ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1."

Transcription

1 Posebna varnostna navodila Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX ProductDiscontinued

2

3 Posebna varnostna navodila Rosemount TankRadar REX Vsebina Vsebina POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA TOC-II 1. SPLOŠNE ZAHTEVA VARNOSTNA NAVODILA OGNJEVARNA/PROTIEKSPLOZIJSKA OHIŠJA NEPRIZNANI REZERVNI DELI TEHNIKE ZA ZAŠČITO PRED EKSPLOZIJAMI NOTRANJA VARNOST OGNJEVARNA/PROTIEKSPLOZIVNA ZAŠČITA POVEČANA VARNOST INFORMACIJE O EVROPSKIATEX DIREKTIVI Radarska enota Radarska naprava z rezervoarjem za merjenje Pretvornik kartice vmesnika (TIC) Multipleksorska kartica za temperaturo (TMC) FF adapterska kartica (FFA) Enota za zbiranje podatkov (DAU) Enota za oddaljeni prikaz 40 (RDU 40) VARNA POVEZAVA NAPRAVE TANKRADAR REX KABLI INTEGRIRANA PRIKLJUČNA DOZA, JBI PRIKLJUČNA DOZA, KI JO IMA KUPEC OZEMLJITEV TOC-i

4 Rosemount TankRadar REX Vsebina Posebna varnostna navodila POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA V tem dokumentu so opisane določene zahteve, ki morajo biti izpolnjene za varno montažo in uporabo naprave Rosemount TankRadar REX v nevarnem okolju. Nesledenje navodilom lahko ogrozi varnost in Rosemount Tank Radar AB ne prevzema nobene odgovornosti, če spodaj navedene zahteve niso izpolnjene. TOC-ii

5 Posebna varnostna navodila Rosemount Tank Radar REX Poglavje 1 Splošne zahteva 1. Splošne zahteva 1.1 Varnostna navodila Merilno napravo REX 3900 naj namesti ustrezno usposobljeno osebje v skladu z navodili in primerno prakso. Končnica»X«pri številki dovoljenja (npr. Baseefa 03ATEX0071X) označuje, da je treba upoštevati posebne pogoje za varnost. Prepričajte se, da je priključena napetost v skladu z označbo na merilni napravi REX Da bi preprečili pregrevanje ožičenja W11 (0.5 mm 2 ), glej sliko 3-1, izberite zunanjo varovalko glede na klasifikacijo zunanje temperature (T1-T6) in maksimalno pričakovano temperaturo prostora. Primer: Maksimalen dovoljen (kratkostični) tok v montaži T4 s 70 C je 7.5 A v skladu s certifikatom PTB 97 ATEX 1047 U na žigu. 1-1

6 Rosemount Tank Radar REX Poglavje 1 Splošne zahteva Posebna varnostna navodila 1.2 Ognjevarna/protieksplozijska ohišja Ognjevarna/protieksplozijska ohišja merilnih naprav Radar Tank (RTG) ne smete odpirati, ko so pod napetostjo. Rosemount Tank Radar AB ne bo prevzel nobene odgovornosti za lokalne predpise, ki določajo pogoje pri katerih se ognjevarna ohišja lahko odprejo, ko so pod napetostjo. Ognjevarno ohišje RTG3930_Flameproof.eps Skica 1-1. Merilna naprava Radar Tank z ognjevarnim ohišjem. 1.3 Nepriznani rezervni deli Vsaka zamenjava z nepriznanimi rezervnimi deli lahko ogrozi varnost. Rosemount Tank Radar AB ne bo prevzel nobene odgovornosti za napake, nesreče ipd., ki so vzrok uporabe nepriznanih rezervnih delov. Priznani rezervni deli morajo biti zapakirali in imeti nalepko z imenom Rosemount Tank Radar AB ter identifikacijsko številko. 1-2

7 Posebna varnostna navodila Rosemount Tank Radar REX Poglavje 2 Tehnike za zaščito pred eksplozijami 2. Tehnike za zaščito pred eksplozijami Oprema TankRadar REX se pogosto uporablja na t.i. nevarnih območjih, kjer se rokuje z vnetljivimi materiali in kjer je v atmosferi prisoten eksploziven plin. Za zaščito okolja in osebja je treba poskrbeti, da se takšna atmosfera ne vname. Iz tega sledi, da mora vsa oprema v nevarnih območjih biti zaščitena proti eksplozijam. Tekom let so se razvile številne tehnike za zaščito pred eksplozijami.. Različne tehnike so notranja varnost, ognjevarna/protieksplozivna ohišja in povečana varnost. Osnovni principi zaščite pred eksplozijami so: Vnetljivi materiali so razdeljeni v skupine glede na energijo, ki je potrebna, da se vnamejo. Oprema, ki se nahaja v nevarnem okolju je kategorizirana glede na maksimalno površinsko temperaturo, ki jo lahko proizvede skupaj z vnetljivimi plini, ki so lahko prisotni. Nevarna območja so kategorizirana glede na verjetnost prisotnosti eksplozivne atmosfere. Na podlagi tega se lahko določi kakšna zaščita pred eksplozijami se bo uporabila. 2.1 Notranja varnost Notranja varnost (IS) temelji na principu onemogočanja električne energije, ki je na voljo v vezjih nevarnega območja tako, da iskre ali vroče podlage, ki lahko nastanejo zaradi napake v električnem vezju ali komponentah, ne povzročijo vžiga. Notranja varnost je edina tehnika, ki je sprejemljiva za nevarna območja Zone 0. Na primer, merjenje temperature z DAU je notranje varno. Opomba! Za odpravljanje težav v notranje varnih vezij je potrebna posebna pazljivost in izkušnje. Instrumenti, ki se uporabljajo za odpravljanje napak v takih območjih morajo biti za to namenjeni in odobreni. 2-1

8 Rosemount Tank Radar REX Poglavje 2 Tehnike za zaščito pred eksplozijami Posebna varnostna navodila 2.2 Ognjevarna/protieksplozivna zaščita Ognjevarna/protieksplozivna ohišja se lahko uporabljajo, ko je znotraj ohišja dovoljena eksplozija, ki se ne bodo širila navzven. Ohišje mora biti dovolj trdno, da vzdrži pritisk in mora imeti ozke luknje, ki omogočajo uhajanje pritiska brez, da bi vneli atmosfero zunaj opreme. Opomba! Ognjevarna/protieksplozivna ohišja ne smete odpirati, ko je naprava vključena ali ko se v atmosferi nahaja eksploziven plin. Poškodovana ohišja ne smete uporabljati. Vsi vijaki za pritrjevanje pokrova morajo biti trdno nameščeni. 2.3 Povečana varnost Takšen tip zaščite je namenjen za izdelke, ki med normalnim delovanjem in med nepravilnim delovanjem ne povzročajo lokov ali isker in pri katerih so onemogočene prekomerne površinske temperature. Povečano varnost dosežemo s povečevanjem vrednosti izolacije ter razdalj za pretok elektrolitov nad vrednosti, ki so potrebne za normalno delovanje. S tem omogočimo varnostni faktor v primero nesreč. Električne povezave so narejene tako, da se ne morejo sprostiti. 2-2

9 Posebna varnostna navodila Rosemount Tank Radar REX Poglavje 2 Tehnike za zaščito pred eksplozijami 2.4 Informacije o EvropskiATEX direktivi Radarska enota REX radarska enota je certificirana in v skladu z direktivo 94/9/EC Evropskega parlamenta in Sveta, ki je objavljena v Uradnem glasilu Evropske skupnosti št. L 100/1. MainLabel_RadarUnit.eps Skica 2-1. Nalepka s certifikatom ATEX za radarsko enoto 2015 (uporabljena v serijah 3900 radarske naprave z rezervoarjem za merjenje). Naslednje informacije so del nalepke na radarski enoti: Ime in naslov proizvajalca (Rosemount Tank Radar AB). CE Oznaka skladnosti Celotna številka modela Serijska številka naprave Leto izdelave Označba zazaščito pred eksplozijami: EEx d IIB T6 (-40 C Ta +70 C) Baseefa(2001) ATEX številka certifikata: Baseefa03ATEX0071X Posebni pogoji za varno uporabo (X): Radarske enote tipa TH ne smete montirati neposredno na rezervoar. Za namen zamenjav morajo biti vijaki za pritrditev pokrova iz nerjavečega jekla z minimalno vrednostjo A4-80. Trajno pritrjeni kabli morajo biti primerno zaščiteni pred udarci. 2-3

10 Rosemount Tank Radar REX Poglavje 2 Tehnike za zaščito pred eksplozijami Posebna varnostna navodila Radarska naprava z rezervoarjem za merjenje 3900 radarska naprava z rezervoarjem za merjenje (radarska enota tipa TH z anteno, certificirano za Zono 0) je bila certificirana in v skladu z direktivo 94/9/EC Evropskega parlamenta in Sveta, ki je objavljena v Uradnem glasilu Evropske skupnosti št. L 100/1. Radarska naprava z rezervoarjem za merjenje iz serije3900 mora biti montirana neposredno na rezervoar. MainLabel_RTG3900.eps Skica 2-2. Nalepka s certifikatom ATEX za radarske naprave z rezervoarjem za merjenje iz serije Naslednje informacije so del nalepke na radarski enoti: Ime in naslov proizvajalca (Rosemount Tank Radar AB). CE Oznaka skladnosti Celotna številka modela Serijska številka naprave Leto izdelave Označba zazaščito pred eksplozijami: EEx d IIB T6 (-40 C Ta +70 C) Baseefa(2001) ATEX številka certifikata: Baseefa03ATEX0071X Posebni pogoji za varno uporabo (X): Za namen zamenjav morajo biti vijaki za pritrditev pokrova iz nerjavečega jekla z minimalno vrednostjo A4-80. Trajno pritrjeni kabli morajo biti primerno zaščiteni pred udarci. 2-4

11 Posebna varnostna navodila Rosemount Tank Radar REX Poglavje 2 Tehnike za zaščito pred eksplozijami Pretvornik kartice vmesnika (TIC) ATEX_TIC_label.eps Skica 2-3. Nalepka s certifikatom za pretvornik kartice vmesnika (TIC). Pretvornik kartice vmesnika (TIC) je nameščen znotraj ognjevarnega ohišja. To je potrebno zaradi notranje varnih vhodov kot so 4-20 ma tokovna vezja in lokalna enota za prikaz. Naslednje informacije so del nalepke na TIC: Ime in naslov proizvajalca (Rosemount Tank Radar AB). CE Oznaka skladnosti: Leto izdelave Označba zazaščito pred eksplozijami: [EEx ia] IIC (-40 C Ta +85 C) Številka certifikata za pregled tipa Baseefa(2001) ATEX: Baseefa03ATEX0050U Seznam omejitev Pretvornik kartice vmesnika se mora nahajati znotraj ohišja, ki omogoča vsaj zaščito nivoja IP20. Povezave z nično napetostjo morajo biti prevezane in priključene na notranje varno ozemljitev v skladu z EN , ko je komponenta nameščena v sistem. Namestitev za povezave v nenevarno območje in v vezja v nevarnem območju morata biti v skladu z zahtevami člena 6.3. v EN 50020:2002. Opomba! Za električne parametre (notranje varni) glej priložen certifikat pregleda tipa EC Baseefa03ATEX0050U. 2-5

12 Rosemount Tank Radar REX Poglavje 2 Tehnike za zaščito pred eksplozijami Posebna varnostna navodila Multipleksorska kartica za temperaturo (TMC) ATEX_TMC_label.eps Skica 2-4. Nalepka s certifikatom za multipleksorsko kartico za temperaturo (TIC). Multipleksorska kartica za temperaturo (TMC) je nameščena znotraj ognjevarnega ohišja. Uporablja se za povezovanje do 6 temperaturnih senzorjev na merilno napravo REX Naslednje informacije so del nalepke na TMC: Ime in naslov proizvajalca (Rosemount Tank Radar AB). CE Oznaka skladnosti: Leto izdelave Označba zazaščito pred eksplozijami: [EEx ia] IIC (-40 C Ta +85 C) Številka certifikata za pregled tipa EC Baseefa(2001) ATEX: Baseefa03ATEX0050U Seznam omejitev Multipleksorska kartica za temperaturo se mora nahajati znotraj ohišja, ki omogoča vsaj zaščito nivoja IP20. Povezave z nično napetostjo morajo biti prevezane in priključene na notranje varno ozemljitev v skladu z EN , ko je komponenta nameščena v sistem. Namestitev za povezave v nenevarno območje in v vezja v nevarnem območju morata biti v skladu z zahtevami člena 6.3. v EN 50020:2002. Opomba! Za električne parametre (notranje varni) glej priložen certifikat pregleda tipa EC Baseefa03ATEX0050U. 2-6

13 Posebna varnostna navodila Rosemount Tank Radar REX Poglavje 2 Tehnike za zaščito pred eksplozijami FF adapterska kartica (FFA) ATEX_FFA_label.eps Skica 2-5. Certification label for the FF Adaptor Card (FFA). FF adapterska kartica (FFA) je nameščena znotraj ognjevarnega ohišja. Skupaj s Fieldbus komunikacijsko ploščo (BAS01ATEX1385U) se uporablja za priključevanje na notranje varni Fieldbus. Naslednje informacije so del nalepke na FFA: Ime in naslov proizvajalca (Rosemount Tank Radar AB). CE Oznaka skladnosti: Leto izdelave Označba zazaščito pred eksplozijami: [EEx ia] IIC (-40 C Ta +85 C) Številka certifikata za pregled tipa EC Baseefa(2001) ATEX: Baseefa04ATEX0119U Seznam omejitev FF adapterska kartica se mora nahajati znotraj ohišja, ki omogoča vsaj zaščito nivoja IP20. Če je FF adapterska kartica nameščena znotraj nevarnega območja se mora nahajati znotraj primernega, certificiranega ognjevarnega ohišja. Namestitev za povezave v nenevarno območje in v vezja v nevarnem območju morata biti v skladu z zahtevami člena 6.3. v EN 50020:2002. FF adapterska kartica je primerna za uporabno znotraj EEx d aparatov s temperaturo okolja med (-40 C Ta +85 C). Opomba! Za električne parametre (notranje varni) glej priložen certifikat pregleda tipa EC Baseefa04ATEX0119U. 2-7

14 Rosemount Tank Radar REX Poglavje 2 Tehnike za zaščito pred eksplozijami Posebna varnostna navodila Enota za zbiranje podatkov (DAU) Label_SDAU_973.eps Skica 2-6. Nalepka s certifikatom ATEX za enoto za zbiranje podatkov. Naslednje informacije so del nalepke na enoti za zbiranje podatkov (DAU): Ime in naslov proizvajalca (Rosemount Tank Radar AB). CE oznaka skladnosti Celotna številka modela Serijska številka naprave Leto izdelave Označba zazaščito pred eksplozijami: EEx ia IIB T4 (-40 C Ta +65 C) Tabela 1: X20 Pin 6 glede na Pin 7 X20 Pin 5 glede na Pin 7 X21 (za priključitev do 14 RTD-jev) U i =14 V I i =334 ma P i =1,17 W L i =C i =0 U i =6 V I i =60 ma P i =0,08 W L i =C i =0 U 0 =6 V I 0 =394 ma P 0 =1,25 W U i =1,2 V I i =10 ma P i =0,02 W L i =0 C i =13,5 μf Številka certifikata za pregled tipa EC Baseefa(2001) ATEX: Baseefa03ATEX

15 Posebna varnostna navodila Rosemount Tank Radar REX Poglavje 2 Tehnike za zaščito pred eksplozijami Enota za oddaljeni prikaz 40 (RDU 40) ATEX_RDU40_label.eps Skica 2-7. Nalepka odobritve enote za oddaljeni prikaz RDU40. Naslednje informacije so del nalepke na enoti za oddaljeni prikaz 40 (RDU 40): Ime in naslov proizvajalca (Rosemount Tank Radar AB). CE Oznaka skladnosti: Leto izdelave Označba zazaščito pred eksplozijami: EEx ib IIC T4 (-40 C Ta +70 C) Sira ATEX številka certifikata: Sira 00 ATEX 2062 Naslednja navodila veljajo za opremo s številko certifikata Sira 00ATEX2062: 1 Naprava se lahko uporablja z vnetljivimi plini in hlapi s skupinami aparatov IIC, IIB in IIA ter s temperaturnimi razredi T1, T2, T3 in T4. 2 Naprava je certificirana za uporabo v temperaturnih območjih prostora od -40 C do +70 C. Naprave ne smete uporabljati zunaj tega temperaturnega območja. 3 Montažo je treba izvesti v skladu s primerno prakso. 4 Popravilo opreme je treba izvesti v skladu s primerno prakso. 5 Označba certifikata kot je podrobno prikazano na skicah in

16 Rosemount Tank Radar REX Poglavje 2 Tehnike za zaščito pred eksplozijami Posebna varnostna navodila 2-10

17 Posebna varnostna navodila Rosemount Tank Radar REX Poglavje 3 Varna povezava naprave TankRadar 3. Varna povezava naprave TankRadar REX 3.1 Kabli Trajno pritrjeni kabli morajo biti primerno zaščiteni pred udarci. Na merilnih napravah REX je treba to izvesti za izhodna kabla W11 in W12. Cabling.eps Notranje varno W12 W11 Ne-notranje varno Skica 3-1. Ohišje z izhodoma W11 in W Integrirana priključna doza, JBi Opomba! Pokrova integrirane priključne doze ne odpirajte, ko je pod napetostjo. Notranje varno ožičenje na notranjo TIC/TMC ploščo pri izhodu W12 mora biti primerno ločeno od ne-notranje varnih ožičenj na izhod W Priključna doza, ki jo ima kupec Lastna priključna doza, ki se uporablja za povezavo izhoda W11 na lastno ožičenje mora biti certificirana za uporabo v nevarnih območjih. Vodi iz radarske naprave z rezervoarjem za merjenje na priključno dozo morajo biti zaščiteni v skladu z nacionalnim kodeksom ravnanja. Notranje varno ožičenje na notranjo TIC/TMC ploščo pri izhodu W12 mora biti primerno ločeno od ne-notranje varnih ožičenj na izhod W

18 Rosemount Tank Radar REX Poglavje 3 Varna povezava naprave TankRadar Posebna varnostna navodila 3.4 Ozemljitev Ohišje mora biti ozemljeno v skladu z nacionalnim kodeksom ravnanja. To pomeni, da je ozemljitev na ognjevarnem ohišju priključena na omrežje z enakim potencialom, to je ponavadi na ohišje rezervoarja. TH3900_GroundLug.eps Skica 3-2. Priključek za ozemljitev Ko je ohišje priključeno na omrežje z enakim potencialom ali na strukturo rezervoarja, zaščitna ozemljitev z napetostjo ni treba biti priključena. Če ohišje ni zunanje ozemljeno mora zaščitna ozemljitev z napetostjo biti priključena. 3-2

19

20 Posebna varnostna navodila Rosemount Tank Gauging local representative: Emerson Process Management Rosemount Tank Gauging Box SE Göteborg ŠVEDSKA Tel (International): Faks (International): E-pošta: Copyright Rosemount Tank Radar AB. Referenčna št:..

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Vincent KNAB Abstract: This article describes a way to design a hydraulic closed-loop circuit from the customer

More information

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE V G R A D N J A, Z A G O N I N V Z D R Ž E V A N J E Vgradnja, zagon in vzdrževanje VSEBINA OSNOVNE INFORMACIJE O HIDRAVLIČNIH PROIZVODIH 5 Navezujoči dokumenti 5 Pomembne

More information

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in Pregled skladnosti z ADR zakonodajo Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in 15.3.2017 1 2 Embalaža / tovorek sodi zaboji ročke IBC 3 Označevanje embalaže po ADR in CLP Nalepka nevarnosti UN številka Koda o

More information

GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE

GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE Namen tega priročnika je pomoč operaterjem pri zagonu, ustavljanju in drugih opravilih v zvezi z generatorskim agregatom. PREVOD IZVIRNIH NAVODIL

More information

PLUGS & RECEPTACLES. INNOVATIVE EXPLOSION PROTECTION by R. STAHL

PLUGS & RECEPTACLES. INNOVATIVE EXPLOSION PROTECTION by R. STAHL Series Features: Color coding and pin configuration makes it physically impossible to mate plugs and receptacles of different voltages and current ratings (per IEC 60 309-2). Interlocked switch mechanism

More information

FR F. Notice d'installation et d'utilisation Français. Instructions for installation and use English. Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch

FR F. Notice d'installation et d'utilisation Français. Instructions for installation and use English. Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch FR F Notice d'installation et d'utilisation Français Instructions for installation and use English Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch Installatie en gebruikshanleiding Nederlands Manual de instalación

More information

-

- e-mail: info@meiser.de - www.meiser.de Znamka ARTOS proizvajalca Meiser nudi idealne rešitve za izgradnjo sodobnih vinogradov in sadovnjakov. Geometrija, mehanske lastnosti, kakovost materiala uporabljenega

More information

VARNOSTNI LIST Amoniak

VARNOSTNI LIST Amoniak 1/19 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Naziv snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Dodatna identifikacija Kemična oznaka:, brezvodni Kemična formula: NH3 Št.

More information

Data Sheet DS/NGB-EN Rev. B. Multi barriers. Measurement made easy. Fieldbus barrier for PROFIBUS PA for FOUNDATION Fieldbus-H1

Data Sheet DS/NGB-EN Rev. B. Multi barriers. Measurement made easy. Fieldbus barrier for PROFIBUS PA for FOUNDATION Fieldbus-H1 Data Sheet DS/NGB-EN Rev. B Multi barriers Measurement made easy Fieldbus barrier for PROFIBUS PA for FOUNDATION Fieldbus-H1 Change from two to one column Multi barriers Change from one to two columns

More information

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu 4 LOUDSPEAKER SYSTEM Operating instructions Navodila za uporabo Upute za upotrebu GB SI HR Loudspeaker System Sistem radijskih zvočnikov Sistem radijskih zvučnika KH 2525 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867

More information

E II 3 (1) G Ex na [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

E II 3 (1) G Ex na [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc 900/77-80-094-001 158877 For the intrinsically safe operation of a wide range of devices, such as HART transmitters, solenoid valves, sensors, zero-potential contacts and many more compact, space-saving

More information

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. Stran 1 od 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Št. proizvoda: 01000000CTDEX 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

More information

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE CONTENTS 1. INTRODUCTION (UVOD)... 3 1.1 EC- CONFORMITY-CERTIFICATE (CERTIFIKAT KAKOVOSTI)... 3 1.2 CONSTRUCTOR (PROIZVAJALEC-KONSTRUKTOR)...

More information

MX2 Ustvarjen za pogon strojev Model: 3G3MX2 200V trifazni vhod 0.1 do 15 kw. 400V trifazni vhod 0.1 do 15 kw UPORABNIŠKA NAVODILA

MX2 Ustvarjen za pogon strojev Model: 3G3MX2 200V trifazni vhod 0.1 do 15 kw. 400V trifazni vhod 0.1 do 15 kw UPORABNIŠKA NAVODILA MX2 Ustvarjen za pogon strojev Model: 3G3MX2 200V trifazni vhod 0.1 do 15 kw 200V enofazni vhod 0.1 do 2.2 kw 400V trifazni vhod 0.1 do 15 kw UPORABNIŠKA NAVODILA Kazalo 1. Vezalna shema... 3 2. Osnovne

More information

Limit switch attachments DAPZ

Limit switch attachments DAPZ Type codes DAPZ SB M 250AC DR AR Type DAPZ Limit switch attachment Specification SB Sensor box Measuring principle I M Inductive Electrical, micro switch Operating voltage 25DC 30DC 250AC 8 V DC 30 V DC

More information

ProductDiscontinued Contents

ProductDiscontinued Contents Product Data Sheet THE PROVEN LEADER IN MULTIVARIABLE MASS FLOW MEASUREMENT 1.0% Mass Flow rate accuracy over 10:1 Flow Range Ten year stability under actual process conditions Unprecedented reliability

More information

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from):

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): 1. 12. 2017 Pojasnila v zvezi z razvrstitvijo vozil v cestninska razreda 2A in so navedena pod tabelo. Information regarding

More information

Junction Boxes & Enclosures JBES and ECES Series: 316L Stainless Steel Enclosures Increased Safety

Junction Boxes & Enclosures JBES and ECES Series: 316L Stainless Steel Enclosures Increased Safety JBES Series Medium Voltage 11 kv ECES Series Compliance Data: ATEX - IEC: ATEX IEC CE Ex e II Ex ia IIC; Ex ib IIC T6 to T4 Ex td A21 T80 C to T130 C Ex de IIC; Ex demb IIC Operating Temperatures: -50

More information

JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL

JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL MEN'S - CLOTHING SIZE GUIDES / MOŠKA TAMELA VELIKOSTI OBLEK JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL

More information

Prenosni osebni ra unalnik. Uporabniški priro nik

Prenosni osebni ra unalnik. Uporabniški priro nik Prenosni osebni raunalnik Uporabniški prironik Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard

More information

Explosion and flame-proof single phase electric motors

Explosion and flame-proof single phase electric motors Explosion and flame-proof single phase electric motors EEx-d, EEx-de, IIB, IIC II, 2G IP55 II, 2G&D IP66 T4, T5, T6 Frame size 56 to 112 Single phase Voltage 230 50Hz Voltage 265 60Hz Types of mounting

More information

Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian)

Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian) Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian) 3 Dry & Store Global Operating Instructions IMPORTANT SAFEGUARDS This product is for household use. When using electrical products, especially when

More information

Series Level-Trol Electronic Liquid Level Transmitters

Series Level-Trol Electronic Liquid Level Transmitters 0- Level-Trol Series 0- Series Level-Trol Electronic Liquid Level Transmitters W0-/IL Non-Interactive Zero and Span Adjustments; Dry Span Calibration Allows Field Recalibration without Removing Wiring

More information

Klima naprava za parkirana vozila. Navodila za uporabo. Cool Top Vario 10 E

Klima naprava za parkirana vozila. Navodila za uporabo. Cool Top Vario 10 E Klima naprava za parkirana vozila Navodila za uporabo Cool Top Vario 10 E Cool Top Vario 10 E SLO Kazalo 1 Splošno................................................................................ 1 1.1

More information

Explosion and flame-proof cast iron electric motors

Explosion and flame-proof cast iron electric motors Explosion and flame-proof cast iron electric motors EEx-d, EEx-de, IIB, IIC II, 2G IP55 II, 2G&D IP66 T4, T5, T6 Frame size 56 to 160 3 phases Voltage 230/400 V 50Hz Voltage 265/460V 60Hz Types of mounting

More information

Mobrey MLT100. Displacer Level Transmitter. Product Data Sheet February 2015 IP119, Rev CA. Level, contents or interface measurement transmitter

Mobrey MLT100. Displacer Level Transmitter. Product Data Sheet February 2015 IP119, Rev CA. Level, contents or interface measurement transmitter Product Data Sheet February 2015 IP119, Rev CA Displacer Level Transmitter Level, contents or interface measurement transmitter Direct or external chamber mounting 4 20 ma HART output ATEX Intrinsically

More information

PHOENIX CONTACT - 01/2008

PHOENIX CONTACT - 01/2008 Exi Solenoid Driver, With Intrinsically Safe Output, LoopPowered, TwoChannel INTERFACE Data Sheet 0289_00_en PHOENIX CONTACT 0/2008 Description The PIEXME2SD/24/65C is a twochannel solenoid driver. It

More information

BETA SWITCHES FOR HAZARDOUS AREA

BETA SWITCHES FOR HAZARDOUS AREA BETA offers complete line of switches for (classified) hazardous locations! The BETA Switch, well known as a safety instrument, adds an extra dimension to industrial safety by having area approval up to

More information

BGN. All Metal Variable Area Flow Meter. Technical Data Sheet

BGN. All Metal Variable Area Flow Meter. Technical Data Sheet All Metal Variable Area Flow Meter BGN Technical Data Sheet Extremely robust through star guiding system instead of guiding rod Flow metering of liquids, gases and steam Available up to nominal size of

More information

OKVARE IN TESTIRANJA VN MERILNIH TRANSFORMATORJEV

OKVARE IN TESTIRANJA VN MERILNIH TRANSFORMATORJEV ICES VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Elektroenergetika Modul: Elektroenergetska učinkovitost in električne instalacije OKVARE IN TESTIRANJA VN MERILNIH TRANSFORMATORJEV Mentor: mag. Drago Bokal Lektorica:

More information

Rosemount 3095 MultiVariable Mass Flow Transmitter and Flowmeters

Rosemount 3095 MultiVariable Mass Flow Transmitter and Flowmeters Product Data Sheet THE PROVEN LEADER IN MULTIVARIABLE MASS FLOW MEASUREMENT. 1.0% Mass Flow rate accuracy over 10:1 Flow Range Ten year stability under actual process conditions Unprecedented reliability

More information

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Datum izdaje: 07/01/2016 Datum obdelave: 07/01/2016 Nadomešča izdajo: 07/01/2016 Verzija: 4.2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime

More information

Dodatek k navodilom za uporabo Trifazni motor DR63/eDR63 s protieksplozijsko zaščito

Dodatek k navodilom za uporabo Trifazni motor DR63/eDR63 s protieksplozijsko zaščito Pogonska tehnika \ avtomatizacija pogonov \ sistemska integracija \ storitve Dodatek k navodilom za uporabo Trifazni motor DR63/eDR63 s protieksplozijsko zaščito Izdaja 08/2011 19297416 / SL SEW-EURODRIVE

More information

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka Varnostni list (vskladuzuredbo KOMISIJE(EU)št.453/2010) Oznaka izdelka ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja Ime izdelka Ime kemikalije Registracijskaštevilka REACH Novex 12% Tris-Glycine

More information

NAVODILA ZA UPORABO: Namestitev aplikacije Renault Media Nav Toolbox

NAVODILA ZA UPORABO: Namestitev aplikacije Renault Media Nav Toolbox NAVODILA ZA UPORABO: Namestitev aplikacije Renault Media Nav Toolbox NAVODILA ZA UPORABO: Ustvarjanje digitalnega odtisa aparata na zunanjem USBpomnilniku NAVODILA ZA UPORABO: Začetek uporabe aplikacije

More information

Prihodnost ogrevanja. za zeleno prihodnost

Prihodnost ogrevanja. za zeleno prihodnost Prihodnost ogrevanja za zeleno prihodnost F C PRINCIP DELOVANJA TOPLOTNE ČRPALKE ECODAN TOPLOTNE ČRPALKE MITSUBISHI ELECTRIC Tih, učinkovit in okolju prijazen ogrevalni sistem, ki v vaš dom prinaša udobje

More information

Plugs and Sockets SolConeX & CES Series 8570, 8571, 8575, 8581

Plugs and Sockets SolConeX & CES Series 8570, 8571, 8575, 8581 www.stahl.de > Various versions 16 A, extra-low voltage 16, 32, 125 A > Large handle, can be locked in position 0 and 1 > Clear switch position indication > Optimal contact by means of self-cleaning laminated

More information

IzoElektro d.o.o. Katalog izdelkov Product catalogue

IzoElektro d.o.o. Katalog izdelkov Product catalogue IzoElektro d.o.o. Katalog izdelkov Product catalogue 2 Opis dejavnosti Predmet našega poslovanja je razvoj, proizvodnja in prodaja elektroenergetske opreme za izgradnjo elektro sistemov do 36 kv. Naši

More information

VALVES WITH NA ELECTRIC ACTUATOR

VALVES WITH NA ELECTRIC ACTUATOR 505-507 VALVES WITH NA ELECTRIC ACTUATOR CHARACTERISTICS The 505+NA and 507+NA cast iron ball valves are dedicated to the automatic opening/shut-off of pipes carrying low pressure unloaded common fluids.

More information

Sprotno določanje obremenljivosti daljnovodov na podlagi podatkov sistema za monitoring daljnovodov

Sprotno določanje obremenljivosti daljnovodov na podlagi podatkov sistema za monitoring daljnovodov Sprotno določanje obremenljivosti daljnovodov na podlagi podatkov sistema za monitoring daljnovodov Gašper LAKOTA JERIČEK gasper.lakota@eimv.si Vladimir DJURICA vladimir.djurica@eimv.si Boštjan BARL ELES

More information

Operating Instructions for Float Flow Meter / Monitor. Model: SWK

Operating Instructions for Float Flow Meter / Monitor. Model: SWK Operating Instructions for Float Flow Meter / Monitor Model: SWK 1. Contents 1. Contents... 2 2. Note... 3 3. Instrument Inspection... 3 4. Regulation Use... 4 5. Operating Principle... 4 6. Use in Hazardous

More information

Resistance thermometer Model TR10-L, Ex d, for additional thermowell

Resistance thermometer Model TR10-L, Ex d, for additional thermowell Electrical temperature measurement Resistance thermometer Model TR10-L, Ex d, for additional thermowell WIKA data sheet TE 60.12 for further approvals see page 6 Applications Chemical industry Petrochemical

More information

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet. seminarske naloge predmeta Ladijski strojni elektro sistemi leto

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet. seminarske naloge predmeta Ladijski strojni elektro sistemi leto Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet seminarske naloge predmeta Ladijski strojni elektro sistemi leto 2010-2011 različica: nedelja, 12. junij 2011 HE Medvode, 23. maj 2011 Dok, Izola,

More information

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ali oznako zmesi Registracijska številka Sopomenke Jih ni. Številka SDS VS60342 Oznaka izdelka

More information

Absolute pressure gauge with diaphragm

Absolute pressure gauge with diaphragm Absolute pressure gauge with diaphragm and switch function,type series BF2 Features Absolute pressure gauge with diaphragm and switch function Nominal ranges 0 60 mbar abs to 0 2500 mbar abs With integrated

More information

XS VALVES WITH SA ELECTRIC ACTUATOR. Model/Ref:

XS VALVES WITH SA ELECTRIC ACTUATOR. Model/Ref: 780-781XS VALVES WITH SA ELECTRIC ACTUATOR Model/Ref: 275400023010 www.lauridsenindustri.com CHARACTERISTICS The 780XS+SA L-port and 781 XS+SA T-port stainless steel 3-way ball valves are dedicated to

More information

CABLE GLANDS AND CONNECTORS FOR THE IEC & NEC WORLD ATEX 95 & BEYOND ATEX 95 CMP PRODUCTS. Triple Certified

CABLE GLANDS AND CONNECTORS FOR THE IEC & NEC WORLD ATEX 95 & BEYOND ATEX 95 CMP PRODUCTS. Triple Certified IECEx & ATEX 95 CMP PRODUCTS S AND CONNECTORS FOR THE IEC & NEC WORLD ATEX 95 & BEYOND Triple Certified Single Solution Three Forms of Protection Ex d / Ex e / Ex nr N O O T H E R M A CONTENTS Leading

More information

Rosemount 2051 Pressure Transmitter

Rosemount 2051 Pressure Transmitter Product Data Sheet Rosemount 2051 Rosemount 2051 Pressure Transmitter Reference Accuracy of 0.075% Rangeability of 100:1 Protocols available include 4-20 ma HART, FOUNDATION fieldbus, 1-5 Vdc HART Low

More information

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

More information

Control and Terminal Box Type A21-**-*****

Control and Terminal Box Type A21-**-***** e pd Control and Terminal Box Exepd GmbH i_park TAUBERFRANKEN Building 23 Becksteinerstrasse 100 97922 Lauda-Königshofen Germany Phone: ++49 (0) 9343 627055-0 Fax: ++49 (0) 9343 627055-99 Mail: info@exepd.de

More information

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 789090 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

More information

010 MEDNARODNA STANDARDNA KNJIŽNA ŠTEVILKA (ISBN)

010 MEDNARODNA STANDARDNA KNJIŽNA ŠTEVILKA (ISBN) 010 MEDNARODNA STANDARDNA KNJIŽNA ŠTEVILKA (ISBN) Polje vsebuje mednarodno standardno knjižno številko (ISBN) in pojasnilo, ki opredeljuje ISBN, kadar zapis vsebuje več ISBN-jev. Polje ustreza območju

More information

Cable resistance thermometer Model TR40

Cable resistance thermometer Model TR40 Electrical temperature measurement Cable resistance thermometer Model TR40 WIKA data sheet TE 60.40 for further approvals see page 2 Applications For direct installation into the process Machine building

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFMILMILDEOF 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec

More information

USER s MANUAL 1. GENERAL INFORMATION 2. PRODUCT IDENTIFICATION

USER s MANUAL 1. GENERAL INFORMATION 2. PRODUCT IDENTIFICATION 1. GENERAL INFORMATION The MICROSOL intrinsic safety solenoid valves produced by Fluid Automation Systems SA are dedicated to piloting fluids in explosive atmospheres according to the ATEX 94/9/CE directive,

More information

AI352 ATEX INLINE CONNECTOR TERMINATION PROCEDURE

AI352 ATEX INLINE CONNECTOR TERMINATION PROCEDURE IMPORTANT NOTE Hawke International does not recommend the use of their ControlEx Connectors in applications where rigid PVC / SWA / PVC power cabling (typically to BS 6346 standards) is used in portable

More information

Rod probe 11375Z. Technical Information. Conductive level limit detection Partially insulated rod probe for use in conductive liquids

Rod probe 11375Z. Technical Information. Conductive level limit detection Partially insulated rod probe for use in conductive liquids Technical Information Rod probe 11375Z Conductive level limit detection Partially insulated rod probe for use in conductive liquids Application Conductive level limit detection in process or storage tanks

More information

XS VALVE WITH SA05 / SA-X05 ELECTRIC ACTUATOR. Model/Ref:

XS VALVE WITH SA05 / SA-X05 ELECTRIC ACTUATOR. Model/Ref: 736-746XS VALVE WITH SA05 / SA-X05 ELECTRIC ACTUATOR Model/Ref: 272500023000 www.lauridsenindustri.com CHARACTERISTICS The 736XS (steel) and 746XS (stainless steel) + SA05 2-way ball valves are dedicated

More information

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije:

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije: Stran : 1 / 9 ODDELEK 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Trgovska oznaka Številka snov/zmes BROS Sprej proti komarjem in klopom I zmes 1.2 Pomembne identificirane

More information

The cover screws and all other external metal parts are made of stainless steel (AISI 316L). International approvals

The cover screws and all other external metal parts are made of stainless steel (AISI 316L). International approvals E X - J U N C T I O N B O X Plastic version for Zone 1,, 1 and The robust junction boxes made of plastic and light alloy are featured by their simple mounting and installation capability and their design.

More information

GRUNDFOS NAVODILA. Navodila za montažo in obratovanje

GRUNDFOS NAVODILA. Navodila za montažo in obratovanje GRUNDFOS NAVODILA MQ Navodila za montažo in obratovanje Slovensko (SI) Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje Prevod originalnega angleškega izvoda. VSEBINA Stran 1. Varnostna navodila 2 1.1

More information

Mednarodni standardi. ocenjevanja vrednosti. International Valuation Standards Council

Mednarodni standardi. ocenjevanja vrednosti. International Valuation Standards Council Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2013 International Valuation Standards Council Copyright 2013 International Valuation Standards Council. Avtorske pravice 2013 ima Odbor za mednarodne standarde

More information

Rosemount 3051 Pressure Transmitter

Rosemount 3051 Pressure Transmitter Rosemount 3051 Rosemount 3051 Pressure Transmitter HART AND FIELDBUS PROTOCOLS Industry s best total performance of ±0.15% Five year stability of ±0.125% Unmatched dynamic performance Coplanar platform

More information

I Ex-Safety switches I

I Ex-Safety switches I 3-pole, 20 A Technical data Ex-Safety switch 20 A for variable-speed three-phase drives Marking to 94/9/EC II 2 G Ex ed ia IIC T6 / II 2 D Ex td A21 IP66 T80 C EC-Type Examination Certificate PTB 99 ATEX

More information

CoriolisMaster FCB430, FCB450, FCH430, FCH450 Coriolis Mass Flowmeter

CoriolisMaster FCB430, FCB450, FCH430, FCH450 Coriolis Mass Flowmeter Change from one to two columns Spare Parts List SPL/FCB400-EN Rev. B CoriolisMaster FCB430, FCB450, FCH430, FCH450 Coriolis Mass Flowmeter Measurement made easy Contents 1 Safety instructions for repair

More information

Intrinsically safe solenoid valves on/off controls - ATEX or IECEX certification

Intrinsically safe solenoid valves on/off controls - ATEX or IECEX certification Table E3-/E Intrinsically safe solenoid valves on/off controls - ATEX or IECEX certification valve body valve spool intrinsically safe solenoid electrical connector manual override DHW-6/WP/6 On/off valves

More information

Model Connections Max. Flow Range (H 2 O) 10A A3220 Horizontal ¼ NPT 100 l/h. 10A3225/55 Vertical ¼ NPT 100 l/h. Vertical 1 NPT Vertical 1 G

Model Connections Max. Flow Range (H 2 O) 10A A3220 Horizontal ¼ NPT 100 l/h. 10A3225/55 Vertical ¼ NPT 100 l/h. Vertical 1 NPT Vertical 1 G Data Sheet Field IT Variable Area Flowmeters Armored Purgemeter 10A3200 n n n Function - The armored variable area flowmeter offers new possibilities for metering small flowrates of liquids and gases.

More information

Rosemount 3051 Pressure Transmitter

Rosemount 3051 Pressure Transmitter Product Data Sheet Rosemount 3051 Rosemount 3051 Pressure Transmitter THE PROVEN INDUSTRY LEADER IN PRESSURE MEASUREMENT Best-in-Class performance with 0.04% High Accuracy option Industry first installed

More information

NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH

NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Rok Kuzem NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU MENTOR: vis.

More information

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet)

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet) Stran št. 1 / 9 Varnostni list ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Šifra: Ime 675.70I.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

More information

Level Probes multicap T DC 12 TE multicap T DC 11/16/21/26 TEN/TES

Level Probes multicap T DC 12 TE multicap T DC 11/16/21/26 TEN/TES Technical Information TI 240F/00/en Level Probes multicap T DC 12 TE multicap T DC 11/16/21/26 TEN/TES Compact capacitive level probes (with European certificates). Fully and partially insulated rod and

More information

The extendable type 5470 EExi can be used for block modules or for entire valve blocks (tag connectors on top, coil spacing 19 mm).

The extendable type 5470 EExi can be used for block modules or for entire valve blocks (tag connectors on top, coil spacing 19 mm). /2- and 4/2-multi-way valves ; servo-assisted; block assembly or NAMUR flange; DN 4; flow rate: 00 l/min Advantages / Benefits II 2G EEx ia IIC T6 PTB0 ATEX 275 approved Available for block assembly and

More information

EZ-LIGHT K30L and K50L Intrinsically Safe Indicators

EZ-LIGHT K30L and K50L Intrinsically Safe Indicators For use in hazardous areas with suitable zener barriers or galvanic isolators ATEX and IECEx certifications Fully sealed and rated to IP67/IP69K 1-, 2-, or 3-color models available; 5 available colors

More information

Implementacija novega senzorja za merjenje površinske vlažnosti v proizvodni liniji

Implementacija novega senzorja za merjenje površinske vlažnosti v proizvodni liniji ELEKTROTEHNIŠKI VESTNIK 83(1-2): 68-72, 2016 STROKOVNI ČLANEK Implementacija novega senzorja za merjenje površinske vlažnosti v proizvodni liniji Marko Sitar, Samo Beguš, Gaber Begeš, Janko Drnovšek in

More information

Razvoj poslovnih aplikacij po metodi Scrum

Razvoj poslovnih aplikacij po metodi Scrum UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matej Murn Razvoj poslovnih aplikacij po metodi Scrum DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

INLINE Flow sensor for hazardous area II 1 G/D - II 2 D - II 3 GD - I M1

INLINE Flow sensor for hazardous area II 1 G/D - II 2 D - II 3 GD - I M1 INLINE Flow sensor for hazardous area II G/D - II D - II GD - I M Type SE0 Ex can be combined with... Flow meter with NAMUR or NPN/PNP output signal Mounting, dismounting of electronics by a Quarter-Turn

More information

THERMOELECTRON FORMA Serija C ULT zamrzovalnik

THERMOELECTRON FORMA Serija C ULT zamrzovalnik NAVODILO ZA UPORABO APARATA THERMOELECTRON FORMA Serija 900-86 C ULT zamrzovalnik Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh

More information

Instruction Manual October milltronics MD-36 SPEED SENSOR

Instruction Manual October milltronics MD-36 SPEED SENSOR Instruction Manual October 2007 milltronics MD-36 SPEED SENSOR Safety Guidelines: Warning notices must be observed to ensure personal safety as well as that of others, and to protect the product and the

More information

PIT, PIF & PIX. Features. Pressure-to-Current Transmitters

PIT, PIF & PIX. Features. Pressure-to-Current Transmitters R, PIF & PIX May 2010 Description Moore Industries family of pressure-to-current transmitters provide an economical solution when a pneumatic device must interface with a data acquisiton/control system,

More information

Safety Instructions Proline Promass 300

Safety Instructions Proline Promass 300 XA01472D/06/EN/01.16 71327890 Products Solutions Services Safety Instructions Proline Promass 300 Class I, Zone 1, AEx/Ex de ia IIC/IIB Class I, Zone 1, AEx/Ex d ia IIC/IIB Zone 21, AEx/Ex tb IIIC Txx

More information

SL Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov? Posebno poročilo

SL Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov? Posebno poročilo SL 2014 št. 14 Posebno poročilo Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov? EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 12, rue Alcide

More information

Rosemount Smart Pressure Gauge

Rosemount Smart Pressure Gauge Rosemount Smart Pressure Gauge Product Data Sheet September 2017 00813-0100-4145, Rev AA The Rosemount Smart Pressure Gauge from Emerson utilizes industry-proven Rosemount pressure sensor technology to

More information

Ru~ne pumpe Hand pumps KLIPNE, VISOKOG PRITISKA, ZA NAGINJANJE KABINE NA MOTORNIM VOZILIMA PISTON PUMP, HIGH PRESSURE, FOR VEHICLE CAB LIFTING

Ru~ne pumpe Hand pumps KLIPNE, VISOKOG PRITISKA, ZA NAGINJANJE KABINE NA MOTORNIM VOZILIMA PISTON PUMP, HIGH PRESSURE, FOR VEHICLE CAB LIFTING HYDRULICS Pumpe Ru~ne pumpe Hand pumps KLIPNE, VISOKOG PRITISK, Z NGINJNJE KINE N MOTORNIM VOZILIM PISTON PUMP, HIGH PRESSURE, FOR VEHICLE C LIFTING Pumps Za primenu na motornim vozilima naro~ito treba

More information

CENIK

CENIK CENIK 2014 Člani veto SKUPINE & PRODAJNA MESTA: www.veto.si LJUBLJANA www.veto.si KRANJ www.eltron.si RAdomlje www.vodoterm.si NOVA GORICA, Postojna, KOPER www.megaterm.si Celje www.slada.si Radovljica

More information

AVTOMATSKA VRTNA VRATA

AVTOMATSKA VRTNA VRATA AVTOMATSKA VRTNA VRATA Domov Krilna vrata Pomična vrata Modeli in Sistemi Naroči l Zastopnik SuperJack Gateopener Kontakt za Slovenijo: Gebouw Byzantium Ljubljanska cesta 8 4240 Radovljica Stadhouderskade

More information

Mini pressure switch Stainless steel switch enclosure Model PXS

Mini pressure switch Stainless steel switch enclosure Model PXS Mechatronic pressure measurement Mini pressure switch Stainless steel switch enclosure Model PXS WIKA data sheet PV 34.36 Process Mini Series Applications Pressure monitoring and control of processes Safety-critical

More information

Gigaset SX255isdn/SX205isdn

Gigaset SX255isdn/SX205isdn s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

More information

ANKERSMID Temperature controller ATC 510/520/525 for wall-mounting. Application

ANKERSMID Temperature controller ATC 510/520/525 for wall-mounting. Application 2-3.1 ATC 510/520/525 for wall-mounting Application The ATC 510/5205/525 is a modern microprocessor-based (PID) control device featuring easy handling and a digital display. The clear design of the operator

More information

*-JBSC-* Fieldbus junction box with integrated short-circuit current limitation

*-JBSC-* Fieldbus junction box with integrated short-circuit current limitation Fieldbus Segment Protector Fieldbus junction box with integrated short-circuit current limitation Type code see overleaf Connection Shielding variations Main cable Trunk N Fieldbus distributor with individually

More information

TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA

TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA D I P L O M S K O D E L O TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA Ljubljana, september 2004 MATEJA TROJAR IZJAVA Študentka MATEJA TROJAR izjavljam, da

More information

MHD2/MHDO SERIES M H D 2. Marine Heavy Duty Non-Metallic Fluorescent

MHD2/MHDO SERIES M H D 2. Marine Heavy Duty Non-Metallic Fluorescent MHD2/MHDO SERIES Marine Heavy Duty Non-Metallic Fluorescent Class I, Division 2, Groups A, B, C & D Class II, Division 2, Groups F & G Class III Zone 2, Groups IIA, IIB & IIC UL 844 Hazardous Locations

More information

ATEX LABELLING FOR MOTORS AND GEAR UNITS

ATEX LABELLING FOR MOTORS AND GEAR UNITS ATEX LABELLING FOR MOTORS AND GEAR UNITS EN ATEX INFORMATION GAS AND DUST COMPLETE DRIVE SOLUTIONS FROM A SINGLE SOURCE RELIABLE n Reliable products n Coordinated components n NORD's own development and

More information

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo KOMPRESOR IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo Hitro in preprosto do cilja s kodami

More information

Solenoid Valves Type 3963

Solenoid Valves Type 3963 Mounting and Operating Instructions Solenoid Valves Type 3963 Fig. 1 General Assembly, commissioning and operation of these devices may only be performed by experienced personnel. Proper shipping and appropriate

More information

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R Varnostni list ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Kartuša s črnilom EPSON T6915 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

More information

Rosemount 3051 Pressure Transmitter

Rosemount 3051 Pressure Transmitter Product Data Sheet Rosemount 3051 Rosemount 3051 Pressure Transmitter THE PROVEN INDUSTRY LEADER IN PRESSURE MEASUREMENT Best-in-Class performance with 0.04% High Accuracy option Industry first installed

More information

INFORMATOR. KEM1 Kolektor energetske meritve. Izbira ustreznega odklopnika do 63 A za industrijsko okolje

INFORMATOR. KEM1 Kolektor energetske meritve. Izbira ustreznega odklopnika do 63 A za industrijsko okolje Junij 2014/letnik XIX/št. 58 INFORMATOR Revija podjetij Kolektor Synatec in Elsing Inženiring KEM1 Kolektor energetske meritve Izbira ustreznega odklopnika do 63 A za industrijsko okolje Enofazni asinhronski

More information

Explosion-Proof Products

Explosion-Proof Products SYSTEMATIC QUALITY Explosion-Proof Products Catalogue Ex products 11 Contents Labelling in accordance with the standards IEC / EN 60079-0 Labelling in accordance with the standards Pages 4-5 Pages 4-5

More information

Instruction Manual. Ex-Time 40 / 50

Instruction Manual. Ex-Time 40 / 50 Instruction Manual Ex-Time 40 / 50 Contents 1. Introduction 13 2. Safety Advice 13 3. Faults and Damage 13-14 4. Safety Regulations 14 5. Ex-Data 14-15 6. Technical Data 15-16 7. Use and Application /

More information

APG. Explosion Proof and Non-Incendive Magnetostrictive Level Sensors Series: MPX. Features

APG. Explosion Proof and Non-Incendive Magnetostrictive Level Sensors Series: MPX. Features Explosion Proof and Non-Incendive Magnetostrictive Level Sensors Series: MPX The MPX Series Magnetostrictive Level sensor provides highly accurate and repeatable level readings in a wide variety of liquid

More information