Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Size: px
Start display at page:

Download "Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif"

Transcription

1 Y BHG TAN SRI AZMAN HASHIM Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif Y Bhg Tan Sri Azman Hashim, seorang warganegara Malaysia berusia 76 tahun, telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah AMMB Holdings Berhad pada 15 Ogos 1991 dan menjadi Pengerusi Syarikat sejak Beliau adalah Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif Syarikat. Tan Sri Azman juga adalah Pengerusi Lembaga beberapa subsidiari Syarikat iaitu AmBank (M) Berhad, AmInvestment Bank Berhad, AmBank Islamic Berhad (sebelum ini dikenali sebagai AmIslamic Berhad), AmGeneral Insurance Berhad, AmMetLife Insurance Berhad (sebelum ini dikenali sebagai AmLife Insurance Berhad), AmMetLife Takaful Berhad (sebelum ini dikenali sebagai AmFamily Takaful Berhad), AmGeneral Holdings Berhad, AmInvestment Group Berhad dan AMFB Holdings Berhad. Tan Sri Azman, seorang Akauntan Berkanun (FCPA), ahli Fellow Institut Akauntan Berkanun dan ahli Fellow Institut Setiausaha dan Pentadbir Berkanun, telah berkecimpung dalam industri perbankan sejak 1960 ketika beliau menyertai Bank Negara Malaysia dan berkhidmat di sana sehingga Beliau berkhidmat sebagai Akauntan Bertauliah dalam Azman Wong Salleh and Co. dari 1964 hingga Beliau kemudian menyertai Lembaga Malayan Banking Berhad dari 1966 sehingga 1980 dan adalah Pengarah Eksekutifnya dari 1971 hingga Beliau adalah Pengerusi Eksekutif Kwong Yik Bank Berhad, sebuah subsidiari Malayan Banking Berhad, dari 1980 hingga April 1982 apabila beliau mengambil alih AmInvestment Bank Berhad. Tan Sri Azman adalah Pengerusi Eksekutif Amcorp Group Berhad dan Pengerusi Malaysian South-South Corporation Berhad. Beliau menganggotai Lembaga Pengarah Pembangunan MasMelayu Berhad dan Asian Institute of Finance Berhad. Tan Sri Azman juga terlibat dalam beberapa organisasi amal sebagai Pengerusi dan Pemegang Amanah Yayasan AmGroup dan Yayasan Kepimpinan Perdana, dan adalah Pemegang Amanah bagi Yayasan Azman Hashim, Yayasan Perpaduan Nasional, Yayasan Hati Malaysia, Yayasan Tuanku Najihah dan Yayasan Canselor Universiti Terbuka Malaysia. Tan Sri Azman juga adalah Pengasas dan Ahli Majlis Yayasan Azman Hashim (L) dan Yayasan Kebajikan Azman Hashim (L). Tan Sri Azman adalah Pengerusi Asian Institute of Chartered Bankers (sebelum ini dikenali sebagai Institut Bank-Bank Malaysia), Persatuan Perbankan Pelaburan Malaysia, dan Perbadanan Produktiviti Malaysia, Pengerusi Emeritus Pacific Basin Economic Council (PBEC) International dan Pengerusi Bersama Persidangan Meja Bulat Malaysia-Singapura. Beliau adalah Pengerusi Pertama Lembaga Profesional Perkhidmatan Kewangan. Beliau adalah Presiden Persatuan Selatan-Selatan Malaysia, Persatuan Ekonomi Malaysia-Jepun, Kelab SAHABAT Penjara Malaysia dan Majlis Perniagaan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) serta Bendahari Yayasan Malaysia-Australia. Beliau adalah Ahli Majlis Penasihat Perniagaan APEC, Majlis Perniagaan Malaysia-British dan Majlis Perniagaan Malaysia-China serta Majlis Perniagaan Asia Timur. Beliau juga merupakan Ketua Mesyuarat Perniagaan ASEAN-Jepun (Jawatankuasa Malaysia, Keizai Doyukai) dan ahli Lembaga Penasihat Pusat Tanggungjawab Sosial Korporat AIM. Beliau juga merupakan ProCanselor, Universiti Terbuka Malaysia dan ahli Badan Pentadbir Organisasi Produktiviti Asia dan Panel Penasihat Antarabangsa, Pusat Antarabangsa bagi Pengajian dalam Kewangan Islam Bank Negara Malaysia (INCEIF) dan Asian Banking School Sdn Bhd. 22 AMMB Holdings Berhad ( V) Laporan Tahunan 2015

2 Y BHG DATO AZLAN HASHIM Timbalan Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif Y Bhg Dato Azlan Hashim, seorang warganegara Malaysia berusia 73 tahun, telah dilantik menganggotai Lembaga AMMB Holdings Behad pada 12 Februari 1992 dan telah menjadi Timbalan Pengerusi Syarikat sejak Beliau adalah ahli Jawatankuasa Teknologi Maklumat Kumpulan dan Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan Syarikat. Dato Azlan pada masa ini adalah Pengerusi Bukan Eksekutif AmFraser International Pte Ltd, AmLabuan Holdings (L) Ltd [sebelum ini dikenali sebagai AmInternational (L) Ltd], dan Am ARA Reit Managers Sdn Bhd. Beliau juga menganggotai Lembaga Am ARA Reit Holdings Sdn Bhd, Metrod Holdings Berhad, Paramount Corporation Berhad, dan Sapura Industrial Behad. Beliau adalah Pemegang Amanah Yayasan AmGroup. Dato Azlan berkhidmat dengan Keretapi Tanah Melayu dari 1966 hingga 1971, di mana beliau memegang jawatan sebagai Ketua Akauntan selama dua tahun. Pada 1972, beliau telah menjadi Rakan Kongsi firma perakaunan awam, Azman Wong Salleh & Co., dan merupakan Rakan Kongsi Kanan di sana sebelum menyertai lembaga Amcorp Properties Berhad dari 1982 hingga Julai Dato Azlan adalah ahli Fellow Institute of Chartered Accountants (Ireland), Institut Pembangunan Ekonomi, Bank Dunia, Washington D.C., U.S.A. dan Asian Institute of Chartered Bankers (sebelum ini dikenali sebagai Institut Bank-Bank Malaysia). Beliau juga seorang Akauntan Awam Bertauliah. Y A BHG TUN MOHAMMED HANIF Bin OMAR Y A Bhg Tun Mohammed Hanif bin Omar, seorang warganegara Malaysia berusia 76 tahun, telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah AMMB Holdings Berhad pada 6 Mei Beliau adalah ahli Jawatankuasa Penamaan dan Imbuhan Kumpulan Syarikat. Tun Mohammed Hanif juga adalah ahli Lembaga subsidiari syarikat iaitu AMFB Holdings Berhad. Beliau pada masa ini adalah Timbalan Pengerusi Eksekutif Genting Berhad dan Genting Malaysia Berhad dan juga ahli Lembaga Genting Overseas Holdings Ltd. Beliau merupakan Ketua Polis Negara selama 20 tahun sehingga persaraan beliau pada Januari Beliau telah menerima Anugerah Kehormat dari Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei dan Filipina di atas sumbangannya yang tidak ternilai terhadap keselamatan rantau ini. Beliau telah menjadi Presiden Institut Pengurusan Malaysia sejak Beliau juga adalah Presiden Royal Asiatic Society cawangan Malaysia. Beliau juga adalah ahli Majlis Equine Malaysia dan ahli Majlis Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia. Di samping itu, beliau juga adalah Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Tun Razak, ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Hati Malaysia, Yayasan DayaDiri, Yayasan Gagasan Melayu Perak, Yayasan MCKK dan The Community Chest, Malaysia. Tun Mohammed Hanif menerima Ijazah Sarjana Muda Sastera beliau dari University of Malaya, Singapura pada 1959, Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) dari Buckingham University, United Kingdom pada 1986 dan Sijil Pengamal Undang- Undang (Kepujian) dari Lembaga Kelayakan Undang-Undang pada Beliau telah dianugerahkan Doktor Kehormat Undang-Undang oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada 1992, Doktor Kehormat Falsafah (Keselamatan Dalam Negeri) oleh Universiti Pertahanan Nasional Malaysia pada 2 Oktober 2011 dan Doktor Kehormat Undang-Undang oleh Universiti Buckingham pada 16 Mac Laporan Tahunan 2015 AMMB Holdings Berhad ( V) 23

3 Y BHG TAN SRI DATUK CLIFFORD FRANCIS HERBERT Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif Y Bhg Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert, seorang warganegara Malaysia berusia 73 tahun, telah dilantik menganggotai Lembaga AMMB Holdings Berhad pada 16 April Beliau adalah Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kumpulan dan Jawatankuasa Penamaan dan Imbuhan Kumpulan dan ahli Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan Syarikat. Tan Sri Datuk Clifford pada masa ini menganggotai lembaga pengarah AmBank (M) Berhad, AmBank Islamic Berhad (sebelum ini dikenali sebagai AmIslamic Bank Berhad), Genting Malaysia Berhad, Moet Henessy Diageo Malaysia Sdn Bhd dan FIDE Forum. Tan Sri Datuk Herbert menyertai Perkhidmatan Awam Malaysia pada 1964 sebagai Penolong Setiausaha di Jabatan Perkhimatan Awam dari 1964 hingga Kemudiannya beliau telah berkhidmat di Kementerian Kewangan dari 1975 hingga 1997, jawatan tertinggi beliau adalah Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Beliau bersara daripada perkhidmatan awam pada tahun Sebagai Ketua Setiausaha di Kementerian Kewangan, beliau juga dilantik sebagai Gabenor Silih Gantian Bank Dunia. Dari 1994 hingga 2000, Tan Sri Datuk Herbet adalah Pengerusi KL International Airport Berhad yang membina Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Beliau telah menjadi ahli lembaga beberapa badan berkanun dan syarikat awam berkait kerajaan yang antaranya adalah Kumpulan Khazanah Nasional Berhad, Malaysia Airline System Berhad, Petroliam Nasional Berhad, Bank Negara Malaysia Berhad, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Pengerusi Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Beliau juga merupakan Pengerusi Kumpulan Wang Amanah Pencen. Di samping itu, Tan Sri Datuk Herbert juga terlibat dalam beberapa badan NGO. Tan Sri Datuk Herbert memegang Ijazah Sarjana Pentadbiran Awam dari University of Pittsburgh, U.S.A. dan Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dari Universiti Malaya. Y BHG TAN SRI DATUK DR ARIS OTHMAN Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Y Bhg Tan Sri Datuk Dr Aris Othman, seorang warganegara Malaysia berusia 70 tahun, telah dilantik menganggotai Lembaga AMMB Holdings Berhad pada 1 April Beliau adalah Pengerusi Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan Syarikat dan ahli Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kumpulan dan Jawatankuasa Penamaan dan Imbuhan Kumpulan. Tan Sri Datuk Dr Aris juga adalah ahli Lembaga subsidiari Syarikat, AmInvestment Bank Berhad. Beliau pada masa ini adalah Pengarah YTL Power International Berhad. Tan Sri Datuk Dr Aris telah berkhidmat dalam pelbagai jawatan di Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dari 1966 hingga Beliau telah dipinjamkan ke Bank Bumiputra Malaysia Berhad, Kuala Lumpur sebagai Ketua Pengurus Besar (Perancangan Korporat, Subsidiarisubsidiari Kewangan, Perbendaharaan dan Sumber Manusia) dari 1986 hingga Dari 1989 hingga 1999, Tan Sri Datuk Dr Aris telah berkhidmat dengan Kementerian Kewangan, di mana beliau telah berkhidmat sebagai Pengarah Eksekutif (South East Asia Group) Bank Dunia, Washington D.C., U.S.A. dari 1991 hingga 1994 dan Ketua Setiausaha kepada Perbendaharaan dari 1998 hingga pertengahan Ini diikuti oleh kerjaya dalam bidang perbankan di mana beliau telah memegang jawatan Pengerusi Eksekutif dan Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad. Beliau juga adalah Pengerusi Malaysia Airport Holdings Berhad dan Pusat Reka Bentuk dan Inovasi Malaysia, Cyberjaya. Tan Sri Datuk Aris memiliki Ijazah Doktor Falsafah dalam Ekonomi Pembangunan dan Ijazah Sarjana Sastera dalam Ekonomi Politik kedua-duanya dari Boston University, Massachusetts, Ijazah Sarjana Sastera dalam Ekonomi Pembangunan dari Williams College, Massachusets dan Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam Ekonomi Analitis dari Universiti Malaya. 24 AMMB Holdings Berhad ( V) Laporan Tahunan 2015

4 Y BHG DATO ROHANA Tan Sri MAHMOOD Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Y Bhg Dato Rohana Tan Sri Mahmood, seorang warganegara Malaysia berusia 61 tahun, telah dilantik menganggotai Lembaga AMMB Holdings Berhad pada 8 Julai Beliau adalah ahli Jawatankuasa Penamaan dan Imbuhan Kumpulan Syarikat dan Pengerusi Jawatankuasa Teknologi Maklumat Kumpulan. Dato Rohana juga merupakan ahli lembaga subsidiari Syarikat, iaitu AmInvestment Bank Berhad. Dato Rohana adalah Pengerusi/ Rakan Kongsi/Pengarah dan Pengasas RM Capital Partners Sdn Bhd sebuah dana ekuiti swasta Malaysia. Beliau pernah menjadi Pengerusi dan Pengasas bersama Ethos Capital Sdn Bhd, sebuah dana ekuiti swasta Malaysia sejak tahun Dana tersebut berakhir dengan jayanya pada November Dato Rohana adalah ahli Majlis Global Asia Society, New York, ahli Lembaga Penasihat ACE Limited International, New York, ahli APEC Business Advisory Council (ABAC) Malaysia dan ahli lembaga Pacific Basin Economic Council Malaysia (PBECM). Dato Rohana juga merupakan seorang pengarah di syarikat tersenarai lain, antaranya Sime Darby Berhad and Paramount Corporation Berhad. Beliau juga merupakan Pengerusi/Pengarah dan Pengasas RMCP One Sdn Bhd. Beliau menganggotai lembaga pengarah pelbagai syarikat sendirian berhad termasuk Sime Darby Energy & Utilities Sdn Bhd, Sime Darby Industrial Sdn Bhd, KDU University College Sdn Bhd, YIM Technology Resources Sdn Bhd dan RM Capital Partners & Associates Sdn Bhd. Dato Rohana adalah Presiden Majlis Penasihat dan ahli pengasas Kuala Lumpur Business Club, sebuah organisasi rangkaian dan pembangunan perniagaan eksklusif yang terhad kepada 100 ahli (melalui undangan sahaja) yang terdiri daripada pemimpin korporat dan perniagaan yang terkemuka di Malaysia. Beliau merupakan Fellow Unggul dan ahli lembaga Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa (ISIS) Malaysia. Sebelum menyertai ISIS, Dato Rohana telah berkhidmat dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia. Dato Rohana memegang Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam Politik, dari Essex University dan Ijazah Sarjana dalam Perhubungan Antarabangsa, dari Sussex University, United Kingdom. Y BHG DATO SERI AHMAD JOHAN BIN MOHAMMAD RASLAN Pengarah Eksekutif /Penasihat Kanan Y Bhg Dato Seri Ahmad Johan bin Mohammad Raslan, seorang warganegara Malaysia, berusia 55 tahun, telah dilantik menganggotai Lembaga AMMB Holdings Berhad pada 9 Disember Beliau adalah ahli Jawatankuasa Teknologi Maklumat Kumpulan Syarikat. Peranan Dato Seri Johan sebagai Penasihat Kanan ialah untuk menasihati Pengerusi dan Lembaga Pengarah Kumpulan AmBank berkenaan pelbagai isu dalaman dan luaran Kumpulan. Dato Seri Johan ialah ahli lembaga pengarah Eco World International Berhad dan mantan Pengerusi Eksekutif PricewaterhouseCoopers Malaysia (PwC). Beliau menghabiskan 10 tahun dari kariernya di London, United Kingdom dan 20 tahun di Malaysia, bekerja dalam bidang pemberian jaminan dan khidmat nasihat. Di antara pelanggannya di Malaysia terdiri daripada beberapa syarikat terkemuka di Malaysia, termasuk Syarikat Berkaitan Kerajaan. Beliau bersara daripada PwC pada Jun Di samping kerja-kerja pemberian jaminan dan khidmat nasihat, Dato Seri Johan juga sering dirujuk dalam hal-hal berkenaan tadbir urus korporat. Beliau telah bekerjasama dengan pengawal selia utama di Malaysia termasuk Bank Negara Malaysia (BNM), Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dan Bursa Malaysia. Sehingga persaraannya pada 2012, Dato Seri Johan merupakah ahli Jawatankuasa Eksekutif Kestabilan Kewangan BNM dan Jawatankuasa Rundingan Tadbir Urus Korporat SC. Sumbangan Dato Seri Johan yang lepas kepada Kerajaan Malaysia termasuk keahlian dalam lembaga Perbadanan Putrajaya (Putrajaya Corporation) dan Kumpulan Wang Amanah Persaraan (KWAP), dan Pengerusi Yayasan Pelaporan Kewangan. Kini beliau adalah ahli Lembaga Profesional Perkhidmatan Kewangan, yang merupakan satu pelantikan oleh BNM. Dato Seri Johan memegang Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Ekonomi dan Perakaunan daripada University of Hull, United Kingdom. Beliau ialah Fellow Institute of Chartered Accountants in England & Wales dan ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia dan Institut Akauntan Malaysia. Laporan Tahunan 2015 AMMB Holdings Berhad ( V) 25

5 Encik CHIN YUEN YIN Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Encik Chin Yuen Yin, seorang warganegara Malaysia, berusia 67 tahun, telah dilantik menganggotai Lembaga AMMB Holdings Berhad pada 20 Januari Beliau adalah ahli Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan Syarikat dan Jawatankuasa Penamaan dan Imbuhan Kumpulan. Encik Chin juga menganggotai lembaga pelbagai subsidiari Kumpulan AMMB Holdings Berhad, antaranya AmBank (M) Berhad, AmBank Islamic Berhad (sebelum ini dikenali sebagai AmIslamic Bank Berhad), AmGeneral Insurance Berhad dan AmMetLife Insurance Berhad. Beliau juga adalah pengarah di SBP (Bungalows) Homeowners Berhad. Encik Chin mempunyai lebih daripada 40 tahun pengalaman dalam industri perbankan dan memulakan kerjaya dengan Standard Chartered Bank Malaysia, di mana beliau telah berkhidmat dari tahun 1970 hingga 1992, pernah memegang pelbagai jawatan dalam perbankan korporat, jualan dan perkhidmatan cawangan dan perbankan runcit. Encik Chin berhijrah ke Indonesia sebagai Penasihat kepada sebuah bank tempatan dan kembali ke Malaysia pada awal 1994 untuk menyertai Hong Leong Bank. Ketika di bank tersebut beliau membangunkan Bahagian Bank Persendirian (Bahagian Perbankan Runcit). Selepas itu Encik Chin menyertai OCBC Bank sebagai Ketua, Perbankan Pengguna Global di Singapura. Selepas meninggalkan OCBC Bank beliau bekerja sebagai Perunding dengan Texas Pacific Group, sebuah syarikat ekuiti swasta Amerika di Fort Worth, Texas. Melalui hubungan ini beliau menjadi Pengarah BankThai di Thailand dan juga Pengerusi Perbankan Runcit. BankThai kemudian diambil alih oleh CIMB Bank Berhad dan beliau berkhidmat sebagai Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif semasa tempoh peralihan, sementara bank tersebut mengambil warganegara Thailand sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Encik Chin memegang Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) daripada Universiti Malaya dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan daripada University of Hull, United Kingdom. Encik Chin juga adalah Fellow of The Chartered Institute of Marketing. Encik VOON SENG CHUAN Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Enick Voon Seng Chuan, warganegara Malaysia, berusia 56 tahun, telah dilantik menganggotai Lembaga AMMB Holdings Berhad pada 18 Jun Beliau adalah ahli Jawatankuasa Teknologi Maklumat Kumpulan Syarikat dan Jawatankuasa Penamaan dan Imbuhan Kumpulan. Encik Voon juga menganggotai Lembaga AmBank (M) Berhad, sebuah subsidiari Syarikat dan ketika ini adalah Pengarah Mesiniaga Berhad (sebuah syarikat IT yang disenaraikan di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad), Silverlake International Pte Ltd dan Corporate Learning Consortium Sdn Bhd. Encik Voon telah menjadi sebahagian daripada industri Teknologi Maklumat ( IT ) untuk hampir tiga dekad. Pada April 2008, beliau menyertai Kelab IBM Quarter Century, menggambarkan perkhidmatannya selama 25 tahun di IBM. Beliau bersara daripada IBM pada Mac Sepanjang perkhidmatan beliau selama 27 tahun dengan IBM, beliau memegang beberapa peranan, menyampaikan semua aspek produk dan perkhidmatan IT kepada pelanggan dalam semua segmen industri, di Malaysia dan rantau Asia Pasifik. Jawatan terakhir beliau di IBM sebelum persaraannya adalah Pengarah, Segmen Pasaran Pertengahan di Asia Pasifik. Beliau bertanggungjawab ke atas keseluruhan prestasi perniagaan (kira-kira US$2 bilion) dan kepuasan pelanggan untuk semua pelanggan Pasaran Pertengahan. Dalam peranan ini, beliau mengetuai pasukan daripada ibm.com, bahagian operasi rakan niaga, pemasaran, produk dan perkhidmatan untuk menyediakan penyelesaian kepada segmen Pasaran Pertengahan. Dalam tahun 2007, beliau ditugaskan di ibu pejabat Asia Pasifik untuk mengendalikan dua projek khas penstrukturan semula organisasi ibu pejabat IBM. Yang pertama, beiau berjaya mengetuai pemisahan ibu pejabat rantau ASEAN/Asia Selatan yang sedia ada kepada dua rantau bebas iaitu ASEAN dan India/Asia Selatan. Kemudian, beliau menganggotai pasukan teras yang memisahkan Japan keluar dari rantau Asia Pasifik. Dari 2000 ke 2006, Encik Voon memegang jawatan Pengarah Urusan IBM Malaysia dan Brunei. Di bawah kepimpinannya, IBM menerajui kemasukan e-perniagaan, perniagaan atas permintaan dan inovasi ke dalam negara dengan aktiviti utama seperti e-fairs, Forum IBM dan Simposium Penyelesaian Perniagaan, untuk meningkatkan kesedaran terhadap manfaat pelaburan IT nilai tinggi bagi perusahaan besar dan perniagaan kecil dan sederhana. Encik Voon juga telah menyahut panggilan kerajaan Malaysia untuk mengubah negara menjadi hub penyumberan luar dan perkongsian perkhidmatan antarabangsa dengan mengetuai pelaburan IBM dalam tujuh pusat serantau/operasi di Malaysia. Melalui usaha tersebut, IBM diletakkan dalam kedudukan terbaik untuk memindahkan amalan terbaik dan kepakaran berkemahiran tinggi ke dalam negara. Pada 2013, Encik Voon diiktiraf dengan anugerah Pemimpin Penyumberan Luar Terbaik oleh Outsourcing Malaysia. Beliau juga merupakan Ahli Majlis PIKOM (Persatuan ICT Kebangsaan Malaysia) dari 1994/1995 dan 1999/2000. Encik Voon memegang Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Matematik daripada Universiti Malaya. 26 AMMB Holdings Berhad ( V) Laporan Tahunan 2015

6 Encik SHAYNE CARY ELLIOTT Encik Shayne Cary Elliott, seorang warganegara New Zealand berusia 51 tahun, telah dilantik menganggotai Lembaga AMMB Holdings Berhad pada 18 Jun Beliau adalah ahli Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan Syarikat. Encik Elliott ketika ini adalah Pengarah ANZ Holdings (New Zealand) Limited dan ANZ Bank New Zealand Limited. Encik Elliott telah memegang jawatan Ketua Pegawai Kewangan di Australia and New Zealand Banking Group Limited ( ANZ ) sejak Jun Beliau bertanggungjawab terhadap semua aspek Kewangan serta Undang- Undang, Perbendaharaan dan Perhubungan Pelabur. Dalam peranan ini, beliau turut bertanggungjawab terhadap Strategi dan Penggabungan dan Pengambilalihan Kumpulan. Sebelum ini, Encik Eliott adalah Ketua Pegawai Eksekutif, Institusi, memantau semua perniagaan yang berkaitan dengan pelanggan perniagaan, korporat, dan institusi ANZ. Encik Elliott menyertai ANZ pada Jun Sebelum itu, beliau adalah Ketua Pegawai Operasi EFG Hermes, bank pelaburan terbesar di Timur Tengah. Beliau bertanggungjawab ke atas strategi korporat, risiko, sumber manusia, pemasaran dan melaksanakan proses tadbir urus dan pengurusan perniagaan. Encik Elliott pernah berkhidmat dengan Citigroup di mana beliau memegang pelbagai jawatan kanan merentasi geografi dan sektor perniagaan sepanjang 20 tahun. Antara jawatan yang dipegangnya ketika berkhidmat dengan Citigroup termasuk: Ketua Pegawai Eksekutif Perkhidmatan Transaksi Global Asia Pasifik, Ketua Pegawai Eksekutif Corporate Bank Australia/ New Zealand dan Pegawai Korporat Negara, Naib Presiden Perancangan Strategik New York, Ketua Jualan Derivatif Pelabur London dan Ketua Jualan dan Perdagangan New Zealand. Encik Elliott memegang Ijazah Perniagaan, Pengurusan dan Kewangan dari University of Auckland, New Zealand. Encik MARK DAVID WHELAN Encik Mark David Whelan, seorang warganegara Australia berusia 55 tahun, telah dilantik ke Lembaga AMMB Holdings Berhad pada 2 Januari Beliau adalah ahli Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kumpulan Syarikat. Encik Whelan adalah Ketua Pegawai Eksekutif ANZ Australia dan ahli Lembaga Pengurusan yang bertanggungjawab ke atas Perbankan Komersial Global, Australia and New Zealand Banking Group Limited ( ANZ ). Sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Australia, Encik Whelan bertanggungjawab ke atas perniagaan runcit dan komersial ANZ Australia yang memberi perkhidmatan kepada lebih daripada enam juta pelanggan. Sebagai ahli Lembaga Pengurusan ANZ, beliau juga memimpin segmen komersial ANZ di peringkat global. Encik Whelan mempunyai pengalaman hampir 30 tahun dalam bidang perbankan dan berpengalaman luas dalam Pasaran Asia dan Perbankan Institusi, Korporat dan Komersial. Sebelum ini Encik Whelan memegang jawatan Pengarah Urusan Perbankan Korporat dan Komersial Australia dan Pengarah Urusan ANZ untuk perniagaan Institusi, Komersil dan Perbankan Peribadi berpengkalan di Hong Kong. Beliau menyertai ANZ pada November 2004 sebagai Ketua Jualan, Pasaran, sebelum memegang jawatan Pengarah Urusan Bersama, Pasaran pada 2005 dan kemudiannya sebagai Pengarah Urusan, Institusi Asia pada Sebelum menyertai ANZ, Encik Whelan telah berkhidmat di Westpac Bank di mana beliau memegang beberapa jawatan kanan termasuk Pengurus Besar, Jualan Pelabur Global dan Pengurus Besar, Perbankan Institusi, Victoria. Dalam keupayaan ini, tanggungjawabnya termasuklah pengagihan produk Pasaran ke dalam segmen Komersil. Sebelum menyertai Westpac Bank, Encik Whelan telah berkhidmat di Citibank dan Caterpillar. Encik Whelan memiliki Diploma Graduan dalam Percukaian dan Diploma Perakaunan dari Royal Melbourne Institute of Technology. Beliau juga adalah ahli Fellow Certified Practising Accountants, dan ahli Financial Treasury Association Limited, Australian Financial Markets Association dan Australian Institute of Company Directors. Laporan Tahunan 2015 AMMB Holdings Berhad ( V) 27

7 CIK SUZETTE MARGARET CORR CIK Suzette Margaret Corr, seorang warganegara Australia, berusia 54, dilantik menganggotai Lembaga AMMB Holdings Berhad pada 23 Januari Beliau adalah ahli Jawatankuasa Penamaan dan Imbuhan Kumpulan Syarikat. Cik Corr adalah Pengurus Besar Sumber Manusia Australia dan Pengurus Besar Kumpulan Bakat & Kebudayaan Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ). Dalam kedua-dua peranan tersebut, beliau memiliki kemahiran dalam kepimpinan, transfomasi perniagaan, operasi dan semua aspek Sumber Manusia (HR) dan isu tenaga kerja. Suzette adalah seorang eksekutif sumber manusia yang berpengalaman dengan kekuatan dalam strategi dan pelaksanaan yang dibangunkan dalam pelbagai sektor termasuk Perundingan dan Perkhidmatan Kewangan. Beliau mengetuai portfolio HR di seluruh perusahaan termasuk Bakat dan Penggantian, Prestasi, Penyumberan, Imbuhan, Pembelajaran dan Pembangunan, Kebudayaan, Kepelbagaian, Pembabitan, Hubungan Kakitangan, dan Kesihatan dan Keselamatan; mengawasi inisiatif di 34 negara untuk 55,000 kakitangan. Beliau adalah ahli Kumpulan Pemandu Pelan New Colombo Kerajaan Australia dan Jawatankuasa Pemandu Media Sosial ANZ. Sebelum ini Cik Corr adalah Pengurus Besar HR National Australia Bank Limited, dan pernah memegang jawatan perunding dengan Ernst & Young dan Arthur Andersen. Perkhidmatan Cik Corr dengan kerajaan dan organisasi tanpa untung termasuk pengarah VicHealth; CEO sementara untuk Very Special Kids; Timbalan Pengerusi International School Fiji Board of Governors; dan keahlian Lembaga Penasihat Melbourne Youth Music dan Personal Emergency Services Victoria. Cik Corr memegang Ijazah Sarjana Muda Perdagangan daripada University of Western Australia dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan daripada University of Queensland, Australia. Beliau telah mempelajari strategi perniagaan, strategi sumber manusia dan transformasi organisasi di INSEAD dan London Business School. Beliau juga telah mengikuti latihan pengarah syarikat di Australia dan Malaysia. Beliau ialah ahli Australian Institute of Company Directors. Encik SOO KIM WAI Encik Soo Kim Wai, seorang warganegara Malaysia berusia 54 tahun telah dilantik ke Lembaga AMMB Holdings Berhad pada 4 Oktober Beliau adalah ahli Jawatankuasa Penamaan dan Imbuhan Kumpulan Syarikat. Encik Soo pada masa ini adalah Pengarah Urusan Kumpulan, Amcorp Group Berhad. Beliau menyertai Amcorp Group Berhad pada 1989 sebagai Pengurus Kanan, Kewangan dan sejak itu telah memegang beberapa jawatan sebelum beliau dinaikkan pangkat ke jawatan sekarang. Sebelum itu, beliau berkhidmat dengan Plantation Agencies Sdn Bhd dari 1985 hingga 1989, dan dalam profesion perakaunan selama lima tahun dengan Deloitte KassimChan dari 1980 hingga Encik Soo juga menganggotai Lembaga RCE Capital Berhad, Amcorp Properties Berhad, ECM Libra Financial Group Berhad dan lainlain syarikat sendirian berhad dan syarikatsyarikat asing. Beliau juga adalah ahli lembaga Dewan Perniagaan Malaysia British. Encik Soo adalah Akauntan Berkanun (Institut Akauntan Malaysia), Akauntan Awam Bertauliah (Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia), ahli Fellow Certified Practising Accountant (CPA), Australia dan ahli Fellow Association of Chartered Certified Accountant (ACCA), United Kingdom. 28 AMMB Holdings Berhad ( V) Laporan Tahunan 2015

8 Encik ALISTAIR MARSHALL BULLOCH (Pengarah Silih Ganti kepada Encik Shayne Cary Elliott, Encik Mark David Whelan dan Cik Suzette Margaret Corr) Encik Alistair Marshall Bulloch, seorang warganegara Britain berusia 57 tahun adalah Pengarah Gantian kepada Encik Shayne Cary Elliott, Encik Mark David Whelan dan Cik Suzette Margaret Corr. Beliau kini adalah Pengarah Urusan, Perkongsian Antarabangsa dan Institusi Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ). Encik Bulloch bertanggungjawab mewujudkan hubungan penting kerajaan dan lainlain perhubungan, menerajui kepimpinan merentasi Asia Pasifik, Eropah, dan Amerika bagi pihak kumpulan. Beliau adalah Ketua Perkongsian ANZ dan mewakili ANZ di semua lembaga-lembaga pengarah utama. Sebelum memegang jawatan ini, Encik Bulloch adalah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif untuk Asia Pasifik, Eropah dan Amerika (APEA) dan Ketua Pegawai Eksekutif Timur Laut Asia ANZ. Beliau bertanggungjawab memacu pertumbuhan dan inovasi dalam perniagaan dan perkongsian ANZ di China, Hong Kong, Taiwan, Jepun dan Korea. Beliau adalah Pengerusi dan Pengarah ANZ Bank (Vietnam) Limited, ANZ Insurance Broker Co. Ltd (Taiwan), ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd., ANZ Bank (Taiwan) Limited, Chongqing Liangping ANZ Rural Bank Co. Ltd (China) dan Votraint No.1103 Pty Ltd, Pengarah ANZ Bank (China), United (Cambodia) Land Company Ltd, ANZ Bank (Europe) Limited (United Kingdom), ANZ Bank (Lao) Limited, ANZ Capital (PVT) Limited (India), ANZ Pensions (UK) Limited, ANZ V-Trac International Leasing Company, Bank of Tianjin (China), Jikk Pty Ltd., Saigon Securities Inc. (Vietnam) dan Shanghai Rural Commercial Bank (China). Encik Bulloch adalah Ketua Perbankan Borong dan Komersil di Korea bagi Standard Chartered First Bank. Beliau mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang perbankan dan sebelum ini adalah Ketua Perhubungan Pelanggan di China dan Taiwan. Encik Bulloch menghabiskan zaman kanak-kanaknya dan sebahagian besar kerjaya awalnya di Hong Kong dan beliau juga pernah bekerja di Timur Tengah dan Ireland. Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam Pengajian Perniagaan dari Dundee College of Technology, Scotland Maklumat Tambahan: Tiada Pengarah mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pengarah yang lain atau pemegang-pemegang saham utama Syarikat melainkan sebagaimana yang dinyatakan. Y Bhg Tan Sri Azman Hashim dan Y Bhg Dato Azlan Hashim adalah adik-beradik. Y Bhg Tan Sri Azman Hashim adalah Pengerusi Eksekutif dan pemegang saham utama Amcorp Group Berhad ( Amcorp ), yang seterusnya merupakan pemegang saham utama AMMB Holdings Berhad ( AMMB ). Y Bhg Tan Sri Azman Hashim adalah Pengarah Clear Goal Sdn Bhd, syarikat milik keluarganya, yang dianggap antara pemegang saham utama AMMB Holdings Berhad menerusi kepentingannya dalam Amcorp. Encik Soo Kim Wai adalah Pengarah Urusan Kumpulan Amcorp yang merupakan pemegang saham utama AMMB. Encik Shayne Cary Elliott, Encik Mark David Whelan dan Cik Suzette Margaret Corr adalah wakil Lembaga dari Australia and New Zealand Banking Group Limited, yang dianggap pemegang saham utama AMMB menerusi kepentingannya dalam ANZ Funds Pty Ltd, pemegang saham utama AMMB. Tiada mana-mana Pengarah disabitkan kesalahan sepanjang 10 tahun yang lepas. Tiada Pengarah mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat selain yang diumumkan dan dinyatakan di dalam Nota 44 Penyata Kewangan di bawah Urus niaga dengan Pihak Berkaitan dan Baki Signifikan. Laporan Tahunan 2015 AMMB Holdings Berhad ( V) 29

Profil Para Pengarah. Y BHG TAN SRI AZMAN HASHIM Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Profil Para Pengarah. Y BHG TAN SRI AZMAN HASHIM Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif 24 AMMB Holdings Berhad (223035-V) Laporan Tahunan 2013 Profil Para Pengarah Y Bhg Tan Sri Azman Hashim, seorang warganegara Malaysia berusia 74 tahun, telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah AMMB

More information

pengarah profil para Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif

pengarah profil para Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif profil para pengarah y bhg tan sri dato azman hashim Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif Y Bhg Tan Sri Dato Azman Hashim, warganegara Malaysia, berumur 69 tahun dilantik menganggotai Lembaga Pengarah

More information

Board of Directors 20 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD ( V) LEMBAGA PENGARAH

Board of Directors 20 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD ( V) LEMBAGA PENGARAH Y.A.M. Tengku Syarif Bendahara Perlis Syed Badarudin Jamalullail Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail (Malaysian, age 56 / Warganegara Malaysia, 56 tahun) Chairman of the Board, Independent and

More information

corporate structure Struktur Korporat 100% Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd 100% Malaya Glass Products Sdn Bhd 100% F&N Dairies (Malaysia) Sdn Bhd

corporate structure Struktur Korporat 100% Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd 100% Malaya Glass Products Sdn Bhd 100% F&N Dairies (Malaysia) Sdn Bhd corporate structure Struktur Korporat 90% F&NCC Beverages Sdn Bhd 90% F&N Coca-Cola (Malaysia) Sdn Bhd F&N Dairies (Malaysia) Sdn Bhd F&N Foods Sdn Bhd 75% Premier Milk (Malaya) Sdn Berhad Malaya Glass

More information

BOARD OF DIRECTORS LEMBAGA PENGARAH

BOARD OF DIRECTORS LEMBAGA PENGARAH FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 004205-V BOARD OF DIRECTORS LEMBAGA PENGARAH Y.A.M. Tengku Syed Badarudin Jamalullail Y. Bhg. Tan Sri Dato Dr Lin See Yan Mr Tan Ang Meng Y. Bhg. Datuk Fong Weng Phak Dr Han

More information

Fraser & Neave Holdings Bhd V. board of. directors. lembaga pengarah

Fraser & Neave Holdings Bhd V. board of. directors. lembaga pengarah 014 directors board of lembaga pengarah 015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Y.A.M. Tengku Syed Badarudin Jamalullail 2 Mr Tan Ang Meng 3 Y. Bhg. Tan Sri Dato Dr Lin See Yan 4 Dr Han Cheng Fong 5 Y. Bhg. Datuk Fong

More information

Detik-Detik Meyakinkan

Detik-Detik Meyakinkan Detik-Detik Meyakinkan Dalam dunia yang kompleks dan berteknologi tinggi ini, kami amat memerlukan detik-detik meyakinkan yang memberi kami kekuatan untuk melaksanakan tugas dan berdepan dengan cabaran.

More information

CORPORATE STRUCTURE AS AT 14 SEPTEMBER 2001 STRUKTUR KORPORAT PADA 14 SEPTEMBER 2001

CORPORATE STRUCTURE AS AT 14 SEPTEMBER 2001 STRUKTUR KORPORAT PADA 14 SEPTEMBER 2001 CORPORATE STRUCTURE AS AT 14 SEPTEMBER 2001 STRUKTUR KORPORAT PADA 14 SEPTEMBER 2001 26 CORPORATE INFORMATION MAKLUMAT KORPORAT BOARD OF DIRECTORS LEMBAGA PENGARAH Ngau Boon Keat (Chairman and Group Managing

More information

ANUGERAH & Syarikat Insurans Terbaik, Malaysia

ANUGERAH & Syarikat Insurans Terbaik, Malaysia 44 ANUGERAH & Kumpulan LPI telah mengumpul pelbagai pengiktirafan atas prestasi kewangannya yang kukuh, pewujudan nilai unggul kepada pemegang saham, kecemerlangan tadbir urus korporat dan nilai tanggungjawab

More information

ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN

ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN 38 LPI Capital Bhd ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN Kumpulan LPI telah diiktiraf atas prestasi kewangannya yang kukuh, pewujudan nilai unggul kepada pemegang saham, kecemerlangan tadbir urus korporat dan nilai

More information

membuka peluang, memenuhi impian opening doors, fulfilling dreams

membuka peluang, memenuhi impian opening doors, fulfilling dreams Cagamas Berhad 157931-A membuka peluang, memenuhi impian opening doors, fulfilling dreams LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT Visi Cagamas Cagamas adalah komited untuk menggalakkan pemilikan rumah di Malaysia

More information

PENGENALAN MISI SYARIKAT INI ADALAH PENGLIBATAN SECARA AKTIF DALAM ARUS PEMBANGUNAN DAN EKONOMI NEGARA.

PENGENALAN MISI SYARIKAT INI ADALAH PENGLIBATAN SECARA AKTIF DALAM ARUS PEMBANGUNAN DAN EKONOMI NEGARA. KANDUNGAN PROFIL PENGENALAN MAKLUMAT SYARIKAT PENGARAH DAN EKUITI SYARIKAT CARTA ORGANISASI SYARIKAT LESEN & PENDAFTARAN SKOP KERJA SENARAI PROJEK TERDAHULU GAMBAR PROJEK TERDAHULU GAMBAR KILANG DAN MESIN

More information

Best Islamic REIT Deal in South East Asia 2007

Best Islamic REIT Deal in South East Asia 2007 www.alaqarkpjreit.com.my Annual Report 2007 Laporan Tahunan DAMANSARA REIT MANAGERS Lot. G 12-14, Level 5, Block G (North), Pusat Bandar Damansara, 50490 Kuala Lumpur. Tel : 03-2095 3252 / 2626 Fax : 03-2092

More information

cover rationale rasional kulit depan

cover rationale rasional kulit depan Integration A bridge of hands symbolises a philosophy of who believes in the integration of its People Talent, be it in the area of knowledge, expertise, experience, skills or any other positive attributes,

More information

VISI FALSAFAH MISI COGAN KATA

VISI FALSAFAH MISI COGAN KATA Profil Universiti FALSAFAH Hukum Allah adalah dasar kepada sains dan teknologi. Maka Universiti Teknologi Malaysia berusaha secara menyeluruh dan bersepadu memperkembangkan kecemerlangan sains dan teknologi

More information

engineered to exhilarate Perusahaan Otomobil Nasional Berhad Laporan Tahunan 2003 Annual Report

engineered to exhilarate Perusahaan Otomobil Nasional Berhad Laporan Tahunan 2003 Annual Report Perusahaan Otomobil Nasional Berhad Laporan Tahunan 2003 Annual Report Perusahaan Otomobil Nasional Berhad (Company No: 100995-U) engineered to exhilarate Laporan Tahunan 2003 Annual Report www.proton.com

More information

(Company No M) a fresh. perspective perspektif baru. annual report 2005 laporan tahunan

(Company No M) a fresh. perspective perspektif baru. annual report 2005 laporan tahunan U n i t e d M a l a y a n L a n d B h d (Company No. 4131-M) a fresh perspective perspektif baru annual report 2005 laporan tahunan when you start looking at things from new angles... Apabila anda meneliti

More information

30 tahun Pertumbuhan Yang Mampan

30 tahun Pertumbuhan Yang Mampan Cagamas Holdings Berhad (762047-P) Aras 32, The Gardens North Tower Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. TEL : +603-2262 1800 FAKS : +603-2282 9125 E-MAIL : info@cagamas.com.my

More information

Memelihara Nilai Teras bagi Pertumbuhan Berkekalan

Memelihara Nilai Teras bagi Pertumbuhan Berkekalan IJM CORPORATION BERHAD (104131-A) LAPORAN TAHUNAN07 Memelihara Nilai Teras bagi Pertumbuhan Berkekalan Dengan Kesungguhan Kami Servis Berkualiti Melaksanakan Menepati Masa Produk Berkualiti Mercu Kecemerlangan

More information

MAKLUMAT KORPORAT CORPORATE INFORMATION

MAKLUMAT KORPORAT CORPORATE INFORMATION MAKLUMAT KORPORAT CORPORATE INFORMATION LEMBAGA PENGARAH BOARD OF DIRECTORS 1. YBhg Dato' Haji Zabir bin Bajuri,DPMS,SSA,KMN,PPT - Pengerusi Eksekutif/Executive Chairman 2. YBhg Datin Paduka Juma'ah binti

More information

Key Elements for Success Kunci Utama untuk Mencapai Kejayaan

Key Elements for Success Kunci Utama untuk Mencapai Kejayaan Key Elements for Success Kunci Utama untuk Mencapai Kejayaan 2011 annual report laporan tahunan Key Elements for Success Kunci Utama untuk Mencapai Kejayaan Cagamas continues to leverage on its knowledge

More information

laporan tahunan 2OO1/2002 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD

laporan tahunan 2OO1/2002 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD laporan tahunan 2OO1/2002 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD LAPORAN TAHUNAN 2001/2002 kandungan 115 118 119 124 126 133 135 137 138 139 140 141 144 147 154 155 157 218 221 Notis Mesyuarat Agung Tahunan Lembaga

More information

PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF DATA USERS) ORDER 2013

PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF DATA USERS) ORDER 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 November 2013 14 November 2013 P.U. (A) 336 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (CLASS OF

More information

technology TEKNOLOGI innovation INOVASI safety KESELAMATAN laporan tahunan 2003 annual report

technology TEKNOLOGI innovation INOVASI safety KESELAMATAN laporan tahunan 2003 annual report technology TEKNOLOGI The Stormwater Management and Road Tunnel (SMART) project, a RM2 billion initiative is a unique Malaysian engineering innovation, the first of its kind in the world. It will not only

More information

Laporan Tahunan. Annual Report

Laporan Tahunan. Annual Report Laporan Tahunan 2002 Annual Report MATLAMAT KORPORAT Corporate Vision RISALAH KORPORAT Syarikat Takaful Malaysia Berhad (Takaful Malaysia) ialah sebuah Institusi Kewangan yang menjalankan urusniaga takaful

More information

Financial Calendar 1. Notice of Annual General Meeting and Notice of Dividend Entitlement 2. Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting 6

Financial Calendar 1. Notice of Annual General Meeting and Notice of Dividend Entitlement 2. Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting 6 Contents Financial Calendar 1 Notice of Annual General Meeting and Notice of Dividend Entitlement 2 Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting 6 Corporate Information 10 Group Structure 11

More information

Pencapaian Kami. > Kumpulan ini memulakan operasi pada 1 April 1976 sebagai usaha sama antara pemegang saham dari Arab Saudi dan Malaysia.

Pencapaian Kami. > Kumpulan ini memulakan operasi pada 1 April 1976 sebagai usaha sama antara pemegang saham dari Arab Saudi dan Malaysia. AMMB Holdings Berhad (223035-V) Laporan Tahunan 2016 Pencapaian Kami 14 Kumpulan AmBank telah menikmati banyak kejayaan sepanjang tiga dekad yang lalu. Bersama, kami telah membina salah satu institusi

More information

3 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 11 STATEMENT ACCOMPANYING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 12 CORPORATE INFORMATION 13 DIRECTORS PROFILE

3 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 11 STATEMENT ACCOMPANYING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 12 CORPORATE INFORMATION 13 DIRECTORS PROFILE 2 NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 10 PENYATA BERSAMA NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 12 MAKLUMAT KORPORAT 13 PROFIL PENGARAH 20 MAKLUMAT KEWANGAN KUMPULAN 21 CARTA 22 CARTA ORGANISASI 24 STRUKTUR KORPORAT

More information

MENJANA GEMILANG YANG LEBIH MASA DEPAN

MENJANA GEMILANG YANG LEBIH MASA DEPAN MENJANA MASA DEPAN YANG LEBIH GEMILANG 1 SALAM MUAFAKAT JOHOR Isi KANDUNGAN GAMBARAN KESELURUHAN SYARIKAT... 02-03 PERUTUSAN PENGERUSI... 04-05 PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF... 06-07 VISI & MISI KORPORAT...

More information

IJM CORPORATION BERHAD ( A) laporan tahunan

IJM CORPORATION BERHAD ( A) laporan tahunan IJM CORPORATION BERHAD (104131-A) laporan tahunan 2005 Sejak penubuhannya, IJM Corporation Berhad tetap teguh dalam usahanya untuk mencapai kecemerlangan melalui komitmen kepada Kualiti. Kumpulan telah

More information

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH Dr. Aznan Hasan President, Association of Shariah Advisors in Islamic Finance (ASAS), Associate Professor, Institute

More information

Transformation Transformasi

Transformation Transformasi Transformation Transformasi This year s annual report cover featuring watercolours is an artistic reflection of the smooth transformation that has taken place at Cagamas Group of Companies. Although the

More information

Creating a distinct identity in the Oil & Gas industry Mencipta identiti tersendiri dalam industri Minyak & Gas

Creating a distinct identity in the Oil & Gas industry Mencipta identiti tersendiri dalam industri Minyak & Gas Creating a distinct identity in the Oil & Gas industry Mencipta identiti tersendiri dalam industri Minyak & Gas 2007 annual report laporan tahunan Petra Energy Berhad 718388-H vision statement penyata

More information

Shaping The Growing Future

Shaping The Growing Future EASTERN PACIFIC INDUSTRIAL CORPORATION BERHAD (66667-K) Shaping The Growing Future EASTERN PACIFIC INDUSTRIAL CORPORATION BERHAD (66667-K) Membentuk Pertumbuhan Masa Hadapan EASTERN PACIFIC INDUSTRIAL

More information

INNOVATION IS A PROCESS OF DISCOVERY

INNOVATION IS A PROCESS OF DISCOVERY INNOVATION IS A PROCESS OF DISCOVERY LAPORAN TAHUNAN 2004 ANNUAL REPORT 5 years financial highlights maklumat penting kewangan 5 tahun RM 000 2000 2001 2002 2003 2004 Revenue 637,488 831,283 1,042,752

More information

Soaring TOWARDS Higher GROWTH

Soaring TOWARDS Higher GROWTH Soaring TOWARDS Higher GROWTH Level 17 Wisma KFC, 17 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Annual Report 2004 Laporan Tahunan Annual Report 2004 Laporan Tahunan Cover Rationale / Rasional Rekaan Muka

More information

MAS CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 3

MAS CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 3 MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 3 MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 5 Kandungan 162 Notis Mesyuarat Agung Tahunan 164 PERUTUSAN PENGERUSI 168 PERUTUSAN PENGARAH URUSAN 172

More information

VISI UNTUK MENJADI FIRMA PELABURAN DISTINKTIF BERTARAF DUNIA

VISI UNTUK MENJADI FIRMA PELABURAN DISTINKTIF BERTARAF DUNIA M E N J A N A K E K A Y A A N R A K Y A T M A L A Y S I A RASIONAL MUKA DEPAN Apabila PNB mula beroperasi pada tahun 1978, hampir tiada bangunan pencakar langit yang menghiasi latar langit KL, dan unit

More information

MEDIA COVERAGE. TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract COMPANY : Scomi Energy Services Bhd DATE : 15 January 2016

MEDIA COVERAGE. TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract COMPANY : Scomi Energy Services Bhd DATE : 15 January 2016 TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract TITLE : SESB peroleh kontrak RM182.55 MEDIA : Berita Harian juta TITLE : SESB peroleh kontrak AS$41.6 di MEDIA : Utusan Malaysia

More information

KANDUNGAN / CONTENTS. Laporan dan Penyata Kewangan. Reports and Financial Statements

KANDUNGAN / CONTENTS. Laporan dan Penyata Kewangan. Reports and Financial Statements KANDUNGAN / CONTENTS Notis Mesyuarat Agung Tahunan 2 Notice of Annual General Meeting 5 Penyata Bersama Notis Mesyuarat Agung Tahunan 8 Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting 9 Maklumat

More information

LAPORAN TAHUNAN galakan pemilikan rumah negara: merealisasikan impian

LAPORAN TAHUNAN galakan pemilikan rumah negara: merealisasikan impian LAPORAN TAHUNAN 2017 galakan pemilikan rumah negara: merealisasikan impian Galakan Pemilikan Rumah Negara MEREALISASIKAN IMPIAN Kumpulan Cagamas komited terhadap mandatnya untuk mempromosikan penyebaran

More information

Contents. Kandungan ANNUAL REPORT. laporan tahunan

Contents. Kandungan ANNUAL REPORT. laporan tahunan ANNUAL REPORT Contents Corporate Information Financial Highlights Unitholders Statistics Statement of Interests of Directors Awards and Recognition Board of Directors Profile of the Board of Directors

More information

PETRA ENERGY BERHAD. PETRA ENERGY BERHAD H

PETRA ENERGY BERHAD.  PETRA ENERGY BERHAD H PETRA ENERGY BERHAD 718388-H PETRA ENERGY 9th Floor, Menara Surian No. 1, Jalan PJU 7/3 Mutiara Damansara 47810 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Tel : 03-7726 5576 Fax : 03-7726 7544 Email : peb.corporate@penergy.com.my

More information

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Kelima Belas Syarikat akan diadakan di Tamingsari Ballroom, The Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur, 5, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia pada

More information

satu tujuan Matlamat tertumpu Syarikat mengemudi kami dalam memenuhi perhubungan strategik dan berkekalan dengan pelanggan kami.

satu tujuan Matlamat tertumpu Syarikat mengemudi kami dalam memenuhi perhubungan strategik dan berkekalan dengan pelanggan kami. satu tujuan Matlamat tertumpu Syarikat mengemudi kami dalam memenuhi perhubungan strategik dan berkekalan dengan pelanggan kami. 46 LPI Capital Bhd Laporan Tahunan 2009 LPI Capital Bhd Laporan Tahunan

More information

PUBLIC CHINA SELECT FUND

PUBLIC CHINA SELECT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-23 31 Oktober 2017 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak Smart K-Worker Professional Consortium Sdn. Bhd. (SMART-K) Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak 6 Mei 2015 Auditorium Utama Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan Lot 249

More information

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan Tinjauan Operational OperasiReview Cadangan Korporat Pengurusan Pelaburan Perantara dan Institusi Pasaran Pelaporan Kewangan dan Pengawasan Korporat Penguatkuasaan Pendidikan dan Latihan PENGURUSAN PELABURAN

More information

LAPORAN TAHUNAN BERKEMBANG SEIRING TEKNOLOGI

LAPORAN TAHUNAN BERKEMBANG SEIRING TEKNOLOGI LAPORAN TAHUNAN BE RK EM TE BAN KN G OL SE OG IRI NG I 2016 Rasional Konsep Kulit Hadapan Laporan Tahunan 2016 Reka bentuk kulit hadapan Laporan Tahunan 2016 bertemakan Berkembang Seiring Teknologi diolah

More information

C M Y K C M Y K C M Y K

C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K ASB cover 175# 27-5-04 C M Y K C M Y K MISI DAN WAWASAN KORPORAT Wawasan Kita Untuk menjadi syarikat global yang utama. Misi Kita Untuk mencapai kejayaan sebagai sebuah syarikat global

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 MEI 2017) Tarikh MoU Luput. PTJ Peneraju 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 MEI 2017) Tarikh MoU Luput. PTJ Peneraju 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 1996 Majlis Sukan Negara (MSN) Tarikh 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar

More information

PUBLIC CHINA SELECT FUND (PUBLIC DANA CHINA TERPILIH) (PCSF)

PUBLIC CHINA SELECT FUND (PUBLIC DANA CHINA TERPILIH) (PCSF) P-23 31 Oktober 2018 PUBLIC CHINA SELECT FUND (PUBLIC DANA CHINA TERPILIH) (PCSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

Penyata-Penyata Kewangan 2016 Dinyatakan dalam Ringgit Malaysia Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2016

Penyata-Penyata Kewangan 2016 Dinyatakan dalam Ringgit Malaysia Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2016 Penyata-Penyata Kewangan Dinyatakan dalam Ringgit Malaysia Bagi Tahun Kewangan Berakhir 132 Laporan Para Pengarah 143 Pernyataan oleh Para Pengarah 143 Perakuan Berkanun 144 Laporan Juruaudit Bebas 146

More information

Penyata, Statistik dan Aktiviti

Penyata, Statistik dan Aktiviti Bahagian 5 Penyata, Penyata, Statistik dan Aktiviti 102 Ahli-ahli Lembaga Pasukan Eksekutif Struktur Organisasi Pernyataan Tadbir Urus Laporan Jawatankuasa Audit Penyata Kewangan Cadangan Korporat Pengurusan

More information

KANDUNGAN RANGKA KERJA & KOMITMEN ORGANISASI & PENGEMUDIAN RINGKASAN MAKLUMAT PEMEGANG SAHAM KAJIAN & LAPORAN PERNIAGAAN TANGGUNGJAWAB KORPORAT

KANDUNGAN RANGKA KERJA & KOMITMEN ORGANISASI & PENGEMUDIAN RINGKASAN MAKLUMAT PEMEGANG SAHAM KAJIAN & LAPORAN PERNIAGAAN TANGGUNGJAWAB KORPORAT KANDUNGAN RANGKA KERJA & KOMITMEN 04 Piagam IJM 04 Penyata Wawasan, Misi dan Budaya Kami 06 Profil Korporat 08 Struktur Kumpulan 10 IJM dalam Tajuk Berita 11 Diari Korporat ORGANISASI & PENGEMUDIAN 20

More information

PUBLIC GREATER CHINA FUND

PUBLIC GREATER CHINA FUND P-54 26 Oktober 2017 PUBLIC GREATER CHINA FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC AUSTRALIA EQUITY FUND

PUBLIC AUSTRALIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-32 31 Oktober 2017 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PERINTAH GAJI MINIMUM (PINDAAN) 2013 MINIMUM WAGES (AMENDMENT) ORDER 2013

PERINTAH GAJI MINIMUM (PINDAAN) 2013 MINIMUM WAGES (AMENDMENT) ORDER 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 28 Mei 2013 28 May 2013 P.U. (A) 165 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH GAJI MINIMUM (PINDAAN) 2013 MINIMUM WAGES (AMENDMENT) ORDER 2013 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY JABATAN

More information

WE ARE. focused. on growth Annual Report Laporan Tahunan

WE ARE. focused. on growth Annual Report Laporan Tahunan WE ARE focused on growth 2010 Annual Report Laporan Tahunan WE ARE COMMITTED TO our social responsibilities CONTENTS Kandungan COVER RATIONALE MRCB is a leading property and infrastructure developer in

More information

PUBLIC ISLAMIC OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG ISLAMIK) (PIOF)

PUBLIC ISLAMIC OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG ISLAMIK) (PIOF) S-4 31 Oktober 2018 PUBLIC ISLAMIC OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG ISLAMIK) (PIOF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 30 November 2016)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 30 November 2016) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 2008 Padi Beras Nasional Berhad (BERNAS) Tarikh Luput 25 Januari 2008 25 Januari 2018 2. Heveaboard Berhad 25 Ogos 2008 25 Ogos 2018 Pejabat Timbalan

More information

Directors Profile Profil Para Pengarah

Directors Profile Profil Para Pengarah 16 Directors Profile Profil Para Pengarah Tan Sri Dato Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir Chairman Age: 73 years old PSM, SPCM, DPMJ, DPCM, JMN C.Eng., D.Eng.(Hon)(USM), DBA (Hon)(UKM), D.Sc.(Mgmt Tech)(Hon)(UTM),

More information

PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF)

PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF) P-37 31 Disember 2018 PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

TELEKOM MALAYSIA BERHAD ( P) RASIONAL KONSEP. Abad Ke 21 sudah tiba. Di mana cabaran perubahan bertambah ketara.

TELEKOM MALAYSIA BERHAD ( P) RASIONAL KONSEP. Abad Ke 21 sudah tiba. Di mana cabaran perubahan bertambah ketara. (128740-P) L a p o r a n T a h u n a n 2 0 0 0 RASIONAL KONSEP Abad Ke 21 sudah tiba. Di mana cabaran perubahan bertambah ketara. Menjanjikan kehidupan yang lebih selesa buat semua. Seperti cara kita berhubung.

More information

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan

More information

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF)

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PB-39 3 Januari 2019 PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN

Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN Amir Hussain Md. Ishak Ketua Pustakawan, Universiti Putra Malaysia Pengerusi PERPUN o Persidangan Perpustakaan Universiti dan Perpustakaan Negara (Conference of University Libraries and National Library

More information

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 8 J u l a i 2 0 1 3 D i D e w a n Ta k l i m a t, B a n g u n a n P e n t a d b i r a n O l e h : Dr. Mohamad

More information

L a p o r a n Ta h u n a n

L a p o r a n Ta h u n a n Laporan Tahunan 2015 BISNES UTAMA/STRATEGIK BISNES KULIM Diterajui Kulim (Malaysia) Berhad. Ditubuhkan pada 1933 di United Kingdom sebagai Kulim Rubber Plantations Limited. Aktiviti utama: Perladangan

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Oktober 2014)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Oktober 2014) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 1995 TT dotcom Sdn. (dahulunya dikenali sebagai Time Telecommunications Sdn Bhd) 15 September 1995 Tarikh 15 September (20 tahun) Bendahari 2. 2008 Padi

More information

PUBLIC ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN ISLAMIK) (PIAVGEF)

PUBLIC ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN ISLAMIK) (PIAVGEF) PUBLIC ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN ISLAMIK) (PIAVGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF)

PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF) S-37 21 Jun 2018 PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF)

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF) PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 OGOS 2017)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 15 OGOS 2017) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh Tarikh 1. 1996 Majlis Sukan Negara (MSN) 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar

More information

PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF)

PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF) PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 2 MEI 2018)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 2 MEI 2018) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh Tarikh Luput 1. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2008 Heveaboard Berhad 25 Ogos 2008 25 Ogos Perhutanan 3. 2010

More information

PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF)

PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF) PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF)

PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF) PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PB-35 1 Jun 2017 PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

LAPORAN TAHUNAN 2016 Tadbir Urus Korporat

LAPORAN TAHUNAN 2016 Tadbir Urus Korporat BADAN PENGAWAS PEMEGANG SAHAM MINORITI BERHAD LAPORAN TAHUNAN 2016 Tadbir Urus Korporat FAKTA SEKILAS PANDANG 254 320 868 9 Syarikat Dipantau Mesyuarat Pemegang Saham Sekitar 2016 Taksiran PLC Menggunakan

More information

PB SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY FUND PB DANA EKUITI KELEBIHAN-30 SINGAPURA (PBSGA30EF)

PB SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY FUND PB DANA EKUITI KELEBIHAN-30 SINGAPURA (PBSGA30EF) PB SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY FUND PB DANA EKUITI KELEBIHAN-30 SINGAPURA (PBSGA30EF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC e-islamic CASH DEPOSIT FUND

PUBLIC e-islamic CASH DEPOSIT FUND e-2 30 Jun 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya

More information

PUBLIC SMALLCAP FUND

PUBLIC SMALLCAP FUND P-9 30 November 2017 PUBLIC SMALLCAP FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD

TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD NOOR DIANA BINTI DRANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT

More information

PB GLOBAL EQUITY FUND (PB DANA EKUITI GLOBAL) (PBGEF)

PB GLOBAL EQUITY FUND (PB DANA EKUITI GLOBAL) (PBGEF) PB-30 31 Disember 2018 PB GLOBAL EQUITY FUND (PB DANA EKUITI GLOBAL) (PBGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 29 Februari 2016)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 29 Februari 2016) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh 1. 2008 Padi Beras Nasional Berhad (BERNAS) Tarikh Luput 25 Januari 2008 25 Januari 2018 Pejabat Timbalan Naib Canselor (& Inovasi) / Fakulti Sains & Teknologi

More information

OPERASI BERMULA LAPORAN KEMAJUAN TAHUNAN.

OPERASI BERMULA LAPORAN KEMAJUAN TAHUNAN. OPERASI BERMULA LAPORAN KEMAJUAN TAHUNAN 2017 www.mymrt.com.my Singkatan Kata-Kata Aluan Pengerusi Laporan Ketua Pegawai Eksekutif Seimbas Lalu 6 8 9 12 6 16 MASS RAPID TRANSIT CORPORATION SDN BHD Visi,

More information

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF)

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) P-49 30 April 2018 PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND P-35 30 November 2017 PUBLIC INDONESIA SELECT FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB ISLAMIC EQUITY FUND (PB DANA EKUITI ISLAMIK) (PBIEF)

PB ISLAMIC EQUITY FUND (PB DANA EKUITI ISLAMIK) (PBIEF) PB ISLAMIC EQUITY FUND (PB DANA EKUITI ISLAMIK) (PBIEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB GLOBAL EQUITY FUND

PB GLOBAL EQUITY FUND PB-30 1 Jun 2017 PB GLOBAL EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC ISLAMIC TREASURES GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH KHAZANAH ISLAMIK) (PITGF)

PUBLIC ISLAMIC TREASURES GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH KHAZANAH ISLAMIK) (PITGF) PUBLIC ISLAMIC TREASURES GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH KHAZANAH ISLAMIK) (PITGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB ASIA EMERGING GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH PASARAN BARU ASIA) (PBAEGF)

PB ASIA EMERGING GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH PASARAN BARU ASIA) (PBAEGF) PB ASIA EMERGING GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH PASARAN BARU ASIA) (PBAEGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

CONTENTS KANDUNGAN. Corporate Social Responsibility (CSR) Tanggungjawab Sosial Korporat About Us 02 Perihal Kami 03

CONTENTS KANDUNGAN. Corporate Social Responsibility (CSR) Tanggungjawab Sosial Korporat About Us 02 Perihal Kami 03 CONTENTS KANDUNGAN About Us 02 Perihal Kami 03 Notice of Annual General Meeting 04-05 Motis Mesyuarat Agung Tahunan 06-07 Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting 08-09 Penyata Berserta

More information

PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX)

PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX) P-3 30 April 2018 PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara

More information

PB GLOBAL EQUITY FUND

PB GLOBAL EQUITY FUND PB-30 29 Disember 2017 PB GLOBAL EQUITY FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF)

PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF) PB-32 31 Disember 2018 PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2017)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2017) Senarai / Dalam Negara Bil. Tahun Agensi Tarikh Tarikh Luput 1. 1996 Majlis Sukan Negara (MSN) 22 Januari 1996 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar

More information

PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND

PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND S-20 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information