7BP programos projekto ENERCOM tyrimų rezultatai Lietuvoje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "7BP programos projekto ENERCOM tyrimų rezultatai Lietuvoje"

Transcription

1 7BP programos projekto ENERCOM tyrimų rezultatai Lietuvoje Doc. dr. Irina Kliopova Kauno technologijos universitetas (KTU) Aplinkos inžinerijos institutas (APINI) VII metinis Diskusijų Forumas Atliekų tvarkymas /24, Druskininkai

2 ENERCOM - 7BP programos projektas Pavadinimas: Polygeneration of energy, fuels and fertilizers from biomass residues and sewage sludge // Energijos, kuro ir trąšų gamyba (poligeneravimas) iš biomasės liekanų ir nuotekų dumblo Pagrindinis projekto tikslas - vystyti inovatyvią aukšto efektyvumo elektros ir šiluminės energijos, kieto kuro ir aukštos kokybės trąšų gamybos iš nuotekų dumblo ir žaliųjų (sodo) atliekų technologiją. Tinkami projekto kaštai 5,2 Mln. EUR; ES finansavimas 2,53 Mln. EUR.

3 Projekto partneriai Koordinatorius: IfaS (Institute for Applied Material Flow Management) (Vokietija), Soil-Concept (S.A įmonė, pagrindinis naudos gavėjas) (Liuksemburgas), L.E.E (Projektuotojai, projekte atsakingi už sistemos įdiegimą ir paleidimo priežiūrą) (Liuksemburgas), BISANZ (GmbH, privati įmonė, projekte atsakingi už gazifikavimo dalį) (Vokietija), BIOS (GmbH, Grazo technikos universiteto nepriklausomas padalinys, projekte atlieka degimo produktų (pelenų, šlako, kt.) cheminę ir fizikinę analizė) (Austrija), KTU APINI (Galimybių studijos rengėjas, vienas iš PAV rengėju, atgautojo kuro gamybos dalies įdiegimo priežiūrą, projekto rezultatų įtraukimas į magistrantūros programą) (Lietuva), KLF (Kuhbier sprl, teisininkai, projekte legalizuoja planuojamus gaminti produktus) - (Belgija), B.A.U.M (B.A.U.M. Consult GmbH, atsakingi už projekto rezultatų tęstinumą ES šalyse) (Vokietija)

4 Projekto esmė ir diegimo vieta Biologiškai skaidžių (BS) atliekų naudojimas produkto (trąšų, atgautojo kuro) bei alternatyvios ( žaliosios ) energijos gamybai; Atliekami darbai: laboratoriniai tyrimai, galimybių studijų rengimas, poveikio aplinkai vertinimas (PAV), PAV ataskaitos rengimas, derinimas su subjektais, gautų produktų legalizavimas, techninio projekto rengimas, ekspertizės, įdiegimas Liuksemburgo gamykloje Soil- Concept įmonėje bei tęstinumas Soil-Concept dumblo (buitinių nuotekų valymo įrenginių) bei žaliųjų atliekų tvarkymo įmonė - trąšų gamintojas.

5 Paraiškos rengimo metu iškelta prielaida, kad Tam tikros frakcijos dumblo ir ŽA mišinys gali būti panaudotas atgautojo kuro gamybai; Atgautojo kuro galimos komponentės: Dumblas + ŽA (kompostas) Dumblas + ŽA + pjuvenos Dumblas + ŽA + durpės Dumblas + ŽA + durpės + pjuvenos Atgautojo kuro savybėms pagerinti

6 Projekto principinė schema Buitinių nuotekų valymo įrenginiai Bio-dujos Kogeneravimas Šilumos energija Elektros energija dumblas Soil-Concept komposto gamybos įmonė Metanizavimas ŽA Kompostas (iki 10 mm frakcijos) Džiovinimas Šilumos energija nuosaviems tikslams Gazifikavimas PCG (poly-compostgasification) process Kogeneravimas Trąšų granulės Granuliavimas (iš liekanų: pelenų ir šlamo) Žalioji elektros energija Atgautasis kuras

7 Projekto kiekybiniai tikslai: Proceso įėjime: t/m. stabilizuotas komunalinių nuotekų valymo įrenginių dumblas (iki proc. SM); t/m. miestų žalųjų atliekų (iki proc. SM); iki t/m. žievės arba kitų parkų, miškų tvarkymo medienos atliekų Proceso išėjime: Demonstracinėje gamykloje (Soil-Concept) turi būti gaminama: iki 2 GWh/m. elektros energijos; iki 4 GWh/m. šiluminės energijos; iki 3200 t/m. atgautojo kuro; iki 2300 t/m. pagerinto komposto Prieš naudojimą: sumaišymas ir tinkamas džiovinimas ( biological drying ) iki proc. SM kompostavimo įrenginiuose

8 APINI atlikti darbai Atliktas briketų ir granulių gamybos iš Soil-Concept gamyklos komposto bei pjuvenų ir durpių mišinių galimybių įvertinimas (buvo koordinuojami atgautojo kuro gamybos darbai; sudaryti ir įvertinti visų gamybos procesų medžiagų ir energijos balansai); Nustatytos pagaminto atgautojo kuro pagrindinės charakteristikos (buvo koordinuojama kuro fizikinių ir cheminių savybių nustatymo laboratorinės analizės paslauga); Atlikti pagaminto atgautojo kuro deginimo bandymai; įvertinti pagrindiniai diegimo produktų išmetimai į aplinkos orą (buvo koordinuojamos išmetimų matavimo paslaugos); Parengta briketų ir granulių gamybos galimybių studijų ataskaita (įsk. poveikio aplinkai vertinimą kuro gamybos ir naudojimo metu; finansinių aspektų įvertinimą, palyginimą su durpėmis ir biokuru)

9 Granuliavimo / briketavimo testai (1) Atgautojo kuro gamybos metu įvertintos kuro formavimosi galimybes bei poveikis aplinkai. Eksperimento metu sėkmingai pagaminta 14 kietojo atgautojo kuro rūšių briketų ir granulių pavidale. Atgautojo kuro gamybos metu buvo naudojami įvairių kompozicijų mišiniai (komposto + pjuvenų + durpių).

10 Granulių gamyba Kompostas iš Liuksemburgo Komponentų maišymas rankiniu būdu Įvairių kompozicijų mišinių pakrovimas į granuliatorių

11 Granulių gamyba

12 Pagamintos įvairių kompozicijų granulės Granulės (10%K_90%P) Granulės (20%K_80%P)

13 Pagamintos įvairių kompozicijų granulės Granulės (40%K_60%P) Granulės (50%K_50%P)

14 Granulių natūralusis džiovinimas Granulės iš komposto ir durpių 100% kompostas Pakavimas

15 Briketavimo testai Atgautojo kuro žaliava (1. Kompostas, 2. Durpės, 3. Pjuvenos) Automatinis maišymais Briketavimo presas

16 Briketavimo testai Sumaišytos komponentės: 60%K_40%P Pirmieji briketai

17 Briketavimo testai Briketas: 80%K_20%P Briketas: 45%K_55%D

18 Granuliavimo / briketavimo testai (2) Nustatyti pagaminto atgautojo kuro pagrindiniai cheminiai ir fizikiniai parametrai: drėgnumas, kaloringumas natūralioje medžiagoje, kaloringumas sausoje medžiagoje, pelenai sausoje medžiagoje, sieros, azoto, anglies, chloro, sunkiųjų ir kitų metalų kiekis sausoje medžiagoje. Atgautojo kuro parametrai įvertinti Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centro analitinio skyriaus laboratorijoje. Naudojant laboratorinės analizės rezultatus, gauti parametrai buvo palyginti su kietojo atgautojo kuro klasifikacijos sistemoje (pagal CEN/TC 343) pateiktais. Išvada: Visas sėkmingai pagamintas kuras atitinka atgautojo kuro charakteristikas.

19 Atgautojo kuro standartizavimas Kietojo atgautojo kuro klasifikavimo sistema [CEN/TC 343] Kuro savybės Statistinis vertini mas vienetai Klasės Kaloringumas gautoje medžiagoje Chloro (Cl) kiekis sausoje medžiagoje Gyvsidabrio kiekis (Hg) vidurkis MJ/kg (ar) vidurkis % (d) vidurkis mg/mj (ar) Informacijos šaltiniai: -CEN/TC 343 kietojo atgautojo kuro techninė specifikacija (specifikacijos, klasės, biomasės kiekio nustatymas )

20 Pagaminto kietojo atgautojo kuro standartizacija Atgautojo kuro sudėtis, % 100% kompostas (10-20 mm frakcija) Atgautojo kuro forma Kaloringumas gautoje medžiagoje, MJ/kg Chloro (Cl) kiekis sausoje medžiagoje, % vertė granulės klasė ,04 1 Gyvsidabrio (Hg) kiekis, mg/mj Atgautasis kuras (granulės) atitinka 4 klasę pagal kaloringumą gautoje medžiagoje (MJ/kg), 1 klasę pagal chloro (Cl) kiekį sausoje medžiagoje bei 4 klasę pagal gyvsidabrio kiekį (mg/mj).

21 Rezultatas granuliatoriaus įdiegimas Liuksemburge Soil-Concept įmonėje Pirmieji testavimo (paleidimo derinimo) darbai 2010 m. pavasarį

22 Komposto džiovinimas kompostavimo aikštelėje Granuliavimo principinė schema Dulkių asperatorius 3 kw Komposto džiovinimas iki % drėgnumo Komposto maišymas automatiniame įrenginyje 0.5 t/h, 18.5 kw Papildoma medžiaga Šilumos energija iš polygeneravimo proceso 1.5 kw Paradimas į malūną (metalo atskyrimas) Malūnas 500 kg/h 22 kw sraigtinis konvejeris 2.2 kw Screw to silo with scraper floor 1.5 kw sraigtinis konvejeris 3.5 kw Preso maitintuvas 0.55 kw Granulivimo presas 250 kg/h 22 kw 1.5 kw Grandininis konvejeris Džiovintuvas 3 kw Sijotuvas 0.2 kw Pakavimo / svėrimo įrenginys Oro tiekimas 0.75 kw Output belt conveyer 1.1 kw 0.55 kw Padavimas į mažąjį konvejerį Produktas atgautasis kuras

23 Atgautojo kuro gamybos poveikio aplinkai pagrindiniai aspektai Vertinant atgautojo kuro poveikį aplinkai gamybos metu buvo sudaryti kuro gamybos procesų medžiagų ir energijos balansai (Excel programoje sukurta duomenų bazė) bei įvertinti santykiniai aplinkos apsaugos indikatoriai, t.y. žaliavos, kitų papildomų medžiagų, energijos (t.y. srautų procesų įėjime) sąnaudos pagamintos produkcijos vienetui bei susidariusios taršos, atliekų (t.y. srautų procesų išėjime) kiekis produkcijos vienetui. Vienas iš labai aktualių šiai dienai indikatorių energijos sąnaudos produkcijos vienetui. Kadangi labai aktualų įvertinti ar nebus taip, kad kuro gamybos metu bus sunaudota daugiau energijos, negu pagaminta pačio kuro deginimo metu.

24 Poveikis aplinkos orui atgautojo kuro gamybos metu komposto granulių gamyboje į aplinkos orą išsiskiria nemažas kietųjų dalelių (C) kiekis: 2009 m. eksperimento metu Lietuvoje nustatyta, kad komposto maišymosi atveju kietųjų dalelių emisijų faktorius gali siekti 0,03 kg/t žaliavos, technologinių procesų metu iki 2 proc. nuo perdirbamos žaliavos; be komposto nuostolių, granuliavimo (briketavimo) metu gali susidaryti nemažas kiekis metalo; eksperimento metu Soil-Concept įmonėje nustatyta, kad prieš paduodant kompostą į smulkintuvą, reikalinga labai atidžiai jį išvalyti nuo galimų didelių priemaišų, pvz., metalų, akmenų, didesnių medienos dalelių ir pan., nuo kurių buvimo gali nukentėti technologinė įranga.

25 Atgautojo kuro gamybos tiesioginių procesų kaštų nustatymas (Lietuvos kainomis) (2010 m. pavasaris) Atlikus 1 t kuro gamybos tiesioginių procesų kaštų (be amortizacijos, atlyginimų bei administracinių išlaidų) įvertinimą, nustatyta, kad 1 t atgautojo kuro (komposto granulių) gamybos kaina (vertinant tik tiesioginius proceso kaštus) apie 156 Lt/t arba iki 4,70 cnt./kwh palyginimui: gamtinių dujų pirkimo kaina 10,2 cnt./kwh; 1 t durpių išgavimo kaina nuo 53 iki 103 Lt/t; 1 t durpių briketų gamybos kaina nuo 116 iki 166 Lt/t arba iki 3,98 cnt./kwh; atgautojo kuro gamybos analizuojamoje kainoje virš 60 proc. sudaro išlaidos elektros energijai.

26 Analizuojant atgautojo kuro naudojimo energijos gamybai technologinius procesus, nustatyta, kad Deginant kietąjį atgautąjį kurą nedideliuose KDĮ (<120 kw) daromas nemažas poveikis aplinkos orui: dėl nedidelės degimo temperatūros bei automatinio reguliavimo nebuvimo neįvyksta pilnas degimo procesas, dėl ko padidėja CO koncentracija išmetamuose dūmuose, NOx išmetimai viršija DLK. Todėl galima pateikti išvadą, kad atgautojo kuro deginimui (naudojimui) reikalingi sudėtingesni technologiniai sprendimai (pvz., deginimas verdančiame sluoksnyje) ir ekonominio atsiperkamumo požiūriu paprastai tai tikslinga daryti stambiose automatizuotose kurą deginančiuose įrenginiuose. Atliekant į aplinko orą išmetamų teršalų teorinį vertinimą, nustatyta, kad optimaliai deginant atgautąjį kurą, poveikis aplinkos orui turėtų būti mažesnis, negu deginant pjuvenas arba durpių briketus dėl mažesnių NOx (A), SO 2 (A), HCl išmetimų.

27 Išvada: Lietuvai (kaip ir kitoms ES šalims) šiuo metu yra labai aktualūs tokie klausimai, kaip alternatyvūs energijos šaltiniai ir biologiškai skaidomų (BS) atliekų tinkamas utilizavimas. ENERCOM projekte šie klausimai labai glaudžiai susieję ir gali būti sprendžiami vienu metu. Projekto įdiegimas leistų iš 21 tūkst. t/m. BSA pagaminti: iki 6 GWh/m. žalisios energijos; iki 2300 t/m. pagerinto komposto; jau šiuo metu gaminamas alternatyvus energijos šaltinis - kietasis atgautasis kuras (planas - iki 3200 t/m.)

28 Ačiū už dėmesį!!! Doc. dr. Irina Kliopova Kauno technologijos universitetas Aplinkos inžinerijos institutas (APINI) El.paštas

Сборник статей 15-ой конференции молодых ученых Литвы «НАУКА БУДУЩЕЕ ЛИТВЫ», 4 мая 2012 г., Вильнюс, Литва

Сборник статей 15-ой конференции молодых ученых Литвы «НАУКА БУДУЩЕЕ ЛИТВЫ», 4 мая 2012 г., Вильнюс, Литва LAIS TRANSPORTO INŽINERIJA IR VADYBA 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos MOKSLAS LIETUVOS ATEITIS straipsnių rinkinys, 2012 m. gegužės 4 d., Vilnius, Lietuva TRANSPORT ENGINEERING AND MANAGEMENT

More information

ATASKAITA m. Sutartis Nr. 4F06-49.

ATASKAITA m. Sutartis Nr. 4F06-49. Tvirtinu Fizikos instituto direktorius dr. Vidmantas Remeikis 2010 m. m n. d. ATASKAITA IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ TERŠALŲ TYRIMAI, ĮVERTINIMAS IR PROGNOZö 2006 m. Sutartis Nr. 4F06-49. Fizikos institutas LT-02300

More information

BIODEGALAI. Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)

BIODEGALAI. Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument) BIODEGALAI Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument) Įžanga ES reikalavimai diegti ir plėtoti atsinaujinančių išteklių

More information

ATITIKTIES DEKLARACIJA

ATITIKTIES DEKLARACIJA ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas: Oxyline Sp. z o.o. ul. Pisudskiego 23, 95-200 Pabianice, Lenkija Pagaminimo vieta: ul. Pisudskiego 23, 95-200 Pabianice, Poland Gaminio pavadinimas: Filtruojantis respiratorius

More information

VIDAUS DEGIMO VARIKLIO ŽVAKIŲ EROZIJA IR JOS TYRIMO PRIETAISAS SPARK PLUG EROSION IN SI ENGINE AND EROSION TEST DEVICE. Audris Šimakauskas.

VIDAUS DEGIMO VARIKLIO ŽVAKIŲ EROZIJA IR JOS TYRIMO PRIETAISAS SPARK PLUG EROSION IN SI ENGINE AND EROSION TEST DEVICE. Audris Šimakauskas. ISSN 1392-1134 Aleksandro Stulginskio Universiteto mokslo darbai, 2012, 44 (1-3), 61-71 Research papers of Aleksandras Stulginskis University, 2012, vol 44, no 1-3, 61-71 VIDAUS DEGIMO VARIKLIO ŽVAKIŲ

More information

Priedas Nr. II-7. II-7 Dirbanc iu ju skurdo situacijos vertinimas

Priedas Nr. II-7. II-7 Dirbanc iu ju skurdo situacijos vertinimas lt Priedas Nr. II-7 II-7 Dirbanc iu ju skurdo situacijos vertinimas 7.1. Dirbančiųjų skurdo Lietuvoje empirinis vertinimas Individas yra laikomas skurstančiuoju dirbančiuoju, jeigu jis nurodo samdomą darbą

More information

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPORTO RINKOS. Vida Dabkienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPORTO RINKOS. Vida Dabkienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPORTO RINKOS Vida Dabkienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas Straipsnyje analizuojama potencialių Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto plėtra

More information

LAZERIO SU STRYPINIU IR PLOKŠČIUOJU LAZERINIU ELEMENTAIS SKAITMENINIS MODELIAVIMAS LASCAD PROGRAMŲ PAKETU

LAZERIO SU STRYPINIU IR PLOKŠČIUOJU LAZERINIU ELEMENTAIS SKAITMENINIS MODELIAVIMAS LASCAD PROGRAMŲ PAKETU Laboratorinis darbas KKL2 LAZERIO SU STRYPINIU IR PLOKŠČIUOJU LAZERINIU ELEMENTAIS SKAITMENINIS MODELIAVIMAS LASCAD PROGRAMŲ PAKETU 1. Darbo tikslai 1. Susipažinti ir išmokti modeliuoti naudojantis programine

More information

Užsienio valiutos kurso rizikos matavimo metodai ir jų taikymas Lietuvoje

Užsienio valiutos kurso rizikos matavimo metodai ir jų taikymas Lietuvoje ISSN 1392-1258. EKONOMIKA. 2000 51 Užsienio valiutos kurso rizikos matavimo metodai ir jų taikymas Lietuvoje Juozapas Audvydas Staškevičius Profesorius technikos mokslų habilituotas daktaras Vilniaus Gedimino

More information

Naujos atominės elektrinės projekto eiga

Naujos atominės elektrinės projekto eiga Naujos atominės elektrinės projekto eiga Konferencija Nepriklausoma energetika-stipri ekonomika 2011 11-10 Dr. Rimantas Vaitkus Generalinis direktorius UAB Visagino atominė elektrinė Turinys Energijos

More information

VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS INFORMATIKOS KATEDRA

VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS INFORMATIKOS KATEDRA VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS INFORMATIKOS KATEDRA Verslo informacijos sistemų studijų programa Kodas 62103S138 VAIDA ČIMIELIŪTö MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS ELEKTRONINöS BANKININKYSTöS

More information

ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS SRIČIŲ IŠORĖS IR VIDAUS RIZIKOS VEIKSNIAI, GRĖSMĖS IR KRIZĖS BEI JŲ GALIMAS POVEIKIS

ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS SRIČIŲ IŠORĖS IR VIDAUS RIZIKOS VEIKSNIAI, GRĖSMĖS IR KRIZĖS BEI JŲ GALIMAS POVEIKIS Aleksandro Stulginskio universitetas TVIRTINU: Prorektorius Romualdas Zemeckis 2016 m. mėn...d. ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS SRIČIŲ IŠORĖS IR VIDAUS RIZIKOS VEIKSNIAI, GRĖSMĖS IR KRIZĖS BEI

More information

Technical Occurrence Report Form pildymo instrukcijos

Technical Occurrence Report Form pildymo instrukcijos Šiose pildymo instrukcijose pateikiama informacija apie tai, kaip užpildyti Technical Occurrence Report Form d l pranešimų EASA apie techninius įvykius. Atsižvelgdami į informaciją, turimą pranešimo apie

More information

Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?

Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai? Konferencija 15 m. distancija ir nauji iššūkiai žiedinės ekonomikos link, Šiauliai. Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai? Dr. Renata Dagiliūtė Vytauto Didžiojo universitetas

More information

LEAN VADYBOS KONCEPCIJA IR TAIKYMAS ĮMONĖJE

LEAN VADYBOS KONCEPCIJA IR TAIKYMAS ĮMONĖJE LEAN VADYBOS KONCEPCIJA IR TAIKYMAS ĮMONĖJE Egidijus ULECKAS Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Transporto vadybos katedros bakalaurantas 1. Įvadas Didžiuma įmonių,

More information

OLS sistema kalbos įvertinimui ir kalbos kursams internetu ATMINTINĖ

OLS sistema kalbos įvertinimui ir kalbos kursams internetu ATMINTINĖ OLS sistema kalbos įvertinimui ir kalbos kursams internetu ATMINTINĖ Dotacijų gavėjams Europos Komisijos Online Linguistic Support, trumpiau vadinama OLS sistema, padeda Erasmus+ programos auks tojo mokslo

More information

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Dovilė Stancevičienė Pagrindinių maisto alergenų ir laktozės tyrimai valgomuosiuose leduose Major food allergens

More information

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA. Diana JASTREMSKIENĖ

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA. Diana JASTREMSKIENĖ ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA Diana JASTREMSKIENĖ APRŪPINIMO MAISTU UŽTIKRINIMO PROBLEMA BESIVYSTANČIOSE ŠALYSE Magistrantūros studijų baigiamasis

More information

VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ SRAUTŲ ANALIZĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS ANALIZĖ

VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ SRAUTŲ ANALIZĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS ANALIZĖ VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ SRAUTŲ ANALIZĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS ANALIZĖ Vilnius, 2014 SUTRUMPINIMAI Sutrumpinimas AKSS DBVS ES KTP PĮ SĮSP VMS VMSA VT VTKS analizės dokumentas KPI Paaiškinimas

More information

ISSN VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA. T. 37 (59). 2007

ISSN VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA. T. 37 (59). 2007 FUNKCIONALUSIS MAISTAS IR JO VEIKLIOSIOS DALYS Dalia Sekmokienė 1,2, Algirdas Liutkevičius 2, Mindaugas Malakauskas 1 1 Lietuvos veterinarijos akademija, Tilžės g. 18, 4781 Kaunas; tel. (8~37) 36 26 95;

More information

UAB Baltic Car Equipment Pramonės pr. 103, LT Kaunas Transporto valdymo ir kontrolės sistema (versija v

UAB Baltic Car Equipment Pramonės pr. 103, LT Kaunas  Transporto valdymo ir kontrolės sistema (versija v UAB Baltic Car Equipment Pramonės pr. 103, LT-50300 Kaunas www.bce.lt Transporto valdymo ir kontrolės sistema (versija v.1.15.2.0) @ UAB Baltic Car Equipment Kaunas 2011 ĮŽANGA Tobulėjant naujoms technologijoms,

More information

SMV Vector dažnio keitiklis

SMV Vector dažnio keitiklis SMV Vector dažnio keitiklis Flexible, simple, economical Lankstus, paprastas ekonomiškas SMVector NOW AVAILABLE WITH WASHDOWN ENCLOSURE AND MULTIPLE COMMUNICATION OPTIONS! SMV NEMA 4X (IP65) SMV NEMA 1

More information

Dynamos LT GB MONTAVIMO INSTRUKCIJA NSTRUCTION MANUAL

Dynamos LT GB MONTAVIMO INSTRUKCIJA NSTRUCTION MANUAL Dynamos LT GB MONTAVIMO INSTRUKCIJA NSTRUCTION MANUAL 1 274 Dynamos 24V= 90 Dynamos 230V= 94 325 185 2 3 4 5 6 7 2mm 9 8 10 11 LIETUVIŠKAI Pavara Švyturėlis Antena Fotoelementai Stulpelis Raktinis jungiklis

More information

Vilniaus Gediminimo technikos universitetas, LT Vilnius, Sauletekio al. 11, Lietuva

Vilniaus Gediminimo technikos universitetas, LT Vilnius, Sauletekio al. 11, Lietuva ELEKTRONINIO VERSLO PLöTRA LIETUVOJE Audrius Mikalajūnas 1, Arnoldina Pabedinskait 2 Vilniaus Gediminimo technikos universitetas, LT-10223 Vilnius, Sauletekio al. 11, Lietuva E-mail: 1 audriukazzz@gmail.com,

More information

ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOJE ĮTAKA ŠALIES BIUDŽETUI

ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOJE ĮTAKA ŠALIES BIUDŽETUI ISSN 1822-6760. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2010. Nr. 20 (1). Research papers. ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOJE ĮTAKA ŠALIES

More information

Bacillus cereus maisto produktuose ir jų nustatymo metodai (apžvalga)

Bacillus cereus maisto produktuose ir jų nustatymo metodai (apžvalga) ISSN 1392-0227. MAISTO CHEMIJA IR TECHNOLOGIJA. 2006. T. 40, Nr. 1 Bacillus cereus maisto produktuose ir jų nustatymo metodai (apžvalga) J. Šalomskienė KTU Maisto institutas, Taikos pr. 92, LT-51180, Kaunas;

More information

Analytical and experimental studies on active suspension system of light passenger vehicle to improve ride comfort

Analytical and experimental studies on active suspension system of light passenger vehicle to improve ride comfort ISSN 9-7 MECHANIKA 7 Nr(65) Analytical and experimental studies on active suspension system of light passenger vehicle to improve ride comfort M Senthil kumar*, S Vijayarangan** *Faculty of Mechanical

More information

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO 2015 m. liepos 1

More information

AUDINIŲ RACIONAS SU SKIRTINGU MAISTO MEDŽIAGŲ SANTYKIU EFFECTS OF DIFFERENT PROTEIN LEVEL IN DIET ON MILK YIELD AND OFFSPRING IN MINKS

AUDINIŲ RACIONAS SU SKIRTINGU MAISTO MEDŽIAGŲ SANTYKIU EFFECTS OF DIFFERENT PROTEIN LEVEL IN DIET ON MILK YIELD AND OFFSPRING IN MINKS AUDINIŲ RACIONAS SU SKIRTINGU MAISTO MEDŽIAGŲ SANTYKIU Algirdas Januškevičius 1, Jurgis Kulpys 1, Jūratė Kučinskienė 2, Evaldas Šlyžius 3, Jakov Šengaut 4 1 Gyvūnų mitybos katedra, Lietuvos veterinarijos

More information

Parengė: Regina Rimkienė (Ugdymo inovacijų centro projektų koordinatorė) Regina Sabaliauskienė (Ugdymo inovacijų centro direktorė)

Parengė: Regina Rimkienė (Ugdymo inovacijų centro projektų koordinatorė) Regina Sabaliauskienė (Ugdymo inovacijų centro direktorė) Mažylio maitinimas Mažylio maitinimas Parengė: Regina Rimkienė (Ugdymo inovacijų centro projektų koordinatorė) Regina Sabaliauskienė (Ugdymo inovacijų centro direktorė) Kūdikio iki 1 metų maitinimas. Naujausi

More information

REVIEW OF ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES IN MODERN HYDRAULIC DRIVES

REVIEW OF ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES IN MODERN HYDRAULIC DRIVES MOKSLAS LIETUVOS ATEITIS SCIENCE FUTURE OF LITHUANIA ISSN 2029-2341 / eissn 2029-2252 http://www.mla.vgtu.lt Vaizdų technologijos T 111 Image Technologies T 111 STATYBA, TRANSPORTAS, AVIACINĖS TECHNOLOGIJOS

More information

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS. Neringa Grinytė

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS. Neringa Grinytė 1 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS ANTANO GUSTAIČIO AVIACIJOS INSTITUTAS AVIACIJOS TECHNOLOGIJŲ KATEDRA Neringa Grinytė ELEKTROMAGNETINĖS SITUACIJOS KYVIŠKIŲ AERODROME TYRIMAS ELECTROMAGNETIC

More information

Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos

Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos 2017 Turinys SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAI... 4 1. METODIKOS TIKSLAS IR PASKIRTIS...

More information

THE IMPACT OF BIOETHANOL FUEL ON AGRICULTURAL TRACTOR ENGINE S EXHAUST GAS BIOETANOLIO DEGALŲ ĮTAKA TRAKTORIAUS VARIKLIO IŠMETAMŲJŲ DUJŲ SUDĖČIAI

THE IMPACT OF BIOETHANOL FUEL ON AGRICULTURAL TRACTOR ENGINE S EXHAUST GAS BIOETANOLIO DEGALŲ ĮTAKA TRAKTORIAUS VARIKLIO IŠMETAMŲJŲ DUJŲ SUDĖČIAI ISSN 1392-1134 Žemės ūkio inžinerija, Mokslo darbai, 2013, 45(1) Agricultural Engineering, Research Papers, 2013, Vol. 45, No 1 THE IMPACT OF BIOETHANOL FUEL ON AGRICULTURAL TRACTOR ENGINE S EXHAUST GAS

More information

TURINYS. Dokumentų aplankas ( ) Logotipas 4-5. Bloknotai (A4, A5) ( ) Logotipo struktūra. Plakato šablonas ( )

TURINYS. Dokumentų aplankas ( ) Logotipas 4-5. Bloknotai (A4, A5) ( ) Logotipo struktūra. Plakato šablonas ( ) STILIAUS GAIRĖS TURINYS Logotipas 4-5 Dokumentų aplankas (2014-2015) 24 Logotipo struktūra 6 Bloknotai (A4, A5) (2014-2015) 25 Logotipo atstumų struktūra 7-8 Plakato šablonas (2014-2015) 26 Logotipo minimalūs

More information

TURINYS Suvenyrai ir atributika Darbo skelbimas. Pranešimas spaudai. Prezentacija. Fotografijų stilistika

TURINYS Suvenyrai ir atributika Darbo skelbimas. Pranešimas spaudai. Prezentacija. Fotografijų stilistika STILIAUS GAIRĖS TURINYS Logotipas 4-5 Dokumentų aplankas (2014-2015) 24 Logotipo struktūra 6 Bloknotai (A4, A5) (2014-2015) 25 Logotipo atstumų struktūra 7-8 Plakato šablonas (2014-2015) 26 Logotipo minimalūs

More information

POLITINĖREKLAMA IR ŽINIASKLAIDOS KORUPCIJA

POLITINĖREKLAMA IR ŽINIASKLAIDOS KORUPCIJA POLITINĖREKLAMA IR ŽINIASKLAIDOS KORUPCIJA Rytis Juozapavičius, Transparency International Lietuvos skyrius Kodėl dalis žiniasklaidos yra pasiruošusi skelbti kad ir paties Velnio politinęreklamą 1? Taip

More information

Šarūnė Valančienė KINEZITERAPIJOS METODŲ VEIKSMINGUMAS KOREGUOJANT VAIKŲ IDIOPATINĘ SKOLIOZĘ IR PLOKŠČIAPĖDYSTĘ: ATVEJO ANALIZĖ.

Šarūnė Valančienė KINEZITERAPIJOS METODŲ VEIKSMINGUMAS KOREGUOJANT VAIKŲ IDIOPATINĘ SKOLIOZĘ IR PLOKŠČIAPĖDYSTĘ: ATVEJO ANALIZĖ. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS SVEIKATOS STUDIJŲ KATEDRA Kineziterapijos nuolatinių studijų programa, IV kursas Šarūnė Valančienė KINEZITERAPIJOS METODŲ VEIKSMINGUMAS

More information

Sertifikatas. dėl statybinės detalės pripažinimo ženklo suteikimo. instaliacijai

Sertifikatas. dėl statybinės detalės pripažinimo ženklo suteikimo. instaliacijai TÜV quality&safety Vd TÜV Sertifikatas dėl statybinės detalės pripažinimo ženklo suteikimo instaliacijai Remiantis 2012-03-29 TÜV Rheinland statybinių detalių tikrinimu ir ataskaita pareiškėjui, firmai

More information

INVESTIGATION OF FLOWABILITY OF RAPESEED OIL AND DIESEL FUEL BLENDS IN WINTER CONDITIONS. Ilmars Dukulis, Aivars Birkavs, Gints Birzietis

INVESTIGATION OF FLOWABILITY OF RAPESEED OIL AND DIESEL FUEL BLENDS IN WINTER CONDITIONS. Ilmars Dukulis, Aivars Birkavs, Gints Birzietis ISSN 1392-1134 Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslo darbai 2010, 42 (2-3), 204 213 Research papers of Lithuanian University of Agriculture, 2010, vol 42, no 2-3, 204 213 INVESTIGATION OF FLOWABILITY

More information

STUDIJŲ MODULIŲ APRAŠŲ TURINYS

STUDIJŲ MODULIŲ APRAŠŲ TURINYS 1 priedas STUDIJŲ MODULIŲ APRAŠŲ TURINYS Tiksliųjų mokslų pagrindai... 2 Saviugda ir komunikacija... 9 Mityba ir maisto chemija... 16 Chemija I... 24 Chemija II... 32 Aplinkosauga ir darbo teisė... 42

More information

SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2004

SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2004 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja Publications of the National Public Health Institute B 4/2005 Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Artūras Katvickis Aušra Šačkutė Ville Helasoja Laura

More information

RESTORANŲ NAUJIENOS. Vyno dienos Nr. 1/2010 (33)

RESTORANŲ NAUJIENOS. Vyno dienos Nr. 1/2010 (33) Nr. 1/2010 (33) Leidinys viešojo maitinimo, viešbučių ir pramogų srities specialistams www.restoranuverslas.lt Leidinio kaina 4.99 Lt ISSN 1822-3168 leidinio partneris: VISOS LIETUVOS RESTORANAI, KAVINĖS,

More information

Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos

Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos ISBN 978-609-454-113-1 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, 2014 UAB Vitae Litera, 2014 Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos

More information

GWS Professional LVI LVI LVI LVI LVI LVI

GWS Professional LVI LVI LVI LVI LVI LVI OBJ_DOKU-27509-002.fm Page 1 Wednesday, July 31, 2013 10:36 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com 1 609 92A 0B9 (2013.08) O / 260 EURO GWS Professional

More information

Ekonomikos biuletenis 2016 / 8

Ekonomikos biuletenis 2016 / 8 Ekonomikos biuletenis 206 / 8 Turinys Ekonominė ir pinigų aplinkos raida 2 Apžvalga 2 Išorės aplinka 5 2 Finansų raida 3 Ekonominė veikla 5 4 Kainos ir sąnaudos 20 5 Pinigai ir kreditas 25 6 Fiskalinė

More information

VEKA. Oro tiekimo agregatai. Air handling units. Lüftungsgeräte. Приточные агрегаты. Air handling units

VEKA. Oro tiekimo agregatai. Air handling units. Lüftungsgeräte. Приточные агрегаты. Air handling units Oro tiekimo agregatai Lüftungsgeräte Приточные агрегаты Mažas triukšmo lygis Reguliuojamo greičio ventiliatorius (įtampos keitimas) Elektrinis arba vandeninis šildytuvas Lengvai nuimamas dangtis patikrinimui

More information

KF T120. Kitchen fans. Virtuviniai ventiliatoriai. Wentylatory kuchenne. Кухонные вентиляторы KITCHEN FANS

KF T120. Kitchen fans. Virtuviniai ventiliatoriai. Wentylatory kuchenne. Кухонные вентиляторы KITCHEN FANS Kitchen fans Virtuviniai ventiliatoriai Wentylatory kuchenne Кухонные вентиляторы Kitchen exhaust units are used for installation where the air is slightly greasy or the air temperature is up to 120 C.

More information

ŠKODA. Combi 4x4. Vmax km/h km/h s 7,4 8,5. Vid. sąn. CO2 l/100 km g/km. Variklis 7A EU 6 6A EU TDI CR DPF 110.

ŠKODA. Combi 4x4. Vmax km/h km/h s 7,4 8,5. Vid. sąn. CO2 l/100 km g/km. Variklis 7A EU 6 6A EU TDI CR DPF 110. ŠKODA OCTAVIA 5E35PD 5E358C ŠKODA Octavia Laurin & Klement Varikli kw (18 AG) DSG 2. TDI CR DPF 11 kw (15 AG) DSG 7A EU 6 6A EU 6 Vid. ąn. CO2 5,8 133 4,6 119-1 7,4 8,5 231 215 L& K 25.835 27.66 5E55PD

More information

MAŽYLIS (III ir IV klasės)

MAŽYLIS (III ir IV klasės) 2002 m. konkurso užduočių sąlygos MŽYLIS (III ir IV klasės) KLUSIMI PO 3 TŠKUS M1. pskaičiavę 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2, gausime 0 2 4 12 E 20 M2. Žemiau matome kengūros mozaiką be vieno kvadratėlio.

More information

Technology Options for the Cement Industry with the Use of Alternative Fuels

Technology Options for the Cement Industry with the Use of Alternative Fuels Alf-Cemind Workshop / Athen 16 th May 2007 Technology Options for the Cement Industry with the Use of Alternative Fuels Andreas Hand Head of Pyro Process Engineering KHD Humboldt Wedag GmbH Contents: 1.

More information

BETA Low-Voltage Circuit Protection

BETA Low-Voltage Circuit Protection BETA Low-Voltage Circuit Protection /2 Introduction Miniature Circuit Breakers /4 5SP and 5SY miniature circuit breakers / 5SJ6...-.KS miniature circuit breakers with plug-in terminal /21 5SY6 0 miniature

More information

WEIGHT Kg. S10N 10 Hex. ch ,185 0,84 4,5 40 0,4 30. S10P 10 3/8-1/2 Hex. ch ,235 0,84 4,5 40 0,4 30

WEIGHT Kg. S10N 10 Hex. ch ,185 0,84 4,5 40 0,4 30. S10P 10 3/8-1/2 Hex. ch ,235 0,84 4,5 40 0,4 30 N TYPE P TYPE A TYPE SAFETY VALVES WITH FREE DISCHARGE IN THE AIR TYPE d0 Ø DN "G. A B Ø H WEIGHT Kg. K LIFT PN SET PRESSURE ADJUSTMENT S10N 10 Hex. ch.22-84 0,185 0,84 4,5 40 0,4 30 S10P 10 3/8-1/2 Hex.

More information

Assembly instruction/ Surinkimo instrukcija

Assembly instruction/ Surinkimo instrukcija POPULR PLUS W ssembly instruction/ Surinkimo instrukcija Model W07 Model W0 Model W Model W EN Dear Customer! May we congratulate you on your new Greenhouse. We feel sure that by following the detailed

More information

Flow Controller, flow control system for gases

Flow Controller, flow control system for gases Flow Controller, flow control system for gases Highly cost effective solution, thanks to the integrated system Reliable, robust system Automatic process tune Simple to operate Type 8750 can be combined

More information

Non-domestic Renewable Heat Incentive Emissions Certificate

Non-domestic Renewable Heat Incentive Emissions Certificate Non-domestic Renewable Heat Incentive Emissions Certificate This certificate provides evidence that the tested boiler meets the air quality requirements of the non-domestic Renewable Heat Incentive (RHI).

More information

2/2-way Globe Control Valve, threaded port connection, DN 10-65

2/2-way Globe Control Valve, threaded port connection, DN 10-65 2/2-way Globe Control Valve, threaded port connection, DN 10-65 Type 2712 can be combined with... Classic design with interchangeable trims, 3 to 5 Kvs-value per connection port Excellent control characteristic

More information

MANO VOLVO ŽURNALAS KOSMOPOLITIŠKOJI TRUMSĖ. ŽMONIŲ BENDRADARBIAVIMAS GYVAI Kodėl žmonės yra svarbūs skaitmeninio amžiaus automobilių kūrėjai

MANO VOLVO ŽURNALAS KOSMOPOLITIŠKOJI TRUMSĖ. ŽMONIŲ BENDRADARBIAVIMAS GYVAI Kodėl žmonės yra svarbūs skaitmeninio amžiaus automobilių kūrėjai MANO VOLVO ŽURNALAS 2016 m. KOSMOPOLITIŠKOJI TRUMSĖ Pajuskite magnetinę užšalusios šiaurės trauką ŽMONIŲ BENDRADARBIAVIMAS GYVAI Kodėl žmonės yra svarbūs skaitmeninio amžiaus automobilių kūrėjai SUSTOKITE,

More information

GUDIŠKIŲ SENKAPIS GINTAUTAS ZABIELA

GUDIŠKIŲ SENKAPIS GINTAUTAS ZABIELA LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. 2003. T. 24, p. 271-298. ISSN 0207-8694 GUDIŠKIŲ SENKAPIS GINTAUTAS ZABIELA Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų senkapiai yra svarbus šaltinis to laiko kaimui pažinti. Daugiau

More information

Digital Garage: kaip pasiekti klientus internetu

Digital Garage: kaip pasiekti klientus internetu Digital Garage: kaip pasiekti klientus internetu Galimybė laimėti nešiojamą kompiuterį! Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem Trumpai, ką veikiu 6 Metų darbo

More information

For high temperature and chemical applications, Varec recommends the extended service option which features Teflon or Viton O-ring and gasket.

For high temperature and chemical applications, Varec recommends the extended service option which features Teflon or Viton O-ring and gasket. GAS CONTROL VAREC 7100B Series PRESSURE RELIEF VALVES The 7100B Series is designed to protect low pressure storage tanks and systems from being over pressured. Introduction The Varec 7100B Series is a

More information

European new pellets standards Case non-woody pellets, 4 May 2010, Lyon

European new pellets standards Case non-woody pellets, 4 May 2010, Lyon European new pellets standards Case non-woody pellets, 4 May 2010, Lyon Eija Alakangas, VTT Convenor of Fuel specification and classes, WG2 of CEN/TC 335 http://www.eubionet.net Multipart standard EN14961

More information

Direct solenoid and solenoid pilot operated valves

Direct solenoid and solenoid pilot operated valves Direct solenoid and solenoid pilot operated valves Individual mounting Series Inline Sub-base non plug-in 4 6 Air return Manual operator Solenoid 4-way pilot with balanced poppet Bonded spool 2 7 8 2 67

More information

CO2 & FIBER LASER NOZZLES AND ACCESSORIES

CO2 & FIBER LASER NOZZLES AND ACCESSORIES www.iiviinfrared.com CO2 & FIBER LASER NOZZLES AND ACCESSORIES TOLL FREE 888.558.1504 (USA and Canada) TEL. 724.352.1504 FAX. 724.352.4980 VOL. JA14 THE WORLD LEADER IN CO2 LASER OPTICS About II-VI INFRARED

More information

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one vartotojo vadovas hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Čia pateikta informacija gali b ti keičiama be persp jimo. Atgaminimas,

More information

Experiences with domestic waste treatment and co-processing of Solid Recovered Fuels (SRF)

Experiences with domestic waste treatment and co-processing of Solid Recovered Fuels (SRF) Experiences with domestic waste treatment and co-processing of Solid Recovered Fuels (SRF) Legal framework, quality assurance and acceptance Athens, June 4th, 2008 Dr. Hubert Baier Member of the Management/

More information

ROTARY PADDLE LEVEL SWITCH

ROTARY PADDLE LEVEL SWITCH ROTARY PADDLE LEVEL SITC PRINCIPLE The SE series operating principle is simple. A unit is usually located through a bin wall at the top, middle or low level of a bin. During normal operation (no material

More information

The Experimental Study of Fuel Economy & Emission Characteristics for the Heavy-Duty DME Bus

The Experimental Study of Fuel Economy & Emission Characteristics for the Heavy-Duty DME Bus 7 th Asian DME Conference 2011. 11. 17(THU) Toki Messe Niigata Convention Center, Niigata, Japan The Experimental Study of Fuel Economy & Emission Characteristics for the Heavy-Duty DME Bus Yongil Oh,

More information

Practical Application of Bio-based Pyrolysis Oil Paula Flowers Hassett Lance Baird

Practical Application of Bio-based Pyrolysis Oil Paula Flowers Hassett Lance Baird Practical Application of Bio-based Pyrolysis Oil Paula Flowers Hassett Lance Baird Envergent Technologies Bringing RTP TM technology to the energy industry Envergent Technologies LLC Part of the $35 billion

More information

Alternative Powertrain and Challenges for Next Decade

Alternative Powertrain and Challenges for Next Decade Alternative Powertrain and Challenges for Next Decade Prof. Dr. Willi Diez Director Institute for Automotive Research at the University of Applied Sciences Nuertingen (Germany) SIAM Annual Convention 2011

More information

ELARA - Butterfly valve DN Description. Product features

ELARA - Butterfly valve DN Description. Product features Description Double eccentric butterfly valve in 3 variations of sealing TG with PTFE+25% glass fibre seat TI Fire Safe IN with metal seat Application fields: industrial and petrochemical range Product

More information

NO x Emissions Control in a Fluidized-bed Combustor Fired with Rice Husk

NO x Emissions Control in a Fluidized-bed Combustor Fired with Rice Husk SEE 2006: Bangkok, Thailand Least-cost NO x Emissions Control in a Fluidized-bed Combustor Fired with Rice Husk Kasama Janvijitsakul and Vladimir I. Kuprianov School of Manufacturing Systems and Mechanical

More information

MIDO VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VILNIUS 2017

MIDO VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VILNIUS 2017 MIDO VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS A U G A L Ų V E I S L I Ų Ū K I N I O V E R T I N G U M O 2016 M E T Ų T Y R I M O D U O M E N Y S VILNIUS 2017 2 P R A T A R M Ė Šiame

More information

Hot Gas Stand durability tests for Turbine Housing design validation

Hot Gas Stand durability tests for Turbine Housing design validation Hot Gas Stand durability tests for Turbine Housing design validation SyTec M2A 2015 13 th October 2015 A. Loret - Turbo Engineering 2015 MITSUBISHI TURBOCHARGER AND ENGINE EUROPE BV All Rights Reserved.

More information

Study on the Servo Drive of PM-LSM to Be Used in Parallel Synchronous Drive

Study on the Servo Drive of PM-LSM to Be Used in Parallel Synchronous Drive Journal of Mechanics Engineering and Automation 5 (2015) 580-584 doi: 10.17265/2159-5275/2015.10.007 D DAVID PUBLISHING Study on the Servo Drive of PM-LSM to Be Used in Parallel Synchronous Drive Hiroyuki

More information

Panic Hardware DORMA PHA 2000 PHB 3000

Panic Hardware DORMA PHA 2000 PHB 3000 Panic Hardware DORMA PHA 2000 PHB 3000 DORMA PH Panic Hardware The modular DORMA Panic Hardware System PHT 3900 PHT 3900 PHB 3000 PHA 2000 PHT 3900 External fitting with OGRO Design lever handle (Europrofile

More information

SP30 - BJ - FCF50 - PU

SP30 - BJ - FCF50 - PU SMART Plungers SP-FCF Series Features Always return back to original position (wide angle 42 ) No need tool for pad replacement Less friction for Level compensator Light weight and long life time Compact

More information

Pure vegetable oil for Non-Road Diesel engines

Pure vegetable oil for Non-Road Diesel engines Pure vegetable oil for Non-Road Diesel engines Andreas Hubert Chair of internal combustion engines Conference: The future of pure plant oil as local fuel 26.01.2010 Lyon, France Agenda 1) Presentation

More information

RAFAKO s proecological investments boilers and biomass installations

RAFAKO s proecological investments boilers and biomass installations RAFAKO s proecological investments boilers and biomass installations Presented: Krzysztof JANECZEK 22 23 March 2017 r. Content: 1. Introduction. 2. Biomass boilers. 3. Modernization of PC boiler at Stalowa

More information

DEUTSCHE NORM May 2004 DIN EN ISO 4029 { Hexagon socket set screws with cup point (ISO 4029 : 2003) English version of DIN EN ISO 4029

DEUTSCHE NORM May 2004 DIN EN ISO 4029 { Hexagon socket set screws with cup point (ISO 4029 : 2003) English version of DIN EN ISO 4029 DEUTSCHE NORM May 2004 DIN EN ISO 4029 { ICS 21.060.10 Supersedes DIN 916, December 1980 edition. Hexagon socket set screws with cup point (ISO 4029 : 2003) English version of DIN EN ISO 4029 Gewindestifte

More information

John Deere. MODEL: Farm 48 Loader JD-P-PC1108

John Deere. MODEL: Farm 48 Loader JD-P-PC1108 John Deere MODEL: Farm 48 Loader THIS IS A MANUAL PRODUCED BY JENSALES INC. WITHOUT THE AUTHORIZATION OF JOHN DEERE OR IT'S SUCCESSORS. JOHN DEERE AND IT'S SUCCESSORS ARE NOT RESPONSIBLE FOR THE QUALITY

More information

The 7100B Series is designed to protect low pressure storage tanks and systems from being overpressured. Introduction

The 7100B Series is designed to protect low pressure storage tanks and systems from being overpressured. Introduction VALVES & CONTROLS VAREC 00B SERIES The 00B Series is designed to protect low pressure storage tanks and systems from being overpressured. Introduction The Varec 00B Series is a pressure relief valve designed

More information

USE OF VEHICLE FLEET DATA FOR ON-ROAD MOBILE SOURCES EMISSION INVENTORIES

USE OF VEHICLE FLEET DATA FOR ON-ROAD MOBILE SOURCES EMISSION INVENTORIES USE OF VEHICLE FLEET DATA FOR ON-ROAD MOBILE SOURCES EMISSION INVENTORIES Dirección General de Sostenibilidad y Planificación de la Movilidad. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento

More information

COMMISSIONS 27 AND 42 OF THE IAU INFORMATION BULLETIN ON VARIABLE STARS Number 6010

COMMISSIONS 27 AND 42 OF THE IAU INFORMATION BULLETIN ON VARIABLE STARS Number 6010 COMMISSIONS 27 AND 42 OF THE IAU INFORMATION BULLETIN ON VARIABLE STARS Number 6010 Konkoly Observatory Budapest 18 January 2012 HU ISSN 0374 0676 BAV-RESULTS OF OBSERVATIONS - PHOTOELECTRIC MINIMA OF

More information

Stainless Steel / Iron Valve ISO 9001

Stainless Steel / Iron Valve ISO 9001 CAST IRON GATE VALVE CLASS 125 NON-RISING STEM. (N.R.S.) STEM: SS410 (BRASS / SS304) MODEL: CI-12N (CI-12N/CI-2NS) CAST IRON GATE VALVE CLASS 125 OUTSIDE SCREW AND YOKE. STEM: SS410 (BRASS / SS304) MODEL:

More information

British BS 88 Fuses. High Speed Fuses. Introduction. General Information

British BS 88 Fuses. High Speed Fuses. Introduction. General Information British BS 88 Fuses Introduction British BS 88 Contents Fuse Volts Amp Range Page 0-900 15-17 90-78-1 Accessories Indicator System & Fuse Bases British BS 88 Fuse Ranges Amps Vac Vdc -900 0 150-710 90

More information

RDE ENGINEERING AT THE ENGINE TEST BENCH. Jan Gerstenberg, Dr. Sandra Sterzing-Oppel, Dr. Benjamin Hartmann, Dr. Stephan Tafel Bosch Engineering GmbH

RDE ENGINEERING AT THE ENGINE TEST BENCH. Jan Gerstenberg, Dr. Sandra Sterzing-Oppel, Dr. Benjamin Hartmann, Dr. Stephan Tafel Bosch Engineering GmbH RDE ENGINEERING AT THE ENGINE TEST BENCH Jan Gerstenberg, Dr. Sandra Sterzing-Oppel, Dr. Benjamin Hartmann, Dr. Stephan Tafel Bosch Engineering GmbH Overview RDE challenges Engineering strategies Engine-in-the-loop

More information

Mercedes Benz Cls 320 Cdi Manual

Mercedes Benz Cls 320 Cdi Manual Mercedes Benz Cls 320 Cdi Manual Find a cls 320 cdi in United Kingdom on Gumtree, the #1 site for Used Mercedes-Benz for sale classifieds ads in the UK. The Mercedes-Benz CLS Class (2007); Also known as:

More information

Combustion and Boiler Performance Assessment of Kardia Power Plant

Combustion and Boiler Performance Assessment of Kardia Power Plant Combustion and Boiler Performance Assessment of Kardia Power Plant Dr. M. Michel, I. Tsolakidis DEBCO Final Conference Brussels, December 10, 2012 Thermal Calculation of the Boiler Boiler design 100%-Load

More information

Accessories. For product data sheets, visit

Accessories. For product data sheets, visit British BS 88 Introduction British BS 88 Contents Fuse Volts Amp Range Page 0-900 188-190 90-791-19 Accessories Indicator System & Fuse Bases 195 British BS 88 Fuse Ranges Amps Vac Vdc -900 0 150-710 90

More information

560 and 680 Parts Manual

560 and 680 Parts Manual 560 and 680 Parts Manual There have been four series of drive mechanism on the 560 &680 model Farm Aid TMR mixers. Series I has different front drive between the 680 and the 560. The drive in the rear

More information

What s inside your experiment kit:

What s inside your experiment kit: EXPERIMENT MANUAL Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Pfizerstr. -7, 70 Stuttgart, Germany +9 (0) 7 9-0 www.kosmos.de Thames & Kosmos, 0 Friendship St., Providence, RI, 090, USA -00-7-7 www.thamesandkosmos.com

More information

Tamil Nadu Public Service Commission

Tamil Nadu Public Service Commission ASSISTANT CONSERVATOR OF FORESTS DOE :02.12.2014 TO 09.12.2014 _ Subjcct:AGRICULTURE ~ Codc:ACFAG ~........ B X 41 AX 81 DX 121 o A 161 c l< 2 cy 42 CY' 82 Dy 122 13 x 162 B ~ J ox 4J c \ 83 D..( 123 c

More information

a Nexans company Catalogue 2009

a Nexans company Catalogue 2009 a Nexans company Catalogue 009 EUROMOLD COMPANY PRESENTATION EUROMOLD Euromold is the leading European specialised designer, manufacturer and distributor of prefabricated cable accessories for medium voltage

More information

Radionuclide atomic number A 1 (TBq) A 1 (Ci) A 2 (TBq) A 2 (Ci) (TBq/g) (Ci/g) Ac-225 Actinium(89) x x

Radionuclide atomic number A 1 (TBq) A 1 (Ci) A 2 (TBq) A 2 (Ci) (TBq/g) (Ci/g) Ac-225 Actinium(89) x x Ac-225 Actinium(89) 0.6 16.2 1x10-2 0.270 2.1x10 3 5.8x10 4 Ac-227 40 1080 2x10-5 5.41x10-4 2.7 7.2x10 1 Ac-228 0.6 16.2 0.4 10.8 8.4x10 4 2.2x10 6 Ag-105 Silver(47) 2 54.1 2 54.1 1.1x10 3 3.0x10 4 Ag-108m

More information

Brief Description SOLIDO. Fully biological SBR Small Wastewater Treatment Plant for 2 32 PE according to EN

Brief Description SOLIDO. Fully biological SBR Small Wastewater Treatment Plant for 2 32 PE according to EN Brief Description SOLIDO Fully biological SBR Small Wastewater Treatment Plant for 2 32 PE according to EN 12566-3 REWATEC GmbH Bei der neuen Münze 11 22145 Hamburg Germany Telephonic expertise: 0049-30-44

More information

Drop in potential of upgraded fuels produced at pilot scale via hydrothermal liquefaction of different biomass feedstocks

Drop in potential of upgraded fuels produced at pilot scale via hydrothermal liquefaction of different biomass feedstocks Drop in potential of upgraded fuels produced at pilot scale via hydrothermal liquefaction of different biomass feedstocks Patrick Biller, Jinlong Yu, René Madsen, Ib Johannsen, Marianne Glasius INSTITUTE

More information

1815 CV 1830 CV. Robert Bosch GmbH Power Tools Division Leinfelden-Echterdingen GERMANY A 2KK (2016.

1815 CV 1830 CV. Robert Bosch GmbH Power Tools Division Leinfelden-Echterdingen GERMANY A 2KK (2016. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 1 609 92A 2KK (2016.02) I / 206 AL 1815 CV 1830 CV de en fr es pt it nl da sv no fi el tr pl cs sk hu Originalbetriebsanleitung

More information

Madara Kupce POTENTIAL OF BIOGAS IN URBAN BUSES. Degree Programme in Environmental Engineering 2017

Madara Kupce POTENTIAL OF BIOGAS IN URBAN BUSES. Degree Programme in Environmental Engineering 2017 Madara Kupce POTENTIAL OF BIOGAS IN URBAN BUSES Degree Programme in Environmental Engineering 2017 POTENTIAL OF BIOGAS IN URBAN BUSES Kupce, Madara Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of

More information