DASAR KOPERASI NEGARA ROAD MAP DAN SENARIO PENCAPAIAN KOPERASI DALAM BIDANG KEBERHASILAN UTAMA

Size: px
Start display at page:

Download "DASAR KOPERASI NEGARA ROAD MAP DAN SENARIO PENCAPAIAN KOPERASI DALAM BIDANG KEBERHASILAN UTAMA"

Transcription

1 DASAR KOPERASI NEGARA ROAD MAP DAN SENARIO PENCAPAIAN KOPERASI DALAM BIDANG KEBERHASILAN UTAMA PUAN MAHALATCHEEMEE G. MANICKAM PENGARAH DASAR DAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA 12 DISEMBER

2 SKOP Landskap Dasar Koperasi Negara (DKN) Kenyataan Dasar Statistik Am Koperasi Way Forward Kajian Semula DKN Pewujudan Peneraju Sektor Pindaan Akta Koperasi 1993 National Blue Ocean Strategy (NBOS) Program Pemerkasaan Peranan Koperasi Sasaran dan Jangkaan Impak Success Stories 2 2

3 PENINGKATAN PEROLEHAN LANDSKAP DASAR KOPERASI NEGARA KEYAKINAN MASYARAKAT KAWAL SELIA DAN TADBIR URUS BAIK PEMBANGUNAN AKTIVITI EKONOMI KOPERASI Makro: Sektor koperasi penyumbang berkesan kepada pembangunan negara Mikro: Koperasi * penjana pertumbuhan ekonomi * entiti perniagaan kompetitif * organisasi bantu diri yang efektif* peka & proaktif terhadap persekitaran TS I Merangsang penglibatan koperasi dalam sektor ekonomi bernilai tinggi TS II Memantapkan keupayaan dan kebolehan koperasi TS III Mewujud dan meningkatkan keupayaan modal insan koperasi TS IV Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap gerakan koperasi TS V Memperkukuh kan koperasi melalui seliaan dan penguatkuasaan berkesan DASAR-DASAR SEMASA KERAJAAN DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI 3

4 Penjana pertumbuhan ekonomi Organisasi bantu diri yang efektif Sektor Koperasi Penyumbang Berkesan kepada Pembangunan Negara Entiti perniagaan yang kompetitif Peka dan proaktif terhadap persekitaran 4

5 TERAS STRATEGIK TS I : Merangsang Penglibatan Koperasi Dalam Sektor Ekonomi Bernilai Tinggi Pelaksanaan Pakatan strategik Menguasai rantaian nilai industri Jaringan perniagaan tempatan dan luar negara Aplikasi teknologi hijau Pelaburan dalam bidang baharu berteknologi tinggi TS II : Memantapkan Keupayaan dan Kebolehan Koperasi Pelaksanaan Peningkatan kecekapan tadbir urus dan prestasi Penggabungan koperasi/aktiviti dan ekonomi berskala besar Jaringan kerjasama Aplikasi teknologi moden Akses kepada sumber kewangan Usaha ini digerakkan melalui pakatan strategik dan jaringan perniagaan dengan pihak ketiga dalam dan luar negara Usaha ini diperkukuhkan melalui penggabungan atau kerjasama antara koperasi atau dengan pihak ketiga untuk menerokai bidang baharu yang memerlukan modal besar 5

6 TERAS STRATEGIK TS III : Mewujud dan meningkatkan keupayaan modal insan koperasi Pelaksanaan TS IV : Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap gerakan koperasi Pelaksanaan Berpemikiran kreatif, inovatif dan berbudaya keusahawanan Profesionalisme dalam pengurusan Penguasaan ilmu berkoperasi Pembelajaran berterusan Pendidikan adalah faktor penting dalam usaha membina upaya modal insan, membangun kekuatan intelektual, meningkatkan pengetahuan dalam perniagaan dan membentuk sikap Promosi kesedaran berkoperasi Pendekatan mesra rakyat Mempermudahkan penubuhan koperasi Kerjasama efektif dengan media Kesedaran tentang manfaat berkoperasi perlu disebarluaskan untuk menarik minat rakyat menyertai atau menubuhkan koperasi 6

7 TERAS STRATEGIK TS V : Memperkukuhkan koperasi melalui seliaan dan penguatkuasaan berkesan Pelaksanaan Pencegahan melalui pendidikan Tindakan pre-emptive Pemantauan bersistematik Rangka kerja perundangan kondusif Pematuhan perundangan koperasi Pengesanan awal dan tindakan pre-emptive merupakan pendekatan baru bagi mempertingkatkan pematuhan kepada perundangan. Pendekatan ini akan dilaksanakan secara berterusan bagi menjadikan gerakan koperasi lebih kukuh dan berwibawa 7

8 8

9 KRA* : PEMBANGUNAN AKTIVITI EKONOMI KOPERASI KPI Teras Strategik I Teras Strategik II Merangsang Penglibatan Koperasi dalam Sektor Ekonomi Bernilai Tinggi Memantapkan Keupayaan dan Kebolehan Koperasi 59% perolehan koperasi disumbang oleh sektor perkhidmatan Pewujudan empat buah koperasi perbankan menjelang koperasi/aktiviti gabungan baharu diwujudkan 100 produk dan perkhidmatan koperasi dapat bersaing di pasaran terbuka 10 koperasi diberikan pembiayaan untuk R&D 3.5% koperasi pertanian dan penternakan mengaplikasi teknologi hijau 3% koperasi beroperasi secara berskala besar 115 koperasi besar dan sederhana mempunyai pengurusan profesional dan mengaplikasikan teknologi moden dalam pengurusan Perluasan akses kepada sumber kewangan melalui dana dalaman gerakan koperasi atau dana yang disediakan oleh kerajaan Peningkatan koperasi bersaiz besar dan sederhana daripada 5% kepada 10% * - Bidang keberhasilan utama 9

10 KRA : PEMBANGUNAN AKTIVITI EKONOMI KOPERASI KPI Teras Strategik III Mewujud dan Meningkatkan Keupayaan Modal Insan Koperasi 100% anggota lembaga dan JAD koperasi mengikuti kursus wajib 50% anggota koperasi didedahkan dengan ilmu pengkoperasian Penghasilan seramai 1,702 graduan oleh MKM dan Kolej i-coop Koperasi menyediakan latihan kepada 31,051 anggota, anggota lembaga, JAD dan pekerja koperasi. Selain kursus wajib, koperasi mesti menubuh dan menggerakkan J/Kuasa Pendidikan dan Latihan Mengadakan 1,200 latihan pembangunan modal insan dalam 6 sektor ekonomi utama ( ) 10

11 KRA : KEYAKINAN MASYARAKAT KPI Teras Strategik IV Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap gerakan koperasi 100% sekolah menengah mempunyai koperasi 70% IPTA mempunyai koperasi 10% IPTS bertaraf Universiti mempunyai koperasi 30% rakyat dewasa menjadi anggota koperasi 16,000 koperasi didaftarkan 11

12 KRA : KAWAL SELIA DAN TADBIR URUS BAIK KPI Teras Strategik V Memperkukuhkan koperasi melalui seliaan dan penguatkuasaan berkesan 85% penyata kewangan tahunan koperasi teraudit 90% koperasi mengadakan mesyuarat agung tahunan 70% koperasi yang dilaksanakan penarafan mencapai tahap tiga bintang ke atas 100% koperasi berisiko tinggi dipantau secara sistematik Kes pelanggaran undang-undang tidak melebihi 1% daripada jumlah koperasi 12

13 STATISTIK AM KOPERASI Perolehan: RM39.66 bilion Bil. Koperasi: 13,428 Aset: RM bilion Bil. Anggota: 7.07 juta Syer/Yuran: RM13.99 bilion Statistik Am Koperasi sehingga 31 Disember

14 KOPERASI MENGIKUT FUNGSI SEHINGGA 31 DISEMBER 2016 BIL. FUNGSI BILANGAN KOPERASI ANGGOTA SYER/YURAN ASET PEROLEHAN (RM JUTA) 1 PERBANKAN 2 971,613 3, , , KREDIT 590 1,317,256 6, , , PERTANIAN - Dewasa 2, , , , Sekolah PERUMAHAN , , PERINDUSTRIAN , PENGGUNA - Dewasa 2, , , PEMBINAAN - Sekolah 2,361 2,020, , PENGANGKUTAN 9 PERKHIDMATAN , ,372 1,029,426 3, , , JUMLAH 13,428 7,066,222 13, , ,

15 TABURAN KOPERASI MENGIKUT NEGERI SEHINGGA 31 DISEMBER 2016 BIL. NEGERI BILANGAN KOPERASI ANGGOTA SYER/YURAN ASET PEROLEHAN (RM JUTA) 1 JOHOR 1, , KEDAH , KELANTAN , , , MELAKA , NEGERI SEMBILAN , PAHANG 1, , PERAK 1, , , PERLIS , PULAU PINANG , , , SABAH 1, , SARAWAK , SELANGOR 1, , , TERENGGANU , WILAYAH 970 2,140,945 7, , , PERSEKUTUAN 15 IBU PEJABAT 2 907,060 2, , , JUMLAH 13,428 7,066,222 13, , ,

16 SAIZ KOPERASI MENGIKUT KLUSTER PADA 31 DISEMBER 2016 KLUSTER BILANGAN KOPERASI ANGGOTA SYER/YURAN (RM JUTA) ASET (RM JUTA) PEROLEHAN (RM JUTA) BESAR ( RM5 juta) SEDERHANA (RM1 juta hingga < RM5 juta) KECIL (RM200,000 hingga < RM1 juta) MIKRO (< RM200,000) 258 2,986,286 12, , , ,449 1, , , ,407 1,048, , ,192 2,206, , JUMLAH 13,428 7,066,222 13, , ,

17 SENARIO KOPERASI DI MALAYSIA 31 DISEMBER 2016 JUMLAH KOPERASI TURNOVER BESAR 258 RM bilion SEDERHANA 571 RM 1.26 bilion KECIIL 1,407 RM juta MIKRO 11,192 RM juta 94.67% jumlah turnover oleh 258 (2%) koperasi di kluster besar HANYA 5.33% jumlah turnover oleh 13,170 (98%) koperasi di kluster mikro, kecil & sederhana 17

18 Bilangan koperasi Anggota Koperasi (juta) STATISTIK PERTUMBUHAN KOPERASI DAN KEANGGOTAAN ,769 13,428 11,871 10,914 10, Tahun Tahun BILANGAN KOPERASI JUMLAH KEANGGOTAAN 18

19 Jumlah Syer/Yuran (RM biion) Jumlah Aset (RM bilion) STATISTIK PERTUMBUHAN SYER AND ASET Tahun Tahun JUMLAH SYER/YURAN JUMLAH ASET 19

20 Turnover (RM bilion) STATISTIK PERTUMBUHAN TURNOVER JUMLAH TURNOVER 20

21 WAY FORWARD 21

22 KAJIAN SEMULA DASAR KOPERASI NEGARA Mid-Term Review DKN telah memberi fokus kepada strategi-strategi berimpak tinggi, quick wins dan quick harvest berasaskan kepada enam (6) sektor ekonomi utama iaitu: Perkhidmatan Kewangan Pemborongan dan Peruncitan Pertanian dan Industri Asas Tani Perladangan Pembangunan Hartanah dan Industri Pembinaan Pelancongan, Penjagaan Diri dan Kesihatan 22

23 ENAM (6) SEKTOR EKONOMI UTAMA 23

24 EPP MENGIKUT SEKTOR EKONOMI UTAMA 24

25 PERKHIDMATAN KEWANGAN- BANK KOPERASI/AKTIVITI AR-RAHNU 25

26 PEMBORONGAN DAN PERUNCITAN - TRANSFORMASI KEDAI RUNCIT (TUKAR) SEBELUM SELEPAS 26

27 PROJEK PEMODENAN BENGKEL AUTOMOTIF (ATOM) SEBELUM SELEPAS Kop Automobil Kuching Sarawak Bhd 27

28 SEBELUM PEMBORONGAN DAN PERUNCITAN - NAIK TARAF STESEN MINYAK SMART KOPERASI SELEPAS Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Gugusan Sri Makmur Berhad 28

29 PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI - TERNAKAN AYAM DAN LEMBU Kop Jurukur Tanah Berlesen Bhd Kop Ladang Pekebun-Pekebun Kecil Malaysia Bhd 29

30 PERLADANGAN - TANAMAN KELAPA SAWIT DAN NANAS Kop Serbausaha Makmur Bhd Kop Serbaguna Anak-Anak Selangor Bhd 30

31 PEMBANGUNAN HARTANAH DAN INDUSTRI PEMBINAAN - PROJEK PERUMAHAN KOPERASI Kop Tunas Muda Sungai Ara Bhd 31

32 PELANCONGAN, PENJAGAAN DIRI DAN KESIHATAN- HOTEL KOPERASI Hotel Mesra P. Dickson Hotel Perdana Taiping Hotel Darulaman, Jitra 32

33 PELANCONGAN, PENJAGAAN DIRI DAN KESIHATAN- PUSAT RAWATAN KOPERASI 33

34 KAJIAN SEMULA DASAR KOPERASI NEGARA Tumpuan juga turut diberi kepada kajian semula strategi bagi peningkatan penglibatan masyarakat dalam koperasi komuniti yang dapat meningkatkan taraf sosioekonomi kumpulan sasar tersebut Projek-projek yang dikenalpasti selaras dengan hasil Kajian Sumbangan Sektor Koperasi Kepada Pembangunan Ekonomi Negara yang telah dijalankan oleh Firma KPMG, antaranya projek Food for Nation dan mewujudkan National Co-operative Financing Institution (NCFI) 34

35 KAJIAN SEMULA DASAR KOPERASI NEGARA Projek-projek yang dikenalpasti selaras dengan peruntukan pembangunan yang dipohon dalam RMKe-11 yang bertujuan untuk: Meningkatkan kesejahteraan rakyat Menangani peningkatan kos sara hidup Meningkatkan penglibatan koperasi dalam keseluruhan rantaian nilai 35

36 PEWUJUDAN PENERAJU SEKTOR (SECTOR LEAD) Peneraju sektor perlu diwujudkan berdasarkan kepada sektor ekonomi utama dalam DKN iaitu: Perkhidmatan Kewangan Pemborongan dan Peruncitan Pertanian dan Industri Asas Tani Perladangan Pembangunan Hartanah dan Industri Pembinaan Pelancongan, Penjagaan Diri dan Kesihatan Untuk meningkatkan economies of scale yang akhirnya dapat memberi lonjakan besar kepada kemajuan gerakan koperasi bagi mencapai perolehan RM50 bilion menjelang 2020 Koperasi terbaik yang memiliki kriteria berikut akan dipilih sbg peneraju sektor masing-masing: * Prestasi kewangan yang baik; * Prestasi tadbir urus yang baik; dan * Kepakaran/kemahiran dalam bidang berkaitan * Lab-lab bagi peneraju sektor telah diadakan bagi menghasilkan blueprint/pelan pembangunan sektor masing-masing 36

37 Koperasi yang tulen dan berkualiti Meningkatkan keberkesanan pengawalan dan meminumkan pengawalseliaan ke atas koperasi PINDAAN AKTA KOPERASI 1993 (AKTA 502) Semakan semula Akta Koperasi 1993 secara holistik berlandaskan konsep Tiering Memperkukuh dan memperkemaskan perundangan koperasi sedia ada seiring dengan perkembangan ekonomi negara dan arus transformasi Liberalisasi perundangan dan peraturan Ke arah wealth creation oleh koperasi Memudahkan perniagaan koperasi Sasaran turnover RM50 bilion pada 2020 Menggalakkan amalan pematuhan kendiri terhadap perundangan koperasi (self-compliance, self-regulation and self-govenance) 37

38 HIPOTESIS KAJIAN LITERATURE POLISI UTAMA SENARIO SEMASA AMALAN TERBAIK MEMPERKASAKAN KOPERASI SEBAGAI ENTITI PERNIAGAAN SEIRING DENGAN PERKEMBANGAN EKONOMI DI SEBUAH NEGARA MAJU BERTERASKAN PRINSIP DAN NILAI KOPERASI KOPERASI YANG TULEN, BERKUALITI DAN VIBRANT AMALAN PEMATUHAN KENDIRI PENGAWALAN DAN PENGAWALSELIAAN YANG BERKESAN 38

39 MEMPERKASAKAN KOPERASI SEBAGAI ENTITI PERNIAGAAN SEIRING DENGAN PERKEMBANGAN EKONOMI DI SEBUAH NEGARA MAJU BERTERASKAN PRINSIP DAN NILAI KOPERASI KOPERASI YANG TULEN (*) BERKUALITI (*) & VIBRANT (*) Mendaftarkan koperasi mengikut sector lead dan bilangan anggota yang lebih kecil (seperti Kewangan, Pemborongan dan Peruncitan dan sebagainya) Memberi tempoh pemerhatian untuk koperasi menjalankan aktiviti ekonomi, jika gagal dipatuhi, pendaftaran koperasi boleh dianggap terbatal (dalam tempoh 2 tahun tidak menjalankan aktiviti boleh terbatal pendaftaran dengan sendirinya) (*) TULEN (*) BERKUALITI (*) VIBRANT Pengamalan prinsip dan nilai koperasi Memenuhi keperluan bersama Pematuhan perundangan Tadbir urus baik Kompetitif Sustainable Mapan Agresif 39

40 MEMPERKASAKAN KOPERASI SEBAGAI ENTITI PERNIAGAAN SEIRING DENGAN PERKEMBANGAN EKONOMI DI SEBUAH NEGARA MAJU BERTERASKAN PRINSIP DAN NILAI KOPERASI AMALAN PEMATUHAN KENDIRI Mewujudkan Badan/Lembaga Pengawasan (Supervisory Board): Dilantik di dalam MAT dengan mendapatkan persetujuan SKM. Boleh terdiri daripada anggota atau bukan anggota Mengenalpasti kategori/tiering koperasi: Memberi beberapa keistimewaan kepada koperasi Mewujudkan Setiausaha Koperasi Berlesen: Membantu koperasi dalam pengurusan dan pentadbiran (penyelenggaraan akaun, dokumentasi dlln) 40

41 MEMPERKASAKAN KOPERASI SEBAGAI ENTITI PERNIAGAAN SEIRING DENGAN PERKEMBANGAN EKONOMI DI SEBUAH NEGARA MAJU BERTERASKAN PRINSIP DAN NILAI KOPERASI PENGAWALAN & PENGAWALSELIAAN YANG BERKESAN Mengkaji penalti dari segi amaun denda, kadar kompaun dan tempoh pemenjaraan: Mewujudkan peruntukan baharu mengenai Tindakan Pentadbiran (Administrative Actions) untuk meningkatkan kesedaran amalan pematuhan kendiri Menjalinkan kerjasama strategik dan perkongsian informasi dengan agensi lain: Bagi tujuan pemantauan koperasi Meningkatkan kualiti penyampaian Suruhanjaya: Sistem atas talian 41

42 UNTUK MEMPERKASAKAN SEMAKAN AKTA 502, INPUT DAN MAKLUM BALAS DIPEROLEHI MELALUI SESI ENGAGEMENT BERSAMA AGENSI DAN KOPERASI KINI MENUNGGU RANG UNDANG-UNDANG DIBENTANG DI PARLIMEN 42

43 NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS) Kekangan perundangan perlu diminimumkan/dikurangkan bagi membolehkan koperasi terlibat dalam semua bidang perniagaan Pendekatan menangmenang melalui NBOS yang melibatkan perundingan dan kerjasama erat antara Kementerian dan Agensi berkepentingan, adalah pendekatan terbaik bagi memastikan akhirnya semua pihak mendapat manfaat 43

44 NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS) Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 Tafsiran pertubuhan perbadanan di bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 tidak menyenaraikan koperasi sebagai badan yang boleh menawarkan perkhidmatan ini KKM bersetuju untuk meminda dan memasukkan koperasi di bawah tafsiran perbadanan dalam Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta

45 NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS) Akta Francais 1998 Akta Francais 1998 tidak membenarkan koperasi menjadi francaisor kerana tiada tafsiran koperasi di bawah Seksyen 4, Akta tersebut. Bahagian Pembangunan Francais tiada halangan untuk memasukkan perkataan koperasi dalam tafsiran Seksyen 4, Akta Francais

46 NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS) Akta Industri Pelancongan 1992 Koperasi perlu menubuhkan anak syarikat untuk mengendalikan agensi pelancongan dan pengembaraan MOTAC masih mengekalkan Akta Industri Pelancongan 1992 bahawa koperasi hendaklah menubuhkan anak syarikat untuk menjalankan aktiviti ejen pengembaraan dan pelancongan pindaan Subseksyen 5(2) Akta dicadangkan 46

47 PROGRAM PEMERKASAAN PERANAN KOPERASI 3 PROGRAM UTAMA KOLABORASI/ NBOS Memperkasakan sektor pemborongan dan peruncitan di bawah program Co-operative Strategic Linkages (CSL) 2 PROGRAM SOKONGAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN TO ENHANCE THE CHANCES OF SUCCESS AND SUSTAINABILITY Memudahkan akses kepada keperluan harian rakyat berasaskan community-driven di lokasi penempatan komuniti melalui pengwujudan Co-operative Satellite Centre (CSC) Penggabungan aktiviti secara berkelompok untuk meningkatkan skala ekonomi perniagaan koperasi (Business Economies of Scale -BES) 47

48 PROGRAM CSL Tujuan: Penguasaan dalam rantaian bekalan SUPPLIER MANUFACTURER TRADER OUTLET ISU FRAGMENTED, IN SILO HARGA TIDAK KOMPETITIF SERVIS TIDAK CEKAP BIZNES TIDAK EKONOMIK PENGGUNA KURANG PUAS HATI PERSEPSI NEGATIF PENGUASAAN RANTAIAN BEKALAN TINDAKAN MENGHUBUNGKAN PEMAIN DALAM INDUSTRI DARIPADA PERINGKAT PENGELUARAN KEPADA OUTLET PEMASARAN MELALUI PENGUKUHAN PUSAT PENGEDARAN KOPERASI PENGURUSAN KOS SARA HIDUP KESAN/HASIL PENDAPATAN KEPELBAGAIAN HARGA KOMPETITIF PEKERJAAN Co-operative Strategic Linkages Membina Rantaian Bekalan Antara Pengeluar, Pengilang, Pengedar Dan Pengguna Fair Trade To All 48 48

49 DOWNLINE LEAD ANCHOR PENGELUARAN PENGUASAAN RANTAIAN BEKALAN PEMBANGUNAN KOMUNITI/USAHAWAN PP PP PP PP PUSAT PENGUMPULAN (Penyelarasan & Pembangunan produk) DISTRIBUTION CENTRE BULK PURCHASING REPACK BRANDING INTEGRATED SYSTEM GRADING MENTORING TRAINING CREDIT VIRTUAL MALL HYPERMARKET SUPERMARKET OUTLET 49 49

50 INISIATIF STRATEGIK Suruhanjaya Koperasi Malaysia BUSINESS MODEL Lead Co-op (ANCHOR) Kesesuaian lokasi Model Komersil Outlet Remodel/Setup Ready To Operate Pemantauan Perniagaan Harian Replenishment - Merchandise / Organization Mentor/Coaching/Consultation Latihan SIMULATOR Menyediakan bantuan kredit Agreement CO-OP CO (OPERATOR) Operasi harian Pengisian stok SOP/Guidelines Polisi belian tunai GOOD, GOOD, GOOD Customer Services Mentee Mendapat consignment daripada Anchor Sistem POS 50 50

51 MERAKYATKAN KOPERASI MELALUI PROGRAM CO-OP SATELLITE CENTRE Merakyatkan koperasi dan repositioning Outlet Coop (Retail format yang sesuai dengan 4 jenis COMMUNITY MART barangan keperluan segar, komoditi, national brand dan IKS) Kawasan penempatan komuniti Community-driven based Menyediakan bekalan minyak ke kawasan luar bandar dan pedalaman pada harga yang STESYEN MINYAK seragam dan berkonsep moden MINI Smart partnership dengan oil company Bersekali dengan minimart dan biasanya menjadi focal point kpd pertumbuhan aktiviti lain Menyediakan pusat khidmat bayaran bil setempat ONE STOP CENTRE Kemudahan perbankan Sistem POS Pusat pelbagai aktiviti ekonomi yang terhasil limpahan dpd inisiatif komuniti MEMUDAHKAN AKSES KEPADA KEPERLUAN HARIAN CO-OPERATIVE DRIVEN ECONOMY 51 51

52 CO-OPERATIVE SATELLITE CENTRE (CSC) HOMESTAY CO-OP CITY RESTAURANT Spillover Effect Spillover Effect HARDWARE ONE STOP BILL CENTRE ATM MACHINE KIOSK/RETAIL SHOP 52

53 PENGGABUNGAN SUMBER/AKTIVITI MELALUI BUSINESS ECONOMIES OF SCALE Mewujudkan Koperasi Menengah Penggabungan Sumber/Aktiviti Kop Muafakat Johor Koperasi Komuniti Koperasi kariah masjid Kop UTM Kop Iskandar Malaysia Bhd (88 koperasi) Kop Bandar Baru UDA Economies of Scale Industri Tenusu Koperasi belia Kop Gerbang Melayu Lead/ anchor Co-op Koperasi wanita Contoh gabungan sumber/aktiviti: 1. Coop City (Kop Pengerang Johor) 2. Hospital (Kop USM dan Kop Doktor Pakar Kelantan) 3. Ternakan lembu tenusu, ayam (49 kop), madu kelulut (6 kop) 4. Pusat pengumpulan/trading house for export 53

54 PROGRAM NBOS BERSAMA AGENSI LAIN Sasaran yang sama: RAKYAT Objektif yang sama Perkongsian Sumber Perkongsian Kos Effective execution YAPEIM MITI (GBIG) MOA (FOOD FOR NATION) KEDA SKM WANITA LKIM BELIA PROGRAM PEMBANGUNAN USAHAWAN FAMA KKLW PEMBANGUNAN PERNIAGAAN PEMBANGUNAN PRODUK 54 54

55 CO-OP AS INSTRUMENT TO OVERCOME COL Overcome Rising Cost Of Living (COL) Via co-operatives 55

56 SKOMK MYFARM OUTLETS Implementation in 2016 IMCOOP Outlet in Jalan Mahkota Teluk Intan, Perak PERWAJA Supermart Outlet in Jalan Kemaman, Terengganu Outlet in Kota Masai, Pasir Gudang, Johor Implementation in 2017 ALLOCATION OF MYR 5.5 MILLION INVOLVING 2 DCS & 55 OUTLETS CO-OPERATIVES INVOLVED: Koperasi Iskandar Malaysia Berhad Koperasi Orang Melayu Kerajaan Perak Koperasi YaPEIM Berhad Koperasi Perwaja Kemaman Berhad 56

57 FAIR PRICE OUTLETS (KEDAI HARGA PATUT) 57

58 COMMUNITY MARTS 58

59 SASARAN DAN JANGKAAN IMPAK 59

60 SASARAN DAN IMPAK 2015 Pencapaian: RM33.56 bilion 2016 Pencapaian: RM39.66 bilion 2017 Sasaran: RM37.04 bilion 2020 Sasaran: RM50.0 bilion 2014 Pencapaian: RM34.95 bilion 2013 Pencapaian: RM32.97 bilion 60

61 SUCCESS STORIES 61

62 BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD TARIKH DAFTAR: 28/9/1954 ANUGERAH: *ANUGERAH PERDANA *ANUGERAH KOPERASI TERBAIK KATEGORI PERKHIDMATAN KEWANGAN PROFIL 100 KOPERASI TERBAIK MALAYSIA FUNGSI: PERBANKAN JUMLAH ANGGOTA: 892,468 ORANG JUMLAH SYER: RM2,986,030,091 PEROLEHAN: RM6,658,027,350 JUMLAH ASET: RM99,219,199,167 PRESTASI: KOPERASI MEMPUNYAI ENAM (7) SUBSIDIARI PRESTASI: PERBANKAN KONSUMER, PEMBIAYAAN KOMERSIAL, PELABURAN DAN PRODUK PERANCANGAN KEWANGAN AKTIVITI: PERBANKAN 62

63 KOPERASI PERMODALAN FELDA BERHAD TARIKH DAFTAR: 1/7/1980 FUNGSI: PERKHIDMATAN ANUGERAH: *ANUGERAH PERDANA *ANUGERAH KOPERASI TERBAIK KATEGOR HARTANAH PROFIL 100 KOPERASI TERBAIK MALAYSIA JUMLAH ANGGOTA: 262,656 ORANG JUMLAH SYER: RM2,609,856,000 PEROLEHAN: RM1,477,247,000 JUMLAH ASET: RM5,739,842,000 LADANG DAN KILANG KELAPA SAWIT PRESTASI: KOPERASI MEMPUNYAI ENAM (7) SUBSIDIARI PRESTASI: MENJALANKAN AKTIVITI PELABURAN HARTANAH, PERLADANGAN DAN KILANG KELAPA SAWIT AKTIVITI: KEGIATAN PELABURAN, PEMBORONGAN, PEMBIAYAAN ANGGOTA, SEWA HARTANAH DAN AR-RAHNU 63

64 KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD TARIKH DAFTAR: 12/11/1960 ANUGERAH: ANUGERAH KOPERASI TERBAIK SEKTOR PERKHIDMATAN KEWANGAN PROFIL 100 KOPERASI TERBAIK MALAYSIA FUNGSI: KREDIT JUMLAH ANGGOTA: 153,407 ORANG JUMLAH SYER: RM1,348,684,556 PEROLEHAN: RM316,339,169 JUMLAH ASET: RM3,056,516,384 PEMBIAYAAN KREDIT KEPADA ANGGOTA PRESTASI: * KOPERASI MEMPUNYAI ENAM (9) SUBSIDIARI PRESTASI: AKTIVITI: PEMBIAYAAN KREDIT KEPADA ANGGOTA, PINJAMAN PENGGUNA DAN AR-RAHNU * PENYUMBANG UTAMA PEROLEHAN KREDIT KEPADA GERAKAN KOPERASI 64

65 KOPERASI PESERTA-PESERTA FELCRA MALAYSIA BERHAD TARIKH DAFTAR: 18/10/1980 FUNGSI: PERKHDMATAN ANUGERAH: *PROFIL 100 KOPERASI TERBAIK JUMLAH ANGGOTA: 153 KOPERASI JUMLAH SYER: RM11,612,331 PEROLEHAN: RM228,661,767 JUMLAH ASET: RM75,306,692 KONTRAK ANGKUT BUAH TANDAN SEGAR PRESTASI: KEANGGOTAAN DALAM KALANGAN 153 KOPERASI PESERTA-PESERTA FELCRA SELURUH MALAYSIA AKTIVITI: MENJALANKAN AKTIVITI KONTRAK ANGKUT BUAH TANDAN SEGAR DAN PENGURUSAN LADANG KELAPA SAWIT AKTIVITI: KONTRAK PENGURUSAN LADANG. 65

66 KOPERASI NLFCS BERHAD TARIKH DAFTAR: 4/6/1960 ANUGERAH: *ANUGERAH PERDANA SKM (2007) *ANUGERAH KOPERASI TERBAIK KATEGORI PERLADANGAN (2015) *PROFIL 100 KOPERASI TERBAIK MALAYSIA FUNGSI: PERLADANGAN JUMLAH ANGGOTA: 56,483 ORANG JUMLAH SYER: RM210,996,091 PEROLEHAN: RM241,721,041 JUMLAH ASET: RM1,200,067,144 PRESTASI: MEMILIK TUJUH (10) BUAH SUBSIDIARI KOPERASI AKTIVITI: MENJALANKAN AKTIVITI TERNAKAN LEMBU DI LADANG AKTIVITI: LADANG KELAPA SAWIT, LADANG KELAPA DAN KILANG TEMPURUNG KELAPA UNTUK BUATAN BAHAN ASAS KOSMETIK 66

67 KOPERASI KAKITANGAN PETRONAS BERHAD TARIKH DAFTAR: 30/10/1980 ANUGERAH: PROFIL 100 KOPERASI TERBAIK MALAYSIA FUNGSI: KREDIT JUMLAH ANGGOTA: 17,681 ORANG JUMLAH SYER: RM240,332,515 PEROLEHAN: RM131,746,321 JUMLAH ASET: RM341,188,481 PRESTASI: MEMPUNYAI EMPAT (8) SUBSIDIARI KOPERASI PRESTASI: *KOPERASI MENCEBURI PELBAGAI BIDANG PERNIAGAAN MELALUI ANAK SYARIKAT SEPERTI TRADING, TRAVEL & TOURS, CATERING, RETAIL, HOTEL DAN TRAINING AKTIVITI: MENJALANKAN AKTIVITI KREDIT (PEMBIAYAAN KEPADA ANGGOTA) 67

68 KOPERASI CO-OP BANK PERSATUAN MALAYSIA BERHAD TARIKH DAFTAR: 7/06/1950 ANUGERAH: * PROFIL 100 KOPERASI TERBAIK MALAYSIA FUNGSI: PERBANKAN JUMLAH ANGGOTA: 73,396 ORANG JUMLAH SYER: RM335,225,000 PEROLEHAN: RM115,897,000 JUMLAH ASET: RM1,646,486,000 PRESTASI: MEMPUNYAI SATU (1) SUBSIDIARI KOPERASI PRESTASI: MENAWARKAN PRODUK PEMBIAYAAN, DEPOSIT, AR RAHNU, TAKAFUL DAN WASIAT AKTIVITI: PERBANKAN 68

69 KOPERASI WAWASAN MALAYSIA BERHAD TARIKH DAFTAR: 26/12/1996 ANUGERAH: * PROFIL 100 KOPERASI TERBAIK MALAYSIA FUNGSI: KREDIT JUMLAH ANGGOTA: 37,839 ORANG JUMLAH SYER: RM54,963,255 PEROLEHAN: RM127,334,167 JUMLAH ASET: RM1,015,421,796 PRESTASI: MEMPUNYAI TIGA (3) SUBSIDIARI KOPERASI PRESTASI: TERLIBAT DALAM AKTIVITI PENGANGKUTAN, PERLADANGAN, AR- RAHNU, PELANCONGAN DAN RETAIL AKTIVITI: MENJALANKAN AKTIVITI KREDIT (PEMBIAYAAN KEPADA ANGGOTA) 69

70 KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD TARIKH DAFTAR: 24/04/1928 ANUGERAH: * PROFIL 100 KOPERASI TERBAIK MALAYSIA FUNGSI: KREDIT JUMLAH ANGGOTA: 79,124 ORANG JUMLAH SYER: RM361,714,371 PEROLEHAN: RM103,952,348 JUMLAH ASET: RM760,029,841 PEMBIAYAAN PERIBADI DAN KONSUMER KEPADA ANGGOTA PRESTASI: MEMILIK TUJUH (8) SUBSIDIARI KOPERASI PRESTASI: *KOPERASI MENCEBURI PELBAGAI BIDANG PERNIAGAAN MELALUI ANAK SYARIKAT SEPERTI TRADING, TRAVEL & TOURS & HOTEL. AKTIVITI: MENJALANKAN AKTIVITI KREDIT (PEMBIAYAAN KEPADA ANGGOTA) 70

71 ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD TARIKH DAFTAR: 12/05/1971 FUNGSI: PERKIHMATAN ANUGERAH: PROFIL 100 KOPERASI TERBAIK MALAYSIA JUMLAH ANGGOTA: 8,843 KOPERASI JUMLAH SYER: - PEROLEHAN: RM128,540,594 JUMLAH ASET: RM289,014,145 PRESTASI: MEMPUNYAI ENAM(6) SUBSIDIARI KOPERASI PRESTASI: *TERLIBAT DENGAN AKTIVITI PERKHIDMATAN BPA, PELABURAN HARTANAH, PUSAT DIALISIS DAN PEMBINAAN AKTIVITI: PERKHIDMATAN POTONGAN BPA 71

72 KOPERASI TUNAS MUDA SUNGAI ARA BERHAD TARIKH DAFTAR: 31/12/1966 FUNGSI: PERUMAHAN ANUGERAH: PROFIL 100 KOPERASI TERBAIK MALAYSIA JUMLAH ANGGOTA: 1,334 ORANG JUMLAH SYER: RM14,884,161 PEROLEHAN: RM97,210,508 JUMLAH ASET: RM296,162,706 PEMBINAAN PROJEK PERUMAHAN/PANGSAPURI PRESTASI: MEMPUNYAI EMPAT (4) SUBSIDIARI KOPERASI PRESTASI: AKTIVITI: MENJALANKAN AKTIVITI PERUMAHAN SETIAP ANGGOTA MENDAPAT KEMUDAHAN SEBUAH RUMAH 72

73 BETTER GOVERNANCE, BETTER FUTURE

PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF DATA USERS) ORDER 2013

PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF DATA USERS) ORDER 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 November 2013 14 November 2013 P.U. (A) 336 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF

More information

PENGENALAN MISI SYARIKAT INI ADALAH PENGLIBATAN SECARA AKTIF DALAM ARUS PEMBANGUNAN DAN EKONOMI NEGARA.

PENGENALAN MISI SYARIKAT INI ADALAH PENGLIBATAN SECARA AKTIF DALAM ARUS PEMBANGUNAN DAN EKONOMI NEGARA. KANDUNGAN PROFIL PENGENALAN MAKLUMAT SYARIKAT PENGARAH DAN EKUITI SYARIKAT CARTA ORGANISASI SYARIKAT LESEN & PENDAFTARAN SKOP KERJA SENARAI PROJEK TERDAHULU GAMBAR PROJEK TERDAHULU GAMBAR KILANG DAN MESIN

More information

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 8 J u l a i 2 0 1 3 D i D e w a n Ta k l i m a t, B a n g u n a n P e n t a d b i r a n O l e h : Dr. Mohamad

More information

TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN

TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN 1 SKOP 6 1 2 3 4 5 6 FACILITY ENGINEERING MAINTENANCE SERVICES (FEMS) BIOMEDICAL ENGINEERING MAINTENANCE

More information

an Sri Shahrir bin Abdul Samad Pengerusi FELDA 21Januari 2018

an Sri Shahrir bin Abdul Samad Pengerusi FELDA 21Januari 2018 FELDA 2.0 Asas penubuhan FELDA adalah untuk pembangunan modal insan dengan menjadikan pertanian sebagai medium utama memperoleh pendapatan dan membantu masyarakat luar bandar keluar dari kepompong kemiskinan.

More information

Sustainable Consumption

Sustainable Consumption Sustainable Consumption Introduction Unsustainable pattern of production and consumption - major causes of global environmental deterioration Issues like loss of biodiversity, resource depletion and risk

More information

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak Smart K-Worker Professional Consortium Sdn. Bhd. (SMART-K) Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak 6 Mei 2015 Auditorium Utama Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan Lot 249

More information

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SIRI JELAJAH EMS UPM 23, 24, DAN 25 Julai 2013 O l e h : Dr. Mohamad Amran bin Mohd. Salleh Timbalan Wakil

More information

PROFIL ANGKASA ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD (ANGKASA)

PROFIL ANGKASA ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD (ANGKASA) PROFIL ANGKASA ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD (ANGKASA) NO. DAFTAR:- 4630/ 12.5.71 TARIKH DAFTAR:- 12 MEI 1971 ALAMAT IBU PEJABAT:- WISMA UNGKU A. AZIZ, JALAN SS 6/1, KELANA JAYA, PETI SURAT

More information

ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN

ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN 38 LPI Capital Bhd ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN Kumpulan LPI telah diiktiraf atas prestasi kewangannya yang kukuh, pewujudan nilai unggul kepada pemegang saham, kecemerlangan tadbir urus korporat dan nilai

More information

PELAN PEMBANGUNAN SEKTOR PELANCONGAN, PENJAGAAN DIRI DAN KESIHATAN KOPERASI

PELAN PEMBANGUNAN SEKTOR PELANCONGAN, PENJAGAAN DIRI DAN KESIHATAN KOPERASI PELAN PEMBANGUNAN SEKTOR PELANCONGAN, PENJAGAAN DIRI DAN KESIHATAN KOPERASI 2018-2022 BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA MENARA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA. CHANGKAT SEMANTAN

More information

Bantuan motosikal tiga roda kepada usahawan adalah secara sewa beli (bayaran 50%, geran 50%). MOTOSIKAL 3 RODA M3R Tempoh bayaran maksimum 3 tahun (32 bulan). Hak milik individu dan hak dituntut oleh FAMA.

More information

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan Tinjauan Operational OperasiReview Cadangan Korporat Pengurusan Pelaburan Perantara dan Institusi Pasaran Pelaporan Kewangan dan Pengawasan Korporat Penguatkuasaan Pendidikan dan Latihan PENGURUSAN PELABURAN

More information

MYLIB - KOLABORASI PERKONGSIAN SUMBER ELEKTRONIK : ISU DAN

MYLIB - KOLABORASI PERKONGSIAN SUMBER ELEKTRONIK : ISU DAN MYLIB - KOLABORASI PERKONGSIAN SUMBER ELEKTRONIK : ISU DAN CABARAN Nafisah Ahmad Pengarah Perkhidmatan Perpustakaan Digital Nasional (PERDANA), Perpustakaan Negara Malaysia 1 PENDAHULUAN MyLib (mylibrary)

More information

HUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRIINDIVIDU, REKA BENTUK LATIHAN DAN PERSEKITARAN KERJA DENGAN PEM INDAHAN LATIHAN DI SWM ENVIRONMENT SDN BHD.

HUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRIINDIVIDU, REKA BENTUK LATIHAN DAN PERSEKITARAN KERJA DENGAN PEM INDAHAN LATIHAN DI SWM ENVIRONMENT SDN BHD. HUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRIINDIVIDU, REKA BENTUK LATIHAN DAN PERSEKITARAN KERJA DENGAN PEM INDAHAN LATIHAN DI SWM ENVIRONMENT SDN BHD. NAZIRAH BINTIM O H AM ED NAZRI UNIVERSITITEKNOLOGI MALAYSIA HUBUNGAN

More information

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH Dr. Aznan Hasan President, Association of Shariah Advisors in Islamic Finance (ASAS), Associate Professor, Institute

More information

ANUGERAH & Syarikat Insurans Terbaik, Malaysia

ANUGERAH & Syarikat Insurans Terbaik, Malaysia 44 ANUGERAH & Kumpulan LPI telah mengumpul pelbagai pengiktirafan atas prestasi kewangannya yang kukuh, pewujudan nilai unggul kepada pemegang saham, kecemerlangan tadbir urus korporat dan nilai tanggungjawab

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018 STD 09/6/23 Mei 208 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH MEI 208 HINGGA 30 JUN 208 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama ini disertakan

More information

MEDIA COVERAGE. TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract COMPANY : Scomi Energy Services Bhd DATE : 15 January 2016

MEDIA COVERAGE. TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract COMPANY : Scomi Energy Services Bhd DATE : 15 January 2016 TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract TITLE : SESB peroleh kontrak RM182.55 MEDIA : Berita Harian juta TITLE : SESB peroleh kontrak AS$41.6 di MEDIA : Utusan Malaysia

More information

NATIONAL LAND FINANCE CO OPERATIVES SOCIETY(NLFCS)

NATIONAL LAND FINANCE CO OPERATIVES SOCIETY(NLFCS) NATIONAL LAND FINANCE CO OPERATIVES SOCIETY(NLFCS) Oleh: Norwatim Abd. Latiff Shamsul Khairi Abu Hassan R. Zarinatun Mohd Abdul Kader Nur Syazwani Zainul Abidin PENGENALAN Perkembangan koperasi di Malaysia

More information

<REZKIFAJAR SDN BHD> < A>

<REZKIFAJAR SDN BHD> < A> < 1228989-A> NO 6, GROUND FLOOR, JALAN TASIK UTAMA 7 MEDAN NIAGA DAMAI, SEBELAH BANK MUAMALAT THE TRILLIUM 57000 SUNGAI BESI WILAYAH PERSEKUTUAN, MALAYSIA ISI KANDUNGAN TABLE OF CONTENTS

More information

POTENSI MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR PRODUK DAGING LEMBU HALAL DI PASARAN GLOBAL

POTENSI MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR PRODUK DAGING LEMBU HALAL DI PASARAN GLOBAL POTENSI MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR PRODUK DAGING LEMBU HALAL DI PASARAN GLOBAL Maimunah binti Mahmud 1 ABSTRAK Dengan pertambahan penduduk Islam di seluruh dunia, permintaan untuk makanan halal tentu sekali

More information

LIVING CARE. Critical Illness Insurance

LIVING CARE. Critical Illness Insurance LIVING CARE Critical Illness Insurance PREMIUM TABLE ANNUAL PREMIUM (RM) (excluding 0% OST and Stamp Duty)/ SUM INSURED (RM) Attained Age 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 (Next Birthday) Male Female

More information

PB604 : BUSINESS FINANCE

PB604 : BUSINESS FINANCE INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) quantitative questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan kuantitatif. Jawab SEMUA soalan. C1 QUESTION 1 SOALAN 1 (a)

More information

CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR MOHD HAIDIR BIN MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR MOHD HAIDIR BIN MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR MOHD HAIDIR BIN MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR

More information

1. SAMBUNGAN PENUTUPAN PENUH JALAN JANGKA PENDEK SECARA DUA PERINGKAT DI JALAN RAYA SATU (MALAM)

1. SAMBUNGAN PENUTUPAN PENUH JALAN JANGKA PENDEK SECARA DUA PERINGKAT DI JALAN RAYA SATU (MALAM) PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG JALAN RAYA SATU, JALAN RAYA TIGA & SERDANG RAYA 25 APRIL 2018 1. SAMBUNGAN PENUTUPAN PENUH JALAN JANGKA PENDEK

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 STD 091/6/23 1 Jun 2018 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA NO SOALAN :20 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA DARIPADA PERTANYAAN : V.B. TUAN WONG CHEN (KELANA JAVA) LISAN TARIKH 25.11.2014 Y.B. TUAN WONG CHEN [ KELANA JAVA ] minta MENTERI KEWANGAN

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING) (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI UPSI (ISO)/BEN/P08/MP04 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 MAC 2018 Muka surat :1/39 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 Pengenalan 2 2 Carta Alir Kerja Pengurusan Pinjaman Peralatan

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA S/K.KEW/PK/TM/113/242900/110/36 JLD 11 SJ 3 (34) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

Laporan Status Pasaran Harta Tanah Property Market Status Report

Laporan Status Pasaran Harta Tanah Property Market Status Report Property Market Status Report Laporan Status Pasaran Harta Tanah Property Market Status Report Kementerian Kewangan Malaysia Jabatan Penilaian& Perkhidmatan Harta Valuation & Property Services Department

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) MAC 2011 MAC 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July.

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. RM7 * MOVIE TICKET before 7pm on July 7 Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. BROUGHT TO YOU BY *TERMS & CONDITIONS APPLY. WHILE

More information

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888.

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. Tap and Win Campaign No. Items Details 1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. 2. Campaign Period 27 th September

More information

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board Design Checklist Item Bil Description of Works Remarks A Main Switch Board 6 7 SPN MCCB tiada 0kA rating. Dengan itu tidak boleh digunakan dalam MSB berkadaran 0kA. Sekiranya SPN single phase diperlukan

More information

BUKU TAHUNAN PERANGKAAN MALAYSIA STATISTICS YEARBOOK 2014 HARGA HARGA HARGA-HARGA PRICES

BUKU TAHUNAN PERANGKAAN MALAYSIA STATISTICS YEARBOOK 2014 HARGA HARGA HARGA-HARGA PRICES HARGA HARGA HARGA-HARGA PRICES 81 BUKU TAHUNAN PERANGKAAN MALAYSIA STATISTICS YEARBOOK 2014 9.1: Indeks Harga Pengguna bagi Kumpulan Utama Consumer Price Index for Main Groups Negeri State Tahun Year Jumlah

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience to participate in the Electronic

More information

MANUAL KUALITI TARIKH BERKUATKUASA NO. ISU : 2 MUKA SURAT : 1/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI 4/33

MANUAL KUALITI TARIKH BERKUATKUASA NO. ISU : 2 MUKA SURAT : 1/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI 4/33 MUKA SURAT : 1/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : 8 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI 4/33 1.1 Tujuan Manual 4/33 1.2 Kandungan Manual 4/33 2.0 MAKLUMAT KORPORAT 5/33 2.1 Latar Belakang

More information

BAB 4 PENEMUAN KAJIAN. Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian

BAB 4 PENEMUAN KAJIAN. Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian BAB 4 PENEMUAN KAJIAN 4.1 PENDAHULUAN Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian dalam Bab 1. Pada bahagian ini pengkaji melaporkan semua dapatan kajian, yang telah disusun

More information

AKTIVITI EKONOMI UTAMA NASIONAL NATIONAL KEY ECONOMIC AREA (NKEA) PEMBORONGAN DAN PERUNCITAN

AKTIVITI EKONOMI UTAMA NASIONAL NATIONAL KEY ECONOMIC AREA (NKEA) PEMBORONGAN DAN PERUNCITAN UMUM AKTIVITI EKONOMI UTAMA NASIONAL NATIONAL KEY ECONOMIC AREA (NKEA) PEMBORONGAN DAN PERUNCITAN EPP 3 PEMODENAN BENGKEL AUTOMOTIF AUTOMOTIVE WORKSHOP MODERNISATION (ATOM) DELIVERY MANAGEMENT OFFICE KEMENTERIAN

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2011 DECEMBER 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN

Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN o Persidangan Perpustakaan Universiti dan Perpustakaan Negara (Conference of University Libraries and National Library

More information

Sijil Pendaftaran Syarikat

Sijil Pendaftaran Syarikat Sijil Pendaftaran Syarikat Platform perniagaan berstatus antarabangsa berlandaskan struktur islamik. Penubuhannya diasaskan oleh lima usahawan dari pelbagai bidang dengan kemahiran, pengetahuan serta pengalaman

More information

PERSIJILAN MS IS DAN PERSEPSI KAKITANGAN TERHADAP AMALAN PENGURUSAN KUALITI : SATU KAJIAN KES DI BINTULU PORT SDN. BHD.

PERSIJILAN MS IS DAN PERSEPSI KAKITANGAN TERHADAP AMALAN PENGURUSAN KUALITI : SATU KAJIAN KES DI BINTULU PORT SDN. BHD. PERSIJILAN MS IS0 9002 DAN PERSEPSI KAKITANGAN TERHADAP AMALAN PENGURUSAN KUALITI : SATU KAJIAN KES DI BINTULU PORT SDN. BHD. ADIBAH BTE ISMAIL, Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian

More information

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300. Mechanics Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.00 Campaign Period 24 April -2 May 2018 1. Booking must be made

More information

PUSAT PENYELIDIKAN & PENGURUSAN SUMBER CENTRE FOR EARTH RESOURCES RESEARCH & MANAGEMENT (CERRM)

PUSAT PENYELIDIKAN & PENGURUSAN SUMBER CENTRE FOR EARTH RESOURCES RESEARCH & MANAGEMENT (CERRM) PUSAT PENYELIDIKAN & PENGURUSAN SUMBER ALAM @ CENTRE FOR EARTH RESOURCES RESEARCH & MANAGEMENT (CERRM) PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN 1. Menjalankan penyelidikan dan perundingan kepada masyarakat dan industri

More information

OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY APPROACH NEW HUANG CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY APPROACH NEW HUANG CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY APPROACH NEW HUANG CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) would like to invited Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) questions.

INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) questions. INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) questions. ARAHAN: Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab mana-mana EMPAT (4) soalan. QUESTION 1

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) OGOS 2011 AUGUST 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN SIRI 1 JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN SIRI 1 JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA SIRI 1 PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN Jabatan Audit

More information

TABLE OF CONTENT 1.0 VISION, MISSION 2.0 COMPANY PROFILE. 2.1 Company Address and Contact Details 2.2 Other Company Details 3.0 CORPORATE INFORMATION

TABLE OF CONTENT 1.0 VISION, MISSION 2.0 COMPANY PROFILE. 2.1 Company Address and Contact Details 2.2 Other Company Details 3.0 CORPORATE INFORMATION TABLE OF CONTENT 1.0 VISION, MISSION 1.1 Vision 1.2 Mission 2.0 COMPANY PROFILE 2.1 Company Address and Contact Details 2.2 Other Company Details 3.0 CORPORATE INFORMATION 3.1 Board of Directors 3.2 Shareholders

More information

FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING BRAKE SQUEAL NOISE FOR MOTORCYCLES MUNDHER FADHIL ABDULRIDHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING BRAKE SQUEAL NOISE FOR MOTORCYCLES MUNDHER FADHIL ABDULRIDHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING BRAKE SQUEAL NOISE FOR MOTORCYCLES MUNDHER FADHIL ABDULRIDHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 4 FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JUN 2011 JUNE 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan.

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB PICC dan TPK bertanggungjawab menentukan garis panduan ini dipatuhi. Sesiapa yang terlibat

More information

SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN

SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN vii SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN ii iii iv v vi vii xi xii xiv

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD

TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD NOOR DIANA BINTI DRANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT

More information

RANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS PERTUMBUHAN BERPAKSIKAN RAKYAT

RANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS PERTUMBUHAN BERPAKSIKAN RAKYAT RANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS 2016-2020 PERTUMBUHAN BERPAKSIKAN RAKYAT ISBN 978-9675842078 Untuk maklumat selanjutnya sila hubungi: Ketua Pengarah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Blok

More information

PEPERIKSAAN JULAI 2010

PEPERIKSAAN JULAI 2010 POLITEKNIK KUCHING J ABA TAN UTERAAN MEKANIKAL PEPERIKSAAN JULAI 2010 PROGRAM: 11.15PG -1.15 PTG (2 JAM) SEMESTER: 5 (SELASA) KEPADA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.

More information

KAMI MELINDUNGI IMPIAN ANDA

KAMI MELINDUNGI IMPIAN ANDA KAMI MELINDUNGI IMPIAN ANDA Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017 Isi KANDUNGAN Perutusan Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif 3 Objektif Pelaburan Dana 4 Tinjauan

More information

Usaha memperkasa pencapaian sektor koperasi negara terus

Usaha memperkasa pencapaian sektor koperasi negara terus Transformasi Aktiviti Tingkatkan Pendapatan Oleh : Haji Borhan Mat Aris SIDANG PENGARANG Presiden Dato Haji Abdul Fattah Haji Abdullah Timbalan Presiden Haji Mutadho Bahri Usaha memperkasa pencapaian sektor

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Construction

More information

APLIKASI GO AMBULANCE

APLIKASI GO AMBULANCE APLIKASI GO AMBULANCE Boo Siet Mun Prof. Dr. Masri Ayob Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Ambulance Response Time (ART) adalah salah satu petunjuk prestasi utama

More information

PENSTRUKTURAN SEMULA SYARIKAT AWAM: KAJIAN KES TERHADAP SYARIKAT TERSENARAI DI BURSA MALAYSIA (BSKL)

PENSTRUKTURAN SEMULA SYARIKAT AWAM: KAJIAN KES TERHADAP SYARIKAT TERSENARAI DI BURSA MALAYSIA (BSKL) PENSTRUKTURAN SEMULA SYARIKAT AWAM: KAJIAN KES TERHADAP SYARIKAT TERSENARAI DI BURSA MALAYSIA (BSKL) Norhaziah Binti Nawai Hanim Binti Misbah Fakulti Ekonomi dan Muamalat Kolej Universiti Islam Malaysia

More information

Pencapaian ANGKASA dalam membantu perkembangan koperasi di

Pencapaian ANGKASA dalam membantu perkembangan koperasi di RANCANG PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOPERASI Oleh : Haji Borhan Mat Aris Pencapaian ANGKASA dalam membantu perkembangan koperasi di negara ini terus menyerlah melalui penyediaan pelbagai khidmat dan pendekatan

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

LAPORAN MAKLUM BALAS KE ATAS ISU-ISU UTAMA DALAM LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN TAHUN 2016, AKTIVITI

LAPORAN MAKLUM BALAS KE ATAS ISU-ISU UTAMA DALAM LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN TAHUN 2016, AKTIVITI LAPORAN MAKLUM BALAS KE ATAS ISU-ISU UTAMA DALAM LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN TAHUN 2016, AKTIVITI KEMENTERIAN / JABATAN SERTA PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN

More information

Kelestarian Pembangunan Hadapan Air di Malaysia

Kelestarian Pembangunan Hadapan Air di Malaysia Akademika 82(2) 2012: 3-13 Makalah / Article Kelestarian Pembangunan Hadapan Air di Malaysia Sustainable Riverfront Development in Malaysia Azlina Md. Yassin & Sharifah Meryam Shareh Musa ABSTRAK Pertumbuhan

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2010 DECEMBER 2010 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

EEK 475 ECONOMY AND MANAGEMENT ON POWER SYSTEM

EEK 475 ECONOMY AND MANAGEMENT ON POWER SYSTEM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 05/06 Academic Session December 05 / January 06 EEK 475 ECONOMY AND MANAGEMENT ON POWER SYSTEM [EKONOMI DAN PENGURUSAN SISTEM KUASA] Duration 3 hours

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Dec-11. Nov %

50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Dec-11. Nov % Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 DANA GROWTH TAKAFUL IKHLAS

More information

MENCORAK PENERAJU PASARAN

MENCORAK PENERAJU PASARAN MENCORAK PENERAJU PASARAN Laporan Tahunan 2013 Visi Syarikat Untuk menjadi syarikat pengurusan dana ekuiti persendirian bertaraf dunia Misi Syarikat Untuk melahirkan generasi syarikat peneraju Malaysia

More information

PUBLIC GREATER CHINA FUND

PUBLIC GREATER CHINA FUND P-54 26 Oktober 2017 PUBLIC GREATER CHINA FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK 1.0 Carta alir permohonan bekalan elektrik di UPM MULA Isi Borang Permohonan No. Tindakan Catatan 1.1 Pemohon Pemohon melengkapkan Borang Permohonan Bekalan Elektrik yang boleh

More information

PERINTAH GAJI MINIMUM (PINDAAN) 2013 MINIMUM WAGES (AMENDMENT) ORDER 2013

PERINTAH GAJI MINIMUM (PINDAAN) 2013 MINIMUM WAGES (AMENDMENT) ORDER 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 28 Mei 2013 28 May 2013 P.U. (A) 165 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH GAJI MINIMUM (PINDAAN) 2013 MINIMUM WAGES (AMENDMENT) ORDER 2013 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY JABATAN

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Malaysian

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 MEI 2017) Tarikh MoU Luput. PTJ Peneraju 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 MEI 2017) Tarikh MoU Luput. PTJ Peneraju 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 1996 Majlis Sukan Negara (MSN) Tarikh 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar

More information

90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Dec-11. Jan-12. Feb-12

90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Dec-11. Jan-12. Feb-12 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Dec-11. Jan-12. Mar-12. Feb-12. Dana Sasaran

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Dec-11. Jan-12. Mar-12. Feb-12. Dana Sasaran Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

More information

OPTIMIZATION ON FUEL GAS OPERATION FOR COMBINED CYCLE POWER PLANT MOHD IZAMUDDIN BIN MAHMUD

OPTIMIZATION ON FUEL GAS OPERATION FOR COMBINED CYCLE POWER PLANT MOHD IZAMUDDIN BIN MAHMUD OPTIMIZATION ON FUEL GAS OPERATION FOR COMBINED CYCLE POWER PLANT MOHD IZAMUDDIN BIN MAHMUD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of

More information

2016 Danajamin Nasional Berhad

2016 Danajamin Nasional Berhad ANNUAL REPORT 2016 KEKUATAN DAN KOMITMEN Imej tepak sireh (bekas untuk menyimpan daun sireh) adalah tema bagi laporan tahunan pertama Danajamin. Dengan seni bentuk dan ukiran yang halus, tepak sireh merupakan

More information

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PERAK TAHUN 2016

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PERAK TAHUN 2016 LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PERAK TAHUN 2016 LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PERAK TAHUN 2016 SIRI SIRI 2 JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA

More information

KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01

KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01 JKR-APK (Pind. 3/2008) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01 Nama Kontraktor : Alamat Kontraktor : Tajuk Kontrak : VNA RESOURCES SDN BHD 7-2-1, TINGKAT 2, BLOK

More information

Usaha kami ke arah sebuah negara yang terhubung

Usaha kami ke arah sebuah negara yang terhubung Laporan Tahunan 2015 Usaha kami ke arah sebuah negara yang terhubung Laporan Tahunan 2015 Penafian: MCMC dengan sepenuh ikhtiar memastikan ketepatan dan kesempurnaan maklumat yang terkandung di dalam laporan

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Nov-11. Dec % Dana Sasaran

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Nov-11. Dec % Dana Sasaran Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14

More information

STD 093/6/4. 01 Jun 2014 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN JULAI 2014

STD 093/6/4. 01 Jun 2014 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN JULAI 2014 STD 093/6/4 01 Jun 2014 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2014 31 JULAI 2014 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama sama ini

More information

100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Dec-11. Nov-11. Jan-12. Feb-12. Mar-12. Apr %

100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Dec-11. Nov-11. Jan-12. Feb-12. Mar-12. Apr % Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % Dec-11. Jan-12. Nov-11. Feb-12. Mar-12

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % Dec-11. Jan-12. Nov-11. Feb-12. Mar-12 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information