvormi abil EI OLE lubatud. Seda autot tohib ära vedada ainult treileril, kindlustades, et kõik neli ratast EI OLE maapinnaga kokkupuutes. ETTEVAATUST! Auto pukseerimisel, kui rattad on on maapinnal, kahjustate tõsiselt käigukasti. (Jätkub) ETTEVAATUST! (Jätkub) ja/või ülekandesüsteemi. Ebakorrektsest pukseerimisest tulenevais kahjustusi ei kata Uue sõiduki Garantii. NÄPUNÄITED Maanteesõit Maasturite kõrgem kliirens ja kitsam teljevahe võimaldab kasutada erinevaid maastikusõidule kohandatud rakendusi. Neil on paremini väljatöötatud raskuskese võrreldes tavaliste autodega. Kõrgema kliirensi tõttu on maasturis parem ülevaade maanteest, võimaldades ennetada probleeme. Maasturid ei ole mõeldud kurvide sama kiirusega läbimiseks nagu sõiduautod või madalad sportautod, vaid selleks et pakkuda parimaid sõiduomadusi maastikusõidu.l Vältige järske kurve ja ootamatuid manöövreid. Nagu iga seda tüüpi auto puhul, võib auto vale kasutamise tagajärjeks olla juhitavuse kaotamine või auto ümberpaiskumine. Maastikusõit Millal kasutada 4WD LOW Range Maastikusõidul lülitage sisse 4WD LOW, mis tagab lisa veojõu ja kontrolli libedal või raskel maastikul, mäest üles ja alla sõites ja suurendab madalal kiirusel raskusjõudu (lisainfot 228

231 leiate sama jaotise lõigus "Nelikvedu mõnel mudelil". See valik peaks olema piiratud äärmuslikes olukordades nagu sügav lumi, muda või liiv, kus on vajalik täiendav madala kiiruse tõmbejõud. 4WD LOW valikus tuleks vältida kiiruse ületamist üle 40 km/h. Läbi vee sõitmine Kuigi auto on võimeline sõitma läbi vee, tuleks siiski arvestada teatud ettevaatusabinõudega: ETTEVAATUST! Ärge sõitke läbi vee kiirusega üle 8 km/h. Enne vette sõitmist kontrollige alati selle sügavust ja peale seda kontrollige kõiki auto vedelikke. Veest läbisõitmisel võite kahjustada autot viisil, mis ei ole garantiiga kaetud. Kui sõidate läbi vee, mis on sügavam kui mõni sentimeeter, peate olema eriti ettevaatlik, et mitte kahjustada autot ja säilitada turvalisust. Kui teil tuleb sõita läbi vee, katsuge enne vette sisenemist kindlaks teha selle suurim sügavus ja kõigi võimalike takistuste asukoht. Lainetuse vältimiseks sõitke ühtlase kiirusega mis jääb alla 8 km/h. Voolav vesi Kui veevool on kiire ja vesi tõuseb (näiteks tormijärgselt), oodake, kuni vesi taandub ja voolukiirus väheneb. Voolava vee läbimisel jälgige, et veesügavus oleks vähem kui 22 cm. Voolav vesi võib uuristada voolusängi ning põhjustada auto sügavamale vette vajumise. Määrake väljumiskoht, mis peab olema sisenemiskoha suhtes allavoolu, et võimaldada triivimist. Seisev vesi Vältige sõitmist seisvasse vette, mille sügavus on rohkem kui 40,5 cm ja lainetuse vältimiseks vähendage sõidukiirust. Maksimaalne sõidukiirus 40,5 cm vees tohib olla 8 km/h. (Ainult haagisega): Vältige sõitmist seisvasse vette, mille sügavus on rohkem kui 48 cm ja lainetuse vältimiseks vähendage sõidukiirust. Maksimaalne sõidukiirus 48 cm vees tohib olla 8 km/h. Hooldus Peale sügavas vees sõitmist kontrollige auto vedelikke ja määrdeaineid (mootor, käigukast, jõuülekanne, tagasild) veendumaks, et need ei ole saastunud. Saastunud vedelikud ja määrdeained (piimja või häguse väljanägemisega) tuleb esimesel võimalusel läbipesta/välja vahetada, et vältida mootoriosade kahjustamist. Lumes, mudas ja liivas sõitmine Sügavas lumes sõitmisel, kas koorrma vedamisel või täiendavaks juhitavuse kontrollimiseks madalal sõidukiirusel lükake sisse madalam käik ja rakendage 4WD süsteem, või olenevalt maastikust, vajadusel 4WD LOW. Lisateavet leiate jaotise "Auto kasutamine" lõigus Maastikusõit. Et säilitada jõudlust, ärge vahetage käiku madalamaks kui on vajalik. Mootori pöörete ülemäärane suurendamine paneb rattad pöörlema ja kaotate haarduvuse. Libedal teel vältige äkilisi käigu allavahetamisi, sest mootoriga pidurdamine võib põhjustada külglibisemist ja juhitavuse kaotamist. Mäkketõus Enne mäkketõusmist tehke kindlaks maastikutingimused mäeharjal ja mäe teisel küljel. Enne järsku mäkke tõusmist vahetage käik madalamaks ja lülitage 4WD LOW. Väga järskudel mäenõlvadel kasutage 4WD LOW. Suurema libisemise korral tuleb rakendada pidureid, kuid enne peatumist peab jälgima, et auto ei hakkaks kaevuma, millest tulenevalt auto võib kinni jääda. 229

232 Kui järsul mäenõlval sõitmisel hakkab auto libisema või kaotate jõudluses, peatage auto koheselt ja kasutage pidureid. Peale peatumist pange sisse tagurduskäik. Veerege aeglaselt allapoole reguleerides oma kiirust mootoriga pidurdades. Kui peate kasutama ka pidureid kiiruse vähendamiseks, vajutage neid kergelt, vältimaks rehvide blokeerimist või vastassuunas pöörlemist. HOIATUS! Kui järsul mäenõlval sõitmisel kaotate jõudluses või ei suuda mäe tippu välja sõita, ärge mitte kunagi pöörake autot ringi. Vastasel juhul võib auto ümber paiskuda. Tagurdage ettevaatlikult tagurduskäigu käiku kasutades mäest alla. Ärge tagurdage alla tühikäigul ja ainult pidureid kasutades. Ärge sõitke diagonaalselt üle mäe, vaid otse üles või alla. Kui rattad hakkavad tipule lähenedes libisema, vabastage gaasipedaal ja jätkake edasi liikumist aeglaselt esirattaid vasakule ja paremale pöörates. See võib anda uue haarduvuse mäkketõusu lõpetamiseks. Mäest laskumine Lülitage sisse madal käik ja aeglane nelikvedu (4WD või 4WD LOW) või valige "Hill descent control" (mäest laskumise režiim) kui see on varustuses. (vt. lisainfo "Elektrooniline pidurite kontrollsüsteem" peatükis Ohutusfunktsioonid"). Laske autol aeglaselt mäest alla sõita, võimaldades ratastel mootori kompressiooni vastu pöörelda. Nii säilitate kontrolli sõidu kiiruse ja suuna üle. Pidev pidurdamine mägedest laskumisel kahjustab pidureid ja võib lõppeda pidurdusvõime täieliku kadumisega. Vältige korduvat rasket pidurdamist, selle asemel lülitage võimalusel sisse madalam käik ja pidurdage mootoriga. Peale maastikul sõitmist Maastikusõit koormab autot rohkem kui tavaline maanteesõit. Pärast maastikusõitu soovitame alati auto kahjustusi kontrollida. Kontrollige auto põhja. Veenduge, et rehvid, kere, roolisüsteem, vedrustus ja heitgaasisüsteem pole kahjustatud. Veenduge, et radiaatoris pole muda ega muud mustust, vajadusel puhastage. Veenduge, et keermestatud kinnitused pole lahtised, seda eriti šassii, ajami, roolisüsteemi ja vedrustuse komponentide juures. Vajadusel pingutage need vastavalt hooldusjuhendis toodud juhistele. Veenduge, et sõiduki külge pole haakunud taimi ega põõsaid. Need võivad olla tuleohtlikud. Lisaks võivad need varjata kütusetorude, pidurivoolikute, telje hammasrataste, tihendite ja võllide kahjustusi. Pärast pikka mudas, liivas, vees või sarnastes mustades tingimustes sõitmist laske võimalikult ruttu radiaatorit, ventilaatorit, piduri rootoreid, rattaid, pidurikatteid ja teljesüsteeme kontrollida ja puhastada. HOIATUS! Abrasiivsed materjalid pidurites kulutavad pidurdussüsteemi kiiremini ja põhjustavad ootamatut või ennustamatut pidurdamist. Võib juhtuda, et pidurdusjõud ei ole kokkupõrke ärahoidmiseks piisav. Kui olete sõitnud poristes tingimustes, laske pidureid võimalikult ruttu puhastada ja kontrollida Mõjutatud materjal võib põhjustada ratta tasakaalustust. Rataste vabastamine mõjutatavast materjalist tõenäoliselt parandab nende tasakaalustatust. 230

233 7 HÄDAOLUKORRAS OHUTULED 233 SOS-HÄDAABIKÕNE (VAID EURAASIA REGIOONILE) 233 PIRNI VAHETAMINE 236 Pirni vahetamine 236 Tugevamad esituled (HID) mõnel mudelil 237 Välistulede pirnide vahetamine 237 Salongi tulede pirnide vahetamine 240 KAITSMED 242 Üldine info 243 Kaitsmete asukohad 243 Kapotialused kaitsmed/jaotuskarp 243 Salongi kaitsmed 247 Pakiruumi kaitsmed/jaotuskarp 248 TUNGRAUAGA TÕSTMINE JA REHVI VAHETAMINE 250 Tungraua asukoht/varurehvi asukoht 250 Ettevalmistused tungrauaga tõstmiseks 251 Tungrauaga tõstmise juhised 252 Maastikurehvi paigaldamine 254 Vastavusdeklaratsioon 254 Ettevaatusabinõud tungraua kasutamisel

234 REHVIPARANDUSKOMPLEKT MÕNEL MUDELIL 257 KÄIVITUSKAABLITEGA KÄIVITAMINE 264 Ettevalmistused käivituskaablitega käivitamiseks 264 Käivituskaablitega käivitamise protseduur 265 AVARIIKORRAS TANKIMINE 266 MOOTORI ÜLEKUUMENEMINE 266 KÄIGUVALIKU VABASTAMINE 266 KINNIJÄÄNUD AUTO VABASTAMINE 267 AUTO PUKSEERIMINE 268 Ilma puldita 269 Esiveoga mudelid (FWD) 269 4x4 mudelid 269 Puksiirkonks mõnel mudelil 269 Haagise silmuse kasutamine 270 TÄIUSTATUD AVARIIREAGEERINGU SÜSTEEM (EARS) 271 Must kast (EDR)

235 OHUTULED Ohutulede lüliti asub keskpaneeli alumises osas keskel. Ohutulede sisselülitamiseks vajutage lülitile. Kui ohutuled on sisselülitatud, hakkavad kõik suunatuled vilkuma. Ohutulede väljalülitamiseks vajutage uuesti lülitile. Ohutulesid ei peaks sõitva autoga kasutama. Kasutage ohutulesid, kui auto on rikkis ja teisi liiklejaid peab hoiatama. Juhul, kui peate abi otsimiseks autost väljuma, ohutuled jäävad tööle ka siis, kui süüde on väljalülitatud. Ohutulede pikaajaline kasutamine võib akut tühjendada. SOS-HÄDAABIKÕNE (VAID EUROOPAS) Teie auto on varustatud abiseadmega, mis on mõeldud teie hädaolukorras abistamiseks. See funktsioon aktiveerub automaatselt turvapadja vallandumisel või seda saab käsitsi aktiveerida, vajutades tahavaatepeegli kinnitusel olevat nuppu. SOS hädaabikõned toimivad ainult siis, kui võrguoperaator on lubatud. SOS-hädaabi nupp SOS hädaabi süsteem suunab turvapadja vallandumisel automaatselt kõne hädaabikeskusesse, tingimusel, et süüde on RUN asendis ja turvapadjad töötavad. Hädaabikõnet on võimalik ka käsitsi teha, tahavaate peegli allosas asuvat SOS nuppu vajutades, kui süüde on välja lülitatud, aga taustavalgus põleb. Kui side on auto ja kriisikeskuse vahel loodud, saadab teie auto automaatselt auto asukoha info hädaabi operaatorile. Vaid kriisikeskuse operaator saab hädaabikõne lõpetada ja vajadusel hädaabisüsteemi kaudu autosse tagasi helistada. Kui kõne on lõppenud, võite kriisikeskusesse tagasi helistada täiendava info edastamiseks, vajutades nuppu uuesti. Hädaabikõne kasutamiseks Hoidke SOS nuppu all. SOS nupu kõrval olev märgutuli hakkab vilkuma ja kõne toimumise ajal jääb põlema. SOS nupule kogemata vajutamise puhuks on mõeldud 10 sekundiline viivitus enne kui kõne edastatakse. Süsteem annab kõne tegemise kohta helilise hoiatuse. Kõne tühistamiseks vajutage veelkord SOS nupule. Vajutage uuesti nupule. Kui side kriisikeskuse ja auto vahel on loodud, edastatakse kriisikeskusesse järgmine informatsioon: Teade, et kõne on tehtud sõitja poolt. Auto identifitseerimisnumber (VIN kood). Auto viimased GPS koordinaadid. Seejärel ühendatakse teid kriisikeskuse operaatoriga ja vajadusel saate kutsuda abi. 233

236 SOS kõne vaigistab kõik teised heliallikad. Kui teie telefon on Bluetoothiga ühendatud, ühendus katkestatakse ja taasühendatakse peale hädaabikõne lõpetamist. Hädaabikõne toimumisel abistatakse teid häälkäsklustega. Kui kriisikeskusega on ühendus loodud, siis võidakse teie kõne salvestada ning teenuse kasutamisega nõustute selle teabe jagamisega. SOS hädaabikõne piirangud Süüte keeramisel RUN asendisse viiakse läbi hädaabikõne rutiinne enesekontroll. Selle toimumise ajal vilgub punane märgutuli umbes kolme sekundi jooksul. Seda võib ekslikult pidada hoiatusmärguandeks. Rikke korral jääb punane märgutuli põlema. Kui hädaabikõne süsteem tuvastab tõrke, võib rikke avastamise ajal ilmneda üks järgmistest olukordadest. SOS nupu kõrval olev märgutuli jääb punaselt põlema. Hädaabikõne süsteem töötab oma autonoomse aku abil, mis tagab selle töötamise isegi, kui auto aku on tühi või lahti ühendatud. Kui süsteemi aku tühjeneb, kuvatakse keskpaneeli ekraanile teistsugune teade, kui ülejäänud rikketeadete puhul. Sellisel juhul süsteem töötab ainult, kui auto aku on töökorras. Keskpaneelile kuvatakse teade, mis soovitab teil kohe teenindusse pöörduda ning süttib rikke märgutuli. Isegi kui SOS-hädaabikõnede süsteem on täielikult funktsionaalne, võivad välised või kontrollimatud tegurid takistada või peatada SOS-hädaabikõne toimimise. Nende hulka kuuluvad (kuid mitte ainult) järgmised tegurid: Pult on autost kaasa võetud ja lisatarvikute viivitusrežiim on aktiivne. Süüde on välja lülitatud. Auto elektrisüsteemid ei ole töökorras. Avarii käigus on hädaabikõne süsteemi tarkvara ja/või riisvara kannatada saanud. Võrguprobleemide tõttu ei ole teenus saadaval või on piiratud (nt operaatori tõrge, ülekoormatud võrk, halb ilm jne). Kui auto aku ühendus katkeb kokkupõrke või õnnetusjuhtumi tõttu, võib süsteem toetada SOS-hädaabikõnet piiratud aja jooksul. Kui aku on lahti ühendatud, lülitub seade välja. Sellisel juhul on hädaabikõnet võimalik teha ainult siis, kui auto aku on taasühendatud. Süsteemi nõuded Funktsioon töötab ainult Euroopas müüdavatel autodel. Autol peab olema toimiv 3G ühendus. Autol peab olema toimiv elektrisüsteem. Süüde peab olema RUN või ACC asendis või OFF asendis, kui taustavalgustus on sisse lülitatud. HOIATUS! Ärge kunagi asetage midagi sõiduki 3G-ja GPS-antennidele või nende lähedusse. Võite takistada 3G ja GPS signaali vastuvõtmist, mis võib häirida teie sõiduki hädaabikõne saatmist. SOS-hädaabikõnede süsteemi korralikuks töötamiseks on vaja kasutada 3G-võrguühendust ja GPS-signaali. (Jätkub) 234

237 HOIATUS! (Jätkub) Ärge paigaldage auto elektrisüsteemi mingeid järelturu elektriseadmeid.see võib takistada hädaabikõnedeks vajaliku signaali saatmist. Et vältida häireid, mis võivad põhjustada SOS-hädaabikutsesüsteemi ebaõnnestumise, ei tohi autosse kunagi lisada järelturu seadmeid (nt kahesuunaline mobiilraadio, CB raadio, andmesalvesti, või muuta auto antenne. KUI AUTO AKU ON MISTAHES PÕHJUSEL KAHJUSTATUD (AVARII KÄIGUS VÕI PÄRAST SEDA), MTC+ FUNKTSIOONID, RAKENDUSED JA MUUD TEENUSED EI TÖÖTA. Reisijate ohutussüsteem lülitab sisse keskpaneeli märgutule, kui tuvastatakse mistahes rike turvapadja süsteemis. Kui turvapadja märgutuli põleb, ei pruugi turvapadja süsteem korralikult töötada ja SOS-hädaabikõnede süsteem ei pruugi olla võimeline saatma signaali hädaabikõne operaatorile. Kui turvapadja märgutuli põleb, pöörduge koheselt teenindusse ja laske see viivitamatult parandada. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) SOS-hädaabi nupu märgutule ignoreerimine võib tähendada, et teil pole vajadusel hädaabikõneteenuseid. Kui SOS märgutuli põleb punaselt, pöörduge koheselt teenindusse ja laske hädaabikõnede süsteem viivitamatult üle vaadata. Kui keegi sõidukis võib olla ohus (näiteks esineb nähtavaid leeke või suitsu, teeolud või asukoht on ohtlik), ärge oodake hädaabikõne operaatorilt häälkontakte. Kõik sõitjad peaksid koheselt sõidukist lahkuma ja liikuma ohutusse kohta. Plaaniliste hooldustööde ja auto korrapärase ülevaatuse tegemata jätmisel võite põhjustada autole kahjustusi, mis toovad kaasa liiklusõnnetusi ja vigastusi. Korduma kippuvad küsimused Mis juhtub kogemata SOS nupule vajutamisel? Teil on nupule vajutamise järel 10 sekundit aega kõne tühistamiseks. Kõne tühistamiseks vajutage veelkord SOS nupule. Millist informatsiooni hädaabi kõne tegemisel saadetakse? Teatud autosse puutuvat infot, nagu VIN-kood ja viimane GPS asukoht. Samuti arvestage, et teie kõne võidakse salvestada ning teenuse kasutamisega nõustute selle teabe jagamisega. Millal ma saan SOS nuppu kasutada? SOS nuppu võite kasutada AINULT siis, kui keegi vajab hädaabi. 235

238 PIRNI VAHETAMINE Pirni vahetamine Salongi pirnid Lambid Eesmine salongivalgusti Eesmised salongivalgustid (päiksesirmid) Tagumine laelamp (panoraamkatuseluugita mudelid) Tagumised salongivalgustid (panoraamkatuseluugiga mudelid) Salongivalgustid Laevalgustid (kindalaegas) Välisvalgustite pirnid Lambid Lähituled (halogeen) Kaugtuled (halogeen) Eesmised päevatuled (DRL) Eesmised suunatuled Eesmised lisatuled Eesmised udutuled Lähi/kaugtuled (HID) Suunatuled (külgpeeglil) Tagatuled/pidurituled Pirni number C5W C5W C5W C5W HT-168 HT-168 Pirni number H11LL 9005LL PSX24W 7444NA LED (vahetamiseks pöörduge teenindusse) H11LL D3S (HID) (vahetamiseks pöörduge teenindusse) LED (vahetamiseks pöörduge teenindusse) Lisa tagatuled: LED (vahetamiseks pöörduge teenindusse)tagumised põhituled: W21/5WLL-M 236

239 Lambid Tagumine udutuli Suunatuled Keskele paigaldatud stopplamp (CHMSL) Numbrimärgi tuli Tagaluugi tuli Tagurdamistuli Tagaluugi tuli Pirni number W21WLL W21WLL lisa tagatuled W21/5WLL põhilised tagatuled LED (vahetamiseks pöörduge teenindusse) LED (vahetamiseks pöörduge teenindusse) W21WLL LED (vahetamiseks pöörduge teenindusse) BIKSENOON ESITULED (HID) mõnel mudelil Esilaternate puhul on tegemist kõrgepingel töötava valgusallikaga. Kõrgepinge võib konsooli jääda ka siis, kui esilaternad välja lülitatakse. Seetõttu ei tohiks esilaternate pirne ise vahetada. Kui HID esilaternad on läbi põlenud, pöörduge teenindusse. HID esituledega autodel on valgusel sinine toon. See väheneb ja muutub umbes 10 sekundi jooksul, kuni süsteem laeb. HOIATUS! Kui esilaterna lüliti on sisse lülitatud, tekib HID-esilaternate pirnipesadesse mööduv kõrgepinge. Pöörduge palun oma volitatud esindaja poole. Välistulede pirnide vahetamine Esituled Hi/Lo kaugtuled halogeen Pirnidele pääseb ligi läbi rattakoopa järgmiselt. 1. Keerake esirattad välja. 2. Eemaldage rattakoopa kate. 3. Eemaldage esilaternate pirnipesa kate. Esilaternad 1 Lähitule pirni kate 2 Kaugtule pirni kate 4. Pöörake esilaternate pirni pesa vastupäeva ja tõmmake väljapoole. 237

240 Esitule lambipesa 5. Avage esitule pirni pistikupesa lukustus ja eemaldage lamp ja pistikupesa. 6. Paigaldage uus esilaterna pirn ja kontrollige, et see oleks korralikult lukustatud. 7. Paigaldage esilaterna pistik, keerake seda päripäeva ning kontrollige, et see on korralikult kinnitunud. 8. Pange rattakoopa kate tagasi. Soovitame pöörduda teenindusse. HOIATUS! Vahetage pirne ainult siis, kui mootor on välja lülitatud. Samuti jälgige, et mootor oleks külm, et vältida põletusohtu. Suunatuled/gabariidituled/päevatuled Pirnide vahetamiseks toimige järgnevalt: 1. Keerake esirattad välja. 2. Eemaldage rattakoopa kate. 3. Eemaldage elektripistikud. 4. DRL pirnide puhul tõmmake pirni ülemised ja alumised klambrid lahti ja eemaldage pirn. 5. DRL pirnide vahetamiseks lükake pirni õrnalt korpuse suunas. Jälgige, et kuulete kindlasti nii ülemise, kui alumise lukustusklambri klõpsu, et pirn oleks korralikult kinnitunud. 6. Keerake suunatule pirni vastupäeva ja eemaldage see pirni pesast. Pirni eemaldamiseks tõmmake seda teljesuunaliselt pistikupesast. 7. Paigaldage pirn ja pistikupesad ning pöörake neid päripäeva, veendumaks, et need on korralikult lukustatud. 8. Ühendage elektripistikud. 9. Pange rataste vooder tagasi. Soovitame pöörduda teenindusse. Esiudutuled Pirnide vahetamiseks toimige järgnevalt: 1. Keerake esirattad välja. 2. Eemaldage rattakoopa kate. 3. Lambipesa eemaldamiseks suruge sellele. 4. Pöörake pirn päripäeva ja vahetage seejärel pirn. 1 Pirn Udutule lambipesa 5. Paigaldage lambipesasse uus lamp, veendumaks, et pirn on lukustatud kohale. 6. Ühendage elektripistikud. 7. Pange rattakoopa kate tagasi. Soovitame pöörduda teenindusse. 238

241 Tagumised külgmised ääretuled Sisaldab järgmist: Gabariidituled Stopptuled Suunatuli Pirnide vahetamiseks toimige järgnevalt: 1. Avage tagaluuk. 2. Sobiva tööriista abil eemaldage kinnitused. Body Side Tail Lamp Tagalatern 1 Tagumised külgmised ääretuled 2 Kuulkinnitus Body Side Tail Lamp Tagalatern 1 Tagumised külgmised ääretuled 2 Kuulkinnitus Body Side Tail Lamp Opening Tagalaterna avamine 1 Kinnitused 3. Ühendage elektriühendus lahti, seda vabastades. 4. Eemaldage tagatuli, libistades seda auto tagaosast välja. 5. Pirni vahetamiseks keerake ja eemaldage lambipesa. 6. Paigaldage uus pirn ja kontrollige, et see oleks korralikult lukustatud. 7. Pange tagalatern tagasi. 8. Ühendage elektripistikud. 9. Paigaldage lambi kate kontrollides, et kinnitused oleksid kohakuti. 10. Paigaldage kinnitused ja pingutage need. 11. Lõpuks sulgege tagaluuk. Tagumine udutuli 1. Sobiva tööriista abil kangutage ettevaatlikult lahti udulaterna katte ülaserv, et eemaldada pirni kinnitused. 2. Ühendage lambipesa lahti, lükates lukustusmehhanismi allapoole. 3. Eemaldage sokkel, keerates seda vastupäeva ja eemaldage pirn. 4. Pirni eemaldamiseks tõmmake seda pistikupesast välja. 5. Paigaldage pirn ja keerake sokkel tagasi päripäeva. 239

242 6. Ühendage elektripistikud. 7. Lambi uuesti paigaldamiseks vajutage udulaterna vasakus ja paremas servas olevatele kinnitusklambritele. Tagurdamistuled 1. Avage tagaluuk. 2. Sobiva tööriista abil eemaldage kere külglampide juurdepääsupaneel, eemaldage tagaluugi kaitsekate tagaluugi lampidele ligipääsemiseks. 6. Pange kattepaneelid tagasi, jälgides, et need oleks korralikult kinnitatud. 7. Lõpuks sulgege tagaluuk. 3. Stopptuli CHMSL on LED. Selle vahetamiseks pöörduge teenindusse. Numbrituli Numbrituli on LED. Selle vahetamiseks pöörduge teenindusse. Salongi lampide pirnide vahetamine Eesmine salongivalgusti Pirnide vahetamiseks toimige järgnevalt: 1. Sobiva tööriista abil eemaldage salongivalgustuse kate. Eesmise salongivalgusti lambipesa 1 Kinnitusklambrid 2 Pirn 3. Vahetage pirnid tõmmates need otse lambipesast välja. Tagaluuk 1 Tagaluugi kattepaneelid 3. Ühendage elektriühendus lahti, vajutades vabastusklambrile. 4. Paigaldage uus pirn ja kontrollige, et see oleks korralikult lukustatud. 5. Ühendage elektripistikud. Eesmine salongivalgusti 2. Vabastage kinnitusklambrid ja lambipesa nii nagu on joonisel näidatud. Eesmise salongivalgusti lambipesa 4. Paigaldage uus pirn ja kontrollige, et see oleks korralikult lukustatud. 240

243 5. Pange tagasi lambipesa ja lambi sisu, jälgides, et need oleksid korralikult kinnitunud. 6. Paigaldage salongivalgustuse kate jälgides, et see oleks korralikult kinnitunud. Meikimispeegli valgustus Pirnide vahetamiseks toimige järgnevalt: 1. Tõstke peegli kate üles ja tõmmake peegli raam koos peegli lambi kattega välja. 2. Vahetage pirn välja, vabastage see külgkontaktidest ja seejärel paigaldage uus pirn, veendudes, et see oleks kontaktide vahel korralikult lukustatud. 3. Paigaldage peeglivalgustuse kate, jälgides, et see oleks korralikult kinnitunud. 4. Lõpuks pange peegli kate peeglile tagasi. Kindalaeka valgustus Pirni vahetamiseks toimige järgnevalt: 1. Avage kindalaegas. 2. Pange sõrmed lambi komplekti sisse ja pirni vahetamiseks tõmmake see välja. Käepide/laevalgusti 2. Vahetage pirn, eemaldades selle külgkontaktidest. Päiksesirm 1 Päiksesirmi peegli kate 2 Päiksesirmi peegli valgustus Bulb Removal/Installation Pirni eemaldamine/paigaldamine 3. Paigaldage uus pirn ja kontrollige, et see oleks korralikult lukustatud. Laevalgustus Pirnide vahetamiseks toimige järgnevalt: 1. Langetage käepide näidatud suunas ja eemaldage lambikuppel. Pirn 3. Paigaldage uus pirn, kinnitades see kontaktide vahele. 4. Pange lambi kate tagasi. 241

244 Pakiruumi sisevalgustus Pirnide vahetamiseks toimige järgnevalt: 1. Pöidlaga vajutades lükake lambipesa küljele. Lambipesa 2. Võtke lambipesa täielikult korpusest välja. Lambipesa 3. Pirni vahetamiseks keerake seda. Bulb Pirn HOIATUS! Enne pirni vahetamist oodake väljalasketoru jahtumist. PÕLETUSOHT! Elektrisüsteemi valesti ja kogemusteta muutmine või parandamine võib põhjustada rikkeid, millega kaasneb tuleoht. Halogeenlambid sisaldavad rõhu all olevat gaasi, purunemise korral tuleb olla ettevaatlik klaasikildudega. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Halogeenlampidel tohib puudutada vaid nende metallosa. Kui läbipaistev pirn puutub kokku sõrmedega, vähendab see valguse intensiivsust ja võite ka lambi eluiga mõjutada. Juhusliku puudutamise järel puhastage pirn alkoholiga niisutatud lapi abil ja laske kuivada. Soovitame pirnid teeninduses vahetada. KAITSMED HOIATUS! Vahetades läbipõlenud kaitsmeid, kasutage alati nõuetele vastavaid asenduskaitsmeid, mis on sama võimusega nagu originaalkaitsmed. Kunagi ärge asendage kaitset kõrgema voolutugevusega kaitsmega. Läbipõlenud kaitset ei tohi kunagi asendada metallist juhtmetega või muu taaskasutatud materjaliga. Ärge jätke kaitset voolukatkesti pessa ja vastupidi. Valede kaitsmete kasutamine võib lõppeda tõsise vigastuse, tulekahju ja/või varakahjuga. (Jätkub) 242

245 HOIATUS! (Jätkub) Enne kaitsme asendamist veenduge, et süütevõti on eemaldatud ja kõik muud ühendused on väljalülitatud ja/või lahti ühendatud. Kui asendatud kaitse põleb jälle läbi, pöörduge teenindusse. Kui turvasüsteemi (turvapadjad, pidurisüsteem), jõuallika (mootor, käigukast) või roolisüsteemi peakaitse põleb läbi, pöörduge teenindusse. Üldine info Kaitsmed kaitsevad elektrisüsteeme liigse voolu eest. Kui seade ei tööta, kontrollige, kas kaitsme vooluring töötab ja kaitse ei ole läbipõlenud. Pidage meeles, et seadmete pikemaajalisel kasutamisel seisva mootoriga võib aku tühjeneda. Labakaitsmed 1 Kaitsme element 2 Korrektse vooluringiga labakaitse 3 Läbipõlenud vooluringiga labakaitse Kaitsmete asukohad Kaitsmed on kokku kogutud mootoriruumis asuvatesse kaitsmekarpidesse. Kapotialused kaitsmed/jaotuskarp Kaitsmekarp asub moororiruumis vasakul. Kaitsmekarbi asukoht 1 Katte kinnituskruvid 2 Kaitsmekarbi kaas Kaitsmekarbi kaane eemaldamine Toimige järgnevalt: 1. Keerake kinnituskruvisid vastupäeva. 2. Vabastage aeglaselt kruvi 3. Eemaldage kaitsmekarbi kaas, libistades seda üles. Kaitsmekarbi kaane tagasipanemine Toimige järgnevalt: 1. Libistage kaitsmekarbi kaas ülevalt alla tagasi. 243

246 2. Vastava kruvikeeraja abil vabastage kruvid. 3. Keerake kinnituskruvisid vastupäeva. 4. Vabastage kruvi. Aku kaitsmete katte asukoht 1 Kaitsme katte vahelehed 2 Kaitsme kate Süvend Maksikaitse Kaitsmekarp Minikaitse Kirjeldus F01 70 Amp Tan - - Kerearvuti moodul F02 70 Amp Tan - - Kerearvuti moodul, Tagumine jaotuskarp F03-30 Amp Roosa koos HID Lampidega 20 Amp Sinine ilma HID Lampideta - Toitevõrgu arvuti F04-40 Amp Tan - Pidurite elektroonilise juhtimise moodul F05-40 Amp Tan - PTC küttekeha F06 40 Amp Oranž - - Starteri relee F07 40 Amp Oranž - - Tagumine jaotuskarp haagise kasutamiseks 244

247 Süvend Maksikaitse Kaitsmekarp Minikaitse Kirjeldus F08-30 Amp Roosa - Roolivõimendi F24, F87, toide F Amp Pruun Mootori kontrollplokk F Amp Kollane Pasun F Amp Kollane 1.4L Gaasi ja diiselmootoritele 25 Amp Läbipaistev 2.4 L mootor Mootori teisese koormuse varustamine F Amp Pruun Mootori kontrollplokk F15 40 Amp Oranž - - Piduri juhtimismooduli pump F Amp Punane Mootori juhtimismoodul, automaatkäigukast F Amp Punane Mootori sekundaarsed koormused F Amp Kollane F Amp Pruun 12V, tagumine pakiruum, väljalaskeava, süüteseade Õhukonditsioneer, kompressor ja PWM ventilaator F Amp Kollane Sigaretisüütaja F Amp Sinine Kütusepump 245

248 Süvend Maksikaitse Kaitsmekarp Minikaitse Kirjeldus F Amp Kollane Bensiinimootor 15 Amp Sinine Diiselmootor Juhtimismoodul, mootor F Amp Roheline Tagaakna soojendus F Amp Sinine F Amp Kollane (Kliendi valik, Liikumine F18) Elektroonilise seadme toide, automaatkäigukast 12V, pakiruumi pistikupesa Pideva akutoitega F81 60 Amp Sinine - - Hõõgkinnitusmoodul F82 - F83-40 Amp Roheline 40 Amp Roheline - Diislikütuse filtri soojendus - HVAC Ventilaator F Amp Roheline Elektritoide, nelikvedu F Amp Tan Käigukang, automaatkäigukast F Amp Pruun Külgpeeglite soojendus F Amp Roheline Tagaakna soojendus F Amp Tan IBS Andur (Aku laadimise olek) Fxx Amp Punane Kahekordne akurelee 246

249 Kaitsmekarbi põhjale on paigaldatud täiendavad ATO kaitsme hoidjad. Süvend ATO/ UNIVAL kaitse Kirjeldus F1 5 Amp Beež Jõuülekande juhtimismoodul (4x4/AWD) F2 10 Amp Punane ECM Diagnostikahäire käivitus F3 2 Amp Hall Mod rooli juhtimine Salongi kaitsmed Salongi kaitsmekarp asub armatuurlaua vasaku serva paneeli all. Süvend Labakaitse Kirjeldus F Amp Pruun Reisijate ohutusüsteem F33 20 Amp Kollane Kaassõitja elektriline aknatõstuk F33 20 Amp Kollane Juhi elektriline aknatõstuk F36 F37 20 Amp Kollane 10 Amp Punane Vargusvastane moodul/sireen, raadio, UCI/USB port, VSU kliimaseade, elektrooniline roolilukk, sissepööratavad külgpeeglid Keskpaneeli ekraan, Sõidumeeriku juhtimismoodul, adaptiivne püsikiirusehoidja, ECC (HVAC) ventilaator F38 20 Amp Kollane Ukselukustus F Amp Pruun Pidurdussüsteemi moodul, roolivõimendus F43 20 Amp Kollane Pesuvedeliku pump ees ja taga F47 20 Amp Kollane Tagumise vasaku akna tõstuk F47 20 Amp Kollane Tagumise parema akna tõstuk 247

250 Süvend Labakaitse Kirjeldus F Amp Pruun Parkimisabi, pimenurk, pinge stabilisaator, niiskusandur, katuseluuk, elektrooniline roolilukk, temperatuuriandur, peegel, istmesoojendus, valguse ja vihmaandur F Amp Pruun Reisijate ohutusüsteem F Amp Pruun Elektrooniline kliimaseade, reisijate tuvastaja, tahavaatekaamera kliimaseade, esitulede reguleerija, Terrain Select, tagaakna soojendus, haagisekonks, Haptic reavahetusabi F Amp Pruun Võtmevaba süüte moodul, elektrooniline seisupidur, RF Hub, klaster F94 15 Amp Sinine ECC (HVAC) ventilaator, juhiistme nimmetugi, elektripistikud Pakiruumi kaitsmed/jaotuskarp Kaitsmetele ligipääsemiseks eemaldage pakiruumis vasakul olev paneel. Kaitsmed võivad paikneda kahes üksuses. Kaitsmehoidja nr 1 asub auto tagaosas ja kaitsmehoidja nr 2 (kui haagise vedamine on varustuses) asub auto esiosas. Pakiruumi kaitsmekarbi süvendid 1 Kaitsmehoidja Nr. 1 2 Kaitsmehoidja Nr

251 Kaitsmehoidja Nr. 1 Süvend Minikaitse Kirjeldus F1 30 Amp Roheline Võimsusmuundur F2 30 Amp Roheline Istmemälu F3 20 Amp Kollane Katuseluuk - mõnel mudelil F4 30 Amp Roheline Elektriiste (Kaasreisija iste) F5 30 Amp Roheline Elektriiste (Juhiiste) F6 7.5 Amp Pruun Nimmetugi (elektriiste) F7 15 Amp Sinine Roolisoojendus / Ventileeritavad istmed F8 20 Amp Kollane Istmesoojendus Kaitsmehoidja Nr. 2 Süvend Minikaitse Kirjeldus F1 10 Amp Punane Kontroller, välisvalgustus, treiler F5 15 Amp Sinine Kontroller, välisvalgustus, tuled (Juhipoolne külg) F6 15 Amp Sinine Kontroller, välisvalgustus, tuled (Kaasreisija poolne külg) F7 10 Amp Punane TTM Jumper akutoide Tagumises pakiruumi kaitsme/relee üksuses on maksikaitsme hoidik elektrilisele tagaluugile ja ATO/Uni Val kaitsmehoidik HIFI Audio süsteemile. 249

252 Süvend Maksikaitse Kirjeldus F01 30 Amp Roheline Elektriline tagaluuk Süvend ATO/ Uni-Val kaitse Kirjeldus F02 25 Amp Läbipaistev HIFI Audio süsteem TUNGRAUAGA TÕSTMINE JA REHVI VAHETAMINE HOIATUS! Ärge üritage vahetada rehvi liiklusega poolel. Sõitke teelt piisavalt kaugele, et vältida tungraua kasutamise või rehvivahetuse ajal otsasõitu. Tungrauaga üles tõstetud sõiduki all on ohtlik viibida. Auto võib tungraualt maha libiseda ja teile peale kukkuda. Auto võib teid laiaks litsuda. Ärge jätke tungrauaga üles tõstetud auto alla mingeid kehaosi. Kui teil on vaja tõstetud auto alla saada, minge teenindusse, kus seda saab tõstukiga üles tõsta. Ärge kunagi käivitage mootorit või laske sel töötada, kui sõiduk on tungrauaga üles tõstetud. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Tungraud on mõeldud vaid rehvivahetuse ajal kasutamiseks. Tungrauda ei tohiks kasutada auto hooldustöödel. Autot tohib üles tõsta vaid kindlal tasasel pinnal. Vältige jäiseid või libedaid alasid. Tungraua asukoht/varurehvi asukoht Tungraud ja tööriistad on paigutatud pakiruumis, varuratta all. Tungraua ja tööriistade asukoht 1 Tungraud 2 Kinnitustihvt 3 Rattapoldi võti 4 Lehter 5 Kruvikeeraja 1. Avage tagaluuk. 2. Tõstke pakiruumi põranda kate käepideme abil üles. 250

253 3. Eemaldage varuratta kinnitus ja tõstke varuratas autost välja. Tungraud ja tööriistad on selle all. Varuratta kinnitus 4. Eemaldage keskel olev kinnitustihvt, keerake tungrauda vastupäeva ja tõstke see oma pesast välja. 5. Eemaldage tungraud ja rattapoldi võti. Tungraud Jack And ja tööriistad Tools 1 Rattapoldi võti 2 Tungraud 3 Lehter 4 Kruvikeeraja 5 Kinnitustihvt HOIATUS! Kinnitamata varuratas või tungraud võib avarii korral autos lahtipaiskuda ja ohustada sõitjaid. Hoiustage varuratast ja tungrauda alati selleks ettenähtud kohas. Laske purunenud või tühjenenud rehv koheselt parandada või asendada. Ettevalmistused tungrauaga tõstmiseks 1. Peatage auto kindlal tasasel pinnal ja sõidutee servast võimalikult kaugel. Vältige jäiseid või libedaid alasid. HOIATUS! Ärge üritada vahetada rehvi liikluse poolsel küljel, tungraua ohutuks kasutamiseks parkige sõidutee servast võimalikult kaugele. 2. Lülitage sisse ohutuled 3. Rakendage seisupidur. 4. Viige käik park asendisse (automaatkäigukast) või tagurduskäik (manuaalkäigukast). 5. Keerake süüde asendisse OFF. 6. Blokeerige vahetatavast rattast diagonaalis asuv esi- või tagaratas. Näiteks, parema esiratta vahetamisel blokeerige vasak tagaratas. Sõitjad peavad enne auto tungrauaga üles tõstmist autost lahkuma. 251

254 Tungrauaga tõstmise juhised HOIATUS! Jälgige tähelepanelikult neid rehvivahetushoiatusi, et vältida vigastusi või auto kahjustamist: Ülestõstmiseks peatage auto kindlal tasasel pinnal ja sõidutee servast võimalikult kaugel. Lülitage sisse ohutuled Blokeerige vahetatavast rattast diagonaalis paiknev ratas. Rakendage seisupidur ja viige käik parkimisasendisse. Ärge kunagi käivitage mootorit või laske sel töötada, kui sõiduk on tungrauaga üles tõstetud. Ärge lubage kellelgi ülestõstetavasse autosse jääda. Ärge minge tungrauaga ülestõstetud auto alla. Kui teil on vaja tõstetud auto alla saada, minge teenindusse, kus seda saab tõstukiga üles tõsta. Tungrauaga tõstmise puhul tõstke autot alati selleks ettenähtud kohtadest. Tegutsedes tee ääres, olge liikluse suhtes eriti tähelepanelik. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Veendumaks, et varurehv, tühi või täis ja oleks kindlalt hoiustatud, tuleb varurehvi hoiustada nii, et ventiilikorgid oleksid suunatud maa poole. Tungraua hoiatussilt ETTEVAATUST! Ärge proovige autot tungrauaga tõsta muudest kohtadest, kui nendest, mis selle jaoks juhises ette on nähtud. 1. Eemaldage varurehv tungraud ja rattapoldi võti. 2. Kui autol on alumiiniumrehvid, millel rattakilp katab rattapolti, kasutage enne auto ülestõstmist rattapoldi võtit, et keskosa kate eemaldada. 3. Enne auto ülestõstmist keerake lahti (kuid ärge eemaldage) rattapoldid. Kuni ratas on veel maapinnal, keerake rattapolte vastupäeva ühe pöörde võrra. 4. Paigaldage tungraud tühjenenud rehvile kõige lähemasse tõstepunkti. Keerake tungraua pingutuskruvi päripäeva, et tungrauda tugevalt tõstepunktiga siduda. Tõstepunktid 252

255 Rear Jacking Location Tagumine tungraua tõstepunkt Eesmine tungraua tõstepunkt 5. Tõstke autot just nii palju, kui on vaja tühja rehvi eemaldamiseks. HOIATUS! Kui tõstate auto liiga kõrgele, võib see muutuda ebastabiilseks. See võib libiseda maha (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) tungraualt ja lähedalseisjaid vigastada. Tõstke autot just nii palju, kui on vaja tühja rehvi eemaldamiseks. 6. Eemaldage kõik rattamutrid ja ratas. 7. Eemaldage tungraua kinnitustihvt ja keerake tihvt varuratta rummule selle välja tõstmiseks. 8. Paigaldage varuratas. ETTEVAATUST! Jälgige, et varuratas oleks kindlasti paigaldatud klapivars väljaspool. Valesti paigaldatud varuratas võib autot kahjustada. Varurehvi paigaldamine Ärge püüdke varurattale paigaldada rattakilpi. Lisainfot hoiatuste, ettevaatusabinõude ja varuratta kasutamise kohta leiate jaotise "Auto hooldamine" osas "Varuratas". 9. Pange tagasi ja pingutage kergelt rattapolte. HOIATUS! Vältimaks auto tungraualt maha kukkumist, ärge keerake mutreid enne auto alla laskmist täiesti kinni. Selle eiramine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. 10. Laske auto alla, pöörates tungrauda vastupäeva. 11. Lõpetage rattapoltide kinni keeramine. Suurema jõu ülekandmiseks hoidke võtit selle otsast. Pingutage mutreid tähekujulise mustri järgi, kuni igaühte on kaks korda pingutatud. Õige mutri pöördemomendi jaoks vaadake pöördemomendi andmeid osas Tehnilised andmed. Kui kahtlete õiges pöördemomendis, laske neid volitatud esindaja juures või teeninduses kontrollida. 253

256 12. Paigutage tungraud tagasi oma pesasse. Kui see on kohale pandud, keerake seda kinnitamiseks päripäeva ning pange kinnitustihvt kohale. HOIATUS! Kinnitamata varuratas või tungraud võib avarii korral autos lahtipaiskuda ja ohustada sõitjaid. Hoiustage varuratast ja tungrauda alati selleks ettenähtud kohas. Laske purunenud või tühjenenud rehv koheselt parandada või asendada. Maastikurehvi paigaldamine 1. Paigaldage maastikurehv rattateljele. 2. Paigaldage ülejäänud mutrid nii, et koonusekujuline ots jääks ratta poole. Pingutage kergelt rattapoldid. HOIATUS! Vältimaks auto tungraualt mahakukkumist,ärge keerake mutreid enne auto allalaskmist täiesti kinni. Selle eiramine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) 3. Laske auto alla, pöörates tungrauda vastupäeva. 4. Lõpetage rattapoltide kinni keeramine. Suurema jõu ülekandmiseks hoidke võtit selle otsast. Pingutage mutreid tähekujulise mustri järgi, kuni igaühte on kaks korda pingutatud. Õige mutri pöördemomendi jaoks vaadake pöördemomendi andmeid osas Tehnilised andmed. Kui kahtlete õiges pöördemomendis, laske neid volitatud esindaja juures või teeninduses kontrollida. 5. Laske auto maapinnale, pöörates tungrauda vastupäeva. Eemaldage rataste tõkiskingad. Eemaldage tungraua käepide ja pange see tagasi hoiukohta. Kinnitage kogu komplekt nii nagu on ette nähtud. Enne sõitma hakkamist vabastage seisupidur. 6. Peale 40 km kontrollige rattamutri pöördemomenti dünamomeetrilise võtmega, et veenduda, kas kõik mutrid on korralikult ratta vastas. Vastavusdeklaratsioon 1. Allakirjutanu Francesco Andretta, esindades tootjat, teatab käesolevaga, et allpool kirjeldatud seade vastab kõigile kohaldavatele määrustele: EÜ-direktiiv 2006/42/EC masinate kohta 2. Masinate kirjeldus. a) Geneeriline üldnimetus: Pantograafi tungraud (Martinetto) b) Otstarve: Mootorsõiduki ülestõstmine c) Mudeli kood B1 (521) M1 (551) MP (552) 226 d) Mudeli kommertsinfo Renegade e) Tüüp LVS10 e) Töökoormus 1250 Kg Compass LVS Kg Compass Fiat Toro LVS12 LVS Kg 1500 Kg 254

257 3. Tootja (1) Proma S.p.a. Rua Haeckel Ben Hur Salvador, 101 Bairro Cinco Contagem MG Brasiilia Tootja (2): Proma S.p.a. Viale Carlo III, Traversa Galvani San Nicola la Strada (Caserta) Itaalia 4. Juriidiline isik, kes on volitatud tehnilist faili koostama: Proma S.p.a. Viale Carlo III, Traversa Galvani San Nicola la Strada (Caserta) Itaalia 5. Viited kooskõlastatud standarditele: - 6. Muud standardid või spetsifikatsioonid: ISO Tehtud: Caserta 8. Kuupäev: 01/25/2016 Käesolev deklaratsioon kaotab kehtivuse, kui tehnilised või kasutusparameetrid avaldatakse ilma tootjapoolse nõusolekuta. 255

258 Saksa keel Ettevaatusabinõud tungraua kasutamisel Kasutamise ja hooldamise käsiraamatu, millele see lisa on lisatud, täitmiseks on allpool toodud mõned juhised tungraua nõuetekohaseks kasutamiseks. HOIATUS! Vänta (1) kasutades veenduge, et see liiguks vabalt ja poleks ohtu, et käed vastu maad puutuks. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Isegi tungraua liikuvad osad, keermed (2) ja liitekohad (3) võivad vigastusi põhjustada: vältige nendega kokku puutumist. Puhastage hoolikalt kui see on õliseks saanud. 256

259 ETTEVAATUST! Tungraud on tööriist, mis on mõeldud ainult rehvivahetuseks antud kindlal automudelil. Mis tahes muu kasutus, nt teiste auto mudelite või erinevate asjade üles tõstmine, on rangelt keelatud. Ärge kasutage seda kunagi hoolduse või paranduste tegemiseks sõiduki all või suve-/ talverehvide või vastupidi vahetuseks. Ärge kunagi minge ülestõstetud auto alla. Kui sõiduki all on mingeid töid vaja teha, võtke ühendust teenindusega. Tungraua vale asetus võib põhjustada auto alla kukkumise: kasutage seda ainult selleks ettenähtud kohtades. Ärge kasutage tungrauda suurematel koormustel, kui on näidatud etiketil. Ärge kunagi käivitage tungrauaga üles tõstetud autot. Kui auto on tõstetud kõrgemale kui vajalik, väheneb selle stabiilsus, riskite sõiduki alla kukkumisega. Seega tõstke autot vaid nii palju, kui ratta/varuratta vahetamiseks on vajalik. Näidistungraud 1 Vänt 2 Keermed 3 Liitekohad Hooldus Veenduge, et keermele ei koguneks õli. Kasutage keermel määret Ärge kunagi muutke tungraua juures midagi. Tingimused mitte kasutamiseks: temperatuur alla -40 C liivane või mudane maapind ebatasane maapind kallakud ekstreemsed ilmaolud: äiksetormid, keeristormid, orkaanid, lumetormid, tormid jne. REHVIPARANDUSKOMPLEKT MÕNEL MUDELIL Teie auto võib olla on varustatud rehviparanduskomplektiga. Väiksemat torkekohta, kuni 6 mm on võimalik parandada rehviparanduskomplekti abil. Võõrkehad (nt kruvid, naelad) tuleb rehvist eemaldada. Rehviparanduskomplekti on võimalik kasutada välistemperatuuril üle -20 C. Komplekt võimaldab rehvi ajutiselt parandada sõitmiseks kuni 160 km maksimaalse kiirusega 80 km/h. Rehviparanduskomplekti hoiustamine Rehviparanduskomplekt asub tagaistme taga, põrandakatte all. 1. Avage tagaluuk. 2. Tõstke pakiruumi põranda kate käepideme abil üles. Põrandakatte käepide 257

260 Rehviparanduskomplekt ja selle komponendid ning kasutamine Rehviparanduskomplekti komponendid 1 Režiimi valiku lüliti 2 Hermeetiku/õhu voolik 3 Vooliku lisad 4 Hermeetiku balloon 5 Pistik 6 Toitenupp 7 Tühjendusnupp 8 Manomeeter Režiimivaliku nupu ja voolikute kasutamine Rehviparanduskomplekt on varustatud järgmiste tähistustega, mis näitavad hermeetiku režiime. Suruõhu režiimi valimine Õhu pumpamiseks vajutage režiimi nupule ja valige see asend. Hermeetiku režiimi valimine Vajutage režiimi nupule ja keerake sellesse asendisse hermeetikuga rehvi täitmiseks. Toitenupu kasutamine Rehviparanduskomplekti sisselülitamiseks vajutage toitenuppu Rehviparanduskomplekti väljalülitamiseks vajutage uuesti toitenuppu Tühjendusnupu kasutamine Kui rehv on ületäidetud, siis õhusurve vähendamiseks vajutage tühjendusnupule. Rehviparanduskomplekti kasutamise ettevaatusabinõud Vahetage rehviparanduskomplekti hermeetiku balloon välja enne selle säilivustähtaja täitumist (see on trükitud sildi paremasse alumisesse nurka), tagamaks selle korrektset toimimist. Vt samas jaotises "Hermeetiku ballooni asendamine". 258

261 Hermeetiku balloon on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ja tuleb peale igat kasutuskorda asendada. Selle komponendid asendage alati auto edasimüüja juures originaalseadmetega. Kuni hermeetik on vedelal kujul, saab selle rehvidelt, autolt või ratta osadelt eemaldada niisutatud lapi abil. Kuivanud hermeetikut on võimalik maha kraapida. Parimaks toimimiseks jälgige, et rehvi ventiil oleks enne voolikuga ühendamist prügist puhas. Rehviparanduskomplekti kompressorit saate kasutada jalgrattakummide täitmiseks. Komplekti kuulub ka kaks nõela, mis asuvad tarvikute hoiukarbis (kompressori all) spordipallide, parvede jms täispuhutavate esemete täispuhumiseks. Kuid selliste esemete täitmisel jälgige, et režiimivaliku nupp oleks õhu režiimis, et vältida nende esemete täitmist hermeetikuga. Rehviparanduskomplekt on mõeldud väiksemate, kui 6 mm torkeavade parandamiseks. Ärge tõstke ega kandke rehviparanduskomplekti selle voolikust. HOIATUS! Ärge üritage parandada rehvi liiklusega poolel. Sõitke teelt piisavalt kaugele, et vältida rehvi parandamise ajal otsasõitu. Järgmistes olukordades ärge kasutage rehviparanduskomplekti: Kui torkekoht on suurem, kui 6 mm. Rehv on küljelt vigastatud. Kui rehv on saanud kahjustusi väga madala rehvirõhuga sõitmisel. Kui rehv on saanud kahjustusi tühjenenud rehviga sõitmisel. Rehv on vigastatud. Kui te ei ole rehvi seisundis kindel. Hoidke rehviparanduskomplekti eemal suurest kuumusest ja lahtistest leekidest. Kinnitamata rehviparanduskomplekt võib avarii korral autos lahti paiskuda ja ohustada sõitjaid. Hoiustage rehviparanduskomplekti alati selleks ettenähtud kohas. Nende hoiatuste eiramine võib kaasa tuua raskeid või surmavaid vigastusi. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Jälgige, et hermeetik ei sattuks kokkupuutesse juuste, silmade või riietusesemetega. Hermeetik on sissehingamisel, allaneelamisel või nahale sattumisel tervisele kahjulik. Põhjustades naha-, silma-, ja hingamisteede ärritust. Nahale või silma sattudes loputage rohke veega. Vahetage koheselt riided, millele on hermeetikut sattunud. Hermeetik sisaldab lateksit. Allergilise reaktsiooni ilmnemisel pöörduge koheselt arsti poole. Hoidke rehviparanduskopmlekti lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamisel loputage rohke veega ja jooge rohkelt vett. Allaneelamisel ei tohi oksendamist esile kutsuda. Pöörduge koheselt arsti poole. Rehvi hermeetikuga parandamine Kui te peatute rehvi parandamiseks: 1. Sõitke ohutusse kohta ja lülitage sisse ohutuled. 2. Jälgige, et tühjenenud rehvi ventiil oleks maapinna poolses osas. See aitab paremini rehviparanduskomplekti voolikut ventiilile kinnitada ja hoida rehviparanduskomplekti maapinnal. See on hermeetikuga täitmiseks ja kompressori käivitamiseks parim asend. Vajadusel liigutage autot, et ventiil jääks alumisse asendisse. 259

262 3. Viige käik parkimisasendisse ja lülitage süüde välja. 4. Rakendage seisupidur. Rehviparanduskomplekti valmis seadmine: 1. Tõmmake voolik välja ja eemaldage selle otsast kork. 2. Paigutage rehviparanduskomplekt tühjenenud rehvi lähedale maapinnale. 3. Eemaldage ventiili kork ja seejärel kinnitage ventiilile täitevoolik. 4. Sisestage pistik auto 12V pistikupesasse. Ärge naela, kruvi vms rehvist välja tõmmake. Tühjenenud rehvi hermeetikuga täitmine: 1. Enne kompressori käivitamist käivitage alati auto. 2. Kontrollige, et rehviparanduskomplekti lülitil oleks valitud hermeetiku režiim. 3. Peale toitenupule vajutamist voolab hermeetik (valge vedelik) balloonist rehvi. Hermeetik võib torkekohast välja lekkida. 260

263 Kui hermeetik (valge vedelik) ei voola 10 sekundi jooksul voolikusse: 1. Vajutage rehviparanduskomplekti välja lülitamiseks toitenuppu. Ühendage voolik ventiili küljest lahti. Kontrollige, et ventiil ei ole ummistunud. Taasühendage voolik ventiili külge. Kontrollige, et režiimi lüliti oleks hermeetiku, mitte õhusurve režiimis. Vajutage sisselülitamiseks toitenuppu. 2. Ühendage pistik mõnda teise 12V pistikupesasse või võimalusel teise auto pistikupesasse. Enne kompressori käivitamist käivitage alati auto. 3. Hermeetiku balloon võib eelmisest kasutuskorrast olla tühjaks saanud. Kutsuge välja autoabi. Kui hermeetik (valge vedelik) hakkab voolama: 1. Laske kompressoril töötada kuni kogu hermeetik on välja voolanud (tavaliselt võtab see 30-70) sekundit. Hermeetiku voolamisel peab manomeetri näit olema kuni 4,8 baari. Kui hermeetiku balloon on tühjenenud, langeb manomeetri näit 4,8 baarilt kiiresti alla kuni näitab tegelikku rehvirõhku. 2. Kui hermeetiku balloon on tühi, hakkab kompressor koheselt rehvi õhuga täitma. Jätkake rehvi täitmist kuni saavutate juhiukse tugipiilari sildil näidatud ettenähtud külma rehvi rõhu. Kontrollige rehvirõhku kompressori manomeetri abil. Kui rehvi rõhku vähemalt 1,8 baari ei ole võimalik saavutada 15 minuti jooksul. Tähendab rehv on tõsiselt kahjustatud. Ärge sõitke autoga edasi.. Kutsuge välja autoabi. Kui soovitatud rehvi rõhku või vähemalt 1,8 baari ei ole võimalik saavutada 15 minuti jooksul. Kui rehv on ületäidetud, vajutage tühjendamise nuppu ja vähendage rehvi rõhku kuni soovitatud määrani. 1. Vajutage rehviparanduskomplekti väljalülitamiseks toitenuppu. 2. Eemaldage hermeetikupudelilt kiirusepiiranguga kleebis ja kleepige see roolile. 3. Ühendage hermeetiku voolik ventiili küljest lahti, pange kork peale ja paigutage rehviparanduskomplekt autosse tagasi, selleks ettenähtud kohta. Jätkake autoga sõitmist. 261

264 Autoga sõitmisel: Hermeetiku ühtlaseks jaotamiseks rehvi sisemuses, alustage kohe peale rehvi täitmist sõitmist ja liikuge edasi vähemalt 8 km või 10 minutit. Ärge ületage kiirust 80 km/h. 3. Eemaldage ventiilikork ja seejärel kinnitage ventiilile täitevoolik. 6. Keerake rehviparanduskomplekti lüliti õhuga täitmise režiimile. HOIATUS! Rehviparanduskomplekt on mõeldud ajutiseks lahenduseks. Peale rehviparanduskomplekti kasutamist laske rehv esimesel võimalusel parandada või välja vahetada. Kuni rehvi parandamiseni või väljavahetamiseni ärge ületage sõidukiirust 80 km/h. Nende hoiatuste eiramine võib kaasa tuua raskeid või surmavaid vigastusi. Esimesel võimalusel laske rehv teeninduses üle vaadata. Peale sõitmist: Peatuge ohutus kohas. Enne jätkamist lugege läbi lõik "Peatumine rehviparanduskomplekti kasutamiseks". 1. Tõmmake voolik välja ja eemaldage selle otsast kork. 2. Paigutage rehviparanduskomplekt tühjenenud rehvi lähedale maapinnale. 4. Sisestage pistik auto 12V pistikupesasse. 5. Eemaldage ventiilikork ja seejärel kinnitage ventiilile täitevoolik. 7. Jälgige manomeetri näitu. Kui rõhk on alla 1,3 baari: Tähendab rehv on tõsiselt kahjustatud. Ärge sõitke autoga edasi.. Kutsuge välja autoabi. Kui rõhk on üle 1,3 baari. 1. Vajutage toitenuppu ja jätkake rehvi täitmist kuni saavutate juhiukse tugipiilari sildil näidatud ettenähtud külma rehvi rõhu. Kui rehv on ületäidetud, vajutage tühjendamise nuppu ja vähendage rehvi rõhku kuni soovitatud määrani. 262

265 2. Ühendage voolik ventiililt lahti ja võtke pistik pistikupesast välja. 3. Pange rehviparanduskopmlekt autosse tagasi selleks ettenähtud kohta. 4. Laske rehv esimesel võimalusel teeninduses parandada või välja vahetada. 5. Kui rehv on parandatud, eemaldage hoiatuskleebis roolilt. 6. Vahetage hermeetiku balloon esimesel võimalusel välja. Vt lõik "Hermeetiku ballooni vahetamine". Informeerige teenindust, et rehv on rehviparanduskomplekti abil parandatud. Hermeetiku ballooni asendamine: 1. Tõmmake toitejuhe lahti. 2. Eemaldage voolik. Eemaldage voolik 3. Eemaldage ballooni kate. Pöörake ballooni üles 5. Tõmmake balloon kompressori küljest lahti. Remove Eemaldage Theballooni Bottle Cover kate 4. Pöörake ballooni vabastamiseks vertikaalselt üle. Eemaldage Remove The balloon Bottle Uue ballooni paigaldamiseks korrake neid toiminguid vastupidises järjekorras. Asendusballooni saate autoteenindusest. 263

266 KÄIVITUSKAABLITEGA KÄIVITAMINE Kui teie auto aku on tühi, saab seda käivituskaablite või kaasaskantava akulaadijaga käivitada. Käivituskaablitega käivitamine võib olla ohtlik kui seda valesti teha, seega järgige selles osas antud juhiseid hoolikalt. Kasutades kaasaskantavat akulaadijat, järgige tootjapoolseid juhiseid ja ettevaatusabinõusid. HOIATUS! Ärge üritage autot käivituskaablitega käivitada, kui aku on külmunud. See võib puruneda või plahvatada ja põhjustada vigastusi. ETTEVAATUST! Ärge kasutage kaasaskantavat akulaadijat või mis tahes muud allikat, mille süsteemivool on suurem kui 12 volti, vastasel juhul võite kahjustada akut, starterit, generaatorit või elektrisüsteemi. Ettevalmistused käivituskaablitega käivitamiseks Teie auto aku asub mootoriruumi esiosas, vasakpoolse esilaterna tagaosa taha. Positiivne klemm on kaetud kaitsva kaanega Ligipääsemiseks tõstke kate üles. Akuklemmid 1 Positiivne akuklemm 2 Negatiivne akuklemm HOIATUS! Hoiduge hoolega radiaatori ventilaatori eest kui kapotikaas on tõstetud. See võib sisselülitatud süütega igal ajal tööle hakata. Te võite liikuvate ventilaatorilabadega endale viga teha. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Võtke ära kõik metallehted nagu sõrmused, kellarihmad ja käevõrud, mis võiksid tahtmatult elektrit juhtida. Te võite tõsiselt viga saada. Akud sisaldavad väävelhapet, mis võib teie nahka või silmi põletada ja tekitab gaasilist vesinikku, mis on tule- ja plahvatusohtlik. Hoidke leegid ja sädemed akust eemale. 1. Rakendage seisupidur, lükake käigukang asendisse PARK ja lülitage süüde välja. 2. Lülitage välja radiaator, raadio ja kõik ebavajalikud elektriseadmed. 3. Kui kasutate käivituskaablitega käivitamiseks teist sõidukit, parkige sõiduk akukaablite kaugusesse, rakendage seisupidur ja veenduge, et süüde oleks väljas. HOIATUS! Ärge laske sõidukitel üksteise vastu puutuda, sest siis võib tekkida maaühendus ja põhjustada teile vigastusi. 264

267 Käivituskaablitega käivitamise protseduur HOIATUS! Kui te ei jälgi juhiseid, võib see lõppeda vigastusega teile või kahjuga varale, kuna aku võib plahvatada. ETTEVAATUST! Juhiste eiramisel võite enda ja teiste sõidukit kahjustada. Käivituskaablite ühendamine 1. Ühendage positiivne (+) akukaabli ots abi vajava auto positiivse (+) klemmiga. 2. Ühendage positiivse (+) akukaabli vastasots akulaadija positiivse (+) klemmiga. 3. Ühendage negatiivse (-) akukaabli ots akulaadija negatiivse (-) klemmiga. 4. Ühendage negatiivse (-) akukaabli vastasots akulaadija negatiivse (-) klemmiga sõidukil, mille aku on tühjaks saanud. Suitable Sobiv Engine maanduspunkt Ground (Example mootoril Engine (illustratiivne mootor) HOIATUS! Ärge ühendage akukaableid negatiivse (-) klemmiga tühjaks saanud akul. Sellest tulenev elektrisäde võib põhjustada aku plahvatamist, mis omakorda võib lõppeda vigastusega. Kasutage ainult spetsiaalset maanduskohta, ärge kasutage teisi lahtiseid metallosi. 5. Käivitage selle sõiduki mootor, mille aku teie oma laeb, laske mootoril mõned minutid töötada ja siis käivitage selle sõiduki mootor, mille aku on tühi. 6. Kui mootor töötab, eemaldage käivituskaablid vastupidises järjekorras: Käivituskaablite lahtiühendamine 1. Ühendage lahti negatiivse (-) akukaabli ots lahti tühja akuga sõiduki kauge akulaadija negatiivsest (-) klemmist. 2. Ühendage lahti negatiivse (-) akukaabli vastasots akulaadija negatiivsest (-) klemmist. 3. Ühendage lahti positiivne (+) akukaabli ots akulaadija positiivsest (+) klemmist. 4. Ühendage lahti positiivse (+) akukaabli vastasots tühjaks saanud akuga sõiduki akulaadija positiivsest (+) klemmist. Kui teie auto käivitamiseks on tihti vaja juhtmetega käivitamist, peaksite laskma akut ja laadimissüsteemi volitatud esinduses kontrollida. ETTEVAATUST! Seadmed, mis on ühendatud auto pistikupesadesse, saavad voolu akust, isegi kui neid ei kasutata (nt mobiilseadmed). Lõpuks kui need on piisavalt kaua ühendatud ja mootor ei tööta, saab auto aku piisavalt tühjaks, et aku eluiga vähendada ja/või takistada mootoril käivitumast. 265

268 AVARIIKORRAS TANKIMINE Hädaolukorras tankimine on kirjeldatud jaotises "Kanistriga tankimine". Lisateavet leiate jaotise "Auto kasutamine" lõigus Tankimine. MOOTORI ÜLEKUUMENEMINE Järgnevates olukordades saate vastavalt toimides ülekuumenemist vältida. Maanteedel vähendage kiirust. Sõiduki seiskamisel lühikeseks ajaks liigutage käik neutraalasendisse ja suurendage mootori tühikäigukiirust. ETTEVAATUST! Kuuma jahutussüsteemiga sõitmine võib teie autot kahjustada. Kui osuti jõuab H märgini, peatage auto. Laske mootoril töötada tühikäigul, lülitades kliimaseadme välja ja oodates, kuni osuti normaalvahemikku naaseb. Kui osuti püsib endiselt "H" märgil ja kostab pidev helisignaal, lülitage mootor kohe välja ja helistage teenindusse. Ülekuumenemisohu vähendamiseks: Kui kliimaseade on sisselülitatud, lülitage see välja. A/C süsteem lisab mootori jahutussüsteemile kuumust juurde ja A/C välja lülitamine aitab kuumust vähendada. Võite seadistada temperatuuri maksimaalseks, suunata õhuavad põrandarežiimile ja ventilaatori kõige kõrgemale kiirusele. See võimaldab küttekehal toimida radiaatori täiendusena ja mootorit jahutada. HOIATUS! Teie või keegi teine võib saada tõsiseid põletushaavu kokkupuutel kuuma mootorijahutaja (antifriisi) või radiaatoriauruga. Kui näete või kuulete kapoti alt auru tulemas, ärge avage kapotti enne, kui radiaatoril on olnud aega maha jahtuda. Ärge kunagi proovige jahutussüsteemi survekorki avada, kui radiaator või jahutipudel on kuumad. KÄIGUVALIKU VABASTAMINE Rikke korral, kui käiku ei saa PARK asendist vabastada, saate käigukangi ajutiseks liigutamiseks toimida järgnevalt. 1. Lülitage mootor välja. 2. Rakendage seisupidur. 3. Võtke kinni kattest käigukangi taga ja tõmmake see üles, et eraldada käigukangi kate keskkonsoolilt. Käigukasti valikulüliti raam 4. Vajutage piduripedaal alla ja hoidke tugevalt põhjas. 5. Sisestage kruvikeeraja või mõni muu sarnane ese käigukangi vabastamise avasse (käigukasti valikulüliti paremas tagumises nurgas) vajutage ja hoidke käigu vabastushooba all. override release lever down. Käigukangi vabastamise ava 266

269 6. Viige käigukang neutraalasendisse 7. Autot on võimalik käivitada, kui käik on neutraalasendis. 8. Pange käigukasti kate tagasi. KINNIJÄÄNUD AUTO VABASTAMINE Kui teie auto jääb mudasse, liiva või lumme kinni, saab seda tihti edasi-tagasi liigutades vabastada. Keerake rooli paremale ja vasakule, et esirataste ümber olev ala puhtaks teha. Automaatkäigukastiga lükake ja hoidke lukustusnuppu käigukangi peal. Siis vahetage edaspidi- ja tagurduskäigu vahel (automaatkäigukastil), või teise ja tagurduskäigu vahel (manuaalkäigukastiga), samal ajal õrnalt gaasipedaali vajutades. Automaatkäigukastiga edaspidi- ja tagurduskäigu vahel saab vahetada ainult 8km/h või väiksema sõidukiiruse korral. Kui käigukast jääb neutraalsesse asendisse rohkem kui kaheks sekundiks, peate vajutama piduripedaali, et edaspidi- ja tagurpidikäik sisse läheks. Vajutage gaasipedaalile nii õrnalt, kui võimalik, et edasi-tagasi liikumist hoida, aga et rattad ei käiks ringi ja mootori pöörded ei tõuseks. HOIATUS! Kiirelt pöörlevad rattad võivad olla ohtlikud. Liiga kiirelt pöörlevate rataste jõud võib põhjustada silla ja rataste kahjustusi või isegi purunemist. Rehv võib plahvatada ja kedagi vigastada. Ärge laske auto ratastel pöörelda kiiremini, kui 48 km/h või kauem kui 30 sek korraga ja ärge lubage kedagi pöörlevate rataste lähedusse. Enne auto vabastamist elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) ajutiseks väljalülitamiseks vajutage "ESC Off" lülitile. Enamaks infoks vt. "Elektrooniline pidurite kontroll" jaotises "Auto ohutussüsteemid". Peale auto vabastamist, ESC sisselülitamiseks vajutage uuesti lülitile. ETTEVAATUST! Mootori käitamine või rataste pöörlemine võib viia käigukasti ülekuumenemise ja rikkeni. Laske mootoril tühikäigul töötada, kui käigukast on neutraalses asendis vähemalt üks minut peale iga viiendat edasi-tagasi liikumise tsüklit. See vähendab ülekuumenemist ja käigukasti rikke riski pikemaajaliste auto vabastamise katsete ajal. Kui liigutate autot edasi-tagasi DRIVE/ teise käigu ja tagurpidikäigu vahel vahetades, ärge laske ratastel pöörelda kiiremini kui 24 km/h, vastasel juhul võib jõuülekanne kahjustada saada. Mootori käitamine või rataste liiga kiire pöörlemine võib viia käigukasti ülekuumenemise ja rikkeni. See võib ka rehve kahjustada. Ärge laske rehvidel pöörelda kiiremini kui 48 km/h, kui käik on sees (käikude vahetamist ei toimu). 267

270 LIIKUMISVÕIMETU AUTO PUKSEERIMINE See osa kirjeldab protseduure liikumisvõimetu auto pukseerimiseks kasutades puksiirteenust. Pukseerimistingimus Rattad maast lahti FWD mudelid 4x4 mudelid Jäik ühendus PUUDUB POLE LUBATUD POLE LUBATUD Ratastõstuk või esirataste haagis Taga POLE LUBATUD POLE LUBATUD Ees OK POLE LUBATUD Treiler KÕIK PARIM VIIS AINUS MEETOD Auto kahjustamise vältimiseks on vajalik korralik pukseerimis- või tõstmisvarustus. Kasutage ainult puksiirtrosse ja teisi vahendeid, mis on selle jaoks mõeldud, järgides varustuse tootja juhiseid. Ohutuskettide kasutamine on kohustuslik. Kinnitage puksiirtross või mõni teine pukseerimisvahend sõiduki põhistruktuuri osade, mitte põrkeraua või kronsteinide külge. Riiklikke ja kohalikke seadusi pukseerimise kohta tuleb järgida. Peate tagama, et automaatne pidurdusfunktsioon on enne sõiduki pukseerimist blokeeritud, vältimaks tahtmatut pidurite rakendumist. Automaatset pidurdusfunktsiooni saate sisse-, välja lülitada Uconnect seadete abil. Tühjenenud akuga või elektririkkega auto, millel elektrooniline seisupidur EPB on rakendatud, tagarataste üles tõstmiseks, et autot platvormile tõsta, vajate rataste platvormi või tungrauda. Kui pukseerimisel on vaja kasutada elektriseadmeid (klaasipuhastid, tuuleklaasipuhur jne), keerake süüde ON/RUN asendisse. Pidage meeles, et Safehold funktsioon rakendab elektroonilise seisupiduri iga kord, kui juhiuks avatakse (kui aku on ühendatud, süüde on sees, käik ei ole PARK asendis ja piduripedaal on vabastatud. Kui auto pukseerimisel on süüde ON/RUN asendis, peate käsitsi elektroonilise seisupiduri vabastama iga kord, kui juhiuks avatakse piduripedaalile vajutamisel. Kui auto aku on tühi, vaadake Parkimiskäigu käsitsi väljalülitamine selles osas, et saada juhiseid, kuidas käigukasti pukseerimise jaoks PARK asendisse saada. ETTEVAATUST! Ärge kasutage pukseerimise jaoks venivaid vahendeid. See võib autot kahjustada. Ärge kasutage auto platvormautole kinnitamiseks esi- või tagavedrustuse osasid. Vastasel juhul võite autot kahjustada. Veenduge, et pukseerimisel elektrooniline seisupidur on vabastatud ja jääb vabastatuks. 268

271 Ilma puldita Eriti ettevaatlik tuleb olla pukseerides sõidukit, mille süüde on LOCK/OFF režiimil. Ainuke sobiv viis ilma võtmeta pukseerimiseks on platvormauto. Auto kahjustamise vältimiseks on vajalik korralik pukseerimis- või tõstmisvarustus. Nelikveo mudelid (FWD) puldiga Tootja soovitab pukseerimist nii, et kõik rattad on maast lahti. Platvormi puudumisel tuleb autot pukseerida esirattad maast tõstetud (rataste haagise abil või esirataste ülestõstmise seadme abil). Veenduge, et pukseerimisel elektrooniline seisupidur on vabastatud ja jääb vabastatuks. Kui kõik rattad on maast lahti, ei ole seisupiduri vabastamine vajalik. ETTEVAATUST! Auto pukseerimisel ülaltoodud juhiseid eirates võite kahjustada tõsiselt käigukasti ja/ või ülekannet. Ebakorrektsest pukseerimisest tulenenud kahjustusi ei kata garantii. 4x4 mudelid Tootja soovitab pukseerimist nii, et kõik rattad on maast lahti. Sobivad viisid on pukseerida sõidukit platvormautol või kui üks ots autos on üleval ja teine pool vahendi peal. ETTEVAATUST! Esi- või tagarataste tõstukeid ei tohi kasutada. Kui neid pukseerimise ajal kasutatakse, võib see põhjustada sisemisi kahjustusi käigukastile või ülekandele. Auto pukseerimisel ülaltoodud juhiseid eirates võite kahjustada tõsiselt käigukasti ja/või ülekannet. Ebakorrektsest pukseerimisest tulnud kahjustusi ei kata garantii. Puksiirkonks mõnel mudelil Kui auto on varustatud puksiirkonksudega, siis üks asub tagaosas ja kaks auto esiosas. Tagumine konks asub juhipoolsel küljel. Maastikul vedamiseks on soovitatav kasutada mõlemat esimest veokonksu, et vähendada auto kahjustamise ohtu. Eesmiste veokonksude asukohad Tagumise veokonksu asukoht Integreeritud võtme ja võtmepuldiga varustatud autod. Keerake süüde ilma seda eemaldamata ON/ RUN asendisse ja seejärel OFF/LOCK asendisse. Võtme välja võtmisel rakendub automaatselt roolilukk. Lülitage sisse neutraalkäik (NEUTRAL). 269

272 Võtmevaba Keyless Enter-N-Go süsteemiga varustatud autod Viige süüde ON/RUN asendisse ja seejärel OFF/LOCK asendisse, ilma vahepeal autoust avamata. Pukseerimisel pidage silmas, et elektoonilised pidurid ja roolivõimendus ei tööta, mistõttu pidurdamisel ja roolimisel peate suuremat jõudu rakendama. ETTEVAATUST! (Jätkub) Üksikasjalikumad juhised leiate jaotises "Auto pukseerimine hädaolukorras". Nende juhiste eiramisel võite põhjustada tõsiseid kahjustusi. HOIATUS! Kinnijäänud auto vabastamiseks ärge kasutage kette. Ketid võivad katkeda, põhjustades surmavaid vigastusi. Puksiiriaasaga vedamisel hoidke autost kaugemale. Veoköie lahti tulemisel võite saada tõsiseid vigastusi. ETTEVAATUST! Puksiiraasad on ainult hädaolukorras kasutamiseks, et auto liiklusest kõrvale viia. Ärge kasutage auto pukseerimisel tõstuki konksu ega maanteel pukseerimist. Võite oma autot tõsiselt kahjustada. Puksiiraasa kasutamine Auto võib olla varustatud puksiiraasaga, mida on võimalik kasutada rikkis auto ära vedamiseks. Puksiiraasa kasutamisel järgige selle jaotise lõigus "Auto pukseerimine" antud juhiseid. Haagisesilmus Puksiiriaasa kasutamise ettevaatusabinõud ETTEVAATUST! Puksiiriaasa kasutatakse ainult maanteel hädaolukorras. Auto manööverdamiseks treilerile kasutage liikluseeskirjadega kooskõlas olevat sobivat seadeldist (jäik ühendus või veoköis). Puksiiriaasa ei tohi kasutada auto vedamisel, kui tee peal on takistused. Ärge kasutage auto pukseerimisel tõstuki konksu ega maanteel pukseerimist. Ärge kasutage puksiiriaasa kinnijäänud auto vabastamiseks. Lisainfot leiate jaotises "Kinnijäänud auto vabastamine". (Jätkub) Puksiiraasa hoiatussilt HOIATUS! Puksiiraasaga vedamisel hoidke autost kaugemale. Puksiiraasaga ärge kasutage kette. Ketid võivad katkeda, põhjustades surmavaid vigastusi. Puksiiraasaga ärge kasutage veoköit. Veoköie lahti tulemisel võite saada tõsiseid vigastusi. Juhiste mittetäitmisel võite kahjustada nii autot, kui põhjustada tõsiseid vigastusi 270

273 Puksiiraasa paigaldamine Esiosa puksiiraas Esiosa puksiiraas asub esipamperi tagaküljel oleva klapi taga. Puksiiraasa paigaldamiseks avage luuk autovõtme või kruvikeeraja abil ning paigaldage puskiiraas. Pange tungraua käepideme lame pool läbi puksiiraasa ja pingutage, lisainfot leiate jaotisest "Rehvivahetus ja auto tungrauaga tõstmine". Puksiiraas peab olema korralikult kinnitatud kinnitusklambri külge läbi alumise esipaneeli. Kui haagisesilmus ei ole korralikult kinnitatud, ei tohi autot liigutada. bracket, the vehicle should not be moved. Tagumine puksiiraas Tagumine puksiiraas asub tagapamperi tagaküljel oleva klapi taga. Puksiiraas paigaldamiseks avage luuk autovõtme või kruvikeeraja abil ning paigaldage puskiiraas. Paigaldage tungraua käepideme lame osa läbi silmuse ja pingutage. Puksiiraas peab olema korralikult kinnitatud kinnitusklambri külge läbi alumise tagapaneeli. Kui puksiiraas ei ole korralikult kinnitatud, ei tohi autot liigutada. TÄIUSTATUD AVARIIREAGEERINGU SÜSTEEM (EARS) Teie auto on varustatud avariireageeringu süsteemiga (EARS). Avariireageeringu süsteemiga toimimise kohta leiate lisainfot jaotise "Reisijate ohutussüsteemid" lõigus "Turvalisus". MUST KAST (EDR) Teie auto on varustatud musta kastiga (EDR). EDR-i peamine eesmärk on andmete salvestamine, mis aitab mõista, kuidas sõiduki süsteemid töötavad teatud avarii või kokkupõrkega sarnaste olukordade korral, näiteks turvapadja vallandumine või takistusele otsasõit. Musta kasti toimimise kohta leiate lisainfot jaotise "Reisijate ohutussüsteemid" lõigus "Turvalisus". Tagumise haagisesilmuse asukoht Eesmise haagisesilmuse asukoht 271

274 272

275 8 HOOLDUS JA KORRASHOID PLAANILINE HOOLDUS 275 1,4L Bensiinimootor 275 2,4L Bensiinimootor 275 Diiselmootorid 280 MOOTORIRUUM 283 1,4L Bensiinimootor 283 2,4L Bensiinimootor L diiselmootor L diiselmootor 286 Mootori õlitaseme kontroll 286 Pesuvedeliku lisamine 287 Hooldusvaba aku 287 EDASIMÜÜJA TEENINDUS 288 Mootoriõli 288 Mootori käivitus diiselmootor 289 Mootoriõli filter 289 Mootori õhufilter 289 Õhukonditsioneeri hooldamine 289 Kere määrded 290 Klaasipuhastite labad

276 Heitgaasid 290 Jahutussüsteem 291 Pidurid 294 Manuaalkäigukast - mõnel mudelil 295 Automaatkäigukast 295 AUTO ÜLESTÕSTMINE 296 REHVID 296 Rehvid - üldine info 296 Rehvi tüübid 299 Varurehvid - mõnel mudelil 300 Rehviketid 301 Rehvide ümberpaigutamine 302 AUTO PIKEMAAJALINE HOIUSTAMINE 302 KERE HOOLDAMINE 303 Kaitse ilmastikutingimuste eest 303 Auto kere ja põhja hooldamine 303 Kere kaitsmine 304 SISEMUS 305 Istmed ja tekstiilosad 305 Plastik- ja värvitud osad 306 Nahkosad 306 Klaaspinnad

277 PLAANILINE HOOLDUS 1,4L Bensiinimootor Auto garantii säilitamiseks ja parima töökorra tagamiseks tuleb viia läbi kasutaja käsiraamatus väljatoodud hooldused vastavalt ettenähtud ajavahemikule või läbisõidule. Autod, mida kasutatakse raskemates oludes, nagu tolmused alad ja väga lühikesed sõidud, võivad vajada tihedamat hooldust. Ülevaatus ja hooldus tuleks teostada alati, kui kahtlustate tõrget. Pikemajalise maastikusõidu tagajärjel tuleb õli vahetada ettenähtust tihedamini. Mingil juhul ei tohiks õlivahetuse intervall olla üle km või 12 kuu, olenevalt sellest, mis enne kätte jõuab. Kord kuus või enne pikemat sõitu Kontrollige õlitaset Kontrollige klaaspesuvedeliku taset Kontrollige rehvirõhku ja kontrollige märke kulumisest või kahjustustest. Vahetage rehvid esimese tavatu kulumise märkidel ringi. Kontrollige jahutusvedeliku ja piduri peasilindri vedelike taset ning lisage vajadusel. Kontrollige sisemiste ja väliste tulede töötamist. Igal õlivahetusel Vahetage mootori õlifilter. Vahetage rehvid ringi. Vahetage rehvid esimese tavatu kulumise märkidel välja, isegi kui see toimub enne õlivahetuse märguande süttimist. Vaadake üle aku ja puhastage ning pingutage vajadusel klemmid. Kontrollige üle piduriklotsid, rootorid, trumlid, voolikud ja piduripedaal. Kontrollige jahutussüsteemi tihendeid ja voolikuid. Kontrollige väljalaskesüsteemi Peale tolmustes tingimustest maastikul sõitmist kontrollige üle õhufilter. Vajalikud hooldusintervallid leiate järgmisel leheküljel toodud hooldusplaanist. ETTEVAATUST! Vajalike hoolduste tegemata jätmine võib lõppeda autorikkega. 2,4L Bensiinimootor Teie autol on mootoriõli vahetuse märguande süsteem. Õlivahetuse märguanne tuletab teile meelde, et on aeg viia auto plaanilisse hooldusesse. Sõltuvalt mootori töötamise tingimustest süttib keskpaneelil õlivahetuse teadaanne. See annab märku, et auto vajab hooldust. Õlivahetuse teadaande ilmub varem, kui autoga on tehtud sagedasi lühikesi sõite, veetud haagist või välistemperatuur on olnud erakordselt kõrge. Rasked auto kasutustingimused võivad põhjustada õlivahetuse märguande süttimist enne 5600 km läbimist peale viimast lähtestamist. Sellisel juhul viige auto hooldusesse esimesel võimalusel, järgmise 805 km läbimise jooksul. Mingil juhul ei tohiks õlivahetuse intervall olla üle km või 12 kuu, olenevalt sellest, mis enne kätte jõuab. Õlivahetuse märgutuli ei sütti järgmistel tingimustel. Kord kuus või enne pikemat sõitu Kontrollige õlitaset Kontrollige klaaspesuvedeliku taset Kontrollige rehvirõhku ja kontrollige märke kulumisest või kahjustustest. Kontrollige jahutusvedeliku ja piduri peasilindri vedelike taset ning lisage vajadusel. Kontrollige sisemiste ja väliste tulede töötamist. 275

278 Plaanilised hooldusvahemikud Igal õlivahetuse märguande ilmumisel: Vahetage mootoriõli ja filter. Vaadake üle aku ja puhastage ning pingutage vajadusel klemmid. Kontrollige üle piduriklotsid, rootorid, trumlid, voolikud ja piduripedaal. Igal õlivahetuse märguande ilmumisel: Kontrollige jahutussüsteemi tihendeid ja voolikuid. Kontrollige väljalaskesüsteemi. Peale tolmustes tingimustest maastikul sõitmist kontrollige üle õhufilter. Vajalikud hooldusintervallid leiate järgmisel leheküljel toodud hooldusplaanist. ETTEVAATUST! Vajalike hoolduste tegemata jätmine võib lõppeda autorikkega. Hooldusplaan bensiinimootor Läbisõit või möödunud aeg (kumb enne kätte jõuab) Või kuud: või kilomeetrid: Mootoriõli ja õlifiltri vahetus X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Vahetage rehvid ringi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Kui kasutate autot üheks järgnevatest: tolmused olud või maastikusõit, kontrollige mootori X X X X X X X X X X õhufiltrit, vajadusel vahetage Kontrollige pidurite hõõrdkatet, vajadusel vahetage. X X X X X X X X X X 276

279 Läbisõit või möödunud aeg (kumb enne kätte jõuab) Või kuud: või kilomeetrid: Kontrollige esivedrustust, rooliotsi, vajadusel vahetage. X X X X X X X X X X Visuaalselt vaadake üle: väline kere, põhjakaitsed, torud ja voolikud (heitgaasid, kütuse- ja piduri) kummiosad (tihendid, muhvid jne.) X X X X X X X X X X Kontrollige CV-liigendeid X X X X X X X X X X Vahetage pidurivedelikku iga 24 kuu järel, kui kasutate DOT 4 pidurivedelikku * X X X X X Vahetage mootori õhufilter ( ) X X X X X Asendage süüteküünlad 1,4L Bensiinimootor ** X X X X X X X X X X Asendage süüteküünlad (2,4L mootorid) *** X X X X X X X X X X 277

280 Läbisõit või möödunud aeg (kumb enne kätte jõuab) Või kuud: või kilomeetrid: Loputage ja vahetage mootori jahutusvedelik 10 aasta järel või km läbimisel, olenevalt sellest, kumb täitub esimesena. X X Kontrollige ja vahetage vajadusel PCV-klapp. X Kontrollige visuaalselt veorihmade seisukorda (****) X X Kontrollige veorihma pingutust (automaatse pingutiga mudelitel) (****) X X Kontrollige visuaalselt veorihmade seisukorda 1,4L Bensiinimootor (****) X X Asendage veorihm(ad) 1,4L Bensiinimootor (****) X X Vahetage veorihm 1,4L Bensiinimootor (****) X X 278

281 Läbisõit või möödunud aeg (kumb enne kätte jõuab) Või kuud: Või kilomeetrid: Kontrollige esiistmete turvavööd, pingutusseadet, pingutusrulli ja vajadusel asendage. (2,4L bensiinimootor) X *Pidurivedeliku vahetamise intervall on ainult ajapõhine, läbisõidu intervalli ei kohaldata. ** 1,4-liitrise mootori jaoks, et tagada õige käitamine ja vältida mootori tõsist kahju, on oluline järgida järgmisi toiminguid: kasutada ainult sellele mootorile spetsiaalselt sertifitseeritud süüteküünlaid; kõik süüteküünlad peaksid olema sama tüüpi ja marki; pidada rangelt kinni hooldusplaani asendusintervallidest. Aku vahetamiseks on soovitav pöörduda esindusse. ***Süüteküünla vahetamise intervall on ainult ajapõhine, läbisõidu intervalli ei kohaldata. ****Mittetolmustes piirkondades: soovituslik maksimaalne läbisõit on km. Veorihm tuleb vahetada iga 6 aasta järel, sõltumata läbisõidust. Tolmustes või rasketes sõidutingimustes (külm kliima, linnasõit, pikemaajalisel tühikäiguga töötamisel); soovituslik läbisõit on km. Veorihm tuleb vahetada iga 4 aasta järel, sõltumata läbisõidust. ( ) Kui autot on kasutatud tolmustes tingimustes, tuleb see puhastaja vahetada iga km läbimisel. Seda hooldust soovitab omanikule tootja (aga see pole nõutav), heitgaaside normi kehtivuseks. HOIATUS! Mootori või mootori ligiduses töötades võite saada tõsiseid vigastusi. Hooldustöid ise läbi viia soovitame vaid, kui teil on vastavad teadmised ja varustus. Kui te kahtlete oma võimetes viia läbi hooldustöid, pöörduge parem väljaõppinud mehhaanikute poole. Korraliku ülevaatuse ja hoolduse tegemata jätmine võib lõppeda mingi osa rikkega ning mõjutada auto käsitlemist ja jõudlust. See võib tuua kaasa õnnetuse. 279

282 Rasked tingimused Vahetage mootoriõli ja õlifilter peale 7500 km läbimist või 12 kuu möödumist, kui kasutate oma sõidukit järgnevatel tõsistel töötingimustel: Ummikutes sõitmine. Tolmustes tingimustes sõitmine. Lühikesed sõidud, alla 16 km. Veate haagist Takso, politsei või kullerteenus (äriteenus). Maastiku- või kõrbetingimustes. Diiselmootorid Teie autol mootoriõli vahetuse märguande süsteem. Õlivahetuse märguanne tuletab teile meelde, et on aeg viia auto plaanilisse hooldusesse. Sõltuvalt mootori töötamise tingimustest süttib keskpaneelil õlivahetuse teadaanne. See annab märku, et auto vajab hooldust. Õlivahetuse teadaanne ilmub varem, kui autoga on tehtud sagedasi lühikesi sõite, veetud haagist või välistemperatuur on olnud erakordselt kõrge. Rasked auto kasutustingimused võivad põhjustada õlivahetuse märguande süttimist enne ettenähtud tähtaega. Sellisel juhul viige auto hooldusesse esimesel võimalusel, järgmise 805 km läbimise jooksul. Parima sõiduelamuse tagamiseks, on tootja määranud konkreetsed sõiduki hooldusintervallid, mis on vajalikud teie sõiduki nõuetekohaseks ja ohutuks kasutamiseks. Tootja soovitab, et need hooldused teostatakse esindaja juures. Esindaja mehaanikud tunnevad teie sõidukit kõige paremini ja neil on ligipääs tehase informatsioonile, originaal MOPAR varuosadele ja spetsiaalsetele elektroonilistele ning mehhaanilistele tööriistadele, mis aitavad vältida kulukaid remonte tulevikus. Soovitav on järgida selles osas ära toodud hooldusintervalle. Õli ja õlifiltri vahetamise tihedus sõltub auto kasutamise tingimustest ja seda tähistab märgutuli või teadaanne keskpaneelil. Igal juhul ei tohi see olla pikem, kui 2 aastat. Kui autot kasutakse peamiselt linnasõiduks, vahetage õli ja filter kord aastas. Loputage ja vahetage mootori jahutusvedelik 120 kuu järel või km läbimisel, olenevalt sellest, kumb täitub esimesena. Sõltumata läbisõidust, tuleb hammasrihma vahetada iga nelja aasta järel, eriti tiheda kasutamise korral (külm kliima, linnaliiklus, pikaajaline töötamine tühikäigul) või vähemalt iga 6 aasta järel. Mitte mingil juhul ei tohi neid tähtaegu ületada. Kord kuus või enne pikemat sõitu Kontrollige õlitaset Kontrollige klaaspesuvedeliku taset Kontrollige rehvirõhku ja kontrollige märke kulumisest või kahjustustest. Vahetage rehvid esimese tavatu kulumise märkidel ringi. Kontrollige jahutusvedeliku ja piduri peasilindri vedelike taset ning lisage vajadusel. Kontrollige sisemiste ja väliste tulede töötamist. Igal õlivahetusel Vahetage mootoriõli filter. Vaadake üle pidurivoolikud ja -juhtmed. Kontrollige, et kütusefiltri/vee-eraldaja moodulis ei oleks vett. ETTEVAATUST! Vajalike hoolduste tegemata jätmine võib lõppeda autorikkega. 280

283 Hooldusplaan diiselmootor Läbisõit või möödunud aeg (kumb enne kätte jõuab) või aastad: või kilomeetrid: Täiendavad ülevaatused Vahetage mootoriõli ja õlifilter (*) Kontrollige CV-liigendeid X X X X X X X Kontrollige esivedrustust, rooliotsi, vajadusel vahetage. X X X X X X X Kui kasutate autot üheks järgnevatest: tolmused olud või maastikusõit, kontrollige mootori õhufiltrit, vajadusel vahetage. X X X X X X X X X X X X X X X Kontrollige pidurite hõõrdkatet, vajadusel vahetage. X X X X X X X Täiendav hooldus Vahetage mootori õhufilter X X X X X X X Vahetage kliimaseadme filter. X X X X X X X Vahetage pidurivedelikku iga 24 kuu järel, kui kasutate DOT 4 pidurivedelikku (***) X X X X X X X Vahetage mootoriõli filter. X X X X X X X Kontrollige veorihm(ad) X X X Asendage veorihm(ad) (**) X X 281

284 Läbisõit või möödunud aeg (kumb enne kätte jõuab) või aastad: või kilomeetrid: Kontrollige esi- ja tagatelje vedelikke, vahetage, kui autot kasutatakse haagise vedamisel, raskete koormuste vedamiseks, politseiautona, taksona, kullerteenuste täitmiseks, tihti maastikusõidul või kõrbetingimustes või, kui sõidetakse sageli madalal kiirusel kõrgetel välistemperatuuridel (üle 32 C). X X X Loputage ja vahetage mootori jahutusvedelik 10 aasta järel või km läbimisel, olenevalt sellest, kumb täitub esimesena. X X Asendage veorihm(ad) (**) X X (*) Õli ja õlifiltri vahetamise tihedus sõltub auto kasutamise tingimustest ja seda tähistab märgutuli või teadaanne keskpaneelil. Igal juhul ei tohi see olla pikem, kui 2 aastat. Kui autot kasutakse peamiselt linnasõiduks, vahetage õli ja filter kord aastas. (**) Sõltumata läbisõidust, tuleb hammasrihma vahetada iga nelja aasta järel, eriti tiheda kasutamise korral (külm kliima, linnaliiklus, pikaajaline töötamine tühikäigul) või vähemalt iga 6 aasta järel. Mitte mingil juhul ei tohi neid tähtaegu ületada. (***) Pidurivedeliku vahetamise intervall on ainult ajapõhine, läbisõidu intervalli ei kohaldata. HOIATUS! Mootoriga või mootori ligiduses töötades võite saada tõsiseid vigastusi. Hooldustöid ise läbi viia soovitame vaid, kui teil on vastavad teadmised ja varustus. Kui te kahtlete oma võimetes viia läbi hooldustöid, pöörduge parem väljaõppinud mehhaanikute poole. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Korraliku ülevaatuse ja hoolduse tegemata jätmine võib lõppeda mingi osa rikkega ning mõjutada auto käsitlemist ja jõudlust. See võib tuua kaasa õnnetuse. 282

285 MOOTORIRUUM 1,4L mootor 1 Õhufilter 2 Õlivarras 3 Õli lisamine 4 Pidurivedeliku paak 5 Aku 6 Juhtplokk (kaitsmed) 7 Klaasipesuvedeliku paak 8 Aku 9 Jahutusvedeliku lisamine 10 Jahutusvedeliku paak 283

286 2,4L mootor 1 Õhufilter 2 Õlivarras 3 Õli lisamine 4 Pidurivedeliku paak 5 Aku 6 Juhtplokk (kaitsmed) 7 Klaasipesuvedeliku paak 8 Aku 9 Jahutusvedeliku lisamine 10 Jahutusvedeliku paak 284

287 2.0L diiselmootor 1 Õhufilter 2 Õli lisamine 3 Pidurivedeliku paak 4 Aku 5 Juhtplokk (kaitsmed) 6 Klaasipesuvedeliku paak 7 Jahutusvedeliku lisamine 8 Jahutusvedeliku paak 9 Õlivarras 285

288 1.6L diiselmootor 1 Õhufilter 2 Õli lisamine 3 Pidurivedeliku paak 4 Aku 5 Juhtplokk (kaitsmed) 6 Klaasipesuvedeliku paak 7 Aku 8 Jahutusvedeliku lisamine 9 Jahutusvedeliku paak 10 Õlivarras Mootori õlitaseme kontroll Tagamaks, et mootor oleks korralikult õlitatud, tuleb mootoriõli hoida õigel tasemel. Kontrollige õlitaset regulaarselt, kord kuus või enne pikemat reisi. Parim aeg õlitaseme kontrollimiseks on viis minutit peale täielikult soojenenud mootori välja lülitamist. Ärge kontrollige õlitaset enne käivitamist, kui auto on öö läbi seisnud. Külma mootoriga õlitaseme kontrollimisel saate vale tulemuse. 286

289 Õlitaseme kontrollimine, kui sõiduk on tasasel pinnal ja viis minutit peale täielikult soojenenud mootori välja lülitamist, suurendab õlitaseme lugemise täpsust. Jälgige, et õlitaseme näit jääks õlivardal oleva kahe märgistuse vahele. Parim tase on ristiga märgitud piirkonnas. Kui õlitaseme näit on madalaima otsa juures, siis õlitaseme saavutamiseks õlivarda ülemise otsani tuleb lisada 0,9L õli. ETTEVAATUST! Karteri ületäitmine põhjustab vahutamist või õlisurve kaotamist. Võite oma mootorit kahjustada. Ärge kunagi kasutage mittepuhastuvat õli või täielikku mineraalõli, kuna see võib autot kahjustada. Aknapesuvedeliku lisamine Pesuvedeliku paak asub mootoriruumi esiosas. Kontrollige regulaarselt pesuvedeliku taset. Täitke paaki ainult aknapesuvedelikuga (mitte radiaatori antifriisiga) ja käivitage süsteem korraks, et eemaldada eelmise pesuvedeliku jäägid. Aknapesuvedeliku paagi täitmise ajal kastke lapp või rätik vedelikku ja puhastage ka klaasipuhastid, see aitab nende jõudlusele kaasa. Vältimaks aknapesuvedeliku süsteemi külmumist külma ilmaga, valige vahend, mis selle või isegi madalama temperatuuriga sobib. Selline info on kirjas enamike aknapesuvedelike konteinerite peal. HOIATUS! Kaubanduses saadaval olevad aknapesuvedelikult on kergesti süttivad. Need võivad süttida ja teid põletada. Aknapesuvedelikku juurde valades või selle ligiduses toimetades tuleb olla ettevaatlik. Hooldusvaba aku Teie auto on varustatud hooldusvaba akuga. Te ei pea kunagi vett lisama ja korralist hooldust pole samuti vaja. HOIATUS! Akuvedelik on söövitav happelahus ja võib teid põletada või isegi pimedaks muuta. Ärge laske akuhappel kokku puutuda silmade, naha või riietega. Ärge kummarduge üle aku, kui klemme kinnitate. Kui hape pritsib silma või nahale, loputage seda kohta otsekohe suure hulga veega. Lisateavet leiate jaotise Mida teha hädaolukorras lõigus Käivitusabi. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Akugaas on kergeti süttiv ja plahvatusohtlik. Hoidke leegid ja sädemed akust eemale. Ärge kasutage abiakut või mistahes muud abiallikat, mille võimsus on rohkem kui 12 volti. Ärge laske kaabliklemmidel üksteise vastu puutuda. Akuklemmid ja sellega seotud osad sisaldavad pliid ja pliiühendeid. Peske käed pärast aku käsitsemist puhtaks. ETTEVAATUST! Kui asetate kaablid akule, on väga oluline, et positiivne kaabel on ühendatud positiivse poolega ja negatiivne kaabel negatiivsega. Akuklemmid on märgitud positiivne (+) ja negatiivne (-) ning on tuvastatavad aku korpusel. Kaabliklemmid peaksid akuklemmide küljes olema kindlalt kinnitatud ja roostest puhastatud. Kui kasutatakse kiirlaadijat samal ajal,- kui aku on sõidukis, ühendage mõlema auto kaablid lahti enne, kui laadija akuga ühendate. Ärge kasutage kiirlaadijat, et saada käivituspinget. 287

290 EDASIMÜÜJA TEENINDUS Volitatud esindajal on kvalifitseeritud hoolduspersonal, spetsiaalsed tööriistad ja varustus, et kõik hooldustööd asjatundlikult läbi viia. Saadaval on hooldusjuhised, milles on teie auto detailne hooldusinformatsioon. Lugege enne need hooldusjuhised läbi, kui hakkate mingit protseduuri ise teostama. Tahtlik heitgaasidesüsteemi muutmine võib teie garantii kehtetuks muuta ning lõppeda tsiviilkaristuse määramisega. HOIATUS! Mootori või mootori ligiduses töötades võite saada tõsiseid vigastusi. Hooldustöid ise läbi viia soovitame vaid, kui teil on vastavad teadmised ja varustus. Kui te kahtlete oma võimetes viia läbi hooldustöid, pöörduge parem väljaõppinud mehhaanikute poole. Mootoriõli Mootoriõli vahetamine bensiinimootor Lisateavet korrapäraste hooldusintervallide kohta leiate lõigus "Plaanilised hooldustööd". Mootoriõli valimine ja viskoossus 1,4L Turbo mootor Parima soorituse ja maksimaalse kaitse jaoks turbomootoritele mistahes kasutustingimustel soovitab tootja ainult sünteetilisi mootoriõlisid, mis vastavad SAE 0W 30 või FCA Materjali Standardile GS1 Mootoriõli valimine ja viskoossus 2,4L mootor Parima soorituse ja maksimaalse kaitse jaoks mistahes kasutustingimustel soovitab tootja ainult mootoriõlisid, mis on API sertifikaadiga ja vastavad SAE 0W-20 või FCA Materiali Standarditele MS-6395 või ACEA A1/B1. Mootoriõli paagi korgilt leiate samuti info soovitatava mootoriõli viskoossuse kohta. Lisateabe jaoks mootoriõlipaagi korgi asukoha kohta vaadake selles osas Mootoriruum. Määrdeaineid, millel ei ole nii mootoriõli sertifitseerimismärki kui ka õiget SAE viskoossuse klassi, ei tohiks kasutada. Ameerika Nafta Instituut (API) mootoriõli tunnussümbol. See sümbol tähendab, et see õli on Ameerika Nafta Instituudi (API) poolt sertifitseeritud. Tootja soovitab kasutada ainult API sertifitseeritud mootoriõli. See sümbol sertifitseerib 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30 ja 10W-30 mootoriõlid. ETTEVAATUST! Ärge kasutage oma auto mootoriõlis keemilisi loputusvahendeid, kuna kemikaalid kahjustavad mootorit. Sel juhul ei ole kahjustused garantiiga kaetud. Sünteetilised mootoriõlid Võite kasutada sünteetilisi mootoriõlisid, kui soovituslikud õlikvaliteedi nõuded on täidetud ja järgitakse soovituslikke hooldusintervalle õli ja filtri vahetamiseks. Määrdeaineid, millel ei ole nii mootoriõli sertifitseerimismärki kui ka õiget SAE viskoossuse klassi, ei tohiks kasutada. Mootoriõlisse lisatavad ained Tootja on rangelt vastu mistahes lisaainete lisamisele (välja arvatud lekkeavastamise värv) mootoriõlisse. Mootoriõli on tööstustoode ja selliste lisaainete lisamisel võib selle sooritus halveneda. Kasutatud mootoriõli ja õlifiltri jäätmekäitlus Kasutatud mootoriõlist ja õlifiltritest vabanemisel peaks olema hoolas. Kasutatud õli ja õlifiltrid, mis on valimatult ära visatud, võivad tekitada keskkonnaprobleeme. 288

291 Võtke ühendust oma volitatud esindaja, teeninduse või valitsusasutusega, et teada saada, kuidas ja kuhu kasutatud õli ja õlifiltrid teie piirkonnas ohutult viia saab. Mootoriõli diiselmootor Mootoriõli valimine ja viskoossus diisel Parima soorituse ja maksimaalse kaitse jaoks turbomootoritele mistahes kasutustingimustel soovitab tootja ainult sünteetilisi mootoriõlisid, mis vastavad SAE 0W 30 või FCA Materjali Standardile GS1 Mootoriõli filter Mootori õlifilter tuleks uue vastu vahetada igal õlivahetusel. Mootoriõli filtri valimine Selle tootja mootoritel on täisvoolu-tüüpi ühekordne õlifilter. Kasutage vahetamiseks seda sama tüüpi filtrit. Vahetusfiltrite kvaliteet varieerub märgatavalt. Kasutada tuleks ainult kõrgekvaliteedilisi filtreid, et tagada kõige efektiivsem toime. MOPAR õlifiltrid on kõrge kvaliteediga õlifiltrid ja need on soovituslikud. Mootori õhupuhastusfilter Lisateavet korrapäraste leiate lõigus "Plaanilised hooldustööd". Järgige vajadusel Tõsise töö tingimuste hooldusintervalle. HOIATUS! Õhu sisselaskesüsteem (õhupuhasti, voolikud jne) võib anda mootori tagasilöögi puhul lisakaitse. Ärge eemaldage õhu sisselaskesüsteemi (õhupuhasti, voolikut jne), kui see pole just paranduse või hoolduse jaoks vajalik. Veenduge, et kedagi poleks mootoriruumi läheduses enne, kui käivitate sõiduki, mille õhu sisselaskesüsteem (õhupuhasti, voolikut jne) on eemaldatud. Selle soovituse eiramine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. Mootori õhupuhastusfiltrite valimine Vahetusfiltrite kvaliteet varieerub märgatavalt. Kasutada tuleks ainult kõrgekvaliteedilisi filtreid, et tagada kõige efektiivsem toime. MOPAR õlifiltrid on kõrge kvaliteediga õlifiltrid ja need on soovituslikud. Õhukonditsioneeri hooldamine Parimaks soorituseks tuleks konditsioneeri kontrollida ja hooldada volitatud esindaja juures iga suvehooaja alguses. Hooldusesse peaks kuuluma ka jahutusribade puhastamine ja sooritustest. Samal ajal tuleks kontrollida ka veorihma pinget. HOIATUS! Kasutage ainult tootja poolt teie konditsioneeri jaoks heaks kiidetud jahutussegusid ja kompressorimäärdeid. Mõningad kinnitamata jahutussegud on kergestisüttivad ja võivad plahvatada, teid vigastades. Teised kinnitamata jahutussegud või määrded võivad põhjustada süsteemirikkeid, vajades kulukaid remonte. Lisateabeks garantii kohta vaadake Garantiiteabe raamatut. Konditsioneerisüsteem sisaldab kõrge rõhu all olevaid jahutussegusid. Vältimaks vigastusi teile või süsteemirikkeid, tuleks jahutussegu lisamine või mistahes remont, mille tõttu on vaja juhtmed lahti ühendada, teha kogenud tehniku poolt. ETTEVAATUST! Ärge kasutage oma auto konditsioneeris keemilisi loputusvahendeid kuna kemikaalid kahjustavad konditsioneeri. Sel juhul ei ole kahjustused garantiiga kaetud. 289

292 Jahutussegu kasutuselt kõrvaldamine ja jäätmekäitlus R134a mõnel mudelil R-134a konditsioneeri jahutussegu on fluorosüsivesinik (HFC), mis on osoonisõbralik aine. Tootja soovitab, et konditsioneeri hooldus viidaks läbi volitatud esindaja juures või mõnes teises hooldusasutuses, kus on olemas utiliseerimis- ja jäätmekäitlus varustus. Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud A/C süsteemi PAG kompressoriõli ja jahutussegusid. Jahutussegu kasutuselt kõrvaldamine ja jäätmekäitlus HFO 1234yf HFO 1234yf konditsioneeri jahutussegu on fluoroolefin (HFO), mida toetab Keskkonnakaitseagentuur ja mis on osoonisõbralik aine väikse mõjuga kliima soojenemisele. Tootja soovitab, et konditsioneeri hooldus viidaks läbi volitatud esindaja juures või mõnes teises hooldusasutuses, kus on olemas utiliseerimisja jäätmekäitlus varustus. Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud A/C süsteemi PAG kompressoriõli ja jahutussegusid. A/C õhufilter Pöörduge palun oma volitatud esindaja poole. Kere määrded Lukud ja kõik kere liikuvad kohad, kaasa arvatud istmesiinid, uksehingede liikuvad kohad ja rullikud, tagaluuk, lükanduksed ja kapotihinged, peaksid olema korrapäraselt määritud liitiumipõhise määrdega, nagu näiteks MOPAR Spray White Lube, kindlustamaks vaikse, kerge liikumise ja kaitsmaks rooste ning kulumise eest. Enne mistahes määrde kasutamist tuleks vastavad kohad puhtaks pühkida, eemaldamaks tolm ja mustus; peale määrimist tuleks ära pühkida üleliigne õli ning määre. Eriti tuleks hoolitseda kapotikinnituste eest, et need korralikult töötaksid. Tehes mistahes töid kapoti all, tuleks kapotikinnitus, avamismehhanism ja kaitseriiv puhastada ja määrida. Sisemisi lukusilindreid tuleks määrida kaks korda aastas, eeldatavalt sügisel ja kevadel. Katke väikse hulga kõrgekvaliteetse määrdega, nagu näiteks MOPAR Lock Cylinder Lubricant. Klaasipuhastid Puhastage klaasipuhastite kummiosi ja esiklaasi korrapäraselt pesukäsna või pehme lapiga ning kerge mitteabrasiivse vahendiga. See eemaldab soola või teekatte jäänused. Klaasipuhastite pikemaajaline kasutamine kuival klaasil võib nende töökvaliteeti halvendada. Kasutage klaasipuhastitega koos alati klaasipesuvedelikku, kui pühite klaasilt soola või mustust Vältige klaasipuhastite kasutamist härmatise või jää esiklaasilt eemaldamiseks. Jälgige, et klaasipuhastid ei oleks enne nende sisselülitamist klaasi külge külmunud. Ärge laske klaasipuhastite kummiosal kokku puutuda naftatoodetega nagu mootoriõli, bensiin jne. Klaasipuhastite eluiga sõltub geograafilisest piirkonnast ja kasutamistihedusest. Halva kvaliteediga klaasipuhastid võivad krigiseda, jätta jälgi, veetriipe või märgi kohti. Sel juhul vajavad klaasipuhastid puhastamist või vajadusel väljavahetamist. Heitgaasisüsteem Parim kaitse süsinikmonoksiidi salongi sattumise vastu on hästi hooldatud väljalaskesüsteem. Kui märkate väljalaskesüsteemi helis muutusi, kui tunnete väljalaskegaase autos või auto põhi või tagaosa on vigastatud, laske kvalifitseeritud tehnikul auto üle vaadata ja vead kõrvaldada Lahtised keevitused või ühendused võivad põhjustada heitgaaside salongi sattumist. Lisaks kontrollige väljalaskesüsteemi iga kord, kui auto määrimiseks või õlivahetuseks üles tõstetakse. Vajadusel vahetage süsteem välja. 290

293 HOIATUS! Heitgaasid on kahjulikud ja surmavad. Heitgaasid sisaldavad värvitut ja lõhnatut, kuid mürgist vingugaasi ehk süsinikoksiidi (CO). Nende sissehingamisel võite teadvuse kaotada ja mürgituse saada. CO sissehingamise vältimiseks vaadake Ohutusjuhised osas Ohutus Kuum heitgaasisüsteem võib põhjustada tulekahju, kui pargite süttivate materjalide kohale. Sellised materjalid võivad olla muru või lehed, mis puutuvad heitgaasisüsteemiga kokku. Ärge parkige või sõitke autoga kohas, kus väljalaskesüsteem võib kokku puutuda süttivate materjalidega. ETTEVAATUST! Katalüsaatoris võib kasutada ainult pliivaba kütust. Pliiga bensiin vähendab katalüsaatori, kui heitgaasikontrollseadme efektiivsust ja võib tõsiselt vähendada mootori sooritust ning põhjustada mootorile tõsiseid kahjustusi. (Jätkub) ETTEVAATUST! (Jätkub) Katalüsaatori rike võib lõppeda sellega, et teie auto ei ole enam töökorras. Mootoririkke korral, eriti mis puudutab mootoritõrkeid või muud jõudluse kadu, laske oma auto kohe üle vaadata. Rikkis mootoriga autoga sõitmine võib põhjustada katalüsaatori ülekuumenemise, mis kahjustab katalüsaatorit ja autot. Tavaliselt töötingimustel ei vaja katalüsaator hooldust. Siiski on mõistlik hoida mootor korralikult hooldatuna, tagamaks korraliku katalüsaatori töö ja vältimaks võimalikke kahjustusi. Tahtlik heitgaasidesüsteemi muutmine võib lõppeda tsiviilkaristuse määramisega. Ebatavalisel juhul, kus töötab selgelt rikkega mootor, võib kõrbehais viidata tõsisele ja tavatule katalüsaatori ülekuumenemisele. Sel juhul peatuge, lülitage mootor välja ja laske sel jahtuda. Hooldus, kaasa arvatud tootja spetsifikatsioonide häälestamine, tuleks koheselt läbi viia. Katalüsaatori kaitsmiseks kahjustuste eest, toimige järgmiselt: Ärge lülitage mootorit välja või vahetage süütelüliti režiimi, kui käik on sees ning auto liigub. Ärge üritage mootorit käivitada autot lükates või pukseerides. Ärge laske mootoril tühikäigul töötada, kui süüteküünla juhtmed on lahti ühendatud või eemaldatud, nt diagnostika testi ajal või pikema aja jooksul tühikäigul või rikke korral. Jahutussüsteem HOIATUS! Jätke auto seisma ja ühendage ventilaatori mootor lahti enne kui hakkate radiaatori jahutusventilaatori läheduses tööle. Teie või keegi teine võib saada tõsiseid põletushaavu kokkupuutel kuuma mootorijahutaja (antifriisi) või radiaatoriauruga. Kui näete või kuulete kapoti alt auru tulemas, ärge avage kapotti enne, kui radiaatoril on olnud aega maha jahtuda. Ärge kunagi proovige jahutussüsteemi survekorki avada, kui radiaator või jahutipudel on kuumad. (Jätkub) 291

294 HOIATUS! (Jätkub) Hoidke avatud kapotiga käed, tööriistad, riided ja ehted radiaatori jahutusventilaatorist eemal. Ventilaator võib hakata automaatselt tööle mis tahes ajal, vaatamata sellele kas mootor töötab või ei. Töötades radiaatori jahutusventilaatori läheduses, ühendage ventilaatori juhtmed lahti ja keerake süüde OFF režiimile. Ventilaatoril on temperatuuriandur ja kui süüde on sees, võib see igal ajal tööle hakata. Teie või keegi teine võib saada tõsiseid põletushaavu kokkupuutel kuuma mootorijahutaja (antifriisi) või radiaatoriauruga. Kui näete või kuulete kapoti alt auru tulemas, ärge avage kapotti enne, kui radiaatoril on olnud aega maha jahtuda. Ärge kunagi proovige jahutussüsteemi survekorki avada, kui radiaator on kuum. Mootori jahutusvedeliku kontrollimine Kontrollige mootori jahutusvedeliku (antifriisi) kaitset iga 12 kuu tagant (kui võimalik, siis enne külmade ilmade algust). Kui mootori jahutusvedelik (antifriis) on must, tuleks süsteem tühjaks lasta, loputada ja värske jahutusvedelikuga täita. Kontrollige, kas A/C jahuti esiosale on kogunenud putukaid, lehti jne. Kui see on must, puhastage see, lastes veel õrnalt aiavoolikust vertikaalselt mööda jahutit voolata. Jahutussüsteem tühjendamine, loputamine ja täitmine Mõningatel autodel on jahutusvedeliku lisamiseks vaja kasutada spetsiaalseid tööriistu. Süsteemide vale täitmine võib viia tõsise sisemise mootori kahjustuseni. Kui süsteemi on vaja jahutusvedelikku lisada, võtke ühendust oma kohaliku volitatud esindajaga. Kui mootori jahutusvedelik (antifriis) on must või selles on nähtav sete, laske volitatud esindajal see puhastada ja loputada OAT jahutusvedelikuga (antifriis) (vastavuses MS.90032). Lisateavet korrapäraste hooldustööde kohta leiate lõigus "Plaanilised hooldustööd". Jahutusvedeliku valimine Rohkem infot leiate Tehniliste andmete osast Vedelikud ja määrded. ETTEVAATUST! Mootori jahutusvedeliku (antifriis) segamine muu, kui ettenähtud orgaanilise lisatehnoloogiaga (OAT) jahutusvedelikuga (antifriis), võib lõppeda mootorikahjustusega ja võib vähendada korrosioonitõrjet. Orgaanilise lisandiga (OAT) mootorijahutusvedelik on erinev ja seda ei tohiks segada hübriid orgaanilise lisandiga (HOAT) mootorijahutusvedelikuga (antifriis) või mis tahes ülemaailmselt sobiva jahutusvedelikuga (antifriis). Kui mitte OAT mootorijahutusvedelikku (antifriis) lisatakse süsteemi hädaolukorras, tuleb jahutussüsteem volitatud esinduses võimalikult kiiresti tühjaks lasta, loputada ja taastäita värske OAT jahutusvedelikuga (vastavuses MS.90032). Ärge kasutage ainult vee või alkoholi baasil mootorijahutusvedeliku (antifriisi) tooteid. Ärge kasutage lisa roostetõrjevahendeid või roostevastaseid tooteid, kuna need ei pruugi sobida radiaatori mootori jahutusvedelikuga ja võivad radiaatori ummistada. See auto pole mõeldud propüleenglükooli baasil mootorijahutusvedelikega (antifriis)kasutamiseks. Propüleenglükooli baasil mootorijahutusvedeliku (antifriis) kasutamine pole soovitatav. 292

295 Jahutusvedeliku lisamine Teie auto on valmistatud täiustatud mootorijahutusvedelikuga (OAT jahutusvedelik vastavuses MS.90032), tänu millele võivad hooldusintervallid pikemad olla. Seda mootorijahutusvedelikku (antifriis) võib kasutada kuni kümme aastat või km enne, kui seda peab vahetama. Et vältida selle pika hooldusintervalli lühenemist, on oluline, et kasutaksite sama mootorijahutusvedelikku (OAT jahutusvedelik vastavuses MS90032) terve sõiduki kasutusaja jooksul. Palun vaadake need soovitused uuesti läbi, kui kasutate orgaanilise lisandiga (OAT) motoori jahutusvedelikku (antifriis), mis vastab FCA materjalistandardi MS nõuetele. Jahutusvedeliku lisamisel: Soovitame kasutada MOPAR antifriisi/jahutusvedelikku 10 aasta/ km OAT (Orgaanilise lisandiga), mis vastab FCA materjalistandardi MS nõuetele. Segage minimaalselt 50% OAT mootorijahutusvedeliku lahust, mis vastab FCA materjalistandardi MS nõuetele, destilleeritud veega. Kasutage suuremat kontsentratsiooni (aga mitte üle 70%), kui temperatuurid võivad langeda alla -37 C. Enamaks teabeks pöörduge volitatud esindaja poole. Kasutage ainult väga puhast vett, nagu destilleeritud või deioniseeritud vesi, mida mootorijahutusvedeliku (antifriis) lahusega segada. Madalama kvaliteediga vee kasutamine vähendab korrosioonikaitset mootori jahutussüsteemis. Pidage meeles, et omaniku vastutus on hoida vastavat kaitset külmumise vastu, vastavalt võimalikele temperatuuridele piirkonnas, kus autot kasutatakse. Mõningatel autodel on jahutusvedeliku lisamiseks vaja kasutada spetsiaalseid tööriistu Süsteemide vale täitmine võib viia tõsise sisemise mootori kahjustuseni. Kui süsteemi on vaja jahutusvedelikku lisada, võtke ühendust oma kohaliku volitatud esindajaga. Erinevate mootorijahutusvedelike (antifriisi) segamine pole soovitatav ja võib kaasa tuua jahutussüsteemi rikke. Kui hädaolukorras segatakse HOAT ja OAT jahutusvedelikke, laske volitatud esindajal süsteem tühjendada, loputada ja taastäita OAT jahutusvedelikuga (vastavuses MS.90032) nii kiiresti kui võimalik. Jahutussüsteemi survekork Kork peab kõvasti kinni olema, et vältida jahutusvedeliku (antifriisi) kadu ja et veenduda, et mootorijahutusvedelik (antifriis) radiaatorist tagasi jahutusvedeliku paaki jõuaks. Korki tuleks kontrollida ja puhastada, kui kinnituspinnale on kogunenud mingeid võõrmaterjale. HOIATUS! Ärge avage tulist mootori jahutussüsteemi. Ärge kunagi lisage mootori jahutusvedelikku (antifriis), kui mootor on ülekuumenenud. Ärge keerake lahti või eemaldage korki, et jahutada ülekuumenenud mootorit. Kuumuse tõttu tõuseb jahutussüsteemis surve. Vältimaks põletusi või vigastusi, ärge eemaldage survekorki, kui süsteem on kuum või surve all. Ärge kasutage muid survekorke peale selle, mis on mõeldud teie autole. Vastasel juhul võite ise viga saada või kahjustada mootorit. Kasutatud mootorijahutusvedeliku kasutuselt kõrvaldamine Kasutatud etüleenglükoolbaasil mootorijahutusvedelik (antifriis) on reguleeritud aine, mille kasutuselt kõrvaldamisel tuleb olla hoolikas. Uurige kohalike võimude käest, millised on teie kohalikud reeglid. Et seda ei saaks alla neelata loomad või lapsed, ärge hoidke etüleenglükoolbaasil mootorijahutusevedelikku lahtistes anumates või jätke seda maha tilkumisel koristamata. Kui seda neelab alla laps või lemmikloom, minge kohe kiirabisse. Kõik maha voolanud vedelik koristage kohe ära. Jahutusvedeliku tase Jahutusvedeliku anuma pealt saab kiiresti näha, et vedelikku on liiga vähe. Seisva mootoriga peaks mootorijahutusvedeliku (antifriisi) tase anumal jääma anumal näidatud vahemikku. 293

296 Kuni mootori temperatuur on rahuldav, tuleb jahutusvedeliku anumat kontrollida vaid kord kuus. Kui on vaja mootorijahutusvedelikku (antifriisi) lisada, et õiget taset hoida, tuleks jahutusvedeliku anumasse lisada. Ärge ületäitke! Meelespea Kui auto peatub peale paari kilomeetri sõitmist,võite näha auru mootoriruumist tulemas. See on tavaliselt radiaatorile kogenenud vihma, lume või kõrge õhuniiskuse tulemus, mis aurustub, kui termostaat avaneb, lubades kuumal mootorijahutusvedelikul (antifriis) radiaatorisse siseneda. Kui mootoriruumi kontroll ei näita märke radiaatori- või vooliku lekkest, võib autoga turvaliselt sõita. Aur hajub varsti. Ärge jahutusvedeliku anumat üle täitke. Kontrollige jahutusvedeliku külmumispunkti radiaatoris ja jahutusvedeliku anumas. Kui mootori jahutusvedelikku (antifriis) on vaja lisada, tuleb jahutusvedeliku anuma sisu ka külmumise vastu kaitsta. Kui mootori jahutusvedelikku (antifriisi) on tihti juurde vaja lisada, peaks jahutussüsteemi lekkeid survetesti abil kontrollima. Hoidke mootorijahutusvedeliku (antifriis) kontsentratsioon minimaalselt 50 % OAT jahutusvedelikku (vastavuses MS.90032) ja destilleeritud vett, et tagada korralik korrosioonikaitse mootorile, mis sisaldab alumiiniumosasid. Veenduge, et jahutusvedeliku anuma ületäitumise voolikud poleks sõlmes ega blokeeritud. Hoidke radiaatoriesine puhas. Kui teie autol on konditsioneer, hoidke kondensaatori esine puhas. Ärge muutke termostaati suve või talverežiimi peale. Kui vahetamine on üldse kunagi vajalik, paigaldage AINULT õiget sorti termostaat. Teised variandid võivad halvendada mootori jahutusvedeliku (antifriisi) toimet, suurendada kütusekulu ja heitgaase. Pidurid Tagamaks pidurisüsteemi toimimise, tuleb selle osasid korrapäraselt kontrollida. Lisateavet korrapäraste hooldusintervallide kohta leiate lõigus "Plaanilised hooldustööd". HOIATUS! Pidev piduriga mängimine võib põhjustada rikke ja lõpuks ka kokkupõrke. Sellega mängimine võib muuta piduri temperatuuri ebanormaalselt kõrgeks, kulutada pidurit liigselt ja põhjustada rikke. Sel juhul ei ole piduril hädaolukorras piisavalt võimsust. Piduri peasilinder Piduri peasilindri vedelikutaset peaks kontrollima iga hoolduse ajal või kohe, kui pidurisüsteemi hoiatustuli süttib. Enne korgi eemaldamist puhastage kindlasti peasilindri ülemine osa. Vajadusel lisage vedelikku, et vedelikku oleks piduri peasilindri paagi märgini. Ketaspidurite puhul võib vedelikutase langeda, kuna pidurikettad kuluvad. Piduri vedelikutaset tuleks ketaste vahetamise ajal kontrollida. Kui pidurivedeliku tase on ebatavaliselt madal, kontrollige, ega süsteemis lekkeid ei esine. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud pidurivedelikku. Rohkem infot leiate Tehniliste andmete osast Vedelikud ja määrded. HOIATUS! Kasutage ainult tootja poolt soovitatud pidurivedelikku. Rohkem infot leiate Tehniliste andmete osast Vedelikud ja määrded. Vale pidurivedeliku kasutamine võib pidureid tõsiselt kahjustada ja/või nende sooritust nõrgendada. Õige pidurivedelik teie auto jaoks on ära märgitud tehase poolt paigaldatud originaal hüdraulilise peasilindri paagil. (Jätkub) 294

297 HOIATUS! (Jätkub) Vältimaks reostumist võõrkehadega või niiskust, kasutage ainult pidurivedelikku või vedelikku, mis on olnud kindlalt suletud anumas. Hoidke peasilindri paagi kork kinni. Pidurivedelik, mida hoitakse lahtises anumas, imab endasse õhuniiskust, mis tähendab madalamat keemispunkti. Selletõttu võib see minna tugeva või pikemaajalise pidurdamise ajal keema, mis tähendab pidurite järsku riket. See võib omakorda lõppeda kokkupõrkega. Pidurivedeliku paagi ületäitmine võib lõppeda pidurivedeliku pritsimisega kuumadele mootoriosadele, mistõttu pidurivedelik võib põlema minna. Pidurivedelik võib ka värvitud ja vinüülpindu kahjustada, nendele pindade ei tohiks vedelikku sattuda. Ärge laske naftapõhisel vedelikul pidurivedelikku saastada. See võib kahjustada piduritihendi osasid, põhjustades osalist või täielikku pidurite riket. See võib omakorda lõppeda kokkupõrkega. Manuaalkäigukast mõnel mudelil Määrde valimine Kasutage ainult tootja poolt soovitatud käigukastiõli. Rohkem infot leiate Tehniliste andmete osast Vedelikud ja määrded. Vedelikutaseme kontroll Kontrollige vedeliku taset täitmiskorgi eemaldamisel. Vedeliku tase peaks olema täiteavade põhja ja ava põhja vahel mitte alla 4,7 mm. Vajadusel lisage vedelikku. Pöörduge palun oma volitatud esindaja poole. Vedeliku vahetamise intervall Normaalsetes töötingimustes tagab tehases paigaldatud vedelik rahuldava määrimise sõiduki elueaks. Vedeliku vahetamine pole vajalik, kui määrdeaine pole veega saastunud. Veega saastumisel tuleb vedelik viivitamatult välja vahetada. Automaatkäigukast Määrde valimine Oluline on kasutada õiget käigukastiõli, kindlustamaks parim sooritus ja kasutusiga. Kasutage vaid tootja poolt määratud käigukastiõli. Rohkem infot leiate Tehniliste andmete osast Vedelikud ja määrded. Oluline on hoida käigukastiõli õiget taset, kasutades soovitatud õli. Üheski käigukastis ei tohiks kasutada ühtegi keemilist loputusvahendit; kasutada tuleks ainult heaks kiidetud määret. ETTEVAATUST! Kasutades muud käigukastiõli, kui tootja poolt soovitatud, võib põhjustada käigukasti käiguvahetamise kvaliteedi halvenemist ja/ või pöördemomendi muunduri värisemist. Rohkem infot leiate Tehniliste andmete osast Vedelikud ja määrded. Spetsiaalsed lisandid Tootja ei soovita mistahes lisandite kasutamist käigukastis. Automaatkäigukasti õli (ATF) on tööstustoode ja selliste lisaainete lisamisel võib selle sooritus halveneda. Seega, ärge lisage käigukastile mingeid lisavedelikke. Vältige käigukasti tihendusaineid, sest need võivad tihendeid ebasoodsalt mõjutada. ETTEVAATUST! Ärge kasutage oma auto käigukastis keemilisi loputusvahendeid, kuna kemikaalid kahjustavad mootorit. Sel juhul ei ole kahjustused garantiiga kaetud. 295

298 Vedelikutaseme kontrollimine Vedelikutase on määratud tehases ja seda pole tavalistel sõidutingimustel vaja reguleerida. Korrapärased vedelikutaseme kontrollid pole vajalikud; seega puudub ka käigukastil mõõtevarras. Teie volitatud esindaja võib käigukastiõli taset spetsiaalsete tööriistadega kontrollida. Kui märkate leket või käigukasti riket, minge kohe esindaja juurde, et käigukastiõli taset kontrollida. Ebapiisava õlitasemega sõidukiga sõitmine võib käigukasti tõsiselt kahjustada. ETTEVAATUST! Kui käigukastiõli lekib, minge kohe esindusse. See võib põhjustada tõsist käigukasti riket. Teie volitatud esindajal on vastavad tööriistad, millega õlitaset õigesti reguleerida. Õli ja filtri vahetamine Normaalsetes töötingimustes tagab tehases paigaldatud vedelik rahuldava määrimise sõiduki elueaks. Korrapärased õli ja filtri vahetused ei ole vajalikud. Õli ja filtrit tuleb siiski vahetada, kui õli on saastunud (veega vms) või kui käigukasti on mingil põhjusel lahti võetud. AUTO ÜLESTÕSTMINE Juhul kui autot on vaja üles tõsta, pöörduge volitatud esinduse või autoteeninduse poole. REHVID Rehvid üldine info Rehvirõhk Õige rehvirõhk on teie auto ohutuks ja rahuldavaks toimimiseks hädavajalik. Vale rehvirõhk mõjutab nelja peamist faktorit: Ohutus ja auto stabiilsus Ökonoomsus Keerme kulumine Sõidumugavus Ohutus HOIATUS! Valesti pumbatud rehvid on ohtlikud ja võivad kokkupõrkeid põhjustada. Ülepumbatud rehvid suurendavad rehvipaindlikkust ja see võib viia üle kuumenemseni ning rehvi purunemiseni. Rehvi ülepumpamine vähendab rehvi võimet kokkupõrget pehmendada. Takistused teel ja löökaugud võivad põhjustada vigastust, mis lõppevad rehvi purunemisega. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Üle- või alatäidetud rehvid võivad mõjutada auto juhitavust ja võivad järsult puruneda, mistõttu kaotate sõiduki üle kontrolli. Ebatasane rehvirõhk võib põhjustada juhtimisprobleeme. Nii võite kaotada kontrolli auto üle ja õnnetuse põhjustada. Ebatasane rehvirõhk ühel või teisel poolel autot võib põhjustada auto paremale või vasakule kaldumise. Sõitke alati nii, et kõikides rehvides oleks sama soovituslik rõhk. Nii ala- kui ületäitmine mõjutab sõiduki stabiilsust ja võib mõjutada rolli tundlikkust. Ebatasane rehvirõhk ühel või teisel pool autot võib põhjustada ebaühtlast ja ettearvamatut roolimist Ebatasane rehvirõhk ühel või teisel pool autot võib põhjustada auto vasakule või paremale kaldumise. Kütusesääst Alatäidetud rehvid suurendavad rehvi veeretakistust, mis tähendab suuremat kütusekulu. 296

299 Turvisemustri kulumine Vale külma rehvi täitmisrõhk võib põhjustada ebanormaalset kulumismustrit ja lühendada veermiku eluiga, mis tähendab, et kogu rehvijooks tuleb ära vahetada. Sõidumugavus ja auto stabiilsus Õigesti täidetud rehvid annavad sõidumugavusele palju juurde. Ületäidetud rehvid põhjustavad halva ja ebamugava sõidu. Rehvirõhk Õige külm rehvirõhk on kirjas juhipoolse ukse B-piilaril või juhipoolse ukse tagumisel äärel. Vähemalt kord kuus: Kontrollige ja seadistage vastavalt rehvirõhku kvaliteetse taskutüüpi manomeetriga. Ärge hinnake rehvirõhku silma järgi. Rehvid võivad tunduda korralikult täidetud isegi siis, kui nad on alatäidetud. Kontrollige rehvide kulumist või nähtavaid vigastusi. ETTEVAATUST! Peale rehvirõhu kontrollimist ja reguleerimist paigaldage alati ventiili kork tagasi. See takistab niiskuse ja mustuse kogunemist ventiilile, mis võiks kahjustada rehvirõhu jälgimise süsteemi. Rehvirõhud, mis on kirjas, on alati külm rehvirõhk. See tähendab, et kui auto on sõitnud vähem kui kolm tundi või vähem kui 1,6 km kolme tunni jooksul. Külm rehvirõhk ei tohi ületada rehvide küljel olevat suurimat rehvirõhku. Külm rehvirõhk ei tohi ületada maksimaalset rehvirõhu väärtust, mis on trükitud rehvi küljele. Rehvirõhk muutub umbes 7 kpa 7 C õhutemperatuuri muutuse kohta. Pidage seda meeles, kui garaažis rehvirõhku kontrollite, eriti talvel. Näide: Kui garaažitemperatuur = 20 C ja välistemperatuur= 0 C, siis peaks külm rehvirõhk olema 21 kpa suurem, mis võrdub 7 kpa iga 7 C välistemperatuuri kraadi kohta. Rehvirõhk võib väheneda sõidu ajal 13-lt 40-le kpa-le. ÄRGE vähendage seda normaalset rõhusuurenemist, muidu jääb rehvirõhk liiga madalaks. Rehvirõhud suurel kiirusel sõitmisel Tootja soovitab turvalistel kiirustel sõitmist ja kiiruspiirangute järgimist. Kui kiiruspiirangud ja tingimused on sellised, et autoga võib suurtel kiirustel sõita, on õige rehvirõhu tagamine väga tähtis. Suurel kiirusel sõitmiseks võib vaja minna suuremat rehvirõhku ja väiksemat sõiduki koormat. Pöörduge volitatud rehvispetsialisti või originaalvarustuse vahendaja poole, et saada nõuandeid turvaliste sõidukiiruste, koorma ja külma rehvirõhu kohta. HOIATUS! Kihutamine suure koormaga on ohtlik. Rehvide lisapinge võib neid vigastada. See võib tuua kaasa tõsise avarii. Ärge sõitke suure koormaga sõidukiga üle 120 km/h. Radiaalrehvid HOIATUS! Kombineerides radiaalrehve teist tüüpi rehvidega, võite põhjustada auto halba juhitavust. Ebastabiilsus võib põhjustada õnnetuse. Kasutage radiaalrehve alati terve jooksu jaoks. Ärge kombineerige neid kunagi teist tüüpi rehvidega. 297

300 Rehviparandus Kui rehv saab vigastada, võib seda parandada järgmistel tingimustel: Tühja rehviga pole sõidetud. Vigastus on vaid turvisemustril (rehvi küljel olev vigastus pole parandatav). Auk pole suurem kui 6 mm. Võtke rehvi parandamiseks ja lisateabe saamiseks ühendust volitatud esindajaga. Vigastatud turvarehv või tühi turvarehv, mis on kaotanud rõhu, tuleks kohe teise samasuguse suuruse ja andmetega (koormaindeks ja kiirussümbol) rehvi vastu vahetada. Run Flat rehvid mõnel mudelil Run Flat rehvid lubavad teil sõita 80 km kiirusel 80 km/h peale järsku rehvirõhu kaotust. Sellele järsule rehvirõhu kaotusele viidatakse kui Run Flat rehvid režiimile. Run Flat seisund tekib siis, kui rehvirõhk on 96 kpavõi alla selle. Run Flat rehvid režiimis, on sõiduvõimalused piiratud ja rehv tuleb otsekohe ära vahetada. Run Flat rehve ei saa parandada. Run Flat režiimis ei ole soovitav sõita maksimaalselt täis lastitud autoga või haagist vedada. Rohkema teabe jaoks vaadake rehvirõhu jälgimise osa. Kinnijäämine Kui olete kinni mudas, liivas, lumes või jäistes oludes, ärge laske autoratastel pöörelda üle 48 km/h või kauem kui 30 sekundit järjest ilma peatumata. Lisateavet leiate jaotise Mida teha hädaolukorras lõigus Kinnijäänud sõiduki vabastamine. HOIATUS! Kiirelt pöörlevad rattad võivad olla ohtlikud. Jõud, mida kiirelt pöörlevad rattad tekitavad, võivad rehvivigastusi või purunemist põhjustada. Rehv võib plahvatada ja kedagi vigastada. Ärge laske auto ratastel pöörelda kiiremini, kui 48 km/h või kauem, kui 30 sek korraga ja ärge lubage kedagi pöörlevate rataste lähedusse. Rehvi kulumisindikaator Originaalrehvidel on kulumisindikaatorid, aidates määrata, millal rehve on vaja vahetada. Turvisemuster 1 Kulunud rehv 2 Uus rehv Need indikaatorid on pressitud turvisemustri põhja. Need ilmuvad välja ribadena kui soone sügavus on 1,6 mm. Kui rehv on indikaatoriteni kulunud, tuleks need ära vahetada. Enamaks infoks vt Vahetusrehvid antud osas. Rehvi kasutusaeg Rehvi eluiga sõltub mitmest erinevast asjaolust, millest mõned, aga mitte kõik, on: Sõidustiil Rehvirõhk vale külm rehvirõhk võib põhjustada ebatasast kulumismustrit tervel rehvil. Ebatasane kulumismuster vähendab turvise eluiga, mistõttu on ka rehvi varem vaja vahetada. 298

301 Läbisõit. Tihedalt kasutatavad rehvid, V või kõrgema nimikiirusega rehvid ja suverehvid on tavaliselt lühema kasutusajaga. Soovitatav on nende rehvide ümber vahetamine vastavalt hooldusgraafikule. HOIATUS! Rehvid ja varurehv tuleks kuue aasta järel välja vahetada, hoolimata turvisemustrist. Hoiatuse eiramine võib põhjustada järsu purunemise. Võite kaotada kontrolli ja sattuda õnnetusse, mis võib lõppeda tõsise vigastuse või surmaga. Hoidke eemaldatud rehve jahedas, kuivas kohas eemal võimalikust päiksevalgusest. Kaitske rehve õli, määrdeaine ja bensiiniga kokkupuutumise eest. Varurehvid Teie uue auto rehvid pakuvad mitmesugust tasakaalu. Nende kulumist ja õiget külma rehvirõhku tuleks regulaarselt kontrollida. Tootja soovitab rehvide väljavahetamisel kasutada originaalrehvidega sama suuruse, kvaliteedi ja jõudlusega rehve. Vaadake Rehvi kulumisindikaator antud osas. Vt Rehvi- ja laadimisteabe või auto sertifikaatide silti, et oma rehvi suurust määrata. Laadimisindeks ja kiirussümbol teie rehvi jaoks on leitav originaalrehvi äärelt. Soovitatav on vahetada kas esirehvid või tagarehvid paaris. Ainult ühe rehvi vahetamine või teie auto juhitavust suuresti mõjutada. Velje vahetamisel jälgige, et need vastavad originaalvelgedele. Soovitatav on pöörduda oma volitatud rehvi müüja või originaalseadmete edasimüüja poole, kui teil on küsimusi rehvide spetsifikatsioonide või jõudluse kohta. Kui te ei kasuta vastavaid asendusrehve, võib see tõsiselt mõjutada auto ohutust, juhitavust ja sõitu. HOIATUS! Ärge kasutage muid rehve, velgesid, kandevõimet või nimikiirust kui need, mis on teie auto jaoks määratud. Mõned mitte heakskiidetud rehvide ja velgede kombinatsioonid võivad muuta vedrustust ja sooritusomadusi, mis põhjustab muutusi rooliseadmes, juhitavuses ja pidurdamises. See võib põhjustada ettearvamatuid juhitavuse probleeme ja pinget rooliseadmes ning vedrustuses. Võite kaotada kontrolli ja sattuda õnnetusse, mis võib lõppeda tõsise vigastuse või surmaga. Kasutage ainult oma auto jaoks sobiva kandevõimega rehve ning velgesid. (Jätkub) HOIATUS! (Jätkub) Ärge kunagi kasutage originaalrehvist väiksema kande- ja sooritusvõimega rehve. Väiksema kandeindeksiga rehvi kasutamine võib lõppeda ülekoormuse ja rikkega. Kaotate juhitavuse ja võite põhjustada avarii. Ebasobiva nimikiirusega rehvide kasutamine võib põhjustada rehvi purunemist ja auto üle kontrolli kaotamist. ETTEVAATUST! Originaalrehvide vahetamine erineva suurusega rehvide vastu võib anda vale spidomeetri- ja läbisõidunäidu. Rehvi tüübid Universaalrehvid mõnel mudelil Universaalrehvid tagavad haakuvuse igal aastaajal (kevadel, suvel, sügisel ja talvel). Pidurdamistase võib erinevatel aastaringsetel rehvidel erinev olla. Universaalrehve võib ära tunda märgistuste M+S, M&S või MS märgise järgi rehvi siseküljel. Kasutage universaalrehve ainult neljases komplektis; kui te seda ei tee, võib see tõsisel mõjutada ohutust ja auto juhitavust. 299

302 Suve- või kolme hooaja rehvid mõnel mudelil Suverehvid haarduvad nii märgadel kui kuivadel teeoludel ja need ei ole mõeldud lumel või jääl sõitmiseks Kui teie auto on varustatud suverehvidega, pidage meeles, et need pole mõeldud talvel või külmade ilmadega sõitmiseks. Paigaldage talverehvid, kui välistemperatuur on alla 5 C või kui teed on kaetud jää või lumega. Lisainfo saamiseks võtke ühendust volitatud esindajaga. Suverehvidel pole aastaringsete rehvide või mäe/lumehelbe sümbolit rehvi küljel. Kasutage suverehve ainult neljases komplektis; kui te seda ei tee, võib see tõsiselt mõjutada ohutust ja auto juhitavust. HOIATUS! Ärge kasutage suverehve lumistel/jäistel tingimustel. Võite kaotada auto üle kontrolli, mis võib lõppeda tõsise vigastuse või surmaga. Teeolude jaoks liiga kiiresti sõitmine võib ka põhjustada auto üle kontrolli kaotamist. Talverehvid Mõnedes piirkondades nõutakse talvel talverehvide kasutamist. Talverehvid tunneb ära mäe/lumehelbe märgi järgi rehvi küljel. Kui vajate talverehve, valige vastav suurus ja tüüp, mis vastaksid originaalrehvidele. Kasutage talverehve ainult neljases komplektis; kui te seda ei tee, võib see tõsisel mõjutada ohutust ja auto juhitavust. Talverehvidel on tavaliselt madalamad nimikiirused kui nendel, mis teie autol algselt olid ja nendega ei tohiks sõita kiiremini kui 120 km/h. Kiiruste jaoks üle 120 km/h uurige originaalvarustust või pöörduge volitatud esindaja poole soovituslike ohutute kiiruspiirangute, laadimise ja külma rehvirõhu teada saamiseks. Kuigi naelkummid parandavad sooritust jääl, siis libisemis- ja pidurdamisvõime märgadel või kuivadel pinnastel võib olla halvem kui ilma naelteta kummidel. Mõned riigid on ära keelanud naelkummid; seega enne seda tüüpi rehvide kasutamist, uurige kohalikke seadusi. Varurehvid mõnel mudelil Autodel, mis on varustatud rehvihoolduskomplektiga, mitte varurehviga, vaadake Mida teha hädaolukorras osa Rehvihooldus komplekt rohkema info saamiseks. ETTEVAATUST! Madalama kliirensi tõttu ärge minge oma autoga automaatpesulasse, kui kasutate kompaktset või piiratud kasutusega ajutist varurehvi. Võite oma autot kahjustada. Varurehv, mis vastab originaalrehvile ja veljele mõnel mudelil Teie auto võib olla varustatud varurehvi ja -veljega, mis on esi- või tagasillal oleva originaalrehvi ja -veljega välimuselt ja funktsioonilt võrdväärne. Seda võib kasutada rehvide ümbervahetamisel. Kui teie autol on see võimalus, pöörduge volitatud esindaja poole soovitusliku rehvide ümbervahetuse mustri jaoks. Kompaktvarurehv mõnel mudelil Kompaktvarurehv on mõeldud ainult ajutiseks kasutamiseks. Saate aru, et teie autol on kompaktvarurehv selle järgi, kui vaatate varurehvi kirjeldust rehvi- ja laadimisinfo lehelt, mis asub juhipoolse ukse avausel või rehvi küljel. Kompaktvarurehvi kirjeldus algab tähtedega T või S, millele järgneb suurustähis. Näide: T145/80D18 103M. T, S = ajutine varurehv 300

303 Kuna sellel rehvil on piiratud eluiga, tuleks originaalrehv parandada (või välja vahetada) ja esimesel võimalikul juhul tagasi panna. Ärge paigaldage veljekatet või üritage paigaldada tavalist rehvi kompaktvaruveljele, kuna velg on mõeldud ainult kompaktvarurehvi jaoks. Ärge paigaldage rohkem kui üks kompaktvarurehv ja -velg korraga. HOIATUS! Kompakt- ja varurehvid on ainult hädaabiolukordadeks. Nendega ei tohi sõita kiiremini kui 80 km/h. Ajutistel varurehvidel on piiratud eluiga. Kui rehv on indikaatoriteni kulunud, tuleks ajutine varurehv ära vahetada. Järgige kindlasti varurehvile kehtivaid hoiatusi. Nende eiramine võib kaasa tuua varurehvi purunemise ja sõiduki üle kontrolli kaotamise. Täissuuruses varurehv mõnel mudelil Täissuuruses varurehv on mõeldud ainult ajutiseks kasutamiseks. See rehv võib välja näha nagu originaalrehv esi- või tagateljel, aga selle omadused on teised. Sellel rehvil võib olla piiratud kasutusiga. Kui rehv on indikaatoriteni kulunud, tuleks täissuuruses varurehv ära vahetada. Kuna see pole sama, mis originaalrehv, vahetage (või parandage) originaalrehv välja ja asendage esimesel võimalusel. Piiratud kasutusega varurehv mõnel mudelil Piiratud kasutusega varurehv on mõeldud ainult ajutiseks kasutamiseks. Rehvi võib ära tunda sildi järgi, mis asub piiratud kasutusega varuveljel. Sildil on välja toodud varurehvi sõidupiirangud. See rehv võib välja näha nagu originaalrehv esi- või tagateljel, aga selle omadused on teised. Selle piiratud kasutusega varurehvi paigaldamine mõjutab sõiduki juhitavust. Kuna see pole sama, mis originaalrehv, vahetage (või parandage) originaalrehv välja ja asendage esimesel võimalusel. HOIATUS! Piiratud kasutusega rehv on ainult hädaolukorras kasutamiseks. Selle piiratud kasutusega varurehvi paigaldamine mõjutab sõiduki juhitavust. Selle rehviga ei tohi sõita kiiremini, kui varuveljel olev kiirus. Hoidke külma rehvirõhu numbrid koos rehvi- ja laadimisinfo lipikuga juhipoolsel B-piilaril või juhiukse alumisel äärel. Vahetage (või parandage) originaalrehv esimesel võimalikul juhul ja paigaldage tagasi auto alla. Seda mitte tehes võite kaasa tuua varurehvi purunemise ja sõiduki üle kontrolli kaotamise. Rehviketid Haardeseadmete kasutamine nõuab piisavat vahemaad rehvi ja kere vahel. Kahjustuste vältimiseks järgige neid soovitusi: Haardeseade peab olema rehvi jaoks õige suurusega, nagu soovitab haardeseadme tootja. Paigaldage ainult tagarehvidele. 215/65R16 rehvide jaoks on soovitatav kasutada lumekette, mille maksimaalne väljaulatuv osa on rehvprofiilist 7 mm kaugemal. Teiste suurustega rehvid ei ole lumekettidega kasutamiseks soovitatavad. HOIATUS! Erineva suuruse ja tüübiga rehvide kasutamisel (M+S, talve) esi- ja tagasillal võib põhjustada ettearvamatut juhitavust. Kaotate juhitavuse ja võite põhjustada avarii. 301

304 ETTEVAATUST! Vältimaks auto või rehvide kahjustamist, järgige järgnevaid ettevaatusabinõusid: Rehvikettide piiratud kliirensi tõttu rehvide ja teiste vedrustusosade vahel on oluline, et kasutatakse ainult heas töökorras olevaid rehvikette. Katkised seadmed võivad tõsist kahju teha. Peatage auto kohe, kui kuulete heli, mis võiks viidata rehviketi purunemisele. Eemaldage viga saanud osad enne edasist kasutamist. Paigaldage rehviketid võimalikult tihedalt ja pingutage uuesti umbes 0,8 km läbimisel. Ärge ületage kiirust 48 km/h. Sõitke ettevaatlikult ja vältige järske pöördeid ning suuri auke, eriti suure koormaga sõitmisel. Ärge sõitke pikema aja jooksul kõva kattega teel. Jälgige rehviketi tootja juhiseid paigaldamise, kasutamise ja kasutustingimuste kohta. Kasutage alati seadme tootja poolt soovitatud kiiruspiirangut, kui see on vähem kui 48 km/h. Ärge kasutage rehvikette kompaktvarurehvil. Rehvide ümberpaigutamine Esi- ja tagarehvid töötavad erinevate raskustega ja teostavad erinevaid pööramis-, juhitavus- ja pidurdamisfunktsioone. Selle tõttu kuluvad need erineva kiirusega. Seda mõju võib vähendada õigeaegse rehvide ümbervahetamisega. Ümbervahetamine on kasulik eriti väga tugeva rehvimustriga, nagu maastikusõidu rehvid. Ümbervahetamine pikendab rehvi eluiga, aitab hoida haardetaset muda, lume ja märjaga ning aitab kaasa ka ladusale ning vaiksele sõidule. Lisateavet korrapäraste hooldusintervallide kohta leiate lõigus "Plaanilised hooldustööd". Igasugune kiire või tavatu kulumise põhjus tuleks enne ümbervahetamist likvideerida. Soovituslik nelikveo (FWD) ümbervahetamismeetod on joonisel näidatud. Seda mustrit ei kohaldata mõne suuna rehvi suhtes, mida ei tohi ümber pöörata. Rehvide ümbervahetamine esiveol FWD Soovituslik nelikveo (4WD) ümbervahetamismeetod on joonisel näidatud. Rehvide ümbervahetamine nelikveol 4WD ETTEVAATUST! Neliveoga autode õige kasutamine nõuab võrdse suuruse, tüübi ja ümbermõõduga rehvide kasutamist kõigil velgedel. Erinevused rehvide suuruses võivad põhjustada kahjustusi jõuülekandesüsteemis. Rehvide kulumise tasakaalustamiseks tuleb järgida rehvide ümbervahetamise hooldusgraafikut. AUTO PIKEMAAJALINE HOIUSTAMINE Kui auto jääb pikemaks ajaks kui kuu seisma, järgige järgmises ettevaatusabinõusid: Parkige auto katuse all, kuiva ja kui võimalik, tuulutusega kohta, aknad veidi lahti. 302

305 Jälgige, et seisupidur ei oleks rakendatud. Ühendage negatiivne (-) klemm aku küljest lahti ja veenduge, et aku oleks täielikult laetud. Seismise ajal kontrollige aku laetust kord kvartalis. Kui te akut elektrisüsteemist lahti ei ühenda, kontrollige laetust iga 30 päeva tagant. Puhastage ja katke värvitud osad kaitsevahaga. Puhastage ja katke poleeritud metallosad kaitsevahaga. Pange klaasipuhastitele talki ja tõstke need klaasil üles. Katke auto sobiva kattega, jälgides, et te selle pealetõmbamisel auto pinda ei kahjusta. Ärge kasutage plastikkilet, mis ei lase niiskusel auto pinnalt aurustuda. Pumbake rehvid täis +0,5 baari rohkem kui soovitatud ja kontrollige seda korrapäraselt. Ärge tühjendage auto jahutussüsteemi. Mil iganes jätate auto seisma kaheks nädalaks või rohkem, laske mootoril tühikäigul töötada umbes viis minutit nii, et kliimaseade töötab ja puhur täisvõimsusel. See kindlustab süsteemi korraliku õlitamise, vähendades kompressori kahjustamist auto uuesti tööle hakkamisel. Kui autot ei ole käivitatud vähemalt 30 päeva jooksul, on auto käivitamiseks vajalik pikendatud käivitusprotsess. Enamaks infoks vt Käivitamine osast Käivitamine ja sõitmine. ETTEVAATUST! Enne aku positiivse ja negatiivse terminali eemaldamist oodake vähemalt minut, et süüde on OFF asendis ja sulgege juhipoolne uks. Aku elektritoite lahtiühendamisel jälgige, et süütevõti on OFF asendis ja juhiuks on suletud. KERE HOOLDAMINE Kaitse ilmastikutingimuste eest Autokere hooldusvajadus sõltub geograafilisest asukohast ja kasutamisest. Kemikaalid, tänu millele on teed lume ja jääga sõidetavad ning need, mida pritsitakse teiste aastaaegade ajal puudele ja tee pinnale, on teie auto metalli jaoks väga korrodeeruvad. Õues parkides on teie auto õhusaastatuse, teepinna, väga kuuma või külma või muude olude käes, mis mõjutavad teie auto värvipinda, metalli ja põhjakaitset. Järgmised hooldussoovitused võimaldavad teil saada maksimaalset kasu teie auto korrosioonikaitsest. Mis põhjustab korrosiooni? Korrosioon on vananemise või autolt värvi ja kaitsekihtide eemaldamise tulemus. Kõige tavalisemad põhjused on: Teesool, mustus ja niiskuse kogunemine. Kivide ja kruusa mõju. Putukad, vaik ja pigi. Õhusoolasus mereäärsetes kohtades. Õhusaaste/tööstuslikud saasteained. Auto kere ja põhja hooldamine Rataste ja velgede hooldamine Kõik rattad ja rataste katted, eriti alumiiniumist ja kroomitud rattad, tuleb korrapäraselt puhastada, et läiget säilitada ja korrosiooni vältida, kasutades pehmet (neutraalne ph) seepi ja vett. Peske rattaid sama seebilahusega, mis auto kerele on soovitatud ning jälgige, et pesemisel te ei puutuks kokku kuumade pindadega. 303

306 Ratastele võib mõjuda kahjulikult kokkupuude soola, naatriumkloriidi, magneesiumkloriidi, kaltsiumkloriidi jm teele puistatud kemikaalidega, mida kasutatakse jää sulatamiseks või teetolmu tõrjumiseks. Puhastage koheselt käsna ja pehme seebi abil. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega tugevat harja. Need võivad kahjustada rehvide kaitsekatet rooste ja kahjustuste tõrjumisel. ETTEVAATUST! Vältige automaatpesulaid või puhastusvahendeid, mis sisaldavad tugevaid happelisi või aluselisi lahuseid või tugevaid harjasid. Paljud järelturu puhastusvahendid või automaatpesulad võivad kahjustada rataste kaitsekatet. Sel juhul ei ole kahjustused garantiiga kaetud. Soovitatav on kasutada vaid Mopar rattapuhastajat ja autošampooni või nendega võrdväärseid tooteid. Eriti määrdunud rataste puhastamiseks, eriti kui need on määrdunud pidurdustolmuga, tuleb valida sobivad puhastusvahendid, mis rattaid ei kahjusta. Alumiiniumist või kroomitud rataste jaoks kasutage mitte abrasiivset ja mitte happelist puhastusvahendit, Mopar Wheel Treatment või Mopar Chrome Cleaner või nendega samaväärset. ETTEVAATUST! Ärge kasutage küürimiskäsnu, terasvilla, terasharja, metalli poleerijaid ega ahjupuhastit. Need tooted võivad kahjustada rataste kaitsekatet. Sel juhul ei ole kahjustused garantiiga kaetud. Soovitatav on kasutada vaid Mopar rattapuhastajat ja autošampooni või nendega võrdväärseid tooteid. Kui jätate auto peale rataste puhastamist pikemaajaliselt seisma, sõitke enne seda natuke ja rakendage pidureid, et eemaldada piduritest veepiisad. See aitab eemaldada piduritest rooste ja väldib vibratsiooni pidurdamisel. Dark Vapor kroom, Black Satin kroom või Low Gloss Clear Coat rattad ETTEVAATUST! Kui teie autol on nimetatud rehvid, ÄRGE kasutage ratta puhastusvahendeid, abrasiive või poleerijaid. Need kahjustavad püsivalt viimistlust ja sellised kahjustused ei ole garantiiga kaetud. LUBATUD ON AINULT KÄSIPESU, KASUTADES PEHMET KÄSNA PEHME SEEBI JA VEEGA Regulaarne puhastamine on viimistluse säilitamiseks vajalik. Esitulede puhastamine Teie autol on plastikust esituled ja udutuled, mis on valgemad ja vastupidavamad kividele kui klaasist esituled. Plastik pole nii kriimustuste kindel kui klaas ja seega tuleb järgida teistsuguseid puhastamistoiminguid. Kriimustuste ohu ja valgustuse vähenemise vältimiseks ärge tulesid lapiga puhastage. Mustuse eemaldamiseks, peske leebe seebilahusega ning loputage. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid, lahuseid, teras-nuustikut ega teisi agressiivseid materjale tulede puhastamiseks. Kere kaitsmine Pesemine Peske oma autot regulaarselt. Peske autot alati varjus, kasutades MOPAR autopesuvahendit või leebet autopesuseepi ja loputage paneelid puhta veega. Kui autole on kogunenud putukaid, pigi või muud sarnast mustust, kasutage MOPAR Super Kleen putuka- ja pigieemaldusvahendit. Kasutage kvaliteetset vaha, nagu MOPAR puhastusvaha, et eemaldada teekate, plekid ja kaitsta värvikihti. Jälgige, et te ei kahjusta värvitud pindasid. Vältige abrasiivseid vahendeid ja elektrilist poleerimist, mis võib vähendada läiget või värvikihti õhemaks muuta. 304

307 ETTEVAATUST! Ärge kasutage abrasiivseid või tugevaid puhastusmaterjale nagu teras-nuustik või küürimispulbrit, mis võib kriimustada metalli ja värvitud pindasid. Survepesurite kasutamine, mis on võimsam kui 8274 kpa, võib värvi ja dekaale kahjustada või üldse eemaldada. Erihooldus Kui sõidate soolatud või tolmustel teedel või ookeani lähedal, puhastage veermikku vähemalt kord kuus. On oluline, et äravooluavad uste alumistes otsades, paneelidel ja pagasiruumis oleksid puhtad ja avatud. Kui märkate mingeid kividest tekkinud värvikahjustusi, parandage need kohe. Sellised parandused on omaniku vastutusel. Kui teie auto saab õnnetuses või muul sarnasel juhul viga ning see hävitab värvi ja kaitsekihi, laske oma auto võimalikult kiiresti korda teha. Sellised parandused on omaniku vastutusel. Kui teil on eriline kandam, nagu kemikaalid, väetis, jääsulatamise sool jne, veenduge, et need oleksid korralikult pakendatud ja kinnitatud. Kui sõidate palju kruusateedel, võiksite kaaluda muda või kivikaitsete paigaldamist iga ratta taha. Kasutage MOPAR viimistlemisvärvi kriimustustel nii kiiresti kui võimalik. Teie volitatud esindajal on viimistlusvärve, mis sobivad teie auto värviga. SISEMUS Istmed ja tekstiilosad Kasutage MOPAR puhastusvahendit tekstiili ja põrandakatete puhastamiseks. HOIATUS! Ärge kasutage puhastamisel lenduvaid lahuseid. Paljud võivad olla kergestisüttivad ja suletud aladel kasutades võivad kahjustada hingamisteid. Määrdumisvastase kanga puhastamine mõnel mudelil Määrdumisvastaseid istmeid saab puhastada järgmiselt: Eemaldage kõigepealt mustus kuiva lapiga pühkides. Seejärel pühkige niisutatud lapiga. Tugevate plekkide eemaldamiseks kasutage Mopar Total Clean puhastusvahendit või seebilahust. Seebijääkide eemaldamiseks loputage lapp ja pühkige sellega. Rasvaplekkide eemaldamiseks kasutage Mopar Multipurpose Cleaner puhastusvahendiga niisutatud lappi. Seebijääkide eemaldamiseks loputage lapp ja pühkige sellega. Määrdumisvastasel kangal ärge kasutage tugevaid lahuseid ega mingeid kaitsevahendeid. Turvavööde hooldus Ärge pleegitage, värvige või puhastage turvavöösid keemiliste lahuste ega abrasiivsete puhastitega. See teeb materjali nõrgemaks. Päikesekahjustus nõrgestab samuti materjali. Kui turvavöösid on vaja puhastada, kasutage pehmet seebilahust või toasooja vett. Ärge eemaldage turvavöösid autost, et neid pesta. Kuivatage pehme lapiga. Vahetage turvavööd välja, kui need tunduvad viledad või kulunud või kui pandlad ei tööta korralikult. HOIATUS! Kulunud või rebenenud turvavöö võib avarii korral rebeneda ja jätta teid ilma kaitseta. Kontrollige perioodiliselt turvavööde seisundit, otsides lõikeid, rebendeid või lahtisi osasid. Kahjustatud osad tuleb kiiresti välja vahetada. Ärge süsteemi lahti võtke ega muutke. (Jätkub) 305

308 HOIATUS! (Jätkub) Tagaistmete turvavöökomplektid peab välja vahetama, kui need on kahjustatud ( nt eelpingutid, rebendid jne). Plastik- ja värvitud osad Kasutage MOPAR puhastusvahendit vinüülpolstri puhastamiseks. ETTEVAATUST! Otsene õhuvärskendajate, putukatõrjevahendite, päiksekaitsekreemide või kätepuhastusvahendite kontakt plastikust, värvitud või dekoreeritud salongipindadega võib neile tekitada püsivad kahjustused. Pühkige kohe ära. Sellist tüüpi kahjustused ei kuulu garantii alla. Näidikuploki plastikkatte puhastamine Teie auto näidikuploki kate on läbipaistvast plastikust. Seda puhastades vaadake ette, et te plastikut ei kriimustaks. 1. Puhastage niiske pehme lapiga. Võite kasutada pehmet seebilahust, aga ärge kasutage alkoholisisaldusega või abrasiivseid puhastusvahendeid. Kui kasutate seepi, pühkige puhta niiske lapiga puhtaks. 2. Kuivatage pehme lapiga. Nahkosad MOPAR puhastusvahendit soovitatakse just nahkpolstri jaoks. Nahksisustust saab kõige paremini säilitada regulaarselt niiske pehme lapiga puhastades. Väiksed mustuseosakesed võivad olla abrasiivsed ja nahkpolstrit kahjustada, need tuleks kiirelt niiske lapiga eemaldada. Raskemad plekid saab kergelt eemaldada pehme lapi ja MOPAR täispuhastusvahendiga. Nahkpolstrit ei tohiks vedelikuga leotada. Palun ärge kasutage poleervedelikke, õlisid, puhastusvedelikke, lahuseid, pesuained või ammoniaagi baasil puhastusaineid, et nahkpolstrit puhastada. Algse seisukorra säilitamiseks pole vaja kasutada nahahooldusvahendit. Heledalt nahksisult paistab mustus ja tekstiilivärviga määrdumine paremini välja kui tumedalt nahksisult. Nahk on loodud lihtsaks puhastamiseks ja FCA soovitab MOPAR täishoolduse nahapuhastusvahendit lapile panna, et vajadusel nahkistmeid puhastada. ETTEVAATUST! Ärge kasutage alkoholi ja alkoholi baasil ja/või ketooni baasil puhastustooteid, et nahkistmeid puhastada, sest need võivad istmeid kahjustada. Klaaspinnad Kõiki klaaspindu peaks regulaarselt MOPAR klaasipuhastusvahendi või mis tahes kaubandusliku klaasipuhastusvahendiga puhastama. Ärge kunagi kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Olge ettevaatlik, kui puhastate elektrisoojendusega tagaklaasi seestpoolt või aknaid, millel on raadioantennid. Ärge kasutage kaabitsaid või teisi teravaid vahendeid, mis võivad klaasi kriimustada. Tahavaatepeeglit puhastades pihustage puhastusvahendit rätikule või lapile, mida kasutate. Ärge pihustage puhastusvahendit otse peeglile. 306

309 9 TEHNILISED ANDMED IDENTIFITSEERIMISANDMED 308 Auto tehasetähis 308 PIDURID 308 VELJE JA REHVI PÖÖRDEMOMENDI ANDMED 309 Pöördemomendi andmed 309 KÜTUS BENSIINIMOOTOR 309 1,4L Turbo bensiinimootor 309 2,4L Bensiinimootor 310 Etanool 310 Kütuselisandid 310 Kütusehoiatused 310 Vingugaasi hoiatused 311 NÕUDED KÜTUSELE DIISELMOOTOR 311 Diiselmootor 311 TÖÖVEDELIKE MAHUD 312 VEDELIKUD JA MÄÄRDEAINED 313 Mootor 313 Šassii

310 IDENTIFITSEERIMISANDMED VIN-kood Auto tehasetähis (VIN) on sildil armatuurlauapaneeli vasakus esinurgas, mida näeb autos väljaspool läbi esiklaasi. Number on paremale esiküljele stantsitud, parema esiistme taha. Esiistet kõige tagumisse asendisse nihutades saate avada põrandakattes oleva luugi, et VIN koodi näha. See number on ka auto infolehel, mis on kinnitatud sõiduki aknale, auto registreerimisnumber ja nimetus. tration, and the title. VIN-kood VIN-koodi Right asukoht Frontkere Bodyparempoolses VIN Locationesiosas Opening The VIN Door VIN luugi avamine VIN kõrvaldamine või muutmine on ebaseaduslik. PIDURISÜSTEEM Jõuabiga pidurid kuuluvad teie auto põhivarustusse. Isegi kui pidurivõimendus ei toimi (näit. piduri korduval rakendamisel mootori väljalülitamisel), töötavad pidurid endiselt. Siiski on pidurdamine raskem ja nõuab suurema jõu rakendamist. HOIATUS! Pidev piduriga mängimine võib põhjustada rikke ja lõpuks ka kokkupõrke. Sellega mängimine võib muuta piduri temperatuuri ebanormaalselt kõrgeks, kulutada pidurit liigselt ja põhjustada rikke. Sel juhul ei ole piduril hädaolukorras piisavalt võimsust. Kui üks kahest hüdraulilisest pumbast ei tööta korralikult, siis teine töötab endiselt pidurdusvõimet mingil määral vähendades. See on tuntav piduri rakendamisel ja nõuab suuremat jõudu piduripedaali vajutamiseks. Lisaks, kui pidurite rike on tingitud peasilindri lekkest, süttib pidurite märgutuli. HOIATUS! Põleva pidurite hoiatustulega sõitmine on ohtlik. Pidurdusvõime võib olla nõrgenenud või auto võib muutuda pidurdamisel ebastabiilseks. Pidurdamine võtab sel juhul kauem aega või auto võib juhitavuse kaotada. (Jätkub) 308

311 HOIATUS! (Jätkub) See võib tuua kaasa õnnetuse. Laske autot koheselt kontrollida. VELJEMUTRITE KINNITAMISE PÖÖRDEMOMENT Velje auto külge kinnitamisel on õige pöördemoment väga oluline. Kui velg on eemaldatud ja tagasi pandud, tuleks mutrid/poldid spetsiaalse mutrivõtme abil jälle korralikult kinnitada. Pöördemomendi andmed Lukustuspoldi/ mutri pöördemoment 100 Ft-Lbs (135 N m) **Lukustuspoldi/ mutri suurus M12 x 1.25 Lukustuspoldi/ mutri pesa suurus 17 mm **Kasutage ainult esindaja poolt soovitatud mutreid/polte ja puhastage ning eemaldage neilt mustus ja õli enne, kui need uuesti kinnitate. Kontrollige enne ratta tagasipanekut velge ja eemaldage rooste ja lahtised osakesed. Ratta paigalduspind Pingutage mutreid tähekujulise mustri järgi, kuni igaühte on kaks korda pingutatud. Jälgige, et polt oleks täielikult pesasse sisestatud, mitte ainult pooleldi. Kui kahtlete õiges pöördemomendis, laske neid volitatud esindaja juures või teeninduses kontrollida. Poltide kinnitamise järjekord 40 km läbimise järel kontrollige mutrite pöördemomenti uuesti, et need oleksid tugevalt kinnitatud. HOIATUS! Vältimaks auto tungraualt mahakukkumist,ärge keerake mutreid enne auto allalaskmist täiesti kinni. Selle eiramine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. KÜTUS BENSIINIMOOTOR 1,4L Turbo bensiinimootor See mootor on mõeldud vastama kõigile heitgaaside määrustele ja pakkuma suurepärast säästlikkust kütusekulus ning sooritust, kui kasutate kvaliteetset kõige väiksema oktaaniarvuga (RON) 95 pliivaba bensiini. Optimaalse jõudluse ja kütusesäästu saavutamiseks on soovitatav kasutada minimaalset oktaaniarvu (RON) 98 või rohkem. Väike detonatsioon madalal mootorikiirusel ei ole mootorile kahjulik. Siiski võib pidev raske detonatsioon suurtel kiirustel põhjustada kahjustusi ja viivitamatu hooldus on vajalik. Kehva kvaliteediga bensiin võib põhjustada selliseid probleeme nagu käivitusraskused, mootori väljasuremine ja mootori kloppimine. Nende tunnuste korral proovige mõne teise margi bensiini enne, kui hooldusele mõtlete. 309

312 2,4L Bensiinimootor See mootor on mõeldud vastama kõigile heitgaaside määrustele ja pakkuma suurepärast säästlikkust kütusekulus ning sooritust, kui kasutate kvaliteetset kõige väiksema oktaaniarvuga (RON) 91 pliivaba bensiini. Väike detonatsioon madalal mootorikiirusel ei ole mootorile kahjulik. Siiski võib pidev raske detonatsioon suurtel kiirustel põhjustada kahjustusi ja viivitamatu hooldus on vajalik. Kehva kvaliteediga bensiin võib põhjustada selliseid probleeme nagu käivitusraskused, mootori väljasuremine ja mootori kloppimine. Nende tunnuste korral proovige mõne teise margi bensiini enne, kui hooldusele mõtlete. Etanool Tootja soovitab, et kasutaksite oma autos kütust, mis ei sisaldaks üle 15% etanooli. Ostes kütust maineka tootja käest, võib vähendada selle 15% ületamise riski ja/või saada ebatavaliste omadustega kütust. ETTEVAATUST! Üle 10% etanooli sisaldusega kütuse kasutamine võib põhjustada mootori talitlushäireid, käivitamis- ja tööraskusi ning materjalide lagunemist. Need kõrvalnähud võivad põhjustada autole püsivaid kahjustusi. Kütuselisandid Peale õige oktaaniarvuga pliivaba bensiini kasutamise, soovitatakse bensiine, mis sisaldavad puhastusaineid, roostevastaseid ja stabiilsuse kütuselisandeid. Selliste lisaainetega bensiini kasutamine võib kütusekulu ökonoomsust parandada, vähendada heitgaase ja hoida autot töökorras. Juhuslike kütusesüsteemi puhastusvahendite kasutamist tuleks vältida. Paljud neist materjalidest, mis on mõeldud vaigu ja laki eemaldamiseks, võivad kasutada aktiivseid lahuseid või sarnaseid koostisosi. Need võivad olla kahjulikud kütusesüsteemi tihendile ja diafragmamaterjalidele. Kütusehoiatused ETTEVAATUST! Auto jõudluse säilitamiseks järgige neid juhiseid: (Jätkub) ETTEVAATUST! (Jätkub) Plii sisaldusega bensiini kasutamine on seadusega keelatud. Pliisisaldusega bensiin võib vähendada teie auto jõudlust ja rikkuda heitgaasisüsteemi. Häälestamata mootor või teatud kütuse või süüte talitlushäired võivad põhjustada katalüsaatori ülekuumenemise. Põlemislõhna või kerge suitsu ilmumine võib viidata mootori rikkele ja peate viivitamatult pöörduma teenindusse. Pöörduge palun oma volitatud esindaja poole. Kütuselisandite kasutamine, mis ei ole oktaanarvu parandajad, ei ole soovitatav. Enamus selliseid tooteid sisaldavad suures kontsentratsioonis etanooli. Selliste kütuste või lisandite kasutamisest tulenev kütusesüsteemi kahjustus või sõiduki jõudlusprobleemid ei kuulu tootja vastutuse alla ja võib uue sõiduki garantii kehtetuks muuta. Tahtlik heitgaaside süsteemi muutmine võib lõppeda tsiviilkaristuse määramisega. 310

313 Vingugaasi hoiatused HOIATUS! Vingugaas (CO) heitgaasides on surmav. Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida vingugaasi mürgitust: Ärge heitgaase sisse hingake. Need sisaldavad värvitut ja lõhnatut vingugaasi, mis võib tappa. Ärge kunagi laske mootoril suletud ruumis, nagu garaaž, töötada ja ärge kunagi istuge pargitud autos, mille mootor töötab pikemat aega. Kui auto pargitakse avatud alal töötava mootoriga pikemat aega, reguleerige ventilatsioonisüsteemi, et värske õhk saaks autosse siseneda. Võidelge vingugaasi vastu õige hooldusega. Laske heitgaasisüsteem iga kord, kui auto on üles tõstetud, üle kontrollida. Igasugused kõrvalekalded tuleb lasta kohe parandada. Kuni te seda pole jõudnud teha, sõitke lahtiste akendega. NÕUDED KÜTUSELE DIISELMOOTOR Diiselmootor Kasutage oma autos kvaliteetset tuntud tootja diislikütust. Kui välistemperatuur on väga madal, pakseneb diisel parafiini hüübimise tõttu, millest tuleneb mootori toitesüsteemi puudulik toimimine. Nende probleemide vältimiseks on saadaval eri liiki kütuseid vastavalt hooajale: suve-, talve- ja arktilist tüüpi (külmad/mägipiirkonnad). Kui sobivat tüüpi kütust ei ole saadaval, on soovitatav segada kütusesse sobivaid lisandeid. Valage vastav kütuselisand enne tankimist paaki, selle pakendil näidatud vahekorras. Autot kasutades või parkides pikaajaliselt mägedes või külmas piirkonnas, on soovitatav kasutada kohalikku kütust. Sellistel puhkudel on samuti soovitatav hoida paaki täidetuna rohkem kui 50% võrra. Selles autos võib kasutada ainult kõrgeima kvaliteediga diislikütust, mis vastab EN 590 nõuetele. Samuti võib kasutada kuni 7% biodiisli segusid, mis vastavad EN 590-le nõuetele. HOIATUS! Ärge kasutage alkoholi või bensiini kütuse sisse segamiseks. Need võivad mõnedes oludes olla ebastabiilsed ja ohtlikud või diislikütusega kokkupuutel plahvatada. Diiselkütus on harva täielikult veevaba. Et vältida kütusesüsteemi probleeme, laske kogunenud veel kütuse-/vee-eraldajast välja voolata, kasutades kütuse-/vee-eraldaja äravoolu, mis asub kütusefiltri korpuses. Kui ostate kvaliteetset kütust ja järgite ülalmainitud külma ilma nõuandeid, ei tohiks teie auto kütuselisandeid vajada. Kui teie piirkonnas on kõrge tsetaaniarvuga premium diisel saadaval, võib see tagada parema külmstardi ja soojenemise. 311

314 TÖÖVEDELIKE MAHUD USA Meetermõõdustik Kütus (ligikaudne) Kõik mootorid 15,9 gallonit 60 liitrit Mootoriõli filter 1,4L Bensiinimootor (SAE 0W-30, FCA Materjali Standard GS1) 4,0 kvarti 3,8 liitrit 2.4L Bensiinimootor (SAE 0W-20 FCA Materjali Standard MS-6395 or ACEA A1/B1) 5,5 kvarti 5,2 liitrit 1,6L diiselmootor (SAE 0W-30, FCA Materjali Standard DS1) 5,07 kvarti 4,8 liitrit 2,0L diiselmootor (SAE 0W-30, FCA Materjali Standard DS1) 4,43 kvarti 4,2 liitrit Jahutussüsteem* 1,4L Bensiinimootor (Mopar Antifreeze/ Engine Coolant 10 Year/150,000 Mile Formula) 5,5 kvarti 5,2 liitrit 2.4L Bensiinimootor (Mopar Antifreeze/ Engine Coolant 10 Year/150,000 Mile Formula) 6,8 kvarti 6,5 liitrit 1,6L diiselmootor (Mopar Antifreeze/ Engine Coolant 10 Year/150,000 Mile Formula) 6,45 kvarti 6,1 liitrit 2,0L diiselmootor (Mopar Antifreeze/ Engine Coolant 10 Year/150,000 Mile Formula) 6,8 kvarti 6,5 liitrit *Sisaldab küttekeha ja jahutusvedeliku paaki maksimaalselt täidetuna. 312

315 VEDELIKUD JA MÄÄRDEAINED Mootor Komponent Mootori jahutusvedelik Mootoriõli 1,4L bensiinimootor Mootoriõli 2,4L bensiinimootor Mootoriõli 1,6L diiselmootor Mootoriõli 2,0L diiselmootor Mootoriõli filter Süüteküünlad bensiinimootorid Kütus 1,4L bensiinimootor Kütus 2,4L bensiinimootor Kütus diiselmootor Õli, määrdeaine või originaalosa Soovitame kasutada MOPAR antifriisi/jahutusvedelikku 10 aastat/ km OAT (Orgaanilise lisandiga), mis vastab FCA materjalistandardi MS nõuetele. Soovitame kasutada ainult 0W-30 ACEA C2 FCA GS1 sünteetilist mootoriõli. Soovitame kasutada ainult SAE 0W-20 FCA materjalistandardile vastavat MS-6395 või ACEA A1/B1. Soovitame kasutada ainult 0W-30 ACEA C2 FCA DS1 sünteetilist mootoriõli. Soovitame kasutada ainult 0W-30 ACEA C2 FCA DS1 sünteetilist mootoriõli. Soovitame kasutada MOPAR mootori õlifiltreid. Soovitame kasutada Mopar süüteküünlaid. Vähemalt 95 oktaanarvuga (RON), spetsifikatsioon EN228. Vähemalt 91 oktaanarvuga (RON), spetsifikatsioon EN228. EN590 vastavuses olev diiselkütus. 313

316 Šassii Komponent Manuaalkäigukast mõnel mudelil Automaatkäigukast, 9 käiguline mõnel mudelil Jõuülekanne (PTU) mõnel mudelil Tagadiferentsiaal (RDM) mõnel mudelil Piduri peasilinder Külmutusagent Kompressori õli Õli, määrdeaine või originaalosa Soovitame teil kasutada Mopar C-seeria manuaal- ja kahekordse siduriga käigukasti vedelikku. Kasutage ainult Mopar ZF 8 & 9 Speed ATF automaatkäigukasti vedelikku või sellega samaväärset. Vale käigukastivedeliku kasutamine võib mõjutada teie käigukasti jõudlust ja toimimist. Soovitame kasutada Mopar esisilla / PTU sünteetilist telje määrdeainet SAE 75W-90 (API GL-5). Soovitame kasutada Mopar tagasilla / RDM sünteetilist telje määrdeainet SAE 75W-90 (API GL-5). Soovitame kasutada Mopar DOT4. Kui DOT4 pidurivedelikku ei ole saada, sobib ka DOT3. DOT4 pidurivedeliku kasutamisel, tuleb seda iga 2 aasta järel sõltumata läbisõidust välja vahetada. Külmutusagent R134a- mõnel mudelil. Lisatav kogus: Kõik mootorid 567g. Külmutusagent R-1234yf- mõnel mudelil. Lisatav kogus: Kõik mootorid 482 g. Kasutage ainult PAG õli PSD1: 1,4L bensiinimootorid 120ml. Kasutage ainult PAG õli ND12: 2,4L bensiinimootorid 90 ml. 1,4L diiselmootorid 90 ml. 2,0L diiselmootorid 90 ml. 314

317 10 MULTIMEEDIA UCONNECT RAADIOD 317 PERSONALISEERITUD MENÜÜRIBA 317 KÜBERTURVALISUS 317 UCONNECT SEADED 318 Kliendi programmeeritavad funktsioonid Uconnect 5 seaded 318 Kliendi programmeeritavad funktsioonid Uconnect 4 seaded 330 Kliendi programmeeritavad funktsioonid Uconnect 4/4 NAV seaded 341 JEEP SKILLS 355 Jeep Skills näitajad 355 Reisi andmete salvestamine ja edastamine 357 ROOLILÜLITID HELISEADMETELE 357 Raadio 357 Meedia režiim 357 AUX/USB/MP3 LÜLITID 358 RAADIO JA MOBIILTELEFONID 358 UCONNECT HÄÄLTUVASTUSE JUHISED 358 Uconnect tutvustus 358 Alustamine 359 Põhilised häälkäsklused 359 Raadio

318 Meedia 360 Telefon 361 Kliimaseade 362 Navigeerimine (4C NAV) 362 Apple CarPlay mõnel mudelil 362 Android Auto mõnel mudelil 363 Üldine info 364 Lisateave 364 CD PLAADI HOOLDUS

319 UCONNECT RAADIOD Üksikasjalikku teavet oma Uconnect raadio ja teie telefoni sellega sidumise kohta leiate Uconnect kasutusjuhendist. Uconnecti ekraanipildid on illustreeriva otstarbega ja ei pruugi kajastada teie sõiduki täpset tarkvara. PERSONALISEERITUD MENÜÜRIBA Uconnect funktsioonid ja teenused peamenüüribal on teie mugavuse tagamiseks lihtsalt muudetavad. Toimige järgnevalt: Uconnect Uconnect 4 rakenduste 4 Apps Menu menüü Uconnect 4/4C NAV rakenduste menüü 1. Vajutage nuppu Apps, et avada rakenduste ekraan. 2. Vajutage ja hoidke all, seejärel lohistage valitud rakendust, et mõni olemasolev otsetee peamenüüribal sellega asendada. Uus otsetee on nüüd peamenüüribal aktiivne rakendus/otsetee. KÜBERTURVALISUS Teie autos võib olla kas juhtmetega või juhtmevaba internetiühendus. See võimaldab teie autol saata ja vastu võtta informatsiooni. Tänu sellele infole toimivad teie auto süsteemid ja funktsioonid. Autol võivad olla ka kindlad turvafunktsioonid, mis vähendavad volitamata ja seadusevastaseid sisenemisi auto süsteemidesse ning juhtmeta ühendustesse. Autode tarkvaratehnoloogia areneb pidevalt ja FCA US LLC töötab oma tarnijatega, hindab ja teeb vajadusel vajalikke toiminguid. Sarnaselt arvutile või muudele seadmetele võib ka teie auto vajada tarkvara uuendusi, et parandada süsteemide kasutatavust ja sooritust või vähendada võimalikku volitamata ning ebaseaduslike sisenemiste riske teie auto süsteemidesse. Volitamata ja ebaseadusliku sisenemise oht teie auto süsteemidesse jääb püsima ka siis, kui teil on installeeritud kõige värskem tarkvara (nagu näiteks Uconnect tarkvara). HOIATUS! Teie auto süsteemidesse sissemurdmise tagajärgi ei ole võimalik ennustada. Teie auto süsteemid, kaasa arvatud kõik turvasüsteemid, võivad saada kahjustada või võite kaotada kontrolli sõiduki üle, mis võib lõppeda õnnetusega, kus keegi saab tõsiselt viga või surma. (Jätkub) 317

320 HOIATUS! (Jätkub) Sisestage oma autosse AINULT selliseid andmekandjaid (nt. USB, SD-kaart või CD), mis on saadud usaldusväärsest allikast. Tundmatu taustaga andmekandjad võivad sisaldada pahavara ja kui need autosse installeerite, võib see suurendada võimalust auto süsteemidesse sisse murdmiseks. Nagu alati, kui kogete mingit ebatavalist käitumist, viige oma auto kohe lähimasse volitatud esindusse. FCA esindaja võib teiega tarkvara uuenduste pärast otse ühendust võtta. Aitamaks kaasa oma auto turvalisuse suurendamisele ja vähendamaks turvarikke ohtu, peaksid omanikud: Regulaarselt külastama saadaval olevate Uconnect tarkvara uuendustega tutvumiseks. Kasutama ainult usaldusväärseid andmekandjaid (nt. isiklikud mobiiltelefonid, USB-d, CD-d). Mis tahes juhtmeta ja juhtmega ühenduste privaatsust ei saa tagada. Kolmandad osapooled võivad seadusevastaselt kinni püüda infot ja privaatsuhtlust ilma teie nõusolekuta. Rohkem infot saate oma Uconnect manuaali osas Privaatsus-Uconnect 8.4 raadio mõnel mudelil ja Armatuurlaua tundmaõppimise osast Pardadiagnostikasüsteemi (OBD II) küberturvalisus. UCONNECT SEADED Uconnect süsteem kasutab puuteekraani ja esipaneeli nuppude kombinatsiooni, mis asuvad armatuurlaua keskel, võimaldades teil ligi pääseda ja muuta kohandatavaid programmeeritavaid funktsioone. Mitmed funktsioonid sõltuvad autost. Puuteekraani nuppudele pääseb ligi läbi Uconnect puuteekraani. Nupud asuvad armatuurlaua keskel esipaneelil ja Uconnect süsteemi taga. Lisaks on paremal kerimise/sisestuse nupp. Pöörake nuppu menüüdes kerimiseks ja seadete vahetamiseks (nt 30,60, 90) vajutage üks või mitu korda keskosale seade valimiseks (nt ON, OFF) või selle muutmiseks. Uconnect süsteemil võivad olla esipaneelil ka ekraani väljalülitamise nupp ja tagasiliikumise nupp. Uconnect ekraani väljalülitamiseks vajutage Display Off nuppu. Ekraani sisselülitamiseks vajutage nupule veelkord. Menüüst väljumiseks või süsteemis tagasi liikumiseks vajutage esipaneelil olevat tagasi noole nuppu. Kliendi programmeeritavad funktsioonid Uconnect 3 seaded 5 Uconnect tollise ekraaniga 3 With Uconnect 5 inch Display 3 ekraaninupud Buttons Onja esipaneeli nupud 1 Uconnect nupud puuteekraanil 2 Uconnect nupud esipaneelil Seadete akna kuvamiseks vajutage puuteekraanil nuppu "Settings". Selles režiimis võimaldab Uconnect ligipääsu kõikide programmide funktsioonidele. Korraga saab valida ainult ühe puuteekraani ala. Valiku tegemiseks vajutage puuteekraanil vastava režiimi nupule. Valitud režiimis vajutage korraks eelistatud seadele ning tehke oma valik. Kui seaded on valitud vajutage kas ekraani nuppudele ja esipaneeli 318

321 tagasiliikumise/kinnituse nupule puuteekraanil või esipaneelil, et liikuda tagasi eelmisesse menüüsse. Üles/alla noolenupud ekraani paremal küljel aitavad teid liikuda valitud seadete vahel. Kõikide seadistuste tegemiseks peab süüde olema ON/RUN asendis. Allolevas tabelis on toodud Uconnect 3 raadio seadete nimekiri koos iga seade juurde kuuluvate valikutega. Ekraan Puuteekraanil "Display" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud Display mode (ekraani režiim) Auto Manual Brightness (eredus) + - Eredust saab muuta ka puuteekraanil "+" ja "-" skaalat liigutades. Language (keel) English Françaic Español "Language" seade all mistahes valiku tegemisel muudetakse kõik kuvatavad teated, sealhulgas reisi funktsioonid ja navigatsioonisüsteem (mõnel mudelil) valitud keeles. "Touchscreen Beep" (Puuteekraani heli) Yes (jah) No (ei) "Voice Settings" (Häälkäskluste seaded) "Voice Response Length" (Häälkäskluse "Show Command List" pikkus) (Näita käskude nimekirja) 319

322 "Units" (ühikud) Puuteekraanil "Units" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Units" (ühikud) US Metric (Meetermõõdustik) "Metric" muudab kõik keskpaneelil kuvatavad mõõtühikud meetermõõdustikku. "Custom" võimaldab sõltumatult valida "Fuel Consumption" (kütusekulu) (L/100km) ja "Pressure" (rehvirõhk) (kpa või baar) mõõtühikuid. "Clock & Date" (kell ja kuupäev) Puuteekraanil "Clock & Date" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud Kellaaja ja formaadi määramine "12 hour" (12 tundi) "24 hour" (24 tundi) AM PM Set Time and Format seadistustes vajutage vastavaid noolenuppe puuteekraanil õige kellaaja määramiseks. "Set Time Hours" (määra kellaaeg tunnid) + - "Set Time Minutes" (määra kellaaeg minutid) + - "Set Date" (määra kuupäev) Üles nool Alla nool Set Date seadistustes vajutage vastavaid noolenuppe puuteekraanil õige kuupäeva määramiseks. 320

323 Seade nimi Võimalikud valikud "Show Time Status" (kellaaja staatuse kuvamine) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) "Sync Time" (kellaaja sünkroniseerimine) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) Safety/Assistance (ohutuse abifunktsioonid) Puuteekraanil "Safety/Assistance" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud ParkView Backup Camera Delay (parkimisabi tagakaamera viivitus) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) ParkView Backup Camera Delay (parkimisabi tagakaamera viivitus) seadistuses saab määrata, kas auto tahaossa jääv kujutis koos dünaamiliste joontega kuvatakse või mitte kümne sekundi jooksul peale tagurduskäigu sisselülitamist. Viivitus tühistatakse, kui auto sõidukiirus ületab 13 km/h, käik viiakse PARK asendisse või kui süüde on välja lülitatud. ParkView Backup Camera Active Guide Lines (parkimisabi aktiivsed juhised) On (sees) Off (väljas) mõnel mudelil ParkView Backup Camera Active Guide Lines (parkimisabi aktiivsed juhised) on dünaamilised jooned tagurduskaamera pildil, mis põhinevad rooli asendil, aidates illustreerida auto laiust ja selle kavandatud tagurdamisteekonda. Katkendlik keskjoon näitab auto keskosa hõlbustamaks parkimist ja auto paigutamist. 321

324 Seade nimi "Forward Collision Warning Plus (FCW+) Sensitivity" (Kokkupõrke hoiatuse (FCW) tundlikkus) mõnel mudelil Võimalikud valikud "Far" (kaugel) "Med" (keskmine) "Near" (ligidal) Laupkokkupõrke hoiatuse (FCW) tundlikkuse seadistuses saab määrata pikivahe eessõitva autoga, enne kui süsteem annab hoiatuse kokkupõrke tõenäolisuse kohta. "Far" (kaugel) võimaldab kõige pikemat reageerimisaega, samas, kui "Near" (lähedal) vähimat reageerimisaega sõltuvalt kahe auto vahelisest pikivahest "Forward Collision Warning Plus (FCW+)" (Kokkupõrke hoiatus (FCW) mõnel mudelil "Off" (väljas) "Sound Only" (helisignaal ainult) "Sound and Brake" (heli ja pidurdus) "Forward Collision Warning Plus (FCW+)" (Kokkupõrke hoiatus (FCW)) seadistus sisaldab täiendavat pidurdusabi (ABA). ABA rakendab täiendavat pidurisurvet, kui juhi poolt avaldatav ei ole piisav kokkupõrke ära hoidmiseks. Kui on valitud seadistus "Sound Only" (helisignaal ainult) hoiatatakse teid helisignaaliga võimaliku kokkupõrke eest eessõitva autoga ja vajalik on tugevam pidurdamine. Kui on valitud seadistus "Sound and Brake" (heli ja pidurdus) rakendatakse ka pidureid auto sõidukiiruse vähendamiseks ja kostab helisignaal. ParkSense mõnel mudelil "Sound Only" (helisignaal ainult) "Sound and Display" (heli ja ekraan) "Rear ParkSense Volume" (tagumise parkimisabi helitugevus) mõnel mudelil "Low" (madal) "Medium" (keskmine) "High" (kõrge) "Front ParkSense Volume" (eesmise parkimisabi helitugevus) mõnel mudelil "Low" (madal) "Medium" (keskmine) "High" (kõrge) "Side Distance Warning" (külgvahemaa hoiatus) "Off" (väljas) "Sound Only" (helisignaal ainult) "Sound and Display" (heli ja ekraan) "Side Distance Warning Volume" ( külgvahemaa hoiatuse helitugevus) "Low" (madal) "Medium" (keskmine) "High" (kõrge) "LaneSense Warning" (reavahetusabi) mõnel mudelil "Early" (varane) "Medium" (keskmine) "Late" (hiline) "LaneSense Warning" (reavahetusabi) seadistus määrab vahemaa, millal reavahetusabi hoiatab teid rooli liigutamise abil võimalikust reast kõrvalekaldumisest. "LaneSense Strength " (reavahetusabi tugevus) mõnel mudelil "Low" (madal) "Medium" (keskmine) "High" (kõrge) 322

325 Seade nimi " Blind Spot Alert" (pimenurga jälgimissüsteem) mõnel mudelil Off (väljas) Lights (tuled) Võimalikud valikud "Lights and Chime" (tuled ja helisignaal) Kui auto on anduri asukohas saanud mistahes kahjustusi, isegi kui pamper ise ei ole kahjustunud võib andur anda valehäireid. Anduri joondamiseks viige auto teenindusse. Joondamata anduriga pimenurga hoiatus ei tööta korralikult. " Blind Spot Alert" (pimenurga jälgimissüsteem) mõnel mudelil "Off" (väljas) "Lights" (tuled) "Lights and Chime" (tuled ja helisignaal) Rain Sensing Auto Wipers (vihmaanduriga kojamehed) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) "Electric Park Brake Service Mode" (elektrilise seisupiduri kasutusrežiimid) Yes (jah) No (ei) "Electric Park Brake Service Mode" (elektrilise seisupiduri kasutusrežiimid) võimaldab mehaanikutel või auto omanikul elektrilise seisupiduri pidurite hooldamise eesmärgil sisse tõmmata. "Brakes" (pidurid) mõnel mudelil Puuteekraanil "Brakes" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud Automaatne seisupidur On (sees) Off (väljas) 323

326 "Lights" (tuled) Puuteekraanil "Lights" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi "Headlight Sensitivity" (esitulede tundlikkus) mõnel mudelil Level 1: minimaalne tundlikkus Võimalikud valikud Level 2: keskmine tundlikkus Level 3: maksimaalne tundlikkus Mida suurem on tundlikkus seda vähem peab valgus tulede sisselülitumiseks muutuma (nt 3 tasemel lülituvad esituled päikseloojangul varem sisse, kui tasemel 1 ja 2). "Headlight Off Delay" (tulede väljalülitumise viivitus) 0 sek 30 sek 60 sek 90 sek Kui "Headlight Off Delay" (tulede väljalülitumise viivitus) funktsioon on valitud, võimaldab see muuta aega, kui kauaks jäävad esituled peale mootori väljalülitamist põlema. "Greeting Lights" (tervitusvalgustus) On (sees) Off (väljas) "Automatic High Beam Headlamps" (automaatsed kaugtuled) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) "Daytime Running Lights" (päevatuled) On (sees) Off (väljas) "Cornering Lights" (kurvivalgustus) On (sees) Off (väljas) "Cornering Lights" (kurvivalgustus) funktsiooni valimisel, kui rooli keeramise nurk on suur või suunatuled on sisse lülitatud, siis tuli (mis on udutuledega seotud) keerab võimaldades öösel paremat nähtavust. "Flash Lights With Lock" (lukustamisel suunatuledega vilgutamine) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) 324

327 Seade nimi Võimalikud valikud "Interior Ambient Lights" (salongivalgustus) + - Salongivalgustuse eredust saab muuta ka puuteekraanil "+" ja "-" skaalat liigutades. Uksed ja lukud Puuteekraanil "Doors & Locks" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud Auto Door Locks (automaatne lukustus) On (sees) Off (väljas) Auto Door Locks (automaatne lukustus) funktsioon lukustab automaatselt uksed, kui auto sõidab kiirusega 20 km/h. Auto Unlock On Exit (automaatne lukkude avamine) On (sees) Off (väljas) Selle funktsiooni valimisel avanevad kõik uksed auto peatumisel ja parkimis- või neutraalse käigu sisselülitamisel ja juhiuks avaneb. "Flash Lights With Lock" (suunatuledega märguandmine) On (sees) Off (väljas) "Horn With Lock" (alarm lukustamisel) On (sees) Off (väljas) "Horn With Remote Start" (kaugkäivitus alarm) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) 325

328 Seade nimi Võimalikud valikud "Remote Door Unlock/Door Unlock" (puldiga ukse sulgemine/avamine) "Driver" (juht) "All" (kõik) Kui valitud on "Driver", saab puldi nupule vajutamisega avada juhiukse, teiste uste avamiseks tuleb puldi nupule vajutada teist korda. "All" valimisel avatakse puldi nupule üks kord vajutamisel lukust kõik uksed. "All" valimisel avanevad ukse käepidemest kinni võtmisel kõik uksed. "Driver" programmeerimisel avaneb ukse lingist kinni võtmisel ainult juhiuks. Käepidemest rohkem kinni võtmisel avaneb ikkagi ainult juhiuks. Peale juhiukse avamist saab seestpoolt (või puldiga) avada kõik teised uksed. "Memory Linked To FOB" (puldiga seotud mälu) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) Funktsioon võimaldab kõikide mälusse talletatu seadete esilekutsumist (juhiiste, külgpeeglid, roolisamba kõrgus ja raadiojaamade eelseadistused). "Auto Comfort Systems" (mugavussüsteemid) mõnel mudelil Puuteekraanil "Auto-On Comfort Systems" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi "Auto-On Driver Heated/Ventilated Seat & Steering Wheel With Vehicle Start" (istmesoojenduse/ventileeritavate istmete automaatne sisselülitumine käivitamisel) mõnel mudelil "Off" (väljas) Võimalikud valikud "Remote Start" (kaugkäivitus) "All Starts" (kõik käivitused) Selle funktsiooni valimisel lülitub istmesoojendus ja roolisoojendus automaatselt sisse, kui temperatuur on alla 4 C. Kui temperatuur on üle 26.7 C, lülitub sisse juhiistme ventilatsioon. 326

329 Mootori väljalülitamisega seotud funktsioonid Puuteekraanil "Engine Off Options" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Headlight Off Delay" (tulede väljalülitumise viivitus) 0 sek 30 sek 60 sek 90 sek Kui see funktsioon on valitud, võimaldab see muuta aega, kui kauaks jäävad esituled peale mootori väljalülitamist põlema. "Radio Off Delay" (raadio väljalülitumise viivitus) 0 min 20 min Selle funktsiooni valimisel jääb raadio eelvalitud ajaks peale süüte väljalülitamist mängima. "Audio" (heli) Puuteekraanil "Audio" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Muudetavad võimalused "Equalizer" (ekvalaiser) Bass "Mid" (keskmine) "Treble" (kõrged toonid) Selles aknas saate muuta heliseadeid (Bass, Mid ja Treble). Seadeid saab muuta nuppude + ja - abil või valides mistahes punkt puuteekraani skaalal + ja - vahemikus. Bass/Mid/Treble alast võite seadete muutmiseks lihtsalt sõrmega üle libistada või siis puudutada soovitud seadet. 327

330 Seade nimi Muudetavad võimalused Helibalanss/valjus Üles nool Alla nool Vasak nool Parem nool Keskel "C" nupp Sellel ekraanil saate nooleklahvide abil puuteekraanil muuta heliseadete Balance/Fade heli reguleerimiseks esi- ja taga või parema-, vasaku kõlari vahel. Tehaseseadete taastamiseks vajutage puuteekraanil "C" nuppu. Kiirusega seotud helitugevus Off "Surround Sound" (ruumiline heli) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) "Loudness" (helitugevus) On (sees) Off (väljas) "Loudness" funktsioon aitab parandada heli kvaliteeti madalal helitugevusel. AUX Volume Offset mõnel mudelil + - AUX Volume Offset funktsioon võimaldab AUX pordiga ühendatud mobiilseadmete heliseadeid muuta. "Radio Setup" (raadio seaded) - mõnel mudelil Puuteekraanil " Radio Setup" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Traffic Announcement" (liiklusteated) On (sees) Off (väljas) "DAB Announcement" mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) "DAB Announcement Categories" Alternative Frequency (alternatiivne sagedus) Regional (kohalik) 328

331 Telefon / Bluetooth Puuteekraanil "Phone/Bluetooth" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Paired Phones" (seotud telefonid) Seotud telefonide loetelu See funktsioon näitab telefoni/bluetooth süsteemiga seotud telefone. Täiendavat informatsiooni leiate Uconnect kasutusjuhendist. "Restore Settings" (seadete taastamine) Puuteekraanil "Restore Settings" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud Restore Settings OK Cancel "Restore Settings" valimisel taastatakse kõik vaikeseaded. 329

332 Isiklike andmete kustutamine Puuteekraanil "Clear Personal Data" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud Clear Personal data (Isiklike andmete kustutamine) OK Cancel Funktsiooni valimisel kustutakse kõik isiklikud seaded, Bluetooth seadmed ja eelvalikud. Kliendi programmeeritavad funktsioonid Uconnect 4 seaded 7 tollise ekraaniga Uconnect 4 puuteekraani nupud ja esipaneeli nupud 1 Uconnect nupud puuteekraanil 2 Uconnect nupud esipaneelil Menüüseadete kuvamiseks vajutage alumisel ribal olevale s b "Settings" nupule või vajutage "Apps " nupule ja seejärel puuteekraani "Settings" on t nupule. Selles režiimis võimaldab Uconnect ligipääsu kõikide programmide funktsioonidele. Korraga saab valida ainult ühe puuteekraani ala. Sõltuvalt autost võivad funktsiooniseaded varieeruda. Valiku tegemiseks vajutage puuteekraanil vastava režiimi nupule. Kui soovitud režiim on valitud vajutage korraks "option" kuni linnuke ilmub soovitud seade ette, tähistamaks tehtud valikut. Kui seade on valitud, siis eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage kas puuteekraani tagasiliikumise nuppu või vajutage ekraani sulgemiseks "X". Üles/alla noolenupud ekraani paremal küljel aitavad teid liikuda valitud seadete vahel. Allolevas tabelis on toodud 7 tollise ekraaniga Uconnect 4 raadio seadete nimekiri koos iga seade juurde kuuluvate valikutega. 330

333 Keel Puuteekraanil "Language" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi "Language" (Keel) Võimalikud valikud Deutsch English Espanol Francais Italiano Nederlands Polski Portugues Turkce Ekraan Puuteekraanil "Display" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Display Mode" (Ekraani režiim) Auto Manual "Display Brightness Headlights On " (Ekraani eredus, esituled sees) + - "Display Brightness Headlights Off" (Ekraani eredus, esituled väljas) + - AutoShow (automaatne kuvamine) On (sees) Off (väljas) "Touchscreen Beep" (Puuteekraani heli) On (sees) Off (väljas) Control Screen Timeout (Kontrollekraani ajastus) On (sees) Off (väljas) "Phone Pop-ups Displayed in Cluster" (telefoni teadete kuvamine keskpaneelil) On (sees) Off (väljas) 331

334 "Units" (ühikud) Puuteekraanil "Units" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Units" (ühikud) US Metric (meetermõõdustik) Custom (kohandatav) "Metric" muudab kõik keskpaneelil kuvatavad mõõtühikud meetermõõdustikuks. Custom (kohandatud) valik võimaldab seadistada kaugust, kütusekulu (MPG (USA), MPG (UK), L / 100km või km / L), rõhu (kpa või bar) ja temperatuuri (C või F) mõõtühikud iseseisvalt. Voice (Heli) Puuteekraanil "Voice" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Voice Response Length" (häälvastuse pikkus) Brief" (lühike) "Detailed" (üksikasjalik) "Show Command List" (näita käskluste nimekirja) "Always" (alati) "With Help" (koos abiga) "Never" (mitte kunagi) 332

335 "Time/Date" (aeg/kuupäev) Puuteekraanil "Time/Date" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Set Time Hours" (kellaaja seadistamine tunnid) + - "Set Time Hours" (kellaaja seadistamine tunnid) võimaldab teil kellaaega määrata. "Set Time Minutes" (kellaaja seadistamine minutid) + - "Set Time Minutes" (kellaaja seadistamine minutid) võimaldab teil kellaaega määrata. "Time Format" (kellaaja formaat) 12h 24h AM PM "Set Date" (määra kuupäev) Üles nool Alla nool Set Date seadistustes vajutage vastavaid noolenuppe puuteekraanil õige kuupäeva määramiseks. "Show Time Status" (kellaaja staatuse kuvamine) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) "Sync Time" (kellaaja sünkroniseerimine) mõnel mudelil 333

336 "Safety/Driving Assistance" (Aktiivjuhtimine) mõnel mudelil Puuteekraanil "Safety/Driving Assistance" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi "Forward Collision Warning" (kokkupõrkehoiatus) "Off" (väljas) "WarningOnly" (ainult hoiatus) Võimalikud valikud "Warning + Active Brake" (hoiatus koos aktiivpidurdusega "Forward Collision Warning Plus" (Kokkupõrke hoiatus (FCW) seadistus sisaldab täiendavat pidurdusabi (ABA). ABA rakendab täiendavat pidurisurvet, kui juhi poolt avaldatav ei ole piisav kokkupõrke ära hoidmiseks. Kui on valitud seadistus "Sound Only" (helisignaal ainult) hoiatatakse teid helisignaaliga võimaliku kokkupõrke eest eessõitva autoga ja vajalik on tugevam pidurdamine. Kui on valitud seadistus "Sound and Brake" (heli ja pidurdus) rakendatakse ka pidureid auto sõidukiiruse vähendamiseks ja kostab helisignaal. "Forward Collision Warning Sensitivity" (Kokkupõrke hoiatuse tundlikkus) mõnel mudelil "Near" (lähedal) "Medium" (keskmine) "Far" (kaugel) Laupkokkupõrke hoiatuse (FCW) tundlikkuse seadistuses saab määrata pikivahe eessõitva autoga, enne kui süsteem annab hoiatuse kokkupõrke tõenäolisuse kohta. "Far" (kaugel) võimaldab kõige pikemat reageerimisaega, samas, kui "Near" (lähedal) vähimat reageerimisaega sõltuvalt kahe auto vahelisest pikivahest. "LaneSense Warning" (sõidurea hoidja) mõnel mudelil "Early" (varane) "Medium" (keskmine) "Late" (hiline) "LaneSense Warning" (sõidurea hoidja) seadistus määrab vahemaa, millal reavahetusabi hoiatab teid rooli liigutamise abil võimalikust reast kõrvalekaldumisest. LaneSense Strength "Low" (madal) "Medium" (keskmine) "High" (kõrge) ParkSense mõnel mudelil "Sound" (heli) "Sound and Display" (heli ja ekraan) "Rear ParkSense Volume" (tagumise parkimisabi helitugevus) "Low" (madal) "Medium" (keskmine) "High" (kõrge) "Rain Sensing Auto Wipers" (vihmaanduriga tuuleklaasipuhastajad) On (Sees) Off (Sees/väljas) 334

337 Pidurid Puuteekraanil "Brakes" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud Automaatne seisupidur On (sees) Off (väljas) "Brake Service" (Pidurite hooldus) Yes No "Brake Service" funktsiooni valimisel kuvatakse hüpikaken, mille abil saate lasta pidurid sisse tõmmata hooldustööde teostamiseks. "Lights" (tuled) Puuteekraanil "Lights" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Interior Ambient Lights" (salongivalgustus) + - Salongivalgustuse eredust saab muuta ka puuteekraanil "+" ja "-" skaalat liigutades. "Headlight Sensitivity" (esitulede tundlikkus) mõnel mudelil Level 1: minimaalne tundlikkus Level 2: keskmine tundlikkus Level 3: maksimaalne tundlikkus Mida suurem on tundlikkus, seda vähem peab valgus tulede sisselülitumiseks muutuma (nt 3 tasemel lülituvad esituled päikseloojangul varem sisse kui tasemel 1 ja 2). "Headlight Off Delay" (tulede väljalülitumise viivitus)

338 Seade nimi Võimalikud valikud Kui "Headlight Off Delay" (tulede väljalülitumise viivitus) funktsioon on valitud, võimaldab see muuta aega, kui kauaks jäävad esituled peale mootori väljalülitamist põlema. "Greeting Lights" (tervitusvalgustus) On (sees) Off (väljas) "Auto Dim High Beams" (automaatselt tumenevad kaugtuled) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) "Cornering Lights" (kurvivalgustus) On (sees) Off (väljas) "Cornering Lights" (kurvivalgustus) funktsiooni valimisel, kui rooli keeramise nurk on suur või suunatuled on sisse lülitatud, siis süttib vastava poole udutuli, võimaldades öösel paremat nähtavust. "Flash Lights With Lock" (tuledega vilgutamine) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) Uksed ja lukud Puuteekraanil "Doors & Locks" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud Auto Door Locks (automaatne lukustus) On (sees) Off (väljas) Auto Door Locks (automaatne lukustus) funktsioon lukustab automaatselt uksed, kui auto sõidab kiirusega 20 km/h. Auto Unlock On Excit (automaatne lukustumine väljumisel) On (sees) Off (väljas) 336

339 Seade nimi Võimalikud valikud Selle funktsiooni valimisel avanevad kõik uksed auto peatumisel ja parkimis- või neutraalse käigu sisselülitamisel ning juhiukse avamisel. "Flash Lights With Lock" (suunatuledega märguandmine) On (sees) Off (väljas) "Remote Door Unlock" (uste puldist avamine) "Driver Door" (juhiuks) "All doors" (kõik uksed) "Personal Settings To FOB" (puldiga seotud mälu) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) "Engine Off Options" (väljalülitatud mootoriga funktsioonid) mõnel mudelil Puuteekraanil "Engine Off Options" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Headlight Off Delay" (tulede väljalülitumise viivitus) + - "Radio Off Delay" (raadio väljalülitumise viivitus) 0 min 20 min "Radio Off With Door" (ukse avamisega raadio väljas) 337

340 Audiosüsteem Puuteekraanil "Audio" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Balance & Fade" (Helibalanss/valjus) + * Sellel ekraanil saate reguleerida häälestuse "Balance & Fade", vajutades ja lohistades "Speaker Icon" kasti mis tahes asukohas. "Equalizer" (ekvalaiser) Bass (madalad toonid) "Mid" (keskmine) "Treble" (kõrged toonid) Selles aknas saate muuta heliseadeid (Bass, Mid ja Treble). Seadeid saab muuta nuppude + ja - abil või valides mistahes punkt puuteekraani skaalal + ja - vahemikus. Bass/Mid/Treble alast võite seadete muutmiseks lihtsalt sõrmega üle libistada või siis puudutada soovitud seadet. "Speed related volume" Kiirusega seotud helitugevus Off "Loudness" (helitugevus) On (sees) Off (väljas) "Loudness" funktsioon aitab parandada heli kvaliteeti madalal helitugevusel. AUX Volume Offset mõnel mudelil + + AUX Volume Offset funktsioon võimaldab AUX pordiga ühendatud mobiilseadmete heliseadeid muuta. Auto Play On (sees) Off (väljas) Funktsioon "Auto Play" hakkab automaatselt esitama heli, kui USB-seade on ühendatud ja sisse lülitatud. 338

341 Seade nimi Võimalikud valikud Radio Off With Door" (ukse avamisega raadio väljas) On (sees) Off (väljas) Funktsioon "Radio Off With Door" hoiab raadiot mängimas kuni juhi või reisija ukse avamiseni või siis, kui valitud raadio viivituse aeg on möödunud. "Phone" (telefon) Puuteekraanil "Phone" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Do Not Disturb" (mitte segada) mitte segada valikud "Paired Phones And Audio Devices" (seotud telefonid ja heliseadmed) Seotud telefonide ja heliseadmete nimekiri See funktsioon näitab telefoni/bluetooth süsteemiga seotud telefone ja heliseadmeid. Täiendavat informatsiooni leiate Uconnect kasutusjuhendist. "Phone Pop-ups Displayed in Cluster" (telefoni teadete kuvamine keskpaneelil) On (sees) Off (väljas) "Radio Setup" (raadio seaded) mõnel mudelil Puuteekraanil " Radio Setup" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Traffic Announcement" (liiklusteated) On (sees) Off (väljas) "DAB Announcement " mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) "DAB Announcement Categories" Alternatiivne sagedus Kohalik 339

342 Restore Settings Puuteekraanil "Restore Settings" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Restore Settings" (seadete taastamine) OK Cancel (tühista) "Restore Settings" valimisel taastatakse kõik vaikeseaded. Isiklike andmete kustutamine Puuteekraanil "Clear Personal Data" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud Clear Personal data (isiklike andmete kustutamine) OK Cancel (tühista) Funktsiooni valimisel kustutakse isiklikud seaded, Bluetooth seadmed ja eelvalikud. 340

343 Kliendi programmeeritavad funktsioonid Uconnect 4/4 NAV seaded 8,4-tollise ekraaniga Uconnect 4/4C NAV puuteekraani nupud ja esipaneeli nupud 1 Uconnect nupud puuteekraanil 2 Uconnect nupud esipaneelil Menüüseadete kuvamiseks vajutage alumisel ribal olevale "Apps puuteekraani "Settings A " nupule ja seejärel utton" nupule. Selles režiimis võimaldab e muconnect ligipääsu kõikide programmide funktsioonidele. Korraga saab valida ainult ühe puuteekraani ala. Sõltuvalt autost võivad funktsiooniseaded varieeruda. Valiku tegemiseks vajutage puuteekraanil vastava režiimi nupule. Kui soovitud režiim on valitud, vajutage korraks "option" kuni linnuke ilmub soovitud seade ette, tähistamaks tehtud valikut. Kui seade on valitud, siis eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage kas puuteekraani tagasiliikumise nuppu või vajutage ekraani sulgemiseks "X". Üles/alla noolenupud ekraani paremal küljel aitavad teid liikuda valitud seadete vahel. Allolevas tabelis on toodud Uconnect 4/4C NAV raadio seadete nimekiri koos iga seade juurde kuuluvate valikutega. "Language" (Keel) Puuteekraanil "Language" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi "Set Language" (määra keel) Võimalikud valikud Set Language funktsiooni valimisel saate valida ekraanil kuvatavate kõikide keelte vahel (Brasileiro/Deutsch/English/Español/Français/Italiano/ Nederlands/Polski/Português/Türk/Pусский/Arabic) kõikide näidiku loetelude jaoks, kaasa arvatud teekonna funktsioonid ja navigatsioonisüsteem (mõnel mudelil). Vajutage Set Language, seejärel nuppu puuteekraanil, vajutage soovitud keele nuppu, kuni selle keele kõrvale ilmub linnuke, mis näitab, et see seade on valitud. 341

344 "Display" (ekraan) Puuteekraanil "Display" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Display Mode" (Ekraani režiim) Manual Auto Display brightness With Headlights ON (näidikute heledus esituled SEES) + - Seadete muutmiseks Display Brightness with Headlights ON reziimis peavad esituled põlema ja salongi valgusregulaator ei tohi olla asendis party või parade. Display brightness With Headlights (näidikute heledus esituled VÄLJAS) + - Seadete muutmiseks Display Brightness with Headlights OFF režiimis peavad esituled olema väljalülitatud ja salongi valgusregulaator ei tohi olla asendis party või parade. "Set Theme Options" (teema valikute määramine) Selles režiimis saate määrata ekraani teema. Valiku tegemiseks vajutage puuteekraanil nuppu "Set Theme", seejärel valige soovitud teema valiku nupp, kuni ilmub märge, mis näitab, et seade on valitud. "Touchscreen Beep" (Puuteekraani heli) On (sees) Off (väljas) "Control Screen Timeout" (Juhtpaneeli ajaväljund) On (sees) Off (väljas) Kui valitud on "Control Screen Time-Out" funktsioon, jääb juhtpaneeli ekraan viieks sekundiks avatuks enne ekraani aegade lõppu. Kui funktsioon on välja lülitatud, tuleb ekraan käsitsi sulgeda. 342

345 Seade nimi Võimalikud valikud "Navigation Turn-By-Turn In Cluster" (navigeerimine pöörete kaupa) On (sees) Off (väljas) Selle funktsiooni valimisel kuvatakse ekraanil navigatsiooni üksikasjalikud juhised pöördekohtades. Phone Pop-ups Displayed in Cluster" (telefoni teadete kuvamine keskpaneelil) On (sees) Off (väljas) "Units" (mõõtühikud) Puuteekraanil "Units" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Units" (mõõtühikud) US Metric (meetermõõdustik) Custom (kohandatav) "Metric" muudab kõik keskpaneelil kuvatavad mõõtühikud meetermõõdustikuks. "Custom" võimaldab sõltumatult valida "Fuel Consumption" (kütusekulu) (L/100km), "Pressure" (rehvirõhk) (kpa või bar) ja temperatuuri ( C või F) mõõtühikuid. Voice (Heli) Puuteekraanil "Voice" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Voice Response Length" (Häälkäskluse pikkus) "Brief" (lühike) "Detailed" (detailne) Show Command List" (Näita käskude nimekirja) "Always (alati) With Help" (koos abiga) "Never" (mitte kunagi) 343

346 Puuteekraanil "Clock" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Sync Time With GPS" (kellaaja sünkroniseerimine koos GPS) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) "Set Time Hours" (kellaaja seadistamine, tunnid) + - "Set Time Hours" (kellaaja seadistamine, tunnid) võimaldab teil kellaaega määrata. Puuteekraanil peab nupp Sync time with GPS olema märgistamata. Set Time Minutes" (kellaaja seadistamine, minutid) + - "Set Time Minutes" (kellaaja seadistamine, minutid) võimaldab teil kellaaega määrata. Puuteekraanil peab nupp Sync time with GPS olema märgistamata. "Time Format" (kellaaja formaat) 12h 24h "Show Time in Status Bar" (kellaaja kuvamine olekuribal) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) "Safety & Driving Assistance" (Juhtimise abifunktsioonid) Puuteekraanil "Safety & Driving Assistance" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Forward Collision Warning Sensitivity" (Kokkupõrke hoiatuse tundlikkus) mõnel mudelil "Near" (lähedal) "Medium" (keskmine) "Far" (kaugel) Laupkokkupõrke hoiatuse (FCW) tundlikkuse seadistuses saab määrata pikivahe eessõitva autoga, enne kui süsteem annab hoiatuse kokkupõrke tõenäolisuse kohta. "Far" (kaugel) võimaldab kõige pikemat reageerimisaega, samas, kui "Near" (lähedal) vähimat reageerimisaega sõltuvalt kahe auto vahelisest pikivahest. 344

347 Seade nimi "Forward Collision Warning-Plus (FCW+)" (kokkupõrke hoiatus) Off (Väljas) Võimalikud valikud Sound Only (Ainult heli) Sound and Brake (Heli koos pidurdamisega) "Forward Collision Warning Plus (FCW+)" (Kokkupõrke hoiatus (FCW+)) seadistus sisaldab täiendavat pidurdusabi ABA. ABA rakendab täiendavat pidurisurvet, kui juhi poolt avaldatav ei ole piisav kokkupõrke ära hoidmiseks. Kui on valitud seadistus "Sound Only" (helisignaal ainult), hoiatatakse teid helisignaaliga võimaliku kokkupõrke eest eessõitva autoga ja vajalik on tugevam pidurdamine. Kui on valitud seadistus "Sound and Brake" (heli ja pidurdus), rakendatakse ka pidureid auto sõidukiiruse vähendamiseks ja kostab helisignaal. "LaneSense Warning" (sõidurea hoidja) mõnel mudelil "Early" (varane) "Medium" (keskmine) "Late" (hiline) "LaneSense Warning" (sõidurea hoidja) seadistus määrab vahemaa, millal sõidurea hoidja hoiatab teid rooli liigutamise abil võimalikust reast kõrvalekaldumisest. ParkSense mõnel mudelil "Sound" (heli) "Sound and Display" (heli ja ekraan) "Front ParkSense Volume" (eesmise parkimisabi helitugevus) "Low" (madal) "Medium" (keskmine) "High" (kõrge) "Rear ParkSense Volume" (tagumise parkimisabi helitugevus) "Low" (madal) "Medium" (keskmine) "High" (kõrge) "Blind Spot Alert" (pimenurga jälgimissüsteem) mõnel mudelil "Off" (väljas) "Lights" (tuled) "Lights & Chime" (tuled ja helisignaal) Kui auto on anduri asukohas saanud mistahes kahjustusi, isegi kui kaitseraud ise ei ole kahjustunud, võib andur anda valehäireid. Anduri joondamiseks viige auto teenindusse. Joondamata anduriga ei tööta pimenurga hoiatus korralikult. "ParkView Backup Camera Active Guidelines" (ParkView tagurduskaamere aktiivsed juhised) On (sees) Off (väljas) "ParkView Backup Camera Delay" (tagumise parkimisabi kaamera viivitus) On (sees) Off (väljas) ParkView Backup Camera Delay (parkimisabi tagakaamera viivitus) seadistuses saab määrata, kas auto tagaossa jääv kujutis koos dünaamiliste joontega kuvatakse või mitte kümne sekundi jooksul peale tagurduskäigu sisselülitamist. Viivitus tühistatakse, kui auto sõidukiirus ületab 13 km/h, käik viiakse PARK asendisse või kui süüde on välja lülitatud. 345

348 Seade nimi "Rain Sensing Auto Wipers" (vihmaanduriga tuuleklaasipuhastajad) On (sees) Võimalikud valikud "Side Distance Warning" (külgvahemaa hoiatus) "Off" (väljas) "Sound" (heli) "Side Distance Warning Volume" (külgvahemaa hoiatuse helitugevus) Off (väljas) "Sound and Display" (heli ja ekraan) "Low" (madal) "Medium" (keskmine) "High" (kõrge) Pidurid Puuteekraanil "Brakes" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Electric Park Brake Service Mode" (elektroonilise seisupiduri hooldusrežiim) mõnel mudelil Yes No "Electric Park Brake Service Mode" (elektrilise seisupiduri kasutusrežiimid) võimaldab mehaanikutel või auto omanikul elektrilise seisupiduri pidurite hooldamise eesmärgil sisse tõmmata. Automaatne seisupidur 346

349 "Lights" (tuled) Puuteekraanil "Lights" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi "Headlight Sensitivity" (esitulede tundlikkus) Level 1: minimaalne tundlikkus Võimalikud valikud Level 2: keskmine tundlikkus Level 3: maksimaalne tundlikkus Mida suurem on tundlikkus seda vähem peab valgus tulede sisselülitumiseks muutuma (nt 3 tasemel lülituvad esituled päikseloojangul varem sisse kui tasemel 1 ja 2). "Headlight Off Delay" (tulede väljalülitumise viivitus) 0 sek 30 sek 60 sek 90 sek Kui see funktsioon on valitud, võimaldab see muuta aega, kui kauaks jäävad esituled peale mootori väljalülitamist põlema. "Headlight Illumination on Approach" (esitulede süttimine liginemisel) 0 sek 30 sek 60 sek 90 sek "Greeting Lights" (tervitusvalgustus) On (sees) Off (väljas) "Daytime Running Lights" (päevatuled) On (sees) Off (väljas) "Cornering Lights" (kurvivalgustus) On (sees) Off (väljas) "Cornering Lights" (kurvivalgustus) funktsiooni valimisel, kui rooli keeramise nurk on suur või suunatuled on sisse lülitatud, süttib vastava poole udutuli, võimaldades öösel paremat nähtavust. "Flash Lights With Lock" (tuledega vilgutamine) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) 347

350 Seade nimi Võimalikud valikud Interior Ambient Lights" (salongivalgustus) + - Salongivalgustuse eredust saab muuta ka puuteekraanil "+" ja "-" skaalat liigutades. "Auto Dim High Beams" (automaatne kaugtulede lülitus) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) Selle funktsiooni valimisel lülituvad kaugtuled vastavatel tingimustel automaatselt sisse. Uksed ja lukud Puuteekraanil "Doors & Locks" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud Auto Unlock On Exit (automaatne lukkude avamine) On (sees) Off (väljas) Selle funktsiooni valimisel avanevad kõik uksed auto peatumisel ja parkimis- või neutraalse käigu sisselülitamisel ja juhiukse avamisel. Flash Lights With Lock" (suunatuledega märguandmine) On (sees) Off (väljas) "Sound Horn With Lock" (helisignaal lukustamisel) mõnel mudelil "Off" (väljas) 1st Press" (1 vajutamisel) "2nd Press" (2 vajutamisel) "Sound Horn With Remote Start" (kaugkäivitus alarm) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) 1 vajutusega lukust avamine "Driver Door" (juhiuks) "All doors" (kõik uksed) 348

351 Seade nimi Võimalikud valikud "Driver Door" valimisel avaneb puldi nupule ühekordsel vajutamisel ainult juhiuks. Teiste uste avamiseks tuleb vajutada puldi nupule teist korda. "All Doors" valimisel avanevad puldi nupule ühekordsel vajutamisel kõik uksed. Kui auto on programmeeritud avama ühe nupulevajutusega kõik uksed, võib avamiseks võtta kinni mistahes ukse käepidemest. "Driver Door" programmeerimisel avaneb ukse lingist kinnivõtmisel ainult juhiuks. Passiivse sisenemisega funktsiooniga autode puhul, kui infonäidikul on programmeeritud "Driver Door", avaneb käepideme puudutamisel lukust ainult juhiuks. Peale juhiukse avamist saab seestpoolt (või puldiga) avada kõik teised uksed. "Passive Entry" (passiivne sisenemine) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) Selle funktsiooniga saate juhiukse lukust avada ja lukustada ilma pulti kasutamata. "Personal Settings linked to Key FOB" (puldiga seotud mälu) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) Funktsioon võimaldab kõikide mälusse talletatud seadete esilekutsumist (juhiiste, külgpeeglid, roolisamba kõrgus ja raadiojaamade eelseadistused). 349

352 "Auto Comfort Systems" (mugavussüsteemide automaatne sisselülitumine) mõnel mudelil Puuteekraanil "Auto-On Comfort Systems" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi "Auto-On Driver Heated/Ventilated Seat & Steering Wheel With Vehicle Start" (istmesoojenduse/ventileeritavate istmete automaatne sisselülitumine käivitamisel) mõnel mudelil "Off" (väljas) Võimalikud valikud "Remote Start" (kaugkäivitusel) All Starts" (kõik käivitused) Selle funktsiooni valimisel lülitub istmesoojendus ja roolisoojendus automaatselt sisse, kui temperatuur on alla 4 C. Kui temperatuur on üle 26.7 C, lülitub sisse juhiistme ventilatsioon. Mootori väljalülitamisega seotud funktsioonid Puuteekraanil "Engine Off Options" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Headlight Off Delay" (tulede väljalülitumise viivitus) + - Raadio Puuteekraanil "Radio" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Radio Off Delay" (raadio väljalülitumise viivitus) 0 min 20 min Selle funktsiooni valimisel jääb raadio peale mootori väljalülitamist mängima 20 minutiks või kuni mõne ukse avamiseni. 350

353 "Audio" (heli) Puuteekraanil "Audio" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Helibalanss/valjus Võimalikud valikud "Speaker Icon" (kõlari ikoon) Sellel ekraanil saate reguleerida häälestuse "Balance & Fade", vajutades ja lohistades "Speaker Icon" kasti mis tahes asukohta. "Equalizer" (ekvalaiser) Bass "Mid" (keskmine) "Treble" (kõrged toonid) Selles aknas saate muuta heliseadeid (Bass, Mid ja Treble). Seadeid saab muuta nuppude + ja - abil või valides mistahes punkt puuteekraani skaalal + ja - vahemikus. Bass/Mid/Treble alast võite seadete muutmiseks lihtsalt sõrmega üle libistada või siis puudutada soovitud seadet. Kiirusega seotud helitugevus Off "Surround Sound" (ruumiline heli) mõnel mudelil On (sees) Off (väljas) AUX Volume Offset mõnel mudelil + - AUX Volume Offset funktsioon võimaldab AUX pordiga ühendatud mobiilseadmete heliseadeid muuta. 351

354 Telefon / Bluetooth Puuteekraanil "Phone/Bluetooth" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi "Do Not Disturb" (mitte häirida) Võimalikud valikud Seadete nimekiri Seadetele ligipääsemiseks vajutage Do Not Disturb. Võimalikud on seadistused: "Auto Reply" (automaatvastaja) (both, text, call) (mõlemad, sõnum, kõne), "Auto Reply Message" (automaatvastaja teated) (custom, default) (kohandatud, vaikimisi) ja "Custom Auto Reply Message" (kohandatud automaatvastaja teated) (create message) (teate sisestamine). "Paired Phones" (seotud telefonid) Seotud telefonide loetelu See funktsioon näitab telefoni/bluetooth süsteemiga seotud telefone. Täiendavat informatsiooni leiate Uconnect kasutusjuhendist. "Paired Audio Sources" (seotud heliseadmed) Seotud heliseadmete nimekiri See funktsioon näitab telefoni/bluetooth süsteemiga seotud heliallikaid. Täiendavat informatsiooni leiate Uconnect kasutusjuhendist. 352

355 "Radio Setup" (raadio seaded) - mõnel mudelil Puuteekraanil " Radio Setup" nupule (mõnel mudelil) vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Traffic Announcement" (liiklusteated) On (sees) Off (väljas) Võimaldab raadio või meediaseadme pausile panemist liiklusteadete edastamiseks. Alternative Frequency (alternatiivne sagedus) On (sees) Off (väljas) Võimaldab sageduse muutmist kõige tugevama signaali säilitamiseks. "Regional" (kohalik) On (sees) Off (väljas) Kui süsteem asub teises piirkonnas, võimaldab valida võrgujaama. "DAB Announcement Categories" On (sees) Off (väljas) "Restore Settings" (seadete taastamine) Puuteekraanil "Restore Settings" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Restore Settings" (seadete taastamine) OK Cancel "Restore Settings" valimisel taastatakse kõik vaikeseaded. 353

356 Isiklike andmete kustutamine Puuteekraanil "Clear Personal Data" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud Clear Personal Data (Isiklike andmete kustutamine) OK Cancel (tühista) Funktsiooni valimisel kustutakse isiklikud seaded, Bluetooth seadmed ja eelvalikud. "System Information" (süsteemiteave) Puuteekraanil "System Information" nupule vajutamisel ilmuvad järgmised seaded: Seade nimi Võimalikud valikud "Software Licenses" (tarkvara litsentsid) Tarkvara infoekraan Selle funktsiooni valimisel ilmub Licensing Information (litsentsiinfo) ekraan, kus kuvatakse veebilehe või raadio ekraan. Map Update (Kaardi uuendused) Laadige süsteemiinfo päringukoodi genereerimiseks USB peale. "Allalaadimissüsteemi info USB-i jaoks" loob raadio kaartide värskendamiseks spetsiaalse USB. Samas, kui Generate Request Code kuvatab kasutajale kaardi allalaadimiseks vajaliku koodi. 354

357 JEEP SKILLS Jeep Skills võimaldab teil igapäevaselt väljakutsetega toime tulla, aidates jälgida auto kallet ja rataste haardumist reaalajas Uconnect ekraanil. See võimaldab rooli taga paremat kontrolli ja suuremat teadlikkust, pakkudes suuremat võimsust ja paremat pöördemomenti nii keerulisel maastikusõidul, kui igapäevases linnasõidus. Funktsioon pakub üksikasjalikku teavet kiirenduse ja pidurdamise kohta: võite kuvada ka "G-jõu", aku laetuse taseme, pidurduskauguse vastavalt kiirusele ja muudele auto ning sõidu parameetritele. Lisateavet teie sõidukäitumisest ja reisi andmeid on võimalik väljaspool autot jagada rakenduse Uconnet LIVE abil. Selliselt saate hiljem kogutud andmete ajalugu lugeda ja reiside andmete üldist analüüsi vaadata. Ikoon Lisaks on võimalik saada ligipääsu mõnedele teenusparameetritele isegi siis, kui te pole sisse loginud (lisainfot leiate "Reisiandmete salvestamine ja ülekandmine" samas peatükis). Jeep on valinud ja kaardistanud marsruudid ning lisanud igale neist konkreetsed sõidujuhised, mis aitavad teil oma jõudlust parandada. Selliselt saate kogeda uut sõiduelamust ja jagada oma jõudlust teiste kogukonna liikmetega. Kasutades Jeep Skills koos Uconnect LIVE saate kaardistada oma lemmikteekondi, et võrrelda oma jõudlust nii enda kui kogukonnaga. Jeep Skillsi rakendus on mõeldud ainult meelelahutuseks. Sõitke turvaliselt ja vastutustundlikult. Kirjeldus Jeep Skills näitajad Jeep Skills Maastikusõidu märgutuled Teatud OFF-ROAD parameetrite nagu veermik, jõuülekanne, pöördemoment (4x4 mudelitel ainult), HDC aktiveeritus (4x4 HDC mudelitel), arvutuste vaatamiseks. Märgutuled Auto teatud väärtused: aku laetuse olek ja tase, õlirõhk jne. 355

358 Ikoon Kirjeldus Dünaamilised näitajad Teatud dünaamiliste näitajate kuvamiseks: "G force", pedaalide asend (pidur, gaas), jne. Auhinnad Auhindade sektsioon kogub teie õnnestumisi. Sõltuvalt teie toimingutest, iga pronks, hõbe või kuldmedal on võimalik lukustada või vabastada. Taimer Reisi kestuse, keskmise kliometraaži, aegade, vahemaade jne kuvamiseks. Teekonnad Saate valida kaarti vaadates marsruudi ja ligipääsu tulemustele sõidukogemuse parandamiseks. Peale teekonna valimist saate ligipääsu parimatele jõudlustele ja sessioonidele. Sõitmise ajal omate ligipääsu nõuannetele ja kasulikule infole. Minu teekonnad Saate luua oma personaalseid marsruute või valida varem loodud marsruutide vahel. Lisaks saate salvestada GPS marsruute alguspunktist A sihtkohani B. Peale teekonna A kuni B salvestamist, kasutatakse GPS koordinaate personaalse marsruudi loomiseks, mida saate tulevikus taaskasutada. 356

359 Ikoon Kirjeldus Seaded Seadistusi saab kasutada varukoopia mõõtühikute valimiseks. Reisi andmete salvestamine ja edastamine Reisiandmeid saab salvestada süsteemi mällu ja jagada väljaspool autot Uconnect LIVE rakenduse abil. See võimaldab kasutajatel hiljem kogutud andmeid vaadata, näidates kogu reisiandmete analüüsi. Lisainfot leiate Teenuse funktsionaalsusele täielikuks ligipääsemiseks peate lubama, oma andmete registreerimist e caautos. Ikoon on kasutaja geograafilise asukoha näitaja. Kuna konkreetsed Uconnect LIVE teenused põhinevad sõiduki asukohal, siis kui nõustute geograafilise asukoha tuvastamisega, kuvatakse raadiojaama olekuribal ikoon, mis kinnitab, et asukoha andmed serverile edastatakse. Andmete edastamine põhineb Uconnect LIVE rakendusel ja teie nutitelefoni andmeplaanile. Ikoon ilmub kohe, kui serveriga on ühendus loodud ja lülitub välja, kui ühendus katkestatakse. Täiendavat informatsiooni leiate Uconnect kasutusjuhendist. Uconnect LIVE rakenduse kasutamisel saate valida, kas asukoha tuvastamine on lubatud, et kommuuniga andmeid jagada. ROOLILÜLITID HELISEADMETELE Nupud helisüsteemi kaugjuhtimiseks asuvad rooli tagumisel küljel kella kolme ja üheksa asendis. three and nine o clock positions. Remote Sound System Controls Kaugjuhitavad helisüsteemi nupud Paremal pool on klahvitüüpi nupud, vajutatavad nupud on keskel millega saab juhtida helitugevust ja helisüsteemi. Klahvi ülemisele osale vajutades saab helitugevust suurendada ja alumisele osale vajutades vähendada. Keskmisele nupule vajutamisel vaigistate helisüsteemi. Vasakul on klahvitüüpi nupp vajutamisnupuga keskel. Vasakpoolse nupu funktsioonid sõltuvad valitud režiimist. Järgnevalt kirjeldatakse vasakpoolsete nuppude funktsioone igas režiimis. Raadio Klahvi ülemisele osale vajutamine võimaldab "Seek" funktsiooni. Uue kuulatava raadiojaama edasi otsimist ja klahvi alumisele osale vajutamine tagasi otsimist. Vasakpoolse juhtimisseadme keskel asuva nupu abil saate valida raadionuppudel erinevate olemasolevate režiimide vahel (AM / FM jne). Meedia režiim Klahvi ülemisele osale ühekordsel vajutamisel valitakse järgmine lugu. 357

360 Ühekordsel vajutamisel alumisele osale, minnakse tagasi parajasti mängiva loo algusesse või eelmise pala algusesse, kui vajutada nupule kaheksa sekundi jooksul pala mängima hakkamisest. Nupule kaks korda vajutades mängitakse järgmist lugu, kolm korda kolmandat jne. AUX/USB/MP3 LÜLITID Keskkonsoolil on USB ja AUX pordid. See funktsioon võimaldab väliste seadmete ühendamist USB või AUX pordi abil. RAADIO JA MOBIILTELEFONID Teatud tingimustel võib autos olev mobiil põhjustada häireid raadio töös. Seda võib parandada, muutes mobiili antenni asukohta. Selline olukord ei kahjusta raadiot. Kui antenni asukoha muutmine ei paranda raadio mängimist, soovitame raadio helitugevust keerata vähemaks või lülitada raadio mobiili kasutamise ajal välja, kui Uconnect (mõnel mudelil) ei kasutata. UCONNECT HÄÄLTUVASTUSE JUHISED Uconnect tutvustus Uconnect häältuvastuse kasutamisel on kasulik järgida neid nõuandeid. See annab peamised häälkäsklused ja näpunäited, mida peate oma Uconnect 3, Uconnect 4 või Uconnect 4 / 4C NAV süsteemi kontrollimiseks teadma. (Uconnect 3) Keskkonsooli USB port 1 USB Port 2 AUX (Uconnect 4) Täiendavat informatsiooni leiate Uconnect kasutusjuhendist. 358

361 Uconnect 4/4C NAV Uconnect 4/4C NAV Kui näete 8,4-tollise puuteekraani alumisel ribal või rakenduste menüüs olevat NAV-i ikooni, on teil Uconnect 4C NAV-süsteem. Kui ei, siis on teil 8,4- tollise puuteekraaniga Uconnect 4 süsteem. Alustamine Kõik mida vajate oma Uconnect süsteemi häälkäsklustega juhtimiseks on roolil olevad nupud. 1. Et kontrollida mobiili seadeid ja funktsiooni ühilduvust ning leida telefonide sidumise juhiseid külastage UconnectPhone.com, DriveUconnect.eu või külastage volitatud edasimüüjat. 2. Vähendage taustamüra. Tuul ja reisijate vestlused on näited mürast, mis võivad mõjutada häältuvastuse tunnustamist. 3. Rääkige selgelt ja normaalse hääletooniga otse enda ette. Mikrofon paikneb tagavaate peeglil ja on suunatud juhi poole. 4. Iga kord, kui annate häälkäskluse, peate kõigepealt vajutama häältuvastuse nuppu VR või Phone, oodake piiksu, seejärel öelge oma häälkäsklus. 5. Võite abisõnumi või süsteemi sisestamise katkestada, vajutades nuppu VR või Phone ja lausudes käesoleva kategooria häälkäskluse. Uconnect häälkäskluste nupud mõnel mudelil 1 Vajutage telefonikõne alustamiseks või vastuvõtmiseks, sõnumi saatmiseks või vastuvõtmiseks. 2 Kõikidele raadiotele: Vajutage raadio või meedia funktsioonide algatamiseks. Ainult 8,4-tollise ekraani puhul: vajutage navigeerimise, rakenduste ja kliimaseadme funktsioonide algatamiseks. 3 Vajutage kõne lõpetamiseks. Põhilised häälkäsklused Allpool olevad põhilised häälkäsud saab anda mis tahes hetkel, kui kasutate Uconnect-süsteemi. Vajutage VR nuppu. Peale piiksu öelge: Cancel (tühista) käesoleva häälkäskluse sessiooni peatamiseks. Help (abi) soovitatavate häälkäskluste nimekirja kuulmiseks. Repeat (korda) süsteemi teadete uuesti kuulamiseks. Jälgige visuaalseid kujutisi, mis teavitavad teid häältuvastussüsteemi olekutest. Kujutised ilmuvad puuteekraanile. 359

362 Raadio Kiiresti AM, FM raadiojaamade valimiseks kasutage oma häält. Vajutage VR nuppu. Peale piiksu öelge: Tune to ninety-five-point-five FM (mine üheksakümmend viis koma viis FM) VIHJE: Alati, kui te ei ole kindel, mida öelda või tahate häälkäsklusi õppida, vajutage VR nuppu ja öelge "Help". Süsteem kuvab käskluste nimekirja. Uconnect 4 Raadio on valikuline ja ei ole saadaval kõikidele autodele). Vajutage VR nuppu. Peale piiksu lausuge üks järgmistest käsklustest ja järgige juhiseid, et ühelt meedia kandjalt teisele ümber lülituda. Change source to Bluetooth (vahetage Bluetoothile) Change source to AUX (vahetage AUX) Change source to USB (vahetage USB) Play artist Beethoven ; Play album Greatest Hits ; Play song Moonlight Sonata ; Play genre Classical VIHJE: USB-seadme kogu muusikavaliku vaatamiseks vajutage puuteekraani nuppu Browse (sirvi). Teie häälkäsklus peab täpselt vastama sellele, kuidas kuvatakse artisti, albumi, laulu ja žanri teavet. Uconnect 3 Raadio Uconnect 4/4C NAV Raadio Meedia Uconnect võimaldab ühendusi läbi USB ja täiendavate portide (mõnel mudelil). Häälkäsklused toimivad ainult ühendatud USB- ja AUX-seadmetele. (Kaugjuhitav CD-mängija Uconnect 3 Meedia 360

363 Uconnect 4 Meedia "Phone" (telefon) Käed-vabad telefonikõnede tegemine ja vastamine on Uconnect abil väga lihtne. Süsteem on valmis, kui Phonebook nupp on puuteekraanil süttinud. Mobiiltelefoni ühilduvuse ja sidumise juhiste saamiseks vt. UconnectPhone.com. Vajutage Phone nuppu. Peale piiksu lausuge üks järgnevatest käsklustest... Call John Smith Dial and follow the system prompts (helista numbrile... ja järgi süsteemi käsklusi) Redial (call previous outgoing phone number) (helista tagasi viimasele väljahelistatud numbrile) Call back (call previous incoming phone number) (helista tagasi viimasele sisse helistanud numbrile) VIHJE: Häälkäskluse andmisel vajutage "Phone" nupule ja öelge "Call" (helista), seejärel hääldage nimi täpselt nii, nagu see on telefoniraamatusse salvestatud. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, võite lausuda Call John Smith work (helista John Smith töö). Uconnect 4 telefon Uconnect 4/4C NAV Meedia Uconnect 3 telefon Phone Uconnect 4/4C NAV telefon 361

364 Kliimaseade Liiga kuum? Liiga külm? Saate temperatuure käed-vabalt reguleerida ja sõidu ajal tagada kõikidele meeldiva kliima. (Kui auto on varustatud kliimaseadmega) Vajutage VR nuppu. Peale piiksu lausuge üks järgnevatest käsklustest: Set driver temperature to 20 degrees (Seadke juhi temperatuur 20 kraadi) Set passenger temperature to 20 degrees (Seadke kaasreisija temperatuur 20 kraadi) VIHJE: Kliimaseadme häälkäsklusi saab kasutada ainult salongi sisetemperatuuri muutmiseks. Häälkäsklusi ei saa kasutada istmesoojenduste või roolisoojenduse reguleerimiseks. Navigeerimine (4C NAV) Uconnect navigeerimise funktsioon aitab teil aega säästa ja kasutada efektiivsemalt, kui te teate kuhu te lähete. (Navigatsioon on 8,4-tollisele Uconnect 4 ekraani puhul valikuline) 1. Sihtkoha sisestamiseks vajutage VR nuppu. Peale piiksu öelge: Uconnect 4 süsteemis öelge: Enter state. (sisesta osariik) Uconnect 4C NAV süsteemis öelge: Find address 800 Chrysler Drive Auburn Hills, Michigan. (leia aadress...) 2. Seejärel järgige süsteemi juhiseid. VIHJE: POI otsingu algatamiseks vajutage VR nuppu. Peale piiksu öelge: Find nearest coffee shop. (leia lähim kohvik) Apple CarPlay mõnel mudelil Apple CarPlay võimaldab teil oma hääle abil suhelda Siri-ga oma sõiduki hääljuhtimise süsteemi kaudu ja kasutada oma nutitelefoni andmeplaani, et oma iphone'i ja paljusid selle rakendusi Uconnect'i puuteekraanile kuvada. Ühendage oma iphone 5 või uuem ühte meedia USB-porti, kasutades tehases ette nähtud "Lightning" kaablit ja vajutage uue Apple CarPlay käivitamiseks uut ikooni CarPlay, mis asendab teie telefoni ikooni põhimenüü riba. Vajutage ja hoidke all RV nuppu roolil või hoidke all Apple CarPlay nuppu "Home", et aktiveerida Siri, mis tuvastab teie iphone'i funktsioonide nimekirja loomuliku häälkäskluse: "Phone" (telefon) "Music" (muusika) "Messages" (sõnumid) "Maps" (kaardid) "Additional Apps" (lisarakendused) Uconnect 4/4C NAV kliimaseade Uconnect 4C NAV Navigatsioon 362

365 Apple CarPlay On 7-inch Display Apple CarPlay 7-tollisel ekraanil Android Auto - mõnel mudelil Android Auto võimaldab teil oma hääle abil suhelda Androidi parima kõne tehnoloogiaga oma sõiduki hääljuhtimise süsteemi kaudu ja kasutada oma nutitelefoni andmeplaani, et oma Android-toega nutitelefon ja paljusid selle rakendusi Uconnect puuteekraanile kuvada. Ühendage oma Android 5.0 (Lollipop) või uuem ühte meedia USB-porti, kasutades tehases ette nähtud USB-kaablit ja vajutage uue Android Auto käivitamiseks uut ikooni Android Auto, mis asendab teie telefoni ikooni põhimenüüriba. Vajutage ja hoidke all VR nuppu roolil või hoidke all Mikrofoni ikooni koos Android Auto, et aktiveerida Android VR, mis tuvastab teie nutitelefonide funktsioonide nimekirja loomuliku häälkäsklusega: "Maps" (kaardid) "Music" (muusika) "Phone" (telefon) Text messages (tekstsõnumid) "Additional Apps" (lisarakendused) Android Auto On 7-tollisel 7-inchekraanil Display Apple CarPlay On 8.4-inch Display Apple CarPlay 8,4-tollisel ekraanil Android Auto 8,4-tollisel ekraanil Enamat infot vaadake Uconnect kasutusjuhendist. 363

MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST... 9 SÕIDUKI FUNKTSIOONID KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE MIDA TEHA OHUOLUKORRAS

MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST... 9 SÕIDUKI FUNKTSIOONID KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE MIDA TEHA OHUOLUKORRAS SISUKORD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SISSEJUHATUS.................................................................................. 3 MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST..........................................................

More information

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT Müügiesindaja Pitsat OMANIK: AADRESS: Müügiesindaja allkiri VIN Väljalase Mudel REGISTREERIMISKUUP. REGISTREERIMISNR. Kuup. Kuu Aasta Telefoninumber: Eranumber: Töönumber:

More information

2 Sissejuhatus. Sissejuhatus

2 Sissejuhatus. Sissejuhatus Opel Astra 08/2011 Sisukord Sissejuhatus... 2 Lühidalt... 6 Võtmed, uksed ja aknad... 20 Istmed, turvaistmed... 48 Panipaigad... 68 Näidikud ja juhtseadised... 87 Valgustus... 118 Kliimaseade... 125 Sõitmine

More information

Kombineeritud kütusekulu l/100 km. 1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/ DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/ Metallikvärv 250

Kombineeritud kütusekulu l/100 km. 1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/ DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/ Metallikvärv 250 i10 i10 i20 5d i20 Active i20 5d 1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/66 9 990 1.0 DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/66 11 590 1.2 MPI ISG Classic Manuaal Bensiin 4,7 55/75 12 590 11 590 1.2 MPI ISG

More information

TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE!

TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE! QUICK GUIDE TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE! Selles kaustas on valik enimkasutatavaid funktsioone teie autos. Kasutus- ja muud juhendid sisaldavad ohutusteavet ning kõiki hoiatus- ja tähelepanu nõudvaid tekste

More information

1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/ DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/ Metallikvärv 275

1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/ DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/ Metallikvärv 275 i10 i10 i20 Active Cross 1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/66 9 990 1.0 DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/66 11 590 Metallikvärv 275 i20 Hatchback i20 Hatchback i20 Active Cross koos koos 1.2 MPI

More information

VOLVO V60 CROSS COUNTRY

VOLVO V60 CROSS COUNTRY VOLVO V60 CROSS COUNTRY See hinnakiri tühistab kõik eelmised hinnakirjad. Tootjal on õigus muuta käesolevas nimekirjas olevat autode ehitust, varustust ja hindu ilma sellest eelnevalt teavitamata. HINNAKIRI

More information

.. OMANIKU KASIRAAMAT

.. OMANIKU KASIRAAMAT .. OMANIKU KASIRAAMAT Kasutamine Hooldus Tehnilised andmed Kogu käesolevas Omaniku käsiraamatus toodud informatsioon oli kehtiv selle väljaandmise hetkel. Pideva tootearenduse võimaldamiseks jätab Hyundai

More information

V90 C R O S S C O U N T R Y

V90 C R O S S C O U N T R Y V90 C R O S S C O U N T R Y QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Juhendis Quick Guide tutvustatakse teie Volvo funktsioonide valikut. Täpsema kasutusteabe leiate autost, rakendusest ja Internetist. AUTO KESKEKRAAN Kasutusjuhendi

More information

MATRIX 832/424/832+ ICON SÕRMISTIK

MATRIX 832/424/832+ ICON SÕRMISTIK MATRIX 832/424/832+ ICON SÕRMISTIK KESKSEADME KASUTUSJUHEND Maaletooja: ALARMTEC AS SAKU 15, TALLINN 11314 Tel 6598800 Fax 6598899 e-post alarmtec@alarmtec.ee www.alarmtec.ee R R ALARMTEC 2004 SÜSTEEMI

More information

Kia STINGER Hinnad ja varustused

Kia STINGER Hinnad ja varustused Hinnad ja varustused KIA STINGER HINNAKIRI 13.10.2017 Kere Mootor Varustustase Käigukast Kütus CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Hind 2x4 2,0 T-GDI 247 hp RWD GT-Line 8AT Bensiin 190 8,3 44

More information

ATS3000/4000 Juhtpaneel. Kasutusjuhend

ATS3000/4000 Juhtpaneel. Kasutusjuhend ATS3000/4000 Juhtpaneel Kasutusjuhend ARITECH on firma Interlogix BV filiaal. AUTIKAITSE 2000 Interlogix BV. Kõik õigused kaitstud. Firma Interlogix BV annab käesoleva juhendi reprodutseerimise õiguse

More information

Praktikumi ülesanne nr 4

Praktikumi ülesanne nr 4 Järjestikskeemid - Koodlukk I07 - Digitaalloogika ja -süsteemid Õppejõud: Priit Ruberg Ülari Ainjärv 1/4 I07 - Sisukord 1. Ülesande püstitus!... 1. Lahendus!... 1.1. Automaadi mudel!... 1.. s0 - s14 (Moore)!....3.

More information

Kia OPTIMA SW MY19 Hinnad ja varustused

Kia OPTIMA SW MY19 Hinnad ja varustused Hinnad ja varustused KIA OPTIMA SW MY19 HINNAKIRI 29.08.2018 Mootor VARUSTUSTASE Käigukast Kütus Kombineeritud kütusekulu CO₂ emissioon (g/km) Hind Soodushind 2.0 MPI MT MY18 EX MY18 Manuaal Bensiin 7,6

More information

KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE EESTI SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S

KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE EESTI SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE ORIGINAALKASUTUSJUHENDI TÕLGE EESTI SRK0ZSX-S SRK5ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S www.kliimajaam.ee info@kliimajaam.ee +37 556 359 Antud kliimaseade vastab elektromagnetilise

More information

Kasutusjuhend. Bensiiinimootoriga muruniiduk L 5100S L 5500S. Licensed by Hyundai Corporation Korea. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit

Kasutusjuhend. Bensiiinimootoriga muruniiduk L 5100S L 5500S. Licensed by Hyundai Corporation Korea. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit Kasutusjuhend Bensiiinimootoriga muruniiduk L 5100S L 5500S Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit Sisukord Märkused... 03 Eessõna... 04 Tehnilised omadused... 05 Komplekti koosseis... 05 Toote

More information

TTK 31 E KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK31E-TC-002-ET

TTK 31 E KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK31E-TC-002-ET TTK 31 E ET KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK31E-TC-002-ET Sisukord Märkused kasutusjuhendi kohta... 01 Teave seadme kohta... 02 Ohutus... 04 Transport... 05 Kasutamine... 05 Vead ja rikked... 10 Hooldus...

More information

ÕHKSOOJUSPUMBAD PÕRANDAMUDEL

ÕHKSOOJUSPUMBAD PÕRANDAMUDEL ÕHKSOOJUSPUMBAD PÕRANDAMUDEL SISESEADE MFZ-KJ25VE MFZ-KJ35VE KASUTUSJUHEND Kasutajale seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks lugege käesolev juhend põhjalikult läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks

More information

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

More information

DEFA SmartStart PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND.

DEFA SmartStart PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND. DEFA SmartStart PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND EE SMARTSTART SISUKORD SMARTSTART 3 KASUTUSJUHENDIST 3 FUNKTSIOONID 4 EKRAAN 4 SÜMBOLID 5 EKRAAN 6 PÕHIKUVA 6 SEADISTUSED 7 KELL 7 KUUPÄEV 7 TEHASESÄTTED 8 5/7-PÄEVANE

More information

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! UMPLM EE. POWERTEX Permanent Lifting Magnet model PLM

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! UMPLM EE. POWERTEX Permanent Lifting Magnet model PLM GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! UMPLM20180903EE POWERTEX Permanent Lifting Magnet model PLM 1 POWERTEX Permanent Lifting Magnet PLM 100 kg 2 ton Instruction for use (GB) (Original instructions)

More information

Sentinel Kinetic MVHR ja Kinetic Plus MVHR

Sentinel Kinetic MVHR ja Kinetic Plus MVHR V:\Technical\ARTWORK\Fitting & Wiring\Word Files COMPLETE\442073S.doc Sentinel Kinetic MVHR ja Kinetic Plus MVHR toimimine & seire Stock Ref. N 438222 Kinetic B 438222A Kinetic BS 443319 Kinetic BH 443319A

More information

TLS-300 TLS-350 Plus TLS-350R

TLS-300 TLS-350 Plus TLS-350R Juhendi nr 577014-183 Rev.: A Operator's Quick Help TLS-300 TLS-350 Plus TLS-350R ESTONIAN Märkus. See kasutusjuhend on tõlge - originaaljuhend on inglise keeles. Märkus Veeder-Root ei anna selle trükise

More information

Passat Variant COMFORTLINE ERIHIND SISALDAB BUSINESS PAKETTI HIGHLINE ERIHIND SISALDAB EXECUTIVE JA R-LINE PAKETTE. Pakett Executive.

Passat Variant COMFORTLINE ERIHIND SISALDAB BUSINESS PAKETTI HIGHLINE ERIHIND SISALDAB EXECUTIVE JA R-LINE PAKETTE. Pakett Executive. Passat Variant Mudeli Varustus Mootor Võimsus Käigukast Hind Erihind Soodustus Mudeli Mudeli kw / hj Tüüp EUR EUR EUR 3G52BX 1.4TSI 92 / 125 21 854 3G52BZ 1.4TSI 92 / 125 23 725 3G522X 1.6TDI 88 / 120

More information

jõudlusega ning vähendab võrra.

jõudlusega ning vähendab võrra. Põhifunktsioonid Aktiivne energiajuhtimine Aktiivse energiajuhtimise funktsioon reguleerib energiatarbimise taset ja jahutusvõimet, juhtides kompressori mootori maksimaalset sagedust. Ülim energiatõhusus

More information

Portable Winch Co. KASUTUSJUHEND LUGEGE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST

Portable Winch Co. KASUTUSJUHEND LUGEGE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST Portable Winch Co. PORTABLE CAPSTAN GAS-POWERED PULLING WINCHES TM PCW5000 ja PCW5000-HS (suure kiirusega) KASUTUSJUHEND Mudelid: PCW5000 Maksimaalne tõmbejõud (üks köis):

More information

Paigalda ja mine! nüvi 200/250/270. Taskukohane navigaatorseade

Paigalda ja mine! nüvi 200/250/270. Taskukohane navigaatorseade Paigalda ja mine! nüvi 200/250/270 Taskukohane navigaatorseade Algatuseks Mis on karbis? nüvi seade iminappkinnitus nüvi paigaldamiseks sõiduki tuuleklaasile toitekaabel, mis võimaldab nüvit sõidukis laadida

More information

VIESMANN. Kasutusjuhend VITOLIGNO 100-S. seadme kasutajale. Puugaasikatel sobiv kuni 50 cm puuhalgude jaoks EE 7/2009 Hoidke juhend alles!

VIESMANN. Kasutusjuhend VITOLIGNO 100-S. seadme kasutajale. Puugaasikatel sobiv kuni 50 cm puuhalgude jaoks EE 7/2009 Hoidke juhend alles! Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Puugaasikatel sobiv kuni 50 cm puuhalgude jaoks VITOLIGNO 100-S 7/2009 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised Teie ohutuse tagamiseks Pidage esitatud ohutusjuhistest

More information

Hinnakiri - Cadillac CTS-V Sedan

Hinnakiri - Cadillac CTS-V Sedan Hinnakiri - Cadillac CTS-V Sedan Käigukast Kiirendus 0-100 km/h s Võimsus kw/h Pöördemoment Nm Kütusekulu* C02 g/km Hind Cadillac CTS-V 6,2 Kompressor AT 8 3,7 477/649 855 20,0/8,9/13,0 298 101 990 * linnas

More information

Kasutusjuhend. Enne esimest kasutamist. Mudel. Pulss- või toonvaliku võimalus. Helistaja numbrinäidu võimalus

Kasutusjuhend. Enne esimest kasutamist. Mudel. Pulss- või toonvaliku võimalus. Helistaja numbrinäidu võimalus Enne esimest kasutamist Täname Teid Panasonicu uue telefoni ostmise eest. Lauatelefon Kasutusjuhend Helistaja numbrinäit (võimaluse korral) on operaatorfirma teenus. Kui olete selle teenuse tellinud, saate

More information

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine)

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine) Golf Mudeli Mootor Võimsus Käigukast Hind Erihind Soodustus Tüüp kw / hj Tüüp EUR koos km-ga EUR koos km-ga EUR koos km-ga Comfort BQ12CX 1.0 TSI 6MAN 18 572 16 141 2 431 BQ12CZ 1.0 TSI 20 212 17 658 2

More information

EVO192 ja TM50 KASUTUSJUHEND. Maaletooja: ALARMTEC AS TÖÖKOJA 1, TALLINN Tel e-post

EVO192 ja TM50 KASUTUSJUHEND. Maaletooja: ALARMTEC AS TÖÖKOJA 1, TALLINN Tel e-post EVO192 ja TM50 KASUTUSJUHEND versioon 01/2015 Maaletooja: ALARMTEC AS TÖÖKOJA 1, TALLINN 11313 Tel 6511500 e-post alarmtec@alarmtec.ee www.alarmtec.ee ALARMTEC Jaanuar 2015 1.0 TUTVUSTUS Täname teid, et

More information

The Electrolux Group. The world s No.1 choice.

The Electrolux Group. The world s No.1 choice. GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT LIBRETTO

More information

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine)

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine) Golf Mudeli Varustus Mootor Võimsus Käigukast Hind Erihind Soodustus Tüüp Tüüp kw / hj Tüüp EUR koos km-ga EUR koos km-ga EUR koos km-ga BQ12CX BQ12CZ BQ12GP BQ12GL BQ127V 1.0 TSI 1.0 TSI 1.6 TDI 6MAN

More information

Volvo V60 Cross. Country

Volvo V60 Cross. Country Volvo V6 Cross Country HINNAKIRI Kirjeldus km-ga V6 CC T5 2.L 245 hj Kinetic AT8 38 24 V6 CC T5 2.L 245 hj Momentum AT8 41 4 V6 CC T5 2.L 245 hj Summum AT8 42 99 V6 CC T5 2.5L 254 hj Kinetic AT6 AWD 4

More information

WG329E WG329E.5 WG329E.9

WG329E WG329E.5 WG329E.9 Battery-powered Jaw Saw Akutoitega haaratssaag Akumulatora spīļzāģis Akumuliatoriumi maitinamas grandininis pjūklas EN ET LV LT P07 P22 P37 P52 WG329E WG329E.5 WG329E.9 Original instructions Algsete juhiste

More information

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine)

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine) Golf Variant Mudeli Mootor Võimsus Käigukast Hind Erihind Soodustus Tüüp kw / hj Tüüp EUR koos km-ga EUR koos km-ga EUR koos km-ga Comfort BV52CX 19 804 17 351 2 453 BV52CZ 21 445 18 868 2 577 BV52GP 20

More information

Väiketuulikute ja päikesepaneelide tootlikkuse ja tasuvuse võrdlus

Väiketuulikute ja päikesepaneelide tootlikkuse ja tasuvuse võrdlus Väiketuulikute ja päikesepaneelide tootlikkuse ja tasuvuse võrdlus Rein Pinn Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon EnergoGen Päikeseenergia ja paneelid Toodab sooja Vaakum torukollektor Plaatkollektor Päikeseenergia

More information

AWD18E CORDLESS DRILL AKUTRELL

AWD18E CORDLESS DRILL AKUTRELL AWD18E CORDLESS DRILL AKUTRELL Instruction Manual Kasutusjuhend Original instructions Originaaljuhendi tõlge Please read this handbook carefully before using the tool! Enne tööriista kasutamist loe juhend

More information

Uste arv. 5-käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast 5 4.

Uste arv. 5-käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast 5 4. AYGO Hinnad ja varused Bensiin Mootor ja Kere Käigukast Uste arv Kombineeritud kütusekulu (l/100 km) Hind Luukpära, 3 Luukpära, 5 Luukpära, 5 Luukpära, 5 Luukpära, 5 5-käiguline käsikäigukast 3 4.1 5-käiguline

More information

C4.1. Elektripaigaldus- ja kasutusjuhend

C4.1. Elektripaigaldus- ja kasutusjuhend C4.1 EE Elektripaigaldus- ja kasutusjuhend EE Sisukord 1. ELEKTRIPAIGALDUSJUHEND... 3 1.1. Elektritoiteühendus... 3 1.2. Juhtpaneeli paigaldusnõuded... 3 1.3. Köögi tõmbekapi ühendamine... 4 1.4. Väliselementide

More information

Eestikeelne kasutusjuhend

Eestikeelne kasutusjuhend TELEFON XL340X Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Kasutage vaid taaslaetavaid akusid. Laadige igat telefoni vähemalt 24 tundi enne kasutamist. Eestikeelne kasutusjuhend 10. INDEKS O

More information

Opel Mokka X. 6-käiguline manuaal. 6-käiguline automaat. 6-käiguline automaat. 6-käiguline manuaal. 5-käiguline manuaal

Opel Mokka X. 6-käiguline manuaal. 6-käiguline automaat. 6-käiguline automaat. 6-käiguline manuaal. 5-käiguline manuaal OPEL Mokka X Opel Mokka X 1 5ukseline election Mootor Käigukast Bensiin 1.6 ECOTEC tart/top 85 kw/115 HJ tart/top 13 kw/14 HJ 13 kw/14 HJ LPG 13 kw/14 HJ tart/top 4x4 13 kw/14 HJ tart/top 4x4 112 kw/152

More information

komfovent domekt DOMEKT C4 PLUS kontrolleriga ventilatsiooniseadmete seeria Elektriline paigaldus- ja kasutusjuhend

komfovent domekt DOMEKT C4 PLUS kontrolleriga ventilatsiooniseadmete seeria Elektriline paigaldus- ja kasutusjuhend komfovent DOMEKT C4 PLUS kontrolleriga ventilatsiooniseadmete seeria Elektriline paigaldus- ja kasutusjuhend ET Sisukord komfovent 1. PAIGALDUSJUHEND...4 1.1. Elektritoiteallika...4 1.2. Juhtpaneeli paigaldamine...4

More information

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.4

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.4 SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.4 KASUTUSJUHEND 2016-11-30 2 1 OHUTUS... 6 2 Alustamisjuhend... 8 2.1 Nupud ja menüüd... 8 2.2 Seadistamine... 9 2.3 Sätete reguleerimine... 12 3 Funktsioonid... 14 3.1 3D-vahemaa...

More information

SUUNTO KAILASH 2.0 KASUTUSJUHEND

SUUNTO KAILASH 2.0 KASUTUSJUHEND SUUNTO KAILASH 2.0 KASUTUSJUHEND 2016-11-07 2 1 Ohutus... 4 2 Alustamisjuhend... 6 2.1 Sätete reguleerimine... 7 2.2 Kuvad ja vaated... 7 2.3 Kodu asukoht... 8 3 Funktsioonid... 10 3.1 7R-i logiraamat...

More information

LOGO. Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi

LOGO. Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi LOGO KASUTUSJUHEND Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi 1.1 Logo tähendus Logo element, mille ühenduses olevad kujundatud lülid on seotud, on tuletatud Eesti rahvuselementidest. Märgis olevad lahus elemendid

More information

Portaali huvikohtade loend. Kasulik teada Porsche Connecti kasutusjuhend

Portaali huvikohtade loend. Kasulik teada Porsche Connecti kasutusjuhend Portaali huvikohtade loend Kasulik teada Porsche Connecti kasutusjuhend 7/16 Porsche, Porsche vapp, Panamera, Cayenne, Macan, 911, 718, PCCB, PCM, PDK, PSM, PTM, Tequipment ja muud tähised on ettevõtte

More information

Kehakoostise monitor. Kasutusjuhend BF510 BF510

Kehakoostise monitor. Kasutusjuhend BF510 BF510 IN-9137 90001D BF510 Kehakoostise monitor Kasutusjuhend ET Tootja OMRON HEALTHCARE CO., LTD. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084 Jaapan Esindaja Euroopa Liidus OMRON HEALTHCARE EUROPE

More information

KEY TO SYMBOLS. Symbols. Choke: Set the choke control in the choke position. 2 English AT26CCMC

KEY TO SYMBOLS. Symbols. Choke: Set the choke control in the choke position. 2 English AT26CCMC GB Operator s manual 2-22 SE Bruksanvisning 23-43 DK Brugsanvisning 44-64 FI Käyttöohje 65-85 NO Bruksanvisning 86-106 FR Manuel d utilisation 107-127 NL Gebruiksaanwijzing 138-148 IT Istruzioni per l

More information

SADAMA VASTUVÕTUSEADMETE VÄIDETAVATEST PUUDUSTEST TEAVITAMISE VORM FORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES

SADAMA VASTUVÕTUSEADMETE VÄIDETAVATEST PUUDUSTEST TEAVITAMISE VORM FORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määrus nr 78 Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded Lisa 2 (majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.märtsi

More information

Dacia Logan MCV. Saad palju, maksad vähe

Dacia Logan MCV. Saad palju, maksad vähe Dacia Logan MCV Saad palju, maksad vähe Uus Dacia Logan MCV Erakordselt ruumikas Sinu vastab kõigile vajadustele Mahtuniversaal Dacia Logan MCV on ideaalne valik aktiivse elustiiliga peredele ja universaalset

More information

Alaris süstlapump (tarkvaraga Plus) MK4

Alaris süstlapump (tarkvaraga Plus) MK4 laris süstlapump (tarkvaraga Plus) MK4 Mudelid: 8002MED01, 8002MED01-G, 8002TIG01, 8002TIG01-G 8003MED01, 8003MED01-G, 8003TIG01, 8003TIG01-G Kasutusjuhised et s Sisukord laris süstlapump (tarkvaraga Plus)

More information

Opel Astra GTC. 6-käiguline manuaal käiguline manuaal. 6-käiguline automaat. 6-käiguline automaat. 6-käiguline manuaal. 6-käiguline manuaal

Opel Astra GTC. 6-käiguline manuaal käiguline manuaal. 6-käiguline automaat. 6-käiguline automaat. 6-käiguline manuaal. 6-käiguline manuaal OPEL Astra GTC Opel Astra GTC 1 3ukseline port Mootor Käigukast Bensiin tart/top 88 kw/12 HJ 13 kw/14 HJ tart/top 13 kw/14 HJ 13 kw/14 HJ 1.6 Turbo ECOTEC 125 kw/17 HJ 1.6 Turbo ECOTEC tart/top 147 kw/2

More information

Volvo XC60. Info-Auto HINNAKIRI. XC60 KINETIC Sisaldab: XC60 MOMENTUM Sisaldab Kinetic varustusele lisaks:

Volvo XC60. Info-Auto HINNAKIRI. XC60 KINETIC Sisaldab: XC60 MOMENTUM Sisaldab Kinetic varustusele lisaks: Volvo XC6 HINNAKIRI Kirjeldus km-ga XC6 T5 2.L 245 hj Kinetic AT8 41 1 XC6 T5 2.L 245 hj Momentum AT8 43 3 XC6 T5 2.L 245 hj Summum AT8 46 5 XC6 T5 2.L 245 hj R-Design (Kinetic) AT8 45 8 XC6 T5 2.L 245hj

More information

MUUDETUD juunis Kõik õigused kaitstud WADA

MUUDETUD juunis Kõik õigused kaitstud WADA 1 Küsimus: Lõppkokkuvõttes vastutan mina kõige eest, mida alla neelan, süstin või manustan.vastus: Õige Seletus: Kõik sportlased peavad esitama ennetavaid küsimusi oma sportlaskarjääri ohtuseadmise vältimiseks.

More information

Petrol snow thrower. Petrol snow thrower SPT GB Original instructions EE. Algupärase kasutusjuhendi tõlge

Petrol snow thrower. Petrol snow thrower SPT GB Original instructions EE. Algupärase kasutusjuhendi tõlge Petrol snow thrower GB Original instructions Algupärase kasutusjuhendi tõlge SPT-163-560 1 Petrol snow thrower GB Manufactured under license by: MATRIX GmbH Postauer Straße 26 D-84109 Wörth/Isar www.matrix-direct.net

More information

Paigaldus- ja kasutusjuhend WOMIX

Paigaldus- ja kasutusjuhend WOMIX Pumbagrupid DN SA, SMTC, SMT Paigaldus- ja kasutusjuhend WOMIX Pumbagrupp DN Pumbagrupi isolatsioon Uus isolatsioon sobib pumbagruppidel DN ja DN. Spetsiaalse ava kaudu isolatsioonis Saab muuta ning jälgida

More information

Mudel nr KX-TG6521FX. Enne telefoni kasutuselevõttu vt punkti Tutvumine telefoniga lehekülg 11.

Mudel nr KX-TG6521FX. Enne telefoni kasutuselevõttu vt punkti Tutvumine telefoniga lehekülg 11. Kasutusjuhend Juhtmeta digitaaltelefon Mudel nr KX-TG65FX KX-TG652FX Juhtmeta digitaalautomaatvastaja Mudel nr KX-TG652FX Pildil on kujutatud mudelit KX-TG65. Enne telefoni kasutuselevõttu vt punkti Tutvumine

More information

VOLVO V60 HINNAKIRI. Volvo V60 T6 2.0L 367 hj Polestar AT

VOLVO V60 HINNAKIRI. Volvo V60 T6 2.0L 367 hj Polestar AT VOLVO V60 See hinnakiri tühistab kõik eelmised hinnakirjad. Tootjal on õigus muuta käesolevas nimekirjas olevat autode ehitust, varustust ja hindu ilma sellest eelnevalt teavitamata. HINNAKIRI Kirjeldus

More information

DAC SEERIA KASUTUSJUHEND. Suruõhukompressor. Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel

DAC SEERIA KASUTUSJUHEND. Suruõhukompressor.  Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel DAC SEERIA Suruõhukompressor KASUTUSJUHEND www.daewoopowerproducts.com Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel SISUKORD 1. TEHNILISED ANDMED... 2 2. KASUTUSJUHISED... 2 3.

More information

Kasutusjuhend ProMinent Makro TZ Dosaatorpumbad

Kasutusjuhend ProMinent Makro TZ Dosaatorpumbad ProMinent Kasutusjuhend ProMinent Makro TZ Dosaatorpumbad Makro TZ HM Makro TZ HMH Makro TZ HK Makro TZ Palun kirjutage toote identifitseerimiskood siia. ProMinent Makro TZ dosaatorpumpade korrektseks

More information

Kolme ahela reguleerimine. - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUSJUHEND

Kolme ahela reguleerimine. - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUSJUHEND Kolme ahela reguleerimine - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUSJUHEND www.ouman.fi H23 on kolme ahela jaoks mõeldud kütteregulaator (kaks kütteahelat ja üks kuumaveeahel).

More information

Indego l Indego 800 l Indego 850 l Indego 1000 Connect l Indego 1100 Connect l Indego 1200 Connect

Indego l Indego 800 l Indego 850 l Indego 1000 Connect l Indego 1100 Connect l Indego 1200 Connect OBJ_DOKU-27378-008.fm Page 1 Tuesday, October 27, 2015 10:34 AM Дата производства: Өндірілген уақыты: Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-garden.com F

More information

GB Assembly instructions EE Paigaldamine BA10.17PGEE POWERTEX Wire Rope Grip PG

GB Assembly instructions EE Paigaldamine BA10.17PGEE POWERTEX Wire Rope Grip PG GB Assembly instructions EE Paigaldamine! BA10.17PGEE03.05.16 POWERTEX Wire Rope Grip PG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) WARNING Failure to follow the regulations

More information

Digitaalne vererõhu aparaat. Mudel UA Kasutusjuhend

Digitaalne vererõhu aparaat. Mudel UA Kasutusjuhend Digitaalne vererõhu aparaat Mudel UA-767 30 Kasutusjuhend EESTI EESTI SISUKORD EESTI 1 Kallid kliendid Meie õnnitlused, kõrgtehnoloogilisel tasemel välja töötatud A/D vererõhu, mõõtmisaparaadi omandamise

More information

MINI HINNAKIRI. 3-UKSELINE MINI.

MINI HINNAKIRI. 3-UKSELINE MINI. MINI HINNAKIRI. 3-UKSELINE MINI. BAASMUDELI HIND Mudelikood Mudel Mootoritüüp ja töömaht cm 3 Võimsus kw (hj) Kiirendus 0-100 km/h sekundites M (A) R31 CPER R3 1499 100 (136) 7.9 (7.8) R51 CPER S R4 1998

More information

SARI AXOS 2011/2012 Kehtib alates

SARI AXOS 2011/2012 Kehtib alates SARI AXOS 2011/2012 Kehtib alates 01.07.2011 SÕUDETRENAŽÖÖR ROWER 07985-99 Kasvatage suutlikkust sõudetrenažööril ROWER, mis kaasab liikumisse pea kõik lihasrühmad ning suurendab kehalist vastupidavust

More information

Elekter päikesest Eestis aastal Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut

Elekter päikesest Eestis aastal Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut Elekter päikesest Eestis aastal 2012. Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut Küsitlus Milline peaks olema päikesest elektrit toova süsteemi tasuvusaeg aastates, et Te

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 171-:2000 Alumiinium ja alumiiniumisulamid. Tõmbetoorikud. Osa : Erinõuded mehaanika alal kasutamiseks (välja arvatud keevitamine) Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock -

More information

SARI AXOS 2 012/2013

SARI AXOS 2 012/2013 SARI AXOS 2 012/2013 Kehtib alates 01.07.2012 CYCLE M 07627-800 Sobiv sissejuhatus treenimisse KETTLERi trenažööridega. Velotrenažööril CYCLE M on kiirustundlik magnetiline pidurdussüsteem, 8-astmeline

More information

GLS hinnakiri. Kehtib alates GLS baashinnad. Tüüp Keretüüp Mootor/võimsus CO 2

GLS hinnakiri. Kehtib alates GLS baashinnad. Tüüp Keretüüp Mootor/võimsus CO 2 GLS hinnakiri Kehtib alates 02.01.2018 GLS baashinnad Tüüp Keretüüp Mootor/võimsus CO 2 emissioon (g/km) Maastur V6 / 190 kw 185-199 78 084 Maastur V6 / 245 kw 206-218 80 016 Maastur V8 / 335 kw 255-264

More information

ACTULUX HINNAKIRI 2016 v 1

ACTULUX HINNAKIRI 2016 v 1 ACTULUX HINNAKIRI 2016 v 1 Üldhinnakiri äriklientidele, ex works Hadsund, Denmark. Kontakt: Silvar Pippar +372 5757 0411 spi@actulux.com AVAMISSÜSTEEMID Traaversiga varustatud SA Power Mini 70-110 cm SA

More information

PV20b ja PV30b pelletipõletid

PV20b ja PV30b pelletipõletid PV20b ja PV30b pelletipõletid Kasutusjuhend PV20b / PV20b pelletipõleti lk 2/ 42 Sisukord Ohutusnõuded... 4 Hoiatused... 4 Märkused... 4 Põletite komplektsus... 6 1 Kirjeldus... 7 1.1 Töötamise põhimõte...

More information

Cisco juhtmevabade IP-telefonide 8821 ja 8821-EX kasutusjuhend

Cisco juhtmevabade IP-telefonide 8821 ja 8821-EX kasutusjuhend Esmakordselt avaldatud: 2016-06-29 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

More information

TÄIUSTATUD JA SPORTLIK

TÄIUSTATUD JA SPORTLIK CIVIC 01 : SISSEJUHATUS SISUKORD 03 KERE DISAIN 07 SISUSTUSE DISAIN 09 TEHNOLOOGIA 11 MUGAV SISUSTUS 13 MAGIC-ISTMED 15 SOORITUSVÕIME 17 EARTH DREAMS TEHNOLOOGIA 19 TURVALISUS 23 TEIE CIVIC 25 MUDELITE

More information

HÄMMASTAVALT mitmekülgne

HÄMMASTAVALT mitmekülgne uus 01 SISSEJUHATUS SISUKORD : SISSEJUHATUS : 01 KERE DISAIN : 03 SALONGI DISAIN : 07 MAGIC SEATS ISTMED : 09 TEHNOLOOGIA : 13 JÕUDLUS : 15 TURVALISUS : 17 TEIE JAZZ : 21 MUDELIVALIK : 23 VÄRVID : 29 ISTMEPOLSTER

More information

VALGE SÄRK PÕHIKANGAS TWO FOLD

VALGE SÄRK PÕHIKANGAS TWO FOLD VALGE SÄRK TWO FOLD S0 2-PLY POPLIN T0 2-PLY TWILL U06 2-PLY ROYAL- OXFORD V SMALL HERRINGBONE Laitmatult valge särk on ajatu klassika. Oma puhtuses võimaldab see kombineerimist mis tahes teiste värvidega.

More information

PT-36 Mehhaniseeritud plasmakaarkeevituspõleti

PT-36 Mehhaniseeritud plasmakaarkeevituspõleti PT-36 Mehhaniseeritud plasmakaarkeevituspõleti Kasutusjuhend (ET) 0558006965 03/2009 KINDLUSTA, ET SEE INFO JÕUAKS KASUTAJANI. LISAKOOPIAID ON VÕIMALIK SAADA SEADME HANKIJALT. TÄHELEPANU Need JUHISED on

More information

Eestikeelne kasutusjuhend

Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome XL70 XL75 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Ole vastutustundlik Austa autoriõigusi Eestikeelne kasutusjuhend

More information

EUROOPA PARLAMENT ARVAMUS. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2003/0226(COD) Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

EUROOPA PARLAMENT ARVAMUS. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2003/0226(COD) Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2009 2003/0226(COD) 14.12.2004 ARVAMUS Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Saaja: transpordi- ja turismikomisjon Teema: Euroopa

More information

Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas aastal 2011

Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas aastal 2011 Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas aastal 2011 Annika Päsik Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium Sisukord Eesmärk Päikesekiirgus Eestis

More information

Väga tõhusad väikese energiakuluga

Väga tõhusad väikese energiakuluga Küttesüsteem Kliimaseade/ jahe Tarbevesi AX.. / A.. / ModulA.. Väga tõhusad väikese energiakuluga Enam kui lihtsalt pumbad A-energiaklassi asendab Biral ECO-Design A Alates 1. jaanuarist 2013 asendatakse

More information

MADALA TASEME JUHTKONTROLLERI ARENDUS ISEJUHTIVALE SÕIDUKILE

MADALA TASEME JUHTKONTROLLERI ARENDUS ISEJUHTIVALE SÕIDUKILE TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Elvar Liiv 154089IASB MADALA TASEME JUHTKONTROLLERI ARENDUS ISEJUHTIVALE SÕIDUKILE Bakalaureusetöö Juhendaja: Mairo Leier Doktorikraad Tallinn 2018 Autorideklaratsioon

More information

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.50PRSJEE POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.50PRSJEE POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.50PRSJEE13.12.16 POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE 1 POWERTEX Closed Body Rigging Screw Instruction for use (GB) (Original instructions) WARNING Failure

More information

Akregatori käsiraamat. FrankÕsterfeld Anne-Marie Mahfouf Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Akregatori käsiraamat. FrankÕsterfeld Anne-Marie Mahfouf Tõlge eesti keelde: Marek Laane FrankÕsterfeld Anne-Marie Mahfouf Tõlge eesti keelde: Marek Laane 2 Sisukord 1 Sissejuhatus 5 1.1 Mis on Akregator?..................................... 5 1.2 RSS- ja Atom-kanalid....................................

More information

Opel Astra & Opel Astra Sports Tourer

Opel Astra & Opel Astra Sports Tourer Opel Astra & Opel Astra Sports Tourer Varustustasemed 16 23 Värvidjapolstrid 24 25 Veljed 26 27 Keskkonnaalanevastutus 28 29 Mootoridjakäigukastid 30 31 Sõidudünaamika/veermik 32 33 Ohutus 34 39 Käepärasus/FlexFix

More information

CIRRUS. AMAZONE Cirrus 03. Großflächensätechnik Cirrus

CIRRUS. AMAZONE Cirrus 03. Großflächensätechnik Cirrus AMAZONE Cirrus 03 Großflächensätechnik Cirrus Jaanus Põldmaa Mudelid Ülevaade Cirrus 3503 Compact RoTeC Pro Cirrus 6003-2 (C) RoTeC Pro Cirrus 3003 Compact RoTeC Pro Cirrus 4003 (-C) RoTeC Pro Ja Cirrus

More information

Kasutus- ja paigaldusjuhend Juhtseade tuleohutussüsteemidele SVM 24V-5A / SVM 24V-8A

Kasutus- ja paigaldusjuhend Juhtseade tuleohutussüsteemidele SVM 24V-5A / SVM 24V-8A Kasutus- ja paigaldusjuhend Juhtseade tuleohutussüsteemidele SVM 4V-A / SVM 4V-8A Tuleohutussüsteemid Ventilatsioonisüsteemid 4V DC maks. A / 8A tuleohutuse rühm, ventilatsiooni rühm Sisendid tulekahjulülititele,

More information

Opel Insignia & Opel Insignia Sports Tourer

Opel Insignia & Opel Insignia Sports Tourer Opel Insignia & Opel Insignia Sports Tourer Transparent Fond only Avasta Opel Insignia Avasta enda jaoks julge kombinatsioon, mis koosneb jõulisest disainist, intuitiivsest ergonoomikast ja tujutõstvast

More information

KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND

KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND www.torujyri.ee,,,,,, ATMOS PUUGAASI KATLA KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND Katla pikaealisuse ja õige töö põhiprintsiibid: 1. Kasutada eranditult ainult kuiva puitu maksimaalse niiskusega kuni 20%. 2.

More information

SIMPLY CLEVER. ŠKODA rapid. ŠKODA Eesti mobiilirakendus SAADAVAL. facebook.com/skodaeesti TEST 2012

SIMPLY CLEVER. ŠKODA rapid. ŠKODA Eesti mobiilirakendus SAADAVAL. facebook.com/skodaeesti TEST 2012 SIMPLY CLEVER ŠKODA rapid ŠKODA Eesti mobiilirakendus SAADAVAL TEST 2012 facebook.com/skodaeesti VÄRVID Candy White Laser White Pacific Blue Corrida Red Black Magic pärlefekt Moon White metallik Brilliant

More information

PUMPLATE JUHTAUTOMAATIKA

PUMPLATE JUHTAUTOMAATIKA E L E C T R I C S PUMPLATE JUHTAUTOMAATIKA TOOTEVALIK, LK 5 9 HOOLDAMINE, LK 10 GARANTII, LK 11 JUHTAUTOMAATIKA FULL APP Lihtne ja soodne Tekstiga ekraan Häirete edastus SMS-sõnumitega JUHTAUTOMAATIKA

More information

Pioneering for You. Wilo-Economy MHIE. Paigaldus- ja kasutusjuhend Ed.07 / Wilo

Pioneering for You. Wilo-Economy MHIE. Paigaldus- ja kasutusjuhend Ed.07 / Wilo Pioneering for You Wilo-Economy MHIE et Paigaldus- ja kasutusjuhend 4 090 993-Ed.07 / 2016-09-Wilo Jn 1 Jn 2 11 11 3 3-PH 7 9 8 3-PH 7 2 5 2% HC Mini ou / or 4 3 7 HA 200 mm Mini 100 mm Mini 1 6 13 20

More information

TOITESÜSTEEMI TÄIUSTAMINE RAHA SÄÄSTMISEKS

TOITESÜSTEEMI TÄIUSTAMINE RAHA SÄÄSTMISEKS Artjom Tsassovskihh TOITESÜSTEEMI TÄIUSTAMINE RAHA SÄÄSTMISEKS LÕPUTÖÖ Transporditeaduskond Autotehnika eriala Tallinn 2015 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 4 2. LÜHENDITE LOETELU... 6 3. GAASISEADMED... 7

More information

Kasutusjuhend Slagkrafti kraanad

Kasutusjuhend Slagkrafti kraanad Artiklinumber 470 1697-R1 Kasutusjuhend Slagkrafti kraanad SC40 / SC45 / SC70 / SC85 / SC160 Enne kraana kasutuselevõttu loe hoolega läbi terve kasutusjuhend! Eesti k., kasutusjuhendi tõlge Copyright.

More information

VEEPEHMENDUSFILTER AQUAPHOR

VEEPEHMENDUSFILTER AQUAPHOR AQUAPHOR water filters VEEPEHMENDUSFILTER AQUAPHOR mudelid A800 A1000 Tootja: Haugue Quality Water International / William R. Hague. Inc." 4343 S. Hamilton Road, Groveport, Ohio 43125, USA ("Haugue Quality

More information

PICAXE trükkplaatide koostamine

PICAXE trükkplaatide koostamine PICAXE trükkplaatide koostamine PICAXE-MIKROSKEEM Step Systems Eesti Oü KOKKUPANEK: 1. Esmalt puuri trükkplaadile takistite, transistorite, kondensaatorite, dioodide, liuglülitite ühenduskohtadesse avad

More information

Laiendatud kasutajadokumentatsioon. Alati valmis teid aitama M888. Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt

Laiendatud kasutajadokumentatsioon. Alati valmis teid aitama M888. Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust M888 Laiendatud kasutajadokumentatsioon Sisukord 1 Olulised

More information

390 Õhuvaba pihusti. Remont EE rev.b. - Ehitusvärvide ja katete portatiivsete pritsimisrakenduste jaoks -

390 Õhuvaba pihusti. Remont EE rev.b. - Ehitusvärvide ja katete portatiivsete pritsimisrakenduste jaoks - Remont 390 Õhuvaba pihusti 310824EE rev.b - Ehitusvärvide ja katete portatiivsete pritsimisrakenduste jaoks - 3300 psi (22,7 MPa, 227 baari) Maksimaalne töörõhk TÄHTSAD OHUTUSJUHISED! Lugege läbi kõik

More information