Эндоскопийн дахин хэрэглэхэд бэлтгэх эрүүл ахуй, аюулгүй ү байдлын стандарт ба техникийн шаардлага. Christoph Bange Product & Key Account Manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Эндоскопийн дахин хэрэглэхэд бэлтгэх эрүүл ахуй, аюулгүй ү байдлын стандарт ба техникийн шаардлага. Christoph Bange Product & Key Account Manager"

Transcription

1 Эндоскопийн дахин хэрэглэхэд бэлтгэх эрүүл ахуй, аюулгүй ү байдлын стандарт ба техникийн шаардлага Christoph Bange Product & Key Account Manager Agenda Эндоскопийг бэлтгэх : автомат ба гар ажиллагааны ялгаа Стандартын шаардлага Техник ба эдийн засгийн шаардлага Дүгнэлт ба шалгах хуудас 2 1

2 Эрүүл ахуйн баталгаатай эндоскоп бэлтгэхэд ямар асуудал гардаг вэ? Жил бүр эндоскопийн хэдэн сая үзлэг хийгддэг Гол эрсдэл : Бохирдсон багаж ба нэмэлт жижиг хэрэгслүүд Эндоскоптой холбоотой халдварын эрсдэлийн ангилал: Эндоскопийн үзлэг хийж буй эмч сувилагч нар халдвар авах Эндоген халдвар Шаардлага хангаагүй эндоскопоос шалтгаалсан экзоген халдвар => Өвчтөн бүрийг халдвартай гэж үзэх! => Бүх эндоскоп, нэмэлт жижиг хэрэгслүүдийг нарийн нямбай халдваргүйтгэх ёстой 3 Оршил: Эндоскопийг бэлтгэх явц дахь эрсдэл & сул тал Guideline Committee in EU: ESGE - European Society of Gastrointestinal Endoscopy ESGENA - European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates => эндоскопийн эрүүл ахуй, халдвар хяналтын олон журам нийтлэгдсэн Дахин бэлтгэх явцад гарах эрсдэлүүд: Эндоскоп ба нэмэлт хэрэгслүүдийг шаардлагын дагуу бус бэлтгэх Эндоскопийн зөөвөрлөлт ба хадгалалт шаардлага хангахгүй байх Бохирдсон эсвэл эвдэрхий угаалга халдваргүйтгэлийн машин Хязгаарлагдмал зориулалт ба гэмтэлтэй эндоскоп эндоскопийн дотор үлдсэн бохир ус Хангалтгүй хатаалт ба зүй бус хадгалалт Focus on => Энэ бүх процесс нь эрүүл ахуйн баталгаатай эндоскопийг бэлтгэхэд шийдвэрлэх үүрэгтэй!! 4 2

3 Автомат, гар ажиллагаа хоёрын ялгаа : Эндоскопийг бэлтгэх ялгаатай аргууд 5 Ерөнхий хэсэг: Гар ажиллагаа ДАВУУ ТАЛ Их хөрөнгө зарцуулахгүйгээр хялбар зохион байгуулах боломжтой Гар ажиллагаа СУЛ ТАЛ Эндоскоп халдваргүйтгэлийн явцад дахин бохирдох тул халдварын эрсдэл нэмэгдэнэ Сувилагч химийн бодистой харьцана Валидац хийх боломжгүй /Validation/ (үйл ажиллагааны шатуудыг стандарчлах боломжтой) Халдваргүйтгэлийн бодисыг дахин хэрэглэх тохиолдолд: үр дүнд нөлөөлөх боломжтой Алдаахайх болонбаримтжуулахадбаримтжуулахад цаг их зарцуулна Ажлын ачаалал нэмэгдэнэ (үе шат бүр гар ажиллагаагаар хийж гүйцэтгэнэ) Эрүүл ахуй Найдвар тай Үр нөлөө & үнэ 6 3

4 Ерөнхий хэсэг : Эндоскопийн автомат угаалгын машин (ЭАУМ) Эндоскопийн автомат угаалгын машин (ЭАУМ) ДАВУУ ТАЛ СУЛ ТАЛ Халдварын эрсдэл бага (Өвчтөн /эмч, сувилагч) Угаалгын сувилагчид халдварын аюулгүй Цэвэр / бохир хэсгийн хооронд тусгаарлалттай Европийн хамгийн сүүлийн үеийн стандартанд тохирсон Стандартын өндөр түвшинтэй Найдвартай байдлыг хангахын тулд бүх ажиллагаанд валидац хийсэн Баримтжуулалт бүрэн хийгдэнэ Найдвартай (жигд давтамжит ажиллагаа ) Бодис болон бусад зүйлд эдийн засгийн ач холбогдолтой Эндоскопийн эвдрэл бага гарна: засварын зардал багасна Валидацын /Validation /төлбөрийг хэрэглэгч хариуцана Хэрэглэх заавар мэдлэгийг эзэмшсэн байх шаардлагатай Тогтмол засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай Өндөр үнэтэй Эрүүл ахуй Найдвар тай Үр нөлөө & үнэ 7 Эрүүл ахуйн үр дүнгийн ялгаа: ЭАУМ ба Гар ажиллагаа 57 % Гар ажиллагаа Гар ажиллагаа Эрүүл ахуй 50 % Хагас-автомат Хагас-автомат 12 % Aвтомат (ЭАУМ) Aвтомат (ЭАУМ) Гомдолтой Гомдол ирээгүй ЭАУМ хэрэглэхэд гар ажиллагаагаар халдваргүйтгэснээс хамаагүй бага эрүүл ахуйн гомдол ирдэг L. Bader et. Al Hygea (Hygiene in gastroenterology Endoscope reprocessing, 8 4

5 Эндоскопийн засварт ЭАУМ нөлөөлөх нь Эндоскопийг бэлтгэх Үр нөлөө & үнэ Автомат ажиллагаа -эндоскопийн засварт 34% -оор бага үнэ зарцуулна* Гар ажиллагаа 43 эмнэлэгт хийсэн судалгааны үр дүн Kirkpatrick et al. 1) : 34% эндоскопийн засварт зориулах үнэ хэмнэгдсэн 18% эндоскопийн гэмтэл бага тохиолдсон 18% урьдчилан сэргийлэх урсгал засвар үйлчилгээнд зориулсан => 58% зайлшгүй засвараас илүү үнэтэй байна => ЭАУМ-ийг хэрэглэхэд засвар 64% -аар багассан! => Энэ нь жилдээ нилээд их өртөгийг хэмнэх боломжтой болгоно 1)Kirkpatrick M, Smith JR, Hoffman P, Middleton R. Bronchoscope damage and repair costs: results of a regional postal survey. RespCare 1992;37:1256e ). Rozman A, Duh S, Petrinec-Primozic M, Triller N. Flexible bronchoscope damage and repair costs in a bronchoscopy teaching unit. Respiration 2009;77:325e330. 3). Mehta A, Curtis P, Scalzitti M, Meeker D. The high price of bronchoscopy: maintenance and repair of the flexible fiberoptic bronchoscope. Chest 1990;98:448e454. *resulting in fewer opportunities for the scope to be S.E. Funk, N.L. Reaven / Journal of Hospital Infection 86 (2014) 250e254 inadvertently mishandled 9 Дүгнэлт: эндоскопийн цэвэрлэгээнд ЭАУМ-ийг хэрэглэх нь Халдвараас баталгаатай сэргийлнэ Өвчтөн болон угаалгын сувилагчид халдварын эрсдэлгүй Ажлын бүтээмжийг сайжруулна Эндоскопийн засварт зарцуулах хөрөнгө хэмнэгдэнэ Ажлын өндөр бүтээмжээр ашиг орлого нэмэгдэнэ 10 5

6 Хөтөлбөр Эндоскопийг бэлтгэх : автомат ба гар ажиллагааны ялгаа ЭАУМ ны төрөл Стандартын шаардлага Техник ба эдийн засгийн шаардлага Дүгнэлт башалгах хуудас 11 Бага оврын ЭАУМ Жишээ: Soluscope 4 Steelco EW1 BHT INNOVA E3 Olympus ETD2 Wassenburg WD 440 Үзүүлэлт: Бага эзэлхүүнтэй : 1-2 эндоскоп /цикл Нэг хаалгатай Ширээн доогуур суурилуулдаг Урд хаалгаар эсвэл дээрээс нь багажаа хийнэ Нэг талаар оруулаад нөгөө талаас гаргаж болохгүй загвар Материал: o Зэвэрдэггүй ган o Пластик Хэрэглэх газар: жижиг эмнэлгүүд 12 6

7 Дээд зэрэглэлийн ЭАУМ Жишээ: Үзүүлэлт : BHT INNOVA E4 / E5 CMS Medivators advantage + Wassenburg WD440 PT Том эзэлхүүнтэй: 2-4 эндоскоп/цикл Нэг талаар оруулаад нөгөө талаас гаргадаг загвартай Бохир / цэвэр хэсгийг тусгаарлана Эндоскопийн сувгийг хянах системтэй Материал: o Зэвэрдэггүй ган o Пластик Getinge ED Flow Olympus ETD Double Steelco EW 2 3S Хэрэглэх газар: Том эмнэлгүүд төвлөрсөн ариутгалд 13 Agenda Эндоскопийг бэлдэх :автомат ба гар ажиллагааны ялгаа Стандартын шаардлага Техник ба эдийн засгийн шаардлага Дүгнэлт ба шалгах хуудас 14 7

8 Стандартын шаардлага Ямар стандартын шаардлагыг ЭАУМ нь хангаснаар эндоскоп аюулгүй, эрүүл ахуйн баталгаатай болж бэлтгэгдэх вэ? 15 EN ISO EN ISO Цэвэрлэгээ/ХалдваргүйтгэлDisinfection device Part 1: General requirements, disinfection and test EN ISO Part 2 Cleaning/Disinfection device Part 2: Requirements and testing of cleaning / disinfection devices for surgical instruments, anesthesia equipment, containers, equipment, glassware EN ISO Cleaning/Disinfection device Part 3: Requirements and testing of cleaning / disinfection devices for container for human excreta Part 4 EN ISO Cleaning/Disinfection device Part 4: Requirements and testing of cleaning / disinfection devices for thermolabile reusable devices including endoscopes EN ISO Cleaning/Disinfection device Part 5: Requirement test soils 16 8

9 EN ISO дагуу шаардлага RKI/ Валидацийн журам /validation/ Угаагч Халдваргүйтгэгч машин нь эмнэлгийн багаж хэрэгслийг цэвэрлэж халдваргүйтгэхэд зориулсан Хэсгүүд : Янз бүрийн програм : Битүүмж шалгах, ус зайлуулах, цэвэрлэх, халдваргүйтгэх, усаар зайлах, хатаах (заавал биш) Явцийн бүх параметрийг тогтмол хянана: Усны температур, даралт гэх мэт Бодисны хэмжээ Бодисны сав эндүүрч өөр хэсэгт хийх гэх мэт эрсдлээс хамгаалах Эндоскопийн сувгаар ус урсч буйг хянана Хамааралгүй хяналтын систем Тосгуур, адаптерууд Халуунаар халдваргүйтгэх, агаараар хатаах сонголттой Баримтжуулах, ж. Хэвлэж гаргах Алдаа заагчтай 17 DIN EN ISO дагуу цэвэрлэгээний үр дүн ба баталгаажуулалтын журам 18 9

10 Cleaning results Яагаад цэвэрлэгээний үр дүн чухал вэ? Наалдсан бохирыг салгана (цус, наалдсан эд эс). Халдваргүйтгэлийн бодис уургийг хатууруулж багажанд наадаг тул түүнээс сэргийлнэ Прионыг цэвэрлэнэ гэх мэт. *See Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 10; Цэвэрлэгээний үр дүнгийн шаардлага Европийн холбооны шаардлагууд улам нэмэгдсээр: Эндоскопийн Валидацийн журам: Цэвэрлэсний дараа багажан дээрх үлдэгдэл уургийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ 800 µg байсан бол шинэ журмаар 100µg болсон Эмнэлгүүдийн ЭАУМ нэг тестээр шалгахад цэвэрлэгээний үр дүн янз бүр байсан 20 10

11 Усны чанар ямар байх ёстой вэ? 21 Усны чанар: Цэвэрлэгээний явц дахь шаардлага Цэвэрлэгээ Халдваргүйтгэл Эцсийн зайлалт Хамгийн бага шаардлагаар бол доорх зөвлөмж өнд заасан чанартай байна : Хатуулаг (< 0,5 mmol CaO/l) ууссан шороо: < 500 mg / l өмнө нь Хлорын хэмжээ : < 100 mg / l ph: 5 8 Ус + Детергент Ус + Халдваргүйтгэлийн бодис - Цахилгаан дамжуулах чанар : 15 µs/cm - ph: 5 7 хатуулаг : 0,02 mmol CaO/l - TDS : 10 mg/l Шүүлтүүрийн ус + ариун шүүлтүүрээр,uv-туяагаар эсвэл 90 хэмийн халуунаар ариутгасан ус Зөөлөн ус байх тусмаа цэвэрлэгээний үр дүн сайн ЭАУМ д шохойлог багатай ус бага эвдрэл хөрөнгө бага зарцуулалт 22 11

12 Эрүүл ахуйн аюулгүй байдал: Угаагч машин өөрөө халуунаар халдваргүйтгэх & усаар зайлах ISO :Халуунаар халдваргүйтгэх халдваргүйтгэх аргын хамгийн шилдэг арга. Халуунаар халдваргүйтгэх нь хамгийн сүүлийн удаа усаар зайлахаас илүүтэй RKI- зөвлөмж: Эмнэлгийн багаж төхөөрөмжийг бэлтгэх эрүүл ахуйн шаардлага, Annex 8, paragraph 2.5. Зөвлөмж Машин нь халуунаар халдваргүйтгэл хийх ажиллагаатай байх. жишээ: машин өөрөө 93C хүртэл халж халдваргүйтгэх A0 of 3000.* Машин халуун усаар хамгийн сүүлд зайлах ( A0 of 3000). =>шүүлтүүрийн уснаас бага зардалтай *Standard requirements only A0= стандартын дагуу суваг бүрийг хянаж эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг хангах 24 12

13 стандартын сувгийн хяналтын систем Хоёр төрлийн стандарт: a) Суваг нэг бүрийг хянах ЭАУМ : Суваг нэг бүрийг автоматаар хянах. b) Суваг нэг бүрийн хяналт байхгүй: Зөвхөн нэг сувагт тохируулсан хяналт Эсвэл даралтын хэсгийн систем Тиймээс сувгийг гар ажиллагаагаар хянах шаардлагатай!! 25 Цэвэрлэгээний бодис, халдваргүйтгэлийн бодис хоёрыг андуурахаас сэргийлэх хамгаалалт яагаад чухал ач холбогдолтой вэ? 26 13

14 BfArM* нь цэвэрлэгээний болон халдваргүйтгэлийн бодисуудыг андуурахаас сэргийлэх хамгаалалтыг шаарддаг Гол асуудал: Германд өнгөрсөн онуудад ЭАУМ нд хэрэглэж буй химийн бодисоо андуурах явдал олон гарсан Шалтгаан: цэвэрлэгээний ба халдваргүйтгэлийн бодисын холболтыг андуурдаг Үр дагавар : Цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл хийгдээгүй! => Эндоскоп нь халдвартай хэвээр байна! Хамгийн сүүлд тийм тохиолдол 2015 онд бүртгэгдсэн. Гэхдээ бүртгэгдээгүй тохиолдол бол олон байгаа нь ойлгомжтой. Ихэнх тохиолдолд хэдэн хоног өнгөрсний дараа энэ асуудал анзаарагддаг. *BfArM = Federal Institute for Drugs and Medical Devices 27 BfArM* 2561/11 тайлан Асуудал: Өнгөөр ялгах нь хангалтгүй Possible solutions: Химийн бодис агуулсан канистрын өвөрмөц кодтой холболт RFID технологи Төвлөрсөн туналагч систем *BfArM = Federal Institute for Drugs and Medical Devices 28 14

15 Agenda Эндоскопийг бэлдэх :автомат ба гар ажиллагааны ялгаа Стандартын шаардлага Техник ба эдийн засгийн шаардлага Дүгнэлт ба шалгах хуудас 29 Зардлын анализ: 10 жилийн хэрэглээний хамгийн их зардал нь юунд зарцуулагддаг вэ?

16 Жишээ: 10 жилийн хэрэглээний зардал 5 машин 18 газарт 36 эндоскоп/цагт хөрөнгө оруулалт : Euro нэг жилд 10 жилд % Хөрөнгө оруулалт ,73% Урсгал зардал (бодис, ус, цахилгаан, шүүлтүүр) % Засвар үйлчилгээ E5CMS (жилд 3 удаа засвар ) ,91% Засвар үйлчилгээ E4CMS (жилд 3 удаа засвар) ,73% Засвар үйлчилгээ 5 машин ,09% Нийт ,00% 10 жилийн хугацаанд зардлын 22% нь ЭАУМ-д хөрөнгө оруулалт 5 машины засвар үйлчилгээ 22% Урсгал зардал 55% => calculation open chemistry system Урсгал зардал: Хүчин зүйл ба ялгаанууд Эндоскопийн усны хэрэглээ 45l 4,5l 6l Цэвэрлэгээний болон халдваргүйтгэх бодис % 1,0% 2,0% Free chemistry choice open chemistry closed chemistry

17 Хэр зэрэг ялгаатай байна вэ? ЗАРДАЛ * (EURO / ЭНДОСКОП) 7,13 3,30 PA & өндөр зардалтай 1,83 GA & бага зардалтай GA & өндөр зардалтай A B C *Consumption costs : chemicals, water, electricity, filters 33 Process chemistry: Difference between open and closed chemistry An AER with an open chemistry system gives the operator great flexibility Бүх л нэрд гарсан үйлдвэрлэгчдийн (Schülke, Dr. Weigert, Bode etc.) Глютеральдегид эсвэл пер цууны хүчил Пер-цууны хүчлээс глутаральдегид зэрэг химийн бодиснууд (55 C хүртэл) Үнийн өсөлтөөс хамааралгүй байдал бй Оpen and closed chemistry үнийн зөрөө их Зах зээл дээр 30% - 40% хямд байдаг 34 17

18 Зардлын тооцоо: ЭАУМ үйлдвэрлэгч нь зардлын тооцооны харьцуулалт хийнэ Medienkosten/Endoskop Medienkosten/Endoskop Verbrauch je Verbrauch je Medium Medienkosten Einheit Einheit Chargenkosten Medium Medienkosten Einheit Charge Charge Kaltwasser 2,20 / m³ 36 ltr. 0,08 Kaltwasser 2,20 / m³ Warmwasser 5,50 / m³ 36 ltr. 0,20 Warmwasser 5,50 / m³ VE-Wasser 12,00 / m³ 36 ltr. 0,43 VE-Wasser 12,00 / m³ 136 Abwasser 2,40 / m³ 102 ltr. 0,24 Abwasser 2,40 / m³ 136 Wasserkosten/Charge 0,95 Wasserkosten/Charge Reiniger 7,80 / ltr. 180 ml 1,40 Reiniger 11,00 / ltr. 170 Desinfektionsmittel 37,00 / ltr. 360 ml 13,32 Desinfektionsmittel 40,80 / ltr. 340 Chargenkosten für 6 Endoskope 15,68 Chargenkosten für 6 Endoskope Medienkosten/Endoskop 2,61 Medienkosten/Endoskop Aufbereitungskosten pro Jahr und über 10 Jahre gerechnet (ohne Reparaturkosten / Instandhaltungsvertrag auch auf Anfrage möglich) Aufbereitungskosten pro Jahr und über 10 Jahre gerechne Chemiepreisänderung p.a. in % -2% Steigender Wettbewerbsdruck, e.g. Anios. Sinkt! Chemiepreisänderung p.a. in % 2,5% kont. Preissteigerung, da kein Berechnung Faktor für Faktor: Durchschnittl Berechnung Faktor für Durchschnittl Faktor: durchschnittliche Preissteigerung nach iche durchschnittliche Preissteigerung iche Preisveränderung 10 Jahren 0, Preissteigeru 0,90854 Preisveränderung nach 10 Jahren 1, Preissteigeru Kosten für 2 Maschinen Kosten pro Jahr Kosten über 10 Kosten für 2 Maschinen Kosten pro Jahr Jahre Chemiekosten , ,72 Chemiekosten ,52 Wasserkosten 1.488, ,40 Wasserkosten 3.055,10 Je Wartung: Annahme 4-5 Wartungen Filterkosten/Jahr 2.250, ,00 Filterkosten/Jahr 4.170,00 Basis für sehr hohe Einsatzfähigkeit. Schätzung / Annahme wie BH Alle 800 Chargen je Maschine. Inkl. Wartungskosten 6.175, ,00 Wartungskosten 6.175,00 Validierung TIV in Kombination mit Schätzung Wartung; sonst 4325 Euro Validierungskosten/Jahr 3.460, ,00 Validierungskosten/Jahr 4.600,00 Gesamtkosten BHT über 10 Jahre ,12 Gesamtkosten Steelco über 10 Jahre Kostendifferenz über 10 Jahre ** ,02 Анхаарах: Машины үнэ, урсгал зардал, засвар үйлчилгээ зэргийг харьцуулж байх. 35 Үнэлгээний аргачлал : Total Cost of Ownership model for clinic projects Хялбархан, бас нарийвчилсан тооцоо. машины үнэ, урсгал зардлын талаарх мэдээлэл авах нь чухал Дээрх үнэлгээний аргачлал нь хөрөнгө зарцуулалтыг гамнахад хөшүүрэг болно 36 18

19 Онлайн дэмжлэг: Одоогоор юу боломжтой вэ? жишээ: Герман улсын том эмнэлгүүд Таван ЭУАМ-ны алдаа оноо Үйлдвэрлэгчээс үйлчлүүлэгчдэд өгдөг зөвлөгөө тусламж Онлайнаар харьцах => усны хангамжын асуудлыг тодорхойлох => Тэгснээрээ асуудлыг хурдан тодорхойлж техникийн үйлчилгээнд хэмнэлт гаргана. Online+Offline Advance analysis: Timesaving by machine problems Offline Drive+Analysis Drive 2 Solution 37 Найдвартай түнш: Үйлчилгээний багц Чухал шинжүүд : Онлайнаар дэмжлэг авч болох уу? Баталгаат хугацаа хэр зэрэг вэ? Онлайнаар гэмтлийн хэдийг нь шийдвэрлэж чадах вэ? Өдөрт хэдэн цаг дэмжлэг үзүүлж болох вэ? Амралтын өдрүүдэд болох уу? Ямар ямар үйлчилгээ багцад багтсан бэ? Жишээлбэл: Эндоскопийг бүртгэлд оруулах Програмын өөрчлөлт, жишээ нь. тусгайлан хатаах г.м

20 Agenda Эндоскопийг бэлдэх :автомат ба гар ажиллагааны ялгаа Стандартын шаардлага Техник ба эдийн засгийн шаардлага Дүгнэлт ба шалгах хуудас 39 Шалгах хуудас: Эрүүл ахуйн аюулгүй эндоскоп Шинжүүд Суваг бүрийн хяналт : acc. DIN EN ISO a) confirmed by type testing by an independent testing lab. Хаана бөглөрөлт байгааг тодорхойлж чадах: Эндоскопийн хаана бохирдолт байгааг нэг сувгийн хяналтаар олж тогтоодог байх Халуунаар халдваргүйтгэдэг байх: acc. to DIN EN ISO Recommendation 4.8.) With 90C and A0> = Програм ба усны чанар: Усаар нэг эсвэл хэд хэдэн удаа зайлдаг байх, халдваргүйтгэсэн шүүлтүүрдсэн ус (нэмэлт бодисгүй). Эрүүл ахуй Найдвар тай Үр нөлөө & үнэ Цэвэрлэгээний чанар: Үлдэгдэл уураг <100 микрограмм. Бодисуудыг холихгүй хамгаалалт : цэвэрлэгээ / халдваргүйтгэлийн бодисны канистерууд зөвхөн өнгөөр ялгагдаад зогсохгүй ялгагдах цогц шинжтэй байх 40 20

21 Шалгах хуудас: Цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийн баталгаа Шинжүүд Явцыг шалгах: EN ISO стандартын дагуу ЭУАМ нь баталгаажуулалт өгдөг фирмээс хамааралгүй өөрсдөө рд баталгаажуулалтын хяналт хийх боломжтой байх CE марк: Хаана үйлдвэрлэсэн тухай тэмдэгтэй байх/ European Economic Area (EEA) Хэрэглэсэн материал : Угаалгын хэсэг, гадаргуу нь зэврэхгүй гангаар хийгдсэн => Хэрэглээний хугацаа уртсана (and hygienic safety) of the AER Үйлчилгээний багц: Үйлдвэрлэгч онлайнаар үйлчилгээ үзүүлдэг байх => ЭУАМ ны засвар үйлчилгээний зардлыг багасгана Тун тохируулагч төв системтэй байх: ЭАУМ нь бодисны тун тохируулагч системд холбогдсон байх =>Алдаа гарахаас сэргийлнэ Эрүүл ахуй Найдварт ай Үр нөлөө & үнэ 41 Шалгах хуудас: Үр дүнтэй ба ашигтай ажиллагаа Шинжүүд Химийн бодис: Стандартад тохирсон бодис хэрэглэх. =>Цэвэрлэгээ Ц р ба халдваргүйтгэлийн бодис нь EN ISO стандартад др д тохирсон байх Ирээдүйд илүү боловсронгуй болгох машин: Машинууд нь пер-цууны хүчлээс өөр химийн бодисонд тохирсон температурт ажиллах 25C -58C, ж: глютералалдегид ЭАУМ-ыг өөрчилж болох : Машинуудын ажиллагааны төрлүүдийг хямд үнэтэй сольж болох ж: GA -- гаас PA болгох боломжтой Эрүүл ахуй Найдварт ай Үр нөлөө & үнэ Усны хэрэглээ: Нэг эндоскопд хэрэглэх усны хэмжээ бага => Үзүүлэлт : 5 литерээс бага бол сайн үүү үзүүлэлт! Бодисны хэрэглээ: Нэг эндоскопд хэрэглэх цэвэрлэгээ болон халдваргүйтгэлийн бодисны хэмжээ бага => Чухал : Бодисны тун 1% бол урсгал зардал бага! Халуунаар халдваргүйтгэх ба хамгийн сүүлд усаар зайлах : Нэрмэл усны оронд хэрэглэгдэх шүүлтүүрдсэн усны урсгал зардлыг багасгана. => энэ нь нэмэгдсээр өндөр зардал болсон байдаг! 42 21

22 My contacts for further information Christoph Bange Product & Key Account Manager Phone: +49(0) Fax: +49(0) Ih bajrlalaa! Thank you for your attetion! 44 22

23 Backup Where should the DIN EN ISO attract interest Facilities in the stationary sector Facilities in the resident sector Clinical laboratories & pharmaceutical facilities Piercing studios Medical lpedicure Wherever MP must be prepared for use on humans 46 23

24 Extend of testing Installation Qualification (IQ) Provision and documentation of proof that the equipment was delivered and installed in accordance with its specifications. Operation Qualification i (BQ) Provision and documentation of proof that the operation of the installed equipment happens within the predetermined limits. Acceptance test Includes Installation Qualification & Parts of the operational qualification (prerequisite for the handover to the operator) Performance Qualification (PQ) Provision and documentation of proof that the device, as it is installed and is operated permanently in accordance with the prescribed criteria. Performance requalification Complete or partial repetition of the test IQ, BQ, LQ, to confirm the reliability of the procedure 47 Installation Qualification (IQ) Ensuring that the AER was delivered and installed The utility supply meets the requirements Right machine / right model? Plinth / drip tray available? Drying module available? Steam condenser and / or vent? Mobile trolley Loading cart? Electricity? Water? Steam? Sewage? 48 24

25 Operation Qualification (BQ) => Ensuring that the utility supply meets the requirements of the manufacturer and the DIN EN ISO Functional tests of the respective parameters (water pipes, doors, nozzles etc. - Definition of customized programs - See Checklist 6 49 Performance Qualifications This requires the definition and documentation of the necessary programs and the corresponding process flows The process flow is set to the last detail, including the used chemicals - Information about MP that are difficult to - Indication of possible pre-cleaning - Establishing reference loadings - See checklist

26 Protein residual value determination INNOVA E3 Clinic Bogen The test showed less than 50 µm / ml residual protein! 51 Protein residual value determination INNOVA E3 MC Median Clinic Grünheide The test showed less than 50 µm / ml residual protein! 26

27 Protein residual value determination INNOVA E3 Kloster Lehnin The test showed less than 50 µm / ml residual protein! Requirements for a future-proof AER Hygienic safety Monitoring of 7 channels Measurement of part soiling of the channels (not only blocked / not blocked) The machine must be operated with PA and GA or Cost-effective and quick conversion from PA to GA Reliability: Every cycle - every day - for years. 98% uptime guarantee with online service concept. Low costs. Low consumption of chemicals, water and energy. No chemical bond. Cheap spare parts. Online service. Conservation of endoscopes Pressure limitation i i depending di for each endoscope according to the instructions Maintenance planning for endoscopes possible Detecting channel changes. Other Easy to integrate into documentation and tracking systems

28 BHT supports you to find and implement the ideal reprocessing solution CAPACITY Up to 10 ENDOSCOPES / D ENDOSCOPES / D ENDOSCOPES / D ENDOSCOPE / D PEAK CAPACITY CAPACITY 2-3 ENDOSCOPE 4-6 ENDOSCOPE 6-10 ENDOSCOPE ENDOSCOPE PEAK CAPACITY SPACE Space available and capacity /m² needed SPACE Infection control: e.g. single-channel monitoring, cleaning capacity, cleanroom concept, air-separation concept, chemical INFECTION CONTROL INFECTION CONTROL selection BUDGET & EFFICIENCY BUDGET & EFFICIENCY Investment budget and running costs INNOVA E5 CMS INNOVA E2 1 Endoscope Only 60cm width INNOVA E3 2 Endoscopes Extremely reliable INNOVA E3 CMS INNOVA E3 CMS 2 Endoscopes Single-channel control Online Service INNOVA E4 CMS 2 Endoscopes Single-channel control Online Service Clean-room separation 2 Doors 4 Endoscopes Single-channel control Online Service Clean-room separation 2 Doors 55 Validation acc by manufacturer or extern validator? 56 28

29 Who should validate? Extern validators or AER manufacturers? Test Locality Responsible Type examination Manufacturer RD Manufacturer RD Factory test Manufacturer RD Manufacturer RD Installation [IQ] Operator Manufacturer RD Operation [EQ] Operator Manufacturer/ Operator Performance [LQ] Operator Operator Routine test Operator User (Operator) The Validation Reports for IQ, EQ and LQ must be created and signed by persons who are determined and responsible for the preparation, evaluation and adoption of these reports. 57 Example for full cost analysis Efficiency & Costs Payback of AER investment*: 7 months (Russia) 14 month (China) * Compared with manual soak in glutaraldehyde S.E. Funk, N.L. Reaven / Journal of Hospital Infection 86 (2014) 250e

30 Practical experiences: Current problems Contamination of the tubes with the use of peracetic acid problems in the validation tubes must be made of silicone Machine with ion exchanger: high risk of contamination problem with validation Machines without temperature control maturities Disinfectant in final rinse highly questionable Accuracy single channel control: a case: the machine does not detect small clip in the channel. Machine can be connected to an central dosing (GA &PAA) Chamber manufactured of plastic or stainless steel? 59 30

брэндийн түүх брэндийн шинэ загварын хөргөгч Итали улсад үйлдвэрлэсэн ҮНЭ:

брэндийн түүх брэндийн шинэ загварын хөргөгч Итали улсад үйлдвэрлэсэн ҮНЭ: Haier брэндийн бүтээгдэхүүнүүд Итали улсад үйлдвэрлэсэн CREAM / C2FE636CWJRU SILVER / C2FE636CSJRU RED/C2FE636CRJ ORANGE/C2FE636COJ Багтаамж 539 л Хөргүүрийн багтаамж 346 л Хөлдөөгчийн багтаамж 193 л Цахилгаан

More information

Сэдэв: АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН БУУДАЙН ӨРТӨГ ТООЦОЛТЫН АРГЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ

Сэдэв: АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН БУУДАЙН ӨРТӨГ ТООЦОЛТЫН АРГЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ Сэдэв: АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН БУУДАЙН ӨРТӨГ ТООЦОЛТЫН АРГЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ 1. УДИРТГАЛ Илтгэгч: Гантөмөрийн Лхамжав, ХААИС-ЭЗБС-ийн НББ-ийн IV анги, (Электрон шуудангийн хаяг: lkhamjavgantumur@yahoo.com)

More information

Н.Байгалмаа Тээвэр, холбооны салбарын статистик хариуцсан мэргэжилтэн

Н.Байгалмаа Тээвэр, холбооны салбарын статистик хариуцсан мэргэжилтэн АВТОМАШИНЫ ӨСӨН НЭМЭГДЭЖ БУЙ ХЭРЭГЛЭЭ, ТҮҮНИЙ ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ СТАТИСТИК СУДАЛГАА Н.Байгалмаа Тээвэр, холбооны салбарын статистик хариуцсан мэргэжилтэн Анхны уурын хөдөлгүүртэй автомашиныг

More information

Амралт, чөлөөт цагийг өнгөрүүлэх болон соёл, урлагийн үйлчилгээ

Амралт, чөлөөт цагийг өнгөрүүлэх болон соёл, урлагийн үйлчилгээ Амралт, чөлөөт цагийг өнгөрүүлэх болон соёл, урлагийн үйлчилгээ Сонины тоо буурах хандлага 2012 оноос хойш тогтмол ажиглагдах болсон. 2016 онд нийслэлд 66 сонин дугаараа тогтмол гаргаж байсан нь өмнөх

More information

Model ED 400 Drying and heating chambers Classic.Line with natural convection

Model ED 400 Drying and heating chambers Classic.Line with natural convection Model ED 400 Drying and heating chambers Classic.Line with natural convection The strengths of a BINDER ED series drying chamber include routine drying and sterilization tasks up to 300 C. Thanks to the

More information

Hygiene certificate of the mobile shopping trolley cleaning system TROLLEY Wash all in one

Hygiene certificate of the mobile shopping trolley cleaning system TROLLEY Wash all in one Prof. Dr. R. Mutters Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene Hans-Meerwein-Str. 2 35043 Marburg Prof. Dr. Mutters Institut Med. Mikrobiologie, Hans-Meerwein-Str. 2, D-35043 Marburg

More information

Turbo-charging Your Forklift Fleet: The Power of Industrial Lithium Forklift Batteries

Turbo-charging Your Forklift Fleet: The Power of Industrial Lithium Forklift Batteries Turbo-charging Your Forklift Fleet: The Power of Industrial Lithium Forklift Batteries Presented by: Samer Elshafei Director of Commercial Product and Business Development selshafei@navitassys.com PRESENTATION

More information

SINGLE-USE FLUID PATH

SINGLE-USE FLUID PATH SINGLE-USE FLUID PATH The complete solution from the world leader in peristaltic filling Simplify the validation of a filling process Remove risks of liquid contamination Easy change-over between liquids

More information

system We protect your health. Innovative disposable non-woven wipe dispenser system for surface disinfection with 50% longer standing time*

system We protect your health. Innovative disposable non-woven wipe dispenser system for surface disinfection with 50% longer standing time* We protect your health. Dr. Schumacher GmbH Am Roggenfeld 3 34323 Malsfeld GERMANY Tel.: +49 5664 9496-0 Fax: +49 5664 8444 Internet: E-mail: post@schumacher-online.com Further information as well as safety

More information

Centrifuge

Centrifuge www.scilogex.com Centrifuge Company profile SCILOGEX, LLC based in USA which is a brand of innovative and unique laboratory products for all areas of research. Every product has been carefully selected

More information

Handling bulk goods according to European hygiene-guidelines

Handling bulk goods according to European hygiene-guidelines Handling bulk goods according to European hygiene-guidelines Lecturer: H.J. Linder CEO solids solutions group Founded: 1969 Core competences: Warehousing, conveyance, dosing, and weighing technology for

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS PUBLICLY AVAILABLE SPECIFICATION ISO/IEC PAS 16898 First edition 2012-12-01 Electrically propelled road vehicles Dimensions and designation of secondary lithium-ion cells Véhicules routiers à propulsion

More information

INSTRUCTION MANUAL. Battery powered crimping tool SMART-LINE. Battery powered crimping tool SO-6M. Art /M. convincing solutions.

INSTRUCTION MANUAL. Battery powered crimping tool SMART-LINE. Battery powered crimping tool SO-6M. Art /M. convincing solutions. Battery powered crimping tool SMART-LINE INSTRUCTION MANUAL Battery powered crimping tool SO-6M Art. 216801/M Video 216801/M convincing solutions 1. Technical data Area of application: For the creation

More information

From Research to Service Quality Watch for Emergency Generators and Quality Label for Premium Heating Fuels. Dr. Klaus Lucka, Newport

From Research to Service Quality Watch for Emergency Generators and Quality Label for Premium Heating Fuels. Dr. Klaus Lucka, Newport From Research to Service Quality Watch for Emergency Generators and Quality Label for Premium Heating Fuels Dr. Klaus Lucka, Newport 14.09.2016 Performance-Test and Quality Label for Domestic Heating Oils

More information

DÜRR NDT GmbH & CO. KG Höpfigheimer Straße Bietigheim-Bissingen

DÜRR NDT GmbH & CO. KG Höpfigheimer Straße Bietigheim-Bissingen Evaluation of the image quality of a radiographic film emulsion AGFA D7 exposed by X-rays and developed by machine processing (8 min cycle time at 29 C) using Dürr NDT XR D-6 NDT developer and XR F-6 NDT

More information

QUADROX PLS - ECMO AND LIFE SUPPORT SYSTEM -

QUADROX PLS - ECMO AND LIFE SUPPORT SYSTEM - QUADROX PLS - ECMO AND LIFE SUPPORT SYSTEM - QUADROX PLS SYSTEM Permanent Life Support Presentation Overview: 1. History of Quadrox PLS System 2. Advantage of CE - Certification 3. Set-up and technical

More information

BRONCHOSCOPE INSTRUMENTATION

BRONCHOSCOPE INSTRUMENTATION BRONCHOSCOPE INSTRUMENTATION 86 505674 502540 505670 505682 505686 505684 505688 Bronchoscope Side Channel Instruments PILLING FLEXIBLE ENDOSCOPIC FORCEPS The Pilling Flexible Forceps were designed for

More information

Units per package KPRO2-E250 KPRO2-E69 PRO1MICRO HYGIENE INDICATORS CHEMDYE. 50 vials + 50 SW250 swabs

Units per package KPRO2-E250 KPRO2-E69 PRO1MICRO HYGIENE INDICATORS CHEMDYE. 50 vials + 50 SW250 swabs HYGIENE INDICATORS CHEMDYE KPRO2-E250 Hygiene Monitoring System. Kit system for detecting residual protein on endoscopes and other cannulated instruments. With flexible 2.5 m SW250 swab. Vials with 0.44

More information

EN 1 EN COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Brussels, xxx C(2008) YYY. Draft COMMISSION REGULATION

EN 1 EN COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Brussels, xxx C(2008) YYY. Draft COMMISSION REGULATION EN EN EN COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Draft Brussels, xxx C(2008) YYY COMMISSION REGULATION of [ ] implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard

More information

Filter and Particle Simulation for Hydraulic Systems

Filter and Particle Simulation for Hydraulic Systems 1 Filter and Particle Simulation for Hydraulic Systems Karl Wartlick Argo-Hytos GmbH, Kraichtal-Menzingen, Germany René von Dombrowski RWTH Aachen University, Germany, Institute for Fluid Power Drives

More information

ISO INTERNATIONAL STANDARD

ISO INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 14635-3 First edition 2005-09-15 Gears FZG test procedures Part 3: FZG test method A/2,8/50 for relative scuffing load-carrying capacity and wear characteristics of semifluid

More information

Testing of particulate emissions from positive ignition vehicles with direct fuel injection system. Technical Report

Testing of particulate emissions from positive ignition vehicles with direct fuel injection system. Technical Report Testing of particulate emissions from positive ignition vehicles with direct fuel injection system -09-26 by Felix Köhler Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität Antrieb/Emissionen PKW/Kraftrad On behalf

More information

Annex to the Accreditation Certificate D-PL according to DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Annex to the Accreditation Certificate D-PL according to DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH Annex to the Accreditation Certificate D-PL-11272-01-00 according to DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Period of validity: 18.10.2017 to 17.10.2022 Holder of certificate: VDZ

More information

SHADO Shower Trolleys: Periodical inspection and preventive maintenance operating mode

SHADO Shower Trolleys: Periodical inspection and preventive maintenance operating mode SHADO Shower Trolleys: Periodical inspection and preventive maintenance operating mode Summary 1. Scope 2. Domain 3. References 4. Definitions 5. Priorities 6. Equipment, components, documentation 7. Content

More information

PLANTOGEAR S. Environmentally acceptable lubricating oil and EP industrial gear oil based on synthetic saturated esters.

PLANTOGEAR S. Environmentally acceptable lubricating oil and EP industrial gear oil based on synthetic saturated esters. Description PLANTOGEAR S products are environmentally acceptable industrial gear oils based on special saturated synthetic esters which guarantee high ageing resistance and excellent wear protection -

More information

Security of supply II: Electric Transmission System Reliability

Security of supply II: Electric Transmission System Reliability Security of supply II: Electric Transmission System Reliability Jasmina Trhulj Senior Expert for Electricity NARUC Energy Regulatory Partnership Program The Energy Agency of the Republic of Serbia & The

More information

PLANTOGEAR S. Environmentally acceptable lubricating oil and EP industrial gear oil based on synthetic saturated esters.

PLANTOGEAR S. Environmentally acceptable lubricating oil and EP industrial gear oil based on synthetic saturated esters. Description PLANTOGEAR 100 S and 150 S products are environmentally acceptable industrial gear oils based on special saturated synthetic esters which guarantee high ageing resistance and excellent wear

More information

Reliability is our profession

Reliability is our profession Reliability is our profession Drive components for wind turbines Siemens AG Am Industriepark 2 46562 Voerde Germany Phone +49 2871 92-4 Fax +49 2871 92-2487 E-Mail info@winergy-group.com www.winergy-group.com

More information

HARMFUL AQUATIC ORGANISMS IN BALLAST WATER

HARMFUL AQUATIC ORGANISMS IN BALLAST WATER E MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE 67th session Agenda item 2 MEPC 67/INF.29 8 August 2014 ENGLISH ONLY HARMFUL AQUATIC ORGANISMS IN BALLAST WATER Information on the Type Approval Certificate for

More information

G u i d e l i n e S U S T A I N A B L E P A R K I N G M A N A G E M E N T Version: November 2015

G u i d e l i n e S U S T A I N A B L E P A R K I N G M A N A G E M E N T Version: November 2015 G u i d e l i n e S U S T A I N A B L E P A R K I N G M A N A G E M E N T Version: November 2015 Parking management is a powerful tool for cities to influence transport. By managing the supply, design

More information

Triple offset butterfly valve meets the stringent requirements of TA-Luft and ISO Advanced environmental protection the ZETRIX way!

Triple offset butterfly valve meets the stringent requirements of TA-Luft and ISO Advanced environmental protection the ZETRIX way! Triple offset butterfly valve meets the stringent requirements of TA-Luft and ISO 15848 Author: Michael Vullhorst (Laboratory Manager ARI-Armaturen) Introduction Both TA-Luft [1] and DIN EN ISO 15848-1

More information

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE, b. that for this purpose, it is necessary to issue a decree of the Minister of Industry and Trade.

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE, b. that for this purpose, it is necessary to issue a decree of the Minister of Industry and Trade. Considering : DECREE OF THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE NO. 191/MPP/Kep/6/2001 DATED JUNE 5, 2001 AMENDMENT TO DECREE OF THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE NO. 551/MPP/Kep/10/1999 ON GENERAL MOTOR VEHICLE

More information

Product Data Sheet 632 NU-006

Product Data Sheet 632 NU-006 The engineer's choice 632 NU-006 INDEX 1 General... 3 2 Mechanics... 3 2.1 General... 3 2.2 Connections... 3 3 Operating Data... 4 3.1 Operating Data - Electrical Interface - Input... 4 3.2 Electrical

More information

VITLAB Dispenser. Standard Operating Procedure (SOP)

VITLAB Dispenser. Standard Operating Procedure (SOP) VITLAB Dispenser Standard Operating Procedure (SOP) VITLAB GmbH Linus-Pauling-Str. 63762 Grossostheim Germany tel: +49 6026 97799-0 fax: +49 6026 97799-30 info@vitlab.com www.vitlab.com Table of contents.

More information

Unitil Energy Demand Response Demonstration Project Proposal October 12, 2016

Unitil Energy Demand Response Demonstration Project Proposal October 12, 2016 Unitil Energy Demand Response Demonstration Project Proposal October 12, 2016 Fitchburg Gas and Electric Light Company d/b/a Unitil ( Unitil or the Company ) indicated in the 2016-2018 Energy Efficiency

More information

Labsit Simply clever

Labsit Simply clever Labsit Simply clever Labsit impresses with its intelligence and simplicity. It has been proven to have all of the features required for a laboratory workstation and at the same time is lightweight, can

More information

Remote Process Actuation Control System AirLINE - Siemens ET 200S

Remote Process Actuation Control System AirLINE - Siemens ET 200S Remote Process Actuation Control System AirLINE - Siemens ET 200S Type 8644 can be combined with... Fully compatible with Siemens ET 200S Combination of Fieldbus, pilot valves and I/O modules High flexibility

More information

TECHNICAL DELIVERY SPECIFICATION II Technical Equipment Instructions. TA05 Lubricating Technology

TECHNICAL DELIVERY SPECIFICATION II Technical Equipment Instructions. TA05 Lubricating Technology TECHNICAL DELIVERY SPECIFICATION II Technical Equipment Instructions TA05 Lubricating Technology Status 07/2015 Copyright ZF Friedrichshafen AG This document is protected by copyright. Complete or partial

More information

ProFlex HOT MELT SYSTEMS. The Ultimate In High-Volume Production And Flexibility.

ProFlex HOT MELT SYSTEMS. The Ultimate In High-Volume Production And Flexibility. ProFlex HOT MELT SYSTEMS The Ultimate In High-Volume Production And Flexibility. ProFlex Systems: Modular To Meet Your Needs Today Reconfigurable To Meet Your Needs Tomorrow. - With ProFlex Systems, Hot

More information

LEV and Battery Standardisation

LEV and Battery Standardisation LEV and Battery Standardisation LEV Friedrichshafen (D) 27.08.2014 Eduard Stolz, opi2020: 1 Standardisation Mechanic Electric Telecom ISO International Organisation for Standardisation IEC International

More information

KBA Kraftfahrt-Bundesamt

KBA Kraftfahrt-Bundesamt Kraftfahrt-Bundesamt (Federal Motor Transport Authority) Your central provider of services and information concerning vehicles and their users Vehicle Technology - Information Sheet on Approvals for New

More information

RECHARGEABLE LITHIUM-ION BATTERIES FOR SYSTEMS

RECHARGEABLE LITHIUM-ION BATTERIES FOR SYSTEMS RECHARGEABLE LITHIUM-ION BATTERIES FOR SYSTEMS CERTIFICATION UPDATES Rich Byczek, 11/15/11 1 Agenda IEC 62133 adoption, transition Certification options for Lithium-Ion Batteries End product requirements

More information

Heating oven with natural convection

Heating oven with natural convection ED series 23 Drying ovens / Heating ovens Heating oven with natural convection The strength of the BINDER ED series heating oven: routine drying and sterilization applications up to 300 C. Thanks to the

More information

Guth modulating valves. The sophisticated solution

Guth modulating valves. The sophisticated solution Guth modulating valves The sophisticated solution VSR-modulating valves with diaphragm actuator Modulating valves are used in process technology to control process parameters such as temperature, pressure

More information

TÜV RHEINLAND ENERGIE UND UMWELT GMBH. Report on the assessment of the antibacterial properties of AE DeCont rings with AGXX coating

TÜV RHEINLAND ENERGIE UND UMWELT GMBH. Report on the assessment of the antibacterial properties of AE DeCont rings with AGXX coating TÜV RHEINLAND ENERGIE UND UMWELT GMBH Report on the assessment of the antibacterial properties of AE DeCont rings with AGXX coating TÜV report no.: 931/21229709/100 Cologne, 1 October 2015 AE DeCont rings

More information

Moving Forward On Vehicle Pollution Control In China

Moving Forward On Vehicle Pollution Control In China Moving Forward On Vehicle Pollution Control In China May 12, 2010 Ray Minjares Michael P. Walsh International Council on Clean Transportation 1 International Council on Clean Transportation The goal of

More information

KaVo Surgery Portfolio Current Questions and Answers

KaVo Surgery Portfolio Current Questions and Answers Current Questions and Answers 1 The perfect fit for your daily challenges Operate safely with high precision Rely on high performance Save time with easy-to-use features 2 1.Questions regarding Technical

More information

Introduction Advantages of cooperating with Our service - our conditions Our standard central control valve

Introduction Advantages of cooperating with Our service - our conditions Our standard central control valve Introduction Advantages of cooperating with Our service - our conditions Our standard central control valve Gravel-Filter Deferrisation Systems Pressure filter EKF, made of stainless steel (V4A) Pressureless

More information

Analysis ph / ORP. Applications. Characteristics. Food industry Chemical and Pharmaceutical industry Water and Sewage treatment

Analysis ph / ORP. Applications. Characteristics. Food industry Chemical and Pharmaceutical industry Water and Sewage treatment GHM Messtechnik GmbH Hans-Sachs-Str. 26 93128 Regenstauf Germany Fon +49 (0) 9402-9383 - 0 Fax - 33 www.ghm-messtechnik.de info@ghm-messtechnik.de Product Information Analysis ph / ORP System Process connection

More information

ANSI/AGRSS Automotive Glass Replacement Safety Standard

ANSI/AGRSS Automotive Glass Replacement Safety Standard ANSI/AGRSS 003-2009 Automotive Glass Replacement Safety Standard 1. Scope and purpose 1.1 Scope To develop and publish nationally-recognized automotive glass replacement safety standards addressing procedures,

More information

Annex to the Accreditation Certificate D PL according to DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Annex to the Accreditation Certificate D PL according to DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH Annex to the Accreditation Certificate D PL 11238 01 00 according to DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Period of validity: 09.02.2016 to 08.02.2021 Holder of certificate: ContiTech

More information

Available online at ScienceDirect. Procedia Engineering 129 (2015 ) International Conference on Industrial Engineering

Available online at  ScienceDirect. Procedia Engineering 129 (2015 ) International Conference on Industrial Engineering Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia Engineering 129 (2015 ) 201 206 International Conference on Industrial Engineering Simulation of lithium battery operation under severe

More information

GKF HiProTect True Containment Capsule Filling. Packaging Technology

GKF HiProTect True Containment Capsule Filling. Packaging Technology GKF HiProTect True Containment Capsule Filling Packaging Technology Wide Range of Filling Combinations Weighing The GKF HiProTect employs a modular machine design for 3 stages of check weighing. One station

More information

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Cross-border Cooperation Programme

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Cross-border Cooperation Programme INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 Part-financed by the European Regional Development Fund PROJECT FINANCIAL REPORT Instructions A/ COLOUR CODE will be calculated

More information

Waste Stream Li-ion Battery Sorting Issues

Waste Stream Li-ion Battery Sorting Issues Waste Stream Li-ion Battery Sorting Issues Rene Schroeder BCI EHS conference 25 October 2016 1. Background of the waste stream issue 2. Development of IEC standard 62902 ( Marking symbols for secondary

More information

Influence of Decontamination

Influence of Decontamination Influence of Decontamination Michael Knaack 18th February 2016 Influence of Decontamination ~ February 2016 ~ 1 Decontamination Overview of reasons for decontamination Different methods Advantages / Disadvantages

More information

ROTOFIX 46/46 H Benchtop centrifuges classic/heated

ROTOFIX 46/46 H Benchtop centrifuges classic/heated ROTOFIX 46/46 H Benchtop centrifuges classic/heated ROTOFIX 46/46 H Special applications require special solutions Centrifuges for use in research and industrial laboratories should ideally be robust and

More information

KJELDATHERM BLOCK DIGESTION UNIT

KJELDATHERM BLOCK DIGESTION UNIT KJELDATHERM BLOCK DIGESTION UNIT Digestion in aluminium heating block with precise temperature control. Tried and tested C. Gerhardt technology specifically designed for Kjeldahl digestion of a wide variety

More information

Sirius IE3/IE4 ready. White Paper January

Sirius IE3/IE4 ready. White Paper January www.siemens.com/ie3ready Sirius IE3/IE4 ready The effects of EU regulations 640/2009 and 04/2014 on the selection and operation of three-phase squirrel cage induction motors in line operation and their

More information

Independence for the Home

Independence for the Home Independence for the Home LiftSeat s sole focus is developing toileting solutions for people living with physical disabilities or impairments. Our patented, award winning Independence toilet lift delivers

More information

ehighway The efficient and cost-effective solution for heavy duty road transport Siemens AG 2014 All rights reserved. siemens.

ehighway The efficient and cost-effective solution for heavy duty road transport Siemens AG 2014 All rights reserved. siemens. ehighway The efficient and cost-effective solution for heavy duty road transport siemens.com/answers Energy security, environmental & economic benefits are achieved by cutting fuel consumption but how?

More information

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION L 188/50 Official Journal of the European Union 19.7.2011 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 July 2011 on a Union financial contribution towards Member States fisheries control, inspection and surveillance

More information

Electro-hydraulic crimping tools SD300-6M / SD400-6M. Art /M / /M. convincing solutions. Video /M Video /M

Electro-hydraulic crimping tools SD300-6M / SD400-6M. Art /M / /M. convincing solutions. Video /M Video /M Electro-hydraulic SMART crimping tools INSTRUCTION MANUAL Electro-hydraulic crimping tools SD300-6M / SD400-6M Art. 216663/M / 216667/M Video 216663/M Video 216667/M convincing solutions 1. Technical data

More information

ROTIXA 50 S/50 RS Floorstanding Centrifuges classic/cooled

ROTIXA 50 S/50 RS Floorstanding Centrifuges classic/cooled ROTIXA 50 S/50 RS Floorstanding Centrifuges classic/cooled RoTIXA 50 S/50 RS Among experts ROTIXA has become a household word for high sample throughput. This is why ROTIXA models are the centrifuges of

More information

Different types of network usage. Atypical network usage

Different types of network usage. Atypical network usage Different types of network usage In light of the current grid fee regulation, the legislature allows a reduction in the costs of network usage, in case the customer supports the network through it s cautious

More information

Overview of Revisions to the Federal Underground Storage Tank (UST) Regulations. Storage Tank Advisory Committee Harrisburg, PA September 1, 2015

Overview of Revisions to the Federal Underground Storage Tank (UST) Regulations. Storage Tank Advisory Committee Harrisburg, PA September 1, 2015 Overview of Revisions to the Federal Underground Storage Tank (UST) Regulations Storage Tank Advisory Committee Harrisburg, PA September 1, 2015 Why is EPA making changes to the UST regulations? The Energy

More information

oil-free, Water-InJected ScreW compressors Volumetric flow rate: m 3 /min acfm

oil-free, Water-InJected ScreW compressors Volumetric flow rate: m 3 /min acfm www.almig.de oil-free, Water-InJected ScreW compressors Volumetric flow rate: 0.86 19.62 m 3 /min 36 693 acfm 2 IntellIgente druckluft Made In germany almig Kompressoren gmbh A name that guarantees top-grade

More information

Battary powered cutting tool. AS6-S32 Art convincing solutions. Video

Battary powered cutting tool. AS6-S32 Art convincing solutions. Video Hydraulic cutting tool Smart Line Operating instructions Battary powered cutting tool AS6-S32 Art. 216419 Video 216419 convincing solutions 1. Technical data Area of application: Separating copper and

More information

Laser Assisted Dry Ice Blasting A Hybrid Machine Tool Concept for Cleaning and Recycling

Laser Assisted Dry Ice Blasting A Hybrid Machine Tool Concept for Cleaning and Recycling A Hybrid Machine Tool Concept for Cleaning and Recycling Effizient und schonend reinigen Innovative Verfahren zur Reinigung, Entschichtung und Vorbehandlung von Oberflächen Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/

More information

Part 5: Generating sets

Part 5: Generating sets INTERNATIONAL STANDARD ISO 8528-5 Third edition 2013-03-15 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets Part 5: Generating sets Groupes électrogènes à courant alternatif

More information

European Tyre and Rim Technical Organisation RETREADED TYRES IMPACT OF CASING AND RETREADING PROCESS ON RETREADED TYRES LABELLED PERFORMANCES

European Tyre and Rim Technical Organisation RETREADED TYRES IMPACT OF CASING AND RETREADING PROCESS ON RETREADED TYRES LABELLED PERFORMANCES European Tyre and Rim Technical Organisation RETREADED TYRES IMPACT OF CASING AND RETREADING PROCESS ON RETREADED TYRES LABELLED PERFORMANCES Content 1. Executive summary... 4 2. Retreaded tyres: reminder

More information

Implementation of Rolling Resistance in R117

Implementation of Rolling Resistance in R117 Implementation of Rolling Resistance in R117 Tyre Rolling Resistance Rolling Resistance measuring methods Calibration of RR Machines Questions raised during GRB meeting July 23 1 Tyre Rolling Resistance

More information

Control Box CB12. Data sheet LINAK.COM/MEDLINE-CARELINE

Control Box CB12. Data sheet LINAK.COM/MEDLINE-CARELINE Control Box CB12 Data sheet LINAK.COM/MEDLINE-CARELINE CB12 The CB12 product range features two standard versions, which are ideal for a vast number of medical and industrial applications. In general the

More information

Available online at ScienceDirect. Procedia CIRP 33 (2015 )

Available online at  ScienceDirect. Procedia CIRP 33 (2015 ) Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia CIRP 33 (2015 ) 581 586 9th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering - CIRP ICME '14 Magnetic fluid seal

More information

RS/CS Series Protein Skimmer Owner s Manual REV

RS/CS Series Protein Skimmer Owner s Manual REV RS/CS Series Protein Skimmer Owner s Manual REV 110108 IMPORTANT!!! ATTENTION!! PLEASE READ THIS!! It is EXTREMELY IMPORTANT that you fill out and return the WARRANTY REGISTRATION document included with

More information

JUMO DELOS SI. Precision pressure transmitter with switching contacts and display. Application. Brief description. Key features.

JUMO DELOS SI. Precision pressure transmitter with switching contacts and display. Application. Brief description. Key features. Data sheet 405052 Page 1/10 JUMO DELOS SI Precision pressure transmitter with switching contacts and display Application Food & pharma CIP/SIP systems Machine and system construction Air conditioning and

More information

ISO INTERNATIONAL STANDARD. Hoists for the transfer of disabled persons Requirements and test methods

ISO INTERNATIONAL STANDARD. Hoists for the transfer of disabled persons Requirements and test methods INTERNATIONAL STANDARD ISO 10535 Second edition 2006-12-15 Hoists for the transfer of disabled persons Requirements and test methods Lève-personnes pour transférer des personnes handicapées Exigences et

More information

Cleaning Technology DUNOS S DUNOS R DUNOS O SO EVERYTHING KEEPS FLOWING.

Cleaning Technology DUNOS S DUNOS R DUNOS O SO EVERYTHING KEEPS FLOWING. Tubes Components Valves Units Engineering SO EVERYTHING KEEPS FLOWING Cleaning Technology DUNOS S DUNOS R DUNOS O Tubes Components Valves Units Engineering Suitable tools for perfect hygiene Besides proper

More information

Qualification of a precision pattern dispenser

Qualification of a precision pattern dispenser Qualification of a precision pattern dispenser Raf Van Ammel, Katarzyna Sobiech-Matura, Uwe Wätjen 2016 EUR 28268 EN This publication is a Technical report by the Joint Research Centre, the European Commission

More information

Refrigerated. Centrifuge.

Refrigerated. Centrifuge. Refrigerated Centrifuge info@labtron.com www.labtron.com Refrigerated centrifuge LRF-A1 Series We deliver a wide range of refrigerated centrifuge for a large variety of samples. This equipment is ideal

More information

ISO INTERNATIONAL STANDARD. Rolling bearings Sleeve type linear ball bearings Boundary dimensions and tolerances

ISO INTERNATIONAL STANDARD. Rolling bearings Sleeve type linear ball bearings Boundary dimensions and tolerances INTERNATIONAL STANDARD ISO 10285 Second edition 2007-11-01 Rolling bearings Sleeve type linear ball bearings Boundary dimensions and tolerances Roulements Roulements linéaires à recirculation de billes,

More information

trak systemizer Turnkey charging & changing stations

trak systemizer Turnkey charging & changing stations www.hoppecke.com trak systemizer Turnkey charging & changing stations 1 HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG Bontkirchener Str. 1 D - 59929 Brilon Tel: +49 (0) 2963 61-0 Fax: +49 (0) 2963 61-449 E-Mail: motivepower@hoppecke.com

More information

D Dräger Alcotest 3000 Breath Alcohol Measuring Device

D Dräger Alcotest 3000 Breath Alcohol Measuring Device D Dräger Alcotest 3000 Breath Alcohol Measuring Device Instructions for Use ST-14138-2008_sw.eps Table of Contents For Your Safety....................................... 3 Intended Use..........................................

More information

DRAFT TANZANIA STANDARD

DRAFT TANZANIA STANDARD EEDC 2 (4808) P3 IEC 60896-11:2002 G DRAFT TANZANIA STANDARD (Draft for stakeholders comments only) Stationary lead acid batteries- Part 11: Vented types- general requirements and methods of test TANZANIA

More information

ISO INTERNATIONAL STANDARD

ISO INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 10816-3 Second edition 2009-02-01 Mechanical vibration Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts Part 3: Industrial machines with nominal power above

More information

MEFA Pipe clamps. Pipe clamps. Phone Fax /1 2014/15

MEFA Pipe clamps. Pipe clamps. Phone Fax /1 2014/15 MEFA Ø 12-60 mm Ø 15-60 mm Ø 12-168 mm Ø 15-168 mm Pipe clamp Sigma Page 1/2 Pipe clamp Omnia Page 1/3 Pipe clamp Trabant Page 1/4 Pipe clamp Omnia MB Page 1/5 Ø 12-46 mm Sliding pipe clamp Sigma Page

More information

Then all roads lead to LACONT!

Then all roads lead to LACONT! Ladies and Gentlemen, * You need to store in workrooms? in buildings? in the open air? * You are interested in innovative and practically proven products for environmentally-friendly storage techniques?

More information

California Energy Storage Policies. Carla Peterman Commissioner, California Public Utilities Commission December 2016

California Energy Storage Policies. Carla Peterman Commissioner, California Public Utilities Commission December 2016 California Energy Storage Policies Carla Peterman Commissioner, California Public Utilities Commission December 2016 California Storage Law and Policy l California has supported energy storage through

More information

Light Sources. Optimal Lighting for Industrial Endoscopy

Light Sources. Optimal Lighting for Industrial Endoscopy Light Sources Optimal Lighting for Industrial Endoscopy Light up the darkness Cold light for illuminating cavities In 1960, Dr. Karl Storz invented the cold light source. Since that time, light has been

More information

1. Exclusion list: Banned products ( )

1. Exclusion list: Banned products ( ) Annex to the plus checklist: 1. Exclusion list: Banned products (01.01.2017) Banned product Additives not approved for livestock Animal protein or products containing such protein Animal fats or products

More information

KJELDATHERM BLOCK-DIGESTION UNIT

KJELDATHERM BLOCK-DIGESTION UNIT KJELDATHERM BLOCK-DIGESTION UNIT KJELDATHERM with Lift Digestion in aluminium heating block with precise temperature control. Tried and tested C. Gerhardt technology specifically designed for Kjeldahl

More information

Product Data Sheet 624 NR. The engineer's choice

Product Data Sheet 624 NR. The engineer's choice Product Data Sheet 624 NR Product Data Sheet 624 NR The engineer's choice Product Data Sheet 624 NR 624 NR INDEX 1 General... 3 2 Mechanics... 3 2.1 General... 3 2.2 Connections... 3 3 Operating Data...

More information

MFKG Single-Shaft Continuous Mixer. Intensive mixing of fine materials

MFKG Single-Shaft Continuous Mixer. Intensive mixing of fine materials MFKG Single-Shaft Continuous Mixer Intensive mixing of fine materials Headquarters of BHS-Sonthofen The company BHS-Sonthofen, headquartered in Sonthofen, Germany, is an owner-operated group of companies

More information

Presentation on the acquisition of Torqeedo GmbH: On our way to becoming market leader for innovative drive systems

Presentation on the acquisition of Torqeedo GmbH: On our way to becoming market leader for innovative drive systems Presentation on the acquisition of Torqeedo GmbH: On our way to becoming market leader for innovative drive systems 28 September 2017 Dr Frank Hiller, CEO Dr Margarete Haase, CFO Fast Forward looking Sustainable

More information

CEN/TC 198. EN :2005/FprA1:2010. Date: CEN/TC 198. Secretariat: DIN

CEN/TC 198. EN :2005/FprA1:2010. Date: CEN/TC 198. Secretariat: DIN CEN/TC 198 Date: 2010-05 EN 1010-5:2005/FprA1:2010 CEN/TC 198 Secretariat: DIN Safety of machinery Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines Part 5:

More information

Perfection in Liquid Handling PRECISE AND CONVENIENT PIPETTING

Perfection in Liquid Handling PRECISE AND CONVENIENT PIPETTING Perfection in Liquid Handling PRECISE AND CONVENIENT PIPETTING 21 VITLAB micropipette The VITLAB piston-operated pipettes are the ideal manual pipettes for demanding laboratory applications, and have all

More information

Heating chamber with mechanical convection

Heating chamber with mechanical convection FED series 240 Drying ovens / Heating ovens Heating chamber with mechanical convection The multi-talented BINDER heating chamber of the FED series provides almost unlimited capacity and is particularly

More information

SIMULATION AND EVALUATION OF ENGINE FRICTION EUROPEAN GT CONFERENCE, FRANKFURT/MAIN, OCTOBER 9TH, 2017

SIMULATION AND EVALUATION OF ENGINE FRICTION EUROPEAN GT CONFERENCE, FRANKFURT/MAIN, OCTOBER 9TH, 2017 SIMULATION AND EVALUATION OF ENGINE FRICTION EUROPEAN GT CONFERENCE, FRANKFURT/MAIN, OCTOBER 9TH, 2017 Prof. Dr.-Ing. Peter Steinberg, BTU Cottbus M.Sc. Oleg Krecker, PhD candidate, BMW AGENDA 1 2 3 4

More information