Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000"

Transcription

1 Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

2 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili s kodami QR boste zlahka na cilju. Kaj so kode QR? Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke. Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov! Postopek: Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.* Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona. Preizkusite zdaj S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.* Hoferjev storitveni portal Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu * Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

3 Kazalo Pregled...4 Uporaba...5 Vsebina kompleta/deli...6 Splošno... 7 Navodila za uporabo preberite in shranite...7 Razlaga znakov...7 Varnost...8 Predvidena uporaba... 8 Varnostni napotki... 8 Pred prvo uporabo...12 Pregled kamina in vsebine kompleta Osnovno čiščenje Sestavljanje kamina Uporaba Vlivanje bioetanola Prižiganje bioetanola Dolivanje in ponovno prižiganje bioetanola Gašenje plamena Čiščenje Shranjevanje Iskanje in odpravljanje napak Tehnični podatki Imenska tablica Odlaganje med odpadke...17 Odlaganje embalaže med odpadke Odlaganje kamina med odpadke Garancijski list Garancijski pogoji...20 Dok./Rev.-Nr _

4 4 A

5 5 B C

6 6 Vsebina kompleta/deli 1 Glavni del kamina 2 Varnostna posoda (integrirana) 3 Nosilna reža, 2 4 Steklo, 2 5 Valj za plamen 6 Pokrov za gašenje 7 Vijak 8 Ročaj pokrova za gašenje 9 Matica

7 Splošno Splošno Navodila za uporabo preberite in shranite Ta navodila za uporabo spadajo k temu namiznemu kaminu na etanol Polmesec. Vsebujejo pomembne informacije o sestavljanju in ravnanju. Za lažje razumevanje je namizni kamin na etanol Polmesec v nadaljevanju poimenovan samo kamin. Pred uporabo kamina natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo lahko pride do hudih telesnih poškodb ali škode na kaminu. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Navodila za uporabo shranite za poznejšo rabo. Če boste kamin izročili tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo. Razlaga znakov V teh navodilih za uporabo, na kaminu ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede. OPOZORILO! OBVESTILO! Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb. Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode. Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali ravnanju z izdelkom. Goriva ne zlivajte na odprt ogenj. Goriva ne zlivajte v vroč valj za plamen. 7

8 Varnost Varnost Predvidena uporaba Kamin je zasnovan izključno kot dekoracija za zgorevanje bioetanola. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene. Kamin ni nadomestilo za ogrevanje prostora in ni primeren za trajno delovanje. Kamin uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode ali celo telesnih poškodb. Kamin ni otroška igrača. Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe. Varnostni napotki OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb in požara! Zaradi neustreznega ravnanja s kaminom in bioetanolom lahko pride do hudih telesnih poškodb ali do požara. Upoštevajte tipsko ploščico na dnu glavnega dela kamina. Kamina med delovanjem ne puščajte goreti brez nadzora. Kamina na puščajte brez nadzora, dokler gori plamen. Otroci in hišne živali se ne smejo približevati kaminu. Osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja smejo kamin uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe. Kamina nikoli ne uporabljajte v okolici, kjer je prepih. Kamin postavite samo na območje, ki je zaščiteno pred prepihom. Kamin postavite na lahko dostopno, ravno, suho, dovolj stabilno podlago, ki je odporna na ogenj. Kamina ne postavljajte na rob ali vogal podlage. Prepričajte se, da lahko podlaga, na kateri stoji kamin, nosi njegovo težo. 8

9 Varnost Ne modificirajte kamina in ne nameščajte nobenih dodatnih delov nanj. Kamin sme delovati samo stoje v vodoravnem položaju. Ne premikajte kamina, ko deluje ali ko je že napolnjen z bioetanolom. Kamina ne uporabljajte nad drugim virom toplote. Kamina ne uporabljajte v bližini gorljivih predmetov in materialov. Pustite najmanj 1,5 m razmaka. Uporabljajte le takšen bioetanol, ki ga navaja proizvajalec. V kaminu ne kurite kakšnih drugih materialov. Kamin ne sme neprekinjeno delovati in ne smete ga uporabljati za ogrevanje prostora. Med polnjenjem ne smete kaditi, jesti in piti. Pred vžigom preverite, če je bioetanol stekel iz valja za plamen. Bioetanol, ki steče čez, lahko ob vžigu povzroči požar in ga je treba pred vžigom počistiti. Bioetanol ne sme priti v stik z očmi, sluznicami in kožo. Prav tako ne smete vdihavati hlapov bioetanola. Upoštevajte razdaljo najmanj 1,5 m od plamena in se izogibajte širokim premikom v območju gorenja plamena. Ne polagajte nobenih predmetov na ali v kamin. Ne pripravljajte nobenih živil nad plamenom kamina. Nikoli dodatno ne razvnemajte plamena (npr. s sušilnikom za lase). Uporabljajte le nadomestne dele, ki jih je dovolil proizvajalec. 9

10 Varnost OPOZORILO! Nevarnost opeklin! Kamin (zlasti zunanja površina) se med uporabo zelo segreje in ostane po pogasitvi plamena še nekaj časa vroč. Stik z njim lahko povzroči opekline. Počakajte, da se kamin popolnoma ohladi, preden se ga boste dotaknili. Bioetanol vlijte samo v popolnoma hladen valj za plamen. Nikoli ne vžigajte še toplega valja za plamen. OPOZORILO! Nevarnost zadušitve! Nezadosten dovod zraka lahko poveča vsebnost ogljikovega monoksida v zraku prostora in povzroči zadušitev. Kamin uporabljajte samo v dovolj velikih in dobro prezračevanih prostorih. Prostor mora biti velik najmanj 60 m³. Več kaminov hkrati lahko uporabljate le, če je toplotna moč enaka ali manjša od 4,5 kw in je prostor postavitve dodatno prezračevan. Poskrbite za redno zračenje prostora, saj plamen porablja kisik v zraku prostora. Bodite pozorni na znake utrujenosti in nezmožnosti koncentracije, ki nastanejo zaradi pomanjkanja kisika. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Nepravilno ravnanje s kaminom lahko vodi do poškodb. Preprečite nastajanje toplote oziroma toplotni zastoj, tako da kamin ne postavite neposredno k steni ali pod viseče omarice ipd. Kamina ne izpostavljajte udarcem ali tresljajem. 10

11 Varnost Kamina ne uporabljajte več, če so njegovi kovinski ali stekleni deli počeni, razpokani ali deformirani. Poškodovane dele zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli. Ne razlivajte bioetanola. Na lesenih tleh lahko pusti motne madeže. Ne uporabljajte bioetanola iz bencinskih črpalk. Zahtevana prostornina na mestu postavitve glede na različne stopnje izmenjave zraka Srednja vsebnost CO 2 v zraku prostora z največ 5000 ppm se ne sme preseči v naslednjih pogojih, kjer nastajajo izgorki: Najmanjša prostornina prostora (m³) Izmenjava zraka (1/h) Opomba 151 0,2 Stopnja izmenjave zraka zaradi netesnosti v zgradbi. 60 0,5 Običajne stopnje izmenjave zraka v zatesnjenih zgradbah in standardnih navadah uporabnikov glede prezračevanja. 30 1,0 Celotna izmenjava zraka v prostoru postavitve v eni uri. Naslednje vrednosti za izmenjavo zraka veljajo kot grobe referenčne vrednosti: Izmenjava zraka (1/h) Opomba 0 0,5 Zaprta okna in vrata 0,3 1,5 Odprto okno na nagib, brez rolete 5 10 Na pol odprto okno Izračun navedene najmanjše prostornine prostora glede na izmenjavo zraka v prostoru postavitve se izvede s stehiometrično izračunano vsebnostjo CO 2max. 11

12 Pred prvo uporabo Pred prvo uporabo Pregled kamina in vsebine kompleta 1. Vzemite kamin iz embalaže. 2. Odstranite nalepke z oz. iz valja za plamen Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sliko A). 4. Preverite, ali so na kaminu ali posameznih delih vidne poškodbe. Če so, kamina ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu. Osnovno čiščenje 1. Odstranite embalažni material in vse zaščitne folije. 2. Pred prvo uporabo s suho krpo očistite vse dele kamina. Sestavljanje kamina OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb in požara! Zaradi neustrezne postavitve kamina lahko pride do telesnih poškodb ali požara. Pri postavitvi kamina pazite na stabilen in vodoraven položaj. Stabilen in vodoraven položaj preverite tako, da pred uporabo kurišče pritisnete na površino za postavitev. Glavni del kamina 1 ima odprtino z integrirano varnostno posodo, v katero vtaknete valj za plamen. Varnostna posoda je namenjena zaščiti pred iztečenim bioetanolom. 1. Vstavite stekli 4 v nosilni reži 3 (glejte sliko B). 2. Vstavite valj za plamen 5 v varnostno posodo Z vijakom 7 in matico 9 pritrdite ročaj pokrova za gašenje 8 na pokrov za gašenje 6. 12

13 Uporaba Uporaba Vlivanje bioetanola OPOZORILO! Nevarnost opeklin in požara! Zaradi neustreznega vlivanja bioetanola lahko pride do telesnih poškodb ali požara. Polit in prelit bioetanol vedno takoj pobrišite in površino za njim obrišite še z vodo, da se pri vžiganju ne bo vžgal. Kamin je dovoljeno napolniti samo z bioetanolom min. 96 %, denaturiran z MEK + Bitrex. Priporočamo sledeče gorivo: etanol, 96,6 %, denaturiran Trgovsko ime: bioethanol Premium 96,6 %ig Proizvajalec: Podjetje Höfer Chemie GmbH, Friedrichsthalerstr. 5, Sulzbach, Germany Uporabljena je bila analiza goriva za gorivo etanol iz zadevne znane literature. 1. Prepričajte se, da je valj za plamen 5 čist in da je oznaka MAX dobro vidna. 2. Za vlivanje bioetanola uporabljajte lijak. 3. V valj za plamen vlijte največ 300 ml bioetanola do oznake MAX. 4. Prepričajte se, da bioetanol ni stekel v varnostno posodo 2 ali na glavni del kamina 1 in po potrebi odstranite bioetanol iz varnostne posode in z glavnega dela kamina, preden boste prižgali bioetanol v valju za plamen. Bioetanola ne puščajte dolgo v valju za plamen, temveč ga prižgite takoj, ko ga natočite. 13

14 Uporaba Prižiganje bioetanola OPOZORILO! Nevarnost opeklin in požara! Hlapi bioetanola se lahko pri prižiganju vnamejo in povzročijo opekline. Roke ne imejte preblizu valju za plamen, ko prižigate. Za prižiganje ne uporabljajte običajnih, kratkih vžigalnikov ali kratkih vžigalic. Bioetanol v valju za plamen 5 prižgite s paličastim vžigalnikom ali z dolgo vžigalico. Dolivanje in ponovno prižiganje bioetanola OPOZORILO! Nevarnost opeklin in požara! Zaradi neustreznega dolivanja bioetanola lahko pride do telesnih poškodb ali požara. Bioetanola nikoli ne vlivajte na plamen ali v še vroč valj za plamen. 1. Kamin se naj ohlaja vsaj 180 minut. 2. Prepričajte se, da je valj za plamen 5 čist in da je oznaka MAX dobro vidna. 3. Za dolivanje bioetalona uporabljajte lijak. 4. V valj za plamen vlijte največ 300 ml bioetanola do oznake MAX. 5. Prepričajte se, da bioetanol ni stekel v varnostno posodo 2 ali na glavni del kamina 1 in po potrebi odstranite bioetanol iz varnostne posode in z glavnega dela kamina, preden boste prižgali bioetanol v valju za plamen. 6. Bioetanol v valju za plamen prižgite s paličastim vžigalnikom ali z dolgo vžigalico. 14

15 Gašenje plamena Čiščenje OPOZORILO! Nevarnost opeklin in požara! Zaradi neustreznega gašenja plamena lahko pride do telesnih poškodb ali požara. Plamena nikoli ne gasite z vodo ali bombažnimi materiali. V sili pogasite plamen samo z gasilnim aparatom s peno ali s trdimi snovmi, peskom ali z gasilnim pokrivalom. Upoštevajte podatke na gasilnem aparatu. Pokrova za gašenje ne prijemajte na krožnem delu, ko gasite plamen. 1. Valj za plamen 5 pokrijte s krožnim, ploskim delom pokrova za gašenje 6 (glejte sliko C). 2. Pustite pokrov za gašenje nekaj sekund na valju za plamen in pustite valj za plamen pokrit, ko kamina ne uporabljate. Gasilne aparate postavite v bližini kamina, da bodo v sili hitro na dosegu roke. Čiščenje OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Nepravilno ravnanje s kaminom lahko vodi do poškodb. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, najlonske krtače, trde lopatice in podobno. Ta lahko poškodujejo površine. 1. Počakajte, da se kamin popolnoma ohladi. 2. Kamin obrišite z rahlo navlaženo krpo. 3. Nato vse dele obrišite, da se popolnoma posušijo. 15

16 Shranjevanje Shranjevanje OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb! Zaradi nepravilnega hranjenja bioetanola lahko pride do telesnih poškodb. Bioetanol hranite zunaj dosega otrok in hišnih živali. Upoštevajte tudi napotke na steklenici z bioetanolom. Bioetanol vedno hranite zaprtega v predvideni steklenici. Mesto hranjenja mora biti hladno, brez neposredne sončne svetlobe in stran od močnih virov toplote ali odprtega ognja. V svojem stanovanju ne smete hraniti več kot 5 litrov. Preden boste kamin razstavili in shranili, morate v celoti skuriti oz. odstraniti bioetanol v valju za plamen. 1. Počakajte, da se kamin popolnoma ohladi in po potrebi odstranite preostal bioetanol iz kamina. 2. Vzemite stekli 4 iz nosilnih rež Kamin in njegove posamezne dele po možnosti shranite v originalni embalaži ali v podobno veliki škatli. 4. Kamin hranite na suhem mestu, nedosegljivem za otroke in hišne živali. Iskanje in odpravljanje napak Napaka Možni vzrok Rešitev Bioetanola ni mogoče prižgati. Plamena ni mogoče pogasiti. Del bioetanola je izhlapel in sposobnost vžiga se je poslabšala. Valja za plamen ne pokrijete v celoti. Dolijte bioetanol (glejte poglavje Dolivanje in ponovno prižiganje bioetanola ). Prepričajte se, da pokrov za gašenje 6 v celoti pokriva odprtino valja za plamen 5 in počakajte nekaj sekund. 16

17 Tehnični podatki Model: Teža: Dimenzije (V Š G): Gorivo: Oddajanje energije/toplote: Trajanje gorenja: Polmesec pribl. 7,8 kg pribl. 30, cm bioetanol min. 96 %, denaturiran z MEK + Bitrex 1,07 kw 1,5 2 uri Min. velikost prostora: 60 m³ Številka izdelka: Tehnični podatki Imenska tablica Imenska tablica je na spodnji strani glavnega dela kamina in vsebuje naslednje podatke: hecht international GmbH, Im Herrmannshof 10, D Burgoberbach Namizni kamin na etanol Polmesec, št. artikla: , količina polnjenja: maks. 300 ml Gorivo: tekoče gorivo, bioetanol min. 96 %, denaturiran z MEK+Bitrex Odmik od gorljivih materialov in predmetov: min. pribl. 1,5 m Najmanjša prostornina prostora: 60 m³ pri 0,5-kratni izmenjavi zraka/uro (pri čemer se ne sme preseči srednja vsebnost CO 2 v zraku prostora z največ 5000 ppm, kjer nastajajo izgorki) Toplotna obremenitev: 1,07 kw Odlaganje med odpadke Odlaganje embalaže med odpadke Embalažo odstranite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine. Odlaganje kamina med odpadke Kamin odložite med odpadke v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi. 17

18 18

19 GARANCIJSKI LIST NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC Vaši podatki: Ime kupca Poštna številka in kraj Ulica E-pošta Datum nakupa * *Priporočamo, da skupaj s tem garancijskim listom shranite tudi račun. Kraj nakupa Opis napake: Podpis Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov: Naslov(i) servisa: hecht international GmbH Im Herrmannshof Burgoberbach GERMANY Telefonska pomoč: Po običajni tarifi fiksnega omrežja vašega ponudnika telefonije. Dosegljivost: pon. pet IZDELEK: Polmesec ŠTEVILKA IZDELKA: /2016 3LETA GARANCIJE

20 Garancijski pogoji Spoštovane stranke! Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite! Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi nasveti našega servisnega centra, ki je urejen posebej za vas, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se na nas obrnite po e-pošti ali faksu. Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu, vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti. Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Ob prevzemu izdelka za popravilo servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji prodajalni Hofer, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis. Oznaka proizvajalca/uvoznika: hecht international GmbH Im Herrmannshof Burgoberbach GERMANY Podjetje in sedež prodajalca: Hofer trgovina d.o.o. Kranjska cesta Lukovica VENIA

21 Distributer: HECHT INTERNATIONAL GMBH IM HERRMANNSHOF BURGOBERBACH GERMANY E-pošta: IZDELEK: Polmesec ŠTEVILKA IZDELKA: /2016 3LETA GARANCIJE

PROFESIONALNI BREZŽIČNI APARAT ZA STRIŽENJE LAS

PROFESIONALNI BREZŽIČNI APARAT ZA STRIŽENJE LAS Navodila za uporabo PROFESIONALNI BREZŽIČNI APARAT ZA STRIŽENJE LAS IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami

More information

Atim - izvlečni mehanizmi

Atim - izvlečni mehanizmi Atim - izvlečni mehanizmi - Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. - Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. - Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne

More information

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo KOMPRESOR IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo Hitro in preprosto do cilja s kodami

More information

Električni. grelniki nog. Modeli: ELA 300 NAVODILA ZA UPORABO. Utility Model No: 2012/ Od leta

Električni. grelniki nog. Modeli: ELA 300 NAVODILA ZA UPORABO. Utility Model No: 2012/ Od leta Od leta Električni grelniki nog Modeli: ELA 300 Utility Model No: 2012/12763 NAVODILA ZA UPORABO OKOLJSKA POLITIKA Obvezujemo se, da bomo: Izpolnjevali zahteve veljavnih zakonodaj, Zagotovili nenehno izboljšanje

More information

AR 250 Turbo. Parts and Maintenance Manual Priročnik za vzdrževanje in rezervne dele. GB English. SI Slovenian G-SI (rev.5)

AR 250 Turbo. Parts and Maintenance Manual Priročnik za vzdrževanje in rezervne dele. GB English. SI Slovenian G-SI (rev.5) 24490G-SI (rev.5) Parts and Maintenance Manual Priročnik za vzdrževanje in rezervne dele AR 250 Turbo Series: CE - Engine type: Kubota V1505-TBB-EC-1-S1 Product code: JHAF030 Serije: CE Vrsta motorja:

More information

Digitalni spominski osciloskop Voltcraft DSO-1062D

Digitalni spominski osciloskop Voltcraft DSO-1062D SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 24 85 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Digitalni spominski osciloskop Voltcraft DSO-1062D Kataloška št.: 12 24 85 KAZALO PREDVIDENA UPORABA... 2 RAZLAGA

More information

NAVODILA ZA UPORABO. Vod A6

NAVODILA ZA UPORABO. Vod A6 NAVODILA ZA UPORABO Vod A6 KPD-35 DVN11 KPD-52 DVN11 KPD-71 DVN11 KPD-90 DVN11 KPD-105 DVN11 KPD-105 DTN11 KPD-140 DVN11 KPD-140 DTN11 KPD-160 DTN11 KPD-52 DVR11 KPD-71 DVR11 KPD-105 DVR11 KPD-105 DTR11

More information

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu 4 LOUDSPEAKER SYSTEM Operating instructions Navodila za uporabo Upute za upotrebu GB SI HR Loudspeaker System Sistem radijskih zvočnikov Sistem radijskih zvučnika KH 2525 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867

More information

NAVODILA ZA UPORABO. Model DX K DX K DX K DX K DX K DX K. Vinska vitrina

NAVODILA ZA UPORABO. Model DX K DX K DX K DX K DX K DX K. Vinska vitrina Model DX-46.103K DX-80.188K DX-96.270K DX-114.270K DX-180.450K DX-200.450K Vinska vitrina POZOR! Pred uporabo pozorno preberite in sledite vsem varnostnim navodilom in navodilom za uporabo! VSEBINA 1.

More information

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR Anleitung_4010363:_ 27.05.2010 16:57 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions KOMPRESOR Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Originální návod k obsluze

More information

BC 300 D (30.5 cm 3 ) - DS 3000 D (30.5 cm 3 ) SLO PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

BC 300 D (30.5 cm 3 ) - DS 3000 D (30.5 cm 3 ) SLO PRIROČNIK ZA UPORABNIKA BC 300 D (30.5 cm 3 ) - DS 3000 D (30.5 cm 3 ) SLO PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 1 6 8 19 1 2 3 4 5 17 16 14 7 12 13 9 11 18 15 10 2 3 4 5 4A 6 6A C 7 8 B 11 A T 9 10 13 3 1 S.p.A. - Via E. Fermi, 4 42011 Bagnolo

More information

Digitalno tedensko časovno stikalo Hama Premium

Digitalno tedensko časovno stikalo Hama Premium SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 31 144 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Digitalno tedensko časovno stikalo Hama Premium 00108838 Kataloška št.: 12 31 144 Kazalo A. Uvod... 2 Sestavni

More information

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1.

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1. Posebna varnostna navodila Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX ProductDiscontinued www.rosemount-tg.com Posebna varnostna navodila Rosemount TankRadar REX Vsebina Vsebina

More information

Priročnik za hitri začetek

Priročnik za hitri začetek Priročnik za hitri začetek CJB1FK0ALBGA www.sar-tick.com Ta izdelek je v skladu z nacionalnimi omejitvami SAR, ki znašajo 2 W/kg. Posamezne najvišje vrednosti SAR lahko najdete v poglavju»radijski valovi«tega

More information

VSD2 VARIABILNI VRTINČNI DIFUZOR VARIABLE SWIRL DIFFUSER. Kot lopatic ( ) / Angle of the blades ( ) 90 odpiranje / opening 85

VSD2 VARIABILNI VRTINČNI DIFUZOR VARIABLE SWIRL DIFFUSER. Kot lopatic ( ) / Angle of the blades ( ) 90 odpiranje / opening 85 VSD2 VARIABILNI VRTINČNI DIFUZOR VARIABLE SWIRL DIFFUSER OPIS: Difuzor VSD2 je namenjen hlajenju in ogrevanju velikih prostorov višine 4 do 12m. Omogoča turbulenten tok zraka, dolge domete pri ogrevanju

More information

XL-75 xtra Series NAVODILO ZA UPORABO 0,3. Norm OPTIMIZED PERFORMANCE

XL-75 xtra Series NAVODILO ZA UPORABO 0,3. Norm OPTIMIZED PERFORMANCE XL-75 xtra Series NAVODILO ZA UPORABO EN 0,3 Norm OPTIMIZED PERFORMANCE Navodilo za uporabo Prevod izvirnih navodil za uporabo 1007444-00 / sl / 03.2009 XL-75 xtra TWIN POWER XL-75 xtra TURBO POWER XL-75

More information

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

More information

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

More information

BMF 12T2Pro NAVODILA ZA UPORABO GOZDARSKE PRIKOLICE

BMF 12T2Pro NAVODILA ZA UPORABO GOZDARSKE PRIKOLICE BMF 12T2Pro NAVODILA ZA UPORABO GOZDARSKE PRIKOLICE Kazalo BMF 12T 2Pro Gozdarska prikolica Stran 1 / 7 1 SPLOŠNO 1 SPLOŠNO... 1 2 VARNOSTNI NASVETI... 1 2.1 Splošno... 1 2.2 Varnostna razdalja... 2 2.3

More information

TTK 400 NAVODILO ZA UPORABO RAZVLAŽEVALNIK ZRAKA TRT-BA-TTK400-TC-002-SL

TTK 400 NAVODILO ZA UPORABO RAZVLAŽEVALNIK ZRAKA TRT-BA-TTK400-TC-002-SL TTK 400 SL NAVODILO ZA UPORABO RAZVLAŽEVALNIK ZRAKA TRT-BA-TTK400-TC-00-SL Kazalo vsebine Napotki glede navodil za uporabo... 0 Varnost... 0 Informacije o napravi... 03 Transport... 07 Upravljanje... 08

More information

PEČ NA PELETE ZA ETAŽNO OGREVANJE COMMO "

PEČ NA PELETE ZA ETAŽNO OGREVANJE COMMO PEČ NA PELETE ZA ETAŽNO OGREVANJE COMMO " Peleti gorivo iz lesne biomase biogorivo NAVODILA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE PEČI 1 Naprave za ogrevanje (v teh navodilih imenovane»peči«) podjetja ALFA

More information

DX462 CM/HM. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

DX462 CM/HM. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 DX462 CM/HM Bedienungsanleitung Mode d emploi Instrukcja obsługi Návod na obuhu Návod k obuze Használati utasítás Инструкция по зксплуатации Gebruiksaanwijzing Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство

More information

Navodila za uporabo Osnovni vodnik

Navodila za uporabo Osnovni vodnik Navodila za uporabo Osnovni vodnik Projektor DLP Za komercialno uporabo Št. modela PT-DZ780 PT-DW750 PT-DX820 Pred uporabo preberite Navodila za uporabo tega projektorja vključujejo»navodila za uporabo

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo za odstranjevanje insektov.

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo za odstranjevanje insektov. Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo za odstranjevanje insektov.

More information

NAVODILA ZA UPORABO: Namestitev aplikacije Renault Media Nav Toolbox

NAVODILA ZA UPORABO: Namestitev aplikacije Renault Media Nav Toolbox NAVODILA ZA UPORABO: Namestitev aplikacije Renault Media Nav Toolbox NAVODILA ZA UPORABO: Ustvarjanje digitalnega odtisa aparata na zunanjem USBpomnilniku NAVODILA ZA UPORABO: Začetek uporabe aplikacije

More information

Navodila za namestitev. DEVIreg 550. Inteligentni elektronski termostat.

Navodila za namestitev. DEVIreg 550. Inteligentni elektronski termostat. Navodila za namestitev DEVIreg 550 Inteligentni elektronski termostat www.devi.com Izvirna navodila so napisana v angleščini. Navodila v drugih jezikih so prevodi izvirnih navodil. (Direktiva 2006/42/ES)

More information

Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian)

Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian) Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian) 3 Dry & Store Global Operating Instructions IMPORTANT SAFEGUARDS This product is for household use. When using electrical products, especially when

More information

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. Stran 1 od 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Št. proizvoda: 01000000CTDEX 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

More information

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije:

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije: Stran : 1 / 9 ODDELEK 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Trgovska oznaka Številka snov/zmes BROS Sprej proti komarjem in klopom I zmes 1.2 Pomembne identificirane

More information

Klima naprava za parkirana vozila. Navodila za uporabo. Cool Top Vario 10 E

Klima naprava za parkirana vozila. Navodila za uporabo. Cool Top Vario 10 E Klima naprava za parkirana vozila Navodila za uporabo Cool Top Vario 10 E Cool Top Vario 10 E SLO Kazalo 1 Splošno................................................................................ 1 1.1

More information

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ali oznako zmesi Registracijska številka Sopomenke Jih ni. Številka SDS VS60342 Oznaka izdelka

More information

Pošta Slovenije d.o.o. Slomškov trg MARIBOR e pošta: espremnica Navodilo za namestitev aplikacije»espremnica«

Pošta Slovenije d.o.o. Slomškov trg MARIBOR e pošta:  espremnica Navodilo za namestitev aplikacije»espremnica« Pošta Slovenije d.o.o. Slomškov trg 10 2500 MARIBOR e pošta: info@posta.si www.posta.si espremnica Navodilo za namestitev aplikacije»espremnica«maribor, September 2017 KAZALO Opis dokumenta... 3 Načini

More information

EVROPSKO RIBIŠTVO V ŠTEVILKAH

EVROPSKO RIBIŠTVO V ŠTEVILKAH EVROPSKO RIBIŠTVO V ŠTEVILKAH V spodnjih preglednicah so prikazani osnovni statistični podatki za naslednja področja skupne ribiške politike (SRP): ribiška flota držav članic v letu 2014 (preglednica I),

More information

Izvirna navodila za uporabo

Izvirna navodila za uporabo Izvirna navodila za uporabo Pnevmatske naprave VOGT s seznami orodja, dodatkov in nadomestnih delov SI Stanje: 09/2017 WorkTec SI Video posnetki mediateke Informirajte se obsežno o naših napravah in ravnanju

More information

Prednji menjalnik. Navodila za trgovce SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. CESTNO MTB Treking

Prednji menjalnik. Navodila za trgovce SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. CESTNO MTB Treking (Slovenian) DM-MBFD001-01 Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE Prednji menjalnik SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000

More information

10,92 cm / 4,3 navigacijski sistem

10,92 cm / 4,3 navigacijski sistem 10,92 cm / 4,3 navigacijski sistem Navodila za uporabo Obdobje akcije: 01/2012, tip: E4260 (MD 98950) Originalno navodilo za uporabo Pozdravni nagovor Spoštovani kupec, čestitamo vam ob nakupu tega izdelka.

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

More information

Navodilo za uporabo. Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks

Navodilo za uporabo. Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks Navodilo za uporabo Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: JSH 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Proizvod

More information

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE CONTENTS 1. INTRODUCTION (UVOD)... 3 1.1 EC- CONFORMITY-CERTIFICATE (CERTIFIKAT KAKOVOSTI)... 3 1.2 CONSTRUCTOR (PROIZVAJALEC-KONSTRUKTOR)...

More information

SUUNTO M1/M2 Priroènik za uporabnika

SUUNTO M1/M2 Priroènik za uporabnika SUUNTO M1/M2 Priroènik za uporabnika sl 1 VARNOST..................................................................... 4 Vrste varnostnih opozoril:............................................ 4 Varnostni

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje:

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje: stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identificacija izdelka Številka artikla: XXP006937 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka

More information

FR F. Notice d'installation et d'utilisation Français. Instructions for installation and use English. Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch

FR F. Notice d'installation et d'utilisation Français. Instructions for installation and use English. Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch FR F Notice d'installation et d'utilisation Français Instructions for installation and use English Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch Installatie en gebruikshanleiding Nederlands Manual de instalación

More information

BT001 TESTER AKUMULATORJEV

BT001 TESTER AKUMULATORJEV SI SI BT001 TESTER AKUMULATORJEV BT002 TESTER BATERIJE/POLNILNEGA SISTEMA/ZAGONSKEGA SISTEMA POSTOPEK TESTIRANJA / NAVODILA ZA UPORABO POMEMBNO: 1. Za testiranje 6 in 12 voltnih akumulatorjev (BT001/BT002),

More information

Digitalni okvir za slike ODYS DPF Shine, 7" (17,8 cm) kat.št.:

Digitalni okvir za slike ODYS DPF Shine, 7 (17,8 cm) kat.št.: NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. Art. : 95 22 44 www.conrad.si Digitalni okvir za slike ODYS DPF Shine, 7" (17,8 cm) kat.št.: 95 22 44 Pomembna varnostna navodila Z napravo vedno ravnajte zelo previdno.

More information

KAMINSKA PEČ na pelete s toplovodnim izmenjevalcem

KAMINSKA PEČ na pelete s toplovodnim izmenjevalcem KAMINSKA PEČ na pelete s toplovodnim izmenjevalcem NAVODILA za vgradnjo in uporabo Tehnični podatki Opis Varnostna navodila Predpisi in zakonodaja Odgovornost Vgradnja Navodila za uporabo plošče s prikazovalnikom

More information

TUR THERAPIETECHNIK NEBUTUR 310 Ultrazvočni inhalator za domačo in profesionalno uporabo TR

TUR THERAPIETECHNIK NEBUTUR 310 Ultrazvočni inhalator za domačo in profesionalno uporabo TR NAVODILO ZA UPORABO APARATA TUR THERAPIETECHNIK NEBUTUR 310 Ultrazvočni inhalator za domačo in profesionalno uporabo TR- 321124 Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi

More information

Varnostni list. v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 FLOORTOP

Varnostni list. v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 FLOORTOP Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Odsvetovane

More information

Projektna naloga: Preventivni ukrepi varstva pred požarom pri izvajanju vročih del

Projektna naloga: Preventivni ukrepi varstva pred požarom pri izvajanju vročih del Projektna naloga: Preventivni ukrepi varstva pred požarom pri izvajanju vročih del KAZALO 1. Uvod... 3 2. Vroča dela... 4 3. Pogoji za nastanek gorenja pri izvajanju vročih del... 5 4. Izvajanje vročih

More information

VZDRŽEVANJE Zamenjava svetilke projektorja Ponastavitev svetilke Čiščenje projektorja Čiščenje objektiva...

VZDRŽEVANJE Zamenjava svetilke projektorja Ponastavitev svetilke Čiščenje projektorja Čiščenje objektiva... PRENOSNI PROJEKTOR Kazalo: VARNOST... 5 Varnost med delovanjem... 5 Napotki za serviserje... 7 Kraj uporabe... 7 Standardi/Elektromagnetna združljivost... 8 Recikliranje in odlaganje... 9 Rokovanje z baterijami...

More information

M7 Intelli IT (HEM-7322T-E) Priročnik z navodili

M7 Intelli IT (HEM-7322T-E) Priročnik z navodili Slovenščina Samodejni merilnik krvnega tlaka na nadlakti M7 Intelli IT (HEM-7322T-E) Priročnik z navodili IM-HEM-7322T-E-02-02/2017 A B C GK J I H G M N D E F P Q R S HL Y Z AA AB AC AD T HAE O U V W

More information

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE V G R A D N J A, Z A G O N I N V Z D R Ž E V A N J E Vgradnja, zagon in vzdrževanje VSEBINA OSNOVNE INFORMACIJE O HIDRAVLIČNIH PROIZVODIH 5 Navezujoči dokumenti 5 Pomembne

More information

DRUŽBA KIA. Uživajte v svojem vozilu in izkušnji»družinske skrbi«s Kia!

DRUŽBA KIA. Uživajte v svojem vozilu in izkušnji»družinske skrbi«s Kia! DRUŽBA KIA Hvala, ker ste postali lastnik novega vozila Kia. Kia Motors je globalni izdelovalec visokokakovostnih avtomobilov z odličnim razmerjem med vrednostjo in ceno, zato vam želimo zagotoviti vrhunsko

More information

Navodila za uporabo Osnovni vodnik

Navodila za uporabo Osnovni vodnik Navodila za uporabo Osnovni vodnik LCD projektor Za komercialno uporabo Št. modela PT-MZ670 PT-MW630 PT-MZ570 PT-MW530 Pred uporabo preberite Navodila za uporabo tega projektorja vključujejo»navodila za

More information

NAVODILA ZA UPORABO HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Laserski tiskalnik Brother. Za slabovidne uporabnike

NAVODILA ZA UPORABO HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Laserski tiskalnik Brother. Za slabovidne uporabnike Laserski tiskalnik Brother NAVODILA ZA UPORABO HL-2140 HL-2150N HL-2170W Za slabovidne uporabnike Ta Navodila za uporabo si lahko preberete tudi s programsko opremo za branje besedil Screen Reader. Preden

More information

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet)

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet) Stran št. 1 / 9 Varnostni list ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Šifra: Ime 675.70I.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

More information

NAVODILA ZA UPORABO. Različica 0 SLOVENSKO

NAVODILA ZA UPORABO.   Različica 0 SLOVENSKO SLOVENSKO NAVODILA ZA UPORABO Pred uporabo naprave P-touch preberite ta Navodila za uporabo. Ta Navodila za uporabo shranite na priroèno mesto, da jih boste lahko uporabili v prihodnje. UVOD PRVI KORAKI

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFMILMILDEOF 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec

More information

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Identifikacija snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: UNIBLACK2 Ni podatka Uporaba snovi/pripravka: Uporaba: vosek za naravne kamne

More information

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 789090 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

More information

stran: 1 / 9 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

stran: 1 / 9 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: M30000, M900104-M900107, M907001-907238, M941000-M946870, M951000-M956000, 302480-302497,

More information

Raziskave in razvoj iz ljubezni do ljudi

Raziskave in razvoj iz ljubezni do ljudi RESIDENTIAL Raziskave in razvoj iz ljubezni do ljudi»od okolja in za okolje«, glasi filozofija podjetništva - to je čutiti in videti v celotni paleti proizvodov TOSHIBA TOSHIBA že več kot 65 let deluje

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 5.900.223 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Stopnja

More information

NAVODILO ZA UPORABO. ERAZABAN 100 mg/g krema dokozanol

NAVODILO ZA UPORABO. ERAZABAN 100 mg/g krema dokozanol NAVODILO ZA UPORABO ERAZABAN 100 mg/g krema dokozanol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati

More information

vsebina Pregled tiskalnika Nastavitev strojne opreme Nalaganje izvirnikov UVOD KAKO ZAČETI

vsebina Pregled tiskalnika Nastavitev strojne opreme Nalaganje izvirnikov UVOD KAKO ZAČETI vsebina 6 Funkcije vašega novega laserskega izdelka 9 Varnost 12 Podatki, določeni s predpisi UVOD 19 19 Pregled tiskalnika 19 Pogled s sprednje strani 19 Pogled z zadnje strani 20 Pregled nadzorne plošče

More information

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka Varnostni list (vskladuzuredbo KOMISIJE(EU)št.453/2010) Oznaka izdelka ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja Ime izdelka Ime kemikalije Registracijskaštevilka REACH Novex 12% Tris-Glycine

More information

Termoelektrarna Šoštanj d. o. o.

Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. Predstavitev Šoštanj 10. marec 2017 Agenda Splošne informacije o TEŠ Splošne informacije o bloku 6 TEŠ-splošne informacije Poslovni subjekt: Lastništvo: Osnovna dejavnost:

More information

VersaBlue naprave za taljenje lepila Tipi VA in VT

VersaBlue naprave za taljenje lepila Tipi VA in VT VersaBlue naprave za taljenje lepila Tipi VA in VT Navodilo za uporabo -Slovenian - Izdaja 06/14 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Napotek To dokument velja za celo serijo. Naročilna številka P/N

More information

NAZIV VZDRŽEVALNE ORGANIZACIJE SKLIC ODOBRITVE VZDRŽEVALNE ORGANIZACIJE DELO DO. DELO POTRJUJE (ime in priimek odgovorne osebe)

NAZIV VZDRŽEVALNE ORGANIZACIJE SKLIC ODOBRITVE VZDRŽEVALNE ORGANIZACIJE DELO DO. DELO POTRJUJE (ime in priimek odgovorne osebe) Vrednotenje delovnih izkušenj za kategorijo B1.1 PODATKI O KANDIDATU IME kandidata PRIIMEK kandidata DATUM rojstva NASLOV stalnega prebivališča ZAPOSLITVE NAZIV VZDRŽEVALNE ORGANIZACIJE NAZIV VZDRŽEVALNE

More information

bojlerji in zalogovniki

bojlerji in zalogovniki BOJLER SG(S) - trda izolacija ELEKTRIČNI GRELCI ZA BOJLERJE (6/4'') ali (5/4'') (l) 22-104500 100 22-124500 120 22-144500 140 22-208000 200 22-308000 300 22-408000 400 22-504000 500 22-704000 720 34-104000

More information

Wall-mounted bins. 50 L Wall-Up with pedal. Wall-mounted bin with pedal, lid, bag tightener and screws

Wall-mounted bins. 50 L Wall-Up with pedal. Wall-mounted bin with pedal, lid, bag tightener and screws Wall-mounted bins 50 L Wall-Up with pedal Wall-mounted bin with pedal, lid, bag tightener and screws 39 cm 53.5cm 82 cm L pcs kg m³ 00005840EE grey, with grey lid and pedal 50 1 5.56 0.123 00005840WT white,

More information

1. Pomembna opozorila Minimalna oddaljenost od gorljivih materialov Opis kotla 4

1. Pomembna opozorila Minimalna oddaljenost od gorljivih materialov Opis kotla 4 SLO VSEBINA: 1. Pomembna opozorila 3 1.1 Minimalna oddaljenost od gorljivih materialov 4 2. Opis kotla 4 3. Montaža 7 3.1 Splošna opozorila 7 3.2 Ukrepi in naprave za varnost pri uporabi kotlov BIOmax

More information

Ofset tiskarske barve. Vse druge uporabe so odsvetovane Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE GRAFIKA

Ofset tiskarske barve. Vse druge uporabe so odsvetovane Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE GRAFIKA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Ime izdelka: Ofset tiskarske barve na osnovi

More information

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R Varnostni list ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Kartuša s črnilom EPSON T6915 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

More information

Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija VARNOSTNI LIST

Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija VARNOSTNI LIST 1.1 Identifikator izdelka Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Ime proizvoda

More information

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Datum izdaje: 07/01/2016 Datum obdelave: 07/01/2016 Nadomešča izdajo: 07/01/2016 Verzija: 4.2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje:

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje: stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identificacija izdelka Številka artikla: XXP006180 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka

More information

GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE

GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE Namen tega priročnika je pomoč operaterjem pri zagonu, ustavljanju in drugih opravilih v zvezi z generatorskim agregatom. PREVOD IZVIRNIH NAVODIL

More information

PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO SUŠILNEGA STROJA

PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO SUŠILNEGA STROJA SI PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO SUŠILNEGA STROJA www.gorenje.com Zahvaljujemo se vam za zaupanje pri nakupu našega sušilnega stroja. Vaš novi sušilni stroj ustreza zahtevam moderne nege perila, vaše perilo

More information

KLIMA AS trgovina in storitve d.o.o. Ulica Jožeta Jame 12 1000 LJUBLJANA TEL: (01) 500 81 14 FAX: (01) 500 81 15 E-POŠTA: info@klima-as.com http://www.klima-as.com LIGHT COMMERCIAL Velika moč, visoka

More information

Varnostni list. Acronal S 790. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list. Acronal S 790. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/12 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Acronal S 790 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

More information

Maschinen und Werkzeuge für die Rohrbearbeitung

Maschinen und Werkzeuge für die Rohrbearbeitung 1 /8-2'' deu eng fra Hand- Gewindeschneidkluppe Betriebsanleitung Vor Inbetriebnahme lesen! Hand die stock Operating Instructions Please read before commissioning! Filière à main Instructions d emploi

More information

Varnostni list PRIAXOR EC. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list PRIAXOR EC. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/16 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda PRIAXOR EC 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 1.3.

More information

OH , U.S.A.

OH , U.S.A. Owner s Manual Čestitamo! Spoštovani kupec Kirbyja, Čestitamo ob vašem novem nakupu. Sedaj ste lastnik vrhunskega, popolnega sistema za vzdrževanje doma, izdelanega tako, da bosta z njegovo pomočjo vaš

More information

Annexe J / Appendix J Art.252

Annexe J / Appendix J Art.252 Article 252 2014 Splošni predpisi za vozila iz proizvodnje (Skupina N), turistična vozila (Skupina A), GT Vozila iz proizvodnje (Skupina R-GT) General Prescriptions for Production Cars (Group N), Touring

More information

sestavni deli za hidravlične cilindre component parts for hydraulic cylinders

sestavni deli za hidravlične cilindre component parts for hydraulic cylinders www.mapro.eu sestavni deli za hidravlične cilindre component parts for hydraulic cylinders tehnični katalog technical catalogue KAZALO/ONTENTS Glava cilindra (Vodilo)/ylinder head (ush) 3 Glava cilindra

More information

Navodila za varno uporaba V skladu z Direktivo ES 1272/2008/EC

Navodila za varno uporaba V skladu z Direktivo ES 1272/2008/EC Navodila za varno uporaba Datum dopolnjene izdaje 26Jun2014 Številka revizije 4 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Ime izdelka Koda Proizvoda Kemijska družina Priporočena uporaba W30056

More information

UPORABNIŠKI PRIROČNIK peči na pelete LED

UPORABNIŠKI PRIROČNIK peči na pelete LED UPORABNIŠKI PRIROČNIK peči na pelete LED /SLOVENO Applicare etichetta dati technici 2 POZOR POVRŠINE LAHKO POSTANEJO ZELO VROČE! VEDNO UPORABLJAJTE ZAŠČITNE ROKAVICE! Med gorenjem se sprošča toplotna energija,

More information

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Varnostni list stran: 1/16 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Luwipal 018 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

More information

1 x 100 test strips 1 x 30 ml Al x 30 ml Al 3+ -2

1 x 100 test strips 1 x 30 ml Al x 30 ml Al 3+ -2 Stran: 1/10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka REF 91307 Trgovsko ime Registrske številke REACH: glej oddelek 3.1/3.2 ali Registracijska številka za te snovi

More information

LAHKE TOVORNE PRIKOLICE BREZ NALETNE NAPRAVE DO 750 KG

LAHKE TOVORNE PRIKOLICE BREZ NALETNE NAPRAVE DO 750 KG KATALOG PRIKOLIC LAHKE TOVORNE PRIKOLICE BREZ NALETNE NAPRAVE DO 750 KG Podvozje iz pocinkane pločevine Keson iz posebne AlZn pločevine Dodatni sredinski vzdolžni nosilec Blatniki iz umetne mase Vodoodporna

More information

Priporočene tekočine in maziva

Priporočene tekočine in maziva Priporočene tekočine in maziva Opis Količina Specifikacija Motorno olje Dizelski motor D20DTF 6.0 l Hladilna tekočina Dizelski motor D20DTF 8.5 l Kvaliteta: Originalno Ssangyong motorno olje (Total Quartz

More information

Varnostni list. Irganox ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator proizvoda

Varnostni list. Irganox ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator proizvoda Varnostni list stran: 1/14 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Irganox 1076 Kemijsko ime: Oktadecil-3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat CAS-številka:

More information

Varnostni list CABRIO TOP. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list CABRIO TOP. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/18 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda CABRIO TOP 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Relevantna

More information

MEGANE NAVODILO ZA UPORABO

MEGANE NAVODILO ZA UPORABO MEGANE NAVODILO ZA UPORABO izjemne zmogljivosti ELF, partner dogodka RENAULT priporoča ELF Partnerja pri napredni avtomobilski tehnologiji, Elf in Renault, sta združila svoje znanje tako na dirkališčih

More information

BIOCODE HYCEL CELLY 70 hematološki števec HY-

BIOCODE HYCEL CELLY 70 hematološki števec HY- KRATKA NAVODILA ZA UPORABO APARATA BIOCODE HYCEL CELLY 70 hematološki števec HY- Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh

More information

VARNOSTNI LIST Amoniak

VARNOSTNI LIST Amoniak 1/19 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Naziv snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Dodatna identifikacija Kemična oznaka:, brezvodni Kemična formula: NH3 Št.

More information

CHE-3F AE/SK Uo/U(Um) 12/20 (24) kv

CHE-3F AE/SK Uo/U(Um) 12/20 (24) kv SN HIBRID CHE-3F AE/SK Uo/U(Um) 12/20 (24) kv Navodilo za montažo Kabelski končnik - zunanja montaža za trižilne SN univerzalne kable AXCES/EXCEL 24 kv CELLPACK GmbH CELLPACK AG Electrical Products Electrical

More information

v skladu z uredbo (EU) 2015/830 Datum izdaje: 7/16/2015 Datum obdelave: 5/21/2018 Verzija: 2.0

v skladu z uredbo (EU) 2015/830 Datum izdaje: 7/16/2015 Datum obdelave: 5/21/2018 Verzija: 2.0 PRO-LINE Fine Line, PRO-LINE Microline, PRO-MAX, POCKET, and SL.100 PAINT MARKER - Blue, Green, Light Green, Orange, Red, Datum izdaje 7/16/2015 Datum obdelave 5/21/2018 Verzija 2.0 ODDELEK 1 Identifikacija

More information