Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000"

Transcription

1 Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

2 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili s kodami QR boste zlahka na cilju. Kaj so kode QR? Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke. Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov! Postopek: Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.* Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona. Preizkusite zdaj S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.* Hoferjev storitveni portal Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu * Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

3 Kazalo Pregled...4 Uporaba...5 Vsebina kompleta/deli...6 Splošno... 7 Navodila za uporabo preberite in shranite...7 Razlaga znakov...7 Varnost...8 Predvidena uporaba... 8 Varnostni napotki... 8 Pred prvo uporabo...12 Pregled kamina in vsebine kompleta Osnovno čiščenje Sestavljanje kamina Uporaba Vlivanje bioetanola Prižiganje bioetanola Dolivanje in ponovno prižiganje bioetanola Gašenje plamena Čiščenje Shranjevanje Iskanje in odpravljanje napak Tehnični podatki Imenska tablica Odlaganje med odpadke...17 Odlaganje embalaže med odpadke Odlaganje kamina med odpadke Garancijski list Garancijski pogoji...20 Dok./Rev.-Nr _

4 4 A

5 5 B C

6 6 Vsebina kompleta/deli 1 Glavni del kamina 2 Varnostna posoda (integrirana) 3 Nosilna reža, 2 4 Steklo, 2 5 Valj za plamen 6 Pokrov za gašenje 7 Vijak 8 Ročaj pokrova za gašenje 9 Matica

7 Splošno Splošno Navodila za uporabo preberite in shranite Ta navodila za uporabo spadajo k temu namiznemu kaminu na etanol Polmesec. Vsebujejo pomembne informacije o sestavljanju in ravnanju. Za lažje razumevanje je namizni kamin na etanol Polmesec v nadaljevanju poimenovan samo kamin. Pred uporabo kamina natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo lahko pride do hudih telesnih poškodb ali škode na kaminu. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Navodila za uporabo shranite za poznejšo rabo. Če boste kamin izročili tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo. Razlaga znakov V teh navodilih za uporabo, na kaminu ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede. OPOZORILO! OBVESTILO! Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb. Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode. Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali ravnanju z izdelkom. Goriva ne zlivajte na odprt ogenj. Goriva ne zlivajte v vroč valj za plamen. 7

8 Varnost Varnost Predvidena uporaba Kamin je zasnovan izključno kot dekoracija za zgorevanje bioetanola. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene. Kamin ni nadomestilo za ogrevanje prostora in ni primeren za trajno delovanje. Kamin uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode ali celo telesnih poškodb. Kamin ni otroška igrača. Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe. Varnostni napotki OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb in požara! Zaradi neustreznega ravnanja s kaminom in bioetanolom lahko pride do hudih telesnih poškodb ali do požara. Upoštevajte tipsko ploščico na dnu glavnega dela kamina. Kamina med delovanjem ne puščajte goreti brez nadzora. Kamina na puščajte brez nadzora, dokler gori plamen. Otroci in hišne živali se ne smejo približevati kaminu. Osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja smejo kamin uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe. Kamina nikoli ne uporabljajte v okolici, kjer je prepih. Kamin postavite samo na območje, ki je zaščiteno pred prepihom. Kamin postavite na lahko dostopno, ravno, suho, dovolj stabilno podlago, ki je odporna na ogenj. Kamina ne postavljajte na rob ali vogal podlage. Prepričajte se, da lahko podlaga, na kateri stoji kamin, nosi njegovo težo. 8

9 Varnost Ne modificirajte kamina in ne nameščajte nobenih dodatnih delov nanj. Kamin sme delovati samo stoje v vodoravnem položaju. Ne premikajte kamina, ko deluje ali ko je že napolnjen z bioetanolom. Kamina ne uporabljajte nad drugim virom toplote. Kamina ne uporabljajte v bližini gorljivih predmetov in materialov. Pustite najmanj 1,5 m razmaka. Uporabljajte le takšen bioetanol, ki ga navaja proizvajalec. V kaminu ne kurite kakšnih drugih materialov. Kamin ne sme neprekinjeno delovati in ne smete ga uporabljati za ogrevanje prostora. Med polnjenjem ne smete kaditi, jesti in piti. Pred vžigom preverite, če je bioetanol stekel iz valja za plamen. Bioetanol, ki steče čez, lahko ob vžigu povzroči požar in ga je treba pred vžigom počistiti. Bioetanol ne sme priti v stik z očmi, sluznicami in kožo. Prav tako ne smete vdihavati hlapov bioetanola. Upoštevajte razdaljo najmanj 1,5 m od plamena in se izogibajte širokim premikom v območju gorenja plamena. Ne polagajte nobenih predmetov na ali v kamin. Ne pripravljajte nobenih živil nad plamenom kamina. Nikoli dodatno ne razvnemajte plamena (npr. s sušilnikom za lase). Uporabljajte le nadomestne dele, ki jih je dovolil proizvajalec. 9

10 Varnost OPOZORILO! Nevarnost opeklin! Kamin (zlasti zunanja površina) se med uporabo zelo segreje in ostane po pogasitvi plamena še nekaj časa vroč. Stik z njim lahko povzroči opekline. Počakajte, da se kamin popolnoma ohladi, preden se ga boste dotaknili. Bioetanol vlijte samo v popolnoma hladen valj za plamen. Nikoli ne vžigajte še toplega valja za plamen. OPOZORILO! Nevarnost zadušitve! Nezadosten dovod zraka lahko poveča vsebnost ogljikovega monoksida v zraku prostora in povzroči zadušitev. Kamin uporabljajte samo v dovolj velikih in dobro prezračevanih prostorih. Prostor mora biti velik najmanj 60 m³. Več kaminov hkrati lahko uporabljate le, če je toplotna moč enaka ali manjša od 4,5 kw in je prostor postavitve dodatno prezračevan. Poskrbite za redno zračenje prostora, saj plamen porablja kisik v zraku prostora. Bodite pozorni na znake utrujenosti in nezmožnosti koncentracije, ki nastanejo zaradi pomanjkanja kisika. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Nepravilno ravnanje s kaminom lahko vodi do poškodb. Preprečite nastajanje toplote oziroma toplotni zastoj, tako da kamin ne postavite neposredno k steni ali pod viseče omarice ipd. Kamina ne izpostavljajte udarcem ali tresljajem. 10

11 Varnost Kamina ne uporabljajte več, če so njegovi kovinski ali stekleni deli počeni, razpokani ali deformirani. Poškodovane dele zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli. Ne razlivajte bioetanola. Na lesenih tleh lahko pusti motne madeže. Ne uporabljajte bioetanola iz bencinskih črpalk. Zahtevana prostornina na mestu postavitve glede na različne stopnje izmenjave zraka Srednja vsebnost CO 2 v zraku prostora z največ 5000 ppm se ne sme preseči v naslednjih pogojih, kjer nastajajo izgorki: Najmanjša prostornina prostora (m³) Izmenjava zraka (1/h) Opomba 151 0,2 Stopnja izmenjave zraka zaradi netesnosti v zgradbi. 60 0,5 Običajne stopnje izmenjave zraka v zatesnjenih zgradbah in standardnih navadah uporabnikov glede prezračevanja. 30 1,0 Celotna izmenjava zraka v prostoru postavitve v eni uri. Naslednje vrednosti za izmenjavo zraka veljajo kot grobe referenčne vrednosti: Izmenjava zraka (1/h) Opomba 0 0,5 Zaprta okna in vrata 0,3 1,5 Odprto okno na nagib, brez rolete 5 10 Na pol odprto okno Izračun navedene najmanjše prostornine prostora glede na izmenjavo zraka v prostoru postavitve se izvede s stehiometrično izračunano vsebnostjo CO 2max. 11

12 Pred prvo uporabo Pred prvo uporabo Pregled kamina in vsebine kompleta 1. Vzemite kamin iz embalaže. 2. Odstranite nalepke z oz. iz valja za plamen Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sliko A). 4. Preverite, ali so na kaminu ali posameznih delih vidne poškodbe. Če so, kamina ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu. Osnovno čiščenje 1. Odstranite embalažni material in vse zaščitne folije. 2. Pred prvo uporabo s suho krpo očistite vse dele kamina. Sestavljanje kamina OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb in požara! Zaradi neustrezne postavitve kamina lahko pride do telesnih poškodb ali požara. Pri postavitvi kamina pazite na stabilen in vodoraven položaj. Stabilen in vodoraven položaj preverite tako, da pred uporabo kurišče pritisnete na površino za postavitev. Glavni del kamina 1 ima odprtino z integrirano varnostno posodo, v katero vtaknete valj za plamen. Varnostna posoda je namenjena zaščiti pred iztečenim bioetanolom. 1. Vstavite stekli 4 v nosilni reži 3 (glejte sliko B). 2. Vstavite valj za plamen 5 v varnostno posodo Z vijakom 7 in matico 9 pritrdite ročaj pokrova za gašenje 8 na pokrov za gašenje 6. 12

13 Uporaba Uporaba Vlivanje bioetanola OPOZORILO! Nevarnost opeklin in požara! Zaradi neustreznega vlivanja bioetanola lahko pride do telesnih poškodb ali požara. Polit in prelit bioetanol vedno takoj pobrišite in površino za njim obrišite še z vodo, da se pri vžiganju ne bo vžgal. Kamin je dovoljeno napolniti samo z bioetanolom min. 96 %, denaturiran z MEK + Bitrex. Priporočamo sledeče gorivo: etanol, 96,6 %, denaturiran Trgovsko ime: bioethanol Premium 96,6 %ig Proizvajalec: Podjetje Höfer Chemie GmbH, Friedrichsthalerstr. 5, Sulzbach, Germany Uporabljena je bila analiza goriva za gorivo etanol iz zadevne znane literature. 1. Prepričajte se, da je valj za plamen 5 čist in da je oznaka MAX dobro vidna. 2. Za vlivanje bioetanola uporabljajte lijak. 3. V valj za plamen vlijte največ 300 ml bioetanola do oznake MAX. 4. Prepričajte se, da bioetanol ni stekel v varnostno posodo 2 ali na glavni del kamina 1 in po potrebi odstranite bioetanol iz varnostne posode in z glavnega dela kamina, preden boste prižgali bioetanol v valju za plamen. Bioetanola ne puščajte dolgo v valju za plamen, temveč ga prižgite takoj, ko ga natočite. 13

14 Uporaba Prižiganje bioetanola OPOZORILO! Nevarnost opeklin in požara! Hlapi bioetanola se lahko pri prižiganju vnamejo in povzročijo opekline. Roke ne imejte preblizu valju za plamen, ko prižigate. Za prižiganje ne uporabljajte običajnih, kratkih vžigalnikov ali kratkih vžigalic. Bioetanol v valju za plamen 5 prižgite s paličastim vžigalnikom ali z dolgo vžigalico. Dolivanje in ponovno prižiganje bioetanola OPOZORILO! Nevarnost opeklin in požara! Zaradi neustreznega dolivanja bioetanola lahko pride do telesnih poškodb ali požara. Bioetanola nikoli ne vlivajte na plamen ali v še vroč valj za plamen. 1. Kamin se naj ohlaja vsaj 180 minut. 2. Prepričajte se, da je valj za plamen 5 čist in da je oznaka MAX dobro vidna. 3. Za dolivanje bioetalona uporabljajte lijak. 4. V valj za plamen vlijte največ 300 ml bioetanola do oznake MAX. 5. Prepričajte se, da bioetanol ni stekel v varnostno posodo 2 ali na glavni del kamina 1 in po potrebi odstranite bioetanol iz varnostne posode in z glavnega dela kamina, preden boste prižgali bioetanol v valju za plamen. 6. Bioetanol v valju za plamen prižgite s paličastim vžigalnikom ali z dolgo vžigalico. 14

15 Gašenje plamena Čiščenje OPOZORILO! Nevarnost opeklin in požara! Zaradi neustreznega gašenja plamena lahko pride do telesnih poškodb ali požara. Plamena nikoli ne gasite z vodo ali bombažnimi materiali. V sili pogasite plamen samo z gasilnim aparatom s peno ali s trdimi snovmi, peskom ali z gasilnim pokrivalom. Upoštevajte podatke na gasilnem aparatu. Pokrova za gašenje ne prijemajte na krožnem delu, ko gasite plamen. 1. Valj za plamen 5 pokrijte s krožnim, ploskim delom pokrova za gašenje 6 (glejte sliko C). 2. Pustite pokrov za gašenje nekaj sekund na valju za plamen in pustite valj za plamen pokrit, ko kamina ne uporabljate. Gasilne aparate postavite v bližini kamina, da bodo v sili hitro na dosegu roke. Čiščenje OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Nepravilno ravnanje s kaminom lahko vodi do poškodb. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, najlonske krtače, trde lopatice in podobno. Ta lahko poškodujejo površine. 1. Počakajte, da se kamin popolnoma ohladi. 2. Kamin obrišite z rahlo navlaženo krpo. 3. Nato vse dele obrišite, da se popolnoma posušijo. 15

16 Shranjevanje Shranjevanje OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb! Zaradi nepravilnega hranjenja bioetanola lahko pride do telesnih poškodb. Bioetanol hranite zunaj dosega otrok in hišnih živali. Upoštevajte tudi napotke na steklenici z bioetanolom. Bioetanol vedno hranite zaprtega v predvideni steklenici. Mesto hranjenja mora biti hladno, brez neposredne sončne svetlobe in stran od močnih virov toplote ali odprtega ognja. V svojem stanovanju ne smete hraniti več kot 5 litrov. Preden boste kamin razstavili in shranili, morate v celoti skuriti oz. odstraniti bioetanol v valju za plamen. 1. Počakajte, da se kamin popolnoma ohladi in po potrebi odstranite preostal bioetanol iz kamina. 2. Vzemite stekli 4 iz nosilnih rež Kamin in njegove posamezne dele po možnosti shranite v originalni embalaži ali v podobno veliki škatli. 4. Kamin hranite na suhem mestu, nedosegljivem za otroke in hišne živali. Iskanje in odpravljanje napak Napaka Možni vzrok Rešitev Bioetanola ni mogoče prižgati. Plamena ni mogoče pogasiti. Del bioetanola je izhlapel in sposobnost vžiga se je poslabšala. Valja za plamen ne pokrijete v celoti. Dolijte bioetanol (glejte poglavje Dolivanje in ponovno prižiganje bioetanola ). Prepričajte se, da pokrov za gašenje 6 v celoti pokriva odprtino valja za plamen 5 in počakajte nekaj sekund. 16

17 Tehnični podatki Model: Teža: Dimenzije (V Š G): Gorivo: Oddajanje energije/toplote: Trajanje gorenja: Polmesec pribl. 7,8 kg pribl. 30, cm bioetanol min. 96 %, denaturiran z MEK + Bitrex 1,07 kw 1,5 2 uri Min. velikost prostora: 60 m³ Številka izdelka: Tehnični podatki Imenska tablica Imenska tablica je na spodnji strani glavnega dela kamina in vsebuje naslednje podatke: hecht international GmbH, Im Herrmannshof 10, D Burgoberbach Namizni kamin na etanol Polmesec, št. artikla: , količina polnjenja: maks. 300 ml Gorivo: tekoče gorivo, bioetanol min. 96 %, denaturiran z MEK+Bitrex Odmik od gorljivih materialov in predmetov: min. pribl. 1,5 m Najmanjša prostornina prostora: 60 m³ pri 0,5-kratni izmenjavi zraka/uro (pri čemer se ne sme preseči srednja vsebnost CO 2 v zraku prostora z največ 5000 ppm, kjer nastajajo izgorki) Toplotna obremenitev: 1,07 kw Odlaganje med odpadke Odlaganje embalaže med odpadke Embalažo odstranite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine. Odlaganje kamina med odpadke Kamin odložite med odpadke v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi. 17

18 18

19 GARANCIJSKI LIST NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC Vaši podatki: Ime kupca Poštna številka in kraj Ulica E-pošta Datum nakupa * *Priporočamo, da skupaj s tem garancijskim listom shranite tudi račun. Kraj nakupa Opis napake: Podpis Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov: Naslov(i) servisa: hecht international GmbH Im Herrmannshof Burgoberbach GERMANY Telefonska pomoč: Po običajni tarifi fiksnega omrežja vašega ponudnika telefonije. Dosegljivost: pon. pet IZDELEK: Polmesec ŠTEVILKA IZDELKA: /2016 3LETA GARANCIJE

20 Garancijski pogoji Spoštovane stranke! Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite! Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi nasveti našega servisnega centra, ki je urejen posebej za vas, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se na nas obrnite po e-pošti ali faksu. Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu, vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti. Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Ob prevzemu izdelka za popravilo servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji prodajalni Hofer, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis. Oznaka proizvajalca/uvoznika: hecht international GmbH Im Herrmannshof Burgoberbach GERMANY Podjetje in sedež prodajalca: Hofer trgovina d.o.o. Kranjska cesta Lukovica VENIA

21 Distributer: HECHT INTERNATIONAL GMBH IM HERRMANNSHOF BURGOBERBACH GERMANY E-pošta: IZDELEK: Polmesec ŠTEVILKA IZDELKA: /2016 3LETA GARANCIJE

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo KOMPRESOR IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo Hitro in preprosto do cilja s kodami

More information

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu 4 LOUDSPEAKER SYSTEM Operating instructions Navodila za uporabo Upute za upotrebu GB SI HR Loudspeaker System Sistem radijskih zvočnikov Sistem radijskih zvučnika KH 2525 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867

More information

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR Anleitung_4010363:_ 27.05.2010 16:57 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions KOMPRESOR Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Originální návod k obsluze

More information

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1.

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1. Posebna varnostna navodila Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX ProductDiscontinued www.rosemount-tg.com Posebna varnostna navodila Rosemount TankRadar REX Vsebina Vsebina

More information

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

More information

Digitalno tedensko časovno stikalo Hama Premium

Digitalno tedensko časovno stikalo Hama Premium SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 31 144 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Digitalno tedensko časovno stikalo Hama Premium 00108838 Kataloška št.: 12 31 144 Kazalo A. Uvod... 2 Sestavni

More information

Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian)

Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian) Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian) 3 Dry & Store Global Operating Instructions IMPORTANT SAFEGUARDS This product is for household use. When using electrical products, especially when

More information

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. Stran 1 od 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Št. proizvoda: 01000000CTDEX 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

More information

NAVODILA ZA UPORABO: Namestitev aplikacije Renault Media Nav Toolbox

NAVODILA ZA UPORABO: Namestitev aplikacije Renault Media Nav Toolbox NAVODILA ZA UPORABO: Namestitev aplikacije Renault Media Nav Toolbox NAVODILA ZA UPORABO: Ustvarjanje digitalnega odtisa aparata na zunanjem USBpomnilniku NAVODILA ZA UPORABO: Začetek uporabe aplikacije

More information

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ali oznako zmesi Registracijska številka Sopomenke Jih ni. Številka SDS VS60342 Oznaka izdelka

More information

FR F. Notice d'installation et d'utilisation Français. Instructions for installation and use English. Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch

FR F. Notice d'installation et d'utilisation Français. Instructions for installation and use English. Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch FR F Notice d'installation et d'utilisation Français Instructions for installation and use English Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch Installatie en gebruikshanleiding Nederlands Manual de instalación

More information

Navodilo za uporabo. Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks

Navodilo za uporabo. Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks Navodilo za uporabo Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila

More information

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije:

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije: Stran : 1 / 9 ODDELEK 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Trgovska oznaka Številka snov/zmes BROS Sprej proti komarjem in klopom I zmes 1.2 Pomembne identificirane

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

More information

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE V G R A D N J A, Z A G O N I N V Z D R Ž E V A N J E Vgradnja, zagon in vzdrževanje VSEBINA OSNOVNE INFORMACIJE O HIDRAVLIČNIH PROIZVODIH 5 Navezujoči dokumenti 5 Pomembne

More information

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka Varnostni list (vskladuzuredbo KOMISIJE(EU)št.453/2010) Oznaka izdelka ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja Ime izdelka Ime kemikalije Registracijskaštevilka REACH Novex 12% Tris-Glycine

More information

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Datum izdaje: 07/01/2016 Datum obdelave: 07/01/2016 Nadomešča izdajo: 07/01/2016 Verzija: 4.2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime

More information

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet)

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet) Stran št. 1 / 9 Varnostni list ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Šifra: Ime 675.70I.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

More information

GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE

GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE Namen tega priročnika je pomoč operaterjem pri zagonu, ustavljanju in drugih opravilih v zvezi z generatorskim agregatom. PREVOD IZVIRNIH NAVODIL

More information

PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO SUŠILNEGA STROJA

PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO SUŠILNEGA STROJA SI PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO SUŠILNEGA STROJA www.gorenje.com Zahvaljujemo se vam za zaupanje pri nakupu našega sušilnega stroja. Vaš novi sušilni stroj ustreza zahtevam moderne nege perila, vaše perilo

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFMILMILDEOF 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec

More information

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Identifikacija snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: UNIBLACK2 Ni podatka Uporaba snovi/pripravka: Uporaba: vosek za naravne kamne

More information

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 789090 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

More information

TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA

TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA D I P L O M S K O D E L O TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA Ljubljana, september 2004 MATEJA TROJAR IZJAVA Študentka MATEJA TROJAR izjavljam, da

More information

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R Varnostni list ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Kartuša s črnilom EPSON T6915 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

More information

Maschinen und Werkzeuge für die Rohrbearbeitung

Maschinen und Werkzeuge für die Rohrbearbeitung 1 /8-2'' deu eng fra Hand- Gewindeschneidkluppe Betriebsanleitung Vor Inbetriebnahme lesen! Hand die stock Operating Instructions Please read before commissioning! Filière à main Instructions d emploi

More information

Comfosystems Sistemi za prezračevanje z rekuperacijo

Comfosystems Sistemi za prezračevanje z rekuperacijo www.minergia.si Comfosystems Sistemi za prezračevanje z rekuperacijo Ogrevanje Hlajenje Svež zrak Čist zrak Prezračevanje z rekuperacijo Eden najpomembnejših dejavnikov, od katerega sta odvisna ugodno

More information

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Vincent KNAB Abstract: This article describes a way to design a hydraulic closed-loop circuit from the customer

More information

Priročnik za uporabnika. DreamStation CPAP DreamStation CPAP Pro DreamStation Auto CPAP

Priročnik za uporabnika. DreamStation CPAP DreamStation CPAP Pro DreamStation Auto CPAP Priročnik za uporabnika DreamStation CPAP DreamStation CPAP Pro DreamStation Auto CPAP Kazalo Predvidena uporaba...1 Pomembno...1 Opozorila...1 Svarila...2 Kontraindikacije...2 Legenda simbolov...3 Vsebina

More information

CHE-3F AE/SK Uo/U(Um) 12/20 (24) kv

CHE-3F AE/SK Uo/U(Um) 12/20 (24) kv SN HIBRID CHE-3F AE/SK Uo/U(Um) 12/20 (24) kv Navodilo za montažo Kabelski končnik - zunanja montaža za trižilne SN univerzalne kable AXCES/EXCEL 24 kv CELLPACK GmbH CELLPACK AG Electrical Products Electrical

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Gregor Žnidaršič ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS DIPLOMSKO DELO visokošolskega strokovnega študija Ljubljana,

More information

11/14. test NOKIINIH ZEMLJEVIDOV na Androidu ANDROID 5 nasveti za MAC in LINUX sam svoj MOJSTER. TEST vrhunskih telefonov od Appla do»kitajcev«12

11/14. test NOKIINIH ZEMLJEVIDOV na Androidu ANDROID 5 nasveti za MAC in LINUX sam svoj MOJSTER. TEST vrhunskih telefonov od Appla do»kitajcev«12 PREIZKUSILI SMO WINDOWS 10! ZABAVNA ELEKTRONIKA I RAČUNALNIŠTVO I NOVE TEHNOLOGIJE 11/14 6,65 november 2014 / letnik 24 www.monitor.si Najboljši ta hip! TEST vrhunskih telefonov od Appla do»kitajcev«12

More information

VARNOSTNI LIST Amoniak

VARNOSTNI LIST Amoniak 1/19 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Naziv snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Dodatna identifikacija Kemična oznaka:, brezvodni Kemična formula: NH3 Št.

More information

TEHNIČNI PODATKI: º º º º º º º º º º º

TEHNIČNI PODATKI: º º º º º º º º º º º NAVODILA ZA UPORABO TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 1000 prstnih odtisov Napajalna napetost 8-30 V usmerjeno ali izmenično 2 relejna izhoda Max. tok na releju 3 A Čas proženja releja 2 s Max. moč 1,8 W,

More information

BANČNA GARANCIJA KOT INŠTRUMENT ZAVAROVANJA

BANČNA GARANCIJA KOT INŠTRUMENT ZAVAROVANJA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO BANČNA GARANCIJA KOT INŠTRUMENT ZAVAROVANJA Ljubljana, januar 2007 DUŠAN ŽUŽEK IZJAVA Študent Dušan Žužek izjavljam, da sem avtor tega diplomskega

More information

Dodatek k navodilom za uporabo Trifazni motor DR63/eDR63 s protieksplozijsko zaščito

Dodatek k navodilom za uporabo Trifazni motor DR63/eDR63 s protieksplozijsko zaščito Pogonska tehnika \ avtomatizacija pogonov \ sistemska integracija \ storitve Dodatek k navodilom za uporabo Trifazni motor DR63/eDR63 s protieksplozijsko zaščito Izdaja 08/2011 19297416 / SL SEW-EURODRIVE

More information

Ultra. Инструкция по эксплуатации Naped bramy garazowej Instrukcja obsługi Pogonski mehanizmi za garažna vrata Navodilo za delovanje

Ultra. Инструкция по эксплуатации Naped bramy garazowej Instrukcja obsługi Pogonski mehanizmi za garažna vrata Navodilo za delovanje Ultra Garagentorantrieb Betriebsanleitung Garage door operator Operating Instructions Motorisation de porte de garage Mode d'emploi Portautomatik Bruksanvisning Garageportmotor Brugsvejledningen Garasjeportåpner

More information

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT Izdano 01/12/2016 rel. # 1 01/12/2016 # 1 / 8 ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime: Šifra izdelka: 17641 Kemijsko ime: CAS: 5908-99-6 - EC No:

More information

UPORABA ODPRTOKODNIH REŠITEV V SPLETNIH TRGOVINAH MALIH PODJETIJ

UPORABA ODPRTOKODNIH REŠITEV V SPLETNIH TRGOVINAH MALIH PODJETIJ REPUBLIKA SLOVENIJA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO UPORABA ODPRTOKODNIH REŠITEV V SPLETNIH TRGOVINAH MALIH PODJETIJ Junij, 2009 Uroš Škrubej REPUBLIKA SLOVENIJA UNIVERZA

More information

KOLESA CASTORS AND WHEELS

KOLESA CASTORS AND WHEELS KOLESA CASTORS AND WHEELS 15 NAŠA KOLESA SE VRTIJO V VAŠE ZADOVOLJSTVO OUR WHEELS SPIN TO YOUR SATISFACTION KAZALO CONTENTS 1 KOLESA ZA SPLOŠNE NAMENE CASTORS AND WHEELS FOR STANDARD USE 10 2 KOLESA

More information

Bayesove metode razvrščanja nezaželene elektronske pošte

Bayesove metode razvrščanja nezaželene elektronske pošte UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Matej Gorenšek Bayesove metode razvrščanja nezaželene elektronske pošte Diplomsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Matej

More information

SUUNTO SPARTAN SPORT 1.4

SUUNTO SPARTAN SPORT 1.4 SUUNTO SPARTAN SPORT 1.4 UPORABNIŠKI PRIROČNIK 2016-11-17 2 1 VARNOST... 4 2 Kako začeti... 7 2.1 Zaslon na dotik in tipke... 8 2.2 Zasloni... 9 2.3 Prilagajanje nastavitev... 11 3 Funkcije... 14 3.1 Spremljanje

More information

SIMPLY CLEVER

SIMPLY CLEVER Revija za brihten odnos do življenja SIMPLY CLEVER www.simplyclever.si avgust 2016 19 Z NASMEHOM NA POT 6 V središču Njegova garaža 12 Po prednostni Škodini modeli Family 28 Športno Superb SportLine 3

More information

NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH

NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Rok Kuzem NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU MENTOR: vis.

More information

THERMOELECTRON FORMA Serija C ULT zamrzovalnik

THERMOELECTRON FORMA Serija C ULT zamrzovalnik NAVODILO ZA UPORABO APARATA THERMOELECTRON FORMA Serija 900-86 C ULT zamrzovalnik Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh

More information

Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost?

Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost? Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost? mag. Samo Zorc 1 2004 Članek skuša povzeti nekatere dileme glede patentiranja programske opreme (PPO), predvsem z vidika patentiranja algoritmov in poslovnih

More information

24. DNEVI ZAVAROVALNIŠTVA V SLOVENIJI E-ZBORNIK 24TH INSURANCE DAYS IN SLOVENIA E-PROCEEDINGS

24. DNEVI ZAVAROVALNIŠTVA V SLOVENIJI E-ZBORNIK 24TH INSURANCE DAYS IN SLOVENIA E-PROCEEDINGS 24. DNEVI ZAVAROVALNIŠTVA V SLOVENIJI E-ZBORNIK Osrednji temi: Moderne prodajne poti v zavarovalništvu Zavarovalništvo - partner države ali država - partner zavarovalništva 24TH INSURANCE DAYS IN SLOVENIA

More information

NAVODILO ZA UPORABO. Tevitamol 500 mg tablete paracetamol

NAVODILO ZA UPORABO. Tevitamol 500 mg tablete paracetamol NAVODILO ZA UPORABO Tevitamol 500 mg tablete paracetamol Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne informacije. To zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati

More information

NAVODILA ZA UPORABO. Navodila za uporabo brezžičnega upravljalnika. Slovenščina. OM-GS (4)-DAIKIN Št. dela: R D MODE TURBO TIMER

NAVODILA ZA UPORABO. Navodila za uporabo brezžičnega upravljalnika. Slovenščina. OM-GS (4)-DAIKIN Št. dela: R D MODE TURBO TIMER NAVODILA ZA UPORABO Navodila za uporabo brezžičnega upravljalnika Slovenščina SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(4)-DAIKIN Št. dela: R08019037090D BRC52A61/62/63 Daljinski

More information

Punto - cenik v. Easy 9.490

Punto - cenik v. Easy 9.490 Punto - cenik 1.4 8v 9.490 Cene so v EUR z DDV in ne vsebujejo prevozno logističnih storitev. Izpis dokumenta: 22.6.2017 11:34:57 stran 1/5 Punto - tehnični podatki 1.4 8v MOTOR Delovna prostornina (cm³)

More information

Uradni list Evropske unije L 153/17

Uradni list Evropske unije L 153/17 5.6.2013 Uradni list Evropske unije L 153/17 UREDBA SVETA (EU) št. 502/2013 z dne 29. maja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 990/2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom

More information

Oglaševanje na Dominvrt.si

Oglaševanje na Dominvrt.si Oglaševanje na Dominvrt.si 2010 Vsebina Predstavitev Dominvrt.si Možnosti oglaševanja na Dominvrt.si Navodila za pripravo plačane objave Pogoji oglaševanja Predstavitev Dominvrt.si Nova spletna stran Dominvrt.si

More information

INNOVACON Testni lističi

INNOVACON Testni lističi NAVODILO ZA UPORABO TESTA INNOVACON Testni lističi za odkrivanje kreatinina, nitrita, glutaraldehida, vrednosti ph, specifične mase in oksidantov/piridinijevega klorokromata v urinu Kratka navodila za

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO TEJA KUMP

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO TEJA KUMP UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO TEJA KUMP UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA STROŠKOV IN DOBROBITI UVEDBE NOVE TEHNOLOGIJE SANITARNIH SISTEMOV SANBOX

More information

Fotoaparati. namesto.pfckkamer 10/13 VARNOSTNO KOPIRANJE ZA PC IN MAC POSLOVNI PROJEKTORJI ZABAVNA ELEKTRONIKA I RAČUNALNIŠTVO I NOVE TEHNOLOGIJE

Fotoaparati. namesto.pfckkamer 10/13 VARNOSTNO KOPIRANJE ZA PC IN MAC POSLOVNI PROJEKTORJI ZABAVNA ELEKTRONIKA I RAČUNALNIŠTVO I NOVE TEHNOLOGIJE VARNOSTNO KOPIRANJE ZA PC IN MAC 10/13 ZABAVNA ELEKTRONIKA I RAČUNALNIŠTVO I NOVE TEHNOLOGIJE Fotoaparati 6,65 oktober 2013 / letnik 23 www.monitor.si V + 8,5 GB VSEBINE, namesto.pfckkamer o o :o, in;

More information

Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin

Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin srce = črpalka žile = cevi jetra, ledvice = filtri kosti = konstrukcija mišice = cilindri možgani = regulacija Viri kontaminacije hidravličnega fluida Vnešena

More information

Razvoj poslovnih aplikacij po metodi Scrum

Razvoj poslovnih aplikacij po metodi Scrum UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matej Murn Razvoj poslovnih aplikacij po metodi Scrum DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

RENOVIRANJE STARODOBNEGA VOZILA ZASTAVA 750

RENOVIRANJE STARODOBNEGA VOZILA ZASTAVA 750 B&B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Promet Modul: Cestni promet RENOVIRANJE STARODOBNEGA VOZILA ZASTAVA 750 Mentor: mag. Brane Lotriĉ Lektorica: Irena Marinko Kandidat: Miha Grabeljšek Ljubljana, november

More information

TEHNIKE ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V BASLU II Lidija Janevska 1

TEHNIKE ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V BASLU II Lidija Janevska 1 TEHNIKE ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V BASLU II Lidija Janevska 1 Uvod Nujnost po obvladovanju kreditnega tveganja je v času od uveljavitve kapitalskega sporazuma iz leta 1988 po svetu spodbudila večjo

More information

CENIK Velja od

CENIK Velja od CENIK Velja od 1. 4. 2017 ČLANI VETO SKUPINE & PRODAJNA MESTA: www.veto.si LJUBLJANA www.veto.si KRANJ www.eltron.si RADOMLJE www.vodoterm.si NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER www.megaterm.si CELJE www.slada.si

More information

Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev

Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Sebastjan Štucl Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

TIR CARNET HOLDER S MANUAL

TIR CARNET HOLDER S MANUAL TIR CARNET HOLDER S MANUAL The present Manual has been elaborated to assist persons who use TIR Carnets. In the case of eventual discrepancies between the text of this Manual on one hand and, on the other

More information

RAZISKAVA SEVANJA MOBILNIH TELEFONOV

RAZISKAVA SEVANJA MOBILNIH TELEFONOV ŠOLSKI CENTER VELENJE ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA Trg mladosti 3, 3320 Velenje MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA RAZISKAVA SEVANJA MOBILNIH TELEFONOV Tematsko področje: TELEKOMUNIKACIJE

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Blaž Gamse. Pravno varstvo delavca uporabnika konoplje v slovenski delovnopravni zakonodaji

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Blaž Gamse. Pravno varstvo delavca uporabnika konoplje v slovenski delovnopravni zakonodaji UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Blaž Gamse Pravno varstvo delavca uporabnika konoplje v slovenski delovnopravni zakonodaji Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO IZBOR OPTIMALNEGA TRANSPORTA ZA DOBAVO ZDRAVIL V MONGOLIJO PRIMER PODJETJA LEK

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO IZBOR OPTIMALNEGA TRANSPORTA ZA DOBAVO ZDRAVIL V MONGOLIJO PRIMER PODJETJA LEK UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO IZBOR OPTIMALNEGA TRANSPORTA ZA DOBAVO ZDRAVIL V MONGOLIJO PRIMER PODJETJA LEK Ljubljana, maj 2013 ŠPELA BRODNIK IZJAVA O AVTORSTVU Spodaj podpisana

More information

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Uporabniški priročnik Serija HP LaserJet Professional M1130/ M1210 MFP Uporabniški priročnik Avtorske pravice in licence Copyright 2015 HP Development Company,

More information

Revizija revizije ocene stroškov 2. tira

Revizija revizije ocene stroškov 2. tira Revizija revizije ocene stroškov 2. tira V javnosti že od leta 2010 dalje krožijo zelo različne ocene stroškov izvedbe projekta 2. tira med Divačo in Koprom (v nadaljevanju 2TDK), ki se gibljejo med 700

More information

PLANITOP 540. Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin

PLANITOP 540. Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin 1057-7-2013 ang., it. PLANITOP 540 Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin PODROČJE UPORABE Fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo

More information

VPLIV STANDARDOV NA KAKOVOST PROIZVODA IN VPLIV KAKOVOSTI NA PRODAJO IZDELKOV

VPLIV STANDARDOV NA KAKOVOST PROIZVODA IN VPLIV KAKOVOSTI NA PRODAJO IZDELKOV ŠOLSKI CENTER CELJE SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO IN MEHATRONIKO VPLIV STANDARDOV NA KAKOVOST PROIZVODA IN VPLIV KAKOVOSTI NA PRODAJO IZDELKOV Avtor : Mentorji : Josip Pintar S - 4. b Denis Kač, univ. dipl.

More information

Prenosni osebni ra unalnik. Uporabniški priro nik

Prenosni osebni ra unalnik. Uporabniški priro nik Prenosni osebni raunalnik Uporabniški prironik Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard

More information

JAVNI NASTOP Z VIDIKA BESEDNE IN NEBESEDNE KOMUNIKCIJE. Saša Špitalar

JAVNI NASTOP Z VIDIKA BESEDNE IN NEBESEDNE KOMUNIKCIJE. Saša Špitalar JAVNI NASTOP Z VIDIKA BESEDNE IN NEBESEDNE KOMUNIKCIJE Saša Špitalar sashica7@gmail.com Povzetek Javni nastop z vidika besedne in nebesedne komunikacije je področje, kjer gre za veščino, ki se je z veliko

More information

Crna Gora Cjenovnik. 15. JANUAR

Crna Gora Cjenovnik. 15. JANUAR Crna Gora Cjenovnik 15. JANUAR 2017. www.mazda.co.me Mazda2 (5 vrata) Mazda2 G75 Emotion 55 / 75 5 brzina 11.590 Mazda2 G75 Challenge 55 / 75 5 brzina 12.090 Mazda2 G75 TAKUMI 55 / 75 5 brzina 13.590 Mazda2

More information

Uporabniški priročnik

Uporabniški priročnik Uporabniški priročnik Vsebina Uvod... 2 Kratko in jedrnato... 6 Ključi, vrata, okna... 21 Sedeži in varnostni sistemi... 46 Prostori za spravljanje... 71 Instrumenti in upravni elementi... 81 Osvetlitev...

More information

Optimizacija procesa izdelave nalepk

Optimizacija procesa izdelave nalepk UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Silvester Murgelj Optimizacija procesa izdelave nalepk DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

Crna Gora Cjenovnik 1. SEPTEMBAR

Crna Gora Cjenovnik 1. SEPTEMBAR Crna Gora Cjenovnik 1. SEPTEMBAR 2015. WWW.MAZDA.CO.ME Mazda2 (5 vrata) Mazda2 G75 Emotion 55 / 75 5 brzina 11.390 Mazda2 G75 Challenge 55 / 75 5 brzina 11.890 Mazda2 G90 Challenge 66 / 90 5 brzina 12.390

More information

1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij. 1 del 3 poglavja. 1 del 2 poglavji. 1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij

1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij. 1 del 3 poglavja. 1 del 2 poglavji. 1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij vsebina (klikni naslov za vsebino) uvod vsebina smernic pasti spletnih forumov na kaj paziti, ko uporabljamo forume? zloraba osebnih podatkov na forumih kdaj gre za zlorabo, primeri zlorab in sovražni

More information

UVAJANJE AGILNE METODE SCRUM V RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA ZA ZDRAVO PREHRANO

UVAJANJE AGILNE METODE SCRUM V RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA ZA ZDRAVO PREHRANO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Rok Alidžanović UVAJANJE AGILNE METODE SCRUM V RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA ZA ZDRAVO PREHRANO DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

More information

Program usklajevanja. Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk

Program usklajevanja. Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk EN SL Program usklajevanja Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk 1. Ali se skupna praksa razlikuje od prejšnje prakse? Skupna praksa pomeni, da nekateri uradi

More information

Kje kupovati? V slogu recepta: Potrebuješ

Kje kupovati? V slogu recepta: Potrebuješ Kje kupovati? Material je mogoče kupiti v Sloveniji (Farnell, IC Elektronika, HTE ) ali prek spleta (ebay, Deal Extreme, evropski Deal Extreme, Ali Express). Če šola najde način za kupovanje prek spleta,

More information

INSIGNIA Uporabniški priročnik

INSIGNIA Uporabniški priročnik INSIGNIA Uporabniški priročnik Vsebina Uvod... 2 Kratko in jedrnato... 6 Ključi, vrata, okna... 19 Sedeži in varnostni sistemi... 43 Prostori za spravljanje... 71 Instrumenti in upravni elementi... 86

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OBVLADOVANJE VIROV V MULTIPROJEKTNEM OKOLJU S PROGRAMSKIM ORODJEM MS PROJECT SERVER

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OBVLADOVANJE VIROV V MULTIPROJEKTNEM OKOLJU S PROGRAMSKIM ORODJEM MS PROJECT SERVER UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OBVLADOVANJE VIROV V MULTIPROJEKTNEM OKOLJU S PROGRAMSKIM ORODJEM MS PROJECT SERVER Ljubljana, september 2007 DEAN LEVAČIČ IZJAVA Študent Dean Levačič

More information

ANALIZA NAPAKE SLEDENJA PRI INDEKSNIH ETF SKLADIH PRIMER DVEH IZBRANIH SKLADOV

ANALIZA NAPAKE SLEDENJA PRI INDEKSNIH ETF SKLADIH PRIMER DVEH IZBRANIH SKLADOV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA NAPAKE SLEDENJA PRI INDEKSNIH ETF SKLADIH PRIMER DVEH IZBRANIH SKLADOV Ljubljana, september 2010 JURE KIMOVEC I IZJAVA Študent JURE KIMOVEC

More information

OKVARE IN TESTIRANJA VN MERILNIH TRANSFORMATORJEV

OKVARE IN TESTIRANJA VN MERILNIH TRANSFORMATORJEV ICES VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Elektroenergetika Modul: Elektroenergetska učinkovitost in električne instalacije OKVARE IN TESTIRANJA VN MERILNIH TRANSFORMATORJEV Mentor: mag. Drago Bokal Lektorica:

More information

vodila za drsna vrata

vodila za drsna vrata vodila za drsna vrata - Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. - Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. - Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO TANJA BIZOVIČAR

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO TANJA BIZOVIČAR UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO TANJA BIZOVIČAR UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OBLIKOVANJE POPOLNIH TABLIC UMRLJIVOSTI ZA SLOVENIJO ZA LETA 1997 2007 Ljubljana,

More information

Krmilnik vzorca LA 404-2

Krmilnik vzorca LA 404-2 Krmilnik vzorca LA 404-2 Priroènik, Slovenian NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS www.nordson.com This equipment is regulated by the European Union under WEEE Directive 2002/96/EC. www.nordson.com

More information

Kaj pravijo o ZKI in Sekciji za plastiko in gumo

Kaj pravijo o ZKI in Sekciji za plastiko in gumo S e k c i j a za p l a s t i k o i n g u m o Poročilo o delu 20 09-2 01 2 Kaj pravijo o ZKI in Sekciji za plastiko in gumo Boštjan Šifrar, direktor podjetja Sibo G d.o.o., podpredsednik UO GZS-ZKI za področje

More information

PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI

PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI Ime in priimek avtorja: Lidija Pavlič Ime in priimek mentorja: Doc. dr. Srečo Dragoš Naslov dela: Stališča mladih do samomorilnosti Kraj: Ljubljana Leto: 2016 Število strani:

More information

TEAJ VARNE VOŽNJE S ŠTIRIKOLESNIKOM

TEAJ VARNE VOŽNJE S ŠTIRIKOLESNIKOM UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov TEAJ VARNE VOŽNJE S ŠTIRIKOLESNIKOM Mentor: izred. prof. dr. Marko Ferjan Kandidat:

More information

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet. seminarske naloge predmeta Ladijski strojni elektro sistemi leto

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet. seminarske naloge predmeta Ladijski strojni elektro sistemi leto Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet seminarske naloge predmeta Ladijski strojni elektro sistemi leto 2010-2011 različica: nedelja, 12. junij 2011 HE Medvode, 23. maj 2011 Dok, Izola,

More information

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and

More information

Proizvodnja in poraba furnirja. Avtorji: Mitja Piškur

Proizvodnja in poraba furnirja. Avtorji: Mitja Piškur Avtorji: Mitja Piškur September 2014 Contents Proizvodnja in poraba furnirja... 3 Zaključek... 11 Kazalo slik Slika 1: Model Loop 3D Vinterio, blagovna znamka Infiniti podjetja OMP S.r.l., oblikovalec:

More information

EKONOMSKA UPRAVIČENOST OPTIMIZACIJE FAZE NABAVNE LOGISTIKE V OSKRBOVALNI VERIGI PODJETJA CITROËN SLOVENIJA

EKONOMSKA UPRAVIČENOST OPTIMIZACIJE FAZE NABAVNE LOGISTIKE V OSKRBOVALNI VERIGI PODJETJA CITROËN SLOVENIJA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO EKONOMSKA UPRAVIČENOST OPTIMIZACIJE FAZE NABAVNE LOGISTIKE V OSKRBOVALNI VERIGI PODJETJA CITROËN SLOVENIJA LJUBLJANA, FEBRUAR 2005 MATJAŽ AVSEC

More information

NAVIGACIJA IN LOKALIZACIJA MOBILNE PLATFORME DATA Z UPORABO DIGITALNEGA KOMPASA

NAVIGACIJA IN LOKALIZACIJA MOBILNE PLATFORME DATA Z UPORABO DIGITALNEGA KOMPASA Uroš Kotnik NAVIGACIJA IN LOKALIZACIJA MOBILNE PLATFORME DATA Z UPORABO DIGITALNEGA KOMPASA Diplomsko delo Maribor, maj 2013 NAVIGACIJA IN LOKALIZACIJA MOBILNE PLATFORME DATA Z UPORABO DIGITALNEGA KOMPASA

More information

Avtomatizacija stroja za vezenje

Avtomatizacija stroja za vezenje Avtomatizacija stroja za vezenje Ivan VENGUST Izvleček: V članku so opisane glavne značilnosti projekta avtomatizacije stroja za vezenje. Vezilni stroj med delovanjem sinhronizirano z gibanjem igle premika

More information

GRUNDFOS NAVODILA. Navodila za montažo in obratovanje

GRUNDFOS NAVODILA. Navodila za montažo in obratovanje GRUNDFOS NAVODILA MQ Navodila za montažo in obratovanje Slovensko (SI) Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje Prevod originalnega angleškega izvoda. VSEBINA Stran 1. Varnostna navodila 2 1.1

More information

MINI KROŽNA KRIŽIŠČA

MINI KROŽNA KRIŽIŠČA UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO Rok Držečnik MINI KROŽNA KRIŽIŠČA Diplomsko delo Maribor, avgust 2009 I UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO SI - 2000 MARIBOR, Smetanova 17 Diplomsko

More information

Vzorec pogodbe. Izdelajte eno elektronsko kopijo parafirane vzorčne pogodbe za elektronsko kopijo vloge.

Vzorec pogodbe. Izdelajte eno elektronsko kopijo parafirane vzorčne pogodbe za elektronsko kopijo vloge. Vzorec pogodbe Vzorec pogodbe preberite in parafirajte na zadnji strani, ni pa je potrebno izpolnjevati. S parafo potrdite, da ste bili vnaprej, ob prijavi seznanjeni s pogodbenimi določili. Pogodba se

More information

PRIKLJU^NI ELEMENTI OD ALUMINIZIRANOG ^ELI^NOG LIMA (aluminata) DEBLJINE 2 mm Fittings made up of aluminium coated plate, thickness 2 mm

PRIKLJU^NI ELEMENTI OD ALUMINIZIRANOG ^ELI^NOG LIMA (aluminata) DEBLJINE 2 mm Fittings made up of aluminium coated plate, thickness 2 mm PRIKU^NI EEMENTI O UMINIZIRNOG ^EI^NOG IM (aluminata) EBINE 2 mm Fittings made up of aluminium coated plate, thickness 2 mm 8 Z VS, MI TO RIMO NBOE! FOR YOU, WE O IT BEST! Fittings made up of aluminium

More information

Gigaset SX255isdn/SX205isdn

Gigaset SX255isdn/SX205isdn s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

More information