POTENSI MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR PRODUK DAGING LEMBU HALAL DI PASARAN GLOBAL

Size: px
Start display at page:

Download "POTENSI MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR PRODUK DAGING LEMBU HALAL DI PASARAN GLOBAL"

Transcription

1 POTENSI MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR PRODUK DAGING LEMBU HALAL DI PASARAN GLOBAL Maimunah binti Mahmud 1 ABSTRAK Dengan pertambahan penduduk Islam di seluruh dunia, permintaan untuk makanan halal tentu sekali menjadi semakin tinggi. Pasaran produk halal telah berkembang terutamanya produk daging lembu dimana Negara Malaysia telah mengimport daging lembu bernilai AS$231 juta (RM809 juta) laporan Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) keluaran Jun Selain daripada Negara Malaysia, Negara islam lain seperti Arab Saudi, Algeria dan Mesir juga merupakan pengimport daging lembu terbesar dalam pasaran global. Melihat kepada senario ini, kajian ini bertujuan melihat potensi Malaysia sebagai pembekal daging lembu halal dipasaran global serta mengenalpasti faktor-faktor juga melihat faedah berbanding bagi pengeluaran produk daging lembu dengan Negara-negara serantau seperti Thailand, Indonesia, india dan Australia. Potensi Malaysia telah ditentukan dengan menggunakan pengiraan Revealed Comparative Advantage (RCA) dengan melihat data export dan import, kos pengeluaran serta harga daging lembu dari tahun 2005 hingga Hasil kajian menunjukan bahawa Malaysia tidak mempunyai Kelebihan Berbanding dalam mengeluarkan produk daging lembu halal kerana Indeks RCA yang diperolehi kurang daripada 1. Faktor-faktor pengeluaran seperti kos pengeluaran yang tinggi dan ketidakcekapan dalam mengurus faktor-faktor pengeluran daging lembu menyebabkan Malaysia tidak mempunyai kelebihan berbanding dalam pengeluaran daging lembu. Kata Kunci ; Produk Daging Lembu, Revealed Comparative Advantage. 1. PENGENALAN Industri ternakan adalah penting dalam membekalkan makanan protein berkualiti tinggi dan bahan-bahan mentah bagi industri pemprosesan makanan. Sejak 10 tahun yang lalu, pengeluaran daging lembu adalah stabil pada paras 17,000 tan metrik. Penggunaan per kapita daging lembu dijangka terus meningkat daripada 4.7 kg/tahun pada tahun 1999 kepada 6.7 kg/tahun Pada masa ini 80% daripada keperluan domestik untuk daging lembu adalah diimport. 73,000 tan metrik bernilai lebih RM 260 juta. Potensi untuk membangunkan lagi industri haiwan bagi memenuhi keperluan tempatan dan pasaran eksport adalah menggalakkan. Dengan bertambahnya pendapatan per kapita, penggunaan produk ternakan ini dijangka akan meningkat. Bagi subsektor industri daging, DPN3 mengenalpasti bahawa pergantungan kepada daging import merupakan kelemahan kepada industri ini. Kerajaan telah mengenalpasti sejumlah 1.2 juta hektar kawasan penanaman kelapa sawit dan getah yang berpotensi untuk digunakan sebagai kawasan penternakan lembu secara integrasi. Seperti mana yang diketahui permintaan terhadap makanan halal meningkat berikutan citarasa masyarakat kini yang pentingkan kualiti dan kebersihan dalam sumber makanan mereka. Berdasarkan Pelan Rancangan Malaysia ke Sembilan, produk makanan halal mempunyai potensi yang amat tinggi di mana dianggarkan pasaran sebanyak 1 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia; 574

2 RM 1,330 bilion hingga ke RM1,520 bilion setiap tahun berdasarkan 1.8 bilion populasi masyarakat islam seluruh dunia. 2. LATAR BELAKANG KAJIAN Pengeluaran daging lembu dalam negara masih ditahap yang rendah dengan Kadar Sara Diri pengeluaran daging lembu dianggarkan hanya 23% pada tahun Oleh itu negara masih bergantung kepada sumber bekalan daging dari luar negara. Permintaan daging lembu sentiasa meningkat bagi memenuhi permintaan pasaran tempatan domestik dan keperluan industri pemprosesan daging. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) telah mengadakan Dasar Pengeluaran Daging Lembu Negara bertujuan meningkatkan populasi ternakan lembu kepada 1.3 juta ekor menjelang tahun 2010 dan meningkatkan pengeluaran daging lembu daripada 18% kepada 28% kadar sara diri (SSL) dengan pengeluaran sebanyak 45,000 tm. daging pada tahun Permintaan domestik terhadap produk daging lembu halal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan potensi daging lembu halal dalam dalam pasaran domestik. Permintaan terhadap produk daging lembu naik mendadak ketika musim perayaan Hari Raya Korban yang menyebabkan bekalan produk daging tempatan tidak dapat memenuhi permintaan dan situasi ini akan menyebabkan import daging lembu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 pergunaan domestik produk daging halal sebanyak 194 ribu tan matrik berbanding dengan pengeluaran daging tempatan 47 ribu tan metrik. Sementara import daging lembu pada tahun 2010 sebanyak 153 ribu tan metrik. Melihat kepada statistik ini potensi untuk menambah bekalan daging lembu halal dalam pasaran domestik amat luas. Untuk bersaing dalam pasaran domestik dan antarabangsa banyak faktor-faktor pengeluaran terlibat seperti kos pengeluaran harga, teknologi yang digunakan, kepakaran dan lain-lain faktor lagi. Antara kekangan yang dihadapi dalam pembangunan industri ini adalah kekurangan baka yang berkualiti, harga makanan ternakan yang tinggi serta kekurangan kepakaran dan tenaga kerja. Bagi mengatasi masalah kekurangan daging lembu halal dan mengurangkan import daripada negara lain pihak kerajaan telah mewujudkan NFC bagi meningkatkan bekalan dalam pasaran domestik dan pasaran antarabangsa. Melihat kepada potensi. Setelah hampir 5 tahun beroperasi iaitu bermula 2007 hingga 2012 penubuhan pusat fidlot kebangsaan ini belum dapat menampung permintaan dalam negara dan tidak dapat mengurangkan import produk daging lembu daripada Negara pengeluar daging lembu yang lain. Menjadi persoalan adakah Malaysia sebenarnya mempunyai faedah perbandingan untuk mengekport produk ini jika dibandingkan dengan negara-negara pengeluar yang lain seperti Australia dan India. Adakah kos pengeluaran daging lembu di Malaysia lebih mahal jika dibandingkan dengan negara lain yang menjadi faktor penting kenapa produk daging lembu Malaysia tidak mampu bersaing di peringkat antarabangsa. 3. METODOLOGI KAJIAN Teori Kelebihan Mutlak ditakrifkan keupayaan seseorang individu, firma, atau negara untuk menghasilkan produk yang baik atau perkhidmatan yang tertentu pada kos marginal dan kos melepas yang lebih rendah daripada pihak lain. Kelebihan mutlak yang merujuk kepada keupayaan sesuatu pihak untuk menghasilkan produk yang baik pada kos yang lebih rendah daripada pihak yang lain. Kelebihan mutlak ini menerangkan dalam pedagangan wujud nilai bagi kedua-dua pihak walaupun seseorang boleh menghasilkan semua barang-barang dengan sumber-sumber yang lebih sedikit daripada yang lain. Faedah bersih seperti hasil 575

3 yang dipanggil keuntungan daripada perdagangan. 3.1 Revealed Comparative Advantage (RCA) Untuk mengukur sejuah mana Malaysia mempunyai potensi untuk bersaing dalam pengeluaran daging lembu pada peringkat antarabangsa satu langkah yang digunakan iaitu Revealed ComparativeAdvantage (RCA). Langkah ini digunakan secara meluas dalam kajian kelebihan oleh penulis untuk pelbagai komoditi pertanian (Cabanilla 1983; Baldwin 1984; Gonzales 1984; Hoey et al. 1989). RCA ij x x ij aj / X / X i a Xij : Export daging lembu dari Negara i Xi : Jumlah export dari Negara i Xaj : Jumlah export daging lembu dunia Xa : Jumlah Export barangan dunia RCAij adalah kaedah untuk mengukur eksport sesebuah negara untuk sesuatu komoditi atau industri berbanding dengan jumlah yang eksport dan eksport dunia yang sepadan. Sesebuah Negara dikatakan mempunyai faedah berbanding jika indeks RCA> 1. Jika Indeks RCA kurang daripada satu, sesebuah negara itu dikatakan tidak mempunyai kelebihan bebanding dalam komoditi atau industri. 4. KEPUTUSAN KAJIAN Dengan mengambil data exsport produk daging lembu yang diperolehi daripada FOASTAT dari tahun 2005 hingga 2011.Ianya melibatkan empat buah Negara iaitu Indonesia, Thailand, India dan Australia untuk dibuat perbandingan. Hasil pengiraan indeks RCA akan menunjukkan sesebuah negara mempunyai kelebihan berbanding jika nilai RCA lebih daripada 1 dan tidak mempunyai kelebihan berbanding jika nilai RCA kurang daripada 1. Hasil pengiraan indeks RCA telah diperolehi dan ditunjukkan dalam jadual 1. Jadual 1: Nilai Indeks RCA bagi Produk Daging Lembu Bagi tahun 2005 hingga 2011 Negara Malaysia Thailand Australia India Indonesia Daripada hasil pengiraan Indek RCA membuktikan Malaysia tidak mempunyai kelebihan perbandingan kerana Indek RCA Malaysia bagi export produk daging adalah kurang daripada 1 dari tahun 2005 hingga Nilai Indek RCA Malaysia juga keempat terendah antara 5 buah negara yang dipilih dalam kajian ini yang menunjukkan Malaysia sebenarnya masih lagi jauh ketinggalan dalam menjadi pemain utama dalam komoditi ini. Akan tetapi 576

4 nilai RCA Malaysia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan ada usaha bagi Negara Malaysia dalam menjadikan Malaysia sebagai salah satu pemain utama dalam mengekport produk daging halal ini. Secara kesimpulannya, hasil daripada indeks RCA yang telah diperolehi daripada lima buah Negara iaitu Malaysia, Australia, India, Thailand dan Indonesia menunjukkan dua buah Negara mempunyai kelebihan perbandingan dalam pengeksportan produk daging halal di pasaran antarabangsa iaitu Australia dan India. Sementara itu, Malaysia tidak mempunyai faedah berbanding untuk menjadi pengeksport daging lembu halal ke pasaran antarabangsa kerana faktor-faktor pengeluaran daging lembu tidak dapat digunakan dengan semaksimum untuk menjadikan Malaysia sebagai salah sebuah pengeksport daging ke pasaran antarabangsa. 5. KESIMPULAN Setelah melihat hasil daripada kaedah berbanding pengeluaran daging dengan Negaranegara terpilih memperlihat Malaysia masih jauh ketinggalan untuk menjadi pengeluar utama daging halal diperingkat global. Dalam menjadikan Malaysia sebagai pengeluar utama produk daging halal Malaysia perlu memenuhi permintaan domestik dan meningkatkan lagi kualiti produk daging halal untuk bersaing di peringkat global. Jika dilihat pada pasaran domestik produk daging tempatan juga menghadapi saingan sengit daripada produk daging import kerana faktor harga dan kualiti produk itu sendiri. Dengan mengunakan model perbandingan RCA (Revealed Comparative Advantage) dapat dirumuskan bahawa Malaysia tidak mempunyai potensi untuk mencapai tahap pengeluar utama bagi produk daging lembu halal untuk pasaran global. Walaupun nilai export daging lembu halal telah meningkat dari tahun ke tahun Malaysia jauh ketinggalan dan tidak berdaya saing dalam pengeluaran daging lembu untuk dipasarkan keluar Negara. Dengan populasi penduduk islam yang semakin bertambah dari tahun ke tahun akan menjadikan pasaran makanan halal terutamanya produk ruminan seperti daging lembu akan mendapat permintaan yang tinggi dari tahun ke tahun. Dengan pengunaan model RCA juga sebagai bukti yang menunjukkan Malaysia tidak mempunyai kelebihan berbanding dengan Negaranegara pengeluar utama daging dunia seperti India, Australia, USA. Untuk mengekport produk daging halal ke pasaran antarabangsa Malaysia perlu memenuhi permintaan domestik terlebih dahulu kerana permintaan domestik yang semakin meningkat setiap tahun. Untuk mencapai tahap pengeluar utama produk daging halal dunia, Malaysia harus bersaing untuk menguasai pasaran asean terlebih dahulu kerana jumlah penternakkan lembu dan penghasilan produk daging lembu adalah tinggi berbanding dengan Negara Asean yang lain. Dengan beberapa langkah proaktif yang telah direncanakan oleh pihak kerajaan melalui beberapa dasar yang boleh meningkatkan pengeluaran daging lembu dengan mengubah bentuk penternakkan daripada tradisional kepada fidlot. RUJUKAN Fatimah Mohamed Arshad et al. (2008) Penilaian pelan tindakan imbangan perdagangan sektor makanan (Evaluation of balance of trade plan in the food sector Unpublished report submitted to the Ministry of Agriculture and Agro-based Industry, Malaysia. 577

5 Fatimah, M.A. and Mad Nasir S. (1993) Vegetable production: Is there a comparative advantage. Paper presented at The Agricultural Outlook Seminar, Malaysia, December. Government of Malaysia. (2006) Ninth Malaysia Plan, Government Printers: Kuala Lumpur. Greenaway, D. and Milner, C. (1990) Industrial incentives, domestic resource costs and resource allocation in Madagascar, Applied Economics, 22, MAHANI Z.A & WAI H.L Revealed comparative advantage of Malaysian exports:the case for changing export composition MIT Press, Asian Economic Papers 7(3): Malaysia. Masters, W.A. and Winter-Nelson, A. (1995) Measuring the comparative advantage of agricultural activities: Domestic resource costs and the social cost-benefit ratio, American Journal of Agricultural Economics, 77, Ministry of Finance. (2007) Economic Report, 2007/08. Kuala Lumpur, Malaysia. Tapsir Serin Kecekapan Pengeluaran Lembu Pedaging di Kawasan Tumpuan Sasaran di Negeri Johor. Johor. Tsakok, I. (1990) Agricultural Price Policy: A Practitioner s Guide to Partial Equilibrium Analysis. Cornell University Press: Ithaca NY. Van Duren, E., Martin, L. and Westgren, R. (1994) A Framework for Assessing National Competitiveness and the Role of Private Strategy and Public Policy,in Competitiveness in International Food Markets (Ed.) Bredahl, Abbot and Reed, Westview Press, Boulder. Veitch, M.D. (1986) National Parameters for Project Appraisal in Malaysia, Government of Malaysia. Kuala Lumpur. Yusoff Hamali Ahmad Perumahan: Penternakan Secara Fidlot. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Zainalabidin M., Mad Nasir S. and Anjah Amzah A.R. (2003) Comparative Advantage Indices of Selected Livestock Production Sectors in Brunei Darussalam, Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 15(1/2), FAOSTAT: 578

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JUN 2011 JUNE 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) MAC 2011 MAC 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) OGOS 2011 AUGUST 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2011 DECEMBER 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JULAI 2010 JULY 2010 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2010 DECEMBER 2010 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

Sustainable Consumption

Sustainable Consumption Sustainable Consumption Introduction Unsustainable pattern of production and consumption - major causes of global environmental deterioration Issues like loss of biodiversity, resource depletion and risk

More information

APPLICATION OF DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN UNIVERSITY BUILDINGS NAJAATUL FARIHAH BINTI HAMIDI

APPLICATION OF DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN UNIVERSITY BUILDINGS NAJAATUL FARIHAH BINTI HAMIDI iii APPLICATION OF DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN UNIVERSITY BUILDINGS NAJAATUL FARIHAH BINTI HAMIDI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award

More information

KANDUNGAN CONTENTS. Ringkasan Indeks Perdagangan Luar Negeri (IPLN) 1-3 Summary of External Trade Indices (ETI)

KANDUNGAN CONTENTS. Ringkasan Indeks Perdagangan Luar Negeri (IPLN) 1-3 Summary of External Trade Indices (ETI) KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks Perdagangan Luar Negeri (IPLN) 1-3 Summary of External Trade Indices (ETI) Carta Charts 1.1 Indeks Nilai Seunit Eksport dan Peratus Perubahan Bulan ke Bulan

More information

A FREQUENCY CONTROLLER USING FUZZY IN ISOLATED MICROGRID SYSTEM

A FREQUENCY CONTROLLER USING FUZZY IN ISOLATED MICROGRID SYSTEM A FREQUENCY CONTROLLER USING FUZZY IN ISOLATED MICROGRID SYSTEM SITI SUNAIDAH SUKMA BINTI SUBRI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A FREQUENCY CONTROLLER USING FUZZY IN ISOLATED MICROGRID SYSTEM SITI SUNAIDAH

More information

GLYCERINE PITCH FROM GLYCERINE CONCENTRATION PROCESS AS ALTERNATIVE FUEL FOR BOILER OPERATIONS KIRUBAHARAN A/L MERAPAN

GLYCERINE PITCH FROM GLYCERINE CONCENTRATION PROCESS AS ALTERNATIVE FUEL FOR BOILER OPERATIONS KIRUBAHARAN A/L MERAPAN 3 GLYCERINE PITCH FROM GLYCERINE CONCENTRATION PROCESS AS ALTERNATIVE FUEL FOR BOILER OPERATIONS KIRUBAHARAN A/L MERAPAN A project report submitted in partial fulfilment of the requirement for theaward

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) OGOS 2012 AUGUST 2012 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD

TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD NOOR DIANA BINTI DRANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JANUARI 2012 JANUARY 2012 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE INFLUENCING FACTORS THAT ENHANCE THE INTENTION OF USE OF ELECTRIC CARS IN MALAYSIA NUR FARAH NABILAH BINTI MD YUSOF UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA I hereby acknowledge that I have read this research

More information

MODELLING OF THROUGH-THE-ROAD HYBRID ELECTRIC VEHICLE OKE PAUL OMEIZA

MODELLING OF THROUGH-THE-ROAD HYBRID ELECTRIC VEHICLE OKE PAUL OMEIZA i MODELLING OF THROUGH-THE-ROAD HYBRID ELECTRIC VEHICLE OKE PAUL OMEIZA A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Electrical-Mechatronics

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JULAI 2012 JULY 2012 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR MOHD HAIDIR BIN MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR MOHD HAIDIR BIN MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR MOHD HAIDIR BIN MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR

More information

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING BRAKE SQUEAL NOISE FOR MOTORCYCLES MUNDHER FADHIL ABDULRIDHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING BRAKE SQUEAL NOISE FOR MOTORCYCLES MUNDHER FADHIL ABDULRIDHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING BRAKE SQUEAL NOISE FOR MOTORCYCLES MUNDHER FADHIL ABDULRIDHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 4 FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING

More information

NUMERICAL ANALYSIS OF ELASTOHYDRODYNAMIC LUBRICATION WITH BIO-BASED FLUIDS DEDI ROSA PUTRA CUPU UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

NUMERICAL ANALYSIS OF ELASTOHYDRODYNAMIC LUBRICATION WITH BIO-BASED FLUIDS DEDI ROSA PUTRA CUPU UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUMERICAL ANALYSIS OF ELASTOHYDRODYNAMIC LUBRICATION WITH BIO-BASED FLUIDS DEDI ROSA PUTRA CUPU UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUMERICAL ANALYSIS OF ELASTOHYDRODYNAMIC LUBRICATION WITH BIO-BASED FLUIDS

More information

an Sri Shahrir bin Abdul Samad Pengerusi FELDA 21Januari 2018

an Sri Shahrir bin Abdul Samad Pengerusi FELDA 21Januari 2018 FELDA 2.0 Asas penubuhan FELDA adalah untuk pembangunan modal insan dengan menjadikan pertanian sebagai medium utama memperoleh pendapatan dan membantu masyarakat luar bandar keluar dari kepompong kemiskinan.

More information

This item is protected by original copyright

This item is protected by original copyright THE INVESTIGATION OF HYBRID SYSTEM WITH AC TURBINE GENERATOR AND PHOTOVOLTAIC MOHD HAKIMI BIN WAHAT SCHOOL OF ELECTRICAL SYSTEM ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS 2011 THE INVESTIGATION OF HYBRID SYSTEM

More information

BAB 4 PENEMUAN KAJIAN. Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian

BAB 4 PENEMUAN KAJIAN. Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian BAB 4 PENEMUAN KAJIAN 4.1 PENDAHULUAN Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian dalam Bab 1. Pada bahagian ini pengkaji melaporkan semua dapatan kajian, yang telah disusun

More information

OPTIMAL LOCATION OF FACTS FOR ATC ENHANCEMENT BY USING SENSITIVITY ANALYSIS RAIMON OMAR AL SHAIKH SALEM

OPTIMAL LOCATION OF FACTS FOR ATC ENHANCEMENT BY USING SENSITIVITY ANALYSIS RAIMON OMAR AL SHAIKH SALEM OPTIMAL LOCATION OF FACTS FOR ATC ENHANCEMENT BY USING SENSITIVITY ANALYSIS RAIMON OMAR AL SHAIKH SALEM A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY APPROACH NEW HUANG CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY APPROACH NEW HUANG CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY APPROACH NEW HUANG CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1 SOALAN 1 a) Coal is one of the fuel types

More information

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH Dr. Aznan Hasan President, Association of Shariah Advisors in Islamic Finance (ASAS), Associate Professor, Institute

More information

THE STUDY ON THE IMPACT OF CONSTANT POWER LOAD TO A DIRECT CURRENT POWER SYSTEM DRIVEN BY PHOTOVOLTAIC, WIND - THYRISTOR RECTIFIER AND LINEAR SOURCES

THE STUDY ON THE IMPACT OF CONSTANT POWER LOAD TO A DIRECT CURRENT POWER SYSTEM DRIVEN BY PHOTOVOLTAIC, WIND - THYRISTOR RECTIFIER AND LINEAR SOURCES THE STUDY ON THE IMPACT OF CONSTANT POWER LOAD TO A DIRECT CURRENT POWER SYSTEM DRIVEN BY PHOTOVOLTAIC, WIND - THYRISTOR RECTIFIER AND LINEAR SOURCES MOHD JUNDULLAH B. HALIM A project report submitted

More information

MODELLING DAMPING ELEMENT TO REDUCE DISC BRAKE SQUEAL NORAIDE BIN MD YUSOP UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MODELLING DAMPING ELEMENT TO REDUCE DISC BRAKE SQUEAL NORAIDE BIN MD YUSOP UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODELLING DAMPING ELEMENT TO REDUCE DISC BRAKE SQUEAL NORAIDE BIN MD YUSOP UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODELLING DAMPING ELEMENT TO REDUCE DISC BRAKE SQUEAL NORAIDE BIN MD YUSOP A thesis submitted in

More information

Laporan Status Pasaran Harta Tanah Property Market Status Report

Laporan Status Pasaran Harta Tanah Property Market Status Report Property Market Status Report Laporan Status Pasaran Harta Tanah Property Market Status Report Kementerian Kewangan Malaysia Jabatan Penilaian& Perkhidmatan Harta Valuation & Property Services Department

More information

MEDIA COVERAGE. TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract COMPANY : Scomi Energy Services Bhd DATE : 15 January 2016

MEDIA COVERAGE. TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract COMPANY : Scomi Energy Services Bhd DATE : 15 January 2016 TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract TITLE : SESB peroleh kontrak RM182.55 MEDIA : Berita Harian juta TITLE : SESB peroleh kontrak AS$41.6 di MEDIA : Utusan Malaysia

More information

JA606: VEHICLE DYNAMICS. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only.

JA606: VEHICLE DYNAMICS. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1

More information

DYNAMIC MODELLING OF CRUDE DISTILLATION UNIT

DYNAMIC MODELLING OF CRUDE DISTILLATION UNIT DYNAMIC MODELLING OF CRUDE DISTILLATION UNIT by TAN WENG KHIM A thesis submitted to the Faculty of Chemical and Natural Resource Engineering in partial fulfilment of the requirement for the Degree of Bachelor

More information

PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA

PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA www.pinandpay.com.my Transactions with PIN cards Start transaction, enter amount and insert the card (or ask customers to insert their card). Mulakan transaksi,

More information

PB604 : BUSINESS FINANCE

PB604 : BUSINESS FINANCE INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) quantitative questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan kuantitatif. Jawab SEMUA soalan. C1 QUESTION 1 SOALAN 1 (a)

More information

OPTIMIZATION ON FUEL GAS OPERATION FOR COMBINED CYCLE POWER PLANT MOHD IZAMUDDIN BIN MAHMUD

OPTIMIZATION ON FUEL GAS OPERATION FOR COMBINED CYCLE POWER PLANT MOHD IZAMUDDIN BIN MAHMUD OPTIMIZATION ON FUEL GAS OPERATION FOR COMBINED CYCLE POWER PLANT MOHD IZAMUDDIN BIN MAHMUD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of

More information

BUKU TAHUNAN PERANGKAAN MALAYSIA STATISTICS YEARBOOK 2014 HARGA HARGA HARGA-HARGA PRICES

BUKU TAHUNAN PERANGKAAN MALAYSIA STATISTICS YEARBOOK 2014 HARGA HARGA HARGA-HARGA PRICES HARGA HARGA HARGA-HARGA PRICES 81 BUKU TAHUNAN PERANGKAAN MALAYSIA STATISTICS YEARBOOK 2014 9.1: Indeks Harga Pengguna bagi Kumpulan Utama Consumer Price Index for Main Groups Negeri State Tahun Year Jumlah

More information

CONTROL OF INVERTED PENDULUM-CART SYSTEM BASED ON FUZZY LOGIC APPROACH HASRULNIZAM BIN HASHIM

CONTROL OF INVERTED PENDULUM-CART SYSTEM BASED ON FUZZY LOGIC APPROACH HASRULNIZAM BIN HASHIM CONTROL OF INVERTED PENDULUM-CART SYSTEM BASED ON FUZZY LOGIC APPROACH HASRULNIZAM BIN HASHIM A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

CONVERSION OF GLYCEROL TO METHANOL OVER COPPER AND NICKEL SUPPORTED ON HZSM-5 ZEOLITE BY HYDROTHERMAL PROCESS NURUL SYUHADA BT SPALIE

CONVERSION OF GLYCEROL TO METHANOL OVER COPPER AND NICKEL SUPPORTED ON HZSM-5 ZEOLITE BY HYDROTHERMAL PROCESS NURUL SYUHADA BT SPALIE CONVERSION OF GLYCEROL TO METHANOL OVER COPPER AND NICKEL SUPPORTED ON HZSM-5 ZEOLITE BY HYDROTHERMAL PROCESS NURUL SYUHADA BT SPALIE A dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the

More information

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) Q1 A1 Q2 A2 Q3 A3 Why does these 10 plazas are no longer receiving faulty SmartTAG for repair? To improve the efficiencies of our SmartTAG repair process, we would like

More information

KHAIRUL AZRI BIN NGADIMEN

KHAIRUL AZRI BIN NGADIMEN 2 DESIGN AND DEVELOPMENT OF MULTIUSE TROLLEY KHAIRUL AZRI BIN NGADIMEN A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the Diploma of Mechanical Engineering Faculty of Mechanical

More information

OPTIMAL ANTI LOCK BRAKING SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE DANA DEHGHANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

OPTIMAL ANTI LOCK BRAKING SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE DANA DEHGHANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i OPTIMAL ANTI LOCK BRAKING SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE DANA DEHGHANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 OPTIMAL ANTI LOCK BRAKING SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING IN HYBRID

More information

PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI

PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI ISTILAH Vorfrage Inziden Frage------ Jerman Questions Prealable---------- Prancis Incident Questions-----------Inggris Prelelabele Of Voorsequent Belanda Pengertian Persoalan

More information

INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) questions.

INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) questions. INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) questions. ARAHAN: Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab mana-mana EMPAT (4) soalan. QUESTION 1

More information

KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) (NO. 2) 2017

KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) (NO. 2) 2017 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 21 Jun 2017 21 June 2017 P.U. (A) 185 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) (NO. 2) 2017 ROAD TRAFFIC (PROHIBITION

More information

FLUID AND HEAT FLOW PERFORMANCE IN HEAT EXCHANGER NURLIYANA BINTI MOHD NADZRI

FLUID AND HEAT FLOW PERFORMANCE IN HEAT EXCHANGER NURLIYANA BINTI MOHD NADZRI FLUID AND HEAT FLOW PERFORMANCE IN HEAT EXCHANGER NURLIYANA BINTI MOHD NADZRI THIS DISSERTATION IS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE AWARD OF THE DEGREE OF BACHELOR OF MECHANICAL

More information

COMFORT ANALYSIS IN COMMERCIAL VEHICLE S PASSENGER SEAT TAM WEE KONG

COMFORT ANALYSIS IN COMMERCIAL VEHICLE S PASSENGER SEAT TAM WEE KONG COMFORT ANALYSIS IN COMMERCIAL VEHICLE S PASSENGER SEAT TAM WEE KONG A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Mechanical) Faculty of Mechanical

More information

KAMI MELINDUNGI IMPIAN ANDA

KAMI MELINDUNGI IMPIAN ANDA KAMI MELINDUNGI IMPIAN ANDA Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017 Isi KANDUNGAN Perutusan Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif 3 Objektif Pelaburan Dana 4 Tinjauan

More information

SISTEM PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN

SISTEM PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN SISTEM PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN NURUL IZUWANI BINTI NASIR NOR SAMSIAH SANI Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem Pengurusan Kolej Kediaman dibangunkan khas

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF HOMOGENEOUS CHARGE COMPRESSION IGNITION ENGINE PERFORMANCE MOHAMMAD IZADI NAJAFABADI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF HOMOGENEOUS CHARGE COMPRESSION IGNITION ENGINE PERFORMANCE MOHAMMAD IZADI NAJAFABADI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF HOMOGENEOUS CHARGE COMPRESSION IGNITION ENGINE PERFORMANCE MOHAMMAD IZADI NAJAFABADI FK 2014 55 NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF HOMOGENEOUS

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan dalam 7 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 6 questions on 7 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan dalam 7 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 6 questions on 7 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2016/2017 : SEMESTER 1 ACADEMIC SESSION 2016/2017 : SEMESTER

More information

SISTEM PENGURUSAN KEBERSIHAN KAWASAN KOLEJ KEDIAMAN UKM. Muhammad Farhan bin Mohd Yusoff Dr. Dian Indrayani binti Jambari

SISTEM PENGURUSAN KEBERSIHAN KAWASAN KOLEJ KEDIAMAN UKM. Muhammad Farhan bin Mohd Yusoff Dr. Dian Indrayani binti Jambari SISTEM PENGURUSAN KEBERSIHAN KAWASAN KOLEJ KEDIAMAN UKM Muhammad Farhan bin Mohd Yusoff Dr. Dian Indrayani binti Jambari Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem

More information

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July.

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. RM7 * MOVIE TICKET before 7pm on July 7 Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. BROUGHT TO YOU BY *TERMS & CONDITIONS APPLY. WHILE

More information

SAIDATINA AISHAH BINTI MOHD SHAH B

SAIDATINA AISHAH BINTI MOHD SHAH B MODELING AND SIMULATION OF DIRECT TORQUE CONTROL OF BRUSHLESS DC MOTOR DRIVES SAIDATINA AISHAH BINTI MOHD SHAH B011010160 Bachelor of Electrical Engineering (Power Electronic And Drives) June 2014 MODELING

More information

SKR 3102: ROMBAK RAWAT SISTEM KLAC

SKR 3102: ROMBAK RAWAT SISTEM KLAC SKR 3102: ROMBAK RAWAT SISTEM KLAC LnP 01.01 - MENYELENGGARA SISTEM KLAC DISAMPAIKAN OLEH: MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDULLAH () HASIL PEMBELAJARAN: 1. Menerangkan kendalian sistem klac kenderaan. 2. Melaksanakan

More information

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board Design Checklist Item Bil Description of Works Remarks A Main Switch Board 6 7 SPN MCCB tiada 0kA rating. Dengan itu tidak boleh digunakan dalam MSB berkadaran 0kA. Sekiranya SPN single phase diperlukan

More information

KECEKAPAN HABA EKZOS DAN PENGGUNAAN BAHAN API TENTU BREK (BSFC) ENJIN DIESEL DENGAN BAHAN API BIODIESEL

KECEKAPAN HABA EKZOS DAN PENGGUNAAN BAHAN API TENTU BREK (BSFC) ENJIN DIESEL DENGAN BAHAN API BIODIESEL KECEKAPAN HABA EKZOS DAN PENGGUNAAN BAHAN API TENTU BREK (BSFC) ENJIN DIESEL DENGAN BAHAN API BIODIESEL ALIF ZULFAKAR BIN POKAAD UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA KECEKAPAN HABA EKZOS DAN PENGGUNAAN

More information

DISC BRAKE SQUEAL GENERATION DURING DRY AND WET CONDITIONS MUNEER NAJI WAHEED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

DISC BRAKE SQUEAL GENERATION DURING DRY AND WET CONDITIONS MUNEER NAJI WAHEED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DISC BRAKE SQUEAL GENERATION DURING DRY AND WET CONDITIONS MUNEER NAJI WAHEED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DISC BRAKE SQUEAL GENERATION DURING DRY AND WET CONDITIONS MUNEER NAJI WAHEED A project report

More information

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300. Mechanics Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.00 Campaign Period 24 April -2 May 2018 1. Booking must be made

More information

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan

Pengurusan Pelaburan. Perantara dan Institusi Pasaran. Penguatkuasaan Tinjauan Operational OperasiReview Cadangan Korporat Pengurusan Pelaburan Perantara dan Institusi Pasaran Pelaporan Kewangan dan Pengawasan Korporat Penguatkuasaan Pendidikan dan Latihan PENGURUSAN PELABURAN

More information

ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN

ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN 38 LPI Capital Bhd ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN Kumpulan LPI telah diiktiraf atas prestasi kewangannya yang kukuh, pewujudan nilai unggul kepada pemegang saham, kecemerlangan tadbir urus korporat dan nilai

More information

PERANGKAAN PERKHIDMATAN

PERANGKAAN PERKHIDMATAN PERANGKAAN PERKHIDMATAN SERVICES STATISTICS INDEKS PERDAGANGAN EDARAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY INDEX OF DISTRIBUTIVE TRADE MALAYSIA (2008 = 100) SUKU KEEMPAT 2013 FOURTH QUARTER 2013 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

More information

HUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRIINDIVIDU, REKA BENTUK LATIHAN DAN PERSEKITARAN KERJA DENGAN PEM INDAHAN LATIHAN DI SWM ENVIRONMENT SDN BHD.

HUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRIINDIVIDU, REKA BENTUK LATIHAN DAN PERSEKITARAN KERJA DENGAN PEM INDAHAN LATIHAN DI SWM ENVIRONMENT SDN BHD. HUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRIINDIVIDU, REKA BENTUK LATIHAN DAN PERSEKITARAN KERJA DENGAN PEM INDAHAN LATIHAN DI SWM ENVIRONMENT SDN BHD. NAZIRAH BINTIM O H AM ED NAZRI UNIVERSITITEKNOLOGI MALAYSIA HUBUNGAN

More information

Free ebook. Cara penggunaan product

Free ebook. Cara penggunaan product Free ebook Cara penggunaan product BRUNEI Shampoo Premium Active Snow Foam - Pre wash Boleh digunakan dengan foam gun atau baldi. Sukatan bagi menggunakan (foam lance 32oz). Shampoo 35ml-45ml dan 900ml

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structure questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structure questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structure questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1

More information

APLIKASI GO AMBULANCE

APLIKASI GO AMBULANCE APLIKASI GO AMBULANCE Boo Siet Mun Prof. Dr. Masri Ayob Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Ambulance Response Time (ART) adalah salah satu petunjuk prestasi utama

More information

Tahap Kesediaan Guru-Guru PKPG Kemahiran Hidup (KH) UTM Mengajar Lukisan Kejuruteraan Di Dalam Bahasa Inggeris

Tahap Kesediaan Guru-Guru PKPG Kemahiran Hidup (KH) UTM Mengajar Lukisan Kejuruteraan Di Dalam Bahasa Inggeris Journal of Technical, Vocational & Engineering Education, Volume 6 June 2012, Pages 89-101 / ISSN: 221-776 Tahap Kesediaan Guru-Guru PKPG Kemahiran Hidup (KH) UTM Mengajar Di Dalam Bahasa Inggeris Azlina

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structures questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structures questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structures questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1

More information

PERUBAHAN HARGA PETROL, PERTUKARAN MOD KENDERAAN DAN KESELAMATAN JALAN RAYA DI MALAYSIA

PERUBAHAN HARGA PETROL, PERTUKARAN MOD KENDERAAN DAN KESELAMATAN JALAN RAYA DI MALAYSIA PERUBAHAN HARGA PETROL, PERTUKARAN MOD KENDERAAN DAN KESELAMATAN JALAN RAYA DI MALAYSIA Nizam Ahmat, Nor Ghani Md Nor 1, Abu Hassan Shaari Md Nor dan Ahmat Md Zain Abstrak Peningkatan kos perjalanan akibat

More information

ELECTRIC CAR VOLTAGE MONITORING SYSTEM NAJMI AZFAR BIN MOHD ROSLI

ELECTRIC CAR VOLTAGE MONITORING SYSTEM NAJMI AZFAR BIN MOHD ROSLI ELECTRIC CAR VOLTAGE MONITORING SYSTEM NAJMI AZFAR BIN MOHD ROSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Computer Engineering)

More information

PEPERIKSAAN JULAI 2010

PEPERIKSAAN JULAI 2010 POLITEKNIK KUCHING J ABA TAN UTERAAN MEKANIKAL PEPERIKSAAN JULAI 2010 PROGRAM: 11.15PG -1.15 PTG (2 JAM) SEMESTER: 5 (SELASA) KEPADA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.

More information

SISTEM PENYAMPAIAN MAKLUMAT SECARA MASA NYATA DALAM JABATAN KECEMASAN

SISTEM PENYAMPAIAN MAKLUMAT SECARA MASA NYATA DALAM JABATAN KECEMASAN SISTEM PENYAMPAIAN MAKLUMAT SECARA MASA NYATA DALAM JABATAN KECEMASAN AULIYA BINTI AHMAD MIZAM KHAIRUL AZMI ABU BAKAR FARIZA FAUZI Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

More information

MODELING OF ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR FATHIN ASILA BINTI MOHD PABLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MODELING OF ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR FATHIN ASILA BINTI MOHD PABLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODELING OF ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR FATHIN ASILA BINTI MOHD PABLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODELING OF ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR FATHIN ASILA BINTI MOHD PABLI A project report submitted

More information

SMART METER-TNB DUAL TARIFF FOR DOMESTIC APPLICATION NASYRAH BT ABDUL RAHIM

SMART METER-TNB DUAL TARIFF FOR DOMESTIC APPLICATION NASYRAH BT ABDUL RAHIM SMART METER-TNB DUAL TARIFF FOR DOMESTIC APPLICATION NASYRAH BT ABDUL RAHIM This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Bachelor of Electrical Engineering (Power

More information

APLIKASI DAN SISTEM PEMARKAHAN POSTER DI PUSAT PERMATA PINTAR

APLIKASI DAN SISTEM PEMARKAHAN POSTER DI PUSAT PERMATA PINTAR APLIKASI DAN SISTEM PEMARKAHAN POSTER DI PUSAT PERMATA PINTAR NUR HAMIZAH ISMAIL SYAIMAK ABDUL SHUKOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem yang digunakan setakat

More information

Faculty of Mechanical Engineering UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

Faculty of Mechanical Engineering UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DECELERATION PERFORMANCE COMPARISON FOR PASSENGER CAR UNDER ON-ROAD AND OFF-ROAD DRIVING CONDITION. MOHD KHAIRIL ASRI BIN KAMALUDDIN Report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award

More information

KEUNGGULAN BATIK NORDIN & CRAFT SDN. BHD NEGERI KELANTAN

KEUNGGULAN BATIK NORDIN & CRAFT SDN. BHD NEGERI KELANTAN FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF KEUNGGULAN BATIK NORDIN & CRAFT SDN. BHD NEGERI KELANTAN Erme Fasnera Binti Zulkifle 30096 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan seni ) 2014 KEUNGGULAN

More information

CONTROL OF ENERGY CONVERSION IN A HYBRID WIND AND ULTRACAPACITOR ENERGY SYSTEM MAJID ABDULLATEEF ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

CONTROL OF ENERGY CONVERSION IN A HYBRID WIND AND ULTRACAPACITOR ENERGY SYSTEM MAJID ABDULLATEEF ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) Faculty of Electrical Engineering Universiti

More information

INSTRUCTION : This section consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) only.

INSTRUCTION : This section consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) only. SECTION A : 100 MARKS BAHAGIAN A : 100 MARKAH INSTRUCTION : This section consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) only. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur.

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA INFLUENCE OF A COMMERCIAL FUEL ADDITIVE ON COMBUSTION CHARACTERISTICS MD ISA BIN ALI FK

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA INFLUENCE OF A COMMERCIAL FUEL ADDITIVE ON COMBUSTION CHARACTERISTICS MD ISA BIN ALI FK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA INFLUENCE OF A COMMERCIAL FUEL ADDITIVE ON COMBUSTION CHARACTERISTICS MD ISA BIN ALI FK 2001 38 INFLUENCE OF A COMMERCIAL FUEL ADDITIVE ON COMBUSTION CEUURACTEIaSTICS By MD }SA

More information

Bab 6: Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga

Bab 6: Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 183 Bab 6: Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga Minyak, gas dan tenaga kini adalah pendorong utama untuk ekonomi yang moden. Di

More information

ZULHILMI AFIQ BIN ZULKIFLE

ZULHILMI AFIQ BIN ZULKIFLE ELECTROMAGNETIC POWER PLANT BASE ON PERENDEV THEORY ZULHILMI AFIQ BIN ZULKIFLE MAY 2009 ELECTROMAGNETIC POWER PLANT BASE ON PERENDEV THEORY ZULHILMI AFIQ BIN ZULKIFLE This Report Is Submitted In Partial

More information

PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

PSZ 19:16 (Pind. 1/97) PSZ 19:16 (Pind. 1/97) CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan. * * Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan

More information

HASIL PEMBAKARAN EMISI RENDAH DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN API BIODIESEL BERBANTUKAN ALIRAN BERPUSAR MOHAMAD SHAIFUL ASHRUL BIN ISHAK

HASIL PEMBAKARAN EMISI RENDAH DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN API BIODIESEL BERBANTUKAN ALIRAN BERPUSAR MOHAMAD SHAIFUL ASHRUL BIN ISHAK HASIL PEMBAKARAN EMISI RENDAH DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN API BIODIESEL BERBANTUKAN ALIRAN BERPUSAR MOHAMAD SHAIFUL ASHRUL BIN ISHAK Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Doktor

More information

SISTEM PENJEJAK PESAKIT DI HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UKM (PPUKM) MENGGUNAKAN PERANTI MATA ARAH (BEACON) Mohamad Norizal Bin Abdullah Dr.

SISTEM PENJEJAK PESAKIT DI HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UKM (PPUKM) MENGGUNAKAN PERANTI MATA ARAH (BEACON) Mohamad Norizal Bin Abdullah Dr. SISTEM PENJEJAK PESAKIT DI HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UKM (PPUKM) MENGGUNAKAN PERANTI MATA ARAH (BEACON) Mohamad Norizal Bin Abdullah Dr. Lam Meng Chun Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan

More information

APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM PEMANTAUAN GILIRAN DI HOSPITAL CANSELLOR TUANKU MUKHRIZ. Nursyakirah Hamimah Binti Mohamad Halim Prof. Dr.

APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM PEMANTAUAN GILIRAN DI HOSPITAL CANSELLOR TUANKU MUKHRIZ. Nursyakirah Hamimah Binti Mohamad Halim Prof. Dr. APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM PEMANTAUAN GILIRAN DI HOSPITAL CANSELLOR TUANKU MUKHRIZ Nursyakirah Hamimah Binti Mohamad Halim Prof. Dr. Masri Binti Ayob Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018 STD 09/6/23 Mei 208 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH MEI 208 HINGGA 30 JUN 208 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama ini disertakan

More information

KEPUASAN SERTA HARAPAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA IBUBAPA DAN ANAK: BERDASARKAN KAWALAN FUZZY LOGIC

KEPUASAN SERTA HARAPAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA IBUBAPA DAN ANAK: BERDASARKAN KAWALAN FUZZY LOGIC KEPUASAN SERTA HARAPAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA IBUBAPA DAN ANAK: BERDASARKAN KAWALAN FUZZY LOGIC Mohamad Nasir Saludin Rika Fatimah, P.L. Tan Yin Chi Abstrak Hubungan antara ibubapa dengan anak yang mesra,

More information

APLIKASI PENGURUSAN TELE-REHABILITASI. Nursuhaila Laily binti Abd Jamil Prof Madya Dr Jamaiah binti Yahaya

APLIKASI PENGURUSAN TELE-REHABILITASI. Nursuhaila Laily binti Abd Jamil Prof Madya Dr Jamaiah binti Yahaya APLIKASI PENGURUSAN TELE-REHABILITASI Nursuhaila Laily binti Abd Jamil Prof Madya Dr Jamaiah binti Yahaya Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pembangunan aplikasi

More information

SISTEM PENGURUSAN STOK. Nur Rahimah Binti Mohd Razmi Pn. Hazilah Binti Mohd Amin. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia

SISTEM PENGURUSAN STOK. Nur Rahimah Binti Mohd Razmi Pn. Hazilah Binti Mohd Amin. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia SISTEM PENGURUSAN STOK Nur Rahimah Binti Mohd Razmi Pn. Hazilah Binti Mohd Amin Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem Pengurusan Stok di kedai pakaian ialah

More information

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888.

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. Tap and Win Campaign No. Items Details 1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. 2. Campaign Period 27 th September

More information

PENSTRUKTURAN SEMULA SYARIKAT AWAM: KAJIAN KES TERHADAP SYARIKAT TERSENARAI DI BURSA MALAYSIA (BSKL)

PENSTRUKTURAN SEMULA SYARIKAT AWAM: KAJIAN KES TERHADAP SYARIKAT TERSENARAI DI BURSA MALAYSIA (BSKL) PENSTRUKTURAN SEMULA SYARIKAT AWAM: KAJIAN KES TERHADAP SYARIKAT TERSENARAI DI BURSA MALAYSIA (BSKL) Norhaziah Binti Nawai Hanim Binti Misbah Fakulti Ekonomi dan Muamalat Kolej Universiti Islam Malaysia

More information

Jurnal Pengurusan 50 (2017) 15 pages, Galley Proof ISSN Scopus, Cabell, ASEAN Citation Index (ACI) and MyCite Indexes

Jurnal Pengurusan 50 (2017) 15 pages, Galley Proof ISSN Scopus, Cabell, ASEAN Citation Index (ACI) and MyCite Indexes Aplikasi Skor-Z Altman dalam Menganggar Kesolvenan Pengendali Takaful di Malaysia (Altman Z-Score Application in Estimating Takaful Operators Solvency in Malaysia) Noor Huzaidah Husin Rubayah Yakob (Fakulti

More information

$'11,n n, Lffi MALAYSIA. PEPERIKSAAI\ AKHIR SEMESTER II sesr PERALATAN BINAAN BPD BPC APRIL 2OO9 2 JAM 30 MINIT

$'11,n n, Lffi MALAYSIA. PEPERIKSAAI\ AKHIR SEMESTER II sesr PERALATAN BINAAN BPD BPC APRIL 2OO9 2 JAM 30 MINIT $'11,n n, Lffi UNIVERSITI TTIII HUSSEIN ONN MALAYSIA PEPERIKSAAI\ AKHIR SEMESTER II sesr 200812009 NAMA MATA PELAJARAN KOD MATA PELAJARAN KURSUS TARIKH PEPERIKSAAN JANGKA MASA AIU{IL{N PERALATAN BINAAN

More information

Farlister Glenn Gainus

Farlister Glenn Gainus FEASIBILITY STUDY IN IMPLEMENTING OF MICROGRID BY USING FUEL CELLS Farlister Glenn Gainus Bachelor of Electrical Engineering June 2013 "I hereby declare that I have read through this report entitle "Feasibility

More information

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak Smart K-Worker Professional Consortium Sdn. Bhd. (SMART-K) Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak 6 Mei 2015 Auditorium Utama Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan Lot 249

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

FABRICATION OF A PROTOTYPE LOW POWER MOTOR FOR INDOOR VENTILATION SIMON THEOPHYLUS YUSUF

FABRICATION OF A PROTOTYPE LOW POWER MOTOR FOR INDOOR VENTILATION SIMON THEOPHYLUS YUSUF FABRICATION OF A PROTOTYPE LOW POWER MOTOR FOR INDOOR VENTILATION SIMON THEOPHYLUS YUSUF A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Electrical)

More information