PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN

Size: px
Start display at page:

Download "PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN"

Transcription

1 IKLAN SEBUT HARGA BAHAGIAN PERMATA JABATAN PERDANA MENTERI PRIME MINISTER DEPARTMEN ARAS 3, BLOK PODIUM, MENARA USAHAWAN PERSIARAN PERDANA, PRESINT PUTRAJAYA Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di dalam kod bidang seperti berikut adalah dipelawa untuk menyertai sebut harga : PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN I Penyelenggaraan mesin-mesin pejabat II Penyewaan mesin dan peralatan pejabat Semua sebut harga hendaklah sampai ke Pejabat seperti di alamat berikut: Bahagian PERMATA, Aras 3, Blok Podium, Menara Usahawan, Persiaran Perdana, Presint 2, Putrajaya. Pada atau sebelum 20 APRIL 2018 (Jumaat) jam tengah hari Bahagian PERMATA tidak terikat kepada sebut harga yang terendah sekali atau mana-mana sebut harga. Jika pihak tuan berminat dengan tawaran ini, pihak tuan boleh menghubungi urus setia di emel untuk maklumat lanjut. Tarikh iklan : 18 April 2018 Bahagian PERMATA Jabatan Perdana Menteri

2 DOKUMEN SEBUTHARGA BAHAGIAN PERMATA JABATAN PERDANA MENTERI PERMATA/S/1/2018 PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN 1

3 BIL ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Jadual 1 Kenyataan Sebutharga Jadual 2 Arahan kepada Penyebutharga Jadual 3 Syarat-syarat kepada Penyebutharga Senarai Semak Dokumen Kewangan 19 4 Lampiran A Surat Akaun Pembida 20 5 Lampiran B Keterangan Mengenai Penyebutharga Lampiran C Surat Akuan Penyebutharga Lampiran D Jadual Tawaran Harga 26 8 Lampiran E Senarai Pengalaman 27 9 Lampiran Q Sebutharga untuk Bekalan/Perkhidmatan Senarai Semak Dokumen Teknikal Lampiran F Jadual Penentuan Spesifikasi Teknikal Mesin Fotostat Digital Medium (warna/hitam/putih) 11 Lampiran G Jadual Penyelenggaraan dan Sokongan Teknikal

4 KENYATAAN SEBUTHARGA JADUAL 1 3

5 KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA 1. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut: No./ Tajuk Sebutharga PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN PERMATA/S/1/2018 Kod Bidang Pendaftaran Penyelenggaraan mesin-mesin pejabat Penyewaan mesin dan peralatan pejabat Tarikh Tutup Sebutharga TENGAH HARI, 25 APRIL 2018 (Rabu) 2. Dokumen sebutharga boleh diperolehi mulai 18 APRIL 2018 (RABU) melalui Laman Web PERMATA. 3. Tawaran sebutharga hendaklah dibuat berdasarkan kepada spesifikasi bekalan/perkhidmatan di Lampiran F yang disertakan. 4. Tawaran Sebutharga yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran seperti butiran di bawah: Alamat: Bahagian PERMATA, Aras 3, Blok Podium, Menara Usahawan, Persiaran Perdana, Presint 2, Putrajaya. 5. Syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut mengenai Sebut Harga tersebut, hendaklah menghubungi pegawai seperti berikut: 5.1 Encik Sahrul Aswadi bin Che Saffaii Puan Siti Nurizzati binti Tahir Puan Sabariah binti Saad

6 ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA JADUAL 2 5

7 ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA NO. SEBUTHARGA: PERMATA/S/1/2018 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI 1. PERIHAL SEBUT HARGA 1.1 Sebut Harga ini adalah untuk perkhidmatan sewaan dan penyenggaraan mesin penyalin di Bahagian PERMATA Jabatan Perdana Menteri Selama Tiga (3) tahun. 1.2 Objektif sewaan mesin penyalin adalah untuk kegunaan kakitangan Bahagian PERMATA dalam tugasan seharian mereka. 1.3 Sebut Harga ini adalah tertakluk kepada arahan-arahan, syarat-syarat am, syarat-syarat khas dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan. 2. CARA-CARA MENGISI BORANG SEBUT HARGA 2.1. Penyebut Harga hendaklah membaca arahan-arahan dan syaratsyarat dalam dokumen Sebut Harga serta menyemak kandungan dokumen Sebut Harga dengan teliti sebelum mengisi borang-borang Sebut Harga Borang Sebut Harga hendaklah diisi dengan lengkap dan jelas mengikut ruangan-ruangan yang disediakan. Borang-borang tersebut hendaklah ditaip atau ditulis tangan dengan jelas dan terang Setiap pembetulan atau pindaan yang dibuat hendaklah ditandatangan ringkas dan dicop dengan cop rasmi syarikat setentang dengan pembetulan atau pindaan tersebut. 3. PEMBETULAN DAN PINDAAN KESILAPAN 3.1 Semua pembetulan/pindaan ke atas kesilapan-kesilapan yang dibuat terutamanya dalam Jadual Harga dan Surat Akuan Penyebut Harga hendaklah ditandatangan ringkas oleh orang yang menandatangani dokumen Sebut Harga serta dicopkan dengan cop Penyebut Harga (syarikat). Pembetulan/pindaan hendaklah dibuat dengan jelas supaya mudah dibaca. 6

8 4. PENCEGAHAN RASUAH DALAM DOKUMEN PEROLEHAN KERAJAAN 4.1 Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 ( Akta 694 ). 4.2 Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau Balai Polis berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 ( Akta 694 ) 5. DOKUMEN-DOKUMEN TAWARAN PENYEBUT HARGA 5.1 DOKUMEN TAWARAN KEWANGAN & TEKNIKAL Penyebut Harga hendaklah memasukkan Dokumen yang seperti di Senarai Semak ke dalam Peti Tawaran seperti yang ditetapkan sebelum atau pada 28 April 2018 (sebelum jam tengahari) di alamat yang ditetapkan dalam Kenyataan Tawaran Harga yang ditawarkan hendaklah juga termasuk caj kenaan ( charge ) sebanyak 0.8% bagi setiap transaksi yang disempurnakan Bahagian PERMATA tidak akan bertanggungjawab di atas kegagalan penerimaan Cadangan Kewangan dan Cadangan Teknikal atau kehilangan borang-borang berkaitan Sebut Harga tersebut. 6. PENGHANTARAN DOKUMEN SEBUT HARGA 6.1 Dokumen sebutharga hendaklah dikemukakan ke dalam dua (2) sampul surat berasingan A dan B seperti berikut : Sampul Surat A adalah Dokumen Tawaran Kewangan 1 LAMPIRAN A Surat Akuan Pembida 2 LAMPIRAN B Keterangan Mengenai Penyebutharga 3 LAMPIRAN C Surat Akuan Penyebutharga 4 LAMPIRAN D Jadual Tawaran Harga 5 LAMPIRAN E Senarai Pengalaman 6 LAMPIRAN Q Sebutharga untuk Bekalan/Perkhidmatan 7

9 7 Salinan sijil Kementerian Kewangan Malaysia (Wajib) Salinan sijil pendaftaran Bumiputera dengan Kementerian Kewangan (Jika berkaitan) 8 Salinan Penyata Akuan Bank (3 bulan terkini)(wajib) 9 Salinan Sijil Pendaftaran GST (Jika berkaitan) 10 Salinan Sijil SSM (Wajib) 11 Profil Syarikat (Wajib) 12 Katalog (Wajib) Sampul Surat B adalah Dokumen Tawaran Teknikal 1 Lampiran F Jadual Penentuan Spesifikasi Mesin Fotostat Digital Medium (Warna/Hitam/Putih) 2 Lampiran G Jadual Penyelenggaraan dan Sokongan Teknikal 3 Jadual Pelaksanaan (Preventive Maintenance) 6.2 Penyebutharga hendaklah menyatukan kedua-dua sampul di atas ke dalam satu sampul surat yang lebih besar (Dalam 2 Salinan : ASAL dan SALINAN) dan berlakri serta ditandakan sebelah kiri (atas) sampul surat hendaklah dicatat perkataan : SULIT No Cadangan Pembekal SEBUT HARGA PERMATA BIL. 1/2018 DOKUMEN TAWARAN 6.3 Sebutharga hendaklah dialamatkan kepada : Bahagian PERMATA Aras 3, Blok Pordium, Menara Usahawan, Persiaran Perdana, Presint 2, Putrajaya. 6.4 Penyebut Harga menanggung sendiri semua kos yang terlibat berhubung dengan Sebut Harga yang disertainya. 6.5 Penyebut Harga juga diingatkan agar menghantar dokumen Sebut Harga yang lengkap sebelum atau pada jam tengahari (tarikh sebut harga ditutup). Penghantaran yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan. 6.6 Bahagian PERMATA tidak bertanggungjawab di atas sebarang kos yang terlibat oleh Penyebut Harga sekiranya Sebut Harga ini dibatalkan. 8

10 6.7 Semua maklumat hendaklah sebaik- baiknya ditaip/ditulis dengan baik dan jelas. SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA BORANG SEBUT HARGA YANG TIDAK LENGKAP DIISI, TIDAK DISERTAKAN SALINAN-SALINAN SIJIL/DOKUMEN WAJIB ATAU TIDAK DITANDATANGANI AKAN DITOLAK. 7. MAKLUMAN Sebarang pertanyaan mengenai urusan Sebut Harga boleh dikemukakan kepada: 7.1 Encik Sahrul Aswadi bin Che Saffaii Puan Siti Nurizzati binti Tahir Puan Sabariah binti Saad

11 SYARAT-SYARAT KEPADA PENYEBUTHARGA JADUAL 3 10

12 SYARAT-SYARAT AM Penyebut Harga dikehendaki mematuhi sepenuhnya Syarat-syarat Am Sebut Harga apabila menyertai Sebut Harga ini. Kegagalan mematuhi mana-mana syarat di bawah ini membolehkan Sebut Harga yang dikemukakan oleh Penyebut Harga ditolak. 1 KELAYAKAN MEMASUKI SEBUT HARGA Pembekal yang menyertai Sebut Harga ini mestilah terlebih dahulu berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia, bertaraf Bumiputera dalam bidang Penyelenggaraan mesin-mesin pejabat dan Peyewaan dan Pengurusan Mesin dan Peralatan Pejabat di bawah Kod Bidang dan serta masih sah pendaftarannya semasa syarikat yang berjaya memulakan kerja-kerja kontrak. Salinan sijil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan hendaklah disertakan bersama-sama dengan dokumen Sebut Harga. Jika tempoh pendaftaran telah atau hampir tamat, Penyebut Harga hendaklah mengemukakan salinan surat daripada Kementerian Kewangan yang menyatakan bahawa permohonan untuk lanjutan/pembaharuan tempoh pendaftaran telah dibuat. Sebarang pindaan yang dibuat ke atas mana-mana ruangan mestilah dipotong dan ditandatangan ringkas setentang dengan apaapa perubahan yang dibuat. 2 TEMPOH KONTRAK 2.1 Tempoh kontrak sebutharga ini mulai 15 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021; 2.2 Tempoh kontrak ini adalah bergantung kepada mutu perkhidmatan dan yang disediakan oleh Syarikat; dan 2.3 Bahagian PERMATA berhak menamatkan perjanjian kontrak sebelum berakhir tempoh kontrak dengan memberikan notis tiga puluh (30) hari kepada pihak kontraktor jika sekiranya pencapaian prestasi tidak memuaskan. 3 SPESIFIKASI, SKOP DAN STANDARD KUALITI KERJA 3.1 Penyebut harga adalah dinasihatkan membaca dengan teliti spesifikasi, skop dan standard kualiti kerja bagi Pembekalan di dalam Lampiran F supaya tidak timbul masalah kesilapan dalam meletak harga. 3.2 Perkhidmatan Pembekalan akan dilaksanakan mengikut spesifikasi, skop kerja dan standard kualiti kerja yang dinyatakan dalam Lampiran F. 11

13 4 KADAR DENDA Penyebut Harga sekiranya ditawarkan sebut harga ini akan dikenakan denda seperti berikut : 4.1 Kontraktor gagal melakukan pembekalan yang menepati kualiti akan dikenakan potongan bil menurut kadar 10% daripada jumlah harga yang dihantar. 4.2 Kontraktor yang menghantar bekalan tiruan haruslah menanggung/mengantikan segala kerugiaan akibat dari bekalan tersebut. 4.3 Kontraktor gagal menghantar bekalan berdasar jadual yang ditetapkan atau mengikut arahan atau permintaan Kerajaan maka akan dikenakan denda sebanyak 5% dari nilai kelengkapan tersebut. (**kadar denda tertakluk kepada perubahan sekiranya ada). 5 TEMPOH SAHLAKU SEBUT HARGA Tempoh sahlaku Sebut Harga ini adalah selama 90 hari bermula daripada tarikh Sebut Harga ditutup. 6 SETUJU TERIMA SEBUT HARGA Kerajaan tidak terikat untuk menerima Sebut Harga yang terendah atau mana-mana Sebut Harga jua pun. Keputusan adalah muktamad dan Kerajaan tidak akan melayan sebarang surat menyurat yang berupa rayuan daripada Penyebut Harga berhubung sebab sebab Penyebut Harga tidak berjaya. 7 PERUBAHAN SYARAT-SYARAT 7.1 Kerajaan sentiasa berhak mengubah daripada semasa ke semasa syarat-syarat yang dinyatakan dan mulai daripada tarikh yang dinyatakan oleh Kerajaan, peralatan yang dikehendaki itu hendaklah mengikut perubahan-perubahan tersebut. 7.2 Sekiranya sesuatu perubahan itu menyebabkan perubahan perbelanjaan bagi pengeluaran, maka harga peralatan yang terlibat dengan perubahan itu hendaklah dibuat dengan persetujuan kedua dua pihak secara bertulis. 12

14 8 TEMPOH PEMBEKALAN Tempoh penghantaran mesin fotostat adalah satu (1) minggu dari tarikh surat setuju terima. 9 PENAMATAN PERSETUJUAN 9.1 Dengan memberi notis bertulis kepada Penyebut Harga dan dengan tiada apa-apa tindakan selanjutnya Kerajaan boleh terus menamatkan persetujuan: Jika Penyebut Harga melakukan pelanggaran terhadap manamana syarat yang terdapat dalam persetujuan ini; Jika Penyebut Harga Kontraktor itu sebagai orang perseorangan atau, apabila Kontraktor itu adalah satu firma, mana-mana pekongsi firma itu pada bila-bila masa menjadi bankrap, atau suatu perintah terhadapnya atau perintah pentadbiran dibuat terhadapnya atau membuat suatu penyelesaian atau perkiraan dengan atau bagi faedah sipiutang-sipiutang, atau jika Kontraktor itu adalah syarikat, meluluskan suatu perintah bahawa syarikat itu digantung (bukan suatu penggulungan ahli bagi maksud penyusunan atau penyatuan) atau pengurusan bagi pihak seseorang sipiutang dilantik atau jika timbul keadaan - keadaan yang memberi hak kepada mahkamah membuat sesuatu perintah penggulungan. Atau Jika Kerajaan mempunyai sebab bagi mempercayai bahawa Penyebut Harga atau sesiapa yang diambil bekerja olehnya atau bertindak bagi pihaknya (sama ada dengan atau di luar pengetahuan Penyebut Harga) melakukan perbuatan rasuah. Dengan sentiasa bersyarat bahawa penamatan Persetujuan ini tidak menyentuh hak-hak Kerajaan untuk mendapatkan balik ganti rosak. 10 PERTIKAIAN Apa-apa pertikaian yang terbit di antara Kerajaan dengan Kontraktor mengenai pentafsiran, pengertian atau kuatkuasa persetujuan, atau hak dan tanggungan pihak-pihak di dalamnya atau apa-apa perkara yang terbit daripadanya atau yang berhubung dengannya hendaklah kecuali selainnya dipersetujui dengan tertentu dengan bertulis di antara Kerajaan dengan Kontraktor, dirujukkan kepada pertimbangtaraan dua orang, seorang dilantik oleh Kerajaan dan seorang oleh Kontraktor. Tiap-tiap seorang yang dilantik itu hendaklah bebas daripada pihak-pihak yang membuat persetujuan ini. 13

15 11 IKLAN Tiada maklumat mengenai kontrak ini boleh disiarkan di dalam sebarang akhbar, majalah atau media pengiklanan yang terkini melainkan jika pengiklanan itu telah diluluskan oleh Kerajaan terlebih dahulu. SYARAT-SYARAT KHAS 1. SPESIFIKASI TEKNIKAL 1.1 Bahagian PERMATA boleh mengubah penentuan spesifikasi dan pembekalan yang ditawarkan jika perlu. Perubahan spesifikasi ini akan dimaklumkan kepada Penyebut Harga sekiranya ada. 1.2 Bahagian PERMATA tidak akan bertanggungjawab terhadap apa juga kelewatan untuk membuat cadangan spesifikasi teknikal & harga serta kelewatan menghantar dokumen sokongan Penyebut Harga. 2. HARGA TAWARAN 2.1 Harga yang ditawarkan adalah harga tetap dan harga bersih dan dalam Ringgit Malaysia (RM) sahaja dan ia hendaklah termasuk semua kos menghantar memunggah, mengangkut dan membungkus. 2.2 Penilaian harga antara Penyebut Harga adalah berasaskan kepada jumlah harga keseluruhan. Sekiranya timbul masalah berhubung pengiraan harga, harga seunit tiap-tiap item akan diambil kira. Jika terdapat perbezaan jumlah dalam bentuk angka dan perkataan, jumlah dalam bentuk perkataan akan diambil kira. 3. BARANGAN 3.1 Semua peralatan hendaklah tulen, keadaan baik dan boleh digunapakai. 3.2 Spesifikasi hendaklah merujuk kepada Lampiran F. 3.3 Kerajaan adalah sentiasa berhak mengkehendaki peralatan itu diperiksa atau diuji oleh seseorang pegawai yang dilantik olehnya dalam masa sama pembuatan atau pada bila-bila masa lain sebelum penyerahan. 3.4 Penyebut Harga hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujian apabila dikehendaki. 14

16 3.5 Jaminan mutu selama tiga (3) bulan dari tarikh penghantaran /penerimaan bekalan hendaklah diganti oleh syarikat tanpa sebarang kos. 3.6 Penyebut Harga dikehendaki memperakui bahawa peralatan perkhidmatan yang dibekalkan oleh mereka adalah mengikut penentuan piawai (jika ada) yang dinyatakan dalam pelawaan ini. 3.7 Barang-barang yang rendah mutunya atau yang berlainan daripada barang-barang yang telah dipersetujui (tidak mengikut spesifikasi), tawarannya boleh ditolak dan tidak akan dipertimbangkan. 3.8 Perbelanjaan yang dilakukan mengenai peralatan yang ditolak itu hendaklah ditanggung oleh Penyebut Harga tanpa melibatkan sebarang kos oleh Bahagian PERMATA. 3.9 Penyebut Harga hendaklah mengemukakan surat akuan daripada pengeluar produk bagi sekali penghantaran seperti di Lampiran F bagi menjamin kualiti barangan. 4. JADUAL PENGHANTARAN 4.1 Penyebut Harga yang berjaya WAJIB membuat penghantaran ke tempat seperti alamat yang tertera; Bahagian PERMATA Aras 3, Blok Pordium, Menara Usahawan, Persiaran Perdana, Presint 2, Putrajaya. Kerajaan berhak ke atas penghantaran berdasarkan permintaan yang munasabah dan bagi kes - kes kecemasan. 4.2 Bahagian PERMATA adalah sentiasa berhak untuk menangguhkan atau mempercepatkan jadual penghantaran tersebut bagi memenuhi keperluan semasa. 4.3 Penyebut Harga yang berjaya perlu menyediakan dan menanggung risiko kos barang tersebut, buruh, pengangkutan dan segala yang perlu bagi membekal dan menghantar barang tersebut ke Bahagian PERMATA. 4.3 Penyebut Harga adalah bertanggungjawab ke atas sebarang kesukaran atau kerosakan yang timbul akibat dari penggunaan barangan yang dibekalkan yang tidak mengikut spesifikasi dan menanggung semua kos yang terlibat. 15

17 5. PEMBAYARAN Pembayaran akan dibuat dalam Ringgit Malaysia (RM). Pembayaran akan dibuat pada bulan berikutnya 14 hari selepas menerima dokumen/tuntutan yang lengkap daripada syarikat. 6. SURAT SETUJU TERIMA Surat Setuju Terima (SST) akan dihantar oleh Bahagian PERMATA kepada Penyebut Harga yang berjaya dan Surat Perakuan Penyebut Harga ke atas Surat Setuju Terima Sebut Harga itu akan dianggap sebagai Kontrak yang mengikat di antara Bahagian PERMATA dan Penyebut Harga tanpa mengambil kira sama ada Kontrak sebenar akan disempurnakan atau tidak. 7. HAK KERAJAAN MENERIMA ATAU MENOLAK DOKUMEN SEBUT HARGA 7.1 Kerajaan berhak menerima atau menolak mana-mana dokumen Sebut Harga dan membatalkan proses Sebut Harga dan menolak semua dokumen Sebut Harga pada bila-bila masa sebelum kontrak diberikan tanpa melibatkan apa-apa tanggungan kepada Penyebut Harga yang terlibat atau tanpa memerlukan pihak Kerajaan untuk memaklumkan sebab-sebab demikian kepada Penyebut Harga yang terlibat. 7.2 Pihak Kerajaan adalah berhak mempersetujui nilai Sebut Harga sama ada kesemuanya atau sebahagian daripadanya serta menambah atau mengurangkan kuantiti barangan Sebut Harga. 7.3 Pertimbangan Sebut Harga ini adalah berasaskan tawaran teknikal, tawaran harga dan keupayaan sebut harga serta lain-lain faktor yang difikirkan sesuai seperti berikut: a) Kerajaan tidak terikat untuk menawarkan kontrak kepada Penyebut Harga yang menawarkan harga terendah; b) Keputusan Kerajaan adalah muktamad; c) Kerajaan berhak memilih lebih dari satu pembekal; d) Kerajaan juga berhak mengubah spesifikasi Sebut Harga jika perlu; e) Kerajaan berhak sama ada mempersetujui kesemua tawaran Sebut Harga atau sebahagiannya; f) Kerajaan tidak memerlukan untuk memberi sebab penolakan mana-mana Sebut Harga; dan 16

18 g) Sebarang surat menyurat mengenai keputusan Sebut Harga tidak akan dilayan. 8. MODAL PUSINGAN Kontraktor yang berminat mestilah mempunyai kemampuan kewangan dari segi modal pusingan, nilai bersih, kemudahan kredit, nilai baki kerja dalam tangan yang belum siap dan sebagainya. SYARAT-SYARAT TAMBAHAN Syarat-syarat tambahan ini adalah menjadi sebahagian daripada syarat-syarat kontrak. 1. Penyebut Harga jika berjaya adalah dikehendaki berbincang dengan pihak Bahagian PERMATA untuk : i. Mengatur program kerja; ii. iii. Taklimat mengenai peraturan-peraturan Bahagian PERMATA; dan Lain-lain perkara yang berkaitan 2. Penyebut Harga hendaklah mengemukakan senarai nama pekerja yang akan menjalankan kerja-kerja perkhidmatan penyelenggaraan mesin penyalin seperti yang dicadangkan di Bahagian PERMATA. Senarai nama hendaklah mengandungi nama penuh, bangsa, kerakyatan dan nombor kad pengenalan/no. pasport. Bagi pekerja-pekerja yang bukan warga negara Malaysia adalah menjadi tanggungjawab Penyebut Harga bahawa mereka mempunyai permit kerja yang sah. 3. Penyebut Harga adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pekerjapekerjanya bagi hal seperti berikut: i. Pembayaran gaji dan upah; ii. iii. iv. Displin dan kebajikan; Keselamatan pekerja; Pengangkutan; dan v. Pakaian seragam 4. Penyebut Harga semasa perkhidmatan sedang berjalan adalah bertanggungjawab ke atas keselamatan: i. Pekerja-pekerja Penyebut Harga; dan ii. Harta-harta Bahagian PERMATA 17

19 Penyebut Harga adalah dikehendaki membaiki atau mengganti apa-apa kerosakan yang berlaku kepada harta-harta Bahagian PERMATA akibat daripada kelalaian dan kecuaian pekerja Penyebut Harga semasa menjalankan kerja-kerja dalam perkhidmatan sewaan dan penyenggaraan mesin penyalin seperti yang dicadangkan. Penyebut Harga dikehendaki meletakkan tanda AMARAN sekiranya kerja-kerja yang sedang dijalankan itu mempunyai unsur-unsur bahaya kepada warga Bahagian PERMATA orang ramai. 5. Pegawai Bahagian PERMATA atau wakil-wakilnya adalah sentiasa berhak untuk memeriksa kerja-kerja yang sedang dilaksanakan. Penyebut Harga dikehendaki memberi kerjasama dan kemudahan kepada pegawai Bahagian PERMATA dan wakil-wakilnya untuk menilai serta memeriksa kerja-kerja yang sedang dijalankan. 6. Pihak Bahagian PERMATA berhak pada bila-bila masa menamatkan perkhidmatan ini di antara Penyebut Harga dan Kerajaaan Malaysia sekiranya didapati perkhidmatan yang diberi oleh Penyebut Harga tidak memuaskan atau melanggar syarat-syarat Sebut Harga/perjanjian. 18

20 SENARAI SEMAK DOKUMEN KEWANGAN SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA JABATAN PERDANA MENTERI Sila Tandakan / bagi dokumen-dokumen yang disertakan Bil. Perkara/ Dokumen 1 LAMPIRAN A - Surat Akuan Pembida 2 3 LAMPIRAN B - Keterangan Mengenai Penyebutharga LAMPIRAN C - Surat Akuan Penyebutharga 4 LAMPIRAN D - Jadual Tawaran Harga 5 LAMPIRAN E - Senarai Pengalaman 6 LAMPIRAN Q - Sebutharga untuk Bekalan/Perkhidmatan 7 Salinan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (Wajib) 8 Salinan sijil pendaftaran Bumiputera dengan Kementerian Kewangan (Jika berkaitan) 9 Salinan Penyata Akaun bank (3 bulan terkini) (Wajib) 10 Salinan Sijil Pendaftaran GST (Jika berkaitan) 11 Salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) (Wajib) 12 Profil Syarikat (Wajib) 13 Katalog (Wajib) Untuk Ditanda oleh Syarikat Untuk Ditanda oleh Jawatankuasa Pembuka Sebutharga PENGESAHAN OLEH SYARIKAT Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar. Tandatangan : Nama : Jawatan : Tarikh : UNTUK KEGUNAAN JABATAN Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga mengesahkan penerimaan dokumen bertanda kecuali bagi perkara bil.(jika ada). Tandatangan : Nama : Jawatan : Tarikh : 19

21 LAMPIRAN A SURAT AKUAN PEMBIDA SEBUT HARGA : PERMATA/S/1/2018 PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN Saya nombor K.P... yang mewakili Syarikat... Nombor pendaftaran... dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau manamana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Bahagian PERMATA atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas. Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini. 2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati cuba menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Bahagian PERMATA atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender /sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil: 2.1 Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; atau 2.2 Penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; dan 2.3 Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat-kuasa 3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana- mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Yang Benar,..... (Nama dan No. KP) Cop Syarikat : Catatan: i)*potong mana yang tidak berkenaan. ii)surat akuan ini hendaklah dikemukakan bersama Surat Perwakilan Kuasa 20

22 LAMPIRAN B KETERANGAN MENGENAI PENYEBUT HARGA 1. NAMA PENYEBUT HARGA: (Syarikat) 2. ALAMAT PENYEBUT HARGA: i. Ibu Pejabat : ii. Cawangan : 3. TELEFON PENYEBUT HARGA: i. Ibu Pejabat : ii.telefon Bimbit : iii. Faks : iv. Cawangan : 4. PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN 4.1. Tempoh Pendaftaran Mulai : (Wajib menyertakan salinan sijil) Hingga : 4.2. Taraf Penyebut Harga: Bumiputra / Bukan Bumiputra (Wajib menyertakan Salinan sijil) 5. MODAL PENYEBUT HARGA: (Isi mana yang berkenaan sahaja) 5.1. Perseorangan/Perkongsian : RM 5.2. Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.)/Berhad (Bhd) : 21

23 Modal Dibenar : RM Modal Dibayar : RM 6. BUTIR-BUTIR PEMILIKAN (OWNERSHIP) 6.1. Perseorangan: Nama Pemilik: No. K/P: 6.2. Perkongsian: Nama Pekongsi No. K/Pengenalan % Kongsian 6.3. Sendirian Berhad/Berhad Nama Pemegang Saham No. K/Pengenalan % Bahagian (Sila guna kertas berasingan jika tidak mencukupi) 7. PENGALAMAN: (Sila nyatakan pengalaman berkaitan sebagai Lampiran E kepada Sebut Harga ini) 22

24 8. PENYATA KEWANGAN BAGI 3 BULAN TERAKHIR (Berdasarkan kepada bulan tarikh Sebut Harga dikeluarkan) Baki Akaun Bank Tertinggi : Baki Akaun Bank Terendah : Penyata Bank mulai : hingga Nilai Aset Semasa : Nilai Liabiliti Semasa : ** PENYEBUT HARGA WAJIB menyertakan PENYATA KEWANGAN. Kegagalan menyertakan borang berkenaan akan menyebabkan Sebut Harga tidak akan dipertimbangkan. 23

25 LAMPIRAN C SURAT AKUAN PENYEBUTHARGA Kepada : Bahagian PERMATA, Aras 3, Blok Podium, Menara Usahawan, Persiaran Perdana, Presint 2, Putrajaya. Tuan, NOMBOR RUJUKAN SEBUTHARGA : PERMATA/S/1/2018 SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Syarikat mengambil bahagian dalam Sebutharga untuk Perkhidmatan Sewaan dan Penyenggaraan Mesin Penyalin di Bahagian PERMATA, Jabatan Perdana Menteri. Harga yang ditawarkan dalam sebutharga ini adalah berjumlah RM.(Jumlah keseluruhan). 2. Syarikat sebagai Penyebut Harga dengan ini bersetuju menerima serta mematuhi dan terikat dengan syarat-syarat sebutharga dan spesifikasi yang terkandung dalam dokumen sebutharga. Syarikat juga telah memahami bahawa Bahagian PERMATA berhak menerima atau menolak tawaran ini, sama ada harga yang ditawarkan rendah atau tinggi atau sama dengan harga tawaran-tawaran lain. 3. Syarikat bersetuju bahawa harga sebutharga yang ditawarkan ini laku (valid) selama sembilan puluh (90) hari daripada tarikh tutup sebutharga. Dalam tempoh tersebut syarikat tidak boleh menarik diri daripada sebutharga ini dan meminda harga. 4. Selanjutnya sekiranya sebutharga syarikat ini diterima, syarikat akan memberi cagaran keselamatan dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh 24

26 terima surat tawaran daripada Bahagian PERMATA. Syarikat bersetuju harga yang ditawarkan sebagai asas perkiraan bagi pembayaran di atas pembekalan yang dibuat kepada Bahagian PERMATA setelah pembekalan tersebut disahkan oleh unit yang bertanggungjawab di Bahagian PERMATA. 5. Kami yang bertandatangan di bawah ini, setelah menyemak, adalah dengan ini mengesahkan bahawa dokumen sebutharga yang digunakan untuk sebutharga ini adalah yang sebenarnya dibeli oleh syarikat ini. (Tandatangan orang yang diberi kuasa) Nama : No. Kad Pengenalan : Jawatan : Alamat : Nama Saksi : No. Kad Pengenalan : Jawatan : Alamat 25

27 LAMPIRAN D JADUAL SEBUTHARGA PERKHIDMATAN BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL TAWARAN HARGA ITEM Mesin Fotostat Digital HARGA SEUNIT (RM) KADAR SEWAAN CAJ GST (6%) (Pembekal yang telah berdaftar dengan GST) KUANTITI YANG DIPERLUKAN JUMLAH (RM) Tugas Sederhana (Medium Duty) 2 unit Hitam, Putih dan Warna JUMLAH SEWA SEBULAN JUMLAH KESELURUHAN HARGA TAWARAN TERMASUK GST (36 BULAN) *Nota : Sila pastikan KADAR SEWAAN sama seperti di Lampiran Q. Dengan ini disahkan bahawa Tawaran Sebut Harga adalah mengikut kadar di atas Tandatangan : Nama : Cop Penyebut Harga : 26

28 SENARAI PENGALAMAN DALAM PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYENGGARAAN MESIN PENYALIN DI LAIN-LAIN AGENSI LAMPIRAN E Bil. Nama/Jenis Kontrak Nama dan Alamat Penuh Jabatan/Institusi Harga Kontrak (RM) Tempoh Kontrak MULA TAMAT *Sila sertakan bersama Salinan Surat Setuju Terima/Pengesahan Prestasi Pembekal di Lain-lain agensi. *Sila guna helaian berasingan sekiranya tidak mencukupi.

29 KERAJAAN MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN 170) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA SEBUT HARGA UNTUK BEKALAN/PERKHIDMATAN (Kew. 284-Pin. 5/94) LAMPIRAN Q Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini No. Sebut Harga PERMATA/S/1/2018 Dokumen ini hendaklah disifatkan menjadi dan dibaca dan ditaksirkan sebagai sebahagian daripada Perjanjian Sebut Harga. Kepada (Nama Syarikat)..... No. Tel: No. Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan :. Kod bidang pendaftaran yang relevan dengan pembelian ini... Pelawaan sebut harga dikeluarkan oleh Kementerian/ Jabatan (Alamat Lengkap) Bahagian PERMATA, Aras 3, Blok Podium, Menara Usahawan, Persiaran Perdana, Presint 2, Putrajaya. No. Telefon: Tarikh: 28 APRIL Sila beri sebut harga untuk bekalan/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan: 1.1. Syarat penyerahan/penyempurnaan DIHANTAR SENDIRI OLEH PEMBEKAL DI DALAM PETI SEBUTHARGA; 1.2. Tarikh penyerahan/penyempurnaan dikehendaki SEPERTI SPESIFIKASI YANG DITETAPKAN; 1.3 Arahan pengiriman BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI; 28

30 1.4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam suatu sampul berlakri dan bertanda nombor sebut harga No. Sebutharga: PERMATA/S/1/2018; 1.5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat pada jam tengah hari 28 April 2018 (Rabu) Tempoh sah laku sebut harga hendaklah 90 hari selepas tarikh tutup. Tarikh:... Tandatangan:... Nama Pegawai:... Jawatan:... 29

31 Bil. Perihal bekalan/ perkhidmatan dan Syaratsyarat khas Unit Ukuran Untuk diisi oleh Jabatan Kuantiti/ Kekerapan PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN Kadar (RM) Harga (RM) Untuk diisi oleh Penyebutharga Mesin Fotostat Digital (2 unit) Tugas Sederhana (Medium Duty) Hitam, Putih dan Warna Ditawarkan MENGIKUT SPESIFIKASI YANG DITETAPKAN. * Sila sertakan sesalinan Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan. JUMLAH KESELURUHAN Dalam perkataan : Ringgit Malaysia : i. Harga yang ditawarkan adalah harga bersih termasuk kos pengangkutan, insurans, GST dan 0.4 peratus fi e-perolehan; ii. iii. iv. Sekiranya kontraktor memberi perkhidmatan tetapi tidak menepati kuantiti, spesifikasi dan kualiti yang ditetapkan, pihak Kerajaan akan memotong sejumlah bayaran daripada jumlah tuntutan keseluruhan mengikut taksiran Kerajaan; Satu dokumen perjanjian perkhidmatan akan disediakan di antara pihak Kerajaan dan Kontraktor; dan Keputusan pihak Kerajaan adalah muktamad. v. Tarikh penyerahan / penyempurnaan ialah... 30

32 Saya/Kami dengan ini menawar untuk membekalkan bekalan/perkhidmatan di atas dengan harga dan syarat-syarat yang dinyatakan di atas tertakluk kepada syaratsyarat di atas dan di belakang ini. Tandatangan Penyebut Harga... Nama dan K/P :... Alamat Syarikat :... Tarikh :... 31

33 SENARAI SEMAK DOKUMEN TEKNIKAL SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN Sila Tandakan / bagi dokumen-dokumen yang disertakan Bil Perkara/ Dokumen LAMPIRAN F - Jadual Penentuan Spesifikasi Mesin Fotostat Digital Medium (Warna/Hitam/Putih) Lampiran G Jadual Penyelenggaraan dan Sokongan Teknikal Jadual Pelaksanaan (Preventive Maintenance) Untuk Ditanda oleh Syarikat Untuk Ditanda oleh Jawatankuasa Pembuka Sebutharga PENGESAHAN OLEH SYARIKAT Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar. Tandatangan : Nama : Jawatan : Tarikh : UNTUK KEGUNAAN JABATAN Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga mengesahkan penerimaan dokumen bertanda kecuali bagi perkara bil.(jika ada). Tandatangan : Nama : Jawatan : Tarikh : 32

34 LAMPIRAN F JADUAL SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL PENENTUAN SPESIFIKASI TEKNIKAL MESIN FOTOSTAT DIGITAL TUGAS SEDERHANA (MEDIUM DUTY) HITAM PUTIH WARNA STANDARD SPESIFIKASI (2 UNIT) SPESIFIKASI TEKNIKAL MESIN BIL DESKRIPSI SPESIFIKASI 1 Mesin Fotostat Mesin Fotostat Digital Hitam & Putih & Warna PEMATUHAN YA TIDAK CADANGAN PENYEBUT HARGA Jenama : Model : 2 Sistem Pemprosesan Tidak kurang daripada 1.0 GHz 3 Memori Tidak kurang daripada 1.0 GB 4 Hardisk Tidak kurang daripada 120 GB 5 Meter Reading Unlimited Usage 6 Teknologi Dokumen Feeder 7 Kapasiti Dokumen Feeder Dokumen Feeder adalah standard dan boleh mengimbas dua belah dokumen pada satu masa yang sama (one pass duplex) Muatan minimum 100 helai dokumen asal 33

35 Dokumen Feeder boleh menerima pelbagai saiz kertas pada masa yang sama 8 Kapasiti Kertas Tidak kurang daripada muatan 550 helai kertas untuk semua dulang 9 Kapasiti dulang bypass 10 Bilangan dulang kertas Tidak kurang daripada 100 helai kertas Tidak kurang 4 dulang kertas 11 Saiz kertas Pelbagai saiz kertas (minima :A6,A5,A4 & A3) 12 Ketebalan kertas Cetakan semuka Tidak kurang daripada 53 gsm- 210 gsm Cetakan Duplex Tidak kurang daripada 65 gsm- 165 gsm 13 Masa Pemanasan (Warm-up Time) 14 Menyalin Format Majalah dan Buku Cold start tidak melebihi 60 saat First copy tidak melebihi 5.9 saat Mempunyai keupayaan untuk membuat Salinan dalam format buku dan majalah setiap satu 34

36 15 Stapler finisher Berkeupayaan melakukan fungsi stapler pelbagai posisi dengan tidak kurang daripada 50 helaian Kapasiti muatan output finisher tidak kurang daripada 2,000 helaian kertas (A4) Keberatan kertas stapler finisher, tidak kurang daripada 64 gsm 100 gsm 16 Skrin panel kawalan 17 Online diagnostic Skrin sentuh, butang kawalan dan berwarna Berkeupayaan untuk memberi isyarat awal kepada pembekal tentang sebarang kerosakan SPESIFIKASI FOTOSTATAN (COPY) BIL DESKRIPSI SPESIFIKASI 18 Kelajuan Menyalin (Copying speed) Tidak kurang daripada 50 helaian seminit bagi kertas A4. (50 cpm) PEMATUHAN YA TIDAK CADANGAN PENYEBUT HARGA 19 Menyalin depan dan Tidak kurang daripada 24 35

37 belakang (Duplex) helaian seminit bagi kertas A4. (24 cpm) 20 Stapler Standard dan boleh melakukan stapling sekurangkurangnya 4 posisi Stapler pin/stapler Bullet dibekalkan secara percuma 21 Pengawalan pengecilan /Pembesaran (Zoom Exposure) Antara 25% - 400% dalam kadar 1% 22 Pemilihan Imej Boleh memilih jenis imej sama ada : - Text - Text/Photo - Photo 23 Fungsi Menyalin 24 Pengimbasan Satu Laluan Kertas - Margin Adjustment - Job Program - Watermark - Stamping Berkeupayaan untuk mengimbas dua muka surat dengan satu laluan kertas sahaja (one pass duplex) 25 Penyusunan Elektronik (Electronic Sekurangkurangnya 2 cara iaitu normal sorting dan rotate 36

38 Sorting) sorting SPESIFIKASI PENCETAK (PRINTING) BIL DESKRIPSI SPESIFIKASI 26 Kelajuan Mencetak (Printing speed) Tidak kurang daripada 50 helaian seminit bagi kertas A4. (50 ppm) PEMATUHAN YA TIDAK CADANGAN PENYEBUT HARGA 27 Mencetak depan dan belakang (Double- sided printing) 28 Resolusi mencetak 29 Protokol rangkaian (Network protocol) Tidak kurang daripada 25 helaian seminit bagi kertas A4. (70 ppm) 1,200 dpi x 600 dpi TCP/IP (Standard) 30 Network Interface - Minima USB Support Ethernet (1000base- T / 100base- TX/10base- T) - USB Slot 31 Direct print Boleh mencetak terus daripada USB/SD 32 Printer Languages 33 Sistem pengoperasian - PCL6 - PCL5e - Windows 8/8.1/10 37

39 (Operating System) - Windows 2003/2008 SPESIFIKASI PENGIMBAS (SCANNING) BIL DESKRIPSI SPESIFIKASI 34 Kelajuan mengimbas (scanning speed) Tidak kurang daripada 50 hitam putih imej seminit (A4)(50 ipm) Tidak kurang daripada 50 warna imej seminit (A4)(50 ipm) PEMATUHAN YA TIDAK CADANGAN PENYEBUT HARGA 35 Resolusi mengimbas Menyokong sehingga 600 dpi 36 Destinasi imbasan - Scan to folder - Scan to PC/Server (FTP/SMB protocol) - Scan to 37 Ciri tambahan - Mengimbas kepada format gambar dan PDF - OCR Solusi - Mengabun gkan pelbagai format fail kepada satu PDF 38

40 JADUAL PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL LAMPIRAN G Penyebut Harga hendaklah melengkapkan semua jawapan. BIL DESKRIPSI 1 Penyelenggara an Mesin Fotostat SPESIFIKASI MINIMA Memastikan semua peralatan yang dibekalkan dalam keadaan baik dan boleh digunapakai PEMATUHAN YA TIDAK CADANGAN PENYEBUT HARGA Pegawai Penyelenggaraan perlu melaporkan diri kepada penyedia dari pihak jabatan sebelum penyelenggaraan dilakukan Penyebutharga dikehendaki memberi maklumbalas dan tindakan terhadap aduan kerosakan dalam masa tidak melebihi dua (2) jam bagi semua peralatan, bermula dari masa aduan kerosakan dimaklumkan. Penukaran mesin gantian sekiranya kerosakan melebihi tempoh 39

41 satu (1) minggu. Penyebutharga perlu memulangkan harddisk mesin fotostat kepada pihak Kerajaan setelah tempoh sewaan telah tamat atau sekiranya penggantian harddisk baru dilakukan 2 Alat Ganti Alat ganti hendaklah baru dan asli yang belum diguna mengemukakan berlabel dari pengeluar oleh pihak jabatan sebelum dipasang Alat ganti seperti toner, drum dan sebagainya adalah terletak di bawah tanggungan penyebutharga 3 Penghantaran, Pemasangan dan Latihan Penghantaran,Pe masangan dan Latihan diberi secara percuma Latihan tambahan akan diberi secara percuma jika diperlukan Penyebutharga juga perlu mengemukakan manual atau 40

42 4 Kemudahankemudahan lain yang ditawarkan 5 Response Time dokumentasi berkenaan pengendalian peralatan kepada pegawai yang berkenaan Sekiranya terdapat sebarang perubahan atau kemaskini terhadap perisian/perisian aplikasi semasa penyewaan,penye butharga hendaklah bertanggungjawa b terhadap perubahan tersebut tanpa sebarang kos kepada pihak Kerajaan Nyatakan kemudahankemudahan lain yang dapat ditawarkan Penyebutharga hendaklah mengambil tindakan penyenggaraan, pembaikan dan penggantian alatalat ganti dalam masa 2 hingga 3 jam waktu bekerja dikira dari waktu panggilan, dengan syarat panggilan dibuat sebelum jam tiga petang pada hari yang sama. Jika panggilan diterima selepas waktu tersebut, penyenggaraan, pembaikan dan 41

43 penggantian alatalat gentian akan dibuat sebelum jam tengahari pada keesokan harinya. 42

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) would like to invited Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience to participate in the Electronic

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

SULIT PEGAWAI KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK JALAN NYABAU BINTULU, SARAWAK.

SULIT PEGAWAI KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK JALAN NYABAU BINTULU, SARAWAK. SULIT Muka Depan Sampul Surat SULIT PEGAWAI KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK JALAN NYABAU 97008 BINTULU, SARAWAK. TAJUK:- MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA MAKMAL KE UNIVERSITI

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Construction

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Malaysian

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Malaysian

More information

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July.

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. RM7 * MOVIE TICKET before 7pm on July 7 Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. BROUGHT TO YOU BY *TERMS & CONDITIONS APPLY. WHILE

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Local/Foreign Individual Consultant Companies with

More information

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888.

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. Tap and Win Campaign No. Items Details 1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. 2. Campaign Period 27 th September

More information

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300. Mechanics Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.00 Campaign Period 24 April -2 May 2018 1. Booking must be made

More information

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B NO SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA TARIKH BUKA/ IKLAN TARIKH TUTUP SYARAT SYARAT WAJIB DOKUMEN SEBUTHARGA KAEDAH PENGHANTARAN DOKUMEN SEBUTHARGA BOLEH DIBUAT SECARA : POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA

More information

TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT

TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT Dengan melengkapkan Kebenaran Direct Debit dan menerima Terma dan Syarat ini, Pemegang Akaun telah memberi kebenaran kepada pihak Bank untuk menguruskan dana

More information

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) Q1 A1 Q2 A2 Q3 A3 Why does these 10 plazas are no longer receiving faulty SmartTAG for repair? To improve the efficiencies of our SmartTAG repair process, we would like

More information

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur.

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. LAMPIRAN Q SEBUT HARGA BAGI BEKALAN BARANG-BARANG/PERKHIDMATAN MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini No. ebidding : EBID086/14/0005

More information

LIVING CARE. Critical Illness Insurance

LIVING CARE. Critical Illness Insurance LIVING CARE Critical Illness Insurance PREMIUM TABLE ANNUAL PREMIUM (RM) (excluding 0% OST and Stamp Duty)/ SUM INSURED (RM) Attained Age 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 (Next Birthday) Male Female

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Malaysian

More information

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK 1.0 Carta alir permohonan bekalan elektrik di UPM MULA Isi Borang Permohonan No. Tindakan Catatan 1.1 Pemohon Pemohon melengkapkan Borang Permohonan Bekalan Elektrik yang boleh

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Local/Foreign Consultant Companies with

More information

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018 STD 09/6/23 Mei 208 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH MEI 208 HINGGA 30 JUN 208 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama ini disertakan

More information

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan.

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB PICC dan TPK bertanggungjawab menentukan garis panduan ini dipatuhi. Sesiapa yang terlibat

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 STD 091/6/23 1 Jun 2018 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama

More information

KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01

KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01 JKR-APK (Pind. 3/2008) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01 Nama Kontraktor : Alamat Kontraktor : Tajuk Kontrak : VNA RESOURCES SDN BHD 7-2-1, TINGKAT 2, BLOK

More information

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Penama yang telah ditetapkan 3) Mengemukakan

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Penama yang telah ditetapkan 3) Mengemukakan Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Penama yang telah ditetapkan 3) Mengemukakan salinan sijil kematian Anggota 4) Melengkapkan Borang Pindah

More information

GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk. 20 pemenang bersama Watsons Malaysia

GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk. 20 pemenang bersama Watsons Malaysia GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk Terma & Syarat: 20 pemenang bersama Watsons Malaysia 1) Penganjur & Kelayakan i. Peraduan ini dianjurkan oleh jenama Garnier

More information

SENARAI SEMAK PERMOHONAN

SENARAI SEMAK PERMOHONAN NAMA SYARIKAT: SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERMOHONAN BAHARU BIL 1 Borang Permohonan 2 3 4 5 6 7 PERKARA Dua (2) salinan resit fi pemprosesan lesen yang dibayar oleh pemohon di SWCorp Dua (2) salinan Perakuan

More information

Nama Syarikat: No. Pendaftaran: Tarikh Ditubuhkan : Aktiviti Utama Perniagaan: Alamat: No Telefon: No Fax: Poskod: Bandar: Negeri:

Nama Syarikat: No. Pendaftaran: Tarikh Ditubuhkan : Aktiviti Utama Perniagaan: Alamat: No Telefon:   No Fax: Poskod: Bandar: Negeri: Wahai orang orang yang beriman! Masuklah kamu dalam Agama Islam keseluruhannya [Dengan mematuhi segala hukum-hukum-nya]; dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan; Sesungguhnya syaitan itu musuh

More information

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND P-34 31 Oktober 2017 PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-8 31 Oktober 2017 PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING) (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI UPSI (ISO)/BEN/P08/MP04 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 MAC 2018 Muka surat :1/39 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 Pengenalan 2 2 Carta Alir Kerja Pengurusan Pinjaman Peralatan

More information

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PB-31 1 Jun 2017 PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

a) Korporat" bermaksud Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Berhad sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia.

a) Korporat bermaksud Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Berhad sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia. IBG PKS DAN KORPORAT KEMPEN (PROMOSI) Terma & Syarat 1) Definisi a) Korporat" bermaksud Syarikat Sendirian dan Syarikat sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia. b) "Penganjur" bermaksud

More information

Didaftarkan : Pendaftaran Perniagaan : 1. Untuk Pemohonan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) sila isi ruang 1.14 hingga 1.18

Didaftarkan : Pendaftaran Perniagaan : 1. Untuk Pemohonan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) sila isi ruang 1.14 hingga 1.18 Kepada Bank : Cawangan : UNTUK KEGUNAAN PEJABAT TARIKH DITERIMA NO.RUJUK CATITAN Saya/kami ingin membuat permohonan pembiayaan perusahaan/perniagaansaya/kami dan untuk tujuan ini sukacita saya/kami member

More information

PB604 : BUSINESS FINANCE

PB604 : BUSINESS FINANCE INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) quantitative questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan kuantitatif. Jawab SEMUA soalan. C1 QUESTION 1 SOALAN 1 (a)

More information

PUBLIC GREATER CHINA FUND

PUBLIC GREATER CHINA FUND P-54 26 Oktober 2017 PUBLIC GREATER CHINA FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-2 31 Oktober 2017 PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE Malaysia s Holding Berhad (MAHB) would like to invite all companies incorporated in Malaysia to Tender the tenancy of the following businesses: NO TENDER

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURED: 100 MARKS STRUKTUR: 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan struktur. Jawab

More information

Jawatan. TarafPendidikan SekRendah Sek. Menengah Kolej/Uni. Lain: Untuk tujuan pelaburan

Jawatan. TarafPendidikan SekRendah Sek. Menengah Kolej/Uni. Lain: Untuk tujuan pelaburan A) MAKLUMAT PEMOHON Nama (seperti di Kad Pengenalan) No. Kad Pengenalan Baharu/Lama Tarikh Lahir(hh/bb/tt) Jantina Lelaki Perempuan Bumiputera Ya Tidak Bangsa Melayu Cina India Lain: Alamat Kediaman (Jika

More information

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Anggota dan waris yang ingin dipindah milik 3)

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Anggota dan waris yang ingin dipindah milik 3) Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Anggota dan waris yang ingin dipindah milik 3) Melengkapkan Surat Akuan Pemindahan Saham 32 (A) 4) Melengkapkan

More information

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan pemohon 3) Mengemukakan salinan kad pengenalan

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan pemohon 3) Mengemukakan salinan kad pengenalan Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan pemohon 3) Mengemukakan salinan kad pengenalan waris-waris kepada Penama yang telah ditetapkan 4) Mengemukakan

More information

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PB-35 1 Jun 2017 PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB INFRASTRUCTURE BOND FUND

PB INFRASTRUCTURE BOND FUND PB-18 29 September 2017 PB INFRASTRUCTURE BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK JELI KELANTAN DOKUMEN SEBUTHARGA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK JELI KELANTAN DOKUMEN SEBUTHARGA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK JELI KELANTAN DOKUMEN SEBUTHARGA PROJEK : KERJA-KERJA PENYENGGARAAN BERKALA BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PENGUDARAAN MEKANIKAL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI

More information

PB CASH MANAGEMENT FUND

PB CASH MANAGEMENT FUND PB-7 29 September 2017 PB CASH MANAGEMENT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF)

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) P-49 30 April 2018 PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX)

PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX) P-3 30 April 2018 PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara

More information

PB ISLAMIC BOND FUND

PB ISLAMIC BOND FUND PB-5 29 September 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PUBLIC STRATEGIC BOND FUND (PUBLIC DANA BON STRATEGIK) (PSTBF)

PUBLIC STRATEGIC BOND FUND (PUBLIC DANA BON STRATEGIK) (PSTBF) PUBLIC STRATEGIC BOND FUND (PUBLIC DANA BON STRATEGIK) (PSTBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-36 30 Mac 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

Promosi ini dianjurkan oleh Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") ("Penganjur") dengan kerjasama SME Corporation Malaysia.

Promosi ini dianjurkan oleh Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet) (Penganjur) dengan kerjasama SME Corporation Malaysia. Bayaran Gaji Dengan IBG ( PROMOSI ) Terma dan syarat Promosi ini dianjurkan oleh Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") ("Penganjur") dengan kerjasama SME Corporation Malaysia. 1) Definisi a) Bank

More information

PB GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PB GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB PB-3 29 September 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

TAJUK TENDER / SEBUTHARGA : MATS-IGF TO PURCHASE GF2 INSTRUMENTS SPARES FOR MONTH JAN2017

TAJUK TENDER / SEBUTHARGA : MATS-IGF TO PURCHASE GF2 INSTRUMENTS SPARES FOR MONTH JAN2017 Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Beg Berkunci 220, 42200, Kapar, Selangor Darul Ehsan. Telefon: +603-32508801 Faks: +603-32507617 Kepada : Dari : Eksekutif Vendor No Faks : Tarikh : 17/01/2017

More information

PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND

PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND P-55 19 Januari 2018 PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ISLAMIC STRATEGIC BOND FUND

PUBLIC ISLAMIC STRATEGIC BOND FUND S-22 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC STRATEGIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB

PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PB-24 30 November 2017 PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF)

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) e-1 30 Jun 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC ENHANCED BOND FUND (PUBLIC DANA BON DIPERKASA) (PEBF)

PUBLIC ENHANCED BOND FUND (PUBLIC DANA BON DIPERKASA) (PEBF) P-14 30 April 2018 PUBLIC ENHANCED BOND FUND (PUBLIC DANA BON DIPERKASA) (PEBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND)

PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND) PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC STRATEGIC GROWTH FUND

PUBLIC STRATEGIC GROWTH FUND P-44 30 November 2017 PUBLIC STRATEGIC GROWTH FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA S/K.KEW/PK/TM/113/242900/110/36 JLD 11 SJ 3 (34) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board Design Checklist Item Bil Description of Works Remarks A Main Switch Board 6 7 SPN MCCB tiada 0kA rating. Dengan itu tidak boleh digunakan dalam MSB berkadaran 0kA. Sekiranya SPN single phase diperlukan

More information

PUBLIC AUSTRALIA EQUITY FUND

PUBLIC AUSTRALIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-32 31 Oktober 2017 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF)

PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF) PB-7 28 September 2018 PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF)

PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF) PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF)

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PB-39 3 Januari 2019 PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC e-flexi ALLOCATION FUND (PUBLIC DANA e-flexi ALOKASI) (PeFAF)

PUBLIC e-flexi ALLOCATION FUND (PUBLIC DANA e-flexi ALOKASI) (PeFAF) PUBLIC e-flexi ALLOCATION FUND (PUBLIC DANA e-flexi ALOKASI) (PeFAF) e-3 31 Disember 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PB BALANCED FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PB BALANCED FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB PB-1 29 September 2017 PB BALANCED FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA

PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA www.pinandpay.com.my Transactions with PIN cards Start transaction, enter amount and insert the card (or ask customers to insert their card). Mulakan transaksi,

More information

PUBLIC EQUITY FUND PUBLIC DANA EKUITI (PEF)

PUBLIC EQUITY FUND PUBLIC DANA EKUITI (PEF) PUBLIC EQUITY FUND PUBLIC DANA EKUITI (PEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-10 31 Januari 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF)

PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF) S-37 21 Jun 2018 PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF)

PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF) PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-46 31 Disember 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC e-islamic CASH DEPOSIT FUND

PUBLIC e-islamic CASH DEPOSIT FUND e-2 30 Jun 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya

More information

PUBLIC SMALLCAP FUND

PUBLIC SMALLCAP FUND P-9 30 November 2017 PUBLIC SMALLCAP FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC REGULAR SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN BERKALA) (PRSF)

PUBLIC REGULAR SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN BERKALA) (PRSF) P-6 30 Jun 2018 PUBLIC REGULAR SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN BERKALA) (PRSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PB ISLAMIC CASH MANAGEMENT FUND

PB ISLAMIC CASH MANAGEMENT FUND PB-10 29 September 2017 PB ISLAMIC CASH MANAGEMENT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNMBC 04.06/ (37) TAJUK KERJA TAWARAN SEWAAN RUANG PERNIAGAAN (THE DELI) DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA,

More information

GOLD RUSH TERMS AND CONDITIONS

GOLD RUSH TERMS AND CONDITIONS GOLD RUSH TERMS AND CONDITIONS The following terms and conditions (T&Cs) apply to Gold Rush Campaign (Campaign) offered by Bank Muamalat Malaysia Berhad (6175-W) ( BMMB ). The Campaign Period 1. The Campaign

More information

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND P-35 30 November 2017 PUBLIC INDONESIA SELECT FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC SUKUK FUND (PUBLIC DANA SUKUK) (PSKF)

PUBLIC SUKUK FUND (PUBLIC DANA SUKUK) (PSKF) PUBLIC SUKUK FUND (PUBLIC DANA SUKUK) (PSKF) S-24 30 November 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PB MIXED ASSET GROWTH FUND (PB DANA ASET TUMBUH CAMPURAN) (PBMAGRF)

PB MIXED ASSET GROWTH FUND (PB DANA ASET TUMBUH CAMPURAN) (PBMAGRF) PB MIXED ASSET GROWTH FUND (PB DANA ASET TUMBUH CAMPURAN) (PBMAGRF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PUBLIC AGGRESSIVE GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH AGGRESIF) (PAGF)

PUBLIC AGGRESSIVE GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH AGGRESIF) (PAGF) PUBLIC AGGRESSIVE GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH AGGRESIF) (PAGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-5 30 Jun 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB AIMAN SUKUK FUND (PB DANA SUKUK AIMAN) (PBASF)

PB AIMAN SUKUK FUND (PB DANA SUKUK AIMAN) (PBASF) PB AIMAN SUKUK FUND (PB DANA SUKUK AIMAN) (PBASF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF)

PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF) P-37 31 Disember 2018 PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN) (PSF)

PUBLIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN) (PSF) PUBLIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN) (PSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-1 30 Mac 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF)

PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF) PB-32 31 Disember 2018 PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information