OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT

Size: px
Start display at page:

Download "OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT"

Transcription

1 OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT Müügiesindaja Pitsat OMANIK: AADRESS: Müügiesindaja allkiri VIN Väljalase Mudel REGISTREERIMISKUUP. REGISTREERIMISNR. Kuup. Kuu Aasta Telefoninumber: Eranumber: Töönumber: Mulle on üle amtud ja selgitatud järgnevat: KASUTAJA KÄSIRAAMAT (Auto kasutusjuhend) AUTO KÄTESAAMISEELNE ÜLEVAATUS KLIENDI ALLKIRI: ESINDAJA ALLKIRI:

2 Sisukord SISSEJUHATUS...3 ENNE KÄIVITAMIST...9 AUTO VARUSTUS...61 ARMATUURLAUD KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE MIDA TEHA HÄDAOLUKORRAS AUTO HOOLDAMINE HOOLDUSGRAAFIK KUI VAJATE KLIENDITUGE AINELOEND

3 1 SISSEJUHATUS SISSEJUHATUS... 4 ÜMBERPAISKUMINE... 4 TÄHTIS MÄRKUS... 5 KUIDAS JUHENDIT KASUTADA... 6 HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD... 8 SÕIDUKI TEHASETÄHIS... 8 SÕIDUKI MODIFITSEERIMINE/MUUTMINE

4 SISSEJUHATUS Täname, et valisite endale uue auto Chrisler Group LLC valikust. Sõiduk kehastab kõiki meie auto tavapäraseid ja olulisi omadusi: täppis - tööd, erilist stiili ja tippkvaliteeti. Tegemist on tarbesõidukiga mis võib läbida kohti ja täita ülesandeid, milleks tavalised sõiduautod ei ole ette nähtud. Teedel ja maastikul käitub ja manööverdab see auto paljudest tavaautodest erinevalt, seega tutvuge põhjalikult tema omaduste ja eripäradega. Kaherattaveoline versioon sellest autost on mõel dud vaid teedel sõitmiseks. See ei ole ettenähtud maastikusõiduks või sõitmiseks tingimustes, mis on sobilikud nelikveolisele autole. Enne sõitma asumist tutvuge põhjalikult käesoleva kasutusjuhendi ja selle lisadega. Tutvuge auto kõigi juhtimisseadmetega, eelkõige piduri-, rooli- ning käigu- ja ülekandesüsteemiga. Õppige tundma, kuidas auto käitub erinevatel teekatetel. Teie sõiduoskused parenevad kogemustega, kuid nagu iga sõiduvahendi puhul, alus tage rahulikult. Maastikul sõites ärge koormake masinat üle ning ärge oodake sellelt loodusjõudude ületamist. Järgige alati kohalikke liikluseeskirju. Nagu iga seda tüüpi auto puhul, võib auto vale kasutamise tagajärjeks olla juhitavuse kao tami ne või avarii. Täiendavat teavet leiate osast Käivitamine ja kasutamine lõigus Nõuanded teel/maastikul sõitmiseks. Peale juhendi läbilugemist säilitage seda autos, et vajadusel oleks mugav kasu tada ning auto edasimüümisel tuleb kasutusjuhend sellega kaasa anda. Sõiduki vale kasutamise tagajärjeks võib olla juhitavuse kaotamine või avarii. Kiiruse ületamine või sõitmine ebakaines olekus võib põhjustada juhitavuse kaotamise, kokkupõrke teise auto või muu objektiga, teelt välja sõitmise või ümberpaiskumise, mis omakorda võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. Samuti turvavööde mittekasutamine nii juhi kui reisijate poolt on seotud vigastuste või surma ohuga. voli tatud ja kvalifitseeritud, vastavate tööriistade ja sead metega varustatud edasimüüjal. Tootja ja edasimüüja jaoks on teie rahulolu väga oluline. Kui Teil tekib probleeme hoolduse või garan tiiga, mida ei lahendata Teile rahuldaval moel, rääkige sellest volitatud edasimüüja või edasimüüja juhtkonnaga. Volitatud edasimüüja aitab teid suurima heameelega kõigi sõidukit puudutavate küsimuste osas. ÜMBERPAISKUMINE Ümberpaiskumisoht on maasturite puhul suurem, kui teist tüüpi autodel. Selle auto kõrgus maapinnast on suurem ja raskuskese kõrgemal, kui paljudel sõiduautodel. Seetõttu on auto sooritus võime erinevatel maastikel parem. Ohtliku sõidustiili puhul kaotavad kõik autod juhitavuse. Kõrgema raskuskeskme tõttu võib see auto ümber paiskuda juhtudel, kus teised autod mitte. Ärge võtke järske kurve, tehke äkilisi manöövreid ega kasutage muid ebaturvalisi sõiduvõtteid, mille tõttu võite kontrolli auto üle kaotada. Auto eba turvalise kasutamise tagajärjeks võib olla avarii, auto ümberpaiskumine ning nendest tule nevad tõsised või surmaga lõppevad vigastused. Sõitke ettevaatlikult. Ümberpaiskumise hoiatussilt Turvavööde mittekasutamine juhi või reisijate poolt võib põhjustada tõsiseid või surmaga lõppe vaid vigastusi. Ümberpaiskumisel on turva - vööta isiku surmajuhtum tunduvalt tõe näolisem, kui isikul, kelle turvavöö on kinnitatud. Kinni tage alati turvavöö. TÄHTIS MÄRKUS KOGU SELLES KASUTUSJUHENDIS SISAL- DUV MATERJAL PÕHINEB KASUTUS JU HEN- DI KINNITAMISE AJAL SAADAVAL OLNUD KÕIGE VÄRSKEMAL INFORMATSIOONIL. TOOT JA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE IGAL AJAL PARANDUSTE AVALDAMISEKS. Käesolev kasutusjuhend on koostatud koostöös hooldus- ja tehnikaspetsialistidega ning on mõeldud, Teie tutvustamaks uue auto kasu tamist ja hooldamist. Juhend on varustatud garan tii teabelehe ja erinevate kliendile vajalike dokumentidega. Soovitame neid materjale hoo likalt lugeda. Kasutusjuhendis toodud juhiste ja soo vituste järgimine aitab tagada sõiduki turvalise ja meeldiva töötamise. Peale juhendi läbilugemist säilitage seda autos, et vajadusel oleks seda mugav kasutada ning auto edasimüümisel tuleb kasutusjuhend sellega kaasa anda. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi disainis ja tehnilistes andmetes ja/või lisada täiendusi või parendada toodet ilma kohustuseta varustada nendega varem toodetud sõidukid. Kasutusjuhendis on illustreeritud ja kirjeldatud standardfunktsioone ning funktsioone, mis on saadaval lisavarustusena. Seega ei pruugi teie sõiduk olla varustatud kõigi selles kasutusjuhendis kirjeldatud seadmete või tarvikutega. Tutvuge kasutusjuhendiga enne sõitma asumist ja enne osade/tarvikute paigaldamist või sõiduki muul moel modifitseerimist. Kuna müügil on paljude erinevate tootjate varuosasid ja tarvikuid, ei saa tootja tagada, et selliste osade paigaldamine või kasutamine ei mõju ta sõiduki turvalisust. Isegi kui sellistele osa dele on antud ametlik heakskiit (näiteks üldine kasutusluba või tagavaraosa on koostatud ametlikult heaks kiidetud projekti alusel) või kui sõidukile anti pärast sellise osa paigaldamist individuaalne kasutusluba, ei saa tingimusteta väi ta, et sõiduohutus pole muutunud. Auto parima seisukorra säilitamiseks, tuleb 4 seda hooldada ettenähtud ajavahemike järel 5

5 Seega eksperdid ega ametnikud ei ole vastutavad. Tootja vastutab ainult tootja poolt volitatud või soovitatud osade eest, kui need paigaldab volita tud edasimüüja. Sama kehtib juhul, kui hiljem on tehtus muudatused sõiduki esialgsele seisukorrale. Garantii ei kehti tootja poolt mitte tarnitud osadele. Samuti ei kata garantii remondi- või parandus kulusid, mis on põhjustatud mitte tootja poolt tarnitud osade, komponentide, seadmete, mater jalide või tarvikute kasutamisest. Samuti ei kata garantii muudatustest tingitud remondikulu sid, mis ei vasta tootja kirjeldustele. Originaal Mopar osad ja tarvikud ja muud tootja poolt heaks kiidetud tooted, sealhulgas kva li fit seeritud nõustamine, on kättesaadav volitatud edasimüüjalt. Sõiduki hooldamisel pidage meeles, et kõige pare mini tunneb teie sõidukit volitatud edasimüüja, tema käsutuses on tehases välja õppe saanud tehnikud ning originaalsed Mopar varuosad, lisaks on tema huvides ka teie rahulolu. Autorikaitse 2013 Chrysler International. KUIDAS JUHENDIT KASUTADA Teid huvitava info otsmiseks kasutage sisu korda ja leidke vastav peatükk. Kuna auto tehnilised andmed sõltuvad tellitud varustusest, võivad teatud kirjeldused ja joonised erineda teie sõidukist. Kasutusjuhendi lõpus olevas aineloendis on loet letud kõik teemad. Sõidukis või kasutusjuhendis kasutatud sümbolite kirjeldused leiate järgnevast tabelist. VESI KÜTUSES TAGAKLAASI KLAASIPUHASTA VÄLISPIRNI RIKE KAUGTULED SUUNATULED SALONGI ISTMESOOJENDUS UKSELUKK REGULEERITAVAD KIIRUSEHOIDJA ELEKROONILINE PUHASTAJA JA VAHELDUV ÜLASOSA PEADAALID STABIILSUSKONT REŽIIM ROLL/PIDURDUSABI KÜTUS TAGAKLAASI ESIKLAASI TULEDE LÄHITULED VÕTME SALONGI ISTME AKNATÕSTUK REHVIRÕHU MÄEST LASKU KÄSIPIDURI PUHASTAJA PESUR PEALÜLITI AKTIVEERIMINE ÜLA-JA ALLOSA SOOJENDUSE KONTROLL MISE SÜSTEEM HOIATUSTULI VAHELDUV REŽIIM KÕRGE TASE SÜSTEEM TANKELUUGI TAGAKLAASI KLAASIPUHAS SALONGI EISUDUTULED KAPOTI SALONGI TSIRKULAT 4 AKNA AVAMINE ELEKTROONILINE NELIKVEDU ABS-SÜSTEEMI KÜLG PESUR TUSVEDELIKU VALGUSTUS ÜLESTÕSTETUD ALLOSA SIOONIÕHK STABIILSUS RIKE TASE ASEND KONTROLL MOOTORIÕLI TAGAKLAASI ESIKLAASI PARKIMISTULED TAGAUDUTULED TAGALUUK KLAASISOOJENUS VENTILAATOR AKNATÕSTUKITE ELEKTROONILINE NELIKVEDU PIRURISÜSTEEMI SOOJENDUS ELEKTRILINE AVATUD JA SALONGI BLOKEERIMINE SEGUKLAPPI HOIATUS - SEISU SOOJENDUS ALLOSA JUHTIMINE PIDUR AKU PEEGLI ESIKLAASI NÄIDIKU TURVAVÖÖ LÜKATAV TAGALUUGI KONDITSIO TURVATOOLI HÄÄL HOIATUS PUKSEERI LAADIMINE SOOJENDUS SOOJENDUS PLOKI UKS AVAMINE NEER KINNITUS JUHTIMISE MINE VALGUSTUS LÜLITI SÜÜTEKÜÜN ROOLIÕLI ESIKLAASI KÜLGTURVA TURVAPADI LÜKATAV AVARII SIGARETI TURVATOOLI ÜHENDUSE OHT! NÕRK LAD PUHASTAJA PADI UKS KÄEPIDE SÜÜTAJA ALUMINE KATKESTA NELIKVEDU JA PESUR KINNITUS MISE LÜLITI RIKKE KÄIGUKASTI MOOTORI SRS KAASSÕITJA AVATUD KATUSE KATUSE SIGNAAL VT. ÕHUKONDIT ELEKTRILINE HOIATUSTULI ÕLI TEMPERA LISAKAITSE TURVA UKSE AVAMINE SULGEMINE KASUTUS SIONEER STABIILSUS TUUR SÜSTEEM PADI VÄLJA HOIATUS JUHENDIT! KONTROLL LÜLITATUD VÄLJA LÜLITATUD 6 7

6 HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD Kasutusjuhend sisaldab HOIATUSI selliste toi min gute eest, mille tagajärjeks võivad olla avarii või kehavigastused. Lisaks sisaldab see ETTEVAATUSABINÕUSID, mille mittejärgimisel võite kahjustada oma sõidukit. Kasutus juhen di mittelugemisel võite jääda ilma olulisest in for matsioonist. Järgige kõiki hoiatus- ja ettevaatusabinõusid. SÕIDUKI TEHASETÄHIS Sõiduki valmistajatehase tähis (VIN) asub plaadil armatuurlaua vasakus esinurgas ning see on nähtav sõidukist väljaspool, läbi tuuleklaasi. Sama number on stantsitud ka sõiduki kerele, parempoolse esiistme taga. VIN-koodi nägemiseks liigutage parempoolne esiiste ettepoole. 8 VIN asukoht VIN m asukoht kere parempoolses esiosas VIN kõrvaldamine või muutmine on ebaseaduslik. MUUDATUSTE TEGEMINE Igasuguste muudatuste tegemine autole võib tõsiselt mõjutada selle tehnilist seisundit ja ohu tust ning võib põh jus tada avarii, mille taga jär jeks on tõsised vigas tu sed või surm. MIDA PEAKS TEADMA VÕTMED...12 Võtmeta käivituslüliti (KIN)...12 Võtmepult...12 Süüte või abiseade teade...13 ROOLILUKK MÕNEL MUDELIL...14 Rooli käsitsi lukustamine...14 Rooliluku vabastamine...14 SENTRY KEY...14 Asendusvõtmed...15 Kliendi võtme programmeerimine...15 SÕIDUKI ALARMSÜSTEEM MÕNEL MUDELIL...15 Süsteemi valve alla panemine...16 Alarmi väljalülitamine...16 SISENEMISVALGUS...17 USTE LUKUST AVAMINE KAUGJUHTIMISPULDIGA (RKE) Uste ja tagaluugi avamine...18 Uste ja tagaluugi lukustamine...19 Lisapultide programmeerimine...19 Puldi patareide vahetamine...19 Üldinfo...20 UKSELUKUD...20 Elektrilised ukselukud...21 Lastelukud - tagauksed

7 10 Lastelukusüsteemi sisse- ja väljalülitamine VÕTMEVABA ENTER-N-GO...22 Juhiküljelt lukust avamine...23 Kaassõitjaküljelt lukust avamine...23 Võtmepuldi autosse lukustamise vältimine...23 Tagaluugi lukust avamine...23 Tagaluugi lukustamine...24 Auto uste lukustamine...24 AKNAD...25 Elektrilised aknad...25 Akende automaatne avamine...26 Vahelejäämiskaitse ainult juhi ja kaassõitja aken Vahelejäämiskaitse lähtestamine...27 Akna blokeerimisnupp...27 Vibratsioon...27 TAGALUUK...27 Tagaluugi avamine...27 Tagaluugi lukustamine...27 Elektriline tagaluuk mõnel mudelil...28 REISIJATE TURVASÜSTEEMID...29 Puusa ja õlaturvavööde kasutusjuhised...32 Reguleeritava ülemise turvavöö lukustus...34 Reisijate turvavööd...35 Automaatse lukustusmehhanismi režiim (ALR) mõnel mudelil Automaatse lukustusrežiimi deaktiveerimine Energiahaldusfunktsioon...36 Turvavööde eelpingutit...36 Täiendavad aktiivpeatoed (AHR)...36 Kuidas aktiivpeatoed töötavad...36 Täiustatud turvavöö meeldetuletussüsteem (BeltAlert ) Turvavöö lukustus...39 Turvavööd ja lapseootel naised...39 Täiendavad turvasüsteemid (SRS) turvapadjad Turvapadjasüsteemi komponendid...40 Täiustatud eesmise turvapadja omadused...41 Täiendavad külgmised turvakardinad...42 Turvapadja vallandumisandurid ja juhtseadmed...43 Juhi ja kaasreisija täiustatud turvapatjade täitumise kohad Turvapadjasüsteemi hooldamine...46 Turvapadja hoiatustuli...47 Must kast (EDR)...47 Turvatoolid...48 Turvahällid ja turvatoolid...51 Vanemad lapsed ja turvatoolid...52 ISOFIX turvatooli kinnitussüsteem...52 ISOFIX-kinnitusega turvatoolisüstemi paigaldamine Turvatooli turvavööde abil paigaldamine...55 Lemmikloomade vedamine...57 MOOTORI SISSESÕITMISE SOOVITUSED...57 Täiendavad nõuded diiselmootoritele mõnel mudelil OHUTUS...57 Reisijatevedu...57 Heitgaasid...58 Ohutuse kontrollimine salongis...58 Turvapadja hoiatustuli...59 Klaasisoojendus...59 Perioodiline ohutuse väljastpoolt kontrollimine

8 VÕTMED Teie auto kasutab võtmevaba käivitussüsteemi. Süsteem koosneb võtmepuldist, kaugjuhtimispul dist (RKE) ning võtmeta süütesõlmest (KIN). Võtmevaba Enter-N-Go funktsioon Auto on varustatud võtmevaba Enter-N-Go funk tsiooniga, mille kohta saate lisateavet peatükist Võtmevaba Enter-N-Go ja Mida tuleb tea da enne auto käivitamist. Võtmeta käivituslüliti (KIN) Süsteem võimaldab juhil süüde sisselülitada ühe nupuvajutusega tingimusel, et kaugjuhtimispult (RKE) asub autos. Võtmeta käivituslülitil (KIN) on neli tööasendit, millest kolm on märgistatud ja süt ti vad töö asendis. Kolm asendit on OFF, ACC ja ON/RUN. Nel jas asend on START, selles asendis süttib RUN. Kui süüde ei käivitu ühe nupuvajutusega, siis on kaugjuhtimispuldi RKE (võtmepuldi) patarei tõenäoliselt tühi. Sel juhul on süüteluku käivitamiseks võimalik kasutada varusüsteemi. Süüte käivitamiseks asetage võtmepuldi teravik (avariivõtme vastaskülg) ENGINE START/STOP nupu vastu ja vajutage. Keyless Võtmeta Ignition süütesõlm Node (KIN) Võtmepult Võtmepult sisaldab kaugjuhtimispuldi (RKE) saat jat ja avariivõtit, mida hoitakse võtmepuldi tagaküljel. Avariivõti võimaldab sõidukisse siseneda, kui sõi duki aku või RKE saatja patarei on tühjaks saa nud. Avariivõtit kasutatakse ka kindalaeka lukus tamiseks. Parkimisteenuse kasutamisel saa te avariivõtme enda kätte jätta. Avariivõtme eemaldamiseks libistage pöidlaga võtmepuldi tagaosas olev lukusti küljele ja teise käega tõmmake võti välja. Lukusti puldi tagaküljel Avariivõtme eemaldamine Kahepoolse varuvõtme saate lukku mõlemat pidi sisestada. Süüte või abiseade teade Kui süüde on asendis ACC või ON (mootor ei tööta), kõlab juhipoolse ukse avamisel heli signaal, mis tuletab meelde, et süüde tuleb pöörata asendisse OFF. Lisaks helisignaalile, süttib armatuurlaual mär gu tuli, mis teavitab, et süüde või abiseade sees. Uconnect süsteemi puhul jäävad aknatõstukite lülitid, raadio, elektriline katuseluuk (mõnel mudelil) ja pistikupesad sisselülitatuks 10 min peale süüte keeramist OFF asendisse. Esiukse avamine lõpetab funktsiooni. Funktsiooni aeg on program meeritav. Täpsem informatsioon peatüki Armatuurlaud lõigus Uconnect seaded. Autost lahkumisel võtke alati kaasa võtmepult ja lukustage sõiduk. Ärge jätke lapsi üksinda autosse, ega võimal dage neile ligipääsu lukustamata autole. (Jätkub) (Jätkub) Järelvalveta laste jätmine autosse on ohtlik mitmel põhjusel. Laps või keegi teine võib saada tõsiseid vigastusi. Lapsi tuleb hoiatada mitte puutuda käsipidurit, piduripedaali või käigukangi. Ärge jätke võtmepulti autosse või auto ligida le või lastele kättesaadavasse kohta ja är ge lahkuge autost, kui võtmevaba Enter- N-Go on ACC või ON/RUN asendis. Võib juhtuda, et laps avab elektriaknaid, käi vitab nuppe või auto. Ärge jätke lapsi või loomi autosse kuuma ilmaga. Auto salongi kuumenemine võib põhjus tada tõsiseid tervisekahjustusi

9 ETTEVAATUST! Lukustamata auto meelitab kohale vargaid. Autost lahkumisel võtke alati kaasa võtmepult, süüde peab olema asendis OFF ja kõik uksed lukustatud. ROOLILUKK MÕNEL MUDELIL Teie auto võib olla varustatud passiivse elektroonilise roolilukuga. Lukk takistab auto roolimist ilma süütevõtmeta. Roolilukul on kuus posit siooni (iga 60 kraadi koh ta). Roolilukk lukustub, kui rool on viidud ühte kuuest asendist, kui süüde on väljas. Rooli käsitsi lukustamine Keerake töötava mootoriga rooli veerandpööret ühes või teises suunas (kella kolme või üheksa asendisse), lülitage mootor välja ja eemaldage võti. Keerake rooli kergelt kuni see lukustub. Rooliluku vabastamine Pöörake süüdet ja käivitage mootor. Kui te keerasite lukustamiseks rooli paremale, tuleb luku vabastamiseks seda kergelt paremale keerata. Kui te keerasite rooli lukustamiseks vasa kule, keerake seda nüüd kergelt vasakule. SENTRY KEY Sentry Key immobilisaator blokeerib mootori ja kaitseb sõidukit omavolilise käivitamise eest. Süsteemi ei pea sisse lülitama ega aktiveerima. Süsteemi töö on automaatne, hoolimata sellest, kas auto on lukustatud või mitte. Süsteem kasutab auto omavolilise kasutamise takistamiseks tehase identset võtmepulti, kaugjuhtimispuldi saatjat (RKE) ja juhtmevaba süütesõlme (WIN). Seetõttu saab auto käivitamiseks ja kasuta miseks kasutada vaid selle auto jaoks program meeritud võtmepulte. Kui mootori käivitamiseks kasutatakse vale võtmepulti, lülitab süsteem mootori kahe sekundi jooksul välja. Pärast süüte ON/RUN-asendisse keeramist süt tib kolmeks sekundiks sõiduki turvatuli lambi kont rolliks. Kui tuli jääb põlema peale lam bi kont rolli, tähendab see, et tegemist on elektroonika probleemidega. Lisaks sellele, kui tu li vilgub peale lambi kontrolli, märgib see, et mootori käivitamiseks on kasutatud vale võtmepulti. Kõigil sellistel juhtudel lülitub mootor kahe sekun di möödumisel välja. Kui sõiduki turvatuli süttib sõiduki sõitmise ajal (mootor on töötanud kauem kui 10 sekundit), näitab see viga elektroonikas. Sel juhul tuleb lasta sõidukit võimalikult kiiresti volitatud edasimüüjal kontrollida. ETTEVAATUST! Ärge tehke immobilisaatorsüsteemis muudatusi. Igasugused muudatused immobi lisaatorsüsteemis võivad põhjustada turvalisuse vähenemist. (Jätkub) ETTEVAATUST! (Jätkub) Sentry Key immobilisaator süsteem ei ühil du järelturu kaugkäivitussüsteemidega. Sel liste süsteemide kasutamise tagajärjeks või vad olla auto käivitusprobleemid või turvalisuse vähenemine. Kõik auto müügikomplekti kuuluvad võtmepuldid on kindla auto elektroonika jaoks programmeeritud. Asendusvõtmed Auto käivitamiseks ja kasutamiseks saab kasutada vaid selle auto jaoks prog rammeeri tud võtmepulte. Kui võtmepult on auto le prog ram meeritud, ei saa seda teise auto jaoks ümber programmeerida. ETTEVAATUST! Autost lahkumisel võtke alati võtmepult kaasa ja lukustage kõik uksed. Võtmevaba Enter-N-Go kasutamisel pidage meeles lülitada süüde OFF-asendisse. Sõiduki ostmisel antakse uuele omanikule neljakohaline PIN-kood. Hoidke seda PIN-koodi turvalises kohas. Volitatud edasimüüja vajab seda koodi võtmepuldi asendamiseks. Võtmepulte dubleerib volitatud edasimüüja. Sentry Key immobilisaatori hooldamisel, andke volitatud edasimüüjale kõik auto süütevõtmed. Kliendi võtme programmeerimine Võtmepulte või RKE-saatjaid programmeerib volitatud edasimüüja. Üldinfo Sentry Key töötab sagedusel MHz. Sentry Key immobilisaatori süsteemi kasu tatak se järgmistes Euroopa riikides ja see vastab direktiivile 1999/5/EC: Austria, Belgia, Tšehhi vabariik, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Venemaa, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Jugoslaavia ja Ühendkuningriigid. Süsteemi kasutamine peab vastama järgmistele tingimustele: Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid. See seade peab vastu võtma kõik häired, seal hulgas ka häired, mis võivad põhjustada tõr keid seadme töös. SÕIDUKI ALARMSÜSTEEM MÕNEL MUDELIL Sõiduki alarmsüsteem jälgib kapotti, tagaluuki, taga luugi klaasi, sõiduki uksi loata sisenemise ja süütelukku loata kasutamise osas

10 Süsteem hõlmab ka topeltfunktsiooniga mahuandurit ja auto kaldeandurit. Mahuandur jälgib liikumist auto sisemuses. Auto kaldeandur jälgib auto igasugust kallutamist (äravedamine, rehvi eemaldamine, transport praamil jne.) Autol on varu akuga andur, mis tunnetab voolu- või ühenduse katkestusi. Alarmi käivitamisel kõlab 30 sekundiline helisignaal ja välisvalgustus hakkab vilkuma umbes 5 sekundiks. Kui alarmi maha ei võeta, sama toi ming kordub kaheksa korda. Süsteemi valve alla panemine Alarmi sisselülitamiseks tehke järgmist: 1. Eemaldage võti süütelukust (täiendav info vt. Käivitamine peatükis Käivitamine ja kasutamine ) Kui auto on varustatud võtmevaba Enter-N-Go süsteemiga, veenduge, et süüde on OFF asendis. Autodel, mis pole varustatud võtmevaba Enter-N-Go süsteemiga, veenduge, et süüde on OFF asendis ja võti on füüsiliselt süü test eemaldatud. 2. Auto lukustamiseks järgige ühte järgmistest juhistest: Vajutage LOCK nuppu juhi ja/või sõitjapoolse ukse lukustusnupul. Väljaspool vajutage kaugjuhtimispuldi LOCK nuppu, välimise Passiivse sisenemis süsteemiga samas tsoonis (vt. võtmevaba Enter-N- Go peatükis Enne alustamist ). Vajutage kaugjuhtimispuldil LOCK nuppu. 3. Sulgege kõik lahtised uksed. Kui alarmsüsteem on aktiveeritud, jääb see sisse kuni alarmi mahavõtmiseni järgmistelt: Kui peale alarmi aktiveerimist vool kaob, tuleb alarmi aktiveerumise vältimiseks pea le voolu taas tumist alarmsüsteem välja lüli tada maha võtta. Ultraheli mahuandur (liikumisandur) valvab autot alati, kui alarmsüsteem on sis se lülitatud. Soovi korral võite alarmi sisselülitamisel mahu anduri välja lülitada. Selleks vajutage kaugjuhtimispuldi (RKE) LOCK nup pu kolm korda 15 sekun di jooksul (samal ajal, kui auto turvalamp vilgub kiiresti). Alarmi väljalülitamine Alarmsüsteemi saab välja lülitada võtta järg miselt: Vajutage kaugjuhtimispuldil (RKE) UNLOCK nuppu. Vajutage ukselingile (kui see on varustuses, lisainformatsiooni vt. Võtmevaba Enter-N- Go peatükis Enne alustamist ). Keerake süüde asendisse OFF. Kui auto on varustatud võtmevaba Enter- N-Go süsteemiga, vajutage Start/Stop nup pu (vähe malt üks võtmepult peab samal ajal ole ma autos). Kui auto ei ole varustatud võtmevaba Enter-N-Go süsteemiga, pange võti süütelukku ja kee rake asendisse ON. Juhiukse lukk ega tagaluugi nupp kaugjuhtimispuldil ei lülita alarmsüsteemi sisse ega välja. Tagaluugist sisenemisel jääb alarm süsteem peale. Tagaluugi nupu vajuta mi ne ei lülita alarmsüsteemi välja. Kui keegi siseneb tagaluugi kaudu, alarm käivitub. Ultraheli mahuandur (liikumisandur) valvab autot alati, kui alarmsüsteem on sis se lülitatud. Soovi korral võite alarmi sisselülitamisel liikumisanduri välja lüli tada. Selleks vajutage kaug juhtimis puldi (RKE) LOCK nuppu kolm korda 15 sekundi jooksul (samal ajal, kui auto turvalamp vilgub kiiresti). Alarmsüsteem on mõeldud sõiduki kaitsemiseks, kuid on olukordi, kus süsteem annab valehäire. Kui olete sooritanud ühe eelnevalt kir jel datud alarmi sisselülitamise toimingu, hakkab see toi mima hoolimata sellest, kas olete au tos sees või mitte. Kui jääte sõidukisse ja avate ukse, hak kab alarm tööle. Sellisel juhul lülitage alarmsüsteem välja. Kui alarmsüsteem on sisselülitatud ja aku ühendatakse lahti, jääb alarmsüsteem sisselülitatuks ka pärast aku taas ühendamist. Välistuled vilguvad, kostab sig naal ning sõidukit ei saa käivitada. Sellisel ju hul lülitage alarmsüsteem välja. Alarmsüsteemi käsitsi juhtimine Süsteem ei aktiveeru, kui te lukustate ukse luku nupu abil. SISENEMISVALGUSTUS Salongivalgustus süttib kui avate ukse või kasutate uste avamiseks kaugjuhtimispulti. Samas süttivad välispeeglite lähenemistuled (mõ nel mudelil). Lisainformatsiooniks vt. Peeglid peatükis Au to omadused. Tuled kustuvad umbes 30 sekundi pärast või süü te lülitamisel asendist OFF asendisse ON/ RUN. Kui alarmsüsteem on sisse lülitatud, ei töö ta salongi kesklukustuse nupud

11 Eesmised laekonsooli tuled ja ukse konsooli tuled ei sütti, kui regulaator on asendis _Dome ON_ (ülemine äärmine asend). Sisenemisvalgustus ei tööta, kui regu laator on asendis Dome defeat (alumine äärmine asend). USTE LUKUST AVAMINE KAUGJUHTIMISPULDIGA (RKE) Süsteem võimaldab kaugjuhtimispuldi abil uk si avada või lukustada, avada tagaluuki või aktiveerida paanikafunktsiooni kuni 20 m kaugu selt. Kaugjuhtimispult ei pea olema auto le suunatud. Kui sõidate kiirusel 8 km/h või sellest kiiremini, blokeeritakse kõigi kaugjuhtimis pultide nupud. Võtmepult koos kaugjuhtimispuldiga Uste ja tagaluugi avamine Juhiukse lukust avamiseks vajutage kaug juhtimispuldi UNLOCK nuppu üks kord, viie sekun di jooksul kaks korda vajutades avanevad lu kust kõik uksed ja tagaluuk. Luku avanemisel vilguvad suunatuled. Sisenemisvalgustus lülitub samuti sisse. Kui auto on passiivse sisenemissüsteemiga, vt. lisa informatsiooni Võtmevaba Enter-N-Go peatükis Enne alustamist. Kaugjuhtimispuldi 1 vajutusega juhi- ja kõigi uste lukust avamine See funktsioon võimaldab Teil programmeerida kas juhiukse või kõikide uste lukustamist, vajutades kaugjuhtimispuldil UNLOCK nuppu. Käesoleva seadistuse muutmiseks vt. peatüki Armatuurlaud lõiku Uconnect seaded. Suunatulede funktsioon uste lukust ava misel Selle funktsiooni korral vilguvad uste puldiga lukus tamisel või lukust avamisel. Funktsiooni on võimalik sisse- või väljalülitada. Käesoleva seadistuse muutmiseks vt. peatüki Armatuurlaud lõiku Uconnect seaded. Esitulede funktsioon uste lukust avamisel Funktsioon lülitab uste puldiga lukust avamisel esituled 90 sekundiks sisse. Funktsiooni käivitu mis aeg on programmeeritav Uconnect abil. Käesoleva seadistuse muutmiseks vt. peatüki Armatuurlaud lõiku Uconnect seaded. Uste ja tagaluugi lukustamine Kõikide uste ja tagaluugi lukustamiseks vajutage põgusalt kaugjuhtimispuldi LOCK nuppu. Signaa li vastuvõtmist kinnitab suunatulede vilkumine. Kui autol on passiivne sisenemissüsteem vt. lisainformatsiooni Võtmevaba Enter-N-Go pea tükis Enne alustamist. Lisapultide programmeerimine Võtmepulte või RKE-saatjaid programmeerib volitatud edasimüüja. Puldi patareide vahetamine Soovitav on kasutada ühte CR2032 patareid. Perkloraat vajalik spetsiaalne jäätme käit lus. Vt. perchlorate Ärge puudutage korpusel asuvaid akuklemme. 1. Avariivõtme eemaldamiseks libistage pöidla ga võtmepuldi tagaosas olev lukusti küljele ja tõmmake võti välja. Võtmevaba süütesõlme (KIN) avariivõtme väljavõtmine. 2. Sisestage avariivõti või kruvikeeraja nr. 2 ots pilusse ja kangutage saatja kaks poolt õrnalt lahti. Veenduge, et te ei kahjusta toimingu käigus tihendit. Puldi korpuse avamine 3. Patarei eemaldamiseks eemaldage patarei kate pöörates (patarei suunaga allapoole) ja kergelt koputades kukutage patarei kõvale pin nale (näiteks lauale), seejärel paigaldage uus patarei. Patareid asendades tuleb + märk patareil kokku viia + märgiga tagakaane klamb ril. Ärge puudutage uut patareid sõrmedega. Naha rasvad võivad põhjustada patarei tühjenemist

12 Patarei puudutamisel puhastage see alkoholiga. 4. Kaugjuhtimispuldi kokkupanemiseks klõp sake kaks poolt kokku. Üldinfo Kaugjuhtimispuldi saatja ja vastuvõtjad tööta vad sagedusel 433,92 MHz vastavalt EU määrustele. Seadmed peavad olema ser ti fitseeritud vastavalt antud riigi seadustele. Direktiivid vastavad järgmistele normidele: ETS (Euroopa Telekommunikatsiooni Standard) , mida kasutavad enamus riike ja Saksa BZT föderaalne määrus 225Z125, mis põhi neb ETC le, koos täiendavate nõuetega. Muud määratletud nõuded on märgi tud COMMISSION DIRECTIVE 95/56/EC, ANNEX VI. Kasutamisel peab jälgima järgnevat: Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid. Seade peab vastu võtma kõik vastuvõetavad häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada tõrkeid seadme töös. Kui kaugjuhtimispult ei tööta normaalsel kau gusel, võivad põhjused olla järgnevad: 1. Kaugjuhtimispuldi patarei on tühi. Patarei eelda tav minimaalne tööaeg on kolm aastat. 2. Raadiosaatja lähedus, näiteks raadiojaam, lennu jaama saatjad ja raadiosaatjad. UKSELUKUD Kesklukku saab käsitsi kasutada auto salongis lukustusnupu abil. Uste lukustamiseks vaju tage ukse paneeli lukustusnuppu. Esiuste lukusta miseks tõmmake ukselinki. Tagauste avamiseks tõmmake lukustusnuppu ülespoole. Kui uksed on suletud ja lukustusnupp on all, uk sed lukustuvad. Seega veenduge enne ukse sulgemist, et võti ei ole autos. Manual Ukse Door lukustusnupp Lock Knob Ohutuse huvides avarii toimumisel ja turvalisuse huvides lukustage uksed alati nii en ne sõitma hakkamist, kui ka parkides ja autost lahkumisel. Autost lahkumisel võtke alati kaasa võtmepult ja lukustage sõiduk. Järelvalveta au to kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. (Jätkub) (Jätkub) Ärge jätke lapsi üksinda autosse, ega võimaldada neile ligipääsu lukustamata auto le. Järelvalveta laste jätmine autosse on ohtlik mitmel põhjusel. Laps või keegi tei ne võib saada tõsiseid vigastusi. Lapsi tu leb hoiatada mitte puutuda käsipidurit, piduri pedaali või käigukangi. Ärge jätke võtmepulti autosse või auto ligidale või lastele kättesaadavasse kohta ja ärge lahkuge autost, kui võtmevaba Enter- N-Go on ACC või ON/RUN asendis. Võib juhtuda, et laps avab elektriaknaid, käi vitab nuppe või auto. Elektrilised ukselukud Elektrilised ukselukud asuvad esiuste paneelil. Uste lukustamiseks või avamiseks vajutage lülitit. Elektrilised ukseluku lülitid Kui uksed on suletud ja lukustusnupp on all, uksed lukustuvad. Seega veenduge enne ukse sulgemist, et võtmepult pole jäänud autosse. Kui vajutate lukustuslülitit ajal, kui võtmepult on süütes ja juhiuks on avatud, uksed ei lukustu. Kui tagauksed on lukus, neid ei saa ilma lukust vabastamata seestpoolt avada. Uksi saab avada lukustusnupust. Automaatsed ukselukud mõnel mudelil Automaatse ukseluku funktsioon on tehasesea dena aktiveeritud. See funktsioon lukustab uksed automaatselt, kui sõiduk liigub kiiremini kui 24 km/h. Funktsiooni saab sisse või välja lüli tada volitatud edasimüüja juures, kliendi kir ja liku avalduse alusel. Võtke ühendist oma automüüjaga. Automaatne avamine väljumisel mõnel mudelil Kui automaatne avamisfunktsioon on akti veeri tud, avab see lukust kõik uksed kui juhiuks ava takse, auto seisab ja käigukang on PARK või NEUTRAL asendis. Käesoleva seadistuse muutmiseks vt. peatüki Armatuurlaud lõiku Uconnect seaded. Lastelukud tagauksed Tagaistmetel reisivate väikelaste turvalisuse taga miseks on tagauksed varustatud lastelukusüsteemiga

13 Lastelukusüsteemi sisse- ja väljalülitamine 1. Avage tagauks. 2. Sisestage avariivõti lukku ja keerake see asen - disse LOCK või UNLOCK. 3. Korrake punkte 1 ja 2 teise tagauksega. ild-protection Door Lock Location Lasteluku asukoht Child-Protection Lasteluku Door funktsioon Lock Function Vältige inimeste autosse lukustumist avarii kor ral. Pidage meeles, et kui lasteluku süsteem on aktiivne, saab tagauksi vaid väljast avada. Avarii korral, kui lastelukusüsteem on sisselülitatud, tõstke tagaistmetelt välju miseks ukse lukustusnupp avatud asen disse, avage aken ja avage uks väljastpoolt. VÕTMEVABA ENTER-N-GO Passiivne sisenemissüsteem on sõiduki kaugjuhtimis puldi täiustus ja võtmevaba Enter-N- Go funktsioon. Funktsioon võimaldab sõiduki uksi avada ja lukustada kaugjuhtimispuldi nuppe vajutamata. Passiivse sisenemissüsteemi saab sisse või välja lülitada, lisateavet leiate peatüki Armatuurlaud lõigus Uconnect. Kui auto on avatud passiivse sisenemissüsteemi abil ja uksi ei avata 60 sekundi jooksul, auto lukustub ja alarmsüsteem aktiveerub (mõnel mudelil). Passiivse sisenemissüsteemi avamistundlik kust võib mõjutada kinnaste kandmine või vihm ukselingil - tulemuseks on aeglasem reaktsiooniaeg. Kui Te avate auto passiivse sisenemissüsteemi abil, aga ukselingist EI tõmba, lukus tuvad ukselukud automaatselt 60 sekundi pärast. Juhiküljelt lukust avamine Kui passiivse sisenemise saatja on uksest kuni 1,5 meetri kauguses, tõmmake juhiukse automaatseks avamiseks selle lingist. Ukse lukust avane misel tõuseb sisemise uksepaneeli lukustusnupp üles. unlocked. Lukust Grabavamiseks The Door Handle tõmmake Toukselingist Unlock Kui on programmeeritud Ava kõik uksed 1 vaju tu sega, avanevad juhiukse lingist haaramisel kõik uksed. Kuidas valida Ava juhiuks 1 vajutusega või Ava kõik uksed 1 vajutusega vt. Uconnect peatükis Armatuurlaud. Täpsem informatsioon peatüki Armatuurlaud lõi gus Uconnect seaded. Kaassõitjaküljelt lukust avamine Kui passiivse sisenemise saatja on uksest kuni 1,5 meetri kauguses, tõmmake ükskõik millise ukse automaatseks lukust avamiseks kaassõitja ukselingist. Ukse lukust avanemisel tõuseb sise mise uksepaneeli lukustusnupp üles. Vaatamata seadistusele ( Ava juhiuks 1 vajutusega või Ava kõik uksed 1 vajutusega ) kõik uksed avanevad kaassõitja uksesiukse lingist haaramisel. Võtmepuldi autosse lukustamise vältimine Võtmepuldi tahtmatu autosse lukustamise vältimiseks on süsteem varustatud automaatse uste lukust avamise funktsiooniga, mis hakkab tööle, kui võtmepult on süütelukus OFF asendis. Kui üks auto ustest on avatud ning uksepaneeli lülitit kasutatakse sõiduki lukustamiseks, siis het kel, kui kõik uksed suletakse, kontrollib auto võtme puldi olemasolu nii autos kui autost väljas. Kui autos tuvastatakse võtmepult ning väljaspool autot ei tuvastata ühtki võtmepult, avab süsteem automaatselt kõik uksed ning an nab kolmekordse signaali (uste kolmandal lukustuskatsel lukustuvad KÕIK uksed ja võtmepult võib sõidukisse lukustada). Tagaluugi lukust avamine Tagaluugi passiivse sisenemise lukust avamine toimub tagaluugi käepideme abil. Kui võtmepilt on tagaluugist kuni 1 meetri kaugusel, vajutage elekt roonilise tagaluugi lingil luku avamise nupule

14 Vajutage elektroonilist tagaluugi linki ja tõstke tagaluuk üles. Kui auto ei ole lukustatud, on tagaluuk lahti ja avaneb lingist ilma kaugjuhtimispuldi abita. Passiivse sisenemissüsteem/nupud 1 Elektrooniline avamislüliti 2 Lukustusnupu asukoht Tagaluugi lukustamine Vajutage kui passiivse sisenemise saatja on taga luugist kuni 1 meetri kaugusel, elekt roonilise tagaluugi lingil paremal asuvale passiivse sisenemise luku nupule. Tagaluugi passiivse sisenemise lukus tusnupp lukustab ainult tagaluugi, taga luugi ava mise funktsioon on ehitatud elekt roo nili se tagaluugi lingi sisse. Kui on programmeeritud Ava kõik uksed 1 vajutusega, avanevad tagaluugi nupu vajutamisel kõik uksed. Kui Uconnect on programmeeritud Ava kõik uksed 1 vajutuse ga, avaneb tagaluuk selle nupule vajuta misel. Täpsem informatsioon peatüki Arma tuurlaud lõigus Uconnect seaded. Auto uste lukustamine Kui sõiduki passiivse sisenemise saatja on juhivõi reisijauksest kuni 1,5 meetri kaugu sel, vajutage kõigi nelja ukse ja tagaluugi lukus ta miseks lukustusnuppu uksekäepidemel. Lukustamiseks Press The Doorvajutage Handle Button ukselingi Tonuppu Lock Lukustusnuppu vajutades ärge tõmmake ukselin gist. See võib aktiveerida uste passiivse sisenemissüsteemi nupu. Ärge tõmmake lukustamisel ukselingist Peale nupu LOCK vajutamist tuleb passiiv sel sisenemisel uste avamiseks või lukus tamiseks oodata kaks sekundit. Nii võimalik linki tõmmates kontrollida kas uk sed on lukustatud. Passiivne sisenemissüsteem ei tööta juhul, kui kaugjuhtimispuldi patarei on tühi. Uksed saab lukustada ka kaugjuhtimispuldi lukustusnupu abil või auto salongist uksepaneelil oleva lukustusnupu abil. AKNAD Elektrilised aknad Elektriliste akende lülitid asuvad juhiukse panee lil. Kaassõitja uksepaneelil ja tagauste uksepaneelil asub selle akna lüliti. Akende lülitid tööta vad ainult siis, kui süüde on asendis ACC või ON/RUN. Elektriliste akende lülitid Elektriakende lülitid jäävad aktiveerituks 10 minu tit peale süüte keeramist asendisse OFF. See funktsioon katkeb esiukse avamisel. Ärge jätke lapsi järelvalveta autosse ega luba ge lastel elektriliste akendega mängida. Ärge jätke võtmepulti autosse või auto ligidale või lastele kättesaadavasse kohta ja ärge lahku ge autost, kui võtmevaba Enter-N-Go on ACC või ON/RUN asendis. (Jätkub) 24 25

15 (Jätkub) Sõidukis olevad isikud, eelkõige järelvalveta lapsed võivad elektriliste akende vahele kinni jääda. Selline õnnetus võib lõppeda vigastuste või isegi surmaga. Akende automaatne avamine Nii juhi kui kaassõitja aknalülitid on varustatud automaatfunktsiooniga. Aknalüliti põgusal vajuta misel avab aken automaatselt. Automaatse ava mis funktsiooni katkestamiseks liigutage lülitit ükskõik kummas suunas ja laske see seejärel lahti. Akna osaliseks avamiseks vajutage lüliti seni, kuni soovite akna avamise peatada. Auto Automaatse Down Window avamise Switches lüliti Vahelejäämiskaitse - ainult juhi ja kaassõitja aken Lüliti teise asendisse tõmbamisel sulgub aken automaatselt. Täieliku sulgemise vajutage lüliti korraks alla. Akna sulgemiseks tõmmake lüliti esimesse lukustusasendisse ja vabastage see, kui soovite akna sulgemise peatada. Automaatse Up Window sulgemise Switches lüliti Kui akna sulgemisel tuvastatakse takistus, pea tub liikumine ja aken avaneb uuesti. Eemal dage takistus ja sulgege aken lüliti abil uuesti. Halvad teeolud võivad automaatse sulgemisfunktsiooni katkestada. Sellisel juhul tõmmake lüliti esi mes se asendisse ja hoid ke seda akna käsitsi sulge miseks all. Kui aken on peaaegu suletud, siis vahe lejäämiskaitse ei toimi. Enne ak na sulgemist veenduge, et midagi pole akna vahele jäänud. Vahelejäämiskaitse lähtestamine Vahelejäämiskaitse tõrgete korral tuleb see lähtestada. Selleks: 1. Tõmmake aknalüliti akna täielikuks sulgemiseks üles ja hoidke seda selles asendis pärast akna sulgumist veel kaks sekundit. 2. Lükake aknalüliti alla teise asendisse, avage aken täielikult ja hoidke seda selles asendis pärast akna täielikku avanemist veel kaks sekundit. Akna blokeerimisnupp Juhiukse paneeli blokeerimislülitiga tagauste akende lülitid blokeerida. Tagauste akende lülitite blokeerimiseks vajutage akna lukustusnuppu. Aken de lülitite taasaktiveerimiseks vajutage uuesti blokeerimisnupule. Akna lukustusnupp Vibratsioon Tuulevibratsiooni võib kirjeldada kui survet kõrvadele või helikopteri tüüpi heli kõrvus. Tuulevib ratsioon võib tekkida avatud akendega sõitmisel või kui katuseluuk (mõnel mudelil) on teatud asendini avatud. See on normaalne ja se da saab vähendada. Kui vibratsioon tekkib taga akende avamisel, siis vibratsiooni vähendamiseks avage ka esiaknad. Kui vibratsioon tekkib katuseluugi avamisel, suurendage katuse luugi ava kuni vibratsioon väheneb. TAGALUUK Tagaluugi avamine Tagaluugi passiivse sisenemise funktsioon toimib tagaluugi elektroonilise käepideme abil. Vaju tage kui kaugjuhtimispult on 1 m kaugusel taga luugist, avamiseks elektroonilist tagaluugi linki. Tagaluugi lukustamine Vajutage kui kaugjuhtimispult on tagaluugist kuni 1 meetri kaugusel, elektroonilise tagaluugi lingil paremal asuvale passiivse sisenemise luku nupule. Tagaluugi passiivse sisenemise lukustusnupp lukustab ainult tagaluugi 26 27

16 Passiivse sisenemise lukustusnupu asukoht 1- Elektriline avamislüliti 2 Lukustusnupu asukoht Avatud tagaluugiga sõitmisel võivad mürgised heitgaasid salongi sattuda. Need aurud võivad kahjustada teie ja kaassõitjate tervist. Sõidu ajal hoidke tagaluuk suletuna. Elektriline tagaluuk mõnel mudelil Elektrilise tagaluugi saab avada käsitsi või vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu LIFTGATE. Elektrilise tagaluugi avamiseks vajutage puldi nuppu LIFTGATE viie sekundi jooksul kaks korda. Kui tagaluuk on avatud, vajutage nuppu viie sekundi jooksul kaks korda ja luuk sulgub. Elekt rilise tagaluugi saab avada ja sulgeda ka eesmises laekonsoolis paikneva nupuga LIFTGATE või sulgeda tagaluugi läheduses vasa kul ilupaneelil paikneva nupuga LIFTGATE. Kui vajutate vasakul ilupaneelil paiknevat nuppu LIFTGATE, sulgub ainult tagaluuk; nuppu ei saa kasutada luugi avamiseks. Kui vajutate puldi tagaluugi nuppu kaks korda, vilguvad suunatuled kaks korda ja kostub tagaluugi signaal, mis annab märku tagaluugi avamisest või sulgemisest (kui suunatuledega seotud funktsioon on sisselülitatud). Täpsem informatsioon peatüki Armatuurlaud lõigus Uconnect seaded. Tagaluugi voolutõrke korral saab selle ava miseks kasutada avariilinki. Tagaluugi ava riilingile pääseb ligi tagaluugi paneelil paik neva eemaldatava katte alt. Kui tagaluuk on jäetud avatuks pikemaks ajaks, tuleb tagaluuk sulgeda käsitsi, et taastada tagaluugi elektrilised funkt sioonid. Tagaluugi elektrilisel avamisel võite end vigas tada või kahjustada pagasit. Veenduge, et tagaluugi sulgumistee on vaba. Enne sõitma asumist veenduge, et tagaluuk on suletud ja lukustatud. Elektrilise tagaluugi nupud ei tööta, kui käik on sisse lülitatud või sõiduk liigub kii re mini kui 0 km/h. Elektriline tagaluuk ei tööta madalamatel temperatuuridel kui -30 C või kõrgematel temperatuuridel kui +65 C. Enne elektrilise tagaluugi lülitite kasutamist eemaldage tagaluugilt sinna kogunenud lumi või jää. Kui elektriline tagaluugi avamisel või sul gemisel takistus, jääb tagaluuk automaatselt avatud või suletud asendisse. Tagaluugi küljed on varustatud muljumisanduritega. Kerge surve nendele ribadele põhjustab tagaluugi naasmise avatud asendisse. Tagaluugi tagumise sulgemisnupu või lae paneeli sulgemisnupu kasutamiseks peab elektriline tagaluuk olema täielikult ava tud. Kui tagaluuk pole täielikult avatud, vajutage võtmepuldil tagaluugi nuppu, tagaluugi täielikuks avamiseks ja sulge miseks vajutage nuppu uuesti. Kui tagaluugi linki tõmmatakse ajal, mil elekt riline tagaluuk sulgub, naaseb tagaluuk täiesti avatud asendisse. Kui tagaluugi linki tõmmatakse ajal, mil elektriline tagaluuk avaneb, lülitub tagaluugi mootor välja, võimaldades seda käsitsi kasutada. Kui elektriline tagaluuk kohtab ühe tsükli jooksul mitut takistust, lülitub süsteem auto maatselt välja ja tagaluuk tuleb käsitsi avada või sulgeda. Kui elektrilise tagaluugi sulgemise ajal, käik sisse lükata, tagaluuk sulgub. Kuid auto liikumine võib põhjustada takistuse tuvastamist. Avatud tagaluugiga sõitmisel võivad mürgised heitgaasid salongi sattuda. Need aurud võivad kahjustada teie ja kaas sõit jate tervist. Sõidu ajal hoidke tagaluuk sule tuna. Kui peate siiski sõitma avatud tagaluugiga, veenduge, et kõik aknad on suletud ja ventilaator täisvõimsusel tööle seatud. Är ge ka su tage tsirkulatsioonirežiimi. REISIJATE TURVA SÜSTEEMID Kõige olulisemaid auto turvaelemendid on turvasüsteemid: Kolmepunktiline puusa- ja õlaturvavöö juhile ja kõigile reisijatele Täiustatud esiturvapadjad juhile ja kaas reisijale Täiendavad aktiivpeatoed (AHR) esiistmetel (peatugedesse integreeritud) 28 29

17 Täiendav juhi põlveturvapadi Täiendavad külgmised turvakardinad (SABIC) juhile ja kaasreisijale mõnel mudelil Täiendavad istmesse ehitatud külgturvapadjad (SAB) Energiat neelav roolisammas ja rooliratas Eesistujate põlvepolstrid Esiturvavööd sisaldavad eelpinguteid, mis suu ren davad reisija kaitset kokkupõrke korral Kõik turvavöösüsteemid (v.a juhi oma) sisaldavad automaatset lukustusandurit (ALR), mis lukustavad turvavöö, tõmmates selle täie likult välja ja reguleerides vööd seejärel soovitud pikkusele lastetooli või suurema objekti toolile kinnitamiseks mõnel mudelil. Pöörake selles lõigus toodud teabele suuremat tähelepanu. Siin selgitatakse turvasüsteemide õi get kasutamist, et tagada teie ja reisijate maksimaalne turvalisus. Kui sõidutate last, kes on turvavööga kinnitamiseks liiga väike, saab turvavööd või ISOFIXfunktsiooni kasutada ka turvatooli või turvahälli kinnitamiseks. Täpsema teabe leiate peatükist ISOFIX turvatooli kinnitussüsteem. Täiustatud esiturvapatjade täitumissüsteem on mitmefaasiline. See võimaldab turvapadjal täituda erineva survega sõltuvalt avarii raskusest ja tüübist. Mõned lihtsad sammud, mida saab ette võtta, et vähendada turvapadja vallandumisest tingitud kahjustusi: 1. Alla 12 aastased lapsed peavad sõitma ainult tagaistmel. Ärge kunagi pange turvapadja ette turvahälli seljaga sõidusuunas. Kaassõitja turva padi võib põhjustada lapsele tõsiseid vigastusi, kaasa arvatud lastele, kes on esiistmel turvahälliga seljaga sõidusuunas paigutatud. Seljaga sõidusuunas turvahälli kasutage ainult tagaistmel. Lapsed, kes pole turvavöö kandmiseks piisavalt suured (vt. peatükki Turvatoolid), tuleb panna taga istmel istuma turvatooli või turvavööpadjale Vanemad lapsed, kes enam turvatooli või turvavööpatja ei kasuta, tuleb korralikult turvavööga kinnitada. Ärge lubage lapsel libistada turvavööd selja taha või käe alla. Juhul, kui 1 kuni 12 aastane laps peab sõitma esiistmel (mitte seljaga sõidusuunas turvahällis), lükake iste võimalikult taha ja kasutage sobilikku turvatooli. (vt. peatükki Turvatoolid) Tutvuge turvatooli kasutusjuhendiga. 2. Kõik reisijad peavad olema korralikult turvavööga kinnitatud. 3. Juht ja kaasreisija peavad istmed või malikult taha lükkama, et turvapadja vallandumiseks ruumi jätta. 4. Ärge toetuge vastu ust või akent. Kui auto on varustatud külgmiste turvapatjadega ja need vallanduvad, täidavad need teie ja ukse vahel oleva ruumi. 5. Kui auto turvapadjasüsteemi tuleb invaliidi jaoks muuta, võtke ühendust klien dikeskusega. Telefoninumbrid leiate peatükist Kui vajate abi. Ainult turvapatjadele lootmine avarii korral võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Turvapad jad töötavad koos turvavöödega. Teatud avariide korral turvapadjad ei avanegi. Kinni tage alati turvavööd, hooli ma ta sellest, et auto on varustatud turva pat jadega. Kui olete turvapadja vallandumisel roolile või armatuurlauale liiga lähedal, võite saada tõsiselt viga või isegi surma. Turva padjad vajavad vallandumiseks ruumi. Toetuge vas tu seljatuge ja haarake kätega mugavalt roolist või armatuurlauast. Ka turvakardinad ja külgmised turvapadjad vajavad vallandumiseks ruumi. Ärge toetuge vastu ust või akent. Keskmisel istmel istuge sirgelt. (Jätkub) (Jätkub) Kui teie või kaassõitjad ei ole turvavööga kinnitatud, võite saada avarii korral palju tõsisemaid vigastusi. Võite põrkuda vastu sõiduki salongi või kaasreisijaid või isegi sõidukist välja paiskuda. Veenduge alati, et teie ja kaasreisijad on korralikult turvavöödega kinnitatud. Kui olete turvakardinale või külgmisele turvapadjale selle vallandumisel liiga lähedal, võite saata tõsiselt viga või isegi surma. Kinnitage turvavöö isegi kui te olete suurepäraste kogemustega juht või teete lühikest sõitu. Keegi teel võib olla halb juht ja põhjustada avarii, milles osaleb ka Teie auto. Seda võib juh tuda samahästi nii kodust kaugel, aga ka kodutänaval. Uuringute järgi avarii korral turvavööd päästavad elusid ja vähendavad tõsiste vigastuste ohtu. Suu rimad vigastused juhtuvad inimeste autost väljapaiskumisel

18 Turvavööd vähendavad väljapaiskumise ohtu ja vigastuste ohtu auto sisemuse vastu põrkudes. Kõik mootorsõidukis liiklejad peavad alati olema turvavööga kinnitatud. Puusa-/õlaturvavööd Kõik istekohad on varustatud puusa-/õlaturvavöödega. Turvavööd on projekteeritud äkilise peatumise või õnnetuse korral lukustuma. See funktsioon võimaldab tavatingimustes vöö õlaosal vabalt liikuda. Õnnetuse korral vöö lukus tub ja vähendab põrkumise ohtu salongis või autost välja paiskumise ohtu. Turvavöö valesti kandmine on ohtlik. Turva vööd on projekteeritud paiknema üle suure mate luude Teie kehas. Need on ke ha kõige tugevamad osad ning taluvad õnne tuses rakenduvaid jõude kõige paremini. (Jätkub) (Jätkub) Turvavööd ei tohi kasutada korraga kahe inimese kinnitamiseks. Sama vööga kinnitatud inimesed põrkuvad õnnetuse korral kokku ja tekitavad üksteisele tõsiseid vigas tusi. Ärge kinnitage ühe turvavööga roh kem kui ühte inimest, vaatamata nende mõõtudele. Pagasiruumis reisimine on ohtlik, seda nii autos sees kui autost väljas. Õnnetuse korral on selliselt reisivatel inimestel suu rem tõenäosus viga või isegi surma saada. Ärge lubage inimestel autos sõita kohtades, kus ei ole istmeid ega turvavöösid. Veenduge, et kõigil sõitjatel Teie autos oleks turvavöö kinnitatud. Turvavöö valesti kinnitamine võib põhjustada tunduvalt tõsisemaid vigastusi. Sellega võivad kaasneda sisemised vigastused või isegi rihma alt välja libisemine. Turvavöö turva liseks kinnitamiseks ja kaassõitjate turva lisuse tagamiseks järgige käesolevaid instruktsioone. Puusa-/õlaturvavööde kasutusjuhised 1. Sisenege autosse ja sulgege uks. Istuge ja reguleerige iste. 2. Turvavöö pannal paikneb istme seljatoe kohal. Haarake pandlast ja tõmmake vöö välja. Libis tage pannal koos vööga üle süle. Pannal 3. Kui vöö on piisavalt pikk, lükake pannal kinnitusse, kuni kuulete klõpsu. Latch Pandla Platekinnitus to Buckle Turvavöö, mis on kinnitatud valesse pandlasse ei taga täielikku kaitset. Vöö võib sattuda liiga kõrgele ümber keha, põhjustades sisemisi vigastusi. Kinnitage turvavöö alati endale kõige lähemasse pandlasse. Liiga lõdvalt kinnitatud turvavöö ei kaitse teid piisavalt. Äkkpidurdamisel võite liikuda liiga kaugele ettepoole, suurendades sellega vigastuste riski. Kinnitage oma turvavöö tihedalt ümber keha. (Jätkub) Käe alt ümber keha tõmmatud turvavöö on ohtlik. Õnnetuse korral võib keha auto sise muse vastu põrkuda, suurendades niiviisi pea- ja kaelavigastuste ohtu. Käe alt umber keha tõmmatud turvavöö võib tekitada sise misi vigastusi. Ribid pole nii tugevad kui õlaluud. Kinnitage turvavöö üle õla ja õnne tuse korral võtavad löögi vastu kõige tuge vamad luud. Selja taha tõmmatud õlavöö ei kaitse teid õnnetuse korral vigastuste eest. Õlavööd mit te kandes on pea äralöömise oht õnnetuse kor ral suurem. Puusa- ja õlavööd peab koos paigal dama. 4. Tõmmake puusavöö üle reite ja kõhu alt. Vöö süleosa lõtku eemaldamiseks tõm make õlavööst. Liiga pingul oleva sülevöö lõdven damiseks kallutage pannalt ja tõmmake puusavööd. Tihedalt ümber keha tõmmatud vöö vähen dab õnnetuse korral välja libisemise ohtu. Liiga kõrgel kantav vöö suurendab vigastuste ohtu õnnetuse korral. Vööle rakenduvad jõud ei suunata tugevatele puusa- ja vaagnaluudele vaid üle kõhu. Paigaldage vöö süleosa alati võimalikult madalal ja tihedalt. Keerdus vöö ei kaitse teid korralikult. Õnnetuse korral võib see isegi sisse lõigata. Veenduge, et vöö on sirgu. Kui vööd ei ole võimalik autos sirgeks tõmmata, viige sõiduk volitatud edasimüüja juurde ning laske probleem kõrvaldada. (Jätkub) 32 33

19 5. Asetage õlavöö mugavalt üle rinna nii, et see ei toetu vastu kaela. Tagasitõmbamismehhanism kõrvaldab vöö lõtku. the belt. Lõtku Removing rihmalt Slack eemaldamine From Belt 6. Vöö vabastamiseks vajutage lõksu punast nuppu. Rihm tõmbub automaatselt tagasi puhke asendisse. Vajadusel libistage pannalt mööda vööd alla, et võimaldada sel täielikult tagasi tõmbuda. Kulunud või rebenenud turvavöö võib õnnetuse korral puruneda ning teid kait seta jätta. Kontrollige perioodiliselt, kas turvavööd narmendavad, on kulunud või lah ti. Kahjustatud osad tuleb viivitamatult väl ja vahetada. Ärge monteerige süsteemi lahti ega muutke seda. Kui turvavöö osad on õnnetuse käigus kahjustada saanud (sissetõmbamismehhanism on väändunud, vöö rebe nenud jne), tuleb need välja vahetada. Puusa-/õlaturvavööde sirgendamine Turvavööde sirgendamiseks toimige järgmiselt. 1. Asetage pannal kinnitusele võimalikult lähedale. 2. Haarake vööst ligikaudu 15 kuni 30 cm kauguselt pandlast ja väänake vööd 180 kraadi, et luua volt, mis algab kohe pandla juurest. 3. Libistage pannal üles üle volditud vööosa. Vöö volditud osa peab sisenema pandlas olevasse pilusse. 4. Libistage pannalt edasi, kuni see ületab vöö volditud osa. Reguleeritava ülemise turvavöö lukustus Eesistmete õlaturvavööd saab üles- või allapoole reguleerida, et see ei oleks kaela peal. Vajutage vabastusnuppu ning vabastage ankur, seejärel liigutage seda üles või alla, kuni saavutate soovitud tulemuse. Ülemise Adjusting õlavöö Upper reguleerimine Shoulder Belt Kui olete keskmisest inimesest lühem, eelistate madalamat asendit, kui olete pikem, kõrgemat asendit. Kui vabastate nupu, veenduge, et ülemise turvavöö ankrupunkt on kinnitatud, sel leks tõmmake seda allapoole, kuni paika lukus tumiseni. Reguleeritav ülemise turvavöö kinnituspunkt on varustatud funktsiooniga selle hõlpsaks ülespoole reguleerimiseks. Funktsioon võimal dab kinnituspunkti ülespoole liigu tada, vajaduseta vabastusnuppu vajutada. Veendumaks, et ülemise turvavöö ankru punkt on kinnitatud, tõmmake seda alla poo le, kuni see paika lukustub. Tagaistmel vöö kaelalt eemaldamiseks nihkuge keskmise istme poole. Reisijate turvavööd Reisijate turvavööd on varustatud auto maatse lukustusmehhanismiga (ALR), mida kasutatakse laste turvasüsteemide kinnita miseks. Täien davat teavet leiate peatüki Tur va toolid lõigus Turvatooli turvavööga kinni ta mine. Järgnev tabel kirjeldab iga istekoha funktsioone. ALR automaatne lukustusmehhanism Kui reisija iste on varustatud ALR-funktsiooniga ning seda kasutatakse tavaolukorras, toimige järgmiselt: Tõmmake turvavööd välja vaid nii palju, et sellest piisab ümber reisija tõmbamiseks, nii ei aktivee rita ALR-funktsiooni. Kui ALR-funktsiooni ei aktiveerida, kuulete vöö tagasi tõmbudes lõgisevat heli. Sellisel juhul võimaldage vööl täielikult tagasi tõmbuda ning tõmmake seda välja vaid nii palju, et see mugavalt ümber rei si ja ulatub. Libistage pannal kinnitusse, kuni kuu le te klõpsu. Automaatse lukustusmehhanismi režiim (ALR) mõnel mudelil Selles režiimis eel-lukustub ülemine turvavöö automaatselt. Lõtku eemaldamiseks tõmbub vöö sisse. Kõik puusa-/õlaturvavöö kombinatsiooniga istekohad on varustatud automaatse lukustusrežiimiga. Kasutage automaatset lukustusrežiimi siis, kui selle funktsiooniga istekohale on asetatud laste turvatool. Kuni 12-aastased lapsed tuleb alati tagaistmele kinnitada. Automaatse lukustusrežiimi aktiveerimine 1. Kinnitage süle- ja õlaturvavöö. 2. Haarake vöö õlaosast ning tõmmake allapoole, kuni terve rihm on välja tõmmatud. 3. Võimaldage rihmal tagasi tõmbuda. Rihma ta gasi tõmbudes kuulete klõpsu. See märgib, et turvavöö on nüüd automaatses lukustusrežiimis Esimene rida Teine rida Juht Keskmine iste Kaassõitja ALR ALR ALR

20 Automaatse lukustusrežiimi deaktiveerimine Vabastage turvavöö ja võimaldage sel automaatse lukustusrežiimi deaktiveerimiseks ning auto tundliku (avarii-) lukustusrežiimi akti veerimiseks täielikult tagasi tõmbuda. Turvavöö ja sissetõmbamismehhanism tuleb välja vahetada, kui automaatne lukustus mehhanism (ALR) või mõni muu vöö funkt sioon hooldusjuhendis kirjeldatud viisil kont rollides ei tööta korralikult. Kui jätate rihma ja mehhanismi vahetamata, suurendate vigastuste ohtu õnnetuse korral. Energiahaldusfunktsioon Sõiduki esiistmed on varustatud energia haldusfunktsiooniga turvavööde süsteemiga, mis vähen dab vigastuste ohtu laupkokkupõrke korral. Turvavöö on varustatud mehhanismiga, mis vabastab vöö kontrollitud meetodil. Funkt sioon aitab vähendada rihma survet vastu reisi ja rinda. Turvavööde eelpingutid Mõlemad eesistmed on varustatud eelpingutusseadmetega, mis õnnetuse korral pinguldavad vöö. Seade aitab kaasa turvavöö tõhususele tagades, et vöö on reisija ümber pingul kokkupõrke algusmomendist. Eelpingutid toimivad igat kasvu isikute puhul, ka turvatoolis istuvate laste puhul. Seade ei asenda turvavöö õiget asetust reisi ja ümber. Turvavöö peab igal juhul ole ma paigutatud õigesti ja tihedalt. Eelpingutid vallandavad reisijate turvasüsteemi kontrolleri (ORC). Nagu turvapadjad, on ka eelpingutid ühekordselt kasutatavad. Vallan dunud eelpinguti või turvapadi tuleb asendada. Täiendavad aktiivpeatoed (AHR) Peatugedele paigaldatud komponente ning nen de olemasolu autos ei saa tuvastada mingite tähiste abil, seda saab teha vaid visuaalse kontrolli abil. Peatugi on jaotatud kaheks, millest eesmine osa on pehmest vahtkummist ning tagumine osa plastikust. Kuidas aktiivpeatoed (AHR) töötavad Reisijate turvasüsteemi kontroller (ORC) määrab aktiivpeatoe rakendumist vastavalt tagantlöögi tõsidusele või tüübile. Kui tagantlöök on piisavalt tugev, rakenduvad mõlema eesis tuja aktiivpeatoed. Aktiivpeatoe rakendumisel liigub peatoe esiosa ettepoole, et vähendada vahet reisija pea ja aktiiv peatoe vahel. See süsteem aitab vältida või vähendada juhi ja eesmise kaasreisija vigastuste ulatust teatud tüüpi tagant otsasõitude korral. Aktiivpeatoed ei pruugi rakenduda laup- või külgkokkupõrke korral. Kui aga pärast laupkokku põrget leiab aset tagant otsasõit, võib aktiivpeatugi rakenduda sõltuvalt kokkupõrke raskusest ja tüübist. Active Aktiivpeatugede Head Restraint (AHR) (AHR) komponendid Components 1 Peatoe esiosa (vahtkumm ja kate) 2 Istme seljatugi 3 Peatoe tagu mine pool (dekora tiivne plastikkate) 4 Peatoe kinnitustorud ETTEVAATUST! Enne, kui peatoed on kaelavigastuste minimeeri miseks õigesse asendisse paigutatud, ei tohi ükski reisija, sh. ka juht, autot kasutada või istmetele istuda. Lisateavet peatoe reguleerimise ja paigutamise kohta leiate peatüki Sõiduki funktsioonid lõigus Aktiivpeatugede reguleerimine. Aktiivpeatugede lähtestamine (AHR) Kui aktiivpeatoed on õnnetuse korral vallandunud, tuleb need lähtestada. Aktiivpeatoed liigu vad vallandumisel ettepoole (nagu on näida tud lähtestustoimingu kolmandas etapis). 1. Olles ise tagaistmel, haarake vallandunud aktiivpeatoest. Hand Käte Positioning asukoht aktiivpeatoel Points On AHR 2. Asetage käed vallandunud aktiivpeatoele

21 3. Lukustusmehhanismi rakendamiseks tõmmake peatuge alla ja tahapoole ning seejärel alla. 1 Liigutamine allapoole 2 Liigutamine tahapoole 3 Viimane allapoole liigutamine lukustus mehhanismi rakendamiseks 4. Aktiivpeatoe eesmine pehme vahtkummist osa peab dekoratiivsesse plastikkattesse lukustuma. Aktiivpeatugi lähtestatud asendis Kui teil on aktiivpeatugede lähtestamisega raskusi, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Ohutuse kaalutlustel laske aktiivpea tugesid volitatud edasimüüjal kontrollida. Täiustatud turvavöö meelde tuletussüsteem (BeltAlert ) BeltAlert turvavöö meeldetuletussüsteem on funktsioon, mis meenutab juhile ja eesmisele kaasreisijale (kui kaassõitja BeltAlert on varustuses) turvavöö kinnitamise vajadust. Funktsioon on aktiivne, kui süüde on sees. Kui juht või kaasreisija pole turvavööd kinnitanud, süttib turvavöö meeldetuletustuli ja jääb põlema, kuni turvavööd on kinnitatud. BeltAlert turvavöö meeldetuletussüsteem vallan dub kui sõiduk liigub kiiremini kui 8 km/h, turva vöö meeldetuletustuli vilgub ja kõlab katkend lik helisignaal. Märguanne kestab kuni vastavad turvavööd on kinnitatud. Helisignaali lõppedes jääb turvavöö meeldetuletustuli põlema seniks, kuni vastavad turvavööd kinnitatakse. Juht peab paluma reisijatel turvavööd kinni tada. Kui eesistme turvavöö avatakse sõites kiiremini kui 8 km/h, BeltAlert annab märku nii helisignaali, kui märgutulega. Kui eesmise kaasreisija iste on tühi, BeltAlert ei aktiveeru. BeltAlert võib aktiveeruda, kui istmele on asetatud raske ese või istub seal loom, või juhul kui iste on kokku klapitud (mõnel mudelil). Soovitame lemmikloomad tagaistmel vastavasse lemmiklooma tooli kinnitada ja pagasit transportida selleks ettenähtud kohas. BeltAlert saab sisse ja välja lülitada volitatud edasimüüja. Chrysler Group LLC ei soovita BeltAlert deaktiveerida. Isegi kui BeltAlert on deaktiveeritud, jääb turvavöö meeldetuletustuli siiski põlema, kui juht või kaassõitja (kui kaassõitja BeltAlert on varustuses) turvavööd ei kinnita. Turvavöö lukustus Tagumise keskmise istme turvavöösüsteem on varustatud lukustusmehhanismiga, mis ei võimal da keskmist turvavööd pikendada, kui tagaistme ülemine lukustusriiv pole rakendatud. Turvavööd ja lapseootel naised Soovitame lapseootel naistel turvavööd kasutada kogu raseduse vältel. Lapse turvalisuse ta gab ema turvalisus. Lapseootel naised peaksid vöö süleosa kandma üle reite piirkonna, võimalikult tihedalt vas tu puusasid. Hoidke vööd madalal, et see ei asetuks üle kõhu. Sellisel juhul kandub kokkupõrkel rakenduv jõud tugevatele puusa luudele. Täiendavad turvasüsteemid (SRS) turvapadjad Lisaks turvavöödele on sõiduki juhiiste ja eesmise kaasreisija iste varustatud täiustatud tur va patjadega. Juhi täiustatud turvapadi on paigutatud rooli sisse. Reisija täiustatud turvapadi on paigutatud armatuurlaua sisse, kindalaeka kohale

22 Turvapatjade katetele on trükitud sõnad SRS AIRBAG. Lisaks on auto varustatud juhipoolse põlve turvapadjaga, mis asub armatuurlauas roolisamba all. Täiustatud turvapadja ja põlvepolstri asukoht 1 - Täiustatud ees mi sed turvapadjad ju hile ja eesmisele kaasreisijale 2 - Põlvepolster 3 - Täiendav juhi poolne põlveturvapadi Täiustatud eesmiste turvapatjade täitumis süsteem on mitmefaasiline. See võimaldab turvapadjal täituda erineva survega, sõltuvalt avarii raskusest ja tüübist. Auto on varustatud täiendavate külgmiste turvakardinatega (SABIC), et kaitsta juhti ning akende all istuvaid kaasreisijad nii esi- kui tagaistmel. SABIC turvakardinad asuvad külgakna kohal ning ka need on märgistatud tähisega: SRS AIRBAG. Sõiduk on varustatud ka istmesse paigaldatud külgturvapatjadega (SAB), et pakkuda täien davat kaitset külgkokkupõrgete korral. Istmesse paigaldatud külgturvapadjad paiknevad esiistmete välisküljel. Turvapatjade katted ei pruugi olla salongis nähtaval, kuid need avanevad turvapatjade vallandumisel. Pärast õnnetust tuleb sõiduk viivitamatult viia volitatud edasimüüja juurde. Turvapadjasüsteemi komponendid Auto võib olla varustatud järgmiste turvapadjasüsteemi komponentidega. Reisijate turvasüsteemi kontroller (ORC) Turvapadja hoiatustuli Rooliratas ja -sammas Armatuurlaud Täiendav juhipoolne põlveturvapadi Põlvepolster Juhi täiustatud turvapadi Kaasreisija täiustatud turvapadi Täiendavad istmesse ehitatud külgmised turvapadjad (SAB) Täiendavad külgmised turvakardinad (SABIC) Eesmised ja külgmised kokkupõrkeandurid Eesmiste turvavööde eelpingutid, turvavöö pandlalüliti Auto võib olla varustatud juhi ja/või kaasreisija turvavöö pandla lülitiga, mis tuvastab, kas juhi ja kaassõitja turvavöö on kinnitatud. Turva vöö pandla lüliti võib määrata täius tatud turvapatjade täitumismäära. Täiustatud eesmise turvapadja omadused Täiustatud eesmiste turvapatjade süsteem sisal dab juhi ja kaasreisija mitmefaasilisi turvapatjasid. Süsteemi väljundvõimsus sõltub avarii tugevusest ja tüübist, mille määrab reisijate turvasüsteemi kontroller (ORC), mis saab omakorda teavet eesmistest avariianduritest. Turvapatjade vallandumist nõudva avarii korral käivitub viivitamatult esimene faas. Seda madalat võimsust kasutatakse kergemate avariide korral. Tõsisemate avariide korral kasutatakse suuremat võimsust. Armatuurlauale turvapatjade lähedusse ei tohi asetada ühtki eset, kuna need võivad ava rii korral turvapadja vallandumisel tõsiseid vigastusi tekitada. Ärge paigaldage midagi turvapatjadele ega nende lähedusse, samuti ärge üritage turva padja katteid käsitsi avada. Võite turva patju kahjustada ning end sellega suure masse ohtu seada. Turvapatjade kait se katted on projekteeritud avanema vaid turvapatjade täitumisel. Ärge puurige, lõigake ega muul moel moonutage põlvepolstrit. Ärge paigaldage põlvepolstrile tarvikuid, nagu näiteks häiretuled, stereod, raadiod jne. Täiendavad istmesse ehitatud külgmised turvapadjad (SAB) Sõiduk on varustatud istmesse paigaldatud külg turvapatjadega (SAB), et pakkuda täien davat kaitset külgkokkupõrgete korral. Külgmised turvapadjad on tähistatud turvapadja sildiga, mis on õmmeldud esiistmete küljele. Täiendavate istmesse ehitatud külgmiste turvapatjade märgistus Turvapadja vallandumisel avab see liitekoha istme eesmise ja külgmise osa ilukatte vahel. Iga tur va padi vallandub iseseisvalt, st. vasakpoolne külgavarii vallandab vaid vasakpoolse turvapadja jne

23 Täiendavad külgmised turvakardinad (SABIC) SABIC turvakardinad kaitsevad ees ja taga aken de all istuvaid reisijaid külgkokkupõrke ja sõiduki ümberpaiskumise korral. Igal turvakardinal on täispuhutav kamber, mis paikneb iga akna all istuva reisija pea kõrval, et vähendada peavigastusi külgkokkupõrke korral. Need kardinad avanevad allapoole, kattes mõlemad aknad külgkokkupõrke korral. dows on the impact side. Täiendav külgmine turvakardin Turvakardina tähistuse asukoht Turvakardinate katted ei pruugi olla salongis nähtaval, kuid need avanevad turvakardinate vallandumisel. Kui olete SAB või SABIC turvapadja vallan dumisel sellele liiga lähedal, võite tõsiselt viga või isegi surma saada. Kui auto peaks ümber paiskuma, võivad rakenduda mõlema poole eelpingutid ja/ või SAB ja SABIC turvapadjad. Süsteem sisaldab ees- ja tagaistmete kõrval külg kok kupõrkeandureid, mis on määratud vallan dama piisavalt tugeva külgkokkupõrke korral SABIC turvakardinad. Kui auto on varustatud vasak- ja parempoolsete turvakardinatega (SABIC), ärge kuhjake pa ga sit nii kõrgele, et turvakardinate asu koht võib blokeeruda. Turvakardinate ala peab jää ma takistustevabaks. (jätkub) (Jätkub) Ärge kasutage istmekatteid ega asetage enda ja külgturvapatjade vahele objekte, vastasel juhul nende tulemuslikkus väheneb ning võite õnnetuse korral tõsiselt viga saada Kui auto on varustatud külgturvapatjadega, ärge paigaldage mingeid täiendavaid lisatarvikuid, mis muudavad katust, seal hulgas ka lisatavat katuseluuki. Ärge lisa ge katuseraame, mis vajavad katusele pai galda miseks alalisi polte, kruvisid. Min gil juhul ärge puurige auto katust. Autos istuge alati sirgelt, seljaga seljatoele toetu des, kinnitage turvavöö ja kasutage lapse suu rusele vastavat turvatooli. SAB ja SABIC turvapadjad on turvavööde turvasüsteemi täienduseks. Kui olete SAB või SABIC turvapadja vallandumisel sellele liiga lähe dal, võite tõsiselt viga või isegi surma saada. Sõitjad, eriti lapsed ei tohi toetuda või magada toetudes vastu ust, külgaknaid või ala, kuhu täitunud SAB või SABIC turvapadi ulatub, isegi mitte turvatoolis või -hällis. Täiendav juhipoolne põlveturvapadi Täiendav juhipoolne põlveturvapadi pakub täius tatud kaitset ja töötab laupkokkupõrgete korral üheskoos juhipoolse turvapadjaga. Põlvepolster Põlvepolster kaitseb eesmise kaasreisija põlvi koos turvapadjaga. Turvavööd ja eelpingutid, eesmised turva padjad ning juhipoolne põlveturvapadi ja kaas reisijapoolne põlvepolster on kõik mõeldud juhi ja eesmise kaasreisija paremaks kaitsmiseks. Lisaks kaitsevad koos turvavöödega reisijaid ka külgmised turvapadjad. Turvapadja vallandumisandurid ja juhtseadmed Reisijate turvasüsteemi kontroller (ORC) OCR on osa autole kehtestatud nõutavast turvasüsteemist. ORC määrab eesmiste ja/või külgmiste tur vapatjade vallandumistarviduse laup- või külgkokkupõrke korral. Tuginedes kokkupõrkeanduritele, vallandab ORC eesmised tur va padjad, juhipoolse põlveturvapadja, turvakardinad, külg mised turvapadjad ja eesist mete turvavöö de eelpingutid vastavalt kokku põrke tõsidu sele ja tüübile. Eesmised turva padjad ja põlveturvapadi pakuvad lisaks turvavöödele täiendavat kaitset teatud tüüpi laup kokku põr gete korral. Eesmised turvapadjad ei vähenda vigastuste ohtu, mis tulenevad külg- või tagant kokku põrgetest. Eesmised turvapadjad ja põlveturvapadi ei vallandu kõigi laup kokkupõrgete korral, sh. selliste kokkupõrgete korral, mis ei kahjusta sõidukit piisavalt, näiteks vastu posti sõites, veoki alla sõites või nurkkokkupõrgete korral. Samas, sõltuvalt ava rii raskusest ja tüübist, võivad eesmised turvapadjad vallanduda avarii korral, mis on põhjustatud äkilisest pidurdamisest, kuid mille käigus sõiduki esiosa saab vähe viga. Külgmised turvapadjad ei vallandu kõigi külgkokkupõrgete korral. Külgmiste turvapatjade vall an dumine sõltub avarii raskusest ja tüübist. Kuna turvapatjade andurid mõõdavad sõidu ki kiiruse aeglustumist teatud aja vältel, po le sõiduki kiirus ja kahjustused piisavad argu men did turvapadja vallandumiseks

24 Turvavööd kaitsevad teid igasuguste ava rii de korral ning hoiavad teid vallanduvast turva padjast eemal. ORC seirab turvapadjasüsteemi elektrooniliste komponentide valmidust, kui süüde on asendis START või ON/ RUN. Kui võti on asendis LOCK, ACC või pole üldse süü te lukus, pole turvapatjade süsteem sisse lüli tatud ja turvapad jad ei vallandu. ORC sisaldab varutoitesüsteemi, mis võib turva padja vallandada isegi akutoite kadumisel või kui toide kaob enne vallandamist. Süüte ON/RUN asendisse keerates lülitab ORC enesekontrolli sooritamiseks turvapadja hoiatustule armatuurlaual nel jaks kuni kaheksaks sekundiks sisse. Pärast enese kont rolli turva padja hoiatustuli kustub. Kui ORC tuvastab süsteemis tõrke, lülitab see turvapadja hoia tustule sisse korraks või alaliselt. Kui tuli pärast käivitamist uuesti süttib, kostab üksik helisignaal. See hõlmab ka diagnostikat, mis kuvab armatuur laual teate Airbag Warning Light, kui tõrge võib turvapadja süsteemi mõjutada. Diagnostika sal ves tab ka tõrke sisu. Kui eirate turvapadja hoiatustuld, ei pruugi turvapadjad kokkupõrke korral vallanduda. Kui tuli ei sütti, jääb pärast sõiduki käivi tamist põlema või süttib sõidu ajal, laske turva padja süsteemi viivitamatult volitatud edasi müüjal kontrollida. Juhi ja kaasreisija täiustatud turvapatjade täitumise kohad Juhi ja kaasreisija turvapatjade täitumise kohad paiknevad roolil ja armatuurlaua paremal poolel. Kui ORC tuvastab turvapatjade vallandumist nõudva avarii, annab see signaali täitumiseks. Turvapadjad täituvad mittemürgise gaasiga. Avarii tõsidus ja tüüp määravad turvapadja täitu mis määra. Rooliratta südamiku kate ja arma tuur laua parempoolne paneel eralduvad ja volditakse turvapadja avamiseks eemale. Turva padjad täituvad täielikult ligikaudu 50 kuni 70 milli sekundiga. See on poole kiirem kui silma pilgu tamine. Seejärel tühjenevad turvapadjad kiiresti, pidurdades juhi ja kaasreisija ette paiskumist. Turvapadja gaas väljutatakse turvapadja külgedel olevate avauste kaudu. Sellisel moel õhkpad jad ei takista auto juhtimist Täiendava juhipoolse põlveturvapadja täitumise koht Juhi põlveturvapadja täitumise koht paikneb arma tuurlaua paneelil roolisamba all. Kui ORC tuvastab turvapadja vallandumist nõudva avarii, an nab see signaali täitumiseks. Turvapadi täitub mittemürgise gaasiga. Kate eemaldub ja voldi takse turvapadja täitumiseks eemale. Turva pad jad täituvad täielikult ligikaudu 15 kuni 20 millisekundiga. Täiendavate istmesse ehitatud külgmiste turva pat jade (SAB) täitumise koht Istmesse paigaldatud külgmised turvapadjad vallan duvad vaid teatud tüüpi külgkokkupõrgete korral. ORC määrab avarii tõsiduse ja tüübi alusel, kas külgkokkupõrge nõuab külgmiste turvapatjade vallandumist. Vastavalt avarii tõsidusele ja tüübile, täituvad avariipoole turvapadjad mittemürgise gaasiga. Vallanduv turvapadi väljub läbi istme liitekoha ning täidab reisija ja ukse vahelise ala. Turvapadjad täituvad täielikult ligikaudu 10 kuni millisekundiga. Külgmine turvapadi vallandub äär miselt kiiresti ja sellise jõuga, et võib teid vigastada, kui te ei istu korralikult või kui olete enda ja turvapadja vahele paigutanud esemeid. Eriti puudutab see lapsi. Täiendavate külgmiste turvakardinate (SABIC) täitumise kohad. Avarii korral, kui kokkupõrge on piiratud teatud alaga, võib ORC sõltuvalt avarii tõsidusest ja tüü bist vallandada turvakardinad. Sellisel juhul vallandab ORC vaid avariipoolse külje turva kardinad. Turvakardin täitub mittemürgise gaasiga. Turva kardin lükkab liistu eest ning katab terve akna. Turvapadi täitub ligikaudu 30 milli sekun diga (üks veerandik ajast, mis kulub silma pilgutamisele) ja sellise jõuga, et kui te pole korralikult turvavööga kinnitatud või ole te turvapadja ja enda vahele mõne objekti asetanud, võite viga saada. Eriti puudutab see lapsi. Täispuhutud turvakardin on ligikaudu 9 cm paksune. Kuna turvapatjade andurid mõõdavad sõidu ki kiiruse aeglustumist teatud aja vältel, pole sõiduki kiirus ja kahjustused piisavad argu men did turvapadja vallandumiseks. Kui auto peaks ümber paiskuma, võivad rakenduda mõlema poole eelpingutid ja/või SAB ja SABIC turvapadjad. Eesmised ja külgmised kokkupõrkeandurid Laup- ja külgkokkupõrgete korral aitavad kokkupõrke andurid ORC-l määrata kokkupõrkele vastavat vastasmõju. Täiustatud kokkupõrkele reageerimise süsteem Kui avarii põhjustab turvapadja vallandumise, sidevõrk ja toitesüsteem jäävad terveks, ORC määrab sõltuvalt juhtumi laadist, kas täiustatud kokkupõrkele reageerimissüsteem peab sooritama järgmised toimingud. Katkestama kütusevoolu mootorisse. Vilgutama ohutulesid, kuni aku tühjaks saab või süüde välja lülitatakse. Lülitama sisse salongivalgustuse, kuni aku tühjaks saab või süüde välja lülitatakse. Automaatselt uksed lukust avama

25 Täiustatud kokkupõrkele reageerimise süsteemi lähtestamiseks: Peale avariid tuleb süüde lülitada asendist IGN ON asendisse IGN OFF. Vallandumisel Turvapadjad on konstrueeritud kohe pärast vallan dumist ka tühjenema. Eesmised ja/või külgmised turvapadjad ei val landu kõigi kokkupõrgete korral. See ei tähenda turvapadjasüsteemi riket. Kui turvapadjad kokkupõrke korral vallanduvad, võib toimuda järgnev: Turvapadja nailonist materjal võib põhjustada mar rastusi. Need sarnanevad põletustele või marrastusele, mida olete saanud vaibal või võimla põrandal libisedes. Põhjuseks ei ole kokkupuude kemikaalidega. Need pole jää da vad vigastused ja paranevad tava liselt kiiresti. Kui nähud pole aga paari päe va jooksul paranenud või marrastused on asen dunud villidega, võtke viivitamatult ühendust arstiga. Turvapatjade tühjenedes võite näha mõningaid suitsu meenutavaid osakesi. Suit suosa kesed on turvapadja täitmisel kasu ta tava mittemürgise gaasi kõrvalsaadus. Len duvad osakesed võivad ärritada nahka, silmi, nina või kurku. Nina või kurgu ärrituse korral minge värske õhu kätte. Kui ärritus ei kao, võtke ühendust arstiga. Kui osakesed lades tuvad rõivastele, järgige tootjapoolseid juhi seid rõivaste puhastamiseks. Ärge sõite autoga, mille turvapadjad on kord vallandunud. Järgmise avarii ajalei kaitse kord avanenud turvapadjad teid enam. Vallandunud turvapadjad ja turvavöö eel pingutid ei kaitse teid järgmises avariis. Las ke tur va padjad, turvavöö eelpingutid ning eesistmete turvavööde mehhanismid voli ta tud edasi müüjal võimalikult kiiresti välja vahe tada. Lisaks laske hooldada ka reisijate turva süsteemi kontrollerit (ORC). Turvapadjasüsteemi hooldamine Muudatused turvapadjasüsteemi mis tahes osas võivad seda rikkuda. Ilma kaitsva turva padja süsteemita võite viga saada. Är ge muut ke osasid ega juhtmestikku, sh. ärge li sa ge roolile ega armatuurlaua parem poolsele osale mingeid kleebiseid või märke. Ärge muutke eesmist põrkerauda, sõi duki kerestruktruuri, samuti ärge lisage ast meid ega astmelaudu. Turvapadjasüsteemi omal käel paran dami ne on ohtlik. Hoiatage kindlasti autot hool davat isikut, et autos on turva padjasüsteem. (Jätkub) (Jätkub) Ärge üritage turvapadjasüsteemi osasid muu ta. Turvapadi võib ootamatult vallan duda või edaspidi mitte toimida. Turvapadja hool damiseks viige sõiduk volitatud edasimüüja juurde. Kui iste, sh. selle katte mater jal ja padi vajavad hooldamist (sh. ühenduspoltide eemaldamist või lõdven da mist/ pingutamist), laske seda teha volitatud edasi müüjal. Kasutada võib vaid tootja poolt luba tud tarvikuid. Kui turvapadjasüsteemi tu leb invaliidi jaoks muuta, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Turvapadja hoiatustuli Turvapadjad peavad olema valmis avarii korral vallanduma. Turvapadja hoiatustule monitorid, sisemised voo luringid ja ühendusjuhtmestikud on seotud turvapadja süsteemiga. Tur vapadjasüsteem on loodud hool - dus vabana, kuid laske seda volitatud edasimüüjal järgmistel asjaoludel viivitamatult kontrollida: Süüteluku keeramisel ON/RUN asendisse ei sütti turvapadja hoiatustuli neljaks kuni kaheksaks sekundiks. Turvapadja hoiatustuli jääb pärast nelja kuni kaheksa sekundi pikkust intervalli põlema. Turvapadja hoiatustuli hakkab sõitmise ajal vilkuma või jääb põlema. Kui spidomeeter, tahhomeeter või mõni muu mootoriga seotud mõõdik ei tööta, võib ka ORC-süsteem tõrkuda. Turvapadjad ei pruugi vajadusel vallanduda. Veenduge, et sulav kaitsmed pole läbi põlenud. Turvapadja sulavkaitsmete asukohad leia te kaitsme karbi kaane siseküljelt. Kui kait se on terve, võtke ühendust volitatud edasi müüjaga. Must kast (EDR) Auto on varustatud nn musta kastiga ehk sünd muste salvestajaga (EDR). EDR-i peami ne funktsioon on salvestada avarii või avarii sarnase olukorra puhul selliseid andmeid, nagu turvapadja vallandumine või kokku põrke toimumine, andmeid, mis aitavad mõis ta, kuidas sõiduki süsteem toimis. EDR on mõeldud salvestama sõiduki dünaamika ja turva süsteemidega seotud andmeid lühikese aja vältel, tavaliselt kuni 30 sekundi jooksul. EDR salvestab järgmiseid andmeid: Sõiduki erinevate süsteemide toimimine töötasid. Kas juhi ja reisijate turvavööd olid kinnitatud. Kui palju (kui üldse) juht gaasi ja/või piduripedaali vajutas. Kui kiiresti sõiduk liikus. Need andmed aitavad mõista olukorda, milles avarii ja vigastused toimusid

26 EDR-andmed salvestatakse vaid avarii olukor ras; tavatingimustes neid andmeid ei sal ves tata, samuti ei salvestata isiklikke and meid (na gu nimi, sugu, vanus ja avariikoht). Siiski võivad teised osapooled, na gu Kaalurühm politsei, siduda EDR-andmed isiku tu vastusandmetega, mida rutiinselt avarii uuri mise käigus kogutakse. EDR-i salvestatud andmete lugemiseks on vaja eriseadmeid ning ligipääsu autole või EDRile. Lisaks auto tootjale võivad neid andmeid Kaassõitja Tagumine äärmine iste Istekoht (või muu ala) Tagumine keskmine iste lugeda ka teised vastavaid seadmeid omavad osapooled, nagu näiteks politsei. Turvatoolid Kõik reisijad peavad olema turvavöödega kin nita tud, sealhulgas ka imikud ja lapsed. Keskmise istmerea äärmine iste Keskmise istmerea keskmine iste 0 - kuni 10 kg x U U kuni 13 kg x U U kuni 9 kg x U U kuni 36 kg x U U - - Tabelis kasutatud tähiistused: U = sobib universaalse kategooria turvatoolidele, mis on lubatud vastavas vanuse-/kaalurühmas kasutamiseks. UF = sobib näoga sõidusuunas universaalse kategooria turvatoolidele, mis on lubatud vastavas vanuse-/kaalurühmas kasutamiseks. L = sobib spetsiaalsete turvatoolide kasutamiseks, mis on loetletud kaasaantud nimekirjas. Need turvatoolid võivad kuuluda kate gooriatesse spetsiaalne sõiduk, piiratud või pooluniversaalne. B = sisseehitatud turvatool, mis sobib vastavas vanuse-/kaalurühmas kasutamiseks. Kaalurühm Suurusklass Kinnitus Kaassõitja Sõiduki ISOFIX-kinnituste asukohad X = istme asukoht ei sobi selle vanuse-/kaalurühma 48 lapsele. 49 Turvahäll 0 kuni 10 kg 0+ kuni 13 kg Tagumine äärmine iste P/V Tagumine keskmine iste Keskmise istmerea äärmine iste Keskmise istmerea keskmine iste Muud kohad F ISO/L1 X X X G ISO/L2 X X X (1) X - X E ISO/R1 X 1UF/1UF X (1) X - X E ISO/R1 X 1UF/1UF X D ISO/R2 X 1UF/1UF X C ISO/R3 X 1UF/1UF X (1) X X X - - -

27 Kaalurühm Suurusklass Kinnitus Kaassõitja I 9 kuni 12 kg Sõiduki ISOFIX-kinnituste asukohad Tagumine äärmine iste P/V Tagumine keskmine iste Keskmise istmerea äärmine iste Keskmise istmerea keskmine iste Muud kohad D ISO/R2 X 1UF/1UF X C ISO/R3 X 1UF/1UF X B ISO/F2 X 1UF/1UF X B1 ISO/F2X X 1UF/1UF X A ISO/F3 X 1UF/1UF X (1) X - X II - 15 kuni 25 kg (1) X - X lll 22 kuni 36 kg (1) x - x Tabelis kasutatud tähistused: (1) CRS-ile, mis pole varustatud ISO/XX suurusklassi tuvastussildiga (A kuni G), kehtivale kaalu rühmale, määrab autotootja ISOFIX turva tooli süsteemide soovitatud asukohad. 1UF = sobib universaalsesse kategooriasse kuuluva näoga sõidusuunas ISOFIX turvatoolile, mis kuulub lubatud kaalurühma. IL = sobib spetsiaalsetele kaasaantud loendis väl ja toodud ISOFIX turvatoolisüsteemidega kasu tamiseks. Need ISOFIX turvatoolisüsteemid kuu luvad kate gooriatesse spetsiaalne sõiduk, piiratud või pooluniversaalne. X = ISOFIX asukohad, mis ei sobi selle vanuse-/ kaalu rühma kuuluvate ISOFIX turvatoolide kasutamiseks. Kuni 12-aastased lapsed tuleb alati tagaistmele turvavööga kinnitada. Vastavalt avariistatistikale on tagaistmele kinnitatud lapsed paigutatud ohutumalt, kui eesistmel. Saadaval on eri suurusega ja eri tüüpi turvatoole alates imikutest kuni lastele, kes on peaaegu piisavalt suured täiskasvanute turvavööga kin nitamiseks. Tutvuge turvatooli kasutusjuhendiga ja veenduge, et kasutate lapse jaoks sobi vat tooli. Kasutage vaid lapsele sobivat turvatooli. Avarii korral võib kinnitamata laps ohustada autos teisi reisijaid. Jõud, mida on tarvis avarii korral sülesoleva lapse kinnihoidmiseks on suurem, jõust, millega te tegelikult last hoida suudate, vaatamata sellele kui tugev te tegelikult olete. Laps ja teised sõitjad võivad tõsiselt viga saada.kõik autos reisivad lapsed tu leb korralikult kinnitada. Turvahällid ja turvatoolid Turvaeksperdid soovitavad kasutada seljaga sõidusuunas turvatooli kasutada kuni kaheaas taste laste kinnitamiseks või kuni lapse kaalu ja pikkuse näitajad lubavad istuda näoga sõidusuunas. Seljaga sõidusuunas saab kasutada kahte tüüpi turvatoole: turvahällid ja muudetavad turvatoolid. Turvahälli saab autos kasu tada vaid seljaga sõidusuunas. Seda soo vi tatakse kasutada alates sünnist ku ni ajani, mil lapse kaalu ja pikkuse näitajad lubavad kasu ta da turvatooli. Muudetavaid turvatoole on võimalik kasutada nii selja kui näo ga sõidusuunas. Muudetavate turvatoolide kaalurühm on tavaliselt suurem, kui turvahällide pu hul, seega saab neid seljaga sõidusuunas kasu tada ka lastele, kes on turvahällist välja kas vanud, kuid on nooremad kui kaheaastased. Lapsed peaksid sõitma tahapoole suunatud toolides kuni nende kaalu ja pikkusenäitajad luba vad istuda turvatoolis. Mõlemat tüüpi turva toolid kinnitatakse turvavöö või ISOFIX kin nitus süsteemiga. Vt. ISOFIX turvatooli kinnitussüsteem. Teatud tüüpi jäikade ISOFIX kinnituste ja põrandale ulatuvate jalatugedega turvatoolisüsteemide kasutamisel eemaldage põran da matt, et tagada turvaline kinnitus. Lisateavet leia te turvatooli kasutusjuhendist. Seljaga sõidusuunas turvatoole ei tohi kasutada turvapadjaga varustatud eesistmel. Turvapadja vallandumine võib sinna asetatud imikuid tõsiselt vigastada või isegi tappa. Vale paigaldamise korral võib turvatool liikuma hakata. Laps võib tõsiselt viga või isegi surma saada. Turvahälli või turvatooli paigaldamisel järgige tootja juhiseid. Seljaga sõidusuunas turvahälli kasutage ainult tagaistmel. Järgnevalt on äratoodud mõned kasulikud juhised turvatooli kasutamiseks: Enne turvatoolisüsteemi ostmist veenduge, et see vastab kõigile rakenduvatele ohutusstandarditele. Chrysler Group LLC soovitab enne turvatooli ostmist kontrollida, kas seda saab korralikult vastavale istmele kinnitada

28 Turvatool peab vastama lapse kaalu- ja vanuse rühmale. Vanuse ja pikkuse piirangud leiate turvatooli sildilt. Järgige turvatooli komplekti kuuluvaid juhiseid. Kui paigaldate turvatooli valesti, ei pruugi see vajaduse korral toimida. Kinnitage laps turvatooli vastavalt tootja juhistele. Kui turvatooli ei kasutata, kinnitage see tur vavööga või võtke autost välja. Ärge jätke seda lahtisena sõidukisse. Äkkpidurduse või avarii korral võib see paiskuda vastu reisijad või ees istuja seljatuge ning põhjustada tõsi seid vigastusi. Vanemad lapsed ja turvatoolid Lapsed, kes on kahe aasta vanused või on välja kasvanud seljaga sõidusuunas asetsevast too list, võivad sõita autos näoga sõidusuunas. Näoga sõidusuunas turvatoole ja muudetavaid turvatoole võib kasutada lastele, kes on vanemad kui kaks aastat või nad on välja kasvanud sel jaga sõidusuunas asetseva tooli kaalu ja pik kuse näitajatest. Lapsed peavad näoga sõidu suunas rakmetega turvatoolis sõitma nii kaua kuni võimalik, kuni suurima turvatoolile lubatud kaal u ja pikkuse näitajateni. Need turva too lid kinnitatakse turvavöö või ISOFIX kin nitussüsteemiga. Vt. ISOFIX-kinnitused. Lapsed, kelle pikkuse ja kaalunäitajad üle ta vad turvatooli piirnäitajaid, kuid nad on vaid tur vavööga kinnitamiseks liiga väikesed, peavad kasu tama istmekõrgendust. Kui lapse jalad ei ole piisavalt pikad, et põlved ulatuksid üle ist meserva, samal ajal kui nende selg on vastu sel jatuge, peavad kasutama istmekõrgendust. Laps ja istmekõrgendus kinnitatakse turvavööga. Istmekõrgenduse jaoks liiga suured lapsed Lapsed, kes on piisavalt suured, et kanda turvavööd mugavalt ning kelle jalad on piisavalt pikad, et ulatuda üle istmeserva kui nende selg on vas tu seljatuge, peavad tagaistmel kasutama puusa/õla turvavööd. Veenduge, et laps istub sirge seljaga. Vöö puusaosa peab tihedalt üle puusade ulatuma. Kontrollige turvavööd perioodiliselt. Lapse vin ger damine või nihelemine võib nihutada vöö paigast. Kui vöö õlaosa puutub vastu nägu või kaela, lii gutage laps rohkem sõiduki keskele. Ärge luba ge lapsel libistada turvavööd selja taha või käe alla. ISOFIX turvatooli kinnitussüsteem Auto tagaistmed on varustatud ISOFIX turvatooli kinnitussüsteemiga. ISOFIX-süsteem võimal dab paigaldada turvatooli turvavööd kasuta mata, selle asemel kinnitatakse turvatool tooli alumiste kinnituspunktide ja ülemiste rihmade abil. Nüüd on saadaval ka ISOFIX-kinnitustega ühildu vad turvatoolisüsteemid. Rihmade ja konksu dega varustatud turvatoolid on juba mõnda ae ga saadaval olnud. Kasutage kõiki turvatooli ühenduspunkte. Kui kasutate turvatooli kinnitamiseks ISOFIX-kinnitussüsteemi, veenduge, et kõik kasutamata turvavööd on lastele kättesaama tusse kohta paigutatud. Tuletage lastele meel de, et turvavööd pole mänguasjad ja ärge jätke järelvalveta last sõidukisse. Kaks aknaalust isekohta on varustatud kinnituspunk tidega, seetõttu fikseeritud alumiste kinnitus tega turvatoole tohib paigaldada vaid aknaalus tele istekohtadele. Hoolimata alumise ühen duse tüübist, ärge paigaldage ISOFIX-kinni tu sega turvatoole nii, et ühendate kaks tooli sa ma kinnituspunkti külge. Kui paigaldate ISOFIX-kinnitusega turvatoolid kõrvuti istmetele, võite aknaaluse turvatooli kinnitamiseks kasutada ISOFIX-kinnituspunkti või turvavööd, kuid keskmisele istmele tuleb turva tool kinnitada turvavöö abil. Kui turvatool pole ISOFIX-kinnitusega, saate turvatooli vaid turvavööga kinnitada. Paigaldusjuhised leiate lõigus ISOFIX-kinnitusega turvatoolisüsteemi paigaldamine. ISOFIX-kinnitusega turvatoolisüsteemi paigaldamine Soovitame kindlasti järgida turvatooli tootja poolseid paigaldusjuhiseid. Kõiki turvatoolisüsteeme ei saa paigaldada siin kirjeldatud viisil. Veel kord tule tame meelde, jär gige hoolikalt turvatooli tootja juhiseid. Tagaistme alumised kinnituspunktid paiknevad ist mepadja taga seljatoe juures ning on näh tavad, kui toetute turvatooli paigaldamiseks tagaistmele. Käega istmepadja ja seljatoe va hel libistades tunnetate neid. Lisaks on üle mise kinnitusrihma kinnituspunktid iga tagu mi se istekoha taga, aknaaluste iste kohta de taga küljel. Tagaistme taga paiknevatele ISOFIX-kinnituspunktid Anchorages kinnitus punktidele ligipääsemiseks tõmmake sel ja toe taga paiknev vaipkate eemale

29 Põrandapaneeli katte allatõmbamine ülemisele kinnitusrihmale ligipääsemiseks Ülemise kinnitusrihma kinnituspunkt (asub Top Tether Strap Anchorage (Located on seljatoel) Ärge kasutage turvatooli kinnitamiseks pagasiruumi põhjal paiknevaid pagasikinnitusi. Kinnitus rihmade vale kasutamise korral ei kinnitu turvatool korralikult. Laps võib tõsiselt viga või isegi surma saada. Paljud, aga mitte kõik turvatoolid on varustatud eraldi rihmadega mõlemal küljel, mis on omakorda varustatud konksu või ühendusega alumise kinnituspunkti külge kinnitamiseks. Näoga sõidusuunas ja mõned seljaga sõidu suunas tur va toolid on varustatud ka rihma konk sudega kin nituskoha külge kinnitamiseks ja vahenditega rihma pinge vähendamiseks. Esmalt vabastage alumiste rihmade reguleerijad nii, et saate konksud või ühenduskohad hõlpsalt kinnituspunktidega ühendada. Järgmiseks ühendage alumised konksud või ühendused üle ülemiste kinnituspunktide, lüka tes istmekate eemale. Seejärel leidke ist me taga kinnituspunktid, kuhu paigaldate tur va tooli ja ühendage kinnitusrihma rihm ning kinni tuspunkt, jälgides et rihm oleks kinnituspunkti ja turvatooli vahel sirgu. Istme taga paiknevad kaks ülemise kinnitusrihma kinnituspunkti. Need pole nähtavad enne, kui paneeli alla voldite. Ärge kasutage turva tooli kinnitamiseks istme taga põrandal paiknevaid pagasikinnitusi. Lõpuks pingutage mõlemad rihmad, milleks lükake turvatooli taha ja alla, eemaldades nii rihmade lõtku vastavalt turvatooli tootja juhistele. Kui ühendate turvatooli ISOFIX kinnituspunk tidega valesti, võib turvatool lahti tulla. Laps võib tõsiselt viga või isegi surma saada. Imiku- või turvatooli paigaldamisel järgige tootja juhiseid. Turvatooli turvavööde abil paigaldamine Reisijate turvavööd on varustatud automaatse lukustusmehhanismiga (ALR) lapse turva süstee mi (CRS) tagamiseks. Seda tüüpi turvavööd on mõeldud hoidma turvavöö süleosa pin gul ümber turvatooli, nii et ei ole vaja kasutada lukustuspannalt. Kui tõmbate kogu turvavöö tervenisti välja, teeb ALR kõbisevat he li, võimaldades seejärel rihmal pingutisse tagasitõmbuda. Täiendavat informatsiooni ALR kohta leiate peatükist Automaatne lukustusrežiim lõigust Reisijate turvavööd. Allpool toodud ta be lis on välja toodud automaatse lukustusmehha nismiga (ALR) või pingulduva pandlaga istekohad. Esimene rida Juhiiste Keskmine istekoht Kaassõitjaiste Teine rida ALR ALR ALR ei rakendu ALR automaatne lukustusmehhanism Turvatooli paigaldamine koos ALR: 1. Turvatooli kinnitamiseks ALR abil kõigepealt tõmmake turvavööd pingutist piisavalt välja, et oleks võimalik paigaldada seda läbi turvatooli. Libistage pannal kinnitusse, kuni kuulete klõpsu. Seejärel tõmmake turvavöö kogu ulatuses välja ning laske turvavööl tagasi tõmbuda. Rihma tagasi tõmbudes kuulete klõbisevat heli. See tähistab turvavöö automaatset lukustumist. 2. Lõpuks tõmmake tagasi üleliigne osa turvavööst, pingutades vöö tihedalt ümber turvatooli. Turvavöö võib aja jooksul lõdveneda, seega kontrollige ja pingutage seda aeg-ajalt. Turvatooli kinnitusrihmaga kinnitamine: Keskmise istme käetugi on varustatud rihmaga, mis kinnitab käetoe ülemisse asendisse, et paigaldada sinna turvavööga kinnitatud seljaga sõidusuunas turvatool. Keskmise istme käetoe rihma kasutamiseks langetage käetugi.rihm on käetoe taga seljatoe külge kinnitatud. Center Keskmise Seat Position istme käetoe Arm Rest rihmtether Tõmmake rihma alla, et see seljatoe küljest vabastada, seejärel tõstke käetugi ja ühendage rihmakonks käetoe ees paikneva rihmaga

30 Keskmine istekoht Käetoe rihm Keskmisele istmele kinnitamiseks juhtige rihm üle seljatoe ja peatoe, seejärel ühendage konks aknaaluste istmete taga paiknevate kinni tuspunktidega. Aknaalusele istekohale kinnitamiseks juhtige rihm peatoe alt läbi ja ühendage konks istme taga paikneva kinnituspunktiga. Tagaistme taga paiknevatele kinnituspunktidele ligipääsemiseks tõmmake seljatoe taga paiknev vaipkate eemale. Põrandapaneeli katte allatõmbamine ülemisele kinnitusrihmale ligipääsemiseks Ülemise kinnitusrihma paigaldus Valesti kinnitatud rihm võib suurenendada pea liikumist ja last vigastada. Turvatooli ülemise kinnitusrihma kinnitamiseks kasu ta ge ainult selle turvatooli taga asuvaid kin ni tuskohti. (Jätkub) (Jätkub) Ärge kasutage turvatooli kinnitamiseks pagasiruumi põhjal paiknevaid pagasikinni tusi. Kinnitusrihmade vale kasutamise korral ei kinnitu turvatool korralikult. Laps võib tõsiselt viga või isegi surma saada. Lemmikloomade vedamine Esiistmel täituvad turvapadjad võivad vigastada loomi. Kinnitamata loom võib avarii või äkkpidurduse ajal autos paiskuda millegi vastu ja viga saada või vigastada reisijaid. Soovitame lemmikloomad tagaistmel kinni tada lemmiklooma rihmadega või vedada lemmik looma korvis, mis on kinnitatud turvavöödega. MOOTORI SISSEÕITMISE SOOVITUSED Teie auto mootor ja käigukast ei vaja pikka sissesõitmise perioodi. Korralikuks sisssesõitmiseks sobivad sõidu ajal lühiajalised täiskiirendused liikluses lubatud kiiruspiirangute ulatuses. Madalate käikudega gaasipedaali põhja vajutamine võib olla kahjulik ja seda tuleks vältida. Tehases lisatud mootoriõli on kvaliteetne energia säästlik määrdeõli. Õlivahetus peaks ole ma kooskõlas ilmastikutingimustega. Viskoossuse ja kvaliteediklassi valimiseks vt. pea tüki Hooldus lõiku Auto hooldamine. ETTEVAATUST! Ärge kunagi kasutage pesuõli või tavalist mineraalõli, mis võib mootorit kahjustada. Uus mootor võib tarbida veidi rohkem õli oma esimese paari tuhande km läbisõidul. See on normaalne auto sissesõitmise perioodil ja ei viita probleemidele. Täiendavad nõuded diiselmootoritele mõnel mudelil Esimestel 1500 km vältige suuri koormusi, näiteks sõitmist täisgaasiga. Ärge ületage 2/3 iga käigu kohta lubatud mootorivõimsust. Vahetage käiku õigel ajal. Ärge pidurdage käiku dega. OHUTUS Reisijatevedu ÄRGE TRANSPORTIGE REISIJAID PAGASI- RUUMIS. Ülemise kinnitusrihma kinnituspunkt (asub seljatoel) Esimesed 500 km sõitke mõõdukalt. Peale esimest 100 km soovitame kiirendada 80 kuni 90 km/h

31 Ärge jätke lapsi või loomi autosse kuuma ilmaga. Salongi kuumenemine võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi. Pagasiruumis reisimine on ohtlik, seda nii autos sees kui autost väljas. Õnnetuse korral on selliselt reisivatel inimestel suurem tõenäosus viga või isegi surma saada. Ärge lubage inimestel autos sõita kohtades, kus ei ole istmeid ega turvavöösid. Veenduge, et kõigil autos sõitjatel oleks turvavöö kinnitatud. Heitgaasid Heitgaasid võivad tervist kahjustada või isegi surmavad olla. Heitgaasid sisaldavad värvitut ja lõhnatut süsinikoksiidi (CO). Selle sissehingamisel võite kaotada teadvuse ja saada mürgituse. (Jätkub) (Jätkub) Heitgaaside sissehingamise vältimiseks järgige järgmiseid nõuandeid: Ärge laske mootoril töötada suletud garaažis kauem, kui seda on vaja välja sõitmiseks. Kui peate sõitma avatud tagaluugiga, veen duge, et kõik aknad on suletud ja venti laator töötab täisvõimsusel. ÄRGE kasu tage tsirkulatsioonirežiimi. Kui peate istuma töötava mootoriga sõidu kis, reguleerige ventilatsiooni nii, et sõidukisse suunatakse välisõhku. Ventilaator pan ge tööle täisvõimsusel. Parim kaitse heitgaaside salongi sissetungi eest on korralikult hooldatud heitgaasisüsteem. Kui märkate muutusi väljalaskesüsteemi helis, tuvas tate heitgaasiaure salongis või on sõi duki põhi või tagaosa kahjustada saanud, las ke kvali fitseeritud mehaanikul kontrollida heit gaasi süsteemi ja kerekahjustusi. Avatud või lahtised ühendused võimaldavad heitgaasidel salongi tungida. Lisaks kontrollige heitgaasisüsteemi iga kord, kui auto on õlivahetuseks üles tõstetud. Vajadusel vahetage see välja. Ohutuse kontrollimine salongis Turvavööd Kontrollige perioodiliselt, et turvavööd ei narmen daks, oleks kulunud või lahti. Kahjus ta tud osad tuleb viivitamatult välja vahetada. Ärge mon tee rige süsteemi lahti ega muutke seda. Esiistmete turvavööd tuleb pärast avariid välja vahetada. Kui turvavöö osad on õnnetuse käigus kahjustada saanud (sissetõmbamismehhanism on väändunud, vöö rebenenud jne), tuleb need välja vahetada. Kui kahtlete turvavöö töökorras seisukorras, vahetage see välja. Turvapadja hoiatustuli Süüte ON asendisse keerates peab tuli süttima ja neljaks kuni kaheksaks sekundiks kontrolliks põlema jääma. Kui tuli käivitamisel ei sütti, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Kui tuli jääb põlema, vilgub või süttib sõi du ajal, laske süsteemi volitatud edasimüüjal kontrollida. Klaasisoojendus Süsteemi kontrollimiseks valige soojendusrežiim ja lülitage puhur täisvõimsusel tööle. Peaksite tundma vastu aknaklaasi suunatud õhuvoolu. Kui klaasisoojendus ei tööta, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Põrandamattide ohutusteave Kasutage vaid autole sobivaid põrandamatte. Kasutage selliseid põrandamatte, mis ei takista pedaalide liikumist ning ei libise asendisse, kus need võivad pedaalide liikumist häirida või muul moel ohutust pärssida. Kui pedaalid ei saa vabalt liikuda, võite kaotada auto üle kontrolli ja suurendada seega avariiohtu. Veenduge, et põrandamatid on korralikult põran da külge kinnitatud. Ärge kasutage autos põrandamatte, mida ei saa korralikult kinnitada. Ärge paigaldage olemasolevate mat tide peale teisi matte. Täiendavad põranda matid võtavad pedaalidelt liikumisruumi või sega vad nende liikumist. Kontrollige põrandamatte regulaarselt. Peale puhastamist veenduge, et matid on korralikult kinnitatud (Jätkub) (Jätkub) Vältige sõidu ajal esemete kukkumist juhi jalgade ette. Need võivad piduri- ja gaasipedaali alla kinni jääda ning auto kaotab kontrolli. Kui paigalduskohad ei ole tehase varustuses, tuleb need korralikult kinnitada. Põrandamattide vale paigaldamine või kin nita mine võib häirida pedaalide tööd ja põhjustada kontrolli kao auto üle. Perioodiline väljastpoolt ohutuse kontrollimine Rehvid Veenduge, et rehvid pole liigselt või ebaühtlaselt kulunud. Kontrollige, kas rehvimustri vahele on jäänud kive, naelu, klaasitükke või muid võõrkehasid. Kontrollige mustrit ja veenduge, et rehviseintel pole mõrasid

32 Kontrollige mutrite kinnitust. Kontrollige rehvide rõhku (ka varurehv). Tuled Laske kellelgi kontrollida laternate ja piduri tulede toimimist sõidu ajal. Kontrollige, kas armatuur laual süttivad suunatulede ja kaug tule de märgutuled. Ukselukud Kontrollige uste sulgumist ja lukustumist. Vedelike lekked Pärast pikemaajalist seismist kontrollige, et autost ei leki kütust, jahutusvedelikku, õli ega muid vedelikke. Kui tunnete õhus kütuseaure või kahtlustate roolivõimendusvedeliku, piduri vedeliku või kütuse leket, tuvastage lekke asu koht ja likvi deerige leke viivitamatult. 60 AUTO VARUSTUS PEEGLID...68 Salongi tahavaate päeva-/ööpeegel...68 Isetumenev peegel mõnel mudelil...68 Külgpeeglid...69 Sisse-/väljapööratavad külgpeeglid...69 Isetumenevad küljepeeglid mõnel mudelil...69 Elektrilised külgpeeglid...69 Elektrilised sisse- ja väljapööratavad küljepeeglid mõnel mudelil Peeglisoojendi mõnel mudelil...70 Valgustusega meikimispeeglid...70 Päikesesirmi pikendus mõnel mudelil...70 Uconnect Phone mõnel mudelil...70 Ühilduvad telefonid...71 Kasutamine...71 Telefoni helistamisfunktsioonid...76 Uconnect phone funktsioonid...77 Täiustatud telefoni ühenduvus...80 Uconnect Phone

33 62 HÄÄLJUHTIMINE mõnel mudelil Hääljuhitmissüsteemi kasutamine Käsud Harjutamine ISTMED Elektrilised istmed mõnel mudelil Reisijate elektrilised istmed Istme elektriline nimmepiirkond mõnel mudelil Kaassõitja istme käsitsi edasi/tagasi liigutamine Kaassõitja seljatoe reguleerimine langetamine Kaassõitja istme kokkupanemise funktsioon mõnel mudelil Istmesoojendus mõnel mudelil Ventileeritavad esiistmed koos Uconnect 8.4A/8.4AN-ga mõnel mudelil Peatoed /40 jaotusega tagaiste Kallutatava seljatoega tagaiste JUHIISTME MÄLU MÕNEL MUDELIL Mälu programmeerimine Mälu ühendamine ja lahtiühendamine kesklukustuspuldi saatja abil Asendimälu taastamine Lihtsustatud sisenemise/väljumise funktsioon KAPOTI AVAMINE JA SULGEMINE TULED Esitulede lüliti Automaatsed esituled mõnel mudelil Klaasipuhastitega automaatselt süttivad esituled Automaatsed kaugtuled mõnel mudelil Esitulede automaatne tasandamine vaid HID esituled Kohandatavad ksenoonesituled mõnel mudelil Esitulede viivitus Parktuled ja armatuurlaua tuled Eesmised ja tagumised udutuled mõnel mudelil Salongituled Tulede meeldetuletus Akusäästja Eesmised kaardilugemislambid Sisevalgustus Ümbrusvalgustus Multifunktsionaalne hoob Suunatuled Reavahetusabi Suunatulede vilgutamine Kaug-/lähitulede lüliti KLAASIPUHASTID JA -PESURID Klaasipuhasti kasutamine Vahelduv puhastussüsteem Klaasipesuri kasutamine Udu Vihmaanduriga klaasipuhastid mõnel mudelil KALLUTATAV/TELESKOOP ROOLISAMMAS ELEKTRILISELT REGULEERITAV ROOLISAMMAS MÕNEL MUDELIL

34 64 SOOJENDUSEGA ROOL MÕNEL MUDELIL ELEKTROONILINE KIIRUSEHOIDJA MÕNEL MUDELIL Aktiveerimine kiiruse määramine Väljalülitamine Kiiruse taastamine Kiiruse muutmine Möödasõidul kiirendamine DÜNAAMILINE KIIRUSEHOIDJA (ACC) MÕNEL MUDELIL Dünaamilise kiirusehoidja (ACC) kasutamine Dünaamilise kiirusehoidja (ACC) aktiveerimine Sisselülitamine ACC-kiiruse määramine Tühistamine Väljalülitamine Kiiruse taastamine Kiiruse muutmine Vahemaa seadistamine Möödasõidu abi Dünaamilise kiirusehoidja (ACC) menüü Hoiatused ja hooldus Ettevaatusabinõud ACC kasutamisel Üldinfo Tavaline kiirusehoidja režiim (fikseeritud kiirus) TAGANT OTSASÕIDU HOIATUS (FCW) LEEVENDAMISEGA MÕNEL MUDELIL PARKSENSE PARKIMISABI MÕNEL MUDELIL ParkSense andurid ParkSense hoiatus ekraan ParkSense ekraan ParkSense -süsteemi aktiveerimine ja blokeerimine ParkSense parkimisabisüsteemi hooldamine ParkSense -süsteemi puhastamine ParkSense -süsteemi kasutamise ettevaatusabinõud PARKSENSE ESI- JA TAGAPARKIMISABI MÕNEL MUDELIL ParkSense andurid ParkSense hoiatus ekraan ParkSense ekraan ParkSense -süsteemi aktiveerimine ja blokeerimine ParkSense parkimisabisüsteemi hooldamine ParkSense -süsteemi puhastamine ParkSense -süsteemi kasutamise ettevaatusabinõud PARKVIEW TAGURDUSKAAMERA MÕNEL MUDELIL ParkView -süsteemi sisse- ja väljalülitamine Uconnect 5.0 abil ParkView -süsteemi sisse- ja väljalülitamine Uconnect 8.4A abil ELEKTRILINE KATUSELUUK MÕNEL MUDELIL Katuseluugi avamine kiire Katuseluugi avamine käsitsi Katuseluugi sulgemine kiire Katuseluugi sulgemine käsitsi Vahelejäämiskaitse Ventilatsiooniava

35 Päikesevarju kasutamine Tuule vibratsioon Katuseluugi hooldamine Kasutamine väljalülitatud süütega COMMANDVIEW ELETKRILISE PÄIKESEVARJUGA KATUSELUUK MÕNEL MUDELIL.147 Katuseluugi automaatne avamine Katuseluugi käsitsi avamine Katuseluugi automaatne sulgemine Katuseluugi käsitis sulgemine Päevavarju automaatne avamine Päevavarju kästitsi avamine Päevavarju automaatne sulgemine Päevavarju käsitusi sulgemine Vahelejäämiskaitse Tuule vibratsioon Katuseluugi hooldamine Kasutamine väljalülitatud süütega Täielikult suletud katuseluuk PISTIKUPESAD MUUNDUR mõnel mudelil TOPSIHOIDJAD PANIPAIGAD Kindalaegas Ukselaegas Keskkonsool PAKIRUUMI VARUSTUS Laetav taskulamp Pakiruumi hoiukorvid Pakiruumi kate mõnel mudelil Pagasi kinnituskonksud TAGAKLAASI FUNKTSIOONID Tagaklaasi klaasipuhasti/-pesur Tagaklaasisoojendi KATUSELE KINNITATAV PAGASIRAAM MÕNEL MUDELIL

36 PEEGLID Salongi tahavaate päeva-/ööpeegel Auto on varustatud kuulliigendiga tahavaatepeegliga. See on reguleeritav peegel, mis on kinnitatud esiklaasile. Peegel paigaldatakse esi - klaa sile vastupäeva keerates ja see ei vaja pai galdamiseks mingeid tööriistu. Peeglit saab vastavalt juhi vajadustele üles, alla, vasakule ja paremale reguleerida. Peegel tuleb kohandada läbi tagaklaasi keskvaateks. Tagasõitvate autode tuledehelgi vähendamiseks liigutage nuppu peegli all (tahapoole). Päevaasendiks tuleb nupp tõmmata ettepoole. Külgpeegli reguleerimine Isetumenev peegel mõnel mudelil Auto on varustatud kuulliigendiga tahavaatepeegliga. See on reguleeritav peegel, mis on kinnitatud esiklaasile. Peegel paigaldatakse esiklaasile vastupäeva keerates ja see ei vaja paigaldamiseks mingeid tööriistu. Peeglit saab vastavalt juhi vajadustele üles, alla, vasakule ja pare male reguleerida. Peegel tuleb kohandada läbi tagaklaasi keskvaateks. Tagant lähenevate autode tulede helgi vähenda miseks reguleeritakse peeglid automaatselt. Tahavaatepeegli vaatevälja parandamiseks, on isetumenemisfunktsioon välja lülitatud, kui autol on sisselülitatud tagasikäik. Tumenemisfunktsiooni saab välja lülitada Uconnect süsteemi abil, täpsem info peatüki Armatuurlaud lõigus Uconnect seaded Isetumenev peegel ETTEVAATUST! Peegli kaitsmiseks puhastamise ajal ärge pihus tage puhastusvahendit otse peegli klaasile. Pihustage puhastusvahend lapile ja pühkige sellega peegel puhtaks. Külgpeeglid Maksimaalse kasuteguri tagamiseks suunake küljepeeglid peegeldama kõrvalrea keskosa. Reisijapoolse küljepeegli kumerpeeglist paistvad objektid näivad väiksemad ja kauge mal, kui need seda tegelikult on. Jäädes lootma vaid reisijapoolsele kumer peeglile võite põhjustada avarii. Reisija poolsest kumerpeeg list paistva sõiduki tege liku suu ruse või vahemaa hindamiseks kasutage tahavaatepeeg lit. Kõik autod pole reisija poolse kumerpeegliga varustatud. Sisse-/väljapööratavad külgpeeglid Kõik külgpeeglid on varustatud hingedega ning neid saab kahjustuste vältimiseks sisse või välja pöörata. Hingedel on kolm lukustusasendit: täiesti ees täiesti taga ja tavaasend Isetumenevad külgpeeglid mõnel mudelil Juhi ja kaassõitja poolne külgpeegel tume nevad tagant läheneva sõiduki tulede helgi vähendamiseks automaatselt. Funktsioon toi mib sisemise isetumenemise abil. Peeglid korri geeri vad automaatselt tuledehelki koos tagasi vaate peegliga. Elektrilised külgpeeglid Elektriliste külgpeeglite lülitid paiknevad juhi ukse paneelil. Elektriliste külgpeeglite reguleerimisseadmete hul ka kuuluvad peegli valimise nupud ning nelja suunaline peegli regulaator. Peegli reguleerimiseks vajutage peegli valimisnuppu ja vali ge peegel, mida soovite reguleerida. Juhtige peeg li regulaatorit suunas, kuhu tahate peeglit want suunata. the mirror to move. Elektrilise Power Mirror küljepeegli Switchlüliti 1 Regulaator 2 Peegli valimisnupp Elektriliste peeglite eelnevalt seadistatud asendeid saab juhtida valikulise asendimälu funktsioo niga. Lisateavet leiate peatüki Sõiduki funkt sioonid lõigus Juhiistme mälu

37 Elektrilised sisse- ja väljapööratavad külg peeg lid mõnel mudelil Elektriliste peeglite sisse-/väljapööramislüliti paik neb peegli valikulüliti (L ja R) vahel. Vajuta des lülitile üks kord pööravad peeglid sis se, vajutades teist korda naasevad peeglid tavaasendisse. Vajutades peegli pööramise nuppu kauem kui 4 sekundit või kui auto kiirus ületab 16 km/h, lüli tub pööramisfunktsioon välja. Peeglisoojendi mõnel mudelil Peegleid soojendatakse jää ja härmatise sula tamiseks. Funktsioon lülitub sisse taga akna soojenduse sisselülitamisel. Lisa informatsiooniks vt. Tagaakna funkt sioo nid peatükis Auto varustus. Valgustusega meikimispeeglid Valgustusega meikimispeegli avamiseks pöörake üks päikesesirmidest alla. Tõstke peeglikate üles. Tuli süttib automaatselt. Valgustusega meikimispeeglid Päikesesirmi pikendus mõnel mudelil Päikesesirm on varustatud väljatõmmatava pikendusega. Uconnect Phone mõnel mudelil Navigatsiooniseadme või heliallikatega raadio ga Uconnect Phone kohta leiate täpsemat teavet raadio kasutusjuhendi (eraldi bro šüür) peatükis Uconnect Phone. Uconnect Phone on häälaktiveeritav, sõidukisise ne vabakäe sidesüsteem. Uconnect Phone võimaldab valida telefoninumbri hääl käskudega abil läbi mobiili* (nt Call _ Jim _ Work või Dial _ ). Mobiiltelefoni heli edastatakse läbi auto audiosüsteemi. Uconnect Phone kasutamisel vaigistab süsteem raadio automaatselt. Uconnect Phone võimaldab edastada kõnesid Uconnect Phone süsteemi ja teie mobiiltelefoni, võimaldab vaigistada Uconnect Phone mikrofoni eravestluste pidamiseks. Uconnect -telefoni juhitakse mobiiltelefoni Bluetooth vabakäesüsteemiga. Uconnect Phone on varustatud Bluetooth tehnoloogiaga. Bluetooth on globaalne standard, mis võimaldab erinevaid elekroonilisi seadmeid juhtmevabalt või dokkimisaluseta ühendada, mistõttu töötab Uconnect Phone ka siis, kui olete mobiiltelefoni ära pannud (kotti, taskusse jne), kuid seni, kuni telefon on sisse lülitatud ja sõiduki Uconnect Phonega seotud. Uconnect Phone võimaldab süsteemiga ühendada kuni seitse mobiiltelefoni. Korraga saab kasutada ainult ühte Uconnect telefoniga seotud mobiiltelefoni. Uconnect Phone on kasutatav inglise, hollandi, prantsuse, saksa, itaalia või hispaania keeles (vastavalt varustusele). Hääljuhtimissüsteemi tohib kasutada ainult ohututes sõidutingimustes, vasta valt kohalikele seadustele ja telefoni kasutus reeglitele. Juhi kogu tähelepanu peab olema suunatud liiklusele. Nõude eiramise taga jär jeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. Uconnect telefoni nupp Raadio või rooli juhtimisseadmete (mõnel mudelil) hulka kuuluvad ka kaks juhtimisnuppu ontro (Uconnect ephone b nupp ja hääl käsk luste nupp), mis või mal da vad süsteemi kasutada. system Nupu vaju tamisel kuu le te helisig naali, mis on märguanne hääl käsk luse andmiseks. Häälkäskluse nupp Nupu tegelik asukoht sõltub raadiost. Nuppe on kirjeldatud peatükis Kasutamine. Uconnect Phone saab kasutada sertifitseeritud Bluetooth-mobiiltelefoni vabakäeprofiiliga. Mõned telefonid ei toeta kõiki Uconnect Phone funktsioone. Lisateavet vaadake oma mobiilside teenusepakkujalt või telefoni tootjalt. Uconnect Phone on täielikult auto audiosüsteemiga integreeritud. Uconnect Phone helitugevust saab reguleerida raadio heli tugevus nupu või roolil asuva raadio juhtimis nupu abil (mõnel mudelil). Raadioekraani (teatud raadiod) kasutatakse Uconnect Phone visuaalsete teadete edastamiseks, näiteks CELL, helistaja ID. Ühilduvad telefonid * Uconnect Phone kasutamiseks on vajalik mobiiltelefon Bluetooth-vabakäeprofiili versioo niga vähemalt 1. Ühilduvad telefonid leiate Uconnect veebilehelt. Ühilduvate telefonide loendi leidmiseks sirvige järgmiseid menüüsid. Valige auto mudeli aasta Valige tüüp Alustamise vahekaardilt valige ühilduvad telefonid Kasutamine Uconnect Phone kasutamiseks ning Uconnect Phone menüüsliikumiseks saab kasutada häälkäskluseid. Suurem osa Uconnect Phone toiminguid nõuab häälkäskluste kasutamist

38 Teilt küsitakse kindlat käsku ja seejärel juhenda takse teid kasutatavate valikute osas. Enne häälkäskluse esitamist oodake, kuni kos tab piiks, millele järgneb teade Ready või mõni muu teade. Teatud toimingute sooritamiseks saab kasutada liitkäskluseid. Näiteks selle asemel, et lausuda Setup ja seejärel Pair a Device, võite lausuda järgmise liitkäskluse: Pair a Bluetooth Device. Iga selles lõigus toodud funktsiooni selgituse kohta on toodud vaid liitkäsklus. Käsklused saab ka osadeks lahutada ning vaja dusel saate käskluse iga osa eraldi lausu da. Näiteks, võite lausuda liitkäskluse Phonebook New Entry või lahutada selle osa deks ning lausuda käskluse kahes osas: Phonebook ja New Entry. Pidage meeles, et Uconnect Phone töötab kõige paremini, kui kasutada tavalist vestlustooni, justkui kõne leksite kellegagi, kes istub teist paari meetri kaugusel. Häälkäsud Vaadake lõiku Häälkäsud. Abikäsk Kui vajate abi või soovite teada antud juhul kasutatavaid valikuid, lausuge piiksu järel Help. Abi küsimisel esitab Uconnect Phone kõik kasutatavad valikud. Uconnect ontrotelefoni ooterežiimist äratamiseks vajutage nuppu ja järgige esitatavaid käsklusi. Uconnect telefoni ontro seansid algavad raadio juhtpaneelil paikneva nupu vajutamisega. Tühistuskäsk Iga käsu saate pärast piiksu tühistada, lausudes selleks Cancel, ja teid suunatakse tagasi põhimenüüsse. Teatud juhtudel viib süsteem teid tagasi eelmisele menüütasemele. Uconnect Phone mobiiltelefoniga sidumine Uconnect Phone kasutamiseks peate selle esmalt siduma Bluetooth ühilduva mobiil telefoni ga (kasutatavate telefonide kohta leiate teavet lõigus Ühilduvad telefonid ). Sidumistoimingu lõpetamiseks peate lugema mobiil telefoni kasutusjuhendit. Teavet sidumise koh ta võite leida ka Uconnect veebilehelt. Järgnevalt on toodud üldised Uconnect telefoni sidumisjuhised. ontro Alustamiseks vajutage nuppu. Lausuge pärast teadet Ready ja piiksu Setup Phone Pairing. Pärast piiksu lausuge Pair a Phone ja järgige kõlavaid käskluseid. Teil palutakse öelda neljanumbriline PINkood, mida vajate hiljem mobiiltelefoni kasuta miseks. Sisestage neljakohaline PIN. Pärast esmakordset sidumistoimingut ei pea te seda PINkoodi meeles pidama. Tuvastamiseks palutakse teil anda mobiiltelefonile Uconnect Phone nimi. See järel palutakse teil anda mobiiltelefonile pri oriteetsustase vahemikus 1 kuni 7. Uconnect Phonega saate siduda kuni seitse mobiiltelefoni. Korraga saab Uconnect - süsteemiga kasutada siiski vaid ühte mobiil telefoni. Telefonile antud prioriteetsus võimaldab Uconnect telefonil määrata, millist mobiiltelefoni kasutada, kui autos on üheaegselt mitu mobiiltelefoni. Kui autos on näi teks mobiiltelefonid prioriteeditasemega 3 ja 5, kasutab Uconnect Phone helistamiseks 3. taseme telefoni. Võite alati valida kasutamiseks ka madalama prioriteedi tasemega telefoni (vt. lõiku Täiustatud tele foni ühenduvus ). Numbri valimine telefoninumbriga Alustamiseks vajutage X nuppu. Pärast teadet Ready ja piiksu lausuge Dial. Süsteem palub teil nimetada number millele soovite helistada. Näiteks te võite lausuda Uconnect Phone kinnitab numbri ja seejärel valib numbri. Number kuvatakse teatud raadiote ekraanil. Helistamine kontakti nime abil Alustamiseks vajutage X nuppu. Pärast teadet Ready ja sellele järgnevat piik su lausuge Call. Süsteem palub teil nimetada isiku nimi kellele soovite helistada. Pärast teadet Ready ja sellele järgnevat piiksu lausuge isiku nimi kellele soovite helistada. Näiteks öelge John Doe, kui John Doe on eelnevalt salvestatud või allalaaditud Uconnect telefoniraamatusse. Info nime telefoniraamatusse salvestamise kohta leia te lõigust Nimede lisamine Uconnect tele foniraamatusse. Uconnect -telefon kinnitab nime ja valib see järel vastava telefoninumbri, mida kuvatak se raadio ekraanil (teatud raadiod). Telefoniraamatu allalaadimine telefoni raamatu automaatne edastamine mobiil telefonist Kui teie telefon seda toetab, laadib Uconnect Phone automaatselt alla teie mobiiltelefoni telefoni raamatu nimed ja numbrid. Funktsiooni toetavad spetsiaalsed telefoniraamatu pääsuprofiiliga Bluetooth -telefonid. Toetatud telefonid leiate Uconnect veebilehelt. Helistamiseks telefoniraamatus esinevale nime le, järgige juhiseid lõigus Helistamine kon takti nime abil. Automaatne allalaadimine ja uuendamine algab kohe, kui Uconnect Phoneda on loodud juhtmevaba Bluetooth -ühendus. Näiteks pä rast auto käivitamist. Alla saab laadida maksimaalselt 1000 kannet telefoni kohta ning neid uuendatakse iga kord, kui telefon Uconnect Phonega ühendatakse

39 Sõltuvalt allalaaditud kannete hulgast võib viimasena laaditud nimede kasutamiseks natuke aega kuluda. Seni saate kasutada eelnevalt allalaaditud telefoniraamatut. Kasutada saab vaid hetkel ühendatud telefoni telefoniraamatut. Allalaaditakse vaid mobiiltelefoni kontaktid. SIM-kaardi kontaktid pole mobiiltelefoni telefoniraamatu osa. Allalaaditud kontakte ei saa Uconnect Phones muuta ega kustutada. Neid saab muuta vaid mobiiltelefonis. Muudatused kantakse üle Uconnect Phonesse järje kordse ühenduse loomisel. Nimede lisamine Uconnect telefoni raamatusse Soovitame lisada nimesid Uconnect telefoni raamatusse vaid siis, kui auto seisab. ontro Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast teadet Ready ja piiksu lausuge Phonebook New Entry. Seejärel öelge uue sisestuse nimi. Häälkäskluse puhul soovitatakse kasutada pikki nimesid. Näiteks Bob asemel öelge Robert Smith või Robert. Seejärel valige numbri tüüp (nt. Home, Work, Mobile või Other ). Selle abil saate ühe telefoniraamatu sissekande kohta salvestada mitu telefoninumbrit. Küsimise peale lugege ette lisatav telefoninumber. Kui olete sisestamise lõpetanud, antakse teile võimalus lisada samale kontaktile veel telefoninumbreid või naasta põhimenüüsse. Uconnect Phonesse on võimalik sisestada kuni 32 nime, igale neist kuni neli telefoninumbrit ja nimetust. Iga keele kohta on eraldi telefoniraamat 32-nimele, mis on kättesaadavad vaid selles keeles. Lisaks, kui teie telefon seda toetab, laadib Uconnect Phone automaatselt alla teie mobiiltelefoni kontaktid. Uconnect telefoniraamatu sisestuste muutmine Soovitame nimesid Uconnect - telefoniraamatus muuta vaid siis, kui olete auto peatanud. Automaatselt laaditud telefoniraamatu sises tusi ei saa kustutada ega muuta. ontro Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast teadet Ready ja piiksu lausuge Phonebook Edit. Teil palutakse nimetada nimi, mida soovite muuta. Järgmiseks valige numbri tüüp ( Home, Work, Mobile või Other ), mida soovite muuta. Küsimise peale lugege ette uus telefoni number. Kui olete muutmise lõpetanud, antakse teile võima lus muuta telefoniraamatus teisi sisestusi või naasta põhimenüüsse. Käsku Phonebook Edit saab kasutada juba olemasolevale sisestusele täiendava numbri lisa miseks. Näiteks võib John Doe alla olla salves tatud mobiili ja kodunumber, nüüd saate käskluse Phonebook Edit abil lisada ka John Doe töönumbri. Uconnect -telefoniraamatu kirjete kustutamine Soovitame nimesid telefoniraamatus kustutada vaid siis, kui olete auto peatanud. ontro Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast teadet Ready ja piiksu lausuge Phonebook Delete. Kui olete sisenenud kustutusmenüüsse, palutakse teil öelda nimi, mille soovite kustutada. Võite nimetada kustutatava nime või lausuda List Names ja kuulda telefoniraamatu kõiki kontakte ning nende seast õige valida. Loendist nime valimiseks vajutage nuppu siis, kui Uconnect Phone esitab soovitud kontakti ja lausuge Delete. Kui olete nime sisestanud, küsib Uconnect telefon, millise numbri tüübi soovite kustutada: kodu, töö, mobiili, muu või kõik numbrid. Nimetage numbri tüüp, mille soovite kustutada. Pange tähele, kustutakse vaid sisestus kasutusel olevas keeles. Automaatselt laaditud telefoniraamatu sisestusi ei saa kustutada ega muuta. Kõigi Uconnect -telefoniraamatu sises tuste kustutamine Alustamiseks vajutage X nuppu. Pärast teadet Ready ja piiksu lausuge Phonebook Erase All. Uconnect Phone palub teil kinnitada, et soovite kustutada telefoniraamatust kõik sisestused. Telefoniraamat kustutatakse pärast kinnituse saamist. Pange tähele, kustutakse vaid sisestus kasutusel olevas keeles. Automaatselt laaditud telefoniraamatu sisestusi ei saa kustutada ega muuta. Kõikide Uconnect telefoniraamatu nimede loend Alustamiseks vajutage X nuppu. Pärast teadet Ready ja piiksu lausuge Phonebook List Names. Uconnect Phone esitab kõik telefoniraamatu kontaktid, sh allalaaditud telefoniraamatu kontaktid. Loendis leiduvale nimele helistamiseks vajutage nuppu soovitud nime esitamise ajal ja lausuge Call. Kasutaja saab sel hetkel kasutada ka käske Edit või Delete. Uconnect Phone küsib numbri tüüpi, millele helistada. Helistatakse valitud numbrile

40 Uconnect -telefoni abil on võimalik kasutada järgmisi mobiilis toetatavaid funktsioone. Näiteks, kui mobiiltelefon võimaldab kolme poolse kõne tegemist, saab selle funktsiooni avada ka Uconnect - telefonis. Konsulteerige oma mobiil side teenusepakkujaga funktsioonide saadavuse suhtes. Saabuva kõne vastuvõtmine või kõnest keeldu mine kui teist kõnet pooleli ei ole Kui mobiiltelefonile saabub kõne, vaigistab Uconnect telefon auto sisselülitatud heli süs - teemi ja küsib, kas soovite ontro kõnele vastata. Kõne le vastamiseks vajutage ontro nuppu. Kõ nest keeldumiseks hoidke nuppu all, kuni kõnest keel dumisest antakse ühe piiksuga märku. Saabuva kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine kui teine kõne on pooleli Kui teil on kõne pooleli ja saabub uus kõne, kuulete sama koputustooni, mida ka tavaliselt ontro mobiiltelefoni kasutades. Vajutage nuppu, et pooleliolev kõne ootele panna ja vastake saabuvale kõnele. Uconnect telefoniga ühilduvad telefonid ei toeta veel pooleli oleva kõne ajal saabuvast kõnest keeldumist. Seega saab kasutaja vaid kõnele vastata või seda eirata. Pooleli oleva kõne ajal teise kõne tegemine Pooleli oleva e kõne b ajal uue kõne tegemiseks vajutage nuppu ja lausuge Dial või Call ning system seejärel sisestatud telefoninumber, kellele soovite helistada. Esimene kõne pannakse selleks ajaks ootele. Esimesele kõne le naasmiseks vaadake lõiku Kõnede vahetamine. Kahe kõne sidumiseks vaadake lõiku Konverentskõne Kõne ootele panek/ootelt võtmineontro Kõne ootele panemiseks vajutage nuppu, kuni kuulete piiksu. See märgib, et ontro kõne on ootel. Kõne ootelt võtmiseks hoidke nuppu all, kuni kuulete piiksu. Kõnede vahetamine Kui pooleli on ontro kaks kõnet (üks aktiivne ja teine ootel), hoidke nuppu all, kuni kuulete piiksu, mis märgib, et aktiivne ja ootel olev kõne on vahetunud. Korraga saab ootele panna vaid ühe kõne. Konverentskõne Kui kaks kõnet ontro pooleli (üks aktiivne ja teine ootel), hoidke nuppu all, kuni kuulete kahte piiksu, mis märgib, et kaks kõnet on konve rentskõneks liidetud. Kolmesuunaline helistamine ekolmesuunalise b kõne algatamiseks vajutage nuppu, kui kõne on pooleli ja valige uus system tele foni number, nagu on kirjeldatud lõigus Poole li oleva kõne ajal teise kõne tegemine. Kui ka teine kõne on loodud, hoidke ontro nuppu all, kuni kuulete kahte piiksu, mis märgib, et kaks kõnet on konverentskõneks liidetud. Kõne lõpetamine Pooleli oleva kõne lõpetamiseks vajutage korraks nuppu. Lõpetatakse vaid aktiivne kõne, ootel kõne muutub aktiivseks. Kui aktiivse kõne lõpe tab teine osapool, ei pruugi ootel olev kõne auto maatselt aktiivseks muutuda. See sõltub ontro telefonist. Kõne ootelt võtmiseks hoidke nuppu all, kuni kuulete piiksu. Kordusvalimine ontro Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast teadet Ready ja piiksu lausuge Redial. Uconnect telefon helistab viimati valitud numbrile. See ei pruugi olla viimane Uconnect telefoniga valitud number. Kõne jätkamine Kõne jätkamine tähendab Uconnect telefoni kõne jätkamist peale süüte väljalülitamist. Sõidu kis võib saadaval olla kolm kõne jätkamise funktsiooni. Kui süüde on välja keeratud, saab kõnet Uconnect -telefoniga jätkata, kuni kõne lõpetatakse, möödub määratud aeg või määrab sõiduki aku kõne lõpetamise Uconnect telefonis ja suunab selle edasi mobiil telefonile. Kui süüde on välja lülitatud, saab kõne jätkuda Uconnect telefonis määratud aja vältel, pärast mida suunatakse kõne automaatselt Uconnect telefonilt mobiiltelefonile. Aktiivne kõne suunatakse pärast süüte väljakeera mist automaatselt mobiiltelefonile. Uconnect Phone funktsioonid Keele valimine Uconnect Phone kasutuskeele muutmiseks toimige järgmiselt: Alustamiseks vajutage X nuppu. Pärast teadet Ready ja sellele järgnevat piik su nimetage keel, mille soovite valida (ing lise, hollandi, prantsuse, saksa, itaalia või hispaania). Keelevaliku lõpetamiseks järgige esitatavaid käskluseid. Pärast keele valimist esitatakse kõik teated ja häälkäsklused vastavas keeles. Uconnect Phones peale iga keele vahetamist on saadaval telefoniraamat kuni 32 nimele vaid valitud keeles. Seotud telefoni kontaktid pole keelepõhised ja neid saab kasutada kõigis keeltes. Hädaabi mõnel mudelil Kui olete hädaolukorras ja mobiiltelefon pole kättesaadav, toimige järgmiselt: Tõstke toru ja valige käsitsi hädaabinumber. Kui telefon ei ole käepärast ja Uconnect Phone on töökorras, võite valida hädaabinumbri järgmiselt: Alustamiseks vajutage ontro nuppu. Pärast teadet Ready ja sellele järgnevat piiksu lausuge Emergency ning Uconnect Phone annab mobiiltelefonile käskluse helistada hädaabinumbrile

41 Vaikimisi on põhinumber 112. Number ei pruugi olla kehtiv antud mobiilsideteenuse pakkuja puhul või antud regioonis. Mõnes süsteemis võib see number olla programmeeritav, kui süsteem seda toetab. Selleks vajutage nuppu ja lausuge Setup ning seejärel Emergency. Uconnect Phone võimalused edukalt helis tamiseks on mõnevõrra väiksemad kui otse mobiililt helistades. Uconnect Phone süsteemi hädaolukorras kasutamiseks peab mobiiltelefon olema: sisse lülitatud, Uconnect süsteemiga seotud, võrgu levipiirkonnas. Auto abi teenus mõnel mudelil Kui vajate avariiteenust, toimige järgmiselt: ontro Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast teadet Ready ja piiksu lausuge Break down service. Auto abi teenistuse number tuleb enne kasutamist seadistada. Seadistamiseks vaju tage nuppu, lausuge Setup, Breakdown Ser vice ning järgige käskluseid. Kaugotsing Kaugotsingu kohta leiate teavet lõigus Automatiseeritud süsteemide kasutamine. Piipa mine üldiselt toimib, v.a teatud piiparid, mille ajalõpp saabub Uconnect -telefoniga sobitu miseks liiga kiiresti. Kõnepostile helistamine Kõneposti kohta leiate teavet lõigus Automatiseeritud süsteemide kasutamine. Automatiseeritud süsteemide kasutamine Seda kasutatakse olukordades, kus auto matiseeritud telefonisüsteemi kasutamisel tuleb mobiiltelefonil numbriklahve vajutada. Oma Uconnect Phone abil on teil võimalik kasutada kõneposti või selliseid auto matiseeritud teenuseid nagu piipar ja klienditeenindus. Mõned teenused vajavad kohest vas ta mist. Teatud juhtudel võib see olla Uconnect Phone kasutamiseks liiga kiire. Helistades Uconnect Phone abil numbrile, mis vajab toonvalimisega numbrijada sisestamist mobiiltelefoni klahvistikul, võite vajutada nuppu, lausuda sisestatava jada ning seejärel lõpetada fraasiga Send. Näiteks teil on vaja sisestada PIN ja trellid ( #), võite vajutada nuppu ja lihtsalt öelda: # Send. Numbri või numbrijada ja seejärel sõna Send lausumist, on võimalik kasutada ka automatiseeritud klienditeeninduse menüüstruktuuris liikumiseks ning piiparile numbri jätmiseks. Salvestatud Uconnect telefoniraamatu sises tusi on võimalik saata toonvalimisega, või mal damaks lihtsat ligipääsu kõneposti või piipari sisestustele. Funktsiooni kasutamiseks vali ge number, millele tahate helistada, vajutage nuppu ja lausuge Send. Süsteem palub sisestada nime või numbri ja nimetada telefoniraamatu kontakt, millele soovite seda saata. Uconnect Phone saadab vastava telefoninumbri telefoni vahendusel toonidena. Tänu mobiiltelefoni võrgukon figuratsioonidele ei pruugi te kõiki toone kuulda. See on normaalne. Mõned kaugotsingu ja kõneposti teenusesüsteemide ajalõpu sätted on liiga lühikesed ja ei võimalda seda funktsiooni kasutada. Käskluste tühistamine Nuppu Voice Command saab kasutada, kui soovite osa käsklusest vahele jätta ja anda häälkäskluse kohe. Näiteks, kui teilt küsitakse Would you like to pair a phone, clear a_, võite vajutada nuppu ja lausuda Pair a Phone, et valida see valik teisi valikuid kuulamata. Kinnituskäskude sisse-/väljalülitamine Kinnituskäskude sisse-/väljalülitamisel ei kinnita süsteem teie valikuid (nt. ei korda Uconnect Phone telefoninumbrit enne selle valimist). ontro Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast teadet Ready ja piiksu lausuge: Setup Confirmations Prompts On Setup Confirmations Prompts Off Telefoni- ja võrguoleku tähised Uconnect Phonega helistades antakse teavet telefoni ja võrgu olekute kohta läbi raadio ja/või armatuurlaua ekraani, juhul kui teie mobiil seda toetab. Teavitatakse võrgusignaali tugevusest, telefoni aku tasemest jne. Mobiiltelefoni klahvistiku abil numbri valimine Valides telefoninumbri klahvistiku abil, saate ikkagi kasutada Uconnect Phonet (mobiiltelefoni klahvistikult numbri valimise ajal ei tohi muutuda liikluse suhtes tähelepandamuks). Numbri valimisel Bluetooth i abil seotud mobiiltelefonilt esitatakse heli läbi sõiduki audiosüsteemi. Uconnect Phone töötab, justkui olek site valinud numbri häälkäskluse abil. Osad mobiiltelefonid ei saada valimistooni Uconnect Phonesse, et seda läbi audiosüsteemi esitada. Sellisel juhul te ei kuule valimistooni. Sellisel juhul võib kasutaja pärast numbri edukat valimist arvata, et kõne ei läinud läbi, kuigi tegelikult kõne vali mine on pooleli. Heli kuulete kohe, kui kõnele vastatakse. Vaigistamine/vaigistamise tühistamine Uconnect Phone vaigistamisel, kuulete jätkuvalt teise osapoole vestlust, kuid teine osapool ei kuule teid. Uconnect - telefoni vaigistamiseks toimige järgmiselt: e b Vajutage nuppu Peale piiksu system öelge Mute off

42 Uconnect Phone vaigistamise tühistamiseks toimige järgmiselt: Vajutage nuppu Peale piiksu öelge Mute off. Täiustatud telefoni ühenduvus Kõne suunamine mobiiltelefoni ja vastupidi Uconnect Phone võimaldab pooleliolevad kõned mobiiltelefoni ja mobiiltelefonist Uconnect Phonesse suunata kõnet lõpetamata. Poolelioleva kõne Uconnect Phonset mobiil telefoni edastamiseks või vastupidi, vajutage nuppu ja öelge Transfer Call. Uconnect Phone telefoni ja mobiiltelefoni ühendamine ning lahutamine Mobiiltelefoni saab paljude elektrooniliste seadmetega siduda, kuid korraga saab see olla aktiiv ses ühenduses vaid ühe seadmega. Kui soovite Uconnect Phone ja seotud mobiiltelefoni Bluetooth -ühenduse katkestada, järgige mobiiltelefoni kasutusjuhendis toodud juhiseid. Seotud mobiiltelefonide ontro nimede loend Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast teadet Ready ja piiksu lausuge Setup Phone Pairing. Vajadusel lausuge List Phones. Uconnect Phone esitab kõigi seotud mobiiltelefoni nimed, alustades priori teedi järjekorra esimesest telefonist. Seo tud ja esitatava telefoni valimiseks või kustu tamiseks vajutage nuppu ning lausuge Select või Delete. Seotud telefonide vali mise ja kustu tamise kohta lugege ka järgmist kahte lõiku. Teise mobiiltelefoni valimine See funktsioon võimaldab valida ja kasutada teist Uconnect Phonega seotud telefoni. ontro Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast teadet Ready ja piiksu lausuge Setup Select Phone ja jälgige korraldusi. Telefoni saate valida ka igal eajal telefonide b loendi esitamise ajal vajutades nupule. system Järgmise kõne tegemiseks kasutatakse valitud telefoni. Kui valitud telefoni ei saa kasutada, naaseb Uconnect Phone sõidukile kõige lähemal asuva kõrgeima prioriteediga telefoni kasutamisele (ligikaudu kuni 9 meetri kaugusel sõidukist). Uconnect Phonega seotud mobiilide kustutamine ontro Alustamiseks vajutage nuppu. Pärast teadet Ready ja piiksu lausuge Setup Phone Pairing. Seejärel lausuge Delete ja järgige korraldusi. Peale selle ontrosaate loendi esitamise ajal vajutada nuppu ja valida kustutatava telefoni. Uconnect Phonest Uconnect Phone kasutusõpetus Uconnect Phone funktsioonide ontro lühitutvustuse kuulamiseks vajutage nuppu ja lausuge Uconnect Tutorial. Harjutamine Kui teil on raskusi Uconnect Phone häälkäsklustest või numbritest arusaamisega, võite kasutada Uconnect Phone harjutamis funktsiooni. Sellesse sisenemiseks järgige ühte järgmisest kahest toimingust: Väljaspool Uconnect Phone režiimi (nt raadiorežiimis): e b hoidke nuppu viis sekundit all, kuni seanss algab systemvõi e b vajutage nuppu ja lausuge käsklus Voice Training, system System Training või Start Voice Training. Korrake sõnu ja lauseid, kui Uconnect Phone telefon nende esitamiseks korralduse annab. Parima tulemuse saavutamiseks tuleks harjutamine läbi viia pargitud autos, kõik aknad suletud ja ventilaator välja lülitatud. Uue kasutaja puhul võib protseduuri korrata. Süsteem kasutab vaid viimati kasutatud häält. Tehaseseadete taastamiseks viige läbi harjutus eespoolkirjeldatud meetodil ja järgige käsklusi. Lähtestamine ontro Vajutage nuppu Pärast teadet Ready ja piiksu lausuge Setup ja seejärel Reset. Sellega kustutatakse kõik seotud telefonid, tele foni raamatu kirjed ja muud sätted kõikides keelerežiimides. Enne tehasesätete taastamist palub süsteem kinnitust. Häälkäsklus Parima tulemuse saavutamiseks reguleerige tahavaatepeeglit nii, et laekonsooli ja peegli vahele jääb vähemalt 1 cm vaba ruumi. Enne kõnelemist oodake alati piiksu. Kõnelege normaalsel toonil ja pausideta, justkui vestleksite kellegagi kes asub teist paari meetri kaugusel. Veenduge, et seansi ajal kõnelete vaid teie. Parima tulemuse saavutate, kui: ventilaator töötab madalal või keskmisel kiirusel; auto sõidab madala või keskmise kiirusega, teemüra on väike, teekate on sile, aknad on täielikult suletud ilmastikutingimused on kuivad. Kuigi süsteem on mõeldud inglise, hollandi, prantsuse, saksa, itaalia või prantsuse keeles rääkijatele, ei pruugi süsteem kõiki aktsente ära tunda. Automatiseeritud süsteemi kasutamisel, nagu kõnepost või piipariteate saatmine, lausuge numbrijada lõpus kindlasti Send. Soovitame lisada nimesid telefoniraamatusse vaid siis, kui auto seisab

43 Soovitame Uconnect telefoniraamatusse salvestamisel vältida sarnase kõlaga nimesid. Telefoniraamatu (allalaaditud ja Uconnect telefoniraamat) jõudlus on parim, kui sisestused pole sarnased. Numbrid tuleb lausuda ükshaaval. 800 tuleb lausuda kui eight-zero-zero, mitte eight hundred. Nulli asemel võite lausuda ka O (täht O ). Kuigi suurema osa rahvusvahelisi kõne sid toe tatakse, kõigi numbrivalimis kombi natsioo ni de otseteid ei pruugita toetada. Kabrioletis, langetatud katusega sõitmisel võib süsteemi jõudlus olla väiksem. Heli tulemuslikkus kõne vastajal Helikvaliteet on parim, kui: ventilaator töötab madalal või keskmisel kiirusel; auto sõidab madala või keskmise kiirusega, teemüra on väike, teekate on sile, aknad on täielikult suletud ilmastikutingimused on kuivad ja käsklused antakse juhiistmelt Omadused nagu heli selgus, kaja ja valjus sõltuvad telefonist ja kasutatavast võrgust, mitte Uconnect Phonest. Kaja saab vähendada helitugevuse vähendamisega autos. Kabrioletis, langetatud katusega sõitmisel, võib süsteemi jõudlus olla väiksem. Viimati valitud numbrid Kui telefon toetab funktsiooni Telefoniraamatu automaatne allalaadimine, saab Uconnect Phone loetleda kõik väljuvad, saabuvad ja vastamata kõned. SMS Uconnect Phone võib lugeda ette või saata uusi sõnumeid. Sõnumite lugemine: Kui võtate vastu uue tekstisõnumi ajal, kui telefon on Uconnect Phonega ühendatud, antakse teile saabunud tekstisõnumist märku. Kui soo vite tekstisõnumit kuulata, toimige järg miselt: ontro Vajutage nuppu. Pärast teadet Ready ja piiksu lausuge: SMS Read või Read Messages. Uconnect Phone loeb uue tekstisõnumi ette. Pärast sõnumi ettelugemist saate sõnumile vasta ta või selle edasi saata. Sõnumite saatmine: Saate Uconnect Phonega sõnumeid saata. Uue sõnumi saatmiseks: ontro Vajutage nuppu Pärast teadet Ready ja piiksu lausuge: SMS Send või Send Messages. Võite lausuda saadetava sõnumi või öelda List Messages. Telefonis on 20 valmissõnumit. Sõnumi saatmiseks vajutage nuppu, kui süsteem sõnumeid ette loeb ja lausuge Send. Uconnect -telefon palub nimetada isiku nime või numbri, kellele soovite sõnumi saata. Eelkirjutatud sõnumid on järgmised: 1. Yes 2. No 3. Where are you? 4. I need more direction. 5. L O L 6. Why 7. I love you 8. Call me 9. Call me later 10. Thanks 11. See You in 15 minutes 12. I am on my way 13. I ll be late 14. Are you there yet? 15. Where are we meeting? 16. Can this wait? 17. Bye for now 18. When can we meet 19. Send number to call 20. Start without me Saabuva sõnumi teavituse sisse-/väljalülitamine Teavituse väljalülitamisel ei teavita süsteem saabuvatest ontro sõnumitest. Vajutage nuppu Peale teadet Ready ja sellele järgnevat piiksu, lausuge Setup, Incoming Message Announcement, teile antakse võimalus seda muuta. Bluetooth -ühendus Mobiiltelefon võib ühenduse Uconnect Phonega kaotada. Sellisel juhul saab tavaliselt ühen duse taastada, kui telefoni välja ja uuesti sisse lülitate. Soovitame mobiiltelefoni Bluetooth -režiimi hoida sisselülitatult. Käivitamine Peale süüte asendist OFF asendisse ON või ACC lülitamist või pärast keelerežiimi vahetamist, oodake enne süsteemi käivitamist vähemalt 15 sekundit

44 Häälepuu Põhimenüü Telefoniraamat Autoabi teenus Sisestage nimi Sisestage number Helistatakse viimati kasutatud numbrile Vt. telefoni vooskeemi Vt. telefoni vooskeemi Sisestage nimi Sisestage asukoht Sisestage nimi Sisestage asukoht Kaned loetletakse Sisestage nimi Sisestage asukoht 1. kinnitus 2. kinnitus Helistatakse vastavale numbrile Helistatakse numbrile Kasutada on võimalik 32 nimega keelepõhist telefoniraamatut. Seotud telefone saab kasutada kõikides keeltes. Sisestage number Uus kanne on sisestatud Antud numbrile helistatakse Sisestage uus number Kanne on kustutatud Telefoniraamat on tühjendatud Kanne on muudetud Märkus: Võimalikud häälkäsklused on äratoodud pakus kirjas ja allakriipsutatult. Märkus: Võimalikud häälkäsklused on äratoodud pakus kirjas ja allakriipsutatult

45 Seadistus Esmane zero Asendav Esmane cancel Asendav Esmane Asendav Italian Italiano Kinnitusteated sees/väljas Lausuge 4-kohaline PIN-kood Sisestage telefoni nimi ja jälgige sidumisteateid Süsteem loetleb telefonid Valige kustutatav telefon Telefon on kustutatud Süsteem kinnitab Kõik telefoni on kustutatu Telefonide loend Süsteem loetleb telefonid Uus telefon muudab ajutiselt telefonide prioriteedid Märkus: Võimalikud häälkäsklused on äratoodud pakus kirjas ja allakriipsutatult. Valige keel one two three four five six seven eight nine asterisk (*) star plus (+) hash (#) all all of them Breakdown service call confirmation prompts continue delete dial download Dutch edit emergency English delete all Espanol Francais German help home confirmation Nederlands erase all Deutsch language list names list phones main menu mobile mute mute off new entry no other pair a phone phone pairing phonebook previous redial select phone return to main menu other pairing phone book select 86 87

46 Esmane send set up transfer cal Uconnect Tutorial voice training work yes Asendav phone settings or phone set up HÄÄLKÄSKLUSED MÕNEL MUDELIL Häälkäskluste süsteemi kasutamine Häälkäskluste süsteem võimaldab juhtida AM-, FM-raadiot, plaadimän gijat, USB-mälupulka, ipod sead meid, Bluetooth voogesituse heli seadmeid ja diktofoni. Kõnelege hääljuhtimissüsteemi võimalikult rahu likult ja tavalisel toonil. Kiiresti või kõrgen datud hääletoonil kõnele mine võib negatiivselt mõjutada hääljuhtimissüsteemi häälkäskluste tuvastamist. Hääljuhtimissüsteemi tohib kasutada ainult ohu tutes sõidutingimustes, vasta valt kohalike le seadustele ja telefoni kasutus reeglitele. Juhi kogu tähelepanu peab olema suunatud liiklusele. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. e b Häälkäskluste nuppu vajutades kuulete piiksu. Piiks on märguanne systemhäälkäskluse andmiseks. Kui te ei lausu häälkäsklust mõne sekundi jooksul, esitab süsteem teile valikute loendi. Kui soovite süsteemi valikute loendi ajal kat- e b kestada, vajutage häälkäskluse nuppu, kuulake piiksu ja lausuge käsklus. e b system Häälkäskluste nupu vajutamist ajal, kui süsteem kõneleb, vahelesegamiseks. system Süsteem katkestatakse ja pärast piiksu saate käskluse lisada või selle muuta. Sellest on rohkem abi, kui olete valikuid tundma õppinud. Igal ajal saate lausuda käsklused Cancel, Help või Main Menu. Need käsklused on universaalsed ning neid saab kasutada igas menüüs. Kõik muud käsklused sõltuvad aktiivsest rakendusest. Süsteemi kasutades peaksite kõnelema selgelt ja tavalisel hääletoonil. Süsteem tunneb kõne ära kõige paremini kui aknad on suletud ning kui kütte/kliimaseadme ventilaator töötab madalal kiirusel. Igal juhul, kui süsteem ei tunne käsklust ära, palutakse teil seda korrata. Esimese kasutatava emenüü b kuulamiseks vajutage häälkäskluste nuppu ja lausuge Help või Main Menu. system Käsklused Häälkäskluste süsteem mõistab kahte tüüpi käskluseid. Universaalsed käsklused on kasutatavad kogu aeg. Kohalikud käsklused on kasu tatavad siis, kui toetatav raadiorežiim on aktiivne. Helitugevuse muutmine e1. Dialoogi b alustamiseks vajutage häälkäskluste nuppu. system 2. Öelge käsklus (nt. Help ). 3. Häälkäskluste süsteemi kõnelemisel kasu tage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu. Pidage meeles, et häälkäskluste helitugevussäte erineb audiosüsteemi sättest. Põhimenüü edialoogi b alustamiseks vajutage häälkäskluste nuppu. Põhimenüüsse lülitumiseks lausu ge Main system Menu. Selles režiimis saate lausuda järgmiseid käskluseid: Radio AM (raadiorežiimi AM lülitumiseks) Radio FM (raadiorežiimi FM lülitumiseks) Disc (plaadimängijarežiimi lülitumiseks) USB (USB režiimi lülitumiseks) Bluetooth Streaming (Bluetooth Streaming režiimi lülitumiseks) Memo (diktofoni sisselülitamiseks) System Setup (süsteemi seadistamisele lülitumiseks) AM-raadio (pikklaineraadio või keskmise laine pikkusega raadio mõnel mudelil) AM-raadiole lülitumiseks lausuge AM või Radio AM. Selles režiimis saate lausuda järgmiseid käskluseid: Frequency (sageduse muutmiseks) Next Station (järgmise raadiojaama valimiseks) Previous Station (eelmise raadiojaama valimiseks) Radio Menu (raadiomenüüsse lülitumiseks) Main Menu (põhimenüüsse lülitumiseks) FM-raadio FM-raadiole lülitumiseks lausuge FM või Radio FM. Selles režiimis saate lausuda järgmiseid käskluseid: Frequency (sageduse muutmiseks) Next Station (järgmise raadiojaama vali miseks) Previous Station (eelmise raadiojaama valimiseks) Radio Menu (raadiomenüüsse lülitumiseks) Main Menu (põhimenüüsse lülitumiseks) Plaadimängija Plaadimängijarežiimi lülitumiseks öelge Disc. Selles režiimis saate lausuda järgmiseid käskluseid. Track (#) (pala vahetamiseks) Next Track (järgmise pala esitamiseks) Previous Track (eelmise pala esitamiseks) Main Menu (põhimenüüsse lülitumiseks) USB režiim USB režiimi lülitumiseks lausuge USB. Selles režiimis saate lausuda järgmiseid käskluseid. Next Track (järgmise pala esitamiseks) 88 89

47 Previous Track (eelmise pala esitamiseks) Play (esitada artist nimi, esitusloendi nimi, albumi nimi, pala nimi jne) Bluetooth Streaming (BT) režiim Bluetooth Streaming (BT) režiimi lülitumiseks lausuge Bluetooth Streaming. Selles režiimis saate lausuda järgmiseid käskluseid: Next Track (järgmise pala esitamiseks) Previous Track (eelmise pala esitamiseks) List (artisti, esitusloendi, albumi, pala, jne. loendamiseks) Diktofon Diktofoni režiimi lülitumiseks lausuge Memo. Selles režiimis saate lausuda järgmiseid käskluseid: New Memo (uue memo salvestamiseks) salvestamise ajal saate salvestamise peatamiseks vajutada häälkäskluste nuppu. Jätkamiseks lausuge üks järgmistest käsklustest. Save (memo salvestamiseks) Continue (salvestamise jätkamiseks) Delete (salvestise kustutamiseks) Play Memos (eelnevalt salvestatud memode esitamiseks) esitamise ajal saate esitamise peatamiseks vajutada hääl käsk luste nuppu. Jätkamiseks lausuge üks järg mistest käsklustest. Repeat (memo kordamiseks) Next (järgmise memo esitamiseks) Previous (eelmise memo esitamiseks) Delete (memo kustutamiseks) Delete (kõigi memode kustutamiseks) Süsteemi seadistamine Süsteemi seadistamiseks saate lausuda järgmiseid käskluseid: Change to system setup (Muuda süsteemiseadeid) Main menu system setup (Põhimenüü süsteemiseaded) Switch to system setup (Lülita süsteemiseadetele) Change to setup (Muuda seadeid) Main menu setup (Põhimenüü seaded) või Switch to setup (Lülita seadetele) Selles režiimis saate lausuda järgmiseid käskluseid. Language English (Inglise keel) Language French (Prantuse keel) Language Spanish (Hispaania keel) Language Dutch (Hollandi keel) Language Deutsch (Saksa keel) Language Italian (Itaalia keel) Tutorial (Õpik) Voice Training (Harjutamine) Pidage meeles, et enne käsklustele vahelesegamist peate vajutama häälkäskluste nuppu ja ootama piiksu. Harjutamine Kui teil on raskusi Uconnect Phone häälkäsklustest või numbritest arusaamisega, võite kasutada Uconnect Phone harjutusfunktsiooni. e b 1. Vajutage häälkäskluste nuppu, lausuge System Setup ning kui system olete menüüsse sisenenud, lausuge Voice Training. Nii harjutate süsteemi oma häälega ning parandate käsklustest arusaamist. 2. Korrake sõnu ja lauseid, kui Uconnect Phone nende esitamiseks korralduse annab. Parima tulemuse saavutamiseks tuleks harjutamine läbi viia pargitud autos, kõik aknad suletud ja ventilaator välja lülitatud. Uue kasutaja puhul võib protseduuri korrata. Süsteem kasutab vaid viimati kasutatud häält. ISTMED Istmed on reisijate turvasüsteemi osa. Pagasiruumis reisimine on ohtlik, seda nii autos sees kui autost väljas. Õnnetuse korral on selliselt reisivatel inimestel suurem tõenäosus viga või isegi surma saada. Ärge lubage inimestel autos sõita kohtades, kus ei ole istmeid ega turvavöösid. Õnnetuse korral on selliselt reisivatel inimes tel suurem tõenäosus viga või isegi surma saada. Veenduge, et kõigil autos sõitjatel oleks turvavöö kinnitatud. Elektrilised istmed mõnel mudelil Mõned mudelid võivad olla varustatud ka heksasuunalise elektrilise istmega juhile ja kaasreisijale. Elektriistmete lülitid paiknevad istme välisküljel. Kaks lülitit on istmepadja ja selja toe liigutamiseks. Power Elektriistmete Seat Switches lülitid 1 seljatoe lüliti 2 istmepadja lüliti Istme ette- ja tahapoole liigutamine Istet saab nii ette- kui ka tahapoole liigutada. Lüka ke lülitit ette või taha ning iste liigub soovitud suunas. Kui olete jõudnud soovitud asendini, vabastage lüliti. Istme üles- või allapoole liigutamine Istme kõrgust saab üles ja alla liigutada. Tõmmake lülitit ülespoole või lükake seda allapoole ning iste liigub soovitud suunas

48 Kui olete jõudnud soovitud asendini, vabastage lüliti. Istme üles- või allapoole kallutamine Istmepadja nurka saab üles ja alla kallutada. Tõmmake lüliti esiosa ülespoole või lükake seda allapoole ning istmepadi liigub soovitud suunas. Kui olete jõudnud soovitud asendini, vabastage lüliti. Seljatoe langetamine Seljatuge saab üles ja alla kallutada. Lükake seljatoe lülitit ette- või tahapoole ning iste liigub soovitud suunas. Kui olete jõudnud soovitud asen dini, vabastage lüliti. Sõidu ajal istme reguleerimine võib olla ohtlik. Kui liigutate istet sõidu ajal, võite auto üle kontrolli kaotada ning põhjustada vigas tuste või surmaga lõppeva avarii. (Jätkub) (Jätkub) Istmeid tuleb reguleerida enne turvavöö kinnitamist ja seisvas autos. Valesti reguleeritud turvavöö võib põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surma. Ärge juhtige autot istmelt, mis on nii taha kallu tatud, et turvavöö ülemine osa ei toetu enam vastu rindkeret. Avarii korral või te turvavöö alt välja libiseda ning saada tõsiseid vigastusi või isegi surma. ETTEVAATUST! Ärge asetage elektrilise istme alla mingeid esemeid, samuti ärge takistage selle liikumisvõimet; vastasel juhu võite istme juht seadmeid kahjustada. Istme liikumist võivad piirata selle teele jäävad takistused. Kaassõitja elektriline iste Mõned mudelid on varustatud elektrilise kuuesuunalise reisijaistmega. Elektriistmete lülitid paik nevad istme välisküljel. Lülitit kasutatakse istme ja istmepadja liikumise juhtimiseks. Istme ette- ja tahapoole liigutamine Istet saab nii ette- kui ka tahapoole liigutada. Lükake lülitit ette- või tahapoole ning iste liigub soovitud suunas. Kui olete jõudnud soovitud asen dini, vabastage lüliti. Istme üles- või allapoole liigutamine Istme kõrgust saab üles ja alla liigutada. Tõmmake lülitit ülespoole või lükake seda alla poole ning iste liigub soovitud suunas. Kui olete jõudnud soovitud asendini, vabastage lüliti. Istme üles- või allapoole kallutamine Istmepadja nurka saab üles ja alla kallutada. Tõmmake lüliti esiosa ülespoole või lükake seda allapoole ning istmepadi liigub soovitud suunas. Kui olete jõudnud soovitud asendini, vabastage lüliti. Istme elektriline nimmepiirkonna reguleerimine mõnel mudelil Elektrilised juhi- või kaassõitjaistmed võivad olla varustatud ka istme elektrilise nimmepiirkonnaga reguleerimisega. Nimmepiirkonna lülitid paikne vad istme välisküljel. Nimmepiirkonna toe suu rendamiseks lükake lülitit ettepoole. Nimmepiir konna toe vähendamiseks lükake lülitit tahapoole. Kui vajutate lülitit üles- või allapoole, tõstetakse või langetatakse toe asendit. Nimmepiirkonna Power Lumbar reguleerimislüliti Switch Kaassõitja istme käsitsi edasi/tagasi liigutamine. Mõned mudelid võivad olla varustatud käsitsijuhitava juhi- ja kaassõitjaistmega. Istmeid on võimalik ette- ja tahapoole liigutada istmepadja esiosas põranda lähedal asuva kangi abil. floor. Reguleerimiskang Adjustment Bar Tõstke kang istmel istudes üles ja liigutage istet ette- või tahapoole. Kui olete jõudnud soovitud asendini, vabastage kang. Seejärel liigutage istet kehasurvega ette-, tahapoole, et veenduda istme fikseerituses. Sõidu ajal istmete reguleerimine võib olla ohtlik. Kui liigutate istet sõidu ajal, võite auto üle kontrolli kaotada ning põhjustada vigastuste või surmaga lõppeva avarii. Istmeid tuleb reguleerida enne turvavöö kinnitamist ja seisvas autos. Valesti reguleeritud turvavöö võib põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surma

49 Eesmise kaasreisija seljatoe reguleerimine kallutamine Seljatoe reguleerimiseks tõstke istme välisküljel asuvat kangi, nõjatuge tahapoole kuni soovitud asendini ja vabastage kang. Seljatoe asendi taas ta miseks tõmmake kangi ülespoole ja vabastage kang. Kalde Recline reguleerimise Lever hoob Ärge juhtige autot istmelt, mis on nii taha kallu tatud, et turvavöö ülemine osa ei toetu enam vastu rindkeret. (Jätkub) (Jätkub) Avarii korral võite turvavöö alt välja libiseda ning saada tõsiseid vigastusi või isegi surma. Eesmise kaasreisija istme kokku panemise funktsioon mõnel mudelil. Seljatoe kokkupanemiseks tõstke kang üles ja lükake seljatuge ettepoole. Istumisasendi taastamiseks tõstke seljatugi üles ja lukustage see paika. Kaassõitja istme allalaskmine Istmesoojendus mõnel mudelil Mõnede mudelite eesmised ja tagumised istmed on varustatud nii istmepadja kui ka seljatoe soojendusega. Isikud, kellel on probleeme naha tundlik kusega, mis on tingitud krooni lisest haigusest, suhkrutõvest, selgroovigastusest, ravimitest, alkoholist, väsimu sest või muust füüsilise olukorrast, peaksid suhtuma ettevaatlikult istme soojenduse kasutamisse. See võib põhjustada põletus haavasid ka madalatel tempera tuuridel, eriti kui seda kasutatakse pika aja vältel. Ärge asetage istmele soojust isoleerivaid materjale, näiteks tekke või patju. See võib põhjustada istme ülekuumenemist. Ülekuumenenud istmele istumine võib põhjustada tõsiseid põletushaavasid. Istmesoojenduse töötamiseks peab mootor olema käivitatud. Kaugkäivitusega varustatud autod Kaugkäivitustega mudelite juhiistme soojenduse saab programmeerida kaugkäivitamise ajal sisse lülituma. Lisateavet leiate peatüki Auto käivi ta mine lõigus Kaugkäivitussüsteem mõnel mudelil. Uconnect 5.0 abil reguleeritavad istme soojendused mõnel mudelil Kaks istmesoojenduse lülitit võimaldavad sõltumatult juhi ja kaassõitja istmeid reguleerida. Mõlema soojenduse lülitid asuvad Uconnect süsteemi ekraanil. Saate valida sätete HIGH, LOW või OFF vahel. Vajutage nupule Climate, Uconnect ekraanist paremal. HI-taseme soojenduse valimiseks vajutage üks kord Driver või Passenger nupule. LOtaseme soojenduse valimiseks vajutage nupule teist korda. Kütteelemendi lülitamiseks väljalülitamiseks (OFF asendisse) vajutage nupule kolmandat korda. Peale kütte sisselülitamist tunne tate soojust kahe kuni viie minuti pärast. Kui on valitud HI-tase, töötab When the HIkütte element esimese nelja minuti vältel suurendatud võimsusega. Seejärel soojus langeb tavalisele HI-tasemele. Kui Hi-tase on valitud, lülitub süsteem pärast 30 minutit pidevat tööd automaatselt LO-tasemele. Ekraani näit muutub HI asemel LO, viidates muutusele. LO-tase lülitub välja peale 45 minuti pidevat töötamist. Uconnect 8.4/8.4AN abil reguleeritavad istmesoojendused mõnel mudelil Kaks istmesoojenduse lülitit võimaldavad juhi ja kaassõitja istmeid sõltumatult reguleerida. Mõlema soojenduse lülitid asuvad Uconnect süsteemi ekraanil. Vajutage nuppu Controls, Uconnect ekraani allservas. HI-taseme soojenduse valimiseks vajutage üks kord Driver või Passenger nupule. LO-taseme soojenduse valimiseks vajutage nupule teist korda. Kütteelemendi väljalülitamiseks (OFF asendisse) vajutage nupule kolmandat korda. Peale kütte sisselülitamist tunne tate soojust kahe kuni viie minuti pärast. Kui on valitud HI-tase, töötab kütteelement esi mese nelja minuti vältel suurendatud võimsu sega. Seejärel soojus langeb tavalisele HItasemele. Kui on valitud Hi-tase, lülitub süsteem pärast 60 minutit pidevat tööd automaatselt LOtasemele. Ekraani näit muutub HI asemel LO, viidates muutusele. LO-tase lülitub välja peale 45 minuti pidevat töötamist. Tagaistmesoojendused Osadel mudelitel on kaks äärmist tagaistet varustatud istmesoojendusega. Kaks istme soojenduse lülitit võimaldavad tagasõitjate istmeid sõltumatult reguleerida

50 Istmesoojenduse lülitid asuvad keskkonsooli tagaküljel. Tagumised istmesoojendused Saate valida sätete HIGH, LOW või OFF vahel. Kollased märgutuled tähistavad kasutatavat soojustaset. Kaks tulukest põlevad HIGH, üks LOW asendis ja OFF asendis tuled ei põle. HIGH-taseme valimiseks vajutage lülitit üks kord. LOW-taseme valimiseks vajutage kaks korda. Kütteelemendi lülitamiseks OFF asendisse vajutage nupule kolmandat korda. Peale kütte sisselülitamist tunnetate soojust kahe kuni viie minuti pärast. Kui on valitud HIGH-tase, töötab kütteelement esimese nelja minuti vältel suurendatud võimsusega. Seejärel soojus langeb tavalisele HIGH-tasemele. Kui HIGH-tase on valitud, lüli tub süsteem pärast 60 minutit pidevat tööd automaatselt LOW-tasemele. Kahest tulukest jääb põlema üks, tähistamaks muutust. LOW-tasem lülitub automaatselt välja umbes 45 minuti möödumisel. Uconnect 8.4A/8.4AN abil ventileeritavad esiistmed mõnel mudelil. Mõne mudeli juhi- ja kaassõitjaistmed on ventileeritavad. Istmepadjas ja seljatoes paik nevad väikesed ventilaatorid, mis tõmbavad õhku salongist ja puhuvad seda läbi väikeste avade istmekattes ning jahutavad nii juhti ja kaassõitjat kõrgemate temperatuuride korral. Vajutage nuppu Controls, Uconnect ekraani allservas. HI-taseme ventilaatori valimiseks vajutage üks kord Driver või Passenger nupule. LOtaseme ventilaatori valimiseks vajutage nupu le teist korda. Ventilaatori väljalülitamiseks vajutage nupule kolmandat korda. Ventilaatori töötamiseks peab mootor olema käivitatud. Kaugkäivitusega varustatud autod Kaugkäivitustega mudelite juhiistme ventilaatori saab programmeerida kaugkäivitamise ajal sisse lülituma. Lisateavet leiate peatüki Auto käi vi tamine lõigus Kaugkäivitussüsteem mõnel mudelil. Peatoed Peatoed on mõeldud vähendama peavigastuste ohtu, selleks takistatakse pea liikumist tagant otsasõidu korral. Peatugi tuleb reguleerida nii, et peatoe ülemine osa ulatub teie kõrvadest natuke kõrgemale. Enne sõiduga alustamist peab kõigi reisijate peatoed vastavalt reisijale reguleerima. Peatuge sid ei tohi reguleerida sõidu ajal. Valesti reguleeritud või eemaldatud peatugedega sõitmise tagajärjeks võivad avarii korral olla tõsised vigastused või isegi surm. Aktiivpeatoed esiistmed Aktiivpeatoed on passiivsed, paigaldatavad kom ponendid ning nende olemasolu autos ei saa tuvastada mingite tähiste abil, seda saab teha vaid visuaalse kontrolli abil. Peatugi on jaotatud kaheks, millest eesmine osa on pehmest vahtkummist ning tagumine osa plastikust. Aktiivpeatoe rakendumisel liigub peatoe esiosa ettepoole, et vähendada vahet reisija pea ja aktiivpeatoe vahel. See süsteem aitab vältida või vähendada juhi ja eesmise kaasreisija vigastuste ulatust teatud tüüpi tagant otsasõitude korral. Lisateavet leiate pea tüki Sõiduki käivitamine lõigus Reisijate turvasüsteemid. Peatoe tõstmiseks tõmmake pea tuge ülespoole. Peatoe langetamiseks vajutage peatoe põhjal paiknevat nuppu ja lükake pea tuge allapoole. Reguleerimisnupp Push Button Mugavamaks kasutamiseks saab aktiivpeatuge ette- ja tahapoole kallutada. Peatoe kuklale lähe male kallutamiseks tõmmake peatuge põhjast ettepoole. Peatoe kuklast eemale lükkamiseks lükake pea tuge põhjast tahapoole. Active Aktiivpeatugi Head Restraint (normaalasend) (Normal Position) 96 97

51 Aktiivpeatugi (kallutatud) Peatuge tohivad eemaldada vaid kvalifit seeritud tehnikud ja ainult hooldamise eesmärgil. Kui peatugi tuleb eemaldada, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Aktiivpeatoe vallandumisel leiate lisa teavet peatüki Sõiduki käivitamine lõigus Reisijate turvasüsteemid/aktiivpeatugede (AHR) lähtestamine. Ärge asetage aktiivpeatugede peale mingeid esemeid, näiteks jakke, istme katteid, kaasaskantavaid DVD-mängijaid. Sellised esemed võivad takistada aktiiv peatugede toimimist avarii korral ja põh justada tõsiseid vigastusi või isegi surma. Aktiivpeatoed võivad vallanduda kui neid tabab löök mingite esemetega, näiteks käe jala või autos kinnitamata esemega. Aktiiv peatugede soovimatu vallandumise vältimiseks tuleb jälgita, et esemed autos oleks kinnitatud, et need ei paiskuks äkkpidurdamisel vastu aktiivpeatugesid. Hoiatuse eiramisel võite aktiivpeatoe vallan dumisel viga saada. Peatoed - tagaistmetel Aknaaluste istmete peatugesid ei saa regulee rida. Need volditakse istme allaklappi misel automaatselt ettepoole, kuid nad ei naase istme ülestõstmisel normaalasendisse. Pärast istme normaalasendisse tõstmist tõstke ka peatuge, kuni see paika lukustub. Aknaaluste istmete peatugesid ei saa eemaldada. Keskmise istme peatuge saab piiratult reguleerida. Pea toe tõstmiseks tõstke seda ülespoole, lange tamiseks vajutage allapoole. Allalastud peatoega sõitmine võib avarii korral põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. Veenduge, et äärmiste istekohtade peatoed on püstises asendis, kui tagaistmetel on reisijad. Lasteistme rihmade õige asetuse kohta leiate lisateavet peatüki Sõiduki käivitamine lõigus Reisijate turvasüsteemid. 60/40 jaotusega tagaiste Tagaistme kokkupanemine Mõlemat tagaistet on võimalik pagasiveoks kokku panna ja sealjuures osaliselt säilitada tagaistme istumisruumi. Tagaistme vabastamine Ärge pange 60 osa tagaistmest alla, kui vasakpoolse aknaaluse või keskmise istme turvavöö on kinnitatud. Ärge pange 40 osa tagaistmest alla kui parem poolse aknaaluse istme turvavöö on kinnitatud. Tagaistme ülestõstmine Tõstke tagaistme seljatugi üles ja lukustage see paika. Kui pagasiruumis paiknev pagas takistab seljatoe täielikku lukustumist, on teil raskusi istme õigesse asendisse paigutamisega. Veenduge, et seljatugi on kindlalt paika 2. Lükake tagaiste täielikult ette. Veenduge, et esiistmed on täielikult püstiasen dis ja ettepoole lükatud. Sellisel juhul ei taga iste turvatooli ja/või reisijate turva- lukus tatud. Kui seljatugi pole kinnitatud, on võimalik tagaistmeid lihtsalt kokku lisust. Rear Head Restraint panna. (Jätkub) Tagaistme peatugi 1. Istme vabastamiseks tõmmake kang ülespoole Klapitud tagaiste

52 (Jätkub) Valesti lukustatud iste võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Auto pagasiruumi (tagaistmete seljatoed lukustatud või allaklapitud asendis) ei tohi sõitmise ajal laste mänguruumina kasutada. Avarii korral võivad nad tõsiselt viga saada. Lapsed peavad korralikult turvasüsteemiga kinnitatud olema. Kallutatava seljatoega tagaiste Seljatoe reguleerimiseks tõmmake istme välisküljel asuvat kangi, nõjatuge tahapoole kuni soovitud asendini ja vabastage kang. Seljatoe asendi taastamiseks tõmmake kangi ülespoole ja vabastage kang. Tagaistme vabastamine Ärge juhtige autot istmelt, mis on nii taha kallutatud, et turvavöö ülemine osa ei toetu enam vastu rindkeret. Avarii korral võite turvavöö alt välja libiseda ning saada tõsiseid vigastusi või isegi surma. JUHIISTME MÄLU MÕNEL MUDELIL Funktsioon võimaldab juhil salvestada kaks erinevat asendimälu, mida on lihtne muuta mälulüliti abil. Mõlemad mäluprofiilid sisaldavad sobivat seadistust juhiistme, külgpeeglite ja elektrilise roolisamba (mõnel mudelil) asendi kohta ning eelseadistatud raadiojaamade valikut. Kaugjuhtimispulti (RKE) on võimalik prog rammeerida nii, et UNLOCK nupu vajutamisel valitakse mälust vastav asend. Auto on varustatud kahe (RKE) kaug juhtimis puldiga. Üks kaugjuhtimispult võib olla seotud ühe asendiga ja teine teisega. Istmemälu lüliti asub juhiukse ehispaneelil. Lüliti koosneb kolmest nupust: (S) nupp salvestamisfunktsiooni aktivee rimiseks Nupp (1) ja (2) mõlema eelprogrammeeritud asendi meenutamiseks. Istmepadja lüliti Asendimälu programmeerimine Uue asendimäli profiili loomiseks toimige järgnevalt: Võtmevaba Enter-N-Go autode puhul 1. Vajutage käivitusnuppu ilma piduripedaalile vajutamata ning keerake süüde asendisse ON/ RUN (ärge käivitage mootorit). 2. Reguleerige kõik mäluprofiili seaded soovi tud asendisse (iste, külgpeeglid, elektriline roo li sammas (mõnel mudelil) ja raadiojaamade eelseadistus). 3. Vajutage põgusalt mälu lüliti S nuppu. 4. Auto elektrooniline teabekeskus (EVIC) kuvab sea distatud mälupositsiooni. Autode puhul, millel ei ole võtmevaba Enter- N-Go süsteemi 1. Pange võti süütesse ja keerake asendisse ON/RUN. 2. Reguleerige kõik mäluprofiili seaded soovitud asendisse (iste, külgpeeglid, reguleeritavad pedaalid (mõnel mudelil) elektriline roolisammas (mõnel mudelil) ja raadiojaamade eelseadistus). 3. Vajutage põgusalt lüliti S nuppu. 4. Auto elektrooniline teabekeskus (EVIC) kuvab seadistatud mälupositsiooni. Mäluprofiile on võimalik seadistada kui auto ei ole parkimiskäigul, kuid mälu profii lide meenutamiseks peab auto olema parkimiskäigul. Asendimälu koos kaugjuhtimisega seotud mälufunktsiooniga lülitatakse sisse Uconnect süsteemiekraanilt. Täpsem informatsioon peatüki Armatuurlaud lõi gus Kliendi programmeeritavad funktsioo nid - Uconnect Access 8.4 seaded. Mälu ühendamine ja lahtiühendamine kaugjuhtimispuldiga RKE kaugjuhtimispulti on võimalik prog rammee rida meenutama ühte või kahte eel programmeeritud mäluprofiili UNLOCK nupu vajutamisel

53 Enne RKE kaugjuhtimispultide prog ram meerimist peate Uconnect süsteemi ekraanilt valima funktsiooni Memory To FOB. Täpsem informatsioon peatüki Armatuurlaud lõi gus Programmeeritavad funkt sioonid - Uconnect Access 8.4 seaded. RKE kaugjuhtimispuldi programmeerimiseks: 1. Eemaldage süütevõti süütest (või võtmevaba Enter-N-Go olemasolul keerake asendisse OFF. 2. Valige vastav mäluprofiil (1) või (2). Kui mäluprofiil ei ole veel seadis ta tud, vt. seadistamisjuhendeid Asendimälufunktsiooni programmeerimine. 3. Kui asendimälu profiil on valitud, vajutage põgusalt SET (S) nuppu mälulülitil ja seejärel vabastage vastavalt kas nupp (1) või (2). Autodel, mis on varustatud EVIC seadmega, kuvatakse armatuurlaual Memory Profile Set (1 või 2). 4. Vajutage ja vabastage kaugjuhtimispuldi UNLOCK nupp 10 sekundi jooksul. RKE kaugjuhtimispuldi võib mäluseadetest lahtisiduda, läbides kirjeldatud punktid 1-4 ja vajutades 4. punktis Asendimälu valimine kaugjuhtimispuldi nuppu UNLOCK (nupu LOCK asemel). Asendimälu valimiseks peab auto olema parkimiskäigul. Kui asendimälu valitakse mitte parkimiskäigul, kuvatakse auto elektroonilise teabekeskuse (EVIC) ekraanil teade. Esimese juhi asendimälu valimine Asendimälu valimiseks mälulülitile vajuta mise ga, vajutage mälunupul MEMORY nup pu 1. Asendimälu valimiseks kaugjuhtimispuldi abil vajutage kaugjuhtimispuldi mäluasendiga 1 seotud nuppu UNLOCK. Teise juhi asendimälu valimine Asendimälu valimiseks mälulülitile vajuta misega, vajutage mälunupul MEMORY nuppu 2. Asendimälu valimiseks kaugjuhtimispuldi abil, vajutage kaugjuhtimispuldi mäluasendiga 2 seotud nuppu UNLOCK. Asendimälu valimist on võimalik tühistada, vajutades valimise ajal mistahes MEMORY nupule (S, 1, või 2). Tühistamisel juhiistme, juhi peeg li ja roolisamba liikumine peatub. En ne järg mise mäluasendi valimist on vajalik ühesekundiline viivitus. Sisenemist/väljumist hõlbustav iste See funktsioon liigutab juhi istet automaatselt, hõlbustades nii sõidukisse sisenemist või sealt väljumist. Juhiistme liikumiskaugus sõltub asendist milles iste oli süütevõtme süütest eemal damise ajal (või võtmevaba Enter-N-Go puhul süüte keeramisel asendisse OFF). Istmepadi liigub ligikaudu 60 mm tahapoole, kui istme algasend on võtme süütelukust eemaldamisel tagumisest lukustusasendist vähemalt 67,7 mm eespool. Süüte keeramisel ACC või RUN asendisse liigub iste tagasi eelnevalt sea distatud asendisse. Võtme eemaldamisel süütest (või võtmevaba Enter-N-Go puhul keeramisel asendisse OFF) liigub juhiiste 7,7 mm tagumisest lukustus asendist ettepoole, kui juhiistme alg asend on 22,7 mm ja 67,7 mm tagumisest lukustusasendist eespool. Kui võti sises ta tak se süütelukku ja see keeratakse asendist LOCK asendisse ACC/ON, liigub iste asendi mäluga määratud sõiduasendisse. Funktsioon blokeeritakse automaatselt, kui iste on juba tagumisele stoppasendile lähemal kui 22,7 mm. Selles asendis ei saa ole juhi jaoks istme veel tahapoole liigu ta misest enam mingit eelist. Igal talletatud mälusättel on sellega seotud hõlpsa sisenemise/väljumise asend. Sisenemist/väljumist hõlbustav funktsioon pole tehasest väljumisel aktivee ritud. Funktsioon aktiveeritakse (või hiljem blokeeritakse) Uconnect süs teemi ek raanil. Täpsem informatsioon pea tüki Armatuur laud lõigus Kliendi program meeritavad funktsioonid - Uconnect Access 8.4 seaded. KAPOTI AVAMINE JA SULGEMINE Kapoti avamiseks tuleb avada kaks riivi. 1. Tõmmake armatuurlaua all juhiukse ees paiknevast hoovast. Hoova vabastamine

54 2. Sirutage käsi kapoti alla ja liigutage turvariiv kapoti avamiseks vasakule. Ohutusriivi asukoht Esitulede lüliti ETTEVAATUST! Vigastuste vältimiseks ärge kunagi kapotti hooga sulgege. Mõlema riivi lukustumiseks suruge tugevalt allapoole. Enne sõitma asumist veenduge, et kapott on kindlalt suletud. Kui kapott ei ole täielikult suletud, võib see sõidu ajal avaneda ja vaatevälja blokeerida. Tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. TULED Esitulede lüliti Esitulede lüliti paikneb armatuurlaua vasakul küljel, rooli kõrval. Esitulede lülitiga juhitakse esitulesid, parktulesid, armatuurlaua tulesid, paki ruumi tulesid ning udutulesid (mõnel mudelil). Esitulede lüliti Esitulede süütamiseks keerake lüli tit päripäeva. Kui tulede lüliti on sisse lülitatud, süttivad ka parktuled, tagatuled, numbrilauatuli ja arma tuurlauatuled. Esitulede väljalüli ta miseks keerake lüliti tagasi asendisse O (väljas). Auto on varustatud plastikklaasidega esi- ja udutuledega (mõnel mudelil); need laternad on kergemad ja tugevamad kui klaaslaternad. Plastik pole nii kriimus tuskin del kui klaas, seetõttu tuleb kasutada sobivat puhastusmeetodit. Läätsede kriimustamise ja valgus tusvõim su se vähenemise vältimiseks ärge püh kige tulesid kuiva riidelapiga. Mustuse eemal damiseks peske seebilahusega, seejärel loputage. ETTEVAATUST! Läätsede puhastamiseks ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid, terasvilla või muu abrasiivseid materjale. Automaatsed esituled mõnel mudelil Süsteem lülitab esituled sisse automaatselt, arvestades ümbritsevat valgustaset. Sisselüli ta miseks keerake esitulede lüliti asendisse A (AUTO). Kui süsteem on sisselülitatud, on sisselülitatud ka tulede viivitusfunktsioon. See tähendab, et esituled jäävad 90 sekun diks põlema peale süüte väljalülitamist. Automaat se te esitulede väljalülitamiseks keerake esitulede lüli ti välja asendist AUTO. Enne esitulede automaatrežiimi lülitamist pea te mootori käivitama. Klaasipuhastitega automaatselt süttivad esituled Kui auto on varustatud automaatsete esituledega, on see varustatud ka selle kliendi poolt prog ram meeritava funktsiooniga. Kui esituled on automaatrežiimis ja mootor töötab, lülituvad need klaasipuhastite aktiveerimisel automaatselt sisse. Täpsem infor matsioon peatüki Armatuurlaud lõigus Auto elektrooniline teabekeskus (EVIC)/programmeeritavad funktsioonid. Kui auto on varustatud vihmaanduritega klaasipuhastisüsteemiga ja need on aktiveeritud, lülituvad esituled automaatselt sisse, kui klaasipuhastid on ühe minuti jooksul läbinud viis tsüklit, ja lülituvad välja nelja minu ti möödumisel pärast klaasipuhastite töö lõpe tamist. Lisateavet leiate lõigust Klaasipuhastid ja -pesurid. Kui esituled süttivad päeva ajal, hämarduvad armatuurlaua tuled automaatselt mada la male ööaja valgustugevusele. Lisateavet leiate lõigus Tuled. Automaatsed kaugtuled mõnel mudelil Automaatsete kaugtulede süsteem pakub öösel tugevamat valgustust, automatiseerides kaugtulesid tahavaatepeeglisse ehitatud digi kaamera abil. Kaamera tuvastab sõiduki spet siifilise valgustuse ja lülitab kaugtuled auto maat selt lähituledele seniks, kuni lähenev sõiduk on vaateväljast välja jõudnud. Kui tuuleklaas või automaatsete kaugtulede peegel välja vahetatakse, tuleb see korra likuks toimimiseks uuesti suunata. Võtke ühen dust volitatud edasimüüjaga

55 Katkised, porised või ummistunud esi- ja tagatuled auto vaateväljas põhjustavad esitulede põlemisee kauem (sõiduk jõuab lähemale). Samuti mõjutavad mustus, kile või muud tuuleklaasil või kaamera objektiivil olevad takistused (kleepsud, ms) süsteemi tööd. Aktiveerimiseks 1. Automaatsed kaugtuled aktiveeritakse läbi Uconnect süsteemi ekraani. Täpsem in formatsioon peatüki Armatuurlaud lõigus Programmeeritavad funktsioonid - Uconnect Access 8.4 seaded. 2. Lülitage esitulede lüliti asendisse AUTO. 3. Kaugtulede aktiveerimiseks lükake multifunkt sionaalne hoob endast eemale (auto esiotsa poole). Süsteem aktiveerub alles siis, kui liigute vähe malt kiirusega 32 km/h. Deaktiveerimine 1. Süsteemi käsitsi deaktiveerimiseks tõmmake multifunktsionaalset hooba enda poole (lähitulede asend). 2. Süsteemi uuesti aktiveerimiseks lükake multifunkt sionaalset hooba uuesti eemale. Automaatne esitulede kõrguse muutmine vaid HID esituled See funktsioon väldib vastutulevate autode juhtide esituledega häirimist. Esitulede valgus vihi kõrgust kohandatakse automaatselt vasta valt vastutulevatele autodele. Kohandatavad ksenoonesituled mõnel mudelil See süsteem muudab automaatselt horison taalset esitulede valgusvihu struktuuri, et võimaldada paremat valgustust auto liikumise suunas. Kui kohandatavate esitulede süsteem on sisselülitatud, esituled käivituvad lühi kese pöörlemisjadana. Kohandatavad esituled on aktiivsed ainult siis, kui auto liigub edasi. Kohandatavaid esitulesid saab välja lülitada Uconnect süsteemi abil, täpsem info peatüki Armatuurlaud lõigus Uconnect seaded Esitulede viivitus Paremaks väljumiseks on auto varustatud esitulede viivitusfunktsiooniga, mis jätab esituled ligikaudu 90 sekundiks põlema. Viivitus funktsioon aktiveerub, kui esituled on sisse lülitatud süü te keeramisel OFF asendisse ja seejärel need lüliti abil välja lülitatakse. Esitulede viivitusfunktsiooni lõpetamiseks süüda ke tuled uuesti lülitist põlema ja kustutage veel kord või keerake süüde asendisse ON. EVIC-süsteemiga autodel on see aeg program meeritav. Täpsem informatsioon peatüki Arma tuur laud lõigus Auto elektrooniline teabe keskus (EVIC)/kliendi programmeeritavad funktsioonid. Parktuled ja armatuurlaua tuled Parktulede ja armatuurlaua tulede sisse lülitamiseks keerake esitulede lüli tit päripäeva. Parktulede väljalülitamiseks keerake lüliti tagasi asendisse O (väl jas). Esi- ja tagaudutuled mõnel mudelil Esi- ja tagaudutulesid võib kasutada udu tõttu halvenenud nähtavuse korral. Udutuled aktivee ruvad järgmiselt: Vajutage esitulede lülitit üks kord ja esiudutuled süttivad. Vajutage lülitit teist korda ja süttivad tagaudutuled (esiudutuled jäävad põlema). Vajutage lülitit kolmandat korda ning tagaudutuled kustuvad (esiudutuled jää vad põlema). Vajutades lülitit neljandat korda, kustuvad ka esiudutuled. Esiudutuledete autodel lülituvad tagaudutuled esimese vajutusega. Udutulede sisselülitamiseks peab tulede lüliti olema pööratud kõigepealt parktulede või esitulede asendisse. Udutulede kasutamine Salongituled Teenindus- ja laetuled süttivad esiuste avami sel, juhul kui valgustugevuse regulaator (esi tulede lülitist paremal) keeratakse täiesti ülemisse asendisse või, mõnel mudelil, vajutate RKE kaugjuhtimispuldi nuppu UNLOCK. Kui uks on avatud ja salongituled põlevad ning keerate regulaatori täiesti alla, asendisse OFF, salongituled kustuvad. Seda tuntakse ka kui peorežiim, kuna võimaldab hoida uksi ava tuna, kulutamata auto akut. Armatuurlaua valgustuse heledust saab reguleerida keerates regulaatorit üles (heledamaks) või alla (tuhmimaks). Kui esituled põlevad, saate läbisõidunäidiku, raadio ja laepaneeli heledusastet muuta, keerates juhtseadme kõige tagumisse asendisse, kuni kuulete klõpsatust. Seda funktsiooni tuntakse ka kui paraadrežiim ning see on mugav olukorras, kui esitulede kasutamine on vajalik päeva ajal. Valgustugevuse Dimmer Control regulaator

56 Tulede meeldetuletus Kui esituled, parktuled või pagasiruumituled jäävad pärast süüte välja keeramist põlema, kostab juhiukse avamisel helisignaal. Akusäästurežiim Auto aku kestuse pikendamiseks jaotavad nii salongi- kui välistuled töökoormust. Kui süüde on välja lülitatud ning mõni uks jääb kümneks minutiks irva kile või laetuli on regulaatoriga küm neks minutiks põlema jäetud, lülituvad salongituled automaatselt välja. Kui esituled jäävad põlema peale süüte väljalülitamist, lülituvad need kaheksa minuti pärast automaatselt välja. Kui esituled on sisse lülitatud ja jäävad kaheksaks minutiks põlema siis, kui süüde on välja lülitatud, lülituvad välistuled automaatselt välja. Akusäästurežiim tühistatakse süüte sisselülitamisel. Eesmised kaardilugemistuled Eesmised kaardilugemistuled on ehitatud laepaneeli sisse. Eesmised kaardilugemistuled Valgustuse saab sisse lülitada vajutades konsooli vastaval küljel asuvale lülitile. Öise nähta vuse huvides on nupud varustatud tausta valgustusega. Tulede väljalülitamiseks vajutage lüli tile teist korda. Tuled süttivad ka RKE kaugjuh timispuldil UNLOCK nuppu vajutades. Eesmiste kaardilugemistulede lülitid Salongivalgustus Salongivalgustust saab sisse lülitada vaju ta des tulede ülemisele nurgale. Tulede välja lüli tamiseks vajutage tuledele teist korda. Courtesy Üldvalgustus Lights Üldvalgustus Üldvalgustus asub laekonsoolis. See valgustus annab parema nähtavuse põranda ja kesk konsooli piirkonnas. Multifunktsionaalne hoob Multifunktsionaalne hoob asub roolisamba vasakul küljel. Multifunktsionaalne hoob Suunatuled Liigutades hooba üles või alla hakkavad vilkuma nooled armatuuralual, näidates suunatulede toimimist. Kui üks tuledest jääb põlema ja ei vilgu, või vilgub tavalisest kiiremini, kontrollige lambipirne. Kui hoova liigutamisel märgutuli ei sütti, on märgutule pirn katki. Reavahetusabi Toksates hooba üks kord üles või alla ilma suunatule fiksaatorist (parema või vasaku) välju mata, suunatuli vilgub kolm korda ja siis lüli tub välja. Esitulede vilgutamine Tõmmates multifunktsionaalset hooba rooli poo le saate esituledega teistele autodele märku anda. See võimaldab kaugtulesid sisse lülitada, kui kang on vabastatud. Valgusvihu lüliti Lükates hooba armatuurlaua suunas, saate vahe tada esituled kaugtulede vastu. Tõmmates hooba tagasi rooli suunas, saate kaugtuled maha võtta. KLAASIPUHASTID JA -PESURID Klaasipuhastite/-pesurite juhthoob asub roolisam ba vasakul küljel. Eesmiste klaasipuhastite akti veerimiseks keerake hoova otsas paiknevat lülitit

57 Lisainformatsiooniks vt. Tagaakna funkt sioonid peatükis Auto omadused. Multifunktsionaalne Multifunction Lever hoob Klaasipuhasti kasutamine Keerake lüliti ühte esimesest neljast inter valliasendist, viies asend on mõeldud klaasi puhastite aeglaseks töötamiseks, kuues asend kiireks töötamiseks. Klaasipuhasti kasutamine ETTEVAATUST! Kogunenud lumi, mis takistab klaasipuhastitel algasendisse naasmist, tuleb alati eemaldada. Kui klaasipuhastid ei saa sisselülitamisel algasen disse naasta, see võib kahjustada klaasipuhasti mootorit. Reguleeritava intervalliga klaasipuhastussüsteem Vastavalt ilmastikutingimustele kasutage ühte neljast intervalliasendist. Liikudes kiirusel üle 16 km/h saab tsüklitevahelise viivituse määrata kuni 18 sekundi (esimene asend) või ühe sekundi pikkuseks (neljas asend). Katkendlik pühkimine Kui liigute aeglasemalt kui 16 km/h, on viivitusajad kaks korda pikemad. Klaasipesuri kasutamine Pesuri kasutamiseks lükake hooba rooli poole ja hoidke all nii kaua, kui soovite vedelikku pihus tada. Kui vajutate hooba intervallasendis, lüli tuvad klaasipuhastid tööle ja töötavad pärast hoova vabastamist mitu tsüklit, seejärel taas tatakse eelnevalt valitud intervall. Vajutades hooba kui klaasipuhastid on väljalüli tatud asendis, töötavad klaasipuhastid paar tsük lit ning seejärel lülituvad välja. Klaasipesuri kasutamine Äkiline nähtavuse halvenemine võib põhjustada avarii. Te ei pruugi näha teisi autosid või muid takistusi. Vältimaks esiklaasi äkilist jää tumist külma ilmaga, soojendage esiklaasi enne ja klaasipesuvedeliku kasutamise ajal. Udu Kasutage seda funktsiooni, kui ilmastiku tingimused nõuavad klaasipuhastite aeg-ajalist kasu tamist. Ühe pühkimistsükli läbiviimiseks pöö rake hoova ots alumisse asendisse mist ja vabastage seejärel. Udu funktsioon ei käivita pesuri pumpa, klaasipesuvedelikku ei pihustata esiklaasile. Tuuleklaasi puhastamiseks pesuvedelikuga tuleb kasutada pesemisfunktsiooni Mist Udu Control asend Vihmaanduriga klaasipuhastid mõnel mudelil Funktsioon tunnetab esiklaasi niiskust ja aktivee rib klaasipuhastid automaatselt. See funktsioon on eriti kasulik kui tuuleklaas ujutatakse üle veelombist läbisõitmisel või eessõitvate autode poolt. Aktiveerimiseks pöörake multi funktsionaalse hoova ots ühte viiest asendist. Süsteemi tundlikkust saab reguleerida multifunktsionaalse hoova abil. Puhasti asend 1 on kõi ge vähem tundlik ja klaasipuhasti asend 4 on kõige tundlikum. 3 tuleks kasutada tavalise vihma saju tingimustes. 1 ja 2 kasutatakse kui juht soovib vähem pühkimistundlikkust.

58 4 kasutatakse kui juht soovib suuremat tundlikkust. Kui süsteemi ei kasutata, pöörake klaasipuhasti lüliti asendisse OFF. Vihmaanduri funktsioon ei tööta, kui klaasi puhasti lüliti on kõige aeglasemas või kiiremas asendis. Vihmaanduri funktsioon ei pruugi korrali kult töötada, kui esiklaasil on jää või kuivanud soolane vesi. Rain-X või vaha või silikooni sisaldavate toodete kasutamine võib vähendada vihmaanduri tundlikkust. EVIC abil on võimalik vihmaandur väl ja lülitada. Täpsem informatsioon pea tüki Armatuurlaud lõigus Auto elekt rooniline teabekeskus (EVIC)/programmeeritavad funktsioonid. Vihmaanduri süsteemil on kaitse klaasipuhasti labade ja varre vastu ja see ei tööta järgmistel tingimustel: Madal välistemperatuur süüte esimest korda sisselülitamisel vihmaanduri süsteem ei tööta kuni klaasipuhasti lüliti ei ole liikunud, auto kiirus on suurem kui 0 km/h või välistemperatuur on madalam kui 0 C. Käigukast neutraalasendis kui süüde on sisse lülitatud ja käigukast on neutraalasendis, vihmaanduri süsteem ei tööta kuni klaasipuhasti lüliti on liikunud, auto kiirus on suurem kui 8 km/h või käigukangi on neutraalasendist liigutatud. Kaugkäivitussüsteemi keelamine kaugkäivi tus süsteemiga varustatud autodel vihmaanduriga klaasipuhastid ei tööta, kui auto kaugkäivitamise olek on sees. Kui juht on istunud autosse ja süüde on keeratud asendisse RUN, vihmaanduri töö jätkub, kui see on sisse lüli tatud ja ei ole takistatud eespool mainitud tingimustel. KALLUTATAV/TELESKOOP ROOLISAMMAS Funktsioon võimaldab roolisammast üles- või alla poole kallutada. Lisaks võimaldab see roolisam mast pikendada või lühendada. Roolisamba kallutamise, pikendamise ja lühendamise hoob paikneb rooliratta all, roolisamba otsas. Kallutamise, Tilt/Telescoping pikendamise ja lühendamise Lever hoob Ärge reguleerige roolisammast sõidu ajal. Sõi du ajal roolisamba reguleerimine või avatud roolisambaga sõitmisel võite kaotada auto üle kontrolli. Nõude eiramise tagajärjeks või vad olla tõsised vigastused või isegi surm. ELEKTRILINE KALLUTATAV/ TELESKOOP ROOLISAMMAS MÕNEL MUDELIL Funktsioon võimaldab roolisammast üles- või alla poole kallutada. Lisaks võimaldab see roolisam mast pikendada või lühendada. Roolisamba elektrooniline kallutamise, pikendamise ja lühen damise hoob paikneb roolisamba multifunktsionaalse hoova all. Kallutatav/teleskoop roolisammas Roolisamba kallutamiseks liigutage rooli vastavalt soovile kas üles- või allapoole. Roolisamba pikendamiseks või lühendamiseks tõmmake hoob enda poole või lükake seda eemale. Juhiistme mäluga varustatud sõidukitel saate roolisamba eelmääratud asendi taastamiseks kasutada ka RKE kaugjuhtimispulti või juhiukse paneelil paiknevat mälulülitit. Lisateavet leiate lõigus Juhiistme asendimälu. Ärge reguleerige roolisammast sõidu ajal. Sõidu ajal roolisamba reguleerimine või avatud roolisambaga sõitmisel võite kaotada auto üle kontrolli. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. ROOLISOOJENDUS MÕNEL MUDELIL Rooliratas sisaldab kütteelementi, mis ai tab külma ilma korral käsi soojendada. Rooli soojen dusel on vaid üks temperatuuriaste. Kui roolisoojendus on sisse lülitatud, töötab see ligikaudu 58 kuni 70 minutit kuni automaatse väljalülitumiseni. Roolisoojenduse saab ka varem välja lülitada või kui rooliratas on juba soe, ei lülitu funktsioon sisse. Roolisoojenduse lülitit saab sisse ja välja lülitada Uconnect System abil. Roolisoojenduse sisselülitamiseks puudutage nuppu Control ja seejärel nuppu Heated Steering Wheel. Roolisamba avamiseks lükake hooba allapoole (põranda suunas). Roolisamba kallutamiseks liigu tage rooli vastavalt soovile kas üles- või allapoole. Roolisamba pikendamiseks või lühendamiseks tõmmake rooliratast väljapoole või lükake seda sissepoole. Roolisamba asendisse 112 lukus tamiseks lükake hooba lõpuni üles. 113

59 Roolisoojenduse väljalülitamiseks vajutage nuppu Heated Steering Wheel teist korda. Controls Nupp Control Soft-Key Heated Steering Wheel Soft-Key Roolisoojenduse nupp Roolisoojenduse töötamiseks peab mootor olema käivitatud. Kaugkäivitusega varustatud autod Kaugkäivitustega mudelite roolisoojenduse saab programmeerida sisse lülituma kaug käivi ta mise ajal. Lisateavet leiate peatüki Auto käivi tamine lõigus Kaugkäivitussüsteem mõnel mudelil. Isikud, kellel on probleeme nahavalude tun netamisega, kroonilisest haigusest, suhkrutõvest, selgroovigastusest, ravimitest, alkoholist, väsimusest või muust füü si lise olukorrast tingitult, peaksid suhtuma ettevaatlikult roolisojojenduse kasutamisse. See võib põhjustada põletushaavasid ka madalatel temperatuuridel, eriti kui seda kasutatakse pika aja vältel. (Jätkub) (Jätkub) Ärge asetage roolirattale soojust isolee rivaid esemeid, näiteks roolikatteid. See võib põhjustada rooli ülekuumenemist. ELEKTROONILINE KIIRUSE HOIDJA MÕNEL MUDELIL Sisselülitatult võtab elektrooniline kiirusehoidja gaasipedaali töö üle suurematel liikumiskiirustel kui 40 km/h. Elektroonilise kiirusehoidja juhtnupud paiknevad rooliratta paremal küljel. Elektroonilise kiiruskontrolli nupud 1 ON/OFF 2 SET+/ACCEL 3 RESUME 4 SET-/DECEL 5 CANCEL Selleks, et tagada nõuetekohane toimimine, on elektrooniline kiirusehoidja projekteeritud välja lülituma kui erinevad kiiruskontrolli funkt sioonid töötavad samaaegselt. Sellisel juhul saab kiirusehoidjat aktiveerida vajuta des kiirusehoidja ON/OFF nupule ja taastades soovitud sõidukiiruse. Aktiveerimiseks Elektroonilise kiirusehoidja aktiveerimiseks vaju tage ON/OFF nupule. Armatuurlauale ilmub tea de CRUISE CONTROL READY. Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu ON/OFF teist korda. Armatuurlauale ilmub teade CRUISE CONTROL OFF. Süsteem tuleb välja lülitada, kui seda ei kasutata. Elektroonilise kiirusehoidja süsteemi tööle jätmine ajal, kui seda ei kasutata on ohtlik. Süsteem võib kogemata suurendada sõidukiirust enam kui seda vajatakse. Võite kaotada kontrolli ja põhjustada avarii. Mitte kasutamisel peab süsteem olema OFF asendis. Soovitud kiiruse määramine Lülitage sisse tavaline kiirusehoidja režiim (fikseeritud kiirus). Kui auto on jõudnud soovitud kiiruseni, vajutage nuppu SET (+) või SET (-) ja vabastage see. Vabastage gaasipedaal ja auto hoiab valitud kiirust. Kui kiirus on valitud, ilmub teade CRUISE CONTROL SET TO MPH/KM kuvades valitud sõidukiirust. Kiiruse seadmisel kuvatakse armatuurlauale ka teade CRUISE. Deaktiveerimine Kiiruskontrolli deaktiveerimiseks valitud kiirust mä lus säilitades, tuleb piduripedaali ker gelt puu dutada või vajutada piduripedaalile või vajutada nuppu CANCEL. ON/OFF nupule vajutami sel või süüte väljalülitamisel kustu ta takse kiirus mälust. Kiiruse taastamine Varem seadistatud kiiruse taastamiseks vajutage ja vabastage nupp RES. Taastamine on või ma lik kõikidel kiirustel üle 30 km/h. Kiirusseade muutmine Kui on valitud tavaline kiirusehoidja režiim (fiksee ritud kiirus), saate kiirust suurendada vajutades nupule SET (+). Hoides nuppu jätkuvalt all, kiirusehoidja kiirus suureneb kuni nupu vabastamiseni, uus valitud kiirus salvestatakse

60 Vajutades SET (+) nuppu ühe korra, kiirus suureneb 1.6 km/h. Iga järgmine nupuvajutus suure ndab kiirust 1,6 km/h võrra. Kui on valitud tavaline kiirusehoidja režiim (fikseeritud kiirus), saate kiirust vähendada vajutades nupule SET (-). Hoides nuppu jätku valt all, kiirusehoidja kiirus väheneb kuni nupu vabastamiseni. Saavutades soovitud kiiru se, va bas tage nupp ja uus valitud kiirus salves tatakse. Vajutades SET (-) nuppu ühe korra, kiirus väheneb 1.6 km/h. Iga järgmine nupuvajutus vähendab kiirust 1,6 km/h võrra. Möödumiseks kiirendamine Vajutage gaasipedaali nagu tavaliselt. Kui pedaa li vabastate, taastatakse kiirusehoidjaga määratud kiirus. Elektroonilise kiirusehoidja kasutamine künklikul maastikul Auto kiiruse hoidimiseks künklikul maastikul võidak se käike allapoole vahetada. Elektrooniline kiirusehoidja säilitab kiirust nii mäkke sõites kui sealt alla sõites. Keskmi se kõrgusega mägede korral on väike muu tus liikumiskiiruses normaalne. Järsematel mägedel võib kiirus oluliselt vähe neda, seetõttu soovitame sellisel juhul sõita ilma elektroonilise kiirusehoidjata. Olukordades, kus elektrooniline kiirusehoidja ei saa püsivat kiirust hoida, võib selle kasutamine ohtlik olla. Auto võib antud tingimuste kohta liiga kiiresti liikuda ning võite auto üle kontrolli kaotada ja avarii põhjustada. Ärge kasutage elektroonilist kiirusehoidjat tiheda liikluse korral või tuulistel, jäistel, lumistel ja libedatel teedel. DÜNAAMILINE KIIRUSE HOIDJA (ACC) MÕNEL MUDELIL Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) suurendab sõidu mugavust sõites kiirteedel ja maanteedel. Siiski see ei ole ohutussüsteem ja ei ole projektee ritud avariisid vältima. ACC võimaldab hoida püsikiirust kerge või keskmise liiklustihedusega olukordades vajadu seta kiirusehoidjad lähtestada. ACC kasutab ees olevate autode tuvastamiseks radarandurit ja ettepoole suunatud kaamerat. Kui andur ei tuvasta ees liikuvat autot, hoiab ACC püsikiirust. Kui andur tuvastab eessõitva auto, pidurdab või kiirendab ACC-süs teem (ületamata algset kiirussätet) automaatselt, et säilitada eelmääratud vahemaad ja sobituda ees sõitva auto kiirusega. Dünaamiline kiirusehoidja on mugavussüs teem, ega asenda aktiivset juh timist. Juhi kohus on pidevalt säili tada tähelepanu tee-, liiklus- ja ilmastikutingimuste, liikumis kiiruse, eessõitva auto distantsi ja, mis kõige tähtsam, pidurite toimimise suhtes, et tagada auto turvaline kasutamine igas olukorras. Kogu tähelepanu tuleb suunata auto ohutule juhtimisele. Hoiatuste eira mi se tagajärjeks võivad olla avarii ja tõsised vigastused. ACC-süsteem: ei reageeri jalakäijatele, vastu sõitvatele autodele ja liikumatutele objektidele (st seisvad autod liiklusummikus jne); (Jätkub) (Jätkub) ei arvesta tänavate, liikluse ega ilmastiku tingimustega ja võib olla piira tud vaateväljaga. ei tuvasta alati keerukaid sõitmistingimusi, mille tulemusel võib esitada vale või olematu distantsihoiatuse; suudab rakendada maksimaalselt 40% auto pidurdusvõimest ning ei peata autot täielikult. Järgmistes olukordades peaksite ACCsüs teemi välja lülitama: Sõitmisel udus, tihedas vihma- või lume sajus, lörtsiga, tihedas liikluses või keeru kates sõitmisolukordades (st teede-ehitustsoonides). (Jätkub) (Jätkub) Sisenedes ära pööravale reale või kiirtee mahasõidule, kui sõidate kurvilistel, jäistel, lumis tel, libedatel teedel või järskudel kallakutel. Sõites koos haagisega üles või alla järskudel nõlvadel. Kui liiklusolud ei võimalda ohutut püsikiirusega sõitmist. Hoiatuste eiramise tagajärjeks võivad olla avarii ja tõsised vigastused. Kiirusehoidjasüsteemil on kaks kasutusrežiimi: Dünaamiline kiirusehoidjarežiim autode vahel sobiliku vahemaa hoidmiseks. Tavaline kiirusehoidja režiim (fikseeritud kiirus) püsikiirusel sõitmiseks. Täiendavat teavet leiate lõigus Tavaline kiirusehoidja režiim (fik seeritud kiirus)

61 Süsteem ei reageeri järel sõitvatele autodele. Alati tuleb valitud režiimist teadlik olla. Režiimi saate muuta kiirusehoidja nuppude abil. Kaks juhtrežiimi toimivad erinevalt. Veenduge alati kasutatavas režiimis. Dünaamilise kiirusehoidja (ACC) kasutamine Dünaamilise kiirusehoidja ACC juhtnupud paikne vad rooliratta paremal küljel. Dünaamilise kiiruskontrolli nupud 1 tavaline kiirusehoidja režiim (fikseeritud kiirus) ON/OFF 2 SET+/ACCEL 3 RESUME 4 SET-/DECEL 5 DISTANCE SETTING INCREASE 6 Dünaamiline kiirusehoidja (ACC) ON/OFF 7 DISTANCE SETTING INCREASE 8 CANCEL Igasugused šassii/vedrustuse või rehvi suuruse muudatused mõjutavad dünaamilise kiirusehoidja tööd. Dünaamilise kiirusehoidja (ACC) aktiveerimine ACC saab aktiveerida alles siis, kui liikumiskiirus on suurem kui 30 km/h. Kui süsteem on sisse lülitatud ja asendis READY, kuvab EVIC teate ACC Ready. Kui süsteem on välja lülitatud, kuvab EVIC teate Adaptive Cruise Control (ACC) Off. ACC-süsteemi ei saa aktiveerida järgmistes olukordades: Kui on aktiveeritud aeglane nelivedu. Pidurite kasutamisel. Kui seisupidur on rakendatud. Kui automaatkäigukast on asendis PARK, REVERSE või NEUTRAL. Kui auto kiirus on väljaspool kiirus vahemikku. Kui pidurid on ülekuumenenud. Aktiveerimiseks Vajutage sisse-/väljalülitus nuppu. EVIC kuvab ACC menüüs teate ACC Ready. Dünaamiline kiiruskontroll töövalmis Süsteemi välja lülitamiseks vajutage ON/OFF nuppu veel kord. Kui süsteem on välja lülitatud, kuvab EVIC teate Adaptive Cruise Control (ACC) Off. Dünaamiline kiiruskontroll väljas Dünaamilise kiirusehoidja (ACC) tööle jätmine ajal, kui seda ei kasutata on ohtlik. Süsteem võib kogemata suurendada sõidukiirust enam kui seda vajatakse. Võite kaotada kontrolli ja põhjustada avarii. Mittekasutamisel peab süs teem olema OFF asendis. Soovitud ACC-kiiruse määramine Kui auto on jõudnud soovitud kiiruseni, vajutage nuppu SET + või SET - ja vabastage see. EVIC kuvab määratud kiiruse. Kui süsteem on seadisteatud sõidukiirusele alla 32 km / h, kiirus jääb vaikimisi kuni 32 km / h. Kui süsteem on seadisteatud sõidukiirusele üle 32 km / h, valitud kiirus on auto sõidukiirus. ACC ei saa valida, kui eessõitev auto sõidab vahetus läheduses. Tõstke jalg gaasipedaalilt. Kui te seda ei tee, võib auto jätkata kiirendamist seadistatud kiiren duseni. Sellisel juhul: kuvab EVIC teate DRIVER OVERRIDE ; süsteem ei kontrolli teie auto ja ees sõitva auto vahelist vahemaad; liikumiskiiruse määrab gaasipedaali asend. Tühistamine Süsteem lülitub välja järgmistel tingimustel: piduripedaal on alla vajutatud piduripedaali vajutamisel

62 CANCEL nupu vajutamisel Blokeerumisvastase pidurdussüsteemi (ABS) rakendumisel. Haagise kõikumisvastase süsteemi rakendumisel. Käik on asendis NEUTRAL. Elektroonilise stabiilsuskontrolli / veojõu kontrolli süsteemi (ESC / TCS) aktiveerumisel. Kui käsipidur on peal. Juhi turvavöö on madalal kiirusel kinnitamata. Juhi uks on madalal kiirusel avatud. Juht lülitub ESC väljalülitatud režiimile. Kui ACC kasutamine taastatakse või lülitatak se ESC/TCS abil välja, rakendub ESC automaatselt uuesti. Väljalülitamine Süsteem lülitub välja ja kustutab määratud kiiruse mälust, kui: Vajutate dünaamilise kiiruskontrolli (ACC) sisse-/väljalülitusnuppu. Vajutate tavalise kiirusehoidja režiimi (fikseeri tud kiirus) ON/OFF nuppu. Lülitate süüte välja. Rakendate aeglase neliveo. Jätkamiseks Kui kiirus on mälus määratud, vajutage RES (jätka) nuppu ja seejärel võtke jalg gaasi pedaalilt. EVIC kuvab viimase määratud kiiruse. ACC võite jätkata kiirusega vähemalt 30 km/h. Jätkamisfunktsiooni tuleks kasutada ainult siis, kui liiklus-ja teeolud lubavad seda. Jätkamine kiirusega, mis on liiga kõrge või liiga madal valitsevate liiklus-ja tee olude suhtes, võib põhjustada ohutuks kasuta miseks liiga äkilise kiirendamise või aeglustu mise. Hoiatuste eiramise tagajärjeks võivad olla avarii ja tõsised vigastused. Kiirusseade muutmine Kuigi ACC on valitud, saate kiirust suurendada vajutades SET + nuppu. Vajutades SET (+) nuppu ühe korra, määratud kiirus suureneb 1 km/h. Iga järgmine nupu vajutus suurendab kiirust 1 km/h võrra. Hoides nuppu SET + jätkuvalt all, kiirusehoidja kiirus suureneb jätkuvalt 5 km/h võrra kuni nupu vabastamiseni. Kiiruse tõusu kajastatakse EVIC ekraanil. Kuigi ACC on valitud, saate kiirust vähen dada vajutades SET - nuppu. Vajutades SET (-) nuppu ühe korra, kiirus väheneb 1 km/h. Iga järgmine nupuvajutus vähendab kiirust 1 km/h võrra. Hoides nuppu SET - jätkuvalt all, kiirusehoidja kiirus väheneb jätkuvalt 5 km/h võrra kuni nupu va bastamiseni. Kiiruse vähenemist kajastatakse EVIC ekraanil. Tühistades ja vajutades SET + või SET nuppusid, määratud kiiruseks kinnitatakse auto liikumiskiirusena. Kasutades SET nuppu aeglustamiseks, kui mootori piidurdusjõud ei aeglusta pii sa valt et saavutada määratud kiirust, pidur dussüsteem automaatselt aeglustab auto liikumiskiirust. ACC süsteem pidurdab eessõitvale sõidukile järgnemisel, täielikuks peatu miseks hoid ke pidurit all 2 sekundit ja see järel vabastage see. ACC-süsteem hoiab määratud kiirust mäkke sõites või sealt laskudes. Keskmise kõrgusega mägede korral on väike muutus liikumiskiiruses normaalne. Sõites ülesvõi allamäge võib süsteem vahetada käiku madalamaks. See on tavaline ja vajalik, et säilitada ettenähtud kiirust. Mäest ülesalla sõitmisel ACC katkeb, kui pidurite tem peratuur on normaalsest kõrgem (ülekuumenenud). Järgimisvahemaa seadmine ACC-s ACC järgimisvahemaa saab seadistada järg miselt: 4 (kõige pikem), 3 (pikk), 2 (keskmine) ja 1 (lühike). ACC arvutab ja seadistab vahemaa eessõitva autoga arvestades järgimisvahemaa seadistust ja auto liikumiskiirust. Vahemaa seadis tus kuvatakse ka EVIC-ekraanil. Vahemaa seade 4 (kõige pikem) Vahemaa seade 3 (pikk) Vahemaa seade 2 (keskmine)

63 Vahemaa seade 1 (lühike) Vahemaa suurendamiseks vajutage Distance Setting vajutage nuppu Increase ja vabastage see. Iga nupuvajutuskorraga, kaugusseade suureneb ühe võrra. Vahemaa vähendamiseks vajutage Distance Setting vajutage nuppu Decrease ja vabastage see. Iga nupuvajutuskorraga, kaugusseade vähe neb ühe võrra. Kui ees ei liigu ühtki autot, hoitakse määratud kiirust. Kui samal real tuvastatakse aeglasemalt liikuv auto, kuvab EVIC ikooni Sensed Vehicle Indicator ja süsteem reguleerib sõiduki kiirust automaatselt, et säilitada vahemaa määratud liikumiskiirusest hoolimata. Seejärel säilitatakse määratud vahemaad, kuni: Ees liikuv auto kiirendab suuremale kiirusele, kui kiirusehoidjaga määratud. Ees liikuv auto väljub teie sõidureast või anduri vaateväljast. Eesliikuv auto aeglustab 2 sekundiga täie liku seiskumiseni 0 km / h ja süsteem auto maatselt lülitub välja. Vahemaa seadet muudetakse. Süsteem lülitub välja. (Vt teavet ACC akti veerimine). ACC-süsteemi rakendatav maksimaalne pidurdus jõud on piiratud, kuid juht võib vajadusel ise piduripedaali vajutada. Kui ACC-süsteem pidurdab, pidurituled süttivad. Lähedusseade hoiatus hoiatab juhti, kui ACC tuvastab, et auto maksimaalne pidurdusjõud ei ole piisav määratud vahemaa hoidmiseks. Sellisel juhul hakkab EVIC ekraanil vilkuma hoiatus BRAKE ning kostab helisignaal, ACC jätkab samal ajal pidurdamist. Pidurdushoiatus Sellises olukorras vajutage viivitamatult piduripedaali, et säilitada ohutu vahemaa ees liikuva sõidukiga. Möödasõidu abi Kui ACC on rakendatud ja auto järgneb eessõitvale autole, süstseem kiirendab möödasõidul. Vasaku suunatule sisselülitamisel, auto kiirendab. Vasakpoolse liikuse puhul möödasõidu abi aktiveerub autodest vaid vasakult möödumisel. Kui auto sattub vasakpoolsest liiklusest piirkonda, kus kehtib parempoolne liiklus, ACC tuvas tab uue liiklemissuuna automaatselt. Sellisel juhul möödasõidu abi aktiveerub kui auto möödub teistest autodest paremalt. Parema suuna tule sisselülitamisel, auto kiirendab. Samas ACC ei taga möödasõidu abi möö du mi sel vasakult kuni tuvastatakse, et auto on jõud nud tagasi vasakpoolse liikluse piirkonda. Dünaa milise kiirusehoidja (ACC) menüü EVIC kuvab kehtivad ACC sätted. EVIC paikneb arma tuur laua keskel. Kuvatav teave sõltub ACC-süs teemi olekust. Vajutage ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) ON/OFF nuppu (asub roolil) kuni EVIC kuvab ühte järgmistest teadetest: Dünaamiline kiiruskontroll väljas Kui ACC on väljalülitatud, kuvatakse Adaptive Cruise Control Off. Dünaamiline kiiruskontroll valmis Kui ACC on aktiveeritud, aga auto kiirussätet ei ole valitud, kuvatakse Adaptive Cruise Control Ready. Vajutage nuppu SET + või SET (roolil) ja EVIC kuvab: ACC SET Kui ACC on seadistatud, seadistatud kiirus kuva takse armatuurlaua parempoolses alumi ses nurgas. Kui toimub mingi ACC tegevus, ACC ekraanil kuvatakse uuesti üks järgmistest teadetest: Distance Setting Change System Cancel Driver Override System Off ACC Proximity Warning ACC Unavailable Warning Kui ACC tegevust ei toimu viie sekundi jooksul, EVIC kuvab viimase valitud seade. Hoiatused ja hooldus Hoiatus Wipe Front Radar Sensor In Front Of Vehicle Hoiatus ACC / FCW Unavailable Wipe Front Radar Sensor, kuvatakse juhul, kui tingimused pii ravad ajutiselt süsteemi tööd. Enamasti juhtub see kehva nähtavuse korral, nagu tiheda lume või vihmasaju puhul. ACCsüsteem võib takistuste, nagu muda, mustus või jää tõttu ajutiselt pimedaks jääda. Sellisel juhul kuvatakse EVIC-ekraanil teade ACC / FCW Unavailable Wipe Front Radar Sensor ja süsteem lülitub välja

64 Hoiatust ACC / FCW Unavailable Wipe Front Radar Sensor võidakse kuvada ka sõites tugevasti peegeldavate piirkondades (nt tunneli peegeldavad plaadid, või jää ja lumi). ACC süs teem taastub peale sellisest piirkonnast väljumisel. Harvadel juhtumitel, kui radar ei tuvas ta ühtegi eessõitvat autot või muud objekti oma teel võib selline hoiatus ajutiselt ilmuda. Kui hoiatus ACC / FCW Unavailable Wipe Front Radar Sensor on kuvatud, on tavaline kiiruskontroll ikkagi kasutatav. Täiendavat teavet leiate lõigus Tavaline kiirusehoidja režiim (fikseeritud kiirus). Kui ilmastikutingimused ei ole põhjuseks, tuleks kontrollida andurit. See võib vajada puhastamist või takistuste eemaldamist. Andur asub alumise iluvõre taga keskel. ACC töötamiseks on oluline järgida järgmisi hoolduspunkte: Hoidke andur puhtana. Pühkige anduri objektiivi pehme lapiga. Olge ettevaatlik, et mitte vigastada anduri läätse. Ärge eemaldage anduri kruvisid. See võib põhjustada ACC süsteemi riket või tõrkeid ja anduri vajab reguleerimist. Kui auto esiosa ja andur on saanud avariis kahjustada, pöörduge volitatud edasimüüja poole. Ärge paigaldage mingeid lisaseadmed anduri lähedusse, ka mitte läbipaistvast materjalist katteid ega järelturu iluvõresid. Need võivad põhjustada tõrkeid ACC süsteemi töös. Teatud tingimustel, kui deaktiveeritud süs teem ei käivitu, süsteem naaseb olekusse Adaptive Cruise Control Off ja funktsioon taastub taaskävitamisel. Kui hoiatus ACC / FCW Unavailable Wipe Front Radar Sensor ilmub tihti, (rohkem kui üks kord iga sõidu ajal) ilma lume, vihma, muda või muude takistuste ilmnemi seta, tuleb sensorit hooldada volitatud edasimüüja juures. Lumesaha, esiosa kaitsja, järelturu iluvõre paigaldamine või võre ümberehitamine ei ole soovitatav. See võib blokeerida anduri ja pärssida ACC / FCW töötamist. Hoiatus Clean Front Windshield Hoiatus ACC / FCW Limited Functionality Clean Front Windshield, kuvatakse juhul, kui tingi mused piiravad ajutiselt süsteemi tööd. Ena masti juhtub see kehva nähtavuse korral, nagu tiheda lume või vihmasaju korral. ACCsüsteem võibolla pimestatud takistuste tõttu, nagu muda, mustus või jää esiklaasil või udu tuuleklaasi sisemisel küljel. Sellistel juhtudel EVIC kuvab ACC / FCW Limited Functionality Clean Front Windshield ja süsteemi on töövõime on vähenenud. Hoiatust ACC / FCW Limited Functionality Clean Front Windshield võidakse kuvada ka sõites tugevasti peegeldavates piirkondades (nt. tunneli peegeldavad plaadid, või jää ja lumi). ACC süsteem taastub peale sellisest alast väljasõitu. Harvadel juhtudel võib selline hoiatus ajutiselt ilmuda ilma,et radar tuvastaks ühtegi eessõitvat autot või muud objekti oma teel. Kui hoiatus ei ole tingitud ilmastikutingimustest, tuleks kontrollida tuuleklaasi ja tahavaatepeegeli tagaküljel asuvat sisemist kaamerat. Need võivad vajada puhastamist või takistuste eemaldamist. Kui takistused on eemaldatud, taastub süsteemi funktsionaalsus. Kui teade ACC / FCW Limited Functionality Clean Front Windshield ilmub sageli (rohem kui üks kord sõidu jooksul) ilma lume, vihma, muda, või muu takistuste esine miseta, laske tuuleklaasi ja kaamerat kont rollida volitatiud edasimüüja juures. ACC-anduri eemaldamine maastikul sõitmiseks on soovitatav. Andur asub alumise iluvõre taga keskel. Pä rast alumise iluvõre eemaldamist saate eemal dada alumise anduri ja kronsteini. Anduri eemaldamiseks toimige järgmiselt: 1. Eraldage pistik, milleks vajutage sakid kokku ja tõmmake pistik välja. Ärge tõmmake juhtmetest, ega ärge kasutage pistiku eemaldamiseks tööriistu. 2. Eraldage pistikukomplekt kronsteini küljest. 3. Eemaldage kaks M6 kinnitit, mis ühendavad kronsteini põrkerauaga. Ärge muutke kinnitite seadistust ega eral dage andurit kronsteini küljest. Vastasel juhul võite anduri valesti joondada. Säilitage anduri ja kronsteini komplekti kindlas kohas. Pärast anduri ja kronsteini eemaldamist tuleb juhtmestik ja pistik alles hoida. Pistiku võib paigutada esistange talale. Pange pistik pistikupessa. Kui andur on eemaldatud, ei saa dünaamilist ja tavalist kiirusehoidjat ning eesmist kokkupõrke hoiatust kasutada ja esi kokkupõrke hoiatusnupp On/Off jääb põlema. Kui süüde on sisselülitatud süsteem taaskäivitub ja toimimine jätkub. Anduri ja kronsteini tagasipanemiseks järgige kogu protsessi vastsupidises järjekorras. Kronstei ni kinnitustugevus on 9 Nm. ACC/FCW kasutamise hoiatus Kui süsteem lülitub välja ja EVIC kuvab teate ACC/FCW Unavailable Service Required või Cruise/FCW Unavailable Service Required, võib olla aset leidnud ajutine tõrge, mis piirab ACC töövõimet

65 Kuigi autoga saab normaalselt sõita, ei saa ACC-süsteemi ajutiselt kasutada. Sellisel juhul proovige ACC-süsteemi pärast mootori väljaja sisselülitamist uuesti aktiveerida. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Ettevaatusabinõud ACC kasutamisel Teatud sõidutingimustel ACC võib tekitada järgmiseid probleeme. Teatud juhtudel võib ACC oota matult pidurdada. Juht peab tähelepanelik olema ja vajadusel sekkuma. Haagise vedamine Haagise vedamisel ei ole ACC kasutamine soovitatav. ACC ei pruugi tuvastada samas sõidureas liikuvat autot, kui see on nihkes sõidujoonega. Vahemaa eesliikuva autoga ei pruugi olla piisav. Nihkes olev auto võib sõidujoonest sisse ja välja liikuda, mis võib omakorda põhjustada ootamatut pidurdamist või kiirendamist. auto tuvastada liiga hilja või liiga vara. Kui auto väljub kurvist, taastub esialgne kiirusseadistus. See on osa tavapärasest ACC süsteemi funktsionaalsusest. Järskudes kurvides võib ACC jõudlus olla piiratud. ACC kasutamine küngastel Künklikul maastikul sõites ei pruugi ACC teie sõidu reas liikuvat autot tuvastada. Sõltuvalt liikumiskiirusest, koormusest, liiklusoludest ja kün ka kaldest võib ACC töövõime olla piiratud. Reavahetus ACC ei tuvasta autot enne, kui see on täielikult teie sõiduritta jõudnud. Nagu joonisel näha, ACC ei ole veel tuvastanud rida vahetavat autot ja ei pruugi seda teha enne, kui on süsteemi rea gee rimiseks juba liiga hilja. ACC ei tuvasta autot enne, kui see on täielikult reastunud. Vahe maa rida vahetava autoga ei pruugi olla piisav. Alati tuleb olla tähelepanelik ja vajadusel valmis pidurdama. Kitsad sõiduvahendid Sõidurea servadel liikuvaid kitsaid sõidu vahendeid ei tuvastata enne, kui need paiknevad sõidurea keskel. Vahemaa eesliikuva sõiduvahen diga ei pruugi olla piisav. vehicle ahead. Nihkes sõitmine Kurvid ja käänakud Kurvides ja käänakutes võib ACC ees sõitva

66 Liikumatud objektid ja sõidukid ACC ei reageeri liikumatutele objektidele ja sõidu kitele. Näiteks ei reageeri ACC olukor da des, kus auto, mille taga sõidate, väljub teie sõidureast ning selle ees, teie sõidureas olev auto sei sab. Alati tuleb olla tähelepanelik ja vajadusel valmis pidurdama. Üldinfo FCC nõuded radarsüsteemile Klassifikatsiooni andmed: 47 C.F.R. Part C.F.R Part Tavaline kiirusehoidja režiim (fikseeritud kiirus) Lisaks dünaamilisele kiirusehoidja režiimile saa te kasutada ka tavalist kiirusehoidja režiimi (fik seeritud kiirus). Tavaline kiirusehoidja režiim on mõeldud määratud kiiruse hoidmiseks ilma gaa si pedaali kasutamata. Kiirusehoidjat on võima lik kasutada, kui liikumiskiirus on suurem kui 30 km/h. Režiimide vahetamiseks vajutage nuppu ADAP TIVE CRUISE CONTROL (ACC) ON/OFF, mis lülitab ACC ja NORMAL (Fixed Speed) CONT- ROL välja. Vajutades nuppu NORMAL (Fixed Speed) CRUISE CONTROL ON/OFF lülitate tava lise kiirusehoidja režiimi sisse. Tavalise kiirusehoidja režiimis süsteem ei rea gee ri järelsõitvatele autodele. Hoidke ees liikuva sõidukiga ohutut vahemaad. Alati tuleb valitud režiimist teadlik olla. Hoiatuste eira mise tagajärjeks võivad olla avarii ja tõsised vigastused. Soovitud kiiruse määramine Lülitage sisse tavaline kiirusehoidja režiim (fikseeritud kiirus) Kui auto on jõudnud soovitud kiiruseni, vajutage nuppu SET (+) või SET (-) ja vabastage see. Vabastage gaasipedaal ja auto hoiab valitud kiirust. Kui kiirus on valitud, ilmub teade CRUISE CONTROL SET TO MPH/KM kuvades valitud sõidukiirust. Kiiruse seadmisel kuvatakse armatuurlauale ka teade CRUISE. Kiirussätte muutmine Kui on valitud tavaline kiirusehoidja režiim (fik see ritud kiirus), saate kiirust suurendada vajutades nupule SET (+). Hoides nuppu jätkuvalt all, kiirusehoidja kiirus suureneb kuni nupu vabastamiseni, uus valitud kiirus salvestatakse. Vajutades SET (+) nuppu ühe korra, kiirus suureneb 1 km/h. Iga järgmine nupuvajutus suurendab kiirust 1 km/h võrra. Kui on valitud tavaline kiirusehoidja režiim (fikseeritud kiirus), saate kiirust suurendada vajutades nupule SET +. Hoides nuppu SET + jätkuvalt all, kiirusehoidja kiirus suureneb jätkuvalt 5 km/h võrra kuni nupu vabastamiseni. Kiiruse tõusu kajastatakse EVIC ekraanil. Kui on valitud tavaline kiirusehoidja režiim (fikseeritud kiirus), saate kiirust vähendada vaju tades nupule SET (-). Hoides nuppu jätkuvalt all, kiirusehoidja kiirus väheneb kuni nupu vabastamiseni. Saavutades soovitud kii ruse, vabastage nupp ja uus valitud kiirus salves tatakse. Vajutades SET (-) nuppu ühe korra, kiirus väheneb 1 km/h. Iga järgmine nupuvajutus vähendab kiirust 1 km/h võrra. Kui on valitud tavaline kiirusehoidja režiim (fiksee ritud kiirus), saate kiirust vähendada vajutades nupule SET -. Hoides nuppu jätkuvalt all, kiirusehoidja kiirus väheneb jätkuvalt 5 km/h võrra kuni nupu vabastamiseni. Kiiruse vähenemist kajastatakse EVIC ekraanil. Tühistamine Süsteem blokeerib tavalise kiirusehoidja kasuta mise ilma mälu tühjendamata, järgmistel juhtudel: Kergelt vajutades piduripedaali Vajutate tühistamisnuppu. Elektroonilise stabiilsuskontrolli / veojõu kontrolli süsteemi (ESC / TCS) aktiveerumisel. Käsipidur on peal. Pidurdussüsteemi temperatuur ületab normaalse (ülekuumenenud). Sõidukäik lülitatakse välja. Kiiruse taastamine Varem seadistatud kiiruse taastamiseks vajuta ge ja vabastage nupp RES. Taastamine on võimalik kõikidel kiirustel üle 30 km/h. Väljalülitamine Süsteem lülitub välja ja kustutab määratud kiiruse mälust, kui: Vajutate sisse-/väljalülitusnuppu. Lülitate süüte välja. Rakendate aeglase neliveo. EESMISE KOKKUPÕRKE HOIATUS (FCW) LEEVENDAMISEGA MÕNEL MUDELIL Eesmise kokkupõrke hoiatus (FCW) leevenda misega- mõnel mudelil Eesmine kokkupõrke hoiatus (FCW) hoiatab juhti heli- ja visuaalsete signaalide abil (EVIC) ning võib rakendada pidurdamist, võimaliku kokku põrke ohu tuvastamisel. Hoiatused ja piira tud pidurdamine on mõeldud selleks, et anda juhile piisavalt reageerimisaega, vältimaks või vähendamaks võimalikku kokkupõrkeohtu

67 FCW jälgib otsasõidu tõenäosuse arvutamiseks eesmise anduri, elektroonilise piduri kontrolleri (EBC) ja sõidukiiruseanduri tea vet. Kui süsteem leiab, et kokkupõrkeoht on tõenäoline, juhti hoiatatakse läbi EVICekraani ja helisignaali abil ning võib toimuda piiratud pidurdamine. Kui juht midagi ette ei võta, siis süsteem algatab piiratud autonoomse pidurdamise, aeglustades sel lega auto liikumiskiirust ja püüdes leeven dada võimalikke esikokkupõrkest tingi tud tagajärgi. Kui juht reageerib hoiatustele pidur damisega ja süsteem teeb kindlaks, et juht kavatseb vältida kokku põrget kuid ei ole rakendanud piisavalt pidur dusjõudu, süs teem kompenseerib seda, rakendades täiendavat pidurdusjõudu vas ta valt vajadusele. FCW teade Kui süsteem määrab, et kokkupõrkeoht pole enam tõenäoline, hoiatusteade deaktiveeritakse. Väikseim liikumiskiirus FCW aktivee rimiseks on 10 km/h. FCW teated võivad käivituda ka teiste objektide peale nagu kaitsepiirded või liikus märgid mis jäävad eeldatavalt teele. See on loomulik ja on osa normaalsest FCW funktsionaalsusest. Esikokkupõrke hoiatus (FCW) ei ole mõeldud iseesesest kokkupõrgete vältimiseks ega FCW ei suuda tuvastada igat liiki potentsiaal set kokkupõrkeohtu. Juht on kohustatud kokkupõrkeid vältima kontrollides autot pidurdus- ja roolisüsteemi abil. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. FCW sisse- ja väljalülitamine FCW vaikimisi staatus on sees, mis võimal dab süsteemil teid hoiatada võimaliku kokkupõrkeohu eest. Esikokkupõrke nupp asub lüliti paneelil, Uconnect ekraani all. FCW süsteemi väljalülitamiseks, vajutage esikokku põrke nuppu üks kord, märgutuli OFF süttib. FCW süsteemi sisselülitamiseks, vajutage esikokkupõrke nuppu veelkord, märgutuli ON süttib. Lülitades välja FCW takistate süsteemi hoia tamast teid võimalike kokkupõrgete eest. Lülitades välja aktiivpidurduse, takistate süsteemi autonoomset pidurdamist või täien da vat pidurdusabi, olukordades kui juht ei pidurda piisa valt vältimaks eeldatavat kokkupõrget. FCW süsteemi seaded hoitakse mälus ühest tsüklist kuni järgmiseni. Kui süsteem on välja lülitatud, jääb see väljalülitatuks, ka auto taaskäivitamisel. FCW ja aktiivpidurdamise staatuse muutmine FCW ja aktiivpidurdus seade muutmine Uconnect 8.4/8.4A ekraani abil mõnel mudelil. Seadistust on võimalik muuta ainult kui auto on parkimiskäigul. FCW ja aktiivpidurduse seadistamiseks järgige järgmiseid samme: 1. Vajutage Uconnect ekraani ülaosas asuvat nuppu Controls. 2. Vajutage nuppu Settings. 3. Vajutage nuppu Safety & Driving Assistance. 4. Soovitud eelistuste seadistamiseks vajutage FWD Collision Warning nuppu Far või Near. 5. Vajutage Active Braking sisse-/välja lülitusnuppu. Valitud seadiistust näitav linnuke vatavas valikukastis. FCW ja aktiivpidurdus seade muutmine Uconnect 5.0/ ekraani abil mõnel mudelil. Seadistust on võimalik muuta ainult kui auto on parkimiskäigul. FCW ja aktiivpidurduse seadistamiseks toimige järgnevalt: 1. Vajutage nuppu + MORE Uconnect süstee mi alumisel paremal küljel. 2. Vajutage nuppu Settings. 3. Vajutage nuppu Safety/Assistance. 4. Vajutage esimest FWD Collision W... nup pu. 5. Soovitud eelistuste seadistamiseks vajutage FWD Collision Warning nuppu Far või Near. Seejärel vajutage tagasi-noolt. 6. Vajutage teist FWD Collision W... nuppu. 7. Vajutage Active Braking sisse-/välja lülitusnuppu. Vaikimisi FCW seadistus on Far ja aktiivpidurdus on sisselülitatud. See võimaldab süstee mil juba kaugemalt hoiatada teid võima liku ees mise kokkupõrkeohu eest ja rakendada piiratud pidurdamist. Võimaldades teile pikemat reaktsiooniaega võima liku kokkupõrke vältimiseks. Muutes FCW seadistuseks Near, hoiatatakse teid võimaliku kokkupõrkeohu eest olles eesole vale autole tunduvalt lähemal. See seadistus jätab reaktsiooniaja tunduvalt lühemaks võrreldes Far seadistusega, võimaldades dünaamilisemat sõiduviisi. Süsteem säilitab viimase valitud seadistuse ka peale süüte väljalülitamist

68 FCW ei reageeri ebaolulistele objektidele nagu õhuliinid, maapinna peegeldus, objektid mis ei ole auto teel, statsio naarsed esemed, mis on kaugel, vas tas suunaliiklus või eessõitvad autod, mille sõidukiirus on sama või suurem. FCW blokeeritakse nagu ACC, kui ekraanil on puuduseid. FCW piiratud hoiatus Kui süsteem lülitub välja ja EVIC kuvab otsekohe teate ACC/FCW Limited Functionality või, ACC/ FCW Limited Functionality Clean Front Windshield võib olla aset leidnud ajutine tõrge, mis piirab FCW töövõimet. Kuigi sõidukiga saab siiski sõita, ei saa FCW-süsteemi ajutiselt kasutada. Kui tõrke põhjustaja on eemaldatud, süsteem naaseb tööolukorda. Probleemi püsimisel pöörduge volitatud edasimüüja poole. FCW hooldushoiatus Kui süsteem lülitub välja ja EVIC kuvab teate: ACC/FCW Unavailable Service Required Cruise/FCW Unavailable Service Required on leidnud aset süsteemisisene tõrge. Kuigi sõi du kiga saab jätkuvalt sõita, laske süsteemi volitatud edasimüüjal kontrollida. PARKSENSE PARKIMISABI MÕNEL MUDELIL ParkSense parkimisabisüsteem pakub visuaal seid ja helilisi märguandeid vahemaa kohta sõiduki esi- ja/või tagaotsa ning takistuse vahel nii tagurdamisel kui ka edasi sõitmisel, nt parkimiseks manööverdamisel. Süsteemi piirangute ja ettevaatusabinõudega saate tutvuda ParkSense -süsteemi kasutussoovitustes. ParkSense säilitab pärast süüte väljalülitamist süsteemi oleku (lubatud või blokeeritud). ParkSense -süsteem on aktiivne vaid siis, kui käigukang on asendis REVERSE. Kui ParkSense on lubatud selles käigukangi asen dis, süsteem jääb aktiivseks, kuni sõidukiirus on tõusnud umbes 11 km / h või üle selle. Süsteem aktiveerub uuesti, kui sõidukiirus on vähenenud kuni umbes 9 km / h. ParkSense andurid Auto taha jäävat ala seiravad neli tagumises põrkrauas paiknevat Park- Sense andurit. Andu rid suudavad tuvastada takistusi, mis jää vad sõiduki tagaosast horisontaalselt 30 cm kuni 200 cm kaugusele, sõltuvalt takistuse asukohast, tüübist ja suunast. ParkSense hoiatused ParkSense hoiatuste ekraan kuvatakse vaid siis, kui EVIC-keskuse või Uconnect süsteemis (mõnel mudelil) kliendi programmeeritavate funktsioonide jaotises valitakse visuaalsete ja heliliste hoiatuste andmine. Lisateavet leia te peatükis EVIC/isiklikud valikud (kliendi program meeri tavad funktsioonid) või peatüki Armatuur laud lõigus Uconnect Seaded (mõ nel mudelil). ParkSense ekraan asub armatuurlaua EVICek raanil. See annab visuaalseid ja helilisi hoiatusi sõiduki eesmise ja tagumise põrkeraua ette jää vatest takistustest. Lisateavet leiate peatüki Arma tuurlaud lõigust EVIC seaded. ParkSense ekraan Kui käigukang on asendis REVERSE, kuvab EVIC ekraan parkimisabi staatuse. Süsteem osutab tuvastatud takistustele näidates ühte kaart autost tagapool vasakul ja/või Park Assist Ready Parkimisabi valmis pare mal, vastavalt objekti kaugusele ja asendile auto suhtes. Kui autost tagapool vasakul ja/või paremal tuvas tatakse mõni objekt, kuvatakse ekraanil üks kaar vasakul ja/või paremal ja antakse märku helisignaaliga. Kui auto liigub objektile lähemale, kuvatakse ekraanil kaare liikumine au to le lähemale ja helisignaal muu tub ühe kord sete ½ sekundilisest toonist aeglasemaks, kiiremaks või pidevaks tooniks. Ühekordne heli 1/2 sekundiline toon Aeglane toon Kiire toon

69 Vahemaa taga cm Continuous Pidev toon Tone Suurem kui 200 cm Sõiduk on takistusele väga lähedal, kui ekraan kuvab vaid ühe vilkuva kaare ning helisignaal on pidev. Järgmises tabelis on näidatud hoiatuste toimimis, takistuste tuvastamisel: HOIATUSED cm cm cm Vähem kui 30 cm Helisignaal Puudub 1/2 sekundiline toon Aeglane Kiire Pidev Kaar Puudub 4 s ühekordne 3 s ühekordne 2. vilkuv 1. vilkuv Raadio vaigistamine Ei Jah Jah Jah Jah Kui süsteem annab helisignaali, vaigistab Parksense sisse lülitatud raadio. ParkSense -süsteemi aktiveerimine ja blokeerimine ParkSense saab aktiveerida ja välja lülitada ParkSense lüliti abil. Kui vajutate ParkSense -lülitit süsteemi väljalülitamiseks, kuvatakse armatuurlaual viieks se kun diks teade PARKSENSE OFF. Lisa teavet leiate peatüki Armatuur laud Electronic Vlõigust EVIC seaded. Kui liigutate käigukangi asendisse REVERSE samal ajal, kui süsteem on välja lülitatud, kuvab EVIC teadet PARKSENSE OFF seni, kuni käigukang on asendis REVERSE. ParkSense -lüliti märgutuli süttib vaid siis, kui ParkSense lülitatakse välja või see tõrgub. Kui süsteem on aktiveeritud, Park-Sense -lüliti märgutuli ei põle. Kui vajutate ParkSense nuppu ja süsteem tõrgub, hakkab märgutuli koheselt vilkuma ja seejärel jääb põlema. ParkSense parkimisabisüsteemi hooldamine Kui ParkSense parkimisabisüsteem tõrgub, annab armatuurlaud iga kord, kui süüte sisse lülitate helisignaali ja viieks sekundiks kuvatakse teade PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS või PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED. Lisateavet leiate peatüki Armatuurlaud lõigust EVIC seaded. Kui käigukang on asendis REVERSE ja süsteem on tuvastanud rikke, kuvatakse EVIC ekraanile teade PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS või PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE RE QUI RED nii kaua, kuni käik on asendis REVER SE. Sellisel juhul parkimisabi ei tööta. Kui EVIC ekraanile kuvatakse teade PARK- SENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SEN- SORS veenduge, et tagumise põrkeraua välis pind ja alumine osa on lumes, jääst, porist, mustu sest või muudest takistustest puhas ja see järel lülitage süüde sisse. Kui teade ilmub jätkuvalt, pöörduge volitatud edasimüüja poole. Kui EVIC ekraanile kuvatakse teade PARK- SENSE UNAVAILABLE SERVICE RE QUI- RED, pöörduge volitatud edasimüüja poo le. ParkSense -süsteemi puhastamine Puhastage ParkSense andureid vee, seebi ja pehme lapiga. Ärge kasutage karedaid lappe. Ärge kriimustage ega torkige andureid. Vastasel juhul võite andureid kahjustada

70 ParkSense -süsteemi kasutamise ettevaatusabinõud ParkSense -süsteemi korraliku toimimise tagamiseks veenduge, et tagumine põrkeraud on lumest, jääst, porist, mustusest ja prahist puhas. Suruõhuhaamrid, suured veokid ja muud vibratsiooniallikad võivad mõjutada ParkSense -süsteemi tööd. Kui lülitate ParkSense -süsteemi välja, kuvatakse armatuurlaual teade PARKSENSE OFF. Kui olete Park- Sense -süsteemi välja lülitanud, jääb see väljalülitatuks seni, kuni selle uuesti sisse lülitate. Kui liigutate käigukangi asendisse REVERSE samal ajal, kui süsteem on välja lülitatud, kuvab EVIC teadet PARK ASSIST SYSTEM OFF seni, kuni käigukang on asendis REVERSE. Sisselülitatud ParkSense -süsteem vaigistab raadio helisignaali andmiseks. Puhastage ParkSense andureid regulaar selt ja vältige nende kriimustamist või muul moel kahjustamist. Andurid ei tohi olla kaetud jää, lume, lörtsi, pori või muu prahiga. Vastasel juhul süsteem ei tööta korralikult. ParkSense - süsteem ei pruugi tuvastada sõiduki ees või taga olevat takistust või võib anda valehäire. Kui jalgrattahoidjad, haakeseadmed vms. esemed on kinnitatud auto tagumisest põrkerauast 30 cm piirides, lülitage ParkSense välja. Vastasel juhul tõlgendab süsteem sellist objekti anduri problee mina ja kuvab EVIC ekraanile teate PARK SENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED. Tagaluugiga autodel, kui tagaluuk on lan ge tatud või avatud ja käik on asendis REVERSE, tuleb ParkSense välja lülitada. Langetatud tagaluuk võib anda vale sig naali auto taga olevast esmest. ETTEVAATUST! ParkSense on vaid parkimisabisüsteem ning see ei suuda tuvastada kõiki takistusi, sh väikeseid takistusi. Kõnniteeservasid või dak se aegajalt tuvastada või mitte tuvas tada. Anduritest kõrgemal või madala mal paiknevaid takistusi ei tuvastata, kui need asuvad väga lähedal. ParkSense -süsteemi kasutades sõitke aeg la selt, et teile jääks piisavalt aega takistus tele reageerida. Tagurdades soovi tame ParkSense - süsteemi kasutades üle õla vaadata. Tagurdamisel olge ettevaatlik ka Park- Sense parkimisabisüsteemi kasuta des. Alati kontrollige sõiduki taha jäävat piir konda, veenduge enne tagurdamist, et sõiduki taga ega pimenurkades pole jala käijaid, loomi, teisi sõidukeid ega muid takis tusi. (Jätkub) (Jätkub) Olete ohutuse eest vastutav ja peate jälgima ümbrust. Nõude eiramise taga järjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. Enne ParkSense parkimisabisüsteemi ka su tamist, kui te parajasti ei kasuta autot puk seerimiseks või haagise vedamiseks, soovitame tungivalt eemaldada haakeseadme kuulliitmiku ja veosekonksu. Vastasel juhul võite kahjustada teisi sõidukeid või muid takistusi samal ajal, kui ekraanil kuvatakse üksik vilkuv kaar ja antakse pidevat helisignaal, kuna haakeseadme kuulliitmik paikneb takistusele tagumisest põrkrauast palju lähemal. Lisaks võivad an durid sõltuvalt nende suurusest ja kujust tuvastada haakeseadme ja kuulliitmiku ning anda valehäire. PARKSENSE EESMINE JA TAGUMINE PARKIMISABI MÕNEL MUDELIL ParkSense parkimisabisüsteem pakub visuaalseid ja helilisi märguandeid vahemaa kohta sõiduki esi- ja/või tagaotsa ning takistuse vahel nii tagurdamisel kui ka edasi sõitmisel, nt parkimiseks manööverdamisel. Süsteemi piirangute ja ettevaatusabinõudega saate tutvuda Park- Sense -süsteemi kasutussoovitustes. ParkSense säilitab pärast süüte väljalülitamist süsteemi oleku (lubatud või blokeeritud). ParkSense -süsteem on aktiivne vaid siis, kui käigukang on asendis REVERSE või DRIVE. Kui ParkSense on lubatud selles käigukangi asendis, süsteem jääb aktiivseks, kuni sõidukiirus on tõusnud umbes 11 km/h või üle selle. Süsteem aktiveerub uuesti, kui sõidukiirus on vähenenud kuni umbes 9 km / h. ParkSense andurid Auto taha jäävat ala seiravad neli tagumises põrkrauas paiknevat Park-Sense andurit. Andu rid suudavad tuvastada takistusi, mis jäävad sõiduki tagaosast horisontaalselt 30 cm kuni 200 cm kaugusele, sõltuvalt takistuse asuko hast, tüübist ja suunast. Auto ette jäävat ala seiravad kuus eesmises põrkerauas paiknevat Park- Sense andurit. Andu rid suudavad tuvastada takistusi, mis jää vad sõiduki esiosast horisontaalselt 30 cm kuni 120 cm kaugusele, sõltuvalt takistuse asukohast, tüübist ja suunast

71 ParkSense hoiatused ParkSense hoiatuste ekraan kuvatakse vaid siis, kui EVIC-keskuse või Uconnect süsteemis (mõnel mudelil) kliendi programmeeritavate funk tsioonide jaotises valitakse visuaalsete ja heli liste hoiatuste andmine. Lisateavet leia te pea tükis EVIC/isiklikud valikud (kliendi program mee ritavad funktsioonid) või pea tüki Armatuur laud lõigus Uconnect Sea ded (mõ nel mudelil). ParkSense ekraan asub armatuurlaua EVICekraanil. See annab visuaalseid ja helilisi hoiatusi sõiduki eesmise ja tagumise põrkeraua ette jäävatest takistustest. Lisateavet leiate peatüki Armatuurlaud lõigust EVIC seaded. ParkSense ekraan Hoiatusekraan lülitub süsteemi oleku kuvamiseks sisse siis, kui käigukang on asendis REVERSE või DRIVE ja süsteem tuvastab teele jääva takistuse. Kui autost tagapool vasakul ja/või paremal tuvas tatakse mõni objekt, kuvatakse ek raa nil üks kaar vasakul ja/või paremal ja an takse märku helisignaaliga. Kui auto liigub objektile lähemale, kuvatakse ekraanil kaare liiku mine autole lähemale ja helisignaal muu tub ühekordeste ½ sekundilisest toonist aeg la semaks, kiiremaks või pidevaks tooniks. Parkimisabi valmis Süsteem osutab tuvastatud takistustele näidates ühte kaart autost vasakul ja/või paremal, vastavalt objekti kaugusele ja asendile auto suhtes. Ühekordne heli 1/2 sekundiline toon Aeglane toon Kiire toon Pidev toon Sõiduk on takistusele väga lähedal, kui ekraan kuvab vaid ühe vilkuva kaare ning helisignaal on pidev. Järgmises tabelis on näidatud hoiatuste toimi mist, takistuste tuvastamisel:

72 Vahemaa taga cm Eesmine vahemaa cm Suurem kui 200 cm Suurem kui 120 cm Helisignaal Puudub Ühekordne ½ sekundiline heli (ainult tagasikäigul) HOIATUSED cm cm cm Vähem kui 30 cm cm cm cm Vähem kui 30 cm Aeglane (ainult tagasikäigul) Kaar Puudub 4 s üksik 3 s üksik 2. vilkuv 1. vilkuv Raadio vaigistamine Ei Jah Jah Jah Jah Kui süsteem annab helisignaali, vaigistab Park sense sisse lülitatud raadio. Eesmise parkimisabi helisignaalid ParkSense lülitab välja eesmise parkimisabi heli signaali kolm sekundit peale objekti tuvasta mist, auto on peatunud ja piduripedaali on vajutatud. Helisignaali tugevuse reguleerimine Esi- või tagumise parkimise helisignaali seadeid saab valida EVIC ekraanil või Uconnect süsteemis (mõnel mudelil). Kui Uconnect on varustuses, ei saa heli signaali seadeid valida EVIC abil. Helisignaali valik on LOW, MEDIUM ja HIGH. Tehaseseade on MEDIUM. Kiire Pidev ParkSense säilitab peale süüte väljalülitamist viimase valitud seade. Kui liigutate käigukangi asendisse REVERSE samal ajal, kui süsteem on välja lülitatud, kuvab EVIC teadet PARKSENSE OFF seni, kuni käigukang on asendis REVERSE. ParkSense -lüliti märgutuli süttib vaid siis, kui ParkSense lülitatakse välja või see tõrgub. Kui süsteem on aktiveeritud, Park-Sense -lüliti märgutuli ei põle. Kui vajutate ParkSense nuppu ja süsteem tõrgub, hakkab märgutuli koheselt vilkuma ja seejärel jääb põlema. ParkSense parkimisabisüsteemi hooldamine Kui ParkSense parkimisabisüsteem tõrgub, annab armatuurlaud iga kord, kui süüte sisse lülitate helisignaali ja viieks sekundiks kuvatakse teade PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS, PARKSENSE UN- AVAILABLE WIPE FRONT SENSORS või PARK SENSE UNAVAILABLE SERVICE RE- QUI RED.Kui käigukang on asendis REVERSE ja süs teem on tuvastanud eesmiste andurite rikke, kuvatakse EVIC ekraanile, auto kujutise eesmiste sensorite asukohale UNAVAILABLE. Süsteem jätkab teavitamist kaartega tagumiste andurite piirkonnas. Kui käigukang on asendis REVERSE ja süsteem on tuvastanud rikke tagumistel anduritel, kuvatakse EVIC ekraanile teade PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS või PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE RE- QUI RED nii kaua, kuni käik on asendis RE- VER SE. Sellisel juhul parkimisabi ei tööta. Lisa tea vet leiate peatüki Armatuurlaud lõigust EVIC seaded. Kui EVIC ekraanile kuvatakse teade PARK- SENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SEN- SORS või PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE FRONT SENSORS veenduge, et tagumise ja eesmise põrkeraua välispind ja alumine osa on lumes, jääst, porist, mustusest või muudest takistustest puhas ja seejärel lülitage süüde sisse. Kui teade ilmub jätkuvalt, pöörduge volitatud edasimüüja poole. ParkSense -süsteemi puhastamine Puhastage ParkSense andureid vee, seebi ja pehme lapiga. Ärge kasutage karedaid lappe. Ärge kriimustage ega torkige andureid. Vastasel juhul võite andureid kahjustada. ParkSense -süsteemi kasutamise ettevaatusabinõud ParkSense -süsteemi korraliku toimi mise tagamiseks veenduge, et eesmine ja tagumine põrkeraud on lumest, jääst, porist, mustusest ja prahist puhas. Suruõhuhaamrid, suured veokid ja muud vibratsiooniallikad võivad mõju ta da Park Sense -süsteemi tööd. ParkSense -süsteemi aktiveerimine ja blokeerimine Kui lülitate ParkSense -süsteemi välja, kuvatakse armatuurlaual teade PARK ParkSense saab aktiveerida ja välja lülitada Kui EVIC ekraanile kuvatakse teade SENSE OFF. Kui olete Park-Sense süs teemi välja lülitanud, jääb see välja ParkSense lüliti abil. PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE RE- Kui vajutate ParkSense -lülitit süsteemi väljalülitamiseks, kuvatakse le. QUIRED, pöörduge volitatud edasimüüja poolülitatuks seni, kuni selle uuesti sisse lülitate. arma tuurlaual viieks sekundiks teade PARKSENSE OFF. Lisateavet leiate peatüki Arma tuur laud lõigust EVIC seaded

73 Kui liigutate käigukangi asendisse REVERSE samal ajal, kui süsteem on välja lülitatud, kuvab EVIC teadet PARK SENSE OFF seni, kuni käigu kang on asendis REVERSE. Sisse lülitatud ParkSense -süsteem vaigis tab raadio helisignaali andmiseks. Puhastage ParkSense andureid regulaar selt ja vältige nende kriimustamist või muul moel kahjustamist. Andurid ei tohi olla kaetud jää, lume, lörtsi, pori või muu prahiga. Vastasel juhul süsteem ei tööta korralikult. ParkSense - süsteem ei pruugi tuvastada sõiduki ees või taga olevat takistust või võib anda valehäire. Kui jalgrattahoidjad, haakeseadmed vms. esemed on kinnitatud auto tagu misest põrkerauast 30 cm piirides, lüli ta ge ParkSense välja. Vastasel juhul tõl gendab süsteem sellist objek ti anduri problee mina ja kuvab EVIC ekraanile teate PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED. Tagaluugiga autodel, kui tagaluuk on langetatud või avatud, tuleb Park Sense välja lülitada. Langetatud taga luuk võib anda vale signaali auto taga ole vast esemest. ETTEVAATUST! ParkSense on vaid parkimisabisüsteem ning see ei suuda tuvastada kõiki takistusi, sh väikeseid takistusi. Kõnniteeservasid või dakse aegajalt tuvastada või mitte tuvas tada. Anduritest kõrgemal või madala mal paiknevaid takistusi ei tuvastata, kui need asuvad väga lähedal. (Jätkub) ETTEVAATUST! (Jätkub) ParkSense -süsteemi kasutades sõitke aeg laselt, et teile jääks piisavalt aega takistustele reageerida. Tagurdades soovi tame ParkSense - süsteemi kasutades üle õla vaadata. Tagurdamisel olge ettevaatlik ka Park- Sense parkimisabisüsteemi kasuta des. Alati kontrollige sõiduki taha jäävat piirkonda, veenduge enne tagurdamist, et sõiduki taga ega pimenurkades pole jalakäijaid, loomi, teisi sõidukeid ega muid takistusi. Olete ohutuse eest vastutav ja peate jälgima ümbrust. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. (Jätkub) (Jätkub) Enne ParkSense parkimisabisüsteemi kasutamist, kui te parajasti ei kasuta autot pukseerimiseks või haagise vedamiseks, soovitame tungivalt eemal dada haake seadme kuulliitmiku ja haagisekonksu. Vastasel juhul võite kahjustada teisi sõidukeid või muid takistusi samal ajal, kui ekraanil kuvatakse üksik vilkuv kaar ja antakse pidevat helisignaal, kuna haakeseadme kuulliitmik paikneb takistusele tagumisest põrkrauast palju lähemal. Lisaks võivad andurid sõltuvalt nende suurusest ja kujust tuvastada haakeseadme ja kuulliitmiku ning anda valehäire. Piirkond Punane Kollane PARKVIEW TAGURDUS KAAMERA MÕNEL MUDELIL Auto võib olla varustatud ka ParkView tagurdus kaameraga, mis võimaldab näha ümbritsevat ekraanipilti siis, kui käigukang on asen dis REVERSE. Kujutis kuvatakse navigatsiooni/ multi meedia raa dio ekraanil koos teatega ekraani ülaosas check entire surroundings. Viie sekundi möö du misel teade kaob. ParkView kaamera paik neb sõiduki taga numbrimärgi kohal. Kui käigukang liigutatakse asendist REVERSE välja (kaamera viivitusega välja lülitatud), sulgub ka kaamerarežiim ning ekraanil kuvatakse uuesti navigatsiooni- või audioteated. Kui käik on lülitatud REVERSE (kaamera viivitusega sisse lülitatud), kuvatakse tahavaate pilti koos koordinaatjoontega kuni 10 sekundit peale REVERSE on väljalülitamist kui eessuunas sõidukiirus ületab 8 MPH, käik on asendis PARK või süüde on väljalülitatud. Kaamerapildi kuvamisel märgivad liikumatud koordinaatjooned sõiduki laiust ja katkendlik keskjoon auto keskkohta, aidates haagist ühele joonele viia. Liikumatud koordinaatjooned näitavad eraldiseisvaid tsoone, mis aitavad tähistada vahemaad auto tagaosani. Järgmises tabelis on toodud iga tsooni ligikaudsed vahemaad. Vahemaa auto tagaosani 0-30 cm 30 cm - 1 m Roheline 1 m või rohkem

74 Tagurdamisel olge ettevaatlik isegi Park- View tagur duskaamerat kasutades. Alati kontrollige sõiduki taha jäävat piirkonda, veenduge enne tagurdamist, et sõiduki taga ega pimenurkades pole jalakäijaid, loomi, teisi sõidukeid ega muid takistusi. Tagurdamisel vastutate ohutuse eest teie. Nõude eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised vigastused või isegi surm. ETTEVAATUST! Sõiduki kahjustamise vältimiseks tuleb ParkView -süsteemi kasutada vaid parkimis abina. ParkView -kaamera ei ole võimeline nägema kõiki sõidujoonel paiknevaid takistusi. (Jätkub) ETTEVAATUST! (Jätkub) Sõiduki kahjustamise vältimiseks liikuge ParkView -süsteemi kasutamisel aeglaselt, et teile jääks takistuse märkamisel piisavalt aega reageerida. Tagurdades soo vi tame ParkView -süsteemi kasutades sage dasti üle õla vaadata. Kui lumi, jää, pori või muud võõrkehad on kaamera objektiivile kogunenud, puhastage seda veega ning kuivatage kuiva ja pehme lapiga. Ärge katke objektiivi kinni. ParkView -süsteemi sisse- ja väljalülitamine - Uconnect 5.0 abil 1. Lülitage raadio sisse. 2. Vajutage nuppu Settings. 3. Vajutage nuppu Safety/Assistance. 4. Lubamiseks/blokeekimiseks vajutage ruudu valikuklahvi Parkview Backup Camera kõrval. Valitud seadistust näitav linnuke ilmub valiku kastis, osutamaks et süsteem on sisselülitatud. ParkView -süsteemi sisse- ja väljalülitamine - Uconnect 8.4A abil 1. Vajutage Uconnect ekraani ülaosas asuvat nuppu Controls. 2. Vajutage nuppu Settings. 3. Vajutage nuppu Safety & Driving Assistance. 4. ParkView sisse-/väljalülitamiseks vajutage nuppu Parkview Backup camera. Valitud seadistust näitav linnuke ilmub valikukastis, osutamaks et süsteem on sisselülitatud. ELEKTRILINE KATUSELUUK MÕNEL MUDELIL Elektrilise katuseluugi lüliti paikneb päikesesirmi ja lae juhtpaneeli vahel. Elektrilise katuseluugi lüliti Ärge jätke lapsi järelvalveta autosse, ega jätke süütevõtit süütesse (või kui auto on varustatud võtmevaba Enter Ngo süsteemiga), ärge jätke süüdet asen disse ACC võir ON/Run. Reisijad, eriti järelvalveta lapsed võivad katuseluugi nupu ga mängides katuseluugi vahele kinni jääda. Sellega võivad kaasneda tõsised kehavigastused või isegi surm. Avarii korral on avatud katuseluugi puhul väljapaiskumiseoht suurem. Võite saada tõsiseid vigastusi või surma. Kinni tage alati turvavööd ja veenduge, et need on kinnitatud ka kaassõitjatel. Ärge lubage väikestel lastel katuseluugiga mängida. Ärge sirutage käsi või muid kehaosasid lkatuseluugist välja. Vastasel juhul võite end vigastada. Katuseluugi avamine automaatne Vajutage lülitit tahapoole ja vabastage see pooleteise sekundi jooksul. Katuseluuk avaneb automaatselt igasugusest asendist. Katuseluuk avaneb täielikult ja peatub automaatselt. Seda nimetatakse kiiravamiseks. Kiiravamise ajal pea tab katuseluugi lüliti kasutamine katuseluugi liikumise. Katusesluugi avamine - käsitsi Katuseluugi avamiseks vajutage lülitit tahapoole ja hoidke seda all kuni täieliku avanemiseni. Lüli ti vabastamisel katuseluugi liikumine peatub. Katuseluuk ja päikesevari jäävad osa liselt ava tuks kuni lülitit vajutatakse uuesti ja hoitakse all. Katuseluugi sulgemine automaatne Vajutage lülitit ettepoole ja vabastage pooleteise sekundi jooksul, katuseluuk sulgub automaatselt igasugusest asendist. Katuseluuk sul gub täielikult ja peatub automaatselt. Seda nime ta takse kiirsulgemiseks. Kiirsulgemise ajal pea tab katuseluugi lüliti kasutamine katuseluugi liikumise

75 Katusesluugi sulgemine - käsitsi Katuseluugi sulgemiseks vajutage lülitit ettepoole ja hoidke seda all. Lüliti vabastamisel liikumine peatub ja katuseluuk jääb osaliselt sule tud asendisse kuni lülitit vajutatakse ja hoitakse uuesti all. Vahelejäämiskaitse See funktsioon tuvastab katuseluugi kiir sulgemisel takistuse. Takistuse tuvastamisel hakkab katuseluuk automaatselt vastassuunas liikuma. Sellisel juhul eemaldage takistus. Seejärel vajutage lülitit ettepoole ja sulgege katuseluuk. Kui kolm järjestikust sulgemiskatset lõppevad uuesti avanemisega, tuleb neljan dal korral katuseluuk käsitsi sulgeda, lülitades muljumisvastase kaitse välja. Ventileerimisasend kiire Vajutage ja vabastage nupp Vent pooleteise sekundi jooksul ja katuseluuk avaneb venti leerimisasendisse. Seda nimetatakse kiirventileerimiseks ning see ei sõltu katuseluugi asendist. Kiirventileerimise ajal peatab katuseluugi lüliti kasutamine katuseluugi liikumise. Päikesevarju kasutamine Päikesevarju saab käsitsi avada. Katuseluugi avanemisel avaneb päikesevari automaatselt. Kui katuseluuk on avatud, ei saa päikesevarju sulgeda. Tuulevibratsioon Tuulevibratsiooni võib kirjeldada kui kõrvade lukustumist või helikopterli sarnast heli. Tuulevibratsioon tekkib kui aknad on täielikult avatud või kui katuseluuk (mõnel mudelil) on teatud osaliselt avatud asendis. See on normaalne nähtus ja seda saab vähendada. Kui see tekkib siis, kui tagaaknad on avatud, avage vibratsiooni vähendamiseks nii esi- kui tagaaknad korraga. Kui see tekkib avatud katuseluugiga, muutke katuseluugi ava või avage mõni aken. Katuseluugi hooldamine Kasutage klaaspaneeli puhastamiseks mitteabrasiivset puhastusvahendit ja pehmet lappi. Kasutamine väljalülitatud süütega Elektrilise katuseluugi lülitid jäävad pärast süüte välja keeramist veel kuni 10 minutiks aktiiv seks. Ükskõik millise esiukse avamine tühis tab funktsiooni. Aeg on programmeeritav. Lisa teavet leiate peatüki Armatuurlaud lõigust EVIC seaded. COMMANDVIEW ELEKTRI- LISE VARJUGA KATUSE LUUK MÕNEL MUDELIL CommandView katuseluugi lüliti paikneb vasa kul päikesesirmi ja lae juhtpaneeli vahel. Elektrilise katuseluugi lüliti paikneb paremal päike sesirmi ja lae juhtpaneeli vahel. sole. CommandView katuseluugi ja elektrilise varju lülitid Ärge jätke lapsi järelvalveta autosse, ega jätke süütevõtit süütesse (või kui auto on varustatud võtmevaba Enter Ngo süstee miga), ärge jätke süüdet asen disse ACC võir ON/Run. Reisijad, eriti järel valvet lapsed võivad katuseluugi nupu ga mängides katuseluugi vahele kinni jääda. Sellega võivad kaasneda tõsised kehavigas tused või isegi surm. Avarii korral on avatud katuseluugi puhul väljapaiskumiseoht suurem. Võite saada tõsi seid vigastusi või surma. Kinnitage alati turva vööd ja veenduge, et need on kinnitatud ka kaassõitjatel. Ärge lubage väikestel lastel katuseluugiga mängida. Ärge sirutage käsi või muid kehaosasid lkatuseluugist välja. Vastasel juhul võite end vigastada. Katuseluugi avamine automaatne Vajutage lülitit tahapoole ja vabastage see poole teise sekundi jooksul. Katuseluuk avaneb auto maatselt igasugusest asendist. Katuseluuk ava neb täielikult ja peatub automaatselt. Seda nime ta takse kiiravamiseks. Kiiravamise ajal pea tab katuseluugi lüliti kasutamine katuseluugi liikumise. Katusesluugi avamine - käsitsi Katuseluugi avamiseks vajutage lülitit tahapoole ja hoidke seda all kuni täieliku avanemiseni. Lüli ti vabastamisel katuseluugi liikumine peatub. Katuseluuk ja päikesevari jäävad osa liselt avatuks kuni lülitit vajutatakse uuesti ja hoitakse all. Katuseluugi sulgemine automaatne Vajutage lülitit ettepoole ja vabastage pooleteise sekundi jooksul, katuseluuk sulgub automaatselt igasugusest asendist. Katuseluuk sul gub täielikult ja peatub automaatselt. Seda nime ta takse kiirsulgemiseks. Kiirsulgemise ajal peatab katuseluugi lüliti kasutamine katuseluugi liikumise

76 Katusesluugi sulgemine - käsitsi Katuseluugi sulgemiseks vajutage lülitit ettepoole ja hoidke seda all. Lüliti vabastamisel liiku mine peatub ja katuseluuk jääb osaliselt suletud asendisse kuini lülitit vajutatakse ja hoitak se uuesti all. Elektrilise varju avamine - automaatne Vajutage lülitit ettepoole ja vabastage pooleteise sekundi jooksul, vari avaneb automaatselt igasugusest asendist. Vari avaneb ja sulgub automaatselt poolavatud asendist. Vajutage lülitit tahapoole ja vabastage pooleteise sekun di jooksul, vari avaneb automaatselt täielikult. Seda nimetatakse kiiravamiseks. Kiiravamise ajal peatab varju lüliti kasutamine varju liikumise. Elektrilise varju avamine - käsitsi Varju avamiseks vajutage lülitit tahapoole. Vari avaneb ja sulgub automaatselt poolavatud asendist. Vajutage ja hoidke lülitit tahapoole suunas, vari avaneb automaatselt täielikult. Lüliti vabastamisel liikumine peatub ja katuseluuk jääb osaliselt suletud asendisse kuini lülitit vajutatakse ja hoitakse uuesti all. Elektrilise varju sulgemine - automaatne Vajutage lülitit ettepoole ja vabastage pooleteise sekun di jooksul, vari sulgub automaatselt igasugusest asendist. Vari sulgub täielikult ja pea tub automaatselt. Seda nimetatakse kiirsulge miseks. Kiirsulgemise ajal peatab lüliti kasuta mine varju liikumise. Avatud katuseluuk sulgub automaatselt päike sevarju kiirsulgemise ajal. Elektrilise varju sulgemine - käsitsi Varju sulgemiseks vajutage lülitit ettepoole ja hoidke seda all. Lüliti vabastamisel katuseluugi liikumine peatub ja päikesevari jääb osaliselt suletud asendisse kuin lülitit vajutatakse ja hoitakse uuesti all. Vahelejäämise kaitse See funktsioon tuvastab takistuse katuseluugi kiir sulgemisel. Takistuse tuvastamisel hakkab katuseluuk automaatselt vastassuunas liikuma. Sellisel juhul eemaldage takistus. Seejärel vajutage lülitit ettepoole ja sulgege katuseluuk. Kui kolm järjestikust sulgemiskatset lõppevad uuesti avanemisega, tuleb neljan dal korral katuseluuk käsitsi sulgeda, välja lülitades muljumisvastase kaitse. Tuulevibratsioon Tuulevibratsiooni võib kirjeldada kui kõrvade lukus tumist või helikopterlikku heli kõrvus. Tuu le vibratsioon tekkib kui aknad on täielikult avatud või kui katuseluuk (mõnel mudelil) on teatud osaliselt avatud asendis. See on normaalne nähtus ja seda saab vähendada. Kui see tekkib siis, kui tagaaknad on avatud, avage vibratsiooni vähendamiseks nii esi- kui tagaaknad korraga. Kui see tekkib avatud katuseluugiga, muutke ka tuse luugi ava või avage mõni aken. Katuseluugi hooldamine Kasutage klaaspaneeli puhastamiseks mitteabra siivset puhastusvahendit ja pehmet lappi. Kasutamine väljalülitatud süütega Elektrilise katuseluugi lülitid on võimalik programmeerida jääma pärast süüte välja keeramist veel kuni 10 minutiks aktiivseks. Lisateavet leiate peatüki Armatuurlaud lõigust EVIC seaded. Ükskõik kumma esiukse avamine tühistab funktsiooni. Päikesevarju täielik sulgemine Vajutage lülitit ettepoole ja vabastage veen dumaks, et päikesevari on täielikult suletud. PISTIKUPESAD Auto on varustatud 12 voldiste (13 ampriliste) pistikupesadega, mida saab kasutada mobiiltele foni laadimiseks ning väikeelektroonika ja muude madalpingeseadmete kasutamiseks. Pistiku pesad on tähistatud kas võtme või aku sümboliga, mis tähistab vooluvarustamise viisi. Võtmega tähistatud pistikupesad saavad voolu, kui süüde on keeratud asendisse ON või ACC, akuga tähistatud pistikupesad on otse akuga ühendatud ja kogu aeg voolu all. Kõik tarvikud, mis on akuga tähistatud pisti ku pessa ühendatud, tuleks aku kaitsmiseks välja lülitada või pistikupesast eemal dada, kui auto pole kasutusel. Sigaretisüütaja toimimise tagamiseks kasu tage MOPAR nuppu ja elementi. ETTEVAATUST! Pistikupesad on mõeldud ainult lisaseadmete pistikutele. Ärge sisestage mingeid muid esemeid pistikupesadesse, kuna see kahjustab pistikupesi ja kaitsmed võivad läbi põleda. Vooluvõrgu ebaõige kasutamine võib põhjusta da kahjustusi, mis ei ole kaetud auto garantiiga. Eesmine pistikupesa paikneb armatuurlaua kesk konsoolil. Lükates hoiuruumi katet sissepoo le, avate ligipääsu pistikupesale. Eesmine pistikupesa

77 Lisaks sellele pistikupesale paikneb täiendav pistikupesa ka keskkonsooli hoiualas.tagumine pistikupesa paikneb pakiruumi parempoolsel küljel. (Jätkub) Ärge puudutage pistikupesa märgade kätega. Kui seda ei kasutata sõidu ajal, sulgege kaas. Pistikupesa väärkasutamine võib põhjustada elektrilööki ja rikkeid seadmete töös. ETTEVAATUST! (Jätkub) Pärast kõrge voolutarbimisega tarvikute kasu tamist või kui autot ei ole pikemat aega käivitatud (samal ajal, kui tarvikud on vooluvõrku ühendatud), tuleb autoga sõita pii sava aja, et generaator suudaks aku ära laadida. Keskkonsooli pistikupesa Tagumine Rear Power pistikupesa Outlet Tagumise pistikupesa saab igal ajal lülitada akutoitele, minnes tagakülje parema paneeli kaitsme vooluvõrgust kaitsmepaneelile. Power Outlet Parema Right tagakülje Rear Quarter kaitsmepesa Panel Fuse Power Outlet Fuse Locations Vooluvõrgu kaitsmete asukohad 1 F104 Kaitse 20 A kollane vooluvõrgu konsooli pistik 2 F90 F91 kaitse 20 A kollane vooluvõrgu tagumine parempoolne armatuurlaud 3 F93 Kaitse 20 A kollane sigaretisüütaja armatuurlaud Tõsiste vigatuste või surmaohu vältimiseks: Seda tüüpi pistikupessa tohib lülitada vaid 12 V voolusedmeid. (Jätkub) ETTEVAATUST! Kui pistikupesadesse on ühendatud korraga mitmeid tarvikuid, isegi kui need ei ole parajasti kasutuses (mobiiltelefonid jm.) võivad need tühjendada auto akut. Kui need on olnud vooluvõrku ühendatud piisavalt kaua võib tagajärjeks olla auto aku seisu korra halvenemine, mis võib takistada auto käivitamist. Kõrgemat pinget nõudvad tarvikud (nt. jahutid, tolmuimejad, tuled jne.) tühjendavad akut kiiremini. Kasutage ainult neid lü hi dalt ja suurema ettevaatusega. (Jätkub) VOOLUMUUNDUR MÕNEL MUDELIL 115 V, 150 W muundur DC voolu AC konvertee ri miseks asub keskkonsooli tagaküljel. Selles pistikupesas võib laadida mobiiltelefone, elekt roo nikat ja teisi madalpingeseadmeid, mis vajavad võimsust kuni 150 W. Teatud võimsai mad videomängud nagu Playstation3 ja Xbox360, nagu ka enamik elektrilisi tööriistasid ületavad selle võimsuse

78 Power Inverter Voolumuundur Voolumuundur on varustatud ülekoormus kaitsega. Voolumuundur lülitub auto maatselt välja, kui võimsus ületab 150 Watti. Muunduri töö taastub automaatselt, kui elektriseade on vooluvõrgust eemaldatud. Vooluringi ülekoormamise välti miseks kontrollige elektriseadmete võimsust enne kasutamist. Tõsiste vigatuste või surmaohu vältimiseks: Ärge asetage väljunditesse mingeid esemeid. Ärge puudutage pistikupesa märgade kätega. Sulgege kaas, kui seda ei kasutata. Pistikupesa väärkasutamine võib põhjusta da elektrilööki ja rikkeid seadmete töös. TOPSIHOIDJAD Keskkonsoolil paiknevad kaks topsihoidjat juhi ja kaasreisija jaoks. Allaklapitaval keskmisel käe toel paiknevad kaks topsihoidjat tagaistmete reisijatele. PANIPAIGAD Tagumised Rear Cupholders topsihoidjad Kindalaegas Kindalaegas asub armatuurlaua parempoolsel küljel. Kindalaegas ment Kindalaeka avamiseks tõmmake lukusti väljapoole ja langetage laeka luuk. Uksetasku Uksepaneelidesse on ehitatud suuremad ja hõlpsalt ligipääsetavad panipaigad. Uksetasku Keskkonsool Keskkonsool sisaldab ülemist ja alumist panipaika. Kindalaegas Ülemise panipaiga avamiseks tõmmake kaanel paiknevat väikest lukustit ülespoole. ( Eesmised topsihoidjad Opened Avatud Glove kindalaegas Compartment Kindalaeka lukusti

79 Alumise panipaiga avamiseks tõstke suuremat lukustit ülespoole. Lower Storage Kindalaegas Compartment Sõidu ajal ärge hoidke kindalaeka luuki avatuna. Sõidu ajal peaksid mobiiltelefonid, muusikamängijad, ja teised elektroonilised seadmed olema kindlalt ära pandud. Seadmete kasutamine sõidu ajal hajutab tähelepanu põh justades vigastusi või surma. PAKIRUUM Laetav taskulamp Laetav taskulamp on kinnitatud pakiruumi vasakule küljele. Vajadusel saate taskulambi hoiukohast välja võtta. Taskulamp on varus tatud kahe LED pirniga ning see saab toidet kor duvlae tavates liitiumakudest, mida laetakse, kui tasku lamp on hoiukohta kinnitatud. Taskulambi vabastamiseks lükake seda sissepoole. Vajutage ja vabastage Taskulambi sisselülitamiseks vajutage lülitit üks kord tugeva valguse, kaks korda nõrgema Kolme vajutusega lüliti val guse lülitamiseks ja kolmas kord välja lülitamiseks. Pakiruumi panipaigad Tagumises paliruumis on neli eemaldatavat pani paika, kaks panipaika on mõlemal paki ruumi küljel. Kui auto on varustatud tagumise heli võimendiga, siis kaasreisija külje poolne pakiruumi osa ei ole kasutatav. Tagumine panipaik Kaks täiendavat painipaika asuvad pakiruumi põranda all. Alumistele panipaikadele ligi pääsemiseks tõstke üles pakiruumi põrandakate üles ja tõmmake kinnituskonksust (asub pakiruumi põranda tagaküljel). Kinnitusrihmad Alumised painipaigad Pakiruumi kate mõnel mudelil Selle katte eesmärk on privaatsuse taga mine, mitte koorma kinnitamine. See ei takis ta pagasi liikumist ega kaitse reisijaid lah tise pagasi eest. Pakiruumi katmiseks toimige järgmiselt. 1. Haarake katte pidemest. Tõmmake kate üle pakiruumi. 2. Sisestage katte otstes olevad tihvtid paneelides olevatesse piludesse. 3. Tagaluugi saab avada ka siis, kui pakiruumi kate on peale tõmmatud

80 Rear Pakiruumi Cargo Cover kate Lahtine pakiruumi kate võib avarii toimumisel põhjustada vigastusi. Äkkpidurdamisel see võib autos ringi sõita ja tabada autos viibijaid. Ärge hoidke pagasikatet pagasi ruumi põrandal või salongis. Kui kate on eemaldatud, ärge hoidke seda autos. Pagasi kinnituskonksud Tagumisi pagasi kinnituskonksusid, mis asuvad pagasi ruumi põrandal, kasutatakse pagasi kinnitamiseks sõidu ajal. Pagasi Rear Cargo kinnituskonksud Tie-Downs Vigastuste vältimiseks ei tohi sõitjad viibida pakiruumis. Pakiruum on mõeldud vaid paga si vedamiseks, mitte reisijatele, kes pea vad istuma istmetel ja olema kinnitatud turvavööga. Pagasi kinnituskonksud ei ole laste turvatooli kinnitamiseks turvalised. Äkkpidurdamisel võivad kinnitused vallanduda ja turvatoolil lahti tulla. Laps võib tõsiselt viga saada. Kasutage vaid turvatooli kinnitamiseks mõeldud kinnituskonksusid. Pagasi ja reisijate raskus ja asend võivad mõjutada auto raskuskeset ja juhitavust. Juhitavuse kaotamise vältimiseks järgige auto laadimisel järgmiseid nõuandeid: Ärge koormake autot rohkem, kui on auto kandevõimega lubatud (märgitud sildile vasa kul uksel või vasaku ukse keskpostil. (Jätkub) (Jätkub) Asetage alati pagas pakiruumi põrandale ühtlaselt. Paigutage raskemad esemed madalamale ja võimalikult ettepoole. Paigaldage võima likult palju pagasit tagateljest ette poole. Liig ne kaal või valesti tagateljele pai galdatud pagas võib põhjustada sõiduki tagaosa kõikumist. Ärge kuhjake pagasit seljatugedest kõrgemale. Vastaselt juhul häirivad need vaatevälja ja võivad äkkpiurdamisel või avarii korral ohtlikuks muutuda. TAGAKLAASI FUNKTSIOONID Tagaklaasi klaasipuhasti/-pesur Tagaklaasi klaasipuhastit/-pesuri lülitid asuvad multifunktsionaalsel hooval, roolisamba vasakul küljel. Tagaklaasi klaasipuhastit/-pesurit juhitakse juhthoova keskel asuva keeratava lüliti abil. Tagumise puhasti/pesuri lüliti Klaasipuhasti katkendlikuks töötamiseks keerake hoova keskmist osa üles poole, esimesse asendisse, pideva töö jaoks tent for keerake c lüliti teise asen disse. Pesuri töö jaoks keerake lülitit veel üks kord; pesur töötab nii kaua, kuni lülitit selles asendis hoiate. Lüliti vabastamisel jätkavad klaasipuhastid pidevat töötamist. Kui lüliti on välja lülitatud asendis ja keerate seda allapoole, aktiveeritakse tagaklaasi pesuri pump, mis töötab seni, kuni lülitit selles asendis hoiate. Kui lüliti vabastate, naaseb see välja lülitatud asendisse ning klaasi puhastid töötavad kaks töötsüklit enne, kui jälle puhkeasendisse jäävad. Pump seiskub kaitsemeetmena, kui lülitit hoitakse asendis kauem kui 20 sekundit. Kui lüliti vabastatakse, taastub pumba normaalne režiim. Kui kasutate tagaklaasi klaasipuhastit süüde väl jas, naaseb klaasipuhasti automaatselt puhkeasendisse. Kui tagaluugi klaas on avatud, ei saa tagaklaasi klaasipuhastit/-pesurit kasutada ja klaasipuhasti peatub puhkeasendis. Kui tagaluugi klaas suletakse, taastub klaasipuhasti/-pesuri töö viie sekundi möödumisel. Tagaklaasisoojendi Tagaklaasisoojendi nupp paikneb kliimaseadme juhtpaneelil. Tagaklaasisoo jendi ja küljepeeglite soojenduse (mõ nel mudelili) aktiveerimiseks vaju tage nuppu. Kui tagaklaasisoojendi on sees, süttib märgutuli. Tagaklaasisoojendi lülitub küm ne minuti möödumisel automaatselt välja

81 Vajutage nuppu veel kord klaasisoojendi täiendavaks viieks minutiks sisselülitamiseks. Aku tühjendamise vältimiseks saab tagaklaa sisoojendit kasutada vaid töötava mootoriga. ETTEVAATUST! Järgmiste ettevaatusabinõude eiramise tagajär jeks võib olla kütteelementide kahjus ta mine. Olge ettevaatlik tagaklaasi seestpoolt puhas tamisel. Ärge kasutage klaasi sise külje puhastamiseks abrasiivseid akna puhastusvahendeid. Kasutage pehmet lappi ja kerget puhastuslahust ning pühkige kütteelementidega paralleelselt. Sildid saab pärast sooja veega niisutamist maha koorida. Ärge kasutage klaasi sisekülje puhastamiseks kraabitsat, teravaid esemeid ega abrasiivseid aknapuhastusvahendeid. (Jätkub) ETTEVAATUST! (Jätkub) Hoidke kõik objektid aknaklaasist ohutus kauguses. KATUSERAAM MÕNEL MUDELIL Rist- ja külglatid on mõeldud sõiduki katuseraamil koorma vedamiseks. Koorma raskus ei tohi ületada 68 kg ja see peab olema ühtlaselt katuseraamile jaotatud. Kui auto pole ristlattidega varustatud, võib voli tatud edasimüüja tellida ja paigaldada spetsiaalselt sõiduki katuseraami jaoks valmis tatud MOPAR ristlatid. Jaotage pagas ühtlaselt katuseraamile. Katuseraam ei suurenda auto üldist kande võimet. Veenduge, et autosse ja katuseraamile paki tud pa gas ei ületa autoi maksimaalselt kande võimet. Ristlattide liigutamiseks keerake iga rist lati ülaserval paiknevad ühendused ligikaudu kahek sa keeret lahti, kasutades selleks MOPAR vargavastast võtit. Seejärel liigutage ristlatt soovi tud asendisse, hoides neid samas raamiga paralleelsena. Kui ristlatt on soovitud asendis, keerake kinnitused ristlati lukustamiseks uuesti kinni. Tuulemüra vältimiseks, kui ristlatte ei kasu tada, jätke eesmise ja tagumise ristlati vahele ligikaudu 61 cm. Optimaalse müravähenduse saate tagada sellega, kui reguleerite eesmist ristlatti 2,5 cm sammu dena ette- või tahapoole. Kui tagumine ristlatt (või muu metallist objekt) asetatakse satelliitraadio antenni ko hale (mõnel mudelil), võib satelliitraadio sig naa lide vastuvõtmine häiritud olla. Pare ma vastuvõtu tagamiseks vältige tagumise ristlati paigaldamist antenni koha le. Sõiduki taga abikäepidemed (mõnel mude lil) pole mõeldud veorihmade kinni tamiseks. ETTEVAATUST! Katuse kahjustamise vältimiseks ärge asetage katuseraamile koormat, kui ristlatte pole paigaldatud. Koorem tuleb kinnitada ristlattidele, mitte katusele. Kui peate siiski koorma katusele paigutama, asetage koorma ja katuse vahele tekk või mõni muu kaitsevahend. Katuseraami ja sõiduki kahjustamise vältimiseks ärge ületage katuseraami maksimaalselt kandevõimet (68 kg). Jaotage ras ked koormad võimalikult ühtlaselt ja kinnitage need. (Jätkub) ETTEVAATUST! (Jätkub) Pikad, üle tuuleklaasi ulatuvad koormad, na gu puittalad, surfilauad või suure esi pinnaga koormused jne. tuleb kinnitada nii sõiduki ees kui ka taga. Kui olete katuseraamile kinnitanud suure või raske koorma, sõitke aeglasemalt ja võt ke kurve ettevaatlikult. Looduslik tuul või möö duva veoki tekitatud õhuvool võib koormat kergitada. Eriti kehtib see suurte lamedate koormate puhul ja tagajärjeks võib olla koorma või sõiduki kahjustamine. Pagas tuleb enne sõitma asumist korralikult kinnitada. Valesti kinnitatud koorem võib sõidu kilt lennutada, eriti suurtel kiirustel sõi tes ja põhjustada vigastusi või kahjustusi. Pagasi vedamisel katuseraamil järgige katuse raa mile kehtivaid ohutusnõudeid

82 ARMATUURLAUD 3 ARMATUURLAUD NÄIDIKUPLOKK NÄIDIKUPLOKKI KIRJELDUS SÕIDUKI ELEKTROONILINE TEABEKESKUS (EVIC) Elektroonilise teabekeskuse (EVIC) ekraanid Mootoriõli vahetamise märgusüsteem Elektroonilise teabekeskuse (EVIC) teated EVIC-ekraani kollased märgutuled EVIC-ekraani punased märgutuled EVIC-ekraani rohelised märgutuled EVIC valikmenüü Valitavad menüüpunktid Uconnect SEADED Nupud Puutenupud Programmeeritavad funktsioonid - Uconnect Access 8.4 seaded Uconnect RAADIO MÕNEL MUDELIL

83 ipod /USB/MP3 NUPUD MÕNEL MUDELIL ROOLILÜLITID (MÕNEL MUDELIL) Raadio kasutamine CD-mängija CD/DVD PLAATIE HOOLDAMINE RAADIO KASUTAMINE JA MOBIILTELEFONID KLIIMASEADE Ülevaade Kliimaseadme funktsioonid Temperatuuri automaatseade (ATC) Nõuanded kasutamiseks ARMATUURLAUD 1 Ventilatsiooniava 2 Näidikuplokk 3 Raadio 4 Kindalaegas 5 Kliimaseadme nupud 6 Alumine lülitiplokk 7 Ohutulede lüliti 8 Panipaik (SD-kaart, AUX, USB-meediakeskus) 9 ESC-nupp 10 Süütelüliti 11 Kapoti avamishoob 12 Kütuseluugi avaja 13 Tulede lüliti 14 Tulede regulaator

84 ARMATUURLAUD NÄIDIKUPLOKI KIRJELDUS 1. Tahhomeeter Näitab mootori pöörlemissagedust minutis (RPM x 1000). 2. Turvavöö meeldetuletus Tuli süttib süüte asendisse ON/RUN keeramisel enesekontrolli läbiviimiseks neljaks kuni kaheksaks sekundiks. Kui juhi turvavöö ei ole kinnitatud, kõlab heli signaal. Kui peale enesekontrolli the drive või sõidu ajal juht või kaassõitja turvavöö vabasta vad, hakkab turvavöö meeldetuletuse mär gutuli vilkuma või jääb põlema. Lisateavet saate osa Käivitamine ja kasutamine lõigus Reisijate turvasüsteemid. 3. ABS-märgutuli Märgutuli jälgib ABS-süsteemi. Märgutuli lülitub süüte sisse lülitamisel sisse ja võib jääda põlema umbes neljaks sekundiks. Kui ABS-märgutuli jääb põlema või süttib sõidu ajal, annab see märku, et ABS-pidurid ei toimi ning on vaja pöörduda teenindusse. Tavapidurid jäävad endiselt toimima, kuni BRAKE hoiatustuli ei sütti. ABS-pidurite märgutule põlemisel peab süsteemi kontrollima niipea kui võimalik. Kui süüte sisselülitamisel ABS-pidu ri te märgutuli ei sütti, pöörduge volitatud esindaja poole. 4. Kaugtulede märgutuli Näitab kaugtulede sisselülitamist. 5. Esiudutulede märgutuli (mõnel mudelil) See märgutuli põleb koos esiudutuledega. 6. Valikuline EVIC info Selles näidikuploki osas kuvatakse valikulist infot nagu kompass, välistemperatuur jne. Vaadake osa Sõiduki elektrooniline teabekeskus. 7. Suunatulede märgutuled Suunatule hoova kasutamisel hakkavad vilkuma vastava suuna märgutuli näidikupaneelil ja auto välisküljel paikne vad suunatuled. Kui suunatuled jäävad põlema kauemaks kui 1,6 km vältel, kostab heli signaal ning kuvatakse EVIC teade. Kui ükskõik kumb nooltest vilgub väga kiires ti, kontrollige suunatule pirni. 8. Spidomeeter Näitab auto kiirust. 9. Valikuline EVIC info Selles näidikuploki osas kuvatakse valikulist in fot nagu kompass, välistemperatuur jne. Vaada ke osa Sõiduki elektrooniline teabe keskus

85 10. Rikke märgutuli (MIL) Rikke märgutuli (MIL) on osa OBD II diagnostikasüsteemist, mis seirab moo torit ja automaatkäigukasti süs teemi. Tuli süttib, kui võti on enne mooto ri käivitamisasendit ON/RUN. Kui tuli ei sütti, kui keerate süüte asendist OFF asendisse ON/ RUN, laske süsteemi viivitamatult kontrollida. Teatud tingimused, nagu lahtine või puuduv kütusekork, kehva kvaliteediga kütus jne võivad süüdata tule pärast mootori käivitamist. Kui tuli jääb tüüpilise sõidu ajal põlema, laske autot hooldada. Enamjaolt saab autoga siiski sõita ja seda ei pea pukseerima. ETTEVAATUST! Pikaajaline rikke märgutulega sõitmine võib tuua kaasa heitgaaside kontrollsüsteemi rikke. Lisaks võib see mõjutada kütusekulu ja sõi du omadusi. Kui rikke märgutuli vilgub, võib tek kida tõsine katalüsaator rike ja võimsus võib väheneda. Viige auto kohe teenindusse. Rikkega katalüsaator võib saavutada kõrge ma temperatuuri kui tavatingimustes tööta des. See võib põhjustada aeglaselt üle kergesti süttivate materjalide sõites või selliste materjalide kohal parkides tulekahju, mis omakorda võib põhjustada tõsiseid vigas tusi või isegi surma. 11. Seisupiduri rikke märgutuli - mõnel mudelil Teavitab, et seisupidur vajab hooldust. 12. Mootoritemperatuuri näidik Märgutuli teavitab mootori ülekuu mene misest. Kui temperatuur tõuseb ja näidik ligineb H-le, hakkab märgutuli vilkuma ja kõlab helisignaal. Edasine üle kuumenemisel ületab temperatuurinäidik H märgistuse ja kõlab pidev helisignaal kuni mootoril lastakse jahtuda. Kui märgutuli süttib sõidu ajal, peatage auto ohu tus kohas. Kui kliimasüsteem on sisse lülita tud, lülitage see välja. Lülitage sisse neutraal käik (NEUTRAL). Kui osuti püsib endi selt H märgil, lülitage mootor kohe välja ja he listage teenindusse. Vaadake ka Mootori ülekuumenemine. ETTEVAATUST! Tulise jahutussüsteemiga sõitmine võib autot kahjustada. Kui osuti jõuab H märgini, peatage auto. Laske mootoril tühikäigul ja välja lülitatud kliimaseadmega töötada, kuni osuti langeb uuesti normaalvahemikku. Kui osuti jääb vahemikku H ja kuulete pidevat heli signaali, seisake mootor viivitamatult ning võtke ühendust volitatud esindajaga. Tuline jahutusvedelik on ohtlik. Tuline aur või keev jahutusvedelik võib põhjustada tõsiseid põletushaavasid. Auto ülekuumenemisel võite helistada volitatud esindajale. Kui ot sus tate ise kapoti alla vaadata, uurige osast Sõiduki hooldamine. Järgige jahutus süsteemi paisupaagi korgi lõigus toodud hoiatusi. Järgige jahutussüsteemi paisupaagi korgil õigus toodud hoiatusi. 13. Pidurdussüsteemi hoiatustuli Märgutulega seiratakse pidurite erinevaid funktsioone, sh pidurivedeliku taset ning seisupiduri kasutamist. Kui pi durituli süttib, võib see märkida rakendatud sei supidu rit, pidurivedeliku madalat taset või blo keerumisvastase pidurisüsteemi anuma tõr get. Kui tuli jääb põlema ka pärast seisupiduri vabastamist ning vedelikutase on põhi anu mas normi piires, tähistab see pidurite hüdraulikasüsteemi võimalikku tõrget või tuvas tas ABS/ elektrooniline stabilisaatorisüsteem pidurivõi men di rikke. Sellisel juhul jääb tuli põle ma probleemi lahendamiseni. Kui probleem on tingitud piduri võimendist, hakkab ABS-pump pidurite kasutamisel töötama ning võite igal pidurdamisel tunda piduripedaali pulseerimist. Rikke korral pakub duaalne pidurisüsteem pidur damisvõimet hüdraulikasüsteemi osalise kasuta misega. Duaalse pidurisüsteemi leket mär gi takse pidurite hoiatustulega, mis süttib, kui vedelikutase põhisilindris on langenud allapoolemääratud taset. Tuli jääb põlema, kuni probleem lahendatakse. Tuli võib korraks vilkuda järskudel manöövri tel, kui vedelikutase anumas muutub. Sellisel juhul tuleb autot hooldada ning piduri vedeliku taset kontrollida. Pidurite tõrkumisel hooldage süsteemi viivitamatult. Põleva punase pidurisüsteemi märgutulega on ohtlik sõita. Pidurisüsteem ei pruugi korra likult töötada. Auto pidurdusteekond on pikem. Võite sattuda tõsisesse õnnetusse. Las ke autot koheselt kontrollida

86 Blokeerumisvastase pidurisüsteemiga (ABS) varustatud sõidukid on varustatud ka pidur damis jõu elektroonilise jaotussüsteemiga (EBD). EBD tõrke korral süttib koos ABS-i tulega ka pidurite hoiatustuli. Parandage koheselt ABSsüsteem. Pidurite hoiatustule tööd saab kontrollida, kui keerate süüte asendist OFF asendisse ON/RUN. Tuli peab ligikaudu ka heks sekundiks süttima. Kui seisupidur pole rakendatud või pole tuvastatud tõrget süs tee mis, peab tuli kustuma. Kui tuli ei sütti pöörduge abi saamiseks volitatud esindaja või mõne teise kvalifitseeritud asjatundja poole. Tuli süttib ka siis, kui seisupidur on süüte ON/RUN asendisse keerates rakendatud. Märgutuli näitab vaid seda, et seisupidur on rakendatud. See ei näita pidurite rakendusmäära. 14. Tankevälp/Tankeluugi meeldetuletus Kütusepumba sümbol näitab sõiduki küljele, kus paikneb kütusemahuti luuk. Osuti märgib kütuse taset paagis, kui süüde keerata asendisse ON/ RUN. 15. Rehvirõhu märgutuli Iga rehvi, sh varurehvi tuleb igakuiselt külmalt kontrollida ja täita õhurõhuga vastavalt tootja soovitus tele, mis on toodud sõiduki andmeplaadil võirehvirõhkude tabelis. (Kui kasutate sõidukiga muu suurusega rehve, kui andmeplaadil või tabelis toodud, pea te määrama nende rehvide õige õhurõhu.) Teie autol on lisaturvalisuse tagamiseks rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS), mis tea vitab mär gutulega vähemalt ühe rehvi märkimisväärsest rõhulangusest. Kui märgutuli süttib, tuleks esimesel võimalusel peatuda, rehvirõhku kontrollida ja vajaduse korral rehve kuni õige rõhuni pumbata. Liiga tühi rehv võib üle kuumeneda ja puruneda. Alarõhk kulutab ka kütust ja rehvi turvist ning võib mõjutada auto juhitavust ja pidurdusvõimet. Pange tähele, et TPMS ei välista vajadust rehvide hooldamise järele. Rehvirõhu kontroll kuulub juhi kohustuste hulka. TPMS võib teavita da rõhulangusest viivitusega, sest mär gu tuli süttib alles siis, kui rehv on jõudnud piisa valt tühjeneda. Märgutulega teavitatakse ka süsteemi riketest ja muudest probleemidest. TPMS rikke märgutuli on madala rehvirõhu mär gu tulega ühendatud. Kui süsteem tuvastab rikke, vilgub märgutuli ligikaudu ühe minutivältel ja jääb siis põlema. Nii juhtub igal mootori käivitamisel, kuni probleem lahendatakse. Kui rikke märgutuli süttib, ei pruugi süsteem madalat rehvirõhku tuvastada. Probleem võib olla tingitud paljudest asjaoludest (nt teistsuguste rehvide või velgede paigaldamisest, mis takistavad süsteemi toimimist). Kui olete mis tahes rehvi või velje välja vahe tanud, siis vaadake kindlasti märgutuld, et kontrollida, kas uus rehv või velg võimaldab süsteemil laitmatult toimida. ETTEVAATUST! Rehvirõhu kontrollsüsteem on optimeeritud vastavalt originaalrehvidele ja velgedele. Rehvirõhu kontrollsüsteem võtab arvesse teie autole ettenähtud suurusega rehvide rõhku. Rehvide vahetamine teist tüüpi, suurusega või stiiliga rehvide vastu võib põhjustada ebaõiget informatsiooni ja andurite rikkeid. Samuti võivad protekteeritud rehvid andureid rikkuda. Kui sõiduk on varustatud TPMSsüsteemiga, ärge kasutage järelturu rehvitihendit ega tasakaalustamisklotse, vastasel juhul võite andureid kahjustada. 16. Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) ekraan / Läbisõidunäidik Läbisõidunäidik kuvab auto läbisõitu. Vastavate olukordade olemasolu korral kuvatakse sel ekraanil sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) teateid. Vaadake osa Sõiduki elekt rooniline teabekeskus. 17. Valikuline EVIC info Sellel näidikuploki alal kuvatakse EVIC valikumenüüd. Enamaks infoks vaadake osa Sõiduki elektrooniline teabekeskus. 18. Turvapatjade hoiatustuli Tuli süttib süüte asendisse ON/ RUN keera misel enesetesti läbivii miseks neljaks kuni kahek saks sekundiks. Kui tuli käivitamisel ei sütti, jääb põlema või süttib sõidu ajal, laske süsteemivõimalikult kiiresti voli tatud edasimüü jal kontrollida. Lisa teavet saate osa Käi vi - tamine ja kasutamine lõigus Reisijate tur vasüsteemid. 19. Sõiduki turvasüsteemi märgutuli Vargusvastase alarmi aktiveerides vilgub tuli kiirelt 15 sekundi vältel. Kui alarm on aktiveeritud, vilgub see aeglasemas tempos, kuid pidevalt. Vargusvastase süsteemi tuli süttib kolmeks sekundiks ka süüte sisselülitamisel. 20. ESC OFF märgutuli (mõnel mudelil) ESC OFF märgutuli teavitab, et elek trooniline stabiilsuskontroll on väljalülitatud. 21. Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) aktiveerimise/tõrke märgutuli mõnel mudelil ESC aktiveerimise/tõrke märgutuli süttib näidikupaneelil siis, kui süüde keeratakse asendisse ON/RUN. Mootori käivitudes peab see tuli kustuma. Mootori töötamisel lülitub see välja. Kui süttib ESC märgutuli moo tori töö ajal, on tegemist ESC süsteemi rikkega

87 Kui tuli jääb põlema ka pärast mitut käivitamiskorda ning sõidukiga on läbitud kilomeetreid suuremal kiirusel 48 km/h, võtke probleemi diagnoosimiseks ja lahendamiseks võimalikult kiiresti ühendust volitatud esindajaga. ESC Off märgutuli ja ESC aktiveerimise/ tõrke märgutuli süttivad korraks iga kord, kui süüte asendisse ON/RUN keerate. Süüte sisselülitamisel on ESC süsteem sees ka siis, kui see oli eelnevalt väljalülitatud. Kui ESC süsteem on aktiivne, võib kuulda summeri või kõlksuvat heli. See on normaalne. Helid lõppevad, kui ESC pärast selle sisselülitumist nõudnud manöövrit uuesti väljalülitub. 22. Gabariittulede märgutuli mõnel mudelil Märgutuli süttib park- või esitulede süütamisel. SÕIDUKI ELEKTROONILINE TEABEKESKUS (EVIC) Infonäidik asub näidikuplokis. Süsteem võimaldab juhil kasutada erinevat infot, mida saab kuva da roolilülitite abil. Infonäidikul on võimalik kuvada järgnevat: Digitaalne spidomeeter Auto info Kütusesääst Teekond A Teekond B Raadio info Salvestatud sõnumid Ekraaniseaded Süsteem võimaldab juhil valida erinevat infot roolilülititega. Nool üles EVIC nupud Vajutage nuppu põhimenüüde (kütu sekulu, sõiduki teave, rehvi rõhk, kiirusehoidja teated, ühikud, süsteemi seadistamine) ja allmenüüde sirvimiseks. Nool alla Kasutage allanuppu põhimenüüde ja allmenüüde sirvimiseks. Nool paremale Vajutage valimisnuppu põhimenüüde, allmenüüde või seadistusmenüüs personaalsete seadete valimiseks. Nool tagasi/ vasakule Vajutage tagasinuppu põhi menüüde, allmenüüde või seadistus menüüs personaalsete sea dete valimiseks. OK nupp Vajutage OK nupule info ekraa nide le ja või alammenüüdele ligipääsemiseks või valimiseks. Hoidke OK nuppu näidu nullimiseks all (nullitavad näidud). Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) ekraanid EVIC ekraanid asuvad näidikuploki keskel ja koosnevad kaheksast sektsioonist: 1. Põhiekraan Ekraani sisemine ring on tavatingi mustes halli, mitte kriitiliste hoiatuste puhul kollane ja kriitiliste hoiatuste puhul punane ning infot oodates valge. 2. Audio- ja telefoni info ja allmenüü info - Kui all menüü on saadaval, kuvatakse allmenüü. 3. Konfigureeritavad teated/info 4. Teated/märgutuled 5. Käiguinfo (PRNDL) 6. Valikuline info (kompass, temperatuur, tankevälp, teekond A, teekond B, keskmine MPG) 7. Õhkvedrustuse olek Electronic Vehicle Information Center (EVIC) Sõiduki elektroonilise teabekeskuse(evic) asukoht

88 8. Nelikveo olek Teated, mida ei salvestata Mootoriõli vahetamise märgusüsteem Service Antilock Brake System (ABS-süs tee- Right Turn Signal Light Out (Parem suunatuli Võtmevaba Enter-N-Go funktsiooniga autod Fuel Low (Madal kütusetase) Lights On (Tuled sees) 1. Vajutage käivitusnupule ilma piduripedaali 9. Valitav näit 2 Seda tüüpi teated kuvatakse olukorra alla vajutamata ja valige süütelüliti ON/RUN 10. Valitav näit 1 määratlemises või kuni olukord, mis teate Teie autol mootoriõli vahetuse märguande süsteem. Kui ettenähtud õlivahetustähtaeg on kätte Service Electronic Throttle Control (Elekt roo- Left Turn Signal Light Out (Vasak suunatuli väl jas) mi hooldus) väljas) asend (Ärge mootorit käivitage.) tingis, on lahendatud. Näiteid selle kategooria Põhiekraanil kuvatakse tavaliselt põhimenüü 2. Vajutage gaasipedaal aeglaselt 10 sekundi teadetest: Turn Signal On (Suunatuli sees) jõudnud, vilgub EVIC ekraanil peale ühe kordset ni lise seguklapi kontroll) või põhimenüüs valitud funktsioonide ekraanid. jook sul kolm korda täielikult alla. Turn Signal On (Suunatuli sees) Lights On (Tuled jäid peale). helisignaali umbes 10 sekundit Oil Change Põhiekraanil kuvatakse ka võimalikud hoiatus- 3. Vajutage ilma piduripedaali allavajutamata Service Power Steering (Elektrilise roolivõimendi hooldus) Key in Ignition (Võti süütes) Vehicle Not in Park (Auto ei ole pargitud) Required teade. Mootoriõli vahetamise märgusüsteem on tööpõhine, mis tähendab, et moo- OFF/LOCK asendisse. Cruise Off (Kiirusehoidja väljas) veel kord käivitusnupule, et süüde naaseks ja infoteated (umb. 60 teadet). Teated jagu nevad mitmesse kategooriasse: Süütelüliti RUN režiimiga seotud teated Key in Ignition Lights On (Võti süütes, tuled Need teated puudutavad peamiselt süütenupu toriõli vahetusintervall võib sõltuvalt teie sõidustiilist kõikuda. Kui teade kuvatakse mootori käivitamisel, Cruise Set To XXX MPH (Kiirusehoidja sea- Remote Start Active Key to Run (Kaugkäivitus Cruise Ready (Kiirusehoidja valmis) sees) Viiesekundilised salvestatud teated funktsioone. Teadet kuvatakse kuni süüde on RUN režiimis. Näiteid selle kategooria Vastava olukorra tekkimisel kuvatakse teadet näidiku põhiaknas viis sekundit ja see- kui süüte asendisse ON/RUN keerate. Teate toimingut. Tire Pressure Screen With Low Tire(s) Inflate Remote Start Active Push Start Button (Kaug- Kui seda ei lähtestata, kuvatakse teade iga kord, süsteem ei lähtestunud. Vajadusel korrake dis tatud XXX MPH) aktiivne, võtmekäivitus) teadetest: Remote Start Aborted - Door Ajar (Käivitamine katkestatud - ukse andur), Press järel naaseb eelnev aken. Enamus seda tüüpi aju tiseks väljalülitamiseks vajutage põgusalt Brake Pedal and Push Button to Start (Vajuta Elektroonilise teabekeskuse (EVIC) teated Tire to XX (Madal rehvirõhk, suurendage rehvi rõhk kuni XX) Remote Start Aborted Fuel Low (Kaugkäivitus käivitus aktiivne, vajutage käivitus nuppu) sõnumitest salvestatakse (niikaua kui akti veeritud tingimus jääb aktiivseks) ja neid saab tes tamiseks (hooldusjärgselt) vaadake järgmist tamata) Service Tire Pressure System (Rehvirõhu katkes, madal kütusetase) menüünuppu. Õlivahetuse märgusüsteemi läh- Front Seatbelts Unbuckled (Esiturvavööd kinni- piduripedaali ja süütenuppu). üle vaadata Messages menüüpunkti alt. Kuni Viiesekundilised salvestamata teated toimingut. Driver Seatbelt Unbuckled (Juhi turvavöö kinnitamata) Parking Brake Engaged (Seisupidur raken- katkes, liiga külm) jälgi mise süsteemi hooldus) Remote Start Aborted Too Cold (Kaugkäivitus teade on talletatud, kuvatakse kom passi/ Vastava olukorra tekkimisel kuvatakse teadet näidiku põhiaknas viis sekundit ja see järel Passinger Seatbelt Unbuckled (Kaassõitja välistemperatuuri real i. Näiteid selle kategooria teadetest: Right Front Turn Signal Lamp naaseb eelnev aken. Sellise teate näi teks on datud) Remote Start Aborted Door Open (Kaugkäivitus katkes, uks avatud) turvavöö kinnitamata) Brake Fluid Low (Madal pidurivedeliku tase) Out Parema esisuunatule lamp on läbipõlenud), Automatic High Beams On (Automaat kaugtuled sees). teemi hooldus) se pidurisüsteemi hooldus) käivitus katkes, kapott avatud) Service Airbag System (Turvapatjade süs- Service Electronic Brake System (Elektroo ni li- Remote Start Aborted Hood Open (Kaug- Low Tire Pressure (Madal rehvirõhk). Traction Control Off (Veojõukontroll väljas) Engine Temperature Hot (Kõrge mootori temperatuurkäi vitus katkes, tagaluuk avatud) Remote Start Aborted Tailgate Open (Kaug- Washer Fluid Low (Madal pesuvedeliku tase) Oil Pressure Low (Madal õlisurve) Battery Voltage Low (Madal akupinge) Remote Start Aborted Time Expired (Kaug käivitus katkes, aeg möödunud) Oil Change Due (Õlivahetuse tähtaeg) Service Electronic Throttle Control (Elekt rooni lise seguklapi kontroll)

89 Remote Start Disabled Start to Reset (Kaugkäivitus blokeeritud, alustage lähtestamist) kast kuumeneb, vajutage pidurit) väljumiskõrgus saavutatud) Sellel alal kuvatakse konfigureeritavaid kolla See märgutuli süttib, kui ACC ei Kui märgutuli kustub, kõlab neli minutit heli sig- Transmission Getting Hot Press Brake (Käigu- Entry/ExitRide Height Achieved (Sisenemis-/ EVIC-ekraani kollased märgutuled Dünaamilise kiirusehoidja hooldus ja lülitage mootor välja nii kiiresti kui võimalik. Service Airbag System (Turvapatjade süs teemi hooldus) Cool (Käigukast kuumeneb, peatuge, lülitage sõidukõrgus ei ole lubatud) Madala kütusetaseme märgutuli leia te lõigus Dünaamiline kiiru segee ritud. Märgutuli ei näita kui palju mootoris õli Trans. Hot Stop Safely Shift to Park Wait to Selected Ride Height Not Permitted (Valitud seid märgutulesid. Nende hulka kuuluvad: toi mi ja vajab hooldust. Lisateavet naal. Ärge autoga sõitke kuni põhjus on korri- Service Airbag Warning Light (Turvapatjade sis se parkimiskäik, oodake mahajahtumist) Service Air Suspension System Immediately Kui mahutis on kütust alles ligikaudu 11 hoidja (ACC). on. Õlitaset saab kontrollida mootorist. süsteemi hooldus) Transmission Cool Ready to Drive (Käigukast (Õhkvedrustuse kohene hooldus) liitrit, süttib see tuli ja jääb põlema, kuni Õli temperatuuri hoiatustuli Driver Seatbelt Unbuckled (Juhi turvavöö külm, sõiduvalmis) Reduce Speed To Maintain Selected Ride Seisupiduri rike kütuse lisamiseni. See märgutuli näitab mootoriõli kõrget temperatuuri. Märgutule sütti mi- kinnitamata) Service Transmission (Käigukasti hooldus) Height (Valitud sõidukõrguse valimiseks vähendage kiirust) seisupiduri riket. Pöörduge palun Pesuvedeliku madala taseme hoiatustuli See märgutuli näitab dünaamilise Passinger Seatbelt Unbuckled (Kaassõitja Service Shifter (Käiguvahetaja hooldus) Hoiatustuli süttib, kui pesuvedeliku tase sel peatage auto ja lülitage moo tor turvavöö kinnitamata) Engage Park Brake to Prevent Rolling (Rakendage seisupidur veeremise välti miseks) Wait (Õhkvedrustus jahtub, oodake) Air Suspension System Cooling Down Please oma volitatud esindaja poole. paagis on madal. välja nii kiiresti kui võimalik. Front Seatbelts Unbuckled (Esiturvavööd kinnitamata) Transmission Too cold Idle with Engine On Vehicle Cannot Be Lowered Door Open (Autot Laadimissüsteemi märgutuli Door Open (Uks avatud) (Käi gu kast liiga külm, lülitage mootor tühi käigul sisse) Off Road 2 Watch For Clearance (Maanteesõit See hoiatustuli teavitab käigukasti ve- Sellel alal kuvatakse konfigureeritavaid puna ei saa langetada, uks on avatud) Käigukasti temperatuuri hoiatustuli EVIC-ekraani punased märgutuled See märgutuli näitab laadimissüsteemi Doors Open (Uksed avatud) olekut. Kui märgutuli jääb põlema või de liku üle kuumenemisest. See võib seid märgutulesid. Nende hulka kuuluvad: Liftgate (Tagaluuk) Washer Fluid Low (Madal pesuvedeliku tase) 2, jälgige kliirensit) süt tib sõidu ajal, lülitage välja mitte Gear Not Available (Käik ei ole lubatud) Service Air Suspension System (Õhk ved rustuse hooldus) väljumiskõrgus, jälgige kliirensit) haa gise vedamisel. Kui mär gutuli süttib Märgutuli süttib kui üks või enam uksi da ge mootori pöördeid. Kui märgutuli jääb endi- Entry/Exit Watch For Clearance (Sisenemis-/ tekkida erinevatel põhjustel, näiteks Ukse andur esma tähtsad elektrilised funktsioonid või vähen- Shift Not Allowed (Käik ei ole lubatud) sõidu ajal, peatage auto ohutus kohas. Lülitage Shift to Neutral then Drive or Reverse (Lülita ge sisse neutraalkäik ja seejärel sõidu- või sõidukõrgus saavutatud) jacking And Tire Change (Õhkvedrustus sisse neutraalne käik ja laske mootoril tühikäigul laadi missüsteemis. Pöörduge KOHESELT TEE - Normal Ride Height Achieved (Normaalne Air Suspension Temporarily Disabled For ei ole korralikult suletud. selt põlema, tähendab see viga auto elekt rilises tagurduskäik) Aerodynamic Ride Height Achieved (Aerodünaa miline sõidukõrgus saavutatud) rehvivahetuseks) ajutiselt blokeeritud tungraua kasutamseks ja töötada kuni hoia tustuli kustub. NINDUSSE. Autostick Unavailable Service Required (Automaatvahetus ei ole võimalik, vajalik hooldus) Off Road 1 Ride Height Achieved (Maas tiku- Battery Low Start Engine To Change Ride Õlisurve Oil Pr hoiatustuli mi ne juhtmete abil osas Häda olukorras. Kokkupõrke hoiatuse märgutuli Kui on vajalik juhtmetega käivitus, vt. Käivita- See märgutuli hoiatab juhti potentsiaalsest kokku põrkeohust. Lisateavet leiate lõigus Dünaa- Automatic Unavailable Use Autostick Service sõi du 1 kõrgus on saavutatud) Height (Nõrk aku, käivitage kõrguse vahe tamiseks mootor) See märgutuli näitab madalat õli survet. Mär gutule süttimisel peatage auto Req. (Automaatne ei ole võimalik, kasutage Off Road 2 Ride Height Achieved (Maastikusõi du 2 kõrgus on saavutatud) Konfigureeritav teavituste aken on jagatud kolmiline kiirusehoidja (ACC). automaatvahetuse hooldust) meks: valged teavitused paremal, kollased keskel ja punased vasakul

90 Elektrilise klapijuhtimise märgutuli (ETC) Elektrilise klapijuhtimise märgutuli teavitab probleemist elektrilise klapijuhtimise süsteemis (ETC). Märgutuli peab süttima süütelüliti ON režiimi valimisel ja põlema kuni pirni de kontroll on toimunud. Kui märgutuli käivita mise ajal ei sütti, laske autot volitatud tee ninduses kontrollida. Probleemi korral süttib märgutuli mootori töötamise ajal. Peatage auto, lülitage süüde välja ja rakendage parkimiskäik. Märgutuli peaks kustuma. Kui märgutuli mootori töötamise ajal põleb, on auto enamasti sõidukõlblik. Siiski laske auto niipea kui võimalik volitatud teeninduses üle vaadata. Kui märgutuli mootori töötamisel vilgub, on vajalik kohene teenindus. Auto jõudlus võib langeda, mootor võib välja surra ja auto võib vajada pukseerimist. Mootori temperatuuri hoiatustuli Märgutuli teavitab mootori ülekuumene misest. Kui temperatuur tõuseb ja näi dik ligineb H-le, hakkab märgutuli vilkuma ja kõlab helisignaal. Edasine üle kuumenemisel ületab temperatuurinäidik H märgistuse, märgutuli vilgub ja kõlab pidev helisignaal kuni mootoril lastakse jahtuda. Kui mär gutuli süttib sõidu ajal, peatage auto ohutus kohas. Kui kliimasüsteem on sisselülitatud, lülitage see välja. Lülitage sisse neutraalne käik ja ärge gaasi vajutage. Kui osuti püsib endiselt H märgil, lülitage mootor kohe välja ja helis ta ge teenindusse. Vaadake ka Mootori ülekuumene mine. Elektrilise roolivõimendi rike mõnel mudelil Märgutuli süttib kui elektriline roolivõimendi ei tööta ja vajab hooldust. Tagaluugi andur Märgutuli süttib kui tagaluuk ei ole korralikult suletud. EVIC-ekraani rohelised märgutuled Elektrooniline kiirusehoidja seadistatud Tuli põleb roheliselt, kui kiiruse hoidja kiirus on määratud. Lisateavet leia te lõigus Dünaamiline kiirusehoidja (ACC). EVIC valikmenüü Vajutage põgusalt üles või alla noolt kuni kuvatak se soovitud valitav ikoon. Digitaalne spidomeeter Auto info Vajutage põgusalt üles või alla noolt kuva takse digitaalse spidomeetri ikoon. Vajutage põgusalt paremale noolt allmenüüdes kerimiseks ja vaju tage OK nupule ekraani km/h ja mph vahel ümberlülitamiseks. Vajutage põgusalt üles või alla noolt kuvatakse auto info ikoon. Vajutage põgusalt paremale noolt ja kuva takse mootori jahutusvedeliku ikoon. Vajutage vasakule või paremale noolt allmenüüdes kerimiseks ja vajutage OK nupule nullitavate allmenüüde vali miseks või nullimiseks: Õhkvedrustus mõnel mudelil. Käigukasti temperatuur - automaatkäigukast ainult Mootoriõli temperatuur Õli kasutusaeg Akupinge Rehvirõhk Vajutage põgusalt üles või alla noolt kuni Tire Pressure on infonäidikul esiletoodud. Vajutage põgusalt paremale noolt ja kuvatakse üks järgnevatest: Kui rehvirõhk on OK, kuvatakse kõigi rehvide rõhud ikooni igas nurgas. Kui ühe või mitme rehvi rõhk on madal, kuvatak se Inflate Tire To XX koos auto ikooniga ja ebakorrektse rehvi rõhk kuvatakse ikooni nurgas erineva värviga. Kui rehvirõhu jälgimissüsteem vajab hooldust, kuvatakse Service Tire Pressure System. Rehvirõhu jälgimissüsteemi ei saa nullida. Põhimenüüsse naasmiseks vajutage vasa kule noolt. Lisateavet leiate osas Käivita mine ja kasuta mine lõigus Rehvirõhu jälgimis süsteem. Trip A Vajutage põgusalt üles või alla noolt kuvatakse Trip A ikoon (Trip A ja Trip B vahel ümberlülitamiseks vajutage noolt vasakule või paremale). Trip A puhul kuvatakse järgnev info: Vahemaa Keskmine kütusekulu Möödunud aeg Kogu info nullimiseks hoidke all OK nuppu

91 Trip B Vajutage põgusalt üles või alla noolt kuvatakse Trip B ikoon (Trip A ja Trip B vahel ümberlülitamiseks vajutage noolt vasakule või paremale). Trip a puhul kuvatakse järgnev info: Vahemaa Keskmine kütusekulu Möödunud aeg Kogu info nullimiseks hoidke all OK nuppu. Kütusekulu Vajutage põgusalt üles või alla noolt kuvatakse kütusekulu ikoon. Keskmine kütusekulu/miili galloni kohta Tankevälp Hetke kütusekulu Salvestatud sõnumid Vajutage põgusalt üles või alla noolt kuvatakse sõnumite ikoon. See funkt sioon näitab salvestatud hoiatus te arvu. Paremale noole vajutamine võimaldab teil salvestatud sõnumeid vaadata. Audiosüsteem Vajutage põgusalt üles või alla noolt kuni kuvatakse audio ikoon. Vajutage põgusalt paremale noolt allmenüüdes kerimiseks ja vajutage OK aktiivse heliallika kuvamiseks. Ekraaniseaded Vajutage põgusalt üles või alla noolt kuvatakse Screen Setup. Vaju tage põgusalt paremale noolt seadistus menüüsse sisenemiseks. Seadis tusekraan võimaldab teil muuta näidikuplokis kuvatavat infot ja selle asukohta. Juhiabi Vajutage põgusalt üles või alla noolt kuvatakse Driver Assist. Vajutage pare male noolt dünaamilise kiirusehoidja allmenüü kuvamiseks. Lisatea vet leiate lõigus Dünaamiline kiirusehoidja (ACC). Maastik Vajutage põgusalt üles või alla noolt kuvatakse Terrain. Vajutage paremale noolt Selec-Terrain, Air Suspension, Drivetrain, Vehicle Pitch, Vehicle Roll, Vehicle Altitude ja Wheel Articulation kuvamiseks. Diagnostika - mõnel mudelil Vajutage põgusalt üles või alla noolt kuvatakse diagnostika ikoon. Vaju tage paremale noolt diagnostika veakoodide ja kirjelduste kuvamiseks. Valitavad menüüpunktid Läbisõidunäidik Standard (PRND) Gear Indicator (Standard käiguindikaator) Single Character (D) Gear Indicator (Ühe tähega indikaator) Ülemine vasak None (Tühi) Compass (Kompass) Outside Temp (välistemperatuur) - tehaseseade Oil Temp (Mootoriõli temperatuur) Current Gear: (Käesolev käik) On (Sees) Current Gear: (Käesolev käik) Off (Väljas) Time (Kellaaeg) Range To Empty (Tankevälp) Average MPG (Keskmine kütusekulu) Current MPG (Hetke kütusekulu) Trip A (Vahemaa A) Trip B (Vahemaa B) Ülemine parem None (Tühi) Compass (Kompass) - tehaseseade Outside Temp (Välistemperatuur) Oil Temp (Mootoriõli temperatuur) Time (Kellaaeg) Range To Empty (Tankevälp) Average MPG (Keskmine kütusekulu) Current MPG (Hetke kütusekulu) Trip A Trip B Restore To Defaults (Tehaseseadete taastamine) (taastab kõik tehaseseaded) Cancel (Tühista) Okay (OK) Uconnect ACCESS SEADED Uconnect Access süsteemi saab kasutada nuppude ja puutenuppude kasutajaseadetele ligipääsemiseks ning nende muutmiseks

92 Uconnect Access ekraaninupud ja nupud 1 Uconnect Access ekraaninupud 2 Uconnect Access nupud Nupud Nupud asuvad armatuurlaual Uconnect Access süs teemi keskel. Scroll/Enter (kerimine/ si ses ta mine) juhtnupp asub armatruulaual klii ma seadme keskel paremal pool. Menüüde edasi kerimiseks ja seadete muutmiseks keerake juhtnuppu (nt. 30, 60, 90), seadistuste valimiseks või muutmiseks vajutage juhtnuppu üks või mitu korda (nt. ON, OFF). Uconnect Access süsteem võib olla varustatud ka nuppudega Screen Off ja Back, mis asuvad süsteemi allosas. Uconnect Access ekraani väljalülitamiseks vajutage nuppu Screen Off. Ekraani sisse lülitamiseks vajutage Screen Off nuppu teist korda. Menüüst väljumiseks või Uconnect Access süsteemi teatud valikute tegemiseks vaju tage nuppu Back. Puutenupud Ekraaninupud leiate Uconnect Access ekraanilt. Kasutaja programmeritavad funktsioonid - Uconnect Access 8.4 seaded Menüüseadete ekraani kuvamiseks vajutage ekraa ninuppu Apps ja seejärel Settings. Selles režiimis saate ligipääsu programmeeritavatele funktsioonidele nagu ekraan (Display), kell (Clock), ohutus/abi (Safety/Assistance), tuled (Lights), uksed ja lukud (Doors & Locks), automaatne migavus ja kaugkäivitus (Auto-on Comfort & Remote Start), mootori väljalülitamine (En gine Off Operation), kompassi seaded (Com pass Settings),audio ja telefon/bluetooth (Audio and Phine/Bluetooth).. Korraga on võimalik valida vaid üks puutetundlik ala. Valiku tegemiseks vajutage soovitud režiimi ekraa ninupule. Valitud režiimis vajutage põgusalt nuppu kuni linnuke tähistab soovitud seadistust. Kui seadistus on valitud, vajutage eelmisesse menüüsse naasmiseks kas tagasinoole ekraaninuppu või Back nuppu või seadistuste ekraani sulgemiseks vajutage ekraanil X nupule. Ekraani paremas servas üles ja alla nool tele vajutades saate liikuda olemasolevate valikute vahel. Ekraan Vajutades ekraaninupule Display on saadaval järgmised seaded. Display Mode (Ekraanirežiim) Sellelt ekraanilt saate valida ühe järgmistestd automaatsetest ekraaniseadetest. Režiimi staatu se muutmiseks vajutage põgusalt ekraaninup pu Day, Night või Auto. Seejärel vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Display Brightness With Headlights ON (Ekraani heledus sisselülitatud tuledega) Sellelt ekraanilt saate reguleerida ekraani heledust kui tuled on sisselülitatud. Helendust saate reguleerida + ja ekraaninuppude abil või valides + ja nuppude vahel olevalt skaalalt soo vitud punkt. Seejärel vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Display Brightness With Headlights OFF (Ekraani heledus väljalülitatud tuledega) Sellelt ekraanilt saate reguleerida ekraani heledust kui tuled on väljalülitatud. Helendust saate reguleerida + ja ekraaninuppude abil või vali des + ja nuppude vahel olevalt skaalalt soovitud punkt. Seejärel vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Set Language (Keelevalik) Sellel ekraanil saate valida ühe kolmest keelest kõikidele ekraani käsklustele, sealhulgas reisi funkt sioonid ja navigatsioonisüsteem (mõnel mudelil). Vajutage ekraaninuppu Set Language ja seejärel vajutage keelenupule kunu soovitud keele valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüü sse tagasipöördumiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Units (Ühikud) Sellel ekraanil saate valida EVIC, odomeetri ja navigatsioonisüsteemi (mõnel mudelil) mõõtühikuid kas tolli- või meetermõõdustikus. Vajutage US või Metric kuni soovitud seadistuse valiku kasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Voice Response Length (Häälvastuse pikkus) Sellel ekraanil saate muuta häälvastuse pikkust. Selleks puudutage Brief või Detailed nup pu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eel misesse menüüsse tagasipöördumiseks vaju tage tagasinoole ekraaninuppu. Touchscreen Beep (Puutetundliku ekraani heli) Sellel ekraanil ekraaninuppu vajutades võite puute tundliku ekraani helisignaali sisse või välja lülitada. Puudutage Touchscreen Beep ekraaninuppu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Navigation Turn-By-Turn In Cluster (Täpsete navigeerimisjuhiste kuvamine mõnel mudelil) Selles funktsioonis ilmuvad ekraanile täpsed juhi sed pööre pöörde kaupa kui auto läheneb programmeeritud marsruudi määratud osale. Valiku määramiseks puudutage Navigation Turn-By-Turn In Cluster nuppu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage tagasinoole ekraa - ninuppu

93 Kell Vajutades ekraaninupule Clock on saadaval järgmised seaded. Sync Time With GPS (Aja sünkroniseerimine GPS abil) Sellel ekraanil on automaatselt raadio seadis tatud aeg. Aja sünkroniseerimise seade muutmiseks puudutage Sync with GPS Time nuppu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vaju tage tagasinoole ekraaninuppu. Set Time Hours (Tundide seadistamine) Sellel ekraanil saate muuta kellaaega. Kastist Sync with GPS Time tuleb eemaldada linnuke. Kellaaja muutmiseks puudutage nuppusid + või -. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks puu du tage tagasinoolt või puudutage X nuppu seadete ekraani sulgemiseks. Set Time Minutes (Minutite seadistamine) Sellel ekraanil saate muuta minuteid. Kastist Sync with GPS Time tuleb eemaldada linnuke. Minutite muutmiseks puudutage nuppusid + või -. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks puudutage tagasinoolt või puudutage X nuppu seadete ekraani sulgemiseks. Time Format (Kellaaja formaat) Sellelt ekraanilt saate valida ekraaniseadete kellaaja formaati. Puudutage Time Format ekraa ninuppu kuni linnuke ilmub kas valikukasti 12hrs või 24hrs. Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Safety / Assistance (Ohutus / abi) Vajutades ekraaninupule Safety / Assistance on saadaval järgmised seaded. Front Collision Sensitivity (Kokkupõrke tundlikkus) mõnel mudelil Kokkupõrke hoiatust (FCW) võib seada kas Far või Near. Vaikimisi FCW staatus on Far. See tähen dab, et kokkupõrkeohust teavitataksee kui ole te teisest autost kaugemal. Võimalda des pikemat reaktsiooniaega. Dünaamilisemaks sõidukogemiuseks seadistuse muu tmi seks valige Near. Sellisel juhul hoia tatak se kokku põrkeohust kui olete teisele autole tundu valt lähemal. Võimaldades tunduvalt dünaamilisemat sõiduelamust. FCW sttatuse muutmiseks puudutage ja vabastage OFF, Near või Far nupp. Seejärel puudutage tagasinoolt. Lisainformatsiooni leiate peatüki Armatuurlaud lõigus Adaptiivne kiirusehoidik (ACC). Forward Collision Warning (FCW) with Mitigation - Active Braking: On/Off Kokkupõrke hoiatus (FCW) leevendamisega aktiivpidurdus On/Off FCW süsteem sisaldab laiendatud pidurdusabi (ABA). Kui funktsioon on valitud, rakendab ABA täiendavat pidurdamist kui juhi pidurdustugevus ei ole piisav kokkupõrke vältimiseks. ABA süsteem aktiveerub sõidukiirusel 8 km/h. Valikuks puudutage nuppu Forward Collision Warning (FCW) with Mitigation Active Braking kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Lisainformatsiooni leiate peatüki Auto funktsioonid lõigust Kokkupõrkehoiatus (FCW) leevendamisega ParkSense Park Assist (ParkSense parkimisabi) Tagumine parkimisabi süsteem aitab tuvastada auto taga olevaid objekte, kui käik on asendis REVERSE ja auto sõidukiirus on alla 18 km/h. Süsteemi saab kasutada režiimis ainult heliga või heli ja kuvamisega. Parkimisabi staatuse muutmiseks puudutage ja vabastage Sound Only või Sounds and Display nuppu. See järel vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Lisainformatsiooni leiate peatüki Auto funktsioonid lõigust ParkSense tagumine parkimisabi. ParkSense Park Assist Braking: On/Off (ParkSense parkimisabi pidurdus On/Off) Selle funktsiooni valimisel tuvastab parkimisabi süsteem auto taga asuvaid objekte ja kasutab auto peatamiseks autonoomset pidurdamist. Valiku määramiseks puudutage ParkSense Park Assist Braking nuppu kuni soovitud valiku kasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüs se naasmiseks vajutage tagasinoole ekraa ninup pu. Lisainformatsiooni leiate peatüki Auto funktsioonid lõigust ParkSense tagumine parkimisabi. ParkSense Front and Rear Park Assist Chime Volume: Low/Medium/High (ParkSense eesmise ja tagumise parki misabi helitugevus: vaikne/keskmine/kõva) Esi- või tagumise parkimise helisignaali seadeid saab valida EVIC ekraanil või Uconnect süs teemis (mõnel mudelil). Helisignaali valik on LOW, MEDIUM ja HIGH. Tehaseseade on MEDIUM. ParkSense säilitab peale süüte välja keeramist viimase valitud seade. Tilt Mirrors In Reverse (Küljepeeglite mahakeeramine) Selles funktsioonis, kui süüde on asendis RUN ja käigukang on asendis REVERSE, küljepeeglid keeratakse allapoole. Kui käigukang ei ole enam asendis REVERSE, küljepeeglid naasevad oma endisesse asendisse. Valiku määra miseks puudutage Tilt Mirrors In Reverse nup pu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vaju tage tagasinoole ekraaninuppu. Blind Spot Alert (Pimenurga hoiatus) Pimenurga hoiatusfunktsiooni võib seadistada asendisse väljas, tuled või tuled ja heli. Pimenurga hoiatus aktiveerub režiimis Lights. Kui funktsioon on valitud, pimenurga jälgimise süsteem (BSM) aktiveerub ja kuvab vaid visuaalse hoiatuse küljepeeglites. Kui funkt sioon Lights & Chime on aktiveeritud, pimenurga monitor (BSM) kuvab visuaalse hoia tuse küljepeeglites koos helisignaaliga kui suunatuli on sisselülitatud. Kui valite Off, pimenurga monitori (BSM) süsteem on deaktiveeritud. Pimenurga hoiatussüsteemi staa tuse muutmiseks puudutage ekraaninuppu Off, Lights või Lights & Chime. Seejärel vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Kui auto on saanud kahjustusi anduri piirkonnas, isegi kui anduri pealispinda ei ole kahjustatud, võib andur olla paigast nihkunud. Anduri paigutuse kontrollimiseks pöörduge volitatud esindaja poole. Paigast nihkunud andur ei pruugi BSM töötada korralikult

94 ParkView Backup Camera (tahavaatekaamera) Auto võib olla varustatud ka ParkView tagurduskaameraga, mis võimaldab näha ümbritsevat ekraanipilti siis, kui käigukang on asendis REVERSE. Kujutis kuvatakse navigatsiooni/multimeedia raadio puuteekraanil koos teatega ekraani ülaosas check entire surroundings. Viie sekundi möödumisel teade kaob. ParkView kaamera paikneb sõiduki taga numbrimärgi kohal. Valiku määramiseks puudutage ParkView Backup Camera nuppu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. ParkView Backup Camera Delay (Park- View tagurduskaamera viivitus) Kui käigukang liigutatakse asendist REVERSE välja (kaamera viivitusega välja lülitatud), sulgub ka kaamerarežiim ning ekraanil kuvatakse uuesti navigatsiooni- või audioteated. Kui käigukang liigutatakse asendist REVERSE välja (kaamera viivitusega välja lülitatud), tahavaate pilti koos koordinaatjoontega kuvatakse kuni 10 sekundit peale seda kui käigukang ei ole asendis REVERSE, kui eessunas sõidukiirus ületab 8 MPH, käik on asendis PARK või süüde on väljalülitatud. ParkView tagurduskaamera viivituse seadmiseks puudutage ekraaninuppu Controls, Settings ja seejärel Safety & Driving Assistance nuppu. ParkView Delay sisse- väljalülitamiseks puudutage Parkview Backup Camera Delay ekraaninuppu. Rain Sensing Auto Wipers (Vihmatundlikud klaasipuhastid) Kui funktsioon on valitud, süsteem aktiveerib automaatselt klaasipuhastid, kui tuvastab tuuleklaasil vett. Valiku määramiseks puudu tage Rain Sensing nuppu kuni soovitud valiku kasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Hill Start Assist (Tõusul sõidu alustamise abisüsteem) mõnel mudelil Funktsiooni valimisel HSA aktiveerub. Lisainfot leiate peatüki Käivitamine ja kasutamine lõigust Elektrooniline pidurduskontroll. Valiku määramiseks puudutage Hill Start Assist nuppu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Tuled Vajutades ekraaninupule Lights on saadaval järgmised seaded. Headlight Illumination On Approach (Esitule de süttimine lähenemisel) Funktsiooni valimisel esituled süttivad ja jäävad põlema 0, 30, 60, või 90 sekundiks kui uksed ei ole lukustatud kaugjuhtimispuldi (RKE) abil. Oleku muutmiseks puudutage + või nuppu soovitud ajavahemiku valimiseks. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Headlights With Wipers (Tuled koos klaasipuhas tiga) mõnel mudelil Funktsiooni valimisel ja kui esituled on AUTO asen dis, lülituvad esituled sisse umbes 10 minu tit peale klaasipuhastite sisselülitamist. Klaa sipuhastite väljalülitamisel selles funkt sioonis, lülituvad välja ka esituled. Valiku määramiseks puudutage Headlights With Wipers nup pu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vaju tage tagasinoole ekraaninuppu. Auto Dim High Beams SmartBeam (Automaatselt tumenevad kaugtuled SmartBeam ) mõnel mudelil Funktsiooni valimisel deaktiveeruvad kaugtuled teatud tingimustel automaatselt. Valiku määramiseks puudutage Auto High Beams nuppu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Lisainfor matsiooni leiate peatüki Auto funktsioonid lõigust Tuled/ SmartBeam - mõnel mudelil. Daytime Running Lights (Päevatuled) mõnel mudelil Funktsiooni valimisel lülituvad päevatuled mootori käivitumisel sisse. Valiku määramiseks puudu tage Daytime Running Lights nuppu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüü sse naasmiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Flash Headlights With Lock (Esitulede vilkumine lukustamisel) Funktsiooni valimisel vilguvad esituled uste kaug juhtimispuldi (RKE) abil avamisel ja lukustamisel. Funktsiooni on võimalik valida helisignaaliga või ilma. Valiku määramiseks puudutage Flash Headlights with Lock nuppu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Uksed ja lukud Vajutades ekraaninupule Doors & Locks on saadaval järgmised seaded. Auto Unlock On Exit (Automaatne avanemine väljumisel) Funktsiooni valimisel kõik uksed on lukust avatud auto peatumisel, kui käigukang on asendis PARK või NEUTRAL ja juhiuks avatud. Valiku määramiseks puudutage Auto Unlock On Exit nup pu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Sound Horn With Lock (Helisignaal lukustamisel) Funktsiooni valimisel kostab helisignaal ukselukkude aktiveerimisel. Valiku määra miseks puu du tage Sound Horn With Lock nuppu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Sound Horn With Remote Start (Helisignaal kaugkäivitamisel) Funktsiooni valimisel kostab helisignaal kaugkäivitamise aktiveerimisel. Valiku määramiseks puudutage Sound Horn With Remote Start nuppu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. 1st Press Of Key Fob Unlocks (Avamine puldi ühekordsel vajutamisel) Funktsiooni valimisel avaneb lukust vaid juhipool ne uks, kui kaugjuhtimispuldil (RKE) vajutada UNLOCK nuppu

95 Kui funktsioon on valitud, tuleb kaasreisijate uste lukust avamiseks vajutada kaugjuhtimispuldi UNLOCK nuppu kaks korda. Kui Unlock All Doors On 1st Press on valiitud, avanevad kõik uksed RKE kaugjuhtimispuldi UNLOCK nupu vajutamisel. Kui autole on programmeeritud avamine puldi ühekordse vajutamisega, avanevad kõik uk sed passiivse sisenemise käepidemest haaramisel. Kui autole on programmeeritud Avamine puldi ühekordse vajutamisega, avaneb vaid juhiuks käepidemest haaramisel. Passiivsel sisenemisel, kui au tole on programmeeritud avamine puldi ühe kordse vajutamisega, avaneb juhiuks vaid kui käepidet puudutatakse rohkem kui üks kord. Kui on valitud juhiuks esimesena, saab sisemist ukselukustusnuppu kasutada uste avamiseks alles peale juhiukse avamist (või RKE kaugjuhtmispuldi kasutamisel). Passive Entry (Passivne sisenemine) Funktsioon võimaldab auto uste lukustamist ja avamist ilma kaugjuhtimispuldi nupule vajutamata. Valiku määramiseks puudutage Passive Entry nuppu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vaju tage tagasinoole ekraaninuppu. Lisainformatsiooni leiate peatüki Alustamine lõigust Võtmevaba Enter-N-Go. Memory To FOB (FOB mälu ) mõnel mudelil Funktsioon võimaldab automaatset juhiistme positsioneerimist hõlbustamaks autosse sisene mist või väljumist. Valiku määramiseks puudutage Memory Linked To FOB nuppu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Iste naaseb meelde jäetud asendisse (puldiga avamise mälu on asendis ON) kaugjuhtimispuldi abil uste avamisel. Lisa informatsiooni leiate peatüki Auto funktsioonid lõigust Juhiistme asendi mälu. Automaatsed mugavusseaded ja kaugkäivitus Vajutades ekraaninupule Auto-On Comfort & Remote Start on saadaval järgmised seaded. Horn With Remote Start (Helisignaal kaugkäivitaisel) Funktsiooni valimisel kostab helisignaal kaugkäivitamise aktiveerimisel. Valiku määramiseks puudutage Sound Horn With Remote Start nuppu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vaju tage tagasinoole ekraaninuppu. Auto-On Driver Heated/Ventilated Seat & Steering Wheel With Vehicle Start (Automaatne juhiistme soojendus/ventileerimine ja roolisoojendus käivitamisel) mõnel mudelil Funktsiooni valimisel lülituvad juhiistme- ja ja roolisoojendus automaatselt sisse kui temperatuur on alla 4.4 C. Kui temperatuur on üle 26.7 C, lülitub sisse juhiistme ventileerimine. Valiku määramiseks puudutage Auto Heated Seats nuppu kuni soovitud valikukasti ilmub linnuke. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vaju tage tagasinoole ekraaninuppu. Väljalülitatud mootori valikud Vajutades ekraaninupule Engine Off Options on saadaval järgmised seaded. Engine Off Power Delay (Mootor väljas viivitus) Funktsiooni valimisel jäävad elektriaknad, raadio, Uconnect telefon (mõnel mudelil), DVD video süs teem (mõnel mudelil), elektriline katuse luuk (mõnel mudelil) ja pistikupesad kuni 10 minutiks peale süüte väljalülitamist aktiivseks. Esi ukse avamine tühistab funktsiooni. Mootor väljas viivituse funktsiooni oleku muutmiseks puudutage ekraaninuppu 0 sekundit, 45 sekundit, 5 sekundit või 10 sekundit. Seejärel vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Headlight Off Delay (Esitulede väljalülitamise viivitus) Kui funktsioon on valitud, juht saab valida esitulede põlema jäämise kas 0, 30, 60, või 90 sekundiks peale autost väljumist. Oleku muutmiseks puudutage + või nuppu soovi tud ajavahemiku valimiseks. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage tagasinoole ekraa ninuppu. Kompassi seaded mõnel mudelil Vajutades ekraaninupule Compass Settings on saadaval järgmised seaded. Variance (Kompassihälve) Kompassihälve on erinevus magneetilise põhja ja geograafilise põhja vahel. Erinevuste kompenseerimiseks tuleb hälve seadistada vöön di jaoks, kus autot kasutate. Kui see on seadistatud, kompenseerib kompass erinevused automaatselt ja annab kõige täpsema kompassinäidu. Ärge asetage armatuurlauale magnetit sisalda vaid esemeid, nagu ipod, mobiiltelefon, sülearvutid ja radarid. Kompassi moodul paik neb armatuurlauas ning sellised esemed võivad kompassiandurit häirida ja anda vale tulemuse. Kompassihälvete kaart Perform Compass Calibration (Kompassi kalibreerimine) Seadistuse muutmiseks puudutage Calibration ekraaninuppu. Kompass on isekalibreeruv, mistõttu puudub vajadus kompassi käsitsi nullida. Uuel autol kompass võib ekselda ja EVIC kuvab CAL kuni kompassi kalibreerimiseni

96 Kompassi on võimalik kalibreerida ka vajutades ekraaninuppu ON ja võite läbi viia läbi ühe või rohkem 360-kraadilise pöörde (piirkonnas, kus pole suuri metallist esemeid või objekte) kuni CAL näidik EVIC ekraanil lülitub välja. Sellisel juhul töötab kompass normaalselt. Audio Vajutades ekraaninupule Audio on saadaval järgmised seaded. Balance/Fade (Tasakaal/suunamine) Sellel ekraanil saate seadistada heli tasa kaalus tamist ja suunamist. Equalizer (Ekvalaiser) Sellel ekraanil saate seadistada Bass, Mid ja Treble. Reguleerida saate + ja ekraani nuppude abil või valides + ja nuppude vahel olevalt skaalalt soovitud punkti. Seejärel vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Bass/Mid/Treble võimaldab seadistamist kas sõr mega üles-alla libistades või ekraanil soovi tud seadistust puudutades. Speed Adjusted Volume (Sõidukiirusega seaotud helitugevus) Funktsioon võimaldab helitugevust suurendada või vähendada sõltuvalt sõidukiiruse muutu misest. Helitugevuse sõidukiirusega sidu miseks Off, 1, 2 või 3. Seejärel vajutage tagasinoole ekraaninuppu. Surround Sound (Ruumiline heli) Funktsioon võimaldab modelleerida ruumilist heli. Seade valimiseks puudutage Surround Sound nuppu ja järgmisena valige On või Off noolenuppude abil. Telefon/Bluetooth Vajutades ekraaninupule Phone/Bluetooth on saadaval järgmised seaded. Paired Devices (Seotud seadmed) Funktsioon näitab millised seadmed on Phone/ Bluetooth süsteemis seotud. Täpsemat teavet leiate täiendavast Uconnect kasutusjuhendist. Uconnect RAADIOD MÕNEL MUDELIL Täpsemat teavet raadio kohta leiate täiendavast Uconnect kasutusjuhendist. ipod /USB/MP3 KASUTA MINE MÕNEL MUDELIL Keskkonsooli ülemisel kattel asuv funktsioon või maldab ipod või välises USB seadme ühendamist USB pordiga. ipod juhtimisfunktsioon toetab Mini, 4G, Photo, Nano, 5G ipod ja iphone seadmeid. Mõned ipod tarkvara versioonid ei pruugi täie likult toetada ipod juhtimise funktsioone. Tark vara uuendamiseeks külastage Apple veebisaiti. Täpsemat teavet leiate täiendavast Uconnect kasutusjuhendist. AUDIO ROOLILÜLITID Mõnel mudelil Helisüsteemi lülitid asuvad rooli tagaküljel. Lülititele ligipääsemiseks puudutage rooli tagantpoolt. Kaugjuhtiavad helisüsteemi lülitid (Rooli tagaküljel) Parempoolne lüliti on klahvi tüüpi lüliti, mille kesk mine nupp kontrollib helitugevust ja helisüs teemi režiimi. Vajutades ülemist lülitit saate heli tugevust suurendada ja vajutades alumist lülitit vähendada. Keskmisele lülitile vajutades saate valida erinevaid raadiorežiime (AM/FM/CD/AUX, jne.). Vasakpoolne lüliti on klahvi tüüpi lüliti koos vajuta tava lülitiga keskel. Vasakpoolse lüliti funktsioonid sõltuvad valitud režiimist. Järgnev kirjeldab vasakpoolne lüliti toimimist erine vates režiimides. Raadio Vajutades ülemist lülitit Seek otsib funktsioon edasisuunas järgmist kuulatavat jaama, alumisele lülitile vajutades otsib tagasisuunas eelmist kuulatavat jaama. Vasaku lüliti keskmine nupp häälestab järgmise eelseadistatud jaama, kui raadiojaamad on eelnevalt programmeeritud. CD-mängija Vajutades ülemist lülitit valitakse järgmine CDplaadi pala. Vajutades alumist lülitit üks kord, liigutakse tagasi sama laulu algusesse või eelmise laulu algusesse, kui vajutate lülitile üks sekund enne laulu algust. Vajutades ülemist või alumist lülitit kaks korda, esitatakse teine pala, kolm korda kolmas pala jne. Vasaku juhi keskmisel lülitil ei ole CD-mängija režiimis mingit funktsiooni. Sealjuures, kui auto on varustatud mitme plaadiga CD-mängijaga, on keskmise lüliti abil võimalik valida CDmängijas olevat järgmist plaati. CD/DVD-PLAADI HOOLDAMINE CD/DVD säilitamiseks tuleb järgida järgmiseid ettevaatusabinõusid: 1. Hoidke CD-plaati servadest, vältides selle pinna puudutamist. 2. Kui plaat on määrdunud, puhastage pind pehme lapiga, pühkides keskelt äärte suunas. 3. Kriimustamise vältimiseks ärge kinnitage plaadile paberit ega kleebiseid. 4. Ärge kasutage aineid nagu benseen, lahusti, pesemisvahendid või anti-staatilised pihustid. 5. Peale mängimist asetage plaat tagasi selle ümbrisesse. 6. Ärge jätke plaati otsese päikesevalguse kätte. 7. Ärge hoidke plaati kohtades, kus temperatuurid võivad tõusta liiga kõrgele

97 Kui teil tekib raskusi konkreetse plaadi mängi mi sel, võib see olla kahjustatud (kriimusta tud, peegeldusvastane kate eemal datud, juuk sed või niiskus plaadil) üle mõõduline, või on andmed kaitstud. Kasu tage vaid tuntud headuses plaate. RAADIO JUHTIMINE JA MOBIILTELEFONID Teatud tingimustel võib mobiiltelefoni viibimine autos põhjustada raadio helides korrapäratust või tundmatut müra. Seda võib vähendada või kõrvaldada mobiiltelefoni antenni ümberpaigutades. Selline nähtus ei kahjusta raadiot. Kui raadio esitus ei ole piisavalt selge peale antenni ümberpaigutamist, on soovitatav raadio helivõimsus mobiiltelefoni kasutamisel maha keerata, kui Uconnect (mõnel mudelil) ei ole kasutusel. KLIIMAKONTROLL Kliimaseade ja küttesüsteem on mõeldud pakku maks mugavust iga ilmaga. Süsteemi saab juhtida kas läbi Automatic Climate Cont rols arma tuurlaual või Uconnect süsteemi ekraanil. Uconnect erinevatel režiimidel (raadio, muusika pleier, seaded, lisad, jne.) temperatuuri seaded kuvatakse ekraani ülaservas. Üldine ülevaade Nupud Nupud asuvad Uconnect ekraani all. Automaatne kliimmakontroll - nupud Ekraaninupud Ekraaninupud on kasutatavad Uconnect ekraanil. Uconnect 8.4 automaatne temperatuurijuhtimine - ekraaninupud Nuppude kirjeldus (nii nuppude kui ekraaninuppude) 1. MAX A/C nupp Seadistuse muutmisesks vajutage ja vabastage, kui MAX A/C on sisselülitatud, süttib märgutuli. Sama funktsiooni uuesti kordamisel MAX A/C lülitub käsitsirežiimi ja MAX A/C märgutuli lülitub välja. 2. A/C nupp Seadistuse muutmisesks vajutage ja vabastage, kui A/C on sisselülitatud, süttib märgutuli. Sama funktsiooni uuesti kordamisel A/C lülitub käsitsirežiimi ja A/C märgutuli lülitub välja. 3. Retsirkulatsiooni nupp Seadistuse muutmisesks vajutage ja vabastage, kui funktsioon on sisselülitatud, süttib märgutuli. 4. Automaatse režiimi nupp Reguleerib automaatselt salongi temperatuuri regu leerides õhuvoolu jaotust ja tugevust. Funkt siooni käivitamine põhjustab ATC vahetamise käsitsirežiimist automaatsele režiimile. Lisa tea vet leiate lõigust Automaatsed operatsioonid. 5. Eesmine sulatamisnupp Õhuvoolu režiimi lülitamiseks sulatusrežiimile vaju tage ja vabaastage nupp. Kui funktsioon on sisse lülitatud, süttib märgutuli. Funktsiooni käivitamine põhjustab ATC ümberlülitumise käsitsi režiimist automaatsele režiimile. Sulatusrežiimis võib puhuri kiirus suureneda. Kui eesmine sulatus režiim on välja lülitatud, kliimasüsteemi naaseb varasemasse seadistusse. 6. Tagumine sulatusnupp Tagaklaasisoojendi ja küljepeeglite soojenduse (mõnel mudelili) aktiveerimiseks vajutage ja vabastage nupp. Kui tagaklaasisoojendi on sees, süttib märgutuli. Tagaklaasisoojendi lülitub kümne minuti möödumisel automaatselt välja. ETTEVAATUST! Järgmiste ettevaatusabinõude eiramise tagajärjeks võib olla kütteelementide kahjusta mine. Olge ettevaatlik tagaklaasi seestpoolt puhas tamisel. Ärge kasutage klaasi sise külje puhastamiseks abrasiivseid akna puhastusvahendeid. Kasutage peh met lappi ja kerget puhastuslahust ning püh kige kütteelementidega paralleelselt. Sil did saab pärast sooja veega niisutamist maha koorida. (Jätkub)

98 ETTEVAATUST! (jätkub) Ärge kasutage kaabitsaid, teravaid tööriistu või abrasiivseid klaasipuhastusvahendeid. Hoidke kõik esemed aknast ohutus kau guses. 7. Kaassõitjatsooni temperatuuri suurendamise nupp Võimaldab kaassõitjatsooni temperatuuri eraldi reguleerida. Vajutage nuppu temperatuuriseade suurendamiseks või puudutage ja libistage puuteekraanil temperatuuriribal punast noolt. Nupule vajutamine sünkroonrežiimi ajal katkestab sünkroonrežiimi. 8. Kaassõitjatsooni temperatuuri vähendamise nupp Võimaldab kaassõitjatsooni temperatuuri eraldi reguleerida. Vajutage nuppu temperatuuriseade vähendamiseks või puudutage ja libistage puuteekraanil temperatuuriribal sinist noolt. Nupule vajutamine sünkroonrežiimi ajal katkes tab sünkroonrežiimi. 9. SYNC Sync puutenupu vajutamisel lülitub sünkroniseeri misfunktsioon sisse ja välja. Funkt siooni sisse lülitamisel süttib märgutuli. Sünkroni seerimis funktsiooni saab kasutada kaassõitja- ja juhi tsooni temperatuuriseadete ühtlustamiseks. Kaassõitjatsooni temperatuuriseadete muutmi ne lülitab sünkroniseerimisfunktsiooni automaatselt välja. 10. Ventilaatori lüliti Puhuri lüliti abil saab reguleerida ventilaatori kiirust. Võimalik on valida seitsme kiiruse vahel. Puhuri reguleerimine toob kaasa ümberlülitu mise automaatrežiimist käsitsi režiimile. Ventilaatori kiirust saab muuta nii nuppude kui puutenuppudega järgnevalt: Nupp Ventilaatori kiirus suureneb nuppu päripäeva pöörates. Pöörates nuppu vastupäeva, ventilaa tori kiirus väheneb. Puutenupp Ventilaatori kiiruse vähendamiseks kasuta ge väikest ventilaatori ikooni ja kiiruse suuren damiseks suurt ventilaatori ikooni. Ventilaatori saab ka valida vajutades ventilaatori riba piirkonnale ikoonide vahel. 11. Režiimid Õhuvoo režiimi saab muuta armatuurlaua, põranda, ventilaatori või sulatusrežiimi ventilatsiooniavadele. Režiimid on järgnevad: Panel Salongi Moülaosa režiim Kasutusel on armatuurlaua õhuavad. Kõigi ventilatsiooniavade õhuvoo suun da saab eraldi muuta. Õhku suuna takse läbi armatuurlaua ventilatsiooni avade. Neid avasid saab õhuvoolu suunamiseks reguleerida. Üla- ja alaosa režiim Kasutusel on armatuurlaua ja põranda ventilatsiooniavad. Väike õhu voog suunatakse ka esiklaasile ja külgklaasidele. Selle režiimi puhul on salongi ülaosa õhuvoog jahedam kui alaosa õhuvoog. Alaosa režiim Kasutusel on põranda ventilatsiooniavad. Väike õhuvoog suunatakse ka esi klaasile ja külgklaasidele. Universaalrežiim Kasutusel on põranda, esiklaasi ja külg klaaside ventilatsiooniavad. Antud režiim on parim külmade ja lumiste tingimuste puhul. Aknasoojendusrežiim Kasutusel on esiklaasi ja külgklaaside ventilatsiooniavad. Akende sulata miseks ja udust puhastamiseks kasu tage settings aknasoojendusrežiimi maksi maalsete temperatuuriseadetega. Aknasoojendus režiimi vali misel võib ventilaatori kiirus suureneda. 12. Kliimaseade väljalülitamisnupp Vajutage kliimaseadme sisse- ja välja lülitamiseks põgusalt nupule. 13. Juhitsooni temperatuuri vähendamise nupp Võimaldab juhitsooni temperatuuri eraldi reguleerida. Vajutage nuppu temperatuuriseade vähen damiseks või puudutage ja libistage puuteekraanil temperatuuriribal sinist noolt. Sünktoonrežiimis reguleeritakse selle režiimi kasutamisel automaatselt ka kaas sõitjatsooni temperatuuri. 14. Juhitsooni temperatuuri suurendamise nupp Võimaldab juhitsooni temperatuuri eraldi reguleerida. Vajutage nuppu temperatuuriseade soojendamiseks või puudutage ja libistage puute ekraanil temperatuuriribal punast noolt. Sünktoonrežiimis reguleeritakse selle režiimi kasutamisel automaatselt ka kaas sõitjatsooni temperatuuri. Kliimaseadme funktsioonid A/C (Õhukonditsioneer) Õhukonditsioneeri nupp võimaldab õhukonditsio neeri käsitsi sisse- ja väljalülitada. Kui õhukonditsioneer on sisselülitatud, siis puhub jahe kuiv õhk läbi ventilatsiooniavade salon gi. Kütusesäästuks lülitage A/C nupule kondit sioneeri väljalülitamiseks või reguleerige käsitsi ventilaatori kiirust. Pidage meele valida ainult ülaosa, universaal- või alaosa režiim

99 Kui esiklaasile või külgklaasidele tekkib udu, valige aknasulatusrežiim ja suurendage ventilaatori kiirust. Kui õhukonditsioneer töötab oodatust halvemini, kontrollige, et konditsioneeri esiosale (radiaatori ees) ei oleks kogunenud mustust või putukaid. Puhastage õr nalt vett läbi radiaatori ja kondenseri pihustades. Esikaitsete ette paigaldatud kan gas võib kondensaatori õhuvoogu pidurdada. MAX A/C MAX A/C seade tagab maksimaalse jahutuse. Vajutage põgusalt MAX A/C ja eelneva seade vahel ümberlülitamiseks. Kui maksimaalne jahutus on sisselülitatud, süttib puutenupul märgutuli. Maksimaalse jahutuse režiimis saab ventilaatori kiiruse ja režiimi reguleerida soovitud tasemele. Teiste seadete valimisel lülitub kliimaseade valitud seadele ja maksimaalne jahutus lülitub välja. Tsirkulatsioon Kui välisõhk on suitsune, haisev või kõrge niiskustasemega või soo vi te kiiret jahutust, vajutage tsirkulatsiooni nupule. Funktsiooni sisselülitamisel süttib märgu tuli. Tsirkulatsioonirežiimi väljalülita mi seks vajutage uuesti lülitile. Tsirkulatsioonirežiimi külma ilmaga kasutamine võib muuta aknad uduseks. Tsirkulatsioonirežiim ei pruugi olla võimalik (puutenupp on hall). Tsirkulatsioonirežiimi ei saa kasutada aknasoojendus- ja aknapuhas tusrežiimi ajal. Nende režiimide sisselülitamisel lülitub tsirkulatsioonirežiim auto maatselt välja. Kui proovite tsirkulatsioo nirežiimi nendes režiimides sisselülitada, hakkab nupu märgutuli vilkuma ja lüli tub seejärel välja. Temperatuuri automaatseade (ATC) 1. Vajutage AUTO nupule või puutenupule (4) automaatse kliimaseade (ATC) paneelil. 2. Seejärel valige soovitud temperatuurid juhi või kaassõitja temperatuuri nuppude või puutenuppu dega (7,8, 13, 14). Süsteem hakkab valitud temperatuuri hoidma. 3. Kui süsteem on seadistatud teile sobivale tase mele, ei ole seadeid enam vaja muuta. Laske süsteemil automaatselt toimida. Külma või kuuma temperatuuri korral pole vajalik seadeid ise muuta. Süsteem reguleerib temperatuuri, režiimi ja ventilaatori kiirust automaatselt. Temperatuuri saab kuvad nii USA kui meet ri listes ühikutes valides US/M funktsiooni. Vt Uconnect Touch süsteemi seaded. Külmstardi korral töötab ventilaator kuni moo to ri soojenemiseni madalal kiirusel. Mootori soojene misel ventilaatori kiirus suureneb. Käsitsi reguleerimine Süsteem lubab valida käsitsi ventilaatori kiirust, ventilatsiooniavade režiime, õhukonditsioneeri ja tsirkulatsiooni. Ventilaatori kiiruse seadistada lülitiga fikseeri tud kiirusele. Kui fikseeritud kiirust ei ole valitud, et tööta ventilaator fikseeritud kiirusega. See võimaldab eessõitjatel regu lee rida tsirkulatsiooniõhku ja katkestada auto maatrežiimi. Kasutaja saab määrata ka ventilatsiooniavade režiime. Õhukonditsioneeri ja tsirkulatsiooni lüliteid saab samuti käsitsi režiimis kasutada. Nõuanded kasutamiseks Vt selle osa lõpus äratoodud soovituslikke sea deid erinevateks ilmastikutingimusteks. Kasutamine suvel Mootori jahutussüsteem õhukonditsioneeriga auto des peab sisaldama kõrgekvaliteedilist antifrii si, korrosiooni ja mootori ülekuumenemise kaitseks. Soovitav on kasutada 50% OAT (Organic Additive Technology) jahutusvedelikku, mis vastab Chrysleri materjalistandardile MS ja 50% vett. Õige jahutusvedeliku valimiseks vt. Hooldus osa. Kasutamine talvel Hoidmaks ära akende uduseks muutmist ärge kasutage talvel tsirkulatsioonirežiimi. Kui autot ei kasutata Kui te autot kahe või enama kuu jooksul ei kasuta, seadke lülitage kliimaseade viieks minutiks sis se värske õhu režiimil ja kõrge ventilaatori kiirusega. See suurendab korrektset määrimist, mis vähendab kliimaseadme kahjustamise võima lust süsteemi taaskäivitamisel. Akende uduseks muutumine Aknad saab udust kiiresti puhastada lülitades sis se aknapuhastusrežiimi. Aknapuhastus-/ala osa režiimi saab kasutada akende puhastamiseks ja kütte kasutamiseks. Kui külgakende pu has tamine on problemaatiline, suurendage ventilaatori kiirust. Aknad kalduvad uduseks muu tuma just eriti vihmase või niiske ilmaga. Tsirkulatsioonirežiimi ei tohiks ilma õhu kondit sioneerita pikemat aega kasutada, vastasel juhul muutuvad aknad uduseks

100 Värske õhk Kontrollige, et õhu sissevõtuava olek takistusteta (näit. lehed). Õhu sissevõtuavale kogune nud lehed vähendavad õhuvoogu ja need või vad ummistada veedüüse. Kontrollige talvekuu del, et õhu sissevõtuavad oleksid jää- ja lumevabad. Õhukonditsioneeri filter Kliimaseadme filtrid filtreerivad välisõhust tulevat tolmu, õietolmu ja lõhnasid. Tugevat lõhna ei pruugi filtrid täielikult filtreerida. Õige jahutusvede liku valimiseks vt. Hooldus osa. Soovutuslikud seaded ILM Kuum ilm ja väga kuum salong SEADE Valige seade, A/C ja ventilaatori kõrge kiirus. Laske aknad minutiks alla, et kuum õhk saaks väljuda. Kui normaalne sisekliima on taastatud, valige sobivad seaded. Soe ilm Lülitage A/C sisse ja valige seade. Jahe päikeseline ilm Jahe niiske ilm Külm ilm Valige seade Valige seade ja lülitage akende udust puhastamiseks sisse A/C. Valige seade. Kui esiklaas muutub uduseks, valige seade

101 KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE KÄIVITAMINE Automaatkäigukast Võtmeta sisenemine ja käivitamine Enter-N-Go Tavakäivitus Külm ilm (alla 29 C) Käivitumisraskused Pärast käivitamist Tavakäivitus diiselmootor AUTOMAATKÄIGUKAST Võtmega käivitamine parkimiskäigul Piduri/käigukasti lukustussüsteem Kütusesäästu (ECO) režiim Kaheksakäiguline automaatkäigukast NELIKVEDU Quadra-Trac I -süsteemi kasutamine/ettevaatusabinõud mõnel mudelil..214 Quadra-Trac II -süsteemi kasutamine/ettevaatusabinõud mõnel mudelil.215 Käigud

102 200 Käiguvahetus Quadra-Drive II süsteem mõnel mudelil SELEC-TERRAIN MÕNEL MUDELIL Kirjeldus Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) teated QUADRA-LIFT MÕNEL MUDELIL Kirjeldus Õhkvedrustusrežiimid Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) teated Kasutamine MAANTEESÕIT MAASTIKUSÕIT Quadra-Lift mõnel mudelil Millal aeglast (4 WD LOW) nelikvedu kasutada mõnel mudelil Vees sõitmine Lumes, mudas ja liivas sõitmine Mäkketõus Mäest laskumine Pärast maastikusõitu ROOLIVÕIMENDI L mootor L gaasimootor ja 3.0L diiselmootor Elektrilise roolivõimendi õli kontrollimine KÜTUSESÄÄSTU TEHNOLOOGIA 5.7L MOOTOR AINULT MÕNEL MUDELIL..229 SEISUPIDUR ELEKTROONILINE PIDURITE KONTROLLSÜSTEEM ABS-pidur VEOJÕUKONTROLL (TCS) PIDURIABI SÜSTEEM (BAS) ÜLE katuse rullumise vastane süsteem (ERM) Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) Haagise õõtsumisstabilisaator (TSC) Tõusul sõidualustamise abisüsteem (HSA) Pidurdusvalmidus mõnel mudelil Pidurite kuivatussüsteem mõnel mudelil Mäest laskumise abisüsteem (HDC) MP3023 käigukastiga nelikveomudelid Kiirusepiiraja (SSC) MP3023 jaotuskastiga nelikveomudelid ESC sisselülitumise ja rikke märgutuli ja ESC OFF märgutuli REHVID Rehvirõhk Rehvirõhud Suurel kiirusel sõitmine Radiaalrehvid Rehvi tüübid Tühi rehv Varuratas Rehvide pöörlemine Kulumisindikaatorid Rehvi kasutusaeg Rehvide vahetamine REHVIKETID

103 REHVIDE ÜMBERPAIGUTAMINE REHVIRÕHU KONTROLLSÜSTEEM (TPMS) Madala rehvirõhu hoiatus REHVIRÕHU KONTROLLSÜSTEEMI rikkehoiatus TPMS väljalülitamine KÜTUS L mootor L mootor KÜTUS DIIELMOOTOR TANKIMINE Tankeluugi käsitsi avamine HAAGISE VEDAMINE Põhimõisted Turvakaabli ühendamine Lubatud haagise koormus Haagise ja tiisli mass Nõuded pukseerimisel Pukseerimine SÕIDUKI PUKSEERIMINE Sõiduki pukseerimine Sõiduki pukseerimine kaksikveo mudelid Sõiduki pukseerimine Quadra Trac II /Quadra Drive II nelikveo mudelid KÄIVITAMINE Enne auto käivitamist reguleerige istet, tahavaate- ja küljepeegleid, kinnitage turvavöö ja paluge seda teha ka kõigil kaasreisijatel. Autost lahkumisel kontrollige, et pult ei jääks au tosse ja lukustage auto. Ärge kunagi jätke lapsi järelvaateta autosse või võimaldage neile ligipääsu lukustamata autole. Laste omapäi autosse jätmine võib olla ohtlik. Sellel võib olla mitmeid põhjuseid. See võib kaasa tuua inimohvritega õnnetuse. Lapsi peab hoiatama, et nad ei puutuks seisupidurit, piduripedaali ja käigukangi. (jätkub) (jätkub) Ärge jätke võtmepulti autosse või auto ligidusse. Ärge jätke Enter-N-Go süstee miga autot ACC või ON/RUN režiimi. Sel ju hul saavad lapsed kasutada elektrilisi akna tõstukeid ja teisi nuppe või auto lii kuma panna. Automaatkäigukast Käigukang peab enne mootori käivitamist olema neutraal- või parkasendis. Enne sõidukäigu valimist vajutage piduripedaal alla. ETTEVAATUST! Järgmiste ettevaatusabinõude eiramisel võite käigukasti kahjustada. Kui mootor töötab tühikäigupööretest suure - matel pööretel, ärge lülitage käike tagurdus-, neutraal- või parkimiskäigult ühe legi edas pidi liikumise käigule. (jätkub) ETTEVAATUST! (jätkub) Lülitage käigukast parkimiskäigult välja alles siis, kui sõiduk on täielikult seiskunud. Lülitage käigukast tagurdamiskäigule või sellest välja alles siis, kui sõiduk on täielikult seiskunud ja mootor töötab tühikäigul. Enne käigu vahetamist veenduge, et olete piduripedaali alla vajutanud. Integreeritud võtmega võtmepuldi kasutamine (käivitamine) Külma või sooja mootori tavakäivitamine toimub gaasipedaali vajutamata. Ärge vajutage gaasipedaali. Keerake võtmepult koos integreeritud võtmega käivitusasendisse ja vabastage kohe, kui starter rakendub. Starter töötab edasi ja lahutub automaatselt, kui mootor käivitub. Kui mootor ei käivitu, lahutub starter kümne sekundi möödumisel automaatselt. Selli sel juhul keerake süüde asendisse LOCK, ooda ke sekundit ja korrake tavalist käivitustoimingut

104 Võtmevaba Enter-N-Go See funktsioon võimaldab juhil kasutada süütelülitit nupule vajutamisega kui käivitusnupp on autosse paigaldatud ja Enter-N- Go pult asub autos. Tavakäivitus Käivituslülitiga 1. Sisse peab olema lülitatud parkimis- või neutraalkäik. 2. Hoidke piduripedaali all ja vajutage üks kord mootori käivitusnuppu. 3. Süsteem üritab mootori käivitada. Kui mootor ei käivitu, lahutub starter kümne sekundi möödumisel automaatselt. Külma või sooja mootori tavakäivitamine toimub gaasipedaali vajutamata. Mootori käivitusnupuga seiskamine 1. Lülitage käigukang parkasendisse ja vajutage mootori käivitusnuppu. 2. Süütelukk naaseb asendisse OFF. 3. Kui käigukang pole parkimiskäigul, tuleb moo tori käivitusnuppu kaks sekundit all hoida ja liiku miskiirus peab mootori seiskumiseks olema suu rem kui 8 km/h. Süütelüliti jääb asendisse ACC, kuni lülitate käigukangi parkimiskäigule ja vajutate nupu kaks korda asendisse OFF. Kui käigukang pole parkimiskäigul ja vajutate käivitusnuppu, kuvatakse EVIC-ekraanil (mõnel mudelil) teade Vehicle Not In Park ja moo tor jääb tööle. Kui te ei lülita käigukangi parki miskäigule, võib auto veerema hakata. Kui jätate süüte asendisse ACC või RUN (mootor ei tööta) ja käigukangi parki mis käigu le, lülitub süsteem 30 minuti järel automaat selt välja ja süüde lülitub asendisse OFF. Võtmevaba Enter-N-Go funktsioonid pidu ri- /siduripedaal ei ole allavajutatud (sis se on lülitatud parkmis- või neutraalkäik) Võtmevaba Enter-N-Go funktsioon töötab sar naselt süütelukule. Sellel on neli asendit: OFF, ACC, RUN ja START. Süütelüliti asendite au tot käivitamata vahetamiseks ja lisaseadmete kasutamiseks toimige järgmiselt. Valige süütelüliti asend OFF. Vajutage mootori käivitusnuppu üks kord süü te ACC asend valimiseks (EVIC kuvab IGNITION MODE ACCESSORY ). Vajutage mootori käivitusnuppu teist korda, et valida süüte asend RUN (EVIC kuvab IGNITION MODE RUN ). Vajutage mootori käivitusnuppu kolmandat korda, et valida süüte asend OFF (EVIC kuvab IGNITION MODE OFF ). Külm ilm (alla 29 C) Tagamaks mootori käivitamine ka eriti mada latel temperatuuridel, soovitame kasutada vä list elektrijõul töötavat mootori plokisoojendit (saadaval volitatud edasimüüjalt). Käivitumisraskused Ärge valage mootori käivitamiseks õhusisselaskeavasse kütust või muid kergsüttivaid vedelikke. Võite põhjustada süttimisest tingitud tõsiseid põletushaavu. Ärge üritage sõidukit käima lükata või vedada. Automaatkäigukastiga varustatud sõidukeid ei saa sellisel moel käivitada. Põlemata kütus võib sellisel juhul mootori käivitumisel katalüsaatorisse siseneda ning katalüsaatorit või sõidukit kahjustada. Kui sõiduki aku on tühjenenud, kasutage käivitusabikaableid ning käivitage mootor varuakult või teisesõiduki akult. Kui sõiduki aku on tühjenenud, kasutage käivitusabikaableid ning käivitage mootor varuakult või teise sõiduki akult. Selline käivitamine võib valesid võtteid kasutades ohtlik olla. Lisateavet leiate jaotise Mida teha ohuolukorras lõigus Käivitusabi. Üleujutatud mootori puhastamine (mootori käivitusnupuga mudelid) Kui mootor tavalisi või külma ilma käivi tus toiminguid järgides ei käivitu, võib see olla üle ujuta tud. Liigse kütuse eemaldamiseks: 1. Vajutage piduripedaal alla. 2. Vajutage gaasipedaal alla. 3. Vajutage põgusalt käivitusnuppu. Starter rakendub automaatselt, töötab kümme se kundit ja lahutub. Kui see on toimunud, vabas tage gaasi- ja piduripedaal, oodake se kundit ja korrake tavalist käivitustoimingut. Üleujutatud mootori puhastamine (elektroonilise võtmega mudelid) Kui mootor tavalisi või külma ilma käivitustoimin guid järgides ei käivitu, võib see olla üleujutatud. Liigse kütuse eemaldamiseks: 1. Vajutage gaasipedaal alla. 4. Kui soovite mootori käivitamise enne selle käi vi tumist katkestada, vajutage uuesti nuppu

105 2. Keerake süüde käivitusasendisse ja vabas tage kohe, kui starter rakendub. Starter lahutub automaatselt kümne sekundi möö dumisel. Kui see on juhtunud, vabastage gaa si pedaal ja keerake süüde asendisse LOCK, oodake sekundit ja korrake tavalist käivitustoimingut. ETTEVAATUST! Starteri kahjustamise vältimiseks oodake enne kordamist sekundit. Peale käivitamist Tühikäigu pöördeid juhitakse automaatselt ja need vähenevad mootori soojenedes. Tavakäivitus diiselmootor Kui mootor töötab, veenduge järgmises. Ükski märgutuli ei põle. Rikkemärgutuli (MIL) ei põle. Madala õlirõhu märgutuli ei põle. Külm ilm Temperatuuridel allpool 0 C tuleb järgida spetsiaal seid soovitusi. Soovitused on toodud järgmisel graafikul. nr.2 Eriti madala väävlisisaldusega diislikütus nr.2 Eriti madala väävlisisaldusega kliimakindel diislikütus nr.1 Eriti madala väävlisisaldusega diislikütus* *nr. Arktilistes tingimustes (-23 C) kasutage eriti madala väävlisisaldusega diislikütust (ULSD). Kütusekulu suureneb märgatavalt kliimakind la ULSD diislikütuse või number 1 ULSD diislikütuse kasutamisel. Kliimakindel ULSD diislikütus on segu nr 2 ULSD ja nr 1 ULSD diislikütustest. Selle kütuse omadused langetavad tempe ratuuri, mille juures tekivad kütuses vahakristallid. Kasutage mootoriga eriti madala väävli sisal dusega diislikütust. Vale kütuse kasu tami sel võite kahjustada heitgaasi süsteemi. Lisa teavet leiate osas Käivita mine ja ka sutamine lõigus Nõuded kütu sele diiselmootor Akuteki kasutamine Aku kaotab 60% jõudlusest, kui aku temperatuur langeb allapoole -18 C. Sel temperatuuril vajab mootor samadel pööretel käivitamiseks kaks korda rohkem jõudu. Akutekkide kasutamine suurendab käivitusvõimet madalatel temperatuuridel. Sobilikud akutekid saate volitatud MOPAR edasimüüjalt. Mootori käivitamine Ärge KUNAGI valage mootori käivitamiseks õhusisselaskeavasse kütust või muid kergsüttivaid vedelikke. Võite põhjustada sütti misest tingitud tõsiseid põletushaavu. 1. Käigukang peab enne mootori käivitamist ole ma neutraal- või parkimiskäigul. 2. Hoides jalga piduripedaalil, vajutage käivitusnupule. 3. Oodake, kuni näidikupaneelil kuvatakse Wait To Start Light. Lisateavet leiate osa Ar matuur laud lõigus Näidikuplokk. Sõltuvalt mootori temperatuurist põleb see kuni kolm se kundit. 4. Kui märgutuli Wait To Start Light kustub, on mootor käivitamiseks valmis. 5. Peale mootori käivitumist laske sel enne sõitma hakkamist umbes 30 sekundit tühikäigul töötada. See võimaldab turbolaaduril ringelda ja õlituda. Välistemperatuuril -18 C hoiduge pikamaajalisest tühikäigul töötamisest. Pikaajaline tühi käigul töötamine võib teie auto mootorit kahjustada, kuna kogu kütus ei pruugi põlemis kambris täielikult ära põleda. Mittetäielik põlemine võimaldab süsinikul ja värnitsal kolvirõngastele ning sissepritseotsikutele kogu neda. Samuti võib täielikult põlemata kütus sattuda karterisse, lahjendades sellega õli ja kulu tades kiiremini mootorit. Mootori soojendamine Vältige täisgaasi kasutamist külma mootoriga. Kui külma mootorit käivitate, laske sel aeglaselt töötemperatuur saavutada ning õlirõhul stabi liseeruda. Külma mootori koormuseta ja suur tel pööretel kasutamisel väljub heitgaasi süstee mist valget suitsu ja mootori jõudlus on väiksem. Tühikäigupöörded peaksid soojendusperioodil jääma allapoole 1200 RPM, seda eriti madalatel temperatuuridel. Kui temperatuur jääb allapoole 0 C, laske mooto ril enne täiskoormuse kasutamist mootoril viis minutit keskmistel pööretel töötada. Tühikäigupöörded külma ilmaga Välistemperatuuril -18 C hoiduge pikamaajalisest tühikäigul töötamisest. Pikaajaline tühikäigul töötamine võib teie auto mootorit kahjustada, kuna kogu kütus ei pruugi põlemiskambris täielikult ära põleda. Mittetäielik põlemine võimaldab süsinikul ja värnitsal kolvirõngastele ning sissepritseotsikutele koguneda. Samuti võib täielikult põlemata kütus võib sattuda karterisse, lahjendades sellega õli ja kulutades kiiremini mootorit. Mootori seiskamine Enne turbodiiselmootori väljalülitamist laske moo toril taastada tühikäigupöörded. Sellega taga te turbolaaduri korraliku õlitamise. Eelkõige on see vajalik pärast suure koor mu sega sõitmist. Laske mootoril enne väljalülitamist paar minutit tühikäigupööretel töötada. Pärast täiskoormusel kasutamist laske mootoril enne väljalülitamist kolm kuni viis minutit tühikäigupööretel töötada. Nii võimaldate õlil mootorit õlitada, samas eemaldab jahutusvedelik liigse kuumuse põlemis kambrist, laagritelt, sisekomponentidelt ja turbolaadurist. See on äärmiselt oluline turbolaaduriga laadimis õhuga jahutatavate mootorit puhul

106 AUTOMAATKÄIGUKAST ETTEVAATUST! Järgmiste ettevaatusabinõude eiramisel võite käigukasti kahjustada. Lülitage käigukast parkasendisse alles siis, kui sõiduk on täielikult seiskunud. Lülitage käigukast tagurdusasendisse või sel lest välja alles siis, kui sõiduk on täielikult seiskunud ja mootor töötab tühikäigul. Kui mootor töötab tühikäigu pööretest suure matel pööretel, ärge lülitage käike tagurdus-, neutraal- või parkimiskäigult ühtegi edas pidi liikumise käigule. Enne käigu vahetamist veenduge, et olete piduri pedaali alla vajutanud. Parkasendist väljalülitamisel peab piduripedaali all hoidma. Auto ootamatul liikumahakkamisel võite vigas tada auto lähedusest viibijaid. Ärge kuna gi väljuge autost, kui mootori töötab. Enne au tost väljumist rakendage alati seisupidur, lüli tage sisse parkimiskäik, lüli tage mootor välja ja eemaldage pult süütest. Kui süüde on välja lülitatud, sisse on lülitatud parkimiskäik, on auto ootamatu liiku mise vastu kaitstud. Kui pöörded on tühikäigupööretest kõrgemad, on käigukangi parkimis- või neutraalkäigult välja lülitamine ohtlik. Kui piduripedaal pole kor ra likult alla vajutatud, võib sõiduk kiiresti kiiren dama hakata. Võite auto üle kontrolli kao tada ja avarii põh justada. Vahe tage käike vaid siis, kui mootor töö tab tühipööretel ja piduri pedaal on alla vajutatud. (jätkub) (jätkub) Autost lahkumisel kontrollige, et pult ei jääks au tosse ja lukustage auto. Ärge kunagi jätke lapsi järelvaateta autosse või võimaldage neile ligipääsu lukustamata autole. Laste tähelepanuta autosse jätmine on erine vatel põhjustel ohtlik. See võib kaasa tuua inimohvritega õnnetuse. Lapsi peab hoiatama, et nad ei puutuks seisupidurit, piduripedaali ja käigukangi. Ärge jätke võtmepulti autosse või auto ligidusse. Sel juhul saavad lapsed kasutada elektrilisi aknatõstukeid ja teisi nuppe või auto liikuma panna. Võtmega käivitamine parkimiskäigul Auto on varustatud parkimislukuga ja seda ei saa käivitada, kui käigukang pole parkimiskäigul. See hoiab ära ilma parkimiskäiku sisselülitamata autost lahkumise. Süsteem lukustab käigukangi parkimiskäigule ka süütelüliti OFF asendi valimisel. Piduri/käigukasti lukustussüsteem Sõiduk on varustatud käigukastilukuga (BTSI), mis hoiab käigukangi parkimiskäigul, seni, kuni piduripedaalile ei vajutata. Käigukangi parkimiskäigult väljalülitamiseks peab piduripedaali alla vajutama. Piduripedaali peab vajutama ka neutraalkäigult sõidu- või tagurduskäigule ümberlülitamiseks, kui auto on peatatud või liigub aeglaselt. Kütusesäästu (ECO) režiim Kütusesäästu (ECO) režiim võib parandada auto üldist kütusesäästlikust tavasõidutingimustes. Vajutage eco lülitile armatuurlaual ja roheline märgutuli annab teada kui kütusesäästu režiim on sisselülitatud. Kütusesäästu režiimi korral muutuvad auto juh Fuel Kütusesäästu Economy Mode režiimi Switch lüliti timissüsteemid järgnevalt: Käigukast vahetab käikusid ülespoole kiiremini ja allapoole harvemini. Pöördemomendi konverter võib lülituda sisse madalamatel käikudel ja toimida pikemaajaliselt. Mootori tühikäigu pöörded on aeglasemad. Üleüldine sõidujõudlus on palju alalhoidlikum. Mõned kütusesäästu režiimi funktsioonid võivad ajutiselt temperatuuri või muude tegurite tõttu olla pärsitud. Kui sportrežiim on väljalülitatud, töötab auto õhkvedrustussüsteem Aero režiimis. Enamaks infoks vt osa Quadra Lift. Kaheksakäiguline automaatkäigukast Teie auto on varustatud kaasaegse kütusesäästliku kaheksakäigulise käigukastiga. Elektroo niline käigukang ei liigu nagu tavaline käigu - vahetaja. Käigukangi vedru on pingul ja lii gub ette ning taha, naastes alati peale käi gu vahetamist keskmisesse asendisse. Käike (PRND) kuva - takse nii käigukangil, kui infonäidikul (EVIC). Käigu valimiseks vaju tage käigukangi lu kustus nupule ja liigutage käigu kangi ette või taha. Parkimiskäigu väljalülitamiseks või neutraalkäigult sõidu- või tagurdus käigle lülita miseks peate piduripedaali alla vajutama

107 Mitme käigu korraga muutmiseks (nagu parkimis käigult sõidukäigule) liigutage käigu kangi üle esimese (või teise) arretiiri. Tava sõiduks valige sõidukäik. Elektrooniliselt juhitav käigukast võimaldab käike täpselt vahetada. Käigukasti elektroonika on isekalibreeruv, seega võivad esimesed käigu vahetused olla natuke järsud. See on nor maalne ning paarisaja kilomeetri pärast on käiguvahetus täpne. Lülitage sõidukäigult parkimis- või tagurdamiskäigule ümber ainult siis, kui gaasipedaal on vabastatud ja auto peatatud. Hoidke käigu vahetuse ajal jalg piduripedaalil. Käigukangi asenditeks on PARK (parkimiskäik), REVERSE (tagurdamiskäik), NEUTRAL (neutraalne käik), DRIVE (sõidukäik) ja SPORT (sport käik). Sõidukäigus käigukangi taha poole lükkamine võimaldab ümberlülitamist sport režiimi ja sõidurežiimi vahel. Sport- ja sõidukäigu vahel ümberlülitamiseks ei pea käigukangi nupule vajutama. Käsitsi saab käike vahetada rooli käiguvahetushoobade abil. Käigu vahetushoobade (-/+) vajutamisel sportvõi sõidukäigul saab käiku käsitsi vahetada ning sisselülitatud käik kuvatakse näidikuplokis. Enamaks infoks vt Rooli käiguvahetushoova antud osas. Käigukang Käigud Ärge suurendage mootoripöördeid parkimis- või neutraalkäigult muule käigule vahetamisel. Pärast käigu valimist oodake hetk enne kiiren damist, kuni käik rakendub. See on äär miselt oluline külma mootori korral. PARKIMISKÄIK See vahemik lukustab käigukasti ja asendab seisupidurit. Mootorit saab selles asendis käivitada. Ärge kasutage parkimiskäiku sõit mise ajal. Rakendage auto peatumisel alati ka seisupidur. Tasasel maal parkimisel võite lülitada kõigepealt sisse parkimiskäigu ja seejärel rakendada seisupiduri. Kallakul parkides rakendage kõigepealt seisupidur ja lülitage seejärel parkimiskäik sisse. Lisaks keerake esirattad kaldega risti. Nelikveoga autode puhul kontrollige, et sisse oleks lülitatud käigukasti sõiduasend. Ärge kasutage seisupiduri asemel parkimiskäiku. Rakendage seisval sõidukil alati seisupidur, et vältida selle veerema hakkamist ning vigastuste või kahjustuste tekitamist. Kui auto ei ole parkimiskäigul, võib see liiku ma hakata ja ümbritsevaid vigastada. Kontrollimiseks proovige käigukangi parkimis käigult ilma pidurit allavajutamata välja lülitada. Autost lahkudes kontrollige, et parki miskäik oleks sisselülitatud. (jätkub) (jätkub) Kui pöörded on tühikäigupööretest kõrgemad, on käigukangi park- või neutraalasendist välja liigutamine ohtlik. Kui piduripedaal pole korralikult alla vajutatud, võib sõiduk kiiresti kiirendama hakata. Võite auto üle kontrolli kaotada ja avarii põhjustada. Vahetage käike vaid siis, kui mootor töötab tühipööretel ja piduripedaal on alla vajutatud. Auto ootamatul liikumahakkamisel võite vigastada auto lähedusest viibijaid. Ärge kunagi väljuge autost, kui mootori töötab. Enne autost väljumist rakendage alati seisupidur, lülitage sisse parkimiskäik, lülitage mootor välja ja eemaldage pult süütest. Kui süüde on väljalülitatud, sisse on lülitatud parkimiskäik, on auto ootamatu liiku mise vastu kaitstud. (jätkub) (jätkub) Autost lahkumisel kontrollige, et pult ei jääks autosse ja lukustage auto. Ärge kunagi jätke lapsi järelvaateta autosse või võimaldage neile ligipääsu lukustamata autole. Laste tähelepanuta autosse jät mine on erinevatel põhjustel ohtlik. See võib kaasa tuua inimohvritega õnnetuse. Lapsi peab hoiatama, et nad ei puutuks seisupidurit, piduripedaali ja käigukangi. Ärge jätke võtmepulti autosse või auto ligi dusse ega autot ACC või ON/RUN režiimi. Sel juhul saavad lapsed kasutada elekt rilisi aknatõstukeid ja teisi nuppe või auto liikuma panna. ETTEVAATUST! Ärge suurendage mootoripöördeid parkimis- või neutraalselt käigult muule käigule vahetamisel. (jätkub)

108 ETTEVAATUST! (jätkub) Enne parkimiskäigu väljalülitamist peate te mootori käivitama ja piduripedaali alla vajutama. Vastasel juhul võite käigukangi vigastada. Parkimiskäigu sisselülitamise kontrollimiseks viige läbi järgnevad toimingud: Vajutage parkimiskäigu sisselülitamisel käigu - kangi nupule ja lükake käigukang täie li kult ette. Käigukangi vabastamisel liigub see tagasi algasendisse. Vabastage piduripedaal ja kontrollige, kas näidiku plokis kuvatakse PARK. TAGURDUSKÄIK See käik on autoga tagurdamiseks. Lülitage käik sisse alles siis, kui sõiduk on täielikult seiskunud. NEUTRAALKÄIK Seda käiku kasutatakse töötava mootoriga auto seisuasendina. Mootorit saab selles asen dis käivitada. Kui te peate autost lahkuma, rakendage seisupidur ja lülitage sisse parkimiskäik. Ärge kunagi lülitage kallakul neutraalkäigule. See on ohtlik, kuna vähendab teie rea geerimist. Võite auto üle kontrolli kaotada ja avarii põhjustada. ETTEVAATUST! Kui pukseerite sõidukit või sõidate sellega mäest alla neutraalkäiguga, võite käigukasti tugevalt kahjustada. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Sõiduki pukseerimine ja osa Mida teha häda olukorras lõigus Avariilise sõiduki puk seerimine. SÕIDUKÄIK Seda käiku kasutatakse linnas või maateel sõitmisel. See tagab sujuvat üles- ja alla vahetamised ja parima kütusesäätlikuse. Käike vahe tatakse automaatselt kõigi edasisuunaliste käi kude vahel. Sõidukäik tagab optimaalsed sõiduomadused kõigis tingimustes. Tihedate käiguvahetuste puhul (rasketes tingi mustes sõitmisel, mägistel teedel, tuge va tuulega, raske haagise vedamisel), kasu tage mada lama käigu valimiseks rooli käigu vahetushoo basi. Sellistes tingimustes parandab madalama käigu valimine jõudlust ja pikendab käigukasti kasutusiga. Eriti külma ilmaga alla -30 C võib käigukasti toime sõltuvalt mootori ja käigukasti temperatuurist ning auto kiirusest muutuda. Normaalne toime taastub, kui käigukasti temperatuur tõuseb sobiva tasemeni. SPORT Selles reziimis saab käiku vaheta sporikäigule. Kõrgema käigu võimalavad kasutaa kogu mootorivõimsust. Sõidu- ja sportrežiimi vahel ümberlülitamiseks lükake käigukangi tagasi. Sportrežiim töötab ainult sõidurežiimi valimisel. Kui sportrežiim on väljalülitatud, töötab auto õhkvedrustussüsteem Aero režiimis. Enamaks infoks vt osa Quadra Lift. Limp Home režiim Käigukasti toimimist kontrollitakse pidevalt elekt rooniliselt. Kui tuvastatakse olukord, mis võib põhjustada käigukasti kahjustamise, lülitub sisse Limp Home režiim. Selles režiimis säilitatakse ainult mõned käigud. Auto jõudlus võib märgatavalt väheneda ja mootor võib seiskuda. Osadel juhtudel ei sa peale mootori taaskäivi tamist käiku enam sisse lülitada. Süttida võib ka rikke hoiatustuli. Näidikuplokis kuvatakse teade, mis näitab auto seisukorra tõsisust ja teavitab, mida peaks ette võtma. Hetkelise probleemi korral peate käigukasti lähtestama: Juhul kui näidikuploki teade näitab, et käike ei saa peale mootori seiskamist sisse lülitada, viige antud toiming läbi soovitavalt volitatud esinduses. 1. Peatuge. 2. Liigutage käigukang parkimiskäigule. 3. Lülitage mootor välja. 4. Oodake umbes 30 sekundit. 5. Käivitage mootor. 6. Lülitage soovitud käik sisse. Kui probleemi enam ei tuvastata, taastub käigukasti tavatöö. Isegi kui saate käigukasti lähtestada, soovitame teil külastada esimesel võima lusel volitatud esindust. Volitatud esinduses on diagnostikaseadmed, mille abil saab problee mi välja selgitada. Kui käigukasti ei saa lähtestada, peab pöörduma volitatud esinduse poole. Käiguvahetushoovad Käiguvahetushoobade abil saab käikusid käsit si vahetada, mis võimaldab autot pare mini kont - rollida. Käiguvahetushoobade abil saate suuren dada mootoriga pidurdamise võimet, elimineerida soovimatud üles- ja alla vahe tami sed ja parandada auto üleüldist jõud lust. Süs teem annab parema juhitavuse ka mööda sõi tudel, linnasõidul, jäisel teel, mägedes sõit mi sel, haagise vedamisel ja paljudes teistes olu kordades. Kasutamine Kui käigukast on sõidu- või sportkäigul, töötab see automaatselt, vahetades kaheksa võimaliku käigu vahel. Käiguvahetushoobade kasutamiseks toksake ühele roolil asuvatest hoobadest (+/-), kui sisse on lülitatud sõidu- või sportkäik

109 Toksates (-) lülitub sisse madalam käik, toksates (+) kõrgem käik. Kui käiguvahetushoobade kasu ta mine on sisselülitatud, kuvatakse käik näidikuplokis. Käiguvahetushoobade kasutamisel lülituvad sis se kõrgemad või madalamad käigud (+/) vajutamisel, ilma et see halvenaks mootori võimsust või tekitaks ülepöördeid. Valitud käik on kasutusel kuni järgmise käigu valimiseni, väljaarvatud allpool kirjeldatud juhud: Käik vahetub madalamale käigule kui auto aeglustab kuni peatumiseni ja kasutusel olev käik kuvatakse. Käik vahetub automaatselt alla 1. käigule kui auto peatub. Peale peatumist peaks juht kiiren damisel käsitsi (+) kõrgema käigu sisse lülitama. Paigalt saab võtta esimese või teise käiguga (või kolmanda käiguga 4LO vahemikus, talverežiimil või liivarežiimil). Peatumisel (+) toksamine võimaldab paigaltvõttu teise käiguga. Teise käiguga paigaltvõtmine on kasu lik lumistes või jäistes oludes. Kui käigu allvahetamine toob kaasa mootori ülepöörded, siis see käik ei lülitu sisse. Süsteem ignoreerib kõrgema käigu valimise liiga madalatel käikudel. Hoides (-) hooba all lülituvad käigud progres siivselt alla antud kiirusel võimaliku madalaima käiguni. Käikude vahetamine on palju tuntavam kui käiguhoovad on väljalülitatud. Süsteem naaseb automaatsele käigu vahe tusele rikke või ülekuumenemise korral. Kui SelecSpeed või mäest laskumise abisüs teemi on sisselülitatud, ei saa käiguvahetushoobasid kasutada. Vajutades (+/-) käiguvahetushoobasid SelectSpeed või mäest laskumise abi süsteemi kasutamisel piirab lihtsalt kõr gei mat lubatud käiku. Üles või alla käigu vahetamisel ilmub see käik automaatselt. Käiguvahetushoobade režiimi väljalülitamiseks hoidke all (+) käiguvahetushooba kuni D või S kuvatakse uuesti näidikuplokis. Käiguvahetushoovad võib sisse- või välja lülituda ilma et peaksite jala gaasipedaalilt eemaldama. Ärge lülitage mootoriga lisapidurdamiseks madalamale käigule libadal teel. Veorattad võivad kaotada haakumise ja auto võib sattuda külglibisemisse. NELIKVEDU Quadra-Trac I -süsteemi kasutamine/ ettevaatusabinõud mõnel mudelil Quadra-Trac I on ühejaotuseline (ainult HI vahemik) käigukast nelikveo mugavaks kasutamiseks. Juhi sekkumine ei ole vajalik. Pidurdusjõu kontroll (BTC), mis ühendab standard ABS-pidu rid ja veojõukontrolli, tagab kõigi libise va tele ratastele takistuse, mis võimaldab lisa pöördemomendi ülekandmise vedavatele ratastele. Quadra-Trac I süsteem ei sobi tinglimustes, kus on soovitatav 4WD LOW vahemik. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasu tamine lõigus Maastikusõit. Quadra-Trac II -süsteemi kasutamine / ettevaatusabinõud mõnel mudelil Quadra-Trac II jaotuskast töötab tavalises nelikveorežiimis täisautomaatse käigukastina. Quadra-Trac II käigukast pakub kolme režiimiasendit: 4WD HI NEUTRAL 4WD LOW Režiimis 4WD HI töötab käigukast täisautomaatsena. Kui vajate täiendavat veojõudu, saab aeglustiga nelikveoga (4WD LOW) eesmised ja tagumised ajamivõllid kokku lukustada, et sundida esi- ja tagarattaid sama kiirusega pöörlema. Aeglustiga nelikvedu (4WD LOW) on mõeldud kasutamiseks vaid lahtisel, libedal pinnasel. Kui kasutate aeglast nelikvedu (4WD LOW) kuival, kõva kattega pinnasel, võite rehve kulutada ja ajami komponente kahjustada. Aeglast nelikvedu (4WD LOW) kasutades on mootori pöörded kolm korda kõrgemad, kui sama kiirusel kiire nelikveo (4WD HIGH) kasuta misel. Ärge koormake mootorit üle ega ületage kiirust 40 km/h. Neliveoga autode õige kasutamine nõuab võrdse suuruse, tüübi ja ümbermõõduga rehvide kasutamist kõigil velgedel. Igasugune erinevus mõjutab käiguvahetust ja võib käigukasti kahjustada. Kuna nelikvedu pakub paremat haardumist, võib juhtuda, et ületate turvalise pööramis- ja peatumis kiiruse. Ärge liikuge kiiremini, kui tingimused seda lubavad. Kui jätate sõiduki käigukasti neutraalkäigule ja ei rakenda seisupidurit, võib auto teid või teisi vigastada (jätkub) (jätkub) Rakendage seisupidur täielikult. Käigukasti neut raalasend (N) lahutab ajamivõllid veoallikast ja võimaldab autol liikuda. Sõidukist lahkumisel rakendage alati seisupidur. Käigud Täiendavat teavet käigukasti iga režiimikohta leiate allpool. 4WD AUTO Seda vahemikku kasutatakse jäisel, lumisel, kruu sasel, liivasel ja kuival ning kõval pinnasel. Lisateavet erinevate käikude ja nende sihtotstarbelise kasutamisekohta leiate osast Käivitamine ja kasutamine lõigus Selec- Terrain mõnel mudelil.

110 NEUTRAL (NEUTRAALKÄIK) See käik lahutab esimese ja tagumise ajamivõlli veovõllist. Seda tuleb kasutada sõiduki tasasel pinnasel pukseerimiseks. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Auto pukseerimine. 4WD LOW Seda käiku kasutatakse aeglasel kiirusel nelikveo kasutamiseks. See lukustab eesmised ja tagumised ajamivõllid mehaaniliselt kokku, sun dides esi- ja tagarattaid samal kiirusel pöörlema. Pakub täiendavat haarde- ja veo jõu du lahtisel ning libedal pinnasel. Ärge üle tage kiirust 40 km/h. Lisateavet erinevate käikude ja nende sihtots tarbelise kasutamisekohta leiate osast Selec-Terrain mõnel mudelil. Käiguvahetus 4WD HI kuni 4WD LOW Kui sõiduk liigub kiirusega 0 kuni 5 km/h, süütelüliti on asendis ON või mootor töötab, lülitage käigukang neutraalkäigule ja vajutage üks kord nuppu 4WD LOW. Näidikuplokis hakkab vilkuma 4WD LOW märgu tuli ja jääb põlema, kui käik rakendub. Käigukasti lüliti Kui käiguvahetamise tingimused/lukustused pole täidetud või on rakendunud käigu kasti mootori temperatuurikaitse, hak kab teavitusekraanil vilkuma teade For 4x4 Low Slow Below 3 MPH or 5 KPH Put Trans in N Press 4 Low. Lisateavet leia te osa Armatuurlaud lõigus Sõiduki elekt roo nili ne teavituskeskus (EVIC) 4WD LOW kuni 4WD HI Kui sõiduk liigub kiirusega 0 kuni 5 km/h, süütelüliti on asendis ON või mootor töötab, lülitage käigukang neutraalkäigule ja vajutage üks kord nuppu 4WD LOW. Näidikuplokis hakkab vilkuma 4WD LOW märgutuli ja kustub, kui käik rakendub. Kui käiguvahetamise tingimused/lukustused pole täidetud või on rakendunud käigukasti mootori temperatuurikaitse, hakkab teavitusekraanil vilkuma teade For 4x4 High Slow Below 3 MPH or 5 KPH Put Trans in N Press 4 Low. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Sõiduki elektrooniline teavituskeskus (EVIC) Aeglase nelikveo (4WD LOW) saab raken dada või lahutada siis, kui sõiduk on täielikult peatunud; siiski võib see olla raskendatud, kuna käiguhambad ei pruugi olla õigesti joondunud. Käiguvahetuse lõpetamiseks võib vajalik olla käiguhambaid mitu korda joondada. Eelistatud meetodiks on aeglane veeremine kiirusel 0 kuni 5 km/h. Kui sõiduk liigub kiiremini kui 5 km/h, ei ole võimalik käiku vahetada. Neutraalkäigu sisselülitamine 1. Peatage auto täielikult, jättes mootori tööle. 2. Vajutage piduripedaal alla. 3. Lülitage sisse neutraalkäik (NEUTRAL). 4. Kui auto on varustatud Quadra-Lift õhkvedrustusega, kontrollige, et auto oleks Normal Ride Heigh asendis. 5. Hoidke neutraalasendi (N) nuppu (nt pliiatsiga) neli sekundit all. N all asuv sümbol hakkab vilkuma, näidates käigu toimimist. Tuli jääb põlema kui neutraalkäik (N) on rakendunud. Teavitusekraanil kuvatakse FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM IN NEUTRAL. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Sõiduki elektrooniline teavituskeskus (EVIC) NEUTRAL (N) lüliti 6. Peale käigu rakendumist ja NEUTRAL (N) märgutuli jääb põlema, vabastage NEUTRAL (N) nupp. 7. Lülitage sisse tagurduskäik. 8. Vabastage piduripedaal viieks sekundiks ja jälgige, et auto ei hakkaks liikuma. Kui vahetamise tingimused/lukustused pole täidetud, kuvatakse sõiduki elektroonilisel teabekeskueses teade ToTow Vehicle Safely, Read Neutral Shift Procedure in Ow ners Manual. Lisateavet leiate osa Arma tuurlaud lõigus Sõiduki elektroo niline tea vituskeskus (EVIC) Neutraalkäigu (N) väljalülitamine Viige läbi auto normaalseks kasutamiseks järgmine toiming. 1. Peatage auto täielikult. 2. Rakendage seisupidur. 3. Käivitage mootor. 4 Vajutage piduripedaal alla. 5. Lülitage sisse neutraalkäik (NEUTRAL)

111 6. Hoidke neutraalasendi (N) nuppu (nt pliiatsiga) üks sekund all. NEUTRAL (N) lüliti 7. NEUTRAL (N) märgutuli lülitub välja, vabastage NEUTRAL (N) nupp. 8. Peale NEUTRAL (N) nupu vabastamist, lülitab käigukast valikulülitiga valitud käigule. 9. Lülitage sisse parkimiskäik. Lülitage mootor välja. 10. Võtke jalg piduripedaalilt 11. Ühendage auto pukseerivast autost lahti. Punktid 1 kuni 5 peab enne NEUTRAL (N) nupule vajutamist läbi viima ja jätkama punktidega läbiviimist kuni käik on rakendunud. Kui mõni punktidest jääb enne NEUTRAL (N) nupu sisselülitamist rakendamata, jääb NEUTRAL (N) märgutuli vilkuma kuni kõik tingimused on kuni NEUTRAL (N) nu pu vabastamiseni täidetud. Süütelüliti peab olema käikude kasutamiseks ja märgutule toimimiseks ON/ RUN asendis. Kui süütelüliti ei ole ON/ RUN asendis, siis käiguvahetust ei toimu ja märgutuli jääb põlema või vilkuma. Vilkuv NEUTRAL (N) märgutuli näitab, et käi gu rakendamise tingimused ei ole täidetud. Quadra-Drive II süsteem mõnel mudelil Valikuline Quadra-Drive II süsteem on varustatud kahe pöördemomendi edastussiduriga. Sidurite hulka kuuluvad elektrooniline piiratud libisemisega diferentsiaaliga (ELSD) tagatelg ja Quadra-Trac II käigukast. Valikuline ELSD-telg on täisautomaatne ja ei vaja töötamiseks juhipoolset sekkumist. Tavalistes sõidutingimustes töötab see kui tavaline telg, tasakaalustades pöördemomenti vasakute ja paremate rataste vahel ühtlaselt. Kui vasakute ja paremate rataste haarduvus on erinev, tuvastab selle liitmik. Kui üks ratas hakkab teisest kiiremini pöörlema, suunatakse pöördemoment väiksema haarduvusega rattalt parema haarduvusega rattale. Kuigi käigukast ja teljeühendus on konstruktsioonilt erinevad, on nende töö põhimõte sarnane. Süsteemi kasutamiseks järgige Quadra-Trac II käigukasti teavet. SELEC-TERRAIN MÕNEL MUDELIL Kirjeldus Selec-Terrain ühendab endas auto juhtsüstee me, võimaldades juhipoolse sekku misega tagada parima jõudluse igal maastikul. Selec-Terrain lüliti Selec-Terrain hõlmab järgmiseid asendeid: Snow seadistus täiendava stabiilsuse taga miseks karmides ilmastikutingimustes. Kasutage nii maantee kui maastikusõidul kehva haardega pinnasel, nagu lumel. Kui olete aktiveerinud režiimi Snow (sõltuvalt kindlatest kasutustingimustest), võib käigukast kasutada paigaltvõtuks teist käiku (mitte esimest), et minimeerida sellega rataste libisemist. Kui sõiduk on varustatud õhkvedrustusega, lülitub tase Normal Ride Height (NRH) seadele, kui käigukast on valinud kõrge käigu. Käigukasti madala käiguvahemiku korral vahetub tase seadele Off- Road 1. Auto täisautomaatne nelikvedu, mida saab kasutada nii maantee- kui ka maastikusõidul. Tasakaalustab haarduvuse hõlpsa juhitavusega, et pakkuda paremat käsitsust ja kiirendust kui kaherattaveoga sõidukid. Kui auto on varustatud õhkvedrustusega, lülitub tase Normal Ride Height (NRH) seadele. Sand maastikusõidu kalibreering, mida kasu tada kehva haarduvusega pinnasel, nagu muda, liiv võimärg rohi. Ajam on maksimeeritud haarduvuse tagamiseks. Vähem siduvatel pinnastel võite tunda kinnijäämist. Elektroonilised pidurid on sea tud piirama gaasi veojõuhaldust ja rataste libisemist. Kui auto on varustatud õhk ved rustusega, lülitub tase Off-Road 1 seadele. Mud maastikusõidu kalibreering, mida kasutada kehva haarduvusega pinnasel, nagu muda. Ajam on maksimeeritud haarduvuse tagamiseks. Vähem siduvatel pinnastel võite tunda kinni jäämist. Elektroonilised pidurid on seatud piirama gaasi veojõuhaldust ja rataste libisemist. Kui auto on varustatud õhkvedrustusega, lülitub tase Off-Road 1 seadele. Rock maastikusõidu kalibreering, mida saab kasutada vaid aeglase nelikveoga (4WD LOW). Autot tõstetakse (õhkvedrustusega) pare ma kliirensi tagamiseks. Veojõupõhine seadistus parandatud roolimisega tugeva haarduvusega maastikulkasutamiseks. Aktivee rib mäest laskumise juhtseadme. Kasu tage selliste takistuste ületamiseks, nagu kivid, sügavad vaod jne. Kui auto on varustatud õhkvedrustusega, lülitub tase Off-Road 2 seadele. Kui Selec-Terrain lüliti on režiimis ROCK ja käigukast vahetatakse aeglase nelikveo (4WD Low) režiimist kiire nelikveo režiimi (4WD High), lülitub Selec-Terrain süsteem tagasi režiimi AUTO

112 Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) teated Kui vastavad tingimused on täidetud, kuvatakse EVIC-ekraanil teateid. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Sõiduki elektrooniline teavituskeskus (EVIC) QUADRA-LIFT MÕNEL MUDELIL Selec-Terrain Switch lüliti 1 Üles nupp 2 Alla nupp 3 Parkimisrežiimi märgutuli (kasutaja poolt valitav) 4 Tavalise sõidukõrguse märgutuli (kasutaja poolt valitav) 5 Maastikusõidu 1 (OF1) märgutuli (kasutaja poolt valitav) 6 Maastikusõidu 2 (OF2) märgutuli (kasutaja poolt valitav) Kirjeldus Quadra-Lift õhkvedrustussüsteem pakub koor muse tasakaalustamist koos võimalusega reguleerida sõiduki kõrgust kõigest nupu vajutusega. Normal Ride Height (NRH) see vedrustuse standardasend on mõeldud tavatingimustes kasutamiseks. Off-Road 1 (OR1) (tõstab sõidukit ligikaudu 33 mm) see on maastikusõidu vaikeseade, kuni pole vaja seadet OR2. Tulemuseks on sujuvam ja mugavam sõidukogemus. Vajutage NRH asendis nuppu UP, kui sõidukiirus jääb allapoole 61 km/h. OR1 asendist langetatakse sõiduk automaatselt NRH asendisse, kui liikumiskiirus jääb vahemikku 64 km/h ja 80 km/h kauemaks, kui 20 sekundiks või kui liikumiskiirus ületab 80 km/h. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Maastikusõit. Off-Road 2 (OR2) (tõstab sõidukit ligi kaudu 65 mm) seda asendit tuleb kasutada maastikusõidul juhul, kui vajate suuremat kliirensit. OR2 asendi saavutamiseks vajuta ge NRH asendis nuppu UP kaks korda või OR1asendis üks kord, kui kiirus on alla 32 km/h. Kui kiirus ületab OR2 asendis 40 km/h, langetatakse sõiduk automaatselt OR1 asendisse. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Maastikusõit. Aero režiim (langetab sõidukit ligikaudu13 mm selles asendis on auto aerodünaamika parem. Aero režiim lülitub sisse, kui kiirus jääb vahemikku 100 km/h ja 106 km/h kauemaks kui 20 sekundit või kiirus ületab 106 km/h. NRH režiim lülitub automaatselt sisse, kui kiirus jääb vahemikku 48 km/h ja 56 km/h kauemaks kui 20 sekundit või kiirus langeb alla 48 km/h. Aero režiim lülitub sisse sõltumatult auto kiirusest, kui on valitud sportkäik. Kui kütusesäästu režiim on sisselülitatud, laseb Aero režiim autot allapoole kiirusevahemikus 84 km/h kuni 90 km/h. Aero režiim lülitub automaatselt välja, kui kiirus jääb vahemikku 32 km/h ja 40 km/h kauemaks kui 20 sekundit või kiirus langeb alla 32 km/h. Parkimisrežiim (langetab sõidukit ligikaudu 38 mm auto lastakse alla reisijatele hõlpsama sissepääsu ja pagasi laadimise ja mahalaadimise võimaldamiseks. Parkimisrežiimi sisselülitamiseks vajutage nup pu Down, kui kiirus jääb alla 40 km/h. Kui kii rus langeb allapoole 24 km/h, hakatakse autot automaatselt langetama. Kui kiirus jääb kaue maks kui 60 sekundiks vahemikku 24 km/h ja 40 km/h või kui kiirus ületab 40 km/h, lüli tub parkimisrežiim välja. Parkimisrežiimist välju miseks vajutage nuppu UP üks kord või kiiren dage kiiruseni 24 km/h. Auto automaatset allalaskmist parkimisrežiimis saab sisse lülitada Uconnect puuteekraaniga. Selle funktsiooni võimalda misel laskub auto allapoole ainult kui käigukang on parkimiskäigul, Terrain lüliti AUTO asendis, käigukast AUTO asendis ja auto kõrgusetasemeks on Normal või Aero. Auto ei lasku automaatselt alla kui õhkvedrustuse tase on OF2 või OF1. Kui autol on mahuandur, peatub aeglustumine kui süüde on väljalülitatud ja avatakse uks, et hoida ära alarmi väljalülitumine. Selec-Terrain lülitab auto automaatselt õigele, Selec-Terrain lülitiga määratud asen dile. Selec-Terrain vaikeseadeid saab muuta õhk vedrustuse nuppudega. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Selec- Terrain. (pilt)

113 Süsteemi kasutamise eelduseks on töötav mootor. Sõiduki langetamisel peavad kõik uk sed ja tagaluuk olema suletud. Kui ükskõik milline uks sõiduki langetamise ajal avatakse, ei lõpetata toimingut enne, kui uks(ed) on suletud. Quadra-Lift õhkvedrustussüsteem kasutab tõst mis- ja langetamismustrit, mis takistab esitule del vastutulevaid sõidukeid häirimast. Auto tõstmisel liigub esmalt kõrgemale auto tagaosa, seejärel esiosa. Auto langetamisel langeb esmalt auto esiosa, seejärel tagaosa. Kui lülitate mootori välja, võite täheldada õhkvedrustussüsteemi hetkelist toimimist. See on normaalne. Süsteem parandab sõiduki asen - dit. Varuratta vahetamise abistamiseks on Quadra- Lift õhkvedrustussüsteem varustatud funktsioo niga, mis võimaldab automaatse tasandusfunktsiooni blokeerida. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Sõiduki elektrooniline teavituskeskus (EVIC) Puuteekraaniga auto puhul saab õhk vedrus tuse sisse- ja väljalülitamise teha raadio kaudu. Lisateavet leiate osa Arma tuur laud lõigus Uconnect seaded. Õhkvedrustussüsteem kasutab süsteemis suru õhku. Vigastuste või süsteemi kahjustamise välti miseks laske süsteemi hooldada volitatud edasimüüjal. Õhkvedrustusrežiimid Õhkvedrustussüsteemil on mitu režiimi, mis kaitsevad süsteemi järgnevates olukordades: Rehvi/tungraua režiim Varuratta vahetamise abistamiseks on õhkvedrustussüsteem varustatud funktsiooniga, mis võimaldab automaatse tasandusfunktsiooni blo keerida. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Uconnect seaded. Selle režiimi saab sisse lülitada töötava mootoriga. Transportrežiim Transpordialusel transportimiseks on õhke vedrustussüsteemil funktsioon, mis lange tab auto parkimiskõrgusele ja lülitab välja automaatse koorma tasakaalustamise süs tee mi. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Sõiduki elektrooniline teavituskeskus (EVIC) Selle režiimi saab sisse lülitada töötava mootoriga. Rataste joondamise režiim Selle režiimi peab sisse lülitama enne rataste joondamist. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Uconnect seaded. Selle režiimi saab sisse lülitada töötava mootoriga. Puuteekraaniga auto puhul saab õhkvedrustuse sisse- ja väljalülitamise teha raadiosüsteemi kau du. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Uconnect seaded. Sõiduki elektroonilise teabekeskuse (EVIC) teated Kui vastavad tingimused on täidetud, kuvatakse EVIC-ekraanil teateid. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Sõiduki elektrooniline teavituskeskus (EVIC) Süsteemi rikke tuvastamisel antakse sellest märku helialarmiga. Kasutamine Sõiduki asendit tähistavad märgutuled 3 kuni 6. Vilkuv märgutuli tähistab saavutatavat asendit. Kui tõstmisel vilgub nupu UP juures mitu märgutuld, tähistab saavutatavat asendit kõige kõrgem vilkuv märgutuli. Kui langetamisel vilgub nupu UP juures mitu märgutuld, tähistab saavutatavat asendit kõige madalam põlev märgutuli. Kui vajutate nuppu UP üks kord, liigutatakse vedrustust käesolevast asendist ühe asendi võrra kõrgemale, eeldusel, et kõik tingimused selleks on täidetud (st mootor töötab, liikumiskiiruse piir jne). Nuppu UP võite vajutada ka mitu korda ja iga vajutus tõstab taset ühe astme võrra, kuni tasemeni OR2 või kõrgeimale tingimustega lubatud tasemeni. Kui vajutate nuppu DOWN üks kord, liigu tatakse vedrustust käesolevast asendist ühe asendi võrra madalamale, eeldusel, et kõik tingi mused selleks on täidetud (st mootor töötab, liikumiskiiruse piir jne). Ka nuppu DOWN võib mitu korda vajutada. Iga vajutus langetab asendit ühe taseme võrra, kuni minimaalsele parkimistasemele, või tingimustega täidetud tasemele. Automaatne kõrgusvahetus toimub sõltuvalt kiirusest ja auto käesolevast kõrgustasemest. Automaatsel ja kasutaja poolt valitud vahe tamisel süttivad samad märgutuled ja kuvatakse samad teated. Off-Road 2 (OR2) asendi OR2 valimisel põlevad märgutuled 4, 5 ja 6. Off-Road 1 (OR1) asendi OR2 valimisel põlevad märgutuled 4 ja 5. Normal Ride Height (NRH) selles asendis põleb märgutuli 4. Entry/Exit Mode parkimisasendis põleb märgutuli 3. Kui parkrežiimi valitakse kiirusevahemikus 24 km/h kuni 40 km/h, jääb märgutuli 4 põlema ja märgutuli 3 hakkab vilkuma, oodates, kuni kiirust vähendatakse. Kiiruse langemisel 24 km/h, kustub märgutuli 4 ja vilgub märgutuli 3, kuni saavutatakse parki misasend, seejärel jääb märgutuli3 põlema

114 Kui parkasendi saavutamisel suurendatakse kii rus üle 24 km/h, kõrguse muutmine peatatakse, kuni kiirus langeb alla 24 km/h, seejärel jätkatakse parkimisasendi saavutamist, või kui kiirus tõuseb üle 40 km/h, mille järel taastatakse kõrguseseade NRH. Parkimisasendi saab valida ka siis, kui auto ei liigu, eeldusel, et mootor töö tab ja kõik uksed on suletud. Transpordirežiim - märgutuled ei põle. Uue režiimi valimine lülitab transpordirežiimi välja. Rehvi/tungraua režiim - põlevad märgutuled 3 ja 6. Uue režiimi valimine lülitab rehvi/ tungraua režiimi välja. Rataste joondamise režiim - põlevad märgutuled 3 ja 4. Uue režiimi valimine lülitab rataste joondamiserežiimi välja. MAANTEESÕIT Maasturite kliirens on kõrgem ja teljevahe kitsam, mistõttu sobivad need maastikul sõitmiseks. Seetõttu paikneb ka nende raskuskesekõrgemal kui tavalistel autodel. Maasturid pole mõeldud kiireks kurvide läbimiseks, nii nagu madalad sportautod pole mõeldud maastikusõiduks. Kuid maasturitega ei saa läbida kurve sama kiiresti kui traditsiooniliste sõiduautodega, nii nagu madalad sportautod pole ette nähtud maastikusõiduks. Kui vähegi võimalik, vältige järskude manöövrite sooritamist. Selle auto, nagu ka iga teise sama tüüpi sõiduki, vale kasutamine võib põh jus tada juhitavuse kaotuse ja õnnetuse (nt ümberpaiskumise). MAASTIKUSÕIT Enne maastikusõitu eemaldage eesmine õhu spoiler, et vältida selle kahjustamist. Eesmine spoiler on kinnitatud alumise panee li külge seitsme kinnitusvahendiga ja selle saab käsitsi eemaldada. Kõigepealt pea te eemaldama numbriplaadi kinnituse. Eesmine õhuspoiler 1 Esipõrkeraud 2 Eesmise õhuspoileri kinnitused Quadra-Lift mõnel mudelil Maastikul sõites soovitame kasutada madalaimat võimalikku kõrgusseadet, mis on piisav eelseisvate takistuste ületamiseks. Seejärel muutke kliirensit vastavalt maastikule. Selec-Terrain lülitab auto automaatselt optimaalsele, Selec-Terrain lülitiga määratud asendile. Selec-Terrain vaikeseadeid saab muuta õhkvedrustuse nuppudega. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Quadra-Lift mõnel mudelil Millal aeglast (4WD LOW) nelikvedu kasutada mõnel mudelil Maastikul sõites lülitage aeglane nelikvedu (4WD LOW) sisse parema haarduvuse tagamiseks. Seda käiku tuleks kasutada äär muslikes olukordades, nagu sügav lumi, muda või liiv, kus on vaja suuremat aeglast veojõudu. Aeglase nelikveoga (4WD) tuleks vältida suuremaid kiiruseid kui 40 km/h. Ärge kasutage aeglast nelikvedu (4WD LOW) kuival teekattel sõitmiseks. See võib veovelge kahjustada. Aeglasel nelikveol lukus tatakse esimesed ja tagumised veoveljed kokku ja see ei võimalda diferentsiaalil nende vahel toimida. Aeglase nelikveoga sillu tisel sõitmine põhjustab veatelje sidumise. Kasutage seda ainult märjal või libedal pinnal sõitmiseks. Vees sõitmine Kuigi teie auto on võimeline sõitma läbi vee, tuleb siiski arvestada erinevate ettevaatusabinõudega. Teie auto on võimeline sõitma kuni 51 cm vees, ületades väikesi jõgesid või ojasid..kütte- ja ventilatsioonisüsteemi optimaalse jõudluse säilitamiseks on soovitav lülitada vees sõitmisel sisse tsirkulatsioonirežiim. ETTEVAATUST! Ärge sõitke vees kiiremini kui 8 km/h. Enne vette sõitmist kontrollige selle sügavust, välju misel kontrollige kõigi vedelike taset. Läbi vee sõitmisest tingitud kahjustused ei pruugi olla kaetud uue auto piiratud garantiiga. Sõites sügavamasse vette kui paari sentimeetri sügavune vesi, olge äärmiselt tähelepanelik, et vältida kahjustusi ja tagada ohutus. Kui peate läbi vee sõitma, üritage määrata selle sügavus ja põhja olukord (ning võimalike takistuste asukohad) enne vette sõitmist Sõitke ettevaatlikult ja sügavas vees aeglaselt, et minimeerida laineefekti. Voolav vesi Kiire voolu ja tõusva tasemega vee puhul vältige sellise veekogu ületamist, kuni veetase langeb ja/või voolukiirus väheneb. Kui peate sõitma voolavas vees, vältige suuremaid sügavusi kui 23 cm. Voolav vesi võib voolusängi uuristada, põhjustades sõiduki sügavamale vajumise. Määra ke allavoolu jääv väljumispunkt, et vajadusel vältida auto veega kaasaliikumist. Seisev vesi Vältige sõitmist sügavamas seisvas vees kui 51 cm, vähendage kiirust, et minimeerida laineefekti. Maksimaalne kiirus 51 cm sügavuses vees peab olema alla 8 km/h

115 Hooldus Pärast sügavas vees sõitmist kontrollige sõiduki vedelikke ja määrdeaineid (mootoriõli, käigu kastiõli, telgi ja käigukasti) ja veenduge, et vedelikud pole saastunud. Saastunud vedelik (piimjas ja vahune) tuleb kahjustuste vältimiseks võimalikult ruttu eemaldada. Lumes, mudas ja liivas sõitmine Sügavas lumes sõitmiseks või koorma vedamiseks lülitage sisse madalam käik ja vajadusel aeg lane nelikvedu (4WD LOW). Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Nelikvedu. Liikumise säilitamiseks ärge lülitage sisse vajalikust madalamat käiku. Liig sete pöörete kasutamisel hakkavad rattad pöörlema ja haardumine kaob. Vältige järske käikude allavahetamist jäistel ja libedatel teedel, kuna mootoriga pidurdamine võib põhjustada libisemist ja sellest tingitud kontrolli kaotamise auto üle. Mäkke tõusmine Enne mäkketõusmist määrake pinnase tingimused tipus ja/või teisel küljel. Enne järsku mäkke tõusmist lülitage sisse madalam käik ja aeglane nelikvedu. Eriti järsu tõusu korral kasutage esimest käiku ja aeg last nelikvedu. Kui mootor seiskub või auto ei suuda enam edasi liikuda, peatage auto ja rakendage viivita matult pidurid. Käivitage mootor uuesti ja lüli tage sisse tagurdamiskäik. Tagurdage aegla selt mäest alla, võimaldades mootori kompressioon pidurdamisel kiirust reguleerida. Kui pea te liikumiskiiruse reguleerimiseks pidu reid kasu tama, rakendage need pehmelt ja vältige rataste lukustumist. Kui mootor seiskub, auto kaotab edasiliikumis võime või te ei suuda järsaku või mäe tippu jõuda, ärge kunagi üritage ümber pöörata. (jätkub) (jätkub) Vastasel juhul võib auto ümber kukkuda. Tagur dage ettevaatlikult tagurduskäiku käiku kasu tades mäest alla. Ärge tagurdage alla tühikäigul ja vaid pidureid kasutades. Ärge sõitke diagonaalselt üle mäe, vaid otse üles või alla. Kui rattad hakkavad tipule lähenedes libi sema, vabastage gaasipedaali ja säilitage edasi liikumine aeglaselt esirattaid pöörates. See võib anda uue haarduvuse mäkketõusu lõpetamiseks. Mäest laskumine Lülitage sisse madal käik ja aeglane nelikvedu (4WD LOW). Laske autol aeglaselt mäest alla sõita, võimaldades ratastel mootori kompressiooni vastu pöörelda. Nii säilitate kontrolli sõiduki kiiruse ja suuna üle. Pidev pidurdamine mägedest laskumisel kahjustab pidureid ja võib lõppeda pidurdusvõime täieliku kadumisega. Vältige korduvat rasket pidurdamist vaid lülitage võimalusel sisse madalam käik ja pidurdage mootoriga. Pärast maastikusõitu Maastikusõit koormab autot rohkem kui tavaline maanteesõit. Pärast maastikusõitu soovitame alati auto kahjustusi kontrollida. Nii saate kõik probleemid kohe lahendada ja auto on järgmiseks korraks valmis. Kontrollige auto põhja. Veenduge, et rehvid, kere, roolisüsteem, vedrustus ja heitgaasisüsteem pole kahjustatud. Veenduge, et radiaatoris pole muda ega muud mustust, vajadusel puhastage. Veenduge, et keermestatud kinnitused pole lahtised, seda eriti šassii, ajami, roolisüsteemi ja vedrustusekomponentide juures. Vajadusel pingutage need vastavalt hooldusjuhendis toodud juhistele. Veenduge, et sõiduki külge pole haakunud taimi ega põõsaid. Need võivad olla tuleohtlikud. Lisaks võivad need varjata kütusetorude, pidurivoolikute, telje hammasrataste tihendite ja võllide kahjustusi. Pärast pikka mudas, liivas, vees või sarnastes mustades tingimustes sõitmist laske võima likult ruttu radiaatorit, ventilaatorit, piduri rootoreid, rattaid, pidurikatteid ja teljesüs teeme kontrollida ja puhastada. Abrasiivsed materjalid pidurites kulutavad neid kiiremini ja põhjustavad ootamatut või ennustamatut pidurdamist. Vajadusel ei pruu gi pidurid korralikult töötada. Kui olete sõidukit kasutanud poristes tingimustes, laske pidureid võimalikult ruttu puhastada ja kontrollida. Kui kogete pärast mudas, lörtsis või sarnastes tingimustes sõitmist vibratsioone, kontrollige rattaid. Sinna kogunenud materjal võib rattad tasakaalust välja viia, rataste puhastamine parandab olukorra. ROOLIVÕIMENDI 5.7L mootor Standardne roolivõimendi muudab teie auto kitsastes kohtades kergesti manööverdavaks. Süsteem võimaldab mehaanilist roolimist kui roolivõimendi ei tööta. Kui roolivõimendi mingil põhjusel ei tööta, on autot ikka võimalik juhtida. Süsteem muudab parkimise hõlpsamaks ja sõidumugavuse suuremaks. Suurenenud müra manööverdamisel rooli keerates on normaalne ja ei tähenda riket. Külma ilmaga auto käivitamisel võib roolivõimendi pump mingi aja müra teki tada. See on tingitud roolivõimendi õli han gumisest külma ilmaga. See on nor maal ne ja ei tähenda riket

116 Pikaajaline roolivõimendita sõitmine võib olla ohtlik. Roolivõimendi rikke korral pöörduge niipea kui võimalik teenindusse. ETTEVAATUST! Pikk roolisüsteemi liikumisvahemiku otsas kasutamine kasvatab roolivedeliku temperatuuri. See võib tuua kaasa roolivõimendi pumba rikke. 3.6L gaasimootor ja 3.0L diiselmootor Auto on varustatud roolivõimendiga, mis muudab teie auto kitsastes kohtades kergesti manöö verdavaks. Süsteem muudab parkimise hõlpsamaks ja sõidumugavuse suuremaks. Kui elektrohüdrauliline roolivõimusüsteem tõrgub, saate rooli siiski mehaaniliselt kasutada. ETTEVAATUST! Äärmuslike manöövrite korral võib elektriline pump süsteemi kahjustamise vältimiseks vähen dada või peatada voolu roolivõimu. Süsteemi jahtudes tavatöö taastub. Kui EVIC-ekraanil kuvatakse teade SERVICE POWER STEERING SYSTEM ja vilkuv ikoon, tuleb sõi duk volitatud esindusse hooldusesse viia. Tõenäoliselt on sõiduki roolivõimendisüsteem tõrkuma haka nud. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Sõiduki elektrooniline teavitusekraan (EVIC) Kui EVIC-ekraanil kuvatakse teade POWER STEERING SYSTEM OVERTEMP ja vastav ikoon, on roolivõimendisüsteem äärmus like manöö vrite tõttu üle kuumenenud. Rooli võimen di kaob, kuni temperatuur on langenud. Kui sõidutingimused on jälle turvalised, peatage auto ja laske mootoril tühikäigul töötada, kuni märgutuli kustub. Lisateavet leiate osa Arma tuurlaud lõigus Sõiduki elektrooniline teavitusekraan (EVIC) Autot saab juhtida ka roolivõimendi abita. Rooli keeramine on sellisel juhul väikestel kiirustel ja parkimisel raskendatud. Probleemi püsimisel võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Roolivõimendi õli kontrollimine Roolivõimendi õli kontrollimise intervall ei ole kindlaks määratud. Konsulteerige volitatud teenindusega. ETTEVAATUST! Ärge kasutage oma auto roolivõimendis keemilisi loputusvahendeid kuna kemikaalid kahjustavad roolivõimendit. Sel juhul ei ole kahjustused garantiiga kaetud. Õli taset peab kontrollima kui mootor ei tööta ja on võimalik õlinäitu täpselt kontrollida. Ärge ületäitke! Kasutage ainult tootja poolt soovitatud roolivõimendi õli. Vajadusel lisage õli. Puhastage õlipritsmed pinda delt puhta lapiga. Lisateavet leiate osa Auto hool damine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. KÜTUSESÄÄSTU TEHNO LOOGIA 5.7L MOOTOR AINULT MÕNEL MUDELIL See funktsioon säästab kütust ja lülitab madala koormuse ning maanteesõidu korral neli silindrit kaheksast välja. Süsteem on automaatne ning ei vaja juhipoolset sekkumist. Aku lahtiühendamise järel võib MDS-süsteemi täisfunktsionaalsuse taastumisega aega minna. SEISUPIDUR Enne autost lahkumist veenduge, et seisupidur on rakendatud ning käigukang on parkimiskäigul. Jalaga rakendatav seisupidur paikneb armatuurlaua all vasakus nurgas. Seisupiduri rakendamiseks vajutage see jõuliselt alla. Seisupiduri vabastamiseks vajutage seisupiduri pedaale teist korda ning tõstke jalg, kui tunnete, et pidur vabanes. Kui seisupidur on rakendatud ja süüde on asen- Parking Seisupidur Brake disse ON keeratud, süttib näidikupaneelil piduri hoiatustuli. Kui seisupidur on rakendatud ja lülitate käigu sisse, hakkab piduri hoiatustuli vilku ma. Kui süsteem tuvastab liikumise, antakse ka helisignaal. Enne liikuma asu mist vabastage seisupidur

117 Märgutuli näitab vaid seda, et seisupidur on rakendatud. See ei näita pidurite rakendusmäära. Mäel parkides keerake esirattad allamäge suunas äärekivi poole, ülesmäge suunas äärekividest eemale. Rakendage seisupidur enne käigukasti neutraalkäigule lülitamist, vastasel juhul võib käigukasti lukustusmehhanismi parkimiskäigult vabastamine raskendatud olla. Autost lahkumisel rakendage alati seisupidur. Ärge kasutage seisupiduri asemel parkimiskäiku. Rakendage seisval sõidukil alati seisupidur, et vältida selle veerema hakkamist ning vigastuste või kahjustuste teki tamist. (jätkub) (jätkub) Autost lahkumisel kontrollige, et pult ei jääks autosse ja lukustage auto. Ärge kunagi jätke lapsi järelvaateta autosse või võimaldage neile ligipääsu lukustamata autole. Laste tähelepanuta autosse jätmine on erine vatel põhjustel ohtlik. See võib kaasa tuua inimohvritega õnnetuse. Lapsi peab hoia tama, et nad ei puutuks seisupidurit, piduripedaali ja käigukangi. Ärge jätke võtmepulti autosse või auto ligidusse. Ärge jätke Enter-N-Go süsteemiga autot ACC või ON/RUN režiimi. Sel juhul saavad lapsed kasutada elektrilisi akna tõstukeid ja teisi nuppe või auto liikuma panna. Enne sõitma asumist veenduge, et seisupidur on vabastatud, vastasel juhul võivad pidurid üles öelda ja võite põhjustada avarii. (jätkub) (jätkub) Sõidukist lahkudes rakendage alati seisupidur, vastasel juhul võib sõiduk veerema hakata ja õnnestuse põhjustada. Lisaks lülitage alati sisse parkimiskäik. Vastasel korral võite kaotada kontrolli auto üle ja inim ohvritega õnnetuse põhjustada. ETTEVAATUST! Kui pidurituli jääb põlema ka seisupiduri vabas tamisel, märgib see pidurisüsteemi tõrget. Laske pidurisüsteemi viivitamatult voli ta - tud eda simüüja juures hooldada. ELEKTROONILINE PIDURI SÜSTEEM Auto on varustatud täiustatud elektroo ni lise pidurisüsteemiga, mis hõlmab blokeerimisvas tast pidurisüsteemi (ABS), veojõukontrolli (TCS), pidurdusabi süsteemi (BAS), elektroo nilist õõtsumisstabilisaatorit(erm) ja elektroonilist stabilisaatorit (ESC). Need süsteemid toimivad üheskoos auto stabiil suse suurendamiseks ja erinevatel sõidutingimustel kontrollimiseks. Lisaks on auto varustatud haagisestabilisaatori (TSC), kallakul sõidu alustamise abisüsteemi (HSA), piduriga diferentsiaaliluku (BLD), pidurdus valmiduse, pidurite kuivatussüsteemi ja, kui sõiduk on varustatud nelikveoga, siis ka MP3023 kahekäigulise käigukasti ja mäest lasku mise abiseadmega (HDC). Blokeerimisvastane pidurisüsteem (ABS) Antud süsteem aitab kaasa ebasoodsates tingi mustes pidurdamisele. Süsteem kontrollib hüdrauliliste pidurite survet, mis hoiab ära rataste blokeerimise ja lauto lohisemise libedates oludes. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus ABS. ABS ei suuda kaitset pidurdamisel raken duvate füüsikaseaduste osas ega suurendada pidurdus- või juhtimisefektiivsust auto tingimus test sõltumatult (rehvid, veojõud). ABS ei suuda ära hoida avariisid, mis võivad tek kida suurel kiirusel pööramisest, väga libedatel teedel sõitmisest või vesiliugu. ABS-ga varustatud auto pidurdusvõimet ei tohi kunagi ülehinnata. Veojõukontroll (TCS) Süsteem kontrollib vedavate rataste pöörlemist. Pöörlemise puhul rakendub pidurdusjõud libisevale rattale ja mootori võimsust vähendatakse stabiilsuse tagamiseks. TCS-süsteemi funktsioon piduriga diferentsiaali lukk (BLD) töötab sarnaselt piiratud libisemisega diferentsiaaliga ning kontrollib veotelje rataste libisemist. Kui üks velje ratas test pöörleb kiiremini kui teine, rakendab süs teem pöörlevale rattale pidurdusjõudu. See võimaldab rakendada mootoripöördeid rattale, mis ei pöörle. Funktsioon toimib ka siis, kui ESC on osaliselt väljalülititatud režiimis. Enamaks infoks vt. Elektrooniline stabiilsuskontroll. Piduriabi süsteem (BAS) Piduriabi süsteem on loodud auto pidurdusvõime optimeerimiseks järsul pidurdusel. Süs teem tuvastab pidurdusolukorra, tajudes pidu rite rakendamise tugevust ja rakendab see järel piduritele optimaalse surve. See aitab pidurdusteekonda lühendada. BAS on ABS-süsteemi täiendus. Kiire piduripedaalile vajutamine annab piduriabi osas parima tulemuse. Süsteemi parimaks rakendamiseks tuleb hoida jalg tugevalt piduripedaalil ja pidureid mitte pumbata. Kui enam pole pidurdada vaja, vabastage piduripedaal. Piduripedaali vabastamisel BAS süsteem desaktiveerib

118 BAS ei suuda kaitset pidurdamisel rakenduvate füüsikaseaduste osas ega suurendada pidurdus- või juhtimisefektiivsust auto tingimustest sõltumatult (rehvid, veojõud). BAS ei suuda ära hoida avariisid, mis võivad tekkida suurel kiirusel pööramisest, väga libedatel teedel sõitmisest või vesiliust. BAS-ga varustatud auto pidurdusvõimet ei tohi kunagi ülehinnata. Üle katuse rullumise vastane süsteem (ERM) Süsteem ennetab potentsiaalse ratta kerkimise jälgides juhi sõidustiili ja auto kiirust. Kui ERM tuvastab, et rooliratta keeramisnurk ja liikumiskiirus on piisavalt suured, et ratas maast lahti tõsta, rakendab see vastava ratta pidurit ja vähen dab mootori võimsust, et vähendada ratta maast lahti tõusmise ohtu. ERM sekkub ainult väga tõsiste manöövrite korral. ERM võib tõsistes olukordades ratta kerkimist ainult vähendada. Süsteem ei kaitse rataste teis te tegurite (teeolud, kiirteelt mahasõit, takistused jne) tõttu kerkimist Paljud tegurid, nagu auto koormus, tee- ja sõidu tingimused, võivad mõjutada rataste kerki mise ja auto üle katuse rullumise ohtu. ERM ei suuda kaitsta autot kõigi ümberminemise oh tude eest, eriti just nende eest, mis on tingutud kiirteelt mahasõidust või takistustest või teistest sõidukitest. ERM-ga varustatud autot ei tohi kunagi ülehinnata, sõites ohtlikul viisil. Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) Süsteem suurendab auto stabiilsust erinevates sõidutingimustes. ESC parandab üle- või alajuhi tavust, rakendades selleks vastava ratta pidurit, et abistada vastutegutsemist üle- või ala juhitavuse korral. Samuti võib süsteem stabiil suse tagamiseks vähendada mootori võimsust. ESC kasutab juhi kavatsetud sõidusuuna määra miseks sõidukisse paigaldatud andu reid ja võrd leb andmeid sõiduki tegeliku liikumis suuna ga. Kui tegelik liikumissuund ei vasta kavatse tud suunale, rakendab ESC vas tava ratta pidurit, et aidata kaasa üle- või ala juhi ta vu sele vastu tegutsemisele. Ülejuhtimine - auto keerab rohkem kui rooliasend lubab. Alajuhtimine - auto keerab vähem kui rooliasend lubab. Niipea, kui rattad kaotavad haarduvuse ja ESCsüsteem aktiveerub, süttib näidikuplokis ESC aktiveerimise/rikke märgutuli. ESC aktiveerimise/rikke märgutuli vilgub ka kui TCS on aktiivne. Kui ESC aktiveerimise/rikke märgutuli hakkab kiirendamisel vilkuma, tõstke jalg gaasipedaalilt ja vajutage seda võimalikult vähe. Arvestage liikumiskiiruse valimisel kehtivate teeoludega. ESC ei suuda kaitsta pidurdamisel rakenduvate füüsikaseaduste osas ega suurendada pidurdus- või juhtimisefektiivsust auto tinglimustest sõltumatult (rehvid, veojõud). ESC ei suuda ära hoida avariisid, mis võivad tekkida suurel kiirusel pööramisest, väga libe datel teedel sõitmisest või vesiliust. ESCsüsteemiga varustatud autodega ei tohi sõita hoolimatult ja kõrvalisi isikuid ohus tavalt. ESC-ga varustatud auto pidurdusvõimet ei tohi kunagi ülehinnata. (jätkub) (jätkub) ESC-süsteemil on kaks töörežiimi kiire nelikveo vahemikus ja üks töörežiim aeglase nelikveo vahemikus. Kiire vahemik (nelikveoga mudelid) või kahe käigulise käigukastiga mudelid See on ESC tavaline töörežiim kiire nelikveo ja kahekäigulise käigukastiga. Kui auto käivitatakse või käigukast lülitatakse aeglase nelikveo või neutraalsest vahemikust kiire nelik veovahemikku, lülitub ESC-süsteem sisse. Seda režii mi võib kasutada enamikel sõidutingimustel. ESC peab osaliselt väljalülitama ainult kindlatel tingimustel. Osaliselt väljalülitatud Sellesse režiimi sisenemiseks vajutage korraks ESC OFF lülitit. Selles režiimis on ESC-süsteemi TCS osa, v.a TCS-i lõigus kirjeldatud BLD funktsioon, blokeeritud ja ESC OFF märgutuli süttib. Kõik teised ESC-stabiilsusfunktsioonid toimivad tavapäraselt. Süsteem on mõeldud kasuta miseks sügavas lumes, liivas või kruusal ja rataste suurema libisemismääraga, kui ESC seda tavaliselt haarduvuse taastamiseks lu baks. ESC uuesti sisse lülitamiseks vajutage korraks ESC OFF lülitit. ESC on jälle tavarežiimis. Lumekette kasutades või sügavas lumes, liivas või kruusal sõites haarduvuse paranda miseks võib olla soovitav kasutada ESC osaliselt väljalülitatud režiimi. Kui olete sellis test oludest pääsenud, lülitage ESC uues ti sisse. Režiimi vahetamiseks ei pea autot peatama

119 Osaliselt väljalülitatud režiimis TCS ESCfunktsionaalsus (väljaarvatud piiratud libisemisfunktsioon, mida kirjeldatakse TCS osas) on väljalülitatud ja ESC OFF märgutuli põleb. Osaliselt väljalülitatud režiimi puhul on TCS mootori võimsuse vähendamise funktsioon väljalülitatud ja ESC stabiilsuse suurendamise funktsioon vähendatud. Kui ESC süsteem on osaliselt väljalülitatud režiimis, on TSC väljalülitatud. Osaliselt väljalülitatud (4WD LOW) See on ESC tavaline töörežiim aeglase nelikveo puhul. Kui auto käivitatakse aeglase nelikveoga või käigukast (kui kuulub varustusse) lülitatakse kiire nelikveo või neutraalsest vahemikust aeglase nelikveo vahemikku, lülitub osaliselt väljalülitatud režiim sisse. Haagise stabiilsuskontroll (TSC) TSC kasutab andureid haagise liigse õõtsumise tuvastamiseks ning võtab kasutusele meetmed õõtsumise peatamiseks. Süsteem võib vähendada mootori võimsust ja rakendada pidureid haagise stabiliseerimiseks. Haagise liigse õõtsu mise korral aktiviseerub TSC automaat selt. Juhi sekkumine ei ole vajalik. TSC ei suuda ära hoida kõigi haagiste õõtsumist. Järgige haagise vedamisel alati ohutusabinõusid ja ärge lubatud koormust ületage. Lisateavet leiate osas Käivi tamine ja kasutamine lõigus Haagise puksee rimine. TSC toimimisel hakkab ESC aktivee rimise/rikkemärgutuli vilkuma ning mootori võimsust vähendatakse, samuti võite tunda pidu rite rakendumist. Kui ESC süsteem on osa liselt väljalülitatud režiimis, on TSC välja lülitatud. Kui TSC aktiveerub sõidu ajal, peatuga lähimas ohutus kohas ning reguleerige haagise koormat. Tõusul sõidu alustamise abisüsteem (HSA) HAS-süsteem on mõeldud abistama juhti tõusul paigaltvõtmisel. HSA säilitab lühikest aega juhi poolt rakendatud pidurdusjõudu pärast seda, kui juht jala piduripedaalilt tõstab. Kui juht sel le lühikese aja vältel gaasipedaali ei vajuta, vabastab süsteem piduri ja sõiduk hakkab mäest alla veerema. Kui auto hakkab ettenähtud suunas liiku ma, vabastab süsteem piduri pro port sionaal selt gaasipedaali vajutamisega. HSA aktiveerimiskriteerium HAS aktiveerimiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused: Sõiduk peab seisma. Sõiduk peab paiknema vähemalt 6% kallakul. Käiguvalik vastab ülesmäge liikumissuunale (st, kui sisse lülitatakse edaspidine käik, peab auto olema suunatud ülesmäge, kui ta gurdamiskäik, peab auto olema suunatud allamäge). Kui aktiveerimisnõuded on täidetud, töötab HAS nii tagurduskäiguga, kui ka kõigi edaspidiste käikudega. Süsteemi ei aktiveerita, kui sisse on lülitatud neutraal- või parkimiskäik. Väikese kallaku puhul (st kallak on väiksem kui 8%) on olukordi (sõiduk on koormatud või veab haagist), kus süsteem ei aktiveeru ja sõiduk võib hakata tagasi veerema. See võib põhjustada avariiolukorra. Pidage meeles, et sõiduki pidurdamise eest vastutab alati juht. HSA-süsteemiga pukseerimine HSA abistab kallakul ka haagist vedades. Kui kasutate haagisega haagise pidurikontrollerit, saab haagise pidurid vastava lüli tiga aktiveerida või desaktiveerida. Selli sel juhul ei pruugi piduripedaali vabastamisel olla pidurdusjõud piisav sõidu ki ja haagise hoidmiseks ja võite põhjus tada avarii teie taga oleva sõiduki või objek tiga. Kallakust alla veeremise vältimiseks aktiveerige haagisepidurid enne gaa si andmist ja piduripedaali vabastamist. Pi da ge meeles, et sõiduki pidurdamise eest vastu tab alati juht. HSA pole seisupidur. Kui peatate auto kallakul ja ei kasuta parkimiskäiku või seisupidurit, hakkab sõiduk allamäge veerema ja võib põhjustada avarii. Mäel parkides raken dage alati seisupidur. HSA väljalülitamine Kui soovite HAS-süsteemi välja lülitada, saab seda teha Uconnect funktsioonide abil. Lisa teavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Uconnect seaded. Pidurdusvalmidus mõnel mudelil Pidurdusvalmidus võib vähendada avarii pidurdus olukorras piduri täisrakendamisele kuluvat aega. Süsteem ennustab avariipidurdus olukorda gaa si pedaali vabastamiskiirust seirates. Kui gaasi pedaal vabastatakse väga kiiresti, rõhub pidurdusvalmidussüsteem kergelt piduritele. Juht ei märka seda. Pidurisüsteem kasutab seda kerget survet, et võimaldada pidurite kiire toime, kui juhtpiduripedaalile vajutab. Pidurite kuivatussüsteem mõnel mudelil Pidurite kuivatussüsteem parandab pidurite tööd märgades tingimustes. See avaldab piduritele peri oo diliselt kerget survet, et eemaldada vesi esipiduriterootoritest. Funktsioon töötab vaid siis, kui klaasipuhastid on aeglases või kiires töö režiimis; funktsioon ei tööta klaasipuhastite intervallrežiimis

120 Juhti pidurite kuivatussüsteemi aktiveerumisest ei teavitata, samuti ei nõuta mingit juhipoolset sekkumist. Mäest laskumise abisüsteem (HDC) ainult MP3023 kahekäigulise käigukastiga mudelid Mäest laskumise abisüsteemi lüliti HDC säilitab sõiduki liikumiskiiruse mäest laskumisel maastikusõidul; funktsioon on kasuta tav vaid aeglase nelikveo vahemikus. HDC sisselülitamiseks vajutage HDC lülitile. Kui HDC on aktiveeritud, süttib näidikupaneelil HDC ikoon. HDC rakendab automaatselt pidureid, et kontrollida mäest laskumise kiirust juhul, kui kalle on suurem kui 8%. Süsteem ei aktiveeru tasasel pinnal. Juht saab HDC kiirust vastavalt sõiduoludele reguleerida. Kiirus vastab valitud käigule. HDC toimimise saab katkestada, kui pidurdate piisavalt, et liikumiskiirus langeks allapoole HDC kontrollkiirust. Kui soovite HDC kasutamisel vastu pidiselt suuremat kiirust, saate kiirust suuren dada gaasipedaaliga. Piduri- või gaasipedaa li vabastamisel taastab HDC algse kiiruse. HDC kasutamine aeglase nelikveo vahemikus HDC sisselülitamiseks vajutage HDC lülitile. Näidikupaneelil süttib HDC ikoon ja HDC töötab. Kui auto kiirus ületab 32 km/h, hakkab HDC ikoon vilkuma ning süsteem eitööta. HDC väljalülitamiseks vajutage HDC lülitile. Aeglase nelikveo kiirusevahemikud 1. käik = 1 km/h 2. käik = 2 km/h 3. käik = 3 km/h 4. käik = 4 km/h 5. käik = 5 km/h 6. käik = 6 km/h 7. käik = 7 km/h 8. käik = 8 km/h Tagurduskäik = 1 km/h Neutraalkäik = 2 km/h Parkimiskäik = HDC jääb sisselülitatuks, aga ei tööta mäest laskumise abisüsteemi lülitiga HDC on mõeldud kasutamiseks vaid aeg lastel kiirustel. Kui kiirus ületab 32 km/h, lülitub HDC välja. Kui kiirus püsib üle 32 km/h üle 70 sekundi, lülitub HDC automaatselt välja. Kui liikumiskiirus langeb allapoole 32 km/h, taastab HDC automaatselt valitud kiirusvahemiku. Kui kiirus ületab 60 km/h, lülitub HDC koheselt välja. Kui juhiuks on avatud ja seisupidur rakendatud või auto ei sõida aeglase nelikveoga, siis lülitub HDC välja. HDC on mõeldud mäelt laskumisel juhi abista miseks kiiruse kontrollimisel. Juht peab olema tähelepanelik; ohutuliikumiskiiruse eest vastu tab juht. Kiirusepiiraja (SSC) MP3023 jaotuskastiga nelikveomudelid SSC säilitab sõiduki liikumiskiirusemäest laskumisel maastikusõidul; funktsioon on kasutatav vaid aeglase nelikveo vahemikus. Kiirusepiiraja lüliti SSC sisselülitamiseks vajutage HDC lülitile. Kui SSC on aktiveeritud, süttib näidikupaneelil SSC ikoon. SSC rakendab automaatselt pidureid, et kontrollida vajadusel kiirust. Juht saab SSC kiirust vastavalt sõiduoludele reguleerida. Kiirus vastab valitud käigule. SSC toimimiste saab katkestada, kui pidurdate piisavalt, et liikumiskiirus langeks allapoole SSC kontrollkiirust. Kui soovite SSC kasutamisel vastupidiselt suure mat kiirust, saate seda suurendada gaasipedaaliga. Piduri- või gaasipedaali vabastamisel taastab SSC algse kiiruse. SSC kasutamine aeglase nelikveovahemikus SSC sisselülitamiseks vajutage SSC lülitile. Näidikupaneelil süttib SSC ikoon ja SSC töötab. Kui auto kiirus ületab 32 km/h, hakkab SSC ikoon vilkuma ning süsteem ei tööta. SSC väljalülitamiseks vajutage SSC lülitile. Aeglase nelikveo kiirusevahemikud 1. käik = 1 km/h 2. käik = 2 km/h 3. käik = 3 km/h 4. käik = 4 km/h

121 5. käik = 5 km/h 6. käik = 6 km/h 7. käik = 7 km/h 8. käik = 8 km/h Tagurduskäik = 1 km/h Neutraalkäik = 2 km/h Parkimiskäik = SSC jääb sisselülitatuks, aga ei tööta. SSC vaikimisi kiirused sõltuvad mäe kaldest. Mida suurem on kalle, seda madalama kiirusega auto sõidab. SSC on mõeldud kasutamiseks vaid aeglastel kiirustel. Kui kiirus ületab 32 km/h, lülitub SSC välja. Kui kiirus püsib üle 32 km/h üle 70 sekundi, lülitub SSC automaatselt välja. Kui liikumiskiirus langeb allapoole 32 km/h, taastab SSC automaatselt valitud kiirusvahemiku. Kui kiirus ületab 60 km/h, lülitub SSC koheselt välja. Kui juhiuks on avatud, parkimispidur rakendatud või auto ei sõida aeglase nelikveoga, lülitub SSC välja. ESC sisselülitumise ja rikke märgutuli ja ESC OFF märgutuli Süüte sisselülitamisel süttib näidiku plokis ESC sisselülitumise ja rikke märgutuli. Mootori tööta mi sel lülitub see välja. Kui süttib ESC märgutuli mootori töö ajal, on tegemist ESC süsteemi rikkega. Kui tuli jääb põlema ka pärast mitut käivitamiskorda ning sõidukiga on läbitud kilomeetreid suuremal kiirusel 48 km/h, võtke probleemi diagnoosi miseks ja lahendamiseks võimalikult kiiresti ühen dust volitatud edasimüüjaga. Niipea, kui rattad kaotavad haarduvuse ja ESC-süsteem aktiveerub, süttib näidikuplokis ESC sisselülitumise/rikke märgutuli. ESC sisselülitu mise/rikke märgutuli vilgub ka kui TCS on aktiivne. Kui ESC sisselülitumise/rikke märgutuli hakkab kiirendamisel vilkuma, tõstke jalga gaasipedaalilt ja vajutage seda võimalikult vähe. Arvestage liikumiskiiruse valimisel kehti vate teeoludega. Süüte sisselülitamisel on ESC süsteem sees ka siis, kui see oli eelnevalt väljalülitatud. Kui ESC süsteem on aktiivne, võib kuul da summeri või kõlksuvat heli. See on normaalne. Helid lõppevad, kui ESC pärast selle sisselülitumist nõudnud manööv rit uuesti väljalülitub. REHVID ESC OFF märgutuli näitab, et elektrooniline stabilisaator (ESC) on välja lülitatud. Rehvirõhk Õige rehvirõhk on sõiduki rahuldava toimimise ja ohutuse tagamiseks äärmiselt oluline. Turvalisus Vale õhurõhuga täidetud rehvid võivad põhjustada ohtlikke olukordi ja õnnetusi. Alatäidetud rehvid on paindlikumad ja võivad puruneda. (jätkub) (jätkub) Ületäidetud rehvide löögipehmendusvõime on väiksem. Teel olevad objektid või löökaugud võivad rehve kahjustada. Ebaühtlaselt õhuga täidetud rehvid põhjustavad juhitavusprobleeme. Üle- ja alatäidetud rehvid mõjutavad juhitavust ja võivad puruneda. Nii võite ka auto üle kontrolli kaotada. Ebaühtlane rõhk auto külgedel võib tõmmata autot paremale või vasakule. Hoidke alati rehvirõhk ettenähtud külma rehvirõhu tasemel. Ökonoomsus Vale õhurõhuga täidetud rehvid kuluvad ebaühtlaselt. Need ebaühtlused vähendavad rehvi kasutusaega. Alatäidetud rehvide veeretakistus on suurem ja selle tulemusena on ka sõiduki kütusekulusuurem. Sõidumugavus ja sõiduki stabiilsus Õige õhurõhuga täidetud rehvid tagavad suurema sõidumugavuse. Ületäidetud rehvidega sõitmine on eba mugavam. Nii ala- kui ka ületäidetud rehvid mõjutavad sõiduki stabiilsust ja võivad muuta roolikeeramise liiga raskeks või kergeks. Ebaühtlaselt täidetud rehvidega on auto juhtimine ennustamatu. Vastaskülgedel ebaühtlaselt täidetud rehvid võivad põhjustada sõiduki kaldumist vasakule või paremale. Rehvirõhk Sõiduautode külmade rehvide õiged rehvirõhud on toodud juhiukse paneelil või juhipoolsel B-piilaril. Vähemalt kord kuus: Kontrollige ja reguleerige rehvirõhku kvaliteetse manomeetri abil. Ärge määrake rehvirõhku ainult välise vaatluse põhjal. Rehvid võivad tunduda normaalsed ka siis, kui need on tegelikult liiga tühjad. Kontrollige rehvide kulumist ja vigastusi

122 ETTEVAATUST! Peale rehvirõhu kontrollimist ja reguleerimist paigaldage alati ventiili kork tagasi. See hoiab ära niiskuse ja mustuse sattumise ventiili. Tabelis toodud rehvirõhud on alati külmade rehvide õhurõhud. Külm rehvirõhk on sellise rehvi rõhk, mis on vähemalt kolm tundi liikumatu olnud või millega on pärast kolmetunnist perioodisõidetud vähem kui 1,6 km. Külm rehvirõhk ei tohi ületada rehvi küljele pressitud maksimaalset väärtust. Kui välistemperatuurid kõiguvad, kontrollige rehvirõhku tihedamini. Rehvirõhk võib kasutamise ajal suureneda umbes 1 psi (7 kpa) 7 C õhutemperatuuri muutu misel. Pidage seda rehvirõhu kont rolli misel garaažis, eriti just talvel, silmas. Näide: Kui garaaži temperatuur = 20 C ja välistemperatuur on 0 C, siis külma rehvi rõhku peaks suurenama 3 psi (21 kpa) võrra, mis võrgub 1 psi (7 kpa) iga 7 C välistemperatuuri kohta. Rehvirõhk võib sõitmisel suureneda 2-6 psi (13 kuni 12 kpa). ÄRGE vähendage kasutamisest tingitud suurenenud rehvirõhku. Suurel kiirusel kasutamine Ohutud kiiruspiirangu piiridesse jäävad sõidukii rused määrab tootja. Kui kiiruspiirangud või tingimused võimaldavad sõidukiga suurtel kiirus tel sõita, on õigerehvirõhk äärmiselt oluline. Suurel kiirusel sõitmiseks võib vajalik olla rehvirõhu suurendamine ja koormuse vähendamine. Küsige volitatud edasimüüjalt või rehvi müüjalt soovituslike ohutute sõidukiiruste, koormuse ja rehvirõhu kohta. Kiire sõitmine üle auto maksimaalse koormuse on ohtlik. Rehvidele mõjuv lisa pinge tõttu võivad need puruneda. Võite sat tuda tõsisesse õnnetusse. Ärge sõitke maksimaal selt koormatud autoga pideva kiirusega üle 120 km/h. Radiaalrehvid Radiaalrehvide kombineerimine muude rehvidega muudab sõiduki raskestijuhitavaks. Selline ebastabiilsus võib olla ohtlik. Kasutage radiaalrehve alati neljase komplektina. Ärge kombineerige neid muude rehvidega. Rehvide parandamine Katkisi rehve saab parandada järgnevatel eeltingimustel: Rehviga ei ole tühjana sõidetud. Rehv on katki ainult turvisemustri kohalt (rehvi seina vigastusi ei saa parandada). Torge ei ole suurem kui 6 mm. Küsige volitatud rehvimüüjalt rehvi parandamise kohta. Vigastatud turvarehvid või tühjad turvarehvid peab kohe teise samade mõõtu ja tüüpi (koormuseindeks ja kiirusekood) rehvi vastu vahetama. Rehvitüübid Universaalrehvid - mõnel mudelil Universaalrehvidega saab sõita läbi kogu aas ta (kevadel, suvel, sügisel ja talvel). Veojõu tase võib universaalrehvidel olla erinev. Univer saalrehvide küljel on tähistus M+S, M&S, M/S või MS. Kasutage universaalrehve alati nel jase komplektina. Vastasel juhul võib see mõju tada ohutust ja auto kasutamist. Suverehvid - mõnel mudelil Suverehvidega saab sõita nii märgades kui kuiva des tingimustes, aga need pole ettenähtud sõitmiseks jää ja lumega. Suverehvidel ei ole universaalrehvi mäe/lumehelbe tähistust küljel. Kasutage suverehve alati neljase komplektina. Vastasel juhul võib see mõjutada ohutust ja auto kasutamist. Talverehvid Osades piirkondades on vajalik talverehvide kasutamine. Talverehvidel on küljel mäe/lumehelbe sümboliga märgistus. Valige talverehvid sama suurust ja tüüpi kui originaalrehvid. Kasutage talverehve alati nel jase komplektina. Vastasel juhul võib see mõjutada ohutust ja auto kasutamist. Talverehvide lubatud kiirus on üldiselt väiksem kui originaalrehvidel ja kiirusepiiranguks nendega sõitmisel on 120 km/h. Üle 120 km/h sõitmise kohta küsige volitatud edasimüüjalt või rehvimüüjalt. Naelrehvid parandavad jõudlust jääl, libisemist ja veojõudu nii märjal kui kuival pinnal. Samas on osades riikides naelrehvid keelatud. Seetõttu peate enne nende paigaldamist kontrollima kohalikke reegleid. Turvarehvid Turvarehvid võimaldavad teil peale rehvirõhu tugevat vähenemist sõita tühja rehviga veel umbes 80 km kiirusel 80 km/h. Tühi rehv tähendab rehvirõhku alla 40 psi (96 kpa). Tühja turvarehvi sõiduomadused on piiratud ja rehvi peaks esimesel võimalusel välja vahetama. Turvarehve ei saa parandada. Tühja turvarehviga ei ole soovitav sõita täiskoormusega autoga või haagist vedada

123 Vaadake enamat infot rehvirõhu kontrollimise osast. Varuratas ETTEVAATUST! Maapinna suhtes vähendatud kliirensi tõttu ärge viige varurattaga autot automaat pesulasse. See võib autot vigastada. Täismõõdus varuratas - mõnel mudelil Teie auto võib olla varustatud täismõõdus rehvi ja veljega, mis asub esi- või tagatelje all. Seda varuratast võib kasutada ka rataste ümberpaigaldamisel. Küsige volitatud esindajalt rataste ümberpaigaldamise mustri kohta. Ajutine varuratas - mõnel mudelil Ajutine varuratas on mõeldud ainult ajutiseks kasutamiseks. Selle, kas teie auto on ajutuse varurattaga varustatud, saate määratleda rehvide ja koormuse sildilt juhiukse avas või rehvi kül jelt. Ajutise varuratta märgistus algab T või S tähega. Näide: T145/80D18 103M. T, S = ajutine varuratas, kuna selle turvisemustri kasutusiga on piiratud. Ärge paigalage ajutisele varurattale rattakilpi või monteerige tavarehvi ajutuse varuratta veljele, kuna see velg on konstrueeritud just varurattale. Ärge paigaldage autole korraga rohkem kui ühte ajutist varuratast. Aju tine varuratas on mõeldud ainult ajutiseks kasutamiseks. Ärge ületage ajutise varu rattaga kiirust 80 km/h. Ajutise varuratta kasutusiga on piiratud. Kui turvisemuster on kulunud kuni kulumisindikaatoriteni, peate ajutise varuratta välja vahetama. Järgige kindlasti ajutist varuratast puudutavaid hoiatusi. Vastasel juhul võib ajutine varuratas puruneda ja võite auto üle kontrolli kaotada. Täismõõdus varuratas - mõnel mudelil Varuratas on mõeldud ainult ajutiseks kasutamiseks. Varuratas näib oma välimuselt nagu originaalratas. Varuratta kasutusiga on piiratud. Kui turvisemuster on kulunud kuni kulumisindikaatoriteni, peate varuratta väl ja vahetama. Kuna see ei ole sama, mis originaal ratas, peate selle alati esimesel võimalusel vahe tama originaalratta vastu. Piiratud kasutusega varuratas - mõnel mudelil Piiratud kasutusega varuratas pole mõeldud kiireks sõiduks. Rehvi määratuse leiate ajutise varuratta küljel asuvalt sildilt. Silt näitab sõidupiiranguid. Varuratas näib oma välimuselt nagu originaalratas. Piiratud kasutusega varuratta paigal damine mõjutab auto juhitavust. Kuna see ei ole sama, mis originaalratas, peate selle alati esimesel võimalusel vahetama originaalratta vastu. Piiratud kasutusega varuratas on mõeldud ai nult ajutiseks kasutamiseks. Piiratud kasutusega varuratta paigaldamine mõju tab auto juhitavust. Ärge ületage rehvil too dud piirkiirust. Jälgige rehvide ja koormuse tabe lis äratoodud rehvirõhku. (jätkub) (jätkub) Vahetage piiratud kasutusega varuratas esimesel võimalusel originaalrehvi vastu. Vasta sel juhul võib piiratud kasutusega varurat tas puruneda ja võite auto üle kontrolli kaotada. Rataste pöörlemine Kui olete muda, liiva või lume sisse kinnijäänud, ärge lubage sõiduki ratastel pöörelda kiiremini kui 48 km/h ja pidevalt kauem kui 30 sekundit. Lisateavet leiate jaotise Mida teha ohu olukorras lõigus Mida teha hädaolukorras. Kiiresti pöörlevad rattad on ohtlikud. Liig sest kiirusest tingitud jõud võivad rehvi kahjustada või selle purustada. (jätkub) (jätkub) Rehv võib plahvatada ja vigastusi tekitada. Ärge laske rehvidel pöörelda kohapeal kiiremini kui 48 km/h, samuti ärge lubage kedagi pöörleva rehvi lähedusse. Kulumisindikaator Kulumisindikaator kuulub rehvi põhikonst ruktsiooni ja see aitab teil määrata, millal peaks rehvi välja vahetama. 1 Kulunud rehv 2 Uus rehv

124 Kulumisindikaatorid on sulatatud turvisemustri põhjale. Need ilmuvad ribadena nähtavale, kui mustri paksus on kulunud kuni 2 mm-ni. Kui turvisemuster on kulunud kuni kulumis indikaatoriteni, peate rehvi välja vahetama. Enamaks infoks vt rehvivahetuse osa. Rehvi kasutusaeg Rehvi kasutusiga sõltub mitmest tegurist, sh järgmistest teguritest: Sõidustiil Rehvirõhk Läbitud vahemaa Rehvide vastupidavus. V või kõrgema märgis tusega rehvide ja suverehvide kasutusiga on tavaliselt lühem. Soovitav on hoolduse ajal rehvid autol ümber paigaldada. Rehvid ja varurehvid tuleb kulumisest hoolimata kuue aasta järel välja vahetada. (jätkub) (jätkub) Nõude eiramise tagajärjeks võib olla rehvi ootamatu purunemine. Võite kaotada kontrolli sõiduki üle ning põhjustada tõsise avarii. Hoidke eemaldatud rehve jahedas ja kuivas kohas, otsese päikesevalguse eest eemal. Kaitske rehve õli, määrdeainete ja kütuse eest. Rehvide väljavahetamine Uue sõiduki rehvid pakuvad mitmeid tasakaalus tatud omadusi. Rehvide kulumist ja õiget rehvirõhku tuleb regulaarselt kontrollida. Toot ja soovitab uute rehvide hankimisel leida originaalrehvidele suuruselt, kvaliteedilt ja vastu pidavuselt võrdväärsed rehvid. Vt kulumis indikaatorite lõiku. Vt rehvi suuruse määramiseks rehvide ja koormuse silti või auto serti fitseeri missilti. Koormusindeksi ja kiiruse süm boli leiate rehvi külgseinalt. Enamaks infoks vt rehvi suuruse graafiku näidet rehvide ohu tusinfo osas. Soovitav on välja vahetada esi- ja tagarehvid paarina. Ainult ühe rehvi väljavahetamine võib auto juhitavust tõsiselt mõjutada. Velje väljavahetamisel kontrollige, et velje suurus vastaks originaalveljele. Küsimuste puhul pöörduge volitatud esindaja või rehvimüüja poole. Teistsugused rehvid võivad mõjutada auto juhitavust ja ohutust. Ärge kasutage muu suuruse või klassiga rehve, kui auto jaoks määratud. Mõned heaks kiitmata rehvide ja rataste kombinatsioonid võivad muuta vedrustuse mõõte ja omadusi, mis omakorda muudavad juhitavust ning võivad rooli- ja vedrusüsteemi komponente liigselt kulutada. (jätkub) (jätkub) Võite kaotada kontrolli sõiduki üle ning põhjustada tõsise avarii. Kasutage ainult sõiduki jaoks heaks kiidetud suuruse ja koormusindeksiga rehve ja velgesid. Ärge kasutage väiksema suurusega rehve, kui rehvide sildil toodud minimaalne mõõt, v.a tootjaselgesõnalisi juhiseid järgides (vt teavet rehvikettide kohta). Liiga väikesele rehvile rakendub suuremkoormus ja see võib puruneda. Võite auto üle kontrolli kaotada ja avarii põhjustada. Kui sõiduki rehvid pole piisava kiirus indeksiga, võivad need suurematel kiirustel puruneda. ETTEVAATUST! Kui asendate originaalrehvid erineva suurusega rehvidega, võivad spidomeetri ja odomeetri näidud valed olla. REHVIKETID Rehvikettide kasutamine nõuab piisavat kere ja rehvi vahelist kliirensit. Vigastuste vältimiseks järgige järgnevaid soovitusi. Rehviketid peavad olema rehvile sobivas suuruses. Paigaldage rehviketid ainult tagarehvidele. Piiratud kliirensi tõttu kasutage vähendatud suurusega rehvikette maksimaalse projektsioo niga 12 mm üle rehvi profiili. Erineva suuruse ja tüübiga (M+S, talverehvid) kasutamine esi- ja tagavelgedel võib põhjustada ennustamatu juhitavuse. Võite auto üle kontrolli kaotada ja avarii põh justada. ETTEVAATUST! Rehvide ja velgede kaitsmiseks järgige järgnevaid ettevaatusabinõusid. Rehvikettide piiratud rehvide ja vedrustuse kliirensi tõttu on tähtis kasutada heas seisukorras rehvikette. Katkised rehviketid võivad põhjustada tõsiseid kahjustusi. Rehviketi purune misele viitava müra tekkimisel peatage koheselt auto. Eemaldage rehviketi kah justatud osad enne edasist kasutamist. Paigaldage rehviketid nii tihedalt kui võimalik ja pingutage neid uuesti peale umbes 0,8 km läbimist. Ärge ületage kiirust 48 km/h. Sõitke ettevaatlikult ja hoiduge järskudest pööretest, suurtest teeaukudest, eriti just koormatud autoga. Ärge sõitke pikaajaliselt kuival sillutisel

125 ETTEVAATUST! (jätkub) Järgige rehvikettide tootja juhiseid paigaldamise, sõidukiiruse ja kasutus tingi muste osas. Sõitke alati tootja poolt soovitatud kiiru sega, kui see on alla 48 km/h. Ärge kasutage rehvikette varuratastel. REHVIDE ÜMBERPAIGUTAMI NE Esi- ja tagatelgede rehvidele rakenduvad erinevad koormused ning nende hallata on erinevad juhtimis-, käsitsemis- ja pidurdamisfunktsioonid. Seetõttu kuluvad need erineval määral. Sellist kulumisefekti saab vähendada rehvide ümberpaigaldamisel. Ümberpaigaldamise eelised avaldu vad eelkõige tugeva rehvimustriga rehvidel, nagu maantee-/maastikurehvid. Ümberpaigutamine pikendab rehvi kasutus aega, aitab säilitada haarduvust mudas, lumes ja märgade ilmadega ning tagab sujuvama ja vaiksema sõidu. Ümberpaigutamisvahemike teada saamiseks vaadake vastavat tabelit. Soovi korral võite rehvid ka tihedamalt ümber paigutada. Kiire ja ebaühtlase kulumise põhjused tuleb kõrvaldada enne rehvide ümberpaigutamist. Rehvirõhu kontrollsüsteem tuvastab õiged rehvirõhud pärast rehvide ümberpaigutamist automaatselt. Soovitame vahetada rehve ristisuunas, nagu joonisel näidatud. Rehvide ümberpaigutamine REHVIRÕHU KONTROLL SÜSTEEM (TPMS) Rehvirõhu kontrollsüsteem hoiatab juhti madala rehvirõhu korral, mis põhineb külma rehvi rõhul. Rehvirõhk muutub temperatuuriga ligikaudu 1 psi võrra iga 6,5 C kohta. See tähendab, et välistemperatuuri langedes langeb ka rehvirõhk. Rehvirõhku peab reguleerima alati jahtunud rehvidega. See tähendab, et kui auto on sõitnud vähem kui kolm tundi või vähem kui 1,6 km kolme tunni jooksul. Lisateavet õigete rehvirõhkude kohta leiate osa Käivitamine ja kasutamine lõigus Rehvid. Sõites rehvirõhk tõuseb, mis on tavaline ja rehvi rõhku ei pea seetõttu reguleerima. TPMS hoiatab juhti, kui rehvirõhk langeb allapoole määratud piiri, olgu põhjuseks madal välis temperatuur või õhuloomulik kadu. TPMS hoiatab juhti seni, kuni õige rehvirõhk taastatakse. Madala rehvirõhu hoiatuse süttimisel peab rehvirõhku suurendama soovitatud külma rehvirõhuni. Kui õige rehvirõhk on taastatud, kustub märgutuli automaatselt. Teabe uuen damiseks peab sõidukiga kuni 20 minutit sõit ma kiiremini kui 24 km/h. Näiteks külma rehvi soovitatav rõhk on 33 psi (227 kpa). Kui välistemperatuur on 20 C ja mõõdetud rehvirõhk on 28 psi (193 kpa), vähen dab temperatuuri langus -7 C rehvirõhku ligi kaudu 24 psi (165 kpa)-le. Selline rehvirõhk on piisav, et süüdata märgutuli. Autoga sõitmine võib rehvirõhku tõsta väärtusele 28 psi (193 kpa), kuid märgutuli jääb põlema. Sellises olukorras tuleb kustutamiseks rehvirõhk taastada. ETTEVAATUST! Rehvirõhu kontrollsüsteem on optimeeritud vastavalt originaalrehvidele ja velgedele. Rehvirõhu kontrollsüsteem võtab arvesse teie autole ettenähtud suurusega rehvide rõhku. Rehvide vahetamine teist tüüpi, suu rusega või stiiliga rehvide vastu võib põhjustada ebaõiget informatsiooni ja andurite rikkeid. Samuti võivad protek teeritud rehvid andureid rikkuda. Kui sõi duk on varustatud TPMS-süsteemiga, ärge kasutage järelturu rehvitihendit ega tasa kaa lustamisklotse, vastasel juhul võite andu reid kahjustada. (jätkub) ETTEVAATUST! (jätkub) Peale rehvirõhu kontrollimist ja reguleerimist paigaldage alati ventiili kork tagasi. See hoiab ära niiskuse ja mustuse sattumise ventiili, mis omakorda võib kahjustada TPMS andurit. Rehvirõhu kontrollsüsteem ei olete ettenäh tud rehvide hoolduseks ja nende seisukorra jälgimiseks. Rehvirõhu kontrollsüsteemi ei tohi rehvi de pumpamisel kasutada rehvirõhu mõõdi kuna. Märkimisväärse alarõhuga rehvidega sõitmine põhjustab rehvide ülekuu menemist ja sellest tingitud rehvide sei sundi halvenemist. Ülekuumenemine vähendab ka reh vide kasutusiga ja võib mõju ta da auto sõidu- ja pidurdusomadusi. Vaatamata rehvirõhu kontrollsüsteemi olemas olule on õige rehvirõhu jälgimine juhi vastutusel

126 Hooajalised temperatuurimuutused mõjutavad rehvirõhku ja rehvirõhu kontrollsüsteem jälgib tegelikku rehvirõhku. Madala rehvirõhu hoiatus Kui ühe või mitme rehvi rõhk on alla luba tud piiri, süttib näidikuplokis hoiatus tuli ja kõlab hoiatussignaal. Li saks kuvatakse EVIC ekraanil vähe malt viieks sekundiks LOW TIRE PRES- SURE teade, Inflate Tire to XXX teade ja madala rehvirõhuga ratas kuvatakse teise vär viga. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Sõi duki elektrooniline teavitusekraan (EVIC) Võita valida rehvirõhu ühikuks kas PSI või kpa. Madala rehvirõhu teate puhul peate peatama auto niipea kui võimalik, taastama erineva värviga kuvatud rehvi rehvirõhu vastavalt teates Inflate Tire to XXX antud rehvirõhuni. Süsteem teeb automaatse uuenduse, ekraanil taastub rehvi värvus ja teade kustub peale uuen datud rehvirõhu andmete saamist. Teabe uuen damiseks peab sõidukiga kuni 20 minutit sõitma kiire mini kui 24 km/h. REHVIRÕHU KONTROLL SÜSTEEM rikkehoiatus Süsteemitõrke tuvastamisel hakkab rehvirõhu kont rollsüsteemi märgutuli 75 sekundiks vilkuma ja jääb pärast seda põlema. Samuti kõlab hoiatus signaal. Lisaks kuvatakse EVIC ekraanil vähemalt viieks sekundiks SERVICE TPM SYS TEM teade. Antud teade kuvatakse peale ek raanil - - rehvirõhu väärtuse kuvamist. Võita valida rehvirõhu ühikuks kas PSI või kpa. Kui süüterežiimi vahetamisel see kordub, on tege mist süsteemi veaga. Kui süsteemi rike on kõrvaldatud, siis TPMS märgutuli lõpetab vilkumise, SERVICE TPM SYSTEM teadet ei kuva ta ja kriipsude asemel kuvatakse rehvirõhu väär tus. Veateade võib ilmuda järgnevates olukordades: 1. Elektrooniliste seadete häired või sõites samu sagedusi väljastavate raadioseadmete läheduses. 2. Osad akna toonimised võivad raadiolaineid segada. 3. Rehvi ümbruses on palju lund. 4. Rehvikettide kasutamisel. 5. Rehvide, millel puuduvad andurid paigal damisel. EVIC ekraanil kuvatakse ka vähemalt viieks sekundiks SERVICE TPM SYSTEM, kui süsteemi tõrge tuvastatakse anduri ebakorrektse asukoha tõttu. Sel juhul kuvatakse SERVICE TPM SYSTEM teade peale rehvirõhkude kuvamist. See näitab, et rehvirõhkude andmeid saadakse, aga need ei pruugi kajastada rehvide õigeid asukohti. Õige asend. Süsteemi peab sel juhul siiski üle vaatama. Varurehv pole rõhuanduritega varustatud. TPMS ei saa selle rehvi rõhku jälgida. Kui kasutate madala rõhuga tavarehvi asemel varurehvi, kostab süüte järgmisel sisselülitamisel heliline helisignaal, näidikupaneelil kuvatakse teade TIRE LOW PRES SURE ja rehvirõhu märgutuli süttib. Kui olete sõidukiga sõitnud 20 minutit suu remal kiirusel kui 25km/h, hakkab märgutuli vilkuma jajääb 75 sekundi möödumisel põlema. Lisaks kuvatakse teade SERVICETPM SYSTEM. Sõiduki igal järgne val käivitusel antakse helisignaal, kuvatakse teade SERVICE TPM SYSTEM ja rehvi rõhu märgutuli vilgub 75 sekundit ja jääb seejärel põlema. Kui olete originaalrehvi parandanud või asendanud ja selle varurehviasemele paigaldanud, uuendatakse TPMS-i teavet automaatselt ja märgutuli kustub, kui kõigi nelja rehvi rõhk on õige. Teabe uuendamiseks peab sõidukiga kuni 20 minutit sõitma kiiremini kui 24 km/h

127 Auto peab hoiatuse väljalülitamiseks sõitma umbes 20 minutit alla 24 km/h kiirusel. TPMS väljalülitamine TPMS saab välja lülitada, kui vahetate kõik neli velge ja rehvi anduriteta komplekti vastu välja (näit talvekummid). Seejärel sõitke vähemalt 20 min kiirusel üle 24 km/h. Rehvirõhu märgutuli vilgub75 sek ja jääb seejärel püsivalt põlema. EVIC ekraanil kuvatakse SERVICE TPM SYSTEM teade ja rehvirõhu väärtust asemel (--). Edas pidi süüte sisselülitamisel TPMS enam häi ret ei anna, samuti ei kuvata teadet EVIC ekraa nil ja rehvirõhkude asemel kuvatakse ikka kriip sud (--). Rehvirõhu kontrollsüsteemi taasakti veerimiseks vahetage kõigepealt kõik neli ratast tagasi anduritega rataste vastu. Seejärel sõitke vähemalt 20 min kiirusel üle 24 km/h. TPMS annab helisignaali, märgutuli vilgub 75 sekundit ja lülitub seejärel välja ja kui süsteemi tõrget ei tuvastata, kuvatakse EVIC-ekraanil teade SERVICE TPM SYSTEM. Kriipsude ase mel kuvatakse rõhuväärtused ja mootori järg misel käivitamisel teadet SERVICE TPM SYSTEM enam ei kuvata. KÜTUS 3.7L mootor Need mootorid on valmistatud vastama kõigile emis siooninõuetele, tagades kvaliteetse pliiva ba kütuse, minimaalse oktaanarvuga 91, ka su tamise korral kütusesäästlikkuse ja suurepärase jõudluse. Preemiumkütuse kasutamine pole õigustatud, kuna ei paku selle mootoriga tavalise kütuse üle mingeid eeliseid. 5.7L mootor Need mootorid on valmistatud vastama kõigile emissiooninõuetele, tagades kvaliteetse plii vaba kütuse, minimaalse oktaanarvuga 91 kuni 95, kasutamise korral kütusesäästlikkuse ja suu re pärase jõudluse. Optimaalse jõudluse taga miseks soovitab tootja kasutada mootoris kü tust oktaanarvuga 95. Preemiumkütuse kasuta mine pole õigustatud, kuna ei paku selle mooto riga tavalise kütuse üle mingeid eeliseid. Kerge säde madalatel pööretel ei kahjusta mootorit. Pidev säde suurtel kiirustel aga põh justab mootorikahjustusi; sellisel juhul tuleb sõidukit viivitamatult hooldada. Kehva kvali tee diga kütus võib põhjustada probleeme, nagu käi vitumisraskused, mootori väljasuremine või vahe lejätmine. Selliste tunnuste ilmnemisel proovige enne sõiduki hooldamist muud kütust kasutada. Üle 40 autotootja on andnud välja ja kinnitanud heaks kütuse spetsifikatsioonid (Worldwide Fuel Charter, WWFC), millega määratakse kütuse omadused, mis tagavad parema emis sioo niväär tuse, mootori jõudluse ja vastupidavuse. Toot ja soovitab kasutada WWFC nõuetelevastavat kütust. Peale pliivaba ja õige oktaan - arvuga kütuse soovitatakse kasutada puhas tusaineid, korrosiooni vähendavaid ja stabi li see rivaid lisandeid sisaldavaid kütuseid. Selliseid lisandeid sisaldavad kütused võivad vähendada kütusekulu, CO-emissioone ning säilitada sõiduki jõudlust. Kehva kvaliteediga kütus võib põhjustada prob leeme, nagu käivitumisraskused, mootori välja suremine või vahelejätmine. Selliste probleemide ilmnemisel proovige enne sõiduki hooldamist muud kütust kasutada. Metanool Metüül- või puupiiritust kasutatakse koos pliivaba kütusega segatuna erinevates kontsentratsioonides. Võite leida 3% või suurema meta nooli sisaldusega kütuseid koos muude alkoholkütustega (kaaslahused). Tootja ei vastuta metanool kütuste või E85 etanoolsegude kasutamisest tingitud prob lee mide eest. Kuna MTBE on metanoolist valmis tatud hapniku ühend, pole sellel metanooli nega tiivseid kõrvalmõjusid. ETTEVAATUST! Ärge kasutage metanooli või E85 etanooli sisal davaid kütuseid. Selliste segude kahjusta mine põhjustabkäivitus- ja sõiduprobleeme ning võib kütusesüsteemi komponente kriitiliselt kahjustada. Etanool Tootja ei soovita kasutada selliseid kütuseid, mille etanoolisisaldus on suurem kui 10%. Usaldusväärsest allikast kütuseostmisel vähendate riski seda 10% piiri ületada ja/või saada vale de omadustega kütust. Samuti tuleb ära märkida, et etanoolisisaldusega kütuste kulu on suurem. Tootja ei vastuta metanoolkütuste või E85 etanoolsegude kasutamisest tingitud prob leemide eest. Kuna MTBE on metanoolist valmista tud hapnikuühend, pole sellel metanooli negatiivseid kõrvalmõjusid. ETTEVAATUST! Kui kasutate suurema kui 10% etanoolisisaldusega kütust, võib mootor tõrkuda ja käivitamine ning tööshoidmine raskendatud olla. Kahjulikud mõjud võivad mootorit jäädavalt kahjustada. Puhta õhu kütus Paljusid kütuseid segatakse puhtama õhu tagamiseks, seda eelkõige tugeva õhusaastatusega piirkondades. Need uued segud põletavad kütust puhtamalt. Autotootja toetab puhta keskkonna säilitamist. Neid segusid kasutades saate ka teie kaasa aidata. MMT kütuses MMT on mangaani sisaldav metalne lisand, mi da segatakse kütusesse selle oktaanarvu tõst miseks. MMT-ga segatud kütus ei anna suu re mat jõudlust kui tavaline, MMT-ta sama ok taan arvuga kütus. MMT-ga segatud kütus vähen dab süüteküünalde kasutusaega ja sõidukite heitgaasisüsteemi tööd

128 Tootja ei soovita selle autoga MMT sisaldusega kütuseid kasutada. Kütuse MMT sisaldus ei pruu gi olla kütusepumbal näidatud, seetõttu kü si ge oma kütusemüüjalt, kas kütus sisaldab MMT-d. Kütuselisandid Peale pliivaba ja õige oktaanarvuga kütuse soovi tatakse kasutada puhastusaineid, korrosioo ni vähendavaid ja stabiliseerivaid lisandeid sisaldavaid kütuseid. Selliseid lisandeid sisaldavad kütused võivad vähendada kütusekulu, CO-emissioone ning säilitada sõiduki jõudlust. Vältige kütusesüsteemi puhastusainete valima tut kasutamist. Paljud sellised kummi- ja laki eemal dusvahendid võivad sisaldada aktiivseid lahusteid või sarnaseid koostisosi. Need võivad kahjustada kütusesüsteemi tihendeid ja membraane. Heitgaasides sisalduv süsinikoksiid (CO) on surmav gaas. Süsinikoksiidi mürgistuse vältimiseks järgige allpool toodud juhiseid. Ärge heitgaase sisse hingake. Need sisalda vad tapvat, värvitut ja lõhnatut süsinik oksiidi. Ärge laske mootorit töötada sule tud ruumis, ärge istuge pika aja vältel pargitud ja töötava mootoriga autos. Kui par gite auto töötava mootoriga ja avatud ko has, reguleerige ventilatsioonisüsteem sõidukisse värsket õhku tõmbama. Hooldage sõidukit ja kaitske salongi süsinikoksiidi eest. Laske heitgaasisüsteemi kontrollida iga kord, kui sõiduk üles tõste takse. Laske kõik vead viivitamatult paran dada. Kuni heitgaasisüsteem pole paran datud, sõit ke avatud akendega. (jätkub) (jätkub) Hoidke sõites tagaluuk suletuna, et vältida süsinikoksiidi salongi tungimist. KÜTUS DIISELMOOTOR Kasutage ainult kvaliteetset diislikütust. Enamalt jaolt sobib aastaringlselt kasutamiseks ASTM spet sifikatsioonile vastav D-975 klass S15 diis li kütus. Kui kasutate autot väga külmade ilmastiku tingimuste korral (alla -7 C) või peate autot pika aja vältel tavalisest külmemates tingimustes kasutama, kasutage talvist diislikütust nr 2 või lahjendage nr 2 diislikütust 50% ulatuses nr 1 diislikütusega. See annab parema kaitse kütuse tahkeks muutumise vastu. Selles autos tohib kasutada vaid EN 590 nõuetele vasta vat diislikütust. Kasutada võib ka EN 590 vastavat biodiisli segusid. ETTEVAATUST! Vastavalt tootja nõuetele tuleb autos kasuta da ülimadala väävlisisaldusega diislikütust (maksimaalne väävlisisaldus 15 ppm); heitgaasisüsteemi kahjustamise välti miseks on sõidukis keelatud kasutada ma da la väävli sisaldusega diislikütust (väävli maksi maalne sisaldus 500 ppm). Ärge kasutage kütuselisandina alkoholiga bensiini. Sellised ained on teatud tingimustel ebastabiilsed ja võivad olla diislikütusega segatuna plahvatusohtlikud. Diislikütus on harva täiesti veevaba. Kütusesüsteemi probleemide vältimiseks tüh jen dage kütuse-/veeseparaator sellesse kogunenud veest. Kui ostate kvaliteetset kütust ja jär gite ülaltoodud külma ilmastiku nõuandeid, ei vaja sõiduk kütusekonditsioneeri. Kõrge tse taa nisisaldusega diislikütus võib parandada külmkäivitamist. TANKIMINE 1. Vajutage tankeluugi avamislülitit (paikneb tuledelüliti all). 2. Avage tankeluuk. Tankeluugi avamislüliti Tankeluuk 3. Autol ei ole kütusekorki. Täitmiskaelas asuv lapats sulgeb süsteemi. 4. Sisestage tankepüstol täielikult täitmiskaela - tankepüstol avab lapatsi ja hoiab seda tankimise ajal avatuna. Lapatsi avab ainult õige suurusega tankepüstol. 5. Kui tankepüstol teeb klõpsu või lülitub välja, on paak täis. 6. Eemaldage tankepüstol ja sulgege tankeluuk

129 Alternatiivne kütusekannust tankimine Enamus kütusekannudest avab täitekeala lapatsi. Täitekaela lapatsi avamiseks saate kasutada lehtrit. Võtke lehter varuratta hoiukohast välja. Sisestage lehter kütusepaagi täitekaela. Jälgige, et lehter oleks täielikult sisestatud. Kallake kütus lehtrisse. Eemaldage lehter ja puhastage see enne tagasi paigaldamist. ETTEVAATUST! Kütusepritsmete ja ületäitmise vältimiseks är ge täit ke täitekaela lõpuni. Ärge kasutage tuld tankimise ajal või sõiduki läheduses, kui kütusemahuti kork on eemaldatud. Ärge tankige töötava mootoriga. See on vas tu olus paljude riiklike seadustega ja võib süü data tõrke märgutule. Sõidukis paiknevat kanistrit kütusega täites võite põhjustada tulekahju. Võite saada põletus haavu. Asetage kanistrid täitmiseks alati maapinnale. Tankeluugi käsitsi avamine Kui te ei saa tankeluuki avada, kasutage tankeluugi varupäästikut. 1. Avage tagaluuk. 2. Vajutage vasaku panipaiga paneeli esiserv taha, tagaserv hüppab sel juhul välja. 3. Haarake kinnituste avamiseks tagaservast. 4. Eemaldage panipaik. 5. Tõmmake kaablit tankeluugi avamiseks ja selle sulgemiseks laske kaablist lahti. Tankeluugi Release avamiskaabel Cable Kui tankeluuk peale käsitsi avamist ei lukustu, peab riivi käsitsi suletud asendisse liigutama. HAAGISE VEDAMINE Selles lõigus leiate ohutusnõuandeid ja teavet haagise vedamise kohta. Enne haagise vedamist lugege hoolikalt läbi tea ve koorma võimalikult efektiivse ja ohutu veda mise kohta. Garantii säilitamiseks järgige sel les juhendis toodud juhiseid haagise vedamiseks. Põhimõisted Järgmised mõisted aitavad teil arusaada järgnevast infost: Täismass (GVWR) Täismass on sõiduki maksimaalne lubatud kaal. See hõlmab juhi, reisijate, pagasi ja haagisekonksu kaalu. Koorem ei tohi sõiduki täismassi ületada. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasuta mi ne lõigus Auto koormuse/sertifit seerimise silt Haagise täismass (GTW) See on haagise pluss kogu haagisel laaditud koorma mass. Haagise täismassi kaalumiseks soovitamelaaditud haagisega autokaalule sõita. Kaal puudutab kogu haagist. Kogu täismass (GCWR) Kogu täismass on sõiduki ja haagise lubatud mass kokku. Kogu täismass hõlmab juhi kaalu 68 kg. Teljekoormus (GAWR) Teljekoormus on esi- ja tagatelgedemaksimaalne kandevõime. Jaotage koorem esi- ja taga telgede le ühtlaselt. Veenduge, et te ei ületa esi- ega tagateljekandevõimet. Esi- või tagatelje kandevõime mitte ületami ne on väga oluline. Ükskõik kumba telje kandevõime ületamisel muutub sõiduki juhtimine ohtlikumaks. Võite auto üle kont rolli kao ta da ja avarii põhjustada. Haagisekonksu kandevõime (TW) See on haagise haakekuuli poole allapoolesuunatav jõud. Enamikel juhtudel ei tohiks see olla suurem kui 5% haagise koormast. Sõiduki laadimisel arvestage sellega. Valesti reguleeritud haakesüsteem võib vähen dada auto juhitavust, stabiilsust ja pidurdus võimet. Pidage nõu haakekonksu ja haagise tootja või volitatud edasimüüjaga

130 Lauppindala Lauppindala on haagise maksimaalne kõr gus korrutatuna haagise maksimaalse frontaal laiusega. Turvakaabli ühendamine Euroopas kehtivad pidurdamisnõuded pidurite ga haagistele kuni kaaluga 3500kg nõuavad sekun daarse ühenduse või turvakaabli kasutamist. Turvakaabli ühenduskoht paikneb pilus haakeseadme kinnituse külgseinal. Eraldatava veolati puhul suunake kaabel läbi ühenduspunkti ja seejärel üle haakeseadme või kinnitage see otse määratud punktiga. Fikseeritud kuulveolati korral ühendage klamber otse määratud punktiga. Haagise toot ja peab selle alternatiivi kasutamist luba ma, sest klamber ei pruugi olla piisavalt tugev sellise kinnitusmeetodi kasutamiseks. Ühenduspunktita Eemaldatava haakekuuli puhul peate jälgima tootja või tarnija soovitusi. Fikseeritud haakekuuliga kinnitage kaabel sil mu sena ümber haakekuuli kaela. Piisav on ühekordne silmus. Ühenduspunktiga Fikseeritud haakekuuli turvakaablikinnitus Eemaldatava haakekuuli turvakaablikinnitus Fikseeritud haakekuuli turvakaablikinnitus Eemaldatava haakekuuli turvakaablikinnitus

131 Haagise lubatud koormus Tabelis allpool on toodud sõidukiga veetava haagise maksimaalsed massid. Mootor/käigukast Maks GTW (haagise kogukaal) piduritega haagis Maks. GTW (haagise kogukaal) piduriteta haagis 3.6L bensiinimootor kg 750 kg 141 kg 5.7L bensiinimootor kg 750 kg 175 kg 3.0L diiselmootor kg 750 kg 175 kg Haakeseadme kaal (vt märkust) Haagise vedamisel maksimaalne kiirus 100 km/h, v.a juhul, kui kohalikud seadused ei näe ette madalamat kiirust. Haakeseadme kaaluga peab arvestama kui osa reisijate ja pagasi kaalust ning see ei tohi ületada rehvi- ja laadimisteabes toodud kaalu. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Rehvid Haagise ja haakeseadme mass Laadige 60% koorma raskusest haagise esiotsa. Ratastele tasakaalustatud koorem või tagumises otsas raskem koorem võib põhjustada haagise tugevat küljelt küljele looklemist, milletõttu võite kaotada kontrolli sõiduki ja haagise üle. Haagise vale koormamine on paljude haagisega juhtuvate õnnetuste põhjuseks. Ärge ületage haakeseadmele rakenduvat maksimaalset koormat. Sõiduki esi- ja tagatelje koormuse arvutamisel arvestage järgnevaga: Haagise haakeühenduse raskus. Muu sõidukisse laaditud koorma raskus. Juhi ja reisijate kaal. Pidage meeles, et kõik haagisele laaditu suu ren dab auto koormust. Lisaks tuleb auto täismassi arvutamisel arvestada kõigi tehases või volitatud edasimüüja poolt pai galdatud seadmetega. Vaadake maksi maalseid kombineeritu koormusi koormuse juhiukse piilaril asuvalt infosildilt. Pukseerimisnõuded Uue auto õige sissesõitmise tagamiseks järgige järgmiseid juhiseid. ETTEVAATUST! Ärge vedage haagist esimese 805 km vältel. Võite sellega kahjustada mootorit, tel ge ja muid komponente (jätkub) ETTEVAATUST! (jätkub) Seejärel ärge vedage esimese 805 km jooksul haagist kiiremini kui 80 km/h, ärge tehke äkilisi paigaltvõtte. Nii aitate kaasa mootori ja auto muudeosade sissesõitmisele raskemate koormate vedamiseks. Teostage kindlasti hooldusgraafikus ülesloetud hooldused. Hooldusvahemike teada saamiseks vaadake vastavat tabelit. Haagise vedamisel ärge ületage GAWR või GCWR määrasid. Valed haagisevedamisvõtted võivad põhjustada õnnetusi. Veenduge, et koorem on korralikult haa gisele kinnitatud ja ei nihku sõitmise ajal paigast. Kui veate koormat, mis pole täielikult kinnitatud, võib koorma dünaamiline nihkumine põh justada sõiduki üle kontrolli kaotamise. Võite auto üle kontrolli kaotada ja avarii põhjustada. (jätkub) (jätkub) Pagasit või haagist vedades ärge koormake sõidukit ega haagist üle. Ülekoormamine võib põhjustada kontrolli kaotamise auto üle, kahjustada pidureid, telge, mootorit, käigu kasti, roolisüsteemi, vedrustust ja šassiid või rehve. Kasutage alati auto ja haagise vahel turvakette. Ühendage ketid sõiduki haakeseadme külge. Viige ketid üle haagisekeele ja jätke piisav lõtk kurvide läbimiseks. (jätkub)

132 (jätkub) Haagisega varustatud sõidukeid ei tohi par ki da kallakutele. Parkimisel rakendage ve da va auto seisupidur. Lülitage sisse parki miskäik. Nelikveoga autode puhul veenduge, et sisse ei oleks lülitatud parkimiskäik. Blokeerige haagise rattad. GCWR määra ei tohi ületada. Raskus tuleb jaotada ühtlaselt vedava auto ja haagise vahel, pidades samas kinni järgmisest neljast näitajast. 1. GVWR 2. GTW 3. GAWR 4. Haakeseadme raskus. Pukseerimisnõuded rehvid Õige rehvirõhk on auto rahuldava toimimise ja ohutuse tagamiseks äärmiselt oluline. Lisatea vet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Rehvid Veenduge enne haagise kasutamist, et selle reh vide rehvirõhk on nõuetele vastav. Enne haagise kasutamist veenduge, et rehvid pole liigselt kulunud või kahjustatud. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Rehvid Rehvide vahetamise kohta leiate lisa osa Käi vi tamine ja kasutamine lõigus Rehvid. Pukseerimisnõuded haagise pidurid Ärge ühendage sõiduki hüdraulilist piduri süsteemi või vaakumsüsteemi haagise süsteemiga. See võib põhjustada ebapiisavat pidurdamist ja sellest tingitud õnnetusi. Elektrooniliste piduritega haagise vedamiseks vajate elektroonilist haagisepidurite kont rollerit. Hüdrauliliste piduritega haagise vedamiseks pole elektroonilist kontrollerit vaja. Pidureid soovitatakse üle 454 kg raskustele haagistele ning nõutakse haagistelt, mis kaaluvad rohkem kui 750 kg. Ärge ühendage haagise pidureid auto hüdraulilise pidurisüsteemiga. See võib pidurisüsteemi üle koormata ja põhjustada selle rikkeid. Sel juhul ei pruugi vajadusel pidurid toimida ja võite põhjustada õnnetuse. Haagise vedamisel on pidurdusteekond pikem. Haagise vedamisel hoidke pikemat piki vahet. Vastasel korral võite õnnetuse põhjustada. Pukseerimisnõuded haagise tuled ja juhtmestik Haagise vedamisel peavad haagise stopp- ja suunatuled töökorras olema. Haagiseühendusse kuulub ka 13-kontaktiga pistikupesa. Kasutage tehase poolt heakskiidetud juhtmestikku ja pistikupesa. Ärge ühendage juhtmeid autojuhtmestikuga. Elektriühendused on auto elektrisüsteemiga ühen datud, peate vaid haagise pistikupesaga ühendama. 13-kontaktiga pistikupesa Must/ 4 Parem suunatuli roheline Kontakti number Funktsioon Juhtme värv 1 Vasak suunatuli Must/valge 2 3 Tagumised udutuled Maandus/ühine tagasijuhe kontaktidele 1 ja 2 ning4 kuni 8 Valge Pruun Kontakti number 5 Funktsioon Tagumine parem gabariittuli, küljetuled ja tagumine numbrimärgituli b 6 Stopptuled 7 Tagumine vasak gabariittuli, küljetuled ja tagumine numbrimärgituli b 8 Tagurdustuled 9 Toiteallikas (+12V) Juhtme värv Roheline/ punane Must/ punane Roheline/ must Sinine/ punane Punane

133 Kontakti number a Funktsioon Süütelülitist juhitav toiteallikas (+12V) Tagasijuhe kontaktile 10 Juhtme värv Kollane Kollane/ pruun 12 Reserv - 13 a Tagasijuhe kontaktile 9 Punane/ pruun Kontakti 12 määrang vahetati ühendatud haagise kodeerimiselt reservkontaktile. a Kolm tagastussüsteemi pole haagisega elektriliselt ühendatud. b Numbrituli tuleb ühendada nii, et seadmevalgusti pole ühendatud nii kontaktiga 5 kui kontaktiga 7. Pukseerimissoovitused Enne sõiduga alustamist harjutage pööramist, peatumist ning haagisega tagurdamist. Automaatkäigukast Haagise vedamisel võite valida vahemiku DRIVE. Käigukast valib õige käiguvahemikuga sõidustrateegia, mis hoiab haagise vedamisel ära liigsed käiguvahetused. Kui siiski toimuvad tihedad käiguvahetused, võite valida rooli käiguvahetushoobade abil madalama käigu. Kui kasutate sõidukit rasketes tingi mustes, parandab madalama käigu kasu ta mine sõiduki jõudlust ja pikendab käigu kas ti tööiga. Sellisel juhul on ka mootoriga pidurdamine jõudsam. Käiguvahetushoovad Käiguvahetushoobade kasutamisel valige kõr geim käik, mis võimaldab sobivat jõudlust ja hoiab ara tiheda käikude allavahetamise. Vali ge näiteks 5. käik kiiruse hoidmiseks. Vali ge 3. või 4. käik soovitud kiiruse saa vutamiseks. Liigse kuumuse genereerimise vältimiseks hoiduge pidevast sõidust kõrgete moo toripööretega. Vähendage vajadusel auto kiirust mootoripöörete madalana hoidmiseks. Vali ge kõrgem käik, kui teetingimused seda võimaldavad. Elektrooniline kiirusehoidja (ESC) - mõnel mudelil Ärge kasutage künklikul maastikul ega rasket koormat vedades. Kui kogete kiirusehoidja kasutamisel suuremat kui 16 km/h kiiruselangust, lülitage süsteem välja, kuni saate püsikiiruse uuesti rakendada. Kütusekulu vähendamiseks kasutage kiirusehoidjat tasasel pinnasel ja kergeid koormaid vedades. Jahutussüsteem Mootori ja käigukasti ülekuumenemise vältimiseks toimige järgmiselt. Linnas sõitmine Kui peatute lühikeseks ajaks, lülitage sisse neutraal - käik ja laske mootoril tühipööretel töötada. Maanteesõit Vähendage kiirust. Konditsioneer Lülitage ajutiselt välja. Haakeseadme ühenduspunktid Auto vajab haagise ohutuks ja efektiivseks vedamiseks täiendavaid seadmeid. Haakeseade tuleb ühendada sõidukikere küljes olevate ühenduspunktidesse. Täpsed ühenduspunktid leiate järgmisest tabelist. Soovitame tungivalt kasu tada ka muid seadmeid, nagu haagise stabiil suse kontrollseadmeid ja pidureid, haagi se tasandusseadmeid ja madala profiiliga peegleid. Haakeseadme ühenduspunktid ja üleulatuse mõõdud Fikseeritud, eemaldatav ja sissetõmmatav haakeseade A B C D E F 565 mm 636 mm 707 mm 733 mm 494 mm 447 mm

134 SÕIDUKI PUKSEERIMINE Sõiduki pukseerimine Pukseerimistingimused Ratas maast LAHTI Kaksikveoga mudelid Nelikveoga mudelid Transpordialus Puudub EI OLE LUBATUD Vt juhiseid Parkimiskäigul Neutraalkäigul (N) Edasisuunas pukseerimine 5. Kinnitage rattad ratasplatvormile vastavalt selle tootja juhistele. 6. Kasutage kinnitusseadet rataste otseasendis hoidmiseks. ETTEVAATUST! Pukseerimine tagarattad maas võib käigukas ti tõsiselt vigastada. Sel juhul ei ole kahjustused garantiiga kaetud. ETTEVAATUST! Ärge tõstke esi- või tagarattaid üles. Kui sõiduki pukseerimisel esi- või tagarattad üles tõstetakse, võite käigu- või jaotuskasti kahjustada. Pukseerige vaid edaspidi. Auto tagurpidi puk seerimisel võite käigu kasti kahjustada. Sisse peab olema lülitatud parkimiskäik. Enne sõiduki pukseerimist veenduge, et üle kandemehhanism on kindlasti neutraalasen disse lülitatud. Vastasel juhul kahjustate ülekandemehhanismi. Ülaltoodu eiramisel võite ülekande mehhanismi ja käigukasti tõsiselt vigastada. Sel juhul ei ole kahjustused garantiiga kaetud. Ärge kasutage sõiduki pukseerimiseks põrke raua külge kinnitatud veolatti. Vastasel juhul kahjustate põrkerauda. Neutraalkäigu sisselülitamine Kui jätate sõiduki käigukasti neutraal asendisse ja ei rakenda seisupidurit, võib auto teid või teisi vigastada. Käigukasti neutraalasend (N) lahutab ajamivõllid veoallikast ja võimaldab autol liikuda. Autost lahkumisel raken dage alati seisupidur. Ratasplatvorm Eesmine EI OLE LUBATUD EI OLE LUBATUD Tagumine OK EI OLE LUBATUD Haagisel KÕIK OK OK Quadra-Lift süsteemiga varustatud mudelid tuleb enne nende haagisele kinnitamist kõige madalamasse asendisse langetada ja automaatne tasandussüsteem tuleb välja lülitada. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Quadra-Lift mõnel mudelil. Kui autot ei saa parktasemele lange tada (näiteks mootor ei tööta), tuleb kinni tus rihmad telgede külge siduda (mitte kerega). Juhiste eiramise tagajärjeks võib olla rikke koodide kuvamine ja/või ei saa kinnitus rihmasid korralikult pingutada. Sõiduki pukseerimine - kaksikveo mudelid ÄRGE kasutage transpordiplatvormi. See võib au tot vigastada. Autot võib pukseerida (kaksikveo mudelid) ainult tagarattad maast lahti. Järgige auto pukseerimisel järgnevaid toiminguid: 1. Kinnitage veoplatvorm turvaliselt vastavalt sel le tootja juhistele. 2. Sõitke tagumiste ratastega platvormile. 3. Rakendage seisupidur. Lülitage sisse parkimiskäik. 4. Keerake süütelüliti asendisse OFF. Auto pukseerimine - Quadra Trac II /Quadra Drive II nelikeveo mudelid Enne sõiduki pukseerimist tuleb sisse lülitada neut raalasend ja parkimiskäik. Neutraalasendi nupp paikneb käigukasti valikulüliti kõrval. Jaotus kasti saab neutraalasendisse lülitada valikulüliti igas asendis. Sõiduki puksee rimiseks ettevalmistamiseks toimige järgmiselt. ETTEVAATUST! Lülitage ülekandemehhanism enne sõiduki pukseerimist kindlasti neutraalasendisse, vas tasel juhul võite ülekande mehhanismi või käigukasti kahjustada

135 1. Peatage auto täielikult, jättes mootori tööle. 2. Vajutage piduripedaal alla. 3. Lülitage sisse neutraalkäik (NEUTRAL). 4. Kui auto on varustatud Quadra-Lift õhkved rus tusega, kontrollige, et auto oleks Normal Ride Heigh asendis. 5. Hoidke neutraalasendi (N) nuppu (nt plii atsiga) neli sekundit all. N all asuv sümbol hakkab vilkuma, näidates käigu toimimist. Tuli jääb põlema kui neutraalkäik (N) on rakendunud. Teavi tusekraanil kuvatakse FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM IN NEUTRAL. Lisateavet leiate osa Armatuurlaud lõigus Sõiduki elektrooniline teavitusekraan (EVIC) 6. Peale käigu rakendumist ja NEUTRAL (N) NEUTRAL (N) lüliti märgutuli jääb põlema, vabastage NEUTRAL (N) nupp. 7. Lülitage sisse tagurduskäik. 8. Vabastage piduripedaal viieks sekundiks ja jäl gige, et auto ei hakkaks liikuma. 9. Lülitage sisse neutraalkäik (NEUTRAL). 10. Lülitage sisse neutraalkäik, hoidke all süütelülitit kuni mootor seiskub. Mootori välja lülitamine lülitab automaatselt sisse parkimis käigu. 11. Vajutage uuesti käivitusnupule (ilma piduripedaali alla vajutamata), vajadusel lülitage süüde välja. 12. Rakendage seisupidur. 13. Kinnitage auto sobiliku veolatiga pukseeriva auto külge. 14. Vabastage seisupidur. Punktid 1 kuni 4 peab enne NEUTRAL (N) nupule vajutamist läbi viima ja jätkama punktidega läbiviimist kuni käik on raken dunud. Kui mõni punkti dest jääb enne NEUTRAL (N) nupu sisselülitamist rakendamata, jääb NEUT RAL (N) märgutuli vilkuma kuni kõik tingi mused on kuni NEUTRAL (N) nupu vabastamiseni täidetud. Süütelüliti peab olema käikude kasutamiseks ja märgutule toimimisekson/ RUN asendis. Kui süütelüliti ei ole ON/RUN asendis, siis käiguvahetust ei toimu ja märgutuli jääb põlema või vilkuma. Vilkuv NEUTRAL (N) märgutuli näitab, et käigu rakendamise tingimused ei ole täidetud. Kui auto on varustatud Quadra-Lift õhk vedrustusega, peaks mootori käivitama ja laskma sel vähemalt 60 sekundit töötada (kõik uksed suletud) iga 24 tunni järel. See protsess võimaldab õhkvedrus tu sel reguleerida auto sõidu kõrgust temperatuurimõjude kompenseerimiseks. Neutraalkäigu (N) väljalülitamine Viige läbi auto normaalseks kasutamiseks järgmine toiming. 1. Peatage auto täielikult, jättes selle pukseeriva autoga ühendatuks. 2. Rakendage seisupidur. 3. Käivitage mootor. 4 Vajutage piduripedaal alla. 5. Lülitage sisse neutraalkäik (NEUTRAL). 6. Hoidke neutraalasendi (N) nuppu (nt pliiat siga) üks sekund all. NEUTRAL (N) lüliti 7. NEUTRAL (N) märgutuli lülitub välja, vabastage NEUTRAL (N) nupp. 8. Peale NEUTRAL (N) nupu vabastamist, lülitab käigukast valikulülitiga valitud käigule. 9. Lülitage sisse parkimiskäik. Lülitage mootor välja. 10. Võtke jalg piduripedaalilt 11. Ühendage auto pukseerivast autost lahti. 12. Käivitage mootor. 14. Vabastage seisupidur. 15 Lülitage sisse sõidukäik, vabastage piduripedaal ja kontrollige kas auto töötab normaalselt. Punktid 1 kuni 5 peab enne NEUTRAL (N) nupule vajutamist läbi viima ja jätkama punk ti dega läbiviimist kuni käik on raken dunud. Kui mõni punk tidest jääb enne NEUTRAL (N) nupu sisse lülita mist rakendamata, jääb NEUTRAL (N) märgutuli vilkuma kuni kõik tingi mused on kuni NEUTRAL (N) nupu vabastamiseni täidetud. 13 Vajutage piduripedaal alla

136 Süütelüliti peab olema käikude kasutamiseks ja märgutule toimimiseks ON/ RUN asendis. Kui süütelüliti ei ole ON/ RUN asendis, siis käiguvahetust ei toimu ja märgu tuli jääb põlema või vilkuma. Vilkuv NEUTRAL (N) märgutuli näitab, et käigu rakendamise tingimused ei ole täidetud. MIDA TEHA HÄDAOLUKORRAS OHUTULED KUI MOOTOR ÜLE KUUMENEB SÕIDUKI TÕSTMINE JA REHVIVAHETUS Tungraua asukoht Varuratta hoiukoht Ettevalmistused sõiduki tungrauaga tõstmiseks Tungraua kasutamine Rehvi paigaldamine KÄIVITUSABI Ettevalmistused käivitusabi andmiseks Käivitusabi KINNIJÄÄNUD AUTO VABASTAMINE PUKSEERIMISKONKSUD PARKIMISKÄIGU KÄSITSI VÄLJALÜLITAMINE 8-KÄIGUGA KÄIGUKAST LIIKUMISVÕIMETU SÕIDUKI PUKSEERIMINE Ilma elektroonilise võtmeta Kaksikveo mudelid Kaherattaveoga mudelid

137 OHUTULED Ohutulede lüliti asub armatuurlaua lülitiplokis kliimaseadme kohal. Ohutulede sisselülitamiseks vajutage lülitile. Kui ohutuled on sisselülitatud, hakka vad kõik suunatuled vilkuma. Ohutulede väljalülitamiseks vajutage uuesti lülitile. Ohutulesid ei peaks sõitva autoga kasutama. Kasutage ohutulesid kui auto on rikkis ja teisi liiklejaid peab hoiatama. Kui peate sõidukist abi otsimiseks väljuma, jää vad ohutuled põlema ka pärast süüte väljalülitamist. Ohutulede pikaajaline kasutamine võib akut tühjendada. KUI MOOTOR ÜLE KUUMENEB Järgmistes olukordades saata potentsiaalse ülekuumenemise vältimiseks võtta kasutusele vastavad meetmed. Maanteel aeglustage liikumiskiirust. Linnas kui olete peatunud, lülitage käigukang neutraalkäigule, kuid ärge suurendage mootori tühipöördeid. Ülekuumenemise vältimiseks saate toimida järgnevalt: Kui konditsioneer on sisselülitatud, lülitage see välja. Konditsioneer soojen dab mootorijahutussüsteemi ning selle väljalülitamine võib probleemi lahen da da. Lisaks võite temperatuuri maksimaalsele soojusele seada, suunata õhu põrandale ja seada ventilaatori täisvõimsusel tööle. Sellisel juhul töötab kütte süsteem radiaatori lisana ning aitab eemaldada soojust mootori jahutussüsteemist. ETTEVAATUST! Tulise jahutussüsteemiga sõitmine võib sõidu kit kahjustada. Kui osuti jõuab H märgini, peatage auto. Laske mootoril tühikäigul ja välja lülitatud kliimaseadmega töötada, kuni osuti langeb uuesti normaalvahemikku. Kui osuti püsib endiselt H märgil, lülitage mootor kohe välja ja helistage teenindusse. Tuline jahutusvedelik (antifriis) või radi aatori aur võivad põhjustada tõsiseid põletushaavasid. Kui näete kapoti alt väljumas auru, ärge avage kapotti enne, kui radiaator on maha jahtunud. Ärge avage jahutussüsteemi paisu paagi korki, kui radiaator või jahutusvedeliku anum on tulised. SÕIDUKI TÕSTMINE JA REHVIVAHETUS Ärge püüdke vahetada rehvi liiklusepoolses küljes liiklusele liiga lähedal. Tõmmake teest auto tungrauaga ülestõstmiseks ja rehvi vahe tamiseks piisavalt kõrvale. Tungrauaga üles tõstetud sõiduki alla ronimine on ohtlik. Sõiduk võib tungraualt maha libiseda ja teile peale kukkuda. Võite jääda sõiduki alla. Ärge sirutage kehaosi tungrauaga tõstetud sõiduki alla. Kui pea te sõiduki alla minema, viige sõiduk hoolduskeskusesse, kus see tõstukiga üles tõstetakse. Ärge käivitage mootorit ega laske sellel töötada, kui auto on tungrauaga ülestõstetud. (jätkub) (jätkub) Tungraud on mõeldud kui töövahend reh vide vahetamiseks. Tungrauda ei tohiks kasu tada hooldamiseeesmärgil sõiduki tõst - miseks. Sõiduk tuleb tõsta üles kindlalt ja ühetasasel pinnasel. Vältige jäiseid või libedaid alasid. Tungraua asukoht Käärtüüpi tungraud ja muud rehvivahetamiseks vajalikud tööriistad paiknevad pagasiruumis põranda floor. all. Tungraua asukoht Kütuselehter asub varuratta peal. Kui auto kütu se paak on tühi ja vajalik on kasu tada kütusekannu, sisestage lehter paa gi täi tekaela. Enamaks infoks vaadake osas Käivita mine ja kasutamine osa Tanki mine. Varuratta hoiukoht Varuratas paikneb pakiruumis põranda all spetsiaal se liblikmutriga kinnitatult. Ettevalmistused sõiduki tungrauaga tõstmiseks ETTEVAATUST! Kinnitage tungraud alati tungraua kinnituspunktidesse. Vastasel juhul võite tõstmisel auto põhja vigastada

138 Varuratta vahetamise abistamiseks on õhkvedrustussüsteem varustatud funktsiooniga, mis võimaldab automaatse tasandusfunktsiooni blokeerida. 1. Peatuge jäigal ja rõhtsal pinnal. Vältige jäiseid või libedaid alasid. Ärge üritage vahetada sõiduki liiklusepoolse külje rehve. Sõitke piisavalt tee pervele, et vältida otsasõitu sõiduki tungrauaga tõstmisel või rattavahetamisel. 2. Lülitage sisse ohutuled. 3. Rakendage seisupidur. 4. Lükkate käigukangi parkimiskäigule. 5. Lülitage süüde välja. 6. Asetage vahetatava ratta suhtes diago naalselt paikneva ratta ette ja taha tõkisking. Kui näiteks vahetate esimest parem poolset ratast, blokeerige tagumine vasakpoolne ratas. Reisijad ei tohi sõiduki tungrauaga tõstmisel sõidukis olla. 7. Quadra-Lift -süsteemiga varustatud autode puhul leiate lisateavet osa Käivitamine ja kasutamine lõigus Quadra-Lift mõnel mudelil. Tungraua kasutamine Vigastuste või sõiduki kahjustamisevältimiseks järgige hoolikalt järgmiseid hoiatusi rehvide vahetamise kohta: Enne sõiduki tõstmist parkige auto alati kindlale ja tasasele pinnasele ning teest võimalikult kaugele. Lülitage sisse ohutuled. Blokeerige tõstetavast poolest diagonaali jääv ratas. Rakendage seisupidur ja lülitage automaatkäigukast parkimiskäigule. Ärge käivitage mootorit ega laske sellel töötada, kui auto on tungrauaga ülestõstetud. Ärge lubage kellelgi autos viibida, kui see on tungrauaga ülestõstetud. Ärge ronige tungrauaga tõstetud sõiduki alla. Kui peate sõiduki alla minema, viige auto hoolduskeskusesse, kus see tõstukiga ülestõstetakse. (jätkub) Kasutage tungrauda vaid märgitud asu kohtades ja ainult rehvide vahetamiseks. Kui töötate teel või selle läheduses, olge äärmiselt ettevaatlik. Et tagada tühja või täis puhutud varuratta turvaline kinnitamine, tuleb varuratas paigal dada hoiuruumiventiiliga pool allpool. Tungraua hoiatussilt ETTEVAATUST! Ärge prooviga autot tõsta teistest punktidest, kui on tungraua kasutusjuhendis näidatud. 1. Võtke varuratas, tungraud ja töövahendid hoiuruumist välja. 2. Keerake rattamutrid ühe pöörde võrra lahti, kui ratas puutub vastu maapinda (ärge eemaldage neid). 3. Pange tungraud ja kõik tööriistad oma kohale. Tungraud ja tööriistad ETTEVAATUST! Ärge prooviga autot tõsta teistest punktidest, kui on tungraua kasutusjuhendis näidatud. Tungraua Jacking Locations asukohad

139 4. Esiratta korral paigaldage tungraud ja kaitsekork kere alla kohe esiratta taga (kohta märgib kolmnurkne tõstepunktisümbol). Ärge tõstke sõi du kit enne, kui olete veendunud, et tungraud on korralikult rakendunud. Lift Point Symbol On Sill Molding Tõstepunkti sümbol ees Tungraua eesmine punkt 5. Tagaratta korral paigaldage tungraud ja kaitse kork pilusse tagumisel kinnituskronsteinil kohe tagaratta ees (kohta märgib kolmnurkne tõstepunktisümbol). Ärge tõstke sõidukit enne, kui olete veendunud, et tungraud on korralikult rakendunud. Tõstepunkti sümbol taga Tungraua eesmine punkt 6. Sõiduki tõstmiseks keerake tungrauavänta päripäeva. Tõstke sõidukit piisavalt, et ratas õh ku tõuseks ning kliirens võimaldab varuratta pai galdada. Rataste minimaalne tõstmine tagab maksimaalse stabiilsuse. Kui tõstate sõiduki kõrgemale kui vaja, muutub sõiduk vähem stabiilseks. See võib tung raualt maha libiseda ja kõrvalseisjaid vigas tada. Tõstke sõidukit piisavalt, et ratas eemaldada. 7. Eemaldage lukustusmutrid ja velg. 8. Paigaldage varuratas ja keerake rattamutrid uuesti kinni (koonusekujuline ots ratta poole). Pingutage mutreid kergelt. ETTEVAATUST! Jälgige, et velg jääks ventiiliga allapoole. Varu ratta valesti paigaldamine võib autot vigastada. Varuratta Mountingpaigaldamine Spare Tire Auto tungraualt mahakukkumise vältimiseks, ärge pingutage mutreid täielikult enne, kui auto on maapinnale langetatud. Selle eira mine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. 9. Auto langetamiseks keerake tungrauavänta vastupäeva, seejärel eemaldage tungraud ja tõkiskingad. 10. Lõpetage mutrite pingutamine. Suurema jõu õla saamiseks suruge mutrivõtitallapoole. Kee ra ke mutreid vaheldumisi, kuni kõiki on kaks kor da pingutatud. Mutrite õige pingutustugevus on 150 Nm. Kui kahtlete pingutustugevuses, laske seda volitatud edasimüüjal või teeninduses kontrollida. 11. Langetage tungraud täielikult suletud asen disse ja paigutage see koos muude tööriistadega tagasi oma kohale. 12. Eemaldage väike keskmine kork ja kinnitage ratas pakiruumi. Paigaldatud varuratas

140 13. Laske alumiinium velg ja rehv niipea kui võimalik parandada, kinnitage varuratas spetsiaalse liblikmutriga pingutusega (5 Nm), paigal dage tungraud ja tööriistakomplekt tagasi. Lahtine ratas või tungraud võivad järsul pidurdamisel või avarii korral reisijaid ohus tada. Hoidke varuratast ja tungrauda selleks ette nähtud kohas. Vahetage võima likult kii resti varuratas parandatud või uur ratta vastu. Rehvi paigaldamine 1. Paigaldage ratas teljele. 2. Paigaldage ülejäänud lukustusmutrid koo nus - kujulise otsaga velje suunas. Pingutage mutreid kergelt. Auto tungraualt mahakukkumise vältimiseks, är ge pingutage mutreid täielikult enne, kui auto on maapinnale langetatud. Selle eiramine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. 3. Laske auto alla, keerates tungraua vänta vastupäeva. 4. Lõpetage mutrite pingutamine. Suurema jõuõla saamiseks suruge mutrivõtit allapoole. Keerake mutreid vaheldumisi, kuni kõiki on kaks kor da pingutatud. Korrigeerige iga kin nitusmutri pingutust 150 Nm-ni. Kui kahtlete pin gu tustugevuses, laske seda volitatud edasimüüjal või teeninduses kontrollida. 5. Kontrollige 40 km järel lukustusmutri pingutust dünamomeetrilise võtmega. KÄIVITUSABI Kui auto aku on tühjaks saanud, saate auto käi vitada teise auto akult või kaasas kantavalt abi akult. Käivitusabi kaablite vale kasutamine on ohtlik, seega järgige selles lõigus toodud juhiseid. Kui kasutate kaasas kantavat abiakut, jär gige tootja kasutusjuhiseid ja nõuandeid. ETTEVAATUST! Ärge kasutage abiakut või muud toiteallikat, mille toitepinge on suurem kui 12 V, vastasel juhul võite kahjustada akut, starterit, gene raatorit või sõiduki elektrisüsteemi. Ärge üritage anda voolu külmunud akule. Jää tunud aku võib plahvatada ja tõsiseid vigastusi tekitada. Ettevalmistused käivitusabi andmiseks Auto aku paikneb eesmise kaasreisijaistme all. Kapoti all paiknevad ühenduskohad käivitusabi kaablite ühendamiseks. Abiaku klemmid 1 Positiivne kaugklemm (+)(kaitsekorgiga kaetud) 2 Negatiivne kaugklemm (-) Vältige radiaatori jahutusventilaatori puuduta mist. Kui süüde on sisse lülitatud, võib see iga hetk käivituda. Liikuvad labad võivad teid vigastada. Eemaldage metallist ehted, käekellad või käe võrud, mis võivad elektrit juhtida. Võite tõsiselt viga saada. Akud sisaldavad väävelhapet ja tekitavad tule- ja plahvatusohtlikku vesinikgaasi. Hoid ke leegid ja sädemed akust eemal. Jälgige, et te ei puuduta kaabli otsi, kui need on teise auto külge kinnitatud. 1. Rakendage seisupidur, lülitage automaatkäi gu kast parkimiskäigule ja süüdeasendisse LOCK. 2. Lülitage küte, raadio ja kõik muud ebavajalikud elektriseadmed välja. 3. Eemaldage kaugklemmilt (+) kaitsekate. Katte eemaldamiseks tõmmake seda ülespoole. 4. Kui kasutate käivitusabina muu auto akut, par kige autod lähestikku, rakendage seisupidur ja lülitage süüde välja. Ärge lubage sõidukitel teineteise vastu puutuda, vastasel juhul võite elektrilöögi saada. Käivitusabi Järgmiste toimingute eiramise tagajärjeks võib olla aku plahvatus ja sellest tingitud vigastused

141 ETTEVAATUST! Järgmiste toimingute eiramise tagajärjena võite kahjustada tühja akuga sõiduki laadimissüsteemi. Jälgige, et käivituskaablid ei puutuks kunagi üks teise või auto vastu. 1. Ühendage abikaabli plussots (+) sõiduki (+) kaugklemmiga. 2. Ühendage abikaabli teine plussots (+) abistava sõiduki aku plussklemmiga (+). 3. Ühendage abikaabli miinusots (-) abistava sõi duki miinusklemmiga (-). 4. Ühendage abikaabli teine miinusots (-) tühja aku ga sõiduki (-) kaugklemmiga. Ärge ühendage kaablit tühja aku miinus klemmiga (-). Elektrisäde võib panna aku plah vatama ja tekitada vigastusi. 5. Käivitage abiakuga auto mootor ja laske sellel tühikäigul. Seejärel käivitage tühja akuga auto mootor. Kui mootor on käivitunud, eemaldage abikaablid vastupidises järjekorras. 6. Eemaldage abikaabli miinusots (-) tühjaakuga auto (-) kaugklemmi küljest. 7. Eemaldage abikaabli miinusots (-) abistava au to miinusklemmist (-). 8. Eemaldage abikaabli teine plussots (+)abistava auto aku plussklemmist (+). 9. Eemaldage abikaabli plussots (+) auto(+) kaugklemmist. 10. Paigaldage kaugklemmi (+) kaitsekate tagasi. Kui peate sõiduki käivitamiseks sagedasti abiakut kasutama, laske volitatudesindajal akut ja laadimissüsteemi kontrollida. ETTEVAATUST! Paljud auto pistikupesadesseühendatud tarvikud tarbivad voolu ka siis, kui neid kasutata (nt mobiiltelefonid jne). Selletõttu võib auto aku kasutusiga väheneda ja/või tekkida käivitusraskused. KINNIJÄÄNUD AUTO VABAS TAMINE Auto mudasse, liivasse või lumme kinnijäämisel saab selle enamasti vabastada edasi-tagasi kõigutades. Puhastage rooli paremale ja vasakule keerates esirataste ümbrus. Hoidke all käigu kangi lukustusnuppu. seejärel vahetage ümber sõidu- ja tagurduskäigu vahel, vajutades samal ajal õrnalt gaasipedaalile. Sõidu- ja tagurduskäigu vahel saab ümberlülitada ainult siis, kui auto kiirus on kuni 5 km/h. Kui käigukast jääb neutraalkäigule enam kui 2 sekundiks, peate sõidu- ja tagurdus käigu sisselülitamiseks vajutama alla piduripedaali. Vajutage gaasipedaali väga õrnalt, et tekitada kõigutamisefekt. Vajutage enne auto kõigutamist ESC OFF lülitit (vajadusel) elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) süsteemi osaliseks väljalüli tamiseks. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Pidurid. Kui auto on vabastatud, vajutage uuesti ESC OFF lülitile ESC reziimi taastamiseks. ETTEVAATUST! Mootori koormamine auto vabastamisel võib viia käigukasti ülekuumenemisele ja tekitada rikke. Laske mootoril peale igat kõigutamistsüklit vähe malt üks minut neutraalkäigul tühi käigul töötada. See vähendab käigukasti ülekuumenemis- ja rikkeohtu. ETTEVAATUST! Kinnijäänud auto edasi-tagasi kõigutamisel ärge laske ratastel pöörelda kiiremini kui 24 km/h. Mootori rataste pöörlemisega koormamine auto vabastamisel võib viia käigukasti ülekuu me nemisele ja tekitada rikke. See võib kahjustada ka rehve. Ärge laske ratastel pöö relda, kui käik on sisselülitatud, üle 48 km/h. Kiiresti pöörlevad rehvid on ohtlikud. Liigsest rataste pöörlemiskiirusest tingitud jõud võib põhjustada telje ja rehvide kahjustusi või isegi rikkeid. Rehv võib plahvatada ja vigastusi tekitada. Ärge laske rehvidel pöörelda kohapeal üle 30 sekundi kiiremini kui 48 km/h, samuti ärge lubage kedagi pöörleva rehvi lähedusse

142 PUKSEERIMISKONKSUD Sõiduk on varustatud sõiduki esi- ja tagaotsa kinnitatud pukseerimiskonksudega. ETTEVAATUST! Pukseerimiskonkse tuleb kasutada vaid häda abi korras, nt teelejäänud auto eemaldamiseks. Ärge kasutage pukseerimiskonkse sõiduki pukseerimiseks ühendamiseks või muu sõiduki maanteel pukseerimiseks. Nii võite autot kahjustada. Sõiduki pukseerimiseks soovitame kasutada veorihmasid. Pukseerimiskonkse kasutades hoiduge autost eemale. Veorihmad ja ketid võivad puru neda ja vigastusi tekitada. PARKIMISKÄIGU KÄSITSI VÄLJALÜLITAMINE 8-KÄIGUGA KÄIGUKAST Enne parkimiskäigu käsitsi vabastamist raken dage täielikult seisupidur. Parkimiskäigu kä sit si vabastamise aktiveerimisel hakkab teie auto veereme, kui seisupidur ei ole rakendatud. Käsitsi parkimiskäigu vabastamisel võib veerema hakkav auto tõsiseid õnnetusi põhjustada. Juhul kui autot ei saa pukseerimisel parkimiskäigult välja lülitada (näiteks tühja akuga), saab parkimiskäigu käsitsi välja lülitada. Selleks toimige järgnevalt: 1. Avage keskkonsool ja leidke üles par ki miskäigu lukusti kate, eemaldage see. 2. Kasutades kruvikeerajat või sarnast tööriista, vajutage metall-lukusti tagasi. Release Vabastusriiv Latch 3. Kui metall-lukusti on avatud asendis, tõm make avamisrihma ülespoole kuni see vabastab klõpsuga parkimiskäigu. Vabastatud asend Auto ootamatu veerema hakkamise vältimiseks rakendage kindlasti parkimispidur. Parkimiskäigu vhoova vabastamiseks: 1. Parkimiskäigu käsitsi vabastamiseks tõmma ke vedru tugevalt üles, vajutades samal ajal lukustit hoova vabastamiseks tagasi. Release Vabastusriiv Latch 2. Kui vedru on vabastatud ja hoob lukust avatud, kontrollige, et see lukustuks paigale. Manual Park Release Cover Parkimiskäigu lukusti kate

143 Peidetud asend Pukseerimistingimused Transpordialus Tõstuk või ratsplatvorm Rattad maast LAHTI Puudub Eesmised Kinnitage kate kindlasti klõpsuga paika. LIIKUMISVÕIMETU SÕIDUKI PUKSEERIMINE Selles lõigus kirjeldatakse liikumisvõimetu auto pukseerimisautoga pukseerimist. Kui käigukast või ajam ei tööta, saab liikumisvõimetuid autosid pukseerida viisil, mida on kirjeldatud osa Käivitamine ja kasutamine lõigus Auto pukseerimine. 2WD mudelid Kui käigukast ei tööta: Käigukast NEUTRAL asendis Maksimaalne kiirus 48 km/h Maksimaalne vahemaa 48 km Quadra-Lift süsteemiga varustatud mudelid tuleb enne nende haagisele kinnitamist kõi ge madalamasse asendisse langetada ja automaatne tasandussüsteem tuleb väl ja lülitada. Enamaks infoks vt Quadra- Lift osa. Kui autot ei saa parktasemele lan getada (näiteks mootor ei tööta), tuleb kin nitus rihmad telgedega siduda (mitte kerega). Juhiste eiramise tagajärjeks võib olla tõrkekoodide vallandumine ja/või ei saa kinnitusrihmasid korralikult pingutada. 4WD mudelid Vaadake enamat infot osa Sõiduki pukseerimine lõigust Auto pukseerimine. Parkimiskäigul Neutraalkäigul (N) Edasisuunas pukseerimine EI OLE LUBATUD Tagumine OK EI OLE LUBATUD Sõiduki kahjustamise vältimiseks kasutage õigeid pukseerimis- ja tõstmisvahendeid. Kasutage veolatte ja muid vastavaid seadmeid ning järgige tootja juhiseid. Turvakettide kasutamine on kohustuslik. Ühendage veolatt või muu puksee rimisseade sõiduki põhistruktuuri külge, mitte põrkeraua jms külge. Järgige pukseerimisele rakenduvaid seaduseid. Kui peate pukseerimise ajal tarvikuid kasutama (klaasipuhasteid jne), tuleb süüde keerata asendisse ON/RUN, mitte ACC. Kui sõiduki aku on tühi, leiate juhised auto maatkäigukasti parkasendist vabasta miseks lõi gust Piduri/käigukasti luku käsitsi vabastamine (osas Käivitamine ja kasuta mi ne ). ETTEVAATUST! Ärge kasutage pukseerimiseks lingutüüpi sead meid. Sõiduki veokile kinnitamisel är ge kin ni tage eesmiste või tagumiste vedrustuskompo nentide külge. Valed pukseerimisvõtted või vad autot kahjustada. Ilma elektroonilise võtmeta. Kui peate pukseerima sõidukit, mille süüde on asendis LOCK, olge äärmiselt ettevaatlik. Sellist sõidukit tohib vedada vaid teisel sõidukil. Sõiduki kahjustamise vältimiseks kasutage õigeid pukseerimisvahendeid. Kaksikveo mudelid Tootja soovitab selliseid autosid vedada kõik neli ratast maast lahti. Kui transpordialust ei ole võimalik kasutada, peab autot pukseerima järgnevalt: Vaadake osast Parkimiskäigu käsitsi väljalülitamine neutraalkäigu sisselülitamise kohta. Pukseerimiskiirus ei tohi ületada 48 km/h. Vaadake osast Parkimiskäigu käsit si väljalülitamine neutraalkäigu sisselülitamise kohta. Pukseerimiskiirus ei tohi ületada 48 km/h. Kui käigukast ei tööta või autot peab pukseerima kiiremini kui 48 km/h või üle 48 km, pukseerige autot tagumised rattad maast lahti. Sõidukit võite vedada transpordialusel või, kui esirattad tõstetud ja tagarattad ratasplatvormil või (rooli otse hoidmiseks sobiva rooli sta bi lisaa tori kasutamisel) ülestõstetud taga ratastega. ETTEVAATUST! Nende pukseerimismeetodite eiramisel võite käigukasti kahjustada. Sel juhul ei ole kah justused garantiiga kaetud. Nelikveo mudelid Tootja soovitab selliseid sõidukeid vedada transpordialusel. Sõidukit võite vedada transpor dialusel või, kui sõiduki üks ots on üles tõstetud ja teine ratasplatvormile asetatud. Ratasplatvorm KÕIK PARIM VIIS PARIM VIIS

144 Kui te ei saa transpordialust tellida ning jao tuskast on töökorras, võib sõidukit vedada (otsesuunas ja KÕIK rattad vastu maapinda), KUI jaotuskast on NEUTRAALASENDIS ja käigukast PARKIMISKÄIGUL. Lisateavet leiate osas Käivitamine ja kasutamine lõigus Auto pukseerimine. Ühekäigulise käigukastiga autodel ei ole neutraalasendit, mistõttu peab neid transportima kõik neli ratast maast lahti. 284 ETTEVAATUST! Ärge tõstke esi- või tagarattaid üles. Kui sõiduki pukseerimisel esi- või tagarattad üles tõstetakse, võite käigu- või jaotuskasti kahjustada. Nende pukseerimismeetodite eiramisel võite käigukasti kahjustada. Sel juhul ei ole kahjustused garantiiga kaetud. AUTO HOOLDAMINE MOOTORIRUUM 3.6L MOOTORIRUUM 5.7L MOOTORIRUUM 3.0L DIISELMOOTOR DIAGNOSTIKASÜSTEEM - OBD II VARUOSAD HOOLDUS Mootoriõli bensiinimootorid Mootoriõli diiselmootor Sünteetilised mootoriõlid Mootoriõli lisandid Kasutatud mootoriõli ja õlifiltrite jäätmekäitlus Mootoriõli filter Mootori õhupuhastusfilter Hooldusvaba aku Kliimaseadme hooldamine Kereosade õlitamine Klaasipuhastaja harjad Pesuvedeliku lisamine

145 Jahutussüsteem Pidurid Esi-/tagatelje õli Käigukast Automaatkäigukast Kerehooldus ja korrosioonikaitse KAITSMED TOITEPLOKK AUTO HOIDMINE PIRNID PIRNIDE VAHETAMINE Ksenoonlambid (HID) - mõnel mudelil Halogeenlambid mõnel mudelil Esisuunatuled Esiudutuled Tagatuled, piduri- ja suunatuled Tagaluugil asuv tagatuli Lisa pidurituli Taganumbrituli PAAKIDE MAHUD VEDELIKUD, ÕLID JA ORIGINAALVARUOSAD Mootor Šassii MOOTORIRUUM 3.6L. 1 Toiteplokk (kaitsmed) 2 Mootori õlimõõtevarras 3 Mootori õlitäiteava 4 Pidurivedeliku anum 5 Roolivõimendi vedeliku anum 6 Õhufilter 7 Pesuvedeliku anum 8 Jahutusvedeliku anuma kork (radiaator) 9 Mootori jahutusvedeliku anum

146 MOOTORIRUUM 5.7L MOOTORIRUUM 3.0L DIISELMOOTOR 1 Toiteplokk 2 Mootori õlitäiteava 3 Pidurivedeliku anum 4 Õhufilter 5 Pesuvedeliku anum 6 Mootori õlimõõtevarras 7 Jahutusvedeliku anuma kork (radiaator) 8 Mootori jahutusvedeliku anum 1 Mootori õlimõõtevarras 2 Mootori õlitäiteava 3 Pidurivedeliku anum 4 Õhufilter 5 Pesuvedeliku anum 6 Mootori jahutusvedeliku anum 7 Toiteplokk 8 Mootori jahutusvedeliku paisupaagi kork

147 PARDA DIAGNOSTIKA SÜSTEEM OBD II Teie auto on varustatud keeruka diagnos tikasüsteemiga, mida nimetatakse OBD II. See süsteem jälgib heitgaasisüsteemi, mootori ja automaatkäigukasti tööd. Kui süsteemid töötavad korralikult, on tagatud suu re pärane jõudlus ja kütusesäästlikkus, lisaks vastavad mootori heitgaasid kehtivatele normidele. Kui mõni süsteemi poolt jälgitavatest süstee midest vajab teenindust, lülitab OBD II sisse rikke märgutule. Samuti salvestab süsteem diagnostika koodid ja muu info, mis abistab mehaanikutel probleeme lahendada. Isegi kui teie auto sõidab ja ei vaja pukseerimist, pöör duge esimesel võimalusel volitatud teenindusse. ETTEVAATUST! Pikaajaline rikke märgutulega sõitmine võib tuua kaasa heitgaaside kontrollsüsteemi rikke. Lisaks võib see mõjutada kütusekulu ja sõiduomadusi. Enne heitgaasitestide soori tamist tuleb sõidukit hooldada. Kui rikke märgutuli mootori töötamisel vilgub, võib tekkida tõsine katalüsaator rike ja võimsus võib väheneda. Viige auto kohe teenindusse. VARUOSAD Sõiduki tehnilise jõudluse tagamiseks soovitame sõiduki hooldamisel ja parandamisel kasutada originaalseid MOPAR varuosi. Tootja garantii ei kata hooldamiseks või parandamiseks mitte MOPAR varuosade kasutamisest tingitud kahjusid. HOOLDUS Järgmistel lehekülgedel on toodud auto konstru ee rinud inseneride määra tud auto hoolduskavad. Lisaks fiksee ritud hooldusgraafikus äratoodud hooldustoimingutele võivad hooldamist või vahetamist vajada ka muud kompo nendid. ETTEVAATUST! Sõiduki vale hooldamise või hooldusgraafiku järgimata jätmise tagajärjeks võivad olla palju kulukamad parandustööd, muude komponentide kahjustamine jne. Laske potentsiaalseid tõrkeid viivitamatult volitatud edasimüüjal või kvalifitseeritud parandustöökojal kontrollida. (jätkub) ETTEVAATUST! (jätkub) Auto on konstrueeritud kasutama vede likke, mis kaitsevad auto jõudlust ja vas tu pidavust ning võimaldavad hooldusintervalle pikendada. Ärge kasutage loputuskemikaale, vastasel juhul võite kah jus tada mootorit, käigukasti, roolivõimendit või klii ma seadet. Sel juhul ei ole kahjustused garantiiga kaetud. Kui pea te süsteemi komponendi tõrkumisetõttu loputama, kasu tage spetsiaalset selleks ette nähtud loputustoimingut. Mootoriõli bensiinimootorid Mootori õlitaseme kontroll Mootori õige määrimise tagamiseks tuleb õli taset õigel kõrgusel hoida. Parim aeg õli taseme kontrollimiseks on ligikaudu viie minuti möödu misel pärast täielikult soojenenud mootori väljalülitamist või enne terve öö seisnud mootorikäivitamist. Kontrollige õlitaset tasasel pinnasel, kuna sellisel juhul on näit täpsem. Hoidke õlitaset SAFE vahemikus. 0,95 l õli lisamisel siis, kui selle tase ulatub vahemiku SAFE põhjale, tõuseb õlitase vahemiku SAFE ülaosani. ETTEVAATUST! Karteri üle- või alatäitmine põhjustab aeratsiooni või õlirõhu kadu. Nii võite mootorit kahjustada. Mootoriõli vahetamine Õlivahetusvahemike teada saamiseks vaadake vastavat tabelit. Mootoriõli valimine mitte ACEA kategooriad Parima jõudluse ja kaitse kõigis töötingimustes saavutamiseks soovitab tootja kasutada MOPAR API sertifi kaadiga SAE 5W-20 ja Chrysleri materjalistandardile MS-6395 vastavaid mootoriõlisid. Ameerika naftainstituudi (API) mootoriõli tuvastussümbol See sümbol märgib, et õlile on antud API sertifikaat. Toot ja soovitab kasutada vaid API sertifi kaadiga mootoriõlisid. ETTEVAATUST! Ärge kasutage mootori loputamiseks kemikaale, kuna need võivad mootorit kah justada. Sel juhul ei ole kahjustused garantiiga kaetud. Mootoriõli valimine ACEA kategooriad Riikides, kus kasutatakse ACEA õlikategooriaid, kasutage 5W-20 mootoriõli, mis vastab ACEA C3 nõuetele

148 Mootoriõli viskoossus 3.6L mootor Soovitame kasutada kõigil töötemperatuuridel mootoriõli SAE 5W-20. See mootoriõli parendab kütuse säästlikkust ja käivitamist madalatel temperatuuridel. Ka mootoriõli täiteava korgil on toodudsõiduki mootoriõli soovitatav viskoossus. Lisateavet moo toriõli täiteava kohta leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Mootoriruum. Kui SAE 5W-20 mootoriõli pole saadaval, võite kasutada ka vastavalt standarditele Fiat S1 või Fiat S3 heaks kiide tud mootoriõli SAE 5W-30. Mootoriõli viskoossus 5.7L mootor Soovitame kasutada kõigil töötemperatuuridel mootoriõli SAE 5W-20. See mootoriõli parendab kütusesäästlikkust ja käivitamist madalatel temperatuuridel. Ka mootoriõli täiteava korgil on toodudsõiduki moo toriõli soovitatav viskoossus. Lisateavet moo tori õli täiteava kohta leiate jaotise Sõiduki hooldamine lõigus Mootoriruum. Kui SAE 5W-20 mootoriõli pole saadaval, võite kasutada ka vastavalt standarditele Fiat S1 või Fiat S3 heaks kiidetud mootoriõli SAE 5W-30. Mootoriõli diiselmootor Mootoriõli valimine Parima jõudluse ja kaitse tagamiseks kõigis töötingimustes soovitab tootja kasutada SAE 5W-30 sünteetilisi madala tuhasisaldusegaga mootoriõlisid, mis vastavad Chrysleri materjalistan dardile MS ja on ACEA C3 heaks kiidetud. Mootoriõli viskoossus ETTEVAATUST! Teie auto on varustatud kaasaegse tehnoloogiaga diiselmootoriga, mis on konstrueeritud piirama diisliosakeste emissiooni atmosfääri. Teie mootori vastupidavus ja diisliosakeste filtreerimisseadme kasutusiga sõltuvad suures ti õige mootoriõli kasutamisest. ETTEVAATUST! (jätkub) Soovitame kasutada kõigil töötemperatuuridel mootoriõli SAE 5W-30. See mootoriõli parendab kütusesäästlikkust ja käivi tamist madalatel temperatuuridel. Ka mootoriõli täiteava korgil on toodudsõiduki moo toriõli soovitatav viskoossus. Lisateavet moo toriõli täiteava kohta leiate jaotise Sõiduki hool damine lõigus Mootoriruum. Sünteetilised mootoriõlid Võite kasutada ka sünteetilisi mootoriõlisid, eel dusel, et õli kvaliteedinõuded on täidetud ja järgite õli- ja filtrivahetuse soovitatavaid hooldusintervalle. Mootoriõli lisandid Ärge lisage mootoriõlile lisandeid, v.a lekketuvas tusvärve. Lisandid võivad mootoriõli omadusi kahjustada. Kasutatud mootoriõli ja õlifiltrite jäätmekäitlus Olge sõiduki mootoriõli ja õlifiltritekõrvaldamisel hoolikas. Olmejäätmete sekka visatud kasu tatud õli ja õlifiltrid on keskkonnaohtlikud. Teavet kasutatud õli ja õlifiltrite ohutu kõrvaldamise kohta saate volitatud edasimüüjalt, parandustöökojalt või vastavast ametiasutusest. Mootoriõli filter Mootori õlifilter tuleb vahetada mootoriõli vahetamisel. Mootori õlifiltri valimine Tootja kasutab mootorites täisvoolutüüpi ühekord selt kasutatavaid õlifiltreid. Vahetage filter välja just seda tüüpi õlifiltri vastu. Vahetusfiltrite kvaliteet on väga kõikuv. Efektiivse töö tagamiseks kasutage ainult kvaliteetseid õlifiltreid. Soovitame kasutada MOPAR kvali teet seid mootori õlifiltreid. Mootori õhupuhastusfilter Ümberpaigutamisvahemike teada saamiseks vaa dake vastavat tabelit. Õhu sissevõtusüsteem (õhupuhasti, voolikud jne) võib pakkuda vähest kaitset mootori tagasi löögi korral. Ärge eemaldage õhu sissevõtusüsteemi (õhupuhastit, voolikuid jne), v.a kui selle eemaldamine on vajalik sõiduki parandamiseks või hooldamiseks. Kui õhu sissevõtusüsteem on eemaldatud, veenduge, et mootori käivitamise ajal pole kedagi moo tori ruumi läheduses. Selle eiramine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi. Mootori õhufiltri valimine Õhufiltrite kvaliteet on väga kõikuv. Efektiivse töö tagamiseks kasutage ainult kvaliteetseid õli filtreid. Soovitame kasutada MOPAR kvaliteet seid mootori õhufiltreid. Hooldusvaba aku Auto on varustatud hooldusvaba akuga. Akusse ei pea vett lisama, samuti ei vaja see perioodilist hooldamist. Akuvedelik on söövitav hape, mis tekitab põletushaavu või võib teid pimedaks jätta. Ärge laske akuvedelikul puutuda kok ku silmade, naha või rõivastega. Ärge kummar duge klemmide ühendamisel aku kohale. Kui hapet silma või nahale prit sib, loputageviivitamatult rohke vee ga. Lisa teavet leiate osa Mida teha häda olukorras lõigus Käivitusabi. (jätkub) (jätkub)

149 (jätkub) Akugaasid on tule- ja plahvatusohtlikud. Hoidke leegid ja sädemed akust eemal. Ärge kasutage abiakut või muud toiteallikat, mille väljundpinge ületab 12 volti. Ärge laske kaabliklambritel kokku puutuda. Akuklemmid ja terminalid sisaldavad tina ja tinaühendeid. Peske käed pärast aku käsitsemist puhtaks. ETTEVAATUST! Akukaablite vahetamisel ühendage plusskaabel kindlasti aku plussklemmi ja miinuskaabel miinusklemmiga. Aku klem mid on tähistatud märkidega (+) ja (-). Kiir laadija kasutamisel eraldage esmalt akukaablid. (jätkub) ETTEVAATUST! (jätkub) Kasutades kiirlaadijat, hoides aku autos, ühen dage mõlemad auto aku kaablid enne kiirlaadija ühendamist lahti. Ärge kasutage kiirlaadijat käivituspinge andmiseks. Kliimaseadme hooldamine Parima jõudluse tagamiseks soovitame lasta klii maseadet enne soojaaastaaega volitatud edasi müüjal kontrollida ja hooldada. Hoolduse käi gus tuleb kondensaatoriribisid puhastada ja soo ritada jõudlustest. Kontrollige ka veorihma seisukorda. ETTEVAATUST! Ärge kasutage kliimaseadme loputamiseks kemi kaale, kuna need võivad süsteemi kompo nente kahjustada. Sel juhul ei ole kahjus tused garantiiga kaetud. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud külmutusaineid ja kompressorivedelikke. Osad külmutusained on tule- ja plahva tusohtlikud. Teised külmutus- või määrdeained või vad süsteemi kahjustada. Kliimaseade sisaldab suure rõhu all olevat külmutusainet. Vigastuste ja süs tee mi kahjustamise vältimiseks peab külmutusainet lisamaja süsteemi paran da ma kvalifitseeritud hooldustehnik. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud kliimaseadme tihendeid, lekke peatamis aineid, hooldusvahendeid, kompressoriõli ja külmutusainet. Külmutusaine kogumine ja käitlemine Kliimaseadme külmutusaine R-134a on keskkonna kaitse agentuuri (EPA) poolheaks kiidetud osoonisäästlik vesinikfluorsüsinik (HFC). Siiski soovitab tootja lasta kliimaseadet hooldada voli tatud esindajal või muus kvalifitseeritud töökojas ja külmutusaine kokku koguda ning käidelda. MÄRKUS Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud konditsioneeri tihendeid, lekke peatamisaineid, hooldusvahendeid, kompressoriõli ja külmutusainet. Kliimaseadme filter Vahetusintervallide teada saamiseks vaadake vastavat tabelit. Ärge eemaldage kliimaseadme õhufiltrit venti laa tori töötamise ajal. Vastasel juhul võib see vigastusi tekitada. Õhufilter asub kindalaeka taga värske õhu sisse laske avas. Filtri vahetamiseks toimige järgnevalt: 1. Avage kindalaegas ja eemaldage kogu selle sisu. 2. Vajutage kindalaeka külgi sissepoole ja langetage laeka uks. 3. Pöörake kindalaegas allapoole. 4. Avage kaks kinnitusnaga, mis hoiavad filtri katet HVAC korpuse küljes ja eemaldage kate. 5. Eemaldage kliimaseadme õhufilter tõmmates selle korpusest otse välja. Õhukonditsioneeri filtri vahetamine 6. Paigaldage kliimaseadme filter nii, et filtril olev nool on suunatud põrandale. Filtri katte paigal damisel jälgige, et katte nagad lukus tuksid. ETTEVAATUST! Kliimaseadme õhufiltri nool näitab filtrit läbiva õhuvoo suunda. Filtri valesti paigaldamisel peate seda palju tihedamini vahetama. 7. Pöörake kindalaeka uks tagasi algasendisse. Kereosade õlitamine Lukkusid ja kõiki muid kere liikuvaid punkte, sh istmerööpaid, uksehingi ja rullikuid, tagaluuki, liuguksi ja kapoti hingesid tuleb perioodiliselt liitiumipõhisemäärdega määrida, nagu MOPAR pihustatav määre, et kaitsta liikuvaid osa sid kulumise ja rooste eest ning tagada selliste osade vaikne ja hõlbus kasutamine. Enne määrdeaine kasutamist tuleb vastavad osad tolmust ja mustusest puhastada; pärast määri mist eemaldage liigne õli ja määre

150 Erilist tähelepanu pöörake ka kapoti riivikomponentidele, et tagada nende korralik töötamine. Kapotialuseid hooldustöid sooritades tuleb puhastada ja määrida ka kapoti riivi, vabastusmehhanismi ja turvariivi. Väliseid lukusüdamikke tuleb määrida kaks korda aastas, eelistatavalt sügisel ja kevadel. Sises tage otselukusüdamikku kvaliteetset määret, nagu MOPAR lukusüdamiku määre. Klaasipuhastaja harjad Puhastage klaasipuhasti kummiservasid ja tuuleklaasi perioodiliselt puhta lapi ja peh me mitteabrasiivse puhastusainega. Klaasi puhas tite pikaajaline kuival klaasil kasuta mine kahjustab klaasipuhastiharjasid. Kui kasu tate klaasipuhasteid soola või mustuse kuivalt tuule klaasilt eemaldamiseks, tehke seda koos aknapesuvedelikuga. Vältige klaasipuhastite kasutamist jäitevõi jää eemaldamiseks tuuleklaasilt. Vältige klaasipuhastite kummiosadekokkupuutumist naftapõhiste toodetega, nagu mootoriõli, kütus jne. Klaasipuhasti harjade kasutusaeg sõltub geograafilisest piirkonnast ja kasutus sagedusest. Harjade kehvast tööst annavad märku veejooned või märjad punktid klaasil jne. Kui märkate klaasipuhasti kehva toimi mist, puhastage labasid või vahetage need välja. Klaasipuhastaja harjade eemaldamine/paigaldamine 1. Tõstke klaasipuhastaja varre pöördkate üles, see võimaldab harja eemaldada. 1 Klaasipuhastaja vars 2 Pöördkate Tagumist klaasipuhastaja vart ei saa täie likult üles tõsta, kui pöördkate ei ole eelne valt ülestõstetud. 2. Tõstke tagumine klaasipuhastaja vars harja eemaldamiseks üles. 3. Võtke kinni harja alumisest osast ja pöörake seda lukusti avamiseks. 1 Klaasipuhastaja vars 2 Harja pöördtihvt 3 Klaasipuhastaja vars 4 Klaasipuhastaja harja pesa 4. Paigaldage klaasipuhastaja harja pöördtihvt harja pesasse klaasipuhastaja varre otsas ja suruge harja tugevalt kuni see paigale lukustub. 5. Langetage klaasipuhastaja klaasile ja sulgege pöördkate. Pesuvedeliku lisamine Auto on varustatud elektroonilise teabe kesku sega (EVIC), mis kontrollib pesuvedeliku taset. Kui andur tuvastab pesuvedeliku madala tase me, süttib esiklaasi märgutuli ja kuvatakse WASHER FLUID LOW teade. Esi- ja tagaklaasil on ühine pesuvedeliku anum. Vedelikuanum paikneb mootoriruumis; kont rollige vedelikutaset perioodiliselt. Täitke anumat vaid pesuvedelikuga (ärge valage sinna radiaatori antifriisi). Vedelikuanuma täitmisel valage natuke vedelikku lapile ja puhastage klaasipuhastid. Vedeliku jäätumise vältimiseks kasutage vedelikku või segu, mis vastab kliima tingimustele. Enamasti leiate sellise teabe pesuvedelikuanumalt. Klaasipesuvedelikud on tuleohtlikud. Need võivad süttivad ja tekitada põletushaavasid. Pesuvedeliku käsitsemisel olge ettevaatlik. Heitgaasisüsteem Parim kaitse heitgaaside salongi sisenemise eest on korralikult hooldatud heitgaasisüsteem. Kui tuvastate muutuse heitgaasisüsteemi helis, tuvastate heitgaasiaure salongis või on sõiduki põhi või tagaots kahjustada saanud, laske kvalifitseeritud tehnikult heitgaasisüsteemi ja kerekahjustusi kontrollida. Avatud või lahtised ühendused võivad lubada heitgaasidel salongi tungida. Lisaks kontrollige heitgaasisüsteemi igal õlivahetuskorral võisõiduki üles tõstmisel. Vajadusel vahetage see välja

151 Heitgaasid võivad tervist kahjustada või isegi surmavad olla. Heitgaasid sisaldavad värvitut ja lõhnatut süsinikoksiidi (CO). Selle sissehingamisel võite kaotada teadvu se ja saada mürgistuse. CO-ühen dite sissehingamisevältimiseks lugege lisateavet osa Mida teada enne sõiduki käivitamist lõigus Ohutusnõuanded/heitgaas. Süttimisohtlikele materjalidele parkimisel või vad heitgaasid selle materjali süüdata. Selliseks materjaliks võivad olla ka rohi ja le hed. Ärge parkige autot kohtadesse, kus on süttimisohtlik materjal. ETTEVAATUST! Kasutage katalüsaatoriga vaid pliivaba kütust. Pliisisaldusega bensiin nullib katalüsaatori efektiivsuse heitgaaside kontrollimisel, vähen dab mootori jõudlust ja võib seda tõsiselt kahjus tada. Katalüsaatori vigasta mine võib rikkuda teie auto seisukorda. Mootoririkke korral, eelkõige juhul, kui mootor jätab vahele või on muul moel jõudlust kaotanud, laske sõidukit viivitamatult kontrollida. Tõsise rikkega auto kasutamisel võib katalüsaator üle kuumeneda, kahjustades nii katalüsaatorit kui ka autot. Tavatingimustes ei vaja katalüsaator hooldamist. Katalüsaatori töövõime tagamiseks ja kahjustamise vältimiseks hoidke mootor korralikult häälestatuna. Heitgaasisüsteemi tahtliku moonutamise taga järjeks võivad olla trahvid. Ebaharilikes olukordades ja tugevalt tõrkuva moo tori kasutamisel võite tunda kõrvetavat lõhna, mis võib viidata katalüsaatori üle kuume nemisele. Sellisel juhul peatage auto, lülitage mootor välja ja laske sel jahtuda. Laske autot viivitamatult hooldada. Katalüsaatori kahjustamise minimeerimiseks toimige järgmiselt: Ärge lülitage mootorit välja või katkestage süü det, kui käik on sisse lülitatud ja auto liigub. Ärge üritage autot käivitada seda lükates või vedades. Ärge laske mootoril tühikäigul töötada, kui süü te küünlad on lahutatud või eemaldatud, nt diag nostikaks, või väga pikka aega töötada, kui mootor tõrgub. Jahutussüsteem Tuline jahutusvedelik (antifriis) või radiaatori aur võivad põhjustada tõsiseid põletushaavasid. Kui näete kapoti alt väljumas auru, ärge avage kapotti enne, kui radiaator on maha jahtunud. Ärge avage jahutussüsteemi paisupaagi korki, kui radiaator või jahutusvedeliku anum on tulised. Jahutusvedeliku tase Kontrollige mootori jahutussüsteemi (antifriisi) iga 12 kuu järel (kui võimalik, siis enne talve). Kui jahutusvedelik (antifriis) on must, tuleb süsteem tühjendada, loputada ja uue OAT jahutus vedelikuga (MS nõuetele vastav) voli tatud teeninduses täita. Puhastage klii ma - seadme kondensaatori esikülg sinna kogunenud putu katest, lehtedest jne. Kui see on must, pihus tage vett aiavoolikust otse kondensaatori välisküljele. Veenduge, et jahutussüsteemi voolikute kummiosad pole rabedad, lõhkised või mõranenud, lisaks kontrollige jahutusvedelikuanuma ja radiaatori ühenduste pingsust. Veenduge, et süsteem ei leki. Kui mootor on saavutanud normaalse töötemperatuuri (kuid ei tööta), veenduge, kas jahutussüsteemi paisupaagi kork tagab vaakumkinnituse, milleks avage radiaatori tühjenduskraan ja las ke vedelikul natuke välja voolata. Kui kork tagab korralikult tiheda ühenduse, hakkab jahutusvedelikku nõrguma jahutusvedeliku kogumisanumast. ÄRGE EEMALDAGE TULISE JAHU- TUS SÜSTEEMI PAISUPAAGI KORKI. Jahutussüsteem tühjendamine, loputa mine ja täitmine Kui jahutusvedelik (antifriis) on mustja sisaldab märkimisväärses koguses setteid, puhastage ja loputage süsteemi OAT jahutusvedelikuga, mis vastab Chrysleri standardile MS Ümberpaigutamisvahemike teada saamiseks vaadake vastavat tabelit. Jahutusvedeliku valimine Lisateavet leiate osa Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. ETTEVAATUST! Jahutusvedeliku segamine muude kui OAT määratud jahutusvedelikuga võib kah justada mootorit ja vähendada selle korrosiooni vastast kaitset. Orgaanilise lisan did tehnoloogiaga (OAT) mootori jahutus vedelik on erinev ja seda ei tohiks segada hübriid orgaanilise lisandi tehnoloogia (HOAT) mootori jahutusvedelikuga (antifriisiga) või globaalselt ühilduva jahutus vedelikuga. Kui kasutata häda abi korrassüsteemis mitte OAT jahutus vedelikku, asendage see võimalikult ruttu nõuetele vastava jahutusvedelikuga. (jätkub)

152 ETTEVAATUST! (jätkub) Ärge kasutage ainult vett või alkoholipõhi seid jahutusvedelikke. Ärge kasutage täiendavaid roosteinhibiitoreid, kuna need ei pruugi jahutusvedelikuga kasutamiseks sobida ning võivad radiaatori ummistada. Samuti ärge kasutage sõidukis propüleenglükooli põhiseid jahutus vedelikke. Propüleen glükooli põhiste jahutusvedelike kasuta mine pole soovitatav. Jahutusvedeliku lisamine Auto on valmistatud kasutama täiustatud jahutus vedelikku ( MS nõuetele vastav OAT), mis võimaldab hooldusintervalle pikendada. Jahutusvedelikku võib kasutada kuni viis aastat või kuni läbisõiduni km. Sellise pika hooldusintervalli säilitamiseks kasu tage sama jahutusvedelikku sõiduki terve kasutus ea väl tel. Tutvuge järgmiste OAT (Organic Additive Technology) jahutusvedelike kasutussoovitustega. Jahutusvedeliku lisamisel toimige järgmiselt: Tootja soovitab kasutada MOPAR OAT 10aasta pikkuse kasutusea/ km lahust. Segage kokku 50% OAT jahutusvedeliku ja destilleeritud vee segu. Kui temperatuur langeb allapoole -37 C, kasutage kangemat jahutus vedeliku kontsentratsiooni (70%). Kasutage lahuse segamiseks vaid suure puhtusastmega vett, nagu destilleeritud või deioniseeritud vesi. Madalama kvaliteediga vee kasutamisel nõrgeneb jahutussüsteemi korrosioonikaitse. Pidage meeles, et jää tumis vastase kaitse eest vastutab vaid oma nik. Erinevate jahutusvedelike segamine vähendab jahutusvedeliku kasutusaega ja seda tuleb sagedamini vahetada. Häda olukorras erinevate jahutusvedelike sega misel tühjendage süsteem, loputage ja täitke uuesti niipea kui võimalik, et vältida mootori kahjustamist Jahutussüsteemi paisupaagi kork Kork peab olema tugevalt kinnitatud, et väl tida jahutusvedeliku kadumist ning tagada jahutusvedeliku naasmine kogumispaagist radiaatorisse. Kui tihenduspinnale koguneb võõrkehi, tuleb korki kontrollida ja puhastada. Ettevaatusabinõuna on jahutussüsteemil toodud hoiatussõnad DO NOT OPEN HOT. Ärge lisage jahutusvedelikku, kui moo tor on üle kuumenenud. Ärge keera ke ülekuumenenud mootori jahutus süsteemi korki lahti. Kuumuse tõttu jahutus süsteemi rõhk tõuseb. Põletushaavade või vigastuste vältimiseks ärge eemaldage korki, kui süsteem on tuline või rõhu all. Ärge kasutage muud korki, kui sõidukile ette nähtud. Võite end vigastada või mootorit kahjustada. Kasutatud jahutusvedeliku kõrvaldamine Kasutatud etüleenglükooli põhised jahutusvedelikke tuleb käidelda vastavalt nõuetele. Uurige lisateavet kohalikest ametiasutustest. Et vältida jahutusvedelikujoomist loomade või laste poolt, ärge hoidke etüleenglükooli põhiseid jahutusvedelikke avatud anumates ega jätke maha loksunud loiku koristamata. Kui laps või lemmikloom jahutusvedelikku neelab, võtme viivitamatult ühendust arstiga. Koristage mahaloksunud vedelik viivitamatult. Jahutusvedeliku tase Jahutusvedeliku anumalt saab kiire pilguga mää rata, kas vedeliku tase on piisav. Kui mootor töötab tühikäigul ja on töötemperatuurini soo jenenud, peab jahutusvedeliku tase jääma anumale märgitud märkide vahele. Radiaator jääb tavaliselt täielikult täidetuks, seega ei pea radiaatorikorki eemaldama, v.a juhul, kui kontrollite jahutusvedeliku jäätumispunkti või vahetate jahutusvedelikku. Teavitage sellest ka sõiduki hooldajat. Seni, kuni mootoritöötemperatuur on rahuldav, peab jahutusvedelikku kontrollima kord kuus. Kui jahutusvedelikku tuleb taseme säilitamiseks lisada, valage seda jahutusvedelikuanumasse. Ärge ületäitke! Meelespea Kui peatate sõiduki pärast mõne kilomeetrist sõitu, võite märgata auru väljumas mootoriruumi esiosast. Tavaliselt on see vihmast või lumest tingitud või radiaatorile ladestuvast niiskusest, mis aurustub termostaadi avanemisel, võimaldades kuumal jahutusvedelikul radiaatorisse voolata. Kui mootoriruumi kontrolli käigus ei ilmne radi aatori või vooliku lekkeid, võib autoga ohutult edasi liigelda. Aur kaob varsti. Ärge täitke jahutusvedeliku anumat üle. Kontrollige jahutusvedeliku külmumispunkti radiaatoris ja jahutusvedeliku anumas. Kui peate jahutusvedelikku lisama, tuleb ka jahutus vedelikuanuma sisu jäätumise eest kaitsta. Kui peate jahutusvedelikku sagedasti lisama või ei lange jahutusvedelikuanuma tase ja siis, kui mootor on külm, otsige jahutussüsteemist lekkeid

153 Mootori korrosioonivastase kaitsetagamiseks säilitage minimaalselt 50% OAT jahutus vedeliku ja destilleeritud vee segu. Veenduge, et radiaatori ja jahutusvedeliku kogumisanuma voolikud pole väändunud või muidu ummistatud. Hoidke radiaatori esikülg puhtana. Kui sõiduk on varustatud kliimaseadmega, hoidke ka kondensaatori esikülgpuhtana. Ärge vahetage termostaati suviseks või talviseks kasutamiseks Kui peate termostaadi vahe tama, vahetage õiget tüüpi termostaadi vastu. Muud tooted võivad põhjustada ebarahuldavat jahutamist, suurendada kütuse kulu ja heitgaaside määra. Pidurid Et tagada pidurisüsteemi sooritusvõime, kontrollige pidurisüsteemi kõiki komponente regulaarselt. Kontrollimisvahemike teada saamiseks vaadake vastavat tabelit. Pidev piduriga mängimine võib põhjustate rikke. Kui sõidate jalga piduri pedaalil hoides, kuumenevad pidurid üle, kuluvad liigselt ja võite neid kahjustada. Hädaolukorras ei saa te enam pidurite täisvõimsusele loota. Vedelikutaseme kontrollimine pidurite põhisilinder Põhisilindri vedeliku taset tuleb kontrollidaiga kord, kui kapoti hooldamiseks üles tõstate, või viivitamatult, kui süttib pidurisüsteemi hoiatustuli. Piduri põhisilinder on varustatud läbipaistva plastikanumaga. Anuma välisküljele on märgitud punktid MAX ja MIN. Vedelikutase peab nende kahepunkti vahele jääma. Ärge lisage vedelikku üle MAX mär gi, vastasel juhul võib vedelik korgi vahelt lekkima hakata. Ketaspidurite korral hakkab vedelikutasepidurite kuludes langema. Vedelikutaseme ootamatu langus võib viidata lekkele; sellisel juhul kontrollige süsteemi. Lisateavet leiate osa Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud roolivõimendi õli. Lisateavet leiate osa Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. Valet tüüpi pidurivedeliku kasutamine võib pidurisüsteemi tõsiselt vigastada ja/või selle töövõimet vähendada. Õige pidurivedelik on näidatud tehasespaigaldatud põhisilindri anumal. (jätkub) (jätkub) Võõrkehade või niiskuse poolt saastamise vältimiseks lisage ainult uut pidurivedelikku või vedelikku, mida on hoitud tihedalt suletud anumas. Hoidke põhisilindri anuma kork alati kinnitatuna. Avatud anumasolev pidurivedelik imab õhust niiskust, mille tulemusel alaneb vedeliku keemispunkt. Seetõttu võib pidurivedelik äkilise või pikaaegse pidurdamise ajal ootamatult keema minna ja põhjustada pidurite tõrkumise. Võite põhjustada õnnetuse. Kui lisate pidurivedeliku anumasse liigselt vedelikku, võib see mootori tulistele osade le pritsida ja süttida. Pidurivedelik võib kokku puutel kahjustada värvitud ja vinüülpindasid. Ärge lubage naftapõhistel toodetel pidurivede likku sattuda. Võite kahjustada piduritihendeid, millejärel ei pruugi pidurid enam töötada. Võite põhjustada õnnetuse. Esi-/tagatelje õli Tavahoolduse käigus ei pea vedelikutaset perioo diliselt kontrollima. Kui sõidukit hooldatakse muudel põhjustel, tuleb kontrollida ka telgede väliskülge. Kui kahtlustate õlileket, kont rollige vedelikutaset. Lisateavet leiate osa Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrde ained ja originaalosad. Esitelje vedelikutasemekontrollimine Esitelje õlitase peab jääma 3 mm allapoole täiteava. Esitelje täite- ja tühjenduskorgid peavad olema kinnitatud tugevusega 30 kuni40 Nm. ETTEVAATUST! Ärge pingutage korke üle, võite neid kahjustada ja põhjustada lekke. Tagatelje vedelikutaseme kontrollimine Tagatelje õlitase peab jääma 3 mm allapoole täite ava. Tagatelje täite- ja tühjenduskorgid pea vad olema kinnitatud tugevusega 30 kuni40 Nm. Tagatelje täite- ja tühjenduskorgid peavad ole ma kinnitatud tugevusega 30 kuni70 N. ETTEVAATUST! Ärge pingutage korke üle, võite neid kahjusta da ja põhjustada lekke. Määrdeaine valimine Kasutage vaid tootja soovitatud vedelikku. Lisateavet leiate osa Sõiduki hooldamine lõigus Vede likud, määrdeained ja originaalosad. Käigukast Vedelikutaseme kontrollimine Tavahoolduse käigus ei pea vedelikutaset perioo diliselt kontrollima. Kui sõidukit hooldatakse muudel põhjustel, tu leb kontrollida ka käigukasti. Kui kahtlustate leket, kontrollige vedelikutaset

154 Lisateavet leiate osa Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. Vedeliku lisamine Lisage vedelikku läbi täiteava, kuni seda hakkab välja voolama. Tühjendamine Esmalt eemaldage täitekork, seejärel tühjendus ava kork. Tühjendus- ja täiteava korkide pingutus tugevused on 20 kuni 34 Nm. ETTEVAATUST! Ärge pingutage korke paigaldades üle. Võite neid kahjustada ja põhjustada lekke. Määrdeaine valimine Kasutage vaid tootja soovitatud vedelikku. Lisateavet leiate osa Sõiduki hooldamine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. Automaatkäigukast Määrdeaine valimine Käigukasti optimaalse jõudluse tagamiseks tuleb seal kasutada õiget määrdeainet. Kasutage vaid tootja soovitatud käigukasti vede likku. Lisateavet leiate osa Sõiduki hoolda mine lõigus Vedelikud, määrdeained ja origi naalosad. Käigukasti vedelikutase peab jää ma ette nähtud vahemikku. Ärge kasutage käigukasti loputamiseks kemi kaale, kuna need võivad mootorit kahjustada. ETTEVAATUST! Kui kasutate muud, kui tootja soovitatud vedelikku, võite rikkuda käigukastikäigu vaheta mise kvaliteeti ja/või põhjustada hüdrotrafo värisemise. Lisateavet leiate osa Sõiduki hool damine lõigus Vedelikud, määrdeained ja originaalosad. Lisaained Lisandid võivad automaatkäigukasti vedeliku omadusi kahjustada. Seega ärge segage lisandeid käigukasti vedelikku. Ainsaks erandiks on erivärvid vedelikulekete tuvastamiseks. Samuti vältige käigukasti tihendusainete kasutamist, need võivad tihendeid mõjutada. ETTEVAATUST! Ärge kasutage mootori loputamiseks kemikaale, kuna need võivad käigukasti kahjustada. Sel juhul ei ole kahjustused garantiiga kaetud. Vedelikutaseme kontrollimine Vedelikutaset ei pea regulaarselt kontrollima. Seetõttu pole see käigukast õlimõõtevardaga varustatud. Kui märkate vedeliku kadumist või tõrkeid käigukasti töös, laske volitatud edasimüüjal vedelikutaset kontrollida. Vähene käigukasti vedeliku tase võib käigukasti kahjustada. ETTEVAATUST! Lekke märkamisel pöörduge koheselt voli tatud esinduse poole. Vastasel juhul võite käigukasti tõsiselt kahjustada. Volitatud esinduses on vastavad vahendid vedelikutaseme õigeks reguleerimiseks. Vedeliku ja filtri vahetamine Tavatingimustes kasutamisel piisab tehases sisestatud vedelikust kogu auto kasutuseaks. Vedelike ja filtri vahetused ei ole vajalikud. Siiski vahetage vedelik või filter välja, kui vedelik on saastunud (veega jne.) või käigukast mingil põhjusel lahti võetakse. Kerehooldus ja korrosioonikaitse Kere ja värvikihi kaitsemine korrosiooni eest Sõiduki kerehooldusnõuded sõltuvalt geograafilisest asukohast ja kasutusmäärast. Teede lumest ja jääst vabastamisekskasutatavad kemikaalid ning muudel aastaaegadel puudele ja tee pindadele pihustatavad kemikaalid on väga korrodeerivad. Sõiduki korrosioonikaitse tagamiseks järgige järgmiseid hooldusnõuandeid. Mis põhjustab korrosiooni? Korrosioon on sõiduki värvi- ja kaitsekihi lagune mise või eemaldamise tulemus. Kõige tavalisemad põhjused on järgmised: Teesool, mustus ja niiskus. Vastu kere põrkuvad kivid ja kruus. Mereõhus sisalduv sool. Atmosfääritolm/tööstussaasted. Pesemine Peske sõidukit regulaarselt. Peske sõidukit varjus ja kasutage MOPAR autopesuvahendit või pehmet autopesuseepi, seejärel loputage paneelid puhta veega. Peske sõidukit varjus ja kasutage MOPAR autopesuvahendit või pehmet autopesuseepi, seejärel loputage paneelid puhta veega. Teekilede ja plekkide eemaldamiseks ning värvikihi kaitsemiseks kasutage kvaliteetset puhastusvaha. Ärge kriimustage sõiduki värvikihti. Vältige abrasiivsete puhastus vahendite ja elektriliste poleerimismasinate kasutamist, ku na need võivad värvikihti õhemaks hõõruda

155 ETTEVAATUST! Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahen deid ega tugevatoimelisi kemikaale, nagu terasvill või küürimispulber, kuna need kriimustavad metalli ja kahjustavad värvikihti. Võimsad survepesurid võivad värvikihti ja silte kahjustada või need sootuks eemaldada. Erihooldus Kui sõidate soolatud või tolmustel teedel või ookeani lähistel, loputage veermikku vähemalt kord kuus. Väljavooluavad uste alumistel servadel, nookurpaneelidel ja tagaluugil peavad puhtad ja avatud olema. Kui märkate värvikahjustusi, parandage need viivitamatult. Selliste parandustööde kulu jääb omaniku kanda. Kui sõiduk saab avarii käigus kannatada ning värvi- ja kaitsekiht hävib, laske sõiduk võimalikult ruttu parandada. Selliste parandus tööde kulu jääb omaniku kanda. Kui veate eriveost, nagu kemikaalid, väetised, teesool jne, veenduge, et sellised ained on korralikult pakendatud ja suletud. Kui sõidate palju kruusateedel, paigaldage iga ratta taha pori- või kivilapp. Kasutage kriimude eemaldamiseks MOPAR parandusvärvi või selle ekvivalenti. Volitatud edasimüüja on varustatud teie sõiduki värvikoodile vastavate värvidega. Rataste ja rattakoobastehooldamine Kõiki rattaid ja rattakoopaid, eelkõige alumiiniu mist ja kroomitud velgesid, tuleb regulaarselt pehme seebi ja veega pesta. ETTEVAATUST! Ärge kasutage küürimispatjasid, terasvilla, karmi harjaga metallipoleerimisvahendeid. Är ge kasutage ahjupuhastusvahendeid. Nen de toodete kasutamine võib kahjustada velgede kaitsekatet. Vältige automaatpesulate kasuta mist, kus kasutatakse happelisi puhastusvahendeid või tugevaid harjasid, kuna need võivad velgede kaitsekihti kahjustada. Soovi tame kasutada vaid MOPAR puhastus vahendeid või neile sarnaseid vahendeid. Plekke tõrjuva kanga puhastustoiming mõnel mudelil Plekke tõrjuvaid istmeid saab puhastada järgmiselt. Rasvaplekkide eemaldamiseks kasutage puhastusvahendit MOPAR Total Clean või pehmet seebivett ja niisket lappi. Seebijälgede eemaldamiseks kasutage puhast ja niisket lappi. Ärge kasutage tugevatoimelisi lahuseid või muid kaitsevahendeid. Salongi korrashoid Kasutage polsterduse ja vaipade puhastamiseks puhastusvahendit MOPAR Total Clean või sellele sarnast vahendit. Salongipaneelide puhastamiseks pühkige neid esmalt niiske lapiga, seejärel niiske lapi ja puhastusvahendiga MOPAR Total Clean või sellele sarnase vahendiga ja kui vajalik, siis veel MOPAR plekieemaldusvahendiga. Vältige nahkpindade leotamist vedelikega. Ärge kasutage nahkpindadepuhastamiseks poleeri misvahendeid, õlisid, puhastusvedelikke, lahusteid või ammoniaagipõhiseid puhastusvahen deid. Algse seisundi säilitamiseks pole spetsiaalseid nahahooldustooteid vaja kasutada. Ärge kasutage puhastamiseks lenduvaid puhastusaineid. Paljud nendest on tule ohtlikud ja võivad siseruumides kasutamisel hingamisteid kahjustada. Klaaspinnad Kõiki klaaspindasid tuleb regulaarselt MOPAR klaasipuhastusvahendi või muu klaasi puhastusvahendiga puhastada. Ärge kasutage abra siivseid puhastusvahendeid Olge elektrilise klaasisoojendiga varustatud tagaklaasi puhastamisel ettevaatlik. Ärge kasutage kraabitsaid või muid teravaid esemeid, mis võivad kütteelemente kahjustada. Tahavaatepeegli puhastamisel pihustage puhas tusvahendit lapile. Ärge pihustage puhastusvahendit otse peegelpinnale. Näidikuploki plastikkatte puhastamine Näidikupaneeli kate on valatud läbipaistvast plastikust. Selle puhastamisel olge ettevaatlik ja ärge kriimustage plastikpinda. Esilaternate puhastamine Auto on varustatud plastikust esilaternatega, mis on kergemad ja vastupidavamad kui klaasist esilaternad. Plastik pole nii krii mustuskindel kui klaas, seetõttu tuleb kasutada eri nevaid puhastustoiminguid. Later nate kriimustamisvõimaluse minimeerimiseks vältige nende puhastamist kuiva lapiga. Mus tuse eemaldamiseks peske kerge seebi lahusega ja loputage. Ärge kasutage esi tulede puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahen- Tugeva mustuse eemaldamiseks kasutage Kasutage nahkpindade puhastamiseks puhas tus vahendit MOPAR Total Clean. kasu tada pehmet seebilahust, kuid ärge kasu- 1. Puhastage pehme ja niiske lapiga. Võite MOPAR veljepuhastusvahendit. Eemaldage suurem osa plekist puhtaja kuiva lapiga tupsutades. Nahk pindade säilitamiseks puhastage neid tage alkoholisisaldusega või abrasiivseid puhas tus vahendeid. Kui kasutate seepi, pühki ge Ülejäänud plekk eemaldage puhta ja niiske regulaarselt pehme ja niiske lapiga. Väike sed lapiga tupsutades. mustuseosakesed toimivad kui liivapaber ja seebijäljed niiske lapiga. Karmide plekkide eemaldamiseks kasutage kahjus tavad nahkpindasid, seetõttu eemaldage 2. Seejärel pühkige pehme riidelapiga kuivaks. puhastusvahendit MOPAR Total Clean need viivitamatult niiske lapiga. Tugevad või peh met seebivett ja niisket lappi. Seebijälgede eemaldamiseks kasutage puhast ja puhastusvahendiga MOPAR Total Clean. mustuseplekid saab eemaldada puhta lapi ja niisket lappi. deid, lahusteid, terasvilla jne

156 Turvavööde hooldamine Ärge valgendage, värvige ega puhastage turvavöid kemikaalide või abrasiivsete puhastusvahenditega. Need nõrgestavad kan gast. Kangast nõrgestavad ka päikese kahjud. Kui peate turvavöid puhastama, kasutage puhastusvahendit MOPAR Total Clean, pehmet seebilahust või leiget vett. Ärge eemaldage turvavöid nende pesemiseks. Kuivatage neid pehme lapiga. Vahetage kulunud või rebenenud turvavöö välja. KAITSMED TOITEPLOKK Toiteplokk asub mootoriruumist. Selles paiknevad kassettkaitsmed, minikaitsmed, releed ja voolukatkestid. Iga kaitsme ja kompo nendikirjeldus võib olla kirjutatud kaane siseküljele, vastasel juhul on kaane siseküljele kirjutatud iga kaitsme pesanumber, millele vastavad kirjeldused leiate allpool. Pesa F03 60 AMP Kollane F05 40 AMP Roheline Toiteplokk Kirjeldus Radiaatori ventilaator Kere kõrguse regulaator (mõnel mudelil) Pesa F06 40 AMP Roheline F07 40 AMP Roheline F08 40 AMP Roheline F09 40 AMP Roheline Kirjeldus Starteri solenoid Diislikütuse soojendi (ainult diiselmootor) Pesa F10 40 AMP Roheline F11 30 AMP Roosa F12 40 AMP Roheline F13 40 AMP Roheline F14 40 AMP Roheline Kassettkaitse Minikaitse Kassettkaitse Minikaitse Blokeerimisvastaste pidurite pump/ stabilisaatorisüsteem Heitgaasiandurid (ainult diiselmootor) Kassettkaitse Minikaitse Kirjeldus Kere kontroller/ Laevalgusti #2 Haagise elektrilised pidurid (Mõnel mudelil) Kere kontroller/ #3 / Laevalgustid Puhuri mootor - eesmine Pesa F17 30 AMP Roosa F20 30 AMP Roosa F22 20 AMP Kollane F23 30 AMP Roosa F24 30 AMP Roosa F25 30 AMP Roosa Kere kontroller/ #4 / Kesklukustus Kassettkaitse Minikaitse Kirjeldus Kaassõitja uksemoodul Mootori kontrollmoodul Kere kontroller/ #1 Juhiukse moodul Pesa F26 30 AMP Roosa F28 20 AMP Kollane F29 20 AMP Kollane F30 30 AMP Roosa F32 30 AMP Roosa Kirjeldus Peatugede lukusti (Mõnel mudelil) Esiklaasipuhastajad Kassettkaitse Minikaitse Blokeerimisvastaste piduriteklapp/ stabilisaatorisüsteem Haagise tagurdustuled (Mõnel mudelil) Haagise parktuled (Mõnel mudelil) Haagise tagasitõmmatav ühendus (Mõnel mudelil) Ajami juhtmoodul

157 Pesa F34 30 AMP Roosa F35 30 AMP Roosa F36 30 AMP Roosa F37 30 AMP Roosa F38 30 AMP Roosa F39 30 AMP Roosa Kirjeldus Diferentsiaali kontroll Katuseluuk (Mõnel mudelil) Tagapuhur (Mõnel mudelil) Toitemuundur 115V AC (Mõnel mudelil) Elektriline tagaluuk (Mõnel mudelil) Pesa F40 10 AMP Punane F42 20 AMP Kollane F44 10 AMP Punane F46 10 AMP Punane F49 10 AMP Punane F50 20 AMP Kollane Kirjeldus Päevatuled Signaal Kassettkaitse Minikaitse Tagaklaasisoojendi Kassettkaitse Minikaitse Diagnostikapesa Rehvirõhku monitor Integreeritud keskventilatsioon/ Kliimaseade Õhkvedrustusrežiimi juhtmoodul (Mõnel mudelil) Pesa Kassettkaitse Minikaitse F51 10 AMP Punane F52 5 AMP Pruun F53 20 AMP Kollane F56 15 AMP Sinine F57 15 AMP Sinine Kirjeldus Süütemoodul / võtmevaba süüde / roolilukk Aku andur Haagise vasak suunatuli /pidurituled (Mõnel mudelil) Käigukast Pesa Lisa (ainult diiselmootor) Kassettkaitse Minikaitse F59 10 AMP Punane F60 15 AMP Sinine F62 10 AMP Punane F64 25 AMP Värvitu Kirjeldus Tuulutuspump (ainult diiselmootor) Käigukasti juhtmoodul Konditsioneer Kütuse sissepritse / toide Pesa Kassettkaitse Minikaitse F66 10 AMP Punane F67 15 AMP Sinine F68 20 AMP Kollane F70 20 AMP Kollane F71 30 AMP Roheline Kirjeldus CD/ DVD/ Bluetooth vabakäe moodul (Mõnel mudelil) Katuseluuk / kaassõitja akna lülitid /vihmaandur Tagaklaasipuhasti mootor Kütusepumba mootor Audiovõimendi Pesa F73 15 AMP Sinine F74 20 AMP Kollane F76 10 AMP Punane F77 10 AMP Punane Kirjeldus Ksenoon esituled (Parem) Piduri vaakumpump (Mõnel mudelil) Kassettkaitse Minikaitse Blokeerimisvastaste piduriteklapp/ stabilisaatorisüsteem Veoajami juhtmoodul / esitelje lahtiühendamismoodul

158 Pesa Kassettkaitse Minikaitse F78 10 AMP Punane F80 10 AMP Punane F81 20 AMP Kollane F82 10 AMP Punane Kirjeldus Mootori juhtmoodul / roolivõimendi moodul (Mõnel mudelil) Universaalne ukseavaja / kompass / alarmsüsteemi moodul Haagise parem suunatuli /pidurituled Roolisamba juhtmoodul/ kiirusehoidja Pesa F83 10 AMP Punane F84 15 AMP Sinine F85 10 AMP Punane F86 10 AMP Punane F87 10 AMP Punane F88 15 AMP Sinine Kirjeldus Tankeluuk Lülitiplokk/ näidikuplokk Õhkpadja moodul Õhkpadja moodul Õhkvedrustus / haakekuul/ roolisamba juhtmoodul Näidikuplokk Pesa F90/ F91 20 AMP Kollane F92 10 AMP Punane F93 20 AMP Kollane F94 10 AMP Punane F95 10 AMP Punane Kirjeldus Pistikupesa (tagaistmed) (valikuline) Tagakonsooli lamp (Mõnel mudelil) Sigaretisüütaja Käigukang / käigukasti moodul Kassettkaitse Minikaitse Kassettkaitse Minikaitse Tahavaatekaamera/ parkimisabi Pesa F96 10 AMP Punane F97 25 AMP Värvitu F98 25 AMP Värvitu F99 10 AMP Punane Kirjeldus Kassettkaitse Minikaitse Tagaistmesoojendi lüliti / taskulambi laadija (Mõnel mudelil) Tagaistmesoojendid ja roolisoojendus (Mõnel mudelil) Esiistmesoojendid (Mõnel mudelil) Kliimaseade / juhtimisabi süsteemide moodul Pesa Kassettkaitse Minikaitse F AMP Punane F AMP Sinine F AMP Punane F AMP Kollane Kirjeldus Aktiivne summutus (Mõnel mudelil) Isetumenev peegel / adaptiivsed kaugtuled (Mõnel mudelil) Salongi soojendi (ainult diiselmootor) Pistikupesad (Näidikuplokk/ keskkonsool) ETTEVAATUST! Toiteploki katte paigaldamisel veenduge, et see paigutub õigesti ja riivid sulguvad. Vastasel juhul pääseb moodulisse vesi, mis võib põhjustada tõrke elektrisüsteemis. Läbipõlenud kaitsme vahetamisel kasutage õige voolutugevusega kaitset. Kui kasutate muu voolutugevusega kaitset, võite elektrisüsteemi üle koormata. Kui õige voolu tugevusega kaitse uuesti läbi põleb, on probleem elektriskeemis

159 AUTO HOIDMINE Kui jätate sõiduki seisma kauemaks kui 21 päeva, võtke kasutusele meetmed aku kaits miseks. Toimige järgmiselt. Ühendage lahti aku miinuskaabel. Kui te autot kahe või enama kuu jooksul ei kasuta, seadke lülitage kliimaseade viieks minu tiks sisse värske õhu režiimil ja kõrge venti laatori kiirusega. See suurendab korrektset määrimist, mis vähendab kliima sead me kahjustamise võimalust süsteemi taas käivitamisel. PIRNID Salongis Pirni number Kindalaeka tuli 194 Ukselingi tuli Ülakonsooli kaardilugemislambid L002825W5W VT4976 Pirni number Pakiruumi tuli Meikimispeegli tuli V26377 Paneelialune teenindustuli Näidikuplokk (üldine valgustus) Tagumised stopp-/ tagatuled Välislambid Lähituled Lisa esituled (lähi-/kaugtuled) Pirni number H11 D3S (vahetage volitatud esinduses) Kaugtuled 9005 Lisa parktuled/ suunatuled Päevatuled (DRL) Lisa päevatuled (DRL) Pirni number LED (vahetage volitatud teeninduses) 3157K LED (vahetage volitatud teeninduses) Esiudutuled PSX24W Esigabariittuled Lisa esigabariittuled Esiparktuled/ -suunatuled Kere külgsunnatuled Lisa tagaluugi tagatuled Tagaluugi tagurdustuled W5W LED (vahetage volitatud teeninduses) T NA (WY21W) LED (vahetage volitatud teeninduses) 921 (W16W) Numbrituli Kere tagumine suunatuli/ pidurituli Kere külgmised tagatuled Lisa stopptuli Pirni number LED (vahetage volitatud teeninduses) 3157 P27/7W LED (vahetage volitatud teeninduses) LED (vahetage volitatud teeninduses) Numbrid viitavad volitatud esindajalt ostetavatele lambipirnide tüüpidele. Kui lambipirn tuleb välja vahetada, võtke ühendust volitatud esindajaga või vaadake kasutusjuhendit. PIRNIDE VAHETAMINE Ksenoonlambid (HID) - mõnel mudelil Esilaternad on kõrgrõhulahendus lambid. Kõrgerõhu lahendusega jääb vool süsteemi ka pärast tulede väljalülitamist ja võtme eemaldamist. See tõttu ärge hooldage esilaternate tulesid ise. Kui esilaterna pirn läbi põleb, võtke ühen dust volitatud edasimüüjaga. Kui ksenoonlambid sisse lülitada, leiab pirni pesas aset lühiajaline kõrgpinge. Vale hool da mise korral võib see anda tõsise elektri löögi. Võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Pöörduge palun oma volitatud esindaja poole. Ksenoonlampidega sõidukite tuled on sisselülitatult sinise varjundiga. Süsteemi laadimisel see kaob ja muutub kümne sekundi möödumisel valgemaks. Halogeenlambid mõnel mudelil. 1. Avage kapotikaas. 2. Keerake lähi- või kaugtule pirni veerand pööret vastupäeva ja eemaldage see korpusest. 3. Lahutage konnektor ja vahetage pirn välja. ETTEVAATUST! Ärge puudutage uut pirni näppudega. Ke harasvad lühendavad selle pirni kasu tus aega. Kui pirn puutub kokku õlise pinnaga, puhastage seda alkoholiga. Esisuunatuled 1. Avage kapotikaas. 2. Keerake suunatule pirni veerandpööret vastu päeva ja eemaldage see korpusest.

160 3. Lahutage konnektor ja vahetage pirn välja. ETTEVAATUST! Ärge puudutage uut pirni näppudega. Keharasvad lühendavad selle pirni kasutus aega. Kui pirn puutub kokku õlise pinnaga, puhastage seda alkoholiga. Esiudutuled 1. Sirutage pritsmekaitsme pilusse ja lahutage juhtmestik udutulede konnektori küljest. 2. Haarake pirni kahest riivist ja suruge need kokku, et pirn korpusest vabastada. 3. Tõmmake pirn otse korpusest välja. ETTEVAATUST! Ärge puudutage uut pirni näppudega.keharasvad lühendavad selle pirni kasutusaega. Kui pirn puutub kokku õlise pinnaga, puhastage seda alkoholiga. Kasutage vahetamiseks alati õigesuuruse ja tüübiga lambipirni. Vale suuruse või tüü biga pirn võib üle kuumeneda ja lampi, pistiku pesa või juhtmestikku kahjustada. 4. Joondage eesmise udutule pirni sakid pirnipesa piludega. 5. Sisestage pirn pessa, kuni sakidrakenduvad krae piludega. 6. Lükake pirn otse korpusesse, kuni see paika lukustub. 7. Ühendage juhtmestik eesmise udutulekonnektoriga. Tagatuled, piduri- ja suunatuled 1. Tõstke tagaluuk üles. 2. Eemaldage tagatule korpuselt kakstihvti. 3. Haarake tagatulest ja tõmmake seda tahapoole, et lamp paneeli küljest eraldada. 4. Keerake pesa vastupäeva ja eemaldage lamp. 1 Tagasuuna-/piduritule pesa 2 LED tagatulede konnektor Ärge eemaldage 3 Lisa tagurdustule pirni pesa 5. Tõmmake pirn pesast välja. 6. Vahetage pirn, paigaldage pesa tagasi aja kinnitage lambi koost. Tagaluugil asuv tagatuli 1. Tõstke tagaluuk üles. 2. Kangutage tagaluugi alumine paneel kruvikeerajaga lahti. 3. Eemaldage paneel. 4. Ühendage kaks paneeli tuld lahti. Rear Liftgate Tail Lamps Tagaluugil asuv tagatuli 5. Nüüd on tagatuled nähtavad. Keerake pesa(sid) vastupäeva. 1 Lisa LED tagatulede konnektor Ärge eemaldage 2 Tagurdustule pirni pesa 6. Eemaldage/asendage pirn(id). 7. Paigaldage pesa(d) tagasi. 8. Tagaluugi paneeli tagasi paigaldamiseks korrake toiminguid vastupidises järjekorras

MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST... 9 SÕIDUKI FUNKTSIOONID KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE MIDA TEHA OHUOLUKORRAS

MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST... 9 SÕIDUKI FUNKTSIOONID KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE MIDA TEHA OHUOLUKORRAS SISUKORD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SISSEJUHATUS.................................................................................. 3 MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST..........................................................

More information

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT Müügiesindaja Pitsat OMANIK: AADRESS: Müügiesindaja Allkiri VIN Mark Mudel REG. KUUPÄEV Reg nr. või litsentsi nr. Päev Kuu Aasta Tel nr: Isiklik Töö Olen varustatud ja

More information

2 Sissejuhatus. Sissejuhatus

2 Sissejuhatus. Sissejuhatus Opel Astra 08/2011 Sisukord Sissejuhatus... 2 Lühidalt... 6 Võtmed, uksed ja aknad... 20 Istmed, turvaistmed... 48 Panipaigad... 68 Näidikud ja juhtseadised... 87 Valgustus... 118 Kliimaseade... 125 Sõitmine

More information

Praktikumi ülesanne nr 4

Praktikumi ülesanne nr 4 Järjestikskeemid - Koodlukk I07 - Digitaalloogika ja -süsteemid Õppejõud: Priit Ruberg Ülari Ainjärv 1/4 I07 - Sisukord 1. Ülesande püstitus!... 1. Lahendus!... 1.1. Automaadi mudel!... 1.. s0 - s14 (Moore)!....3.

More information

TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE!

TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE! QUICK GUIDE TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE! Selles kaustas on valik enimkasutatavaid funktsioone teie autos. Kasutus- ja muud juhendid sisaldavad ohutusteavet ning kõiki hoiatus- ja tähelepanu nõudvaid tekste

More information

.. OMANIKU KASIRAAMAT

.. OMANIKU KASIRAAMAT .. OMANIKU KASIRAAMAT Kasutamine Hooldus Tehnilised andmed Kogu käesolevas Omaniku käsiraamatus toodud informatsioon oli kehtiv selle väljaandmise hetkel. Pideva tootearenduse võimaldamiseks jätab Hyundai

More information

Kombineeritud kütusekulu l/100 km. 1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/ DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/ Metallikvärv 250

Kombineeritud kütusekulu l/100 km. 1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/ DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/ Metallikvärv 250 i10 i10 i20 5d i20 Active i20 5d 1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/66 9 990 1.0 DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/66 11 590 1.2 MPI ISG Classic Manuaal Bensiin 4,7 55/75 12 590 11 590 1.2 MPI ISG

More information

1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/ DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/ Metallikvärv 275

1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/ DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/ Metallikvärv 275 i10 i10 i20 Active Cross 1.0 DOHC Classic Manuaal Bensiin 4,7 48/66 9 990 1.0 DOHC Comfort Manuaal Bensiin 4,7 48/66 11 590 Metallikvärv 275 i20 Hatchback i20 Hatchback i20 Active Cross koos koos 1.2 MPI

More information

VOLVO V60 CROSS COUNTRY

VOLVO V60 CROSS COUNTRY VOLVO V60 CROSS COUNTRY See hinnakiri tühistab kõik eelmised hinnakirjad. Tootjal on õigus muuta käesolevas nimekirjas olevat autode ehitust, varustust ja hindu ilma sellest eelnevalt teavitamata. HINNAKIRI

More information

V90 C R O S S C O U N T R Y

V90 C R O S S C O U N T R Y V90 C R O S S C O U N T R Y QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Juhendis Quick Guide tutvustatakse teie Volvo funktsioonide valikut. Täpsema kasutusteabe leiate autost, rakendusest ja Internetist. AUTO KESKEKRAAN Kasutusjuhendi

More information

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! UMPLM EE. POWERTEX Permanent Lifting Magnet model PLM

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! UMPLM EE. POWERTEX Permanent Lifting Magnet model PLM GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! UMPLM20180903EE POWERTEX Permanent Lifting Magnet model PLM 1 POWERTEX Permanent Lifting Magnet PLM 100 kg 2 ton Instruction for use (GB) (Original instructions)

More information

MATRIX 832/424/832+ ICON SÕRMISTIK

MATRIX 832/424/832+ ICON SÕRMISTIK MATRIX 832/424/832+ ICON SÕRMISTIK KESKSEADME KASUTUSJUHEND Maaletooja: ALARMTEC AS SAKU 15, TALLINN 11314 Tel 6598800 Fax 6598899 e-post alarmtec@alarmtec.ee www.alarmtec.ee R R ALARMTEC 2004 SÜSTEEMI

More information

ATS3000/4000 Juhtpaneel. Kasutusjuhend

ATS3000/4000 Juhtpaneel. Kasutusjuhend ATS3000/4000 Juhtpaneel Kasutusjuhend ARITECH on firma Interlogix BV filiaal. AUTIKAITSE 2000 Interlogix BV. Kõik õigused kaitstud. Firma Interlogix BV annab käesoleva juhendi reprodutseerimise õiguse

More information

ÕHKSOOJUSPUMBAD PÕRANDAMUDEL

ÕHKSOOJUSPUMBAD PÕRANDAMUDEL ÕHKSOOJUSPUMBAD PÕRANDAMUDEL SISESEADE MFZ-KJ25VE MFZ-KJ35VE KASUTUSJUHEND Kasutajale seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks lugege käesolev juhend põhjalikult läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks

More information

WG329E WG329E.5 WG329E.9

WG329E WG329E.5 WG329E.9 Battery-powered Jaw Saw Akutoitega haaratssaag Akumulatora spīļzāģis Akumuliatoriumi maitinamas grandininis pjūklas EN ET LV LT P07 P22 P37 P52 WG329E WG329E.5 WG329E.9 Original instructions Algsete juhiste

More information

KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE EESTI SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S

KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE EESTI SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE ORIGINAALKASUTUSJUHENDI TÕLGE EESTI SRK0ZSX-S SRK5ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S www.kliimajaam.ee info@kliimajaam.ee +37 556 359 Antud kliimaseade vastab elektromagnetilise

More information

Kasutusjuhend. Bensiiinimootoriga muruniiduk L 5100S L 5500S. Licensed by Hyundai Corporation Korea. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit

Kasutusjuhend. Bensiiinimootoriga muruniiduk L 5100S L 5500S. Licensed by Hyundai Corporation Korea. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit Kasutusjuhend Bensiiinimootoriga muruniiduk L 5100S L 5500S Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit Sisukord Märkused... 03 Eessõna... 04 Tehnilised omadused... 05 Komplekti koosseis... 05 Toote

More information

jõudlusega ning vähendab võrra.

jõudlusega ning vähendab võrra. Põhifunktsioonid Aktiivne energiajuhtimine Aktiivse energiajuhtimise funktsioon reguleerib energiatarbimise taset ja jahutusvõimet, juhtides kompressori mootori maksimaalset sagedust. Ülim energiatõhusus

More information

TTK 31 E KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK31E-TC-002-ET

TTK 31 E KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK31E-TC-002-ET TTK 31 E ET KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK31E-TC-002-ET Sisukord Märkused kasutusjuhendi kohta... 01 Teave seadme kohta... 02 Ohutus... 04 Transport... 05 Kasutamine... 05 Vead ja rikked... 10 Hooldus...

More information

VIESMANN. Kasutusjuhend VITOLIGNO 100-S. seadme kasutajale. Puugaasikatel sobiv kuni 50 cm puuhalgude jaoks EE 7/2009 Hoidke juhend alles!

VIESMANN. Kasutusjuhend VITOLIGNO 100-S. seadme kasutajale. Puugaasikatel sobiv kuni 50 cm puuhalgude jaoks EE 7/2009 Hoidke juhend alles! Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Puugaasikatel sobiv kuni 50 cm puuhalgude jaoks VITOLIGNO 100-S 7/2009 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised Teie ohutuse tagamiseks Pidage esitatud ohutusjuhistest

More information

Sentinel Kinetic MVHR ja Kinetic Plus MVHR

Sentinel Kinetic MVHR ja Kinetic Plus MVHR V:\Technical\ARTWORK\Fitting & Wiring\Word Files COMPLETE\442073S.doc Sentinel Kinetic MVHR ja Kinetic Plus MVHR toimimine & seire Stock Ref. N 438222 Kinetic B 438222A Kinetic BS 443319 Kinetic BH 443319A

More information

Portable Winch Co. KASUTUSJUHEND LUGEGE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST

Portable Winch Co. KASUTUSJUHEND LUGEGE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST Portable Winch Co. PORTABLE CAPSTAN GAS-POWERED PULLING WINCHES TM PCW5000 ja PCW5000-HS (suure kiirusega) KASUTUSJUHEND Mudelid: PCW5000 Maksimaalne tõmbejõud (üks köis):

More information

Väiketuulikute ja päikesepaneelide tootlikkuse ja tasuvuse võrdlus

Väiketuulikute ja päikesepaneelide tootlikkuse ja tasuvuse võrdlus Väiketuulikute ja päikesepaneelide tootlikkuse ja tasuvuse võrdlus Rein Pinn Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon EnergoGen Päikeseenergia ja paneelid Toodab sooja Vaakum torukollektor Plaatkollektor Päikeseenergia

More information

Paigalda ja mine! nüvi 200/250/270. Taskukohane navigaatorseade

Paigalda ja mine! nüvi 200/250/270. Taskukohane navigaatorseade Paigalda ja mine! nüvi 200/250/270 Taskukohane navigaatorseade Algatuseks Mis on karbis? nüvi seade iminappkinnitus nüvi paigaldamiseks sõiduki tuuleklaasile toitekaabel, mis võimaldab nüvit sõidukis laadida

More information

AWD18E CORDLESS DRILL AKUTRELL

AWD18E CORDLESS DRILL AKUTRELL AWD18E CORDLESS DRILL AKUTRELL Instruction Manual Kasutusjuhend Original instructions Originaaljuhendi tõlge Please read this handbook carefully before using the tool! Enne tööriista kasutamist loe juhend

More information

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

More information

SADAMA VASTUVÕTUSEADMETE VÄIDETAVATEST PUUDUSTEST TEAVITAMISE VORM FORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES

SADAMA VASTUVÕTUSEADMETE VÄIDETAVATEST PUUDUSTEST TEAVITAMISE VORM FORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määrus nr 78 Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded Lisa 2 (majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.märtsi

More information

komfovent domekt DOMEKT C4 PLUS kontrolleriga ventilatsiooniseadmete seeria Elektriline paigaldus- ja kasutusjuhend

komfovent domekt DOMEKT C4 PLUS kontrolleriga ventilatsiooniseadmete seeria Elektriline paigaldus- ja kasutusjuhend komfovent DOMEKT C4 PLUS kontrolleriga ventilatsiooniseadmete seeria Elektriline paigaldus- ja kasutusjuhend ET Sisukord komfovent 1. PAIGALDUSJUHEND...4 1.1. Elektritoiteallika...4 1.2. Juhtpaneeli paigaldamine...4

More information

The Electrolux Group. The world s No.1 choice.

The Electrolux Group. The world s No.1 choice. GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT LIBRETTO

More information

LOGO. Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi

LOGO. Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi LOGO KASUTUSJUHEND Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi 1.1 Logo tähendus Logo element, mille ühenduses olevad kujundatud lülid on seotud, on tuletatud Eesti rahvuselementidest. Märgis olevad lahus elemendid

More information

TLS-300 TLS-350 Plus TLS-350R

TLS-300 TLS-350 Plus TLS-350R Juhendi nr 577014-183 Rev.: A Operator's Quick Help TLS-300 TLS-350 Plus TLS-350R ESTONIAN Märkus. See kasutusjuhend on tõlge - originaaljuhend on inglise keeles. Märkus Veeder-Root ei anna selle trükise

More information

DEFA SmartStart PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND.

DEFA SmartStart PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND. DEFA SmartStart PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND EE SMARTSTART SISUKORD SMARTSTART 3 KASUTUSJUHENDIST 3 FUNKTSIOONID 4 EKRAAN 4 SÜMBOLID 5 EKRAAN 6 PÕHIKUVA 6 SEADISTUSED 7 KELL 7 KUUPÄEV 7 TEHASESÄTTED 8 5/7-PÄEVANE

More information

EVO192 ja TM50 KASUTUSJUHEND. Maaletooja: ALARMTEC AS TÖÖKOJA 1, TALLINN Tel e-post

EVO192 ja TM50 KASUTUSJUHEND. Maaletooja: ALARMTEC AS TÖÖKOJA 1, TALLINN Tel e-post EVO192 ja TM50 KASUTUSJUHEND versioon 01/2015 Maaletooja: ALARMTEC AS TÖÖKOJA 1, TALLINN 11313 Tel 6511500 e-post alarmtec@alarmtec.ee www.alarmtec.ee ALARMTEC Jaanuar 2015 1.0 TUTVUSTUS Täname teid, et

More information

KEY TO SYMBOLS. Symbols. Choke: Set the choke control in the choke position. 2 English AT26CCMC

KEY TO SYMBOLS. Symbols. Choke: Set the choke control in the choke position. 2 English AT26CCMC GB Operator s manual 2-22 SE Bruksanvisning 23-43 DK Brugsanvisning 44-64 FI Käyttöohje 65-85 NO Bruksanvisning 86-106 FR Manuel d utilisation 107-127 NL Gebruiksaanwijzing 138-148 IT Istruzioni per l

More information

C4.1. Elektripaigaldus- ja kasutusjuhend

C4.1. Elektripaigaldus- ja kasutusjuhend C4.1 EE Elektripaigaldus- ja kasutusjuhend EE Sisukord 1. ELEKTRIPAIGALDUSJUHEND... 3 1.1. Elektritoiteühendus... 3 1.2. Juhtpaneeli paigaldusnõuded... 3 1.3. Köögi tõmbekapi ühendamine... 4 1.4. Väliselementide

More information

VALGE SÄRK PÕHIKANGAS TWO FOLD

VALGE SÄRK PÕHIKANGAS TWO FOLD VALGE SÄRK TWO FOLD S0 2-PLY POPLIN T0 2-PLY TWILL U06 2-PLY ROYAL- OXFORD V SMALL HERRINGBONE Laitmatult valge särk on ajatu klassika. Oma puhtuses võimaldab see kombineerimist mis tahes teiste värvidega.

More information

Kasutusjuhend. Enne esimest kasutamist. Mudel. Pulss- või toonvaliku võimalus. Helistaja numbrinäidu võimalus

Kasutusjuhend. Enne esimest kasutamist. Mudel. Pulss- või toonvaliku võimalus. Helistaja numbrinäidu võimalus Enne esimest kasutamist Täname Teid Panasonicu uue telefoni ostmise eest. Lauatelefon Kasutusjuhend Helistaja numbrinäit (võimaluse korral) on operaatorfirma teenus. Kui olete selle teenuse tellinud, saate

More information

Kehakoostise monitor. Kasutusjuhend BF510 BF510

Kehakoostise monitor. Kasutusjuhend BF510 BF510 IN-9137 90001D BF510 Kehakoostise monitor Kasutusjuhend ET Tootja OMRON HEALTHCARE CO., LTD. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084 Jaapan Esindaja Euroopa Liidus OMRON HEALTHCARE EUROPE

More information

DAC SEERIA KASUTUSJUHEND. Suruõhukompressor. Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel

DAC SEERIA KASUTUSJUHEND. Suruõhukompressor.  Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel DAC SEERIA Suruõhukompressor KASUTUSJUHEND www.daewoopowerproducts.com Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel SISUKORD 1. TEHNILISED ANDMED... 2 2. KASUTUSJUHISED... 2 3.

More information

Volvo V60 Cross. Country

Volvo V60 Cross. Country Volvo V6 Cross Country HINNAKIRI Kirjeldus km-ga V6 CC T5 2.L 245 hj Kinetic AT8 38 24 V6 CC T5 2.L 245 hj Momentum AT8 41 4 V6 CC T5 2.L 245 hj Summum AT8 42 99 V6 CC T5 2.5L 254 hj Kinetic AT6 AWD 4

More information

ACTULUX HINNAKIRI 2016 v 1

ACTULUX HINNAKIRI 2016 v 1 ACTULUX HINNAKIRI 2016 v 1 Üldhinnakiri äriklientidele, ex works Hadsund, Denmark. Kontakt: Silvar Pippar +372 5757 0411 spi@actulux.com AVAMISSÜSTEEMID Traaversiga varustatud SA Power Mini 70-110 cm SA

More information

Eestikeelne kasutusjuhend

Eestikeelne kasutusjuhend TELEFON XL340X Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Kasutage vaid taaslaetavaid akusid. Laadige igat telefoni vähemalt 24 tundi enne kasutamist. Eestikeelne kasutusjuhend 10. INDEKS O

More information

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.50PRSJEE POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.50PRSJEE POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.50PRSJEE13.12.16 POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE 1 POWERTEX Closed Body Rigging Screw Instruction for use (GB) (Original instructions) WARNING Failure

More information

Kia OPTIMA SW MY19 Hinnad ja varustused

Kia OPTIMA SW MY19 Hinnad ja varustused Hinnad ja varustused KIA OPTIMA SW MY19 HINNAKIRI 29.08.2018 Mootor VARUSTUSTASE Käigukast Kütus Kombineeritud kütusekulu CO₂ emissioon (g/km) Hind Soodushind 2.0 MPI MT MY18 EX MY18 Manuaal Bensiin 7,6

More information

EUROOPA PARLAMENT ARVAMUS. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2003/0226(COD) Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

EUROOPA PARLAMENT ARVAMUS. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2003/0226(COD) Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2009 2003/0226(COD) 14.12.2004 ARVAMUS Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Saaja: transpordi- ja turismikomisjon Teema: Euroopa

More information

Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas aastal 2011

Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas aastal 2011 Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas aastal 2011 Annika Päsik Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium Sisukord Eesmärk Päikesekiirgus Eestis

More information

Indego l Indego 800 l Indego 850 l Indego 1000 Connect l Indego 1100 Connect l Indego 1200 Connect

Indego l Indego 800 l Indego 850 l Indego 1000 Connect l Indego 1100 Connect l Indego 1200 Connect OBJ_DOKU-27378-008.fm Page 1 Tuesday, October 27, 2015 10:34 AM Дата производства: Өндірілген уақыты: Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-garden.com F

More information

Kasutusjuhend ProMinent Makro TZ Dosaatorpumbad

Kasutusjuhend ProMinent Makro TZ Dosaatorpumbad ProMinent Kasutusjuhend ProMinent Makro TZ Dosaatorpumbad Makro TZ HM Makro TZ HMH Makro TZ HK Makro TZ Palun kirjutage toote identifitseerimiskood siia. ProMinent Makro TZ dosaatorpumpade korrektseks

More information

Portaali huvikohtade loend. Kasulik teada Porsche Connecti kasutusjuhend

Portaali huvikohtade loend. Kasulik teada Porsche Connecti kasutusjuhend Portaali huvikohtade loend Kasulik teada Porsche Connecti kasutusjuhend 7/16 Porsche, Porsche vapp, Panamera, Cayenne, Macan, 911, 718, PCCB, PCM, PDK, PSM, PTM, Tequipment ja muud tähised on ettevõtte

More information

Uste arv. 5-käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast 5 4.

Uste arv. 5-käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast käiguline käsikäigukast 5 4. AYGO Hinnad ja varused Bensiin Mootor ja Kere Käigukast Uste arv Kombineeritud kütusekulu (l/100 km) Hind Luukpära, 3 Luukpära, 5 Luukpära, 5 Luukpära, 5 Luukpära, 5 5-käiguline käsikäigukast 3 4.1 5-käiguline

More information

Paigaldus- ja kasutusjuhend WOMIX

Paigaldus- ja kasutusjuhend WOMIX Pumbagrupid DN SA, SMTC, SMT Paigaldus- ja kasutusjuhend WOMIX Pumbagrupp DN Pumbagrupi isolatsioon Uus isolatsioon sobib pumbagruppidel DN ja DN. Spetsiaalse ava kaudu isolatsioonis Saab muuta ning jälgida

More information

Elekter päikesest Eestis aastal Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut

Elekter päikesest Eestis aastal Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut Elekter päikesest Eestis aastal 2012. Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut Küsitlus Milline peaks olema päikesest elektrit toova süsteemi tasuvusaeg aastates, et Te

More information

Dacia Logan MCV. Saad palju, maksad vähe

Dacia Logan MCV. Saad palju, maksad vähe Dacia Logan MCV Saad palju, maksad vähe Uus Dacia Logan MCV Erakordselt ruumikas Sinu vastab kõigile vajadustele Mahtuniversaal Dacia Logan MCV on ideaalne valik aktiivse elustiiliga peredele ja universaalset

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 171-:2000 Alumiinium ja alumiiniumisulamid. Tõmbetoorikud. Osa : Erinõuded mehaanika alal kasutamiseks (välja arvatud keevitamine) Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock -

More information

HÄMMASTAVALT mitmekülgne

HÄMMASTAVALT mitmekülgne uus 01 SISSEJUHATUS SISUKORD : SISSEJUHATUS : 01 KERE DISAIN : 03 SALONGI DISAIN : 07 MAGIC SEATS ISTMED : 09 TEHNOLOOGIA : 13 JÕUDLUS : 15 TURVALISUS : 17 TEIE JAZZ : 21 MUDELIVALIK : 23 VÄRVID : 29 ISTMEPOLSTER

More information

Kia STINGER Hinnad ja varustused

Kia STINGER Hinnad ja varustused Hinnad ja varustused KIA STINGER HINNAKIRI 13.10.2017 Kere Mootor Varustustase Käigukast Kütus CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Hind 2x4 2,0 T-GDI 247 hp RWD GT-Line 8AT Bensiin 190 8,3 44

More information

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.4

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.4 SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.4 KASUTUSJUHEND 2016-11-30 2 1 OHUTUS... 6 2 Alustamisjuhend... 8 2.1 Nupud ja menüüd... 8 2.2 Seadistamine... 9 2.3 Sätete reguleerimine... 12 3 Funktsioonid... 14 3.1 3D-vahemaa...

More information

MADALA TASEME JUHTKONTROLLERI ARENDUS ISEJUHTIVALE SÕIDUKILE

MADALA TASEME JUHTKONTROLLERI ARENDUS ISEJUHTIVALE SÕIDUKILE TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Elvar Liiv 154089IASB MADALA TASEME JUHTKONTROLLERI ARENDUS ISEJUHTIVALE SÕIDUKILE Bakalaureusetöö Juhendaja: Mairo Leier Doktorikraad Tallinn 2018 Autorideklaratsioon

More information

Petrol snow thrower. Petrol snow thrower SPT GB Original instructions EE. Algupärase kasutusjuhendi tõlge

Petrol snow thrower. Petrol snow thrower SPT GB Original instructions EE. Algupärase kasutusjuhendi tõlge Petrol snow thrower GB Original instructions Algupärase kasutusjuhendi tõlge SPT-163-560 1 Petrol snow thrower GB Manufactured under license by: MATRIX GmbH Postauer Straße 26 D-84109 Wörth/Isar www.matrix-direct.net

More information

Mudel nr KX-TG6521FX. Enne telefoni kasutuselevõttu vt punkti Tutvumine telefoniga lehekülg 11.

Mudel nr KX-TG6521FX. Enne telefoni kasutuselevõttu vt punkti Tutvumine telefoniga lehekülg 11. Kasutusjuhend Juhtmeta digitaaltelefon Mudel nr KX-TG65FX KX-TG652FX Juhtmeta digitaalautomaatvastaja Mudel nr KX-TG652FX Pildil on kujutatud mudelit KX-TG65. Enne telefoni kasutuselevõttu vt punkti Tutvumine

More information

PT-36 Mehhaniseeritud plasmakaarkeevituspõleti

PT-36 Mehhaniseeritud plasmakaarkeevituspõleti PT-36 Mehhaniseeritud plasmakaarkeevituspõleti Kasutusjuhend (ET) 0558006965 03/2009 KINDLUSTA, ET SEE INFO JÕUAKS KASUTAJANI. LISAKOOPIAID ON VÕIMALIK SAADA SEADME HANKIJALT. TÄHELEPANU Need JUHISED on

More information

SUUNTO KAILASH 2.0 KASUTUSJUHEND

SUUNTO KAILASH 2.0 KASUTUSJUHEND SUUNTO KAILASH 2.0 KASUTUSJUHEND 2016-11-07 2 1 Ohutus... 4 2 Alustamisjuhend... 6 2.1 Sätete reguleerimine... 7 2.2 Kuvad ja vaated... 7 2.3 Kodu asukoht... 8 3 Funktsioonid... 10 3.1 7R-i logiraamat...

More information

GB Assembly instructions EE Paigaldamine BA10.17PGEE POWERTEX Wire Rope Grip PG

GB Assembly instructions EE Paigaldamine BA10.17PGEE POWERTEX Wire Rope Grip PG GB Assembly instructions EE Paigaldamine! BA10.17PGEE03.05.16 POWERTEX Wire Rope Grip PG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) WARNING Failure to follow the regulations

More information

Cisco juhtmevabade IP-telefonide 8821 ja 8821-EX kasutusjuhend

Cisco juhtmevabade IP-telefonide 8821 ja 8821-EX kasutusjuhend Esmakordselt avaldatud: 2016-06-29 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

More information

MUUDETUD juunis Kõik õigused kaitstud WADA

MUUDETUD juunis Kõik õigused kaitstud WADA 1 Küsimus: Lõppkokkuvõttes vastutan mina kõige eest, mida alla neelan, süstin või manustan.vastus: Õige Seletus: Kõik sportlased peavad esitama ennetavaid küsimusi oma sportlaskarjääri ohtuseadmise vältimiseks.

More information

Efektiivne energiatootmine GE Jenbacher biogaasimootoritega

Efektiivne energiatootmine GE Jenbacher biogaasimootoritega Efektiivne energiatootmine GE Jenbacher biogaasimootoritega Tiit Kollo Filter AS TEUK XI 12. november 2009 Tartu FILTER GE Jenbacher gaasimootorite autoriseeritud müüja ja hoolduspartner aastast 1998 Eesti,

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1550:1999 Tööpinkide ohutus. Töödeldava eseme kinnitusrakiste projekteerimise ja ehitamise ohutusnõuded Machine-tools safety - Safety requirements for the design and construction

More information

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine)

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine) Golf Mudeli Mootor Võimsus Käigukast Hind Erihind Soodustus Tüüp kw / hj Tüüp EUR koos km-ga EUR koos km-ga EUR koos km-ga Comfort BQ12CX 1.0 TSI 6MAN 18 572 16 141 2 431 BQ12CZ 1.0 TSI 20 212 17 658 2

More information

Alaris süstlapump (tarkvaraga Plus) MK4

Alaris süstlapump (tarkvaraga Plus) MK4 laris süstlapump (tarkvaraga Plus) MK4 Mudelid: 8002MED01, 8002MED01-G, 8002TIG01, 8002TIG01-G 8003MED01, 8003MED01-G, 8003TIG01, 8003TIG01-G Kasutusjuhised et s Sisukord laris süstlapump (tarkvaraga Plus)

More information

PV20b ja PV30b pelletipõletid

PV20b ja PV30b pelletipõletid PV20b ja PV30b pelletipõletid Kasutusjuhend PV20b / PV20b pelletipõleti lk 2/ 42 Sisukord Ohutusnõuded... 4 Hoiatused... 4 Märkused... 4 Põletite komplektsus... 6 1 Kirjeldus... 7 1.1 Töötamise põhimõte...

More information

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine)

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine) Golf Variant Mudeli Mootor Võimsus Käigukast Hind Erihind Soodustus Tüüp kw / hj Tüüp EUR koos km-ga EUR koos km-ga EUR koos km-ga Comfort BV52CX 19 804 17 351 2 453 BV52CZ 21 445 18 868 2 577 BV52GP 20

More information

VEEPEHMENDUSFILTER AQUAPHOR

VEEPEHMENDUSFILTER AQUAPHOR AQUAPHOR water filters VEEPEHMENDUSFILTER AQUAPHOR mudelid A800 A1000 Tootja: Haugue Quality Water International / William R. Hague. Inc." 4343 S. Hamilton Road, Groveport, Ohio 43125, USA ("Haugue Quality

More information

Kasutusjuhend Slagkrafti kraanad

Kasutusjuhend Slagkrafti kraanad Artiklinumber 470 1697-R1 Kasutusjuhend Slagkrafti kraanad SC40 / SC45 / SC70 / SC85 / SC160 Enne kraana kasutuselevõttu loe hoolega läbi terve kasutusjuhend! Eesti k., kasutusjuhendi tõlge Copyright.

More information

KASUTUSJUHEND/VARUOSADE LOETELU

KASUTUSJUHEND/VARUOSADE LOETELU KASUTUSJUHEND/VARUOSADE LOETELU KEEVITUSMASK EVERMATIC AIR CLEAN AIR BASIC 2000 (tekst joonisel): 100003 keevitusmask 155003 voolik 157003 tugivöö 154003 mootorisõlm 165004 aku 156004 filter P3 102001-110001

More information

SÜSINIKELEKTROODIGA ÕHKKAAR PINNALÕIKAMISE KÄSIPÕLETID

SÜSINIKELEKTROODIGA ÕHKKAAR PINNALÕIKAMISE KÄSIPÕLETID K-5, Tri-Arc -i seeria SÜSINIKELEKTROODIGA ÕHKKAAR PINNALÕIKAMISE KÄSIPÕLETID Kasutusjuhend Põleti K-5 Eesti (Estonian) Tri-Arc -i seeria Versioon: AB Väljastamise kuupäev: 06.15.2014 Juhend Nr: 89250019ET

More information

Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 3: Steels for quenching and tempering

Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 3: Steels for quenching and tempering EESTI STANDARD EVS-EN 10132-3:2000 Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 3: Steels for quenching and tempering EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

More information

Volvo XC60. Info-Auto HINNAKIRI. XC60 KINETIC Sisaldab: XC60 MOMENTUM Sisaldab Kinetic varustusele lisaks:

Volvo XC60. Info-Auto HINNAKIRI. XC60 KINETIC Sisaldab: XC60 MOMENTUM Sisaldab Kinetic varustusele lisaks: Volvo XC6 HINNAKIRI Kirjeldus km-ga XC6 T5 2.L 245 hj Kinetic AT8 41 1 XC6 T5 2.L 245 hj Momentum AT8 43 3 XC6 T5 2.L 245 hj Summum AT8 46 5 XC6 T5 2.L 245 hj R-Design (Kinetic) AT8 45 8 XC6 T5 2.L 245hj

More information

Passat Variant COMFORTLINE ERIHIND SISALDAB BUSINESS PAKETTI HIGHLINE ERIHIND SISALDAB EXECUTIVE JA R-LINE PAKETTE. Pakett Executive.

Passat Variant COMFORTLINE ERIHIND SISALDAB BUSINESS PAKETTI HIGHLINE ERIHIND SISALDAB EXECUTIVE JA R-LINE PAKETTE. Pakett Executive. Passat Variant Mudeli Varustus Mootor Võimsus Käigukast Hind Erihind Soodustus Mudeli Mudeli kw / hj Tüüp EUR EUR EUR 3G52BX 1.4TSI 92 / 125 21 854 3G52BZ 1.4TSI 92 / 125 23 725 3G522X 1.6TDI 88 / 120

More information

Kolme ahela reguleerimine. - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUSJUHEND

Kolme ahela reguleerimine. - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUSJUHEND Kolme ahela reguleerimine - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUSJUHEND www.ouman.fi H23 on kolme ahela jaoks mõeldud kütteregulaator (kaks kütteahelat ja üks kuumaveeahel).

More information

Väga tõhusad väikese energiakuluga

Väga tõhusad väikese energiakuluga Küttesüsteem Kliimaseade/ jahe Tarbevesi AX.. / A.. / ModulA.. Väga tõhusad väikese energiakuluga Enam kui lihtsalt pumbad A-energiaklassi asendab Biral ECO-Design A Alates 1. jaanuarist 2013 asendatakse

More information

VOLVO V60 HINNAKIRI. Volvo V60 T6 2.0L 367 hj Polestar AT

VOLVO V60 HINNAKIRI. Volvo V60 T6 2.0L 367 hj Polestar AT VOLVO V60 See hinnakiri tühistab kõik eelmised hinnakirjad. Tootjal on õigus muuta käesolevas nimekirjas olevat autode ehitust, varustust ja hindu ilma sellest eelnevalt teavitamata. HINNAKIRI Kirjeldus

More information

Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele

Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele Tallinn 2012 Juhendi väljaandja: Tondi Tulekaitse OÜ Esikaane foto autoriõigused: Järven AB Koostaja: Orm Tammepuu

More information

Digitaalne vererõhu aparaat. Mudel UA Kasutusjuhend

Digitaalne vererõhu aparaat. Mudel UA Kasutusjuhend Digitaalne vererõhu aparaat Mudel UA-767 30 Kasutusjuhend EESTI EESTI SISUKORD EESTI 1 Kallid kliendid Meie õnnitlused, kõrgtehnoloogilisel tasemel välja töötatud A/D vererõhu, mõõtmisaparaadi omandamise

More information

Pioneering for You. Wilo-Economy MHIE. Paigaldus- ja kasutusjuhend Ed.07 / Wilo

Pioneering for You. Wilo-Economy MHIE. Paigaldus- ja kasutusjuhend Ed.07 / Wilo Pioneering for You Wilo-Economy MHIE et Paigaldus- ja kasutusjuhend 4 090 993-Ed.07 / 2016-09-Wilo Jn 1 Jn 2 11 11 3 3-PH 7 9 8 3-PH 7 2 5 2% HC Mini ou / or 4 3 7 HA 200 mm Mini 100 mm Mini 1 6 13 20

More information

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine)

uuenduslik energiasäästutehnoloogia kütusekulu ja CO2-heitmehulga vähendamiseks (sealhulgas start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia regenereerimine) Golf Mudeli Varustus Mootor Võimsus Käigukast Hind Erihind Soodustus Tüüp Tüüp kw / hj Tüüp EUR koos km-ga EUR koos km-ga EUR koos km-ga BQ12CX BQ12CZ BQ12GP BQ12GL BQ127V 1.0 TSI 1.0 TSI 1.6 TDI 6MAN

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 12953-6:2011 Trummelkatlad. Osa 6: Nõuded katla seadmestikule Shell boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN

More information

KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND

KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND www.torujyri.ee,,,,,, ATMOS PUUGAASI KATLA KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND Katla pikaealisuse ja õige töö põhiprintsiibid: 1. Kasutada eranditult ainult kuiva puitu maksimaalse niiskusega kuni 20%. 2.

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15695-1:2010 Põllumajandustraktorid ja liikurpritsid Operaatori (juhi) kaitse ohtlike ainete eest Osa 1: Kabiini liigitus, nõuded ja katseprotseduurid Agricultural tractors and self-propelled

More information

EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut. Ago Ütt-Ütti

EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut. Ago Ütt-Ütti EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut Ago Ütt-Ütti SÕIDUKI MOOTORI PROGRAMMEERITAVA JUHTMOODULI SEADISTAMISE METOODIKA DÜNAMOMEETRILISES STENDIS METHODOLOGY FOR TUNING VEHICLE STANDALONE ENGINE FUEL INJECTION

More information

AIP Supplement for Estonia

AIP Supplement for Estonia EESTI AIP Estonia Kontakt / Contact Aadress: ennuliiklusteeninduse Aktsiaselts ennuinfo osakond Kanali põik 3 Rae küla, Rae vald 10112 Harjumaa Estonia Tel: +372 625 8323 Faks: +372 625 8200 AFS: EETYOYX

More information

Eestikeelne kasutusjuhend

Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome XL70 XL75 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Ole vastutustundlik Austa autoriõigusi Eestikeelne kasutusjuhend

More information

UUS NEW Q-Q-SEERIA PÕLLUMAJANDUSE TULEVIK UUS Q-SEERIA

UUS NEW Q-Q-SEERIA PÕLLUMAJANDUSE TULEVIK UUS Q-SEERIA UUS NEW Q-Q-SEERIA Q-SERIES PÕLLUMAJANDUSE TULEVIK INNOVAATOR, KES LOOB PÕLLUMAJANDUSES UUED STANDARDID TÄNA JA TULEVIKUS 4 WORK SMARTER. NOT HARDER. Maailm muutub, ja nii ka põllumajandus. Me kõik oleme

More information

390 Õhuvaba pihusti. Remont EE rev.b. - Ehitusvärvide ja katete portatiivsete pritsimisrakenduste jaoks -

390 Õhuvaba pihusti. Remont EE rev.b. - Ehitusvärvide ja katete portatiivsete pritsimisrakenduste jaoks - Remont 390 Õhuvaba pihusti 310824EE rev.b - Ehitusvärvide ja katete portatiivsete pritsimisrakenduste jaoks - 3300 psi (22,7 MPa, 227 baari) Maksimaalne töörõhk TÄHTSAD OHUTUSJUHISED! Lugege läbi kõik

More information

AUTOVARUOSAD JA -TEHNIKA 1. VĀKS

AUTOVARUOSAD JA -TEHNIKA 1. VĀKS AUTOVARUOSAD JA -TEHNIKA 1. VĀKS AKUD 2016/2017 Parim energiaallikas mistahes autole: S5/S4/S3 autoakud PowerFrame tehnoloogiaga Kõikehõlmav tugi teie akuärile S5 / S4 / S3 autoakud PowerFrame tehnoloogiaga:

More information

Akregatori käsiraamat. FrankÕsterfeld Anne-Marie Mahfouf Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Akregatori käsiraamat. FrankÕsterfeld Anne-Marie Mahfouf Tõlge eesti keelde: Marek Laane FrankÕsterfeld Anne-Marie Mahfouf Tõlge eesti keelde: Marek Laane 2 Sisukord 1 Sissejuhatus 5 1.1 Mis on Akregator?..................................... 5 1.2 RSS- ja Atom-kanalid....................................

More information

PUMPLATE JUHTAUTOMAATIKA

PUMPLATE JUHTAUTOMAATIKA E L E C T R I C S PUMPLATE JUHTAUTOMAATIKA TOOTEVALIK, LK 5 9 HOOLDAMINE, LK 10 GARANTII, LK 11 JUHTAUTOMAATIKA FULL APP Lihtne ja soodne Tekstiga ekraan Häirete edastus SMS-sõnumitega JUHTAUTOMAATIKA

More information

PICAXE trükkplaatide koostamine

PICAXE trükkplaatide koostamine PICAXE trükkplaatide koostamine PICAXE-MIKROSKEEM Step Systems Eesti Oü KOKKUPANEK: 1. Esmalt puuri trükkplaadile takistite, transistorite, kondensaatorite, dioodide, liuglülitite ühenduskohtadesse avad

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3675:2006 Toornafta ja vedelad naftaproduktid. Laboratoorne tiheduse määramine. Areomeetriline meetod (ISO 3675:1998) Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15694:2009 Agricultural tractors - Passenger seat - Requirements and test procedures EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN 15694:2009 sisaldab Euroopa standardi EN

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16307-1:2013+A1:2015 TÖÖSTUSVEOKID. OHUTUSNÕUDED JA TÕENDAMINE. OSA 1: TÄIENDAVAD NÕUDED ISELIIKUVATELE TÖÖSTUSVEOKITELE, VÄLJA ARVATUD JUHITA VEOKID, MUUTUVA TÖÖALAGA LAADURID JA

More information