GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE"

Transcription

1 GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE Namen tega priročnika je pomoč operaterjem pri zagonu, ustavljanju in drugih opravilih v zvezi z generatorskim agregatom. PREVOD IZVIRNIH NAVODIL (SL) V6 01/13

2 (SL) V6 01/13

3 Vsebina 1. UVOD 6 2. VARNOST Splošni uvod Gumb za izklop v sili Osebna zaščitna oprema Splošne informacije o nevarnostih Zrak in voda pod pritiskom Zadrževanje razlite tekočine Cevi, cevke in gumijaste cevi Odstranjevanje odpadkov Požar in eksplozije Gasilni aparat Izpušni plini Mehanska varnost Kemična varnost Hladilna tekočina Olja Akumulatorji Hrup Električna varnost Povezava ničelnega in ozemljitvenega vodnika (PEN): Prva pomoč pri električnem udaru LEGENDA OZNAK ZA NEVARNOST (za območja 5,5 330 kva)...13 LEGENDA OZNAK ZA NEVARNOST (za območja kva) SPLOŠNI OPIS Ploščica z nazivnimi podatki Opis generatorskega agregata POSTAVITEV, UPRAVLJANJE, VLEKA IN SKLADIŠČENJE Splošni uvod Postavitev na prostem Postavitev pohodnih zabojnikov Betonsko podnožje Premikanje generatorskega agregata Odobreni načini dviganja pohodnih zabojnikov, proizvedenih v dimenzijah po standardu ISO Odobreni načini dviganja pohodnih zabojnikov, ki niso proizvedeni v dimenzijah po standardu ISO Temelji in izolacija za zaščito pred vibracijami Temelji Izolacija za zaščito pred vibracijami (SL) V6 01/13

4 4.5 Skladiščenje Skladiščenje motorja Skladiščenje alternatorja Skladiščenje akumulatorja OPIS KRMILNEGA SISTEMA IN ODPRAVLJANJE NAPAK Opis krmilnega sistema T (hitri zagon) Prikaz elementov na upravljalni plošči Splošne informacije krmilni sistem 1002T Preverjanja pred zagonom Običajen zagon/zaustavitev plošča s tipkami za zagon (1002T) Navodila za iskanje/odpravljanje napak krmilnega sistema 1002T PowerWizard 1.0 & 2.0 (hitri zagon) Splošne informacije Opis krmilnega modula v programu PowerWizard Preverjanja pred zagonom (velja za vse krmilne sisteme) Osnovno delovanje Potek ponastavitve napake/alarma Pregled uporabniškega vmesnika Dnevnik alarmov in ponastavitev Varnost Programiranje ure z realnim časom (PowerWizard 2.0) Dovajanje goriva motorji z električno napajalno črpalko za gorivo Dodatne funkcije, ki so na voljo Navodila za odpravljanje napak za PowerWizard PowerWizard 1.1, 1.1+ & 2.1 (hitri zagon) Splošne informacije Opis krmilnega modula v programu PowerWizard Preverjanja pred zagonom (velja za vse krmilne sisteme) Osnovno delovanje Potek ponastavitve napake/alarma Pregled uporabniškega vmesnika Dnevnik alarmov in ponastavitev Varnost Programiranje ure z realnim časom (PowerWizard 2.1) Prečrpavanje goriva (PowerWizard 2.1) Dodatne funkcije, ki so na voljo Navodila za odpravljanje napak za PowerWizard DCP-10 in DCP Splošne informacije Opis krmilnega modula v programu DCP Preverjanja pred zagonom (velja za vse krmilne sisteme) Osnovno delovanje Potek ponastavitve napake / alarma DCP Potek ponastavitve napake / alarma DCP Pregled uporabniškega vmesnika (SL) V6 01/13

5 5.6 Dodatna oprema in nadgraditve krmilnega sistema Polnilnik akumulatorja s trajnim polnjenjem/načinom preklopa Grelniki Električne črpalke za prečrpavanje goriva Merilniki/števci Nadzor hitrosti/napetosti Javljanje alarma Samodejni nadzor predogrevanja Plošče za daljinske signalizatorje Delovanje Postopek polnjenja serije Izdelki z nameščenim majhnim predfiltrom Perkins/izločevalnikom za vodo Izdelki z nameščenim predfiltrom Racor/izločevalnikom za vodo (dodatna oprema) Odpravljanje napak Zagon z zagonskimi kabli Upravljalne plošče za prenos obremenitve Opis modula vmesnika motorja (če je na voljo) Opis odklopnika moči Utripne kode za zaznavanje napak elektronskega motorja VZDRŽEVANJE Odstranitev in namestitev akumulatorja Preventivno vzdrževanje Preventivno vzdrževanje alternatorja Preventivno vzdrževanje motorja Zaustavitev, razstavljanje in odstranjevanje (SL) V6 01/13

6 1. UVOD Zahvaljujemo se vam, ker ste naše podjetje izbrali za rešitev pri svojih potrebah po električni energiji. V skladu z nenehnimi izboljšavami svojih izdelkov si pridržujemo pravico do sprememb podatkov v teh navodilih za uporabo brez obvestila. Ta navodila za upravljanje smo pripravili za pomoč pri pravilnem upravljanju in vzdrževanju vašega električnega generatorskega agregata. Priporočamo, da si operater vzame čas in prebere ta navodila. Pri določenih nalogah mora delo dokončati posebej za to usposobljeni tehnik, operater naj dokonča samo tisto nalogo, za katero je opredeljeno, da delo lahko konča operater. Ta generatorski agregat pripada družini heavy-duty industrijskih generatorjev in je z dodatkom hladilne tekočine, goriva in kisline za akumulator ob dobavi že pripravljen na delo. V generatorski agregat so vgrajene dolgoletne izkušnje, tako da je generatorski agregat kakovosten, učinkovit in zanesljiv vir električne moči. Postopke vzdrževanja, nastavitev in popravil naj vedno izvaja osebje, ki je pooblaščeno in primerno šolano za opravljanje teh del. Sistem je treba redno vzdrževati in redno opravljati popravila ter pri tem uporabljati originalne nadomestne dele, saj boste tako podaljšali življenjsko dobo generatorskega agregata. Proizvajalec ni odgovoren za napake ali reklamacije, ki so posledica nepravilne postavitve, vzdrževanja ali uporabe s strani uporabnika, ali za izdelke, ki so bili kakor koli spremenjeni. Vse generatorske agregate lahko upravljajo samo osebe, ki imajo za to dovoljenje, nepooblaščena uporaba je prepovedana. Nekatere fotografije ali ilustracije v tem priročniku prikazujejo podrobnosti ali priključke, ki se morda razlikujejo od vašega generatorskega agregata. Te slike so namenjene izključno razlagi. Če imate kakšna vprašanja glede generatorskega agregata, se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca, ki vam bo podal najnovejše informacije. Vsak generatorski agregat ima edinstveno številko modela in serijsko številko na ploščici z nazivnimi podatki, ki je običajno pritrjena na ohišje alternatorja (glejte poglavje 3.1). Ta podatek je potreben pri naročanju nadomestnih delov ali pri garancijskih popravilih (SL) V6 01/13

7 2. VARNOST 2.1 Splošni uvod Generatorski agregat je varen pri pravilni uporabi. Seveda pa je varnost odgovornost oseb, ki generatorski agregat uporabljajo. Pred izvedbo katerega koli postopka upravljanja se mora uporabnik prepričati, da je postopek varen. Opozorilo: Preberite in razumite vse varnostne napotke pred začetkom upravljanja generatorskega agregata. Neupoštevanje postopkov, napotkov in varnostnih opozoril, navedenih v teh navodilih, poveča nevarnost nezgod in telesnih poškodb. Nikoli ne zaženite generatorskega agregata, če zagon ni popolnoma varen. Ne skušajte zagnati generatorskega agregata, če se zavedate, da obstajajo nevarne okoliščine ali stanja. Če generatorski agregat ni varen, namestite opozorila o nevarnosti in odklopite negativni ( ) kabel akumulatorja, tako da generatorskega agregata ni mogoče zagnati, dokler napaka ali motnja ni odpravljena. Z ustreznimi znaki generatorski agregat zaščitite pred nepooblaščeno uporabo. Preden se lotite postavitve, popravil ali čiščenja generatorskega agregata, odklopite negativni ( ) kabel akumulatorja. Postavite in upravljajte generatorski agregat samo s popolnim upoštevanjem in v skladu z vsemi ustreznimi državnimi, lokalnimi in drugimi predpisi, standardi in zahtevami Gumb za izklop v sili Gumb za izklop v sili je položaj IZKLOP za običajno delovanje motorja. Pritisnite gumb za izklop v sili. Ko je gumb zaklenjen, se motor ne bo zagnal. Za ponastavitev gumb obrnite v smeri urnega kazalca. Opozorilo Seznanite se z mestom gumba za izklop v sili. Upravljalni elementi za izklop v sili so namenjeni IZKLJUČNO za izklop V SILI. Naprav ali elementov za izklop v sili NE uporabljajte za običajen postopek zaustavitve. Motorja ne zaganjajte, dokler ne določite mesta napake, zaradi katere je bila potrebna zaustavitev v sili, in je odpravite. 2.2 Osebna zaščitna oprema Slika 2a Običajna osebna zaščitna oprema, ki jo mora nositi operater Med delom na generatorskem agregatu in okoli njega je treba vedno nositi ustrezno osebno zaščitno opremo. Nosite trdno pokrivalo, zaščitna očala, rokavice in drugo zaščitno opremo v skladu z lokacijo generatorskega agregata.. Med delom v okolici delujočega motorja uporabljajte zaščito za sluh, da preprečite okvare sluha. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ki se lahko zatakne za upravljalne elemente in druge dele motorja (SL) V6 01/13

8 Prepričajte se, da so vsi ščitniki in pokrovi pravilno nameščeni na motorju. Tekočin za vzdrževanje nikoli ne hranite v steklenih posodah. Steklene posode lahko počijo. Bodite previdni pri uporabi čistil. Odgovorno osebo obveščajte o vseh popravilih, ki jih je treba opraviti. Če ni navedeno drugače, vzdrževalna dela opravljajte ob upoštevanju naslednjih pogojev: Motor je zaustavljen. Zagotovite, da motorja ni mogoče zagnati. Med vzdrževanjem in deli na električnem sistemu odklopite akumulatorje. Odklopite ozemljitvene vodnike akumulatorjev. Oblepite vodnike z izolirnim trakom, da preprečite nastanek isker. Ne lotevajte se popravil, za katera nimate ustreznega znanja. Uporabljajte ustrezno orodje. Zamenjajte ali popravite poškodovano opremo. 2.3 Splošne informacije o nevarnostih Zrak in voda pod pritiskom Zrak in/ali voda pod pritiskom (ni priporočljivo) lahko povzročita razbitine in/ali izbruh vroče vode, kar lahko povzroči telesne poškodbe. Med uporabo zraka pod pritiskom nosite zaščitno obleko, zaščitne čevlje in zaščito za oči. Zaščita za oči vključuje očala ali ščitnik za obraz. Maksimalen zračni pritisk za čiščenje mora biti zmanjšan na 205 kpa (30 psi), ko prekrijete konec zračne šobe, ki se uporablja z zaščito pred drobci (če je na voljo) in osebno zaščitno opremo. Maksimalen pritisk vode za čiščenje mora biti pod 275 kpa (40 psi). Pri čiščenju hladilnega sistema vedno nosite zaščito za oči. Ne dotikajte se delov delujočega motorja. Motor naj se ohladi, preden boste na njem opravljali vzdrževalna dela. Iz zračnega, hidravličnega in hladilnega sistema ter sistema naoljenja in goriva iztisnite ves zrak, preden odklopite kakršne koli cevi, pribor ali podobne elemente Zadrževanje razlite tekočine Poskrbite, da bodo tekočine zagotovo vsebovane med pregledom, vzdrževanjem, preverjanjem, prilagajanjem in popravilom izdelka. Tekočino zberite z ustreznimi zabojniki, preden odprete kateri koli predelek ali razstavite katero koli komponento, ki vsebuje tekočino. Opomba: Vse tekočine odstranite v skladu z lokalnimi predpisi in odloki Cevi, cevke in gumijaste cevi Cevi ne upogibajte in ne udarjajte z njo. Ne nameščajte cevi, cevk in gumijastih cevi, ki so poškodovane. Skrbno preverite vse cevi, cevke in gumijaste cevi. Razpok ne iščite z golimi rokami. S svojim pooblaščenim prodajalcem se dogovorite za popravilo dovodnih cevi za goriva in olja, cevk ali gumijastih cevi, ki so razrahljane ali poškodovane. Preverite naslednja stanja: Končniki, ki so poškodovani ali puščajo zunanjo plast, ki je obrabljena ali obrezana žice, ki so razkrite v ojačani gumijasti cevki zunanjo plast, ki je napihnjena gibek del gumijaste cevi, ki je deformiran ali uničen Armatura, ki je vtisnjena v zunanjo plast Prepričajte se, da so vse spone, ščitniki in toplotni ščitniki nameščeni pravilno. Pravilna namestitev teh komponent bo pomagala preprečiti naslednje učinke: tresljaji, drgnjenje ob druge dele in prekomerno segrevanje med delovanjem (SL) V6 01/13

9 2.3.4 Odstranjevanje odpadkov Neprimerno odstranjevanje odpadkov lahko ogroža okolje. Potencialno škodljive tekočine je treba odstranjevati v skladu z lokalnimi predpisi. Pri črpanju tekočin vedno uporabljajte neprepustne zabojnike. Odpadnih tekočin ne zlivajte na tla, v kanalizacijo ali kakršen koli vir vode. 2.4 Požar in eksplozije Vsa goriva, večina maziv in nekatere mešanice hladilnih tekočin so vnetljive. Vnetljive tekočine, ki kapljajo na vroče površine oziroma na električne komponente ali so po njih razlite, lahko povzročijo požar. Požar lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo. Ocenite, ali bo motor deloval v okolju, kjer bo možnost dovajanja vnetljivih plinov v sistem za dovajanje zraka omogočena. Ti plini lahko povzročijo previsoko hitrost motorja. Rezultat so lahko telesne poškodbe, materialna škoda ali poškodbe motorja. Če pri uporabi nastajajo vnetljivi plini, se s svojim lokalnim prodajalcem posvetujte, kakšna je možnost dodatnih zaščitnih naprav. Ne dovolite, da bi se vnetljivi materiali kopičili na motorju. Goriva in maziva hranite v ustrezno označenih zabojnikih, do katerih nepooblaščene osebe nimajo dostopa. Oljne krpe in druge vnetljive materiale shranjujte v zaščitnih zabojnikih. Ne kadite na območjih, kjer se shranjujejo vnetljivi materiali. Ožičenje mora biti v dobrem stanju, električni prevodniki pa morajo biti speljani pravilno in varno pritrjeni. Dnevno preverjajte vse električne prevodnike, pooblaščenega prodajalca prosite za nasvet, kako pravilno vzdrževati vse prevodnike, ki so razrahljani ali obrabljeni, preden zaženete motor. Iskrenje lahko povzroči požar. Varne povezave, priporočeno ožičenje in ustrezno vzdrževani kabli akumulatorja bodo preprečili iskrenje. Akumulatorja nikoli ne preverjajte tako, da preko pola postavite kovinski predmet. Uporabite voltmeter ali hidrometer. Akumulatorji morajo biti čisti, pokrovi (če je na voljo) morajo biti na celicah. Med delovanjem generatorskega agregata uporabljajte priporočene kable, povezave in pokrove škatel akumulatorja (če so na voljo). Opozorilo Ne polnite zamrznjenega akumulatorja, saj lahko to privede do eksplozije. Prostor z generatorskim agregatom mora biti pravilno prezračevan. Prostor, tla in generatorski agregat naj bodo popolnoma čisti. Če se polijejo gorivo, olje, baterijski elektrolit ali hladilna tekočina, morate razlite tekočine nemudoma počistiti. Nikoli ne shranjujte vnetljivih tekočin v bližini motorja. Zaoljene krpe shranite v pokrite kovinske zabojnike. Ne kadite, ne povzročajte iskrenja, ne kurite in ne nosite drugih virov vžiga v bližino goriva ali akumulatorjev. Hlapi goriva so eksplozivni. Vodikovi hlapi, ki nastajajo pri polnjenju akumulatorjev, so prav tako eksplozivni. Ne dolivajte goriva, če motor deluje. Ne skušajte uporabljati generatorskega agregata, če opazite puščanje v sistemu za gorivo. Ne uporabljajte aerosolnih tekočin za pomoč pri zagonu, kot je na primer eter. Uporaba teh elementov lahko privede do eksplozije in telesnih poškodb Gasilni aparat Goriva in hlapi, povezani z uporabo generatorskega agregata, so lahko vnetljivi in potencialno eksplozivni. Previdnost in pravilno ravnanje s temi snovmi lahko občutno zniža nevarnost požara ali eksplozije. Varnostna pravila pa zahtevajo, da so vedno pri roki pravilno napolnjeni gasilni aparati razreda BC in ABC. Osebje mora biti seznanjeno z delovanjem gasilnega aparata. Preglejte gasilni aparat in ga resno servisirajte. Upoštevajte priporočila na tipski ploščici (SL) V6 01/13

10 2.5 Izpušni plini Zagon in delovanje motorja morata vedno potekati na dobro prezračenem območju. Če je motor v zaprtem prostoru, njegovo izpušno cev speljite ven. Opozorilo Izpuh motorja vsebuje proizvode zgorevanja, ki lahko škodujejo vašemu zdravju. 2.6 Mehanska varnost Generatorski agregat je opremljen s ščitniki za zaščito pred premikajočimi se deli. Kljub temu pa je potrebna zaščita osebja in opreme pred drugimi mehanskimi nevarnostmi med deli v okolici generatorskega agregata. Opozorilo: Ne skušajte uporabljati generatorskega agregata z odstranjenimi varnostnimi ščitniki. Med delovanjem generatorskega agregata v nobenem primeru ne skušajte segati pod ali za ščitniki. Pazite, da se z rokami, dolgimi lasmi, ohlapno obleko ali nakitom ne dotaknete jermenic, jermenov in drugih premikajočih se delov. Nekateri premikajoči se deli med delovanjem generatorskega agregata niso jasno vidni. Dostopna vrata na okrovu (če so vgrajena) morajo biti vedno zaprta in zaklenjena, če ni potrebno, da so odprta. Izogibajte se stiku z vročim oljem, vročo hladilno tekočino, vročimi izpušnimi plini, vročimi površinami ter ostrimi robovi in vogali. Pri delu v okolici generatorskega agregata nosite zaščitno obleko, rokavice in čelado. 2.7 Kemična varnost Goriva, olja, hladilne tekočine, maziva in elektrolitsko tekočino akumulatorjev, ki so v uporabi v generatorskem agregatu, so običajni in dobro znani izdelki. Vendar pa so lahko nevarni ljudem, če z njimi ne ravnajo previdno. Gorivo, olje, hladilno tekočino, maziva, elektrolitsko tekočino akumulatorjev in akumulatorje odstranite v skladu z lokalnimi predpisi Hladilna tekočina Pri delovni temperaturi motorja je hladilna tekočina motorja vroča. Hladilna tekočina je tudi pod pritiskom. Hladilnik in vse gumijaste cevi, ki so napeljane do grelnikov ali motorja, vsebujejo vročo hladilno tekočino. Stik z vročo hladilno tekočino ali paro lahko povzroči hude opekline. Preden začnete prazniti hladilni sistem, počakajte, da se vse komponente hladilnega sistema ohladijo. Regulator hladilnega sistema vsebuje alkalije. Alkalije lahko povzročijo telesne poškodbe. Alkalije ne smejo priti v stik s kožo, očmi ali usti Olja Vroče olje in vroče komponente za mazanje lahko povzročijo telesne poškodbe. Vroče olje ne sme priti v stik s kožo. Prav tako preprečite stik vročih komponent za mazanje s kožo Akumulatorji Elektroliti so kisline. Elektroliti lahko povzročijo telesne poškodbe. Elektroliti ne smejo priti v stik s kožo ali očmi. Med servisiranjem akumulatorjev vedno nosite zaščitna očala. Po dotikanju akumulatorjev in konektorjev si vedno umijte roke. Priporočena je uporaba rokavic. Opozorilo: Ne popijte ali se dotikajte z golo kožo goriva, olja, hladilne tekočine, maziv ali elektrolita iz akumulatorja. Če te snovi pogoltnete, morate nemudoma poiskati zdravniško pomoč. Ne vzpodbujajte bruhanja, če popijete gorivo. Pri stiku s kožo spirajte kožo z milom in vodo. Ne nosite oblačil, ki so se umazala z oljem ali mazivi (SL) V6 01/13

11 2.8 Hrup Jakost zvoka je odvisna od konfiguracije generatorskega agregata in končne postavitve generatorskega agregata. Faktorji, ki vplivajo na raven izpostavljenosti, so: značilnosti območja okoli generatorskega agregata ostali viri hrupa število strojev in drugih postopkov v bližini čas izpostavljenosti hrupu S pomočjo teh informacij bo uporabnik stroja lahko ocenil nevarnost in tveganje. Opozorilo: Daljša izpostavljenost ravni hrupa nad 80 dba je nevarna in lahko povzroči poškodbe sluha. Pri delu z ali v okolici generatorskega agregata je potrebna uporaba zaščite sluha. 2.9 Električna varnost Opozorilo Pred uporabo generatorskega agregata pri svojem lokalnem prodajalcu preverite, ali je že vgrajena povezava ničelnega in ozemljitvenega vodnika. Ker je več kot ena povezava ničelnega in ozemljitvenega vodnika na mestu lahko nevarna, je pomembno, da ugotovite, ali ena povezava že obstaja Povezava ničelnega in ozemljitvenega vodnika (PEN): Glede na specifično postavitev izdelka je na generatorskem agregatu morda potrebna povezava ničelnega in ozemljitvenega vodnika. Posvetujte se s svojim lokalnim prodajalcem ali kvalificiranim elektrotehnikom glede obstoječih specifičnih zahtev glede ozemljitve za postavitev generatorskega agregata in preverite, ali so izpolnjeni lokalni predpisi glede ožičenja. Varno in učinkovito delovanje električne opreme je možno le, če opremo pravilno upravljate in vzdržujete. Opozorilo: Pred uporabo mora biti generatorski agregat, tudi kot mobilna enota, strokovno ozemljen. Ne dotikajte se delov generatorskega agregata pod električno napetostjo in/ali spojnih kablov ali vodnikov z nobenim delom telesa ali neizoliranimi električno prevodnimi predmeti. Za gašenje električnih požarov uporabljajte izključno gasilne aparate razreda BC ali ABC. Samo za generatorske agregate z zunanjo vtičnico zaščita naprave na diferenčni tok (RCD) na vtičnicah, če je na voljo, je zasnovana za delovanje v ozemljitvenem sistemu TN. Prepričajte se, da so lokalni predpisi o električni napeljavi upoštevani in da je vsa oprema, ki je priključena preko vtičnic generatorskega agregata, vključno z vtiči in električnimi kabli, varna in nepoškodovana ter ima ustrezno specifikacijo Prva pomoč pri električnem udaru Opozorilo: Ne dotikajte se kože ponesrečenca z golimi rokami, dokler ni izvor električne energije izključen. Izključite napajanje, če je mogoče Sicer izvlecite napajalni kabel ali odmaknite kabel stran od ponesrečene osebe. Če to ni mogoče, stojte na suhem izolacijskem materialu in povlecite ponesrečenca stran od prevodnika s pomočjo izoliranega pripomočka/orodja, na primer kosa suhega lesa. Če ponesrečenec diha, ga obrnite v položaj, kot ga opisujemo spodaj. Če je ponesrečenec nezavesten, izvedite postopek oživljanja po napotkih spodaj: SPROSTITE DIHALNO POT: 1. Glavo ponesrečenca nagnite nazaj in privzdignite brado. 2. Odstranite vse predmete iz ust ali grla (protezo, cigareto ali žvečilni gumi) (SL) V6 01/13

12 DIHANJE: 1. Preverite, ali ponesrečenec diha, tako da opazujete, prisluškujete ali poskušate začutiti dih. 1. SRČNI UTRIP: Na vratu ali zapestju preverite pulz ponesrečenca ČE PONESREČENEC NE DIHA, VENDAR LAHKO ČUTITE UTRIP: Trdno stisnite nos ponesrečenca. Globoko vdihnite in objemite usta ponesrečenca s svojimi usti. 3. Počasi vpihavajte v ponesrečenčeva usta in pri tem opazujte, kako se dviga prsni koš. Pustite, da prsni koš popolnoma upade. Vpihujte s hitrostjo 10 vpihov na minuto. 4. Če morate ponesrečenca zapustiti in poklicati pomoč, mu najprej dajte 10 vpihov in se nato hitro vrnite ter nadaljujte z umetnim dihanjem. 5. Preverjajte pulz vsakih 10 vpihov. 6. Ko začne ponovno dihati, položite ponesrečenca v položaj za nezavestne, opisan v nadaljevanju tega poglavja. ČE NE ZAZNATE DIHANJA IN PULZA: 1. Pokličite oz. telefonirajte za zdravniško pomoč. 2. Dvakrat vpihnite in začnite po napotkih spodaj z masažo srca: 3. Postavite zapestje 2 prsta nad mestom, kjer se združita prsnica in prsni koš. 4. Položite drugo roko na prvo in prepletite prste Z iztegnjenima rokama pritisnite navzdol za 4 5 cm 30-krat s hitrostjo 100 pritiskov na minuto. Poskrbite za enakomerne časovne intervale med stiskom in razbremenitvijo prsnega koša. Cikel ponavljajte (2 vpiha, 30 stiskov), dokler ponesrečenca ne prevzame zdravniška pomoč. Če se stanje izboljša, preverite utrip in nadaljujte z umetnim dihanjem. Preverjajte pulz vsakih 10 vpihov. Ko ponesrečenec začne ponovno dihati, ga položite v položaj za nezavestne. OPOZORILO Ne pritiskajte na rebra, spodnji del prsnice ali na trebuh žrtve. POLOŽAJ ZA NEZAVESTNEGA PONESREČENCA: 1. Obrnite ponesrečenca na bok. 2. Glava naj bo nagnjena vznak in čeljust naprej, tako da je dihalna pot odprta. 3. Zagotovite, da se ponesrečenec ne more obrniti naprej ali nazaj. 4. Redno preverjajte dihanje in srčni utrip ponesrečenca. Če preneha dihati ali ni več srčnega utripa, ponovite zgornji postopek. Opozorilo: Ponesrečencu ne dajajte piti, dokler je nezavesten (SL) V6 01/13

13 2.11 LEGENDA OZNAK ZA NEVARNOST (za območja 5,5 330 kva) Zagotovite čitljivost vseh varnostnih sporočil. Očistite varnostna sporočila ali jih zamenjajte, če so besede nečitljive oziroma se slike ne vidijo. Za čiščenje varnostnih sporočil uporabite krpo, vodo in milo. Ne uporabljajte topil, bencina ali drugih močnih kislin, saj lahko raztopijo lepilo, ki pritrjuje varnostna sporočila. Varnostna sporočila tako niso več varno pritrjena in lahko padejo z motorja. Zamenjajte vsa poškodovana ali manjkajoča varnostna sporočila. Če je varnostno sporočilo pritrjeno na del motorja, ki se ga zamenja, na zamenjani del namestite novo varnostno sporočilo. Nova varnostna sporočila vam lahko priskrbi vaš pooblaščeni trgovec. Hladilna tekočina s podaljšano življenjsko dobo Izpust olja Izpust hladilne tekočine Polnjenje z dizelskim gorivom Pozitivni in nevtralni električni priključek Ozemljitev Vroča tekočina pod pritiskom Opozorilo pred samodejnim zagonom Električni udar Opozorilo Preberite navodila za uporabo Opozorilo pred električnim udarom Simbol dvigala Ne dotikajte se vroče površine Opozorilo Nevarnost poškodb v primeru padca predmeta Težišče NE uporabljajte tlačnega čistilnika X Kg (X LBS) Dvig X ton v 4 točki Dvig X ton v 1 točki (SL) V6 01/13

14 LEGENDA OZNAK ZA NEVARNOST (za območja kva) Uporaba ščitnikov ventilatorja Nevarnost električnega udara Vroč izpušni plin Predmeti, ki se nahajajo rahlo nad glavo Ne upravljajte z napravo, dokler niste prebrali navodil za uporabo Oskrbovalni vod za dizelsko gorivo Nazivna hitrost Odprt ogenj prepovedan Nosite zaščito za ušesa Zasilni izhod Dizelsko gorivo opozorilo Vroče površine Dvigalo Električni priključki Zaščitna ozemljitev (zemlja) Hladilna tekočina motorja Pritisk hladilne tekočine motorja Dviganje nad to točko prepovedano Ne uporabljajte tlačnega čistilnika Izpust olja (SL) V6 01/13

15 3. SPLOŠNI OPIS Generatorski agregat je zasnovan kot paket in zagotavlja izjemno učinkovitost in zanesljivost. Vsak generatorski agregat je opremljen s ploščico, na kateri so navedeni podatki o zmogljivosti, ki je običajno pritrjena na ohišje generatorskega agregata/prekritje plošče. Na ploščici so navedeni podatki, ki so potrebni pri identifikaciji generatorskega agregata in njegovih delovnih karakteristik. Podatki vključujejo, vendar ne izključno, številko modela, serijsko številko, karakteristike, kot so napetost, faza in frekvenca, zmogljivost v kva in kw in osnovno zmogljivosti (tip zmogljivosti). Številka modela in serijska številka na edinstven način identificirata generatorski agregat. Dizelski motor, ki poganja generatorski agregat, je bil izbran zaradi svoje zanesljivosti in dejstva, da je posebej izdelan za poganjanje generatorskih agregatov. Motor je visoko zmogljiv industrijski heavy-duty 4-taktni motor s samovžigom goriva in je opremljen z vsem potrebnim za zagotovitev zanesljivega vira moči oz. pogona. Električni sistem motorja je bodisi 12 ali 24 V DC glede na velikost generatorskega agregata. Hladilni sistem motorja sestoji iz hladilnika, visoko zmogljivega potisnega ventilatorja in termostata. Alternator je opremljen z lastnim internim ventilatorjem za hlajenje komponent motorja. Oddajno električno moč običajno proizvaja alternator, ki je natančno uglašen na izhodno moč generatorskega agregata. Motor in alternator sta spojena in montirana na zmogljivem in robustnem jeklenem ogrodju oz. podnožju. V nosilno ogrodje je vgrajen polietilenski rezervoar za gorivo, razen pri večjih agregatih (približno 1000 kva in več). Generatorski agregat je opremljen z vibracijskimi izolatorji, ki zmanjšujejo vibracije motorja, ki se prenašajo na podnožje, na katerem je generatorski agregat montiran. Ti izolatorji so vgrajeni med podnožjem motorja/alternatorja in nosilnim ogrodjem. Pri modelih z motorjem 4008, 4012 in 4016 je lahko motor/alternator fiksno montiran na nosilno ogrodje, blažilniki vibracij pa so dobavljeni posebej za montažo med nosilnim ogrodjem in temelji oz. tlemi. Na voljo je tudi glušnik izpušnega sistema, ki ga lahko vgradite na generatorski agregat. Glušnik in izpušni sistem zmanjšujeta hrup, ki ga proizvaja motor in preusmerjata izpušne pline v varne odvode. Generatorski agregat je lahko opremljen z enim od več vrst krmilnih sistemov in ploščo, ki skupaj omogočata nadzor nad delovanjem in učinkovitostjo generatorskega agregata in varujeta generatorski agregat pred morebitnimi okvarami ali motnjami. 5. poglavje teh navodil vsebuje podroben opis in napotke za identifikacijo krmilnega sistema, s katerim je opremljen generatorski agregat. Za zaščito alternatorja je izbrano primerno zmogljivo odklopnik glede na model generatorskega agregata in njegovo izhodno moč (SL) V6 01/13

16 3.1 Ploščica z nazivnimi podatki MANUFACTURED IN THE UNITED KINGDOM GENERATING SET ISO 8528 MANUFACTURER MODEL SERIAL NUMBER SALES ORDER REF. YEAR OF MANUFACTURE AMBIENT TEMP RATED POWER STANDBY PRIME RATED VOLTAGE PHASE RATED POWER FACTOR RATED FREQUENCY RATED CURRENT - STANDBY RATED CURRENT - PRIME RATED RPM ALTITUDE ALTERNATOR CONNECTION ISO RATING ALTERNATOR ENCLOSURE INSULATING CLASS EXCITATION VLOTAGE EXCITATION CURRENT AVR MASS XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX/XX C 88.0 kva 70.4 kw 80.0 kva 64.0 kw 400/230 V COS ф 50 Hz 127 A 115 A 1500 rpm m S-STAR PR 500H TL IP H 29 V 2 A R438C 1463 kg Edinstvena številka generatorskega agregata 2 Nazivna temperatura okolice 3 Napetostni izhod generatorskega agregata 4 Nominalna nadmorska višina 5 Nanaša se na alternator 6 Podatki o temperaturi okolice This generator set is designed to operate in ambient temperatures up to 50 deg C and at higher altitudes Please consult Dealer / Helpdesk for outputs available 6. Slika 3a opis ploščice z nazivnimi podatki (SL) V6 01/13

17 3.2 Opis generatorskega agregata Slika 3c Opis običajnega generatorskega agregata (ta se lahko razlikuje od generatorskega agregata, ki ste ga prejeli) hladilnik 2 tekočina v hladilniku 3 Alternator napajanja akumulatorja 4 Izpušna cev 5 Turbo 6 Oljni filter* 7 Zračni filter* 8 Alternator 9 Gumb za izklop v sili 10 krmilna plošča 11 izklopno stikalo 12 Nosilno ogrodje 13 Kabelska uvodnica 14 zagonski motor 15 Akumulator 16 Odprtina za dolivanje goriva* 17 Dvižna mesta 18 Plašč grelnika vode 19 Antivibracijski podpornik* 20 Vlečna mesta 21 Ščitniki ventilatorja *= nasprotna stran Generatorski agregat vsebuje premikajoče se dele in vroče površine. Nosite ustrezno osebno zaščitno opremo, kot je zahtevano (SL) V6 01/13

18 4. POSTAVITEV, UPRAVLJANJE, VLEKA IN SKLADIŠČENJE 4.1 Splošni uvod V tem poglavju so opisani faktorji, ki so pomembni za učinkovito in varno postavitev generatorskega agregata. Izbira mesta postavitve generatorskega agregata je pri nameščanju zelo pomembna. Pri določanju mesta postavitve upoštevajte naslednje faktorje: Zadostno prezračevanje 1 1 Odprtina za dovajanje zraka 2 Odprtina za odvajanje zraka 2 Slika 4a običajna postavitev, ki prikazuje prezračevanje generatorskega agregata Zaščita pred vplivi, kot so dež, sneg, žled, padavine, ki jih nosi veter, poplave, neposredna sončna svetloba, negativne temperature ali vročina. Zaščita pred škodljivimi snovmi, ki se prenašajo po zraku, kot so abraziven ali prevoden prah, mucke, dim, oljna meglica, hlapi, izpušni plini motorja idr. Zaščita pred udarci zaradi padlih delov, kot so drevesa ali drogi, ter zaščita pred trki motornih vozil ali viličarjev. Zadosten prostor okoli generatorskega agregata za hlajenje in dostop pri servisiranju: najmanj 1 meter okoli agregata in najmanj 2 metra prostora nad agregatom. (Glejte sliko 4b.) Dostop za premik celotnega generatorskega agregata v prostoru. Dovodne in odvodne zračne ventile je pogosto možno zasnovati tako, da jih je možno odstraniti in zagotoviti dostop. Omejen dostop za nepooblaščene osebe. Če je treba generatorski agregat postaviti izven stavbe, mora ta biti v vodoodpornem ohišju ali zabojniku, ki sta na voljo za vse agregate. Slika 4b običajna postavitev, ki prikazuje dostop do generatorskega agregata in delovno postajo operaterja (SL) V6 01/13

19 4.2 Postavitev na prostem Postavitev in upravljanje močno olajšate, če je generatorski agregat opremljen z ohišjem. Na voljo sta dve osnovni izvedbi. Prva možnost je zaprto ohišje. To predstavlja vodoodporno rešitev, ki zmanjšuje emisije hrupa. Druga možnost je pohodni zabojnik, podoben zabojnikom ta transport tovora. Lahko je vodoodporen in lahko zmanjšuje hrup. Takšna ohišja zagotavljajo samostojne generatorske agregate, ki jih je preprosto transportirati in postaviti. Istočasno prav tako zagotavljajo zaščito pred neželenimi vplivi in preprečujejo dostop nepooblaščenim osebam. Opozorilo: Preden zaprete in zaklenete vrata ohišja, se prepričajte, da v notranjosti ni oseb. Preden zaprete vrata ohišja ali zabojnika, se prepričajte, da ni ovir (predvsem rok in prstov), da preprečite poškodbe ali škodo na stroju. Za namene transporta bodo na generatorske agregate v pohodnih zabojnikih-s pokrivnimi ploščami nameščene izhodne odprtine dušilnikov zvoka. Te je treba zamenjati s priloženimi končniki s pokrovom za zaščito pred dežjem. Pred zagonom se prepričajte, da na nosilnem ogrodju ni delcev, saj lahko prosti delci poškodujejo hladilnik. Ker je generatorske agregate v ohišjih možno preprosto transportirati in jih je možno postaviti in uporabljati na začasnem mestu postavitve, nekateri podatki za fiksne postavitve v tem poglavju morda ne veljajo. Pri začasni postavitvi generatorskega agregata je kljub temu treba upoštevati naslednje: Generatorski agregat je treba postaviti na mestu, kjer bo zaščiten pred poškodbami in izpušnimi plini drugih motorjev ali drugimi škodljivimi snovmi, ki se prenašajo po zraku, kot so prah, puh, dim, oljne meglice ali hlapi. Generatorski agregat je postavljen tako, da ne ovira vhoda ali izhoda na območje, na katerem je postavljen. Generatorski agregat namestite na trdno in ravno podlago, ki se ne bo dvigovala in na katero tresljaji ter delovanje generatorskega agregata ne bodo imeli nobenega vpliva. Plini iz izpuha ne predstavljajo nevarnosti niti ko piha veter. Okoli generatorskega agregata je dovolj prostora za dostop in servisna dela. Stalno je zagotovljena električna ozemljitev generatorskega agregata v skladu z lokalnimi predpisi. Zagotovljen dostop za polnjenje rezervoarja za gorivo, ko je to potrebno. Med generatorskim agregatom in porabnikom so nameščeni zaščitni električni kabli. Če so ti speljani po tleh, zagotovite, da so v ohišju ali prekriti, da preprečite škodo ali poškodbe. OPOZORILO Generatorski agregati v ohišju so namenjeni postavitvi na prostem. Če zaprt generatorski agregat postavite v zaprtem prostoru, je treba zagotoviti zadostno količino svežega zraka za hlajenje in cev za izpušne pline motorja in vročo hladilno tekočino speljati iz stavbe. Zračna cev in izpušne cevi morajo biti konstruirane tako, da zmanjšujejo povratni pritisk, ki slabo vpliva na delovanje generatorskega agregata (SL) V6 01/13

20 4.2.1 Postavitev pohodnih zabojnikov Za uspešno pridobivanje električne energije je treba zabojnik pravilno namestiti. Pri izbiri mesta postavitve zabojnika upoštevajte naslednje informacije. Generatorski agregat v zabojniku je treba postaviti na ravno površino, da bo pravilno poravnan. Zabojnike je možno uspešno postaviti na betonsko podnožje ali na ravno naravno površino. Temelji morajo nositi statično težo modula in dinamične sile, ki nastajajo med delovanjem motorja. Opozorilo: I I Za generatorske agregate v pohodnih zabojnikih so skozi zunanje ohišje nameščeni odzračevalniki ohišja motorja. Te je treba odstraniti pred zagonom Betonsko podnožje Postavitev zabojnika na betonsko podnožje je najboljša možnost za trajno namestitev zabojnikov, proizvedenih v dimenzijah po standardu ISO, in zabojnikov po naročilu (DTO). Betonsko podnožje mora nositi težo zabojnika. Prosimo, da se za dodatne informacije obrnete na strokovnjaka za namestitev. 4.3 Premikanje generatorskega agregata Nosilno ogrodje generatorskega agregata je posebej zasnovano tako, da omogoča preprosto premikanje agregata. Če z agregatom ravnate neustrezno, lahko resno poškodujete njegove komponente. Slika 4c odprta in zaprta različica generatorskega agregata na lesenem podnožju Generatorski agregat je možno dvigniti z viličarjem in ga previdno potiskati/vleči za nosilno ogrodje. Nosilnega ogrodja ne potiskajte neposredno z vilicami. Opozorilo: Med vilicami in nosilnim ogrodjem za porazdelitev obremenitve vedno uporabite les. Enako storite tudi med kabino viličarja in stranskim delom ohišja, da preprečite škodo. Slika 4d transport generatorskega agregata z uporabo viličarja in ročnega viličarja (SL) V6 01/13

21 1 2 1 Odprtine za viličarja 2 Posebno podnožje za naftna polja Slika 4e običajen generatorski agregat s posebnim podnožjem za naftna polja kot dodatno opremo Če boste generatorski agregat pogosto premikali, priporočamo, da ga opremite s posebnim podnožjem za naftna polja (dodatna oprema), ki ima v nosilnem ogrodju luknje za viličarja in vlečna ušesa. Manjši agregati so standardno opremljeni z luknjami za viličarja. Opozorilo: Nikoli ne dvigujte generatorskega agregata, tako da na motor ali alternator namestite dvižna ušesa. Prepričajte se, da so dvižne vrvi in podporna konstrukcija v dobrem stanju in ustrezne za dvig želene teže. Poskrbite za varnostno razdaljo osebja, ko je generatorski agregat dvignjen. Za dvigovanje in nameščanje generatorskega agregata lahko uporabite enojna / dvojna dvižna mesta ali dvižne točke na nosilnem ogrodju. Preverite priključne točke glede razpokanih zvarov ali zrahljanih matic in vijakov. Da med dvigovanjem z nosilnega ogrodja ne poškodujete agregata, potrebujete distančni drog (glejte sliko 4h). Za navpično dvigovanje ga je treba namestiti na težišče. Uporabite vodilne vrvi, da preprečite sukanje ali nihanje generatorskega agregata, ko ga dvignete s tal. Spustite generatorski agregat na ravno površino, ki je primerna za njegovo težo. 1 1 Enojni dvižni del Slika 4f ena dvižna točka (SL) V6 01/13

22 1 Dvojni dvižni del Slika 4g Dvojni dvižni del Opozorilo Nalepka, ki označuje težišče, je nameščena na ohišju generatorskega agregata. Težišče ni vedno v središču generatorskega agregata. Ne dvigujte v močnem vetru. 1 Distančni drog Slika 4h Pravilno dviganje pri postavitvi generatorskega agregata (odprto & zaprto) (SL) V6 01/13

23 4.3.1 Odobreni načini dviganja pohodnih zabojnikov, proizvedenih v dimenzijah po standardu ISO Zabojniki so proizvedeni v skladu z dimenzijami, določenimi s standardoma ISO :1994(E) in ISO 668:1995(E). Da bi zagotovili varnost vseh oseb, ki delajo z zabojniki, upoštevajte pravilne postopke za postavitev in upravljanje. Postopki, opisani v nadaljevanju, so v skladu s standardom ISO 3874:1997(E) in jih je treba vedno upoštevati. ISO serija 1, tovorni kontejnerji način dviga naloženo/nenaloženo metoda diagram dvigovanje zgoraj samo nenaloženo Enojni dvižni del z normiranimi vezmi dvigovanje zgoraj naloženo navpično dvigovanje z razširitvenim drogom in normiranimi CAMLOK-CLB dvižnimi ušesi dvigovanje od spodaj naloženo Dvigovanje od spodaj prek štirih kotnih vlitkov s CAMLOK-CLB dvižnimi ušesi in normiranim razširitvenim drogom dvigovanje od spodaj naloženo in nenaloženo dvigovanje od spodaj prek štirih kotnih vlitkov s CAMLOK-CLB dvižnimi ušesi in najlonskimi trakovi Slika 4i način dviganja tovornih zabojnikov ISO serije Odobreni načini dviganja pohodnih zabojnikov, ki niso proizvedeni v dimenzijah po standardu ISO Zabojniki so lahko proizvedeni v drugačnih dimenzijah, kot so podane v standardih ISO. Da bi zagotovili varnost vseh oseb, ki delajo z zabojniki, upoštevajte pravilne postopke za postavitev in upravljanje. Postopki za rokovanje z zabojniki drugačnih dimenzij, kot so podane v standardih ISO, so opisani v nadaljevanju in jih je treba vedno upoštevati. ISO serija 1, tovorni kontejnerji način dviga naloženo/nenaloženo metoda diagram dvigovanje od spodaj naloženo in nenaloženo dvigovanje od spodaj prek štirih dvižnih ušes z normiranimi vezmi Slika 4j način dviganja za zabojnike drugačnih dimenzij, kot so podane v standardih ISO (SL) V6 01/13

24 4.4 Temelji in izolacija za zaščito pred vibracijami Generatorski agregat je dobavljen na fiksnem nosilnem ogrodju, na katerem sta natančno poravnana alternator in motor ter ga je treba samo pritrditi na ustrezno pripravljeno površino Izolatorji vibracij 2. Gibka spojka izpušnega dela 3. Gibek vod za izhodni zrak 2 1 Slika 4k običajna namestitev, ki prikazuje načine za zmanjšanje vibracij Temelji Kot temelj za generatorski agregat je najbolj primerna armirana betonska plošča. Zagotavlja trdno podpora, ki preprečuje upogibanje in vibracije. Običajno mora biti temeljna plošča globoka od 150 mm do 200 mm in vsaj 150 mm širša in daljša kot generatorski agregat. Tla pod temeljno ploščo je treba ustrezno pripraviti. Strukturno morajo biti primerna za skupno težo temeljne plošče in generatorskega agregata. (Če nameravate generatorski agregat postaviti višje kot v pritličju, mora biti struktura stavbe primerna za nošenje teže generatorskega agregata, rezervoarja za gorivo in pribora.) Upoštevati je treba zadevne gradbene predpise. Če so tla občasno mokra, npr. v kotlovnici, mora biti plošča dvignjena nad tlemi. Tako boste zagotovili suho podlago za generatorski agregat in osebe, ki ga upravljajo, priključijo in opravljajo servisna dela. Prav tako boste zmanjšali korozijo nosilnega ogrodja Izolacija za zaščito pred vibracijami Za zmanjšanje prenosa vibracij motorja na stavbo je generatorski agregat opremljen z izolatorji vibracij. Pri manjših in srednje velikih generatorskih agregatih so izolatorji nameščeni med noge motorja/alternatorja in nosilno ogrodje. Tako je možno ogrodje fiksno pritrditi na temelje. Pri večjih generatorskih agregatih je motor/alternator fiksno pritrjen na nosilno ogrodje in izolatorji vibracij so dobavljeni posebej za pritrditev med nosilno ogrodje in temelj. V vseh primerih je treba alternator varno pritrditi na tla (skozi nosilno ogrodje ali skozi izolatorje vibracij), da preprečite premikanje. Izolacija za zaščito pred vibracijami je prav tako potrebna med generatorskim agregatom in zunanjimi priključki. To je možno z uporabo fleksibilnih priključkov v ceveh za gorivo, izpušnem sistemu, izhodnem vodu hladilnika, cevi za električne in kontrolne kable ter drugih zunanje priključenih sistemih (glejte sliko 4j) (SL) V6 01/13

25 4.5 Skladiščenje Dolgotrajno skladiščenje ima lahko slabe učinke na motor in alternator. Te učinke lahko zmanjšate, če generatorski agregat pravilno pripravite na skladiščenje in ga ustrezno skladiščite Skladiščenje motorja Opraviti je treba postopek konzervacije motorja, ki vključuje čiščenje motorja in menjavo vseh tekočin z novimi tekočinami za konzervacijo. Za pravilen postopek glejte navodila za uporabo motorja Skladiščenje alternatorja Ko je alternator uskladiščen, se na navitjih pogosto kondenzira vlaga. Da bi zmanjšali nabiranje kondenzata, skladiščite generatorski agregat v suhem prostoru. Po možnosti uporabite grelnike prostora, da bo navitje ostalo suho. Po koncu skladiščenja generatorskega agregata preverite izolacijo, kot je opisano v poglavju Če so vrednosti nižje kot pred skladiščenjem, je morda treba posušiti navitja. Za postopke glejte navodila za uporabo alternatorja. Če je vrednost merilnika izolacije po sušenju nižja od 1 MΩ, je izolacija slabša in jo je treba popraviti Skladiščenje akumulatorja Ko je akumulator uskladiščen, je treba vsakih 12 tednov osvežiti napolnjenost (vsakih 8 tednov v tropskem podnebju), da je povsem napolnjen (SL) V6 01/13

26 5. OPIS KRMILNEGA SISTEMA IN ODPRAVLJANJE NAPAK 5.1 Opis krmilnega sistema Za krmiljenje in kontrolo generatorskega agregata je bil izdelan in vgrajen na generatorski agregat najmodernejši elektronski krmilni sistem. Glede na zahteve je lahko generatorski agregat opremljen z enim od več različnih standardnih krmilnih sistemov. Generatorski agregat je lahko opremljen tudi z drugimi bolj specializiranimi sistemi za specifične dejavnosti; v takem primeru je zagotovljena tudi ustrezna dokumentacija. Ti krmilni sistemi so sestavljeni iz treh glavnih komponent: Upravljalna plošča omogoča zagon in upravljanje generatorskega agregata, nadzor nad delovanjem in učinkovitostjo ter samodejno zaustavitev generatorskega agregata v primeru kritičnega stanja, kot so nizek pritisk olja ali visoka temperatura hladilnega sredstva, da prepreči večje poškodbe stroja/alternatorja. Modul vmesnika motorja (če je na voljo) tu so preklopni releji za elektromagnet zaganjalnika, žarilna svečka in elektromagnet za gorivo. Vsak od teh tokokrogov je zaščiten s posameznimi varovalkami v modulu. Pripadajoče LED-diode se prižgejo, ko so tokokrogi pod napetostjo. Odklopnik oddajnega tokokroga moči za zaščito alternatorja s samodejnim odklopom obremenitve v primeru preobremenitve ali kratkega stika. Prav tako pa predstavlja tudi sredstvo za preklapljanje izhoda generatorskega agregata T (hitri zagon) Krmilni sistem serije 1002T omogoča ročni zagon in zaustavitev generatorskega agregata ter zaščito motorja pred visoko temperaturo hladilnega sredstva in nizkim tlakom olja. Operater se mora pred zagonom oz. upravljanjem generatorskega agregata seznaniti z vsemi instrumenti in upravljalnimi elementi. Med obratovanjem generatorskega agregata mora operater od časa do časa pogledati na instrumente, tako da lahko zazna kakršno koli neobičajno obnašanje, še preden nastopijo težave Prikaz elementov na upravljalni plošči Na Sliki 5a so prikazane tipične sheme za vsako od upravljalnih plošč. V primeru vgradnje dodatne opreme se na ploščo dodajo novi elementi, zato lahko videz upravljalne plošče, nameščene na generatorskem agregatu, nekoliko odstopa od prikazanih tipičnih upravljalnih plošč. V nadaljevanju so podane razlage funkcij vsakega od elementov na ploščah: Slika 5a Razporeditev upravljalne plošče serije 1002T (SL) V6 01/13

27 1. AC voltmeter označuje AC napetost na izhodnih priključkih alternatorja. Odčitek, ki ga beleži voltmeter, je odvisen od položaja izbirnega stikala voltmetra (položaj 2). Vendar se vrednost med delovanjem generatorskega agregata ne sme spreminjati. Če merilnik ne kaže nobene vrednosti med delovanjem generatorskega agregata, preverite, ali izbirno stikalo AC voltmetra ni morda izključeno. 2. Izbirno stikalo AC voltmetra izbirno stikalo operaterju omogoča izbiro medfazne ali fazne napetosti. Položaj IZKLOP omogoča preverjanje položaja nič voltmetra med delovanjem generatorskega agregata. 3. AC ampermeter ampermeter označuje AC električni tok, ki je odvisen od priključene obremenitve. Z uporabo selektorskega stikala ampermetra (postavka 4) je mogoče ločeno preverjanje vsake posamezne faze. Če merilnik med delovanjem generatorskega agregata ne kaže nobene vrednosti, preverite, ali izbirno stikalo AC ampermetra ni morda izključeno. 4. IZBIRNO STIKALO AC AMPERMETRA izbirno stikalo, ki omogoča izbiro trenutnega odčitka z vsake posamezne faze. Položaj IZKLOP omogoča preverjanje položaja nič ampermetra med delovanjem generatorskega agregata. 5. MERILNIK FREKVENCE merilnik, ki označuje oddajno frekvenco generatorskega agregata. Na delni obremenitvi je frekvenca nekoliko višja od običajne in je odvisna od upada regulatorja. Na splošno velja, da je frekvenca pri delu brez obremenitve približno 52 oziroma 62 Hz za 50-herčne oziroma 60-herčne generatorske agregate, običajna. Ko je generatorski agregat obremenjen frekvence padejo na 50 Hz in 60 Hz pri polni obremenitvi. 6. ŠTEVEC DELOVNIH UR števec označuje skupno število ur delovanja generatorskega agregata. Služi kot pomoč pri določanju postopkov vzdrževanja generatorskega agregata. 7. SVETLOBNI INDIKATORJI NAPAK (če so na voljo) indikatorji napak, ki se prižgejo in opozorijo, da je zaščitno vezje zaznalo označeno stanje/okvaro. Indikator je rdeče barve pri stanjih, pri katerih sistem sproži ugasnitev generatorskega agregata. Pri alarmih so indikatorji rdeče ali oranžne barve Predgrelne/žarilne svečke 2 Napaka alternatorja napajanja 3 Nizek pritisk olja 4 Visoka temperatura motorja 5 Nizek nivo hladilne tekočine 6 Izklop v sili Slika 5b 1002T lučke za napako STIKALO NA KLJUČ stikalo s štirimi položaji, ki omogoča zagon in upravljanje generatorskega agregata. Položaj 0 izklop/ponastavitev V tem položaju je napajanje izključeno in zaščitno vezje ponastavljeno. Položaj 1 vklop Dovajanje DC toka v krmilni sistem in inicializacija časovnega releja zaščite pred napako. Položaj toplotni zagon DC napajanje tokokroga za toplotni zagon, če je vgrajen. Položaj start DC napajanje motorja zaganjača za zagon motorja. Če je vgrajen, je napajan tudi krog za toplotni zagon (termostart). Gumb IZKLOP V SILI rdeč gumb za takojšnjo zaustavitev generatorskega agregata. Ponoven zagon ni mogoč, dokler potisnega gumba ne zavrtite v smeri urnega kazalca in ga tako sprostite. Preden znova zaženete agregat, je treba lučko za napako ponastaviti, tako da stikalo na ključ obrnete v položaj O (izključeno) (SL) V6 01/13

28 5.2.2 Splošne informacije krmilni sistem 1002T Slika 5c krmilni sistem 1002T Različica krmilnika je odvisna od konfiguracije izdelka, nameščena je lahko plošča 1002T. Krmilni sistemi 1002T omogočajo ročni zagon in zaustavitev generatorskega agregata ter zaščito motorja pred kritičnimi napakami Preverjanja pred zagonom Opozorilo 1. Spodaj navedena preverjanja so edine naloge, ki jih mora operater opraviti. Pred zagonom generatorskega agregata morate preveriti naslednje: Poskrbite, da bo krmilno stikalo/stikalo na ključ v položaju Izklop. Z vizualno kontrolo, ki traja le nekaj minut, lahko preprečite draga popravila in nezgode da zagotovite maksimalno življenjsko dobo, generatorski agregat pred zagonom vizualno preverite. Bodite pozorni na : Zrahljane pritrdilne zveze, obrabljene jermene ali zrahljane spoje. Po potrebi dolijte gorivo. Ščitnik ventilatorja in izpuha mora biti pravilno nameščen in varno pritrjen. Zamenjajte poškodovane/zrahljane ščitnike ali namestite manjkajoče ščitnike. Obrišite vse polnilne pokrove, preden zaženete motor ali nalijete tekočine, da preprečite kontaminacijo sistema. V primeru puščanja (hladilna tekočina, motorno olje ali gorivo) počistite tekočino. Če opazite puščanje, poiščite vzrok in ga odpravite. Če mislite, da obstaja možnost puščanja, redno preverjajte nivoje tekočin, dokler ne odkrijete in popravite mesta puščanja. Če se na motorju nabere mazivo in/ali olje, obstaja nevarnost požara. Odstranite ga s parnim ali z visokotlačnim čistilnikom. Preprečite stik elektronskih/električnih komponent z visokotlačnim curkom in po možnosti zagotovite ustrezno zaščito. Prepričajte se, da so cevi za hladilno tekočino pravilno in varno nameščene. Preverite, da ne puščajo. Vse cevi preverite glede razpok in drgnjenja. Nivoji tekočin 2. Preverite nivo motornega olja in hladilne tekočine po potrebi dolijte (glejte priročnik za motor). Zagotovite, da uporabljene tekočine ustrezajo priporočilom v priročniku za motor. Opozorilo: Ne odstranjujte pokrova hladilnika ali drugih komponent hladilnega sistema, medtem ko motor deluje in dokler je hladilna tekočina pod tlakom, saj lahko sicer sprostite nevarno vročo hladilno tekočino, kar lahko predstavlja nevarnost telesnih poškodb. V vroč sistem ne dodajajte večjih količin hladilne tekočine, saj lahko povzročite resne poškodbe motorja. Opomba: Dizelski motorji običajno trošijo mazalno olje s stopnjo od 0,25 % do 1 % porabe goriva pri polni obremenitvi. Ko dodajate hladilno tekočino v hladilni sistem, nalivajte tekočino počasi; tako preprečite nastajanje zračnih žepov v motorju. Tekočino dolivajte samo, ko je motor hladen. Opozorilo: Ko polnite rezervoar za gorivo, ne kadite in ne kurite v bližini rezervoarja (SL) V6 01/13

29 3. Preverite nivo goriva po potrebi dolijte. Opozorilo: Preden zategnete jermene ventilatorja, vedno odklopite negativni kabel ( ) akumulatorja ter tako preprečite nenamerni zagon motorja. Preverite stanje in napetost jermenov ventilatorja in alternatorja motorja po potrebi jih zategnite. Preverite zategnjenost priključkov in stanje vseh gibkih cevi, po potrebi jih zategnite ali zamenjajte. Preverite morebitne znake korozije na priključkih akumulatorja po potrebi očistite. Opozorilo: Pri delu z akumulatorji ne kadite in ne nosite odprtega plamena v njegovo bližino. Vodikov plin, ki ga oddajajo akumulatorji, je eksploziven. Ne izvedite kratkostične povezave pozitivnega in negativnega priključka. 7. Preverite nivo elektrolita v akumulatorju po potrebi dolijte destilirano vodo. 8. Preverite čistočo (nabiranje prahu in umazanije) upravljalne plošče po potrebi očistite. Prah in umazanija lahko povzročita električne okvare ali motnje pri hlajenju. 9. Preverite indikator zamašitve zračnega filtra, če je nameščen. Filter po potrebi zamenjajte. 10. Očistite območje okoli generatorskega agregata in odstranite vse nevarne predmete, ki lahko vplivajo na delovanje ali povzročijo telesne poškodbe. Preverite, ali so ventilacijski zasloni za zrak za hlajenje čisti. 11. Vizualno preglejte generatorski agregat glede morebitnih znakov puščanja iz sistema za gorivo, hladilnega sistema ali tesnil sistema mazanja. 12. Občasno izpraznite lovilnike kondenzata v izpušnem sistemu, če so vgrajeni. 13. Odklopnik oddajnega tokokroga alternatorja mora biti v položaju IZKLOP (ročica navzdol) Običajen zagon/zaustavitev plošča s tipkami za zagon (1002T) Za običajen zagon generatorskega agregata s krmilnim sistemom s tipkami za zagon serije 1002T uporabite naslednji postopek: Opomba: Generatorski agregat lahko ugasnete kadar koli, tako da zavrtite stikalo s ključem v položaj 0 (izklop). 1. Opravite kontrole pred zagonom, opisane v poglavju Preverite napetost akumulatorja, tako da zavrtite stikalo s ključem s položaja 0 (izklop) na položaj 1 (vklop) in preverite napetost na voltmetru akumulatorja. Pri povsem napolnjenem akumulatorju je odčitek 12 do 14 voltov na 12 voltnem sistemu ali 24 do 28 voltov na 24 voltnem sistemu. Vrnite stikalo s ključem na položaj 0 (izklop). Opomba: V primeru nizke napetosti akumulatorja se prižge LED-dioda na 1002T PCB (glejte slike 5a 8). Na plošči 1002T ni voltmetra akumulatorja. Motor ne zažene, če sveti kateri koli od indikatorjev napake. Ponastavite kontrolni sistem, tako da zavrtite ključ s stikalom na položaj 0 (izklop). Preden poskusite zagnati generatorski agregat, morate odpraviti napake. KO SE MOTOR ZAŽENE 3. Preverite, ali prihaja do kakršnih koli neobičajnih zvokov ali tresljajev. 4. Preglejte morebitne znake puščanj iz sistema. 5. Preverite, ali na upravljalni plošči niso morda javljeni znaki temperature motorja ali tlaka olja. 6. Preklopite odklopnik oddajnega tokokroga alternatorja na položaj ON (vklop) (ročica navzgor). Opozorilo: I I Stikala s ključem ne smete zavrteti v položaj ali v položaj, medtem ko motor deluje. 7. Zagon: Zavrtite stikalo s ključem iz položaja 0 (izklop) prek položaja 1 (vklop) v položaj (termo) za vklop sistema za predogrevanje, če je generatorski agregat opremljen z njim. Zadržite stikalo pritisnjeno 7 sekund, tako da se segreje indukcijski zrak. Po preteku tega časa morate stikalo s ključem zavrteti naprej v položaj (zagon) za zagon motorja. Ko motor zažene, nemudoma sprostite stikalo s ključem, tako da se vrne v položaj 1 (vklop). Ne zaganjajte motorja dalj kot 5 do 7 sekund neprekinjeno, če motor ne zažene takoj. Med posameznimi poskusi zagona naj poteče 10 sekund in medtem vedno vrnite stikalo s ključem v položaj 0 (izklop). Če se po 4 poskusih zagona motor še vedno ne zažene, se posvetujte s kvalificiranim serviserjem za generatorske agregate in določite vzrok neuspešnega zagona (SL) V6 01/13

30 8. Opomba: Zdaj lahko generatorski agregat obremenite. Maksimalna stopenjska obremenitev, ki jo lahko generatorski agregat sprejme na posamezni stopnji, je odvisna od delovne temperature generatorskega agregata. Zaustavitev: Za ugasnitev generatorskega agregata izključite obremenitev, tako da preklopite odklopnik oddajnega tokokroga alternatorja v položaj IZKLOP (ročica navzdol). Generatorski agregat naj nekaj minut deluje brez obremenitve, da se tako ohladi. Nato stikalo s ključem zavrtite v položaj 0 (izklop). Generatorski agregat ugasne. V primeru nevarnosti, kjer je potrebno v trenutku ustaviti generatorski agregat, morate stikalo s ključem nemudoma zavrteti v položaj 0 (izklop) brez predhodnega odklopa obremenitve. Opomba: Ko stikalo s ključem zavrtite v položaj 0 (izklop), po zaznavi napake ponastavite tudi zaščitna vezja. Napako ali motnjo morate odpraviti pred ponovnim zagonom generatorskega agregata. Če pride do visoke temperature motorja, se prižge rdeča lučka za napako HIGH ENGINE TEMPERATURE (visoka temperatura motorja) (glejte sliko 5b) in generatorski agregat se samodejno zaustavi. Svetlobni indikator za napako ostane prižgan in motor blokiran, dokler napake ne potrdite in ponastavite, tako da zavrtite stikalo s ključem v položaj 0 (izklop). Na nekaterih večjih modelih se zaradi senzorja nizke ravni hladilne tekočine generatorski agregat zaustavi in prav tako se prižge lučka za napako VISOKA TEMPERATURA MOTORJA, čeprav je temperatura v običajnem območju. Ko je zaznan nizek pritisk olja, se prižge svetlobni indikator NIZEK PRITISK OLJA in generatorski agregat samodejno ugasne. Ponastavitev izvedete, tako da zavrtite stikalo s ključem v položaj 0 (izklop). Opozorilo Če se generatorski agregat kadar koli zaustavi zaradi napake, je treba napako pred ponovnim poskusom zagona generatorskega agregata odpraviti Navodila za iskanje/odpravljanje napak krmilnega sistema 1002T Napaka Simptom Ukrep Motor se ne zažene. Motor se ustavi zaradi nizkega pritiska olja (vsi krmilni sistemi). Motor se zaustavi zaradi visoke temperature hladilnega sredstva. Motor ne zažene, ko zavrtite stikalo s ključem v položaj (zagon). Prižge se lučka za napako NIZEK PRITISK OLJA. Prižge se lučka za napako VISOKA TEMPERATURA HLADILNE TEKOČINE 1. Preverite delovanje stikala s ključem. 2. Preverite, ali sveti kakšen od indikatorjev napak. Ponastavite po potrebi, ko odstranite označeno napako. 3. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Preverite nivo olja. 2. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Preverite nivo hladilne tekočine. (Prepričajte se, da se je generatorski agregat ohladil, sicer lahko izbrizga/izteče vroča voda, ko odprete pokrov hladilnika.) 2. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. Druge napake - Obrnite se na pooblaščenega prodajalca (SL) V6 01/13

31 5.3 PowerWizard 1.0 & 2.0 (hitri zagon) Splošne informacije Slika 5d plošča krmilnega sistema PowerWizard Krmilnik je na voljo v dveh različicah: PowerWizard 1.0 in PowerWizard 2.0. Različici programa imata različne funkcije. Ta vodnik zajema upravljanje generatorskega agregata s programsko opremo PowerWizard in uporabo programa v generatorskih sistemih Opis krmilnega modula v programu PowerWizard 1 Zaslon prikazovalnika 2 Bližnjična tipka za pregled električnih parametrov (AC) 3 Bližnjična tipka za pregled električnih parametrov (DC) 4 Opozorilna lučka 5 Zaustavitvena lučka 6 Potrditev alarma 7 Preskušanje kontrolnih lučk 8 zagon 9 samodejno 10 zaustavitev 11 Puščica navzgor 12 Izhod 13 Puščica desno 14 Izhod 15 Puščica navzdol 16 Puščica levo Slika 5e opis krmilnega modula v programu PowerWizard (SL) V6 01/13

32 5.3.3 Preverjanja pred zagonom (velja za vse krmilne sisteme) Opozorilo 1. Spodaj navedena preverjanja so edine naloge, ki jih mora operater opraviti. Pred zagonom generatorskega agregata morate preveriti naslednje: Z vizualno kontrolo, ki traja le nekaj minut, lahko preprečite draga popravila in nezgode da zagotovite maksimalno življenjsko dobo, generatorski agregat pred zagonom vizualno preverite. Bodite pozorni na : Zrahljane pritrdilne zveze, obrabljene jermene ali zrahljane spoje. Po potrebi dolijte gorivo. Ščitnik ventilatorja in izpuha mora biti pravilno nameščen in varno pritrjen. Zamenjajte poškodovane/zrahljane ščitnike ali namestite manjkajoče ščitnike. Obrišite vse polnilne pokrove, preden zaženete motor ali nalijete tekočine, da preprečite kontaminacijo sistema. V primeru puščanja (hladilna tekočina, motorno olje ali gorivo) počistite tekočino. Če opazite puščanje, poiščite vzrok in ga odpravite. Če mislite, da obstaja možnost puščanja, redno preverjajte nivoje tekočin, dokler ne odkrijete in popravite mesta puščanja. Če se na motorju nabere mazivo in/ali olje, obstaja nevarnost požara. Odstranite ga s parnim ali z visokotlačnim čistilnikom. Preprečite stik elektronskih/električnih komponent z visokotlačnim curkom in po možnosti zagotovite ustrezno zaščito. Prepričajte se, da so cevi za hladilno tekočino pravilno in varno nameščene. Preverite, da ne puščajo. Vse cevi preverite glede razpok in drgnjenja. Nivoji tekočin 2. Preverite nivo motornega olja in hladilne tekočine po potrebi dolijte (glejte priročnik za motor). Zagotovite, da uporabljene tekočine ustrezajo priporočilom v priročniku za motor. Opozorilo: Ne odstranjujte pokrova hladilnika ali drugih komponent hladilnega sistema, medtem ko motor deluje in dokler je hladilna tekočina pod tlakom, saj lahko sicer sprostite nevarno vročo hladilno tekočino, kar lahko predstavlja nevarnost telesnih poškodb. V vroč sistem ne dodajajte večjih količin hladilne tekočine, saj lahko povzročite resne poškodbe motorja. 3. Preverite nivoja motornega olja in hladilne tekočine po potrebi dolijte. Opomba: Dizelski motorji običajno trošijo mazalno olje s stopnjo od 0,25 % do 1 % porabe goriva. Ko dodajate hladilno tekočino v hladilni sistem, nalivajte tekočino počasi; tako preprečite nastajanje zračnih žepov v motorju. Tekočino dolivajte samo, ko je motor hladen. Opozorilo: 4. Ko polnite rezervoar za gorivo, ne kadite in ne kurite v bližini rezervoarja. Preverite nivo goriva po potrebi dolijte. Opozorilo: Preden zategnete jermene ventilatorja, vedno odklopite negativni kabel ( ) akumulatorja ter tako preprečite nenamerni zagon motorja. Preverite stanje in napetost jermenov ventilatorja in alternatorja motorja po potrebi jih zategnite. Preverite zategnjenost priključkov in stanje vseh gibkih cevi, po potrebi jih zategnite ali zamenjajte. Preverite morebitne znake korozije na priključkih akumulatorja po potrebi očistite. Opozorilo: Pri delu z akumulatorji ne kadite in ne nosite odprtega plamena v njegovo bližino. Vodikov plin, ki ga oddajajo akumulatorji, je eksploziven. Ne izvedite kratkostične povezave pozitivnega in negativnega priključka (SL) V6 01/13

33 8. Preverite nivo elektrolita v akumulatorju po potrebi dolijte destilirano vodo. 9. Preverite čistočo (nabiranje prahu in umazanije) upravljalne plošče po potrebi očistite. Prah in umazanija lahko povzročita električne okvare ali motnje pri hlajenju. 10. Preverite indikator zamašitve zračnega filtra, če je nameščen. Filter po potrebi zamenjajte. 11. Očistite območje okoli generatorskega agregata in odstranite vse nevarne predmete, ki lahko vplivajo na delovanje ali povzročijo telesne poškodbe. Preverite, ali so ventilacijski zasloni za zrak za hlajenje čisti. 12. Vizualno preglejte generatorski agregat glede morebitnih znakov puščanja iz sistema za gorivo, hladilnega sistema ali tesnil sistema mazanja. 13. Občasno izpraznite lovilnike kondenzata v izpušnem sistemu, če so vgrajeni. 14. Odklopnik oddajnega tokokroga alternatorja mora biti v položaju IZKLOP (ročica navzdol) (SL) V6 01/13

34 5.3.4 Osnovno delovanje Način START (zagon) Slika 5f osnovna tipka za zagon Način STOP (zaustavitev) Pritisnite tipko za zagon. Pritisnite tipko za zaustavitev. Slika 5g osnovna tipka za zaustavitev Samodejni način Pritisnite tipko za samodejno delovanje. Slika 5h osnovna tipka za samodejno delovanje Opomba: Če PowerWizard ne uporabljate v načinu SAMODEJNO, se bo oglasil alarm Ni v načinu samodejno (kjer je omogočeno) (SL) V6 01/13

35 5.3.5 Potek ponastavitve napake/alarma 1. Potek ponastavitve napake/alarma 2. Ponastavitev napake/alarma Če kateri od teh svetlobnih indikatorjev utripa ali neprekinjeno sveti, je prikazano opozorilo ali pa sledi zaustavitev 3. Ponastavitev napake/alarma Pritisnite tipko za ZAUSTAVITEV 4. Poteka ponastavitev napake/alarma. Na prikazovalniku bo prikazano: Pritisnite in držite tipko Potrditev alarma tri sekunde. Slika 5i postopek za resetiranje alarma pri osnovnem delovanju Pregled uporabniškega vmesnika Pritisnite tipko POTRDI, da izbrišete vsa opozorila in / ali zaustavitve. Pritisnite tipko IZHOD za preklic Operater se mora pred zagonom oz. upravljanjem generatorskega agregata seznaniti s prikazovalnikom krmilnega modula in potisnimi gumbi. Med obratovanjem generatorskega agregata mora operater od časa do časa pogledati na prikazovalnik, tako da lahko zazna kakršno koli neobičajno obnašanje, še preden nastopijo težave. Slika 5c prikazuje tipično razporeditev upravljalne plošče PowerWizard. V primeru vgradnje dodatne opreme se na ploščo dodajo novi elementi, zato lahko videz upravljalne plošče, nameščene na generatorskem agregatu, nekoliko odstopa od prikazane tipične upravljalne plošče. V nadaljevanju so podane razlage funkcij vsakega od standardnih elementov na ploščah: Funkcijske tipke: Tipka za pregled električnih parametrov tipko za pregled električnih parametrov uporabite za prikaz prvega zaslona podatkov o električnih parametrih. Pregled informacij o izmeničnem toku zajema različne parametre izmeničnega toka, ki prikazujejo povzetek električnega delovanja generatorskega agregata. (Med parametri izmeničnega toka se pomikate s smernima tipkama). Tipka za pregled motorja tipko za pregled motorja uporabite za prikaz prvega zaslona informacij o motorju. Pregled informacij o motorju vsebuje različne parametre motorja, ki povzemajo delovanje generatorskega agregata. (Med parametri motorja se pomikate s smernima tipkama gor/dol). Preskušanje kontrolnih lučk če pritisnete in držite tipko za preskušanje kontrolnih lučk, se bodo prižgale vse lučke LED ter slikovni elementi na zaslonu (SL) V6 01/13

36 RUN (zagon) če pritisnete tipko Run (zagon), se bo motor zagnal. Samodejno če pritisnete tipko za samodejni način, bo motor deloval samodejno. STOP (zaustavitev) če pritisnete tipko STOP (zaustavitev), se bo motor zaustavil. Navigacija v meniju: Pomik navzgor s tipko za pomik navzgor se pomikate navzgor po menijih ali nadzornih zaslonih. Tipka za pomik navzgor se uporablja tudi pri vnosu določenih vrednosti. Pri vnosu številskih podatkov se tipka za pomik navzgor uporablja za povečevanje števk (0 9). Če je potrebno določeno vrednost izbrati s seznama, se s tipko za pomik navzgor pomikate po seznamu. Izhod tipka za izhod se uporablja pri pomikanju po meniju, ko se želite pomikati po zgradbi menija/podmenijev. Uporabnik se z vsakim pritiskom na gumb premakne za eno raven nazaj/navzgor po navigacijskih menijih. Tipka za izhod se uporablja tudi za izhod iz zaslona oziroma za preklic dejanja med programiranjem določene vrednosti. Če tipko za izhod pritisnete med programiranjem določene vrednosti, se v pomnilnik ne shrani nobena od sprememb, narejenih na zaslonu. Pomik desno tipka za pomik desno se uporablja pri prilagajanju določene vrednosti. Pri vnosu številskih podatkov s tipko za pomik desno izberete števko, ki jo boste urejali. Tipka za pomik desno se uporablja tudi pri nekaterih prilagoditvah določene vrednosti za označitev oziroma odznačitev polja. Če je polje označeno, se oznaka izbriše s pritiskom tipke za pomik desno in funkcija se onemogoči. Če polje ni označeno, ga označite s pritiskom tipke za pomik desno in funkcija se omogoči. Potrdi tipka za potrditev se uporablja pri pomikanju po meniju, ko želite izbrati elemente v meniju, da bi se v strukturi menijev/podmenijev lahko pomaknili naprej/nazaj. Tipka za potrditev se uporablja tudi pri programiranju določene vrednosti, ko želite spremembe določene vrednosti shraniti. S pritiskom tipke za potrditev med programiranjem določene vrednosti shranite spremembe določene vrednost v pomnilnik. Pomik navzdol s tipko za pomik navzdol se pomikate navzdol po menijih ali nadzornih zaslonih. Tipka za pomik navzdol se uporablja tudi pri vnosu določene vrednosti. Pri vnosu številskih podatkov se tipka za pomik navzdol uporablja za zmanjševanje števk (0 9). Če je treba določeno vrednost izbrati s seznama, se s tipko za pomik navzdol pomikate po seznamu navzdol. Pomik levo tipka za pomik levo se uporablja pri prilagajanju določene vrednosti. Pri vnosu številskih podatkov izberete s tipko za pomik levo števko, ki naj se ureja. Tipka za pomik levo se uporablja tudi pri nekaterih prilagoditvah določenih vrednosti za označitev oziroma odznačitev polja. Če je polje označeno, se oznaka izbriše s pritiskom tipke za pomik levo in funkcija se onemogoči. Če polje ni označeno, ga označite s pritiskom tipke za pomik levo in funkcija se omogoči. Indikatorji alarma: Rumena opozorilna lučka utripajoča rumena lučka kaže, da je prišlo do nepotrjenih aktivnih opozoril. Neprekinjena rumena lučka sporoča, da obstajajo aktivna potrjena opozorila. Če obstajajo aktivna opozorila, se bo rumena lučka spremenila iz utripajoče v stalno prižgano, dokler ne pritisnete tipke za potrditev alarma. Če aktivnih opozoril ni več, bo rumena lučka ugasnila, ko pritisnete tipko za potrditev alarma. Rdeča lučka za zaustavitev utripajoča rdeča lučka kaže, da je prišlo do nepotrjenih aktivnih dogodkov zaustavitve. Neprekinjena rdeča lučka sporoča, da obstajajo potrjeni dogodki zaustavitve. Ko se pojavijo kakršni koli aktivni dogodki zaustavitve, se bo rdeča lučka po pritisku na tipko za potrditev alarma spremenila iz utripajoče rdeče v stalno prižgano. Vsako stanje, ki povzroči dogodek zaustavitve, je treba ročno ponastaviti. Ko ni več aktivnih dogodkov zaustavitve, rdeča lučka ugasne. Potrditev alarma s pritiskom tipke za potrditev alarma se rele za zvočni signal izklopi (če je nameščen). Pritisk te tipke prav tako povzroči, da rumena ali rdeča utripajoča lučka ugasne ali preneha utripati, odvisno od stanja aktivnosti alarmov. Tipka za potrditev alarma je lahko konfigurirana tako, da po podatkovni povezavi J1939 odpošlje globalno utišanje alarma, zato zvočni signali obveščanja utihnejo. S pritiskom in držanjem tipke za potrditev alarma lahko ponastavite vsa aktivna opozorila ali zaustavitve (SL) V6 01/13

37 Gumb IZKLOP V SILI rdeč gumb za takojšnjo zaustavitev generatorskega agregata. Ponoven zagon ni mogoč, dokler potisnega gumba ne zavrtite v smeri urnega kazalca in ga tako sprostite. Pred ponovnim zagonom agregata morate napako ponastaviti s pritiskom na gumb za izklop v sili na modulu in ponastavitvijo napake v meniju Dnevnik dogodkov. Možnosti prikaza za plošče PowerWizard: Če želite spremeniti možnosti prikaza, se v glavnem meniju premaknite navzdol na Možnosti (zadnja v meniju). Pritisnite tipko za potrditev. Premaknite se navzdol po meniju možnosti, da označite želeno možnost prikaza. Pritisnite Enter (potrdi), da spremenite to možnost. KONTRAST: Tovarniško privzeto vrednost kontrasta ekrana je morda potrebno nastaviti glede na kot opazovanja in temperaturo okolice. Kontrast nastavite med 0 % in 100 % s pomočjo tipk Levo in Desno. Pritisnite Enter (potrdi), da potrdite spremembe ali Escape (izhod) za preklic sprememb. OSVETLITEV OZADJA: Osvetlitev ozadja lahko običajno pustite na 100 %, včasih pa jo boste morda morali spremeniti. Osvetlitev ozadja nastavite med 0 % in 100 % s pomočjo tipk Levo in Desno. Pritisnite Enter (potrdi), da potrdite spremembe ali Escape (izhod) za preklic sprememb. ENOTA ZA PRITISK: Pri enoti za pritisk lahko izbirate med kpa/psi/bar. Uporabite tipki Levo in Desno za izbiro želene enote za pritisk. Pritisnite tipko za potrditev za sprejem nove enote za pritisk, pritisnite tipko za izhod za preklic spremembe enote za pritisk. ENOTA ZA TEMPERATURO: Pri enotah za temperaturo lahko izbirate med ºC in F. Uporabite tipki Levo in Desno za izbiro želene enote za temperaturo. Pritisnite za potrditev za sprejem spremembe, pritisnite Escape (izhod) za preklic spremembe Dnevnik alarmov in ponastavitev Opomba: Za ponastavitev menija nazaj na zagon trikrat pritisnite tipko za izhod. Dnevnik alarmov V glavnem meniju označite možnost DNEVNIKI DOGODKOV in pritisnite tipko za potrditev. 2. Za pomikanje po dogodkih uporabite tipki Gor in Dol. Dogodki so urejeni tako, da so prvi prisotni dogodki, sledijo jim aktivni dogodki, zadnji pa so neaktivni dogodki. Znotraj teh razvrstitev so dogodki urejeni po urah delovanja motorja (oziroma po realnem času ure v PowerWizard 2.0). 3. Po označitvi dogodka pritisnite tipko za potrditev, če želite videti dodatne informacije, kot so SPN, FMI, čas in datum prvega in zadnjega dogodka (samo PowerWizard 2.0), število ur motorja pri prvem in zadnjem dogodku. Ponastavitev zaustavitve Utripajoča rdeča lučka za zaustavitev kaže, da je prišlo do nepotrjenega dogodka zaustavitve. Rdeča lučka za zaustavitev se bo spremenila iz utripajoče rdeče v stalno prižgano, ko pritisnete tipko za potrditev alarma. Ko je napaka pregledana in vzrok odpravljen, ponastavite dogodek s tem postopkom: Pritisnite tipko Stop (zaustavitev). V glavnem meniju potrdite možnost DNEVNIKI DOGODKOV. S seznama izberite ECM. Pomaknite se po dogodkih do tistega, ki ga boste ponastavili, da ga označite. Prepričajte se, da je stanje dogodka aktivno (ni prisotno). Pritisnite tipko za potrditev. Možnost ponastavitve, bo označena, če stanje ni več prisotno in je tipka v položaju ustavitve. Znova pritisnite tipko za potrditev. Napaka se bo izbrisala. Pritisnite tipko za izhod trikrat, da se vrnete v glavni meni. Hitra ponastavitev alarma (glejte poglavje 5.3.5) Poleg zgornjega postopka obstaja tudi poenostavljen postopek za ponastavljanje vseh dogodkov. Če želite ponastaviti vse dogodke: Pritisnite tipko Stop (zaustavitev). Pritisnite in držite tipko za potrditev alarma tri sekunde. Pritisnite tipko za potrditev,da ponastavite vse dogodke, če pa želite dejanje preklicati, pritisnite tipko za izhod (SL) V6 01/13

38 Opomba: PowerWizard mora biti v načinu ustavljenega delovanja, če želite ponastaviti dogodke. Aktivih napak ni mogoče ponastaviti Varnost Na upravljalni plošči PowerWizarda obstajajo tri ravni zaščite z geslom. Vse določene vrednosti, ki jih je mogoče prilagajati, so povezane z dodeljeno ravnjo varnosti, ki se zahteva za vnašanje sprememb parametrov. Gesla vplivajo samo na tiste določene vrednosti na upravljalni plošči, ki jih je mogoče spreminjati. Raven zaščite z geslom, ki je zahtevana za vsako določeno vrednost, je določena na zaslonu za vnos parametra. Poleg simbola ključavnice je ob parametru vrednosti na vnosnem zaslonu s števkami 1, 2 in 3 označena tudi raven zahtevane varnosti. Varnost ravni 3 velja za najbolj, varnost ravni 1 pa za najmanj varovane vrednosti. Če je PowerWizard na zahtevani ravni zaščite, ko si ogledujete parameter, ključavnica ni prikazana. Če je parameter prikazan s ključavnico, vendar ob njem ni številke ravni varnosti, parametra ni mogoče spreminjati prek PowerWizarda. V tem primeru se morate obrniti na prodajalca. Gesla ravni 1 in 2 sta onemogočena ob namestitvi. Gesla ravni 1 in 2 sta uporabniški gesli in ju je mogoče uporabljati, če želite. PowerWizard 2.0 ima tudi geslo SCADA, ki ga lahko uporabljate za varno brezžično komunikacijo. Če si želite ogledati meni za varnost: GLAVNI MENI > KONFIGURIRAJ > VARNOST Na vrhu menija za varnost je prikazana trenutna raven varnosti. V meniju za varnost so na voljo naslednje možnosti: NAZAJ NA NAJNIŽJO RAVEN za vrnitev s trenutne ravni na najnižjo raven nastavitve. Označite in pritisnite tipko za potrditev, če se želite spustiti na najnižjo raven. Če za raven 1 ali 2 nista nastavljeni gesli, bo najnižja možna raven 2. Če je nastavljeno geslo za raven 2, bo najnižja možna raven 1, in če je nastavljeno geslo za raven 1, bo najnižja možna raven 0. VNESI RAVEN 1 ALI 2 za vnos gesel ravni 1 ali 2. Označite element in pritisnite tipko za potrditev, če želite naprej na zaslon za vnos gesel. Gesla lahko vnašate s smernimi tipkami. V PowerWizardu se morajo gesla za ravni 1 in 2 razlikovati. Vneseno geslo se primerja s shranjenimi gesli ravni 1 in 2; če je geslo pravilno, uporabi PowerWizard ustrezno raven varnosti. VNESI RAVEN 3 za dostop na raven 3. Geslo za raven 3 se uporablja le za določene kritične vrednosti, ki jih lahko spreminja le vešč operativec. V tem primeru se obrnite na svojega prodajalca, če želite vnašati spremembe, povezane z geslom za dostop na raven 3. SPREMENI GESLO NA RAVNI 1 za nastavitev, spreminjanje ali razveljavitev gesla za raven 1. Za uporabo te funkcije mora biti trenutni nadzor na ravni varnosti 1 ali višje. Označite element in pritisnite tipko za potrditev, če želite naprej na zaslon za vnos gesel. Za nastavitev ali spremembo gesla vnesite novo geslo z uporabo smernih tipk. Geslo lahko obsega do 16 števk. Za onemogočitev gesla na ravni 1 nastavite geslo na 0. Pritisnite tipko za potrditev, da se nastavitev shrani. SPREMENI GESLO NA RAVNI 2 za nastavitev, spreminjanje ali razveljavitev gesla za raven 2. Za uporabo te funkcije mora biti trenutni nadzor na ravni varnosti 2 ali višje. Označite element in pritisnite tipko za potrditev, če želite naprej na zaslon za vnos gesel. Za nastavitev ali spremembo gesla vnesite novo geslo z uporabo smernih tipk. Geslo lahko obsega do 16 števk. Za onemogočitev gesla na ravni 2 nastavite geslo na 0. Pritisnite tipko za potrditev, da se nastavitev shrani. SPREMENI GESLO SCADA) (samo različica PowerWizard 2.0) za nastavitev, spreminjanje ali razveljavitev gesla SCADA. Označite element in pritisnite tipko za potrditev, če želite naprej na zaslon za vnos gesel. Za nastavitev ali spremembo gesla vnesite novo geslo z uporabo smernih tipk. Geslo lahko obsega do 16 števk. Za onemogočitev gesla SCADA nastavite geslo na 0. Pritisnite tipko za potrditev, da se nastavitev shrani Programiranje ure z realnim časom (PowerWizard 2.0) Ura z realnim časom zagotavlja podatke o času in datumu samodejnega nadzora. Vgrajen ima tudi mehanizem za časovni žig v dnevniku dogodkov. Ura z realnim časom ni kalibrirana in služi le za informacijo. Datum in čas nastavi uporabnik. Če želite nastaviti obliko zapisa datuma in časa: GLAVNI MENI > KONFIGURIRAJ > ČAS/DATUM) Če želite nastaviti čas, ga označite in nato dvakrat pritisnite tipko za potrditev. Z uporabo smernih tipk nastavite čas in ga nato shranite s pritiskom na tipko za potrditev. Za izhod pritisnite tipko za izhod. Če želite nastaviti datum, ga označite in nato dvakrat pritisnite tipko za potrditev. Z uporabo smernih tipk nastavite datum in ga nato shranite s pritiskom na tipko za potrditev. Za izhod pritisnite tipko za izhod. Če želite nastaviti obliko zapisa datuma, označite FORMAT DD/MM/YY ali FORMAT MM/DD/YY in pritisnite tipko za potrditev. Z uporabo smernih tipk izberite želeno obliko zapisa datuma in ga nato shranite s pritiskom na tipko za potrditev (SL) V6 01/13

39 Dovajanje goriva motorji z električno napajalno črpalko za gorivo Nekateri motorji z električno napajalno črpalko za gorivo nimajo funkcije ročnega dovajanja na motorju. V tem primeru lahko PowerWizard uporabite za dovod energije napajalni črpalki za gorivo za polnitev motorja. 1. Generatorski agregat polnite tako: GLAVNI MENI > NADZOR > DOVAJANJE GORIVA) 2. Za polnjenje agregata pritisnite desno smerno tipko, s čimer se bo sprožil dvominutni cikel polnjenja. 3. Za izhod iz cikla polnjenja pritisnite levo smerno tipko. Opomba: Generatorski agregat lahko polnite le, če stoji in ni aktivnega ali trenutno prisotnega dogodka zaustavitve Dodatne funkcije, ki so na voljo Delovanje z manjšo močjo Pri delovanju z manjšo močjo zaslon ugasne in LED-diode utripajo. S pritiskom na katero koli tipko plošča ne bo več delovala z manjšo močjo. Delovanje z manjšo močjo se lahko onemogoči (obrnite se na pooblaščenega prodajalca). Daljinsko sporočanje napak PowerWizard Annunciator se uporablja za oddaljene aplikacije, nameščen je ločeno od generatorskega agregata, da zagotavlja oddaljeno obveščanje o pogojih delovanja sistema in alarma. Za nadaljnje informacije o teh funkcijah se obrnite na svojega prodajalca (SL) V6 01/13

40 Navodila za odpravljanje napak za PowerWizard Napaka Simptom Ukrep Motor se ne zažene. Motor se zaustavi zaradi nizkega tlaka olja Motor se zaustavi zaradi visoke temperature hladilnega sredstva. Motor se zaustavi zaradi previsoke hitrosti. Motor se zaustavi zaradi prenizke napetosti (samo PowerWizard 2.0). Motor se zaustavi zaradi previsoke napetosti (standardno pri PowerWizard 2.0, opcijsko pri PowerWizard 1.0). Generatorski agregat se ne preklopi v način za napajanje Generatorski agregat se ne zaustavi ročno Generatorski agregat se ne zaustavi v samodejnem načinu Alarm "ni v samodejnem načinu" (samo rezervni agregati) Motor se ne zažene, ko prejme signal za zagon, bodisi ročno prek ključa za zagon ali samodejno prek oddaljenega signala. Nizek pritisk olja v dnevniku dogodkov. Prižge se rdeča zaustavitvena LED-dioda. Visoka temperatura hladilne tekočine v dnevniku dogodkov. Prižge se rdeča zaustavitvena LED-dioda. Previsoka hitrost v dnevniku dogodkov. Prižge se rdeča zaustavitvena LED-dioda. Prenizka napetost v dnevniku dogodkov, prižge se rdeča zaustavitvena LED-dioda. PREVISOKA NAPETOST v dnevniku dogodkov, prižge se rdeča zaustavitvena LED-dioda. Generatorski agregat deluje, vendar ne napaja porabnika Generatorski agregat deluje tudi po izklopu Generatorski agregat se ne zaustavi po odstranitvi oddaljenega signala za zagon Alarm NI V SAMODEJNEM NAČINU v dnevniku dogodkov, prižge se oranžna LED-dioda. 1. Preverite, ali so vsi potisni gumbi za izklop v sili sproščeni. 2. Preverite, ali ne sveti lučka v gumbu Stop. 3. Preverite, da ni aktivnih dogodkov za zaustavitev. Po potrebi odpravite prikazano napako in opravite ponastavitev. 4. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Preverite nivo olja. 2. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Preverite nivo hladilne tekočine v hladilniku. Glejte poglavje o varnosti, preden odstranite pokrov hladilnika. 2. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Preverite dejansko hitrost motorja. 2. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Preverite, da se generatorski agregat zaustavi ob pritisku na gumb za izklop v sili 2. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Preverite, ali se generatorski agregat zaustavi ob pritisku na gumb za izklop v sili, oz. ko držite tipko za zaustavitev pet sekund in izberete možnost preskoka časa ohlajanja. 1. Preverite, ali je modul v načinu samodejno. 2. Preverite, da niso pritisnjeni gumbi za izklop v sili 3. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca (SL) V6 01/13

41 5.4 PowerWizard 1.1, 1.1+ & 2.1 (hitri zagon) Splošne informacije Slika 5j plošča krmilnega sistema PowerWizard Krmilnik je na voljo v treh različicah PowerWizard: 1.1, 1.1+ in 2.1. Različice programa imajo različne funkcije. Ta vodnik zajema upravljanje generatorskega agregata s programsko opremo PowerWizard in uporabo programa v generatorskih sistemih Opis krmilnega modula v programu PowerWizard 1. Zaslon prikazovalnika 2. Tipka AC overview (pregled električnih parametrov) 3. Tipka za pregled motorja 4. Glavni meni ali tipka domov 5. Tipka za potrditev alarma 6. Tipka za ponastavitev dogodkov 7. Tipka za dnevnik dogodkov 8. Tipka za samodejni način 9. Tipka Stop (zaustavitev) 10. Tipka Run (zagon) 11. Tipka Izhod 12. Tipka Gor (gor) 13. Tipka desno 14. Tipka V redu ali za potrditev 15. Tipka dol 16. Tipka Levo (levo) Slika 5k opis krmilnega modula v programu PowerWizard (SL) V6 01/13

42 5.4.3 Preverjanja pred zagonom (velja za vse krmilne sisteme) Opozorilo 1. Spodaj navedena preverjanja so edine naloge, ki jih mora operater opraviti. Pred zagonom generatorskega agregata morate preveriti naslednje: Z vizualno kontrolo, ki traja le nekaj minut, lahko preprečite draga popravila in nezgode da zagotovite maksimalno življenjsko dobo, generatorski agregat pred zagonom vizualno preverite. Bodite pozorni na : Zrahljane pritrdilne zveze, obrabljene jermene ali zrahljane spoje. Po potrebi dolijte gorivo. Ščitnik ventilatorja in izpuha mora biti pravilno nameščen in varno pritrjen. Zamenjajte poškodovane/zrahljane ščitnike ali namestite manjkajoče ščitnike. Obrišite vse polnilne pokrove, preden zaženete motor ali nalijete tekočine, da preprečite kontaminacijo sistema. V primeru puščanja (hladilna tekočina, motorno olje ali gorivo) počistite tekočino. Če opazite puščanje, poiščite vzrok in ga odpravite. Če mislite, da obstaja možnost puščanja, redno preverjajte nivoje tekočin, dokler ne odkrijete in popravite mesta puščanja. Če se na motorju nabere mazivo in/ali olje, obstaja nevarnost požara. Odstranite ga s parnim ali z visokotlačnim čistilnikom. Preprečite stik elektronskih/električnih komponent z visokotlačnim curkom in po možnosti zagotovite ustrezno zaščito. Prepričajte se, da so cevi za hladilno tekočino pravilno in varno nameščene. Preverite, da ne puščajo. Vse cevi preverite glede razpok in drgnjenja. Nivoji tekočin 2. Preverite nivo motornega olja in hladilne tekočine po potrebi dolijte (glejte priročnik za motor). Zagotovite, da uporabljene tekočine ustrezajo priporočilom v priročniku za motor. Opozorilo: Ne odstranjujte pokrova hladilnika ali drugih komponent hladilnega sistema, medtem ko motor deluje in dokler je hladilna tekočina pod tlakom, saj lahko sicer sprostite nevarno vročo hladilno tekočino, kar lahko predstavlja nevarnost telesnih poškodb. V vroč sistem ne dodajajte večjih količin hladilne tekočine, saj lahko povzročite resne poškodbe motorja. 3. Preverite nivoja motornega olja in hladilne tekočine po potrebi dolijte. Opomba: Dizelski motorji običajno trošijo mazalno olje s stopnjo od 0,25 % do 1 % porabe goriva. Ko dodajate hladilno tekočino v hladilni sistem, nalivajte tekočino počasi; tako preprečite nastajanje zračnih žepov v motorju. Tekočino dolivajte samo, ko je motor hladen. Opozorilo: 4. Ko polnite rezervoar za gorivo, ne kadite in ne kurite v bližini rezervoarja. Preverite nivo goriva po potrebi dolijte. Opozorilo: Preden zategnete jermene ventilatorja, vedno odklopite negativni kabel ( ) akumulatorja ter tako preprečite nenamerni zagon motorja. Preverite stanje in napetost jermenov ventilatorja in alternatorja motorja po potrebi jih zategnite. Preverite zategnjenost priključkov in stanje vseh gibkih cevi, po potrebi jih zategnite ali zamenjajte. Preverite morebitne znake korozije na priključkih akumulatorja po potrebi očistite. Opozorilo: Pri delu z akumulatorji ne kadite in ne nosite odprtega plamena v njegovo bližino. Vodikov plin, ki ga oddajajo akumulatorji, je eksploziven. Ne izvedite kratkostične povezave pozitivnega in negativnega priključka (SL) V6 01/13

43 8. Preverite nivo elektrolita v akumulatorju po potrebi dolijte destilirano vodo. 9. Preverite čistočo (nabiranje prahu in umazanije) upravljalne plošče po potrebi očistite. Prah in umazanija lahko povzročita električne okvare ali motnje pri hlajenju. 10. Preverite indikator zamašitve zračnega filtra, če je nameščen. Filter po potrebi zamenjajte. 11. Očistite območje okoli generatorskega agregata in odstranite vse nevarne predmete, ki lahko vplivajo na delovanje ali povzročijo telesne poškodbe. Preverite, ali so ventilacijski zasloni za zrak za hlajenje čisti. 12. Vizualno preglejte generatorski agregat glede morebitnih znakov puščanja iz sistema za gorivo, hladilnega sistema ali tesnil sistema mazanja. 13. Občasno izpraznite lovilnike kondenzata v izpušnem sistemu, če so vgrajeni. 14. Odklopnik oddajnega tokokroga alternatorja mora biti v položaju IZKLOP (ročica navzdol) (SL) V6 01/13

44 5.4.4 Osnovno delovanje Način START (zagon) Pritisnite tipko za ZAGON Slika 5l osnovna tipka za zagon Način STOP (zaustavitev) Pritisnite tipko za ZAUSTAVITEV Slika 5m osnovna tipka za zaustavitev Samodejni način Pritisnite tipko za samodejno delovanje Slika 5n osnovna tipka za samodejno delovanje Opomba: Če PowerWizard ne uporabljate v samodejnem, se bo oglasil alarm Ni v načinu samodejno, (kjer je omogočeno) (SL) V6 01/13

45 5.4.5 Potek ponastavitve napake/alarma 1. Potek ponastavitve napake/alarma 2. Ponastavitev napake/alarma Če kateri od teh svetlobnih indikatorjev utripa ali neprekinjeno sveti, je prikazano opozorilo ali pa sledi zaustavitev 3. Ponastavitev napake/alarma Pritisnite tipko za ZAUSTAVITEV 4. Poteka ponastavitev napake/alarma. Na prikazovalniku bo prikazano: Pritisnite in držite tipko Potrditev alarma tri sekunde. Slika 5o postopek za resetiranje alarma pri osnovnem delovanju Pregled uporabniškega vmesnika Pritisnite tipko POTRDI, da izbrišete vsa opozorila in / ali zaustavitve. Pritisnite tipko IZHOD za preklic Operater se mora pred zagonom oz. upravljanjem generatorskega agregata seznaniti s prikazovalnikom krmilnega modula in potisnimi gumbi. Med obratovanjem generatorskega agregata mora operater od časa do časa pogledati na prikazovalnik, tako da lahko zazna kakršno koli neobičajno obnašanje, še preden nastopijo težave. Slika 5c prikazuje tipično razporeditev upravljalne plošče PowerWizard. V primeru vgradnje dodatne opreme se na ploščo dodajo novi elementi, zato lahko videz upravljalne plošče, nameščene na generatorskem agregatu, nekoliko odstopa od prikazane tipične upravljalne plošče. V nadaljevanju so podane razlage funkcij vsakega od standardnih elementov na ploščah: Funkcijske tipke: Tipka za pregled električnih parametrov tipko za pregled električnih parametrov uporabite za prikaz prvega zaslona podatkov o električnih parametrih. Pregled informacij o izmeničnem toku zajema različne parametre izmeničnega toka, ki prikazujejo povzetek električnega delovanja generatorskega agregata. (Med parametri izmeničnega toka se pomikate s smernima tipkama). Tipka za pregled motorja tipko za pregled motorja uporabite za prikaz prvega zaslona informacij o motorju. Pregled informacij o motorju vsebuje različne parametre motorja, ki povzemajo delovanje generatorskega agregata. (Med parametri motorja se pomikate s smernima tipkama gor/dol). Tipka za glavni meni tipko za glavni meni uporabite za prikaz zaslona glavnega menija. S pritiskom na navigacijske tipke dostopate do menijev na vseh ravneh (SL) V6 01/13

46 Krmilne tipke: RUN (zagon) če pritisnete tipko Run (zagon), bo začel motor teči. Samodejno če pritisnete tipko za samodejni način, bo motor deloval samodejno. STOP (zaustavitev) če pritisnete tipko STOP (zaustavitev), se bo motor zaustavil. Navigacijske tipke: za pomik navzgor s tipko za pomik navzgor se pomikate navzgor po menijih ali nadzornih zaslonih. Tipka za pomik navzgor se uporablja tudi pri vnosu določenih vrednosti. Pri vnosu številskih podatkov se tipka za pomik navzgor uporablja za povečevanje števk (0 9). Če je potrebno določeno vrednost izbrati s seznama, se s tipko za pomik navzgor pomikate po seznamu. Izhod tipka Izhod se uporablja pri pomikanju po meniju, ko se želite pomikati po zgradbi menija/podmenijev. Uporabnik se z vsakim pritiskom na tipko premakne za eno raven nazaj/navzgor po navigacijskih menijih. Tipka Izhod se uporablja tudi za izhod iz zaslona oziroma za preklic dejanja med programiranjem določene vrednosti. Če tipko Izhod pritisnete med programiranjem določene vrednosti, se v pomnilnik ne shrani nobena od sprememb, narejenih na zaslonu. Pomik desno tipka za pomik desno se uporablja pri prilagajanju določene vrednosti. Pri vnosu številskih podatkov boste s tipko za pomik desno izbrali števko, ki jo boste urejali. Tipka za pomik desno se uporablja tudi pri nekaterih prilagoditvah določene vrednosti za označitev oziroma odznačitev polja. Če je polje označeno, se oznaka izbriše s pritiskom tipke za pomik desno in funkcija se onemogoči. Če polje ni označeno, ga označite s pritiskom tipke za pomik desno in funkcija se omogoči. OK Potrdi/V redu tipka za potrditev se uporablja pri pomikanju po meniju, ko želite izbrati elemente v meniju, da bi se v strukturi menijev/podmenijev lahko pomaknili naprej/nazaj. Tipka za potrditev se uporablja tudi pri programiranju določene vrednosti, ko želite spremembe določene vrednosti shraniti. S pritiskom tipke za potrditev med programiranjem določene vrednosti shranite spremembe določene vrednost v pomnilnik. Pomik navzdol s tipko za pomik navzdol se pomikate navzdol po menijih ali nadzornih zaslonih. Tipka za pomik navzdol se uporablja tudi pri vnosu določene vrednosti. Pri vnosu številskih podatkov se tipka za pomik navzdol uporablja za zmanjševanje števk (0 9). Če je treba določeno vrednost izbrati s seznama, se s tipko za pomik navzdol pomikate po seznamu navzdol. Pomik levo tipka za pomik levo se uporablja pri prilagajanju določene vrednosti. Pri vnosu številskih podatkov s tipko za pomik levo izberete števko, ki naj se ureja. Tipka za pomik levo se uporablja tudi pri nekaterih prilagoditvah določenih vrednosti za označitev oziroma odznačitev polja. Če je polje označeno, se oznaka izbriše s pritiskom tipke za pomik levo in funkcija se onemogoči. Če polje ni označeno, ga označite s pritiskom tipke za pomik levo in funkcija se omogoči. Tipke za dogodke in indikatorji: Rumena opozorilna lučka utripajoča rumena lučka kaže, da je prišlo do nepotrjenih aktivnih opozoril. Neprekinjena rumena lučka sporoča, da obstajajo aktivna potrjena opozorila. Če obstajajo aktivna opozorila, se bo rumena lučka spremenila iz utripajoče v stalno prižgano, dokler ne pritisnete tipke za potrditev alarma. Če aktivnih opozoril ni več, bo rumena lučka ugasnila, ko pritisnete tipko potrditev alarma. Rdeča lučka za zaustavitev utripajoča rdeča lučka kaže, da je prišlo do nepotrjenih aktivnih dogodkov zaustavitve. Neprekinjena rdeča lučka sporoča, da obstajajo potrjeni dogodki zaustavitve. Ko se pojavijo kakršni koli aktivni dogodki zaustavitve, se bo rdeča lučka po pritisku na tipko potrditev alarma spremenila iz utripajoče rdeče v stalno prižgano. Vsako stanje, ki povzroči dogodek zaustavitve, je treba ročno ponastaviti. Ko ni več aktivnih dogodkov zaustavitve, rdeča lučka ugasne. Potrditev alarma s pritiskom tipke za potrditev alarma se rele za zvočni signal izklopi. Pritisk te tipke prav tako povzroči, da rumena ali rdeča utripajoča lučka ugasne ali preneha utripati, odvisno od stanja aktivnosti alarmov. Tipka za ponastavitev dogodkov s pritiskom na tipko za ponastavitev dogodkov se izbrišejo vsi dogodki, ko je tipka v položaju ustavitve. Vendar z ukazom za ponastavitev vseh dogodkov ne bodo izbrisani trenutni dogodki (SL) V6 01/13

47 Tipka za dnevnik dogodkov s pritiskom na tipko dnevnik dogodkov se pomaknete na meni aktivnih dogodkov. Za pomikanje po dogodkih uporabite tipki Gor in Dol. Po označitvi dogodka pritisnite tipko V redu, če želite videti informacije o dogodkih, kot so SPN in FMI. Gumb IZKLOP V SILI rdeč gumb za takojšnjo zaustavitev generatorskega agregata. Ponoven zagon ni mogoč, dokler potisnega gumba ne zavrtite v smeri urnega kazalca in ga tako sprostite. Pred ponovnim zagonom agregata morate napako ponastaviti s pritiskom na gumb za izklop v sili na modulu in ponastavitvijo napake v meniju Dnevnik dogodkov. Možnosti prikaza za plošče PowerWizard: Če želite spremeniti možnosti prikaza, se v glavnem meniju premaknite navzdol na Možnosti (zadnja v meniju). Pritisnite tipko za potrditev. Premaknite se navzdol po meniju možnosti, da označite želeno možnost prikaza. Pritisnite Enter (potrdi), da spremenite to možnost. KONTRAST: Tovarniško privzeto vrednost kontrasta ekrana je morda potrebno nastaviti glede na kot opazovanja in temperaturo okolice. Kontrast nastavite med 0 % in 100 % s pomočjo tipk Levo in Desno. Pritisnite Enter (potrdi), da potrdite spremembe ali Escape (izhod) za preklic sprememb. OSVETLITEV OZADJA: Osvetlitev ozadja lahko običajno pustite na 100 %, včasih pa jo boste morda morali spremeniti. Osvetlitev ozadja nastavite med 0 % in 100 % s pomočjo tipk Levo in Desno. Pritisnite Enter (potrdi), da potrdite spremembe ali Escape (izhod) za preklic sprememb. ENOTA ZA PRITISK: Pri enoti za pritisk lahko izbirate med kpa/psi/bar. Uporabite tipki Levo in Desno za izbiro želene enote za pritisk. Pritisnite tipko za potrditev za sprejem nove enote za pritisk, pritisnite tipko za izhod za preklic spremembe enote za pritisk. ENOTA ZA TEMPERATURO: Pri enotah za temperaturo lahko izbirate med ºC in F. Uporabite tipki Levo in Desno za izbiro želene enote za temperaturo. Pritisnite za potrditev za sprejem spremembe, pritisnite Escape (izhod) za preklic spremembe. PROSTORNINA: Prostornina se uporablja pri nekaterih opcijskih parametrih (kot je hitrost porabe goriva). S tipkama Levo in Desno lahko izbirate med litri, ameriškimi galonami in imperialnimi galonami. Pritisnite za potrditev za sprejem nove enote za prostornino, pritisnite tipko za izhod za preklic spremembe enote za prostornino. PRESKUŠANJE KONTROLNIH LUČK: Uporablja se za preskušanje LED-diod in zaslona. Ko je označeno PRESKUŠANJE KONTROLNIH LUČK) se s pritiskom na V REDU prižgejo vse LED-diode in zaslon Dnevnik alarmov in ponastavitev Opomba: Za ponastavitev menija nazaj na zagon trikrat pritisnite tipko za izhod. Ogled dogodkov Obstajata dva načina za ogled dogodkov. S pritiskom na tipko za dnevnik dogodkov se pomaknete neposredno na meni aktivnih dogodkov. Drugi način je prek glavnega menija: 1. V MAIN MENU/VIEW (glavni meni/ogled) označite možnost EVENT LOGS (dnevniki dogodkov) in pritisnite tipko Enter (potrdi). V tem meniju se prikaže meni ACTIVE EVENTS (aktivni dogodki). 2. Za pomikanje po dogodkih uporabite tipki Up (gor) in Down (dol). Dogodki so urejeni tako, da so prvi prisotni dogodki, sledijo jim aktivni dogodki, zadnji pa so neaktivni dogodki. Znotraj teh razvrstitev so dogodki urejeni po urah delovanja motorja (oziroma po realnem času ure v PowerWizardu 2.1). 3. Po označitvi dogodka pritisnite Enter (potrdi), če želite videti dodatne informacije, kot so SPN, FMI, čas in datum prvega in zadnjega dogodka (samo PowerWizard 2.1), število ur motorja pri prvem in zadnjem dogodku. Ponastavitev hitre zaustavitve Poleg zgornjega postopka obstaja tudi poenostavljen postopek za ponastavljanje vseh dogodkov. Če želite ponastaviti vse dogodke: Prepričajte se, da je tipka v položaju ustavitve. Pritisnite tipko za ponastavitev dogodkov s katerega koli zaslona. Prikaže se zahteva za potrditev ukaza. Pritisnite tipko V REDU za ponastavitev vseh dogodkov na vseh modulih. Pritisnite tipko za izhod za preklic ponastavitve (SL) V6 01/13

48 Opomba: PowerWizard mora biti v načinu ustavljenega delovanja, če želite ponastaviti dogodke. Prisotnih dogodkov ni mogoče ponastaviti. Ponastavitev zaustavitve Utripajoča rdeča lučka za zaustavitev kaže, da je prišlo do nepotrjenega dogodka zaustavitve. Rdeča lučka za zaustavitev se bo spremenila iz utripajoče rdeče v stalno prižgano, ko pritisnete tipko za potrditev alarma. Ko je napaka pregledana in vzrok odpravljen, ponastavite dogodek s tem postopkom: Pritisnite tipko Stop (zaustavitev). V glavnem meniju potrdite možnost DNEVNIKI DOGODKOV. Izberite Module (modul) s seznama. Pomaknite se po dogodkih do tistega, ki ga boste ponastavili, da ga označite. Prepričajte se, da je stanje dogodka aktivno (ni prisotno). Pritisnite tipko za potrditev. Možnost ponastavitve, bo označena, če stanje ni več prisotno in je tipka v položaju ustavitve. Ponovno pritisnite tipko za potrditev. Napaka se bo izbrisala. Pritisnite tipko za izhod ali glavni meni, da se vrnete v glavni meni Varnost Na upravljalni plošči PowerWizarda obstajajo 3 ravni zaščite z geslom. Vse določene vrednosti, ki jih je mogoče prilagajati, so povezane z dodeljeno ravnjo varnosti, ki se zahteva za vnašanje sprememb parametrov. Gesla vplivajo samo na tiste določene vrednosti na upravljalni plošči, ki jih je mogoče spreminjati. Raven zaščite z geslom, ki je zahtevana za vsako določeno vrednost, je določena na zaslonu za vnos parametra. Poleg simbola ključavnice je ob parametru vrednosti na vnosnem zaslonu s števkami 1, 2 in 3 označena tudi raven zahtevane varnosti. Varnost ravni 3 velja za najbolj, varnost ravni 1 pa za najmanj varovane vrednosti. Če je PowerWizard na zahtevani ravni zaščite, ko si ogledujete parameter, ključavnica ni prikazana. Če je parameter prikazan s ključavnico, vendar ob njem ni številke ravni varnosti, parametra ni mogoče spreminjati prek PowerWizarda. V tem primeru se morate obrniti na prodajalca. Gesla ravni 1 in 2 sta onemogočena ob namestitvi. Gesla ravni 1 in 2 sta uporabniški gesli in ju je mogoče uporabljati, če želite. PowerWizard 2.1 ima tudi geslo SCADA, ki ga lahko uporabljate za varno brezžično komunikacijo. Če si želite ogledati meni za varnost: GLAVNI MENI > KONFIGURIRAJ > VARNOST. Na vrhu menija za varnost je prikazana trenutna raven varnosti. V meniju za varnost so na voljo naslednje možnosti: NAZAJ NA NAJNIŽJO RAVEN) za vrnitev s trenutne ravni na najnižjo raven nastavitve. Označite in pritisnite tipko za potrditev, če se želite spustiti na najnižjo raven. Če za raven 1 ali 2 nista nastavljeni gesli, bo najnižja možna raven 2. Če je nastavljeno geslo za raven 2, bo najnižja možna raven 1, in če je nastavljeno geslo za raven 1, bo najnižja možna raven 0. VNESI RAVEN 1 ALI 2 za vnos gesel ravni 1 ali 2. Označite element in pritisnite tipko za potrditev, če želite naprej na zaslon za vnos gesel. Gesla lahko vnašate s smernimi tipkami. V PowerWizardu se morajo gesla za ravni 1 in 2 razlikovati. Vneseno geslo se primerja s shranjenimi gesli ravni 1 in 2; če je geslo pravilno, uporabi PowerWizard ustrezno raven varnosti. VNESI RAVEN 3 za dostop na raven 3. Geslo za raven 3 se uporablja le za določene kritične vrednosti, ki jih lahko spreminja le vešč operativec. V tem primeru se obrnite na svojega prodajalca, če želite vnašati spremembe, povezane z geslom za dostop na raven 3. SPREMENI GESLO NA RAVNI 1 za nastavitev, spreminjanje ali razveljavitev gesla za raven 1. Za uporabo te funkcije mora biti trenutni nadzor na ravni varnosti 1 ali višje. Označite element in pritisnite tipko za potrditev, če želite naprej na zaslon za vnos gesel. Za nastavitev ali spremembo gesla vnesite novo geslo z uporabo smernih tipk. Geslo lahko obsega do 16 števk. Za onemogočitev gesla na ravni 1 nastavite geslo na 0. Pritisnite tipko za potrditev, da se nastavitev shrani. SPREMENI GESLO NA RAVNI 2 za nastavitev, spreminjanje ali razveljavitev gesla za raven 2. Za uporabo te funkcije mora biti trenutni nadzor na ravni varnosti 2 ali višje. Označite element in pritisnite tipko za potrditev, če želite naprej na zaslon za vnos gesel. Za nastavitev ali spremembo gesla vnesite novo geslo z uporabo smernih tipk. Geslo lahko obsega do 16 števk. Za onemogočitev gesla na ravni 2 nastavite geslo na 0. Pritisnite tipko za potrditev, da se nastavitev shrani. SPREMENI GESLO SCADA) (samo različica PowerWizard 2.1) za nastavitev, spreminjanje ali razveljavitev gesla SCADA. Označite element in pritisnite tipko za potrditev, če želite naprej na zaslon za vnos gesel. Za nastavitev ali spremembo gesla vnesite novo geslo z uporabo smernih tipk. Geslo lahko obsega do 16 števk. Za onemogočitev gesla SCADA nastavite geslo na 0. Pritisnite tipko za potrditev, da se nastavitev shrani (SL) V6 01/13

49 Programiranje ure z realnim časom (PowerWizard 2.1) Ura z realnim časom zagotavlja podatke o času in datumu samodejnega nadzora. Vgrajen ima tudi mehanizem za časovni žig v dnevniku dogodkov. Ura z realnim časom ni kalibrirana in služi le za informacijo. Datum in čas nastavi uporabnik. Če želite nastaviti obliko zapisa datuma in časa: GLAVNI MENI > KONFIGURIRAJ > ČAS/DATUM) Če želite nastaviti čas, ga označite in nato dvakrat pritisnite tipko za potrditev. Z uporabo smernih tipk nastavite čas in ga nato shranite s pritiskom na tipko za potrditev. Za izhod pritisnite tipko za izhod. Če želite nastaviti datum, ga označite in nato dvakrat pritisnite tipko za potrditev. Z uporabo smernih tipk nastavite datum in ga nato shranite s pritiskom na tipko za potrditev. Za izhod pritisnite tipko za izhod. Če želite nastaviti obliko zapisa datuma, označite FORMAT DD/MM/YY ali FORMAT MM/DD/YY in pritisnite tipko za potrditev. Z uporabo smernih tipk izberite želeno obliko zapisa datuma in ga nato shranite s pritiskom na tipko za potrditev Prečrpavanje goriva (PowerWizard 2.1) Črpalko za gorivo se lahko v povezavi z merjenjem nivoja goriva nadzira pri dobavi dizelskega goriva v rezervoar za gorivo. 1. Da nastavite prečrpavanje goriva, naredite naslednje: GLAVNI MENI > NADZOR > PREČRPAVANJE GORIVA 2. Za začetek ali zaustavitev črpalke za gorivo označite NADZOR ČRPALKE in pritisnite tipko V REDU. 3. S smerno tipko izberite ZAGON ČRPALKE ZA GORIVO ali ZAUSTAVITEV ČRPALKE ZA GORIVO) in pritisnite tipko V REDU." 4. Vklop samodejnega črpanja goriva črpalke in prag izklopa sta nastavljena na 25 % oziroma 75 % Dodatne funkcije, ki so na voljo Delovanje z manjšo močjo Pri delovanju z manjšo močjo zaslon ugasne in LED-diode utripajo. S pritiskom na katero koli tipko plošča ne bo več delovala z manjšo močjo. Delovanje z manjšo močjo se lahko onemogoči (obrnite se na pooblaščenega prodajalca). Daljinsko sporočanje napak PowerWizard Annunciator se uporablja za oddaljene aplikacije, nameščen je ločeno od generatorskega agregata, da zagotavlja oddaljeno obveščanje o pogojih delovanja sistema in alarma. Za nadaljnje informacije o teh funkcijah se obrnite na svojega prodajalca (SL) V6 01/13

50 Navodila za odpravljanje napak za PowerWizard Napaka Simptom Ukrep Motor se ne zažene. Motor se zaustavi zaradi nizkega tlaka olja Motor se zaustavi zaradi visoke temperature hladilnega sredstva. Motor se zaustavi zaradi previsoke hitrosti. Motor se zaustavi zaradi prenizke napetosti (samo PowerWizard 2.1). Motor se zaustavi zaradi previsoke napetosti (standardno pri Powerwizard 2.1, opcijsko pri Powerwizard 1.1+). Generatorski agregat se ne preklopi v način za napajanje Generatorski agregat se ne zaustavi ročno Generatorski agregat se ne zaustavi v samodejnem načinu Alarm "ni v samodejnem načinu" (samo rezervni agregati) Motor se ne zažene, ko prejme signal za zagon, bodisi ročno prek ključa za zagon ali samodejno prek oddaljenega signala. Nizek pritisk olja v dnevniku dogodkov. Prižge se rdeča zaustavitvena LED-dioda. Visoka temperatura hladilne tekočine v dnevniku dogodkov. Prižge se rdeča zaustavitvena LED-dioda. Previsoka hitrost v dnevniku dogodkov. Prižge se rdeča zaustavitvena LED-dioda. Prenizka napetost v dnevniku dogodkov, prižge se rdeča zaustavitvena LED-dioda. -Previsoka napetost v dnevniku dogodkov, prižge se rdeča zaustavitvena LED-dioda Generatorski agregat deluje, vendar ne napaja porabnika Generatorski agregat deluje tudi po izklopu Generatorski agregat se ne zaustavi po odstranitvi oddaljenega signala za zagon Alarm NI V SAMODEJNEM NAČINU v dnevniku dogodkov, prižge se oranžna LED-dioda. 1. Preverite, ali so vsi potisni gumbi za izklop v sili sproščeni. 2. Preverite, ali ne sveti lučka v gumbu Stop. 3. Preverite, da ni aktivnih dogodkov za zaustavitev. Po potrebi odpravite prikazano napako in opravite ponastavitev. 4. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Preverite nivo olja. 2. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Preverite nivo hladilne tekočine v hladilniku. Glejte poglavje o varnosti, preden odstranite pokrov hladilnika. 2. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Preverite dejansko hitrost motorja. 2. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Preverite, da se generatorski agregat zaustavi ob pritisku na gumb za izklop v sili 2. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca. 1. Preverite, ali se generatorski agregat zaustavi ob pritisku na gumb za izklop v sili, oz. ko držite tipko za zaustavitev pet sekund in izberete možnost preskoka časa ohlajanja. 1. Preverite, ali je modul v samodejnem načinu. 2. Preverite, da niso pritisnjeni gumbi za izklop v sili. 3. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca (SL) V6 01/13

51 5.5 DCP-10 in DCP Splošne informacije Slika 5p DCP-10 in DCP-20 upravljalne plošče Zgoraj so ponazorjeni krmilni moduli s samodejnim zagonom (DCP-10 in DCP-20), ki so zasnovani tako, da samodejno zaženejo in ustavijo generatorski agregat. Moduli s prikazovanjem stanja delovanja, stanja napak in meritev na sprednji plošči LCD in LED-diod prav tako nadzirajo in varujejo motor Opis krmilnega modula v programu DCP Slika 5q DCP-10 in DCP-20 opis krmilnega programa 1. Zaslon prikazovalnika 2. Drsni gumb drsni meni, vstop v konfiguracijski meni ali izhod iz njega 3. Preskušanje utišanja\lučk za preskušanje lučk tipko držite 2 sekundi 4. Gumb za zagon 5. Gumb za zaustavitev 6. Ročni način 7. Samodejni način 8. LED-dioda za splošno napako (samo DCP-10 ) utripa, ko se pojavi opozorilo, ob zaustavitvi sveti neprekinjeno. 9. Opozorilna LED-dioda (samo DCP-20) sveti neprekinjeno, dokler se opozorilo ne odpravi, nato se samodejno ugasne. 10. Zaustavitvena LED-dioda (samo DCP-20) neprekinjeno sveti med zaustavitvijo motorja 11. Testni način (SL) V6 01/13

52 5.5.3 Preverjanja pred zagonom (velja za vse krmilne sisteme) Opozorilo 1. Spodaj navedena preverjanja so edine naloge, ki jih mora operater opraviti. Pred zagonom generatorskega agregata morate preveriti naslednje: Z vizualno kontrolo, ki traja le nekaj minut, lahko preprečite draga popravila in nezgode da zagotovite maksimalno življenjsko dobo, generatorski agregat pred zagonom vizualno preverite. Bodite pozorni na : Zrahljane pritrdilne zveze, obrabljene jermene ali zrahljane spoje. Po potrebi dolijte gorivo. Ščitnik ventilatorja in izpuha mora biti pravilno nameščen in varno pritrjen. Zamenjajte poškodovane/zrahljane ščitnike ali namestite manjkajoče ščitnike. Obrišite vse polnilne pokrove, preden zaženete motor ali nalijete tekočine, da preprečite kontaminacijo sistema. V primeru puščanja (hladilna tekočina, motorno olje ali gorivo) počistite tekočino. Če opazite puščanje, poiščite vzrok in ga odpravite. Če mislite, da obstaja možnost puščanja, redno preverjajte nivoje tekočin, dokler ne odkrijete in popravite mesta puščanja. Če se na motorju nabere mazivo in/ali olje, obstaja nevarnost požara. Odstranite ga s parnim ali z visokotlačnim čistilnikom. Preprečite stik elektronskih/električnih komponent z visokotlačnim curkom in po možnosti zagotovite ustrezno zaščito. Prepričajte se, da so cevi za hladilno tekočino pravilno in varno nameščene. Preverite, da ne puščajo. Vse cevi preverite glede razpok in drgnjenja. Nivoji tekočin 2. Preverite nivo motornega olja in hladilne tekočine po potrebi dolijte (glejte priročnik za motor). Zagotovite, da uporabljene tekočine ustrezajo priporočilom v priročniku za motor. Opozorilo: Ne odstranjujte pokrova hladilnika ali drugih komponent hladilnega sistema, medtem ko motor deluje in dokler je hladilna tekočina pod tlakom, saj lahko sicer sprostite nevarno vročo hladilno tekočino, kar lahko predstavlja nevarnost telesnih poškodb. V vroč sistem ne dodajajte večjih količin hladilne tekočine, saj lahko povzročite resne poškodbe motorja. 3. Preverite nivoja motornega olja in hladilne tekočine po potrebi dolijte. Opomba: Dizelski motorji običajno trošijo mazalno olje s stopnjo od 0,25 % do 1 % porabe goriva. Ko dodajate hladilno tekočino v hladilni sistem, nalivajte tekočino počasi; tako preprečite nastajanje zračnih žepov v motorju. Tekočino dolivajte samo, ko je motor hladen. Opozorilo: 4. Ko polnite rezervoar za gorivo, ne kadite in ne kurite v bližini rezervoarja. Preverite nivo goriva po potrebi dolijte. Opozorilo: Preden zategnete jermene ventilatorja, vedno odklopite negativni kabel ( ) akumulatorja ter tako preprečite nenamerni zagon motorja. Preverite stanje in napetost jermenov ventilatorja in alternatorja motorja po potrebi jih zategnite. Preverite zategnjenost priključkov in stanje vseh gibkih cevi, po potrebi jih zategnite ali zamenjajte. Preverite morebitne znake korozije na priključkih akumulatorja po potrebi očistite. Opozorilo: Pri delu z akumulatorji ne kadite in ne nosite odprtega plamena v njegovo bližino. Vodikov plin, ki ga oddajajo akumulatorji, je eksploziven. Ne izvedite kratkostične povezave pozitivnega in negativnega priključka. 8. Preverite nivo elektrolita v akumulatorju po potrebi dolijte destilirano vodo. 9. Preverite čistočo (nabiranje prahu in umazanije) upravljalne plošče po potrebi očistite. Prah in umazanija lahko povzročita električne okvare ali motnje pri hlajenju. 10. Preverite indikator zamašitve zračnega filtra, če je nameščen. Filter po potrebi zamenjajte. 11. Očistite območje okoli generatorskega agregata in odstranite vse nevarne predmete, ki lahko vplivajo na delovanje ali (SL) V6 01/13

53 povzročijo telesne poškodbe. Preverite, ali so ventilacijski zasloni za zrak za hlajenje čisti. Vizualno preglejte generatorski agregat glede morebitnih znakov puščanja iz sistema za gorivo, hladilnega sistema ali tesnil sistema mazanja. Občasno izpraznite lovilnike kondenzata v izpušnem sistemu, če so vgrajeni. Odklopnik oddajnega tokokroga alternatorja mora biti v položaju IZKLOP (ročica navzdol) Osnovno delovanje Način START (zagon) Pritisnite tipko za ZAGON Način zaustavitve Pritisnite tipko za ZAUSTAVITEV Samodejni način Pritisnite tipko za samodejni način (Za prikaz samodejnega načina se prižge LED-dioda) ROČNI način Pritisnite tipko za ročni način (Za prikaz ročnega načina se prižge LED-dioda) (SL) V6 01/13

54 5.5.5 Potek ponastavitve napake / alarma DCP-10 Alarm / zaustavitev Ko se pojavi opozorilo, se prižgejo signalne LED-diode, toda generatorski agregat se ne ugasne. Ko je težava odpravljena, se opozorilna LED-dioda samodejno izklopi. Signalna LED-lučka se prižge ob vsaki zaustavitvi... Sistem se nemudoma zaklene in generatorski agregat se ustavi. Ta napaka se ponastavi s pritiskom na tipko za zaustavitev. To izbriše napako, signalna LED-lučka ugasne, generatorski agregat ni več zaklenjen in se ga lahko zažene Potek ponastavitve napake / alarma DCP-20 Alarm Ko se pojavi opozorilo, signalna LED-dioda sveti neprekinjeno, toda enota se ne ugasne. Ko je opozorilo odpravljeno ali popravljeno, se opozorilna LED-dioda samodejno izklopi. Zaustavitev Ob alarmu zaustavitve sveti neprekinjeno. Signalna LED-lučka ob vsaki zaustavitvi sveti neprekinjeno. Sistem se nemudoma zaklene in generatorski agregat se ustavi. Ta napaka se ponastavi s pritiskom na tipko za zaustavitev. To izbriše napako, signalna LED-lučka ugasne, generatorski agregat ni več zaklenjen in se ga lahko zažene Pregled uporabniškega vmesnika Operater se mora pred zagonom oz. upravljanjem generatorskega agregata seznaniti s prikazovalnikom krmilnega modula in potisnimi gumbi. Med obratovanjem generatorskega agregata mora operater od časa do časa pogledati na prikazovalnik, tako da lahko zazna kakršno koli neobičajno obnašanje, še preden nastopijo težave. Slika 5q prikazuje tipično razporeditev upravljalne plošče DCP-10 in DCP-20. V primeru vgradnje dodatne opreme se dodajo novi elementi, zato lahko videz upravljalne plošče, nameščene na generatorskem agregatu, nekoliko odstopa od prikazane tipične upravljalne plošče. V nadaljevanju so podane razlage funkcij vsakega od standardnih elementov na ploščah: Funkcijske tipke: Drsni gumb Drsni gumb uporabniku omogoča krmarjenje med različnimi razpoložljivimi zasloni in parametri. Krmilne tipke: ZAGON če pritisnete tipko Zagon, se bo motor zagnal. SAMODEJNO če pritisnete tipko Samodejno, bo motor deloval samodejno. ROČNO Če pritisnite tipko za ročni način, bo motor vstopil v ročni način. Navigacijske tipke DCP-10 V načinu nastavljanja parametrov se ta gumb uporablja za povečevanje vrednosti. V načinu nastavljanja parametrov se ta gumb uporablja za zmanjševanje vrednosti. V načinu nastavljanja parametrov s tem gumbom potrdite spremembe in zapustite konfiguracijski meni (SL) V6 01/13

55 Navigacijske tipke DCP-20 V načinu nastavljanja parametrov s tem gumbom povečujete vrednosti/drsite navzdol po meniju. V načinu nastavljanja parametrov s tem gumbom zmanjšujete vrednosti/drsite navzgor po meniju. V načinu nastavljanja parametrov se ta gumb uporablja za vstop v podmeni/potrditev sprememb. V načinu nastavljanja parametrov se ta gumb uporablja za vrnitev v prejšnji meni. V načinu nastavljanja parametrov se ta gumb uporablja za spreminjanje naslednje vrednosti. Za vstop ali izhod iz načina parametrov gumb držite 2 sekundi. Tipke za dogodke in indikatorji: Gumb za izklop zvoka Ko se pojavi napaka, se oglasi brenčalo. S pritiskom na gumb za izklop zvoka boste utišali brenčalo in na LCD-prikazovalniku se bo prikazala ikona izklopa zvoka. Gumb za zaustavitev Kadar koli je generatorski agregator v stanju mirovanja, se s pritiskom na gumb za zaustavitev ponastavijo vsi morebitni alarmi. Aktivni dogodki se ne ponastavijo. V primeru opozorila ali zaustavitve se na prikazovalniku prikažeta besedilo ali simbol, ki ponazarjata, za kateri dogodek gre. Podrobne opise teh dogodkov najdete v ustreznem tehničnem priročniku za krmilnik. Možnosti prikaza za plošče DCP-10 Ob pritisku na kateri koli potisni gumb se prižge osvetlitev ozadja, ki se po prednastavljenem času samodejno izklopi. V običajnem delovnem stanju lahko čas drsenja po strani nastavite na samodejno drsenje po vsakem zaslonu. Pritisnite drsni gumb za ročno drsenje po vsakem zaslonu. Ob pojavu napake se na LCD prikazovalniku prikaže ustrezna ikona napake. Ko je krmilnik v načinu mirovanja, so prikazani naslednji podatki: V običajnem načinu delovanja krmilnik kroži med naslednjimi podatki: (SL) V6 01/13

56 Možnosti prikaza za plošče DCP-20 Vsaka stran lahko hkrati prikazuje podatke v več vrsticah. S pritiskom se bo uporabnik z drsenjem lahko pomaknil na naslednjo stran. Tudi prikazovalnik lahko konfigurirate tako, da bo drsenje potekalo samodejno. Ob pojavu alarma se le-ta nemudoma prikaže na LCD-prikazovalniku. Med delovanjem generatorskega agregata LCD prikazovalnik drsi po zaslonih in prikazuje naslednje podatke Delovanje Vrednost napetosti/toka, ki je prikazana na tem zaslonu, je povprečna vrednost 3 faz. Pritisnite za premik na naslednjo stran. Ta stran prikazuje električne parametre za L1. Pritisnite za premik na naslednjo stran. Ta stran prikazuje električne parametre za L2. Pritisnite za premik na naslednjo stran. Ta stran prikazuje električne parametre za L3. Pritisnite za premik na naslednjo stran. Ta stran prikazuje moč generatorskega agregata in povprečni faktor moči. Pritisnite za premik na naslednjo stran. Ta stran prikazuje delovne ure, poskus zagona in raven pomožnega senzorja. Pritisnite za premik na naslednjo stran. Ta stran prikazuje celotno delovno in jalovo energijo. Pritisnite za premik na naslednjo stran. Opis U=380 V I=0 A P=0 kw F=50,0 Hz SP=1500 rpm OP=4,6 bar ZAGON (RUN) Bat=25,4 V TEMP.=70⁰C V1=220 V U12=380 V I1=0 A A1=0 kva P1=0 kw PF1=1.00 Q1=0 kvar ZAGON (RUN) V2=220 V U23=380 V I2=0 A A2=0 kva P2=0 kw PF2=1.00 Q2=0 kvar ZAGON (RUN) V3=220 V U31=380 V I3=0 A A3=0 kva P3=0 kw PF3=1.00 Q3=0 kvar ZAGON (RUN) G. P=0 kw G. A=0 kva G. Q=0 kvar G. PF=1.00 ZAGON (RUN) Delovne ure = 0,0 Števci = 0 Goriva = 46 % ZAGON (RUN) G. kwhr = 0 G. kvarhr = 0 Temperatura = 40⁰C Izhodi releja se nanašajo na stanje prilagodljivega izhoda releja. Digitalni vhodi se nanašajo na stanje prilagodljivih vhodov. 0 prikazuje aktiven izhod ali vhod. Pritisnite za premik na naslednjo stran. ZAGON (RUN) Izhodi releja: Digitalni vhodi: ZAGON (RUN) (SL) V6 01/13

57 5.6 Dodatna oprema in nadgraditve krmilnega sistema Za prilagoditev krmilnega sistema potrebam specifičnim dejavnostim je mogoče vgraditi najrazličnejše dodatne možnosti. V nadaljevanju je opisana uporaba in delovanje nekaterih dodatnih možnosti, ki so na voljo Polnilnik akumulatorja s trajnim polnjenjem/načinom preklopa Polnilnika obeh akumulatorjev sta oblikovana tako, da zagotovita zagon generatorskega agregata, čeprav ta dlje časa ni bil v uporabi. Kontrolna stikala za polnilnike običajno niso vgrajena; tako je preprečen naključni izklop polnilnika. Vendar lahko vgradite kot dodatno opremo stikalo za VKLOP/ IZKLOP in kontrolo povečanega polnjenja polnilnika akumulatorja. Kontrola povečanega polnjenja zaobide avtomatski kontrolni mehanizem polnilnika, ki običajno zmanjša nivo polnjenja, ko se akumulator napolni. Tako je omogočeno hitrejše polnjenje akumulatorja. Vendar je dovoljeno uporabljati kontrolo povečanega polnjenja samo kratek čas, tako da preprečite prekomerno napolnjenost akumulatorja in/ali izsušitev akumulatorja. Krmilni sistem samodejno prekine polnilnik ob zagonu generatorskega agregata. Slika 5r Polnilnik akumulatorja Med delovanjem motorja akumulatorja polni alternator za polnjenje akumulatorjev, ki ga poganja motor. Polnilnik načina preklopa je samodejni polnilnik akumulatorja, ki takrat, ko napetost pade pod nastavljeno raven, samodejno začne s povečanim polnjenjem (Boost). Ko akumulatorja dosežeta ta nivo, polnilnik preklopi nazaj na običajno float (plavajočo) napetost. To preprečuje prekomerno polnjenje akumulatorja in prekomerno zaplinjevanje ter posledično podaljša življenjsko dobo akumulatorja Grelniki Potopne grelnike (grelniki motorjev) lahko montirate v hladilni sistem motorja, tako, da motor lažje zažene in hitreje prevzame obremenitev. Antikondenzacijske grelnike za alternatorje (grelniki alternatorjev) lahko montirate na navitje statorja alternatorja, tako da navitja ostajajo suha v vlažnih pogojih. Antikondenzacijske grelnike upravljalnih plošč (grelnike upravljalnih plošč) lahko montirate na upravljalne plošče in tako preprečite nastanek vlage na ploščah. Kontrolna stikala običajno niso vgrajena, vendar jih lahko vgradite kot dodatno opremo. Z ali brez kontrolnih stikal se grelniki avtomatsko izključijo ob zagonu motorja Električne črpalke za prečrpavanje goriva Črpalke za prečrpavanje goriva so potrebne, ko morate gorivo prečrpati iz skladiščnega rezervoarja v dnevni rezervoar generatorskega agregata. Kontrolni sistem sestoji iz dveh osvetljenih gumbov na pritisk na vratih upravljalne plošče. Rdeči gumb je kombinacija gumba za ugasnitev in izklopne kontrolne lučke. Zeleni gumb je potisni gumb za ročni zagon in kontrolne lučke delovanja. Pri ročnem upravljanju črpalke mora biti rdeči potisni gumb v položaju ON (vklop) (izvlečen položaj). Pritisnite in držite zeleni pritisni gumb za ročno upravljanje črpalke. Črpalka deluje v ročnem načinu samo, če držite pritisnjen zeleni gumb. Za upravljanje črpalke v samodejnem načinu mora biti rdeč potisni gumb v položaju VKLOP (izvlečen položaj). Črpalka začne delovati avtomatsko, ko je nivo goriva nizek; takrat zasveti zeleni gumb za delovanje črpalke. Ko je rezervoar poln, se črpalka izključi in zelena lučka ugasne. Rdeča lučka se prižge, če pride do električne preobremenitve. Pred uporabo črpalke morate poskrbeti, da je črpalka napolnjena z gorivom zaradi podmazovanja tesnil. Prav tako črpalka ne sme nikoli delovati, če so skladiščni rezervoarji prazni, ali če so ventili na dovodih za gorivo zaprti (SL) V6 01/13

58 5.6.4 Merilniki/števci Na upravljalno ploščo lahko vgradite naslednje dodatne merilnike: Tri ampermetre, ki jih montirate na upravljalno ploščo namesto enega ampermetra in selektorskega stikala. Tako je možno neprekinjeno odčitavanje pretoka toka v kateri koli fazi. Ne velja za PowerWizard, ker ta modul prikazuje vse faze toka. (Ne velja za izdelek v območju kva.) Števec kilovatov (kw) omogoča točno odčitavanje obremenitve, ki jo dobavlja generatorski agregat. Ne velja za PowerWizard, ker PowerWizard 2.1 prikazuje kilovate (Ne velja za izdelek v območju kva.) Merilnik temperature olja za podmazovanje, ki nadzoruje temperaturo olja za podmazovanje med delovanjem motorja. Običajna delovna temperatura je približno C ( F). Ne velja za PowerWizard 1.1 in 2.1+, saj ta dva modula to že prikazujeta. Ampermeter za polnilnik akumulatorja s trajnim polnjenjem, ki nadzoruje tok/polnjenje akumulatorja. Uporablja se za kontrolo toka za polnjenje, ki ga dovaja polnilnik akumulatorja za trajno polnjenje. Ko sta akumulatorja popolnoma napolnjena, je ta tok majhen (manj kot 5 A). Pri delno izpraznjenem akumulatorju je ta tok večji od 40 A. (Ne velja za izdelek v območju kva.) Nadzor hitrosti/napetosti Za nastavitev hitrosti ali napetosti generatorskega agregata je možno vgraditi tri kontrole: potenciometer za nastavitev hitrosti, stikalo za znižanje/zvišanje in potenciometer za nastavitev napetosti. Te lahko nastavi le kvalificiran serviser za generatorske agregate v skladu z navodili v Tehničnem priročniku. Za nekatere električne motorje je hitrost možno nastaviti prek modula PowerWizard Javljanje alarma Upravljalno ploščo je mogoče opremiti s tremi opcijami za dodatno signaliziranje alarmov poleg alarmnih svetlobnih indikatorjev: Zvočni alarm (sirena), montiran na upravljalno ploščo se sproži, ko je zaznano alarmno stanje. Gumb Alarm Mute (utišanje alarma) je nameščen na ploščo za ugasnitev sirene. Zvočna alarmna naprava, ki je dobavljena posebej, se sproži ob zaznanem alarmnem stanju. To napravo lahko vgradite na primerno lokacijo. Gumb Alarm Mute (utišanje alarma) je nameščen na ploščo za ugasnitev sirene. Komplet brezpotencialnih kontaktov za splošni alarm za preklop v alarmnem stanju. Le-te priključite na obstoječi alarmni sistem. Ti kontakti ostanejo v stanju Alarm (alarm), dokler ne ponastavite krmilnega sistema Samodejni nadzor predogrevanja Če je v opremi predogrevanje indukcijskega zraka pri toplotnem zagonu, to deluje avtomatsko pred in med postopkom zaganjanja motorja. Sekvenca avtomatskega zagona je zakasnjena za čas trajanja predogrevanja Plošče za daljinske signalizatorje Na voljo v PowerWizardu. Daljinski signalizatorji so lahko nameščeni na ploščah PowerWizarda (16 kanalov) (SL) V6 01/13

59 6. Delovanje 6.1 Postopek polnjenja serije 1100 Opozorilo: Uporabljajte ustrezno osebno zaščitno opremo (poglavje 2.2) preden začnete s kakršnim koli od naslednjih postopkov, saj je operater v neposrednem stiku z dizelskim gorivom. Prav tako obstaja nevarnost razlitja. Opomba: Za določitev modela motorja poglejte navodila za uporabo motorja. Če niste prepričani, se obrnite na svojega lokalnega prodajalca. Poglejte poglavji 3.2 / 3.3, kjer je napisano, kje je odprtina za nalivanje goriva na generatorskem agregatu. Zaradi servisiranja filtra za gorivo ali praznjenja sistema nizkega tlaka goriva iz kakršnega koli razloga, sistem za gorivo ponovno napolnite na naslednji način Izdelki z nameščenim majhnim predfiltrom Perkins/izločevalnikom za vodo a Slika 6a primer predfiltra / izločevalnika za vodo Opomba: Med polnjenjem sistema za gorivo ne odvijajte odzračevalnih vijakov (a), saj lahko dizelsko gorivo izteče. Z dobavo goriva iz osnovnega rezervoarja Uporabite stikalo za polnjenje s standardnim dvominutnim ciklom polnjenja (glejte poglavje ). Zaženite motor. V primeru neuspešnega zagona motorja v 3 ciklih zaganjanja, glejte poglavje Odpravljanje napak tega postopka zaradi ponovitve postopka polnjenja. Z dobavo goriva iz oddaljenega rezervoarja Prepričajte se, da so cevi za gorivo iz oddaljenega rezervoarja napolnjene z gorivom, ker črpalka ne sme delovati, če so skladiščni rezervoarji prazni ali če so ventili na dovodnih vodih za gorivo zaprti. Dobavo goriva preklopite na oddaljeni rezervoar in opravite postopek polnjenja. Upravljalno ploščo PowerWizarda uporabite za dovod energije napajalni črpalki za gorivo za polnitev motorja. 1. Generatorski agregat polnite tako: GLAVNI MENI > NADZOR > DOVAJANJE GORIVA) 2. Za polnjenje agregata pritisnite desno smerno tipko, s čimer se bo sprožil dvominutni cikel polnjenja. 3. Za izhod iz cikla polnjenja pritisnite levo smerno tipko. Opomba: Generatorski agregat lahko polnite le, če stoji in ni aktivnega ali trenutno prisotnega dogodka zaustavitve (SL) V6 01/13

60 6.1.2 Izdelki z nameščenim predfiltrom Racor/izločevalnikom za vodo (dodatna oprema) Ročica v obliki črke T 2 Pokrov Racor 3 Filter Racor Slika 6b primer filtra Racor Z dobavo goriva iz osnovnega rezervoarja Zaradi zamenjave elementa Racor ali če je enota Racor iz kakršnega koli razloga izpraznjena, potem je treba enoto ponovno napolniti, kot je določil proizvajalec Racor: Odstranite ročico v obliki črke T (1) in pokrov na vrhu enote. S prsti zategnite ročico v obliki črke T v sredino cevi. Napolnite sklop s čistim gorivom skoraj do vrha elementa. To zagotavlja, da je umazana stran enote v celoti napolnjena z gorivom. Podmažite tesnilo pokrova (2) in tesnilni obroček ročice v obliki črke T (1) s čistim gorivom. Zamenjajte pokrov (2) in pazite, da tesnilo pravilno namestite. Zategnite ročico v obliki črke T (1) ne uporabite orodja. Uporabite stikalo za polnjenje (če je vgrajeno) in izberite dvominutno polnjenje sistema. Zaženite motor. V primeru neuspešnega zagona motorja v 3 ciklih zaganjanja, glejte poglavje Odpravljanje napak tega postopka zaradi ponovitve postopka polnjenja. Z dobavo goriva iz oddaljenega rezervoarja Če so cevi za gorivo iz oddaljenega rezervoarja prazne: Opravite postopek ročnega polnjenja enote Racor, kot je opisano zgoraj. Uporabite stikalo za polnjenje dve minuti. Ponovno napolnite enoto Racor, kot je opisano zgoraj. Ponovno napolnite nadaljnji dve minuti. Zaženite motor. V primeru neuspešnega zagona motorja v 3 ciklih zaganjanja, glejte poglavje Odpravljanje napak tega postopka zaradi ponovitve postopka polnjenja. Če so cevi za gorivo iz oddaljenega rezervoarja polne: Opravite postopek polnjenja, kot je opisano pri dobavi goriva iz osnovnega rezervoarja (SL) V6 01/13

61 6.1.3 Odpravljanje napak Če se motor po opravljenem postopku polnjenja ne zažene, je mogoče zrak v cevi povratne zanke ventila tlačnega regulatorja (PRV). A B Slika 6c orodje (ni dobavljeno) in cev povratne zanke ventila tlačnega regulatorja (PRV) 1. Zaprite cev povratne zanke PRV (B). Z orodjem (A) zaprite cev povratne zanke PRV (B). Tipičen primer orodja (A) je prikazan na sliki. 2. Ponovite postopek polnjenja, ki velja za konfiguracijo sistema za gorivo. 3. Sprostite orodje (A). 4. Zaženite motor. Pustite, da moto deluje toliko časa, da je delovanje gladko in v črpalki ni zraka (SL) V6 01/13

62 6.1.4 Zagon z zagonskimi kabli OPOZORILO Neprimerne povezave zagonskih kablov lahko povzročijo eksplozijo ali telesne poškodbe. Preprečite iskrenje v bližini akumulatorjev. Zaradi isker lahko hlapi eksplodirajo. Konci zagonskih kablov se ne smejo dotikati med seboj, prav tako preprečite stik z motorjem. Če naprava ni opremljena s pomožnim akumulatorskim sistemom, bo motor morda treba zagnati s pomočjo zunanjega električnega vira. Po zagonu z zagonskimi kabli alternator morda ne bo mogel povsem napolniti akumulatorjev, ki so skoraj povsem prazni. Akumulatorje je do primerne napetosti treba napolniti s polnilnikom akumulatorjev. Uporabite akumulator, ki ima enako napetost kot električni zagonski motor. Za zagon z zagonskimi kabli uporabite SAMO enake napetosti. Uporaba višjih napetosti bo poškodovala električni sistem. Prepričajte se, da je glavno močnostno stikalo v položaju za izklop, preden zagonske kable povežete na motor, ki ga je treba zagnati. 1. Zagonsko stikalo na onemogočenem motorju premaknite v položaj IZKLOP. Izklopite vse dodatke. 2. Pozitiven konec zagonskega kabla povežite s pozitivnim polom izpraznjenega akumulatorja. Drug pozitiven konec zagonskega kabla povežite s pozitivnim polom vira napajanja ali zagona. 3. Negativen konec zagonskega kabla povežite z negativnim polom vira napajanja ali zagona. Drug negativen konec zagonskega kabla povežite na ohišje izpraznjenega motorja ali dno šasije. Ta postopek preprečuje, da bi se zaradi morebitnih isker vneli vnetljivi plini, ki jih proizvajajo nekateri akumulatorji. 4. Napolnite akumulatorje. Motor po zagonu ne bo deloval, če akumulatorji niso bili napolnjeni. 5. Zaženite motor. 6. Takoj po zagonu praznega akumulatorja odklopite zagonske kable v obratnem vrstnem redu. Za več informacij se obrnite na svojega lokalnega prodajalca. 2 ZAŠČITITE SVOJE OČI! Slika 6d - Zagon z zagonskimi kabli Pomembno: Povežite na ozemljitev, stran od akumulatorja... stran od premičnih delov ventilatorja in dovodnih cevi za goriva. 3 Zunanji zagonski akumulator POMEMBNO: OBA AKUMULATORJA ALI KOMPLETA AKUMULATORJEV MORATA IMETI ENAKO NAZIVNO NAPETOST; NE ZAMENJUJTE NAPETOSTI (SL) V6 01/13

63 7. Upravljalne plošče za prenos obremenitve Če je namen generatorskega agregata samodejno zagotavljanje moči (pripravljenost) v primeru izpada električnega omrežja, je zahtevana plošča za prenos obremenitve. Ta plošča za prenos obremenitve je izdelana tako, da zazna izpad električne energije, odda signal generatorju za zagon, preklopi obremenitev z izpadlega omrežja na generatorski agregat in zatem po vzpostavitvi napajanja znova nazaj na električno omrežje Generatorski agregat 2 Glavno električno omrežje 3 Napajanje iz generatorskega seta 4 Napajanje iz glavnega električnega omrežja 5 Nadzor prek dveh žic 6 Plošča za prenos bremena 7 Breme Slika 7a funkcija plošče za prenos obremenitve Na voljo sta dva modela plošč za prenos napetosti: napredne prenosne plošče serije CTI in serije ATI. Navodila za uporabo plošč so vključena v ta navodila, če ste jih izbrali ob naročilu. Za več informacij se obrnite na svojega lokalnega prodajalca. Slika 7b napredni prenosni plošči serije CTI in serije ATI (SL) V6 01/13

64 7.1 Opis modula vmesnika motorja (če je na voljo) Modul vmesnika motorja je zaprt modul, nameščen na motor, v katerem so preklopni releji za elektromagnet zagonskega motorja, žarilna svečka in elektromagnet za gorivo. Vsak od teh tokokrogov je zaščiten s posameznimi varovalkami v modulu. Pripadajoče LED-diode se prižgejo, ko so tokokrogi pod napetostjo. Na voljo sta dve različici modula vmesnika motorja: EIM Basic: EIM je uporabljen v povezavi z upravljalnimi ploščami, opremljenimi z izklopom pri preveliki hitrosti. EIM Plus: EIM plus je uporabljen v povezavi z upravljalnimi ploščami, ki niso opremljene z izklopom pri preveliki hitrosti. Signal za previsoko hitrost (samo EIM Plus): Modul EIM Plus nadzoruje hitrostni signal magnetnega senzorja. Če hitrost motorja naraste nad vrednost, ki jo je možno vnaprej določiti, modul pošlje signal z nič volti upravljalni plošči generatorskega agregata, da aktivira tokokroge za napako zaradi previsoke hitrosti. Vrednost za previsoko hitrost je tovarniško nastavljena na 55 Hz za 50-herčne agregate in na 66 Hz za 60-herčne agregate. Vrednosti je mogoče nastaviti z nastavitvenim vijakom, ki je dostopen skozi odprtino poleg LED-diode za prekomerno hitrosti. Medtem ko motor deluje z nazivno hitrostjo (1500 vrt/min za 50 Hz ali 1800 vrt/min za 60 Hz), je treba nastavitveni vijak nastaviti do te mere, da LED-dioda za previsoko hitrost ravno ugasne. Tako nastavite vrednost za previsoko hitrost 10 % višje od hitrosti delovanja generatorskega agregata simbol za žarilno svečko 2. simbol za gorivo 3. varovalka elektromagneta goriva 4. LED-dioda goriva 5. vtičnica glavnega priključka varovalka žarilne svečke LED-dioda žarilne svečke sekundarna vtičnica varovalka elektromagneta zaganjalnika LED-dioda zaganjalnika LED-dioda sestava za prekomerno hitrost Slika 7c modul vmesnika motorja (EIM) nastavitveni element prekomerne hitrosti 13. Simbol zaganjalnika 7.2 Opis odklopnika moči Odklopnik tokokroga moči alternatorja je ustrezne zmogljivosti za moč generatorskega agregata. Naprava omogoča preklapljanje izhoda električne moči. V položaju VKLOP je ročka v zgornjem položaju. Odklopnik neprekinjeno prevaja nazivni tok in preklopi v izključeni položaj, če je nazivni tok katere koli faze prekoračen za obdobje, ki je odvisno od odstotka preobremenitve in lastnosti odklopnika. Opozorilo Vzdrževanje in/ali menjavo odklopnikov tokokroga lahko opravi le povsem usposobljen tehnik (SL) V6 01/13

65 8. Utripne kode za zaznavanje napak elektronskega motorja Elektronski motorji Perkins 1306-E87 samodejno zapisujejo napake motorja in v elektronskem krmilnem modulu (ECM), kar je inženirju v pomoč pri odpravljanju napak. Kode napak je možno prebrati z rdečo in oranžno lučko na vrhu omarice z releji, kot je prikazano na spodnji sliki. Omarica z releji deluje kot vmesnik med elektronski krmilni modulom (ECM) in upravljalno ploščo. Oranžna lučka če se prižge, opozarja na aktivno napako. Za pomoč se obrnite na svojega lokalnega prodajalca. Generatorski agregat lahko deluje še naprej, vendar morda z manjšo močjo. Rdeča lučka za branje utripnih kod, ne prižge se med običajnim delovanjem. Gumbi gumba 1 in 0 sta namenjena samo branju kod o napakah. Diagnostični priključek namenjen je komunikaciji s prenosnim/osebnim računalnikom. Uporablja ga lahko le pooblaščeni tehnik. Prosimo, obrnite se na svojega lokalnega prodajalca. Slika 8a omarica z releji za elektronske motorje 1306-E87 Opomba: Sisteme za zaščito motorja, npr. za nadzor nizkega tlaka olja, visoke temperature hladilnega sredstva, je možno upravljati prek upravljalne plošče generatorskega agregata. Ti senzorji zaustavijo motor pred senzorji elektronskega krmilnega modula (SL) V6 01/13

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1.

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1. Posebna varnostna navodila Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX ProductDiscontinued www.rosemount-tg.com Posebna varnostna navodila Rosemount TankRadar REX Vsebina Vsebina

More information

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Vincent KNAB Abstract: This article describes a way to design a hydraulic closed-loop circuit from the customer

More information

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo KOMPRESOR IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo Hitro in preprosto do cilja s kodami

More information

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu 4 LOUDSPEAKER SYSTEM Operating instructions Navodila za uporabo Upute za upotrebu GB SI HR Loudspeaker System Sistem radijskih zvočnikov Sistem radijskih zvučnika KH 2525 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867

More information

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR Anleitung_4010363:_ 27.05.2010 16:57 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions KOMPRESOR Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Originální návod k obsluze

More information

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE V G R A D N J A, Z A G O N I N V Z D R Ž E V A N J E Vgradnja, zagon in vzdrževanje VSEBINA OSNOVNE INFORMACIJE O HIDRAVLIČNIH PROIZVODIH 5 Navezujoči dokumenti 5 Pomembne

More information

Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

More information

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. Stran 1 od 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Št. proizvoda: 01000000CTDEX 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

More information

CHE-3F AE/SK Uo/U(Um) 12/20 (24) kv

CHE-3F AE/SK Uo/U(Um) 12/20 (24) kv SN HIBRID CHE-3F AE/SK Uo/U(Um) 12/20 (24) kv Navodilo za montažo Kabelski končnik - zunanja montaža za trižilne SN univerzalne kable AXCES/EXCEL 24 kv CELLPACK GmbH CELLPACK AG Electrical Products Electrical

More information

FR F. Notice d'installation et d'utilisation Français. Instructions for installation and use English. Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch

FR F. Notice d'installation et d'utilisation Français. Instructions for installation and use English. Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch FR F Notice d'installation et d'utilisation Français Instructions for installation and use English Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch Installatie en gebruikshanleiding Nederlands Manual de instalación

More information

Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin

Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin srce = črpalka žile = cevi jetra, ledvice = filtri kosti = konstrukcija mišice = cilindri možgani = regulacija Viri kontaminacije hidravličnega fluida Vnešena

More information

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

More information

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R Varnostni list ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Kartuša s črnilom EPSON T6915 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFMILMILDEOF 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec

More information

Maschinen und Werkzeuge für die Rohrbearbeitung

Maschinen und Werkzeuge für die Rohrbearbeitung 1 /8-2'' deu eng fra Hand- Gewindeschneidkluppe Betriebsanleitung Vor Inbetriebnahme lesen! Hand die stock Operating Instructions Please read before commissioning! Filière à main Instructions d emploi

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

More information

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ali oznako zmesi Registracijska številka Sopomenke Jih ni. Številka SDS VS60342 Oznaka izdelka

More information

Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian)

Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian) Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian) 3 Dry & Store Global Operating Instructions IMPORTANT SAFEGUARDS This product is for household use. When using electrical products, especially when

More information

Priročnik za uporabnika. DreamStation CPAP DreamStation CPAP Pro DreamStation Auto CPAP

Priročnik za uporabnika. DreamStation CPAP DreamStation CPAP Pro DreamStation Auto CPAP Priročnik za uporabnika DreamStation CPAP DreamStation CPAP Pro DreamStation Auto CPAP Kazalo Predvidena uporaba...1 Pomembno...1 Opozorila...1 Svarila...2 Kontraindikacije...2 Legenda simbolov...3 Vsebina

More information

VARNOSTNI LIST Amoniak

VARNOSTNI LIST Amoniak 1/19 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Naziv snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Dodatna identifikacija Kemična oznaka:, brezvodni Kemična formula: NH3 Št.

More information

Dodatek k navodilom za uporabo Trifazni motor DR63/eDR63 s protieksplozijsko zaščito

Dodatek k navodilom za uporabo Trifazni motor DR63/eDR63 s protieksplozijsko zaščito Pogonska tehnika \ avtomatizacija pogonov \ sistemska integracija \ storitve Dodatek k navodilom za uporabo Trifazni motor DR63/eDR63 s protieksplozijsko zaščito Izdaja 08/2011 19297416 / SL SEW-EURODRIVE

More information

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 789090 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

More information

THERMOELECTRON FORMA Serija C ULT zamrzovalnik

THERMOELECTRON FORMA Serija C ULT zamrzovalnik NAVODILO ZA UPORABO APARATA THERMOELECTRON FORMA Serija 900-86 C ULT zamrzovalnik Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh

More information

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Identifikacija snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: UNIBLACK2 Ni podatka Uporaba snovi/pripravka: Uporaba: vosek za naravne kamne

More information

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT Izdano 01/12/2016 rel. # 1 01/12/2016 # 1 / 8 ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime: Šifra izdelka: 17641 Kemijsko ime: CAS: 5908-99-6 - EC No:

More information

Digitalno tedensko časovno stikalo Hama Premium

Digitalno tedensko časovno stikalo Hama Premium SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 31 144 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Digitalno tedensko časovno stikalo Hama Premium 00108838 Kataloška št.: 12 31 144 Kazalo A. Uvod... 2 Sestavni

More information

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet)

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet) Stran št. 1 / 9 Varnostni list ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Šifra: Ime 675.70I.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

More information

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Datum izdaje: 07/01/2016 Datum obdelave: 07/01/2016 Nadomešča izdajo: 07/01/2016 Verzija: 4.2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime

More information

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet. seminarske naloge predmeta Ladijski strojni elektro sistemi leto

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet. seminarske naloge predmeta Ladijski strojni elektro sistemi leto Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet seminarske naloge predmeta Ladijski strojni elektro sistemi leto 2010-2011 različica: nedelja, 12. junij 2011 HE Medvode, 23. maj 2011 Dok, Izola,

More information

NAVODILA ZA UPORABO: Namestitev aplikacije Renault Media Nav Toolbox

NAVODILA ZA UPORABO: Namestitev aplikacije Renault Media Nav Toolbox NAVODILA ZA UPORABO: Namestitev aplikacije Renault Media Nav Toolbox NAVODILA ZA UPORABO: Ustvarjanje digitalnega odtisa aparata na zunanjem USBpomnilniku NAVODILA ZA UPORABO: Začetek uporabe aplikacije

More information

MX2 Ustvarjen za pogon strojev Model: 3G3MX2 200V trifazni vhod 0.1 do 15 kw. 400V trifazni vhod 0.1 do 15 kw UPORABNIŠKA NAVODILA

MX2 Ustvarjen za pogon strojev Model: 3G3MX2 200V trifazni vhod 0.1 do 15 kw. 400V trifazni vhod 0.1 do 15 kw UPORABNIŠKA NAVODILA MX2 Ustvarjen za pogon strojev Model: 3G3MX2 200V trifazni vhod 0.1 do 15 kw 200V enofazni vhod 0.1 do 2.2 kw 400V trifazni vhod 0.1 do 15 kw UPORABNIŠKA NAVODILA Kazalo 1. Vezalna shema... 3 2. Osnovne

More information

PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO SUŠILNEGA STROJA

PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO SUŠILNEGA STROJA SI PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO SUŠILNEGA STROJA www.gorenje.com Zahvaljujemo se vam za zaupanje pri nakupu našega sušilnega stroja. Vaš novi sušilni stroj ustreza zahtevam moderne nege perila, vaše perilo

More information

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije:

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije: Stran : 1 / 9 ODDELEK 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Trgovska oznaka Številka snov/zmes BROS Sprej proti komarjem in klopom I zmes 1.2 Pomembne identificirane

More information

Ultra. Инструкция по эксплуатации Naped bramy garazowej Instrukcja obsługi Pogonski mehanizmi za garažna vrata Navodilo za delovanje

Ultra. Инструкция по эксплуатации Naped bramy garazowej Instrukcja obsługi Pogonski mehanizmi za garažna vrata Navodilo za delovanje Ultra Garagentorantrieb Betriebsanleitung Garage door operator Operating Instructions Motorisation de porte de garage Mode d'emploi Portautomatik Bruksanvisning Garageportmotor Brugsvejledningen Garasjeportåpner

More information

NAVODILA ZA UPORABO. Navodila za uporabo brezžičnega upravljalnika. Slovenščina. OM-GS (4)-DAIKIN Št. dela: R D MODE TURBO TIMER

NAVODILA ZA UPORABO. Navodila za uporabo brezžičnega upravljalnika. Slovenščina. OM-GS (4)-DAIKIN Št. dela: R D MODE TURBO TIMER NAVODILA ZA UPORABO Navodila za uporabo brezžičnega upravljalnika Slovenščina SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(4)-DAIKIN Št. dela: R08019037090D BRC52A61/62/63 Daljinski

More information

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka Varnostni list (vskladuzuredbo KOMISIJE(EU)št.453/2010) Oznaka izdelka ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja Ime izdelka Ime kemikalije Registracijskaštevilka REACH Novex 12% Tris-Glycine

More information

Comfosystems Sistemi za prezračevanje z rekuperacijo

Comfosystems Sistemi za prezračevanje z rekuperacijo www.minergia.si Comfosystems Sistemi za prezračevanje z rekuperacijo Ogrevanje Hlajenje Svež zrak Čist zrak Prezračevanje z rekuperacijo Eden najpomembnejših dejavnikov, od katerega sta odvisna ugodno

More information

TEHNIČNI PODATKI: º º º º º º º º º º º

TEHNIČNI PODATKI: º º º º º º º º º º º NAVODILA ZA UPORABO TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 1000 prstnih odtisov Napajalna napetost 8-30 V usmerjeno ali izmenično 2 relejna izhoda Max. tok na releju 3 A Čas proženja releja 2 s Max. moč 1,8 W,

More information

GRUNDFOS NAVODILA. Navodila za montažo in obratovanje

GRUNDFOS NAVODILA. Navodila za montažo in obratovanje GRUNDFOS NAVODILA MQ Navodila za montažo in obratovanje Slovensko (SI) Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje Prevod originalnega angleškega izvoda. VSEBINA Stran 1. Varnostna navodila 2 1.1

More information

Prenosni osebni ra unalnik. Uporabniški priro nik

Prenosni osebni ra unalnik. Uporabniški priro nik Prenosni osebni raunalnik Uporabniški prironik Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard

More information

Navodilo za uporabo. Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks

Navodilo za uporabo. Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks Navodilo za uporabo Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila

More information

Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev

Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Sebastjan Štucl Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

OKVARE IN TESTIRANJA VN MERILNIH TRANSFORMATORJEV

OKVARE IN TESTIRANJA VN MERILNIH TRANSFORMATORJEV ICES VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Elektroenergetika Modul: Elektroenergetska učinkovitost in električne instalacije OKVARE IN TESTIRANJA VN MERILNIH TRANSFORMATORJEV Mentor: mag. Drago Bokal Lektorica:

More information

Avtomatizacija stroja za vezenje

Avtomatizacija stroja za vezenje Avtomatizacija stroja za vezenje Ivan VENGUST Izvleček: V članku so opisane glavne značilnosti projekta avtomatizacije stroja za vezenje. Vezilni stroj med delovanjem sinhronizirano z gibanjem igle premika

More information

RENOVIRANJE STARODOBNEGA VOZILA ZASTAVA 750

RENOVIRANJE STARODOBNEGA VOZILA ZASTAVA 750 B&B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Promet Modul: Cestni promet RENOVIRANJE STARODOBNEGA VOZILA ZASTAVA 750 Mentor: mag. Brane Lotriĉ Lektorica: Irena Marinko Kandidat: Miha Grabeljšek Ljubljana, november

More information

SUUNTO SPARTAN SPORT 1.4

SUUNTO SPARTAN SPORT 1.4 SUUNTO SPARTAN SPORT 1.4 UPORABNIŠKI PRIROČNIK 2016-11-17 2 1 VARNOST... 4 2 Kako začeti... 7 2.1 Zaslon na dotik in tipke... 8 2.2 Zasloni... 9 2.3 Prilagajanje nastavitev... 11 3 Funkcije... 14 3.1 Spremljanje

More information

INFORMATOR. Vabimo vas na sejem IFAM ADAM Načrtovanje in izvedba nizkonapetostnih stikalnih blokov

INFORMATOR. Vabimo vas na sejem IFAM ADAM Načrtovanje in izvedba nizkonapetostnih stikalnih blokov December 2010/letnik XIV/št. 51 INFORMATOR Revija podjetij Kolektor Synatec in Elsing Inženiring Vabimo vas na sejem IFAM ADAM-6000 Načrtovanje in izvedba nizkonapetostnih stikalnih blokov SmartWire v

More information

SAMODEJNI SISTEM ZA KRMILJENJE ZALIVALNO-NAMAKALNIH SISTEMOV

SAMODEJNI SISTEM ZA KRMILJENJE ZALIVALNO-NAMAKALNIH SISTEMOV TOMAŽINČIČ ZAKLJUČNA NALOGA 2015 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ZAKLJUČNA NALOGA SAMODEJNI SISTEM ZA KRMILJENJE ZALIVALNO-NAMAKALNIH SISTEMOV

More information

klimatske naprave 2014/2015 Za tiste, ki vedo kaj hočejo

klimatske naprave 2014/2015 Za tiste, ki vedo kaj hočejo klimatske naprave 2014/2015 Za tiste, ki vedo kaj hočejo OPIS FUNKCIJ KLIMATSKIH NAPRAV ENERGY SAVING R410A ekološko hladilno sredstvo, ni toksičen, ni vnetljiv, ne škoduje ozonskemu plašču. 180 sine wave

More information

Ljubljana,

Ljubljana, Kaj je tveganje? ((Starejša definicija po SIST EN 292-1 : 1996: Tveganje je kombinacija verjetnosti, da se nevarno stanje pojavi ter največje možne škode, ki se zaradi takega stanja lahko pojavi.)) Novejša

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Gregor Žnidaršič ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS DIPLOMSKO DELO visokošolskega strokovnega študija Ljubljana,

More information

NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH

NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Rok Kuzem NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU MENTOR: vis.

More information

Uporabniški priročnik

Uporabniški priročnik Uporabniški priročnik Vsebina Uvod... 2 Kratko in jedrnato... 6 Ključi, vrata, okna... 21 Sedeži in varnostni sistemi... 46 Prostori za spravljanje... 71 Instrumenti in upravni elementi... 81 Osvetlitev...

More information

11/14. test NOKIINIH ZEMLJEVIDOV na Androidu ANDROID 5 nasveti za MAC in LINUX sam svoj MOJSTER. TEST vrhunskih telefonov od Appla do»kitajcev«12

11/14. test NOKIINIH ZEMLJEVIDOV na Androidu ANDROID 5 nasveti za MAC in LINUX sam svoj MOJSTER. TEST vrhunskih telefonov od Appla do»kitajcev«12 PREIZKUSILI SMO WINDOWS 10! ZABAVNA ELEKTRONIKA I RAČUNALNIŠTVO I NOVE TEHNOLOGIJE 11/14 6,65 november 2014 / letnik 24 www.monitor.si Najboljši ta hip! TEST vrhunskih telefonov od Appla do»kitajcev«12

More information

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in Pregled skladnosti z ADR zakonodajo Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in 15.3.2017 1 2 Embalaža / tovorek sodi zaboji ročke IBC 3 Označevanje embalaže po ADR in CLP Nalepka nevarnosti UN številka Koda o

More information

INSIGNIA Uporabniški priročnik

INSIGNIA Uporabniški priročnik INSIGNIA Uporabniški priročnik Vsebina Uvod... 2 Kratko in jedrnato... 6 Ključi, vrata, okna... 19 Sedeži in varnostni sistemi... 43 Prostori za spravljanje... 71 Instrumenti in upravni elementi... 86

More information

Razvoj poslovnih aplikacij po metodi Scrum

Razvoj poslovnih aplikacij po metodi Scrum UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matej Murn Razvoj poslovnih aplikacij po metodi Scrum DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

CENIK

CENIK CENIK 2014 Člani veto SKUPINE & PRODAJNA MESTA: www.veto.si LJUBLJANA www.veto.si KRANJ www.eltron.si RAdomlje www.vodoterm.si NOVA GORICA, Postojna, KOPER www.megaterm.si Celje www.slada.si Radovljica

More information

IzoElektro d.o.o. Katalog izdelkov Product catalogue

IzoElektro d.o.o. Katalog izdelkov Product catalogue IzoElektro d.o.o. Katalog izdelkov Product catalogue 2 Opis dejavnosti Predmet našega poslovanja je razvoj, proizvodnja in prodaja elektroenergetske opreme za izgradnjo elektro sistemov do 36 kv. Naši

More information

Equipping reach truck with hydraulic energy recovery system

Equipping reach truck with hydraulic energy recovery system Equipping reach truck with hydraulic energy recovery system Henri HÄNNINEN, Heikki KAURANNE, Antti SINKKONEN, Matti PIETOLA Abstract: In this study a hydraulically operated mast system of a reach truck

More information

Regulacija napetosti na zbiralnicah RTP Primskovo 110 kv/20 kv TR 2. Voltage regulation in 110 kv/20 kv substation Primskovo Transformer 2

Regulacija napetosti na zbiralnicah RTP Primskovo 110 kv/20 kv TR 2. Voltage regulation in 110 kv/20 kv substation Primskovo Transformer 2 Regulacija napetosti na zbiralnicah RTP Primskovo 110 kv/20 kv TR 2 Anže VILMAN Elektro Gorenjska d.d. anze.vilman@elektro-gorenjska.si Povzetek Transformatorji 110 kv/20 kv na področju Elektro Gorenjske

More information

PLANITOP 540. Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin

PLANITOP 540. Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin 1057-7-2013 ang., it. PLANITOP 540 Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin PODROČJE UPORABE Fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo

More information

vodila za drsna vrata

vodila za drsna vrata vodila za drsna vrata - Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. - Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. - Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne

More information

STRES V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU

STRES V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU B&B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Poslovni sekretar STRES V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU Mentorica: Marina Vodopivec, univ. dipl. psih. Lektorica: mag. Nataša Koraţija, prof. slov. Kandidatka: Romana Koritnik

More information

Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost?

Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost? Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost? mag. Samo Zorc 1 2004 Članek skuša povzeti nekatere dileme glede patentiranja programske opreme (PPO), predvsem z vidika patentiranja algoritmov in poslovnih

More information

CENIK Velja od

CENIK Velja od CENIK Velja od 1. 4. 2017 ČLANI VETO SKUPINE & PRODAJNA MESTA: www.veto.si LJUBLJANA www.veto.si KRANJ www.eltron.si RADOMLJE www.vodoterm.si NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER www.megaterm.si CELJE www.slada.si

More information

Punto - cenik v. Easy 9.490

Punto - cenik v. Easy 9.490 Punto - cenik 1.4 8v 9.490 Cene so v EUR z DDV in ne vsebujejo prevozno logističnih storitev. Izpis dokumenta: 22.6.2017 11:34:57 stran 1/5 Punto - tehnični podatki 1.4 8v MOTOR Delovna prostornina (cm³)

More information

TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA

TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA D I P L O M S K O D E L O TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA Ljubljana, september 2004 MATEJA TROJAR IZJAVA Študentka MATEJA TROJAR izjavljam, da

More information

NAVIGACIJA IN LOKALIZACIJA MOBILNE PLATFORME DATA Z UPORABO DIGITALNEGA KOMPASA

NAVIGACIJA IN LOKALIZACIJA MOBILNE PLATFORME DATA Z UPORABO DIGITALNEGA KOMPASA Uroš Kotnik NAVIGACIJA IN LOKALIZACIJA MOBILNE PLATFORME DATA Z UPORABO DIGITALNEGA KOMPASA Diplomsko delo Maribor, maj 2013 NAVIGACIJA IN LOKALIZACIJA MOBILNE PLATFORME DATA Z UPORABO DIGITALNEGA KOMPASA

More information

Krmilnik vzorca LA 404-2

Krmilnik vzorca LA 404-2 Krmilnik vzorca LA 404-2 Priroènik, Slovenian NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS www.nordson.com This equipment is regulated by the European Union under WEEE Directive 2002/96/EC. www.nordson.com

More information

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from):

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): 1. 12. 2017 Pojasnila v zvezi z razvrstitvijo vozil v cestninska razreda 2A in so navedena pod tabelo. Information regarding

More information

Izboljšava delovanja avtomatiziranega pralnega sistema

Izboljšava delovanja avtomatiziranega pralnega sistema Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Blaž Bobnar Izboljšava delovanja avtomatiziranega pralnega sistema Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Mentor: prof. dr. Gašper Mušič Ljubljana

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO MAGISTRSKO DELO KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI V ELEKTRONSKEM ŠTEVCU ELEKTRIČNE ENERGIJE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO MAGISTRSKO DELO KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI V ELEKTRONSKEM ŠTEVCU ELEKTRIČNE ENERGIJE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO MAGISTRSKO DELO KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI V ELEKTRONSKEM ŠTEVCU ELEKTRIČNE ENERGIJE Tomaž ŠČUKA, univ.dipl. inž. el. Mentor dr. Janko Drnovšek, univ. dipl.

More information

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Uporabniški priročnik Serija HP LaserJet Professional M1130/ M1210 MFP Uporabniški priročnik Avtorske pravice in licence Copyright 2015 HP Development Company,

More information

TIR CARNET HOLDER S MANUAL

TIR CARNET HOLDER S MANUAL TIR CARNET HOLDER S MANUAL The present Manual has been elaborated to assist persons who use TIR Carnets. In the case of eventual discrepancies between the text of this Manual on one hand and, on the other

More information

Kerapoxy. Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, enostavna za nanašanje in preprosta za čiščenje, idealna za fugiranje keramičnih ploščic in mozaika

Kerapoxy. Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, enostavna za nanašanje in preprosta za čiščenje, idealna za fugiranje keramičnih ploščic in mozaika RG EN 13888 CONFORME ALLA NORMA EUROPEA MALTA REATTIVA PER FUGHE Kerapoxy CQ Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, enostavna za nanašanje in preprosta za čiščenje, idealna za fugiranje keramičnih ploščic

More information

Optimizacija procesa izdelave nalepk

Optimizacija procesa izdelave nalepk UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Silvester Murgelj Optimizacija procesa izdelave nalepk DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

TEHNIKE ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V BASLU II Lidija Janevska 1

TEHNIKE ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V BASLU II Lidija Janevska 1 TEHNIKE ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V BASLU II Lidija Janevska 1 Uvod Nujnost po obvladovanju kreditnega tveganja je v času od uveljavitve kapitalskega sporazuma iz leta 1988 po svetu spodbudila večjo

More information

RACING SPARE PARTS MANUALS Tomos d.o.o., motoindustrija, Tomos Nederland B.V, Tomos USA Inc.

RACING SPARE PARTS MANUALS Tomos d.o.o., motoindustrija, Tomos Nederland B.V, Tomos USA Inc. RACING SPARE PARTS MANUALS 2010 Tomos d.o.o., motoindustrija, Tomos Nederland B.V, Tomos USA Inc. Contents CRANKCASE,CYLINDER,PISTON... 4 CRANKSHAFT, CLUCH... 7 COUNTERSHAFT, DRIVESHAFT... 9 STARTER MECHANISEM...

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OBVLADOVANJE VIROV V MULTIPROJEKTNEM OKOLJU S PROGRAMSKIM ORODJEM MS PROJECT SERVER

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OBVLADOVANJE VIROV V MULTIPROJEKTNEM OKOLJU S PROGRAMSKIM ORODJEM MS PROJECT SERVER UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OBVLADOVANJE VIROV V MULTIPROJEKTNEM OKOLJU S PROGRAMSKIM ORODJEM MS PROJECT SERVER Ljubljana, september 2007 DEAN LEVAČIČ IZJAVA Študent Dean Levačič

More information

DOLOČANJE PRIORITET PROJEKTOM Z VEČPARAMETRSKIM ODLOČANJEM

DOLOČANJE PRIORITET PROJEKTOM Z VEČPARAMETRSKIM ODLOČANJEM UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Marko Račeta DOLOČANJE PRIORITET PROJEKTOM Z VEČPARAMETRSKIM ODLOČANJEM DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJA Mentor: prof. dr. Marjan Krisper

More information

ANALIZA DELOVNEGA MESTA SEKAČA Z OPAZOVALNO METODO OWAS

ANALIZA DELOVNEGA MESTA SEKAČA Z OPAZOVALNO METODO OWAS UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE Urban ŽITKO ANALIZA DELOVNEGA MESTA SEKAČA Z OPAZOVALNO METODO OWAS DIPLOMSKO DELO Visokošolski strokovni študij

More information

Fotoaparati. namesto.pfckkamer 10/13 VARNOSTNO KOPIRANJE ZA PC IN MAC POSLOVNI PROJEKTORJI ZABAVNA ELEKTRONIKA I RAČUNALNIŠTVO I NOVE TEHNOLOGIJE

Fotoaparati. namesto.pfckkamer 10/13 VARNOSTNO KOPIRANJE ZA PC IN MAC POSLOVNI PROJEKTORJI ZABAVNA ELEKTRONIKA I RAČUNALNIŠTVO I NOVE TEHNOLOGIJE VARNOSTNO KOPIRANJE ZA PC IN MAC 10/13 ZABAVNA ELEKTRONIKA I RAČUNALNIŠTVO I NOVE TEHNOLOGIJE Fotoaparati 6,65 oktober 2013 / letnik 23 www.monitor.si V + 8,5 GB VSEBINE, namesto.pfckkamer o o :o, in;

More information

Bayesove metode razvrščanja nezaželene elektronske pošte

Bayesove metode razvrščanja nezaželene elektronske pošte UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Matej Gorenšek Bayesove metode razvrščanja nezaželene elektronske pošte Diplomsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Matej

More information

UVAJANJE AGILNE METODE SCRUM V RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA ZA ZDRAVO PREHRANO

UVAJANJE AGILNE METODE SCRUM V RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA ZA ZDRAVO PREHRANO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Rok Alidžanović UVAJANJE AGILNE METODE SCRUM V RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA ZA ZDRAVO PREHRANO DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

More information

Program usklajevanja. Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk

Program usklajevanja. Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk EN SL Program usklajevanja Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk 1. Ali se skupna praksa razlikuje od prejšnje prakse? Skupna praksa pomeni, da nekateri uradi

More information

Upravičenost in izplačljivost dela pod napetostjo na postrojenjih srednje napetosti

Upravičenost in izplačljivost dela pod napetostjo na postrojenjih srednje napetosti CIGRE ŠK A3-2 Upravičenost in izplačljivost dela pod napetostjo na postrojenjih srednje napetosti Vladimir Caha HEP Nastavno obrazovni centar Luke Ibrišimovića 9, Velika, Hrvatska E-mail: vladimir.caha@hep.hr,

More information

Feel the difference. All-model accessory catalogue

Feel the difference. All-model accessory catalogue Katalog dodatne opreme Feel the difference All-model accessory catalogue Vsebina Zunanjost FordFusion 6 FordFocus od 2004 8 FordFocus Coupe-Cabriolet 10 FordC-MAX 12 FordMondeo od 03/2007 14 FordGalaxy

More information

Ru~ne pumpe Hand pumps KLIPNE, VISOKOG PRITISKA, ZA NAGINJANJE KABINE NA MOTORNIM VOZILIMA PISTON PUMP, HIGH PRESSURE, FOR VEHICLE CAB LIFTING

Ru~ne pumpe Hand pumps KLIPNE, VISOKOG PRITISKA, ZA NAGINJANJE KABINE NA MOTORNIM VOZILIMA PISTON PUMP, HIGH PRESSURE, FOR VEHICLE CAB LIFTING HYDRULICS Pumpe Ru~ne pumpe Hand pumps KLIPNE, VISOKOG PRITISK, Z NGINJNJE KINE N MOTORNIM VOZILIM PISTON PUMP, HIGH PRESSURE, FOR VEHICLE C LIFTING Pumps Za primenu na motornim vozilima naro~ito treba

More information

JAVNI NASTOP Z VIDIKA BESEDNE IN NEBESEDNE KOMUNIKCIJE. Saša Špitalar

JAVNI NASTOP Z VIDIKA BESEDNE IN NEBESEDNE KOMUNIKCIJE. Saša Špitalar JAVNI NASTOP Z VIDIKA BESEDNE IN NEBESEDNE KOMUNIKCIJE Saša Špitalar sashica7@gmail.com Povzetek Javni nastop z vidika besedne in nebesedne komunikacije je področje, kjer gre za veščino, ki se je z veliko

More information

RAZISKAVA SEVANJA MOBILNIH TELEFONOV

RAZISKAVA SEVANJA MOBILNIH TELEFONOV ŠOLSKI CENTER VELENJE ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA Trg mladosti 3, 3320 Velenje MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA RAZISKAVA SEVANJA MOBILNIH TELEFONOV Tematsko področje: TELEKOMUNIKACIJE

More information

št. 2/ september november 2015 NOVOSTI / PROMOCIJA / PRIBOR / NASVETI

št. 2/ september november 2015 NOVOSTI / PROMOCIJA / PRIBOR / NASVETI št. 2/2015 1. september 2015-23. november 2015 NOVOSTI / PROMOCIJA / PRIBOR / NASVETI NOVOSTI IZID NOVIH KATALOGOV V juliju smo izdali nov katalog pribora. V katalog so vključeni vsi naši izdelki, ki jih

More information

KOLESA CASTORS AND WHEELS

KOLESA CASTORS AND WHEELS KOLESA CASTORS AND WHEELS 15 NAŠA KOLESA SE VRTIJO V VAŠE ZADOVOLJSTVO OUR WHEELS SPIN TO YOUR SATISFACTION KAZALO CONTENTS 1 KOLESA ZA SPLOŠNE NAMENE CASTORS AND WHEELS FOR STANDARD USE 10 2 KOLESA

More information

Sprotno določanje obremenljivosti daljnovodov na podlagi podatkov sistema za monitoring daljnovodov

Sprotno določanje obremenljivosti daljnovodov na podlagi podatkov sistema za monitoring daljnovodov Sprotno določanje obremenljivosti daljnovodov na podlagi podatkov sistema za monitoring daljnovodov Gašper LAKOTA JERIČEK gasper.lakota@eimv.si Vladimir DJURICA vladimir.djurica@eimv.si Boštjan BARL ELES

More information

VPLIV STANDARDOV NA KAKOVOST PROIZVODA IN VPLIV KAKOVOSTI NA PRODAJO IZDELKOV

VPLIV STANDARDOV NA KAKOVOST PROIZVODA IN VPLIV KAKOVOSTI NA PRODAJO IZDELKOV ŠOLSKI CENTER CELJE SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO IN MEHATRONIKO VPLIV STANDARDOV NA KAKOVOST PROIZVODA IN VPLIV KAKOVOSTI NA PRODAJO IZDELKOV Avtor : Mentorji : Josip Pintar S - 4. b Denis Kač, univ. dipl.

More information

Gigaset SX255isdn/SX205isdn

Gigaset SX255isdn/SX205isdn s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

More information

INNOVACON Testni lističi

INNOVACON Testni lističi NAVODILO ZA UPORABO TESTA INNOVACON Testni lističi za odkrivanje kreatinina, nitrita, glutaraldehida, vrednosti ph, specifične mase in oksidantov/piridinijevega klorokromata v urinu Kratka navodila za

More information

CENIK

CENIK CENIK 2014 Člani veto SKUPINE & PRODAJNA MESTA: www.veto.si LJUBLJANA www.veto.si KRANJ www.eltron.si RAdomlje www.vodoterm.si NOVA GORICA, Postojna, KOPER www.megaterm.si Celje www.slada.si Radovljica

More information

Katalog izdelkov Product catalogue 10/2017

Katalog izdelkov Product catalogue 10/2017 Katalog izdelkov Product catalogue 10/2017 Dejavnost Splošno Predmet našega poslovanja je razvoj, proizvodnja in prodaja opreme za izgradnjo elektroenergetskih sistemov do 52 kv. Naši najpomembnejši proizvodi

More information

Revizija revizije ocene stroškov 2. tira

Revizija revizije ocene stroškov 2. tira Revizija revizije ocene stroškov 2. tira V javnosti že od leta 2010 dalje krožijo zelo različne ocene stroškov izvedbe projekta 2. tira med Divačo in Koprom (v nadaljevanju 2TDK), ki se gibljejo med 700

More information