KALENDAR PERISTIWA JANUARI

Size: px
Start display at page:

Download "KALENDAR PERISTIWA JANUARI"

Transcription

1 Lampiran

2 KALENDAR PERISTIWA JANUARI 5 Suruhanjaya dan KLSE Bhd menandatangani MoU kawal selia untuk mewujudkan rangka kerja bagi kerjasama dan persefahaman bersama, pertukaran maklumat dan bantuan lain berikutan demutualisasi BSKL. 13 Timbalan Ketua Eksekutif menyampaikan ucap utama bertajuk Trend dan Pembangunan Kewangan Islam di Asia di Sidang Kemuncak Tahunan Kewangan Islam ketiga yang dianjurkan oleh Euromoney Seminars di London. 21 Delegasi dari Bombay Stock Exchange Training Institute mengunjungi Suruhanjaya atas lawatan sambil belajar. 28 Suruhanjaya mengeluarkan statistik mengenai pengemukaan berhubung dengan cadangan korporat, pengambilalihan dan percantuman, serta unit amanah dan skim pelaburan kolektif lain. FEBRUARI 9 Suruhanjaya mengumumkan bahawa syarikat awam yang membuat terbitan bonus, skim saham pekerja dan ESOS tidak lagi memerlukan kelulusan Suruhanjaya berikutan pindaan kepada Jadual 1 SCA. 17 Suruhanjaya mengadakan dialog bersama ahli Jawatankuasa Amalan Pindahan Hak, Undang-Undang Korporat dan Perbankan Majlis Peguam. 20 Suruhanjaya mengeluarkan siaran akhbar untuk memberi amaran kepada orang ramai mengenai seorang yang menyamar sebagai pegawai Suruhanjaya dengan menemui mangsa-mangsa dagangan komoditi lani. Suruhanjaya menandatangani MoU yang berkaitan dengan bantuan dan kerjasama bersama Suruhanjaya Sekuriti New Zealand. 24 Ahli Suruhanjaya, Datuk Dr Zainal Aznam Yusof menyampaikan ucapan di Majlis Resepsi Koktel yang diadakan bersempena dengan Sidang Pleno Jawatankuasa Teknikal ISO mengenai Perancangan Kewangan Peribadi di Kuala Lumpur. 29 Datuk Ali Abdul Kadir mengakhiri tempoh khidmat beliau sebagai Pengerusi Suruhanjaya LAMPIRAN

3 MAC 17 Suruhanjaya menandatangani MoU bersama Financial Supervisory Commission of Korea berkaitan dengan perundingan, kerjasama dan pertukaran maklumat. 18 Timbalan Ketua Eksekutif menyampaikan ucap utama di Persidangan CIMB mengenai Derivatif dan Produk Berstruktur di Kuala Lumpur. 25 Suruhanjaya mengeluarkan Malaysian Code on Take-overs and Mergers (Amendment) 2004 dan nota amalannya. 29 SIDC menganjurkan Persidangan Antarabangsa Bon Kuala Lumpur mengenai Mempercepat Pembangunan Pasaran Bon di Asia: Cabaran dan Peluang. 29 Ketua Setiausaha Securities and Exchange Commission of Thailand melawat Suruhanjaya. APRIL 1 Dato Md Nor Md Yusof memulakan tugas sebagai Pengerusi Suruhanjaya. 3 Timbalan Ketua Setiausaha menyampaikan ucap utama di Persidangan dan Ekspo Antarabangsa 2004 Penasihat Perancangan Kewangan Keempat di Petaling Jaya Suruhanjaya melaksanakan program bagi pengambilan kelima Skim Latihan Siswazah Pasaran Modal. 16 Suruhanjaya mengumumkan statistik suku tahun pertamanya dalam pengemukaan cadangan korporat. Bagi suku tahun pertama 2004, Suruhanjaya meluluskan 94 cadangan daripada syarikat awam tersenarai dan tidak tersenarai SIDC menganjurkan seminar serantau APEC/Bank Pembangunan Asia mengenai pengawasan pasaran. 22 Suruhanjaya dan Suruhanjaya Tinggi Australia menganjurkan bersama seminar mengenai Penguatkuasaan Tadbir Urus Korporat bagi Ekonomi APEC sebagai sebahagian daripada inisiatif Pengukuhan Infrastruktur Perundangan Ekonomi APEC. 23 Dua belas pegawai kerajaan dari Kazakhstan mengadakan lawatan sambil belajar ke Suruhanjaya. 28 Suruhanjaya mengeluarkan Nota Panduan 1 Guidelines on Unit Trust Funds yang membenarkan lebih banyak bank berlesen dan bank saudagar berlesen yang ditubuhkan di Malaysia bertindak sebagai penjamin bagi dana terjamin. 29 Suruhanjaya mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai senarai kemas kini sekuriti yang diluluskan oleh MPS yang berkuat kuasa mulai 30 April LAMPIRAN 2-121

4 MEI 11 Suruhanjaya mengeluarkan Laporan Tahunan Suruhanjaya dan peserta pasaran modal menganjurkan majlis makan malam penghargaan kepada Tun Dr Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Kewangan. 17 Credit Lyonnais Ltd, CIMB Securities Sdn Bhd dan wakil peniaganya, didapati bersalah kerana melakukan jualan singkat. Kedua-dua syarikat itu, masing-masing didenda sebanyak RM400,000 manakala wakil peniaganya didenda RM200,000 atau satu tahun penjara. 18 Pengarah Bahagian Dasar Pasaran dan Pembangunan mewakili Suruhanjaya di sesi mengenai Mempertingkat Ketelusan dan Disiplin Pasaran dalam Industri Perkhidmatan Kewangan Islam di Sidang Kemuncak pertama Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam di London. JUN Suruhanjaya dan Suruhanjaya Tinggi British di Malaysia menganjurkan persidangan tanggungjawab sosial korporat (CSR) bertajuk CSR: Mewujudkan Kelebihan Kompetitif yang Lebih Besar, di Kuala Lumpur. 30 Suruhanjaya mengeluarkan siaran akhbar untuk memberikan maklumat kemas kini kepada orang ramai mengenai status PLC yang belum memenuhi keperluan modal berbayar minimum. Bilangan PLC tersebut berkurangan dengan ketara daripada 228 syarikat pada tahun 2001 dan 88 syarikat pada tahun 2003 kepada 28 syarikat setakat 29 Jun JULAI 7 Pengerusi menyampaikan ucap utama bertajuk Pembangunan dan Pengawalseliaan Pasaran Modal Islam: Isu dan Cabaran di Persidangan Kewangan Islam Antarabangsa Labuan pertama di Labuan. 8 Suruhanjaya mengeluarkan siaran akhbar untuk memberi amaran kepada orang ramai mengenai iklan oleh individu yang tidak berlesen di akhbar dan Internet, untuk mempromosikan aktiviti yang berkaitan dengan perkhidmatan dan produk pelaburan. 12 Timbalan Ketua Eksekutif menyampaikan ucap utama mengenai kepimpinan syarikat di majlis Kemas Kini Korporat MAICSA 2004 bagi Pengarah dan Setiausaha Syarikat di Kuala Lumpur. 14 Naib Presiden, Bank Dunia, Asia Timur dan Pasifik, Jemal-Ud-Din Kassim melawat Suruhanjaya. 16 Pengerusi Australian Securities and Investments Commission, Jeffrey Lucy membuat kunjungan hormat ke Suruhanjaya. 19 Suruhanjaya mengeluarkan statistik pengemukaan pelbagai cadangan korporat yang telah diluluskannya dalam suku tahun kedua tahun ini LAMPIRAN

5 21 Satu delegasi dari Kuwait Stock Exchange membuat lawatan sambil belajar ke Suruhanjaya. 26 Suruhanjaya mengeluarkan Guidelines on the Offering of Islamic Securities. OGOS 2 Suruhanjaya membatalkan kelulusannya bagi skim penyusunan semula Omega Holdings Bhd. 4 Pengerusi Suruhanjaya menyampaikan ucap utama bertajuk Menghadapi Cabaran Daya Saing Baru bagi Syarikat di Malaysia di Persidangan Euromoney mengenai Melahirkan Semula Malaysia: Melabur dalam Malaysia Baru, di Kuala Lumpur. 10 Suruhanjaya mengeluarkan siaran akhbar untuk mengingatkan mereka yang bertindak sebagai perancang kewangan supaya mendapatkan lesen penasihat pelaburan sebelum 31 Ogos Tan Kam Sang, akauntan Kiara Emas, dan Ravandran a/l Thangaveloo, rakan kongsi, Tetuan Arthur Anderson & Co, dituduh kerana mengemukakan maklumat palsu kepada Suruhanjaya berhubung dengan status penggunaan hasil terbitan hal Kiara Emas Suruhanjaya mengambil bahagian dalam Pameran Antarabangsa Halal Malaysia (MIHAS 2004) di Pusat Pameran dan Konvensyen Mines. MIHAS 2004 merupakan pameran antarabangsa yang memberikan tumpuan kepada produk pelaburan dan kewangan antarabangsa yang disahkan halal, boleh digunakan oleh orang Islam dan industri dagangan yang berkaitan dengan masyarakat Islam sedunia. 17 Timbalan Perdana Menteri, Dato Seri Najib Tun Abdul Razak mengadakan kunjungan ke Suruhanjaya. 23 Satu delegasi dari Capital Market Authority of Uganda mengadakan lawatan sambil belajar ke Suruhanjaya. SEPTEMBER 13 Suruhanjaya mengeluarkan siaran akhbar untuk memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah memperkukuh pasaran modal seperti yang diumumkan dalam Belanjawan Persekutuan Suruhanjaya membuat pertuduhan terhadap Tan Hooi Chong, pengarah Kiara Emas atas kesalahan pecah amanah hasil kutipan terbitan hak Kiara Emas sejumlah RM16.9 juta. 21 Timbalan Ketua Eksekutif menyampaikan ucap utama di Sidang Kemuncak Perbankan dan Kewangan Islam Asia yang dianjurkan oleh Euromoney di Kuala Lumpur. 24 Yip Yee Foo dan Chung Wai Meng, pengarah Cold Storage (M) Bhd (CSM) dituduh melakukan penipuan sekuriti dan pecah amanah melibatkan dana CSM sebanyak RM185 juta. 28 Timbalan Ketua Eksekutif menyampaikan ucapan khas bertajuk Peranan Pasaran Modal dalam Mempercepat Peralihan Ke arah Ekonomi Nilai Tambah yang Lebih Tinggi di Sidang Kemuncak Pasaran Modal Malaysia di Kuala Lumpur. LAMPIRAN 2-123

6 OKTOBER 3 8 SIDC menganjurkan Program Pasaran Baru Muncul (EMP). Empat puluh enam pengawal selia pasaran dari negara pasaran baru muncul berada di Kuala Lumpur untuk membincangkan pembangunan dan arah aliran dalam pasaran modal. 14 Suruhanjaya membuat pertuduhan terhadap Wira Tjakrawinata, (juga dikenali sebagai Kenneth Chow), seorang warga Indonesia, kerana gagal memberitahu Suruhanjaya bahawa maklumat yang dikemukakan berhubung dengan cadangan penyusunan semula Omega Holding Bhd, mungkin palsu, dan kerana menyebabkan prospektus Energro Bhd, yang mengandungi maklumat palsu serta tidak memasukkan maklumat penting, diterbitkan. Suruhanjaya mendakwa Ng Chee Loong, peneraju Tetuan Ng & Associates, kerana menyebabkan prospektus Energo Bhd, yang mengandungi maklumat palsu, diterbitkan. 25 Suruhanjaya mengeluarkan siaran akhbar mengenai statistik pengemukaan yang diluluskan oleh Suruhanjaya pada suku tahun ketiga Suruhanjaya mengumumkan pindaan kepada rangka kerja modal bagi syarikat broker saham. Pindaan tersebut berkuat kuasa mulai 1 November Suruhanjaya mengeluarkan siaran akhbar mengenai senarai kemas kini kedua bagi sekuriti yang diluluskan oleh MPS bagi tahun 2004, yang berkuat kuasa mulai 29 Oktober NOVEMBER 1 Suruhanjaya mengeluarkan borang permohonan bagi penubuhan syarikat broker saham asing dan syarikat pengurusan dana asing bawah skim khas. 22 SIDC mengumumkan Modul 16 Rules and Regulations of Futures and Options yang membolehkan individu yang memohon lesen bawah FIA untuk menduduki hanya satu peperiksaan bagi syarat dan peraturan, berkuat kuasa mulai 1 Januari Suruhanjaya mengeluarkan garis panduan bertajuk Guidelines on Online Transactions of and Online Activities in Relation to Unit Trusts bagi membolehkan urus niaga dalam talian bagi unit amanah. 26 Suruhanjaya memberikan Anugerah Pasaran Modal Suruhanjaya Sekuriti 2003, bagi Kategori Fakulti kepada Dr Madhu Veeraraghavan, pensyarah kewangan kanan dari University of Auckland, New Zealand LAMPIRAN

7 DISEMBER 3 Satu delegasi dari Bombay Stock Exchange Training Institute melawat Suruhanjaya. 4 Pegawai dari Securities & Exchange Commission of Nigeria melawat Suruhanjaya. 17 Suruhanjaya mengumumkan bahawa berkuat kuasa mulai 1 Januari 2005, pertimbangan dan kelulusan bagi penyenaraian dan cadangan korporat berkaitan dengan Pasaran MESDAQ akan dikendalikan oleh Suruhanjaya sebagai pihak berkuasa tunggal yang memberi kelulusan. 27 Suruhanjaya mengumumkan beberapa langkah kemas kini yang berkaitan dengan Garis Panduan Terbitan. Langkah ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2005, dan merupakan sebahagian daripada usaha berterusan untuk memperbaik kualiti aset dan syarikat tersenarai di Bursa Malaysia Securities Bhd. LAMPIRAN 2-125

KALENDAR PERISTIWA. Suruhanjaya mengeluarkan kenyataan akhbar mengumumkan progres penggabungan industri broker saham.

KALENDAR PERISTIWA. Suruhanjaya mengeluarkan kenyataan akhbar mengumumkan progres penggabungan industri broker saham. KALENDAR PERISTIWA JANUARI 8 13 31 5 5-7 8 14 15 22 9-13 11-13 Suruhanjaya mengeluarkan kenyataan akhbar mengumumkan progres penggabungan industri broker saham. Suruhanjaya mengeluarkan kenyataan akhbar

More information

PENGUATKUASAAN. Jadual 2 menunjukkan butiran mengenai individu yang didakwa pada tahun KEPUTUSAN PENGUATKUASAAN JENAYAH

PENGUATKUASAAN. Jadual 2 menunjukkan butiran mengenai individu yang didakwa pada tahun KEPUTUSAN PENGUATKUASAAN JENAYAH Tinjauan Operasi PENGUATKUASAAN Pada tahun 2004, Suruhanjaya terus mempertingkat aktiviti penguatkuasaan, sejajar dengan objektifnya untuk melindungi integriti dan mendukung ketelusan dalam pasaran modal.

More information

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan Tinjauan Operational OperasiReview Cadangan Korporat Pengurusan Pelaburan Perantara dan Institusi Pasaran Pelaporan Kewangan dan Pengawasan Korporat Penguatkuasaan Pendidikan dan Latihan PENGURUSAN PELABURAN

More information

ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN

ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN 38 LPI Capital Bhd ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN Kumpulan LPI telah diiktiraf atas prestasi kewangannya yang kukuh, pewujudan nilai unggul kepada pemegang saham, kecemerlangan tadbir urus korporat dan nilai

More information

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 8 J u l a i 2 0 1 3 D i D e w a n Ta k l i m a t, B a n g u n a n P e n t a d b i r a n O l e h : Dr. Mohamad

More information

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH Dr. Aznan Hasan President, Association of Shariah Advisors in Islamic Finance (ASAS), Associate Professor, Institute

More information

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SIRI JELAJAH EMS UPM 23, 24, DAN 25 Julai 2013 O l e h : Dr. Mohamad Amran bin Mohd. Salleh Timbalan Wakil

More information

CADANGAN KORPORAT CADANGAN DIPERTIMBANGKAN. (Jadual 4-7)

CADANGAN KORPORAT CADANGAN DIPERTIMBANGKAN. (Jadual 4-7) Tinjauan Operasi CADANGAN KORPORAT SKIM PENGURUSAN DANA DAN PELABURAN KOLEKTIF INSTITUSI PASARAN PERANTARA PASARAN PENGAWASAN DAN PEMATUHAN LAPORAN KEWANGAN PENGUATKUASAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN HAL EHWAL

More information

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan Tinjauan Operational OperasiReview Cadangan Korporat Pengurusan Pelaburan Perantara dan Institusi Pasaran Pelaporan Kewangan dan Pengawasan Korporat Penguatkuasaan Pendidikan dan Latihan PENGUATKUASAAN

More information

ANUGERAH & Syarikat Insurans Terbaik, Malaysia

ANUGERAH & Syarikat Insurans Terbaik, Malaysia 44 ANUGERAH & Kumpulan LPI telah mengumpul pelbagai pengiktirafan atas prestasi kewangannya yang kukuh, pewujudan nilai unggul kepada pemegang saham, kecemerlangan tadbir urus korporat dan nilai tanggungjawab

More information

pengarah profil para Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif

pengarah profil para Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif profil para pengarah y bhg tan sri dato azman hashim Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif Y Bhg Tan Sri Dato Azman Hashim, warganegara Malaysia, berumur 69 tahun dilantik menganggotai Lembaga Pengarah

More information

PERINTAH GAJI MINIMUM (PINDAAN) 2013 MINIMUM WAGES (AMENDMENT) ORDER 2013

PERINTAH GAJI MINIMUM (PINDAAN) 2013 MINIMUM WAGES (AMENDMENT) ORDER 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 28 Mei 2013 28 May 2013 P.U. (A) 165 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH GAJI MINIMUM (PINDAAN) 2013 MINIMUM WAGES (AMENDMENT) ORDER 2013 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY JABATAN

More information

Profil Para Pengarah. Y BHG TAN SRI AZMAN HASHIM Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Profil Para Pengarah. Y BHG TAN SRI AZMAN HASHIM Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif 24 AMMB Holdings Berhad (223035-V) Laporan Tahunan 2013 Profil Para Pengarah Y Bhg Tan Sri Azman Hashim, seorang warganegara Malaysia berusia 74 tahun, telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah AMMB

More information

MEDIA COVERAGE. TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract COMPANY : Scomi Energy Services Bhd DATE : 15 January 2016

MEDIA COVERAGE. TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract COMPANY : Scomi Energy Services Bhd DATE : 15 January 2016 TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract TITLE : SESB peroleh kontrak RM182.55 MEDIA : Berita Harian juta TITLE : SESB peroleh kontrak AS$41.6 di MEDIA : Utusan Malaysia

More information

Board of Directors 20 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD ( V) LEMBAGA PENGARAH

Board of Directors 20 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD ( V) LEMBAGA PENGARAH Y.A.M. Tengku Syarif Bendahara Perlis Syed Badarudin Jamalullail Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail (Malaysian, age 56 / Warganegara Malaysia, 56 tahun) Chairman of the Board, Independent and

More information

PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF DATA USERS) ORDER 2013

PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF DATA USERS) ORDER 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 November 2013 14 November 2013 P.U. (A) 336 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF

More information

PB ISLAMIC EQUITY FUND

PB ISLAMIC EQUITY FUND PB-4 30 November 2017 PB ISLAMIC EQUITY FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC GREATER CHINA FUND

PUBLIC GREATER CHINA FUND P-54 26 Oktober 2017 PUBLIC GREATER CHINA FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC ASIA ITTIKAL FUND

PUBLIC ASIA ITTIKAL FUND S-7 15 Mei 2017 PUBLIC ASIA ITTIKAL FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC CHINA SELECT FUND

PUBLIC CHINA SELECT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-23 31 Oktober 2017 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018 STD 09/6/23 Mei 208 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH MEI 208 HINGGA 30 JUN 208 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama ini disertakan

More information

PB ASIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PB ASIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB PB-6 29 September 2017 PB ASIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PB-35 1 Jun 2017 PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND

PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND S-9 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PUBLIC ISLAMIC OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG ISLAMIK) (PIOF)

PUBLIC ISLAMIC OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG ISLAMIK) (PIOF) S-4 31 Oktober 2018 PUBLIC ISLAMIC OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG ISLAMIK) (PIOF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC ASIA ITTIKAL FUND PUBLIC DANA ASIA ITTIKAL (PAIF)

PUBLIC ASIA ITTIKAL FUND PUBLIC DANA ASIA ITTIKAL (PAIF) S-7 31 Januari 2018 PUBLIC ASIA ITTIKAL FUND PUBLIC DANA ASIA ITTIKAL (PAIF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan.

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB PICC dan TPK bertanggungjawab menentukan garis panduan ini dipatuhi. Sesiapa yang terlibat

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 STD 091/6/23 1 Jun 2018 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama

More information

PUBLIC AUSTRALIA EQUITY FUND

PUBLIC AUSTRALIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-32 31 Oktober 2017 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif Y BHG TAN SRI AZMAN HASHIM Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif Y Bhg Tan Sri Azman Hashim, seorang warganegara Malaysia berusia 76 tahun, telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah AMMB Holdings Berhad

More information

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak Smart K-Worker Professional Consortium Sdn. Bhd. (SMART-K) Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak 6 Mei 2015 Auditorium Utama Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan Lot 249

More information

PB EURO PACIFIC EQUITY FUND

PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PB-11 29 September 2017 PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

corporate structure Struktur Korporat 100% Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd 100% Malaya Glass Products Sdn Bhd 100% F&N Dairies (Malaysia) Sdn Bhd

corporate structure Struktur Korporat 100% Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd 100% Malaya Glass Products Sdn Bhd 100% F&N Dairies (Malaysia) Sdn Bhd corporate structure Struktur Korporat 90% F&NCC Beverages Sdn Bhd 90% F&N Coca-Cola (Malaysia) Sdn Bhd F&N Dairies (Malaysia) Sdn Bhd F&N Foods Sdn Bhd 75% Premier Milk (Malaya) Sdn Berhad Malaya Glass

More information

PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-2 31 Oktober 2017 PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan

More information

PUBLIC ISLAMIC GLOBAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI GLOBAL ISLAMIK) (PISGEF)

PUBLIC ISLAMIC GLOBAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI GLOBAL ISLAMIK) (PISGEF) PUBLIC ISLAMIC GLOBAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI GLOBAL ISLAMIK) (PISGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC ISLAMIC EQUITY FUND

PUBLIC ISLAMIC EQUITY FUND S-3 30 Ogos 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya

More information

PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF)

PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF) S-37 21 Jun 2018 PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND S-35 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TERAJU ASIA ISLAMIK) (PIALEF)

PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TERAJU ASIA ISLAMIK) (PIALEF) PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TERAJU ASIA ISLAMIK) (PIALEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND P-35 30 November 2017 PUBLIC INDONESIA SELECT FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND

PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan

More information

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF)

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF) PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300. Mechanics Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.00 Campaign Period 24 April -2 May 2018 1. Booking must be made

More information

PUBLIC ISLAMIC TREASURES GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH KHAZANAH ISLAMIK) (PITGF)

PUBLIC ISLAMIC TREASURES GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH KHAZANAH ISLAMIK) (PITGF) PUBLIC ISLAMIC TREASURES GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH KHAZANAH ISLAMIK) (PITGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB GLOBAL EQUITY FUND

PB GLOBAL EQUITY FUND PB-30 1 Jun 2017 PB GLOBAL EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND (PUBLIC DANA DIVIDEN ASIA ISLAMIK) (PIADF)

PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND (PUBLIC DANA DIVIDEN ASIA ISLAMIK) (PIADF) S-9 31 Julai 2018 PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND (PUBLIC DANA DIVIDEN ASIA ISLAMIK) (PIADF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND

PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND S-20 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB ASEAN DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASEAN) (PBADF)

PB ASEAN DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASEAN) (PBADF) PB-9 30 Ogos 2018 PB ASEAN DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASEAN) (PBADF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND

PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND P-55 19 Januari 2018 PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN ISLAMIK) (PIAVGEF)

PUBLIC ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN ISLAMIK) (PIAVGEF) PUBLIC ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN ISLAMIK) (PIAVGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PB ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASIA PASIFIK) (PBAPDF)

PB ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASIA PASIFIK) (PBAPDF) PB ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASIA PASIFIK) (PBAPDF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PB-36 30 November 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

30 tahun Pertumbuhan Yang Mampan

30 tahun Pertumbuhan Yang Mampan Cagamas Holdings Berhad (762047-P) Aras 32, The Gardens North Tower Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. TEL : +603-2262 1800 FAKS : +603-2282 9125 E-MAIL : info@cagamas.com.my

More information

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF)

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PB-39 3 Januari 2019 PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PB GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PB GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB PB-3 29 September 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

Sustainable Consumption

Sustainable Consumption Sustainable Consumption Introduction Unsustainable pattern of production and consumption - major causes of global environmental deterioration Issues like loss of biodiversity, resource depletion and risk

More information

PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN ISLAMIK) (PISVF)

PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN ISLAMIK) (PISVF) PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN ISLAMIK) (PISVF) S-26 30 Mac 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB

PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PB-24 30 November 2017 PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

Financial Calendar 1. Notice of Annual General Meeting and Notice of Dividend Entitlement 2. Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting 6

Financial Calendar 1. Notice of Annual General Meeting and Notice of Dividend Entitlement 2. Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting 6 Contents Financial Calendar 1 Notice of Annual General Meeting and Notice of Dividend Entitlement 2 Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting 6 Corporate Information 10 Group Structure 11

More information

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI OPTIMAL ISLAMIK) (PIOEF)

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI OPTIMAL ISLAMIK) (PIOEF) PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI OPTIMAL ISLAMIK) (PIOEF) S-35 31 Mei 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC ISLAMIC MIXED ASSET FUND

PUBLIC ISLAMIC MIXED ASSET FUND S-5 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC MIXED ASSET FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PB ISLAMIC ASIA STRATEGIC SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR STRATEGIK ASIA ISLAMIK) (PBIASSF)

PB ISLAMIC ASIA STRATEGIC SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR STRATEGIK ASIA ISLAMIK) (PBIASSF) PB ISLAMIC ASIA STRATEGIC SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR STRATEGIK ASIA ISLAMIK) (PBIASSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PB DANA EKUITI EURO PASIFIK (PBEPEF)

PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PB DANA EKUITI EURO PASIFIK (PBEPEF) PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PB DANA EKUITI EURO PASIFIK (PBEPEF) PB-11 28 September 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND P-34 31 Oktober 2017 PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PUBLIC FAR-EAST PROPERTY & RESORTS FUND

PUBLIC FAR-EAST PROPERTY & RESORTS FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-24 31 Oktober 2017 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PUBLIC CHINA SELECT FUND (PUBLIC DANA CHINA TERPILIH) (PCSF)

PUBLIC CHINA SELECT FUND (PUBLIC DANA CHINA TERPILIH) (PCSF) P-23 31 Oktober 2018 PUBLIC CHINA SELECT FUND (PUBLIC DANA CHINA TERPILIH) (PCSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF)

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF) PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

Bahagian Tiga. Mengukuhkan daya saing pasaran

Bahagian Tiga. Mengukuhkan daya saing pasaran Bahagian Tiga Mengukuhkan daya saing pasaran Pengalaman pasaran maju menunjukkan bahawa penyahkawalseliaan dan liberalisasi adalah penting dalam memperdalam kecairan pasaran sekunder, membolehkan industri

More information

Public South-East Asia Select Fund (PSEASF)

Public South-East Asia Select Fund (PSEASF) Public South-East Asia Select Fund PUBLIC DANA Asia TENGGARA Select (PSEASF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-25 31 Januari 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PB GLOBAL EQUITY FUND

PB GLOBAL EQUITY FUND PB-30 29 Disember 2017 PB GLOBAL EQUITY FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF)

PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF) P-37 31 Disember 2018 PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PB ASIA EMERGING GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH PASARAN BARU ASIA) (PBAEGF)

PB ASIA EMERGING GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH PASARAN BARU ASIA) (PBAEGF) PB ASIA EMERGING GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH PASARAN BARU ASIA) (PBAEGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PB-31 1 Jun 2017 PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

LAPORAN TAHUNAN galakan pemilikan rumah negara: merealisasikan impian

LAPORAN TAHUNAN galakan pemilikan rumah negara: merealisasikan impian LAPORAN TAHUNAN 2017 galakan pemilikan rumah negara: merealisasikan impian Galakan Pemilikan Rumah Negara MEREALISASIKAN IMPIAN Kumpulan Cagamas komited terhadap mandatnya untuk mempromosikan penyebaran

More information

PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF)

PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF) PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

PB ISLAMIC EQUITY FUND (PB DANA EKUITI ISLAMIK) (PBIEF)

PB ISLAMIC EQUITY FUND (PB DANA EKUITI ISLAMIK) (PBIEF) PB ISLAMIC EQUITY FUND (PB DANA EKUITI ISLAMIK) (PBIEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN

Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN o Persidangan Perpustakaan Universiti dan Perpustakaan Negara (Conference of University Libraries and National Library

More information

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND S-16 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ITTIKAL SEQUEL FUND (PUBLIC DANA SEKUEL ITTIKAL) (PITSEQ)

PUBLIC ITTIKAL SEQUEL FUND (PUBLIC DANA SEKUEL ITTIKAL) (PITSEQ) S-25 28 Februari 2018 PUBLIC ITTIKAL SEQUEL FUND (PUBLIC DANA SEKUEL ITTIKAL) (PITSEQ) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF)

PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF) PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) would like to invited Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF)

PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF) PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ISLAMIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND

PUBLIC ISLAMIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2011 DECEMBER 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

PB CHINA ASEAN EQUITY FUND

PB CHINA ASEAN EQUITY FUND PB-15 29 September 2017 PB CHINA ASEAN EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PB GLOBAL EQUITY FUND (PB DANA EKUITI GLOBAL) (PBGEF)

PB GLOBAL EQUITY FUND (PB DANA EKUITI GLOBAL) (PBGEF) PB-30 31 Disember 2018 PB GLOBAL EQUITY FUND (PB DANA EKUITI GLOBAL) (PBGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

Key Elements for Success Kunci Utama untuk Mencapai Kejayaan

Key Elements for Success Kunci Utama untuk Mencapai Kejayaan Key Elements for Success Kunci Utama untuk Mencapai Kejayaan 2011 annual report laporan tahunan Key Elements for Success Kunci Utama untuk Mencapai Kejayaan Cagamas continues to leverage on its knowledge

More information

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July.

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. RM7 * MOVIE TICKET before 7pm on July 7 Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. BROUGHT TO YOU BY *TERMS & CONDITIONS APPLY. WHILE

More information

Kerja kosong arab saudi hospital

Kerja kosong arab saudi hospital Kerja kosong arab saudi hospital Universiti Putra Malaysia (UPM) 2016. Keterangan bagi 99 Asmaul Husna. 1. al-rahman. Allah al- Rahman. Maha Pengasih. Maha Jakarta (/ dʒ ə ˈ k ɑːr t ə /; Indonesian of

More information

PUBLIC ISLAMIC GROWTH & INCOME FUND (PUBLIC DANA TUMBUH & PENDAPATAN ISLAMIK) (PISGIF)

PUBLIC ISLAMIC GROWTH & INCOME FUND (PUBLIC DANA TUMBUH & PENDAPATAN ISLAMIK) (PISGIF) PUBLIC ISLAMIC GROWTH & INCOME FUND (PUBLIC DANA TUMBUH & PENDAPATAN ISLAMIK) (PISGIF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

laporan tahunan 2OO1/2002 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD

laporan tahunan 2OO1/2002 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD laporan tahunan 2OO1/2002 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD LAPORAN TAHUNAN 2001/2002 kandungan 115 118 119 124 126 133 135 137 138 139 140 141 144 147 154 155 157 218 221 Notis Mesyuarat Agung Tahunan Lembaga

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience to participate in the Electronic

More information

PUBLIC REGIONAL SECTOR FUND (PUBLIC DANA SEKTOR SERANTAU) (PRSEC)

PUBLIC REGIONAL SECTOR FUND (PUBLIC DANA SEKTOR SERANTAU) (PRSEC) P-18 30 Ogos 2018 PUBLIC REGIONAL SECTOR FUND (PUBLIC DANA SEKTOR SERANTAU) (PRSEC) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC ITTIKAL FUND (PUBLIC DANA ITTIKAL) (P ITTIKAL)

PUBLIC ITTIKAL FUND (PUBLIC DANA ITTIKAL) (P ITTIKAL) S-1 30 Ogos 2018 PUBLIC ITTIKAL FUND (PUBLIC DANA ITTIKAL) (P ITTIKAL) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PUBLIC ISLAMIC SELECT TREASURES FUND (PUBLIC DANA KHAZANAH TERPILIH ISLAMIK) (PISTF)

PUBLIC ISLAMIC SELECT TREASURES FUND (PUBLIC DANA KHAZANAH TERPILIH ISLAMIK) (PISTF) PUBLIC ISLAMIC SELECT TREASURES FUND (PUBLIC DANA KHAZANAH TERPILIH ISLAMIK) (PISTF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC ISLAMIC DIVIDEND FUND

PUBLIC ISLAMIC DIVIDEND FUND S-6 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC DIVIDEND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information